Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "j n"

major occupation
aðalstarf [is]
main job
aðalstarf [is]
joint contractor
aðalverktaki [is]
enforceable judgement
enforceable judgment
aðfararhæfur dómur [is]
jugement exécutoire [fr]
rechtskräftiger Urteil [de]
projected unit credit method
aðferð sem miðast við áunnin réttindi [is]
subject to consultation of
að höfðu samráði við [is]
manufacturer of firearms subject to authorisation
aðili sem framleiðir leyfisskyld skotvopn [is]
personne qui fabrique des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Hersteller von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
dealer in firearms subject to authorisation
aðili sem selur leyfisskyld skotvopn [is]
personne qui fait le commerce des armes à feu soumises à autorisation [fr]
ndler von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
adjusted solvency
aðlagað gjaldþol [is]
adjacent
aðliggjandi [is]
adjacent waters
aðliggjandi hafsvæði [is]
in law or in fact
de jure or de facto
að lögum eða í reynd [is]
de jure og de facto, retligt eller faktisk [da]
rättsligt eller faktiskt [sæ]
en droit ou en fait, de jure ou de facto [fr]
rechtlich oder tatsächlich [de]
adjustment
aðlögun [is]
adjustment to the Treaties
aðlögun á sáttmálunum [is]
adjustment of industry to structural changes
aðlögunnaðar að breyttum atvinnu- og uppbyggingarskilyrðum [is]
volatility adjustment
aðlögun vegna óstöðugleika [is]
matching adjustment
MA
aðlögun vegna samræmingar [is]
foreign object
aðskotahlutur [is]
subject to the conditions
að uppfylltum þeim skilyrðum [is]
variant Creutzfeldt-Jakob disease
vCJD
afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómsins [is]
crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court
afbrot sem heyra undir lögsögu Alþjóðlega sakamáladómstólsins [is]
decline jurisdiction
afsala sér lögsögu [is]
retrospective adjustment
afturvirk leiðrétting [is]
acute haemorrhagic conjunctivitis virus
acute hemorrhagic conjunctivitis virus
AHC
AHC-veira [is]
journey
akstursleið [is]
journey form
akstursskrá [is]
book of journey forms
akstursskrárhefti [is]
Jamaican field cricket
akurkrybba [is]
steppefårekylling [da]
jamaicasyrsa [sæ]
Steppengrille [de]
Gryllus assimilis [la]
jellying fruit extract
aldinhlaupkjarni [is]
hlaupmyndandi aldinkjarni [is]
gelédannende frugtekstrakt [da]
gelébildande frukt- och bärextrakt [sæ]
extrait de fruit gélifiant [fr]
Obstgeliersaft [de]
fruit juice from concentrate
aldinsafi úr þykkni [is]
Judicial Affairs and Education Committee
allsherjar- og menntamálanefnd [is]
General Programme "Fundamental Rights and Justice"
almenna áætlunin um grundvallarréttindi og réttlæti [is]
objectives and targets
almenn og sértæk markmið [is]
environmental objective
almennt umhverfismarkmið [is]
grievous bodily injury
alvarlegar líkamsmeiðingar [is]
serious injury
serious injuries
alvarlegt líkamstjón [is]
alvorlig kvæstelse [da]
allvarlig skada [sæ]
blessure grave [fr]
schwere Verletzung [de]
turn key project
turnkey project
alverk [is]
International Court of Justice
ICJ
Alþjóðadómstóllinn í Haag [is]
Universal Postal Convention and Related Agreements (Rio de Janeiro)
alþjóðapóstsamningar (Ríó de Janeiró) [is]
international jurisdiction
alþjóðleg lögsaga [is]
international judicial assistance in combatting drugs trafficking
alþjóðleg réttaraðstoð í baráttunni gegn fíkniefnaviðskiptum [is]
entraide répressive internationale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [fr]
internationale Rechtshilfe zur Bekämpfung des Betäubungsmittelverkehrs [de]
pineapple juice
ananassafi [is]
object to a proposed amendment
andmæla breytingartillögu [is]
objection procedure
andmælameðferð [is]
objections
andmæli [is]
Japanese pepper
Japan pepper
aníspipar [is]
Zanthoxylum piperitum [la]
orange juice
appelsínusafi [is]
concentrated orange juice
appelsínuþykkni [is]
parona leatherjack
argennustirtla [is]
parona [da]
paronamakrill [sæ]
Parona [de]
Parona signata [la]
Azerbaijan
Republic of Azerbaijan
AZ
AZE
Aserbaísjan [is]
Lýðveldið Aserbaísjan [is]
Aserbajdsjan, Republikken Aserbajdsjan [da]
Azerbajdzjan, Republiken Azerbajdzjan [sæ]
l´Azerbaïdjan, la République d´Azerbaïdjan [fr]
Aserbaidschan, die Republik Aserbaidschan [de]
adjusting event
atburður sem kallar á leiðréttingu [is]
job-creation
job creation
atvinnusköpun [is]
secondary air injection
aukaloftinndæling [is]
extended seat-adjustment range
aukið stillisvið sætis [is]
intermediate monetary objective
áfangamarkmið peningastefnu [is]
Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements
áfrýjunarnefnd úrskurða starfsmannadómstólsins [is]
Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif [fr]
subject matter of the proceedings
ágreiningsefni [is]
conflict of jurisdiction
ágreiningur um lögsögu [is]
kompetencekonflikt, konflikt om domstolskompetence [da]
behörighetskonflikt, jurisdiktionstvist [sæ]
conflit de juridictions [fr]
Kompetenzkonflikt [de]
conflicts of jurisdiction
ágreiningur um varnarþing [is]
risk adjustment
áhættuleiðrétting [is]
judicial decisions in criminal matters
ákvarðanir dómstóla í sakamálum [is]
provisions governing jurisdiction
ákvæði sem gilda um lögsögu [is]
provisions on jurisdiction
ákvæði um lögsögu [is]
judicial decision
ákvörðun dómstóls [is]
retskendelse, retsafgørelse, dommerkendelse [da]
rättsligt avgörande [sæ]
décision de justice, décision judiciaire [fr]
Gerichtsentscheidung, gerichtliche Entscheidung [de]
Decision of the EEA Joint Committee
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar [is]
grand jury
ákærukviðdómur [is]
optical projection indicating device
álestrartæki með sýnilegri vörpun [is]
seasonally adjusted data
árstíðaleiðrétt gögn [is]
seasonal adjustment
árstíðaleiðrétting [is]
seasonally adjusted
árstíðaleiðréttur [is]
jejunum
ásgörn [is]
tomtarm [da]
nndarm [de]
reserve jurisdiction
áskilja sér lögsögu [is]
adsorption adjuvant
ásogshjálparefni [is]
objectively justified reasons
ástæður sem eru rökstuddar á hlutlægan hátt [is]
fruit juice from concentrate
ávaxtasafi úr þykkni [is]
injury criteria
áverkamörk [is]
injury
áverki [is]
accidental injury
áverki af völdum slyss [is]
explosion injury
injury from explosion
áverki af völdum sprengingar [is]
soft tissue injury
áverki á mjúkvef [is]
projected balance sheet
áætlaður efnahagsreikningur [is]
fishing effort adjustment plan
FEAP
áætlun um aðlögun sóknar [is]
plan for justering af fiskeriindsats [da]
program för anpassning av fiskeansträngningen [sæ]
Agenda for New Skills and Jobs
Áætlun um nýja færni og störf [is]
scheme of joint international inspection
joint international inspection scheme
áætlun um sameiginlega, alþjóðlega skoðun [is]
ordning for fælles international inspektion, fælles international kontrolordning [da]
ordning för ömsesidig internationell inspektion [sæ]
gemeinsame internationale Inspektionen, Regelung gemeinsamer internationaler Inspektion [de]
major-accident prevention policy
major accident prevention policy
áætlun um stórslysavarnir [is]
programme for developing the computerisation of veterinary procedures
programme for developing the computerization of veterinary procedures
Shift project
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning [is]
Shift-áætlunin [is]
windform project
áætlun um vindorkustöðvar [is]
value re-adjustment
bakfærsla [is]
banjo
banjó [is]
Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation
BAGASOO
Banjul-samstarfshópurinn um öryggiseftirlit í flugi [is]
section J - Information and communication activities
bálkur J - Upplýsingar og fjarskipti [is]
injection by splitless method
bein innsprautun [is]
direct injection
bein innsprautun [is]
exercise jurisdiction
beita lögsögu [is]
exercise enforcement jurisdiction
beita lögsögu á sviði fullnustu [is]
exercise investigative jurisdiction
beita lögsögu á sviði rannsóknar [is]
exercise criminal jurisdiction
beita refsilögsögu [is]
exercise of jurisdiction
beiting lögsögu [is]
adjusting device
beltisstilling [is]
Benin
Republic of Benin
BJ
BEN
Benín [is]
Lýðveldið Benín [is]
Benin, Republikken Benin [da]
Benin, Republiken Benin [sæ]
le Bénin, la République du Bénin [fr]
Benin, die Republik Benin [de]
be jointly and severally liable
bera ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir einn [is]
hæfte solidarisk [da]
solidariskt ansvariga [sæ]
être solidairement responsable [fr]
solidarisch haften [de]
hand-held projectile launcher
beranlegt skotkerfi [is]
shimeji
bunashimeji
beykisveppur [is]
bøgehat, shimeji [da]
almskivling, shi meji [sæ]
champignon shimeji, bunashimeji [fr]
Weißer Buchenpilz, Weißer Buchenrasling, Ulmenrasling [de]
Hypsizygus tessulatus [la]
binding force of judgments
bindandi áhrif dóma [is]
serving of judicial documents
birting réttarskjala [is]
serving of extrajudicial documents
birting utanréttarskjala [is]
joist hanger
biti [is]
journalism
blaðamennska [is]
acoustic jamming and decoy
blekkingaraðgerðir með hljóðtruflunum [is]
magnetic jamming and decoy
blekkingaraðgerðir með segultruflunum [is]
Japanese knotweed
blómsúra [is]
Japanpileurt [da]
parkslide [sæ]
renouée du Japon, renouée à feuilles en pointe, reynoutria du Japon [fr]
Japanischer Staudenknöterich [de]
Fallopia japonica [la]
pins at joints
boltar við liðamót [is]
citizenjury
borgaralegur kviðdómur [is]
jury de citoyens [fr]
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum [is]
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar [is]
Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
bókun 3 um stofnsamþykkt Dómstóls Evrópusambandsins [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Jordan
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Jórdaníu [is]
jib crane
bómukrani [is]
pedestal jib crane
bómukrani á stalli [is]
portal jib crane
bómukrani á súlufótum [is]
trajectory observation
brautarathugun [is]
trajektorieobservation [da]
trajectory observation [sæ]
observation selon une trajectoire [fr]
Bahnbeobachtung [de]
juniper-flavoured spirit drinks
brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum [is]
journey-related variable
breyta, tengd ferð [is]
Chinese jujube
brjóstaber [is]
brystbær, brystbærtræ [da]
jujubär [sæ]
Jujube, Brustbeerbaum [de]
Ziziphus jujuba [la]
third-country nationals who are subjects of individual removal orders
brottfararskyldir ríkisborgarar þriðju landa [is]
jerrican
jerrycan
brúsi [is]
fuel injection system
FIS
naður fyrir innsprautun eldsneytis [is]
brændstofindsprøjtningssystem [da]
bränsleinsprutningssystem [sæ]
counter-jamming equipment
naður til gagntruflunarsendinga [is]
jamming equipment
naður til truflunarsendinga [is]
building project
byggingarverkefni [is]
compensation in the event of personal injury
bætur vegna líkamstjóns [is]
C Series of the Official Journal
C-deild Stjórnartíðinda [is]
C series of the Official Journal of the European Communities
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna [is]
C Series of the Official Journal of the European Union
C-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins [is]
series of the Official Journal of the European Communities
deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna [is]
jurisprudence
dómaframkvæmd [is]
jurisprudence of the Court of Justice
dómaframkvæmd Dómstólsins [is]
circulation of judgments
dómar í umferð [is]
judgements of Chambers
judgments of Chambers
dómar, uppkveðnir í deildum [is]
arrêts des Chambres [fr]
Registrar of the Court of Justice of the European Union
dómritari Dómstóls Evrópusambandsins [is]
adjudication
dómsálagning [is]
judicial proceedings
dómsmál [is]
Minister of Justice
dómsmálaráðherra [is]
Ministry of Justice
dómsmálaráðuneytið [is]
judicial cooperation
judicial co-operation
dómsmálasamstarf [is]
coopération judiciaire [fr]
justitielle Zusammenarbeit [de]
judicial cooperation in civil matters
judicial co-operation in civil matters
dómsmálasamstarf í einkamálum [is]
judicial cooperation in criminal matters
judicial co-operation in criminal matters
dómsmálasamstarf í sakamálum [is]
judicial cooperation in commercial matters
judicial co-operation in commercial matters
dómsmálasamstarf í viðskiptamálum [is]
judicial authorities responsible for the initiation of public prosecutions in criminal proceedings
dómsmálayfirvöld sem eru handhafar ákæruvalds í sakamálum [is]
adjudicatory proceedings
dómsmeðferð [is]
judicial proceedings
dómsmeðferð [is]
judicial decision
dómsniðurstaða [is]
dómsniðurstöður [is]
justice and home affairs
JHA
dóms- og innanríkismál [is]
DIM [is]
Justice and Home Affairs Council
JHA Council
dóms- og innanríkismálaráðið [is]
DIM [is]
Conceil Justice et Affaires intérieures (JAI) [fr]
judicial functions
dómsstörf [is]
judicial tribunal
dómstóll [is]
Court of Justice of the European Union
CJEU
Dómstóll Evrópusambandsins [is]
Dómstóllinn [is]
Den Europæiske Unions Domstol, EU-Domstolen [da]
Europeiska unionens domstol [sæ]
Cour de justice de l´Union européenne, CJUE [fr]
Gerichtshof der Europäischen Union, EuGH [de]
jurisdiction
dómsvald [is]
jurisdiction in disputes
dómsvald í deilumálum [is]
adjudication
dómur [is]
judgment certified as a European Enforcement Order
dómur sem er vottaður sem evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
judgment on an uncontested claim
dómur um óumdeilda kröfu [is]
judgment debtor
judgement debtor
dómþoli [is]
domsskyldner [da]
débiteur judiciaire, débiteur sur jugement [fr]
Vollstreckungsschuldner [de]
bring to judgment
draga fyrir dóm [is]
umbilical injector
dragslöngudreifari [is]
fruit-juice-based drink
drykkur, að stofni til úr ávaxtasafa [is]
Japanese John Dory
dýrlingsblettur [is]
Sankt Petersfisk [da]
Sanktpersfisk [sæ]
Hering-könig [de]
Zeus japonicus [la]
injector pump
dæla fyrir innsprautunarloka [is]
deep injection
dæling djúpt niður í jarðlög [is]
pump-line injector
dælueining í raðolíuverki [is]
pumpe-ledning-indsprøjtningsdyse [da]
pump-tryckrör-insprutningsmunstycke [sæ]
Pump-line-Einspritzung [de]
EEA Section of the Official Journal of the European Union
EES-hluti Stjórnartíðinda Evrópusambandsins [is]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit [da]
la section EEE du Journal officiel de l´Union européenne [fr]
EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities
EEA Supplement to the Official Journal of the EC
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna [is]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB [is]
EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
EEA Supplement to the Official Journal of the European Union
EEA Supplement to the Official Journal of the EU
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins [is]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB [is]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
subject to contrary provision
ef ekki er kveðið á um annað [is]
economically justifiable demand
efnahagstengd eftirspurn [is]
relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber
eftirgjöf lögsögu til yfirdeildarinnar [is]
dessaisissement en faveur de la Grande Chambre [fr]
United Nations Joint Pension Fund
UN Joint Pension Fund
Eftirlaunasjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Eftirlaunasjóður SÞ [is]
judicial supervision
eftirlit dómara [is]
judicial control
eftirlit dómstóla [is]
domskontrol [da]
contrôle juridictionnel [fr]
project-supervision service
eftirlit með verkefnum [is]
United Nations Mission of Observers in Tajikistan
UN Mission of Observers in Tajikistan
UNMOT
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Tadsíkistan [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Tadsíkistan [is]
FN´s observatørmission i Tadsjikistan [da]
Mission d´observation des Nations unies au Tadjikistan, MONUT [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan [de]
category of waste subject to control
eftirlitsskyldur flokkur úrgangs [is]
enjoy a direct right of action against the insurance undertaking
eiga rétt á að beina kröfu sinni beint til vátryggingafélags [is]
by 1 January
eigi síðar en 1. janúar [is]
matching adjustment portfolio
MAP
eignasafn, aðlagað vegna samræmingar [is]
matchtilpasningsportefølje [da]
particle accelerator which projects a neutral particle beam
eindahraðall sem skýtur óhlöðnum eindageislum [is]
juniper berries
einiber [is]
enebær [da]
enbär [sæ]
genièvre, genévrier [fr]
Wacholderbeere [de]
civil jurisdiction
einkamálalögsaga [is]
juridiction civile [fr]
Zivilgerichtsbarkeit [de]
single jet burner
single jet concentrate burner
einlogabrennari [is]
single jet-brænder [da]
jetbrännare [sæ]
Einstrahlbrenner [de]
jointly and severally
einn fyrir alla og allir fyrir einn [is]
persons enjoying the Community right of free movement
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar [is]
person subject to judicial proceedings
einstaklingur sem sætir meðferð fyrir dómi [is]
fuel injection equipment
eldsneytisinngjafarbúnaður [is]
brændstofindsproejtningssystem [da]
Kraftstoffeinspritzung [de]
port fuel injection
PFI
eldsneytisinnsprautun í soggöng [is]
indirekte indsprøjtning [da]
insprutning i insugningskanalen [sæ]
justice official
official of the administration of justice
embættismaður réttarkerfisins [is]
final judgement
endanlegur dómur [is]
endelig dom [da]
arrêt définitif [fr]
Endurteil [de]
booster injection
booster dose
endurbólusetning [is]
rehabilitation project
endurreisnarverkefni [is]
revision of a judgment
endurupptaka dóms [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Japan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Japans [is]
foreign judgement
erlendur dómur [is]
jugement étranger [fr]
ausländischer Urteil [de]
Enhanced Structural Adjustment Facility
ESAF
ESAF-lánaflokkur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins [is]
udvidet strukturtilpasningsfacilitet [da]
utvidgad strukturanpassningsfacilitet [sæ]
facilité d´ajustement structurel renforcée, FASR [fr]
Erweiterte Strukturanpassungsfazilität [de]
European extra-judicial network
EEJ
evrópskt net fyrir mál rekin utan dómstóla [is]
European Judicial Network
Evrópunet dómstóla [is]
European Judicial Training Network
EJTN
Evrópunet um menntun dómara og saksóknara [is]
Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere [da]
Europäisches Netz für die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten [de]
European Convention on the International Validity of Criminal Judgements
Evrópusamningur um alþjóðlegt gildi refsidóma [is]
European Globalisation Adjustment Fund
Evrópusjóður um aðlögun vegna alþjóðavæðingar [is]
be subject to a visa requirement
falla undir kvöð um vegabréfsáritun [is]
falling-object protection structure
FOPS
fallvarnargrind [is]
exercise exclusive jurisdiction
fara einn með lögsögu [is]
exercise jurisdiction over a person
fara með lögsögu yfir e-m [is]
ink cartridge
inkjet cartridge
farvahylki [is]
farfahylki [is]
passenger journey
farþegaferð [is]
passenger journey involving a connection
farþegaferð með tengiflugi [is]
phase conjugator
fasasameiningartæki [is]
established jurisprudence
fastmótuð dómaframkvæmd [is]
folding seat
tip-up seat
jump seat
tilting seat
fellisæti [is]
klapsæde [da]
Klappsitz, Sitz mit umlegbarer Rückenlehne [de]
journey
ferð [is]
journey record
ferðaskrá [is]
journey time
ferðatími [is]
empty journey
ferð án farms [is]
unladen journey
ferð án farms [is]
bilateral journey
ferð fram og til baka [is]
laden journey
ferð með farm [is]
outward journey
ferð úr landi [is]
journey where the passenger interlines
ferð þar sem farþegi nýtir sér flugskipti [is]
injection advance curve
ferill fyrir flýtingu innsprautunar [is]
company subject to non-existence
félag sem telst án tilvistar [is]
judicial winding-up
félagsslit samkvæmt dómsúrskurði [is]
quinquennial adjustment
fimm ára aðlögun [is]
jurisdiction over fisheries
fiskveiðilögsaga [is]
investment objective
fjárfestingarmarkmið [is]
investment project
fjárfestingarverkefni [is]
investor in a joint venture
fjárfestir í samrekstri [is]
Financial Regulation of 16 June 1998 applicable to development finance cooperation under the fourth ACP-EC Convention
fjárhagsreglugerð frá 16. júní 1998 um samvinnu um fjármögnun þróunar samkvæmt fjórða ACP-EB-samningnum [is]
Financial Services Agency of Japan
JFSA
Fjármálaeftirlit Japans [is]
Loan Guarantee instrument for TEN-T projects
LGTT
fjármögnunarleið vegna lánsábyrgðar í þágu verkefna á sviði samevrópsks flutninganets [is]
LGTT [is]
4D trajectory management
fjórvíddarferilstjórnun [is]
4D-flyvevejsstyring [da]
gestion basée sur trajectoire 4D [fr]
4D-Flugwegführung [de]
suspension joint
fjöðrunarliður [is]
transnational project
fjölþjóðlegt verkefni [is]
flange jointing set
flansasamskeyti [is]
hijacking
hijack
flugrán [is]
flykapring, flybortførelse [da]
kapning av flygplan, kapning av luftfartyg [sæ]
détournement d´avion, capture illicite d´aéronef [fr]
Flugzeugentführung [de]
turbojet powered aeroplane
turbo-jet powered aeroplane
flugvél, knúin þotuhreyflum [is]
Joint Aviation Authorities
JAA
Flugöryggissamtök Evrópu [is]
transfer of the enforcement of criminal judgements
flutningur á fullnustu refsidóma [is]
transmission de l´exécution des jugements répressifs [fr]
Übertragung der Vollstreckung von Strafurteilen [de]
fluorochrome-conjugated antiserum
flúrskinsmerkt mótsermi [is]
injection advance
flýting innsprautunar [is]
President of the Court of Justice
forseti Dómstólsins [is]
presiding judge
forseti réttar [is]
prevention of injuries
forvarnir gegn líkamstjóni [is]
manufacture of vegetable juice
framleiðsla á grænmetissafa [is]
manufacture of fruit juice
framleiðsla ávaxtasafa [is]
production project
framleiðsluverkefni [is]
projecting visor
framskagandi skyggni [is]
projection
framskot [is]
Europe 2020 Project Bond Initiative
framtaksverkefni Evrópu 2020 um verkefnisskuldabréf [is]
joint programming initiative
framtaksverkefni um sameiginlega áætlanagerð [is]
Project Bond Initiative
framtaksverkefni um verkefnisskuldabréf [is]
retiring judge
fráfarandi dómari [is]
effective from 1 January
frá og með 1. janúar [is]
jurisdictional immunity
friðhelgi gagnvart lögsögu [is]
jurisdictional immunities of States
immunity of a State
State immunity
friðhelgi ríkja [is]
friðhelgi ríkis [is]
free movement of judgments
frjálst flæði dóma [is]
educational project
fræðsluverkefni [is]
mortar bed joint
fúga [is]
bed joint reinforcement
fúgustyrking [is]
prior to 1 January
fyrir 1. janúar [is]
injunction
fyrirmæli [is]
information injunctions
fyrirmæli um að veita upplýsingar [is]
undertaking controlled through majority ownership
fyrirtæki í meirihlutaeigu [is]
jointly controlled company
fyrirtæki sem lýtur sameiginlegum yfirráðum [is]
joint venture
JV
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni [is]
joint venture
JV
fyrirtæki um samrekstur [is]
samrekstrarfélag [is]
initial trajectory information sharing
fyrstu upplýsingaskipti um ferla [is]
indledende informationsudveksling om flyveveje [da]
initialt informationsutbyte för flygbana [sæ]
partage d´informations sur la trajectoire initiale [fr]
erster Informationsaustausch über Flugwege [de]
job reduction
fækkun starfa [is]
fixed weight adjustment limits
föst mörk fyrir þyngdarstillingu [is]
mutual judicial assistance
gagnkvæm réttaraðstoð [is]
entraide judiciaire [fr]
Rechtshilfe [de]
mutual judicial assistance in criminal matters
gagnkvæm réttaraðstoð í sakamálum [is]
entraide judiciaire en matière pénale [fr]
justitielle Rechtshilfe in Strafsachen [de]
mutual recognition of judgments
gagnkvæm viðurkenning dóma [is]
mutual recognition of judgments in criminal matters
gagnkvæm viðurkenning dóma í sakamálum [is]
rejoinder
gagnsvar [is]
persimmon
Japanese persimmon
Asian persimmon
gallaldin [is]
kaki [da]
kaki, sharon [sæ]
kaki [fr]
Dattelpflaume [de]
Diospyros kaki [la]
gas injection
gasinnsprautun [is]
gas-injection module
gasinnsprautunareining [is]
transit journey
gegnumferð [is]
join a pension scheme
gerast aðili að bótakerfi [is]
construction of water projects
gerð vatnsmannvirkja [is]
construction of utility projects
gerð þjónustumannvirkja [is]
artificial joints
gerviliðamót [is]
joint replacement implant
gerviliður [is]
imitation jewellery
gerviskartgripir [is]
value judgement
gildismat [is]
scope of a judgment
gildissvið dóms [is]
Quito naranjillo
naranjillo
naranjilla
glæðialdin [is]
guldæble [da]
naranjilla [sæ]
Goldapfel, Quito-Orange [de]
Solanum quitonense [la]
in joints
grófbrytjaður [is]
niðursneiddur [is]
med ben [da]
udskåret [sæ]
en découpe [fr]
in Stücke zerteilt [de]
green job
green employment
grænt starf [is]
grønt job, grønt arbejde [da]
grönt jobb [sæ]
emploi vert [fr]
grüner Job, grüner Arbeitsplatz [de]
vapour injection
gufuinnsprautun [is]
quality adjustment
gæðaaðlögun [is]
justifications
gögn [is]
justification documents
gögn [is]
have jurisdiction over the offence
hafa lögsögu vegna brotsins [is]
ordre public [fr]
have jurisdiction ratione loci and ratione materiae
hafa lögsögu vegna þess hvar ágreiningurinn rís og vegna efnis hans [is]
sea bed, its subsoil and its superjacent waters
seabed, its subsoil and its superjacent waters
hafsbotninn, botnlög hans og hafið yfir honum [is]
live in a joint household
halda heimili saman [is]
level adjustment
hallastilling [is]
maximum delivery from the injection pump
hámarksskammtur frá eldsneytisdælu [is]
high pressure water jet machine
háþrýstidæla [is]
JAR-compliant pilots´ medical certificate
heilbrigðisvottorð flugmanna sem uppfylla JAR-kröfur [is]
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Geneva Protocol of 30th June of 1967
General Agreement on Tariffs and Trade
GATT 1947
hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti (GATT), ásamt Genfarbókun frá 30. júní 1967 [is]
hið almenna samkomulag um tolla og viðskipti [is]
GATT-samkomulagið frá 1947 [is]
adjuvant
hjálparefni [is]
universal joint
hjöruliður [is]
universal pin joint
hjöruliður [is]
junior market
hliðarmarkaður [is]
sidomarknad [sæ]
jeune marché [fr]
juxtaposed elements
hliðstæðar einingar [is]
be subject to instructions
hlíta fyrirmælum [is]
subsonic jet aeroplane
hljóðsein þota [is]
civil subsonic jet aeroplane
hljóðsein þota í almenningsflugi [is]
equity joint venture
hlutdeildarsamrekstur [is]
interests in joint venture
hlutdeild í samrekstri [is]
investment in joint ventures
hlutdeild í samrekstri [is]
majority interest
hlutdeild meirihluta [is]
projecting part
hluti sem stendur út [is]
objective lens
hlutlinsa [is]
objective evaluation
hlutlægt mat [is]
objective background
hlutlægur grundvöllur [is]
objective criterion
hlutlæg viðmiðun [is]
ground object
hlutur á jörðu niðri [is]
object reference
hlutvísun [is]
knee joint
hnéliður [is]
orthogonal projection
hornrétt varp [is]
raise objections
hreyfa andmælum [is]
kinetic energy projectile
hreyfiorkuskeyti [is]
subjective grading
huglæg stigagjöf [is]
inert filtration adjuvant
hvarftregt síunarhjálparefni [is]
height adjustment devices for belts
hæðarstillibúnaður [is]
projection hazard
hætta á sprengibrotum [is]
rejection
höfnun [is]
rejection number
höfnunargildi [is]
rejection code
höfnunartákn [is]
rejection criterion
höfnunarviðmiðun [is]
IAS 28 Investments in Associates (2001-2011)
IAS 28
IAS 28 Accounting for investments in associates
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011-
International Accounting Standard 28
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri (2011- [is]
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum (2001-2011) [is]
IAS 31 Interests in Joint Ventures
IAS 31
IAS 31 Financial reporting of interests in joint ventures
International Accounting Standard 31
IAS-staðall 31, hlutdeild í samrekstri [is]
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 11
International financial reporting standard 11
IFRS-staðall 11, sameiginlegt fyrirkomulag [is]
under jurisdiction
innan lögsögu e-s [is]
built-in jacking system
innbyggt tjakkakerfi [is]
injectable glucocorticoid
inndælanlegur barksteri [is]
injection
inndæling [is]
injection
inndæling [is]
injection site
inndælingarstaður [is]
injection of combustion air
inndæling brunalofts [is]
injection loop
inngjafarsnigill [is]
macro-injection
macroinjection
innsetning með stórrennipípu [is]
microinjection
micro-injection
innsetning með örrennipípu [is]
fuel injection
injection
innsprautun [is]
indsprøjtning [da]
injection equipment
innsprautunarbúnaður [is]
injection pump
innsprautunardæla [is]
injection system
innsprautunarkerfi [is]
indsprøjtningssystem [da]
injection valve
innsprautunarloki [is]
injector
injection nozzle
fuel nozzle
innsprautunarloki með dælu [is]
brændstofdyse, injektionsdyse, indsprøjtningsdyse [da]
insprutningsdysa, insprutningsmunstycke [sæ]
Einspritzdüse [de]
injection loop
innsprautunarlykkja [is]
intravenous injection
innsprautun í bláæð [is]
inlet manifold injection
innsprautun í soggrein [is]
injector
innspýtir [is]
infrastructure project
innviðaverkefni [is]
injection
ídæling [is]
ammunition with incendiary projectiles
íkveikjuskotfæri [is]
munitions aux balles incendiaires [fr]
in justified cases
í rökstuddum tilvikum [is]
in accordance with the jurisprudence of ...
í samræmi við réttarframkvæmd ... [is]
in conjunction with
í tengslum við [is]
in duly justified cases
í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum [is]
JAA-requirement
JAA-regla [is]
JAA Arrangements Document
JAA-samkomulagsskjal [is]
Jackson unit
Jackson-gildi [is]
Jan Mayen Island
Jan Mayen [is]
Japan
JP
JPN
Japan [is]
Japan [da]
Japan [sæ]
le Japon [fr]
Japan [de]
Japanese quince
japanskveði [is]
Chaenomeles japonica [la]
Japan wax
japansvax [is]
japanvoks, japanvox [da]
japanvax [sæ]
cire du Japon [fr]
Japanwachs [de]
Japanese radish
japönsk hreðka [is]
japanræddike [da]
japansk rättika [sæ]
radis du Japon [fr]
Japanischer Rettich [de]
Joint Aviation Requirements
JARs
JAR-kröfur [is]
Jarvis Island
Jarviseyja [is]
jasmine flower
jasmínublóm [is]
Johnston Atoll
Johnston-eyja [is]
Joule heating
Joule-hitun [is]
St. John´s wort
Saint John´s wort
jóhannesarjurt [is]
prikket perikon, prikket perikum [da]
äkta johannesört [sæ]
millepertuis perforé, herbe de la Saint Jean [fr]
Johanniskraut [de]
Hypericum perforatum [la]
Jordan
Hashemite Kingdom of Jordan
JO
JOR
Jórdanía [is]
Hasémíska konungsríkið Jórdanía [is]
Jordan, Det Hashemitiske Kongerige Jordan [da]
Jordanien, Hashemitiska konungariket Jordanien [sæ]
la Jordanie, le Royaume hachémite de Jordanie [fr]
Jordanien, das Haschemitische Königreich Jordanien [de]
josamycin
jósamýsín [is]
Sound of Jura
Júrasund [is]
adjustment coefficient
jöfnunarstuðull [is]
jambolan
jambool
jambolan plum
jövuplóma [is]
jambolan, javablomme [da]
jambolanäpple, javaplommon [sæ]
jamelongue [fr]
Jambolanbaum [de]
Syzygium cumini [la]
cold junction compensated
kaldtengisjafnaður [is]
koldterminalkompenseret [da]
kallkopplingskompenserad [sæ]
lime injection
kalkinnsprautun [is]
cable junction
kapalsamtengi [is]
cable joint
kapaltengi [is]
cable joining kit
kapaltengisett [is]
potato juice condensed
kartöflusafi, þykktur [is]
spherical joint
keilusamskeyti [is]
object identifier
kennimark viðfangs [is]
Joint Aviation Authorities system
JAA system
kerfi Flugöryggissamtaka Evrópu [is]
homing seeker system for projectiles
kerfi með sjálfstýrðri skotmarksleit fyrir flugskeyti [is]
fuel jettisoning system
kerfi sem snögglosar eldsneyti [is]
non-judicial problem-solving mechanism
kerfi til að leysa vanda utan réttar [is]
Kjeldahl distillation apparatus with steam injection
Kjeldahl-eimingarbúnaður með gufuinnspýtingu [is]
Kjeldahl nitrogen
Kjeldahl-köfnunarefni [is]
Kjeldahl digestion flask
Kjeldahl-niðurbrotsflaska [is]
act jointly
koma fram sem ein heild [is]
konjac
E 425
konjak [is]
konjac glucomannane
konjakglúkómannan [is]
konjac gum
konjakgúmmí [is]
konjac flour
konjakmjöl [is]
map projection
kortvörpun [is]
galjoens
galjoens fishes
kórfiskar [is]
kórfiskaætt [is]
galeonsfisk, galeonsfiskfamilien [da]
galjonsfiskar [sæ]
Galjoen-Fische [de]
Dichistiidae [la]
galjoen
kórfiskur [is]
höfðakórfiskur [is]
Kap-galeonsfisk [da]
kapgaljonsfisk [sæ]
Südafrikanischer Galjoen [de]
Dichistius capensis [la]
jack-knife shrimp
kutarækja [is]
salicoque-canif [fr]
Haliporoides sibogae [la]
motion picture projection activities
kvikmyndasýningar [is]
motion picture projection service
kvikmyndasýningar [is]
cinematographic projector
kvikmyndasýningavél [is]
calibration adjustment
kvörðunarstilling [is]
jacket length
kælikápa [is]
access of consumers to justice
kæruréttur neytenda [is]
land cover object
landgerðarhlutur [is]
land cover spatial object
landgerðarlandhlutur [is]
national emission projection
landsbundin losunarspá [is]
nationale emissionsfremskrivning [da]
nationella utsläppsprognose [sæ]
nationalen Emissionsprognose [de]
national jurisdiction
landsbundin lögsaga [is]
joint cover
laski [is]
horizontal adjustment range
lárétt stillisvið [is]
horizontal seat-adjustment range
lárétt stillisvið sætis [is]
førersædets vandrette indstillingsområde [da]
horizontaler Sitzverstellbereich [de]
be fatally injured
láta lífið [is]
journey log
leiðarflugbók [is]
empty leg of a journey
leiðarhluti ferðar sem er án farms [is]
adjustment
leiðrétting [is]
credit valuation adjustment risk
CVA risk
leiðréttingaráhætta vegna útlánavirðis [is]
CVA-áhætta [is]
kreditværdijusteringsrisiko [da]
fiscal adjustment
leiðréttingar ríkisfjármála [is]
ajustement budgétaire [fr]
adjustment factor
leiðréttingarstuðull [is]
adjusting factor
leiðréttingarþáttur [is]
tax adjustment
leiðrétting á skatti [is]
credit risk adjustment
leiðrétting á útlánaáhættu [is]
credit valuation adjustment
CVA
leiðrétting á útlánavirði [is]
kreditværdijustering [da]
Anpassungen der Kreditbewertung [de]
adjusted for alterations
leiðréttur með tilliti til breytinga [is]
adjusted for modifications
leiðréttur með tilliti til lagfæringa [is]
injection piping
leiðslur fyrir innsprautun [is]
Atlantic black skipjack
leturskerkir [is]
Eythynnus alletteratus (Thynnus thunina og Euthynnus quadripunctatus eru úrelt heiti tegundarinnar) [la]
firearm subject to authorisation
leyfisskylt skotvopn [is]
arme à feu soumise à autorisation [fr]
Erlaubnispflichtige Feuerwaffe [de]
laser adjustment eye protector
leysistillingargleraugu [is]
atlas-axis joint
liðamót við banakringlu [is]
judicial corporal punishment
líkamleg refsing samkvæmt dómsúrskurði [is]
body injury
líkamstjón [is]
bodily injury
líkamstjón [is]
personal injury
person injury
líkamstjón [is]
metal injection anchor
límd málmfesting [is]
anaerobic jointing compound
loftfirrt þéttiefnasamband [is]
air injection
loftinndæling [is]
luftindblæsning [da]
Lufteinblasung [de]
pneumatic inject pump regulator
loftknúinn gangráður inngjafardælu [is]
pneumatic jack
lofttjakkur [is]
London Jobs Conference
Lunnaráðstefnan um atvinnu [is]
Conférence de Londres sur l´emploi [fr]
Beschäftigungskonferenz von London [de]
rig-jacking system
lyftikerfi fyrir olíuborpalla [is]
Subject Key Identifier
lykilauðkenni vottorðshafa [is]
loop injector
lykkjuinnspýtir [is]
demographic projection
lýðfræðileg spá [is]
staff job description
lýsing á störfum starfsmanna [is]
common jasmine
jasmine
jessamine
læknajasmína [is]
jasmína [is]
jasmin, ægte jasmin [da]
jasmin [sæ]
jasmin officinal, jasmin commun [fr]
Echter Jasmin, Weißer Jasmin [de]
Jasminum officinale [la]
juridical person
lögaðili [is]
injunction
lögbann [is]
Legal Notice Journal
Lögbirtingablað [is]
Justinian Code
lögbók Jústiníanusar [is]
Legal Service
European Commissions Legal Service
SJ
lögfræðiþjónusta framkvæmdastjórnarinnar [is]
personal injury law
löggjöf um skaðabætur vegna líkamstjóns [is]
jurisconsult
lögmaður [is]
legal jurisdiction
lögsaga [is]
jurisdiction
lögsaga [is]
juridiction [fr]
Gerichtsbarkeit [de]
enforcement jurisdiction
lögsaga á sviði fullnustu [is]
investigative jurisdiction
lögsaga á sviði rannsóknar [is]
Community jurisdiction
jurisdiction of the Community
Community law jurisdiction
lögsaga Bandalagsins [is]
jurisdiction of the court
lögsaga dómstólsins [is]
compétence de la Cour [fr]
jurisdictional provision
lögsagnarákvæði [is]
jurisdictional clause
lögsöguákvæði [is]
rules of jurisdiction
rules on jurisdiction
lögsögureglur [is]
kompetenceregler, jurisdiktionsregler [da]
bestämmelser om domstols behörighet [sæ]
règles de compétence [fr]
Zuständigkeitsregeln [de]
Criminal Judicial Proceedings Act
lög um meðferð sakamála [is]
long-distance journey
ng ferð [is]
Japanese clam
maniluskel [is]
japansk tæppemusling [da]
japansk venusmussla [sæ]
Japanische Teppichmuschel [de]
Ruditapes philippinarum [la]
European territorial cooperation objective
European territorial co-operation objective
markmið um evrópska svæðasamvinnu [is]
convergence objective
markmið um samleitni [is]
samleitnimarkmið [is]
regional competitiveness and employment objective
markmið um svæðisbundna samkeppnishæfni og atvinnu [is]
non-convergence objective
markmið utan samleitnimarkmiðsins [is]
objective zone
marksvæði [is]
mass adjustment scale
massastillingarkvarði [is]
project evaluation
mat á verkefnum [is]
procedure for objections
málsmeðferð vegna andmæla [is]
in its judgment
in its judgement
by its judgment
með dómi sínum [is]
subject to confirmation
með fyrirvara um staðfestingu [is]
read in conjunction with
með hliðsjón af [is]
sammenholdt med [da]
jämförd med [sæ]
in Verbindung mit [de]
by an absolute majority
með hreinum meirihluta [is]
joint debtor
meðskuldari [is]
principal object
meginmarkmið [is]
principle of mutual recognition of judicial decisions in criminal matters
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum dómstóla í sakamálum [is]
principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions in civil matters
meginreglan um gagnkvæma viðurkenningu á ákvörðunum dómstóla og ákvörðunum utan réttar í einkamálum [is]
principle of joint action
meginreglan um sameiginlega aðgerð [is]
fatal injury
meiðsl sem draga til dauða [is]
cultural objects forming part of the national cultural heritage
menningarminjar sem eru hluti af innlendri menningararfleifð [is]
transnational cultural project
menningarverkefni milli landa [is]
training project
menntunarverkefni [is]
EU Japan Centre for Industrial Cooperation
miðstöð um iðnaðarsamvinnu milli ESB og Japans [is]
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UN Interregional Crime and Justice Research Institute
UNICRI
Millisvæðastofnun Sameinuðu þjóðanna um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum [is]
Millisvæðastofnun SÞ um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum [is]
De Forenede Nationers Institut for Interregional Kriminalitets- og Strafforfølgelsesforskning [da]
FN:s institut för interregional juridisk forskning [sæ]
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice [fr]
Interregionales Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechtspflege [de]
grade-separated junction
mislæg vegamót [is]
hip joint
mjaðmarliður [is]
articulatio coxae [la]
projection method
myndvarpsaðferð [is]
projection technique
myndvarpstækni [is]
placement project
námsdvalarverkefni [is]
adjusted total load point
námunduð heildarsumma álagspunkta [is]
nightjar
náttfari [is]
natravn [da]
nattskärra [sæ]
engoulevent d´Europe, engoulevent [fr]
Ziegenmelker [de]
Caprimulgus europaeus [la]
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
UN Crime Commission
CCPCJ
nefnd um afbrotavarnir og refsiviðurlög [is]
De Forenede Nationers Kommission for Kriminalitetsforebyggelse og Strafferet [da]
FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt [sæ]
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, CPCJP [fr]
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, VN-Verbrechensverhütungskommission [de]
Crime and Justice Committee
nefnd um afbrot og viðurlög [is]
rhino-conjunctivitis
nefslímu- og tárubólga [is]
nef- og tárubólga [is]
enjoy legal capacity
have legal capacity
njóta rétthæfis og gerhæfis [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Secondary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Elementary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunnskólum [is]
innovation project
nýsköpunarverkefni [is]
major emerging country
nýtt stórveldi [is]
grand pays émergent [fr]
wichtiges Schwellenland, großes Schwellenland, wesentliches Schwellenland [de]
projection
ofanvarp [is]
projection area
ofanvarpsflötur [is]
Exchange of Notes concerning practical Arrangement with regard to the Extension of the Icelandic Fisheries Jurisdiction to 200 nautical Miles, between Iceland and Norway
orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun í sambandi við útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur, milli Íslands og Noregs [is]
bin-specific energy efficiency ratio
EERbin(Tj)
orkunýtnihlutfall sem á sérstaklega við um tiltekið bil [is]
objectively verifiable indicators
óhlutdrægar, sannprófanlegar mælistikur [is]
failure to stop and give particulars after an accident which has resulted in death or serious injury
ólögleg brottför af slysstað þegar afleiðingar slyss eru alvarlegir líkamsáverkar eða mannslát [is]
délit de fuite a la suite d´un accident ayant entrainé la mort ou des blessures graves [fr]
unerlaubtes Entfernen nach einem Unfall mit schwerer Körperverletzung oder Todesfolge [de]
adjuvant test method
ónæmisglæðaprófun [is]
adjuvant
ónæmisglæðir [is]
adjuvans [da]
adjuvans [sæ]
adjuvant [fr]
Adjuvans [de]
immune rejection
ónæmishöfnun [is]
unjustifiable discrimination
óréttlætanleg mismunun [is]
unjustified discrimination
óréttmæt mismunun [is]
undistributed joint assets
óskiptar, sameiginlegar eignir [is]
joint and several liability
óskipt bótaábyrgð [is]
joint and several commitment
óskipt skuldarábyrgð [is]
splitless injector
óskiptur innspýtir [is]
plenary jurisdiction
óskoruð lögsaga [is]
unlimited jurisdiction
ótakmarkað dómsvald [is]
unlimited jurisdiction
ótakmörkuð lögsaga [is]
non-conjugated
ótengdur [is]
technical force majeure
óviðráðanleg, tæknileg atvik [is]
Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy
Parísarsamningurinn frá 29. júlí 1960 um bótaskyldu þriðja aðila á sviði kjarnorku [is]
John Dory
Atlantic John Dory
pétursfiskur [is]
sankt Petersfisk, sanktpetersfisk [da]
sanktpersfisk [sæ]
Zeus faber, Zeus japonicus, Z. pungio [la]
Japanese bunching onion
pípulaukur [is]
pibeløg, vinterløg [da]
piplök, salladslök [sæ]
ciboule [fr]
Winterzwiebel [de]
Allium fistulosum [la]
electronic controlled injection
rafeindastýrð innsprautun [is]
skipjack tuna
skipjack
randatúnfiskur [is]
bugstribet bonit [da]
bonit [sæ]
Katsuwonus pelamis [la]
EU sponsored research project
rannsóknarverkefni sem styrkt er af ESB [is]
joint
rauf [is]
joint cutter
raufarsög [is]
advisory jurisdiction of the Court
ráðgefandi lögsaga dómstólsins [is]
compétence consultative de la Cour [fr]
Advisory Council on Youth
CCJ
ráðgjafarráð um málefni ungs fólks [is]
project management consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd verkefnastjórnun [is]
disposal of major proportions of voting rights
ráðstöfun verulegs hlutfalls atkvæðismagns [is]
Department of Justice, Equality and Law Reform
ráðuneyti dómsmála, jafnréttismála og lagaumbóta [is]
criminal jurisdiction
refsilögsaga [is]
refsiréttarlögsaga [is]
straffemyndighed, strafferetlig jurisdiktion [da]
straffrättslig jurisdiktion, brottmålsdomstol, domsrätt i brottmål [sæ]
juridictionnale, juridiction criminelle [fr]
Strafgerichtsbarkeit [de]
criminal jurisdiction
refsiréttarlögsaga [is]
refsilögsaga [is]
disciplinary jurisdiction
refsivald [is]
criminal justice system
refsivörslukerfi [is]
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation
Eurojust
Refsivörslusamvinnustofnun Evrópusambandsins [is]
Refsivörslusamvinnustofnunin [is]
rules related to court jurisdiction
reglur í tengslum við lögsögu dómstóls [is]
operational objective
rekstrarmarkmið [is]
experience adjustment
reynsluleiðrétting [is]
judicial assistance
réttaraðstoð [is]
entraide judiciaire [fr]
Rechtshilfe [de]
juvenile justice law
réttarfar í sakamálum ungmenna [is]
jurisprudence
réttarframkvæmd [is]
judicial vacation
réttarhlé [is]
judicial inquiry
judicial enquiry
réttarrannsókn [is]
judicial document
réttarskjal [is]
administration of justice
réttarvarsla [is]
retspleje [da]
rättskipning [sæ]
administration de la justice [fr]
Rechtspflege [de]
judicial protection
réttarvernd [is]
justify on grounds of public policy or public security
réttlæta með skírskotun til allsherjarreglu eða almannaöryggis [is]
right of reimbursement with subrogation tho the rights of the injured party
réttur á endurgreiðslu með því að ganga inn í kröfu tjónþola [is]
right of access of the data subject in criminal matters
réttur skráðs aðila til aðgangs að upplýsingum í sakamálum [is]
right of the data subject to be informed
réttur skráðs aðila til tilkynninga [is]
jack bean
risabaun [is]
risabaunir [is]
sværdbønne [da]
Canavalia ensiformis [sæ]
pois sabre, pois-sabre, haricot sabre [fr]
Schwertbohne, Madagaskarbohne [de]
Canavalia ensiformis [la]
coquille Saint Jacques
coquille St. Jacques
risadiskur [is]
kæmpekammusling [da]
stor kammussla, egentlig pilgrimsmussla [sæ]
Große Kammuschel, Große Jakobsmuschel, Große Pilgermuschel, Atlantische Pilgermuschel [de]
Pecten maximus [la]
extension of qualified majority voting
rýmkun atkvæðagreiðslu með auknum meirihluta [is]
justification
rök [is]
reasoned justification
rökstuddar ástæður [is]
justification
rökstuðningur [is]
reasons for judgements and decisions
rökstuðningur dóma og úrskurða [is]
motivation des arrêts et décisions [fr]
pipe joint
pipe connection
rörasamskeyti [is]
rørforbindelse, rørsamling [da]
röranslutning, rörförband, rörskarv, rörmuff [sæ]
concentrated juice
safaþykkni [is]
þykktur safi [is]
within-subject comparison
samanburður hjá hverju einstöku dýri [is]
unit injector
sambyggður eldsneytisloki [is]
joint operation
sameiginleg aðgerð [is]
joint action
sameiginleg aðgerð [is]
Joint Action Plan for Womens and Childrens Health
sameiginleg aðgerðaáætlun til að bæta heilbrigði kvenna og barna [is]
Plan daction commun pour la santé des femmes et des enfants [fr]
Gemeinsamer Aktionsplan zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen und Kindern [de]
joint return operation
sameiginleg aðgerð um endursendingu fólks [is]
Joint Assistance to Support Projects in European Regions
JASPERS
Sameiginleg aðstoð til stuðnings verkefnum á evrópskum svæðum [is]
EEA Joint Committee
sameiginlega EES-nefndin [is]
EEA Joint Parliamentary Committee
sameiginlega EES-þingmannanefndin [is]
Joint European Standards Institution
Sameiginlega evrópska staðlastofnunin [is]
Joint Council Position
sameiginleg afstaða ráðsins [is]
SESAR Joint Undertaking
Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system
sameiginlega fyrirtækið SESAR [is]
SESAR-fællesforetagendet, fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [da]
gemensamma Sesar-företaget [sæ]
gemeinsames Unternehmen SESAR, gemeinsames Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) [de]
jointly controlled entities
sameiginlegar rekstrareiningar [is]
Joint Technical Standard Orders
JTSO
sameiginlegar tækniforskriftir JAR [is]
felles tekniske normer og bestemmelser [da]
joint liability
sameiginleg ábyrgð [is]
gemeinsame Verantwortung [de]
joint decision
sameiginleg ákvörðun [is]
joint annual report
sameiginleg ársskýrsla [is]
joint planning
sameiginleg áætlunargerð [is]
joint programming
sameiginleg áætlunargerð [is]
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
Joint UN Programme on HIV/AIDS
UNAIDS
sameiginleg áætlun Sameinuðu þjóðanna gegn alnæmi [is]
sameiginleg áætlun SÞ gegn alnæmi [is]
Joint Confidence Building Programme
sameiginleg áætlun um að vekja tiltrú [is]
Joint Inspection Unit
JIU
sameiginleg eftirlitsmannanefnd [is]
joint supervisory body
sameiginleg eftirlitsstofnun [is]
joint supervisory authority
JSA
sameiginleg eftirlitsstofnun [is]
autorité de controle commune [fr]
gemeinsame Kontrollinstanz [de]
Joint Telecommunications Group
sameiginleg fjarskiptanefnd [is]
joint investment
sameiginleg fjárfesting [is]
joint funding
sameiginleg fjárframlög [is]
joint execution
sameiginleg framkvæmd [is]
joint implementation
JI
sameiginleg framkvæmd [is]
joint production
sameiginleg framleiðsla [is]
joint exploitation
sameiginleg hagnýting [is]
joint degree
sameiginleg háskólagráða [is]
joint migration centre
sameiginleg innflytjendamiðstöð [is]
joint interest
sameiginlegir hagsmunir [is]
Joint Operarational Evaluation Board
JOEB
sameiginleg matsnefnd í flugrekstrarmálum [is]
Joint Committee
sameiginleg nefnd [is]
EFTA-Ecuador Joint Committee
sameiginleg nefnd EFTA-ríkjanna og Ekvadors [is]
EFTA-Turkey Joint Committee
sameiginleg nefnd EFTA-ríkjanna og Tyrklands [is]
EU-ICAO Joint Committee
Joint Committee of the European Union (EU) and the International Civil Aviation Organization (ICAO)
sameiginleg nefnd Evrópusambandsins og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Joint EFTA-Turkey Committee
sameiginleg nefnd sem fjallar um málefni EFTA og Tyrklands [is]
Joint Committee on Road Transport
sameiginleg nefnd um flutninga á vegum [is]
Joint Electrical Safety Group
JESG
sameiginleg nefnd um rafmagnsöryggi [is]
Joint Committee on Proliferation
JCP
sameiginleg nefnd um útbreiðslu gereyðingarvopna [is]
Joint Research Centre
JRC
Joint Research Centre of the European Commission
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð [is]
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar [is]
joint review
sameiginleg rýni [is]
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
JECFA
Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee on Food Additives
sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum [is]
sameiginlega sérfræðinganefndin (JECFA) [is]
joint agency
sameiginleg skrifstofa [is]
European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Fusion for Energy
Sameiginlegt evrópskt fyrirtæki um alþjóðlegar tilraunir með kjarnaofn og þróun samrunaorku [is]
joint initiative
sameiginlegt framtaksverkefni [is]
joint technology initiative
JTI
sameiginlegt framtaksverkefni á sviði tæknimála [is]
Joint Oil Data Initiative
JODI
sameiginlegt framtaksverkefni um olíugögn [is]
Initiative commune sur les données pétrolières [fr]
Gemeinsame Öldaten-Initiative [de]
joint representative body
JRB
sameiginlegt fulltrúaráð [is]
joint business
sameiginlegt fyrirtæki [is]
joint undertaking
sameiginlegt fyrirtæki [is]
joint proposal
JOIN
sameiginleg tillaga [is]
joint investigative team
sameiginlegt rannsóknarteymi [is]
common judicial area
sameiginlegt svæði laga og réttar [is]
joint offer
sameiginlegt tilboð [is]
partial-function JV
sameiginlegt verkefni með takmörkuðum rekstri [is]
joint technical secretariat
sameiginleg tækniskrifstofa [is]
joint waiting list
sameiginlegur biðlisti [is]
joint representative
sameiginlegur fulltrúi [is]
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues
FAO/WHO JMPR
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar [is]
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar [is]
joint business operation
sameiginlegur fyrirtækjarekstur [is]
Joint Advisory Group on the International Trade Centre
JAG
sameiginlegur ráðgjafarhópur um Alþjóðaviðskiptamiðstöðina [is]
joint operations
sameiginlegur rekstur [is]
Joint Consultative Group
JCG
sameiginlegur samráðshópur [is]
joint text
sameiginlegur texti [is]
joint working group
sameiginlegur vinnuhópur [is]
joint defence programme
sameiginleg varnaráætlun [is]
joint statement
sameiginleg yfirlýsing [is]
joint control
sameiginleg yfirráð [is]
joint holdership
sameign [is]
joined cases
sameinuð mál [is]
joint management
sameinuð stjórnun [is]
symmetric adjustment mechanism to the equity capital charge
samhverf aðlögun vegna hlutabréfaáhættu [is]
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Agreement concerning the Reversion of the Reykjavík Airfield to the Icelandic Government, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til Íslendinga, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning Extradition of Individuals who have willingly caused bodily Injuries, between Iceland and Germany
samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa valdið meiðslum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway
samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement for Joint Financing of North Atlantic Ocean Stations
samkomulag um rekstur veðurathugunarstöðva á Norður-Atlantshafi [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland and the Faroe Islands
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Grænlandi og í Færeyjum [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Íslandi [is]
joint financing arrangements
JFA
samkomulag um samfjármögnun [is]
extra-judicial settlement
extrajudicial settlement
samkomulag utan dómstóla [is]
convergence of objectives
samleitni markmiða [is]
convergence project
samleitniverkefni [is]
projet de convergence [fr]
adjoining work
samliggjandi byggingarmannvirki [is]
juxtaposed installations
samliggjandi stöðvar [is]
contractual joint venture
samningsbundinn samrekstur [is]
Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice
samningur milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls [is]
Agreement between Iceland, Greenland, Denmark and Norway concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island
samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen [is]
Agreement between the EFTA States and the Hashemite Kingdom of Jordan
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og konungsríkisins Jórdaníu [is]
Agreement between the Nordic Countries on the Acceptance of Adjudications and their Enforcement
samningur Norðurlanda um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra [is]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters
samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum [is]
Convention on International Access to Justice
Hague Convention on International Access to Justice
samningur um alþjóðlegan aðgang að réttlátri málsmeðferð [is]
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space
samningur um björgun geimfara, framsal geimfara og skil á hlutum sem skotið hefur verið út í himingeiminn [is]
Agreement Adjusting Certain Agreements Between the EFTA States
samningur um breytingu á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna [is]
judicial cooperation agreement
judicial co-operation agreement
samningur um dómsmálasamstarf [is]
Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters
samningur um dómsvald og fullnustu dóma í einkamálum [is]
Agreement on Fishing inside the Fisheries Jurisdiction of Iceland and the Faroe Islands in the year 2004, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2004, milli Íslands og Færeyja [is]
Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice, between Iceland and the United States of America
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and the United Kingdom
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and India
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Indlands [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and Canada
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Kanada [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and South Africa
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space
samningur um skráningu hluta sem varpað er í himingeiminn [is]
Agreement on a Testing Ground for Application of the Kyoto Mechanisms on Energy Projects in the Baltic Sea Region
samningur um tilraunasvæði fyrir beitingu sveigjanleikaákvæða Kýótóbókunarinnar að því er varðar orkuverkefni á Eystrasaltssvæðinu [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Greenland/Denmark concerning mutual Fishing in the Fisheries Jurisdiction of Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
joint fixing of freight rates
samráð um farmgjöld [is]
joint account
samreikningur [is]
fælleskonto [da]
Gemeinschaftskonto [de]
joint venture
JV
samrekstur [is]
coordinator for safety and health matters at the project execution stage
co-ordinator for safety and health matters at the project execution stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks [is]
coordinator for safety and health matters at the project preparation stage
co-ordinator for safety and health matters at the project preparation stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks [is]
joint
samskeyti [is]
ground-glass joint
samskeyti úr slípuðu gleri [is]
cooperation project
co-operation project
samstarfsverkefni [is]
junction
samtengi [is]
European Fruit juice Association
AIJN
Samtök evrópskra safaframleiðenda [is]
joint fishing operation
joint fishing
samvinnuveiðar [is]
fælles fiskeri [da]
gemensam fiskeinsats [sæ]
opération conjointe de pêche [fr]
gemeinsamer Fangeinsatz [de]
data subject´s consent
samþykki skráðs aðila [is]
Integrated Guidelines for Growth and Jobs
samþættar viðmiðunarreglur um hagvöxt og atvinnu [is]
cays in the adjacent waters
sandrif á aðliggjandi hafsvæðum [is]
just satisfaction
sanngjarnar bætur [is]
satisfaction équitable [fr]
justified compensation
just compensation
sanngjarnar bætur [is]
subject of the interception
sá sem hlera á hjá [is]
conscientious objector
sá sem neitar að gegna herþjónustu samvisku sinnar vegna [is]
judicial conciliation scheme
sáttaáætlun dómstóls [is]
Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice
sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða og samþykktir milliríkjadómstólsins [is]
compact for growth and jobs
sáttmáli um hagvöxt og atvinnu [is]
vækst- og beskæftigelsespagt [da]
tillväxt och sysselsättningspakt [sæ]
pacte pour la croissance et l´emploi [fr]
Pakt für Wachstum und Beschäftigung [de]
Juncaceae
sefætt [is]
sivfamilien [da]
tågväxter [sæ]
juncacées [fr]
Binsengewächse [de]
Juncaceae [la]
subject to visa requirement
sem fellur undir kvöð um vegabréfsáritun [is]
subject to intra-Community trade
sem gengur kaupum og sölum í Bandalaginu [is]
subject to prohibition
sem sett er bann á [is]
sem sætir banni [is]
subject to mandatory reporting
sem skylt er að tilkynna um [is]
subject to customs-approved treatment
sem sætir lögmætri tollmeðferð [is]
subject to restrictions
sem sætir takmörkunum [is]
expert judgement
sérfræðiálit [is]
Japan Special Fund
JSF
Sérsjóður Japans [is]
Specific Programme "Criminal Justice"
sérstaka áætlunin um refsirétt [is]
express consent to exercise of jurisdiction
sérstakt samþykki við að lögsögu sé beitt [is]
specific objective physical characteristic not subject to change
sérstakt, varanlegt, líkamlegt einkenni [is]
signe physique particulier, objectif et inaltérable [fr]
besonderes unveränderliches physisches Merkmal [de]
judicial panel
sérstakur dómstóll [is]
SIC-13 Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers
SIC-13
SIC-túlkun 13, sameiginlegar rekstrareiningar - ópeningaleg framlög frá samrekstraraðilum [is]
SIC 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported
SIC 22
SIC-túlkun 22, sameining fyrirtækja - síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar [is]
SIC 23 Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs
SIC 23
SIC-túlkun 23, varanlegir rekstrarfjármunir - kostnaður vegna meiri háttar eftirlits eða þjónustuskoðana [is]
silvery John Dory
silfurpétur [is]
amerikansk sanktpetersfisk [da]
Amerikanischer Petersfisch [de]
Zenopsis conchifer [la]
subsequent adjustment
síðari leiðrétting [is]
sinusoidal jitter
nusflökt [is]
lemon juice
sítrónusafi [is]
excesses against an injured party
sjálfsábyrgð gagnvart tjónþola [is]
stuffing box seal with self-adjustment
sjálfstillt ásþétti [is]
television projection equipment
sjónvarpsvörpunarbúnaður [is]
injurious radiation
skaðleg geislun [is]
injection pump delivery system
skammtari innsprautunardælu [is]
manufacture of jewellery
skartgripasmíði [is]
tax haven
low-tax area
low-tax jurisdiction
skattaskjól [is]
lágskattasvæði [is]
lágskattaríki [is]
paradis fiscal, refuge fiscal [fr]
Steueroase [de]
corneal injury
skemmd glæra [is]
foreign object damage
FOD
skemmdir af völdum aðskotahluta [is]
definition of common objectives
skilgreining á sameiginlegum markmiðum [is]
hijacking
skipsrán [is]
jolt-free transition
skipti sem eru laus við rykki [is]
exchange project
skiptiverkefni [is]
split injector
skiptur innspýtir [is]
structural adjustment
skipulagsbreyting [is]
project planning phase
skipulagsfasi verkefnis [is]
project planning
skipulag verkefna [is]
building project organiser
building project organizer
skipuleggjandi byggingarframkvæmda [is]
JAR-compliant licence
skírteini sem uppfyllir JAR-kröfur [is]
efficiency and speed in judicial procedures in civil matters
skjót og skilvirk meðferð einkamála [is]
project examiner
skoðunarmaður verkefna [is]
ammunition crimped without a projectile (blank star)
skotfæri án skeytis [is]
ammunition intended for prohibited arms or arms subject to authorisation
skotfæri sem eru fyrir bönnuð eða leyfisskyld vopn [is]
munition destinée à des armes prohibées ou soumises à autorisation [fr]
Munition, die für verbotene oder erlaubnispflichtige Feuerwaffen bestimmt ist [de]
ammunition with penetrating projectiles
skotfæri sem fara í gegnum brynvörn [is]
munitions aux balles perforantes [fr]
panzerbrechende Munition [de]
projectile launcher
skotkerfi [is]
hollow-pointed projectile
skot með holum oddi [is]
projectile a pointes creuses [fr]
firearm the acquisition and possession of which is subject to authorisation
skotvopn sem þarf leyfi til að kaupa eða eiga [is]
arme à feu dont l´acquisition et la détention sont soumises à autorisation [fr]
Feuerwaffe, für deren Erwerb und Besitz eine Erlaubnis erforderlich ist [de]
junglefowl
jungle fowl
skógarhænsni [is]
Gallus [la]
Community list of air carriers subject to operating ban within the Community
skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins [is]
keep a register of all firearms subject to authorisation or declaration
skrá leyfis- og tilkynningarskyld skotvopn [is]
enregistrer les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration [fr]
erlaubnis- und meldepflichtige Feuerwaffen registrieren [de]
alert on a person sought to assist with a judicial procedure
skráning um einstakling sem leitað er að til að veita liðsinni við dómsmeðferð [is]
list of firearms subject to declaration
skrá yfir tilkynningarskyld skotvopn [is]
liste des armes à feu soumises à déclaration [fr]
Liste der meldepflichtigen Feuerwaffen [de]
United Nations Office for Project Services
UN Office for Project Services
UNOPS
skrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir verkefnjónustu [is]
skrifstofa SÞ fyrir verkefnjónustu [is]
compulsory jurisdiction
skyldubundin lögsaga [is]
be seriously injured
slasast [is]
degenerative joint disease
arthrosis
slitgigt [is]
palpebral conjuctivae
slímhúð augnloks [is]
ground glass joint
ground jacket joint
slíptengi [is]
Schliff, Schliffverbindung [de]
cover for personal injury
slysatrygging [is]
injuries in the home
slys á heimilum [is]
jelly mini-cup
smábikar með hlaupi [is]
metallic threaded joint
snittað tengi [is]
swivel joint
snúningsliður [is]
snow mushroom
white jelly mushroom
snæskjálfi [is]
snæskjálfandi [is]
Tremella fuciformis [la]
jettison
snögglosa [is]
System for Organising Content to Review and Teach Educational Subjects
Socrates
Sókratesaráætlunin [is]
blackcurrant jam
sólberjasulta [is]
projection
spá [is]
Jonah crab
spámannskrabbi [is]
jonaskrabbe [da]
nordlig krabbtaska [sæ]
Jonahkrabbe [de]
Cancer borealis [la]
komatsuna
Japanese mustard spinach
spínatkál [is]
spinatsennep [da]
komatsuna, senapsspenat, spenatsenap [sæ]
moutardes-épinards [fr]
Komatsuna, Senfspinat [de]
Brassica var. perviridis [la]
injection-moulding machine
injection machine
sprautumótunarvél [is]
formsprutmaskin [sæ]
projecting
sprautun [is]
post adjustment
staðaruppbót [is]
local anaesthetics given by subcutaneous injection
local anesthetics given by subcutaneous injection
staðdeyfilyf, gefið með húðbeðsdælingu [is]
job-sharing
starfsdeiling [is]
job contract
starfssamningur [is]
conditions of a job
starfsskilyrði [is]
pile joint
stauratenging [is]
energy policy objective
stefnumið í orkumálum [is]
jet kerosene
steinolía fyrir þotur [is]
þotusteinolía [is]
adjustable levelling device
stillanlegur jafnvægisbúnaður [is]
adjustment system
stillibúnaður [is]
adjusting system
stillibúnaður [is]
adjustment cavity
stillihólf [is]
margins of adjustment
stillimörk [is]
adjustment
stilling [is]
belt adjusting device
stillingabúnaður [is]
adjustment part
stillingahluti [is]
adjustment point
stillingapunktur [is]
system of adjustment
stillingarkerfi [is]
range of adjustment
stillingarsvið [is]
load adjustment
stilling hleðslu [is]
bremseindstillingen [da]
idling adjustment screw
stilliskrúfa fyrir lausagang [is]
jig boring machine
jig borer
stingbor [is]
læreboremaskine [da]
Directorate-General for Justice
DG Justice
European Commission Directorate-General for Justice
JUST
stjórnarsvið dómsmála [is]
stjórnarsvið dómsmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Official Journal of the European Communities
OJEC
OJ
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna [is]
Stjtíð. EB [is]
Official Journal of the European Union
OJEU
OJ
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins [is]
Stjtíð. ESB [is]
national official journal
stjórnartíðindi hvers ríkis [is]
Official Journal
OJ
Stjórnartíðindin [is]
Joint Staff Pension Board
JSPB
stjórn eftirlaunasjóðs Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn eftirlaunasjóðs SÞ [is]
administrative development project service
stjórnsýsla vegna þróunarverkefna [is]
administrative jurisdiction
stjórnsýslulögsaga [is]
juridiction administrative [fr]
Verwaltungsgerichtsbarkeit [de]
project-management service
stjórnun verkefna [is]
Joint United Nations Information Committee
Joint UN Information Committee
JUNIC
stjórn upplýsinganefndar Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn upplýsinganefndar SÞ [is]
Statute of the Court of Justice of the European Union
stofnsamþykkt Dómstóls Evrópusambandsins [is]
European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice
eu-LISA
Stofnun Evrópusambandsins um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
institution of international jurisdiction
stofnun með alþjóðlega lögsögu [is]
Organisation for Joint Armament Cooperation
Organization for Joint Armament Cooperation
OCCAR
stofnun um sameiginlegt vopnasamstarf [is]
Organisation conjointe de coopération en matière darmement (OCCAR) [fr]
major international agencies
stórar alþjóðastofnanir [is]
grandes agences internationales, grandes institutions internationales [fr]
große internationale Institutionen, wichtige weltweite Institutionen [de]
major accident
stórslys [is]
major accident hazard
major-accident hazard
stórslysahætta [is]
major trunking application
stórt fjarskiptamannvirki [is]
large investment project
stórt fjárfestingarverkefni [is]
major emerging economy
stórt nýhagkerfi [is]
grande économie émergente [fr]
wichtiges Schwellenland, großes Schwellenland, wesentliches Schwellenland [de]
major abnormality
stórvægilegur afbrigðileiki [is]
current injector
strauminnspýtir [is]
drilling jar
strenghamar [is]
jet engine
strókhreyfill [is]
reaktionsmotor [da]
jetmotor, reamotor, reaktionmotor, luftstrålmotor [sæ]
Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europes higher education systems
Stuðningur við hagvöxt og atvinnu - áætlun um nútímavæðingu æðri menntakerfa í Evrópu [is]
needlestick injury
stunguáverki [is]
injectable preparation
stungulyf [is]
injectable solution
stungulyfslausn [is]
injectable identifier
stunguörmerki [is]
injectable transponder
injected transponder
stunguörmerki [is]
transpondeur injectable [fr]
jet type nozzle
nozzle of a jet type
stútur fyrir bunu [is]
static injection timing
stöðutímastilling innsprautunar [is]
statisk fortænding [da]
black skipjack
black skipjack tuna
svarttúnfiskur [is]
sort thunnin [da]
svart tunnina [sæ]
schwarze Thonine [de]
Euthynnus lineatus [la]
area of freedom, security and justice
svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
territorial jurisdiction
territorial competence
jurisdiction ratione loci
svæðisbundin lögsaga [is]
stedlig kompetence [da]
territoriell behörighet [sæ]
compétence territoriale, compétence ratione loci, compétence géographique [fr]
örtliche Zuständigkeit [de]
cane sugar juice
sykurreyrsafi [is]
rejection
synjun [is]
video-tape projection service
ningar á myndböndum [is]
projection screen
ningartjald [is]
demonstration project
niverkefni [is]
pH adjustment
pH-adjustment
sýrustigsstilling [is]
sýrustilling [is]
pH-adjusting agent
sýrustillir [is]
be subject to an inspection
sæta skoðun [is]
Tajikistan
Republic of Tajikistan
TJ
TJK
Tadsíkistan [is]
Lýðveldið Tadsíkistan [is]
Tadsjikistan, Republikken Tadsjikistan [da]
Tadzjikistan, Republiken Tadzjikistan [sæ]
le Tadjikistan, la République du Tadjikistan [fr]
Tadschikistan, die Republik Tadschikistan [de]
bulbar conjunctivae
tára [is]
conjunctival membrane
tára [is]
conjunctival
táru- [is]
conjunctivitis
tárubólga [is]
betændelse i øjenslimhinden, øjenkatar [da]
konjunktivit [sæ]
conjonctivite [fr]
Conjunctivitis, Bindehautentzuendung, Konjunktivitis [de]
conjugated
tengdur [is]
joint
tengi [is]
junction element
tengihluti [is]
junction box
tengikassi [is]
tengidós [is]
Anschlusskasten [de]
conjugation
tenging [is]
joint
tenging [is]
joint strip
tengiræma [is]
junction
tengispor [is]
object of a company
tilgangur félags [is]
conjecture
tilgáta [is]
proper administration of justice
tilhlýðileg réttarvarsla [is]
firearm subject to declaration
tilkynningarskylt skotvopn [is]
arme à feu soumise à déclaration [fr]
meldepflichtige Feuerwaffe [de]
notification of a statement of objections
tilkynning um andmæli [is]
rejected take-off distance required
RTODR
tilskilin flugtaksvegalengd þegar hætt er við flugtak [is]
erforderlig sträcka för avbruten start [sæ]
erforderliche Startabbruchstrecke [de]
conjugate
tilsvarandi afleiða [is]
afleiða [is]
rejected take-off distance available
RTODAH
tiltæk stöðvunarvegalengd þegar hætt er við flugtak [is]
sträcka för avbruten start [sæ]
verfügbare Startabbruchstrecke [de]
EFSA Journal
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu [is]
interim injunctive relief
tímabundið lögbann [is]
sojourn
tímabundin dvöl [is]
temporary incapacity to work due to sickness or injury
tímabundin vanhæfni til að stunda vinnu vegna veikinda eða slysa [is]
publishing of journals and periodicals
tímaritaútgáfa [is]
injection timing
tímastilling innsprautunar [is]
indsprøjtningsindstilling [da]
insprutningstidpunkt [sæ]
just-in-time delivery
tímastillt afhendingarþjónusta [is]
just-in-time logistics
tímastillt flutningaþjónusta [is]
jacking system
tjakkakerfi [is]
jacking bracket
tjakkfesting [is]
loss adjustment service
tjónauppgjörsþjónusta [is]
criminal injuries
tjón sem leiðir af refsiverðri háttsemi [is]
injured party
tjónþoli [is]
personne lésée [fr]
Geschädigter [de]
jamming
truflun [is]
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) jamming equipment
truflunarbúnaður fyrir hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi [is]
personal injury insurance
insurance against personal injury
trygging gegn líkamstjóni [is]
thujene
jen [is]
T-junction
T-vegamót [is]
technological adjuvant
tæknilegt hjálparefni [is]
judicial consideration
umfjöllun dómstóla [is]
janitorial service
umsjón með húseignum [is]
secondary objective
undirmarkmið [is]
signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval
undirritun með fyrirvara um fullgildingu, staðfestingu eða samþykki og eftirfarandi fullgildingu, staðfestingu eða samþykki [is]
fish juvenile
juvenile fish
ungfiskur [is]
juvenile animal
ungt dýr [is]
average adjustment service
uppgjörsþjónusta samtjóna [is]
suspension adjustable for height
height adjustable suspension
upphengja stillanleg fyrir hæð [is]
ophæng med niveauregulering [da]
Aufhängung mit Niveauregulierung [de]
heating jacket
upphitunarslíður [is]
informed judgement
upplýst ákvörðun [is]
cumulative value adjustment
uppsafnaðar verðbreytingar [is]
joinery installation
uppsetning innréttinga [is]
extrajudicial document
utanréttarskjal [is]
injector nozzle
úðari í innsprautunarloka [is]
adjudicating entity
úrskurðaraðili [is]
process of an adjudicatory nature
úrskurðarferli [is]
rule on its own jurisdiction
úrskurða um eigin lögsögu [is]
judgment by default
judgement by default
default judgment
útivistardómur [is]
alien whose application for asylum has been definitively rejected
útlendingur sem hefur endanlega verið neitað um hæli [is]
étranger dont la demande d´asile a été définitivement rejetée [fr]
Drittausländer, dessen Asylbegehren endgültig negativ abgeschlossen ist [de]
ejectable emergency window
útspyrnanlegur gluggi [is]
projection
útstæður hluti [is]
external projection
útstæður hluti [is]
conferral of jurisdiction
val á lögsögu [is]
court of competent jurisdiction
valdbær dómstóll [is]
jurisdiction
valdsvið [is]
subsidiary jurisdiction
varalögsaga [is]
permanent joint
varanleg samskeyti [is]
permanent joining
varanleg samskeyting [is]
jurisdiction
varnarþing [is]
jurisdiction in civil matters
varnarþing í einkamálum [is]
jurisdiction over consumer contracts
varnarþing í neytendamálum [is]
jurisdiction in matters relating to insurance
varnarþing í vátryggingarmálum [is]
jurisdiction in commercial matters
varnarþing í viðskiptamálum [is]
projection
varp [is]
pyrotechnic projector
varpa til að varpa flugeldahylki [is]
light projection
varp ljóss [is]
projection axis
varpsás [is]
Najadaceae
naiad family
vatnafrúarætt [is]
najadfamilien [da]
särveväxter, najasväxter [sæ]
naiadacées [fr]
Nixenkrautgewächse [de]
Najadaceae [la]
Vatnajökull National Park
Vatnajökulsþjóðgarður [is]
water injection
vatnsinnsprautun [is]
European e-Justice Portal
vefgáttin um evrópsk réttarkerfi [is]
road junction
vegamót [is]
junction
vega- og gatnamót (í plani) [is]
be subject to reaction to fire requirement
vera háður kröfum um brunaviðbrögð [is]
be subject to mandatory professional registration
vera skráningarskyldur [is]
suffer prejudice as a result of unlawful processing
verða fyrir skaða vegna ólöglegrar gagnavinnslu [is]
inflation-adjusted cost
verðtryggt kostnaðarverð [is]
project financing
verkefnafjármögnun [is]
project finance loan
verkefnafjármögnunarlán [is]
projektfinansieringslån [da]
Projektfinanzierungsdarlehen [de]
construction project management
verkefnastjórn á sviði byggingarframkvæmda [is]
project management
verkefnastjórnun [is]
infrastructure project
verkefni á sviði grunnvirkja [is]
Community project
verkefni Bandalagsins [is]
transnational mobility project
verkefni sem byggist á hreyfanleika milli landa [is]
project of common interest
verkefni sem þjónar sameiginlegum hagsmunum [is]
Kyoto Protocol´s project mechanisms
verkefniskerfi Kýótóbókunarinnar [is]
project document
verkefnisskjal [is]
project bond
verkefnisskuldabréf [is]
project management team
PMT
verkefnisstjórn [is]
project activities under the Kyoto Protocol
verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni [is]
project implementation team
PIT
verkefnisteymi [is]
engineering judgement
engineering judgment
verkfræðilegt álit [is]
project management procedure
verklagsreglur við stjórnun verkefna [is]
judicial defence
vernd dómstóla [is]
mechanical jack
vélrænn tjakkur [is]
Supplementary Agreement to the Extradition Treaty of January 18th 1894, concerning its Extension to the Danish and Dutch Colonies, between Iceland and the Netherlands
viðaukasamningur um að samningurinn um framsal sakamanna skuli einnig ná til hinna dönsku og hollensku nýlendna, milli Íslands og Hollands [is]
adjunct
viðbót [is]
Additional Protocol to the Agreement of 28 May 1980 between Iceland and Norway concerning Fisheries and continental Shelf Issues and the Agreement of 22 October 1981, which follows of it, concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway, 22.10.1981
viðbótarbókun við samkomulag frá 28. maí 1980 milli Íslands og Noregs um fiskveiði og landgrunnsmál og samkomulag sem leitt er af því frá 22. október 1981 um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs, 22.10.1981 [is]
relevant and reasoned objection
viðeigandi og rökstudd andmæli [is]
subject of a contract
viðfangsefni samnings [is]
capital maintenance adjustment
viðhaldsfærsla á eigin fé [is]
Commission´s Institute for Reference Materials and Measurements
IRMM-JRC
Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Reference Materials and Measurements
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun Sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [is]
injection site residue reference value
ISRRV
viðmiðunargildi fyrir leifar á inndælingarstað [is]
Guideline of the European Central Bank of 7 July 1998 on certain provisions regarding euro banknotes, as amended on 26 August 1999
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 7. júlí 1998 um tiltekin ákvæði varðandi evruseðla, eins og þeim var breytt 26. ágúst 1999 [is]
resistance to cutting by sharp objects
viðnám gegn skurði með hvössum hlutum [is]
adjustment programme
viðreisnaráætlun [is]
joinery work
vinna við innréttinga- og húsgagnasmíði [is]
jacket-fabrication work
vinna við samsetningu borpallsstoða [is]
Working Group on Structural Adjustment Programmes
vinnuhópur um kerfisbreytingar [is]
Working Group on the Administration of Justice and the Question of Compensation
vinnuhópur um réttarfar og skaðabætur [is]
industrial injury
vinnuslys [is]
working-day adjustment
vinnutímaleiðrétting [is]
working-day adjusted
vinnutímaleiðréttur [is]
value adjustment
virðisbreyting [is]
Wertberichtigung [de]
wineberry
Japanese wineberry
nhindber [is]
vinbrombær [da]
vinhallon [sæ]
ronce du Japon, framboisier du Japon [fr]
Japanische Weinbeere, Rotborstige Himbeere [de]
Rubus phoenicolasius [la]
scientific justification
vísindaleg rök [is]
Japanese apricot
vorapríkósa [is]
japansk aprikos [da]
japansk aprikos [sæ]
abricot du Japon [fr]
Japanische Aprikose [de]
Prunus mume [la]
JAR-compliant aero-medical examiners´ certificate
vottorð fluglækna sem uppfylla JAR-kröfur [is]
liquid injection
vökvainnsprautun [is]
injection fluid
vökvi til inndælingar [is]
threat image projection
TIP
vörpun hættuhermimynda [is]
surface tension adjuster
yfirborðsspennustillandi efni [is]
current project
yfirstandandi verkefni [is]
cross-border service of judicial documents
það að birta réttarskjöl erlendis [is]
publication in the Official Journal of the European Communities
það að birtast í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna [is]
publication in the Official Journal of the European Union
það að birtast í Stjórnartíðindunum Evrópusambandsins [is]
cross-border service of extrajudicial documents
það að birta utanréttarskjöl erlendis [is]
single-judge formation
það að einn dómari situr í dómi [is]
það að einn dómari skipar dóm [is]
one axle is subject to braking
það að hemlun virkar á einn ás [is]
obstruction of justice
það að hindra framgang réttvísinnar [is]
attainment of objectives
það að ná fram markmiðum [is]
limiting production to the prejudice of consumers
það að setja takmarkanir á framleiðslu neytendum til tjóns [is]
intestinal juice
þarmasafi [is]
incapacitated subject
þátttakandi sem skortir gerhæfi [is]
forsøgsperson uden handleevne [da]
forsøgsperson uden handleevne [sæ]
participant incapable [fr]
expansion joint
þenslusamskeyti [is]
dilatationsfuge, ekspansionsfuge, ekspansionsled [da]
dilatationsfog, expansionsfog [sæ]
Fahrbahnübergang [de]
jointing compound
þéttiefnasamband [is]
tight junction
occluding junction
þétttengi [is]
zonula occludens [la]
training objective
þjálfunarmarkmið [is]
national economic objective
þjóðhagslegt markmið [is]
insurance claims adjustment service
þjónusta, tengd uppgjöri tryggingakrafna [is]
turbo-jet aeroplane
turbojet aeroplane
þota [is]
dual-certificated civil subsonic jet aeroplane
þota í almenningsflugi sem þarf að gefa út tvöfalt skírteini fyrir [is]
jet gasoline
þotubenn [is]
development project
þróunarverkefni [is]
grape juice for sacramental use
þrúgusafi til notkunar við kirkjulegar athafnir [is]
jet fan
þrýstivifta [is]
transversal objective
þverlægt markmið [is]
post-judgement measure of constraint
þvingunaraðgerð í kjölfar dómsúrskurðar [is]
concentrated fruit juice
þykktur aldinsafi [is]
concentrated fruit juice
þykktur ávaxtasafi [is]
concentrated pulp juice
þykktur safi úr aldinkjöti [is]
no-objection fee
þægðarfé [is]
enter into force subject to
öðlast gildi með fyrirvara um [is]
joint acquisition
öflun sameiginlegs eignarhluta [is]
acquisition of major proportions of voting rights
öflun verulegs hlutfalls atkvæðismagns [is]

1015 niðurstöður fundust.