Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "persons"

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
ICTY
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu [is]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
request for the transit of persons
beiðni um gegnumflutning einstaklinga [is]
demande de transit de personnes [fr]
Ersuchen um Durchbeförderung von Personen [de]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
control of persons
control on persons
eftirlit með einstaklingum [is]
check on persons
eftirlit með einstaklingum [is]
persons having a need-to-know on account of their duties
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna [is]
persons enjoying the Community right of free movement
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar [is]
survey of persons
einstaklingsbundin könnun [is]
readmission of persons
endurviðtaka fólks [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir Mannréttindadómstól Evrópu [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli Evrópu [is]
handicapped persons
fatlað fólk [is]
fatlaðir einstaklingar [is]
transfer of sentenced persons
flutningur dómþola [is]
transfèrement des personnes condamnées [fr]
Überstellung von verureilten Personen [de]
carriage of persons with reduced mobility
flutningur hreyfihamlaðra [is]
persons who are vulnerable to trafficking
fólk sem er berskjaldað gagnvart mansali [is]
carriage of persons
fólksflutningar [is]
carriage of persons by road for hire or reward
fólksflutningar á vegum í atvinnuskyni [is]
transport professionnel de personnes par route [fr]
gewerblicher Strassenpersonenverkehr [de]
free movement of persons
FMOP
frjáls för fólks [is]
fri bevægelighed for personer [da]
fri rörlighet för personer [sæ]
libre circulation des personnes [fr]
freier Personenverkehr [de]
transit of persons
gegnumferð einstaklinga [is]
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðstímum [is]
interests of employed persons
hagsmunir launafólks [is]
hearing impaired persons
heyrnarskertir [is]
persons who have disappeared
horfnir menn [is]
personnes disparues [fr]
Vermissten [de]
mobility of persons
hreyfanleiki fólks [is]
accommodation of persons
íverustaður fyrir fólk [is]
non-salaried persons scheme
kerfi fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga [is]
systematic control of persons
kerfisbundið persónueftirlit [is]
seconded employed persons
launþegar sem starfa utan aðalstöðva [is]
trafficking in persons
mansal [is]
principle of criminal liability of legal persons
meginreglan um refsiábyrgð lögaðila [is]
High Level Panel on the Free Movement of Persons
nefnd háttsettra embættismanna um frjálsa fólksflutninga [is]
New York Convention on the status of stateless persons
New York-samningurinn um réttarstöðu ríkisfangslausra manna [is]
checks on persons
persónueftirlit [is]
Personenkontrolle [de]
rights of blind persons
réttindi blindra [is]
rights of persons with disabilities
réttindi fatlaðs fólks [is]
rights of employed persons
réttindi launafólks [is]
rights of visually impaired persons
réttindi sjónskertra [is]
rights of print-disabled persons
réttindi þeirra sem glíma við prentleturshömlun [is]
Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
samningur Evrópuráðsins um flutning dæmdra manna [is]
Convention du Conseil de l´Europe sur le transfèrement de personnes condamnées [fr]
Übereinkommen des Europarates über die Überstellung verurteilter Personen [de]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ETS No. 112 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um flutning dæmdra manna [is]
SES nr. 112 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention relating to the Status of Stateless Persons
samningur um réttarstöðu ríkisfangslausra manna [is]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRPD
UNCRPD
samningur um réttindi fatlaðs fólks [is]
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks [is]
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
samningur um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar, þar á meðal sendierindrekum [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
association of natural persons
samtök einstaklinga [is]
ILO Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 159 um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra [is]
Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi [is]
special scheme for self-employed persons
sérstakt bótakerfi sjálfstætt starfandi einstaklinga [is]
United Nations Trust Fund for the International Year of Disabled Persons
UN Trust Fund for the International Year of Disabled Persons
Sjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir alþjóðaár fatlaðra [is]
Sjóður SÞ fyrir alþjóðaár fatlaðra [is]
shipwrecked persons
skipreika fólk [is]
pursue activities as employed persons
starfa sem launþegar [is]
young persons not in employment, education or training
NEETs
ungt fólk sem hvorki hefur atvinnu né er í námi eða þjálfun [is]
displaced persons
vegalaust fólk [is]
internally displaced persons
vegalaust fólk innan eigin lands [is]
internationally displaced persons
vegalaust fólk utan eigin lands [is]
absence of any controls on persons
það að ekki er haft eftirlit með einstaklingum [is]
persons who are visually impaired
þau sem eru sjónskert [is]
personer der er synshæmmede [da]
personer med synnedsättning [sæ]
les déficients visuels [fr]
sehbehinderte Personen [de]
persons who are print-disabled
þau sem glíma við prentleturshömlun [is]
personer der har et læsehandicap [da]
personer med läsnedsättning [sæ]
les personnes ayant de difficultés de lecture des textes imprimés [fr]
lesebehinderte Personen [de]

62 niðurstöður fundust.