Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ini"

aðalgreining
primary diagnosis [en]
aðferðareining
module [en]
aðferð með tengdum einingum
coupled units mode [en]
coupled-units mode [en]
koblingsmethode [da]
kopplingsmetode [sæ]
mode de «couplage des unités» [fr]
koppelte Anlagen [de]
aðferð við tölfræðilega greiningu
statistical analysis method [en]
aðflugsþjónustueining
terminal service unit [en]
aðgangsgreining
corridor analysis [en]
aðgreining
differentiation [en]
aðgreining
separation [en]
aðgreiningarlag
separating layer [en]
aðgreining á milli atvinnugreina
sectoral segregation [en]
aðgreining eigna
assets segregation [en]
aðgreining með gasgreiningu
gaschromatographic separation [en]
aðgreining með loftstraumi
aeraulic separation [en]
air classification [en]
pneumatic classification [en]
air separation [en]
aðgreining starfa
segregation of duties [en]
aðgreinir
discriminant [en]
diskriminant [da]
diskriminant [sæ]
discriminant [fr]
Diskriminante [de]
aðhvarfsgreining
regression technique [en]
aðhvarfsgreining
regression analysis [en]
analysis by regression [en]
aðskilin tæknieining
separate technical unit [en]
STU [en]
separat teknisk enhed [da]
separat teknisk enhet [sæ]
entité technique séparée, ET [fr]
selbständige technische Einheit [de]
af efnagreiningarhreinleika
af hreinleika sem krafist er við efnagreiningar
p.a. [en]
p.A. [en]
pro analysi [en]
pro analysi [la]
afleidd SI-eining
afleidd eining alþjóðlega einingakerfisins
SI derived unit [en]
aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar
REDCR-búnaður
remote early detection communication reader [en]
REDCR [en]
aldursgreining
age analysis [en]
almennar leiðbeiningar
general instructions [en]
alþjóðaeining
a.e.
international unit [en]
i.u. [en]
IU [en]
international enhed, IE [da]
internationell enhet, IE [sæ]
alþjóðahæfnisskírteini
International Certificate of Fitness [en]
alþjóðanefnd um aðferðir við greiningu varnarefna
Collaborative International Pesticides Analytical Council [en]
CIPAC [en]
Internationaler Ausschuß für Analyse von Schädlingsbekämpfungsmitteln [de]
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis [en]
ICUMSA [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 1978
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel [en]
alþjóðaskírteini um öryggi og mengun
international certificate for safety and pollution [en]
alþjóðlega einingakerfið
SI-kerfið
International System of Units [en]
SI [en]
alþjóðlega hleðslumerkjaskírteinið
International Load Line Certificate [en]
alþjóðlega mengunarvarnarskírteinið fyrir flutning fljótandi eiturefna í lausu
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk [en]
alþjóðlega olíumengunarvarnarskírteinið
IOPP-skírteinið
International Oil Pollution Prevention Certificate [en]
alþjóðlegt bráðabirgðasiglingaverndarskírteini
Interim International Ship Security Certificate [en]
alþjóðlegt hleðslumerkjaundanþáguskírteini
International Load Line Exemption Certificate [en]
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini
International Ship Security Certificate [en]
Animo-eining
ANIMO unit [en]
arfgerðargreining
arfgreining
genotyping [en]
genetic typing [en]
asísk mynteining
Asian Monetary Unit [en]
AMU [en]
ATA-ábyrgðarskírteini
ATA carnet [en]
atvinnuflugmannsskírteini
commercial pilot license [en]
CPL [en]
atvinnuflugmannsskírteini 1. flokks
airline transport pilot licence [en]
ATPL [en]
atvinnuflugmannsskírteini fyrir flugvélar, 1. flokks
ATPL(A) [en]
airline transport pilot licence (aeroplane) [en]
airline transport pilot licence/aeroplane [en]
atvinnuflugmannsskírteini fyrir þyrlur, 1. flokks
ATPL(H) [en]
airline transport pilot licence (helicopter) [en]
airline transport pilot licence/helicopter [en]
atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun
commercial pilot licence with instrument rating [en]
atvinnuskírteini
vocational competency certificate [en]
atvinnuskírteini ökumanns
driver qualification card [en]
chaufføruddannelsesbevis [da]
yrkeskompetensbevis [sæ]
carte de qualification d´un conducteur [fr]
Fahrerqualifizierungsnachweis [de]
auðkennisskírteini
identification document [en]
auðkennisskírteini
identification document [en]
aukasnertueining
auxiliary contact unit [en]
ábyrgðartryggingarskírteini loftfars
third party liability insurance certificate [en]
á einingargrunni
on an individual basis [en]
áframhaldandi gildi flugrekandaskírteinis
continued validity of an AOC [en]
ágreiningsefni
subject matter of the proceedings [en]
ágreiningsmál
matter of dispute [en]
ágreiningsmál er varðar reikninga
billing-dispute reasons [en]
ágreiningur um lögsögu
conflict of jurisdiction [en]
kompetencekonflikt, konflikt om domstolskompetence [da]
behörighetskonflikt, jurisdiktionstvist [sæ]
conflit de juridictions [fr]
Kompetenzkonflikt [de]
ágreiningur um túlkun
divergence of interpretation [en]
ágreiningur um túlkun samnings
disagreement regarding the interpretation of an Agreement [en]
ágreiningur um varnarþing
conflicts of jurisdiction [en]
áhættueining
risk module [en]
áhættugreining
risk analysis [en]
áhættugreining
risk analysis [en]
áhættugreining
risk identification [en]
áhættustýringareining
risk management function [en]
ákvörðunarmark við greiningu
greiningarmörk
analytical limit of determination [en]
limit of analytical determination [en]
analytisk bestemmelsesgrænse, bestemmelsesgrænse [da]
analytisk bestämningsgräns [sæ]
álagsgreining
identification of pressures [en]
álestrareining
indicating element [en]
árleg losunarúthlutunareining
annual emission allocation unit [en]
AEA [en]
årlig emissionstildelingsenhed [da]
årlig utsläppstilldelningsenhet [sæ]
Einheit der zugewiesenen jährlichen Emissionsmenge [de]
ásogsgreining
adsorption chromatography [en]
banki Sambandsins fyrir ónæmisvaka, bóluefni og prófefni til sjúkdómsgreiningar
Union antigen, vaccine and diagnostic reagent bank [en]
EU-antigen-, -vaccine- og -diagnostisk reagens-bank [da]
unionsbank för antigener, vacciner och diagnostiska reagens [sæ]
banque d´antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l´Union [fr]
Unionsbanken für Antigene, Impfstoffe und diagnostische Reagenzien [de]
bátsformannsskírteini
boatmasters´ certificate [en]
beining
routing [en]
beiningarbúnaður
routing device [en]
beining fyrirmæla
order routing [en]
beinir
router [en]
beinmergsgreining
bone marrow assay [en]
beintengd greiningartækni
in-train analytical technique [en]
intrain analytical technique [en]
technique analytique directe [fr]
bergjarðlagaeining
lithostratigraphic unit [en]
bindingareining
removal unit [en]
birgðaeining
item of inventory [en]
bita- og plötueining
beam/block unit and element [en]
bita- og plötugólfeining
beam/block floor unit and element [en]
björgunareining
incident unit [en]
blanksýni greiningar
assay blank [en]
blóðflögueining
unit of platelet [en]
blóðfrumugreinir
haematology analyser [en]
hematology analyser [en]
blóðgreining
blood analysis [en]
blóðgreiningartæki
blood analyser [en]
blood analyzer [en]
blöndunareining
mixing unit [en]
bogaeining
radian [en]
rad [en]
radian [da]
radian [sæ]
Radiant [de]
boreining
drilling unit [en]
bókun 22 um skilgreiningu á ,,fyrirtæki´´ og ,,veltu´´ (56. gr.)
Protocol 22 concerning the definition of "undertaking" and "turnover" (Article 56) [en]
bókun 39 um evrópsku mynteininguna (ECU)
Protocol 39 on the ECU [en]
brautareiningarkerfi
block system [en]
bráðabirgðaskírteini
interim certificate [en]
bráðabirgðaskírteini
provisional certificate [en]
bráðabirgðaöryggisstjórnunarskírteini
interim safety management certificate [en]
brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum
juniper-flavoured spirit drinks [en]
brennslueining
combustion unit [en]
bresk mælieining
imperial unit of measurement [en]
bresk mælieining
imperial distance [en]
breytileikagreining
variance decomposition [en]
breytingagreining
variation analysis [en]
breyting á flugrekandaskírteini
variation of AOC [en]
brottfall úrtakseiningar
unit non-response [en]
brunahólfandi burðareining
load-bearing element with a fire-separating function [en]
brúargólfseining
bridge deck element [en]
burðareining
structural element [en]
burðarveggjaeining
load bearing wall element [en]

búrekstrareining
holding [en]
agricultural holding [en]
landbrugsbedrift, jordbrugsbedrift, jordbrug, landbrug [da]
anläggning, jordbruksföretag, brukningsenhet [sæ]
exploitation agricole [fr]
Haltung, landwirtschaftlicher Betrieb [de]
búfjáreining
livestock unit [en]
LU [en]
husdyrenhed, storkreatur, SK [da]
djurenhet, DE [sæ]
unité de gros bétail, UGB [fr]
Grossvieheinheit, GVE [de]
búnaðareining
functional unit [en]
búnaður sem greinir súrefni
oxygen analysis equipment [en]
búnaður til greiningar
detection equipment [en]
búnaður til greiningar sprengiefnis
EDS equipment [en]
Explosive Detection System equipment [en]
búsetuskírteini
permanent residence card [en]
byggingarefnisgreiningartæki
BMA device [en]
building material analysis device [en]
BMA-udstyr [da]
BMA-utrustning [sæ]
dispositif BMA [fr]
BMA-Gerät [de]
DEFI-frumkvæðið (skilgreining á framkvæmd fyrsta áfanga)
definition of first step implementation initiative [en]
DEFI initiative [en]
deili á viðskiptavini
customer identification [en]
DIVA-greining
DIVA assay [en]
DNA-greiningarskrá
skrá yfir greiningu á DNA
DNA analysis file [en]
DNA-raðgreining
DNA-sequencing [en]
dótturjón til greiningar
diagnostic product ion [en]
dráttareining
traction unit [en]
dráttareining
tractor unit [en]
dreifnigreining
analysis of variance [en]
ANOVA [en]
dvalarskírteini
residence card [en]
dýraeining
animal unit [en]
dýralæknaeining
veterinary unit [en]
dælimiðlunareining
pumped storage unit [en]
dælueining í raðolíuverki
pump-line injector [en]
pumpe-ledning-indsprøjtningsdyse [da]
pump-tryckrör-insprutningsmunstycke [sæ]
Pump-line-Einspritzung [de]
ef ágreiningur kemur upp
in the event of a dispute [en]
ef ágreiningur rís
in case of divergence [en]
efnafræðileg óhreinindi
chemical impurities [en]
efnafræðileg sanngreining
chemical identification [en]
efnafræðileg sanngreiningargögn
chemical identification data [en]
efnafræðileg sundurgreining
chemical separation [en]
efnagreining
chemical analysis [en]
efnagreining
analytical chemistry [en]
efnagreiningarstaðall
analytical standard [en]
efnagreiningarstofa
analytical laboratory [en]
efnagreiningarsúla
analytical column [en]
efnahagsleg eining
economic unit [en]
efnahagsleg greining
economic analysis [en]
efnaljómunargreinir
chemiluminescent analyser [en]
chemiluminescent analyzer [en]
CLA [en]
CL [en]
kemoluminiscensudstyr [da]
efni til greiningar í glasi
in vitro diagnosis agent [en]
efni til sjúkdómsgreininga
diagnostic agent [en]
eftirflugsgreining
post-flight briefing [en]
eftirlitseining
supervisory function [en]
eftirmyndunareining
replicon [en]
eigandi einingar
unit-holder [en]
unitholder [en]
eiginleg stofnun einingar
real birth [en]
einfaldur, fjórskauta massagreinir
single-quadrupole mass selective detector [en]
einfölduð eitlagreining
einfölduð eitlagreiningaraðferð
reduced LLNA [en]
reduced local lymph node assay [en]
rLLNA [en]
einiber
juniper berries [en]
enebær [da]
enbär [sæ]
genièvre, genévrier [fr]
Wacholderbeere [de]
eini eigandi
sole holder [en]
einindi
entity [en]
eining
entity [en]
eining
module [en]
eining
section [en]
partie [fr]
Teil [de]
eining
unit [en]
einingahús
modular building [en]
einingahúsgögn
modular furniture [en]
einingarauðkenniskóði
unit identification code [en]
einingarbundinn þáttur
unit-linking feature [en]
einingar í umferð
units in circulation [en]
einingarlaust gildi
dimensionless value [en]
einingarlög Evrópu
Single European Act [en]
SEA [en]
European Single Act [en]
einingarpakki
unit packet [en]
enkeltpakning [da]
styckförpackning [sæ]
unité de conditionnement [fr]
Packung [de]
einingarpakki með vindlingum
einingarpakki með sígarettum
unit packet of cigarettes [en]
einingarpakki sem er með loki á hjörum
unit packet with a hinged lid [en]
einingarpakki sem inniheldur vafningstóbak
einingarpakki með vafningstóbaki
unit packet of roll-your own tobacco [en]
einingarpakki tóbaksvara
einingarpakki með tóbaksvörum
unit packet of tobacco products [en]
einingarrót
unit root [en]
Einingarsamtök Afríku
Einingarsamtök Afríkuríkja
Organization for African Unity [en]
Organization of African Unity [en]
Organisation of African Unity [en]
OAU [en]
einingarsannprófun
unit verification [en]
einingarstig
unit level [en]
einingarverð
unit price [en]
einingarverð
unit rate [en]
einingarverðsvísitala
unit value index [en]
einingasamstæða
group of entities [en]
einingatengd söfnunarlíftrygging
unit-linked [en]
unit linked insurance [en]
unitlinked [en]
einingatengill í tveimur hlutum
two-part modular connector [en]
einingavara
modular product [en]
eining á sleða
skid unit [en]
eining fjölskyldunnar
family unity [en]
eining fyrir almenningssalerni
modular public toilet [en]
offentlig toalettmodul [da]
eining fyrir varmafræðilegt hitastig
unit of thermodynamic temperature [en]
Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur [de]
eining innan samstæðu
group entity [en]
eining í samvinnurekstri
co-operative entity [en]
cooperative entity [en]
eining, knúin með eigin vélarafli
self-propelled unit [en]
eining með hlutafé sem er ekki eigið fé
entity whose share capital is not equity [en]
eining metrakerfisins
metric unit [en]
eining sem ekki er rekin í hagnaðarskyni
entity with not-for-profit activity [en]
eining sem er ekki með eigið fé
entity that does not have equity [en]
eining sem reikningsskil taka til
reporting entity [en]
eining sem rekin er í hagnaðarskyni
profit-oriented entity [en]
eining tengd almannahagsmunum
public-interest entity [en]
eining til neyðarhjálpar
emergency unit [en]
eining úthlutaðs magns
AAU [en]
assigned amount unit [en]
UQA [fr]
eining vottaðrar losunarskerðingar
certified emission reductions [en]
CER [en]
certified emission reduction unit [en]
godkendt emissionsreduktionenhed, godkendt emissionsreduktion [da]
certifierad utsläppsminskning [sæ]
unité de réduction certifiée des émissions, URCE [fr]
zertifizierte Emissionsreduktionseinheit, zertifizierte Emissionsreduktion [de]
einkaflugmannsskírteini
PPL [en]
private pilot licence [en]
Privatpilotenlizenz [de]
einkaflugmannsskírteini fyrir flugvélar
PPL(A) [en]
private pilot licence for aeroplanes [en]
einkaflugmannsskírteini fyrir loftskip
PPL(As) [en]
private pilot licence for airships [en]
einkaflugmannsskírteini fyrir þyrlur
PPL(H) [en]
private pilot licence for helicopters [en]
eitlagreining
local lymph node assay [en]
LLNA [en]
ekjueining
ro-ro unit [en]
eldsneytisgreining
fuel analysis [en]
brændstofanalyse [da]
endurheimt í efnagreiningu
analytical recovery [en]
analytisk genfinding [da]
analytisk utbyte [sæ]
analytische Wiederfindung [de]
endurskoðunareining
audit entity [en]
endurtekin greining
replicate analysis [en]
endurtekin sykrueining
saccharide repeating unit [en]
erfðafræðileg eining
genetic unit [en]
erlend framleiðslueining
non-resident institutional producer unit [en]
EUR.1-flutningsskírteini
movement certificate EUR.1 [en]
EUR.1 movement certificate [en]
Evrópa gegn krabbameini
Europe against Cancer [en]
evrópsk mynteining
eka
European Currency Unit [en]
ECU [en]
evrópsk reiknieining
European unit of account [en]
EUA [en]
evrópskt áhættugreiningarnet vegna skjalafalsana
European Document Fraud Risk Analysis Network [en]
Evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun
European Credit system for Vocational Education and Training [en]
ECVET [en]
evrópskt fagskírteini
European professional card [en]
EPC [en]
europæisk erhvervspas [da]
europeiskt yrkeskort [sæ]
carte professionnelle européenne [fr]
Europäischer Berufsausweis [de]
evrópskt fagskírteini til að veita þjónustu tímabundið og óreglulega
EPC for temporary and occasional provision of services [en]
evrópskt fagskírteini vegna staðfestu
EPC for establishment [en]
European professional card for establishment [en]
evrópskt viðurkenningarkerfi fyrir námseiningar
European credit transfer system [en]
ECTS [en]
European credit transfer and accumulation system [en]
Evrópusamstarf um aðgerðir gegn krabbameini
European Partnership Action against Cancer [en]
fagskírteini
professional card [en]
fagskírteini
professional card [en]
faraldsfræðileg eining
epidemiological unit [en]
farmeining
cargo unit [en]
farmeining
freight unit [en]
farmflutningseining
cargo transport unit [en]
farþegaeining
passenger unit [en]
fasasameiningartæki
phase conjugator [en]
fast, samningsbundið verð á afurðaeiningu
contractually fixed price per unit of output [en]
fermingareining
loading unit [en]
félagshagfræðileg greining
socioeconomic analysis [en]
socio-economic analysis [en]
fjargreining
teledetection [en]
fjartengdur snemmgreiningarbúnaður
remote early detection facility [en]
anordning för fjärravläst tidig upptäckt [sæ]
fjárfestingagreining
investment research [en]
fjárfestingareining
investor entity [en]
fjárfestingareining
investment entity [en]
fjárfestingarskírteini
investment certificate [en]
fjárfestingarskírteini með skuldsetningu
leverage certificate [en]
certifikat til gearing [da]
fjárhagsleg aðgreining
ringfencing [en]
ringfencing [en]
fjárhagsstaða einingar
financial position of an entity [en]
fjárskapandi eining
cash generating unit [en]
cash-generating unit [en]
fjölbreytuaðhvarfsgreining
multiple regression analysis [en]
fjölbreytugreining
multivariate analysis [en]
fjöldi hitaeininga
calorific value [en]
fjölgreiniefnaaðferð
multi-analyte method [en]
fjölröraeining
multiple tube unit [en]
fjölskyldusameining
family reunification [en]
fjölstjórnarskírteini
MPL [en]
multi-crew pilot licence [en]
fjölvíddargreining
multi-dimensional analysis [en]
multidimensional analysis [en]
fljótandi geymslueining
floating storage unit [en]
flokkunareining
taxon [en]
taxon [da]
taxon [sæ]
taxon [fr]
Taxon [de]
flokkunareiningar í plöntusvifi
phytoplanktonic taxa [en]
flokkunarfélagsskírteini
classification certificate [en]
flokkunarfélagsskírteini
class certificate [en]
flugbeinir
flight director [en]
flugliðaskírteini
flight crew licence [en]
crew licence [en]
flugmannsskírteini
pilot licence [en]
flugmannsskírteini fyrir létta loftbelgi
LAPL(B) [en]
light aircraft pilot licence for balloons [en]
flugmannsskírteini fyrir léttar flugvélar
LAPL(A) [en]
light aircraft pilot licence for aeroplanes [en]
flugmannsskírteini fyrir léttar þyrlur
LAPL(H) [en]
light aircraft pilot licence for helicopters [en]
flugmannsskírteini fyrir létt loftför
LAPL [en]
light aircraft pilot licence [en]
flugmannsskírteini fyrir loftbelgi
balloon pilot licence [en]
BPL [en]
pilotcertifikat til balloner [da]
ballongflygarcertifikat [sæ]
flugrekandaskírteini
air operator certificate [en]
AOC [en]
flugrekstrareining
aviation entity [en]
flugstarfaskírteini
personnel licence [en]
aviation personnel licence [en]
personcertifikat [da]
licensiering av personal [sæ]
flugvallarskírteini
aerodrome certificate [en]
flutningaeining
transport element [en]
transportation element [en]
flutningseining
transport unit [en]
flutningsskírteini
transport certificate [en]
flutningsskírteini
transport certificate [en]
flúrljómunareining
fluorescent unit [en]
FU [en]
flúrljómunargreining með röntgengeislum
röntgenflúrljómunargreining
X-ray fluorescence analysis [en]
XRF [en]
flúrskinsgreining
fluorescence detection [en]
formefnagreining
formgreining efna
chemical speciation [en]
forritseining fyrir gagnaskipti
data exchange module [en]
Fourier-vörpunarmassagreinir
FTMS [en]
Fourier transform mass spectrometer [en]
framleiðslueining
unit of production [en]
framleiðslueining
generating unit [en]
framleiðslueining
production unit [en]
framleiðslueining fræs
seed lot [en]
framleiðslueining í aðlögun
in-conversion production unit [en]
produktionsenhed under omlægning [da]
produktionsenhet under omställning [sæ]
Produktionseinheiten in Umstellung [de]
framleiðslueining sem er ekki lífræn
non-organic production unit [en]
ikke-økologiske produktionsenhed [da]
icke-ekologiska produktionsenhet [sæ]
nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheit [de]
frálagseining
output unit [en]
frumgreining ræsimerkis
signal detection [en]
frumuflæðissjárgreining
flow cytometry [en]
frumumiðuð greining
cell-based assay [en]
frumúrtakseining
primary sample unit [en]
PSU [en]
frumþáttagreining
principal component analysis [en]
PCA [en]
fylgimálmvinnslueining
secondary metallurgy unit [en]
fyllimengi hagskýrslueininga
complementary set of statistical units [en]
fyrirmynd að Bandalagsökuskírteini
Community model driving licence [en]
fyrirmynd að skírteini
certification model [en]
fyrirtækjaeining
enterprise unit [en]
færanleg þjálfunareining
mobile training unit [en]
fögugreining
greining til fögugerðar
phagetyping [en]
phage typing [en]
fögugreining
phage detection [en]
föst smíðaeining
rigid structural element [en]
gagnagreiningarþjónusta
data analysis service [en]
gagnarannsóknir og -greining
desk research and analysis [en]
gasgreining
gas chromatography [en]
GC [en]
gaskromatografi, gaschromatografi [da]
gaskromatografi [sæ]
CG, CPG, chromatographie gazeuse, chromatographie en phase gazeuse [fr]
Gaschromatografie, Gaschromatographie [de]
gasgreiningartæki
gas-analysis apparatus [en]
gasgreining með mikilli upplausn
high-resolution gas chromatography [en]
gasgreinir
gas chromatograph [en]
GC [en]
gasinnsprautunareining
gas-injection module [en]
gas- og massagreining
gas chromatography-mass spectroscopy [en]
GS/MS method [en]
GC-MS [en]
GCMS [en]
gasvökvagreining
gas liquid chromatography [en]
GLC [en]
gas-liquid chromatography [en]
gas-vökvagreining með hárpípu
capillary gas-liquid chromatography [en]
gasvökvagreinir
gas liquid chromatography apparatus [en]
geislabeinir
collimating lens [en]
kollimationslinse [da]
kollimationslins [sæ]
Kollimator [de]
geislagreining
radiodiagnosis [en]
geislagreining
diagnostic radiology [en]
clinical radiology [en]
geislagreiningartæki
radiodiagnostic device [en]
geymslueining
storage unit [en]
gjald fyrir hverja gagnaeiningu
per-unit data charge [en]
gjaldmiðilseining
GE
currency unit [en]
CU [en]
gjaldmiðilseining hvers ríkis
national currency unit [en]
gjaldskyld eining
taxable unit [en]
glereining
glazed assembly [en]
greina með litrófsgreiningu
analyse spectrophotometrically [en]
analyze spectrophotometrically [en]
greiniefni
analyte [en]
greiniefni sem er til mælingar
analyte of interest [en]
greinikerfi
detection system [en]
greining
assay [en]
greining
identification [en]
greining
analysis [en]
greining
diagnosis [en]
greining
recognition [en]
greiningaraðferð
analytical principle [en]
greiningaraðferð
diagnostic method [en]
greiningaraðferð
detection technique [en]
greiningaraðferð
detection method [en]
greiningaraðferð
analytical technique [en]
greiningaraðferð
method of analysis [en]
greiningaraðferð
analytical method [en]
greiningaraðferð með gasgreiningu og massagreiningu
gas chromatography - mass spectrometry detection [en]
GC-MSD [en]
greiningaráætlun fyrir fluggögn
flight data analysis programme [en]
greiningarbúnaður
detection apparatus [en]
greiningarbúnaður
analysis apparatus [en]
greiningarbúnaður
diagnostic kit [en]
greiningarbúnaður
detection equipment [en]
greiningarbylgjulengd
detection wavelength [en]
greiningarbær styrkur
analysable concentration [en]
analyserbare koncentration [da]
analyserbar koncentration [sæ]
greiningarefni
detection agent [en]
greiningareftirlit
analytical check [en]
greiningareiginleiki
analytic characteristic [en]
analytical characteristic [en]
greiningareinkenni
analytic characteristic [en]
analytical characteristic [en]
greiningarferli
analytical procedure [en]
greiningargeta
detection capability [en]
CCbeta [en]
greiningargrunnur
analytical foundation [en]
greiningarhandbók
diagnostic manual [en]
diagnosticeringsmanual [da]
diagnostikhandbok [sæ]
manuel de diagnostic [fr]
Diagnosehandbuch [de]
greiningarhluti
analytical portion [en]
greiningarhreinleiki
analytical grade [en]
analytical-grade [en]
greiningarhreinleiki
analytical purity [en]
greiningarkerfi
analytical system [en]
greiningarkerfi fyrir NOx-varnarbúnað
NOx Control Diagnostic system [en]
NCD [en]
diagnosticeringssystem for NOx-kontrol [da]
NOx-renings diagnostiksystem [sæ]
greiningarkerfi fyrir sprengiefni
explosives detection system [en]
EDS [en]
greiningarkerfi fyrir þynnt útblástursloft
diluted exhaust gas analysis system [en]
greiningarlag
analysis layer [en]
greiningarlota
diagnostic session [en]
DS [en]
greiningarmælingar
mælingar vegna greiningar
analytical measurements [en]
greiningarmörk
analytical limits [en]
greiningarmörk
analytical detection limit [en]
greiningarmörk
limits of detection [en]
greiningarmörk
detection limits [en]
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
State Diagnostic and Counselling Centre [en]
greiningar- og spáhópur
Analysis and Forecasting Group [en]
GAP [en]
greiningarprófun
analytical test [en]
greiningarprófun
diagnostic test [en]
greiningarprófunarbúnaður
diagnostic tester [en]
greiningarsamsetning
analytic composition [en]
greiningarsjúkrastofa
diagnostic screening room [en]
greiningarskekkja
analytical error [en]
greiningarskilmerki
diagnostic criteria [en]
critères de diagnostic [fr]
diagnostische Massstäbe [de]
greiningarskýrsla
analysis report [en]
greiningarstaðall
diagnostic standard [en]
greiningarstofa
analytical laboratory [en]
greiningarstofa
sjúkdómagreiningarstofa
diagnostic laboratory [en]
greiningarstrimill
reagent strip [en]
greiningarstöð
analytical facility [en]
greiningarsýni
analytical sample [en]
greiningarsýni
diagnostic specimen [en]
greiningarsýni
diagnostic sample [en]
greiningarsýni
analysis sample [en]
analysestikprøve [da]
analysprov [sæ]
échantillon pour essai [fr]
Analysenprobe [de]
greiningartenging
diagnostic connector [en]
greiningartæki
analyser [en]
analyzer [en]
greiningartæki
diagnostic instrumentation [en]
greiningartæki
analytical tool [en]
greiningartæki fyrir sprengifimar gufur
explosive vapour detection equipment [en]
EVD [en]
EVD equipment [en]
explosive vapour detector [en]
explosive vapour detection (EVP) equipment [en]
greiningartæki fyrir útblástursloft
exhaust gas analyser [en]
exhaust gas analyzer [en]
EGA [en]
greiningartækni
diagnostic technique [en]
greiningartækni
analytical technique [en]
greiningarundirlag
analytical sub-layer [en]
greiningarvikmörk
analytical tolerance [en]
greiningarvinnuskrá
analysis work file [en]
greiningarvottorð
certificate of analysis [en]
greiningarþáttur
analytical constituent [en]
greiningarþjónusta
analysis service [en]
greining á aðstöðu
capacity analysis [en]
greining á afvöxtuðu sjóðstreymi
discounted cash flow analysis [en]
greining á bindingu við viðtaka
receptor-assay [en]
receptor binding assay [en]
receptor-ligand binding assay [en]
binding assay [en]
receptorassay, receptor-ligand-assay [da]
receptorbaserad metod [sæ]
test d''interaction récepteur [fr]
Rezeptor-Assay [de]
greining á blanksýni
blank analysis [en]
greining á blóðvökva
determination in plasma [en]
greining á eiginleikum
characterisation [en]
characterization [en]
greining á eiginleikum gjafa
donor characterisation [en]
donor characterization [en]
greining á eiginleikum líffæris
organ characterisation [en]
organ characterization [en]
greining á fjárhagslegri afkomu
economic viability analysis [en]
greining á fjárhagslegri arðsemi
financial profitability analysis [en]
greining á flæði efna
material flow analysis [en]
greining á hreyfanleika
motion analysis [en]
greining á hættu og mikilvægir stýristaðir
GáHMSS
hazard analysis and critical control points [en]
HACCP [en]
greining á rannsóknarstofu
laboratory analysis [en]
greining á rannsóknarstofu eftir dauða
post-mortem laboratory analysis [en]
post mortem laboratory analysis [en]
greining á rannsóknarstofu fyrir dauða
ante mortem laboratory analysis [en]
ante-mortem laboratory analysis [en]
greining á samsetningu
composition analysis service [en]
greining ávinnings sem tengist afbrotum
identification of the proceeds from crime [en]
greining á vægi rökstuddra vísbendinga
weight-of-the-evidence analysis [en]
weight of evidence [en]
weight of evidence approach [en]
WOE [en]
greining dánartölu eftir orsökum
analysis of mortality by cause [en]
greining með rafeindahremmingu
electron capture detection [en]
greining sjúkratölu eftir orsökum
analysis of morbidity by cause [en]
greining þar sem notast er við útfjólublátt ljós
ultraviolet detection [en]
UV detection [en]
greinir fyrir myndgæði
image quality indicator [en]
greiniskammtur
discriminating dose [en]
greinistykki
inlet breeching [en]
grundvallarþættir greiningar
essential assay components [en]
grunneining á sveitarstjórnarstigi
basic local government unit [en]
grunngreining
base-line data [en]
baseline data [en]
grunnleiðbeiningar
basic instructions [en]
grunnskilgreining
basic definition [en]
grunnupplýsingaeining
basic information module [en]
græna skírteinið
green card [en]
græna skírteinið fyrir ökutæki
green card for vehicles [en]
götusteinar úr náttúrulegum steini
set of natural stone [en]
hafa lögsögu vegna þess hvar ágreiningurinn rís og vegna efnis hans
have jurisdiction ratione loci and ratione materiae [en]
haffærisskírteini
certificate of waterworthiness [en]
hafræn eining
maritime unit [en]
hafenhed [da]
marin enhet [sæ]
unité maritime [fr]
Meereseinheit [de]
hageining
institutional unit [en]
hagnýt skilgreining
operational definition [en]
hagræn aðhvarfsgreining
econometric regression [en]
hagskýrslueining
statistical unit [en]
hagsveiflugreining
business cycle analysis [en]
handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardýrum
handbók um greiningarprófanir á lagardýrum
OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um staðla fyrir greiningarprófanir og bóluefni
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of the International Office of Epizootic Diseases (OIE) [en]
handhafaskírteini
bearer certificate [en]
handhafi heimildarskírteinis
holder of a depository receipt [en]
handhafi ökuskírteinis
holder of a driving licence [en]
handvirk sundurgreining
manual separation [en]
háþróuð greiningartækni
sophisticated analytical technique [en]
háþrýstivökvaskiljun með óskautuðum stöðufasa með ljósgleypnigreiningu á útfjólubláu sviði
reversed-phase high performance liquid chromatography using ultraviolet detection [en]
heildunargreiningarkerfi
integrating analyser system [en]
integrating analyzer system [en]
heimildarskírteini
depositary receipt [en]
depository receipt [en]
heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa
depository receipts issued over shares [en]
hella úr náttúrulegum steini
slab of natural stone [en]
hermannaökuskírteini
military driving permit [en]
hermigreining
simulation analysis [en]
simuleringsanalyse [da]
simuleringsanalys [sæ]
analyse de simulation [fr]
Simulationsanalys [de]
herstjórnareining
command element [en]
héraðsbundin stjórnsýslueining
regional administrative unit [en]
hinir háu samningsaðilar
samningsaðilar
High Contracting Parties, the [en]
hitaeiningasnautt mataræði
low-calorie diet [en]
HLC-upplýsingareining
High Layer Compatibility information element [en]
HLC [en]
hleðslueiningarbúnaður
unit-load device [en]
anordning for transport av komponenter [da]
hleðslumerkjaskírteini
Load Line Certificate [en]
hliðstæðar einingar
juxtaposed elements [en]
hlutaeining
object model [en]
hlutdeildarskírteini sjóðs um sameiginlega fjárfestingu
unit of a collective investment undertaking [en]
hnitgreinir
resolver [en]
hollenskt gyllini
Dutch guilder [en]
NLG [en]
hópgreining
peer group analysis [en]
hraðgreiningartækni
rapid diagnostic technique [en]
hrein fjárfesting í sjálfstæðri, erlendri rekstareiningu
net investment in a foreign entity [en]
hreyfanleg ekjueining
mobile ro-ro unit [en]
hripsíueining
trickling filter unit [en]
nedsivningsfilter [da]
enhet med bakteriefilter [sæ]
Tropfkörperanlage [de]
hugbúnaður, sérhannaður fyrir yfirstjórn, fjarskipti, stjórnun og greiningarstarfsemi (C3I)
software specially designed for Command, Communications, Control and Intelligence (C3I) applications [en]
hugbúnaður, sérhannaður fyrir yfirstjórn, fjarskipti, stjórnun, tölvumeðferð og greiningarstarfsemi (C4I)
software specially designed for Command, Communications, Control, Computer and Intelligence (C4I) applications [en]
hæðarhá eining
storey height element [en]
hæð greiningar
level of insertion [en]
hæfisskírteini
certificate of competence [en]
kompetencebevis [da]
kompetensbevis [sæ]
certificat de compétence [fr]
Kompetenzzertifikat, Sachkundenachweis [de]
hæfniseining
competency unit [en]
hæfnisskírteini
certificate of proficiency [en]
CoP [en]
hæfnisskírteini
certificate of fitness [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning fljótandi lofttegunda í lausu
certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning hættulegra efna í lausu
certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk [en]
hættugreining
hazard identification [en]
fareidentifikation, farlighedsidentifikation [da]
faroidentifiering [sæ]
identification du danger, identification des dangers, identification des aléas [fr]
Gefahrenerkennung [de]
hættugreining
hazard analysis [en]
IAS-staðall 22, sameining fyrirtækja
IAS 22 Business Combinations [en]
IAS 22 [en]
International Accounting Standard 22 [en]
iðnaðareining
industrial unit [en]
IFRIC-túlkun 2, hlutir félagsaðila í samvinnueiningum og sambærilegir gerningar
IFRIC 2 Members´ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments [en]
IFRIC 2 Members´ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments [en]
IFRIC 2 [en]
IFRIC Interpretation 2 [en]
IFRS-staðall 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities [en]
IFRS 12 [en]
International financial reporting standard 12 [en]
IFRS-staðall 3, sameining fyrirtækja
IFRS 3 Business Combinations [en]
IFRS 3 [en]
International financial reporting standard 3 [en]
innbyggt greiningarkerfi
on-board diagnostic system [en]
OBD [en]
on-board diagnostics [en]
egendiagnose, egendiagnosesystem, OBD [da]
omborddiagnos, OBD [sæ]
diagnostic embarqué, système de diagnostic embarqué, OBD [fr]
On-Board-Diagnosesystem, OBD [de]
innbyggt greiningarkerfi fyrir mengunarvörn
on-board diagnostic system of emission control [en]
OBD system of emission control [en]
innlánsskírteini
certificate of deposit [en]
deposit certificate [en]
CD [en]
innlend greiningarmiðstöð
National Analysis Centre [en]
NAC [en]
innlend myntgreiningarmiðstöð
Coin National Analysis Centre [en]
CNAC [en]
innrauð greining eftir skiljun
infra-red spectrometry after extraction [en]
infrared spectrometry after extraction [en]
innrauð litrófsgreining
IR spectroscopy [en]
innri raðtengd efnagreiningaraðferð
on-line hyphenated technique [en]
innroðagreinir með Fourier-vörpun
greiningartæki sem byggir á innrauðri Fourier-vörpun
Fourier transform infrared analyser [en]
FTIR [en]
FTIR-analysator [da]
FTIR-analysator, fouriertransformerad infrarödanalysator [sæ]
analyseur FTIR [fr]
Fourier-Transform Infrarot, FTIR [de]
ílagseining
input unit [en]
ílöng burðareining
linear structural element [en]
íspennuljósnemaeining
photovoltaic module [en]
PV module [en]
solar module [en]
photovoltaic solar module [en]
fotovoltaisk modul, solcellemodul [da]
solcellsmodul [sæ]
ístungueining
plug-in unit [en]
ítarleg greining
in-depth analysis [en]
jafnhitavermivigtargreining
isothermal thermogravimetry [en]
jarðfræðileg eining
geological unit [en]
jónagreining
ion chromatography [en]
jónagreining
ion exchange chromatography [en]
ion-exchange chromatography [en]
jónagreiningarsúla
ion exchange chromatography column [en]
jónuð málmóhreinindi
ionic metal impurity [en]
kaseinat
kaseinsalt
salt af kaseini
caseinate [en]
salt of casein [en]
caseinat, kaseinat, caseinsalt [da]
kaseinat [sæ]
caséinate, sel de la caséine [fr]
Caseinat, Kaseinat, Salz des Kaseins [de]
kekkjunareining
unit of agglutination [en]
kerfi sem beinir streymi í e-a átt
flow diverter system [en]
kerfisgreining
systems analysis [en]
kerfisgreining, tengd samningum
contract systems analysis service [en]
kjarnsegulómsefnagreinir
Nuclear Magnetic Resonance [en]
NMR [en]
kjöt með beini
kjöt á beini
meat on the bone [en]
bone-in meat [en]
ikke-udbenet kød [da]
kött med ben [sæ]
viande non désossée; viande avec os [fr]
Rindfleisch mit Knochen [de]
klóralkalírafgreining
chlor alkali electrolysis [en]
klæðningareining
cladding element [en]
knúningseining
motive propulsion source [en]
knúningskerfi
knúningseining
propulsion unit [en]
propulsion system [en]
fremdriftssystem [da]
framdrivningsenhet [sæ]
unité de propulsion [fr]
Antriebseinheit [de]
kostnaðar- og ábatagreining
cost-benefit analysis [en]
krafa um sundurgreiningu
unbundling requirement [en]
kvótaeining
quota unit [en]
Kýótóeining
Kyoto unit [en]
kælieining
cooling unit [en]
könnunareining
survey unit [en]
landamæravátryggingaskírteini
frontier insurance contract [en]
frontier insurance [en]
grænseforsikring [da]
gränsforsäkring [sæ]
Grenzversicherung [de]
landeining
geographic unit [en]
landfræðileg eining
geographical unit [en]
landseining í Schengen-upplýsingakerfinu
national section of the Schengen Information System [en]
partie nationale du Système d´Information Schengen [fr]
nationaler Teil des Schengener Informationssystems [de]
landslagsgreiningarkerfi
Terrain Awareness and Warning System [en]
TAWS [en]
landslagsgreiningarkerfi
terrain avoidance warning system [en]
TAWS [en]
landsskírteini
national card [en]
lataskírteini
inhibitor certificate [en]
launakostnaður á einingu
unit labour cost [en]
lágmarksöryggismönnunarskírteini
Minimum Safe Manning Document [en]
lánstímagreining
maturity analysis [en]
lánstímagreining á samningum
contractual maturity analysis [en]
leiðbeiningalisti fyrir flug með skertan búnað
dispatch deviation list [en]
DDL [en]
leiðbeiningar
guidelines [en]
leiðbeiningar
guidance notes [en]
leiðbeiningar
guide [en]
leiðbeiningar
guidance [en]
leiðbeiningar
instructions [en]
leiðbeiningarbréf
guidance letter [en]
vejledningsskrivelse [da]
leiðbeiningargildi
guide value [en]
leiðbeiningarkerfi fyrir lendingarbrun
roll-out guidance system [en]
leiðbeiningarmörk
guide level [en]
GL [en]
leiðbeiningar og upplýsingar vegna umferðartafa á vegum í Evrópu
Advice and Problem Location for European Road Traffic [en]
ALERT [en]
leiðbeiningarskjal
guidance document [en]
leiðbeiningarskjal um mannúðlega endapunkta
Humane Endpoints Guidance Document [en]
leiðbeiningarskjal um prófun á bráðum eiturhrifum við inngjöf um munn
Guidance Document on Acute Oral Toxicity Testing [en]
leiðbeiningar um framkvæmd staðla
Implementation Guidance for Standards [en]
leiðbeiningar um skammta
dosage instructions [en]
Leiðbeiningar um stefnu ESB gagnvart þriðju löndum að því er varðar pyndingar og aðra grimmilega, ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
Guidelines to EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [en]
leiðbeiningaþjónusta
guidance service [en]
leitnigreining
trend analysis [en]
lekagreiningarkerfi
leakage detection system [en]
lækagedetektionssystem [da]
läckagevarningssystem [sæ]
leyfður heildarafli, byggður á greiningu
analytical TAC [en]
analytical total allowable catch [en]
litrófsgreining
spectrometry [en]
litrófsgreining
spectroscopy [en]
litrófsgreining sameinda
molecular spectrometry [en]
lífefnafræðilegt greiningartæki
biochemical analyser [en]
biochemical analyzer [en]
líffræðileg greining
biological assay [en]
lífgreining
bioassay [en]
lífgreiningaraðferð
bioanalytical method [en]
bioanalysis [en]
biological analysis [en]
bioanalytisk metode, biologisk analysemetode, bioanalyse, biologisk analyse [da]
biologisk analys, bioanalytisk metod [sæ]
analyse biologique, méthode de bioanalyse [fr]
Bioanalyse, Biologische Analyse, Bioanalytische Methode [de]
lífgreiningarjafngildi
bioanalytical equivalent [en]
BEQ [en]
bioanalytisk ækvivalent [da]
bioanalytisk ekvivalent [sæ]
équivalent de bioanalyse [fr]
bioanalytisches Äquivalent [de]
lífgreining sem gerð er á frumum
cell based bioassay [en]
cell-based bioassay [en]
lífræn búfjárframleiðslueining
organic livestock production unit [en]
lífræn býræktareining
organic beekeeping unit [en]
lífræn framleiðslueining
organic production unit [en]
lífræn óhreinindi
organic impurities [en]
lífræn plöntuframleiðslueining
organic plant production unit [en]
lífsnauðsynlegar leiðbeiningar
critical guidance [en]
lífvarnaeining
biosecurity unit [en]
lífvirknieining
unit of biological activity [en]
lítil eining fyrir samvinnslu raf- og varmaorku
small scale cogeneration [en]
ljósbeinir
light-guide [en]
ljósbrotseining
diopter [en]
dioptre [en]
ljóseining
optical unit [en]
ljóseining endurskinsbúnaðar
retro-reflecting optical unit [en]
retroreflektorelement [da]
retroreflekterande optisk anordning [sæ]
ljósleiðaragreinibúnaður
fibre optic branching device [en]
loftaðgreining
air fractionation [en]
air separation [en]
luftseparering [da]
luftfraktionering [sæ]
turboséparation [fr]
Windsichtung [de]
loftaflfræðilegur agnastærðargreinir
aerodynamic particle sizer [en]
APS [en]
instrument til aerodynamisk partikelstørrelsesbestemmelse [da]
aerodynamisk partikelsorterare [sæ]
lograeining
log unit [en]
lokuð, starfræn eining
closed functional unit [en]
losunarskerðingareining
emission reduction unit [en]
ERU [en]
losun gróðurhúsalofttegunda fyrir hverja orkueiningu
losun GHL fyrir hverja orkueiningu
greenhouse gas emissions per unit of energy [en]
GHG emissions per unit of energy [en]
lóðrétt aðgreining
vertical segregation [en]
lóðrétt glereining með punktfestingu
single point supported vertical glazing [en]
lyktgreining sprengiefnis
remote explosive scent tracing [en]
lýsing greiningarþátta
constituent declaration [en]
lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi
in vitro diagnostic medical device [en]
læknisfræðileg greining
medical biology analysis [en]
læknisfræðileg greiningarþjónusta
medical analysis service [en]
lögboðið skírteini
statutory certificate [en]
lögboðið tryggingarskírteini
compulsory insurance certificate [en]
lögformleg eining
legal unit [en]
löggilt eining
legal unit [en]
magneining
unit of volume [en]
magneining
unit of quantity [en]
quantity unit [en]
magngreining
assay [en]
magngreining
analytical determination [en]
magngreining
magnbundin greining
quantitative analysis [en]
magngreiningarmörk
limit of determination [en]
magngreiningarmörk
limit of quantification [en]
limit of quantitation [en]
LOQ [en]
magngreining með afoxun MTT
MTT reduction assay [en]
MTT-reduction assay [en]
MTT-reduktionstest [da]
MTT-reduktionsbestämning [sæ]
essai de réduction du MTT [fr]
MTT-Reduktionstest [de]
mannsverk
mannsverkseining
man-work unit [en]
MWU [en]
mandsarbejdsenhed, arbejdskraftenhed [da]
arbetskraftsenhet [sæ]
unité de travail par homme, unité de travail humain, unité de main-d´oeuvre, UTH [fr]
Vollarbeitskraft, AK [de]
margvíð þáttagreining
multivariate factor analysis [en]
markaðseining
market unit [en]
markaðseining framleiðanda
market producer unit [en]
markaðsgreining
market analysis [en]
markaðsskilgreining
market definition [en]
markgildi sem notandi skilgreinir
user-defined threshold [en]
markvakaeining
target epitope [en]
massaeining
unit of mass [en]
masseenhed [da]
massaeining
mass unit [en]
masseenhed [da]
massenhet [sæ]
une unité massique [fr]
Masseneinheit [de]
massaeiningarupplausn
unit mass resolution [en]
enhedsmasseopløsning [da]
upplösningen för en massenhet [sæ]
résolution massique unitaire [fr]
Einheitsmassenauflösung [de]
massagreining
mass spectrometry [en]
massagreining
mass spectroscopy [en]
MS [en]
massagreining
mass-spectrometric detection [en]
massagreining með lítilli upplausn
low-resolution mass spectrometry [en]
low resolution mass spectrometry [en]
LRMS [en]
massespektrometri med lav opløsningsevne [da]
niedrigauflösende Massenspektrometrie [de]
massagreining með mikilli upplausn
high-resolution mass spectrometry [en]
high resolution mass spectrometry [en]
HRMS [en]
massagreining utan massagreinis
ambient MS [en]
SM en milieu ambiant [fr]
umweltanalytische Massenspektrometrie [de]
massagreinir
mass spectrometer [en]
massespektrometer [da]
masspektrometer [sæ]
massagreinisnemi
fragmentometry [en]
mat á hættu á krabbameini í mönnum
evaluation of carcinogenic risks in humans [en]
matseining
measuring unit [en]
málmkeramíkeining fyrir stilliviðnám
cermet-based trimmer potentiometer element [en]
meðferðargreining
theranostics [en]
teranostik [da]
teranostik [sæ]
théranostique [fr]
Theranostik [de]
megindleg greining
quantitative analysis [en]
meginreglan um einingu
principle of unity [en]
meinafræðieining
pathology room [en]
menntun sem beinist að atvinnulífinu
vocationally oriented education [en]
merkjagreinir
signal splitter [en]
metafasagreining
metaphase analysis [en]
miðlæg eining
central unit [en]
Miðstöð falsanagreininga
Counterfeiting Analysis Centre [en]
CAC [en]
miðstöðvareining
central unit [en]
mismunargreining
differential diagnosis [en]
differentialdiagnose [da]
differentialdiagnos [sæ]
diagnostic préférentiel [fr]
Differenzialdiagnose [de]
mismunarvermigreining
differential thermal analysis [en]
móðureining
central unit [en]
mótefnagreining
serology [en]
myndgreining
fluoroscopy [en]
myndgreiningareining
fluoroscopy room [en]
mynteining
monetary unit [en]
mælieining
unit of measurement [en]
mælieining
measuring unit [en]
mælieiningavísun
indication of units of measurement [en]
mælieining fyrir fiskveiðar
fishing effort measure [en]
mögnunargreining á markröð
target sequence amplification assay [en]
mögnun á DNA-/RNA-röðum m.t.t. sértækra flokkunareininga
amplification of taxon specific DNA/RNA sequences [en]
nafnverð einingar
denomination per unit [en]
nákvæm skilgreining
specifications [en]
námseining
credit [en]
námseining
credit point [en]
námseining
training module [en]
nefnd um aðlögun aðferða við textílgreiningu að tækniframförum
Committee for the Adaptation of Methods of Textile Analysis to Developments in Technology [en]
nefnd um lausn ágreiningsmála
Dispute Settlement Body [en]
DSB [en]
tvistbilæggelsesinstansen [da]
tvistlösningsorgan [sæ]
Organe de règlement des différends, ORD [fr]
Streitbeilegungsorgan, Streitbeilegungsgremium [de]
netbeinir
network router [en]
neyslueining
unit of consumption [en]
niðurbrotsjónagreining
fragmentography [en]
notendaleiðbeiningar
user instructions [en]
nothæfiskröfur varðandi greiningarkerfi fyrir sprengiefni
Explosive Detection Systems performance requirements [en]
EDS performance requirements [en]
notkunareining
demand unit [en]
forbrugsanlæg [da]
förbrukningsenhet [sæ]
unité de consommation [fr]
Verbrauchseinheit [de]
notkunarleiðbeiningar
instructions for use [en]
notkunarleiðbeiningar
concept of operations [en]
CONOPS [en]
driftsbetingelse [da]
anvisning [sæ]
concept d´opération [fr]
Betriebskonzept [de]
númer Traces-einingar
Traces unit number [en]
nýsköpunareining
innovation unit [en]
næmiseining
sensitising unit [en]
sensitizing unit [en]
næmisgreining
sensitivity analysis [en]
næmleiki í efnagreiningu
analytical sensitivity [en]
næmleiki í sjúkdómsgreiningu
diagnostic sensitivity [en]
næringarleiðbeiningar
nutritional guidelines [en]
opinberar leiðbeiningar
authoritative guidance [en]
opinn hringur í varmaleiðandi einingum
thermal conduction module c-ring [en]
orkueining
energy unit [en]
oxýetýleneining
oxyethylene unit [en]
óbeinir skattar
indirect taxes [en]
ódreifinn innroðagreinir
non-dispersive infrared analyser [en]
non-dispersive infra-red analyser [en]
NDIR analyser [en]
NDIR [en]
ógagnsæieining
opacity unit [en]
opacitetsenhet [da]
unité dopacité [fr]
Trübungseinheit [de]
ógjaldskyld eining
non-taxable unit [en]
óhreinindaleif
trace impurity [en]
óhreinindi
impurity [en]
óhreinindi sem skipta máli
relevant impurity [en]
óhreinindi, tengd lyfi
product-related impurities [en]
óhreinindi, tengd vinnslu
process-related impurities [en]
ólífræn óhreinindi
inorganic impurities [en]
ómtæki til sjúkdómsgreininga
diagnostic ultrasound device [en]
ónæmisgreiningarprófun
immunodiagnostic test [en]
óvirk eining
dormant unit [en]
persónueining
population equivalent [en]
p.e. [en]
plasmíðagreining
plasmid detection [en]
pólýestri með óhreinindavörn
pólýester með óhreinindavörn
soil release polyester [en]
probit-greining
probit analysis [en]
prófefni til greiningar
greiningarprófefni
diagnostic reagent [en]
prófskírteini
diploma [en]
prófskírteini í læknisfræði
diploma of doctor of medicine [en]
prófunareining
test structure [en]
prófun með geislabeini
collimation telescope test [en]
púlshæðargreinir
pulse height analyser [en]
pulse height analyzer [en]
raðgreining
sequencing [en]
raðgreining
sequence analysis [en]
raðmassagreining
tandem mass spectrometry [en]
rafeindaeining við teina
Lineside Electronic Unit [en]
LEU [en]
rafeindastýrieining fyrir hreyfil
electronic engine management control unit [en]
rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar
electro-diagnostic apparatus [en]
rafgasgeislunargreining
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry [en]
ICP-AES [en]
ICP AES [en]
rafgasljósgreining
inductively coupled plasma optical emission spectrometry [en]
ICP-OES [en]
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy [en]
ICP-AES [en]
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [da]
ICP-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [sæ]
rafgasmassagreining
spanörvuð rafgasmassagreining
inductively coupled plasma-mass spectrometry [en]
ICP MS [en]
rafgreining
electrolysis [en]
rafgreiningaraðferð
electrolytic process [en]
rafmagns- eða rafeindaundireining
electrical/electronic sub-assembly [en]
rafmassagreining
inductively coupled mass spectrometry [en]
ICP-MS [en]
rafræn greiðslueining
electronic token [en]
rafseguleining
electromagnetic unit [en]
rafstýrieining
electronic control unit [en]
ECU [en]
rafstýrieining fyrir aflyfirfærslu
transmission electronic control unit [en]
rafstýrieining hreyfils
engine electronic control unit [en]
EECU [en]
rammi um greiningu
analytical framework [en]
raunmyndagreining
life-images recognition [en]
ráðgjafarþjónusta, tengd viðskiptagreiningu
business analysis consultancy service [en]
ráðstöfunartekjur á neyslueiningu
equivalised disposable income [en]
reglugagnaeining
protocol data unit [en]
PDU [en]
reglur um aðgreiningu eigna
rules on asset segregation [en]
reiknieining
EPU unit of account [en]
Economic Planning Unit [en]
reiknieining
unit of account [en]
UA [en]
reikningur ESB fyrir einingar úthlutaðs magns
EU AAU Account [en]
EU´s AAU-konto EU:s AAU-konto [da]
compte d´UQA de l´Union européenne [fr]
EU-AAU-Konto [de]
rekstraráhrifagreining
business impact analysis [en]
BIA [en]
rekstrareining
business unit [en]
rekstrareining
unit of business [en]
rekstrareining
business entity [en]
rekstrareining
techno-economic unit [en]
rekstrareining
economic activity unit [en]
rekstrareining
kind-of-activity unit [en]
KAU [en]
rekstrareiningahagskýrslur
KAU statistics [en]
rekstrareining hins opinbera
public sector business entity [en]
rekstrarvörur til nota við geislagreiningar
radiodiagnostic supplies [en]
reykgreiningartæki
smoke-analysis apparatus [en]
réttarfræðileg greining
forensic analysis [en]
réttarfræðileg greining og gerð efnasniða
forensic analysis and profiling [en]
réttarlækniseining
forensic room [en]
réttindaskírteini
certificate of competency [en]
CoC [en]
ríki sem gefur út skírteini
State of licensing [en]
rjómi með fáum hitaeiningum
low-calorie cream [en]
rófgreinir
spectroscopy device [en]
rófgreinir
spectrum analyser [en]
spectrum analyzer [en]
rúmhornseining
steradian [en]
sr [en]
ræktunareining
incubation unit [en]
ræsiseining
culvert element [en]
röng aðgreining litninga
malsegration of chromosomes [en]
röntgenbylgjubognunargreining
x-ray diffraction [en]
XRD [en]
röntgengeislaörgreinir
röntgenörgreinir
x-ray microanalyser [en]
x-ray microanalyzer [en]
röntgengreiningarkerfi
diagnostic x-ray system [en]
safngreining
meta-analysis [en]
samanburðargreining
control analysis [en]
samanburðargreining
comparative analysis [en]
sambærileg eining
peer group [en]
sameiginlegar rekstrareiningar
jointly controlled entities [en]
sameiginleg varaeining
shared backup [en]
sameindareining
molecular unit [en]
sameining
consolidation [en]
sameining
unification [en]
sameining á heildarkostnaðarþáttum
commonality in total costs [en]
sameining fyrirtækja
business combination [en]
sameining hagsmuna
uniting of interests [en]
sameining jarðarparta
land reparcelling [en]
samevrópskar leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar
Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management [en]
samevrópskar viðmiðanir, vísar og leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar
Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management [en]
samkomulag snertandi upprunaskírteini, milli Íslands og Frakklands
Arrangement concerning Certificates of Origin, between Iceland and France [en]
samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda
as instructed by the manufacturer [en]
samlokueining
sandwich panel [en]
sandwichpanel [da]
sandwichpanel [sæ]
panneau sandwich [fr]
Sandwich-Element [de]
samningsaðili sem kvörtun beinist gegn
party complained against [en]
samningur um sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Agreement on Consolidation and Amendments of the Text of Protocol 3 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
samningur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning lækninga-, handlækninga- og efnarannsóknatækja, sem fengin eru að láni án endurgjalds, til notkunar í sjúkrahúsum og öðrum lækningastofnunum við sjúkdómsgreiningar eða aðgerðir
Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on Free Loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment [en]
samræmd SI-eining
harmonised SI-unit [en]
harmonized SI-unit [en]
harmonised SI unit [en]
samræmd viðmótseining fyrir skýrslugjöf
harmonised reporting interface module [en]
samræmisskírteini
certificate of compliance [en]
samstarfsrannsóknir á sviði efnagreininga
collaborative analytical studies [en]
samsætugreining
isotope analysis [en]
Samtök aðila í efnagreiningu
Association of Analytical Communities [en]
AOAC [en]
samþykkt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna
STCW-samþykktin
International Maritime Organisation (IMO) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers [en]
International Maritime Organization (IMO) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers [en]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) [en]
STWC Convention [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 139 um varnir gegn og eftirlit með áhættu í starfi vegna efna sem valda krabbameini
ILO Convention No. 139 concerning Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents [en]
samþætt greining
integrated analysis [en]
sanngreining
identification [en]
sanngreiningaraðferð
identification technique [en]
sanngreiningarprófun
identification test [en]
sanngreiningarprófun veiru
virus identification test [en]
sanngreiningarupplýsingar
identification details [en]
sanngreining á grundvelli sameindagerðar
molecular identification [en]
sanngreining veira
virus identification [en]
sá hluti skráningarskírteinisins sem lýtur að tæknilegum upplýsingum
technical part of the registration certificate [en]
Schengen-leiðbeiningarritið um vörslu á ytri landamærum
Schengen catalogue for external border control [en]
seðlagreiningarvél
banknote processing machine [en]
BPM [en]
équipement de traitement des billets [fr]
segulsviðsgeiramassagreinir
sector field mass spectrometer [en]
segulþrýstigreining
magneto pneumatic detection [en]
måling med magnetpneumatisk detektor [da]
magneto-pneumatisk avkänning [sæ]
détection magnéto-pneumatique [fr]
magnetopneumatischen Erfassung [de]
seltueining
practical salinity unit [en]
PSU [en]
sem hefur skírteini til að starfrækja e-ð
certificated to operate [en]
sem tengist litrófsgreini
spectroscopic [en]
sermigerðargreining
serotyping [en]
sérgreinir
qualifier [en]
sérhæfni í efnagreiningu
analytical specificity [en]
sérhæfni í sjúkdómsgreiningu
diagnostic specificity [en]
sérsniðin eining
structured entity [en]
sérsniðin eining utan samstæðu
unconsolidated structured entity [en]
sérstakar leiðbeiningar
specific guidance [en]
sérstakt skírteini
stand-alone document [en]
standalone document [en]
sérstök sendieining
specific transmission module [en]
STM [en]
sértækt yfirborðsflatarmál á tiltekna einingu rúmmáls
volume specific surface area [en]
volumenspecifikt overfladeareal [da]
volymspecifik ytarea [sæ]
SI-aukaeining
aukaeining alþjóðlega einingakerfisins
SI supplementary unit [en]
SIC-túlkun 12, samstæðureikningsskil - rekstrareiningar um sérverkefni
SIC-12 Consolidation - Special Purpose Entities [en]
SIC-12 [en]
SIC-12 Consolidation-Special Purpose Entities [en]
SIC-túlkun 13, sameiginlegar rekstrareiningar - ópeningaleg framlög frá samrekstraraðilum
SIC-13 Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers [en]
SIC-13 [en]
SIC-túlkun 22, sameining fyrirtækja - síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar
SIC 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported [en]
SIC 22 [en]
SIC-túlkun 25, tekjuskattar - breytingar á skattalegri stöðu einingar eða hluthafa hennar
SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity/Enterprise or its Shareholders [en]
SIC 25 [en]
SIC-túlkun 28, sameining fyrirtækja - viðskiptadagur og gangvirði eiginfjárgerninga
SIC 28 Business Combinations - Date of Exchange and Fair Value of Equity Instruments [en]
SIC 28 [en]
SIC-túlkun 9, sameining fyrirtækja - flokkað annaðhvort sem yfirtökur eða sameining hagsmuna
SIC 9 Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests [en]
SIC 9 [en]
SI-eining
SI unit [en]
siglingaverndarskírteini
ship security certificate [en]
SI-grunneining
SI base unit [en]
sjálfstæð eining
decentralised structure [en]
decentralized structure [en]
sjálfstæð framleiðslueining
independent production unit [en]
sjálfvirk DNA-greiningarskrá
automated DNA analysis file [en]
sjálfvirk greiningaraðferð
automatic method of analysis [en]
sjálfvirkt fingrafaragreiningarkerfi
AFIS [en]
Automated Fingerprint Identification System [en]
sjálfvirkur greiningarhugbúnaður
auto clear software [en]
ACS [en]
auto clear software [da]
programvara för automatiskt godkännande [sæ]
logiciel de validation automatique [fr]
Auto-Clear-Software [de]
sjúkdómsgreining
disease diagnosis [en]
diagnosis [en]
sjúkdómsgreining
diagnosis [en]
sjúkdómsgreiningarkerfi
diagnostic system [en]
sjúkdómsgreiningartæki
diagnostics device [en]
skaðlaus óhreinindi
inert matter [en]
affald [da]
avfall [sæ]
matière inerte [fr]
unschädliche Verunreinigungen [de]
skammtaeining
dose-unit [en]
skellumyndandi eining
plaque forming unit [en]
plaque-forming unit [en]
PFU [en]
plaquedannende enhed [da]
plackbildande enhet, plaquebildande enhet [sæ]
UFP, unité formatrice de plaque [fr]
PBE, plaquebildende Einheit, plaque-bildende Einheit [de]
skilgreining
definition [en]
skilgreiningareining
unit of qualification [en]
skilgreining á sameiginlegum markmiðum
definition of common objectives [en]
skilgreining á uppruna
definition of origin [en]
skilgreining prófgráðu
cycle descriptor [en]
skimunargreining
screening assay [en]
screeningsassay, screeninganalyse [da]
screeninganalys [sæ]
analyse de dépistage [fr]
Screening-Assay [de]
skinka á beini
ham with bone-in [en]
skipulagseining
organisational structure [en]
organizational structure [en]
skírteini
licence [en]
license [en]
skírteini
certificate [en]
skírteini flugvéltæknis
aircraft maintenance license [en]
skírteini fyrir verðbréfum
certificate representing securities [en]
skírteini fyrir viðurkenndan rekstraraðila
AEO certificate [en]
Authorised Economic Operator (AEO) certificate [en]
skírteini fyrir öryggisbúnað flutningaskips
cargo ship safety equipment certificate [en]
skírteini samkvæmt FCL-hluta
part-FCL licence [en]
skírteinisáritun
licence endorsement [en]
skírteini sem uppfyllir JAR-kröfur
JAR-compliant licence [en]
skírteinishafi
policy holder [en]
policyholder [en]
skírteini svifflugmanns
svifflugmannsskírteini
SPL [en]
sailplane pilot licence [en]
skírteini svifflugmanns fyrir léttar svifflugur
LAPL(S) [en]
light aircraft pilot licence for sailplanes [en]
skírteinisyfirvald
licensing authority [en]
licensudstedende myndighed [da]
tillståndsmyndighet [sæ]
autorité responsable des licences [fr]
Genehmigungsbehörde [de]
skírteini um aksturshæfni
roadworthiness certificate [en]
skírteini um vinnuskilyrði farmanna
maritime labour certificate [en]
skjáeining
display unit [en]
skjót sanngreining
immediate identification [en]
skráningarskírteini
certificate of registry [en]
skráningarskírteini
certificate of registration [en]
skrifstofa fjármálagreininga lögreglu
Financial Intelligence Unit [en]
FIU [en]
skrifstofustjóri greiningarmiðstöðvar ESB
Director EU Intelligence Analysis Centre [en]
EU INTCEN [en]
skuggaefni, notað við röntgengreiningu
x-ray contrast medium [en]
skuldasameining
debt consolidation [en]
skyldubundnar leiðbeiningar
binding guidance [en]
skýrsla um greiningu
greiningarskýrsla
analytical report [en]
smíðaeining
structural element [en]
smíðaeining
structural unit [en]
snefilgreiningartæki fyrir sprengiefni
explosive trace detection (ETD) equipment [en]
ETD equipment [en]
explosive trace detection equipment [en]
snemmgreiningarkerfi
early detection system [en]
système de détection précoce [fr]
Früherkennungssystem [de]
sólarraforkueining
solar photovoltaic module [en]
sóttvarnareining
quarantine unit [en]
spaneining
inductive unit [en]
spantengd rafgasgreining
inductively coupled plasma spectroscopy [en]
spjald með öryggisleiðbeiningum
safety briefing card [en]
spurnareining
observation unit [en]
staðareining
local unit [en]
staðbundin stjórnsýslueining
local administrative unit [en]
LAU [en]
staðfestingargreining
confirmatory method of analysis [en]
staðfestingarsanngreining
confirmatory identification [en]
staðfesting á sjúkdómsgreiningu
confirmatory diagnosis [en]
diagnosticeringsbekræftelse [da]
bekräftande diagnos [sæ]
confirmation du diagnostic [fr]
Bestätigung der Diagnose [de]
staðgönguauðkennisskírteini
replacement identification document [en]
staðgöngueining
substituted unit [en]
staðleysugreining
counterfactual analysis [en]
counter-factual analysis [en]
staflaðar skífueiningar
stacked die elements [en]
SDE [en]
starfræn eining
functional unit [en]
starfseining
functional unit [en]
starfseining
working structure [en]
starfseining
operating unit [en]
starfsemi með einingafyrirkomulagi
modular concept operations [en]
starfsemi ratsjársvarakóðaeiningar
transponder code function [en]
starfsleiðbeiningar
operations book [en]
starfsreglur Alþjóðamatvælaskrárinnar um áhættugreiningu
Codex Alimentarius Working Principles for Risk Analysis [en]
starfsréttindaskírteini
certificate of competency [en]
starfsþjálfunarskírteini
vocational training certificate [en]
stefnumiðuð greining
strategic analysis [en]
steypt burðareining
concrete structural element [en]
steypt eining
blockwork [en]
stjórnareining
organ [en]
stjórnsýslueining
administrative unit [en]
stjórnsýslueining
management unit [en]
unit of management [en]
stjórnsýslueining
administrative entity [en]
stoðveggjaeining
retaining wall element [en]
stofnagreining
greining á stofni/stofnum
strain typing [en]
stórvirk raðgreining
next generation sequencing [en]
high-throughput sequencing [en]
NGS [en]
styrkur greiniefnis
analyte concentration [en]
stýrieining
control unit [en]
stýrieining hreyfils
engine control unit [en]
ECU [en]
EMS [en]
engine management system [en]
motorstyringssystem, motorstyreenhed [da]
motorstyrenhet [sæ]
stærðarvísun með einingu
indications of quantity expressed in units of measurement [en]
stöðluð frumskilgreining
standard outline [en]
stöðluð gagnagreining
standardised data analysis [en]
stöðluð skilgreining
normative definition [en]
sundurgreining
unbundling [en]
sundurgreining
discrimination [en]
sundurgreining
full unbundling [en]
svarhlutfall einingar
unit response rate [en]
sveiflugreiningartæki
vibration analyser [en]
vibration analyzer [en]
sviðsgreining
sectoral analysis [en]
sviðsmyndagreining
scenario analysis [en]
SVÓT-greining
SWOT analysis [en]
svæðisgreining
spatial analysis [en]
svörunarstrimill til þvaggreiningar
reactive strip for urine analysis [en]
sykrueining
saccharide unit [en]
söfnunareining
collection unit [en]
talstöðvarskírteini
radio licence [en]
talstöðvarskírteini loftfars
aircraft radio licence [en]
tegundargreining veira
virus typing assay [en]
tegundargreining veira með mótefnum
serological virus identification [en]
tekjur skattskyldrar einingar
tax-unit income [en]
tengibrunaeining
chemical looping combustion unit [en]
tengigreining
bridging analysis [en]
textaeining
text module [en]
tilbúið skólp með tengdum einingum
synthetic sewage in the coupled mode [en]
tilbúin byggingarvörueining
prefabricated product [en]
tilfellaskilgreining
case definition [en]
case-definition [da]
falldefinition [sæ]
Falldefinition [de]
tilgreining
identification [en]
tilgreining virks efnis
identification of an active substance [en]
tilgreining ökutækis
vehicle indicator section [en]
VIS [en]
tilkynningakerfi um greiningu grunnfalsaðra ferðaskilríkja
reporting system for detecting counterfeit travel documents [en]
tilkynning um skilgreiningu markaða
market definition notice [en]
til leiðbeiningar
for indicative purposes [en]
tilreiðslueining
preparation unit [en]
tilskilin upplýsingareining
mandatory information element [en]
tilvísunaraðferð við greiningu
reference method of analysis [en]
tilvísunargreiningaraðferð
analytical reference method [en]
TIR-skírteini
Transport International Routier carnet [en]
TIR carnet [en]
tíðnigreining
frequency weighting [en]
tíðnirófsgreining
spectral analysis [en]
tímaeining
unit of time [en]
títrunarefnagreining
efnagreining með títrun
volumetry analysis [en]
volumetric analysis [en]
titration [en]
traust tölfræðigreining
traust, tölfræðileg greining
robust statistical analysis [en]
tryggingarskírteini
insurance card [en]
tryggingarskírteini
insurance policy [en]
tungumálaeining
language module [en]
tveggja þrepa greining
two-step analysis [en]
tvinnsléttugreining
complex plane analysis [en]
tæki til efnagreininga
chemistry analyser [en]
chemistry analyzer [en]
tæki til gammamyndgreiningar
gamma radiography equipment [en]
tæki til mótefnagreininga
immunoanalysis device [en]
immuno-analysis device [en]
tæki til sjúkdómsgreiningar í glasi
in vitro diagnostic instrument [en]
tækjaauðkenning notkunareiningar
unit of use DI [en]
brugsenhedens DI [da]
användningsenhetens DI [sæ]
gebrauchseinheit-DI [de]
tæknieining
technical unit [en]
tæknigreining
technical analysis [en]
tæknilegar leiðbeiningar
technical guidance notes [en]
tæknileg greining
technical analysis [en]
tæknileg greiningarþjónusta
technical analysis service [en]
tæknileg skilgreining
technical definition [en]
tæknileg stoðeining
technical support function [en]
fonction de support technique [fr]
technische Unterstützungseinheit [de]
tæknileg stoðeining
CS-SIS
CS-SIS [en]
technical support function [en]
tæknileiðbeiningaskjal
technical guidance document [en]
TGD [en]
töflugreining
tabular analysis [en]
tabular analyses [en]
tölfræðileg greining
statistical analysis [en]
tölfræðileg greiningaraðferð
statistical method of analysis [en]
umbótagreining
improvement analysis [en]
umhverfisgreining
environmental analysis [en]
undanþáguskírteini
exemption certificate [en]
undireining
subassembly [en]
sub-assembly [en]
undireining
subunit [en]
undireining hlutabréfaáhættu
equity risk sub-module [en]
uppgufunareining
evaporator unit [en]
upplýsinga- og eftirlitseining
information and control module [en]
ICM [en]
upplýsinga- og reglugagnaeining
information protocol data unit [en]
information PDU [en]
upplýsingareining
information element [en]
upplýsingar úr greiningarlagi landsbundnu stöðumyndarinnar
information from the analysis layer of the national situational picture [en]
upprunaskírteini af tegund A
certificate of origin form A [en]
upprunaskírteini form A
certificate form A [en]
úrbeining
boning [en]
úrtakseining
sample unit [en]
sampling unit [en]
útgáfa atvinnuskírteinis
certification [en]
úthljóðseining
ultrasonic unit [en]
útstillingareining
display unit [en]
vakaeining
epitope [en]
valfrjálsar leiðbeiningar
non-binding guidance [en]
valfrjáls upplýsingareining
non-mandatory information element [en]
varaeining miðlægrar einingar
backup central unit [en]
BCU [en]
varasöm óhreinindi í eiturefnafræðilegu tilliti
impurity of toxicological concern [en]
urenhed, der volder betænkelighed med hensyn til toksikologi [da]
förorening av toxikologisk betydelse [sæ]
varmaeining
thermal device [en]
vátryggingarskírteini
policy of insurance [en]
veggjaeining sem ekki er hluti af burðarvirki
non-loadbearing wall element [en]
veiting flugliðaskírteinis
flight crew licensing [en]
FCL [en]
verkeining
task [en]
verkgreining
task analysis [en]
verkunarháttur sem veldur krabbameini
mechanism responsible for carcinogenic action [en]
verkun við sjúkdómsgreiningu
diagnostic effect [en]
vermivigtargreining
thermogravimetric method [en]
thermo-gravimetric method [en]
thermogravimetric analysis [en]
thermogravimetry [en]
termogravimetri [da]
termogravimetry [sæ]
thermogravimétrique [fr]
Thermogravimetrie [de]
vermivigtargreining
thermal gravimetric analysis [en]
veruleg óhreinindi
significant impurities [en]
vesturþrykksgreining
western blot analysis [en]
vetniskolefnisgreining
hydrocarbon analysis [en]
vetnismeðhöndlunareining
hydrotreater [en]
vélræn aðgreining
mechanical disaggregation [en]
vélúrbeining
mechanical separation [en]
viðbótareining
supplementary unit [en]
viðbótargreiningarprófun
additional diagnostic test [en]
viðbótarskilgreining
complement of definition [en]
definition complement [en]
viðeigandi skilgreining
pertinent definition [en]
viðeigandi skírteini
appropriate certificate [en]
viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers [en]
STCW [en]
viðmiðunareining
functional unit [en]
viðmiðunarskilgreiningar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) á beinum, erlendum fjárfestingum, fjórða útgáfa
BD4 [en]
OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th edition [en]
við setbeinin
in the region of the ischium humps [en]
viðskiptaeining
trading entity [en]
vinna við greiningu fingrafara
fingerprinting process [en]
vinna við samsetningu eininga undan strönd
offshore-module fabrication work [en]
vinnslueining
processing unit [en]
vinnslueining
processing entity [en]
virði fyrir einingu
entity-specific value [en]
virk álagseining
active load [en]
regulérbar forbrugsenhed [da]
aktiv belastning [sæ]
charge active [fr]
Wirklast [de]
virknieining
unit of activity [en]
virkt greiningartæki
active device for diagnosis [en]
virk verkfæraeining
active tooling unit [en]
vistferilsgreining
life-cycle assessment [en]
vistfræðileg eining
ecological entity [en]
víddarlaus eining
dimensionless unit [en]
víngreining
analysis of wines [en]
vottorð um greiningu á steypu
cast analysis certificate [en]
vottorð um notkunarsvörun einingar
demand response unit document [en]
DRUD [en]
efterspørgselsreaktionsenhedsdokument [da]
intyg om en enhets efterfrågeflexibilitet [sæ]
dossier technique pour unité avec participation active de la demande [fr]
Nachweisdokument für Verbrauchseinheiten [de]
vökvaaflseining
hydraulic power pack [en]
groupe de puissance hydraulique [fr]
Hydraulikaggregat [de]
vökvafræðileg eining
hydraulic unit [en]
vökvaskiljun og massagreining
liquid chromatography-mass spectrometry [en]
LC-MS [en]
LCMS [en]
vörueining
sampled portion [en]
portion der prøvetages af [da]
provmängd [sæ]
lot [fr]
Partie [de]
ytri raðtengd efnagreiningaraðferð
off-line hyphenated technique [en]
það að nota e-ð sem sjálfstæða einingu
operation in a standalone mode [en]
það að skrá e-ð í skírteini
endorsement [en]
påtegning [da]
beviljande [sæ]
mention [fr]
Vermerk [de]
þakeining
roof element [en]
þarfagreining
needs assessment [en]
þarfagreining
analysis of requirements [en]
þáttagreining glæpa
Elements of Crimes [en]
þenslugreinir
expansion analyser [en]
expansion analyzer [en]
þéttbær búeining
intensive farming unit [en]
þjálfunareining
training unit [en]
þjóðarskírteini
national licence [en]
þjóðarskírteini flugmanns
national pilots licence [en]
þjóðarskírteini flugvélstjóra
national flight engineers licence [en]
þjóðhagsleg greining
macro-economic analysis [en]
macroeconomic analysis [en]
þjónusta, tengd kerfisgreiningu og forritun
systems analysis and programming service [en]
þjónusta við greiningu á örsteingervingum
micropalaeontological analysis service [en]
þjónusta við undirbúning og greiningu borkjarna
core preparation and analysis service [en]
þota í almenningsflugi sem þarf að gefa út tvöfalt skírteini fyrir
dual-certificated civil subsonic jet aeroplane [en]
þrýstiloftseining
compressed-air package [en]
þvottaleiðbeiningar
care label [en]
þvottaleiðbeiningar
laundry code [en]
þyngdareining
unit weight [en]
þyngdareining
unit of weight [en]
þyrileining
rotor assembly [en]
þyrpingamyndandi eining
colony forming unit [en]
CFU [en]
ökuskírteini
driving licence [en]
ökuskírteini
driving permit [en]
öreining fyrir samvinnslu raf- og varmaorku
micro-cogeneration unit [en]
örugg sanngreining
definitive identification [en]
örverufræðileg eining
microbiological entity [en]
örverufræðileg greiningarstofa
diagnostic microbiological laboratory [en]
öryggisleiðbeiningar
safety instructions [en]
öryggisleiðbeiningar
safety briefing [en]
öryggisleiðbeiningar fyrir farþega
passenger safety instructions [en]
öryggispúðaeining
air bag module [en]
öryggisskírteini
safety certificate [en]
öryggisskírteini flutningaskips
cargo ship safety certificate [en]
öryggisskírteini fyrir farþegaskip
Passenger Ship Safety Certificate [en]
öryggisskírteini fyrir fjarskiptabúnað flutningaskips
cargo ship safety radio certificate [en]
öryggisskírteini fyrir loftskeytastöðvar flutningaskips
cargo ship safety radiotelegraphy certificate [en]
öryggisskírteini fyrir talstöðvar flutningaskips
cargo ship safety radiotelephony certificate [en]
öryggisskírteini um smíði flutningaskips
cargo ship safety construction certificate [en]
öryggisstjórnunarskírteini
safety management certificate [en]

1126 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira