Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ade"

6-benzyladenine
6-bensýladenín [is]
adenine-requiring mutant
adenine requiring mutant
adenínháð stökkbrigði [is]
adeninafhængige mutant [da]
adeninabhängiger Mutant [de]
WTO General Council
World Trade Organization General Council
aðalráð Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar [is]
WTO´s Almindelige Råd [da]
WTO:s allmänna råd [sæ]
Conseil général de l´OMC [fr]
Allgemeiner Rat der WTO [de]
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan
FLEGT
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum [is]
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, FLEGT [da]
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, Flegt [sæ]
application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, FLEGT [fr]
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor, FLEGT [de]
Aid for Trade
AfT
aðstoð til eflingar viðskiptum [is]
Aide pour le commerce [fr]
Handelshilfe [de]
freight unloaded
afhlaðnar vörur [is]
unloader
afhleðslutæki [is]
A-grade
af hreinleika A [is]
adequacy of the visual aids
afkastageta sjónrænna leiðsögutækja [is]
ytelsene til visuelle hjelpemidler [da]
trade repository
afleiðuviðskiptaskrá [is]
viðskiptaskrá [is]
reader
aflestrartæki [is]
remote early detection communication reader
REDCR
aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar [is]
REDCR-búnaður [is]
abolition of restrictions on international trade
afnám á höftum í alþjóðaviðskiptum [is]
trade deflection
deflection of trade
afvegaviðskipti [is]
trade diversion
diversion of trade
afvegaviðskipti [is]
General Provisions in the Technical Barriers to Trade
Almenn ákvæði á sviði tæknilegra viðskiptahindrana [is]
Federal Trade Commission
FTC
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna [is]
Alríkisviðskiptastofnun [is]
United Nations Commission on International Trade Law
UN Commission on International Trade Law
UNCITRAL
alþjóðaviðskiptalaganefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
alþjóðaviðskiptalaganefnd SÞ [is]
De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret [da]
Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt [sæ]
Commission des Nations unies pour le droit commercial international, CNUDCI [fr]
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht [de]
International Trade Centre
ITC
International Trade Centre UNCTAD/WTO
Alþjóðaviðskiptamiðstöðin [is]
Det Internationale Handelscenter [da]
Internationella handelscentrumet [sæ]
Centre du commerce international, CCI [fr]
Internationales Handelszentrum [de]
World Trade Organization
WTO
World Trade Organisation
Alþjóðaviðskiptastofnunin [is]
Verdenshandelsorganisationen [da]
Världshandelsorganisationen [sæ]
Organisation mondiale du commerce [fr]
Welthandelsorganisation [de]
world trade
alþjóðaviðskipti [is]
international trade
alþjóðaviðskipti [is]
flow of international trade
alþjóðlegt viðskiptaflæði [is]
international trade system
alþjóðlegt viðskiptakerfi [is]
système commercial international [fr]
internationaler Handel [de]
international trade in wine
alþjóðleg viðskipti með vín [is]
standard international trade classification
SITC
alþjóðleg vöruflokkunarskrá hagstofu Sameinuðu þjóðanna [is]
downgrades
annars flokks efni [is]
Argentine menhaden
argentínumeinhaddur [is]
Brevoortia pectinata [la]
trade
atvinnugrein [is]
trade association
industry association
atvinnugreinasamtök [is]
trade organisation
trade organization
atvinnugreinasamtök [is]
trade body
atvinnugreinastofnun [is]
trade activity
atvinnustarfsemi [is]
trade advertising material
trade-advertising material
advertising material
auglýsingaefni [is]
auglýsingaefni til nota í viðskiptum [is]
effect on trade
áhrif á viðskipti [is]
at several levels of trade
á mismunandi stigum viðskipta [is]
loader
ámokstursvél [is]
austenitic-ferritic steel grade
ástenít-ferrítstáltegund [is]
austenitic steel grade
ástenítstáltegund [is]
marmalade
ávaxtamauk [is]
marmelade [da]
marmelad [sæ]
marmelade [fr]
Maermelade [de]
Bangladesh
People´s Republic of Bangladesh
BD
BGD
Bangladess [is]
Alþýðulýðveldið Bangladess [is]
Bangladesh, Folkerepublikken Bangladesh [da]
Bangladesh, Folkrepubliken Bangladesh [sæ]
le Bangladesh, la République populaire du Bangladesh [fr]
die Volksrepublik Bangladesch [de]
section G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
bálkur G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum [is]
crawler loader
beltaskófla [is]
beta-dextrin
betadextrin
betadextrín [is]
BIORADE test
BIORADE-prófun [is]
mixture of natural and man-made fibres
blanda úr náttúrulegum trefjum og tilbúnum trefjum [is]
fan blade
blásarablað [is]
leaded petrol
blýbensín [is]
leaded steel
blýblandað stál [is]
premium leaded petrol
blýbætt gæðabensín [is]
supercarburant plombé [fr]
verbleites Superbenzin [de]
unleaded petrol
unleaded gasoline
non-leaded petrol
blýlaust bensín [is]
blyfri benzin [da]
blyfri bensin [sæ]
spadefishes
blökufiskar [is]
blökufiskaætt [is]
spadefiskfamilien, spadefisk [da]
Spatenfische [de]
Ephippidae [la]
non-specialised wholesale trade
non-specialized wholesale trade
blönduð heildverslun [is]
bolt for scraper blade
bolti fyrir sköfunarblað [is]
carrying amount of the trade receivable account
bókfærð fjárhæð viðskiptakröfu [is]
Protocol 14 on trade in coal and steel products
bókun 14 um verslun með kola- og stálvörur [is]
Protocol 47 on the abolition of technical barriers to trade in wine
bókun 47 um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín [is]
Protocol 9 on trade in fish and other marine products
bókun 9 um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Jordan
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Jórdaníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Croatia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Króatíu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Macedonia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Makedóníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Morocco
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Marokkós [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
Brazilian menhaden
brasilíumeinhaddur [is]
menhaden du Brésil [fr]
Brevoortia aurea [la]
sulphur-free unleaded petrol
sulfur-free unleaded petrol
brennisteinslaust, blýlaust bensín [is]
degrade
brotna niður [is]
decyltetradecanol
dekýltetradekanól [is]
deoxyadenosylcobalamin
deoxýadenósýlkóbalamín [is]
dimethyloctadecyl
dímetýloktadekýl [is]
dioctadecyl
díoktadekýl [is]
Doha Round
Doha Round of trade negotiations
Doha Round of trade talks
Dóhalotan [is]
Cycle de Doha, Cycle de négociations commerciales de Doha [fr]
Doha-Runde, Doha-Prozess, Doha-Verhandlungsrunde [de]
unladen tractor
dráttarvél án hleðslu [is]
laden tractor
dráttarvél með hleðslu [is]
spreader
dreifari [is]
distributive trade
dreifingarstarfsemi [is]
disguised barrier to trade
dulbúnar viðskiptahindranir [is]
Economic Affairs and Trade Committee
efnahags- og viðskiptanefnd [is]
nuclear grade compound
efnasamband af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu [is]
CW agent made up of precursors
efni til hernaðarnota úr forefnum [is]
post-trade infrastructures
eftirviðskiptainnviðir [is]
capital adequacy
CA
eiginfjárþörf [is]
private trader
einkaaðili [is]
unique trade identifier
einkvæmt viðskiptaauðkenni [is]
replacement trade
endurnýjunarviðskipti [is]
infrastructure upgrade
endurnýjun grunnvirkja [is]
Trade Policy Review Body
TPRB
endurskoðunarnefnd viðskiptastefnu [is]
Eksaminationsmyndigheden for Handelspolitik [da]
Organe d´examen des politiques commerciales, OEPC [fr]
Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken [de]
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Bulgaria
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Rumenia
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning reciprocal Recognition of Trade Marks, between Iceland and Italy
erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
European Trade Union Confederation
ETUC
Evrópusamband verkalýðsfélaga [is]
European Union trade mark
Evrópuvörumerki [is]
ESB-vörumerki [is]
trade literature
fagrit [is]
professional trade
fagstarfsemi [is]
evade the rules
fara fram hjá reglum [is]
itinerant trader
farandsali [is]
tour leader
fararstjóri [is]
trade
farsvið [is]
passenger vessel engaged in domestic trade
farþegaskip sem siglir á innlendum siglingaleiðum [is]
trade concentration
fábreytni [is]
unladen journey
ferð án farms [is]
laden journey
ferð með farm [is]
publicly traded company
félag, skráð í kauphöll [is]
microfiche reader
fisjulesari [is]
spring-loaded ventilation valve
fjaðurspenntur loftloki [is]
loaded distance
fjarlægð sem ökutæki ekur með farm [is]
investment grade
fjárfestingarflokkur [is]
trade-related investment measure
fjárfestingarráðstöfun í viðskiptum [is]
plurilateral trade agreement
fjölhliða viðskiptasamningur [is]
yellow serradella
yellow bird´s-foot
flatfótur [is]
flad fugleklo [da]
gulserradella [sæ]
ornithope comprimé [fr]
Gelber Vogelfuß, Gelbe Serradella [de]
Ornithopus compressus L. [la]
flat product made of steel
flöt framleiðsluvara úr stáli [is]
Industrial leadership
Forysta í atvinnulífi [is]
Leadership in enabling and industrial technologies
forysta í stuðningstækni og iðntækni [is]
front-end shovel loader
framhleðslutæki [is]
front-end shovel loader without back-hoe
framhleðslutæki án tætara að aftan [is]
front-end shovel loader with back-hoe
framhleðslutæki með tætara að aftan [is]
facade
framhlið [is]
plan of action against the sex trade and the exploitation of minors
framkvæmdaáætlun gegn kynlífssölu og -notkun ólögráða barna [is]
Trade and Development Board
TDB
framkvæmdastjórn ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróun [is]
framkvæmdastjórn ráðstefnu SÞ um viðskipti og þróun [is]
Styrelsesrådet for Handel og Udvikling [da]
Conseil du commerce et du développement, CCD [fr]
Handels- und Entwicklungsrat [de]
trade margin output
framleiðsluvirði verslunarálagningar [is]
trade diversification
frábreytni [is]
preferential trade
fríðindaviðskipti [is]
free trade
fríverslun [is]
libre-échange [fr]
freier Handel [de]
free trade agreement
FTA
fríverslunarsamningur [is]
frihandelsaftale [da]
frihandelsavtal [sæ]
accord de libre-échange [fr]
Freihandelsabkommen [de]
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Macedonia
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu [is]
Free Trade Agreement between the EFTA States and the United Mexican States
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Mexíkó [is]
European Free Trade Association
EFTA
Fríverslunarsamtök Evrópu [is]
free trade area
free-trade area
fríverslunarsvæði [is]
free trade zone
fríverslunarsvæði [is]
academic world
fræðasvið [is]
academic
fræðimaður [is]
road header
fræsitromla [is]
adequate and effective means
fullnægjandi og árangursrík úrræði [is]
adequate collateral
fullnægjandi veð [is]
adequate protection
fullnægjandi vernd [is]
adequate level of protection
fullnægjandi vernd [is]
adequate level of security
fullnægjandi öryggisstig [is]
EU Register of nutrition and health claims made on food
Union Register of nutrition and health claims made on food
European Union Register of nutrition and health claims made on food
fullyrðingaskrá Evrópusambandsins yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
fullyrðingaskrá Sambandsins yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
fullyrðingaskrá ESB yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
Community Register of nutrition and health claims made on food
fullyrðingaskrá fyrir Bandalagið yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
Trade Policy Review Mechanism
TPRM
fyrirkomulag á endurskoðun viðskiptastefnu [is]
distributive trade sector
fyrirtæki í dreifingargeiranum [is]
enterprise whose shares are publicly traded
fyrirtæki með hluti sem eru skráðir á almennum markaði [is]
portable reader
færanlegt aflestrartæki [is]
post-trade transparency
gagnsæi eftir viðskipti [is]
pre-trade transparency
gagnsæi fyrir viðskipti [is]
punchcard reader
gataspjaldalesari [is]
sideloader
gámalyfta [is]
made wine
artificially made wine
gervivín [is]
Made wine [da]
made wine [sæ]
adequacy of an electric system
geta rafkerfis [is]
marmeladedos
marmelade box
gnípa [is]
Genipa americana [la]
fair trade practice
góðir viðskiptahættir [is]
analytical grade
analytical-grade
greiningarhreinleiki [is]
porosity grade
gropstig [is]
general purpose grade
grunnflokkur [is]
Guadeloupe
GP
Gvadelúpeyjar [is]
Guadeloupe [da]
Guadeloupe [sæ]
la Guadeloupe [fr]
Guadeloupe [de]
fuel grade
gæði eldsneytis [is]
blockade
hafnbann [is]
functional requirement of adequacy
hagkvæmnikrafa [is]
Committee on External Trade Statistics
hagskýrslunefnd um utanríkisverslun [is]
Committee for External Trade Statistics
hagskýrslunefnd um utanríkisverslun [is]
Statistical and Tariff Classification for International Trade
CST
hagskýrslu- og tollskrárflokkun utanríkisverslunar [is]
external trade statistics
hagskýrslur um utanríkisverslun [is]
statistics of trade between Member States
hagskýrslur um verslun milli aðildarríkja [is]
trade statistics
hagskýrslur um viðskipti [is]
foreign affiliates trade statistics
FATS
hagskýrslur um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög [is]
man-made disaster
hamfarir af mannavöldum [is]
handmade paper
handgerður pappír [is]
grenade
handsprengja [is]
craft-trade baker
handverksbakari [is]
håndværksbager [da]
header row
hausalína [is]
academic qualification
háskólamenntun [is]
academic body
háskólastofnun [is]
high-frequency trading
high-frequency trade
hátíðniviðskipti [is]
traditional trade pattern
hefðbundið viðskiptamynstur [is]
gross vehicle mass
GVM
permissible laden mass
permissible maximum weight
gross vehicle weight rating
GVWR
heildarmassi ökutækis [is]
totalvægt, tilladt totalmasse, tilladt totalvægt, TV [da]
fordons bruttovikt, GVW [sæ]
amtlich zulässiges Gesamtgewicht, höchstzulässiges Gewicht, höchstzulässiges Gesamtgewicht, höchstes zulässiges Gesamtgewicht [de]
total laden weight
heildarþungi [is]
wholesale level of trade
heildsölustig verslunar [is]
wholesale trade activities
heildverslun [is]
home-made wine
heimabruggað vín [is]
greenhouse gas emission allowance
GHG emission allowance
tradeable permit
emission permit
heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda [is]
heimild til losunar GHL [is]
world trade
heimsviðskipti [is]
heptadecane
heptadekan [is]
heptadecyl
heptadekýl [is]
blockade
herkví [is]
black-headed gull
hettumáfur [is]
hættemåge [da]
skrattmås [sæ]
Lachmöwe [de]
Chroicocephalus ridibundus [la]
hexadecadien
hexadekadíen [is]
hexadecane
hexadekan [is]
hexadecyl ester
hexadekýlestri [is]
hexadekýlester [is]
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Geneva Protocol of 30th June of 1967
General Agreement on Tariffs and Trade
GATT 1947
hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT), ásamt Genfarbókun frá 30. júní 1967 [is]
hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti [is]
GATT-samkomulagið frá 1947 [is]
trade friction
hindrun í viðskiptum [is]
General Agreement on Tariffs and Trade 1994
GATT 1994
hinn almenni samningur um tolla og viðskipti 1994 [is]
GATT-samningurinn frá 1994 [is]
General Agreement on Trade in Services
GATS
hinn almenni samningur um þjónustuviðskipti [is]
loader
hjóla- eða beltaskófla [is]
mechanical shovel loader
hjólaskófla [is]
wheel loader
hjólaskófla [is]
wheeled loader
hjólaskófla [is]
hjullastare [sæ]
shovel loader
hjólaskófla [is]
freight loaded
hlaðnar vörur [is]
loader
hleðslutæki [is]
blade granulator
hnífkvörn [is]
Group Leader
hópstjóri [is]
Team Leader
hópstjóri [is]
commodity broker-trader
hrávörumiðlari [is]
exchange-traded-commodities
ETC
hrávörur, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi [is]
Cyclades
Hringeyjar [is]
software upgrade
hugbúnaðaruppfærsla [is]
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Council for TRIPS
hugverkaréttarráð í viðskiptum [is]
ráð um hugverkarétt í viðskiptum [is]
trade-related aspects of intellectual property rights
TRIP
hugverkaréttur í viðskiptum [is]
upgrade to commander
hækka í stöðu flugstjóra [is]
man-made crisis situation
hættuástand af manna völdum [is]
restrictions on international trade
höft í alþjóðaviðskiptum [is]
internal capital adequacy assessment process
ICAAP
innra matsferli fyrir eiginfjárþörf [is]
breaded
í raspi [is]
ETF
exchange-traded fund
kauphallarsjóður [is]
trader
kaupmaður [is]
itinerant tradesman
kaupmaður á faraldsfæti [is]
trade fair
kaupstefna [is]
cascade phenomenon
keðjuverkun [is]
screw threaded weight bearing connector
keilulaga burðartengi með skrúfgangi [is]
Malabar nightshade
klifurspínat [is]
malabarspinat [da]
malabarspenat [sæ]
épinard de Malabar [fr]
Indischer Spinat, Malabarspinat [de]
Basella alba [la]
facade system
klæðningarkerfi fyrir úthliðar [is]
GAFTA
Grain and Feed Trade Association
Korn- og fóðurverslunarsamtökin [is]
Association du commerce des grains et aliments du bétail [fr]
card reader
kortalesari [is]
sex trade
kynlífssala [is]
caseous lymphadenitis
kýlapest [is]
kaseøs lymphadenitis [da]
lymfkörtelinflammation med ostvandling [sæ]
käsige Lymphadenitis, Lymphadenitis caseosa [de]
Lymphadenitis caseosa [la]
frontier trade
landamæraviðskipti [is]
national trade mark
landsbundið vörumerki [is]
National Academic Recognition Information Centre
NARIC
landsbundin upplýsingamiðstöð fyrir viðurkenningu á háskólanámi [is]
reader
lesandi [is]
reader
lesari [is]
optical reader
lesari fyrir ritletur [is]
magnetic reader
lesari fyrir segulletur [is]
maximum permissible laden weight
leyfileg hámarksþyngd með hleðslu [is]
curtain wall facade
léttveggur [is]
iridial response grade
lithimnusvörun [is]
lemonade
límonaði [is]
fade-away threshold
lokunartími [is]
grab-type unloader
losunartæki af gripskóflugerð [is]
losunartæki með krabba [is]
losser af grabtype [da]
lossare av gripskopemodell [sæ]
déchargeuse à benne preneuse [fr]
Louisiade Archipelago
Louisiade-eyjaklasinn [is]
keyloader equipment
lykilhleðslubúnaður [is]
downgrade
lækkun [is]
legal trade
lögleg verslun [is]
commerce legal [fr]
legaler Verkehr [de]
legal trade in narcotic drugs and psychotropic substances
lögleg verslun með fíkniefni og geðvirk efni [is]
commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes [fr]
legaler Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen [de]
Madeira
Madeira [is]
Madeiran sardinella
madeirusardínella [is]
Sardinella maderensis [la]
man-made
manngerður [is]
mannger [is]
Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization
WTO Agreement
Marakess-samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar [is]
multilateral trade agreement
marghliða viðskiptasamningur [is]
multilateral trade negotiations
marghliða viðskiptaviðræður [is]
marmalade
marmelaði [is]
marmelade [da]
marmelad [sæ]
marmelade [fr]
Maermelade [de]
unladen mass
massi án hleðslu [is]
egenmasse [da]
olastad vikt [sæ]
Leermasse [de]
laden mass
massi með hleðslu [is]
unladen kerb mass
massi ökutækis án hleðslu [is]
masse ulastet [da]
Leermasse [de]
food grade salt
matarsalt [is]
konsumsalt [da]
koksalt [sæ]
sel de qualité alimentaire [fr]
Speisesalz [de]
nuclear grade metal
málmur af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu [is]
with detachable blades
með blöðum til skipta [is]
principle of adequate separation of functions
meginreglan um viðeigandi verkaskiptingu [is]
Atlantic menhaden
menhaden
meinhaddur [is]
atlantshafsmeinhaddur [is]
atlantisk menhaden [da]
Bunker, Menhaden, Nordwestatlantischer Menhaden [de]
Brevoortia tyrannus [la]
menhaden oil
menhaden-olía [is]
broker-trader
miðlari [is]
cross-trade
millilandaflutningar utan skráningarríkis [is]
Intergovernmental Committee of the World Decade for Cultural Development
WDCD
milliríkjanefnd um alþjóðlegan menningaráratug [is]
grade-separated junction
mislæg vegamót [is]
MKR SA TDI template
template for standardised approach for position risks in traded debt instruments
MKR SA TDI sniðmát [is]
sniðmát fyrir stöðuáhættu skuldagerninga í veltuviðskiptum samkvæmt staðalaðferðinni [is]
mallen för positionsrisk för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden [da]
manure spreader
mykjudreifari [is]
gødningsspreder, kunstgødningsspreder [da]
stallgödselspridare [sæ]
Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)
nefnd um greiðslur, framkvæmdarreglur og verklagsreglu kærunefnda samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (vörumerki og hönnun) [is]
Committee on Regional Trade Agreements
nefnd um svæðisbundna viðskiptasamninga [is]
Committee on Trade in Goods and Services, and Commodities
nefnd um vöru- og þjónustuviðskipti og hráefni [is]
network upgrade
netuppfærsla [is]
nicotinamide adenine dinucleotide
nikótínamíðadeníndínúkleótíð [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Secondary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Elementary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunnskólum [is]
adequate strength
nægilegur styrkleiki [is]
adequacy of staff
nægjanlegt starfslið [is]
tilstrekkelig bemanning [da]
octadecadien
oktadekadíen [is]
octadecane
oktadekan [is]
octadecenal
oktadekenal [is]
octadecyl
oktadekýl [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement regarding Mutual Protection of Trade Marks, between Iceland and Israel
orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning Agreement on Mutual Registration and Protection of Trade Marks, between Iceland and Italy
orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
ungraded egg
óflokkað egg [is]
degraded state
ófullkomið rekstrarástand [is]
degraded mode
ófullkomnar rekstraraðstæður [is]
autonomous trade régime
óháð viðskiptafyrirkomulag [is]
unladen vehicle
óhlaðið ökutæki [is]
ubelæsset køretøj [da]
unbeladenes Fahrzeug [de]
illicit trade in human organs and tissue
ólögleg viðskipti með líffæri og vefi úr mönnum [is]
illegal trade in firearms
ólögleg viðskipti með skotvopn [is]
commerce d´armes à feu [fr]
Vertrieb von Feuerwaffen [de]
illegal car trade
ólögmæt bifreiðaviðskipti [is]
inadequate income
ónógar tekjur [is]
non-trade payable
órekstrartengd skuld [is]
pentadecanoic
pentadekan- [is]
pentadecyl
pentadekýl [is]
pinoxaden
pínoxaden [is]
fade test
prófun á minnkandi hemlunarvirkni [is]
United Nations Conference on Trade and Development
UN Conference on Trade and Development
UNCTAD
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróun [is]
ráðstefna SÞ um viðskipti og þróun [is]
viðskipta- og þróunarráðstefna SÞ [is]
trade date accounting
reikningshald sem miðast við viðskiptadag [is]
smoke grenade
reykhandsprengja [is]
balustrade
rimlahandrið [is]
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
PIC-convention
Rotterdam convention
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
Rotterdam-samningurinn um starfsreglur um fyrir fram upplýst samþykki í tengslum við tiltekin hættuleg efni og varnarefni í alþjóðaviðskiptum [is]
Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel [da]
Rotterdamkonventionen om förfaranden för förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel [sæ]
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font lobjet dun commerce international [fr]
Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel [de]
trade distortion
röskun í viðskiptum [is]
loss-leader sale
sala undir kostnaðarverði [is]
salt spreader
saltdreifari [is]
saltspreder [da]
saltspridare [sæ]
intradermal comparative test
samanburðarhúðprófun [is]
Joint Advisory Group on the International Trade Centre
JAG
sameiginlegur ráðgjafarhópur um Alþjóðaviðskiptamiðstöðina [is]
Memorandum of understanding between the Ministry for Foreign Affairs and External Trade of Iceland and the National Tourism Administration of China on Visa and Related Issues concerning Tourist Groups from China
samkomulag milli utanríkisráðuneytis Íslands og ferðamálaráðs Kína um vegabréfsáritanir og tengd málefni er varða ferðamannahópa frá Kína, milli Íslands og Kína [is]
Arrangement regarding international trade in textiles
samkomulag um alþjóðaviðskipti með textílefni [is]
Agreement on Trade and Economic Cooperation, between Iceland and Canada
samkomulag um samvinnu í viðskiptum og efnahagsmálum, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on the Protection of Trade Marks, between Iceland and France
samkomulag um vörumerkjavernd, milli Íslands og Frakklands [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
WTO TBT Committee
World Trade Organization Agreement on Technical Barriers on Trade Committee
samninganefnd Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tæknilegar viðskiptahindranir [is]
contractual trade régime
samningsbundið viðskiptafyrirkomulag [is]
WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
WTO SPS Agreement
World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um beitingu ráðstafana um hollustuhætti og heilbrigði dýra og plantna [is]
WTO Agreement on Basic Telecommunications
World Trade Organization Agreement on Basic Telecommunications
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um grunnfjarskipti [is]
WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
TRIPS Agreement
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum [is]
samningur um hugverkarétt í viðskiptum [is]
TRIPS-samningurinn [is]
WTO Agreement on Agriculture
World Trade Organization Agreement on Agriculture
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um landbúnað [is]
WTO Agreement on Government Procurement
World Trade Organization Agreement on Government Procurement
GPA
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um opinber innkaup [is]
samningurinn um opinber innkaup [is]
WTO Agreement on Public Procurement
World Trade Organization Agreement on Public Procurement
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um opinber innkaup [is]
WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um styrki og jöfnunarráðstafanir [is]
WTO Agreement on Customs Valuation
World Trade Organization Agreement on Customs Valuation
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tollverðsákvörðun [is]
WTO Agreement on Technical Barriers on Trade
WTO TBT Agreement
World Trade Organization Agreement on Technical Barriers on Trade
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tæknilegar viðskiptahindranir [is]
WTO Agreement on Safeguards
World Trade Organization Agreement on Safeguards
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um verndarráðstafanir [is]
European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications
samningur Evrópuríkja um viðurkenningu á háskólaprófum [is]
Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine
samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Norður-Ameríku um viðskipti með vín [is]
contract concluded by a person for a purpose which can be regarded being outside his trade
samningur sem einstaklingur gerir í tilgangi sem líta má á að sé utan atvinnugreinar hans [is]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CITES
samningur um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu [is]
Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods
samningur um einföldun formsatriða í vöruviðskiptum [is]
Free Trade Agreement, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fríverslun, milli Íslands og Færeyja [is]
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC)
samningur um fyrirframupplýst samþykki fyrir tilteknum hættulegum efnum og varnarefnum í alþjóðaviðskiptum (PIC) [is]
Arrangement in the Form of an Exchange of Letters on Trade in Sheep Meat, between Iceland and European Economic Community
samningur um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement on Consolidation and Amendments of the Text of Protocol 3 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
samningur um sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Agreement regarding Conditions for Trade in live Shellfish, between Iceland and France
samningur um skilyrði fyrir viðskiptum með lifandi skelfisk, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention establishing the European Free Trade Association
samningur um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) [is]
Agreement on Technical Barriers to Trade
samningur um tæknilegar viðskiptahindranir [is]
Agreement concerning Exemption from Public Levies on Payments made by the United States concerning Common Defense, between Iceland and the United States of America
samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Trade, Navigation and Residence between Iceland and France
samningur um verslun, siglingar og búsetu, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement on Trade in Civil Aircraft
samningur um viðskipti með almenn loftför [is]
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Singapore
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Singapúrs [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Turkey
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Tyrklands [is]
Agreement on Friendship, Amity and Trade between Iceland and the Netherlands
samningur um vináttu, gott samlyndi og verslun, milli Íslands og Hollands [is]
trade agreement on services
samningur um þjónustuviðskipti [is]
harmonious development of world trade
samstillt þróun heimsviðskipta [is]
back-to-back trade
samtengd viðskipti [is]
fair trade
sanngjörn viðskipti [is]
made-to-measure
saumaður eftir máli [is]
magnetic card reader
segulkortalesari [is]
trader
seljandi [is]
trader who does not hold stocks
seljandi sem heldur ekki birgðir [is]
chemically undegraded
sem ekki er uppleystur með efnafræðilegum aðferðum [is]
subject to intra-Community trade
sem gengur kaupum og sölum í Bandalaginu [is]
downgraded
sem hefur verið færður niður um flokk [is]
exchange-traded
exchange traded
sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi [is]
hexadecimal digit
sextándatölustafur [is]
special-trade construction work
sérhæfð byggingarvinna [is]
custom-made device
sérsmíðað tæki [is]
quantum cascade laser
QLC
skammtahrinuleysir [is]
quantum cascade laser [da]
kvantkaskadlaser [sæ]
laser à cascade quantique [fr]
Quantenkaskadenlaser [de]
short-term trade receivable
skammtímaviðskiptakrafa [is]
short-term trade payable
skammtímaviðskiptaskuld [is]
downgraded automatic mode
skertur sjálfstýriháttur [is]
switch blade
skiptiblað [is]
trade-in value
skiptivirði [is]
Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
skrifstofa samningsins um alþjóðaviðskipti með villt dýr og plöntur í útrýmingarhættu [is]
threaded plug
skrúftappi [is]
propeller blade
skrúfublað [is]
propellerblad, skrueblad, propelblad [da]
propellerblad [sæ]
traded bond
skuldabréf sem er fyrir almenn viðskipti [is]
exchange-traded notes
ETN
skuldaviðurkenningar, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi [is]
international trade commitment
skuldbinding í alþjóðaviðskiptum [is]
shaded box
skyggður reitur [is]
cover made up of different fibres
slíður úr ólíkum trefjum [is]
fire brigade
fire department
slökkvilið [is]
brandkorps [da]
brandkår [sæ]
retail trade service of beverages
smásala á drykkjarvörum [is]
retail trade service of food products
smásala á matvælum [is]
retail trade service of printed matter
smásala á prentuðu efni [is]
retail level of trade
smásölustig [is]
retail trade
smásöluverslun [is]
blade system
sneiðkerfi [is]
bladesystem [da]
bladsystem [sæ]
blade server
sneiðnetþjónn [is]
metallic threaded joint
snittað tengi [is]
threaded
snittaður [is]
threaded bolt
snittaður bolti [is]
retreaded
sólaður [is]
retreaded tyre
re-treaded tyre
recapped tyre
sólaður hjólbarði [is]
regummieret dæk [da]
regummerat däck [sæ]
sunshade
sólhlíf [is]
sunshade covering
sólhlífarefni [is]
serradella
spörvafótur [is]
Ornithopus sativus Brot. [la]
local trade
staðbundin verslun [is]
activities of trade unions
starfsemi stéttarfélaga [is]
trader of steel products
stálvörukaupmaður [is]
stearic acid
octadecanoic acid
sterínsýra [is]
trade union
stéttarfélag [is]
trade union fund
stéttarfélagssjóður [is]
grades of ocular reaction
stig augnsvörunar [is]
cotation de la réaction oculaire [fr]
Stärke der Augenreaktion [de]
graded index
stigstuðull [is]
level of trade
stig viðskipta [is]
Directorate-General for Trade
DG Trade
European Commission Directorate-General for Trade
TRADE
stjórnarsvið viðskiptamála [is]
stjórnarsvið viðskiptamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
bar-code reader
strikamerkjalesari [is]
trade show
sölusýning [is]
Trade Electronic Data Interchange Systems
TEDIS
TEDIS-Bandalagsáætlunin (tölvuvædd gagnaskiptakerfi í viðskiptum) [is]
tetradecadien
tetradekadíen [is]
tetradecano-1,5-lactone
tetradekan-1,5-laktón [is]
tetradecenyl
tetradekenýl [is]
man-made
tilbúinn [is]
semi-made-up
tilbúinn að hluta [is]
made-up textile article
tilbúin textílvara [is]
made-up textile articles
tilbúin textílvara [is]
made-up fencing panel
tilbúin þilja [is]
man made mineral fibres
MMMF
tilbúnar steinefnatrefjar [is]
payment made for a temporary period
tímabundin greiðsla [is]
tariff and trade agreement
tolla- og viðskiptasamningur [is]
Traces system
Traces
Trade Control and Expert System
Traces-kerfið [is]
excavator loader
traktorsgrafa [is]
intradermal tuberculin test
túberkúlínprófun í húð [is]
technically permissible maximum laden weight
tæknilega leyfileg hámarksþyngd með hleðslu [is]
technically permissible maximum laden mass
maximum technically permissible laden mass
tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu [is]
technical barriers to trade
TBT
tæknilegar viðskiptahindranir [is]
technical grade
tæknilegur hreinleiki [is]
video-arcade
tölvuleikjasalur [is]
computer upgrade
tölvuuppfærsla [is]
trade mark agent
umboðsaðili vörumerkis [is]
commission trade
umboðsverslun [is]
duty evaded
undandreginn skattur [is]
upgrade
uppfæra [is]
upgrade
uppfærsla [is]
chemically degraded
uppleystur með efnafræðilegum aðferðum [is]
facade coating
utanhússmálning og -lökk [is]
external trade
utanríkisverslun [is]
Uruguay Round of the multilateral trade negotiations
Úrúgvælota marghliða viðskiptaviðræðnanna [is]
Trade Council of Iceland
Útflutningsráð Íslands [is]
facade
úthlið [is]
facade cladding
útveggjaklæðning [is]
facade
útveggur [is]
broadened mandate
útvíkkað umboð [is]
mandat élargi [fr]
erweitertes Mandat [de]
inadequate qualification
vanhæfni [is]
article made from non-wovens
vara úr trefjadúk [is]
heat spreader
varmadreifari [is]
food-grade wax
vax sem hæfir til matvælavinnslu [is]
carry trade
vaxtamunarviðskipti [is]
motor grader
veghefill [is]
grader
veghefill [is]
road grader
veghefill [is]
protection grade
verndarflokkur [is]
trade protectionism
verndarstefna í viðskiptum [is]
trade
verslun [is]
trade margin
verslunarálagning [is]
trade description
verslunarheiti [is]
foreign trader´s permit
verslunarleyfi fyrir útlendinga [is]
trade law
verslunarréttur [is]
trade register
verslunarskrá [is]
skip loader
vélskófla [is]
hjullastare [sæ]
Radlader [de]
backhoe loader
vélskófla [is]
rendegraver, grave/læssemaskine [da]
machine for processing man-made textile materials
vél til vinnslu tilbúinna textílefna [is]
Additional Article to the Exchange of Notes concerning the Agreement on mutual Registration and Protection of Trade Marks, between Iceland and Italy, 01.05.1864
viðaukagrein við orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu, 01.05.1864 [is]
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875 [is]
Additional Protocol, consequent on the Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun í kjölfar aðildar lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Additional Protocol, consequent upon the Accession of Greece to the Community, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að bandalaginu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
viðbótarsamningur um afnám þrælahalds, þrælasölu og stofnana og framkvæmda er líkjast þrælahaldi [is]
Additional Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Chile
viðbótarsamningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Chiles [is]
adequate range of numbers
viðeigandi númeraröð [is]
parent fuel grade
viðmiðunargæði eldsneytis [is]
trade discount
viðskiptaafsláttur [is]
trade date
viðskiptadagur [is]
trade finance
viðskiptafjármögnun [is]
trade financing
viðskiptafjármögnun [is]
trade flow
viðskiptaflæði [is]
liberalisation of trade
liberalization of trade
viðskiptafrelsi [is]
trade counselor
trade counsellor
viðskiptafulltrúi [is]
trade regime
viðskiptafyrirkomulag [is]
trade economics
viðskiptahagfræði [is]
trade name
viðskiptaheiti [is]
trade barrier
viðskiptahindrun [is]
barrier to trade
viðskiptahindrun [is]
obstacle to trade
viðskiptahindrun [is]
trade practices
viðskiptahættir [is]
system of trade
trade system
viðskiptakerfi [is]
cap-and-trade system
cap and trade
viðskiptakerfi með losunarþaki [is]
lofts- og handelsordning [da]
Handelssystem mit festen Emissionsobergrenzen [de]
trade account receivable
viðskiptakrafa [is]
trade debtor
viðskiptakrafa [is]
trade receivables
viðskiptakröfur [is]
traded loan
viðskiptalán [is]
trade loan
viðskiptalán [is]
trade measure
viðskiptaleg ráðstöfun [is]
trade secrecy
viðskiptaleynd [is]
trade secret
viðskiptaleyndarmál [is]
trade facilitation
viðskiptaliprun [is]
trade volume
viðskiptamagn [is]
pattern of trade
trade pattern
trading pattern
viðskiptamynstur [is]
Agreement on Trade and Payments, between Iceland and the Russian Federation
viðskipta- og greiðslusamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Trade and Payment Agreement, between Iceland and Hungary
viðskipta- og greiðslusamningur, milli Íslands og Ungverjalands [is]
Committee on Trade and the Environment
viðskipta- og umhverfismálanefnd [is]
Committee on Trade and Development
viðskipta- og þróunarnefnd [is]
trade downturn
viðskiptasamdráttur [is]
ralentissement du commerce, ralentissement commercial [fr]
Handelsrückgang, Handelsabschwung, Verlangsamung des Handels [de]
trade contraction
viðskiptasamdráttur [is]
ralentissement du commerce, ralentissement commercial [fr]
Handelsrückgang, Handelsabschwung, Verlangsamung des Handels [de]
trade slowdown
viðskiptasamdráttur [is]
ralentissement du commerce, ralentissement commercial [fr]
Handelsrückgang, Handelsabschwung, Verlangsamung des Handels [de]
Agreement on Trade and Commerce, between Iceland and the United Kingdom
viðskiptasamkomulag, milli Íslands og Bretlands [is]
trade agreement
viðskiptasamningur [is]
Agreement on Trade, between Iceland and Bulgaria
viðskiptasamningur, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Trade Agreement, between Iceland and the European Economic Community
viðskiptasamningur milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Trade Agreement, between Iceland and Ireland
viðskiptasamningur, milli Íslands og Írlands [is]
Agreement on Trade, between Iceland and Yugoslavia
viðskiptasamningur, milli Íslands og Júgóslavíu [is]
Trade Agreement, between Iceland and China
viðskiptasamningur, milli Íslands og Kína [is]
Trade Agreement, between Iceland and Cuba
viðskiptasamningur, milli Íslands og Kúbu [is]
Agreement on Economic and Trade Cooperation, between Iceland and Lithuania
viðskiptasamningur, milli Íslands og Litháens [is]
Trade Agreement, between Iceland and Romania
viðskiptasamningur, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Long-Term Trade Agreement, between Iceland and Czechoslovakia
viðskiptasamningur, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Agreement on Trade and Payments, between Iceland and Israel
viðskiptasamningur og greiðslusamningur, milli Íslands og Ísraels [is]
Trade Agreement with the Member States of the Community, between Iceland and the European Coal and Steel Community
viðskiptasamningur við aðildarríki bandalagsins, milli Íslands og Kola- og stálbandalags Evrópu [is]
Directorate for External Trade and Economic Affairs
viðskiptaskrifstofa [is]
trade account payable
viðskiptaskuld [is]
trade payables
viðskiptaskuldir [is]
trade exposure
viðskiptastaða [is]
trade policy
viðskiptastefna [is]
Trade Policy Committee
viðskiptastefnunefndin [is]
trade relations
viðskiptatengsl [is]
bill of trade
viðskiptavíxill [is]
trade service
viðskiptaþjónusta [is]
trade
viðskipti [is]
intra-Community trade
viðskipti innan Bandalagsins [is]
intra-EU trade
viðskipti innan ESB [is]
trade in products
viðskipti með framleiðsluvörur [is]
agricultural trade
viðskipti með landbúnaðarafurðir [is]
trade of illegally harvested wood
viðskipti með ólöglega höggvinn við [is]
affiliated trade
viðskipti við dótturfélög [is]
extra-EU trade
viðskipti við lönd utan ESB [is]
cross-frontier trade
viðskipti yfir landamæri [is]
cross-border trade
viðskipti yfir landamæri [is]
commerce transfrontalier, échanges transfrontaliers, commerce transfrontière [fr]
grenzüberschreitender Handel, grenzüberschreitender Warenverkehr [de]
adequate facilities
viðunandi aðstaða [is]
adequate aerodrome
viðunandi flugvöllur [is]
adequate rest period
viðunandi hvíldartími [is]
academic recognition
viðurkenning á háskólaprófum [is]
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss [is]
intradermal induction dose
virkjunarskammtur í húð [is]
virkjunarskammtur sem er gefinn í húð [is]
trader
víxlari [is]
pulmonary adenomatosis
pulmonary adenomatosis of sheep
votamæði [is]
itinerant trader´s card
vottorð farandsala [is]
certificate of adequacy
vottorð um að kröfum sé fullnægt [is]
Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
NIMEXE
vöruflokkunarkerfi fyrir hagskýrslur um utanríkisverslun Bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess [is]
Nomenclature d´Import et d´Export Européenne [fr]
trademark
trade mark
vörumerki [is]
Community trade mark
vörumerki Bandalagsins [is]
Trade Marks and Designs and Legal Division
vörumerkja-, hönnunar- og lögfræðideild [is]
trade mark system
vörumerkjalöggjöf [is]
trade mark rights
vörumerkjaréttur [is]
trademark law
vörumerkjaréttur [is]
Community Trade Marks Bulletin
Vörumerkjatíðindi Bandalagsins [is]
goods whose trade is prohibited
vörur sem bannað er að versla með [is]
trade deficit
vöruskiptahalli [is]
trade balance
balance of trade
vöruskiptajöfnuður [is]
trade balance
balance of trade
vöruskiptajöfnuður [is]
balance commerciale [fr]
Handelsbilanz [de]
barter trade
vöruskiptaverslun [is]
trade show
vörusýning [is]
trade sample
vörusýnishorn [is]
sýnishorn af vöru [is]
Council for Trade in Goods
vöruviðskiptaráð [is]
trade in goods
vöruviðskipti [is]
Header of Annex
yfirskrift viðauka [is]
(Z)-7-tetradecenal
(Z)-7-tetradekenal [is]
trade promotion
það að efla viðskipti [is]
adequacy
það að vera fullnægjandi [is]
deflection of trade
það að viðskipti beinast inn á lágtollasvæði [is]
trade union membership
trade-union membership
union membership
þátttaka í stéttarfélagi [is]
retail trade service
þjónusta á sviði smásöluverslunar [is]
fire-brigade service
þjónusta slökkviliðs [is]
service furnished by trade unions
þjónusta stéttarfélaga [is]
computer upgrade service
þjónusta, tengd uppfærslu tölva [is]
Council for Trade in Services
þjónustuviðskiptaráð [is]
trade in services
þjónustuviðskipti [is]
international trade in services
þjónustuviðskipti við útlönd [is]
cascade impactor
þrepavirkur agnastærðarmælir [is]
kaskadeimpaktor, kaskadeforstærker [da]
kaskadimpaktor [sæ]
impacteur en cascade [fr]
Stufenkonimeter, Kaskadenimpaktor [de]
three byte header
þriggja bæta haus [is]
diagonal trade
þríhliða viðskipti [is]
triangular trade
three-cornered trade
three-way trade
þríhliða viðskipti [is]
trepartshandel/triangelhandel [da]
échanges commerciaux triangulaires [fr]
Dreiecksgeschäften [de]
enhanced free trade area
þróað fríverslunarsvæði [is]
wiper blade
þurrkublað [is]
laden weight
þyngd með hleðslu [is]
vehicle unladen
ökutæki án hleðslu [is]
loaded vehicle
ökutæki með hleðslu [is]
lastet køretøj [da]
trade vehicle
ökutæki sem verslunarvara [is]
microfilm reader
örfilmulesari [is]
microform reader
örgagnalesari [is]
safety belts with preloaders
öryggisbelti með spennibúnaði [is]
sikkerhedsseler med selestrammer [da]
security header
öryggishaus [is]
sikkerhedsoverskrift [da]
rubrik [sæ]
Sicherheitstitel [de]

581 niðurstaða fannst.