Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "j n"

3T3-NRU-ljóseiturhrifaprófun
3T3 NRU phototoxicity test [en]
3T3 NRU PT [en]
3T3 Neutral Red Uptake Phototoxicity Assay [en]
3T3 NRU-fototoksicitetstest [da]
essai de phototoxicité 3T3 [fr]
3T3-NRU-Fototoxizitätstest [de]
aðalbókasafn
aðalbókasafn framkvæmdastjórnarinnar
Central Library [en]
Central Library of the European Commission [en]
aðalframkvæmdastjóri Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
Director-General of UNESCO [en]
Director General of UNESCO [en]
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna
Secretary-General of the Council of the European Communities [en]
Secretary General of the Council of the European Communities [en]
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópusambandsins
Secretary General of the Council of the European Union [en]
Secretary-General of the Council of the European Union [en]
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna
Secretary General of the United Nations [en]
Secretary-General of the United Nations [en]
aðaljárnbrautarleið í Evrópu
main European rail route [en]
aðaljöfnunarreikningur kerfis fyrir viðskipti með losunarheimildir
ETS central clearing account [en]
aðalráð Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
WTO General Council [en]
World Trade Organization General Council [en]
WTO´s Almindelige Råd [da]
WTO:s allmänna råd [sæ]
Conseil général de l´OMC [fr]
Allgemeiner Rat der WTO [de]
aðalráðstefna Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
General Conference of UNESCO [en]
aðalskrifstofa Alþjóðasambands sakamálalögreglunnar í hverju landi
national central bureau of the International Criminal Police Organisation [en]
bureau central national de l´Organisation Internationale de Police Criminelle [fr]
nationales Zentralbüro der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation [de]
aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga
Central Office for International Rail Transportation [en]
OCTI [en]
aðalskrifstofa Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sem sér um að innheimta leiðargjöld
Eurocontrols Central Route Charges Office [en]
aðalstjórnborð
central operating console [en]
aðalstjórnnaður
main controls [en]
aðalvátryggjandi
leading insurer [en]
ledende assurandør [da]
huvudförsäkringsgivare [sæ]
apériteur [fr]
führender Versicherer [de]
aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna
aðalvöruflokkun
United Nations´ central product classification [en]
CPC [en]
aðfangajafnræðiskvöð
Equivalence of Input [en]
EoI [en]
aðfangakeðja
chain of custody [en]
kontrol af leverandørkæden [da]
la chaîne de contrôle [fr]
Rückverfolgungssysteme [de]
aðfangakeðja
supply chain [en]
aðferðarlýsing fyrir vefjaprófanir
tissue test protocol [en]
aðferð með ljósmyndun
photographic method [en]
aðferð við uppljóstrun fíkniefnamála
drug-detection method [en]
méthode de détection de drogue [fr]
Rauschgiftdetektionsmethode [de]
aðferð þar sem litskilja er notuð
chromatographic method [en]
aðflugsstjórnardeild
terminal manoeuvring area control unit [en]
aðflugsstjórnardeild
approach control unit [en]
aðflugsstjórnarþjónusta
approach control service [en]
aðflugsstjórnun með kögunarratsjá
surveillance radar approach [en]
SRA [en]
overvågningsradarindflyvning, SRA [da]
SRA [sæ]
approche au radar de surveillance [fr]
SRA [de]
aðflugsþjónusta
terminal service [en]
aðflugsþjónustueining
terminal service unit [en]
aðflutningsgjald
entry duty [en]
entrée [fr]
Einfuhrzoll [de]
að frádreginni endurtryggingu
að frádregnum hlut endurtryggjenda
net of reinsurance [en]
efter fradrag af genforsikring [da]
abzüglich der Rückversicherung [de]
að frádreginni staðgreiðslu tekjuskatts
net of taxes on income at source [en]
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area [en]
aðgangsstaður talsímaþjónustu fyrir almenning
public voice telephony access point [en]
aðgangur að fjármálaþjónustu
access to financial services [en]
accès aux services financiers [fr]
Zugang zu Finanzmitteln [de]
aðgangur að skjölum
access to documents [en]
aðgangur frá sjó
waterside access [en]
aðgerðaáætlun átta helstu iðnríkja heims
G8 Action Plan [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um jöfn tækifæri fyrir konur og karla
Community Action Programme on Equal Opportunites for Men and Women [en]
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan [en]
FLEGT [en]
Forest Law Enforcement, Governance and Trade [en]
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, FLEGT [da]
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, Flegt [sæ]
application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, FLEGT [fr]
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor, FLEGT [de]
aðgerðaáætlun um fjármálaþjónustu
financial services action plan [en]
aðgerðaáætlun um jöfn tækifæri karla og kvenna
action programme on equal opportunities for men and women [en]
aðgerðir sem tengjast varnarstarfi
actions which have defence implications [en]
aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón
damage control [en]
aðgerð til fjármögnunar hryðjuverka
terrorist financing operation [en]
aðgreindir ljósgjafar
separate light sources [en]
aðgreind ljósastæði
separate lamp body [en]
aðgreind sjókjölfesta
segregated ballast [en]
aðgreindur sjókjölfestugeymir
segregated water ballast tank [en]
aðhvarfsjafna
best-fit equation [en]
best fit equation [en]
aðildarríkjunum ber skylda til að gera e-ð
it is incumbent on Member States to do something [en]
aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
International Monetary Fund member [en]
IMF member [en]
membre du FMI, membre du Fonds monétaire international [fr]
Mitglied des Internationalen Währungsfonds, IWF-Mitglied, IWF-Mitgliedsstaat [de]
aðili á fyrra stigi í aðfangakeðju
up-stream actor [en]
upstream actor [en]
aðili sem sér um þjálfun flugmanna
pilot training organisation [en]
pilot training organization [en]
organisme de formation de pilotes [fr]
aðili sem sér um þjálfun flugmanna
flying training organisation [en]
flying training organization [en]
FTO [en]
organisme de formation de pilotes [fr]
jafnaði
in principle [en]
aðliggjandi
adjacent [en]
aðliggjandi hafsvæði
adjacent waters [en]
aðliggjandi markaður
upstream market [en]
aðliggjandi svæði
surrounding area [en]
að loknu mjólkurskeiði
postlactational [en]
aðlögunarhæft framljósakerfi
adaptive front-lighting system [en]
AFS [en]
adaptive front lighting system [en]
adaptiv forlygtesystem [da]
justerbart framljussystem [sæ]
aðlögunarhæft ljóstæknilegt kerfi
adaptive optics [en]
aðlögun ríkisborgara þriðju landa
integration of third-country nationals [en]
integration af tredjelandsstatsborgere [da]
intégration des ressortissants de pays tiers [fr]
Integration von Drittstaatsangehörigen [de]
að merkja strengi
cable designation [en]
aðrir fjármagnsgerningar
other capital instruments [en]
aðsetur framkvæmdastjórnar
place of management [en]
aðskiljanleg tenging
separable connection [en]
aðskilnaður með litskiljutækni
aðskilnaður með litskiljun
chromatographic separation [en]
aðstaða til að veita skyndihjálp
first-aid facilities [en]
first aid facilities [en]
aðstaða við járnbrautargrunnvirki
railway infrastructure capacity [en]
að stjórna skipi
conning the vessel [en]
aðstoðarfólk í heilbrigðisþjónustu
medical auxiliaries [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri ráðsins
Deputy Secretary-General of the Council [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri stofnanasamstarfs
Deputy Secretary General for Inter-institutional Affairs [en]
Deputy Secretary-General for Inter-institutional Affairs [en]
aðstoðarhæf fjárfesting
eligible investment [en]
aðstoðarhæfur fjárfestingarkostnaður
eligible investment costs [en]
aðstoðarkerfi til björgunar
rescue aid scheme [en]
aðstoð með opinberum fjárveitingum
public financial assistance [en]
aðstoð sem varðar stjórnun
administrative assistance [en]
aðstoð til björgunar fyrirtækjum
aid for rescuing firms [en]
aðstoð til þjálfunar
þjálfunaraðstoð
training aid [en]
aid for training [en]
aðstoð vegna áhættufjármagns
risk capital aid [en]
aðstoð vegna greiðslujafnaðar
balance of payments assistance [en]
aide à la balance des paiements [fr]
að tillögu framkvæmdastjórnarinnar
on a proposal from the Commission [en]
aðvörunarljós
danger lamp [en]
að öðru jöfnu
ceteris paribus [en]
afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómsins
variant Creutzfeldt-Jakob disease [en]
vCJD [en]
afbrot sem heyra undir lögsögu Alþjóðlega sakamáladómstólsins
crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court [en]
afbrot sem tengjast vélknúnum ökutækjum
motor vehicle crime [en]
afbrot sem tengjast ökutækjum
vehicle crime [en]
afbrot sem tengjast ökutækjum og ná yfir landamæri
cross-border vehicle crime [en]
afbrot tengd kjarnakleyfum og geislavirkum efnum
crime connected with nuclear and radioactive substances [en]
afgangskjúklingar
surplus chicks [en]
afgangsmálmiðjuhæð
residual metacentric height [en]
afgreiðslutími brottflugs sem flæðisstjórnun flugumferðar úthlutar
ATFM departure slot [en]
afgreiðsluþjónusta í tengslum við farangur farþega
passenger baggage handling service [en]
afhendingarstaður flugstjórnar
transfer of control point [en]
afhendingarstaður jarðolíu
oil terminal [en]
afhending á vörum gegn gjaldi
afhending á vörum gegn endurgjaldi
supply of goods for consideration [en]
afhending flugáætlunar til flugumferðarþjónustu
submission of ATS flight plan [en]
afhleypistjórnun
bleed management [en]
styring af motoraftapning [da]
hantering av avtappning [sæ]
gestion de prélèvement [fr]
Zapfluftmanagement [de]
afhýdd hrísgrjón
husked rice [en]
afjóna
deionise [en]
deionize [en]
afjónaður
deionised [en]
deionized [en]
afjónaður
permuted [en]
ionbyttet [da]
avjoniserat [sæ]
afjónað vatn
conductivity water [en]
afjónun
deionisation [en]
deionization [en]
afjónunarstöð
deionisation plant [en]
deionization plant [en]
afkastageta framleiðslutækjanna
capacity of the production facilities [en]
afkastageta sjónnna leiðsögutækja
adequacy of the visual aids [en]
ytelsene til visuelle hjelpemidler [da]
afla e-s gegn endurgjaldi
acquire for valuable consideration [en]
aflandsfjármálamiðstöð
offshore financial centre [en]
offshore financial center [en]
OFC [en]
centre financier extraterritorial [fr]
Offshore-Finanzplatz, Offshore-Zentrum, Offshore-Finanzzentrum [de]
afleidd SI-eining
afleidd eining alþjóðlega einingakerfisins
SI derived unit [en]
afleiddur fjármálagerningur
derivative financial instrument [en]
afleiða í erlendum gjaldmiðli
foreign currency derivative [en]
afleiðingar alþjóðlegrar hryðjuverkastarfsemi
implications of acts of terrorism [en]
aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar
REDCR-búnaður
remote early detection communication reader [en]
REDCR [en]
aflstöð á jörðu niðri
ground power unit [en]
GPU [en]
GPU [da]
GPU [sæ]
groupe auxiliaire au sol, groupe de batterie de parc [fr]
Boden-Batteriesatz, Bodenhilfsaggregat [de]
afnám á höftum í alþjóðaviðskiptum
abolition of restrictions on international trade [en]
afnotagjald
usage charge [en]
afritunarþjónusta
reprographic service [en]
afritunarþjónusta
duplicating service [en]
afskrifanleg fjárhæð
depreciable amount [en]
afskurðarfita sem fellur til við stykkjun
fat from cutting rooms [en]
cutting-room fat [en]
fedt fra opskæringslokaler, afskåret fedt [da]
fett som härstammar från styckningslokaler [sæ]
gras de parage, gras de découpe [fr]
Abschnittfett [de]
af stjórnsýslulegum ástæðum
for administrative reasons [en]
aftengd litskiljun
off-line chromatographic separation [en]
off line chromatographic separation [en]
aftengd tekjuuppbót
decoupled income support [en]
aftengja
uncouple [en]
aftengja
cut out [en]
afturgluggi sem ekki er unnt að fjarlægja
non-removable rear window [en]
afturköllunarþjónusta
revocation service [en]
afturköllun fjármálagernings
removal of a financial instrument [en]
afurð sem er að stofni til úr mjólk
milk-based product [en]
afurð úr nautakjöti
beef product [en]
afvopnunarmiðstöð Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarmiðstöð SÞ
United Nations Centre for Disarmament [en]
UN Centre for Disarmament [en]
UNCD [en]
De forenede Nationers center for nedrustning [da]
Centre des Nations Unies pour le désarmement [fr]
Abrüstungszentrum der Vereinten Nationen [de]
afvopnunarnefnd Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarnefnd SÞ
United Nations Disarmament Commission [en]
UN Disarmament Commission [en]
UNDC [en]
De Forenede Nationers Nedrustningskommission [da]
FN:s nedrustningskommission [sæ]
Commission du désarmement de l´Organisation des Nations unies [fr]
Abrüstungskommission der Vereinten Nationen [de]
afvopnunarráðstefna
afvopnunarráðstefna Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarráðstefna SÞ
Conference on Disarmament [en]
CD [en]
United Nations Conference on Disarmament [en]
UN Conference on Disarmament [en]
UNCD [en]
nedrustningskonference [da]
nedrustningskonferens [sæ]
Conférence du désarmement [fr]
Abrüstungskonferenz [de]
afvopnunarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarskrifstofa SÞ
United Nations Office for Disarmament Affairs [en]
UN Office for Disarmament Affairs [en]
UNODA [en]
af þeirri gerð sem samningurinn fjallar um
within the contract programme [en]
afþreyingarþjónusta
leisure service [en]
agi í stjórn fjármála
budgetary discipline [en]
agnateljari
PNC [en]
particle number counter [en]
AIFMD-tilskipunin
tilskipun um rekstraraðila sérhæfðra sjóða
AIFMD [en]
Alternative Investment Fund Managers Directive [en]
akkerisþjónusta
anchor handling service [en]
albrynvarið reiðufjárflutningaökutæki
fully-armoured CIT vehicle [en]
aldinhlaupkjarni
hlaupmyndandi aldinkjarni
jellying fruit extract [en]
gelédannende frugtekstrakt [da]
gelébildande frukt- och bärextrakt [sæ]
extrait de fruit gélifiant [fr]
Obstgeliersaft [de]
aldin jarðarberjatrés
jarðarberjatré
arbutus berry [en]
jordbærtræ [da]
smultronträd [sæ]
arbousier, arbousier commun, fraisier en arbre [fr]
Erdbeerbaum [de]
Arbutus unedo [la]
aldinkjöt
mesocarp [en]
mesocarp, mesocarpium, frugtkød [da]
mesokarp [sæ]
mésocarpe [fr]
Mesokarp [de]
aldurstengdur sjúkdómur
age-related disease [en]
algjör stöðvun
full stop [en]
algjört bann
algert bann
total prohibition [en]
algjört rauðkornarof
total hemolysis [en]
alhandhverfujafn
all-racemic [en]
all-rac [en]
alhliða þjónusta
all-in package services [en]
alkóhólgerjun
alcoholic fermentation [en]
alkýlkeðjulengd
alkyl chain length [en]
allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
Nuclear Test Ban [en]
allsherjarbilun
total loss [en]
allsherjarbilun
total failure [en]
allsherjarfundur
plenary session [en]
plenary [en]
plenarmøde, plenarforsamling [da]
plenarsammanträde [sæ]
plénière, séance plénière [fr]
Plenum, Plenarsitzung [de]
allsherjarfundur
plenary meeting [en]
plenum, plenumforsamling [da]
plenum, plenarsammanträde [sæ]
assemblée plénière [fr]
Plenum, Plenarsitzung, Vollversammlung, Plenarversammlung [de]
allsherjarnefnd
General Committee [en]
generel komité [da]
allmänna utskottet [sæ]
Präsidialausschuss [de]
allsherjar- og menntamálanefnd
Judicial Affairs and Education Committee [en]
allsherjarprófun
full-scale test [en]
full scale test [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia [en]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda [en]
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar
Secretariat-General [en]
Secretariat-General of the European Commission [en]
SG [en]
allsherjartal
allsherjartalning
-tal
census [en]
allsherjarvarnir
priority public protection [en]
allsherjarþing
Plenary Assembly [en]
plenarforsamling [da]
plenarförsamling [sæ]
assemblée plénière [fr]
Plenum, Plenarversammlung [de]
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
International Labour Conference of the International Labour Organization [en]
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
allsherjarþing SÞ
allsherjarþingið
General Assembly of the United Nations [en]
United Nations General Assembly [en]
UN General Assembly [en]
General Assembly [en]
UNGA [en]
GA [en]
De Forenede Nationers Generalforsamling, FN´s Generalforsamling [da]
FN:s generalförsamling [sæ]
Assemblée générale des Nations unies, AGNU [fr]
Generalversammlung der Vereinten Nationen, VN-Generalversammlung [de]
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa SÞ
Department for General Assembly Affairs and Conference Services [en]
almannatengslaþjónusta
public relations services [en]
almannatryggingagjald
social security charge [en]
social-security charge [en]
almannatryggingalöggjöf
löggjöf um almannatryggingar
social security legislation [en]
social-security legislation [en]
almannatryggingaréttur varðandi sjúkratryggingar
healthcare claim law [en]
almannatryggingasjóður
social security fund [en]
social-security fund [en]
almannatryggingaþjónusta
social security service [en]
social-security service [en]
almannavarnjónusta
civil protection service [en]
civil-protection service [en]
almannjónusta
public utility service [en]
almannaöryggisþjónusta
public order and security service [en]
almenna áætlunin um samstöðu og stjórn á straumi inn- og útflytjenda
General Programme "Solidarity and Management of Migration Flows" [en]
almenna mannréttindayfirlýsingin
mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna
mannréttindayfirlýsing SÞ
Universal Declaration of Human Rights [en]
UDHR [en]
verdenserklæringen om menneskerettigheder [da]
Déclaration universelle des droits de l´homme, DUDH [fr]
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, AEMR [de]
almenna sjávarútvegsráðið um málefni Miðjarðarhafs
GFCM-ráðið
General Fisheries Commission for the Mediterranean [en]
GFCM [en]
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet [da]
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [sæ]
Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer [de]
almenn fjarskiptaþjónusta
public telecommunications service [en]
almenn fjárlagastaða
general budgetary situation [en]
almenn fjármálaþjónusta
retail financial service [en]
almenn flutningaþjónusta
public transport service [en]
almenn, opinber þjónusta
general public services [en]
almenn, pakkaskipt, þráðlaus þjónusta
global packet radio services [en]
GPRS [en]
almenn póstþjónusta
postal activities under universal service obligation [en]
almenn, rafræn fjarskiptaþjónusta
public electronic communications service [en]
almenn rekstrarráðgjöf
general management consultancy service [en]
almenn sakaruppgjöf
amnesty [en]
amnesti [da]
amnesti [sæ]
amnistie [fr]
Amnestie [de]
almennt fjarskiptanet
public telecommunications network [en]
almennt fjarskiptanet
public switched telecommunications network [en]
almennt flugfargjald
normal economy fare zone [en]
almennt gjaldskrárverð
public tariff [en]
almennt jarðfarsímanet
terrestrial public mobile telephone network [en]
almennt járnbrautakerfi
conventional rail network [en]
almennt járnbrautarspor
conventional rail line [en]
almennt mjóbandsfjarskiptanet
public narrowband telecommunications network [en]
almennt net fyrir fjarhitun
public network for district heating [en]
almennt nytjaleyfi
non-exclusive licence [en]
almennt, pakkaskipt fjarskiptakerfi
public packet-switching network [en]
almennt, rafrænt fjarskiptanet
public electronic communications network [en]
almennt, samevrópskt járnbrautakerfi
trans-European conventional rail system [en]
almennt, stafrænt fjarskiptanet
public digital telecommunications network [en]
almennt þjónustulag
generic services layer [en]
almennur aðgangur að skjölum framkvæmdastjórnarinnnar
public access to Commission documents [en]
almennur aðgangur að skjölum ráðsins
public access to Council documents [en]
almennur aðgangur að skjölum Umhverfisstofnunar Evrópu
public access to European Environment Agency documents [en]
almennur eiginfjárgrunnsgerningur þáttar 1
common equity Tier 1 instrument [en]
CET1 instrument [en]
almennur fjárfestir
retail investor [en]
almennur fjárfestir
retail client [en]
almennur kjarasamningur
collective bargaining agreement [en]
almennur símasjálfsali
public pay-telephone [en]
almennur varasjóður
general reserve fund [en]
almenn þjónusta
generic service [en]
Almenn þjónusta
Services in general [en]
almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera
general personnel service for the government [en]
almenn örorka að tveimur þriðju
two-thirds general invalidity [en]
alríkissamband svæðissjúkrasjóða
National Federation of Local Sickness Funds [en]
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna
Alríkisviðskiptastofnun
Federal Trade Commission [en]
FTC [en]
alsjálfvirkt vopn
fully automatic type weapon [en]
altjón
total loss [en]
altryggingaþjónusta
all-risk insurance service [en]
altryggingaþjónusta fyrir verktaka
contractor´s all-risk insurance service [en]
alvarlegt líkamstjón
serious injury [en]
serious injuries [en]
alvorlig kvæstelse [da]
allvarlig skada [sæ]
blessure grave [fr]
schwere Verletzung [de]
alþjóðaár heimskautasvæðanna
International Polar Year [en]
IPY [en]
Alþjóðaáætlun Sameinuðu þjóðanna um fíkniefnavarnir
Alþjóðaáætlun SÞ um fíkniefnavarnir
United Nations International Drug Control Programme [en]
UN International Drug Control Programme [en]
United Nations Drug Control Programme [en]
UNDCP [en]
De Forenede Nationers internationale narkotikakontrolprogram [da]
FN:s internationella program för kontroll av drogmissbruk [sæ]
Programme des Nations unies pour le controle international des drogues, PNUCID [fr]
Programm der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle [de]
alþjóðaáætlun um öryggi íðefna
International Programme on Chemical Safety [en]
IPCS [en]
Alþjóðabankastofnanirnar
World Bank Group [en]
Alþjóðabankinn
Alþjóðlegi endurreisnar- og þróunarbankinn
World Bank [en]
International Bank for Reconstruction and Development [en]
IBRD [en]
alþjóðadagur Sameinuðu þjóðanna um útrýmingu fátæktar
annual UN International Day for the Eradication of Poverty [en]
Alþjóðadómstóllinn í Haag
International Court of Justice [en]
ICJ [en]
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin
International Office of Epizootics [en]
International Office of Epizootic Diseases [en]
OIE [en]
World Organisation for Animal Health [en]
Det Internationale Kontor for Epizootier, Verdensorganisationen for Dyresundhed [da]
Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, Världsorganisationen för djurhälsa [sæ]
Office international des épizooties, OIE, Organisation mondiale de la santé animale [fr]
Internationales Tierseuchenamt, Weltorganisation für Tiergesundheit [de]
Alþjóðaefnahagsráðið
World Economic Forum [en]
WEF [en]
Det Verdensøkonomiske Forum [da]
Världsekonomiskt forum [sæ]
Forum économique mondial [fr]
Weltwirtschaftsforum [de]
alþjóðaeining
a.e.
international unit [en]
i.u. [en]
IU [en]
international enhed, IE [da]
internationell enhet, IE [sæ]
alþjóðafastanefnd um rafsegultruflanir
International Special Committee on Radio Interference [en]
CISPR [en]
Comité international spécial des perturbations radioélectriques [fr]
Alþjóðaferðamálastofnunin
World Tourism Organization [en]
UNWTO [en]
Verdensturistorganisationen [da]
Världsturismorganisationen [sæ]
Organisation mondiale du tourisme [fr]
Weltorganisation für Tourismus, Welttourismusorganisation [de]
Alþjóðafíkniefnaráðið
International Narcotics Control Board [en]
INCB [en]
Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler [da]
Internationella narkotikakontrollstyrelsen [sæ]
Organe international de contrôle des stupéfiants, OICS [fr]
Internationales Suchtstoff-Kontrollamt [de]
Alþjóðafjarskiptasambandið
International Telecommunication Union [en]
ITU [en]
alþjóðafjarskiptasamningur
International Telecommunications Convention [en]
alþjóðafjarskiptasamningurinn (Nairobi)
International Telecommunications Convention (Nairobi) [en]
alþjóðafjarskiptasamningur (Malaga-Torremolinos, 1973)
International Telecommunications Convention (Malaga-Torremolinos, 1973) [en]
alþjóðafjármálageirinn
sphere of international finance [en]
Alþjóðaflugmálastofnunin
International Civil Aviation Organization [en]
ICAO [en]
Organisationen for International Civil Luftfart [da]
Internationella civila luftfartsorganisationen [sæ]
Organisation de l´aviation civile internationale [fr]
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation [de]
Alþjóðaframfarastofnunin
International Development Association [en]
IDA [en]
Den Internationale Udviklingssammenslutning [da]
Internationella utvecklingsfonden [sæ]
Association internationale de développement [fr]
Internationale Entwicklungsorganisation [de]
Alþjóðagagnamiðstöðin
International Data Centre [en]
IDC [en]
Alþjóðageislavarnarráðið
International Commission on Radiological Protection [en]
ICRP [en]
Alþjóðagerðardómurinn í Haag
Permanent Court of Arbitration [en]
Permanent Court of Arbitration, The Hague [en]
PCA [en]
Den Faste Voldgiftsret [da]
Permanenta skiljedomstolen [sæ]
Cour permanente d´arbitrage, CPA [fr]
Ständiger Schiedshof [de]
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
AGS
International Monetary Fund [en]
IMF [en]
Fonds monétaire international, FMI [fr]
Internationaler Währungsfonds, IWF [de]
Alþjóðagreiðslubankinn
Bank for International Settlements [en]
BIS [en]
Banque des règlements internationaux, BRI [fr]
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ [de]
alþjóðahaffræðinefnd
Intergovernmental Oceanographic Commission [en]
IOC [en]
Den Mellemstatslige Oceanografiske Kommission [da]
Commission océanographique intergouvernementale, COI [fr]
Zwischenstaatliche Ozeanographiekommission, Zwischenstaatliche ozeanographische Kommission [de]
Alþjóðahafrannsóknaráðið
International Council for the Exploration of the Sea [en]
ICES [en]
Alþjóðahafsbotnsstofnunin
International Seabed Authority [en]
ISBA [en]
ISA [en]
Den Internationale Havbundsmyndighed [da]
Internationella havsbottenmyndigheten [sæ]
Internationale Meeresbodenbehörde [de]
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin
World Health Organization [en]
WHO [en]
World Health Organisation [en]
Verdenssundhedsorganisationen [da]
Världshälsoorganisationen [sæ]
Organisation mondiale de la Santé, OMS [fr]
Weltgesundheitsorganisation [de]
alþjóðaheilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um lagardýr
OIE International Aquatic Animal Health Code [en]
Alþjóðahugverkastofnunin
World Intellectual Property Organization [en]
WIPO [en]
World Intellectual Property Organisation [en]
alþjóðahæfnisskírteini
International Certificate of Fitness [en]
Alþjóðajarðfræðisambandið
International Union of Geological Sciences [en]
IUGS [en]
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin
International Atomic Energy Agency [en]
IAEA [en]
Den Internationale Atomenergiorganisation [da]
Internationella atomenergiorganet [sæ]
Agence internationale de l´énergie atomique, AIEA [fr]
Internationale Atomenergie-Organisation, IAEO [de]
alþjóðakóði um björgunarbún
LSA-kóði
International Life Saving Appliance Code [en]
LSA Code [en]
alþjóðakóði um brunaprófunaraðferðir
FTP-kóði
International Code for Application of Fire Test Procedures [en]
FTP Code [en]
FTP [en]
alþjóðakóði um efnaflutningaskip
IBC-kóði
International Bulk Chemical Code [en]
IBC Code [en]
alþjóðakóði um gasflutningaskip
IGC-kóði
International Gas Carrier Code [en]
IGC Code [en]
alþjóðakóði um mengunarvarnir
International Management Code for Pollution Prevention [en]
alþjóðakóði um öryggisstjórnun skipa
ISM-kóði
International Management Code for the Safe Operation of Ships [en]
International Safety Management Code [en]
ISM Code [en]
Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin
International Agency for Research on Cancer [en]
IARC [en]
Det Internationale Kræftforskningscenter [da]
Internationella centret för cancerforskning [sæ]
Centre international de recherche sur le cancer [fr]
Internationales Krebsforschungszentrum [de]
alþjóðalaganefndin
International Law Commission [en]
ILC [en]
Folkeretskommissionen [da]
Kommissionen för internationell rätt, FN:s folkrättskommission [sæ]
Commission du droit international, CDI [fr]
Völkerrechtskommission, VRK [de]
Alþjóðalandfræðisambandið
International Union of Geodesy and Geophysics [en]
IUGG [en]
Alþjóðalánastofnunin
International Finance Corporation [en]
IFC [en]
alþjóðaloftskeytaráðstefnan um stjórnsýslu á sviði farstöðvaþjónustu
World Administrative Radio Conference for the Mobile Service [en]
Alþjóðalyfjaeftirlitsstofnunin
World Anti-Doping Agency [en]
WADA [en]
Det Internationale Antidopingagentur [da]
Världsantidopningsbyrån [sæ]
Agence mondiale antidopage, AMA [fr]
Welt-Anti-Doping-Agentur [de]
Alþjóðalöggæslusveitin
International Police Task Force [en]
United Nations International Police Task Force [en]
IPTF [en]
UN-IPTF [en]
den internationale politistyrke, De Forenede Nationers internationale politistyrke [da]
den internationella polisstyrkan [sæ]
Groupe international de police, GIP [fr]
Internationale Polizeieinsatztruppe [de]
Alþjóðalögmælifræðistofnunin
International Organisation of Legal Metrology [en]
International Organization of Legal Metrology [en]
International Legal Metrology Organisation, ILMO [en]
OIML [en]
Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi [da]
Internationella organisationen för legal metrologi, OIML [sæ]
Organisation internationale de metrologie légale, OIML [fr]
Internationale Organisation für gesetzliches Meßwesen, Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen [de]
Alþjóðamatvælaskráin
Codex Alimentarius [en]
Codex Alimentarius [da]
Codex Alimentarius [sæ]
Codex Alimentarius [fr]
Codex Alimentarius [de]
Codex Alimentarius [la]
Alþjóðanáttúruverndarsambandið
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [en]
IUCN [en]
alþjóðanefndin um ættbók hrossa
International Stud Book Committee [en]
ISBC [en]
alþjóðanefnd um aðferðir við greiningu varnarefna
Collaborative International Pesticides Analytical Council [en]
CIPAC [en]
Internationaler Ausschuß für Analyse von Schädlingsbekämpfungsmitteln [de]
alþjóðanefnd um fiskveiðar í Eystrasalti
International Baltic Sea Fishery Commission [en]
International Baltic Sea Fisheries Commission [en]
IBSFC [en]
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis [en]
ICUMSA [en]
alþjóða- og þróunarsamvinnuskrifstofa
AÞS
Directorate for International Affairs and Development Cooperation [en]
Alþjóðaorkumálastofnunin
International Energy Agency [en]
IEA [en]
Det Internationale Energiagentur [da]
Internationella energiorganet [sæ]
Agence internationale de l´énergie [fr]
Internationale Energie-Agentur [de]
Alþjóðaólympíunefnd fatlaðra
International Paralympic Committe [en]
Alþjóðaólympíunefndin
International Olympic Committee [en]
Alþjóðapóstsambandið
Universal Postal Union [en]
UPU [en]
alþjóðapóstsamningar (Hamborg)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Hamburg) [en]
alþjóðapóstsamningar (Lausanne)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Lausanne) [en]
alþjóðapóstsamningar (Ríó de Janeiró)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Rio de Janeiro) [en]
alþjóðapóstsamningar (Washington)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Washington) [en]
Alþjóðaraftækninefndin
International Electrotechnical Commission [en]
IEC [en]
Den Internationale Elektrotekniske Kommission [da]
Internationella elektrotekniska kommissionen [sæ]
Commission électrotechnique internationale, CEI [fr]
Internationale Elektrotechnische Kommission [de]
Alþjóðaráð Gwich´injóðarinnar
Gwich´in Council International [en]
Alþjóðaráðið um erfðaauðlindir plantna
International Board for Plant Genetic Resources [en]
IBPGR [en]
Bioversity International [en]
Det Internationale Råd for Plantegenetiske Ressourcer [da]
Internationella nämnden för växtgenetiska resurser [sæ]
Conseil international des ressources phytogénétiques, CIRPG [fr]
Internationaler Rat für pflanzengenetische Ressourcen [de]
Alþjóðaráð Rauða krossins
Alþjóðaráð Rauða krossins og Rauða hálfmánans
International Committee of the Red Cross [en]
ICRC [en]
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport [en]
alþjóðaráðstefna um mannfjölda og þróun
International Conference on Population and Development [en]
den internationale konference om befolkning og udvikling [da]
den internationella konferensen om befolkning och utveckling [sæ]
Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD [fr]
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung [de]
alþjóðaráðstefna um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use [en]
ICH [en]
alþjóðareikningsskilanefnd
International Accounting Standards Committee [en]
IASC [en]
Alþjóðareikningsskilaráðið
International Accounting Standards Board [en]
IASB [en]
Conseil des normes comptables internationales, CNCI [fr]
Ausschuss für internationale Standards der Rechnungslegung, Internationales Standardisierungsgremium zur Rechnungslegung, Rat für internationale Rechnungslegungsstandards [de]
alþjóðaréttarskráin
International Bill of Human Rights [en]
internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter [da]
internationella regelverket för mänskliga rättigheter [sæ]
Charte internationale des droits de l´homme [fr]
Internationale Charta der Menschenrechte [de]
alþjóðaritsíma- og símaráðstefnan um stjórnsýslu
World Administrative Telegraph and Telephone Conference [en]
WATTC [en]
alþjóðasamband
international association [en]
Alþjóðasamband flokkunarfélaga
International Association of Classification Societies [en]
IACS [en]
Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskaber [da]
den internationella föreningen för klassificeringssällskap [sæ]
Association internationale des sociétés de classification [fr]
Internationaler Verband der Klassifikationsgesellschaften [de]
Alþjóðasamband flugfélaga
International Air Transport Association [en]
IATA [en]
Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja
International Union for the Protection of New Varieties of Plants [en]
UPOV [en]
Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder [da]
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukte [sæ]
Union internationale pour la protection des obtentions végétales [fr]
Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen [de]
Alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans
International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies [en]
Alþjóðasamband landssamtaka framleiðenda varnarefna
International Group of National Pesticide Manufacturers´ Associations [en]
Alþjóðasamband sakamálalögreglu
International Criminal Police Organisation [en]
International Criminal Police Organization [en]
Interpol [en]
ICPO-INTERPOL [en]
Den Internationale Kriminalpolitiorganisation [da]
Internationella kriminalpolisorganisationen [sæ]
Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), O.I.P.C.-INTERPOL [fr]
Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation, Interpol, IKPO [de]
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS [en]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union [en]
INTAS [en]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zur Förderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
Alþjóðasamband um gagnkvæma aðstoð
International Association for Mutual Assistance [en]
AIM [en]
alþjóðasamningur
international agreement [en]
alþjóðasamningur
international covenant [en]
alþjóðasamningur
international convention [en]
international konvention [da]
internationell konvention [sæ]
convention internationale [fr]
internationales Abkommen [de]
alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil [en]
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism [en]
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings [en]
alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [en]
alþjóðasamningur um auðveldun innflutnings á vörusýnishornum og auglýsingaefni
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material [en]
alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1961
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 [en]
alþjóðasamningur um bifreiðaumferð
International Convention on Motor Traffic [en]
alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
International Covenant on Civil and Political Rights [en]
alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [en]
alþjóðasamningur um eftirlit með skaðlegum, gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á skipum
AFS-samningurinn
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships [en]
AFS-Convention [en]
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum mengunar sem stafar frá eldsneytisolíu skipa
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um framkvæmd skráninga
International Agreement on Recording Practices [en]
alþjóðasamningur um gáma, 1972
International Convention for Safe Containers, 1972 [en]
alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa
International Load Line Convention [en]
alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa frá 1966
International Convention on Load Lines, 1966 [en]
Load Lines 66 [en]
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties [en]
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó, 1979
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó
International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 [en]
International Convention on Maritime Search and Rescue [en]
alþjóðasamningur um mælingar skipa
Lunnasamningurinn frá 1969
International Convention on Tonnage Measurement of Ships [en]
1969 London Convention [en]
1969 Tonnage Convention [en]
alþjóðasamningur um notkun INMARSAT-skipajarðstöðva innan landhelgi og í höfnum
International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations Within the Territorial Sea and Ports [en]
alþjóðasamningur um plöntuvernd
International Plant Protection Convention [en]
alþjóðasamningur um skynvilluefni, 1971
Convention on Psychotropic Substances, 1971 [en]
Convention sur les Substances Psychotropes [fr]
Übereinkommen über psychotrope Stoffe [de]
alþjóðasamningur um stjórnun hvalveiða
International Convention for the Regulation of Whaling [en]
alþjóðasamningur um stjórnun og meðhöndlun á kjölfestuvatni skipa og botnfalli í því
BWM-samningurinn
International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments [en]
alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumengunar
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum
International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims [en]
alþjóðasamningur um tvísköttun
international convention on double taxation [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 frá 17.2.1978
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum
MARPOL-samningurinn frá ´73/78
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, with amendments according to Protocol 1978 of 17.2.1978 [en]
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships [en]
MARPOL 73/78 [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lunnasamningur)
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London) [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
International Convention against the Taking of Hostages [en]
alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
Rómarsamningurinn um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations [en]
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
alþjóðasamningur um vernd nýrra yrkja
UPOV-samningurinn
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants [en]
UPOV Convention [en]
alþjóðasamningur um verndunnfiska í Atlantshafi
ICCAT-samningurinn
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
alþjóðasamningur um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun og samstarf þar um, 1990
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 [en]
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990 [en]
alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara
International Air Services Transit Agreement [en]
alþjóðasamningur um viðskipti með mjólkurvörur
International Dairy Agreement [en]
alþjóðasamningur um viðskipti með nautakjöt
International Bovine Meat Agreement [en]
alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974
SOLAS-samþykktin
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 [en]
SOLAS Convention [en]
SOLAS 74 [en]
alþjóðasamræmingaráætlunin um jarðfræði
International Geological Correlation Programme [en]
IGCP [en]
Programme international de corrélation géologique, PICG [fr]
Alþjóðasamtök á sviði hafnamála
International Navigation Association [en]
PIANC [en]
International Navigation Association [da]
Association internationale de navigation, AIPCN [fr]
Internationaler Schifffahrtsverband [de]
alþjóðasamtök félaga Sameinuðu þjóðanna
alþjóðasamtök SÞ-félaga
World Federation of United Nations Associations [en]
World Federation of UN Associations [en]
WFUNA [en]
Verdensforbundet af FN-Foreninger [da]
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, FMANU [fr]
Weltföderation der Gesellschaften für die Vereinten Nationen [de]
Alþjóðasamtök flutningaflugfélaga
International Air Carrier Association [en]
IACA [en]
Alþjóðasamtök fræiðnaðarins
International Seed Federation [en]
ISF [en]
Alþjóðasamtök mjólkuriðnaðarins
International Dairy Federation [en]
IDF [en]
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa
Alþjóðasamtök um fósturvísatækni
International Embryo Transfer Society [en]
International Embryo Technology Society [en]
IETS [en]
International Selskab for Overførsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överföring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert d´embryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði
International Union of Pure and Applied Chemistry [en]
IUPAC [en]
Alþjóðasamtök um lífefnafræði og sameindalíffræði
International Union of Biochemistry and Molecular Biology [en]
IUBMB [en]
Alþjóðasamtök um skiptasamninga og afleiður
ISDA [en]
International Swaps and Derivatives Association [en]
Alþjóðasamtök um veraldarvefinn
International World Wide Web Consortium [en]
World Wide Web Consortium [en]
W3C [en]
Consortium World Wide Web [fr]
World Wide Web Consortium, W3C Consortium [de]
Alþjóðasamtök vátryggingaeftirlita
International Association of Insurance Supervisors [en]
IAIS [en]
Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation [da]
Association internationale des contrôleurs d´assurance [fr]
Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher [de]
alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa sem á sjó sigla
International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Ships [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 1978
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel [en]
alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum
Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works [en]
Alþjóðasérsambandið
International Sports Federation [en]
Alþjóðasiglingamálastofnunin
International Maritime Organisation [en]
International Maritime Organization [en]
IMO [en]
Den Internationale Søfartsorganisation [da]
Internationella sjöfartsorganisationen [sæ]
Organisation maritime internationale, OMI [fr]
Internationale Seeschifffahrtsorganisation [de]
Alþjóðasjóður fyrir menningarlega fjölbreytni
International Fund for Cultural Diversity [en]
Alþjóðasjóður til að bæta tjón af völdum olíumengunar
International Oil Pollution Compensation Fund [en]
Alþjóðasjóður um þróun landbúnaðar
Alþjóðalandbúnaðarþróunarsjóðurinn
International Fund for Agricultural Development [en]
IFAD [en]
Fonds international de développement agricole, FIDA [fr]
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung [de]
alþjóðasjóflutningar
international shipping [en]
Alþjóðasjómælingastofnunin
International Hydrographic Organisation [en]
International Hydrographic Organization [en]
IHO [en]
Den Internationale Hydrografiske Organisation [da]
Internationella hydrografiska organisationen [sæ]
Organisation hydrographique internationale [fr]
Internationale Hydrographische Organisation [de]
alþjóðaskírteini um öryggi og mengun
international certificate for safety and pollution [en]
Alþjóðaskotíþróttasambandið
International Shooting Sport Federation [en]
ISSF [en]
Internationella sportskytteförbundet [sæ]
Fédération internationale de tir sportif [fr]
Internationaler Schiess-Sportverband [de]
alþjóðastofnun
international body [en]
internationalt organ [da]
internationellt organ [sæ]
organisme international, instance internationale [fr]
internationales Gremium [de]
alþjóðastofnun
international organisation [en]
international organization [en]
mellemfolkelig myndighed, international organisation [da]
internationell organisation [sæ]
organisation internationale [fr]
internationale Organisation, zwischenstaatliche Einrichtung [de]
Alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti
International Telecommunications Satellite Organisation [en]
International Telecommunications Satellite Organization [en]
INTELSAT [en]
Den Internationale Telekommunikationssatellit-organisation [da]
Internationella telesatellitorganisationen [sæ]
Organisation internationale de télécommunications par satellites [fr]
Internationale Fernmeldesatellitenorganisation [de]
Alþjóðastofnun fyrir samræmingu í einkamálarekstri
International Institute for the Unification of Private Law [en]
UNIDROIT [en]
Det Internationale Institut for Udarbejdelse af Ensartede Regler inden for Privatretten [da]
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten [sæ]
Institut international pour l´unification du droit privé [fr]
Internationales Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts [de]
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
United Nations University World Institute for Development Economics Research [en]
UN University World Institute for Development Economics Research [en]
UNU/WIDER [en]
World Institute for Development Economics Research [en]
WIDER [en]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga
International Customs Tariffs Bureau [en]
International Union for the Publication of Customs Tariffs [en]
ICTB [en]
Bureau international des tarifs douaniers, BITD [fr]
Internationales Büro für Zolltarife [de]
Alþjóðastofnun um lausn fjárfestingardeilna
International Centre for Settlement of Investment Disputes [en]
ICSID [en]
Alþjóðastofnun um mál og vog
Bureau International des Poids et Mesures [en]
BIPM [en]
International Bureau of Weights and Measures [en]
Bureau International des Poids et Mesures [fr]
Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum
International Maritime Satellite Organization [en]
INMARSAT [en]
alþjóðatengsl
international relationships [en]
alþjóðatengsl
international relations [en]
Alþjóðatollastofnunin
World Customs Organisation [en]
World Customs Organization [en]
WCO [en]
Alþjóðaveðurfræðistofnunin
World Meteorological Organisation [en]
World Meteorological Organization [en]
WMO [en]
Alþjóðaverslunarráðið
International Chamber of Commerce [en]
ICC [en]
internationalt handelskammer [da]
internationell handelskammare [sæ]
chambre de commerce internationale, CCI [fr]
internationale Handelskammer [de]
alþjóðavettvangur
international forum [en]
alþjóðavettvangur
international scene [en]
alþjóðaviðskiptalaganefnd Sameinuðu þjóðanna
alþjóðaviðskiptalaganefnd SÞ
United Nations Commission on International Trade Law [en]
UN Commission on International Trade Law [en]
UNCITRAL [en]
De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret [da]
Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt [sæ]
Commission des Nations unies pour le droit commercial international, CNUDCI [fr]
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht [de]
Alþjóðaviðskiptamiðstöðin
International Trade Centre [en]
ITC [en]
International Trade Centre UNCTAD/WTO [en]
Det Internationale Handelscenter [da]
Internationella handelscentrumet [sæ]
Centre du commerce international, CCI [fr]
Internationales Handelszentrum [de]
Alþjóðaviðskiptastofnunin
World Trade Organization [en]
WTO [en]
World Trade Organisation [en]
Verdenshandelsorganisationen [da]
Världshandelsorganisationen [sæ]
Organisation mondiale du commerce [fr]
Welthandelsorganisation [de]
alþjóðavinnumálaskrifstofan
International Labour Office [en]
Alþjóðavinnumálastofnunin
International Labour Organization [en]
ILO [en]
International Labour Organisation [en]
Den Internationale Arbejdsorganisation [da]
Internationella arbetsorganisationen [sæ]
Organisation internationale du Travail, OIT [fr]
Internationale Arbeitsorganisation, IAO [de]
Alþjóðavinnumála­þingið
International Labour Conference [en]
ILC [en]
Conférence internationale du Travail, CIT [fr]
Internationale Arbeitskonferenz, IAK [de]
Alþjóðavínskrifstofan
International Vine and Wine Office [en]
OIV [en]
Det Internationale Vinkontor [da]
Internationella vinkontoret [sæ]
Office international de la vigne et du vin, OIV [fr]
Internationales Weinamt [de]
Alþjóðavínstofnunin
International Organisation of Vine and Wine [en]
International Organization of Vine and Wine [en]
OIV [en]
Den Internationale Vinorganisation [da]
Internationella vinorganisationen [sæ]
Organisation internationale de la vigne et du vin [fr]
Internationale Organisation für Rebe und Wein [de]
alþjóðavæðing
internationalisation [en]
internationalization [en]
alþjóðavæðing
globalisation [en]
globalization [en]
alþjóðavöktunarkerfið
International Monitoring System [en]
IMS [en]
alþjóðlega einingakerfið
SI-kerfið
International System of Units [en]
SI [en]
alþjóðlega fjármálamiðstöðin í Dúbaí
Dubai International Financial Centre [en]
DIFC [en]
Alþjóðlega gæsluverndarráðið
International Trusteeship Council [en]
Alþjóðlega gæsluverndin
International Trusteeship System [en]
alþjóðlega hleðslumerkjaskírtein
International Load Line Certificate [en]
Alþjóðlega kaffistofnunin
International Coffee Organisation [en]
ICO [en]
International Coffee Organization [en]
Den Internationale Kaffeorganisation [da]
Internationella kaffeorganisationen [sæ]
Organisation internationale du café, OIC [fr]
Internationale Kaffeeorganisation, IKO [de]
alþjóðlega matsstaðlanefndin
IVSC [en]
International Valuation Standards Committee [en]
alþjóðlega mengunarvarnarskírteinið fyrir flutning fljótandi eiturefna í lausu
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk [en]
alþjóðlega menntunarflokkunin
International Standard Classification of Education [en]
ISCED [en]
alþjóðlega merkjabókin
International Code of Signals [en]
Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin
IASC
International Arctic Science Committee [en]
IASC [en]
alþjóðlega olíumengunarvarnarskírtein
IOPP-skírtein
International Oil Pollution Prevention Certificate [en]
Alþjóðlega ráðgjafarnefndin um ritsíma og talsíma
International Telegraph and Telephone Consultative Committee [en]
CCITT [en]
Den Internationale Rådgivende Telegraf- og Telefonkomité [da]
Comité consultatif international télégraphique et téléphonique [fr]
Internationaler Beratender Ausschuss für den Telegraphen- und Fernsprechdienst [de]
alþjóðlegar fjárfestingar
international investment [en]
alþjóðlegar kosningareglur
international electoral standards [en]
alþjóðlegar lagareglur um leit og björgun
international regime of search and rescue [en]
alþjóðlegar reglur á sviði vinnumála
International Labour Standards [en]
alþjóðlegar viðmiðunarreglur
international guidelines [en]
alþjóðlega samhæfingarmiðstöðin
International Coordination Centre [en]
alþjóðlega starfaflokkunin
International Standard Classification of Occupations [en]
ISCO [en]
alþjóðlega stöðluð kenniskrá
International Standardised Profile [en]
International Standardized Profile [en]
Alþjóðlega sykurrófurannsóknastofnunin
International Institute for Sugar Beet Research [en]
alþjóðlega útvarpsráðgjafarnefndin
International Radio Consultative Committee [en]
CCIR [en]
alþjóðlega viðmiðunarkerfið
ITRS-kerfið
International Terrestrial Reference System [en]
ITRS [en]
alþjóðlega viðurkenndar viðmiðanir
internationally recognised criteria [en]
internationally recognized criteria [en]
alþjóðlega viðurkennd áætlun um íðefni
internationally recognised chemical programme [en]
internationally recognized chemical programme [en]
alþjóðlega viðurkennd kóðaskrá
internationally accepted code list [en]
alþjóðlega, vínfræðilega skráin
International Oenological Codex [en]
alþjóðlega yfirfærð niðurstaða vegna mildunar
alþjóðlega yfirfærð mildunarniðurstaða
internationally transferred mitigation outcome [en]
ITMO [en]
internasjonalt overførte resultater fra utslippsreduksjoner [da]
alþjóðleg áætlun um meðferð íðefna
international chemical management [en]
alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning
international chemical identification [en]
alþjóðleg efnahagssamvinna
international economic cooperation [en]
international economic co-operation [en]
coopération économique internationale [fr]
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit [de]
alþjóðleg eftirlitsáætlun
international oversight programme [en]
alþjóðleg embættismannanefnd
International Civil Service Commission [en]
ICSC [en]
Den Internationale Tjenestemandskommission [da]
Commission de la fonction publique internationale, CFPI [fr]
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst [de]
alþjóðleg ferðaþjónusta
international tourism [en]
alþjóðleg fiskveiðistjórnarstofnun
international fishery organization [en]
international fishery organisation [en]
alþjóðleg fjármálastofnun
international financial institution [en]
IFI [en]
institution financière internationale [fr]
internationale Finanzinstitution [de]
alþjóðleg flokkun fiskveiðibúnaðar
International Standard Statistical Classification of Fishing Gears [en]
ISSCFG [en]
alþjóðleg flugþjónusta
international air service [en]
alþjóðlegi björgunarsamningurinn
International Convention on Salvage [en]
alþjóðlegi fjarskipta- og reglugerðasamningurinn
International Convention on Telecommunications and Regulations [en]
Alþjóðlegi hafréttardómurinn
International Tribunal for the Law of the Sea [en]
Den Internationale Havretsdomstol [da]
internationella havsrättsdomstolen [sæ]
Tribunal international du droit de la mer, TIDM [fr]
Internationaler Seegerichtshof, ISGH [de]
alþjóðlegi Hong Kong-samningurinn um örugga og umhverfisvæna endurvinnslu skipa
Hong Kong-samningurinn
Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships [en]
Hong Kong Convention [en]
Alþjóðlegi kaffisamningurinn
International Coffee Agreement [en]
alþjóðleg inneign
international credit [en]
international kredit [da]
internationell reduktionsenhet [sæ]
internationale Gutschrift [de]
Alþjóðlegi ónæmisaðgerðasjóðurinn
International Finance Facility for Immunisation [en]
alþjóðlegir járnbrautarflutningar
international rail transport [en]
alþjóðlegir járnbrautarflutningar
international rail freight [en]
alþjóðlegir vöruflutningar
international freight service [en]
Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn
International Criminal Court [en]
alþjóðlegi sjóðurinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku
Global energy efficiency and renewable energy fund [en]
GEEREF [en]
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi [da]
den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [sæ]
Fonds mondial pour la promotion de l´efficacité énergétique et des énergies renouvelables [fr]
Globaler Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien [de]
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia [en]
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [en]
ICTY [en]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir Rúanda
International Criminal Tribunal for Rwanda [en]
ICTR [en]
alþjóðleg loftflutningsgjöld
international air freight charges [en]
alþjóðleg mannréttindalög
international human rights law [en]
IHRL [en]
international menneskerettighedslovgivning [da]
internationell människorättslagstiftning [sæ]
droit international sur les droits de l´homme, droit international relatif aux droits de l´homme [fr]
internationale Menschenrechtsnormen [de]
alþjóðleg mannúðarlög
international humanitarian law [en]
IHL [en]
humanitær folkeret, international humanitær ret [da]
internationell humanitär rätt [sæ]
droit international humanitaire, DIH [fr]
humanitäres Völkerrecht, internationales humanitäres Recht [de]
alþjóðleg milliríkjastofnun
international intergovernmental organization [en]
international intergovernmental organisation [en]
alþjóðleg milliríkjastofnun
intergovernmental international organisation [en]
intergovernmental international organization [en]
alþjóðleg nefnd um skráningu dýra
International Committee for Animal Recording [en]
ICAR [en]
Alþjóðleg norðurslóðasamtök félagsvísindamanna
International Arctic Social Sciences Association [en]
IASSA [en]
alþjóðleg peningamálastofnun
international monetary institution [en]
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun SÞ til framdráttar konum
International Research and Training Institute for the Advancement of Women [en]
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women [en]
INSTRAW [en]
UN-INSTRAW [en]
FN´s Internationale Forsknings- og Uddannelsesinstitut for Fremme af Kvinders Muligheder [da]
FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling [sæ]
Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme [fr]
Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau [de]
alþjóðleg ráðstefna tölfræðinga um launamál
International Conference of Labour Statisticians [en]
alþjóðleg ráðstefna um fjármál
international financial conference [en]
Alþjóðleg ráðstefna um skipulag norðurskautsrannsókna
International Conference on Arctic Research Planning [en]
alþjóðleg reikiþjónusta
international roaming service [en]
alþjóðleg réttaraðstoð í baráttunni gegn fíkniefnaviðskiptum
international judicial assistance in combatting drugs trafficking [en]
entraide répressive internationale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [fr]
internationale Rechtshilfe zur Bekämpfung des Betäubungsmittelverkehrs [de]
alþjóðleg réttindi til inneignar
international credit entitlement [en]
alþjóðleg samkeppni
international competition [en]
alþjóðleg samræmingarnefnd áætlunar um manninn og lífhvolfið
International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere [en]
Alþjóðleg samtök endurskoðenda
International Federation of Accountants [en]
IFAC [en]
Internationella revisorsförbundet [sæ]
Fédération internationale d´experts-comptables [fr]
Internationale Vereinigung der Wirtschaftsprüfer [de]
alþjóðleg samvinna
international cooperation [en]
international co-operation [en]
coopération internationale [fr]
internationale Zusammenarbeit [de]
alþjóðleg sendinefnd til Haítís
International Civilian Support Mission to Haiti [en]
MICAH [en]
Mission civile internationale d´appui en Haïti, MICAH [fr]
Internationale zivile Unterstützungsmission in Haiti [de]
alþjóðleg siglingalög
international maritime law [en]
international søret [da]
droit maritime international [fr]
internationales Seerecht [de]
alþjóðleg sjúkdóma- og dánarmeinaskrá
International Classification of Diseases [en]
ICD [en]
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [en]
den internationale sygdomsklassifikation, ICD [da]
den internationella sjukdomsklassifikationen, ICD [sæ]
Classification internationale des maladies, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, CIM [fr]
Internationale Klassifikation der Krankheiten, ICD [de]
alþjóðleg skráning
international registration [en]
alþjóðleg skuldbinding
international obligation [en]
international forpligtelse [da]
engagement international [fr]
internationale Verpflichtung [de]
alþjóðleg stefnusamræming
international policy coordination [en]
international policy co-ordination [en]
coordination internationale des politiques [fr]
internationale politische Koordinierung [de]
alþjóðlegt almenningsflug
international civil aviation [en]
alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa
ISIN-númer
international security identification number [en]
ISIN [en]
Internationale Wertpapierkennnummer [de]
alþjóðlegt bankareikningsnúmer
international bank account number [en]
IBAN [en]
alþjóðlegt bráðabirgðasiglingaverndarskírteini
Interim International Ship Security Certificate [en]
alþjóðlegt efnahagsumhverfi
international economic environment [en]
alþjóðlegt efnakenni Alþjóðasamtaka um hreina og hagnýta efnafræði
InChI
InChI [en]
IUPAC international chemical identifier [en]
INCHI [en]
alþjóðlegt einingakerfi
SI system [en]
alþjóðlegt fjármagnsstreymi
international capital flow [en]
flux de capitaux internationaux, mouvement de capitaux internationaux [fr]
internationaler Kapitalstrom [de]
alþjóðlegt framtaksverkefni
international initiative [en]
alþjóðlegt hleðslumerkjaundanþáguskírteini
International Load Line Exemption Certificate [en]
alþjóðlegt hættuástand
international crisis [en]
alþjóðleg tilhögun efnahagslífsins
international economic architecture [en]
architecture économique internationale [fr]
internationale Wirtschaftsarchitektur [de]
alþjóðlegt löggæsluverkefni
international police mission [en]
alþjóðlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara
International nomenclature for cosmetic ingredients [en]
INCI [en]
alþjóðlegt nafnakerfi plantna
International Code of Botanical Nomenclature [en]
alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó
GMDSS-kerfi
Global Maritime Distress and Safety System [en]
GMDSS [en]
alþjóðlegt númerakerfi fyrir matvælaaukefni
International Numbering System for Food Additives [en]
INS [en]
alþjóðlegt númeraskipulag
international telephone numbering plan [en]
alþjóðlegt og borgaralegt friðargæsluverkefni
civilian international peacekeeping mission [en]
alþjóðlegt peningakerfi
international monetary system [en]
alþjóðlegt samheiti
INN-heiti
international non-proprietary name [en]
INN name [en]
alþjóðlegt samhengi
worldwide context [en]
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini
International Ship Security Certificate [en]
alþjóðlegt símanúmer
international telephone number [en]
alþjóðlegt skráningarkerfi
international registration system [en]
alþjóðlegt skráningarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir
International Clinical Trials Registry Platform of the World Health Organization [en]
WHO ICTRP [en]
WHO International Clinical Trials Registry Platform [en]
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella registerplattform för kliniska prövningar [sæ]
Système d´enregistrement international des essais cliniques de l´Organisation mondiale de la Santé, Système d´enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de l´OMS [fr]
Datenlieferant des Registernetzwerks für klinische Prüfungen der Weltgesundheitsorganisation [de]
alþjóðlegt stöðlunarkerfi
international system of standardisation [en]
international system of standardization [en]
alþjóðlegt tímaritsnúmer
ISSN
International Standard Serial Number [en]
ISSN [en]
alþjóðlegt upplýsingakerfi Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar
World Animal Health Information System of the World Organisation for Animal Health [en]
ADIS [en]
verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem [da]
système mondial d´information sanitaire [fr]
das weltweite Tiergesundheitsinformationssystem [de]
alþjóðleg túlkunarnefnd um reikningsskil
International Financial Reporting Interpretations Committee [en]
IFRIC [en]
Comité international de l´interprétations de la comptabilité financière [fr]
Alþjóðlegu ilmefnasamtökin
International Fragrance Association [en]
IFRA [en]
alþjóðleg umsókn
international application [en]
alþjóðlegur aðili sem annast setningu staðla
international standard-setting body [en]
organisme de normalisation international, organisme international de normalisation [fr]
internationales Standardsetzungsgremium, internationales Normsetzungsgremium, internationales Normengremium, internationaler Standardsetzer [de]
alþjóðlegur einkamálaréttur
alþjóðlegur einkaréttur
private international law [en]
PIL [en]
international privatret [da]
internationell privaträtt [sæ]
droit international privé, DIP [fr]
internationales Privatrecht, IPR [de]
alþjóðlegur endurskoðunarstaðall
international auditing standard [en]
alþjóðlegur gerningur
international instrument [en]
internationalt instrument [da]
internationellt instrument [sæ]
instrument international [fr]
Internationales Instrument, Internationales Rechtsinstrument [de]
alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning
International Maritime Dangerous Goods Code [en]
IMDG Code [en]
alþjóðlegur mannúðarréttur
international humanitarian law [en]
IHL [en]
humanitær folkeret, international humanitær ret [da]
internationell humanitär rätt [sæ]
droit international humanitaire, DIH [fr]
humanitäres Völkerrecht, internationales humanitäres Recht [de]
alþjóðlegur reikningsskilastaðall
International Accounting Standard [en]
IAS [en]
norme comptable internationale, NCI [fr]
internationaler Rechnungslegungsgrundsatz [de]
alþjóðlegur reikningsskilastaðall
International Financial Reporting Standard [en]
IFRS [en]
alþjóðlegur samningur um samræmda vörulýsingar- og vörunúmeraskrá
International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System [en]
International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System [en]
alþjóðlegur samráðshópur um geislun matvæla
International Consultative Group on Food Irridiation [en]
ICGFI [en]
alþjóðlegur samstarfsvettvangur eftirlitsaðila um lækningatæki
International medical device regulators forum [en]
IMDRF [en]
Forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux [fr]
Internationalen Forums der Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte [de]
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða
global standard for financial market infrastructures [en]
alþjóðlegur starfshópur um varnir gegn fölsuðum lyfjum
International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce [en]
IMPACT [en]
Alþjóðlegu staðlasamtökin
ISO [en]
International Organisation for Standardisation [en]
International Organization for Standardization [en]
Den Internationale Standardiseringsorganisation [da]
Internationella standardiseringsorganisationen [sæ]
Organisation internationale de normalisation [fr]
Internationale Normungsorganisation, Internationale Organisation für Normung [de]
Alþjóðlegu ullarsamtökin
International Wool Textile Organisation [en]
IWTO [en]
Den internationale Uldorganisation [da]
Fédération lainière internationale [fr]
alþjóðleg vernd
international protection [en]
alþjóðleg viðskipti með vín
international trade in wine [en]
alþjóðleg vöktun
international monitoring [en]
alþjóðleg vöktunaráætlun
international monitoring programme [en]
alþjóðleg vöktunar- og eftirlitsáætlun
international monitoring and oversight programme [en]
alþjóðleg vöruflokkunarskrá hagstofu Sameinuðu þjóðanna
standard international trade classification [en]
SITC [en]
alþjóðleg þjónusta með leiguskip
international tramp vessel service [en]
alþjónusta
universal service [en]
amínósmjörsýra
aminobutyric acid [en]
Amíranteeyjar
Amirante Islands [en]
ammóníumjón
ammonium ion [en]
Andesfjallahópurinn
Andean Group [en]
and-kjarngerðarmótefni
anti-idiotypic antibody [en]
andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu
death of main wage earner [en]
andrúmsloft
lofthjúpur
atmosphere [en]
atmosfære [da]
atmosfär [sæ]
atmosphère [fr]
Atmosphäre [de]
anís
anísjurt
anise [en]
grøn anis [da]
anis [sæ]
badiane, anis vert [fr]
Grüner Anis [de]
Pimpinella anisum [la]
annar vélstjóri
second engineer officer [en]
annar þjálfunarbúnaður
OTD [en]
other training devices [en]
annast fjármunavörslu
act in a fiduciary capacity [en]
annast flugrekstrarstjórn
exercise operational control [en]
ansjósa
European anchovy [en]
anchovy [en]
Engraulis encrasicholus [la]
ansjósur
ansjósuætt
anchovies [en]
ansjosfamilien [da]
ansjovisfiskar [sæ]
Sardellen, Anchovies [de]
Engraulidae [la]
ansjóvellur
stolephorus anchovies [en]
ansjosarter, ansjosslægt [da]
ansjoveller [sæ]
Anchovis, Anchovies [de]
Stolephorus spp. [la]
appelsína
venjuleg appelsína
non-sanguine orange [en]
biondoappelsin [da]
orange blonde [fr]
Blondorange [de]
arðbært fjárfestingarverkefni
remunerative capital work [en]
arðsemi eigin fjár
return on capital [en]
arðsemi fjárfestinga
investment return [en]
return on investment [en]
arðsemi fjármagns
return on capital employed [en]
ROCE [en]
arfleifð Evrópu á sviði mannhyggjustefnu
humanist inheritance of Europe [en]
argennuansjósa
Argentine anchoita [en]
Argentine anchovy [en]
argentinsk ansjos [da]
Engraulis anchoita [la]
argennurækja
Argentine red shrimp [en]
argentinsk rødreje [da]
argentinsk rödräka [sæ]
Argentinische Rotgarnel [de]
Pleoticus muelleri [la]
arkitektaþjónusta
architectural service [en]
arómatískur kjarni
aromatic nucleus [en]
Ascension-eyja
Ascension Island [en]
Aserbaísjan
Lýðveldið Aserbaísjan
Azerbaijan [en]
Republic of Azerbaijan [en]
AZ [en]
AZE [en]
Aserbajdsjan, Republikken Aserbajdsjan [da]
Azerbajdzjan, Republiken Azerbajdzjan [sæ]
l´Azerbaïdjan, la République d´Azerbaïdjan [fr]
Aserbaidschan, die Republik Aserbaidschan [de]
asetýlkólínkljúfur
asetýlkólínesterasi
asetylcholinesterase [en]
AChE [en]
acetyl-cholinesterase [en]
acetylcholinesterase [da]
acétylcholinestérase, acétyl-cholinestérase [fr]
ACHE, AcChE, Acetylcholinesterase, Acetyl-Cholinesterase [de]
asnakjöt
ass meat [en]
æselkød [da]
kött av åsna [sæ]
viande asine [fr]
Eselfleisch [de]
atburður sem kallar á fyrstu upplýsingagjöf
initial disclosure event [en]
athugasemd ritstjórnar
editorial note [en]
athugun á jarðvegi
ground investigation [en]
atlaga að þjónustumiðlun
denial of service attack [en]
överbelastningsattack [sæ]
DoS Angriff [de]
atvik sem tengist flugleiðsöguþjónustu
ANS-related occurrence [en]
ANS occurrence [en]
atvinnubifhjól með þremur hjólum
commercial tricycle [en]
erhvervstricykel [da]
nyttotrehjuling [sæ]
tricycle utilitaire [fr]
dreirädriges Fahrzeug zur gewerblichen Nutzung [de]
atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities [en]
ISIC [en]
atvinnunýjung
industrial innovation [en]
atvinnusjúkdómafræði
occupational medicine [en]
atvinnusjúkdómalækningar
atvinnulækningar
occupational medicine [en]
atvinnusjúkdómatrygging
occupational disease insurance [en]
atvinnusjúkdómur
occupational disease [en]
atvinnustefnur aðildarríkjanna
employment policies of the Member States [en]
auðkenningarkerfi fyrir gjafa og þega
auðkenningarkerfi fyrir líffæragjafa og -þega
donor and recipient identification system [en]
donor/recipient identification system [en]
auðkenning búfjár
identification of livestock [en]
auðkenning hagskýrslna um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög
FATS identification [en]
auðkenning með fjarskiptatíðni
radio frequency identification [en]
RFID [en]
auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunar fyrir skip
IMO ship identification number [en]
International Maritime Organization ship identification number [en]
auðkennisspjald framleiðanda
manufacturer´s plate [en]
auðlindastjórnun
resource management [en]
ressourceforvaltning for øje [da]
Ressourcenmanagements hergestellt wurden [de]
auðlífbrjótanlegur
readily biodegradable [en]
auðlífbrjótanleiki
ready biodegradability [en]
auðlífbrjótanleiki við loftháðar aðstæður
ready aerobic biodegradability [en]
auðmulinn
auðmyljanlegur
friable [en]
skør, skørt [da]
spröd [sæ]
friable [fr]
bröckelig [de]
auðseljanleg hlutabréf
highly liquid equities [en]
auðseljanlegur
highly liquid [en]
liquid [en]
auðseljanlegur skuldagerningur
liquid debt instrument [en]
auðskiptanlegur gjaldmiðill
freely convertible currency [en]
auðþekkjanlegur
clearly identifiable [en]
auðþekkjanlegur
readily identifiable [en]
auglýsingainnskot í sjónvarpi
television sales spot [en]
Werbespot im Fernsehen [de]
auglýsingastarfsemi
þjónusta tengd auglýsingastarfsemi
advertising service [en]
auglýsingaþjónusta
advertising service [en]
augnabliksgildi marka tilskilins svæðis á kraftsveigjuritinu
instantaneous prescribed limit of the corridor [en]
augnablikshljóðþrýstingur
instantaneous sound pressure [en]
augnsjá
biomicroscope [en]
augnsjá
ophthalmoscope [en]
funduscope [en]
oftalmoskop [da]
oftalmoskop [sæ]
aujeszkys-veiki
veirukláði í svínum
Aujeszky´s disease [en]
aukaafurð úr jurtaríkinu
vegetable by-product [en]
aukafjárfestingarkostnaður
extra investment cost [en]
aukastjórnnaður
auxiliary control device [en]
aukategund eldisjórturdýra
minor ruminant species for fattening [en]
aukategund jórturdýra sem framleiða mjólk
minor dairy ruminant species [en]
aukefni sem er fjölliða
polymetric additive [en]
aukefni sem er fjölliða
polmeric additive [en]
aukið frelsi í fjármagnsflutningum
liberalisation of the movement of capital [en]
liberalization of the movement of capital [en]
aukin fjárhagsleg byrði
additional financial burden [en]
aukin, stafræn, þráðlaus fjarskipti
digital enhanced cordless telecommunications [en]
DECT [en]
aumingjar
weak fishes [en]
weakfishes [en]
trommefisk-slægt [da]
vekfiskar [sæ]
acoupas, sciènes [fr]
Umberfische [de]
Cynoscion spp. [la]
A-veginn augnablikshljóðþrýstingur
A-weighted instantaneous sound pressure [en]
Aþenusamningurinn um flutning farþega og farangurs þeirra á sjó
Aþenusamningurinn
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea [en]
Athens Convention [en]
á alþjóðavettvangi
at international level [en]
á alþjóðavettvangi
in international fora [en]
in international forums [en]
á alþjóðavettvangi
within international fora [en]
dans d´autres enceintes internationales [fr]
in internationalen Gremien [de]
á ársfjórðungsgrundvelli
on a quarterly basis [en]
áburður úr jurtaríkinu
vegetal fertiliser [en]
vegetal fertilizer [en]
áburður úr jurtaríkinu
vegetable fertiliser [en]
vegetable fertilizer [en]
ábyrgðarpóstþjónusta
registered mail service [en]
Ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar
European Agricultural Guarantee Fund [en]
EAGF [en]
ábyrgðarsvið Þróunar- og ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section [en]
EAGGF Guarantee Section [en]
ábyrgðartryggingaþjónusta
liability insurance service [en]
ábyrgðartrygging ökutækja
motor liability insurance [en]
ábyrgðartrygging ökutækja
insurance against civil liability in respect of vehicles [en]
ábyrgðarþjónusta
guarantee service [en]
áfallin gjöld
accruals [en]
áfallnar tekjur
accrued income [en]
áfangaskipt flugþjálfunarnámskeið
modular flying training course [en]
áfangaþjálfun í stjórnun áhafnarsamvinnu
modular CRM training [en]
áfengissjúklingur
alcoholic [en]
áfir í fljótandi formi
liquid buttermilk [en]
á fjölþjóðlegum vettvangi
at transnational level [en]
áfrýjun
appeal [en]
áfrýjunarmeðferð
appellate procedure [en]
áfrýjunarnefnd
Appellate Body [en]
Appelorganet, Appelinstansen [da]
Överprövingsorganet [sæ]
Organe d´appel [fr]
Berufungsgremium [de]
áfrýjunarnefnd úrskurða starfsmannadómstólsins
Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements [en]
Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif [fr]
áfrýjun til dómstóla
judicial appeal procedure [en]
ágallar sem koma í ljós við úttekt innan ramma úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum
USOAP findings [en]
ágengt sjúkdómsástand
progressive disease condition [en]
ágengur sjúkdómur
progressive disease [en]
active disease [en]
maladie évolutive [fr]
fortschreitende Krankheit [de]
ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum
profit participation [en]
ágóðahluti frá endurtryggjendum
profit participation [en]
á grundvelli gjalds fyrir veitta þjónustu
on a fee-for-service basis [en]
á grundvelli meginreglunnar um þörf á vitneskju
á grundvelli meginreglunnar um vitneskjuþörf
on a need-to-know basis [en]
principen om behovsenlig behörighet [sæ]
principio della «necessità di sapere» [la]
á grundvelli þess sem er liðið af fjárhagsárinu
on a financial year-to-date-basis [en]
áhafnarskrár öryggis- og þjónustuliða
cabin crew scheduling [en]
áhrif á mjólkurmyndun
effects on lactation [en]
áhrif löggjafar Bandalagsins
implications of Community legislation [en]
áhyggjur af umhverfinu
environmental concerns [en]
áhætta vegna ófyrirsjáanlegra atburða
event risk [en]
risikoen for uforudsete begivenheder [da]
risken för oförutsedda händelser [sæ]
áhættufjárfesting
risk capital investment [en]
áhættufjárfestingarfélag
venture capital firm [en]
áhættufjármagn
venture capital [en]
áhættufjármagn
risk capital [en]
risk-capital [en]
áhættufjármagnskerfi
risk capital scheme [en]
áhættufjármagnsmarkaður
risk capital market [en]
áhættufjármagnssjóður
venture capital fund [en]
áhættufjármunir
financial fixed assets [en]
áhættusamt þriðja land
high-risk third country [en]
jrisikotredjeland [da]
Drittland mit hohem Risiko [de]
áhættustjórnun
risk management [en]
management of risks [en]
áhættustjórnunargeta
geta til áhættustjórnunar
risk management capability [en]
áhættustjórnunarkerfi
risk management system [en]
áhættustöður sem jafna hver aðra út
offsetting risk positions [en]
áhættutímabil tryggingarfjár
margin period of risk [en]
MPOR [en]
áhættutregða tiltekinna fjármálamarkaða
risk-shy nature of certain financial markets [en]
áhættuvarinn fjármálagerningur
hedged financial instrument [en]
áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar
hedge of a net investment [en]
áhættuþekjuhlutfall fjármagns
risk-based capital [en]
á jafnréttisgrundvelli
in a non-discriminatory manner [en]
á jafnræðisgrundvelli
on equivalent terms [en]
á jafnsléttu
on a level road [en]
á jafnsléttu
on the flat [en]
á jafnsléttu
on a horizontal and flat surface [en]
on a flat horizontal surface [en]
á járnbrautum
by train [en]
á járnbrautum
by rail [en]
á jörðu niðri
on the ground [en]
ákjósanlegasta notkun fyrir umhverfið
optimal environmental use [en]
ákjósanlegt mælisvið
optimum measuring range [en]
ákjósanleg varðveislustaða
favourable conservation status [en]
ákvæði um að vefengja ekki e-ð
non-challenge clause [en]
ákvörðunarréttur flugstjóra
commander´s discretion [en]
ákvörðunarvald skipstjóra
master´s discretion [en]
ákvörðun á heildarfjölda
enumeration [en]
ákvörðun bankaráðsins um breytingu á stofnsamþykkt Fjárfestingarbanka Evrópu
Decision of the Board of Governors amending the Statute of the European Investment Bank [en]
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Decision [en]
Kommissionens afgørelse [da]
kommissionens beslut [sæ]
décision de la Commission [fr]
Beschluss der Kommission [de]
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að færa efni ekki á skrá
Commission non-inclusion Decision [en]
ákvörðun með sjálfvirkum hætti
automated decision [en]
ákvörðun sáttasemjara
determination of a mediator [en]
ákvörðun stjórnvalds
administrative decision [en]
ákvörðun um frjálsræðissviptingu
order for deprivation of liberty [en]
decision de privation de liberté [fr]
Anordnung des Freiheitsentzugs [de]
ákæra einstakling vegna stjórnmálaskoðana
prosecute a person on account of his or her political opinion [en]
ákæra einstakling vegna þjóðernislegs uppruna
prosecute a person on account of his or her nationality [en]
álagður fjármagnsskattur
capital tax assessed [en]
álagning notendagjalds
user charge system [en]
álagsskynjari
load-measuring device [en]
load measuring device [en]
Álandseyjar
Åland Islands [en]
AX [en]
Åland [da]
Åland [sæ]
les îles Åland [fr]
die Ålandinseln [de]
ályktun allsherjarþingsins
General Assembly resolution [en]
ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Resolution [en]
Resolution of the International Maritime Organization [en]
ályktun þings Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Assembly Resolution [en]
International Maritime Organization´s Assembly Resolution [en]
ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
ályktun öryggisráðs SÞ
United Nations Security Council Resolution [en]
UNSCR [en]
án endurgjalds
endurgjaldslaus
free of charge [en]
án endurgjalds
free-of-payment [en]
betalfri [sæ]
ohne Gegenwertverrechnung [de]
árabátur til þjálfunar
training rowing boat [en]
robåd bestemt til træning [da]
övningsroddbåt [sæ]
Trainingsruderboot [de]
árangurskeðja
results chain [en]
árangursstjórnun
performance management [en]
árangursstjórnunarkerfi
performance management system [en]
árangurstengd fjárlagagerð
performance-based budgeting [en]
performance budgeting [en]
PBB [en]
PB [en]
árangur verðbréfasjóðs
performance of the UCITS [en]
áreiðanleg og sanngjörn markaðsgæði
sound and fair marketable quality [en]
áreiðanleg og sanngjörn sölugæði
sound and fair merchantable quality [en]
áritun fyrir aðflugsstjórnun með kögunarbúnaði
Approach Control Surveillance Rating [en]
Approach Control Surveillance (APS) Rating [en]
áritun fyrir flugstjórnarþjónustu veitt flugvallarumferð í sjónflugi
aerodrome control visual rating [en]
ADV [en]
árleg fjárhagsáætlun
annual budget forecast [en]
ársfjórðungsgögn
quarterly data [en]
ársfjórðungslegar hagskýrslur um launakostn
quarterly labour cost statistics [en]
ársfjórðungslegur, geiraskiptur reikningur
quarterly sector account [en]
ársfjórðungsreikningur
quarterly account [en]
ársfjórðungur
quarter [en]
árshlutaskýrsla stjórnar
interim management report [en]
ársreikningar yfir þjóðarbúskapinn
annual economic accounts [en]
árveknistjórnun
alertness management [en]
á sanngjarnan hátt
in an equitable way [en]
ÁSB-aðaljöfnunarreikningur
ESD Central Clearing Account [en]
áseta á bifhjólinu
position on the motorcycle [en]
á sjálfbærum grunni
on a sustainable basis [en]
á sjó eða vötnum
by water [en]
áskriftarsjónvarp
pay television service [en]
pay-television service [en]
áskriftarþjónusta
subscription service [en]
ásogshjálparefni
adsorption adjuvant [en]
ásogsjafnvægi
adsorption equilibrium [en]
ástand sjónns leiðsögubúnaðar
status of the visual facilities [en]
visuelt udstyr [da]
ástæður er varða sjálfbærni
sustainability grounds [en]
áttarhorn í örbylgjulendingarkerfi
MLS azimuth [en]
á vegum framkvæmdastjórnarinnar
under the auspices of the Commission [en]
ávöl hrísgrjón
round grain rice [en]
rundkornet ris [da]
rundkornigt ris [sæ]
riz à grains ronds [fr]
rundkörniger Reis [de]
ávöxtun eigin fjár
return on capital [en]
ávöxtun fjárfestinga
arðsemi fjárfestinga
investment return [en]
return on investment [en]
á yfirþjóðlegum vettvangi
at supranational level [en]
áþreifanlegir lausafjármunir
movable tangible property [en]
løsøregenstand [da]
beweglicher körperlicher Gegenstand [de]
áætlað fjármagn
hypothetical capital [en]
áætlaður, hreinn endurnýjunarkostnaður
hypothetical net replacement cost [en]
áætlaður styrkur prófunarefnis sem þarf til að framkalla örvunarstuðulinn þrjá
EC3
estimated concentration three [en]
EC3 [en]
áætlana- og fjárhagsnefnd
Programme and Budget Committee [en]
Program- og Budgetkomitéen (UNIDO) [da]
Programm- und Haushaltsausschuss [de]
áætluð sala rekstrarfjármuna
forecast sale of plant and equipment [en]
áætlun AGS/Alþjóðabankans um mat á fjármálageiranum
IMF/World Bank Financial Sector Assessment Program [en]
FSAP [en]
Programme d´évaluation du secteur financier du FMI et de la Banque mondiale [fr]
IWF-Weltbank-Programm zur Bewertung des Finanzsektors, Programm von IWF und Weltbank zur Bewertung des Finanzsektors, Stärken-/Schwächenprofile für die Finanzsektoren [de]
áætlunarskjal
programming document [en]
áætlunarskjal
strategy paper [en]
áætlun ESB um líffræðilega fjölbreytni
EU Biodiversity Strategy [en]
EU-biodiversitetsstrategi [da]
EU:s strategi för biologisk mångfald [sæ]
stratégie de l´Union européenne en matière de biodiversité [fr]
Biodiversitätsstrategie der EU [de]
áætlun Evrópusambandsins um sjálfbæra þróun
áætlun ESB um sjálfbæra þróun
European Union strategy for sustainable development [en]
EU strategy for sustainable development [en]
áætlun Háskóla Sameinuðu þjóðanna um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu
áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean [en]
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean [en]
UNU/BIOLAC [en]
áætlun um auknar fjárvörslubirgðir
ECI programme [en]
Extended custodial inventory programme [en]
áætlun um ábyrga og skilvirka stjórnun
SEM 2000-áætlun
sound and efficient management programme [en]
SEM 2000 programme [en]
áætlun um áhættustjórnun
áhættustjórnunaráætlun
risk management plan [en]
áætlun um eftirlit með samræmi við góðar starfsvenjur við rannsóknir
GLP compliance programme [en]
áætlun um fjárhagslega endurreisn
financial recovery plan [en]
áætlun um fyrirbyggjandi aðgerðir
preventive action plan [en]
áætlun um markvissa og skilvirka löggjöf
Regulatory Fitness and Performance Programme [en]
REFIT [en]
program for målrettet og effektiv regulering (Refit) [da]
program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) [sæ]
programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) [fr]
Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) [de]
Áætlun um nýja færni og störf
Agenda for New Skills and Jobs [en]
áætlun um réttindaþjálfun með þróaðri tækni
Advanced Qualification Programme [en]
áætlun um réttindi, jafnrétti og borgararétt
Rights, Equality and Citizenship Programme [en]
áætlun um sameiginlega, alþjóðlega skoðun
scheme of joint international inspection [en]
joint international inspection scheme [en]
ordning for fælles international inspektion, fælles international kontrolordning [da]
ordning för ömsesidig internationell inspektion [sæ]
gemeinsame internationale Inspektionen, Regelung gemeinsamer internationaler Inspektion [de]
áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
COSME-áætlunin
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs [en]
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises [en]
COSME [en]
áætlun um samþætta stjórnun strandsvæða
Integrated Coastal Zone Management programme [en]
áætlun um sjálfbæra og samkeppnishæfa ferðaþjónustu í Evrópu
Agenda for a sustainable and competitive European tourism [en]
agendaen for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme [da]
agendan för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism [sæ]
Agenda für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus [de]
áætlun um þjálfun starfsmanna
staff training programme [en]
baksýnishjálpartæki
rear-space watching aids [en]
baktería sem veldur sjúkdómi sem berst milli manna og dýra
zoonotic bacterium [en]
zoonotisk bakterie [da]
zoonotisk bakterie [sæ]
bactérie zoonotique [fr]
bakteríugerjun
bacterial fermentation [en]
bakteriefermentering [da]
bakteriejäsning [sæ]
fermentation bactérienne [fr]
bakteriell Fermentation [de]
bakteríuhemjandi efni
bacteriostatic element [en]
ballest af járnbrautarteinum
track ballast [en]
Bandalag landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu
Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union [en]
Europêche [en]
bandaríkjadalur
bandarískur dalur
US dollar [en]
USD [en]
United States dollar [en]
bandaríska fjármálaráðuneytið
US Treasury Department [en]
Bandarísku Jómfrúaeyjar
US Virgin Islands [en]
Virgin Islands of the United States [en]
United States Virgin Islands [en]
Virgin Islands, United States [en]
VI [en]
De Amerikanske Jomfruøer [da]
Amerikanska Jungfruöarna [sæ]
les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges des États-Unis [fr]
die Amerikanischen Jungferninseln [de]
banjó
banjo [en]
Banjul-samstarfshópurinn um öryggiseftirlit í flugi
Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation [en]
BAGASOO [en]
bankaáhlaup sparifjáreigenda
run on a bank [en]
bankafjármagn
bank capital [en]
fonds propres des banques, capital bancaire [fr]
Bankenkapital, Kapital der Banken [de]
bankaráð Fjárfestingarbanka Evrópu
Board of Governors of the European Investment Bank [en]
bankastjóri seðlabanka aðildarríkis
governor of national central bank [en]
bankastjórn
Board of Directors of the Bank [en]
bankaþjónusta
banking service [en]
bankaþjónusta
banking [en]
bankaþjónusta í viðbót við uppgjör
banking services ancillary to settlement [en]
bankaþjónusta um einkatölvu
personal computer banking system [en]
banki með auknar fjárvörslubirgðir
ECI bank [en]
extended custodial inventory bank [en]
banki Sambandsins fyrir ónæmisvaka, bóluefni og prófefni til sjúkdómsgreiningar
Union antigen, vaccine and diagnostic reagent bank [en]
EU-antigen-, -vaccine- og -diagnostisk reagens-bank [da]
unionsbank för antigener, vacciner och diagnostiska reagens [sæ]
banque d´antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l´Union [fr]
Unionsbanken für Antigene, Impfstoffe und diagnostische Reagenzien [de]
bann við því að synja um upptöku eignar
prohibiting refusal to confiscate property [en]
barátta gegn fjármögnun hryðjuverka
anti-terrorist financing system [en]
antiterrorist financing system [en]
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
Barnahjálp SÞ
United Nations Children´s Fund [en]
UN Children´s Fund [en]
UNICEF [en]
barnahjúkrunarfræðingur
children´s nurse [en]
barnasprengja
baby boom [en]
explosion démographique [fr]
barnastóll á reiðhjól
child seat for cycle [en]
barn fætt í hjónabandi
child born in wedlock [en]
barn fætt utan hjónabands
child born out of wedlock [en]
barn maka sem býr á heimili launþegans/hins sjálfstætt starfandi einstaklings
child of a spouse belonging to the worker´s household [en]
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution [en]
Baselsamkomulagið um fjármagn
Basle Capital Accord [en]
bágborin lífskjör
low standard of living [en]
bálkur B - Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
section B - Mining and quarrying [en]
bálkur F - Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
section F - Construction [en]
bálkur G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
section G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles [en]
bálkur J - Upplýsingar og fjarskipti
section J - Information and communication activities [en]
bálkur K - Fjármála- og vátryggingastarfsemi
section K - Financial and insurance activities [en]
bálkur N - Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
section N - Administrative and support service activities [en]
bálkur Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta
section Q - Human health and social work activities [en]
bálkur S - Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
section S - Other service activities [en]
bálkur T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota
section T - Activities of households as employers; Undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use [en]
beggja handa stjórntæki
two-hand control device [en]
beiðni sem er misbjóðandi
abusive request [en]
beinamjöl
bone flour [en]
boneflour [en]
beinamjöl
bonemeal [en]
bone meal [en]
benmel [da]
benmjöl [sæ]
farine d´os [fr]
Knochenmehl [de]
beinar fjárhagslegar afleiðingar
direct financial consequences [en]
beinar sjónvarpssendingar um gervihnött
direct satellite television broadcasting [en]
bein, erlend fjárfesting
foreign direct investment [en]
bein fjárfesting
direct investment [en]
beinnutengd, einkarekin þjónusta
proprietary on-line service [en]
beinnutengd fjármálaþjónusta
on-line financial service [en]
beinnutengd gagnagrunnjónusta
on-line database service [en]
beinnjónusta
on-line service [en]
online service [en]
beinnjónustuiðnaður
on-line services industry [en]
beinn fjárlagastuðningur
direct budget support [en]
bein síuáflúrljómunartækni
direct epifluorescent filtration technique [en]
DEFT [en]
DEFT, direkte epifluorescerende filtreringsteknik [da]
DEFT, direkt epifluorescerande filtreringsteknik [sæ]
technique d´épifluorescence directe après filtration [fr]
DEFT, Direkte Epifluoreszenz-Filtertechnik [de]
beintengd litskiljun
on-line chromatographic separation [en]
on line chromatographic separation [en]
beintengt íspennuljósnemadælikerfi
direct coupled photovoltaic pumping system [en]
beint sjóinntak
direct suction valve [en]
beiskjuappelsína
bitter orange [en]
bigarade, bitter orange, bitter pomerans [da]
pomerans [sæ]
bigarade, orange amère [fr]
Pomeranzen [de]
Citrus aurantium [la]
beiskjuefni
alkaloid [en]
beita með lögjöfnun
apply by analogy [en]
beiting löggjafar utan svæðisbundins gildissviðs hennar
extra-territorial application of legislation [en]
extraterritorial application of legislation [en]
bensýlfjólublár
benzyl violet [en]
ber af fenjakristþyrni
hollyberry [en]
kristtjørn, bær af kristtjørn [da]
houx [fr]
Ilex cassine L. [la]
ber af trjákenndum plöntum
trjáber
treeberries [en]
bær fra træer [da]
bär från träd [sæ]
baies d´arbres [fr]
Strauchbeeren [de]
bergjarðlagaeining
lithostratigraphic unit [en]
berglag undir yfirborði jarðar
subsurface layer of rock [en]
beri einkvæmrar tækjaauðkenningar
UDI carrier [en]
unique device identification carrier [en]
berjast gegn mismunun
combat discrimination [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli aldurs
combat discrimination on grounds of age [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli fötlunar
combat discrimination on grounds of disability [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli kynferðis
combat discrimination on grounds of sex [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli kynhneigðar
combat discrimination on grounds of sexual orientation [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli kynþáttar
combat discrimination on grounds of racial origin [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli skoðana
combat discrimination on grounds of belief [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli trúarbragða
combat discrimination on grounds of religion [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli þjóðernis
combat discrimination on grounds of ethnic origin [en]
berkjuáreitisprófun
bronchial challenge test [en]
berkjuskoðun
bronchial endoscopy [en]
berskjaldaður einstaklingur
vulnerable person [en]
bestu bankavenjur
best banking practice [en]
bestukjaraviðskiptavinur
most-favoured-customer [en]
bestu markaðsvenjur
best market practice [en]
bestu starfsvenjur
best practice [en]
bestu starfsvenjur í umhverfismálum
best environmental practices [en]
bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun
best environmental management practices [en]
BEMP [en]
bestu, viðteknu starfsvenjur
best current practice [en]
beygjuhorn
bending angle [en]
beygjustífni
bending stiffness [en]
biðpóstsþjónusta
post-restante service [en]
biðvædd minniskeðja
buffered dual in-line memory module [en]
bifhjól með hliðarvagni
motorcycle combination [en]
bifreið til heilbrigðisþjónustu
medical vehicle [en]
bilanjónusta
breakdown service [en]
biltong-kjöt
bíltongkjöt
biltong [en]
biltong [da]
biltong [sæ]
biltong [fr]
Biltong [de]
bilun í tækjabúnaði flugvélar
airborne equipment failure [en]
bindandi fyrirtækjareglur
binding corporate rules [en]
bindandi þjónustusamningur
firm service contract [en]
bindiefni geislavirkra kjarnategunda
radionuclide binder [en]
binding fjármagns vegna starfsemi
ongoing capital [en]
binding fjármagns vegna starfsemi lánastofnana
ongoing capital management of credit institutions [en]
birgðafjármögnun
stock financing [en]
birgðastjórnun
logistics [en]
birgðastjórnunarþjónusta
stock-control service [en]
stock control service [en]
Birgðastofnun Kjarnorkubandalags Evrópu
Euratom Supply Agency [en]
birgðaþjónusta við skip
ship supply services [en]
birgjanet
supply network [en]
birgjar í samkeppni
competing suppliers [en]
birnir
bjarndýr
bjarnaætt
bears [en]
bjørne [da]
bjørne [sæ]
Bären [de]
Ursidae [la]
birting á tölvuskjá
on-screen display [en]
birting réttarskjala
serving of judicial documents [en]
birting skjala
service of documents [en]
signification ou notification des actes [fr]
Zustellung von Schriftstücken [de]
birting utanréttarskjala
serving of extrajudicial documents [en]
Bismarck-eyjaklasinn
Bismarck Archipelago [en]
bílaviðgerðarþjónusta
car repair service [en]
bílaviðhaldsþjónusta
car maintenance service [en]
bjargmunir
salvage [en]
bjærget gods [da]
bärgat gods [sæ]
débris [fr]
Bergungsgut [de]
bjarnarber
arctic bramble [en]
polarkorbær [da]
åkerbär [sæ]
ronce du Nord, ronce arctique [fr]
Americanische Taubeere [de]
Rubus arcticus [la]
Bjarnarey
Bjarnarey á Svalbarða
Bear Island [en]
bjóða á undirboðskjörum
dump [en]
bjóða e-m að taka þátt í áætlun
open up a programme for participation [en]
bjóða í samning
tender for a contract [en]
bjóðandi
tenderer [en]
bjóðandi
bidder [en]
bjóða sig fram í kosningum
stand as candidate [en]
bjóða út á almennum markaði
offer to the public [en]
bjóða út þjónustu
commission services [en]
bjúgmyndun
oedema formation [en]
bjögun á réttum hlutföllum
margin squeeze [en]
björgunaraðstoð
rescue aid [en]
björgunarbátur
lifeboat [en]
björgunarbátur
life raft [en]
life-raft [en]
liferaft [en]
björgunarbelti
life belt [en]
björgunarbúnaður
rescue facilities [en]
björgunarbúnaður
rescue equipment [en]
björgunarbúnaður
life-saving appliances [en]
redningsmidler [da]
björgunarbúnaður með samþjöppuðu súrefni
compressed oxygen escape apparatus [en]
björgunarbúningur
immersion suit [en]
björgunareining
incident unit [en]
björgunarfar
survival craft [en]
björgunarfleki
life raft [en]
life-raft [en]
liferaft [en]
björgunarfleki með falli
life-raft launched by a fall [en]
björgunarhringur
life buoy [en]
lifebuoy [en]
björgunarjulla
rescue dinghy [en]
björgunarlaun
maritime salvage [en]
björgunarlyfta
rescue hoist [en]
björgunarmaður
rescue worker [en]
björgunarmiðstöð
rescue coordination centre [en]
björgunarólar
rescue harness [en]
björgunarskip
rescue vessel [en]
björgunarstöð
rescue-service station [en]
björgunarsveit
rescue service [en]
björgunarúrræði
means of rescue [en]
björgunarvesti
life jacket [en]
björgunarþjónusta
rescue service [en]
björgunarþjónusta fyrir skip
vessel-salvaging service [en]
björgunaræfing
rescue exercise [en]
björgunarökutæki
recovery vehicle [en]
björgunarökutæki
rescue vehicle [en]
ambulance vehicle [en]
ambulance, sygevogn, redningsbil [da]
ambulans, räddningsbil, sjukvagn [sæ]
björgun fyrirtækis
rescue of a company [en]
björgun mannslífa
survival function [en]
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi
mixed financial holding company [en]
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi
mixed financial holding company [en]
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi sem er í eigu annars félags í samstæðunni
intermediate mixed financial holding company [en]
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í aðildarríki
parent mixed financial holding company in a Member State [en]
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í ESB
EU parent mixed financial holding company [en]
Union parent mixed financial holding company [en]
blanda úr náttúrulegum trefjum og tilbúnum trefjum
mixture of natural and man-made fibres [en]
blandljóspera
blended lamp [en]
blá hleðslujafnalausn
loading blue buffer [en]
blár snjallhagvöxtur
smart blue growth [en]
bleikjutegundir
bleikjur
chars [en]
charrs [en]
røddingslægt, røddingarter [da]
rödingar [sæ]
Salvelinus spp. [la]
blekkingaraðgerðir með hljóðtruflunum
acoustic jamming and decoy [en]
blindflugsþjálfi
instrument flight trainer [en]
blindflugsæfingatími á jörðu
instrument ground time [en]
blossahvellsprengja
flash banger [en]
blóðinngjöf
blood transfusion [en]
blóðskiljun
blóðskilun
haemodialysis [en]
hemodialysis [en]
blóðskiljunardeild
artificial-kidney unit [en]
blóðskiljunartæki
blóðskilunartæki
haemodialysis device [en]
hemodialysis device [en]
blóðvökvakekkjunarprófun
plasma agglutination test [en]
blómaskreytingaþjónusta
floral-display service [en]
blönduð akuryrkja
open field [en]
open field system [en]
åben mark [da]
tegskipte [sæ]
boðkerfisþjónusta
paging service [en]
borgaraleg hættustjórnun
civil crisis management [en]
borgaraleg hættustjórnunaraðgerð
civilian crisis management operation [en]
borgaraleg stjórnsýsla Sameinuðu þjóðanna í Kósovó
borgaraleg stjórnsýsla SÞ í Kósovó
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo [en]
UN Interim Administration Mission in Kosovo [en]
UNMIK [en]
borgaraleg þjónusta
civilian service [en]
borgaraleg þjónusta í þágu almannahagsmuna
civic service [en]
borgarjárnbraut
city railway [en]
borgarkjarni
urban centre [en]
borgarskipulagsþjónusta
urban planning service [en]
borkjarni
core [en]
borunarþjónusta
drilling service [en]
borunarþjónusta, tengd jarðgasvinnslu
drilling service incidental to gas extraction [en]
botnhryggleysingjar
benthic invertebrate fauna [en]
bókasafnsstjórnunarkerfi
library management system [en]
bókfærð, fengin endurtryggingariðgjöld
gross reinsurance premiums accepted [en]
bókfærð tjón
gross claims payments [en]
bókfært frumtryggingariðgjald
gross direct premium written [en]
bókfært tjón
claims paid [en]
bókhaldsskoðunarþjónusta
accounting review service [en]
bókhaldsþjónusta
bookkeeping service [en]
book-keeping service [en]
bókhaldsþjónusta í tengslum við stjórnun sjóðs
fund management accounting services [en]
bókun 12 um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla
Protocol No 12 on the excessive deficit procedure [en]
bókun 12 um samninga við þriðju lönd um samræmismat
Protocol 12 on conformity assessment agreements with third countries [en]
bókun 13 um að jöfnunartollum og aðgerðum gegn undirboðum verði ekki beitt
Protocol 13 on the non-application of anti-dumping and countervailing measures [en]
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein)
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein) [en]
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein)
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein) [en]
bókun 19 um flutninga á sjó
Protocol 19 on maritime transport [en]
bókun 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu
Protocol No 1 on the role of national parliaments in the European Union [en]
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders [en]
bókun 24 um hæli til handa ríkisborgurum aðildarríkja Evrópusambandsins
Protocol No 24 on asylum for nationals of Member States of the European Union [en]
bókun 26 um þjónustu í almannaþágu
Protocol No 26 on services of general interest [en]
bókun 29 um starfsþjálfun
Protocol 29 on vocational training [en]
bókun 29 um útvarpsþjónustu í almannaþágu í aðildarríkjunum
Protocol No 29 on the system of public broadcasting in the Member States [en]
bókun 31 um innflutning til Evrópusambandsins á jarðolíuafurðum sem eru hreinsaðar á Hollensku Antillum
Protocol No 31 concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles [en]
bókun 31 um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins
Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms [en]
bókun 32 um fjárhagsfyrirkomulag vegna framkvæmdar 82. gr.
Protocol 32 on financial modalities for the implementation of Article 82 [en]
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules [en]
bókun 35 um gr. 40.3.3 í stjórnarskrá Írlands
Protocol No 35 on article 40.3.3 of the Constitution of Ireland [en]
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel [en]
bókun 38 um fjármagnskerfið
Protocol 38 on the financial mechanism [en]
bókun 43 um samninginn milli EBE og Lýðveldisins Austurríkis varðandi umflutning vara á vegum og járnbrautum
Protocol 43 on the Agreement between the EEC and the Republic of Austria on the transit of goods by road and rail [en]
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandi vöruflutninga á vegum og járnbrautum
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail [en]
bókun 46 um þróun samvinnu í sjávarútvegi
Protocol 46 on the development of cooperation in the fisheries sector [en]
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss)
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein) [en]
bókun 5 um stofnsamþykkt fjárfestingarbanka Evrópu
Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank [en]
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins.
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union [en]
bókun 9 um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir
Protocol 9 on trade in fish and other marine products [en]
bókunargjald
reservation charge [en]
bókunarþjónusta
reservation service [en]
bókun gegn ólöglegum innflutningi fólks land-, sjó- og loftleiðis, sem er viðbót við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime [en]
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway [en]
bókun um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi botnfastra mannvirkja á landgrunninu
Protocol for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf [en]
bókun um almenningsútvarps- og -sjónvarpskerfi í aðildarríkjunum
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States [en]
bókun um fríðindi og friðhelgi Alþjóðastofnunarinnar um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT)
Protocol on the Privileges and Immunities of the International Mobile Satellite Organization (INMARSAT) [en]
bókun um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu
Protocol on the role of national parliaments of the European Union [en]
bókun um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla
Protocol on the excessive deficit procedure [en]
bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi
Protocol on the Conservation, Rational Utilization and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the North-east Atlantic [en]
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Jórdaníu
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Jordan [en]
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority [en]
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [en]
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty [en]
bókun við lögin um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar
Protocol to the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden [en]
bókun við Madrídarsamninginn um alþjóðlega skráningu merkja
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks [en]
bókun við niðurstöðu viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja, 20.03.1976
Protocol to the Conclusion of Negotioations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands, 20.03.1976 [en]
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974 [en]
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965 [en]
bólstrunarþjónusta
upholstering service [en]
bóluefni sem gegnir fjölþættu hlutverki
multipurpose vaccine [en]
brasilíuhálftrjóna
ballyhoo halfbeak [en]
ballyhoo [en]
brasiliansk halvnæb [da]
brasiliansk halvnäbb [sæ]
Brasilianischer Halbschnäbler [de]
Hemirhamphus brasiliensis [la]
brautarpallur járnbrauta
railway platform [en]
platform [en]
perron [da]
plattform [sæ]
braut fyrir sjósetningu skipa
launchway [en]
bráðabirgðafjármagn
interim finance [en]
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi
European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol [en]
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi
European Interim Agreement on Social Security Schemes other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol [en]
bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu
Interim Agreement between the EFTA States and the PLO for the benefit of the Palestinian Authority [en]
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings Sameinuðu þjóðanna gegn eyðimerkurmyndun
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings SÞ gegn eyðimerkurmyndun
Interim Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification [en]
Interim Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification [en]
bráðabirgðastjórnandi
bústjóri
temporary administrator [en]
bráðabirgðastjórn Sameinuðu þjóðanna í Austur-Slavóníu
bráðabirgðastjórn SÞ í Austur-Slavóníu
United Nations Transitional Administration in Eastern Slavonia [en]
UN Transitional Administration in Eastern Slavonia [en]
UNTAES [en]
De Forenede Nationers Overgangsmyndighed i Østslavonien [da]
Förenta nationernas övergångsmyndighet i östra Slavonien [sæ]
Administration transitoire des Nations unies en Slavonie orientale, ATNUSO [fr]
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Ostslawonien [de]
bráðabirgðavinnsluskjal
temporary work file [en]
bráðabirgðaöryggisstjórnunarskírteini
interim safety management certificate [en]
bráð eitrun hjá mönnum
acute human poisoning [en]
akut forgiftning hos mennesker, akutte forgiftningstilfælde [da]
bráð eiturhrif við inngjöf um munn
acute oral toxicity [en]
akut oral toksicitet [da]
akut toxicitet (oralt) [sæ]
toxicité orale aiguë [fr]
breiddarljós að framan
front posiition lamp [en]
positionslygte fortil [da]
breiddarljósker að aftan
rear position lamp [en]
baglygte [da]
baklykta [sæ]
breiðskjássn
wide-screen format [en]
breitt flatjárn
universal plate [en]
brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum
juniper-flavoured spirit drinks [en]
brennisteinsjón
sulphuric ion [en]
sulfuric ion [en]
brennsluver í fyrirtækjum
commercial combustion plant [en]
Bresku Indlandshafseyjar
British Indian Ocean Territory [en]
IO [en]
det britiske territorium i Det Indiske Ocean [da]
Brittiska territoriet i Indiska oceanen [sæ]
le Territoire britannique de l´océan Indien [fr]
das Britische Territorium im Indischen Ozean [de]
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948 [en]
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948 [en]
breytingar á samningi um samframleiðslu á sviði hljóð- og myndverka, milli Íslands og Kanada, 15.10.1997
Agreement amending the Audiovisual Co-production Agreement, between Iceland and Canada, 15.10.1997 [en]
breytingarfjárhagsáætlun
amending budget [en]
breytingar í mjúkvef
soft tissue alterations [en]
breytingarvalréttur eigin fjár
equity conversion option [en]
breytingarþáttur eigin fjár
equity conversion feature [en]
breytingastjórnun
change management [en]
breytingaþjónusta
conversion service [en]
breytingaþjónusta fyrir skip
conversion service of ships [en]
breyting á efnislegum fjármunum
movements in tangible assets [en]
breyting á flugáætlun til flugumferðarþjónustu
change to the air traffic flight plan [en]
breyting á óefnislegum fjármunum
movements in intangible assets [en]
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964 [en]
breyting á tjónaskuld
actuarial provision [en]
breytir fyrir fljótandi súrefni
liquid oxygen converter [en]
brjóstainnlegg
nursing pad [en]
breast pad [en]
brjóstakrabbamein
breast cancer [en]
brystkræft [da]
bröstcancer [sæ]
cancer du sein [fr]
Brustkrebs, Mammakarzinom [de]
brjóstamynd
mammogram [en]
brjóstamyndatæki
mammography device [en]
brjósthimna
fleiðra
pleura [en]
pleura, lungehinde [da]
lungsäck, pleura [sæ]
plèvre [fr]
Pleura, Brustfell [de]
brjósthimnubólga
pleuritis [en]
pleurisy [en]
pleuritis, lungehindebetændelse [da]
pleurit, lungsäcksinflammation [sæ]
pleurite, pleurésie [fr]
Pleuritis, Brustfellentzündung, Rippenfellentzündung [de]
brjósthimnu- og lungnabólga
fleiðru- og lungnabólga
pleuro-pneumonia [en]
péripneumonie [fr]
brjóstholsskurðlækningar
thoracic surgery [en]
brjóstmylkingur
breastfed baby [en]
brjóta í bága við landslög
be contrary to domestic law [en]
brotajárn
ferrous scrap [en]
brotajárn
scrap [en]
brotajárn úr skipum sem höggvin eru í brotajárn
ship-breaking scrap [en]
brotamálmur úr steypujárni
cast iron scrap [en]
brotgrjón
broken grains [en]
brudte korn [da]
brutna korn [sæ]
grains brisés [fr]
gebrochene Körner [de]
brotin hrísgrjón
broken rice [en]
brotlendingarhjálmur
crash helmet [en]
brottfararskyldir ríkisborgarar þriðju landa
third-country nationals who are subjects of individual removal orders [en]
brottflugsheimild frá flugumferðarstjórn
ATC departure clearance [en]
brottflugsstjórnun
departure management [en]
DMAN [en]
afgangsstyring [da]
avgångsplanering [sæ]
gestion des départs [fr]
Abflugmanagement [de]
BRRD-tilskipun
tilskipun um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja
BRRD [en]
Bank Recovery and Resolution Directive [en]
brunaspjald
fire damper [en]
brunatryggingaþjónusta
fire insurance service [en]
brunavarnjónusta
fire-prevention service [en]
brúarfjármögnun
bridge financing [en]
financement-relais [fr]
brúarvegur fyrir járnbraut
railway viaduct [en]
brúnkolakögglaverksmiðja
BKB plant [en]
brown coal briquettes plant [en]
brunkulsbriketfabrik [da]
brunkolsbrikettanläggning [sæ]
fabrique de briquettes de lignite [fr]
Braunkohlenfabrik [de]
bryggjumannvirki
docking installation [en]
bryggjunarrannsókn
bridging study [en]
bridging-studie, brobygningsstudie, overgangsundersøgelse [da]
jämförande studie [sæ]
étude comparative [fr]
Brückenstudie [de]
brynbrjótur
perforator [en]
brýn meðhöndlun sjúkdóma
essential treatment of illness [en]
brýnustu nauðsynjar
basic necessities [en]
bundin fjárfesting
non-liquid investment [en]
bundinn með efnatengjum
chemically bonded [en]
bundinn vátryggjandi
captive insurer [en]
bundinn ökutækjafloti
captive fleet [en]
burðarkjarnsýra
carrier nucleic acid [en]
bærer-nukleinsyre [da]
bärare av nukleinsyra [sæ]
Träger-Nukleinsäure [de]
burðarveggjaeining
load bearing wall element [en]
burðarþjónusta
bearer service [en]
Búdapestsamningur um alþjóðlega viðurkenningu á innlagningu örvera til varðveislu vegna meðferðar einkaleyfamála
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure [en]
búfjárafurð sem er ekki lífrænt framleidd
non-organic livestock product [en]
ikke-økologiske animalske produkter [da]
icke ekologiska animalieprodukter [sæ]
búfjárbóndi
livestock farmer [en]
stock farmer [en]
búfjáreining
livestock unit [en]
LU [en]
husdyrenhed, storkreatur, SK [da]
djurenhet, DE [sæ]
unité de gros bétail, UGB [fr]
Grossvieheinheit, GVE [de]
búfjárflutningaskip
livestock carrier [en]
búfjárframleiðandi
stockbreeder [en]
stock breeder [en]
búfjárkyn
breed [en]
búfjárræktandi
búfjárbóndi
stockfarmer [en]
livestock farmer [en]
stock farmer [en]
búfjárræktarþjónusta
animal husbandry service [en]
naður á jörðu
ground facilities [en]
naður á jörðu niðri
ground installation [en]
naður á jörðu niðri
ground equipment [en]
naður flugumferðarþjónustu
ATS facilities [en]
naður fyrir fjallaklifur
mountaineering equipment [en]
naður fyrir flugleiðsöguþjónustu á jörðu niðri
ANS ground facilities [en]
naður fyrir gervihnattajarðstöðvar
satellite earth station equipment [en]
naður fyrir sjálfsvarnaríþróttir
martial arts equipment [en]
naður fyrir sjálfvirka fjarritaþjónustu
telex equipment [en]
naður fyrir upplýsingaþjónustu um ár
RIS equipment [en]
naður fyrir þráðlaus fjarskipti
fjarskiptabúnaður
radio installation [en]
naður, húðaður til ummerkjaleyndar
equipment, coated for signature suppression [en]
naður, meðhöndlaður til ummerkjaleyndar
equipment, treated for signature suppression [en]
naður og kerfi fyrir þráðlaus fjarskipti
radio equipment and systems [en]
RES [en]
naður sem aftengir sjálfstýrikerfið
autoflight system disconnect device [en]
naður sem er notaður til sjálfsvarnar
equipment used for self-defence [en]
naður sem framleiðir óhvarfgjarnar lofttegundir
inert gas generator [en]
inertgasgenerator [da]
inertgasgenerator [sæ]
nérateur de gaz inerte [fr]
Inertgasgenerator [de]
naður sem nýtir endurnýjanlega orku
renewable energy equipment [en]
naður sem stjórnar frjálsu falli lendingarbúnaðar
landing gear free fall extension system [en]
naður sem tengist flugumferðarstjórn
air traffic control equipment [en]
air-traffic control equipment [en]
naður til að fjarlægja odd af blysum
flare tip removal equipment [en]
naður til að fylgjast með hlutþrýstingi gegnum húð
transcutaneaous partial pressure monitoring equipment [en]
naður til að hengja upp fóðurrör
casing hanger [en]
naður til að jafna spennu
voltage stabiliser [en]
voltage stabilizer [en]
naður til að skrá fjarskiptasendingar til og frá viðkomandi neti
pen registers and trap and trace devices [en]
naður til að skrá sveigjanlegan vinnutíma
flexible-working-hours equipment [en]
naður til að stjórna og snúa háorkujónageisla
equipment for controlling and slewing a high energy ion beam [en]
naður til að stjórna þrýstingi
pressure charging device [en]
naður til að umbreyta merkjum á taltíðni
audio-frequency signal conversion apparatus [en]
naður til auðkenningar með örmerkjum
RFID device [en]
naður til blóðinngjafar
transfusion pod [en]
naður til blóðskiljunar fyrir marga sjúklinga
naður til blóðskilunar fyrir marga sjúklinga
haemodialysis multiposition [en]
hemodialysis multiposition [en]
naður til flutninga á sjó- og vatnaleiðum
water transport equipment [en]
naður til háþrýstivökvaskiljunar
HPLC-equipment [en]
naður til hjartaskurðaðgerða
cardiac surgery devices [en]
naður til hljóðmælingar
sound-measuring equipment [en]
naður til hljóðupptöku eða hljóðflutnings
sound recording or reproducing apparatus [en]
naður til húðsjúkdómalækninga
dermatological device [en]
naður til kjarnorkuframleiðslu eða knúningsbúnaður
nuclear power generationg equipment or propulsion equipment [en]
naður til kjarnsýrumögnunar
polymerase chain reaction equipment [en]
naður til lyfjagjafar
administration device [en]
naður til merkjagjafar
signal aid [en]
signalhjelpemiddel [da]
naður til nota neðansjávar
subsea equipment [en]
naður til sjálfsvarnar
sjálfsvarnarbúnaður
equipment for self-defence [en]
naður til sjálfvirkra einkasímstöðva
PABX equipment [en]
naður til sjúkraþjálfunar
physiotherapy device [en]
naður til skjalageymslu
filing equipment [en]
naður til stuðnings hjartastarfsemi
cardiac support device [en]
naður til súrefnisgjafar
oxygen administration unit [en]
naður til þunnlagsskiljunar
TLC-equipment [en]
naður til öndunarhjálpar
respiratory device [en]
naður um borð í ökutækjum
on-board equipment in vehicles [en]
búsetunefnd Sameinuðu þjóðanna
búsetunefnd SÞ
United Nations Commission on Human Settlements [en]
UN Commission on Human Settlements [en]
UN-HABITAT [en]
FN´s program for bolig- og bebyggelsesmiljø [da]
FN:s boende- och bosättningsorgan [sæ]
Programme des Nations unies pour les établissements humains, ONU-Habitat [fr]
Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen [de]
Búsetusjóður Sameinuðu þjóðanna
Búsetusjóður SÞ
United Nations Habitat and Human Settlement Foundation [en]
UN Habitat and Human Settlement Foundation [en]
UNHHSF [en]
De Forenede Nationers stiftelse for boligmiljø og bosættelse [da]
Fondation des Nations Unies pour l´habitat et les établissements humains [fr]
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohnungs- und Siedlungsprojekte [de]
búsetuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
búsetuskrifstofa SÞ
United Nations Centre for Human Settlements [en]
UN Centre for Human Settlements [en]
UNCHS [en]
De Forenede Nationers Center for Bolig- og Bebyggelsesmiljøer [da]
FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor [sæ]
Centre des Nations unies pour les établissements humains, CNUEH [fr]
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen [de]
bústjórnun
farm management [en]
Byggðaþróunarsjóður Evrópu
European Regional Development Fund [en]
ERDF [en]
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti
building envelope kit [en]
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymslna
cold storage building envelope kit [en]
byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
construction [en]
byggingaverkfræðileg stoðþjónusta
civil engineering support service [en]
bylgja langsniðsúrtaks
wave of a longitudinal panel [en]
bylgjuð stálmótaplata til bendingar
corrugated steel reinforcement sheet [en]
bylgjulengd
wavelength [en]
bylgjulengdarbil útfjólublás ljóss
UV light waveband [en]
bande de longueurs d´ondes de la lumière UV [fr]
UV-Licht, Bandbreiten [de]
bylgjulengdarskali
wavelength scale [en]
bylgjulögun
waveform [en]
byrjunarfjárfesting
upfront investment [en]
forudgående investering [da]
initial investering [sæ]
investissement préalable [fr]
Vorabinvestition [de]
byrjunarhitastig
initial temperature [en]
begyndelsestemperatur [da]
begynnelsetemperatur, initialtemperatur [sæ]
Anfangstemperatur [de]
byrjunarlína
start line [en]
byrjunarlína plötu
start line of a plate [en]
byrjunarlokkar og -pinnar fyrir húðgötun
piercing post assemblies [en]
byrjunarmálmiðjuhæð
initial transverse metacentric height [en]
byrjunarofris
incipient stall [en]
begyndende stall [da]
begynnande stall [sæ]
byrjunarstig
start-up phase [en]
narækja
mantis shrimp [en]
søknæler [da]
nsyrseräka [sæ]
Squilla mantis [la]
narækja
mantis squillid [en]
søknæler [da]
nsyrseräka [sæ]
Squilla mantis [la]
bætur eftir eðli tjóns
benefits in the nature of indemnity [en]
bætur vegna líkamstjóns
compensation in the event of personal injury [en]
bætur vegna opinberrar þjónustu
public service compensation [en]
bögglaútburðarþjónusta
parcel delivery services [en]
nd fyrir gluggatjöld
tape for curtains [en]
Cabo Verde (Grænhöfðaeyjar)
Lýðveldið Cabo Verde
Cabo Verde [en]
Republic of Cabo Verde [en]
CV [en]
CPV [en]
Kap Verde, De Kapverdiske Øer, Republikken Kap Verde [da]
Kap Verde, Republiken Kap Verde [sæ]
le Cap-Vert, la République de Cap-Vert [fr]
Kap Verde, die Republik Kap Verde [de]
Cayman-eyjar
Cayman Islands [en]
C-deild Stjórnartíðinda
C Series of the Official Journal [en]
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
C series of the Official Journal of the European Communities [en]
C-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins
C Series of the Official Journal of the European Union [en]
Chafarinas-eyjar
Chafarinas Islands [en]
Chagos-eyjaklasinn
Chagos Archipelago [en]
Chicago-samningur um alþjóðlegt almenningsflug
Chicago-samningur
Chicago Convention on International Civil Aviation [en]
Convention on International Civil Aviation [en]
Chicago Convention [en]
Cockoroft-Walton-spennugjafi
spennugjafi Cockoroft-Waltons
Cockoroft-Walton electrostatic generator [en]
Comett-áætlunin
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tæknjálfun og rannsóknir
Community Action Programme in Education and Training for Technology [en]
COMETT [en]
Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómur
Creutzfeldt-Jakobs-afbrigði
mannariða
Creutzfeldt-Jakob´s disease [en]
Creutzfeldt-Jakob disease [en]
CJD [en]
Creutzfeldt-Jakobs sygdom, CJD [da]
CreutzfeldtJakobs sjukdom, CJD, CJS [sæ]
pseudosclérose spastique, maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), dégénérescence corticostriospinale [fr]
Creutzfeldt-Jacob-Krankheit, CJK [de]
CR IRB-sniðmát
sniðmát fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns samkvæmt innramatsaðferðinni
CR IRB template [en]
IRB approach to own funds requirements template [en]
Crozet-eyjaklasinn
Crozet Archipelago [en]
CR SA-sniðmát
sniðmát fyrir köfur vegna eiginfjárgrunns samkvæmt staðalaðferðinni
CR SA template [en]
standard approach to own funds requirements template [en]
mallen för kreditrisk enligt schablonmetoden (CR SA) [sæ]
CR SETT-sniðmát
sniðmát fyrir uppgjörs-/afhendingaráhættu
CR SETT template [en]
settlement/delivery risk [en]
mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans [sæ]
dagleg stjórn aðgerðar
day-to-day management of an operation [en]
dagljós til merkjasendinga
daylight signalling lamp [en]
dagvistunarþjónusta
day-care service [en]
daycare service [en]
dauðhreinsuð mjólk
sterilised milk [en]
sterilized milk [en]
dauðvona
deyjandi
moribund [en]
moribundus [la]
nargjald
death duty [en]
nargjöf
bequest [en]
legat vedrørende løsøre, testamentarisk disposition over løsøre [da]
legat [sæ]
legs de biens personnels, legs d´une somme d´argent [fr]
Vermächtnis beweglicher Sachen [de]
dehýdródíhýdrójónól
dehydrodihydroionol [en]
deigt járn
ductile iron [en]
deild framkvæmdastjórnarinnar
Commission department [en]
deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
series of the Official Journal of the European Communities [en]
deild þjóðþings
chamber of a national Parliament [en]
deilisvæðahluti Alþjóðahafrannsóknaráðsins
ICES-deilisvæðahluti
ICES subdivision [en]
ICES-subdivision [en]
subdivision of ICES [en]
statistisk ICES-underafsnit, ICES-delsektion [da]
sous-division CIEM, sous-division statistique du CIEM [fr]
ICES-Unterbereich [de]
deilisvæði sjávarútvegsnefndar um málefni Miðaustur-Atlantshafsins
CECAF-deilisvæði
CECAF division [en]
dekkjaviðgerðarþjónusta
tyre-repair service [en]
tyre repair service [en]
d´Entrecasteaux-eyjar
d´Entrecasteaux Islands [en]
deyfing lofthljóða sem skella frá hlið
flanking airborne sound reduction [en]
diskaþjónn
optical jukebox server [en]
díóðufjölnemi
diode array detector [en]
dísartréskjarni
margosa extract [en]
djúphafslýsingur
deepwater Cape hake [en]
dybvandskulmule [da]
merlu du large du Cap, merlu profond [fr]
Merluccius paradoxus [la]
djúphn
basal ganglia [en]
djúpköfun
deep sea diving [en]
deep diving [en]
djúplægur náraeitill
deep inguinal lymph node [en]
djúpplæging
deep ploughing [en]
djúpprentun
rotogravure [en]
djúpprentun á gæðapappír
publication rotogravure [en]
djúpsprengja
depth charge [en]
djúpsteikingarpottur
deep fat fryer [en]
djúpsteikingarpottur
deep fryer [en]
djúptankur
deep tank [en]
DNA-genaferja
DNA vector [en]
dómari við stjórnlagadómstól
member of constitutional court [en]
dómstóll sem fjallar um eftirlit með eftirgrennslan um erlend öfl
FISC-dómstóllinn
Foreign Intelligence Surveillance Court [en]
FISC [en]
dótturefni sem er geislavirk kjarnategund
geislavirkt dótturefni
daughter radionuclide [en]
dótturjón
product ion [en]
dótturjón til greiningar
diagnostic product ion [en]
dráttarbílaþjónusta
towing-away service [en]
dráttarbílaþjónusta fyrir ökutæki
vehicle towing-away service [en]
dráttarvél, notuð á stöðvarpöllum járnbrauta
railway-station platforms tractor [en]
dráttarþjónusta
tug service [en]
dreggjabrennivín
lees spirit [en]
dreggjar
ndreggjar
lees [en]
bærme, vinbærme [da]
druv, drägg, vindrägg, bottensats [sæ]
lies, lie de vin [fr]
Trub, Bodensatz [de]
dreggjar sem falla til við eimingu
distilling dregs [en]
Dreifbýlisþróunarsjóður evrópsks landbúnaðar
European Agricultural Fund for Rural Development [en]
EAFRD [en]
dreifð losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda
dreiflosun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda
diffuse VOC emissions [en]
diffuse VOC-emissioner [da]
diffusa VOC-utsläpp [sæ]
émissions diffuses de COV [fr]
Diffuse VOC-Emissionen [de]
dreifingarlykill fyrir hlutafjáráskrift
key for capital subscription [en]
dreifing fjármagns
distribution of financial resources [en]
dreifing fjármagns
capital allocation [en]
dreifing fjármagns
circulation of financial flows [en]
dreifing í fylgju
placental distribution [en]
dreifing ljóss
geometric visibility [en]
dreifing ljóss innan rúmfræðilegra horna
angles of geometric visibility [en]
dreifisprengja
submunition [en]
dreifkjarna arfþegi
prokaryotic recipient [en]
dreifkjörnungakerfi
prokaryotic system [en]
dreifkjörnungs-
prokaryotic [en]
dreifstýrð stjórnun
decentralised management [en]
decentralized management [en]
drykkjarhæft vatn
drykkjarvatn
potable water [en]
drinking water [en]
drikkevand [da]
dricksvatten, konsumtionsvatten, vatten av dricksvattenkvalitet [sæ]
eau potable, eau de boisson [fr]
Trinkwasser [de]
drykkjarvöruvinnsla
beverage processing [en]
drög að fjárhagsáætlun
draft budget [en]
drög að fjárlögum Sambandsins
draft general budget of the Union [en]
DSL-notendafjölsími
DSL access multiplexor [en]
dulinn nettóvarasjóður
hidden net reserve [en]
dulinn varasjóður
hidden reserve [en]
dulkóðuð þjónusta
encrypted service [en]
nflækja
hairy vetch [en]
sandvikka [da]
luddvicker [sæ]
vesce velue, vesce de Russie, vesce des sables [fr]
Sand-Wicke, Winterwicke, Zottelwicke, Zottige Wicke [de]
Vicia villosa [la]
nflækja
downy vetch [en]
dýralíkan fyrir sjúkdóma
animal model of disease [en]
dýralyfjanefnd
Committee for Veterinary Medicinal Products [en]
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use [en]
CVMP [en]
dýralyfjanefnd Evrópubandalagsins
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Community (CVM) [en]
dýralyfjanefnd Evrópusambandsins
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Union (CVM) [en]
dýralæknjónusta
veterinary practice [en]
dýr sem ekki er búið að venja undan
unweaned animal [en]
dýr sem er næmt fyrir smitandi heilahrörnunarsjúkdómum
animal susceptible to TSEs [en]
dýr sem grunur leikur á að sé sýkt af smitandi heilahrörnunarsjúkdómi
animal suspected of being infected by a TSE [en]
dýr sem hefur fengið lyfjameðferð
treated animal [en]
dæla fyrir fljótandi málma
liquid-metal pump [en]
dæling djúpt niður í jarðlög
deep injection [en]
EB-gerðarviðurkenningarskjal
EC type approval document [en]
EB-vottorð um þjálfun
EC-certificate for training [en]
ECDIS-kerfi til siglinga á sjó
maritime ECDIS [en]
EDGE-þjónusta fyrir GSM síma
Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services [en]
EDGE [en]
ediksýrugerjun
acetous fermentation [en]
eddikesyregæring [da]
ättiksyrajäsning [sæ]
fermentation acétique [fr]
Essigsäuregärung [de]
ja frá dýpkunarframkvæmdum
dredging sludge [en]
dredge sludge [en]
dredge material [en]
dredge spoil [en]
ja frá galvanhúðun
galvanic sludge [en]
ja sem verður til við glerfægingu og -slípun
glass polishing and -grinding sludge [en]
jumeðhöndlunarstöð
sludge-treatment work [en]
eðlisljósþéttnistuðull
coefficient of specific optical density [en]
EES-hluti Stjórnartíðinda Evrópusambandsins
EEA Section of the Official Journal of the European Union [en]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit [da]
la section EEE du Journal officiel de l´Union européenne [fr]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities [en]
EEA Supplement to the Official Journal of the EC [en]
EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB
EEA Supplement to the Official Journal of the European Union [en]
EEA Supplement to the Official Journal of the EU [en]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
efnahagsleg jaðarsetning
economic marginalisation [en]
economic marginalization [en]
efnahagsleg og fjárhagsleg samskipti
economic and financial relations [en]
efnahagslegt stjórntæki
economic instrument [en]
efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær
Economic Commission for Asia and the Far East [en]
ECAFE [en]
Den Økonomiske Kommission for Asien og Det Fjerne Østen [da]
Commission économique des Nations Unies pour l´Asie et l´Extrême-Orient, CEAEO [fr]
Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten [de]
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu
efnahagsnefnd fyrir Evrópu
United Nations Economic Commission for Europe [en]
UN Economic Commission for Europe [en]
Economic Commission for Europe [en]
UNECE [en]
ECE [en]
UN/ECE [en]
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, Den Økonomiske Kommission for Europa [da]
FN:s ekonomiska kommission för Europa [sæ]
Commission économique des Nations unies pour l´Europe, Commission économique pour l´Europe [fr]
VN-Wirtschaftskommission für Europa, Wirtschaftskommission für Europa [de]
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahafið
efnahags- og félagsmálanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Asíu og Kyrrahafið
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [en]
ESCAP [en]
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [en]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie et le Pacifique, CESAP [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik [de]
efnahags- og félagsmálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
efnahags- og félagsmálaskrifstofa SÞ
Department of Economic and Social Affairs [en]
DESA [en]
Afdelingen for Økonomiske og Sociale Anliggender [da]
FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor [sæ]
Département des affaires économiques et sociales [fr]
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten [de]
efnahags- og fjármálanefnd
Economic and Financial Committee [en]
Efnahags- og fjármálaráðið
Ecofin Council [en]
Ecofin [en]
efnahagssamvinna Asíu- og Kyrrahafsríkja
Asia-Pacific Economic Cooperation [en]
APEC [en]
Coopération économique Asie-Pacifique [fr]
Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation [de]
efnahagsþróun í jafnvægi
jafnvæg efnahagsþróun
balanced economic development [en]
développement économique équilibré [fr]
ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung [de]
efnajónun
chemical ionisation [en]
chemical ionization [en]
efnaljómunar-
chemiluminescent [en]
efnaljómunaraðferð
chemiluminescence method [en]
efnaljómunargreinir
chemiluminescent analyser [en]
chemiluminescent analyzer [en]
CLA [en]
kemoluminiscensudstyr [da]
efnaljómunarnemi
chemiluminescent detector [en]
CLD [en]
kemiluminescensdetektor, CLD [da]
kemiluminescensdetektor, CLD [sæ]
Chemilumineszenz-Detektor, Chemilumineszenz-Flammenspektrometer [de]
efnaljómunarprófefni
chemiluminescent reagent [en]
efnaprófunarkljúfur
materials-testing reactor [en]
MTR [en]
materials testing reactor [en]
efnasamband af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu
nuclear grade compound [en]
efnaskiptajafnvægi
metabolic balance [en]
efnaskiptavirkjun
metabolic activation [en]
efnaverksmiðja
chemical plant [en]
efnaverksmiðja
chemical-processing plant [en]
efndavátryggingaþjónusta
surety insurance service [en]
efni, húðað til ummerkjaleyndar
material coated for signature suppression [en]
efni í fljótandi formi
product in liquid form [en]
efni í fljótandi formi
fluids [en]
efni með fjölhagnýtanlega eiginleika og hærra þekkingargildi
multifunctional materials with higher knowledge content [en]
efni, meðhöndlað til ummerkjaleyndar
material treated for signature suppression [en]
efni með sjálfsmíðaeiginleika
self-assembling materials [en]
efni með skjaldkirtilsheftandi verkan
thyreostatic substance [en]
efni sem endurkastar ljósi
retro-reflective material [en]
retroreflekterende materiale [da]
retroreflekterande material [sæ]
Reflexstoff [de]
efni sem lagfæra sig sjálf
self-repairing materials [en]
efni sem sjálfkviknar
substance which spontaneously ignites [en]
efnislegar fjárfestingarvörur
tangible capital goods [en]
efnisleg fjárfesting
material investment [en]
efnislegir fjármunir
tangible goods [en]
efnisleg skekkja
material error [en]
sachlicher Fehler [de]
efnisveituþjónusta á Netinu
online content service [en]
efnisþekja
spreading rate [en]
efni til að merkja yfirborð vega
road marking material [en]
efni til hjúpunar
covering substance [en]
efni til sjúkdómsgreininga
diagnostic agent [en]
efni til varnar gegn sjúkdómum
substance for prophylactic use [en]
efni til þjálfunar
training material [en]
efni, unnið úr jarðolíu eða jarðgasi
petrochemical product [en]
efni úr jórturdýrum
ruminant material [en]
efni úr jurtaríkinu
substance of vegetable origin [en]
efniviður til kynlausrar fjölgunar
kynlaust fjölgunarefni
vegetative propagation material [en]
vegetative reproductive material [en]
vegetative propagating material [en]
vegetativt formeringsmaterial [da]
vegetativt förökningsmaterial [sæ]
matériel de multiplication végétative, matériel de reproduction végétative [fr]
vegetatives Vermehrungsgut [de]
efri brún kjalar
top of the keel [en]
efri mörk fjárhagsskuldbindinga
amounts of ceilings on commitment appropriations [en]
eftiráfjármögnun
ex-post financing [en]
efterfølgende finansiering [da]
Ex-post-Beiträge [de]
eftirgerjun
second fermentation [en]
eftergæring, flaskegæring, anden alkoholgæring, eftergæring på flaske [da]
andra jäsning [sæ]
deuxième fermentation, deuxième fermentation alcoolique [fr]
Zweite Gärung [de]
eftirgjafargerningur
bail-in instrument [en]
eftirgjöf lögsögu til yfirdeildarinnar
relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber [en]
dessaisissement en faveur de la Grande Chambre [fr]
eftirlaunakjör
post-employment benefits [en]
eftirlaunanefnd Sameinuðu þjóðanna
eftirlaunanefnd SÞ
United Nations Staff Pension Committee [en]
UN Staff Pension Committee [en]
eftirlaunasjóður
retirement benefit plan [en]
Eftirlaunasjóður Sameinuðu þjóðanna
Eftirlaunasjóður SÞ
United Nations Joint Pension Fund [en]
UN Joint Pension Fund [en]
eftirliggjandi litningabrot
eftirlegulitningabrot
lagging chromosome fragment [en]
eftirliggjandi litningur
eftirlegulitningur
lagging chromosome [en]
forsinket kromosom [da]
isolerad kromosom [sæ]
chromosome traînard, chromosome retardataire [fr]
Retardierungschromosom [de]
eftirlit með byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
construction supervision service [en]
eftirlit með samfylkingum fyrirtækja
control of concentrations between undertakings [en]
eftirlit með samræmi við góðar starfsvenjur við rannsóknir
GLP compliance monitoring [en]
eftirlit og stjórnun eldsneytisnotkunar á flugi
in-flight fuel management [en]
eftirlitsfjarmælingakerfi
telemetry surveillance system [en]
eftirlitskerfi til nota neðansjávar
subsea control system [en]
eftirlitskerfi vegna flutnings vörugjaldsskyldra vara
Excise Movement Control System [en]
EMCS [en]
eftirlitsmaður með endursendingum einstaklinga gegn vilja þeirra
eftirlitsmaður með endursendingu fólks gegn vilja þess
forced-return monitor [en]
Eftirlitsmiðstöð Evrópu með lyfjum og lyfjafíkn
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [en]
EMCDDA [en]
European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction [en]
eftirlitsnefnd hlutlausra ríkja í Kóreu
Neutral Nations Supervisory Commission in Korea [en]
NNSC [en]
de neutrala staternas övervakningskommission [sæ]
Commission de supervision des nations neutres [fr]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna á Indlandi og í Pakistan
eftirlitsnefnd SÞ á Indlandi og í Pakistan
United Nations India-Pakistan Observation Mission [en]
UN India-Pakistan Observation Mission [en]
UNIPOM [en]
Mission d´observation des Nations Unies pour l´Inde et le Pakistan, MONUIP [fr]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Angóla
eftirlitsnefnd SÞ í Angóla
United Nations Angola Verification Mission [en]
UN Angola Verification Mission [en]
UNAVEM [en]
FN´s undersøgelsesmission i Angola [da]
FN:s kontrolluppdrag i Angola [sæ]
Mission de vérification des Nations unies en Angola [fr]
Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola [de]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Georgíu
eftirlitsnefnd SÞ í Georgíu
United Nations Observer Mission in Georgia [en]
UN Observer Mission in Georgia [en]
UNOMIG [en]
FN´s observatørmission i Georgien [da]
FN:s observatörsgrupp i Georgien [sæ]
Mission d´observation des Nations unies en Géorgie [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien [de]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Írak og Kúveit
eftirlitsnefnd SÞ í Írak og Kúveit
United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission [en]
UN Iraq-Kuwait Observation Mission [en]
UNIKOM [en]
FN´s observatørmission mellem Irak og Kuwait [da]
FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait [sæ]
Mission d´observation des Nations unies pour l´Irak et le Koweït, MONUIK [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait [de]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Líberíu
eftirlitsnefnd SÞ í Líberíu
United Nations Observer Mission in Liberia [en]
UN Observer Mission in Liberia [en]
UNOMIL [en]
FN´s observatørmission i Liberia [da]
FN:s observatörsgrupp i Liberia [sæ]
Mission d´observation des Nations unies au Libéria, MONUL [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia [de]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Prevlaka
eftirlitsnefnd SÞ í Prevlaka
United Nations Mission of Observers in Prevlaka [en]
UN Mission of Observers in Prevlaka [en]
UNMOP [en]
FN´s observatørmission på Prevlakahalvøen [da]
Mission d´observation des Nations unies à Prevlaka, MONUP [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Prevlaka [de]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Tadsíkistan
eftirlitsnefnd SÞ í Tadsíkistan
United Nations Mission of Observers in Tajikistan [en]
UN Mission of Observers in Tajikistan [en]
UNMOT [en]
FN´s observatørmission i Tadsjikistan [da]
Mission d´observation des Nations unies au Tadjikistan, MONUT [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan [de]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi í Gvatemala
eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala
United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala [en]
UN Human Rights Verification Mission in Guatemala [en]
United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala [en]
MINUGUA [en]
FN´s menneskerettighedsverifikationsmission i Guatemala [da]
FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala [sæ]
Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l´homme et du respect des engagements pris aux termes de l´Accord général relatif aux droits de l´homme au Guatemala [fr]
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenreche in Guatemala [de]
eftirlits- og stjórnunarkerfi
governance structure [en]
eftirlits- og stjórnunarstofnun
governance body [en]
eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó
Vessel Traffic Monitoring and Information System [en]
VTMIS [en]
eftirlitsskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
eftirlitsskrifstofa SÞ
Office of Internal Oversight Services [en]
OIOS [en]
FN´s Interne Overvågningskontor [da]
Bureau des services de contrôle interne, BSCI [fr]
Amt für interne Aufsichtsdienste [de]
eftirlitsstjórn
supervisory body [en]
eftirlitsstjórn
supervisory board [en]
eftirlitsstjórn
supervisory organ [en]
eftirlitsstjórn fyrirtækis
supervisory body of an enterprise [en]
eftirlitsstjórnvald samstæðu
group supervisor [en]
eftirlitssveitir Sameinuðu þjóðanna á Indlandi og í Pakistan
eftirlitssveitir SÞ á Indlandi og í Pakistan
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan [en]
UN Military Observer Group in India and Pakistan [en]
UNMOGIP [en]
FN´s militære observatørgruppe i Indien og Pakistan [da]
FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan [sæ]
Groupe d´observateurs des Nations unies en Inde et au Pakistan [fr]
Militärbeobachtergruppe der Vereinten Nationen in Indien und Pakistan [de]
eftirlitsvitjun
inspection visit [en]
eftirlitsvitjun
monitoring visit [en]
eftirlitsvitjun á vettvangi
on-site monitoring visit [en]
eftirlitsþjónusta
surveillance service [en]
eftirmeðferð hjá lækni
medical follow-up [en]
eftirmyndun ljósmynda
photograph copying service [en]
eggaldin
eggaldinjurt
aubergine [en]
ægplante, aubergine [da]
aubergin, aubergine, äggplanta [sæ]
aubergine [fr]
Aubergine, Eierfrucht [de]
Solanum melongena [la]
eggjaalbúmín
egg albumin [en]
oval albumin [en]
ovalalbumin, ægalbumin, æggehvide [da]
äggalbumin [sæ]
Eialbumin, Ovalbumin, Eieralbumin [de]
eggjagrind
hatcher basket [en]
eigandi eigin fjár
equity holder [en]
eigandi eigin fjár
owner [en]
eigandi fjármálagerninga
holder of financial instruments [en]
eigendaskipti fyrirtækja
business transfer [en]
eiginfjárauki vegna kerfisáhættu
systemic risk buffer [en]
eiginfjáraukning
equity infusion [en]
eiginfjárfyrirgreiðsla
equity facility [en]
mécanisme participatif, méchanisme de fonds propres [fr]
Kapitalbeteiligung [de]
eiginfjárfyrirgreiðsla í þágu vaxtar
Equity Facility for Growth [en]
EFG [en]
eiginfjárgerningur
equity instrument [en]
eiginfjárgrunnsgerningur
own funds instrument [en]
eiginfjárgrunnur
capital base [en]
eiginfjárgrunnur
own funds [en]
OF [en]
eiginfjárgrunnur
equity base [en]
eiginfjárhlutdeild
equity interest [en]
egenkapitalandel [da]
Eigenkapitalanteile [de]
eiginfjárhlutfall
capital ratio [en]
eiginfjárhlutfall
gjaldþolshlutfall
solvency ratio [en]
eiginfjárhluti
equity section [en]
eiginfjárhluti
equity component [en]
eiginfjárkrafa
gjaldþolskrafa
capital requirement [en]
eiginfjárkrafa
capital charge [en]
kapitalkrav [da]
eiginfjárkrafa vegna markaðsáhættu
market risk capital requirement [en]
eiginfjárkrafa vegna rekstraráhættu
capital charge on operational risk [en]
eiginfjárleið
equity instrument [en]
eiginfjármagn
proprietary capital [en]
eiginfjárskattur
capital tax [en]
eiginfjársvigrúm
capital relief [en]
eiginfjártengd hlutabréf
shares of a capital nature [en]
eiginfjártrygging
capital cover [en]
eiginfjárþáttur
component of equity [en]
eiginfjárþáttur
equity feature [en]
eiginfjárþáttur 1
tier 1 capital [en]
T1 capital [en]
eiginfjárþáttur 2
tier 2 capital [en]
T2 capital [en]
eiginfjárþörf
capital adequacy [en]
CA [en]
eiginleikar fjöðrunar
suspension characteristics [en]
eiginleiki til sjálfstæðra siglinga
characteristic of self-navigability [en]
eigin tekjur Bandalagsins
Community own resources [en]
eigin vörumerkjalína
own-brand range [en]
own brand range [en]
produktsortiment af eget mærke [da]
gamme de produits sous marque propre [fr]
Hausmarkensortiment [de]
eigi síðar en 1. janúar
by 1 January [en]
eigna- og fjármagnstekjuskattar
taxes on wealth [en]
eigna- og fjármagnstekjuskattar
regular taxes on wealth [en]
eignarhaldsfélag í fjármálasviði
financial holding company [en]
eignasafnsstjóri
portfolio manager [en]
eignaskráningarþjónusta
notary service [en]
eignatekjur
property income [en]
eignatjón
damage to property [en]
eignatjón
material damage [en]
eignatryggingaþjónusta
property insurance service [en]
eign á gjalddaga innan dags
daily maturing asset [en]
eign á gjalddaga innan viku
weekly maturing asset [en]
eign eigin fjölskyldu
family holding [en]
eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör
assets held by a long-term employee benefit fund [en]
eignir réttindatengds lífeyrissjóðs
defined benefit pension fund assets [en]
eignir ríkissjóðs
central government assets [en]
eignir sem eru ekki í samstæðum gjaldmiðlum
assets denominated in non-matching currencies [en]
eign í erlendum gjaldeyri
foreign exchange asset [en]
eign sem er ekki fjáreign
non-financial asset [en]
eign sem er í fjárvörslu
trust property [en]
property held in trust [en]
propriété fiduciaire [fr]
Treugut, fiduziarisches Eigentum [de]
eimingardreggjar
distillers´ grain [en]
eimingardreggjar
vinasse [en]
vinasse [da]
vinass, vinbottensats [sæ]
vinasse [fr]
Melasseschlempe; Schlempe, Bodensatz [de]
eimingardreggjar úr rófumelassa
beet vinasse [en]
roevinasse [da]
betvinass [sæ]
vinasse de mélasse de betterave [fr]
Rübenvinasse [de]
eimingardreggjar úr sykurrófumelassa
sugar beet vinasse [en]
sukkerroevinasse [da]
sockerbetvinass [sæ]
vinasse de betterave sucrière [fr]
Zuckerrübenvinasse [de]
eimreið fyrir járnbrautir
railway locomotive [en]
einangraður með jarðefnum
mineral insulated [en]
einangrunarfjarlægð
isolation distance [en]
separation distance [en]
isolationsafstande [da]
isoleringsavstånd [sæ]
distance d´isolement [fr]
Isolationsabstand, Isolierentfernung, Mindestentfernung, Isolierungsabstand [de]
einangrunarstuðull fyrir hljóð sem berast beint um loft
direct airborne sound insulation index [en]
einangrun á orkugjafa
moulding of power supplies [en]
eineltisstjórnstöð
intercept control unit [en]
einfaldað fylgiskjal
simplified accompanying document [en]
einfaldaðir þjóðhagsreikningar
Simplified Accounts for the Nation [en]
einfaldari löggjöf fyrir innri markaðinn
simpler legislation for the internal market [en]
SLIM [en]
einfaldur, fjórskauta massagreinir
single-quadrupole mass selective detector [en]
einfaldur hjólbarði
single tyre [en]
enkeltmonteret dæk [da]
enkelmonterat däck [sæ]
einfaldur verðbréfasjóður
non-sophisticated UCITS [en]
einfalt tannhjól
plain gear [en]
einföld aðferð um fjárhagslegar tryggingar
Financial Collateral Simple Method [en]
den enkle metode for finansielle sikkerheder [da]
einföld málmblaðsrafsjá
simple metal leaf electroscope [en]
eingena sjúkdómur
monogenic disease [en]
eingreiðsluiðgjald
single premium [en]
einingarpakki sem er með loki á hjörum
unit packet with a hinged lid [en]
Einingarsamtök Afríku
Einingarsamtök Afríkuríkja
Organization for African Unity [en]
Organization of African Unity [en]
Organisation of African Unity [en]
OAU [en]
eining fjölskyldunnar
family unity [en]
eining til neyðarhjálpar
emergency unit [en]
einjárnungur
scalpel [en]
einkaaðili sem er bjóðandi
private tenderer [en]
einkafjarskiptanotkun um gervihnattanet
satellite personal communications networks [en]
S-PCN [en]
einkafjarskiptaþjónusta um gervihnött
satellite personal communication service [en]
einkafjarskipti
satellite personal communications [en]
einkafjarskipti
personal communication [en]
einkafjárfestir
private investor [en]
einkafjármagn
private capital [en]
einkaleyft efni sem fjölgar sér sjálfkrafa
patented self-reproducing material [en]
einkanytjafyrirkomulag
exclusive arrangement [en]
einkarekinn sjóður
private source [en]
einkarekin öryggisþjónusta
private security activities [en]
einkasjóðstofnun
private foundation [en]
einkasjóður
private funded scheme [en]
einkaupplýsingar um fjármál neytanda
consumers´ private financial information [en]
einkennisbúningar starfsfólks fyrirtækja
corporate clothing [en]
einkennisbúningur öryggis- og þjónustuliða
cabin crew uniform [en]
einkennishljóðmerki
audio signal [en]
einkennismerki með ljósmynd
photo identity badge [en]
einkjarna
mononucleate [en]
mononuclear [en]
einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi
unique device identification system [en]
UDI system [en]
einkvæm tækjaauðkenning
unique device identification [en]
UDI [en]
unique device identifier [en]
unik udstyrsidentifikation, UDI [da]
unik produktidentifiering, UDI [sæ]
einlita ljósgjafi
einlitari
monochromator [en]
einlitur skjár
monochrome video monitor [en]
einnota bleyja
disposable nappy [en]
einokunarleigutekjur
monopoly rent [en]
einpóla jafnstraumsrafall af blendingsgerð
direct current hybrid homopolar generator [en]
einræktun í fjölgunarskyni
reproductive cloning [en]
eins hreyfils einstjórnarflugvél með skrúfuþotuhreyflum
single-pilot single-engine turbo-prop aeroplane [en]
einsleit fjölliða
homopolymer [en]
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna
persons having a need-to-know on account of their duties [en]
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar
persons enjoying the Community right of free movement [en]
einstaklingsbjörgunarbúnaður
personal life-saving appliance [en]
einstaklingur í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla
politically exposed person [en]
einstaklingur í starfstengdri þjálfun
person in work-linked training [en]
einstaklingur í stjórn sem ekki starfar hjá fyrirtækinu
supervisory non-management director [en]
einstaklingur sem er kjörgengur
person entitled to stand as a candidate [en]
einstaklingur sem gegnir stjórnunarstöðu innan lögaðila
person who has a leading position within a legal person [en]
einstaklingur sem hefur vitneskjuþörf
person who has a need-to-know [en]
einstaklingur sem sér um framfærslu munaðarleysingja
person supporting an orphan [en]
einstaklingur sem stofnar almannaöryggi eða allsherjarreglu í hættu
person who might be a danger to public policy or public security [en]
individu dangereux pour la sécurité ou l´ordre public [fr]
Person, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt [de]
einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu
family worker [en]
einstakur fjármálagerningur
single financial instrument [en]
eintakafjöldi
copy number [en]
einyrkjarekstur
one-person operation [en]
einyrkjatekjur
mixed income [en]
Eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin
Bandaríska eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin
Agency for toxic substances and disease registry [en]
ATSDR [en]
US Agency for toxic substances and disease registry [en]
eiturjafngildi
toxic equivalent [en]
toxicity equivalent [en]
TEQ value [en]
eiturjafngildi
toxic equivalent [en]
TEQ [en]
toksicitetsækvivalent, TEQ [da]
toxicitetsekvivalent, TCDD-ekvivalent [sæ]
équivalent toxique, TEQ [fr]
Toxizitätsäquivalent, toxisches Äquivalent, TEQ [de]
eiturjafngildisstuðull
toxic equivalency factor [en]
toxic equivalence factor [en]
TEF [en]
toxicity equivalent factor [en]
ekjueining
ro-ro unit [en]
ekjuflutningar
ro-ro transport [en]
ro-ro [en]
roll-on roll-off [en]
ro-ro-transport, RO/RO [da]
ro-ro, roll on roll off [sæ]
ekjuflutningaskip
ro-ro cargo ship [en]
ekki auðmulinn
ekki auðmyljanlegur
non-friable [en]
eldiskjúklingur
chicken for fattening [en]
eldra samræmingarskjal
existing document of compliance [en]
eldskynjun
fire detection [en]
eldskynjunarkerfi
fire detection system [en]
fire-detection system [en]
eldsneytisefni kjarnakljúfa
reactor fuel element [en]
eldsneytisgeymislok sem ekki er hægt að fjarlægja
non-removable fuel filler cap [en]
eldsneytisgjafarbúnaður
accelerator system [en]
eldsneytisgjafarhús
throttle housing [en]
eldsneytisgjafarkerfi
fuel feed system [en]
eldsneytisgjöf
accelerator [en]
eldsneytisgjöf
throttle [en]
eldsneytisgjöf
fuel feed [en]
brændstoftilførsel [da]
bränsleförsörjning [sæ]
eldsneytisgjöf, stjórnað með hnénu
accelerator at knee [en]
eldsneytisinngjafarbúnaður
fuel injection equipment [en]
brændstofindsproejtningssystem [da]
Kraftstoffeinspritzung [de]
eldsneytisjafnari
fuel regulator [en]
brændstofregulator [da]
bränsleregulator [sæ]
eldsneytiskögglaverksmiðja
patent fuel plant [en]
briketfabrik [da]
patentbränsleanläggning [sæ]
fabrique d´agglomérés [fr]
Steinkohlenbrikettfabrik [de]
eldsneytistaka vélknúinna ökutækja
refuelling of motor vehicles [en]
eldsneyti vélknúinna ökutækja
automotive fuel [en]
eldsprengja
fire bomb [en]
eldtefjandi efni
flame retardant [en]
eldtefjandi efni
fire retardant [en]
eldtefjandi efni
fire restricting material [en]
eldtefjandi efni í duftformi
powdered flame retardant [en]
eldur á byrjunarstigi
incipient fire [en]
eldvirkni- og djúpbergsbogi
volcano-plutonic arc [en]
ELISA-prófun með efnaljómun
chemiluminescent ELISA test [en]
embættismaður stjórnarráðsins
cabinet official [en]
EMS-skilaboðaþjónusta
Enhanced Messaging Service (EMS) services [en]
EMS [en]
endabúnaður fyrir upplýsingaþjónustu um ár
RIS terminal equipment [en]
endabúnaður til fjarskipta
telecommunications terminal equipment [en]
endabúnaður um borð í ökutækjum
on-board terminal [en]
endamúffur úr deigu járni
ductile-iron end caps [en]
endanleg ákvörðun um að einstaklingur skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum
final decision requiring a financial penalty to be paid by a natural person [en]
endanleg ákvörðun um að lögaðili skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum
final decision requiring a financial penalty to be paid by a legal person [en]
endanlegt uppgjör
settlement finality [en]
endastöð ekjuskipa
ro-ro terminal [en]
endastöð járnbrautarlesta
rail terminal building [en]
endastöðvargjald
terminal due [en]
endurágræðsla vínþrúguyrkja
grafting of wine grape varieties [en]
endurákvörðunardagur vaxtakjara
repricing date [en]
endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS)
Improvements to IFRS [en]
Improvements to International Financial Reporting Standards [en]
endurfjárfesta
reinvest [en]
endurfjárfestingarstörf
intermediation coordination [en]
intermediation co-ordination [en]
endurfjárfestur hagnaður
reinvested earnings [en]
endurfjármögnun
recapitalisation [en]
recapitalization [en]
endurfjármögnun
refinancing [en]
endurfjármögnun banka
bank recapitalisation [en]
bank recapitalization [en]
recapitalisation des banques [fr]
Bankenrekapitalisierung [de]
endurgerð húðþekja manns
RhE [en]
reconstructed human epidermis [en]
endurgerð ljósmynda
photograph restoration service [en]
endurgerjun
refermentation [en]
endurgjald í fríðu
compensation in kind [en]
endurgjaldslaus gjöf
unpaid donation [en]
voluntary unpaid donation [en]
endurgjaldslaust númer
free of charge number [en]
endurgjöf
feedback [en]
feed-back [en]
endurgreidd fjárhæð
amount repaid [en]
endurgreiðanleg fjárhæð
fjárhæð til endurgreiðslu
repayable amount [en]
endurgreiðanlegir fjármunir
repayable funds [en]
endurgreiðsla fyrir gjalddaga
early reimbursement [en]
endurgreiðsla útgjalda
reimbursement of expenditure [en]
endurgösunarþjónusta
regasification service [en]
re-gasification service [en]
endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum
reinsurance recoverables [en]
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler [da]
einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen [de]
endurheimtanleg fjárhæð
recoverable amount [en]
endurheimtanleg fjárhæð
amount recoverable [en]
endurheimtanlegur tækjabúnaður
recoverable equipment [en]
endurheimt frjósemi
frjósemisendurheimt
fertility restoration [en]
restauration de la fertilité [fr]
Fertilitätsrestauration [de]
endurheimt ofborgaðs fjár
refunds of uncalled-for payment [en]
endurhæfingarþjónusta
rehabilitation service [en]
endurhæfingarþjónusta á sjúkrahúsum
rehabilitation hospital service [en]
endurkast hljóðs
sound reflection [en]
endurkaupafjárhæð
surrender amount [en]
endurkeyptur eigin eiginfjárgerningur
reacquired own equity instrument [en]
endurkjósa
re-elect [en]
endurmatsfjárhæð eignar
revalued amount of an asset [en]
endurmatssjóður
revaluation reserve [en]
endurmenntun og -þjálfun
continuing education and training [en]
endurnýjaður samningur
recurrent contract [en]
endurnýjaður vörusamningur
recurring supplies contract [en]
endurnýjanlegar auðlindir
renewable resources [en]
endurnýjanleg hráefni
renewable raw materials [en]
endurnýjanleg orka
renewable energy [en]
énergie renouvelable [fr]
erneuerbare Energie [de]
endurnýjanlegur orkugjafi
renewable energy source [en]
RES [en]
renewables [en]
regenerative source of energy [en]
renewable source of energy [en]
endurnýjuð stefna ESB um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja fyrir tímabilið 2011-2014
A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility [en]
endurnýjun
upgrading [en]
endurnýjun
renewal [en]
endurnýjun
refurbishing [en]
endurnýjun
renovation [en]
endurnýjun
regeneration [en]
endurnýjun
replacement [en]
endurnýjun
replenishment [en]
endurnýjunarferli
upgrading process [en]
endurnýjunargeta náttúrunnar
regenerative capacity of nature [en]
endurnýjunarhljóðdeyfir
replacement silencer [en]
udskiftningslyddæmper [da]
Ersatzschalldämpfer [de]
endurnýjunarhvarfakútur
replacement catalytic converter [en]
endurnýjunarkostnaður
replacement cost [en]
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður
replacement pollution control device [en]
endurnýjunarsannprófun
renewal verification [en]
endurnýjunartímabil
renewal period [en]
endurnýjunarverð
replacement price [en]
endurnýjunarverð
replacement value [en]
endurnýjunarviðskipti
replacement trade [en]
endurnýjunarvottorð
replacement certificate [en]
endurnýjunarvottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli
European Enforcement Order replacement certificate [en]
endurnýjun gróðurs
revegetation [en]
re-vegetation [en]
endurnýjun grunnvatnshlota af mannavöldum
artificial recharge of groundwater bodies [en]
endurnýjun grunnvatnshlots
recharge of the body of groundwater [en]
endurnýjun grunnvirkja
infrastructure upgrade [en]
endurnýjun stofna
stofnendurnýjun
restocking [en]
udsætning [da]
utsättning [sæ]
repeuplement [fr]
Wiederaufstockung [de]
endurnýjun stofns
stofnendurnýjun
re-population [en]
repopulation [en]
repopulering, genindsættelse, fornyelse af besætningen, indsættelse af ny besætning [da]
återinsättning [sæ]
repeuplement, repopulation [fr]
Wiederbelegung [de]
endurnýtanlegur tækjabúnaður
non-consumable equipment [en]
endurnýtingarstoðvél gjaldkera
teller assistant recycling machine [en]
TARM [en]
endurraðað genaferjubóluefni
recombinant vector vaccine [en]
rekombinant vektorvaccin [da]
rekombinant vektorvaccin [sæ]
vaccin à vecteur recombinant [fr]
rekombinant Vektorimpfstoff [de]
endurröðun í jafnskiptingu
mitotic recombination [en]
mitotisk rekombination [da]
mitotisk rekombination [sæ]
recombination mitotique [fr]
mitotische Rekombination [de]
endurseljandi
reseller [en]
endurseljandi
subdealer [en]
sub-dealer [en]
endurseljandi
reselling party [en]
endurseljandi farsímaþjónustu
reseller of mobile voice telephony services [en]
endursending að frjálsum vilja viðkomandi
voluntary return [en]
endursending gegn vilja viðkomandi
endursending fólks gegn vilja þess
forced return [en]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
financial system restructuring [en]
restructuring of the financial system [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
repairing the financial sector [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
repairing the financial system [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning gjaldskráa
rebalancing of tariffs [en]
endurskipulagning stjórnsýslunnar
administrative reorganisation [en]
administrative reorganization [en]
endurskipuleggja fjármögnunarstarfsemi
restructure a financing operation [en]
endurskoðað, áætlað sjóðstreymi
revised estimated cash flow [en]
endurskoðendur Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
endurskoðendur SÞ, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Panel of External Auditors of the UN, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Groupe des vérificateurs externes des comptes de l´Organisations des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique [fr]
endurskoðunarhæft, lokað skilakerfi fyrir viðskipti milli fyrirtækja
auditable closed-loop business-to-business return system [en]
endurskoðunarskjal
audit file [en]
endurskoðunarskýrsla framkvæmdastjórnarinnar
Commission review report [en]
endurskoðunarþjónusta
auditing service [en]
endurskoðunarþjónusta
audit service [en]
endurskoðunarþjónusta til að afhjúpa svik
fraud audit service [en]
Endurskoðun á fjárlögum ESB
EU Budget Review [en]
endurtekið gjald
recurring charge [en]
endurtryggingafélag þriðja lands
third-country reinsurance undertaking [en]
endurtryggingajöfnuður
reinsurance balance [en]
endurtryggingariðgjald
outward reinsurance premium [en]
endurtryggingaþjónusta
reinsurance service [en]
endurtryggingaþjónusta, tengd líftryggingum
life reinsurance service [en]
endurtryggingaþjónusta, tengd slysa- og sjúkratryggingum
accident and health reinsurance service [en]
endurtryggja
reinsure [en]
endurtryggjandi
reinsurer [en]
endurtryggjandi
retrocessionaire [en]
endurunnar trefjar
recycled fibres [en]
endurunnið smjör
recombined butter [en]
endurvarp sjónvarpsútsendinga
retransmission of televised broadcasts [en]
endurvarpsmagnari fyrir ratsjár
radar target enhancer [en]
endurveðsetja
repledge [en]
endurvekjanlegir mjólkursýrugerlar
revivifiable lactic bacteria [en]
endurvinnsluþjónusta
recycling service [en]
endurvirkjandi efni
reactivating agent [en]
endurvirkjun
reactivation [en]
reakivering [da]
reaktivering [sæ]
réactivation [fr]
Reaktivierung [de]
endurþjálfun
retraining [en]
re-training [en]
engin aðflugsljósavirki
nil approach light facilities [en]
engin merkjanleg, skaðleg, meðferðartengd áhrif
no adverse treatment-related findings [en]
enginn hjartsláttur
absence of heartbeat [en]
EPIRB-neyðarbauja
emergency position indicating radio beacon [en]
EPIRB [en]
nødspositionsvisende radiofyr, nødradiofyr, nødradiobøje, maritimt nødradioanlæg til lokalisering [da]
Notfallsortungsausstrahlung, Funkboje zur Kennzeichnung der Seenotposition, Funkboje, EPIRB-Notfunkboje [de]
erfðafræðileg fjölbreytni
genetic diversity [en]
erfðafræðileg fjölbrigðni
genetic polymorphism [en]
erfðamengi frumukjarna plöntunnar
plant nuclear genome [en]
erfðamengjafræði
genomics [en]
genomik [da]
genomik [sæ]
nomique [fr]
Genomik [de]
erfiðleikar við að ganga á jafnsléttu
difficulty in walking on level ground [en]
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Japans
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Japan [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Nýja-Sjálands
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and New Zealand [en]
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark [en]
erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu
Exchange of Notes concerning reciprocal Recognition of Trade Marks, between Iceland and Italy [en]
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America [en]
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Svíþjóðar
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Sweden [en]
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America [en]
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden [en]
erlendur fjárfestir
foreign investor [en]
investisseur étranger [fr]
erlendur gjaldeyrir
foreign exchange [en]
erlendur gjaldmiðill
erlendur gjaldeyrir
FX [en]
foreign exchange [en]
erlendur gjaldmiðill
foreign currency [en]
erlendur hryðjuverkavígamaður
foreign terrorist fighter [en]
Ermarsundseyjar
Channel Islands [en]
ESAF-lánaflokkur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Enhanced Structural Adjustment Facility [en]
ESAF [en]
udvidet strukturtilpasningsfacilitet [da]
utvidgad strukturanpassningsfacilitet [sæ]
facilité d´ajustement structurel renforcée, FASR [fr]
Erweiterte Strukturanpassungsfazilität [de]
etanólknúið ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti
flex-fuel ethanol vehicle [en]
ethanol-blandingsbrændstofkøretøj, flex-brændstofkøretøj til ethanol [da]
etanoldrivet flexbränslefordon [sæ]
etanól úr vínyrkju
ethyl alcohol of viticultural origin [en]
ethanol of viticultural origin [en]
etýlenfjölliða í óunnu formi
primary-form polymer of ethylene [en]
Eurotech-fjármögnunaráætlunin
Eurotech Capital scheme [en]
evra sem sameiginlegur gjaldmiðill
euro as the single currency [en]
Evrasíuhópurinn um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism [en]
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d´argent et le financement du terrorisme [fr]
Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche [de]
Evrópa 2020 - áætlun um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla
Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [en]
Evrópa í síbreytilegum heimi - Nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies [en]
Evrópska aðgerðaáætlunin ,ein heilsa´ gegn sýkingalyfjaþoli
Evrópska aðgerðaáætlunin ,ein heilsa´ gegn þoli við sýkingalyfjum
European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance [en]
AMR [en]
europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens [da]
Plan d´action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens [fr]
Europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts ,Eine Gesundheit´ [de]
evrópska fjarleiðsögukerfið um gervihnött
European satellite radio-navigation system [en]
evrópska fjarskiptatíðnirófið fyrir flug
European aeronautical radio spectrum [en]
Evrópska fjárfestingarbankasamstæðan
European Investment Bank Group [en]
evrópska jarðfjarkönnunaráætlunin
European Earth Observation Programme [en]
Copernicus [en]
Evrópska jarðvegsstofan
European Soil Bureau [en]
Evrópska lyfjagáttin
European medicines web-portal [en]
Evrópska lyfjaskráin
European Pharmacopoeia [en]
EUP [en]
evrópska Progress-örfjármögnunarleiðin
European Progress Microfinance Facility [en]
evrópskar hagskýrslur um atvinnusjúkdóma
European Occupational Diseases Statistics [en]
EODS [en]
evrópskar reglur um bestu starfsvenjur sem auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðgang að samningum um opinber innkaup
European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts [en]
evrópskar reglur um góða stjórnsýsluhætti
European Code of Good Administrative Behaviour [en]
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda)
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers) [en]
evrópska sjálfboðaliðaþjónustan
European voluntary service [en]
evrópska skuggafjármálareglugerðarnefndin
European Shadow Financial Regulatory Committee [en]
ESFRC [en]
Evrópsk athugunarstöð á sviði hljóð- og myndmiðlunar
European Audiovisual Observatory [en]
Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin
EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority [en]
EIOPA [en]
evrópska þjóðhagsreikningakerfið
EÞK
European System of Integrated Economic Accounts [en]
European System of Accounts [en]
ESA [en]
evrópska ökutækja- og olíuáætlunin
European auto/oil programme [en]
evrópska ökutækja- og ökuskírteinaupplýsingakerfið
European Vehicle and Driving Licence Information System [en]
European Car and Driving Licence Information System [en]
EUCARIS [en]
evrópsk borgaraþjónusta
European civilian service [en]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals [en]
European travel document for return [en]
evrópsk fjarvöktunarþjónusta á sviði olíumengunar
European Satellite Oil Monitoring Service [en]
evrópsk, fjárhagsleg hagsmunafélög
European Economic Interest Grouping [en]
EEIG [en]
Evrópski aðlögunarsjóðurinn
Evrópski sjóðurinn fyrir aðlögun innflytjenda frá löndum utan ESB
EIF [en]
European Integration Fund [en]
European Fund for the Integration of non-EU immigrants [en]
Evrópski endursendingarsjóðurinn
European Return Fund [en]
ERF [en]
Evrópski fjármálastöðugleikasjóðurinn
European Financial Stability Facility [en]
EFSF [en]
Evrópski flóttamannasjóðurinn
European Refugee Fund [en]
ERF [en]
Evrópski sjóðurinn um aðlögun ríkisborgara þriðju landa
European Fund for the Integration of third-country nationals [en]
Evrópski styrktarsjóðurinn fyrir sameiginlega framleiðslu og dreifingu frumlegra kvikmynda- og hljóð- og myndmiðlaverka
European Support Fund for the Coproduction and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works [en]
EURIMAGES [en]
Evrópski uppbyggingarsjóðurinn
European Structural Fund [en]
evrópski viðmiðunarramminn til að tryggja gæði starfsmenntunar
European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training [en]
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training [en]
EQAVET [en]
evrópsk könnun um brautskráða úr starfsnámi og þjálfun
European graduate survey in vocational education and training [en]
evrópsk löggjöf á sviði banns við mismunun
European legislation in the field of non-discrimination [en]
evrópsk mynsturáætlun um rekstrarstjórnun flugumferðar
mynsturáætlun um rekstrarstjórnun flugumferðar
ATM Master Plan [en]
European Air Traffic Management Master Plan [en]
europæisk masterplan for lufttrafikstyringen [da]
generalplan för det europeiska nätverket för flygledningstjänst [sæ]
Generalplan für das europäische Flugverkehrsmanagement [de]
evrópsk, rafræn vegatollþjónusta
evrópskrar, rafrænnar vegatollþjónustu
European electronic toll service [en]
EETS [en]
Evrópsk ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar
European consultative forum on the environment and sustainable development [en]
evrópsk ráðgjafarnefnd um hagskýrslugerð á sviði efnahags- og félagsmála
European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres [en]
evrópsk ráðgjafarnefnd um reikningsskil
European Financial Reporting Advisory Group [en]
EFRAG [en]
evrópsk, stafræn, þráðlaus fjarskipti
digital European cordless telecommunications [en]
DECT [en]
evrópsk stjórnmálavitund
European political awareness [en]
evrópskt fagskírteini til að veita þjónustu tímabundið og óreglulega
EPC for temporary and occasional provision of services [en]
Evrópskt fyrirtækjanet
Enterprise European Network [en]
evrópskt hljóð- og myndmiðlunarsvæði
European audiovisual area [en]
evrópskt kerfi fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
European air traffic management system [en]
evrópskt kerfi um ráðningar og starfsumsóknir á alþjóðavettvangi
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment [en]
SEDOC [en]
evrópskt lestastjórnkerfi
European Train Control System [en]
ETCS [en]
evrópskt net fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
European air traffic management network [en]
EATMN [en]
evrópskt, rafrænt heilbrigðisþjónustusvæði
European e-Health Area [en]
evrópskt sjóflutningasvæði án hindrana
European Maritime Transport Space without Barriers [en]
europæisk søtransportområde uden barrierer [da]
evrópskt sjúkratryggingarkort
European Health Insurance Card [en]
evrópskt stjórnunarkerfi fyrir járnbrautarumferð
European Rail Traffic Managament System [en]
ERTMS [en]
evrópskt stöðlunarskjal
European standardisation deliverable [en]
European standardization deliverable [en]
evrópskt upplýsinganet fyrir sjaldgæfa sjúkdóma
European information network on rare diseases [en]
evrópskt upplýsinga- og fjarskiptakerfi í tengslum við skógrækt
European forestry information and communication system [en]
EFICS [en]
evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópubandalaginu frá 1995
ESA 1995
European system of national and regional accounts in the European Community [en]
ESA 1995 [en]
ESA 95 [en]
evrópsk umgjörð samvirkni
European Interoperability Framework [en]
evrópsk umgjörð samvirkni fyrir opinbera þjónustu í Evrópu
European Interoperability Framework for European Public Services [en]
Evrópsk upplýsingaþjónusta
Europe Direct [en]
Evrópskur áhættufjármagnssjóður
European Venture Capital Fund [en]
EuVECA [en]
evrópskur fjármagnsmarkaður
European capital market [en]
evrópskur gæðarammi fyrir félagsþjónustu
European Quality Framework for Social Services [en]
evrópskur hópur eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta
Body of European Regulators for Electronic Communications [en]
BEREC [en]
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services [en]
Evrópskur langtímafjárfestingarsjóður
European long-term investment fund [en]
ELTIF [en]
evrópskur samstarfsvettvangur um stjórnarhætti fyrirtækja
European Corporate Governance Forum [en]
Evrópsk þjónustumiðstöð á sviði farsíma- og einkafjarskipta
European Mobile and Personal Communications Services Forum [en]
Evrópuár jafnra tækifæra fyrir alla
European Year of Equal Opportunities for All [en]
Evrópuáætlun um vernd þýðingarmikilla grunnvirkja
European programme for critical infrastructure protection [en]
EPCIP [en]
Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar
Euroguidance [en]
Evrópunefnd um reglur á fjarskiptasviðinu
European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs [en]
ECTRA [en]
Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti
European Radiocommunications Committee [en]
ERC [en]
Evrópunet fyrir framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar
IMPEL-net
European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law [en]
IMPEL network [en]
Evrópunet jafnréttisstofnana
European network of equality bodies [en]
Equinet [en]
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra
ENTSO for Electricity [en]
Evrópunet um jafnrétti kynjanna
European Network on Gender Equality [en]
Evrópusamband flugmálastjórna
European Civil Aviation Conference [en]
Evrópusamband stofnana um jöfn réttindi
European Association of Paritarian Institutions [en]
AEIP [en]
Evrópusamningur gegn misnotkun lyfja í íþróttum
SES nr. 135 (Safn Evrópusamninga)
Anti-Doping Convention [en]
ETS No. 135 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um alþjóðlegt gildi refsidóma
European Convention on the International Validity of Criminal Judgements [en]
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe [en]
Evrópusamningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum
European Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters [en]
Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til námsmanna erlendis
European Agreement on continued Payment of Scholarships to Students studying abroad [en]
Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnuleikjum
SES nr. 120 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in particular at Football Matches [en]
ETS No. 120 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um sjónvarpsútsendingar yfir landamæri
SES nr. 132 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on Transfrontier Television [en]
ETS No. 132 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um skipulag á vinnutíma sjómanna
European Agreement in respect of the Working Time of Seafarers [en]
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum
AETR-samningurinn
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport [en]
AETR [en]
Evrópusamningur um upplýsingar um erlenda löggjöf
European Convention on Information on Foreign Law [en]
Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum
SES nr. 90 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on the Suppression of Terrorism [en]
ETS No. 090 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna
SES nr. 105 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children [en]
ETS No. 105 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamstarf á sviði menntunar og þjálfunar
ET 2020
European cooperation in education and training [en]
European co-operation in education and training [en]
ET 2020 [en]
Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri eignaraðild
European Centre of Enterprises with Public Participation [en]
CEEP [en]
Evrópusamtök um rekstrarsamhæfi járnbrauta
European Association for Railway Interoperability [en]
AEIF [en]
Evrópusáttmálinn um jafnrétti kynjanna
European Pact for Gender Equality [en]
Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga
SES nr. 122 (Safn Evrópusamninga)
European Charter of Local Self-Government [en]
ETS No. 122 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusjóður fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar
European Fund for Strategic Investments [en]
EFSI [en]
Evrópusjóður um aðlögun vegna alþjóðavæðingar
European Globalisation Adjustment Fund [en]
Evrópuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
European Office of the United Nations [en]
De Forenede Nationers Europæiske Kontor [da]
Office européen des Nations unies [fr]
Evrópuskrifstofa um gæði lyfja og heilsuverndar
Evrópuskrifstofa um gæði lyfja og heilsuverndar (EDQM)
European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare [en]
EDQM [en]
Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet och hälsovård (EDQM) [sæ]
Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé [fr]
Evrópuskrifstofa Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna
European Office of the United Nations Development Programme [en]
Evrópustofnun fjarskipta um gervitungl
European Telecommunications Satellite Organisation [en]
European Telecommunications Satellite Organization [en]
EUTELSAT [en]
Evrópustofnun um bætt lífskjör og starfsskilyrði
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions [en]
EUROFOUND [en]
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins
Landamærastofnun Evrópu
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union [en]
FRONTEX [en]
FRONTEX Agency [en]
Evrópustofnun um jafnrétti kynjanna
European Institute for Gender Equality [en]
eyjahornhumar
Tristan da Cunha rock lobster [en]
Tristan rock lobster [en]
tristanlanguster, Tristan-languster [da]
tristanlangust [sæ]
Jasus tristani [la]
eyjamerlingur
Indo-Pacific blue marlin [en]
Indo-pazifischer Blauer Marlin [de]
Makaira mazara [la]
eyjatúnfiskur
longtail tuna [en]
tongol tun [da]
ngstjärtad tonfisk [sæ]
Langschwanz-Thun [de]
Thunnus tonggol [la]
Eþíópía
Sambandslýðstjórnarlýðveldið Eþíópía
Ethiopia [en]
Federal Democratic Republic of Ethiopia [en]
ET [en]
ETH [en]
Etiopien, Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien [da]
Etiopien, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien [sæ]
l´Ethiopie, la République démocratique fédérale d´Ethiopie [fr]
Äthiopien, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien [de]
fagfólk í heilbrigðisþjónustu
health professionals [en]
fagleg veðurupplýsingaþjónusta
qualified meteorological information service [en]
Falklandseyjar
Falkland Islands [en]
FK [en]
Falklandsøerne [da]
Falklandsöarna [sæ]
les Îles Falkland [fr]
die Falklandinseln [de]
falsjákvæðar niðurstöður
false positive results [en]
fara með fjárveitingarvald
exercise budgetary functions [en]
farartæki til hernaðarnota á eða í sjó
vehicle for military marine applications [en]
far á sjó sem er smíðað til eigin nota
watercraft built for own use [en]
farmflytjandi
provider of cargo transportation [en]
farmflytjandi
goods haulage operator [en]
farmflytjandi
haulier [en]
farmflytjandi á vatnaleiðum
carrier of goods by waterway [en]
farmflytjandi á vegum
road haulage operator [en]
farmflytjandi sem flytur vörur gegn gjaldi
carrier for hire or reward [en]
farmflytjandi sem flytur vörur í eigin þágu
carrier for own account [en]
farmtryggingaþjónusta
freight insurance service [en]
farsímafjarskiptanet
mobile wireless communications network [en]
trådløs mobilkommunikationsnet [da]
rådlös mobiltelenät [sæ]
Mobilfunknetz [de]
farsímafjarskiptatækni
mobile communications technology [en]
farsímavefsíðuþjónusta
Wireless Application Protocol services [en]
WAP services [en]
farsímaþjónusta
fartalsímaþjónusta
mobile voice telephony service [en]
farsímaþjónusta
mobile-telephone service [en]
farskráningargjald
booking fee [en]
frais de réservation [fr]
farstöðvaþjónusta
mobile service [en]
farstöðvaþjónusta fyrir flug
aeronautical mobile service [en]
farstöðvaþjónusta fyrir þráðlausar fjarskiptaleiðir (fæðihlekki) um gervihnött
mobile-satellite service feeder links [en]
farstöðvaþjónusta um gervihnött
mobile satellite service [en]
mobile-satellite service [en]
MSS [en]
farstöðvaþjónusta við skip um gervitungl
maritime mobile satellite service [en]
farþegaflutningar á sjó
maritime passenger transport [en]
farþegaflutningar í ökutækjum sem dráttardýrum er beitt fyrir
passenger transport by animal-drawn vehicles [en]
farþegaflutningar með járnbrautarlestum milli borga
passenger rail transport, interurban [en]
farþegavagn fyrir járnbrautir
railway passenger coach [en]
fasaskiljun
phase separation [en]
fastafjármunir
non-current assets [en]
fastafjármunir
immovable property [en]
fastafjármunir
fixed capital [en]
fastafjármunir
fixed-capital goods [en]
fastafjármunir
fixed assets [en]
fast afnotagjald
standing charge [en]
fastafulltrúar aðildarríkjanna
permanent representation of the Member States [en]
fastagjaldsleiðrétting
flat-rate correction [en]
fast, almennt fjarskiptanet
fixed public telecommunications network [en]
fastanefnd EFTA-ríkjanna
Standing Committee of the EFTA States [en]
fastanefnd ríkisstjórnar Hollands
Netherlands Standing Government Committee [en]
fastanefnd um fræ og fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt
Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture, Horticulture and Forestry [en]
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection [en]
fastar leifar úr feiti úr jurtaríkinu
solid residues of vegetable fats [en]
fastar leifar úr olíum úr jurtaríkinu
solid residues of vegetable oils [en]
fastastjarna
star [en]
fastastofnun á sviði stjórnmála
permanent political body [en]
fastastöðvanet flugfjarskipta
aeronautical fixed telecommunication network [en]
AFTN [en]
luftfartens faste telekommunikationsnet [da]
luftfartens fasta telekommunikationsnät [sæ]
Festes Flugfernmeldenetz [de]
fastaþjónusta
fixed service [en]
fastaþjónusta um gervihnött
Fixed Satellite Services [en]
FSS [en]
fasteignasjóður
real estate fund [en]
real-estate fund [en]
fasteignjónusta
real estate service [en]
fast eldskynjunarkerfi
fixed fire detection system [en]
fast fjarskiptanet
fixed telecommunications network [en]
fast, gljúpt efni
solid porous matter [en]
fast heildarmánaðargjald sem tekur til eðlilegrar notkunar
fair-use, all-inclusive, monthly flat-rate [en]
fastlínufjarritabúnaður
line telex equipment [en]
fast samband milli tveggja staða
point-to-point connection [en]
fastsetja framleiðslumagn
fix output [en]
faststöðvaþjónusta fyrir flug
aeronautical fixed service [en]
AFS [en]
luftfartens faste tjeneste [da]
luftfartens fasta telekommunikationstjänst [sæ]
fastvængjaloftfar
fixed-wing aircraft [en]
fatnaður starfsfólks sjúkrahúsa
medical clothing [en]
fá tilhlýðilega umfjöllun
be duly considered [en]
fá þjálfun
receive training [en]
feiti úr jurtaríkinu
vegetable fat [en]
feldvængjur
Dermoptera [en]
Dermoptera [la]
fella saman í eitt skjal
incorporate into a single document [en]
felliljósabúnaður
concealment device [en]
fengið endurtryggingaiðgjald
reinsurance premium accepted [en]
fenjabláber
high bush blueberry [en]
highbush blueberry [en]
amerikansk blåbær [da]
amerikanskt blåbär [sæ]
airelle d´Amérique, bluet en corymbe [fr]
amerikanische Blueberry [de]
Vaccinium corymbosum [la]
fenjaglefsari
mangrove red snapper [en]
mangrovesnapper [da]
mangrovesnapper [sæ]
Mangroven-Schnapper [de]
Lutjanus argentimaculatus [la]
fenjahumar
red swamp crawfish [en]
red swamp crayfish [en]
Louisiana-flodkrebs [da]
röd sumpkräfta [sæ]
Procambarus clarkii [la]
ferðabréf Sameinuðu þjóðanna
United Nations laissez-passer [en]
ferðasjúkratrygging
travel medical insurance [en]
ferðaskipuleggjandi
tour operator [en]
ferðatengd þjónusta
travel services [en]
ferðaþjónusta
tourism [en]
ferðaþjónusta
tourism activities [en]
ferðaþjónusta
travel service [en]
ferðaþjónusta innanlands
internal tourism [en]
ferðaþjónusta við heimamenn
domestic tourism [en]
ferilstjórnunarkerfi
track control system [en]
système de contrôle de route [fr]
ferjuendastöð
ferry terminal building [en]
ferjuflutningar
ferry transport services [en]
ferjjónusta
ferry service [en]
ferlisstjórnloki
process-control valve [en]
ferli við sjálfstæða staðlasetningu
independent standard setting process [en]
processus indépendant de fixation des normes [fr]
unabhängiges Verfahren zur Festlegung von Vorschriften, unabhängige Erarbeitung von Standards, unabhängiger Prozess der Erstellung von Standards [de]
festarþjónusta
festing og losun landfesta
mooring [en]
fortøjning [da]
förtöjning [sæ]
lamanage [fr]
Festmachen [de]
festivökvi fyrir ljósmyndir
photographic fixer [en]
félag með sjóð sem ekki byggist á sjóðsöfnun
company using book-reserve scheme [en]
félagsleg ferðaþjónusta
social tourism [en]
social turisme [da]
sociala turisme [sæ]
Sozialtourismus [de]
félagsleg jaðarsetning
social marginalisation [en]
social marginalization [en]
félagsleg sjálfbærni
social sustainability [en]
félagslegt ójafnvægi
social imbalance [en]
félagsleg þjónusta
social care service [en]
félagsráðgjafaþjónusta
social work service [en]
félagsráðgjöf án dvalar á stofnun
social work service without accommodation [en]
félagsþjónusta
social service [en]
félagsþjónusta án dvalar á stofnun
social work activities without accommodation [en]
FICOD-tilskipunin
tilskipun um fjármálasamsteypur
FICOD [en]
Financial Conglomerates Directive [en]
fingurbjörg
thimble [en]
fiskiskipaþjónusta
fishing-vessel service [en]
fisksoðskjarni
þykkt fisksoð
fish solubles, condensed [en]
condensed fish solubles [en]
kondenseret fiskesolubel [da]
kondenserat fiskpressvatten [sæ]
soluble de poissons concentré [fr]
Fischpreßsaft, eingedickt [de]
fiskveiðistjórnun
fisheries management [en]
fiskeriforvaltning [da]
fiskeriförvaltning [sæ]
Steuerung der Fangtätigkeiten, Bestandsbewirtschaftung [de]
fita úr jurtaríkinu
jurtafita
plöntufita
vegetable fat [en]
plantefedt, vegetabilsk fedt, vegetabilsk fedtstof [da]
vegetabiliskt fett [sæ]
graisse végétale [fr]
Pflanzenfett, pflanzliches Fett [de]
fita úr sjávardýrum
fituefni úr sjávardýrum
marine fats [en]
marine fat [en]
fíkniefnanefnd Sameinuðu þjóðanna
fíkniefnanefnd SÞ
United Nations Commission on Narcotic Drugs [en]
UN Commission on Narcotic Drugs [en]
UN CND [en]
De Forenede Nationers Narkotikakommission, Narkotikakommissionen [da]
FN:s narkotikakommission [sæ]
Commission des stupéfiants [fr]
Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen, Suchtstoffkommission [de]
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa SÞ
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention [en]
UN Office for Drug Control and Crime Prevention [en]
ODCCP [en]
Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime [fr]
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa SÞ
United Nations Office on Drugs and Crime [en]
UN Office on Drugs and Crime [en]
UNODC [en]
FN´s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse [da]
FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå [sæ]
Office des Nations unies contre la drogue et le crime [fr]
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung [de]
fíkniefnaverksmiðja til útdráttar efna á seinni vinnslustigum
secondary extraction laboratory [en]
Fíknivarnasjóður Sameinuðu þjóðanna
Fíknivarnasjóður SÞ
United Nations Fund for Drug Abuse Control [en]
UN Fund for Drug Abuse Control [en]
UNFDAC [en]
De Forenede Nationers Fond for Kontrol med Narkotikamisbrug [da]
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l´abus des stupéfiants [fr]
Fonds der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs [de]
ngerð brotgrjón
ngerð, brotin hrísgrjón
fine broken grain [en]
nmylja
pulverise [en]
pulverize [en]
nt sinnepsmjöl
sinnepsduft
mustard flour [en]
fint sennepsmel [da]
senapspulver [sæ]
fjaðralæsing
eccentric type buckle [en]
fjaðrandi
elastic [en]
elastisk [da]
fjädrande [sæ]
elastisch, federnd [de]
fjaðrandi gólfefni
resilient flooring [en]
fjaðrandi massi
sprung mass [en]
fjaðrandi pakkning
resilient seal [en]
fjaðrandi sæti
suspension seat [en]
fjaðurspenntur loftloki
spring-loaded ventilation valve [en]
fjaðurvopn
spring weapon [en]
fjallaflugsáritun
mountain rating [en]
fjallaflugskennari
MI [en]
mountain rating instructor [en]
instruktør i rettigheder til bjergflyvning [da]
fjallahlynur
mountain maple [en]
aksløn [da]
axlönn [sæ]
érable à épis, érable bâtard [fr]
Vermont-Ahorn [de]
Acer spicatum Lam. [la]
fjallaklifur eftir stígum með stigum og járnhandriðum
via ferrata climbing [en]
fjalllendi
fjallasvæði
mountain area [en]
fjandsamleg aðgerð
hostile action [en]
fjarafritun
telecopying [en]
fjarálestur með búnaði sem er ekki kraftrænn
remote indication by non-mechanical means [en]
fjarbankaviðskipti
telebanking [en]
fjarbókun
telereservation [en]
fjarfundakerfi
tele-presence system [en]
fjarfundaþjónusta
teleconferencing service [en]
fjargagnasending
videotex [en]
fjargreining
teledetection [en]
fjarhitun
district heating [en]
fjarhitun
distance heating [en]
distance-heating [en]
fjarhitun
long-distance heating [en]
fjarhitunarrör
distance-heating pipe [en]
fjarhýsing
distant collocation [en]
fjarkaupainnskot
teleshopping spot [en]
fjarkennsla
distance teaching [en]
fjarkennslunet til starfsmenntunar
distance vocational training network [en]
fjarkæling
district cooling [en]
fjarkönnun
remote sensing [en]
fjarkönnunartækni
remote-sensing technique [en]
fjarleiðsöguþjónusta
radio navigation service [en]
fjarlægð frá hindrunum
clearance [en]
fjarlægð milli augna
inter-ocular distance [en]
fjarlæging
removal [en]
fjarlæging asbests
asbestos removal service [en]
fjarlæging á menguðum jarðvegi
removal of contaminated soil [en]
fjarlæging blýs
deleading service [en]
fjarlæging eðju
sludge-removal service [en]
fjarlæging gallaðra eða sjúkra plantna
roguing [en]
élimination des plants malades, limination des plants malformés [fr]
fjarlæging karlblóma
emasculation [en]
fjarlæging litarefna
depigmentation [en]
fjarlæging lífræns úrgangs
removal service of biological waste [en]
fjarlæging skólps
sewage-removal service [en]
fjarlæging sýaníðs
decyanidation [en]
fjarlægja innnyfli úr e-u
taka innan úr
eviscerate [en]
to gut [en]
rense, tage indvolde ud [da]
ta ut ränta och hjärtslag [sæ]
étriper, éviscérer [fr]
ausnehmen [de]
fjarlægjanlegur
eliminable [en]
fjarlægja útfellingu
remove deposit [en]
fjarlækningar
telemedicine [en]
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur
distance marketing of consumer financial services [en]
fjarmiðlun upplýsinga
remote indication [en]
fjarmæling
telemetry [en]
fjarmælingabúnaður
telemetry equipment [en]
fjarmælingatæki
telemetry apparatus [en]
fjarnám
distance education [en]
fjarnám
distance learning [en]
fjarpunktsbúnaður
telepoint application [en]
fjarritanúmer
telex number [en]
fjarritaþjónusta
telex service [en]
fjarsending
remote transmission [en]
fjernkommunikation [da]
fjärrapportering [sæ]
communication à distance [fr]
fjarskiptaaðföng
telecommunications supplies [en]
fjarskiptaband fyrir jarðfarstöðvar framtíðarinnar
FPLMTS-band
FPLMTS band [en]
fjarskiptabjörgunarbúnaður
radio life-saving appliance [en]
fjarskiptabúnaður
telecommunications equipment [en]
fjarskiptabúnaður
communications equipment [en]
fjarskiptabúnaður fyrir björgunartæki
radio equipment for life-saving appliances [en]
fjarskiptafang
telecommunication address [en]
fjarskiptagervihnöttur
communications satellite [en]
fjarskiptaiðnaður
telecommunications industry [en]
fjarskiptaleið til fjarmælinga
telemetry radio link [en]
fjarskiptaleynd
confidentiality of communications [en]
telekommunikationshemmeligheden [da]
at säkra telehemligheten vid kommunikation [sæ]
confidentialité des communications [fr]
Vertraulichkeit der Kommunikation [de]
fjarskiptalína
telecommunications line [en]
fjarskiptanefnd
Communications Committee [en]
fjarskiptanet
telecommunications network [en]
fjarskiptareglur Alþjóðafjarskiptasambandsins
ITU Radio Regulations [en]
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu
European Telecommunications Standards Institute [en]
ETSI [en]
fjarskiptastofnun
telecommunications entity [en]
fjarskiptastrandstöð
coastal radio station [en]
fjarskiptastrengur
telecommunications cable [en]
fjarskiptatengill
communications link [en]
fjarskiptatenging
telecommunications connection [en]
fjarskiptatíðni
radio frequency [en]
fjarskiptatíðniróf
radio frequency spectrum [en]
radio spectrum [en]
fjarskiptatækni
communication technology [en]
fjarskiptaþjónusta
telecommunications services [en]
fjarskiptaþjónusta milli loftfara og landstöðva
air-to-ground telecommunications service [en]
fjarskipti flugumferðarþjónustu á jörðu niðri
ground-ground air traffic services communications [en]
fjarskipti innan skips
onboard-communication [en]
on-board-communication [en]
fjarskipti í atvinnulífinu
business communications [en]
fjarskipti í atvinnulífinu
business telecommunications [en]
BT [en]
fjarskipti um gagnatengingu
data link communications [en]
fjarskipti um gervihnött
satellite communications [en]
fjarskipti um streng
wired telecommunications [en]
fjarskipti við flugumferðarstjórn
ATC communications [en]
fjarstýrð sírena
remote-control siren device [en]
fjarstýrður búnaður fyrir stýrisblöðku
remote-controlled rudder steering system [en]
fjarstýribúnaður
telecontrol equipment [en]
fjarstýribúnaður
fjarstjóri
teleoperator [en]
fjarstýribúnaður fyrir stýri
remote steering system [en]
fjarstýrikenniskrá
telecontrol protocol [en]
fjarstýring
remote-control unit [en]
fjarstýring
remote control [en]
fjarstýriverkefni
telecontrol task [en]
fjarstýrt dróna-loftfar
drone aircraft [en]
fjarstýrt neyðarstöðvunarstýritæki
remote emergency stop control [en]
fjarsölusamningur
distance contract [en]
fjartengdur snemmgreiningarbúnaður
remote early detection facility [en]
anordning för fjärravläst tidig upptäckt [sæ]
fjarvakning
Wake On LAN [en]
WOL [en]
fjarvinna
telecommuting [en]
fjarvinnsla
remote working [en]
fjarvinnsla
teleworking [en]
fjarvinnslumiðstöð
telework centre [en]
fjarvinnsluþjónusta
teleworking service [en]
fjarvirk gagnaskipti
telematic interchange of data [en]
fjarvirkni
telematics [en]
fjarvirkni
teleaction [en]
fjarvirknibúnaður
telematics application [en]
fjarvirknibúnaður á vegum
road telematics applications [en]
fjarvirknikerfi
telematics system [en]
fjarvirkninet
telematic network [en]
telematics network [en]
fjarvirkninet á sviði heilbrigðismála
health telematics network [en]
fjarvirkninetið Euphin
telematic network Euphin [en]
European Union Public Health Information Network [en]
fjarvirknitæki
telematic tool [en]
fjarvirknjónusta
telematic service [en]
fjarvirknjónusta á vegum
road telematic service [en]
fjarvirkur gagnaflutningur
telematic exchange [en]
fjarvöktun
remote monitoring [en]
fjáreign
financial asset [en]
fjáreign á gangvirði í gegnum rekstrarreikning
financial asset at fair value through profit or loss [en]
fjáreign með breytilegum vöxtum
floating rate financial asset [en]
fjáreign sem bókfærð er á afskrifuðu kostnaðarverði
financial asset carried at amortised cost [en]
fjáreign sem bókfærð er á kostnaðarverði
financial asset carried at cost [en]
fjáreign sem er á föstum vöxtum
fixed rate financial asset [en]
fjáreign sem er innkallanleg
financial asset that is callable by the issuer [en]
fjáreign sem er innleysanleg
financial asset that is puttable [en]
fjáreign til sölu
available-for-sale financial asset [en]
fjáreign, ætluð til veltuviðskipta
financial asset held for trading [en]
fjárfestavernd
investor protection [en]
fjárfesting
investment [en]
fjárfesting
gross capital formation [en]
GCF [en]
fjárfesting
capital investment [en]
fjárfestingagreining
investment research [en]
fjárfestingaraðgerð
investment operation [en]
fjárfestingaraðstoð
investment aid [en]
fjárfestingaraðstoð
investment assistance [en]
fjárfestingaraðstoðarkerfi
investment aid scheme [en]
fjárfestingaraðstoð til nýsköpunar
investment aid for innovation [en]
fjárfestingaráðgjafi
investment adviser [en]
fjárfestingaráhætta
investment risk [en]
fjárfestingarárangur
investment performance [en]
fjárfestingaráætlun
investment strategy [en]
fjárfestingaráætlun
investment programme [en]
fjárfestingaráætlun fyrir Evrópu
Investment Plan for Europe [en]
fjárfestingarbankaþjónusta
investment banking service [en]
Fjárfestingarbanki Evrópu
European Investment Bank [en]
EIB [en]
Banque européenne d´investissement [fr]
fjárfestingarbók
banking book [en]
fjárfestingardeild
investment compartment [en]
fjárfestingareign
investment asset [en]
fjárfestingareign
investment property [en]
fjárfestingareining
investment entity [en]
fjárfestingareining
investor entity [en]
fjárfestingarfélag
investment company [en]
fjárfestingarfélag undir eigin stjórn
self-managed investment company [en]
fjárfestingarfélög, önnur en lokuð
investment companies other than those of the closed-end type [en]
fjárfestingarflokkur
investment grade [en]
fjárfestingarfyrirgreiðsla með áhættuhlutdeild (RSFF)
Risk-Sharing Finance Facility [en]
RSFF [en]
fjárfestingarfyrirkomulag sem ekki er opið
non-open ended investment scheme [en]
fjárfestingarfyrirtæki
investment firm [en]
fjárfestingarfyrirtæki
investment enterprise [en]
fjárfestingargerningur
investment instrument [en]
fjárfestingargeta
investment capacity [en]
fjárfestingargjöld
fjárfestingarútgjöld
capital expenditure [en]
fjárfestingargull
investment gold [en]
fjárfestingarhindrun
barrier to investment [en]
obstacle aux investissements [fr]
Investitionshemmnis [de]
fjárfestingarhreyfing
investing activity [en]
fjárfestingarhæft fyrirtæki
qualifying portfolio undertaking [en]
fjárfestingar í hlutdeildarfélögum
investments in associates [en]
fjárfestingar í verðbréfasafni verðbréfasjóðs
investment assets of the portfolio of the UCITS [en]
fjárfestingarkostnaður
investment expenditure [en]
fjárfestingarkostnaður
investment charges [en]
fjárfestingarkostnaður
investment costs [en]
fjárfestingarkynningarskrifstofa
Investment Promotion Service [en]
IPS [en]
Fjárfestingarlánastofnun Ameríkuríkja
Inter-American Investment Corporation [en]
fjárfestingarmarkmið
investment objective [en]
fjárfestingarmark útgefanda
issuer concentration limit [en]
fjárfestingarnefnd
Investments Committee [en]
Fjárfestingar- og fjármögnunarþarfir vegna orkugrunnvirkja
Energy infrastructure investment needs and financing requirements [en]
fjárfestingarrammi til að stuðla að notkun umhverfisvænnar orku í þróunarstarfi
Clean Energy for Development Investment Framework [en]
Cadre d´investissement pour mettre les énergies propres au service du développement [fr]
Investitionsrahmen für saubere Energie und Entwicklung [de]
fjárfestingarráðstöfun
investment measure [en]
fjárfestingarráðstöfun í viðskiptum
trade-related investment measure [en]
fjárfestingarregla
investment rule [en]
investeringsregel [da]
regel för investeringar [sæ]
règle d´investissement [fr]
Investitionsregel [de]
fjárfestingarregla
investment regulation [en]
fjárfestingarsamningur
agreement on investment [en]
fjárfestingar sjóðasjóða
fund of fund investments [en]
fjárfestingarsjóður
investment pool [en]
fjárfestingarsjóður
investee fund [en]
fjárfestingarsjóður
investment fund [en]
Fjárfestingarsjóður Evrópu
European Investment Fund [en]
EIF [en]
fjárfestingarsjóður milliliða
intermediary investment fund [en]
fjárfestingarskírteini
investment certificate [en]
fjárfestingarskírteini með skuldsetningu
leverage certificate [en]
certifikat til gearing [da]
fjárfestingarstefna
investment policy [en]
politique d´investissement [fr]
Investitionspolitik, Investitionsverhalten [de]
fjárfestingarstyrkur
investment subsidy [en]
fjárfestingarstyrkur
grant to investment [en]
fjárfestingarstyrkur
investment grant [en]
fjárfestingarstýring
investment management [en]
fjárfestingartekjur
premium supplements [en]
fjárfestingartekjur
investment income [en]
fjárfestingartryggingar
investment insurance [en]
fjárfestingarútgjöld
fjárfestingargjöld
capital expenditure [en]
capex [en]
fjárfestingarvara
capital equipment [en]
fjárfestingarverðbréf
investment securities [en]
fjárfestingarverkefni
investment project [en]
fjárfestingarvernd
investment protection [en]
fjárfestingarviðskipti
investment business [en]
entreprise de placements financiers [fr]
Investmentgeschäft [de]
fjárfestingarvísbending
investment signal [en]
fjárfestingarvörur
investment goods [en]
fjárfestingarvörur
capital goods [en]
fjárfestingarvörur
industrial goods [en]
biens d´équipement, biens industriels, biens d´investissement [fr]
Haushaltsgleichgewicht, Budgetausgleich [de]
fjárfestingar yfir landamæri
cross-border investment [en]
fjárfestingarþjónusta
investment service [en]
fjárfestingarþjónusta, tengd lífeyrissjóðum
pension investment service [en]
fjárfestingasafn
portfolio of investments [en]
investment portfolio [en]
fjárfestingastjóri
investment manager [en]
fjárfesting á upphafsstigi
early stage investment [en]
fjárfesting einkaaðila
private investment [en]
fjárfesting einkaaðila
private capital investment [en]
fjárfesting í áhættufjármagni
investment in risk capital [en]
fjárfesting í áhættufjármagnssjóði
investment in risk capital fund [en]
fjárfesting í efnislegum eignum
investment in tangible assets [en]
fjárfesting í efnislegum fastafjármunum
investment in fixed physical assets [en]
fjárfesting í framleiðslu
productive investment [en]
Fjárfesting í framtíðinni: nýr fjárhagsrammi til marga ára fyrir samkeppnishæfa og sjálfbæra Evrópu fyrir alla
Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe [en]
fjárfesting í handbæru fé
investment in cash [en]
fjárfesting í óefnislegum eignum
intangible investment [en]
fjárfesting opinberra aðila
public investment [en]
investissement public [fr]
staatliche Investition, öffentliche Investition [de]
fjárfesting sem er minni að umfangi en æskilegt er
sub-optimal investment [en]
fjárfesting til gjalddaga
fjárfesting sem haldið er til gjalddaga
held-to-maturity investment [en]
fjárfestir sem starfar í markaðshagkerfinu
market economy investor [en]
fjárframlag Bandalagsins
Community financial contribution [en]
fjárframlög Bandalagsins
Community funding [en]
EF-finansiering [da]
financement communautaire [fr]
Gemeinschaftsfinanzierung [de]
fjárhagsaðstoð Sambandsins
Union financial assistance [en]
fjárhagsáætlana- og fjármálanefnd
Committee on Budget and Finance [en]
CBF [en]
Comité budgétaire et financier [fr]
fjárhagsáætlun
financial estimate [en]
fjárhagsáætlun
financial plan [en]
fjárhagsáætlun
financial programme [en]
fjárhagsáætlun
budget [en]
fjárhagsáætlun
financial perspective [en]
fjárhagsáætlun
fiscal plan [en]
plan financier [fr]
Haushaltsplan [de]
fjárhagsáætlun
budget estimate [en]
fjárhagsáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma
Community´s medium-term financial perspective [en]
fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020
budget for Europe 2020 [en]
fjárhagsáætlun fyrir rannsóknir og fjárfestingar
research and investment budget [en]
fjárhagsáætlun fyrir rekstur
operation budget [en]
fjárhagsáætlun fyrir rekstur
operating budget [en]
fjárhagsáætlun með eigin fjármagni
own-resources budget [en]
fjárhagsáætlun vegna stjórnsýslu
administrative budget [en]
fjárhags-, fjármála- og stjórnsýslunefnd
Committee on Budget, Finance and Administration [en]
fjárhagskennitala
financial ratio [en]
fjárhagskostnaður
financial costs [en]
fjárhagsleg aðgreining
ringfencing [en]
ringfencing [en]
fjárhagslega hagkvæmur nýtingartími
economically reasonable working life [en]
fjárhagslegar afleiðingar
financial consequences [en]
fjárhagslegar ráðstafanir Bandalagsins
Community financial measures [en]
fjárhagslegar upplýsingar
economic information [en]
fjárhagslegar viðmiðunarreglur
financial guidelines [en]
fjárhagslega viðkvæm gögn
economically sensitive data [en]
fjárhagsleg endurreisn
financial repair [en]
remise en état du secteur financier [fr]
Instandsetzung des Finanzsystems [de]
fjárhagsleg endurskipulagning
financial restructuring [en]
fjárhagsleg greinargerð
financial review [en]
fjárhagslegir hagsmunir
financial interests [en]
fjárhagslegir hagsmunir Bandalagsins
Community´s financial interests [en]
fjárhagsleg íhlutun
financial intervention [en]
fjárhagsleg sjálfbærni
fiscal sustainability [en]
viabilité budgétaire, soutenabilité budgétaire [fr]
fiskalische Nachhaltigkeit [de]
fjárhagsleg staðgöngutrygging
replacement financial collateral [en]
fjárhagslegt aðhaldsstjórntæki
instrument of financial discipline [en]
fjárhagslegt jafnvægi
financial balance [en]
fjárhagsleg trygging
financial guarantee [en]
financial guaranty [en]
fjárhagsleg tryggingarráðstöfun
financial collateral arrangement [en]
fjárhagslegt upplýsingatæknikerfi
financial information technology system [en]
fjárhagslegt öryggisnet
financial safety net [en]
filet de sécurité financière [fr]
fjárhagslegur ávinningur
financial gain [en]
økonomisk vinding, berigelse [da]
fjárhagslegur foraðildarstuðningur
pre-accession financial assistance [en]
fjárhagslegur kostnaður
financial costs [en]
fjárhagslegur kostnaður
financial costs [en]
fjárhagslegur lífvænleiki
financial viability [en]
fjárhagslegur óskiptanleiki
economic indivisibility [en]
fjárhagslegur samningur
financial contract [en]
fjárhagsleg viðmiðunarmörk
financial threshold [en]
fjárhagsleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive financial penalties [en]
fjárhagsnefnd
Finance Committee [en]
fjárhagsráðstöfun
financial arrangement [en]
fjárhagsreglugerð frá 16. júní 1998 um samvinnu um fjármögnun þróunar samkvæmt fjórða ACP-EB-samningnum
Financial Regulation of 16 June 1998 applicable to development finance cooperation under the fourth ACP-EC Convention [en]
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [en]
fjárhagsreikningur
financial account [en]
fjárhagsskuldbinding
financial commitment [en]
fjárhagsskuldbinding
commitment appropriation [en]
fjárhagsstaða á samstæðugrunni
consolidated financial situation [en]
fjárhagsstaða einingar
financial position of an entity [en]
fjárhagssundurliðun
financial breakdown [en]
fjárhagstengsl
financial relation [en]
fjárhagstjón
financial loss [en]
fjárhagsupplýsingar
financial information [en]
fjárhagsupplýsingasniðmát
FINREP
financial information template [en]
FINREP [en]
fjárhagsþróun
financial development [en]
fjárhaldsþjónusta
trust service [en]
fjárhæð grunnlífeyris
basic pension amount [en]
fjárhæð sem færð er í efnahagsreikning
amount recognised in the balance sheet [en]
fjárhæð sem var ranglega greidd
amount unduly paid [en]
fjárkúgun
extortion [en]
fjárlagaáætlun
fiscal plan [en]
plan financier [fr]
Haushaltsplan [de]
fjárlagafundur
budget session [en]
fjárlagalykill Evrópubandalagsins
nomenclature of the budget of the European Community [en]
fjárlaganefnd
Budget Committee [en]
fjárlaga- og fjármálanefnd
Budgetary and Finance Committee [en]
fjárlagastuðningur (almennur)
general budget support [en]
fjárlagastuðningur við tiltekna geira
sector budget support [en]
fjárlosun fyrirtækis
divestiture of a business [en]
fjárlög Bandalagsins
Community budget [en]
Communitiy´s budget [en]
Fællesskabets budget, fællesskabsbudget [da]
gemenskapsbudget [sæ]
budget communautaire [fr]
Gemeinschaftshaushalt [de]
fjárlög Evrópubandalaganna
general budget of the European Communities [en]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
fjárlög Evrópusambandsins
fjárlög Sambandsins
fjárlög ESB
general budget of the European Union [en]
European Union´s general budget [en]
Union budget [en]
EU budget [en]
Den Europæiske Unions almindelige budget [da]
Europeiska unionens allmänna budget [sæ]
budget général de l´Union européenne [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union [de]
fjármagn
funds [en]
fjármagn
financial resources [en]
fjármagn
economic resources [en]
fjármagn
capital [en]
fjármagn í varasjóðum
financial reserves [en]
fjármagn sem veitt er til e-s
funds appropriated [en]
fjármagnsfélag
capital company [en]
fjármagnsflutningar
movement of capital [en]
capital movement [en]
mouvement de capitaux, flux de capitaux, circulation de capitaux [fr]
Kapitalbewegung, Kapitalfluss, Kapitalstrom, Kapitalverkehr [de]
fjármagnsflutningar
capital movements [en]
fjármagnsframlag
contribution of capital [en]
fjármagnsgerningur
capital instrument [en]
fjármagnshluti
tranche of finance [en]
fjármagnshreyfingar
capital transactions [en]
fjármagnskerfi Noregs
Norwegian Financial Mechanism [en]
fjármagnskostnaður
borrowing costs [en]
fjármagnskostnaður
capital costs [en]
fjármagnskostnaður
finance charge [en]
fjármagnskostnaður
finance cost [en]
fjármagnsmarkaðsgerningur
capital-market instrument [en]
capital market instrument [en]
fjármagnsmarkaður
capital market [en]
fjármagnsreikningur
capital account [en]
fjármagnsskipan
financial structure [en]
fjármagnsskortur
lack of funds [en]
fjármagnsstreymi
flow of capital [en]
capital flow [en]
mouvement de capitaux, flux de capitaux, circulation de capitaux [fr]
Kapitalbewegung, Kapitalfluss, Kapitalstrom, Kapitalverkehr [de]
fjármagnsstreymi
capital flow [en]
fjármagnsstreymi yfir landamæri
cross-border capital flow [en]
flux de capitaux transfrontaliers, mouvement de capitaux transfrontaliers [fr]
grenzüberschreitender Kapitalstrom [de]
fjármagnsstyrkur
capital grant [en]
fjármagnsstýring
resource management [en]
fjármagnstengsl
capital ties [en]
fjármagnstilfærsla
capital transfer [en]
fjármagnstilfærsla með útgáfu skuldabréfa
bond infusion [en]
fjármagnsuppbygging
capital structure [en]
fjármagnsupplýsingar
capital disclosures [en]
fjármagnsviðskipti
capital transactions [en]
fjármagnsöflun
raising of capital [en]
fjármagnsöflunargjald
capital duty [en]
fjármatsmæling
fiscal metering [en]
beskattningsgrundande mätmetod [sæ]
méthode de mesure fiscale [fr]
eichpflichtige Messmethode [de]
fjármálaaðgerðahópur gegn peningaþvætti
Financial Action Task Force on Money Laundering [en]
Groupe d´action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI [fr]
Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung [de]
fjármálaaðgerðahópurinn
Financial Action Task Force [en]
FATF [en]
Fjármálaeftirlit Japans
Financial Services Agency of Japan [en]
JFSA [en]
fjármálaendurskoðunarþjónusta
financial auditing service [en]
fjármálagerningur
financial instrument [en]
finansielt instrument [da]
finansiellt instrument [sæ]
instrument financier [fr]
Finanzinstrument [de]
fjármálagerningur, samningsbundinn að gjalddaga
financial instrument contracted to mature [en]
fjármálagerningur, ætlaður til veltuviðskipta
financial instrument held for trading [en]
fjármálagögn
financial data [en]
fjármálahröðun
financial acceleration [en]
fjármálakerfishugbúnaður
financial systems software [en]
fjármálanúningur
financial friction [en]
fjármála- og efnahagsráðherra
Minister of Finance and Economic Affairs [en]
fjármála- og efnahagsráðuneytið
Ministry of Finance and Economic Affairs [en]
fjármálaráðherra Bretlands
Chancellor of the Exchequer [en]
fjármálastefna
financial policy [en]
politique financière [fr]
Finanzpolitik, Geld- und Finanzpolitik [de]
fjármálastjórn
financial control [en]
fjármálastjórnun
financial management [en]
fjármálastjórnun
financial management [en]
fjármálastofnun
financial entity [en]
fjármálastofnun
financial body [en]
fjármálastofnun
financial institution [en]
fjármálastöðugleikastefna
financial policy [en]
fjármálastöðugleikastefnunefnd
financial policy committee [en]
fjármálatengsl
financial relation [en]
fjármálavenja
financial practice [en]
fjármálaþjónusta
financial intermediation service [en]
fjármálaþjónusta
financial intermediation [en]
fjármálaþjónusta
financial services [en]
Fjármálaþjónusta
Financial Services [en]
fjármálaöngþveiti
financial turmoil [en]
fjármál einkaaðila
private economics [en]
fjármál hins opinbera
public finances [en]
fjármál hins opinbera
public economics [en]
fjármunaeign
capital stock [en]
fjármunaeign
capital assets [en]
fjármunagjöld
financial expenditure [en]
fjármunamyndun á eigin reikningi
own-account capital formation [en]
fjármunanotkun
consumption of fixed capital [en]
fixed capital consumption [en]
fjármunatekjur
financial income [en]
fjármunir
funds [en]
fjármunir
assets [en]
fjármunir sem renna til hernaðarmála
military expenditure [en]
fjármögnuð útlánavörn
funded credit protection [en]
fjármögnun
creation of capital [en]
fjármögnun
financing [en]
fjármögnun
capitalisation [en]
capitalization [en]
fjármögnun
funding [en]
fjármögnunaraðferð
financing device [en]
fjármögnunaraðili
financer [en]
fjármögnunaraðili
financing body [en]
fjármögnunaraðili hryðjuverkamanna
terrorist financer [en]
fjármögnunaráhætta
funding risk [en]
fjármögnunarákvörðun
financing decision [en]
fjármögnunarálag
carry rate [en]
fjármögnunaráætlun
financial plan [en]
fjármögnunaráætlun
funding programme [en]
fjármögnunaráætlun
financing plan [en]
fjármögnunarfélag
finance company [en]
fjármögnunarfyrirkomulag
financing arrangement [en]
fjármögnunarfyrirkomulag vegna skilameðferðar
resolution financing arrangement [en]
fjármögnunarfyrirkomulag þriðju aðila
third-party financing arrangements [en]
fjármögnunarfyrirtæki
sponsoring enterprise [en]
fjármögnunarhreyfing
financing activity [en]
financial activity [en]
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
United Nations Financing System for Science and Technology for Development [en]
UN Financing System for Science and Technology for Development [en]
UNFSSTD [en]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
fjármögnunarleið
financial instrument [en]
finansieringsinstrument [da]
finansieringsinstrument [sæ]
instrument financier [fr]
Finanzierungsinstrument [de]
fjármögnunarleið
instrument [en]
fjármögnunarleið
fjármögnunargerningur
financing instrument [en]
fjármögnunarleið
source of finance [en]
fjármögnunarleið Bandalagsins til stuðnings sjávarútvegi
Community support instrument for fisheries [en]
fjármögnunarleið evrópskrar nágrannastefnu og samstarfsríkja
European Neighbourhood and Partnership Instrument [en]
ENPI [en]
fjármögnunarleið fyrir ytri aðstoð
external aid instrument [en]
fjármögnunarleiðir
means of funding [en]
fjármögnunarleið Sambandsins
Union instrument [en]
fjármögnunarleið Sambandsins fyrir ytri aðstoð
Union external assistance instrument [en]
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við lögreglusamvinnu, forvarnir og baráttu gegn afbrotum og krísustjórnun
instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management [en]
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við ytri landamæri og vegabréfsáritanir
instrument for financial support for external borders and visa [en]
fjármögnunarleið til þróunar í sjávarútvegi
Financial Instrument for Fisheries Guidance [en]
FIFG [en]
fjármögnunarleið vegna lánsábyrgðar í þágu verkefna á sviði samevrópsks flutninganets
LGTT
Loan Guarantee instrument for TEN-T projects [en]
LGTT [en]
fjármögnunarleið við foraðildarstuðning
IPA-fjármögnunarleiðin
Instrument for Pre-Accession Assistance [en]
Instrument for Pre-Accession [en]
IPA [en]
fjármögnunarleið við uppbyggingarstefnu vegna foraðildar
Instrument for Structural Policies for Pre-accession [en]
IPSA [en]
fjármögnunarleiga
financial lease [en]
fjármögnunarleiga
finance lease [en]
fjármögnunarleiga
financial leasing [en]
fjármögnunarleigusamningur
financing lease arrangement [en]
fjármögnunarleiguskuld
finance lease payable [en]
fjármögnunarleiguþjónusta
financial leasing service [en]
fjármögnunarsamningur
financing agreement [en]
Fjármögnunarsjóður Sameinuðu þjóðanna
Fjármögnunarsjóður SÞ
United Nations Capital Development Fund [en]
UN Capital Development Fund [en]
UNCDF [en]
De Forenede Nationers Kapitaludviklingsfond [da]
FN:s kapitalutvecklingsfond [sæ]
Fonds d´équipement des Nations unies [fr]
Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen [de]
fjármögnunarstarfsemi
financing operation [en]
fjármögnunartímabil
period of financing [en]
fjármögnunarúrræði
financial engineering instrument [en]
fjármögnunarviðskipti með verðbréf
securities financing transactions [en]
SFT [en]
SFTs [en]
fjármögnunarþáttur
financing element [en]
fjármögnun Bandalagsins
Community financing [en]
fjármögnun baráttunnar gegn loftslagsbreytingum
climate change financing [en]
financement de la lutte contre le changement climatique [fr]
Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels [de]
fjármögnun grunnvirkja
infrastructure financing [en]
financement des infrastructures [fr]
Infrastrukturfinanzierung, Finanzmittel für Infrastrukturprojekte [de]
fjármögnun hagkerfisins
financing of the economy [en]
financement de l´économie [fr]
Finanzierung der Wirtschaft [de]
fjármögnun hryðjuverka
fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
terrorist financing [en]
terrorism financing [en]
financement du terrorisme [fr]
Finanzierung des Terrorismus, Terrorismusfinanzierung [de]
fjármögnun hryðjuverka
terrorism financing [en]
financement du terrorisme [fr]
Finanzierung des Terrorismus, Terrorismusfinanzierung [de]
fjármögnun húsnæðislána
mortgage finance [en]
fjármögnun innviða
infrastructure financing [en]
financement des infrastructures [fr]
Infrastrukturfinanzierung, Finanzmittel für Infrastrukturprojekte [de]
fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja
small and medium enterprise financing [en]
SME financing [en]
financement des PME, financement des petites et moyennes entreprises [fr]
Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen, KMU Finanzierung [de]
fjármögnun með smálánum
microcredit financing [en]
micro-credit financing [en]
fjármögnun stofnunar
institutional funding [en]
fjármögnun vegna greiðslujafnaðar
balance of payments financing [en]
financement de la balance des paiements [fr]
fjármögnun viðskiptaengla
angel funding [en]
fjármögnun þróunaraðstoðar
development funding [en]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
fjármögnun þróunaraðstoðar
development financing [en]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
fjárnám
levy of execution [en]
fjárnotkun
spending [en]
fjárskapandi eining
cash generating unit [en]
cash-generating unit [en]
fjárskuldbinding
financial commitment [en]
fjárskuldbinding
financial liability [en]
fjárskuldbinding
debt obligation [en]
fjárskuldbinding
financial obligation [en]
fjárskuld sem hefur ekki endurkröfurétt vegna ófullnægjandi ábyrgðar
non-recourse financial liability [en]
fjárstuðningur
financial support [en]
fjárstýring
treasury management [en]
Fjársýsla ríkisins
Financial Management Authority [en]
fjárúthlutun
financial allocation [en]
fjárveiting
financial appropriation [en]
fjárveiting
appropriation [en]
fjárveitingar
budgetary resources [en]
budgetmidler [da]
ressources budgétaires [fr]
Haushaltsmittel [de]
fjárveitingar
budget resources [en]
fjárveitingar sem ekki hafa verið nýttar
unexpended appropriations [en]
fjárveitingavald
budget authority [en]
budgetmyndigheden [da]
budgetmyndighet [sæ]
autorité budgétaire [fr]
Haushaltsbehörde, Haushaltsinstanz [de]
fjárveitingavald
budgetary authority [en]
budgetmyndigheden [da]
budgetmyndighet [sæ]
autorité budgétaire [fr]
Haushaltsbehörde, Haushaltsinstanz [de]
fjárveitingaþak
budgetary ceiling [en]
fjárveiting á fjárlögum
budget appropriation [en]
budgetbevilling [da]
budgetanslag [sæ]
crédit budgétaire, affectation budgétaire [fr]
Mittelansatz, Haushaltsmittel, Mittelausstattung [de]
fjárveiting innan fjárhagsáætlunar
budget appropriation [en]
fjárveiting sem er óráðstafað
appropriation uncommitted [en]
fjárveiting sem er úthlutað
appropriation committed [en]
fjárveiting sem rúmast innan fjárhagsáætlunar
appropriation within the limits of the financial perspective [en]
fjárveiting til eins árs
non-differentiated appropriation [en]
fjárveiting til meira en eins árs
differentiated appropriation [en]
fjárvörslureikningur
trust account [en]
fjárvörslureikningur
fiduciary account [en]
fjárvörslutengsl
trust relationship [en]
fjáröflunareinkasala
revenue-producing monopoly [en]
fjáröflunarfyrirtæki í skjóli einokunar
revenue-producing monopoly [en]
fjáröflunarleið
source of finance [en]
fjáröflunartollar
customs duties of a fiscal nature [en]
fjáröflunartollur
customs duty of a fiscal nature [en]
fjólusanteín
violoxanthein [en]
fjórða nefnd
Fourth Committee [en]
Special Political and Decolonization Committee [en]
Komitéen for Særlige Politiske Spørgsmål og Afkolonisering, 4. Komité [da]
utskottet för specialpolitiska frågor och avkolonisering, fjärde utskottet [sæ]
Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation, Quatrième Commission [fr]
Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung, Vierter Ausschuss [de]
fjórða tekjulindin
fourth resource [en]
fjórðungsaðferð
quartering method [en]
firedelingsmetode [da]
provsortering, uppdelning i fyra delar [sæ]
méthode des quartiers [fr]
Vierteilungsmethode [de]
fjórðungsgríma
quarter mask [en]
fjórðungur
quarter [en]
fjórflötungur
tetrahedron [en]
fjórgreindur
quaternary [en]
fjórgreint ammóníumsamband
quaternary ammonium compound [en]
QAC [en]
fjórlitna
tetraploid [en]
tetraploid [da]
tetraploid [sæ]
tétraploïde [fr]
tetraploid [de]
fjórvíddarferilstjórnun
4D trajectory management [en]
4D-flyvevejsstyring [da]
gestion basée sur trajectoire 4D [fr]
4D-Flugwegführung [de]
fjöðrun
elasticity [en]
fjöðrun
suspension [en]
fjöðrunarferill
suspension travel [en]
fjedervandring, ophængningssystemets vandring [da]
fjädringsrörelse [sæ]
fjöðrunarhæð
suspension height [en]
fjöðrunarkerfi
suspension system [en]
fjöðrunarliður
suspension joint [en]
fjöðrunarstuðull
spring rate [en]
fjöður
tunga
tongue [en]
fjer, fjeder, fer [da]
fjäder [sæ]
Feder, Zunge [de]
fjögurra lita prentun
four-colour process [en]
four-color process [en]
fjögurra þráða leigulína
four-wire leased line [en]
fjöláhættunálgun
multi-hazard approach [en]
fjölálagning
polyaddition [en]
fjölára þróunaráætlun
multiannual guidance programme [en]
MAGP [en]
flerårigt udviklingsprogram [da]
flerårigt utvecklingsprogram [sæ]
programme d´orientation pluriannuel [fr]
mehrjähriges Ausrichtungsprogramm [de]
fjöláttatenging
multi-directional mating [en]
fjölbankalán
syndicated loan [en]
fjölblöndueldsneyti
flex fuel [en]
fjölbreytileg, menningarleg tjáningarform
diversified range of cultural expressions [en]
fjölbreytileg, menningarleg tjáningarform
diversity of cultural expressions [en]
fjölbreytni
variation [en]
fjölbreytni
diversity [en]
fjölbreytni
diversification [en]
fjölbreytni
multiplicity [en]
fjölbreytni tungumála
linguistic diversity [en]
fjölbreytuaðhvarfsgreining
multiple regression analysis [en]
fjölbreytugreining
multivariate analysis [en]
fjölbrómað bífenýl
polybrominated biphenyl [en]
fjölbrómaður dífenýletri
fjölbrómaður dífenýleter
polybrominated diphenyl ether [en]
fjöldasamansettur
assembled in volume [en]
fjöldi andvana fæddra
number of stillbirths [en]
fjöldi hitaeininga
calorific value [en]
fjöldi niðurlagðra fyrirtækja
number of deaths of enterprises [en]
fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja
number of enterprises newly born [en]
fjöldi nýstofnaðra fyrirtækja
number of births of enterprises [en]
fjöldiskatengsli
multi-disc clutch [en]
flerpladet kobling [da]
lamellkoppling [sæ]
embrayage multidisques [fr]
Mehrscheibenkupplung [de]
fjöldi snúninga stýrishjóls
number of steering wheel turns [en]
fjöldi sýna
sample size [en]
fjöldreifðar sótkenndar agnir
polydisperse soot-like particles [en]
fjöldreifni
polydispersity [en]
polydispersitet [da]
polydispersitet [sæ]
polydispersité [fr]
Polydispersionsgrad [de]
fjöletramónókarboxýlsýra
fjöletersmónókarboxýlsýra
polyether monocarboxylic acid [en]
fjölfrumuplanta
macrophyte [en]
makrofyt [da]
makrofyt [sæ]
macrophyte [fr]
Makrophyt; Makroalgen, Grossalgen [de]
fjölfrumuplöntur
macrophytic taxa [en]
macrophytic taxon [en]
fjölföldun
reproduction [en]
fjölföldun
reproduction service [en]
fjölföldunarbúnaður
reproduction equipment [en]
fjölföldunarvél
duplicating machine [en]
duplicator [en]
duplikator [da]
Hektographiergerät, Vervielfaeltigungsgerät [de]
fjölföldun upptekins myndefnis
reproduction services of video recording [en]
fjölgatanemi
multi-hole probe [en]
multihole probe [en]
fjölgjörvavinnsla
multiprocessing [en]
fjölgreinafyrirtæki
conglomerate [en]
fjölgreinasamtök
inter-branch organisation [en]
interbranch organisation [en]
fjölgreiniefnaaðferð
multi-analyte method [en]
fjölgreinóttur
multibranched [en]
fjölgun
multiplication [en]
fjölgun
reproduction [en]
fjölgun
propagation [en]
fjölgunarefni
multiplication material [en]
fjölgunarefni
efniviður til fjölgunar
propagating material [en]
PRM [en]
propagule [en]
formeringsmaterial [da]
förökningsmaterial [sæ]
matériel de reproduction, matériel de multiplication [fr]
Vermehrungsmaterial [de]
fjölgunarefni í skógrækt
forest reproductive material [en]
fjölgunarefni vínviðar til kynlausrar fjölgunar
vine vegetative multiplication material [en]
fjölgunarstuðull
proliferation index [en]
PI [en]
fjölgunarstuðull fyrir frumur sem skipting umfrymis er hindruð í
cytokinesis-block proliferation index [en]
CBPI [en]
fjölgun með hjálparaðferð
assisted reproduction [en]
fjölhagsmunavettvangur
multistakeholder forum [en]
multi-stakeholder forum [en]
fjölhliða viðskiptasamningur
plurilateral trade agreement [en]
fjölhnúta netþjónn
multi-node server [en]
multi-nodeserver [da]
flernodsserver [sæ]
fjölhólfa stokkofn
multi-chamber shaft kiln [en]
flerkammer skaktovn [da]
flerkammar-schaktugn [sæ]
Mehrkammerschachtöfen [de]
fjölhringa
polycyclic [en]
fjölhringa arómat
polycyclic aromatic [en]
fjölhringa, arómatísk vetniskolefni
polycyclic aromatic hydrocarbons [en]
PAH [en]
PCAH [en]
polyaromatic hydrocarbon [en]
PAHs [en]
fjölhringa moskusefni
polycyclic musk [en]
fjölhringa vetniskolefni
polycyclic hydrocarbon [en]
fjölhverfuhreinleiki
hreinleiki fjölhverfna
diastereoisomeric purity [en]
diastereoisomer renhed [da]
diastereoisomerisk renhet [sæ]
fjölkjörnóttur
multinucleated [en]
fjölklóna mótefni
polyclonal antibody [en]
polyclonal antibodies [en]
fjölklórað bífenýl
askarel [en]
fjölklórað bífenýl
PCB-efni
polychlorinated biphenyl [en]
PCB [en]
PCBs [en]
fjölklórað díbensódíoxín
PCDD-efni
polychlorinated dibenzodioxin [en]
dibenzo-p-dioxin [en]
PCDD [en]
fjölklórað díbensófúran
PCDF-efni
polychlorinated dibenzofuran [en]
PCDF [en]
fjölklórað terfenýl
polychlorinated terphenyl [en]
PCT [en]
fjölknúinn aflbúnaður
hybrid power installation [en]
hybridfremdriftsanlæg [da]
motor med hybriddrift [sæ]
installation électrique hybride [fr]
Hybridantrieb [de]
fjölknúin ryksuga
hybrid vacuum cleaner [en]
hybridstøvsuger [da]
hybriddammsugare [sæ]
Hybridstaubsauger [de]
fjölliða aukefni
fjölliðuaukefni
polymeric additive [en]
fjölliða, gerð með skeytingu
fjölliða, gerð með skeytingarferli
polyadduct [en]
polyaddition product [en]
fjölliða, gerð með þéttingu
fjölliða, gerð með þéttingarferli
polycondensate [en]
condensation polymer [en]
fjölliðuefni
polymeric material [en]
fjölliðun
polymerisation [en]
polymerization [en]
fjölliðun
polymerising [en]
polymerizing [en]
fjölliðunarefni
aid to polymerisation [en]
fjölliðunarhvarf
polymerisation reaction [en]
fjölliðuvatnsfleyti
aqueous polymer emulsion [en]
fjölliðuvatnsþeyta
aqueous polymer dispersion [en]
fjöllitna fræ
polyploid seed [en]
polyploid frø [da]
polyploidutsäde [sæ]
semences polyploïdes [fr]
polyploides Saatgut [de]
fjöllitnun
polyploidy [en]
polyploidi [da]
polyploidi [sæ]
polyploïdie, polyploïde [fr]
Polyploidie [de]
fjöllíffærabilun
multiple organ failure [en]
MOF [en]
fjöllínugagnaflutningsstrengur
data-transmission cable with multiple electrical conductors [en]
fjöllínukapall
multiple electrical conductor [en]
fjölmenningarlegur
multicultural [en]
Fjölmenningarsetur
Multicultural Centre [en]
fjölmiðlanefnd
Media Committee [en]
fjölnota búnaður
multifunctional equipment [en]
multi-functional equipment [en]
fjölnota bygging
multi-functional building [en]
fjölnota eldunarpanna
multipurpose cooking pan [en]
multi-purpose cooking pan [en]
fjölnota íþróttamannvirki
multipurpose sports facilities [en]
multi-purpose sports facilities [en]
fjölnota notendaskil
multimodal user interface [en]
fjölnota skip
combination carrier [en]
fjölnotaskip til almennra vöruflutninga og farþegaflutninga
combination carrier general cargo/passenger [en]
fjölnotaskip til almennra vöruflutninga og gámaflutninga
combination carrier general cargo/container [en]
fjölnota skurðlæknaáhöld
reusable surgical instrument [en]
fjölnota ökutæki
multi-purpose vehicle [en]
fjölnotendaaðgangur með kóðadeilingu
Code Division Multiple Access [en]
CDMA [en]
fjölnýtur hluti
multiple-use constituent [en]
fjölpunktaathugun
multi point observation [en]
multipunktobservation [da]
flerpunktsobservation [sæ]
observation ponctuelles multiples [fr]
Mehrpunktebeobachtung [de]
fjölrammasamstillingarorð
multiframe alignment word [en]
fjölrammastilling
multiframe alignment [en]
fjölritunarstensill
duplicator stencil [en]
fjölröraeining
multiple tube unit [en]
fjölsetra fullgilding
milli stofa
fullgilding milli stofa
interlaboratory validation [en]
inter-laboratory validation [en]
fjölsetra prófun
multi-centre trial [en]
fjölsetrarannsókn
multisite study [en]
fjölsetra samanburðarprófun
intercomparison study [en]
fjölsetra samanburðarrannsókn
interlaboratory trial [en]
interlaboratory comparative trial [en]
collaborative trial [en]
interlaboratory study [en]
fjölskammta bóluefni
multi-dose vaccine [en]
multidose vaccine [en]
fjölskylda einstæðs foreldris
lone-parent family [en]
fjölskylduáætlanir
family-planning service [en]
fjölskyldusameining
family reunification [en]
fjölskyldusamsetning
family composition [en]
fjölskyldutengsl
family relationship [en]
fjölstefnuviti
very high frequency directional range [en]
VOR [en]
fjölstjórnarskírteini
MPL [en]
multi-crew pilot licence [en]
fjölstofna mótefni
polyclonal antibody [en]
pAb [en]
polyclonal antibodies [en]
polyklonalt antistof [da]
polyklonal antikropp [sæ]
anticorps polyclonal [fr]
polyklonaler Antikörper [de]
fjöltaugastrengur
multicore cable [en]
flerlederkabel [da]
fjöltyngi
multilingualism [en]
fjöltyngt umhverfi
multilingual environment [en]
fjölverkavinnsla
multitasking [en]
multi-tasking [en]
fjölvetniskolefni
polyhydrocarbon [en]
fjölvirkt vinnsluefni
multifunctional material [en]
multi-functional material [en]
fjölvirkur stjórnnaður
multifunctional control [en]
fjölvirk þjónusta
multifunctional service [en]
multi-functional service [en]
fjölvíddargreining
multi-dimensional analysis [en]
multidimensional analysis [en]
fjölvídón
polyvidone [en]
fjölvísun
multilateration [en]
fjölþáttaefni
multi-constituent substance [en]
MCS [en]
multi constituent substance [en]
multikonstituent stof [da]
multikomponentämne [sæ]
substance multiconstituants [fr]
mehrkomponentig Stoff [de]
fjölþátta flutningar
combined transportation [en]
fjölþétting
polycondensation [en]
fjölþjóðaframtaksverkefni
transnational initiative [en]
fjölþjóðafyrirtækjanefnd
Commission on Transnational Corporations [en]
CTNC [en]
Kommissionen for Transnationale Selskaber [da]
Commission des sociétés transnationales, CSTN [fr]
Kommission für transnationale Unternehmen [de]
Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðarstofnunin
Multilateral Investment Guarantee Agency [en]
MIGA [en]
Det Multilaterale Investeringsgarantiorgan [da]
Multilaterala investeringsorganet [sæ]
Agence multilatérale de garantie des investissements [fr]
Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur [de]
fjölþjóðlegt verkefni
transnational project [en]
fjölþjóðlegur þróunarbanki
multilateral development bank [en]
MDB [en]
banque multilatérale de développement, BMD [fr]
multilaterale Entwicklungsbank [de]
fjölþrepa gerðarviðurkenning
multi-stage type-approval [en]
fjölþrepa, stighækkandi skattakerfi
cumulative multi-stage tax system [en]
fjölþætting
diversification [en]
fjölþættir flutningar
multimodal transport [en]
fjölær planta
long-life plant [en]
fjölær ræktun
perennial crop [en]
flerårig afgrøde [da]
flerårig gröda [sæ]
cultures pérennes [fr]
Dauerkultur [de]
fjörsungar
fjörsungaætt
weavers [en]
weevers [en]
Trachinidae [la]
fjörsungur
greater weever [en]
almindelig fjæsing [da]
fjärsing [sæ]
Trachinus draco [la]
flamingóar
flamingóaætt
flæmingjar
flamingo [en]
flamingos [en]
falmingoer [da]
flamingoer [sæ]
Flamingos [de]
Phoencopteridae [la]
flaska fyrir efnaskipti í jarðvegi
soil metabolism flask [en]
flekkótt grjón
flekkótt hrísgrjón
spotted grain [en]
spotted grains [en]
plettede korn [da]
fläckiga korn [sæ]
grains tachetés [fr]
gefleckte Körner [de]
fletjanlegur hjólbarði
flexion tyre [en]
pneumatiques à enfoncement [fr]
Niederdruckreifen mit flexibler Karkasse [de]
fljótandi
liquefied [en]
fljótandi afurð
liquid product [en]
fljótandi áburður
fluid fertiliser [en]
fluid fertilizer [en]
fljótandi blóðvökvi
liquid plasma [en]
fljótandi borpallur
floating drilling platform [en]
fljótandi burðarefni
liquid carrier [en]
fljótandi búlkafarmur
liquid bulk [en]
fljótandi drifefni
liquid propellant [en]
fljótandi drifefnishræra
liquid propellant slurry [en]
fljótandi efni, sem reglur ná til, notuð í flugi
aviation regulated liquid [en]
fljótandi eldsneyti
liquid fuel [en]
fljótandi far
waterborne craft [en]
fljótandi far
water craft [en]
watercraft [en]
fljótandi far
floating craft [en]
fljótandi farmur í lausu máli
bulk liquid [en]
fljótandi gas
liquefied-gas [en]
fljótandi gas
liquefied gas [en]
fljótandi gengi
floating exchange rate [en]
taux de change flottant [fr]
marktbestimmtes Wechselkurssystem, marktgestütztes Wechselkurssystem, frei schwebender Wechselkurs, frei schwankender Wechselkurs, flexibler Wechselkurs [de]
fljótandi geymslueining
floating storage unit [en]
fljótandi gólf
floating floor [en]
fljótandi gröfufleki
floating construction plant [en]
fljótandi hlutur
floating article [en]
fljótandi hlutur til notkunar í tómstundum
floating leisure article [en]
fljótandi hlutur ætlaður til hreyfinotkunar
floating article for dynamic use [en]
fljótandi hlutur ætlaður til kyrrstöðunotkunar
floating article for static positional use [en]
fljótandi húsdýraáburður
slurry [en]
slurrey [en]
liquid manure [en]
gylle [da]
flytgödsel, naturgödsel [sæ]
lisier [fr]
Gülle, Flüssigmist [de]
fljótandi húsdýraúrgangur
liquid animal excrement [en]
fljótandi íðefni
liquid chemical [en]
fljótandi jarðgas
liquefied natural gas [en]
LNG [en]
fljótandi jarðolíugas
liquefied petroleum gas [en]
liquified petroleum gas [en]
LPG [en]
flydende gas [da]
LPG [sæ]
gaz de pétrole liquéfié, GPL, LPG [fr]
Flüssiggas, verflüssigtes Petroleumgas, LPG [de]
fljótandi krem
lotion [en]
fljótandi kví
flotkví
floating cage [en]
flydende bur [da]
flytande bur [sæ]
cage flottante [fr]
schwimmender Käfig [de]
fljótandi köfnunarefni
liquid nitrogen [en]
fljótandi lífeldsneyti
bioliquid [en]
bioliquids [en]
flydende biobrændsel [da]
biovätska, flytande biobränsle [sæ]
fljótandi loft
liquid air [en]
fljótandi lyfjaform
liquid pharmaceutical form [en]
fljótandi mannvirki
floating structure [en]
fljótandi miðill
liquid medium [en]
flydende substrat [da]
fljótandi olía
liquid oil [en]
flydende olie [da]
flytande olja [sæ]
huile liquide [fr]
flüssiges Öl [de]
fljótandi oxari
liquid oxidiser [en]
fljótandi pallur
floating platform [en]
fljótandi paraffín
liquid paraffin [en]
fljótandi rauðkorn
liquid red cell [en]
fljótandi steinlím
grouting [en]
fljótandi úrgangur
liquid waste [en]
fljótandi vetniskolefni
liquefied hydrocarbon [en]
fljótandi vörur í lausu máli
bulk liquid [en]
fljótanleiki
flowability [en]
fljótsoðin hrísgrjón
quick-cook rice [en]
fljótvirkur sleppibúnaður
quick release [en]
fljúga á leiðarenda
complete the flight [en]
fljúga eftir kennileitum
fly visually [en]
fljúga yfir hindranir
clear obstacles [en]
flokkunarþjónusta
classification service [en]
flokkunarþjónusta til skipa
vessel classification services [en]
flokkun á starfsemi auðlindastjórnunar
CReMA [en]
classification of resource management activities [en]
flokkun eigna vegna jarðefnaleitar og mats
classification of exploration and evaluation assets [en]
flokkun fjármálagerninga
Classification of Financial Instruments [en]
CFI [en]
flokkun Sameinuðu þjóðanna á einkaneyslu eftir tilgangi
UN COICOP [en]
flokkun útgjalda hins opinbera
classification of the functions of government [en]
COFOG [en]
flokkun útgjalda stofnana, sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og þjóna heimilum, eftir tilgangi
classification of the purposes of non-profit institutions serving households [en]
COPNI [en]
flokkunnviðaryrkja
ampelography [en]
ampelografi [da]
klassificering av vinstockssorter [sæ]
ampelography [fr]
Ampelographie, Klassifikation der Rebsorten, Klassifizierung der Rebsorten [de]
flokkur fjáreigna
group of financial assets [en]
flotbjögun
plastic deformation [en]
permanent set [en]
residual deformation [en]
set yielding [en]
flotbjörgunarvagga
flotation cot [en]
flotjafnari
buoyancy compensator [en]
flóðastjórnloki
flood-control valve [en]
flókatengd kjarnsýra
complex nucleic acid [en]
flókinn sjúkdómur eða sjúkdómsástand
complex disease or condition [en]
flókinn verðbréfasjóður
sophisticated UCITS [en]
flórídaansjósa
bay anchovy [en]
nordvestatlantisk ansjos [da]
amerikansk ansjovis [sæ]
Nordwestatlantische Sardelle [de]
Anchoa mitchilli [la]
flóttamannafulltrúi Sameinuðu þjóðanna
flóttamannafulltrúi SÞ
United Nations High Commissioner for Refugees [en]
UN High Commissioner for Refugees [en]
UNHCR [en]
De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge [da]
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés [fr]
Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen [de]
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna
Flóttamannastofnun
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees [en]
Office of the UN High Commissioner for Refugees [en]
UNHCR [en]
UN Refugee Agency [en]
De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge, FN´s Højkommissariat for Flygtninge [da]
FN:s flyktingkommissariat [sæ]
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, HCR [fr]
Hohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen [de]
flug á flugleið án umsjónar
unsupervised line flying [en]
flug án jafnþrýstibúnaðar
unpressurised flight [en]
unpressurized flight [en]
flugáætlanavinnslu- og dreifingarþjónusta
flight planning processing and distribution service [en]
flugáætlun fyrir flugumferðarþjónustu
ATS flight plan [en]
flugbjörgunarþjónusta
air-rescue service [en]
flugfjarskiptastjórnstöð
air-ground control radio station [en]
flugleiðsöguþjónusta
air navigation services [en]
ANS services [en]
ANS [en]
flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði
terminal air navigation services [en]
terminal ANS [en]
flugleiðsöguþjónusta í leiðarflugi
en route air navigation service [en]
en route service [en]
en route ANS [en]
overflyvningstjeneste [da]
en route-tjänst, undervägstjänst, lygtrafiktjänst en route [sæ]
flugmaður sem er ekki við stjórn
pilot non-flying [en]
flugmaður sem er ekki við stjórn
PNF [en]
pilot not flying [en]
ikke-flyvende pilot [da]
icke-manövrerande pilot [sæ]
flugmaður undir umsjón
pilot under supervision [en]
flugmaður við stjórn
PF [en]
pilot flying [en]
flyvende pilot [da]
manövrerande pilot [sæ]
flugmannaleiguþjónusta
pilot service [en]
Flugmálastjórn
Directorate of Civil Aviation [en]
Flugmálastjórn Bandaríkjanna
US Federal Aviation Administration [en]
FAA [en]
Flugmálastjórn Íslands
Icelandic Civil Aviation Administration [en]
ICAA [en]
Flugmálastjórn Miðbaugs-Gíneu
Autoridad Aeronautica de Guinea Ecuatorial (AAGE) [en]
AAGE [en]
flug með jafnþrýstibúnaði
pressurised flight [en]
pressurized flight [en]
flug með nætursjónkerfi
NVIS flight [en]
flug með nætursjónkerfi þar sem hjálparbúnaður er ekki notaður
unaided NVIS flight [en]
unaided night vision imaging system flight [en]
NVIS-flyvning uden hjælpemidler [da]
NVIS-flygning [sæ]
Flug ohne Nutzung des Nachflugsichtsystems, Flug ohne NVIS [de]
flug með nætursjónkerfi þar sem notaður er hjálparbúnaður
aided night vision imaging system flight [en]
aided NVIS flight [en]
NVIS-flyvning med hjælpemidler [da]
NVIS-flygning med hjälpmedel [sæ]
von Nachtflugsichtsystemen (Night Vision Imaging System, NVIS) unterstützter Flug [de]
flugnemi sem flugstjóri
SPIC [en]
student pilot-in-command [en]
flugrekandi frá þriðja landi
third country operator [en]
TCO [en]
flugrekstrarstjórn
operational control [en]
flug samkvæmt sjónflugsreglum
operations under visual flight rules [en]
flugskeyti af jörðu gegn skotmörkum í lofti
surface-to-air missile [en]
flugskeyti úr lofti gegn skotmörkum á jörðu
air-to-ground missile [en]
flugstjóranámskeið
command course [en]
flugstjóri undir umsjón flugstjóra
PICUS [en]
pilot-in-command under supervision [en]
flugstjórnardeild
air traffic control unit [en]
ATC unit [en]
air-traffic control unit [en]
flugstjórnarmiðstöð
air control centre [en]
flugstjórnarmiðstöð
area control centre [en]
ACC [en]
flugstjórnarreynsla
command experience [en]
flugstjórnarrými
controlled air space [en]
controlled airspace [en]
flugstjórnarsvið
control zone [en]
flugstjórnarsvæði
control area [en]
flugstjórnarsvæðisþjónusta
area control service [en]
flugstjórnarþjónusta
air traffic control service [en]
ATC service [en]
flugturnjónusta
aerodrome control service [en]
flugumferðarstjóri afhendingardeildar
transferring controller [en]
flugumferðarstjórn
air traffic control [en]
air-traffic control [en]
ATC [en]
flugumferðarstjórnstöð
air traffic control facilities [en]
flugumferðarþjónusta
air traffic service [en]
ATS [en]
flugumferðarþjónustudeild
air traffic services unit [en]
ATS unit [en]
flugumferðarþjónustuloftrými
air traffic service airspace [en]
air traffic service air space [en]
flugumsjónarmaður
dispatcher [en]
flugumsjónarmaður
flight despatcher [en]
flug undir stjórn
flug sem er undir stjórn
controlled flight [en]
flugupplýsingaþjónusta
flight information service [en]
flugupplýsingaþjónusta flugvalla
aerodrome flight information service [en]
AFIS [en]
flugverji sem notar nætursjónkerfi
NVIS crew member [en]
night vision imaging system crew member [en]
flugverji sem starfar við hífingar með þyrlu
HHO crew member [en]
helicopter hoist operation crew member [en]
besättningsmedlem vid vinschoperationer från helikopter [sæ]
Besatzungsmitglied für Hubschrauberwindenbetrieb [de]
flugvernd í stjórnklefa
flight crew compartment security [en]
flugvöllur þar sem fljúga á í lélegu skyggni
aerodrome where low visibility operations are to be conducted [en]
flug yfir sjó eða vötnum
overwater flight [en]
flugþjálfakennari
synthetic flight instructor [en]
flugþjálfakennari á einstjórnarflugvélar
STI(A) [en]
flugþjálfakennari á einstjórnarloftför
synthetic training instructor [en]
STI [en]
flugþjálfakennari á þyrlur
STI(H) [en]
flugþjálfi á jörðu niðri
ground flying trainer [en]
flugþjálfun
flying training [en]
flugþjálfunartæki
FTD [en]
flight training device [en]
flugþjónusta
air service [en]
flugþjónusta
aerial service [en]
flugþjónustuleið
air traffic service route [en]
ATS route [en]
air-traffic route [en]
flutningamiðlunarþjónusta
transport agency service [en]
flutningamiðlunarþjónusta, tengd höfnum
port and forwarding agency service [en]
flutningar á alþjóðaleiðum
international traffic [en]
flutningar á járnbrautum
transport by rail [en]
flutningar á járnbrautum
railway transport [en]
flutningar á járnbrautum
transport via railways [en]
flutningar á jörðu niðri
surface transportation [en]
flutningar á kælivöru á sjó og vatnaleiðum
transport by water of refrigerated goods [en]
flutningar á sjó
sjóflutningar
maritime transport [en]
flutningar á sjó og vatnaleiðum
water transport [en]
flutningar á sjó og vatnaleiðum
water transport service [en]
flutningar á sjó og vatni
water transportation [en]
flutningar á stuttum sjóleiðum
short-sea shipping [en]
flutningar í ferðaþjónustu
tourism transport services [en]
transport touristique [fr]
touristische Beförderungsleistungen [de]
flutningar með járnbrautarlestum í þéttbýli
urban railway service [en]
flutningar með leigu- og þjónustuflugi
non-scheduled air transport service [en]
flutningar með ökutækjum til húsgagnaflutninga
transport service using furniture-removal vehicle [en]
flutningastjóri
transport manager [en]
flutningaþjónusta
transport service [en]
flutningaþjónusta
supply of transport [en]
flutningaþjónusta á járnbrautum
railway service [en]
flutningaþjónusta á stuttum vegalengdum
short-distance transport service [en]
flutningaþjónusta í lofti
air transport services [en]
flutningaþjónusta með áætlunarskipum
liner transport services [en]
flutningsgjald
transport rate [en]
flutningsgjald
transfer sum [en]
flutningsgjald
transportation charge [en]
flutningsgjald
conveying tariff [en]
flutningsjöfnuður
net migration [en]
flutningskerfisstjóri
transmission system operator [en]
TSO [en]
electricity transmission system operator [en]
systemansvarlig, transmissionssystemoperatør, operatør af eltransmissionssystem, operatør af transmissionssystem for el [da]
systemansvarig för överföringssystemet [sæ]
Übertragungsnetzbetreiber [de]
flutningsleið í jörðu
terrestrial transmission link [en]
flutningsmiðill rafrænna skjala
electronic document carrier [en]
flutningsskjal
transport document [en]
flutningsskjal
transfer document [en]
flutningsskjal
movement document [en]
flytningsdokument [da]
transportdokument [sæ]
document de mouvement, document de circulation [fr]
Begleitdokument [de]
flutningsskjal fyrir hættulegan varning
dangerous goods transport document [en]
flutningsskyldur starfsmaður utanríkisþjónustunnar
Member of the Foreign Service who may be transferred to missions abroad [en]
flutningsstjarna
transmissive star [en]
flutningsstöð vegna fjarhitunar
district heating transmission installation [en]
fjernvarmetransmissionsanlæg [da]
fjärrvärmedistribution [sæ]
installation de transport de chauffage urbain [fr]
Fernwärmeübertragungsanlage [de]
flutningsumgjörð
transfer interface [en]
flutningsþjónusta
removal service [en]
flutningur á eðju
sludge-transport service [en]
flutningur á ekjuferjum
roll-on/roll-off transport [en]
flutningur á opnum járnbrautarvögnum
piggy-back transport [en]
flutningur úrgangs frá sjúkrahúsum
transport of hospital waste [en]
flutt réttindi í sjóðinn
incoming transfers [en]
flutt réttindi úr sjóði
outgoing transfers [en]
flúorað fjölvetniskolefni
fluorinated polyhydrocarbon [en]
flúrljómandi trefjar
fluorescent fibre [en]
flúrljómandi upphleyping
fluorescent imprint [en]
flúrljómandi þreifarakerfi
fluorogenic probe system [en]
flúrljómun
flúrskin
flúrskíma
fluorescence [en]
flúrljómunareining
fluorescent unit [en]
FU [en]
flúrljómunargreining með röntgengeislum
ntgenflúrljómunargreining
X-ray fluorescence analysis [en]
XRF [en]
flúrljómun blaðgrænu
chlorophyll fluorescence [en]
flúrljósrafeindatalning
fluoro-opto-electronic method [en]
flúrsmásjá með ofanlýsingu
microscope equipped with epi-fluorescence [en]
microscope equipped with epifluorescence [en]
mikroskop, der er udstyret med epi-fluorescens [da]
mikroskop med epi-fluorescens [sæ]
flytjanlegt rafmagnsvopn
portable electric discharge weapon [en]
flytjanlegt vopn
portable weapon [en]
flytjanleiki
transferability [en]
flytjanleiki gagna
data portability [en]
flýtimeðferð við áhættustjórnun
accelerated risk management [en]
flæðisstjórnunarrammi
logistical framework [en]
flæðisstjórnun flugumferðar
air traffic flow management [en]
ATFM [en]
flækjunet
entangling net [en]
flöggunarþjónusta
flagging service [en]
flögugerðargrjón
grjón til flögugerðar
flaking grits [en]
gryn i flager [da]
flingor [sæ]
gruaux de maïs pour flocons [fr]
Grütze zur Flockenherstellung [de]
forblanda fyrir lyfjablandað fóður
pre-mix for medicated feedingstuff [en]
premix for medicated feedingstuff [en]
forfjármagnað fjármagn
pre-funded financial resources [en]
forfjármagnað framlag
pre-funded contribution [en]
forfjármagnað framlag í vanskilasjóð miðlægs mótaðila
pre-funded contribution to the default fund of a CCP [en]
forfjármögnun
pre-financing [en]
prefinancing [en]
Forgangsverkefni á sviði orkugrunnvirkja fyrir árið 2020 og þar eftir - Áætlun um samþætt evrópskt orkunet
Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - a Blueprint for an integrated energy network [en]
forgangur að þjónustu fjármálastofnana
privileged access to financial institutions [en]
foringjafiskar
foringjafiskaætt
cobias [en]
sergentfisk-familien [da]
Rachycentridae [la]
foringjafiskur
sergeantfish [en]
sergeant fish [en]
sergentfisk [da]
cobia [sæ]
nigsbarsch [de]
Rachycentron canadum [la]
foringjafiskur
cobia [en]
sergentfisk [da]
cobia [sæ]
nigsbarsch [de]
Rachycentron canadum [la]
formaður stjórnmála- og öryggismálanefndar
Chair of the Political and Security Committee [en]
formsatriði á sviði stjórnsýslu
administrative formalities [en]
administrative formaliteter [da]
administrativa formaliteter [sæ]
formalités administratives [fr]
Verwaltungförmlichkeiten [de]
fornjarðvegur
paleosol [en]
palæosol [da]
paleosol [sæ]
paléosol [fr]
Paleosol, Paläosol, Paläoboden, Paleolösung, fossiler Boden [de]
fornminjafræðileg gögn
palaeological data [en]
fornminjafræðilegur
palaeological [en]
forréttindi og friðhelgi veitt þjóðhöfðingja persónulega
privileges and immunities accorded to head of State ratione personae [en]
forréttindi, veitt þjóðhöfðingja persónulega
privileges accorded to head of State ratione personae [en]
forritunarþjónusta
programming service [en]
forseti framkvæmdastjórnarinnar
President of the Commission [en]
forseti ráðs Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
President of the Council of the International Civil Aviation Organisation [en]
President of the Council of the International Civil Aviation Organization [en]
forskeyti einingar í alþjóðlega einingakerfinu
SI prefix [en]
forskrift fyrir upplýsingaþjónustu um ár
RIS specification [en]
forsmíðuð, varmaeinangrandi útveggjaklæðning
veture [en]
forsoðin hrísgrjón
par-boiled rice [en]
parboiled rice [en]
skoldet ris, parboiled ris [da]
förvällt ris, ångbehandlat ris [sæ]
riz étuvé, riz blanchi étuvé [fr]
geschälter Reis, parboiled Reis [de]
forspjallsvísindi
propaedeutics [en]
forsprengja
booster [en]
forvarnarþjónusta
prevention service [en]
forvarnir gegn líkamstjóni
prevention of injuries [en]
forvarnir gegn smitsjúkdómum
prevention of communicable diseases [en]
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum
ráðstafanir til að fyrirbyggja og verjast sjúkdómum
disease prevention and control [en]
forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme [da]
förebyggande och bekämpning av sjukdom [sæ]
prévention et lutte contre les maladies [fr]
Seuchenprävention und -bekämpfung [de]
forvinnsla á textíltrefjum
preparation of textile fibres [en]
forþjöppustýring
boost control [en]
forþjöppuþrýstingur
boost pressure [en]
fosfatjafnaður
phosphate-buffered [en]
phosphate buffered [en]
fosfatjafnalausn
phosphate buffer [en]
fóðrun í mörgum fösum
fjölfasafóðrun
fasafóðrun
multiphase feeding [en]
phase feeding [en]
fasefodring [da]
fasutfodring [sæ]
alimentation multiphase [fr]
Multiphasenfütterung [de]
fóðurefni úr jurtaríkinu sem er ekki lífrænt ræktað
non-organic feed material of plant origin [en]
fóðurjurt
fóðurplanta
fodder plant [en]
fodder plants [en]
forage plant [en]
foderplante, foderafgrøde [da]
foderväxt [sæ]
plante fourragère, culture fourragère [fr]
Futterpflanze [de]
fóðurplanta
fóðurjurt
feed crop [en]
green crop [en]
fodder crop [en]
forage crop [en]
foderplante, foderafgrøde [da]
fodergröda, vallfodergröda [sæ]
culture fourragère [fr]
Futterbau, Futterkultur, Futterbestand [de]
fólk sem borðar ekki kjöt
grænmetisætur
menn sem borða ekki kjöt
vegetarians [en]
fólk sem er berskjaldað gagnvart mansali
persons who are vulnerable to trafficking [en]
fólk sem hefur ekki nægileg fjárráð
people with insuffient resources [en]
fólk sem sneiðir hjá öllum dýraafurðum
grænkerar
menn sem sneiða hjá öllum dýraafurðum
vegans [en]
vegan [da]
vegan [sæ]
végétalien intégral, végane [fr]
Veganer [de]
fólksflutningar með almenningsfarartækjum
transport service to the public [en]
fólksrýmisbrynvarið reiðufjárflutningaökutæki
cabin-armoured CIT vehicle [en]
fórnfýsi gjafa
altruism of a donor [en]
fótjárn
cuffs [en]
fótstiginn stjórnnaður
foot control [en]
FPLMTS
fjarskipti fyrir jarðfarstöðvar framtíðarinnar
Future Public Land Mobile Telecommunications System [en]
FPLMTS [en]
framandgena sjúkdómsvaldur
xenogenic pathogen [en]
framandi dýrasjúkdómur
exotic animal disease [en]
eksotisk dyresygdom [da]
exotisk djursjukdom [sæ]
maladie animale exotique [fr]
exotische Tierkrankheit [de]
framandi sjúkdómur
exotic disease [en]
frambjóðandi sem ekki hefur ríkisborgararétt
non-national candidate [en]
frambjóðandi sem er ríkisborgari
candidate who is a national [en]
framfylgjanleg réttindi
enforceable rights [en]
framfylgjanlegur
enforceable [en]
exécutoire [fr]
verbindlich [de]
framfylgjanlegur réttur
enforceable right [en]
framfylgjanlegur samkvæmt lögum
legally enforceable [en]
rättsligt bindande [sæ]
executoire, juridiquement protégé [fr]
rechtlich verbindlich [de]
framfylgja sameiginlegri stefnu í utanríkis- og öryggismálum
conduct the common foreign and security policy [en]
framfylgja sameiginlegum stefnum
pursue common policies [en]
framganga á alþjóðavettvangi
action on the international scene [en]
framhaldserfðamengjarannsóknir
post-genomics [en]
Framhaldsnámsstofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna
Framhaldsnámsstofnun Háskóla SÞ
United Nations University Institute of Advanced Studies [en]
UN University Institute of Advanced Studies [en]
UNU/IAS [en]
framhjóladreginn dembari
articulated steer dumper [en]
framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNHCR)
framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunar SÞ (UNHCR)
Executive Committee of the United Nations High Commissioner´s Programme [en]
Executive Committee of the UN High Commissioner´s Programme [en]
EXCOM [en]
Eksekutivkomitéen for Programmet under FN´s Flygtningehøjkommissariat [da]
Comité exécutif du Programme du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [fr]
Exekutivausschuss des Programms des VN-Hochkommissars für Flüchtlinge, Exekutivausschuß des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge [de]
framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Indland og Pakistan
framkvæmdanefnd SÞ fyrir Indland og Pakistan
United Nations Commission for India and Pakistan [en]
UN Commission for India and Pakistan [en]
framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Decision [en]
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Regulation [en]
framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Directive [en]
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála hjá framkvæmdastjórninni
Executive Agency for Health and Consumers [en]
Executive Agency for Health and Consumers - European Commission [en]
EAHC [en]
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar hjá framkvæmdastjórninni
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency [en]
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - European Commission [en]
EACEA [en]
framkvæmdaskrifstofa rannsókna
framkvæmdaskrifstofa rannsókna hjá framkvæmdastjórninni
Research Executive Agency [en]
Research Executive Agency - European Commission [en]
REA [en]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni
Trans-European Transport Network Executive Agency [en]
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission [en]
TENTEA [en]
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni
Executive Agency for Competitiveness and Innovation [en]
Executive Agency for Competitiveness and Innovation - European Commission [en]
EACI [en]
framkvæmdastjóri ESB á sviði innri markaðar
Internal Market Commissioner [en]
framkvæmdastjóri Evrópuráðsins
Secretary General of the Council of Europe [en]
Secretary-General of the Council of Europe [en]
framkvæmdastjóri UNICE
Secretary-General of UNICE [en]
Secretary General of UNICE [en]
framkvæmdastjórn
senior management [en]
den daglige ledelse [da]
verkställende ledning [sæ]
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (úrelt)
framkvæmdastjórnin
European Commission [en]
Commission of the European Communities (úrelt) [en]
Commission [en]
COM [en]
Europa-Kommissionen, Kommissionen, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (úrelt) [da]
Europeiska kommissionen, kommissionen, Europeiska gemenskapernas kommission (úrelt) [sæ]
Commission européenne, Commission, COM [fr]
Europäische Kommission, Kommission, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (úrelt) [de]
framkvæmdastjórn flugvallar
managing body of an airport [en]
managing body of the airport [en]
airport managing body [en]
koncessionshaver, lufthavnens forvaltningsorgan, lufthavnsvirksomhed, lufthavnsoperatør, forvaltningsorgan [da]
flygplatsens ledningsenhet [sæ]
framkvæmdastjórn ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróun
framkvæmdastjórn ráðstefnu SÞ um viðskipti og þróun
Trade and Development Board [en]
TDB [en]
Styrelsesrådet for Handel og Udvikling [da]
Conseil du commerce et du développement, CCD [fr]
Handels- und Entwicklungsrat [de]
framkvæmdastjórn Seðlabanka Evrópu
Executive Board of the European Central Bank [en]
Executive Board of the ECB [en]
framkvæmdastjórn TIR
TIR Executive Board [en]
framköllunarvökvi fyrir ljósmyndir
photographic developer [en]
framköllun fjöllitnunar
polyploidy induction [en]
framköllun ljósmynda
photograph processing service [en]
framleggjandi gagna
data submitter [en]
framleiddur í eigin verksmiðju
self-manufactured [en]
framleiðandi hljóðrita
producer of phonograms [en]
framleiðsla á prjónuðum dúk
manufacture of knitted fabrics [en]
framleiðsla fyrir hljóð- og myndmiðla
audiovisual production [en]
audio-visual production [en]
framleiðsla hjá undirverktaka
production by way of subcontracting [en]
framleiðslugeta á sviði hljóð- og myndmiðlaefnis
audiovisual production capacity [en]
audio-visual production capacity [en]
framleiðslustýringarkerfi í verksmiðju
factory production control system [en]
framleiðslustýring verksmiðju
factory production control [en]
framleiðsluvirði þjónustu
service output [en]
framleigjandi
subtenant [en]
framlengja
extend [en]
framlengja gildistíma
revalidate [en]
framlengja sjálfkrafa
extend automatically [en]
framrúðuskjámynd
head-up display [en]
HUD [en]
siktlinjesindikator [sæ]
Flugführungsanzeige [de]
framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission Delegated Regulation [en]
framseljandi
transferor [en]
framseljandi
assignor [en]
framseljanlegt handhafaviðskiptabréf
bearer-negotiable instrument [en]
överlåtbara innehavarpapper [sæ]
framseljanlegt skuldabréf
negotiable debt instrument [en]
framseljanlegt umhverfisleyfi
tradable environmental permit [en]
framseljanlegur víxill
negotiable bill [en]
framseljanleg verðbréf
transferable securities [en]
framsetningargjaldmiðill
presentation currency [en]
framtaksverkefni um fjármögnun grunnvirkja í Asíu
Asian Infrastructure Financing Initiative [en]
AIFI [en]
Initiative asiatique de financement des infrastructures [fr]
Asiatische Initiative zur Infrastrukturfinanzierung [de]
framtaksverkefni um fjöltyngi innan upplýsingasamfélagsins
MLIS-áætlunin
multilingual information society initiative [en]
MLIS [en]
framtaksverkefni um vöktun jarðar
Earth monitoring initiative [en]
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir kauphallarsjóði
ETF futures/forwards [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með föstum og breytilegum vöxtum í einum gjaldmiðli
futures/forwards on fixed-to-float single currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með föstum og breytilegum vöxtum í mörgum gjaldmiðlum
futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt breytilegum vöxtum í einum gjaldmiðli
futures/forwards on float-to-float single currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt breytilegum vöxtum í mörgum gjaldmiðlum
futures/forwards on float-to-float multi-currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt föstum vöxtum í einum gjaldmiðli
futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt föstum vöxtum í mörgum gjaldmiðlum
futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur um dagvexti í einum gjaldmiðli
futures/forwards on OIS single currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur um dagvexti í mörgum gjaldmiðlum
futures/forwards on OIS multi-currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur verðtryggður skiptasamningur í einum gjaldmiðli
futures/forwards on inflation single currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur verðtryggður skiptasamningur í mörgum gjaldmiðlum
futures/forwards on inflation multi-currency swap [en]
framtíðar-/framvirkur verðtryggður skiptasamningur milli gjaldmiðla
future/forward on inflation cross-currency swap [en]
Franska Gvæjana
French Guyana [en]
French Guiana [en]
GF [en]
Fransk Guyana [da]
Franska Guyana [sæ]
la Guyane, la Guyane française [fr]
Französisch-Guayana [de]
frauðjárn
sponge iron [en]
Frá áskorunum til tækifæra: Til móts við sameiginlegan stefnuramma um fjármögnun rannsókna og nýsköpunar í ESB
From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding [en]
fráfarandi greiðsluþjónustuveitandi
transferring payment service provider [en]
fráliggjandi markaður
downstream market [en]
frá og með 1. janúar
effective from 1 January [en]
fráskilinn maki launþega/sjálfstætt starfandi einstaklings
spouse divorced from the worker [en]
frá skipi til hafnarstjórnar
ship-to-port-authorities [en]
frátengja
decouple [en]
fráveituhreinsunarþjónusta
sewer-cleaning service [en]
fráveituþjónusta
sewerage collection [en]
fráveituþjónusta
sewage collection [en]
frávik á halla lágljósanna
variation in dipped beam inclination [en]
variation i nærlysets fald [da]
variation hos halvljusets lutning [sæ]
frávik loftfars frá flugheimild flugumferðarstjórnar
aircraft deviation from ATC clearance [en]
frávik með hliðsjón af blindlendingarkerfinu
instrument landing system deviation [en]
ILS deviation [en]
frelsi og fjölhyggja fjölmiðlanna
freedom and pluralism of the media [en]
frelsi til að veita fjármálaþjónustu
freedom to supply financial services [en]
frelsi til að veita þjónustu
freedom to provide services [en]
FPS [en]
fri udveksling af tjenesteydelser [da]
frihet att tillhandahålla tjänster [sæ]
libre prestation de services [fr]
Dienstleistungsfreiheit, freier Dienstleistungsverkehr [de]
frelsi til útvarps- og sjónvarpssendinga
freedom of transmission in broadcasting [en]
frestunargjald
deferment fee [en]
frestur sem veittur er til þess að ná fram jafnri meðferð
qualifying period for equal treatment [en]
fréttastofuþjónusta
news-agency service [en]
Friðaráætlun Sameinuðu þjóðanna
Friðaráætlun
Peace Implementation Programme [en]
PIP [en]
friðargæsluskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
friðargæsluskrifstofa SÞ
Department of Peacekeeping Operations [en]
DPKO [en]
Afdelingen for Fredsbevarende Operationer [da]
avdelning för fredsbevarande operationer [sæ]
Département des opérations de maintien de la paix, DOMP [fr]
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze [de]
friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna
friðargæslusveitir SÞ
United Nations Disengagement Observer Force [en]
UN Disengagement Observer Force [en]
UNDOF [en]
FN´s overvågningsstyrke for troppeadskillelse [da]
Förenta nationernas truppåtskillnadsövervakande styrka, FN:s observatörsstyrka för truppåtskillnad [sæ]
Force des Nations unies chargée d´observer le dégagement, FNUOD [fr]
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung [de]
friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna á Kýpur
friðargæslusveitir SÞ á Kýpur
United Nations Force in Cyprus [en]
UN Force in Cyprus [en]
UNFICYP [en]
FN´s fredsbevarende styrke på Cypern [da]
FN:s fredsstyrka i Cypern [sæ]
Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre [fr]
Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen auf Zypern [de]
friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna í Líbanon
friðargæslusveitir SÞ í Líbanon
United Nations Interim Force in Lebanon [en]
UN Interim Force in Lebanon [en]
UNIFIL [en]
FN´s fredsbevarende styrke i Libanon [da]
FN:s interimsstyrka i Libanon [sæ]
Force intérimaire des Nations unies au Liban, FINUL [fr]
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon [de]
friðhelgi, veitt þjóðhöfðingja persónulega
immunities accorded to head of State ratione personae [en]
friður á alþjóðavettvangi
friður á alþjóðavísu
international peace [en]
fríhjólun
coastdown [en]
coast-down [en]
friløb, retardation i frigear [da]
frihjulsrullning [sæ]
Ausrollen [de]
fríhjólunaraðferð
coast-by method [en]
fríholtslengja
rubbing band [en]
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Chiles
Agreement between the EFTA States and the Republic of Chile [en]
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Macedonia [en]
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Mexíkó
Free Trade Agreement between the EFTA States and the United Mexican States [en]
frjáls aðgangur að upplýsingum
freedom of access to information [en]
frjálsar sjúkratryggingar
voluntary health insurance service [en]
frjáls flutningur á færanlegum þrýstibúnaði
free movement of transportable pressure equipment [en]
frjáls för launafólks
freedom of movement for workers [en]
frjáls för launþega
frjáls för launafólks
free movement of workers [en]
arbejdskraftens frie bevægelighed [da]
fri rörlighet för arbetstagare [sæ]
libre circulation des travailleurs [fr]
Freizügigkeit der Arbeitnehmer [de]
frjáls iðgjöld launþega
contributions paid by workers on a voluntary basis [en]
frjálsir fjármagnsflutningar
free movement of capital [en]
free capital movement [en]
fri bevægelighed for kapital [da]
fri rörlighet för kapital [sæ]
libre circulation des capitaux [fr]
freier Kapitalverkehr [de]
Frjálsir fjármagnsflutningar
Free Movement of Capital [en]
frjálsir vöruflutningar
free movement of goods [en]
fri varebevægelighed, fri bevægelighed for varer [da]
fri rörlighet för varor [sæ]
libre circulation des marchandises [fr]
freier Warenverkehr [de]
Frjálsir vöruflutningar - almennt
Free Movement of Goods - General [en]
frjáls miðlun persónuupplýsinga
free movement of personal data [en]
fri udveksling af personoplysninger [da]
fri rörlighet för personuppgifter [sæ]
libre circulation des données à caractère personnel [fr]
freier Verkehr personenbezogener Daten [de]
frjáls miðlun upplýsinga
frjáls miðlun gagna
free movement of data [en]
fri udveksling af oplysninger [da]
fri rörlighet för uppgifter [sæ]
libre circulation des données [fr]
freier Datenverkehr [de]
frjáls og leynileg atkvæðagreiðsla
free and secret ballot [en]
frjáls ráðstöfun eigna
free disposal of assets [en]
frjálsræðissvipting
deprivation of liberty [en]
ngsling, frihedsstraf [da]
ngelsestraff, frihetsstraff [sæ]
incarcération, emprisonnement [fr]
Inhaftierung, Freiheitsstrafe [de]
frjáls samningur
voluntary agreement [en]
frjálst hugmyndaflæði
free flow of ideas [en]
frjáls umflutningur
free transit [en]
frjáls uppbótartrygging
complementary optional insurance [en]
frjáls útsending dagskrárefnis
free broadcasting of programmes [en]
frjáls, viðvarandi trygging
voluntary continued insurance [en]
frjáls, viðvarandi trygging
optional continued insurance [en]
frjáls þjónustustarfsemi
free movement of services [en]
fri bevægelighed for tjenesteydelser [da]
fri rörlighet för tjänster [sæ]
libre circulation des services [fr]
freier Dienstleistungsverkehr [de]
frjáls þjónustustarfsemi í upplýsingasamfélaginu
free movement of information society services [en]
frjóberaháður blendingur
pollinator-dependent hybrid [en]
bestøverafhængig hybrid [da]
pollinatorberoende hybrid [sæ]
hybride dépendant d´un pollinisateur [fr]
bestäuberabhängig Hybrid [de]
frjóhnappur
anther [en]
støvknap [da]
ståndarknapp [sæ]
anthère [fr]
Anthere, Staubbeutel [de]
frjókorn
pollen [en]
pollen [da]
pollen, frömjöl [sæ]
pollen [fr]
Pollen, Blütenstaub [de]
frjókornagjafi
frjógjafi
source of pollen [en]
pollen source [en]
pollenkilde [da]
pollenkälla [sæ]
source pollinique, source du pollen [fr]
Bestäubungsquelle [de]
frjósemisrannsókn
fertility study [en]
frjósemisþáttur litnings
chromosomal sex factor [en]
frjóvgað hrogn
frjóvgað egg
fertilised egg [en]
fertilized egg [en]
frjóvgun
fertilisation [en]
fertilization [en]
fecundation [en]
befrugtning [da]
befruktning [sæ]
fécondation, fertilisation [fr]
Befreuchtung [de]
FRS-talstöðvaþjónusta
Family Radio Services [en]
FRS [en]
fruma í fjölgunarferli
proliferating cell [en]
frumbyggjanjóli
quinoa [en]
quinoa, peruansk ris [da]
quinoa, mjölmålla [sæ]
quinoa, quinua, petit riz [fr]
Chenopodium quinoa [la]
frumeindaflúrljómunarmæling
atomic fluorescence spectrometry [en]
AFS [en]
atomabsorptions-spektrometri [da]
atomabsorptionsspektrometri [sæ]
spectrométrie de fluorescence atomique, SFA [fr]
frumlífbrjótanleiki
primary biodegradability [en]
primær bionedbrydning [da]
primär bionedbrytning [sæ]
biodégradation primaire [fr]
biologischer Primärabbau [de]
frumsáningarstofn veirugenaferjunnar
master virus vector seed [en]
den virale vektors master seed [da]
Stammkultur des viralen Vektors [de]
frumtryggingariðgjald
direct insurance premium [en]
frumtryggjandi
primary insurer [en]
frumufjölgun
cell proliferation [en]
celleproliferation [da]
celleproliferation [sæ]
prolifération cellulaire [fr]
Zellvermehrung, Wachstum von Zellen, Proliferation von Zellen, Zellproliferation [de]
frumuflæðissjárgreining
flow cytometry [en]
frumuhemjandi
cytostatic [en]
frysting fjármuna
freezing of funds [en]
fræsari með fræsihjóli sem vinnur á annarri hlið efnisins
one side moulding machine with rotating tool [en]
frönsku eyjarnar með ströndum Atlantshafs
French islands along the Atlantic coast [en]
fugl sem verpir á jörðu niðri
ground-nesting bird [en]
fullgild traustþjónusta
qualified trust service [en]
kvalificeret tillidstjeneste [da]
kvalificerad betrodd tjänst [sæ]
service de confiance qualifié [fr]
qualifizierter Vertrauensdienst [de]
fullgildur traustþjónustuveitandi
qualified trust service provider [en]
fullnaðarlífbrjótanleiki
ultimate biodegradability [en]
fullnaðarmálsskjöl
complete dossier [en]
fullnusta fjársekta
enforcement of fines [en]
exécution des peines d´amendes [fr]
Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen [de]
fullnusta samkomulags sem gert er í kjölfar sáttaumleitunar
enforcement of agreements resulting from mediation [en]
fullnustuhæfi samkomulags sem gert er í kjölfar sáttaumleitunar
enforceability of agreements resulting from mediation [en]
fullnustuvenja
enforcement practice [en]
fullnægja daglegri næringarþörf
fulfil the daily nutritional requirements [en]
fulfill the daily nutritional requirements [en]
fullnægja kröfum
comply with requirements [en]
fullnægjandi framkvæmd í einkamálum
proper functioning of civil proceedings [en]
fullnægjandi og árangursrík úrræði
adequate and effective means [en]
fullnægjandi skilyrði
sufficient condition [en]
fullnægjandi skoðun
satisfactory inspection [en]
fullnægjandi veð
adequate collateral [en]
fullnægjandi vernd
adequate level of protection [en]
fullnægjandi vernd
adequate protection [en]
fullnægjandi öryggisstig
adequate level of security [en]
fullnægja skilyrðum
satisfy conditions [en]
fullnægja skilyrðum
meet conditions [en]
fullslípuð hrísgrjón
wholly milled rice [en]
fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna
representatives of the Governments of the Member States [en]
fulltrúi erlendrar ríkisstjórnar
representative of foreign government [en]
fulltrúi í eftirlitsstjórn
member of the Supervisory Board [en]
fulltrúi í yfirstjórn
member of the Supervisory Board [en]
fulltrúi stjórnvalds
Government officer [en]
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [en]
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol [en]
fundur sérfræðinga um opinbera stjórnsýslu og fjármál
Meeting of Experts on Public Administration and Finance [en]
Meeting of Experts on the United Nations Programme in Public Administration and Finance [en]
Réunion d´experts chargée d´examiner le Programme d´administration et de finances publiques de l´Organisation des Nations Unies [fr]
fundur yfirmanna fíkniefnalögreglu í Austurlöndum fjær
Meeting of Operational Heads of Nations Narcotic Law Enforcement Agencies, Far East Region [en]
fylgdarmaður við endursendingu fólks gegn vilja þess
forced-return escort [en]
fylgihlutir til fyrirbyggjandi aðgerða á sviði tannheilbrigðismála
dental prophylaxis accessories [en]
fylgimyndefni ljósefnafræðilegrar oxunar
secondary photochemical oxidant product [en]
fylkisstjórn
state government [en]
fylkjaframsetning
matrix presentation [en]
fyrir 1. janúar
prior to 1 January [en]
fyrirbyggjandi aðgerð
crisis prevention measure [en]
fyrirbyggjandi ríkjasamskipti
preventive diplomacy [en]
fyrirframfjármögnun
ex-ante financing [en]
forudgående finansiering [da]
Ex-ante-Beiträge [de]
fyrirgreiðsla við fjármögnun
appropriate financing facility [en]
fyrir hönd þriðja aðila
on behalf of a third party [en]
fyrirkomulag á samvinnu stjórnvalda
arrangements for administrative cooperation [en]
arrangements for administrative co-operation [en]
fyrirkomulag fjármögnunar þriðja aðila
third-party financing mechanism [en]
fyrirkomulag gagnkvæmrar viðurkenningar sem ríkin beggja vegna Tasmanhafs hafa samið um
Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement [en]
fyrirkomulag sjóbúnaðar
lashing arrangements [en]
fyrirliggjandi efni
existing substance [en]
fyrirliggjandi niðurstöður
available results [en]
fyrirliggjandi upplýsingar
available information [en]
fyrirmynd að skjali
model document [en]
fyrirmæli um innra uppgjör
internalised settlement instructions [en]
afviklingsinstrukser [da]
fyrirsjáanlegt eftirlit
regulatory predictability [en]
fyrirsjáanlegur birgðaskortur
anticipated shortfalls in supply [en]
fyrirsjáanlegur dauði
predictable death [en]
fyrirsjáanleiki
predictability (of aid) [en]
fyrirsjáanleiki
predictability [en]
fyrirspurn kögunarsvarratsjár
SSR interrogation [en]
fyrirsvar Sambandsins gagnvart ríkjum utan þess
external representation of the Union [en]
Union´s external representation [en]
fyrirtæki í ferðaþjónustu
travel company [en]
fyrirtæki með erlenda fjárfestingu
foreign invested enterprise [en]
fyrirtæki sem annast stjórnun á áframhaldandi lofthæfi
continuing airworthiness management organisation [en]
CAMO [en]
fyrirtæki sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum
disease control aquatic food establishment [en]
sygdomsbekæmpelsesvirksomheder for akvatiske fødevarer [da]
livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur [sæ]
des établissements d´alimentation d´origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies [fr]
Betrieben, die Lebensmittel aus Wassertieren herstellen und Seuchenbekämpfungsmaßnahmen durchführen [de]
fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki
non-financial corporations [en]
ikke-finansielle selskaber [da]
fyrirtækjabankaþjónusta
starfsemi fyrirtækjabanka
commercial banking [en]
fyrirtækjaeining
enterprise unit [en]
fyrirtækjafjármögnun
corporate financing [en]
fyrirtækjasjóðir sem ekki byggjast á sjóðsöfnun
book reserve system [en]
fyrirtækjaupplýsingar
corporate information [en]
fyrirtækjaþróun
business development [en]
fyrirtækjaþróun
enterprise development [en]
fyrirvinna fjölskyldu
wage earner [en]
fyrsta læknishjálp
initial medical assistance [en]
fyrsta stjórnsýslustig
first instance [en]
fyrsti öryggis- og þjónustuliði
senior cabin crew member [en]
fyrstu klínísku einkenni þess að sjúkdómur kemur í ljós
clinical onset of a disease [en]
fæðingarhjörð
natal herd [en]
fæðingarhjörð
herd of birth [en]
fødselsbesætning [da]
födelsebesättning [sæ]
troupeau de naissance [fr]
Geburtsbestand [de]
fæðuöryggi, sjálfbær landbúnaður og skógrækt, sjávarrannsóknir, rannsóknir á landvatni og lífhagkerfið
food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy [en]
færanleg fjárfesting
mobile investment [en]
færanleg gervihnattajarðstöð
mobile satellite earth station [en]
færanleg gervihnattajarðstöð á landi
land mobile satellite earth station [en]
færanleg gervihnattajarðstöð á landi með litlum gagnasendingahraða
low data rate land mobile satellite earth station [en]
LMES [en]
færanleg jarðstöð til fréttaöflunar um gervihnött
satellite news gathering transportable earth station [en]
SNG TES [en]
færanleg smiðja
portable forge [en]
færanlegt hljómborð
portable keyboard [en]
færanlegur borpallur á sjó
mobile offshore drilling unit [en]
færanlegur pallur á sjó
mobile offshore unit [en]
færanlegur skynjari fyrir lofttegundir
portable gas detector [en]
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með umskiptanlega geymslumiðla fyrir tölvur
portable ADP equipment with removable computer storage media [en]
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með vistfasta geymslumiðla fyrir tölvur
portable ADP equipment with resident computer storage media [en]
færanleg þjálfunareining
mobile training unit [en]
færður fjármálagerningur
recognised financial instrument [en]
recognized financial instrument [en]
færnjálfun
skill based training [en]
færsla fjárfestinga
accounting for investments [en]
fölsun annarra greiðslumiðla en reiðufjár
counterfeiting of non-cash means of payment [en]
fölsun lyfja
falsification of medicinal products [en]
fölsun opinberra skjala og viðskipti með þau
forgery of administrative documents and trafficking therein [en]
fölsun skilríkja
forgery of certificates [en]
fölvasýki af völdum járnskorts
ferric chlorosis [en]
ngun koltvísýrings og geymsla hans í jörðu
FKG
carbon dioxide capture and geological storage [en]
CCS [en]
förgun á eðju
sludge-disposal service [en]
förgun mengaðs jarðvegs
disposal of contaminated soil [en]
förgun sóttnæms sjúkrahússúrgangs
clinical-waste disposal service [en]
förgun úrgangs frá sjúkrahúsum
disposal of hospital waste [en]
föst fjárhæð handbærs fjár
fixed amount of cash [en]
föst, geislavirk kjarnategund sem móðurefni
fixed parent radionuclide [en]
föst, smyrjanleg ýrulausn
solid, malleable emulsion [en]
fötlun sem varð við herþjónustu
disablement sustained during military service [en]
gagnaafhendingarþjónusta
data supply service [en]
gagnaðgerð undir yfirborði vatns/sjávar
underwater countermeasure [en]
gagnafjarskiptaþjónusta
data communication service [en]
gagnafjarskiptaþjónusta um farsíma
mobile data communication service [en]
gagnaflutningsþjónusta
data transmission service [en]
gagnageymsluþjónusta
data storage service [en]
gagnagjafi
data source [en]
gagnagreiningarþjónusta
data analysis service [en]
gagnagrunnsstjórnunarkerfi
database-management system [en]
gagnagrunnjónusta
database service [en]
gagnainnflytjandi
data importer [en]
gagnamiðstöð ESB um kerfi til auðkennis- og fjarvöktunar
EU LRIT Data Centre [en]
European Union Long Range Identification and Tracking Data Centre [en]
gagnamiðstöð Evrópusambandsins um auðkennis- og fjarvöktun skipa
European Union Long Range Identification and Tracking of Ships Data Centre [en]
EU LRIT Data Centre [en]
gagnamiðstöð fyrir starfsráðgjöf
resource centre for vocational guidance [en]
gagnaskilagjaldmiðill
reporting currency [en]
gagnaskiptakerfi fyrir vörugjöld
system for exchange of excise data [en]
SEED [en]
gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana
interchange of data between administrations [en]
IDA [en]
gagnaskráningarþjónusta
data entry service [en]
gagnastjórnun
data management [en]
gagnasöfnunarþjónusta
data capture service [en]
gagnaútflytjandi
data exporter [en]
gagnavinnsluþjónusta
data-processing service [en]
gagnjónusta
data service [en]
gagnkvæmar, fjárhagslegar ábyrgðir
mutual financial guarantees [en]
gagnkvæm fjarskipti
two-way communication [en]
gagnkvæm fjármögnun
reciprocal financing [en]
gagnkvæmir samningar um nytjaleyfi eða dreifingu
reciprocal licensing or distribution agreements [en]
gagnkvæmir tryggingasjóðir
mutual funds [en]
gagnkvæm miðlun góðra starfsvenja
exchange of good practice [en]
gagnkvæm viðurkenning á jafngildi
mutual recognition of equivalence [en]
gagnsæi í fjármálum
financial transparency [en]
gagnsætt, svæðisbundið fjárfestingaraðstoðarkerfi
transparent regional investment aid scheme [en]
gagnvirkt sjónvarp
interactive television [en]
galaktúrónsýrujafngildi
galacturonic acid equivalent [en]
ganjál skipti
hot-swap [en]
hot swapping [en]
hot swapping, hot swapp, varm udskiftning [da]
byte under drift [sæ]
garðyrkja í atvinnuskyni
market gardening [en]
gasflutningaskip
flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas
liquefied natural gas carrier [en]
LNG carrier [en]
LNG-tanker, LNG-carrier, LNG-tankskib [da]
méthanier, transporteur de gaz naturel liquéfié [fr]
LNG-Tanker, Flüssiggastanker [de]
gasskynjunarbúnaður
gas-detection equipment [en]
gasskynjunartæki
gas-detection apparatus [en]
gatajárn
punch [en]
gatnahreinsunarþjónusta
street-cleaning service [en]
Gautaborgarbókunin
bókunin um að draga úr súrnun og ofauðgun og ósoni við yfirborð jarðar
Gautaborgarbókunin um að draga úr súrnun og ofauðgun og ósoni við yfirborð jarðar
Gothenburg Protocol [en]
Protocol to abate acidification, autrophication and around-level ozone [en]
Gothenburg protocol to abate acidification, eutrophicatin and ground-level ozone [en]
gámur með götóttum eða sveigjanlegum botni
container with a perforated or flexible bottom [en]
container med perforeret eller fleksibel bund [da]
container med perforerad eller flexibel underdel [sæ]
conteneur à fond perforé ou souple [fr]
Container mit nachgebendem oder perforiertem Boden [de]
gátlisti fyrir óvenjulegar aðstæður
abnormal checklist [en]
gátlisti fyrir venjulegar aðstæður
normal checklist [en]
normal check list [en]
geðlæknisþjónusta
psychiatric service [en]
geðlæknisþjónusta á sjúkrahúsum
psychiatric hospital service [en]
gefa frjálsan
liberalise [en]
liberalize [en]
gefa markaðinn frjálsan
liberalise the market [en]
liberalize the market [en]
gefinn upp í erlendum gjaldmiðli
denominated in foreign currency [en]
denominated in foreign currencies [en]
i fremmed valuta [da]
libellé en monnaies étrangères [fr]
auf ausländische Währung lautend, auf Fremdwährungen lautend [de]
gegna samræmingar- og stjórnunarhlutverki
exercise coordinating, executive functions [en]
exercise co-ordinating, executive functions [en]
gegndræpisskiljun
gel permeation chromatography [en]
gegn endurgjaldi
for consideration [en]
gegn gjaldi
for hire or reward [en]
gegnheilt hjól
monobloc wheel [en]
gegn leigugjaldi
for hire [en]
gegnumferðarstuðull ljóss
light transmission factor [en]
lysgennemgangsfaktor, lystransmissionsfaktor [da]
transmissionsfaktor för ljus [sæ]
gegnumlýsingarrafeindasmásjá
transmission electron microscope [en]
TEM [en]
Durchstrahlungselektronenmikroskop [de]
gegnumsmeygur tengjanleiki
ubiquitous connectivity [en]
geiratengt tilvísunarskjal
sectoral reference document [en]
geislavirk kjarnategund
radionuclide [en]
radio-nuclide [en]
geislavirk kjarnategund sem móðurefni
parent radionuclide [en]
geislavirk kjarntegund
radioisotope [en]
radio-isotope [en]
geislavirk sesíumkjarnategund
radioactive caesium nuclide [en]
geislavirkt lyf með geislavirkri kjarnategund sem forefni
radionuclide precursor radiopharmaceutical [en]
geislavöktunarskjal
radiological monitoring document [en]
geislun með útfjólubláu ljósi
UV radiation [en]
genaferja
vector [en]
vector system [en]
genaferja sem er afleiða veiru
virus-derived vector [en]
genaferja sem er bindiveira
lysogenic cloning vector [en]
genaferja sem er ekki bindiveira
non-lysogenic cloning vector [en]
genaferja, sem er ekki veira
non-viral vector [en]
genaferja sem er gölluð með tilliti til útleysingar
mobilisation defective [en]
mobilization defective [en]
genamengjakenni
genomic signature [en]
genamengjarannsóknir
genomics [en]
genatjáning
genetic expression [en]
genatjáning
gene expression [en]
genatjáningarhluti
gene expression moiety [en]
Genfargerð Haag-samnings um alþjóðlega skráningu hönnunar á sviði iðnaðar
Genfargerðin
Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs [en]
Geneva Act [en]
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field [en]
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea [en]
gengisbreyting í erlendum gjaldmiðlum
changes in foreign exchange rates [en]
gengishagnaður á erlendum gjaldmiðlum
foreign exchange gain [en]
gengissveigjanleiki
exchange rate flexibility [en]
flexibilité des taux de change, flexibilité des changes [fr]
Wechselkursflexibilität [de]
gengistap á erlendum gjaldmiðlum
foreign exchange loss [en]
genskeytt ferja
recombinant vector [en]
gera grein fyrir hjásetu sinni
qualify its abstention [en]
gerðardómssamningur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement of Arbitration, between Iceland and the United States of America [en]
gerðarviðurkenningarskjal
type-approval document [en]
gerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission act [en]
gerð grímna sem unnt er að setja á sig í skyndingu
quick donning type of mask [en]
gerð tekjuáætlana
income imputation procedure [en]
gerð tengibúnaðar með fjölleiðara
connectors which are of the multi-conductor type [en]
gerð um breytingar á stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization [en]
gerð vatnsmannvirkja
construction of water projects [en]
gerð þjónustukerfa í byggingum
building service [en]
gerð þjónustumannvirkja
construction of utility projects [en]
gerilsneydd mjólk
pasteurised milk [en]
pasteurized milk [en]
pasteuriseret mælk [da]
pastöriserad mjölk [sæ]
lait pasteurisé [fr]
pasteurisierte Milch [de]
gerjanleg afurð
fermentable product [en]
gerjanlegur
fermentable [en]
gæringsdygtig [da]
jäsbar [sæ]
gerjun
fermentation [en]
gerjunaraðferð
fermentation method [en]
gerjunarafurð
fermentation product [en]
gerjunarbúnaður
fermenter [en]
gerjunarlausn
fermentation broth [en]
milieu de fermentation [fr]
Kulturmedium [de]
gerjun eplasýru í mjólkursýru
malolactic fermentation [en]
ML [en]
gerjun melassa
molasses fermentation [en]
gerkjarnaframleiðsla
yeast extract production [en]
gerkjarni
yeast extract [en]
gerningur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO instrument [en]
instrument of the International Maritime Organization [en]
instrument of the International Maritime Organisation [en]
gerningur til að fjármagna útflutning
instrument of export-financing [en]
gerviefni til jarðtæknilegra nota
geosynthetics [en]
gervihnattafjarskipti
satellite telecommunications activities [en]
gervihnattajarðstöð
satellite earth station [en]
gervihnattajarðstöð
satellite up-link [en]
gervihnattajarðstöð sem einngu er gerð fyrir viðtöku
recieve-only satellite earth station [en]
gervihnattajarðstöðvarnet
satellite earth station network [en]
gervihnattanetþjónusta
satellite network service [en]
gervihnattaneyðarbauja
satellite emergency position-indicating radio beacon [en]
satellite-EPIRB [en]
gervihnattaneyðarbauja á L-bandi
L-band EPIRB [en]
gervihnattaneyðarbauja með metrabylgjutalstöðvarbúnaði
VHF EPIRB [en]
gervihnattaþjónusta
satellite service [en]
gervihnöttur til beinna sjónvarpssendinga
satellite for direct television broadcasting [en]
gervisjónbaugur
artificial horizon [en]
gervisjónbaugur til vara
standby attitude indicator [en]
stand-by attitude indicator [en]
reserve kunstig horisont [da]
gervitrefjaiðnaður
synthetic fibres sector [en]
gestaflutningar á sjó
maritime cabotage [en]
gestaflutningar til og frá eyjum
island cabotage [en]
geta stjórnsýslunnar
administrative capacity [en]
gildandi löggjöf
applicable legislation [en]
gildandi refsilöggjöf
applicable rules of penal law [en]
gildandi viðskiptavenjur
current commercial usage [en]
gildi fyrir mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif
NOAEL value [en]
NO(A)EL value [en]
gistiþjónusta
accommodation service [en]
gistiþjónusta fyrir ferðamenn
tourist accommodation service [en]
neurækja
Guinea shrimp [en]
guineareje, Guinea-reje [da]
guinearäka [sæ]
Guinea-Geißelgarnele [de]
Parapenaeopsis atlantica [la]
gjafaland
donor country [en]
giverland [da]
pays donneur, pays donateur [fr]
Geberland [de]
gjafategund
donor species [en]
gjaldeyrisgengi
foreign-exchange rate [en]
gjaldeyrismiðlun
money transmission office [en]
gjaldeyrissamningur
exchange agreement [en]
gjaldeyrissamningur
foreign exchange contract [en]
gjaldeyrissamningur Evrópu
European Monetary Agreement [en]
gjaldeyrisskiptasamningur
currency rate swap [en]
CRS [en]
gjaldeyrisskiptasamningur
currency swap [en]
gjaldeyristakmarkanir
currency restrictions [en]
gjaldfallin fjárhæð
sum due [en]
gjaldfrjálst, stafrænt útvarpsmerki
free-to-air digital broadcast signal [en]
gjald fyrir afgreiðslu umsóknar um vegabréfsáritun
visa fee [en]
gjald fyrir hverja gagnaeiningu
per-unit data charge [en]
gjald fyrir lúkningu símtala
cost of terminating calls [en]
gjald fyrir samtengingu
interconnection payment [en]
gjald fyrir umframfarangur
excess luggage charge [en]
gjaldfærð tjón
claims incurred [en]
gjaldgengi
eligibility [en]
berettigelse [da]
admissibilité [fr]
Berechtigung [de]
gjaldmiðill hlutaðeigandi lands
local currency [en]
gjaldmiðilseining
GE
currency unit [en]
CU [en]
gjaldmiðilseining hvers ríkis
national currency unit [en]
gjaldmiðilssamningur
foreign exchange contract [en]
gjaldmiðlakerfi í landbúnaði
agrimonetary system [en]
gjaldmiðlaupplýsingakerfi 2
Currency Information System 2 [en]
CIS 2 [en]
gjaldskrá með mínútugjöldum
tariff with per-minute charges [en]
gjaldskrá með uppsetningargjöldum
tariff with set-up charges [en]
gjaldskrárákvörðun
rate-fixing activity [en]
gjaldskrármynstur
retail tariff structure [en]
gjaldskrá samsiglingakerfis
conference tariff [en]
gjaldskrá sem er án mismununar
non-discriminatory balancing tariff [en]
gjaldskrá til jöfnunar
balancing tariff [en]
gjaldskylda á grundvelli hestafla
fiscal horsepower [en]
gjaldskyld eining
taxable unit [en]
gjaldsvæði sem er skilgreint eftir fjarlægð
distance-related tariff zone [en]
gjald utan álagstíma
off-peak charge [en]
Gjaldþolsáætlun II
Solvency II [en]
SII [en]
gjaldþolskrafa á samstæðugrundvelli
consolidated group SCR [en]
consolidated group solvency capital requirement [en]
gjaldþolsliðir þáttar 1 hjá tryggingafélagi
gjaldþolsliðir 1 hjá tryggingafélagi
Tier 1 own-fund insurance items [en]
gjaldþolsliðir þáttar 2 hjá tryggingafélagi
gjaldþolsliðir 2 hjá tryggingafélagi
Tier 2 own-fund insurance items [en]
gjaldþolsliðir þáttar 3 hjá tryggingafélagi
gjaldþolsliðir 3 hjá tryggingafélagi
Tier 3 own-fund insurance items [en]
gjaldþrotsvarinn
bankruptcy remote [en]
gjallarhorn
megaphone [en]
gjöld sem hafa jafngild áhrif
charges having equivalent effect [en]
gjölnir
Baird´s smoothhead [en]
Baird´s smooth head [en]
Bairds glathovedfisk [da]
Bairds släthuvudfisk [sæ]
Alepocephalus bairdii [la]
gjölnir
Baird´s slickhead [en]
bairds-glathoved [da]
Bairds släthuvudfisk [sæ]
Glattkopf [de]
Alepocephalus bairdii [la]
gjörningar utan efnahags
off-balance sheet vehicles [en]
glasafrjóvgun
in vitro fertilisation [en]
glerhitamælir fylltur fljótandi málmi með hámarksbúnaði
metallic liquid-in-glass thermometer with maximum device [en]
glerjaðar leirlagnir
vitrified clay pipes [en]
glerjaðir tengihlutir úr leir
vitrified clay fittings [en]
glerjun
enamelling [en]
glerjun
glazing [en]
glerkenndar trefjar
vitreous fibre [en]
glerveggjakerfi með fastlímingu
structural sealant glazing system [en]
gljáandisvartur
brilliant black [en]
gljábrenndur
glazed [en]
gljábrenndur
enamelled [en]
gljábrúnkol
subbituminous coal [en]
sub-bituminous coal [en]
subbituminøse kul [da]
subbituminöst kol [sæ]
charbon subbitumineux, charbon sub-bitumineux, charbon sous-bitumineux [fr]
gljáefni
dressing [en]
gljáæringi
silverside [en]
sioucle [fr]
Gezeiten-Ährenfisch [de]
Menidia beryllina [la]
glugga- og hurðarjárn
building hardware [en]
gluggatjaldaefni
curtain fabrics [en]
gluggatjaldastöng
curtain rail [en]
gluggaþvottaþjónusta
window-cleaning service [en]
glúkósajafngildi
glucose equivalent [en]
glýserólesterar af trjárósíni
glýserólesterar úr viðarkvoðu
glycerol esters of wood rosin [en]
glæðingarverksmiðja
sinter plant [en]
GMDSS-fjarskiptabúnaður
GMDSS radio equipment [en]
GMRS-talstöðvaþjónusta
General Mobile Radio Services [en]
GMRS [en]
gormlaga tannhjól
helical gear [en]
gott fjármagn
good-quality capital [en]
kapital af god kvalitet [da]
capital de bonne qualité [fr]
gutes Kapital [de]
góðar eftirlitsvenjur
good regulatory practice [en]
góðar hollustustarfsvenjur
good hygiene practices [en]
góðar, klínískar starfsvenjur
good clinical practice [en]
góðar reikningsskilavenjur
good accountancy practices [en]
góðar reikningsskilavenjur
Generally Accepted Accounting Principles [en]
GAAP [en]
góðar starfsvenjur
good practice [en]
good practices [en]
god praksis [da]
god praxis [sæ]
bonne pratique [fr]
gute Praxis, bewährtes Verfahren [de]
góðar starfsvenjur
sound practices [en]
góðar starfsvenjur
good housekeeping procedures [en]
góðar starfsvenjur í landbúnaði
good agricultural practice [en]
GAP [en]
good agricultural practices [en]
godt landmandskab, god landbrugspraksis [da]
god lantbrukspraxis [sæ]
BPA, bonne pratique agricole, bonnes pratiques agricoles [fr]
gute landwirtschaftliche Praxis, gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne [de]
góðar starfsvenjur í verkfræði
sound engineering practice [en]
góðar starfsvenjur í örverufræði
good microbiological practice [en]
góðar starfsvenjur við dreifingu
good distribution practice [en]
góðar starfsvenjur við lyfjagát
good pharmacovigilance practices [en]
góðar starfsvenjur við rannsóknir
good laboratory practice [en]
GLP [en]
góðar starfsvenjur við rannsóknir
GLP principles [en]
góðar, verkfræðilegar starfsvenjur
good engineering practice [en]
góðir framleiðsluhættir við gerð hjálparefna
good manufacturing practice for excipients [en]
góðir stjórnunarhættir
good governance [en]
góðir stjórnunarhættir á heimsvísu
good global governance [en]
góðir stjórnunarhættir í dýraheilbrigðismálum
good animal health governance [en]
god forvaltning på dyresundhedsområdet [da]
god förvaltning av djurhälsa [sæ]
bonne gouvernance zoosanitaire [fr]
gute Haltungspraxis im Bereich der Tiergesundheit [de]
góðir stjórnunarhættir í umhverfismálum
good environmental governance [en]
góðkynja æxli
góðkynja fyrirferð
non-malignant tumour [en]
benign tumour [en]
benign neoplasm [en]
godarted tumor [da]
godartad tumör [sæ]
tumeur non maligne [fr]
gutartiger Tumor [de]
góð starfsvenja við jaðarmörk, í landbúnaði
critical GAP [en]
cGAP [en]
góð stjórnsýsla
good administration [en]
gram-jákvæð tegund sem er ekki sóttvaldandi
non-pathogenic Gram-positive species [en]
grandlaus þriðji aðili
bona fide third party [en]
tredjemand i god tro, godtroende tredjemand [da]
tredje man i god tro [sæ]
tiers de bonne foi, tierce partie de bonne foi [fr]
gutgläubige Dritte, gutgläubiger Dritter [de]
greiðsla á grundvelli fjárlaga
payment from the budget [en]
greiðsla fyrir fjármagn
capital reimbursement [en]
greiðsla fyrir vistkerfisþjónustu
payment for ecosystem services [en]
PES [en]
payment for environmental services [en]
betaling for økosystemtjenester [da]
betalning för ekosystemtjänster [sæ]
paiement en contrepartie des services fournis pour l´écosystème [fr]
Zahlung für Ökosystemleistungen [de]
greiðsla til foreldra sem annast börnn sjálfir
parental child-rearing allowance [en]
greiðslufrestur seljanda
supplier credit [en]
greiðslujafnaðarkreppa
balance of payment crisis [en]
greiðslujöfnuður
balance of payments [en]
BOP [en]
greiðslujöfnun
cash-clearing [en]
cash clearing [en]
greiðslu- og efndavátryggingaþjónusta
credit and surety insurance service [en]
greiðslu- og uppgjörsnefndin
Committee on Payment and Settlement Systems [en]
CPSS [en]
greiðslutryggingaþjónusta
credit insurance service [en]
greiðsluvirkjandi
payment initiation service provider [en]
greiðsluvirkjunarþjónusta
payment initiation service [en]
greiðsluþjónusta
payment service [en]
greiðsluþjónustumarkaður
payment service market [en]
greiðsluþjónustumiðlari
intermediary payment service provider [en]
greiðsluþjónustuveitandi
payment service provider [en]
PSP [en]
greiðsluþjónustuveitandi sem veitir reikningsþjónustu
account servicing payment service provider [en]
greifingjahár
badger hair [en]
grævlingshår [da]
grävlingshår [sæ]
greifingjar
badgers [en]
grævlinge [da]
grävlingar [sæ]
Dachs [de]
greinargerð frá stjórn
interim management statement [en]
greiningarbylgjulengd
detection wavelength [en]
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
State Diagnostic and Counselling Center [en]
greiningarsjúkrastofa
diagnostic screening room [en]
greiningarskekkja
analytical error [en]
greiningarstofa
sjúkdómagreiningarstofa
diagnostic laboratory [en]
greiningarþjónusta
analysis service [en]
greining á afvöxtuðu sjóðstreymi
discounted cash flow analysis [en]
greining á eiginleikum gjafa
donor characterisation [en]
donor characterization [en]
greining á fjárhagslegri afkomu
economic viability analysis [en]
greining á fjárhagslegri arðsemi
financial profitability analysis [en]
greining sjúkratölu eftir orsökum
analysis of morbidity by cause [en]
greining þar sem notast er við útfjólublátt ljós
ultraviolet detection [en]
UV detection [en]
greitt tjón
claims paid [en]
grind á hjólum
wheeled-frame [en]
grind hjólastóls
wheelchair frame [en]
grind með sveigju
deflected structure [en]
radabweisend gestaltetes Bauelement [de]
grisjubindi
gauze strip [en]
grisjun
thinning [en]
grjón
grain [en]
grjónabrot
grain fragment [en]
grjón með rauðum rákum
rauðrákótt grjón
grains striated with red [en]
grjón sem eru aflöguð frá náttúrunnar hendi
grains showing natural malformation [en]
grjótfylling
rock fill [en]
grjótnám
quarrying of stone [en]
grjótnám
rock cutting [en]
grjótnám
quarrying [en]
grjótnáma
quarry [en]
grjótnám til bygginga
quarrying of building stone [en]
grjótnám til skrautsteinagerðar
quarrying of ornamental stone [en]
grófbrytjaður
niðursneiddur
in joints [en]
med ben [da]
udskåret [sæ]
en découpe [fr]
in Stücke zerteilt [de]
gróft sinnepsmjöl
sinnepsmjöl
mustard meal [en]
grot sennepsmel [da]
senapsmjöl [sæ]
farine de moutarde [fr]
Senfmehl [de]
grófur þjófnaður
aggravated theft [en]
tyveri af særlig grov beskaffenhed [da]
grov stöld [sæ]
vol aggravé [fr]
schwerer Diebstahl [de]
grundvallaratriði í bókhaldi fyrir fjármálagerninga
high-level principles for financial instruments accounting [en]
grundvallarfjárhæð
notional amount [en]
grundvallarjafna
governing equation [en]
venturiregulerende ligning [da]
venturirörsberoende ekvation [sæ]
fonctionnement du venturi [fr]
Venturirohre [de]
grundvallarreglur um notkun sjálfvirkni
philosophy of the use of automation [en]
grundvallarröð jafnvægisrannsókna
core set of balance studies [en]
grundvallarsamþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
fundamental conventions of the ILO [en]
fundamental conventions of the International Labour Organization [en]
grundvallarskekkja
fundamental error [en]
grundvallarskjöl félags
basic documents [en]
grunneining á sveitarstjórnarstigi
basic local government unit [en]
grunnendurlífgun með hjartahnoði og aðstoð við öndun
cardio-pulmonary resuscitation [en]
grunnfölsun skilríkja
counterfeiting of documents [en]
grunngjaldmiðill
base currency [en]
grunngjaldþolskrafa
Basic Solvency Capital Requirement [en]
grunngögn um sjávarútveg
basic fisheries data [en]
grunnkennimerki tækis fyrir einkvæma tækjaauðkenningu
basic UDI-DI [en]
basic unique device identifier-device identifier [en]
grundlæggende UDI-DI [da]
grundläggande UDI-DI [sæ]
IUD-ID de base [fr]
Basis-UDI-DI [de]
grunnnuskiljun
baseline separation [en]
base-line separation [en]
grunnmenntun og -þjálfun
initial education and training [en]
grunnskjal
master file [en]
grunnskjal
primary instrument [en]
grunnskjal
framework document [en]
grunnskjal
interpretative document [en]
grunnskjal fyrir blóðvökva
plasma master file [en]
PMF [en]
grunnskjal fyrir klíníska prófun
clinical trial master file [en]
grunnskjal fyrir ónæmisvaka í bóluefni
vaccine antigen master file [en]
VAMF [en]
grunnskjal fyrir rannsókn
trial master file [en]
grunnskjal lyfjagátarkerfis
pharmacovigilance system master file [en]
master file for lægemiddelovervågningssystem [da]
master file för systemet för säkerhetsövervakning [sæ]
Pharmakovigilanz-Stammdokumentation [de]
grunnskjal um samstarf í þágu friðar
Partnership for Peace Framework Document [en]
grunnskyndihjálp
basic first aid [en]
grunnvirki fyrir stafræna þjónustu
digital service infrastructure [en]
grunnvirkisþjónusta
infrastructure provider [en]
grunnvirkjaaðstaða
infrastructure capacity [en]
grunnvirkjafjárfesting fyrir járnbrautir
infrastructure investment for railways [en]
grunnvirkjagjald
infrastructure charge [en]
grunnvirkjanet
infrastructure network [en]
grunnþjálfun
initial training [en]
grunnþjálfun
initial training [en]
grunnþjálfun
preliminary training [en]
grunnþjálfunartæki fyrir blindflug
BITD [en]
basic instrument training device [en]
grundlæggende instrumenttræningsanordning [da]
utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentflygning [sæ]
Basisinstrumentenübungsgerät [de]
grunnþjónusta í fjarskiptum
basic telecommunication service [en]
grunnöryggisþjálfun
initial safety training [en]
grunnöryggisþjálfun til starfa á sjó
basic pre-sea safety training [en]
grænbók um gervihnattafjarskipti
Satellite Green Paper [en]
græn grjón
green grain [en]
grønne korn [da]
gröna riskorn [sæ]
grænir þjóðhagsreikningar
green national accounting [en]
grænmetisæta sem neytir eggja- og mjólkurafurða
vegetarian lacto-ovo [en]
lacto-ovo-vegetar [da]
lakto-ovo-vegetarian [sæ]
lacto-ovo-végétarien [fr]
Grænn loftslagssjóður
Green Climate Fund [en]
græntígrisrækja
green tiger prawn [en]
grøn tigerreje [da]
grön tigerräka [sæ]
Grüne Tigergarnele [de]
Penaeus semisulcatus [la]
GSM-farsímakerfi fyrir járnbrautir
GSM for Railways [en]
GSM-R [en]
GSP-lönd sem njóta hlunninda
GSP beneficiary countries [en]
guðsþjónusta
religious service [en]
gufusprenging í sjóðandi vöka
boiling liquid expanding vapour explosion [en]
BLEVE [en]
explosion de vapeur en expansion provenant d´un liquide en ébullition [fr]
gufustraujárn
steam iron [en]
gufuþjöppunarhringrás
vapour compression cycle [en]
dampkompressionscyklus [da]
ångkompression­scykel [sæ]
Dampfverdichtungszyklus [de]
gulbrún grjón
gulbrún hrísgrjón
amber grains [en]
ravfarvede korn [da]
ambrafärgade korn [sæ]
grains ambrés [fr]
bernsteinfarbene Körner [de]
gull í eigu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
International Monetary Fund gold [en]
IMF gold [en]
or du FMI, or du Fonds monétaire international [fr]
Gold des Internationalen Währungsfonds, Gold des IWF, IWF-Gold [de]
gult grjón
gul grjón
yellow grain [en]
yellow grains [en]
gule korn [da]
gula korn [sæ]
grains jaunes [fr]
gelbe Körner [de]
gvæjadíen
guaiadiene [en]
Gvæjana
Samvinnulýðveldið Gvæjana
Guyana [en]
Cooperative Republic of Guyana [en]
GY [en]
GUY [en]
Guyana, Den Kooperative Republik Guyana [da]
Guyana, Republiken Guyana [sæ]
le Guyana, la République coopérative du Guyana [fr]
Guyana, die Kooperative Republik Guyana [de]
gæðalíkjörvín
quality liqueur wine [en]
gæðalíkjörvín, framleidd í tilgreindum héruðum
gæðalíkjörvín f.t.h.
quality liqueur wines produced in specified regions [en]
quality liqueur wines psr [en]
gæðastjórnun
quality management [en]
gæðastjórnunardeild
quality management unit [en]
gæðastjórnunarkerfi
quality management system [en]
gæði sem krafist er við háþrýstivökvaskiljun
HPLC quality [en]
gæði þjónustu
þjónustugæði
quality of service [en]
gæði þjónustu
þjónustugæði
service quality [en]
gæta sanngirni og jafnræðis að því er snertir meðferð
accord fair and equitable treatment [en]
gögn sem njóta einkaleyfisverndar
proprietary data [en]
gögn til að rekja smitleiðir
contact tracing data [en]
gögn um sterka hreyfingu vegna jarðskjálfta
strong motion data [en]
gögn úr tækjum loftfarsins
data from aircraft sources [en]
ngubryggja
boardwalk [en]
ngudeildarsjúklingur
outpatient [en]
ambulant patient [da]
öppenvårdspatient [sæ]
ambulanter Patient [de]
ngudeildarþjónusta
outpatient care [en]
pleje af ambulante patienter [da]
öppen vård [sæ]
Ambulante Gesundheitsversorgung [de]
nguhjálpartæki
walking aid [en]
götusópunarþjónusta
street-sweeping service [en]
Haag-ráðstefnan um alþjóðlegan einkamálarétt
Hague Conference on Private International Law [en]
HCCH [en]
hafa fjármálalegt umboð með höndum
exercise the function of fiscal agent [en]
hafa hliðsjón af
take account of [en]
hafa letjandi áhrif
act as a disincentive [en]
hafa með höndum fjármálalegt umboð
act as a fiscal agent [en]
hafa með höndum framkvæmd fjárlaga
execute the budget [en]
hafnargjald
port fee [en]
hafnargjald
port dues [en]
hafnargjald
port charge [en]
hafnarstjóri
port director [en]
hafnarstjórn
managing body of the port [en]
hafnarstjórn
port administration [en]
hafnarstjórnun
port management [en]
hafnarþjónusta
port service [en]
hafnarþjónustuskip
port service vessel [en]
hafnsögumenn sem starfa við að leggja skipum að bryggju og sigla þeim úr höfn
pilots engaged in berthing or unberthing ships [en]
hafnsöguþjónusta
pilotage service [en]
hafnsöguþjónusta
ship-piloting service [en]
hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna
United Nations Conference on the Law of the Sea [en]
UNCLOS [en]
UNCLS [en]
De Forenede Nationers havretskonference [da]
FN:s havsrättskonferens [sæ]
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen [de]
hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna
United Nations Convention on the Law of the Sea [en]
hafsbotnsdeilnadeild Alþjóðlega hafréttardómsins
Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea [en]
hagfræðiþjónusta
economics service [en]
hagfræðiþjónusta á sviði byggingariðnaðar
construction economics service [en]
hagkvæmnisjaðar peningastefnu
efficient frontier [en]
hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization [en]
EBITDA [en]
earnings before interest, tax, depreciation and amortisation [en]
hagnýt þjálfun
practical training [en]
Hagræðingarsjóður
Restructuring Fund [en]
hagskýrslunefnd um peningamál, fjármál og greiðslujöfn
Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics [en]
CMFB [en]
hagskýrslur um greiðslujöfn
BOP statistics [en]
hagskýrslur um greiðslujöfn
balance of payment statistics [en]
balance-of-payments statistics [en]
hagskýrslur um hljóð og myndmiðla
audiovisual statistics [en]
audio-visual statistics [en]
hagskýrslur um verslun milli aðildarríkja
statistics of trade between Member States [en]
hagskýrslur um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög
foreign affiliates trade statistics [en]
FATS [en]
hagskýrslur yfir fjármál hins opinbera
public finance statistics [en]
Hagskýrslustofnun Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
Unesco institute for statistics [en]
UIS [en]
Institut de statistique de l´UNESCO [fr]
hagsmunir félagsmanna og þriðju aðila
interests of members and third parties [en]
hagstofur aðildarríkjanna
Member States´ national statistical institutes [en]
hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna
hagtölunefnd SÞ
United Nations Statistical Commission [en]
UN Statistical Commission [en]
UNSC [en]
Den Statistiske Kommission [da]
kommissionen för statistik [sæ]
Commission de statistique [fr]
Statistikkommission [de]
hakastjórnnaður
ratchet controls [en]
hakkabuff úr nautakjöti
beefburger [en]
halastjörnumæling
Comet assay [en]
halda fund í heyranda hljóði
meet in public [en]
halda kennileiti í sjónmáli
maintain a visual reference [en]
haldlagning
það að leggja hald á
requisitioning [en]
hallalaus fjárhagsáætlun
balanced budget [en]
hamfara- eða stóráfallastjórnun
disaster management [en]
hamfarastjórnun
disaster management [en]
handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardýrum
handbók um greiningarprófanir á lagardýrum
OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um staðla fyrir greiningarprófanir og bóluefni
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of the International Office of Epizootic Diseases (OIE) [en]
Handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um greiðslujöfnuð og stöðu alþjóðlegra fjárfestinga, sjötta útgáfa
BPM6 [en]
IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition [en]
handbók fyrir flugumsjón
operations control centre manual [en]
handfang fyrir eldsneytisgjöf
accelerator handle [en]
handhafi falsaðra skilríkja
false document user [en]
handhafi fjárveitingavaldsins
branch of the budgetary authority [en]
handhjól
handwheel [en]
handhverfujöfn blanda
racemic [en]
handjarðstöð
handheld earth station [en]
hand-held earth station [en]
handjárn
handcuffs [en]
menottes [fr]
Handschellen [de]
handskjól
muff [en]
handsprengja
grenade [en]
handstýrð eldsneytisgjöf
manual accelerator [en]
handstýrð keðjusög
handheld chain saw [en]
handvirkur stjórnnaður
hand-operated controls [en]
handvirkur stjórnnaður
manual control [en]
handvirk yfirtaka fjarskipta
manual assumption of communications [en]
harður björgunarfleki
rigid liferaft [en]
hágæðafjármagn
high-quality capital [en]
kapital af høj kvalitet [da]
hágæða lausafjáreignir
high quality liquid assets [en]
HQLA [en]
hágæðapóstþjónusta
postal service of good quality [en]
hágæðaþjónusta
service of a high quality [en]
háhraðabitastraumsþjónusta
high speed bit stream service [en]
háhraðajárnbraut
high speed rail [en]
háhraðajárnbrautakerfi
high-speed rail network [en]
háhraðajárnbrautarmeginæð
high-speed railway axis [en]
háhraðajárnbrautarspor
high-speed rail line [en]
háhraðajárnbrautarstöð
high-speed train station [en]
háhraðaljósmyndun
high-speed photography [en]
háhraðaþjónusta fyrir Netið
high-speed Internet service [en]
hálfbirnir
hálfbjarnaætt
Procyonidae [en]
procyonids [en]
halvbjørne [da]
halvbjörnar [sæ]
Kleinbären [de]
Procyonidae [la]
hálffljótandi
semi-liquid [en]
halvflydende [da]
halvflytande [sæ]
semi-liquide [fr]
halbflüssig [de]
hálfhringur sjónsviðs
semi-circle of vision [en]
hálfrokgjarnt, lífrænt efnasamband
semi-volatile organic compound [en]
SVOC [en]
hálfsjálfvirkur handskiptur gírkassi
automated manual transmission [en]
semi-automatic transmission [en]
clutchless manual transmission [en]
AMT [en]
automatic mechanically-engaged transmission [en]
automatiseret manuel transmission [da]
automatisk manuell transmission, ATM [sæ]
hálfslípuð hrísgrjón
semi-milled rice [en]
delvis sleben ris [da]
delvis slipat ris [sæ]
riz semi-blanchi [fr]
halbgeschliffener Reis [de]
hálftrjónur
hálftrjónuættkvísl
hálftrjónungar
halfbeaks [en]
halvnæb-slægt [da]
halvnäbbar [sæ]
Halbschnäbler [de]
Hemirhamphus spp. [la]
hálkueyðingarþjónusta
ice-clearing service [en]
hámarksbeygjuhorn
maximum turning angle [en]
hámarksfjárhæð greiðsluskuldbindinga
ceiling on payment appropriations [en]
hámarksfjárhæð úthlutunar
hámarksfjárhæð til útgreiðslu
Maximum Distributable Amount [en]
MDA [en]
hámarksfjármagnshluti
maximum tranche of finance [en]
hámarkshljóðþrýstingur
maximum sound pressure [en]
hámarksinnihald rokgjarnrar sýru
maximum volatile acid content [en]
hámarksnýting fjármagns
optimum use of funds [en]
háorkujónageisli
high energy ion beam [en]
hárgreiðsluþjónusta
hairdressing service [en]
hárskeraþjónusta
barbers´ service [en]
háskerpusjónvarp
high-definition television [en]
HDTV [en]
háskólaráð Sameinuðu þjóðanna
Council of the United Nations University [en]
Háskóli Sameinuðu þjóðanna
Háskóli SÞ
United Nations University [en]
UN University [en]
UNU [en]
FN-Universitetet [da]
FN-universitetet [sæ]
Université des Nations unies [fr]
Universität der Vereinten Nationen [de]
hátíðnibylgja
útvarpsbylgja
radio wave [en]
hátíðnihljóðsundrun
sonication [en]
háttsettir fulltrúar yfirvalda í aðildarríkjunum
representatives at senior level of Member States´ authorities [en]
háttsettur sérfræðingur stjórnvalda
high-level governmental expert [en]
hávaði frá hjólbörðum í snúningi
tyre-rolling noise [en]
hávaði frá snertingu hjólbarða og akbrautar
tyre-road noise [en]
tire-road noise [en]
tyre noise [en]
tire noise [en]
däck-vägbane-buller [sæ]
háþróað háskerpusjónvarp í Evrópu
European advanced and high-definition television [en]
háþróað hjálparkerfi fyrir ökumenn
advanced driver assistance system [en]
ADAS [en]
háþróuð sjónvarpsþjónusta
advanced television service [en]
háþrýstiplúsjónaskiljun
cation exchange high performance liquid chromatography [en]
HPCL [en]
háþrýstivökvaskiljun
high-performance liquid chromatography [en]
HPLC [en]
high performance liquid chromatography [en]
háþrýstivökvaskiljunaraðferð
HPLC-method [en]
háþrýstivökvaskiljun með óskautuðum stöðufasa
reversed phase high performance liquid chromatography [en]
RP-HPLC [en]
háþrýstivökvaskiljun með óskautuðum stöðufasa með ljósgleypnigreiningu á útfjólubláu sviði
reversed-phase high performance liquid chromatography using ultraviolet detection [en]
háþrýstivökvaskiljun með þríflæðisstigli og óskautuðum stöðufasa
ternary gradient reversed-phase high-performance liquid chromatography [en]
ternary gradient reversed-phase HPLC [en]
háþrýstiþunnlagsskiljun
high-performance thin-layer chromatography [en]
Heard og McDonalds-eyjar
Heard Island and McDonalds Islands [en]
hefðbundið smjör
traditional butter [en]
hefðbundin meginregla þjóðaréttar
customary international law [en]
hefðbundinn sjúkdómsvaldur
traditional pathogen [en]
hefja málsmeðferð gegn
bring proceedings against [en]
hefja málsmeðferð vegna framsals
hefja framsalsmeðferð
initiate extradition proceedings [en]
hefja málssókn
carry out action [en]
hefja málssókn
take legal action [en]
hefja málssókn
initiate legal proceedings [en]
hefja nauðsynlegar viðræður
open the necessary negotiations [en]
heiladinguls- og skjaldkirtilsöxull
pituitary-thyroid axis [en]
heilbrigðisvottorð flugmanna sem uppfylla JAR-kröfur
JAR-compliant pilots´ medical certificate [en]
heilbrigðisþjónusta
human health activities [en]
heilbrigðisþjónusta
health service [en]
heilbrigðisþjónusta
healthcare [en]
health care [en]
health-care [en]
heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum
residential health facilities service [en]
heilbrigðisþjónusta fyrir dýr og dýraafurðir
veterinary service [en]
heilbrigðisþjónusta í fyrirtækjum
company health service [en]
heilbrigðisþjónusta um farsíma
mHealth [en]
mobile health [en]
m-sundhed [da]
m-hälsa, mobil hälsa [sæ]
service de santé en mobiles [fr]
mobiler Gesundheitsdienst [de]
heilbrigðisþjónusta yfir landamæri
cross-border healthcare [en]
heilbrigðisþjónusta, önnur en lækningar
paramedical service [en]
paramedicinsk tjeneste [da]
paramedicinsk vård [sæ]
Leistungen von nichtärztlichem Personal [de]
heildarfjárhagsáætlun
total budget [en]
heildarfjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar
total eligible costs [en]
heildarfjárhæð forgangshlutabréfa með föstum kjörum
fixed-term cumulative preferential share capital [en]
heildarfjármagnsframlag
aggregate capital contribution [en]
heildarfjármagnsstýring
overall resource management [en]
heildarhvítkornafjöldi
total leukocyte count [en]
heildarkerfi Alþjóðasiglingamálastofnunar um siglingatengdar upplýsingar
Global Integrated Shipping Information System of the International Maritime Organization [en]
heildarójafnvægi
overall disequilibrium [en]
heildarráðstöfunartekjur
total disposable income [en]
heildarráðstöfunartekjur heimilis
total disposable household income [en]
heildarsjóður fyrir svæðisbundið samstarf
global fund for regional cooperation [en]
heildarsjónsvið beggja augna
ambinocular vision [en]
heildaryfirsveiflubjögun
total harmonic distortion [en]
harmonic factor [en]
harmonic distortion [en]
THD [en]
harmonisk faktor, klirfaktor, total harmonisk klirforvrængning [da]
total harmonisk distorsion, övertonshalt [sæ]
heildarþjóðhagsreikningar
aggregate national accounts [en]
heildstæð frumupplýsingastjórnun
Initial System Wide Information Management [en]
heildstæð upplýsingastjórnun
System Wide Information Management [en]
SWIM [en]
systemdækkende informationsstyring [da]
systemövergripande informationshantering [sæ]
gestion de l´information pour l´ensemble du système [fr]
systemweite Informationsmanagement [de]
heildsöludreifing lyfja
wholesale distribution of medicinal products [en]
heil grjón
whole grains [en]
heilkjarna
eukaryotic [en]
heilkjarna arfþegi
eucaryotic recipient [en]
heilkjarna frumuræktarkerfi
eukaryotic cell culture system [en]
heilkjarnakerfi
eukaryotic system [en]
heilkjarna vefjaræktarkerfi
eukaryotic tissue culture system [en]
heilmyndaskjár
holographic display [en]
heilsugæslukerfi utan sjóða
unfunded health care scheme [en]
heilsugæsluþjónusta
health care service [en]
heilsuræktarþjónusta
physical well-being service [en]
heilsutjón
damage to health [en]
heilsutjón vegna fíkniefna
drug-related health damage [en]
heimabankaþjónusta
home banking [en]
heimahjúkrun
residential care [en]
Heimastjórn Palestínu
Palestinian Authority, the [en]
heimatilbúinn sprengjubúnaður
improvised explosive device [en]
IED [en]
heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna
United States Department of Homeland Security [en]
heimila að útlendingur dvelji lengur
extend an alien´s stay [en]
prolonger le séjour d´un étranger [fr]
den Aufenthalt eines Drittausländers verlängern [de]
heimild til að undanskilja gögn
data waiver permission [en]
undantag från datakravet [sæ]
heimilisþjónn sem býr á heimilinu
live-in domestic servant [en]
heimiluð fjárveiting
authorised appropriation [en]
authorized appropriaton [en]
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun
United Nations Sustainable Development Goals [en]
heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun
UN Sustainable Development Goal [en]
United Nations Sustainable Development Goal [en]
heimsmarkmið um sjálfbæra þróun
Sustainable Development Goals [en]
heimsminjanefnd
World Heritage Committee [en]
Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage [en]
Intergovernmental Committee for the Protection of the Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value [en]
WHC [en]
Comité du patrimoine mondial, Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle [fr]
Welterbekomitee, Komitee für das Welterbe [de]
heimsminjastaður
world heritage site [en]
heit, mjó málmlengja
hot narrow strip [en]
Helgoland
Helgoland-eyja
Heligoland [en]
Island of Heligoland [en]
Helicoverpa armigera-kjarnmargflötungaveira
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus [en]
hella úr jarðefnum
mineral slab [en]
Helsingjabotn
Gulf of Bothnia [en]
Helsingjabotn
Bothnian Sea [en]
Bottenhavet [sæ]
Helsingjabotn, innsti hlutinn
Botnian Bay [en]
Bottenviken [sæ]
helsingjanef
goose barnacles [en]
hemfrítt járn
non-haem iron [en]
hemjárn
haem iron [en]
heme iron [en]
hemlabúnaður sem fer sjálfvirkt í gang þegar tengsl við eftirvagn rofna
breakaway braking device [en]
break-away braking device [en]
bremseanordning, der aktiveres automatisk ved brug på påhængsøretøjstilkoblingen [da]
hemlajöfnunarloki
brake-pressure regulator [en]
hemlakerfi sem fer sjálfvirkt í gang þegar tengsl við eftirvagn rofna
break-away braking system [en]
breakaway braking system [en]
hemlastjórnnaður
brake control [en]
hemlastjórnnaður eftirvagna
trailer brake control [en]
Hendersoneyjar
Henderson Islands [en]
hengja upp stól
suspend a car [en]
herflugumferðarstjórnardeild
controlling military unit [en]
hermannahjálmur
military helmet [en]
hermálanefnd
hermálanefnd Sameinuðu þjóðanna
hermálanefnd SÞ
Military Staff Committee [en]
United Nations Military Staff Committee [en]
MSC [en]
UNMSC [en]
De Forenede Nationers Generalstabskomite, FN´s Generalstabskomite, generalstabskomité [da]
Comité d´état-major des Nations unies, Comité d´état-major, Comité d´état-major militaire [fr]
Generalstabsausschuss [de]
hermálaráðgjafi aðalframkvæmdastjóra/æðsta talsmanns
military adviser to the SG/HR [en]
hernaðarleg hættustjórnunaraðgerð
military crisis management operation [en]
herskip undir yfirborði vatns/sjávar
underwater vessel of war [en]
herstjórnareining
command element [en]
herstjórnarmiðstöð NATO í Evrópu
Supreme Headquarters Allied Powers in Europe [en]
SHAPE [en]
herþjálfi gegn kafbátum
anti-submarine warfare trainer [en]
herþjálfun
military training [en]
herþjónusta
military service [en]
heyrnarskjól
ear-muffs [en]
heyrnartól með hljóðnema
headset with a boom microphone [en]
heyrnartækjasmiður
hearing-aid maker [en]
hélunjólaætt
Chenopodiaceae [en]
goosefoot family [en]
salturtfamilien [da]
chenopodiacées [fr]
nsefußgewächse [de]
Chenopodiaceae [la]
héraðsbundin stjórnsýslueining
regional administrative unit [en]
héraðsstjórn
regional government [en]
hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT), ásamt Genfarbókun frá 30. júní 1967
hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti
GATT-samkomulagið frá 1947
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Geneva Protocol of 30th June of 1967 [en]
General Agreement on Tariffs and Trade [en]
GATT 1947 [en]
himnur og dúkar til jarðtæknilegra nota
geomembranes [en]
himnuskiljun
himnuskilun
dialysis service [en]
dialysis [en]
himnuskiljunarlausn
himnuskilunarlausn
dialysis solution [en]
hindberjasulta
raspberry jam [en]
hindrun á sviði löggjafar
legal barrier [en]
hinn almenni samningur um þjónustuviðskipti
General Agreement on Trade in Services [en]
GATS [en]
hitaður efnaljómunarnemi
heated chemiluminescent detector [en]
HCLD [en]
hitaður logajónunarnemi
heated flame ionisation detector [en]
heated flame ionization detector [en]
HFID [en]
hitajónunarnemi
thermoionic detector [en]
hitajöfnunarbúnaður
temperature compensating devices [en]
hita-, loftræsti- og loftjöfnunarsamstæða
HVAC package [en]
heating, ventilation and air conditioning package [en]
hitaskynjari
heat detector [en]
hitaskynjari
temperature monitor [en]
hitaskynjari
temperature sensor [en]
hitun, loftræsting og loftjöfnun
heating, ventilation and air conditioning [en]
HVAC [en]
heating, ventilating and air conditioning [en]
varme, ventilation og klimakontrol [da]
uppvärmning, ventilation och luftkonditionering [sæ]
Hjaltlandshólfið
Shetland Box [en]
Shetland-Box [de]
hjarðhugsun
groupthink [en]
hjarnastoð
cerebral peduncle [en]
hjartabilun
cardiac insufficiency [en]
insufficientia cordis [la]
hjartagangráður
cardiac stimulator [en]
hjartahimnufita
epicardial fat [en]
hjartaleiðni
cardiac conduction [en]
hjartalínurit
electrocardiogram [en]
hjartalínuriti
electrocardiography device [en]
hjartalækningar
cardiology [en]
hjarta- og lungnavél
extracorporeal circulatory unit [en]
hjartarhorn
antler [en]
gevir [da]
horn [sæ]
bois, ramure [fr]
Geweih [de]
hjartaörvunartæki
cardiac stimulation device [en]
hjartsláttarskynjari
ultrasonic heart detector [en]
hjálenda
dependency [en]
hjálmur sem nær niður fyrir eyru
full acoustic helmet [en]
hjálparátak við hemlun
brake assist [en]
hjálparbúnaður
assistance device [en]
hjálparbúnaður til að taka úr lás
auxiliary unlocking device [en]
hjálparefni
ancillary material [en]
hjálparefni
excipient [en]
hjálparefni
builder [en]
hjálparefni
adjuvant [en]
hjálparefni sem ekki er mælt fyrir um í lyfjaskrá
non-pharmacopoeial excipient [en]
hjálparefni til síunar
filter aid [en]
filtration aid [en]
hjálparefni til þvotta
auxiliary washing preparation [en]
hjálparefni við fjölliðuframleiðslu
hjálparefni við framleiðslu á fjölliðum
polymerisation production aid [en]
hjálparefni við fjölliðuframleiðslu
polymer production aid [en]
PPA [en]
hjálparefni við suðu
boiling aid [en]
hjálparefni við vinnslu
vinnsluhjálparefni
processing aid [en]
hjálparefni við vinnslu
processing agent [en]
process agent [en]
proceshjælpestof [da]
agens i tillverkningsprocessen [sæ]
Verarbeitungshilfsstoff [de]
hjálparhugbúnaður
utilities software [en]
hjálparhundur
guide dog [en]
hjálparkerfi fyrir ökumenn
driver assistance system [en]
hjálparlína
helpline [en]
hjálparsímaþjónusta
telephone helpline [en]
hjálpartæki til lækninga
medical aid [en]
hjálparþanefni
auxiliary blowing agent [en]
hjólafesting
wheel mounting [en]
hjólasamsetning
wheel combination [en]
hjólasamsetning
tyre combination [en]
hjólastilling
wheel balancing [en]
hjólastillingarbúnaður
wheel-balancing equipment [en]
hjólbarðamerking
tyre designation [en]
hjólbarðar til almennrar notkunar
tyres normally fitted [en]
pneumatiques de monte normale [fr]
hjólbarðaslanga
rubber tube [en]
hjólbarðaslanga
rubber inner tube [en]
hjólbarðasólningarþjónusta
tyre-remoulding service [en]
hjólbarðastofn
tyre carcass [en]
tyre´s carcass [en]
dækkets karkasse [da]
carcasse de pneumatique [fr]
hjólbarði til notkunar í landbúnaði
agrarian tyre [en]
hjólbarði til sérstakra nota
special use tyre [en]
hjólhringur stýris
steering wheel rim [en]
hjólhýsi án dráttartækis
unaccompanied caravan [en]
hjólkróna
borage [en]
starflower [en]
talewort [en]
boras, hjulkrone [da]
gurkört [sæ]
bourrache [fr]
Boretsch, Borretsch, Gurkenkraut [de]
Borago officinalis [la]
hjólnöf
wheel hub [en]
hjulnav [da]
hjulnav, nav [sæ]
moyeu [fr]
Radnabe [de]
hjól- og aurhlífabúnaður
spray-suppression system [en]
spray suppression equipment [en]
afskærmningssystem [da]
hjónaband
wedlock [en]
hjónaband
marriage [en]
hjónalíftrygging
marriage assurance [en]
hjúkrun
nursing care service [en]
hjúkrunarfólk
nursing personnel [en]
hjúkrunarfólk
nursing staff [en]
hjúkrunarfræðingur í almennri hjúkrun
nurse responsible for general care [en]
hjúkrunarheimili
nursing home [en]
hjúkrunarnemi
student nurse [en]
hjúkrunarupplýsingakerfi
nursing information system [en]
hjúkrun á dvalarheimilum
residential nursing care service [en]
hjúpað bragðefni
encapsulated flavouring [en]
hjúpprótín
coat protein [en]
hjúpun
encapsulation [en]
hjúskaparmiðlun
marriage bureau [en]
hlaðstjórnunarþjónusta
apron management service [en]
forpladstjeneste [da]
hleðslujafnvægi
rafhleðslujafnvægi
electricity balance [en]
hleðslumerkjaskírteini
Load Line Certificate [en]
hleðslustýrður hemlajöfnunarloki
brake load sensing device [en]
hlerun fjarskipta
interception of telecommunications [en]
hliðarhallajöfnun
cant deficiency [en]
hliðarstefnuljósker
repeating side lamps [en]
hlið með sjálfvirkri landamæravörslu
ABC gate [en]
automated border control gate [en]
hljóðaflsstig sem ábyrgð er tekin á
guaranteed sound power level [en]
hljóðband
audiotape [en]
hljóðbúnaður
audio equipment [en]
hljóðbúnaður
sound equipment [en]
hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar
replacement silencing system [en]
hljóðdeyfing
sound attenuation [en]
hljóðdeyfing
insertion loss [en]
hljóðeðlisfræðilegir eiginleikar
acoustic performance [en]
hljóðeðlisfræðilegur eiginleiki
acoustic characteristic [en]
hljóðeinangrað skýli
refuge from noise [en]
hljóðeinangrun
sound insulation [en]
hljóðflutningsbúnaður
sound-reproduction apparatus [en]
hljóðfærastrengur
musical instrument string [en]
hljóðfæri með rafmögnurum
electrically amplified musical instrument [en]
hljóðgleypinn
sound absorbent [en]
hljóðgleypni
sound absorption [en]
hljóðgleypnistuðull
acoustic absorption coefficient [en]
hljóðhimna
diaphragm [en]
hljóðkerfisbúnaður
sound system equipment [en]
hljóðlítil hönnun
low-noise design [en]
hljóðlýsing
audio description [en]
AD [en]
hljóðmerkjabúnaður
sound signal appliance [en]
hljóðmerkjabúnaður
sound signalling apparatus [en]
hljóðmerkjabúnaður
audible warning device [en]
hljóðmerkjabúnaður
audible alarm signal device [en]
audible alarm device [en]
hljóðmerkjabúnaður með stöðugum tóni
constant tone alarm signal device [en]
hljóðmön
noise fence [en]
støjskærm [da]
bullerplank [sæ]
hljóðnemi
microphone [en]
hljóðnemi á heyrnartólum
boom microphone [en]
hljóðnemi í grímum
mask microphone [en]
hljóð- og myndmiðlaefni
hljóðmyndrænt efni
audiovisual content [en]
audio-visual content [en]
hljóð- og myndmiðlageiri
audiovisual sector [en]
audio-visual sector [en]
hljóð- og myndmiðlaiðnaður
audiovisual industry [en]
audio-visual industry [en]
hljóð- og myndmiðlamarkaður
audiovisual market [en]
audio-visual market [en]
hljóð- og myndmiðlaverk
audiovisual work [en]
audio-visual work [en]
hljóð- og myndmiðlunarbúnaður
audio-visual equipment [en]
audiovisual equipment [en]
hljóð- og myndmiðlunarefni
audio-visual material [en]
audiovisual material [en]
hljóð- og myndmiðlunartenging
AV.link [en]
hljóð- og myndmiðlunarþjónusta
audiovisual media service [en]
hljóð- og myndmiðlunarþjónusta
hljóð- og myndmiðlun
audiovisual services [en]
hljóð- og myndsending í viðskiptaskyni
audiovisual commercial communication [en]
hljóðritað efni
sound recordings [en]
hljóðriti með sambyggðan flugrita
cockpit voice recorder combined with the flight data recorder [en]
hljóðritun
sound recording [en]
hljóðrænn
auditory [en]
hljóðrænt áreiti
auditory stimulus [en]
hljóðseinn
subsonic [en]
hljóðsein þota
subsonic jet aeroplane [en]
hljóðsein þota í almenningsflugi
civil subsonic jet aeroplane [en]
hljóðsetning
dubbing [en]
hljóðsjá
nar
sonar [en]
hljóðsnælda
music cassette [en]
hljóðstigsstýrð endurmyndun á hljóði
level-dependent sound-restoration [en]
hljóðstigsvottun
noise certification [en]
hljóðstigsvottunarstaðall
noise certification standard [en]
hljóðtækni
acoustics [en]
hljóðtæknilegur búnaður
acoustic device [en]
hljóðviðvörunarkerfi
acoustic vehicle alerting system [en]
AVAS [en]
akustisk køretøjsvarslingssystem [da]
akustisk fordonsvarningssystem [sæ]
système d''avertissement acoustique du véhicule [fr]
Akustisch Fahrzeug-Warnsystem [de]
hljóðþrýstingur
sound pressure [en]
hljómburðarmæling
acoustic measurement [en]
akustisk måling [da]
akustisk mätning [sæ]
hljómflutningstæki
high-fidelity audio equipment [en]
hlutabréfafjárfesting
equity investment [en]
hlutafjáraukning
capital increase [en]
kapitaludvidelse [da]
Erhöhung des Kapitals [de]
hlutafjáreign
shareholding [en]
hlutafjáreign minnihluta
minority shareholding [en]
hlutafjárstuðningsúrræði
equity support tool [en]
hlutar til búnaðar fyrir þráðlaus fjarskipti
parts of radio equipment [en]
hlutar til ratsjárbúnaðar
parts of radar equipment [en]
hlutdeildarskírteini sjóðs um sameiginlega fjárfestingu
unit of a collective investment undertaking [en]
hlutdeild í áhættufjármagni
risk-capital participation [en]
hlutfall milli skulda og eigin fjár
debt-to-equity ratio [en]
hlutfall ófullnægjandi skráninga
Failure To Enrol Rate [en]
FTER [en]
hlutfall samþjöppunar meðal leiðandi fyrirtækja á markaði
leading firm concentration ratio [en]
hlutfallsleg upplýsingagjöf
proportionate disclosure regime [en]
passende oplysningspligt [da]
proportionerligt system för offentliggörande [sæ]
régime d´information proportionné [fr]
verhältnismäßige Offenlegungsregelung [de]
hlutfall stöðugrar fjármögnunar
net stable funding ratio [en]
NSFR [en]
hlutfall sveiflujöfnunarauka
countercyclical buffer rate [en]