Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "nil"

2,4,5-trímetýlanilín
2,4,5-trimethylaniline [en]
2,4-díklóróanilín
2,4-dichloroaniline [en]
2,4-DCA [en]
4,4´-metýlen-bis-(2-klóranilín)
4,4´-methylene-bis-(2-chloraniline) [en]
4,4´-oxýdíanilín
4,4´-oxydianiline [en]
4,4´-þíódíanilín
4,4´-thiodianiline [en]
aðaleining tæknilegu stoðeiningarinnar
principal CS-SIS [en]
aðgengilegur búnaður rennilóða
accessible sliding poise device [en]
aðlögunarhæft ljóstæknilegt kerfi
adaptive optics [en]
Almenn ákvæði á sviði tæknilegra viðskiptahindrana
General Provisions in the Technical Barriers to Trade [en]
alþjóðaráðstefna um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use [en]
ICH [en]
anilasín
anilazine [en]
anilíð
anilide [en]
anilín
aniline [en]
asetanilíð
acetanilide [en]
augsýnilegar merkingar
clearly visible packaging [en]
álestrartæki með sýnilegri vörpun
optical projection indicating device [en]
bálkur M - Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
section M - Professional, scientific and technical activities [en]
bókun 47 um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín
Protocol 47 on the abolition of technical barriers to trade in wine [en]
dínítróanilínillgresiseyðir
dinitroaniline herbicide [en]
drög að tæknilegum eftirlitsstaðli
draft regulatory technical standard [en]
einkímað fræ
tæknilega einkímað fræ
precision seed [en]
præcisionsfrø, teknisk enkimet frø [da]
tekniskt monomgermfrö, precisionsfrö [sæ]
semences de précision [fr]
Präzisionssaatgut [de]
etýloxanilíð
ethyloxanilide [en]
fljúga eftir kennileitum
fly visually [en]
frjáls og leynileg atkvæðagreiðsla
free and secret ballot [en]
gera tæknilegt eftirlit óþarft
obviate the need for technical checks [en]
gerð reiknilíkans um gæði lofts
air quality modelling [en]
gerviefni til jarðtæknilegra nota
geosynthetics [en]
gler til tæknilegra nota
technical glass [en]
glervara til tæknilegra nota
technical glassware [en]
halda kennileiti í sjónmáli
maintain a visual reference [en]
hátæknilyf
high-technology medicinal product [en]
heilsutrygging, sem starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging
SLT Health [en]
health similar to life [en]
heilsutrygging, sem starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging
NSLT Health [en]
health similar to non life [en]
himnur og dúkar til jarðtæknilegra nota
geomembranes [en]
hlífðargleraugu gegn sýnilegri geislun
visible radiation goggles [en]
hljóðtæknilegur búnaður
acoustic device [en]
hlutlaus í tæknilegu tilliti
technology neutral [en]
teknologisk neutral [da]
teknikneutral [sæ]
technologiquement neutre, neutre sur le plan technologique [fr]
technologieneutral [de]
hómóvanillínsýra
homovanillic acid [en]
HVA [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður
manipulation mechanisms [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður án sjálfstýringar
non-servo-controlled manipulation mechanisms [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður í breytilegri runuvinnslu
variable sequence manipulation mechanisms [en]
hreyfitæknilegur vélbúnaður í fastri runuvinnslu
fixed sequence manipulation mechanisms [en]
imídasólínónillgresiseyðir
imidazolinone herbicide [en]
innilagnir
internal wiring [en]
innilokun
confinement [en]
ísóhómóvanillínsýra
iso-homovanillic acid [en]
isohomovanillic acid [en]
ísóhómóvanillínsýra
iso-homovanillic acid [en]
jarðtæknilegur
geotechnical [en]
kanilbarkartré
cassia [en]
kassia, kassiakanel [da]
kassiakanel [sæ]
canelle de Cochinchine, cannelier casse, cannelier de Chine [fr]
Chinazimt, Chinesischer Zimtbaum, Zimtcassie [de]
Cinnamomum aromaticum [la]
kanill
cinnamon [en]
true cinnamon [en]
Ceylon cinnamon [en]
kanel [da]
kanel [sæ]
canelle [fr]
Zimt [de]
Cinnamomum verum [la]
karbanilíð
carbanilide [en]
kennileg storkufræði
solid state theory [en]
kennileiti
visual reference point [en]
kennileiti
landmark [en]
kennileiti
visual landmark [en]
kennileiti
visual reference [en]
kennileiti sem krafist er að séu sýnileg í ákvörðunarhæð
visual cues required at decision height [en]
visuelle referanser [da]
kennilína
characteristic diagram [en]
kerfisöng sem rakin er til tæknilegra ástæðna
physical congestion [en]
fysiske kapacitetsbegrænsninger [da]
fysisk överbelastning [sæ]
klóranilín
chloraniline [en]
klórantranilípról
chlorantraniliprole [en]
koma auga á kennileiti
attain a visual reference [en]
leynileg aðgerð
undercover operation [en]
leynilegar merkjasendingar
signals intelligence [en]
leynilegt net sem stundar innflutning á fólki
clandestine immigration network [en]
net der beskæftiger sig med menneskesmugling, organiseret illegal indvandring [da]
illegales Einwanderungsnetz [de]
leynilegt samráð
leynilegur samráðshringur
secret cartel [en]
leynilegt samráð
collusion [en]
litrófsmæling í útfjólubláu og/eða sýnilegu ljósi
UV/VIS spectrophotometry [en]
líf- og heilsutryggingar, sem stafræktar eru á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging
Life and Health SLT [en]
Lebensversicherung und in der nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung [de]
líftæknileg aðferð
biotechnological approach [en]
líftæknilyf
biopharmaceutical [en]
líftæknilyf
biotechnology medicinal product [en]
biotechnology product [en]
biotechnological product [en]
bioteknologisk produkt, bioteknologisk lægemiddel [da]
bioteknisk produkt [sæ]
produit biotechnologique [fr]
biotechnologisches Arzneimittel [de]
ljóstæknilegar aðferðir
optical means [en]
ljóstæknileg prófunaraðferð
optical test method [en]
lokaður búnaður með rennilóðum
enclosed device with sliding poises [en]
lögreglumaður sem starfar leynilega
officer acting under covert identity [en]
manilahampur
abaca [en]
manilluskel
Manilla clam [en]
japansk tæppemusling [da]
japansk venusmussla [sæ]
palourde japonaise [fr]
Ruditapes philippinarum [la]
maniluskel
Japanese clam [en]
japansk tæppemusling [da]
japansk venusmussla [sæ]
Japanische Teppichmuschel [de]
Ruditapes philippinarum [la]
meginreglan um sýnileika
visibility principle [en]
meginreglan um tæknilegt hlutleysi
principle of technological neutrality [en]
metýlanilín
methylaniline [en]
metýlendíoxýanilín
methylenedioxyaniline [en]
nítróanilín
nitroaniline [en]
nútímalíftæknilyf
modern biotechnology medicinal product [en]
ósýnileg viðskipti
invisible transaction [en]
óviðráðanleg, tæknileg atvik
technical force majeure [en]
panilkönnun
panel [en]
panilúrtakskönnun
panel sample survey [en]
panel survey [en]
pelargónsýruvanillýlamíð
pelargonic acid vanillylamide [en]
PAVA [en]
p-klóróanilín
p-chloroaniline [en]
pýridasínónillgresiseyðir
pyridazinone herbicide [en]
raftæknilegur búnaður
electronic device [en]
ráðstafanir er varða leynilega gagnaöflun
secret data collection measures [en]
reiknilíkan
mathematical model [en]
reiknilíkan
modelling technique [en]
rennilás
slide fastener [en]
zipper [en]
zip fastener [en]
rennilás
zipper [en]
rennilokaskífa
slide valve plate [en]
renniloki
gate valve [en]
renniloki
sliding valve [en]
renniloki
slide valve [en]
rennilóð
sliding poise [en]
rennilóð
rider [en]
rúmfræðilegur sýnileiki
geometrical visibility [en]
samheitalíftæknilyf
biosimilar [en]
biosimilar medicinal product [en]
samninganefnd Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tæknilegar viðskiptahindranir
WTO TBT Committee [en]
World Trade Organization Agreement on Technical Barriers on Trade Committee [en]
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tæknilegar viðskiptahindranir
WTO Agreement on Technical Barriers on Trade [en]
WTO TBT Agreement [en]
World Trade Organization Agreement on Technical Barriers on Trade [en]
samningur milli EFTA-ríkjanna, annars vegar, og Efnahagsbandalags Evrópu, hins vegar, um upplýsingaskipti vegna tæknilegra reglugerða
Agreement between the EFTA Countries, on the one hand, and the European Economic Community, on the other hand, laying down a Procedure for the Exchange of Information in the Field of Technical Regulations [en]
samningur um tæknilega aðstoð milli Íslands og Sameinuðu þjóðanna og stofnana þeirra
Agreement concerning Technical Assistance between Iceland and the United Nations and its Organizations [en]
samningur um tæknilegar viðskiptahindranir
Agreement on Technical Barriers to Trade [en]
samsett efni til jarðtæknilegra nota
geocomposite [en]
samstarf í efnahagslegu, fjárhagslegu og tæknilegu tilliti
economic, financial and technical cooperation measure [en]
economic, financial and technical co-operation measure [en]
samsvarandi tæknileg krafa
corresponding technical requirement [en]
sá hluti skráningarskírteinisins sem lýtur að tæknilegum upplýsingum
technical part of the registration certificate [en]
sigling eftir kennileitum á jörðu
terrestrial navigation [en]
sjóntæknilegt gegnumtak á bol
optical hull penetrator [en]
sjóntæknilegt vopnamið
optical weapon sight [en]
spínill
spinel [en]
spinel [da]
spinell [sæ]
spinelle [fr]
Spinell [de]
stefna Bandalagsins á sviði tæknilegrar samhæfingar
Community´s technical harmonisation policy [en]
súrefnisþurrð
súrefnisskortur
ildisþurrð
vanilding
anoxia [en]
sýantranilípról
cyantraniliprole [en]
sýklanilíð
cyclanilide [en]
sýklanilípról
cyclaniliprole [en]
sýklóhexandíónillgresiseyðir
cyclohexanedione herbicide [en]
nileg frábrigði
externally visible anomalies [en]
nilegt ljós
light in the visible range [en]
nilegt merkjamál
visual code [en]
nilegt yfirborð
exterior light emitting surface [en]
nilegur styrktaríhlutur
visible strengthening component [en]
tilskilin lágmarkssýn til kennileita
minimum visual reference required [en]
tilskipun um tæknilega samhæfingu
technical harmonisation directive [en]
technical harmonization directive [en]
tríasólínónillgresiseyðir
triazolinone herbicide [en]
tríasólónillgresiseyðir
triazolone herbicide [en]
tríketónillgresiseyðir
triketone herbicide [en]
tæknilausn
technological solution [en]
tæknilánaflokkur evrópskra fyrirtækja
European Technology Facility [en]
ETF [en]
tæknileg aðferð
technical method [en]
tæknileg aðferðarlýsing
technical protocol [en]
tæknileg aðgerðaáætlun til að bæta landbúnaðarhagskýrslur
Technical action plan for improving agricultural statistics [en]
TAPAS [en]
tæknilega fullkomnari vara
technically more sophisticated product [en]
tæknileg afurð
technical product [en]
tæknilega hæfur
technically competent [en]
tæknilega leyfileg hámarkshleðsla
technically permissible maximum load [en]
tæknilega leyfileg hámarksþyngd með hleðslu
technically permissible maximum laden weight [en]
tæknilega leyfilegt lóðrétt álag
technically permissible vertical load [en]
tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi
technically permissible maximum towable mass [en]
tæknilega leyfilegur hámarksmassi
maximum technically permissible mass [en]
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ás
technically permissible maximum mass on the axle [en]
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp
technically permissible maximum mass on a group of axles [en]
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti festivagns eða eftirvagns með miðlægum ási
technically permissible maximum mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer [en]
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti ökutækis
technically permissible maximum mass on the coupling point of a motor vehicle [en]
tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu
technically permissible maximum laden mass [en]
maximum technically permissible laden mass [en]
tæknilega leyfilegur massi dráttarbeislisins
technically permissible drawbar load [en]
teknisk tilladt belastning [da]
tæknilega mögulegur
technically feasible [en]
tæknilegar leiðbeiningar
technical guidance notes [en]
tæknilegar prófanir
technical testing service [en]
Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun
Technical Regulations, Standards, Testing and Certification [en]
tæknilegar viðmiðunarreglur
technical guidelines [en]
tæknilegar viðskiptahindranir
technical barriers to trade [en]
TBT [en]
tæknileg ástæða
technical ground [en]
tæknileg breyting
technical amendment [en]
tæknileg eftirgerð
technical reproduction [en]
tæknileg framkvæmdarráðstöfun
technical implementing measure [en]
tæknileg fyrirmæli
technical instructions [en]
tæknileg færni
technical competence [en]
tæknileg greining
technical analysis [en]
tæknileg greiningarþjónusta
technical analysis service [en]
tæknileg gögn
technical record [en]
tæknileg hjálparefni
technical auxiliaries [en]
tæknilegir eiginleikar
technical characteristics [en]
tæknilegir verðleikar
technical merit [en]
tæknileg krafa
technical requirement [en]
tæknileg leiðrétting
technical corrigendum [en]
tæknileg línubjörgun
technical rope rescue [en]
tæknileg málsskjöl
technical dossier [en]
tæknileg millilending
tæknilending
non-traffic landing [en]
tæknileg ráðgjöf
technical consultancy [en]
tæknileg ráðstöfun
technological measure [en]
tæknileg regla
technical regulation [en]
tæknileg samhæfing
technical harmonisation [en]
technical harmonization [en]
tæknileg samskipan
technical configuration [en]
tæknileg skilgreining
technical definition [en]
tæknileg skoðunarþjónusta
technical inspection service [en]
tæknileg starfsemi
technical activities [en]
tæknileg stjórnun
technical management [en]
tæknileg stoðeining
technical support function [en]
fonction de support technique [fr]
technische Unterstützungseinheit [de]
tæknileg stoðeining
CS-SIS
CS-SIS [en]
technical support function [en]
tæknileg stoðþjónusta
technical support service [en]
tæknileg stuðningsþjónusta, tengd tölvum
technical computer support service [en]
tæknileg stöð
technical plant [en]
tæknileg stöðlun
technical standardisation [en]
technical standardization [en]
tæknileg takmörkun
technical restriction [en]
tæknilegt atriði
tækniatriði
technical characteristic [en]
tæknilegt aukefni
technological additive [en]
tæknilegt ákvæði
technical provision [en]
teknisk forskrift [da]
teknisk föreskrift [sæ]
disposition technique [fr]
technische Vorschrift [de]
tæknilegt eftirlit
engineering control [en]
tæknilegt eftirlit
technical check [en]
tæknilegt eftirlit
technical control service [en]
tæknilegt eftirlit á vegum
technical roadside inspection [en]
tæknilegt eftirlitstæki
technical surveillance instrument [en]
tæknilegt gildissvið
technical scope [en]
tæknilegt grunnvirki
technological infrastructure [en]
tæknilegt hjálparefni
technological adjuvant [en]
tæknilegt hjálpartæki
technical aid [en]
tæknilegt hlutverk
technical function [en]
tæknileg tilhögun framkvæmdar
technical implementing arrangement [en]
tæknileg tilraun
technical experiment [en]
tæknilegt langtímaviðmiðunarmark
technical long-term limit value [en]
tæknilegt lokastig
final technological stage [en]
tæknilegt samhæfi
technical compatibility [en]
tæknilegt snið
technical format [en]
tæknilegt upplýsingablað
technical fact sheet [en]
tæknilegt varnarkerfi
technical system of protection [en]
tæknilegt vinnsluferli
technical process [en]
tæknilegur eftirlitsstaðall
regulatory technical standard [en]
reguleringsmæssig teknisk standard [da]
teknisk standard för tillsyn [sæ]
technischer Regulierungsstandard [de]
tæknilegur framkvæmdarstaðall
implementing technical standard [en]
gennemførelsesmæssig teknisk standard [da]
teknisk standard för genomförande [sæ]
technischer Durchführungsstandard [de]
tæknilegur hreinleiki
technical grade [en]
tæknilegur ráðgjafi
technical consulting [en]
tæknilegur samráðshópur á sviði viðbúnaðar og viðbragða við sjávarmengun
consultative Technical Group for Marine Pollution Preparedness and Response [en]
tæknilegur skilflötur
technical interface [en]
tæknilegur umbúnaður
technological structure [en]
tæknilegur viðauki
technical annex [en]
tæknilegur vinnuhópur
technical working group [en]
TWG [en]
teknisk arbejdsgruppe (TWG) [da]
teknisk arbetsgruppe [sæ]
groupe de travail technique (GTT) [fr]
technische Arbeitsgruppe (TWG) [de]
tæknileg útfærsla
technical approach [en]
tæknileg vandamál
breakdown of equipment [en]
tæknileg vara
technical product [en]
tæknileg varúðarráðstöfun
technical precaution [en]
tæknileg viðmiðun
technical criterion [en]
tæknileg þjálfun
technical training service [en]
tæknileg þjónusta í tengslum við áætlanagerð og skipulagsmál
technical planning service [en]
tæknileg þjónusta, tengd verkfræðistörfum
engineering-related technical service [en]
tæknileg öryggisráðstöfun
technical security measure [en]
tæknileiðbeiningaskjal
technical guidance document [en]
TGD [en]
tæknileyfi
technical permission [en]
tæknilýsing
technical description [en]
tæknilæsi
technology literacy [en]
tæknistaðall
tæknilegur staðall
technical standard [en]
umræðuhópur um mat á tæknilegum og efnahagslegum þáttum
Technology and Economic Assessment Panel [en]
TEAP [en]
útreikningur með hraðafræðilegum reiknilíkönum
kinetic model calculations [en]
útsýni til kennileita
external visual references [en]
vanillínsýra
vanillic acid [en]
vanilluskuldabréf
vanilla bond [en]
vanillustöng
vanilla pod [en]
varaeining tæknilegu stoðeiningarinnar
backup CS-SIS [en]
veðurfarsreiknilíkan
climate-based model [en]
vefjatæknilyf
tissue engineered product [en]
vel sýnilegur viðvörunarfatnaður
high-visibility warning clothing [en]
véltæknilegur búnaður
mechanical equipment [en]
það að ferli er fylgt eftir kennileitum
visual course guidance navigation [en]
það að hafa komið auga á kennileiti
acquisition of visual cues [en]
það að vera framkvæmanlegt í tæknilegu tilliti
technical feasibility [en]
það að vera sýnilegur
visibility [en]
þíadíasínillgresiseyðir
thiadiazine herbicide [en]
þrýstiraftæknilegur
piezo-electronic [en]
piezoelectronic [en]
þröskuldarauðkenniljós
threshold identification light [en]
þyrnilag
þyrnifrumnalag
stratum spinosum [en]
spinous layer [en]
prickle-cell layer [en]
önnur prófunaraðferð en ljóstæknileg
non-optical test method [en]

258 niðurstöður fundust.