Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Nan"

base maintenance
aðalviðhald [is]
access to financial services
aðgangur að fjármálaþjónustu [is]
accès aux services financiers [fr]
Zugang zu Finanzmitteln [de]
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan
FLEGT
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum [is]
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, FLEGT [da]
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, Flegt [sæ]
application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, FLEGT [fr]
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor, FLEGT [de]
financial services action plan
aðgerðaáætlun um fjármálaþjónustu [is]
terrorist financing operation
aðgerð til fjármögnunar hryðjuverka [is]
separate financial statements
aðgreind reikningsskil [is]
discriminant
aðgreinir [is]
diskriminant [da]
diskriminant [sæ]
discriminant [fr]
Diskriminante [de]
financial sector entity
aðili á fjármálamarkaði [is]
other financial intermediaries
OFIs
aðrir fjármálamilliliðir [is]
contaminant
aðskotaefni [is]
urenhed, forurening, forurenende stof, kontaminant [da]
främmande ämne, kontaminerande ämne [sæ]
matière contaminante [fr]
Kontaminant, Schadstoff [de]
cellular contaminant
aðskotaefni úr frumum [is]
cellulær kontaminant [da]
cellkontaminant [sæ]
environmental contaminant
aðskotaefni úr umhverfinu [is]
aðskotaefni í umhverfinu [is]
miljøforurening, miljøkontaminant, miljøforurenende stof [da]
förorening från omgivningen [sæ]
polluant environnemental [fr]
Umweltkontaminant [de]
virus contaminant
aðskotaveira [is]
public financial assistance
aðstoð með opinberum fjárveitingum [is]
offshore financial centre
offshore financial center
OFC
aflandsfjármálamiðstöð [is]
centre financier extraterritorial [fr]
Offshore-Finanzplatz, Offshore-Zentrum, Offshore-Finanzzentrum [de]
derivative financial instrument
afleiddur fjármálagerningur [is]
mechanical resonance
aflræn meðsveiflun [is]
mekanisk resonans [da]
removal of a financial instrument
afturköllun fjármálagernings [is]
integrated financial supervisor
alhliða fjármálaeftirlit [is]
farmed ruminant animal
alið jórturdýr [is]
retail financial service
almenn fjármálaþjónusta [is]
sphere of international finance
alþjóðafjármálageirinn [is]
International Finance Corporation
IFC
Alþjóðalánastofnunin [is]
international covenant
alþjóðasamningur [is]
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi [is]
International Covenant on Civil and Political Rights
alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi [is]
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi [is]
Dubai International Financial Centre
DIFC
alþjóðlega fjármálamiðstöðin í Dúbaí [is]
international financial centre
international financial center
alþjóðleg fjármálamiðstöð [is]
international financial institution
IFI
alþjóðleg fjármálastofnun [is]
institution financière internationale [fr]
internationale Finanzinstitution [de]
International Finance Facility for Immunisation
Alþjóðlegi ónæmisaðgerðasjóðurinn [is]
international financial conference
alþjóðleg ráðstefna um fjármál [is]
international financial system
alþjóðlegt fjármálakerfi [is]
système financier international [fr]
internationales Finanzsystem [de]
International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRIC
alþjóðleg túlkunarnefnd um reikningsskil [is]
Comité international de l´interprétations de la comptabilité financière [fr]
international financial standard
alþjóðlegur fjármálastaðall [is]
norme financière internationale [fr]
internationaler Finanzstandard [de]
international financial stability
alþjóðlegur fjármálastöðugleiki [is]
stabilité financière internationale [fr]
internationale Finanzstabilität [de]
International Financial Reporting Standard
IFRS
alþjóðlegur reikningsskilastaðall [is]
global standard for financial market infrastructures
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða [is]
carry out maintenance
annast viðhald [is]
minor ruminant species for fattening
aukategund eldisjórturdýra [is]
minor dairy ruminant species
aukategund jórturdýra sem framleiða mjólk [is]
additional financial burden
aukin fjárhagsleg byrði [is]
responsibility of a financial actor
ábyrgð aðila sem fer með fjármál [is]
on a financial year-to-date-basis
á grundvelli þess sem er liðið af fjárhagsárinu [is]
financial fixed assets
áhættufjármunir [is]
risk-shy nature of certain financial markets
áhættutregða tiltekinna fjármálamarkaða [is]
hedged financial instrument
áhættuvarinn fjármálagerningur [is]
determinant
ákvörðunarþáttur [is]
decision imposing the financial penalty
ákvörðun um álagningu fésektar [is]
annual financial report
árleg reikningsskil [is]
interim financial statement
árshlutareikningsskil [is]
interim financial report
interim financial reporting
árshlutareikningsskil [is]
IMF/World Bank Financial Sector Assessment Program
FSAP
áætlun AGS/Alþjóðabankans um mat á fjármálageiranum [is]
Programme d´évaluation du secteur financier du FMI et de la Banque mondiale [fr]
IWF-Weltbank-Programm zur Bewertung des Finanzsektors, Programm von IWF und Weltbank zur Bewertung des Finanzsektors, Stärken-/Schwächenprofile für die Finanzsektoren [de]
banana
banani [is]
banan [da]
banane [fr]
Bananae [de]
Icelandic State Financial Investments
ISFI
Bankasýsla ríkisins [is]
anti-terrorist financing system
antiterrorist financing system
barátta gegn fjármögnun hryðjuverka [is]
section K - Financial and insurance activities
bálkur K - Fjármála- og vátryggingastarfsemi [is]
direct financial consequences
beinar fjárhagslegar afleiðingar [is]
on-line financial service
beinlínutengd fjármálaþjónusta [is]
resale price maintenance
bindandi endursöluverð [is]
maintenance period
binditímabil [is]
bindiskyldutímabil [is]
reservekravsperiode [da]
uppfyllandeperiod [sæ]
période de constitution des réserves [fr]
Mindestreserve-Erfüllungsperiode [de]
stock financing
birgðafjármögnun [is]
maintenance of a stock of goods
birgðahald á vörum [is]
car maintenance service
bílaviðhaldsþjónusta [is]
mixed financial holding company
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi [is]
mixed financial holding company
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi [is]
intermediate mixed financial holding company
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi sem er í eigu annars félags í samstæðunni [is]
parent mixed financial holding company in a Member State
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í aðildarríki [is]
EU parent mixed financial holding company
Union parent mixed financial holding company
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í ESB [is]
Protocol 32 on financial modalities for the implementation of Article 82
bókun 32 um fjárhagsfyrirkomulag vegna framkvæmdar 82. gr. [is]
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn [is]
Protocol 38 on the financial mechanism
bókun 38 um fjármagnskerfið [is]
interim finance
bráðabirgðafjármagn [is]
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964 [is]
bridge financing
brúarfjármögnun [is]
financement-relais [fr]
distribution of financial resources
dreifing fjármagns [is]
circulation of financial flows
dreifing fjármagns [is]
dwarf banana
dvergbanani [is]
dværgbanan [da]
dvärgbanan [sæ]
bananier nain, banane coup de vent [fr]
Zwergbanan, Kleine Banan [de]
Musa nana [la]
pregnant animal
dýr með fangi [is]
ungafullt dýr [is]
economic and financial relations
efnahagsleg og fjárhagsleg samskipti [is]
Economic and Financial Committee
efnahags- og fjármálanefnd [is]
statement of financial position
efnahagsreikningur [is]
financial indicator
efnahagsvísir [is]
financial position
efnahagur [is]
ruminant material
efni úr jórturdýrum [is]
ex-post financing
eftiráfjármögnun [is]
efterfølgende finansiering [da]
Ex-post-Beiträge [de]
governance structure
eftirlits- og stjórnunarkerfi [is]
governance body
eftirlits- og stjórnunarstofnun [is]
regulated financial group
eftirlitsskyld fjármálasamstæða [is]
holder of financial instruments
eigandi fjármálagerninga [is]
resonance frequency
resonant frequency
eigintíðni [is]
resonansfrekvens [da]
resonansfrekvens [sæ]
Schwingfrequenz, Resonanzfrequenz [de]
financial holding company
eignarhaldsfélag á fjármálasviði [is]
non-financial asset
eign sem er ekki fjáreign [is]
Financial Collateral Simple Method
einföld aðferð um fjárhagslegar tryggingar [is]
den enkle metode for finansielle sikkerheder [da]
consumers´ private financial information
einkaupplýsingar um fjármál neytanda [is]
single-wall carbon nanotube
single wall carbon nanotube
SWNT
einlaga nanópípa úr kolefni [is]
unanimous
einróma [is]
acting by unanimity
acting with unanimity
einróma [is]
by unanimity
einróma [is]
unanimity
einróma samþykki [is]
single financial instrument
einstakur fjármálagerningur [is]
final decision requiring a financial penalty to be paid by a natural person
endanleg ákvörðun um að einstaklingur skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum [is]
final decision requiring a financial penalty to be paid by a legal person
endanleg ákvörðun um að lögaðili skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum [is]
Improvements to IFRS
Improvements to International Financial Reporting Standards
endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) [is]
refinancing
endurfjármögnun [is]
restate financial statements
endurgera reikningsskil [is]
recombinant vector vaccine
endurraðað genaferjubóluefni [is]
rekombinant vektorvaccin [da]
rekombinant vektorvaccin [sæ]
vaccin à vecteur recombinant [fr]
rekombinant Vektorimpfstoff [de]
financial system restructuring
restructuring of the financial system
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
repairing the financial sector
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
repairing the financial system
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
restructure a financing operation
endurskipuleggja fjármögnunarstarfsemi [is]
audited financial statements
endurskoðuð reikningsskil [is]
audited financial accounts
endurskoðuð reikningsskil [is]
audit of financial statements
endurskoðun reikninga [is]
apple banana
eplabanani [is]
kubabanan, æblebanan [da]
äppelbanan [sæ]
banane de Cuba [fr]
Kuba Banane [de]
recombinant microbial cell
erfðabreytt örverufruma [is]
Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism
Evrasíuhópurinn um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka [is]
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d´argent et le financement du terrorisme [fr]
Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche [de]
European System of Financial Supervisors
ESFS
Evrópska fjármálaeftirlitskerfið [is]
European Progress Microfinance Facility
evrópska Progress-örfjármögnunarleiðin [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
European Shadow Financial Regulatory Committee
ESFRC
evrópska skuggafjármálareglugerðarnefndin [is]
European Financial Stability Facility
EFSF
Evrópski fjármálastöðugleikasjóðurinn [is]
European Financial Reporting Advisory Group
EFRAG
evrópsk ráðgjafarnefnd um reikningsskil [is]
European Financial Stabilisation Mechanism
EFSM
evrópskt fjármálastöðugleikakerfi [is]
European Corporate Governance Forum
evrópskur samstarfsvettvangur um stjórnarhætti fyrirtækja [is]
dry pregnant sow
fanggylta [is]
þurr fanggylta [is]
ómylk fanggylta [is]
goldso og drægtig so [da]
sinsugga [sæ]
truie sèche et gravide [fr]
trockengestelltes und trächtiges Muttertier [de]
pregnant sow
fanggylta [is]
gylta með fangi [is]
phenanthrene
fenantren [is]
financial compensation
fébætur [is]
financial penalty
fésekt [is]
pengebøde [da]
böter, bötesstraff [sæ]
peine pécuniaire, sanction pécuniaire [fr]
Geldstrafe, Geldbuße, finanzielle Sanktion [de]
FICOD
Financial Conglomerates Directive
FICOD-tilskipunin [is]
tilskipun um fjármálasamsteypur [is]
distance marketing of consumer financial services
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur [is]
financial asset
fjáreign [is]
financial asset at fair value through profit or loss
fjáreign á gangvirði í gegnum rekstrarreikning [is]
floating rate financial asset
fjáreign með breytilegum vöxtum [is]
financial asset carried at amortised cost
fjáreign sem bókfærð er á afskrifuðu kostnaðarverði [is]
financial asset carried at cost
fjáreign sem bókfærð er á kostnaðarverði [is]
fixed rate financial asset
fjáreign sem er á föstum vöxtum [is]
financial asset that is callable by the issuer
fjáreign sem er innkallanleg [is]
financial asset that is puttable
fjáreign sem er innleysanleg [is]
available-for-sale financial asset
fjáreign til sölu [is]
financial asset held for trading
fjáreign, ætluð til veltuviðskipta [is]
Risk-Sharing Finance Facility
RSFF
fjárfestingarfyrirgreiðsla með áhættuhlutdeild (RSFF) [is]
Energy infrastructure investment needs and financing requirements
Fjárfestingar- og fjármögnunarþarfir vegna orkugrunnvirkja [is]
Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe
Fjárfesting í framtíðinni: nýr fjárhagsrammi til marga ára fyrir samkeppnishæfa og sjálfbæra Evrópu fyrir alla [is]
financial contribution
fjárframlag [is]
Community financial contribution
fjárframlag Bandalagsins [is]
financial participation
fjárframlög [is]
financial assistance
fjárhagsaðstoð [is]
financial aid
fjárhagsaðstoð [is]
Community financial aid
fjárhagsaðstoð Bandalagsins [is]
Union financial assistance
fjárhagsaðstoð Sambandsins [is]
financial provisions
fjárhagsákvæði [is]
finansielle bestemmelser [da]
finansiella bestämmelser [sæ]
dispositions financières [fr]
Finanzbestimmungen [de]
financial year
fjárhagsár [is]
regnskabsår [da]
räkenskapsår [sæ]
exercice financier, exercice social, exercice comptable [fr]
Geschäftsjahr, Wirtschaftsjahr [de]
Committee on Budget and Finance
CBF
fjárhagsáætlana- og fjármálanefnd [is]
Comité budgétaire et financier [fr]
financial programme
fjárhagsáætlun [is]
financial plan
fjárhagsáætlun [is]
financial estimate
fjárhagsáætlun [is]
financial perspective
fjárhagsáætlun [is]
Community´s medium-term financial perspective
fjárhagsáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma [is]
Committee on Budget, Finance and Administration
fjárhags-, fjármála- og stjórnsýslunefnd [is]
financial ratio
fjárhagskennitala [is]
financial costs
fjárhagskostnaður [is]
financial efforts
fjárhagslegar aðgerðir [is]
financial consequences
fjárhagslegar afleiðingar [is]
financial levy
fjárhagslegar álögur [is]
taxe financière [fr]
finanzielle Abgabe, Finanzsteuer [de]
financial data
fjárhagslegar lykiltölur [is]
Community financial measures
fjárhagslegar ráðstafanir Bandalagsins [is]
financial guidelines
fjárhagslegar viðmiðunarreglur [is]
financial responsibility
fjárhagsleg ábyrgð [is]
responsabilité financière [fr]
finanzielle Verantwortung [de]
financial impact
fjárhagsleg áhrif [is]
financial risk
fjárhagsleg áhætta [is]
risque financier [fr]
finanzielles Risiko [de]
financial recovery plan
fjárhagsleg endurbótaáætlun [is]
financial repair
fjárhagsleg endurreisn [is]
remise en état du secteur financier [fr]
Instandsetzung des Finanzsystems [de]
financial restructuring
fjárhagsleg endurskipulagning [is]
financial review
fjárhagsleg greinargerð [is]
financial constraint
fjárhagsleg hamla [is]
financial interests
fjárhagslegir hagsmunir [is]
Community´s financial interests
fjárhagslegir hagsmunir Bandalagsins [is]
financial intervention
fjárhagsleg íhlutun [is]
framework Financial Regulation
fjárhagsleg rammareglugerð [is]
rammefinansforordning [da]
rambudgetförordning [sæ]
règlement financier-cadre [fr]
Rahmenfinanzregelung [de]
financial solidarity
fjárhagsleg samstaða [is]
replacement financial collateral
fjárhagsleg staðgöngutrygging [is]
instrument of financial discipline
fjárhagslegt aðhaldsstjórntæki [is]
financial strain
fjárhagslegt álag [is]
financial health
fjárhagslegt heilbrigði [is]
financial soundness
fjárhagslegt heilbrigði [is]
financial balance
fjárhagslegt jafnvægi [is]
financial target
fjárhagslegt markmið [is]
financial regulatory system
fjárhagslegt reglukerfi [is]
système de réglementation financière [fr]
Aufsichtsstrukturen für den Finanzsektor, Finanzaufsicht [de]
financial guarantee
financial guaranty
fjárhagsleg trygging [is]
financial collateral
fjárhagsleg trygging [is]
financial collateral arrangement
fjárhagsleg tryggingarráðstöfun [is]
financial autonomy
fjárhagslegt sjálfræði [is]
financial information technology system
fjárhagslegt upplýsingatæknikerfi [is]
financial security
fjárhagslegt öryggi [is]
financial safety net
fjárhagslegt öryggisnet [is]
filet de sécurité financière [fr]
financial gain
fjárhagslegur ávinningur [is]
økonomisk vinding, berigelse [da]
pre-accession financial assistance
fjárhagslegur foraðildarstuðningur [is]
financial integrity
fjárhagslegur heilleiki [is]
financial costs
fjárhagslegur kostnaður [is]
financial costs
fjárhagslegur kostnaður [is]
financial viability
fjárhagslegur lífvænleiki [is]
financial counterparty
fjárhagslegur mótaðili [is]
financial regulatory framework
fjárhagslegur reglurammi [is]
cadre réglementaire financier [fr]
finanzpolitisches Regelungswerk [de]
financial contract
fjárhagslegur samningur [is]
financial strength
fjárhagslegur styrkur [is]
financial threshold
fjárhagsleg viðmiðunarmörk [is]
financial penalty
fjárhagsleg viðurlög [is]
pengebøde [da]
böter, bötesstraff [sæ]
peine pécuniaire, sanction pécuniaire [fr]
Geldstrafe, Geldbuße, finanzielle Sanktion [de]
effective, proportionate and dissuasive financial penalties
fjárhagsleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
financial participation
fjárhagsleg þátttaka [is]
financial item
fjárhagsliður [is]
Finance Committee
fjárhagsnefnd [is]
financial envelope
fjárhagsrammi [is]
financial framework
fjárhagsrammi [is]
finansiel ramme [da]
budgetram [sæ]
cadre financier [fr]
Finanzrahmen [de]
MFF
multiannual financial framework
fjárhagsrammi til margra ára [is]
financial arrangement
fjárhagsráðstöfun [is]
financial regulation
fjárhagsreglugerð [is]
finansforordning [da]
budgetförordning [sæ]
règlement financière [fr]
Haushaltsordnung [de]
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna [is]
financial rules
fjárhagsreglur [is]
finansielle bestemmelser, finansforskrifter [da]
réglementation financière [fr]
Finanzregelung [de]
financial account
fjárhagsreikningur [is]
financial rights
fjárhagsréttur [is]
financial commitment
fjárhagsskuldbinding [is]
financial forecast
fjárhagsspá [is]
financial standing
fjárhagsstaða [is]
financial situation
fjárhagsstaða [is]
financial position
fjárhagsstaða [is]
consolidated financial situation
fjárhagsstaða á samstæðugrunni [is]
financial position of an entity
fjárhagsstaða einingar [is]
financial breakdown
fjárhagssundurliðun [is]
financial relation
fjárhagstengsl [is]
financial loss
fjárhagstjón [is]
financial information
fjárhagsupplýsingar [is]
financial information template
FINREP
fjárhagsupplýsingasniðmát [is]
FINREP [is]
face of financial statements
fjárhagsyfirlit [is]
financial development
fjárhagsþróun [is]
Budgetary and Finance Committee
fjárlaga- og fjármálanefnd [is]
financial resources
fjármagn [is]
financial reserves
fjármagn í varasjóðum [is]
financial charges
fjármagnsgjöld [is]
tranche of finance
fjármagnshluti [is]
Norwegian Financial Mechanism
fjármagnskerfi Noregs [is]
finance cost
fjármagnskostnaður [is]
finance charge
fjármagnskostnaður [is]
financial structure
fjármagnsskipan [is]
financial issues
fjármál [is]
finance
fjármál [is]
Financial Action Task Force on Money Laundering
fjármálaaðgerðahópur gegn peningaþvætti [is]
Groupe d´action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI [fr]
Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung [de]
Financial Action Task Force
FATF
fjármálaaðgerðahópurinn [is]
financial derivative
fjármálaafleiða [is]
financial product
fjármálaafurð [is]
financial control
fjármálaeftirlit [is]
Financial Supervisory Authority
The Financial Supervisory Authority, Iceland
Fjármálaeftirlitið [is]
FME [is]
Financial Services Agency of Japan
JFSA
Fjármálaeftirlit Japans [is]
financial control system
fjármálaeftirlitskerfi [is]
financial auditing service
fjármálaendurskoðunarþjónusta [is]
financial firm
fjármálafyrirtæki [is]
établissement financier, société financière [fr]
financial corporation
fjármálafyrirtæki [is]
financial sector
fjármálageiri [is]
secteur financier [fr]
Finanzsektor [de]
financial instrument
fjármálagerningur [is]
finansielt instrument [da]
finansiellt instrument [sæ]
instrument financier [fr]
Finanzinstrument [de]
financial instrument contracted to mature
fjármálagerningur, samningsbundinn að gjalddaga [is]
financial instrument held for trading
fjármálagerningur, ætlaður til veltuviðskipta [is]
financial data
fjármálagögn [is]
financial acceleration
fjármálahröðun [is]
financial system
fjármálakerfi [is]
financial systems software
fjármálakerfishugbúnaður [is]
financial crisis
fjármálakreppa [is]
crise financière [fr]
financial literacy
fjármálalæsi [is]
financial market
fjármálamarkaður [is]
marché des capitaux [fr]
financial centre
financial center
fjármálamiðstöð [is]
centre financier, place financière [fr]
financial intermediary
fjármálamilliliður [is]
financial friction
fjármálanúningur [is]
Minister of Finance and Economic Affairs
fjármála- og efnahagsráðherra [is]
Ministry of Finance and Economic Affairs
fjármála- og efnahagsráðuneytið [is]
financial instability
fjármálaóstöðugleiki [is]
instabilité financière [fr]
financial publication
fjármálarit [is]
financial arrangement
fjármálasamkomulag [is]
financial conglomerate
fjármálasamsteypa [is]
financial group
fjármálasamstæða [is]
financial activity
fjármálastarfsemi [is]
financial policy
fjármálastefna [is]
politique financière [fr]
Finanzpolitik, Geld- und Finanzpolitik [de]
financial controller
fjármálastjóri [is]
financial control
fjármálastjórn [is]
financial management
fjármálastjórnun [is]
financial management
fjármálastjórnun [is]
financial entity
fjármálastofnun [is]
financial institution
fjármálastofnun [is]
financial body
fjármálastofnun [is]
Financial Stability Forum
FSF
fjármálastöðugleikasamráðið [is]
financial policy
fjármálastöðugleikastefna [is]
financial policy committee
fjármálastöðugleikastefnunefnd [is]
financial stability
fjármálastöðugleiki [is]
stabilité financière [fr]
Finanzstabilität [de]
financial area
fjármálasvæði [is]
financial relation
fjármálatengsl [is]
financial practice
fjármálavenja [is]
financial engineering
fjármálaverkfræði [is]
financial transaction
fjármálaviðskipti [is]
financial index
fjármálavísitala [is]
financial intermediation service
fjármálaþjónusta [is]
financial services
fjármálaþjónusta [is]
financial intermediation
fjármálaþjónusta [is]
Financial Services
Fjármálaþjónusta [is]
financial turmoil
fjármálaöngþveiti [is]
public finances
fjármál hins opinbera [is]
financial expenditure
fjármunagjöld [is]
financial income
fjármunatekjur [is]
financing
fjármögnun [is]
financing device
fjármögnunaraðferð [is]
financing body
fjármögnunaraðili [is]
financer
fjármögnunaraðili [is]
terrorist financer
fjármögnunaraðili hryðjuverkamanna [is]
financing decision
fjármögnunarákvörðun [is]
financing plan
fjármögnunaráætlun [is]
financial plan
fjármögnunaráætlun [is]
finance company
fjármögnunarfélag [is]
financing arrangement
fjármögnunarfyrirkomulag [is]
resolution financing arrangement
fjármögnunarfyrirkomulag vegna skilameðferðar [is]
third-party financing arrangements
fjármögnunarfyrirkomulag þriðju aðila [is]
financing activity
financial activity
fjármögnunarhreyfing [is]
United Nations Financing System for Science and Technology for Development
UN Financing System for Science and Technology for Development
UNFSSTD
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
source of finance
fjármögnunarleið [is]
financial instrument
fjármögnunarleið [is]
finansieringsinstrument [da]
finansieringsinstrument [sæ]
instrument financier [fr]
Finanzierungsinstrument [de]
financing instrument
fjármögnunarleið [is]
fjármögnunargerningur [is]
financial instruments for microfinance
fjármögnunarleiðir fyrir örfjármögnun [is]
instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við lögreglusamvinnu, forvarnir og baráttu gegn afbrotum og krísustjórnun [is]
instrument for financial support for external borders and visa
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við ytri landamæri og vegabréfsáritanir [is]
Financial Instrument for Fisheries Guidance
FIFG
fjármögnunarleið til þróunar í sjávarútvegi [is]
financial lease
fjármögnunarleiga [is]
financial leasing
fjármögnunarleiga [is]
finance lease
fjármögnunarleiga [is]
financing lease arrangement
fjármögnunarleigusamningur [is]
finance lease payable
fjármögnunarleiguskuld [is]
financial leasing service
fjármögnunarleiguþjónusta [is]
financing agreement
fjármögnunarsamningur [is]
financing operation
fjármögnunarstarfsemi [is]
period of financing
fjármögnunartímabil [is]
financial engineering instrument
fjármögnunarúrræði [is]
securities financing transactions
SFT
SFTs
fjármögnunarviðskipti með verðbréf [is]
financing element
fjármögnunarþáttur [is]
Community financing
fjármögnun Bandalagsins [is]
climate change financing
fjármögnun baráttunnar gegn loftslagsbreytingum [is]
financement de la lutte contre le changement climatique [fr]
Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels [de]
infrastructure financing
fjármögnun grunnvirkja [is]
financement des infrastructures [fr]
Infrastrukturfinanzierung, Finanzmittel für Infrastrukturprojekte [de]
financing of the economy
fjármögnun hagkerfisins [is]
financement de l´économie [fr]
Finanzierung der Wirtschaft [de]
terrorist financing
terrorism financing
fjármögnun hryðjuverka [is]
fjármögnun hryðjuverkastarfsemi [is]
financement du terrorisme [fr]
Finanzierung des Terrorismus, Terrorismusfinanzierung [de]
terrorism financing
fjármögnun hryðjuverka [is]
financement du terrorisme [fr]
Finanzierung des Terrorismus, Terrorismusfinanzierung [de]
mortgage finance
fjármögnun húsnæðislána [is]
infrastructure financing
fjármögnun innviða [is]
financement des infrastructures [fr]
Infrastrukturfinanzierung, Finanzmittel für Infrastrukturprojekte [de]
small and medium enterprise financing
SME financing
fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja [is]
financement des PME, financement des petites et moyennes entreprises [fr]
Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen, KMU Finanzierung [de]
microcredit financing
micro-credit financing
fjármögnun með smálánum [is]
balance of payments financing
fjármögnun vegna greiðslujafnaðar [is]
financement de la balance des paiements [fr]
development financing
fjármögnun þróunaraðstoðar [is]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
peste des petits ruminants
fjárpest [is]
fåre- og gedepest, pest hos små drøvtyggere, pest hos mindre drøvtyggende dyr, PPR [da]
får- och getpest [sæ]
peste des petits ruminants, PPR [fr]
Pest der kleinen Wiederkäuer [de]
sheep and goat plague
peste de petits ruminants
fjárpest [is]
fåre- og gedepest, pest hos små drøvtyggere, pest hos mindre drøvtyggende dyr, PPR [da]
får- och getpest [sæ]
peste des petits ruminants, PPR [fr]
Pest der kleinen Wiederkäuer [de]
financial liability
fjárskuld [is]
financial obligation
fjárskuldbinding [is]
financial commitment
fjárskuldbinding [is]
financial liability
fjárskuldbinding [is]
floating rate financial liability
fjárskuld með breytilegum vöxtum [is]
financial liability with a demand feature
fjárskuld með uppgreiðslurétti [is]
non-recourse financial liability
fjárskuld sem hefur ekki endurkröfurétt vegna ófullnægjandi ábyrgðar [is]
financial liability held for trading
fjárskuld, ætluð til veltuviðskipta [is]
financial flow
fjárstreymi [is]
flux financier [fr]
financial support
fjárstuðningur [is]
management of finances
fjársýsla [is]
Financial Management Authority
Fjársýsla ríkisins [is]
financial allocation
fjárúthlutun [is]
financial appropriation
fjárveiting [is]
appropriation within the limits of the financial perspective
fjárveiting sem rúmast innan fjárhagsáætlunar [is]
source of finance
fjáröflunarleið [is]
family maintenance
fjölskylduframfærsla [is]
Classification of Financial Instruments
CFI
flokkun fjármálagerninga [is]
group of financial assets
flokkur fjáreigna [is]
pre-funded financial resources
forfjármagnað fjármagn [is]
pre-financing
prefinancing
forfjármögnun [is]
privileged access to financial institutions
forgangur að þjónustu fjármálastofnana [is]
maintenance
framfærsla [is]
maintenance assistance for studies
framfærsluaðstoð vegna náms [is]
maintenance claim
framfærslukrafa [is]
maintenance obligation
framfærsluskylda [is]
underholdspligt, forsørgelsespligt [da]
underhållsskyldighet [sæ]
obligation alimentaire [fr]
Unterhaltsverpflichtung [de]
subtenant
framleigjandi [is]
Asian Infrastructure Financing Initiative
AIFI
framtaksverkefni um fjármögnun grunnvirkja í Asíu [is]
Initiative asiatique de financement des infrastructures [fr]
Asiatische Initiative zur Infrastrukturfinanzierung [de]
freedom to supply financial services
frelsi til að veita fjármálaþjónustu [is]
financial education
fræðsla á sviði fjármála [is]
enforcement of financial penalties
fullnusta fésekta [is]
Meeting of Experts on Public Administration and Finance
Meeting of Experts on the United Nations Programme in Public Administration and Finance
fundur sérfræðinga um opinbera stjórnsýslu og fjármál [is]
Réunion d´experts chargée d´examiner le Programme d´administration et de finances publiques de l´Organisation des Nations Unies [fr]
pregnant mare
fyljuð meri [is]
fylfull meri [is]
ex-ante financing
fyrirframfjármögnun [is]
forudgående finansiering [da]
Ex-ante-Beiträge [de]
appropriate financing facility
fyrirgreiðsla við fjármögnun [is]
third-party financing mechanism
fyrirkomulag fjármögnunar þriðja aðila [is]
financial undertaking
fyrirtæki á fjármálamarkaði [is]
non-financial corporations
fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki [is]
ikke-finansielle selskaber [da]
corporate financing
fyrirtækjafjármögnun [is]
unannounced inspection
fyrirvaralaus eftirlitsúttekt [is]
unannounced visit
fyrirvaralaus heimsókn [is]
recognised financial instrument
recognized financial instrument
færður fjármálagerningur [is]
mutual financial guarantees
gagnkvæmar, fjárhagslegar ábyrgðir [is]
reciprocal financing
gagnkvæm fjármögnun [is]
financial transparency
gagnsæi í fjármálum [is]
recombinant vector
genskeytt ferja [is]
instrument of export-financing
gerningur til að fjármagna útflutning [is]
financial liability with a demand feature
gjaldkræf fjárskuld [is]
financial fitness
góð fjárhagsstaða [is]
good governance
góðir stjórnunarhættir [is]
good global governance
góðir stjórnunarhættir á heimsvísu [is]
good animal health governance
góðir stjórnunarhættir í dýraheilbrigðismálum [is]
god forvaltning på dyresundhedsområdet [da]
god förvaltning av djurhälsa [sæ]
bonne gouvernance zoosanitaire [fr]
gute Haltungspraxis im Bereich der Tiergesundheit [de]
good environmental governance
góðir stjórnunarhættir í umhverfismálum [is]
non-malignant tumour
benign tumour
benign neoplasm
góðkynja æxli [is]
góðkynja fyrirferð [is]
godarted tumor [da]
godartad tumör [sæ]
tumeur non maligne [fr]
gutartiger Tumor [de]
income maintenance benefit in the event of childbirth
greiðslur vegna barnsfæðingar [is]
financial profitability analysis
greining á fjárhagslegri arðsemi [is]
high-level principles for financial instruments accounting
grundvallaratriði í bókhaldi fyrir fjármálagerninga [is]
Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics
CMFB
hagskýrslunefnd um peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð [is]
public finance statistics
hagskýrslur yfir fjármál hins opinbera [is]
financial constraint
hamla á sviði fjármála [is]
enantiomer
handhverfa [is]
half-yearly financial report
hálfsársreikningsskil [is]
maximum tranche of finance
hámarksfjármagnshluti [is]
predominant material
helsti efnisþáttur [is]
physical contaminant
hlutkenndur mengunarvaldur [is]
global economic governance
hnattrænir stjórnunarhættir í efnahagsmálum [is]
gouvernance économique mondiale [fr]
Global Partnership for Financial Inclusion
GPFI
hnattræn samvinna um fjármálaþjónustu fyrir alla [is]
Partenariat mondial pour l´inclusion financière, PMIF [fr]
Globale Partnerschaft für finanzielle Teilhabe [de]
Small and Medium Enterprise Finance Challenge
SME Finance Challenge
hugmyndasamkeppni um fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja [is]
Projet de financement des petites et moyennes entreprises, Projet de financement des PME [fr]
Ideenwettbewerb zur Mittelstandsfinanzierung [de]
White Paper on European Governance
hvítbók um evrópska stjórnunarhætti [is]
eligible for refinancing
hæfur til endurfjármögnunar [is]
IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8, 2009)
IAS 14
IAS 14 Reporting Financial Information by Segment (1983 - 1997)
International Accounting Standard 14
IAS-staðall 14, starfsþáttaskýrslur [is]
IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 1
International Accounting Standard 1
IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila [is]
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (2005-2011)
IAS 27
IAS 27 Consolidated financial statements and accounting for investments in subsidiaries (1989-2005)
IAS 27 Separate Financial Statements (2011-
International Accounting Standard 27
IAS-staðall 27, samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil (2005-2011) [is]
IAS-staðall 27, aðgreind reikningsskil (2011- [is]
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 29
International Accounting Standard 29
IAS-staðall 29, reikningsskil í hagkerfi þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
IAS 30
International Accounting Standard 30
IAS-staðall 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana [is]
IAS 31 Interests in Joint Ventures
IAS 31
IAS 31 Financial reporting of interests in joint ventures
International Accounting Standard 31
IAS-staðall 31, hlutdeild í samrekstri [is]
IAS 32 Financial Instruments: Presentation (2005-
IAS 32
IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (1995-2005)
International Accounting Standard 32
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (1995-2005) [is]
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (2005-) [is]
IAS 34 Interim Financial Reporting
IAS 34
International Accounting Standard 34
IAS-staðall 34, árshlutareikningsskil [is]
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 39
International Accounting Standard 39
IAS-staðall 39, fjármálagerningar: færsla og mat [is]
IAS-staðall 39 [is]
IAS 3 Consolidated Financial Statements
IAS 3
International Accounting Standard 3
IAS-staðall 3, samstæðureikningsskil [is]
IAS 5 Information to be disclosed in Financial Statements
IAS 5
IAS-staðall 5, upplýsingar í reikningsskilum [is]
IAS 7 Statement of cash flows
IAS 7
IAS 7 Statement of changes in financial position
IAS 7 Cash Flow Statements
IAS-staðall 7, yfirlit um sjóðstreymi [is]
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
IFRIC 10
IFRIC Interpretation 10
IFRIC-túlkun 10, árshlutareikningsskil og virðisrýrnun [is]
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
IFRIC 19
IFRIC Interpretation 19
IFRIC-túlkun 19, greiðsla skulda með eiginfjárgerningum [is]
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IFRIC 7
IFRIC Interpretation 7
IFRIC-túlkun 7, beiting endurgerðaraðferðarinnar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IFRS 10
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
International financial reporting standard 10
IFRS-staðall 10, samstæðureikningsskil [is]
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 11
International financial reporting standard 11
IFRS-staðall 11, sameiginlegt fyrirkomulag [is]
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 12
International financial reporting standard 12
IFRS-staðall 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum [is]
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards - Government Loans (2012-)
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (2004-2012)
IFRS 1
International financial reporting standard 1
IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla - ríkislán [is]
IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla (2004-2012) [is]
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 2
International financial reporting standard 2
IFRS-staðall 2, eignarhlutatengd greiðsla [is]
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 3
International financial reporting standard 3
IFRS-staðall 3, sameining fyrirtækja [is]
IFRS 4 Insurance Contracts
IFRS 4
International financial reporting standard 4
IFRS-staðall 4, vátryggingasamningar [is]
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 5
International financial reporting standard 5
IFRS-staðall 5, fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi [is]
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
IFRS 6
International financial reporting standard 6
IFRS-staðall 6, leit að jarðefnaauðlindum og mat á þeim [is]
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
IFRS 7
International financial reporting standard 7
IFRS-staðall 7, fjármálagerningar: upplýsingagjöf [is]
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 8
International financial reporting standard 8
IFRS-staðall 8, starfsþættir [is]
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9
International financial reporting standard 9
IFRS-staðall 9, fjármálagerningar [is]
IFRS-staðall 9 [is]
malignant tumour
cancerous tumour
illkynja fyrirferð [is]
illkynja æxli [is]
tumor malignus [la]
low-liquidity financial instrument
illseljanlegur fjármálagerningur [is]
during the financial year
innan fjárhagsársins [is]
Internal Agreement on the financing and administration of Community aid
innbyrðis samningur um fjármögnun og stjórnun á aðstoð Bandalagsins [is]
innbyrðis samningurinn [is]
deposit with financial institution
inneign hjá fjármálastofnun [is]
single market for financial services
single financial market
innri markaður fyrir fjármálaþjónustu [is]
Financial Market Infrastructure
FMI
innviðir fjármálamarkaðar [is]
finansmarknadsinfrastruktur [sæ]
Housing Financing Fund
Íbúðalánasjóður [is]
Islamic finance
íslömsk fjármál [is]
finance islamique [fr]
Islamisches Finanzwesen [de]
ruminant
ruminant animal
jórturdýr [is]
drøvtygger [da]
idisslare [sæ]
ruminant [fr]
Wiederkäuer [de]
animal waste of ruminant origin
jórturdýraúrgangur [is]
organic ruminants
jórturdýr í lífrænum búskap [is]
lífrænt alin jórturdýr [is]
financial compensation
jöfnunarframlag [is]
carrageenan
karragenan [is]
Nuclear Magnetic Resonance
NMR
kjarnsegulómsefnagreinir [is]
nuclear magnetic resonance
NMR
kjarnsegulómun [is]
kernemagnetisk resonans (NMR), magnetisk resonans, NMR [da]
kärnmagnetisk resonans, NMR [sæ]
konjac glucomannane
konjakglúkómannan [is]
financially costly
kostnaðarsamur [is]
financial implications
kostnaður [is]
pregnant female
kvendýr með fangi [is]
ungafull kvendýr [is]
pregnant mare serum gonadotrophin
kynhormónavaki sem unninn er úr blóðvatni fyljaðra mera [is]
stagnant surface water
kyrrstætt yfirborðsvatn [is]
complainant
kærandi [is]
ordnance surveying
landmælingar vegna kortagerðar [is]
country of provenance
land sem komið er frá [is]
refinancing on a long-term basis
langtímaendurfjármögnun [is]
agreement to refinance on a long-term basis
langtímasamningur um endurfjármögnun [is]
liquid financial asset
lausafjáreign [is]
treasury financing activity
lausafjárfjármögnun [is]
liquidity of financial markets
lausafjárstaða fjármálamarkaða [is]
financial credit
lánafyrirgreiðsla [is]
longer-term refinancing operation
LTRO
lánafyrirgreiðsla til lengri tíma [is]
debt financing
debt finance
debt funding
lánsfjármögnun [is]
financement par emprunt, financement de la dette, remise de dette [fr]
contribute financially
leggja fram fé [is]
Leading Group on Innovative Financing for Development
leiðandi hópur um nýsköpunarfjármögnun í þróunarmálum [is]
Groupe pilote sur les financements innovants pour le développement [fr]
Pilotgruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung, Leitende Gruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung [de]
line maintenance
leiðarviðhald [is]
tenant
leigjandi [is]
tenant farming
leigubúskapur [is]
tenant
leigutaki [is]
chrominance
chroma
litmegn [is]
krominans [da]
krominans [sæ]
colorimetric alluminant
litmæliljós [is]
line maintenance
línuviðhald [is]
level of luminance
ljómastig [is]
luminance
ljómi [is]
illuminant-filter-receptor
ljósgjafasíumóttökutæki [is]
gradient of luminance
ljóshalli [is]
standard illuminant
ljósstaðall [is]
lumen maintenance
ljósstreymisheldni [is]
lamp lumen maintenance factor
LLMF
ljósstreymisheldni ljósaperu [is]
grounds maintenance
lóðaviðhald [is]
maintenance management exposition
MME
lýsing á stjórnun viðhalds [is]
vedlikeholdshaandboken [da]
operator´s maintenance management exposition
lýsing flugrekanda á stjórnun viðhalds [is]
dominant
markaðsráðandi [is]
dominant undertaking
markaðsráðandi fyrirtæki [is]
dominant position
markaðsráðandi staða [is]
dominant position within the internal market
markaðsráðandi staða á innri markaðnum [is]
market dominance
markaðsyfirráð [is]
financial sector assessment
mat á fjármálageiranum [is]
évaluation du secteur financier [fr]
Bewertung des Finanzsektors [de]
acting unanimously
með einróma ákvörðun [is]
ákveða einróma [is]
taka einróma ákvörðun [is]
by unanimous decision
með einróma ákvörðun [is]
by unanimous consent
með einróma samþykki [is]
pregnant
með fangi [is]
treatment in consolidated financial statements
meðferð í samstæðureikningsskilum [is]
pregnancy
meðganga [is]
resonance
meðsveiflun [is]
resonans [da]
resonans [sæ]
chamber resonance
meðsveiflunarskilyrði klefa [is]
resonance range
meðsveiflunarsvið [is]
chamber resonant frequencies
meðsveiflunartíðnisvið klefa [is]
resonance pulser
meðsveifluslegill [is]
principle of mutual recognition to financial penalties
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu við fésektir [is]
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á fésektum [is]
principle of sound financial management
meginreglan um trausta fjármálastjórnun [is]
OECD Principles of Corporate Governance
meginreglur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um stjórnarhætti fyrirtækja [is]
virulence determinant
meinvirknivaldur [is]
phageborne virulence determinant
meinvirknivaldur sem berst með fögum [is]
plasmid virulence determinant
meinvirknivaldur sem berst með plasmíði [is]
chemical contaminant
mengandi íðefni [is]
financial vehicle corporation
FVC
miðlunarfyrirtæki á fjármálasviði [is]
finansiellt företag (FVC) [sæ]
finanzielle Mantelkapitalgesellschaft (FMKG) [de]
MiFID
Markets in Financial Instruments Directive
MiFID-tilskipunin [is]
MiFIR
Markets in Financial Instruments Regulation
MiFIR [is]
reglugerð um markaði fyrir fjármálagerninga [is]
mezzanine
mezzanine financing
millilagsfjármögnun [is]
financial imbalance
mismunur á kostnaði [is]
déséquilibre financier [fr]
finanzielles Ungleichgewicht [de]
abuse of a dominant position
misnotkun markaðsráðandi stöðu [is]
parent financial holding company in a Member State
móðureignarhaldsfélag á fjármálasviði í aðildarríki [is]
EU parent financial holding company
móðureignarhaldsfélag á fjármálasviði í ESB [is]
monantha vetch
mónöntuflækja [is]
determinant
mótandi þáttur [is]
at-sea maintenance capability
möguleiki á viðhaldi á hafi úti [is]
New Approach Notified and Designated Organisations´ Information System
NANDO Information System
NANDO-upplýsingakerfið [is]
upplýsingakerfi um aðila sem eru tilkynntir og tilnefndir á grundvelli nýaðferðartilskipana [is]
NANDO-database, NANDO-informationssystem [da]
databasen Nando [sæ]
système d´information NANDO, système NANDO [fr]
NANDO-Datenbank, NANDO-Informationssystem [de]
nanomaterial
nanóefni [is]
nanogram
nanógramm [is]
nano-electronics
nanórafeindatækni [is]
nanofiltration
nano filtration
nanósíun [is]
nanofiltrering [da]
nanofiltrering [sæ]
nanofiltration [fr]
Nanofiltrierung [de]
nano-scale technology
nanótækni [is]
nanotechnology
nanótækni [is]
nanoteknologi [da]
nanoteknik [sæ]
nanotechnologie [fr]
nanotechnologie [de]
nanoscience
nano-science
nanóvísindi [is]
nanovidenskab [da]
nanovetenskap [sæ]
nanosciences [fr]
Nanowissenschaft [de]
Committee on the Global Financial System
nefnd um alþjóðlega fjármálakerfið [is]
Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing
nefnd um baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka [is]
Committee on Investment, Technology and Related Financial Issues
nefnd um fjárfestingar, tækni og skyld fjárhagsleg málefni [is]
Consumer Financial Protection Agency
nefnd um neytendavernd á sviði fjármálaþjónustu [is]
Financial Industry Regulatory Agency
FIRA
nefnd um reglur fyrir fjármálageirann [is]
Agreement between the Nordic Countries on Collection of Child Maintenance
Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga [is]
nonanoic
nan- [is]
nonanol
nanól [is]
innovative financial instrument
ný fjármögnunarleið [is]
new governance
nýir stjórnunarhættir [is]
financial innovation
nýsköpun á fjármálasviði [is]
innovative financial inclusion
nýsköpun í fjármálaþjónustu fyrir alla [is]
inclusion financière novatrice [fr]
innovative finanzielle Teilhabe [de]
non-derivative financial asset
óafleidd fjáreign [is]
fjáreign sem er ekki afleiða [is]
non-derivative financial liability
óafleidd fjárskuld [is]
financial intermediation service indirectly measured
FISIM
óbeint mæld fjármálaþjónusta [is]
ÓMF [is]
non-financial information
ófjárhagslegar upplýsingar [is]
non-financial obligation
ófjárhagsleg skylda [is]
non-financial entity
ófjárhagslegur aðili [is]
non-financial item
ófjárhagslegur liður [is]
non-financial counterparty
ófjárhagslegur mótaðili [is]
unrecognised financial instrument
unrecognized financial instrument
ófærður fjármálagerningur [is]
unearned finance income
óinnleystar fjármagnstekjur [is]
resistance determinant
ónæmisákvarðandi þáttur [is]
pelargonic acid
nonanoic acid
pelargónsýra [is]
nansýra [is]
monetary financial asset
peningaleg fjáreign [is]
monetary available-for-sale financial asset
peningaleg fjáreign sem er til sölu [is]
monetary financial insitutions sector
peningastofnanageirinn [is]
monetary financial institution
MFI
peningastofnun [is]
dominant lethal test
dominant lethal assay
dominant lethal mutation test
prófun á ríkjandi banagenum [is]
recombinant-DNA
recombinant DNA
rDNA
raðbrigða-DNA [is]
rekombinant-DNA, rekombinant DNA, rekombinant deoxyribonukleinsyre, R-DNA [da]
rekombinant-DNA [sæ]
Rekombinante DNA [de]
plasma nano-coating
rafgasnanóhúð [is]
plasma-nanobeläggningar [sæ]
Plasma-Nanobeschichtungen [de]
actual financing
raunfjármögnun [is]
dominant influence
ráðandi áhrif [is]
dominant influence over the credit institution
ráðandi áhrif í lánastofnun [is]
dominant influence over another undertaking
ráðandi áhrif yfir öðru félagi [is]
High-Level Advisory Group on Climate Change Financing
ráðgjafarhópur háttsettra embættismanna um fjármögnun baráttunnar gegn loftslagsbreytingum [is]
Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement climatique [fr]
Hochrangige Beratergruppe zur Frage der Finanzierung des Klimawandels, Hochrangige Beratergruppe zur Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels [de]
Financial Stability Board
FSB
ráðgjafarnefnd um fjármálastöðugleika [is]
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions
ráðgjafarnefnd um samkeppnishömlur og markaðsráðandi stöðu [is]
financial management consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd fjármálastjórnun [is]
ordinance
reglugerð [is]
Healthcare and Nursing Teaching and Management Duties Ordinance
reglugerð um kennslu og stjórnun innan heilbrigðisþjónustu [is]
Healthcare and Nursing Special Task Ordinance
reglugerð um sérstök verkefni innan heilbrigðisþjónustu [is]
financial statements
reikningar [is]
financial report
financial reporting
reikningsskil [is]
financial accounts
reikningsskil [is]
financial statements
reikningsskil [is]
financial reporting standard
reikningsskilastaðall [is]
financial reporting in hyperinflationary economies
reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IFRS financial statement
reikningsskil samkvæmt IFRS-stöðlum [is]
financial statements that achieve a fair presentation
reikningsskil sem gefa glögga mynd [is]
non-financial account
reikningur sem er ekki fjárhagslegur [is]
financial performance
rekstrarárangur [is]
current maintenance costs
rekstrartengdur viðhaldskostnaður [is]
maintenance check flight
reynsluflug vegna viðhalds [is]
portfolio of identified financial instruments
safn skilgreindra fjármálagerninga [is]
comparative financial statements
samanburðarreikningsskil [is]
condensed set of financial statements
samandregin reikningsskil [is]
compilation of financial statements service
samantekt á reikningsskilum [is]
cofinancing
co-financing
sameiginleg fjármögnun [is]
EU co-financing
EU cofinancing
sameiginleg fjármögnun með þátttöku ESB [is]
part-financing
samfjármögnun [is]
samfinansiering [da]
cofinancement [fr]
Kofinanzierung [de]
co-financing arrangements
samfjármögnun [is]
Articles of Agreement of the International Finance Corporation
samkomulag um Alþjóðalánastofnun [is]
Agreement for Joint Financing of North Atlantic Ocean Stations
samkomulag um rekstur veðurathugunarstöðva á Norður-Atlantshafi [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland and the Faroe Islands
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Grænlandi og í Færeyjum [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Íslandi [is]
joint financing arrangements
JFA
samkomulag um samfjármögnun [is]
Understanding on Commitments in Financial Services
samkomulag um skuldbindingar í fjármálaþjónustu [is]
Negotiating Committee on the Financial Emergency of the United Nations
samninganefnd um fjárhagskreppu Sameinuðu þjóðanna [is]
covenant
samningur [is]
financial guarantee contract
samningur með fjárhagslegri tryggingu [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjármögnunarfélagið á sviði umhverfisverndar (NEFCO) [is]
group financial support agreement
samningur um fjárstuðning innan samstæðu [is]
title transfer financial collateral arrangement
samningur um framsal eignarréttar yfir fjárhagslegri tryggingu [is]
Agreement on Cooperation on Proceedings for Road Traffic Offences and the Enforcement of Financial Penalties
samningur um samstarf um málsmeðferð vegna umferðarlagabrota og fullnustu fjárhagslegra viðurlega vegna þeirra [is]
Accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l´exécution des sanctions pécuniaires y relatives [fr]
Übereinkommen über die Zusammenarbeit in Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvorschriften und bei der Vollstreckung von dafür verhängten Geldbussen und Geldstrafen [de]
security financial collateral arrangement
samningur um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu [is]
Convention on the Protection of the European Communities´ Financial Interests
Convention on the Protection of the Communities´ Financial Interests
samningur um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna [is]
Consultative Committee on Administrative Questions (Finance and Budgetary Questions)
CCAQ (FB)
samráðsnefnd um stjórnunarmál (fjármál og fjárlagagerð) [is]
structured finance product
structured product
samsett fjármálaafurð [is]
structured finance instrument
SFI
samsettur fjármálagerningur [is]
compound financial instrument
samsettur fjármálagerningur [is]
recombinant nucleic acid
samskeyttar kjarnsýrur [is]
recombinant nucleic acid sequence
samskeytt kjarnsýruröð [is]
economic, financial and technical cooperation measure
economic, financial and technical co-operation measure
samstarf í efnahagslegu, fjárhagslegu og tæknilegu tilliti [is]
consolidated financial statements
samstæðureikningsskil [is]
consolidated non-financial statement
samstæðuskýrsla yfir ófjárhagsleg atriði [is]
adopt unanimously
samþykkja einróma [is]
approved maintenance organisation
approved maintenance organization
samþykkt viðhaldsfyrirtæki [is]
integrated financial area
samþætt fjármálasvæði [is]
environmental integration in the financial sector
samþætting umhverfis og fjármálageirans [is]
microfinance provider
sá sem lætur í té örfjármögnun [is]
maintenance creditor
sá sem rétt á til framfærslu [is]
magnetic resonance scanner
segulómskanni [is]
magnetic resonance unit
segulómtæki [is]
Panel on Contaminants in the Food Chain
Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain
CONTAM
sérfræðinganefnd um aðskotaefni í matvælaferlinu [is]
SIC-19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29
SIC-19
SIC-túlkun 19, reikningsskilagjaldmiðill - mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29 [is]
SIC 24 Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares
SIC 24
SIC-túlkun 24, hagnaður á hlut - fjármálagerningar og aðrir samningar sem unnt er að greiða með hlutum [is]
SIC 5 Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions
SIC 5
SIC-túlkun 5, flokkun fjármálagerninga - óvissar greiðsluskuldbindingar [is]
sustainability of the government financial position
sjálfbærni í fjármálum hins opinbera [is]
sustainability of public finances
sjálfbærni í ríkisfjármálum [is]
main refinancing operation
MRO
skammtímalánafyrirgreiðsla [is]
aircraft maintenance license
skírteini flugvéltæknis [is]
Financial Intelligence Unit
FIU
skrifstofa fjármálagreininga lögreglu [is]
Department of Finance and Administration
skrifstofa fjármála og rekstrar [is]
anti-terrorist financing obligation
antiterrorist financing obligation
skuldbinding um að hindra fjármögnun hryðjuverka [is]
non-financial liability
skuld sem er ekki fjárskuld [is]
solvency and financial condition report
skýrsla um gjaldþol og fjárhagslega stöðu [is]
non-financial statement
skýrsla yfir ófjárhagsleg atriði [is]
pathogenicity determinant
smithæfnisvaldur [is]
speculative immovable property financing
spákaupmennskufjármögnun fasteigna [is]
financial futures
financial futures-contract
staðlaðir, framvirkir samningar [is]
financial-futures contract
staðlaður, framvirkur viðskiptasamningur [is]
stagnant market
staðnaður markaður [is]
operation of financial control systems
starfræksla fjármálaeftirlitskerfa [is]
activities auxiliary to financial intermediation
starfsemi, tengd fjármálaþjónustu [is]
pregnant worker
starfsmaður sem er þungaður [is]
policy determinant
stefnumótandi þáttur [is]
degressive financing mechanism
stiglækkandi fjármögnunartilhögun [is]
governance
stjórnarhættir [is]
stjórnunarhættir [is]
gouvernance [fr]
corporate governance
stjórnarhættir fyrirtækja [is]
Directorate-General for Economic and Financial Affairs
DG Economic and Financial Affairs
European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs
ECFIN
stjórnarsvið efnahags- og fjármála [is]
stjórnarsvið efnahags- og fjármála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Executive Board of the United Nations Financing System for Science and Technology for Development
Executive Board of the UN Financing System for Science and Technology for Development
stjórn fjárhagsáætlunar Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
stjórn fjárhagsáætlunar SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
system of governance
stjórnkerfi [is]
environmental governance
stjórnunarhættir í umhverfismálum [is]
Internet Governance
management of the Internet
stjórnunarhættir Netsins [is]
internetforvaltning [da]
förvaltning av internet [sæ]
facilities management service for computer systems maintenance
stjórnunarþjónusta, tengd búnaði og viðhaldi tölvukerfa [is]
administration of financial markets
stjórnun fjármálamarkaða [is]
Financial Stability Oversight Committee
FSOC
stýrinefnd um fjármálastöðugleika [is]
stability of the financial system
stöðugleiki fjármálakerfisins [is]
financial equilibrium
stöðugleiki í fjármálum [is]
positions which are purely stock financing
stöður sem eru hrein fjármögnun hlutabréfa [is]
detailed maintenance record
sundurliðuð viðhaldsskrá [is]
regional financial arrangement
RFA
svæðisbundið fjármögnunarfyrirkomulag [is]
arrangement financier régional [fr]
regionaler Finanzierungszusammenschluss, regionaler Finanzierungsverbund [de]
regional financing arrangement
RFA
svæðisbundið fjármögnunarfyrirkomulag [is]
arrangement financier régional [fr]
regionaler Finanzierungszusammenschluss, regionaler Finanzierungsverbund [de]
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SWIFT
SWIFT [is]
auðkenniskóði banka (SWIFT) [is]
pseudopregnancy
sýndarþungun [is]
urgent financial assistance
tafarlaus fjárhagsaðstoð [is]
finite reinsurance
Finite Re
financial reinsurance
takmörkuð endurtrygging [is]
finite reinsurance [da]
ruminant species for fattening
tegund eldisjórturdýra [is]
engineered nanomaterial
manufactured nanomaterial
ENM
tilbúið nanóefni [is]
fremstillet nanomateriale [da]
konstruerat nanomaterial [sæ]
nanomatériau manufacturé [fr]
industrielt fremstillet nanomateriale, technisch hergestelltes Nanomaterial [de]
engineered nanoparticle
tilbúin nanóögn [is]
appropriately approved maintenance organisation
appropriately approved maintenance organization
tilhlýðilega samþykkt viðhaldsfyrirtæki [is]
appropriately approved/accepted maintenance organisation
appropriately approved/accepted maintenance organization
tilhlýðilega samþykkt/viðurkennt viðhaldsfyrirtæki [is]
appropriately accepted maintenance organisation
appropriately accepted maintenance organization
tilhlýðilega viðurkennt viðhaldsfyrirtæki [is]
pregnant test animal
tilraunadýr með fangi [is]
ordonnance
tilskipun [is]
ordonnance [fr]
available financial means
tiltækir fjármunir [is]
disponible finansielle midler [da]
verfügbare Finanzmitte [de]
Financial Instruments Reference Data System
FIRDS
tilvísunargagnakerfi fyrir fjármálagerninga [is]
Referenzdatensystem für Finanzinstrumente [de]
sound financial management
traust fjármálastjórnun [is]
sound public finances
traust ríkisfjármál [is]
financial loss insurance service
tryggingar gegn fjárhagstjóni [is]
double-financing
tvífjármögnun [is]
environmental, social and governance risk
ESG risk
umhverfis-, félags- og stjórnunaráhætta [is]
UFS-áhætta [is]
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici [da]
ESG factors
environmental, social and governance factors
umhverfis-, samfélags- og stjórnunarþættir [is]
miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG-faktorer) [da]
Taxonomy for Financial Counterparties
upplýsingar um flokkun fjárhagslegra mótaðila [is]
Taxonomy for Non-Financial Counterparties
upplýsingar um flokkun ófjárhagslega mótaðila [is]
indication of provenance
upplýsingar um uppruna [is]
Member State of provenance
upprunaaðildarríki [is]
provenance
uppruni [is]
origination of a financial asset
uppruni fjáreignar [is]
critical financing
úrslitafjármögnun [is]
financement crucial [fr]
entscheidende Finanzmittel, dringend benötigte Finanzmittel [de]
prenatal exposure on the pregnant test animal
váhrif á tilraunadýr með fangi [is]
regular maintenance
venjulegt viðhald [is]
project financing
verkefnafjármögnun [is]
project finance loan
verkefnafjármögnunarlán [is]
projektfinansieringslån [da]
Projektfinanzierungsdarlehen [de]
road maintenance equipment
vélar til vegaviðgerða [is]
floor-maintenance machine
vél til gólfviðhalds [is]
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF NORWAY AND THE EUROPEAN UNION ON A NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM FOR THE PERIOD 2009-2014 CONSEQUENT TO THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
viðbótarbókun við samninginn milli Konungsríkisins Noregs og Evrópusambandsins um fjármagnskerfi Noregs fyrir tímabilið 2009-2014 í kjölfar þátttöku Lýðveldisins Króatíu í Evrópska efnahagssvæðinu [is]
maintenance
viðhald [is]
maintenance support
viðhald [is]
parks maintenance service
viðhald almenningsgarða [is]
wind turbine maintenance
viðhald á vindhverflum [is]
capital maintenance
viðhald eigin fjár [is]
aeroplane maintenance
viðhald flugvéla [is]
shore-based maintenance
shore based maintenance
viðhald frá landi [is]
sports fields maintenance service
viðhald íþróttavalla [is]
cemetery maintenance service
viðhald kirkjugarða [is]
operating capital maintenance
viðhald rekstrarfjár [is]
maintenance activities
viðhaldsaðgerðir [is]
maintenance facilities
viðhaldsaðstaða [is]
maintenance conditions
viðhaldsástand [is]
maintenance schedule
viðhaldsáætlun [is]
maintenance programme
viðhaldsáætlun [is]
planned maintenance system
viðhaldsáætlunarkerfi [is]
operator´s aeroplane maintenance programme
viðhaldsáætlun flugrekanda fyrir flugvélar [is]
aircraft maintenance programme
AMP
viðhaldsáætlun loftfars [is]
maintenance log
viðhaldsdagbók [is]
winter-maintenance material
viðhaldsefni til nota að vetri til [is]
preheat maintenance temperature
viðhaldsforhitunarstig [is]
maintenance organisation
maintenance organization
viðhaldsfyrirtæki [is]
capital maintenance adjustment
viðhaldsfærsla á eigin fé [is]
maintenance data
viðhaldsgögn [is]
maintenance manual
viðhaldshandbók [is]
pleasure gardens maintenance service
viðhald skemmtigarða [is]
maintenance system
viðhaldskerfi [is]
operator´s maintenance system
viðhaldskerfi flugrekanda [is]
maintenance costs
viðhaldskostnaður [is]
maintenance of unit-holder register
viðhald skrár yfir eigendur hlutdeildarskírteina [is]
ornamental gardens maintenance service
viðhald skrúðgarða [is]
maintenance staff
viðhaldsmenn [is]
maintenance error
viðhaldsmistök [is]
ESCO Maintenance Committee
viðhaldsnefnd ESCO-flokkunarkerfisins [is]
maintenance procedure
viðhaldsregla [is]
maintenance breeding
viðhaldsræktun [is]
avl til opretholdelse af bestanden [da]
genbevarande avel [sæ]
sélection d´entretien, sélection conservatrice [fr]
Erhaltungszucht, Erhaltungszüchtung [de]
maintenance hangar
viðhaldsskýli fyrir flugvélar [is]
maintenance standard
viðhaldsstaðall [is]
maintenance base
viðhaldsstöð [is]
maintenance centre
viðhaldsstöð [is]
maintenance depot
viðhaldsstöð [is]
railway maintenance vehicle
viðhaldsvagn fyrir járnbrautir [is]
maintenance statement
viðhaldsyfirlýsing [is]
maintenance service
viðhaldsþjónusta [is]
gas-appliance maintenance service
viðhaldsþjónusta á gastækjum [is]
systems maintenance services
viðhaldsþjónusta á kerfum [is]
lift-maintenance service
viðhaldsþjónusta á lyftum [is]
motorcycle maintenance service
viðhaldsþjónusta fyrir bifhjól [is]
bus maintenance service
viðhaldsþjónusta fyrir hópbifreiðar [is]
aircraft-engine maintenance service
viðhaldsþjónusta fyrir hreyfla loftfara [is]
aircraft maintenance service
viðhaldsþjónusta fyrir loftför [is]
truck maintenance service
viðhaldsþjónusta fyrir vörubifreiðar [is]
harbour equipment maintenance service
viðhaldsþjónusta, tengd búnaði við hafnir [is]
maintenance service of floating structures
viðhaldsþjónusta, tengd fljótandi mannvirkjum [is]
maintenance service of floating platforms
viðhaldsþjónusta, tengd fljótandi pöllum [is]
street-lighting maintenance service
viðhaldsþjónusta, tengd götulýsingu [is]
software maintenance service
viðhaldsþjónusta, tengd hugbúnaði [is]
system maintenance service
viðhaldsþjónusta, tengd kerfum [is]
traffic-signal maintenance service
viðhaldsþjónusta, tengd umferðarmerkjum [is]
fleet maintenance service
viðhaldsþjónusta, tengd ökutækjaflota [is]
financial reference amount
viðmiðunarfjárhæð [is]
Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty
Viðmiðunarreglur um ríkisaðstoð til að bjarga og endurskipuleggja fyrirtæki utan fjármálamarkaðar sem eiga í erfiðleikum [is]
negotiable instruments properly held by a financial institution
viðskiptabréf sem eru réttmæt eign fjármálastofnunar [is]
trade finance
viðskiptafjármögnun [is]
trade financing
viðskiptafjármögnun [is]
commercial element of a maintenance contract
viðskiptahlið viðhaldssamnings [is]
financial customer
viðskiptavinur á fjármálamarkaði [is]
verge maintenance work
vinna við viðhald vegaxla [is]
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the United Nations
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the UN
vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu Sameinuðu þjóðanna [is]
vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu SÞ [is]
Sessional Working Group of Governmental Experts on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
vinnuhópur sérfræðinga á vegum stjórnvalda um framkvæmd alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi [is]
Working Group on the Financing of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Working Group on the Financing of the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
vinnuhópur um fjármögnun á Palestínuflóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna [is]
vinnuhópur um fjármögnun á Palestínuflóttamannaaðstoð SÞ [is]
proof of financial standing
vottorð sem sýnir fjárhagsstöðu [is]
items of mixed provenance
vörur af ólíkum uppruna [is]
dominant entity
yfirburðafyrirtæki [is]
dominance
yfirráð [is]
outside financing
ytri fjármögnun [is]
financement extérieur [fr]
externe Finanzierung, externe Finanzmittel externe Finanzierung, externe Finanzmittel [de]
external financing
ytri fjármögnun [is]
financement extérieur [fr]
externe Finanzierung, externe Finanzmittel externe Finanzierung, externe Finanzmittel [de]
pregnancy status of an animal
það að dýr er með fangi [is]
það að dýr er ungafullt [is]
in the absence of unanimity
það að einróma ákvörðun liggur ekki fyrir [is]
financial viability
það að geta borið sig fjárhagslega [is]
release of finance
það að losa fjármagn [is]
maintenance
það að viðhalda e-u [is]
maintenance of network integrity
það að viðhalda heildstæði netsins [is]
financial market regulatory service
þjónusta, tengd eftirliti með fjármálamörkuðum [is]
financial consultancy service
þjónusta, tengd fjármálaráðgjöf [is]
corporate finance service
þjónusta, tengd fjármálum fyrirtækja [is]
corporate finance and venture capital service
þjónusta, tengd fjármálum fyrirtækja og áhættufjármagni [is]
financial market operational service
þjónusta, tengd rekstri fjármálamarkaða [is]
financial markets administration service
þjónusta, tengd stjórnun fjármálamarkaða [is]
financial transaction processing service
þjónusta, tengd úrvinnslu við millifærslu fjármuna [is]
house maintenance services
þjónusta til viðhalds húsa [is]
tree-maintenance service
þjónusta við umönnun trjáa [is]
maintenance service of green areas
þjónusta við viðhald á grænum svæðum [is]
financial compensation
þóknun [is]
trimester of pregnancy
þriðjungur meðgöngu [is]
pregnant
þungaður [is]
pregnant woman
þunguð kona [is]
pregnancy
þungun [is]
mobilisation of financial flows
mobilization of financial flows
öflun fjármagns [is]
road-maintenance vehicle
ökutæki til vegaviðhalds [is]
microfinance
örfjármögnun [is]
microfinance market
örfjármögnunarmarkaður [is]
microfinance institution
örfjármögnunarstofnun [is]

822 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira