Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "perso"

person
aðili [is]
person qualifying for protection
aðili sem á rétt á vernd [is]
person liable for payment of VAT
aðili sem er ábyrgur fyrir greiðslu virðisaukaskatts [is]
supervised person
aðili undir eftirliti [is]
general personnel service for the government
almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera [is]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa [is]
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
ICTY
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu [is]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
unemployed person
atvinnulaus einstaklingur [is]
personal eye protection
augnhlífar [is]
responsible person
ábyrgðaraðili [is]
ad personam basis
á einstaklingsgrundvelli [is]
personlig [da]
personlig [sæ]
ad personam [fr]
ad personam [de]
personnel change
áhafnarskipti [is]
travelling personnel
áhöfn [is]
provisions on the protection of personal data
ákvæði um vernd persónuupplýsinga [is]
dispositions en matière de protection des données [fr]
datenschutzrechtliche Bestimmungen [de]
prosecute a person on account of his or her sex
ákæra einstakling vegna kynferðis [is]
prosecute a person on account of his or her sexual orientation
ákæra einstakling vegna kynhneigðar [is]
prosecute a person on account of his or her race
ákæra einstakling vegna kynþáttar [is]
prosecute a person on account of his or her political opinion
ákæra einstakling vegna stjórnmálaskoðana [is]
prosecute a person on account of his or her religion
ákæra einstakling vegna trúar [is]
prosecute a person on account of his or her language
ákæra einstakling vegna tungumáls [is]
prosecute a person on account of his or her ethnic origin
ákæra einstakling vegna uppruna [is]
prosecute a person on account of his or her nationality
ákæra einstakling vegna þjóðernislegs uppruna [is]
trustworthiness of personnel
áreiðanleiki starfsmanna [is]
personal computer banking system
bankaþjónusta um einkatölvu [is]
request for the transit of persons
beiðni um gegnumflutning einstaklinga [is]
demande de transit de personnes [fr]
Ersuchen um Durchbeförderung von Personen [de]
vulnerable person
berskjaldaður einstaklingur [is]
passenger and ship´s personnel holding area
biðsvæði fyrir farþega og starfslið skips [is]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
person entitled to compensation
bótakröfuhafi [is]
invasion of personal privacy
invasion of privacy
brot á friðhelgi einkalífsins [is]
brot gegn friðhelgi einkalífsins [is]
krænkelse af integritet, krænkelse af privatlivets fred [da]
kränkning av den personliga integriteten [sæ]
menace de la vie privée, intrusion dans la vie privée des individus [fr]
Verletzung der Privatsphäre, Einbruch in die Privatsphäre [de]
toilet brush for use on the person
bursti til persónulegra nota [is]
compensation in the event of personal injury
bætur vegna líkamstjóns [is]
estate of a deceased person
estate of the deceased
estate
dánarbú [is]
bo [da]
dödsbo, kvarlåtenskap [sæ]
succession, patrimoine [fr]
Nachlass [de]
convicted person
dómþoli [is]
personne condamnée [fr]
Verurteilter [de]
sentenced person
dómþoli [is]
dæmdur maður [is]
personne condamné [fr]
verurteilte Person [de]
whereabouts of a person
dvalarstaður einstaklings [is]
control of persons
control on persons
eftirlit með einstaklingum [is]
check on persons
eftirlit með einstaklingum [is]
requested person
eftirlýstur maður [is]
hinn eftirlýsti [is]
laptop personal computer
einkafartölva [is]
notebook personal computer
einkafistölva [is]
satellite personal communications networks
S-PCN
einkafjarskiptanotkun um gervihnattanet [is]
satellite personal communication service
einkafjarskiptaþjónusta um gervihnött [is]
satellite personal communications
einkafjarskipti [is]
personal communication
einkafjarskipti [is]
personal consumption
einkaneysla [is]
personal computer
einkatölva [is]
personal transaction
einkaviðskipti [is]
privata transaktion [sæ]
person holding account
einkavörslureikningur [is]
personal watercraft
PW
einmenningsfar [is]
persons having a need-to-know on account of their duties
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna [is]
persons enjoying the Community right of free movement
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar [is]
personal life-saving appliance
einstaklingsbjörgunarbúnaður [is]
survey of persons
einstaklingsbundin könnun [is]
person number
einstaklingsnúmer [is]
personal register
einstaklingsskrá [is]
personal interview
einstaklingsviðtal [is]
personal development
einstaklingsþroski [is]
person
einstaklingur [is]
private person
einstaklingur [is]
particulier [fr]
Privatperson [de]
natural person
einstaklingur [is]
fysisk person [da]
fysisk person [sæ]
personne physique [fr]
natürliche Person [de]
physical person
einstaklingur [is]
particulier [fr]
natürliche Person [de]
dependent person
einstaklingur á framfæri annarra [is]
dependant
dependent
dependent person
einstaklingur á framfæri e-s [is]
forsørgelsesberettiget person, person, over for hvem der består forsørgerpligt [da]
underhållsberättigad, person i beroendeställning [sæ]
personne à charge [fr]
unterhaltsberechtigte Person [de]
politically exposed person
einstaklingur í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla [is]
person in work-linked training
einstaklingur í starfstengdri þjálfun [is]
sample person
einstaklingur í úrtaki [is]
úrtakseinstaklingur [is]
ineligible sample person
einstaklingur í úrtaki sem er ekki tækur [is]
vulnerable person
einstaklingur í viðkvæmri stöðu [is]
person with advanced disability
einstaklingur með fötlun á háu stigi [is]
person with intermediate disability
einstaklingur með fötlun á meðalháu stigi [is]
person of good repute
einstaklingur með óflekkað mannorð [is]
person, der fører en retskaffen vandel [da]
personne honorable [fr]
ehrenhafte Person [de]
person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
einstaklingur sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði sem getur haft framsal í för með sér [is]
personne présumée avoir participe à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein [de]
person entitled to stand as a candidate
einstaklingur sem er kjörgengur [is]
person authorised to represent the legal person
person authorized to represent the legal person
einstaklingur sem er réttmætur fulltrúi lögaðila [is]
personne habilitée à représenter la personne morale [fr]
Person, die zur Vertretung der juristischen Person berechtigt ist [de]
person under surveillance
einstaklingur sem er undir eftirliti [is]
personne observée [fr]
zu observierende Person [de]
person excluded from the labour market
einstaklingur sem er útilokaður frá vinnumarkaðnum [is]
person who has a leading position within a legal person
einstaklingur sem gegnir stjórnunarstöðu innan lögaðila [is]
person who has a need-to-know
einstaklingur sem hefur vitneskjuþörf [is]
wanted person
einstaklingur sem óskast framseldur [is]
personne réclamée [fr]
Verfolgter [de]
person supporting an orphan
einstaklingur sem sér um framfærslu munaðarleysingja [is]
natural person liable for costs
einstaklingur sem skal bera kostnað [is]
incapacitated person
einstaklingur sem skortir gerhæfi [is]
person who might be a danger to public policy or public security
einstaklingur sem stofnar almannaöryggi eða allsherjarreglu í hættu [is]
individu dangereux pour la sécurité ou l´ordre public [fr]
Person, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt [de]
person subject to judicial proceedings
einstaklingur sem sætir meðferð fyrir dómi [is]
person reliant on care
einstaklingur sem þarf á umönnun að halda [is]
inactive person
einstaklingur utan vinnumarkaðar [is]
one-person operation
einyrkjarekstur [is]
final decision requiring a financial penalty to be paid by a natural person
endanleg ákvörðun um að einstaklingur skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum [is]
final decision requiring a financial penalty to be paid by a legal person
endanleg ákvörðun um að lögaðili skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum [is]
readmission of persons
endurviðtaka fólks [is]
European Mobile and Personal Communications Services Forum
Evrópsk þjónustumiðstöð á sviði farsíma- og einkafjarskipta [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir Mannréttindadómstól Evrópu [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli Evrópu [is]
professional person
fagmaður [is]
exercise jurisdiction over a person
fara með lögsögu yfir e-m [is]
handicapped persons
fatlað fólk [is]
fatlaðir einstaklingar [is]
unaccompanied disabled person
fatlaður án fylgdarmanns [is]
handicapped person
fatlaður einstaklingur [is]
disabled person
fatlaður einstaklingur [is]
flying personnel employed in civil aviation
flugáhafnir í almenningsflugi [is]
flying personnel
flugáhöfn [is]
personnel licence
aviation personnel licence
flugstarfaskírteini [is]
personcertifikat [da]
licensiering av personal [sæ]
transfer of sentenced persons
flutningur dómþola [is]
transfèrement des personnes condamnées [fr]
Überstellung von verureilten Personen [de]
carriage of persons with reduced mobility
flutningur hreyfihamlaðra [is]
chairperson
formaður [is]
privileges and immunities accorded to head of State ratione personae
forréttindi og friðhelgi veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
privileges accorded to head of State ratione personae
forréttindi, veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
persons who are vulnerable to trafficking
fólk sem er berskjaldað gagnvart mansali [is]
carriage of persons
fólksflutningar [is]
carriage of persons by road for hire or reward
fólksflutningar á vegum í atvinnuskyni [is]
transport professionnel de personnes par route [fr]
gewerblicher Strassenpersonenverkehr [de]
personnel-carrying device system
PCDS
fólksflutningsbúnaður [is]
personbærende anordningssystem [da]
personbäranordningssystem [sæ]
système de dispositifs de transport de personnel [fr]
Personentragmittelsystem [de]
personal conduct of the individual concerned
framferði hlutaðeigandi einstaklings [is]
liberty of a person
frelsi manna [is]
personal freedom
frelsi manna [is]
immunities accorded to head of State ratione personae
friðhelgi, veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
free movement of persons
FMOP
frjáls för fólks [is]
fri bevægelighed for personer [da]
fri rörlighet för personer [sæ]
libre circulation des personnes [fr]
freier Personenverkehr [de]
free movement of personal data
frjáls miðlun persónuupplýsinga [is]
fri udveksling af personoplysninger [da]
fri rörlighet för personuppgifter [sæ]
libre circulation des données à caractère personnel [fr]
freier Verkehr personenbezogener Daten [de]
transit of persons
gegnumferð einstaklinga [is]
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðstímum [is]
personal base weight
grunnvog einstaklings [is]
person in custody
gæslufangi [is]
have legal personality
hafa réttarstöðu lögaðila [is]
have international legal personality
hafa réttarstöðu sem alþjóðlegur lögaðili [is]
keep under surveillance a person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
hafa undir eftirliti einstakling sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði [is]
observer une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
eine Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein, observieren [de]
interests of employed persons
hagsmunir launafólks [is]
arrest the person under surveillance
handtaka einstakling sem er undir eftirliti [is]
arrêter la personne observée [fr]
die zu observierende Person festnehmen [de]
medical personnel
heilbrigðisstarfsfólk [is]
paramedical personnel
heilbrigðisstarfsfólk, annað en læknar [is]
activities of households as employers of domestic personnel
heimilishald með launuðu starfsfólki [is]
military personnel
herstarfslið [is]
personal ear protector
heyrnarhlíf [is]
hearing impaired persons
heyrnarskertir [is]
person suffering from hearing disability
heyrnarskertur einstaklingur [is]
deceased person
hinn látni [is]
nursing personnel
hjúkrunarfólk [is]
supersonic
hljóðfrár [is]
missing person
horfinn maður [is]
personne disparue [fr]
Vermisster [de]
persons who have disappeared
horfnir menn [is]
personnes disparues [fr]
Vermissten [de]
mobility of persons
hreyfanleiki fólks [is]
person with reduced mobility
hreyfihamlaður einstaklingur [is]
terrorist activities against personal freedom
hryðjuverk sem beinast að frelsi manna [is]
accommodation of persons
íverustaður fyrir fólk [is]
anti-personnel mine
jarðsprengja [is]
personal identification number
personal ID
PID
kenninúmer einstaklings [is]
personal identification number
identification number
ID number
identification No
kennitala [is]
non-salaried persons scheme
kerfi fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga [is]
systematic control of persons
kerfisbundið persónueftirlit [is]
personnel compartment
klefi starfsfólks [is]
kabin med personell [da]
employed person
launaður starfsmaður [is]
seconded employed persons
launþegar sem starfa utan aðalstöðva [is]
employed person
launþegi [is]
personal injury
person injury
líkamstjón [is]
personal data assistant
PDA
lófatölva [is]
key personnel
lykilstarfsmenn [is]
key management personnel
lykilstarfsmenn í stjórnunarstöðum [is]
juridical person
lögaðili [is]
legal person
lögaðili [is]
legal person liable for costs
lögaðili sem skal bera kostnað [is]
legal person in receipt of payments from the budget
lögaðili sem þiggur greiðslur á grundvelli fjárlaga [is]
person empowered by law to audit accounts
löggiltur endurskoðandi [is]
personal injury law
löggjöf um skaðabætur vegna líkamstjóns [is]
person exercising legal guardianship
lögráðamaður [is]
disqualified person
maður sem hefur verið gerður vanhæfur [is]
Personnel Officer
mannauðsfulltrúi [is]
person day
manndagur [is]
trafficking in persons
mansal [is]
having legal personality
með réttarstöðu lögaðila [is]
personality awareness
meðvitund um persónugerð [is]
principle of "one person-one passport"
meginreglan ,einn einstaklingur - eitt vegabréf´ [is]
principle of criminal liability of legal persons
meginreglan um refsiábyrgð lögaðila [is]
personal goods
munir til einkanota [is]
High Level Panel on the Free Movement of Persons
nefnd háttsettra embættismanna um frjálsa fólksflutninga [is]
New York Convention on the status of stateless persons
New York-samningurinn um réttarstöðu ríkisfangslausra manna [is]
use of personal data in the police sector
notkun lögreglu á persónuupplýsingum [is]
utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police [fr]
Nutzung personenbezogener Daten im Polizeibereich [de]
second responsible person
næstráðandi [is]
non-personal data
ópersónulegar upplýsingar [is]
ópersónuleg gögn [is]
non-taxable person
óskattskyldur aðili [is]
personalised user identification name
personalized user identification name
persónubundið notandakenni [is]
personality rights
personal right
right in personam
persónubundin réttindi [is]
personlige rettigheder [da]
droits de la personnalité, droits personnels [fr]
Persönlichkeitsrechte [de]
personalised pricing information
persónubundnar grunnupplýsingar [is]
checks on persons
persónueftirlit [is]
Personenkontrolle [de]
personal allowance
persónufrádráttur [is]
personal liberty
persónufrelsi [is]
personlig frihed [da]
liberté individuelle [fr]
persönliche Freiheit [de]
identifiable natural person
persónugreinanlegur einstaklingur [is]
identified natural person
persónugreindur einstaklingur [is]
personal protective equipment
persónuhlíf [is]
Personal Protective Equipment
Persónuhlífar [is]
personal effects
persónulegar eigur [is]
personal liability
persónuleg ábyrgð [is]
personal hedging strategy
persónuleg áhættuvarnaráætlun [is]
personal items
persónulegir munir [is]
personal belongings
persónulegir munir [is]
personal effects
persónulegir munir [is]
personal effects n.e.c.
persónulegir munir ót. a. [is]
leather personal goods
persónulegir munir úr leðri [is]
personal rights
persónuleg réttindi [is]
personal identification number
PIN
persónulegt kenninúmer [is]
PIN-númer [is]
personal identity card
persónulegt kennivottorð [is]
personal interview
persónulegt viðtal [is]
personal service
persónuleg þjónusta [is]
personalised service
personalized service
persónuleg þjónusta [is]
personal number
persónunúmer [is]
personnummer [da]
personal information
persónuupplýsingar [is]
personal data
persónuupplýsingar [is]
données a caractere personnel [fr]
personenbezogene Daten [de]
personal EES data
persónuupplýsingar í komu- og brottfararkerfinu [is]
study personnel
rannsóknarstarfsfólk [is]
European Personnel Selection Office
EPSO
ráðningarskrifstofa Evrópusambandsins [is]
ráðningarskrifstofa ESB [is]
provision of personnel service
ráðningarþjónusta [is]
personnel supply service
ráðningarþjónusta [is]
provision of personnel
ráðning starfsfólks [is]
punish a person on account of his or her sex
refsa einstaklingi vegna kynferðis [is]
punish a person on account of his or her sexual orientation
refsa einstaklingi vegna kynhneigðar [is]
punish a person on account of his or her race
refsa einstaklingi vegna kynþáttar [is]
punish a person on account of his or her political opinion
refsa einstaklingi vegna stjórnmálaskoðana [is]
punish a person on account of his or her religion
refsa einstaklingi vegna trúar [is]
punish a person on account of his or her language
refsa einstaklingi vegna tungumáls [is]
punish a person on account of his or her ethnic origin
refsa einstaklingi vegna uppruna [is]
punish a person on account of his or her nationality
refsa einstaklingi vegna þjóðernislegs uppruna [is]
rules on the protection of personal data and their control
reglur um vernd persónuupplýsinga og meðferð þeirra [is]
status of a person
réttarstaða einstaklings [is]
legal personality
réttarstaða lögaðila [is]
international legal personality
réttarstaða lögaðila að þjóðarétti [is]
person entitled on another´s behalf
rétthafi [is]
ayant droit [fr]
Rechtsnachfolger [de]
entitled person
person entitled
rétthafi [is]
ayant-droit [fr]
Rechtsnachfolger [de]
beneficiary person
rétthafi þjónustu [is]
rights of blind persons
réttindi blindra [is]
rights of persons with disabilities
réttindi fatlaðs fólks [is]
rights of employed persons
réttindi launafólks [is]
rights of visually impaired persons
réttindi sjónskertra [is]
rights of print-disabled persons
réttindi þeirra sem glíma við prentleturshömlun [is]
right to the protection of personal data
réttur til verndar persónuupplýsingum [is]
stateless person
ríkisfangslaus einstaklingur [is]
State in which a person has an habitual abode
ríki þar sem e-r dvelst að jafnaði [is]
State of which the person is a national
ríki þar sem viðkomandi einstaklingur hefur ríkisfang [is]
accused person
sakborningur [is]
Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
samningur Evrópuráðsins um flutning dæmdra manna [is]
Convention du Conseil de l´Europe sur le transfèrement de personnes condamnées [fr]
Übereinkommen des Europarates über die Überstellung verurteilter Personen [de]
Council of Europe Convention for the Protection of the Individuals with regard to the Automatic Processing of personal Data
samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
Convention du Conseil de l´Europe pour la protetion de personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [fr]
Übereinkommen des Europarates über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten [de]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
contract concluded by a person for a purpose which can be regarded being outside his trade
samningur sem einstaklingur gerir í tilgangi sem líta má á að sé utan atvinnugreinar hans [is]
contract concluded by a person for a purpose which can be regarded being outside his profession
samningur sem einstaklingur gerir í tilgangi sem líta má á að sé utan starfsgreinar hans [is]
Anti-Personnel Landmine Convention
APLC
samningur um bann við jarðsprengjum gegn liðsafla [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ETS No. 112 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um flutning dæmdra manna [is]
SES nr. 112 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention relating to the Status of Stateless Persons
samningur um réttarstöðu ríkisfangslausra manna [is]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRPD
UNCRPD
samningur um réttindi fatlaðs fólks [is]
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks [is]
Convention Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier
samningur um samræmingu tiltekinna reglna varðandi loftflutninga milli landa sem annar aðili en hinn samningsbundni flytjandi annast, sem er viðbót við Varsjársamninginn [is]
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
samningur um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar, þar á meðal sendierindrekum [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna og tengdra starfsmanna [is]
Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions)
CCAQ (PER)
samráðsnefnd um stjórnunarmál (starfsmannamál og almenn stjórnunarmál) [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
association of natural persons
samtök einstaklinga [is]
ILO Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 159 um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra [is]
integrated personal systems
samþætt einmenningskerfi [is]
person liable
sá sem ber skaðabótaábyrgð [is]
person treated as such
sá sem nýtur sömu réttinda og e-r [is]
Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi [is]
transmission of personal data
sending persónuupplýsinga [is]
transmission de données à caractère personnel [fr]
Übermittlung personenbezogener Daten [de]
delivery personnel
sendlar [is]
take the sentenced person into police custody
setja dómþola í gæslu [is]
placer une personne en garde à vue [fr]
den Verurteilten in Gewahrsam nehmen [de]
special scheme for self-employed persons
sérstakt bótakerfi sjálfstætt starfandi einstaklinga [is]
self-employed person
self employed person
sjálfstætt starfandi einstaklingur [is]
United Nations Trust Fund for the International Year of Disabled Persons
UN Trust Fund for the International Year of Disabled Persons
Sjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir alþjóðaár fatlaðra [is]
Sjóður SÞ fyrir alþjóðaár fatlaðra [is]
disabled person´s tax credit
skattaafsláttur fatlaðra einstaklinga [is]
taxable person
skattskyldur aðili [is]
non-established taxable person
skattskyldur aðili án starfsstöðvar [is]
shipwrecked persons
skipreika fólk [is]
personal organiser
personal organizer
skipulagsbók [is]
structured set of personal data
skipulagsbundið safn persónuupplýsinga [is]
shipboard personnel
skipverjar [is]
personal data filing system
skráningarkerfi fyrir persónuupplýsingar [is]
alert on a vulnerable person
skráning um einstakling í viðkvæmri stöðu [is]
alert on a person sought to assist with a judicial procedure
skráning um einstakling sem leitað er að til að veita liðsinni við dómsmeðferð [is]
alert on a missing person
skráning um týndan einstakling [is]
alert for arrest for surrender purposes
alert on a person wanted for arrest for surrender purposes
skráning vegna handtöku með afhendingu í huga [is]
skráning um einstakling sem óskað er eftir að verði handtekinn með afhendingu í huga [is]
alert for arrest for extradition purposes
alert on a person wanted for arrest for extradition purposes
skráning vegna handtöku með framsal í huga [is]
skráning um einstakling sem óskað er eftir að verði handtekinn með framsal í huga [is]
cover for personal injury
slysatrygging [is]
personal grooming establishment
snyrtistofa [is]
bomb disposal personnel
sprengjueyðingarliðar [is]
pursue activities as employed persons
starfa sem launþegar [is]
personnel
starfsfólk [is]
handling personnel
starfsfólk í flugafgreiðslu [is]
ground emergency service personnel
starfsfólk í neyðarþjónustu á jörðu niðri [is]
räddningstjänstpersonal för helikopteroperationer [sæ]
personnel des services de secours au sol [fr]
Bodenpersonal von Notdiensten [de]
slaughterhouse personnel
starfsfólk í sláturhúsum [is]
operations management personnel
starfsfólk í stjórnunarstöðum á flugrekstrarsviði [is]
authorised personnel
authorized personnel
starfsfólk sem hefur hlotið viðurkenningu [is]
safety oversight personnel
starfsfólk sem starfar við öryggiseftirlit [is]
checking personnel
starfsfólk við eftirlit [is]
domestic help personnel
starfsfólk við húshjálp [is]
supervision personnel
starfsfólk við umsjón [is]
training personnel
starfsfólk við þjálfun [is]
Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data
starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga [is]
shore-based personnel
starfslið í landi [is]
civil personnel
starfslið óbreyttra borgara [is]
personnel costs
starfsmannakostnaður [is]
back-office personnel
starfsmenn í bakvinnslu [is]
management personnel
starfsmenn í stjórnunarstöðum [is]
safety-sensitive personnel
starfsmenn í öryggistengdum störfum [is]
authorised personnel
authorized personnel
starfsmenn með aðgangsheimild [is]
watch-keeping personnel
starfsmenn sem standa vaktir [is]
director of legal person
stjórnandi lögaðila [is]
pursue activities as a self-employed person
stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi [is]
challenge the person under surveillance
stöðva þann sem er undir eftirliti [is]
reference person
svarandi [is]
entertain an action against a person
sækja mál gegn e-m [is]
execute a convicted person
taka dæmdan mann af lífi [is]
person with no income
tekjulaus einstaklingur [is]
personal income tax
PIT
tekjuskattur einstaklinga [is]
income components at personal level
tekjuþættir einstaklinga [is]
contact person
tengiliður [is]
for personal use
til eigin nota [is]
for the purposes of personal use
til einkanota [is]
for personal hygiene
til hreinlætisnota [is]
accredited person
trúnaðarbundinn einstaklingur [is]
confidentiality of personal data
trúnaður um persónuupplýsingar [is]
confidentialité des données personnelles [fr]
Vertraulichkeit von Personendaten [de]
insured person
tryggður einstaklingur [is]
personal injury insurance
insurance against personal injury
trygging gegn líkamstjóni [is]
missing person
týndur einstaklingur [is]
personne disparue [fr]
Vermisster [de]
air traffic safety electronics personnel
ATSEP
tæknifólk sem sinnir öryggistengdum verkefnum [is]
draughtsperson
tækniteiknari [is]
eligible person
tækur einstaklingur [is]
empowered person
umboðsaðili [is]
Privacy Shield Ombudsperson
umboðsmaður friðhelgisamkomulagsins [is]
young person
ungmenni [is]
young persons not in employment, education or training
NEETs
ungt fólk sem hvorki hefur atvinnu né er í námi eða þjálfun [is]
passenger and ship´s personnel processing area
úrvinnslusvæði fyrir farþega og starfslið skips [is]
employed posted person
útsendur starfsmaður [is]
supply service of medical personnel
útvegun heilbrigðisstarfsfólks [is]
supply service of nursing personnel
útvegun hjúkrunarfólks [is]
supply service of office personnel
útvegun skrifstofufólks [is]
supply service of personnel
útvegun starfsfólks [is]
supply service of domestic help personnel
útvegun starfsfólks við húshjálp [is]
Deputy Chairperson
Deputy-Chairperson
varaformaður [is]
prudent person principle
varfærnismeginreglan [is]
prudent person rule
varfærnisregla [is]
displaced persons
vegalaust fólk [is]
internally displaced persons
vegalaust fólk innan eigin lands [is]
internationally displaced persons
vegalaust fólk utan eigin lands [is]
associated person
venslaður aðili [is]
be a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry
vera á skrá yfir þá sem synja á um komu [is]
être signalé aux fins de non-admission [fr]
zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein [de]
be beneficially owned by a person
vera raunverulega í eigu e-s [is]
be appointed in personal capacity
vera skipaður sem einstaklingur [is]
personnel management
verkstjórn [is]
protection of personal data
vernd persónuupplýsinga [is]
protection des données à caractère personnel [fr]
Datenschutz [de]
automated processing of personal data
vélræn gagnavinnsla persónuupplýsinga [is]
additional personnel
viðbótarstarfslið [is]
Protocol to the Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty on the Status of the United States Personnel and Their Property, between Iceland and the United States of America
viðbætir við varnarsamning á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
receipt of personal data
viðtaka persónuupplýsinga [is]
réception de données à caractère personnel [fr]
Empfang personenbezogener Daten [de]
processing of personal data
vinnsla persónuupplýsinga [is]
placement service of personnel
vinnumiðlun [is]
personnel placement service
vinnumiðlun [is]
references to a person in its personal capacity
vísanir til e-s sem einstaklings [is]
references to a person in its official capacity
vísanir til e-s sem opinbers embættismanns [is]
absence of any controls on persons
það að ekki er haft eftirlit með einstaklingum [is]
appear in person
það að mæta í eigin persónu [is]
comparution personnelle [fr]
persönliches Erscheinen [de]
personalisation
personalization
það að tengja e-ð e-i persónu [is]
persons who are visually impaired
þau sem eru sjónskert [is]
personer der er synshæmmede [da]
personer med synnedsättning [sæ]
les déficients visuels [fr]
sehbehinderte Personen [de]
persons who are print-disabled
þau sem glíma við prentleturshömlun [is]
personer der har et læsehandicap [da]
personer med läsnedsättning [sæ]
les personnes ayant de difficultés de lecture des textes imprimés [fr]
lesebehinderte Personen [de]
personal development training service
þjálfun sem miðar að því að efla hæfni einstaklingsins [is]
service provided by medical personnel
þjónusta heilbrigðisstarfsfólks [is]
personnel service
þjónusta í tengslum við starfsmannahald [is]
personnel-training service
þjónusta vegna þjálfunar starfsfólks [is]
personal cross-sectional weight
þversniðsvog einstaklings [is]
personal data breach
öryggisbrot við meðferð persónuupplýsinga [is]
personnel security clearance
öryggisvottun einstaklings [is]
personnel security clearance
öryggisvottun starfsfólks [is]

371 niðurstaða fannst.