Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "atter"

battery master switch
aðalrofi rafgeymis [is]
extraneous matter
aðskotaefni [is]
foreign matter
aðskotaefni [is]
foreign matter
aðskotahlutur [is]
urban driving pattern
akstur í þéttbýli [is]
driving pattern
akstursmynstur [is]
road-type-specific driving pattern
akstursmynstur á vegum af tiltekinni gerð [is]
shattercane
akurdúrra [is]
sudandurra, sudangræs [da]
sudangräs [sæ]
sorgho de Sudan [fr]
Sudangras [de]
Sorghum sudanese [la]
serious matters
alvarleg mál [is]
alvarleg málefni [is]
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London)
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningur) [is]
behaviour pattern
atferlismynstur [is]
adfærdsmønster [da]
beteendemönster [sæ]
serious matters
atvik alvarlegs eðlis [is]
subject matter of the proceedings
ágreiningsefni [is]
matter of dispute
ágreiningsmál [is]
judicial decisions in criminal matters
ákvarðanir dómstóla í sakamálum [is]
channel pattern
árfarvegsmynstur [is]
Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters
Benelúx-sáttmálinn um framsal og gagnkvæma aðstoð í sakamálum [is]
Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire [fr]
Benelux-Übereinkommen über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen [de]
pattern of supply
birgðamynstur [is]
lead battery
blýrafgeymir [is]
lead-acid battery
blýrafgeymir [is]
blýgeymir [is]
lead battery
blýrafhlaða [is]
lead-acid battery
blýrafhlaða [is]
Protocol 11 on mutual assistance in customs matters
bókun 11 um gagnkvæma aðstoð í tollamálum [is]
shatter property
broteiginleiki [is]
Brugada pattern
Brugada syndrome
Brugada-heilkenni [is]
Brugadasyndrom [da]
Brugadasyndrom [sæ]
mortality pattern
dauðamynstur [is]
matter of dispute
deilumál [is]
judicial cooperation in civil matters
judicial co-operation in civil matters
dómsmálasamstarf í einkamálum [is]
judicial cooperation in criminal matters
judicial co-operation in criminal matters
dómsmálasamstarf í sakamálum [is]
judicial cooperation in commercial matters
judicial co-operation in commercial matters
dómsmálasamstarf í viðskiptamálum [is]
scattered radiation
dreifigeislun [is]
distribution pattern
dreifingarmynstur [is]
scattering of the measurements
dreifing í mælingum [is]
scattered area of opacity
dreift svæði þar sem fram kemur ógagnsæi [is]
subject matter
efni [is]
subject-matter of the dispute
efni deilunnar [is]
sagsgenstand [da]
objet du litige [fr]
Streitgegenstand [de]
security-type printed matter
efni, prentað með öryggisprentun [is]
particulate matter (2)
PM
efnisagnir (2) [is]
protectable subject matter
efni sem nýtur verndar [is]
battery eggs
egg búrhæna [is]
primary battery
einhleðslurafhlaða [is]
rafhlaða [is]
civil matters
einkamál [is]
irritant matter
ertandi efni [is]
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
ETS No. 030, 099 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um gagnkvæma aðstoð í sakamálum [is]
SES nr. 30 og 99 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale [fr]
Europäisches Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsachen [de]
European Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
Evrópusamningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum [is]
solid porous matter
fast, gljúpt efni [is]
fine particulate matter
fíngerðar efnisagnir [is]
fine particulate matter
fíngert ryk [is]
waste flow pattern
flæðimynstur úrgangs [is]
matter of priority
forgangsverkefni [is]
production pattern
framleiðslumynstur [is]
Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters
fyrirmynd að samningi um upplýsingaskipti í skattamálum [is]
Modèle de convention sur l´échange de renseignements en matière fiscale [fr]
Musterabkommen zum Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten [de]
mutual legal assistance in criminal matters
gagnkvæm dómsmálaaðstoð í sakamálum [is]
mutual police assistance in criminal matters
gagnkvæm lögregluaðstoð í sakamálum [is]
entraide policière en matière pénale [fr]
polizeiliche Rechtshilfe in Strafsachen [de]
mutual judicial assistance in criminal matters
gagnkvæm réttaraðstoð í sakamálum [is]
entraide judiciaire en matière pénale [fr]
justitielle Rechtshilfe in Strafsachen [de]
mutual recognition of judgments in criminal matters
gagnkvæm viðurkenning dóma í sakamálum [is]
traditional trade pattern
hefðbundið viðskiptamynstur [is]
behavioural pattern
hegðunarmynstur [is]
Veterinary and Phytosanitary Matters
Heilbrigði dýra og plantna [is]
phytosanitary matters
heilbrigði plantna [is]
plöntuheilbrigði [is]
málefni er varða plöntuheilbrigði [is]
TSP
total particulate matter
total suspended particles
heildarmagn svifagna [is]
military matters
hermálefni [is]
matrimonial matter
hjúskaparmál [is]
battery charging condition
hleðsla á rafgeymi [is]
ladeindikator [da]
Ladekontrolleuchte [de]
battery charger
hleðslutæki fyrir rafhlöður [is]
strike of foreign matter
högg frá aðskotahlutum [is]
ingestion of foreign matter
innsog frá aðskotahlutum [is]
subject-matter
subject matter
inntak [is]
organic matter normalised distribution coefficient
organic matter normalized distribution coefficient
Kom
jafnaður dreifistuðull fyrir lífrænt efni [is]
coke-oven battery
koksofnasamstæða [is]
coke battery furnace
koksofnasamstæða [is]
land use pattern
landnýtingarmynstur [is]
colouring matter
coloring matter
litunarefni [is]
organic matter
lífrænt efni [is]
synthetic organic colouring matter
lífrænt gervilitunarefni [is]
light scatter
ljósdreifing [is]
medicine and other medical matter
lækninga- og hjúkrunargögn [is]
court competent in criminal matters
lögbær dómstóll í sakamálum [is]
matter of substance
mál af efnislegum toga [is]
veterinary matters
málefni er varða heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
principle of mutual recognition of judicial decisions in criminal matters
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum dómstóla í sakamálum [is]
principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum dómstóla og ákvörðunum utan réttar í einkamálum [is]
principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu ákvarðana á sviði einka- og viðskiptamála [is]
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation
meginreglan um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf [is]
on dry basis
on a dry matter basis
miðað við þurrt efni [is]
battery minus
mínusskaut rafhlöðu [is]
glycosylaton pattern
mynstur í glýkósýlun [is]
antibiotic-resistance pattern
mynstur sýklalyfjaþols [is]
consumption pattern
neyslumynstur [is]
degradation pattern
niðurbrotsmynstur [is]
Agreement between the Nordic Countries on Cooperation in Tax Matters
Norðurlandasamningur um aðstoð í skattamálum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Mutual Assistance in Customs Matters
Norðurlandasamningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum [is]
irregular working pattern
óreglulegt vinnumynstur [is]
vegetable matter
plöntuefni [is]
phytosanitary matters
plöntuheilbrigði [is]
málefni er varða plöntuheilbrigði [is]
test battery
prófunarlota [is]
battery acid
rafgeymasýra [is]
storage battery
accumulator
secondary battery
rafgeymir [is]
akkumulatorcelle, akkumlator, sekundært batteri [da]
ackumulator, sekundärbatteri [sæ]
battery
rafgeymir [is]
battery housing
rafgeymishús [is]
battery
rafhlaða [is]
waste of primary cells, primary batteries
rafhlöðurusl [is]
battery vehicle
rafknúið ökutæki [is]
battery-powered vehicle
rafknúið ökutæki [is]
battery wagon
rafknúinn vagn [is]
battery terminal
rafskaut [is]
Advisory Board on Disarmament Matters
ráðgjafarnefnd um afvopnunarmál [is]
rules governing procedure in contradictory matters
reglur um réttarfar í umþrættum einkamálum [is]
procedure in contradictory matters
réttarfar í umþrættum einkamálum [is]
right of access of the data subject in criminal matters
réttur skráðs aðila til aðgangs að upplýsingum í sakamálum [is]
battery operated active nozzle
ryksuguhaus með rafhlöðuknúnum bursta [is]
mundstykke med batteridrevet bearbejdningsmekanisme [da]
batteridrivet aktivt munstycke [sæ]
akkubetriebenes Bürstenvorsatzgerät [de]
criminal matters
sakamál [is]
matiere pénale [fr]
Strafsache [de]
flash banger batteries
samhangandi blossahvellsprengjur [is]
Arrangement concerning the two Countries´ Position on Commerce and Navigation Matters, between Iceland and Czechoslovakia
samkomulag um afstöðu landanna í verslunar- og siglingamálum, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Agreement on Commercial Matters, between Iceland and Germany
samkomulag um viðskiptamál, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Cooperation in Competition Matters
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Co-operation in Competition Matters
samningur milli Danmerkur, Íslands og Noregs um samstarf í samkeppnismálum [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters´ association to the implementation, application and development of the Schengen-acquis
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna [is]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters
samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum [is]
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters
samningur um dómsvald og fullnustu dóma í einkamálum [is]
Agreement on mutual Assistance in Customs Matters, between Iceland and Germany
samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters
samningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í tollamálum [is]
Agreement on Whaling Matters, between Iceland and the United States of America
samningur um hvalamálefni, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on mutual Cooperation and Assistance in Custom Matters, between Iceland and Poland
samningur um samstarf og gagnkvæma aðstoð í tollamálum, milli Íslands og Póllands [is]
Tax Information Exchange Agreement
Agreement on Exchange of Information on Tax Matters
TIEA
samningur um upplýsingaskipti um skattamál [is]
accord d´échange de renseignements fiscaux, accord d´échange de renseignements à des fins fiscales, AERF [fr]
Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen [de]
coordinator for safety and health matters at the project execution stage
co-ordinator for safety and health matters at the project execution stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks [is]
coordinator for safety and health matters at the project preparation stage
co-ordinator for safety and health matters at the project preparation stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks [is]
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH) [is]
faecal matter
fecal matter
saurefni [is]
bespoke printed matter
sérpantað, prentað efni [is]
Ad hoc Group of Experts on International Co-operation in Tax Matters
sérstakur sérfræðingahópur um alþjóðasamvinnu í skattamálum [is]
inert matter
skaðlaus óhreinindi [is]
affald [da]
avfall [sæ]
matière inerte [fr]
unschädliche Verunreinigungen [de]
taxation matter
skattamál [is]
race-track pattern
skeiðvallarferill [is]
efficiency and speed in judicial procedures in civil matters
skjót og skilvirk meðferð einkamála [is]
splatter
sletta [is]
retail trade service of printed matter
smásala á prentuðu efni [is]
batter
soppa [is]
tread pattern
tread design
pattern
sólamynstur [is]
slidbanemønster, slidbanemønster [da]
slitbanemönster [sæ]
matter of fact
staðreynd [is]
digital troposcatter-radio communications transmission equipment
stafrænn búnaður fyrir fjarskipti með tvístrun rafsegulbylgna í veðrahvolfinu [is]
aeroplane operating matters
starfræksla flugvéla [is]
monetary or foreign exchange regime matters
stjórn peninga- og gjaldeyrismála [is]
Committee on Constitutional and Legal Matters
stjórnskipunar- og laganefnd [is]
administrative assistance in customs matters
stjórnsýsluaðstoð í tollamálum [is]
suspended matter
svifefni [is]
suspended particulate matter
svifryk [is]
pattern of sale
sölumynstur [is]
matters of fact
sönnunaratriði [is]
customs matters
tollamál [is]
Subcommission on Illicit Drug Traffic and Related Matters in the Near and Middle East
CND
undirnefnd um ólögmæta fíkniefnasölu og skyld mál í Mið-Austurlöndum og Austurlöndum nær [is]
origin matter
upprunamál [is]
extractive matter
útdráttarefni [is]
expenditure pattern
útgjaldamynstur [is]
rostering pattern
vaktaskipan [is]
jurisdiction in civil matters
varnarþing í einkamálum [is]
jurisdiction in matters relating to insurance
varnarþing í vátryggingarmálum [is]
jurisdiction in commercial matters
varnarþing í viðskiptamálum [is]
drainage pattern
vatnsrásamynstur [is]
drænsystem, drænmønster [da]
dräneringsmönster [sæ]
tracé du réseau hydrographique [fr]
Entwaesserungssystem [de]
pattern of growth
vaxtarmynstur [is]
modèle de croissance [fr]
Wachstumsmuster [de]
subject matter
viðfangsefni [is]
business matters
viðskiptaleg málefni [is]
commercial matters
viðskiptamál [is]
pattern of trade
trade pattern
trading pattern
viðskiptamynstur [is]
Working Group on Situations which reveal a Consistent Pattern of Gross Violations
vinnuhópur um ítrekuð og gróf mannréttindabrot [is]
pattern of work
vinnumynstur [is]
working pattern
vinnumynstur [is]
Scientific Committee on Veterinary Matters relating to Public Health
vísindanefnd um heilbrigði dýra og dýraafurða sem tengist lýðheilsu [is]
wet cell battery
vökvarafhlaða [is]
Declaration on Commerce and Navigation Matters, between Iceland and Portugal
yfirlýsing um verslunar- og siglingamál, milli Íslands og Portúgals [is]
traction battery
ökugeymir [is]
battery vehicle
ökutæki með geymaklasa [is]
respiratory pattern
öndunarmynstur [is]
non-fibrous matter
önnur efni en trefjar [is]
ikke-fiberholdingt materiale, ikke-fibrøst materiale [da]
fiberfrämmande ämne [sæ]
Schmälzmittel [de]
printing service of security printed matter
öryggisprentun [is]

174 niðurstöður fundust.