Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "trans"

main transit route
aðalsamgönguleið [is]
Central Office for International Rail Transportation
OCTI
aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga [is]
transgene
transferred gene
aðflutt gen [is]
access regime for transmission
aðgangskerfi vegna flutnings [is]
downlink
DL
downward transmission
aðgrein [is]
downlink [da]
nedlänk [sæ]
liaison descendante, liaison de données air-sol, liaison descendante jusqu´à terre, trajet descendant [fr]
Abwärtsstrecke [de]
legal transfer
aðilaskipti [is]
cession conventionnelle [fr]
vertragliche Übertragung [de]
transfer of businesses
aðilaskipti að atvinnurekstri [is]
transfer of undertakings
aðilaskipti að fyrirtækjum [is]
road passenger transport operator
aðili sem stundar farþegaflutninga á vegum [is]
TAIB
transition assistance and institution building
aðstoð við umbreytingu og uppbyggingu stofnana [is]
transmission
afhending [is]
transferring unit
afhendingardeild [is]
transfer flight level
afhendingarfluglag [is]
transmission delay
afhendingarfrestur [is]
transmission code
afhendingarkóði [is]
transfer conditions of a flight
afhendingarskilyrði flugs [is]
transmission format
afhendingarsnið [is]
transfer of control point
afhendingarstaður flugstjórnar [is]
offering dangerous goods for transport by air
afhending á hættulegum varningi til flutnings loftleiðis [is]
European Transient Cycle dynamometer schedule
ETC dynamometer schedule
aflmælistafla fyrir ETC-prófun [is]
transmission
aflskipting [is]
power transformer
aflspennir [is]
effekttransformer, transformer [da]
krafttransformator, transformator [sæ]
locomotive transmission
aflyfirfærsla eimreiða [is]
vehicle transmission
aflyfirfærsla ökutækja [is]
transmission system
aflyfirfærslukerfi [is]
transfer
afsal [is]
products in transit
afurðir í umflutningi [is]
serum alanine aminotransferase
ALT
ALAT
alanine transaminase
alanine aminotransferase
alanínamínótransferasi í sermi [is]
public transport service
almenn flutningaþjónusta [is]
civil transport device
almenningsfarartæki [is]
public means of transport
almenningsfarartæki [is]
public transport
almenningssamgöngur [is]
public transport vehicle
PSV
public service vehicle
almenningssamgöngutæki [is]
offentligt transportmiddel [da]
Fahrzeug der öffentlichen Verkehrsbetriebe [de]
public passenger transport
almennir farþegaflutningar [is]
trans-European conventional rail system
almennt, samevrópskt járnbrautakerfi [is]
general transfer licence
almennt tilflutningsleyfi [is]
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum [is]
International Air Transport Association
IATA
Alþjóðasamband flugfélaga [is]
International Air Services Transit Agreement
alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara [is]
International Embryo Transfer Society
International Embryo Technology Society
IETS
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa [is]
Alþjóðasamtök um fósturvísatækni [is]
International Selskab for Overførsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överföring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert d´embryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
internationally transferred mitigation outcome
ITMO
alþjóðlega yfirfærð niðurstaða vegna mildunar [is]
alþjóðlega yfirfærð mildunarniðurstaða [is]
internasjonalt overførte resultater fra utslippsreduksjoner [da]
international rail transport
alþjóðlegir járnbrautarflutningar [is]
international transaction log
ITL
alþjóðleg viðskiptadagbók [is]
aminotransferase
amínótransferasi [is]
seondary transport network
annars stigs flutningakerfi [is]
other torque transferring component
OTTC
annar vægisyfirfærandi íhlutur [is]
annar snúningsvægisyfirfærandi íhlutur [is]
anden drejningsmomentoverførselskomponent [da]
annan momentöverförande komponent [sæ]
autre composant de transfert de couple [fr]
sonstiges drehmoment übertragendes Bauteil [de]
intergenerational transmission of disadvantages
arfur bágrar stöðu milli kynslóða [is]
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
APCTT
Asíu- og Kyrrahafsmiðstöð fyrir miðlun tækniþekkingar [is]
serum aspartate aminotransferase
aspartatamínótransferasi í sermi [is]
ATP
airline transport pilot
atvinnuflugmaður 1. flokks [is]
atvinnuflugmaður 1. fl. [is]
airline transport pilot licence
ATPL
atvinnuflugmannsskírteini 1. flokks [is]
ATPL(A)
airline transport pilot licence (aeroplane)
airline transport pilot licence/aeroplane
atvinnuflugmannsskírteini fyrir flugvélar, 1. flokks [is]
ATPL(H)
airline transport pilot licence (helicopter)
airline transport pilot licence/helicopter
atvinnuflugmannsskírteini fyrir þyrlur, 1. flokks [is]
extraordinary Council on Environment and Transport
aukafundur ráðsins um umhverfis- og flutningamál [is]
new capacity in inland waterway transport
aukin flutningsgeta á skipgengum vatnaleiðum [is]
transit
áfangi [is]
at transnational level
á fjölþjóðlegum vettvangi [is]
gain on transfer
ágóði við yfirfærslu [is]
transboundary effects
áhrif yfir landamæri [is]
risk assessment of genetically modified food and feed containing stacked transformation events
áhættumat vegna erfðabreyttra matvæla og fóðurs sem innihalda erfðaummyndanir með stöflun [is]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
risky transaction
áhættusöm viðskipti [is]
hedged transaction
áhættuvarin viðskipti [is]
hedging transaction
áhættuvarnarviðskipti [is]
transverse load
álag á þverveginn [is]
tværbelastning [da]
tvärbelastning [sæ]
transversale Belastung, Querbelastung [de]
load transducer
álagsbreytir [is]
load transmitting device
álagsflutningsbúnaður [is]
load transducer
álagsnemi [is]
transitional waters
árósavatn [is]
forecast transaction
áætluð framtíðarviðskipti [is]
forecast intragroup transaction
áætluð framtíðarviðskipti innan samstæðu [is]
external forecast transaction
áætluð framtíðarviðskipti utan samstæðu [is]
data transmission programme
áætlun um gagnaflutninga [is]
Pilot Actions for Combined Transport programme
PACT
áætlun um tilraunaaðgerðir á sviði samtengdra flutninga [is]
banking transactions
bankaviðskipti [is]
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Basel-samningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra [is]
section H - Transportation and storage
bálkur H - Flutningar og geymsla [is]
request for the transit of persons
beiðni um gegnumflutning einstaklinga [is]
demande de transit de personnes [fr]
Ersuchen um Durchbeförderung von Personen [de]
direct transit
bein gegnumferð [is]
direct debit transaction
beingreiðslufærsla [is]
outright transactions
bein kaup eða sala [is]
on-line transmission
beinlínutengdur gagnaflutningur [is]
on-line transmission
beinlínutenging [is]
On-Line-Übermittlung [de]
direct transport
beinn flutningur [is]
mechanical transmission
beinskipting [is]
outright transactions in securities
bein viðskipti með verðbréf [is]
mixed mode transportation
blandaðir flutningar [is]
transition mire
blandmýri [is]
blind transmission
blindsending [is]
blood transfusion
blóðinngjöf [is]
transducer
boðbreytir [is]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 19 on maritime transport
bókun 19 um flutninga á sjó [is]
Protocol No 36 on transitional provisions
bókun 36 um umbreytingarákvæði [is]
Protocol 43 on the Agreement between the EEC and the Republic of Austria on the transit of goods by road and rail
bókun 43 um samninginn milli EBE og Lýðveldisins Austurríkis varðandi umflutning vara á vegum og járnbrautum [is]
Protocol 45 on transitional periods concerning Spain and Portugal
bókun 45 um aðlögunartímabil varðandi Spán og Portúgal [is]
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
bókun gegn ólöglegum innflutningi fólks land-, sjó- og loftleiðis, sem er viðbót við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi [is]
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965 [is]
transitional liability
bráðabirgðaskuld [is]
United Nations Transitional Administration in Eastern Slavonia
UN Transitional Administration in Eastern Slavonia
UNTAES
bráðabirgðastjórn Sameinuðu þjóðanna í Austur-Slavóníu [is]
bráðabirgðastjórn SÞ í Austur-Slavóníu [is]
De Forenede Nationers Overgangsmyndighed i Østslavonien [da]
Förenta nationernas övergångsmyndighet i östra Slavonien [sæ]
Administration transitoire des Nations unies en Slavonie orientale, ATNUSO [fr]
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Ostslawonien [de]
transition frequency
bráðabirgðatíðni [is]
transverse signal
breiddarmerki [is]
industrial transition
breyting á iðnháttum [is]
Amendment to Air Transport Agreement, between Iceland and Germany, 12.08.1959
breyting á loftferðasamningi, milli Íslands og Þýskalands, 12.08.1959 [is]
transcutaneaous partial pressure monitoring equipment
búnaður til að fylgjast með hlutþrýstingi gegnum húð [is]
transfusion pod
búnaður til blóðinngjafar [is]
water transport equipment
búnaður til flutninga á sjó- og vatnaleiðum [is]
data-transmission equipment
búnaður til gagnaflutninga [is]
initial transverse metacentric height
byrjunarmálmiðjuhæð [is]
parcel transport service
bögglaflutningar [is]
translesion DNA synthesis
TLS
translesion synthesis
DNA-eftirmyndun yfir skemmd [is]
translesion-DNA-syntese [da]
DNA-translesionssyntes [sæ]
synthèse d´ADN de translésion [fr]
Transläsionssynthese [de]
transmission-connected distribution system
transmission connected distribution system
dreifikerfi með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilsluttet distributionssystem [da]
distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet [sæ]
voltage regulation distribution transformer
dreifispennir með spennureglun [is]
spændingsregulerende distributionstransformer [da]
distributionstransformator för spänningsreglering [sæ]
transformateur de distribution régulateur de tension [fr]
Verteilungstransformator mit Spannungsregelung [de]
transformer substation
transforming substation
transforming station
dreifistöð [is]
transformerstation [da]
transformatorstation [sæ]
transmission-connected distribution facility
transmission connected distribution facility
dreifiveita með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilslutted distributionsanlæg [da]
distributionsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
transmission belt
transmission belting
drifbúnaður [is]
transmission shaft
driving shaft
drifskaft [is]
drivaksel, transmissionaksel [da]
kraftöverföringsaxel [sæ]
arbre de transmission [fr]
Antriebswelle, Übertragungswelle, Transmissionswelle [de]
nature of the transaction
eðli viðskipta [is]
economy in transition
transition economy
transitional economy
efnahagur í umbreytingu [is]
économie en transition [fr]
metabolic transformation
efnaskiptaumbreyting [is]
metabolisk transformation [da]
metabolisk omvandling [sæ]
transformation métabolique [fr]
metabolische Transformation [de]
transport control
eftirlit með flutningi gagna [is]
contrôle du transport [fr]
Transportkontrolle [de]
ownership transfer
eigendaskipti [is]
business transfer
eigendaskipti fyrirtækja [is]
property leasing transaction
eignaleigusamningur [is]
share-based payment transaction
eignarhlutatengd greiðsla [is]
asset-backed commercial paper transaction
ABCP transaction
eignatryggð skammtímaskuldabréfaviðskipti [is]
ABCP viðskipti [is]
asset transformation
eignaummyndun [is]
STS
simple, transparent and standardised
einfaldur, gagnsær og staðlaður [is]
STS [is]
personal transaction
einkaviðskipti [is]
privata transaktion [sæ]
single transit
einn áfangi [is]
single mode of transport
einn flutningsmáti [is]
intra-corporate transferee
ICT
einstaklingur sem flyst til innan viðskiptafyrirtækis [is]
virksomhedsinternt udstationeret [da]
person som är föremål för företagsintern förflyttning [sæ]
personne faisant l´objet d´un détachement intragroupe, personne faisant l´objet d´un transfert intragroupe [fr]
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer [de]
ro-ro transport
ro-ro
roll-on roll-off
ekjuflutningar [is]
ro-ro-transport, RO/RO [da]
ro-ro, roll on roll off [sæ]
transport of fuels
eldsneytisflutningar [is]
road transport fuels
eldsneyti vegna flutninga á vegum [is]
repurchase transaction
endurhverf viðskipti [is]
retransformation
re-transformation
endurummyndun [is]
retransformation [da]
retransformation [sæ]
retransformation [fr]
Retransformation [de]
retransmission of televised broadcasts
endurvarp sjónvarpsútsendinga [is]
transformation event
single transformation event
single GM event
single-trait event
erfðaummyndun [is]
stök erfðaummyndun [is]
stacked-gene transformation event
stacked gene transformation event
erfðaummyndun með genastöflun [is]
stacked transformation event
gene stacked event
GM stacked event
erfðaummyndun með stöflun [is]
stablet GM-begivenhed, stablet transformationsbegivenhed [da]
staplad transformationshändelse [sæ]
événement empilé, événement de transformation empilé [fr]
kombiniertes Transformationsereignis [de]
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning Commercial Transactions, between Iceland and Portugal
erindaskipti um verslunarviðskipti, milli Íslands og Portúgals [is]
ETC screening test
European transient cycle screening test
ETC-kembirannsókn [is]
ETC cycle
European Transient Cycle cycle
ETC-prófunarlota [is]
Europe on the Move: an agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all
Evrópa á hreyfingu: áætlun fyrir félagslega réttláta umbreytingu yfir í umhverfisvænan, samkeppnishæfan og tengdan hreyfanleika fyrir alla [is]
European Transparency Initiative
evrópska gagnsæisverkefnið [is]
European transport infrastructure
evrópska samgöngugrunnvirkið [is]
European Transient Cycle
ETC
evrópska, svipula lotan [is]
europæisk ikke-stationær cyklus, ETC [da]
europeisk transient cykel, ETC [sæ]
European Register of Road Transport Undertakings
ERRU
Evrópsk skrá yfir flutningafyrirtæki á vegum [is]
European Maritime Transport Space without Barriers
evrópskt sjóflutningasvæði án hindrana [is]
europæisk søtransportområde uden barrierer [da]
European credit transfer system
ECTS
European credit transfer and accumulation system
evrópskt viðurkenningarkerfi fyrir námseiningar [is]
European Network of Transmission System Operators for Electricity
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra [is]
European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport
Evrópusamningur um ákveðna þætti sem varða skipulag vinnutíma í flutningum á skipgengum vatnaleiðum [is]
European Convention on Transfrontier Television
ETS No. 132 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um sjónvarpsútsendingar yfir landamæri [is]
SES nr. 132 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport
AETR
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum [is]
AETR-samningurinn [is]
European Convention for the Protection of Animals during International Transport
Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum [is]
transport of luggage
farangursflutningur [is]
transport of luggage provided as part of carriage of passengers
farangursflutningur sem er hluti af flutningi farþega [is]
transhumance
farbeitarbúskapur [is]
transhumance, græsningsskifte, vandrende fårehold, flytning til højereliggende græsgange [da]
fäbodsdrift, alternerande beteshållning [sæ]
transhumance [fr]
Wandertierhaltung [de]
transhumance animal
farbeitardýr [is]
transhumance
farbúskapur [is]
cargo transport unit
farmflutningseining [is]
transport insurance
farmtrygging [is]
transport ticket
farseðill [is]
transport of passengers
farþegaflutningar [is]
passenger-transport service
farþegaflutningar [is]
passenger land transport
farþegaflutningar á landi [is]
maritime passenger transport
farþegaflutningar á sjó [is]
inland passenger water transport
farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum [is]
national road passenger transport service
farþegaflutningar á vegum innanlands [is]
national passenger transport
farþegaflutningar innanlands [is]
passenger air transport
farþegaflutningar í lofti [is]
suburban passenger transport
farþegaflutningar í úthverfum [is]
passenger transport by animal-drawn vehicles
farþegaflutningar í ökutækjum sem dráttardýrum er beitt fyrir [is]
passenger rail transport, interurban
farþegaflutningar með járnbrautarlestum milli borga [is]
direct transit passengers
farþegar í beinni gegnumferð [is]
fixed transport installation
fast flutningamannvirki [is]
transport costs
ferðakostnaður [is]
transducer
ferjald [is]
ferry transport services
ferjuflutningar [is]
social transfer
félagsleg greiðsla [is]
transfert social [fr]
Sozialtransfer, soziale Transferleistung, Sozialleistung [de]
social transfer in kind
félagsleg greiðsla í fríðu [is]
remote payment transaction
fjargreiðsla [is]
fjernbetalingstransaktion [da]
telemetry transmitter
fjarmælingarsendir [is]
remote transmission
fjarsending [is]
fjernkommunikation [da]
fjärrapportering [sæ]
communication à distance [fr]
capital transactions
fjármagnshreyfingar [is]
capital transfer
fjármagnstilfærsla [is]
capital transactions
fjármagnsviðskipti [is]
financial transaction
fjármálaviðskipti [is]
securities financing transactions
SFT
SFTs
fjármögnunarviðskipti með verðbréf [is]
fiduciary transaction
fjárvörsluviðskipti [is]
Treuhandgeschäfte [de]
data-transmission cable with multiple electrical conductors
fjöllínugagnaflutningsstrengur [is]
combined transportation
fjölþátta flutningar [is]
transnational initiative
fjölþjóðaframtaksverkefni [is]
Commission on Transnational Corporations
CTNC
fjölþjóðafyrirtækjanefnd [is]
Kommissionen for Transnationale Selskaber [da]
Commission des sociétés transnationales, CSTN [fr]
Kommission für transnationale Unternehmen [de]
transnational organised crime
transnational organized crime
fjölþjóðleg, skipulögð brotastarfsemi [is]
transnational undertaking
fjölþjóðlegt fyrirtæki [is]
transnational collaboration
fjölþjóðlegt samstarf [is]
transnational partnership
fjölþjóðlegt samstarf [is]
transnational project
fjölþjóðlegt verkefni [is]
transnational
fjölþjóðlegur [is]
transnational framework
fjölþjóðlegur rammi [is]
transnational dimension
fjölþjóðlegur þáttur [is]
multimodal transport
fjölþættir flutningar [is]
air transport passenger
flugfarþegi [is]
air transport user
flugnotandi [is]
commercial air transport operator
flugrekandi í flutningaflugi [is]
transporteur aérien commercial [fr]
gewerblicher Luftverkehrsbetreiber, gewerblicher Luftverkehrsbetrieb [de]
air transport industry
flugrekstur [is]
air transport system
flugsamgöngukerfi [is]
transfer passenger
flugskiptafarþegi [is]
passager en transfert [fr]
Transferfluggast [de]
transfer
flugskipti [is]
transferring controller
flugumferðarstjóri afhendingardeildar [is]
transport element
transportation element
flutningaeining [is]
transport fleet
flutningafloti [is]
air transport flight
flutningaflug [is]
air-transport product
flutningaflug [is]
commercial air transport
flutningaflug [is]
commercial air transportation
flutningaflug [is]
commercial transportation by aircraft
flutningaflug með loftförum [is]
transport undertaking
flutningafyrirtæki [is]
transport container
flutningagámur [is]
transport system
flutningakerfi [is]
transport link
flutningaleið [is]
transport agency service
flutningamiðlunarþjónusta [is]
transport network
flutninganet [is]
transport
flutningar [is]
railway transport
flutningar á járnbrautum [is]
transport via railways
flutningar á járnbrautum [is]
transport by rail
flutningar á járnbrautum [is]
surface transportation
flutningar á jörðu niðri [is]
transport by water of refrigerated goods
flutningar á kælivöru á sjó og vatnaleiðum [is]
land transport
flutningar á landi [is]
land transportation
flutningar á landi [is]
inland transport
flutningar á landi og skipgengum vatnaleiðum [is]
maritime transport
flutningar á sjó [is]
sjóflutningar [is]
water transport
flutningar á sjó og vatnaleiðum [is]
water transport service
flutningar á sjó og vatnaleiðum [is]
water transportation
flutningar á sjó og vatni [is]
inland water transport
flutningar á skipgengum vatnaleiðum [is]
transport by inland waterway
flutningar á skipgengum vatnaleiðum [is]
regional transport
flutningar á svæðavísu [is]
road transport
flutningar á vegum [is]
road transport sector
flutningar á vegum [is]
container-freight transport
flutningar á vörum í gámum [is]
transport of the elderly
flutningar á öldruðu fólki [is]
transport via pipelines
flutningar eftir leiðslum [is]
UN transport regulation
flutningareglugerð SÞ [is]
domestic transport operation
flutningar innanlands [is]
tourism transport services
flutningar í ferðaþjónustu [is]
transport touristique [fr]
touristische Beförderungsleistungen [de]
bulk transport
flutningar í lausri vigt [is]
air transport
air transportation
flutningar í lofti [is]
flutningar með flugi [is]
luftfart, lufttrafik, lufttransport, luftbefordring, transportflyvning [da]
luftfart, lufttransport [sæ]
transport aérien, transport aériens [fr]
Luftfahrt, Luftverkehr [de]
suburban transport
flutningar í úthverfum [is]
urban transport
flutningar í þéttbýli [is]
land transport
flutningar landleiðis [is]
scheduled air transportation services
flutningar með áætlunarflugi [is]
transport service using loading trailers
flutningar með flutningavögnum [is]
non-scheduled air transport service
flutningar með leigu- og þjónustuflugi [is]
transport service using furniture-removal vehicle
flutningar með ökutækjum til húsgagnaflutninga [is]
pipeline transport service
transport by pipeline
flutningar um leiðslur [is]
cross-frontier transport
flutningar yfir landamæri [is]
transport operation
flutningastarfsemi [is]
Transport
Flutningastarfsemi [is]
transport manager
flutningastjóri [is]
transport equipment
flutningatæki [is]
means of transport
flutningatæki [is]
conveyance used for transporting foodstuffs
flutningatæki sem er notað við flutning matvæla [is]
air transport equipment
flutningatæki til flutninga í lofti [is]
transport component
flutningaþáttur [is]
transport service
flutningaþjónusta [is]
supply of transport
flutningaþjónusta [is]
short-distance transport service
flutningaþjónusta á stuttum vegalengdum [is]
air transport services
flutningaþjónusta í lofti [is]
liner transport services
flutningaþjónusta með áætlunarskipum [is]
method of transportation
flutningsaðferð [is]
transport operation
flutningsaðgerð [is]
transport operator
flutningsaðili [is]
road transport operator
flutningsaðili á vegum [is]
transport medium
flutningsefni [is]
transport unit
flutningseining [is]
transportation capacity
flutningsgeta [is]
transmission capacity
flutningsgeta [is]
transfer sum
flutningsgjald [is]
transportation charge
flutningsgjald [is]
transport rate
flutningsgjald [is]
transport authorisation
transport authorizsation
flutningsheimild [is]
data transfer speed
flutningshraði [is]
transport container
flutningsílát [is]
transportbeholder [da]
transportkärl [sæ]
transmission protocol
flutningskenniskrá [is]
transmission system
flutningskerfi [is]
transmission grid
flutningskerfi [is]
electricity transmission system
flutningskerfi fyrir rafmagn [is]
transmission system operator
TSO
electricity transmission system operator
flutningskerfisstjóri [is]
systemansvarlig, transmissionssystemoperatør, operatør af eltransmissionssystem, operatør af transmissionssystem for el [da]
systemansvarig för överföringssystemet [sæ]
Übertragungsnetzbetreiber [de]
price of transport
flutningskostnaður [is]
transport costs
costs of transport
flutningskostnaður [is]
transport charge
flutningskostnaður [is]
terrestrial transmission link
flutningsleið í jörðu [is]
transport market
flutningsmarkaður [is]
transfer syntax
flutningsmálskipan [is]
transport mode
flutningsmáti [is]
mode of transport
flutningsmáti [is]
form of transport
flutningsmáti [is]
mode of transport inland
flutningsmáti innan Bandalagsins [is]
transportform inden for Fællesskabet [da]
transfer line
flutningsrör [is]
transport contract
flutningssamningur [is]
conditions of transport
flutningsskilmálar [is]
transport certificate
flutningsskírteini [is]
transport certificate
flutningsskírteini [is]
transfer document
flutningsskjal [is]
transport document
flutningsskjal [is]
dangerous goods transport document
flutningsskjal fyrir hættulegan varning [is]
Member of the Foreign Service who may be transferred to missions abroad
flutningsskyldur starfsmaður utanríkisþjónustunnar [is]
transport emergency card
flutningsslysakort [is]
transmissive star
flutningsstjarna [is]
district heating transmission installation
flutningsstöð vegna fjarhitunar [is]
fjernvarmetransmissionsanlæg [da]
fjärrvärmedistribution [sæ]
installation de transport de chauffage urbain [fr]
Fernwärmeübertragungsanlage [de]
transport type
flutningstegund [is]
transport insurance
flutningstryggingar [is]
transit delay
flutningstöf [is]
transport packaging
flutningsumbúðir [is]
transfer interface
flutningsumgjörð [is]
requirements of the public for transportation
flutningsþarfir almennings [is]
transport user
flutningsþegi [is]
transport
flutningur [is]
transportation
flutningur [is]
transmission
flutningur [is]
co-transfection
cotransfection
flutningur [is]
transfer
flutningur [is]
transferement [fr]
Überstellung, Übertragung [de]
sludge-transport service
flutningur á eðju [is]
roll-on/roll-off transport
flutningur á ekjuferjum [is]
transfer of the enforcement of criminal judgements
flutningur á fullnustu refsidóma [is]
transmission de l´exécution des jugements répressifs [fr]
Übertragung der Vollstreckung von Strafurteilen [de]
transport of dangerous goods by road
flutningur á hættulegum farmi á vegum [is]
transport of dangerous goods by air
flutningur á hættulegum varningi flugleiðis [is]
waterborne transportation
flutningur á legi [is]
piggy-back transport
flutningur á opnum járnbrautarvögnum [is]
transfer of sentenced persons
flutningur dómþola [is]
transfèrement des personnes condamnées [fr]
Überstellung von verureilten Personen [de]
embryo transfer
ET
flutningur fósturvísa [is]
transfer of an undertaking
flutningur fyrirtækis [is]
transport of radioactive waste
flutningur geislavirks úrgangs [is]
bulk transport in containers/tankers
flutningur í lausri vigt í gámum/tankgámum [is]
bulk transport in receptacles
flutningur í lausri vigt í ílátum [is]
cable-car transport
flutningur með kláfum [is]
teleferic transport
flutningur með svifbrautum [is]
funicular transport
flutningur með togbrautum [is]
transfers between a hotel and an airport
flutningur milli hótels og flugvallar [is]
transfers between a hotel and a railway station
flutningur milli hótels og járnbrautarstöðvar [is]
transfer of explosives
flutningur sprengiefna [is]
collective staff transport
flutningur starfsfólks [is]
transboundary movement of packaging waste
flutningur umbúðaúrgangs milli landa [is]
off-site transportation
flutningur utan staðar [is]
transport of hospital waste
flutningur úrgangs frá sjúkrahúsum [is]
incoming transfers
flutt réttindi í sjóðinn [is]
outgoing transfers
flutt réttindi úr sjóði [is]
transferability
flytjanleiki [is]
transfer residence
flytjast búferlum [is]
efflux transport
flæðiflutningur [is]
útflæðisflutningur [is]
transport af efflux [da]
utflödestransport [sæ]
Fourier transform
Fourier integral equation
Fourier-ummyndun [is]
Fourier-vörpun [is]
Fourier-transformation [da]
Fourierintegral, Fouriertransform [sæ]
transformée de Fourier, transformation de Fourier [fr]
Fourier-Transformation, Fouriersche Transformation [de]
FTMS
Fourier transform mass spectrometer
Fourier-vörpunarmassagreinir [is]
transport service to the public
fólksflutningar með almenningsfarartækjum [is]
Trans-European Transport Network Executive Agency
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission
TENTEA
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets [is]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni [is]
execution of a payment transaction
framkvæmd greiðslu [is]
execution of transactions
framkvæmd viðskipta [is]
transfer
framsal [is]
transfer of ownership
framsal á eignarrétti [is]
transferee
framsalshafi [is]
transferability
framsalshæfi [is]
transfer of guarantees of origin
framsal upprunaábyrgða [is]
transferor
framseljandi [is]
transferable securities
framseljanleg verðbréf [is]
onward transfer
framsending [is]
forward foreign exchange transactions
framvirk gjaldeyrisviðskipti [is]
forward exchange transactions
framvirk gjaldeyrisviðskipti [is]
forward transaction
framvirk viðskipti [is]
transferring payment service provider
fráfarandi greiðsluþjónustuveitandi [is]
freedom of transmission in broadcasting
frelsi til útvarps- og sjónvarpssendinga [is]
time limit for transposition into national law
time-limit for transposition into national law
deadline for transposition into national law
frestur til að leiða í landslög [is]
free movement of transportable pressure equipment
frjáls flutningur á færanlegum þrýstibúnaði [is]
free transit
frjáls umflutningur [is]
primary transformation
frumvinnsla [is]
file transfer protocol
FTP
FTP-skráaflutningsreglur [is]
Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement
fyrirkomulag gagnkvæmrar viðurkenningar sem ríkin beggja vegna Tasmanhafs hafa samið um [is]
transfer orders
fyrirmæli [is]
air transport undertaking
fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti [is]
corporate transaction
fyrirtækjaviðskipti [is]
first sale transaction
fyrstu sölu viðskipti [is]
satellite news gathering transportable earth station
SNG TES
færanleg jarðstöð til fréttaöflunar um gervihnött [is]
transportable gas cylinder
færanlegt gashylki [is]
transportable pressure equipment
færanlegur þrýstibúnaður [is]
transfer paper
færipappír [is]
transaction
færsla [is]
transactional model
færsluaðferð [is]
transmission equipment
færslubúnaður [is]
transaction processing
færslufremd [is]
transaction-processing software
færslufremdarhugbúnaður [is]
transaction-data
transaction data
færslugögn [is]
particulate transfer tube
PTT
færslulögn fyrir agnir [is]
displacement transducer
færslunemi [is]
transfer tube
færslupípa [is]
transactional algorithm
færslureiknirit [is]
transaction report
færsluskýrsla [is]
transom
gafl [is]
data transfer operation
gagnaflutningsaðgerð [is]
data transmission system
gagnaflutningskerfi [is]
data-transmission cable
gagnaflutningsstrengur [is]
data transmission service
gagnaflutningsþjónusta [is]
data transfer
gagnaflutningur [is]
data transmission
gagnasending [is]
data transmission medium
gagnasendingarmiðill [is]
data transformation
gagnavörpun [is]
vörpun gagna [is]
reciprocal transfer of criminal proceedings
gagnkvæmur flutningur málsmeðferðar [is]
transmission réciproque des poursuites pénales [fr]
gegenseitige Übertragung der Strafverfolgung [de]
transparent aid
gagnsæ aðstoð [is]
translucency
gagnsæi [is]
transparency
gagnsæi [is]
market transparency
gagnsæi á markaði [is]
transparence des marchés [fr]
Markttransparenz [de]
post-trade transparency
gagnsæi eftir viðskipti [is]
pre-trade transparency
gagnsæi fyrir viðskipti [is]
financial transparency
gagnsæi í fjármálum [is]
transparency of the licensing process
gagnsæi leyfisveitinga [is]
Extractive Industries Transparency Initiative
EITI
gagnsæisverkefni um námuiðnað [is]
Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft [de]
transparent bridging
gagnsæ netabrú [is]
transparent
gagnsær [is]
transparent regional investment aid scheme
gagnsætt, svæðisbundið fjárfestingaraðstoðarkerfi [is]
transparent technical specification
gagnsæ tækniforskrift [is]
transparent criterion
transparent criteria
gagnsæ viðmiðun [is]
gamma glutamyl transpeptidase
gamma glutamyltransferase
gamma-GT
GGT
gammaglútamýltranspeptíðasi [is]
transport of gas
gasflutningar [is]
transmission curve
gegnfararferill [is]
transmittance
gegnhleypni [is]
smoke transmittance
gegnhleypni með tilliti til reyks [is]
transmission characteristic
gegnskinseiginleiki [is]
transmission [da]
transmission [sæ]
transmission [fr]
Durchlass [de]
factor of transmission
gegnskinsstuðull [is]
transit journey
gegnumferð [is]
transit traffic
gegnumferð [is]
transit
gegnumferð [is]
transit passenger
gegnumferðarfarþegi [is]
country of transit
gegnumferðarland [is]
pays de transit [fr]
Durchreisestaat [de]
transit State
State of transit
gegnumferðarríki [is]
light transmission factor
gegnumferðarstuðull ljóss [is]
lysgennemgangsfaktor, lystransmissionsfaktor [da]
transmissionsfaktor för ljus [sæ]
transit zone
gegnumferðarsvæði [is]
intestinal transit time
gegnumferðartími í meltingarvegi [is]
transit of persons
gegnumferð einstaklinga [is]
zone of transit
gegnumflutningssvæði [is]
transit traffic
gegnumflutningur [is]
transit without transhipment
transit without transshipment
gegnumflutningur án umskipunar [is]
transcutaneous
transdermal
gegnum húð [is]
perkutan, transkutan [da]
transkutant [sæ]
transcutané, percutané [fr]
perkutan, transkutan [de]
transmission electron microscope
TEM
gegnumlýsingarrafeindasmásjá [is]
Durchstrahlungselektronenmikroskop [de]
space transport
geimferðir [is]
space transport service
geimflutningar [is]
genetic transfer capability
genaflutningshæfni [is]
gene transfer
genaflutningur [is]
translation differences
gengismunur [is]
foreign exchange translation differences
gengismunur við umreikning [is]
transgenic animal
genskeytt dýr [is]
transgenic cell
genskeytt fruma [is]
transgenic
genskeyttur [is]
satellite transmission
gervihnattasending [is]
validity of transactions
gildi viðskiptasamninga [is]
transmission oil
gír- og drifolía [is]
transmission
gírskipting [is]
money transmission office
gjaldeyrismiðlun [is]
glass transition temperature
GTT
glass temperature
temperature of vitrification
glermark [is]
glastemperatur, glasovergangstemperatur [da]
Einfriertemperatur, Einfrierpunkt, Glasübergangstemperatur [de]
glutamic oxaloacetic transaminase
GOT
aspartate transaminase
aspartate aminotransferase
ASAT
serum aspartate aminotransferase
glútamínoxalóasetattransamínasi [is]
transparent
glær [is]
overhead transparency
glæra [is]
transparency produced from electronic sources
glæra, búin til úr rafrænu grunnefni [is]
transparent film
glært lag [is]
long settlement transaction
gnóttsamningur [is]
payment transaction
greiðsla [is]
mode of transport
grein flutninga [is]
type of air transport
grein flutninga í lofti [is]
basic transport operation
grunnflutningar [is]
suspicious transactions
grunsamleg viðskipti [is]
transit statistics
hagskýrslur um umflutninga [is]
transverse tilt
halli á þverveginn [is]
hældning i tværretningen(ht) [da]
manual transmission
handskipting [is]
beinskipting [is]
manuel transmission [da]
manuell transmission [sæ]
transmission manuelle [fr]
manuelle Übertragung [de]
synchronised manual transmission
synchronised manual gearbox
SMT
handskiptur gírkassi með samhröðun [is]
synkroniseret manuel transmission [da]
synkron manuell transmission [sæ]
synchronisiertes manuelles Getriebe [de]
transportable extinguisher
handslökkvitæki [is]
high-speed file transfer
háhraðaskráaflutningur [is]
translucent
hálfgagnsær [is]
automated manual transmission
semi-automatic transmission
clutchless manual transmission
AMT
automatic mechanically-engaged transmission
hálfsjálfvirkur handskiptur gírkassi [is]
automatiseret manuel transmission [da]
automatisk manuell transmission, ATM [sæ]
transmittance maximum
hámarksgegnhleypni [is]
high voltage transmission grid
háspennuflutningskerfi [is]
højspændingsnet [da]
Hochspannungsnetz [de]
power transmission line
háspennulína [is]
high average power radio frequency beam transmitter
hátíðnisendir með meðalöflugum útsendingargeisla [is]
high pulsed power radio frequency beam transmitter
hátíðnisendir með öflugum útsendingargeisla [is]
overall transmission ratio
heildargírhlutfall [is]
brake transmission
hemlayfirfærsla [is]
transport of heat
hitaflutningar [is]
heat transmission
hitaleiðni [is]
contact heat transmission
hitaleiðni við snertingu [is]
transition temperature
hitastig við fasahvarf [is]
heart transplantation
hjartaígræðsla [is]
transition metal
hliðarmálmur [is]
relative translation shift
hlutfallsleg hliðrun [is]
Global Forum on Transparency and Exchange of Information
hnattrænn samstarfsvettvangur fyrir gagnsæi og upplýsingaskipti [is]
Forum mondial sur la transparence et l´échange de renseignements [fr]
Globales Forum für Transparenz und Informationsaustausch [de]
Group of Experts on Structural Improvements in Inland Waterway Transport
hópur sérfræðinga í skipulagsumbótum vegna flutninga á skipgengum vatnaleiðum [is]
transnational mobility
hreyfanleiki milli landa [is]
transverse acceleration
hröðun á þverveginn [is]
hypertext transfer protocol
HTTP
HTTP-samskiptareglur [is]
IFRIC 11, IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions
IFRIC 11
IFRIC Interpretation 11
IFRIC-túlkun 11, IFRS-staðall 2: viðskipti með hluti innan samstæðu og eigin hluti [is]
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers
IFRIC 18
IFRIC Interpretation 18
IFRIC-túlkun 18, yfirfærsla eigna frá viðskiptavinum [is]
transversal offset between steps
inndráttur milli þrepa á þverveginn [is]
transfect
innleiða [is]
transfection
innleiðsla [is]
transfection method
innleiðsluaðferð [is]
internal transport charges
innlend flutningsgjöld [is]
internal Community transit procedure
innra umflutningsferli í Bandalaginu [is]
internal transport market
innri flutningamarkaður [is]
Fourier transform infrared analyser
FTIR
innroðagreinir með Fourier-vörpun [is]
greiningartæki sem byggir á innrauðri Fourier-vörpun [is]
FTIR-analysator [da]
FTIR-analysator, fouriertransformerad infrarödanalysator [sæ]
analyseur FTIR [fr]
Fourier-Transform Infrarot, FTIR [de]
fit for transport
í flutningshæfu ástandi [is]
in transit
í gegnumflutningi [is]
in transit
í gegnumför [is]
í gegnumferð [is]
xenotransplantation
ígræðsla milli mismunandi tegunda [is]
transplanted organ
ígrætt líffæri [is]
in transition
í umbreytingarferli [is]
rail transport
járnbrautarflutningar [is]
rail transport service
járnbrautarflutningar [is]
rail-transport product
járnbrautaþjónusta [is]
distributive transaction
jöfnunarviðskipti [is]
buy sell back transaction
kaup- og endursöluviðskipti [is]
köp- och återförsäljningstransaktion [sæ]
purchase transaction
kaupviðskipti [is]
chain transfer
keðjufærsla [is]
system of rights of transit
kerfi umferðarréttinda [is]
germline transmission
kímlínusmit [is]
card-based payment transaction
kortatengd greiðsla [is]
thermal transmittance value
thermal transmittance
kólnunartala [is]
transparency requirement
krafa um gagnsæi [is]
transverse static load
kyrrstöðuþungi á þverveginn [is]
refrigerated transport
kæliflutningur [is]
land transport sector
landflutningar [is]
means of land transport
landflutningatæki [is]
national standard transposing a harmonised standard
landsstaðall til innleiðingar á samhæfðum staðli [is]
low power announce transmitter
lágaflstilkynningasendir [is]
request transit
leggja fram beiðni um gegnumferð [is]
leggja fram beiðni um gegnumför [is]
cargo transfer piping
leiðslukerfi til flutnings á farmi [is]
charter air transportation
leiguflutningar í lofti [is]
off-balance-sheet transaction
liður utan efnahagsreiknings [is]
translocation
litningayfirfærsla [is]
biological transformation
líffræðileg breyting [is]
líffræðileg ummyndun [is]
transformation biologique [fr]
biologische Transformation [de]
transplant organ bank
líffærabanki [is]
organ transplantation
transplantation
líffæraflutningur [is]
transplantation centre
líffæraígræðslumiðstöð [is]
biotransformation
lífumbrot [is]
cadaver transport bag
líkpoki [is]
phototransformation
ljósummyndun [is]
public transport aircraft
loftfar til almenningssamgangna [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Denmark
loftferðasamningur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Finland
loftferðasamningur, milli Íslands og Finnlands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Norway
loftferðasamningur, milli Íslands og Noregs [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Russian Federation
loftferðasamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Spain
loftferðasamningur, milli Íslands og Spánar [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Sweden
loftferðasamningur, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement relating to the Air Transport Services, between Iceland and Thailand
loftferðasamningur, milli Íslands og Taílands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Germany
loftferðasamningur, milli Íslands og Þýskalands [is]
anaerobic transformation
loftfirrð ummyndun [is]
air transport sector
loftflutningar [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Netherlands
loftflutningasamningur, milli Íslands og Hollands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Luxembourg
loftflutningasamningur, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
aerobic transformation
loftháð ummyndun [is]
pneumatic transmission
loftknúin yfirfærsla [is]
transmission pneumatique [fr]
closed-circuit heat-transfer installations
lokaður varmaflutningsbúnaður [is]
close by an offsetting transaction
loka með mótfærslu [is]
trackbound transportation system
lokunarkerfi fyrir færibönd og færibrautir [is]
transverse vertical plane
lóðrétt þverplan [is]
lung transplantation
lungnaígræðsla [is]
radio transmission keying
lyklun fjarskiptasendinga [is]
transaction
löggerningur [is]
retshandel [da]
legal and regular transactions
lögleg og rétt viðskipti [is]
transpose
lögleiða [is]
leiða í lög [is]
transposition
lögleiðing [is]
það að leiða í lög [is]
transposal
lögleiðing [is]
það að leiða í lög [is]
deadline for transposition into law
deadline for transposition
lögleiðingarfrestur [is]
frestur til lögleiðingar [is]
deadline for the transposal
lögleiðingarfrestur [is]
frestur til lögleiðingar [is]
transposition measure
lögleiðingarráðstöfun [is]
Securities Transaction Act
lög um verðbréfaviðskipti [is]
market transaction
markaðsviðskipti [is]
intra-Community air transport market
markaður fyrir flutninga í lofti innan Bandalagsins [is]
market of transfrontier road haulage transport operations
markaður fyrir flutninga yfir landamæri [is]
transferable securities market
markaður með framseljanleg verðbréf [is]
substance of transactions
meginatriði viðskipta [is]
principle of transparency
transparency principle
meginreglan um gagnsæi [is]
transboundary pollution
mengun sem berst yfir landamæri [is]
transnational cultural project
menningarverkefni milli landa [is]
transponder code
merkissvarakóði [is]
transponder
merkissvari [is]
impulse transmitter
merkjasendir [is]
localiser transmitter
localizer transmitter
LLZ
miðlínusendir [is]
transmission of case law
miðlun dómaframkvæmdar [is]
transport data exchange
miðlun gagna um flutninga [is]
centralised clearance in the transitional period
miðlæg tollafgreiðsla á umbreytingartímabilinu [is]
transfer
millifærsla [is]
real estate transfer
real-estate transfer
millifærsla fasteigna [is]
transmitting funds
millifærsla fjár [is]
credit transfer
millifærsla fjármuna [is]
cross-border credit transfer
millifærsla fjármuna yfir landamæri [is]
transfer box
transfer case
millikassi [is]
fordelergearkasse [da]
fördelarlåda [sæ]
boîte-transfert, boîte de transfert [fr]
Zwischengetriebe [de]
transnational
milli landa [is]
transnational action
millilandaaðgerð [is]
international transport
millilandaflutningar [is]
international commercial air transport
international air transport
millilandaflutningar í lofti [is]
international air transport
millilandaflutningar í lofti [is]
international air transportation
millilandaflutningar í lofti [is]
transboundary movement
millilandaflutningur [is]
transnational open network
millilandanet [is]
transnational open vocational training network
millilandanet til starfsmenntunar [is]
sea and coastal passenger water transport
millilanda- og strandsiglingar með farþega [is]
sea and coastal freight water transport
millilanda- og strandsiglingar með vörur [is]
transnational enquiry
transnational inquiry
millilandaúttekt [is]
transitional substance
millistigsefni [is]
minor transport services
minni háttar flutningaþjónusta [is]
gross current transfer received
móttekin, verg rekstrartilfærsla [is]
video transmission apparatus
myndútsendingartæki [is]
instrument transformer
measuring transformer
mælispennir [is]
instrumenttransformator [da]
High-Level Group on the trans-European transport network
nefnd háttsettra embættismanna um samevrópska flutningakerfið [is]
Committee on the Transport of Dangerous Goods
nefnd um flutning á hættulegum farmi [is]
Committee on Organ Transplantation
nefnd um líffæraígræðslur [is]
Komitéen for Organtransplantation [da]
kommitté för organtransplantation [sæ]
Committee on Transport Infrastructure
nefnd um samgöngugrunnvirki [is]
Committee on EU Transfers of Defence-related Products
nefnd um tilfærslu á varnartengdum vörum innan ESB [is]
Udvalget for Overførsel af Forsvarsrelaterede Produkter inden for Fællesskabet [da]
network transmission
netsending [is]
distress transmission
neyðarsending [is]
emergency locator transmitter
ELT
neyðarsendir [is]
survival ELT
ELT(S)
survival emergency locator transmitter
neyðarsendir fyrir þá sem komast af [is]
gearing down of transmission
niðurfærsla arma [is]
transmission-connected demand facility
transmission connected demand facility
notendaveita með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilslutted forbrugsanlæg [da]
förbrukningsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
second-hand means of transport
notuð flutningatæki [is]
spot transactions
núviðskipti [is]
New Computerised Transit System
NCTS
nýtt, tölvuvætt umflutningskerfi [is]
reasonable assurance of the regularity of transactions
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu í samræmi við reglur [is]
reasonable assurance of the legality of transactions
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu löglegar [is]
transport of oil
olíuflutningar [is]
statutory transport undertaking
opinbert flutningafyrirtæki [is]
indirect provider of cargo transportation
óbeinn farmflytjandi [is]
Community independent transaction log
CITL
óháð viðskiptadagbók Bandalagsins [is]
UNFCCC independent transaction log
óháð viðskiptadagbók UNFCCC [is]
óháð viðskiptadagbók rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar [is]
free transient vertical oscillation
óhindraðar, lóðréttar höggsveiflur [is]
illicit transportation
ólöglegur flutningur [is]
transport illicite [fr]
unerlaubter Verkehr [de]
illicit transportation of toxic and hazardous waste
ólöglegur flutningur eitraðs og skaðlegs úrgangs [is]
transport illicite de déchets toxiques et nuisibles [fr]
unerlaubter Verkehr mit giftigen und schädlichen Abfällen [de]
non-scheduled passenger transport
óreglubundnir farþegaflutningar [is]
non-scheduled passenger transport service by air
óreglulegir farþegaflutningar í lofti [is]
non-scheduled container-freight transport by air
óreglulegir flutningar í lofti á vörum í gámum [is]
unbundled rail-transport product
ósamsett járnbrautaþjónusta [is]
asynchronous transfer mode
ósamstilltur flutningshamur [is]
invisible transaction
ósýnileg viðskipti [is]
transaction unsettled after its due delivery date
óuppgerð viðskipti eftir að afhendingarfrestur er liðinn [is]
ovotransferrin
óvótransferrín [is]
package transaction
pakkaviðskipti [is]
cash transaction
peningagreiðsla [is]
cash transfer
peningatilfærsla [is]
inter-household cash transfer
peningatilfærsla milli heimila [is]
self-transmissible plasmid
plasmíð sem breiðist sjálfkrafa út [is]
transport of mail
mail transport
póstflutningar [is]
air-mail transport service
póstflutningar í lofti [is]
mammalian cell transformation test
cell-transformation assay
in vitro mammalian cell transformation test
prófun á ummyndun í spendýrafrumum [is]
electroacoustic transducer for tone production
rafhljóðrænn orkubreytir fyrir tónamyndun [is]
electronically operated transmission
rafknúin skipting [is]
electricity transmission pylon
rafmagnsmastur [is]
electronic transmission
rafræn sending [is]
electric cable transit
rafstrengjabraut [is]
transmission electronic control unit
rafstýrieining fyrir aflyfirfærslu [is]
transcutaneous electrical resistance
rafviðnám gegnum húð [is]
water vapour transmission
rakaleiðni [is]
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities
ETS No. 106, 159 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
rammasamningur Evrópuráðsins um samstarf byggðarlaga og svæðisbundinna yfirvalda yfir landamæri [is]
SES nr. 106 og 159 (Safn Evrópusamninga) [is]
Icelandic Transportation Safety Board
ITSB
rannsóknarnefnd samgönguslysa [is]
transdisease vaccinology
rannsóknir á bólusetningum eftir sjúkdómum [is]
SSR transponder code
secondary surveillance radar transponder code
ratsjársvarakóði fyrir kögunarsvarratsjá [is]
transponder
TSP
ratsjársvari [is]
SSR-transponder
ratsjársvari [is]
radar transponder
ratsjársvari [is]
SSR transponder equipment
ratsjársvari fyrir kögunarratsjá [is]
faithful representation of the effects of transactions
raunsönn mynd af áhrifum viðskipta [is]
transport of real-time speech
rauntímaflutningur á tali [is]
transport systems consultancy service
ráðgjafarþjónusta í tengslum við flutningakerfi [is]
regular inter-household cash transfer received
reglubundin peningatilfærsla milli heimila sem er móttekin [is]
TTBER
Technology Transfer Block Exemption Regulation
reglugerð um hópundanþágu vegna tækniyfirfærslu [is]
sceduled container-freight transport by air
reglulegir flutningar í lofti á vörum í gámum [is]
sceduled air-mail transport service
reglulegir póstflutningar í lofti [is]
Regulation for the transport of dangerous substances on the Rhine
ADNR
reglur um flutning hættulegra efna á Rín [is]
cash-in-transit company
cash in transit company
CIT company
reiðufjárflutningafyrirtæki [is]
CIT transport
reiðufjárflutningar [is]
CIT transport service
reiðufjárflutningaþjónusta [is]
CIT vehicle
cash-in-transit vehicle
reiðufjárflutningaökutæki [is]
allocated investment return transferred to the non-technical account
reiknaðar fjárfestingartekjur, færðar á fjármálarekstur [is]
allocated investment return transferred from the non-technical account
reiknaðar fjárfestingartekjur, færðar vátryggingum öðrum en líftryggingum [is]
rail-transport operator
rekstraraðili í járnbrautaflutningum [is]
Interoperable Intelligent Transport Service
rekstrarsamhæfð, skynvædd flutningsþjónusta [is]
current transfer
rekstrartilfærsla [is]
RNAi
RNA interference
post-transcriptional gene silencing
RNA-truflun [is]
RNA transcript
RNA-umrit [is]
spectral transmission factor
rófbundinn gegnskinsstuðull [is]
spektral transmissionsfaktor [da]
optisk transmissionsfaktor [sæ]
facteur spectral de transmission [fr]
spektral Transmissionsfaktor [de]
European Transport Workers´ Federation
ETF
Samband félaga flutningaverkamanna í Evrópu [is]
European Conference of Ministers of Transport
ECMT
Samband samgönguráðherra í Evrópu [is]
connection mode Transport Service
sambandsbundin flutningsþjónusta [is]
Joint Committee on Road Transport
sameiginleg nefnd um flutninga á vegum [is]
common transport policy
sameiginleg stefna í flutningamálum [is]
Interinstitutional Committee for Translation
sameiginleg þýðinganefnd stofnana [is]
Pan-European Transport Conference
samevrópsk flutningaráðstefna [is]
trans-European telecommunications network
samevrópskt fjarskiptanet [is]
trans-European transport network
TEN
samevrópskt flutninganet [is]
trans-European data communications network
samevrópskt gagnanet [is]
trans-European high-speed rail system
samevrópskt háhraðajárnbrautakerfi [is]
trans-European railway network
samevrópskt járnbrautarnet [is]
Trans-European Rail Freight Network
TERFN
samevrópskt kerfi fyrir vöruflutninga með járnbrautum [is]
trans-European network of motorways of the sea
samevrópskt kerfi hraðbrauta hafsins [is]
trans-European network
samevrópskt net [is]
trans-European network
samevrópskt netkerfi [is]
trans-European energy network
samevrópskt orkunet [is]
trans-European electronic tendering network
samevrópskt, rafrænt útboðskerfi [is]
trans-European road network
samevrópskt vegakerfi [is]
trans-European
samevrópskur [is]
continuously variable transmission
CVT
samfelld, stiglaus skipting [is]
trinløst variabel transmission [da]
kontinuerligt varierbar utväxling [sæ]
transmission à variation continue [fr]
stufenloses Getriebe, CVT-Getriebe, kontinuierlich veränderbare Übertragung [de]
groupage transport
samflutningar [is]
transport infrastructure
samgöngugrunnvirki [is]
transport link
samgönguleið [is]
transportation link
samgönguleið [is]
Minister of Transport and Local Government
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra [is]
Ministry of Transport and Local Government
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið [is]
interurban transport
samgöngur milli þéttbýlissvæða [is]
Icelandic Transport Authority
ICETRA
Samgöngustofa [is]
transport administrations
samgönguyfirvöld [is]
Arrangement on making Voyage Records and their Transmit, between Iceland and Norway
samkomulag um að taka sjóferðaskýrslur og senda þær áfram, milli Íslands og Noregs [is]
contractual transactions
samningsbundin viðskipti [is]
UN/ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
samningur efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
samningur Evrópuráðsins um flutning dæmdra manna [is]
Convention du Conseil de l´Europe sur le transfèrement de personnes condamnées [fr]
Übereinkommen des Europarates über die Überstellung verurteilter Personen [de]
Council of Europe Convention on Transfrontier Television
samningur Evrópuráðsins um sjónvarp milli landa [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti [is]
Agreement between the Nordic Countries on Transit of Deportees
samningur Norðurlanda um gegnumflutning manna sem vísað hefur verið úr landi [is]
United Nations Convention against Transnational Organized Crime
samningur Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi [is]
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents
samningur um áhrif iðnaðarslysa yfir landamæri [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
samningur um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum [is]
Agreement on Transitional Arrangements for a Period After the Accession of Certain EFTA States to the European Union
samningur um bráðabirgðafyrirkomulag fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu [is]
Agreement Relating to Civil Air Transport, between Iceland and China
samningur um flutninga í almenningsflugi, milli Íslands og Kína [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um flutninga í lofti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ETS No. 112 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um flutning dæmdra manna [is]
SES nr. 112 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement on the Transfer of Corpses
samningur um flutning líka [is]
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche) [is]
title transfer financial collateral arrangement
samningur um framsal eignarréttar yfir fjárhagslegri tryggingu [is]
Agreement on Transfer of abandoned Assets and unpaid Wages of Mariners, between Iceland and France
samningur um framsöl á eftirlátnum fjármunum og ógoldnu kaupi sjómanna, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
samningur um leiðir til að banna og hindra ólögmætan innflutning, útflutning og yfirfærslu eignarhalds á menningarverðmætum [is]
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CLRTAP
LRTAP
LRTAP Convention
samningur um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Convention on a Common Transit Procedure
samningur um sameiginlegar umflutningsreglur [is]
technology transfer agreement
samningur um tækniyfirfærslu [is]
SEPA credit transfer
SCT
samræmdar millifærslur fjármuna [is]
combined transport
samsettir flutningar [is]
bundled rail-transport product
samsett járnbrautaþjónusta [is]
flight message transfer protocol
FMTP
samskiptareglur skeytasendinga vegna flugs [is]
flyvedataoverførselsprotokol [da]
protokoll för överföring av färdplansdata [sæ]
Flugnachrichten-Übertragungsprotokoll [de]
transnational cooperation
transnational co-operation
samstarf milli landa [is]
terms of transnationality
samstarf milli landa [is]
Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
samstarfsáætlun um vöktun og mat á loftmengunarefnum sem berast langar leiðir í Evrópu [is]
transborder cooperation
transborder co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
transboundary cooperation
transboundary co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
air and surface transportation combined
samtengdir flutningar í lofti og á jörðu niðri [is]
back-to-back transaction
samtengd viðskipti [is]
Federation of Transport Workers´ Unions in the European Union
FST
Samtök félaga flutningaverkamanna í Evrópusambandinu [is]
co-transformation
cotransformation
samummyndun [is]
adoption of a common transport policy
samþykkt sameiginlegrar stefnu í flutningamálum [is]
intermodal transport
inter-modal transport
samþættir flutningar [is]
intermodal door-to-door transport
samþættir flutningar að húsdyrum [is]
intermodal freight transport
inter-modal freight transport
samþættir vöruflutningar [is]
SAR transponder
SART
SAR-ratsjársvari [is]
radartransponder [da]
Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark
sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur [is]
transmitting magnetic heading device
segulstefnubúnaður með sendi [is]
vertically transmitted
sem berst milli kynslóða [is]
self-transmissible
sem breiðist sjálfkrafa út [is]
light transmitting
sem hleypir gegnum sig ljósi [is]
transmit in clear
senda ókótað [is]
transmission apparatus
sendibúnaður [is]
transmitting satellite earth station equipment
sendibúnaður gervihnattajarðstöðva [is]
transmit button
sendihnappur [is]
transmission
sending [is]
means of transmission
sendingaraðferð [is]
transmission date
sendingardagur [is]
transmitter
sendingarhluti [is]
transmission mechanism
sendingarkerfi [is]
transmissionsmekanisme [da]
transmission line
TLS
sendingarlína [is]
transmission medium
sendingarmiðill [is]
transmission of personal data
sending persónuupplýsinga [is]
transmission de données à caractère personnel [fr]
Übermittlung personenbezogener Daten [de]
transmission of information
sending upplýsinga [is]
transmission d´informations [fr]
Übemittlung von Informationen [de]
transmitter
sendir [is]
amateur radio transmitter
sendir fyrir fjarskiptaáhugamenn [is]
radio transmitter
sendir fyrir þráðlaus fjarskipti [is]
transmitter circuit
sendistraumrás [is]
transmission power level
sendistyrkur [is]
transmissionsstyrkeniveau [da]
sändareffektnivå [sæ]
Sendeleistung [de]
transmission apparatus for radio broadcasting and television
senditæki fyrir hljóðvarps- og sjónvarpsútsendingar [is]
transmission apparatus for radiotelegraphy
senditæki fyrir loftskeytasendingar [is]
transmission apparatus for radiotelephony
senditæki fyrir þráðlaus talfjarskipti [is]
transceiver
sendiviðtæki [is]
Inter-Agency Group of Governmental Experts on the Reverse Transfer of Technology
sérfræðingahópur stofnana Sameinuðu þjóðanna um flótta menntamanna frá þróunarlöndum [is]
sérfræðingahópur stofnana SÞ um flótta menntamanna frá þróunarlöndum [is]
Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods
sérfræðinganefnd um flutning hættulegra efna [is]
specialised transport service
specialized transport service
sérhæfð flutningaþjónusta [is]
bespoke package transaction
sérsniðin pakkaviðskipti [is]
individuelt tilpassede pakketransaktioner [da]
specialutformade pakettransaktioner [sæ]
individuell zugeschnittene Transaktionspakete [de]
Special Transit Scheme
sérstaka gegnumferðarkerfið [is]
specific transmission module
STM
sérstök sendieining [is]
SIC-17 Equity - Costs of an Equity Transaction
SIC-17
SIC-túlkun 17, eigið fé - kostnaður við viðskipti með eigin fé [is]
SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving in the Legal Form of a Lease
SIC 27
SIC-túlkun 27, mat á inntaki viðskipta þegar um leigusamning er að ræða í lagalegum skilningi [is]
SIC 30 Reporting Currency - Translation from Measurement Currency to Presentation Currency
SIC 30
SIC-túlkun 30, reikningsskilagjaldmiðill - umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil [is]
SIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
SIC 31
SIC-túlkun 31, reglulegar tekjur - vöruskipti í tengslum við auglýsingaþjónustu [is]
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates
SIC 3
SIC-túlkun 3, niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög [is]
sustainable transport planning
sjálfbært skipulag flutninga [is]
automatic transmission
automatic gear box
sjálfskipting [is]
automatisk transmission [da]
automatlåda [sæ]
automatic translation
sjálfvirkar þýðingar [is]
automatic powershifting transmission
sjálfvirk álagsgírskipting [is]
automatisk belastningsskiftetransmission [da]
automatisk powershifttransmission [sæ]
shipborne automatic transponder system
sjálfvirkt ratsjársvarkerfi um borð í skipum [is]
automatic transmitter identification system
ATIS
sjálfvirkt sendakennslakerfi [is]
marine, aviation and transport insurance
MAT
sjó-, flug- og farmtrygging [is]
sea transport
sjóflutningar [is]
flutningar á sjó [is]
maritime transport sector
sjóflutningar [is]
seaborne transport
sjóflutningar [is]
unit-load seaborne transport
sjóflutningar, gáma- eða ekjuflutningar [is]
maritime transport service
sjóflutningaþjónusta [is]
maritime transport services within a Member State
sjóflutningaþjónusta innan aðildarríkis [is]
maritime transport operator
sjóflutningsaðili [is]
transfrontier television
sjónvarp milli landa [is]
television transmission
sjónvarpssending [is]
television transmitter
sjónvarpssendir [is]
sexually-transmissible disease
STD
sjúkdómur sem smitast við kynmök [is]
medical transport service
sjúkraflutningar [is]
patient-transport service
sjúkraflutningaþjónusta [is]
non-emergency patient-transport service
sjúkraflutningaþjónusta, ekki neyðarþjónusta [is]
transient free acceleration
skammvinn hröðun [is]
transient overcurrent
skammvinnt yfirálag [is]
currency transaction tax
CTT
skattur á gjaldeyrisviðskipti [is]
taxe sur les transactions monétaires [fr]
Devisentransaktionssteuer [de]
deadline for data transmission
skilafrestur gagna [is]
spot ground-to-train transmission interface
skilflötur aflflutnings frá jörð í lest [is]
transnational exchange actions
skiptiaðgerðir milli landa [is]
transition altitude
skiptihæð [is]
transition level
skiptilag [is]
transit item
skiptiliður [is]
transit item [da]
post på väg [sæ]
compte de passage [fr]
point of transfer
skiptipunktur [is]
transitpunkt [da]
omstignings- eller omlastningsplats [sæ]
jolt-free transition
skipti sem eru laus við rykki [is]
transport planning
skipulag flutninga [is]
organisation of the transport market
organization of the transport market
skipulagning flutningsmarkaðarins [is]
Facilitated Transit Document
FTD
skjal til að greiða fyrir gegnumferð [is]
Facilitated Rail Transit Document
FRTD
skjal til að greiða fyrir gegnumferð með járnbrautum [is]
intelligent transport system
ITS
skynvætt flutningakerfi [is]
transaction reporting
skýrslugjöf um viðskipti [is]
transport accident
slys við flutning [is]
transistor
smári [is]
transmissible
smitandi [is]
transmissible gastroenteritis
TGE
smitandi maga- og garnabólga [is]
overførbar gastroenteritis, transmissibel gastroenteritis [da]
transmissible Gastroenteritis [de]
transmissible spongiform encephalopathy
TSE
smitandi svampheilakvilli [is]
prionsygdom, transmissibel spongiform encephalopati, TSE [da]
överförbar spongiform encefalopati, transmissibel spongiform encefalopati, TSE [sæ]
maladie à prions, encéphalopathie spongiforme transmissible, EST [fr]
Prionen-Erkrankung, Prion-Krankheiten, Prionen-Krankheiten, transmissible spongiforme Enzephalopathie, TSE [de]
transmissible agent
smitefni [is]
maternal transmission
smit frá móður til afkvæmis [is]
transmissibility
smithætta [is]
transmission
smitleið [is]
BSE transmission
smitleið kúariðu [is]
vertical transmission
smit milli kynslóða [is]
lóðrétt smit [is]
vertikal overførsel, vertikal transmission [da]
vertikal smitta, vertikal smittspridning, vertikal överföring, vertikal transmission [sæ]
transmission verticale [fr]
vertikale Ausbreitung, vertikale Übertragung, vertikale Transmission [de]
simple mail transfer protocol
SMTP
SMTP-samskiptareglur [is]
trans isomer
sniðhverfa [is]
smart, green and integrated transport
snjallflutningar, grænir flutningar og samþættir flutningar [is]
refuse-transport service
sorpflutningsþjónusta [is]
refuse transport
sorpflutningur [is]
transformer
spennubreytir [is]
transformer [da]
transformator [sæ]
voltage transformer
spennuspennir [is]
spændingstransformer [da]
rapid-phase transition explosion
sprenging við hraða ástandsbreytingu [is]
standardised transport notification message
standardized transport notification message
staðlað tilkynningaskeyti um flutninga [is]
uniform nomenclature of goods for transport statistics
NST
standard goods classification for transport statistics
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga [is]
NST [is]
standard goods classification for transport statistics, 2007
NST 2007
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga, 2007 [is]
NST 2007 [is]
standard goods classification for transport statistics -revised
NST/R
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga, endursk. útg. [is]
NST/R [is]
digital troposcatter-radio communications transmission equipment
stafrænn búnaður fyrir fjarskipti með tvístrun rafsegulbylgna í veðrahvolfinu [is]
digital transmission apparatus
stafrænn sendibúnaður [is]
transnational activity
starfsemi milli landa [is]
transponder code function
starfsemi ratsjársvarakóðaeiningar [is]
occupation of road passenger transport operator
starfsgrein aðila sem stunda farþegaflutninga á vegum [is]
occupation of road transport operator
starfsgrein flutningsaðila á vegum [is]
pole mounted transformer
pole-type transformer
pole-mounted transformer
stauraspennir [is]
mastetransformer, mastemonteret transformer [da]
stolptransformator [sæ]
transformateur sur poteau, transformateur monté sur poteau [fr]
Masttransformator, am Mast montierter Transformator [de]
transport policy
stefna í flutningamálum [is]
transfer policy
stefna í málum er varða flutning [is]
politique de transfert [fr]
Überstellungspolitik [de]
truck mixer
transit mixer
mixer-truck
steypubíll [is]
rotervogn, rotervogn-betonblander, betonkanon [da]
transportblandare, rotertransportbil [sæ]
variable transmission
variable speed transmission
variable-speed drive
stiglaus skipting [is]
variabelt gear, vekselgear [da]
växellåda, variator [sæ]
Wechselgetriebe, Schaltgetriebe, Regelgetriebe [de]
switchable luminous transmittance
stillanleg gegnhleypni ljóss [is]
Directorate-General for Mobility and Transport
DG Mobility and Transport
European Commission Directorate-General for Mobility and Transport
MOVE
stjórnarsvið samgöngu- og flutningamála [is]
stjórnarsvið samgöngu- og flutningamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Translation
DG Translation
European Commission Directorate-General for Translation
DGT
stjórnarsvið þýðinga [is]
stjórnarsvið þýðinga hjá framkvæmdastjórninni [is]
support activities for transportation
stoðstarfsemi fyrir flutninga [is]
auxiliary transport service
stoðþjónusta í tengslum við flutninga [is]
Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system
TARGET2
TARGET
stórgreiðslukerfi Seðlabanka Evrópu [is]
large transport aircraft
stórt flutningaloftfar [is]
coastal water transport
strandsiglingar [is]
current transducer
straumferjald [is]
commutator
rotary convertor
rotary converter
rotary transformer
straumvendir [is]
drejeomformer, kommutator, roterende omformer [da]
enankaromformare [sæ]
STS securitisation
simple, transparent and standardised securitisation
STS-verðbréfun [is]
einföld, gagnsæ og stöðluð verðbréfun [is]
STS-securitisering [da]
STS-Verbriefung [de]
supporting transport service
stuðningsþjónusta í tengslum við flutninga [is]
support service for railway transport
stuðningsþjónusta, tengd flutningum á járnbrautum [is]
support service for water transport
stuðningsþjónusta, tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum [is]
support service for road transport
stuðningsþjónusta, tengd flutningum á vegum [is]
support service for land transport
stuðningsþjónusta, tengd landflutningum [is]
transitional support
stuðningur vegna umbreytinga [is]
injectable transponder
injected transponder
stunguörmerki [is]
transpondeur injectable [fr]
Transmitter Power Control
TPC
stýring á sendiafli [is]
demand response transmission constraint management
demand side response transmission constraint management
DSR TCM
stýring flutningstakmarkana með notkunarsvörun [is]
efterspørgselsreaktion vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet [da]
efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar [sæ]
traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande [fr]
lastseitige Steuerung zum Engpassmanagement [de]
steering transmission
stýrisvél [is]
standardised data transmission procedure
standardized data transmission procedure
stöðluð regla um sendingu gagna [is]
stable transfection
stöðug innleiðsla [is]
stably transfected reporter gene construct
stöðugt innleidd vísigensmíð [is]
transposing sequence
stökkröð [is]
transposon
stökkull [is]
conducted transient
sveipur frá rafmagnsleiðslum [is]
air transport sector
svið flutninga í lofti [is]
field of transport
svið flutningastarfsemi [is]
field-effect transistor
FET
sviðshrifasmári [is]
metaloxidesemiconductor field-effect transistor
MOSFET
sviðshrifasmári með málmoxíðshálfleiðara [is]
transient mode
svipull prófunarþáttur [is]
transient test cycle
transient cycle
svipul prófunarlota [is]
transient operating conditions
svipul vinnsluskilyrði [is]
artificial transaction
sýndarviðskipti [is]
wash sale transaction
sýndarviðskipti [is]
sell buy back transaction
sölu- og endurkaupaviðskipti [is]
sälj- och återköpstransaktion [sæ]
sale and leaseback transaction
sölu- og endurleiguviðskipti [is]
sale transaction
söluviðskipti [is]
neurotransmitter
taugaboðefni [is]
transmission control protocol
TCP
TCP-samskiptareglur [is]
TCP-samskiptareglur (samskiptareglur fyrir sendingar) [is]
typology of transactions
tegundarflokkun viðskipta [is]
current transfer
tekjutilfærsla [is]
income transfer
tekjutilfærsla [is]
transverse electromagnetic mode
TEM
TEM-öldulag [is]
connection-oriented transport service
tengingarháð flutningsþjónusta [is]
connecting the Union transport infrastructure network to its neighbours
tenging flutninganeta Evrópusambandsins við net í nágrannalöndunum [is]
Testa
Trans-European Services for Telematics between Administrations
Testa [is]
samevrópsk fjarvirkniþjónusta milli stjórnsýslustofnana [is]
transfer licence
tilflutningsleyfi [is]
transfer
tilfærsla [is]
translocation
tilfærsla [is]
fuel transfer
tilfærsla eldneytis [is]
symplastic translocation
tilfærsla í sáldæðum [is]
symplastisk translokation [da]
symplastisk translokation [sæ]
symplastische Translokation [de]
apoplastic translocation
tilfærsla í viðaræðum [is]
apoplastisk translokation [da]
apoplastisk translokation [sæ]
apoplastische Translokation [de]
inter-household transfer
tilfærsla milli heimila [is]
transfer process
tilfærsluferli [is]
STOR
suspicious transaction and order report
tilkynning um grunsamleg viðskipti og fyrirmæli [is]
UN RTDG, Manual of Tests and Criteria
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous goods, Manual of Tests and Criteria
tilmæli SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir [is]
tilmæli SÞ um flutning á hættulegum farmi, handbók um prófanir og viðmiðanir [is]
UN RTDG
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
tilmæli SÞ um flutning á hættulegum farmi [is]
tilmæli SÞ [is]
requisite transport temperature
tilskilið flutningshitastig [is]
for transperitoneal dialysis
til skilunar gegnum kviðarhol [is]
til skiljunar gegnum kviðarhol [is]
Transport International Routier carnet
TIR carnet
TIR-skírteini [is]
vibration transmissibility
titringsleiðni [is]
Community transit procedure
tollferli vegna umflutnings innan Bandalagsins [is]
customs transit
tollmeðferð við umflutning [is]
trans-anethole
trans-anetól [is]
transesterification
trans-esterification
transestrun [is]
transesterun [is]
transferase
transferasi [is]
trans fatty acid
transfitusýra [is]
Transnistrian region
Transnístríusvæðið [is]
transpeptidase
transpeptíðasi [is]
trans-resveratrol
trans-resveratról [is]
transthyretin
transtýretín [is]
TR transfer note
TR-fylgibréf [is]
insurance service relating to transport
tryggingaþjónusta, tengd flutningum [is]
marine transport insurance service
tryggingaþjónusta, tengd flutningum á sjó [is]
aviation transport insurance service
tryggingaþjónusta, tengd flutningum í lofti [is]
double transit
tveir áfangar [is]
dual luminous transmittance
tvær stillingar fyrir gegnhleypni ljóss [is]
radio transmission apparatus with reception apparatus
tæki fyrir þráðlausa sendingu og móttöku [is]
blood-transfusion device
tæki til blóðinngjafar [is]
television transmission apparatus
tæki til sjónvarpssendinga [is]
technology transfer
tækniyfirfærsla [is]
computerised transit system
CTS
tölvuvædda umflutningskerfið [is]
electronic fund transfer
tölvuvædd greiðslumiðlun [is]
computerised image archiving and transmission system (FADO)
computerized image archiving and transmission system (FADO)
tölvuvætt myndvistunar- og myndflutningskerfi [is]
transformation
umbreyting [is]
transition
umbreyting [is]
transition facility
umbreytingaraðstoð [is]
transitional provision
umbreytingarákvæði [is]
date of transition
transition date
umbreytingardagsetning [is]
transition process
umbreytingarferli [is]
transitional period
transition period
umbreytingarfrestur [is]
transitional arrangement
umbreytingarfyrirkomulag [is]
transitional regime
umbreytingarfyrirkomulag [is]
transitional system
umbreytingarkerfi [is]
transformation point
umbreytingarmark [is]
transitional measure
umbreytingarráðstöfun [is]
transitional period
transition period
umbreytingartímabil [is]
rights of transit
umferðarréttindi [is]
transport artery
umferðaræð [is]
tranship
transship
umferma [is]
transhipment
transshipment
umferming [is]
transhipment facilities
transshipment facilities
umfermingaraðstaða [is]
transfer point
umfermingarstaður [is]
transhipment of consignment
transshipment of consignment
umferming sendingar [is]
transit procedure
umflutningsferli [is]
transit accompanying document
TAD
umflutningsfylgiskjal [is]
transit regime
umflutningsfyrirkomulag [is]
transit costs
umflutningskostnaður [is]
transit country
umflutningsland [is]
transit third country
umflutningsland sem er þriðja land [is]
transit section
umflutningsleið [is]
State of transit
transit State
umflutningsríki [is]
transit holding
umflutningsstaður [is]
transit declaration
umflutningstollskýrsla [is]
customs office of transit
office of transit
umflutningstollstöð [is]
umflutningsstöð [is]
transit commodity
umflutningsvara [is]
call transfer
umflutningsþjónusta [is]
transit
umflutningur [is]
gegnumflutningur [is]
transit of products
umflutningur afurða [is]
Community transit
umflutningur innan Bandalagsins [is]
transfer point
umhleðslustaður [is]
environmental impact in a transboundary context
umhverfisáhrif yfir landamæri [is]
environment-friendly forms of transport
umhverfisvænir flutningar [is]
environmentally sound transport structure
umhverfisvænt samgöngumannvirki [is]
clean air transport technology
umhverfisvæn tækni við flutninga í lofti [is]
ren lufttransportteknologi [da]
miljövänlig lufttransportteknik [sæ]
umweltfreundliche Luftverkehrstechnologie [de]
transformation
ummyndun [is]
product of transformation
transformation product
ummyndunarefni [is]
pathway of transformation
ummyndunarferli [is]
rate of transformation
ummyndunarhraði [is]
transformation reaction
ummyndunarhvarf [is]
transformation test
ummyndunarprófun [is]
transplanter
umplöntunarvél [is]
translation
umreikningur [is]
foreign currency translation
umreikningur úr einum gjaldmiðli í annan [is]
transcript
umrit [is]
transliterate
umrita [is]
transliteration
umritun [is]
transcription of the European Enforcement Order certificate
umritun af vottorði um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
transition
umskipti [is]
transition from work into retirement
umskipti frá vinnu til starfsloka [is]
transhipment
transshipment
umskipun [is]
transhipment site
transshipment site
umskipunarstaður [is]
information for transport management
upplýsingar fyrir stjórnendur flutninga [is]
transparency platform
upplýsingavettvangur [is]
gennemsigtighedsplatform [da]
informationsplattform [sæ]
plateforme de transparence [fr]
Transparenzplattform [de]
initial source of transmission
upptök flutnings [is]
unmatured forward transaction
útistandandi, framvirk viðskipti [is]
transmission
útsending [is]
transmission system
útsendingarkerfi [is]
transmission time
útsendingartími [is]
television broadcast transmission service
útsendingarþjónusta á sjónvarpsefni [is]
point to multipoint transmission
útsending frá einum stað til margra [is]
wide-screen transmission
útsending fyrir breiðskjái [is]
letterbox transmission
letter-box transmission
útsending með bréfalúgusniði [is]
transmission of audiovisual works
útsending mynd- og hljóðmiðlaverka [is]
voluntary ex ante transparency notice
valkvæð fyrirframtilkynning til að tryggja gagnsæi [is]
ruminal bolus
bolus
ruminal transponder
vambarstautur [is]
bolus ruminal [fr]
Bolus, Bolustransponder [de]
heat transfer medium
heat transfer agent
varmaberi [is]
heat transmission oil
varmaflutningsolía [is]
heat transfer coefficient
varmaflutningsstuðull [is]
heat-transfer station
varmaflutningsstöð [is]
heat transfer fluid
varmaflutningsvökvi [is]
convective heat transfer
varmastreymi [is]
transboundary water
vatn sem rennur yfir landamæri [is]
water transfer
vatnsflutningur [is]
betting transaction
veðmálaviðskipti [is]
transit visa
vegabréfsáritun til gegnumferðar [is]
visa de transit [fr]
Durchreisesichtvermerk [de]
airport transit visa
vegabréfsáritun til gegnumferðar um flughöfn [is]
multiple airport transit visa
vegabréfsáritun til margra gegnumferða um flughöfn [is]
transition barrier
vegrið [is]
overgangsautoværn [da]
barriär [sæ]
Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system
Vegvísir að einu samevrópsku flutningasvæði - í átt að samkeppnishæfu og auðlindanýtnu flutningakerfi [is]
transduction
veiruleiðsla [is]
transmitted viral infection
veirusmitun [is]
securities lending transaction
verðbréfalánveiting [is]
securities transaction
verðbréfaviðskipti [is]
værdipapirtransaktioner [da]
värdepapperstransaktioner [sæ]
Wertpapiergeschäfte [de]
transaction price
verð í viðskiptum [is]
ITS application
intelligent transport system application
verkbúnaður fyrir skynvædd flutningakerfi [is]
transnational mobility project
verkefni sem byggist á hreyfanleika milli landa [is]
security in the maritime transport sector
vernd á sviði sjóflutninga [is]
commercial transactions
verslunarviðskipti [is]
viðskipti [is]
transactions commerciales, opérations commerciales [fr]
Handelsverkehr, Handelsgeschäfte [de]
exceptional load transport motor vehicle
vélknúið ökutæki fyrir þungaflutninga [is]
motorkøretøj til særtransport [da]
motorfordon för transport av exceptionell last [sæ]
véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles [fr]
Kraftfahrzeug für Schwerlasttransporte [de]
goods road transport vehicle
vélknúið ökutæki til vöruflutninga á vegum [is]
EU Climate Transition Benchmarks
viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga [is]
European Union Transaction Log
EUTL
viðskiptadagbók Evrópusambandsins [is]
viðskiptadagbók ESB [is]
EU-transaktionsjournal [da]
EU:s transaktionsförteckning [sæ]
Journal des transactions de l´Union européenne [fr]
Transaktionsprotokoll der Europäischen Union [de]
date of the transaction
viðskiptadagur [is]
transaction costs
viðskiptakostnaður [is]
transaction value
viðskiptaverð [is]
transaction service
viðskiptaþjónusta [is]
transactions universe
viðskiptaþýði [is]
trading transactions
viðskipti [is]
transaction
viðskipti [is]
online transaction
viðskipti á Netinu [is]
elektronisk transaktion, kontantløs transaktion [da]
kontantlös transaktion [sæ]
transaction en ligne, transaction électronique [fr]
bargeldlose Transaktion [de]
domestic online transactions
viðskipti á Netinu innanlands [is]
cross-border online transaction
viðskipti á Netinu yfir landamæri [is]
intragroup transaction
IGT
intra-group transaction
viðskipti innan samstæðu [is]
foreign currency transaction
viðskipti í erlendum gjaldmiðli [is]
equity transaction
viðskipti með eigið fé [is]
treasury share transactions
viðskipti með eigin hluti [is]
group share transactions
viðskipti með hluti innan samstæðu [is]
transactions concluded at arm´s length
viðskipti milli ótengdra aðila [is]
downstream transaction
viðskipti niður á við [is]
arm´s length transaction
viðskipti ótengdra aðila [is]
non-cash transactions
viðskipti sem hafa ekki áhrif á handbært fé [is]
related party transaction
viðskipti tengdra aðila [is]
upstream transaction
viðskipti upp á við [is]
customer transactions
viðskipti viðskiptamanna [is]
functional transposing sequence
virk stökkröð [is]
reverse transcriptase polymerase chain reaction
RT-PCR
víxlritakjarnsýrumögnun [is]
real-time reverse transcription polymerase chain reaction
real-time reverse transcription PCR
quantitative real-time RT-PCR
qRT-PCR
víxlritakjarnsýrumögnun á rauntíma [is]
animal transport attestation
vottorð vegna flutninga á dýrum [is]
liquid filled transformer
vökvafylltur spennubreytir [is]
hydraulic energy transmission
vökvaknúin aflyfirfærsla [is]
hydraulisk energitransmission [da]
hydraulic steering transmission
vökvaknúin stýrisvél [is]
hydraulic transmission
vökvaskipting [is]
liquid-immersed transformer
vökvaspennir [is]
væsketransformer [da]
vätskeisolerad transformator [sæ]
transformateur immergé dans un liquide [fr]
flüssigkeitsgefüllter Transformator [de]
liquid dielelectric transformer
vökvatorleiðispennubreytir [is]
transform
transformation
vörpun [is]
transformation service
vörpunarþjónusta [is]
freight transport system
vöruflutningakerfi [is]
freight transport agency service
vöruflutningamiðlun [is]
goods transport
vöruflutningar [is]
freight transport
transport of freight
vöruflutningar [is]
land freight transport service
vöruflutningar á landi [is]
transport by water of freight
vöruflutningar á sjó og vatnaleiðum [is]
inland freight water transport
vöruflutningar á skipgengum vatnaleiðum [is]
road freight transport
freight transport by road
vöruflutningar á vegum [is]
commercial road transport
vöruflutningar á vegum [is]
transport routier [fr]
Strassengüterverkehr [de]
national goods transport
vöruflutningar innanlands [is]
railway transport of containerised freight
railway transport of containerized freight
vöruflutningar í gámum með járnbrautarlestum [is]
freight transport by railways
vöruflutningar með járnbrautarlestum [is]
freight rail transport
rail freight-transport
vöruflutningar með járnbrautum [is]
non-scheduled air freight transport service
vöruflutningar með leigu- og þjónustuflugi [is]
international transport of goods
vöruflutningar milli landa [is]
freight air transport
vöruflutningur með flugi [is]
goods in transit
vörur í flutningi [is]
goods in transit
vörur í umflutningi [is]
barter transaction
vöruskipti [is]
transfer to an issue
yfirfæra á nafn niðja [is]
transfer genetic material
yfirfæra erfðaefni [is]
transfer by succession
yfirfæra til síðari rétthafa [is]
transferred asset
yfirfærð eign [is]
transfer
yfirfærsla [is]
translation
yfirfærsla [is]
transmission
yfirfærsla [is]
transferability
yfirfærsla [is]
bank transfer
yfirfærsla [is]
transfer of annual emission allocations
yfirfærsla á árlegum losunarúthlutunum [is]
overførsel af årlige emissionstildelinger [da]
överlåtelse av årliga utsläppstilldelningar [sæ]
transfert de quotas annuels démissions [fr]
Übertragung von jährlichen Emissionszuweisungen [de]
risk transfer
yfirfærsla áhættu [is]
transfer of ownership
yfirfærsla eignarhalds [is]
transfer of ownership
yfirfærsla eignarréttar [is]
intergenerational transmission of poverty
yfirfærsla fátæktar milli kynslóða [is]
transfer in kind
yfirfærsla í fríðu [is]
transfer of results
yfirfærsla niðurstaðna [is]
cash transfer
yfirfærsla peninga [is]
transfer that qualifies for derecognition
yfirfærsla sem uppfyllir skilyrði um afskráningu [is]
transfer of flights
yfirfærsla upplýsinga um flug [is]
transmission device
yfirfærslubúnaður [is]
transmittal fee
yfirfærslugjald [is]
transmission ratio
yfirfærsluhlutfall [is]
transfer facilities
yfirfærslureglur [is]
transfer switching equipment
yfirfærslurofbúnaður [is]
transmission efficiency
yfirfærsluskilvirkni [is]
transfer factor
yfirfærslustuðull [is]
Contracting Party of transit
transit Contracting Party
yfirráðasvæði samningsaðila sem farið er í gegnum [is]
Partie Contractante de transit [fr]
Durchreisestaat [de]
current transactions
yfirstandandi viðskipti [is]
transmitting authority
yfirvald sem annast sendingu [is]
Senior Translator
yfirþýðandi [is]
short-range transport
shortrange transport
það að berast stutta vegalengd [is]
non-transferability
það að framsal er ekki heimilt [is]
transposition into national laws
transposition into national law
það að leiða í landslög [is]
transposal into national laws
transposal into national law
það að leiða í landslög [is]
transposability
það að unnt sé að lögleiða e-ð [is]
flanking transmission of impact noise
það hvernig högghljóð berast frá hlið [is]
service provided by transplant organ banks
þjónusta líffærabanka [is]
financial transaction processing service
þjónusta, tengd úrvinnslu við millifærslu fjármuna [is]
money transmission service
þjónusta við millifærslu peninga [is]
transfrontier services
þjónusta yfir landamæri [is]
service activities incidental to air transportation
þjónustustarfsemi, tengd flutningi með flugi [is]
service activities incidental to land transportation
þjónustustarfsemi, tengd flutningum á landi [is]
service activities incidental to water transportation
þjónustustarfsemi, tengd flutningum á sjó og vatni [is]
radio transmission
þráðlaus sending [is]
radiotransmission [da]
cleaning service of transport equipment
þrif á flutningatækjum [is]
development of transport networks
þróun flutningsneta [is]
development of transaction processing
þróun færslufremdar [is]
differential pressure transducer
DPT
þrýstingsmunarboðbreytir [is]
differentialtryktransducer [da]
differentialtryckgivare, DPT [sæ]
pressure transducer
þrýstiskynjari [is]
exceptional load transport
þungaflutningar [is]
dry-type transformer
þurrspennir [is]
tørtransformer tørisoleret transformer [da]
torrisolerad transformator [sæ]
transformateur de type sec [fr]
Trockentransformator [de]
transversal objective
þverlægt markmið [is]
transverse dimension
þvermál [is]
transversal plane
þverplan [is]
lodrett tværplan [da]
transverse level
cross level
þverplan [is]
horisontalakselibelle [da]
tvärlibell, alidadlibell [sæ]
transverse plane
þverplan [is]
tværplan [da]
transverse instrumentation platform
þverplata undir tækjabúnað [is]
tværgående instrumentplatform [da]
transverse bulkhead
þverskilrúm [is]
in the transverse direction
þverskips [is]
transversal cut
þverskurður [is]
transverse section
þversneið [is]
cross-section
cross section
transversal section
þversnið [is]
tværsnit [da]
Querschnitt [de]
transverse tensile test
þverspennuprófun [is]
transverse orientation
þverstilling [is]
indstilling i tværretningen [da]
transverse process
þvertindur [is]
þvertindur hryggjarliðar [is]
forced transaction
þvinguð viðskipti [is]
translation
þýðing [is]
Translation Centre for the Bodies of the European Union
CdT
Þýðingamiðstöð fyrir stofnanir Evrópusambandsins [is]
translation memory
þýðingarminni [is]
translation activities
þýðingarþjónusta [is]
translation service
þýðingaþjónusta [is]
prisoner-transport vehicle
ökutæki til flutninga á föngum [is]
road transport vehicle
ökutæki til flutninga á vegum [is]
køretøj til vejtransport [da]
patient-transport vehicle
ökutæki til sjúkraflutninga [is]
goods-transport vehicle
ökutæki til vöruflutninga [is]
transport vehicle
ökutæki til vöruflutninga [is]
road vehicle for the transport of goods
ökutæki til vöruflutninga á vegum [is]
Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations
sTESTA
örugg, samevrópsk fjarvirkniþjónusta milli stjórnsýslustofnana [is]
transport safety
öryggi í flutningum [is]
transmission and signalling line security equipment
öryggisbúnaður á útsendingar- og merkjalínu [is]
secure transport
öryggisflutningar [is]
security transport service
öryggisflutningar [is]

1202 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira