Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ist"

aðalbækistöð
main operating base [en]
aðferðir við hreinsun brennisteins úr e-u
tækni við hreinsun brennisteins úr e-u
desulphurisation technology [en]
desulphurization technology [en]
aðferð sem beinist að sameiginlegum hluta
common moiety method [en]
aðferð sem byggist á einfaldri staðvirðingu
single indicator method [en]
aðferð sem byggist á reikniformúlum
formula-based approach [en]
aðferð sem byggist á tvöfaldri staðvirðingu
double indicator method [en]
aðferð sem ekki byggist á notkun efna
non-chemical method [en]
aðgerðaáætlun í umhverfistækni
ETAP-áætlunin
Environmental Technologies Action Plan [en]
ETAP [en]
handlingsplan for miljøteknologi [da]
handlingsplan för miljöteknik [sæ]
plan d´action relatif aux technologies de l´environnement [fr]
Aktionsplan, Umwelttechnologien [de]
aðildardagur
gildistökudagur aðildar
date of accession [en]
accession date [en]
aðili sem ekki tengist Evrópusambandinu
aðili sem ekki tengist ESB
non-European Union-related body [en]
non-EU-related body [en]
aðstoðarhæfistímabil
eligibility period [en]
af efnagreiningarhreinleika
af hreinleika sem krafist er við efnagreiningar
p.a. [en]
p.A. [en]
pro analysi [en]
pro analysi [la]
Afganistan
Íslamska lýðveldið Afganistan
Afghanistan [en]
Islamic Republic of Afghanistan [en]
AF [en]
AFG [en]
Afghanistan, Den Islamiske Republik Afghanistan [da]
Afghanistan, Islamiska republiken Afghanistan [sæ]
l´Afghanistan, la République islamique d´Afghanistan [fr]
Afghanistan, Islamische Republik Afghanistan [de]
afhleypistjórnun
bleed management [en]
styring af motoraftapning [da]
hantering av avtappning [sæ]
gestion de prélèvement [fr]
Zapfluftmanagement [de]
afkastageta við hreinsun brennisteins úr e-u
desulphurisation capacity [en]
desulphurization capacity [en]
desulfurisation capacity [en]
aflmælistafla
dynamometer schedule [en]
aflmælistafla fyrir ETC-prófun
European Transient Cycle dynamometer schedule [en]
ETC dynamometer schedule [en]
Alþingistíðindi
Parliamentary record [en]
Alþjóðalögmælifræðistofnunin
International Organisation of Legal Metrology [en]
International Organization of Legal Metrology [en]
International Legal Metrology Organisation, ILMO [en]
OIML [en]
Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi [da]
Internationella organisationen för legal metrologi, OIML [sæ]
Organisation internationale de metrologie légale, OIML [fr]
Internationale Organisation für gesetzliches Meßwesen, Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen [de]
alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
Rómarsamningurinn um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations [en]
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
Alþjóðasamtök um hitabeltist
ITTO [en]
International Tropical Timber Organization [en]
Den Internationale Organisation for Tropisk Træ [da]
Internationella organisationen för tropiskt timmer [sæ]
Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT [fr]
Internationale Tropenholzorganisation [de]
alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum
Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works [en]
Alþjóðaveðurfræðistofnunin
World Meteorological Organisation [en]
World Meteorological Organization [en]
WMO [en]
Alþjóðlega kaffistofnunin
International Coffee Organisation [en]
ICO [en]
International Coffee Organization [en]
Den Internationale Kaffeorganisation [da]
Internationella kaffeorganisationen [sæ]
Organisation internationale du café, OIC [fr]
Internationale Kaffeeorganisation, IKO [de]
alþjóðleg fiskveiðistjórnarstofnun
international fishery organization [en]
international fishery organisation [en]
aristólókíasýra
aristolochic acid [en]
atvik sem tengist flugleiðsöguþjónustu
ANS-related occurrence [en]
ANS occurrence [en]
atvik sem tengist framleiðslu loftfara
manufacture-related occurrence [en]
atvinnuleysistryggingakerfi
unemployment insurance scheme [en]
auðkennistákn
identification symbol [en]
auðkennistákn
identifying symbol [en]
áhafnarlisti
crew list [en]
áhætta er tengist ævilíkum manna
biometrical risk [en]
ákoma brennisteins
sulphur deposition [en]
sulfur deposition [en]
ákvörðun sem er útivistardómur
decision given in default of appearance [en]
ákvörðun sem tengist hernaðar- eða varnarstarfi
decision having military or defence implications [en]
ákvörðun sem tengist hernaðarstarfi
decision with military implications [en]
ákvörðun sem tengist varnarstarfi
decision with defence implications [en]
án kristalla
crystalline-free [en]
árangur í umhverfismálum sem tengist bestu, fáanlegu tækni
BAT-associated environmental performance levels [en]
BAT-AEPL [en]
BAT-relateret miljøeffektivitet [da]
niveau de performance environnemental associé à la MTD [fr]
BVT-assoziierte Umweltleistungsstufe [de]
áreiðanlegur listi
trusted list [en]
árstíðabundinn nýtnistuðull
seasonal coefficient of performance [en]
SCOP [en]
árstíðabundinn nýtnistuðull fyrir virkan ham
active mode seasonal coefficient of performance [en]
árveknistjórnun
alertness management [en]
áætlun sem tengist gereyðingarvopnum
weapons of mass destruction-related programme [en]
WMD [en]
áætlun sem tengist skotflaugum
ballistic missile-related programme [en]
missile-related programme [en]
ballistóhjartariti
ballistocardiograph [en]
bcg [en]
bankainnistæða
bank balance [en]
bálkur I - Rekstur gististaða og veitingarekstur
section I - Accommodation and food service activities [en]
beðmistrefjar
cellulose fibres [en]
beislistengi
hinge point [en]
ber af fenjakristþyrni
hollyberry [en]
kristtjørn, bær af kristtjørn [da]
houx [fr]
Ilex cassine L. [la]
Bernarsáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum, 22.-38. gr.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Articles 22-38 [en]
biðlisti
waiting list [en]
birgir sem sér skipum fyrir vistum
ship supplier [en]
blanda brennisteins- og saltpéturssýru
sulphonitric acid [en]
blóm litunarþistils
safflower flower [en]
blýkristallsgler
lead chrystal glass [en]
botnristill
caecum [en]
cecum [en]
cæcum, coecum, blindtarm [da]
blindtarm [sæ]
caecum, baudruche, boyau aveugle [fr]
Cecum, Caecum, Coecum, Zaekum, Zoekum, Blinddarm, Intestinum caecum [de]
caecum, caput coli [la]
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis.
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [en]
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty [en]
brauðrist
toaster [en]
brennari fyrir afoxaðan brennistein
total reduced sulphur burner [en]
TRS-burner [en]
TRS-brænder [da]
starkgasspann [sæ]
brûleur de soufre total réduit [fr]
Geruchsgaskessel [de]
brennisteinn
sulphur [en]
sulfur [en]
brennisteins-
sulphuric [en]
sulfuric [en]
brennisteinsblóm
flower of sulphur [en]
flowers of sulphur [en]
flower of sulfur [en]
svovlblomme [da]
svavelblomma [sæ]
Schwefelblume, Schwefelblüte [de]
brennisteinsbotnfall
sulphur precipitate [en]
sulfur precipitate [en]
brennisteinsdíoxíð
sulphur dioxide [en]
SO2 [en]
brennisteinsgrýti
sulphide ore [en]
brennisteinshexaflúoríð
sulphur hexafluoride [en]
SF6 [en]
sulfur hexafluoride [en]
brennisteinshreinsaður
hydrodesulphurised [en]
hydrodesulphurized [en]
hydrodesulfurised [en]
brennisteinshreinsunarver
desulphurisation plant [en]
desulphurization plant [en]
desulfurisation plant [en]
brennisteinshreinsun brunagass
flue gas desulphurisation [en]
FGD [en]
flue gas desulfurisation [en]
brennisteinsinnihald
sulphur content [en]
sulfur content [en]
brennisteinsjón
sulphuric ion [en]
sulfuric ion [en]
brennisteinskalk
lime sulphur [en]
lime sulfur [en]
brennisteinskís
iron pyrite [en]
pyrite [en]
brennisteinslaust, blýlaust bensín
sulphur-free unleaded petrol [en]
sulfur-free unleaded petrol [en]
brennisteinslaust eldsneyti
zero sulphur fuel [en]
zero sulfur fuel [en]
brennisteinslaust eldsneyti
sulphur-free fuel [en]
sulfur-free fuel [en]
brennisteinsrýrt eldsneyti
low-sulphur fuel [en]
low-sulfur fuel [en]
brennisteinssamband
sulphur chemical [en]
sulfur chemical [en]
brennisteinssamband
sulphur compound [en]
sulfur compound [en]
brennisteinssinnep
sulphur mustard [en]
brennisteinssýra
sulfuric acid [en]
sulphuric acid [en]
brennisteinssýra, framleidd með hvötum
contact acid [en]
brennisteinssýrugildra
sulphuric acid trap [en]
sulfuric acid trap [en]
brennisteinssýrulausn
sulphuric acid solution [en]
sulfuric acid solution [en]
brennisteinstetraklóríð
sulphur tetrachloride [en]
svovltetrachlorid [da]
brennisteinstríoxíð
sulphur trioxide [en]
sulphuric anhydride [en]
svovltrioxid [da]
svaveltrioxid [sæ]
brennisteinstvíoxíð
sulphur dioxide [en]
sulphur-dioxide [en]
sulfur dioxide [en]
brennisteinstvísýrlingur
sulphurous acid [en]
sulfurous acid [en]
brennisteinsvetni
hydrogen sulphide [en]
hydrogen sulfide [en]
brennisteinsvökvi
sulphuric liquid [en]
sulfuric liquid [en]
breytileg gengistenging
adjustable peg [en]
breytistuðull
conversion factor [en]
breytistuðull lausafjárfyrirgreiðslu
credit conversion factor for liquidity facilities [en]
breytistykki
adaptor [en]
breytistykki
conversion adaptor [en]
búnaður sem tengist flugumferðarstjórn
air traffic control equipment [en]
air-traffic control equipment [en]
byggingarlist
architecture [en]
bygging, tengd gistingu
lodging building [en]
bækistöð
operating base [en]
bækistöð fyrir sjúkraflug með þyrlu
HEMS operating base [en]
helicopter emergency medical service operating base [en]
bændagisting
farmhouse accommodation [en]
dagur þegar e-ð fellur úr gildi
dagur þegar tilteknum gildistíma lýkur
lokadagsetning gildistíma
expiry date [en]
date of expiry [en]
dagvistarstofnun
day-care centre [en]
daycare centre [en]
dagvistun
day-care [en]
daycare [en]
dagvistunarúrræði barna
childcare provision [en]
dagvistunarþjónusta
day-care service [en]
daycare service [en]
dagvistun barna
child day-care activities [en]
child daycare activities [en]
dagvistun barna
child day-care service [en]
child daycare service [en]
dagvistun fatlaðra barna og ungmenna
day-care service for handicapped children and young people [en]
daycare service for handicapped children and young people [en]
dalfópristín
dalfopristin [en]
deilistofn
numerator [en]
deilistrik
break line [en]
deilistrik
scoring [en]
deilistuðull
partition coefficient [en]
dínófýsistoxín
dinophysistoxin [en]
DTX [en]
díoxínlíkt PCB-efni
PCB-efni sem líkist díoxíni
dioxin-like PCB [en]
dioxin-like PCBs [en]
djúprista
bodily sinkage [en]
djúprista
draught [en]
djúpristukvarði
draught scale [en]
scale of draught [en]
djúpristumerki
draught mark [en]
djúpristuvísir
draught indicator [en]
dreifikerfi með flutningskerfistengingu
transmission-connected distribution system [en]
transmission connected distribution system [en]
transmissionstilsluttet distributionssystem [da]
distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet [sæ]
dreifistuðull fyrir ásog
distribution coefficient for adsorption [en]
Kd [en]
dreifistöð
transformer substation [en]
transforming substation [en]
transforming station [en]
transformerstation [da]
transformatorstation [sæ]
dreifiveita með flutningskerfistengingu
transmission-connected distribution facility [en]
transmission connected distribution facility [en]
transmissionstilslutted distributionsanlæg [da]
distributionsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
eðlisljósþéttnistuðull
coefficient of specific optical density [en]
efnasamband af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu
nuclear grade compound [en]
efnistegund
fabric type [en]
efnistækni
materials technology [en]
eftirlaunakerfi sem byggist á föstum launum
flat salary pension plan [en]
eftirlaunakerfi sem byggist á starfslokalaunum
final salary pension plan [en]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna á Indlandi og í Pakistan
eftirlitsnefnd SÞ á Indlandi og í Pakistan
United Nations India-Pakistan Observation Mission [en]
UN India-Pakistan Observation Mission [en]
UNIPOM [en]
Mission d´observation des Nations Unies pour l´Inde et le Pakistan, MONUIP [fr]
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Tadsíkistan
eftirlitsnefnd SÞ í Tadsíkistan
United Nations Mission of Observers in Tajikistan [en]
UN Mission of Observers in Tajikistan [en]
UNMOT [en]
FN´s observatørmission i Tadsjikistan [da]
Mission d´observation des Nations unies au Tadjikistan, MONUT [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan [de]
eftirlitssveitir Sameinuðu þjóðanna á Indlandi og í Pakistan
eftirlitssveitir SÞ á Indlandi og í Pakistan
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan [en]
UN Military Observer Group in India and Pakistan [en]
UNMOGIP [en]
FN´s militære observatørgruppe i Indien og Pakistan [da]
FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan [sæ]
Groupe d´observateurs des Nations unies en Inde et au Pakistan [fr]
Militärbeobachtergruppe der Vereinten Nationen in Indien und Pakistan [de]
einkafistölva
notebook personal computer [en]
einþrepa ristarbrennsluofn
straight grate system [en]
eista
testis [en]
eistalyppa
epididymis [en]
eistalyppu-
epididymal [en]
Eistland
Lýðveldið Eistland
Estonia [en]
Republic of Estonia [en]
EE [en]
EST [en]
Estland, Republikken Estland [da]
Estland, Republiken Estland [sæ]
l´Estonie, la République d´Estonie [fr]
Estland, die Republik Estland [de]
eistnabólga
orchitis [en]
orchitis, testikelbetændelse [da]
orkit [sæ]
orchite [fr]
Orchitis, Testitis, Didymitis [de]
eistnafruma
testicular cell [en]
eistneska
Estonian [en]
eldistími
fattening period [en]
opfedningsperiode [da]
gödningsperiod [sæ]
période d´engraissement [fr]
Mastperiode [de]
eldsneytistaka
refuelling [en]
eldsneytistaka vélknúinna ökutækja
refuelling of motor vehicles [en]
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia [en]
Erasmus Mundus-meistaranámsáætlun
Erasmus Mundus masters course [en]
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Pakistans
Exchange of Notes concerning a Visa Abolition Agreement, between Iceland and Pakistan [en]
evrópski stuttlistinn yfir dánarorsakir
European Shortlist for Causes of Death [en]
evrópskt myndvistunarkerfi
European Image Archiving System [en]
fagaðili á starfssviði sem tengist dýrum
animal professional [en]
dyrefagperson [da]
djuryrkesverksam person [sæ]
professionnel lié aux animaux [fr]
Angehöriger der mit Tieren befassten Berufe [de]
fastheldnimistök
beta error [en]
beta-error [en]
ferð með gistingu
overnight trip [en]
festistaður
gripping point [en]
festistöng
restraint bar [en]
félag með sjóð sem ekki byggist á sjóðsöfnun
company using book-reserve scheme [en]
félag sem telst án tilvistar
company subject to non-existence [en]
Fiskistofa
Directorate of Fisheries [en]
fiskistofn
fish population [en]
fiskveiðistjórnun
fisheries management [en]
fiskeriforvaltning [da]
fiskeriförvaltning [sæ]
Steuerung der Fangtätigkeiten, Bestandsbewirtschaftung [de]
fistölva
notebook [en]
notebook computer [en]
fjarvistardagur
day of absence [en]
fjárhæð sem greiða skal þegar þess er krafist
amount payable on demand [en]
fjölkristölluð ull
polycrystalline wool [en]
polykrystallinsk uld [da]
polykristallin ull [sæ]
laine polycristalline [fr]
polykristalliner Wolle [de]
flokkun eftir vistmegni
ecological potential classification [en]
flokkun gistingar
accommodation breakdown [en]
flugvistir
catering [en]
flæðistútur
flow nozzle [en]
forgangsvistgerð
priority natural habitat type [en]
priority natural habitat [en]
forhleypt hveitisterkja
pre-gelatinised wheat starch [en]
pregelatinised wheat starch [en]
framan við botnristil
precaecally [en]
prececally [en]
framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Indland og Pakistan
framkvæmdanefnd SÞ fyrir Indland og Pakistan
United Nations Commission for India and Pakistan [en]
UN Commission for India and Pakistan [en]
framkvæmdaskrifstofa Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunarinnar
Executive Secretary of NAFO [en]
framlengja gildistíma
revalidate [en]
frammistaða
performance [en]
frammistaða
performance [en]
frammistaða einstaklings
individual performance [en]
frammistaða félags
company performance [en]
frammistaða skipverja
crew performance [en]
frammistöðuáætlun
performance plan [en]
performance planning [en]
planification des prestations [fr]
frammistöðukerfi
performance scheme [en]
frammistöðumarkmið
performance target [en]
frammistöðumat
performance evaluation [en]
frammistöðumat
performance record [en]
frammistöðumat
scoreboard [en]
resulttavle [da]
resultattavla [sæ]
tableau de bord [fr]
Fortschrittsanzeiger [de]
frammistöðumat í leiðarflugi
line orientated evaluation [en]
LOE [en]
frammistöðumatsnefnd
performance review body [en]
præstationsvurderingsorgan [da]
organ för prestationsgranskning [sæ]
organe d´évaluation des performances [fr]
Leistungsüberprü­fungsgremium [de]
frammistöðuprófun
proficiency testing [en]
proficiency test [en]
frammistöðuviðmiðun
performance criterion [en]
performance criteria [en]
frammistöðuvísir
performance indicator [en]
freistnivandi
moral hazard [en]
fruma í uppistöðuvef
stromal cell [en]
frumgerð listaverks
original work of art [en]
frumvistfang
source address [en]
frystikista
chest-type freezer [en]
frystikista
chest freezer [en]
frysbox [sæ]
frysting ávinnings sem tengist afbrotum
freezing of proceeds from crime [en]
fylgistaðall
companion standard [en]
fylgnistiki
correlation parameter [en]
fylgnistuðull
coefficient of correlation [en]
fylgnistuðull
correlation coefficient [en]
fyrirkomulag sem byggist á reglum
rule-based system [en]
fyrirtæki sem selur gistingu
establishment providing accommodation [en]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
fæðistokkur fyrir froðu
supply duct for delivering foam [en]
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með vistfasta geymslumiðla fyrir tölvur
portable ADP equipment with resident computer storage media [en]
gas frá skólphreinsistöðvum
sewage treatment plant gas [en]
gátlistakerfi
check-list system [en]
gátlisti
checklist [en]
check list [en]
gátlisti fyrir neyðaraðstæður
emergency checklist [en]
gátlisti fyrir óvenjulegar aðstæður
abnormal checklist [en]
gátlisti fyrir venjulegar aðstæður
normal checklist [en]
normal check list [en]
gátlisti fyrir verklag við leit í flugvél
aeroplane search procedure checklist [en]
gátlisti við móttöku
acceptance check list [en]
gegndræpistuðull
permeability factor [en]
PF [en]
gennemtrængelighedsfaktor [da]
permeabilitetsfaktor [sæ]
facteur de perméabilité [fr]
Diffusionsfaktor [de]
gegnumstreymistæki
flow-through apparatus [en]
gengistap
foreign exchange rate loss [en]
gengistap á erlendum gjaldmiðlum
foreign exchange loss [en]
gengistengdur
foreign-exchange-related [en]
gerð póstlista
mailing-list compilation service [en]
gervistutttrefjar
artificial staple fibres [en]
gildistaka
entry into force [en]
e.i.f. [en]
Gildistaka og framkvæmd
Entry into force and application [en]
gildistími
duration of validity [en]
gildistími
period of validity [en]
gildistími
term of validity [en]
gildistími leyfis
period of authorization [en]
period of authorisation [en]
gildistími skráninga
duration of alerts [en]
gildistökudagur
effective date [en]
gildistökudagur
date of entry into force [en]
gildistökuskilyrði
conditions precedent [en]
gistiaðildarríki
host Member State [en]
værtsmedlemsstat [da]
värdmedlemsstat, mottagande medlemsstat [sæ]
État membre d´accueil [fr]
Aufnahmemitgliedstaat [de]
gistiaðildarríki
Host State Party [en]
gistiaðili
host partner [en]
gistiaðstaða
accommodation facility [en]
overnatningsfacilitet [da]
logianläggning [sæ]
hébergement [fr]
Beherbergungseinrichtung [de]
gistiaðstaða
accommodation [en]
gistiaðstaða
collective accommodation [en]
gistiaðstaða fyrir ferðamenn
tourist accommodation [en]
overnatningssted [da]
turistlogi [sæ]
hébergement touristique [fr]
Beherbergungsbetriebe [de]
gistidagur
bed day [en]
gistiháskóli
host university [en]
gistiheimili fyrir starfsmenn
workers´ hostel [en]
gistiheimili með matsölu
boarding house [en]
gistihús
accommodation building [en]
gistihús
guesthouse [en]
gistikostnaður
costs of accommodation [en]
gistikrá
roadside inn [en]
gistiland
host country [en]
gistilandsnefnd
Committee on Relations with the Host Country [en]
Comité des relations avec le pays hôte [fr]
gistilífsbaktería
gistilífisbaktería
commensal bacterium [en]
kommensal bakterie [da]
kommensal bakterie [sæ]
bactérie commensale [fr]
kommensales Bakterium [de]
gistilífvera
commensal [en]
kommensal [da]
kommensal [sæ]
commensal [fr]
Kommensale [de]
gisting
lodging [en]
gisting með morgunverði
bed & breakfast [en]
gistinótt
overnight stay [en]
gistinótt
tourism night [en]
gistiríki
host state [en]
gistiríkisstuðningur
host nation support [en]
gistirými með húsgögnum
furnished accommodation [en]
gistisamfélag
host community [en]
gististaður
collective accommodation establishment [en]
gististofnun
host organisation [en]
host organization [en]
gististofnun
host establishment [en]
gististyrkur fyrirtækja
industrial host fellowship [en]
gistiyfirvald
host service [en]
gistiþjónusta
accommodation service [en]
gistiþjónusta fyrir ferðamenn
tourist accommodation service [en]
gjaldeyristakmarkanir
currency restrictions [en]
gleypnistuðull
absorption coefficient [en]
gleypnistuðull
extinction coefficient [en]
gleypnistyrkur
intensity of the absorption [en]
gólflistahitari
skirting heater [en]
grár listi Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD grey list [en]
grey list [en]
liste grise de l´OCDE, liste grise [fr]
graue Liste der OECD, Graue Liste [de]
greiðsla fyrir vistkerfisþjónustu
payment for ecosystem services [en]
PES [en]
payment for environmental services [en]
betaling for økosystemtjenester [da]
betalning för ekosystemtjänster [sæ]
paiement en contrepartie des services fournis pour l´écosystème [fr]
Zahlung für Ökosystemleistungen [de]
greining á hættu og mikilvægir stýristaðir
GáHMSS
hazard analysis and critical control points [en]
HACCP [en]
greining ávinnings sem tengist afbrotum
identification of the proceeds from crime [en]
greinistykki
inlet breeching [en]
gróðrarstöð fyrir ágræðslukvisti
graft nursery [en]
grunnellilífeyristryggingakerfi
basic old-age insurance scheme [en]
grunnlisti
master list [en]
grunnlisti yfir lágmarksbúnað
Master Minimum Equipment List [en]
MMEL [en]
græðikvistur
slip [en]
stikling [da]
stickling [sæ]
Pfropfreiser [de]
græðikvistur
scion [en]
cion [en]
graft [en]
ædelris, podekvist, okulerkvist, forædlingsøje [da]
ymp, ympkvist [sæ]
greffon [fr]
Edelreis, Pfropfreis [de]
gullkveði
gullkveðist
bael tree [en]
bael [en]
baeltree [en]
bel [da]
indiskt marmeladträd, behlträd [sæ]
Bengalische Quitte [de]
Aegle marmelos [la]
gæði sem krafist er við háþrýstivökvaskiljun
HPLC quality [en]
gögn um frammistöðu
perfomance data [en]
hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun
lágkolefnishagkerfi
low carbon economy [en]
low-carbon economy [en]
LCE [en]
lavemissionsøkonomi, lav-CO2-økonomi, økonomi med lav CO2-udledning, lavkulstoføkonomi, CO2-fattig energiøkonomi [da]
koldioxidsnål ekonomi, ekonomi med låga koldioxidutsläpp [sæ]
économie sobre en carbone, économie à faible intensité de carbone, économie à faibles émissions de carbone [fr]
emissionsarme Wirtschaft, CO2-arme Wirtschaft, Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen [de]
handsúrefnistæki
portable oxygen unit [en]
handsúrefnistæki
portable oxygen equipment [en]
hani á hreinlætistæki
sanitary cock [en]
hámark leyfilegrar djúpristu
maximum allowable draught [en]
hámarksgildi brennisteinsdíoxíðs
maximum sulphur dioxide level [en]
hámarkshorn sem hné beygist í
maximum dynamic knee bending angle [en]
hámarksinnihald brennisteinsdíoxíðs
maximum sulphur dioxide content [en]
háreist bólstraský
towering cumulus cloud [en]
heilagþistill
holy thistle [en]
Cnicus benedictus [la]
heilbrigðisstofnun sem hefur gistiaðstöðu
health treatment establishment providing accommodation [en]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
heilugæslustofnun sem hefur gistiaðstöðu
health care establishment providing accommodation [en]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
heimilistrygging
home insurance [en]
heimilistæki
household appliance [en]
heimilistæki
domestic appliance [en]
Heimilistæki
Household Appliances [en]
hið stafræna vistkerfi Evrópu
European digital ecosystem [en]
histamín
histamine [en]
histidín
histidine [en]
hlaupabóluristilsveira
Herpesvirus varicella-zoster [en]
hliðræn skiptistöð
analogue exchange [en]
hlítnistaða
compliance status [en]
hljóðgleypnistuðull
acoustic absorption coefficient [en]
hljóðþrýstistig
sound-pressure level [en]
hlutfallslegur virknistuðull
REP factor [en]
relative potency factor [en]
hlutfall vistfræðilegra gæða
vistfræðilegt gæðahlutfall
ecological quality ratio [en]
hlutleysistala
neutralisation number [en]
neutralization value [en]
neutralization number [en]
neutralisationstal [da]
horn sem hné beygist í
dynamic knee bending angle [en]
hópvistun
crowd-sourcing [en]
crowdsourcing [en]
hrein baðmullaruppistaða
pure cotton warp [en]
hreinlætistæki
sanitary ware [en]
hreinlætistæki
sanitary appliance [en]
hreinlætistæki
sanitary fixture [en]
hreinlætistæki
sanitary equipment [en]
hreinlætistæki úr postulíni
ceramic sanitary fixture [en]
hreinsað, örkristallað vax
refined microcrystalline wax [en]
hreinsistöð
rectifying plant [en]
hreinsistöð
treatment plant [en]
hreinsistöð fyrir lífeldsneyti
biorefinery [en]
hreinsun á rist
screening [en]
hreinsun brennisteins
desulphurisation [en]
desulphurization [en]
desulfurisation [en]
hreisturdýr
pangolins [en]
skældyr [da]
myrkottar [sæ]
Schuppentiere [de]
Pholidota [la]
hreisturdýrabálkur
hreisturdýr
Pholidota [en]
Pholidota [la]
hreistursardínur
scaled sardines [en]
sildeslægt [da]
sillingar [sæ]
harengules [fr]
Kleinheringe [de]
Harengula spp. [la]
hreisturskriðdýr
hreistrungar
Squamata [en]
squamates [en]
Squamata [la]
hreyfill með neistakveikju
neistakveikjuhreyfill
spark-ignition engine [en]
SI engine [en]
positive-ignition engine [en]
motor med styret tænding, forbrændingsmotor med gnisttænding [da]
motor med styrd tändning [sæ]
moteur à étincelles, moteur à allumage commandé, moteur à allumage par étincelles [fr]
Fremdzündungsmotor, Motor mit Fremdzündung, Motor mit Kerzenzündung, Verbrennungsmotor mit Fremdzuendung, Verbrennungsmotor mit elektrischer Funkenzuendung [de]
hrista
agitate [en]
hristari
agitation device [en]
hristiflöskuaðferð
shake-flask method [en]
skaka kolven-metod [sæ]
Schüttelmethode [de]
hristing
agitation [en]
hristingsprófun
shock test [en]
hristi- og skilvinduaðferð
batch equilibrium method [en]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
hristi- og skilvinduaðferð
batch equilibrium experiment [en]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
hugmynd sem byggist á kynþáttafordómum
racist idea [en]
húsnæðistal
housing census [en]
hveitisterkja
wheat starch [en]
hvedestivelse [da]
vetestärkelse [sæ]
amidon de blé, amidon de froment [fr]
Weizenstärke [de]
hverfisteinn
grindstone [en]
hverfistimpilhreyfill
hverfihreyfill með stimplum
rotary piston engine [en]
rotating piston engine [en]
drejestempelmotor, wankelmotor [da]
hverfistraumbreytir
electric rotary converter [en]
hvítt, kristallað duft
white crystalline powder [en]
hvítur listi Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD white list [en]
white list [en]
liste blanche de l´OCDE, liste blanche [fr]
weiße Liste der OECD, Weiße Liste [de]
hyrnistrefjar
keratin fibres [en]
hýsistofnun
host organisation [en]
hærukristall
whisker [en]
hårformet krystal [da]
avlånga kristall [sæ]
Haarkristall, Faserkristall [de]
hætta á að viðkomandi hlaupist á brott
risk of absconding [en]
höfnunarmistök
alpha error [en]
alpha-error [en]
IC50
miðgildisheftistyrkur
IC50 [en]
median inhibitory concentration [en]
median inhibition concentration [en]
concentration causing 50% inhibition of a given parameter [en]
koncentration, der forårsager 50% hæmning af en given parameter, IC50 [da]
koncentration som orsakar en femtioprocentig hämning av en viss parameter, IC50 [sæ]
Konzentration, bei der für einen gegebenen Parameter eine 50%ige Hemmung zu verzeichnen ist, IC50 [de]
indíánaþyrniste
maté [en]
innan þeirra tímamarka sem krafist er
in the requisite timescale [en]
innihald brennisteinstvíoxíðs
innihald brennisteinsdíoxíðs
sulphur dioxide content [en]
innistöðutímabil
indoors period [en]
inomhusperiod [sæ]
IP-vistfang
IP address [en]
í eistum
testicular [en]
jafnaður dreifistuðull fyrir lífrænt efni
organic matter normalised distribution coefficient [en]
organic matter normalized distribution coefficient [en]
Kom [en]
jafnvægistími
equilibration time [en]
jarðvistkerfi
agro-ecosystem [en]
kalíumvetnistartrat
potassium hydrogen tartrate [en]
potassium hydrotartrate [en]
kalsíumtetravetnistvíortófosfat
kalsíumtetravetnisdíortófosfat
calcium tetrahydrogen diorthophosphate [en]
kennileiti sem krafist er að séu sýnileg í ákvörðunarhæð
visual cues required at decision height [en]
visuelle referanser [da]
kennistærð
parameter [en]
kerfi sem byggist á vökvasugu
siphon-flush system [en]
kerfistengd áhrif
systemic effects [en]
kerfistengd meðferð
systemic treatment [en]
kerfistengdur
systemic [en]
Kirgistan
Kirgiska lýðveldið
Kyrgyzstan [en]
Kyrgyz Republic [en]
KG [en]
KGZ [en]
Kirgisistan, Den Kirgisiske Republik [da]
Kirgizistan, Republiken Kirgizistan [sæ]
le Kirghizstan, la République kirghize [fr]
Kirgisistan, die Kirgisische Republik [de]
kínúpristín
quinupristin [en]
Kjarnfræðistofnun Norðurlanda
Nordic Institute for Theoretical Atomic Physics [en]
NORDITA [en]
kleyfnistuðull
flakiness index [en]
kolajafngildistonn
tce [en]
tonnes coal equivalent [en]
tonne of coal equivalent [en]
ton stenkulækvivalenter [da]
Tonne Steinkohleeinheit, Tonne Steinkohlenäquivalente [de]
kolbuhristari sem líkir eftir hreyfingu úlnliðar
wrist-action flask-shaker [en]
kolefnistala
carbon number [en]
kolefnistrefjar
carbon fibres [en]
kostnaður á öllum vistferlinum
life-cycle costs [en]
kostnaður sem tengist húsnæði
housing-related expenses [en]
kólistín
colistin [en]
krafa sem byggist á eldri rétti
eldriréttarkrafa
seniority claim [en]
krani á hreinlætistæki
sanitary tap [en]
kreditlisti
credits [en]
credit titles [en]
générique [fr]
Abspann, Nachspann [de]
kristalgler
crystal glass [en]
kristalgrind
crystal lattice [en]
krystalgitter [da]
kristallgitter, rymdgitter [sæ]
réseau cristallin, structure cristalline [fr]
Kristallgitter, Atomgitter, Gitter [de]
kristallað duft
crystalline powder [en]
kristallað metamfetamín
crystal meth [en]
methamphetamine [en]
kristallaður
crystallised [en]
crystallized [en]
kristallaform
crystalline form [en]
kristallur
crystal [en]
kristalsform
crystalline state [en]
kristalvatn
water of crystallisation [en]
kristóbalít
cristobalite [en]
kristpálmafræ
castor bean [en]
kristpálmi
castor bean [en]
castor bean plant [en]
castor oil plant [en]
ricinus, kristpalme [da]
ricin, ricinusträd, ricinbuske, ricinträd [sæ]
ricin commun [fr]
Rizinus, Wunderbaum, Christuspalme, Hundsbaum, Läusebaum, Kreuzbaum [de]
Ricinus communis [la]
kristöllun
crystallisation [en]
krystallisering [da]
kristallisering [sæ]
kveði
kveðist
quince [en]
common quince [en]
quince tree [en]
kvæde [da]
kvitten [sæ]
coings, cognassier [fr]
Quitte, Quittenbaum [de]
Cydonia ablonga [la]
kveikineisti
spark delivery [en]
kveikineisti frá kveikjukerfi
spark delivery of the ignition system [en]
kvistun
pruning [en]
kvistun trjáa
tree pruning [en]
kyndistöð
boiler installation [en]
kyndistöð
heating works [en]
köfnunarefnistríklóríð
nitrogen trichloride [en]
köfnunarefnistvíoxíð
nitrogen dioxide [en]
NO2 [en]
kvælstofdioxid [da]
kvävedioxid [sæ]
peroxyde d´azote [fr]
Stickstoffdioxid, Stickstoffdioxyd [de]
köfunarþjónusta sem tengist jarðgasvinnslu
diving service incidental to gas extraction [en]
lagarvistkerfi
vatnavistkerfi
aquatic ecosystem [en]
akvatisk økosystem [da]
akvatiskt ökosystem [sæ]
écosystème aquatique [fr]
Wasser-Ökosystem [de]
landbúnaðarvistkerfi
agricultural ecosystem [en]
landbúnaðarvistkerfi
agro-ecosystem [en]
agroecosystem [en]
agricultural ecosystem [en]
landbrugsøkosystem [da]
Agrarökosystem, agronomisch-ökologisches System [de]
landið þar sem gengist er undir skuldbindinguna
country of the commitment [en]
landslisti
national list [en]
laufblöð af musterist
ginkgo leaves [en]
launaðar fjarvistir
compensated absences [en]
lágmarkshlutfall brennisteinshreinsunar
minimum rate of desulphurisation [en]
MDR [en]
lágmarksstyrkur sem krafist er
required minimum concentration [en]
lánshæfistengt skuldabréf
credit linked note [en]
CLN [en]
leiðbeiningalisti fyrir flug með skertan búnað
dispatch deviation list [en]
DDL [en]
leiðréttur gleypnistuðull
corrected absorption coefficient [en]
leigt gistirými
rental accommodation [en]
leyfistilskipun
licensing directive [en]
leysistillingargleraugu
laser adjustment eye protector [en]
leysistöf
solvent delay [en]
leysnistuðull
solubility coefficient [en]
létt fistölva
subnotebook [en]
netbook [en]
ultralight [en]
mini laptop [en]
ultra portable [en]
ultrabærbar computer [da]
liten bärbar dator [sæ]
ultraportable [fr]
listaverk
work of art [en]
listflug
aerobatic flight [en]
listflutningur
performance [en]
listflytjandi
performer [en]
listi yfir efniviði
bill of materials [en]
BOM [en]
materialeliste [da]
förteckning över materialer, materiallista, materialsedel [sæ]
nomenclature des matériels, bordereau-matières [fr]
Materialliste [de]
listi yfir erfðabreytt efni
list of genetically modified material [en]
listi yfir heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað
list of rejected health claims [en]
listi yfir innihaldsefni
list of ingredients [en]
listi yfir lágmarksbúnað
minimum equipment list [en]
MEL [en]
listi yfir leyfðar fullyrðingar
list of permitted claims [en]
liste over tilladte anprisninger [da]
förteckning över tillåtna påståenden [sæ]
liste d''allégations autorisées [fr]
Liste zulässiger Angaben [de]
listi yfir leyfð frávik í ytri búnaði loftfars fyrir flug
configuration deviation list [en]
CDL [en]
listi yfir leyfilegar heilsufullyrðingar
listi yfir leyfðar heilsufullyrðingar
list of permitted health claims [en]
listi yfir leyfilegar næringarfullyrðingar
list of permitted nutrition claims [en]
listmálunarpensill
artists´ brush [en]
listmunur
artefact [en]
listnám
cultural education [en]
listnám
art education [en]
listrænn þjóðararfur
artistic heritage [en]
listsköpun
artistic creation [en]
listvefnaður
tapestry [en]
litunarþistill
safflower [en]
saflor [da]
safflor [sæ]
carthame, safran bâtard, fleur de carthame, carthame des teinturiers, faux safran [fr]
Saflorpflanze, Färberdistel [de]
Carthamus tinctorius [la]
lífeyrir sem byggist á tryggingu
insurance-based pension [en]
lífeyristrygging
pension insurance [en]
lífeyristrygging
annuity product [en]
lífeyristryggingastofnun
pension insurance institution [en]
lífrænt brennisteinssamband
organosulphur compound [en]
organo-sulphur compound [en]
organosulfur compound [en]
lífveðurfræðileg byggingarlist
bioclimatic architecture [en]
lífvist
biotope [en]
biotop, levested [da]
biotop, livsmiljö [sæ]
biotope [fr]
Biotop, Lebensstätte [de]
lífþéttnistuðull
bioconcentration factor [en]
BCF [en]
lífþéttnistuðull fyrir stöðugt ástand
steady-state bioconcentration factor [en]
BCFss [en]
steady state bioconcentration factor [en]
steady-state BCF [en]
líkan með endurgerðri húðþekju manns
líkan sem byggist á endurgerðri húðþekju manns
reconstructed human epidermis model [en]
líkkista
coffin [en]
língresistegundir
língresi
agrostis [en]
ljósaskjár með ljóstvistum
solid state display system [en]
ljósgleypnistuðull
light absorption coefficient [en]
ljóstvistar með breytilegum litum
colour converting LED [en]
color converting LED [en]
lofthæfistaðfestingarvottorð
airworthiness review certificate [en]
ARC [en]
loftinntaksrist
intake grille [en]
lokakista
distribution box [en]
lokakista
collecting box [en]
lokakista
valve chest [en]
lok gildistíma
calendar expiry date [en]
losunargildi sem tengist bestu, fáanlegu tækni
BAT-associated emission level [en]
BAT-AEL [en]
BAT-relatered emissionsniveau [da]
niveau d´émission associés à la MTD [fr]
BVT verbundenes Emissionswert [de]
losun brennisteins
sulphur emission [en]
sulfur emission [en]
losun gróðurhúsalofttegunda á vistferli
losun GHL á vistferli
life cycle greenhouse gas emissions [en]
life cycle GHG emissions [en]
lyfjafræðileg rannsókn sem tengist öryggi
safety pharmacology study [en]
lyfjahvarfafræðileg rannsókn sem tengist öryggi
safety pharmacokinetic study [en]
lyfjakista
medicine chest [en]
ship´s medicine chest [en]
lyf til ónæmistemprunar
immunomodulating agent [en]
læsistöng
locking rod [en]
löggæsluverkefni Evrópusambandsins í Afganistan
European Union Police Mission in Afghanistan [en]
EUPOL AFGHANISTAN [en]
mannleg mistök
human error [en]
mannsæmandi vistarverur
decent accommodation [en]
markaðsframmistaða
market performance [en]
markvistfang
target address [en]
markvistkerfi
target ecosystem [en]
mark þar sem e-ð tæmist
drainage level [en]
málmur af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu
nuclear grade metal [en]
málnýtnistuðull
rated coefficient of performance [en]
nominell värmefaktor [sæ]
með þeim skilmála að eignarréttur yfirfærist ekki
on terms that ownership does not pass [en]
meginreglur vinnuvistfræðinnar
ergonomic principles [en]
meistara-
master [en]
menntun sem beinist að atvinnulífinu
vocationally oriented education [en]
merkistaða
pin marking position [en]
merkjakerfi með vistföngum
addressed signalling system [en]
mesta djúprista
maximum draft [en]
millistigsafurð
intermediate product [en]
millistigsefni
transitional substance [en]
millistigsgeymsla
intermediate storage [en]
millistigskvörðunarpunktur
intermediate calibration point [en]
millistigslífvera
intermediate organism [en]
millistigsvörur
intermediary goods [en]
millistofnanaáætlun um örugga stjórnun á íðefnum
Interorganisation Programme for the Sound Management of Chemicals [en]
Interorganization Programme for the Sound Management of Chemicals [en]
IOMC [en]
millistrengjahitastig
interpass temperature [en]
millistykki
intermediate piece [en]
millistykki
adapter [en]
millistykki
spacer [en]
millistykki
lengthening piece [en]
mellemstykke, forlængelsesstykke [da]
förlängningsstycke, förlängning av kassen [sæ]
millistöng
track rod [en]
milllistigsþjónusta
intermediary service [en]
mismunun sem byggist á trúarbrögðum
discrimination based on creeds [en]
mistakatengsl
error chain [en]
mistúlkun
misinterpretation [en]
mistök við lyfjagjöf
medication error [en]
molnaður kristallur
efflorescent crystal [en]
mólargleypnistuðull
molar decadic absorption coefficient [en]
mýristíl
myristil [en]
mýristínsýra
myristic acid [en]
mýristólsýra
myristoleic acid [en]
myristoleinsyre [da]
myristoleinsyra [sæ]
acide myristolique, acide myristoléique [fr]
Myristoleinsäure [de]
mæliaðferð sem byggist á nýjustu tækni
nýjasta mæliaðferð
state of the art measurement method [en]
mælifræðistofa
metrological service [en]
mælifræðistofnun
civil department of weights and measures [en]
mælistaðall
metrological standard [en]
mælistika
metric [en]
mælistærð
measurand [en]
mælistöð
measurement station [en]
mælistöð
measuring station [en]
nálgun sem byggist á efnahagslegum forsendum
economics-based approach [en]
nánari útlistun
clarification [en]
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History [en]
IINH [en]
neistabil
spark-gap setting [en]
gap setting [en]
sparkplug gap setting [en]
neistaflug
simulated flying brand [en]
neistaflug
burning brand [en]
neistahlaup
arcing [en]
gnistdannelse [da]
ljusbågar [sæ]
formation d´arc électrique [fr]
Lichtbögen [de]
neisti
spark [en]
nema annað sannist
rebuttably [en]
niðurfallsrist
gully top [en]
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Secondary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports [en]
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunnskólum
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Elementary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports [en]
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin
Northwest Atlantic Fisheries Organisation [en]
NAFO [en]
Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav [da]
Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del [sæ]
Organisation des pêches de l´Atlantique du Nord-Ouest [fr]
Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik [de]
notendaveita með flutningskerfistengingu
transmission-connected demand facility [en]
transmission connected demand facility [en]
transmissionstilslutted forbrugsanlæg [da]
förbrukningsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
nytjalist
applied arts [en]
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu
European Institute of Innovation and Technology [en]
EIT [en]
nýtnistuðull
coefficient of performance [en]
Nýtæknistofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna
Nýtæknistofnun Háskóla SÞ
United Nations University Institute for New Technologies [en]
UN University Institute for New Technologies [en]
UNU/INTECH [en]
næturgisting
overnight accommodation [en]
næturgisting
overnight lodging [en]
næturgistingar erlendra gesta
nights spent by non-residents [en]
orkunýtnigildi sem tengist bestu, fáanlegu tækni
BAT-AEEL [en]
BAT associated energy efficiency level [en]
BAT-associated energy efficiency level [en]
orkunýtnistuðull
energy efficiency index [en]
EEI [en]
óhlutdrægar, sannprófanlegar mælistikur
objectively verifiable indicators [en]
ólögleg viðskipti með menningarverðmæti, þ.m.t. forngripir og listaverk
illicit trafficking in cultural goods, including antiquities and works of art [en]
ónæmistruflun
immune dysfunction [en]
ótilgreindur listflytjandi
non-featured performer [en]
Pakistan
Íslamska lýðveldið Pakistan
Pakistan [en]
Islamic Republic of Pakistan [en]
PK [en]
PAK [en]
Pakistan, Den Islamiske Republik Pakistan [da]
Pakistan, Islamiska republiken Pakistan [sæ]
le Pakistan, la République islamique du Pakistan [fr]
Pakistan, die Islamische Republik Pakistan [de]
peningastofnanir á lista yfir peningastofnanir vegna hagskýrslugerðar
MFIs included in the list of MFIs for statistical purposes [en]
pistasíuhneta
pistachio [en]
plasmíð sem breiðist sjálfkrafa út
self-transmissible plasmid [en]
plasthúðun sem tengist prentun
laminating associated to a printing activity [en]
póstlisti
mailing list [en]
póstpöntunarlisti
mail order catalogue [en]
pöntunarlisti
commercial catalogue [en]
rafalasamstæða, búin neistakveikjuhreyfli
generating set with spark-ignition engine [en]
rafknúið heimilistæki
electrical domestic appliance [en]
rafknúið heimilistæki fyrir matvæli
electrical domestic appliance for use with foodstuffs [en]
rafknúið heimilistæki til hreingerninga
electrical domestic appliance for cleaning [en]
rafmagnsbrauðrist
electric toaster [en]
rafmagnsframleiðsla sem byggist á jarðefnaeldsneyti
fossil fuel-based electricity generation [en]
rannsókn á eistum
testicular examination [en]
rauðlisti yfir úrgang
úrgangsrauðlisti
red list of wastes [en]
rød affaldsliste [da]
liste rouge de déchets [fr]
Rote Liste [de]
raunvistfang
physical address [en]
raunvistfenging
physical addressing [en]
ráð Ameríkuríkja um hitabeltistúnfisk
IATTC-ráðið
Inter-American Tropical Tuna Commission [en]
IATTC [en]
refsivist
custodial sentence [en]
reglan sem nefnist: fyrst inn - fyrst út
FIFO-aðferðin
first-in, first-out formula [en]
FIFO formula [en]
reikningar vegna vistkerfaþjónustu
Ecosystem services Accounts [en]
regnskaber for økosystemfunktioner (DA) [da]
Ökosystemdienstleistungsrechnung [de]
reiknistokkur
slide rule [en]
reiknistuðull
stuðull
coefficient [en]
co-efficient [en]
rekstur gistiaðstöðu
accommodation management service [en]
rekstur gististaða
accommodation activities [en]
rennistigi
escalator [en]
rennistimpill
gliding ram [en]
rennslistími
flow time [en]
ristaður
roasted [en]
ristarúrgangur
screenings [en]
ristisög
rip sawing machine [en]
ristun
roasting [en]
ristun
torrefaction [en]
ríki sem gerist aðili
acceding State [en]
rjúkandi brennisteinssýra
oleum [en]
rótaður ágræðslukvistur
rooted graft [en]
rýgresistegundir
ryegrass [en]
ræstingar á vistarverum
accommodation cleaning service [en]
röklegt vistunaröryggi
logical protection [en]
safflúrolía
litunarþistilsolía
safflower oil [en]
saflorolie [da]
safflorolja [sæ]
Safloröl [de]
safnvistunaraðstaða
archiving facility [en]
safnvistunarkerfi
archiving system [en]
saksókn sem byggist á sameiginlegum grunni
prosecution on common bases [en]
salatþistill
cardoon [en]
kardon [da]
kardon [sæ]
cardon [fr]
Karde [de]
Cyanara cardunculus [la]
samanburðarhópur sem hefur ekki gengist undir prófun
naive control group [en]
sameiginleg skrá yfir yrki grænmetistegunda
Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species [en]
sameiginlegur biðlisti
joint waiting list [en]
sameiginlegur hergagnalisti Evrópusambandsins
Common Military List of the European Union [en]
Common Military List [en]
EU Common List of military equipment [en]
sameiginlegur lágmarkslisti
minimum common list [en]
sameiginlegur öryggisgátlisti skips og hafnar
ship/shore safety checklist [en]
samheldnistefna
cohesion policy [en]
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta samkeppnistækni
competition between undertakings using competing technologies [en]
samkeppnistjón
competitive harm [en]
samkeppnistækni
competing technology [en]
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty [en]
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samningsaðili sem kvörtun beinist gegn
party complained against [en]
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Eistlands
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Estonia [en]
samningur milli Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Íslands, Lettlands, Litháens, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjárfestingarbankann
Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank [en]
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Eistlands
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Estonia [en]
samningur um Alþjóðaveðurfræðistofnunina
Convention of the World Meteorological Organization [en]
samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks [en]
samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður-Atlantshafssvæðinu, milli Íslands og Spánar
Agreement concerning an International Observer Scheme for land-based Whaling Stations in the North Atlantic Area, between Iceland and Spain [en]
samningur um þátttöku lýðveldisins Tékklands, lýðveldisins Eistlands, lýðveldisins Kýpur, lýðveldisins Ungverjalands, lýðveldisins Lettlands, lýðveldisins Litháens, lýðveldisins Möltu, lýðveldisins Póllands, lýðveldisins Slóveníu og lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu, við samning um Evrópska efnahagssvæðið, 02.05.1992
Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area, 02.05.1992 [en]
samráðsvettvangur um visthönnun
Ecodesign Consultation Forum [en]
Consultation Forum [en]
Eco-design Consultation Forum [en]
Konsultationsforummet for Miljøvenligt Design, konsultationsforummet [da]
samrådsforum för ekodesign [sæ]
samræmt, svæðistengt greiðslukerfi
single area payment scheme [en]
samþykkistákn
approval code [en]
samþættur skiptistaður
intermodal connection point [en]
sem breiðist sjálfkrafa út
self-transmissible [en]
sem er ávaxtaæta
ávaxtaætu-
sem nærist á ávöxtum
frugivorous [en]
frugtædende [da]
fruktätande [sæ]
früchtefressende [de]
sem er í falsósamræmi við e-ð
sem falsósamræmist e-u
false-non-compliant [en]
sem er í falssamræmi við e-ð
sem falssamræmist e-u
false-compliant [en]
sem leysist upp í olíu
olíuleysanlegur
oil-soluble [en]
sem líkist brjóstamjólk
humanised [en]
humanized [en]
sem nærist á fræjum
fræætu-
granivorous [en]
seed-eating [en]
granivore [fr]
körnerfressend, samenfressend [de]
sem samrýmist ákvæðum
compatible with the provisions [en]
sem tengist árósum
estuarine [en]
sem tengist botngróðri
phytobenthic [en]
sem tengist eðlisfræðilegum eiginleikum steina
petrophysical [en]
sem tengist einblöndun
monomictic [en]
sem tengist fjölfrumuplöntum
macrophytic [en]
sem tengist heimtaug rafveitu
mains operated [en]
sem tengist lifrarfrumum
hepatocellular [en]
sem tengist litrófsgreini
spectroscopic [en]
sem tengist margblöndun
polymictic [en]
sem tengist meðalsjávarföllum
mesotidal [en]
sem tengist segulsviðsmælingum
magnetometric [en]
sem tengist símritun
telegraphic [en]
sem tengist símtækni
telephonic [en]
sem tengist sjávarföllum þar sem lítill munur er á flóði og fjöru
microtidal [en]
sem tengist sjávarföllum þar sem tiltölulega mikill munur er á flóði og fjöru
macrotidal [en]
sem tengist skordýraeitri
sem tengist skordýraeyði
insecticidal [en]
sem tengist stórþörungum
macroalgal [en]
sem tengist sveppaeyðum
sveppaeyðandi
fungicidal [en]
sem tengist tvíblöndun
dimictic [en]
sem tengist vélknúnum ökutækjum
automotive [en]
sendistofnun
sending organisation [en]
sending organization [en]
sendistofnun
sending institution [en]
sendistraumrás
transmitter circuit [en]
sendistyrkur
transmission power level [en]
transmissionsstyrkeniveau [da]
sändareffektnivå [sæ]
Sendeleistung [de]
sentistók
centistoke [en]
cSt [en]
sérfræðistarf
technical post [en]
sérfræðistofnun
professional body [en]
sérfræðistörf
activities of the professions [en]
sérstök sendinefnd Sameinuðu þjóðanna til Afganistans
sérstök sendinefnd SÞ til Afganistans
sérstök sendinefnd til Afganistans
United Nations Special Mission to Afghanistan [en]
UN Special Mission to Afghanistan [en]
UNSMA [en]
Special Mission to Afghanistan [en]
sindurkristall
scintillation crystal [en]
símaskiptistöð
telephone switching equipment [en]
sjálfbært sjávarvistkerfi
sustainable marine ecosystem [en]
sjálfvirkt dráttarbeislistengi
automatic drawbar coupling [en]
sjónlist
visual art [en]
sjúkdómsgreiningaraðferð sem byggist á efnagreiningum
analytical diagnostic method [en]
skilyrði um frammistöðu
performance condition [en]
skilyrt leiga sem byggist á tengdri sölu
contingent rentals based on related sales [en]
skipsvistir
ship´s stores [en]
skiptistaður
change-over point [en]
skiptistaður
connection point [en]
skiptistykki
crossing piece [en]
skiptistöð
switch [en]
skjalavistun
filing [en]
skjalavistunarþjónusta
filing service [en]
skógarvistkerfi
forest ecosystem [en]
skólphreinsistöð
waste water treatment plant [en]
wastewater treatment plant [en]
skólphreinsistöð
sewage purification installation [en]
skólphreinsistöð
sewage treatment plant [en]
sewage plant [en]
skólphreinsistöð
sewage works [en]
skrautlisti
decorative trim [en]
skráningarkerfi fyrir ferlivist
ambulatory recording system [en]
skráningarkerfi fyrir langtímaferlivist
long term ambulatory recording system [en]
slátrun að trúarsið
slátrun sem samræmist trúarsið
ritual slaughter [en]
rituel slagtning, slagtning efter en religiøs skik [da]
rituell slakt [sæ]
abattage rituel [fr]
rituelle Schlachtung [de]
slökkvistarf
firefighting [en]
fire-fighting [en]
slökkvistöð
fire station [en]
slökkvistörf
firefighting service [en]
fire-fighting service [en]
slökkvistörf úr lofti vegna skógarelda
aerial forest-firefighting service [en]
slökkvistörf vegna skógarelda
forest-firefighting service [en]
smásala á heimilistækjum
retail sale of electrical household appliances [en]
smásala á tónlistarupptökum
retail sale of music recordings [en]
smithæfnistuðull í heila
intracerebral pathogenicity index [en]
ICPI [en]
snjallvistun
smart-sourcing [en]
smartsourcing [en]
snúningshristari
rotary shaker [en]
snyrtistofa
personal grooming establishment [en]
snyrtistofa
beauty parlor [en]
beauty parlour [en]
snyrtistofuþjónusta
cosmetic treatment [en]
spillistuðull
deterioration factor [en]
spurningalisti
questionnaire [en]
spurningalisti sem svarendur fylla út sjálfir
self-administered questionnaire [en]
staðalgátlisti fyrir möt
model assessment checklist [en]
standardtjekliste for vurderinger [da]
standardiserade checklista för bedömningar [sæ]
liste de contrôle type utilisée lors des évaluations [fr]
Musterbewertungscheckliste [de]
staðarskiptistöð
local exchange [en]
staðfest samvist (úrelt)
registered partnership [en]
registreret partnerskab [da]
registrerat partnerskap [sæ]
partenariat enregistré [fr]
eingetragene Partnerschaft [de]
staðlaður lífþéttnistuðull fituefna við stöðugt ástand
lipid normalised steady-state BCF [en]
BCFssl [en]
lipid normalised steady-state bioconcentration factor [en]
lipidnormaliseret ligevægts-BCF [da]
FBC à l´état stationnaire normalisé des lipides [fr]
staður sem hætta er á að eitthvað krækist í
snatching point [en]
staður þar sem dýr eru tekin
veiðistaður
place of harvest [en]
fangstplads [da]
fiskeplats [sæ]
staður þar sem hætta er á að menn klemmist
pinching point [en]
starf sem ekki tengist lagasetningu
non-legislative activities [en]
starfsmenn í öryggistengdum störfum
safety-sensitive personnel [en]
stokkofn með færanlegri rist
travelling grate kiln [en]
bevægende rist [da]
matande rosterugn [sæ]
stýrisstangarhristari
stick shaker [en]
stýristaður
control point [en]
stýristöng
control rod [en]
styrestang, styrestav [da]
styrstav [sæ]
stökkkista
vaulting box [en]
súrefnistjald
oxygen tent [en]
súrefnistruflun
oxygen interference [en]
súrefnistæki
oxygen equipment [en]
svartur listi Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD black list [en]
black list [en]
liste noire de l´OCDE, liste noire [fr]
schwarze Liste der OECD, Schwarze Liste [de]
sviðslistir
performing arts [en]
svín með launeista
cryptorchid pig [en]
svæðisbundin samtök um fiskveiðistjórnun
svæðisbundin fiskveiðisamtök
regional fisheries management organisation [en]
regional fisheries management organization [en]
regional fisheries organisation [en]
regional fisheries organization [en]
RFO [en]
regional fiskeriorganisation [da]
sæðisfrumuforði í eistalyppurófu
cauda epididymal sperm reserve [en]
sæðisfrumur í eistalyppurófu
cauda epididymal sperm [en]
sætistala frumefnis
atomic number of an element [en]
Tadsíkistan
Lýðveldið Tadsíkistan
Tajikistan [en]
Republic of Tajikistan [en]
TJ [en]
TJK [en]
Tadsjikistan, Republikken Tadsjikistan [da]
Tadzjikistan, Republiken Tadzjikistan [sæ]
le Tadjikistan, la République du Tadjikistan [fr]
Tadschikistan, die Republik Tadschikistan [de]
tafla með deilistriki
scored tablet [en]
tengistigi
intercommunication staircase [en]
inter-communication staircase [en]
tengistykki
adapter [en]
tengistýringarþjónusta
link control service [en]
tilgreindur listflytjandi
featured performer [en]
tilkynningarskylt atvik sem tengist flugleiðsöguþjónustu
reportable ANS-related occurrence [en]
tilvist
presence [en]
tíðnistillir
frequency inverter [en]
tíðnistýring kerfis með notkunarsvörun
demand response system frequency control [en]
demand side response system frequency control [en]
DSR SFC [en]
tímabil með skyldubundinni lífeyristryggingu
compulsory pension insurance period [en]
tímabundin veiðistöðvun
moratorium [en]
torleiðnistuðull
permittivity [en]
torveldistuðull
index of difficulty [en]
tónlistarupptaka
music recording [en]
tónlistarútgáfa
music publishing activities [en]
traustlisti
trusted list [en]
tryggingafræðilegur reiknistuðull
actuarial calculation factor [en]
Túrkmenistan
Turkmenistan [en]
TM [en]
TKM [en]
Turkmenistan [da]
Turkmenistan [sæ]
le Turkménistan [fr]
Turkmenistan [de]
tvíþrepa ristar- og rörbrennsluofn
grate kiln system [en]
tvær-í-einni fistölva
two-in-one notebook [en]
2-in-1 notebook [en]
two-in-one notebook computer [en]
bærbar 2-i-1-computer [da]
bärbar två-i-ett-dator [sæ]
ordinateur portable deux-en-un [fr]
2-in-1-Notebook [de]
tæknifólk sem sinnir öryggistengdum verkefnum
air traffic safety electronics personnel [en]
ATSEP [en]
tæknileg þjónusta, tengd verkfræðistörfum
engineering-related technical service [en]
tæknistaðall
tæknilegur staðall
technical standard [en]
tæknistaðall gæðastjórnunar
standard technique of quality control [en]
tæknistaðlafyrirmæli
technical standards order [en]
tæknistig
level of technology [en]
tæknistuðull
technical constant [en]
tölvuvætt myndvistunar- og myndflutningskerfi
computerised image archiving and transmission system (FADO) [en]
computerized image archiving and transmission system (FADO) [en]
umhverfistakmörkun
environmental constraint [en]
umhverfistengdur skattur
environmentally related tax [en]
umhverfistengd vara
environmental product [en]
umhverfistjón
damage to the environment [en]
umhverfistjón
environmental damage [en]
umhverfistækni
environmental technology [en]
miljøteknologi [da]
miljöteknik [sæ]
technologie de l''environnement [fr]
Umwelttechnologie [de]
umhverfisvæn framleiðsluaðferð
vistvæn framleiðsluaðferð
environmentally sound production method [en]
umhverfisvænn
vistvænn
environmentally sound [en]
umreiknistuðull
conversion coefficient [en]
undirútvistun
sub-outsourcing [en]
ungmenni sem er ráðið í vist og býr á heimilinu
au-pair [en]
unnin matvæli með korn sem uppistöðu
processed cereal-based food [en]
uppistaða
warp [en]
uppistaða
assembly [en]
uppistöðuefnasamband
matrix compound [en]
uppistöðuefni úr gleri
glass matrix [en]
uppreisn æru
uppreist æru
rehabilitation [en]
uppsafnanlegar, launaðar fjarvistir
accumulating compensated absences [en]
upptaka á ávinningi sem tengist afbrotastarfsemi
confiscation of crime-related proceeds [en]
upptaka ávinnings sem tengist afbrotum
confiscation of the proceeds from crime [en]
úrtakslisti
shortlist [en]
short list [en]
short-list [en]
Úsbekistan
Lýðveldið Úsbekistan
Uzbekistan [en]
Republic of Uzbekistan [en]
UZ [en]
UZB [en]
Usbekistan, Republikken Usbekistan [da]
Uzbekistan, Republiken Uzbekistan [sæ]
l´Ouzbékistan, la République d´Ouzbékistan [fr]
Usbekistan, die Republik Usbekistan [de]
útfyllist af útgáfuskrifstofunni
reserved for the Publication Office [en]
úthlutun IP-vistfanga
IP addressing [en]
útistandandi áhætta
outstanding risk [en]
útistandandi fjárhæð
amount owing [en]
útistandandi fjárhæð
outstanding balance [en]
útistandandi, framvirk viðskipti
unmatured forward transaction [en]
útistandandi greiðsla
outstanding payment [en]
útistandandi kröfur
open claims [en]
udestående krav [da]
útistandandi kröfur
entitlements which have not been recovered [en]
útistandandi leiga
lease receivables [en]
útivist
default of appearance [en]
útivistarbúnaður
equipment for open-air recreation [en]
útivistardómur
judgment by default [en]
judgement by default [en]
default judgment [en]
útreikningur á vistferilskostnaði
life-cycle costing [en]
beräkning av livscykelkostnader [sæ]
Lebenszykluskostenrechnung [de]
útstreymisrist
outlet grille [en]
útvarpsstjörnufræðistöð
radio astronomy station [en]
útvista
outsource [en]
útvistaður
outsourced [en]
útvistuð framleiðsla
outsourced production [en]
útvistuð starfsemi
outsourced activities [en]
útvistun
outsourcing [en]
útvistunarsamningur
outsourcing arrangement [en]
útvistunarþjónusta
outsourcing service [en]
vara á millistigi framleiðslunnar
intermediate product [en]
varfærnistakmarkanir
prudential limits [en]
vatnshreinsistöð
water-treatment plant [en]
vatnshreinsistöð
water-purification plant [en]
water purification plant [en]
vatnshreinsistöð
water-treatment works [en]
veðurfræðistöð
meteorological station [en]
meteorologisk station [da]
väderstation [sæ]
vefgáttin um vistvæn ökutæki
Clean Vehicle Portal [en]
vefur úr eistalyppurófu
cauda tissue [en]
veiðistjórnunarsvæði
regulatory area [en]
veitandi útvistunarþjónustu
outsourcing service provider [en]
veltihristari
overhead shaker [en]
vendistyrkur fyrir myndun hneppa
critical concentration for micelle formation [en]
critical micellar concentration [en]
critical micelle concentration [en]
CMC [en]
kritisk koncentration for micelledannelse [da]
kritisk micellkoncentration [sæ]
kritische Micellbildungskonzentration [de]
vensl efnabyggingar og vistfræðilegrar virkni
Ecological Structure Activity Relationships [en]
ECOSAR [en]
verðlisti
price list [en]
verðlisti
catalogue [en]
verkefni sem byggist á hreyfanleika milli landa
transnational mobility project [en]
verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni
project activities under the Kyoto Protocol [en]
verkefnisteymi
project implementation team [en]
PIT [en]
verkfærakista utanríkisþjónustu á sviði netmálefna
Cyber Diplomacy Toolbox [en]
cyberdiplomatisk værktøjskasse [da]
verktygslådan för cyberdiplomati [sæ]
boîte à outils cyberdiplomatique [fr]
verklag við eldsneytistöku og -losun
fuelling procedures [en]
verkleyfislisti
capability list [en]
verndun vistkerfa
ecosystem protection [en]
eco-system protection [en]
vetnistækni
hydrogen technology [en]
vettvangur hagsmunaaðila í Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu
EIT Stakeholder Forum [en]
vélhristari
mechanical shaker [en]
mechanical blender [en]
viðbótaratvinnuleysistryggingar
supplementary unemployment insurance scheme [en]
viðeigandi gistiaðstaða
suitable accomodation [en]
viðhaldsmistök
maintenance error [en]
viðhald veiðistofna
game propagation [en]
viðhald veiðistofna
game-propagation service [en]
viðurkennt tæki sem byggist á nýjustu tækni
established state-of-the-art device [en]
viðurvist
presence [en]
vinnuvistfræði
ergonomics [en]
vinnuvistfræðileg gögn
ergonomics data [en]
vinnuvistfræðilegur
ergonomic [en]
virkni sem varðar ónæmi
ónæmistengd virkni
immunity related function [en]
virknistuðull
activity coefficient [en]
aktivitetskoefficient [da]
aktivitetskoefficient [sæ]
coefficient d´activité [fr]
Aktivitätskoeffizient [de]
virknistuðull prótíns
protein efficiency ratio [en]
PER [en]
vistafar
billeting [en]
vistakstur
eco-driving [en]
ecodriving [en]
energy-efficient driving [en]
fuel-efficient driving [en]
brændstofeffektiv kørsel, energieffektiv kørsel, energiøkonomisk kørsel, miljøvenlig kørsel [da]
sparsam körning [sæ]
vistarvera tilraunadýrs
experimental animal room [en]
vistarverur
accommodation [en]
visteitrað efni
ecotoxic [en]
eco-toxic [en]
visteitraður
ecotoxic [en]
eco-toxic [en]
visteiturefnafræðilegir eiginleikar
ecotoxicological properties [en]
eco-toxicological properties [en]
visteiturefnafræðileg rannsókn
ecotoxicological study [en]
eco-toxicological study [en]
visteiturefnafræðileg samantekt
ecotoxicological profile [en]
eco-toxicological profile [en]
visteiturefnafræðilegur
ecotoxicological [en]
eco-toxicological [en]
visteiturhrif
eco-toxicity [en]
ecotoxicity [en]
visteiturhrifaprófun
ecotoxicity test [en]
eco-toxicity test [en]
vistfang
address [en]
vistfang loftfars
aircraft address [en]
vistfengja
address [en]
vistferill
life cycle [en]
life-cycle [en]
lifecycle [en]
vistferilsgreining
life-cycle assessment [en]
vistfríhjólun
eco-roll [en]
miljörullning [sæ]
vistfræði
ecology [en]
vistfræðilega viðkvæmt svæði
ecologically sensitive area [en]
vistfræðileg eining
ecological entity [en]
vistfræðileg gæði
ecological quality [en]
vistfræðileg samfella
ecological continuum [en]
vistfræðilegt ástand
ecological status [en]
vistfræðilegt ferli
ecological process [en]
vistfræðilegur
ecological [en]
vistfræðileg viðmiðun
ecological criterion [en]
vistfræði sjávarbotns við strendur
coastal benthic ecology [en]
vistgerð
natural habitat [en]
vistgerð
habitat type [en]
visthönnun
eco-design [en]
ecodesign [en]
vistir
stores [en]
vistir fyrir farþega
catering service supplies [en]
vistir fyrir loftför
aircraft´s stores [en]
vistir til að nota í neyðartilvikum
field rations [en]
vistjafnvægi
eco-balance [en]
vistkerfalíkan
model ecosystem [en]
vistkerfi
environmental system [en]
vistkerfi
ecosystem [en]
eco-system [en]
vistkerfi á landi
landvistkerfi
terrestrial ecosystem [en]
vistkerfi sem er í hættu
endangered ecosystem [en]
vistkerfi sem er ógnað
threatened ecosystem [en]
vistkerfi sjávar
marine ecosystem [en]
marine eco-system [en]
vistkerfisleg nálgun
ecosystem-based approach [en]
økosystembaseret tilgang [da]
ekosystembaserad synsätt [sæ]
approche écosystémique [fr]
ökosystembasierte Ansätze [de]
vistkerfisþjónusta
ecosystem service [en]
vistmegin
ecological potential [en]
vistneyti
ecological guild [en]
vistnýtni
eco-efficiency [en]
vistsvæði
ecoregion [en]
eco-region [en]
vistun skjala
archiving [en]
vistvæn ferðaþjónusta
ecotourism [en]
eco-tourism [en]
vistvæn nýsköpun
eco-innovation [en]
vistvænt fyrirtæki
eco-business [en]
vistþýðandi
language compiler [en]
vísindaleg þjónusta, tengd verkfræðistörfum
engineering-related scientific service [en]
vísindanefnd um heilbrigði dýra og dýraafurða sem tengist lýðheilsu
Scientific Committee on Veterinary Matters relating to Public Health [en]
víxill sem banki ábyrgist
víxill
banker´s acceptance [en]
bank acceptance [en]
bankveksel, bankgaranteret veksel [da]
bankaccept [sæ]
vottorð sem staðfestir að ekkert athugavert finnist
clean report of findings [en]
V. viðauki um verndun og varðveislu vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni hafsvæðisins
Annex V on the Protection and Conservation of the Ecosystems and Biological Diversity of the Maritime Area 23.7.1998 [en]
vökvakristalsbúnaður
liquid crystal device [en]
vökvakristalsskjár
LCD monitor [en]
LCD [en]
liquid crystal display [en]
vörur í vistarverur manna
furnishing articles [en]
vörur til listsköpunar
art supplies [en]
yfirstjórn flæðistjórnunardeildar Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu
Eurocontrol Central Flow Management Unit [en]
ýristútur
jet [en]
það að e-ð spillist
deterioration [en]
það að greina mistök
error detection [en]
það að heimili leysist upp
household disappearing [en]
það að hrista efni upp aftur
re-suspendability [en]
það að koma í veg fyrir mistök
error prevention [en]
það að sjúkdómur ágerist
consolidation of a disease [en]
það að vökvi hellist niður
leakage of fluid [en]
það að örorka ágerist
aggravation of invalidity [en]
þarfagangs-
sem tengist þarfagangi
cloacal [en]
þáttur er tengist veðurfari
meteorological factor [en]
þéttnistigull
density gradient [en]
þjálfunaráætlun sem byggist á sjálfsnámi
self-study training programme [en]
þjónusta á sviði vistkerfis
ecological service [en]
þjónusta í tengslum við útivistarsvæði
recreational-area service [en]
þjónusta sem tengist byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
construction-related service [en]
þjónusta sem tengist landbúnaðarframleiðslu
service incidental to agricultural production [en]
þjónusta sem tengist olíuvinnslu
service incidental to oil extraction [en]
þjónusta, tengd eldsneytistöku
bunkering service [en]
þjónusta, tengd leigu á gistirými með húsgögnum í skamman tíma
letting service of short-stay furnished accommodation [en]
þjónusta, tengd safnvistun tölvugagna
computer archiving service [en]
þjónustugeiri fyrir umhverfistengdar vörur og þjónustu
environmental goods and services sector [en]
EGSS [en]
sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser, EGSS [da]
Sektor Umweltgüter und -dienstleistungen, EGSS [de]
þjónustustarfsemi sem tengist sjóflutningum
shipping-related service [en]
þráðla sem tengist riðuveiki
scrapie-associated fibril [en]
þrýstirafkristallur
piezo-electric crystal [en]
piezoelectric crystal [en]
þrýstistaða
piezometric state [en]
þrýstistillir
pressure regulator [en]
þrýstistjórnloki
pressure control valve [en]
þrýstistýrður losunarbúnaður
hydrostatic release unit [en]
þrýstistöðukraftur
compressive static force [en]
þúsaldarmat á vistkerfum
Millennium Ecosystem Assessment [en]
ætiþistill
globe artichoke [en]
artichoke [en]
artiskok [da]
kardon, kronärtskocka [sæ]
artichaut [fr]
Artischocke [de]
Cynara cardunculus [la]
örbakkahristir
microplate shaker [en]
örflóra ristils
colonic microflora [en]
örkristallaður
microcrystalline [en]
micro-crystalline [en]
örkristallaður sellulósi
microcrystalline cellulose [en]
microcristalline cellulose [en]
örkristallað vax
microcrystalline wax [en]
microcristalline wax [en]
E 905 [en]
öryggisframmistaða
safety performance [en]
öryggistengd breyting
safety-related change [en]
öryggistengd ráðstöfun
safety-related arrangement [en]
öryggistengifulltrúi
Security Liaison Officer [en]
öryggistengt skilyrði
safety-related condition [en]
öryggistilkynningar til sjófarenda
maritime safety information [en]
öryggistilkynningar til sjófarenda
marine safety information [en]
MSI [en]
öryggistilmæli
safety recommendation [en]
öryggistygi
safety harness [en]
öryggistæki
safety device [en]

945 niðurstöður fundust.