Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "slug"

aðferðafræði við hagskýrslugerð
statistical methodology [en]
aðferð við skýrslugjöf
reporting method [en]
afgreiðslugeymsla
bonded warehouse [en]
áhrif m.t.t. hagskýrslugerðar
statistical implications [en]
bókun 30 um sérstök ákvæði varðandi skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar
Protocol 30 on specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics [en]
brennslugas
fuel gas [en]
brennslugaskerfi
fuel-gas system [en]
endurbætur vegna framleiðslugalla
vehicle recall work [en]
evrópsk ráðgjafarnefnd um hagskýrslugerð á sviði efnahags- og félagsmála
European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres [en]
formsatriði við skýrslugjöf
reporting formalities [en]
framleiðslugagnagrunnur
production database [en]
framleiðslugeiri
production sector [en]
framleiðslugeiri landbúnaðarafurða
agri-food production sector [en]
framleiðslugeta
productive capacity [en]
capacité productive [fr]
Produktionskapazität [de]
framleiðslugeta
production potential [en]
framleiðslugeta
generating capacity [en]
framleiðslugeta
production capacity [en]
capacité de production [fr]
Produktionskapazität [de]
framleiðslugeta á sviði hljóð- og myndmiðlaefnis
audiovisual production capacity [en]
audio-visual production capacity [en]
frumframleiðslugeiri
primary sector [en]
primærsektor, primær sektor [da]
primär sektor [sæ]
secteur primaire [fr]
Primärsektor, erster Wirtschaftsbereich [de]
færslugögn
transaction-data [en]
transaction data [en]
geymslugámur
storage container [en]
greiðslugerningur
payment instrument [en]
greiðslugeta
solvency [en]
greiðslugeta
debt service ability [en]
solvens [da]
greiðslugrunnur
cash basis [en]
grundvallarreglur um opinbera hagskýrslugerð
fundamental principles of official statistics [en]
hagskýrslugagnamiðill
statistical data medium [en]
hagskýrslugerð
production of statistics [en]
Hagskýrslugerð
Statistics [en]
hagskýrslugerðarferli
statistical production process [en]
hagskýrslugerð Hagstofu Evrópubandalaganna
hagskýrslugerð Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat output [en]
hagskýrslugögn
statistical instruments [en]
hagskýrslugögn
statistical data [en]
heildarvinnslugeta
total capacity [en]
heimildir fyrir hagskýrslugerð
statistical sources [en]
hleðslugeta
load capacity [en]
kennslugögn
teaching aid [en]
kerfisbundin hagskýrslugerð Bandalagsins
systematic production of Community statistics [en]
krafa um skýrslugjöf
skýrslugjafarkrafa
reporting requirement [en]
kvöð um skýrslugjöf
reporting obligation [en]
leiðslugas
pipeline gas [en]
rørledningsgas [da]
ledningsgas [sæ]
gaz de conduite [fr]
Leitungsgas [de]
með tilliti til framleiðslugetu
in relation to production capacity [en]
meginreglur um evrópska hagskýrslugerð
European Statistics Code of Practice [en]
munnleg skýrslugjöf
oral hearing [en]
peningastofnanir á lista yfir peningastofnanir vegna hagskýrslugerðar
MFIs included in the list of MFIs for statistical purposes [en]
rafrænt skýrslugjafartæki
electronic reporting tool [en]
rammaáætlun um hagskýrslugerð
statistical framework programme [en]
sameiginlegi skýrslugjafarramminn
COREP [en]
Common Reporting Framework [en]
samræmd viðmótseining fyrir skýrslugjöf
harmonised reporting interface module [en]
samstarf um hagskýrslugerð
statistical cooperation activities [en]
statistical co-operation activities [en]
samvinnuáætlun Evrópu og Miðjarðarhafslanda um hagskýrslugerð
Euro-Mediterranean Programme of Statistical Cooperation [en]
MEDSTAT [en]
sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna um pyndingar og aðra grimmilega, ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
UN Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [en]
skýrslugefandi mótaðili
reporting counterparty [en]
skýrslugjafaraðildarríki
rapporteur Member State [en]
Member State rapporteur [en]
skýrslugjafarár
reporting year [en]
skýrslugjafaráætlun
reporting scheme [en]
skýrslugjafarferli
reporting cycle [en]
skýrslugjafarflugvöllur
reporting airport [en]
skýrslugjafarfulltrúi
hearing officer [en]
skýrslugjafarfyrirmæli
reporting instructions [en]
skýrslugjafarkerfi
reporting scheme [en]
skýrslugjafarland
reporting country [en]
skýrslugjafarskylda
reporting commitment [en]
skýrslugjafarskylda
obligation to report [en]
skýrslugjafarskylda
reporting obligation [en]
skýrslugjafarstofnun
reporting institution [en]
indberettende institut [da]
établissement déclarant [fr]
berichtende Institution, meldendes Institut [de]
skýrslugjafarþýði
reporting population [en]
skýrslugjafi
reporting agent [en]
rapporteringsenhed [da]
uppgiftslämnare [sæ]
agent déclarant [fr]
Berichtsplichtiger [de]
skýrslugjafi
rapporteur [en]
skýrslugjöf
hearing [en]
skýrslugjöf
reporting [en]
skýrslugjöf um framleiðslu
production reporting [en]
skýrslugjöf um viðskipti
transaction reporting [en]
starfrækslugjaldmiðill
functional currency [en]
stjórnsýslugerningur
administrative instrument [en]
stjórnsýslugögn
administrative data [en]
svið hagskýrslugerðar
area of statistical work [en]
tilföng til hagskýrslugerðar
statistical resources [en]
umsýslugjald
administrative fee [en]
úrvinnslugeiri
secondary sector [en]
sekundær sektor, sekundær erhverv [da]
sekundär sektor, tillverkningsindustri [sæ]
secteur secondaire [fr]
Sekundärsektor, sekundärer Sektor, zweiter Wirtschaftsbereich [de]
varðveislugildi
conservation value [en]
vegna hagskýrslugerðar
for statistical purposes [en]
viðurkennt skýrslugjafarkerfi
approved reporting mechanism [en]
ARM [en]
vinnslugeta
computing capacity [en]
computing power [en]
processing power [en]
vinnslugeta bútans
Butane Working Capacity [en]
BWC [en]
vínframleiðslugeta
wine-production potential [en]
vörugeymslugjald
warehousing charge [en]
yfirfærslugjald
transmittal fee [en]
þenslugreinir
expansion analyser [en]
expansion analyzer [en]
þjálfun í hagskýrslugerð
statistical training [en]

90 niðurstöður fundust.