Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ri"

3T3-NRU-ljóseiturhrifaprófun
3T3 NRU phototoxicity test [en]
3T3 NRU PT [en]
3T3 Neutral Red Uptake Phototoxicity Assay [en]
3T3 NRU-fototoksicitetstest [da]
essai de phototoxicité 3T3 [fr]
3T3-NRU-Fototoxizitätstest [de]
aborri
redfin perch [en]
European perch [en]
perch [en]
common perch [en]
almindelig aborre [da]
Perca fluviatilis [la]
adenínháð stökkbrigði
adenine-requiring mutant [en]
adenine requiring mutant [en]
adeninafhængige mutant [da]
adeninabhängiger Mutant [de]
aðalbókasafn
aðalbókasafn framkvæmdastjórnarinnar
Central Library [en]
Central Library of the European Commission [en]
aðaldrifás
parent axle [en]
aðalframkvæmdastjóri
Director-General [en]
Director General [en]
aðalframkvæmdastjóri
Secretary General [en]
Secretary-General [en]
SG [en]
generalsekretæren [da]
generalsekreteraren [sæ]
secrétaire général, SG [fr]
Generalsekretär [de]
aðalframkvæmdastjóri
Executive Secretary General [en]
Executive Secretary-General [en]
aðalframkvæmdastjóri Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
Director-General of UNESCO [en]
Director General of UNESCO [en]
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna
Secretary-General of the Council of the European Communities [en]
Secretary General of the Council of the European Communities [en]
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópusambandsins
Secretary General of the Council of the European Union [en]
Secretary-General of the Council of the European Union [en]
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna
Secretary General of the United Nations [en]
Secretary-General of the United Nations [en]
aðalfyrirtæki
group head [en]
aðalfyrirvinna
main breadwinner [en]
aðalmiðlari
primary dealer [en]
aðalnæringarefni
primary nutrient [en]
primary macro-nutrient [en]
primært næringsstof [da]
primärt näringsämne [sæ]
élément fertilisant primaire [fr]
primärer Nährstoff [de]
aðalráð Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
WTO General Council [en]
World Trade Organization General Council [en]
WTO´s Almindelige Råd [da]
WTO:s allmänna råd [sæ]
Conseil général de l´OMC [fr]
Allgemeiner Rat der WTO [de]
aðalritari félagsmála
Principal Secretary, Social Affairs [en]
aðalræðisskrifstofa
consulate general [en]
aðalskrifstofa
head office [en]
hjemsted, hovedsæde, hovedkontor [da]
säte, huvudkontor [sæ]
siège, siège social [fr]
Sitz, Gesellschaftssitz [de]
aðalskrifstofa
General Secretariat [en]
aðalskrifstofa
central office [en]
aðalskrifstofa Alþjóðasambands sakamálalögreglunnar í hverju landi
national central bureau of the International Criminal Police Organisation [en]
bureau central national de l´Organisation Internationale de Police Criminelle [fr]
nationales Zentralbüro der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation [de]
aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga
Central Office for International Rail Transportation [en]
OCTI [en]
aðalskrifstofa í baráttunni gegn fölsun evrunnar
Central Office for combating euro counterfeiting [en]
aðalskrifstofa orkusáttmálans
Energy Charter Secretariat [en]
aðalskrifstofa ráðs Evrópusambandsins
General Secretariat of the Council of the European Union [en]
GSC [en]
aðalskuldari
principal debtor [en]
principal [en]
hovedskyldner [da]
débiteur principal [fr]
Hauptschuldner [de]
aðalstýri
primary flight controls [en]
aðalstýrisbúnaður
main steering gear [en]
aðaltengigrind
main distribution frame [en]
MDF [en]
aðferðafræðileg skýring
methodological note [en]
aðferðarlýsing fyrir vefjaprófanir
tissue test protocol [en]
aðferð fyrir stöðugt særými
constant displacement method [en]
aðferð til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa
acute toxic class method [en]
ATC method [en]
aðflugsferill
approach trajectory [en]
indflyvningsvej [da]
inflygningsbana [sæ]
trajectoire d´approche [fr]
Anflugweg [de]
að frátalinni þeirri skuldbindingu
apart from the obligation [en]
aðgangseyrir
entrance fee [en]
aðgangseyrir
admission charge [en]
aðgangsstaður talsímaþjónustu fyrir almenning
public voice telephony access point [en]
aðgangsstýrikerfi
access control system [en]
aðgangur að aðstöðu á staðnum á borð við sundlaug, gufubað, heilsulind eða líkamsræktarsal sem er innifalin fyrir hótelgesti
access to on-site facilities such as a swimming pool, sauna, spa or gym included for hotel guests [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um jöfn tækifæri fyrir konur og karla
Community Action Programme on Equal Opportunites for Men and Women [en]
aðgerðaáætlun um jöfn tækifæri karla og kvenna
action programme on equal opportunities for men and women [en]
aðgerðir til að fyrirbyggja átök
conflict prevention tasks [en]
aðgreint fyrirkomulag
ring-fenced arrangement [en]
aðhald fyrir dýr
animal enclosure [en]
aðhaldsbúnaður fyrir börn
child restraint system [en]
child restraint [en]
CRS [en]
aðhæfður stýribúnaður
adaptive controller [en]
aðilar í flugrekstri
airline industry [en]
aðilar vinnumarkaðarins
management and labour [en]
aðilar vinnumarkaðarins
social partners [en]
aðilar vinnumarkaðarins á vettvangi Sambandsins
Union-level social partners [en]
aðilaskipti að atvinnurekstri
transfer of businesses [en]
aðilaskipti að fyrirtækjum
transfer of undertakings [en]
aðildarríki þar sem skuldari er með lögheimili
Member State of the debtor´s domicile [en]
aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
International Monetary Fund member [en]
IMF member [en]
membre du FMI, membre du Fonds monétaire international [fr]
Mitglied des Internationalen Währungsfonds, IWF-Mitglied, IWF-Mitgliedsstaat [de]
aðili í flugtengdri starfsemi
aviation undertaking [en]
aðili sem er ábyrgur fyrir greiðslu virðisaukaskatts
person liable for payment of VAT [en]
aðili sem er þar til bær til að gefa út vegabréfsáritun
visa-issuing authority [en]
instance chargée de la délivrance des visas [fr]
für die Sichtvermerkserteilung zuständige Instanz [de]
aðili sem gerir samning um loftflutninga
air carriage contractor [en]
aðili sem heyrir undir opinberan rétt
body governed by public law [en]
aðlögun að breytingu á vinnu og samfélagi: ný áætlun Bandalagsins um öryggi og heilbrigði 2002-2006
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on safety and health 2002-2006 [en]
aðlögun ríkisborgara þriðju landa
integration of third-country nationals [en]
integration af tredjelandsstatsborgere [da]
intégration des ressortissants de pays tiers [fr]
Integration von Drittstaatsangehörigen [de]
rir fjármagnsgerningar
other capital instruments [en]
rir fjármálamilliliðir
other financial intermediaries [en]
OFIs [en]
rir gerningar en hlutabréfagerningar
non-equity instruments [en]
rir greiðslumiðlar en reiðufé
non-cash means of payment [en]
rir háttsettir yfirmenn
Other Senior Managers [en]
rir óreglubundnir flutningar
residual occasional services [en]
rir varasjóðir
other reserves [en]
aðsetursland móðurfyrirtækis
country of residence of parent enterprise [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri
assistant executive head [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri alþjóðamála
Deputy Secretary General for Political Affairs [en]
Deputy Secretary-General for Political Affairs [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri ráðsins
Deputy Secretary-General of the Council [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri stofnanasamstarfs
Deputy Secretary General for Inter-institutional Affairs [en]
Deputy Secretary-General for Inter-institutional Affairs [en]
aðstoðarkennari
teaching assistant [en]
aðstoðarvélstjóri
assistant engineer officer [en]
aðstoð til björgunar fyrirtækjum
aid for rescuing firms [en]
að tillögu framkvæmdastjórnarinnar
on a proposal from the Commission [en]
afbrigði
anomaly [en]
anomalies [en]
afbrigði
modification [en]
afbrigði
variant [en]
afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómsins
variant Creutzfeldt-Jakob disease [en]
vCJD [en]
afbrigði flugvélar
variant of an aeroplane [en]
afbrigðilegar niðurstöður
aberrant results [en]
afbrigðileg dánartíðni
abnormal mortality [en]
excess mortality [en]
excessive mortality [en]
overdødelighed, abnorm dødelighed [da]
överdödlighet, onormal dödlighet [sæ]
afbrigðileg frumugerð
aberrant cell type [en]
afbrigðileg kúariða
atypical BSE [en]
atypisk BSE [da]
atypisk BSE [sæ]
ESB atypique [fr]
atypische BSE [de]
afbrigðileg riðuveiki
atypical scrapie [en]
afbrigðilegt atferli
bizarre behaviour [en]
afbrigðilegt horf
abnormal attitude [en]
afbrigðilegt riðuveikitilvik
atypical scrapie case [en]
afbrigðilegur
aberrant [en]
afbrigðileiki
abnormality [en]
abnormalities [en]
anomaly [en]
anomali, abnormitet [da]
Anomalie [de]
afbrigðileiki í hjartalokum
cardiac valvular abnormalities [en]
afbrigðileiki í miðtaugakerfi
abnormalities of the CNS [en]
afbrigðileiki í ytri gerð
ytri afbrigðileiki
external abnormality [en]
external abnormalities [en]
afbrotastarfsemi sem nær yfir landamæri
cross-border organised crime [en]
cross-border organized crime [en]
afbrot sem ná yfir landamæri
cross-border crime [en]
afdrif efnis
fate of the substance [en]
afdrif í umhverfinu
fate in the environment [en]
afdrif virka efnisins
fate of the active substance [en]
afgangsuppdrift
residual buoyancy [en]
afgreiðslufyrirtæki
handling company [en]
afgreiðsluhættir sendiskrifstofa sem fara með ræðismál
handling practices at local consular missions [en]
afgreiðsluskrifstofa
dispatch office [en]
af heilbrigðisástæðum
for health reasons [en]
afhendingarfyrirtæki
supply undertaking [en]
afhendingarreikningur fyrir uppboðnar losunarheimildir
auction delivery account [en]
auktionsleveringskonto [da]
mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter [sæ]
Lieferkonto für versteigerte Zertifikate [de]
afhendingarstaður fyrir hitun og kælingu
heating and cooling supply point [en]
varme- og køleforsyningspunkt [da]
leveranspunkt för värme och kyla [sæ]
point d´approvisionnement en chauffage et refroidissement [fr]
Wärme- und Kälteversorgungspunkt [de]
afhendingartryggingareikningur fyrir uppboðnar losunarheimildir
Auction Collateral Delivery Account [en]
afkoma af rekstri starfsþáttar
segment result [en]
afleiðsla viðtekinna váhrifa
derivation of the acceptable exposure level [en]
afleysingafyrirtæki
temporary employment undertaking [en]
aflferill við fullt álag
full load power curve [en]
aflmælistafla fyrir ETC-prófun
European Transient Cycle dynamometer schedule [en]
ETC dynamometer schedule [en]
aflrofi fyrir loftlínur
overhead circuit breaker [en]
aflstöð á jörðu niðri
ground power unit [en]
GPU [en]
GPU [da]
GPU [sæ]
groupe auxiliaire au sol, groupe de batterie de parc [fr]
Boden-Batteriesatz, Bodenhilfsaggregat [de]
aflvél stýrisbúnaðar
steering gear power unit [en]
afmarkað vottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli
Partial European Enforcement Order certificate [en]
afmarkari
delimiter [en]
afmótari
demodulator [en]
afoxari MTT
MTT reducer [en]
afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð
deNOX system [en]
deNOx aftertreatment system [en]
deNOx-system [da]
deNOx-system [sæ]
afrakstur af rekstri loftfara
revenues from the operation of aircraft [en]
afriðill
thyristor [en]
afriðill
rectifier [en]
afriðilsstýring
thyristor control [en]
afriðunartap
rectification loss [en]
afrit
copy [en]
kopi [da]
kopia [sæ]
copie [fr]
Kopie, Abschrift [de]
afrit á fisju
microfiche copy [en]
afritun
reproduction [en]
afritunarbúnaður
copying equipment [en]
afritunarpappír
tracing paper [en]
afritunarpappír
copy paper [en]
afritunarpappír
copying paper [en]
afritunarverkfæri
copy tool [en]
afritunarvélar
reprographic machinery [en]
afritunarvörur
reprographic supplies [en]
afritunarþjónusta
duplicating service [en]
afritunarþjónusta
reprographic service [en]
afritun á bláörk
diazoprinting reprography [en]
afritun gagna á örfilmur
microfilming service [en]
afruglari
decoder [en]
afskorin blóm
cut flowers [en]
afskrifa
amortise [en]
amortize [en]
afskrifa
write off [en]
write-off [en]
afskrifaðar skuldir
debt write-off [en]
afskrifað kostnaðarverð
amortised cost [en]
amortized cost [en]
afskrifaður
amortised [en]
amortized [en]
afskrifanleg eign
amortisable asset [en]
amortizable [en]
afskrifanleg eign
depreciable asset [en]
afskrifanleg fjárhæð
depreciable amount [en]
afskrifanlegur
amortisable [en]
amortizable [en]
afskrifanlegur
depreciable [en]
afskrift
charge-off [en]
charge off [en]
afskrift
amortisation [en]
amortization [en]
afskriftaaðferð
amortisation method [en]
amortization method [en]
afskriftaferli
amortisation process [en]
amortization process [en]
afskriftareglur
depreciation arrangements [en]
afskriftareikningur
provision for loss [en]
afskriftatímabil
amortisation period [en]
amortization period [en]
afskriftir
depreciation [en]
afsýring
deacidification [en]
de-acidification [en]
deacidifying [en]
afsyring [da]
avsyrning [sæ]
désacidification [fr]
Entsäuerung [de]
afsýringaraðgerð
deacidification operation [en]
de-acidification operation [en]
aftari miðsæti
centre rear seating position [en]
af tilhlýðilegri kostgæfni
with due diligence [en]
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin
withdrawal of the European Enforcement Order certificate [en]
afturköllun fyrirvara
withdrawal of reservation [en]
återtagande av reservationer [sæ]
retrait des réserves [fr]
afturverkunargildi fyrir snúningsvægi
torque feedback value [en]
afvopnunarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarskrifstofa SÞ
United Nations Office for Disarmament Affairs [en]
UN Office for Disarmament Affairs [en]
UNODA [en]
af þeirri gerð sem samningurinn fjallar um
within the contract programme [en]
agnasía fyrir köfnunarefnisoxíð
deNOx particulate filter [en]
agnateljari
PNC [en]
particle number counter [en]
akkerislægi
anchoring area [en]
akkerislægi
anchorage [en]
akkerisþjónusta
anchor handling service [en]
akreinavari
lane departure warning system [en]
LDWS [en]
akridínappelsínugulur
acridine orange [en]
albrynvarið reiðufjárflutningaökutæki
fully-armoured CIT vehicle [en]
aldrifsökutæki
all-wheel drive vehicle [en]
alexandríusmári
Egyptian clover [en]
egyptisk kløver, ægyptisk kløver [da]
alexandrinerklöver [sæ]
trèfle d´Alexandrie [fr]
Alexandriner Klee [de]
Trifolium alexandrinum L [la]
alfa-betateljari
alpha beta counter [en]
alfateljari
alpha counter [en]
alfræðirit
encyclopaedia [en]
encyclopedia [en]
algeislari
full radiator [en]
algengt verkfæri
commonly available tool [en]
algreiðslufyrirkomulag
take-or-pay arrangement [en]
take or pay arrangement [en]
alheimsfyrirkomulag samræmisprófana og vottunar raffanga
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment [en]
IECEE [en]
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment and Components [en]
alhliða plöntunæring í réttum hlutföllum
balanced plant nutrition [en]
alkýlfosfatestri
alkýlfosfatester
alkyl phosphate ester [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia [en]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda [en]
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar
Secretariat-General [en]
Secretariat-General of the European Commission [en]
SG [en]
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
International Labour Conference of the International Labour Organization [en]
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa SÞ
Department for General Assembly Affairs and Conference Services [en]
almannatryggingaskrifstofa fyrir umdæmin handan hafsins
Overseas Social Insurance Office [en]
almenn, altæk eiturhrif
general systemic toxicity [en]
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbrigðis starfsmanna
general principles relating to the protection of the safety and health of workers [en]
almenn atriði
general considerations [en]
almenn atriði
general aspects [en]
almenna þingið fyrir mál og vog
General Conference on Weights and Measures [en]
CGPM [en]
Conference générale des poids et mesures [fr]
almenn forskrift
generic specification [en]
almenningsveitufyrirtæki
public utility company [en]
almennir flutningar með loftfari
public carriage by aircraft [en]
almenn skilyrði fyrir félagaflugskiptum
general terms and conditions for interlining [en]
almenn skrifstofa þingsins
Secretariat of the Assembly [en]
almennt heilbrigðisástand
general health situation [en]
almennt lántökufyrirkomulag
general arrangements to borrow [en]
GAB [en]
almennt net fyrir fjarhitun
public network for district heating [en]
almennt skilyrði fyrir samþykki
general condition of acceptance [en]
almennt skipurit fyrirtækis
general company organigram [en]
almennur aðgangur að skjölum framkvæmdastjórnarinnnar
public access to Commission documents [en]
almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera
general personnel service for the government [en]
almenn örorka að tveimur þriðju
two-thirds general invalidity [en]
altryggingaþjónusta fyrir verktaka
contractor´s all-risk insurance service [en]
altæk áhrif
systemic effect [en]
altæk eiturhrif
systemic toxicity [en]
alvarlegt áhættusvæði
svæði með mikilli heilbrigðisáhættu
high health-risk area [en]
high health risk area [en]
højrisikoområde [da]
zone à haut risque sanitaire, périmètre à risque sanitaire élevé [fr]
Gefahrenzone, Gefahrenzone mit hohem Gesundheitsrisiko [de]
alvarleiki áhrifa
severity of impact [en]
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin
International Office of Epizootics [en]
International Office of Epizootic Diseases [en]
OIE [en]
World Organisation for Animal Health [en]
Det Internationale Kontor for Epizootier, Verdensorganisationen for Dyresundhed [da]
Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, Världsorganisationen för djurhälsa [sæ]
Office international des épizooties, OIE, Organisation mondiale de la santé animale [fr]
Internationales Tierseuchenamt, Weltorganisation für Tiergesundheit [de]
alþjóðafjarskiptasamningurinn (Nairobi)
International Telecommunications Convention (Nairobi) [en]
alþjóðafjármálageirinn
sphere of international finance [en]
Alþjóðagerðardómurinn í Haag
Permanent Court of Arbitration [en]
Permanent Court of Arbitration, The Hague [en]
PCA [en]
Den Faste Voldgiftsret [da]
Permanenta skiljedomstolen [sæ]
Cour permanente d´arbitrage, CPA [fr]
Ständiger Schiedshof [de]
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
AGS
International Monetary Fund [en]
IMF [en]
Fonds monétaire international, FMI [fr]
Internationaler Währungsfonds, IWF [de]
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin
World Health Organization [en]
WHO [en]
World Health Organisation [en]
Verdenssundhedsorganisationen [da]
Världshälsoorganisationen [sæ]
Organisation mondiale de la Santé, OMS [fr]
Weltgesundheitsorganisation [de]
alþjóðaheilbrigðisreglur um dýr
International Animal Health Code [en]
Den Internationale Dyresundhedskodeks [da]
Code zoosanitaire international [fr]
alþjóða- og þróunarsamvinnuskrifstofa
AÞS
Directorate for International Affairs and Development Cooperation [en]
Alþjóðaráð Gwich´in-þjóðarinnar
Gwich´in Council International [en]
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport [en]
alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
International Regulations for Preventing Collisions at Sea [en]
COLREG [en]
alþjóðaritsíma- og símaráðstefnan um stjórnsýslu
World Administrative Telegraph and Telephone Conference [en]
WATTC [en]
alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil [en]
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism [en]
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings [en]
alþjóðasamningur um eftirlit með skaðlegum, gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á skipum
AFS-samningurinn
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships [en]
AFS-Convention [en]
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties [en]
alþjóðasamningur um mælingar skipa
Lundúnasamningurinn frá 1969
International Convention on Tonnage Measurement of Ships [en]
1969 London Convention [en]
1969 Tonnage Convention [en]
alþjóðasamningur um stjórnun og meðhöndlun á kjölfestuvatni skipa og botnfalli í því
BWM-samningurinn
International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 frá 17.2.1978
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum
MARPOL-samningurinn frá ´73/78
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, with amendments according to Protocol 1978 of 17.2.1978 [en]
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships [en]
MARPOL 73/78 [en]
alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
Rómarsamningurinn um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations [en]
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
alþjóðasamningur um vernd nýrra yrkja
UPOV-samningurinn
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants [en]
UPOV Convention [en]
alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
ICCAT-samningurinn
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
Alþjóðasamtök fræiðnaðarins
International Seed Federation [en]
ISF [en]
Alþjóðasamtök mjólkuriðnaðarins
International Dairy Federation [en]
IDF [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel [en]
Alþjóðasjóður fyrir menningarlega fjölbreytni
International Fund for Cultural Diversity [en]
Alþjóðasjóður um þróun landbúnaðar
Alþjóðalandbúnaðarþróunarsjóðurinn
International Fund for Agricultural Development [en]
IFAD [en]
Fonds international de développement agricole, FIDA [fr]
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung [de]
alþjóðaskrifstofa
International Bureau [en]
Alþjóðastofnun fyrir samræmingu í einkamálarekstri
International Institute for the Unification of Private Law [en]
UNIDROIT [en]
Det Internationale Institut for Udarbejdelse af Ensartede Regler inden for Privatretten [da]
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten [sæ]
Institut international pour l´unification du droit privé [fr]
Internationales Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts [de]
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
United Nations University World Institute for Development Economics Research [en]
UN University World Institute for Development Economics Research [en]
UNU/WIDER [en]
World Institute for Development Economics Research [en]
WIDER [en]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
alþjóðavinnumálaskrifstofan
International Labour Office [en]
Alþjóðavínskrifstofan
International Vine and Wine Office [en]
OIV [en]
Det Internationale Vinkontor [da]
Internationella vinkontoret [sæ]
Office international de la vigne et du vin, OIV [fr]
Internationales Weinamt [de]
alþjóðlega mengunarvarnarskírteinið fyrir flutning fljótandi eiturefna í lausu
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk [en]
Alþjóðlega ráðgjafarnefndin um ritsíma og talsíma
International Telegraph and Telephone Consultative Committee [en]
CCITT [en]
Den Internationale Rådgivende Telegraf- og Telefonkomité [da]
Comité consultatif international télégraphique et téléphonique [fr]
Internationaler Beratender Ausschuss für den Telegraphen- und Fernsprechdienst [de]
alþjóðlegi björgunarsamningurinn
International Convention on Salvage [en]
alþjóðlegi fjarskipta- og reglugerðasamningurinn
International Convention on Telecommunications and Regulations [en]
Alþjóðlegi hafréttardómurinn
International Tribunal for the Law of the Sea [en]
Den Internationale Havretsdomstol [da]
internationella havsrättsdomstolen [sæ]
Tribunal international du droit de la mer, TIDM [fr]
Internationaler Seegerichtshof, ISGH [de]
alþjóðlegi Hong Kong-samningurinn um örugga og umhverfisvæna endurvinnslu skipa
Hong Kong-samningurinn
Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships [en]
Hong Kong Convention [en]
Alþjóðlegi kaffisamningurinn
International Coffee Agreement [en]
Alþjóðlegi ónæmisaðgerðasjóðurinn
International Finance Facility for Immunisation [en]
alþjóðlegi sjóðurinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku
Global energy efficiency and renewable energy fund [en]
GEEREF [en]
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi [da]
den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [sæ]
Fonds mondial pour la promotion de l´efficacité énergétique et des énergies renouvelables [fr]
Globaler Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien [de]
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia [en]
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [en]
ICTY [en]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir Rúanda
International Criminal Tribunal for Rwanda [en]
ICTR [en]
alþjóðleg málsmeðferð um fyrirframupplýst samþykki
international prior informed consent procedure [en]
alþjóðlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara
International nomenclature for cosmetic ingredients [en]
INCI [en]
alþjóðlegt númerakerfi fyrir matvælaaukefni
International Numbering System for Food Additives [en]
INS [en]
alþjóðlegt og borgaralegt friðargæsluverkefni
civilian international peacekeeping mission [en]
alþjóðlegt skráningarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir
International Clinical Trials Registry Platform of the World Health Organization [en]
WHO ICTRP [en]
WHO International Clinical Trials Registry Platform [en]
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella registerplattform för kliniska prövningar [sæ]
Système d´enregistrement international des essais cliniques de l´Organisation mondiale de la Santé, Système d´enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de l´OMS [fr]
Datenlieferant des Registernetzwerks für klinische Prüfungen der Weltgesundheitsorganisation [de]
alþjóðlegt tímaritsnúmer
ISSN
International Standard Serial Number [en]
ISSN [en]
alþjóðlegt upplýsingakerfi Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar
World Animal Health Information System of the World Organisation for Animal Health [en]
ADIS [en]
verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem [da]
système mondial d´information sanitaire [fr]
das weltweite Tiergesundheitsinformationssystem [de]
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða
global standard for financial market infrastructures [en]
amfóterisín
amphotericin [en]
amfóterisín B
amphotericin B [en]
ammóníumglýsyrrisínat
ammonium glycyrrhizinate [en]
Andesfjallahópurinn
Andean Group [en]
andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu
death of main wage earner [en]
andleg friðhelgi
mental integrity [en]
psykisk intgritet [da]
mental integritet, själslig integritet [sæ]
intégrité psychique, intégrité mentale, intégrité psychologique [fr]
seelische Integrität [de]
andnæringarefni
anti-nutrient [en]
ringshæmmende stof [da]
antinutritionellt ämne [sæ]
Antinährstoff [de]
angólubaulari
geelbek croaker [en]
Afrikanischer Umberfisch [de]
Atractoscion aequidens [la]
annar vélstjóri
second engineer officer [en]
arðsemi eigna til greiðslu lífeyris
return on plan assets [en]
argentínubaulari
Argentine croaker [en]
argentinsk trommefisk [da]
argentinsk skuggfisk [sæ]
Argentina-Schattenfisch [de]
Urnbrina canosai [la]
aristólókíasýra
aristolochic acid [en]
Asíu- og Kyrrahafsmiðstöð fyrir miðlun tækniþekkingar
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology [en]
APCTT [en]
atferlisleg taugaeiturhrif
behavioural neurotoxicity [en]
neurobehavioral toxicity [en]
athugasemd ritstjórnar
editorial note [en]
athugun á dýri í búri sínu
athugun á dýrum í búrunum
cageside observation [en]
atlantsbaulari
Atlantic croaker [en]
atlantisk trommefisk [da]
stubbkväkare [sæ]
Atlantischer Umberfisch [de]
Micropogonias undulatus [la]
Atlantshafstúnfisksveiðiráðið
túnfisksveiðiráðið fyrir Atlantshaf
ICCAT-ráðið
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
ICCAT [en]
atriðaskrá
index [en]
atriðaskrá með upplýsingasafni
index to the information package [en]
atriði sem hefur ekki áhrif
neutral elements [en]
atriðisorð
key words [en]
atvinna fyrir alla
full employment [en]
atvinnuflugmannsskírteini fyrir flugvélar, 1. flokks
ATPL(A) [en]
airline transport pilot licence (aeroplane) [en]
airline transport pilot licence/aeroplane [en]
atvinnuflugmannsskírteini fyrir þyrlur, 1. flokks
ATPL(H) [en]
airline transport pilot licence (helicopter) [en]
airline transport pilot licence/helicopter [en]
atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun
commercial pilot licence with instrument rating [en]
atvinnumiðlari
employment agent [en]
atvinnutækifæri
occupational opportunity [en]
atvinnutækifæri
employment opportunity [en]
auðkenningarfyrirkomulag
identification arrangements [en]
auðkenningarkerfi fyrir gjafa og þega
auðkenningarkerfi fyrir líffæragjafa og -þega
donor and recipient identification system [en]
donor/recipient identification system [en]
auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunar fyrir skip
IMO ship identification number [en]
International Maritime Organization ship identification number [en]
augljós eiturhrif
evident toxicity [en]
augljós merki eiturhrifa
signs of overt toxicity [en]
augnabliksgildi fyrir alla lotuna
instantaneous values over the cycle [en]
augnabliksgildi marka tilskilins svæðis á kraftsveigjuritinu
instantaneous prescribed limit of the corridor [en]
augnarýtari
big-eye grunt [en]
storøjet gryntefisk [da]
glogrymta [sæ]
Großaugen-Angola-Meerbrasse [de]
Brachydeuterus auritus [la]
aukabrennari
auxiliary burner [en]
aukalíffæri
accessory organ [en]
aukalíffæri kynkerfis
accessory sex organ [en]
organe génital annexe [fr]
aukalíffæri kynkerfis
accessory genital organ [en]
organe génital annexe [fr]
aukalyfhrif
secondary pharmaco-dynamics [en]
secondary pharmacodynamics [en]
aukanæringarefni
secondary nutrient [en]
secondary macro-nutrient [en]
sekundært næringsstof [da]
sekundärt näringsämne [sæ]
élément fertilisant secondaire [fr]
sekundärer Nährstoff [de]
aukastýrisbúnaður
auxiliary steering equipment [en]
ASE [en]
aukinn meirihluti
larger majority [en]
aukinn meirihluti
qualified majority [en]
Aþenusamningurinn um flutning farþega og farangurs þeirra á sjó
Aþenusamningurinn
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea [en]
Athens Convention [en]
á ári
per annum [en]
áburðardreifari
fertiliser distributor [en]
fertilizer distributor [en]
ábyrgð aðila vinnumarkaðarins
responsibilities of management and labour [en]
ábyrgðarkerfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki
SME Guarantee Facility [en]
SMEG [en]
áður útgefinn
eldri útgáfa
off-the-run [en]
áfengisgeiri
alcohol sector [en]
á grundvelli gjalds fyrir veitta þjónustu
on a fee-for-service basis [en]
á grundvelli þess sem er liðið af fjárhagsárinu
on a financial year-to-date-basis [en]
áhald úr keramíkgleri
glass-ceramic object [en]
áhrif
impact [en]
áhrifastig
stig með tilliti til áhrifa e-s
impact level [en]
áhrifategund
differentiation [en]
áhrifavaldur
agent [en]
áhrif á fjárlög
budgetary implications [en]
budget implication [en]
incidence budgétaire [fr]
áhrif á heilbrigði
health effects [en]
áhrif á húð
dermal effects [en]
áhrif á lifrarfrumur
hepatocellular effects [en]
áhrif á lífverur eftir fæðingu
postnatal effects [en]
post-natal effects [en]
áhrif á mjólkurmyndun
effects on lactation [en]
áhrif á móður
maternal effects [en]
áhrif á ónæmiskerfið
immunological effects [en]
áhrif á sviperfðir
epigenetic effects [en]
áhrif á viðskipti
effect on trade [en]
áhrif á æxlun
reproductive effects [en]
áhrif er leiða til aukinnar hagkvæmni
efficiency-enhancing effects [en]
áhrif frá því fyrir hreiðrun
effects from preimplantation [en]
effects from pre-implantation [en]
áhrif gengisbreytinga á verðbólgu
áhrif gengissveiflna á verðbólgu
áhrif gengisbreytinga á verðlag
exchange rate pass-through [en]
áhrif löggjafar Bandalagsins
implications of Community legislation [en]
áhrif með brjóstamjólk
effects via lactation [en]
áhrif m.t.t. hagskýrslugerðar
statistical implications [en]
áhrifsbreytir
effect modifier [en]
áhrif sem eru lítt áberandi
subtle effects [en]
áhrifsstærð
influence quantity [en]
áhrif til frestunar
suspensory effect [en]
suspensive effect [en]
opsættende virkning [da]
suspensiv verkan [sæ]
effet suspensif [fr]
Suspensiveffekt, aufschiebende Wirkung [de]
áhrif til röskunar
distortive effects [en]
áhrif umhverfisbreytinga á mannlíf
human dimension of environmental change [en]
áhrif útilokunar frá markaði
foreclosure effect [en]
áhrif yfir landamæri
transboundary effects [en]
áhætta fyrir heilbrigði dýra og manna
risks for public and animal health [en]
áhætta í tengslum við kúariðu
BSE risk [en]
risk of BSE [en]
áhætta sem varið er gegn
hedged risk [en]
áhætta vegna ófyrirsjáanlegra atburða
event risk [en]
risikoen for uforudsete begivenheder [da]
risken för oförutsedda händelser [sæ]
áhættulaus grunnvaxtaferill
basic risk-free interest rate term structure [en]
áhættulaus vaxtaferill
risk-free interest rate term structure [en]
áhættumat fyrir skip
ship security assessment [en]
áhættusamt þriðja land
high-risk third country [en]
højrisikotredjeland [da]
Drittland mit hohem Risiko [de]
áhættustjóri
chief risk officer [en]
áhættustýring
risk management [en]
management of risks [en]
áhættustýringaráætlun
risk management strategy [en]
áhættustýringareining
risk management function [en]
áhættustýringarkerfi
risk management system [en]
áhættustýringarkerfi fyrir tollamál
customs risk management system [en]
áhættustýringarstefna
risk management policy [en]
áhættuvarinn
hedged [en]
áhættuvarinn efnahagsliður
áhættuvarinn liður
hedged item [en]
áhættuvarinn fjármálagerningur
hedged financial instrument [en]
áhættuvarin viðskipti
hedged transaction [en]
áhættuvörn fyrir eina eign
hedge of a single asset [en]
áhættuvörn fyrir eina skuld
hedge of a single liability [en]
á jörðu niðri
on the ground [en]
ákjósanlegasta notkun fyrir umhverfið
optimal environmental use [en]
ákvæði er varða landamæri
frontiers provisions [en]
ákvæði sem hefur ekki takmarkandi áhrif
non-reducing clause [en]
bestemmelse om ikke-forringelse [da]
klausul om upprätthållande av skyddsnivån [sæ]
clause de non-régression [fr]
Nichtrückschrittsklausel, Rückschrittsverbotsklausel [de]
ákvæði sem mælir fyrir um að eldri reglur gildi
grandfathering provision [en]
overordnet bestemmelse [da]
clause de maintien des acquis, clause de sauvegarde [fr]
ákvæði um dýraheilbrigði
dýraheilbrigðisákvæði
animal health provision [en]
ákvörðunarbær meirihluti
quorum [en]
beslutningsdygtigt antal [da]
röstregler, kvorum [sæ]
quorum [fr]
Quorum, Beschlussfähigkeit [de]
ákvörðunarstaður fyrir atvinnuflug
commercial destination [en]
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Decision [en]
Kommissionens afgørelse [da]
kommissionens beslut [sæ]
décision de la Commission [fr]
Beschluss der Kommission [de]
ákvörðun kenniferils hreyfils
engine mapping procedure [en]
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
Decision of the EEA Joint Committee [en]
álagsmörk fyrir brjóstkassa
thorax acceptability criterion [en]
ThAC [en]
álagsmörk fyrir höfuð
head acceptability criterion [en]
HAC [en]
álagsmörk fyrir lærlegg
femur acceptability criterion [en]
FAC [en]
álagsskynjari
load-measuring device [en]
load measuring device [en]
álagsstýring
load control [en]
álagstakmarkari fyrir öryggisbelti
safety belt load-limiter [en]
safety belt load limiter [en]
álagsviðmiðun fyrir höfuð
head performance criterion [en]
HPC [en]
álestrartæki fyrir núllstillingu
zero indicating device [en]
álestrartæki með sýnilegri vörpun
optical projection indicating device [en]
ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Resolution [en]
Resolution of the International Maritime Organization [en]
ályktun þings Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Assembly Resolution [en]
International Maritime Organization´s Assembly Resolution [en]
án kristalla
crystalline-free [en]
án þess að hafa áhrif á
without prejudice to [en]
påverkar inte [sæ]
árangurslaus upphringing
unsuccessfull call [en]
árangursvísbendir fyrir tiltekinn geira
sector-specific performance indicator [en]
áreiti á stöðu- og hreyfiskynfæri
proprioceptive stimulus [en]
áriðill
riðill
inverter [en]
invertor [en]
árita
endorse [en]
árita
audit [en]
árita
annotate [en]
árita með fangamarki
initial [en]
áritanasnap
visa-shopping [en]
áritun
rating [en]
áritun endurskoðanda
audit report [en]
áritun endurskoðanda
audit opinion [en]
áritun endurskoðanda án fyrirvara
unqualified opinion [en]
áritun endurskoðanda með fyrirvara
qualified opinion [en]
áritun fyrir aðflugsstjórnun með kögunarbúnaði
Approach Control Surveillance Rating [en]
Approach Control Surveillance (APS) Rating [en]
ársmeðalstyrkur
meðalstyrkur á ári
annual average concentration [en]
árstíðabundið orkunýtnihlutfall fyrir virkan ham
active seasonal mode energy efficiency ratio [en]
SEERon [en]
sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand [da]
jahreszeitbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb [de]
árstíðabundinn nýtnistuðull fyrir virkan ham
active mode seasonal coefficient of performance [en]
ásamt breyttri tillögu sem lögð var fram
and amended proposal forwarded [en]
á skemmra tímabili en ári
innan árs
infra-annual [en]
áskrifandi
subscriber [en]
áskrift
subscription [en]
áskriftarefni
subscriber material [en]
áskriftargjald
subscription charge [en]
áskriftarlína
subscriber line [en]
áskriftarréttindi
warrant [en]
áskriftarsjónvarp
pay television service [en]
pay-television service [en]
áskriftarskylda
capital key [en]
áskriftarverðlagning
bookbuilding [en]
áskriftarþjónusta
subscription service [en]
áskriftasöfnun
canvassing [en]
ásogari
adsorber [en]
ásogsferill við fast hitastig
adsorption isotherm [en]
ástæða fyrir skráningu
reason for the alert [en]
motif du signalement [fr]
Ausschreibungsgrund [de]
ásættanleg, dagleg inntaka fyrir flokk efna
group ADI [en]
group acceptable daily intake [en]
group ADI (acceptable daily intake) [en]
átaksmælihringur
proving ring [en]
prøvering [da]
mätring [sæ]
anneau dynamométrique [fr]
Ringfeder [de]
átappari
bottler [en]
áunnin lífeyrisréttindi
vested pension rights [en]
á vegum framkvæmdastjórnarinnar
under the auspices of the Commission [en]
á vettvangi nefndarinnar
in the context of the Committee [en]
ávöxtunarferill
yield curve [en]
ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris
return on plan assets [en]
áætlunarfyrirmæli
fyrirmæli um áætlunargerð
Planning Directive [en]
planlægningsdirektiv [da]
áætlun Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and light-commercial vehicles [en]
áætlun Bandalagsins um öryggi, hollustuhætti og heilbrigði á vinnustað
Community Programme concerning safety, hygiene and health at work [en]
áætlunin um skynsamlega stýringu orkunotkunar í Evrópu
Intelligent Energy Europe Programme [en]
áætlun sem nær yfir landamæri og tekur til hafsvæða
cross-border and sea-basin programme [en]
áætlun um Evrópusamstarf um skóla 21. aldarinnar
Agenda for European Cooperation on Schools for the 21st century [en]
áætlun um fyrirbyggjandi aðgerðir
preventive action plan [en]
áætlun um réttindaþjálfun með þróaðri tækni
Advanced Qualification Programme [en]
áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
COSME-áætlunin
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs [en]
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises [en]
COSME [en]
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning
Shift-áætlunin
programme for developing the computerisation of veterinary procedures [en]
programme for developing the computerization of veterinary procedures [en]
Shift project [en]
bakgrunnsatriði
background characteristic [en]
bakgrunnsástand næringarefna
background nutrient status [en]
bakgrunnsváhrif
background exposure [en]
ballistóhjartariti
ballistocardiograph [en]
bcg [en]
bandaknurri
streaked gurnard [en]
Trigloporus lastoviza [la]
Bandalag landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu
Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union [en]
Europêche [en]
Bandalagsforskrift
Community specification [en]
bandarískur staðalkóði fyrir gagnaskipti
ASCII-kóði
American Standard Code for Information Interchange [en]
ASCII [en]
US-ASCII [en]
bandstrik
hyphen [en]
Banjul-samstarfshópurinn um öryggiseftirlit í flugi
Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation [en]
BAGASOO [en]
bankaáhlaup sparifjáreigenda
run on a bank [en]
bankageiri
banking sector [en]
bankastjóri seðlabanka aðildarríkis
governor of national central bank [en]
banki Sambandsins fyrir ónæmisvaka, bóluefni og prófefni til sjúkdómsgreiningar
Union antigen, vaccine and diagnostic reagent bank [en]
EU-antigen-, -vaccine- og -diagnostisk reagens-bank [da]
unionsbank för antigener, vacciner och diagnostiska reagens [sæ]
banque d´antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l´Union [fr]
Unionsbanken für Antigene, Impfstoffe und diagnostische Reagenzien [de]
bann við fyrirvörum
prohibition of reservations [en]
interdiction de réservations [fr]
bann við grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð
prohibition on cruel, inhuman or degrading treatment [en]
bann við grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi refsingu
prohibition on cruel, inhuman or degrading punishment [en]
bann við virkri samkeppni
prohibition of active competition [en]
barátta fyrir frelsi
activities in defence of freedom [en]
barátta gegn skipulagðri glæpastarfsemi
fight against organized crime [en]
fight against organised crime [en]
barkaþurrkari
þurrkari með barka
air-vented tumble drier [en]
barksteri
corticosteroid [en]
corticoid [en]
barksteri í húðlyf
corticosteroid for dermatological use [en]
barn á framfæri e-s
dependent child [en]
barnheldur læsibúnaður fyrir glugga
childproof locking devices for windows [en]
barnheldur læsibúnaður fyrir svalahurðir
childproof locking devices for balcony doors [en]
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution [en]
Basel II-samningurinn
Basel II [en]
New Basel Capital Accord [en]
Bâle II [fr]
Basel II, Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung [de]
Basel II-samningurinn, áhættumiðaður rammi
Basel II risk-based framework [en]
cadre de Bâle II fondée sur la prise en compte des risques [fr]
Basel II, Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung [de]
bastarðsrýtari
bastard grunt [en]
bastardgryntefisk [da]
blandgrymta [sæ]
Bastard-Süßlippe [de]
Pomadasys incisus [la]
bágborin lífskjör
low standard of living [en]
bálkur Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta
section Q - Human health and social work activities [en]
BCOP-prófunaraðferð
prófun á ógegnsæi og gegndræpi glæru úr nautgrip
bovine corneal opacity and permeability test method [en]
BCOP test method [en]
beiðni um yfirtöku á fullnustu refsingarinnar
request that the enforcement of the penalty be taken over [en]
beinagrindarvöðvi
skeletal muscle [en]
skeletmuskulatur [da]
skelettmuskulatur [sæ]
willkürlicher Muskel, quergestreifter Muskel [de]
beining fyrirmæla
order routing [en]
bein innhringing
direct dialling-in [en]
beinvirkur rafhitari
electric direct-acting room heater [en]
beltisstýring
strap guide [en]
bensín með staðgönguefni fyrir blý
lead replacement petrol [en]
bera ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir einn
be jointly and severally liable [en]
hæfte solidarisk [da]
solidariskt ansvariga [sæ]
être solidairement responsable [fr]
solidarisch haften [de]
ber af fenjakristþyrni
hollyberry [en]
kristtjørn, bær af kristtjørn [da]
houx [fr]
Ilex cassine L. [la]
bera fyrir sig
invoke the benefits of [en]
bera fyrir sig skjöl
rely on documents [en]
bera fyrir sig upplýsingar
rely on particulars [en]
berandi byggingarhluti úr timbri
structural timber product [en]
beri einkvæmrar tækjaauðkenningar
UDI carrier [en]
unique device identification carrier [en]
Berlín-Plús-fyrirkomulagið
Berlin Plus arrangement [en]
besti hraði fyrir langdrægi
best-range-speed [en]
betagammateljari
beta gamma counter [en]
betateljari
beta counter [en]
beygjuferill
swept path [en]
beygju- og skriðmælir
turn and slip indicator [en]
svinge- og balanseindikator [da]
bið eftir upphringingu
call set up time [en]
bið eftir upphringingu
dial tone delay [en]
biðlari
client [en]
biðsvæði fyrir farþega og starfslið skips
passenger and ship´s personnel holding area [en]
bifreið fyrirtækis
company car [en]
bil milli endaþarmsops og ytri kynfæra
anogenital distance [en]
ano-gential distance [en]
AGD [en]
anogenital afstand [da]
anogenitalt avstånd [sæ]
distance ano-génitale [fr]
anogenital Abstand [de]
bindandi áhrif
binding force [en]
retskraft, retsvirkning [da]
bindande verkan [sæ]
force obligatoire [fr]
Rechtsverbindlichkeit [de]
bindandi áhrif dóma
binding force of judgments [en]
bindandi án frekari lögfestingar
directly binding [en]
bindandi fyrirtækjareglur
binding corporate rules [en]
bindandi tækniforskrift
mandatory technical specification [en]
birgðafyrirtæki
supplier enterprise [en]
birgðir fyrir markað
market supplies [en]
birtingarform eiturhrifa á þroskun
manifestation of developmental toxicity [en]
birt skrif
published literature [en]
birt vísindaskrif
scientific literature [en]
bispýribak
bispyribac [en]
bithagi fyrir lífræna ræktun
organic pasturage [en]
bílastæðakort fyrir fatlaða
parking card for people with disabilities [en]
bípýridiníum
bipyridinium [en]
bípýridylíumillgresiseyðir
bipyridylium herbicide [en]
bjöllulaga ferill
bell-shaped curve [en]
klokkeformet kurve, klokkelignende kurve [da]
klockformad kurva [sæ]
courbe en cloche [fr]
Glockenkurve [de]
björgunarhringur
life buoy [en]
lifebuoy [en]
björgunarþjónusta fyrir skip
vessel-salvaging service [en]
björgun fyrirtækis
rescue of a company [en]
blandað tryggingafyrirtæki
composite insurance enterprise [en]
blandari
mixer [en]
blandari
food blender [en]
blandmýri
transition mire [en]
blásari
blower [en]
blásari
air blaster [en]
blásturshljóðfæri
wind instrument [en]
blendingsdýralyf
blendingslyf fyrir dýr
hybrid veterinary medicinal product [en]
blettabaulari
spot croaker [en]
punkttrommefisk [da]
slätkväkare [sæ]
Punkt-Umberfisch [de]
Leiostomus xanthurus [la]
blettarýtari
sompat grunt [en]
Pomadasys jubelini [la]
blindflugsáritun
instrument rating [en]
blindflugsáritun í flugleið
en route instrument rating [en]
EIR [en]
blindhleri
deadlight [en]
blóðfrumuteljari
blood-cell counter [en]
blóðsöfnun í kringum glæruna
circumcorneal hyperaemia [en]
circumcorneal hyperemia [en]
hyperæmi omkring hornhinden, karinjektion omkring hornhinden [da]
blóðvökvahringprófun
plasma ring test [en]
plasma-ring test [en]
plasmaringprøve [da]
plasma-ringtest [sæ]
épreuve de l´anneau de lait sur plasma sanguin [fr]
Blutplasma-Milch-Ringtest [de]
blóðþorri
ISA-veiki
infectious salmon anaemia [en]
ISA [en]
blý í legufóðringum
lead-bearing bushes [en]
blýkristallsgler
lead chrystal glass [en]
blöðrusmári
arrow-leaf clover [en]
pilebladkløver [da]
pilbladsklöver [sæ]
blasenfrüchtiger Klee [de]
Trifolium vesiculosum Savi [la]
blöndunarborð fyrir upptökuver
studio mixing console [en]
boðberi
bearer [en]
bolti fyrir sköfunarblað
bolt for scraper blade [en]
borgari
citizen [en]
borgari Evrópusambandsins
borgari Sambandsins
citizen of the Union [en]
EU citizen [en]
European Union citizen [en]
citizen of the European Union [en]
Union citizen [en]
EU-borger, unionsborger [da]
EU-medborgare, medborgare i Europeiska unionen [sæ]
citoyen de l´Union [fr]
Bürger der Europäischen Union, EU-Bürger [de]
borholulokagrind
christmas tree [en]
borholulokagrind til olíuborunar
oil-rig Christmas tree [en]
botnristill
caecum [en]
cecum [en]
cæcum, coecum, blindtarm [da]
blindtarm [sæ]
caecum, baudruche, boyau aveugle [fr]
Cecum, Caecum, Coecum, Zaekum, Zoekum, Blinddarm, Intestinum caecum [de]
caecum, caput coli [la]
botnveiðarfæri
demersal fishing gear [en]
demersal redskab [da]
bókari
accountant [en]
bókfærð, fengin endurtryggingariðgjöld
gross reinsurance premiums accepted [en]
bókfært frumtryggingariðgjald
gross direct premium written [en]
bókhaldsvélar fyrir skrifstofur
office accounting machinery [en]
bókun 10 um að einfalda skoðun og formsatriði vegna vöruflutninga
Protocol 10 on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods [en]
bókun 12 um samninga við þriðju lönd um samræmismat
Protocol 12 on conformity assessment agreements with third countries [en]
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar sem hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins
Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki
Protocol 21 on the implementation of competition rules applicable to undertakings [en]
bókun 22 um skilgreiningu á ,,fyrirtæki´´ og ,,veltu´´ (56. gr.)
Protocol 22 concerning the definition of "undertaking" and "turnover" (Article 56) [en]
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders [en]
bókun 27 um innri markaðinn og samkeppni
Protocol No 27 on the internal market and competition [en]
bókun 32 um fjárhagsfyrirkomulag vegna framkvæmdar 82. gr.
Protocol 32 on financial modalities for the implementation of Article 82 [en]
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules [en]
bókun 34 um sérstakt fyrirkomulag vegna Grænlands
Protocol No 34 on special arrangements for Greenland [en]
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee [en]
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel [en]
bókun 42 um tvíhliða fyrirkomulag varðandi tilteknar landbúnaðarvörur
Protocol 42 on bilateral arrangements concerning specific agricultural products [en]
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins.
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union [en]
bókun 7 um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins
Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union [en]
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis.
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [en]
bókun gegn ólöglegum innflutningi fólks land-, sjó- og loftleiðis, sem er viðbót við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [en]
bókun um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi botnfastra mannvirkja á landgrunninu
Protocol for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf [en]
bókun um fríðindi og friðhelgi Alþjóðastofnunarinnar um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
Protocol on the Privileges and Immunities of the International Mobile Satellite Organization (INMARSAT) [en]
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities [en]
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins
Protocol on the privileges and immunities of the European Union [en]
bókun um sérstakt fyrirkomulag vegna Grænlands
Protocol on special arrangements for Greenland [en]
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority [en]
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [en]
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty [en]
bókun við orkusáttmála um orkunýtni og tengd atriði í umhverfismálum
bókun við orkusáttmála
Energy Charter Protocol on energy efficiency and related environmental aspects [en]
Energy Charter Protocol [en]
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965 [en]
bóluefnaforskrift
vaccine formula [en]
bóluefni gegn heimsfaraldri
pandemic vaccine [en]
bónari
floor polisher [en]
bótakerfi fyrir fjárfesta
investor-compensation scheme [en]
brauðrist
toaster [en]
bráðaáhrif
acute effects [en]
bráðabirgðagildi fyrir þolanlegan hámarksdagskammt
provisional maximum tolerable daily intake [en]
PMTDI [en]
bráðabirgðahámarksgildi leifa
bráðabirgðahámarksgildi fyrir leifar
b
provisional maximum residue level [en]
provisional MRL [en]
p [en]
bráðabirgðalífeyrir
bridging pension [en]
bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu
Interim Agreement between the EFTA States and the PLO for the benefit of the Palestinian Authority [en]
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings Sameinuðu þjóðanna gegn eyðimerkurmyndun
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings SÞ gegn eyðimerkurmyndun
Interim Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification [en]
Interim Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification [en]
bráðabirgðastjórnandi
bústjóri
temporary administrator [en]
bráð, banvæn áhrif
acute lethal effect [en]
bráð eiturhrif
acute toxicity [en]
bráð eiturhrif
acute toxic effect [en]
bráð eiturhrif á húð
acute dermal toxicity [en]
bráð eiturhrif við inngjöf um munn
acute oral toxicity [en]
akut oral toksicitet [da]
akut toxicitet (oralt) [sæ]
toxicité orale aiguë [fr]
bráð eiturhrif við innöndun
acute inhalational toxicity [en]
bráð eiturhrif við snertingu
acute contact toxicity [en]
bráð, fæðutengd váhrif
acute dietary intake exposure [en]
bráð váhrif
acute exposure [en]
breidd veltigrindar að innan
interior width of the protection structure [en]
brenglaður svo að ekki verði borin kennsl á neinn
de-identified [en]
deidentified [en]
anonymisert [da]
brenglunarreiknirit
scrambling algorithm [en]
brennari
furnace burner [en]
brennari
burner [en]
brennari fyrir afoxaðan brennistein
total reduced sulphur burner [en]
TRS-burner [en]
TRS-brænder [da]
starkgasspann [sæ]
brûleur de soufre total réduit [fr]
Geruchsgaskessel [de]
brennslubúnaður fyrir margs konar eldsneyti
multi-fuel firing unit [en]
brennsluhitari
combustion heater [en]
brennsluofn sem leyfi er fyrir
licensed incinerator [en]
brennsluspritt
methylated spirit [en]
brennslustöð fyrir hættulegan úrgang
hazardous waste incineration plant [en]
brennsluver í fyrirtækjum
commercial combustion plant [en]
breskur borgari yfirráðasvæðis handan hafsins
British overseas territories citizen [en]
Bretton Woods-samningurinn
Bretton Woods Agreement [en]
Accord de Bretton Woods [fr]
Abkommen von Bretton Woods [de]
breytingaáætlun fyrir viðkomandi stað
site-conditioning plan [en]
breytingaþjónusta fyrir skip
conversion service of ships [en]
breyting á samningi í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands, 09.04.1997
Amendment to the Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia, 09.04.1997 [en]
breyting í beinagrind
skeletal change [en]
breytir fyrir fljótandi súrefni
liquid oxygen converter [en]
breytistuðull lausafjárfyrirgreiðslu
credit conversion factor for liquidity facilities [en]
BRIC-löndin
Brasilía, Rússland, Indland og Kína
BRIC [en]
BRIC countries [en]
Brazil, Russia, India, and China [en]
BRIK-landene, BRIK (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) [da]
Brik-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) [sæ]
BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) [fr]
brigðgengur
non-deterministic [en]
brimasemi
brimsemi
exposure [en]
brimbretti
surfboard [en]
surfbræt [da]
surfbräda [sæ]
planche de surf [fr]
Surfbrett [de]
brimbrjótur
breakwater [en]
brimklif
sea cliff [en]
brimtígulskel
surf clam [en]
Atlantic surf clam [en]
tykskallet trugmusling [da]
bränningsmussla [sæ]
Riesentrogmuschel, Riesenfrogmuschel [de]
Spisula solidissima [la]
Brinell-harka
Brinell hardness [en]
bringubein
sternum [en]
bringubeinseitill
sternal lymph node [en]
bris
briskirtill
pancreas [en]
pancreas [la]
brisdrep
IPN-veiki
infectious pancreas necrosis [en]
IPN [en]
infektiøs pankreasnekrose [da]
infektiös pankreasnekros [sæ]
brisdrepsveira
IPN-veira
infectious pancreas necrosis virus [en]
IPNV [en]
briseitill
pancreatic lymph node [en]
brislingur
sprat [en]
European sprat [en]
brisling, europæisk brisling [da]
skarpsill [sæ]
Sprattus sprattus [la]
Brix-gráða
Brix [en]
Brix-grader, Balling-grader [da]
brix, balling, grader Brix [sæ]
degré Brix, degré Balling [fr]
Grad Brix [de]
brjóstrið
parapet [en]
broddrefasmári
straight-spined medic [en]
tornet sneglebælg [da]
pigglusern [sæ]
Medicago doliata Carmign. [la]
brot á friðhelgi einkalífsins
brot gegn friðhelgi einkalífsins
invasion of personal privacy [en]
invasion of privacy [en]
krænkelse af integritet, krænkelse af privatlivets fred [da]
kränkning av den personliga integriteten [sæ]
menace de la vie privée, intrusion dans la vie privée des individus [fr]
Verletzung der Privatsphäre, Einbruch in die Privatsphäre [de]
brot á lögum fyrir slysni
inadvertent infringements of the law [en]
brot gegn mannlegri reisn
violation of human dignity [en]
brottfararáritun
exit visa [en]
brottfararskyldir ríkisborgarar þriðju landa
third-country nationals who are subjects of individual removal orders [en]
brotvél fyrir umslög
envelope folding machine [en]
brotþolinn flugriti
crash-protected flight recorder [en]
kollisionsbeskyttet flyvedatarekorder [da]
kraschskyddad registrator [sæ]
enregistreur de vol à l''épreuve des accidents [fr]
absturzsicherer Flugschreiber [de]
BRRD-tilskipun
tilskipun um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja
BRRD [en]
Bank Recovery and Resolution Directive [en]
brunaloftsblásari
combustion air blower [en]
bruna- og reykstýrikerfi
fire and smoke control system [en]
brunnhringur
manhole frame [en]
frame of manhole [en]
brøndring [da]
brunnsring [sæ]
Brusselsamningurinn
Brussels Convention [en]
brúarvegur fyrir járnbraut
railway viaduct [en]
brúarvegur fyrir ökutæki
road viaduct [en]
brúða fyrir högg frá hlið
side impact dummy [en]
brúðuleikari
puppeteer [en]
brynvarið ökutæki
armoured vehicle [en]
brynvarin bifreið
armoured car [en]
brynvarinn peningaskápur
armoured safe [en]
brynvarinn stríðsvagn
armoured fighting vehicle [en]
burðargrind
frame structure [en]
burðargrind
rigid body [en]
burðartæki fyrir margs konar búnað
multi-equipment carrier [en]
køretøj til flere slags udstyr [da]
redskapsbärare [sæ]
véhicule porte-équipements [fr]
Geräteträger [de]
búfjárgeiri
livestock sector [en]
búlkastöð fyrir búlkafarm í föstu formi
dry bulk cargo terminal [en]
búnaður á jörðu niðri
ground installation [en]
búnaður á jörðu niðri
ground equipment [en]
búnaður fyrir borholutoppa
well-head equipment [en]
búnaður fyrir eftirgrennslan
intelligence equipment [en]
búnaður fyrir fjallaklifur
mountaineering equipment [en]
búnaður fyrir gervihnattajarðstöðvar
satellite earth station equipment [en]
búnaður fyrir innsprautun eldsneytis
fuel injection system [en]
FIS [en]
brændstofindsprøjtningssystem [da]
bränsleinsprutningssystem [sæ]
búnaður fyrir kyrrstöðuprófun
static testing rig [en]
búnaður fyrir leikhús
theatrical equipment [en]
búnaður fyrir loftlínueinteinunga
overhead monorail equipment [en]
búnaður fyrir póstflokkunarherbergi
mailroom equipment [en]
búnaður fyrir rafrænar fyrirframgreiðslur
pre-paid electronic payment products [en]
prepaid electronic payment products [en]
búnaður fyrir rannsóknarstofur
laboratory equipment [en]
búnaður fyrir síunarstöðvar
filtration plant equipment [en]
búnaður fyrir sjálfsvarnaríþróttir
martial arts equipment [en]
búnaður fyrir skemmtigarða
fairground attractions [en]
búnaður fyrir skemmtigarða
fairground amusements [en]
búnaður fyrir talsímanet
telephone network equipment [en]
búnaður fyrir vegi
road equipment [en]
búnaður fyrir þráðlaus fjarskipti
fjarskiptabúnaður
radio installation [en]
búnaður fyrir örgögn
microform equipment [en]
búnaður í loftfari
airborne equipment [en]
búnaður með hálflokaðri hringrás
semi-closed circuit apparatus [en]
búnaður með hálflokaðri hringrás
semi-closed circuit apparatus [en]
búnaður með lokaðri hringrás
closed circuit apparatus [en]
búnaður og kerfi fyrir þráðlaus fjarskipti
radio equipment and systems [en]
RES [en]
búnaður sem aftengir sjálfstýrikerfið
autoflight system disconnect device [en]
búnaður sem fylgir fleiri en einum staðli
multistandard equipment [en]
multi-standard equipment [en]
búnaður til að koma í veg fyrir notkun án leyfis
device to prevent unauthorised use [en]
device to prevent unauthorized use [en]
tyverisikringsanordning [da]
skyddsanordning för att förhindra obehörig andvändning [sæ]
Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung [de]
búnaður til að kæfa áhrif sprenginga
explosion suppression system [en]
búnaður til blóðskiljunar fyrir marga sjúklinga
búnaður til blóðskilunar fyrir marga sjúklinga
haemodialysis multiposition [en]
hemodialysis multiposition [en]
búnaður til fyrirframstillingar
pre-setting mechanism [en]
búnaður til húskælingar með soghringrás
sorption cycle comfort chiller [en]
búr fyrir kvendýr með unga
maternity cage [en]
búsetuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
búsetuskrifstofa SÞ
United Nations Centre for Human Settlements [en]
UN Centre for Human Settlements [en]
UNCHS [en]
De Forenede Nationers Center for Bolig- og Bebyggelsesmiljøer [da]
FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor [sæ]
Centre des Nations unies pour les établissements humains, CNUEH [fr]
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen [de]
bústjóri
manager [en]
bústjóri
farm manager [en]
bútýlestri
bútýlester
butyl ester [en]
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti
building envelope kit [en]
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymslna
cold storage building envelope kit [en]
byggingariðnaður
construction industry [en]
byggingarvinna við húsgrindur
structural shell work [en]
bylgju- og sláttarrit
kymographic chart [en]
byrjunarlokkar og -pinnar fyrir húðgötun
piercing post assemblies [en]
byrjunarofris
incipient stall [en]
begyndende stall [da]
begynnande stall [sæ]
bækistöð fyrir sjúkraflug með þyrlu
HEMS operating base [en]
helicopter emergency medical service operating base [en]
bæta upp lakari möguleika á starfsframa
compensate for disadvantages in professional careers [en]
bætur fyrir ranga sakfellingu
compensation for wrongful conviction [en]
droit d´indemnisation en cas d´erreur judiciaire [fr]
bætur fyrir þá sem eru í vinnu
in-work benefits [en]
bætur vegna skemmda á farangri
compensation in the event of damage to luggage [en]
bætur vegna taps á farangri
compensation in the event of loss of luggage [en]
bögglasnæri
packing string [en]
bönd fyrir andlitsgrímur
threads for facepieces [en]
bönd fyrir gluggatjöld
tape for curtains [en]
Cargados Carajos-rif
Cargados Carajos Shoals [en]
Chafarinas-eyjar
Chafarinas Islands [en]
Comett-áætlunin
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir
Community Action Programme in Education and Training for Technology [en]
COMETT [en]
Costa Rica
Lýðveldið Costa Rica
Costa Rica [en]
Republic of Costa Rica [en]
CR [en]
CRI [en]
Costa Rica, Republikken Costa Rica [da]
Costa Rica, Republiken Costa Rica [sæ]
le Costa Rica, la République du Costa Rica [fr]
Costa Rica, die Republik Costa Rica [de]
Cowper-hitablásari
cowper [en]
hot blast stove [en]
hot stove [en]
blast furnace stove [en]
cowper, luftforvarmer, rekuperator [da]
cowperapparat [sæ]
CR EQU IRB-sniðmát
sniðmát fyrir áhættuskuldbindingar vegna hlutabréfa samkvæmt innramatsaðferðinni
CR EQU IRB template [en]
equity exposures under the internal ratings based approach [en]
mallen för aktieexponeringar enligt internmetoden [sæ]
Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómur
Creutzfeldt-Jakobs-afbrigði
mannariða
Creutzfeldt-Jakob´s disease [en]
Creutzfeldt-Jakob disease [en]
CJD [en]
Creutzfeldt-Jakobs sygdom, CJD [da]
CreutzfeldtJakobs sjukdom, CJD, CJS [sæ]
pseudosclérose spastique, maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), dégénérescence corticostriospinale [fr]
Creutzfeldt-Jacob-Krankheit, CJK [de]
CR IRB-sniðmát
sniðmát fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns samkvæmt innramatsaðferðinni
CR IRB template [en]
IRB approach to own funds requirements template [en]
CR SA-sniðmát
sniðmát fyrir köfur vegna eiginfjárgrunns samkvæmt staðalaðferðinni
CR SA template [en]
standard approach to own funds requirements template [en]
mallen för kreditrisk enligt schablonmetoden (CR SA) [sæ]
CR SETT-sniðmát
sniðmát fyrir uppgjörs-/afhendingaráhættu
CR SETT template [en]
settlement/delivery risk [en]
mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans [sæ]
dagfiðrildi
butterfly [en]
dagleg næringarþörf
daily nutritional requirement [en]
dagsetning fyrir lágmarksgeymsluþol
minimum durability date [en]
dagsetningin ,best fyri
best-before date [en]
dato for den mindste holdbarhed, sidste holdbarhedsdato [da]
bäst före-dag, datum för minsta hållbarhetstid [sæ]
date de consommation recommandée [fr]
Mindesthaltbarkeitsdatum [de]
dagskrárgerðariðnaður
programme industry [en]
dagurinn þegar e-r kemur fyrst inn á svæði
date of first entry [en]
date de la première entrée [fr]
Datum der ersten Einreise [de]
dagurinn þegar [gerð] kemur til framkvæmda
date of application [en]
anvendelsesdato [da]
den dag då [rättsakten] börjar tillämpas [sæ]
Zeitpunkt des Beginns der Anwendung [de]
dalfópristín
dalfopristin [en]
dansari
dancer [en]
dálkafyrirsögn
column heading [en]
deildarstjóri
Head of Unit [en]
deild framkvæmdastjórnarinnar
Commission department [en]
deild innri endurskoðunar
internal audit function [en]
deilibúnaður fyrir smíðavélar
machine-tool dividing attachment [en]
deilistrik
scoring [en]
deilistrik
break line [en]
deilumál yfir landamæri
cross-border dispute [en]
retstvist på tværs af grænserne [da]
contentieux transfrontalier, litige transfrontalier [fr]
grenzüberschreitender Streitfall, grenzüberschreitende Streitsache [de]
dempari
mute [en]
desimetri
decimetre [en]
deyfa fyrir slátrun
stun before slaughter [en]
deyfður sínusferill
damped sinusoidal path [en]
diskadrif
disk drive [en]
diskagrind
plate rack [en]
diskahitari
plate warmer [en]
diskastýring
disk controller [en]
disklingadrif
floppy-disk drive [en]
díallýlestri
díallýlester
diallyl ester [en]
díamínópýrimidínafleiða
diamino pyrimidine derivative [en]
díbrómódífenýletri
díbrómódífenýleter
dibromodiphenyl ether [en]
díbútýletri
díbútýleter
dibutyl ether [en]
díetýleter
díetýletri
diethylether [en]
dífenýletri
dífenýleter
diphenylether [en]
dílamjóri
Esmark´s eelpout [en]
Esmarks ålebrosme [da]
Lycodes esmarki [la]
dílavartari
spotted seabass [en]
plettet bars, plettet havbars [da]
Dicentrarchus punctatus (úrelt, latn. heiti: Labrax punctatus og Morone Punctatus) [la]
dímetýletri
dímetýleter
dimethylether [en]
dímetýlmórindól
dimethylmorindol [en]
dímetýlpýrimidín
dimethylpyrimidin [en]
dísilforhitari
diesel pre-heat [en]
dieselforvarmer [da]
Diesel-Vorglüheinrichtung [de]
djúprista
draught [en]
djúprista
bodily sinkage [en]
djúpristukvarði
draught scale [en]
scale of draught [en]
djúpristumerki
draught mark [en]
djúpristuvísir
draught indicator [en]
doktorsritgerð
dissertation [en]
dopputígri
Therapon barcoo [en]
Therapon barcoo [la]
dómari
magistrate [en]
dommer [da]
domare [sæ]
magistrat, juge [fr]
Richter [de]
dómari
member of the judiciary [en]
dómari
judge [en]
dommer [da]
domare [sæ]
juge du siège, magistrat du siège [fr]
Richter [de]
dómari sem er tengiliður
liaison magistrate [en]
retsembedsmand som forbindelsesperson [da]
Verbindungsrichter/-staatsanwalt [de]
dómari við stjórnlagadómstól
member of constitutional court [en]
dómritari
registrar [en]
dómritari
clerk of a court [en]
dómritari Dómstóls Evrópusambandsins
Registrar of the Court of Justice of the European Union [en]
dómur sem er vottaður sem evrópsk fullnustufyrirmæli
judgment certified as a European Enforcement Order [en]
draga fyrir dóm
bring to judgment [en]
dragslöngudreifari
umbilical injector [en]
dráttarbifreið fyrir eftirvagna
trailer towing vehicle [en]
draw-bar tractor [en]
véhicule tracteur de remorque [fr]
dráttarbifreið fyrir festivagn
tractor for semi-trailer [en]
trækker, sættevognstrækker [da]
Sattelschlepper, Sattelzugmaschine [de]
dráttarbifreið fyrir festivagna
semi-trailer towing vehicle [en]
fifth wheel tractor [en]
véhicule tracteur de semi-remorques [fr]
dráttarbílaþjónusta fyrir ökutæki
vehicle towing-away service [en]
dráttartæki fyrir loftför
aircraft-towing vehicle [en]
bogsertruck för flygplan [sæ]
Flugzeugschlepper [de]
dráttarvél fyrir landbúnað eða skógrækt
agricultural or forestry tractor [en]
land-og skovbrugstraktor [da]
dreifari
spreader [en]
dreifbýlissvæði í borgarjaðri
peri-urban rural area [en]
dreifður magnari
distributed amplifier [en]
dreifiáhrif
diffusion effects [en]
dreifibúnaður fyrir rafmagn
electricity distribution equipment [en]
dreifibúnaður fyrir rafmagn
electricity distribution apparatus [en]
dreifikerfisstjóri
distribution system operator [en]
DSO [en]
dreifileiðari
distribution cable [en]
dreifingarferill skammts
dose distribution curve [en]
dreifingarfyrirtæki
distribution company [en]
dreifingarfyrirtæki
distribution undertaking [en]
dreifingargeiri
distribution sector [en]
dreifingarlykill fyrir hlutafjáráskrift
key for capital subscription [en]
dreifistuðull fyrir ásog
distribution coefficient for adsorption [en]
Kd [en]
dreifstýring
decentralisation [en]
decentralization [en]
drif
gearing [en]
drifás
driving axle [en]
drive axle [en]
drivaksel [da]
drivande axel, drivaxel [sæ]
drifás
drive-through axle [en]
drifás með nafniðurfærslu
hub reduction axle [en]
HR [en]
reduktionsnavaksel [da]
reduktionsnavaksel [sæ]
essieu à réduction dans les moyeux [fr]
Nabenuntersetzungsachse [de]
drifbúnaður
driving elements [en]
drifbúnaður
transmission belt [en]
transmission belting [en]
drifbúnaður
intermediate gearing [en]
drifefni
propellant [en]
drifferill hreyfils
engine motoring curve [en]
motordatakurve [da]
motordrivningskurva [sæ]
courbe d´entraînement du moteur [fr]
Schiebebetriebskurve des Motors [de]
drifgas
propellant gas [en]
drifhjól
driving wheel [en]
powered wheel [en]
trækkende hjul, drivhjul [da]
drivhjul [sæ]
drifhleðsla
propelling charge [en]
drifhlutfall
drive ratio [en]
udvekslingsforhold [da]
utväxlingsförhållande [sæ]
drifin hurð
power operated door [en]
drifkerfi
drive system [en]
drifkerfi
drive line [en]
drifkraftur
impetus [en]
drifkraftur hagvaxtar
engine of economic growth [en]
moteur de croissance économique [fr]
Motor für Wachstum [de]
drifrafgeymir
traction battery [en]
traktionsbatteri [da]
traktionsbatteri, fordonsbatteri [sæ]
drifrás
drivetrain [en]
fremdriftssystem [da]
kraftöverföring, transmission [sæ]
transmission [fr]
Abtriebsstrang [de]
drifskaft
transmission shaft [en]
driving shaft [en]
drivaksel, transmissionaksel [da]
kraftöverföringsaxel [sæ]
arbre de transmission [fr]
Antriebswelle, Übertragungswelle, Transmissionswelle [de]
drifskaft
power take-off shaft [en]
PTO shaft [en]
PTO drive shaft [en]
power take-off drive shaft [en]
udgangsaksel, udgående aksel, kraftudtagsaksel [da]
kraftuttagsaxel [sæ]
drifskaft
drive shaft [en]
drifspóla
driving coil [en]
drit
faeces [en]
feces [en]
dritbjalla
lesser mealworm [en]
hønseribille [da]
stor majsbagge [sæ]
Getreideschimmelkäfer [de]
Alphitobius diaperinus [la]
dropavari
splash head [en]
drómedari
dromedary [en]
dromedar [da]
dromedar [sæ]
Dromedar [de]
Camelus dromedarius [la]
duft fyrir kartöflustöppu
instant mashed potatoes [en]
dulin myndhrif
latent image effect [en]
dulkóðunarreiknirit
encryption algorithm [en]
dvalarleyfi að samræmdri fyrirmynd
uniform format for residence permit [en]
dvergkornadreyri
microcytosis [en]
microcitosis [en]
Denman disease [en]
Denman Island disease [en]
microcell disease of oysters [en]
microcell disease of Pacific oyster [en]
infection with Mikrocytos mackini [en]
infektion med Microcytos mackini, mikrocytose [da]
infection à Microcytos mackini [fr]
Microcytosis [de]
dvergrefasmári
bur medic [en]
kroksnigleskolm [da]
tagglusern [sæ]
rauher Schneckenklee [de]
Medicago polymorpha [la]
Dyflinnarsamningurinn
Dublin Convention [en]
dýraafbrigði
animal variety [en]
dýraheilbrigðisheimsókn
animal health visit [en]
dyresundhedsbesøg [da]
djurhälsobesök [sæ]
visit sanitaire [fr]
Tiergesundheitsbesuchen [de]
dýraheilbrigðis- og búfjárræktarlöggjöf
veterinary and zootechnical legislation [en]
dýraheilbrigðis- og matvælaráð héraðsins
District Veterinary and Food Administrations [en]
dýraheilbrigðisstöð
animal health establishment [en]
dyresundhedsinstitution [da]
djuranläggning [sæ]
établissement de police sanitaire [fr]
tiergesundheitlich Einrichtung [de]
dýraheilbrigðisvottorð
animal health certificate [en]
dýraheilbrigðisvottun
animal health attestation [en]
dyresundhedserklæring [da]
djurhälsointyg [sæ]
dýraheilbrigðisyfirvald
veterinary administration [en]
dýralíkan fyrir sjúkdóma
animal model of disease [en]
dýr með heilbrigt ónæmiskerfi
immunocompetent animal [en]
dýr sem hefur orðið fyrir áhrifum
affected animal [en]
angrebet dyr [da]
drabbat djur [sæ]
animal touché [fr]
das betreffende Tier [de]
dæla fyrir fljótandi málma
liquid-metal pump [en]
dæla fyrir næringarefni
nutritional pump [en]
dæla fyrir þynningarloft
dilution air pump [en]
DP [en]
fortyndingsluftpumpe, DP [da]
utspädningsluftpump, DP [sæ]
Verdünnungsluftpumpe [de]
dælikerfi fyrir farm
cargo pumping arrangement [en]
dælukerfi fyrir austur
bilge pumping system [en]
dælukerfi fyrir kjölfestu
ballast pumping system [en]
dæmigerð kúariða
classical BSE [en]
classical bovine spongiform encephalopathy [en]
klassisk BSE [da]
klassisk BSE [sæ]
klassischer BSE [de]
dæmigerð riðuveiki
classical scrapie [en]
ECDIS-búnaður fyrir skipgengar vatnaleiðir
inland ECDIS equipment [en]
EDGE-þjónusta fyrir GSM síma
Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services [en]
EDGE [en]
eðlileg starfsemi innri markaðarins
proper functioning of the internal market [en]
eðlisfræðilegur áhrifavaldur
physical agent [en]
eðlisrænn vísir fyrir hættu
physical indicator for hazard [en]
EEN-netið
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network [en]
EEN [en]
efling innri markaðarins
reinforcing the effectiveness of the internal market [en]
efnabrigði
chemotype [en]
efnafræðileg forskrift
chemical specification [en]
efnahagsleg áhrif
economic impacts [en]
efnahagsleg endurreisnaráætlun fyrir Evrópu
European Economic Recovery Plan [en]
efnahagslegt tækifæri
economic opportunity [en]
débouché économique [fr]
wirtschaftliche Möglichkeit, wirtschaftliche Chance [de]
efnahagsnefnd fyrir Afríku
Economic Commission for Africa [en]
ECA [en]
UNECA [en]
Den Økonomiske Kommission for Afrika [da]
FN:s ekonomiska kommission för Afrika [sæ]
Commission économique pour l´Afrique, CEA [fr]
Wirtschaftskommission für Afrika [de]
efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær
Economic Commission for Asia and the Far East [en]
ECAFE [en]
Den Økonomiske Kommission for Asien og Det Fjerne Østen [da]
Commission économique des Nations Unies pour l´Asie et l´Extrême-Orient, CEAEO [fr]
Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten [de]
efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið
Economic Commission for Latin America and the Caribbean [en]
ECLAC [en]
Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien [da]
FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien [sæ]
Commission économique pour l´Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC [fr]
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik [de]
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu
efnahagsnefnd fyrir Evrópu
United Nations Economic Commission for Europe [en]
UN Economic Commission for Europe [en]
Economic Commission for Europe [en]
UNECE [en]
ECE [en]
UN/ECE [en]
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, Den Økonomiske Kommission for Europa [da]
FN:s ekonomiska kommission för Europa [sæ]
Commission économique des Nations unies pour l´Europe, Commission économique pour l´Europe [fr]
VN-Wirtschaftskommission für Europa, Wirtschaftskommission für Europa [de]
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahafið
efnahags- og félagsmálanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Asíu og Kyrrahafið
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [en]
ESCAP [en]
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [en]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie et le Pacifique, CESAP [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik [de]
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu
Economic and Social Commission for Western Asia [en]
ESCWA [en]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Det Vestlige Asien [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie occidentale, CESAO [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien [de]
efnahags- og félagsmálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
efnahags- og félagsmálaskrifstofa SÞ
Department of Economic and Social Affairs [en]
DESA [en]
Afdelingen for Økonomiske og Sociale Anliggender [da]
FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor [sæ]
Département des affaires économiques et sociales [fr]
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten [de]
efni í lausri vigt
bulk material [en]
efnisatriði málsins
substance of the case [en]
efnisatriði trúnaðarflokkaðra upplýsinga
items of classified information [en]
efni sem er ofið í sömu rifur
cloth woven from a particular beam [en]
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun
CMR-efni
CMR [en]
substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction [en]
CMR substances [en]
efni sem gerir menn óvirka
incapacitating substance [en]
efni sem gerir þvag basískt
urine alkalising substance [en]
efni sem hefur eiturhrif á lifur
hepatotoxicant [en]
efni sem hefur eiturhrif á þroskun
developmental toxicant [en]
efni sem hefur eiturhrif á æxlun
substance toxic to reproduction [en]
substance toxic for reproduction [en]
reprotoxic substance [en]
efni sem hefur eiturhrif á æxlun
reproductive toxicant [en]
efni sem hefur hugsanlega truflandi áhrif
potential interfering substance [en]
efni sem hefur sértæk eiturhrif á marklíffæri
specific target organ toxicant [en]
efni sem kemur fyrir í náttúrunni
naturally occuring substance [en]
efni sem safnast fyrir í lífverum
substance that is liable to bio-accumulate [en]
efnisfesting fyrir smíðavél
machine-tool work holder [en]
efnisgeiri
content sector [en]
efnishaldari
work holder [en]
efnisþáttur í yfirleðri
upper component [en]
efni úr nautgripum
bovine material [en]
efri blómögn
glumelle [en]
palea [la]
efri brún augna
upper eye level [en]
efri brún kjalar
top of the keel [en]
efri dástaða
top dead centre [en]
TDC [en]
upper dead center [en]
UDC [en]
topstilling [da]
övre dödpunkt [sæ]
efri hluti
upper [en]
efri hæð
upper deck [en]
øverste dæk [da]
övre våning [sæ]
efri mörk
ceiling [en]
efri mörk aðstoðar
aid ceiling [en]
efri mörk fjárhagsskuldbindinga
amounts of ceilings on commitment appropriations [en]
efri viðmiðunarlína stuðara
upper bumper reference line [en]
ligne de référence supérieure du pare-choc [fr]
efri viðmiðunarmörk mats
upper assessment threshold [en]
EFTA-skrifstofan
skrifstofa EFTA
EFTA Secretariat [en]
eftirbrennari
thermal post-combustion unit [en]
eftirför yfir landamæri
cross-border hot pursuit [en]
poursuite transfrontalière [fr]
grenzüberschreitende Nacheile [de]
eftirgjöf lögsögu til yfirdeildarinnar
relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber [en]
dessaisissement en faveur de la Grande Chambre [fr]
eftirlaunalífeyrir
retirement pension [en]
eftirlifandi sem var á framfæri fatlaðra einstaklinga
surviving dependant of disabled people [en]
eftirlifendalífeyrir
reversionary pension [en]
eftirlifendalífeyrir
survivors´ pension [en]
eftirlit fyrir flug
pre-flight-inspection [en]
preflight inspection [en]
eftirlit með dýraheilbrigði
animal health check [en]
contrôle de police vétérinaire [fr]
Kontrolle des Tierseuchenrechts [de]
eftirlit með flugritagögnum
flight data monitoring [en]
FDM [en]
monitorering af flyvedata [da]
monitorering af flyvedata [sæ]
Flugdatenanalyse, Flugdatenauswertung, Flugdatenüberwachung [de]
eftirlit með gervihnöttum og stýring á þeim
satellite tracking and control [en]
eftirlit með plöntuheilbrigði
plant health check [en]
fytosanitær kontrol [da]
växtskyddskontroll [sæ]
contrôle phytosanitaire [fr]
Kontrolle des Pflanzenschutzrechts [de]
eftirlit með rekstri
operational inspection [en]
eftirlit með rekstri
oversight of operations [en]
eftirlit með samfylkingum fyrirtækja
control of concentrations between undertakings [en]
eftirlitshugbúnaður fyrir foreldra
parental control software [en]
eftirlitsinngrip
supervisory intervention [en]
Eftirlitsmiðstöð Evrópu með kynþáttamisrétti og útlendingahatri
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia [en]
eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó
Vessel Traffic Monitoring and Information System [en]
VTMIS [en]
eftirlitsskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
eftirlitsskrifstofa SÞ
Office of Internal Oversight Services [en]
OIOS [en]
FN´s Interne Overvågningskontor [da]
Bureau des services de contrôle interne, BSCI [fr]
Amt für interne Aufsichtsdienste [de]
eftirlitsstjórn fyrirtækis
supervisory body of an enterprise [en]
eftirmeðferðarkerfi fyrir efnisagnir
particulate after-treatment system [en]
particulate aftertreatment system [en]
eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástur
exhaust after-treatment system [en]
exhaust aftertreatment system [en]
system til efterbehandling af udstødningen, udstødningens efterbehandlingssystem [da]
system för efterbehandling av avgaser [sæ]
eftirmeðferðartæki fyrir agnir
particulate aftertreatment device [en]
dispositif de traitement aval des particules [fr]
eftirrit
duplicate [en]
eftirstöðvar lífeyris
pension arrears [en]
eggbússtýrishormón
ESH
follicle stimulating hormone [en]
FSH [en]
eggjagrind
hatcher basket [en]
eiðsvarið vitni
witness under oath [en]
eiðsvarin yfirlýsing
declaration on oath [en]
under ed afgivet erklæring [da]
edlig udsaga [sæ]
déclaration sous serment [fr]
Versicherung an Eides Statt, eidesstattliche Versicherung [de]
eiðsvarin yfirlýsing
statement under oath [en]
eiga rétt á greiðslum fyrir e-s hönd
claiming under somebody [en]
eiga viðskipti fyrir eigin reikning
internalise [en]
handlar för egen räkning [sæ]
eigendaskipti fyrirtækja
business transfer [en]
eigi lakari meðferð
no less favourable treatment [en]
eigindleg áhrif
qualitative impact [en]
eiginfjárfyrirgreiðsla
equity facility [en]
mécanisme participatif, méchanisme de fonds propres [fr]
Kapitalbeteiligung [de]
eiginfjárfyrirgreiðsla í þágu vaxtar
Equity Facility for Growth [en]
EFG [en]
eiginhandarundirskrift
hand-written signature [en]
handwritten signature [en]
eigi síðar en ári
one year at the latest [en]
eigna- og skuldastýring
asset-liability management [en]
eignarhlutatengt greiðslufyrirkomulag
share-based payment arrangement [en]
eignarleigufyrirtæki
leasing company [en]
eignarréttarfyrirvari
reservation of title [en]
eignarréttarvarin prófunaraðferð
proprietary test method [en]
beskyttet testmetode [da]
äganderättsligt skyddad testmetod [sæ]
geschützte Prüfmethode [de]
eignarréttur á geimfari
ownership of a spacecraft [en]
eignarréttur á loftfari
ownership of an aircraft [en]
eignasafnsstjóri
portfolio manager [en]
eignastýring
asset management [en]
eignastýringaraðili
asset manager [en]
eignastýringarfélag
asset management company [en]
eignatengd fyrirtæki
affiliated undertakings [en]
eignatengd fyrirtæki
affiliated enterprises [en]
eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör
assets held by a long-term employee benefit fund [en]
eignir réttindatengds lífeyrissjóðs
defined benefit pension fund assets [en]
eignir umfram lífeyrisskuldbindingar
pension benefit surplus [en]
eign í erlendum gjaldeyri
foreign exchange asset [en]
eimi úr blæjuberi
Cape gooseberry distillate [en]
eimreið fyrir járnbrautir
railway locomotive [en]
eimreið fyrir sporbrautir
tramway locomotive [en]
einangrari
insulator [en]
einangrunarstuðull fyrir hljóð sem berast beint um loft
direct airborne sound insulation index [en]
eindrifa hækkaður ás
single portal axle [en]
SP [en]
enkeltportalaksel [da]
singelportalaxel [sæ]
eindrifsás
eindrifaás
single reduction axle [en]
SR [en]
aksel med enkeltreduktion [da]
singelreduktionsaxel [sæ]
essieu à simple réduction [fr]
Einfach untersetzte Achse [de]
einestri
einester
monoester [en]
einfaldari löggjöf fyrir innri markaðinn
simpler legislation for the internal market [en]
SLIM [en]
einfaldur meirihluti
simple majority [en]
simpelt flertal [da]
enkel majoritet [sæ]
majorité simple [fr]
einfache Mehrheit [de]
einfalt fyrirkomulag
light regime [en]
einfari
maverick [en]
einfari
outlier [en]
einföld varin áskrifarréttindi
plain vanilla covered warrant [en]
eingreiðsla lífeyris
pension payment of lump sums [en]
eining fyrir almenningssalerni
modular public toilet [en]
offentlig toalettmodul [da]
eining fyrir varmafræðilegt hitastig
unit of thermodynamic temperature [en]
Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur [de]
eining í samvinnurekstri
co-operative entity [en]
cooperative entity [en]
einkaaðili í útvarpsrekstri
private broadcaster [en]
einkaflugmannsskírteini fyrir flugvélar
PPL(A) [en]
private pilot licence for aeroplanes [en]
einkaflugmannsskírteini fyrir loftskip
PPL(As) [en]
private pilot licence for airships [en]
einkaflugmannsskírteini fyrir þyrlur
PPL(H) [en]
private pilot licence for helicopters [en]
einkafyrirtæki
private enterprise [en]
einkafyrirtæki
private undertaking [en]
einkageiri
private sector [en]
einkanytjafyrirkomulag
exclusive arrangement [en]
einkarekin umsýsluskrifstofa
private administrative agency [en]
einkaréttarleg áhrif
civil effect [en]
einkaskrifstofa
cabinet [en]
einkenni markaðarins
market characteristics [en]
markaðseinkenni [en]
einlita ljósgjafi
einlitari
monochromator [en]
einlogabrennari
single jet burner [en]
single jet concentrate burner [en]
single jet-brænder [da]
jetbrännare [sæ]
Einstrahlbrenner [de]
einn fyrir alla og allir fyrir einn
jointly and severally [en]
eins og kveðið er á um í þessari tilskipun
as provided for in this Directive [en]
eins og mælt er fyrir um
as laid down in [en]
eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins
as foreseen under Council Regulation [en]
einstaklingsfyrirtæki
sole proprietorship [en]
einstaklingsmiðuð stýring eignasafns
individual portfolio management [en]
einstaklingur á framfæri annarra
dependent person [en]
einstaklingur á framfæri e-s
dependant [en]
dependent [en]
dependent person [en]
forsørgelsesberettiget person, person, over for hvem der består forsørgerpligt [da]
underhållsberättigad, person i beroendeställning [sæ]
personne à charge [fr]
unterhaltsberechtigte Person [de]
einstaklingur í starfstengdri þjálfun
person in work-linked training [en]
einstaklingur í stjórn sem ekki starfar hjá fyrirtækinu
supervisory non-management director [en]
einstaklingur í viðkvæmri stöðu
vulnerable person [en]
einstaklingur sem flyst til innan viðskiptafyrirtækis
intra-corporate transferee [en]
ICT [en]
virksomhedsinternt udstationeret [da]
person som är föremål för företagsintern förflyttning [sæ]
personne faisant l´objet d´un détachement intragroupe, personne faisant l´objet d´un transfert intragroupe [fr]
unternehmensintern transferierter Arbeitnehmer [de]
einstaklingur sem sætir meðferð fyrir dómi
person subject to judicial proceedings [en]
einstætt foreldri
lone parent [en]
einstök atriði
particulars [en]
einstök útgáfa af einstakri vöru
unique variety of a unique good [en]
einþrepa ristarbrennsluofn
straight grate system [en]
eitt frumrit
single original [en]
ét eksemplar [da]
ett enda original [sæ]
exemplaire unique [fr]
Urschrift [de]
eiturefnafræðileg áhrif
toxicological effects [en]
eiturefnisforveri
protoxicant [en]
eiturhrif
toxic effect [en]
eiturhrif
toxicity [en]
eiturhrifaferill
toxicity curve [en]
eiturhrifaflokkur
toxicity class [en]
eiturhrifafræði
toxicodynamics [en]
eiturhrifalýsing
toxicity profile [en]
eiturhrifaprófun
toxicity test [en]
eiturhrifasvið
toxicity range [en]
eiturhrif á fóstur
fetotoxic effect [en]
eiturhrif á fóstur
foetotoxicity [en]
eiturhrif á fósturvísa
embryotoxic effect [en]
eiturhrif á fósturvísa
embryotoxicity [en]
eiturhrif á húð
cutaneous toxicity [en]
eiturhrif á móður
maternal toxicity [en]
eiturhrif á nýrun
nephrotoxicity [en]
eiturhrif á þroskun
developmental toxicity [en]
eiturhrif á æxlun
reproduction toxicity [en]
reproductive toxicity [en]
eiturhrif fyrir plöntur
phytotoxic effect [en]
eiturhrif um munn
oral toxicity [en]
eiturhrif við ásvelgingu
aspiration toxicity [en]
eiturhrif við endurtekna skammta
repeated dose toxicity [en]
eiturhrif við endurtekna skammta (um húð)
repeated-dose toxicity (dermal) [en]
eiturhrif við endurtekna skammta (um munn)
repeated-dose toxicity (oral) [en]
eiturhrif við upptöku í gegnum húð
toxicity via the dermal route [en]
ekknalífeyrir
widow´s pension [en]
eldingaleiðari
lightning conductor [en]
eldingavari
lightning protection installation [en]
eldingavari
lightning arrestor [en]
eldingavari
lightning protection [en]
eldisnautgripir
cattle for fattening [en]
eldisstöð fyrir alifugla til framleiðslu
productive poultry rearing establishment [en]
eldisstöð fyrir alifugla til undaneldis
breeding poultry rearing establishment [en]
eldneytisáfylling fyrir skip
ship refuelling services [en]
eldri gögn
backwards data [en]
eldri heimilisbúnaður
historical household equipment [en]
eldriréttarkrafa
claiming of seniority [en]
påberåbelse af anciennitet [da]
revendication de l´ancienneté [fr]
Inanspruchnahme des Zeitrangs [de]
eldri upplýsingar
historical information [en]
eldri úrgangur
historical waste [en]
eldri ættingi
ascendant [en]
eldsneyti fyrir loftför
aircraft´s supplies [en]
eldsneyti fyrir síloga
pilot fuel [en]
eldsneyti fyrir skip
ships´ supplies [en]
eldsneytisáfylling fyrir loftför
aircraft refuelling service [en]
eldsneytisdreifari
fuel distributor [en]
brændstoffordeler [da]
bränslefördelare [sæ]
eldsneytishitaketill fyrir rými
fuel boiler space heater [en]
brændselsfyret kedelanlæg til rumopvarmning [da]
bränsledriven panna för central rumsuppvärmning [sæ]
dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible [fr]
Raumheizgerät mit Brennstoffheizkessel [de]
eldsneytishringrás
fuel cycle [en]
eldsneytisjafnari
fuel regulator [en]
brændstofregulator [da]
bränsleregulator [sæ]
eldsneytisstýringaraðferð
fuel system control logic [en]
fuel control system logic [en]
eldsneytisvagn fyrir loftför
aircraft-refuelling vehicle [en]
ELISA-prófun fyrir heilar veirur
whole virus ELISA [en]
ellilífeyrir
old-age pension [en]
ellilífeyrisafurð
old-age provision product [en]
endabúnaður áskrifanda
subscriber station [en]
endanlegt afbrigði
final variety [en]
endanlegt drifhlutfall
final drive ratio [en]
slutudveksling [da]
Gesamtübersetzungsverhaeltnis [de]
endurforritun
reprogramming [en]
reprogrammering [da]
endurgreiðsla fyrir gjalddaga
early reimbursement [en]
endurinnflutningur
re-import [en]
reimport [en]
endurinnflutningur
reimportation [en]
re-importation [en]
endurinnleiða
reintroduce [en]
re-introduce [en]
endurkastari
reflector [en]
endurnotkunarkerfi fyrir umbúðir
reuse system of packaging [en]
re-use system of packaging [en]
endurnýjuð stefna ESB um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja fyrir tímabilið 2011-2014
A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility [en]
endurnýjunarvottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli
European Enforcement Order replacement certificate [en]
endurnýtandi varmaoxari
regenerative thermal oxidiser [en]
RTO [en]
regenerative termisk oxidator [da]
regenerativ termisk oxidationsenhet [sæ]
endurrit
copy [en]
kopi [da]
kopia [sæ]
copie [fr]
Kopie, Abschrift [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
financial system restructuring [en]
restructuring of the financial system [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
repairing the financial system [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
repairing the financial sector [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskoðendur Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
endurskoðendur SÞ, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Panel of External Auditors of the UN, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Groupe des vérificateurs externes des comptes de l´Organisations des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique [fr]
endurskoðunarfyrirtæki
audit firm [en]
endurskoðunarhæft, lokað skilakerfi fyrir viðskipti milli fyrirtækja
auditable closed-loop business-to-business return system [en]
Endurskoðunarrétturinn
Endurskoðunarréttur Evrópusambandsins
Court of Auditors [en]
European Court of Auditors [en]
ECA [en]
endurskoðunarskýrsla framkvæmdastjórnarinnar
Commission review report [en]
endurstreymiskerfi fyrir eldsneyti
fuel return system [en]
endurtryggingafélag þriðja lands
third-country reinsurance undertaking [en]
endurtryggingamiðlari
reinsurance intermediary [en]
endurtryggingariðgjald
outward reinsurance premium [en]
endurunnið efni í lokaðri hringrás
closed-loop recycled material [en]
endurvarpsmagnari fyrir ratsjár
radar target enhancer [en]
endurvinnslufyrirtæki
recycling company [en]
engin merkjanleg, skaðleg, meðferðartengd áhrif
no adverse treatment-related findings [en]
eplasítri
cider [en]
erfðaeiturhrif
genotoxicity [en]
erfðafræðileg fjölbrigðni
genetic polymorphism [en]
erfðagripur
heirloom [en]
erfðatæring
genetic erosion [en]
genetisk erosion [da]
genetisk utarmning [sæ]
érosion génétique [fr]
genetische Erosion [de]
erindaskipti
exchange of diplomatic notes [en]
exchange of notes [en]
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ástralíu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Australia [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Brasilíu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Brazil [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Chiles
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Chile [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Frakklands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and France [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Gambíu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Gambia [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Indlands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and India [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Írlands
Exchange of Diplomatic Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Ireland [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ísraels
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Israel [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ítalíu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Italy [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Japans
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Japan [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kanada
Exchange of Notes concerning the Agreement for the Waiver of Non-Immigrant Visas, between Iceland and Canada [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kóreulýðveldisins
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements, between Iceland and the Republic of Korea [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lúxemborgar
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Luxembourg [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Malasíu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malaysia [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mexíkós
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Mexico [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mónakós
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Monaco [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Möltu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malta [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Nýja-Sjálands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and New Zealand [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Pakistans
Exchange of Notes concerning a Visa Abolition Agreement, between Iceland and Pakistan [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Portúgals
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Portugal [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Póllands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Poland [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Rúmeníu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og San Marínós
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and San Marino [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Slóveníu
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Slovenia [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Spánar
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Spain [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Sviss
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Switzerland [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tyrklands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Turkey [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Þýskalands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Germany [en]
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
erindaskipti um dánartilkynningar, milli Íslands og Þýskalands
Exchange of Notes concerning Death Announcements, between Iceland and Germany [en]
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark [en]
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium [en]
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Búlgaríu
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Bulgaria [en]
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Rúmeníu
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Rumenia [en]
erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu
Exchange of Notes concerning reciprocal Recognition of Trade Marks, between Iceland and Italy [en]
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America [en]
erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna, milli Íslands og Þýskalands
Exchange of Notes concerning Extradition Expenses, between Iceland and Germany [en]
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Ísraels
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Israel [en]
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Tékkóslóvakíu
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Czechoslovakia [en]
erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl, milli Íslands og Póllands
Exchange of Notes concerning the Agreement on cultural, scientific and technological Relations, between Iceland and Poland [en]
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Noregs
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Norway [en]
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Svíþjóðar
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Sweden [en]
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America [en]
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden [en]
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom [en]
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Kanada
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Canada [en]
erindaskipti um verslunarviðskipti, milli Íslands og Portúgals
Exchange of Notes concerning Commercial Transactions, between Iceland and Portugal [en]
erindisbréf
official duty regulation [en]
erindisbréf
terms of reference [en]
Eritrea
Eritreuríki
Eritrea [en]
State of Eritrea [en]
ER [en]
ERI [en]
Eritrea, Staten Eritrea [da]
Eritrea, Staten Eritrea [sæ]
l´Érythrée, l´État d´Érythrée [fr]
Eritrea, der Staat Eritrea [de]
erlendur gjaldeyrir
foreign exchange [en]
erlendur gjaldmiðill
erlendur gjaldeyrir
FX [en]
foreign exchange [en]
erlendur ríkisborgari
foreign national [en]
ertandi áhrif
irritating effects [en]
irritant effects [en]
ertandi áhrif
irritation [en]
ertir augu, öndunarfæri og húð
irritating to eyes, respiratory system and skin [en]
R36/37/38 [en]
ESAF-lánaflokkur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Enhanced Structural Adjustment Facility [en]
ESAF [en]
udvidet strukturtilpasningsfacilitet [da]
utvidgad strukturanpassningsfacilitet [sæ]
facilité d´ajustement structurel renforcée, FASR [fr]
Erweiterte Strukturanpassungsfazilität [de]
ESB-gagnagrunnur fyrir klínískar prófanir
EU database for clinical trials [en]
EU database on clinical trials [en]
EudraCT [en]
European clinical trials database [en]
EU-database for kliniske forsøg [da]
EU-databas för kliniska prövningar [sæ]
base de données de l´Union sur les essais cliniques [fr]
EU-Datenbank für klinische Prüfungen [de]
ESCO-flokkunarkerfið
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni/hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar
ESCO [en]
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification [en]
ESCO classification [en]
European classification for skills/competences, qualifications and occupations [en]
estri
ester
ester [en]
ET50
miðgildisváhrifatími
ET50 [en]
median exposure time [en]
etri
eter
ether [en]
etýlestri
etýlester
ethylester [en]
etýletri
etýleter
ethyl ether [en]
etýltertbútýletri
etýltertbútýleter
etýl-þrígreindur bútýletri
ethyl tertiary butyl ether [en]
ETBE [en]
ethyl tert butyl ether [en]
Eudravigilance-gagnagrunnurinn
Eudravigilance database [en]
Euribor-vextir
Euribor [en]
Euro Interbank Offered Rate [en]
Europeana-vettvangurinn
Europeana digital library
Europeana [en]
Eurosecurity-próf
Eurosecurity test [en]
Evrasíuhópurinn um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism [en]
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d´argent et le financement du terrorisme [fr]
Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche [de]
Evrópa 2020 - áætlun um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla
Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [en]
Evrópa á hreyfingu: áætlun fyrir félagslega réttláta umbreytingu yfir í umhverfisvænan, samkeppnishæfan og tengdan hreyfanleika fyrir alla
Europe on the Move: an agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all [en]
Evrópa fyrir borgarana
Europe for Citizens [en]
Evrópa í síbreytilegum heimi - Nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies [en]
evrópska fjarskiptatíðnirófið fyrir flug
European aeronautical radio spectrum [en]
evrópska Grid-grunnvirkið
European Grid Infrastructure [en]
evrópskar reglur um bestu starfsvenjur sem auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðgang að samningum um opinber innkaup
European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts [en]
evrópskar siðareglur fyrir sáttasemjara
European Code of Conduct for Mediators [en]
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda)
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers) [en]
evrópska samráðsskrifstofan
European Co-ordination Office [en]
European Coordination Office [en]
Evrópska skráningarkerfið fyrir kvartanir neytenda
European Consumers Complaints Registration system [en]
ECCRS [en]
Evrópska stuðningsskrifstofan í hælismálefnum
European Asylum Support Office [en]
EASO [en]
Evrópska umhverfisskrifstofan
European Environmental Bureau [en]
EEB [en]
Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin
EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority [en]
EIOPA [en]
evrópska viðtalskönnunin um heilbrigði
EHIS [en]
European Health Interview Survey [en]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals [en]
European travel document for return [en]
evrópsk forskrift
European specification [en]
evrópsk fullnustufyrirmæli
European Enforcement Order [en]
evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur
European Enforcement Order for uncontested claims [en]
Evrópski aðlögunarsjóðurinn
Evrópski sjóðurinn fyrir aðlögun innflytjenda frá löndum utan ESB
EIF [en]
European Integration Fund [en]
European Fund for the Integration of non-EU immigrants [en]
Evrópski endursendingarsjóðurinn
European Return Fund [en]
ERF [en]
evrópski fingrafaragrunnurinn
Eurodac
Eurodac [en]
European system for the comparison of the dactyloscopic records of asylum seekers (IATE) [en]
European fingerprinting system [en]
Evrópski fjármálastöðugleikasjóðurinn
European Financial Stability Facility [en]
EFSF [en]
Evrópski flóttamannasjóðurinn
European Refugee Fund [en]
ERF [en]
evrópski lögreglunámsvefurinn
European Police Learning Net [en]
EPLN [en]
Cepols informations- og uddannelsesnet [da]
evrópski samráðshópurinn vegna hættuástands í flugi
evrópski hættuástandshópurinn
European Aviation Crisis Coordination Cell [en]
European Aviation Crisis Co-ordination Cell [en]
EACCC [en]
Krisenkoordinierungsgremium für die Europäische Luftfahrt [de]
Evrópski sjóðurinn um aðlögun ríkisborgara þriðju landa
European Fund for the Integration of third-country nationals [en]
evrópski smáprófunarkubburinn
European mini test chip [en]
Evrópski styrktarsjóðurinn fyrir sameiginlega framleiðslu og dreifingu frumlegra kvikmynda- og hljóð- og myndmiðlaverka
European Support Fund for the Coproduction and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works [en]
EURIMAGES [en]
evrópski stýrihópurinn um öryggisskoðun erlendra loftfara
ESSG-stýrihópurinn
European SAFA Steering Group [en]
ESSG [en]
Evrópski uppbyggingarsjóðurinn
European Structural Fund [en]
evrópski viðmiðaramminn fyrir ævinám
European Qualifications Framework for lifelong learning [en]
EQF [en]
evrópski æskulýðsvettvangurinn
European Youth Forum [en]
evrópsk samtök aðila vinnumarkaðarins
European social partners´ organisations [en]
Evrópsk skrá yfir flutningafyrirtæki á vegum
European Register of Road Transport Undertakings [en]
ERRU [en]
Evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun
European Credit system for Vocational Education and Training [en]
ECVET [en]
evrópskt fyrirtæki
European company [en]
Evrópskt fyrirtækjanet
Enterprise European Network [en]
evrópskt kerfi fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
European air traffic management system [en]
evrópskt lágmarksviðhengi um heilbrigði
minimum european health module [en]
evrópskt net fyrir gæðatryggingu í starfsmenntun
European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training [en]
evrópskt net fyrir mál rekin utan dómstóla
European extra-judicial network [en]
EEJ [en]
evrópskt net fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
European air traffic management network [en]
EATMN [en]
evrópskt net fyrir yfirvöld öryggisrannsókna í almenningsflugi
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities [en]
europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder [da]
réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l´aviation civile [fr]
evrópskt netverk fyrir rannsóknir á svæða- eða byggðaþróun og aðlögun
European Spatial Planning Observation Network [en]
NPP [en]
ESPON [en]
evrópskt stjórnunarkerfi fyrir járnbrautarumferð
European Rail Traffic Managament System [en]
ERTMS [en]
evrópskt svæði æðri menntunar
European Higher Education Area [en]
evrópskt upplýsinganet fyrir sjaldgæfa sjúkdóma
European information network on rare diseases [en]
evrópskt viðurkenningarkerfi fyrir námseiningar
European credit transfer system [en]
ECTS [en]
European credit transfer and accumulation system [en]
evrópsk tækniforskrift
European Technical Standard Order [en]
ETSO [en]
evrópsk tækniforskriftarheimild
ETSO-heimild
ETSOA [en]
European technical standard order authorisation [en]
evrópsku hringborðsumræðurnar um fátækt og félagslega útilokun
European Round Table on Poverty and Social Exclusion [en]
evrópsk umgjörð samvirkni fyrir opinbera þjónustu í Evrópu
European Interoperability Framework for European Public Services [en]
evrópskur gæðarammi fyrir félagsþjónustu
European Quality Framework for Social Services [en]
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services [en]
evrópskur samstarfsvettvangur um stjórnarhætti fyrirtækja
European Corporate Governance Forum [en]
Evrópskur vettvangur til að reisa skorður við fátækt og félagslegri útilokun
European Platform against Poverty and Social Exclusion [en]
evrópskur viðmiðunarrammi fyrir gæðatryggingu
European Quality Assurance Reference Framework [en]
evrópsk viðmiðunarhögun fyrir samvirkni
European Interoperability Reference Architecture [en]
EIRA [en]
Evrópuár baráttu gegn fátækt og félagslegri útilokun
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion [en]
Evrópuár jafnra tækifæra fyrir alla
European Year of Equal Opportunities for All [en]
Evrópudagurinn
Europe Day [en]
Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar
European Centre for the Development of Vocational Training [en]
Cedefop [en]
Evrópumiðstöð rannsókna á umhverfiseiturhrifum og eiturefnafræði
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals [en]
ECETOC [en]
Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
Nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
CPT-nefndin
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment [en]
Council of Europe´s European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment [en]
Committee for the Prevention of Torture [en]
CPT [en]
Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf [da]
Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [sæ]
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [fr]
Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, Europäischer Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe [de]
Evrópunet fyrir dreifbýlisþróun
European Network for Rural Development [en]
Evrópunet fyrir framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar
IMPEL-net
European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law [en]
IMPEL network [en]
Evrópusamband lífeyrisstofnana hins opinbera
European Association of Public Sector Pension Institutions [en]
EAPSPI [en]
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir Mannréttindadómstól Evrópu
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights [en]
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli Evrópu
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights [en]
Evrópusamningur um sjónvarpsútsendingar yfir landamæri
SES nr. 132 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on Transfrontier Television [en]
ETS No. 132 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum
AETR-samningurinn
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport [en]
AETR [en]
Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
SES nr. 126, 151 og 152 (Safn Evrópusamninga)
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment [en]
ETS No. 126, 151, 152 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri eignaraðild
European Centre of Enterprises with Public Participation [en]
CEEP [en]
Evrópusáttmáli fyrir vísindamenn og siðareglur við ráðningu vísindamanna
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers [en]
KIC [en]
Evrópusáttmáli um lítil fyrirtæki
European Charter for Small Enterprises [en]
Evrópusjóður fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar
European Fund for Strategic Investments [en]
EFSI [en]
Evrópuskrá um gæðatryggingu æðri menntunar
European Quality Assurance Register for Higher Education [en]
EQAR [en]
Evrópuskrifstofa
European Unit [en]
Evrópuskrifstofa íðefna
European Chemicals Bureau [en]
ECB [en]
Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum
European Anti-fraud Office [en]
OLAF [en]
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig [da]
Office européen de lutte antifraude [fr]
Evrópuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
European Office of the United Nations [en]
De Forenede Nationers Europæiske Kontor [da]
Office européen des Nations unies [fr]
Evrópuskrifstofa um gæði lyfja og heilsuverndar
Evrópuskrifstofa um gæði lyfja og heilsuverndar (EDQM)
European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare [en]
EDQM [en]
Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet och hälsovård (EDQM) [sæ]
Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé [fr]
Evrópuskrifstofa um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun
EIPPCB [en]
European IPPC Bureau [en]
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau [en]
Det Europæiske Kontor for Integreret Forureningsforebyggelse og -bekæmpelse [da]
den europeiska byrån för integrerat förebyggande och kontroll av miljöföroreningar [sæ]
bureau européen de prévention et de réduction intégrées de la pollutio [fr]
Europäische IVU-Büro [de]
Evrópuskrifstofa Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna
European Office of the United Nations Development Programme [en]
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins
Landamærastofnun Evrópu
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union [en]
FRONTEX [en]
FRONTEX Agency [en]
Evrópuvettvangur eldri borgara
European older people´s platform [en]
AGE [en]
evruhópurinn
Eurogroup [en]
Euro Group [en]
fagfólk í heilbrigðisþjónustu
health professionals [en]
faggeiri
professional sector [en]
faglærður heilbrigðisstarfsmaður
health care professional [en]
faglærður málari
professional decorator [en]
fagráð
fagráð Evrópsku réttaraðstoðarinnar
College [en]
College of Eurojust [en]
fagrit
trade literature [en]
fagrit
specialist press [en]
falklandsbrislingur
Falkland sprat [en]
sprat des îles Falkland [fr]
Sprattus fuegensis [la]
falla undir eldri reglur
grandfathered [en]
falla undir kvöð um vegabréfsáritun
be subject to a visa requirement [en]
fallhlífarstökkvari
parachutist [en]
fall úr tiltekinni hæð fyrir slysni
accidental falls from heights [en]
fallvarnargrind
falling-object protection structure [en]
FOPS [en]
falsari
false trevally [en]
hvidfisk [da]
silveraborre [sæ]
Lactarius [de]
Lactarius lactarius [la]
falsari
forger [en]
forfalsker [da]
förfalskare [sæ]
faussaire, falsificateur [fr]
Fälscher, Verfälscher [de]
fangbúnaður á þilfari
deck-arresting gear [en]
fanglát fyrir hreiðrun
pre-implantation loss [en]
Faraday-snúður af RIG-gerð
RIG Faraday rotator [en]
farangursgrind
luggage rack [en]
farangursgrind
baggage rack [en]
farartæki fyrir fatlaða
invalid carriage [en]
farartæki fyrir láð og lög
amphibious vehicle [en]
amphibian vehicle [en]
amfibiekøretøj [da]
amfibiefordon [sæ]
véhicule amphibie [fr]
Amphibienfahrzeug, amphisches Fahrzeug [de]
fara yfir efri mörk
exceed the thresholds [en]
farflugshraði fyrir langdrægi
all engine maximum-range cruise speed [en]
all-engine maximum-range cruise speed [en]
farflugshraði fyrir langdrægi
long-range cruising speed [en]
farmmiðlari
freight forwarder [en]
farsímafyrirtæki
mobile operator [en]
farsímaumferð yfir landamæri
cross-border mobile telephone traffic [en]
farsími með fleiri en eitt tímahólf
multislot mobile station [en]
farstöðvaþjónusta fyrir flug
aeronautical mobile service [en]
fartækjasmáforrit
app for mobile devices [en]
application for mobile devices [en]
farþegaflutningar í ökutækjum sem dráttardýrum er beitt fyrir
passenger transport by animal-drawn vehicles [en]
farþegakílómetri
passenger kilometre [en]
farþegavagn fyrir járnbrautir
railway passenger coach [en]
farþegavagn fyrir sporbrautir
tramway passenger coach [en]
fastanefnd um heilbrigði dýra og dýraafurða
Standing Veterinary Committee [en]
fastanefnd um matvælaferlið og heilbrigði dýra
Standing Committee on the Food Chain and Animal Health [en]
fastanefnd um plöntuheilbrigði
Standing Committee on Plant Health [en]
fast drifefni
solid propellant [en]
fasteignalífeyrir
home reversion [en]
fasti fyrir upptökuhraða
uptake rate constant [en]
k1 [en]
fasti skráningarbúnaðarins
constant of the recording equipment [en]
fastlínufjarritabúnaður
line telex equipment [en]
fastlínusímritunarbúnaður
line telegraphy equipment [en]
fast slökkvikerfi með háþrýstiýringu
fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system [en]
faststöðvaþjónusta fyrir flug
aeronautical fixed service [en]
AFS [en]
luftfartens faste tjeneste [da]
luftfartens fasta telekommunikationstjänst [sæ]
fatlað barn á framfæri e-s
dependent disabled child [en]
fá fyrirmæli
be instructed [en]
fálmari
antenna [en]
felguhringur
tyre retaining ring [en]
tyre locking ring [en]
side ring [en]
fælglåsering [da]
Felgenverschlußring, Seitenring [de]
fella eldri samning úr gildi
extinguish a former contract [en]
fella niður friðhelgi
waive immunity [en]
ophæve immuniteten [da]
häva immuniteten [sæ]
lever l´immunité [fr]
die Befreiung von gerichtlicher Verfolgung aufheben [de]
fenjaglefsari
mangrove red snapper [en]
mangrovesnapper [da]
mangrovesnapper [sæ]
Mangroven-Schnapper [de]
Lutjanus argentimaculatus [la]
fenýlestri
fenýlester
phenylester [en]
ferðamaður í viðskiptaerindum
business traveller [en]
ferðamóttökutæki með hringinga- og boðkerfi
portable receiver for calling and paging [en]
ferðaskilríki sem mega bera vegabréfsáritun
travel documents to which a visa may be affixed [en]
document de voyage pouvant être revêtu d´un visa [fr]
sichtvermerksfähiges Reisedokument [de]
ferðaskrifstofa
travel agency [en]
ferðaskrifstofa
travel agent [en]
ferðriti
flight data recorder [en]
FDR [en]
ferilaðlögun
curve fitting [en]
ferilaðlögun
curve fitting [en]
ferilbók
service record book [en]
ferileyðublað
tracking form [en]
ferill
track [en]
beholden kurs, flyvevej [da]
färdlinje [sæ]
Kurs über Grund [de]
ferill
trajectory [en]
bane, trajektorie [da]
bana, kurs [sæ]
ferill
travel [en]
ferilleiðsaga
course guidance [en]
ferill fyrir flýtingu innsprautunar
injection advance curve [en]
ferill hreyfils við fullt álag
engine full load curve [en]
motorkurve for fuld belastning [da]
fullbelastningskurva [sæ]
courbe de pleine charge du moteur [fr]
Volllastkurve des Motors [de]
ferilrannsókn
process study [en]
ferilriti
tracking aid [en]
ferilskrá
curriculum vitae [en]
CV [en]
ferilskrá
continuous synopsis record [en]
ferilskýrsla
case report form [en]
clinical record form [en]
CRF [en]
ferilskýrsla
case report [en]
ferilstjórnunarkerfi
track control system [en]
système de contrôle de route [fr]
ferli fyrir grunnfluggögn
basic flight data process [en]
ferli fyrir stefnusamræmingu
policy coordination process [en]
policy co-ordination process [en]
ferli fyrir þátttöku hagsmunaaðila
stakeholder involvement process [en]
ferlisfræsari
routing machine [en]
ferli við áhættustýringu
áhættustýringarferli
risk-management process [en]
festibúnaður fyrir börn
child restraint service [en]
festibúnaður fyrir efri hluta bols
torso restraint system [en]
festibúnaður fyrir líkamann
body-holding system [en]
festibúnaður fyrir ökutæki
vehicle restraint system [en]
festing fyrir brautarteina
railway fastener [en]
festing fyrir efri Isofix-reim
ISOFIX top tether anchorage [en]
festing fyrir lokunarbúnað
catch for closing device [en]
festing fyrir þvagflösku
urine-bottle holder [en]
festivökvi fyrir ljósmyndir
photographic fixer [en]
félag í atvinnurekstri
commercial company [en]
erhvervsdrivende selskab [da]
félag með ótakmarkaðri ábyrgð
unlimited company [en]
félag með takmarkaðri ábyrgð
limited liability company [en]
félagsaðild yfir landamæri
cross-border membership [en]
félagsaðili í fyrirtæki
member of an undertaking [en]
félagsleg áhrif
social impacts [en]
félagslegt fyrirtæki
social business [en]
entreprise à vocation sociale [fr]
Sozialunternehmen, sozial tätiges Unternehmen [de]
félagslegt fyrirtæki
social enterprise [en]
entreprise à vocation sociale [fr]
Sozialunternehmen, sozial tätiges Unternehmen [de]
félagslegt fyrirtæki
social undertaking [en]
félagsleg vernd sem fyrirbyggir fátækt
poverty-preventing social protection [en]
fiðrildi
lepidoptera [en]
Lepidoptera [la]
fiðrildislirfa
caterpillar [en]
sommerfuglelarve [da]
fjärilslarv [sæ]
chenille [fr]
Raupe [de]
fisjulesari
microfiche reader [en]
fitusýruestri
fitusýruester
fatty acid ester [en]
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa SÞ
United Nations Office on Drugs and Crime [en]
UN Office on Drugs and Crime [en]
UNODC [en]
FN´s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse [da]
FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå [sæ]
Office des Nations unies contre la drogue et le crime [fr]
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung [de]
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa SÞ
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention [en]
UN Office for Drug Control and Crime Prevention [en]
ODCCP [en]
Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime [fr]
fjallaflugsáritun
mountain rating [en]
fjallaflugskennari
MI [en]
mountain rating instructor [en]
instruktør i rettigheder til bjergflyvning [da]
fjarafritun
telecopying [en]
fjarhitariti
telethermometer [en]
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur
distance marketing of consumer financial services [en]
fjarritanúmer
telex number [en]
fjarritaþjónusta
telex service [en]
fjarriti
teleprinter [en]
fjarriti
telex [en]
fjarskiptabúnaður fyrir björgunartæki
radio equipment for life-saving appliances [en]
fjarskiptafyrirtæki
telecommunications operator [en]
fjarskiptageiri
telecommunications sector [en]
fjarskipti flugumferðarþjónustu á jörðu niðri
ground-ground air traffic services communications [en]
fjarstýrður búnaður fyrir stýrisblöðku
remote-controlled rudder steering system [en]
fjarstýribúnaður
fjarstjóri
teleoperator [en]
fjarstýribúnaður
telecontrol equipment [en]
fjarstýribúnaður fyrir stýri
remote steering system [en]
fjarstýrikenniskrá
telecontrol protocol [en]
fjarstýrikerfi
telecontrol system [en]
fjarstýring
remote-control unit [en]
fjarstýring
remote control [en]
fjarstýritæki
remote-control equipment [en]
fjarstýriverkefni
telecontrol task [en]
fjarstýrt neyðarstöðvunarstýritæki
remote emergency stop control [en]
fjarvirkninet á sviði heilbrigðismála
health telematics network [en]
fjáreign sem bókfærð er á afskrifuðu kostnaðarverði
financial asset carried at amortised cost [en]
fjárfestingaráætlun fyrir Evrópu
Investment Plan for Europe [en]
fjárfestingarfyrirgreiðsla með áhættuhlutdeild (RSFF)
Risk-Sharing Finance Facility [en]
RSFF [en]
fjárfestingarfyrirkomulag sem ekki er opið
non-open ended investment scheme [en]
fjárfestingarfyrirtæki
investment enterprise [en]
fjárfestingarfyrirtæki
investment firm [en]
fjárfestingarhæft fyrirtæki
qualifying portfolio undertaking [en]
fjárfestingarkynningarskrifstofa
Investment Promotion Service [en]
IPS [en]
fjárfestingarstýring
investment management [en]
fjárfestingar yfir landamæri
cross-border investment [en]
fjárfestingarþjónusta, tengd lífeyrissjóðum
pension investment service [en]
fjárfestingastjóri
investment manager [en]
Fjárfesting í framtíðinni: nýr fjárhagsrammi til marga ára fyrir samkeppnishæfa og sjálfbæra Evrópu fyrir alla
Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe [en]
fjárfestir í samrekstri
investor in a joint venture [en]
fjárfestir sem er þriðji aðili
third party investor [en]
fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020
budget for Europe 2020 [en]
fjárhagsáætlun fyrir rannsóknir og fjárfestingar
research and investment budget [en]
fjárhagsáætlun fyrir rekstur
operating budget [en]
fjárhagsáætlun fyrir rekstur
operation budget [en]
fjárhagsleg áhrif
financial impact [en]
fjárhagslegt heilbrigði
financial soundness [en]
fjárhagslegt heilbrigði
financial health [en]
fjárhagsleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive financial penalties [en]
fjárhæð grunnlífeyris
basic pension amount [en]
fjárlosun fyrirtækis
divestiture of a business [en]
fjármagnsstreymi yfir landamæri
cross-border capital flow [en]
flux de capitaux transfrontaliers, mouvement de capitaux transfrontaliers [fr]
grenzüberschreitender Kapitalstrom [de]
fjármagnsstýring
resource management [en]
fjármálaaðgerðahópurinn
Financial Action Task Force [en]
FATF [en]
fjármálafyrirtæki
financial corporation [en]
fjármálafyrirtæki
financial firm [en]
établissement financier, société financière [fr]
fjármálafyrirtæki
monetary intermediation [en]
fjármálageiri
financial sector [en]
secteur financier [fr]
Finanzsektor [de]
fjármálarit
financial publication [en]
fjármálastjóri
financial controller [en]
fjármögnunarfyrirkomulag
financing arrangement [en]
fjármögnunarfyrirkomulag vegna skilameðferðar
resolution financing arrangement [en]
fjármögnunarfyrirkomulag þriðju aðila
third-party financing arrangements [en]
fjármögnunarfyrirtæki
sponsoring enterprise [en]
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
United Nations Financing System for Science and Technology for Development [en]
UN Financing System for Science and Technology for Development [en]
UNFSSTD [en]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
fjármögnunarleið fyrir ytri aðstoð
external aid instrument [en]
fjármögnunarleið Sambandsins fyrir ytri aðstoð
Union external assistance instrument [en]
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við ytri landamæri og vegabréfsáritanir
instrument for financial support for external borders and visa [en]
fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja
small and medium enterprise financing [en]
SME financing [en]
financement des PME, financement des petites et moyennes entreprises [fr]
Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen, KMU Finanzierung [de]
fjárstýring
treasury management [en]
fjárveitingar sem ekki hafa verið nýttar
unexpended appropriations [en]
fjáröflunarfyrirtæki í skjóli einokunar
revenue-producing monopoly [en]
fjólumjóri
blue antimora [en]
blå antimora [da]
Antimora rostrata [la]
fjórhjóladrif
four-wheel drive [en]
4WD [en]
firehjulstræk, firehjulsdrift [da]
fyrhjulsdrift [sæ]
fjórhjóladrifið ökutæki
4-wheel-drive vehicle [en]
fjórhjólasídrif
full time 4x4 [en]
full time four-wheel drive [en]
permanent 4-hjulstræk [da]
permanent fyrhjulsdrift [sæ]
fjórhjólaskiptidrif
part time 4x4 [en]
part time four-wheel drive [en]
ikke-permanent 4-hjulstræk [da]
inkopplingsbar fyrhjulsdrift [sæ]
fjórvíddarferilstjórnun
4D trajectory management [en]
4D-flyvevejsstyring [da]
gestion basée sur trajectoire 4D [fr]
4D-Flugwegführung [de]
fjöðrunarferill
suspension travel [en]
fjedervandring, ophængningssystemets vandring [da]
fjädringsrörelse [sæ]
fjölbrigða-
polymorphic [en]
fjölbrigðaform
polymorphic form [en]
fjölbrómaður dífenýletri
fjölbrómaður dífenýleter
polybrominated diphenyl ether [en]
fjöldi niðurlagðra fyrirtækja
number of deaths of enterprises [en]
fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja
number of enterprises newly born [en]
fjöldi nýstofnaðra fyrirtækja
number of births of enterprises [en]
fjöldi snúninga stýrishjóls
number of steering wheel turns [en]
fjölgreinafyrirtæki
conglomerate [en]
fjölgunarstuðull fyrir frumur sem skipting umfrymis er hindruð í
cytokinesis-block proliferation index [en]
CBPI [en]
fjölhraðadrif
multiple speed drive [en]
fjölhringa
polycyclic [en]
fjölhringa arómat
polycyclic aromatic [en]
fjölhringa, arómatísk vetniskolefni
polycyclic aromatic hydrocarbons [en]
PAH [en]
PCAH [en]
polyaromatic hydrocarbon [en]
PAHs [en]
fjölhringa moskusefni
polycyclic musk [en]
fjölhringa vetniskolefni
polycyclic hydrocarbon [en]
fjölkristölluð ull
polycrystalline wool [en]
polykrystallinsk uld [da]
polykristallin ull [sæ]
laine polycristalline [fr]
polykristalliner Wolle [de]
fjölliðari
polymerase [en]
fjölriti
hectograph [en]
fjölritunarstensill
duplicator stencil [en]
fjölskylda einstæðs foreldris
lone-parent family [en]
fjölskyldufyrirtæki
family business [en]
fjölþjóðafyrirtækjanefnd
Commission on Transnational Corporations [en]
CTNC [en]
Kommissionen for Transnationale Selskaber [da]
Commission des sociétés transnationales, CSTN [fr]
Kommission für transnationale Unternehmen [de]
fjölþjóðlegt fyrirtæki
transnational undertaking [en]
fjölþættur ljósleiðari
multimode optical fibre [en]
flaska fyrir efnaskipti í jarðvegi
soil metabolism flask [en]
fljótadrif
tape streamer [en]
fljótandi drifefni
liquid propellant [en]
fljótandi drifefnishræra
liquid propellant slurry [en]
fljótandi fyrirframskilyrði
trailing stop [en]
fljótandi oxari
liquid oxidiser [en]
flokksáritun
class rating [en]
flokksáritun fyrir eins hreyfils flugvél
single-engine class rating [en]
flokkskennari
class rating instructor [en]
CRI [en]
flokksprófdómari
class rating examiner [en]
CRE [en]
flokkunargrind
sorting grid [en]
sorteringsrist [da]
Selektionsgitter, Sortiergitter, Trenntitter [de]
flokkur bráðra eiturhrifa
acute toxic class [en]
flokkur samninga um skipti á föstum vöxtum fyrir breytilega vexti
fixed-to-float interest rate swaps class [en]
flotjafnari
buoyancy compensator [en]
flóabaulari
southern kingcroaker [en]
amerikansk kongetrommefisk, amerikansk trommefisk [da]
Amerikanischer Umberfisch [de]
Menticirrhus americanus [la]
flóki í hári
hair intertwining [en]
flugatvik þar sem hætta er á árekstri
near collision incident [en]
flugáætlun fyrir blindflug
IFR flight plan [en]
instrument flight rules flight plan [en]
IFR-flyveplan [da]
IFR-färdplan [sæ]
plan de vol IFR [fr]
IFR-Flugpläne [de]
flugheilbrigðismat
mat á flugheilbrigði
aero-medical assessment [en]
flugheilbrigðisskoðun
aero-medical examination [en]
flughermir með fullri hreyfingu
full flight simulator [en]
FFS [en]
flugkennaraprófdómari
FIE [en]
flight instructor examiner [en]
flugkennari
FI [en]
flight instructor [en]
flugkerfastjóri
system panel operator [en]
flugmannsskírteini fyrir létta loftbelgi
LAPL(B) [en]
light aircraft pilot licence for balloons [en]
flugmannsskírteini fyrir léttar flugvélar
LAPL(A) [en]
light aircraft pilot licence for aeroplanes [en]
flugmannsskírteini fyrir léttar þyrlur
LAPL(H) [en]
light aircraft pilot licence for helicopters [en]
flugmannsskírteini fyrir létt loftför
LAPL [en]
light aircraft pilot licence [en]
flugmannsskírteini fyrir loftbelgi
balloon pilot licence [en]
BPL [en]
pilotcertifikat til balloner [da]
ballongflygarcertifikat [sæ]
flugmálastjóri
Director General of Civil Aviation [en]
flugnemi sem flugstjóri
SPIC [en]
student pilot-in-command [en]
flugprófdómari
flight examiner [en]
FE [en]
flugrekandi frá þriðja landi
third country operator [en]
TCO [en]
flugrekandi í atvinnurekstri
commercial air carrier [en]
flugritabreyta
flight parameter [en]
flugritagögn
flight data [en]
flugriti
flight recorder [en]
flugstjóri
commander [en]
flugstjóri
pilot-in-command [en]
PIC [en]
flugstjóri undir umsjón flugstjóra
PICUS [en]
pilot-in-command under supervision [en]
flugstýrikerfi
FMS [en]
flight management system [en]
flugtak fyrir eigin afli
self launch [en]
flugtaksbúnaður fyrir loftför
aircraft-launching gear [en]
startanordning til luftfartøjer [da]
startandordning för luftfartyg [sæ]
flugumferðarstjóri
air traffic controller [en]
flugumferðarstjóri afhendingardeildar
transferring controller [en]
flugumferðarstjóri viðtökudeildar
accepting controller [en]
flugverndarleit í loftfari
aircraft security search [en]
flugvélstjóri
flight engineer [en]
flugþjálfakennari
synthetic flight instructor [en]
flugþjálfakennari á einstjórnarloftför
synthetic training instructor [en]
STI [en]
flugþjálfaprófdómari
synthetic flight examiner [en]
SFE [en]
flugþjálfi á jörðu niðri
ground flying trainer [en]
flutningafyrirtæki
carrier [en]
flutningafyrirtæki
transport undertaking [en]
flutningafyrirtæki sem hefur ekki aðsetur í aðildarríki
non-resident carrier [en]
transportvirksomheders adgang, hvor de ikke er hjemmehørende [da]
transporteur non résident [fr]
nicht ansässiges Verkehrsunternehmen [de]
flutningar á jörðu niðri
surface transportation [en]
flutningar í lausri vigt
bulk transport [en]
flutningar yfir landamæri
cross-frontier transport [en]
flutningastjóri
transport manager [en]
flutningsaðili í skiparekstri
vessel-operating carrier [en]
flutningskerfi fyrir rafmagn
electricity transmission system [en]
flutningskerfisstjóri
transmission system operator [en]
TSO [en]
electricity transmission system operator [en]
systemansvarlig, transmissionssystemoperatør, operatør af eltransmissionssystem, operatør af transmissionssystem for el [da]
systemansvarig för överföringssystemet [sæ]
Übertragungsnetzbetreiber [de]
flutningsmiðlari
forwarding agent [en]
flutningsskjal fyrir hættulegan varning
dangerous goods transport document [en]
flutningur fyrirtækis
transfer of an undertaking [en]
flutningur í lausri vigt í gámum/tankgámum
bulk transport in containers/tankers [en]
flutningur í lausri vigt í ílátum
bulk transport in receptacles [en]
flúoródeoxýúridín
fluorodeoxyuridine [en]
flúrklóridón
flurochloridone [en]
flúrprimídól
flurprimidol [en]
flæði í þurrviðri
dry weather flow [en]
flæðirit
flow chart [en]
flæðirit
flow diagram [en]
flæðis- og afkastagetustýring flugumferðar
Air Traffic Flow and Capacity Management [en]
ATFCM [en]
forblanda fyrir lyfjablandað fóður
pre-mix for medicated feedingstuff [en]
premix for medicated feedingstuff [en]
foreldri
parent [en]
forgangsatriði
priority [en]
Forgangsverkefni á sviði orkugrunnvirkja fyrir árið 2020 og þar eftir - Áætlun um samþætt evrópskt orkunet
Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - a Blueprint for an integrated energy network [en]
forhitari
heater [en]
foringjafiskar
foringjafiskaætt
cobias [en]
sergentfisk-familien [da]
Rachycentridae [la]
foringjafiskur
sergeantfish [en]
sergeant fish [en]
sergentfisk [da]
cobia [sæ]
Königsbarsch [de]
Rachycentron canadum [la]
foringjafiskur
cobia [en]
sergentfisk [da]
cobia [sæ]
Königsbarsch [de]
Rachycentron canadum [la]
formaður hermálanefndarinnar
Chairman of the EUMC [en]
CEUMC [en]
formagnari
preamplifier [en]
formfræðilegur afbrigðileiki
morphological abnormality [en]
formfræðilegur afbrigðileiki sæðisfrumu
morphologic sperm abnormality [en]
formlegar athafnir við málsmeðferð fyrir dómstólum
formal acts of judicial procedure [en]
formlega undirrituð skuldbinding
formal signed commitment [en]
formsatriði
procedural issue [en]
formsatriði
formalities [en]
formsatriði á sviði stjórnsýslu
administrative formalities [en]
administrative formaliteter [da]
administrativa formaliteter [sæ]
formalités administratives [fr]
Verwaltungförmlichkeiten [de]
formsatriði vegna innflutnings
import formalities [en]
formsatriði vegna útflutnings
customs export formalities [en]
formsatriði við skýrslugjöf
reporting formalities [en]
forngripur
antique [en]
forpakkaður, skorinn ostur
pre-packed cut cheese [en]
prepacked cut cheese [en]
forréttindi og friðhelgi veitt þjóðhöfðingja persónulega
privileges and immunities accorded to head of State ratione personae [en]
forrit
programme [en]
program [en]
forrit
application [en]
forritaskil
skil milli forrita
application programming interface [en]
application program interface [en]
API [en]
programmeringsgrænseflade for applikationer, API [da]
gränssnitt för tillämpningsprogram, API [sæ]
API, interface de programme d´application, interface pour la programmation d´applications [fr]
Anwendungsprogramm-Schnittstelle, Schnittstelle für Anwendungsprogramme, API [de]
forrit fyrir rafrænar flugtöskur
electronic flight bag applications [en]
EFB application [en]
forritseining fyrir gagnaskipti
data exchange module [en]
forrituð staðalstilling
emission default mode [en]
forprogrammeret standardindstilling [da]
forritun
programming [en]
forritunarmál
programming language [en]
forritunarþjónusta
programming service [en]
forritun, tengd samningum
contract systems programming service [en]
forseti framkvæmdastjórnarinnar
President of the Commission [en]
forseti ráðs Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
President of the Council of the International Civil Aviation Organisation [en]
President of the Council of the International Civil Aviation Organization [en]
forskautsstrípun með tifspenntri straumafleiðumælingu
differential pulse anodic stripping voltametry [en]
DPASV [en]
forskrift
prescription [en]
forskrift
specification [en]
forskriftarlyf lækna
magistral formula [en]
forskrift fyrir afurð
product specification [en]
produktspecifikation [da]
produktspecifikation [sæ]
spécification du produit [fr]
Fertigungsvorgabe, Fertigungsspezifikation [de]
forskrift fyrir afurð með verndaða upprunatáknun
product specification of a protected designation of origin [en]
product specification for a protected designation of origin [en]
forskrift fyrir bitaflutningslag
physical layer specification [en]
forskrift fyrir hreinleika
hreinleikaforskrift
purity specification [en]
forskrift fyrir prófun
test specification [en]
prøvningsspecifikation [da]
provningsbestämmelse [sæ]
forskrift fyrir skiptanlega skilfleti með tilliti til forms, máts og hlutverks
Form Fit Function Interface Specification [en]
FFFIS [en]
forskrift fyrir þarfir undirkerfis
Sub-System Requirements Specification [en]
SSRS [en]
forskrift í tengslum við heiti
specification of a name [en]
specification for a name [en]
forskrift í tengslum við upprunatáknun
specification of a designation of origin [en]
specification for a designation of origin [en]
forskrift í tengslum við verndaða upprunatáknun
specification of a protected designation of origin [en]
specification for a protected designation of origin [en]
forskrift varðandi afköst
performance specification [en]
forskrift varðandi árangur
performance specification [en]
forskrift varðandi hæfni
performance specification [en]
forspá skriðstilling
predictive cruise control [en]
régulateur de vitesse prédictif [fr]
vorausschauende Geschwindigkeitsregelung [de]
forstjóri
Managing Director [en]
managing director [en]
forstjóri
chief executive officer [en]
CEO [en]
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum
ráðstafanir til að fyrirbyggja og verjast sjúkdómum
disease prevention and control [en]
forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme [da]
förebyggande och bekämpning av sjukdom [sæ]
prévention et lutte contre les maladies [fr]
Seuchenprävention und -bekämpfung [de]
forveljari
change-over selector [en]
skiftekontakt, omkobler [da]
grov-finomkopplare, plus-minusomkopplare [sæ]
forveri
precursor [en]
forveri æxlisgens
proto-oncogene [en]
forþjöppustýring
boost control [en]
Fourier-ummyndun
Fourier-vörpun
Fourier transform [en]
Fourier integral equation [en]
Fourier-transformation [da]
Fourierintegral, Fouriertransform [sæ]
transformée de Fourier, transformation de Fourier [fr]
Fourier-Transformation, Fouriersche Transformation [de]
Fourier-vörpunarmassagreinir
FTMS [en]
Fourier transform mass spectrometer [en]
fóðring
lining [en]
fóðring
bushing [en]
fóður sem er ætlað til sérstakra, næringarlegra nota
feed intended for particular nutritional purposes [en]
FPLMTS
fjarskipti fyrir jarðfarstöðvar framtíðarinnar
Future Public Land Mobile Telecommunications System [en]
FPLMTS [en]
framan við botnristil
precaecally [en]
prececally [en]
frambjóðandi sem er ríkisborgari
candidate who is a national [en]
framfarir
improvements [en]
framfarir í vísindum
progress of scientific knowledge [en]
framfylgja sameiginlegri stefnu í utanríkis- og öryggismálum
conduct the common foreign and security policy [en]
framfærslueyrir
allowance [en]
framhjóladreginn dembari
articulated steer dumper [en]
framkallað stökkbrigði
induced mutant [en]
framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Indland og Pakistan
framkvæmdanefnd SÞ fyrir Indland og Pakistan
United Nations Commission for India and Pakistan [en]
UN Commission for India and Pakistan [en]
framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Decision [en]
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Regulation [en]
framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Directive [en]
framkvæmdaskrifstofa
executive agency [en]
framkvæmdaskrifstofa Evrópska rannsóknarráðsins
European Research Council Executive Agency [en]
ERCEA [en]
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála hjá framkvæmdastjórninni
Executive Agency for Health and Consumers [en]
Executive Agency for Health and Consumers - European Commission [en]
EAHC [en]
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar hjá framkvæmdastjórninni
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency [en]
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - European Commission [en]
EACEA [en]
framkvæmdaskrifstofa rannsókna
framkvæmdaskrifstofa rannsókna hjá framkvæmdastjórninni
Research Executive Agency [en]
Research Executive Agency - European Commission [en]
REA [en]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni
Trans-European Transport Network Executive Agency [en]
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission [en]
TENTEA [en]
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni
Executive Agency for Competitiveness and Innovation [en]
Executive Agency for Competitiveness and Innovation - European Commission [en]
EACI [en]
framkvæmdastjóri
General-Secretary [en]
framkvæmdastjóri
chief executive officer [en]
CEO [en]
framkvæmdastjóri
Managing Director [en]
managing director [en]
framkvæmdastjóri
Secretary General [en]
Secretary-General [en]
framkvæmdastjóri
Commissioner [en]
framkvæmdastjóri
Member of the Commission [en]
framkvæmdastjóri
director [en]
framkvæmdastjóri
executive director [en]
framkvæmdastjóri
executive head [en]
framkvæmdastjóri CEEP
Secretary General of CEEP [en]
Secretary-General of CEEP [en]
framkvæmdastjóri ESB á sviði innri markaðar
Internal Market Commissioner [en]
framkvæmdastjóri Evrópuráðsins
Secretary General of the Council of Europe [en]
Secretary-General of the Council of Europe [en]
framkvæmdastjóri UNICE
Secretary-General of UNICE [en]
Secretary General of UNICE [en]
framköllunarvökvi fyrir ljósmyndir
photographic developer [en]
framleiðandi hljóðrita
producer of phonograms [en]
framleiðsla fyrir hljóð- og myndmiðla
audiovisual production [en]
audio-visual production [en]
framleiðsluforskrift
batch formula [en]
framleiðsluforskrift
manufacturing formula [en]
framleiðslufyrirkomulag
production structure [en]
framleiðslufyrirtæki
manufacturing establishment [en]
framleiðslugeiri
production sector [en]
framleiðslugeiri landbúnaðarafurða
agri-food production sector [en]
framleiðslustýringarkerfi í verksmiðju
factory production control system [en]
framleiðslustýring verksmiðju
factory production control [en]
framleiðsluteljari
production counter [en]
framleiðsluvinnuhringur
cycle of manufacture [en]
framlenging vegabréfsáritunar
extension of a visa [en]
prolongation d´un visa [fr]
Verlängerung eines Sichtvermerks [de]
framrúða úr hertu gleri
toughened-glass windscreen [en]
forrude af hærdet glas [da]
härdad vindruta [sæ]
framrúða úr lagskiptu gleri
laminated-glass windscreen [en]
forrude af behandlet lamineret glas [da]
vindruta av antireflexbehandlat laminerat glas [sæ]
framrúða úr lagskiptu gleri (gler-plast)
glass-plastics windscreen [en]
forrude af plexiglas [da]
vindruta av plexiglas [sæ]
framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission Delegated Regulation [en]
framtíðarsamningur í silfri
futures contract on silver [en]
framvirk gjaldeyrisviðskipti
forward foreign exchange transactions [en]
framvirk gjaldeyrisviðskipti
forward exchange transactions [en]
framvirkur samningur í silfri
forward contract on silver [en]
frauð með samfelldri húð
integral skin foam [en]
integralskum [da]
integralcellplast, strukturcellplast, integralskum, strukturskum [sæ]
frábrigði
deviation [en]
frábrigði
anomalies [en]
anomaly [en]
fráfarandi dómari
retiring judge [en]
fráfærur
fráfæring
weaning [en]
fravænning [da]
avvänjning [sæ]
sevrage [fr]
Entwöhnung [de]
frágangsefni fyrir málm
metal finish [en]
topplack som läggs på metall [sæ]
Metall­schlussanstrichstoff [de]
frágangsefni til varnar tæringu
anti-corrosion finish [en]
frágangur prentgripa
print finishing service [en]
fráleiðari
discharge conductor [en]
fráleiðari
down conductor [en]
fráveitukerfi fyrir skólp
waste water disposal system [en]
wastewater disposal system [en]
frávik frá eðlilegri lendingu
landing irregularity [en]
frávik frá forskriftum
divergence from specifications [en]
fráviksaðferð fyrir virðismat
alternative valuation method [en]
frekari flutningar
secondary movement [en]
frekari gögn
supporting documentation [en]
frekari rekstrarfyrirmæli
additional operational instructions [en]
fremri brún
fore side [en]
frestunarfyrirkomulag
suspensive arrangements [en]
frestun útreiknings ellilífeyris
deferment of the calculation of an old-age pension [en]
frestur sem veittur er til þess að ná fram jafnri meðferð
qualifying period for equal treatment [en]
fréttasafnari
news aggregator [en]
aggregator [en]
Friðaráætlun Sameinuðu þjóðanna
Friðaráætlun SÞ
Peace Implementation Programme [en]
PIP [en]
friðareftirlitsnefnd
Peace Observation Commission [en]
United Nations Peace Observation Commission [en]
UNPOC [en]
Commission d´observation pour la paix [fr]
friðarferli
peace process [en]
friðargæsla
peace-keeping [en]
friðargæslunefnd
Special Committee on Peace-keeping Operations [en]
særlige udvalg vedrørende FN´s fredsbevarende operationer [da]
Comité spécial des opérations de maintien de la paix [fr]
Sonderausschuss für friedenssichernde Massnahmen [de]
friðargæsluskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
friðargæsluskrifstofa SÞ
Department of Peacekeeping Operations [en]
DPKO [en]
Afdelingen for Fredsbevarende Operationer [da]
avdelning för fredsbevarande operationer [sæ]
Département des opérations de maintien de la paix, DOMP [fr]
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze [de]
friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna
friðargæslusveitir SÞ
United Nations Disengagement Observer Force [en]
UN Disengagement Observer Force [en]
UNDOF [en]
FN´s overvågningsstyrke for troppeadskillelse [da]
Förenta nationernas truppåtskillnadsövervakande styrka, FN:s observatörsstyrka för truppåtskillnad [sæ]
Force des Nations unies chargée d´observer le dégagement, FNUOD [fr]
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung [de]
friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna á Kýpur
friðargæslusveitir SÞ á Kýpur
United Nations Force in Cyprus [en]
UN Force in Cyprus [en]
UNFICYP [en]
FN´s fredsbevarende styrke på Cypern [da]
FN:s fredsstyrka i Cypern [sæ]
Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre [fr]
Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen auf Zypern [de]
friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna í Líbanon
friðargæslusveitir SÞ í Líbanon
United Nations Interim Force in Lebanon [en]
UN Interim Force in Lebanon [en]
UNIFIL [en]
FN´s fredsbevarende styrke i Libanon [da]
FN:s interimsstyrka i Libanon [sæ]
Force intérimaire des Nations unies au Liban, FINUL [fr]
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon [de]
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Bretlands
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and the United Kingdom [en]
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Indlands
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and India [en]
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Kanada
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Canada [en]
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Srí Lanka
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Sri Lanka [en]
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Suður-Afríku
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and South Africa [en]
friðhelgi
helgi
inviolability [en]
ukrænkelighed [da]
inviolabilité [fr]
Unverletzlichkeit [de]
friðhelgi
diplómatísk friðhelgi
immunity [en]
friðhelgi á grundvelli fullveldis
sovereign immunity [en]
friðhelgi eignarréttar
protection of property [en]
protection de la propriété [fr]
friðhelgi einkalífs
privacy [en]
privatlivets fred [da]
privat sfär [sæ]
respect de la vie privée [fr]
Privatsphäre [de]
friðhelgi einkalífs neytenda
consumer privacy [en]
privacy of consumers [en]
friðhelgi gagnvart lögsögu
jurisdictional immunity [en]
friðhelgi mannlegrar reisnar
inviolability of human dignity [en]
ukrænkelighed [da]
inviolabilité [fr]
Unverletzlichkeit [de]
friðhelgi ríkja
friðhelgi ríkis
jurisdictional immunities of States [en]
immunity of a State [en]
State immunity [en]
friðhelgi sendierindreka
diplomatic immunity [en]
friðhelgisréttindi sendierindreka
diplomatic immunity [en]
friðhelgi, veitt þjóðhöfðingja persónulega
immunities accorded to head of State ratione personae [en]
friðhelgi yfirráðasvæðis
territorial integrity [en]
friðhelg og óafsalanleg réttindi
inviolable and inalienable rights [en]
friðhelgur
inviolable [en]
friðland
friðland fyrir villtar tegundir lífvera
wildlife reserve [en]
vildtreservat [da]
fridlysningsområde [sæ]
friðlýsing
declaration of protection [en]
friðsamlegar leiðir til lausnar deilumálum
peaceful means of settling disputes [en]
friðunarsvæði
protected area [en]
friður
peace [en]
friður á alþjóðavettvangi
friður á alþjóðavísu
international peace [en]
Friedel Craft-myndefni
myndefni úr ferli Friedels og Crafts
Friedel Craft reaction product [en]
Friedel-Crafts reaction product [en]
friggjarskel
chamber venus [en]
Circomphalus casina [la]
frjóberi
pollinator [en]
bestøver [da]
pollengivare [sæ]
donneur du pollen [fr]
Pollenspender, Bestäuberinsekt [de]
frjósamt foreldri
fertile seed parent [en]
frjósemisheilbrigði
reproductive health [en]
froða fyrir slökkvitæki
foam package [en]
froðublandari
foam-producing unit [en]
froðuslökkvibúnaður á þilfari
deck foam system [en]
frumframleiðslugeiri
primary sector [en]
primærsektor, primær sektor [da]
primär sektor [sæ]
secteur primaire [fr]
Primärsektor, erster Wirtschaftsbereich [de]
frumkvæði að félagslegri framtakssemi
Social Business Initiative [en]
frumlyf fyrir dýr
reference veterinary medicinal product [en]
referenceveterinærlægemiddel [da]
veterinärmedicinskt referensläkemede [sæ]
médicament vétérinaire de référence [fr]
Referenztierarzneimittel [de]
frumrit
original [en]
frumtryggingariðgjald
direct insurance premium [en]
frumueiturhrif
cytotoxicity [en]
frumuhringur
cell-cycle [en]
cell cycle [en]
cell-division cycle [en]
frumurækt sem sáð hefur verið í
inoculated cell culture [en]
fræ af beiskri lúpínu
bitter lupin seeds [en]
fræðilega reiknaður koltvísýringur
fræðilegur koltvísýringur
ThCO2 [en]
theoretical carbon dioxide [en]
ThCO2 [da]
ThCO2 [sæ]
CO2Th [fr]
ThCO2 [de]
fræðsluaðili á stigi æðri menntunar
provider of higher education [en]
fræfyrirtæki
seed company [en]
frøfirma [da]
compagnie semencière, compagnie de semences, entreprise semencière [fr]
Saatgutfirma [de]
fræsari
moulding machine [en]
fræsari með fræsihjóli sem vinnur á annarri hlið efnisins
one side moulding machine with rotating tool [en]
fuglaprik
perch [en]
fugl sem verpir á jörðu niðri
ground-nesting bird [en]
fullgildar vottunarkröfur
fullgildar vottunarkröfur, fyrir fullgild skilríki
Qualified Certificate Policy [en]
QCP [en]
fullgild rafræn undirskrift
qualified electronic signature [en]
kvalificeret elektronisk signatur [da]
kvalificerad elektronisk underskrift [sæ]
signature électronique qualifiée [fr]
qualifizierte elektronische Signatur [de]
fullgild skilríki fyrir rafræna undirskrift
qualified certificate for electronic signature [en]
fullgildur, rafrænn undirskriftarbúnaður
qualified electronic signature creation device [en]
fullgilt ljósrit
authenticated photocopy [en]
fullnægja daglegriringarþörf
fulfil the daily nutritional requirements [en]
fulfill the daily nutritional requirements [en]
full undirhópsáritun
full subgroup rating [en]
fullvaxinn nautgripur
fullorðinn nautgripur
adult bovine animal [en]
adult cattle [en]
voksent kvæg [da]
vuxet nötkreatur [sæ]
gros bovin, bovin adulte [fr]
ausgewachsenes Rind [de]
fullyrðingaskrá Evrópusambandsins yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli
fullyrðingaskrá Sambandsins yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli
fullyrðingaskrá ESB yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli
EU Register of nutrition and health claims made on food [en]
Union Register of nutrition and health claims made on food [en]
European Union Register of nutrition and health claims made on food [en]
fullyrðingaskrá fyrir Bandalagið yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli
Community Register of nutrition and health claims made on food [en]
fullyrðingaskrá yfir næringar- og heilsufullyrðingar
Register of nutrition and health claims [en]
fullyrt áhrif
claimed effect [en]
fylgihlutir fyrir húsgögn
fittings for furniture [en]
fyljuð meri
fylfull meri
pregnant mare [en]
fylkisstrikamerki
matrix barcode [en]
fyrir 1. janúar
prior to 1 January [en]
fyrir alla
inclusive [en]
fyrirbyggjandi aðgerð
crisis prevention measure [en]
fyrirbyggjandi meðferð
prophylaxis [en]
prophylactic treatment [en]
preventive medical treatment [en]
preventive treatment [en]
preventive medical care [en]
fyrirbyggjandi ríkjasamskipti
preventive diplomacy [en]
fyrirbyggja sjúkdóma og kvilla
prevent human diseases and disorders [en]
fyrir dómstólum
sub judice [en]
fyrir dómstólum
at judicial level [en]
fyrirdráttarnet
beach seine [en]
fyrir eigin reikning
on own account [en]
fyrir eigin reikning
for own account [en]
fyrir einstaka neytendur
for individual consumers [en]
fyrirferðaraukning
tumour [en]
tumor [en]
fyrirflug
interception [en]
fyrirflugskynning
pre-flight briefing [en]
preflight briefing [en]
fyrirflugsskoðun
pre-flight inspection [en]
preflight inspection [en]
fyrir fram
a priori [en]
fyrirframafhending
afhending fyrir fram
frontloading [en]
forudgående levering, udsendelse på forhånd [da]
préalimentation [fr]
vorzeitige Abgabe [de]
fyrirframákveðið magn
pre-established quantity [en]
fyrirframáætluð úttekt
pre-planned audit [en]
fyrirframfjármögnun
ex-ante financing [en]
forudgående finansiering [da]
Ex-ante-Beiträge [de]
fyrirframfrádráttur
deduction beforehand [en]
fyrirframfullgilding
prior validation [en]
fyrirframgreiddar tekjur
deferred income [en]
fyrirframgreidd eign
prepayable asset [en]
fyrirframgreidd, geymd verðmæti
pre-paid stored value [en]
prepaid stored value [en]
fyrirframgreiddur
prepayable [en]
fyrirframgreiddur arfur
anticipated inheritance [en]
forskudsarv [da]
förtida arv [sæ]
anticipation d´héritage [fr]
vorweggenommene Erbfolge [de]
fyrirframgreiddur greiðslumiðill
prepaid payment instrument [en]
pre-paid payment instrument [en]
fyrirframgreidd útgjöld
prepaid expenses [en]
pre-paid expenses [en]
fyrirframgreidd þóknun
up-front fee [en]
fyrirframgreiðsla
payment on account [en]
fyrirframgreiðsla
advance [en]
payment of advance [en]
fyrirframgreiðsla
prepayment [en]
fyrirframgreiðsla
advance payment [en]
fyrirframgreiðsluáhætta
prepayment risk [en]
fyrirframgreiðslureikningur
imprest account [en]
forskudskonto [da]
régie d´avances [fr]
fyrirframgreiðslusamningur
pre-paid contract [en]
prepaid contract [en]
fyrirframgreitt kort
prepaid card [en]
forudbetalt kort [da]
fyrirframgreitt kort undir nafnleynd
nafnlaust fyrirframgreitt kort
anonymous prepaid card [en]
anonym forudbetalt kort [da]
fyrirframgreitt símakort
telephone pre-payment card [en]
fyrirframgreitt símakort
prepaid telephone card [en]
fyrirframleyfi
prior authorisation [en]
prior authorization [en]
fyrirframmat
pre-evaluation [en]
fyrirframmat
ex-ante evaluation [en]
ex ante evaluation [en]
fyrirframmat
prior evaluation [en]
fyrirframsamráð
prior consultation [en]
fyrirframsamþykki
prior consent [en]
fyrirframsamþykki
prior approval [en]
fyrirframsamþykki
prior agreement [en]
fyrirframsamþykktur
pre-consented [en]
fyrirframskilgreindur skammtur
predefined dose [en]
pre-defined dose [en]
fyrirframskráning
prior registration [en]
fyrirframtilkynning
prior notification [en]
fyrirframupplýsingar um farþega
Advance Passenger Information [en]
Advanced Passenger Information [en]
API [en]
forhåndsinformation om passagerer [da]
förhandsinformation om passagerare, API-uppgifter [sæ]
API-Daten, erweiterte Fluggastdaten, vorab übermittelte Fluggastdaten [de]
fyrirframupplýst samþykki
Prior Informed Consent [en]
PIC [en]
fyrirframúrskurður
advance ruling [en]
fyrirframætlað samræmi
presumption of conformity [en]
fyrirgera
forfeit [en]
fyrirgreiðsla við fjármögnun
appropriate financing facility [en]
fyrirhleðsla
embankment [en]
kunstigt dige [da]
konstgjord vall [sæ]
talus artificiel [fr]
künstlich errichteter Wall [de]
fyrirhleðsla
land sealing [en]
fyrirhugaðar ráðstafanir
proposed measures [en]
fyrirhugaðar ráðstafanir
measures intended to be taken [en]
fyrirhugaðar ráðstafanir
ráðstafanir sem eru fyrirhugaðar
measures envisaged [en]
fyrirhugaður yfirtökuaðili
proposed acquirer [en]
fyrirhuguð aðgerð
proposed action [en]
fyrirhuguð bótafjárhæð
settlement envisaged [en]
fyrirhuguð flugleið
proposed route [en]
fyrirhuguð flugslóð
intended flight path [en]
planlagt flyvebane [da]
planerad flygbana [sæ]
beabsichtigte Flugbahn [de]
fyrirhuguð, læknisfræðileg notkun
intended medicinal use [en]
fyrirhuguð notkun
intended use [en]
fyrirhuguð uppsögn
intended withdrawal [en]
fyrirhöfn
burden [en]
fyrir hönd
on behalf of [en]
fyrir hönd ráðsins
for the Council [en]
fyrir hönd þriðja aðila
on behalf of a third party [en]
fyrirkoma
occurrence [en]
forekomst [da]
förekomst [sæ]
occurence [fr]
fyrirkomulag
modalities [en]
modality [en]
fyrirkomulag
mechanism [en]
fyrirkomulag
arrangement [en]
fyrirkomulag á atkvæðagreiðslu
voting structure [en]
fyrirkomulag ábyrgðar
accountability mechanism [en]
mécanisme de responsabilisation [fr]
Rechenschaftsmechanismus [de]
fyrirkomulag á eftirliti
control strategy [en]
fyrirkomulag á endurskoðun viðskiptastefnu
Trade Policy Review Mechanism [en]
TPRM [en]
fyrirkomulag á geymslu
storage arrangement [en]
fyrirkomulag á samvinnu stjórnvalda
arrangements for administrative cooperation [en]
arrangements for administrative co-operation [en]
fyrirkomulag á samvinnu stjórnvalda
methods of administrative cooperation [en]
methods of administrative co-operation [en]
fyrirkomulag á tilflutningi
carryover arrangement [en]
carry-over arrangement [en]
fyrirkomulag eftirlits
supervision arrangement [en]
fyrirkomulag eftirlits
control arrangements [en]
fyrirkomulag eftirlits með innflutningsverði
entry price control arrangements [en]
fyrirkomulag fjármögnunar þriðja aðila
third-party financing mechanism [en]
fyrirkomulag leyfisveitinga
authorisation scheme [en]
authorization scheme [en]
fyrirkomulag leyfisveitinga
authorisation arrangement [en]
authorization arrangement [en]
fyrirkomulag prófunar
test organisation [en]
test organization [en]
fyrirkomulag rekstrarleyfa
individual licensing regime [en]
fyrirkomulag samstarfs
collaborative arrangements [en]
fyrirkomulag samstarfs
association arrangements [en]
fyrirkomulag samvinnu
form of cooperation [en]
form of co-operation [en]
fyrirkomulag sem byggist á reglum
rule-based system [en]
fyrirkomulag sem er tekið upp í áföngum
phase-in arrangements [en]
dispositions progressives [fr]
Einführungsvereinbarung [de]
fyrirkomulag sem fyrir er
existing regime [en]
fyrirkomulag sjóbúnaðar
lashing arrangements [en]
fyrirkomulag um endurgreiðslu
claw-back mechanism [en]
clawback mechanism [en]
tilbagebetalingsklausul [da]
Rückforderungsmechanismus [de]
fyrirkomulag um rekstrarsamhæfi
interoperability arrangement [en]
interoperabilitetsaftale [da]
samverkansöverenskommelse [sæ]
fyrirkomulag vegna bótaábyrgðar
liability arrangement [en]
fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli
mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum [en]
fyrirkomulag við framsal
extradition practices [en]
matière d´extradition [fr]
Auslieferungspraxis [de]
fyrirkomulag öryggiseftirlits
safety oversight mechanism [en]
fyrirlestrarsalur
lecture theatre [en]
fyrirliggjandi efni
existing substance [en]
fyrirliggjandi niðurstöður
available results [en]
fyrirliggjandi upplýsingar
available information [en]
fyrir luktum dyrum
in camera [en]
fyrirmynd
model [en]
fyrirmynd
specimen [en]
fyrirmynd að Bandalagsökuskírteini
Community model driving licence [en]
fyrirmynd að eyðublaði
model form [en]
fyrirmynd að eyðublaði fyrir yfirlýsingu
specimen declaration form [en]
fyrirmynd að gerðarviðurkenningarvottorði
model type-approval certificate [en]
fyrirmynd að lýsingu á hæfni
model of performance description [en]
fyrirmynd að samningi
model agreement [en]
fyrirmynd að samningi Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) um upplýsingaskipti í skattamálum
OECD Model Agreement on the Exchange of Information on Tax Matters [en]
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Model Agreement on the Exchange of Information on Tax Matters [en]
fyrirmynd að samningi um upplýsingaskipti í skattamálum
Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters [en]
Modèle de convention sur l´échange de renseignements en matière fiscale [fr]
Musterabkommen zum Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten [de]
fyrirmynd að skírteini
certification model [en]
fyrirmynd að skjali
model document [en]
fyrirmynd að skýrslu
specimen report [en]
fyrirmynd að töflu
model table [en]
fyrirmæli
instructions [en]
fyrirmæli
behest [en]
fyrirmæli
injunction [en]
fyrirmæli
Initiating Directive [en]
fyrirmæli
prescription [en]
fyrirmæli
order [en]
fyrirmæli
transfer orders [en]
fyrirmæli til einstaklinga um ferð
individual movement order [en]
fyrirmæli til hóps um ferð
collective movement order [en]
fyrirmæli um að veita upplýsingar
information injunctions [en]
fyrirmæli um endurheimt
recovery order [en]
fyrirmæli um innra uppgjör
internalised settlement instructions [en]
afviklingsinstrukser [da]
fyrirmæli varðandi slitameðferð
winding up order [en]
fyrirmæli viðskiptavinar
tilboð viðskiptavinar
client order [en]
fyrirmörk sviðsstyrks
field strength contour [en]
fyrir neytendur sem heild
at aggregate consumer level [en]
fyrirrennari
predecessor [en]
fyrirsjáanlegt eftirlit
regulatory predictability [en]
fyrirsjáanlegur birgðaskortur
anticipated shortfalls in supply [en]
fyrirsjáanlegur dauði
predictable death [en]
fyrirsjáanleiki
predictability (of aid) [en]
fyrirsjáanleiki
predictability [en]
fyrirskeri
scoring saw [en]
fyrir skýrleika sakir
for the sake of clarity [en]
fyrir skýrleika sakir
for reasons of clarity [en]
for clarity [en]
fyrir skýrleika sakir
for purposes of clarity [en]
for the purposes of clarity [en]
for the purpose of clarity [en]
fyrir slysni
inadvertently [en]
fyrirspurn
inquiry [en]
fyrirspurn kögunarsvarratsjár
SSR interrogation [en]
fyrirspurn viðskiptamanns
customer inquiry [en]
customer enquiry [en]
fyrirstöðuhlutfall
blockage ratio [en]
fyrirsvar
representation [en]
fyrirsvar Sambandsins gagnvart ríkjum utan þess
external representation of the Union [en]
Union´s external representation [en]
fyrirsvarsmaður
procedural representative [en]
fyrirsögn
title [en]
fyrirsögn
rubric [en]
fyrirsögn
heading [en]
fyrirtaka í dómsmáli
court hearing [en]
fyrir tilstilli lífvera
sem á sér stað fyrir tilstilli lífvera
með tilstilli lífvera
biotic [en]
biotisk [da]
biotisk [sæ]
biotique [fr]
biotisch [de]
fyrirtæki
corporate [en]
fyrirtæki
undertaking [en]
fyrirtæki
company [en]
fyrirtæki
establishment [en]
fyrirtæki
corporation [en]
fyrirtæki
business enterprise [en]
fyrirtæki
organisation [en]
organization [en]
fyrirtæki
enterprise [en]
fyrirtæki
firm [en]
fyrirtæki á fjármálamarkaði
financial undertaking [en]
fyrirtæki á sviði varnartengdra vara
defence undertaking [en]
fyrirtæki er starfar á Bandalagsvísu
Community-scale undertaking [en]
fyrirtæki í dreifingargeiranum
distributive trade sector [en]
fyrirtæki í eigu hins opinbera
opinbert fyrirtæki
public establishment [en]
fyrirtæki í ferðaþjónustu
travel company [en]
fyrirtæki í matvælavinnslu
food production undertaking [en]
fyrirtæki í meirihlutaeigu
undertaking controlled through majority ownership [en]
fyrirtæki í samkeppni
competing undertakings [en]
fyrirtæki í viðskiptum
corporate customer [en]
fyrirtæki með aðsetur erlendis
non-resident enterprise [en]
fyrirtæki með erlenda fjárfestingu
foreign invested enterprise [en]
fyrirtæki með hluti sem eru skráðir á almennum markaði
enterprise whose shares are publicly traded [en]
fyrirtæki með sterka markaðsstöðu
organisation with significant market power [en]
organization with significant market power [en]
fyrirtæki sem annast samsett verkefni vegna lofthæfis
combined airworthiness organisation [en]
CAO [en]
kombinered luftdygtighedsorganisation [da]
kombinerad organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet [sæ]
organisme chargé de tâches combinées de navigabilité [fr]
kombiniert Lufttüchtigkeitsorganisation [de]
fyrirtæki sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi
continuing airworthiness management organisation [en]
CAMO [en]
fyrirtæki sem á hagsmuna að gæta
interested undertaking [en]
fyrirtæki sem ekki eiga í samkeppni
non-competing undertakings [en]
fyrirtæki sem er eigandi hlutdeildar
undertaking that holds the participation [en]
fyrirtæki sem fella á undir samstæðu
undertaking to be consolidated [en]
fyrirtæki sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum
disease control aquatic food establishment [en]
sygdomsbekæmpelsesvirksomheder for akvatiske fødevarer [da]
livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur [sæ]
des établissements d´alimentation d´origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies [fr]
Betrieben, die Lebensmittel aus Wassertieren herstellen und Seuchenbekämpfungsmaßnahmen durchführen [de]
fyrirtæki sem fær aðstoð
beneficiary undertaking [en]
fyrirtæki sem hið opinbera er í ábyrgð fyrir
publicly guaranteed undertaking [en]
fyrirtæki sem lýtur sameiginlegum yfirráðum
jointly controlled company [en]
fyrirtæki sem reikningsskil taka til
reporting enterprise [en]
fyrirtæki sem rekur félagsbústaði
social housing undertaking [en]
fyrirtæki sem selur gistingu
establishment providing accommodation [en]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
fyrirtæki sem selur gistingu og morgunverð
establishment offering "bed and breakfast" [en]
fyrirtæki sem sendir starfsmenn út til starfa utan aðalstöðva
fyrirtæki sem sendir starfsmenn út
posting undertaking [en]
fyrirtæki sem starfar sem milliliður
commercial intermediary [en]
fyrirtæki sem stendur fyrir rannsóknum
undertaking conducting exploration operations [en]
fyrirtæki sem stundar farmflutninga á vegum
undertaking engaged in the occupation of road haulage operator [en]
fyrirtæki sem stundar farmflutninga á vegum
road haulage undertaking [en]
fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti
air transport undertaking [en]
fyrirtæki sem veitir neytendaupplýsingar
consumer reporting agency [en]
fyrirtæki sem veitir starfsmenntun
training enterprise [en]
fyrirtæki sem veitir tækniaðstoð
technical assistance organisation [en]
technical assistance organization [en]
fyrirtæki sem verður til við samfylkingu
target of a concentration [en]
fyrirtækiskort
company card [en]
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
joint venture [en]
JV [en]
fyrirtæki um samrekstur
samrekstrarfélag
joint venture [en]
JV [en]
fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki
non-financial corporations [en]
ikke-finansielle selskaber [da]
fyrirtækjaaðgerð
corporate action [en]
fyrirtækjaaflvaki
business incubator [en]
fyrirtækjabankaþjónusta
starfsemi fyrirtækjabanka
commercial banking [en]
fyrirtækjabanki
commercial bank [en]
fyrirtækjaeining
enterprise unit [en]
fyrirtækjafjármögnun
corporate financing [en]
fyrirtækjageiri
business sector [en]
fyrirtækjahagskýrslur
enterprise statistics [en]
fyrirtækjahópur
set of enterprises [en]
fyrirtækjaígildi
quasi-corporation [en]
fyrirtækjasamsteypa
conglomerate [en]
fyrirtækjasamstæða
set of companies [en]
fyrirtækjasamstæða
group of enterprises [en]
enterprise group [en]
fyrirtækjasamstæða
group of undertakings [en]
fyrirtækjasamtök
consortium [en]
fyrirtækjaskipulag
company structure [en]
fyrirtækjaskrá
business register [en]
fyrirtækjaskuldabréf
corporate bond [en]
fyrirtækjaupplýsingar
corporate information [en]
fyrirtækjaviðskipti
corporate transaction [en]
fyrirtækjaþróun
business development [en]
fyrirtækjaþróun
enterprise development [en]
fyrir undankomu
for self-rescue [en]
fyrirvarabundið álit um öryggi
Qualified Presumption of Safety [en]
QPS [en]
status of QPS [en]
fyrirvaralaus eftirlitsúttekt
unannounced inspection [en]
fyrirvaralaus heimsókn
unannounced visit [en]
fyrirvari
proviso [en]
fyrirvari
reservation [en]
fyrirvinna
breadwinner [en]
fyrirvinna fjölskyldu
wage earner [en]
fyrri framkölluð erfðabreyting
prior genetic manipulation [en]
fyrri stig meðferðar sakamáls
pre-trial stage of criminal proceedings [en]
fyrri störf
activity history [en]
fyrsta griðland
first country of asylum [en]
fyrsti sendiráðsritari
first secretary [en]
fæðistokkur fyrir froðu
supply duct for delivering foam [en]
fæðutengd váhrif
dietary exposure [en]
færanleg akkerislína
flexible anchorage line [en]
færanleg rispípa
jumper pipe [en]
rågasrør [da]
flyttbar stigrör [sæ]
conduit de raccordement [fr]
Verteilerrohr [de]
færanlegt mælikerfi fyrir losun
portable emissions measurement system [en]
PEMS [en]
portable measurement equipment [en]
bærbart emissionsmålingssystem, bærbart emissionsmålingsudstyr, PEMS [da]
ombordsystem för utsläppsmätning, Pems [sæ]
portables Emissionsmesssystem, PEMS [de]
færanlegur skynjari fyrir lofttegundir
portable gas detector [en]
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með umskiptanlega geymslumiðla fyrir tölvur
portable ADP equipment with removable computer storage media [en]
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með vistfasta geymslumiðla fyrir tölvur
portable ADP equipment with resident computer storage media [en]
riband
conveyor belt [en]
riband
conveyer [en]
riband
conveyor [en]
ribandabúnaður
conveyor equipment [en]
riband með beltum
belt conveyor [en]
riband með brynvörn
armoured-faced conveyor [en]
riband með skúffum/skóflum
bucket conveyor [en]
riband til fólksflutninga
passenger conveyor [en]
ribraut með beltum sem gengur sleitulaust
belt-type continuous-action conveyor [en]
ribraut með skóflum sem gengur sleitulaust
bucket-type, continuous-action conveyor [en]
ripappír
transfer paper [en]
risnigill
spiral conveyor [en]
færsluhirðing yfir landamæri
cross-border acquiring [en]
færslulögn fyrir agnir
particulate transfer tube [en]
PTT [en]
færslureiknirit
transactional algorithm [en]
föngun koltvísýrings
koltvísýringsföngun
carbon dioxide capture [en]
CO2 capture [en]
föngun koltvísýrings og geymsla hans í jörðu
FKG
carbon dioxide capture and geological storage [en]
CCS [en]
för fólks yfir landamæri
cross-border movements of travellers [en]
circulation transfrontalière des voyageurs [fr]
grenzüberschreitender Reiseverkehr [de]
för yfir landamæri
það að fara yfir landamæri
crossing the border [en]
franchissement de la frontière [fr]
Grenzübertritt [de]
för yfir ytri landamæri
crossing of external border [en]
föst akkerislína
rigid anchorage line [en]
föst forrituð staðalstilling
permanent emission default mode [en]
fast forprogrammeret standardindstilling [da]
permanent utsläppsgrundmod [sæ]
Fehlermodus bei Emissionsüberschreitung [de]
föst mörk fyrir þyngdarstillingu
fixed weight adjustment limits [en]
G10-hópurinn
Group of Ten [en]
G10 [en]
G-10 [en]
G13-hópurinn
Group of Thirteen [en]
Group of 13 [en]
G13 [en]
G-13 [en]
Groupe des Treize, Groupe des 13, G13, G-13 [fr]
Gruppe der Dreizehn, G13, G-13 [de]
G14-hópurinn
Group of Fourteen [en]
Group of 14 [en]
G14 [en]
G-14 [en]
Groupe des Quatorze, Groupe des 14, G14, G-14 [fr]
Gruppe der Vierzehn, G14, G-14 [de]
G20-hópurinn
G20 [en]
Group of Twenty [en]
G-20 [en]
Group of 20 [en]
Groupe des Vingt, Groupe des 20, G20 [fr]
Gruppe der Zwanzig, G20, G-20 [de]
G7-hópurinn
Group of Seven [en]
Group of 7 [en]
G7 [en]
G-7 [en]
Groupe des Sept, Groupe des 7, G7 [fr]
Gruppe der Sieben, G7, G-7, Grüppe der sieben führenden Industriestaaten [de]
G8-hópurinn
Group of Eight [en]
Group of 8 [en]
G8 [en]
G-8 [en]
Groupe des Huit, Groupe des 8, G8 [fr]
Gruppe der Acht, G8, G-8 [de]
gaffallyftari
fork-lift truck [en]
forklift truck [en]
fork-lift [en]
lift truck [en]
fork lift carrier [en]
pallet carrier [en]
pallet truck [en]
gaffelstabler, gaffeltruck, løfter, gaffelløfter [da]
gaffeltruck [sæ]
gagnaatriði
data items [en]
gagnaberi
carrier [en]
data carrier [en]
databærer [da]
support de données, support d´information [fr]
Datenträger [de]
gagnaferill skrár
audit log [en]
registreringsmetode (logning) [da]
gagnagrunnur seðlabankakerfis Evrópu fyrir falsaða seðla og myntir
counterfeit currency database of the ESCB [en]
CCD [en]
counterfeit currency database [en]
gagnamiðstöð fyrir starfsráðgjöf
resource centre for vocational guidance [en]
gagnaröð fyrir allt landið
national series [en]
gagnasafn fyrir innihaldsefni þvotta- og hreinsiefna
DID-skrá
detergent ingredient database [en]
DID-list [en]
gagnaskiptakerfi fyrir vörugjöld
system for exchange of excise data [en]
SEED [en]
gagnaskiptasnið fyrir rafeindahönnun
Electronic Design Interchange Format [en]
EDIF [en]
gagnaskiptatorg fyrir efni
SIEF [en]
Substance Information Exchange Forum [en]
gagnaskiptatorg fyrir efni (SIEF), innan ramma efnareglugerðarinnar (REACH)
REACH SIEF [en]
REACH SIEF (forum for informationsudveksling om stoffer) [da]
forumet för informationsutbyte om ämnen (SIEF), inom ramen för Reach [sæ]
FEIS ... dans le cadre du système REACH [fr]
gagnasöfnunarkerfi fyrir dæmigerð gögn
representative data compilation system [en]
gagnkvæm fyrirtæki
mutual enterprises [en]
gagnsæi fyrir viðskipti
pre-trade transparency [en]
gagnsæ tækniforskrift
transparent technical specification [en]
gagnvirkt tölvuforrit
interactive computer programme [en]
gagnvirkt umhverfiskerfi fyrir herma
interactive environment system for simulators [en]
gammateljari
gamma counter [en]
gangferill
oestrus cycle [en]
estrous cycle [en]
heat cycle [en]
brunstcyklus [da]
östruscykel [sæ]
cycle oestral [fr]
Brunstzyklus [de]
garna- og lifrarhringrás
enterohepatic circulation [en]
gasafhendingarfyrirtæki
gas supply undertaking [en]
gasari
gasifier [en]
gasificator [en]
gasproducer [en]
gas producer [en]
gas generator [en]
gasbrennari
gas burner [en]
gasbrænder [da]
gasbrännare [sæ]
gasflutningaskip
flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas
liquefied natural gas carrier [en]
LNG carrier [en]
LNG-tanker, LNG-carrier, LNG-tankskib [da]
méthanier, transporteur de gaz naturel liquéfié [fr]
LNG-Tanker, Flüssiggastanker [de]
gasfyrirtæki
gas undertaking [en]
gasgríma fyrir almenna borgara
civil gas mask [en]
gashitari
gas heater [en]
gaskyntur þurrkari
gas-fired drier [en]
gassýnissafnari
constant volume sampler [en]
CVS [en]
gasúðunartæki til nota fyrir almenna borgara
civil-use gas generation device [en]
gatari
paper punch [en]
gata sem liggur í skeringu
canyon street [en]
gataspjaldalesari
punchcard reader [en]
gámastýring
cell guide [en]
gámur fyrir efni í lausu
bulk container [en]
gámur fyrir loftfar
aircraft container [en]
gátlisti fyrir neyðaraðstæður
emergency checklist [en]
gátlisti fyrir venjulegar aðstæður
normal checklist [en]
normal check list [en]
gátlisti fyrir verklag við leit í flugvél
aeroplane search procedure checklist [en]
geðheilbrigði
mental health [en]
gegn betri vitund
in bad faith [en]
gegnfararferill
transmission curve [en]
gegnumstreymishitari
continuous flow heater [en]
gegnumstreymishitari
instantaneous water heater [en]
geigerteljari
geiger counter [en]
geigunarstýring
yaw control [en]
geimáætlun fyrir Evrópu
Space Strategy for Europe [en]
rumstrategi for Europa [da]
rymdstrategi för Europa [sæ]
Weltraumstrategie für Europa [de]
geimfari
astronaut [en]
geimtengdur þáttur Kópernikusaráætlunarinnar
Copernicus space component [en]
geirhringur
split ring connector [en]
geiri
sector [en]
geiri á síðari stigum
downstream sector [en]
geiri sem er bundinn einkarétti
reserved sector [en]
geiri sem er utan einkaréttar
non-reserved sector [en]
geiri sem veldur losun gróðurhúsalofttegunda
geiri þar sem losun gróðurhúsalofttegunda á sér stað
geiri sem veldur losun GHL
greenhouse gas emitting sector [en]
GHG emitting sector [en]
geislabaugsáhrif
halo effect [en]
geisladiskadrif
CD drive [en]
geisladrif
optical-disk drive [en]
geislahitari
radiant tube heater [en]
geislaspilari
compact disc player [en]
geislatæki fyrir innrauða geisla
infra-red ray apparatus [en]
infrared ray apparatus [en]
geislavirkt lyf með geislavirkri kjarnategund sem forefni
radionuclide precursor radiopharmaceutical [en]
geislunarvaktari
radiation monitor [en]
genasmíð með TATA-þætti metallóþíónínsstýrils
MT-TATA gene construct [en]
MT TATA-genkonstruktion [da]
MT TATAgenkonstruktion [sæ]
MT-TATA-Genprodukt [de]
genaþreifari
gene probe [en]
gengisáhrif
F/X effect [en]
valutakurseffekt [sæ]
Wechselkurseffekt [de]
gera eftirrit
duplicate [en]
gera fyrirspurn um fundarsköp
raise a point of order [en]
gera grein fyrir hjásetu sinni
qualify its abstention [en]
gerðardómsmaður
gerðardómari
gerðarmaður
arbitrator [en]
gerðardómur friðhelgisamkomulagsins
Privacy Shield Panel [en]
gerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission act [en]
gerð um breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization [en]
gerilsneydd mjólk
pasteurised milk [en]
pasteurized milk [en]
pasteuriseret mælk [da]
pastöriserad mjölk [sæ]
lait pasteurisé [fr]
pasteurisierte Milch [de]
gerilsneyddur
pasteurised [en]
pasteurized [en]
gerilsneyðing
pasteurisation [en]
pasteurization [en]
pasteurisering [da]
pastörisering [sæ]
pasteurisation [fr]
Pasteurisation, Pasteurisieren, Pasteurisierung [de]
germanaíris
orris root [en]
German iris [en]
haveiris [da]
violrot [sæ]
Iris germanica [la]
gerningur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO instrument [en]
instrument of the International Maritime Organization [en]
instrument of the International Maritime Organisation [en]
gervihlutur fyrir hjarta
artificial part of the heart [en]
gervihnattageiri
satellite sector [en]
gervihnattajarðstöð sem eingöngu er gerð fyrir viðtöku
recieve-only satellite earth station [en]
gerviliður fyrir hné
knee replacement [en]
knee joint replacement [en]
gerviliður fyrir mjöðm
hip replacement [en]
hip joint replacement [en]
gerviliður fyrir öxl
shoulder replacement [en]
shoulder joint replacement [en]
gervilíffæri
medical prosthetics [en]
gervilíffæri og gervihlutir fyrir líkamann
artificial parts of the body [en]
gerviskartgripir
imitation jewellery [en]
gerviskotfæri
dummy ammunition [en]
geymir undir efni í lausri vigt
bulk container [en]
geymslufyrirtæki
storage undertaking [en]
lagerselskab [da]
Speicherunternehmen [de]
geymslukerfi fyrir knúningsorku
propulsion energy storage system [en]
elektrisk system til lagring af energi til fremdrift [da]
lagringssystem för framdrivningsenergi [sæ]
système de stockage de l´énergie de propulsion [fr]
Energiespeichersystem zur Speicherung der Antriebsenergie [de]
geymslukerfisstjóri
storage system operator [en]
geymslurými fyrir gögn
data storage capacity [en]
geymslutankur fyrir heitt vatn
hot water storage tank [en]
geymslutankur fyrir seyru
sludge-storage tank [en]
gilda án frekari lögfestingar
be directly applicable [en]
gilda með fyrirvara um
apply without prejudice to [en]
gildi fyrir gleypni
extinction value [en]
gildi fyrir lífaðgengi
bioavailable value [en]
bio-available value [en]
biotilgængelig værdi [da]
biologiskt tillgängligt värde [sæ]
valeur biodisponible [fr]
pflanzenverfügbarer Wert [de]
gildi fyrir myndgæði
image quality value [en]
gildi fyrir mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif
NOAEL value [en]
NO(A)EL value [en]
gildrunet fyrir túnfisk
tuna trap net [en]
tunny net [en]
trap neet for tunas [en]
tonnara, forankret tunfiskenet, faststående tunfiskenet [da]
madraque, tonfisknät [sæ]
Tonnare [de]
ginhafri
ginhafrar
tall oat grass [en]
draphavre, høj havre [da]
knylhavre [sæ]
avoine élevée, fromental [fr]
Hoher Glatthafer, Französisches Raygras, Glatthafer, Wiesenhafer [de]
Arrhenatherum elatius [la]
gistiaðstaða fyrir ferðamenn
tourist accommodation [en]
overnatningssted [da]
turistlogi [sæ]
hébergement touristique [fr]
Beherbergungsbetriebe [de]
gistiheimili fyrir starfsmenn
workers´ hostel [en]
gististyrkur fyrirtækja
industrial host fellowship [en]
gistiþjónusta fyrir ferðamenn
tourist accommodation service [en]
gír- og drifolía
transmission oil [en]
gjafalíffæri
donated organ [en]
gjaldeyrisafleiða
foreign exchange derivative [en]
FX derivative [en]
valutaderivat [sæ]
gjaldeyriseftirlit
exchange control [en]
gjaldeyrisforði
foreign-exchange reserve [en]
exchange reserve [en]
reserve of foreign exchange [en]
réserves de change, réserves de devises [fr]
Devisenreserve, Fremdwährungsreserve, Währungsreserve [de]
gjaldeyrisforði
monetary reserves [en]
gjaldeyrisforði
foreign currency reserve [en]
currency reserve [en]
réserves de change, réserves de devises [fr]
Devisenreserve, Fremdwährungsreserve, Währungsreserve [de]
gjaldeyrisforði
reserve assets [en]
gjaldeyrisforði
foreign reserves [en]
gjaldeyrisforði
gjaldeyrisvaraforði
foreign exchange reserves [en]
gjaldeyrisgengi
foreign-exchange rate [en]
gjaldeyrishöft
currency restrictions [en]
gjaldeyrismarkaður
exchange market [en]
foreign exchange market [en]
currency market [en]
Foreign Exchange [en]
FOREX [en]
FX [en]
børsmarked [da]
Börse [de]
gjaldeyrismiðlun
money transmission office [en]
gjaldeyrisreglur
currency regulations [en]
gjaldeyrisreglur
exchange regulations [en]
gjaldeyrissamningur
exchange agreement [en]
gjaldeyrissamningur
foreign exchange contract [en]
gjaldeyrissamningur Evrópu
European Monetary Agreement [en]
gjaldeyrisskiptasamningur
currency swap [en]
gjaldeyrisskiptasamningur
currency rate swap [en]
CRS [en]
gjaldeyrisskiptastöð
currency exchange office [en]
gjaldeyrisstaða
reserve position [en]
gjaldeyristakmarkanir
currency restrictions [en]
gjaldeyrisviðskipti
foreign exchange operations [en]
gjaldeyrisviðskipti
exchange [en]
gjaldeyrisviðskipti
foreign-exchange operation [en]
gjald fyrir hverja gagnaeiningu
per-unit data charge [en]
gjald fyrir lúkningu símtala
cost of terminating calls [en]
gjald fyrir samtengingu
interconnection payment [en]
gjald fyrir umframfarangur
excess luggage charge [en]
gjaldhringur
cordon pricing [en]
gjaldmiðils- eða gjaldeyrisreglur
currency or exchange regulations [en]
gjaldþrotsvarinn
bankruptcy remote [en]
gjallauðgari
slag concentrator [en]
gjöld sem hafa jafngild áhrif
charges having equivalent effect [en]
glabridín
glabridin [en]
gljáæringi
silverside [en]
sioucle [fr]
Gezeiten-Ährenfisch [de]
Menidia beryllina [la]
glóðarbrunaferill
smouldering curve [en]
gluggahleri
blind [en]
glýsyrrisínat
glycyrrhizinate [en]
glýsyrrisínsýra
glycyrrhizic acid [en]
glýsyrrisínsýruammóníumsalt
glycyrrhizic acid ammonium salt [en]
glýsyrrisínsýrutoppur
glycyrrhizic acid peak [en]
glæpir gegn friði
crime of aggression [en]
got fyrir tímann
early delivery [en]
góðir stjórnunarhættir í dýraheilbrigðismálum
good animal health governance [en]
god forvaltning på dyresundhedsområdet [da]
god förvaltning av djurhälsa [sæ]
bonne gouvernance zoosanitaire [fr]
gute Haltungspraxis im Bereich der Tiergesundheit [de]
góðkynja æxli
góðkynja fyrirferð
non-malignant tumour [en]
benign tumour [en]
benign neoplasm [en]
godarted tumor [da]
godartad tumör [sæ]
tumeur non maligne [fr]
gutartiger Tumor [de]
gólflistahitari
skirting heater [en]
grandlaus þriðji aðili
bona fide third party [en]
tredjemand i god tro, godtroende tredjemand [da]
tredje man i god tro [sæ]
tiers de bonne foi, tierce partie de bonne foi [fr]
gutgläubige Dritte, gutgläubiger Dritter [de]
gráhegri
grey heron [en]
fiskehejre [da]
Graureiher [de]
Ardea cinerea [la]
grár listi Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD grey list [en]
grey list [en]
liste grise de l´OCDE, liste grise [fr]
graue Liste der OECD, Graue Liste [de]
greiðsla fyrir fjármagn
capital reimbursement [en]
greiðsla fyrir gjalddaga
early repayment [en]
greiðsla fyrir vistkerfisþjónustu
payment for ecosystem services [en]
PES [en]
payment for environmental services [en]
betaling for økosystemtjenester [da]
betalning för ekosystemtjänster [sæ]
paiement en contrepartie des services fournis pour l´écosystème [fr]
Zahlung für Ökosystemleistungen [de]
greiðsla yfir landamæri
cross-border payment [en]
greiðslufyrirkomulag
payment scheme [en]
greiðslufyrirmæli
payment order [en]
greiðslufyrirmæli
payment instructions [en]
greiðslukerfi fyrir háar fjárhæðir
large-value payment system [en]
système de paiement de montant élevé [fr]
Zahlungsverkehrssystem für große Beträge [de]
greiðslumiðill með lágri fjárhæð
low value payment instrument [en]
greiðslur fyrir ákvæðisvinnu
pay for piecework [en]
greiðslur fyrir vaktavinnu
pay for shift work [en]
greiðsluþjónustumiðlari
intermediary payment service provider [en]
greiningaráætlun fyrir fluggögn
flight data analysis programme [en]
greiningarkerfi fyrir NOx-varnarbúnað
NOx Control Diagnostic system [en]
NCD [en]
diagnosticeringssystem for NOx-kontrol [da]
NOx-renings diagnostiksystem [sæ]
greiningarkerfi fyrir sprengiefni
explosives detection system [en]
EDS [en]
greiningarkerfi fyrir þynnt útblástursloft
diluted exhaust gas analysis system [en]
greiningarstrimill
reagent strip [en]
greiningartæki fyrir sprengifimar gufur
explosive vapour detection equipment [en]
EVD [en]
EVD equipment [en]
explosive vapour detector [en]
explosive vapour detection (EVP) equipment [en]
greiningartæki fyrir útblástursloft
exhaust gas analyser [en]
exhaust gas analyzer [en]
EGA [en]
greining á eiginleikum líffæris
organ characterisation [en]
organ characterization [en]
greining á fjárhagslegri afkomu
economic viability analysis [en]
greining á fjárhagslegri arðsemi
financial profitability analysis [en]
greining á hættu og mikilvægir stýristaðir
GáHMSS
hazard analysis and critical control points [en]
HACCP [en]
greining á rannsóknarstofu fyrir dauða
ante mortem laboratory analysis [en]
ante-mortem laboratory analysis [en]
greinir fyrir myndgæði
image quality indicator [en]
grið
safe conduct [en]
griðabréf
safe-conduct [en]
safe conduct [en]
grikkjasmári
fenugreek [en]
bukkehorn [da]
bockhornsklöver [sæ]
fenugrec, fénugrek [fr]
Bockhornklee [de]
Trigonella foenum-graecum [la]
Grikkland
Hellenska lýðveldið
Greece [en]
Hellenic Republic [en]
GR [en]
GRC [en]
Grækenland, Den Hellenske Republik [da]
Grekland, Republiken Grekland [sæ]
la Grèce, la République hellénique [fr]
Griechenland, die Hellenische Republik [de]
grilltæki
barbecue [en]
grilltæki sem brennir föstu eldsneyti
barbecue burning solid fuels [en]
grillvökvi
grill lighter fluid [en]
grimmileg meðferð
cruel treatment [en]
grimmileg refsing
cruel punishment [en]
grind
grid [en]
grind
creel [en]
grind
rack [en]
grind
chassis [en]
grind
cradle [en]
grind
crate [en]
grind
structure [en]
grindaber
muntrie [en]
munthari [da]
muntry [sæ]
pommes à émeus [fr]
Muntries [de]
Kunzea pomifera [la]
grindarbiti
truss element [en]
grindarbiti
lattice girder element [en]
grindarbiti
truss [en]
grindarbóma
lattice jib [en]
grindarhluti
frame element [en]
grindarmastur
lattice mast [en]
grindarnúmer
frame number [en]
grind á hjólum
wheeled-frame [en]
grind hjólastóls
wheelchair frame [en]
grind með sveigju
deflected structure [en]
radabweisend gestaltetes Bauelement [de]
gripahús
livestock housing [en]
staldbygning [da]
byggnad avsedda för djur [sæ]
bâtiment d´élevage [fr]
Stallbau, Stallung [de]
grip á vindu
pulley adhesion [en]
gripflötur
grip surface [en]
gripflötur
tyre footprint [en]
gripkló
grip [en]
gripla
gripper [en]
gripskófla
grab [en]
gripskóflufylli
grab load [en]
gripstyrkur
grip strength [en]
gripstyrkur
limb grip [en]
griptöng til tannlækninga
dental tweezer [en]
grisja
gauze patch [en]
grisja
gauze [en]
grisjubindi
gauze strip [en]
grisjun
thinning [en]
grisjuþófi
compress [en]
grísabúr
búr fyrir spenagrísi
piglet cage [en]
smågriseboks [da]
Ferkelkäfig [de]
gróðurhúsaáhrif
greenhouse effects [en]
gróffræsari
router [en]
grundvallaratriði í bókhaldi fyrir fjármálagerninga
high-level principles for financial instruments accounting [en]
grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
fundamental conventions of the ILO [en]
fundamental conventions of the International Labour Organization [en]
grunnellilífeyristryggingakerfi
basic old-age insurance scheme [en]
grunnfyrirmynd
base model [en]
grunngerð fyrir landupplýsingar
infrastructure for spatial information [en]
grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu
INSPIRE-áætlunin
Infrastructure for Spatial Information in the European Community [en]
INSPIRE [en]
infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) [da]
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) [sæ]
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) [de]
grunnkennimerki tækis fyrir einkvæma tækjaauðkenningu
basic UDI-DI [en]
basic unique device identifier-device identifier [en]
grundlæggende UDI-DI [da]
grundläggande UDI-DI [sæ]
IUD-ID de base [fr]
Basis-UDI-DI [de]
grunnmálning til varnar tæringu
ringarvarnargrunnur
anti-corrosion primer [en]
grunnskjal fyrir blóðvökva
plasma master file [en]
PMF [en]
grunnskjal fyrir klíníska prófun
clinical trial master file [en]
grunnskjal fyrir ónæmisvaka í bóluefni
vaccine antigen master file [en]
VAMF [en]
grunnskjal fyrir rannsókn
trial master file [en]
grunnskjal um samstarf í þágu friðar
Partnership for Peace Framework Document [en]
grunnstaðall fyrir hávaða
basic noise emission standard [en]
grunnur með góðri smygni
penetrating primer [en]
grunnvirki fyrir gagnameðferð
computing infrastructure [en]
grunnvirki fyrir stafræna þjónustu
digital service infrastructure [en]
grunnvirkjafjárfesting fyrir járnbrautir
infrastructure investment for railways [en]
grunnþjálfunartæki fyrir blindflug
BITD [en]
basic instrument training device [en]
grundlæggende instrumenttræningsanordning [da]
utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentflygning [sæ]
Basisinstrumentenübungsgerät [de]
græna skírteinið fyrir ökutæki
green card for vehicles [en]
græntígrisrækja
green tiger prawn [en]
grøn tigerreje [da]
grön tigerräka [sæ]
Grüne Tigergarnele [de]
Penaeus semisulcatus [la]
GSM-farsímakerfi fyrir járnbrautir
GSM for Railways [en]
GSM-R [en]
gufuhreinsari
steam cleaner [en]
gufuknúið far með ytri brennslu
external combustion steam powered watercraft [en]
dampdrevet vandfartøj med ydre forbrænding [da]
ångbåt med yttre förbränning [sæ]
gufuþjöppunarhringrás
vapour compression cycle [en]
dampkompressionscyklus [da]
ångkompression­scykel [sæ]
Dampfverdichtungszyklus [de]
gulglefsari
yellowtail snapper [en]
gulhalet snapper [da]
Gelbschwanzschnapper [de]
Ocyurus chrysurus [la]
gull í eigu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
International Monetary Fund gold [en]
IMF gold [en]
or du FMI, or du Fonds monétaire international [fr]
Gold des Internationalen Währungsfonds, Gold des IWF, IWF-Gold [de]
gúmborinn
rubberised [en]
rubberized [en]
gúmmíborinn
rubberised [en]
rubberized [en]
gúmmíborinn pappír
gummed paper [en]
gúmmíborinn spunadúkur
rubberised textile fabrics [en]
rubberized textile fabrics [en]
gæðaforskrift
quality specification [en]
gæðalýsing fyrir lyf eftir að það hefur verið tekið í notkun
in-use specification for a medicinal product [en]
gæðastjóri
quality manager [en]
gæðastýring
quality control [en]
gæðastýringarkerfi
quality control system [en]
gæsla yfir landamæri
cross-border surveillance [en]
observation transfrontalière [fr]
grenzüberschreitende Observation [de]
gæta friðar
maintain peace [en]
gögn fyrir fyrri ár
back data [en]
gögn til útskýringar
explanatory evidence [en]
gögn um váhrif
exposure data [en]
göng fyrir fótgangandi
pedestrian tunnel [en]
göngubrú fyrir farþega
passenger walkway [en]
göngufæriband
moving walkway [en]
götusópari
road sweeper [en]
mechanical sweeper [en]
sweeper [en]
fejemaskine [da]
sopmaskin [sæ]
Haag-samningurinn um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu milli landa
Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption, The [en]
Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, The [en]
hafa áhrif á
prejudge [en]
hafa áhrif á ákvæði
affect provisions [en]
hafa ekki áhrif á
be without prejudice to [en]
hafa gilda vegabréfsáritun
be in possession of a valid visa [en]
être en possession d´un visa valable [fr]
im Besitz eines gültigen Sichtvermerks sein [de]
hafa lagalegt fyrirsvar með höndum
represent legally [en]
hafa letjandi áhrif
act as a disincentive [en]
hafa lögsögu vegna þess hvar ágreiningurinn rís og vegna efnis hans
have jurisdiction ratione loci and ratione materiae [en]
hafa óhagstæð áhrif á viðskiptakjör
adversely affect trading conditions [en]
hafa skaðleg áhrif á starfsemi eða heilleika frumna
adversely affect the functioning or integrity of cells [en]
hafa skaðleg áhrif á starfsemi eða heilleika vefja
adversely affect the functioning or integrity of tissues [en]
hafa truflandi áhrif á nothæfi kerfa og búnaðar loftfars
adversely affect the performance of an aircraft´s system and equipment [en]
haffæri
seaworthiness [en]
haffærisskírteini
certificate of waterworthiness [en]
hafnarstjóri
port director [en]
hagfræðiþjónusta á sviði byggingariðnaðar
construction economics service [en]
haggeiri
institutional sector [en]
hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun
lágkolefnishagkerfi
low carbon economy [en]
low-carbon economy [en]
LCE [en]
lavemissionsøkonomi, lav-CO2-økonomi, økonomi med lav CO2-udledning, lavkulstoføkonomi, CO2-fattig energiøkonomi [da]
koldioxidsnål ekonomi, ekonomi med låga koldioxidutsläpp [sæ]
économie sobre en carbone, économie à faible intensité de carbone, économie à faibles émissions de carbone [fr]
emissionsarme Wirtschaft, CO2-arme Wirtschaft, Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen [de]
hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization [en]
EBITDA [en]
earnings before interest, tax, depreciation and amortisation [en]
hagnaður fyrir skatt
pre-tax gain [en]
hagnaður fyrir skatta
profit before tax [en]
hagnaður til lengri tíma litið
long-term benefit trend [en]
hagnýt atriði
practical modalities [en]
hagnýt atriði
practical procedures [en]
modalites du controle [fr]
Kontrollmodalitäten [de]
hagnýt handbók fyrir landamæraverði
Practical Handbook for border guards [en]
hagreikningar landbúnaðarins
economic accounts for agriculture [en]
EAA [en]
hagskýrslur um fyrirtæki
price statistics [en]
hagskýrslur um fyrirtæki
business statistics [en]
hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
structural business statistics [en]
hagsmunaaðili á heilbrigðissviði
health stakeholder [en]
hagsmunir félagsmanna og þriðju aðila
interests of members and third parties [en]
hagstæðari meðferð
more favourable treatment [en]
Hagtölustofnun fyrir Asíu og Kyrrahafið
Statistical Institute for Asia and the Pacific [en]
SIAP [en]
Institut statistique pour l´Asie et le Pacifique, ISAP [fr]
hagvöxtur fyrir alla
inclusive growth [en]
croissance inclusive [fr]
integratives Wachstum, breitenwirksames Wachstum [de]
hallahæðarstýri
elevon [en]
hallastýri
aileron [en]
hamfarir
disaster [en]
hamfarir af mannavöldum
man-made disaster [en]
hamlandi áhrif
restrictive effect [en]
hamlari
retarder [en]
handar- og handleggstitringur
hand-arm vibration [en]
handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardýrum
handbók um greiningarprófanir á lagardýrum
OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um staðla fyrir greiningarprófanir og bóluefni
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of the International Office of Epizootic Diseases (OIE) [en]
Handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um greiðslujöfnuð og stöðu alþjóðlegra fjárfestinga, sjötta útgáfa
BPM6 [en]
IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition [en]
handbók fyrir flugumsjón
operations control centre manual [en]
handbók um vegabréfsáritanir
Handbook on visas [en]
handfang fyrir eldsneytisgjöf
accelerator handle [en]
handfæri
handline [en]
handhafi rafeyris
bearer of electronic money [en]
bearer of e-money [en]
handhafi rafeyris
electronic money holder [en]
handrið
parapet [en]
handrið
handrail [en]
handrið
guardrail [en]
handrið við glugga
window rails [en]
handritshöfundur
script-writer [en]
handúðadæla, borin á baki eða öxl
knapsack application [en]
handúðadæla, borin í hendi
handheld application [en]
handverkfæri
non-electrical tool [en]
handverkfæri
hand-held tool [en]
handheld tool [en]
handverkfæri
hand tool [en]
handverkfæri
hand instrument [en]
handverkfæri fyrir múrbrot
handheld concrete-breaker [en]
hand-held concrete-breaker [en]
handverkfæri sem ætlað er til að klippa illgresi
hand-held unit intended to cut weeds [en]
handheld unit intended to cut weeds [en]
handverkfæri til tannlækninga
dental hand instrument [en]
handverksbakari
craft-trade baker [en]
håndværksbager [da]
handverksfyrirtæki
craft sector [en]
harðdiskadrif
hard-disk drive [en]
harðgeiri
sclerotome [en]
sclerotom [da]
sklerotom [sæ]
sclérotome [fr]
Sklerotom [de]
sclerotomus [la]
harri
grayling [en]
stalling [da]
harr [sæ]
Asche, Äsche, Europäische Äsche, Harr, Mailing, Perpel, Springer, Strommaräne, Zeitasch [de]
Thymallus thymallus [la]
hágæðagrunnur með góðri smygni
high performance penetrating primer [en]
háhraðaþjónusta fyrir Netið
high-speed Internet service [en]
hálfhringur
semi-circle [en]
semicircle [en]
hálfhringur sjónsviðs
semi-circle of vision [en]
hálflangvinn eiturhrif
sub-chronic toxicity [en]
subchronic toxicity [en]
hálflangvinn eiturhrif við inntöku
subchronic oral toxicity [en]
sub-chronic oral toxicity [en]
hálfleiðarastýribúnaður
semi-conductor controller [en]
semiconductor controller [en]
hálfleiðari
semiconductor [en]
semi-conductor [en]
hálfur hámarkshrifsstyrkur
half maximal effective concentration [en]
EC50 [en]
hámark leyfilegrar djúpristu
maximum allowable draught [en]
hámarksfjöldi farþegasæta í samþykktu sætafyrirkomulagi
maximum approved passenger seating configuration [en]
hámarksfjöldi farþegasæta í sætafyrirkomulagi við starfrækslu
maximum operational passenger seating configuration [en]
MOPSC [en]
maksimal passagersædekonfiguration [da]
maximal operativ kabinkonfiguration [sæ]
configuration maximale opérationnelle en sièges passagers [fr]
höchstzulässige betriebliche Fluggastsitzanzahl [de]
hámarksgildi leifa
hámarksgildi fyrir leifar
maximum residue level [en]
MRL [en]
hámarksnýting innri markaðarins
making the most of the internal market [en]
hámeri
mackerel shark [en]
sildehaj, almindelig sildehaj [da]
håbrand [sæ]
Lamna nasus [la]
hámeri
porbeagle [en]
porbeagle shark [en]
sildehaj, almindelig sildehaj [da]
håbrand [sæ]
Lamna nasus [la]
hámýri
raised bog [en]
raised peat bog [en]
højmose [da]
Hochmoor [de]
hánýtinn riðstraumsrafali
high efficient alternator [en]
háofnsblásari
blast furnace blower [en]
højovnsblæser [da]
hárnæring
hair conditioner [en]
hárnæringarvara
hair conditioning product [en]
hárris
piloerection [en]
pilo-erection [en]
hástóll fyrir börn
hár stóll fyrir börn
hástóll
children´s high chair [en]
high chair [en]
høj barnestol [da]
hög barnstol [sæ]
chaise haute pour enfant [fr]
Kinderhochstuhl [de]
hátíðnirafeindastýribúnaður
high frequency electronic control gear [en]
hátæknifyrirtæki
high-tech firm [en]
hávaðamörk fyrir ökumenn
driver-perceived noise level [en]
háþróað hjálparkerfi fyrir ökumenn
advanced driver assistance system [en]
ADAS [en]
háþrýstihreinsari
high pressure cleaner [en]
hefðbundin friðhelgi sendierindreka
customary diplomatic immunities [en]
heftari
stapler [en]
heilariti
electroencephalograph [en]
electro-encephalograph [en]
heilbrigði
health [en]
heilbrigði á vinnustað
health at work [en]
heilbrigði dýra
dýraheilbrigði
animal health [en]
health of animals [en]
dyresundhed, dyrs sundhed [da]
djurens hälsa [sæ]
santé animale [fr]
Tiergesundheit, Gesundheit der Tiere [de]
Heilbrigði dýra og plantna
Veterinary and Phytosanitary Matters [en]
Heilbrigði, lýðfræðilegar breytingar og velferð
Health, demographic change and well-being [en]
heilbrigði manna
human health [en]
heilbrigði manna og dýra
public and animal health [en]
heilbrigði plantna
plöntuheilbrigði
málefni er varða plöntuheilbrigði
phytosanitary matters [en]
heilbrigðisábyrgð
health guarantee [en]
heilbrigðisáhætta
health risk [en]
heilbrigðisástand
state of health [en]
heilbrigðisástand
health status [en]
heilbrigðisástand
health condition [en]
heilbrigðisástand dýra
animal health status [en]
Tiergesundheitsstatus [de]
heilbrigðiseftirlit
health surveillance [en]
heilbrigðiseftirlit
health checks [en]
heilbrigðiseftirlit
health monitoring [en]
heilbrigðiseftirlitskerfi
health monitoring system [en]
heilbrigðisfræði
health education [en]
heilbrigðisgeiri
health sector [en]
heilbrigðishætta
health hazard [en]
heilbrigðiskerfi
health system [en]
heilbrigðiskröfur Bandalagsins um dýr og dýraafurðir
Community veterinary requirements [en]
heilbrigðiskröfur um dýr og dýraafurðir
veterinary requirements [en]
heilbrigðislög
Health Acts [en]
heilbrigðislöggjöf
health legislation [en]
heilbrigðismerki
health mark [en]
heilbrigðismerking
health marking [en]
inspection mark [en]
sundhedsmærke [da]
kontrollmärke [sæ]
marque de salubrité, marque sanitaire, estampille sanitaire, contremarque sanitaire, estampille de salubrité [fr]
Genusstauglichkeitsstempel, Genusstauglichkeitskennzeichnung, Kennzeichnung der Genusstauglichkeit [de]
heilbrigðismiðað, leiðbeinandi gildi
health based guidance value [en]
heilbrigðisráðherra
Minister of Health [en]
heilbrigðisráðuneytið
Ministry of Health [en]
heilbrigðisreglur
health rules [en]
heilbrigðisreglur Bandalagsins
Community health rules [en]
heilbrigðisreglur um lagardýr
Aquatic Animal Health Code [en]
Aquatic Code [en]
sundhedskodeksen for akvatiske dyr [da]
Code aquatique, Code sanitaire pour les animaux aquatiques [fr]
Gesundheitskodex für Wassertiere [de]
heilbrigðisreglur um landdýr
Terrestrial Animal Health Code [en]
heilbrigðisskilyrði
health conditions [en]
heilbrigðisskjal um dýr og dýraafurðir
skjal um heilbrigði dýra og dýraafurða
veterinary document [en]
heilbrigðisskoðun
health review [en]
heilbrigðisskoðun
health assessment [en]
heilbrigðisskoðun
health inspection [en]
heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða
veterinary inspection [en]
heilbrigðisstarfsfólk
medical staff [en]
heilbrigðisstarfsfólk
medical personnel [en]
heilbrigðisstarfsfólk
health-care workers [en]
healthcare workers [en]
heilbrigðisstarfsfólk, annað en læknar
paramedical personnel [en]
heilbrigðisstarfsmaður dýra
animal health professional [en]
dyresundhedsfagperson [da]
yrkesverksam inom djurs hälsa [sæ]
professionnel de la santé animale [fr]
Angehörigen der mit der Gesundheit von Tieren befassten Berufe [de]
heilbrigðisstarfsmaður í áhöfn
medical passenger [en]
medicinsk passagerare [sæ]
medizinischer Fluggast [de]
heilbrigðisstarfsmenn lagardýra
aquatic animal health professionals [en]
fagpersoner med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed [da]
yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa [sæ]
les professionnels de la santé des animaux aquatiques [fr]
Angehörige der mit der Gesundheit von Wassertieren befassten Berufe [de]
heilbrigðisstefna
health strategy [en]
heilbrigðisstéttir
medical professions [en]
heilbrigðisstofnun
health establishment [en]
heilbrigðisstofnun
health institution [en]
heilbrigðisstofnun sem hefur gistiaðstöðu
health treatment establishment providing accommodation [en]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
heilbrigði starfsmanna
occupational health [en]
heilbrigðisupplýsingakerfi
medical information system [en]
heilbrigðisvandamál
health scourge [en]
heilbrigðisvandamál
health problem [en]
heilbrigðisvottorð
medical certificate [en]
helbredsgodken­delse [da]
medicinskt intyg [sæ]
heilbrigðisvottorð
health certificate [en]
heilbrigðisvottorð flugmanna sem uppfylla JAR-kröfur
JAR-compliant pilots´ medical certificate [en]
heilbrigðisvottun
health attestation [en]
heilbrigðisvottun
health certification [en]
heilbrigðisyfirvöld
health authorities [en]
heilbrigðisþjónusta
healthcare [en]
health care [en]
health-care [en]
heilbrigðisþjónusta
health service [en]
heilbrigðisþjónusta
human health activities [en]
heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum
residential health facilities service [en]
heilbrigðisþjónusta í fyrirtækjum
company health service [en]
heilbrigðisþjónusta um farsíma
mHealth [en]
mobile health [en]
m-sundhed [da]
m-hälsa, mobil hälsa [sæ]
service de santé en mobiles [fr]
mobiler Gesundheitsdienst [de]
heilbrigðisþjónusta yfir landamæri
cross-border healthcare [en]
heilbrigðisþjónusta, önnur en lækningar
paramedical service [en]
paramedicinsk tjeneste [da]
paramedicinsk vård [sæ]
Leistungen von nichtärztlichem Personal [de]
heilbrigðisöryggi
health safety [en]
heilbrigðisöryggi
health security [en]
heilbrigði umhverfisins
umhverfisheilbrigði
environmental health [en]
heildaráætlun á sviði heilbrigðis
overall programme for health [en]
heildareftirspurn á ári
total annual demand [en]
heildareignir fyrirtækis
corporate assets [en]
heildarferilsskrá
complete history file [en]
heildarfjármagnsstýring
overall resource management [en]
heildarfriðarsamkomulag
Comprehensive Peace Agreement [en]
heildari
tegrari
integrator device [en]
heildari
tegrari
integrator [en]
heildarsala yfir árið
annual volume of product sales [en]
heildarsjóður fyrir svæðisbundið samstarf
global fund for regional cooperation [en]
heildarstreymisþynningarkerfi
þynningarkerfi fyrir heildarstreymi
full flow dilution system [en]
totalstrømsfortyndingssystem [da]
heildarsykurinnihald
total sugars [en]
heildarváhrif
overall exposure [en]
heildarvelta á ári
total annual turnover [en]
heilsufarsógn sem nær yfir landamæri
cross-border threats to health [en]
heimildagrunnur fyrir klínískar lækningar
evidence base for clinical practice [en]
heimildagrunnur fyrir mótun neytendastefnu
evidence base for the development of consumer policy [en]
heimildir fyrir hagskýrslugerð
statistical sources [en]
heimild til fyrirsvars
powers of representation [en]
heimilisfang fyrirtækis
business address [en]
heimilisþrif
household cleaning [en]
heimsfriður
international peace [en]
heitaloftsdreifari
hot air-distributor [en]
heiti fyrirtækis
name of an establishment [en]
heiti fyrirtækis
name of an enterprise [en]
heiti fyrirtækis
company name [en]
heitvölsunarstöð fyrir flatar vörur
hot rolling flat product mill [en]
hektari
ha
hectare [en]
ha [en]
hektar [da]
hektar [sæ]
hectare [fr]
Hektar [de]
hektólítri
hectolitre [en]
HELCOM-samningurinn um verndun Eystrasaltsins
HELCOM Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea [en]
Helsinkisamningurinn
Helsinki Convention [en]
helstu mál ytri framenda
essential outer front end dimensions [en]
essentielle ydre frontendedimensioner [da]
väsentlig dimensionering av den yttre framdelen [sæ]
helstu næringarefni
principal nutrients [en]
helstu veiðarfæri
main fishing gear [en]
hemlabúnaður fyrir eftirvagna
trailer brake actuating device [en]
hemlaprófunarvél
hemlaprófari
brake testing machine [en]
brake tester [en]
brake meter [en]
hemlunarferill
single-engine turbo-prop [en]
SET [en]
hengibúnaður fyrir brýr
bridge-suspension equipment [en]
hengi fyrir lóð á bol
torso weight hanger [en]
support des masses de torse [fr]
heptabrómódífenýletri
heptabrómódífenýleter
heptabromodiphenyl ether [en]
herbergi fyrir tilreiðslu
preparation room [en]
herskrifstofa
military agency [en]
hertækniforskrift
military specification [en]
heturhringliða samband
heterocyclic compound [en]
heturhringur
heterocyclic ring [en]
hexabrómódífenýletri
hexabrómódífenýleter
hexabromodiphenyl ether [en]
hexadekýlestri
hexadekýlester
hexadecyl ester [en]
ri
hare [en]
hare [da]
fälthare, tyskhare [sæ]
lièvre, lièvre de champs, capucin [fr]
Feldhase [de]
hinn almenni samningur um tolla og viðskipti 1994
GATT-samningurinn frá 1994
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 [en]
GATT 1994 [en]
hitablokk fyrir niðurbrotspípu
heated-block digestor [en]
varmeblok til opvarming af destruktionsrør [da]
hitaketill fyrir fastan lífmassa
lífmassaketill
biomass boiler heater [en]
biomassekedel [da]
värmepanna för biomassa [sæ]
hitaketill fyrir rými
boiler space heater [en]
hitaloftsblásari
hot air blower [en]
hitari
warmer [en]
hitari
heater [en]
hitari
heating device [en]
hitari
heat converter [en]
hitari fyrir rými
rýmishitari
space heater [en]
hitari fyrir rými með varmadælu
heat pump space heater [en]
hitariti
thermograph [en]
hitariti
recording thermometer [en]
hitaskynjari
temperature sensor [en]
hitaskynjari
heat detector [en]
hitaskynjari
temperature monitor [en]
hitastýring
thermal management [en]
hitastýring
temperature control [en]
hitunarkerfi fyrir skiptispor
point heating system [en]
hitunartæki fyrir vatnsrúm
water-bed heater [en]
hífingarsvæði fyrir þyrlur
HHO site [en]
verksamhetsplats för vinschning [sæ]
hjartahljóðriti
phonocardiograph [en]
hjartalínurit
electrocardiogram [en]
hjartalínuriti
electrocardiography device [en]
hjartariti
electrocardiograph [en]
cardiograph [en]
hjartavaktari
cardiac-monitoring device [en]
hjartsláttarskynjari
ultrasonic heart detector [en]
hjálmur sem nær niður fyrir eyru
full acoustic helmet [en]
hjálparátakskerfi fyrir hemla
brake assist system [en]
brake assistant system [en]
BAS [en]
Brake Assist System [en]
assistance au freinage d´urgence, AFU [fr]
Bremsassistenzsystem, Bremsassistenz, BAS [de]
hjálparefni sem ekki er mælt fyrir um í lyfjaskrá
non-pharmacopoeial excipient [en]
hjálparkerfi fyrir ökumenn
driver assistance system [en]
hjálpartæki fyrir aldraða
devices for the elderly [en]
hjástreymisloki fyrir austur
discharge bypass [en]
hjólasamstæða með tvöföldu drifi
twin-drive bogie [en]
bogie med to drivaksler [da]
Doppelantriebsachse [de]
hjólbarðastrigi
tyre-cord fabric [en]
dækcord [da]
däckscord [sæ]
hjólhringur stýris
steering wheel rim [en]
hjúkrunarfræðingur í almennri hjúkrun
nurse responsible for general care [en]
hlaupabóluristilsveira
Herpesvirus varicella-zoster [en]
hleðsla fyrir slökkvitæki
fire-extinguisher charge [en]
hleðslutæki fyrir rafhlöður
battery charger [en]
hleri
shutter [en]
hliðarfyrirtæki
spin-off [en]
hliðarhæðarstýri
ruddervator [en]
hliðarspor fyrir geymslu
storage siding [en]
hliðarstandari
prop stand [en]
hliðarstýri
rudder [en]
hlið með sjálfvirkri landamæravörslu
ABC gate [en]
automated border control gate [en]
hlífðargleraugu gegn sýnilegri geislun
visible radiation goggles [en]
hlífðargrind
protective frame [en]
skyddande ram [sæ]
hlíf fyrir hefilblokk
cylindrical cutter block [en]
hlíta fyrirmælum
be subject to instructions [en]
hljóðfæraleikari
instrumentalist [en]
hljóðfæri
musical instrument [en]
hljóðfæri með rafmögnurum
electrically amplified musical instrument [en]
hljóð- og myndmiðlageiri
audiovisual sector [en]
audio-visual sector [en]
hljóðrit
phonogram [en]
hljóðritað efni
sound recordings [en]
hljóðriti
cockpit voice recorder [en]
CVR [en]
hljóðriti
voice recorder [en]
hljóðriti með sambyggðan flugrita
cockpit voice recorder combined with the flight data recorder [en]
hljóðritun
sound recording [en]
hljómborðshljóðfæri
keyboard instrument [en]
hlutabréfakaupafyrirkomulag
stock purchase plan [en]
hlutabréf í stórum fyrirtækjum
large-cap shares [en]
hlutafjárvirði fyrirtækis
company´s share price [en]
hlutalífeyrir
partial pension [en]
hlutdeildarfyrirtæki
associated undertaking [en]
hlutdeild í hagnaði fyrirtækis
company profit-sharing [en]
hlutdeild í samrekstri
investment in joint ventures [en]
hlutdeild í samrekstri
interests in joint venture [en]
hlutdeild meirihluta
majority interest [en]
hluteignarfyrirtæki
hluteignarfélag
participating undertaking [en]
hlutfallsteljari
proportional counter [en]
hlutur á jörðu niðri
ground object [en]
hlutur úr trefjagleri
fibreglass article [en]
hlýri
spotted catfish [en]
spotted seacat [en]
plettet havkat [da]
fläckig havskatt [sæ]
Gefleckter Seewolf, Gefleckter Katfisch [de]
Anarhichas minor [la]
hlýri
spotted wolf-fish [en]
spotted wolffish [en]
plettet havkat [da]
fläckig havskatt [sæ]
Gefleckter Seewolf, Gefleckter Katfisch [de]
Anarhichas minor [la]
HMY
leyfilegt hámarksmagn efnis í fullunnu efni eða hlut, gefið upp í mg fyrir hverja 6 dm² yfirborðs sem komast í snertingu við matvælin
QMA [en]
maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm² of the surface in contact with foodstuffs [en]
hnattrefasmári
sphere medic [en]
kærvsneglebælg [da]
klotlusern [sæ]
stachliger Schneckenklee, kurzstachliger Schneckenklee [de]
Medicago murex Willd. [la]
Hnattræni umhverfisbótasjóðurinn
Global Environment Facility [en]
Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development [en]
GEF [en]
Den Globale Miljøfacilitet [da]
Globala miljöfonden [sæ]
Fonds pour l´environnement mondial, Fonds pour l´environnement mondial du programme des Nations unies pour le développement, du programme des Nations unies pour l´environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement [fr]
globale Umweltfazilität [de]
hnattrænn atvinnusáttmáli Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
ILO´s Global Jobs Pact [en]
Pacte mondial pour l´emploi de l´OIT [fr]
hnattrænn samstarfsvettvangur fyrir gagnsæi og upplýsingaskipti
Global Forum on Transparency and Exchange of Information [en]
Forum mondial sur la transparence et l´échange de renseignements [fr]
Globales Forum für Transparenz und Informationsaustausch [de]
hnattrænn stuðull fyrir matvælatap
global food loss index [en]
GFLI [en]
globalt fødevaretab indeks [da]
hnattrænn vettvangur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um skattamál
OECD Global Forum on Taxation [en]
Forum mondial de l´OCDE sur la fiscalité [fr]
OECD-Global Forum, Globales Forum der OECD für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen [de]
hnattræn samvinna um fjármálaþjónustu fyrir alla
Global Partnership for Financial Inclusion [en]
GPFI [en]
Partenariat mondial pour l´inclusion financière, PMIF [fr]
Globale Partnerschaft für finanzielle Teilhabe [de]
hnattræn samvinna um landbúnað, fæðuöryggi og næringu
Global Partnership for Agriculture, Food Security and Nutrition [en]
GPAFSN [en]
Partenariat mondial pour l´agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition [fr]
Globale Partnerschaft für Landwirtschaft, Ernährungssicherung und Ernährung [de]
hnattsamræmt flokkunarkerfi fyrir efni og efnablöndur
Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures [en]
hnattsamræmt kerfi til flokkunar á efnum sem valda bráðum eiturhrifum
Globally Harmonised System for the classification of chemicals which cause acute toxicity [en]
hnerriduft
sneezing powder [en]
hnoðari
kneading machine [en]
holbakskautslampi fyrir blý
lead hollow cathode lamp [en]
holur hlutur úr gleri
hollow-glass article [en]
Horizon 2020 - rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun
Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation [en]
hornstýfðir nautgripir
polled cattle [en]
hóflegt áhrifamat
proportionate impact assessment [en]
proportionerlig konsekvensbedömning [sæ]
Analyse d´impact proportionnée [fr]
hópbifreið af sérstakri stærð
bus with special dimensions [en]
hópforskrift
family specification [en]
hópstjóri
Team Leader [en]
hópstjóri
Group Leader [en]
hópundanþága fyrir samsiglingakerfið
liner shipping conference block exemption [en]
hópur fyrirtækja
class of organisation [en]
class of organization [en]
hraðaferill
speed curve [en]
hraðall fyrir orkulitlar eindir
low energy particle accelerator [en]
accélérateur de particules de basse énergie [fr]
Teilchenbeschleuniger mit geringer Energie [de]
hraðaminnkunarferill
deceleration curve [en]
hraðari lífskjarabætur
accelerated raising of the standard of living [en]
hraðasvið kenniferils
mapping speed range [en]
hraðatakmarkari
speed limiter [en]
speed limiting device [en]
speed limitation device [en]
fartbegrænser, hastighedsbegrænsende anordning [da]
hastighetsbegränsande anordning [sæ]
hraðatakmarkari
speed governor [en]
speed regulator [en]
speed controller [en]
hastighedsregulator, turbineregulator [da]
varvtalsregulator [sæ]
hraði frumuhrings
cell cycle kinetics [en]
cellecyklens kinetik [da]
kinetiken för cellcykler [sæ]
cinétique du cycle cellulaire [fr]
Zellzykluskinetik [de]
hraði mettunar fyrir uppleyst súrefni
dissolved oxygen saturation rate [en]
hraðsláttur með gleiðri bylgjumynd
broad complex tachycardia [en]
hraðsláttur með mjórri bylgjumynd
narrow complex tachycardia [en]
hraðviðvörunarkerfi fyrir matvæli og fóður
rapid alert system for food and feed [en]
RASFF [en]
hrátt gæludýrafóður
hráfóður fyrir gæludýr
raw petfood [en]
råt foder til selskabsdyr, råfoder til selskabsdyr [da]
obehandlat sällskapsdjursfoder [sæ]
aliment cru pour animaux familiers [fr]
rohes Heimtierfutter [de]
hrávörumiðlari
commodity broker-trader [en]
hrein, efri mörk
net ceiling [en]
hrein fjárfesting í sjálfstæðri, erlendri rekstareiningu
net investment in a foreign entity [en]
hrein gjaldeyrisstaða stofnunar
institutions overall net foreign-exchange position [en]
institutions overall net foreign exchange position [en]
hreinlætisvara fyrir dýr
dýrahreinlætisvara
product for veterinary hygiene [en]
hreinlætisvernd
heilbrigðisvernd
sanitary protection [en]
health protection [en]
sundhedsbeskyttelse [da]
hälsoskydd [sæ]
protection sanitaire, protection de la santé [fr]
Gesundheitsschutz [de]
hreinn kostnaður af vátryggingarekstri
net technical change [en]
hreinn meirihluti
absolute majority [en]
hreinn meirihluti gildra atkvæða
absolute majority of the votes validly cast [en]
hrein pláneta fyrir alla: evrópsk stefnumarkandi langtímasýn fyrir blómstrandi, nútímalegt, samkeppnishæft og loftslagshlutlaust hagkerfi
A Clean Planet for all a European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy [en]
hreinsað, örkristallað vax
refined microcrystalline wax [en]
hreinsiblanda fyrir flotholt
float-cleaning solution [en]
hreinsibúnaður fyrir útblástur
exhaust clean-up system [en]
udstødningsrenser [da]
avgasreningssystem [sæ]
hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu
cleaner for sanitary facilities [en]
hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu
sanitary cleaner [en]
sanitetsrengøringsmiddel [da]
sanitetsrengöringsmedel [sæ]
Reinigungsmittel für sanitäre Einrichtungen [de]
hreinsikerfi með loftblæstri
purge air system [en]
hreinsivara fyrir eldhús
cleaning product for kitchens [en]
hreinsunarbúnaður fyrir aðalljósker
headlamp cleaning device [en]
headlamp cleaner [en]
forlygtevasker [da]
hreinsunariðnaður
refining industry [en]
hreinsun á rist
screening [en]
hreisturskriðdýr
hreistrungar
Squamata [en]
squamates [en]
Squamata [la]
hreyfiltakmarkari
engine limiter [en]
hreyfingar á jörðu niðri
surface movement [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður án sjálfstýringar
non-servo-controlled manipulation mechanisms [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður í breytilegri runuvinnslu
variable sequence manipulation mechanisms [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður í fastri runuvinnslu
fixed sequence manipulation mechanisms [en]
hrifmálning
decorative effect coating [en]
dekorationsmaling, effektmaling [da]
Lacke für Dekorationseffekte [de]
hrifskautun
induced polarization [en]
induced polarisation [en]
IP [en]
provozierte Polarisation [de]
hrifstyrkur
effective concentration [en]
hrifstyrkur
EC [en]
effect concentration [en]
hringabrynja
chain mail [en]
hringað
cyclized [en]
hringaðflug
circling [en]
circling approach [en]
cirkling [da]
cirkling [sæ]
Platzrundenanflug [de]
hringaðflug á landi
onshore circling operations [en]
hringaður
cyclic [en]
hringaður estri
hringaður ester
cyclic ester [en]
hringbilsþvegill
annular gap scrubber [en]
ringformed skrubber [da]
ringformad avskiljare [sæ]
laveur à col annulaire [fr]
Ringspaltwäscher [de]
hringbogi
rounding [en]
hringborðsumræður
roundtable [en]
hringekja
merry-go-round [en]
hringekja
roundabout [en]
Hringeyjar
Cyclades [en]
hringfari
compass [en]
hringferill
circumference [en]
hringflæði
loop flow [en]
loop flow [da]
ringflöde [sæ]
Ringfluss [de]
hringháfur
blackmouth dogfish [en]
black-mouthed dogfish [en]
black-mouth dogfish [en]
Galeus melastomus [la]
hringháfur
blackmouth catshark [en]
ringhaj [da]
hågäl [sæ]
Fleckhai, Sägeschwanz [de]
Galeus melastomus [la]
hringhraðall
cyclotron [en]
hringiðustraumur
turbulent flow [en]
hringitala
dialled digit [en]
hringitónn
ringtone [en]
hringja
make calls [en]
hringkvarði
circular scale [en]
hringlaga kvarði
circular scale dial [en]
hringlaga prófunarbraut
annular test track [en]
hringlaga stokkofn
annular shaft kiln [en]
ringformet skaktovn, ringskaktovn [da]
ringschaktugn [sæ]
Ringschachtofen [de]
hringlaga stroffa
endless sling [en]
hringnót
purse seine [en]
hringprófaður
ring-tested [en]
hringprófun
ring test [en]
ring-test [en]
hringprófun
circular test [en]
hringrás
circulation [en]
hringrás
cycling [en]
hringrás
recirculation [en]
hringrásardæla
circulation pump [en]
circulating pump [en]
kølevandspumpe [da]
hringrásarhagkerfi
circular economy [en]
cirkulær økonomi, kredsløbsøkonomi [da]
cirkulär ekonomi [sæ]
économie circulaire [fr]
Kreislaufwirtschaft [de]
hringrásarkerfi
endurhringrásarkerfi
recirculating system [en]
hringrásarviðnám
loop impedance [en]
hringrás kjarnorkueldsneytis
nuclear fuel cycle [en]
nuklear brændselskredsløb, brændselskredsløb [da]
kärnbränslecykel [sæ]
Kernbrennstoffkreislauf, Kernbrennstoffzyklus [de]
hringrás lofts
air circulation [en]
hringrás næringarefna
nutrient cycling [en]
ringsstofkredsløb [da]
ringscykel [sæ]
recyclage des éléments nutritifs [fr]
Nährstoffkreislauf [de]
hringrot
ringrot [en]
ring disease [en]
ringbakteriose [da]
ringröta [sæ]
flétrissement bactérien [fr]
Ringfäule [de]
hringsnúa
swirl [en]
hringstengi
ring connection [en]
hringstigi
spiral stairs [en]
hringsuða
circular weld [en]
hringtengdur alkoxýhópur
ring-alkoxy [en]
hringtengdur alkýlhópur
ring-alkyl [en]
hringtengill
circular connector [en]
hringtorg
roundabout [en]
hringur
circle [en]
hringur
hanging ring [en]
hringvitamerki
non-directional beacon signal [en]
NDB signal [en]
hringvitavísir
Automatic Direction Finder [en]
ADF [en]
hringviti
Non-Directional Beacon [en]
NDB [en]
hringþétti
stern gland [en]
hringþindarloki
iris diaphragm valve [en]
hripa
percolate [en]
hriplag
drainage layer [en]
hripsíueining
trickling filter unit [en]
nedsivningsfilter [da]
enhet med bakteriefilter [sæ]
Tropfkörperanlage [de]
hripturn
trickling tower [en]
overrislingstårn [da]
skrubber [sæ]
percolateur [fr]
Tropfkörperturm [de]
hrista
agitate [en]
hristari
agitation device [en]
hristiflöskuaðferð
shake-flask method [en]
skaka kolven-metod [sæ]
Schüttelmethode [de]
hristing
agitation [en]
hristingsprófun
shock test [en]
hristi- og skilvinduaðferð
batch equilibrium experiment [en]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
hristi- og skilvinduaðferð
batch equilibrium method [en]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
hrossaþari
oarweed [en]
fingertang [da]
finger-tare [sæ]
kombu breton, laminaire digitée, fouet de sorcier [fr]
Fingertang [de]
Laminaria digitata [la]
hræribúnaður
agitator [en]
hræripinni
stirrer [en]
hrærivél
food mixer [en]
hrærivél
planetary mixer [en]
hröðunarferill
acceleration curve [en]
hugbúnaðarfyrirtæki
software house [en]
hugbúnaður fyrir prentbiðfærslur
print-spooling software [en]
hugbúnaður fyrir skrifstofukerfi
office automation software [en]
hugbúnaður fyrir stafrænt efni
digital content application [en]
hugbúnaður fyrir tungutækni
language technology application [en]
hugbúnaður, sérhannaður fyrir yfirstjórn, fjarskipti, stjórnun og greiningarstarfsemi (C3I)
software specially designed for Command, Communications, Control and Intelligence (C3I) applications [en]
hugbúnaður, sérhannaður fyrir yfirstjórn, fjarskipti, stjórnun, tölvumeðferð og greiningarstarfsemi (C4I)
software specially designed for Command, Communications, Control, Computer and Intelligence (C4I) applications [en]
hugbúnaður til að ákvarða áhrif efnavopna
software for determining the effects of chemical weapons [en]
hugbúnaður til að ákvarða áhrif hefðbundinna vopna
software for determining the effects of conventional weapons [en]
hugbúnaður til að ákvarða áhrif kjarnavopna
software for determining the effects of nuclear weapons [en]
hugbúnaður um verðmætaskipulag fyrirtækja
ERP-hugbúnaður
enterprise resource planning software [en]
ERP software [en]
hugmyndasamkeppni um fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Small and Medium Enterprise Finance Challenge [en]
SME Finance Challenge [en]
Projet de financement des petites et moyennes entreprises, Projet de financement des PME [fr]
Ideenwettbewerb zur Mittelstandsfinanzierung [de]
hugsanleg erfðaeiturhrif
genotoxic potential [en]
hugsuð lífeyriseign
notional pension asset [en]
hurðastoppari
check strap [en]
húðgeiri
dermatome [en]
dermatom [da]
dermatom [sæ]
dermatome [fr]
Dermatom [de]
húðnæmandi áhrif
skin sensitising effect [en]
húð til varnar tæringu
anti-corrosive coating [en]
húsnæðisgeiri
housing sector [en]
hvalfangari
whale catcher [en]
hvarfefni fyrir mjólkurgerjun
milk fermentation medium [en]
mælkegæringssubstrat [da]
substrat för fermentering av mjölk [sæ]
milieu lacté fermenté [fr]
Milchfermentationskultur [de]
hvarfmiðill sem gerir menn óvirka
incapacitating chemical agent [en]
hvarftankur fyrir valvísa og hvataða afoxun
SCR reactor [en]
selective catalytic reduction reactor [en]
hvatandi varmaoxari
catalytic thermal oxidiser [en]
CTO [en]
katalytisk termisk oxidator [da]
katalytisk termisk oxidationsenhet [sæ]
hvatberi
mitochondrion [en]
mitochondria [en]
hvatningaráhrif
incentive effect [en]
hverfibræðsluofn með toppblæstri
top-blown rotary converter [en]
TBRC [en]
top-blown rotary furnace [en]
top-blown rotary converter furnace [en]
roterende konverteringsovn med topindblæsning [da]
convertisseur rotatif à soufflage par le haut [fr]
hverfilblásari
fan [en]
hverfilþyrill
turbine rotor [en]
turbine wheel [en]
turbinerotor [da]
Turboläufer, Turbinenläufer [de]
hvetjandi áhrif
catalyzing effects [en]
hvetjandi áhrif
stimulative effect [en]
hvítbók um upplýsingaskipti um sakfellingar og áhrif slíkra sakfellinga innan Evrópusambandsins
White Paper on exchanges of information on convictions and the effect of such convictions in the European Union [en]
hvíti vartari
white grouper [en]
hvid havaborre [da]
vit grouper [sæ]
Weißer Zackenbarsch [de]
Epinephelus aeneus [la]
hvítsmári
smári
white clover [en]
hvidkløver [da]
vitklöver [sæ]
trèfle blanc [fr]
Weißklee [de]
Trifolium repens L. [la]
hvítt, kristallað duft
white crystalline powder [en]
hvítt rifsber
white currant [en]
whitecurrant [en]
hvid ribs [da]
vitt vinbär [sæ]
weiße Ribisel, weisse Johannisbeere [de]
Ribes rubrum [la]
hvítur listi Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD white list [en]
white list [en]
liste blanche de l´OCDE, liste blanche [fr]
weiße Liste der OECD, Weiße Liste [de]
hyljari
blemish concealer [en]
concealer [en]
dækstifter [da]
concealer [sæ]
fond de teint [fr]
Concealer [de]
hylki fyrir þrípunktsástand kvikasilfurs
mercury triple point cell [en]
hylkisdrifinn neyðarbúnaður
cartridge actuated device for emergency escape [en]
hýdroxýpýrimídín
hydroxypyrimidine [en]
hæðarstýri
elevator [en]
hæði yfir landamæri
cross-border dependencies [en]
hæfisvottorð Evrópsku lyfjaskrárinnar
certificate of suitability from the European Pharmacopoeia [en]
hæfnimiðað, áfangaskipt námskeið til blindflugsáritunar
competency-based modular IR(A) course [en]
IR(A) - Modular flying training course [en]
hæfnispróf fyrir sérfræðinga
specialist aptitude test [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning fljótandi lofttegunda í lausu
certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning hættulegra efna í lausu
certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk [en]
hægrihandarbúnaður
right hand device [en]
hærri gæðaflokkur
higher order [en]
meiri gæði [en]
hærukristall
whisker [en]
hårformet krystal [da]
avlånga kristall [sæ]
Haarkristall, Faserkristall [de]
hæstaréttardómari
member of supreme court [en]
hætin áhrif
critical effect [en]
hætta á eiturhrifum við ásvelgingu
aspiration toxicity hazard [en]
hættulegur fyrir vatnsumhverfi
hazardous to the aquatic environment [en]
höfðaurrari
Cape gurnard [en]
Kap-knurhane [da]
kapknot, kapknorrhane [sæ]
Kap-Knurhahn [de]
Chelidonichthys capensis [la]
höfnunarferill
power curve [en]
höfundarréttarvarið verk
copyright protected work [en]
höfundarréttarvarinn
copyright protected [en]
höggmildandi stýrisbúnaður
protective steering [en]
höggriftönn
impact ripper [en]
hönnunarforskrift
design specification [en]
hönnun fyrir alla
design for all [en]
IAS-staðall 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices ) [en]
IAS 15 [en]
International Accounting Standard 15 [en]
IAS-staðall 21, áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates [en]
IAS 21 [en]
International Accounting Standard 21 [en]
IAS-staðall 22, sameining fyrirtækja
IAS 22 Business Combinations [en]
IAS 22 [en]
International Accounting Standard 22 [en]
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri (2011-
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum (2001-2011)
IAS 28 Investments in Associates (2001-2011) [en]
IAS 28 [en]
IAS 28 Accounting for investments in associates [en]
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011- [en]
International Accounting Standard 28 [en]
IAS-staðall 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions [en]
IAS 30 [en]
International Accounting Standard 30 [en]
IAS-staðall 31, hlutdeild í samrekstri
IAS 31 Interests in Joint Ventures [en]
IAS 31 [en]
IAS 31 Financial reporting of interests in joint ventures [en]
International Accounting Standard 31 [en]
IAS-staðall 4, færsla afskrifta
IAS 4 Depreciation Accounting [en]
IAS 4 [en]
International Accounting Standard 4 [en]
ICSEAF-samningurinn
ICSEAF Convention [en]
ICSEAF-konventionen [da]
ICSEAF-konventionen [sæ]
iðgjöld fyrir hóptryggingar
premiums under group contracts [en]
iðnaðarforskrift
industrial specification [en]
iðnaðarfyrirtæki
industrial establishment [en]
iðnaðargeiri
industrial sector [en]
industry sector [en]
sector of industry [en]
secteur de l´industrie, secteur industriel [fr]
Industrie, Industriezweig [de]
iðnaðarinúlínsíróp
industrial inulin syrup [en]
iðnstýring
industrial control system [en]
industrial control [en]
iðublandari
vortex mixer [en]
iðuhitari
convection heater [en]
IFRIC-túlkun 10, árshlutareikningsskil og virðisrýrnun
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment [en]
IFRIC 10 [en]
IFRIC Interpretation 10 [en]
IFRIC-túlkun 11, IFRS-staðall 2: viðskipti með hluti innan samstæðu og eigin hluti
IFRIC 11, IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions [en]
IFRIC 11 [en]
IFRIC Interpretation 11 [en]
IFRIC-túlkun 12, samningar um þjónustuívilnun
IFRIC 12 Service Concession Arrangements [en]
IFRIC 12 [en]
IFRIC Interpretation 12 [en]
IFRIC-túlkun 13, tryggðarkerfi viðskiptavina
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes [en]
IFRIC 13 [en]
IFRIC Interpretation 13 [en]
IFRIC-túlkun 14, fyrirframgreiðslur á kröfum um lágmarksfjármögnun (2009-)
IFRIC-túlkun 14, IAS-staðall 19: takmörkun á réttindatengdri eign, kröfur um lágmarksfjármögnun og gagnkvæm áhrif þeirra (2007-2009)
IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (2009-) [en]
IFRIC 14 [en]
IFRIC Interpretation 14 [en]
IFRIC 14, IAS 19: The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (2007-2009) [en]
IFRIC-túlkun 15, samningar um byggingu fasteigna
IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate [en]
IFRIC 15 [en]
IFRIC Interpretation 15 [en]
IFRIC-túlkun 16, áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri
IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation [en]
IFRIC 16 [en]
IFRIC Interpretation 16 [en]
IFRIC-túlkun 17, úthlutun eigna til eigenda, í öðru en handbæru fé
IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners [en]
IFRIC 17 [en]
IFRIC Interpretation 17 [en]
IFRIC-túlkun 18, yfirfærsla eigna frá viðskiptavinum
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers [en]
IFRIC 18 [en]
IFRIC Interpretation 18 [en]
IFRIC-túlkun 19, greiðsla skulda með eiginfjárgerningum
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments [en]
IFRIC 19 [en]
IFRIC Interpretation 19 [en]
IFRIC-túlkun 1, breytingar á núverandi skuldbindingum vegna starfsemi sem leggja skal niður, enduruppbyggingu eða sambærilegum skuldbindingum
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities [en]
IFRIC 1 [en]
IFRIC Interpretation 1 [en]
IFRIC-túlkun 20, kostnaður við hreinsun úrgangsefna á framleiðslustigi í yfirborðsnámu
IFRIC 20 [en]
IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase af a Surface Mine [en]
IFRIC Interpretation 20 [en]
IFRIC-túlkun 23, óvissa varðandi tekjuskattsmeðferð
IFRIC 23 [en]
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments [en]
IFRIC Interpretation 23 [en]
IFRIC-túlkun 2, hlutir félagsaðila í samvinnueiningum og sambærilegir gerningar
IFRIC 2 Members´ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments [en]
IFRIC 2 Members´ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments [en]
IFRIC 2 [en]
IFRIC Interpretation 2 [en]
IFRIC-túlkun 3, losunarheimildir
IFRIC 3 Emission Rights [en]
IFRIC 3 [en]
IFRIC Interpretation 3 [en]
IFRIC-túlkun 4, ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning
IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease [en]
IFRIC 4 [en]
IFRIC Interpretation 4 [en]
IFRIC-túlkun 5, réttur til hlutdeildar í sjóðum sem bera kostnað af niðurlagningu starfsemi, endurbyggingu og endurbótum á umhverfinu
IFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Funds [en]
IFRIC 5 [en]
IFRIC Interpretation 5 [en]
IFRIC-túlkun 6, skyldur vegna þátttöku á tilteknum markaði - raf- og rafeindabúnaðarúrgangur
IFRIC 6 Liabilities Arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment [en]
IFRIC 6 [en]
IFRIC Interpretation 6 [en]
IFRIC-túlkun 7, beiting endurgerðaraðferðarinnar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies [en]
IFRIC 7 [en]
IFRIC Interpretation 7 [en]
IFRIC-túlkun 8, gildissvið IFRS-staðals 2
IFRIC 8 Scope of IFRS 2 [en]
IFRIC 8 [en]
IFRIC Interpretation 8 [en]
IFRIC-túlkun 9, endurmat innbyggðra afleiðna
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives [en]
IFRIC 9 [en]
IFRIC Interpretation 9 [en]
IFRS-staðall 11, sameiginlegt fyrirkomulag
IFRS 11 Joint Arrangements [en]
IFRS 11 [en]
International financial reporting standard 11 [en]
IFRS-staðall 3, sameining fyrirtækja
IFRS 3 Business Combinations [en]
IFRS 3 [en]
International financial reporting standard 3 [en]
illa settur borgari
disadvantaged citizen [en]
illgresiseyðar sem standast ekki forskriftir
herbicides which are off-specification [en]
illgresiseyðir fyrir spírun
pre-emergence herbicide [en]
illkynja fyrirferð
illkynja æxli
malignant tumour [en]
cancerous tumour [en]
tumor malignus [la]
IMO-kóði um brunaprófunaraðferðir
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um brunaprófunaraðferðir
IMO Fire Test Procedures Code [en]
IMO FTPC [en]
International Maritime Organization´s Fire Test Procedures Code [en]
IMO-kóði um brunaöryggiskerfi
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um brunaöryggiskerfi
IMO Fire Safety Systems Code [en]
International Maritime Organization´s Fire Safety Systems Code [en]
IMO-kóði um hávaðastig um borð í skipum
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um hávaðastig um borð í skipum
IMO Code on Noise Levels on Board Ships [en]
International Maritime Organization´s Code on Noise Levels on Board Ships [en]
Indlandshafstúnfisksveiðiráðið
túnfisksveiðiráðið fyrir Indlandshaf
IOTC-ráðið
Indian Ocean Tuna Commission [en]
IOTC [en]
innan sameiginlega markaðarins
innan hins sameiginlega markaðar
within the common market [en]
innbyggð friðhelgi
privacy by design [en]
innbyggður, stafrænn afkóðari
integrated digital decoder [en]
IRD [en]
innbyggður, stafrænn móttakari
integrated digital receiver [en]
innbyggt greiningarkerfi fyrir mengunarvörn
on-board diagnostic system of emission control [en]
OBD system of emission control [en]
innbyrðis samningur um fjármögnun og stjórnun á aðstoð Bandalagsins
innbyrðis samningurinn
Internal Agreement on the financing and administration of Community aid [en]
inndælanlegur barksteri
injectable glucocorticoid [en]
inngrip
intervention [en]
inngrip
input [en]
inngripsaðgerð
invasive procedure [en]
invasive medical procedure [en]
invasive medical intervention [en]
inngripsbúnaður fyrir borholur
well-intervention equipment [en]
inngripsskurðtæki
surgically invasive device [en]
inngripstæki
invasive device [en]
inngripsverðkerfi
price band system [en]
innihald maltvökva
virtarinnihald
wort content [en]
innkaupahringur
purchasing group [en]
innkaupahringur heildsala
wholesaling group [en]
innkaupahringur heildsala sem selur gegn þóknun
fee based wholesaling group [en]
innkaupahringur heildsala sem selur samkvæmt samningi
contract based wholesaling group [en]
innkaup yfir landamæri
cross-border purchases [en]
innlán á sparireikning
savings deposit [en]
innleiðing sameiginlegu myntarinnar
introduction of the single currency [en]
innlend lög og stjórnsýslufyrirmæli
national laws, regulations and administrative provisions [en]
innlent kúariðutilvik
indigenous case of BSE [en]
innmiðlari
systematic internaliser [en]
innra heilbrigðiseftirlit
own health check [en]
sundhedsmæssig egenkontrol [da]
egna hälsokontroll [sæ]
innra matsferli fyrir eiginfjárþörf
internal capital adequacy assessment process [en]
ICAAP [en]
innra skipulag fyrir förgun
infrastructure for waste disposal [en]
infrastructure d´élimination [fr]
Entsorgungsinfrastruktur [de]
innri aðvinnsla
inward processing [en]
innri áhætta
endogenous risk [en]
innri áhættustýring
internal risk management [en]
innri áhættuvörn
internal hedge [en]
innri baksýnisspegill
interior rear-view mirror [en]
innri bankamarkaður
internal banking market [en]
innri flutningamarkaður
internal transport market [en]
innri fullgilding
in-house validation [en]
in house validation [en]
innri klæðning
interior lining [en]
innri klæðning
inner skin [en]
innri kubbur
internal chip [en]
innri landamæri
domestic frontiers [en]
innri landamæri
internal borders [en]
frontière intérieure [fr]
Binnengrenze [de]
innri landamæri
internal frontiers [en]
innri leiðari
internal conductor [en]
innri markaður fyrir fjármálaþjónustu
single market for financial services [en]
single financial market [en]
innri markaður fyrir póstþjónustu
single market for postal services [en]
innri markaðurinn
single market [en]
innri markaðurinn
internal market [en]
innri málsmeðferð
internal procedure [en]
innri plastumbúðir
plastics inner packaging [en]
innri raðtengd efnagreiningaraðferð
on-line hyphenated technique [en]
innri rafmagnsframleiðsla
internal generation of electricity [en]
innri rás
secondary circuit [en]
innri reglugerð
internal regulation [en]
règlement interne [fr]
innri reglur
internal rules [en]
innri reikningar
internal accounts [en]
innri samruni
internal merger [en]
innri sekkur úr plasti
plastics inner receptacle [en]
innri staðalkvörðunarferill
internal standard calibration curve [en]
innri staðall
internal standard [en]
innri staðallausn
internal standard solution [en]
innri staðaltoppur
internal standard peak [en]
innri stafnhurð
inner bow door [en]
innri starfsreglur
internal rules of procedure [en]
innri stjórnsýslurannsóknir
internal administrative investigations [en]
innri stjórnun
internal management activities [en]
innri tengsl
interlinkage [en]
innritun
processing [en]
innritunarvottorð
certificate of enrolment [en]
innri tyggjandi
internal masseter [en]
internal masseter muscle [en]
indvendig tyggemuskel [da]
masséter interne [fr]
innerer Kaumuskel [de]
innri umbúðir
immediate container [en]
innri umbúðir
primary packaging [en]
innri umbúðir
immediate wrappings of goods [en]
innri umbúðir
immediate packaging [en]
innri umbúðir
inner packing [en]
innri umhverfisúttekt
internal environmental audit [en]
innri vextir
internal rate of return [en]
IRR [en]
innri örgjörvi
internal processor [en]
innroðagreinir með Fourier-vörpun
greiningartæki sem byggir á innrauðri Fourier-vörpun
Fourier transform infrared analyser [en]
FTIR [en]
FTIR-analysator [da]
FTIR-analysator, fouriertransformerad infrarödanalysator [sæ]
analyseur FTIR [fr]
Fourier-Transform Infrarot, FTIR [de]
inntaka fóðurs
fóðurinntaka
feed intake [en]
foderindtag [da]
foderintag [sæ]
ration alimentaire [fr]
Futtermittelaufnahme [de]
inntak fyrir útblástursloft
exhaust gas inlet [en]
innúðaskammtari
metered dose inhaler [en]
MDI [en]
innviðafyrirtæki
infrastructure corporate [en]
infrastrukturföretag [sæ]
Infrastrukturunternehmen [de]
iridíum
iridium [en]
íblöndunarefni fyrir spunalausnir
spinning solution additive [en]
íblöndun næringarefna
addition of nutrients [en]
íbúar á vinnualdri
working-age population [en]
ídýfingarhitari
immersion-type electrically heated boiler [en]
ídýfingarhitari
immersion heater [en]
íðorðastjóri
Terminology Manager [en]
í einu frumriti
in a single original [en]
í fullri lengd
in extenso [en]
í fyrirbyggjandi skyni
as a preventive measure [en]
í góðri trú
bona fide [en]
i god tro [da]
i god tro, med ärligt uppsåt [sæ]
de bonne foi [fr]
in gutem Glauben, nach Treu und Glauben [de]
í góðri trú
in good faith [en]
ígrætt líffæri
transplanted organ [en]
íhlutandi rannsókn á klínískri virkni
interventional clinical performance study [en]
interventionsundersøgelse af klinisk ydeevne [da]
interventionsstudie av klinisk prestanda [sæ]
interventionelle klinische Leistungsstudie [de]
íhlutur fyrir net
network component [en]
íhlutur fyrir rásir
duct component [en]
í hverju tilviki fyrir sig
on a case-by-case basis [en]
í jarðhrifum
IGE [en]
in ground effect [en]
íkveikjuskotfæri
ammunition with incendiary projectiles [en]
munitions aux balles incendiaires [fr]
ílangt, staflaga verkfæri
elongated rod-shaped instrument [en]
í lausri vigt
in bulk [en]
írennslisbrunnur fyrir veiti
aquifer recharge well [en]
ísetning ökuritakorts
insertion of a tachograph card [en]
Íslenska friðargæslan
Iceland Crisis Response Unit [en]
ICRU [en]
Íslenski dansflokkurinn
ÍD
Iceland Dance Company [en]
IDC [en]
í smáatriðum
in detail [en]
ísogsnemi fyrir útfjólublátt ljós
ultraviolet detector [en]
UV detector [en]
ísvari
anti-freeze [en]
antifreeze [en]
íverustaður fyrir fólk
accommodation of persons [en]
í þeim tilgangi að koma í veg fyrir refsiverð brot
for the purpose of the prevention of criminal offences [en]
í þeim tilgangi að saksækja fyrir refsiverð brot
for the purpose of the prosecution of criminal offences [en]
í þeirri röð
respectively [en]
í þessari ákvörðun ... er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir
for the purposes of this Decision ... the following definitions shall apply [en]
í þessari reglugerð ... er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir
for the purposes of this Regulation ... the following definitions shall apply [en]
í þessari tilskipun ... er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir
for the purposes of this Directive ... the following definitions shall apply [en]
í þröngri merkingu
í þrengri merkingu
sensu stricto [en]
sensu stricto [la]
jaðaráhrif
fringe effects [en]
jaðaráhrif
marginal effect [en]
jaðarbúnaður fyrir tölvur
computer peripherals [en]
jaðartæki fyrir tölvur
computer peripheral equipment [en]
jafnaður ásogsstuðull fyrir lífrænt kolefni
organic carbon normalised adsorption coefficient [en]
organic carbon normalized adsorption coefficient [en]
Koc [en]
jafnaður dreifistuðull fyrir lífrænt efni
organic matter normalised distribution coefficient [en]
organic matter normalized distribution coefficient [en]
Kom [en]
jafngild áhrif
equivalent effect [en]
jafngildisáhrif Ricardos
Ricardian equivalence [en]
jafngreiðslulífeyrir
superannuation [en]
jafngreiðslulífeyriskerfi
superannuation scheme [en]
jafnhliða stýring
positive steering [en]
jafnstraums-jafnstraumsumriðill
DC-DC converter [en]
DC-DC-omformer [da]
likspänningsomriktare, likspänningsomformare [sæ]
DC/DC-Wandler, Gleichstrom-Gleichstrom-Wandler, Schaltwandler [de]
jafnstraumslögn með mjög lágri spennu
extra low voltage d.c. installation [en]
jafnstreymisnemi fyrir sýnatöku
isokinetic sampling probe [en]
ISP [en]
isokinetisk prøvesonde, isokinetisk prøvetagningssonde, isokinetisk sonde [da]
isokinetisk provtagningssond, ISP [sæ]
japansþari
kombu [en]
kombu [da]
kombu/japan-tare [sæ]
kombu [fr]
Kombu [de]
Laminaria japonica, Saccharina japonica [la]
japönsk þerrirót
eddoe [en]
eddo [en]
taro [da]
taro [sæ]
taro [fr]
Taro, Kolokasie [de]
Colocasia esculenta var. antiquorum [la]
jarðefnaeldsneytissamberi
fossil fuel comparator [en]
jarðgasbúnaður fyrir vélknúin ökutæki
automotive NG equipment [en]
jarðgasfyrirtæki
natural gas undertaking [en]
jarðgrind
geogrid [en]
jarðleiðari
earth conductor [en]
jarðolíuetri
jarðolíueter
petroleum ether [en]
jarðolíuetri
jarðolíueter
light petroleum [en]
jarðsmári
subterranean clover [en]
Trifolium subterraneum L. [la]
jarðvari
ground proximity warning [en]
jarðvegslosari
scarifier [en]
jákvæð úthrif
positive externalities [en]
jákvætt rafskaut til varnar tæringu
corrosion-productive anode [en]
járnbrautafyrirtæki
rail operator [en]
járnbrautarfyrirtæki
railway undertaking [en]
járnbrautargeiri
rail sector [en]
jónaberi
ionophore [en]
jurtalyf sem hefð er fyrir
traditional herbal medicinal product [en]
júnkari
rainbow wrasse [en]
Mediterranean rainbow wrasse [en]
junkergylte [da]
junkergirella [sæ]
girelle commune [fr]
Meerjunker [de]
Coris julis [la]
jöfn tækifæri
equal opportunities [en]
jöfnunarfyrirkomulag
balancing mechanism [en]
jöfnunarinneign
offset credit [en]
kompensationskredit [da]
utsläppskredit [sæ]
Kompensationszertifikate [de]
kafli sem liggur yfir landamæri
cross-border section [en]
kafli ytri landamæra
external borders section [en]
kambstýri
stabilator [en]
kanaríbaulari
Canary drum [en]
Umberfische [de]
Umbrina canariensis [la]
kanslari
chancellor [en]
kantskeri
lawn edge trimmer [en]
lawn edger [en]
kantskærer [da]
gräsmattskantsskärare [sæ]
kantskeri
grass edge trimmer [en]
græskanttrimmer [da]
kapall fyrir merkjasendingar
signalling cable [en]
kapteinsbaulari
law croaker [en]
dronningetrommefisk [da]
drottningkväkare [sæ]
Kurzkiefer-Umberfisch [de]
Pseudotolithus brachygnathus [la]
karl- eða kvendýr sem hafa reynst frjósöm
karl- eða kvendýr sem hefur verið viðurkennt til undaneldis
proven sire or dam [en]
karlófrjósamt foreldri
male-sterile parent [en]
karvakrýlmetýletri
carvacryl methyl ether [en]
kaupandi sem er þriðji aðili
third-party purchaser [en]
kaupauki fyrir að ná afkastamarkmiðum
award for meeting performance targets [en]
kaupauki vegna samruna fyrirtækja
company merger bonus [en]
keðjustrekkjari
chain tensioner [en]
keðjuverkandi áhrif
knock-on effects [en]
keflahemlaprófari
roller brake tester [en]
kembari
comber [en]
gedebars, savbars [da]
Serranus cabrilla [la]
kennaraviðbótaráritun
instructor endorsement [en]
kennari
teacher [en]
kennari
educator [en]
kennari
trainer [en]
kennari í áhafnarsamstarfi
multi-crew cooperation instructor [en]
multi-crew co-operation instructor [en]
MCCI [en]
kennari sem hefur réttindi
qualified instructor [en]
kenniatriði
identity element [en]
kenniferill
mapping curve [en]
kennimerki Bandalagsins fyrir lífræna framleiðslu
Community organic production logo [en]
kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu
kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu
organic production logo of the European Union [en]
organic logo of the EU [en]
kennimerki framleiðslu fyrir einkvæma tækjaauðkenningu
UDI production identifier [en]
UDI-PI [en]
kennimerki fyrir flokk
equipment class identifier [en]
kennimerki tækis fyrir einkvæma tækjaauðkenningu
UDI device identifier [en]
UDI-DI [en]
kenninúmer fyrir kvörðun hugbúnaðarins
software calibration identification number [en]
keramikfritta
ceramic frit [en]
keramíkhringur
ceramic ferrule [en]
kerfi Bandalagsins fyrir fiskveiðar og lagareldi
Community system for fisheries and aquaculture [en]
kerfið fyrir samvinnu um neytendavernd
CPCS-kerfið
CPCS [en]
Consumer Protection Cooperation System [en]
Consumer Protection Co-operation System [en]
kerfi fyrir afhleypiloft
bleed air system [en]
kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa
system for the identification and registration of bovine animals [en]
kerfi fyrir ferilskráningu loftfars
aircraft tracking system [en]
kerfi fyrir mikla sérvinnslu
mass-customisation system [en]
mass-customization system [en]
kerfi fyrir nákvæmnisaðflug
precision approach system [en]
kerfi fyrir náttúrulega loftræstingu
passive stack ventilation system [en]
PSV system [en]
kerfi fyrir samfellda mælingu á losun
continuous emission measurement system [en]
CEMS [en]
kerfi fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga
non-salaried persons scheme [en]
kerfi fyrir skjót skipti á upplýsingum
RAPEX-kerfi
Rapid Information Exchange System [en]
RAPEX [en]
kerfi fyrir skráða ferðamenn
Registered Traveller Programme [en]
kerfi fyrir skyldubundnar tilkynningar atvika
mandatory occurrence-reporting system [en]
kerfi fyrir stjórnsýsluaðstoð og -samstarf
AAC-kerfið
Administrative Assistance and Cooperation System [en]
AAC system [en]
system for administrativ bistand og administrativt samarbejde [da]
system för administrativt stöd och samarbete [sæ]
système d´assistance et de coopération administratives [fr]
System für Amtshilfe und Zusammenarbeit [de]
kerfi fyrir töku sýna í sekk
bag sampling system [en]
system med opsamlingssække [da]
Auffangbeutel [de]
kerfi fyrir valvísa afoxun með hvata
SCR system [en]
selected catalyst reduction system [en]
kerfi fyrir vottaða hjörð
certified herd scheme [en]
kerfi innri markaðarins
mechanisms of internal market [en]
kerfi með sjálfstýrðri skotmarksleit fyrir flugskeyti
homing seeker system for projectiles [en]
kerfi sem gengur fyrir orku
energy consuming system [en]
kerfisstjóri
operator [en]
kerfisstjóri
system operator [en]
kerfisstjóri samsetts kerfis
combined system operator [en]
kerfistengd áhrif
systemic effects [en]
kerfi um tilfærslu í starfi fyrir starfsfólk
rotation scheme for staff [en]
keri
drain [en]
keyptur valréttur að erlendum gjaldeyri
currency options purchased [en]
keyri
riding crop [en]
Kingmanrif
Kingman Reef [en]
kinkstýring
pitch control [en]
kirtilsmári
glandular clover [en]
Trifolium glanduliferum Boiss. [la]
kínúpristín
quinupristin [en]
ribatí
Lýðveldið Kíribatí
Kiribati [en]
Republic of Kiribati [en]
KI [en]
KIR [en]
Kiribati, Republikken Kiribati [da]
Kiribati, Republiken Kiribati [sæ]
Kiribati, la République de Kiribati [fr]
Kiribati, die Republik Kiribati [de]
ribatíska
Gilbertese [en]
gil [en]
kjarnbirgjahópurinn
Nuclear Suppliers Group [en]
NSG [en]
kjarnöryggishópurinn
Nuclear Safety and Security Group [en]
NSSG [en]
kjálkabarð
kjálki
neðri kjálki
mandible [en]
mandibula [la]
kjörforeldri
adopting parent [en]
adoptive parent [en]
adoptivforælder [da]
adoptivförälder [sæ]
parent adoptif [fr]
Adoptivelter, Adoptivelternteil [de]
kjörinn forseti
President-elect [en]
kjörinn fulltrúi sveitarfélags
elected municipal officer [en]
klekjari
hatcher [en]
klemmuhringstengi
clamping ring connection [en]
klemmuhringur
clamping ring [en]
klifurgrind
climbing frame [en]
klippari
editor [en]
klínísk rannsókn á hverju dýri
individual clinical examination of animals [en]
klínískur afbrigðileiki
clinical abnormality [en]
klofberi
straddle carrier [en]
straddle truck [en]
stacking straddle carrier [en]
van carrier [en]
timber carrier [en]
kævlebue, portaltruck, straddle carrier [da]
klórborinn
chlorinated [en]
klórinnihald
chlorine content [en]
klórpýrifos
chlorpyriphos [en]
chlorpyrifos [en]
klórpýrifosmetýl
chlorpyrifos-methyl [en]
klóskæri
chelicer [en]
chelicerata [en]
chelicera [la]
knurri
tub gurnard [en]
rød knurhane [da]
fenknot [sæ]
Trigla lucerna [la]
knúin öndunarslanga fyrir ferskt loft
powered fresh air hose breathing apparatus [en]
knúningsvél fyrir björgunarbáta
lifeboat propulsion engine [en]
knúningsvél fyrir léttbáta
rescue boat propulsion engine [en]
koksari
coker [en]
kolaþurrkun fyrir innspýtingu
coal drying for PCI [en]
kolsýringseitrun
carbon monoxide poisoning [en]
kulilteforgiftning, kulmonoxidforgiftning, CO-forgiftning [da]
koloxidförgiftning [sæ]
kolsýringur
carbon monoxide [en]
CO [en]
kulilte, kuloxid, kulmonoxid, carbonoxid, carbonmonoxid [da]
koloxid, kolmonoxid [sæ]
carbonyle, oxyde de carbone, monoxyde de carbone, protoxyde de carbone [fr]
Kohlenmonoxid [de]
koltvísýringsgildi
CO2 value [en]
koltvísýringshækkun
hypercapnia [en]
koltvísýringsígildi
carbon dioxide equivalent [en]
CO2-equivalent [en]
CO2e [en]
CO2-eq [en]
CO2 equivalent [en]
CO2-ækvivalent [da]
koldioxidekvivalent [sæ]
équivalent CO2, équivalent dioxyde de carbone [fr]
Kohlendioxidäquivalent, CO2-Äquivalent [de]
koltvísýringslosun
CO2 emissions [en]
koltvísýringssparnaður
CO2-sparnaður
CO2 savings [en]
koltvísýringsstig
CO2 intensity [en]
carbon intensity [en]
carbon dioxide intensity [en]
kulstofintensitet, CO2-intensitet [da]
koldioxidintensitet [sæ]
intensité en carbone, intensité en CO2, intensité de carbone [fr]
CO2-Intensität, Kohlendioxidintensität [de]
koltvísýringur
carbon dioxide [en]
CO2 [en]
koldioxid [da]
kuldioxid [sæ]
dioxyde de carbone [fr]
Kohlendioxid [de]
koma í veg fyrir lakari möguleika á starfsframa
prevent disadvantages in professional careers [en]
koma í veg fyrir rafmögnun
obtain antistatic effect [en]
komuáritun
entry visa [en]
komuskilyrði
skilyrði fyrir komu
conditions for entry [en]
entry conditions [en]
komuskilyrði
skilyrði fyrir komu
conditions of entry [en]
kopartæring
copper corrosion [en]
kobbers korrosionsvirkning [da]
korrosiv inverkan på koppar [sæ]
Korrosionswirkung auf Kupfer [de]
kornamarkatæring
intercrystalline corrosion [en]
kortagerðarfyrirtæki
mapping agency [en]
kortalesari
card reader [en]
kortalesari
card interface device [en]
kortalesari fyrir snjallkort
smart card interface device [en]
kort fyrir hitalínurit
temperature chart [en]
kort fyrir þráðlaust staðarnet
WLAN-kort
wireless local area network card [en]
WLAN card [en]
kortíkótrópín
rilbarkarkveikja
NBHD
corticotropin [en]
corticotropic hormone [en]
ACTH [en]
kort með prentaðri kveðju
compliment slip [en]
kort sem gefið hefur verið út án leyfis
unauthorised card [en]
unauthorized card [en]
kostgangari
boarder [en]
kostnaðarstýring
management of costs [en]
kostnaður af vátryggingarekstri
technical charges [en]
kostnaður til lengri tíma litið
long term cost trend [en]
kostnaður vegna fyrirsvars
representation expenses [en]
kóðari
encoder [en]
kóði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um framleiðanda loftfars, tegund og röð
ICAO designation of the aircraft make, model and series [en]
kóði fyrir hafnaraðstöðu
port facility code [en]
kóði fyrir hættuflokk og hættuundirflokk
hazard class and category code [en]
kólígerill
Escherichia coli
E. coli
E. coli-gerill
E. coli [en]
Escherichia coli [en]
E. coli [da]
colibakterie, kolibakterie [sæ]
E. coli, Escherichia coli [fr]
Kolibakterium, E. coli, Escherichia coli [de]
Escherichia coli [la]
kólígerill
coliform [en]
coliform bacterium [en]
kólínestri
kólínester
choline ester [en]
kólínvirk áhrif
cholinergic effect [en]
kolinerge effekter [da]
kolinerga effekter [sæ]
effets cholinergiques [fr]
cholinergische Wirkung [de]
krabbameinsvaldandi áhrif
carcinogenicity [en]
krabbameinsvaldandi áhrif ljóss
photocarcinogenicity [en]
fotocarcinogenicitet [da]
fotokarcinogenitet [sæ]
photocancérogénicité [fr]
Fotokarzinogenität [de]
krafa sem byggist á eldri rétti
eldriréttarkrafa
seniority claim [en]
krafa um heilbrigði dýra
dýraheilbrigðiskrafa
animal health requirement [en]
kraftsveigjulínurit
force-deflection diagram [en]
krefjast friðhelgi
claim immunity [en]
kringingarradíus
connecting radius [en]
kristalgler
crystal glass [en]
kristalgrind
crystal lattice [en]
krystalgitter [da]
kristallgitter, rymdgitter [sæ]
réseau cristallin, structure cristalline [fr]
Kristallgitter, Atomgitter, Gitter [de]
kristallað duft
crystalline powder [en]
kristallað grænmeti
crystallized vegetables [en]
kristallað metamfetamín
crystal meth [en]
methamphetamine [en]
kristallaður
crystallised [en]
crystallized [en]
kristallaform
crystalline form [en]
kristallur
crystal [en]
kristalsform
crystalline state [en]
kristalvatn
water of crystallisation [en]
kristóbalít
cristobalite [en]
kristpálmafræ
castor bean [en]
kristpálmi
castor bean [en]
castor bean plant [en]
castor oil plant [en]
ricinus, kristpalme [da]
ricin, ricinusträd, ricinbuske, ricinträd [sæ]
ricin commun [fr]
Rizinus, Wunderbaum, Christuspalme, Hundsbaum, Läusebaum, Kreuzbaum [de]
Ricinus communis [la]
kristölluð aldin
crystallized fruit [en]
kristöllun
crystallisation [en]
krystallisering [da]
kristallisering [sæ]
krísustjórnun yfir landamæri
cross-border crisis management [en]
gestion des crises transfrontalières, gestion des crises transfrontières [fr]
grenzüberschreitendes Krisenmanagement [de]
krufningsborð fyrir dýr
post-mortem animal dissection table [en]
kryfjari
prosector [en]
kröftug eiturhrif á móður
excess maternal toxicity [en]
kröfukaupafyrirtæki
factoring company [en]
kröfur og ráðlagðar starfsvenjur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
ICAO Standards and Recommended Practices [en]
ICAO SARPs [en]
kröfur um plöntuheilbrigði
plant health requirements [en]
exigences phytosanitaires [fr]
phytosanitäre Anforderungen [de]
kröfur varðandi heilbrigði dýra og manna
kröfur varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu
animal and public health requirements [en]
animal health and public health requirements [en]
kurlari
chipper [en]
flishugger, træflishugger [da]
flishugg, flisare [sæ]
kúariða
bovine spongiform encephalopathy [en]
BSE [en]
kúariðufaraldur
BSE epidemic [en]
kúariðutilvik
case of bovine spongiform encephalitis [en]
case of BSE [en]
kúru-riðusýkill
kuru-riðusýkill
kuru [en]
kvarði fyrir gæðahlutfall
quality ratio scale [en]
kveikiefni til nota í grill
firelighters for barbecueing [en]
kveikilotuteljari
ignition cycle counter [en]
kveikjari
lighter [en]
kveikjustýribúnaður
ignition control unit [en]
kventengi úr slípuðu gleri
ground-glass socket [en]
kviðdómari
juror [en]
kvöð um vegabréfsáritun
visa requirement [en]
kvörðunarferill
calibration curve [en]
kvörðunarferill
calibration plot [en]
kynfæri
genital organ [en]
sex organ [en]
kynfæri
genitals [en]
genitalia [en]
kynlífsheilbrigði
sexual health [en]
kynningarrit
promotional literature [en]
kyrrstæð veiðarfæri
static gear [en]
static fishing gear [en]
passivt redskab [da]
passiva redskap, fasta redskap [sæ]
stationär eingesetztes Fanggerät, stationäres Fanggerät, passives Gerät [de]
kyrrstæð veiðarfæri
passive gear [en]
passivt redskab [da]
passiva redskap, fasta redskap [sæ]
kælivatnskerfi fyrir sátur
stator cooling water system [en]
köfnunarefnisoxíðshvati fyrir veika blöndu
NOx-hvati fyrir veika blöndu
lean NOx catalyst [en]
LNC [en]
mager NOx-katalysator, NOx-katalysator til mager forbrænding [da]
mager NOx-katalysator [sæ]
köfnunarefnisoxíðsrýr brennari
brennari með lítilli NOx-losun
low NOx burner [en]
low-NOx burner [en]
LNB [en]
lav-NO-x-brænder [da]
låg-NOx-brännare [sæ]
brûleur à bas NOx [fr]
Brenner mit niedrigen NOx-Emissionen [de]
könnunaratriði
survey characteristic [en]
könnunarverkfæri
survey instrument [en]
könnun á árangri meðhöndlunar
effectiveness check [en]
lagaatriði
point of law [en]
lagalegt atriði
legal question [en]
lagalegt fyrirkomulag
legal arrangement [en]
lagalegt fyrirsvar
legal representation [en]
lagalegur fyrirsvarsmaður
fyrirsvarsmaður að lögum
legal representative [en]
laga- og stjórnsýslufyrirmæli
legislative, regulatory and administrative provisions [en]
laga- og stjórnsýsluskrifstofa
Directorate for Legal and Executive Affairs [en]
lagarammi sem hefur lárétt réttaráhrif
legislative framework of a horizontal nature [en]
lagareldisfyrirtæki
aquaculture production business [en]
lagaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
lagaskrifstofa SÞ
Office of Legal Affairs [en]
Den Juridiske Afdeling [da]
Bureau des affaires juridiques [fr]
lagaundirnefnd nefndar um friðsamlega nýtingu geimsins
lagaundirnefnd
Legal Sub-Committee [en]
Sous-Comité juridique [fr]
lagfæring
modification [en]
lagfæringar
rectification [en]
lagfæring á veglínu
realignment of road [en]
lagfæring ljósmynda
photograph retouching service [en]
lagskipting vinnumarkaðarins
labourmarket segmentation [en]
lakari meðferð
less favourable treatment [en]
lakkviðgerðarefni fyrir ökutæki
vehicle refinishing product [en]
lambda-gerilveira
lambda phage [en]
lampar (ljós) til leiðsagnar og lýsingar fyrir skip
lighting for ship guidance and illumination [en]
landamæri
boundary [en]
landamæri
border [en]
landamæri
frontier [en]
landamæri á ám
river borders [en]
landamæri á landi
land borders [en]
landamæri á sjó
maritime frontiers [en]
landamæri á sjó
sea borders [en]
landamæri á vötnum
lake borders [en]
landamæri um skipgengar vatnaleiðir
inland waterway border [en]
frontière fluviale [fr]
Flußgrenze [de]
landbúnaðarfyrirtæki
agricultural undertaking [en]
landbúnaðargeiri
farming sector [en]
landbúnaðargeiri
agricultural sector [en]
landbrugssektor [da]
secteur agricole [fr]
Agrarsektor [de]
land fyrir lífræna ræktun
organic land [en]
landgöngubrú fyrir farþega
passenger boarding bridge [en]
passenger loading bridge [en]
luftbro, passagerbro [da]
passagerarbrygga [sæ]
passerelle, passerelle télescopique, passerelle d´embarquement, passerelle de débarquement [fr]
Fluggastbrücke [de]
landris
landupheaval [en]
landsafrit
national copy [en]
landsbundið fyrirsvar
national representation [en]
landsbundið heilbrigðiskerfi
national health system [en]
landsbundinn hluti fyrirtækjasamstæðu
truncated enterprise group [en]
landsbundin sameiginleg gátt fyrir siglingar
maritime National Single Window [en]
landsbundin upplýsingamiðstöð fyrir viðurkenningu á háskólanámi
National Academic Recognition Information Centre [en]
NARIC [en]
landsbundin vegabréfsáritun
national visa [en]
land sem er laust við kúariðu
BSE free country [en]
land sem skuldari
debtor country [en]
landslög og stjórnsýslufyrirmæli
national laws, regulations and administrative provisions [en]
landsmiðstöð fyrir Europass
National Europass Centre [en]
landssamtök ellitryggingasjóða landbúnaðarins
National Association of Agricultural Old-Age Funds [en]
Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen [de]
landsskrifstofa
national bureau [en]
landsskrifstofa bifreiðatrygginga
national insurers´ bureau [en]
national insurer [en]
landsskrifstofa Sókratesaráætlunarinnar
Socrates national agency [en]
landstengiskrifstofa
national liaison bureau [en]
landstöðvakerfi fyrir flugfjarskipti
TFTS-kerfið
terrestrial flight telecommunications system [en]
TFTS [en]
landupplýsingakerfi framkvæmdastjórnarinnar
Geographic Information System of the Commission [en]
GISCO [en]
langvarandi váhrif
prolonged exposure [en]
langvinn eiturhrif
chronic toxicity [en]
long-term toxicity [en]
langvinn eiturhrif við endurtekna skammta
long-term repeated dose toxicity [en]
langvinn vanþrif
chronic wasting condition [en]
laufblásari
leaf blower [en]
leaf sweeper [en]
laufblöð af musteristré
ginkgo leaves [en]
laufsafnari
leaf collector [en]
launakerfi, tengt eigin fé fyrirtækis
equity compensation plan [en]
launakjör, tengd eigin fé fyrirtækis
equity compensation benefits [en]
launaskrið
wage drift [en]
lausabúnaður fyrir þjónustu við farþega
removable passenger service equipment [en]
lausafjárfyrirgreiðsla
liquidity facility [en]
LF [en]
lausafjárfyrirgreiðsla í neyð
Emergency Liquidity Assistance [en]
ELA [en]
laus sparibaukur
money-box [en]
laust blað til að festa vegabréfsáritun á
separate sheet for affixing a visa [en]
laxaborri
large-mouth bass [en]
large mouthed black bass [en]
Micropterus salmoides [la]
lágheyritíðnibúnaður
low-frequency audio applications [en]
lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi
minimum health and safety requirements [en]
lágmarksmörk fyrir endurheimt bensíngufu
minimum level of petrol vapour recovery [en]
lágmarksstaðall fyrir eldsneyti
fuel baseline standard [en]
lágmarksviðmiðunarmörk fyrir nothæfi
LVMN
minimum required performance limits [en]
MRPLs [en]
lágmarksþynning til að varna eiturhrifum
LVEeitrun
critical dilution volume toxicity [en]
CDVtox [en]
CDV-tox [en]
kritisk fortyndingsvolume (KFVtox) [da]
kriteriet toxicitet vid utspädning (CDVtox) [sæ]
volume critique de dilution-toxicité (VCDtox) [fr]
kritisches Verdünnungsvolumen (Toxizität) (KVVtox) [de]
lágmarksþynning til að varna hrifum
LVH
critical dilution volume [en]
CDV [en]
kritisk fortyndingsvolumen (CDV) [da]
kritisk utspädningsvolym (CDV) [sæ]
volume critique de dilution (VCD) [fr]
kritisches Verdünnungsvolumen (KVV) [de]
lágspennustýribúnaður
low-voltage controlgear assembly [en]
lánafyrirgreiðsla
financial credit [en]
lánafyrirgreiðsla
credit facilities [en]
lánafyrirgreiðsla til lengri tíma
longer-term refinancing operation [en]
LTRO [en]
lánamiðlari
credit intermediary [en]
lánasafn sem hægt er að greiða fyrir fram
portfolio of prepayable loans [en]
lán og fyrirframgreiðslur
loans and advances [en]
lánsábyrgðarfyrirgreiðsla
Loan Guarantee Facility [en]
LGF [en]
lánsfjárfyrirgreiðsla
debt facility [en]
lánshæfismat frá þriðja aðila
external credit assessment [en]
lánshæfismatsfyrirtæki
credit rating agency [en]
credit-rating agency [en]
CRA [en]
CRAs [en]
agence de notation [fr]
Kreditratingagentur [de]
lárétt samþætt fyrirtæki
horizontally integrated undertaking [en]
lás á mismunardrifi
differential lock [en]
differential interlock [en]
Differentialsperre [de]
lásbúnaður fyrir mismunadrif
differential locking mechanism [en]
leggja álit fyrir
submit views [en]
leggja fram til undirritunar
open for signature [en]
leggja fyrir
submit [en]
leggja fyrir dómstóla
bring before the courts [en]
saisir la juridiction [fr]
Klage erheben [de]
leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið
submit a report to the European Parliament and the Council [en]
legufóðring
bearing bush [en]
leiðarflugsþjálfun sem flugstjóri
line training as commander [en]
leiðari
conductor [en]
leiðarvísir Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um hjálp í viðlögum til notkunar í slysatilvikum þar sem hættulegur varningur á í hlut
IMO Medical First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods [en]
IMO MFAG [en]
International Maritime Organization (IMO) Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods [en]
leiðbeinandi fituefnaleiðréttur lífmögnunarstuðull fyrir stöðugt ástand
indicative lipid-corrected steady-state BMF [en]
BMFss-l [en]
indicative lipid-corrected steady-state biomagnification factor [en]
leiðbeinandi gildi fyrir bráð váhrif
acute exposure guideline level [en]
AEGL [en]
leiðbeinandi lífmögnunarstuðull fyrir stöðugt ástand
indicative steady-state BMF [en]
indicative steady-state biomagnification factor [en]
leiðbeinandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi
IOELV [en]
indicative occupational exposure limit value [en]
leiðbeiningalisti fyrir flug með skertan búnað
dispatch deviation list [en]
DDL [en]
leiðbeiningarkerfi fyrir lendingarbrun
roll-out guidance system [en]
leiðbeiningarskjal um prófun á bráðum eiturhrifum við inngjöf um munn
Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing [en]
Leiðbeiningar um stefnu ESB gagnvart þriðju löndum að því er varðar pyndingar og aðra grimmilega, ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
Guidelines to EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [en]
leiðrétting á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin
rectification of the European Enforcement Order certificate [en]
leiðrétting fyrir blanksýni
blanksýnisleiðrétting
blank correction [en]
leiðréttur með tilliti til lagfæringa
adjusted for modifications [en]
leiðsla fyrir óunnið jarðgas
upstream pipeline [en]
leiðslukerfi fyrir farm
cargo piping arrangement [en]
leiðslukerfi fyrir óunnið jarðgas
upstream pipeline network [en]
leiðslur fyrir innsprautun
injection piping [en]
leiðsöguforskrift
navigation specification [en]
leiðsögukerfi fyrir langflug
Long Range Navigation Systems [en]
LRNS [en]
leiðsögu- og stjórnkerfi fyrir umferð á jörðu niðri
Surface Movement Guidance and Control System [en]
gestion du trafic sur l´aéroport [fr]
leiðsögutæki fyrir grunnaðflug
non-precision approach aid [en]
ikke-presisjons-innflygningshjelpemiddel [da]
leiðsöguþjónusta fyrir ferðamenn
tourist guide service [en]
leigugjald fyrir línu
pay line rental charge [en]
leikari
player [en]
leikari
actor [en]
leikfangahljóðfæri
toy musical instrument [en]
leikskólakennari
kindergarten worker [en]
Kindergärtner(in) [de]
leikstjóri
director [en]
lekaskynjunarkerfi fyrir afhleypiloft
bleed air leak detection system [en]
leki fyrir rof
leak-before-break [en]
LBB [en]
lengdarmetri
running metre [en]
lengdarmetri
linear meter [en]
lesari
reader [en]
lesari fyrir ritletur
optical reader [en]
lesari fyrir segulletur
magnetic reader [en]
leyfileg viðmiðunarmörk fyrir losun
permissive emission limit values [en]
leyfisbréf fyrir ökutæki
vehicle pass [en]
leyfi sem kemur í stað vegabréfsáritunar
authorisation valid as a visa [en]
authorization valid as a visa [en]
autorisation tenant lieu de visa [fr]
Genehmigung, die als Sichtvermerk gilt [de]
leyfi til flutninga á reiðufé yfir landamæri
cross-border CIT licence [en]
leynilegt samráð
leynilegur samráðshringur
secret cartel [en]
leysari
releasing agent [en]
leysikerfi sem er sérhannað til að valda varanlegri blindu á óvörðum augum
laser system specially designed to cause permanent blindness to unenhanced vision [en]
leysiprentari
laser printer [en]
lélegt næringarástand
malnutrition [en]
léttur borðtölvubiðlari
desktop thin client [en]
liðamót við banakringlu
atlas-axis joint [en]
liðsafli sem heyrir undir stjórn VES
liðsafli sem heyrir undir stjórn Vestur-Evrópusambandsins
forces answerable to the WEU [en]
forces answerable to the Western European Union [en]
FAWEU [en]
liðstýring
articulated steering [en]
lifur og briskirtill
hepatopancreas [en]
liggja frammi til undirritunar
be open for signature [en]
listi yfir heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað
list of rejected health claims [en]
listi yfir leyfð frávik í ytri búnaði loftfars fyrir flug
configuration deviation list [en]
CDL [en]
listi yfir leyfilegar næringarfullyrðingar
list of permitted nutrition claims [en]
listrænn leikstjóri
listrænn stjórnandi
art director [en]
litakóðahringur
colour code ring [en]
color code ring [en]
litaprentari
colour graphics printer [en]
color graphics printer [en]
litbrigði
tint [en]
litljósritunarvél
colour photocopier [en]
color photocopier [en]
litmæliforskrift
colorimetric specification [en]
litrófsmælir fyrir logamælingar
spectrometer equipped for flame emission [en]
litvísisstrimill
indicator strip [en]
lífeðlisfræðileg áhrif þreytu
physiological effects of fatigue [en]
lífeyrir
annuity [en]
lífeyrir
life annuity [en]
lífeyrir
pension benefits [en]
lífeyrir
pension [en]
lífeyrir eftirlifandi maka
surviving partner´s pension [en]
lífeyrir frá hernum
war pension [en]
lífeyrir frá hinu opinbera
public pension [en]
lífeyrir fyrir herinn
military pension [en]
lífeyrir sem byggist á tryggingu
insurance-based pension [en]
lífeyrisbætur
pension-type benefits [en]
pension-type benefit [en]
lífeyrisgreiðsla
pension payment [en]
lífeyrisgreiðslur opinberra starfsmanna
civil servants´ pensions [en]
lífeyrisiðgjald
pension contribution [en]
lífeyriskerfi
pension system [en]
lífeyriskerfi
pension scheme [en]
lífeyriskerfi
pension scheme arrangement [en]
lífeyriskerfi opinberra starfsmanna
government employee pension scheme [en]
lífeyriskerfi sem er kerfi ákvarðaðra réttinda
defined-benefit pension scheme [en]
lífeyriskerfi utan sjóða
unfunded pension scheme [en]
lífeyriskort
pension card [en]
lífeyrisréttindi
pension rights [en]
lífeyrisréttindi
pension entitlement [en]
lífeyrissjóðir
pension funding service [en]
lífeyrissjóður
pension fund [en]
pension funding [en]
lífeyrissjóður
pension plan [en]
lífeyrissjóður
employee benefit plan [en]
lífeyrissjóður atvinnugreina
industry-wide pension fund [en]
lífeyrissjóður félags
company pension fund [en]
lífeyrissjóður sem er ekki sjálfstæður
non-autonomous pension fund [en]
lífeyrissjóður starfsmanna
employee savings scheme [en]
lífeyrissparnaður
pension savings [en]
lífeyrisstig
pension point [en]
lífeyrisstofnun
pension institution [en]
lífeyristrygging
pension insurance [en]
lífeyristrygging
annuity product [en]
lífeyristryggingastofnun
pension insurance institution [en]
lífeyrisuppbót
pension increase [en]
lífeyrisvarasjóður
pension funds reserve [en]
lífeyrisþegi
annuitant [en]
lífeyrisþegi
pensioner [en]
lífeyrisþegi lífeyriskerfis
beneficiary of a pension scheme [en]
lífeyrisþegi sem fær greiddan lífeyri
pensioner who is in receipt of a pension [en]
líffræðilegur áhrifavaldur
biological agent [en]
líffærafræðilegur meðferðar- og efnakóði fyrir dýralyf
ATCvet-kóði
Anatomical Therapeutic Chemical Veterinary code [en]
ATCvet code [en]
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATC-veterinärkod) [sæ]
code de classification anatomique, thérapeutique et chimique vétérinaire (code ATCvet) [fr]
anatomisch-therapeutisch-chemikalischer Veterinärcode [de]
líffæri
organ [en]
líffæri og efni úr mönnum
organs and substances of human origin [en]
lífhripsía
biotrickling filter [en]
biologisk rislefilter [da]
biotricklingfilter [sæ]
Rieselbettreaktor [de]
líflæknisfræði- og heilbrigðisrannsóknaráætlun
biomedical and health research programme [en]
líforkuberi
bioenergy carrier [en]
bioenergibærer [da]
bioenergibärer [sæ]
vecteur bioénergétique [fr]
Bioenergieträger [de]
lífsferill
life cycle [en]
life-cycle [en]
lifecycle [en]
lífsferilsmiðuð nálgun til vinnu
lifecycle approach to work [en]
lífslíkur lífeyrisþega
survival of an annuitant [en]
lífsmarkavaktari
patient monitor [en]
lífsundrandi áhrif
bioresorption effect [en]
lífsviðurværi
subsistence [en]
lífþéttnihraðastuðull
stuðull fyrir hraða lífþéttni
kinetic bioconcentration factor [en]
BCFk [en]
kinetic BCF [en]
lífþéttnihraðastuðull leiddur út frá smækkaðri prófun
kinetic BCF derived from a minimised test [en]
BCFKm [en]
kinetisk BCF beregnet ud fra en begrænset test [da]
FBC cinétique obtenu à partir d´un essai réduit [fr]
lífþéttnistuðull fyrir stöðugt ástand
steady-state bioconcentration factor [en]
BCFss [en]
steady state bioconcentration factor [en]
steady-state BCF [en]
líkamleg friðhelgi
physical integrity [en]
líkamlegt heilbrigði
physical health [en]
líkamlegur afbrigðileiki
physical abnormality [en]
physical abnormalities [en]
líkamshlíf fyrir reiðmenn
body protector for horse riders [en]
líkan með endurgerðri húðþekju manns
líkan sem byggist á endurgerðri húðþekju manns
reconstructed human epidermis model [en]
líkindaúrtak sem er dæmigert fyrir hvert land
nationally representative probability samples [en]
límborinn
adhesive [en]
límingarverkfæri
paste tool [en]
línulegur magnari
linear amplifier [en]
línuleiðari
trunk cable [en]
línurit
graph [en]
lítið fyrirtæki
small enterprise [en]
small-enterprise [en]
lítið handverksfyrirtæki
small craft undertaking [en]
lítil eining fyrir samvinnslu raf- og varmaorku
small scale cogeneration [en]
lítil og meðalstór fyrirtæki
small and medium-sized enterprises [en]
SMEs [en]
lítil og meðalstór landbúnaðarfyrirtæki
SMEs in the agricultural sector [en]
lítri
litre [en]
liter [en]
ljóri
skylight [en]
rooflight [en]
ovenlys [da]
takljus [sæ]
Oberlicht [de]
ljósabúnaður á almannafæri
public-lighting installations [en]
ljósabúnaður fyrir ljósmyndun
photographic lighting [en]
ljóseiturhrif
phototoxic effect [en]
fototoksisk effekt [da]
fototoxisk verkan [sæ]
effet phototoxique [fr]
fototoxische Wirkung [de]
ljóseiturhrif
phototoxicity [en]
ljóseiturhrifaprófun
phototoxicity test [en]
PT [en]
fototoksicitetstest [da]
fototoksicitetstest [sæ]
essai de phototoxicité [fr]
Fototoxizitätstest [de]
ljóseiturhrifasvörun
phototoxic reaction [en]
fototoksisk reaktion [da]
fototoxisk reaktion [sæ]
ljóseiturhrif á erfðaefni
eiturhrif ljóss á erfðaefni
photogenotoxicity [en]
fotogenotoksicitet [da]
fotogenotoxicitet [sæ]
photogénotoxiticé [fr]
ljóseiturhrif á frumur
photocytotoxicity [en]
photo-cytotoxicity [en]
fotocytotoksicitet [da]
fotocytotoksicitet [sæ]
photocytotoxicité [fr]
Fotozytotoxizität [de]
ljós fyrir heimili
domestic light [en]
ljóshitari
luminous radiant heater [en]
ljósker fyrir dagljósabúnað
daytime running lamp [en]
ljósleiðari
optical fibre [en]
optic fibre [en]
ljósleiðari til fjarskipta
optical telecommunication cable [en]
ljósmagnari
photomultiplier tube [en]
ljósmyndastækkari
photographic enlarger [en]
ljósmyndun fyrir auglýsingar
advertising photography service [en]
ljósrit
photocopy [en]
ljósritun
photocopying [en]
ljósritunarbúnaður
photocopying equipment [en]
ljósritunarpappír
photocopier paper [en]
ljósritunarvél
photocopying apparatus [en]
ljósritunarvél
photocopier [en]
ljósritunarþjónusta
photocopying service [en]
ljóstengd, stökkbreytandi hrif
photomutagenicity [en]
ljósörvuð eiturhrif
ljóseiturhrif
photo-induced toxicity [en]
loftari
aerator [en]
belufter [da]
luftare [sæ]
Belüfter [de]
loftfarartæki með þyrilvængjum (þyrla)
rotary wing airborne vehicle (helicopter) [en]
loftfar frá þriðja landi
third-country aircraft [en]
loftfar í svæðisbundnum rekstri
regional aircraft [en]
loftfarsáritun
aircraft rating [en]
luftfartøjsrettighed [da]
luftfartygsbehörighet [sæ]
qualification d´aéronef [fr]
Luftfahrzeugberechtigung [de]
loftfarstegundaráritun
aircraft type rating [en]
loftfrískari
air freshener [en]
lofthitari
air heater [en]
lofthringrás
pneumatic circuit [en]
lofthringrásartæki
air cycle machine [en]
lofthæfifyrirmæli
airworthiness directive [en]
AD [en]
loftinntaksrist
intake grille [en]
loftknúið færiband
pneumatic conveyor [en]
loftknúið handverkfæri
pneumatic hand tool [en]
loftknúið verkfæri
pneumatic tool [en]
loftmassaskynjari
mass airflow sensor [en]
loftriffill
pellet rifle [en]
lofttæmisstrípari
vacuum stripper [en]
logaskynjari
flame detector [en]
logasmári
crimson clover [en]
blodkløver [da]
blodklöver [sæ]
trèfle anglais, trèfle incarnat, trèfle du Roussillon, trèfle farouche [fr]
Blut-Klee, Inkarnat-Klee [de]
Trifolium incarnatum L. [la]
logri
logarithm [en]
log [en]
lokaaðflug með samfelldri lækkun
continuous descent final approach [en]
CDFA [en]
kontinuerlig slutlig inflygning utan avbrott i glidbanan [sæ]
Landeanflug mit kontinuierlicher Sinkrate [de]
loka fyrir hleðsluhólf
breech block [en]
lokaritgerð
thesis [en]
loki fyrir áfyllingu
valve for filling [en]
loki fyrir gashylki
cylinder valve [en]
loki fyrir gashylki
gas cylinder valve [en]
loki fyrir tæmingu
valve for emptying [en]
loki fyrir upprétta vatnsgeyma
standpipe valve [en]
lok sem er rifið af
tear-off cap [en]
lokuð hringrás
closed-loop [en]
closed loop [en]
lokunarkerfi fyrir færibönd og færibrautir
trackbound transportation system [en]
Lomé-samningurinn milli AKK og EB
AKK-EB-samningurinn
Lomé-samningurinn
ACP-EC Convention of Lomé [en]
ACP-EC Convention [en]
Lomé Convention [en]
losari
emitter [en]
losunartæki af gripskóflugerð
losunartæki með krabba
grab-type unloader [en]
losser af grabtype [da]
lossare av gripskopemodell [sæ]
déchargeuse à benne preneuse [fr]
losun gróðurhúsalofttegunda fyrir hverja orkueiningu
losun GHL fyrir hverja orkueiningu
greenhouse gas emissions per unit of energy [en]
GHG emissions per unit of energy [en]
losun í raunverulegum akstri
real driving emissions [en]
RDE [en]
real-world vehicle emissions [en]
in-use emissions [en]
emissioner ved faktisk kørsel [da]
utsläpp vid verklig körning, RDE [sæ]
émissions en conditions de conduite réelles [fr]
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb [de]
losun með útblæstri
exhaust emission [en]
lota fyrir utanbæjarakstur
extra-urban driving cycle [en]
lotuhitari
thermal cycle apparatus [en]
lotuhitari
thermocycler [en]
lotuhitari
thermal cycler [en]
lóðrétt samþætt fyrirtæki
vertically integrated undertaking [en]
lummari
Atlantic butterfish [en]
atlantisk smørfisk, dollarfisk [da]
fläckig smörfisk [sæ]
stromaté à fossettes [fr]
Amerikanischer Butterfisch, Butterfisch [de]
Peprilus triacanthus [la]
Lúganósamningurinn
Lugano Convention [en]
lyf gegn Mycobacteriaceae-tegundum
antimycobacterial [en]
lyfhrif
pharmacodynamic effect [en]
lyfhrifafræði
pharmacodynamics [en]
lyfhrifafræðilegt merki
pharmacodynamic marker [en]
lyfhrifarannsókn
lyfhrifafræðileg rannsókn
pharmacodynamic study [en]
lyfhrifarannsókn til að færa sönnur á gildi hugmyndar
pharmacodynamic proof of concept study [en]
lyf í fastri samsetningu
fixed combination medicinal product [en]
lyfjafræðilegur miðlari
pharmacological mediator [en]
lyfjahrifafræðileg einkenni
pharmacodynamic profile [en]
lyf sem hefð er fyrir
traditional medicinal product [en]
lyf sem hefur mótandi áhrif á kynfæri
modulator of the genital system [en]
lyf sem örvar hringrás blóðs
cardio-circulatory analeptic [en]
lyftigrind
lifting frame [en]
lyftikerfi fyrir olíuborpalla
rig-jacking system [en]
lyftitæki og færibönd
mechanical handling equipment [en]
lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
key investor information [en]
lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
lykilupplýsingaskjal fyrir fjárfesta
KID [en]
KIID [en]
key information document [en]
key investor information document [en]
dokument med basfakta för investerare [sæ]
lýðfræði fyrirtækja
business demography [en]
lægri armur
lower arm [en]
lægri skattstofn
tax base reduction [en]
lægstu mörk um merkjanleg áhrif
LOEL [en]
lowest-observed-effect level [en]
lowest observed effect level [en]
lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif
lowest-observed-adverse-effect-level [en]
LOAEL [en]
LO(A)EL [en]
læknandi áhrif
medicinal effects [en]
lækningalegt inngrip
therapeutic intervention [en]
læsibúnaður fyrir glugga sem neytandi setur sjálfur upp
consumer-mounted locking devices for windows [en]
læsibúnaður fyrir svalahurðir sem neytandi setur sjálfur upp
consumer-mounted locking devices for balcony doors [en]
læsilegt afrit af skriflegum upplýsingum
legible copy of the written information [en]
læsivarið hemlakerfi
anti-lock braking system [en]
anti lock braking system [en]
ABS [en]
lögboðið eftirlitsfyrirkomulag
mandatory survey regime [en]
lögfræðiþjónusta framkvæmdastjórnarinnar
Legal Service [en]
European Commissions Legal Service [en]
SJ [en]
löggilt endurrit
legally admissible copy [en]
löggiltur bókari
external accountant [en]
löggiltur heilbrigðisstarfsmaður
authorised health care professional [en]
authorized health care professional [en]
löggjöf gegn auðhringjum
government antitrust law [en]
löggjöf um yfirtöku fyrirtækja
acquisitions law [en]
löggjöf vinnumarkaðarins
employment regulation [en]
löggæsluverkefni Friðargæsludeildar SÞ
Department of Peacekeeping Operations (UN) [en]
UN DPKO [en]
lög og stjórnsýslufyrirmæli
law, regulation or administrative action [en]
lög og stjórnsýslufyrirmæli
laws, regulations and administrative provisions [en]
laws, regulations or administrative provisions [en]
lögreglusamvinna yfir landamæri
cross-border police cooperation [en]
cross-border police co-operation [en]
lögsaga ræðisskrifstofa
consular territorial competence [en]
lögskýring
legal interpretation [en]
lögskýring
construction of law [en]
lögskýringargögn
preparatory works [en]
lög um eftirlifendalífeyri
Survivors´ Pension Act [en]
lög um friðhelgi einkalífsins í rafrænum fjarskiptum
Electronic Communications Privacy Act [en]
lög um lítil fyrirtæki
Small Business Act [en]
SBA [en]
Maastricht-sáttmálinn
Treaty of Maastricht [en]
maður með heilbrigt ónæmiskerfi
immunocompetent human [en]
magnari
amplifier [en]
signalforstærker [da]
magnari til aflestrarfestingar
sample and hold amplifier [en]
sample-and-hold-forstærker [da]
prov- och hållförstärkare [sæ]
Abtast-Halte-Verstärker [de]
maka- og barnalífeyrir
derived pension [en]
malardreifari
chipper [en]
mannsæmandi atvinnutækifæri
decent work opportunities [en]
manntalsskrifstofa
population registration office [en]
mannúðarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
mannúðarskrifstofa SÞ
Department of Humanitarian Affairs [en]
United Nations Department of Humanitarian Affairs [en]
DHA [en]
UNDHA [en]
Afdeling for Humanitære Anliggender [da]
avdelning för humanitära frågor [sæ]
Département des affaires humanitaires des Nations unies, Département des affaires humanitaires [fr]
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten [de]
Marakess-samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization [en]
WTO Agreement [en]
margfaldari
multiplier [en]
marghliða fundur fyrir hvert tímabil
multilateral meeting in advance of each season [en]
margmiðlunariðnaður
multimedia industry [en]
margmiðlunarspilari
media player [en]
margþætt lyfhrif
multiple pharmacological effects [en]
margþætt stýring
multiple control [en]
Marie Curie-verkefni
Marie Curie Actions [en]
Marie Skodowska-Curie-verkefni
Marie Skodowska-Curie actions [en]
marinkjarni
winged kelp [en]
vingetang [da]
havskål [sæ]
wakamé atlantique/irlandais, varech ailé [fr]
Flügeltang [de]
Alaria esculenta [la]
markaðsaðgangsfyrirkomulag
market access scheme [en]
markaðsleyfi samkvæmt miðlægri ákvörðun
centralised marketing authorisation [en]
markaðsleyfi samkvæmt valddreifðri ákvörðun
decentralised marketing authorisation [en]
markaðsráðandi fyrirtæki
dominant undertaking [en]
markaðsráðandi staða á innri markaðnum
dominant position within the internal market [en]
markaðstengt fyrirkomulag
market-based mechanism [en]
markaður fyrir flutninga í lofti innan Bandalagsins
intra-Community air transport market [en]
markaður fyrir flutninga yfir landamæri
market of transfrontier road haulage transport operations [en]
markaður fyrir sérhæft efni
special-interest market [en]
markaður fyrir sjávarafurðir
fisheries market [en]
markaður sem nær yfir landamæri
cross-border market [en]
markaður þriðja lands
third-country market [en]
markfyrirtæki
target undertaking [en]
markfyrirtæki
target enterprise [en]
marklíffæri
target organ [en]
markmiðaforskrift
target specification [en]
marktími fyrir flugtak
target take off time [en]
TTOT [en]
TTOT [da]
planerad starttid [sæ]
heure de décollage prévue [fr]
Zielzeit für den Start [de]
marktími fyrir gegnumbruna
critical time to fire penetration [en]
marktími fyrir útbreiðslu bruna að utanverðu
critical external fire spread time [en]
marmari
marble [en]
MARPOL-samningurinn
Marpol convention [en]
massarófriti
rófriti fyrir massa
mass spectrograph [en]
mastfruma sem hefur orðið fyrir IgE-næmingu
IgE sensitised mast cell [en]
matarborið smit
food-borne infection [en]
foodborne infection [en]
matarborinn
food-borne [en]
foodborne [en]
matarborinn sjúkdómur
food-borne disease [en]
foodborne disease [en]
mat á áhrifum
áhrifamat
impact assessment [en]
mat á áhrifum norðurskautsloftslags
Arctic Climate Impact Assessment [en]
ACIA [en]
mat á bráðri, fæðutengdri áhættu
acute dietary risk assessment [en]
mat á umhverfisáhrifum
assessment of environmental effects [en]
mat á umhverfisáhrifum
environmental impact assessment [en]
mat á váhrifum
váhrifamat
exposure assessment [en]
matsgildi bráðra eiturhrifa
acute toxicity estimate [en]
ATE [en]
Schätzwert Akuter Toxizität [de]
matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun skrokka
Community scale for the classification of carcasses [en]
Community scale for grading carcasses [en]
matsskýrsla um framkvæmd og áhrif hennar
implementation and impact assessment report [en]
matvælafyrirtæki
food business [en]
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan
Food and Veterinary Office [en]
FVO [en]
matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum
highly perishable foods [en]
matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum
perishable foodstuff [en]
matvæli sem eru ætluð til sérstakra, næringarlegra nota
foodstuffs intended for particular nutritional uses [en]
matvæli sem fullnægja öllum næringarþörfum
nutritionally complete foods [en]
matvæli til sérstakra, næringarlegra nota
foods for particular nutritional uses [en]
málarekstur fyrir dómstóli
court proceedings [en]
málarekstur fyrir kærunefnd
dispute panel proceedings [en]
málari
painter [en]
málmblásturshljóðfæri
brass wind instrument [en]
brass-wind instrument [en]
málmgrisja
metal gauze [en]
metalvæv [da]
málmgrunnvirki fyrir staðaraðgang
metallic local access infrastructure [en]
málmkeramíkeining fyrir stilliviðnám
cermet-based trimmer potentiometer element [en]
málmluktur stýribúnaður
metal-enclosed controlgear [en]
málmsteypa fyrir járnríka málma
ferrous metal foundry [en]
málmsteypur í samhliða rekstri
integrated steel foundries [en]
málning fyrir steinfleti
masonry paint [en]
málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir lyfjum
Community procedure for the authorisation of medicinal products [en]
Community procedure for the authorization of medicinal products [en]
málsmeðferð fyrir almennum dómstólum
civil judicial procedure [en]
málsmeðferð fyrir Dómstólnum
procedure before the Court of Justice [en]
málsmeðferð fyrir gerðardómi
arbitration proceedings [en]
arbitration panel proceedings [en]
málsmeðferð vegna leyfis samkvæmt miðlægri ákvörðun
procedure for centralised authorisation [en]
centralised authorisation procedure [en]
málsmeðferð vegna leyfis samkvæmt valddreifðri ákvörðun
procedure for decentralised authorisation [en]
decentralised authorisation procedure [en]
málsmeðferð vegna markaðsleyfis samkvæmt miðlægri ákvörðun
procedure for centralised marketing authorisation [en]
centralised marketing authorisation procedure [en]
málsmeðferð vegna markaðsleyfis samkvæmt valddreifðri ákvörðun
procedure for decentralised marketing authorisation [en]
decentralised marketing authorisation procedure [en]
málsmeðferð við landamæri
border procedure [en]
málsmeðferð við mat á umhverfisáhrifum
environmental impact assessment procedure [en]
málsskjöl fyrir marga stofna
multi-strain dossier [en]
málssókn þriðja aðila
málsókn þriðja aðila
third-party proceedings [en]
málsvari
representation [en]
mánasteinsmári
honey lotus [en]
stenkløver, markstenkløver [da]
gul sötväppling [sæ]
mélilot jaune, mélilot officinal [fr]
Echter Steinklee, Gebräuchlicher Steinklee, Gewöhnlicher Steinklee, Honigklee [de]
Melilotus officinalis [la]
ritanía
Íslamska lýðveldið Máritanía
Mauritania [en]
Islamic Republic of Mauritania [en]
MR [en]
MRT [en]
Mauritanien, Den Islamiske Republik Mauretanien [da]
Mauretanien, Islamiska republiken Mauretanien [sæ]
la Mauritanie, la République islamique de Mauritanie [fr]
Mauretanien, die Islamische Republik Mauretanien [de]
ritíus
Lýðveldið Máritíus
Mauritius [en]
Republic of Mauritius [en]
MU [en]
MUS [en]
Mauritius, Republikken Mauritius [da]
Mauritius, Republiken Mauritius [sæ]
Maurice, la République de Maurice [fr]
Mauritius, die Republik Mauritius [de]
ritíusbroddhumar
pink spiny lobster [en]
mauretansk languster [da]
Portugiesische Languste, Mauretanische Languste [de]
Palinurus mauritanicus [la]
MEDIA-skrifstofa
MEDIA desk [en]
meðaláhrif ljóss
mean photo effect [en]
MPE [en]
gennemsnitlig lyseffekt [da]
MPE-värde [sæ]
photo-effet moyen, MPE [fr]
Mean Photo Effect [de]
meðalkraftur við rifnun
average tear force [en]
meðalstórt fyrirtæki
medium-sized enterprise [en]
medium-enterprise [en]
meðaltal ESB fyrir eldsneytismagn
EU average amount of fuel [en]
meðaltalsreiknirit
averaging algorithm [en]
meðalváhrifavísir
average exposure indicator [en]
AEI [en]
meðalverð fyrir lúkningu símtala í farsíma
average mobile termination rate [en]
meðárita
countersign [en]
meðáritun
counter-signature [en]
countersignature [en]
meðferðarstöð fyrir notað eldsneyti
spent fuel management facility [en]
meðferð fjár sem aflað hefur verið með afbrotastarfsemi
manipulation of money derived from crime [en]
meðferð umsóknar um vegabréfsáritun
examination of a visa application [en]
examen d´une demande de visa [fr]
Prüfung eines Sichtvermerksantrags [de]
með fyrirvara um
without prejudice to [en]
með fyrirvara um
subject to [en]
með fyrirvara um staðfestingu
subject to confirmation [en]
meðfæddur afbrigðileiki
congenital abnormality [en]
medfødt anomali, medfødt misdannelse [da]
medfödd misbildning [sæ]
malformation congénitale, anomalie congénitale [fr]
angeborene Anomalie, angeborene Abnormität, angeborene Fehlbildung, Geburtsschaden, angeborene Behinderung [de]
með hreinum meirihluta
by an absolute majority [en]
meðhöndlun fyrir flutning
pre-shipment application [en]
preshipment application [en]
meðhöndlun sjálfstýringar
autopilot management [en]
með meirihluta greiddra atkvæða
by a majority of the votes cast [en]
með rauðri skorpu
red marbled [en]
með sérstök næringarmarkmið í huga
for specific nutritional purposes [en]
með sérstök næringarmarkmið í huga
for particular nutritional purposes [en]
með sjálfstýringu tengda
auto-coupled [en]
með sjálfstæðri hemlun
independently braked [en]
meðskuldari
co-debtor [en]
meðskuldari
joint debtor [en]
með staðfestu í þriðja landi
established in a third country [en]
með það fyrir augum
with a view to [en]
með þeim skilmála að eignarréttur yfirfærist ekki
on terms that ownership does not pass [en]
meginatriði
gist [en]
meginatriði viðskipta
substance of transactions [en]
megindleg áhrif
quantitative impact [en]
meginlyfhrif
primary pharmaco-dynamics [en]
primary pharmacodynamics [en]
meginnæringarefni
helstu næringarefni
macro-nutrients [en]
macronutrients [en]
makronæringsstof [da]
makronäringsämne [sæ]
macroélément, macronutriment [fr]
Massennährstoff [de]
meginreglan ,í eitt skipti fyrir öll´
principle of one time/last time [en]
meginreglan um að hugað sé að heilbrigði í allri stefnumótun
health in all policies principle [en]
princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker [da]
principen att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden [sæ]
le principe de l´intégration des questions de santé dans toutes les politiques [fr]
meginreglan um að virða friðhelgi einkalífs
principle of respect for private life [en]
meginreglan um bætur fyrir tjón
principle of restitution [en]
meginreglan um innbyggða friðhelgi
principle of privacy by design [en]
meginreglan um jöfn laun fyrir jafngild eða jafnverðmæt störf
principle of equal pay for equal work or work of equal value [en]
meginreglan um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation [en]
meginreglan um sambærilega meðferð
principle of equivalent treatment [en]
meginreglan um virðingu fyrir mannlegri reisn
principle of respect for human dignity [en]
meginreglan um virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi
principle of respect for human rights and fundamental freedoms [en]
meinsæri
perjury [en]
meiri aðflugshalli
greater descent slope [en]
meirihluti
majority [en]
mengun fyrir slysni
accidental contamination [en]
mengun sem berst yfir landamæri
transboundary pollution [en]
menningargeiri
cultural sector [en]
menningariðnaður
cultural industry [en]
menningarminjar sem eru hluti af innlendri menningararfleifð
cultural objects forming part of the national cultural heritage [en]
menntunargeiri
sector of education [en]
Menntun endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri
Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes [en]
Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater [da]
Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen [de]
meri
hryssa
mare [en]
merki í formi stýrishjóls
wheel mark [en]
Konformitätskennzeichnung [de]
merkimiði með strikamerki
bar-coded label [en]
merkingaratriði
label element [en]
labelling element [en]
merkissvari
transponder [en]
merkjanleg eiturhrif
observable toxic effects [en]
merkjaris
signal rise [en]
mesta djúprista
maximum draft [en]
metrabylgjufjarskiptastöð fyrir stafrænt valkall
VHF digital selective calling (DSC) techniques [en]
metri
meter [en]
metre [en]
metýlestri
metýlester
methylester [en]
metýlklórið
methyl chloride [en]
metýltertbútýletri
metýltertbútýleter
metýl-þrígreindur bútýletri
methyl tertiary butyl ether [en]
MTBE [en]
methyl tert-butyl ether [en]
miðgildi hrifstyrks
median effective concentration [en]
EC50 [en]
miðgildisáhrifahlutfall
effect rate, 50 % [en]
ER50 [en]
miðjarðarhafsrýtari
rubberlip grunt [en]
middelhavsgryntefisk [da]
Westmediterrane Süßlippe [de]
Plectorhinchus mediterraneus [la]
miðlari
þjónn
server [en]
miðlari
mediator [en]
miðlari
broker [en]
miðlari
fagfjárfestamiðlari
prime broker [en]
miðlari
intermediary [en]
miðlari
broker-trader [en]
miðlunarfyrirtæki á fjármálasviði
financial vehicle corporation [en]
FVC [en]
finansiellt företag (FVC) [sæ]
finanzielle Mantelkapitalgesellschaft (FMKG) [de]
miðlun yfir landamæri
cross-border dissemination [en]
miðlægt fyrirkomulag í Sambandinu
centralised Union-wide arrangement [en]
centralized Union-wide arrangement [en]
miðlægt stýriverk
central controlling unit [en]
miðlægt upplýsingakerfi um vegabréfsáritanir
central visa information system [en]
CS-VIS [en]
miðlægur vængklakksvöðvi
innri vængklakksvöðvi
internal pterygoid muscle [en]
medial pterygoid muscle [en]
indvendig pterygoid muskel [da]
muscle ptérygoïde interne [fr]
musculus pterygoidus medialis [de]
musculus pterygoidus medialis [la]
miðstandari
centre stand [en]
centralstøtteben [da]
centralstöd [sæ]
béquille centrale [fr]
Mittelständer [de]
miðstýribúnaður
central metering [en]
miðstöð fyrir fjölþætta flutninga
multimodal platform [en]
miðstöð fyrir hælisleitendur
accommodation centre [en]
miðstöð fyrir samþætta flutninga
intermodal centre [en]
Miðstöð fyrir upplýsingar, rannsóknir og skipti á upplýsingum í sambandi við ferðir yfir landamæri og innflutning fólks
Centre for Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Frontiers and Immigration [en]
CIREFI [en]
miðunartæki fyrir áttavita
compass bearing device [en]
kompaspejleanordning [da]
kompassbäringsinstrument [sæ]
miðverð markaðarins
mid-market price [en]
MiFIR
reglugerð um markaði fyrir fjármálagerninga
MiFIR [en]
Markets in Financial Instruments Regulation [en]
mikill meirihluti
large majority [en]
millibankatengsl sem ná yfir landamæri
cross-frontier correspondent banking relationships [en]
millifærsla fjármuna yfir landamæri
cross-border credit transfer [en]
millilítri
ml
millilitre [en]
ml [en]
millimetri
mm
millimetre [en]
mm [en]
millimiðlari
inter-dealer broker [en]
milliríkjanefnd áætlunarinnar um upplýsingatækni
Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics Programme [en]
milliríkjanefnd til þess að stuðla að skilum á menningarverðmætum til upprunalanda eða endurheimt þeirra ef um ólögmætt framsal hefur verið að ræða
Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in the Case of Illicit Appropriation [en]
Minamatasamningurinn um kvikasilfur frá 2013
Minamata Convention on Mercury of 2013 [en]
Minamatakonvention om kviksølv fra 2013 [da]
Minamatakonvention om kvicksilver från 2013 [sæ]
das Übereinkommen von Minamata über Quecksilber von 2013 [de]
minnkuð eiturhrif
reduced toxicity [en]
minnkun losunar á fyrri stigum
upstream emission reduction [en]
UER [en]
reduktion af opstrømsemissioner [da]
utsläppsminskning i ett tidigare led [sæ]
réduction des émissions en amont [fr]
Upstream-Emissions-Reduktion [de]
minnsti styrkur sem hefur merkjanleg áhrif
lowest observed effect concentration [en]
LOEC [en]
misritun
clerical error [en]
míkrómetri
micrometer [en]
mikrometer [da]
micromètre [fr]
Mikrometer [de]
mjólkurgeiri
dairy sector [en]
mjólkuriðnaður
dairy industry [en]
milk industry [en]
mejeribrug, mejeribranche [da]
mejerisektor, mejeriindustri [sæ]
secteur laitier, industrie laitière [fr]
Milchsektor , Milchwirtschaft [de]
mjólkursýrugerill
lactic acid bacterium [en]
lactic bacterium [en]
mjög ertandi áhrif
severe irritant effects [en]
mjög þrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli
vPvB-efni
vPvB [en]
very persistent and very bioaccumulative substance [en]
mjöl úr tamarindfræjum
tamarind seed flour [en]
MKR SA EQU sniðmát
sniðmát fyrir stöðuáhættu í hlutabréfum samkvæmt staðalaðferðinni
MKR SA EQU template [en]
standardised approach for position risk in equities [en]
MKR SA FX sniðmát
sniðmát fyrir gjaldmiðlaáhættu samkvæmt staðalaðferðinni
MKR SA FX template [en]
standardised approaches for foreign exchange risk [en]
MKR SA TDI-sniðmát
sniðmát fyrir stöðuáhættu skuldagerninga í veltuviðskiptum samkvæmt staðalaðferðinni
MKR SA TDI template [en]
template for standardised approach for position risks in traded debt instruments [en]
mallen för positionsrisk för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden [sæ]
molnaður kristallur
efflorescent crystal [en]
moltari
composting reactor [en]
montmórillónít
montmorillonite [en]
Montreal-samningurinn
Montreal Convention [en]
móðurfyrirtæki
parent organisation [en]
parent organization [en]
móðurfyrirtæki í samkeppni
competing parents [en]
mómýri
peatland [en]
mónóbrómódífenýletri
mónóbrómódífenýleter
monobromodiphenyl ether [en]
mónóetýletri
mónóetýleter
monoethyl ether [en]
ringatré
ringabelgur
moringa [en]
drumstick tree pod [en]
bælge fra behen/peberrodstræ [da]
skidor av pepparrotsträd [sæ]
Gousses de ben ailé/Pois quéniques [fr]
Moringa [de]
Moringa oleifera, Moringa pterygosperma [la]
mótaforhitari
casting ingots preheating stand [en]
mótari
modulator [en]
mótefnaskimunarprófun
skimunarprófun fyrir mótefni
antibody screening test [en]
mótstaða gegn því að rifna
tear strength [en]
móttökubúnaður fyrir beintengda prentun á stuttbylgju (HF)
HF direct-printing radiotelegraphy receiver [en]
móttökukerfi fyrir fjarlægðarvita
DME receiving system [en]
móttökukerfi fyrir fjölstefnuvita
VOR receiving system [en]
móttökukerfi fyrir hringvita
ADF receiving system [en]
móttökukerfi fyrir markvita
marker beacon receiving system [en]
móttökukvittun fyrir farmi
cargo receipt [en]
móttökutæki fyrir loftskeytasendingar
reception apparatus for radiotelegraphy [en]
móttökutæki fyrir þráðlaus talfjarskipti
reception apparatus for radiotelephony [en]
múrbrotsverkfæri
concrete-breaker [en]
betonbrækker [da]
betongspett [sæ]
múrhrærivél
mortar mixer [en]
múrsteinn fyrir gólf
floor bricks [en]
músteinslím eftir staðlaðri uppskrift
prescribed masonry mortar [en]
mykjudreifari
manure spreader [en]
gødningsspreder, stallgödselspridare [da]
mynd af fingrafari eins fingurs
single-finger image [en]
single finger image [en]
myndavél fyrir lokað sjónvarpskerfi
closed-circuit television camera [en]
myndbandsspilari
video player [en]
mynddiskadrif
DVD drive [en]
myntsamningur á milli Evrópusambandsins og Lýðveldisins Frakklands um að halda evrunni á Sankti Bartólómeusareyjum í kjölfarið á breytingu á stöðu þeirra með tilliti til Evrópusambandsins
Monetary Agreement between the European Union and the French Republic on keeping the euro in Saint-Barthélemy following the amendment of its status with regard to the European Union [en]
ristíl
myristil [en]
ristínsýra
myristic acid [en]
ristólsýra
myristoleic acid [en]
myristoleinsyre [da]
myristoleinsyra [sæ]
acide myristolique, acide myristoléique [fr]
Myristoleinsäure [de]
mæla fyrir um
prescribe [en]
mæla fyrir um
lay down [en]
mæla fyrir um
stipulate [en]
mælieining fyrir fiskveiðar
fishing effort measure [en]
mæliflaska úr gleri
volumetric glassware [en]
mæligildi fyrir hávaða
noise performance [en]
mæliglas fyrir þykkni
concentration tube [en]
mælikerfi fyrir vökva
measuring system for liquids [en]
mælingakerfi fyrir snúningsvægi
torque measuring system [en]
mælir fyrir tvíbrenniham
dual-fuel mode indicator [en]
indikator for dual-brændstofstilstand [da]
dubbelbränslelägesindikator [sæ]
indicateur de fonctionnement en mode double carburant [fr]
Zweistoffbetriebsanzeiger [de]
mælir fyrir tvíbrenninotkunarham
dual-fuel operating mode indicator [en]
indikator for dual-brændstofdriftstilstand [da]
dubbelbränslelägesindikator [sæ]
indicateur de fonctionnement en mode double carburant [fr]
Zweistoffbetriebsanzeiger [de]
mölborin slóð
metalled surface [en]
mörk um engin merkjanleg áhrif
no-observed-effect level [en]
no observed effect level [en]
NOEL [en]
mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif
no observed adverse effect level [en]
NOAEL [en]
NO(A)EL [en]
nafnakerfi fyrir landgerðir
land cover nomenclature [en]
nafnakerfi fyrir lækningatæki
medical devices nomenclature [en]
nomenklatur for medicinsk udstyr [da]
nomenklatur för medicintekniska produkter [sæ]
nomenclature des dispositifs médicaux [fr]
Nomenklatur für Medizinprodukte [de]
nafnritun
signature [en]
naftalínhringað ansamýsín
naphthalene-ringed ansamycin [en]
nagari
nibbler [en]
naringín
naringin [en]
NAT-ferill
North Atlantic Track [en]
NAT [en]
nauðsynleg frumefni
aðalefni
aðalnæringarefni
macronutrients [en]
macro-nutrients [en]
makronæringsstoffer [da]
makronäringsämnen [sæ]
macroéléments [fr]
Makronährstoffe [de]
nautgripaafurð
bovine product [en]
nautgripablóð
bovine blood [en]
nautgripafósturssermi
foetal bovine serum [en]
fetal bovine serum [en]
FBS [en]
nautgripastofn
bovine population [en]
nautgripavaxtarhormón
vaxtarhormón nautgripa
bovine somatotrophin [en]
BST [en]
nautgripir
bovine animals [en]
nautgripir
cattle [en]
kvæg [da]
nötkreatur [sæ]
boeuf domestique [fr]
Rinder [de]
Bos taurus (taminn nautgripur) [la]
nautgripir
bovine species [en]
nautgripir
bovine cattle [en]
nálahaldari
needle forceps [en]
nálaprentari
dot-matrix printer [en]
náma í rekstri
operational mine [en]
námskeið til flokksáritunar
class rating course [en]
námskeið til tegundaráritunar
type rating course [en]
námstækifæri
learning opportunities [en]
nánari útlistun
clarification [en]
náttfari
nightjar [en]
natravn [da]
nattskärra [sæ]
engoulevent d´Europe, engoulevent [fr]
Ziegenmelker [de]
Caprimulgus europaeus [la]
náttfiðrildi
moth [en]
moths [en]
náttúrufriðland
friðland
nature reserve [en]
naturreservat [da]
naturreservat [sæ]
réserve naturelle [fr]
Naturschutzgebiet [de]
náttúrufyrirbæri
natural phenomenon [en]
náttúruhamfarir
natural disaster [en]
náttúrulegur logri
natural logarithm [en]
neðanmálsskýring
explanatory footnote [en]
neðri bakplata
lower backrest board [en]
neðri brún framrúðu
windshield base [en]
neðri hæð
lower deck [en]
neðri viðmiðunarmörk mats
lower assessment threshold [en]
neðri virknisaukandi fjöðrunarstöðvun
progressive lower spring stop [en]
nefnari
denominator [en]
nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors [en]
European Insurance and Occupational Pensions Committee [en]
EIOPC [en]
nefnd um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri
Committee on serious cross-border threats to health [en]
nefnd um friðsamlega nýtingu geimsins
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space [en]
COPUOS [en]
udvalget for fredelig udnyttelse af det ydre rum [da]
Comité des utilisations pacifiques de l´espace extra-atmosphérique [fr]
Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums [de]
nefnd um greiðslur, framkvæmdarreglur og verklagsreglu kærunefnda samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (vörumerki og hönnun)
Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs) [en]
nefnd um rafrænar undirskriftir
Electronic Signature Committee [en]
nefnd um reglur fyrir fjármálageirann
Financial Industry Regulatory Agency [en]
FIRA [en]
nefnd um Sjóðinn vegna hælismála, fólksflutninga og aðlögunar og Sjóðinn fyrir innra öryggi
Asylum, Migration and Integration and Internal Security Funds´ Committee [en]
nefnd um verðlaun fyrir framlag til mannfjöldamála
Committee for the United Nations Population Award [en]
nefnd um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
Committee on the recognition of professional qualifications [en]
nefstefnustýring
heading mode [en]
neikvæð áhrif á umhverfið
environmental disbenefits [en]
neikvæð áritun endurskoðanda
adverse opinion [en]
neikvæð úthrif
negative externalities [en]
nellikuvefari
carnation leaf-roller [en]
carnation tortrix [en]
nellikevikler [da]
nejlikvecklare [sæ]
Nelkenwickler, Mittelmernelkenwickler [de]
Cacoecimorpha pronubana eða Epichoristodes acerbella [la]
nemi fyrir skilflöt olíu/vatns
oil/water interface detector [en]
détecteur d''interface hydrocarbures-eau [fr]
neóhesperidín
neohesperidine [en]
Netaðgangur yfir landamæri
online cross-border access [en]
net fyrir múrhúð
lathing material [en]
netfyrirtæki um úthlutuð heiti og númer
ICANN-netfyrirtækið
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [en]
ICANN [en]
netjukennd fjölliða af dreifðri möskvastærð
statistically reticulated polymer [en]
netkerfi á jörðu niðri
terrestrial network [en]
net sem eru lögð í hring
encircling gillnet [en]
netstýrikerfi
network operating system [en]
Nettenging fyrir samkeppnishæfan, stafrænan innri markað - leiðin að evrópsku gígabitasamfélagi
Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society [en]
net til úrlausnar vandamálum á innri markaði
Internal Market Problem Solving Network [en]
SOLVIT [en]
netvafri
Internet browser [en]
netvörupallur fyrir loftfar
aircraft pallet with a net [en]
New York-samningurinn um réttarstöðu ríkisfangslausra manna
New York Convention on the status of stateless persons [en]
neyðaraðstoð Sameinuðu þjóðanna fyrir Eþíópíu
neyðaraðstoð SÞ fyrir Eþíópíu
United Nations Emergency Operations in Ethiopia [en]
UN Emergency Operations in Ethiopia [en]
neyðaraðstoð Sameinuðu þjóðanna fyrir Súdan
neyðaraðstoð SÞ fyrir Súdan
United Nations Emergency Operations in Sudan [en]
UN Emergency Operations in Sudan [en]
neyðarlið Bandalagsins á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða
Community Veterinary Emergency Team [en]
CVET [en]
neyðarnúmeraþjónusta sem er studd þjónustu þriðja aðila
TPS eCall service [en]
third party services supported eCall service [en]
neyðarsendir fyrir þá sem komast af
survival ELT [en]
ELT(S) [en]
survival emergency locator transmitter [en]
neyðarupphringingarþjónusta
emergency call capability [en]
neyðarþjónusta fyrir bifreiðar á vegum úti
automobile emergency road service [en]
neyðarþjónusta fyrir bíla
breakdown and recovery service for cars [en]
niðurfallsrist
gully top [en]
niðurfelling erindaskipta um afnám vegabréfsáritana að hluta, milli Íslands og Rúmeníu, 01.04.1969
Partial Repeal of the Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania, 01.04.1969 [en]
niðurfærsludrif
reduction drive [en]
niðurjöfnunarstigi fyrir framlög
scale of assessed contributions [en]
niðurlagt fyrirtæki
death of an enterprise [en]
niðurrif
dismantling [en]
niðurrif
demolition [en]
niðurrif
demolition work [en]
niðurrif á ónýtum hlutum
dismantling of wrecks [en]
niðurrifstæki
demolition equipment [en]
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta
Presidency conclusions of the European Council meeting [en]
nitursýring
nitration [en]
nígeríubaulari
bobo croaker [en]
bobotrommefisk [da]
bobokväkare [sæ]
Bobo-Umberfisch [de]
Pseudotolithus elongatus [la]
nílarborri
Nile perch [en]
nilaborre [da]
nilabborre [sæ]
Lates niloticus [la]
njóta friðhelgi
be inviolable [en]
njóta fyrirsvars
be represented [en]
Norðurlandasamningur um haffæri skipa og skipsbúnað
Agreement between the Nordic Countries on Seaworthiness of Vessels and Ship Equipment [en]
Norðurlandasamningur um reglur varðandi viðurkenningu á rétthæfingarskeiði o.fl. vegna réttar til dagpeninga fyrir þá sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi
Agreement between the Nordic Countries on Rules for Recognition of Periods of Legal Capacity etc. concerning the Right to Per Diem Allowance of those who are insured against Unemployment [en]
Norðurvísindahópurinn við Kyrrahaf
Pacific Arctic Group [en]
PAC [en]
normalrúmmetri
normal cubic meter [en]
norrænn samningur um heilbrigðisviðbúnað
Agreement between the Nordic Countries on Health Preparedness [en]
notandafyrirtæki
user undertaking [en]
nothæfiskröfur varðandi greiningarkerfi fyrir sprengiefni
Explosive Detection Systems performance requirements [en]
EDS performance requirements [en]
nothæfur varaflugvöllur fyrir flugtak
suitable take-off alternate [en]
notkunarskilyrði
skilyrði fyrir notkun
conditions of use [en]
notkunarskilyrði sem mælt er fyrir um
prescribed conditions for use [en]
notkun dýraprótína í fóðri
feeding of animal proteins [en]
nónabrómódífenýletri
nónabrómódífenýleter
nonabromodiphenyl ether [en]
nóvólak-glýsídýletri
nóvólak-glýsídýleter
novolac glycidyl ether [en]
NOGE [en]
NTP samræmingarstofnunin fyrir mat á eiturefnafræðilegum staðgönguaðferðum
NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods [en]
NICEATM [en]
Centre inter-agences pour l''évaluation des méthodes toxicologiques alternatives du NTP [fr]
núlláhrifagildi
no-effect level [en]
no effect level [en]
NEL [en]
nuleffektniveau [da]
nolleffektnivå [sæ]
Nulleffektniveau [de]
núllleiðari
neutral [en]
númerafyrirkomulag
numbering policy [en]
númerafyrirkomulag í fjarskiptaþjónustu
numbering policy for telecommunications service [en]
núningstrissa
friction pulley [en]
núverandi staða ferils
current track position [en]
nytjaleyfi fyrir tækni
technology licensing [en]
nytjaplanta sem er uppskorin með þreskivél
combinable crop [en]
combinable crops [en]
nýgengishlutfall kúariðu
BSE incidence rate [en]
nýsköpun í fjármálaþjónustu fyrir alla
innovative financial inclusion [en]
inclusion financière novatrice [fr]
innovative finanzielle Teilhabe [de]
nýtanlegt veggrip
adhesion utilisation [en]
adhesion utilization [en]
nýtinn riðstraumsrafali
efficient alternator [en]
nýtt fyrirkomulag við lántöku
New Arrangements to Borrow [en]
NAB [en]
Nouveaux accords d´emprunt, NAE [fr]
Neue Kreditvereinbarungen [de]
nægjanlegar vísbendingar um krabbameinsvaldandi áhrif
sufficient evidence of carcinogenicity [en]
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu í samræmi við reglur
reasonable assurance of the regularity of transactions [en]
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu löglegar
reasonable assurance of the legality of transactions [en]
næmandi áhrif
sensitising effect [en]
sensitizing effect [en]
næmi fyrir sjúkdómum
disease susceptibility [en]
næming fyrir snertiofnæmi
allergic contact sensitisation [en]
sensibilisation allergique par contact [fr]
nær banvæn áhrif
sublethal effects [en]
sub-lethal effects [en]
ring
nutrition [en]
ringaraukefni
nutritional additive [en]
tilsætningsstof med ernæringsmæssige egenskaber [da]
ringstillsats [sæ]
additif nutritionnel [fr]
ernährungsphysiologischer Zusatzstoff [de]
ringarástand
nutritional status [en]
ringarástand
feeding status [en]
ringarbætt matvæli
nutritionally enhanced food [en]
nutritionally enhanced food product [en]
berigede fødevarer [da]
berikat livsmedel [sæ]
angereichertes Nahrungsmittel, angereichertes Lebensmittel [de]
ringarefnaálag
nutrient loading [en]
ringarefnaástand
nutrient status [en]
ringarefnablanda
substrate [en]
ringarefnahringrás
hringrás næringarefna
nutrient cycle [en]
ringsstoffers kredsløb [da]
ringsämnenas cykel [sæ]
cycle des substances nutritives [fr]
Nährstoffzyklus [de]
ringarefnainnihald
nutrient content [en]
ringarefni
nutritional substance [en]
ringarefni
nutrient [en]
ringarefni
nutrient element [en]
ringarefni
nutrition product [en]
ringarefni til inntöku
enteral feed [en]
ringareiginleiki
nutritive property [en]
nutritional property [en]
ringarfræðileg gæði
nutritional quality [en]
ringarfræðileg samsetning
ringarsamsetning
nutritional composition [en]
ringarfræðingur
nutritionist [en]
ringarfræðingur
dietitian [en]
ringarfræðirannsókn
nutritional study [en]
ringarfullyrðing
nutrition claim [en]
ringargildi
nutritional efficiency [en]
ringargildi
nutritional value [en]
ringarjafnvægi
nutrition balance [en]
ringarlausn
feeding solution [en]
ringarleiðbeiningar
nutritional guidelines [en]
ringarmarkmið
nutritional purpose [en]
ringarmerking
nutrition labelling [en]
ringarmynstur
nutritional profile [en]
ringarójafnvægi
nutritional imbalance [en]
ringarríkur
eutrophic [en]
eutrofisk [da]
ringsrik [sæ]
ringarsalt
nutritive salt [en]
ringssalt [da]
närsalt [sæ]
sel nutritif [fr]
Nährungssalz, Nährsalz [de]
ringarsamsetning
nutrient formulation [en]
ringarsamsetning
nutrient composition [en]
ringarskilyrði
nutrient conditions [en]
ringarskortur
nutritional deficiency [en]
nutrient deficiency [en]
carence en substances nutritives [fr]
Nährstoffmangel [de]
ringarsnauður
oligotrophic [en]
ringaryfirlýsing
nutrition declaration [en]
ringaræti
nutrient agar [en]
NA [en]
ringsagar, NA [da]
ringsagar, NA [sæ]
Nähragar, NA [de]
nærviðri
microclimate [en]
næturflugsáritun
night rating [en]
ofn fyrir lotubræðslu
discontinuous melter [en]
ofn fyrir samfellda bræðslu
continuous melter [en]
ofn fyrir upphitun
reheating furnace [en]
ofn með spanaðri deiglu
deigluspanofn
crucible induction furnace [en]
induktionsdigelovn [da]
induktiv degelugn [sæ]
ofnæmisáhrif
allergic effects [en]
ofris
stall [en]
ofrishraði
stall speed [en]
stalling speed [en]
ofrisvari
stall warning [en]
ofrisvarnarkerfi
stall protection system [en]
ofurhitari
superheater [en]
ofurleiðari
superconductor [en]
superleder, supraleder [da]
supraledare [sæ]
oktabrómódífenýletri
oktabrómódífenýleter
octabromodiphenyl ether [en]
octaBDE [en]
O-laga hringþétti
O-ring seal [en]
O-ring [en]
olía fyrir tvinnun
twisting oil [en]
olíuefnageiri
olíu- og gasefnageiri
petrochemical sector [en]
opinber aðili í útvarpsrekstri
public broadcaster [en]
opinber gjaldeyrisforði
official foreign reserves [en]
opinber heilbrigðisyfirvöld
public health authorities [en]
de [kompetente] offentlige sundhedsmyndigheder [da]
les autorités sanitaires [fr]
opinber innkaup fyrir markaðssetningu
pre-commercial procurement [en]
opinberir símasjálfsalar
public payphone service [en]
opinberir sjóðir
public sources [en]
opinber plöntuheilbrigðiseftirlitsmaður
opinber eftirlitsmaður með plöntuheilbrigði
official plant health officer [en]
officiel plantesundhedskontrollør [da]
officiell växtskyddsinspektör [sæ]
amtlicher Pflanzengesundheitsinspektor [de]
opinber skuldari
public debtor [en]
opinbert eftirlit með fóðri
official control of feedingstuffs [en]
opinbert eftirlit með heilbrigði dýra og dýraafurða
official veterinary supervision [en]
opinbert flutningafyrirtæki
statutory transport undertaking [en]
opinbert fyrirsvar erlendis
official representation abroad [en]
opinbert fyrirtæki
public undertaking [en]
opinbert fyrirtæki
public enterprise [en]
opinbert útvarpsfyrirtæki
public sector broadcasting organisation [en]
opinber verksamningur sem hefur verið gerður
public work contract awarded [en]
opinn hringur í varmaleiðandi einingum
thermal conduction module c-ring [en]
opnun markaðarins
opening of markets [en]
orðfæri
phraseology [en]
orðsending framkvæmdastjórnarinnar
Commission communication [en]
Commission´s Communication [en]
orkuberi
energy carrier [en]
orkubreytir fyrir knúningsorku
propulsion energy converter [en]
omdanner af fremdriftsenergi [da]
omvandler av framdrivningsenergi [sæ]
convertisseur de l´énergie de propulsion [fr]
Antriebsenergiewandler [de]
orkugeiri
energy sector [en]
orkunýtinn skrifstofubúnaður
energy-efficient office equipment [en]
orkunýtni ytri aflgjafa við umbreytingu rafmagns
power conversion efficiency of external power supplies [en]
orkusafnari
energy accumulation device [en]
energiakkumuleringsanordning [da]
energilagringsanordning [sæ]
dispositif daccumulation dénergie [fr]
Energiespeicher [de]
orkuver, kynt með viði/timbri
wood-fired power station [en]
OSPAR-samningurinn um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
OSPAR-samningurinn
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic [en]
Oslo Paris Commission Convention [en]
OSPAR Convention [en]
oxari
oxidiser [en]
oxidizer [en]
óbeinn afskriftareikningur
allowance account [en]
óbrynvarið reiðufjárflutningaökutæki
unarmoured CIT vehicle [en]
óeitruð efniviðarhringrás
non-toxic material cycle [en]
ikke-giftig materialecyklus [da]
giftfritt materialkretslopp [sæ]
cycle de matériaux non toxiques [fr]
nichttoxischer Materialzyklus, schadstofffreier Materialkreislauf [de]
óformlegur vinnuhópur um friðaráætlun
Informal Open-ended Working Group on an Agenda for Peace [en]
ófriðarhætta
threat of war [en]
ófyrirséð DNA-nýmyndun
unscheduled DNA synthesis [en]
unscheduled DNA-synthesis [en]
ófyrirséðir atburðir
contingencies [en]
ófyrirsjáanlegar aðstæður
contingencies [en]
ófyrirsjáanlegar aðstæður
circumstances beyond the authority´s control [en]
ógjaldfærnivarinn reikningur
insolvency-remote account [en]
insolvensbeskyttede [da]
insolvensskyddade [sæ]
insolvenzgeschützten [de]
óháður hamlari
independent retarder [en]
óháð viðskiptafyrirkomulag
autonomous trade régime [en]
ólífrænn áburður með meginnæringarefnum
ólífrænn meginnæringarefnaáburður
inorganic macronutrient fertiliser [en]
uorganisk makronæringsstofgødning [da]
oorganiskt makronäringsgödselmedel [sæ]
engrais inorganique à macroéléments [fr]
anorganisches Makronährstoff-Düngemittel [de]
ólögleg viðskipti með líffæri og vefi úr mönnum
illicit trade in human organs and tissue [en]
ólögleg viðskipti með menningarverðmæti, þ.m.t. forngripir og listaverk
illicit trafficking in cultural goods, including antiquities and works of art [en]
ólögleg viðskipti með skotfæri
illicit trafficking in ammunition [en]
ólögleg viðskipti með vopn, skotfæri og sprengiefni
illicit trafficking in weapons, munitions and explosives [en]
ólögleg viðskipti með vopn, skotfæri og sprengiefni
illicit trafficking in arms, ammunition and explosives [en]
ómótaður rafberi
unmodulated carrier [en]
ónæmi fyrir iðnaðarumhverfi
immunity for industrial environments [en]
ónæmiseitrandi áhrif
immunotoxic effect [en]
ónæmiseiturhrif
immunotoxicity [en]
ónæmiseiturhrif á þroskun
developmental immunotoxicity [en]
ónæmislyf fyrir dýr
immunological veterinary medicinal product [en]
ónæmisrit
immunogram [en]
ónæmisstýrandi áhrif
immune-modulatory effect [en]
ónæmisvaldandi áhrif
immunogenic effect [en]
óperusöngvari
opera singer [en]
órifflað hlaup
smooth-bore barrel [en]
smoothbore barrel [en]
canon lisse [fr]
glatter Lauf [de]
ósamhverft dulkóðunarreiknirit
asymmetric encryption algorithm [en]
óseyri
delta [en]
ósérhæfð nýrnahettufruma úr mannsfóstri
undifferentiated human foetal adrenal cell [en]
Óslóarsamningurinn frá 1947
Oslo Convention, 1947 [en]
Convention for a Uniform System of Tonnage Measurement of Ships [en]
1947 Tonnage Convention [en]
Ósonskrifstofan
Ozone Secretariat [en]
ótilætluð áhrif
unintended effect [en]
óuppgerð fyrirframgreiðsla
uncleared advance [en]
forskud, der ikke er afviklet [da]
noch nicht abgerechneter Vorschuss [de]
óútfyllt upplýsingaforskrift
blank detail specification [en]
óvarið kjöt
ópakkað kjöt
exposed meat [en]
uemballeret kød, uindpakket kød [da]
viande nue, viande à découvert [fr]
nicht umhülltes Fleisch [de]
óvarið raunvaxtajafnvægi
real uncovered interest rate parity [en]
real UIP [en]
óvarið vaxtajafnvægi
uncovered interest rate parity [en]
óvarið þilfar
exposed weather deck [en]
óvarinn
vulnerable [en]
óvarinn flötur
exposed surface [en]
óvarinn starfsmaður
unprotected worker [en]
óvarinn vegfarandi
vulnerable road user [en]
óvarin sætisstaða
exposed seating position [en]
óviljandi, umtalsvert frávik frá áætlaðri stefnu
unintentional significant deviation from intended track [en]
óvirk lífeyrisréttindi
dormant pension rights [en]
pakki með katli fyrir eldsneyti í föstu formi, viðbótarhiturum, hitastýringum og búnaði sem nýtir sólarorku
package of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices [en]
pappírsriti
paper tape recorder [en]
pappírsstrimilsriti
strip chart recorder [en]
pappír til nota í hitarita
thermographic paper [en]
paprika
paprika [en]
spansk peber [da]
paprika [sæ]
poivron [fr]
Gemüsepaprika [de]
Capsicum annuum [la]
paprika
pepper [en]
sweet pepper [en]
bell pepper [en]
sød peber, paprika, spansk peber [da]
paprika [sæ]
piment doux, piment, poivron, paprika [fr]
Gemüsepaprika, Paprika [de]
Capsicum annuum [la]
paprikukjarni
paprika extract [en]
Parísarsamningurinn
Paris Agreement [en]
Parísarsamningurinn frá 29. júlí 1960 um bótaskyldu þriðja aðila á sviði kjarnorku
Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy [en]
PEG-tengdur örvunarþáttur fyrir kornfrumuþyrpingar í nautgripum
pegylated bovine granulocyte colony stimulating factor [en]
PEGbG-CSF [en]
pelabaulari
boe drum [en]
boetrommefisk [da]
knubbig trumfisk [sæ]
Boe-Umberfisch [de]
Pteroscion peli [la]
peningastofnanageirinn
monetary financial insitutions sector [en]
pentabrómódífenýletri
pentabrómódífenýleter
pentabromodiphenyl ether [en]
perflúoróprópýlperflúoróvínýletri
perflúoróprópýlperflúoróvínýleter
perfluoropropylperfluorovinyl ether [en]
persasmári
Persian clover [en]
omvendt kløver [da]
doftklöver [sæ]
trèfle de Perse, trèfle renversé [fr]
Persischer Klee, Wendeblumenklee [de]
Trifolium resupinatum L. [la]
persónuhlífar til að verjast falli úr vissri hæð
protection against falls from a height [en]
persónulegir munir úr leðri
leather personal goods [en]
perusítri
perry [en]
pittatæring
pitting [en]
píperidínamín
piperidinamine [en]
píramídafyrirkomulag
pyramid scheme [en]
rimífosmetýl
pirimiphos-methyl [en]
rimíkarb
pirimicarb [en]
planta með heilbrigt ónæmiskerfi
immunocompetent plant [en]
planta sem fjölgar sér með renglum
skriðplanta
runner [en]
planter med udløbere [da]
växter som förökar sig genom utlöpare [sæ]
plata fyrir rafmagnsinnstungur
socket plate [en]
plástur sem veldur engri ertingu
non-irritating tape [en]
plöntuheilbrigði
plant health [en]
Pflanzengesundheit [de]
plöntuheilbrigði
málefni er varða plöntuheilbrigði
phytosanitary matters [en]
plöntuheilbrigðis-
phytosanitary [en]
plöntuheilbrigðisvottorð
phytosanitary certificate [en]
plant health certificate [en]
plantesundhedscertifikat [da]
sundhetscertifikat [sæ]
Pflanzengesundheitszeugnis [de]
plöntustanólestri
plöntustanólester
plant stanol ester [en]
plöntuvaxtarstýriefni
plant-growth regulator [en]
plöntuvaxtarstýriefni
plant growth regulator [en]
plötuhemlaprófari
plate brake tester [en]
plötur í þilfari
plating in decks [en]
plötuspilari
record player [en]
poki fyrir flugveika
air-sickness bag [en]
pólýestri
pólýester
polyester [en]
pólýestri með óhreinindavörn
pólýester með óhreinindavörn
soil release polyester [en]
pólýetri
pólýeter
polyether [en]
pólývínýlmetýletri
pólývínýlmetýleter
polyvinyl methyl ether [en]
póstkassafyrirtæki
letter-box entity [en]
letterbox entity [en]
póstkassi á almannafæri
street mailbox [en]
prammi með þilfari
deck barge [en]
prentari
printer [en]
prentgripur
printed material [en]
PRIIP framleiðendur
framleiðendur pakkaðrar og vátryggingatengdrar fjárfestingarafurðar
PRIIP manufacturers [en]
PRIIP-producenter [da]
primísúlfúrón
primisulfuron [en]
prófanir á stökkbreytandi hrifum og skimun fyrir krabbameinsvaldandi genastökkbreytingum - Saccharomyces cerevisiae
mutagenicity testing and screening for carcinogenicity gene mutation - Saccharomyces cerevisiae [en]
prófdómari sem hefur réttindi
qualified examiner [en]
prófstrimill
dip-stick [en]
dipstick [en]
testing strip [en]
test strip [en]
teststrimmel [da]
mätsticka [sæ]
Peilstab [de]
prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu
WLTP-prófunaraðferð
World Harmonised Light Vehicles Test Procedure [en]
WLTP [en]
verdensomspændende harmoniseret prøvningsprocedure for lette køretøjer, globalt harmoniseret prøvningsprocedure for lette køretøjer, WLTP [da]
globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon, WLTP [sæ]
procédure d´essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers [fr]
weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für leichte Nutzfahrzeuge, WLTP [de]
prófunaraðferð SÞ fyrir oxandi vökva
UN test for oxidising liquids [en]
UN test for oxidizing liquids [en]
prófunaráætlun varðandi rannsókn á taugaeiturhrifum
neurotoxicity testing strategy [en]
prófunarfyrirkomulag
testing regime [en]
prófunargögn um áhrif á dýr
animal test data [en]
prófunarlausn fyrir litmælingar
colorimetric solution [en]
test solution for colorimetry [en]
TSC [en]
prófunarlota til að ákvarða kenniferil eldsneytisnotkunar
fuel consumption mapping cycle [en]
FCMC [en]
brændstofforbrugsmapningscyklus [da]
provningscykel för bestämning av bränsleförbrukning [sæ]
cycle de cartographie de la consommation de carburant [fr]
Zyklus der Abbildung des Kraftstoffverbrauchs [de]
prófunartæki fyrir rafrásir
circuit tester [en]
prófunartæki fyrir togþol efnis
tensile-testing machine [en]
prófun á bráðum eiturhrifum
acute toxicity testing [en]
prófun á eiturhrifum
toxicity testing [en]
prófun á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði
prenatal developmental toxicity testing [en]
prófun á eiturhrifum á æxlun
reproduction toxicity test [en]
reproductive toxicity test [en]
prófun á eiturhrifum á æxlun hjá einni kynslóð
one-generation reproduction toxicity test [en]
prófun á eiturhrifum í seti
sediment toxicity test [en]
prófun á erfðaeiturhrifum
genotoxicity testing [en]
prófun á hálflangvinnum eiturhrifum
subchronic toxicity test [en]
sub-chronic toxicity test [en]
prófun á hálflangvinnum eiturhrifum um munn
subchronic oral toxicity test [en]
prófun á húðætingu til að spá fyrir um augnætingu
dermal corrosion test to predict eye corrosion [en]
prófun á innri þrýstingi
internal pressure test [en]
prófun á langtímaeiturhrifum
long-term toxicity test [en]
prófun á langvinnum eiturhrifum
chronic toxicity test [en]
prófun á langvinnum eiturhrifum í seti
chronic sediment toxicity test [en]
prófun á ljósfræðilegri bjögun
optical-distortion test [en]
optical distortion test [en]
prófun á losun með útblæstri
exhaust emission test [en]
prófun án inngrips
non-interventional trial [en]
prófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun
unscheduled DNA synthesis test (UDS) [en]
prófun á veggripi
grip test [en]
prófun á þoli gegn umhverfisáhrifum
environmental resistance test [en]
prófun fyrir smitandi svampheilakvilla
TSE-prófun
prófun varðandi smitandi svampheilakvilla
TSE test [en]
TSE testing [en]
prófun fyrir sótthitavaldi
pyrogen-test [en]
pyrogen test [en]
própíónsýruestri
própíónsýruester
propionic acid ester [en]
própýlestri
própýlester
propyl ester [en]
prótínþreifari
protein probe [en]
prótókollsskrifstofa
Protocol Department [en]
prótókollsstjóri
Chief of Protocol [en]
punktskynjari
point detector [en]
ridaben
pyridaben [en]
ridalýl
pyridalyl [en]
ridasínónillgresiseyðir
pyridazinone herbicide [en]
ridat
pyridate [en]
ridín
pyridine [en]
ridínkarboxamíðillgresiseyðir
pyridinecarboxamide herbicide [en]
ridoxal-5-fosfat
pyridoxal 5-phosphate [en]
ridoxín
pyridoxine [en]
ridoxín-5-fosfat
pyridoxine 5-phosphate [en]
ridoxíndípalmítat
pyridoxine dipalmitate [en]
ridoxínhýdróklóríð
pyridoxine hydrochloride [en]
ridýloxýmetýl
pyridyloxymethyl [en]
rimetaníl
pyrimethanil [en]
rimídín
pyrimidine [en]
riproxýfen
pyriproxyfen [en]
pökkuð fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta
packaged retail investment product [en]
PRIP [en]
pökkuð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta
packaged retail and insurance-based investment product [en]
PRIIP [en]
pökkunarfyrirtæki
packaging firm [en]
rabarbari
rhubarb [en]
rabarber [da]
rabarber [sæ]
rhubarbe [fr]
Rhabarber [de]
Rheum spp. [la]
radddrifið viðskiptakerfi
voice trading system [en]
raðbrigða-DNA
recombinant-DNA [en]
recombinant DNA [en]
rDNA [en]
rekombinant-DNA, rekombinant DNA, rekombinant deoxyribonukleinsyre, R-DNA [da]
rekombinant-DNA [sæ]
Rekombinante DNA [de]
rafberi
carrier [en]
rafeindakerfi fyrir heimili og byggingar
home and building electronic system [en]
HBES [en]
rafeindariðstraumsvarstundamælir
static var-hour meter [en]
rafeindaritvél
electronic typewriter [en]
elektronisk skrivemaskine, ESM [da]
rafeindastýribúnaður
electronic control gear [en]
rafeindastýrieining fyrir hreyfil
electronic engine management control unit [en]
rafeindastýring
electronic control [en]
rafeindastýring fyrir sjálfvirka endurinnsetningu
recloser electronic control [en]
elektronisk afbryder [da]
elektronisk återkopplingsstyrning [sæ]
contrôle électronique du disjoncteur à réenclenchement [fr]
elektronische Wiedereinschaltsteuerung [de]
rafeindaviðtökutæki með gárustýringu
electronic ripple control receiver [en]
rafeind stýring uppskiptingarrofa
sectionalizer electronic control [en]
contrôle électronique du sectionneur [fr]
elektronische Längstrennersteuerung [de]
rafeindur riðstraumsvattstundamælir
alternating current static watt-hour meter [en]
rafeyrir
electronic money [en]
e-money [en]
rafeyrisbúnaður
electronic money instruments [en]
rafhitaketill fyrir rými
electric boiler space heater [en]
rafhitaskynjari
thermoelectric sensor [en]
rafhitatæki fyrir sánaböð
electric sauna heating appliance [en]
rafhleðsluriti súrefnisupptöku
coulometric oxygen uptake recorder [en]
coulometrisk oxygenoptagelsesskriver [da]
coulometrisches Registriergerät [de]
rafhljóðrænn orkubreytir fyrir tónamyndun
electroacoustic transducer for tone production [en]
rafknúið handverkfæri
hand-held electric motor-operated tool [en]
rafknúið heimilistæki fyrir matvæli
electrical domestic appliance for use with foodstuffs [en]
rafknúinn búnaður til umhverfisstýringar
electrical equipment for environmental control [en]
rafmagnsbrauðrist
electric toaster [en]
rafmagnseinangrari
elctrical insulator [en]
rafmagnsgrill
electric grill [en]
rafmagnshitari
electric radiator [en]
rafmagnshljóðfæri
electronic instrument [en]
rafmagnshljómborðshljóðfæri
electronic keyboard instrument [en]
raforkufyrirtæki
electricity undertaking [en]
raforkumælir fyrir raunorku
active electrical energy meter [en]
watt-hour meter [en]
watt-timemåler [da]
wattimmätare [sæ]
raforkunotkun ytri aflgjafa
electricity consumption of external power supplies [en]
raforkuviðskipti yfir landamæri
cross-border exchanges in electricity [en]
rafræn áskrifendaskrá
electronic directory of subscribers [en]
rafræn fjarundirskrift
remote electronic signature [en]
elektronisk signatur på afstand [da]
elektronisk underskrift på distans [sæ]
elektronische Fernsignatur [de]
rafræn heilbrigðisþjónusta
e-health [en]
eHealth [en]
rafræn heilbrigðisþjónusta
eHealth [en]
e-health [en]
rafrænn agnateljari
electronic particle counter [en]
rafrænn fjarundirskriftarbúnaður
remote electronic signature creation device [en]
rafrænn undirskriftarbúnaður
electronic signature creation device [en]
system til generering af elektroniske signaturer [da]
anordning för underskriftframställning [sæ]
dispositif de création de signature électronique [fr]
elektronische Signaturerstellungseinheit [de]
rafrænn ökuriti
electronic tachograph [en]
rafræn plöntuheilbrigðisvottun
electronic phytosanitary certification [en]
rafræn samskipti fyrirtækis við neytanda
B2C-samskipti
B2C [en]
business to consumer [en]
rafræn samskipti fyrirtækis við stjórnsýslu
B2G-samskipti
B2G [en]
business to government [en]
rafræn, stafræn undirskrift
electronic digital signature [en]
rafrænt plöntuheilbrigðisvottorð
electronic phytosanitary certificate [en]
elektroniske plantesundhedscertifikater [da]
elektroniska sundhetscertifikat [sæ]
elektronische Pflanzengesundheitszeugnisse [de]
rafrænt sjókort fyrir skipgengar vatnaleiðir
inland ENC [en]
inland electronic navigational chart [en]
IENC [en]
rafræn undirskrift
electronic signature [en]
e-signature [en]
rafræn undirskriftargögn
electronic signature creation data [en]
data til generering af elektroniske signaturer [da]
données de création de signature électronique [fr]
elektronische Signaturerstellungsdaten [de]
rafræn undirskriftartækni
electronic signature technology [en]
rafsegulskilja með hárri upplausn
high-resolution electromagnetic separator [en]
séparateur électromagnétique à pouvoir de résolution élevé [fr]
rafskriðsbilun
electromigration failure [en]
rafstraumur fyrir dráttarafl
traction current [en]
rafstýrieining
electronic control unit [en]
ECU [en]
rafstýrieining fyrir aflyfirfærslu
transmission electronic control unit [en]
rafstýrieining hreyfils
engine electronic control unit [en]
EECU [en]
raftæki fyrir símritun
electrical telegraphic apparatus [en]
raftæki fyrir símritun
electrical apparatus for line telegraphy [en]
raftæki fyrir símtækni
electrical telephonic apparatus [en]
raftæki fyrir símtækni
electrical apparatus for line telephony [en]
rafvélrænn skiptiliði til notkunar fyrir samtalskerfi
electromechanical all-or-nothing telecom relay [en]
rafvélrænt handverkfæri
hand-held electromechanical tool [en]
handheld electromechanical tool [en]
rafvélrænt verkfæri
electromechanical tool [en]
rakning ferils skips
vessel tracking [en]
rammaforskrift
sectional specification [en]
rammaforskrift
section specification [en]
rammaforskrift fyrir innanhússlagnir
sectional specification for indoor drop cable [en]
rammasamningur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir
WHO Framework Convention on Tobacco Control [en]
FCTC [en]
WHO Framework Convention for Tobacco Control [en]
rammasamningur Evrópuráðsins um samstarf byggðarlaga og svæðisbundinna yfirvalda yfir landamæri
SES nr. 106 og 159 (Safn Evrópusamninga)
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities [en]
ETS No. 106, 159 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
rammasamningur SÞ um loftslagsbreytingar
skrifstofa rammasamnings SÞ um loftslagsbreytingar
United Nations Framework Convention on Climate Change [en]
UN Framework Convention on Climate Change [en]
UNFCCC [en]
rammasamningur um gildi menningararfleifðar fyrir samfélagið
Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society [en]
rammaskipulag fyrir öflugt orkusamband með framsýna stefnu varðandi loftslagsbreytingar
A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy [en]
Rammi Evrópusambandsins um landsbundnar aðlögunaráætlanir fyrir Rómafólk fram til 2020
EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 [en]
rammi fyrir traustan og jafnvægan, sjálfbæran hagvöxt
Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth [en]
Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée [fr]
Rahmen für ein starkes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum, Rahmenwerk für starkes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum, Rahmenwerk für robustes, nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum [de]
randaknurri
red gurnard [en]
Aspitrigla cuculus [la]
randrefasmári
shore medic [en]
kyst-sneglebælg [da]
mattlusern [sæ]
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. [la]
Rankine-hringrás fyrir lífrænan drifmiðil
organic Rankine cycle [en]
organisk Rankine-rotationsmotor [da]
Rankine Kreislauf mit organischem Fluidum [de]
rannsóknardómari
investigating magistrate [en]
undersøgelsesdommer, forundersøgelsesdommer [da]
undersökningsdomare [sæ]
magistrat instructeur [fr]
Ermittlungsrichter, Untersuchungsrichter [de]
rannsóknarstjóri
study director [en]
rannsóknarstjóri
principal investigator [en]
rannsóknarstjóri
investigator-in-charge [en]
Rannsóknasjóður fyrir kola- og stáliðnaðinn
Research Fund for Coal and Steel [en]
rannsókn á bráðum eiturhrifum á húð
dermal acute toxicity study [en]
rannsókn á eiturhrifum á þroskun
developmental toxicity study [en]
rannsókn á eiturhrifum á þroskun á forburðarskeiði
prenatal developmental toxicity study [en]
rannsókn á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum
two-generation reproductive toxicity study [en]
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to generationer [da]
undersökning av reproduktionstoxicitet på två generationer [sæ]
rannsókn á erfðaeiturhrifum
genotoxicity study [en]
rannsókn á fóðri
fóðurrannsókn
animal feeding study [en]
rannsókn á klínískri virkni
clinical performance study [en]
undersøgelse af klinisk ydeevne [da]
studie av klinisk prestanda [sæ]
étude de performance clinique [fr]
klinisch Leistungsstudie [de]
rannsókn á langvinnum eiturhrifum
long-term aquatic toxicity study [en]
langtidstoksicitetsundersøgelse [da]
långtidsstudie av toxicitet i vattenmiljö [sæ]
étude de toxicité aquatique à long terme [fr]
Prüfung der aquatischen Langzeittoxizität bei Fischen [de]
rannsókn á langvinnum eiturhrifum
long-term toxicity study [en]
rannsókn á skammvinnum eiturhrifum
short-term toxicity study [en]
rannsókn á taugaeiturhrifum
neurotoxicity study [en]
rannsókn á umhverfisáhrifum
environment impact study [en]
rastað kerfi fyrir rafeindasjókort
raster chart display system [en]
RCDS [en]
ratsjá fyrir her
military radar [en]
ratsjá með fastri tíðni
fixed frequency radar [en]
ratsjárferill
radar track [en]
ratsjárspegill fyrir björgunarbáta og léttbáta
radar reflector for lifeboats and rescue boats [en]
ratsjársvarakóði fyrir kögunarsvarratsjá
SSR transponder code [en]
secondary surveillance radar transponder code [en]
ratsjársvari
SSR-transponder [en]
ratsjársvari
transponder [en]
TSP [en]
ratsjársvari
radar transponder [en]
ratsjársvari fyrir kögunarratsjá
SSR transponder equipment [en]
rauðbaulari
red drum [en]
rød trommefisk [da]
röd trumfisk, röd havsgös [sæ]
Augenfleck-Umberfisch [de]
Sciaenops ocellatus [la]
rauðkornadreyri
polycythaemia [en]
polycythemia [en]
rauðsmári
purple clover [en]
Trifolium pratense [la]
rauðsmári
red clover [en]
rødkløver [da]
rödklöver [sæ]
trèfle violet [fr]
Rotklee, Wiesenklee [de]
Trifolium pratense [la]
raunbrunaferill
natural fire curve [en]
raunsönn mynd af áhrifum viðskipta
faithful representation of the effects of transactions [en]
raunverulegur eignarréttur á lagalegu fyrirkomulagi
beneficial ownership of legal arrangement [en]
raunveruleg váhrif
realistic exposure [en]
raunveruleg váhrif
actual exposure [en]
ráðandi áhrif
dominant influence [en]
ráðandi áhrif í lánastofnun
dominant influence over the credit institution [en]
ráðandi áhrif yfir öðru félagi
dominant influence over another undertaking [en]
ráðandi fyrirtæki
controlling undertaking [en]
ráð Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD Council [en]
Council of the Organisation for Economic Co-operation and Development [en]
Council of the Organization for Economic Co-operation and Development [en]
Rådet under OECD [da]
Conseil de l´OCDE [fr]
Ráðgefandi ráð fyrir rannsóknir í flugtækni í Evrópu
ACARE [en]
Advisory Council for Aeronautics Research in Europe [en]
det rådgivende udvalg for luftfartsforskning [da]
Rat für Luft- und Raumfahrtforschung in Europa [de]
ráðgjafarhópur um matvælaferlið og heilbrigði dýra og plantna
Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health [en]
ráðgjafarnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Palestínuflóttamannaaðstoðina
ráðgjafarnefnd SÞ fyrir Palestínuflóttamannaaðstoðina
Advisory Committee on the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East [en]
Advisory Committee on the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East [en]
ráðgjafarnefnd Sameinuðu þjóðanna um menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir sunnanverða Afríku
ráðgjafarnefnd SÞ um menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir sunnanverða Afríku
Advisory Committee on the United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa [en]
Advisory Committee on the UN Educational and Training Programme for Southern Africa [en]
ráðgjafarnefnd um bókhald fyrirtækja
Advisory Accounting Forum [en]
ráðgjafarnefnd um innri markaðinn
Internal Market Advisory [en]
ráðgjafarnefnd um samfylkingu fyrirtækja
Advisory Committee on Concentrations [en]
ráðgjafarnefnd um samræmingu á sviði innri markaðarins
Advisory Committee for Coordination in the Internal Market Field [en]
ráðgjafarþjónusta á sviði lífeyris
pension consultancy service [en]
ráðgjafarþjónusta fyrir flugumferð
air traffic advisory service [en]
ráðgjafarþjónusta, tengd fyrirtækjaþróun
business-development consultancy service [en]
ráðgjöf sem varðar umhverfisáhrif
environmental-impact consultancy service [en]
ráðgjöf, tengd lagfæringu eftir hrun í tölvuvélbúnaði
hardware disaster-recovery consultancy service [en]
ráðgjöf til að afstýra árekstri
traffic avoidance advice [en]
ráð landsskrifstofa
Council of bureaux [en]
ráðningarskrifstofa
recruitment agency [en]
ráðningarskrifstofa Evrópusambandsins
ráðningarskrifstofa ESB
European Personnel Selection Office [en]
EPSO [en]
ráðstafanir á sviði heilbrigðis plantna
phytosanitary measures [en]
ráðstafanir yfir landamæri
cross-border measures [en]
ráðstefna aðildarríkja (Bonn-samningurinn)
Conference of the Parties (Bonn Convention) [en]
COP [en]
ráðstefna stjórnarerindreka
diplomatic conference [en]
ráðuneytisstjóri
Permanent Secretary of State [en]
Permanent Secretary [en]
ráfferill
random walk [en]
rákaborri
striped bass [en]
stribet bars [da]
strimmig havsaborre [sæ]
Felsenbarsch [de]
Morone saxatilis [la]
rás fyrir sérhæft efni
special-interest channel [en]
refasmári
lucerne [en]
lucerne [da]
lusern [sæ]
luzerne [fr]
Luzerne [de]
Medicago sativa L. [la]
refasmári
alfalfa [en]
lucerne [da]
lusern [sæ]
luzerne [fr]
Luzerne [de]
Medicago sativa L. [la]
refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions [en]
refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive criminal penalties [en]
reglan ,gamalt fyrir nýtt´
old for new rule [en]
regla um dýraheilbrigði
dýraheilbrigðisregla
animal health rule [en]
reglubundin heilbrigðisskoðun
periodic health review [en]
reglufestur
sem reglur hafa verið settar um
regulated [en]
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
UN-ECE Regulation [en]
UNECE Regulation [en]
UN/ECE Regulation [en]
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission Regulation [en]
Kommissionens forordning [da]
kommissionens förordning [sæ]
règlement de la Commission [fr]
Verordnung der Kommission [de]
reglugerð um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
SBS Regulation [en]
forordning om statistik over erhvervsstrukturer [da]
reglugerð um kennslu og stjórnun innan heilbrigðisþjónustu
Healthcare and Nursing Teaching and Management Duties Ordinance [en]
reglugerð um sérstök verkefni innan heilbrigðisþjónustu
Healthcare and Nursing Special Task Ordinance [en]
reglur um heilbrigði dýra og manna
reglur um heilbrigði dýra og lýðheilsu
animal and public health rules [en]
public and animal health rules [en]
reglur um innri markaðinn
rules governing the internal market [en]
reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum
RID-reglurnar
regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail [en]
RID [en]
reglur um skipti við þriðju ríki
rules on exchanges with third States [en]
reglur um vegabréfsáritanir
arrangements for visas [en]
régime des visas [fr]
Sichtvermerksregelung [de]
reglur um þriðju lönd
third country regime [en]
third-country regime [en]
reiðufjárflutningafyrirtæki
cash-in-transit company [en]
cash in transit company [en]
CIT company [en]
reiki fyrir slysni
inadvertent roaming [en]
reikningar vegna flæðis efnis, sem hefur áhrif á allt hagkerfið
economy-wide material flow accounts [en]
EW-MFA [en]
materialestrømsregnskab for økonomien som helhed (EW-MFA) [da]
gesamtwirtschaftliche Materialflussrechnungen [de]
reikningar vegna stofnstærða efnis, sem hefur áhrif á allt hagkerfið
economy-wide material stock accounts [en]
EW-MSA [en]
materialebeholdningsregnskaber for økonomien som helhed (EW-MSA) [da]
Gesamtwirtschaftliche Materialbestandsrechnungen (EW-MSA) [de]
reikningsskilavenjur fyrirtækis
company accounting conventions [en]
reikningsútskrift
billing [en]
reikningur ESB fyrir alþjóðlegar inneignir
EU International Credit Account [en]
reikningur ESB fyrir einingar úthlutaðs magns
EU AAU Account [en]
EU´s AAU-konto EU:s AAU-konto [da]
compte d´UQA de l´Union européenne [fr]
EU-AAU-Konto [de]
reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs
EU Aviation Total Quantity Account [en]
reikningur ESB fyrir skipti á inneignum
EU Credit Exchange Account [en]
reikningur ESB vegna varasjóðs fyrir nýja aðila
EU New Entrant Reserve Account [en]
reikningur fyrir ytri vettvang
external platform account [en]
reikningur Sambandsins fyrir niðurfelldar losunarheimildir
Union allowance deletion account [en]
reikniregla fyrir kvóta
quota formula [en]
formule des quotes-parts [fr]
Quotenformel [de]
reiknirit
algorithm [en]
reimar fyrir drifbúnað úr textílefni
textile conveyor belts [en]
reipi með kjarna og slíðri
kernmantel rope [en]
kernmantle rope [en]
reitarimill
lattice ladder [en]
reitarit
block diagram [en]
rekakkeri
sea anchor [en]
rekja feril
trace [en]
rekstraráhrifagreining
business impact analysis [en]
BIA [en]
rekstrarfyrirmæli
operational directives [en]
rekstrarfyrirmæli
operational instructions [en]
rekstrarfyrirmæli á flugi
in-flight operational instructions [en]
rekstrar- og stjórnunarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
rekstrar- og stjórnunarskrifstofa SÞ
Department of Administration and Management [en]
rekstrar- og þjónustuskrifstofa
Directorate for Administration [en]
rekstrarrammi fyrir evrópskar eftirlitsstofnanir
operating framework for the European Regulatory Agencies [en]
rekstrarstjóri
Chief Operating O