Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "lagan"

aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna
Secretary-General of the Council of the European Communities [en]
Secretary General of the Council of the European Communities [en]
aðildarríki Evrópubandalaganna
Member State of the European Communities [en]
Member State of the EC [en]
EC Member State [en]
alþjóðalaganefndin
International Law Commission [en]
ILC [en]
Folkeretskommissionen [da]
Kommissionen för internationell rätt, FN:s folkrättskommission [sæ]
Commission du droit international, CDI [fr]
Völkerrechtskommission, VRK [de]
alþjóðaviðskiptalaganefnd Sameinuðu þjóðanna
alþjóðaviðskiptalaganefnd SÞ
United Nations Commission on International Trade Law [en]
UN Commission on International Trade Law [en]
UNCITRAL [en]
De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret [da]
Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt [sæ]
Commission des Nations unies pour le droit commercial international, CNUDCI [fr]
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht [de]
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
NACE
Nomenclature of Economic Activities in the European Union [en]
NACE [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union [en]
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community [en]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
atvinnuvegaflokkun Evrópubandalaganna
Nomenclature of Industries in the European Communities [en]
NICE [en]
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules [en]
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities [en]
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
C series of the Official Journal of the European Communities [en]
deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
series of the Official Journal of the European Communities [en]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities [en]
EEA Supplement to the Official Journal of the EC [en]
EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [en]
fjárlaganefnd
Budget Committee [en]
fjárlög Evrópubandalaganna
general budget of the European Communities [en]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
framkvæmdaáætlun Hagstofu Evrópubandalaganna
framkvæmdaáætlun Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat Corporate Plan [en]
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (úrelt)
framkvæmdastjórnin
European Commission [en]
Commission of the European Communities (úrelt) [en]
Commission [en]
COM [en]
Europa-Kommissionen, Kommissionen, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (úrelt) [da]
Europeiska kommissionen, kommissionen, Europeiska gemenskapernas kommission (úrelt) [sæ]
Commission européenne, Commission, COM [fr]
Europäische Kommission, Kommission, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (úrelt) [de]
framlaganefnd
Committee on Contributions [en]
Bidragsudvalget [da]
Comité des contributions [fr]
hagskýrsluáætlunarnefnd Evrópubandalaganna
Committee on the Statistical Programmes of the European Communities [en]
hagskýrslugerð Hagstofu Evrópubandalaganna
hagskýrslugerð Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat output [en]
Hagstofa Evrópusambandsins
Hagstofa Evrópubandalaganna
Eurostat [en]
Statistical Office of the European Union [en]
Statistical Office of the European Communities [en]
kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins
kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
NACE code [en]
laganefnd
Legal Committee [en]
Sixth Committee [en]
Komitéen for Juridiske Spørgsmål, 6. Komité [da]
utskottet för rättsliga frågor, sjätte utskottet [sæ]
Commission des questions juridiques, Sixième Commission [fr]
Rechtsausschuss, Sechster Ausschuss [de]
ráðningarskilmálar annarra starfsmanna Bandalaganna
Conditions of Employment of other Servants of the Communities [en]
CEOS [en]
samningur um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna
Convention on the Protection of the European Communities´ Financial Interests [en]
Convention on the Protection of the Communities´ Financial Interests [en]
samstarfssamningur milli stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF)
Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [en]
samtölur innan atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
NACE aggregation [en]
sáttmáli um stofnun sameiginlegs ráðs og sameiginlegrar framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna
Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities [en]
skrifstofa opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna
Office for Official Publications of the European Communities [en]
starfsmannareglur embættismanna Evrópubandalaganna
staff regulations of officials of the European Communities [en]
starfsmenn Evrópubandalaganna
servants of the European Communities [en]
starfssvið Hagstofu Evrópubandalaganna
starfssvið Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat work themes [en]
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
Stjtíð. EB
Official Journal of the European Communities [en]
OJEC [en]
OJ [en]
stjórnskipunar- og laganefnd
Committee on Constitutional and Legal Matters [en]
stofnsáttmáli Evrópubandalaganna
EB-sáttmálinn
Treaty establishing the European Communities [en]
EC Treaty [en]
Traité instituant les Communautés européennes [fr]
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften [de]
tekjuöflunarkerfi Bandalaganna
Communities´ own resources system [en]
Communities´ system of own resources [en]
system of own resources of the Community [en]
ordning for Fællesskabernes egne indtægter [da]
système des ressources propres de la Communauté [fr]
System der Eigenmittel der Gemeinschaften [de]
tollalaganefnd
Customs Code Committee [en]
tollalaganefnd - deild sem fjallar um tollferla sem hafa efnahagsleg áhrif
Customs Code Committee - Section for Customs procedures with economic impact [en]
útsvar til sveitarfélaganna
income tax to the municipalities [en]
það að birtast í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna
publication in the Official Journal of the European Communities [en]

39 niðurstöður fundust.