Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "meg"

aðgerðaáætlun til framkvæmdar meginreglum um endurbætur
Action Plan to Implement Principles for Reform [en]
Plan d´action pour la mise en oeuvre des principes de réforme [fr]
Aktionsplan für die Umsetzung der Reformgrundsätze [de]
aðildarríki þar sem velmegun er minni
less prosperous Member States [en]
meginreglu til
in principle [en]
almennar meginreglur
general principles [en]
almindelige grundsætninger [da]
almänna principer [sæ]
principes généraux [fr]
allgemeine Grundsätze [de]
almennar meginreglur um aðild
general principles for membership [en]
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbrigðis starfsmanna
general principles relating to the protection of the safety and health of workers [en]
annar meginhagvísir
alternative leading indicator [en]
á grundvelli meginreglunnar um þörf á vitneskju
á grundvelli meginreglunnar um vitneskjuþörf
on a need-to-know basis [en]
principen om behovsenlig behörighet [sæ]
principio della «necessità di sapere» [la]
ferðaskilríki sem mega bera vegabréfsáritun
travel documents to which a visa may be affixed [en]
document de voyage pouvant être revêtu d´un visa [fr]
sichtvermerksfähiges Reisedokument [de]
flokkun eftir vistmegni
ecological potential classification [en]
frumeggbú
primordial follicle [en]
hagræn meginregla
economic principle [en]
háhraðajárnbrautarmeginæð
high-speed railway axis [en]
hefðbundin meginregla þjóðaréttar
customary international law [en]
hnattræn meginleitni
global megatrends [en]
jafnræðisreglan
meginreglan um jafnræði
principle of equality [en]
equality principle [en]
járnbrautarmeginæð
railway axis [en]
lagalegar meginreglur
legal principles [en]
leiðbeinandi meginreglur
guiding principles [en]
litmegn
chrominance [en]
chroma [en]
krominans [da]
krominans [sæ]
meðalhófsreglan
meginreglan um meðalhóf
principle of proportionality [en]
proportionality principle [en]
megabitar á sekúndu
Mb/s
megabits per second [en]
Mbps [en]
megabiti
megabit [en]
Mb [en]
megabæti
megabyte [en]
MB [en]
megajúl
MJ
megajoule [en]
MJ [en]
megalúmenstund
megalumen hour [en]
megarad
megarad [en]
megavatt
MW
megawatt [en]
MW [en]
megavattstund
MWh
megawatt hour [en]
MWh [en]
meginafurð
main product [en]
meginatriði
gist [en]
meginatriði viðskipta
substance of transactions [en]
meginálag
primary load [en]
meginburðarvirki
main structure [en]
megindleg aðferð
quantitative method [en]
megindlegar upplýsingar
quantitative information [en]
megindleg áhrif
quantitative impact [en]
megindleg breyta
quantitative parameter [en]
megindleg greining
quantitative analysis [en]
megindleg mörk
quantitative threshold [en]
megindleg rannsókn
quantitative study [en]
megindlegt einkenni
quantitative characteristic [en]
megindlegt viðmið
quantitative indicator [en]
megindlegur
magnbundinn
quantitative [en]
megindlegur vísir
quantitative indicator [en]
megindleg valviðmiðun
quantitative selection criterion [en]
megindleg vensl efnabyggingar og virkni
quantitative structure activity relationships [en]
QSAR [en]
megingrunnur reikningsskila
primary basis of accounting [en]
meginhagvísir
leading indicator [en]
meginlandsströnd
mainland coast [en]
meginlyfhrif
primary pharmaco-dynamics [en]
primary pharmacodynamics [en]
meginmarkhópur
principal scope [en]
meginmarkmið
primary objective [en]
meginmarkmið
principal object [en]
meginmarkmið
principal aim [en]
meginmál skeytis
body of message [en]
meginnæringarefni
helstu næringarefni
macro-nutrients [en]
macronutrients [en]
makronæringsstof [da]
makronäringsämne [sæ]
macroélément, macronutriment [fr]
Massennährstoff [de]
meginregla
principle [en]
princip [da]
princip [sæ]
principe [fr]
Prinzip, Grundsatz [de]
meginreglan ,einn einstaklingur - eitt vegabréf´
principle of "one person-one passport" [en]
meginreglan einu sinni framleitt, oftar nýtt
principle produce once, use often [en]
meginreglan ,í eitt skipti fyrir öll´
principle of one time/last time [en]
meginreglan um 10 daga frest
10 days window principle [en]
meginreglan um að aðeins þurfi að fara á einn stað til að leggja fram umsókn
one-stop principle for the presentation of applications [en]
one-stop principle [en]
meginreglan um að fyrstir koma, fyrstir fá
first come, first served principle [en]
meginreglan um aðgang almennings að opinberum skjölum
principle of public access to official documents [en]
meginreglan um að hugað sé að heilbrigði í allri stefnumótun
health in all policies principle [en]
princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker [da]
principen att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden [sæ]
le principe de l´intégration des questions de santé dans toutes les politiques [fr]
meginreglan um að ráðast gegn mengun við upptök hennar
principle of rectification of pollution at source [en]
meginreglan um að tilkynna skuli
principle of compulsory notification [en]
meginreglan um að virða friðhelgi einkalífs
principle of respect for private life [en]
meginreglan um algildi
principle of universality [en]
meginreglan um alþjónustu
universal service principle [en]
meginreglan um andmælarétt
adversarial principle [en]
meginreglan um bann við afskiptum
principle of non-intervention [en]
meginreglan um bann við mismunun
principle of non-discrimination [en]
meginreglan um birtingu
principle of publicity [en]
meginreglan um brottvikningu
principle for removal [en]
meginreglan um bætur fyrir tjón
principle of restitution [en]
meginreglan um efni framar formi
principle of substance over form [en]
meginreglan um ,eina heilsu´
One health principle [en]
One Health-princippet [da]
le principe «un monde, une seule santé» [fr]
das Prinzip Eine Gesundheit [de]
meginreglan um einingu
principle of unity [en]
meginreglan um einn herafla
principle of a single set of forces [en]
meginreglan um forgang Bandalagslaga
principle of the primacy of Community law [en]
meginreglan um forræði upphaflegs sendanda
principle of originator control [en]
meginreglan um framfylgd
enforcement principle [en]
meginreglan um frelsi
principle of liberty [en]
meginreglan um fullveldi
principle of sovereignty [en]
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu
principle of mutual recognition [en]
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum dómstóla í sakamálum
principle of mutual recognition of judicial decisions in criminal matters [en]
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum dómstóla og ákvörðunum utan réttar í einkamálum
principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters [en]
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu ákvarðana á sviði einka- og viðskiptamála
principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters [en]
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu við fésektir
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á fésektum
principle of mutual recognition to financial penalties [en]
meginreglan um gagnkvæmni
principle of reciprocity [en]
meginreglan um gagnsæi
principle of transparency [en]
transparency principle [en]
meginreglan um góða stjórnsýsluhætti
principle of sound administration [en]
meginreglan um hagnaðarleysi
principle of non-profit [en]
non-profit principle [en]
meginreglan um hagstæðasta kostinn
principle of value for money [en]
meginreglan um hlutleysi
principle of neutrality [en]
meginreglan um innbyggða friðhelgi
principle of privacy by design [en]
meginreglan um jafna, landfræðilega dreifingu fulltrúa
principle of equitable geographical representation [en]
meginreglan um jafna meðferð
principle of equal treatment [en]
principle of equality of treatment [en]
meginreglan um jafnan rétt og sjálfsákvörðunarrétt þjóða
principle of equal rights and self-determination of peoples [en]
meginreglan um jafngildi
principle of assimilation [en]
meginreglan um jafnvægi
principle of equilibrium [en]
balanceprincip, ligevægtsprincip [da]
principe d´équilibre, règle de l´équilibre budgétaire [fr]
Grundsatz des Haushaltsausgleichs [de]
meginreglan um jöfn laun fyrir jafngild eða jafnverðmæt störf
principle of equal pay for equal work or work of equal value [en]
meginreglan um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation [en]
meginreglan um kaupverð
purchase price principle [en]
meginreglan um kostnaðarhagkvæmni
principle of cost-effectiveness [en]
meginreglan um kostnaðartengingu
principle of cost orientation [en]
meginreglan um lágmörkun gagna
principle of data minimisation [en]
meginreglan um lýðræði
principle of democracy [en]
democratic principle [en]
meginreglan um lögmæti
principle of legality [en]
meginreglan um mannúð
humanitarian principle [en]
meginreglan um meðaltalsglugga
averaging window principle [en]
meginreglan um mikilvægi
principle of relevance [en]
meginreglan um nákvæmni upplýsinga
principle of accuracy of data [en]
meginreglan um núvirði við mat
current value principle [en]
meginreglan um óhlutdrægni
principle of impartiality [en]
meginreglan um ósamrýmanleika
incompatibility principle [en]
meginreglan um óvilhalla úthlutun
principle of disinterested distribution [en]
meginreglan um prentfrelsi
principle of freedom of the press [en]
meginreglan um refsiábyrgð lögaðila
principle of criminal liability of legal persons [en]
meginreglan um rétt til varnar og aðstoðar
principle of representation [en]
meginreglan um sambærilega meðferð
principle of equivalent treatment [en]
meginreglan um sameiginlega aðgerð
principle of joint action [en]
meginreglan um sameiginlega stjórnun
principle of shared management [en]
meginreglan um samningsfrelsi
principle of contractual freedom [en]
meginreglan um samræmingu
principle of coordination [en]
principle of co-ordination [en]
meginreglan um samstarf
principle of partnership [en]
partnership principle [en]
meginreglan um samstarf af heilindum
principle of sincere cooperation [en]
meginreglan um samstöðu
principle of solidarity [en]
meginreglan um sanngjarna skiptingu ábyrgðar
principle of fair sharing of responsibility [en]
meginreglan um sjálfræði
principle of autonomy [en]
meginreglan um sjálfshjálp
principle of self-help [en]
meginreglan um sjálfstæði
principle of independence [en]
meginreglan um skilvirkni
principle of effectiveness [en]
meginreglan um svæðaskiptingu
regionalisation principle [en]
regionalization principle [en]
meginreglan um sýnileika
visibility principle [en]
meginreglan um tilkynningarskyldu
notice principle [en]
meginreglan um tiltækileika upplýsinga
meginreglan um tiltækileika
principle of availability of information [en]
principle of availability [en]
meginreglan um tjáningarfrelsi
principle of freedom of expression [en]
meginreglan um trausta fjármálastjórnun
principle of sound financial management [en]
meginreglan um tæknilegt hlutleysi
principle of technological neutrality [en]
meginreglan um tæmingu réttar
principle of exhaustion of rights [en]
meginreglan um upprunaland
country-of-origin principle [en]
meginreglan um valfrelsi
choice principle [en]
meginreglan um valfrelsi
principle of optionality [en]
meginreglan um veittar valdheimildir
principle of conferred powers [en]
meginreglan um veittar valdheimildir
principle of conferral of powers [en]
principle of conferral [en]
meginreglan um velferðareldi
meginreglan um eldi í lokuðu kerfi
protected rearing principle [en]
princippet om »beskyttet opdræt« [da]
principen om ,skyddad uppfödning´ [sæ]
principe de l´«élevage protégé» [fr]
Grundsatz der Aufzucht in geschlossenen Systemen [de]
meginreglan um verkgrundaða stjórnun
activity-based management principle [en]
princip om aktivitetsbaseret forvaltning [da]
princip om verksamhetsbaserad förvaltning [sæ]
principe de la gestion par activités [fr]
Grundsatz des maßnahmenbezogenen Managements [de]
meginreglan um viðbótargildi
principle of additionality [en]
meginreglan um viðeigandi verkaskiptingu
principle of adequate separation of functions [en]
meginreglan um virðingu fyrir mannlegri reisn
principle of respect for human dignity [en]
meginreglan um virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi
principle of respect for human rights and fundamental freedoms [en]
meginreglan um virkt öryggi
fail-safe principle [en]
meginreglan um vitneskjuþörf
need to know principle [en]
meginreglan um yfirfærslu
carry over principle [en]
carry-over principle [en]
meginreglan um yfirráðasvæði
principle of territoriality [en]
territoriality principle [en]
territorial principle [en]
territorialprincip [da]
territorialitetsprincip [sæ]
principe de territorialité [fr]
Territorialprinzip [de]
meginreglur í hagfræði
economic principles [en]
meginreglur laga
legal principles [en]
meginreglur mannþáttafræði
human factors principles [en]
meginreglurnar um nýja aðferð
new approach principles [en]
meginreglur réttarríkisins
principles of the rule of law [en]
meginreglur sáttmálans
principles of the Treaty [en]
meginreglur um almennar undanþágur
general exemption principles [en]
meginreglur um ábyrga stjórnun
principles of good management [en]
meginreglur um beitingu afls og skotvopna af hálfu opinberra löggæslumanna
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials [en]
meginreglur um betra sjálfseftirlit og sameiginlegt eftirlit
Principles for Better Self- and Co-regulation [en]
principper for bedre selv- og samregulering [da]
principer för, bättre själv- och samreglering [sæ]
principes pour l´amélioration de l´autorégulation et de la corégulation [fr]
Grundsätze für eine bessere Selbst- und Koregulierung [de]
meginreglur um evrópska hagskýrslugerð
European Statistics Code of Practice [en]
meginreglur um fjárfestingarstefnu
investment policy principles [en]
meginreglur um góða framleiðsluhætti
principles of good manufacturing practice [en]
meginreglur um góðar starfsvenjur við rannsóknir
principles of good laboratory practice [en]
meginreglur um staðgöngu, fækkun og mildun
staðganga, fækkun og mildun
principles of replacement, reduction and refinement [en]
replacement, reduction and refinement [en]
the three Rs [en]
3Rs [en]
replaced, reduced or refined [en]
meginreglur um stöðugt fjármagnsstreymi og sanngjarna endurskipulagningu skulda á nýjum mörkuðum
Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets [en]
Principes pour des flux de capitaux stables et une restructuration équitable de la dette dans les économies émergentes [fr]
meginreglur um vaktstöðu í brú
basic principles to be observed in keeping a navigational watch [en]
meginreglur um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum
principles of good occupational safety and hygiene [en]
meginreglur vinnuvistfræðinnar
ergonomic principles [en]
meginreglur þjóðaréttar
principles of international law [en]
meginreglur ÖSE varðandi útflutningseftirlit með loftvarnarkerfum sem einstaklingar geta haldið á
OSCE Principles for Export Controls of Man-Portable Air Defence Systems (MANPADS) [en]
meginstarfsemi
principal activity [en]
principal activities [en]
meginstarfsemi
principal activity [en]
principal activities [en]
meginstarfsemi
main business activities [en]
meginstarfsemi
main activity [en]
meginstarfsemi
core activities [en]
meginstarfssvið
principal activity [en]
principal activities [en]
meginstefnumið
principal orientation [en]
meginstofnanir Sambandsins
meginstofnun
Unions institutions [en]
institution [en]
meginvatnskerfi
primary water system [en]
meginvettvangur
principal venue [en]
meginvísbendir
meginvísir
main indicator [en]
meginæð
axis [en]
megrunarklúbbur
diet club [en]
megrunarmiðstöð
diet centre [en]
megurð
emaciation [en]
milli meginmáls og I. viðauka
between the Articles and Annex I [en]
nauðsynjarreglan
meginreglan um nauðsyn
principle of necessity [en]
nálægðarreglan
meginreglan um nálægð
principle of subsidiarity [en]
subsidiarity principle [en]
nærhedsprincip [da]
orkuskert megrunarfæði
energy restricted diet [en]
ólífrænn áburður með meginnæringarefnum
ólífrænn meginnæringarefnaáburður
inorganic macronutrient fertiliser [en]
uorganisk makronæringsstofgødning [da]
oorganiskt makronäringsgödselmedel [sæ]
engrais inorganique à macroéléments [fr]
anorganisches Makronährstoff-Düngemittel [de]
rammi meginreglna
framework principles [en]
rofi rafkerfismegin
hard-off switch on the primary side [en]
sambærilegar reglur báðum megin við innri landamærin
equivalent arrangements on both sides of internal borders [en]
équivalence des régimes [fr]
Gleichwertigkeit der geltenden Regelungen [de]
sem raunhæft er að ætlast til að megi ná
as low as reasonably achievable [en]
ALARA [en]
seta báðum megin borðs
revolving doors [en]
SIC-túlkun 8, beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil
SIC 8 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting [en]
SIC 8 [en]
sjávarmegin
seaward [en]
skilríki sem mega bera vegabréfsáritun
documents to which a visa may be affixed [en]
documents susceptibles d´être revêtus d´un visa [fr]
sichtvermerksfähige Dokumente [de]
staðlaðar forskriftir Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar um merkingu fiskiskipa og hvernig megi bera kennsl á þau
FAO Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels [en]
Food and Agricultural Organization Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels [en]
stjórnmálaleg meginregla
political principle [en]
tvíþætt meginregla
twin principle [en]
vanmegna viðskiptavinur
vulnerable customer [en]
varfærnismeginreglan
prudent person principle [en]
vatnaleiðameginæð
inland waterway axis [en]
vegameginæð
road axis [en]
vistmegin
ecological potential [en]

219 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira