Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "wit"

master lighting switch
aðalljósarofi [is]
hovedlysafbryder [da]
main switchboard
aðalraftafla [is]
battery master switch
aðalrofi rafgeymis [is]
approach procedure with vertical guidance
APV
aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti [is]
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis [is]
Member State with a derogation
aðildarríki með undanþágu [is]
switching cost
aðlögunarkostnaður [is]
with due regard
að teknu tilhlýðilegu tilliti til [is]
in accordance with international law
að þjóðarétti [is]
with respect to
að því er tekur til [is]
with respect to their powers
að því er tekur til heimilda þeirra [is]
en ce qui concerne leurs attributions touchant [fr]
in bezug auf ihre Befugnisse [de]
with regard to
að því er varðar [is]
with respect to
að því er varðar [is]
crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court
afbrot sem heyra undir lögsögu Alþjóðlega sakamáladómstólsins [is]
crime connected with nuclear and radioactive substances
afbrot tengd kjarnakleyfum og geislavirkum efnum [is]
withholding and reporting obligation
afdráttar- og tilkynningarskylda [is]
with due diligence
af tilhlýðilegri kostgæfni [is]
withdraw
afturkalla [is]
withdraw an authorisation
withdraw an authorization
afturkalla leyfi [is]
tilbagekalde autorisation [da]
révoquer une autorisation [fr]
eine Bewilligung widerrufen, eine Genehmigung widerrufen [de]
withdrawal
afturköllun [is]
withdrawal price
afturköllunarverð [is]
tilbagetagelsespris [da]
withdrawal of the European Enforcement Order certificate
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
withdrawal of reservation
afturköllun fyrirvara [is]
återtagande av reservationer [sæ]
retrait des réserves [fr]
withdrawing refugee status
afturköllun réttarstöðu flóttamanns [is]
within the contract programme
af þeirri gerð sem samningurinn fjallar um [is]
public switched telecommunications network
almennt fjarskiptanet [is]
public switched data network
PSDN
almennt gagnanet [is]
public packet-switching network
almennt, pakkaskipt fjarskiptakerfi [is]
public switched telephone network
PSTN
almennt símakerfi [is]
payment account with basic features
almennur greiðslureikningur [is]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union
INTAS
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum [is]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zur Förderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996
HNS Convention
alþjóðasamningur frá 1996 um skaðabótaskyldu og skaðabætur í tengslum við flutning hættulegra efna og eiturefna sjóleiðis [is]
International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations Within the Territorial Sea and Ports
alþjóðasamningur um notkun INMARSAT-skipajarðstöðva innan landhelgi og í höfnum [is]
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, with amendments according to Protocol 1978 of 17.2.1978
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MARPOL 73/78
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 frá 17.2.1978 [is]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum [is]
MARPOL-samningurinn frá ´73/78 [is]
withdrawal of capital dividend
arðgreiðslur [is]
with the right to vote
atkvæðisbær [is]
commercial pilot licence with instrument rating
atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun [is]
amendment with organic substrate
auðgun með lífrænu æti [is]
within international fora
á alþjóðavettvangi [is]
dans d´autres enceintes internationales [fr]
in internationalen Gremien [de]
liability without fault
ábyrgð án sakar [is]
objektivt ansvar [da]
strikt ansvar [sæ]
responsibilité objective, responsabilité sans faute [fr]
unbedingte Haftpflicht, verschuldensunabhängige Haftung [de]
decision with military implications
ákvörðun sem tengist hernaðarstarfi [is]
decision with defence implications
ákvörðun sem tengist varnarstarfi [is]
switch disconnector
álagsskilrofi [is]
lastadskiller [da]
lastfrånskiljare [sæ]
Lasttrennschalter [de]
without undue delay
án ástæðulausrar tafar [is]
without excessive delay
án mikilla tafa [is]
without discrimination
án mismununar [is]
without undue delay
án ótilhlýðilegrar tafar [is]
without delay
án tafar [is]
without prejudice to
án þess að hafa áhrif á [is]
påverkar inte [sæ]
without play or slip
án þess að hlaup sé í [is]
mobility strategy within the European Research Area
áætlun um hreyfanleika á evrópsku rannsóknasvæði [is]
withdrawal feed
biðtímafóður [is]
tilbageholdelsesfoder [da]
karensfoder [sæ]
aliments de retrait [fr]
Endmastfutter [de]
withholding period
biðtími til afurðanýtingar [is]
sprøjtefrist, behandlingsfrist, tilbageholdelsestid, tilbageholdelsesperiode [da]
karenstid, läkemedelsfri tid [sæ]
Wartezeit [de]
withdrawal period
biðtími til afurðanýtingar [is]
sprøjtefrist, behandlingsfrist, tilbageholdelsestid, tilbageholdelsesperiode [da]
karenstid, läkemedelsfri tid [sæ]
Wartezeit [de]
parking card for people with disabilities
bílastæðakort fyrir fatlaða [is]
instrument landing system without glidepath
ILS without glidepath
instrument landing system without glide path
ILS without glide path
blindlendingarkerfi án hallageisla [is]
mixture with air
blöndun við loft [is]
Protocol 12 on conformity assessment agreements with third countries
bókun 12 um samninga við þriðju lönd um samræmismat [is]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri [is]
Protocol 2 on products excluded from the scope of the Agreement in accordance with Article 8(3)(a)
bókun 2 um framleiðsluvörur sem falla ekki undir gildissvið samningsins í samræmi við a-lið 3. mgr. 8. gr. [is]
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein)
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss) [is]
Protocol 6 on the building up of compulsory reserves by Switzerland and Liechtenstein
bókun 6 um söfnun lögboðins varaforða í Sviss og Liechtenstein [is]
Protocol to the Conclusion of Negotioations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands, 20.03.1976
bókun við niðurstöðu viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja, 20.03.1976 [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974 [is]
European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi [is]
European Interim Agreement on Social Security Schemes other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi [is]
withdrawal from the market
brotthvarf af markaði [is]
load-bearing element with a fire-separating function
brunahólfandi burðareining [is]
equipment with rapid beam slew capability
búnaður með hraðvirkum geislasnúningi [is]
withdraw an alert
draga skráningu til baka [is]
procéder au retrait du signalement [fr]
die Ausschreibung zurückziehen [de]
withdraw
draga til baka [is]
distribution switchboard
dreifitafla [is]
microcytosis
microcitosis
Denman disease
Denman Island disease
microcell disease of oysters
microcell disease of Pacific oyster
infection with Mikrocytos mackini
dvergkornadreyri [is]
infektion med Microcytos mackini, mikrocytose [da]
infection à Microcytos mackini [fr]
Microcytosis [de]
multifunctional materials with improved performance
efni með fjölhagnýtanlega eiginleika og bætta frammistöðu [is]
multifunctional materials with higher knowledge content
efni með fjölhagnýtanlega eiginleika og hærra þekkingargildi [is]
multifunctional materials with new functionalities
efni með fjölhagnýtanlega eiginleika og nýja virkni [is]
food contact material
material intended to come into contact with food
efniviður sem kemst í snertingu við matvæli [is]
snertiefni matvæla [is]
material i kontakt med fødevarer [da]
material avsedda att komma i kontakt med livsmedel [sæ]
matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires [fr]
Lebensmittelkontaktmaterial [de]
United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala
UN Human Rights Verification Mission in Guatemala
United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala
MINUGUA
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi í Gvatemala [is]
eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala [is]
FN´s menneskerettighedsverifikationsmission i Guatemala [da]
FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala [sæ]
Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l´homme et du respect des engagements pris aux termes de l´Accord général relatif aux droits de l´homme au Guatemala [fr]
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenreche in Guatemala [de]
witness under oath
eiðsvarið vitni [is]
isolating switch
einangrunarrofi [is]
unit packet with a hinged lid
einingarpakki sem er með loki á hjörum [is]
entity with not-for-profit activity
eining sem ekki er rekin í hagnaðarskyni [is]
acting by unanimity
acting with unanimity
einróma [is]
person with advanced disability
einstaklingur með fötlun á háu stigi [is]
person with intermediate disability
einstaklingur með fötlun á meðalháu stigi [is]
person who has a leading position within a legal person
einstaklingur sem gegnir stjórnunarstöðu innan lögaðila [is]
end-users with disabilities
endanlegir notendur með fötlun [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Switzerland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Sviss [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
European Maritime Transport Space without Barriers
evrópskt sjóflutningasvæði án hindrana [is]
europæisk søtransportområde uden barrierer [da]
European Centre of Enterprises with Public Participation
CEEP
Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri eignaraðild [is]
dispense with a requirement
falla frá kröfu [is]
comply with
fara að [is]
act in accordance with
fara eftir [is]
take place with procedural stages
fara fram stig af stigi [is]
people with disabilities
fatlað fólk [is]
travel authorisation with limited territorial validity
ferðaheimild með takmarkað gildissvæði [is]
social work service without accommodation
félagsráðgjöf án dvalar á stofnun [is]
social work activities without accommodation
félagsþjónusta án dvalar á stofnun [is]
financial liability with a demand feature
fjárskuld með uppgreiðslurétti [is]
appropriation within the limits of the financial perspective
fjárveiting sem rúmast innan fjárhagsáætlunar [is]
data-transmission cable with multiple electrical conductors
fjöllínugagnaflutningsstrengur [is]
flights within the European region
flug á evrópska svæðinu [is]
aeroplane with unserviceabilities
flugvél með óstarfhæfan búnað [is]
carriage of persons with reduced mobility
flutningur hreyfihamlaðra [is]
microscope equipped with epi-fluorescence
microscope equipped with epifluorescence
flúrsmásjá með ofanlýsingu [is]
mikroskop, der er udstyret med epi-fluorescens [da]
mikroskop med epi-fluorescens [sæ]
people with insuffient resources
fólk sem hefur ekki nægileg fjárráð [is]
front-end shovel loader without back-hoe
framhleðslutæki án tætara að aftan [is]
front-end shovel loader with back-hoe
framhleðslutæki með tætara að aftan [is]
withdrawal effect
fráhvarfseinkenni [is]
withdrawal force
fráhvarfskraftur [is]
Zugkraft [de]
withdrawal pressure
fráhvarfsþrýstingur [is]
with effect from
frá og með [is]
withdrawal period
frestur til að falla frá e-u [is]
one side moulding machine with rotating tool
fræsari með fræsihjóli sem vinnur á annarri hlið efnisins [is]
comply with requirements
fullnægja kröfum [is]
comply with
fylgja [is]
intended withdrawal
fyrirhuguð uppsögn [is]
organisation with significant market power
organization with significant market power
fyrirtæki með sterka markaðsstöðu [is]
portable ADP equipment with removable computer storage media
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með umskiptanlega geymslumiðla fyrir tölvur [is]
portable ADP equipment with resident computer storage media
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með vistfasta geymslumiðla fyrir tölvur [is]
with respect to
gagnvart [is]
gas turbine with heat recovery
gashverfill með varmaendurheimt [is]
container with a perforated or flexible bottom
gámur með götóttum eða sveigjanlegum botni [is]
container med perforeret eller fleksibel bund [da]
container med perforerad eller flexibel underdel [sæ]
conteneur à fond perforé ou souple [fr]
Container mit nachgebendem oder perforiertem Boden [de]
express with three decimal positions
gefa upp með þremur aukastöfum [is]
transit without transhipment
transit without transshipment
gegnumflutningur án umskipunar [is]
apply without prejudice to
gilda með fyrirvara um [is]
Committee on Relations with the Host Country
gistilandsnefnd [is]
Comité des relations avec le pays hôte [fr]
financial liability with a demand feature
gjaldkræf fjárskuld [is]
tariff with additional fixed roaming charges
gjaldskrá með föstum viðbótarreikigjöldum [is]
tariff with per-minute charges
gjaldskrá með mínútugjöldum [is]
tariff with set-up charges
gjaldskrá með uppsetningargjöldum [is]
metallic liquid-in-glass thermometer with maximum device
glerhitamælir fylltur fljótandi málmi með hámarksbúnaði [is]
litter with implant
got þar sem hreiðrun hefur átt sér stað [is]
grains striated with red
grjón með rauðum rákum [is]
rauðrákótt grjón [is]
clad with gold
gullhúðaður [is]
behave with integrity
gæta ráðvendni [is]
behave with discretion
gæta þagmælsku [is]
be without prejudice to
hafa ekki áhrif á [is]
Committee on Statistics relating to the Trading of Goods with Non-member Countries
hagskýrslunefnd um vöruviðskipti við lönd utan Bandalagsins [is]
foods with traditional characteristics
hefðbundinn matur [is]
collective licensing with an extended effect
heildarleyfi á grundvelli samningskvaða [is]
withers
herðakambur [is]
manke [da]
manke [sæ]
garrot [fr]
Wiederrist [de]
come within the provisions of
heyra undir ákvæði [is]
headset with a boom microphone
heyrnartól með hljóðnema [is]
rotary piston meter
meter with rotary piston
hjámiðjumælir [is]
rotationsstempelmåler [da]
comply with
hlíta [is]
cockpit voice recorder combined with the flight data recorder
hljóðriti með sambyggðan flugrita [is]
QMA
maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm² of the surface in contact with foodstuffs
HMY [is]
leyfilegt hámarksmagn efnis í fullunnu efni eða hlut, gefið upp í mg fyrir hverja 6 dm² yfirborðs sem komast í snertingu við matvælin [is]
howitzer
howitzer-stórskotaliðsbyssa [is]
meter with deformable walls
hólfmælir [is]
bus with special dimensions
hópbifreið af sérstakri stærð [is]
person with reduced mobility
hreyfihamlaður einstaklingur [is]
passenger with reduced mobility
hreyfihamlaður farþegi [is]
engine with charge air cooling
hreyfill með hleðsluloftskælingu [is]
switchgrass
hríshirsi [is]
rishirse [da]
jungfruhirs [sæ]
panic érigé [fr]
Rutenhirse [de]
Panicum virgatum [la]
react with acid
hvarfast við sýru [is]
react with water
hvarfast við vatn [is]
rotary kiln with preheater
hverfiofn með forhitara [is]
roterovn med forvarmer [da]
roterugn med förvärmare [sæ]
head restraint integral with the seat back
höfuðpúði sambyggður sætisbaki [is]
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
IFRIC 19
IFRIC Interpretation 19
IFRIC-túlkun 19, greiðsla skulda með eiginfjárgerningum [is]
within the Community
innan Bandalagsins [is]
local switch
innanbæjarstöð [is]
within a reasonable time
innan hæfilegs frests [is]
within a reasonable period
innan hæfilegs tíma [is]
within the framework of
innan ramma e-s [is]
within the framework of the Treaties
innan ramma sáttmálanna [is]
within the framework of its powers
innan ramma valdheimilda sinna [is]
within the common market
innan sameiginlega markaðarins [is]
innan hins sameiginlega markaðar [is]
within a specified period
innan tiltekins tíma [is]
within their competences
within their competence
within their competencies
innan valdheimilda ... [is]
within their competence
within their competences
within their competencies
innan valdsviðs ... [is]
within the limits
innan þeirra marka [is]
within the time limit
within the time limits
innan þeirra tímamarka [is]
within the time limits
within the time limit
innan þess frests [is]
deposit with financial institution
inneign hjá fjármálastofnun [is]
withdrawal
innköllun [is]
withdrawal of specified risk material
innköllun sérstaks áhættuefnis [is]
deposits with credit institutions
innlán hjá lánastofnunum [is]
entry and withdrawal register
inn- og útfærsluskrá [is]
within the Community
í Bandalaginu [is]
within a European context
í evrópsku samhengi [is]
ammunition with incendiary projectiles
íkveikjuskotfæri [is]
munitions aux balles incendiaires [fr]
in agreement with
í samráði við [is]
in line with
í samræmi við [is]
in conformity with
í samræmi við [is]
in accordance with
í samræmi við [is]
in compliance with
í samræmi við [is]
in accordance with the provisions of this Regulation
í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar [is]
acting in accordance with the procedure
í samræmi við málsmeðferðina [is]
consistent with good practices
í samræmi við reglur um góðar starfsvenjur [is]
consistent with international law
í samræmi við reglur þjóðaréttar [is]
in accordance with the jurisprudence of ...
í samræmi við réttarframkvæmd ... [is]
in accordance with their respective constitutional procedures
í samræmi við stjórnskipulega málsmeðferð hvers þeirra um sig [is]
within the meaning of
í skilningi [is]
in conjunction with
í tengslum við [is]
in connection with
í tengslum við [is]
with a view to
í því skyni [is]
black-tailed godwit
jaðrakan [is]
stor kobbersneppe [da]
rödspov [sæ]
Uferschnepfe [de]
Limosa limosa [la]
earthing switch
grounding switch
grounding disconnector
earthing disconnector
jarðtengirofi [is]
jordslutter [da]
jordningskopplare [sæ]
witloof chicory
witloof
jólasalat [is]
matching of costs with revenues
jöfnun gjalda á móti tekjum [is]
það að gjöld eru jöfnuð á móti tekjum [is]
Kjeldahl distillation apparatus with steam injection
Kjeldahl-eimingarbúnaður með gufuinnspýtingu [is]
meet within the Council
koma saman á vegum ráðsins [is]
factoring, with or without recourse
kröfukaup, með endurkröfurétti eða án [is]
ignition switch
kveikjurofi [is]
mercury switch
kvikasilfursrofi [is]
geographical area with a definable economic and administrative identity
landsvæði með sérstök efnahagsleg og stjórnunarleg einkenni sem unnt er að skilgreina [is]
witch flounder
witch
langlúra [is]
Glyptocephalus cynoglossus [la]
low-voltage switchgear assembly
lágspennurofbúnaður [is]
hire of agricultural machinery with operator
leiga á landbúnaðartækjum með stjórnanda [is]
hire of agricultural equipment with operator
leiga á landbúnaðartækjum með stjórnanda [is]
hire of mowers with operator
leiga á sláttuvélum með stjórnanda [is]
toy vehicle equipped with combustion engines
leikfangafarartæki sem er búið brunahreyflum [is]
search with search dogs
leit með leitarhundum [is]
search with technical search equipment
leit með tæknilegum leitarbúnaði [is]
dimmer switch
ljósdeyfirofi [is]
aircraft with crew
loftfar með áhöfn [is]
enclosed device with sliding poises
lokaður búnaður með rennilóðum [is]
dominant position within the internal market
markaðsráðandi staða á innri markaðnum [is]
metal-enclosed switchgear
málmluktur rofbúnaður [is]
ferrule withdrawal force
mátútdráttarkraftur [is]
with all engines operating
með alla hreyfla virka [is]
fitted with child resistant fastenings
með barnheldum öryggislokum [is]
with detachable blades
með blöðum til skipta [is]
with minimum procedural delay
með eins skjótum hætti og málsmeðferð leyfir [is]
without prejudice to
með fyrirvara um [is]
read in conjunction with
með hliðsjón af [is]
sammenholdt med [da]
jämförd med [sæ]
in Verbindung mit [de]
specially prepared with grooves
með sérstökum raufum [is]
established within the Community
með staðfestu innan Bandalagsins [is]
established within the Union
með staðfestu innan Sambandsins [is]
with the same rights and obligations
með sömu réttindum og skyldum [is]
in relation to
with relation to
með tilliti til [is]
with regard to
með tilliti til [is]
with mechanical means
með vélrænum hætti [is]
with a view to
með það fyrir augum [is]
with a view to
með það í huga [is]
ticket with magnetic strips
miði með segulræmum [is]
international switching equipment
millilandasjálfvirknibúnaður [is]
medium-voltage switchboard
millispennutafla [is]
differential pressure switch
mismunaþrýstingsrofi [is]
Monetary Agreement between the European Union and the French Republic on keeping the euro in Saint-Barthélemy following the amendment of its status with regard to the European Union
myntsamningur á milli Evrópusambandsins og Lýðveldisins Frakklands um að halda evrunni á Sankti Bartólómeusareyjum í kjölfarið á breytingu á stöðu þeirra með tilliti til Evrópusambandsins [is]
localiser performance with vertical guidance
LPV
nákvæmni miðlínugeisla með leiðsögu í lóðréttum fleti [is]
performance d''alignement de piste avec guidage vertical [fr]
Landeanflugverfahren mit vertikaler Führung [de]
Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies
nefnd um samningaviðræður við milliríkjastofnanir [is]
network switch
netskiptir [is]
networked equipment with high network availability
HiNA equipment
nettengdur búnaður með fjölþætta netvirkni [is]
HiNA-búnaður [is]
aircraft pallet with a net
netvörupallur fyrir loftfar [is]
aircraft pallet with a net over an igloo
netvörupallur með hvolfþaki sem er sérstaklega gerður fyrir loftför [is]
emergency stop switch
neyðarstöðvunarrofi [is]
emergency switchboard
neyðartafla [is]
Conclusion of Negotiations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands
niðurstaða viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja [is]
Exchange of Notes concerning practical Arrangement with regard to the Extension of the Icelandic Fisheries Jurisdiction to 200 nautical Miles, between Iceland and Norway
orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun í sambandi við útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur, milli Íslands og Noregs [is]
Bonamia ostreae
bonamiosis
infection with Bonamia ostreae
ostruveiki [is]
infektion med Bonamia ostreae, bonamiose [da]
bonamiosis [sæ]
bonamiose [fr]
Bonamiose [de]
Bonamia ostreae [la]
Bonamia ostreae
bonamiosis
infection with Bonamia ostreae
ostruveikisýkill [is]
infektion med Bonamia ostreae, bonamiose [da]
bonamiosis [sæ]
bonamiose [fr]
Bonamiose [de]
Bonamia ostreae [la]
cheese with added foods
ostur með viðbættum matvælum [is]
distraction and/or interference with the operation of the flight
ónæði og/eða truflun á flugstörfum [is]
packet- and circuit-switched data services
pakka- og línuskipt gagnaflutningsþjónusta [is]
packet switched public data network
pakkaskipt, almennt gagnanet [is]
windscreen faced with plastic material
plastklædd framrúða [is]
clad with platinum
platínuhúðaður [is]
test with conditioning
prófun þar sem meðferð er beitt [is]
tandem switching equipment
raðtengdur sjálfvirknibúnaður [is]
generating set with spark-ignition engine
rafalasamstæða, búin neistakveikjuhreyfli [is]
generating set with compression-ignition engine
rafalasamstæða, búin þjöppukveikjuhreyfli [is]
electrical domestic appliance for use with foodstuffs
rafknúið heimilistæki fyrir matvæli [is]
electrocution with cardiac arrest
raflost sem veldur hjartastoppi [is]
electrical switchboard
rafmagnstafla [is]
Schalttafel [de]
electromagnetic remote-control switch
RCS
rafsegulfjarstýrður rofi [is]
electrical domestic appliance for use with the human body
raftæki, ætlað til líkamssnyrtingar [is]
A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy
rammaskipulag fyrir öflugt orkusamband með framsýna stefnu varðandi loftslagsbreytingar [is]
high speed circuit switched data
HSCSD
rásaskiptir háhraðagagnaflutningar [is]
regulatory procedure with scrutiny
PRAC
reglunefndarmeðferð með grannskoðun [is]
forskriftsprocedure med kontrol [da]
föreskrivande förfarande med kontroll [sæ]
procédure de réglementation avec contrôle, PRAC [fr]
Regelungsverfahren mit Kontrolle [de]
rules on exchanges with third States
reglur um skipti við þriðju ríki [is]
rights of persons with disabilities
réttindi fatlaðs fólks [is]
right of reimbursement with subrogation tho the rights of the injured party
réttur á endurgreiðslu með því að ganga inn í kröfu tjónþola [is]
right of withdrawal from an agreement
réttur til að falla frá samningi [is]
right of withdrawal
réttur til að falla frá samningi [is]
right to move freely within the territory of the Member States
réttur til frjálsra flutninga á yfirráðasvæði aðildarríkjanna [is]
right to reside freely within the territory of the Member States
réttur til frjálsrar búsetu á yfirráðasvæði aðildarríkjanna [is]
switching installation
rofavirki [is]
switchgear
rofbúnaður [is]
switching element
rofhluti [is]
switch
rofi [is]
omskifter, omkobler, afbryder [da]
väljare, elkopplare, omkoppling [sæ]
Schalter [de]
thermal trip switch
rofi fyrir hitaútleysingu [is]
hard-off switch on the primary side
rofi rafkerfismegin [is]
driver controlled switch
rofi sem ökumaður stjórnar [is]
switching amplifier
rofmagnari [is]
switching time
roftími [is]
switchboard busbar
safnteinn raftöflu [is]
within-subject comparison
samanburður hjá hverju einstöku dýri [is]
compact fluorescent lamp with a magnetic ballast
sambyggður flúrlampi með segulstraumfestu [is]
competitive procedure with negotiation
samkeppnisútboð með samningsviðræðum [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment
samkomulag í formi orðsendingaskipta við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Unification of Pension Rights in Accordance with Pension Benefits Rules
samkomulag milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna [is]
Agreement to dispense with the Requirement that Pilots should have Passports, between Iceland and Germany
samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi vegabréf, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement concerning Abolishment of Tariffs and Sales Tax on Aviation Fuel, between Iceland and Switzerland
samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flugvélaeldsneyti, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Belgium
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and the Netherlands
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Luxembourg
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
compliance with International Accounting Standards
samkvæmni við alþjóðlega reikningsskilastaðla [is]
in keeping with
samkvæmt [is]
skv. [is]
in accordance with customary practice
according to customary practice
samkvæmt viðteknum venjum [is]
Contracting Party with whom the application for asylum was lodged
samningsaðili sem umsókn um hæli er beint til [is]
Partie Contractante auprès de laquelle la demande d´asile a été introduite [fr]
Vertragspartei, an die das Asylbehehren gerichtet worden ist [de]
negotiated procedure without prior publication
samningskaup án undangenginnar auglýsingar [is]
negotiated procedure without prior call for competition
samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar [is]
Council of Europe Convention for the Protection of the Individuals with regard to the Automatic Processing of personal Data
samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
Convention du Conseil de l´Europe pour la protetion de personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [fr]
Übereinkommen des Europarates über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten [de]
agreement concluded in conformity with this paragraph
samningur, gerður með skírskotun til þessarar málsgreinar [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Agreement between Iceland and Bermuda on the Exchange of Information with Respect to Taxes
samningur milli Íslands og Bermúdaeyja um upplýsingaskipti um skatta [is]
Convention between the Principality of Liechtenstein and Iceland for the Elimination of Double Taxation and with Respect to Taxes on Income and on Capital and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance
samningur milli Íslands og Furstadæmisins Liechtensteins um að afnema tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir og um að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot [is]
Convention between Iceland and Japan for the Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance
samningur milli Íslands og Japans um að komast hjá tvísköttun að því er varðar tekjuskatt og að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot [is]
Convention between Iceland and Malta for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
samningur milli Íslands og Möltu til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir [is]
Convention between the Republic of Iceland and the United Mexican States for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
samningur milli lýðveldisins Íslands og Sameinuðu mexíkósku ríkjanna til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur [is]
Convention between the Republic of Slovenia and Iceland for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
samningur milli lýðveldisins Slóveníu og Íslands til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur [is]
Convention between the Nordic Countries for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital
samningur milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir [is]
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and China
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Kína [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and the Russian Federation
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Czech Republic
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Tékklands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Viet Nam
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Víetnams [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Belgium
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Estonia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Eistlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Greenland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Grænlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, between Iceland and the Netherlands
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Hollands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Iran
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Íran [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Canada
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Kanada [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Latvia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lettlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Lithuania
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Litháens [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Luxembourg
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Portugal
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Portúgals [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Poland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Póllands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Slovakia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Slóvakíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Spain
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Switzerland
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization, INTELSAT, with Operating Agreement
samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti, INTELSAT, ásamt rekstrarsamkomulagi [is]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRPD
UNCRPD
samningur um réttindi fatlaðs fólks [is]
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
Convention on Human Rights and Biomedicine
ETS No. 164 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar við hagnýtingu líffræði og læknisfræði [is]
samningur um mannréttindi og líflæknisfræði [is]
SES nr. 164 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, between Iceland and the International Atomic Energy Agency
samningur um öryggisreglur í samræmi við samninginn um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum, ásamt bókun, milli Íslands og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Greenland/Denmark concerning mutual Fishing in the Fisheries Jurisdiction of Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Cooperation in the Field of Fisheries, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Danmerkur [is]
be compatible with
samrýmast [is]
external relations with third States
samskipti við þriðju ríki [is]
Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances
Bonn Agreement
samstarfssamningur um að berjast gegn mengun Norðursjávar af völdum olíu og annarra skaðlegra efna [is]
Bonn-samstarfssamningurinn [is]
overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer, Bonn-overenskomst [da]
combined cycle gas turbine with heat recovery
combined-cycle gas turbine with heat recovery
samvinnsla með gashverfli og varmaendurheimt [is]
ILO Convention No. 156 concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu: Starfsfólk með fjölskylduábyrgð [is]
ILO Convention No. 91 concerning Vacation Holidays with Pay for Seafarers (Revised 1949)
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 91 um orlof með launum fyrir farmenn (endurskoðuð 1949) [is]
Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with regard to automatic processing prersonal data
samþykkt Evrópuráðsins um vernd einstaklinga að því er varðar sjálfvirka vinnslu persónuupplýsinga [is]
European Convention on Social and Medical Assistance, with Protocol
samþykkt Evrópuríkja um framfærslu og læknishjálp, ásamt viðbótarsamningi [is]
non-absorbable sutures with needles
saumagirni með áfastri nál [is]
suture kit with needles
saumasett með nálum [is]
Convention relative to Certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War
sáttmáli um vissar takmarkanir á framkvæmd hertökuréttarins í sjóhernaði [is]
with particular competence in the field of
sem er sérstaklega til þess bær [is]
with effect in futurum
sem gildir eftirleiðis [is]
virkning for eftertiden [da]
Wirkung ex nunc [de]
meeting within the Council
sem koma saman á vegum ráðsins [is]
compatible with the provisions
sem samrýmist ákvæðum [is]
substituted with acyl
setinn asýlhópum [is]
Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food
Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food
sérfræðinganefnd um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli [is]
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates
SIC 3
SIC-túlkun 3, niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög [is]
clad with silver
silfurhúðaður [is]
telephone switchboard
símaskiptiborð [is]
telephone switchboard service
símaskiptiborðaþjónusta [is]
telephone switching apparatus
símaskiptibúnaður [is]
telephone switching equipment
símaskiptistöð [is]
stuffing box seal with self-adjustment
sjálfstillt ásþétti [is]
switched-data service
sjálfvirk gagnaflutningsþjónusta [is]
switching cost
sjálfvirknikostnaður [is]
switched telephone network
sjálfvirkt talsímakerfi [is]
cash flows with a one-year horizon
sjóðstreymi yfir eins árs tímabil [is]
maritime transport services within a Member State
sjóflutningaþjónusta innan aðildarríkis [is]
interference with a right
interference
skerðing réttinda [is]
skerðing á réttindum [is]
ham with bone-in
skinka á beini [is]
vessel with high sides
skip með háum síðum [is]
ship with a full deck
skip með heilu þilfari [is]
switching
skipti [is]
payment account switching
skipti á greiðslureikningum [is]
flytning af betalingskonti [da]
switch blade
skiptiblað [is]
switchboard
skiptiborð [is]
vacuum switchboard
skiptiborð með lofttæmisrofum [is]
højspændingsfordelingsanlæg med vakuumafbrydere [da]
Vakuumschalttafel [de]
switchboard equipment
skiptiborðsbúnaður [is]
switchboard panel
skiptiborðsspjald [is]
switching equipment
skiptibúnaður [is]
switching apparatus
skiptibúnaður [is]
telegraphic switching apparatus
skiptibúnaður fyrir ritsíma [is]
telephonic switching apparatus
skiptibúnaður fyrir talsíma [is]
switching or fuel-handling equipment
skipti- eða meðferðarbúnaður eldsneytis [is]
switch point
skiptipunktur [is]
switch
skiptistöð [is]
switched service
switching service
skiptiþjónusta [is]
Wechselservice [de]
ammunition with penetrating projectiles
skotfæri sem fara í gegnum brynvörn [is]
munitions aux balles perforantes [fr]
panzerbrechende Munition [de]
firearm with centrefire
skotvopn með miðkveiktu skothylki [is]
arme a feu a percussion centrale [fr]
Feuerwaffe mit Zentralfeuerzündung [de]
firearm with rimfire
skotvopn með randkveiktu skothylki [is]
arme a feu a percussion annulaire [fr]
Feuerwaffe mit Randfeuerzündung [de]
Community list of air carriers subject to operating ban within the Community
skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins [is]
alert on a person sought to assist with a judicial procedure
skráning um einstakling sem leitað er að til að veita liðsinni við dómsmeðferð [is]
debt instrument with detachable share purchase warrants
skuldagerningur með aðskiljanlegum kaupheimildum í nýjum hlutum [is]
glanders
Burkholderia mallei infection
infection with Burkholderia mallei
sníf [is]
snive, infektion med Burkholderia mallei [da]
rots [sæ]
infection à Burkholderia mallei, morve [fr]
Rotz, Infektion mit Burkholderia mallei [de]
malleus [la]
cord switch
snúrurofi [is]
Schnurschalter [de]
waste incineration plant with energy recovery
sorpbrennslustöð sem vinnur orku [is]
sorpbrennslustöð sem endurheimtir orku [is]
test witnessing
staðfesting á prófunum [is]
compensatory withholding tax
staðgreiddur jöfnunarskattur [is]
taxes withheld at source
staðgreiðslu- og afdráttarskattar [is]
withholding tax
staðgreiðsluskattur [is]
located within the EEA
staðsettur á Evrópska efnahagssvæðinu [is]
digital switching equipment
stafrænn skiptibúnaður [is]
digital switchboard
stafrænt skiptiborð [is]
digital switched basic network
stafrænt tengigrunnnet [is]
operate within the maximum continuous power conditions specified
starfa innan tilgreindra marka fyrir samfellt hámarksafl [is]
operere innenfor spesifiserte vilkår for maksimal kontinuerlig motoreffekt [da]
Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data
starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga [is]
steel equal flange tee with radiused root and toes
stálté með jöfnum flönsum og bogalaga kverk [is]
lateral precision with vertical guidance approach
stefnubeinandi nákvæmnisaðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti [is]
strategy orders with implied functionality
stefnumiðuð fyrirmæli með fólgna virkni [is]
switchable luminous transmittance
stillanleg gegnhleypni ljóss [is]
selector switch
stillirofi [is]
on/off switch
straumrofi [is]
acoustic string musical instrument played with a bow
strengjahljóðfæri, strokið [is]
region with low population density
strjálbýlt svæði [is]
positions held with trading intent
stöður sem eru ætlaðar til veltuviðskipta [is]
withholding of supplies
stöðvun á afgreiðslu birgða [is]
Switzerland
Swiss Confederation
CH
CHE
Sviss [is]
Svissneska ríkjasambandið [is]
Schweiz, Det Schweiziske Forbund [da]
Schweiz, Schweiziska edsförbundet [sæ]
la Suisse, la Confédération suisse [fr]
die Schweiz, die Schweizerische Eidgenossenschaft [de]
area without internal frontiers
svæði án innri landamæra [is]
espace sans frontières intérieures [fr]
Raum ohne Binnengrenzen [de]
region with vulnerable soil conditions
svæði sem er viðkvæmt að því er varðar jarðvegsþætti [is]
assisted area with higher regional aid
svæði sem fær svæðisbundna aðstoð samkvæmt efri mörkum [is]
withering syndrome of abalones
sæeyrnavisnun [is]
withdraw from service
taka úr umferð [is]
withdraw deposits
taka út peninga [is]
single end tenoning machine with sliding table
tappavél með bútsleða fyrir einn enda í einu [is]
person with no income
tekjulaus einstaklingur [is]
connector with assessed quality
tengill með vottun til notkunar [is]
switching
tenging [is]
on-demand switching
tenging [is]
switching station
tengivirki [is]
text with EEA relevance
texti sem varðar EES [is]
for use with humans
til notkunar fyrir fólk [is]
time switch
tímarofi [is]
Customs Code Committee - Section for Customs procedures with economic impact
tollalaganefnd - deild sem fjallar um tollferla sem hafa efnahagsleg áhrif [is]
trustworthy witness
traust vitni [is]
triac
bilateral triode switch
tríakki [is]
triac, tovejs thyristorkontakt [da]
dubbelriktad triod, triac [sæ]
axle with double tyres
tvíhjólaás [is]
zwitterion
tvíjón [is]
amfoion [da]
dipol [sæ]
Zwitterion [de]
inner salt
dipolar ion
zwitterionic compound
tvíjón [is]
amfoion [da]
dipol [sæ]
Zwitterion [de]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation, between Iceland and Switzerland
tvísköttunarsamningur, milli Íslands og Sviss [is]
radio transmission apparatus with reception apparatus
tæki fyrir þráðlausa sendingu og móttöku [is]
instrument with fixed source and receiver geometry
tæki sem er með ljósgjafa og móttökutæki af fastri lögun [is]
packaging waste incinerated at waste incineration plants with energy recovery
umbúðaúrgangur sem er brenndur í sorpbrennslustöðvum sem vinna orku [is]
containers fitted with a sealed spray attachment
umbúðir með loftþéttum úðabúnaði [is]
road traffic within the Community
umferð ökutækja á vegum innan Bandalagsins [is]
comply with
uppfylla [is]
comply with requirements
uppfylla kröfur [is]
right of withdrawal
uppsagnarréttur [is]
withdrawal
úrsögn [is]
withdrawal of a tachograph card
úrtekt ökuritakorts [is]
power of withdrawal
vald til afturköllunar [is]
fuse switch disconnector
varálagsskilrofi [is]
säkringslastfrånskiljare [sæ]
anthropogenic interference with the climate system
veðurfarsbreytingar af mannavöldum [is]
be affiliated with
vera í eignatengslum við e-n [is]
be commensurate with
vera í réttu hlutfalli við e-ð [is]
be commensurate with
vera í réttu samræmi við e-ð [is]
be compatible with
vera samhæfður e-u [is]
be confronted with
vera samspurður [is]
be instrumented with
vera útbúinn með [is]
comply with a request
verða við beiðni [is]
donner suite à une requête [fr]
einem Ersuchen Folge leisten [de]
securities with warrants
verðbréf með áskriftarréttindi [is]
machine for mixing gravel with bitumen
vél til að blanda möl og malbik [is]
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875 [is]
stability of the optical properties with ageing
viðhald ljósfræðieiginleika [is]
optiske egenskabers tidsmæssige bestandighed [da]
Bestaendigkeit der optischen Eigenschaften [de]
Trade Agreement with the Member States of the Community, between Iceland and the European Coal and Steel Community
viðskiptasamningur við aðildarríki bandalagsins, milli Íslands og Kola- og stálbandalags Evrópu [is]
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss [is]
protection of witnesses
vitnavernd [is]
witness
vitni [is]
witness testimony
vitnisburður [is]
Science with and for society
Vísindi með samfélaginu og í þágu þess [is]
witness
vottur [is]
liquid-inertia switch
vökvatregðurofi [is]
goods train with reduced waiting times at frontiers
vörulest með stutta viðdvöl á landamærum [is]
train a marchandises a temps d´arret raccourcis aux frontieres [fr]
Güterzüg ohne nennenswerte Grenzaufenthalte [de]
electronically controlled range switch
yfirfærsla í rafboð [is]
transfer switching equipment
yfirfærslurofbúnaður [is]
Declaration with respect to Certain Fundamental Rules of Maritime Law in Time of War
yfirlýsing um nokkur undirstöðuatriði sjóréttar á stríðstímum [is]
overcurrent cut-off switch
yfirstraumslekarofi [is]
withdrawing the residence permit
það að afturkalla dvalarleyfi [is]
afturköllun dvalarleyfis [is]
retrait du titre de séjour [fr]
Einziehung des Aufenthaltstitels [de]
withdrawal
það að draga e-ð til baka [is]
implicit withdrawal
það að draga til baka með óbeinum hætti [is]
explicit withdrawal of an application
það að draga umsókn til baka með beinum hætti [is]
no punishment without law
það að engin refsing er án laga [is]
ingen straf uden retsregel [da]
inget straff utan lag [sæ]
pas de peine sans loi [fr]
keine Strafe ohne Gesetz [de]
nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege [la]
withdrawal
það að falla frá samningi [is]
compliance with the minimum reserve requirements
það að fylgja reglum um bindiskyldu [is]
withdrawal of fishing capacity
það að taka veiðigetu úr rekstri [is]
customer switching
það að viðskiptavinur skiptir um söluaðila [is]
hybridisation with rRNA specific DNA probes
hybridization with rRNA specific DNA probes
þáttatenging með rRNA-sértækum DNA-þreifurum [is]
forthwith
þegar í stað [is]
familiarity with proper security procedures
þekking á viðeigandi starfsháttum á sviði öryggismála [is]
in witness whereof
þessu til staðfestu [is]
seal with revolving parts
þétti með hlutum sem snúast [is]
expert witness service
þjónusta sérfróðra vitna [is]
notwithstanding
þrátt fyrir að [is]
ripened products with added foods
þroskaðar afurðir með viðbættum matvælum [is]
category A with respect to helicopters
þyrlur í A-flokki [is]
kategori A for helikoptere [da]
Kategorie A in Bezug auf Hubschrauber [de]
category B with respect to helicopters
þyrlur í B-flokki [is]
kategorie B for helikoptere [da]
Kategorie B in Bezug auf Hubschrauber [de]
shall enter into force forthwith
öðlast þegar gildi [is]
vehicle with tipping body
rear tipper
ökutæki með steypipalli [is]
køretøj med tippelad [da]
motor vehicles within the contract range
ökutæki sem samningurinn nær til [is]
microburette with fine-pointed tip
örbýretta með oddhvössum enda [is]
safety belts with preloaders
öryggisbelti með spennibúnaði [is]
sikkerhedsseler med selestrammer [da]

519 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira