Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "elan"

General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda [is]
State Alcohol and Tobacco Company of Iceland
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins [is]
Icelandic State Financial Investments
ISFI
Bankasýsla ríkisins [is]
Protocol No 15 on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
bókun 15 um tiltekin ákvæði er varða Hið sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands [is]
Protocol No 20 on the application of certain aspects of article 26 of the Treaty on the functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland
bókun 20 um beitingu ákveðinna þátta 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart Breska Konungsríkinu og Írlandi [is]
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Protocol No 35 on article 40.3.3 of the Constitution of Ireland
bókun 35 um gr. 40.3.3 í stjórnarskrá Írlands [is]
Protocol 7 on quantitative restrictions which Iceland may retain
bókun 7 um magntakmarkanir sem Ísland má viðhalda [is]
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs [is]
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu [is]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
Protocol on Arrangements concerning the Separation of Iceland and Denmark, between Iceland and Denmark
bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland
bókun um stöðu Breska konungsríkisins og Írlands [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Jordan
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Jórdaníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Croatia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Króatíu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Macedonia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Makedóníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Morocco
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Marokkós [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
Protocol concerning the Exchange of Goods, between Iceland and Poland
bókun um viðskipti, milli Íslands og Póllands [is]
Protocol to the Conclusion of Negotioations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands, 20.03.1976
bókun við niðurstöðu viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja, 20.03.1976 [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974 [is]
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965 [is]
United Kingdom
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
GB
GBR
Bretland [is]
Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland [is]
Sameinaða konungsríkið [is]
Breska konungsríkið [is]
Det Forenede Kongerige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [da]
Förenade kungariket, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [sæ]
le Royaume-Uni, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord [fr]
das Vereinigte Königreich, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland [de]
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948 [is]
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948 [is]
Agreement amending the Audiovisual Co-production Agreement, between Iceland and Canada, 15.10.1997
breytingar á samningi um samframleiðslu á sviði hljóð- og myndverka, milli Íslands og Kanada, 15.10.1997 [is]
Amendment to Air Transport Agreement, between Iceland and Germany, 12.08.1959
breyting á loftferðasamningi, milli Íslands og Þýskalands, 12.08.1959 [is]
Amendment to the Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia, 09.04.1997
breyting á samningi í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands, 09.04.1997 [is]
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964 [is]
Icelandic Regional Development Institute
Byggðastofnun [is]
Icelandic Patent Office
Einkaleyfastofan [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement on Readmission, between Iceland and Lithuania
endurviðtökusamningur, milli Íslands og Litháens [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Australia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ástralíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Brazil
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Brasilíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Chile
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Chiles [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and France
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Frakklands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Gambia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Gambíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and India
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Indlands [is]
Exchange of Diplomatic Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Ireland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Írlands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Israel
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Italy
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ítalíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Japan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Japans [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement for the Waiver of Non-Immigrant Visas, between Iceland and Canada
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kanada [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements, between Iceland and the Republic of Korea
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kóreulýðveldisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Luxembourg
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malaysia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Malasíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Mexico
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mexíkós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Monaco
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mónakós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malta
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Möltu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and New Zealand
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Exchange of Notes concerning a Visa Abolition Agreement, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Portugal
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Portúgals [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Poland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Póllands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and San Marino
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og San Marínós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Slovenia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Slóveníu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Spain
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Spánar [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Switzerland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Sviss [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Turkey
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tyrklands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Germany
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Exchange of Notes concerning Death Announcements, between Iceland and Germany
erindaskipti um dánartilkynningar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Bulgaria
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Rumenia
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning reciprocal Recognition of Trade Marks, between Iceland and Italy
erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Exchange of Notes concerning Extradition Expenses, between Iceland and Germany
erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Israel
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Czechoslovakia
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement on cultural, scientific and technological Relations, between Iceland and Poland
erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl, milli Íslands og Póllands [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Norway
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Noregs [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Sweden
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Canada
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Kanada [is]
Exchange of Notes concerning Commercial Transactions, between Iceland and Portugal
erindaskipti um verslunarviðskipti, milli Íslands og Portúgals [is]
Icelandic Tourist Board
Ferðamálastofa [is]
Agreement on Fisheries, between Iceland and Norway
fiskveiðisamningur, milli Íslands og Noregs [is]
Financial Supervisory Authority
The Financial Supervisory Authority, Iceland
Fjármálaeftirlitið [is]
FME [is]
Icelandic Civil Aviation Administration
ICAA
Flugmálastjórn Íslands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and the United Kingdom
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Bretlands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and India
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Indlands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Canada
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Kanada [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Sri Lanka
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and South Africa
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Icelandic Radiation Safety Authority
Geislavarnir ríkisins [is]
Agreement of Arbitration, between Iceland and the United States of America
gerðardómssamningur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Law of the Sea Institute of Iceland
Hafréttarstofnun Íslands [is]
Statistics Iceland
Hagstofa Íslands [is]
United States Department of Homeland Security
heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna [is]
National Hearing and Speech Institute of Iceland
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands [is]
Supreme Court of Iceland
Hæstiréttur Íslands [is]
Icelandic scallop
Iceland scallop
hörpudiskur [is]
islandsk kammusling [da]
isländsk kammussla [sæ]
Isländische Kammuschel [de]
Chlamys islandica [la]
Ireland
IE
IRL
Írland [is]
Irland [da]
Irland [sæ]
l´Irlande [fr]
Irland [de]
Central Bank of Ireland Commission
Írska seðlabankastofnunin [is]
Iceland
IS
ISL
Ísland [is]
Island [da]
Island [sæ]
l´Islande [fr]
Island [de]
Promote Iceland Agency
Íslandsstofa [is]
Iceland Crisis Response Unit
ICRU
Íslenska friðargæslan [is]
Iceland GeoSurvey
Íslenskar orkurannsóknir [is]
ÍSOR [is]
put into effect for Iceland
koma til framkvæmda gagnvart Íslandi [is]
Agreement on Agriculture, between Iceland and Mexico
landbúnaðarsamningur, milli Íslands og Mexíkós [is]
Soil Conservation Service of Iceland
SCSI
Landgræðsla ríkisins [is]
Icelandic Coast Guard
ICG
Landhelgisgæslan [is]
National Land Survey of Iceland
Landmælingar Íslands [is]
National Debt Management Agency of Iceland
Lánasýsla ríkisins [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Denmark
loftferðasamningur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Finland
loftferðasamningur, milli Íslands og Finnlands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Norway
loftferðasamningur, milli Íslands og Noregs [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Russian Federation
loftferðasamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Spain
loftferðasamningur, milli Íslands og Spánar [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Sweden
loftferðasamningur, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement relating to the Air Transport Services, between Iceland and Thailand
loftferðasamningur, milli Íslands og Taílands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Germany
loftferðasamningur, milli Íslands og Þýskalands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Netherlands
loftflutningasamningur, milli Íslands og Hollands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Luxembourg
loftflutningasamningur, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Icelandic Medicine Pricing and Reimbursement Committee
Lyfjagreiðslunefnd [is]
Icelandic Medicines Agency
IMA
Lyfjastofnun [is]
Iceland Construction Authority
Mannvirkjastofnun [is]
Matis
Icelandic Food and Biotech R&D
Matís [is]
Iceland catshark
mattaháfur [is]
islandsk kattehaj [da]
Isländischer Katzenhai [de]
Apristurus aphyodes [la]
Icelandic Food and Veterinary Authority
Matvælastofnun [is]
Cultural Heritage Agency of Iceland
Minjastofnun Íslands [is]
Icelandic Institute of Natural History
IINH
Náttúrufræðistofnun Íslands [is]
Partial Repeal of the Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania, 01.04.1969
niðurfelling erindaskipta um afnám vegabréfsáritana að hluta, milli Íslands og Rúmeníu, 01.04.1969 [is]
Conclusion of Negotiations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands
niðurstaða viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja [is]
Northern Ireland
Norður-Írland [is]
Innovation Center Iceland
Nýsköpunarmiðstöð Íslands [is]
Exchange of Notes concerning practical Arrangement with regard to the Extension of the Icelandic Fisheries Jurisdiction to 200 nautical Miles, between Iceland and Norway
orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun í sambandi við útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur, milli Íslands og Noregs [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement regarding Mutual Protection of Trade Marks, between Iceland and Israel
orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning Agreement on Mutual Registration and Protection of Trade Marks, between Iceland and Italy
orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland establishing a framework for the participation of the Republic of Iceland in the European Union crisis-management operations
rammasamningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands um þátttöku lýðveldisins Íslands í hættustjórnunaraðgerðum Evrópusambandsins [is]
Icelandic Transportation Safety Board
ITSB
rannsóknarnefnd samgönguslysa [is]
National Commissioner of the Icelandic Police
Ríkislögreglustjóri [is]
Icelandic Transport Authority
ICETRA
Samgöngustofa [is]
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Unification of Pension Rights in Accordance with Pension Benefits Rules
samkomulag milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Arrangement between the European Union and the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
samkomulag milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands um tilhögun þátttöku þess í starfsemi Evrópsku stuðningsskrifstofunnar í hælismálefnum [is]
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
Memorandum of understanding between the Ministry for Foreign Affairs and External Trade of Iceland and the National Tourism Administration of China on Visa and Related Issues concerning Tourist Groups from China
samkomulag milli utanríkisráðuneytis Íslands og ferðamálaráðs Kína um vegabréfsáritanir og tengd málefni er varða ferðamannahópa frá Kína, milli Íslands og Kína [is]
Arrangement concerning Certificates of Origin, between Iceland and France
samkomulag snertandi upprunaskírteini, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement relating to Commerce and Navigation, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag snertandi verslunar- og siglingaviðskipti, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Agreement to dispense with the Requirement that Pilots should have Passports, between Iceland and Germany
samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi vegabréf, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 to certain Colonies and Territories, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um að samningurinn um framsal sakamanna skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement on making Voyage Records and their Transmit, between Iceland and Norway
samkomulag um að taka sjóferðaskýrslur og senda þær áfram, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement concerning the Acceptance of the British Visitor´s Passport between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um að viðurkenna bresk ferðamannaskilríki, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement concerning the Reversion of the Reykjavík Airfield to the Icelandic Government, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til Íslendinga, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning the Waiver of Visa Fees, between Iceland and Israel
samkomulag um afnám gjalds fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Ísraels [is]
Agreement concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Belgium
samkomulag um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement concerning the Waiver of Visas, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning the two Countries´ Position on Commerce and Navigation Matters, between Iceland and Czechoslovakia
samkomulag um afstöðu landanna í verslunar- og siglingamálum, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Agreement concerning Fisheries and continental Shelf Issues, between Iceland and Norway
samkomulag um fiskveiði og landgrunnsmál, milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement concerning Extradition of Individuals who have willingly caused bodily Injuries, between Iceland and Germany
samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa valdið meiðslum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Arrangement on Reciprocal Rescinding of Consular Fees, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Memorandum of Understanding regarding the Billing and Collection by the United Kingdom of Air Navigation Charges Levied by Iceland, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning Implementation of certain Consular Acts on Commerce and Navigation of the Countries, between Iceland and Denmark
samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Import of Sheep Meat, between Iceland and Sweden
samkomulag um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Import of Sheep Meat to Finland, between Iceland and Finland
samkomulag um innflutning á kindakjöti til Finnlands, milli Íslands og Finnlands [is]
Agreement on Import of Sheep Meat to Norway, between Iceland and Norway
samkomulag um innflutning á kindakjöti til Noregs, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway
samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement regarding the Disposal of the Estates of Deceased Seamen, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Cultural and Scientific Cooperation, between Iceland and France
samkomulag um menningar og vísindasamvinnu, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement concerning Abolishment of Tariffs and Sales Tax on Aviation Fuel, between Iceland and Switzerland
samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flugvélaeldsneyti, milli Íslands og Sviss [is]
Arrangement relating to the Waiver of Passport Visas for Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America
samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferðamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Íslandi [is]
Agreement on Trade and Economic Cooperation, between Iceland and Canada
samkomulag um samvinnu í viðskiptum og efnahagsmálum, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Norway
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Sweden
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Commercial Matters, between Iceland and Germany
samkomulag um viðskiptamál, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement on Commerce, between Iceland and Sweden
samkomulag um viðskipti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on the Protection of Trade Marks, between Iceland and France
samkomulag um vörumerkjavernd, milli Íslands og Frakklands [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Agreement concerning the Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi samning til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Belgium
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and the Netherlands
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Luxembourg
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning certain Agricultural Products, between Iceland and the European Community
samningur í formi bréfaskipta um tilteknar landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Evrópubandalagsins [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Estonia
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Lithuania
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Litháens [is]
Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank
samningur milli Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Íslands, Lettlands, Litháens, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjárfestingarbankann [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Implementation of Specific Provisions on Citizenship
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um framkvæmd tiltekinna ákvæða um ríkisborgararétt [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjármögnunarfélagið á sviði umhverfisverndar (NEFCO) [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Development Fund
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna þróunarsjóðinn [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Cooperation on Combating Marine Pollution by Oil or other Dangerous Substances
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu eða annarra skaðlegra efna [is]
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Cooperation in Competition Matters
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Co-operation in Competition Matters
samningur milli Danmerkur, Íslands og Noregs um samstarf í samkeppnismálum [is]
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
samningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands og Noregs [is]
Agreement between Iceland, Greenland, Denmark and Norway concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island
samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen [is]
Agreement, between Iceland and the European Police Office (EUROPOL)
samningur, milli Íslands og Evrópsku lögregluskrifstofunnar (EUROPOL) [is]
Convention between the Principality of Liechtenstein and Iceland for the Elimination of Double Taxation and with Respect to Taxes on Income and on Capital and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance
samningur milli Íslands og Furstadæmisins Liechtensteins um að afnema tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir og um að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot [is]
Agreement between the Ministry of Education of the People´s Republic of China and the Minstry of Education, Science and Culture of the Republic of Iceland on mutual recognition of higher education certificates, degrees and qualifications
samningur milli menntamálaráðuneytis Alþýðulýðveldisins Kína og mennta- og menningarmálaráðuneytis lýðveldisins Íslands um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum, gráðum og staðfestingum á menntun og hæfi á æðra skólastigi [is]
Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation on certain Aspects of Cooperation in Fisheries
samningur milli ríkisstjórnar Íslands, ríkisstjórnar Noregs og ríkisstjórnar Rússneska sambandsríkisins um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Concerning Abolition of Visa Requirements
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um afnám kvaða um vegabréfsáritun [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China concerning Air Services, between Iceland and China
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Hong Kong í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína [is]
Air Service Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People´s Republic of China, between Iceland and China
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Makaó í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the other, in the areas of the Schengen acquis which apply to these States
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur gera með sér um að koma á réttindum og skyldum milli Írlands og Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs hins vegar á þeim sviðum Schengen-gerðanna sem taka til þessara ríkja [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters´ association to the implementation, application and development of the Schengen-acquis
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna [is]
Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America
samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation as regards Income and Property Tax, between Iceland and Germany
samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and China
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Kína [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and the Russian Federation
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Czech Republic
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Tékklands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Viet Nam
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Víetnams [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Belgium
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Estonia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Eistlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Greenland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Grænlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, between Iceland and the Netherlands
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Hollands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Iran
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Íran [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Canada
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Kanada [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Latvia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lettlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Lithuania
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Litháens [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Luxembourg
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Portugal
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Portúgals [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Poland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Póllands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Slovakia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Slóvakíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Spain
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation in the Field of Air Carriage, between Iceland and France
samningur til þess að komast hjá tvísköttun á sviði loftflutninga, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement on Method of Dispute Settlement, between Iceland and Denmark
samningur um aðferðina við úrlausn deilumála, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, between Iceland and China
samningur um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd, milli Íslands og Kína [is]
Agreement relating to the Purchase of certain Military Equipment, Materials and Services by Iceland, between Iceland and the United States of America
samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað tæki og þjónustu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning the Close-out of the Collection Account of the Agricultural Commodities Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup á umframbirgðum af landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Granting Poor Citizens Free Legal Aid in Court Cases, between Iceland and Italy
samningur um að veita fátækum þegnum gjafsókn í málum, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement on Delivery of Death Certicates, between Iceland and Italy
samningur um afhendingu dánarvottorða, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement on abolishing Surtaxes, between Iceland and Portugal
samningur um afnám aukatolla, milli Íslands og Portúgals [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Brazil
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Brasilíu [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and the Netherlands
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Switzerland
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Germany
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Bulgaria
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and the Czech and Slovak Federal Republic
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Hungary
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ungverjalands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Uruguay
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Úrúgvæs [is]
Agreement on Social Security, between Iceland and Austria
samningur um almannatryggingar, milli Íslands og Austurríkis [is]
Convention on Social Security, between Iceland and Luxembourg
samningur um almannatryggingar, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Agreement concerning continued Validity of the Convention on Extradition, between Iceland and the Bahamas
samningur um áframhaldandi gildi samnings um framsal sakamanna, milli Íslands og Bahamaeyja [is]
Most-Favoured Nation Agreement, between Iceland and Australia
samningur um bestu kjör, milli Íslands og Ástralíu [is]
Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, between Iceland and Lithuania
samningur um eflingu og gagnkvæma vernd fjárfestinga, milli Íslands og Litháens [is]
Agreement for the Promotion and Protection of Investments, between Iceland and Viet Nam
samningur um eflingu og vernd fjárfestinga, milli Íslands og Víetnams [is]
Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on Social Security, between Iceland and the United Kingdom
samningur um félagslegt öryggi, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention on Social Security, between Iceland and Canada
samningur um félagslegt öryggi, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Fishing inside the Fisheries Jurisdiction of Iceland and the Faroe Islands in the year 2004, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2004, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on Fisheries and Marine Environment, between Iceland and the European Economic Community
samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement providing for an Assistance Grant in Support of Iceland´s Economic Stabilization Program, between Iceland and the United States of America
samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingaráætlun Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Air Service Agreement, between Iceland and the United Kingdom
samningur um flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement Relating to Civil Air Transport, between Iceland and China
samningur um flutninga í almenningsflugi, milli Íslands og Kína [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um flutninga í lofti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and India
samningur um framsal sakamanna af kaupskipum, milli Íslands og Indlands [is]
Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice, between Iceland and the United States of America
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Belgium
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and the United Kingdom
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and France
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Frakklands [is]
Extradition Treaty, between Iceland and the Netherlands
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Hollands [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and India
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Indlands [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Italy
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Ítalíu [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and Canada
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Luxembourg
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Spain
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Spánar [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and South Africa
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Australia
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Ástralíu [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and the United Kingdom
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Bretlands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Canada
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Kanada [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Sri Lanka
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and South Africa
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Agreement on Transfer of abandoned Assets and unpaid Wages of Mariners, between Iceland and France
samningur um framsöl á eftirlátnum fjármunum og ógoldnu kaupi sjómanna, milli Íslands og Frakklands [is]
Treaty to Advance the Cause of General Peace, between Iceland and the United States of America
samningur um friðsamlega lausn deilumála, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Free Trade Agreement, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fríverslun, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on mutual Assistance in Customs Matters, between Iceland and Germany
samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement on mutual Delivery of Books and Documents from Libraries, between Iceland and Denmark
samningur um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bókum og skjölum, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on the Mutual Promotion and Protection of Investments, between Iceland and Latvia
samningur um gagnkvæma eflingu og vernd fjárfestinga, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement concerning mutual Abolishment of Charges on Aviation Fuel etc., between Iceland and the United States of America
samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af flugvélaeldsneyti o.fl., milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning Exemption of Shipping Profits from Income Tax, between Iceland and the United Kingdom
samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af hagnaði af skipaútgerð, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and Markings between Australia and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á samræmismati, vottorðum og merkingum milli Ástralíu og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and Markings between the Government of New Zealand and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á samræmismati, vottorðum og merkingum milli ríkisstjórnar Nýja-Sjálands og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment between Canada and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu samræmismats milli Kanada og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement on the mutual Abolition of the Deduction Right, between Iceland and Italy
samningur um gagnkvæmt afnám frádráttarréttarins, milli Íslands og Ítalíu [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Brazil
samningur um gerðardóm, milli Íslands og Brasilíu [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Belgium
samningur um gerð, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement regarding the Settlements of Claims of Icelandic Insurance Companies, between Iceland and the United States of America
samningur um greiðslu á kröfum íslenskra vátryggingafélaga, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning an International Observer Scheme for land-based Whaling Stations in the North Atlantic Area, between Iceland and Spain
samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður-Atlantshafssvæðinu, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement on Health Services, between Iceland and the United Kingdom
samningur um heilbrigðisþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Whaling Matters, between Iceland and the United States of America
samningur um hvalamálefni, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Arrangement in the Form of an Exchange of Letters on Trade in Sheep Meat, between Iceland and European Economic Community
samningur um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement in the Form of an Exchange of Letters on preferential Tariff Quotas for certain Products related to the agricultural Sector, between Iceland and Norway
samningur um ívilnandi tollkvóta fyrir tilteknar vörur sem falla undir svið landbúnaðar, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for the Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvörum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Agricultural Products, between Iceland and Israel
samningur um landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Ísraels [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Finland
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Finnlands [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Norway
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Sweden
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement relating to Lend-Lease Aid for Defense of Iceland, between Iceland and the United States of America
samningur um láns- og leiguhjálp vegna varna Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Cultural Cooperation, between Iceland and China
samningur um menningarsamstarf, milli Íslands og Kína [is]
Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, Science and Technology, between Iceland and the Russian Federation
samningur um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention on Nordic Industrial Development Fund for Iceland
samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland [is]
Money Order Convention, between Iceland and the United States of America
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Money Order Agreement, between Iceland and the United Kingdom
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention for Exchange of Money Orders, between Iceland and Canada
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement concerning the Exchange of Parcel Post, between Iceland and the United States of America
samningur um póstbögglaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention relating to Consuls, between Iceland and Belgium
samningur um ræðismenn, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement on Consolidation and Amendments of the Text of Protocol 3 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
samningur um sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Audiovisual Co-Production Agreement, between Iceland and Canada
samningur um samframleiðslu á sviði hljóð og myndverka, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Cooperation in the Field of Tourism, between Iceland and Latvia
samningur um samstarf á sviði ferðaþjónustu, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement on Cooperation in Fisheries, between Iceland and the Russian Federation
samningur um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Agreement on mutual Cooperation and Assistance in Custom Matters, between Iceland and Poland
samningur um samstarf og gagnkvæma aðstoð í tollamálum, milli Íslands og Póllands [is]
Agreement on Cultural, Scientific and Technological Cooperation, between Iceland and Italy
samningur um samvinnu á sviði menningar, vísinda og tækni, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement on Friendly Settlement, Composition of Courts and Arbitration Tribunals, between Iceland and Spain
samningur um sátt, dóms- og gerðarskipan, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement relating to Special Economic Assistance, between Iceland and the United States of America
samningur um sérstaka efnahagsaðstoð, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement in the Form of Exchange of Letters concerning certain Arrangements in Agriculture, between Iceland and the European Economic Community
samningur um sérstakt fyrirkomulag í landbúnaði, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement regarding Conditions for Trade in live Shellfish, between Iceland and France
samningur um skilyrði fyrir viðskiptum með lifandi skelfisk, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement relating to the Exchange of Official Publications, between Iceland and the United States of America
samningur um skipti á opinberum ritum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and France
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and the Netherlands
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Hollands [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and Italy
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Ítalíu [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and Portugal
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Portúgals [is]
Agreement concerning Technical Assistance between Iceland and the United Nations and its Organizations
samningur um tæknilega aðstoð milli Íslands og Sameinuðu þjóðanna og stofnana þeirra [is]
Agreement on Exemption from Military Service, between Iceland and the Netherlands
samningur um undanþágu frá herþjónustu, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement concerning Exemption from Public Levies on Payments made by the United States concerning Common Defense, between Iceland and the United States of America
samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Trade, Navigation and Residence between Iceland and France
samningur um verslun, siglingar og búsetu, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention on Commerce between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur um viðskipti Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Singapore
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Singapúrs [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Turkey
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Tyrklands [is]
Agreement on Friendship, Amity and Trade between Iceland and the Netherlands
samningur um vináttu, gott samlyndi og verslun, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement on scientific and technical Cooperation in Fisheries, between Iceland and Poland
samningur um vísinda- og tæknisamvinnu á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Póllands [is]
Security Agreement, between Iceland and the Western European Union
samningur um öryggismál, milli Íslands og Vestur-Evrópusambandsins [is]
Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, between Iceland and the International Atomic Energy Agency
samningur um öryggisreglur í samræmi við samninginn um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum, ásamt bókun, milli Íslands og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Greenland/Denmark concerning mutual Fishing in the Fisheries Jurisdiction of Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Cooperation in the Field of Fisheries, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Extradition of Escapees from Merchant Navy Ships, between Iceland and Germany
samningur viðvíkjandi framsali strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Cooperation Agreement in the form of Exchange of Notes, between Iceland and the European Centre for Medium Range Weather Forecasts
Co-operation Agreement in the form of Exchange of Notes, between Iceland and the European Centre for Medium Range Weather Forecasts
samstarfssamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Evrópumiðstöðvar fyrir meðallangdrægar veðurspár [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
Cooperation Agreement between the Contracting Parties to the Schengen Agreement and the Schengen Convention of the one part and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway of the other
Co-operation Agreement between the Contracting Parties to the Schengen Agreement and the Schengen Convention of the one part and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway of the other
samstarfssamningur milli aðilanna að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs [is]
Accord de coopération conclu entre les Parties contractantes de l´Accord de Schengen et de sa Convention d´application d´une part et la République d´Islande et le Royaume de Norvège d´autre part [fr]
Kooperationsübereinkommen zwischen den Vertragsparteien des Schengener Übereinkommens und des Schengener Durchführungsübereinkommens und der Republik Island sowie dem Königreich Norwegen [de]
Cooperation Agreement on Collaborative Activity in the Field of Film-Making, between Iceland and France
Co-operation Agreement on Collaborative Activity in the Field of Film-Making, between Iceland and France
samstarfssamningur um samstarfsverkefni á sviði kvikmyndagerðar, milli Íslands og Frakklands [is]
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark
sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Australia
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Ástralíu [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and the United Kingdom
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Canada
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Kanada [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and New Zealand
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Sri Lanka
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Central Bank of Iceland
CBI
Seðlabanki Íslands [is]
Icelandic Maritime Administration
Siglingastofnun Íslands [is]
Icelandic Health Insurance
Sjúkratryggingar Íslands [is]
Icelandic National Planning Agency
Skipulagsstofnun [is]
Iceland Forest Service
Skógrækt ríkisins [is]
melanosis
sortnun [is]
melanoblast
sortukímfruma [is]
melanoblast [da]
melanoblast [sæ]
mélanoblaste, mélanogénocyte, cellule mélanogène [fr]
Melanoblast [de]
melanoblastus [la]
melanoma
sortuæxli [is]
Depositors and Investors Guarantee Fund of Iceland
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta á Íslandi [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation, between Iceland and the United Kingdom
tvísköttunarsamningur, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation, between Iceland and France
tvísköttunarsamningur, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation, between Iceland and Switzerland
tvísköttunarsamningur, milli Íslands og Sviss [is]
Environment Agency of Iceland
Umhverfisstofnun [is]
Icelandic Recycling Fund
Recycling Fund of Iceland
Úrvinnslusjóður [is]
Trade Council of Iceland
Útflutningsráð Íslands [is]
Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty, between Iceland and the United States of America
varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Icelandic Meteorological Office
Icelandic Met Office
IMO
Veðurstofa Íslands [is]
Icelandic Road and Coastal Administration
IRCA
Vegagerðin [is]
Director of the Icelandic Roads Administration
vegamálastjóri [is]
Venezuelan equine encephalomyelitis
VEE
Venezuelan equine encephalitis
Venesúelaheilabólga [is]
Alphaviridae [la]
Commerce and Navigation Treaty, between Iceland and Austria
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Austurríkis [is]
Treaty of Commerce and Navigation, between Iceland and Belgium
verslunar og siglingasamningur, milli Íslands og Belgíu [is]
Treaty of Commerce and Navigation, between Iceland and Brazil
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Brasilíu [is]
Treaty of Commerce and Navigation, between Iceland and Chile
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Chiles [is]
Commerce and Navigation Treaty, between Iceland and Finland
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Finnlands [is]
Treaty of Commerce and Navigation, between Iceland and Greece
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Grikklands [is]
Agreement on Commerce and Navigation, between Iceland and Norway
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Noregs [is]
Commerce and Navigation Treaty, between Iceland and Poland
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Póllands [is]
Treaty of Commerce and Navigation, between Iceland and Romania
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Commerce and Navigation Treaty, between Iceland and Spain
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement on Commerce and Navigation, between Iceland and Sweden
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Treaty of Commerce and Navigation, between Iceland and Hungary
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Ungverjalands [is]
Treaty of Commerce, between Iceland and Bolivia
verslunarsamningur, milli Íslands og Bólivíu [is]
Treaty of Commerce, between Iceland and Haiti
verslunarsamningur, milli Íslands og Haítís [is]
Additional Article to the Exchange of Notes concerning the Agreement on mutual Registration and Protection of Trade Marks, between Iceland and Italy, 01.05.1864
viðaukagrein við orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu, 01.05.1864 [is]
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875 [is]
Supplementary Agreement to the Extradition Treaty of January 18th 1894, concerning its Extension to the Danish and Dutch Colonies, between Iceland and the Netherlands
viðaukasamningur um að samningurinn um framsal sakamanna skuli einnig ná til hinna dönsku og hollensku nýlendna, milli Íslands og Hollands [is]
Additional Protocol, consequent on the Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun í kjölfar aðildar lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Additional Protocol, consequent upon the Accession of Greece to the Community, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að bandalaginu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Additional Protocol to the Agreement of 28 May 1980 between Iceland and Norway concerning Fisheries and continental Shelf Issues and the Agreement of 22 October 1981, which follows of it, concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway, 22.10.1981
viðbótarbókun við samkomulag frá 28. maí 1980 milli Íslands og Noregs um fiskveiði og landgrunnsmál og samkomulag sem leitt er af því frá 22. október 1981 um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs, 22.10.1981 [is]
Additional Articles to the Commerce and Navigation Treaty, between Iceland and Chile
viðbótargreinar við verslunar- og siglingarsamning, milli Íslands og Chiles, 04.02.1899 [is]
Additional Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Chile
viðbótarsamningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Chiles [is]
Protocol to the Agreement on Extradition, between Iceland and the United States of America, 06.01.1902
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 06.01.1902 [is]
Supplementary Convention to Extradition Treaty, between Iceland and the United Kingdom
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Supplementary Convention to Extradition Treaty, between Iceland and India, 31.03.1873
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Indlands, 31.03.1873 [is]
Supplementary Convention to Extradition Treaty, between Iceland and Sri Lanka, 31.03.1873
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Srí Lanka, 31.03.1873 [is]
Protocol to the Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty on the Status of the United States Personnel and Their Property, between Iceland and the United States of America
viðbætir við varnarsamning á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Trade and Payments, between Iceland and the Russian Federation
viðskipta- og greiðslusamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Trade and Payment Agreement, between Iceland and Hungary
viðskipta- og greiðslusamningur, milli Íslands og Ungverjalands [is]
Iceland´s Chamber of Commerce
Viðskiptaráð Íslands [is]
Commercial Agreement, between Iceland and Brazil
viðskiptasamkomulag, milli Íslands og Brasilíu [is]
Agreement on Trade and Commerce, between Iceland and the United Kingdom
viðskiptasamkomulag, milli Íslands og Bretlands [is]
Commercial Agreement, between Iceland and Spain
viðskiptasamkomulag, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement on Trade, between Iceland and Bulgaria
viðskiptasamningur, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Trade Agreement, between Iceland and the European Economic Community
viðskiptasamningur milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Trade Agreement, between Iceland and Ireland
viðskiptasamningur, milli Íslands og Írlands [is]
Agreement on Trade, between Iceland and Yugoslavia
viðskiptasamningur, milli Íslands og Júgóslavíu [is]
Trade Agreement, between Iceland and China
viðskiptasamningur, milli Íslands og Kína [is]
Trade Agreement, between Iceland and Cuba
viðskiptasamningur, milli Íslands og Kúbu [is]
Agreement on Economic and Trade Cooperation, between Iceland and Lithuania
viðskiptasamningur, milli Íslands og Litháens [is]
Trade Agreement, between Iceland and Romania
viðskiptasamningur, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Treaty of Commerce, between Iceland and Spain
viðskiptasamningur, milli Íslands og Spánar [is]
Long-Term Trade Agreement, between Iceland and Czechoslovakia
viðskiptasamningur, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Agreement on Trade and Payments, between Iceland and Israel
viðskiptasamningur og greiðslusamningur, milli Íslands og Ísraels [is]
Trade Agreement with the Member States of the Community, between Iceland and the European Coal and Steel Community
viðskiptasamningur við aðildarríki bandalagsins, milli Íslands og Kola- og stálbandalags Evrópu [is]
Treaty of Friendship, between Iceland and Iran
vináttusamningur, milli Íslands og Írans [is]
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss [is]
Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, between Iceland and Liberia
vináttu-, verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Líberíu [is]
work on a freelance basis
vinna í lausamennsku [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Austria
yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Austurríkis [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Belgium
yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Belgíu [is]
Declaration concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Austria
yfirlýsingar um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Austurríkis [is]
Order in Council deciding that the Inhabitants of Iceland shall be Exempted from Attack and Hostility and be considered as Stranger Friends, between Iceland and the United Kingdom
yfirlýsing í ríkisráði um grið og réttarstöðu Íslendinga o.fl., milli Íslands og Bretlands [is]
Declaration of Iceland, Denmark, Finland, Norway and Sweden on Corresponding Neutrality Clauses
yfirlýsing Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samstæð hlutleysisákvæði [is]
Déclaration entre l´Islande, le Danemark, la Finlande, la Norvége et la Sùede concernant les règles, similaires de neutralité [fr]
Declaration concerning mutual Recognition of Tonnage Certificate of Ships, between Iceland and Italy
yfirlýsing um gagnkvæma viðurkenningu á mælibréfum skipa, milli Íslands og Ítalíu [is]
Declaration concerning Mutual Rights of Ships, between Iceland and Norway
yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa, milli Íslands og Noregs [is]
Declaration concerning Mutual Rights of Ships, between Iceland and Sweden
yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and Australia
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Ástralíu [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and the United Kingdom
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and Canada
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Kanada [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and New Zealand
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and South Africa
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Declaration on Commerce and Navigation Matters, between Iceland and Portugal
yfirlýsing um verslunar- og siglingamál, milli Íslands og Portúgals [is]
Declaration concerning coastal Traffic, between Iceland and Norway
yfirlýsing varðandi strandferðir, milli Íslands og Noregs [is]
Declaration concerning coastal Traffic, between Iceland and Sweden
yfirlýsing varðandi strandferðir, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
National Museum of Iceland
Þjóðminjasafn Íslands [is]
Registers Iceland
Þjóðskrá Íslands [is]
enter into force for Iceland
öðlast gildi að því er Ísland varðar [is]

453 niðurstöður fundust.