Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "mild"

aðaljöfnunarreikningur kerfis fyrir viðskipti með losunarheimildir
ETS central clearing account [en]
aðgangsheimild
authorisation for access [en]
access authorisation [en]
access authorization [en]
aðgangsheimild
letter of access [en]
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area [en]
aðgengilegar heimildir
open literature [en]
að því er tekur til heimilda þeirra
with respect to their powers [en]
en ce qui concerne leurs attributions touchant [fr]
in bezug auf ihre Befugnisse [de]
afhendingarreikningur fyrir uppboðnar losunarheimildir
auction delivery account [en]
auktionsleveringskonto [da]
mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter [sæ]
Lieferkonto für versteigerte Zertifikate [de]
aflaheimild
catch opportunity [en]
fiskerimulighed, fangmulighed [da]
fiskemöjlighet [sæ]
possibilité de pêche, possibilité de capture [fr]
Fangmöglichkeit [de]
aflaheimild
catch possibility [en]
fiskerimulighed, fangmulighed [da]
fiskemöjlighet [sæ]
possibilité de pêche, possibilité de capture [fr]
Fangmöglichkeit [de]
afmörkun valdheimilda
delimitation of competences [en]
kompetenceafgrænsning [da]
délimitation des compétences [fr]
Kompetenzabgrenzung [de]
almenn heimild
general authorisation [en]
general authorization [en]
generalfuldmagt [da]
pouvoir général [fr]
allgemeine Vollmacht [de]
almenn losunarheimild
general allowance [en]
almindelig kvote [da]
allmänna utsläppsrätt [sæ]
quota général [fr]
allgemein Zertifikat [de]
alþjóðlega yfirfærð niðurstaða vegna mildunar
alþjóðlega yfirfærð mildunarniðurstaða
internationally transferred mitigation outcome [en]
ITMO [en]
internasjonalt overførte resultater fra utslippsreduksjoner [da]
auknar valdheimildir til eignaupptöku
extended powers of confiscation [en]
áhættumildun
mildun áhættu
risk mitigation [en]
risikodæmpning, risikoreduktion [da]
réduction des risques, atténuation des risques [fr]
Risikominderung [de]
áhættuvörn
aðferð til mildunar áhættu
risk-mitigation technique [en]
risk mitigation technique [en]
ÁSB-reikningur fyrir niðurfelldar losunarheimildir
ESD Deletion Account [en]
beiðni um yfirflugsheimild
crossing clearance request [en]
bein heimild
direct clearance [en]
beita heimildum
exercise powers [en]
beiting valdheimildar
exercise of competence [en]
blandaðar valdheimildir
mixed competence [en]
blandet kompetence [da]
blandad behörighet, gemensam behörighet [sæ]
compétence mixte [fr]
gemischte Zuständigkeit, gemeinsame Zuständigkeit [de]
bókun 25 um beitingu sameiginlegra valdheimilda
Protocol No 25 on the exercise of shared competence [en]
bráðabirgðarekstrarheimild
interim operational notification [en]
ION [en]
midlertidig nettilslutningstilladelse [da]
tillfälligt driftsmeddelande [sæ]
notification opérationnelle provisoire [fr]
vorübergehende Betriebserlaubnis (VBE) [de]
brottflugsheimild
departure clearance [en]
brottflugsheimild frá flugumferðarstjórn
ATC departure clearance [en]
búsetuheimild
settled status [en]
statut de résident permanent [fr]
dauerhafter Status [de]
eftirlitsheimild
supervisory power [en]
ekki óskiptar valdheimildir
non-exclusive competences [en]
ikke-eksklusiv kompetence [da]
icke-exklusiv bofogenhet [sæ]
compétences non exclusives [fr]
nicht ausschließliche Zuständigkeit [de]
endanleg rekstrarheimild
final operational notification [en]
FON [en]
endelig nettilslutningstilladelse [da]
slutligt driftsmeddelande [sæ]
notification opérationnelle finale [fr]
Endgültige Betriebserlaubnis (EBE) [de]
endurgerð heimild
re-clearance [en]
evrópska ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfið
ETIAS-ferðaheimildakerfið
European Travel Information and Authorisation System [en]
ETIAS [en]
evrópsk tækniforskriftarheimild
ETSO-heimild
ETSOA [en]
European technical standard order authorisation [en]
ferðaheimild
travel authorisation [en]
ferðaheimild með takmarkað gildissvæði
travel authorisation with limited territorial validity [en]
flugheimild
ATC clearance [en]
air traffic control clearance [en]
clearance [en]
flyvetilladelse [da]
klarering, färdtillstånd [sæ]
flugheimildarmörk
clearance limit [en]
flutningsheimild
transport authorisation [en]
transport authorizsation [en]
framkvæmdaheimildir
executive powers [en]
framkvæmdaheimildir
enforcement powers [en]
frávik loftfars frá flugheimild flugumferðarstjórnar
aircraft deviation from ATC clearance [en]
fulltrúi sem fer með greiðsluheimildir
authorising officer by delegation [en]
authorizing officer by delegation [en]
handhafi heimildarskírteinis
holder of a depository receipt [en]
hávaðamildun
noise abatement [en]
heimild
authorisation [en]
authorization [en]
heimild
prerogative [en]
heimild
source [en]
heimildagrunnur fyrir klínískar lækningar
evidence base for clinical practice [en]
heimildagrunnur fyrir mótun neytendastefnu
evidence base for the development of consumer policy [en]
heimildakönnun
literature survey [en]
heimildarhafi
authorised party [en]
authorized party [en]
heimildarreglugerð
enabling regulation [en]
bemyndigelsesforordning [da]
règlement d´habilitation [fr]
Ermächtigungsverordnung [de]
heimildarskírteini
depositary receipt [en]
depository receipt [en]
heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa
depository receipts issued over shares [en]
heimild handhafa vottorðs
Certificate Holder Authorisation [en]
CHA [en]
heimildir
powers [en]
heimildir
reference material [en]
heimildir
powers of action [en]
heimildir
literature [en]
heimildir eftir á
ex-post powers [en]
heimildir fyrir hagskýrslugerð
statistical sources [en]
heimildir skilavalds
resolution powers [en]
heimildir til lagasetningar
legislative prerogatives [en]
heimild til að undanskilja gögn
data waiver permission [en]
undantag från datakravet [da]
heimild til endurheimtar
recovery authorisation [en]
recovery authorization [en]
heimild til fyrirsvars
powers of representation [en]
heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda
heimild til losunar GHL
greenhouse gas emission allowance [en]
GHG emission allowance [en]
tradeable permit [en]
emission permit [en]
heimild til upptöku
order of confiscation [en]
confiscation order [en]
höggmildandi stýrisbúnaður
protective steering [en]
IFRIC-túlkun 3, losunarheimildir
IFRIC 3 Emission Rights [en]
IFRIC 3 [en]
IFRIC Interpretation 3 [en]
innan ramma valdheimilda sinna
within the framework of its powers [en]
innan valdheimilda ...
within their competences [en]
within their competence [en]
within their competencies [en]
innlánsreikningur fyrir einingar úthlutaðs magns í kerfinu fyrir viðskipti með losunarheimildir
ETS AAU deposit account [en]
í krafti valdheimilda
in exercising powers [en]
kaupheimild
warrant [en]
lagaheimild
legal authority [en]
lagaheimildir
legal powers [en]
landsvörslureikningur losunarheimilda
national allowance holding account [en]
lánsheimildir
credit facilities [en]
losunarheimild
emission allowance [en]
losunarheimild
emission allowance [en]
losunarheimild á stundarmarkaði
spot emmission allowance [en]
emissionskvote på spotmarkedet [da]
utsläppsrätt på spotmarknaden [sæ]
Spot-Markt gehandeltes Emissionszertifikat [de]
losunarheimildir Evrópusambandsins
European Union Allowances [en]
EUA [en]
losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs
European Union Aviation Allowances [en]
EUAA [en]
losunarheimildir vegna flugs
aviation allowances [en]
losunarheimild vegna flugs
aviation allowance [en]
kvote til luftfart [da]
utsläppsrätt för luftfart [sæ]
quota aviation [fr]
Luftverkehrszertifikat [de]
lögboðin heimild
statutory authority [en]
meginreglan um veittar valdheimildir
principle of conferral of powers [en]
principle of conferral [en]
meginreglan um veittar valdheimildir
principle of conferred powers [en]
meginreglur um staðgöngu, fækkun og mildun
staðganga, fækkun og mildun
principles of replacement, reduction and refinement [en]
replacement, reduction and refinement [en]
the three Rs [en]
3Rs [en]
replaced, reduced or refined [en]
mildandi aðferð
mitigation technique [en]
mildandi aðgerð
mitigating action [en]
mildandi þáttur
mitigating factor [en]
mildun
abatement [en]
reduktion [da]
rening [sæ]
Elimination [de]
mildun
mitigation [en]
begrænsning [da]
begränsning [sæ]
atténuation [fr]
Eindämmung [de]
mildunarbúnaður
búnaður til mildunar
abatement equipment [en]
mildunarráðstöfun
mildandi ráðstöfun
mitigation measure [en]
mildun loftslagsbreytinga
climate change mitigation [en]
mitigation of climate change [en]
mildun útlánaáhættu
credit risk mitigation [en]
CRM [en]
niðurfelling losunarheimilda
deletion of allowances [en]
niðurfærslu- og umbreytingarheimild
umbreytingarheimild
write-down and conversion power [en]
ógilding losunarheimilda
cancellation of allowances [en]
óheimil uppljóstrun
uppljóstrun í heimildarleysi
unauthorized disclosure [en]
unauthorised disclosure [en]
ónotaðar lánsheimildir
undrawn credit facilities [en]
óskiptar valdheimildir
exclusive competence [en]
enekompetence [da]
exklusiv befogenhet, exklusiv behörighet [sæ]
compétence exclusive [fr]
ausschlieliche Zuständigkeit [de]
ráðgjafarheimildir
advisory powers [en]
ráðgjafarnefnd ETIAS-ferðaheimildakerfisins um grundvallarréttindi
ETIAS Fundamental Rights Guidance Board [en]
ETIAS-råd for rådgivning om grundlæggende rettigheder [da]
Etias-rådgivningsnämnd för grundläggande rättigheter [sæ]
comité d´orientation ETIAS sur les droits fondamentaux. [fr]
ETIAS-Beratungsgremium für Grundrechte [de]
refsimildun
mildun refsingar
reduction in penalties [en]
reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs
EU Aviation Total Quantity Account [en]
reikningur ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda
EU Total Quantity Account [en]
reikningur Sambandsins fyrir niðurfelldar losunarheimildir
Union allowance deletion account [en]
reikningur vegna viðskipta með losunarheimildir
ETS account [en]
sameiginlegar valdheimildir
shared competence [en]
samleitni valdheimilda
convergence of powers [en]
sá sem fer með greiðsluheimildir
authorising officer [en]
authorizing officer [en]
sá sem fer með greiðsluheimildir í tengslum við landsáætlun
national authorising officer [en]
national authorizing officer [en]
sérstök heimild
explicit authorisation [en]
explicit authorization [en]
síðari heimildir
susequent re-clearance [en]
sjálfstæð umdæmi ríkis sem hafa heimild til að beita sér fyrir fullveldisathöfnum þess
political subdivisions of the State which are entitled to perform acts in the exercise of sovereign authority [en]
skilaheimild
resolution power [en]
skilríki sem veita heimild til að fara yfir landamæri
documents authorising the crossing of the border [en]
documents enabling the crossing of the border [en]
document permettant le franchissement de la frontière [fr]
gültiges Grenzübertrittspapier [de]
skimunarnefnd ETIAS-ferðaheimildakerfisins
ETIAS screening board [en]
ETIAS-Screeningrådet [da]
Etias granskningsnämnd [sæ]
comité d´examen ETIAS [fr]
ETIAS-Überprüfungsausschuss [de]
skipting valdheimilda
division of competences [en]
skrifleg heimild um fulltingi e-s
written proof that one is authorised to act [en]
written proof that one is authorized to act [en]
skuldagerningur með aðskiljanlegum kaupheimildum í nýjum hlutum
debt instrument with detachable share purchase warrants [en]
spennusetningarheimild
energisation operational notification [en]
EON [en]
idriftsættelsestilladelse [da]
driftsmeddelande om spänningssättning [sæ]
notification opérationnelle de mise sous tension [fr]
Erlaubnis zur Zuschaltung (EZZ) [de]
staðganga, fækkun og mildun
replacement, reduction and refinement [en]
the three Rs [en]
3Rs [en]
starfsmenn með aðgangsheimild
authorised personnel [en]
authorized personnel [en]
stjórnsýsluheimild
administrative source [en]
stjórnsýsluheimild
administrative power [en]
takmörkuð rekstrarheimild
limited operational notification [en]
LON [en]
begrænset nettilslutningstilladelse [da]
begränsat driftsmeddelande [sæ]
notification opérationnelle restreinte [fr]
beschränkte Betriebserlaubnis (BBE) [de]
uppboðsreikningur ESB fyrir losunarheimildir
EU Auction Account [en]
uppboðsreikningur ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs
EU Aviation Auction Account [en]
uppgreiðsluheimild
prepayment option [en]
úthlutunarreikningur ESB fyrir losunarheimildir
EU Allocation Account [en]
úthlutunarreikningur ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs
EU Aviation Allocation Account [en]
útskiptalosunarheimild
replacement allowance [en]
úttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir
EU ETS auditor [en]
valdheimild
competence [en]
competency [en]
valdheimild
power [en]
valdheimildarákvæði
empowering provision [en]
valdheimildir
field of competence [en]
valdheimildir
public prerogatives [en]
valdheimildir
spheres of competence [en]
valdheimildir á vettvangi Sambandsins
Union´s internal competence [en]
valdheimildir Sambandsins
powers of the Union [en]
valdheimildir sem Sambandið deilir með aðildarríkjunum
shared competence between the Union and the Member States [en]
valdheimildir til eignaupptöku
powers of confiscation [en]
valdheimild til eftirlits
power of control [en]
veiðiheimild
fishing possibility [en]
fiskerimulighed, fangmulighed [da]
fiskemöjlighet [sæ]
possibilité de pêche, possibilité de capture [fr]
Fangmöglichkeit [de]
veiðiheimild
fishing opportunity [en]
fiskerimulighed, fangmulighed [da]
fiskemöjlighet [sæ]
possibilité de pêche, possibilité de capture [fr]
Fangmöglichkeit [de]
veita heimild fyrir e-u
authorise [en]
authorize [en]
veita valdheimildir
confer competence [en]
veita valdheimildir
confer powers [en]
verklagsreglur um hávaðamildun
noise abatement procedures [en]
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. apríl 1999 um heimild til að gefa út peningaseðla hvers aðildarríkis fyrir sig á umbreytingartímabilinu
Guideline of the European Central Bank of 22 April 1999 on the authorisation to issue national banknotes during the transitional period [en]
viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir
losunarviðskiptakerfi ESB
EU ETS [en]
EU Emissions Trading Scheme [en]
European Union Emissions Trading System [en]
EU Emission Trading System [en]
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda
viðskipti með heimildir til losunar GHL
greenhouse gas emission allowance trading [en]
GHG emission allowance trading [en]
handel med drivhusgasemissionskvoter [da]
handel med utsläppsrätter för växthusgaser [sæ]
échange de quotas d´émission de gaz à effet de serre [fr]
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten [de]
vísun í heimildir
citation [en]
yfirdráttarheimild
overdraft facility [en]
yfirflugsheimild
crossing clearance [en]
yfirmaður greiðsluheimilda
chief authorising officer [en]
chief authorizing officer [en]
yfirtaka valdheimildir
supersede competence [en]
yfirúttektarmaður viðskiptakerfis ESB fyrir losunarheimildir
EU ETS lead auditor [en]
það að afsala sér veiðiheimild
relinquishment of fishing authorisation [en]
relinquishment of fishing authorization [en]
það að bæta inn í skrá án heimildar
unauthorised data input [en]
unauthorized data input [en]
introduction non autorisée [fr]
unbefugte Eingabe [de]

166 niðurstöður fundust.