Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "i R"

2,4,5-trímetýlanilín
2,4,5-trimethylaniline [en]
2,4-díklóróanilín
2,4-dichloroaniline [en]
2,4-DCA [en]
2,4-díklórófenoxýediksýra
2,4-dichlorophenoxyacetic acid [en]
2,4-D [en]
3T3-NRU-ljóseiturhrifaprófun
3T3 NRU phototoxicity test [en]
3T3 NRU PT [en]
3T3 Neutral Red Uptake Phototoxicity Assay [en]
3T3 NRU-fototoksicitetstest [da]
essai de phototoxicité 3T3 [fr]
3T3-NRU-Fototoxizitätstest [de]
4,4´-metýlen-bis-(2-klóranilín)
4,4´-methylene-bis-(2-chloraniline) [en]
4-klóró-o-tólúidín
4-chloro-o-toluidine [en]
aborri
redfin perch [en]
European perch [en]
perch [en]
common perch [en]
almindelig aborre [da]
Perca fluviatilis [la]
Accra-aðgerðaáætlunin
Accra Agenda for Action [en]
Programme d´action d´Accra [fr]
Aktionsplan von Accra [de]
adenínháð stökkbrii
adenine-requiring mutant [en]
adenine requiring mutant [en]
adeninafhængige mutant [da]
adeninabhängiger Mutant [de]
adipínsýra
adipic acid [en]
1,6-hexanedioic acid [en]
Admiralty-eyjar
Admiralty Islands [en]
adrenvirkt lyf
sympathomimetic agent [en]
sympatomimetiske stoffer [da]
adrenvirkur
adrenergic [en]
adrenvirkur
adrenhermandi
sympathomimetic [en]
adrenvirkur viðtakaörvi
adrenergic receptor agonist [en]
adrenvirkur viðtaki
adrenergic receptor [en]
adrenorecpetor [en]
aðalaðstoðarþegi
lead beneficiary [en]
aðalatvinnugreinaflokkar
main industrial groupings [en]
MIG [en]
aðalbókasafn
aðalbókasafn framkvæmdastjórnarinnar
Central Library [en]
Central Library of the European Commission [en]
aðalbúnaður notendaveitu
main demand equipment [en]
prirt forbrugsudstyr [da]
huvudsaklig förbrukningsutrustning [sæ]
composant principal de consommation [fr]
Hauptbetriebsmittel einer Verbrauchsanlage [de]
aðaldrifás
parent axle [en]
aðalframkvæmdastjóri
Director-General [en]
Director General [en]
aðalframkvæmdastjóri
Secretary General [en]
Secretary-General [en]
SG [en]
generalsekretæren [da]
generalsekreteraren [sæ]
secrétaire général, SG [fr]
Generalsekretär [de]
aðalframkvæmdastjóri
Executive Secretary General [en]
Executive Secretary-General [en]
aðalframkvæmdastjóri Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna
Director-General of UNESCO [en]
Director General of UNESCO [en]
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna
Secretary-General of the Council of the European Communities [en]
Secretary General of the Council of the European Communities [en]
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópusambandsins
Secretary General of the Council of the European Union [en]
Secretary-General of the Council of the European Union [en]
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna
Secretary General of the United Nations [en]
Secretary-General of the United Nations [en]
aðalframleiðandi
executive producer [en]
aðalfyrirtæki
group head [en]
aðalfyrirvinna
main breadwinner [en]
aðalgagnahirsla
primary repository [en]
prirt datalager [da]
prir databas [sæ]
entrepôt primaire de stockage des données [fr]
prires Repository [de]
aðalgreining
primary diagnosis [en]
aðalhreyfill
primary propulsion unit [en]
aðaljárnbrautarleið í Evrópu
main European rail route [en]
aðalkerfi
main system [en]
aðalkerfi
primary system [en]
aðalkjörræðismaður
honorary consul-general [en]
aðalkvarðamerki
principal scale mark [en]
aðalleiðslur
main wiring loom [en]
aðalleigusamningur
host lease contract [en]
aðalljósarofi
master lighting switch [en]
hovedlysafbryder [da]
aðalljóskershylki
main body of the headlamp [en]
aðalmarksvið
target primary area [en]
aðalmiðlari
primary dealer [en]
aðalnæringarefni
primary nutrient [en]
primary macro-nutrient [en]
prirt næringsstof [da]
prirt näringsämne [sæ]
élément fertilisant primaire [fr]
prirer Nährstoff [de]
aðalpústgrein
headpipe [en]
hovedrør [da]
huvudrör [sæ]
aðalrafaflgjafi
main source of electrical power [en]
aðalrannsóknarríki
lead investigating State [en]
aðalráð Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar
WTO General Council [en]
World Trade Organization General Council [en]
WTO´s Almindelige Råd [da]
WTO:s allmänna råd [sæ]
Conseil général de l´OMC [fr]
Allgemeiner Rat der WTO [de]
aðalritari félagsmála
Principal Secretary, Social Affairs [en]
aðalrofi rafgeymis
battery master switch [en]
aðalræðismaður
consul-general [en]
consul general [en]
aðalræðisskrifstofa
consulate general [en]
aðalskjáyfirlit
principal display [en]
aðalskrifstofa
General Secretariat [en]
aðalskrifstofa
central office [en]
aðalskrifstofa
head office [en]
hjemsted, hovedsæde, hovedkontor [da]
säte, huvudkontor [sæ]
siège, siège social [fr]
Sitz, Gesellschaftssitz [de]
aðalskrifstofa Alþjóðasambands sakamálalögreglunnar í hverju landi
national central bureau of the International Criminal Police Organisation [en]
bureau central national de l´Organisation Internationale de Police Criminelle [fr]
nationales Zentralbüro der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation [de]
aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga
Central Office for International Rail Transportation [en]
OCTI [en]
aðalskrifstofa í baráttunni gegn fölsun evrunnar
Central Office for combating euro counterfeiting [en]
aðalskrifstofa orkusáttmálans
Energy Charter Secretariat [en]
aðalskrifstofa ráðs Evrópusambandsins
General Secretariat of the Council of the European Union [en]
GSC [en]
aðalskuldari
principal debtor [en]
principal [en]
hovedskyldner [da]
débiteur principal [fr]
Hauptschuldner [de]
aðalstarfsemi
main activity [en]
aðalstarfsemi
principal activity [en]
aðalstýri
primary flight controls [en]
aðalstýrisbúnaður
main steering gear [en]
aðaltengigrind
main distribution frame [en]
MDF [en]
aðaltengiliður
primary point of contact [en]
primary POC [en]
aðaltengiliður
central contact point [en]
aðalútblástursstreymi
bulk exhaust flow [en]
aðalvátryggingafélag
leading insurance undertaking [en]
aðalvátryggjandi
leading insurer [en]
ledende assurandør [da]
huvudförsäkringsgivare [sæ]
apériteur [fr]
führender Versicherer [de]
aðalverktaki
main contractor [en]
aðalverktaki
principal contractor [en]
aðalverktaki
joint contractor [en]
aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna
aðalvöruflokkun SÞ
United Nations´ central product classification [en]
CPC [en]
aðalþilfar
working deck [en]
aðalæðastrengir blaða
principal leaf veins [en]
að birtum drögum
having published a draft [en]
að eigin frumkvæði
ex officio [en]
af egen drift, på embeds vegne, på eget initiativ [da]
på eget initiativ, på tjänstens vägnar [sæ]
d´office, de droit [fr]
von Amts wegen [de]
að eigin frumkvæði
by autonomous action [en]
par voie autonome [fr]
von sich aus [de]
að eigin frumkvæði
of its own volition [en]
aðfallshornsstillir
incidence angle modifier [en]
IAM [en]
aðfangabirir
input stock [en]
aðfangajafnræðiskvöð
Equivalence of Input [en]
EoI [en]
aðferðafræði
methodology [en]
aðferðafræðileg skýring
methodological note [en]
aðferðafræðileg skýrsla
methodological report [en]
aðferðafræðilegur
methodological [en]
aðferðafræði við hagskýrslugerð
statistical methodology [en]
aðferðafræði við lánshæfismat
credit quality assessment methodology [en]
kreditkvalitetsbedömningsmetode [sæ]
Methode zur Bewertung der Kreditqualität [de]
aðferðareining
module [en]
aðferðareinkaleyfi
process patent [en]
aðferðarlýsing
protocol [en]
aðferðarlýsing fyrir vefjaprófanir
tissue test protocol [en]
aðferðarlýsing prófunar
test protocol [en]
aðferð, byggð á samstæðureikningsskilum
accounting consolidation-based method [en]
aðferð eigin líkana
eiginlíkansaðferð
internal-model approach [en]
IMA [en]
internal models approach [en]
aðferð fyrir stöðugt særými
constant displacement method [en]
aðferðir
methodology [en]
aðferðir í tengslum við viðbrögð
methods of response [en]
aðferðir við hreinsun brennisteins úr e-u
tækni við hreinsun brennisteins úr e-u
desulphurisation technology [en]
desulphurization technology [en]
aðferð með hópuðum tilraunahópi
pooled treatment group approach [en]
aðferð með ísetningu á skál
ísetning á skál
plate incorporation method [en]
pladeinkorporeringsmetode [da]
plattinkorporeringsmetode [sæ]
méthode d´incorporation directe [fr]
Platteninkorporationsmethode [de]
aðferð með tengdum einingum
coupled units mode [en]
coupled-units mode [en]
koblingsmethode [da]
kopplingsmetode [sæ]
mode de «couplage des unités» [fr]
koppelte Anlagen [de]
aðferð með umsnúinni samsætuþynningu
inverse isotopes dilution method [en]
inverse isotope dilution method [en]
inverse isotope dilution analysis [en]
reverse isotope dilution analysis [en]
aðferð minnstu kvaðrata
least squares method [en]
method of least squares [en]
mindste kvadraters metode [da]
aðferð sem byggist á reikniformúlum
formula-based approach [en]
aðferð sem ekki byggist á notkun efna
non-chemical method [en]
aðferð sem miðast við áunnin réttindi
projected unit credit method [en]
aðferð til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa
acute toxic class method [en]
ATC method [en]
aðferð til að finna margs konar efnaleifar
multiresidue method [en]
multi-residue method [en]
aðferð til að gera örverur óskaðlegar
devitalising process for micro-organisms [en]
devitalising process for microorganisms [en]
proces til uskadeliggørelse af mikroorganismer [da]
metod för avdödning av mikroorganismer [sæ]
aðferð til að greina á milli sýktra og bólusettra dýra
DIVA-aðferðin
differentiating infected from vaccinated animal (DIVA) strategy [en]
DIVA [en]
aðferð til að meta magn
method of quantitative evaluation [en]
aðferð til auðkenningar
method of identification [en]
aðferð til skimunar
skimunaraðferð
screening method [en]
aðferð til stakra mælinga
discontinuous method [en]
aðferð til stórrrar krufningar
gross dissection technique [en]
aðferð við að festa e-ð á
method of affixing [en]
aðferð við að rýma e-ð
aðferð við rýmingu
evacuation procedure [en]
aðferð við aflgjöf
powering method [en]
aðferð við áætlanagerð
programming method [en]
aðferð við endurmat
reassessment procedure [en]
re-assessment procedure [en]
aðferð við gæðatryggingu
quality assurance technique [en]
aðferð við kostnaðarmat
costing method [en]
aðferð við lyfjagjöf
method of administration [en]
aðferð við niðurbrot sameindar
fragmentation method [en]
aðferð við notkun prófunarefnis
method of application of test substance [en]
aðferð við skiptingu kostnaðar og ráðstöfun tekna
method of cost and revenue assignment and allocation [en]
aðferð við skýrslugjöf
reporting method [en]
aðferð við tölfræðilega greiningu
statistical analysis method [en]
aðferð við tölfræðilegt mat
method of statistical evaluation [en]
aðferð við uppljóstrun fíkniefnamála
drug-detection method [en]
méthode de détection de drogue [fr]
Rauschgiftdetektionsmethode [de]
aðferð við útreikning vaxta
method for applying interest [en]
aðferð virkra vaxta
effective interest method [en]
aðferð þar sem litskilja er notuð
chromatographic method [en]
aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti
approach procedure with vertical guidance [en]
APV [en]
aðflug með óstarfhæfan hreyfil
one engine inoperative approach [en]
aðflugsferill
approach trajectory [en]
indflyvningsvej [da]
inflygningsbana [sæ]
trajectoire d´approche [fr]
Anflugweg [de]
aðflugsreitur
approach area [en]
aðflugsskilyrði
approach conditions [en]
aðflugsstjórnardeild
terminal manoeuvring area control unit [en]
aðflugsstjórnardeild
approach control unit [en]
aðflugsvirki
approach facility [en]
aðflug til lendingar
approach to land [en]
aðflutningshri
feed rate [en]
feed-rate [en]
aðflutningshri hráefna
raw material feed rate [en]
raw material feed-rate [en]
aðflutningsskýrsla
declaration of entry [en]
aðflutningsyfirlitsskýrsla
entry summary declaration [en]
aðflutningur
introduction [en]
aðflutningur fólks
immigration [en]
aðfluttur einstaklingur
aðfluttur
immigrant [en]
að frádreginni endurtryggingu
að frádregnum hlut endurtryggjenda
net of reinsurance [en]
efter fradrag af genforsikring [da]
abzüglich der Rückversicherung [de]
að frádreginni staðgreiðslu tekjuskatts
net of taxes on income at source [en]
að frádregnum hvers kyns kostnaði
deducting any expenses [en]
að frátalinni þeirri skuldbindingu
apart from the obligation [en]
aðgangsaðferðarlýsing
access control protocol [en]
aðgangseyrir
entrance fee [en]
aðgangseyrir
admission charge [en]
aðgangsgreining
corridor analysis [en]
aðgangsgrunnvirki
access infrastructure [en]
aðgangshindrun
entry barrier [en]
aðgangskerfi
access regime [en]
aðgangskerfi vegna flutnings
access regime for transmission [en]
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area [en]
aðgangsskilyrði
conditions of access [en]
aðgangsstaður talsímaþjónustu fyrir almenning
public voice telephony access point [en]
aðgangsstýrikerfi
access control system [en]
aðgangur að aðstöðu á staðnum á borð við sundlaug, gufubað, heilsulind eða líkamsræktarsal sem er innifalin fyrir hótelgesti
access to on-site facilities such as a swimming pool, sauna, spa or gym included for hotel guests [en]
aðgangur að bankaupplýsingum
access to bank information [en]
accès aux renseignements bancaires [fr]
Zugang zu Bankinformationen [de]
aðgangur að fiskimiðum
access to fishing zones [en]
aðgangur að íþróttaviðburðum
admission to sport events [en]
aðgangur að landbúnaðarlandi
access to farmland [en]
accès aux terres agricoles [fr]
Zugang zu Ackerland, Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen [de]
aðgangurréttarkerfinu
access to justice [en]
adgang til retlig prøvelse [da]
accès au juge, accès à la justice [fr]
Zugang zur Justiz, Zugang derrger zur Justiz [de]
aðgangur að skemmtirðum
admission to event parks [en]
aðgangur að vatni
access to water [en]
accès à l´eau [fr]
Zugang zur Wasserversorgung [de]
aðgangur að ökumannssæti
access to the driving position [en]
aðgangur almennings
public access [en]
aðgangur með rafrænum hætti
access by electronic means [en]
aðgengi að starfsmenntun
access to VET [en]
access to Vocational Education and Training [en]
aðgengi allra að rafrænu samfélagi
e-inclusion [en]
eInclusion [en]
aðgengilegar heimildir
open literature [en]
aðgengilegur búnaður rennilóða
accessible sliding poise device [en]
aðgengilegur öllum
publicly available [en]
aðgengisdyr
access door [en]
aðgengisrampur
access ramp [en]
aðgengissamningur
access agreement [en]
aðgerðaáætlun á sviði umhverfismála
environment action programme [en]
environmental action programme [en]
EAP [en]
handlingsprogram på miljøområdet [da]
miljöhandlingsprogram [sæ]
Umweltaktionsprogramm [de]
aðgerðaáætlun á vegum sveitarfélaga
community action programme [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins
Community action programme [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma
medium-term Community action programme [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um baráttu gegn mismunun
Community Action Programme to Combat Discrimination [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um jöfn tækiri fyrir konur og karla
Community Action Programme on Equal Opportunites for Men and Women [en]
aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði umhverfisverndar
programme of action of the European Community on protection of the environment [en]
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan [en]
FLEGT [en]
Forest Law Enforcement, Governance and Trade [en]
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, FLEGT [da]
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, Flegt [sæ]
application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, FLEGT [fr]
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor, FLEGT [de]
aðgerðaáætlun G20-hópsins gegn spillingu
G20 Anti-Corruption Action Plan [en]
Plan d´action anticorruption du G20 [fr]
aðgerðaáætlun gegn spillingu
programme of action against corruption [en]
aðgerðaáætlun í umhverfistækni
ETAP-áætlunin
Environmental Technologies Action Plan [en]
ETAP [en]
handlingsplan for miljøteknologi [da]
handlingsplan för miljöteknik [sæ]
plan d´action relatif aux technologies de l´environnement [fr]
Aktionsplan, Umwelttechnologien [de]
aðgerðaáætlun ríkis um flugöryggi
State Plan for Aviation Safety [en]
aðgerðaáætlun til framkvæmdar meginreglum um endurbætur
Action Plan to Implement Principles for Reform [en]
Plan d´action pour la mise en oeuvre des principes de réforme [fr]
Aktionsplan für die Umsetzung der Reformgrundsätze [de]
aðgerðaáætlun um flugöryggi í Evrópu
European Plan for Aviation Safety [en]
EPAS [en]
europæisk plan for luftfartssikkerhed [da]
europeisk flygsäkerhetsplan [sæ]
aðgerðaáætlun um jöfn tækiri karla og kvenna
action programme on equal opportunities for men and women [en]
aðgerðaáætlun um þróunarmál til margra ára
Multi-Year Action Plan on Development [en]
Plan d´action pluriannuel sur le développement [fr]
Mehrjähriger Aktionsplan für Entwicklung [de]
aðgerðaflugsþjálfi
operational flight trainer [en]
aðgerðahugmyndir
concept of operations [en]
Conops [en]
operationskoncept [da]
beslut i stort (CONOPS) [sæ]
concept d´opérations [fr]
Operationskonzept [de]
aðgerðaleysi
omission [en]
aðgerðaleysi
lack of action [en]
aðgerðamiðstöð ESB
EU Ops Centre [en]
EU Operations Centre [en]
aðgerðapakki
medical kit [en]
aðgerðarammi
framework for action [en]
aðgerðaskráning
logging [en]
aðgerðasvið
axis [en]
aðgerðasvið
activity line [en]
Maßnahmenschwerpunkt [de]
aðgerð á mörgum reinum
multilane operation [en]
aðgerð á sviði matvælaaðstoðar
food-aid operation [en]
aðgerð á sviði menningarmála
cultural action [en]
aðgerð Bandalagsins
Community action [en]
aðgerðir á sviði rannsókna og tækniþróunar
research and technological development activities [en]
RTD activities [en]
aðgerðir á vettvangi Sambandsins
internal action of the Union [en]
aðgerðir Bandalagsins á sviði menningarmála
Community cultural action [en]
aðgerðir Bandalagsins á sviði menntunar
Community education actions [en]
Aðgerðir í loftslagsmálum, umhverfismál, auðlindanýtni og hráefni
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials [en]
aðgerðir í umhverfismálum
environmental action [en]
aðgerðir sem tengjast varnarstarfi
actions which have defence implications [en]
aðgerðir til að fyrirbyggja átök
conflict prevention tasks [en]
aðgerðir til að rekja smitleiðir
contact tracing activities [en]
aðgerðir til verndarrnum
measures for the protection of children [en]
aðgerðir utan Sambandsins
actions outside the Union [en]
aðgerð í krafti embættis
ex officio application [en]
aðgerð til fjármögnunar hryðjuverka
terrorist financing operation [en]
aðgerð til úrbóta
remedial action [en]
aðgerð til úrbóta
corrective action [en]
aðgerð til úrbóta vegna öryggis á vettvangi
field safety corrective action [en]
sikkerhedsrelateret korrigerende handling [da]
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden [sæ]
Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld [de]
aðgerð um borð í skipi
shipboard operation [en]
aðgrein
downlink [en]
DL [en]
downward transmission [en]
downlink [da]
nedlänk [sæ]
liaison descendante, liaison de données air-sol, liaison descendante jusqu´à terre, trajet descendant [fr]
Abwärtsstrecke [de]
aðgreina eignir
segregate assets [en]
aðgreinanleg eign
identifiable asset [en]
aðgreind eign
ring-fenced asset [en]
aðgreind gler
separate lenses [en]
aðgreindir ljósgjafar
separate light sources [en]
aðgreind ljósastæði
separate lamp body [en]
aðgreind reikningsskil
separate financial statements [en]
aðgreind sjókjölfesta
segregated ballast [en]
aðgreind skuld
ring-fenced liability [en]
aðgreindur markaður
distinct market [en]
aðgreindur rekstrarreikningur
separate income statement [en]
aðgreindur sjókjölfestugeymir
segregated water ballast tank [en]
aðgreining
differentiation [en]
aðgreining
separation [en]
aðgreiningarlag
separating layer [en]
aðgreining á milli atvinnugreina
sectoral segregation [en]
aðgreining eigna
assets segregation [en]
aðgreining með gasgreiningu
gaschromatographic separation [en]
aðgreining með loftstraumi
aeraulic separation [en]
air classification [en]
pneumatic classification [en]
air separation [en]
aðgreining starfa
segregation of duties [en]
aðgreinir
discriminant [en]
diskriminant [da]
diskriminant [sæ]
discriminant [fr]
Diskriminante [de]
aðgreint fyrirkomulag
ring-fenced arrangement [en]
aðhald fyrirr
animal enclosure [en]
aðhaldsbúnaður fyrirrn
child restraint system [en]
child restraint [en]
CRS [en]
að hluta til við skilyrði á vettvangi
under semi-field conditions [en]
aðhvarfsgreining
regression analysis [en]
analysis by regression [en]
aðhvarfsgreining
regression technique [en]
aðhæfður stýribúnaður
adaptive controller [en]
aðhæfir
adaptor [en]
að höfðu samráði við
after consulting [en]
að höfðu samráði við
having consulted [en]
að höfðu samráði við
after consultation of [en]
að höfðu samráði við
subject to consultation of [en]
ilar í flugrekstri
airline industry [en]
ilar sem ekki eiga í samkeppni
non-competitors [en]
ilar vinnumarkaðarins
management and labour [en]
ilar vinnumarkaðarins
social partners [en]
ilar vinnumarkaðarins á vettvangi Sambandsins
Union-level social partners [en]
ilaskipti að atvinnurekstri
transfer of businesses [en]
ilaskipti að fyrirtækjum
transfer of undertakings [en]
ildardagur
gildistökudagurildar
date of accession [en]
accession date [en]
ildarflugrekandi
participating air carrier [en]
ildarflugrekandi
participating airline [en]
ildarréttur
membership rights [en]
droit social [fr]
Mitwirkungsrecht, Mitgliedschaftsrecht [de]
ildarríki
Member State [en]
medlemsstat [da]
medlemsstat [sæ]
État membre [fr]
Mitgliedstaat [de]
ildarríki auðkenningar
Member State of identification [en]
identifikationsmedlemsstat [da]
État membre d´identification [fr]
Mitgliedstaat der Identifizierung [de]
ildarríki ákvörðunarstaðar
Member State of destination [en]
ildarríki Evrópubandalaganna
Member State of the European Communities [en]
Member State of the EC [en]
EC Member State [en]
ildarríki Evrópusambandsins
European Union Member State [en]
Member State of the European Union [en]
EU Member State [en]
Member State of the EU [en]
ildarríki með undanþágu
Member State with a derogation [en]
ildarríki notkunar
Member State of consumption [en]
forbrugermedlemsstat [da]
Mitgliedstaat des Verbrauchs [de]
ildarríki sem annast framkvæmd
executing Member State [en]
ildarríki sem annast hlerun
intercepting Member State [en]
ildarríki sem beiðni er beint til
requested Member State [en]
anmodede stat, adspurgte stat [da]
anmodad stat, mottagarstat [sæ]
État requis [fr]
ildarríki sem beiðni er beint til
requested State Party [en]
ildarríki sem er framleiðsluríki
Member State of production [en]
ildarríki sem er komuríki inn í Evrópusambandið
Member State of arrival in the European Union [en]
ildarríki sem er skoðunarþoli
inspected State Party [en]
ildarríki sem eru ekki þátttökuaðildarríki
non-participating Member States [en]
ildarríki sem fær tilkynningu
notified Member State [en]
ildarríki sem hefur evru sem gjaldmiðil
Member State whose currency is the euro [en]
ildarríki sem leggur fram beiðni
requesting State Party [en]
ildarríki sem leggur fram beiðni
requesting Member State [en]
begärande medlemsstat [sæ]
État membre requérant [fr]
anfragender Mitgliedstaat [de]
ildarríki sem leggur fram beiðni
Member State making the application [en]
ildarríki þar sem geymsla er staðsett
Member State of storage [en]
ildarríki þar sem refsidómur féll
convicting Member State [en]
ildarríki þar sem skuldari er með lögheimili
Member State of the debtor´s domicile [en]
ildarríki þar sem vara er upprunnin
upprunaaðildarríki
Member State of origin [en]
ildarríki þar sem velmegun er minni
less prosperous Member States [en]
ildarríkjunum ber skylda til að gera e-ð
it is incumbent on Member States to do something [en]
ildarsamningur
accession agreement [en]
tiltrædelsesaftale [da]
accord d´adhésion [fr]
Beitrittsübereinkommen, Beitrittsabkommen [de]
ildarsamstarf
accession partnership [en]
ildarsáttmáli
Treaty of Accession [en]
Accession Treaty [en]
TA [en]
tiltrædelsestraktat, traktat om tiltrædelse [da]
anslutningsfördrag, fördrag om anslutning [sæ]
traité d´adhésion, trairelatif à l´adhésion, TA [fr]
Beitrittsvertrag [de]
ildarskjal
instrument of accession [en]
accession instrument [en]
tiltrædelsesinstrument [da]
anslutningsinstrument [sæ]
instrument d´adhésion [fr]
Beitrittsurkunde [de]
ildarskyldur
membership obligations [en]
obligations of membership [en]
medlemsforpligtelser [da]
de skyldigheder som ett medlemskap medför [sæ]
obligations découlant de l´adhésion [fr]
Mitgliedspflichten [de]
ildarviðræður
accession negotiations [en]
ild starfsmanna
employee involvement [en]
ili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
International Monetary Fund member [en]
IMF member [en]
membre du FMI, membre du Fonds monétaire international [fr]
Mitglied des Internationalen Währungsfonds, IWF-Mitglied, IWF-Mitgliedsstaat [de]
ili að EURES-netinu
Eures member [en]
ili að samstarfi um einkaleyfi
member of a patent [en]
ili annar en ríki
non-State entity [en]
ili á fjármálamarkaði
financial sector entity [en]
ili á fyrra stigi í aðfangakeðju
up-stream actor [en]
upstream actor [en]
ili í flugtengdri starfsemi
aviation undertaking [en]
ili í samsiglingakerfi
maritime conference member [en]
ili sem á rétt á vernd
person qualifying for protection [en]
ili sem ber ábyr
responsible party [en]
party responsible [en]
partie responsable [fr]
verantwortliche Partei [de]
ili sem ekki er í vanskilum
non-defaulting member [en]
ili sem ekki tengist Evrópusambandinu
ili sem ekki tengist ESB
non-European Union-related body [en]
non-EU-related body [en]
ili sem er ábyrgur fyrir greiðslu virðisaukaskatts
person liable for payment of VAT [en]
ili sem err til að fjalla um kæru
competent review body [en]
ili sem er upplýstur og fús til viðskiptanna
knowledgeable, willing party [en]
ili sem er þar til bær til að gefa út vegabréfsáritun
visa-issuing authority [en]
instance chargée de la délivrance des visas [fr]
r die Sichtvermerkserteilung zuständige Instanz [de]
ili sem falin eru tiltekin verkefni
delegated body [en]
bemyndiget organ [da]
bemyndigat organ [sæ]
organisme délégué [fr]
ermächtigte Einrichtung [de]
ili sem fer með ákvarðanatöku
decision-making body [en]
ili sem fer með mál er varða hagsmuni almennings
public interest entity client [en]
ili sem framleiðir leyfisskyld skotvopn
manufacturer of firearms subject to authorisation [en]
personne qui fabrique des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Hersteller von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
ili sem gefur út vottorð
certificate issuing body [en]
ili sem gerir samning um loftflutninga
air carriage contractor [en]
ili sem heyrir undir opinberan rétt
body governed by public law [en]
ili sem selur leyfisskyld skotvopn
dealer in firearms subject to authorisation [en]
personne qui fait le commerce des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Händler von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
ili sem setur reikningsskilastaðla
accounting standard setter [en]
producteur de normes comptables, normalisateur en comptabilité [fr]
Rechnungslegungsgremium, Standardsetzerr Rechnungslegungsnormen, Gremium von Standardsetzern auf dem Gebiet der Rechnungslegung, Standardsetzer auf dem Gebiet der Rechnungslegung [de]
ili sem sér um meðferð kærumála
body responsible for appeal [en]
det kompetente klageorgan [da]
l´organe compétent pour les procédures de recours [fr]
das für Rechtsbehelfsverfahren zuständige Organ [de]
ili sem stundar farþegaflutninga á vegum
road passenger transport operator [en]
ili sem tilskipuninni er beint til
addressee of the Directive [en]
ili undir eftirliti
supervised person [en]
ili varrniseftirlits
ili sem hefur með höndum varrniseftirlit
prudential supervisor [en]
aðkallandi takmörkun af öryggisástæðum
urgent safety restriction [en]
brådskande begränsningsåtgärder av säkerhetsskäl [sæ]
mesures de restriction urgentes [fr]
Notfallmaßnahmen [de]
aðkomuleið frá sjó
approach from seaward [en]
aðleiðsluskilyrði
feeding conditions [en]
aðliggjandi markaður
upstream market [en]
að loknu mjólkurskeiði
postlactational [en]
aðlögun að breytingu á vinnu og samfélagi: ný áætlun Bandalagsins um öryggi og heilbrii 2002-2006
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on safety and health 2002-2006 [en]
aðlögun að tækniframförum
adaptation to technical progress [en]
ATP [en]
aðlögunarferli
integration process [en]
aðlögunarhæfni
adaptability [en]
aðlögunarhæft framljósakerfi
adaptive front-lighting system [en]
AFS [en]
adaptive front lighting system [en]
adaptiv forlygtesystem [da]
adaptivt framljussystem, justerbart framljussystem, AFS [sæ]
aðlögunarráðstöfun
ráðstöfun á sviði aðlögunar
adaptation measure [en]
aðlögunartilkeyrsla
adaptation run [en]
aðlögunartímabil
adaptation period [en]
aðlögunartímabil
setting-in period [en]
aðlögunartími
conversion period [en]
aðlögunartími
adaptation period [en]
aðlögun iðnaðar að breyttum atvinnu- og uppbyggingarskilyrðum
adjustment of industry to structural changes [en]
aðlögun ríkisborgara þriðju landa
integration of third-country nationals [en]
integration af tredjelandsstatsborgere [da]
intégration des ressortissants de pays tiers [fr]
Integration von Drittstaatsangehörigen [de]
aðlögun vegna samræmingar
matching adjustment [en]
MA [en]
að meginreglu til
in principle [en]
að órannsökuðu máli
prima facie [en]
uden videre, umiddelbart [da]
prima facie, vid första påseendet [sæ]
prima facie, à première vue, présomption de [fr]
nach dem ersten Anschein, prima facie [de]
rar aðferðir til að uppfylla kröfur
alternative means of compliance [en]
AltMOC [en]
rar neytendavörur en matvæli
rarrur en matvæli
non-food product [en]
rar tryggingar en reiðufé
non-cash collateral [en]
rein
slip road [en]
rein
acceleration lane [en]
rennslisrás
headrace [en]
rennslisrör
feed tube [en]
rennslissvæði
vatnasvið
catchment [en]
rir fjármagnsgerningar
other capital instruments [en]
rir fjármálamilliliðir
other financial intermediaries [en]
OFIs [en]
rir gerningar en hlutabréfagerningar
non-equity instruments [en]
rir greiðslumiðlar en reiðufé
non-cash means of payment [en]
rir háttsettir yfirmenn
Other Senior Managers [en]
rir óreglubundnir flutningar
residual occasional services [en]
rir varasjóðir
other reserves [en]
aðsetursland móðurfyrirtækis
country of residence of parent enterprise [en]
aðskildar flugbrautir
separate runways [en]
rskilte baner [da]
separata banor [sæ]
getrennte Pisten [de]
aðskildar siglingaleiðir
traffic separation schemes [en]
aðskilin afurð
separated product [en]
aðskilnaður
separation [en]
aðskilnaður
segregation [en]
aðskilnaður fylgimyndar
secondary image separation [en]
sekundærbilledseparation [da]
sekundärbildsseparation [sæ]
aðskilnaður litninga
segregation of chromosomes [en]
aðskilnaður með litskiljutækni
aðskilnaður með litskiljun
chromatographic separation [en]
aðskilnaður reðurhúfu og forhúðar
balano-preputial separation [en]
aðskotaefni á flugskrokki
airframe contamination [en]
aðskotaefni úr frumum
cellular contaminant [en]
cellulær kontaminant [da]
cellkontaminant [sæ]
aðskotaefni úr umhverfinu
aðskotaefni í umhverfinu
environmental contaminant [en]
miljøforurening, miljøkontaminant, miljøforurenende stof [da]
rorening från omgivningen [sæ]
polluant environnemental [fr]
Umweltkontaminant [de]
aðskotaveira
virus contaminant [en]
aðstaða til að raða lestum
train formation facilities [en]
aðstaða til biðvörslu
biðvörsluaðstaða
lairage facility [en]
lairage [en]
opstaldningsfacilitet [da]
stallutrymme [sæ]
aðstaða til flugafgreiðslu
ground handling facilities [en]
aðstaða við járnbrautargrunnvirki
railway infrastructure capacity [en]
að stjórna skipi
conning the vessel [en]
aðstoð að eigin frumkvæði
spontaneous assistance [en]
aðstoð almannatrygginga
social security benefits in kind [en]
social-security benefits in kind [en]
aðstoðaráætlun Sambandsins
Union aid programme [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri
assistant executive head [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri alþjóðamála
Deputy Secretary General for Political Affairs [en]
Deputy Secretary-General for Political Affairs [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri ráðsins
Deputy Secretary-General of the Council [en]
aðstoðarframkvæmdastjóri stofnanasamstarfs
Deputy Secretary General for Inter-institutional Affairs [en]
Deputy Secretary-General for Inter-institutional Affairs [en]
aðstoðargreiðsla
aid payment [en]
aðstoðarhæf fjárfesting
eligible investment [en]
aðstoðarhæfi
eligibility [en]
aðstoðarhæfistímabil
eligibility period [en]
aðstoðarhæfi útgjalda
eligibility of expenditure [en]
aðstoðarhæf starfsemi
eligible activity [en]
aðstoðarhæft svæði
eligible area [en]
aðstoðarhæfur fjárfestingarkostnaður
eligible investment costs [en]
aðstoðarkennari
teaching assistant [en]
aðstoðarkerfi
aid scheme [en]
aðstoðarkerfi til björgunar
rescue aid scheme [en]
aðstoðarleið
aid instrument [en]
aðstoðarmaðurralæknis
veterinary assistant [en]
aðstoðarmaður skiparafvirkja
electro-technical rating [en]
aðstoðarmaður við rannsóknir
research assistant [en]
aðstoðarstarfsemi
activity of an auxiliary character [en]
aðstoðarvélstjóri
assistant engineer officer [en]
aðstoðarþegi
beneficiary [en]
aðstoð eftir ráðningu
post-placement assistance [en]
aðstoð frá hinu opinbera
public aid [en]
aðstoð í öllum geirum
aid in all sectors [en]
aðstoð með opinberum fjárveitingum
public financial assistance [en]
aðstoð sem er veitt afturvirkt
aid which is granted retrospectively [en]
aðstoð til atvinnugreina
sectoral aid scheme [en]
aðstoð til björgunar fyrirtækjum
aid for rescuing firms [en]
aðstoð til eflingar atvinnu
employment aid [en]
aid for employment [en]
aðstoð til eflingar viðskiptum
Aid for Trade [en]
AfT [en]
Aide pour le commerce [fr]
Handelshilfe [de]
aðstoð til endurskipulagningar
restructuring aid [en]
aðstoð til menntunar
menntunaraðstoð
training aid [en]
aid for training [en]
aðstoð til þjálfunar
þjálfunaraðstoð
training aid [en]
aid for training [en]
aðstoð vegna greiðslujafnaðar
balance of payments assistance [en]
aide à la balance des paiements [fr]
aðstoð við umbreytingu og uppbyggingu stofnana
TAIB [en]
transition assistance and institution building [en]
að stofni til úr asbesti
asbestos-based [en]
asbestos based [en]
að stofni til úr blýi
lead-based [en]
lead based [en]
að stofni til úr frumum
cell-based [en]
að stofni til úr kalsíumi
calcium-based [en]
calciumbaseret [da]
kalciumbaserad [sæ]
à base de calcium [fr]
auf Kalziumbasis [de]
að stofni til úr kolefni
carbon-based [en]
að stofni til úr vatni
water-based [en]
að stofni til úr vef
tissue-based [en]
aðstreymi
advection [en]
aðstreymi
reception [en]
aðstæður sem auka á saknæmi
aggravating circumstance [en]
aggravating circumstances [en]
skærpende omstændighed [da]
rsvårande omständighet [sæ]
circonstance aggravante [fr]
erschwerender Umstand [de]
að teknu tilliti til tapgleypni vátryggingaskuldar
after the loss absorbing capacity of technical provisions [en]
after loss absorbing capacity of technical provisions [en]
að tillögu framkvæmdastjórnarinnar
on a proposal from the Commission [en]
að uppfylltum þeim skilyrðum
under the conditions [en]
að uppfylltum þeim skilyrðum
subject to the conditions [en]
að þjóðarétti
in accordance with international law [en]
að þjóðarétti
in international law [en]
að því er tekur til
with respect to [en]
að því er tekur til heimilda þeirra
with respect to their powers [en]
en ce qui concerne leurs attributions touchant [fr]
in bezug auf ihre Befugnisse [de]
að því er varðar
varðandi
regarding [en]
að því er það aðildarríki varðar
for that Member State [en]
að því marki
to the extent [en]
að því marki sem
in so far as [en]
að því marki sem við á
to the extent applicable [en]
að öðrum kosti
failing this [en]
að öllu leyti heimafengin framleiðsluvara
wholly obtained product [en]
afar eldfimur
extremely flammable [en]
afblásturshverfill
top recovery turbine [en]
gasaflastningsturbine [da]
turbingenerator [sæ]
turbine de récupération au gueulard [fr]
Hochofengasentspannungsturbine, Gichtgasentspannungsturbine [de]
afbrii
modification [en]
afbrii
anomaly [en]
anomalies [en]
afbrii
variant [en]
afbrii Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómsins
variant Creutzfeldt-Jakob disease [en]
vCJD [en]
afbrii flugvélar
variant of an aeroplane [en]
afbriilegar niðurstöður
aberrant results [en]
afbriileg dánartíðni
abnormal mortality [en]
excess mortality [en]
excessive mortality [en]
overdødelighed, abnorm dødelighed [da]
överdödlighet, onormal dödlighet [sæ]
afbriileg frumugerð
aberrant cell type [en]
afbriileg kúariða
atypical BSE [en]
atypisk BSE [da]
atypisk BSE [sæ]
ESB atypique [fr]
atypische BSE [de]
afbriileg riðuveiki
atypical scrapie [en]
afbriilegt atferli
bizarre behaviour [en]
afbriilegt horf
abnormal attitude [en]
afbriilegt riðuveikitilvik
atypical scrapie case [en]
afbriilegur
aberrant [en]
afbriileiki
abnormality [en]
abnormalities [en]
anomaly [en]
anomali, abnormitet [da]
Anomalie [de]
afbriileiki í hjartalokum
cardiac valvular abnormalities [en]
afbriileiki í miðtaugakerfi
abnormalities of the CNS [en]
afbriileiki í ytri gerð
ytri afbriileiki
external abnormality [en]
external abnormalities [en]
afbrotastarfsemi
activities of criminal organisations [en]
activities of criminal organizations [en]
afbrotastarfsemi
criminal activity [en]
kriminelle handlinger [da]
brottslig handling, brottslig verksamhet [sæ]
activité criminelle [fr]
kriminelle Aktivität, kriminelle Tätigkeit [de]
afbrotastarfsemi sem nær yfir landamæri
cross-border organised crime [en]
cross-border organized crime [en]
afbrot sem heyra undir lögsögu Alþjóðlega sakamáladómstólsins
crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court [en]
afbrot sem ná yfir landamæri
cross-border crime [en]
afbrot tengd kjarnakleyfum og geislavirkum efnum
crime connected with nuclear and radioactive substances [en]
afburðagæði
superior quality [en]
afbyrsting
depilation [en]
epilation [en]
depilating [en]
afhåring [da]
afhårning [sæ]
épilage, épilation, dépilation [fr]
Depilation, Epilation, Epilierung, Enthaarung [de]
afdráttar- og tilkynningarskylda
withholding and reporting obligation [en]
afdrif efnis
fate of the substance [en]
afdrif í umhverfinu
fate in the environment [en]
afdrif virka efnisins
fate of the active substance [en]
af efnagreiningarhreinleika
af hreinleika sem krafist er við efnagreiningar
p.a. [en]
p.A. [en]
pro analysi [en]
pro analysi [la]
afeitrun
detoxification [en]
affallsaflþéttir
shunt power capacitor [en]
afferming
unloading [en]
affermingarbúnaður
equipment for unloading [en]
affermingarstaður
place of unloading [en]
afföll af áhættukröfum í efnahagsreikningi
discounts on balance sheet exposures [en]
afföll af áhættuskuldbindingum í efnahagsreikningi
Discounts on balance sheet exposures [en]
afgangskjúklingar
surplus chicks [en]
afgangsraki
residual humidity [en]
residual moisture [en]
restfugtighed [da]
restvatten, restfuktighet, kvarvarande fuktighet [sæ]
afgangsuppdrift
residual buoyancy [en]
afgerandi athugun
apical observation [en]
afgerandi endapunktur
apical endpoint [en]
apical effect [en]
afgirt svæði
enclosure [en]
afgreiddur skammtur
offtake [en]
off-take [en]
afgreiða frá viðurkenndu sláturhúsi
dispatch from an approved slaughterhouse [en]
afgreiða í frjálst flæði
release for free circulation [en]
afgreiðsla
ground handling [en]
ground-handling [en]
afgreiðsla
handling [en]
afgreiðsla á einum stað
one-stop shop [en]
afgreiðsla farms
cargo handling [en]
afgreiðsla flugvéla
servicing of aeroplanes [en]
afgreiðsla flugvélar
aeroplane handling [en]
afgreiðsla lyfja
dispensing of medicinal products [en]
afgreiðsluaðili
handling agent [en]
afgreiðsluborð
servery [en]
afgreiðslufrestur
supply time [en]
afgreiðslufyrirtæki
handling company [en]
afgreiðslugeymsla
bonded warehouse [en]
afgreiðsluheild
handling unit [en]
afgreiðsluhættir sendiskrifstofa sem fara með ræðismál
handling practices at local consular missions [en]
afgreiðslukassi
cash register [en]
afgreiðslumaður
shop assistant [en]
afgreiðslurás
delivery channel [en]
afgreiðslusalur
room for dispatching [en]
afgreiðsluskilyrði
supply conditions [en]
conditions of supply [en]
afgreiðsluskrifstofa
dispatch office [en]
afgreiðslustaður
access point [en]
afgreiðslustöð
dispatching establishment [en]
dispatch establishment [en]
afgreiðslustöð
dispatch centre [en]
afgreiðslutími
slot [en]
afgreiðslutími sem flugrekandi hefur afsalað sér
slot which has been given up by a carrier [en]
afgreiðsluþjónusta í tengslum við farangur farþega
passenger baggage handling service [en]
afgreiðsluökutæki
servicing vehicle [en]
af heilbriisástæðum
for health reasons [en]
afhellingarbúnaður
umhellingarbúnaður
decanter [en]
sandfang [da]
spilloljekärl [sæ]
afhenda til vörslu
deposit [en]
afhendingarili
supplier [en]
afhendingarbakki
delivery tray [en]
afhendingarrt magn
deliverable supply [en]
afhendingardagur á gögnum
delivery date of data [en]
afhendingardeild
transferring unit [en]
afhendingarflug
delivery flight [en]
afhendingarfluglag
transfer flight level [en]
afhendingarfrestur
transmission delay [en]
afhendingarfyrirtæki
supply undertaking [en]
afhendingargeta
supply capacity [en]
afhendingarkóði
transmission code [en]
afhendingarkrafa
submission requirement [en]
afhendingarkvóti
quota for delivery [en]
afhendingarreikningur fyrir uppboðnar losunarheimildir
auction delivery account [en]
auktionsleveringskonto [da]
mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter [sæ]
Lieferkonto für versteigerte Zertifikate [de]
afhendingarseðill
delivery note [en]
afhendingarskilmálar
conditions of deliveries [en]
afhendingarskilmálar
delivery terms [en]
afhendingarskilyrði
supply conditions [en]
conditions of supply [en]
afhendingarskilyrði flugs
transfer conditions of a flight [en]
afhendingarsnið
transmission format [en]
afhendingarspenna
supply voltage [en]
forsyningsspænding [da]
leveransspänning [sæ]
Spannungszuführung [de]
afhendingarstaður
supply point [en]
afhendingarstaður
point of delivery [en]
afhendingarstaður flugstjórnar
transfer of control point [en]
afhendingarstaður fyrir hitun og kælingu
heating and cooling supply point [en]
varme- og køleforsyningspunkt [da]
leveranspunkt förrme och kyla [sæ]
point d´approvisionnement en chauffage et refroidissement [fr]
rme- und Kälteversorgungspunkt [de]
afhendingarstaður jarðolíu
oil terminal [en]
afhendingartryggingareikningur fyrir uppboðnar losunarheimildir
Auction Collateral Delivery Account [en]
afhendingarverð
supply price [en]
afhending á hættulegum varningi til flutnings loftleiðis
offering dangerous goods for transport by air [en]
afhending á vörum gegn gjaldi
afhending á vörum gegn endurgjaldi
supply of goods for consideration [en]
afhending flugáætlunar til flugumferðarþjónustu
submission of ATS flight plan [en]
afhending gegn greiðslu
delivery versus payment [en]
DVP [en]
levering mod betaling [da]
Lieferung gegen Zahlung [de]
afhending í áþreifanlegu formi
physical delivery [en]
afhending með skilyrðum
conditional surrender [en]
afhending undir eftirliti
controlled delivery [en]
livraison surveillée [fr]
kontrollierte Lieferung [de]
afhending undir eftirliti
monitored delivery [en]
afhending vöru
supply of goods [en]
afhleypiloft hreyfils
engine bleed [en]
afhleypistjórnun
bleed management [en]
styring af motoraftapning [da]
hantering av avtappning [sæ]
gestion de prélèvement [fr]
Zapfluftmanagement [de]
af hreinleika A
A-grade [en]
afildaður
de-oxygenated [en]
afísingarvökvi
de-icing fluid [en]
deicing fluid [en]
afísing framrúðu
windscreen defrosting [en]
afkastageta framleiðslutækjanna
capacity of the production facilities [en]
afkastageta kerfis
system capacity [en]
systemkapacitet [da]
systemkapacitet [sæ]
afkastageta með alla hreyfla virka
all-engine-operating performance [en]
afkastageta sem nemur samdrætti
closed capacity [en]
afkastageta sjónrænna leiðsögutækja
adequacy of the visual aids [en]
ytelsene til visuelle hjelpemidler [da]
afkastageta við hreinsun brennisteins úr e-u
desulphurisation capacity [en]
desulphurization capacity [en]
desulfurisation capacity [en]
afkastalítil brennslustöð
low-capacity incineration plant [en]
afkastamikil brennslustöð
high-capacity incineration plant [en]
afkoma af rekstri starfsþáttar
segment result [en]
afkoma hins opinbera
government budgetary position [en]
afkomutrygging
income protection insurance [en]
afkvæmi í fyrsta ættlið
first generation progeny [en]
afköst í samvinnslu raf- og varmaorku
cogeneration capacities [en]
afla e-s gegn endurgjaldi
acquire for valuable consideration [en]
aflagning rekstrar
discontinuance [en]
aflandsfjármálamiðstöð
offshore financial centre [en]
offshore financial center [en]
OFC [en]
centre financier extraterritorial [fr]
Offshore-Finanzplatz, Offshore-Zentrum, Offshore-Finanzzentrum [de]
aflandsstarfsemi
offshore activity [en]
aflaskráningarkerfi
catch documentation scheme [en]
fangstdokumentationsordning, dokumentationsordning for fangster [da]
fångstdokumentationssystem, fångstdokumentationsprogram, fångstdokumentationsprogram för fångst [sæ]
Fangdokumentationsregelung [de]
aflausturdæla
aflknúin austurdæla
power bilge pump [en]
afleidd afurð
derived product [en]
afledt produkt [da]
rledd produkt, produkt därav [sæ]
produit dérivé [fr]
abgeleitetes Erzeugnis, Derivat, Erzeugnis aus, Folgeerzeugnis, Produkt [de]
afleiddir forvextir
implied discount rate [en]
afleidd reykbragðefni
derived smoke flavourings [en]
afleidd réttindi
derived rights [en]
afleidd röð
derived series [en]
afleidd SI-eining
afleidd eining alþjóðlega einingakerfisins
SI derived unit [en]
afleiddur fjármálagerningur
derivative financial instrument [en]
afleiddur skaðvaldur
secondary pest [en]
sekundær skadegører, sekundært skadeinsekt [da]
sekundær skadegører [sæ]
Sekundärinsekt [de]
afleiða án valréttar
non-option derivative [en]
afleiða, byggð á valrétti
option-based derivative [en]
afleiða í erlendum gjaldmiðli
foreign currency derivative [en]
afleiða tríasólsumbrotsefna
triazole metabolite derivative [en]
afleiðingar
sequelae [en]
afleiðingar alþjóðlegrar hryðjuverkastarfsemi
implications of acts of terrorism [en]
afleiðsla viðtekinna váhrifa
derivation of the acceptable exposure level [en]
afleiðuafurð
derivative product [en]
afledt produkt [da]
produit dérivé, instrument financierrivé [fr]
Derivat, derivatives Instrument [de]
afleiðugerningur
derivative instrument [en]
afleiðumarkaður
derivative market [en]
derivatives market [en]
marché des produits dérivés, marché des instruments dérivés [fr]
afleiðusamningur
derivative contract [en]
afleiðusamningur vegna útlánaáhættu
credit derivative contract [en]
afleiðuskiptasamningur
swap derivative contract [en]
afleiðuviðskiptaskrá
viðskiptaskrá
trade repository [en]
afleitt yrki
derived variety [en]
aflestrartæki
reader [en]
aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar
REDCR-búnaður
remote early detection communication reader [en]
REDCR [en]
afleysingafyrirtæki
temporary employment undertaking [en]
afleysingamaður
interim worker [en]
afleysingar flugliða í flugi
in-flight relief of flight crew members [en]
aflétta farbanni
lift a detention [en]
aflétting trúnaðar
declassification [en]
afklassificering [da]
beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade [sæ]
déclassification [fr]
Aufhebung des Geheimhaltungsgrades, Freigabe [de]
aflferill við fullt álag
full load power curve [en]
aflflutningur
telepowering [en]
aflfræðilegt þrýstingsfall
mechanical pressure absorption [en]
aflfræðilegur
mechanical [en]
aflfræðilegur eiginleiki
mechanical property [en]
aflgjafi á jörðu
ground power [en]
aflgraf hreyfils
engine power map [en]
aflhemlakerfi
power-assisted braking system [en]
power assisted brake [en]
power brake [en]
servo-brake [en]
bremseforstærker, servobremse [da]
aflhreyfikerfi
power actuating system [en]
aflitunarefni
bleaching ingredient [en]
aflitunartími permanganats
permanganate clearing time [en]
affarvningstid for permanganat [da]
afli úr úthafsfiskveiðum
products of deep-sea fishing [en]
aflífun með raflosti
electrocution [en]
afllítil frumgerð
low-power prototype [en]
aflmælir
wattmeter [en]
aflmælir
dynamometer [en]
aflmælistafla fyrir ETC-prófun
European Transient Cycle dynamometer schedule [en]
ETC dynamometer schedule [en]
afloftunarventill
gas extractor [en]
aflóga undaneldisdýr
reproductive animal at the end of its career [en]
udtjent avlsdyr [da]
animal reproducteur en fin de carrière [fr]
ausgedientes Zuchttier [de]
aflrofi
circuit breaker [en]
aflrofi fyrir loftlínur
overhead circuit breaker [en]
aflræn meðsveiflun
mechanical resonance [en]
mekanisk resonans [da]
aflrænn skaði
mechanical damage [en]
aflspennir
power transformer [en]
effekttransformer, transformer [da]
krafttransformator, transformator [sæ]
aflstöð á jörðu niðri
ground power unit [en]
GPU [en]
GPU [da]
GPU [sæ]
groupe auxiliaire au sol, groupe de batterie de parc [fr]
Boden-Batteriesatz, Bodenhilfsaggregat [de]
aflvél stýrisbúnaðar
steering gear power unit [en]
aflviðmiðunarrk
power limit [en]
aflyfirrsla eimreiða
locomotive transmission [en]
aflyfirrsla ökutækja
vehicle transmission [en]
aflyfirrslukerfi
transmission system [en]
aflþéttir
power capacitor [en]
aflþörf í aðgerðalausu ástandi
idle state power demand [en]
aflþörf í lausagangi
no-load condition electric power consumption [en]
no-load condition power consumption [en]
aflþörf í reiðuham
standby power consumption [en]
stand-by power consumption [en]
aflögð starfsemi
discontinued operations [en]
aflögunarhri
strain rate [en]
afmarkað svæði
demarcated area [en]
afmarkað vottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli
Partial European Enforcement Order certificate [en]
afmarkari
delimiter [en]
afmengunaraðstaða fyrir starfsfólk
decontamination facilities for the personnel [en]
afmengunarbúnaður, breyttur til hernaðarnota
decontamination equipment, modified for military use [en]
afmengunarbúnaður, sérhannaður til hernaðarnota
decontamination equipment, specially designed for military use [en]
afmótari
demodulator [en]
afmörkuð loftræstisamstæða
partial air-conditioning installation [en]
afmörkuð tíðni
discrete-frequency [en]
afmörkunarefni
marking material [en]
afmörkunarstig
stig afmörkunar
containment level [en]
afmörkunarsvæði
containment area [en]
afmörkun valdheimilda
delimitation of competences [en]
kompetenceafgrænsning [da]
délimitation des compétences [fr]
Kompetenzabgrenzung [de]
afnám á eftirliti á sameiginlegum landamærum
abolition of checks at the common borders [en]
suppression des contrôles aux frontières communes [fr]
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum
gradual abolition of checks at the common borders [en]
suppression graduelle des controles aux frontières communes [fr]
schrittweiser Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
afnema
nema úr gildi
abolish [en]
afnotaréttur af eign
right to use an asset [en]
afoxandi sykra
reducing sugar [en]
afoxari MTT
MTT reducer [en]
afoxunarefni
reducing agent [en]
reductant [en]
reducer [en]
afoxunarhvati
reduction catalyst [en]
afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð
deNOX system [en]
deNOx aftertreatment system [en]
deNOx-system [da]
deNOx-system [sæ]
afplána refsingu
serve a sentence [en]
re underkastet varetægtsarrest [da]
avtjäna ett straff [sæ]
exécuter une peine, purger une peine, purger une condamnation [fr]
eine Strafe verbüßen [de]
afrafmagnandi efni
antistatic ingredient [en]
afrakstur af rekstri loftfara
revenues from the operation of aircraft [en]
afrakstursvísir
output indicator [en]
afreksíþróttir
high-level sports [en]
afrennsli
run-off [en]
afrennslislokakerfi
drain valve system [en]
afrennslisloki
drain valve [en]
afriðill
rectifier [en]
afriðill
thyristor [en]
afriðilsstýring
thyristor control [en]
afriðunartap
rectification loss [en]
afrit
copy [en]
kopi [da]
kopia [sæ]
copie [fr]
Kopie, Abschrift [de]
afrit á fisju
microfiche copy [en]
afritun
reproduction [en]
afritunarbúnaður
copying equipment [en]
afritunarpappír
tracing paper [en]
afritunarpappír
copy paper [en]
afritunarpappír
copying paper [en]
afritunarverkfæri
copy tool [en]
afritunarvélar
reprographic machinery [en]
afritunarrur
reprographic supplies [en]
afritunarþjónusta
duplicating service [en]
afritunarþjónusta
reprographic service [en]
afritun á bláörk
diazoprinting reprography [en]
afritun gagna á örfilmur
microfilming service [en]
afríkubrynstirtla
cunene horse mackerel [en]
Cunene-hestemakrel [da]
cunenetaggmakrill [sæ]
Trachurus trecae [la]
afríkukollfiskur
African moonfish [en]
afrikansk hestehoved [da]
Selene dorsalis [la]
afríkukollfiskur
lookdown fish [en]
lookdownfish [en]
African lookdown [en]
afrikansk hestehoved [da]
afrikansk hästhuvudmakrill [sæ]
mussolini africain [fr]
Afrikanischer Pferdekopf [de]
Selene dorsalis [la]
afríkutröllkrabbi
West African geryon [en]
femtandet dybvandskrabbe [da]
djuphavsrödkrabba [sæ]
Rote Tiefseekrabbe [de]
Chaceon maritae [la]
afríski þráðuggi
lesser African threadfin [en]
lille afrikansk trådfinnefisk [da]
Galeoides decadactylus [la]
afróteindun
deprotonation [en]
afruglari
decoder [en]
afrækta
rækta í undirrækt
subculture [en]
dyrke i subkultur [da]
subkultivera [sæ]
repiquer [fr]
afsala sér efnahagslegum ávinningi
forgo economic benefits [en]
forego economic benefits [en]
afsal á rétti
afsal réttar
renunciation of entitlement [en]
afsal eignar
alienation of property [en]
afseglunarkerfi
degaussing system [en]
af sérstökum tilfallandi ástæðum
for special reasons of expediency [en]
pour des raisons spéciales d´opportunité [fr]
aus besonderen Opportunitätserwägungen [de]
afskekkt dreifbýlissvæði
remote rural area [en]
afskiptalaus umráð
quiet possession [en]
possession paisible [fr]
afskipti hins opinbera
government intervention [en]
intervention du gouvernement, intervention des pouvoirs publics [fr]
Maßnahmen der Regierung, staatliche Einflussnahme [de]
afskorin blóm
cut flowers [en]
afskráning
derecognition [en]
de-recognition [en]
afskráning
deregistration [en]
afskráning af félagaskrá
striking off the register [en]
afskráningarákvæði
derecognition requirement [en]
afskráningardagur
deletion date of registration [en]
afskráningarkerfi
deregistration system [en]
afskráningarregla
derecognition principle [en]
afskráning úr viðskiptum með hlutabréf
delisting of trading of shares [en]
afskrifa
write off [en]
write-off [en]
afskrifa
amortise [en]
amortize [en]
afskrifaðar skuldir
debt write-off [en]
afskrifað kostnaðarverð
amortised cost [en]
amortized cost [en]
afskrifaður
amortised [en]
amortized [en]
afskrifanleg eign
amortisable asset [en]
amortizable [en]
afskrifanleg eign
depreciable asset [en]
afskrifanleg fjárhæð
depreciable amount [en]
afskrifanlegur
amortisable [en]
amortizable [en]
afskrifanlegur
depreciable [en]
afskrift
amortisation [en]
amortization [en]
afskrift
charge-off [en]
charge off [en]
afskriftaaðferð
amortisation method [en]
amortization method [en]
afskriftaferli
amortisation process [en]
amortization process [en]
afskriftareglur
depreciation arrangements [en]
afskriftareikningur
provision for loss [en]
afskriftatímabil
amortisation period [en]
amortization period [en]
afskriftir
depreciation [en]
afskurðarfita sem fellur til við stykkjun
fat from cutting rooms [en]
cutting-room fat [en]
fedt fra opskæringslokaler, afskåret fedt [da]
fett som härstammar från styckningslokaler [sæ]
gras de parage, gras de découpe [fr]
Abschnittfett [de]
afsláttarloki
shut-off valve [en]
afsláttarmiði
discount coupon [en]
coupon [en]
afstæð merking
relative significance [en]
afsýring
deacidification [en]
de-acidification [en]
deacidifying [en]
afsyring [da]
avsyrning [sæ]
désacidification [fr]
Entsäuerung [de]
afsýringaraðgerð
deacidification operation [en]
de-acidification operation [en]
aftakaviðburður
extreme event [en]
aftanvert kviðarhol
post-abdomen [en]
aftari miðsæti
centre rear seating position [en]
aftasta eðlilega akstursstilling
rearmost normal driving position [en]
aftengingarröð gagnatengingar
data link disconnection sequence [en]
aftenging notkunar
demand disconnection [en]
forbrugsaflastning [da]
déconnexion de la charge nette [fr]
aftenging notkunar við lága spennu
low voltage demand disconnection [en]
LVDD [en]
frakobling af elforbrug ved lavspændingsfejl, forbrugsaflastning ved lav spænding [da]
rbrukningsbortkoppling vid låg spänning [sæ]
déconnexion de la charge nette en tension basse [fr]
Unterspannungslastabwurf [de]
aftenging notkunar við lága tíðni
low frequency demand disconnection [en]
LFDD [en]
forbrugsaflastning ved lav frekvens [da]
rbrukningsbortkoppling vid låg frekvens [sæ]
déconnexion de la charge nette en fréquence basse [fr]
Unterfrequenzlastabwurf [de]
af tilhlýðilegri kostgæfni
with due diligence [en]
afturbatafasi
convalescent phase [en]
afturbatatímabil
recovery period [en]
afturbati
convalescence [en]
rekonvalscens [da]
konvalescens [sæ]
convalescence [fr]
Konvaleszenz, Genesungszeit [de]
afturgluggi sem ekki er unnt að fjarlægja
non-removable rear window [en]
afturhluti
rear face [en]
afturhluti sætis
rear part of a seat [en]
afturkalla leyfi
withdraw an authorisation [en]
withdraw an authorization [en]
tilbagekalde autorisation [da]
révoquer une autorisation [fr]
eine Bewilligung widerrufen, eine Genehmigung widerrufen [de]
afturkræfni
reversibility [en]
afturköllunarbréf sendiherra
recredential [en]
afturköllun á samræmingu flugs
abrogation of coordination of flight [en]
abrogation of co-ordination of flight [en]
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin
withdrawal of the European Enforcement Order certificate [en]
afturköllun fjármálagernings
removal of a financial instrument [en]
afturköllun fyrirvara
withdrawal of reservation [en]
återtagande av reservationer [sæ]
retrait des réserves [fr]
afturköllun leyfis
revocation of authorization [en]
revocation of authorisation [en]
afturköllun úr viðskiptum með hlutabréf
removal of trading of shares [en]
afturköllun yfirflugs
crossing cancellation [en]
afturköllun ættleiðingar
revocation of adoption [en]
afturskiptur
rear split [en]
afturskyggnt tímabil
lookback period [en]
aftursæti
rear seat [en]
back seat [en]
bagsæde [da]
Hintersitz [de]
afturverkunargildi
feedback value [en]
feed-back value [en]
afturverkunargildi fyrir snúningsvægi
torque feedback value [en]
afturvirk aðferð
hindcasting method [en]
afturvirkar launagreiðslur
back-dated pay arrears [en]
afturvirk beiting
retrospective application [en]
afturvirk beiting
retroactive application [en]
afturvirk endurgerð
retrospective restatement [en]
afturvirk leiðrétting
retrospective adjustment [en]
afturvirk prófun
back-testing [en]
back testing [en]
afturvirk trygging
retroactive insurance [en]
afturvirkur
retroactive [en]
afturvirkur
retrospective [en]
afturvísandi
rearward-facing [en]
rearward facing [en]
aftöppunarkrani
drain tap [en]
aftöppunarloki
draw-off valve [en]
draw-off tap [en]
aftapningsventil [da]
avtappningskran [sæ]
valve d´évacuation [fr]
Auslaufhahn [de]
afurðabirir
birir afurða
output stock [en]
afurð, að stofni til úr broddi
colostrum based product [en]
afurð, að stofni til úr víni
wine-based product [en]
afurðarauðkenni
product identifier [en]
afurðarauðkenning
product identification [en]
afurðasemi
performance [en]
afurðasending
consignment of products [en]
afurðaskeið
productive lifecycle [en]
afurðaskeið
productive life [en]
afurð fiskveiða
product of fisheries [en]
afurðir
output [en]
afurðir í umflutningi
products in transit [en]
afurðir úr hófum og klaufum
hoof products [en]
afurðir úthafsveiða
deep-sea fishery products [en]
afurð í duftformi
powdered product [en]
afurð sem er að stofni til úr mjólk
milk-based product [en]
afurð sem stenst ekki kröfur
non-conforming product [en]
afurð til að losa um eigið fé
equity release product [en]
afurð til manneldis
comestible product [en]
afurð úr alifuglakjöti
poultry meat product [en]
afurð úr blóði
blood product [en]
afurð úrraríkinu
afurð úrrum
product of animal origin [en]
afurð úr húsdýraáburði
manure product [en]
afurð úr nautakjöti
beef product [en]
afurð úr pylsukjöti
sausage-meat product [en]
afurð úr vetnisformýlun
hydroformylation product [en]
afurð úr víngeiranum
wine-sector product [en]
wine sector product [en]
afvaxtað núvirði
discounted present value [en]
afvaxtað sjóðstreymi
discounted cash flow [en]
af verðmæti
ad valorem [en]
afvopnunarmiðstöð Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarmiðstöð SÞ
United Nations Centre for Disarmament [en]
UN Centre for Disarmament [en]
UNCD [en]
De forenede Nationers center for nedrustning [da]
Centre des Nations Unies pour le désarmement [fr]
Abrüstungszentrum der Vereinten Nationen [de]
afvopnunarnefnd Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarnefnd SÞ
United Nations Disarmament Commission [en]
UN Disarmament Commission [en]
UNDC [en]
De Forenede Nationers Nedrustningskommission [da]
FN:s nedrustningskommission [sæ]
Commission du désarmement de l´Organisation des Nations unies [fr]
Abrüstungskommission der Vereinten Nationen [de]
afvopnunarráðstefna
afvopnunarráðstefna Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarráðstefna SÞ
Conference on Disarmament [en]
CD [en]
United Nations Conference on Disarmament [en]
UN Conference on Disarmament [en]
UNCD [en]
nedrustningskonference [da]
nedrustningskonferens [sæ]
Conférence du désarmement [fr]
Abrüstungskonferenz [de]
afvopnunarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
afvopnunarskrifstofa SÞ
United Nations Office for Disarmament Affairs [en]
UN Office for Disarmament Affairs [en]
UNODA [en]
af þeirri gerð sem samningurinn fjallar um
within the contract programme [en]
afþreyingarmynd
entertainment film [en]
afþreyingarþjónusta
leisure service [en]
agaræti
agar
agar [en]
agar-agar [en]
agar [da]
agar, agar-agar [sæ]
agar, agar-agar, gélose [fr]
Agar, Agar-Agar [de]
agi á markaði
markaðsagi
market discipline [en]
discipline de marché [fr]
Marktdisziplin [de]
agi í stjórn fjármála
budgetary discipline [en]
agnaendurskinsmæling
nephelometric measurement [en]
agnaendurskinsmælir
nephelometer [en]
agnageislameðferð
particle therapy [en]
agnamælir
capnometer [en]
agnasía fyrir köfnunarefnisoxíð
deNOx particulate filter [en]
agnastreymi
particulate influx [en]
agnateljari
PNC [en]
particle number counter [en]
AHC-veira
acute haemorrhagic conjunctivitis virus [en]
acute hemorrhagic conjunctivitis virus [en]
AHC [en]
AIFMD-tilskipunin
tilskipun um rekstrarila sérhæfðra sjóða
AIFMD [en]
Alternative Investment Fund Managers Directive [en]
AII-kóði
auðkenniskóðirhæfðs gernings
Alternative Instrument Identifier code [en]
AII-kode [da]
alternativ instrumentidentifierare [sæ]
alternative Instrumentenkennziffer [de]
AIRMET-upplýsingar
AIRMET information [en]
akandi vegfarendur
vehicular traffic [en]
akbraut á hlaði
apron taxiway [en]
akbrautir sem eru aðskildar
aðskildar akbrautir
separate carriageways [en]
akkerislægi
anchorage [en]
akkerislægi
anchoring area [en]
akkerisþjónusta
anchor handling service [en]
akrein
lane [en]
akreinamerki
lane signal [en]
akreinavari
lane departure warning system [en]
LDWS [en]
akrein loftfarastæðis
aircraft stand taxilane [en]
rullevej ved standplads [da]
taxningsväg på platta [sæ]
Abstellplatz-Rollbahn [de]
akridínappelsínugulur
acridine orange [en]
akstur án farms á bakaleið
empty return [en]
tomkørsel [da]
Leer-Rückfahrt [de]
akstur í þéttbýli
urban driving pattern [en]
aksturshemill
service braking device [en]
aksturshemill
service brake control device [en]
aksturshemill
service brake [en]
aksturshemlakerfi
service braking system [en]
driftsbremsesystem [da]
rdbromssystem [sæ]
système de freinage de service [fr]
Betriebsbremsanlage [de]
aksturshri
ground speed [en]
aksturshæfni
roadworthiness [en]
aksturshæfni
driveability [en]
akstursleið
route [en]
akstursleið
journey [en]
akstursmynstur á vegum af tiltekinni gerð
road-type-specific driving pattern [en]
akstursskilyrði
motoring conditions [en]
motormæssige forhold [da]
motorrhållanden [sæ]
entraînement du moteur par le banc [fr]
Fahrbedingungen [de]
akstursskrárhefti
book of passenger waybills [en]
akstursskrárhefti
book of journey forms [en]
aksturstími
driving hours [en]
akurmáni
agrimony [en]
common agrimony [en]
almindelig agermåne [da]
småborre [sæ]
Gemeiner Odermennig [de]
Agrimonia eupatoria [la]
akursteinka
corn gromwell [en]
agerstenfrø, rynket stenfrø [da]
sminkrot [sæ]
Ackersteinsame [de]
Buglossoides arvensis [la]
alanínamínótransferasi í sermi
serum alanine aminotransferase [en]
ALT [en]
ALAT [en]
alanine transaminase [en]
alanine aminotransferase [en]
albrynvarið reiðufjárflutningaökutæki
fully-armoured CIT vehicle [en]
aldin af graskersætt
cucurbit [en]
aldingarður
ávaxtagarður
orchard [en]
fruit tree orchard [en]
frugthave, frugtplantage, frugttræsplantage [da]
fruktodling [sæ]
verger, jardin fruitier [fr]
Obstanlage, Obstgarten, Obstbaumanlage [de]
aldingrænmeti
fruiting vegetables [en]
frugtgrøntsager [da]
fruktgrönsaker [sæ]
légumes-fruits [fr]
Fruchtgemüse [de]
aldinhlaupkjarni
hlaupmyndandi aldinkjarni
jellying fruit extract [en]
gelédannende frugtekstrakt [da]
gelébildande frukt- och bärextrakt [sæ]
extrait de fruit gélifiant [fr]
Obstgeliersaft [de]
aldin jarðarberjatrés
jarðarberjatré
arbutus berry [en]
jordbærtræ [da]
smultronträd [sæ]
arbousier, arbousier commun, fraisier en arbre [fr]
Erdbeerbaum [de]
Arbutus unedo [la]
aldinkollur
cone [en]
humleknop [da]
kotte [sæ]
cône [fr]
Blütenzapf [de]
aldinkrydd
fruit spices [en]
aldin plantna af graskersætt
plöntur af graskersætt
graskersætt
cucurbits [en]
Cucurbitaceae [en]
græskarfamilien [da]
gurkväxter [sæ]
rbisgewächse [de]
Cucurbitaceae [la]
aldinsafi úr þykkni
fruit juice from concentrate [en]
aldintré
fruit tree [en]
frugttræ [da]
fruktträd [sæ]
arbre fruitier [fr]
Obstbaum [de]
aldinveggur
pericarp [en]
frøhinde [da]
fruktvägg [sæ]
ricarpe [fr]
Fruchtwand [de]
aldir strútfuglar
farmed ratites [en]
aldrifsökutæki
all-wheel drive vehicle [en]
aldursdreifing
age structure [en]
aldursdreifing
population pyramid [en]
aldursgreining
age analysis [en]
alexandríusmári
Egyptian clover [en]
egyptisk kløver, ægyptisk kløver [da]
alexandrinerklöver [sæ]
trèfle d´Alexandrie [fr]
Alexandriner Klee [de]
Trifolium alexandrinum L [la]
alfa-betateljari
alpha beta counter [en]
alfalínólensýruinnihald
alpha-linolenic acid content [en]
alfateljari
alpha counter [en]
alfaveira
alphavirus [en]
alfaveira í laxfiski
salmonid alphavirus [en]
SAV [en]
alfræðirit
encyclopaedia [en]
encyclopedia [en]
algebruyrðing
algebraic expression [en]
algeislari
full radiator [en]
algengi frumugerða
prevalence of cell types [en]
algengt verkfæri
commonly available tool [en]
alger ógilding
nullity absolute [en]
alger samruni að lögum
full legal merger [en]
algildi heimilaðs hámarksfráviks
absolute value of the maximum permissible error [en]
absolute value of the MPE [en]
algildisraki
absolute humidity [en]
algild og ósundurgreinanleg mannréttindi og mannfrelsi
universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms [en]
algildur lokastyrkur
final absolute concentration [en]
algildur tími
absolute time [en]
Absolutzeit [de]
algildur vinnsluþrýstingur
absolute operating pressure [en]
algreiðslufyrirkomulag
take-or-pay arrangement [en]
take or pay arrangement [en]
algreiðslusamningur
take-or-pay contract [en]
take or pay contract [en]
alheimsfarsímakerfið
GSM-kerfið
Global System for Mobile Communications [en]
GSM [en]
alheimsfyrirkomulag samræmisprófana og vottunar raffanga
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment [en]
IECEE [en]
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment and Components [en]
alhliða fjármálaeftirlit
integrated financial supervisor [en]
alhliða gerningur
universal instrument [en]
alhliða hreinsiefni
all-purpose cleaner [en]
all purpose cleaner [en]
alhliða plöntunæring í réttum hlutföllum
balanced plant nutrition [en]
alir
húsdýr
farmed animal [en]
farm animal [en]
husdyr, landbrugsdyr, opdrættet dyr [da]
produktionsdjur, livsmedelsproducerande djur [sæ]
animal d´élevage, animal d´exploitation [fr]
Vieh, Nutztier, landwirtschaftliches Nutztier [de]
alið jórturr
farmed ruminant animal [en]
alið veiðir
farmed game [en]
alið veiðir úr hópi klaufdýra
even-toed farmed game mammal [en]
alifatískur
aliphatic [en]
alifuglaáburður
poultry manure [en]
poultry dung [en]
poultry droppings [en]
hønsegødning, fjerkrægødning [da]
hönsgödsel, fjäderfägödsel [sæ]
poulaitte, fiente de poule, fumier de poule, fumier de poules [fr]
Hühnermist, Geflügelmist [de]
alifuglabitar
poultry cuts [en]
alifuglabújörð
poultry holding [en]
alifuglahópur
poultry flock [en]
alifuglahópur til undaneldis
poultry breeding flock [en]
alifuglalifur
poultry liver [en]
alifuglar
poultry [en]
fjerkræ [da]
fjäderfä [sæ]
volailles [fr]
Hausgeflügel [de]
alifuglar
fowl [en]
alifuglar
domestic poultry [en]
alifuglar aldir til kjötframleiðslu
poultry kept for meat production [en]
slagtfjerkræ [da]
fjäderfä som föds upp till slakt [sæ]
Mastgeflügel [de]
alifuglar sem komnir eru að varpi
ready-to-lay poultry [en]
alifuglar til framleiðslu
productive poultry [en]
alifuglar til undaneldis
breeding poultry [en]
aliloðdýr
farmed fur animal [en]
alin hóf- og klaufdýr
farmed ungulates [en]
alin, villt hóf- og klaufdýr
farmed non-domestic ungulates [en]
farmed non domestic ungulates [en]
alisýklískur
alicyclic [en]
alkalímálmdreif
alkali metal dispersion [en]
alkalískt innskotskerfi
alkalic intrusive complex [en]
alkóhólstyrkleiki
alcoholic strength [en]
alcohol strength [en]
alkýlfosfatestri
alkýlfosfatester
alkyl phosphate ester [en]
allsherjarbilun
total loss [en]
allsherjarbilun
total failure [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia [en]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia [en]
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda [en]
allsherjarstaðfesting
overall assurance [en]
generel sikkerhed [da]
övergripande försäkran [sæ]
allgemeinen Zuverlässigkeit [de]
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar
Secretariat-General [en]
Secretariat-General of the European Commission [en]
SG [en]
allsherjartal
allsherjartalning
-tal
census [en]
allsherjarvarnir
priority public protection [en]
allsherjarþing
Plenary Assembly [en]
plenarforsamling [da]
plenarrsamling [sæ]
assemblée plénière [fr]
Plenum, Plenarversammlung [de]
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
International Labour Conference of the International Labour Organization [en]
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna
allsherjarþing SÞ
allsherjarþingið
General Assembly of the United Nations [en]
United Nations General Assembly [en]
UN General Assembly [en]
General Assembly [en]
UNGA [en]
GA [en]
De Forenede Nationers Generalforsamling, FN´s Generalforsamling [da]
FN:s generalförsamling [sæ]
Assemblée générale des Nations unies, AGNU [fr]
Generalversammlung der Vereinten Nationen, VN-Generalversammlung [de]
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa SÞ
Department for General Assembly Affairs and Conference Services [en]
allt inn-allt út-kerfið
kerfið allt inn-allt út
all-in/all-out system [en]
allur almenningur
public at large [en]
offentligheden [da]
grand public [fr]
almanaksárshelmingur
calendar half-year [en]
almannahagsmunir
general interest [en]
almannahagsmunir
public interest [en]
almannaheillastaður
public interest site [en]
PIS [en]
sted af almen interesse [da]
helikopterflygplats av särskilt samhällsintresse [sæ]
Örtlichkeit von öffentlichem Interesse [de]
almannatryggingabætur
social security benefits [en]
social-security benefits [en]
almannatryggingagjald
social security charge [en]
social-security charge [en]
almannatryggingakerfi
almannatryggingar
social security administrations [en]
social-security administrations [en]
almannatryggingakerfi
social security scheme [en]
social-security scheme [en]
almannatryggingakerfi
social security system [en]
social-security system [en]
almannatryggingakerfi handan hafsins
Overseas Social Insurance Scheme [en]
almannatryggingalög
Social Security Code [en]
Social-Security Code [en]
Social Code [en]
sociallov, sociallovbog, SBG [da]
code social [fr]
Sozialgesetzbuch, SGBV [de]
almannatryggingalöggjöf
löggjöf um almannatryggingar
social security legislation [en]
social-security legislation [en]
almannatrygginganúmer ríkis
national social security number [en]
NISS [en]
almannatryggingar
social security [en]
almannatryggingasamtök
social security organisation [en]
social-security organisation [en]
social-security organization [en]
social security organization [en]
almannatryggingasjóður
social security fund [en]
social-security fund [en]
almannatryggingaskrifstofa fyrir umdæmin handan hafsins
Overseas Social Insurance Office [en]
almannatryggingastofnun
social security institution [en]
social-security institution [en]
almannatryggingastofnun
social insurance institution [en]
Almannatryggingastofnun ríkisins
National Institute of Social Security [en]
almannatryggingaþjónusta
social security service [en]
social-security service [en]
almannavarnakerfi Sambandsins
Union Civil Protection Mechanism [en]
almannavarnir
civil defence [en]
civilforsvar, civilt beredskab [da]
civilt försvar, civilförsvar [sæ]
défense civile [fr]
Zivilverteidigung, zivile Verteidigung [de]
almannavarnir
civil protection [en]
almannaöryggi
public security [en]
offentlig sikkerhed [da]
allmän säkerhet [sæ]
sécurité publique [fr]
öffentliche Sicherheit [de]
almannaöryggi
public safety [en]
offentlig tryghed, offentlig sikkerhed [da]
allmän säkerhet, skydd för människors liv och hälsa [sæ]
reté publique, sécurité publique [fr]
öffentliche Sicherheit, öffentliche Ruhe und Ordnung [de]
almannaöryggisþjónusta
public order and security service [en]
almenna áætlunin um grundvallarréttindi og réttlæti
General Programme "Fundamental Rights and Justice" [en]
almenna áætlunin um samstöðu og stjórn á straumi inn- og útflytjenda
General Programme "Solidarity and Management of Migration Flows" [en]
almenna áætlunin um öryggi og verndun frelsis
General Programme "Security and Safeguarding Liberties" [en]
almenna blóðrásin
general circulation [en]
almenn afbrotastarfsemi
general criminal activity [en]
activité criminelle générale [fr]
allgemeine kriminelle Tätigkeit [de]
almenna fríðindakerfið í Bandalaginu
Community system of generalized preferences [en]
Community system of generalised preferences [en]
almenn, altæk eiturhrif
general systemic toxicity [en]
almenna mannréttindayfirlýsingin
mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna
mannréttindayfirlýsing SÞ
Universal Declaration of Human Rights [en]
UDHR [en]
verdenserklæringen om menneskerettigheder [da]
Déclaration universelle des droits de l´homme, DUDH [fr]
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, AEMR [de]
almennar athugasemdir
preliminary note [en]
almenna ráðið
General Affairs Council [en]
GAC [en]
almennar heilsuverndarráðstafanir
general health protection measures [en]
almennar leiðbeiningar
general instructions [en]
almennar lækningar
general medical practice [en]
almennar meginreglur
general principles [en]
almindelige grundsætninger [da]
almänna principer [sæ]
principes généraux [fr]
allgemeine Grundsätze [de]
almennar meginreglur um aðild
general principles for membership [en]
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbriis starfsmanna
general principles relating to the protection of the safety and health of workers [en]
almennar skurðlækningar
general surgery [en]
almennar viðmiðunarreglur
broad guidelines [en]
almennar viðmiðunarreglur varðandi efnahagsstefnu
Broad Economic Policy Guidelines [en]
almenna sjávarútvegsráðið um málefni Miðjarðarhafs
GFCM-ráðið
General Fisheries Commission for the Mediterranean [en]
GFCM [en]
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet [da]
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [sæ]
Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer [de]
almenna tollívilnanakerfið
scheme of generalised tariff preferences [en]
almenn atriði
general aspects [en]
almenn atriði
general considerations [en]
almenna þingið fyrir mál og vog
General Conference on Weights and Measures [en]
CGPM [en]
Conference générale des poids et mesures [fr]
almenna, þráðlausa boðkerfið
land-based radio paging system [en]
Almenn ákvæði á sviði tæknilegra viðskiptahindrana
General Provisions in the Technical Barriers to Trade [en]
almenn áætlun um afnám hafta á staðfesturétti
General Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment [en]
almenn blóðmeinafræði
general haematology [en]
almenn breyting
standard amendment [en]
almenn efnafræði
general chemistry [en]
almenn fjarskiptaþjónusta
public telecommunications service [en]
almenn flugvernd í Bandalaginu
overall level of aviation security in the Community [en]
almenn forskrift
generic specification [en]
almenn grunnviðmiðun
almennar grunnviðmiðanir
basic general criterion [en]
basic general criteria [en]
almenningsfarartæki
public means of transport [en]
almenningsfarartæki
civil transport device [en]
almenningsloftfar
civil aircraft [en]
almenningsorkuver
public power plant [en]
almenningssalerni
public convenience [en]
almenningssamgöngur
public transport [en]
almenningstalstöð
almenningstalstöðvar (CB)
citizens´ band radio [en]
almenningsveitufyrirtæki
public utility company [en]
almenningsveitukerfi
public network [en]
almenningur
general population [en]
generel befolkning [da]
allmän befolkning [sæ]
population générale [fr]
Allgemeinbevölkerung [de]
almennir farþegaflutningar
public passenger transport [en]
almennir flutningar með loftfari
public carriage by aircraft [en]
almennir hagsmunir
general interest [en]
almennir starfsmenn sendiráðs
non-diplomatic staff [en]
almennir tryggingaskilmálar
standard policy conditions [en]
almennir vextir
general rate [en]
almenn lagasetningarmeðferð
ordinary legislative procedure [en]
OLP [en]
almindelig lovgivningsprocedure [da]
ordinarie lagstiftningsförfarande [sæ]
procédure législative ordinaire [fr]
ordentliches Gesetzgebungsverfahren [de]
almenn losunarheimild
general allowance [en]
almindelig kvote [da]
allmänna utsläppsrätt [sæ]
quota général [fr]
allgemein Zertifikat [de]
almenn og sértæk markmið
objectives and targets [en]
almenn, opinber þjónusta
general public services [en]
almenn, pakkaskipt, þráðlaus þjónusta
global packet radio services [en]
GPRS [en]
almenn rafmagnsveita
mains electricity [en]
almenn, rafræn fjarskiptaþjónusta
public electronic communications service [en]
almenn regla um túlkun á samræmdu tollskránni
almenna túlkunarreglan
TR
General Rule for the Interpretation of the Harmonised System [en]
General Interpretative Rule [en]
GIR [en]
almenn skilyrði fyrir félagaflugskiptum
general terms and conditions for interlining [en]
almenn skrifstofa þingsins
Secretariat of the Assembly [en]
almennt dreifikerfi
public grid [en]
almennt eigið fé þáttar 1
Common Equity Tier 1 capital [en]
CET1 [en]
almennt fjarskiptanet
public telecommunications network [en]
almennt fjarskiptanet
public switched telecommunications network [en]
almennt greiðslukerfi
general payments system [en]
almennt greiðslukort
universal card [en]
almennt heilbriisástand
general health situation [en]
almennt járnbrautakerfi
conventional rail network [en]
almennt kapalkerfi
generic cabling system [en]
almennt kerfi
general scheme [en]
almennt lántökufyrirkomulag
general arrangements to borrow [en]
GAB [en]
almennt mjóbandsfjarskiptanet
public narrowband telecommunications network [en]
almennt net fyrir fjarhitun
public network for district heating [en]
almennt, pakkaskipt fjarskiptakerfi
public packet-switching network [en]
almennt póstdreifikerfi
public postal network [en]
almennt, rafrænt fjarskiptanet
public electronic communications network [en]
almennt, samevrópskt járnbrautakerfi
trans-European conventional rail system [en]
almennt, samevrópskt, þráðlaust boðkerfi
pan-European land-based public radio paging system [en]
almennt, samevrópskt, þráðlaust boðkerfi
enhanced radio message system [en]
ERMES [en]
almennt símakerfi
public switched telephone network [en]
PSTN [en]
almennt skilyrði fyrir samþykki
general condition of acceptance [en]
almennt skipurit fyrirtækis
general company organigram [en]
almennt, stafrænt farsímakerfi
public digital mobile network [en]
almennt, stafrænt fjarskiptanet
public digital telecommunications network [en]
almennt sýkingalyf til altækrar verkunar
general anti-infective for systemic use [en]
almennt tollívilnanakerfi
Generalised System of Preferences [en]
Generalized System of Preferences [en]
GSP [en]
almennt umhverfismarkmið
environmental objective [en]
almennt viðurkennt sem öruggt
Generally Recognized as Safe [en]
GRAS [en]
generally recognised as safe [en]
généralement reconnu inoffensif [fr]
im Allgemeinen als sicher betrachtet [de]
almennt örorkubótakerfi
general invalidity scheme [en]
almennur aðgangur að skjölum framkvæmdastjórnarinnnar
public access to Commission documents [en]
almennur aðgangur að skjölum ráðsins
public access to Council documents [en]
almennur aðgangur að skjölum Umhverfisstofnunar Evrópu
public access to European Environment Agency documents [en]
almennur bókhaldslykill
general allocator [en]
almennur eiginfjárgrunnsgerningur þáttar 1
common equity Tier 1 instrument [en]
CET1 instrument [en]
almennur fjárfestir
retail investor [en]
almennur fjárfestir
retail client [en]
almennur greiðslureikningur
payment account with basic features [en]
almennur kjarasamningur
collective bargaining agreement [en]
almennur liður
general item [en]
almennur ónæmisstaðall
generic immunity standard [en]
almennur símasjálfsali
public pay-telephone [en]
almennur staðall um útgeislun
generic emission standard [en]
almennur textasími
public text telephone [en]
almennur viðskiptavinur
retail customer [en]
almennur vinnumarkaður
open labour market [en]
almennurruliður
generic heading [en]
almenn viðmiðun
almennar viðmiðanir
general criterion [en]
general criteria [en]
almenn viðurkenning
generalised acceptance [en]
almenn yfirlitsteikning
general arrangement drawing [en]
almenn yfirlýsing
general statement [en]
generel erklæring [da]
allgemeine Erklärung [de]
almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera
general personnel service for the government [en]
almenn örorka að tveimur þriðju
two-thirds general invalidity [en]
alnæmisveira
alnæmisveira í mönnum
HIV-veira
Human Immunodeficiency Virus [en]
HIV [en]
alpagrein
alpine skiing [en]
alríkisdómstóll
federal court [en]
alríkissamband svæðissjúkrasjóða
National Federation of Local Sickness Funds [en]
alríkisundirréttur
federal district court [en]
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna
Alríkisviðskiptastofnun
Federal Trade Commission [en]
FTC [en]
Alsír
Alþýðulýðveldið Alsír
Algeria [en]
People´s Democratic Republic of Algeria [en]
DZ [en]
DZA [en]
Algeriet, Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet [da]
Algeriet, Demokratiska folkrepubliken Algeriet [sæ]
l´Algérie, la République algérienne démocratique et populaire [fr]
Algerien, die Demokratische Volksrepublik Algerien [de]
alsjálfvirkt vopn
fully automatic type weapon [en]
alsprenging
mass explosion [en]
alstraumsrafhreyfill
universal AC/DC motor [en]
altryggingaþjónusta
all-risk insurance service [en]
altryggingaþjónusta fyrir verktaka
contractor´s all-risk insurance service [en]
altæka farsímakerfið
Universal Mobile Telecommunications System [en]
UMTS [en]
altæk áhrif
systemic effect [en]
altæk eiturhrif
systemic toxicity [en]
altæk losunarskerðing
absolute emission reduction [en]
alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um
suspected serious adverse reactions [en]
alvarlegar líkamsmeiðingar
grievous bodily injury [en]
alvarlegar samkeppnishömlur
hardcore restrictions of competition [en]
alvarleg fuglainflúensa
alvarleg fuglaflensa
highly pathogenic avian influenza [en]
HPAI [en]
højpatogen aviær influenza, HPAI [da]
hönspest, högpatogen aviär influensa, HPAI [sæ]
peste aviaire, grippe aviaire hautement pathogène, influenza aviaire hautement pathogène, GAHP, IAHP [fr]
klassische Geflügelpest, hoch pathogene Aviäre Influenza, Geflügelpest, HPAI [de]
alvarleg lömunarveiki í svínum
porcine enteroviral encephalomyelitis (Teschen disease) [en]
porcine enteroviral encephalomyelitis [en]
teschovirus encephalomyelitis [en]
porcine enterovirus encephalomyelitis [en]
enterovirus encephalomyelitis [en]
Teschen disease [en]
smitsom svinelammelse, enterovirus encephalomyelitis, svinelammelse, smitsom lammelse hos svin, porcin enteroviral encephalomyelitis, Teschenersyge [da]
svinlamhet, Teschensjuka, enteroviral encefalomyelit, Teschens sygdom [sæ]
encéphalomyélite à Entérovirus, encéphalomyélite entérovirale, encéphalomyélite enzootique du porc, encéphalomyélite entérovirale du porc, maladie de Talfan, maladie de Teschen [fr]
Teschener Krankheit, ansteckende Schweinelähmung, enterovirale Enzephalomyelitis, Enterovirus-Enzephalomyelitis der Schweine [de]
alvarleg mál
alvarleg málefni
serious matters [en]
alvarleg og ólæknanleg nýrnabilun
serious and irreversible renal deficiency [en]
alvarleg röskun á líffærastarfsemi
severe organ dysfunction [en]
alvarlegt áhættusvæði
svæði með mikilli heilbriisáhættu
high health-risk area [en]
high health risk area [en]
højrisikoområde [da]
zone à haut risque sanitaire, périmètre à risque sanitaire élevé [fr]
Gefahrenzone, Gefahrenzone mit hohem Gesundheitsrisiko [de]
alvarlegt flugatvik
serious incident [en]
alvarlegt meintilvik
serious adverse event [en]
alvarlegt misferli
serious misconduct [en]
grov fejl, alvorlig fejl, alvorlig forseelse [da]
allvarligt fel, allvarlig försummelse [sæ]
faute grave [fr]
schwere Verfehlung, schwerwiegendes Verschulden [de]
alvarlegt misferli
grave misconduct [en]
grov fejl, alvorlig fejl, alvorlig forseelse [da]
allvarligt fel, allvarlig försummelse [sæ]
faute grave [fr]
schwere Verfehlung, schwerwiegendes Verschulden [de]
alvarlegt misferli í starfi
grave professional misconduct [en]
alvarlegt ofbeldi
serious forms of violence [en]
manifestations de violence grave [fr]
alvarlegt öryggisvandamál
significant safety concern [en]
SSC [en]
alvarlegur augnskaði
serious eye damage [en]
alvorlige øjenskader [da]
allvarlig ögonskada [sæ]
alvarlegur refsiverður verknaður
serious criminal offence [en]
alvarlegur skaði
serious prejudice [en]
alvorlig skade [da]
allvarlig skada [sæ]
préjudice grave [fr]
ernsthafter Schaden, schwerwiegender Nachteil [de]
alvarleg vanhæfni
significant incapacity [en]
alvarleikaflokkun
severity classification [en]
alvarleikaflokkur
severity class [en]
alvarleikaflokkur
severity category [en]
alvarleikamat
severity assessment [en]
alvarleiki
severity [en]
alvarleiki afbrots
það hversu alvarlegt brotið er
seriousness of the offence [en]
gravité de l´infraction [fr]
Schwere des Verstoßes [de]
alvarleiki áhrifa
severity of impact [en]
alþjóðaár heimskautasvæðanna
International Polar Year [en]
IPY [en]
Alþjóðaáætlun Sameinuðu þjóðanna um fíkniefnavarnir
Alþjóðaáætlun SÞ um fíkniefnavarnir
United Nations International Drug Control Programme [en]
UN International Drug Control Programme [en]
United Nations Drug Control Programme [en]
UNDCP [en]
De Forenede Nationers internationale narkotikakontrolprogram [da]
FN:s internationella program för kontroll av drogmissbruk [sæ]
Programme des Nations unies pour le controle international des drogues, PNUCID [fr]
Programm der Vereinten Nationen für internationale Drogenkontrolle [de]
alþjóðaáætlun um öryggi íðefna
International Programme on Chemical Safety [en]
IPCS [en]
Alþjóðabankastofnanirnar
World Bank Group [en]
Alþjóðabankinn
Alþjóðlegi endurreisnar- og þróunarbankinn
World Bank [en]
International Bank for Reconstruction and Development [en]
IBRD [en]
alþjóðadagur Sameinuðu þjóðanna um útrýmingu fátæktar
annual UN International Day for the Eradication of Poverty [en]
Alþjóðadýraheilbriisstofnunin
International Office of Epizootics [en]
International Office of Epizootic Diseases [en]
OIE [en]
World Organisation for Animal Health [en]
Det Internationale Kontor for Epizootier, Verdensorganisationen for Dyresundhed [da]
Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, Världsorganisationen för djurhälsa [sæ]
Office international des épizooties, OIE, Organisation mondiale de la santé animale [fr]
Internationales Tierseuchenamt, Weltorganisation für Tiergesundheit [de]
Alþjóðaefnahagsráðið
World Economic Forum [en]
WEF [en]
Det Verdensøkonomiske Forum [da]
rldsekonomiskt forum [sæ]
Forum économique mondial [fr]
Weltwirtschaftsforum [de]
alþjóðafastanefnd um rafsegultruflanir
International Special Committee on Radio Interference [en]
CISPR [en]
Comiinternational spécial des perturbations radioélectriques [fr]
Alþjóðaferðamálastofnunin
World Tourism Organization [en]
UNWTO [en]
Verdensturistorganisationen [da]
rldsturismorganisationen [sæ]
Organisation mondiale du tourisme [fr]
Weltorganisation für Tourismus, Welttourismusorganisation [de]
Alþjóðafíkniefnaráðið
International Narcotics Control Board [en]
INCB [en]
Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler [da]
Internationella narkotikakontrollstyrelsen [sæ]
Organe international de contrôle des stupéfiants, OICS [fr]
Internationales Suchtstoff-Kontrollamt [de]
alþjóðafjarskiptareglur
Radio Regulations [en]
Alþjóðafjarskiptasambandið
International Telecommunication Union [en]
ITU [en]
alþjóðafjarskiptasamningur
International Telecommunications Convention [en]
alþjóðafjarskiptasamningurinn (Nairobi)
International Telecommunications Convention (Nairobi) [en]
alþjóðafjarskiptasamningur (Malaga-Torremolinos, 1973)
International Telecommunications Convention (Malaga-Torremolinos, 1973) [en]
alþjóðafjármálageirinn
sphere of international finance [en]
Alþjóðaframfarastofnunin
International Development Association [en]
IDA [en]
Den Internationale Udviklingssammenslutning [da]
Internationella utvecklingsfonden [sæ]
Association internationale de développement [fr]
Internationale Entwicklungsorganisation [de]
Alþjóðageislavarnarráðið
International Commission on Radiological Protection [en]
ICRP [en]
Alþjóðagerðardómurinn í Haag
Permanent Court of Arbitration [en]
Permanent Court of Arbitration, The Hague [en]
PCA [en]
Den Faste Voldgiftsret [da]
Permanenta skiljedomstolen [sæ]
Cour permanente d´arbitrage, CPA [fr]
Ständiger Schiedshof [de]
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
AGS
International Monetary Fund [en]
IMF [en]
Fonds monétaire international, FMI [fr]
Internationaler Währungsfonds, IWF [de]
alþjóðaglæpir
international crimes [en]
Alþjóðagreiðslubankinn
Bank for International Settlements [en]
BIS [en]
Banque des règlements internationaux, BRI [fr]
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ [de]
alþjóðahaffræðinefnd
Intergovernmental Oceanographic Commission [en]
IOC [en]
Den Mellemstatslige Oceanografiske Kommission [da]
Commission océanographique intergouvernementale, COI [fr]
Zwischenstaatliche Ozeanographiekommission, Zwischenstaatliche ozeanographische Kommission [de]
Alþjóðahafrannsóknaráðið
International Council for the Exploration of the Sea [en]
ICES [en]
alþjóðahagfræði
international economics [en]
Alþjóðaheilbriismálastofnunin
World Health Organization [en]
WHO [en]
World Health Organisation [en]
Verdenssundhedsorganisationen [da]
rldshälsoorganisationen [sæ]
Organisation mondiale de la Santé, OMS [fr]
Weltgesundheitsorganisation [de]
alþjóðaheilbriisreglur um dýr
International Animal Health Code [en]
Den Internationale Dyresundhedskodeks [da]
Code zoosanitaire international [fr]
Alþjóðahugverkastofnunin
World Intellectual Property Organization [en]
WIPO [en]
World Intellectual Property Organisation [en]
Alþjóðahvalveiðiráðið
International Whaling Commission [en]
alþjóðahæfnisskírteini
International Certificate of Fitness [en]
Alþjóðajarðfræðisambandið
International Union of Geological Sciences [en]
IUGS [en]
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin
International Atomic Energy Agency [en]
IAEA [en]
Den Internationale Atomenergiorganisation [da]
Internationella atomenergiorganet [sæ]
Agence internationale de l´énergie atomique, AIEA [fr]
Internationale Atomenergie-Organisation, IAEO [de]
alþjóðakóði um björgunarbúnað
LSA-kóði
International Life Saving Appliance Code [en]
LSA Code [en]
alþjóðakóði um brunaprófunaraðferðir
FTP-kóði
International Code for Application of Fire Test Procedures [en]
FTP Code [en]
FTP [en]
alþjóðakóði um mengunarvarnir
International Management Code for Pollution Prevention [en]
alþjóðakóði um öryggisstjórnun skipa
ISM-kóði
International Management Code for the Safe Operation of Ships [en]
International Safety Management Code [en]
ISM Code [en]
Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin
International Agency for Research on Cancer [en]
IARC [en]
Det Internationale Kræftforskningscenter [da]
Internationella centret för cancerforskning [sæ]
Centre international de recherche sur le cancer [fr]
Internationales Krebsforschungszentrum [de]
Alþjóðalandfræðisambandið
International Union of Geodesy and Geophysics [en]
IUGG [en]
Alþjóðaljósráðið
International Commission on Illumination [en]
CIE [en]
Den Internationale Belysningskommission [da]
Internationella belysningskommissionen [sæ]
Commission internationale de l´éclairage [fr]
Internationale Beleuchtungskommission [de]
alþjóðaloftskeytaráðstefnan um stjórnsýslu á sviði farstöðvaþjónustu
World Administrative Radio Conference for the Mobile Service [en]
Alþjóðalyfjaeftirlitsstofnunin
World Anti-Doping Agency [en]
WADA [en]
Det Internationale Antidopingagentur [da]
rldsantidopningsbyrån [sæ]
Agence mondiale antidopage, AMA [fr]
Welt-Anti-Doping-Agentur [de]
Alþjóðalögmælifræðistofnunin
International Organisation of Legal Metrology [en]
International Organization of Legal Metrology [en]
International Legal Metrology Organisation, ILMO [en]
OIML [en]
Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi [da]
Internationella organisationen för legal metrologi, OIML [sæ]
Organisation internationale de metrologie légale, OIML [fr]
Internationale Organisation für gesetzliches Meßwesen, Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen [de]
Alþjóðamatvælabirgðasjóður
International Emergency Food Reserve [en]
IEFR [en]
den internationale fødevarenødhjælpsreserve [da]
réserve alimentaire internationale d´urgence, RAIU [fr]
Internationale Nahrungsmittelsicherheitsreserve [de]
Alþjóðamatvælaskráin
Codex Alimentarius [en]
Codex Alimentarius [da]
Codex Alimentarius [sæ]
Codex Alimentarius [fr]
Codex Alimentarius [de]
Codex Alimentarius [la]
Alþjóðamatvælaskrárráðið
Codex Alimentarius Commission [en]
CAC [en]
Codex Alimentarius-Kommissionen [da]
Codex Alimentarius-kommissionen [sæ]
Commission du Codex Alimentarius [fr]
Codex-Alimentarius-Kommission [de]
Alþjóðanáttúruverndarsambandið
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [en]
IUCN [en]
alþjóðanefndin um ættbók hrossa
International Stud Book Committee [en]
ISBC [en]
alþjóðanefnd um aðferðir við greiningu varnarefna
Collaborative International Pesticides Analytical Council [en]
CIPAC [en]
Internationaler Ausschuß für Analyse von Schädlingsbekämpfungsmitteln [de]
alþjóðanefnd um fiskveiðar í Eystrasalti
International Baltic Sea Fishery Commission [en]
International Baltic Sea Fisheries Commission [en]
IBSFC [en]
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis [en]
ICUMSA [en]
alþjóða- og þróunarsamvinnuskrifstofa
AÞS
Directorate for International Affairs and Development Cooperation [en]
Alþjóðaorkumálastofnunin
International Energy Agency [en]
IEA [en]
Det Internationale Energiagentur [da]
Internationella energiorganet [sæ]
Agence internationale de l´énergie [fr]
Internationale Energie-Agentur [de]
Alþjóðaorkuráðið
World Energy Council [en]
WEC [en]
Verdensenergirådet [da]
Conseil mondial de l´Energie, CME [fr]
Weltenergierat [de]
alþjóðapóstsamningar (Hamborg)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Hamburg) [en]
alþjóðapóstsamningar (Lausanne)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Lausanne) [en]
alþjóðapóstsamningar (Ríó de Janeiró)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Rio de Janeiro) [en]
alþjóðapóstsamningar (Washington)
Universal Postal Convention and Related Agreements (Washington) [en]
Alþjóðaraftækninefndin
International Electrotechnical Commission [en]
IEC [en]
Den Internationale Elektrotekniske Kommission [da]
Internationella elektrotekniska kommissionen [sæ]
Commission électrotechnique internationale, CEI [fr]
Internationale Elektrotechnische Kommission [de]
Alþjóðaráð Gwich´in-þjóðarinnar
Gwich´in Council International [en]
Alþjóðaráðið um erfðaauðlindir plantna
International Board for Plant Genetic Resources [en]
IBPGR [en]
Bioversity International [en]
Det Internationale Råd for Plantegenetiske Ressourcer [da]
Internationella nämnden för växtgenetiska resurser [sæ]
Conseil international des ressources phytogénétiques, CIRPG [fr]
Internationaler Rat für pflanzengenetische Ressourcen [de]
Alþjóðaráð Rauða krossins
Alþjóðaráð Rauða krossins og Rauða hálfmánans
International Committee of the Red Cross [en]
ICRC [en]
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport [en]
alþjóðaráðstefna um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use [en]
ICH [en]
alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó
International Regulations for Preventing Collisions at Sea [en]
COLREG [en]
alþjóðareikningsskilanefnd
International Accounting Standards Committee [en]
IASC [en]
Alþjóðareikningsskilaráðið
International Accounting Standards Board [en]
IASB [en]
Conseil des normes comptables internationales, CNCI [fr]
Ausschuss für internationale Standards der Rechnungslegung, Internationales Standardisierungsgremium zur Rechnungslegung, Rat für internationale Rechnungslegungsstandards [de]
alþjóðaréttarskráin
International Bill of Human Rights [en]
internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter [da]
internationella regelverket för mänskliga rättigheter [sæ]
Charte internationale des droits de l´homme [fr]
Internationale Charta der Menschenrechte [de]
alþjóðaritsíma- og símaráðstefnan um stjórnsýslu
World Administrative Telegraph and Telephone Conference [en]
WATTC [en]
Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja
International Union for the Protection of New Varieties of Plants [en]
UPOV [en]
Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder [da]
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukte [sæ]
Union internationale pour la protection des obtentions végétales [fr]
Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen [de]
Alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans
International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies [en]
Alþjóðasamband landssamtaka framleiðenda varnarefna
International Group of National Pesticide Manufacturers´ Associations [en]
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS [en]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union [en]
INTAS [en]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zurrderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
alþjóðasamningur
international convention [en]
international konvention [da]
internationell konvention [sæ]
convention internationale [fr]
internationales Abkommen [de]
alþjóðasamningur
international covenant [en]
alþjóðasamningur
international agreement [en]
alþjóðasamningur frá 1996 um skaðabótaskyldu og skaðabætur í tengslum við flutning hættulegra efna og eiturefna sjóleiðis
International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 [en]
HNS Convention [en]
alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil [en]
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism [en]
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings [en]
alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination [en]
alþjóðasamningur um auðveldun innflutnings á vörusýnishornum og auglýsingaefni
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material [en]
alþjóðasamningur um ávana- og fíkniefni, 1961
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 [en]
alþjóðasamningur um bifreiðaumferð
International Convention on Motor Traffic [en]
alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
International Covenant on Civil and Political Rights [en]
alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [en]
alþjóðasamningur um eftirlit með skaðlegum, gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á skipum
AFS-samningurinn
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships [en]
AFS-Convention [en]
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum mengunar sem stafar frá eldsneytisolíu skipa
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um framkvæmd skráninga
International Agreement on Recording Practices [en]
alþjóðasamningur um gáma, 1972
International Convention for Safe Containers, 1972 [en]
alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa
International Load Line Convention [en]
alþjóðasamningur um hleðslumerki skipa frá 1966
International Convention on Load Lines, 1966 [en]
Load Lines 66 [en]
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties [en]
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó, 1979
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó
International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 [en]
International Convention on Maritime Search and Rescue [en]
alþjóðasamningur um mælingar skipa
Lundúnasamningurinn frá 1969
International Convention on Tonnage Measurement of Ships [en]
1969 London Convention [en]
1969 Tonnage Convention [en]
alþjóðasamningur um notkun INMARSAT-skipajarðstöðva innan landhelgi og í höfnum
International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations Within the Territorial Sea and Ports [en]
alþjóðasamningur um plöntuvernd
International Plant Protection Convention [en]
alþjóðasamningur um skynvilluefni, 1971
Convention on Psychotropic Substances, 1971 [en]
Convention sur les Substances Psychotropes [fr]
Übereinkommen über psychotrope Stoffe [de]
alþjóðasamningur um stjórnun hvalveiða
International Convention for the Regulation of Whaling [en]
alþjóðasamningur um stjórnun og meðhöndlun á kjölfestuvatni skipa og botnfalli í því
BWM-samningurinn
International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments [en]
alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumengunar
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum
International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims [en]
alþjóðasamningur um tvísköttun
international convention on double taxation [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 frá 17.2.1978
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum
MARPOL-samningurinn frá ´73/78
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, with amendments according to Protocol 1978 of 17.2.1978 [en]
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships [en]
MARPOL 73/78 [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningur)
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London) [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla
International Convention against the Taking of Hostages [en]
Alþjóðasamningur um vernd allra manna gegn mannshvörfum af mannavöldum
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance [en]
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées [fr]
alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
Rómarsamningurinn um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations [en]
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations [en]
alþjóðasamningur um vernd nýrra yrkja
UPOV-samningurinn
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants [en]
UPOV Convention [en]
alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
ICCAT-samningurinn
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
alþjóðasamningur um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun og samstarf þar um, 1990
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 [en]
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990 [en]
alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara
International Air Services Transit Agreement [en]
alþjóðasamningur um viðskipti með mjólkurrur
International Dairy Agreement [en]
alþjóðasamningur um viðskipti með nautakjöt
International Bovine Meat Agreement [en]
alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974
SOLAS-samþykktin
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 [en]
SOLAS Convention [en]
SOLAS 74 [en]
alþjóðasamræmingaráætlunin um jarðfræði
International Geological Correlation Programme [en]
IGCP [en]
Programme international de corrélation géologique, PICG [fr]
Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði
IOSCO [en]
International Organization of Securities Commissions [en]
International Organisation of Securities Commissions [en]
Alþjóðasamtök fræiðnaðarins
International Seed Federation [en]
ISF [en]
Alþjóðasamtök mjólkuriðnaðarins
International Dairy Federation [en]
IDF [en]
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa
Alþjóðasamtök um fósturvísatækni
International Embryo Transfer Society [en]
International Embryo Technology Society [en]
IETS [en]
International Selskab for Overrsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert d´embryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
Alþjóðasamtök um hitabeltistré
ITTO [en]
International Tropical Timber Organization [en]
Den Internationale Organisation for Tropisk Træ [da]
Internationella organisationen för tropiskt timmer [sæ]
Organisation internationale des bois tropicaux, OIBT [fr]
Internationale Tropenholzorganisation [de]
Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði
International Union of Pure and Applied Chemistry [en]
IUPAC [en]
Alþjóðasamtök um lífefnafræði og sameindalíffræði
International Union of Biochemistry and Molecular Biology [en]
IUBMB [en]
Alþjóðasamtök um skiptasamninga og afleiður
ISDA [en]
International Swaps and Derivatives Association [en]
Alþjóðasamtök um veraldarvefinn
International World Wide Web Consortium [en]
World Wide Web Consortium [en]
W3C [en]
Consortium World Wide Web [fr]
World Wide Web Consortium, W3C Consortium [de]
Alþjóðasamtök vátryggingaeftirlita
International Association of Insurance Supervisors [en]
IAIS [en]
Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation [da]
Association internationale des contrôleurs d´assurance [fr]
Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher [de]
alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa sem á sjó sigla
International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Ships [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 1978
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 [en]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel [en]
alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa
International Convention for the Safety of Fishing Vessels [en]
alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum
Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works [en]
Alþjóðasérsambandið
International Sports Federation [en]
Alþjóðasjóður fyrir menningarlega fjölbreytni
International Fund for Cultural Diversity [en]
Alþjóðasjóður til að bæta tjón af völdum olíumengunar
International Oil Pollution Compensation Fund [en]
Alþjóðasjóður um þróun landbúnaðar
Alþjóðalandbúnaðarþróunarsjóðurinn
International Fund for Agricultural Development [en]
IFAD [en]
Fonds international de développement agricole, FIDA [fr]
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung [de]
alþjóðasjóflutningar
international shipping [en]
alþjóðaskírteini um öryggi og mengun
international certificate for safety and pollution [en]
Alþjóðaskotíþróttasambandið
International Shooting Sport Federation [en]
ISSF [en]
Internationella sportskytteförbundet [sæ]
Fédération internationale de tir sportif [fr]
Internationaler Schiess-Sportverband [de]
alþjóðaskrifstofa
International Bureau [en]
Alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti
International Telecommunications Satellite Organisation [en]
International Telecommunications Satellite Organization [en]
INTELSAT [en]
Den Internationale Telekommunikationssatellit-organisation [da]
Internationella telesatellitorganisationen [sæ]
Organisation internationale de télécommunications par satellites [fr]
Internationale Fernmeldesatellitenorganisation [de]
Alþjóðastofnun fyrir samræmingu í einkamálarekstri
International Institute for the Unification of Private Law [en]
UNIDROIT [en]
Det Internationale Institut for Udarbejdelse af Ensartede Regler inden for Privatretten [da]
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten [sæ]
Institut international pour l´unification du droit privé [fr]
Internationales Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts [de]
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir
United Nations University World Institute for Development Economics Research [en]
UN University World Institute for Development Economics Research [en]
UNU/WIDER [en]
World Institute for Development Economics Research [en]
WIDER [en]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
Alþjóðastofnun um lausn fjárfestingardeilna
International Centre for Settlement of Investment Disputes [en]
ICSID [en]
Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum
International Maritime Satellite Organization [en]
INMARSAT [en]
Alþjóðaveðurfræðistofnunin
World Meteorological Organisation [en]
World Meteorological Organization [en]
WMO [en]
Alþjóðaverslunarráðið
International Chamber of Commerce [en]
ICC [en]
internationalt handelskammer [da]
internationell handelskammare [sæ]
chambre de commerce internationale, CCI [fr]
internationale Handelskammer [de]
alþjóðavinnumálaskrifstofan
International Labour Office [en]
Alþjóðavínskrifstofan
International Vine and Wine Office [en]
OIV [en]
Det Internationale Vinkontor [da]
Internationella vinkontoret [sæ]
Office international de la vigne et du vin, OIV [fr]
Internationales Weinamt [de]
alþjóðavöktunarkerfið
International Monitoring System [en]
IMS [en]
alþjóðaöryggi
international security [en]
alþjóðlega einingakerfið
SI-kerfið
International System of Units [en]
SI [en]
alþjóðleg afbrotastarfsemi
international crime [en]
international kriminalitet [da]
internationell brottslighet, gränsöverskridande brottslighet [sæ]
crime international [fr]
internationale Kriminalität, grenzüberschreitende Kriminalität [de]
alþjóðlega fjármálamiðstöðin í Dúbaí
Dubai International Financial Centre [en]
DIFC [en]
Alþjóðlega gæsluverndarráðið
International Trusteeship Council [en]
Alþjóðlega gæsluverndin
International Trusteeship System [en]
alþjóðlega hleðslumerkjaskírteinið
International Load Line Certificate [en]
alþjóðlega mengunarvarnarskírteinið fyrir flutning fljótandi eiturefna í lausu
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk [en]
alþjóðlega menntunarflokkunin
International Standard Classification of Education [en]
ISCED [en]
alþjóðlega merkjabókin
International Code of Signals [en]
alþjóðlega mælibréfið
International Tonnage Certificate [en]
Alþjóðlega norðurskautsvísindanefndin
IASC
International Arctic Science Committee [en]
IASC [en]
alþjóðlega olíumengunarvarnarskírteinið
IOPP-skírteinið
International Oil Pollution Prevention Certificate [en]
Alþjóðlega ráðgjafarnefndin um ritsíma og talsíma
International Telegraph and Telephone Consultative Committee [en]
CCITT [en]
Den Internationale Rådgivende Telegraf- og Telefonkomité [da]
Comité consultatif international télégraphique et téléphonique [fr]
Internationaler Beratender Ausschuss für den Telegraphen- und Fernsprechdienst [de]
alþjóðlegar fjárfestingar
international investment [en]
alþjóðlegar kosningareglur
international electoral standards [en]
alþjóðlegar lagareglur um leit og björgun
international regime of search and rescue [en]
alþjóðlegar reglur á sviði vinnumála
International Labour Standards [en]
alþjóðlegar viðmiðunarreglur
international guidelines [en]
alþjóðlega samhæfingarmiðstöðin
International Coordination Centre [en]
alþjóðlega starfaflokkunin
International Standard Classification of Occupations [en]
ISCO [en]
alþjóðlega stöðluð kenniskrá
International Standardised Profile [en]
International Standardized Profile [en]
Alþjóðlega sykurrófurannsóknastofnunin
International Institute for Sugar Beet Research [en]
Alþjóðlega umhverfiseftirlitið
Global Environment Monitoring System [en]
GEMS [en]
alþjóðlega útvarpsráðgjafarnefndin
International Radio Consultative Committee [en]
CCIR [en]
alþjóðlega viðmiðunarkerfið
ITRS-kerfið
International Terrestrial Reference System [en]
ITRS [en]
alþjóðlega viðurkenndar viðmiðanir
internationally recognised criteria [en]
internationally recognized criteria [en]
alþjóðlega viðurkennd áætlun um íðefni
internationally recognised chemical programme [en]
internationally recognized chemical programme [en]
alþjóðlega viðurkennd kóðaskrá
internationally accepted code list [en]
alþjóðlega, vínfræðilega skráin
International Oenological Codex [en]
alþjóðlega yfirrð niðurstaða vegna mildunar
alþjóðlega yfirrð mildunarniðurstaða
internationally transferred mitigation outcome [en]
ITMO [en]
internasjonalt overrte resultater fra utslippsreduksjoner [da]
alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning
international chemical identification [en]
alþjóðleg eftirlitsáætlun
international oversight programme [en]
alþjóðleg fiskveiðistjórnarstofnun
international fishery organization [en]
international fishery organisation [en]
alþjóðleg fjármálamiðstöð
international financial centre [en]
international financial center [en]
alþjóðleg flokkun fiskveiðibúnaðar
International Standard Statistical Classification of Fishing Gears [en]
ISSCFG [en]
alþjóðleg greiðsluviðskipti
international settlement [en]
alþjóðleg hafskipaumferð
international maritime traffic [en]
alþjóðlegi björgunarsamningurinn
International Convention on Salvage [en]
alþjóðlegi fjarskipta- og reglugerðasamningurinn
International Convention on Telecommunications and Regulations [en]
Alþjóðlegi hafréttardómurinn
International Tribunal for the Law of the Sea [en]
Den Internationale Havretsdomstol [da]
internationella havsrättsdomstolen [sæ]
Tribunal international du droit de la mer, TIDM [fr]
Internationaler Seegerichtshof, ISGH [de]
alþjóðlegi Hong Kong-samningurinn um örugga og umhverfisvæna endurvinnslu skipa
Hong Kong-samningurinn
Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships [en]
Hong Kong Convention [en]
Alþjóðlegi kaffisamningurinn
International Coffee Agreement [en]
Alþjóðlegi ónæmisaðgerðasjóðurinn
International Finance Facility for Immunisation [en]
alþjóðlegirrnbrautarflutningar
international rail transport [en]
alþjóðlegirrnbrautarflutningar
international rail freight [en]
alþjóðlegirruflutningar
international freight service [en]
alþjóðlegi sjóðurinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku
Global energy efficiency and renewable energy fund [en]
GEEREF [en]
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi [da]
den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [sæ]
Fonds mondial pour la promotion de l´efficacité énergétique et des énergies renouvelables [fr]
Globaler Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien [de]
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia [en]
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 [en]
ICTY [en]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir Rúanda
International Criminal Tribunal for Rwanda [en]
ICTR [en]
alþjóðleg mannréttindalög
international human rights law [en]
IHRL [en]
international menneskerettighedslovgivning [da]
internationell människorättslagstiftning [sæ]
droit international sur les droits de l´homme, droit international relatif aux droits de l´homme [fr]
internationale Menschenrechtsnormen [de]
alþjóðleg málsmeðferð um fyrirframupplýst samþykki
international prior informed consent procedure [en]
alþjóðleg milliríkjastofnun
intergovernmental international organisation [en]
intergovernmental international organization [en]
alþjóðleg milliríkjastofnun
international intergovernmental organization [en]
international intergovernmental organisation [en]
alþjóðleg nefnd um skráningu dýra
International Committee for Animal Recording [en]
ICAR [en]
Alþjóðleg norðurslóðasamtök félagsvísindamanna
International Arctic Social Sciences Association [en]
IASSA [en]
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun SÞ til framdráttar konum
International Research and Training Institute for the Advancement of Women [en]
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women [en]
INSTRAW [en]
UN-INSTRAW [en]
FN´s Internationale Forsknings- og Uddannelsesinstitut for Fremme af Kvinders Muligheder [da]
FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling [sæ]
Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme [fr]
Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zurrderung der Frau [de]
alþjóðleg ráðstefna tölfræðinga um launamál
International Conference of Labour Statisticians [en]
Alþjóðleg ráðstefna um skipulag norðurskautsrannsókna
International Conference on Arctic Research Planning [en]
alþjóðleg reikiþjónusta
international roaming service [en]
alþjóðleg réttaraðstoð í baráttunni gegn fíkniefnaviðskiptum
international judicial assistance in combatting drugs trafficking [en]
entraide répressive internationale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [fr]
internationale Rechtshilfe zur Bekämpfung des Betäubungsmittelverkehrs [de]
alþjóðleg réttindi til inneignar
international credit entitlement [en]
alþjóðleg samræmingarnefnd áætlunar um manninn og lífhvolfið
International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere [en]
Alþjóðleg samtök um eftirlit með fræi
International Seed Testing Association [en]
ISTA [en]
Det Internationale Frøkontrolforbund [da]
Internationella frökontrollorganisationen [sæ]
Association internationale d´essais de semences, AIES [fr]
Internationale Vereinigung für Saatgutprüfung [de]
alþjóðleg samvinna um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu dýralyfja
VICH
International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products [en]
VICH [en]
International konference om harmonisering af tekniske krav til registrering af lægemidler til dyr [da]
VICH [sæ]
alþjóðleg sjúkdóma- og dánarmeinaskrá
International Classification of Diseases [en]
ICD [en]
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [en]
den internationale sygdomsklassifikation, ICD [da]
den internationella sjukdomsklassifikationen, ICD [sæ]
Classification internationale des maladies, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, CIM [fr]
Internationale Klassifikation der Krankheiten, ICD [de]
alþjóðleg skráning
international registration [en]
alþjóðleg stefnusamræming
international policy coordination [en]
international policy co-ordination [en]
coordination internationale des politiques [fr]
internationale politische Koordinierung [de]
alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa
ISIN-númer
international security identification number [en]
ISIN [en]
Internationale Wertpapierkennnummer [de]
alþjóðlegt bankareikningsnúmer
international bank account number [en]
IBAN [en]
alþjóðlegt bráðabirgðasiglingaverndarskírteini
Interim International Ship Security Certificate [en]
alþjóðlegt efnahagsumhverfi
international economic environment [en]
alþjóðlegt efnakenni Alþjóðasamtaka um hreina og hagnýta efnafræði
InChI
InChI [en]
IUPAC international chemical identifier [en]
INCHI [en]
alþjóðlegt fjarskiptakallmerki
International Radio Call Sign [en]
IRCS [en]
alþjóðlegt fjármagnsstreymi
international capital flow [en]
flux de capitaux internationaux, mouvement de capitaux internationaux [fr]
internationaler Kapitalstrom [de]
alþjóðlegt fjármálakerfi
international financial system [en]
système financier international [fr]
internationales Finanzsystem [de]
alþjóðlegt flugöryggismat
international aviation safety assessment [en]
IASA [en]
alþjóðlegt framtaksverkefni
international initiative [en]
alþjóðlegt gjaldskrárkerfi
international accounting rates system [en]
alþjóðlegt hleðslumerkjaundanþáguskírteini
International Load Line Exemption Certificate [en]
alþjóðlegt löggæsluverkefni
international police mission [en]
alþjóðlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara
International nomenclature for cosmetic ingredients [en]
INCI [en]
alþjóðlegt nafnakerfi plantna
International Code of Botanical Nomenclature [en]
alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó
GMDSS-kerfi
Global Maritime Distress and Safety System [en]
GMDSS [en]
alþjóðlegt númerakerfi fyrir matvælaaukefni
International Numbering System for Food Additives [en]
INS [en]
alþjóðlegt númeraskipulag
international telephone numbering plan [en]
alþjóðlegt og borgaralegt friðargæsluverkefni
civilian international peacekeeping mission [en]
alþjóðlegt peningakerfi
international monetary system [en]
alþjóðlegt reiki
international roaming [en]
Alþjóðlegt samstarfsnet rannsóknamiðstöðva á norðurslóðum
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic [en]
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini
International Ship Security Certificate [en]
alþjóðlegt skráningarkerfi
international registration system [en]
alþjóðlegt skráningarkerfi Alþjóðaheilbriismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir
International Clinical Trials Registry Platform of the World Health Organization [en]
WHO ICTRP [en]
WHO International Clinical Trials Registry Platform [en]
rldshälsoorganisationens (WHO) internationella registerplattform för kliniska prövningar [sæ]
Système d´enregistrement international des essais cliniques de l´Organisation mondiale de la Santé, Système d´enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de l´OMS [fr]
Datenlieferant des Registernetzwerks für klinische Prüfungen der Weltgesundheitsorganisation [de]
alþjóðlegt stöðlunarkerfi
international system of standardisation [en]
international system of standardization [en]
alþjóðlegt tímaritsnúmer
ISSN
International Standard Serial Number [en]
ISSN [en]
alþjóðlegt upplýsingakerfi Alþjóðadýraheilbriisstofnunarinnar
World Animal Health Information System of the World Organisation for Animal Health [en]
ADIS [en]
verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem [da]
système mondial d´information sanitaire [fr]
das weltweite Tiergesundheitsinformationssystem [de]
alþjóðleg túlkunarnefnd um reikningsskil
International Financial Reporting Interpretations Committee [en]
IFRIC [en]
Comiinternational de l´interprétations de la comptabilité financière [fr]
alþjóðlegt viðskiptakerfi
international trade system [en]
système commercial international [fr]
internationaler Handel [de]
alþjóðlegurili
international body [en]
organisme international [fr]
alþjóðlegurili sem annast setningu staðla
international standard-setting body [en]
organisme de normalisation international, organisme international de normalisation [fr]
internationales Standardsetzungsgremium, internationales Normsetzungsgremium, internationales Normengremium, internationaler Standardsetzer [de]
alþjóðlegur einkamálaréttur
alþjóðlegur einkaréttur
private international law [en]
PIL [en]
international privatret [da]
internationell privaträtt [sæ]
droit international privé, DIP [fr]
internationales Privatrecht, IPR [de]
alþjóðlegur fjármálastöðugleiki
international financial stability [en]
stabilité financière internationale [fr]
internationale Finanzstabilität [de]
alþjóðlegur forðagjaldmiðill
international reserve currency [en]
monnaie de réserve internationale [fr]
internationale Reservewährung [de]
alþjóðlegur gerningur
international instrument [en]
internationalt instrument [da]
internationellt instrument [sæ]
instrument international [fr]
Internationales Instrument, Internationales Rechtsinstrument [de]
alþjóðlegur íþróttaviðburður
international sports event [en]
alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning
International Maritime Dangerous Goods Code [en]
IMDG Code [en]
alþjóðlegur refsiréttur
international criminal law [en]
international strafferet [da]
droit pénal international [fr]
internationales Strafrecht [de]
alþjóðlegur reikningsskilastaðall
International Financial Reporting Standard [en]
IFRS [en]
alþjóðlegur reikningsskilastaðall
International Accounting Standard [en]
IAS [en]
norme comptable internationale, NCI [fr]
internationaler Rechnungslegungsgrundsatz [de]
alþjóðlegur samningur um samræmda vörulýsingar- og vörunúmeraskrá
International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System [en]
International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System [en]
alþjóðlegur samráðshópur um geislun matvæla
International Consultative Group on Food Irridiation [en]
ICGFI [en]
alþjóðlegur samstarfsvettvangur eftirlitsaðila um lækningatæki
International medical device regulators forum [en]
IMDRF [en]
Forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux [fr]
Internationalen Forums der Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte [de]
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða
global standard for financial market infrastructures [en]
alþjóðlegur starfshópur um varnir gegn fölsuðum lyfjum
International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce [en]
IMPACT [en]
alþjóðlegur viðburður
international event [en]
alþjóðlegurrsluaðili
international depository authority [en]
international depositary authority [en]
autorité de dépôt internationale [fr]
internationale Hinterlegungsstelle [de]
Alþjóðlegu ullarsamtökin
International Wool Textile Organisation [en]
IWTO [en]
Den internationale Uldorganisation [da]
Fédération lainière internationale [fr]
alþjóðleg vöktunar- og eftirlitsáætlun
international monitoring and oversight programme [en]
alþjóðleg vöruflokkunarskrá hagstofu Sameinuðu þjóðanna
standard international trade classification [en]
SITC [en]
alþjóðleg öryggiskrafa
international safety standard [en]
international sikkerhedsstandard [da]
internationell säker­hetsnorm [sæ]
inter­nationale Sicherheitsnorm [de]
ameríkumjósi
ocean pout [en]
vestatlantisk ålekvabbe [da]
västatlantisk ålbrosme [sæ]
Nordamerikanische Aalmutter [de]
Zoarces americanus [la]
amerískur varafiskur
cunner [en]
amerikansk læbefisk [da]
luring [sæ]
Amerikanischer Lippfisch [de]
Tautogolabrus adspersus [la]
amfóterisín
amphotericin [en]
amfóterisín B
amphotericin B [en]
amínótransferasi
aminotransferase [en]
ammoníaksbundið köfnunarefni
köfnunarefni sem er í ammoníaki
ammoniacal nitrogen [en]
ammoníaksbundinn
sem er í ammoníaki
ammoniacal [en]
ammoníakssilfurlausn
ammoniacal silver solution [en]
ammóníumglýsyrrisínat
ammonium glycyrrhizinate [en]
Amsterdamsáttmálinn
Treaty of Amsterdam [en]
andadrenvirkt lyf
anti-adrenergic [en]
anti-adrenergica [da]
antiadrenergt ämne [sæ]
andalifur
duck liver [en]
andandrógenvirkt lyf
antiandrogenic pharmaceutical [en]
andandrógenvirkt varnarefni
antiandrogenic pesticide [en]
andartakshri
momentary speed [en]
and-D-prófefni
anti-D reagent [en]
Andesfjallahópurinn
Andean Group [en]
andhverf hliðrun
reverse shifting [en]
and-kjarngerðarmótefni
anti-idiotypic antibody [en]
andkólínesterasavirkni
virkni andkólínesterasa
anticholinesterase activity [en]
andlag eignarréttar
object of property [en]
genstand for ejendomsret [da]
objet de propriété [fr]
Gestand des Vermögens [de]
andlag eignarréttar yrkisrétthafa
object of holder´s property [en]
andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu
death of main wage earner [en]
andleg friðhelgi
mental integrity [en]
psykisk intgritet [da]
mental integritet, själslig integritet [sæ]
intégrité psychique, intégrité mentale, intégrité psychologique [fr]
seelische Integrität [de]
andleg skerðing
mental impairment [en]
andlegur annmarki
mental deficiency [en]
andlitsförðunarvara
product for making up the face [en]
andlitshlíf með netáferð
mesh type face protector [en]
andlitsmynd sem tekin er á staðnum
live facial image [en]
ansigtsbillede, der tages på stedet [da]
image faciale prise en direct [fr]
vor Ort aufgenommenes Gesichtsbild [de]
andlitsþurrka
face flannel [en]
andmæla breytingartillögu
object to a proposed amendment [en]
andmælandi
sá sem andmælir
opposing party [en]
indsiger [da]
opposant [fr]
Widersprechender [de]
andnæringarefni
anti-nutrient [en]
ringshæmmende stof [da]
antinutritionellt ämne [sæ]
Antinährstoff [de]
Andorra
Furstadæmið Andorra
Andorra [en]
Andorra, Fyrstendømmet Andorra [da]
Andorra, Furstendömet Andorra [sæ]
l´Andorre, la Principauté d´Andorre [fr]
Andorra, das Fürstentum Andorra [de]
andoxunarefni
antioxidant [en]
antioxidant, præparat til modvirkning af oxydation [da]
preparat för motverkande av oxidation [sæ]
antioxydant, antioxygène, agent antioxygène, inhibiteur d´oxydation [fr]
Antioxidans, Antioxidantium, Antioxidationsmittel, Antioxydationsmittel [de]
andoxunarvirkni
andoxandi virkni
antioxidant activity [en]
andrúmsloft við prófun
testing atmosphere [en]
andstreymis kæligildra
upstream cooling trap [en]
vorgeschaltete Kühlfalle [de]
andstæðulitur
contrasting colour [en]
andvana fósturvísir
dead embryo [en]
andvanafæðing
andvana fæðing
andvana burður
stillbirth [en]
dødfødsel [da]
dödfödsel [sæ]
animal mort-né [fr]
Totgeburt [de]
andvirði innkaupa á markaði
market purchase value [en]
andþáttarefni
antisense substance [en]
angólubaulari
geelbek croaker [en]
Afrikanischer Umberfisch [de]
Atractoscion aequidens [la]
angórugeit
angora goat [en]
angoraged [da]
angoraget [sæ]
Angoraziege [de]
Capra hircus angorensis [la]
Animo-númer
Animo code [en]
Animo-tölvukerfið
Animo computer network [en]
aníspipar
Japanese pepper [en]
Japan pepper [en]
Zanthoxylum piperitum [la]
aníspipar
anise pepper [en]
Zanthoxylum piperitum [la]
annað auðkennismerki
second means of identification [en]
annað þrep háskólastigs
second stage of tertiary education [en]
annar íbúi á heimili
co-resident [en]
annar meginhagvísir
alternative leading indicator [en]
annars flokks efni
downgrades [en]
annars konar atvinnuréttindi
alternative certification [en]
annars konar viðurlög
alternative sanction [en]
annars stigs ábyr
secondary liability [en]
subsidiært ansvarlig [da]
responsabilité subsidiaire [fr]
annars stigs einkenni
secondary character [en]
annars stigs flutningakerfi
seondary transport network [en]
annars stigs gyðla
deutonymph [en]
annars stigs trúnaðarkvöð
secondary confidentiality [en]
annars stigs viðurkenning
second-stage approval [en]
annars vegar og hins vegar
respectively [en]
annar vélstjóri
second engineer officer [en]
annar vægisyfirrandi íhlutur
annar snúningsvægisyfirrandi íhlutur
other torque transferring component [en]
OTTC [en]
anden drejningsmomentoverrselskomponent [da]
annan momentöverrande komponent [sæ]
autre composant de transfert de couple [fr]
sonstiges drehmoment übertragendes Bauteil [de]
annast prófun vegna gerðarviðurkenningar
conduct type approval test [en]
annast tilkeyrslu ökutækis
run in the vehicle [en]
annmarkar í öryggismálum
safety deficiencies [en]
annmarki
handicap [en]
annmarki
shortcoming [en]
annmarki á skilabærni
impediment to resolvability [en]
antilópur
antelopes [en]
Antígva og Barbúda
Antigua og Barbuda
Antigua and Barbuda [en]
AG [en]
AGT [en]
Antigua og Barbuda [da]
Antigua och Barbuda [sæ]
Antigua-et-Barbuda [fr]
Antigua und Barbuda [de]
apaalnæmisveira
Simian Immunodeficiency Virus [en]
SIV [en]
apabóluveira
monkeypox virus [en]
apaherpesveira
Herpesvirus simiae [en]
arabínoxýlan úr asóhveiti
azowheat arabinoxylan [en]
azo-wheat arabinoxylan [en]
azo-hvede-arabinoxylan [da]
azovetearabinoxylan [sæ]
Weizen-Azo-Arabinoxylan [de]
arðbært fjárfestingarverkefni
remunerative capital work [en]
arðgreiðsla
dividend payment [en]
arðgreiðslukrafa
dividend receivable [en]
arðgreiðslur
withdrawal of capital dividend [en]
arðgreiðslustefna
dividend policy [en]
arðmiðavextir
coupon rate [en]
arðmiði
coupon [en]
arðsemi
rate of return [en]
arðsemi
profitability [en]
arðsemi eigin fjár
return on capital [en]
arðsemi eigna
return on assets [en]
arðsemi eigna til greiðslu lífeyris
return on plan assets [en]
arðsemi fjárfestinga
investment return [en]
return on investment [en]
arðsemi fjármagns
return on capital employed [en]
ROCE [en]
arðsemihlutfall
profitability ratio [en]
rentabilitetsgrad [da]
Rentabilitätskennzahlen [de]
arðskipti
return swap [en]
arður
arðgreiðsla
dividend [en]
arenaveira
arena virus [en]
arenaveira úr gamla heiminum
Old World arena virus [en]
arfbundið einkímsfræ
genetically monogerm seed [en]
arfbundið einkímsyrki
genetically monogerm variety [en]
arfbundið þol
genetic resistance [en]
genetisk resistens, arveligt bestemt resistens [da]
genetisk resistens, genetiskt betingad resistens [sæ]
résistance génétique [fr]
genetische Resistenz [de]
arfgengur skaði
heritable genetic damage [en]
arfgerðargreining
arfgreining
genotyping [en]
genetic typing [en]
arfgjafi
donor organism [en]
arflei
heritage [en]
arfleifð Evrópu á sviði mannhyggjustefnu
humanist inheritance of Europe [en]
arfleifð Evrópu á sviði menningar
cultural inheritance of Europe [en]
arfleifð Evrópu á sviði trúarbragða
religious inheritance of Europe [en]
arftaki
successor [en]
arftekin þekking
traditional knowledge [en]
arfur bágrar stöðu milli kynslóða
intergenerational transmission of disadvantages [en]
arfþegi
recipient [en]
Argentína
Argentínska lýðveldið
Argentina [en]
Argentine Republic [en]
AR [en]
ARG [en]
Argentina, Den Argentinske Republik [da]
Argentina, Republiken Argentina [sæ]
l´Argentine, la République argentine [fr]
Argentinien, die Argentinische Republik [de]
argentínubassi
Argentine seabass [en]
argentinsk havaborre [da]
argentinsk havsaborre [sæ]
Argentinischer Zackenbarsch [de]
Acanthistius brasilianus [la]
argentínubaulari
Argentine croaker [en]
argentinsk trommefisk [da]
argentinsk skuggfisk [sæ]
Argentina-Schattenfisch [de]
Urnbrina canosai [la]
argentínukræklingur
river plata mussel [en]
La Plata-blåmusling [da]
Mytilus platensis [la]
argentínulýsingur
Argentine hake [en]
sydvestatlantisk kulmule, kulmule [da]
argentinsk kummel [sæ]
Merluccius hubbsi [la]
argentínumeinhaddur
Argentine menhaden [en]
Brevoortia pectinata [la]
argentínustirtla
parona leatherjack [en]
parona [da]
paronamakrill [sæ]
Parona [de]
Parona signata [la]
arginín
arginine [en]
aristólókíasýra
aristolochic acid [en]
arkitektaþjónusta
architectural service [en]
armbindi
armband [en]
brassard [fr]
Armbinde [de]
Armenía
Lýðveldið Armenía
Armenia [en]
Republic of Armenia [en]
AM [en]
ARM [en]
Armenien, Republikken Armenien [da]
Armenien, Republiken Armenien [sæ]
l´Arménie, la République d´Arménie [fr]
Armenien, die Republik Armenien [de]
armfesting
point of fixing on the stem [en]
arnarburkni
bracken [en]
bracken fern [en]
ørnebregne [da]
örnbräken [sæ]
fougère aigle [fr]
Adlerfarn [de]
Pteridium aquilinum [la]
Arnds-blendi
arndsblendi
Arnd´s alloy [en]
arómatískur kjarni
aromatic nucleus [en]
arýlprópíónsýruafleiða
arylpropionic acid derivative [en]
arýlvetniskolefnisviðtaki
aryl hydrocarbon receptor [en]
AhR [en]
Aserbaísjan
Lýðveldið Aserbaísjan
Azerbaijan [en]
Republic of Azerbaijan [en]
AZ [en]
AZE [en]
Aserbajdsjan, Republikken Aserbajdsjan [da]
Azerbajdzjan, Republiken Azerbajdzjan [sæ]
l´Azerbaïdjan, la République d´Azerbaïdjan [fr]
Aserbaidschan, die Republik Aserbaidschan [de]
asetýlediksýra
acetylacetic acid [en]
asetýlkólínkljúfur
asetýlkólínesterasi
asetylcholinesterase [en]
AChE [en]
acetyl-cholinesterase [en]
acetylcholinesterase [da]
acétylcholinestérase, acétyl-cholinestérase [fr]
Acetylcholinesterase, Acetyl-Cholinesterase, ACHE, AcChE [de]
asetýlsalisýlsýra
acetylsalicylic acid [en]
ASA [en]
ortho-acetoxybenzoic acid [en]
Asíu- og Kyrrahafsmiðstöð fyrir miðlun tækniþekkingar
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology [en]
APCTT [en]
asólitarefni
azocolourant [en]
azo-colourant [en]
azoic colouring agent [en]
azofarvestof [da]
asólitur
azo dye [en]
azo-dye [en]
azodye [en]
aspartatamínótransferasi í sermi
serum aspartate aminotransferase [en]
ATA-ábyrgðarskírteini
ATA carnet [en]
atburðamiðað mat
event-based assessment [en]
atburður eftir dagsetningu efnahagsreiknings
event occurring after the balance sheet date [en]
atburður í erfðaefninu
genetic event [en]
atburður sem kallar á fyrstu upplýsingagjöf
initial disclosure event [en]
ATC-kerfið
Anatomic Therapeutic Chemical classification system [en]
ATC [en]
atferli
behaviour [en]
behavior [en]
atferli mæðra
maternal behaviour [en]
atferlisfræði
ethology [en]
etologi, adfærdsbiologi, adfærdsvidenskab [da]
etologi, beteendevetenskap [sæ]
éthologie, science du comportement [fr]
Ethologie, Verhaltensforschung, Verhaltenswissenschaft [de]
atferlisfræðira
animal ethology [en]
atferlisfræðileg svörun við streitu
behavioural stress response [en]
atferlisfræðilegur
behavioural [en]
atferlisfræðilegur
ethological [en]
atferlisfræðileg þörf
ethological need [en]
etologiske behov [da]
beteendemässiga behov [sæ]
besoins éthologiques [fr]
ethologische Bedürfnisse [de]
atferlisleg taugaeiturhrif
behavioural neurotoxicity [en]
neurobehavioral toxicity [en]
atferlismynstur
behavioural repertoire [en]
adfærdsmønster [da]
beteendemönster [sæ]
atferlismynstur
behaviour pattern [en]
adfærdsmønster [da]
beteendemönster [sæ]
atferlisröskun
behavioural disorder [en]
atferlisskerðing
behavioural deficits [en]
atferlisvísindi
behavioural sciences [en]
atferli við fæðuleit
foraging behaviour [en]
atgervisflótti menntaðs fólks
atgervisflótti
brain drain [en]
atgervisflótti ungs fólks
youth drain [en]
atgervisflæði
brain circulation [en]
athafnafrelsi
freedom of action [en]
liberté d´action [fr]
athafnageta á grundvelli borgaralegra og hernaðarlegra kosta
operational capacity drawing on civilian and military assets [en]
athafnarými
operating space [en]
athafnasvæði sem ætlað er til útstillinga
premises devoted to display [en]
athafnir daglegs lífs
normal day-to-day activities [en]
athuga með óreglulegu millibili
inspect sporadically [en]
inspecter à intervalles irréguliers [fr]
in unregelmässiger Folge überprüfen [de]
athugasemdir
commentary [en]
athugasemd ritstjórnar
editorial note [en]
athugunartímabil
duration of observation [en]
athugunartímabil
period of observation [en]
athugunartími
observation time [en]
athugunartími
time of observation [en]
athugun á dýri í búri sínu
athugun á dýrum í búrunum
cageside observation [en]
athugun á eldsneytisbirgðum á flugi
in-flight fuel check [en]
athugun á endurheimtum með íbótum
spiking experiment [en]
spikingforsøg [da]
spikad prov [sæ]
expérience avec enrichissement d´ajouts dosés [fr]
Experiment mit dotierten Proben [de]
athugun á jarðvegi
ground investigation [en]
athvarf til skamms tíma
temporary safe haven [en]
atkvæðagreiðsla
voting [en]
atkvæðagreiðslukerfi
voting system [en]
atkvæðisbær
with the right to vote [en]
atkvæðisréttur
voting power [en]
atkvæðisréttur
voting right [en]
atlantsbaulari
Atlantic croaker [en]
atlantisk trommefisk [da]
stubbkväkare [sæ]
Atlantischer Umberfisch [de]
Micropogonias undulatus [la]
Atlantshafstúnfisksveiðiráðið
túnfisksveiðiráðið fyrir Atlantshaf
ICCAT-ráðið
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
ICCAT [en]
atlantshornfiskur
Atlantic needlefish [en]
atlantisk hornfisk [da]
atlantisk nålgädda [sæ]
Atlantischer Hornhecht [de]
Strongylura marina [la]
atómrófsmælir
atomic spectrometer [en]
atriðaskrá
index [en]
atriðaskrá með upplýsingasafni
index to the information package [en]
atriði sem hefur ekki áhrif
neutral elements [en]
atriðisorð
key words [en]
atvik alvarlegs eðlis
serious matters [en]
atvik sem leysa e-n undan ábyr
exonerating circumstances [en]
atvik sem tengist framleiðslu loftfara
manufacture-related occurrence [en]
atvik þar sem liggur við slysi
near miss [en]
near accident [en]
næsten-uheld, nærved-hændelse, tilløb til ulykke [da]
händelse som kunde ha lett till en olyckshändelse, olyckstillbud [sæ]
quasi-accident, presque-accident [fr]
Beinaheunfall [de]
atvinna fyrir alla
full employment [en]
atvinnubifhjól með þremur hjólum
commercial tricycle [en]
erhvervstricykel [da]
nyttotrehjuling [sæ]
tricycle utilitaire [fr]
dreirädriges Fahrzeug zur gewerblichen Nutzung [de]
atvinnuflugmaður 1. flokks
atvinnuflugmaður 1. fl.
ATP [en]
airline transport pilot [en]
atvinnuflugmannsskírteini
commercial pilot license [en]
CPL [en]
atvinnuflugmannsskírteini 1. flokks
airline transport pilot licence [en]
ATPL [en]
atvinnuflugmannsskírteini fyrir flugvélar, 1. flokks
ATPL(A) [en]
airline transport pilot licence (aeroplane) [en]
airline transport pilot licence/aeroplane [en]
atvinnuflugmannsskírteini fyrir þyrlur, 1. flokks
ATPL(H) [en]
airline transport pilot licence (helicopter) [en]
airline transport pilot licence/helicopter [en]
atvinnuflugmannsskírteini með blindflugsáritun
commercial pilot licence with instrument rating [en]
atvinnugrein
branch of activity [en]
atvinnugrein
trade [en]
atvinnugrein
activity [en]
atvinnugrein
line of business [en]
atvinnugrein
industry [en]
atvinnugreinabálkur
industry section [en]
atvinnugreinabundið menningarsamstarf
sectoral cultural cooperation [en]
sectoral cultural co-operation [en]
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
NACE
Nomenclature of Economic Activities in the European Union [en]
NACE [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union [en]
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community [en]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities [en]
ISIC [en]
atvinnugreinakóði
activities code [en]
atvinnugreinar
atvinnugrein
industry sectors [en]
industrial sectors [en]
industry sector [en]
secteur de l´industrie, secteur industriel [fr]
Industrie, Industriezweig [de]
atvinnugreinar á menningarsviðinu
cultural industries [en]
atvinnugreinasamtök
trade association [en]
industry association [en]
atvinnugreinasamtök
trade organisation [en]
trade organization [en]
atvinnugreinasamtök
representative professional organisation [en]
atvinnugreinastarfsþáttur
industry segment [en]
atvinnugreinastofnun
trade body [en]
atvinnugreinaþróun
sectoral development [en]
atvinnuhermaður
professional soldier [en]
atvinnulaus einstaklingur
unemployed person [en]
atvinnuleyndarmál
industrial secret [en]
atvinnuleyndarmál
professional secret [en]
embedshemmelighed, forretningshemmelighed [da]
secret professionnel [fr]
Berufsgehimnis [de]
atvinnuleysisbætur
unemployment compensation benefits [en]
atvinnuleysisbætur
unemployment benefits [en]
atvinnuleysistryggingakerfi
unemployment insurance scheme [en]
atvinnulýðræði
industrial democracy [en]
industrielt demokrati, virksomhedsdemokrati [da]
démocratie industrielle [fr]
Betriebsdemokratie, industrielle Demokratie [de]
atvinnumálaráðherrar
Labour and Employment ministers [en]
Labor and Employment ministers [en]
ministres du Travail et de l´Emploi [fr]
Arbeits- und Beschäftigungsminister [de]
atvinnumálaráðherrar G20-hópsins
G20 Labour and Employment ministers [en]
ministres du Travail et de l´Emploi du G20 [fr]
G20-Arbeits- und Beschäftigungsminister [de]
atvinnumiðlari
employment agent [en]
atvinnumiðlunarkerfi
vacancy exchange mechanism [en]
atvinnumiðlunarkerfi EURES-netsins
EURES vacancy exchange mechanism [en]
atvinnu- og félagsmálaráðið
Employment and Social Affairs Council [en]
atvinnu- og uppbyggingarskilyrði
structural situation [en]
atvinnurekandi
entrepreneur [en]
atvinnurekstur
commercial operation [en]
atvinnurekstur innan heimilis
activities of households as employers [en]
atvinnurekstur sem stendur höllum fæti
handicapped enterprises [en]
atvinnusjúkdómafræði
occupational medicine [en]
atvinnusjúkdómalækningar
atvinnulækningar
occupational medicine [en]
atvinnusjúkdómatrygging
occupational disease insurance [en]
atvinnusjúkdómur
occupational disease [en]
atvinnuskírteini
vocational competency certificate [en]
atvinnuskírteini ökumanns
driver qualification card [en]
chaufføruddannelsesbevis [da]
yrkeskompetensbevis [sæ]
carte de qualification d´un conducteur [fr]
Fahrerqualifizierungsnachweis [de]
atvinnuskýrslur
employment statistics [en]
atvinnuslysatrygging
workers compensation insurance [en]
atvinnustaða á vinnumarkaði
labour status [en]
atvinnustarfsemi
trade activity [en]
atvinnustarfsemi
business activity [en]
økonomisk aktivitet, økonomisk virksomhed [da]
ringsliv, näringsverksamhet [sæ]
activité de l´entreprise [fr]
Wirtschaftsleben, Wirtschaftsablauf [de]
atvinnustarfsemi
economic activity [en]
atvinnustarfsemi
industrial activity [en]
atvinnustarfsemi
occupational activity [en]
atvinnustarfsemi
professional activity [en]
atvinnustarfsemi skíðakennara
professional activities of ski instructors [en]
atvinnustefnurildarríkjanna
employment policies of the Member States [en]
atvinnutækiri
employment opportunity [en]
atvinnutækiri
occupational opportunity [en]
atvinnuvegaflokkun Evrópubandalaganna
Nomenclature of Industries in the European Communities [en]
NICE [en]
atvinnuvegahagfræði
industrial economics [en]
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ministry of Industries and Innovation [en]
atvinnuvegur
economic sector [en]
atvinnuþróun
business development [en]
auðgaður miðill
supplemented medium [en]
beriget medium [da]
berikat medium [sæ]
milieu supplémenté [fr]
angereichertes Medium [de]
auðgað úrangrýti
uranium concentrate [en]
uranium ore concentrate [en]
UOC [en]
auðgað þóríngrýti
thorium concentrate [en]
auðgreinanlegur
identifiable [en]
auðgun með lífrænu æti
amendment with organic substrate [en]
auðkennandi merki
signal characteristic [en]
signal characteristicum [en]
auðkenni ábyrgs undirsvæðis
sector in charge identifier [en]
auðkenni endabúnaðar
terminal endpoint identifier [en]
TEI [en]
auðkenni ferlis
process identifier [en]
auðkenni framleiðanda á heimsvísu
world manufacturer identifier [en]
WMI [en]
world manufacturer identification [en]
Welt-Herstellernummer [de]
auðkenni loftfars
aircraft identity [en]
auðkenningaraðferð
identification procedure [en]
auðkenningaraðferð
identification technique [en]
auðkenningarfyrirkomulag
identification arrangements [en]
auðkenningargögn
identification data [en]
auðkenningarkerfi
identification system [en]
system of identification [en]
auðkenningarkerfi fyrir gjafa og þega
auðkenningarkerfi fyrir líffæragjafa og -þega
donor and recipient identification system [en]
donor/recipient identification system [en]
auðkenningarmerki við krufningu
post-mortem identification tag [en]
auðkenningarruna
identifying series [en]
auðkenning búfjár
identification of livestock [en]
auðkenning hráolíu
designation of crude oil [en]
auðkenning loftfars
aircraft identification [en]
auðkenning með fjarskiptatíðni
radio frequency identification [en]
RFID [en]
auðkenniseftirlit
identity check [en]
auðkenniskerfi
identification system [en]
system of identification [en]
auðkenniskerfi
marking system [en]
auðkenniskort
IC card [en]
auðkenniskortakerfi
identification card system [en]
auðkennismerki
identifying mark [en]
auðkennismerki
identification mark [en]
auðkennisnúmer
identification number [en]
identification No [en]
ID number [en]
auðkennisnúmer
distinctive number [en]
auðkennisnúmer
distinguishing number [en]
auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunar fyrir skip
IMO ship identification number [en]
International Maritime Organization ship identification number [en]
auðkennisnúmer í fiskiflotaskrá Bandalagsins
CFR-auðkennisnúmer
CFR-númer
Community Fleet Register identification number [en]
CFR identification number [en]
CFR number [en]
auðkennisruna
identification sequence [en]
auðkennisskírteini
identification document [en]
auðkennisskírteini
identification document [en]
auðkennisspjald framleiðanda
manufacturer´s plate [en]
auðkennisstafir
abbreviation [en]
auðkennisstafur
distinctive letter [en]
auðkennisstafur
distinguishing letter [en]
auðkennisstafur
distinctive symbol [en]
auðkennisstafur eða -stafirildarríkis þar sem ökutæki er skráð
distinguishing sign of the Member State of registration [en]
auðkennisstafur/-stafir
distinguishing mark [en]
auðkennisupplýsingar
identification information [en]
auðkennisupplýsingar
identity data [en]
auðkennisþjófnaður
identity theft [en]
identitetstyveri [da]
auðkenniru
product identification [en]
auðkenni yrkis
varietal identity [en]
auðlindanýtið hagkerfi
resource-efficient economy [en]
Auðlindanýtin Evrópa
Resource-efficient Europe [en]
auðlindanýtnimarkmið
resource efficiency target [en]
auðlindanýtnivísir
resource efficiency indicator [en]
auðlindastjórnun
resource management [en]
ressourceforvaltning for øje [da]
Ressourcenmanagements hergestellt wurden [de]
auðlindir
resources [en]
resource [en]
auðlífbrjótanleiki
ready biodegradability [en]
auðlífbrjótanleiki við loftháðar aðstæður
ready aerobic biodegradability [en]
auðlæsilegur
easily legible [en]
auðmulinn
auðmyljanlegur
friable [en]
skør, skørt [da]
spröd [sæ]
friable [fr]
bröckelig [de]
auðseljanlegur skuldagerningur
liquid debt instrument [en]
auðskiptanlegur gjaldmiðill
freely convertible currency [en]
augljós eiturhrif
evident toxicity [en]
augljós merki eiturhrifa
signs of overt toxicity [en]
auglýsingabifreið
publicity vehicle [en]
auglýsingainnskot í sjónvarpi
television sales spot [en]
Werbespot im Fernsehen [de]
auglýsingakostnaður
advertising costs [en]
auglýsingar, merktar viðtakanda
addressed advertising [en]
auglýsingarými
advertising space [en]
auglýsing eftir áhugayfirlýsingum
auglýsing eftir áhugasömum aðilum
call for interest [en]
call for expressions of interest [en]
indkaldelse af interessetilkendegivelser [da]
inbjudan att anmäla intresse [sæ]
Appel à manifestation d´intérêt [fr]
Aufruf zur Interessenbekundung [de]
auglýsing eftir tillögum
það að auglýsa eftir tillögum
call [en]
auglýsing eftir tillögum
call for proposals [en]
augnabliksgildi fyrir alla lotuna
instantaneous values over the cycle [en]
augnabliksgildi marka tilskilins svæðis á kraftsveigjuritinu
instantaneous prescribed limit of the corridor [en]
augnabliksgildi reykþéttni
instantaneous smoke value [en]
augnabliksgildi styrks
instantaneous concentration value [en]
augnablikshljóðþrýstingur
instantaneous sound pressure [en]
augnabliksmarkstreymi um þrengsli
instantaneous critical flow venturi [en]
instantaneous CFV flow [en]
augnafiskar
augnfiskaætt
bigeyes [en]
storøjefisk [da]
storögonfiskar [sæ]
Priacanthidae [la]
augnarýtari
big-eye grunt [en]
storøjet gryntefisk [da]
glogrymta [sæ]
Großaugen-Angola-Meerbrasse [de]
Brachydeuterus auritus [la]
augnastirtla
big-eye scad [en]
storøjet selar [da]
storögonselar [sæ]
Großäugiger Selar [de]
Selar crumenophthalmus [la]
augnertandi
irritating to eyes [en]
R36 [en]
irriterer øjnene [da]
augnertandi eiginleikar efna
eye irritation of substances [en]
augnerting
ocular irritancy [en]
augnerting
eye irritation [en]
irritation to eyes [en]
øjenirritation [da]
ögonirritation [sæ]
augnerting
ocular irritation [en]
augnertingarmáttur
eye irritation potential [en]
augnertingarmáttur
ocular irritation potential [en]
augnertingarprófun
testing for ocular irritancy [en]
augnertingarprófun
eye irritation test [en]
augnertingarprófun í lífi
in vivo eye irritation test [en]
augnígræði
ophthalmic implant [en]
augnlinsufræðingur
contact lens optician [en]
augnlækningar
ophthalmology [en]
augnlæknisfræðilegur
ophthalmologic [en]
ophthalmological [en]
augnmælir
ophthalmometer [en]
augnprófun í lífi
in vivo eye test [en]
augnrannsókn í lífi
in vivo eye study [en]
augnþrýstingur
intraocular pressure [en]
intraokulært tryk [da]
intraokulär tryck [sæ]
pression intraoculaire [fr]
Augeninnendruck [de]
augnætandi eiginleikar efna
eye corrosivity of substances [en]
augnætingarmáttur
ocular corrosion potential [en]
augnætingarmáttur
eye corrosion potential [en]
augnætingarprófun
eye corrosion test [en]
augnætingarprófun í lífi
in vivo eye corrosion test [en]
aujeszkys-veiki
veirukláði í svínum
Aujeszky´s disease [en]
aukaafurð sem myndast við bræðslu
by-product of rendering [en]
aukaafurð úr jurtaríkinu
vegetable by-product [en]
aukabirir evrukerfis
Eurosystem Strategic Stock [en]
ESS [en]
aukabrennari
auxiliary burner [en]
aukabúnaður til mengunarvarna
anti-pollution accessories [en]
antipollution accessories [en]
aukafjárfestingarkostnaður
extra investment cost [en]
aukafundur leiðtogaráðsins
Extraordinary European Council [en]
aukafundur leiðtogaráðsins um atvinnumál
Extraordinary European Council Meeting on Employment [en]
aukafundur ráðsins um umhverfis- og flutningamál
extraordinary Council on Environment and Transport [en]
aukaknúningsbúnaður
additional propelling device [en]
aukalíffæri
accessory organ [en]
aukalíffæri kynkerfis
accessory genital organ [en]
organe génital annexe [fr]
aukalíffæri kynkerfis
accessory sex organ [en]
organe génital annexe [fr]
aukalyfhrif
secondary pharmaco-dynamics [en]
secondary pharmacodynamics [en]
aukalyf með markaðsleyfi
authorised auxiliary medicinal product [en]
godkendt hjælpelægemiddel [da]
tilläggsläkemedel som är godkända förrsäljning [sæ]
médicament auxiliaires autorisé [fr]
zugelassenes Hilfspräparat [de]
aukalyftibúnaður
supplementary lift [en]
aukamarksvið
target secondary area [en]
aukanæringarefni
secondary nutrient [en]
secondary macro-nutrient [en]
sekundært næringsstof [da]
sekundärt näringsämne [sæ]
élément fertilisant secondaire [fr]
sekundärer Nährstoff [de]
aukaplata framleiðanda
manufacturer´s additional plate [en]
aukaprófunarhreyfill
secondary test engine [en]
aukaskjáyfirlit
secondary display [en]
aukasnertueining
auxiliary contact unit [en]
aukastarfsemi
secondary activities [en]
aukastýrisbúnaður
auxiliary steering equipment [en]
ASE [en]
aukategund eldisjórturra
minor ruminant species for fattening [en]
aukategund jórturra sem framleiða mjólk
minor dairy ruminant species [en]
aukaviðvörunarbúnaður
secondary means of alerting [en]
aukavökvaþrýstikerfi
back-up hydraulic system [en]
aukefni í föstu formi
fast aukefni
solid additive [en]
aukefni í votfóður
votfóðursaukefni
silage additive [en]
ensiling additive [en]
ensileringsmiddel [da]
ensileringsmedel [sæ]
additif pour silage, agent pour ensilage [fr]
Siliermittel, Silierzusatz, Silierhilfsstoff [de]
aukefni sem er fjölliða
polymetric additive [en]
aukefni sem er fjölliða
polmeric additive [en]
aukið frelsi í fjármagnsflutningum
liberalisation of the movement of capital [en]
liberalization of the movement of capital [en]
aukið öryggi
increased safety [en]
aukin eftirlitsáætlun
enhanced survey programme [en]
aukin fjárhagsleg byrði
additional financial burden [en]
aukinn meirihluti
larger majority [en]
aukinn meirihluti
qualified majority [en]
aukin, stafræn, þráðlaus fjarskipti
digital enhanced cordless telecommunications [en]
DECT [en]
aukin vanskila- og tilfærsluáhætta
incremental default and migration risk [en]
IRC [en]
auknar ráðstafanir um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn
enhanced customer due diligence measures [en]
skærpede kundekendskabsprocedurer [da]
auknar valdheimildir til eignaupptöku
extended powers of confiscation [en]
aumingjar
weak fishes [en]
weakfishes [en]
trommefisk-slægt [da]
vekfiskar [sæ]
acoupas, sciènes [fr]
Umberfische [de]
Cynoscion spp. [la]
aurbretti
fender [en]
aurbretti
mud-guard [en]
mudguard [en]
aurflapi
rain flap [en]
stænklap [da]
Schmutzfänge [de]
austurkerfi
bilge pumping arrangements [en]
Austurríki
Lýðveldið Austurríki
Austria [en]
Republic of Austria [en]
AT [en]
AUT [en]
Østrig, Republikken Østrig [da]
Österrike, Republiken Österrike [sæ]
l´Autriche, la République d´Autriche [fr]
Österreich, die Republik Österreich [de]
austurrískur skildingur
skildingur
Austrian schilling [en]
ATS [en]
austurskilja
oily water separator [en]
austurstrandarheila- og mænubólga í hestum
Eastern equine encephalomyelitis [en]
EEE [en]
Eastern equine encephalitis [en]
encéphalomyélite équine est-américaine, encéphalite équine de l´est des Etats-Unis [fr]
Östliche Pferde-Enzephalitis, Östliche PferdeEnzephalitis [de]
A-veginn augnablikshljóðþrýstingur
A-weighted instantaneous sound pressure [en]
axlarbelti
diagonal strap [en]
axlarbelti
diagonal belt [en]
Aþenusamningurinn um flutning farþega og farangurs þeirra á sjó
Aþenusamningurinn
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea [en]
Athens Convention [en]
á aðfangamarkaði (lausum markaði)
on the input market (non-captive use) [en]
á ári
per annum [en]
á ársfjórðungsgrundvelli
on a quarterly basis [en]
ábending um eftirlit á vettvangi Bandalagsins
Community indication of inspection [en]
áberandi bókstafur
prominent character [en]
áberandi merkingar
conspicuous labelling [en]
áberandi staður
prominent position [en]
áberandi yfirlýsing
prominent statement [en]
áblástursveira
Herpes simplex virus [en]
HSV [en]
ábreiða úr segldúk
tarpaulin cover [en]
ábreiðsla
bandspread [en]
slangeudlægning [da]
bandspridning [sæ]
Reihenverteilung [de]
ábreiðsluslanga
trailing hose [en]
slæbeslange [da]
släpslang [sæ]
Schleppschlauch [de]
áburðardreifari
fertiliser distributor [en]
fertilizer distributor [en]
áburðarefni
fertilising substance [en]
fertilizing substance [en]
gødningsstof [da]
gödslingsämne, gödslingsstoff [sæ]
substance fertilisante [fr]
Dungstoff [de]
áburðarvökvun
vökvun með áburðarvatni
fertigation [en]
fertirrigation [en]
gødningsvanding, gødskningsvanding, tilførsel af gødning med vandingsvand [da]
växtnäringsbevattning [sæ]
irrigation fertilisante [fr]
Beregnungsdüngung, düngende Bewässerung, Bewässerung mit Handelsdüngerlösungen [de]
áburður á hreyfingu
moving fertiliser [en]
moving fertilizer [en]
gødning i bevægelse [da]
gödselmedel underrflyttning [sæ]
áburður í sviflausn
áburðarlausn
fertiliser suspension [en]
fertilizer suspension [en]
gødningssuspension [da]
suspenderat gödselmedel [sæ]
engrais en suspension [fr]
áburður með snefilefnasöltum
micronutrient salt fertiliser [en]
gødning med mikronæringsstofsalte [da]
kristallint mikronäringsgödselmedel [sæ]
Spurennährstoff-Düngesalz [de]
áburður úrraríkinu
animal fertiliser [en]
animal fertilizer [en]
áburður úr jurtaríkinu
vegetal fertiliser [en]
vegetal fertilizer [en]
áburður úr jurtaríkinu
vegetable fertiliser [en]
vegetable fertilizer [en]
ábyrgð aðila sem fer með fjármál
responsibility of a financial actor [en]
ábyrgð aðila vinnumarkaðarins
responsibilities of management and labour [en]
ábyrgðarildarríki
administering Member State [en]
État membre responsable [fr]
ábyrgðarili
responsible party [en]
party responsible [en]
ábyrgðarili
controller [en]
data controller [en]
dataansvarlig, registeransvarlig [da]
responsable du traitement [fr]
r die Verarbeitung Verantwortlicher [de]
ábyrgðarili
responsible person [en]
ábyrgðarili gagna
data controller [en]
ábyrgðarhafi
guaranteed entity [en]
ábyrgðarkerfi
guarantee scheme [en]
ábyrgðarkerfi
responsibility scheme [en]
ábyrgðarkerfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki
SME Guarantee Facility [en]
SMEG [en]
ábyrgðarmerki
guarantee mark [en]
ábyrgðarpóstur
ábyrgðarsending pósts
registered post [en]
ábyrgðarpóstur
ábyrgðarsending pósts
registered mail [en]
ábyrgðarsamningur
warranty agreement [en]
ábyrgðarsending
registered item [en]
ábyrgðarskilmálar
terms of the guarantees [en]
terms of guarantee [en]
ábyrgðarskuldbinding
obligation of guarantee [en]
ábyrgðarskuldbinding
warranty obligation [en]
ábyrgðarskuldbinding
suretyship [en]
ábyrgðarskuldbinding
guarantee obligation [en]
ábyrgðarsvið Þróunar- og ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section [en]
EAGGF Guarantee Section [en]
ábyrgðarsvæði
area of competence [en]
ábyrgðartrygging
liability insurance [en]
ábyrgðartrygging
indemnity insurance [en]
ábyrgðartrygging
insurance against civil liability [en]
ábyrgðartryggingarskírteini loftfars
third party liability insurance certificate [en]
ábyrgðartryggingaþjónusta
liability insurance service [en]
ábyrgðartrygging ökutækja
motor liability insurance [en]
ábyrgðartrygging ökutækja
insurance against civil liability in respect of vehicles [en]
ábyrgðarveitandi
guarantor [en]
ábyrgðaryfirlýsing
guarantee [en]
guaranty [en]
ábyrgðaryfirlýsing
surety bond [en]
ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli
responsibility for examining the asylum application [en]
ábyrgð á meðferð umsókna um hæli
responsibility for processing applications for asylum [en]
responsibility for asylum applications [en]
responsabilité pour le traitement de demandes d´asile [fr]
Zuständigkeit für die Behandlung von Asylbegehren [de]
ábyrgð á vöru eftir að hún er seld
after-sales liability [en]
ábyrgð útgefin af einum aðila
single-name guarantee [en]
ábyrgurili
responsible party [en]
party responsible [en]
áður en tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar
before the loss absorbing capacity of technical provisions [en]
before loss absorbing capacity of technical provisions [en]
áður útgefinn
eldri útgáfa
off-the-run [en]
á eftirlaunum
retired [en]
á einingargrunni
on an individual basis [en]
á einstaklingsgrundvelli
ad personam basis [en]
personlig [da]
personlig [sæ]
ad personam [fr]
ad personam [de]
á evrópskum vettvangi
at European level [en]
á Evrópuvettvangi
at European level [en]
á faglegum grunni
on a professional basis [en]
áfallinn kostnaður
expenses accruing [en]
áfallnar skuldir
accrued liabilities [en]
áfallnir liðir
accruals [en]
áfallnir vextir
accrued interest [en]
interest accrued [en]
áfangagreiðsla
progress payment [en]
áfangamarkmið peningastefnu
intermediate monetary objective [en]
áfangareikningur
progress billing [en]
áfangaskipt aðferð
phased approach [en]
áfangaskipt flugþjálfunarnámskeið
modular flying training course [en]
áfangayfirlýsing
intermediate declaration [en]
áfangi rannsóknar
phase of a study [en]
áfangi um verkferla í blindflugi
procedural instrument flight module [en]
áfengir drykkir
alcoholic beverages [en]
áfengisgeiri
alcohol sector [en]
áfengisgerð
distillery [en]
brænderi, destilleri [da]
anläggning för tillverkning av vinsprit [sæ]
distillerie vinicole, installation de distillerie [fr]
Brennerei, Brennerei-Einrichtung [de]
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
State Alcohol and Tobacco Company of Iceland [en]
áfengissjúklingur
alcoholic [en]
áfengur vökvi
alcoholic liquid [en]
áfestingaraðferð
aðferð við áfestingu
method of attachment [en]
áfestur hluti
additional fixture [en]
áfir
buttermilk [en]
rnemælk [da]
rnmjölk [sæ]
babeurre, lait battu, lait de beurre [fr]
Buttermilch [de]
áfir í duftformi
powdered buttermilk [en]
áfir í fljótandi formi
liquid buttermilk [en]
áframeldi
grow-out [en]
grow out [en]
videreopdræt [da]
uppfödning [sæ]
engraissement, grossissement [fr]
Aufzucht [de]
áframhaldandi gildi flugrekandaskírteinis
continued validity of an AOC [en]
áframhaldandi heilleiki burðarvirkis
continuing structural integrity [en]
maintien de lintégrité structurelle [fr]
áframhaldandi rekstrarhæfi
going concern [en]
áframhaldandi réttur
continued right [en]
á frumeindaformi
atomic [en]
atomar [da]
atomärt [sæ]
atomique [fr]
atomar [de]
áfrýjunarnefnd úrskurða starfsmannadómstólsins
Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements [en]
Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif [fr]
áfrýjun til dómstóla
judicial appeal procedure [en]
áfyllingarbúnaður
filling equipment [en]
áfyllingarbúnaður
filling device [en]
áfyllingarbúnaður
loading installation [en]
áfyllingardagur
date of filling [en]
áfyllingargas
filling gas [en]
áfyllingargas
filler gas [en]
áfyllingarhaus
filling head [en]
áfyllingarop
filler opening [en]
áfyllingarop
fuel filling aperture [en]
áfyllingarop
filler hole [en]
áfyllingarop
filling port [en]
áfyllingarpallur
loading-gantry [en]
gantry [en]
loading gantry [en]
áfyllingarrör
filling pipe [en]
áfyllingarslanga
filling hose [en]
áfyllingarstaður
fuelling point [en]
áfyllingarstaður
filling point [en]
áfyllingarstútur
filler neck [en]
áfyllingarstöð
filling centre [en]
áfyllingartrog
trektlaga áfyllingartrog
filling hopper [en]
á gagnkvæmnisgrundvelli
á grundvelli gagnkvæmni
on the basis of reciprocity [en]
ágeislunarstyrkur
styrkur ágeislunar
irradiance [en]
strålingsintensitet [da]
strålning [sæ]
irradiance [fr]
bestrahlungsstärke [de]
ágeng framandi tegund
invasive alien species [en]
IAS [en]
invasive non-native species [en]
invasiv ikkehjemmehørende art [da]
invasiv främmande art [sæ]
espèce exotique envahissante [fr]
invasive gebietsfremde Art [de]
ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum
profit participation [en]
ágóðahluti frá endurtryggjendum
profit participation [en]
ágóði við yfirrslu
gain on transfer [en]
ágreiningsefni
subject matter of the proceedings [en]
ágreiningsmál
matter of dispute [en]
ágreiningsmál er varðar reikninga
billing-dispute reasons [en]
ágreiningur um lögsögu
conflict of jurisdiction [en]
kompetencekonflikt, konflikt om domstolskompetence [da]
behörighetskonflikt, jurisdiktionstvist [sæ]
conflit de juridictions [fr]
Kompetenzkonflikt [de]
ágreiningur um túlkun
divergence of interpretation [en]
ágreiningur um túlkun samnings
disagreement regarding the interpretation of an Agreement [en]
ágreiningur um varnarþing
conflicts of jurisdiction [en]
á grundvelli fenginnar reynslu
on the basis of practical experience [en]
á grundvelli forkaupsréttar
on a preemptive basis [en]
á grundvelli gagnkvæmni
on the basis of reciprocity [en]
á grundvelli gjalds fyrir veitta þjónustu
on a fee-for-service basis [en]
á grundvelli háttvísi
on the basis of comity [en]
á grundvelli laga
að lögum
ex lege [en]
de plein droit [fr]
á grundvelli meginreglunnar um þörf á vitneskju
á grundvelli meginreglunnar um vitneskjuþörf
on a need-to-know basis [en]
principen om behovsenlig behörighet [sæ]
principio della «necessità di sapere» [la]
á grundvelli víðtækrar fenginnar reynslu
on the basis of extensive practical experience [en]
á grundvelli þess sem er liðið af fjárhagsárinu
on a financial year-to-date-basis [en]
áhafnarlisti
crew list [en]
áhafnarskilríki
crew identification card [en]
flybesætnings-id-kort [da]
identitetskort för besättningar [sæ]
certificat de membre d´équipage [fr]
Flugbesatzungsausweis [de]
áhafnarskipti
personnel change [en]
áhafnarskipulag
crewing arrangement [en]
áhafnarskrár flugliða
flight crew scheduling [en]
áhafnarskrár öryggis- og þjónustuliða
cabin crew scheduling [en]
áhald til brösunar
brazing tool [en]
áhald til lóðunar
soldering tool [en]
áhald til tannskurðlækninga
dental surgical instrument [en]
áhald úr keramíkgleri
glass-ceramic object [en]
áhellingaraðferð
pour plate method [en]
pour plate technique [en]
dybdeudsæd [da]
ingjutningsmetod [sæ]
méthode du milieu coulé [fr]
Plattengussverfahren [de]
áheyrnarfulltrúi
observer [en]
áheyrnarfulltrúi
participating observer [en]
áheyrnarríki
observer state [en]
observatørstat [da]
observatörsstat [sæ]
Etat observateur [fr]
Beobachterstaat [de]
áhrif
impact [en]
áhrifastig
stig með tilliti til áhrifa e-s
impact level [en]
áhrifategund
differentiation [en]
áhrifavaldur
agent [en]
áhrif á fjárlög
budgetary implications [en]
budget implication [en]
incidence budgétaire [fr]
áhrif á heilbrii
health effects [en]
áhrif á húð
dermal effects [en]
áhrif á lifrarfrumur
hepatocellular effects [en]
áhrif á lífverur eftir fæðingu
postnatal effects [en]
post-natal effects [en]
áhrif á mjólkurmyndun
effects on lactation [en]
áhrif á móður
maternal effects [en]
áhrif á ónæmiskerfið
immunological effects [en]
áhrif á sviperir
epigenetic effects [en]
áhrif á viðskipti
effect on trade [en]
áhrif á æxlun
reproductive effects [en]
áhrif er leiða til aukinnar hagkvæmni
efficiency-enhancing effects [en]
áhrif frá því fyrir hreiðrun
effects from preimplantation [en]
effects from pre-implantation [en]
áhrif gengisbreytinga á verðbólgu
áhrif gengissveiflna á verðbólgu
áhrif gengisbreytinga á verðlag
exchange rate pass-through [en]
áhrif löggjafar Bandalagsins
implications of Community legislation [en]
áhrif með brjóstamjólk
effects via lactation [en]
áhrif m.t.t. hagskýrslugerðar
statistical implications [en]
áhrifsbreytir
effect modifier [en]
áhrif sem eru lítt áberandi
subtle effects [en]
áhrifsstærð
influence quantity [en]
áhrif til frestunar
suspensory effect [en]
suspensive effect [en]
opsættende virkning [da]
suspensiv verkan [sæ]
effet suspensif [fr]
Suspensiveffekt, aufschiebende Wirkung [de]
áhrif til röskunar
distortive effects [en]
áhrif umhverfisbreytinga á mannlíf
human dimension of environmental change [en]
áhrif útilokunar frá markaði
foreclosure effect [en]
áhrif yfir landamæri
transboundary effects [en]
áhvílandi vilnunarsamningur
purchased option [en]
áhyggjur af umhverfinu
environmental concerns [en]
áhætta er tengist ævilíkum manna
áhætta sem tengist ævilíkum manna
biometrical risk [en]
biometric risk [en]
áhætta fyrir heilbriira og manna
risks for public and animal health [en]
áhætta í tengslum við kúariðu
BSE risk [en]
risk of BSE [en]
áhætta sem fylgir e-u
attendant risk [en]
áhætta sem varið er gegn
hedged risk [en]
áhætta vegna ófyrirsjáanlegra atburða
event risk [en]
risikoen for uforudsete begivenheder [da]
risken för oförutsedda händelser [sæ]
áhættudreifing
risk spreading [en]
risk-spreading [en]
áhættudreifing
allocation of risk [en]
áhættudreifing
risk diversification [en]
áhættufjárfesting
risk capital investment [en]
áhættufjárfestingarfélag
venture capital firm [en]
áhættufjárfestir
risk capital investor [en]
áhættufjármagnskerfi
risk capital scheme [en]
áhættufjármunir
financial fixed assets [en]
áhættugreining
risk analysis [en]
áhættugreining
risk analysis [en]
áhættugreining
risk identification [en]
áhættuhlutdeildarleið
risk-sharing instrument [en]
áhættulaus grunnvaxtaferill
basic risk-free interest rate term structure [en]
áhættulausir nafnvextir
nominal risk-free interest rate [en]
áhættulausir vextir
risk-free interest rate [en]
áhættulausir vextir
risk-free rate [en]
risk free rate [en]
RFR [en]
áhættulaus vaxtaferill
risk-free interest rate term structure [en]
áhættuleiðrétting
risk adjustment [en]
áhættumat fyrir skip
ship security assessment [en]
áhættumatskerfi
risk-measurement system [en]
áhættumat vegna erfðabreyttra lífvera og miðlun sönnunargagna þar að lútandi
GRACE [en]
GMO Risk Assessment and Communication of Evidence [en]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
áhættumat vegna erfðabreyttra matvæla og fóðurs sem innihalda erfðaummyndanir með stöflun
risk assessment of genetically modified food and feed containing stacked transformation events [en]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
áhættumiðaður
risk-based [en]
áhættu- og arðsemisþættir
risk-return factors [en]
áhættusamt þriðja land
high-risk third country [en]
højrisikotredjeland [da]
Drittland mit hohem Risiko [de]
áhættusamur viðskiptamaður
high-risk customer [en]
áhættuskuldbinding samkvæmt innramatsaðferðinni
IRB exposure [en]
exponering enligt internmetoden [sæ]
áhættustjóri
chief risk officer [en]
áhættustjórnunargeta
geta til áhættustjórnunar
risk management capability [en]
áhættustjórnunarkerfi
risk management system [en]
áhættustýring
risk management [en]
management of risks [en]
áhættustýringaráætlun
risk management strategy [en]
áhættustýringareining
risk management function [en]
áhættustýringarkerfi
risk management system [en]
áhættustýringarkerfi fyrir tollamál
customs risk management system [en]
áhættustýringarstefna
risk management policy [en]
áhættutímabil tryggingarfjár
margin period of risk [en]
MPOR [en]
áhættutregða tiltekinna fjármálamarkaða
risk-shy nature of certain financial markets [en]
áhættuumhverfi
high-risk environment [en]
áhættuvarinn
hedged [en]
áhættuvarinn efnahagsliður
áhættuvarinn liður
hedged item [en]
áhættuvarinn fjármálagerningur
hedged financial instrument [en]
áhættuvarin viðskipti
hedged transaction [en]
áhættuvarnargerningur
hedging instrument [en]
áhættuvarnarreikningsskil
hedge accounting [en]
áhættuvarnarreikningsskil á gangvirði
fair value hedge accounting [en]
áhættuvarnarviðskipti
hedging transaction [en]
áhættuvörn
aðferð til mildunar áhættu
risk-mitigation technique [en]
risk mitigation technique [en]
áhættuvörn fyrir eina eign
hedge of a single asset [en]
áhættuvörn fyrir eina skuld
hedge of a single liability [en]
áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar
hedge of a net investment [en]
á jafnréttisgrundvelli
in a non-discriminatory manner [en]
á jafnræðisgrundvelli
on equivalent terms [en]
á jörðu niðri
on the ground [en]
ákafur bruni
deflagration [en]
ákjósanlegasta notkun fyrir umhverfið
optimal environmental use [en]
ákjósanleg varðveislustaða
favourable conservation status [en]
ákoma brennisteins
sulphur deposition [en]
sulfur deposition [en]
ákoma úr andrúmsloftinu
atmospheric deposition [en]
ákvarða hámarksgildi leifa
establish maximum residues limits [en]
ákvarða með þyngdarmælingu
determine gravimetrically [en]
ákvarðanir dómstóla í sakamálum
judicial decisions in criminal matters [en]
ákvarðanir sem eru gerðar með atómgleypnimælingu
determinations by means of atomic absorption spectrometry [en]
ákvæði er varða landamæri
frontiers provisions [en]
ákvæði reglna
ákvæði í reglum
regulatory provision [en]
ákvæði sem hefur ekki takmarkandi áhrif
non-reducing clause [en]
bestemmelse om ikke-forringelse [da]
klausul om upprätthållande av skyddsnivån [sæ]
clause de non-régression [fr]
Nichtrückschrittsklausel, Rückschrittsverbotsklausel [de]
ákvæði sem mælir fyrir um að eldri reglur gildi
grandfathering provision [en]
overordnet bestemmelse [da]
clause de maintien des acquis, clause de sauvegarde [fr]
ákvæðisfjárhæð
stated amount [en]
ákvæðislaunagreiðsla
piece rate payment [en]
ákvæði til fyllingar
complementary provision [en]
ákvæði um akstur og hvíldartíma
legislation on driving and rest time [en]
législation relative au temps de conduite et de repos [fr]
Lenk- und Ruhezeitvorschriften [de]
ákvæði um dýraheilbrii
raheilbriisákvæði
animal health provision [en]
ákvæði um raunverulegt aðsetur
real seat arrangement [en]
ákvæði um vernd persónuupplýsinga
provisions on the protection of personal data [en]
dispositions en matière de protection des données [fr]
datenschutzrechtliche Bestimmungen [de]
ákvæði varðandi framkvæmd þessarar greinar
provisions to implement this Article [en]
ákvæði varðandi sumartíma
ákvæði um sumartíma
summer-time arrangement [en]
ákvörðunarr meirihluti
quorum [en]
beslutningsdygtigt antal [da]
röstregler, kvorum [sæ]
quorum [fr]
Quorum, Beschlussfähigkeit [de]
ákvörðunarferli
decision process [en]
ákvörðunarferli
decision logic [en]
ákvörðunarmark við greiningu
greiningarrk
analytical limit of determination [en]
limit of analytical determination [en]
analytisk bestemmelsesgrænse, bestemmelsesgrænse [da]
analytisk bestämningsgräns [sæ]
ákvörðunarpunktur í lendingu
landing decision point [en]
LDP [en]
ákvörðunarstaður fyrir atvinnuflug
commercial destination [en]
ákvörðunarsvæði
zone of destination [en]
destination zone [en]
ákvörðunarvald landsyfirvalda
discretion of national authorities [en]
ákvörðunarvald skipstjóra
master´s discretion [en]
ákvörðunarvald staðaryfirvalda
discretion of local authorities [en]
ákvörðunarvald svæðisyfirvalda
discretion of regional authorities [en]
ákvörðunaryfirvald
determining authority [en]
ákvörðun á grundvelli vægis rökstuddra vísbendinga
weight of evidence determination [en]
ákvörðun bankaráðsins
Decision of the Board of Governors [en]
ákvörðun bankaráðsins um breytingu á stofnsamþykkt Fjárfestingarbanka Evrópu
Decision of the Board of Governors amending the Statute of the European Investment Bank [en]
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins
Decision of the European Parliament and of the Council [en]
Decision of the European Parliament and the Council [en]
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse [da]
Europaparlamentets och rådets beslut [sæ]
décision du Parlement européen et du Conseil [fr]
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates [de]
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Decision [en]
Kommissionens afgørelse [da]
kommissionens beslut [sæ]
décision de la Commission [fr]
Beschluss der Kommission [de]
ákvörðun kenniferils hreyfils
engine mapping procedure [en]
ákvörðun með sjálfvirkum hætti
automated decision [en]
ákvörðun ráðsins
Council Decision [en]
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
Decision of the EEA Joint Committee [en]
ákvörðun sem er útivistardómur
decision given in default of appearance [en]
ákvörðun sem tengist hernaðar- eða varnarstarfi
decision having military or defence implications [en]
ákvörðun sem tengist hernaðarstarfi
decision with military implications [en]
ákvörðun sem tengist varnarstarfi
decision with defence implications [en]
ákvörðun um að færa efni á skrá
inclusion decision [en]
ákvörðun um að færa efni ekki á skrá
non-inclusion decision [en]
ákvörðun um að skipta byrðunum
ÁSB
Effort Sharing Decision [en]
ESD [en]
ákvörðun um álagningu fésektar
decision imposing the financial penalty [en]
ákvörðun um frjálsræðissviptingu
order for deprivation of liberty [en]
decision de privation de liberté [fr]
Anordnung des Freiheitsentzugs [de]
ákvörðun um staðfestingu reikninga
clearance decision [en]
accounts clearance decision [en]
ákvörðun um tímabundna sviptingu atkvæðisréttar
decision to suspend voting rights [en]
ákvörðun uppbótarvaxta
álagning uppbótarvaxta
application of compensatory interest [en]
ákæra einstakling vegna kynferðis
prosecute a person on account of his or her sex [en]
ákæra einstakling vegna kynhneigðar
prosecute a person on account of his or her sexual orientation [en]
ákæra einstakling vegna kynþáttar
prosecute a person on account of his or her race [en]
ákæra einstakling vegna stjórnmálaskoðana
prosecute a person on account of his or her political opinion [en]
ákæra einstakling vegna trúar
prosecute a person on account of his or her religion [en]
ákæra einstakling vegna tungumáls
prosecute a person on account of his or her language [en]
ákæra einstakling vegna uppruna
prosecute a person on account of his or her ethnic origin [en]
ákæra einstakling vegna þjóðernislegs uppruna
prosecute a person on account of his or her nationality [en]
ákærukviðdómur
grand jury [en]
álag á umhverfið
umhverfisálag
environmental pressure [en]
pressure on the environment [en]
álag á vatnsauðlindir
water stress [en]
water resources stress [en]
belastning af vandressourcer [da]
vattenstress [sæ]
stress hydrique [fr]
Wasserstresssituationen [de]
álag á þverveginn
transverse load [en]
tværbelastning [da]
tvärbelastning [sæ]
transversale Belastung, Querbelastung [de]
álag frá hlið
loading from the side [en]
side loading [en]
álagning að raungildi
volume of margins [en]
álagningarhlutfall
margin ratio [en]
álagningarsamningur
cost plus contract [en]
álagning á umframlosunargjald
imposition of an excess emissions premium [en]
álagning virðisaukaskatts
charging VAT [en]
álagsberandi búnaður
loadbearing equipment [en]
load-bearing equipment [en]
álagsbreytir
load transducer [en]
álagsdreifing
dispatching [en]
álagseftirlit
load control [en]
álagsflutningsbúnaður
load transmitting device [en]
álagsgreining
identification of pressures [en]
álagshermir
load simulator [en]
álagsminnkandi útbúnaður
energy absorbing system [en]
álagsmörk fyrir brjóstkassa
thorax acceptability criterion [en]
ThAC [en]
álagsmörk fyrir höfuð
head acceptability criterion [en]
HAC [en]
álagsmörk fyrirrlegg
femur acceptability criterion [en]
FAC [en]
álagsnemahermir
load cell simulator [en]
álagsskilrofi
switch disconnector [en]
lastadskiller [da]
lastfrånskiljare [sæ]
Lasttrennschalter [de]
álagsskynjari
load-measuring device [en]
load measuring device [en]
álagsstýring
load control [en]
álagstakmarkari fyrir öryggisbelti
safety belt load-limiter [en]
safety belt load limiter [en]
álagsviðmiðun fyrir höfuð
head performance criterion [en]
HPC [en]
álagsvísir
pressure indicator [en]
álagsþrepskiptir
on load tap changer [en]
on-load tap changer [en]
OLTC [en]
LTC [en]
viklingskobler for omkobling under belastning [da]
lindningskopplare [sæ]
blocage du régleur en charge de transformateur [fr]
Blockieren des Laststufenschalters [de]
álagsþrepskiptir
load tap changer [en]
LTC [en]
on-load tap changer [en]
OLTC [en]
viklingskobler, viklingskobler for omkobling under belastning [da]
lindningskopplare [sæ]
Laststufenschalter [de]
á lands-, svæðis- og staðarvísu
at national, regional and local level [en]
álestrarbúnaður í mælaborði
instrument panel display [en]
álestrareining
indicating element [en]
álestrarmælir
indicating meter [en]
álestrartæki
indicator [en]
álestrartæki
indicating device [en]
álestrartæki fyrir núllstillingu
zero indicating device [en]
álestrartæki með sýnilegrirpun
optical projection indicating device [en]
álframleiðsla
aluminium production [en]
álgrýti
aluminium ore [en]
álitaefni sem lýtur að túlkun
question of interpretation [en]
álitaefni varðandi málsatvik
issues of fact [en]
álit Evrópuþingsins
Opinion of the European Parliament [en]
áliti var skilað
opinion delivered [en]
álitsdrög
draft opinion [en]
álitsgerð
opinion [en]
álitsgerð
advisory opinion [en]
ál sem notað er til vinnslu
aluminium for machining purposes [en]
álsetlitarefni
aluminium lake of colour [en]
álsetlitarefni úr karmínsýru
karmínsýrusetlitarefni á áli
aluminium lake of carminic acid [en]
ályktun allsherjarþingsins
General Assembly resolution [en]
ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Resolution [en]
Resolution of the International Maritime Organization [en]
ályktunarhæfi
quorum [en]
beslutningsdygtighed [da]
beslutsförhet [sæ]
quorum [fr]
Beschlussfähigkeit [de]
ályktun Evrópuþingsins
European Parliament´s Resolution [en]
ályktun ráðsins
Council Resolution [en]
ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum
read-across [en]
analogislutninger [da]
jämförelse med strukturlika ämnen [sæ]
ályktun þings Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Assembly Resolution [en]
International Maritime Organization´s Assembly Resolution [en]
ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
ályktun öryggisráðs SÞ
United Nations Security Council Resolution [en]
UNSCR [en]
áminningarbréf
reminder letter [en]
á nafnverði
at par [en]
till nominellt värde [sæ]
á nafnvirði
in nominal terms [en]
án framlaga til félagslegra kerfa
net of social contributions [en]
án heilsutrygginga
excluding health [en]
áningarstaður
rest area [en]
áningarstaður
stopping point [en]
áningarstaður
service area [en]
service-area [en]
áningarstaður
resting place [en]
áningarstaður
staging point [en]
án kristalla
crystalline-free [en]
án mismununar
on a non-discriminatory basis [en]
án mismununar
without discrimination [en]
án ótilhlýðilegrar tafar
without undue delay [en]
án tilstillis lífvera
sem á sér stað án tilstillis lífvera
abiotic [en]
abiotisk [da]
abiotisk [sæ]
abiotique [fr]
abiotisch [de]
án þess að bera skylda til þess að lögum
ex gratia [en]
ex gratia [la]
án þess að hafa áhrif á
without prejudice to [en]
påverkar inte [sæ]
árabátur til þjálfunar
training rowing boat [en]
robåd bestemt til træning [da]
övningsroddbåt [sæ]
Trainingsruderboot [de]
árangur í umhverfismálum sem tengist bestu, aðgengilegu tækni
BAT-associated environmental performance levels [en]
BAT-AEPL [en]
BAT-relateret miljøeffektivitet [da]
niveau de performance environnemental associé à la MTD [fr]
BVT-assoziierte Umweltleistungsstufe [de]
árangurslaus upphringing
unsuccessfull call [en]
árangursstjórnunarkerfi
performance management system [en]
árangurssviðsmynd
performance scenario [en]
árangurstengd greiðsla
payment by results [en]
árangurstengt launakerfi
profit-sharing scheme [en]
árangursviðmiðun
benchmark of excellence [en]
benchmark for højeste kvalitet [da]
riktmärke för resultat irldsklass [sæ]
repère d''excellence [fr]
Leistungsrichtwerte [de]
árangursvísbendir fyrir tiltekinn geira
sector-specific performance indicator [en]
árangursvísir
performance indicator [en]
áraun frá lækkuðu föstu hitastigi
reduced constant temperature exposure [en]
á raunvirði
in real terms [en]
á ráðherrastigi
at ministerial level [en]
árásargirni
aggression [en]
árásarhnei
aggression [en]
árbakkasvæði
riparian zone [en]
áreiðanlegar upplýsingar
reliable information [en]
áreiðanleg flutningsgeta
firm capacity [en]
áreiðanleg og sanngjörn markaðsgæði
sound and fair marketable quality [en]
áreiðanleg og sanngjörn sölugæði
sound and fair merchantable quality [en]
áreiðanlegur
reliable [en]
áreiðanlegur listi
trusted list [en]
áreiðanleikaáætlun
reliability programme [en]
áreiðanleikakönnun
reliability check [en]
áreiðanleikakönnun
due diligence [en]
áreiðanleiki
reliability [en]
áreiðanleiki
reliability [en]
áreiðanleiki
authenticity [en]
áreiðanleiki gagna
data reliability [en]
áreiðanleiki gagna
validity of data [en]
áreiðanleiki reksturs
operational robustness [en]
áreiðanleiki starfsmanna
trustworthiness of personnel [en]
áreiðanleiki upplýsinga
accuracy of data [en]
áreiti
stimulus [en]
áreiti á stöðu- og hreyfiskynfæri
proprioceptive stimulus [en]
áreitislyf
challenge agent [en]
stof til provokationstest [da]
provokationsläkemedel [sæ]
áreitirvaður
challenged-induced [en]
áreitni
harassment [en]
áreki
follower [en]
árekstrarloftþrýstingur
collision gas pressure [en]
kollisionsgastryk [da]
árekstrarpúði
crash cushion [en]
árekstrarvarakerfi í flugi
Airborne Collision Avoidance System [en]
ACAS [en]
árekstrarviðvörunarkerfi til meðallangs tíma
medium term conflict detection [en]
MTCD [en]
MTCD [da]
konfliktvarningssystem för medellång distans [sæ]
détection des conflits à moyen terme [fr]
mittelfristige Konflikterkennung [de]
árekstrarþil
collision bulkhead [en]
árekstrarþungi
severity of impact [en]
árekstravarakerfi
collision avoidance system [en]
CAS [en]
árekstur á hlið
side impact [en]
sidepåkørsel, sidekollision [da]
sidokollision [sæ]
choc latéral [fr]
árekstur við fugl
bird strike [en]
áriðill
riðill
inverter [en]
invertor [en]
árita
endorse [en]
árita
audit [en]
árita
annotate [en]
árita með fangamarki
initial [en]
áritanasnap
visa-shopping [en]
áritun
rating [en]
áritun endurskoðanda
audit report [en]
áritun endurskoðanda
audit opinion [en]
áritun endurskoðanda án fyrirvara
unqualified opinion [en]
áritun endurskoðanda með fyrirvara
qualified opinion [en]
áritun fyrir aðflugsstjórnun með kögunarbúnaði
Approach Control Surveillance Rating [en]
Approach Control Surveillance (APS) Rating [en]
árleg dagsetning
anniversary date [en]
árleg heildarlosun
total annual emission [en]
árlegir frídagar
annual holidays [en]
árleg losunarúthlutunareining
annual emission allocation unit [en]
AEA [en]
årlig emissionstildelingsenhed [da]
årlig utsläppstilldelningsenhet [sæ]
Einheit der zugewiesenen jährlichen Emissionsmenge [de]
árleg reikningsskil
annual financial report [en]
árleg tölfræðileg heildarkönnun
comprehensive annual statistical survey [en]
árleg viðmiðunarkæliþörf
reference annual cooling demand [en]
årlig referencekølebehov [da]
Bezugs-Jahreskühlenergiebedarf [de]
ármynni
river mouth [en]
ármynni
estuary [en]
ársáætlun um lagasetningu
annual legislative programme [en]
ársfjórðungslegur, geiraskiptur reikningur
quarterly sector account [en]
ársfjórðungsreikningur
quarterly account [en]
árshluta- eða heilsárshagnaður
interim or year-end profit [en]
delårs- eller årsöverskott [sæ]
árshlutareikningsskil
interim financial report [en]
interim financial reporting [en]
árshlutareikningsskil
interim financial statement [en]
árshlutaupplýsingar
interim information [en]
árshluti
interim period [en]
ársmeðalstyrkur
meðalstyrkur á ári
annual average concentration [en]
ársniðurstöður
annual results [en]
ársreikningar
annual accounts [en]
ársreikningar yfir þjóðarbúskapinn
annual economic accounts [en]
árstíðabundið orkunýtnihlutfall fyrir virkan ham
active seasonal mode energy efficiency ratio [en]
SEERon [en]
sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand [da]
jahreszeitbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb [de]
árstíðabundið starf
seasonal work [en]
árstíðabundið tímabil
seasonal period [en]
árstíðabundið vinnuafl
seasonal workers [en]
árstíðabundinn
seasonal [en]
árstíðabundinn nýtnistuðull
seasonal coefficient of performance [en]
SCOP [en]
árstíðabundinn nýtnistuðull fyrir virkan ham
active mode seasonal coefficient of performance [en]
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur
seasonal space heating energy efficiency class [en]
árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar
seasonal space heating energy efficiency [en]
árstíðabundnar magnsveiflur
seasonal variations of the load [en]
árstíðaleiðrétt gögn
seasonally adjusted data [en]
árstíðaleiðrétting
seasonal adjustment [en]
árstíðaleiðréttur
seasonally adjusted [en]
ársviðmiðunarrk
annual limit value [en]
ársvirði
annual value [en]
ársækinn
anadromous [en]
ársækinn fiskur
anadromic fish [en]
anadromous fish [en]
ár umferðaröryggis
road safety year [en]
árvekni
vigilance [en]
árvekni
alertness [en]
árveknistjórnun
alertness management [en]
á sameindaformi
molecular [en]
molekylær [da]
molekylär [sæ]
moléculaire [fr]
molekular [de]
á samstæðugrunni
on a consolidated basis [en]
ásamt breyttri tillögu sem lögð var fram
and amended proposal forwarded [en]
ÁSB-aðaljöfnunarreikningur
ESD Central Clearing Account [en]
ÁSB-samræmisreikningur
ESD Compliance Account [en]
ásetið grunnvirki
congested infrastructure [en]
ásetinn flugvöllur
congested airport [en]
ásetningskálfur
calf for rearing [en]
avlskalv [da]
uppfödningskalv [sæ]
Zuchtkalb [de]
á sjálfbærum grunni
on a sustainable basis [en]
á skemmra tímabili en ári
innan árs
infra-annual [en]
áskilja sér lögsögu
reserve jurisdiction [en]
áskilja sér rétt
reserve the right [en]
áskilnaður
reservation [en]
á skiptileigugrunni
on a timeshare basis [en]
á skipunartíma
during the term of office [en]
áskrifandi
subscriber [en]
áskrift
subscription [en]
áskriftarefni
subscriber material [en]
áskriftargjald
subscription charge [en]
áskriftarlína
subscriber line [en]
áskriftarréttindi
warrant [en]
áskriftarsjónvarp
pay television service [en]
pay-television service [en]
áskriftarskylda
capital key [en]
áskriftarverðlagning
bookbuilding [en]
áskriftarþjónusta
subscription service [en]
áskriftasöfnun
canvassing [en]
áslyftibúnaður
axle-lift device [en]
ásmelltur málmtappi
metal crown stopper [en]
ásmelltur tappi
crown stopper [en]
ásogari
adsorber [en]
ásogsferill við fast hitastig
adsorption isotherm [en]
ásogsgreining
adsorption chromatography [en]
ásogshjálparefni
adsorption adjuvant [en]
ásogsstuðull Freundlichs
Freundlich adsorption coefficient [en]
Kf [en]
ástand á vinnumarkaði
employment situation [en]
ástand hreyfils
engine condition [en]
ástandið eins og það raunverulega er
situation on the ground [en]
ástand sjónræns leiðsögubúnaðar
status of the visual facilities [en]
visuelt udstyr [da]
ástandsviðurkenning
grant of status [en]
ástand öryggismála
security environment [en]
ástimpluð merki
stimpilmerki
stampmarking [en]
Ástralía
Samveldið Ástralía
Australia [en]
Commonwealth of Australia [en]
AU [en]
AUS [en]
Australien, Forbundsstaten Australien [da]
Australien, Samväldet Australien [sæ]
l´Australie, le Commonwealth d´Australie [fr]
Australien, der Australische Bund [de]
ástralíukolmunni
southern blue-whiting [en]
southern blue whiting [en]
Micromestistius australis [la]
ástreymi
ram air [en]
ástreymishverfill
ram air turbine [en]
RAT [en]
ástæða fyrir skráningu
reason for the alert [en]
motif du signalement [fr]
Ausschreibungsgrund [de]
ástæður er varða sjálfbærni
sustainability grounds [en]
ásvelgingarhætta
aspiration hazard [en]
ásættanleg dagleg inntaka fyrir flokk efna
group ADI [en]
group acceptable daily intake [en]
group ADI (acceptable daily intake) [en]
Átakaforvarnamiðstöð
Conflict Prevention Centre [en]
CPC [en]
átakshópur um samræmingu ráðstafana gegn svikum
Task Force for Coordination of Fraud Prevention [en]
átaksléttikerfi
power assist system [en]
átaksmælihringur
proving ring [en]
prøvering [da]
mätring [sæ]
anneau dynamométrique [fr]
Ringfeder [de]
átaksverkefni um tætingu
shredder campaign [en]
átak til að ýta undir neyslu
campaign to promote consumption [en]
átappari
bottler [en]
átekinn mynddiskur
pre-recorded videodisk [en]
átroðningur í einkalífi
intrusion upon seclusion [en]
áttundarsvið
octave band [en]
á tveggja ára fresti
on a biennial basis [en]
á tölvutæku formi
in computerised format [en]
átöppunardagsetning
date of bottling [en]
átöppunareftirlit
bottling check [en]
áunnið ónæmissvar
adaptive immune response [en]
áunnin lífeyrisréttindi
vested pension rights [en]
áunnin réttindi
rights acquired [en]
áunnin réttindi
acquired rights [en]
ávaxtabrennivín
fruit spirit [en]
frugtbrændevin [da]
fruktsprit [sæ]
eau-de-vie de fruit [fr]
Obstbrand [de]
ávaxtahratsbrennivín
fruit marc spirit [en]
brændevin af presserester af frugter [da]
sprit av fruktrester [sæ]
eau-de-vie de marc de fruit [fr]
Brand aus Obsttrester [de]
ávaxtasafi úr þykkni
fruit juice from concentrate [en]
á vegum framkvæmdastjórnarinnar
under the auspices of the Commission [en]
áveituholræsi
irrigation drain [en]
áveitukerfi
irrigation system [en]
áveituskurður
irrigation canal [en]
áverkasjúkleiki
traumatic illness [en]
á verkefnastigi
á stigi verkefna
at project level [en]
áverki
injury [en]
áverki af völdum slyss
accidental injury [en]
áverki af völdum sprengingar
explosion injury [en]
injury from explosion [en]
áverki á mjúkvef
soft tissue injury [en]
á vettvangi háttsettra embættismanna
at the level of senior officials [en]
á vettvangi nefndarinnar
in the context of the Committee [en]
á vettvangi ráðherra
at the level of Ministers [en]
á vettvangi ríkis
at central level [en]
á vettvangirfræðinga
at the level of experts [en]
á vettvangi sveitarfélaga
at local level [en]
ávinningur
gain [en]
ávinningur
proceeds [en]
ávinningur
benefit [en]
benefits [en]
ávinningur af afbrotum
proceeds from crime [en]
ávinningur af eignarhaldi
rewards of ownership [en]
ávinningur af grænum hagvexti
benefits for green growth [en]
ávinnsla bótaréttar
establishment of entitlements [en]
ávinnsludagur
vesting date [en]
ávinnsluskilyrði
vesting condition [en]
á virkan og afdráttarlausan hátt
actively and unreservedly [en]
ávirkt kíslhlaup
activated silica gel [en]
ávöxtunarferill
yield curve [en]
ávöxtun eigin fjár
return on capital [en]
ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris
return on plan assets [en]
ávöxtun fjárfestinga
arðsemi fjárfestinga
investment return [en]
return on investment [en]
á yfirþjóðlegum vettvangi
at supranational level [en]
áþreifanlegar birir
physical stocks [en]
áþreifanleg eign
tangible property [en]
áþreifanlegir lausafjármunir
movable tangible property [en]
løsøregenstand [da]
beweglicherrperlicher Gegenstand [de]
áþreifanlegur menningararfur
tangible cultural heritage [en]
áþreifanlegur tálmi
physical barrier [en]
áætlaður efnahagsreikningur
projected balance sheet [en]
áætlaður endingartími
life expectancy [en]
áætlaður endingartími
expected lifetime [en]
áætlaður flugtakstími
estimated take-off time [en]
áætlaður fæðingardagur
expected date of confinement [en]
áætlaður halli
planned deficit [en]
áætlaður hlaðfarartími
estimated off-block time [en]
áætlaður, hreinn endurnýjunarkostnaður
hypothetical net replacement cost [en]
áætlaður styrkleikaþröskuldur
ECt
estimated concentration threshold [en]
ECt [en]
áætlaður styrkur í umhverfinu
predicted environmental concentration [en]
PEC [en]
áætlaður tími við svæðamörk flugupplýsingasvæðis
flight information region boundaries estimates [en]
áætlana- og samræmingarnefnd
Committee for Programme and Coordination [en]
Committee for Programme and Co-ordination [en]
CPC [en]
Udvalget for Program og Koordinering [da]
FN:s program- och samordningskommitté [sæ]
Comité du programme et de la coordination [fr]
Programm- und Koordinierungsausschuss [de]
áætlanir til margra ára
multiannual programming [en]
áætlanir um lagasetningu
legislative planning [en]
áætluð, breytt flugleið
planned diversion [en]
áætluð framtíðarviðskipti
forecast transaction [en]
áætluð framtíðarviðskipti innan samstæðu
forecast intragroup transaction [en]
áætluð framtíðarviðskipti utan samstæðu
external forecast transaction [en]
áætlun AGS/Alþjóðabankans um mat á fjármálageiranum
IMF/World Bank Financial Sector Assessment Program [en]
FSAP [en]
Programme d´évaluation du secteur financier du FMI et de la Banque mondiale [fr]
IWF-Weltbank-Programm zur Bewertung des Finanzsektors, Programm von IWF und Weltbank zur Bewertung des Finanzsektors, Stärken-/Schwächenprofile für die Finanzsektoren [de]
áætlunarauki
programme complement [en]
áætlunarbifreið
interurban motor coach [en]
inter-urban motor coach [en]
áætlunarbifreið
scheduled motor coach [en]
áætlunarferðir
regular service [en]
áætlunarfyrirmæli
fyrirmæli um áætlunargerð
Planning Directive [en]
planlægningsdirektiv [da]
áætlunarhagfræði
planned economics [en]
áætlunarsiglingar
scheduled service [en]
áætlunarskipafélag
liner shipping company [en]
áætlunarskipafélag
liner shipping line [en]
áætlunarskipasiglingar
liner shipping industry [en]
áætlunartímabil
programme period [en]
áætlunartímabil
programming period [en]
áætlunartímabil
scheduling-period [en]
áætlun Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and light-commercial vehicles [en]
áætlun Bandalagsins um öryggi, hollustuhætti og heilbrii á vinnustað
Community Programme concerning safety, hygiene and health at work [en]
áætlun ESB um líffræðilega fjölbreytni
EU Biodiversity Strategy [en]
EU-biodiversitetsstrategi [da]
EU:s strategir biologisk mångfald [sæ]
stratégie de l´Union européenne en matière de biodiversité [fr]
Biodiversitätsstrategie der EU [de]
áætlun Evrópusambandsins í menningarmálum
European Agenda for Culture [en]
áætlun Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega nýsköpun
European Union Programme for Employment and Social Innovation [en]
EaSI [en]
áætlun Evrópusambandsins um sjálfbæra þróun
áætlun ESB um sjálfbæra þróun
European Union strategy for sustainable development [en]
EU strategy for sustainable development [en]
áætlun Evrópusambandsins um skóga
forest strategy for the European Union [en]
áætlun Háskóla Sameinuðu þjóðanna um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu
áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean [en]
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean [en]
UNU/BIOLAC [en]
áætlunin Evrópa 2020
Europe 2020 strategy [en]
áætlunin Skapandi Evrópa
Creative Europe Programme [en]
áætlunin um skynsamlega stýringu orkunotkunar í Evrópu
Intelligent Energy Europe Programme [en]
áætlun sem miðar að tryggð viðskiptamanna
customer-loyalty programme [en]
áætlun sem nær yfir landamæri og tekur til hafsvæða
cross-border and sea-basin programme [en]
áætlun sem tengist gereyðingarvopnum
weapons of mass destruction-related programme [en]
WMD [en]
áætlun til margra ára
multi-annual program [en]
áætlun um aðgerð til úrbóta
corrective action plan [en]
áætlun um auknar fjárrslubirir
ECI programme [en]
Extended custodial inventory programme [en]
áætlun um ábyrga og skilvirka stjórnun
SEM 2000-áætlun
sound and efficient management programme [en]
SEM 2000 programme [en]
áætlun um áframhaldandi heilleika burðarvirkis
continuing structural integrity programme [en]
programme de maintien de lintégrité structurelle [fr]
áætlun um byggingu húsnæðis á vegum hins opinbera
government public housing scheme [en]
áætlun um dreifbýliróun
rural development plan [en]
áætlun um eftirlit eftir markaðssetningu
áætlun um eftirlit með vöru eftir markaðssetningu
post-market surveillance plan [en]
system til overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
system för kontroll av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
système de surveillance après commercialisation [fr]
Plan zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen [de]
áætlun um eftirlit með efnaleifum
residue control plan [en]
áætlun um endurskipulagningu
restructuring programme [en]
áætlun um endurskipulagningu rekstrar
business reorganisation plan [en]
áætlun um Evrópusamstarf um skóla 21. aldarinnar
Agenda for European Cooperation on Schools for the 21st century [en]
áætlun um faraldsfræðilegt eftirlit
epidemio surveillance programme [en]
áætlun um fyrirbyggjandi aðgerðir
preventive action plan [en]
áætlun um hreyfanleika á evrópsku rannsóknasvæði
mobility strategy within the European Research Area [en]
áætlun um lærdóm af fenginni reynslu
programme of lessons learnt [en]
áætlun um mannsæmandi störf
Decent Work Agenda [en]
Agenda pour le travail décent [fr]
Agenda für menschenwürdige Arbeit [de]
áætlun um markvissa og skilvirka löggjöf
Regulatory Fitness and Performance Programme [en]
REFIT [en]
program for målrettet og effektiv regulering (Refit) [da]
program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) [sæ]
programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) [fr]
Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) [de]
Áætlun um nýja færni og störf
Agenda for New Skills and Jobs [en]
áætlun um rafrænt efni
eContent programme [en]
e-Content programme [en]
áætlun um réttindaþjálfun með þróaðri tækni
Advanced Qualification Programme [en]
áætlun um réttindi, jafnrétti og borgararétt
Rights, Equality and Citizenship Programme [en]
áætlun um réttvísi
Justice Programme [en]
áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
COSME-áætlunin
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs [en]
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises [en]
COSME [en]
áætlun um samruna yfir landamæri
samrunaáætlun
draft terms of cross-border merger [en]
áætlun um sértækar aðgerðir
positive action programme [en]
áætlun um sjálfbæra og samkeppnishæfa ferðaþjónustu í Evrópu
Agenda for a sustainable and competitive European tourism [en]
agendaen for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme [da]
agendan för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism [sæ]
Agenda für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus [de]
áætlun um skerðingu á losun
emission reduction plan [en]
áætlun um stórslysavarnir
major-accident prevention policy [en]
major accident prevention policy [en]
áætlun um tilraunaaðgerðir á sviði samtengdra flutninga
Pilot Actions for Combined Transport programme [en]
PACT [en]
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbriisreglna um innflutning
Shift-áætlunin
programme for developing the computerisation of veterinary procedures [en]
programme for developing the computerization of veterinary procedures [en]
Shift project [en]
áætlun um úreldingu skipa
vessel-scrapping scheme [en]
áætlun um varnaraðgerðir gegn meindýrum
pest management and control plan [en]
áætlun um varnir gegn meindýrum
varnaráætlun gegn meindýrum
pest control plan [en]
áætlun um verndaða vinnu
sheltered employment programme [en]
áætlun um viðurkenningu á skógavottunarkerfinu
Programme for the Endorsement of Forest Certification [en]
PEFC [en]
áætlun um vörn gegn tæringu og eftirlit með henni
corrosion prevention and control programme [en]
CPCP [en]
áætlun um þróunarsamvinnu
Development Cooperation Instrument [en]
DCI [en]
Development Co-operation Instrument [en]
áætlun um öryggisskoðanir erlendra loftfara
SAFA-áætlunin
SAFA programme [en]
á öllum öðrum stigum flugsins
during all other phases of flight [en]
baðinnréttingar
fitted bathrooms [en]
baðmullaraldin
santol [en]
sentul [en]
santol [da]
sentul [sæ]
fruits du santol, faux mangoustanier [fr]
Santol [de]
Sandoricum koetjape [la]
baðmullarbóndi
farmer producing cotton [en]
Bahamaeyjar
Samveldið Bahamaeyjar
Bahamas, the [en]
Commonwealth of the Bahamas [en]
BS [en]
BHS [en]
Bahamas [da]
les Bahamas, le Commonwealth des Bahamas [fr]
die Bahamas, das Commonwealth der Bahamas [de]
baka með eggjakremi
custard tart [en]
bakfærð niðurrsla
reversal of a write-down [en]
bakgrunnsatriði
background characteristic [en]
bakgrunnsástand næringarefna
background nutrient status [en]
bakgrunnsgildi
background level [en]
bakgrunnsgildi
background value [en]
bakgrunnsleiðrétting
background correction [en]
bakgrunnslitur
background colour [en]
background color [en]
bakgrunnsstöð í dreifbýli
rural background station [en]
bakgrunnssýni
background sample [en]
bakgrunnstíðni
background incidence [en]
bakgrunnsupplýsingar
background information [en]
bakgrunnsváhrif
background exposure [en]
bakki undir lík
cadaver tray [en]
baklýsingarbúnaður
background lighting lamp [en]
bak- og hliðar-
bak- og hliðlægur
dorsolateral [en]
bakstreymi
reflux [en]
bakstreymisbúnaður
back-flow device [en]
backflow device [en]
baksýnishjálpartæki
rear-space watching aids [en]
baktería sem veldur sjúkdómi sem berst milli manna og dýra
zoonotic bacterium [en]
zoonotisk bakterie [da]
zoonotisk bakterie [sæ]
bactérie zoonotique [fr]
bakteríu-
gerla-
geril-
bacterial [en]
bakteriel [da]
bakteriell [sæ]
bactérien [fr]
bakeriell [de]
bakteríueyðir
bactericide [en]
bacteriocide [en]
bacteriocidal [en]
bactericidal compound [en]
bactericidal [en]
bakteriedræbende middel, baktericid, bakteriedræbende [da]
baktericid [sæ]
bakteríuhemjandi efni
bacteriostatic element [en]
bakteríuinneitur
bacterial endotoxin [en]
endotoxin, endotoksin [da]
endotoxin [sæ]
bakteríulyf til lækninga
therapeutic antibiotic [en]
bakteríumengun
bakteríufræðileg mengun
bacteriological contamination [en]
bakteriel forurening, bakteriel kontaminering, bakteriologisk forurening, bakteriologisk kontaminering [da]
bakteriell kontamination [sæ]
contamination bactériologique [fr]
bacteriologische Kontamination [de]
bakteríuþyrping
colony of bacteria [en]
bakúlóveira
baculovirus [en]
baculovirus [da]
bakvaktagreiðsla
on-call payment [en]
bakvaktartími
standby time [en]
stand-by time [en]
bakþrýstingur
back pressure [en]
reverse pressure [en]
return pressure [en]
bakþrýstingur útblásturs
exhaust back pressure [en]
ballistóhjartariti
ballistocardiograph [en]
bcg [en]
balsamviðarolía
gaiac wood oil [en]
guaiac wood oil [en]
bambussproti
bamboo shoot [en]
bambusskud [da]
bambusskott [sæ]
pousse de bambou [fr]
Bambusspross [de]
bandaknurri
streaked gurnard [en]
Trigloporus lastoviza [la]
Bandalag andspyrnu- og byltingarafla Sýrlands
Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces [en]
Bandalag landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu
Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union [en]
Europêche [en]
Bandalagsforskrift
Community specification [en]
Bandalagsreglur um vínfræðilegar vinnsluaðferðir og vinnslu
Community code of oenological practices and processes [en]
Bandalagsvottorð
vottorð Bandalagsins
Community attestation [en]
Bandalagsyfirvald
Community authority [en]
EF-instans [da]
gemenskapsmyndighet [sæ]
instance communautaire [fr]
Gemeinschaftsinstanz [de]
Bandalag um jöfn réttindi
Equal Rights Coalition [en]
ERC [en]
Bandaríkin
Bandaríki Ameríku
United States [en]
United States of America [en]
US [en]
USA [en]
De Forenede Stater, Amerikas Forenede Stater [da]
renta staterna, Amerikas förenta stater [sæ]
les États-Unis, les États-Unis d´Amérique [fr]
die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika [de]
bandaríska fjármálaráðuneytið
US Treasury Department [en]
bandarískur staðalkóði fyrir gagnaskipti
ASCII-kóði
American Standard Code for Information Interchange [en]
ASCII [en]
US-ASCII [en]
bandbreidd
bandwidth [en]
bandbreidd
frequency bandwidth [en]
bandormasýki
taeniasis [en]
teniasis [en]
infektion med bændelorm, infestation med bændelorm, tæniose [da]
infektion med bandmask [sæ]
téniase, taeniasis [fr]
Täniose, Taeniosis [de]
bandormslirfusýki
cysticercosis [en]
beef cysticerciosis [en]
bovine cysticerciosis [en]
measles [en]
beef measles [en]
cysticerciosis, infektion med tinter [da]
cysticercios, dyntsjuka [sæ]
ladrerie, cysticercose, ladrerie du boeuf [fr]
Cysticercosis, Finnenkrankheit, Finnigkeit, Zystizerkose [de]
bandstrik
hyphen [en]
Banjul-samstarfshópurinn um öryggiseftirlit í flugi
Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation [en]
BAGASOO [en]
bankaauðkennisnúmer
bank sort code [en]
bankaáhlaup sparifjáreigenda
run on a bank [en]
bankaeftirlit
Bank Inspectorate [en]
bankaeftirlit
banking supervision [en]
contrôle bancaire [fr]
Bankenaufsicht [de]
bankageiri
banking sector [en]
bankakerfi
banking industry [en]
bankakerfi
banking system [en]
système bancaire [fr]
Bankensektor, Bankensystem [de]
bankakerfi
banking network [en]
bankaráð Fjárfestingarbanka Evrópu
Board of Governors of the European Investment Bank [en]
bankareikningur
bank account [en]
bankastarfsemi með aðferð brotaforða
fractional reserve banking [en]
bankastjóri seðlabanka aðildarríkis
governor of national central bank [en]
Bankasýsla ríkisins
Icelandic State Financial Investments [en]
ISFI [en]
bankaupplýsingar
bank particulars [en]
bankaþjónusta í viðbót við uppgjör
banking services ancillary to settlement [en]
banki með auknar fjárrslubirir
ECI bank [en]
extended custodial inventory bank [en]
banki með starfsleyfi
licensed bank [en]
banki Sambandsins fyrir ónæmisvaka, bóluefni og prófefni til sjúkdómsgreiningar
Union antigen, vaccine and diagnostic reagent bank [en]
EU-antigen-, -vaccine- og -diagnostisk reagens-bank [da]
unionsbank för antigener, vacciner och diagnostiska reagens [sæ]
banque d´antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l´Union [fr]
Unionsbanken für Antigene, Impfstoffe und diagnostische Reagenzien [de]
banna mismunun á grundvelli aldurs
prohibit discrimination on the grounds of age [en]
banna mismunun á grundvelli fötlunar
prohibit discrimination on the grounds of disability [en]
banna mismunun á grundvelli kynhneigðar
prohibit discrimination on the grounds of sexual orientation [en]
banna mismunun á grundvelli skoðana
prohibit discrimination on the grounds of belief [en]
banna mismunun á grundvelli trúarbragða
prohibit discrimination on the grounds of religion [en]
bann við brottvísun eigin þegna
prohibition of expulsion of nationals [en]
interdiction de l´expulsion des nationaux [fr]
bann við einræktun manna
prohibition of cloning human beings [en]
forbud mod kloning af mennesker [da]
interdiction du clonage des êtres humains [fr]
Verbot des Klonens von Menschen [de]
bann við frávikum
prohibition of derogations [en]
interdiction de dérogations [fr]
bann við fyrirrum
prohibition of reservations [en]
interdiction de réservations [fr]
bann við grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð
prohibition on cruel, inhuman or degrading treatment [en]
bann við grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi refsingu
prohibition on cruel, inhuman or degrading punishment [en]
bann við hópbrottvísun útlendinga
prohibition of collective expulsion of aliens [en]
interdiction des expulsions collectives d´étrangers [fr]
bann við mismunun á grundvelli ríkisfangs
prohibition of discrimination on grounds of nationality [en]
bann við misnotkun réttinda
prohibition of abuse of rights [en]
forbud mod misbrug af rettigheder [da]
interdiction de l´abus de droit [fr]
Verbot des Missbrauchs der Rechte [de]
bann við virkri samkeppni
prohibition of active competition [en]
bann við þrældómi og nauðungarvinnu
prohibition of slavery and forced labour [en]
forbud mod slaveri og tvangsarbejde [da]
interdiction de l´esclavage et du travail forcé [fr]
Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit [de]
bann við því að synja um upptöku eignar
prohibiting refusal to confiscate property [en]
barátta fyrir frelsi
activities in defence of freedom [en]
barátta gegn peningaþvætti
anti-money laundering [en]
AML [en]
lutte contre le blanchiment d´argent, lutte contre le blanchiment de capitaux [fr]
Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung der Geldwäsche [de]
barátta gegn peningaþvætti
fight against money laundering [en]
lutte contre le blanchiment d´argent [fr]
Kampf gegen Geldwäsche [de]
barátta gegn skipulagðri glæpastarfsemi
fight against organized crime [en]
fight against organised crime [en]
barátta gegn svikum
combating fraud [en]
bardagi
combat [en]
barefli
blackjack [en]
Barein
Konungsríkið Barein
Bahrain [en]
Kingdom of Bahrain [en]
BH [en]
BHR [en]
Bahrain, Kongeriget Bahrain [da]
Konungariket Bahrain [sæ]
Bahreïn, le Royaume de Bahreïn [fr]
Bahrain, das Königreich Bahrain [de]
Barentsráðið
Barent Euro-Arctic Council [en]
BEAC [en]
Det Euro-arktiske Barentsråd, Barentsrådet [da]
Barentsrådet [sæ]
Conseil euro-arctique de Barents, Conseil euro-arctique de la mer de Barents [fr]
Euro-Arktischer Barents-Rat, Rat für den europäisch-arktischen Bereich der Barentssee [de]
barkakýli
larynx [en]
larynx, strubehoved [da]
barkakýlisspegill
laryngoscope [en]
barkarketill
bark boiler [en]
chaudière à écorce [fr]
barkarkrydd
krydd úr berki
bark spices [en]
barkarsvæði
cortical region [en]
barkaþurrkari
þurrkari með barka
air-vented tumble drier [en]
barki
trachea [en]
luftrør, trachea [da]
Trachea, Luftröhre [de]
barksteri
corticosteroid [en]
corticoid [en]
barksteri í húðlyf
corticosteroid for dermatological use [en]
barmafylli
brim capacity [en]
overflow capacity [en]
randfyldt rumfang [da]
bräddfull volym [sæ]
barnageðlækningar
child psychiatry [en]
barnagreiðsla
child allowance [en]
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
Barnahjálp SÞ
United Nations Children´s Fund [en]
UN Children´s Fund [en]
UNICEF [en]
barnahjúkrunarfræðingur
children´s nurse [en]
barnakrabbameinslækningar
paediatric oncology [en]
barnalækningalíflyfjafræði
paediatric pharmacology [en]
barnalækningalyfjafræði
paediatric pharmacy [en]
barnalækningar
paediatrics [en]
barnalækningar
paediatric medicine [en]
barnalæknir
paediatrician [en]
barnaskólastig
ISCED-stig 1
primary education [en]
ISCED 1 [en]
barnaskurðlækningar
paediatric surgery [en]
barnastóll á reiðhjól
child seat for cycle [en]
barnauppeldi
childraising [en]
barnaveiki
diphtheria [en]
barnaveikimóteitur
diphtheria antitoxin [en]
barnavinna
child labour [en]
rnearbejde [da]
barnarbete [sæ]
travail des enfants [fr]
Kinderarbeit [de]
barn á framfæri e-s
dependent child [en]
barn fætt í hjónabandi
child born in wedlock [en]
barnheldar umbúðir
child resistant packaging [en]
barnheldni
childproof function [en]
barnheldur læsibúnaður
childproof locking devices [en]
barnheldur læsibúnaður fyrir glugga
childproof locking devices for windows [en]
barnheldur læsibúnaður fyrir svalahurðir
childproof locking devices for balcony doors [en]
barnheldur læsibúnaður sem neytandi setur upp
childproof consumer-mounted locking devices [en]
barnhelt öryggislok
child proof fastening [en]
barn í móðurkviði
unborn child [en]
barn maka sem býr á heimili launþegans/hins sjálfstætt starfandi einstaklings
child of a spouse belonging to the worker´s household [en]
barnsfæðing í neyð
emergency childbirth [en]
barónsniglar
barónar
whelks [en]
Busycon spp. [la]
barrskógabelti
taiga [en]
barrviður
softwood [en]
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution [en]
basaparaskipti
base pair substitution [en]
gene point mutation [en]
point mutation [en]
substitution mutation [en]
baseparsubstitution [da]
basparssubstitution [sæ]
substitution d´une paire de base [fr]
Basenpaarsubstitution [de]
basavirkni
basarýmd
alkalinity [en]
Basel II-samningurinn
Basel II [en]
New Basel Capital Accord [en]
Bâle II [fr]
Basel II, Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung [de]
Basel II-samningurinn, áhættumiðaður rammi
Basel II risk-based framework [en]
cadre de Bâle II fondée sur la prise en compte des risques [fr]
Basel II, Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung [de]
Basel I-lágmarkið
Basel I floor [en]
Basel I-minimumsgrænsen [da]
Baselnefndin um bankaeftirlit
Basel Committee on Banking Supervision [en]
BCBS [en]
Baselsamkomulagið um fjármagn
Basle Capital Accord [en]
Basel-samningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal [en]
basísk skilyrði
alkaline conditions [en]
basískt bismútsalisýlat
bismútundirsalisýlat
bismuth subsalicylate [en]
bismuthsubsalicylat [da]
vismutsubsalicylat [sæ]
basisches Bismutsalicylat, basisches Wismutsalicilat [de]
basískur fosfatasi
alkaline phosphatase [en]
alkalisk phosphatase [da]
alkalisk fosfatas [sæ]
phosphatase alcaline [fr]
Alkaliphosphatase, alkalische Phosphatase, Orthophosphorsäure-Monoester-Phosphohydrolase [de]
basítrasínsink
sinkbasitrasín
bacitracin zink [en]
bacitracinzink, zinkbacitracin, E700 [da]
bacitracin-zink, zinkbacitracin, E700 [sæ]
bacitracine zinc, bacitracine-zinc, E700 [fr]
Bacitracin-Zink, Zink-Bacitracin, E700 [de]
bastarðsrýtari
bastard grunt [en]
bastardgryntefisk [da]
blandgrymta [sæ]
Bastard-Süßlippe [de]
Pomadasys incisus [la]
baulfiskar
baularar
drums [en]
trommefisk-slægt [da]
trumfiskar [sæ]
Sciaena spp. [la]
baulfiskur
meagre [en]
ørnefisk [da]
havsgös [sæ]
Adlerfisch [de]
Argyrosomus regius (Sciaena aquila er úrelt heiti tegundarinnar) [la]
bágborin lífskjör
low standard of living [en]
bálkur A - Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
section A - Agriculture, hunting and forestry [en]
bálkur B - Námugröftur og vinnsla hráefna úrrðu
section B - Mining and quarrying [en]
bálkur C - Framleiðsla
section C - Manufacturing [en]
bálkur D - Rafmagns-, gas- og hitaveitur
section D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply [en]
bálkur E - Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
section E - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities [en]
bálkur G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum
section G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles [en]
bálkur H - Flutningar og geymsla
section H - Transportation and storage [en]
bálkur I - Rekstur gististaða og veitingarekstur
section I - Accommodation and food service activities [en]
bálkur J - Upplýsingar og fjarskipti
section J - Information and communication activities [en]
bálkur K - Fjármála- og vátryggingastarfsemi
section K - Financial and insurance activities [en]
bálkur L - Fasteignaviðskipti
section L - Real estate activities [en]
bálkur M - Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
section M - Professional, scientific and technical activities [en]
bálkur N - Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
section N - Administrative and support service activities [en]
bálkur P - Fræðslustarfsemi
section P - Education [en]
bálkur Q - Heilbriis- og félagsþjónusta
section Q - Human health and social work activities [en]
bálkur R - Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
section R - Arts, entertainment and recreation activities [en]
bálkur S - Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
section S - Other service activities [en]
bálkur T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota
section T - Activities of households as employers; Undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use [en]
bálkur U - Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt
section U - Activities of extra territorial organisations and bodies [en]
rulögun tíðnirófs
spectral scalloping [en]
bátsformannsskírteini
boatmasters´ certificate [en]
BCOP-prófunaraðferð
prófun á ógegnsæi og gegndræpi glæru úr nautgrip
bovine corneal opacity and permeability test method [en]
BCOP test method [en]
beddi
ferðabeddi
camp bed [en]
feltseng [da]
Feldbett [de]
beðmislaus pappír
non-cellulosic paper [en]
beðmistrefjar
sellulósatrefjar
cellulose fibres [en]
beggja handa stjórntæki
two-hand control device [en]
beiðni sem er misbjóðandi
abusive request [en]
beiðni um endurviðtöku
readmission application [en]
beiðni um endurviðtöku
endurviðtökubeiðni
readmission request [en]
beiðni um yfirflugsheimild
crossing clearance request [en]
beiðni um yfirtöku ábyrgðar
application to assume responsibility [en]
beiðni um yfirtöku á fullnustu refsingarinnar
request that the enforcement of the penalty be taken over [en]
beikonskurðarvél
bacon slicer [en]
beinaafurð
bone product [en]
benprodukt, knogleprodukt [da]
benprodukt [sæ]
produit à base d´os [fr]
Knochenerzeugnis, Erzeugnis aus Knochen [de]
beinagrindarvöðvi
skeletal muscle [en]
skeletmuskulatur [da]
skelettmuskulatur [sæ]
willkürlicher Muskel, quergestreifter Muskel [de]
beinakerfi
skeletal system [en]
systema skeletale [la]
beinar, almennar kosningar
direct universal suffrage [en]
beinar fjárhagslegar afleiðingar
direct financial consequences [en]
beinar sjónvarpssendingar um gervihnött
direct satellite television broadcasting [en]
beinar útsendingar til almennings um gervihnött
communication to the public by direct satellite [en]
beinar veiðar
directed fishing [en]
directed fishery [en]
bein ábyr
explicit guarantee [en]
bein áhersla
explicit focus [en]
beinbrot
brot
fracture [en]
bone fracture [en]
brud, fraktur, knoglebrud [da]
fraktur [sæ]
fracture [fr]
Bruch, Fraktur, Fractura, Knochenbruch [de]
beinbrunasótt
dengue fever [en]
dengue [en]
dandyfeber, denguefeber [da]
dandyfeber, denguefeber, sjudagarsfeber [sæ]
beinbrunasóttarveira
Dengue virus [en]
bein, erlend fjárfesting
foreign direct investment [en]
bein fjárfesting
direct investment [en]
bein gegnumferð
direct transit [en]
beingreiðsla
direct payment [en]
beingreiðsla
direct debit [en]
bein greiðsla
direct payment [en]
beingreiðslufærsla
direct debit transaction [en]
beingreiðslukerfi
direct debit scheme [en]
beingreiðslukerfi á sameiginlegu evrugreiðslusvæði
SEPA direct debit scheme [en]
SDD scheme [en]
beinhákarl
basking shark [en]
brugde [da]
brugd [sæ]
Riesenhai [de]
Cetorhinus maximus [la]
beinhákarlaætt
Cetorhinidae [en]
Cetorhinidae [la]
beiningarbúnaður
routing device [en]
beining fyrirmæla
order routing [en]
bein innhringing
direct dialling-in [en]
bein innsprautun
direct injection [en]
bein innsprautun
injection by splitless method [en]
beinir
router [en]
beinlínuaðferð
straight-line method [en]
beinlínunetkerfi
network of hot-lines [en]
beinlínutengd, einkarekin þjónusta
proprietary on-line service [en]
beinlínutengd fjármálaþjónusta
on-line financial service [en]
beinlínutengd gagnagrunnsþjónusta
on-line database service [en]
beinlínutengd samningagerð
on-line contracting [en]
beinlínutengdur aðgangur
on-line access [en]
beinlínutengdur gagnaflutningur
on-line transmission [en]
beinlínuþjónustuiðnaður
on-line services industry [en]
bein markaðssetning
direct marketing [en]
beinmergsgreining
bone marrow assay [en]
beinmergur
bone marrow [en]
beinmyndunarsement
bone reconstruction cement [en]
beinn aðgangur
direct access [en]
beinn fjárlagastuðningur
direct budget support [en]
beinn flutningur
direct transport [en]
beinn kostnaður
direct costs [en]
beinn launakostnaður
direct labour [en]
beinn rafrænn aðgangur
direct electronic access [en]
DEA [en]
beinn skattur
direct tax [en]
beinn styrkur
direct grant [en]
beinn umhverfisþáttur
direct environmental aspect [en]
aspect environnemental direct [fr]
beinn viðskiptavinur
immediate customer [en]
bein sala fíkniefna og geðvirkra efna
direct sale of narcotic drugs and psychotropic substances [en]
cession directe de stupéfiants et de substances psychotropes [fr]
unmittelbare Abgabe von Suchtstoffen und Psychotropen [de]
bein síuáflúrljómunartækni
direct epifluorescent filtration technique [en]
DEFT [en]
DEFT, direkte epifluorescerende filtreringsteknik [da]
DEFT, direkt epifluorescerande filtreringsteknik [sæ]
technique d´épifluorescence directe après filtration [fr]
DEFT, Direkte Epifluoreszenz-Filtertechnik [de]
beinskipturrkassi
manual gearbox [en]
manual gear-box [en]
manual-shift gearbox [en]
bein slepping í grunnvatn
direct discharge to groundwater [en]
bein stjórnun
direct management [en]
beint áætlunarflug
direct scheduled air service [en]
beint eignarhald
direct ownership [en]
beintengd greiningartækni
in-train analytical technique [en]
intrain analytical technique [en]
technique analytique directe [fr]
beintengdur notendabúnaður
directly connected consumers´ equipment [en]
beintengt íspennuljósnemadælikerfi
direct coupled photovoltaic pumping system [en]
beint forefni
direct precursor [en]
direkte prækursor [da]
direkt prekursor [sæ]
précurseur direct [fr]
direkter Ausgangsstoff [de]
beint stuðningskerfi
direct support scheme [en]
beint stuðningskerfi samkvæmt sameiginlegu landbúnaðarstefnunni
direct support scheme under the common agricultural policy [en]
beinviðarætt
beinviðir
Celastraceae [en]
Celastraceae [la]
bein viðskipti með verðbréf
outright transactions in securities [en]
beinvirkur
direct acting [en]
beinvirkur rafhitari
electric direct-acting room heater [en]
beiskjugúrka
bitter melon [en]
balsamæble, balsamagurk, karela [da]
bittergurka [sæ]
momordique [fr]
Balsambirne, Balsamgurke [de]
Momordica charantia [la]
beiskjurótarolía
alanroot oil [en]
alantroot oil [da]
olja av ålandsrot [sæ]
racine d´aunée [fr]
Inula helenium [la]
beiskjutómatur
Ethiopian eggplant [en]
etiopisk aubergine, gilonatskygge [da]
röd aubergin [sæ]
aubergine éthiopienne [fr]
Äthiopische Eierfrucht [de]
Solanum aethiopicum [la]
beiskt fræ
bitter seed [en]
bittert frø [da]
bitter frö [sæ]
beita
koma til framkvæmda
apply [en]
appliquer [fr]
Anwendung finden [de]
beita framkvæmdarvaldi
exercise of implementing powers [en]
beita lögsögu á sviði rannsóknar
exercise investigative jurisdiction [en]
beita með skírskotun til
invoke grounds of [en]
beitarrabýli
grazing livestock farm [en]
landbrug med grovfoderædende husdyr [da]
jordbruk som håller betesdjur [sæ]
exploitation d´herbivores [fr]
Weideviehbetriebe [de]
beita refsilögsögu
exercise criminal jurisdiction [en]
beitarfiskar
Tilapias [en]
beitarfiskur
Nile tilapia [en]
Oreochromis niloticus [la]
beitarjurtir
jurtir
herbage [en]
foderplante [da]
bete [sæ]
plantes fourragères, herbe fourragère [fr]
Krautpflanzen, Futterkräuter [de]
beitarjurtir
grazings [en]
beitarland
beitiland
grazing land [en]
græsningsareal [da]
betesmark [sæ]
pâturage [fr]
Weideland [de]
beita úrræðum
exercise remedies [en]
beita viðurlögum
penalise [en]
penalize [en]
beitihri
manoeuvring speed [en]
Rollgeschwindigkeit [de]
beiting almannatryggingareglna
application of social security schemes [en]
beiting ábyrgðar foreldra
exercise of parental responsibility [en]
beiting flugreglna eftir því yfir hvaða svæði er flogið
territiorial application of the Rules of the Air [en]
beiting framsals
exercise of the delegation [en]
beiting í reynd
practical application [en]
beiting löggjafar utan svæðisbundins gildissviðs hennar
extra-territorial application of legislation [en]
extraterritorial application of legislation [en]
beiting millikvörðunar
intercalibration exercise [en]
beiting opinbers valds
exercise of official authority [en]
beiting valdheimildar
exercise of competence [en]
beiting viðurlaga
imposition of penalties [en]
beitukóngur
whelk [en]
konk, rødkonk, konksnegl [da]
valthornssnäcka [sæ]
Buccinum undatum [la]
beitusmokkur
flying squid [en]
European flying squid [en]
flyveblæksprutte [da]
flygbläckfisk [sæ]
Todarodes sagittatus [la]
Belarús (Hvíta-Rússland)
Lýðveldið Belarús
Belarus [en]
Republic of Belarus [en]
BY [en]
BLR [en]
Hviderusland, Republikken Hviderusland [da]
Vitryssland, Republiken Vitryssland [sæ]
la Biélorussie, la République de Biélorussie [fr]
Belarus, die Republik Belarus [de]
belgaldin
belgávöxtur
legume [en]
bælgfrugt [da]
baljfrukt [sæ]
légume à cosse [fr]
Hülsenfrucht [de]
belgávextir
leguminous vegetables [en]
bælgfrukter [da]
baljväxter [sæ]
légume à cosse [fr]
Hülsenfrüchte [de]
Belgía
Konungsríkið Belgía
Belgium [en]
Kingdom of Belgium [en]
BE [en]
BEL [en]
Belgien, Kongeriget Belgien [da]
Belgien, Konungariket Belgien [sæ]
la Belgique, le Royaume de Belgique [fr]
Belgien, das Königreich Belgien [de]
belgískur franki
Belgian Franc [en]
BEF [en]
belgjurtir
leguminous pulses [en]
beltabifreið
track-driven vehicle [en]
beltisdýr
armadillo [en]
armadillos [en]
bæltedyr [da]
bältor [sæ]
rteltiere [de]
Dasypodidae [la]
beltisstýring
strap guide [en]
Benelúx-sáttmálinn um framsal og gagnkvæma aðstoð í sakamálum
Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters [en]
Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire [fr]
Benelux-Übereinkommen über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen [de]
bensínhreyfill
petrol fuelled engine [en]
bensínhreyfill
gasoline engine [en]
bensínhreyfill
petrol engine [en]
bensínkerfi
petrol system [en]
bensín með staðgönguefni fyrir blý
lead replacement petrol [en]
bensó[ghi]perýlen
benzo[ghi]perylene [en]
benzo[ghi]perylen [da]
benso[ghi]perylen [sæ]
bensóvindíflúpýr
benzovindiflupyr [en]
bera ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir einn
be jointly and severally liable [en]
hæfte solidarisk [da]
solidariskt ansvariga [sæ]
être solidairement responsable [fr]
solidarisch haften [de]
bera ekki virka áhættu
be in the run-off [en]
ber af fenjakristþyrni
hollyberry [en]
kristtjørn, bær af kristtjørn [da]
houx [fr]
Ilex cassine L. [la]
bera fyrir sig
invoke the benefits of [en]
bera fyrir sig skjöl
rely on documents [en]
bera fyrir sig upplýsingar
rely on particulars [en]
bera lýðræðislega ábyr
be democratically accountable [en]
berandi byggingarhluti úr timbri
structural timber product [en]
berandi efni
structural material [en]
berandi gólfakerfi
structural floor system [en]
berandi plötur úr kopar eða sinki
self-supporting products of copper or zinc sheet [en]
beranlegt skotkerfi
hand-held projectile launcher [en]
berfrymingasmit
mycoplasma contamination [en]
kontaminering med mycoplasma [da]
contamination par mycoplasme [fr]
Mycoplasmaverunreinigung [de]
berfrymingur
mycoplasma [en]
berfrævingar
Gymnospermae [en]
gymnosperms [en]
gymnospermer, nøgenfrøede planter [da]
gymnospermer, nakenfröiga växter [sæ]
gymnospermes [fr]
Nacktsamer, Gymnospermen, nacktsamige Pflanzen [de]
Gymnospermae [la]
bergjarðlagaeining
lithostratigraphic unit [en]
berglag undir yfirborði jarðar
subsurface layer of rock [en]
bergmálsdýptarmælir
echo-sounding equipment [en]
bergmálslaus klefi
anechoic chamber [en]
ekkofrit rum, lyddødt rum [da]
ekofritt rum [sæ]
schalltoter Raum, reflexionsfreier Raum [de]
bergmálsmæling
acoustic survey [en]
akustisk undersøgelse, akustisk opmåling [da]
bergmálstæki
echo imaging equipment [en]
bergsnapi
ballan wrasse [en]
wrasse [en]
berggylt, berggylte [da]
bergylta [sæ]
Labrus bergylta [la]
bergtegund sem inniheldur fosföt
phosphatic rock [en]
beri einkvæmrar tækjaauðkenningar
UDI carrier [en]
unique device identification carrier [en]
berjast gegn mismunun
combat discrimination [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli aldurs
combat discrimination on grounds of age [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli fötlunar
combat discrimination on grounds of disability [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli kynferðis
combat discrimination on grounds of sex [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli kynhneigðar
combat discrimination on grounds of sexual orientation [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli kynþáttar
combat discrimination on grounds of racial origin [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli skoðana
combat discrimination on grounds of belief [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli trúarbragða
combat discrimination on grounds of religion [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli þjóðernis
combat discrimination on grounds of ethnic origin [en]
berkjuáreitisprófun
bronchial challenge test [en]
berkjueitill
bronchial lymph node [en]
bronchial lymfekirel [da]
lymfknut i bronk [sæ]
ganglion bronchique [fr]
Lymphknoten der Lungen [de]
berkjuviðarætt
custard apple family [en]
smøræblefamilien [da]
kirimojaväxter [sæ]
Annonaceae [la]
berklabóluefni
bacillus Calmette-Guérin vaccine [en]
BCG vaccine [en]
berklabróðir
paratuberculosis [en]
Johne´s syge, paratuberkulose [da]
paratuberkulos [sæ]
Paratuberkulose, Johnesche Krankheit [de]
Berlínarumboðið
Berlin Mandate [en]
Berlín-Plús-fyrirkomulagið
Berlin Plus arrangements [en]
Bernarsáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum, 22.-38. gr.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Articles 22-38 [en]
berskjaldaður einstaklingur
vulnerable person [en]
beryllíumeitrun
chronic beryllium disease [en]
CBD [en]
berylliosis [en]
besti hri fyrir langdrægi
best-range-speed [en]
besti útsendingartími
prime time [en]
peak listening period [en]
bedste sendetid [da]
bästa sändningstid [sæ]
heure de pointe [fr]
Hauptsendezeit [de]
bestukjaraviðskiptavinur
most-favoured-customer [en]
bestu starfsvenjur í umhverfismálum
best environmental practices [en]
bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun
best environmental management practices [en]
BEMP [en]
bestu, viðteknu starfsvenjur
best current practice [en]
betagammateljari
beta gamma counter [en]
betaglúkanhýdrólasi
beta-glucan hydrolase [en]
betaglucan hydrolase [en]
betaglúkan úr byggi
barley beta-glucan [en]
betateljari
beta counter [en]
betaörvi
beta-agonist [en]
beygjuferill
swept path [en]
beygjuhraðavísir
rate of turn indicator [en]
rate-of-turn indicator [en]
beygju- og hallastillir
turn coordinator [en]
turn co-ordinator [en]
beygju- og skriðmælir
turn and slip indicator [en]
svinge- og balanseindikator [da]
beykisveppur
shimeji [en]
bunashimeji [en]
bøgehat, shimeji [da]
almskivling, shi meji [sæ]
champignon shimeji, bunashimeji [fr]
Weißer Buchenpilz, Weißer Buchenrasling, Ulmenrasling [de]
Hypsizygus tessulatus [la]
biðbúnaður
buffer device [en]
biðdagar
demurrage [en]
biðdagur
lay day [en]
bið eftir upphringingu
dial tone delay [en]
bið eftir upphringingu
call set up time [en]
biðflugsferli
holding procedure [en]
biðflugshri
holding speed [en]
biðlager
inventory hold [en]
biðlaragátt
client gateway [en]
biðlari
client [en]
biðliðir
suspense items [en]
suspense items [da]
svävande kostnader [sæ]
comptes d´attente [fr]
schwebende Verrechnungen [de]
biðreikningur
suspense account [en]
interimskonto, gennemgangskonto [da]
interimskonto, avräkningskonto [sæ]
Verwahrkonto [de]
biðrými
holding room [en]
lounge, venteværelse [da]
lounge, väntrum [sæ]
salle d´attente [fr]
Lounge [de]
biðstöðvarmerki
bus-stop post [en]
biðsvæði fyrir farþega og starfslið skips
passenger and ship´s personnel holding area [en]
biðsvæði skipa við bryggju
waiting berth [en]
biðtankur
soaker drum [en]
biðtímafóður
withdrawal feed [en]
tilbageholdelsesfoder [da]
karensfoder [sæ]
aliments de retrait [fr]
Endmastfutter [de]
biðtími til afurðanýtingar
withholding period [en]
sprøjtefrist, behandlingsfrist, tilbageholdelsestid, tilbageholdelsesperiode [da]
karenstid, läkemedelsfri tid [sæ]
Wartezeit [de]
biðtími til afurðanýtingar
withdrawal period [en]
sprøjtefrist, behandlingsfrist, tilbageholdelsestid, tilbageholdelsesperiode [da]
karenstid, läkemedelsfri tid [sæ]
Wartezeit [de]
biðvarsla
lairage
lairaging [en]
opstaldning [da]
uppstallning [sæ]
hébergement [fr]
Unterbringen, Unterbringung [de]
biðvörslusvæði utan dyra
field lairage [en]
udendørs fold, opstaldningsareal [da]
uppstallningsområden utomhus [sæ]
prairie de parcage [fr]
Auslauf [de]
bifhjól með hliðarvagni
motorcycle combination [en]
bifreið
automobile [en]
bifreið
car [en]
bifreið
motor car [en]
motorcar [en]
bifreiðaferja
car carrier [en]
bifreiðaflutningaskip
car carrier [en]
bifreiðaklúbbur
automobile club [en]
bifreiðaskoðun
technical automobile inspection service [en]
bifreið fyrirtækis
company car [en]
bifur
bjór
beaver [en]
bæver [da]
bäver [sæ]
Biber [de]
Castor fiber og C. canadensis [la]
bikar
blómbikar
calyx [en]
calice [fr]
Blütenkelch [de]
bikarblað
sepal [en]
bægerblad [da]
kalkblad [sæ]
sépale [fr]
Kelchblatt, Sepalum [de]
bikarglas
beaker [en]
bægerglas [da]
bägare [sæ]
bécher, vase de Berlin [fr]
Becher, Becherglas [de]
bikleirsteinn
bituminous shale [en]
bilaður hlutur í búnaði
defective item of equipment [en]
bilanavísir
malfunction indicator [en]
MI [en]
fejlindikator [da]
felfunktionsindikator [sæ]
témoin de défaillance, indicateur de dysfonctionnement, témoin de défaut de fonctionnement, indicateur de défaut de fonctionnement [fr]
Fehlfunktionsanzeige [de]
biljarður
billiards [en]
bil milli endaþarmsops og ytri kynfæra
anogenital distance [en]
ano-gential distance [en]
AGD [en]
anogenital afstand [da]
anogenitalt avstånd [sæ]
distance ano-génitale [fr]
anogenital Abstand [de]
bil milli mismunandi styrkleika í prófun
spacing of test concentration [en]
bil milli rása
channel spacing [en]
bilstærð
anvil gap size [en]
Spaltweite [de]
bilunaraðstæður
failure conditions [en]
bilunarhlutlaus
fail-passive [en]
bilunarstarfhæft stýrakerfi
fail-operational flight control system [en]
bilunarstarfhæfur
fail-operational [en]
bilunartilvik
fault condition [en]
bilun í burðarvirki
structural failure [en]
bilun í búnaði flugvélar
airborne equipment fault [en]
bilun í einu tæki af þeim sem nauðsynleg eru
failure of any single unit required [en]
bilun í tækjabúnaði flugvélar
airborne equipment failure [en]
bindandi áhrif
binding force [en]
retskraft, retsvirkning [da]
bindande verkan [sæ]
force obligatoire [fr]
Rechtsverbindlichkeit [de]
bindandi áhrif dóma
binding force of judgments [en]
bindandi ákvörðun
binding decision [en]
bindandi álit um uppruna
binding origin information [en]
bindandi án frekari lögfestingar
directly binding [en]
bindandi bráðabirgðasamningur
binding preliminary contract [en]
contrat préliminaire [fr]
bindandi endursöluverð
resale price maintenance [en]
bindandi fordæmi
binding precedent [en]
bindandi fyrirtækjareglur
binding corporate rules [en]
bindandi innkaupasamningur
firm purchase contract [en]
bindandi kauploforð
committed purchase facility [en]
bindandi sölusamningur
firm sales contract [en]
bindandi sölusamningur
binding sale agreement [en]
bindandi tækniforskrift
mandatory technical specification [en]
bindandi þjónustusamningur
firm service contract [en]
bindiefni geislavirkra kjarnategunda
radionuclide binder [en]
bindigarn
agricultural twine [en]
bindergarn, høstbindegarn [da]
bindergarn, høstbindegarn [sæ]
bindigrunnur
reserve base [en]
reservegrundlag [da]
Mindestreservebasis [de]
bindigrunnur
binding primer [en]
bindigrunnur bindiskyldu
basis for minimum reserves [en]
bindingar
bindings [en]
bindingareining
removal unit [en]
RMU [en]
optagsenhed [da]
sänkkredit [sæ]
unité d''absorption, UAB, UA [fr]
Gutschrift aus Senken, RMU [de]
binding fjármagns vegna starfsemi
ongoing capital [en]
binding fjármagns vegna starfsemi lánastofnana
ongoing capital management of credit institutions [en]
binding í lifur
hepatic sequestration [en]
sekvestrering i lever [da]
ansamling i levern [sæ]
rétention hépatique [fr]
hepatische Sequestration [de]
binding við yfirráðasvæði
territorial coverage [en]
binditímaaðferð
maturity-based approach [en]
binditímaflokkur
maturity band [en]
bindiþráður
binding thread [en]
BIORADE-prófun
BIORADE test [en]
birður
birðuætt
ark shells [en]
Arcidae [la]
birgðaávísun
stock ticket [en]
birgðaáætlun
supply programme [en]
birgðaeining
item of inventory [en]
birgðafjármögnun
stock financing [en]
birgðafyrirtæki
supplier enterprise [en]
birgðahald
carrying of stock [en]
birgðahald
stockholding [en]
birgðahald á vörum
maintenance of a stock of goods [en]
birgðahershöfðingi
Quartermaster-General [en]
birgðakeðja
supply chain [en]
birgðakvóti
supply quota [en]
birgðalind
source of supply [en]
supply source [en]
birgðamynstur
pattern of supply [en]
birgðanefnd
Committee on Assurances of Supply [en]
CAS [en]
birgðaskilmálar
supply conditions [en]
conditions of supply [en]
birgðaskipti
revictualling procedure [en]
birgðaskrá
inventory [en]
birgðaskrá
stock record [en]
birgðastaða
supply situation [en]
birgðastjórnun
logistics [en]
birgðastjórnunarþjónusta
stock-control service [en]
stock control service [en]
birgðastofnun
supply agency [en]
Birgðastofnun Kjarnorkubandalags Evrópu
Euratom Supply Agency [en]
birgðastöð
supply terminal [en]
birgðastöð
terminal [en]
birgðaþjónusta við skip
ship supply services [en]
birir
provision [en]
birir
inventories [en]
birir
stores [en]
materiell [da]
birir
supplies [en]
birir
stocks [en]
birir fyrir markað
market supplies [en]
birir til notkunar um borð
in-flight supplies [en]
birgir
supply company [en]
birgir
supplier [en]
leverandør [da]
leverantör [sæ]
fournisseur [fr]
Anbieter, Lieferer [de]
birgir
supplying party [en]
birgjanet
supply network [en]
birgjar í samkeppni
competing suppliers [en]
birki
birch [en]
birk [da]
björk [sæ]
bouleau [fr]
Birke [de]
Betula spp. [la]
birkiviður
birchwood [en]
birnir
bjarndýr
bjarnaætt
bears [en]
bjørne [da]
bjørne [sæ]
ren [de]
Ursidae [la]
birta
publish [en]
birta í samræmi við leyndarreglur
disclose under secure procedures [en]
offentliggjøre under sikre prosedyrer [da]
birting
release [en]
birting
það að birtast
publication [en]
birting
portrayal [en]
birtingardagur
date of publication [en]
dato for offentliggørelsen [da]
la date de publication [fr]
der Zeitpunkt der Bekanntmachung [de]
birtingardrög
exposure draft [en]
birtingarform eiturhrifa á þroskun
manifestation of developmental toxicity [en]
birtingarkerfi
display mechanism [en]
birtingarkrafa
disclosure requirement [en]
birtingarmerki
manifestation [en]
birtingarskylda
disclosure obligation [en]
birtingarvottorð
certificate of service [en]
birting á tölvuskjá
on-screen display [en]
birting einkaupplýsinga
publication of private facts [en]
birting málsgagna
service of documents [en]
birting réttarskjala
serving of judicial documents [en]
birting samninga
publicising contracts [en]
birting skjala
service of documents [en]
signification ou notification des actes [fr]
Zustellung von Schriftstücken [de]
birting upplýsinga
release of information [en]
birting upplýsinga
disclosure [en]
birting utanréttarskjala
serving of extrajudicial documents [en]
birt skrif
published literature [en]
birtuskil
contrast situation [en]
birtuskilahlutfall
contrast ratio [en]
birt vísindaskrif
scientific literature [en]
bisabólatríen
bisabolatriene [en]
bis(hýdroxýfenýl)metan-bis(2,3-epoxýprópýl)eter
BFDGE
bis(hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl)ether [en]
BFDGE [en]
biskajaháfur
knifetooth dogfish [en]
Scymnodon ringens [la]
Bismarck-eyjaklasinn
Bismarck Archipelago [en]
bismútkarbónat
bismuth subcarbonate [en]
bismútnítrat
bismuth subnitrate [en]
bispýribak
bispyribac [en]
bis(vetnað tólgaralkýl)dímetýlammóníumklóríð
DTDMAC
bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl ammonium chloride [en]
DTDMAC [en]
bitahri
bit rate [en]
bitastraumur
bit stream [en]
bitastærð
particle size [en]
bithagi fyrir lífræna ræktun
organic pasturage [en]
bílastæðakort fyrir fatlaða
parking card for people with disabilities [en]
bílaviðgerðarþjónusta
car repair service [en]
bípýridiníum
bipyridinium [en]
bípýridylíumillgresiseyðir
bipyridylium herbicide [en]
bjargmunir
salvage [en]
bjærget gods [da]
rgat gods [sæ]
débris [fr]
Bergungsgut [de]
bjargræðislaus
destitude [en]
bjargræðislaust fólk
destitude people [en]
bjargvirði
salvage value [en]
restværdi [da]
valeur de récupération, valeur de recouvrement [fr]
Restwert [de]
bjóða sig fram í kosningum
stand as candidate [en]
bjóða út á almennum markaði
offer to the public [en]
bjöllulaga ferill
bell-shaped curve [en]
klokkeformet kurve, klokkelignende kurve [da]
klockformad kurva [sæ]
courbe en cloche [fr]
Glockenkurve [de]
björgunarbelti
life belt [en]
björgunarbúnaður með samþjöppuðu súrefni
compressed oxygen escape apparatus [en]
björgunarbúningur
immersion suit [en]
björgunareining
incident unit [en]
björgunarfleki
life raft [en]
life-raft [en]
liferaft [en]
björgunarfleki með falli
life-raft launched by a fall [en]
björgunarhringur
life buoy [en]
lifebuoy [en]
björgunarmiðstöð
rescue coordination centre [en]
björgunarskip
rescue vessel [en]
björgunarsveit
rescue service [en]
björgunarúrræði
means of rescue [en]
björgunarvesti
life jacket [en]
björgunarþjónusta fyrir skip
vessel-salvaging service [en]
björgunaræfing
rescue exercise [en]
björgunarökutæki
rescue vehicle [en]
ambulance vehicle [en]
ambulance, sygevogn, redningsbil [da]
ambulans, räddningsbil, sjukvagn [sæ]
björgunarökutæki
recovery vehicle [en]
björgun fyrirtækis
rescue of a company [en]
blaðgrænmeti
leafy crop [en]
leafy crops [en]
bladgrøntsager [da]
bladgrönsaker [sæ]
plantes à feuilles [fr]
Blattkulturen [de]
blaðgrænmeti
leafy vegetables [en]
leaf vegetables [en]
leaf vegetable [en]
leafy vegetable [en]
bladgrøntsag [da]
bladgrönsak [sæ]
légume feuillu, légume à feuilles, légume à feuilles alimentaires [fr]
Blattgemüse [de]
blað sem er brotið saman í A4 stærð
folder of A4 format [en]
blaðstilkur
petiole [en]
bladstilk [da]
bladskaft [sæ]
pétiole [fr]
Blattstiel [de]
blandaðar humlaafurðir
mixed hop products [en]
blandingsprodukter af humle [da]
humleblandningar [sæ]
produits mélangés de houblon [fr]
Hopfen-Mischerzeugnisse [de]
blandaðar valdheimildir
mixed competence [en]
blandet kompetence [da]
blandad behörighet, gemensam behörighet [sæ]
compétence mixte [fr]
gemischte Zuständigkeit, gemeinsame Zuständigkeit [de]
blandaðar veiðar
mixed fisheries [en]
blandað eignarhaldsfélag
mixed-activity holding company [en]
blandað eignarhaldsfélag á vátryggingasviði
mixed-activity insurance holding company [en]
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi
mixed financial holding company [en]
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi
mixed financial holding company [en]
blandaðir flutningar
mixed mode transportation [en]
blandað kerfi
hybrid system [en]
blandað kerfi
hybrid scheme [en]
blandað kerfi vinnu og náms
day-release scheme [en]
blandað korn hveitis og rúgs
meslin [en]
maslin [en]
blandsæd af hvede og rug [da]
blandsäd av vete och råg [sæ]
méteil [fr]
Mengkorn, Weizenkorn [de]
blandað lendingarkerfi
hybrid landing system [en]
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í aðildarríki
parent mixed financial holding company in a Member State [en]
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í ESB
EU parent mixed financial holding company [en]
Union parent mixed financial holding company [en]
blandað tryggingafyrirtæki
composite insurance enterprise [en]
blandaður gerningur
hybrid instrument [en]
blandaður litvísir
mixed indicator [en]
blandaður samningur
mixed contract [en]
blandaður snefilefnaáburður
mixed micro-nutrient fertiliser [en]
blandari
mixer [en]
blandari
food blender [en]
blanda sem er að stofni til úr þangi og þara
seaweed-based preparation [en]
blanda sem inniheldur sement
cement-containing mixture [en]
blanda úr náttúrulegum trefjum og tilbúnum trefjum
mixture of natural and man-made fibres [en]
blanda úr tveimur efnum
binary mixture [en]
blandmýri
transition mire [en]
blankprófun
blanksýnisprófun
blank test [en]
dummy test [en]
blindtest, blindprøve [da]
blindtest [sæ]
blanksýni aðferðar
procedure blank sample [en]
blanksýni greiningar
assay blank [en]
blágresi
geranium [en]
blágresisætt
Geraniaceae [en]
geranium family [en]
storkenæbfamilien [da]
näveväxter [sæ]
raniacées [fr]
Storchschnabelgewächse [de]
Geraniaceae [la]
blái smjörfiskur
blue butterfish [en]
butterfish [en]
blå smørfisk [da]
smörfisk [sæ]
Deckfisch, Gemeine Pampel, Pampelfisch [de]
Stromateus fiatola [la]
blákarpi
wreckfish [en]
atlantisk vragfisk [da]
vrakfisk [sæ]
Polyprion americanus [la]
blámerlingur
blue marlin [en]
Atlantic blue marlin [en]
atlantisk blå marlin, blå marlin [da]
blå marlin [sæ]
Blauer Marlin [de]
Makaira nigricans [la]
blár hleðslulitur
loading blue dye [en]
blásari
blower [en]
blásari
air blaster [en]
blásturshljóðfæri
wind instrument [en]
blásturskæli- og blástursfrystiskápur
hraðkæli- og hraðfrystiskápur
blast cabinet [en]
blæstkøler/fryser [da]
snabbnedkylningsskåp [sæ]
cellule de refroidissement et de congélation rapide [fr]
Schnellkühler/-froster [de]
bláuggatúnfiskur
bluefin tuna [en]
Atlantic bluefin tuna [en]
northern bluefin tuna [en]
Atlantic tuna [en]
Thunnus thynnus [la]
bleikfjólublár
pinkish violet [en]
bleikileir
bleaching earth [en]
bleaching clay [en]
blegejord [da]
blekjord [sæ]
terre décolorante [fr]
Bleicherde [de]
bleiki oddsporður
cusk-eel [en]
pink cusk-eel [en]
Genypterus blacodes [la]
bleikjutegundir
bleikjur
chars [en]
charrs [en]
røddingslægt, røddingarter [da]
rödingar [sæ]
Salvelinus spp. [la]
bleiktígulsmokkur
long-finned squid [en]
longfin inshore squid [en]
langfinnet loligo [da]
långfenad bläckfisk [sæ]
calmar totam [fr]
langflossen-Schelfkalmar [de]
Doryteuthis pealeii [la]
blekborði
ink ribbon [en]
blekfiskar
blekfiskaætt
cuttlefishes [en]
Sepiidae [la]
blekfiskur
norræni blekfiskur
cuttlefish [en]
common cuttlefish [en]
sepiablæksprutte [da]
sepiabläckfisk [sæ]
Sepia officinalis [la]
blekkingaraðgerðir með hljóðtruflunum
acoustic jamming and decoy [en]
blekkingaraðgerðir með segultruflunum
magnetic jamming and decoy [en]
blendingsdýralyf
blendingslyf fyrirr
hybrid veterinary medicinal product [en]
blendingsvínviðaryrki sem nota má beint til framleiðslu
direct-producer hybrid vine variety [en]
blendingsyrki
hybrid variety [en]
hybridsort [da]
hybridsort [sæ]
variété hybride [fr]
Hybridsorte [de]
blendingsyrki sem nota má beint til framleiðslu
direct-producer hybrid [en]
hybrid til opformering, direkte producerende hybrider [da]
vinproducerande hybrid [sæ]
hybride producteur direct [fr]
Direktträger, Direktträgerhybrid [de]
blendingsæxlisfruma
somatic hybridoma cell [en]
blendingur
chimera [en]
blendingur
hybrid [en]
hybrid [da]
hybrid [sæ]
hybride [fr]
Hybride, Hybrid [de]
blettabaulari
spot croaker [en]
punkttrommefisk [da]
slätkväkare [sæ]
Punkt-Umberfisch [de]
Leiostomus xanthurus [la]
blettabrynstirtla
false scad [en]
falsk hestemakrel, gul hestemakrel [da]
gelbe Stachelmakrele [de]
Decapterus rhonchus [la]
blettadrjóli
blotched picarel [en]
sortplettet picarel [da]
menolapikarel [sæ]
Laxierfisch [de]
Spicara maena [la]
blettakúlufiskur
northern puffer [en]
nordlig kuglefisk [da]
fläckig blåsfisk [sæ]
rdlicher Kugelfisch, Gefleckter Aufbläser [de]
Sphoeroides maculatus [la]
blettarýtari
sompat grunt [en]
Pomadasys jubelini [la]
blettasilungur
great lake trout [en]
lake trout [en]
American lake trout [en]
amerikansk søørred, canadarødding [da]
kanadaröding [sæ]
Amerikanische Seeforelle, Amerikanischer Seesaibling [de]
Salvelinus namaycush [la]
bleyti- eða þvottakerfi
pre-wet or wash down system [en]
bleytimeðferð
bleyting
steeping process [en]
iblødsætning [da]
blötläggning [sæ]
trempage [fr]
Einweichen [de]
blikkræma
tinned strip [en]
blindaðflug með hreyfilbilun
asymmetric instrument approach [en]
blindaðflug miðað við aðflugshorn
angular operation [en]
vinkeloperation [da]
vinkeloperation [sæ]
exploitation angulaire [fr]
Betrieb nach Winkelablage [de]
blindaðflug miðað við línuleg frávik
linear operation [en]
lineær operation [da]
linjär operation [sæ]
exploitation linéaire [fr]
Betrieb nach Längenablage [de]
blindaðflugsaðgerð
instrument approach operation [en]
instrumentindflyvningsoperation [da]
instrumentinflygning [sæ]
approche aux instruments [fr]
Instrumentenanflug [de]
blindaðflugsferli
IFR approach procedure [en]
blindbrottflug
brottflug í blindflugi
instrument departure [en]
blindbrottflugsferli
IFR departure procedure [en]
blindbrottflugsleið
instrument departures route [en]
blindflug með takmarkaða notkun mælitækja
limited panel instrument flight [en]
blindflugsáritun
instrument rating [en]
blindflugsáritun á flugleið
en route instrument rating [en]
EIR [en]
blindflugsbraut
instrument runway [en]
instrumentlandingsbane [da]
instrumentbana [sæ]
piste aux instruments [fr]
Instrumentenlandebahn [de]
blindflugsferli í leiðarflugi
en route IFR flight procedure [en]
blindflugsregla
instrument flight rule [en]
blindflugsreglur
instrument flight rules [en]
IFR [en]
blindflugsskilyrði
instrument meteorological conditions [en]
IMC [en]
blindflugsæfingatími á jörðu
instrument ground time [en]
blindhleri
deadlight [en]
blindlendingarkerfi
instrument landing system [en]
ILS [en]
blindlendingarkerfi án hallageisla
instrument landing system without glidepath [en]
ILS without glidepath [en]
instrument landing system without glide path [en]
ILS without glide path [en]
blindraletur
Braille format [en]
braille [en]
blindraleturslyklaborð
braille pad [en]
blindskermur
anti-glare screen [en]
blossadeyfir
flash suppressor [en]
blossaglæðingarofn
flash calciner kiln [en]
flash kalcineringsovn [da]
flash kalcineringsugn [sæ]
blóðeitrun
toxaemia [en]
toxemia [en]
toxicemia [en]
toxæmi, toxinæmi [da]
toxemi, toxinemi, blodförgiftning [sæ]
toxinhémie, toxémi [fr]
Toxämie, Toxhämie, Toxikämie [de]
blóðflokkakerfi
blood group system [en]
blóðflúormæling
haematofluorimetry [en]
hematofluorimetry [en]
blóðflæðirannsóknarstofa
hemodynamic facility [en]
haemodynamic facility [en]
blóðfrumnamyndandi kerfi
haematopoietic system [en]
hematopoietic system [en]
blóðfrumugreinir
haematology analyser [en]
hematology analyser [en]
blóðfrumuteljari
blood-cell counter [en]
blóðfræði
haematology [en]
hematology [en]
blóðgreining
blood analysis [en]
blóðgreiningartæki
blood analyser [en]
blood analyzer [en]
blóðkornaskil
packed cell volume [en]
PVC [en]
haematocrit [en]
hæmatokrit [da]
hematokrit, erytrocytvolymfraktion, ECV [sæ]
hématocrite [fr]
Haematokrit, Hämokonzentration [de]
blóðlifrarbólguveira
blood-borne hepatitis virus [en]
blóðlýsuþvageitrunarheilkenni
haemolytic uremic syndrome [en]
haemolytic uraemic syndrome [en]
HUS [en]
blóðmeinafræði
biological haematology [en]
biological hematology [en]
haematopathology [en]
hematopathology [en]
blóðmyndandi drep
EHN-veiki
epizootic haematopoietic necrosis [en]
EHN [en]
blóðrauði
haemoglobin [en]
hemoglobin [en]
blóðrásarkerfi
circulatory system [en]
kredsløbssystem [da]
blodkretslopp [sæ]
appareil circulatoire [fr]
Blutgefäßsystem, Kreislaufsystem [de]
blóðskiljunardeild
artificial-kidney unit [en]
blóðskiljunartæki
blóðskilunartæki
haemodialysis device [en]
hemodialysis device [en]
blóðskimunarbúnaður
búnaður til blóðskimunar
blood screening devices [en]
blóðstorknunartími
blood clotting time [en]
blóðstorkuefni
blood coagulant [en]
blóðstorkuheftandi nagdýraeitur
anticoagulant rodenticide [en]
antikoagulansrodenticid [da]
antikoagulerande rodenticid [sæ]
gerinnungshemmende Rodentizide [de]
blóðsöfnun í kringum glæruna
circumcorneal hyperaemia [en]
circumcorneal hyperemia [en]
hyperæmi omkring hornhinden, karinjektion omkring hornhinden [da]
blóðvökvahringprófun
plasma ring test [en]
plasma-ring test [en]
plasmaringprøve [da]
plasma-ringtest [sæ]
épreuve de l´anneau de lait sur plasma sanguin [fr]
Blutplasma-Milch-Ringtest [de]
blóðþorri
ISA-veiki
infectious salmon anaemia [en]
ISA [en]
blóðþrýstingslækkandi lyf
antihypertensive [en]
blóðþrýstingsmælir
sphygmomanometer [en]
blómaskreytingar
floral arrangements [en]
blómaskreytingaþjónusta
floral-display service [en]
blómgun
blómgunartími
anthesis [en]
anthesis, blomstring [da]
antes [sæ]
anthèse [fr]
Anthese [de]
blóm litunarþistils
safflower flower [en]
blómskipunarleggur
peduncle [en]
blómskipunarstilkur
rachis [en]
blómstrandi kál
flowerhead brassicas [en]
blomsterkål [da]
blommande kål [sæ]
Blumenkohle [de]
blómstrandi kál
flowering brassica [en]
blýgrýti
lead ore [en]
blýgrýti
lead-containing ore [en]
blýkirni
lead concentrate [en]
blýkristallsgler
lead chrystal glass [en]
blýmálmur
blý í málmformi
metallic lead [en]
blýrafgeymir
blýgeymir
blýsýrurafgeymir
lead-acid battery [en]
blyakkumulator, blysyrebatteri, blysvovlsyreakkumulator [da]
blyackumulator, bly-svävelsyraackumulator [sæ]
batterie plomb-acide, accumulateur acide au plomb [fr]
Blei-Säure-Batterie [de]
blýrafgeymir
lead-acid accumulator [en]
blýrafgeymir
lead battery [en]
blæðandi hitasóttarveira
haemorrhagic fever [en]
hemorrhagic fever [en]
blæðandi hrúður
bloody scab [en]
blæðingartálmi
stain blocker [en]
blöð af Brassica spp.
leaves of Brassica spp. [en]
blöð af selleríi
selleríblöð
celery leaves [en]
blade af selleri [da]
selleriblad [sæ]
feuilles de céleri [fr]
Sellerieblättern [de]
blöðruhálskirtill
prostate [en]
blöðruhálskirtilskrabbamein
prostate cancer [en]
carcinoma of the prostate [en]
prostatacarcinom [da]
prostatacancer [sæ]
cancer de la prostate [fr]
Prostatakarzinom, Prostatakrebs [de]
blöðrumyndandi veira
vesicular disease virus [en]
blöðrusmári
arrow-leaf clover [en]
pilebladkløver [da]
pilbladsklöver [sæ]
blasenfrüchtiger Klee [de]
Trifolium vesiculosum Savi [la]
blökufiskar
blökufiskaætt
spadefishes [en]
spadefiskfamilien, spadefisk [da]
Spatenfische [de]
Ephippidae [la]
blönduð fasteignarumsýsla
combined facilities support activities [en]
blönduð greiðsla
blended payment [en]
blönduð heildverslun
non-specialised wholesale trade [en]
non-specialized wholesale trade [en]
blönduð heildverslun
non-specialised wholesale [en]
non-specialized wholesale [en]
blönduð, hliðræn/stafræn rás
mixed A/D circuit [en]
blönduð trygging
composite insurance [en]
blönduð umsókn um markaðsleyfi
mixed marketing authorisation application [en]
mixed marketing authorization application [en]
blönduð vörusending
mixed consignment [en]
blöndunarborð fyrir upptökuver
studio mixing console [en]
blöndunareiginleiki
mixing characteristic [en]
blöndunareining
mixing unit [en]
blöndunarhæfni
miscibility [en]
blöndunartæki
blending device [en]
boða til ráðstefnu
convene a conference [en]
boðberi
bearer [en]
boðbreytir
transducer [en]
boðkerfi
paging system [en]
boðkerfisþjónusta
paging service [en]
boðmerki
command sign [en]
boðskiptakerfi
communication exchange system [en]
boðuð framhaldstillaga
announced proposal [en]
boð um að leggja fram tilboð
invitation to submit a tender [en]
bogið yfirborð
curvilinear surface [en]
bogkrabbi
green crab [en]
green shore crab [en]
strandkrabbe [da]
strandkrabba [sæ]
Atlantische Strandkrabbe, Strandkrabbe [de]
Carcinus maenas [la]
bolfiskur
roundfish [en]
round fish [en]
boltar við liðamót
pins at joints [en]
bolti fyrir sköfunarblað
bolt for scraper blade [en]
bolur sem flýtur á yfirborðinu
surface displacement hull [en]
bolviður
roundwood [en]
industrikævler [da]
Stamm- und Faserholz [de]
Bonaire
Bonaire [en]
bongafiskur
bonga shad [en]
bongastamsild [da]
bongasil [sæ]
Bonga-Hering [de]
Ethmalosa fimbriata [la]
boranir námustokka
shaft sinking [en]
borðabolti
coach bolt [en]
borði
ribbon [en]
borði
strap [en]
borði
lining [en]
borð, notað við lækningar
medical table [en]
borð, notað við læknisrannsóknir
examination table [en]
borðspil
parlour game [en]
borðspil
table game [en]
borðstokkur á framskipi
forward bulwark [en]
borðsætuefni
table-top sweetener [en]
borðvín með landfræðilega merkingu
table wine described by means of a geographical indication [en]
boreining
drilling unit [en]
borgaraleg bifreið
civil automobile [en]
borgaraleg deild
civilian component [en]
borgaraleg deild
civil unit [en]
borgaraleg réttindi
civil rights [en]
borgaraleg stjórnsýsla Sameinuðu þjóðanna í Kósovó
borgaraleg stjórnsýsla SÞ í Kósovó
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo [en]
UN Interim Administration Mission in Kosovo [en]
UNMIK [en]
borgaralegt frelsi
civil liberty [en]
civil liberties [en]
borgaralegt frumkvæði
citizens´ initiative [en]
borgaralegur kviðdómur
citizens´ jury [en]
jury de citoyens [fr]
borgaravísinda-frumkvæðisverkefni
citizen science initiative [en]
borgerdreven forskning [da]
forskningsprojekt som drivs med deltagande av allmänheten [sæ]
initiative scientifique de citoyens [fr]
rgerwissenschaftliche Initiativen [de]
borgaravísindi
citizen science [en]
borgerdreven forskning [da]
borgari
citizen [en]
borgari Evrópusambandsins
borgari Sambandsins
citizen of the Union [en]
EU citizen [en]
European Union citizen [en]
citizen of the European Union [en]
Union citizen [en]
EU-borger, unionsborger [da]
EU-medborgare, medborgare i Europeiska unionen [sæ]
citoyen de l´Union [fr]
rger der Europäischen Union, EU-Bürger [de]
borgarkjarni
urban centre [en]
borgar- og byggðaskipulag
town and country planning [en]
borgarskipulag
town planning [en]
borgarskipulagsþjónusta
urban planning service [en]
borgarþyrping
conurbation [en]
borholulokagrind
christmas tree [en]
borholulokagrind til olíuborunar
oil-rig Christmas tree [en]
borholumælingar
well logging [en]
borkjarni
core [en]
borkrani
drilling derrick [en]
borkróna til iðnaðarnota
industrial drill bit [en]
borpallur með lyftibúnaði
jack-up rig [en]
borpallur til nota undan ströndum
offshore drilling unit [en]
borrafiskar
borraættbálkur
Perciformes [en]
perch-like fish [en]
Perciformes [la]
borrar
borrafiskar
percoids [en]
Percoidei [la]
borskip
drillship [en]
drilling vessel [en]
drilling ship [en]
boreskib [da]
borunartæki
drill rig [en]
borunarþjónusta, tengd jarðgasvinnslu
drilling service incidental to gas extraction [en]
borvinna
boring [en]
bothri
baud rate [en]
botnfast mannvirki
fixed platform [en]
botnfellingarstöð
sedimentation installation [en]
botnfellingarþró
sedimentation bed [en]
botnfiskar
groundfish [en]
bundfisk [da]
botnfiskur
demersal fish [en]
botnfiskur
bottom fish [en]
bottom-fish [en]
bottomfish [en]
demersal fish [en]
groundfish [en]
botnhryggleysingjar
botnhryggleysingjafána
benthic invertebrate fauna [en]
bentisk invertebratfauna [da]
sæ. [sæ]
faune benthique invertébrée [fr]
benthische wirbellose Fauna [de]
botnlægir borrar
demersal percomorphs [en]
botnristill
caecum [en]
cecum [en]
cæcum, coecum, blindtarm [da]
blindtarm [sæ]
caecum, baudruche, boyau aveugle [fr]
Cecum, Caecum, Coecum, Zaekum, Zoekum, Blinddarm, Intestinum caecum [de]
caecum, caput coli [la]
botnvarpa sem tvö skip draga
botnvarpa sem tvö skip toga
bottom pair trawl [en]
PTB [en]
parbundtrawl, bundtrawl slæbt af to både [da]
partrål, dubbelspänn [sæ]
Zweischiffgrundschernetz, Zweischiff-Grundschleppnetz [de]
botnveiðarri
demersal fishing gear [en]
demersal redskab [da]
bógleggur
upphandleggsbein
vængleggur
humerus [en]
humerus, overarmsben, overarmsknogle [da]
humerus, överarmsben [sæ]
humérus [fr]
Humerus, Oberarmbein [de]
humerus [la]
bókari
accountant [en]
bókasafn sem almenningur hefur aðgang að
publicly accessible library [en]
offentligt tilgængelig bibliotek [da]
bibliothèque accessible au public [fr]
öffentlich zugängliche Bibliothek [de]
bókasafnsstjórnunarkerfi
library management system [en]
bókfræðilegur
bibliographical [en]
bókfærð, fengin endurtryggingariðgjöld
gross reinsurance premiums accepted [en]
bókfærð fjárhæð viðskiptakröfu
carrying amount of the trade receivable account [en]
bókfærð greiðsla
gross payment [en]
bókfærður á kostnaðarverði
carried at cost [en]
bókfært afgangsvirði
residual book value [en]
bókfært brúttóiðgjald
vergt bókfært iðgjald
gross premium written [en]
bókfært frumtryggingariðgjald
gross direct premium written [en]
bókfært heildarverð
total carrying amount [en]
bókfært iðgjald
premium written [en]
bókfært virði
carrying value [en]
bókfært virði
book value [en]
bókhaldskerfi
accounting system [en]
bókhaldsvélar fyrir skrifstofur
office accounting machinery [en]
bókhaldsþjónusta í tengslum við stjórnun sjóðs
fund management accounting services [en]
bóklegur hluti
theoretical part [en]
bókmenntir
literature [en]
bókun 10 um að einfalda skoðun og formsatriði vegna vöruflutninga
Protocol 10 on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods [en]
bókun 10 um varanlegt, skipulegt samstarf sem komið er á með 42. gr. sáttmálans um Evrópusambandið
Protocol No 10 on permanent structured cooperation established by article 42 of the Treaty on European Union [en]
bókun 11 um 42. gr. sáttmálans um Evrópusambandið
Protocol No 11 on article 42 of the Treaty on European Union [en]
bókun 12 um samninga við þriðju lönd um samræmismat
Protocol 12 on conformity assessment agreements with third countries [en]
bókun 13 um að jöfnunartollum og aðgerðum gegn undirboðum verði ekki beitt
Protocol 13 on the non-application of anti-dumping and countervailing measures [en]
bókun 13 um viðmiðanir varðandi samleitni
Protocol No 13 on the convergence criteria [en]
bókun 14 um evruhópinn
Protocol No 14 on the Euro Group [en]
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein)
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein) [en]
bókun 15 um tiltekin ákvæði er varða Hið sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norðurrlands
Protocol No 15 on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [en]
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein)
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein) [en]
bókun 16 um tiltekin ákvæði er varða Danmörku
Protocol No 16 on certain provisions relating to Denmark [en]
bókun 17 varðandi 34. gr.
Protocol 17 concerning Article 34 [en]
bókun 18 um reglurila vegna framkvæmdar 43. gr.
Protocol 18 on internal procedures for the implementation of Article 43 [en]
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar sem hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins
Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
bókun 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu
Protocol No 1 on the role of national parliaments in the European Union [en]
bókun 20 um beitingu ákveðinna þátta 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart Breska Konungsríkinu og Írlandi
Protocol No 20 on the application of certain aspects of article 26 of the Treaty on the functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland [en]
bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki
Protocol 21 on the implementation of competition rules applicable to undertakings [en]
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice [en]
bókun 22 um skilgreiningu á ,,fyrirtæki´´ og ,,veltu´´ (56. gr.)
Protocol 22 concerning the definition of "undertaking" and "turnover" (Article 56) [en]
bókun 23 um samskiptiildarríkjanna við önnur ríki að því er varðarr yfir ytri landamæri
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders [en]
bókun 23 um samvinnu milli eftirlitsstofnana (58. gr.)
Protocol 23 concerning the cooperation between the surveillance authorities (Article 58) [en]
bókun 24 um hæli til handa ríkisborgurum aðildarríkja Evrópusambandsins
Protocol No 24 on asylum for nationals of Member States of the European Union [en]
bókun 24 um samvinnu varðandi eftirlit með samfylkingum
Protocol 24 on cooperation in the field of control of concentrations [en]
bókun 25 um beitingu sameiginlegra valdheimilda
Protocol No 25 on the exercise of shared competence [en]
bókun 25 um samkeppni varðandi kol og stál
Protocol 25 on competition regarding coal and steel [en]
bókun 26 um valdsvið og störf eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar
Protocol 26 on the powers and functions of the EFTA Surveillance Authority in the field of State aid [en]
bókun 27 um innri markaðinn og samkeppni
Protocol No 27 on the internal market and competition [en]
bókun 27 um samvinnu á sviði ríkisaðstoðar
Protocol 27 on cooperation in the field of State aid [en]
bókun 28 um hugverkaréttindi
Protocol 28 on intellectual property [en]
bókun 29 um útvarpsþjónustu í almannaþágu í aðildarríkjunum
Protocol No 29 on the system of public broadcasting in the Member States [en]
bókun 2 um beitingu nálægðarreglunnar og meðalhófsreglunnar
Protocol No 2 on the application of the principles of subsidarity and proportionality [en]
bókun 2 um framleiðsluvörur sem falla ekki undir gildissvið samningsins í samræmi við a-lið 3. mgr. 8. gr.
Protocol 2 on products excluded from the scope of the Agreement in accordance with Article 8(3)(a) [en]
bókun 30 um beitingu sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi gagnvart Póllandi og Breska Konungsríkinu
Protocol No 30 on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom [en]
bókun 30 um sérstök ákvæði varðandi skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar
Protocol 30 on specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics [en]
bókun 31 um innflutning til Evrópusambandsins á jarðolíuafurðum sem eru hreinsaðar á Hollensku Antillum
Protocol No 31 concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles [en]
bókun 31 um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins
Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms [en]
bókun 32 um fjárhagsfyrirkomulag vegna framkvæmdar 82. gr.
Protocol 32 on financial modalities for the implementation of Article 82 [en]
bókun 32 um öflun eigna í Danmörku
Protocol No 32 on the acquisition of property in Denmark [en]
bókun 33 um 157. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
Protocol No 33 concerning article 157 of the Treaty of the Functioning on the European Union [en]
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules [en]
bókun 34 um sérstakt fyrirkomulag vegna Grænlands
Protocol No 34 on special arrangements for Greenland [en]
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee [en]
bókun 36 um umbreytingarákvæði
Protocol No 36 on transitional provisions [en]
bókun 37 með skrá sem kveðið er á um í 101. gr.
Protocol 37 containing the list provided for in Article 101 [en]
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel [en]
bókun 38 um fjármagnskerfið
Protocol 38 on the financial mechanism [en]
bókun 39 um evrópsku mynteininguna (ECU)
Protocol 39 on the ECU [en]
bókun 3 um framleiðsluvörur sem um getur í b-lið 3. mgr. 8. gr. samningsins
Protocol 3 concerning products referred to in Article 8(3)(b) of the Agreement [en]
bókun 3 um stofnsamþykkt Dómstóls Evrópusambandsins
Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union [en]
bókun 42 um tvíhliða fyrirkomulag varðandi tilteknar landbúnaðarrur
Protocol 42 on bilateral arrangements concerning specific agricultural products [en]
bókun 43 um samninginn milli EBE og Lýðveldisins Austurríkis varðandi umflutning vara á vegum og járnbrautum
Protocol 43 on the Agreement between the EEC and the Republic of Austria on the transit of goods by road and rail [en]
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandiruflutninga á vegum og járnbrautum
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail [en]
bókun 45 um aðlögunartímabil varðandi Spán og Portúgal
Protocol 45 on transitional periods concerning Spain and Portugal [en]
bókun 46 um þróun samvinnu í sjávarútvegi
Protocol 46 on the development of cooperation in the fisheries sector [en]
bókun 47 um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín
Protocol 47 on the abolition of technical barriers to trade in wine [en]
bókun 48 varðandi 105. og 111. gr.
Protocol 48 concerning Articles 105 and 111 [en]
bókun 4 um stofnsamþykkt seðlabankakerfis Evrópu og seðlabanka Evrópu
Protocol No 4 on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central bank [en]
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss)
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein) [en]
bókun 5 um stofnsamþykkt fjárfestingarbanka Evrópu
Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank [en]
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins.
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union [en]
bókun 6 um söfnun lögboðins varaforða í Sviss og Liechtenstein
Protocol 6 on the building up of compulsory reserves by Switzerland and Liechtenstein [en]
bókun 7 um magntakmarkanir sem Ísland má viðhalda
Protocol 7 on quantitative restrictions which Iceland may retain [en]
bókun 7 um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins
Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union [en]
bókun 8 um ríkiseinkasölur
Protocol 8 on State monopolies [en]