Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "join"

joint contractor
aðalverktaki [is]
joint fishing operation
aðgerð sem byggist á samvinnuveiðum [is]
fælles fiskeri [da]
gemensam fiskeinsats [sæ]
opération conjointe de pêche [fr]
gemeinsamer Fangeinsatz [de]
Decision of the EEA Joint Committee
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar [is]
scheme of joint international inspection
joint international inspection scheme
áætlun um sameiginlega, alþjóðlega skoðun [is]
ordning for fælles international inspektion, fælles international kontrolordning [da]
ordning för ömsesidig internationell inspektion [sæ]
gemeinsame internationale Inspektionen, Regelung gemeinsamer internationaler Inspektion [de]
be jointly and severally liable
bera ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir einn [is]
hæfte solidarisk [da]
solidariskt ansvariga [sæ]
être solidairement responsable [fr]
solidarisch haften [de]
pins at joints
boltar við liðamót [is]
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar [is]
United Nations Joint Pension Fund
UN Joint Pension Fund
Eftirlaunasjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Eftirlaunasjóður SÞ [is]
jointly and severally
einn fyrir alla og allir fyrir einn [is]
investor in a joint venture
fjárfestir í samrekstri [is]
suspension joint
fjöðrunarliður [is]
flange jointing set
flansasamskeyti [is]
Joint Aviation Authorities
JAA
Flugöryggissamtök Evrópu [is]
joint programming initiative
framtaksverkefni um sameiginlega áætlanagerð [is]
mortar bed joint
fúga [is]
bed joint reinforcement
fúgustyrking [is]
jointly controlled company
fyrirtæki sem lýtur sameiginlegum yfirráðum [is]
joint venture
JV
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni [is]
joint venture
JV
fyrirtæki um samrekstur [is]
rejoinder
gagnsvar [is]
join a pension scheme
gerast aðili að bótakerfi [is]
artificial joints
gerviliðamót [is]
joint replacement implant
gerviliður [is]
in joints
grófbrytjaður [is]
niðursneiddur [is]
med ben [da]
udskåret [sæ]
en découpe [fr]
in Stücke zerteilt [de]
live in a joint household
halda heimili saman [is]
universal pin joint
hjöruliður [is]
universal joint
hjöruliður [is]
equity joint venture
hlutdeildarsamrekstur [is]
interests in joint venture
hlutdeild í samrekstri [is]
investment in joint ventures
hlutdeild í samrekstri [is]
knee joint
hnéliður [is]
IAS 28 Investments in Associates (2001-2011)
IAS 28
IAS 28 Accounting for investments in associates
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011-
International Accounting Standard 28
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri (2011- [is]
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum (2001-2011) [is]
IAS 31 Interests in Joint Ventures
IAS 31
IAS 31 Financial reporting of interests in joint ventures
International Accounting Standard 31
IAS-staðall 31, hlutdeild í samrekstri [is]
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 11
International financial reporting standard 11
IFRS-staðall 11, sameiginlegt fyrirkomulag [is]
Joint Aviation Requirements
JARs
JAR-kröfur [is]
cable joint
kapaltengi [is]
cable joining kit
kapaltengisett [is]
spherical joint
keilusamskeyti [is]
Joint Aviation Authorities system
JAA system
kerfi Flugöryggissamtaka Evrópu [is]
act jointly
koma fram sem ein heild [is]
joint cover
laski [is]
atlas-axis joint
liðamót við banakringlu [is]
anaerobic jointing compound
loftfirrt þéttiefnasamband [is]
joint debtor
meðskuldari [is]
principle of joint action
meginreglan um sameiginlega aðgerð [is]
hip joint
mjaðmarliður [is]
articulatio coxae [la]
undistributed joint assets
óskiptar, sameiginlegar eignir [is]
joint and several liability
óskipt bótaábyrgð [is]
joint and several commitment
óskipt skuldarábyrgð [is]
joint
rauf [is]
joint cutter
raufarsög [is]
pipe joint
rörasamskeyti [is]
joint operation
sameiginleg aðgerð [is]
joint action
sameiginleg aðgerð [is]
Joint Action Plan for Womens and Childrens Health
sameiginleg aðgerðaáætlun til að bæta heilbrigði kvenna og barna [is]
Plan daction commun pour la santé des femmes et des enfants [fr]
Gemeinsamer Aktionsplan zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen und Kindern [de]
joint return operation
sameiginleg aðgerð um endursendingu fólks [is]
Joint Assistance to Support Projects in European Regions
JASPERS
Sameiginleg aðstoð til stuðnings verkefnum á evrópskum svæðum [is]
EEA Joint Committee
sameiginlega EES-nefndin [is]
EEA Joint Parliamentary Committee
sameiginlega EES-þingmannanefndin [is]
Joint European Standards Institution
Sameiginlega evrópska staðlastofnunin [is]
Joint Council Position
sameiginleg afstaða ráðsins [is]
SESAR Joint Undertaking
Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system
sameiginlega fyrirtækið SESAR [is]
SESAR-fællesforetagendet, fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [da]
gemensamma Sesar-företaget [sæ]
gemeinsames Unternehmen SESAR, gemeinsames Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) [de]
jointly controlled entities
sameiginlegar rekstrareiningar [is]
Joint Technical Standard Orders
JTSO
sameiginlegar tækniforskriftir JAR [is]
felles tekniske normer og bestemmelser [da]
joint liability
sameiginleg ábyrgð [is]
gemeinsame Verantwortung [de]
joint decision
sameiginleg ákvörðun [is]
joint annual report
sameiginleg ársskýrsla [is]
joint planning
sameiginleg áætlunargerð [is]
joint programming
sameiginleg áætlunargerð [is]
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Joint UN Programme on HIV/AIDS
UNAIDS
sameiginleg áætlun Sameinuðu þjóðanna gegn alnæmi [is]
sameiginleg áætlun SÞ gegn alnæmi [is]
Joint Confidence Building Programme
sameiginleg áætlun um að vekja tiltrú [is]
Joint Inspection Unit
JIU
sameiginleg eftirlitsmannanefnd [is]
joint supervisory authority
JSA
sameiginleg eftirlitsstofnun [is]
autorité de controle commune [fr]
gemeinsame Kontrollinstanz [de]
joint supervisory body
sameiginleg eftirlitsstofnun [is]
Joint Telecommunications Group
sameiginleg fjarskiptanefnd [is]
joint investment
sameiginleg fjárfesting [is]
joint funding
sameiginleg fjárframlög [is]
joint implementation
JI
sameiginleg framkvæmd [is]
joint execution
sameiginleg framkvæmd [is]
joint production
sameiginleg framleiðsla [is]
joint exploitation
sameiginleg hagnýting [is]
joint degree
sameiginleg háskólagráða [is]
joint migration centre
sameiginleg innflytjendamiðstöð [is]
joint interest
sameiginlegir hagsmunir [is]
Joint Operarational Evaluation Board
JOEB
sameiginleg matsnefnd í flugrekstrarmálum [is]
Joint Committee
sameiginleg nefnd [is]
EFTA-Ecuador Joint Committee
sameiginleg nefnd EFTA-ríkjanna og Ekvadors [is]
EFTA-Turkey Joint Committee
sameiginleg nefnd EFTA-ríkjanna og Tyrklands [is]
EU-ICAO Joint Committee
Joint Committee of the European Union (EU) and the International Civil Aviation Organization (ICAO)
sameiginleg nefnd Evrópusambandsins og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Joint EFTA-Turkey Committee
sameiginleg nefnd sem fjallar um málefni EFTA og Tyrklands [is]
Joint Committee on Road Transport
sameiginleg nefnd um flutninga á vegum [is]
Joint Electrical Safety Group
JESG
sameiginleg nefnd um rafmagnsöryggi [is]
Joint Committee on Proliferation
JCP
sameiginleg nefnd um útbreiðslu gereyðingarvopna [is]
Joint Research Centre
JRC
Joint Research Centre of the European Commission
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð [is]
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar [is]
joint review
sameiginleg rýni [is]
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
JECFA
Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee on Food Additives
sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum [is]
sameiginlega sérfræðinganefndin (JECFA) [is]
joint agency
sameiginleg skrifstofa [is]
European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Fusion for Energy
Sameiginlegt evrópskt fyrirtæki um alþjóðlegar tilraunir með kjarnaofn og þróun samrunaorku [is]
joint initiative
sameiginlegt framtaksverkefni [is]
joint technology initiative
JTI
sameiginlegt framtaksverkefni á sviði tæknimála [is]
Joint Oil Data Initiative
JODI
sameiginlegt framtaksverkefni um olíugögn [is]
Initiative commune sur les données pétrolières [fr]
Gemeinsame Öldaten-Initiative [de]
joint representative body
JRB
sameiginlegt fulltrúaráð [is]
joint undertaking
sameiginlegt fyrirtæki [is]
joint business
sameiginlegt fyrirtæki [is]
joint proposal
JOIN
sameiginleg tillaga [is]
joint investigative team
sameiginlegt rannsóknarteymi [is]
joint offer
sameiginlegt tilboð [is]
joint waiting list
sameiginlegur biðlisti [is]
joint representative
sameiginlegur fulltrúi [is]
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues
FAO/WHO JMPR
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar [is]
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar [is]
joint business operation
sameiginlegur fyrirtækjarekstur [is]
Joint Advisory Group on the International Trade Centre
JAG
sameiginlegur ráðgjafarhópur um Alþjóðaviðskiptamiðstöðina [is]
joint operations
sameiginlegur rekstur [is]
Joint Consultative Group
JCG
sameiginlegur samráðshópur [is]
joint text
sameiginlegur texti [is]
joint working group
sameiginlegur vinnuhópur [is]
joint defence programme
sameiginleg varnaráætlun [is]
joint statement
sameiginleg yfirlýsing [is]
joint control
sameiginleg yfirráð [is]
joint holdership
sameign [is]
joined cases
sameinuð mál [is]
joint management
sameinuð stjórnun [is]
Agreement for Joint Financing of North Atlantic Ocean Stations
samkomulag um rekstur veðurathugunarstöðva á Norður-Atlantshafi [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland and the Faroe Islands
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Grænlandi og í Færeyjum [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Íslandi [is]
joint financing arrangements
JFA
samkomulag um samfjármögnun [is]
adjoining work
samliggjandi byggingarmannvirki [is]
contractual joint venture
samningsbundinn samrekstur [is]
joint fixing of freight rates
samráð um farmgjöld [is]
joint account
samreikningur [is]
fælleskonto [da]
Gemeinschaftskonto [de]
joint venture
JV
samrekstur [is]
joint
samskeyti [is]
ground-glass joint
samskeyti úr slípuðu gleri [is]
SIC-13 Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers
SIC-13
SIC-túlkun 13, sameiginlegar rekstrareiningar - ópeningaleg framlög frá samrekstraraðilum [is]
degenerative joint disease
arthrosis
slitgigt [is]
ground glass joint
ground jacket joint
slíptengi [is]
Schliff, Schliffverbindung [de]
metallic threaded joint
snittað tengi [is]
swivel joint
snúningsliður [is]
pile joint
stauratenging [is]
Joint Staff Pension Board
JSPB
stjórn eftirlaunasjóðs Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn eftirlaunasjóðs SÞ [is]
Joint United Nations Information Committee
Joint UN Information Committee
JUNIC
stjórn upplýsinganefndar Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn upplýsinganefndar SÞ [is]
Organisation for Joint Armament Cooperation
Organization for Joint Armament Cooperation
OCCAR
stofnun um sameiginlegt vopnasamstarf [is]
Organisation conjointe de coopération en matière darmement (OCCAR) [fr]
joint
tengi [is]
joint
tenging [is]
joint strip
tengiræma [is]
joinery installation
uppsetning innréttinga [is]
permanent joint
varanleg samskeyti [is]
permanent joining
varanleg samskeyting [is]
Commission´s Institute for Reference Materials and Measurements
IRMM-JRC
Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Reference Materials and Measurements
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun Sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [is]
joinery work
vinna við innréttinga- og húsgagnasmíði [is]
expansion joint
þenslusamskeyti [is]
jointing compound
þéttiefnasamband [is]
joint acquisition
öflun sameiginlegs eignarhluta [is]

153 niðurstöður fundust.