Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Iod"

4,4´-thiodianiline
4,4´-þíódíanilín [is]
setting-in period
aðlögunartímabil [is]
adaptation period
aðlögunartímabil [is]
adaptation period
aðlögunartími [is]
conversion period
aðlögunartími [is]
eligibility period
aðstoðarhæfistímabil [is]
amortisation period
amortization period
afskriftatímabil [is]
recovery period
afturbatatímabil [is]
lookback period
afturskyggnt tímabil [is]
daily work period
akstursdagur [is]
period of observation
athugunartímabil [is]
readily biodegradable
auðlífbrjótanlegur [is]
ready biodegradability
auðlífbrjótanleiki [is]
ready aerobic biodegradability
auðlífbrjótanleiki við loftháðar aðstæður [is]
margin period of risk
MPOR
áhættutímabil tryggingarfjár [is]
period of congestion
álagstími [is]
interim period
árshluti [is]
seasonal period
árstíðabundið tímabil [is]
vesting period
ávinnslutímabil [is]
programming period
áætlunartímabil [is]
programme period
áætlunartímabil [is]
scheduling-period
áætlunartímabil [is]
EU Biodiversity Strategy
áætlun ESB um líffræðilega fjölbreytni [is]
EU-biodiversitetsstrategi [da]
EU:s strategi för biologisk mångfald [sæ]
stratégie de l´Union européenne en matière de biodiversité [fr]
Biodiversitätsstrategie der EU [de]
prime time
peak listening period
besti útsendingartími [is]
bedste sendetid [da]
bästa sändningstid [sæ]
heure de pointe [fr]
Hauptsendezeit [de]
lag phase
lag-phase
lag period
biðfasi [is]
qualifying period
biðtími [is]
waiting period
biðtími [is]
tilbageholdelsestid [da]
uppehållsperiode [sæ]
délais d´attente [fr]
Nachbaufrist [de]
withdrawal period
biðtími til afurðanýtingar [is]
sprøjtefrist, behandlingsfrist, tilbageholdelsestid, tilbageholdelsesperiode [da]
karenstid, läkemedelsfri tid [sæ]
Wartezeit [de]
withholding period
biðtími til afurðanýtingar [is]
sprøjtefrist, behandlingsfrist, tilbageholdelsestid, tilbageholdelsesperiode [da]
karenstid, läkemedelsfri tid [sæ]
Wartezeit [de]
maintenance period
binditímabil [is]
bindiskyldutímabil [is]
reservekravsperiode [da]
uppfyllandeperiod [sæ]
période de constitution des réserves [fr]
Mindestreserve-Erfüllungsperiode [de]
recrudesce at times over a long period
blossa upp við og við [is]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 45 on transitional periods concerning Spain and Portugal
bókun 45 um aðlögunartímabil varðandi Spán og Portúgal [is]
period of benefits
benefits period
period during which benefits are granted
bótatímabil [is]
period of daily rest
daglegur hvíldartími [is]
daily work period
daglegur vinnutími [is]
down-time period
dátími [is]
diode
díóða [is]
diode array detector
díóðufjölnemi [is]
LED lamp
light emitting diode lamp
díóðupera [is]
LED-lyskilde [da]
LED-lampa, lysdiodlampa [sæ]
LED-Lampe [de]
observation period
eftirlitstímabil [is]
period remaining
eftirstöðvatími [is]
holding period
eignartímabil [is]
fattening period
eldistími [is]
opfedningsperiode [da]
gödningsperiod [sæ]
période d´engraissement [fr]
Mastperiode [de]
repricing time period
endurákvörðunarvaxtatímabil [is]
recovery period
endurbótatímabil [is]
refund period
endurgreiðslutímabil [is]
refundable period
endurgreiðslutímabil [is]
renewal period
endurnýjunartímabil [is]
periodic penalty payment
penalty
févíti [is]
tvangsbøde, løbende bøde [da]
vite [sæ]
astreinte [fr]
Zwangsgeld, Konventionalstrafe [de]
period of financing
fjármögnunartímabil [is]
flight duty period
flight duty
FDP
flugvakt [is]
flubendiamide
3-iodo-N-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide
N2-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzene-1,2-dicarboxamide
flúbendíamíð [is]
Flubendiamid [de]
pre-incubation period
forræktunartímabil [is]
fieldwork period
framkvæmdartímabil [is]
implementation period
framkvæmdartímabil [is]
framkvæmdartími [is]
contribution period
framlagstímabil [is]
extension period
framlengingartímabil [is]
period of deferment
frestur [is]
henstand [da]
period of grace
grace period
frestur [is]
qualifying period for equal treatment
frestur sem veittur er til þess að ná fram jafnri meðferð [is]
withdrawal period
frestur til að falla frá e-u [is]
phase-out period
phasing-out period
frestur til að hætta e-u í áföngum [is]
tímabil til að hætta e-u í áföngum [is]
phase-in period
phasing-in period
frestur til að innleiða e-ð í áföngum [is]
tímabil til að innleiða e-ð í áföngum [is]
notification period
frestur til tilkynningar [is]
primary biodegradability
frumlífbrjótanleiki [is]
primær bionedbrydning [da]
primär bionedbrytning [sæ]
biodégradation primaire [fr]
biologischer Primärabbau [de]
primary biodegradation
frumlífniðurbrot [is]
primær biologisk nedbrydning [da]
primär nedbrytning [sæ]
biodégradation primaire [fr]
biologischer Primär-Abbau [de]
ultimate biodegradability
fullnaðarlífbrjótanleiki [is]
prescription period
fyrningarfrestur [is]
statute of limitations period
fyrningarfrestur [is]
limitation period
fyrningarfrestur [is]
moving period
færanlegt tímabil [is]
period of fasting
föstutímabil [is]
radiodiagnosis
geislagreining [is]
radiodiagnostic device
geislagreiningartæki [is]
storage period
geymslutímabil [is]
storage period
geymslutími [is]
preservation period
geymsluþol [is]
period of validity
gildistími [is]
period of authorization
period of authorisation
gildistími leyfis [is]
grace period
period of grace
gjaldfrestur [is]
scrutiny period
grannskoðunartímabil [is]
period of grace
grace period
greiðslufrestur [is]
settlement period
greiðslutímabil [is]
base period
grunntímabil [is]
maximum flight duty period
hámarksflugvakt [is]
maximum length of the grace period
hámarksgjaldfrestur [is]
maximum period of the loan
hámarkslánstími [is]
pandemic period
heimsfaraldursskeið [is]
heating period
hitunartímabil [is]
global biodiversity targets
hnattræn markmið varðandi líffræðilega fjölbreytni [is]
mobility period
period of mobility
hreyfanleikatímabil [is]
rest period
hvíldartími [is]
reasonable period
hæfilegur frestur [is]
IAS 10 Events after the Reporting Period (2007-)
IAS 10
IAS 10 Events after the balance sheet date (2000-2007)
IAS 10 Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date (1980-2000)
International Accounting Standard 10
IAS-staðall 10, atburðir eftir reikningsskilatímabilið [is]
contribution period
iðgjaldatímabil [is]
within a reasonable period
innan hæfilegs tíma [is]
within a specified period
innan tiltekins tíma [is]
period of administration
inngjafartímabil [is]
indoors period
innistöðutímabil [is]
inomhusperiod [sæ]
Diodontidae
ígulfiskar [is]
pindsvinefisk-familien [da]
piggsvinsfiskar [sæ]
Igelfische [de]
Diodontidae [la]
mineral iodide
jarðefnajoðíð [is]
iodine
joð [is]
iodate
joðat [is]
iodide
joðíð [is]
IPBC
iodopropynyl butylcarbamate
joðóprópýnýlbútýlkarbamat [is]
iodosulfuron
joðósúlfúrón [is]
iodosulfuron-methyl-sodium
joðósúlfúrónmetýlnatríum [is]
iodine number
joðtala [is]
potassium iodate
kalíumjoðat [is]
potassium iodide
kalíumjoðíð [is]
potassium iodide solution
kalíumjoðíðlausn [is]
calcium iodate
kalsíumjoðat [is]
check iodometrically
kanna með mælingum með joðaðferð [is]
periodically regenerating system
kerfi sem endurnýjar sig reglubundið [is]
periodisk regenererende system [da]
periodiskt regenererande system [sæ]
système à régénération périodique [fr]
periodisch arbeitendes Regenerationssystem [de]
legislative period
kjörtímabil [is]
cloven-hoofed animals
clovenhoofed animals
Artiodactyla
even-toed ungulates
klaufdýr [is]
klovdyr, klovbærende dyr, parrettåede hovdyr [da]
partåigt hovdjur, klövdjur [sæ]
Klauentier, Paarhufer [de]
Artiodactyla [la]
mercury iodide
kvikasilfursjoðíð [is]
cooling period
kælingartímabil [is]
pay period
launatímabil [is]
minimum storage period
lágmarksgeymslutími [is]
minimum rest period
lágmarkshvíldartími [is]
probation period
lengd skilorðstíma [is]
working timetable period
lestaráætlanatímabil [is]
laser diode
semiconductor laser
leysidíóða [is]
halvlederlaser, laserdiode [da]
halvledarlaser, laserdiod [sæ]
Halbleiterlaser, Laserdiode [de]
laser diode spectrometer
litrófsmælir með leysidíóðu [is]
biodegradable
lífbrjótanlegur [is]
biodegradable waste
lífbrjótanlegur úrgangur [is]
anaerobically biodegradable
lífbrjótanlegur við loftfirrðar aðstæður [is]
biodegradability
lífbrjótanleiki [is]
anaerobic biodegradability
lífbrjótanleiki við loftfirrðar aðstæður [is]
aerobic biodegradability
lífbrjótanleiki við loftháðar aðstæður [is]
biodiesel oil
biodiesel
bio-diesel
lífdísilolía [is]
biodistribution
lífdreifing [is]
biodynamic preparation
bio-dynamic preparation
lífefld efnablanda [is]
biodynamic farming
bio-dynamic farming
biodynamic agriculture
bio-dynamic agriculture
lífefldur búskapur [is]
biodiversity
biological diversity
líffræðileg fjölbreytni [is]
agro-biodiversity
líffræðileg fjölbreytni í landbúnaði [is]
biodegradation
lífniðurbrot [is]
light-emitting diode
LED
light-emission diode
ljósdíóða [is]
LED, lysdiode, lysemitterende diode, elektroluminiscerende diode [da]
LED, lysdiod [sæ]
DEL, diode photoémettrice, diode émettrice de lumière, diode électroluminescente, diode à émission de lumière [fr]
Leuchtdiode, Lumineszenzdiode, Lichtemissionsdiode, Elektrolumineszenzdiode, lichtemittierende Diode [de]
photoperiod
ljóslota [is]
photodiode
ljósnæm díóða [is]
end of the subsequent reporting period
lok næsta reikningsskilatímabils [is]
end of the reporting period
lok reikningsskilatímabils [is]
periodic premium
lotubundið iðgjald [is]
legislation on driving time and rest periods
löggjöf um aksturs- og hvíldartíma [is]
législation relative au temps de conduite et de repos [fr]
Lenk- und Ruhezeitvorschriften [de]
measurement period
matstímabil [is]
period of limitation
málshöfðunarfrestur [is]
averaging period
meðaltími [is]
gestation period
gestation
meðganga [is]
meðgöngutími [is]
drægtighed [da]
dräktighet [sæ]
gestation [fr]
Trächtigkeit [de]
period of gestation
meðgöngutími [is]
incubation period
meðgöngutími [is]
incubation period
meðgöngutími sóttar [is]
centralised clearance in the transitional period
miðlæg tollafgreiðsla á umbreytingartímabilinu [is]
interim period
millibilstímabil [is]
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
IPBES
milliríkjavettvangur vísinda og stefnumótunar um líffræðilega fjölbreytni og vistkerfisþjónustu [is]
measurement period
mælitímabil [is]
sodium iodate
natríumjoðat [is]
sodium iodide
natríumjoðíð [is]
Agreement between the Nordic Countries on Rules for Recognition of Periods of Legal Capacity etc. concerning the Right to Per Diem Allowance of those who are insured against Unemployment
Norðurlandasamningur um reglur varðandi viðurkenningu á rétthæfingarskeiði o.fl. vegna réttar til dagpeninga fyrir þá sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi [is]
leave period
orlofstímabil [is]
indefinite period
óákveðinn tími [is]
non-biodegradable
ólífbrjótanlegur [is]
unlimited period of time
ótiltekinn tími [is]
agreement for an indefinite period
ótímabundinn samningur [is]
interrupted period
óvirkt tímabil [is]
periodate
perjoðat [is]
ready test
ready biodegradability test
prófun á auðlífbrjótanleika [is]
mating period
pörunartímabil [is]
periodic monitoring
reglubundið eftirlit [is]
periodic evaluation
reglubundið mat [is]
periodic consultation
reglubundið samráð [is]
periodic disclosures
reglubundin birting upplýsinga [is]
periodic regeneration
reglubundin endurnýjun [is]
periodic review
reglubundin endurskoðun [is]
periodic payment
reglubundin greiðsla [is]
periodic health review
reglubundin heilbrigðisskoðun [is]
periodic indicative notice
reglubundin kynningartilkynning [is]
periodic variation
reglubundinn mismunur [is]
periodic testing
reglubundin prófun [is]
periodic test
reglubundin prófun [is]
periodic testing of proficiency substances
reglubundin prófun á hæfnisefnum [is]
periodic inspection
reglubundin skoðun [is]
periodic check
reglubundin skoðun [is]
periodic report
reglubundin skýrsla [is]
compliance period
reglufylgnitímabil [is]
periodic safety update report
PSUR
reglulega uppfærð öryggisskýrsla [is]
periodic auction trading system
reglulegt uppboðsviðskiptakerfi [is]
reporting period
reikningsskilatímabil [is]
gagnaskilatímabil [is]
accounting period
reikningsskilatímabil [is]
radiodiagnostic supplies
rekstrarvörur til nota við geislagreiningar [is]
probationary period
reynslutími [is]
comparative period
samanburðartímabil [is]
total duty periods
samanlagðar vaktir [is]
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
period covered by a contract
samningstími [is]
contract period
samningstími [is]
European Convention on the Equivalence of Periods of University Study
samningur Evrópuríkja um jafngildi námsdvalar í háskólum [is]
Agreement on Transitional Arrangements for a Period After the Accession of Certain EFTA States to the European Union
samningur um bráðabirgðafyrirkomulag fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu [is]
conciliation period
sáttatímabil [is]
period of sick leave
sjúkraleyfi [is]
taxable period
skattskylt tímabil [is]
prior period errors
skekkjur á fyrri tímabilum [is]
tax declaration period
skilafrestur skattframtals [is]
return period
skilatími [is]
defined useful period
skilgreint notkunartímabil [is]
periodicity of observation
skráningartíðni [is]
commitment period
skuldbindingartímabil [is]
reporting period
skýrslutímabil [is]
period of contact
snertitími [is]
standard interrupted period
staðalhlé [is]
radiodetermination
staðsetningarákvörðun [is]
radiodetermination service
staðsetningarákvörðunarþjónusta [is]
functional biodegradation
starfrænt lífniðurbrot [is]
funktionel bionedbrydning [da]
funktionell biologisk nedbrytning [sæ]
funktionaler biologischer Abbau [de]
period of employment
starfstímabil [is]
period of self-employment
starfstímabil sjálfstætt starfandi einstaklinga [is]
period of service
starfstími [is]
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020
Stefnuáætlun um líffræðilega fjölbreytni 2011-2020 [is]
A policy framework for climate and energy for the period from 2020 to 2030
stefnurammi fyrir loftslag og orku á tímabilinu 2020 til 2030 [is]
short rest period
stuttur hvíldartími [is]
standstill period
stöðvunartímabil [is]
summer-time period
sumartími [is]
loss of biodiversity
tap líffræðilegrar fjölbreytni [is]
perte de biodiversité [fr]
period for taxes on income
tekjuskattstímabil [is]
income reference period
tekjuviðmiðunartímabil [is]
running-in period
tilkeyrslutímabil [is]
periodicity
tíðni [is]
periodicity of inspections
tíðni skoðana [is]
post-treatment period
tímabil að lokinni meðferð [is]
premating period
pre-mating period
tímabil áður en pörun á sér stað [is]
période de préaccouplement [fr]
compulsory pension insurance period
tímabil með skyldubundinni lífeyristryggingu [is]
period of breeding
tímabil pörunar [is]
period hvor dyrene yngler [da]
parningsperiode [sæ]
period of compulsory insurance
tímabil skyldutrygginga [is]
payment made for a temporary period
tímabundin greiðsla [is]
agreement for a definite period
tímabundinn samningur [is]
period for completion
tími fyrir verklok [is]
re-entry period
tími þegar aðgangur er bannaður [is]
period of organogenesis
tími þegar líffæri myndast [is]
triac
bilateral triode switch
tríakki [is]
triac, tovejs thyristorkontakt [da]
dubbelriktad triod, triac [sæ]
trifluoroiodomethane
tríflúorójoðómetan [is]
insurance period
tryggingartímabil [is]
period of insurance
tryggingatímabil [is]
period of two consecutive calendar years
tvö almanaksár samfellt [is]
transitional period
transition period
umbreytingarfrestur [is]
transitional period
transition period
umbreytingartímabil [is]
reflection period
umþóttunartími [is]
cooling-off period
umþóttunartími [is]
period of grace
grace period
umþóttunartími [is]
preliminary period of compensation for sickness
undanfarandi sjúkrabótatímabil [is]
substitute period
uppbótartímabil [is]
working-up period
uppbyggingartímabil [is]
accounting period
uppgjörstímabil [is]
lag phase
lag-phase
lag period
upphafsfasi [is]
Biodiversity Information System for Europe
BISE
upplýsingakerfi um líffræðilegan fjölbreytileika fyrir Evrópu [is]
informationssystem for biodiversitet i Europa [da]
det europeiska informationssystemet för biologisk mångfald [sæ]
système européen d´information sur la biodiversité [fr]
Informationssystem über Biodiversität für Europa [de]
period of notice
uppsagnarfrestur [is]
sampling period
úrtakstímabil [is]
observation period
úrtakstímabil [is]
period of posting
útsendingartímabil [is]
duty period
vakt [is]
period of detention
varðhaldstími [is]
tími í varðhaldi [is]
exposure period
váhrifatímabil [is]
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF NORWAY AND THE EUROPEAN UNION ON A NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM FOR THE PERIOD 2009-2014 CONSEQUENT TO THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
viðbótarbókun við samninginn milli Konungsríkisins Noregs og Evrópusambandsins um fjármagnskerfi Noregs fyrir tímabilið 2009-2014 í kjölfar þátttöku Lýðveldisins Króatíu í Evrópska efnahagssvæðinu [is]
reference period
viðmiðunartímabil [is]
indicative time period
viðmiðunartímabil [is]
weighting reference period
viðmiðunartímabil voga [is]
viðmiðunartímabil fyrir vogir [is]
adequate rest period
viðunandi hvíldartími [is]
index reference period
vísitölutímabil [is]
indeksreferenceperiode, referensperiode [da]
Bezugszeitraum [de]
monitoring period
vöktunartími [is]
current period
yfirstandandi tímabil [is]
iodometric determination
það að ákvarða e-ð með joðtítrun [is]
thiodiethanol
þíódíetanól [is]
thiodicarb
þíódíkarb [is]
serving period
þjónustutími [is]
period of ageing
þroskunartími [is]
maturation period
þroskunartími [is]
credited period
ætlað tímabil [is]
induction period
örvunartímabil [is]

280 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira