Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "vel vel"

Multi-Year Action Plan on Development
aðgerðaáætlun um þróunarmál til margra ára [is]
Plan d´action pluriannuel sur le développement [fr]
Mehrjähriger Aktionsplan für Entwicklung [de]
action level
aðgerðarmörk [is]
research and technological development activities
RTD activities
aðgerðir á sviði rannsókna og tækniþróunar [is]
access between two levels
aðgönguleið milli hæða [is]
Union-level social partners
aðilar vinnumarkaðarins á vettvangi Sambandsins [is]
aid which is granted retrospectively
aðstoð sem er veitt afturvirkt [is]
transfer flight level
afhendingarfluglag [is]
derivation of the acceptable exposure level
afleiðsla viðtekinna váhrifa [is]
containment level
afmörkunarstig [is]
stig afmörkunar [is]
progressively abolish
afnema smám saman [is]
high-level sports
afreksíþróttir [is]
travelling position
akstursstaða [is]
direction of forward travel
akstursstefna [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda [is]
overall level of aviation security in the Community
almenn flugvernd í Bandalaginu [is]
World Bank
International Bank for Reconstruction and Development
IBRD
Alþjóðabankinn [is]
Alþjóðlegi endurreisnar- og þróunarbankinn [is]
International Development Association
IDA
Alþjóðaframfarastofnunin [is]
Den Internationale Udviklingssammenslutning [da]
Internationella utvecklingsfonden [sæ]
Association internationale de développement [fr]
Internationale Entwicklungsorganisation [de]
Directorate for International Affairs and Development Cooperation
alþjóða- og þróunarsamvinnuskrifstofa [is]
AÞS [is]
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum [is]
International Conference on Population and Development
alþjóðaráðstefna um mannfjölda og þróun [is]
den internationale konference om befolkning og udvikling [da]
den internationella konferensen om befolkning och utveckling [sæ]
Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD [fr]
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung [de]
International Fund for Agricultural Development
IFAD
Alþjóðasjóður um þróun landbúnaðar [is]
Alþjóðalandbúnaðarþróunarsjóðurinn [is]
Fonds international de développement agricole, FIDA [fr]
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung [de]
United Nations University World Institute for Development Economics Research
UN University World Institute for Development Economics Research
UNU/WIDER
World Institute for Development Economics Research
WIDER
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
respectively
annars vegar og hins vegar [is]
sectoral development
atvinnugreinaþróun [is]
level of employment
atvinnustig [is]
business development
atvinnuþróun [is]
A-weighted sound power level
A-vegið hljóðaflsstig [is]
at international level
á alþjóðavettvangi [is]
at international level
á alþjóðavísu [is]
at European level
á evrópskum vettvangi [is]
at European level
á Evrópuvettvangi [is]
at transnational level
á fjölþjóðlegum vettvangi [is]
objectively
á hlutlægan hátt [is]
impact level
áhrifastig [is]
stig með tilliti til áhrifa e-s [is]
travelling personnel
áhöfn [is]
on a level road
á jafnsléttu [is]
at national level
á landsbundnum vettvangi [is]
at national, regional and local level
á lands-, svæðis- og staðarvísu [is]
at national level
á landsvísu [is]
at several levels of trade
á mismunandi stigum viðskipta [is]
BAT-associated environmental performance levels
BAT-AEPL
árangur í umhverfismálum sem tengist bestu, fáanlegu tækni [is]
BAT-relateret miljøeffektivitet [da]
niveau de performance environnemental associé à la MTD [fr]
BVT-assoziierte Umweltleistungsstufe [de]
at ministerial level
á ráðherrastigi [is]
required level of competence
áskilið hæfi [is]
at local level
á staðarvísu [is]
objectively justified reasons
ástæður sem eru rökstuddar á hlutlægan hátt [is]
at regional level
á svæðisbundnum vettvangi [is]
at regional level
á svæðisvísu [is]
at project level
á verkefnastigi [is]
á stigi verkefna [is]
at Community level
á vettvangi Bandalagsins [is]
at the level of senior officials
á vettvangi háttsettra embættismanna [is]
at the level of Ministers
á vettvangi ráðherra [is]
at central level
á vettvangi ríkis [is]
at Union level
á vettvangi Sambandsins [is]
at the level of experts
á vettvangi sérfræðinga [is]
at local level
á vettvangi sveitarfélaga [is]
at regional level
á vettvangi svæða [is]
at the appropriate collective level
á viðeigandi samningsstigi [is]
actively and unreservedly
á virkan og afdráttarlausan hátt [is]
at supranational level
á yfirþjóðlegum vettvangi [is]
European Union strategy for sustainable development
EU strategy for sustainable development
áætlun Evrópusambandsins um sjálfbæra þróun [is]
áætlun ESB um sjálfbæra þróun [is]
rural development plan
áætlun um dreifbýlisþróun [is]
programme for developing the computerisation of veterinary procedures
programme for developing the computerization of veterinary procedures
Shift project
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning [is]
Shift-áætlunin [is]
Development Cooperation Instrument
DCI
Development Co-operation Instrument
áætlun um þróunarsamvinnu [is]
background level
bakgrunnsgildi [is]
manifestation of developmental toxicity
birtingarform eiturhrifa á þroskun [is]
blood-lead level
blýmagn í blóði [is]
Protocol 46 on the development of cooperation in the fisheries sector
bókun 46 um þróun samvinnu í sjávarútvegi [is]
provisional maximum residue level
provisional MRL
p
bráðabirgðahámarksgildi leifa [is]
bráðabirgðahámarksgildi fyrir leifar [is]
b [is]
groundwater level regime
breytingar á hæð grunnvatnsborðs [is]
structural alteration in development
breyting í þroskun [is]
envelope folding machine
brotvél fyrir umslög [is]
trim level
búnaðarstig [is]
Icelandic Regional Development Institute
Byggðastofnun [is]
regional development
byggðaþróun [is]
European Regional Development Fund
ERDF
Byggðaþróunarsjóður Evrópu [is]
European regional development
byggðaþróun í Evrópu [is]
building envelope kit
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti [is]
cold storage building envelope kit
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymslna [is]
wavelength
bylgjulengd [is]
wavelength scale
bylgjulengdarskali [is]
Doha Development Agenda
Dóhaþróunaráætlunin [is]
rural development
dreifbýlisþróun [is]
landdistriktsudvikling, udvikling i landdistrikterne, udvikling af landdistrikterne [da]
landsbygdsutveckling [sæ]
veloppement rural [fr]
ländliche Entwicklung [de]
European Agricultural Fund for Rural Development
EAFRD
Dreifbýlisþróunarsjóður evrópsks landbúnaðar [is]
Organization for Economic Co-operation and Development
Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD
Efnahags- og framfarastofnunin [is]
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling [da]
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling [sæ]
Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE [fr]
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung [de]
economic development
efnahagsþróun [is]
veloppement économique [fr]
balanced economic development
efnahagsþróun í jafnvægi [is]
jafnvæg efnahagsþróun [is]
veloppement économique équilibré [fr]
ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung [de]
developmental toxicant
efni sem hefur eiturhrif á þroskun [is]
upper eye level
efri brún augna [is]
supervision at the level of the group
eftirlit á samstæðustigi [is]
respectively
eftir því sem við á [is]
unit level
einingarstig [is]
individual-level change
einstaklingsbundin breyting [is]
personal development
einstaklingsþroski [is]
developmental toxicology
eiturefnafræði þroskunar [is]
developmental toxicity
eiturhrif á þroskun [is]
fuel level
eldsneytisstaða [is]
developmental endpoint
endapunktur þroskunar [is]
property development
endurbætur á fasteignum [is]
replicated travel documents
endurgerð ferðaskilríki [is]
European Bank for Reconstruction and Development
EBRD
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu [is]
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Udviklingsbank [da]
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling [sæ]
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD [fr]
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE [de]
passage level
endursáningarþrep [is]
difficulty in walking on level ground
erfiðleikar við að ganga á jafnsléttu [is]
EuroVelo routes
EuroVelo-hjólaleiðir [is]
European Travel Information and Authorisation System
ETIAS
evrópska ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfið [is]
ETIAS-ferðaheimildakerfið [is]
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals
European travel document for return
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum [is]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu [is]
European consultative forum on the environment and sustainable development
Evrópsk ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar [is]
European Consensus on Development
evrópskt samkomulag um þróunarsamvinnu [is]
European level
evrópskur vettvangur [is]
European Centre for the Development of Vocational Training
Cedefop
Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar [is]
European Network for Rural Development
Evrópunet fyrir dreifbýlisþróun [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
European Office of the United Nations Development Programme
Evrópuskrifstofa Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
European Spatial Development Perspective
ESDP
Evrópusýn á landnotkun [is]
cruising level
farflugslag [is]
no-swivel clevis coupling
fast gaffaltengi [is]
travel
ferð [is]
traveller´s cheque
ferðaávísun [is]
travel plan
ferðaáætlun [is]
travel allowance
ferðagreiðslur [is]
travel authorisation
ferðaheimild [is]
travel authorisation with limited territorial validity
ferðaheimild með takmarkað gildissvæði [is]
travelling expenses
ferðakostnaður [is]
travel expense
ferðakostnaður [is]
traveller
ferðalangur [is]
rejsende [da]
resenär [sæ]
voyageur [fr]
Reisende [de]
travel routes
ferðaleiðir [is]
itinéraires de voyages [fr]
Reisewege [de]
routes travelled
ferðaleiðir [is]
itinéraires de voyages [fr]
Reisewege [de]
traveller
ferðamaður [is]
business traveller
ferðamaður í viðskiptaerindum [is]
travel market
ferðamarkaður [is]
travelling public
ferðamenn [is]
bona fide travellers
ferðamenn sem ferðast með heiðarlegum ásetningi [is]
bona fide-rejsende resenärer med ärligt uppsåt [sæ]
ressortissants qui sont de bonne foi [fr]
Bona-fide-Reisenden [de]
travel medical insurance
ferðasjúkratrygging [is]
travel documents
ferðaskilríki [is]
documents de voyage [fr]
Grenzübertrittspapiere [de]
travel documents to which a visa may be affixed
ferðaskilríki sem mega bera vegabréfsáritun [is]
document de voyage pouvant être revêtu d´un visa [fr]
sichtvermerksfähiges Reisedokument [de]
travel agent
ferðaskrifstofa [is]
travel agency
ferðaskrifstofa [is]
travel bag
ferðataska [is]
travel services
ferðatengd þjónusta [is]
travelling rug
ferðateppi [is]
travel time
ferðatími [is]
travelling time
ferðatími [is]
travel service
ferðaþjónusta [is]
travel
ferill [is]
social development
félagsleg þróun [is]
Clean Energy for Development Investment Framework
fjárfestingarrammi til að stuðla að notkun umhverfisvænnar orku í þróunarstarfi [is]
Cadre d´investissement pour mettre les énergies propres au service du développement [fr]
Investitionsrahmen für saubere Energie und Entwicklung [de]
financial envelope
fjárhagsrammi [is]
Financial Regulation of 16 June 1998 applicable to development finance cooperation under the fourth ACP-EC Convention
fjárhagsreglugerð frá 16. júní 1998 um samvinnu um fjármögnun þróunar samkvæmt fjórða ACP-EB-samningnum [is]
financial development
fjárhagsþróun [is]
United Nations Financing System for Science and Technology for Development
UN Financing System for Science and Technology for Development
UNFSSTD
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
United Nations Capital Development Fund
UN Capital Development Fund
UNCDF
Fjármögnunarsjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Fjármögnunarsjóður SÞ [is]
De Forenede Nationers Kapitaludviklingsfond [da]
FN:s kapitalutvecklingsfond [sæ]
Fonds d´équipement des Nations unies [fr]
Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen [de]
development financing
fjármögnun þróunaraðstoðar [is]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
development funding
fjármögnun þróunaraðstoðar [is]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
suspension travel
fjöðrunarferill [is]
fjedervandring, ophængningssystemets vandring [da]
fjädringsrörelse [sæ]
multi-direction level indicator
fjölátta hallamál [is]
multilateral development bank
MDB
fjölþjóðlegur þróunarbanki [is]
banque multilatérale de développement, BMD [fr]
multilaterale Entwicklungsbank [de]
level of aggregation
flokkunarþrep [is]
high water mark
flood mark
high watermark
flood level mark
high-water mark
flóðmörk [is]
højvandsmærke [da]
högvattenmärke [sæ]
repère de crue, laisses de crues, délaisses de crue, laisse de haute mer [fr]
Flutmarke, Hochwassermarke, Hochwasserstandszeichen [de]
flight level
FL
fluglag [is]
flight envelope
flugrammi [is]
levelling vessel
forðaflaska [is]
niveaubeholder [da]
nivåkärl [sæ]
réservoir tampon [fr]
Niveaugefäß, Niveaubehälter [de]
embryonic development
fósturvísisþroskun [is]
prenatal development
fósturþroskun [is]
front-end shovel loader
framhleðslutæki [is]
front-end shovel loader without back-hoe
framhleðslutæki án tætara að aftan [is]
front-end shovel loader with back-hoe
framhleðslutæki með tætara að aftan [is]
developer
framkvæmdaraðili [is]
Trade and Development Board
TDB
framkvæmdastjórn ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróun [is]
framkvæmdastjórn ráðstefnu SÞ um viðskipti og þróun [is]
Styrelsesrådet for Handel og Udvikling [da]
Conseil du commerce et du développement, CCD [fr]
Handels- und Entwicklungsrat [de]
execution of research and development
framkvæmd rannsóknar- og þróunarverkefna [is]
developed film
framkölluð kvikmyndafilma [is]
developer
framköllunarvökvi [is]
photographic developer
framköllunarvökvi fyrir ljósmyndir [is]
x-ray developer
framköllunarvökvi fyrir röntgenmyndir [is]
level of completion
framningarstig [is]
spare travel
fríhlaup [is]
frigang i hovedcylinderen [da]
maximum filling level test
fullhleðsluprófun [is]
adequate level of protection
fullnægjandi vernd [is]
adequate level of security
fullnægjandi öryggisstig [is]
adult-education service at university level
fullorðinsfræðsla á háskólastigi [is]
assurance level
fullvissustig [is]
fully developed fire
fullþróaður bruni [is]
full development of fire
fullþróaður bruni [is]
meeting at Community level
fundur á vettvangi Bandalagsins [is]
at judicial level
fyrir dómstólum [is]
at aggregate consumer level
fyrir neytendur sem heild [is]
travel company
fyrirtæki í ferðaþjónustu [is]
enterprise development
fyrirtækjaþróun [is]
business development
fyrirtækjaþróun [is]
trophic level
fæðuþrep [is]
ernæringstrin, trofisk niveau, ernæringsniveau, led i fødekæden [da]
trofisk nivå [sæ]
niveau trophique [fr]
Trophiegrad, Nahrungsstufe, trophisches niveau, Trophiestufe [de]
smallmouth knifetooth dogfish
smallmouth velvet dogfish
færeyjaháfur [is]
sorthaj [da]
svarthaj [sæ]
Scymnodon obscurus [la]
available travel
færslurými [is]
cross-border movements of travellers
för fólks yfir landamæri [is]
circulation transfrontalière des voyageurs [fr]
grenzüberschreitender Reiseverkehr [de]
advanced level of disability
fötlun á háu stigi [is]
intermediate level of disability
fötlun á meðalháu stigi [is]
Interpol´s Stolen and Lost Travel Documents database
SLTD database
Stolen and Lost Travel Documents database
gagnagrunnur Interpol um stolin og horfin ferðaskilríki [is]
gagnagrunnur um stolin og horfin ferðaskilríki [is]
Gothenburg Protocol
Protocol to abate acidification, autrophication and around-level ozone
Gothenburg protocol to abate acidification, eutrophicatin and ground-level ozone
Gautaborgarbókunin [is]
bókunin um að draga úr súrnun og ofauðgun og ósoni við yfirborð jarðar [is]
Gautaborgarbókunin um að draga úr súrnun og ofauðgun og ósoni við yfirborð jarðar [is]
radiation energy level
geislunarmark [is]
radiation level
geislunarstig [is]
level
gildi [is]
glass envelope
glerhylki [is]
floor level
floor-level
gólfhæð [is]
grey level
grátónn [is]
detection wavelength
greiningarbylgjulengd [is]
high-level principles for financial instruments accounting
grundvallaratriði í bókhaldi fyrir fjármálagerninga [is]
elementary level of aggregation
grunnflokkunarþrep [is]
counterfeit travel documents
grunnfölsuð ferðaskilríki [is]
base trigger level
grunnmarkstig [is]
primary and lower secondary level of education
grunnskólastig [is]
base level
grunnstig [is]
groundwater level
grunnvatnsborð [is]
level of quality
gæðastig [is]
street-level initiative
götufrumkvæði [is]
possess the necessary travel documents
hafa nauðsynleg ferðaskilríki undir höndum [is]
être en possession des documents de voyage requis [fr]
über die erforderlichen Reisedokumente verfügen [de]
economic development
hagþróun [is]
economic development programme
hagþróunaráætlun [is]
level indicator
hallamál [is]
levelling
hallastilling [is]
level adjustment
hallastilling [is]
levelling system
hallastillingarkerfi [is]
high velocity kinetic energy weapon system
háhraðavopnakerfi [is]
maximum level
hámarksgildi [is]
grænseværdi, maksimalgrænseværdi [da]
högsta tillåtna gränsvärde [sæ]
teneur maximale [fr]
Höchstgehalte, Höchstwert [de]
maximum sulphur dioxide level
hámarksgildi brennisteinsdíoxíðs [is]
maximum residue level
MRL
hámarksgildi leifa [is]
hámarksgildi fyrir leifar [is]
maximum attainable level of exposure
hámarksskammtur sem er notaður [is]
high level of employment
hátt atvinnustig [is]
high level of recycling
hátt endurvinnslustig [is]
representatives at senior level of Member States´ authorities
háttsettir fulltrúar yfirvalda í aðildarríkjunum [is]
High Level Task Force on Conventional Arms Control
HLTF
háttsettur aðgerðahópur um takmarkanir á hefðbundnum vopnum [is]
high-level judicial body
háttsettur dómsaðili [is]
high level group of company law experts
háttsettur sérfræðingahópur í félagarétti [is]
high-level governmental expert
háttsettur sérfræðingur stjórnvalda [is]
driver-perceived noise level
hávaðamörk fyrir ökumenn [is]
noise level
hávaðastig [is]
noise emission level
hávaðastig [is]
overall envelope
heildarfjárhagsrammi [is]
wholesale level of trade
heildsölustig verslunar [is]
cleared flight level
heimilað fluglag [is]
evidence base for the development of consumer policy
heimildagrunnur fyrir mótun neytendastefnu [is]
United Nations Sustainable Development Goals
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun [is]
UN Sustainable Development Goal
United Nations Sustainable Development Goal
heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun [is]
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun [is]
Sustainable Development Goals
heimsmarkmið um sjálfbæra þróun [is]
envelope
himna [is]
shovel loader
hjólaskófla [is]
mechanical shovel loader
hjólaskófla [is]
overhead travelling crane
hlaupaköttur [is]
kørekran, løbekran, traverskran [da]
traverskran [sæ]
Laufwinde [de]
dock leveller
hleðslurampi [is]
sound power level
hljóðaflsstig [is]
acoustic power level
hljóðaflsstig [is]
guaranteed sound power level
hljóðaflsstig sem ábyrgð er tekin á [is]
sound exposure level
SEL
hljóðálagsstig [is]
sound level
hljóðstig [is]
sound-level meter
sound level meter
noise meter
sound meter
SLM
hljóðstigsmælir [is]
støjmåler [da]
bullermätare, ljudnivåmätare [sæ]
level-dependent sound-restoration
hljóðstigsstýrð endurmyndun á hljóði [is]
sound-pressure level
hljóðþrýstistig [is]
Global Environment Facility
Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development
GEF
Hnattræni umhverfisbótasjóðurinn [is]
Den Globale Miljøfacilitet [da]
Globala miljöfonden [sæ]
Fonds pour l´environnement mondial, Fonds pour l´environnement mondial du programme des Nations unies pour le développement, du programme des Nations unies pour l´environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement [fr]
globale Umweltfazilität [de]
global development
hnattræn þróun [is]
veloppement mondial [fr]
globale Entwicklung, weltweite Entwicklung [de]
angular velocity
hornhraði [is]
velocity
hraði [is]
gas face velocity
hraði lofttegundar við yfirborð [is]
high velocity valve
hraðloki [is]
mainspring for sustainable development
hvati til sjálfbærrar þróunar [is]
level
hæð [is]
change in level
hæðarbreyting [is]
level check port
hæðarskoðunarop [is]
level-indicating device
hæðarvísunarbúnaður [is]
level of insertion
hæð greiningar [is]
authorities at an appropriate senior level
hæfilega háttsett yfirvöld [is]
maximum tolerance level
hæstu vikmörk [is]
discontinue hedge accounting prospectively
hætta áhættuvarnarreikningsskilum framvirkt [is]
critical level
hættumörk [is]
top-level domain
TLD
höfuðlén [is]
IAS 9 Research and development costs
IAS 9
IAS 9 Accounting for Research and Development Activities
IAS-staðall 9, rannsóknar- og þróunarkostnaður [is]
developed country
iðnríki [is]
United Nations Industrial Development Organization
UN Industrial Development Organization
UNIDO
Iðnþróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Iðnþróunarstofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers Organisation for Industriel Udvikling [da]
FN:s organisation för industriell utveckling [sæ]
Organisation des Nations unies pour le développement industriel [fr]
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung [de]
IMO Code on Noise Levels on Board Ships
International Maritime Organization´s Code on Noise Levels on Board Ships
IMO-kóði um hávaðastig um borð í skipum [is]
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um hávaðastig um borð í skipum [is]
at sectoral level
innan atvinnugreina [is]
at Community level
innan Bandalagsins [is]
national authority
authority at national level
innlent yfirvald [is]
endogenous rural development
innlæg dreifbýlisþróun [is]
level of infrared radiation
innrautt geislunarstig [is]
ISCED level
ISCED-stig [is]
at European level
í Evrópu [is]
notional level of own funds
ígildi lágmarksfjárhæðar eiginfjárgrunns [is]
collectively agreed
í kjarasamningi [is]
respectively
í þeirri röð [is]
levelized cost of energy
LCOE
jafnaður heildarkostnaður við að framleiða orku [is]
equivalent sound level
jafngildishljóðstig [is]
level playing field
jöfn samkeppnisskilyrði [is]
likartade konkurrensvillkor [da]
conditions de concurrence équitables, égalité des conditions de concurrence [fr]
gleiche Bedingungen für alle [de]
leveller
jöfnunarvél [is]
bevel gear
conical gear
keilutannhjól [is]
konisk tandhjul [da]
koniskt kugghjul [sæ]
Kegelrad [de]
bevel gear
keilutannhjól [is]
konisk tandhjul [da]
kardanväxel [sæ]
engrenage conique [fr]
Kegelrad [de]
Registered Traveller Programme
Kerfi fyrir skráða ferðamenn [is]
Clean Development Mechanism
CDM
kerfi hreinleikaþróunar [is]
floor level indicator
kerfi sem sýnir hæð [is]
collectively agreed social security contributions
kjarasamningsbundin framlög til almannatrygginga [is]
optimal lighting level
kjörbirtustig [is]
clinical development
klínísk þróun [is]
geographical level
landfræðilegt þrep [is]
country code top level domain
ccTLD
landshöfuðlén [is]
landekodetopdomæne [da]
landskodstoppdomän [sæ]
domaine national de premier niveau [fr]
länderspezifische Domäne oberster Stufe [de]
national level
landsstig [is]
less-developed region
landsvæði sem eru á eftir í þróun [is]
national authority
authority at national level
landsyfirvald [is]
landsbundið yfirvald [is]
long-term interest-rate levels
langtímavextir [is]
minimum flight level
lágmarksfluglag [is]
minimum level of petrol vapour recovery
lágmarksmörk fyrir endurheimt bensíngufu [is]
minimum protein level
lágmarksprótíngildi [is]
minimum experience level
lágmarksreynsla [is]
minimum level of training
lágmarksþjálfun [is]
Leading Group on Innovative Financing for Development
leiðandi hópur um nýsköpunarfjármögnun í þróunarmálum [is]
Groupe pilote sur les financements innovants pour le développement [fr]
Pilotgruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung, Leitende Gruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung [de]
acute exposure guideline level
AEGL
leiðbeinandi gildi fyrir bráð váhrif [is]
guide level
GL
leiðbeiningarmörk [is]
World Summit on Sustainable Development
leiðtogafundur um sjálfbæra þróun [is]
longitudinal velocity
lengdarhraði [is]
hastighed i længderetning [da]
längdshastighet [sæ]
longitudinal level
lengdarplan [is]
nigningsindikator [sæ]
Längsneigungsanzeiger [de]
tolerance level
leyfilegt hámarksgildi [is]
permissible sound level
leyfilegt hljóðstig [is]
developing organism
lífvera á þroskunarskeiði [is]
developing organism in utero
lífvera á þroskunarskeiði í móðurlífi [is]
level of luminance
ljómastig [is]
velvet belly
loðháfur [is]
Etmopterus spinax [la]
swivel wing airborne vehicle
loftfarartæki með snúanlegum vængjum [is]
highest passage level
lokaþrep endursáningar [is]
BAT-associated emission level
BAT-AEL
losunargildi sem tengist bestu, fáanlegu tækni [is]
BAT-relatered emissionsniveau [da]
niveau d´émission associés à la MTD [fr]
BVT verbundenes Emissionswert [de]
development service of real estate
lóða- og byggingarumsýsla fasteigna [is]
development of residential real estate
lóða- og byggingarumsýsla íbúðarhúsnæðis [is]
LOEL
lowest-observed-effect level
lowest observed effect level
lægstu mörk um merkjanleg áhrif [is]
lowest-observed-adverse-effect-level
LOAEL
LO(A)EL
lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif [is]
legitimate travel
lögmæt för fólks [is]
least-developed countries
LDCs
lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun [is]
shortnose velvet dogfish
madeiruháfur [is]
Centroscymnus cryptacanthus [la]
level
magn [is]
measure quantitatively
magngreina [is]
operation of gravel pits
malarnám [is]
market development
markaðsþróun [is]
limiting quality level
LQ 5
markgildisgæðastig [is]
trigger level
markstig [is]
level of significance
marktektarkrafa [is]
drainage level
mark þar sem e-ð tæmist [is]
annual average level
meðalársgildi [is]
at the three-digit level
með þremur tölustöfum [is]
cultural policy development
menningarstefnuþróun [is]
education not definable by level
menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum [is]
maximum envelope excursion
mesta frávik kúrvu [is]
assess at the EC type-examination level
meta samkvæmt skilyrðum EB-gerðarprófunar [is]
ambition level
metnaðarstig [is]
mid-travel position
miðstaða [is]
Regional Co-ordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific
CGPRT
Coarse Grains, Pulses, Roots and Tubers Centre
miðstöð rannsókna og þróunar á grófu korni, hýðisbaunum, rótum og rótarávöxtum á hitabeltisregnsvæðum í Asíu og Kyrrahafinu [is]
materiality level
mikilvægisstig [is]
Intergovernmental Committee of the World Decade for Cultural Development
WDCD
milliríkjanefnd um alþjóðlegan menningaráratug [is]
Intergovernmental Committee on Science and Technology for Development
ICSTD
milliríkjanefnd um vísindi og tækni til þróunarmála [is]
Intergovernmental Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy
milliríkjanefnd um þróun og notkun nýrra og endurnýjanlegra orkulinda [is]
Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication
IPDC
milliríkjaráð alþjóðaáætlunar um þróun fjölmiðlunar [is]
developed area of a windscreen
mótaður flötur framrúðu [is]
udfoldet flade af en forrude [da]
utvecklingsyta för vindruta [sæ]
railway level crossing
mót akvegar og járnbrautarteina [is]
level crossing
mót brautarteina og akvegar [is]
niveauskæring, niveauoverkørsel [da]
plankorsning [sæ]
Wegübergang, Bahnübergang, Planübergang, Niveauübergang, schienengleicher Bahnübergang [de]
measuring cylinder bearing a level mark
mæliglas með hæðarmerkingu [is]
level of reliability
mælikvarði um áreiðanleika [is]
measured sound power level
mælt hljóðaflsstig [is]
gravel
möl [is]
grus [da]
limiting height velocity envelope
dead man´s zone
mörk hæðar-/hraðasviðs [is]
skygged område af højdehastighedsdiagram [da]
begränsande område i H/V-diagram [sæ]
enveloppe «hauteur-vitesse» [fr]
Geschwindigkeits-/Höhen-Betriebsgrenzen [de]
no-observed-effect level
no observed effect level
NOEL
mörk um engin merkjanleg áhrif [is]
no observed adverse effect level
NOAEL
NO(A)EL
mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif [is]
level of accuracy
nákvæmnisstig [is]
level of training
námsstig [is]
high-level Committee
nefnd háttsettra embættismanna [is]
High Level Group
High-Level Group
nefnd háttsettra embættismanna [is]
High Level Panel on the Free Movement of Persons
nefnd háttsettra embættismanna um frjálsa fólksflutninga [is]
High-Level Group on the trans-European transport network
nefnd háttsettra embættismanna um samevrópska flutningakerfið [is]
High Level Group on Organised Crime
nefnd háttsettra embættismanna um skipulagða afbrotastarfsemi [is]
high-level committee of national regulators
nefnd háttsettra, landsbundinna eftirlitsyfirvalda [is]
high-level committee of scientific experts
nefnd háttsettra sérfræðinga í vísindum [is]
Committee for the Adaptation of Methods of Textile Analysis to Developments in Technology
nefnd um aðlögun aðferða við textílgreiningu að tækniframförum [is]
Commission for Social Development
CSocD
nefnd um félagslega þróun [is]
Kommissionen for Social Udvikling [da]
kommissionen för social utveckling [sæ]
Commission du développement social [fr]
Kommission für soziale Entwicklung [de]
Commission on Population and Development
nefnd um fólksfjölgun og þróunarmál [is]
Kommissionen for Befolkning og Udvikling [da]
kommissionen för befolkning och utveckling [sæ]
Commission de la population et du développement [fr]
Kommission für Bevölkerung und Entwicklung [de]
Committee on Enterprise, Business Facilitation and Development
nefnd um framtak, auðveldun viðskipta og þróunarmál [is]
Committee on New and Renewable Sources of Energy and on Energy for Development
nefnd um nýjar og endurnýjanlegar orkulindir og orku til þróunarmála [is]
Commission on Sustainable Development
CSD
nefnd um sjálfbæra þróun [is]
Commission on Science and Technology for Development
CSTD
nefnd um vísindi og tækni til þróunarmála [is]
Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy
nefnd um þróun og nýtingu nýrra og endurnýjanlegra orkugjafa [is]
floor-level emergency exit
neyðarútgangur í gólfhæð [is]
travellers´ diarrhoea
niðurgangspest ferðamanna [is]
subsidised travel to and from work
niðurgreiddar ferðir til og frá vinnustað [is]
neutron velocity selector
nifteindahraðasía [is]
Agreement between the Nordic Countries on Technology and Industrial Development Fund
Norðurlandasamningur um tækni- og iðnþróunarsjóð [is]
performance level
nothæfisstig [is]
no-effect level
no effect level
NEL
núlláhrifagildi [is]
nuleffektniveau [da]
nolleffektnivå [sæ]
Nulleffektniveau [de]
novel food
nýfæði [is]
Novel Swine Enteric Coronavirus Disease
ný gerð þarmasýkingar í svínum af völdum kórónaveiru [is]
ný gerð kórónaveiruþarmasýkingar í svínum [is]
novelty
nýnæmi [is]
novel food ingredient
nýtt innihaldsefni í matvælum [is]
ny livsmedelsingrediens [da]
ny levnedsmiddelingrediens [sæ]
nouvel ingrédient alimentaire [fr]
neuartige Lebensmittelzutat [de]
novel technique
ný tækni [is]
oil level
olíuhæð [is]
oil level dipstick tube
olíukvarðarör [is]
the oil level dipstick
oil gauge dipstick
oil lever gauge
dip rod
olíukvarði [is]
oliemålepind [da]
Ölmessstab [de]
official development assistance
ODA
opinber þróunaraðstoð [is]
aide publique au développement [fr]
öffentliche Entwicklungshilfe, öffentliche Entwicklungszusammenarbeit [de]
official development ossistance
ODA
opinber þróunaraðstoð [is]
OÞA [is]
BAT-AEEL
BAT associated energy efficiency level
BAT-associated energy efficiency level
orkunýtnigildi sem tengist bestu, fáanlegu tækni [is]
energy level
orkustig [is]
holiday travel package
orlofsferðatilboð [is]
objectively verifiable indicators
óhlutdrægar, sannprófanlegar mælistikur [is]
development imbalance
ójafnvægi í þróunarmálum [is]
déséquilibre en matière de développement, déséquilibre sur le plan du développement [fr]
free travel to and from work
ókeypis ferðir til og frá vinnustað [is]
developmental immunotoxicity
ónæmiseiturhrif á þroskun [is]
ground level ozone
ground-level ozone
óson við yfirborð jarðar [is]
package travel
packages
pakkaferðir [is]
prenatal developmental toxicity testing
prófun á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði [is]
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ICP-AES
ICP AES
rafgasgeislunargreining [is]
inductively coupled plasma optical emission spectrometry
ICP-OES
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy
ICP-AES
rafgasljósgreining [is]
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [da]
ICP-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [sæ]
inductively coupled plasma-mass spectrometry
ICP MS
rafgasmassagreining [is]
spanörvuð rafgasmassagreining [is]
inductively coupled mass spectrometry
ICP-MS
rafmassagreining [is]
framework programme for research and development
research and development framework programme
rammaáætlun um rannsóknir og þróunarstarf [is]
United Nations Research Institute for Social Development
UN Research Institute for Social Development
UNRISD
Rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna um félagslega þróun [is]
Rannsóknastofnun SÞ um félagslega þróun [is]
developmental toxicity study
rannsókn á eiturhrifum á þroskun [is]
prenatal developmental toxicity study
rannsókn á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði [is]
research and development
R & D
rannsóknir og þróun [is]
research and development
R & D
rannsóknir og þróunarstarfsemi [is]
Single European Sky Air Traffic Management Research and development
Single European Sky ATM Research
SESAR
rannsóknir og þróun á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar í samevrópska loftrýminu [is]
SESAR-verkefnið [is]
research, technological development & demonstration
RTD & D
rannsóknir, tækniþróun og tilraunaverkefni [is]
research, development and innovation
RDI
rannsóknir, þróun og nýsköpun [is]
effective travel of control
raunfærsla stjórnbúnaðar [is]
OECD Council
Council of the Organisation for Economic Co-operation and Development
Council of the Organization for Economic Co-operation and Development
ráð Efnahags- og framfarastofnunarinnar [is]
Rådet under OECD [da]
Conseil de l´OCDE [fr]
High-Level Advisory Group on Climate Change Financing
ráðgjafarhópur háttsettra embættismanna um fjármögnun baráttunnar gegn loftslagsbreytingum [is]
Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement climatique [fr]
Hochrangige Beratergruppe zur Frage der Finanzierung des Klimawandels, Hochrangige Beratergruppe zur Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels [de]
business-development consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd fyrirtækjaþróun [is]
research and development consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd rannsóknum og þróun [is]
development consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd þróun [is]
high-level conference
ráðstefna háttsettra embættismanna [is]
conférence de haut niveau [fr]
Konferenz auf hoher Ebene, hochrangige Konferenz [de]
United Nations Conference on Sustainable Development
UNCSD
UN Rio+20 Conference
Rio+20 Conference
Rio+20
UN Rio + 20 Conference
Rio + 20 Conference
Rio + 20
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun [is]
Ríó +20-ráðstefnan [is]
Rio+20, FN-konferencen om bæredygtig udvikling [da]
Rio+20, Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling [sæ]
Rio+20, Conférence Rio+20, Conférence des Nations unies sur le développement durable 2012 [fr]
Rio+20, Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung [de]
United Nations Conference on Environment and Development
UN Conference on Environment and Development
UNCED
Earth Summit ´92
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun [is]
ráðstefna SÞ um umhverfi og þróun [is]
De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling [da]
Conférence des Nations unies sur l´environnement et le développement, CNUED [fr]
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung [de]
United Nations Conference on Trade and Development
UN Conference on Trade and Development
UNCTAD
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróun [is]
ráðstefna SÞ um viðskipti og þróun [is]
viðskipta- og þróunarráðstefna SÞ [is]
calculated level
reiknað magn [is]
beregnet niveau [da]
travelator
rennigangvegur [is]
travelling crane
traveling crane
mobile crane
rennikrani [is]
mobilkran [da]
åkbar svängkran [sæ]
grue mobile [fr]
Fahrzeugkran, fahrbarer Kran, Laufkatze [de]
Rio Declaration on Environment and Development
Ríóyfirlýsingin um umhverfi og þróun [is]
equivalent level of protection
sambærileg vernd [is]
Common Travel Area
sameiginlega ferðasvæðið [is]
SESAR Joint Undertaking
Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system
sameiginlega fyrirtækið SESAR [is]
SESAR-fællesforetagendet, fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [da]
gemensamma Sesar-företaget [sæ]
gemeinsames Unternehmen SESAR, gemeinsames Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) [de]
collectively ascertained statistics
sameiginleg gagnasöfnun [is]
European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Fusion for Energy
Sameiginlegt evrópskt fyrirtæki um alþjóðlegar tilraunir með kjarnaofn og þróun samrunaorku [is]
Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management
samevrópskar leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar [is]
Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management
samevrópskar viðmiðanir, vísar og leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar [is]
Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels
CEC
samhæfingarráð Evrópu fyrir þróun prófana á smurolíum og eldsneyti fyrir hreyfla [is]
competitive level
samkeppnisstig [is]
level of competition
samkeppnisstig [is]
Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development
samkomulag um samþykktir Alþjóðabanka til endurbyggingar og nýbyggingar [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Development Fund
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna þróunarsjóðinn [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters´ association to the implementation, application and development of the Schengen-acquis
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu og söfnun sýkla- og eiturvopna og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development
samningur um Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunina [is]
samningur um Efnahags- og framfarastofnunina [is]
Articles of Agreement of the International Development Association
samningur um Hina alþjóðlegu framfarastofnun [is]
Convention on Nordic Industrial Development Fund for Iceland
samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland [is]
Agreement on Nordic Cooperation in the Field of Development Aid
samningur um norrænt samstarf á sviði þróunaraðstoðar [is]
research and development agreement
samningur um rannsóknir og þróun [is]
Agreement establishing the International Fund for Agricultural Development (IFAD)
samningur um stofnun Alþjóðasjóðs um þróun landbúnaðar [is]
Agreement on Establishment of a Nordic Development Fund for the Western Nordic Countries
samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir hin vestlægu Norðurlönd [is]
Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level
ETS No. 144 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um þátttöku útlendinga í opinberu lífi í sveitarfélögum [is]
SES nr. 144 (Safn Evrópusamninga) [is]
Inter-Agency Committee on Sustainable Development
IACSD
samræmingarnefnd um sjálfbæra þróun [is]
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH) [is]
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership
EDCTP2
EDCTP
samstarfsverkefni Evrópulanda og þróunarlanda um klínískar rannsóknir [is]
harmonious development of world trade
samstillt þróun heimsviðskipta [is]
group level
samstæðustig [is]
consolidation level
samstæðuþrep [is]
ILO Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98 um beitingu grundvallarreglna um réttinn til að stofna félög og semja sameiginlega [is]
acceptable quality level
samþykkt gæðastig [is]
certificated centre of gravity envelope
samþykkt þyngdarmiðjusvið [is]
sand-gravel mixture
sand- og malarblanda [is]
sand-gravel mix
sand- og malarblanda [is]
administratively burdensome
sem íþyngir stjórnsýslunni [is]
developmentally toxic
sem veldur eiturhrifum á þroskun [is]
transmission power level
sendistyrkur [is]
transmissionsstyrkeniveau [da]
sändareffektnivå [sæ]
Sendeleistung [de]
Seoul Development Consensus for Shared Growth
Seoul Consensus
Seoul-samkomulagið á sviði þróunarmála um sameiginlegan vöxt [is]
Seoul-samkomulagið [is]
Consensus de Séoul sur le développement pour une croissance partagée, Consensus de Séoul [fr]
Entwicklungskonsensus von Seoul für gemeinsames Wachstum, Seoul-Konsensus [de]
panel on nutrition, novel foods and food allergens
NDA Panel
sérfræðinganefnd um næringu, nýfæði og fæðuofnæmisvalda [is]
Ekspertpanelet for Ernæring, Nye fødevarer og Fødevareallergener [da]
panelen för nutrition, nya livsmedel och allergener i livsmedel [sæ]
groupe sur la nutrition, les nouveaux aliments et les allergènes alimentaires [fr]
Gremium für Ernährung, neuartige Lebensmittel und Lebensmittelallergene [de]
special travel arrangements
sérstakt fyrirkomulag vegna ferða [is]
United Nations Special Fund for Land-locked Developing Countries
UN Special Fund for Land-locked Developing Countries
sérstakur sjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir landlukt þróunarlönd [is]
sérstakur sjóður SÞ fyrir landlukt þróunarlönd [is]
Ad hoc Open-Ended Working Group on an Agenda for Development
sérstakur vinnuhópur um þróunaráætlun [is]
specific programme for research and technological development
Esprit Programme
sérstök áætlun um rannsóknar- og tækniþróun [is]
Esprit-áætlunin [is]
specific research and technological development programme in the field of communication technologies
RACE Programme
sérstök rannsókna- og tækniþróunaráætlun á sviði samskiptatækni [is]
RACE-áætlunin [is]
specific migration level
sértækt flæðigildi [is]
swivel
sigurnagli [is]
sustainable development
sjálfbærni [is]
veloppement durable [fr]
nachhaltige Entwicklung, dauerhafte Entwicklung, zukunftsfähige Entwicklung [de]
sustainable development
sjálfbær þróun [is]
veloppement durable [fr]
nachhaltige Entwicklung, dauerhafte Entwicklung, zukunftsfähige Entwicklung [de]
sustainable economic, social and environmental development
sjálfbær þróun efnahagsmála, félagsmála og umhverfismála [is]
sustainable urban development
sjálfbær þróun í þéttbýli [is]
device for automatic levelling according to load
sjálfvirkur hlasshallastillingarbúnaður [is]
device for automatic levelling
sjálfvirkur hæðarstillibúnaður [is]
dose level
skammtastærð [is]
peak C-weighted instantaneous sound pressure level
skammvinnt hljóðþrýstigildi (C-hljóðstig) [is]
tax laws that have been substantively enacted
skattalög sem hafa öðlast gildi í reynd [is]
northern shoveler
shoveler
European shoveler
skeiðönd [is]
skeand [da]
skedand [sæ]
canard souchet [fr]
Löffelente [de]
Anas clypeata [la]
level of error
skekkjustig [is]
development of the plate
skiljun [is]
developmental toxicity screening test
skimunarprófun fyrir eiturhrif á þroskun [is]
transition level
skiptilag [is]
alternate shovelling
skiptimokstur [is]
skovl, brug af skovl [da]
växelvisa skyffeltag [sæ]
alternierendes Schaufeln [de]
site-development work
skipulagsframkvæmdir á byggingarstað [is]
shovel
skófla [is]
Union list of novel foods
skrá Sambandsins yfir nýfæði [is]
EU-listen over nye fødevarer [da]
OECD Secretariat
Organisation for Economic Co-operation and Development Secretariat
skrifstofa Efnahags- og framfarastofnunarinnar [is]
Secrétariat de´OCDE [fr]
OECD-Sekretariat [de]
United Nations Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon
UN Assistance for the Reconstruction and Development of Lebanon
skrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir uppbyggingu og framfarir í Líbanon [is]
skrifstofa Sþ fyrir uppbyggingu og framfarir í Líbanon [is]
outlay commitment level
skuldbindingarstig fyrir útgjöld [is]
levelling
sléttun [is]
retail level of trade
smásölustig [is]
retail level
smásölustig [is]
bevelled
sniðslípaður [is]
swivel system
snúningsbúnaður [is]
swivel joint
snúningsliður [is]
swivel seat
snúningsstóll [is]
inductively coupled plasma spectroscopy
spantengd rafgasgreining [is]
swivel pin
king pin
spindilbolti [is]
styrebolt, styretap [da]
detonation velocity
sprengihraði [is]
research and technological development activities of high quality
starf að hágæðarannsóknum og -tækniþróun [is]
high-level working party of representatives
starfshópur háttsettra fulltrúa [is]
development cooperation policy
development co-operation policy
stefna á sviði þróunarsamvinnu [is]
sustainable development policy
stefna um sjálfbæra þróun [is]
policy development
stefnumótun [is]
EURES High Level Strategy Group
stefnumótunarnefnd háttsettra embættismanna EURES-netsins [is]
level
stig [is]
level of exposure
stig brunaáraunar [is]
degressively proportional representation of citizens
stiglækkandi hlutfall fulltrúa borgaranna [is]
descending dose level
stigminnkandi skammtur [is]
level of security classification
stig trúnaðarflokkunar [is]
progressive development
stigvaxandi uppbygging [is]
level of trade
stig viðskipta [is]
adjustable levelling device
stillanlegur jafnvægisbúnaður [is]
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
DG Agriculture and Rural Development
European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development
AGRI
stjórnarsvið landbúnaðarmála og dreifbýlisþróunar [is]
stjórnarsvið landbúnaðarmála og dreifbýlisþróunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Development and Cooperation
DG Development and Cooperation
European Commission Directorate-General for Development and Cooperation
Directorate-General for Development and Cooperation - EuropeAid
DEVCO
stjórnarsvið þróunarsamvinnu [is]
stjórnarsvið þróunarsamvinnu hjá framkvæmdastjórninni [is]
stjórnarsvið þróunarsamvinnu - þróunaraðstoð Evrópu [is]
Executive Board of the United Nations Financing System for Science and Technology for Development
Executive Board of the UN Financing System for Science and Technology for Development
stjórn fjárhagsáætlunar Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
stjórn fjárhagsáætlunar SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
Industrial Development Board
stjórn Iðnþróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn Iðnþróunarstofnunar SÞ [is]
political parties at European level
stjórnmálaflokkar á Evrópuvettvangi [is]
control of headlamp-levelling device
stjórnrofi fyrir hæðarstillingu aðalljóskera [is]
Board of Governors of the United Nations Special Fund for Land-Locked Developing Countries
Board of Governors of the UN Special Fund for Land-Locked Developing Countries
stjórn sjóðs Sameinuðu þjóðanna fyrir landlukt þróunarlönd [is]
stjórn sjóðs SÞ fyrir landlukt þróunarlönd [is]
administrative development project service
stjórnsýsla vegna þróunarverkefna [is]
facilities management services for computer systems development
stjórnunarþjónusta, tengd búnaði og þróun tölvukerfa [is]
Governing Council of UNDP
Governing Council of the United Nations Development Programme
stjórn þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn þróunaráætlunar SÞ [is]
Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development
stofnsamningur Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu [is]
travelling grate kiln
stokkofn með færanlegri rist [is]
bevægende rist [da]
matande rosterugn [sæ]
current velocity
straumhraði [is]
level
styrkur [is]
residual chlorine level
styrkur klórleifa [is]
level of interest
styrkur sem mælingar miðast við [is]
level of urea
styrkur þvagefnis [is]
High-Level Steering Group
stýrihópur háttsettra embættismanna [is]
level of detail
sundurliðun [is]
sundurliðunarstig [is]
level of size class breakdown
sundurliðun eftir stærðarflokki [is]
swivel motion
sveifluhreyfing [is]
regional development
svæðaþróun [is]
NUTS 2 region
NUTS level 2 region
svæði á 2. stigi NUTS [is]
regional development bank
RDB
svæðisbundinn þróunarbanki [is]
banque régionale de développement [fr]
regionale Entwicklungsbank [de]
region lagging in development
svæði þar sem þróun er hæg [is]
progressively motile sperm
sæðisfrumur sem fá smám saman aukinn hreyfanleika [is]
loss of travel
tapfærsla [is]
developmental neurotoxicity
taugaeiturhrif á þroskun [is]
neurodevelopmental
taugaþroskunarfræðilegur [is]
income components at personal level
tekjuþættir einstaklinga [is]
income components at household level
tekjuþættir heimilis [is]
centre of gravity travel
tilfærsla þyngdarmiðju [is]
design of research and development
tilhögun rannsóknar- og þróunarverkefna [is]
reporting system for detecting counterfeit travel documents
tilkynningakerfi um greiningu grunnfalsaðra ferðaskilríkja [is]
reporting level
tilkynningarstig [is]
level of interference
truflanastig [is]
level of cover
trygging [is]
coverage level
tryggingarstig [is]
stig tryggingaverndar [is]
velvet bent
velvet bent grass
týtulíngresi [is]
hundehvene [da]
brunven [sæ]
Agrostis canina [la]
vertical multi-level integration instrument
tæki til að sameina lóðrétt starfsemi á mörgum stigum [is]
level of technology
tæknistig [is]
technological development
tækniþróun [is]
technical development
tækniþróun [is]
level
umfang [is]
sampling level
umfang sýnatöku [is]
traffic level
umferðarþungi [is]
reserve of travel
umframfærsla [is]
vandringsreserve [da]
réserve de course [fr]
enveloping measurement
umlykjandi mæling [is]
enveloping mode
umlykjandi þáttur [is]
discussions at all levels
umræður á hvaða vettvangi sem er [is]
travellers´ exemption
undanþágur fyrir ferðamenn [is]
franchises voyageurs [fr]
Reisefreigrenze [de]
second level domain
undirlén [is]
support level
undirstaða [is]
development
uppbygging [is]
capacity development
uppbygging getu [is]
global development architecture
uppbygging hnattrænnar þróunar [is]
architecture internationale du développement [fr]
globale Entwicklungsarchitektur, weltweite Entwicklungsarchitektur [de]
initial energy level
upphafsorkumagn [is]
Minister for Foreign Affairs and International Development Cooperation
utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra [is]
sampling level
úrtaksstig [is]
emission wavelength
útgeislunarbylgjulengd [is]
alien whose application for asylum has been definitively rejected
útlendingur sem hefur endanlega verið neitað um hæli [is]
étranger dont la demande d´asile a été définitivement rejetée [fr]
Drittausländer, dessen Asylbegehren endgültig negativ abgeschlossen ist [de]
emission sound pressure level
útsent hljóðþrýstingsstig [is]
underdeveloped area
vanþróað svæði [is]
water level operating control
vatnsborðsstillir [is]
water level
vatnshæð [is]
level-measuring equipment
vatnshæðarmælir [is]
water level gauge
vatnshæðarmælitæki [is]
water level detector
vatnshæðarskynjari [is]
vandstandsalarm [da]
vattennivådetektor [sæ]
Wasserstandsmelder [de]
level of interest rates
vaxtastig [is]
exposure level
váhrifastig [is]
eksponeringsniveau [da]
exponeringsnivå [sæ]
niveau d´exposition [fr]
Expositionshöhe [de]
exposure level where no adverse treatment-related findings are observed
váhrifastyrkur sem veldur engum merkjanlegum, skaðlegum, meðferðartengdum áhrifum [is]
operator exposure level
váhrif á notendur [is]
no observed adverse effect level of exposure
váhrif sem valda engum merkjanlegum, skaðlegum áhrifum [is]
threat level
vástig [is]
security level
security-level
vástig [is]
building envelope
veðurhlíf [is]
travel visa valid for one or more entries
vegabréfsáritun sem gildir fyrir eina eða fleiri komur [is]
visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées [fr]
für eine oder mehrere Einreisen gültiger Sichtvermerk [de]
pricing level
verðlag [is]
price level index
verðlagsvísitala [is]
prisniveauindeks [da]
prisnivåindex [sæ]
indice de niveau de prix [fr]
Prisniveauindex [de]
level of protection
verndarstig [is]
mechanical shovel
vélskófla [is]
machine for mixing gravel with bitumen
vél til að blanda möl og malbik [is]
envelope-stuffing machine
vél til að setja í umslög [is]
trigger level
viðbragðaþröskuldur [is]
level of preparedness
viðbúnaðarstig [is]
threshold level
viðmiðunargildi [is]
acute exposure threshold level
AETL
viðmiðunargildi fyrir bráð váhrif [is]
threshold level of exposure
viðmiðunargildi váhrifa [is]
target level
viðmiðunarmark [is]
målniveau [da]
Zielausstattung [de]
pass/fail level for awarding an eco-label
viðmiðunarmörk fyrir veitingu umhverfismerkis [is]
Committee on Trade and Development
viðskipta- og þróunarnefnd [is]
acceptable operator exposure level
AOEL
viðtekin váhrif á notanda [is]
acceptable level of safety
viðunandi öryggisstig [is]
acceptable sikkerhedsniveau [da]
niveau de sécurité acceptable [fr]
akzeptable Sicherheitsniveau [de]
recognised travel document
recognized travel document
viðurkennd ferðaskilríki [is]
recognition of travel documents
viðurkenning á ferðaskilríkjum [is]
OECD workshop
Organisation for Economic Co-operation and Development Workshop
vinnufundur Efnahags- og framfarastofnunarinnar [is]
OECD Workshop on soil/sediment Selection
Organisation for Economic Co-operation and Development Workshop on soil/sediment Selection
vinnufundur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um val á jarðvegi eða seti [is]
G20 Development Working Group
vinnuhópur G20-hópsins um þróunarmál [is]
Groupe de travail du G20 sur le développement [fr]
G20-Arbeitsgruppe Entwicklung, G20-Arbeitsgruppe für Entwicklung [de]
Open-Ended High Level Working Group on the Strengthening of the United Nations System
Open-Ended High Level Working Group on the Strengthening of the UN System
vinnuhópur háttsettra embættismanna til eflingar Sameinuðu þjóðunum [is]
vinnuhópur háttsettra embættismanna til eflingar SÞ [is]
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the United Nations
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the UN
vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu Sameinuðu þjóðanna [is]
vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu SÞ [is]
Working Group on the Right to Development
vinnuhópur um réttinn til þróunar [is]
Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships
Virkjun fjárfestinga opinberra aðila og einkaaðila til endurreisnar og skipulagsbreytinga til lengri tíma: þróun samstarfs opinberra aðila og einkaaðila [is]
effective level
virkt gildi [is]
cognitive development
vitsmunaleg þroskun [is]
alcohol level
vínandamagn [is]
blood alcohol level
vínandamagn í blóði [is]
crane truck
titan truck
travelling pedestal
vörubifreið með krana [is]
kranvogn [da]
above mean sea level
AMSL
yfir meðalsjávarhæð [is]
varieties developed for growing under particular conditions
yrki sem hafa verið þróuð til ræktunar við sérstök skilyrði [is]
acceptable level of safety
það að öryggi er viðunandi [is]
component level
þáttastig [is]
member of a travel group
þátttakandi í hópferð [is]
membre des groupe de voyage [fr]
Teilnehmer von Reisegesellschaften [de]
urban development
þéttbýlisskipulag [is]
urban development
þéttbýlisþróun [is]
developmental training device
þjálfunartæki fyrir flugprófanir [is]
træningsanordning til prøveflyvning [da]
training level
þjálfunarþrep [is]
personal development training service
þjálfun sem miðar að því að efla hæfni einstaklingsins [is]
Thingvellir National Park
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum [is]
figures at the macro level
þjóðhagstölur [is]
travel agencies service
þjónusta ferðaskrifstofa [is]
business travel service
þjónusta í tengslum við viðskiptaferðir [is]
travel management service
þjónusta, tengd fararstjórn [is]
research and development service
þjónusta, tengd rannsóknum og þróun [is]
custom software development service
þjónusta, tengd þróun á sérsniðnum hugbúnaði [is]
software development service
þjónusta, tengd þróun hugbúnaðar [is]
research and experimental development service
þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna [is]
experimental development service
þjónusta, tengd þróun tilrauna [is]
staff development service
þjónusta vegna símenntunar starfsfólks [is]
service level agreement
þjónustusamningur [is]
level of service
service level
þjónustustig [is]
longnose velvet dogfish
longnose velvet shark
þorsteinsháfur [is]
langsnudet fløjlshaj [da]
långnosad småpiggshaj [sæ]
pailona à long nez [fr]
Samtiger Langnasendornhai [de]
Centroscymnus crepidater [la]
level
þrep [is]
third State which issued the travel document
þriðja ríki sem gefur ferðaskilríkin út [is]
Etat tiers qui a délivré le document du voyage [fr]
Drittstat, der das Reisedokument ausgestellt hat [de]
three-digit level
þriggja tölustafa þrep [is]
development stage
developmental stage
þroskastig [is]
udviklingsstadium [da]
utvecklingsstadium [sæ]
development
þroski [is]
development
þroskun [is]
developmental defect
þroskunargalli [is]
developmental landmark
þroskunarkennimark [is]
udviklingsmæssig kendetegn [da]
Marqueu développementaux [fr]
Entwicklungsparameter [de]
development of the conceptus
þroskun fangs [is]
intrauterine development
intra-uterine development
þroskun í legi [is]
development
þróun [is]
development assistance
þróunaraðstoð [is]
aide au développement [fr]
Entwicklungshilfe [de]
development aid
þróunaraðstoð [is]
cross-border development
þróunaraðstoð yfir landamæri [is]
veloppement transfrontalier [fr]
development phase
þróunaráfangi [is]
Committee for Development Planning
þróunaráætlananefnd [is]
development agenda
þróunaráætlun [is]
programme de développement [fr]
Entwicklungsagenda, Entwicklungsplan [de]
development program
þróunaráætlun [is]
farm development plan
þróunaráætlun býlis [is]
udviklingsplan for landbrugsbedrifter [da]
plan de développement agricole, plan de développement d´exploitation [fr]
Betriebsentwicklungsplan [de]
United Nations Development Programme
UN Development Programme
UNDP
Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna [is]
Þróunaráætlun SÞ [is]
De Forenede Nationers udviklingsprogram [da]
FN:s utvecklingsprogram [sæ]
Programme des Nations unies pour le développement [fr]
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen [de]
Southern African Development Community
SADC
Þróunarbandalag sunnanverðrar Afríku [is]
SADC [da]
Södra Afrikas utvecklingsgemenskap [sæ]
Communauté de développement de l´Afrique australe, CDAA [fr]
Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika, SADC [de]
development bank
þróunarbanki [is]
Entwicklungsbank [de]
African Development Bank
ADB
Þróunarbanki Afríku [is]
Inter-American Development Bank
InterAmerican Development Bank
Þróunarbanki Ameríkuríkja [is]
Asian Development Bank
ADB
Þróunarbanki Asíu [is]
Council of Europe Development Bank
CEB
Þróunarbanki Evrópuráðsins [is]
Europarådets Udviklingsbank [da]
La banque du développement social en Europe [fr]
Rat der Europäischen Entwicklungsbank [de]
Caribbean Development Bank
Þróunarbanki Mið-Ameríkuríkja [is]
development gap
þróunarbil [is]
écart de développement [fr]
development/donor intervention
þróunaríhlutun [is]
development code number
þróunarkenninúmer [is]
development costs
þróunarkostnaður [is]
developing country
þróunarland [is]
pays en développement [fr]
Entwicklungsland [de]
emerging and developing country
þróunarland sem er nývaxtarland [is]
pays émergent et en développement [fr]
Schwellen- und Entwicklungsland [de]
Asian and Pacific Development Centre
APDC
Þróunarmiðstöð Asíu- og Kyrrahafsríkja [is]
development potential
þróunarmöguleikar [is]
development study
þróunarrannsókn [is]
developing State
þróunarríki [is]
small island developing State
þróunarríki sem er lítið eyríki [is]
development cooperation
development co-operation
þróunarsamvinna [is]
OECD/DAC
Organisation for Economic Co-operation and Development / Development Assistance Committee
DAC
Þróunarsamvinnunefnd Efnahags- og framfarastofnunarinnar [is]
Þróunarsamvinnunefndin [is]
OECD-Entwicklungsausschuss [de]
development agency
þróunarsamvinnustofnun [is]
agence de développement [fr]
Entwicklungsagentur, Entwicklungseinrichtung [de]
African Development Fund
AfDF
ADF
Þróunarsjóður Afríku [is]
Den Afrikanske Udviklingsfonds [da]
Afrikanska utvecklingsfonden [sæ]
Fonds africain de Développement [fr]
Afrikanischer Entwicklungsfonds [de]
Asian Development Fund
AsDF
ADF
Þróunarsjóður Asíu [is]
Den Asiatiske Udviklingsfond [da]
Fonds asiatique de développement [fr]
Asiatischer Entwicklungsfonds [de]
European Development Fund
EDF
Þróunarsjóður Evrópu [is]
United Nations Development Fund for Women
UN Development Fund for Women
UNIFEM
Þróunarsjóður Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna [is]
Þróunarsjóður SÞ í þágu kvenna [is]
De Forenede Nationers Udviklingsfond for Kvinder [da]
FN:s utvecklingsfond för kvinnor [sæ]
Fonds de développement des Nations unies pour la femme [fr]
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau [de]
experimental development
þróunarstarf [is]
development activity
þróunarstarf [is]
experimental development on social sciences
þróunarstarf í félagsvísindum [is]
experimental development on humanities
þróunarstarf í hugvísindum [is]
experimental development on biotechnology
þróunarstarf í líftækni [is]
experimental development on natural sciences
þróunarstarf í raunvísindum [is]
experimental development engineering
þróunarstarf í verkfræði [is]
stage of product development
þróunarstig [is]
development stage
developmental stage
þróunarstig [is]
market development stage
þróunarstig markaðar [is]
development project
þróunarverkefni [is]
international development
þróun á alþjóðavettvangi [is]
precompetitive development
þróun á forsamkeppnisstigi [is]
regulatory development
þróun á sviði reglusetningar [is]
development of nuclear weapon delivery systems
þróun burðarkerfa fyrir kjarnavopn [is]
development of transport networks
þróun flutningsneta [is]
development of transaction processing
þróun færslufremdar [is]
infrastructure development
þróun grunnvirkja [is]
veloppement des infrastructures [fr]
Infrastrukturausbau, Infrastrukturentwicklung [de]
infrastructure development
þróun innviða [is]
veloppement des infrastructures [fr]
Infrastrukturausbau, Infrastrukturentwicklung [de]
human development
þróun lífskjara [is]
human capital development
þróun mannauðs [is]
human development
þróun mannkyns [is]
human development
þróun mannsins [is]
formulation development
þróun samsetningar [is]
cross-sector development
þróun þvert á atvinnugreinar [is]
veloppement intersectoriel [fr]
development tank
þunnlagsskiljuílát [is]
Millennium Development Goals
MDGs
þúsaldarmarkmið í þróunarmálum [is]
objectifs du Millénaire pour le développement, OMD [fr]
Millennium-Entwicklungsziele [de]
transverse level
cross level
þverplan [is]
horisontalakselibelle [da]
tvärlibell, alidadlibell [sæ]
operational centre of gravity envelope
operational CG envelope
þyngdarmiðjusvið í rekstri [is]
developmental immunotoxicity cohort
þýði fyrir ónæmiseiturhrif á þroskun [is]
developmental neurotoxicity cohort
þýði fyrir taugaeiturhrif á þroskun [is]
high level of consumer protection
öflug neytendavernd [is]
alternatively powered vehicle
ökutæki sem er knúið á óhefðbundinn hátt [is]
excitation wavelength
örvunarbylgjulengd [is]
confidence level interval
öryggisbil [is]
safety and information services for travellers
öryggis- og upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn [is]
confidence level
confidence coefficient
level of confidence
degree of confidence
öryggisstig [is]
konfidenskoefficient, konfidensniveau [da]
konfidenskoefficient, konfidensnivå, konfidensgrad [sæ]
level of safety
öryggisstig [is]
niveau de sécurité [fr]
Sicherheitsniveau [de]

739 niðurstöður fundust.