Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "haf"

Adríahaf
Adriatic [en]
Adriatic Sea [en]
aðalskrifstofa
head office [en]
hjemsted, hovedsæde, hovedkontor [da]
säte, huvudkontor [sæ]
siège, siège social [fr]
Sitz, Gesellschaftssitz [de]
aðalöxull
main shaft [en]
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area [en]
aðgangur að landbúnaðarlandi
access to farmland [en]
accès aux terres agricoles [fr]
Zugang zu Ackerland, Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen [de]
aðildarréttur
membership rights [en]
droit social [fr]
Mitwirkungsrecht, Mitgliedschaftsrecht [de]
aðliggjandi hafsvæði
adjacent waters [en]
afleidd löggjöf
secondary law [en]
sekundær ret, afledt fællesskabsret [da]
sekundärrätt [sæ]
droit dérivé, droit communautaire dérivé [fr]
abgeleitetes Recht, abgeleitetes Gemeinschaftsrecht [de]
afleidd löggjöf
secondary legislation [en]
sekundær ret, afledt fællesskabsret [da]
sekundärrätt [sæ]
droit dérivé, droit communautaire dérivé [fr]
abgeleitetes Recht, abgeleitetes Gemeinschaftsrecht [de]
afli úr úthafsfiskveiðum
products of deep-sea fishing [en]
aflokað hafsvæði
closed sea [en]
relativt lukked havområde [da]
hav som är relativt inneslutet [sæ]
afnám hafta
abolition of restrictions [en]
ophævelse af restriktioner [da]
suppression de restrictions [fr]
Aufhebung von Beschränkungen [de]
afurðir úthafsveiða
deep-sea fishery products [en]
algjört eldhaf
fire engulfment [en]
alidýr
húsdýr
farmed animal [en]
farm animal [en]
husdyr, landbrugsdyr, opdrættet dyr [da]
produktionsdjur, livsmedelsproducerande djur [sæ]
animal d´élevage, animal d´exploitation [fr]
Vieh, Nutztier, landwirtschaftliches Nutztier [de]
almannatryggingakerfi handan hafsins
Overseas Social Insurance Scheme [en]
almannatryggingaskrifstofa fyrir umdæmin handan hafsins
Overseas Social Insurance Office [en]
almenna sjávarútvegsráðið um málefni Miðjarðarhafs
GFCM-ráðið
General Fisheries Commission for the Mediterranean [en]
GFCM [en]
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet [da]
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [sæ]
Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer [de]
almenn áætlun um afnám hafta á staðfesturétti
General Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment [en]
alvarlegur skaði
serious prejudice [en]
alvorlig skade [da]
allvarlig skada [sæ]
préjudice grave [fr]
ernsthafter Schaden, schwerwiegender Nachteil [de]
Alþjóðaefnahagsráðið
World Economic Forum [en]
WEF [en]
Det Verdensøkonomiske Forum [da]
Världsekonomiskt forum [sæ]
Forum économique mondial [fr]
Weltwirtschaftsforum [de]
alþjóðahaffræðinefnd
Intergovernmental Oceanographic Commission [en]
IOC [en]
Den Mellemstatslige Oceanografiske Kommission [da]
Commission océanographique intergouvernementale, COI [fr]
Zwischenstaatliche Ozeanographiekommission, Zwischenstaatliche ozeanographische Kommission [de]
Alþjóðahafrannsóknaráðið
International Council for the Exploration of the Sea [en]
ICES [en]
Alþjóðahafsbotnsstofnunin
International Seabed Authority [en]
ISBA [en]
ISA [en]
Den Internationale Havbundsmyndighed [da]
Internationella havsbottenmyndigheten [sæ]
Internationale Meeresbodenbehörde [de]
Alþjóðasamband flokkunarfélaga
International Association of Classification Societies [en]
IACS [en]
Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskaber [da]
den internationella föreningen för klassificeringssällskap [sæ]
Association internationale des sociétés de classification [fr]
Internationaler Verband der Klassifikationsgesellschaften [de]
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS [en]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union [en]
INTAS [en]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zur Förderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties [en]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningur)
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London) [en]
alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
ICCAT-samningurinn
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974
SOLAS-samþykktin
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 [en]
SOLAS Convention [en]
SOLAS 74 [en]
Alþjóðasamtök á sviði hafnamála
International Navigation Association [en]
PIANC [en]
International Navigation Association [da]
Association internationale de navigation, AIPCN [fr]
Internationaler Schifffahrtsverband [de]
alþjóðasamtök félaga Sameinuðu þjóðanna
alþjóðasamtök SÞ-félaga
World Federation of United Nations Associations [en]
World Federation of UN Associations [en]
WFUNA [en]
Verdensforbundet af FN-Foreninger [da]
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, FMANU [fr]
Weltföderation der Gesellschaften für die Vereinten Nationen [de]
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa
Alþjóðasamtök um fósturvísatækni
International Embryo Transfer Society [en]
International Embryo Technology Society [en]
IETS [en]
International Selskab for Overførsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överföring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert d´embryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel [en]
Alþjóðasjóður um þróun landbúnaðar
Alþjóðalandbúnaðarþróunarsjóðurinn
International Fund for Agricultural Development [en]
IFAD [en]
Fonds international de développement agricole, FIDA [fr]
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung [de]
alþjóðleg efnahagssamvinna
international economic cooperation [en]
international economic co-operation [en]
coopération économique internationale [fr]
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit [de]
alþjóðleg hafskipaumferð
international maritime traffic [en]
Alþjóðlegi hafréttardómurinn
International Tribunal for the Law of the Sea [en]
Den Internationale Havretsdomstol [da]
internationella havsrättsdomstolen [sæ]
Tribunal international du droit de la mer, TIDM [fr]
Internationaler Seegerichtshof, ISGH [de]
Alþjóðleg samtök endurskoðenda
International Federation of Accountants [en]
IFAC [en]
væntanlegt [da]
Internationella revisorsförbundet [sæ]
Fédération internationale d´experts-comptables [fr]
Internationale Vereinigung der Wirtschaftsprüfer [de]
alþjóðlegt hafsvæði
international waters [en]
internationale farvande [da]
internationellt vatten [sæ]
eaux internationales [fr]
internationale Gewässer [de]
alþjóðleg tilhögun efnahagslífsins
international economic architecture [en]
architecture économique internationale [fr]
internationale Wirtschaftsarchitektur [de]
ameríkuhafáll
amerískur hafáll
American conger [en]
amerikansk havål [da]
amerikansk havsål [sæ]
Amerikanischer Meeraal [de]
Conger oceanicus [la]
andlag eignarréttar yrkisrétthafa
object of holder´s property [en]
argentínuhafáll
Argentine conger [en]
argentinsk havål [da]
argentinsk havsål [sæ]
Argentinischer Meeraal [de]
Conger orbignyanus [la]
Asíu- og Kyrrahafsmiðstöð fyrir miðlun tækniþekkingar
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology [en]
APCTT [en]
Asóvshaf
Azov Sea [en]
atferlisfræði
ethology [en]
etologi, adfærdsbiologi, adfærdsvidenskab [da]
etologi, beteendevetenskap [sæ]
éthologie, science du comportement [fr]
Ethologie, Verhaltensforschung, Verhaltenswissenschaft [de]
athafnafrelsi
freedom of action [en]
liberté d´action [fr]
athafnageta
operational capacity [en]
athafnageta á grundvelli borgaralegra og hernaðarlegra kosta
operational capacity drawing on civilian and military assets [en]
athafnakraftur
dynamism [en]
athafnaleysi
fail to act [en]
athafnaleysi
omission [en]
athafnanám
learning-by-doing [en]
athafnaréttur
rights of way [en]
athafnarými
operating space [en]
athafnasvið
field of activity [en]
athafnasvið
sector of activity [en]
athafnasvið Sambandsins
Union´s fields of activity [en]
athafnasvæði
premises [en]
athafnasvæði
movement area [en]
athafnasvæði sem ætlað er til útstillinga
premises devoted to display [en]
athafnir daglegs lífs
normal day-to-day activities [en]
athöfn og athafnaleysi
act and omission [en]
Atlantshafsbandalagið
North Atlantic Treaty Organization [en]
NATO [en]
Den Nordatlantiske Traktats Organisation [da]
Atlantpaktsorganisationen, Nordatlantiska fördragsorganisationen [sæ]
Organisation du traité de l´Atlantique Nord, OTAN [fr]
Nordatlantikvertrags-Organisation [de]
Atlantshafsbandalagið
Atlantic Alliance [en]
atlantshafseldislax
farmed Atlantic salmon [en]
atlantshafslax
lax
Atlantic salmon [en]
salmon [en]
atlanterhavslaks, atlantisk laks [da]
atlantslax, lax [sæ]
Salmo salar [la]
atlantshafssíld
Atlantic herring [en]
Atlantshafstúnfisksveiðiráðið
túnfisksveiðiráðið fyrir Atlantshaf
ICCAT-ráðið
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
ICCAT [en]
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
NACE
Nomenclature of Economic Activities in the European Union [en]
NACE [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union [en]
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community [en]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
atvinnustarfsemi
business activity [en]
økonomisk aktivitet, økonomisk virksomhed [da]
näringsliv, näringsverksamhet [sæ]
activité de l´entreprise [fr]
Wirtschaftsleben, Wirtschaftsablauf [de]
aukafuglategund
minor avian species [en]
mindre fugleart [da]
mindre fågelart [sæ]
espèce aviaire mineure [fr]
Vogelart von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung [de]
ábyrgðarhafi
guaranteed entity [en]
ábyrgð án sakar
liability without fault [en]
objektivt ansvar [da]
strikt ansvar [sæ]
responsibilité objective, responsabilité sans faute [fr]
unbedingte Haftpflicht, verschuldensunabhängige Haftung [de]
áfangaþjálfun í stjórnun áhafnarsamvinnu
modular CRM training [en]
áhafnarfarangur
crew baggage [en]
áhafnarlisti
crew list [en]
áhafnarsamstarf
multi-crew cooperation [en]
multi-crew co-operation [en]
MCC [en]
áhafnarskilríki
crew identification card [en]
flybesætnings-id-kort [da]
identitetskort för besättningar [sæ]
certificat de membre d´équipage [fr]
Flugbesatzungsausweis [de]
áhafnarskipti
personnel change [en]
áhafnarskipulag
crewing arrangement [en]
áhafnarskrár flugliða
flight crew scheduling [en]
áhafnarskrár öryggis- og þjónustuliða
cabin crew scheduling [en]
áhafnarstaða
crew position [en]
áhafnarstaða
driving status [en]
ákvæði Bandalagsins
Bandalagsákvæði
Community provisions [en]
fællesskabsbestemmelser [da]
dispositions communautaires [fr]
Gemeinschaftsbestimmungen [de]
án þess að hafa áhrif á
without prejudice to [en]
væntanlegt [da]
påverkar inte [sæ]
án þess að hafa samband við mótaðilann
inaudita altera parte [en]
inaudita altera parte [la]
ás
shaft [en]
ástengsl
shaft couplings [en]
áætlun Háskóla Sameinuðu þjóðanna um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu
áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean [en]
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean [en]
UNU/BIOLAC [en]
áætlun sem nær yfir landamæri og tekur til hafsvæða
cross-border and sea-basin programme [en]
áætlun um að góðir framleiðsluhættir séu viðhafðir
GMP compliance programme [en]
Bandalagsréttur
Community legal order [en]
fællesskabsretten [da]
gemenskapsrätten [sæ]
ordre juridique communautaire [fr]
Rechtsordnung der Gemeinschaft [de]
Bandalagsyfirvald
Community authority [en]
EF-instans [da]
gemenskapsmyndighet [sæ]
instance communautaire [fr]
Gemeinschaftsinstanz [de]
Barentshaf
Barents Sea [en]
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution [en]
bera ábyrgð einn fyrir alla og allir fyrir einn
be jointly and severally liable [en]
hæfte solidarisk [da]
solidariskt ansvariga [sæ]
être solidairement responsable [fr]
solidarisch haften [de]
blátunga
blue tongue [en]
bluetongue [en]
BT [en]
blå tunge [da]
blåtunga [sæ]
FCO, fièvre catarrhale ovine, maladie de la langue bleue, fièvre catarrhale du mouton, fièvre catarrhale maligne du mouton [fr]
Blauzunge, Katarrhalfieber der Schafe [de]
febris catarrhalis ovium [la]
boranir námustokka
shaft sinking [en]
borgaralegt samfélag
civil society [en]
société civile [fr]
Zivilgesellschaft [de]
borgaravísindi
citizen science [en]
borgerdreven forskning [da]
forskningsprojekt som drivs med deltagande av allmänheten [sæ]
initiative scientifique de citoyens [fr]
bürgerwissenschaftlichen Initiativen [de]
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar sem hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins
Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland [en]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi
Protocol on the Conservation, Rational Utilization and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the North-east Atlantic [en]
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty [en]
bótadeild handan hafsins
Overseas Benefits Unit [en]
bótakröfuhafi
person entitled to compensation [en]
bragðgæði
palatability [en]
smag, velsmag, appetitlighed [da]
smaklighet [sæ]
appétence, acceptance, appétibilité, appétissance [fr]
Akzeptanz, Palatabilität, Schmackfähigkeit, Schmackhaftigkeit [de]
Breska yfirráðasvæðið í Suður-Íshafi
British Antarctic Territory [en]
det britiske antarktiske territorium [da]
Territoire de l´Antarctique britannique [fr]
Bresku Indlandshafseyjar
British Indian Ocean Territory [en]
IO [en]
det britiske territorium i Det Indiske Ocean [da]
Brittiska territoriet i Indiska oceanen [sæ]
le Territoire britannique de l´océan Indien [fr]
das Britische Territorium im Indischen Ozean [de]
breskur borgari yfirráðasvæðis handan hafsins
British overseas territories citizen [en]
breyting á löglegum rétthafa
change of legal succession [en]
broddhafrar
bristle oat [en]
purhavre [da]
purrhavre [sæ]
avoine maigre [fr]
Rauh-Hafer, Sand-Hafer, Nackt-Hafer [de]
Avena strigosa [la]
estate [en]
biens de succession [fr]
Nachlassvermögen, Erbschaftsvermögen [de]
búfjárframleiðsla
livestock production [en]
livestock rearing [en]
animalsk produktion, kvægbrug [da]
animalieproduktion [sæ]
élevage du bétail, production animale, exploitation animale [fr]
Viehwirtschaft, tierische Erzeugung [de]
búrekstrareining
holding [en]
agricultural holding [en]
landbrugsbedrift, jordbrugsbedrift, jordbrug, landbrug [da]
anläggning, jordbruksföretag, brukningsenhet [sæ]
exploitation agricole [fr]
Haltung, landwirtschaftlicher Betrieb [de]
búsetuheimild
settled status [en]
statut de résident permanent [fr]
dauerhafter Status [de]
búskaparaðferð
landbúnaðaraðferð
aðferð í landbúnaði
farming method [en]
driftsmetode i landbruget [da]
driftsform i lantbruket [sæ]
méthode d´exploitation agricole [fr]
landwirtschaftliche Betriebsmethode [de]
börn sem ekki er hægt að staðfesta að hafi fasta búsetu
children whose habitual residence cannot be established [en]
Chafarinas-eyjar
Chafarinas Islands [en]
deilisvæðahluti Alþjóðahafrannsóknaráðsins
ICES-deilisvæðahluti
ICES subdivision [en]
ICES-subdivision [en]
subdivision of ICES [en]
statistisk ICES-underafsnit, ICES-delsektion [da]
sous-division CIEM, sous-division statistique du CIEM [fr]
ICES-Unterbereich [de]
deilisvæði sjávarútvegsnefndar um málefni Miðaustur-Atlantshafsins
CECAF-deilisvæði
CECAF division [en]
djúphafslýsingur
deepwater Cape hake [en]
dybvandskulmule [da]
merlu du large du Cap, merlu profond [fr]
Merluccius paradoxus [la]
dómsmálayfirvöld sem eru handhafar ákæruvalds í sakamálum
judicial authorities responsible for the initiation of public prosecutions in criminal proceedings [en]
dreifrækt
extentive agriculture [en]
extensive farming [en]
ekstensivt landbrug [da]
extensivt jordbruk [sæ]
agriculture extensive [fr]
extensive Bewirtschaftung [de]
drifskaft
power take-off shaft [en]
PTO shaft [en]
PTO drive shaft [en]
power take-off drive shaft [en]
udgangsaksel, udgående aksel, kraftudtagsaksel [da]
kraftuttagsaxel [sæ]
drifskaft
drive shaft [en]
drifskaft
transmission shaft [en]
driving shaft [en]
drivaksel, transmissionaksel [da]
kraftöverföringsaxel [sæ]
arbre de transmission [fr]
Antriebswelle, Übertragungswelle, Transmissionswelle [de]
efnahags-, félags- og menningarréttindanefnd
Committee on Economic, Social and Cultural Rights [en]
CESCR [en]
Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder [da]
kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter [sæ]
Comité des droits économiques, sociaux et culturels [fr]
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte [de]
efnahagshópur Austur-Asíu
East-Asian Economic Caucus [en]
EAEC [en]
Caucus économique est-asiatique [fr]
Ostasiatischer Wirtschaftstag, Ostasiatische Wirtschaftsplattform [de]
efnahagsleg endurreisn á heimsvísu
world economic recovery [en]
reprise de l´économie mondiale, relance de l´économie mondiale [fr]
Erholung der Weltwirtschaft [de]
efnahagslegt tækifæri
economic opportunity [en]
débouché économique [fr]
wirtschaftliche Möglichkeit, wirtschaftliche Chance [de]
efnahagsleg víxltengsl
economic interdependence [en]
interdépendance économique [fr]
wirtschaftliche Eckdaten, gesamtwirtschaftliche Eckdaten, Eckdaten, Fundamentaldaten [de]
efnahagsnefnd fyrir Afríku
Economic Commission for Africa [en]
ECA [en]
UNECA [en]
Den Økonomiske Kommission for Afrika [da]
FN:s ekonomiska kommission för Afrika [sæ]
Commission économique pour l´Afrique, CEA [fr]
Wirtschaftskommission für Afrika [de]
efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær
Economic Commission for Asia and the Far East [en]
ECAFE [en]
Den Økonomiske Kommission for Asien og Det Fjerne Østen [da]
Commission économique des Nations Unies pour l´Asie et l´Extrême-Orient, CEAEO [fr]
Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten [de]
efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahaf
Economic Commission for Latin America and the Caribbean [en]
ECLAC [en]
Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien [da]
FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien [sæ]
Commission économique pour l´Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC [fr]
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik [de]
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu
efnahagsnefnd fyrir Evrópu
United Nations Economic Commission for Europe [en]
UN Economic Commission for Europe [en]
Economic Commission for Europe [en]
UNECE [en]
ECE [en]
UN/ECE [en]
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, Den Økonomiske Kommission for Europa [da]
FN:s ekonomiska kommission för Europa [sæ]
Commission économique des Nations unies pour l´Europe, Commission économique pour l´Europe [fr]
VN-Wirtschaftskommission für Europa, Wirtschaftskommission für Europa [de]
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahaf
efnahags- og félagsmálanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Asíu og Kyrrahaf
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [en]
ESCAP [en]
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific [en]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie et le Pacifique, CESAP [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik [de]
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu
Economic and Social Commission for Western Asia [en]
ESCWA [en]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Det Vestlige Asien [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie occidentale, CESAO [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien [de]
efnahags- og félagsmálaráðið
Economic and Social Council [en]
ECOSOC [en]
Det Økonomiske og Sociale Råd [da]
Ekonomiska och sociala rådet [sæ]
Conseil économique et social [fr]
Wirtschafts- und Sozialrat [de]
efnahags- og félagsmálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
efnahags- og félagsmálaskrifstofa SÞ
Department of Economic and Social Affairs [en]
DESA [en]
Afdelingen for Økonomiske og Sociale Anliggender [da]
FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor [sæ]
Département des affaires économiques et sociales [fr]
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten [de]
Efnahags- og framfarastofnunin
Organization for Economic Co-operation and Development [en]
Organisation for Economic Co-operation and Development [en]
OECD [en]
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling [da]
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling [sæ]
Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE [fr]
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung [de]
efnahagssamvinna Asíu- og Kyrrahafsríkja
Asia-Pacific Economic Cooperation [en]
APEC [en]
Coopération économique Asie-Pacifique [fr]
Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation [de]
Efnahagsstofnun Rómönsku Ameríku
Latin American Economic System [en]
LAES [en]
Det Latinamerikanske Økonomiske System [da]
Système économique latino-américain, SELA [fr]
Lateinamerikanisches Wirtschaftssystem [de]
efnahagsþróun í jafnvægi
jafnvæg efnahagsþróun
balanced economic development [en]
développement économique équilibré [fr]
ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung [de]
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun
CMR-efni
CMR [en]
substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction [en]
CMR substances [en]
eftirlitsyfirvald hafnarríkis
port State control authority [en]
eftirlitsyfirvöld hafnarríkis
port State control administrations [en]
eiginlegur rétthafi
ultimate beneficial owner [en]
UBO [en]
eignarhald ríkis
country ownership [en]
prise en charge par les pays [fr]
Eigenverantwortung der Länder, Reformbereitschaft der Länder [de]
eignir kröfuhafa
creditors provisions [en]
eignir sem hafa rýrnað að virði
virðisrýrnaðar
impaired assets [en]
eign sem hefur rýrnað að virði
impaired asset [en]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
eign sem hefur rýrnað að virði
bad asset [en]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
eign sem hefur rýrnað að virði
troubled asset [en]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
eign sem hefur rýrnað að virði
toxic asset [en]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
eimi úr landbúnaði
distillate of agricultural origin [en]
landbrugsdestillat [da]
destillat av jordbruksprodukter [sæ]
distillat d''origine agricole [fr]
Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna
persons having a need-to-know on account of their duties [en]
einstaklingur með óflekkað mannorð
person of good repute [en]
person, der fører en retskaffen vandel [da]
personne honorable [fr]
ehrenhafte Person [de]
einstaklingur sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði sem getur haft framsal í för með sér
person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence [en]
personne présumée avoir participe à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein [de]
einstök ábyrgð
individual guarantee [en]
enkeltkaution, enkelt kaution [da]
Einzelbürgschaft, Einzelgarantie [de]
endastöð hafnar
marine terminal [en]
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium [en]
etanól úr landbúnaði
landbúnaðaretanól
ethyl alcohol of agricultural origin [en]
ethanol of agricultural origin [en]
landbrugsalkohol, landbrugsethanol, ethanol fremstillet af landbrugsprodukter [da]
jordbruksalkohol, etanol som framställts av jordbruksprodukter [sæ]
alcool éthylique d''origine agricole [fr]
Agraralkohol, Aethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
Evró-Atlantshafssamstarfsráðið
Euro-Atlantic Partnership Council [en]
EAPC [en]
Evrópuríki innan Atlantshafsbandalagsins sem standa utan ESB
non-EU European Nato Members [en]
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum
AETR-samningurinn
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport [en]
AETR [en]
Eyjahaf
Aegean Sea [en]
Eyjahafseyjar
Aegean Islands [en]
fallgöng
shaft [en]
fangelsisstofnun
fangelsi
penitentiary institution [en]
fængsel [da]
kriminalvårdsanstalt [sæ]
établissement pénitentiaire [fr]
Haftanstalt [de]
fast athafnasvæði
fixed premises [en]
fatnaður flugáhafna
flying clothing [en]
ferð skips til hafnar
ship´s call into a port [en]
félag með sérstakan tilgang
special purpose vehicle [en]
special-purpose vehicle [en]
SPV [en]
special purpose-enhed, enhed med særligt formål [da]
specialföretag [sæ]
entité ad hoc, véhicule ad hoc [fr]
Zweckgesellschaft [de]
fimmta aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála
Fifth Community Action Programme on the Environment [en]
Fællesskabets femte handlingsprogram om miljø [da]
Europeiska gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön [sæ]
cinquième programme communautaire d''action pour l''environnement [fr]
fünften Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft für den Umweltschutz [de]
fingursítróna
Buddha´s hand [en]
buddhafinger [da]
fingercitron [sæ]
cédrat digité, main de Bouddha, sarcodactyle [fr]
Gefingerte Zitrone, Buddhafinger [de]
Citrus medica var. sarcodactylus [la]
fiskveiðistjórnun
fisheries management [en]
fiskeriforvaltning [da]
fiskeriförvaltning [sæ]
Steuerung der Fangtätigkeiten, Bestandsbewirtschaftung [de]
fjárbóla
fjárbólusótt
sheep pox [en]
sheeppox [en]
fårekopper [da]
fårkoppor [sæ]
clavelée, variole ovine [fr]
Schafpocken, Pockenseuche der Schafe [de]
variola ovina [la]
fjárfesting á upphafsstigi
early stage investment [en]
fjárframlög Bandalagsins
Community funding [en]
EF-finansiering [da]
financement communautaire [fr]
Gemeinschaftsfinanzierung [de]
fjárhagsár
financial year [en]
regnskabsår [da]
räkenskapsår [sæ]
exercice financier, exercice social, exercice comptable [fr]
Geschäftsjahr, Wirtschaftsjahr [de]
fjárhagsleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive financial penalties [en]
fjárlög Bandalagsins
Community budget [en]
Communitiy´s budget [en]
Fællesskabets budget, fællesskabsbudget [da]
gemenskapsbudget [sæ]
budget communautaire [fr]
Gemeinschaftshaushalt [de]
fjárlög Evrópubandalaganna
general budget of the European Communities [en]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála
United Nations Financing System for Science and Technology for Development [en]
UN Financing System for Science and Technology for Development [en]
UNFSSTD [en]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
fjármögnun hagkerfisins
financing of the economy [en]
financement de l´économie [fr]
Finanzierung der Wirtschaft [de]
fjárveitingar sem ekki hafa verið nýttar
unexpended appropriations [en]
fjölhólfa stokkofn
multi-chamber shaft kiln [en]
flerkammer skaktovn [da]
flerkammar-schaktugn [sæ]
Mehrkammerschachtöfen [de]
flotkví til hafsiglinga
seagoing floating dock [en]
flugáhafnir í almenningsflugi
flying personnel employed in civil aviation [en]
flughöfn sem er lokaákvörðunarstaður
airport of final destination [en]
aeroport de destination finale [fr]
endgültiger Zielflughafen [de]
flugvallarskilríki
airport identification card [en]
ufthavns-id-kort [da]
behörighetskort på flygplats [sæ]
carte d´identité aéroportuaire [fr]
Flughafenausweis [de]
formlegar athafnir við málsmeðferð fyrir dómstólum
formal acts of judicial procedure [en]
fóstureyðing
þungunarrof
abortion [en]
induceret abort, provokeret abort [da]
avortement provoqué, avortement intentionnel [fr]
Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch [de]
framkvæmdaskrifstofa Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunarinnar
Executive Secretary of NAFO [en]
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (úrelt)
framkvæmdastjórnin
European Commission [en]
Commission of the European Communities (úrelt) [en]
Commission [en]
COM [en]
Europa-Kommissionen, Kommissionen, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (úrelt) [da]
Europeiska kommissionen, kommissionen, Europeiska gemenskapernas kommission (úrelt) [sæ]
Commission européenne, Commission, COM [fr]
Europäische Kommission, Kommission, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (úrelt) [de]
framleiðni í landbúnaði
agricultural productivity [en]
produktivitet i landbruget [da]
produktivitet inom jordbruket [sæ]
productivité agricole [fr]
Produktivität der Landwirtschaft [de]
framsalshafi
assignee [en]
framsalshafi
transferee [en]
frauðís
sherbet [en]
sorbet [en]
fruit sorbet [en]
sorbet, vandis [da]
sorbet [sæ]
sorbet [fr]
Sorbet, Hoschaf, Sherbet, Scherbet, Halbgefrorenes, halbgefrorenes Fruchteis [de]
frá skipi til hafnarstjórnar
ship-to-port-authorities [en]
frá upphafi
ab initio [en]
frjálsræðissvipting
deprivation of liberty [en]
fængsling, frihedsstraf [da]
fängelsestraff, frihetsstraff [sæ]
incarcération, emprisonnement [fr]
Inhaftierung, Freiheitsstrafe [de]
frumframleiðslugeiri
primary sector [en]
primærsektor, primær sektor [da]
primär sektor [sæ]
secteur primaire [fr]
Primärsektor, erster Wirtschaftsbereich [de]
frönsku eyjarnar með ströndum Atlantshafs
French islands along the Atlantic coast [en]
frönsku umdæmin handan hafsins
French overseas departments [en]
FOD [en]
fransk oversøisk departement [da]
franskt utomeuropeiskt departement [sæ]
département français d´outre-mer, département d´outre-mer, DOM [fr]
französisches Übersee-Departement, französisches überseeisches Departement [de]
fulltrúaráð Norður-Atlantshafsráðsins
North Atlantic Council Deputies [en]
fyrirkomulag ábyrgðar
accountability mechanism [en]
mécanisme de responsabilisation [fr]
Rechenschaftsmechanismus [de]
fyrirkomulag gagnkvæmrar viðurkenningar sem ríkin beggja vegna Tasmanhafs hafa samið um
Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement [en]
Fyrsta stigs dómstóllinn
Court of First Instance [en]
Court of First Instance of the European Communities [en]
CFI [en]
Retten i Første Instans, De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, Førsteinstansretten [da]
förstainstansrätten [sæ]
tribunal de première instance, Tribunal de première instance des Communautés européennes, TPICE [fr]
Gericht erster Instanz, Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften [de]
fyrsta verð sem sýnt er fram á að greitt hafi verið
first ascertainable price [en]
fæðingarorlof feðra
fæðingarorlof
paternity leave [en]
fædreorlov [da]
Vaterschaftsurlaub [de]
fæðingarorlof mæðra
fæðingarorlof
maternity leave [en]
barselsorlov [da]
Mutterschaftsurlaub [de]
gagnagrunnur ESB yfir hafnarríkiseftirlitsskoðun
EU Port State Control inspection data base [en]
Thetis [en]
gagnsæisverkefni um námuiðnað
Extractive Industries Transparency Initiative [en]
EITI [en]
Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft [de]
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea [en]
gerð Bandalagsins
lagagerð Bandalagsins
Community act [en]
fællesskabsretsakt [da]
gemenskapsrättsakt [sæ]
acte communautaire, instrument juridique communautaire [fr]
Rechtsakt der Gemeinschaft, gemeinschaftliches Rechtsinstrument [de]
ginhafri
ginhafrar
tall oat grass [en]
draphavre, høj havre [da]
knylhavre [sæ]
avoine élevée, fromental [fr]
Hoher Glatthafer, Französisches Raygras, Glatthafer, Wiesenhafer [de]
Arrhenatherum elatius [la]
gjöld sem hafa jafngild áhrif
charges having equivalent effect [en]
góðar starfsvenjur í landbúnaði
good agricultural practice [en]
GAP [en]
good agricultural practices [en]
godt landmandskab, god landbrugspraksis [da]
god lantbrukspraxis [sæ]
BPA, bonne pratique agricole, bonnes pratiques agricoles [fr]
gute landwirtschaftliche Praxis, gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne [de]
grundvallarþættir efnahags
economic fundamentals [en]
facteurs économiques fondamentaux [fr]
wirtschaftliche Eckdaten, gesamtwirtschaftliche Eckdaten, Eckdaten, Fundamentaldaten [de]
grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu
INSPIRE-áætlunin
Infrastructure for Spatial Information in the European Community [en]
INSPIRE [en]
infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) [da]
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) [sæ]
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) [de]
grunnlandbúnaðarvara
basic agricultural product [en]
basislandbrugsprodukt [da]
basjordbruksprodukt [sæ]
produit de base agricole, produit agricole initial [fr]
landwirtschaftliches Grunderzeugnis [de]
Grænlandshaf
Irminger Sea [en]
Irmingerhavet [da]
Irmingersee [de]
grænt hagkerfi
green economy [en]
économie verte [fr]
ökologische Wirtschaft [de]
gullinlógresi
golden oatgrass [en]
golden oat grass [en]
guldhavre, almindelig guldhavre [da]
gullhavre [sæ]
avoine jaunâtre [fr]
Goldhafer [de]
Trisetum flavescens [la]
gæsluvarðhald
provisional arrest [en]
Untersuchungshaft [de]
gögn um kortlagningu flugvalla
aerodrome mapping data [en]
flyvepladskortlægningsdata [da]
karteringsdata för flygplats [sæ]
données cartographiques d''aérodrome [fr]
Flughafengeländedaten [de]
hafa áhrif á
prejudge [en]
hafa áhrif á ákvæði
affect provisions [en]
hafa eftirlit með
scrutinise [en]
scrutinize [en]
hafa ekki áhrif á
be without prejudice to [en]
hafa fasta búsetu
reside [en]
hafa fjármálalegt umboð með höndum
exercise the function of fiscal agent [en]
hafa forgang fram yfir e-ð
pre-empt [en]
preempt [en]
hafa frelsi til að fara um
move freely [en]
sich frei bewegen [de]
hafa gilda vegabréfsáritun
be in possession of a valid visa [en]
être en possession d´un visa valable [fr]
im Besitz eines gültigen Sichtvermerks sein [de]
hafa grundvallarþýðingu
be of paramount importance [en]
hafa hliðsjón af
take account of [en]
hafa hug á
desire [en]
hafa í haldi til yfirheyrslu
hold for questioning [en]
retenir aux fins d´audition [fr]
zum Zweck der Vernehmung festhalten [de]
hafa í huga
acknowledge [en]
prendre acte de, prendre connaissance de [fr]
zur Kenntnis nehmen [de]
hafa í huga
bear in mind [en]
hafa lagalegt fyrirsvar með höndum
represent legally [en]
hafa letjandi áhrif
act as a disincentive [en]
hafa lögmætra hagsmuna að gæta
claim legitimate interests [en]
hafa lögsögu vegna brotsins
have jurisdiction over the offence [en]
ordre public [fr]
hafa lögsögu vegna þess hvar ágreiningurinn rís og vegna efnis hans
have jurisdiction ratione loci and ratione materiae [en]
hafa með höndum fjármálalegt umboð
act as a fiscal agent [en]
hafa með höndum framkvæmd fjárlaga
execute the budget [en]
hafa nauðsynleg ferðaskilríki undir höndum
possess the necessary travel documents [en]
être en possession des documents de voyage requis [fr]
über die erforderlichen Reisedokumente verfügen [de]
hafa neikvæð áhrif á að e-ð uppfylli gildandi kröfur
adversely affect the compliance [en]
hafa nægt fé sér til framfærslu
have sufficient means of subsistence [en]
disposer des moyens de subsistance suffisants [fr]
über genügend Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes verfügen [de]
hafa óhagstæð áhrif á viðskiptakjör
adversely affect trading conditions [en]
hafa réttarstöðu lögaðila
have legal personality [en]
hafa réttarstöðu sem alþjóðlegur lögaðili
have international legal personality [en]
hafa samráð
concert [en]
hafa samráð
liaise [en]
hafa samráð við
consult [en]
hafa setu
be stationed [en]
hafa skaðleg áhrif á starfsemi eða heilleika frumna
adversely affect the functioning or integrity of cells [en]
hafa skaðleg áhrif á starfsemi eða heilleika vefja
adversely affect the functioning or integrity of tissues [en]
hafa truflandi áhrif á nothæfi kerfa og búnaðar loftfars
adversely affect the performance of an aircraft´s system and equipment [en]
hafa umboð gagnvart
accredited to [en]
hafa undir eftirliti
keep under surveillance [en]
observer [fr]
observieren [de]
hafa undir eftirliti einstakling sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði
keep under surveillance a person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence [en]
observer une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
eine Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein, observieren [de]
hafa uppi réttarkröfur
exercise legal claims [en]
hafa vald til íhlutunar
be empowered to intervene [en]
hafáll
conger eel [en]
conger [en]
European conger [en]
havål, almindelig havål [da]
havsål [sæ]
Conger conger [la]
hafbeit
open-ocean rearing [en]
hafdiskur
sea scallop [en]
American sea scallop [en]
atlantisk dybhavsmusling [da]
atlantisk (djupshavs-) mantelkammussla [sæ]
Atlantischer Tiefseescallop [de]
Placopecten magellanicus [la]
hafeining
maritime unit [en]
hafenhed [da]
marin enhet [sæ]
unité maritime [fr]
Meereseinheit [de]
haffræði
oceanography [en]
haffæri
seaworthiness [en]
haffærisskírteini
certificate of waterworthiness [en]
haffært ökutæki
deep water fording vehicle [en]
hafnahluti
sub-port [en]
hafnaraðstaða
port facilities [en]
port facility [en]
hafnarbakki
quay [en]
hafnarboltakylfa
baseball bat [en]
hafnarboltakylfa
softball bat [en]
hafnargarður
jetty [en]
hafnargarður
pier [en]
hafnargjald
port dues [en]
hafnargjald
port fee [en]
hafnargjald
port charge [en]
hafnarkantur
quay wall [en]
hafnarkrani
harbour crane [en]
hafnarkrani
quayside crane [en]
hafnarmannvirki
port installation [en]
hafnarmiðstöð
port terminal [en]
hafnarmynni
port entrance [en]
hafnarríki
port State [en]
hafnarríkiseftirlit
port State control [en]
hafnarríkiseftirlitsmaður
port State control officer [en]
hafnarríkiseftirlitsskoðun
port State control inspection [en]
hafnarskemma
dock warehouse [en]
hafnarstarfsemi
port-related activities [en]
hafnarstarfsmaður
dock worker [en]
hafnarstjóri
port director [en]
hafnarstjórn
managing body of the port [en]
hafnarstjórn
port administration [en]
hafnarstjórnun
port management [en]
hafnarsvæði
port area [en]
hafnaryfirvald
port authority [en]
hafnaryfirvald
harbour authority [en]
hafnarþjónusta
port service [en]
hafnarþjónustuskip
port service vessel [en]
hafnaskrá
port list [en]
hafna vernd
relinquish protection [en]
renoncer à la protection [fr]
auf den Schutz verzichten [de]
hafnbann
blockade [en]
hafníum
hafnium [en]
hafnsögubátur
pilot boat [en]
hafnsögumenn sem starfa við að leggja skipum að bryggju og sigla þeim úr höfn
pilots engaged in berthing or unberthing ships [en]
hafnsögustöð
pilot station [en]
hafnsöguyfirvöld
pilotage authority [en]
hafnsöguþjónusta
pilotage service [en]
hafnsöguþjónusta
ship-piloting service [en]
haf- og vatnarannsóknir
aquatic marine service [en]
hafrablanda
oat mix [en]
hafrafóðurmjöl
oat middlings [en]
havrefodermel [da]
havrefodermjöl [sæ]
issues d''avoine décortiquée [fr]
Haferfuttermehl  [de]
hafrahismi
oat spelt [en]
Hafrannsóknarstofnun
Marine Research Institute [en]
MRI [en]
hafrar
oats [en]
red oats [en]
oat [en]
common oat [en]
havre, almindelig havre [da]
havre [sæ]
avoine [fr]
Hafer [de]
Avena sativa [la]
hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna
United Nations Conference on the Law of the Sea [en]
UNCLOS [en]
UNCLS [en]
De Forenede Nationers havretskonference [da]
FN:s havsrättskonferens [sæ]
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen [de]
hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna
United Nations Convention on the Law of the Sea [en]
Hafréttarstofnun Íslands
Law of the Sea Institute of Iceland [en]
hafréttur
Law of the Sea [en]
hafræn mörk
maritime boundary [en]
havgrænse [da]
marin gräns [sæ]
limite maritime [fr]
Seegrenze [de]
hafsbotn
seabed [en]
sea bed [en]
hafsbotninn, botnlög hans og hafið yfir honum
sea bed, its subsoil and its superjacent waters [en]
seabed, its subsoil and its superjacent waters [en]
hafsbotnsdeilnadeild Alþjóðlega hafréttardómsins
Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea [en]
hafskip
seagoing ship [en]
hafskip
seagoing vessel [en]
sea-going vessel [en]
hafskipaumferð
maritime traffic [en]
trafic maritime [fr]
Kontrolle des Schiffahrtsverkehrs [de]
hafskip með málmskrokki
metal-hulled sea-going vessel [en]
hafskip sem er starfrækt sem kaupskip
seagoing ship engaged in commercial maritime operations [en]
hafskipulag
marine spatial planning [en]
hafskipulag
maritime spatial planning [en]
MSP [en]
hafsvæði
shipping zone [en]
hafsvæði
maritime area [en]
hafsvæði
sea area [en]
hafsvæði
maritime waters [en]
havområder, marine farvande [da]
marina farvatten [sæ]
eaux maritimes [fr]
Meeresgewässer [de]
hafsvæði
maritime area [en]
maritimt område [da]
havsområde [sæ]
zone maritime [fr]
maritimer Raum, Meeresgebiet [de]
hafsvæði
waters [en]
hafsvæði Bandalagsins
Community waters [en]
hafsvæði innan landhelginnar
waters of the territorial seas [en]
haft
restriction [en]
haftalosun
untying [en]
haftasvæði
restricted area [en]
haftasvæði flugverndar
security restricted area [en]
haftengdur hagvöxtur
maritime growth [en]
haftilskipunin
Marine Strategy Framework Directive [en]
MSF Directive [en]
MSFD [en]
havstrategi-rammedirektivet [da]
havstrategi-rammedirektivet [sæ]
directive-cadre ,stratégie pour le milieu marin´, DCSMM [fr]
havstrategi-rammedirektivet [de]
haftækni
marine technology [en]
hafursrót
salsify [en]
hafþrúgur
sea grape [en]
Coccoloba uvifera [la]
hafþyrnir
buckthorn [en]
haftorn, klintepil, sandtidse, havtidse [da]
havtorn [sæ]
argasse, grisset, argousier [fr]
Sanddorn [de]
Hippophae rhamnoides [la]
hafþyrnir
sea-buckthorn [en]
seabuckthorn [en]
havtorn, klintepil, sandtidse, havtidse [da]
havtorn [sæ]
argasse, grisset, argousier [fr]
Sanddorn [de]
Hippophae rhamnoides [la]
hafþyrnir
sallowthorn [en]
haförn
white-tailed eagle [en]
white-tailed sea eagle [en]
havørn [da]
havsörn [sæ]
pygargue à queue blanche [fr]
Seeadler [de]
Haliaeëtus albicilla [la]
haghafi
beneficiary [en]
hagkerfi sem einkennist af lítilli koltvísýringslosun
lágkolefnishagkerfi
low carbon economy [en]
low-carbon economy [en]
LCE [en]
lavemissionsøkonomi, lav-CO2-økonomi, økonomi med lav CO2-udledning, lavkulstoføkonomi, CO2-fattig energiøkonomi [da]
koldioxidsnål ekonomi, ekonomi med låga koldioxidutsläpp [sæ]
économie sobre en carbone, économie à faible intensité de carbone, économie à faibles émissions de carbone [fr]
emissionsarme Wirtschaft, CO2-arme Wirtschaft, Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen [de]
Hagtölustofnun fyrir Asíu og Kyrrahaf
Statistical Institute for Asia and the Pacific [en]
SIAP [en]
Institut statistique pour l´Asie et le Pacifique, ISAP [fr]
handan hafsins
overseas [en]
d´outre-mer [fr]
handhafabréf
bearer debt security [en]
handhafagerningur
bearer instrument [en]
ihændehaverpapir, ihændehaverinstrument [da]
instrument au porteur [fr]
Inhaberinstrument [de]
handhafahlutabréf
bearer share [en]
handhafaskírteini
bearer certificate [en]
handhafi
bearer [en]
hændehaver, indehaver af værdipapirer [da]
Inhaber, Wertpapierinhaber [de]
handhafi
possessor [en]
handhafi
holder [en]
handhafi einkaleyfis
holder of a patent [en]
handhafi falsaðra skilríkja
false document user [en]
handhafi fjárveitingavaldsins
branch of the budgetary authority [en]
handhafi flugrekandaskírteinis
AOC holder [en]
handhafi forsetavalds
holder of presidential authority [en]
handhafi forsetavalds
acting executive of presidential authority [en]
handhafi heimildarskírteinis
holder of a depository receipt [en]
handhafi rafeyris
electronic money holder [en]
handhafi rafeyris
bearer of electronic money [en]
bearer of e-money [en]
handhafi skuldabréfa
holder of debt securities [en]
debt security holder [en]
handhafi skuldabréfs
bondholder [en]
handhafi úrgangs
waste holder [en]
holder of waste [en]
handhafi valréttar
option holder [en]
option-holder [en]
handhafi víxils
note holder [en]
handhafi vottorðs
certificate holder [en]
certificate-holder [en]
handhafi ökuskírteinis
holder of a driving licence [en]
handtökuskipun
arrest warrant [en]
mandat d´arrêt [fr]
Haftbefehl [de]
hefðbundnar afurðir eða matvæli sem viðurkennt er að hafi tiltekin sérkenni
traditional specialities guaranteed [en]
heimahöfn
home port [en]
hjemhavn, hemstedshavn [da]
hemmahamn [sæ]
port d´immatriculation, port d´attache [fr]
Heimathafen [de]
heimildarhafi
authorised party [en]
authorized party [en]
heimild handhafa vottorðs
Certificate Holder Authorisation [en]
CHA [en]
helstu evrópskir hagvísar
principal european economic indicators [en]
PEEI [en]
europæiske økonomiske hovedindikatorer [da]
principaux indicateurs économiques européens [fr]
wichtigste europäische Wirtschaftsindikatoren [de]
hífingar með þyrlu á hafi úti
HHO offshore [en]
væntanlegt [da]
HHO-verksamhet till havs [sæ]
Hubschrauberflug mit Windenbetrieb über der offenen See [de]
hjólhaf
wheel base [en]
wheelbase [en]
hlutafjárhafi
holder of capital [en]
hluthafafundur
general meeting of shareholders [en]
general meeting [en]
hluthafi
shareholder [en]
hnattræn, efnahagsleg endurreisn
global economic recovery [en]
reprise de l´économie mondiale, relance de l´économie mondiale [fr]
Erholung der Weltwirtschaft [de]
hnattræn samvinna um fjármálaþjónustu fyrir alla
Global Partnership for Financial Inclusion [en]
GPFI [en]
Partenariat mondial pour l´inclusion financière, PMIF [fr]
Globale Partnerschaft für finanzielle Teilhabe [de]
hnattræn samvinna um landbúnað, fæðuöryggi og næringu
Global Partnership for Agriculture, Food Security and Nutrition [en]
GPAFSN [en]
Partenariat mondial pour l´agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition [fr]
Globale Partnerschaft für Landwirtschaft, Ernährungssicherung und Ernährung [de]
hraðbraut hafsins
motorway of the sea [en]
hringlaga stokkofn
annular shaft kiln [en]
ringformet skaktovn, ringskaktovn [da]
ringschaktugn [sæ]
Ringschachtofen [de]
hringrásarhagkerfi
circular economy [en]
cirkulær økonomi, kredsløbsøkonomi [da]
cirkulär ekonomi [sæ]
économie circulaire [fr]
Kreislaufwirtschaft [de]
hrossarækt
horse husbandry [en]
hesteavl [da]
hästavel [sæ]
élevage d''équidés [fr]
Pferdewirtschaft [de]
hrútur
ram [en]
vædder [da]
bagge [sæ]
bélier [fr]
Schafbock [de]
húsdýraáburður
farmyard manure [en]
farm manure [en]
livestock manure [en]
farm yard manure [en]
staldgødning [da]
stallgödsel [sæ]
fuumier de ferme [fr]
Stalldung, Stallmist, Stalldünger, Wirtschaftsdünger, wirtschaftseigener Dünger [de]
hæðarhaft
altitude hold [en]
hæfni í stjórnun áhafnarsamvinnu
crew resource management skills [en]
CRM skills [en]
höfðalýsingur og djúphafslýsingur
Cape hakes [en]
Merluccius capensis og M. paradoxus [la]
iðnaðarathafnasvæði
industrial premises [en]
indlandshafshumarlingur
Indian Ocean lobsterette [en]
langoustine indienne [fr]
Nephropsis stewarti [la]
Indlandshafstúnfisksveiðiráðið
túnfisksveiðiráðið fyrir Indlandshaf
IOTC-ráðið
Indian Ocean Tuna Commission [en]
IOTC [en]
innanhafnarskip
harbour vessel [en]
innás
input shaft [en]
indgangsaksel/inaxel [da]
arbre d''entrée [fr]
Eingangswelle [de]
innihaldsefni sem er ekki úr lífrænum landbúnaði
non-organic agricultural ingredient [en]
ikkeøkologiske landbrugsingrediense [da]
icke-ekologiska ingredienser [sæ]
nichtökologische/nichtbiologische landwirtschaftliche Zutaten [de]
innihaldsefni sem er úr lífrænum landbúnaði
organic agricultural ingredient [en]
økologiske landbrugsingredienser [da]
ekologiska ingredienser av jordbruksursprung [sæ]
ökologischen/biologischen landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
innkirtlatruflandi eiginleiki
endocrine disrupting property [en]
endokrinschädigende Eigenschaft [de]
innviðaaðili
infrastructure entity [en]
infrastrukturenhed, infrastrukturenhet [da]
Infrastrukturgesellschaft [de]
Jónahaf
Ionian Sea [en]
kambás
cam shaft [en]
camshaft [en]
karíbahafsmakríll
karíbahafskóngamakríll
cero [en]
prægtig kongemakrel [da]
karibisk kungsmakrill [sæ]
Scomberomorus regalis [la]
karl- eða kvendýr sem hafa reynst frjósöm
karl- eða kvendýr sem hefur verið viðurkennt til undaneldis
proven sire or dam [en]
kennari í áhafnarsamstarfi
multi-crew cooperation instructor [en]
multi-crew co-operation instructor [en]
MCCI [en]
kerfi til að meta og hafa eftirlit með áhættu sem stafar af skráðum efnum
system of evaluation and control of the risks of existing substances [en]
kindakjöt
sheepmeat [en]
fårekød [da]
fårkött [sæ]
viande ovine [fr]
Schaffleisch [de]
kindarhaus
sheepshead [en]
fårehovedhavrude [da]
fårhuvudfisk [sæ]
Schafskopf-Brasse [de]
Archosargus probatocephalus [la]
koma til hafnar
entry into port [en]
koma til hafnar
call at a port [en]
korthafi
cardholder [en]
kröfuhafaskipti
subrogation [en]
kröfuhafi
creditor [en]
kröfuhafi
claimant [en]
den påtaleberettigede [da]
demandeur, partie demanderesse [fr]
klagender Teil, Klagepartei [de]
kyrrahafslaxar
Pacific salmon [en]
stillehavslaks [da]
Stillahavslaxar [sæ]
Oncorhynchus spp. [la]
Kyrrahafs- og Asíusvæðið
Asia-Pacific region [en]
Asia Pacific Region [en]
région Asie-Pacifique, région de l´Asie et du Pacifique [fr]
asiatisch-pazifische Region [de]
kyrrahafssardínur
sardinops [en]
Sardinops species [en]
Sardinops spp. [la]
kyrrahafsseglfiskur
sail fish [en]
sailfish [en]
Indo-Pacific sailfish [en]
Istiophorus platypterus [la]
Kyrrahafssvæði Asíu
Asia Pacific Region [en]
Asia-Pacific Region [en]
kyrrahafsþorskur
Pacific cod [en]
pacifisk torsk, stillehavstorsk [da]
stillahavstorsk [sæ]
morue grise, morue du Pacifique [fr]
Pazifischer Kabeljau [de]
Gadus macrocephalus [la]
lagagerningur Bandalagsins
gerningur Bandalagsins
Bandalagsgerningur
Community instrument [en]
Community legislative instrument [en]
fællesskabsinstrument [da]
gemenskapsinstrument [sæ]
instrument communautaire [fr]
Gemeinschaftsinstrument, Instrument der Gemeinschaft [de]
landbúnaðarafrakstur
afrakstur í landbúnaði
agricultural yield [en]
landbrugets udbytte [da]
jordbrukets avkastning [sæ]
rendement agricoles [fr]
Ertrag in der Landwirtschaft [de]
landbúnaðarafurð
agricultural produce [en]
landbrugsprodukt, landbrugsvare [da]
jordbruksprodukt [sæ]
landwirtschaftliches Erzeugnis [de]
landbúnaðarhráefni
agricultural primary product [en]
landbrugsråvarer [da]
jordbruksråvara [sæ]
landwirtschaftliche Rohstoffe [de]
landbúnaðarland
land til landbúnaðar
farm land [en]
farmland [en]
landbrugsjord, agerjord, agerland, markjord, dyrkbart landbrugsareal, jord egnet til opdyrkning [da]
utnyttjad jordbruksareal [sæ]
landwirtschaftliche Nutzfläche [de]
landbúnaðarnefnd
Committee on Agriculture [en]
COAG [en]
Landbrugskomitéen [da]
Jordbrukskommittén [sæ]
Comité de l´agriculture [fr]
Landwirtschaftsausschuss [de]
landbúnaðarskógrækt
búnaðarskógrækt
agroforestry [en]
agroforestry system [en]
skovlandbrug, skovlandbrugssystem [da]
trädjordbruk, skogsjordbruk, agri-silvo-pastoralt brukningssystem [sæ]
agroforesterie, système agroforestier [fr]
Agrarforstsystem, Agroforstwirtschaft [de]
landbúnaður
agriculture [en]
landbrug, jordbrug [da]
jordbruk, lantbruk [sæ]
agriculture [fr]
Landwirtschaft [de]
landbúnaður sem er ekki lífrænn
non-organic agriculture [en]
Ikkeøkologisk landbrug [da]
icke-ekologiskt jordbruk [sæ]
nichtökologische/nichtbiologische Landwirtschaft [de]
land handan hafsins
overseas country [en]
landssamtök ellitryggingasjóða landbúnaðarins
National Association of Agricultural Old-Age Funds [en]
Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen [de]
landsvæðin í Suður-Íshafi
Antarctic Territories [en]
langflug yfir haf eða vatn
extended overwater flight [en]
langvarandi fjármögnun
sustained funding [en]
financement durable, financement soutenu [fr]
dauerhafte Finanzierung, nachhaltige Finanzierung [de]
lágir upphafsvextir
teaser rate [en]
lágstokkaofn
low shaft furnace [en]
lánafélag
credit union [en]
andelslånekasse [da]
kreditförening [sæ]
Kreditgenossenschaft [de]
leyfishafi
holder [en]
leyfishafi
commissioned body [en]
leyfishafi
licensee [en]
leyfishafi
licensed operator [en]
listi yfir heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað
list of rejected health claims [en]
lífeyrir fyrir börn sem hafa misst annað foreldri eða báða foreldra
orphans´ pension [en]
líffræðilegar auðlindir hafsins
marine biological resources [en]
ljósabúnaður sem er hafður neðarlega
low-locating lighting system [en]
lykilauðkenni vottorðshafa
Subject Key Identifier [en]
lög Bandalagsins
Community law [en]
fællesskabsret, EF-ret [da]
gemenskapsrätt [sæ]
droit communautaire [fr]
Gemeinschaftsrecht [de]
löggjöf Bandalagsins
Community legislation [en]
fællesskabsret, EF-ret [da]
gemenskapsrätt [sæ]
droit communautaire [fr]
Gemeinschaftsrecht [de]
lögmæt not hafsins
legitimate uses of the sea [en]
lögreglumaður í rannsóknarlögreglu ákæruvaldsins
member of the Criminal Police attached to the Public Prosecutor´s Office [en]
membre de la police judiciaire près le Parquet [fr]
Beamter der Kriminalpolizei bei der Staatsanwaltschaft [de]
löndin á Miðjarðarhafssvæðinu
countries of the Mediterranean Basin [en]
lönd og yfirráðasvæði handan hafsins
OCT [en]
overseas countries and territories [en]
oversøiske lande og territorier, OLT [da]
utomeuropeiska länder och territorier, ULT [sæ]
pays et territoires d´outre-mer, PTOM [fr]
überseeische Länder und Hoheitsgebiete, überseeische Länder und Gebiete, ÜLG [de]
mannvirki á hafi úti
offshore installation [en]
mannvirki á hafi úti
installation at sea [en]
margpóla heimsbúskapur
multipolar world economy [en]
multi-polar world economy [en]
économie mondiale multipolaire [fr]
multipolare Weltwirtschaft [de]
markaðsleyfishafi
marketing authorisation holder [en]
marketing authorization holder [en]
holder of a marketing authorisation [en]
Marmarahaf
Marmara Sea [en]
matvælaiðnaður í landbúnaðargeiranum
landbúnaðartengdur matvælaiðnaður
agro-food industry [en]
agri-foodstuffs industry [en]
fødevareindustri, agrofødevareindustri, landbrugsfødevareindustri [da]
jordbruksbaserad livsmedelsindustri [sæ]
industrie agroalimentaire [fr]
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, landwirtschaftliche Verarbeitungs- und Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie [de]
matvæli sem hafa lítið vægi
minor foodstuff [en]
meginreglan um forræði upphaflegs sendanda
principle of originator control [en]
meinhaddur
atlantshafsmeinhaddur
Atlantic menhaden [en]
menhaden [en]
atlantisk menhaden [da]
Bunker, Menhaden, Nordwestatlantischer Menhaden [de]
Brevoortia tyrannus [la]
mengunarvarnir á hafinu
maritime pollution prevention [en]
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna
Menningarmálastofnun SÞ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [en]
UN Educational, Scientific and Cultural Organization [en]
UNESCO [en]
De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur [da]
Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur [sæ]
Organisation des Nations unies pour l´éducation, la science et la culture [fr]
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur [de]
merktur með upphafsstöfum
initialled [en]
Miðjarðarhaf
Mediterranean Sea [en]
miðjarðarhafsbrynstirtla
Mediterranean horse mackerel [en]
middelhavshestemakrel [da]
medelhavsmakrill, medelhavstaggmakrill [sæ]
Trachurus mediterraneus [la]
miðjarðarhafshákarl
little sleeper shark [en]
lille havkal [da]
Somniosus rostratus [la]
miðjarðarhafskræklingur
Mediterranean mussel [en]
middelhavsblåmusling [da]
middelhavsblåmusling [sæ]
Mittelmeer-Miesmuschel, Blaubartmuschel, Seemuschel [de]
Mytilus galloprovincialis [la]
Miðjarðarhafslönd sem eru aðilar
Mediterranean partner countries [en]
miðjarðarhafsrýtari
rubberlip grunt [en]
middelhavsgryntefisk [da]
Westmediterrane Süßlippe [de]
Plectorhinchus mediterraneus [la]
miðjarðarhafsstrandkrabbi
Mediterranean shore crab [en]
middelhavsstrandkrabbe [da]
Mittelmeer-Strandkrabbe [de]
Carcinus aestuarii [la]
miðlunarfyrirtæki á fjármálasviði
financial vehicle corporation [en]
FVC [en]
finansiellt företag (FVC) [da]
finanzielle Mantelkapitalgesellschaft (FMKG) [de]
miðstöð efnahags- og félagsmálanefndarinnar fyrir Asíu og Kyrrahafið í Kyrrahafi
ESCAP Pacific Operations Centre [en]
ESCAP/POC [en]
miðstöð rannsókna og þróunar á grófu korni, hýðisbaunum, rótum og rótarávöxtum á hitabeltisregnsvæðum í Asíu og Kyrrahafinu
Regional Co-ordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific [en]
CGPRT [en]
Coarse Grains, Pulses, Roots and Tubers Centre [en]
millihafnaeftirvagn
port-to-port trailer [en]
minnihlutahluthafi
minority shareholder [en]
mjólkuriðnaður
dairy industry [en]
milk industry [en]
mejeribrug, mejeribranche [da]
mejerisektor, mejeriindustri [sæ]
secteur laitier, industrie laitière [fr]
Milchsektor , Milchwirtschaft [de]
mjólkurær
dairy sheep [en]
malkefår [da]
mjölkfår [sæ]
mouton laitier [fr]
Milchschaf [de]
möguleiki á viðhaldi á hafi úti
at-sea maintenance capability [en]
N1-ökutæki með upphafshönnun sem þungt ökutæki
HDV-derived N1 vehicle [en]
nanóvísindi
nanoscience [en]
nano-science [en]
nanovidenskab [da]
nanovetenskap [sæ]
nanosciences [fr]
Nanowissenschaft [de]
NATO-Miðjarðarhafssamráðið
NATO´s Mediterranean Dialogue [en]
Náttúruverndarsamtök Suðurskautshafsins
CCAMLR [en]
Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources [en]
niðurgröftur á hafsbotni
sea bed insertion [en]
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin
North-East Atlantic Fisheries Commission [en]
NEAFC [en]
Norður-Atlantshaf
North Atlantic Ocean [en]
Norður-Atlantshafslaxverndarstofnunin
North Atlantic Salmon Conservation Organisation [en]
NASCO [en]
Norður-Atlantshafsráðið
North Atlantic Council [en]
Norður-Atlantshafssamningur
North Atlantic Treaty [en]
norður-atlantshafssíld
Atlanto-Scandian herring [en]
Atlanto-Scandic herring [en]
atlantoskandisk sild, atlantisk-skandinavisk sild [da]
atlantoskandisk sill [sæ]
hareng atlanto-scandien, hareng atlanto-scandinave [fr]
Skandinavischer Atlantikhering [de]
Clupea harengus [la]
Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið
North Atlantic Marine Mammal Commission [en]
NAMMCO [en]
Norður-Íshaf
Arctic Ocean [en]
Norðurlandasamningur um haffæri skipa og skipsbúnað
Agreement between the Nordic Countries on Seaworthiness of Vessels and Ship Equipment [en]
Norðurvísindahópurinn við Kyrrahaf
Pacific Arctic Group [en]
PAC [en]
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin
Northwest Atlantic Fisheries Organisation [en]
NAFO [en]
Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav [da]
Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del [sæ]
Organisation des pêches de l´Atlantique du Nord-Ouest [fr]
Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik [de]
Noregshaf
Norwegian Sea [en]
opið haf
open sea [en]
opið hagkerfi
open economy [en]
économie ouverte [fr]
offene Volkswirtschaft [de]
opið, hnattrænt hagkerfi
open global economy [en]
économie mondiale ouverte [fr]
offene Weltwirtschaft [de]
OSPAR-samningurinn um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
OSPAR-samningurinn
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic [en]
Oslo Paris Commission Convention [en]
OSPAR Convention [en]
óhaffær
unseaworthy [en]
Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit
Paris Memorandum of Understanding on Port State Control [en]
Paris Memorandum of Understanding [en]
Paris MoU [en]
Memorandum of Understanding on Port State Control [en]
Mémorandum d´entente de Paris sur le contrôle des navires par l´État du port [fr]
Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle [de]
persónulegir munir áhafnar
crew´s effects [en]
pokastroffuhlíf
chafing piece [en]
CPP [en]
slidgarn eller løftestropslidgarn, løftestropbeskyttelsesgarn [da]
lyftstroppsskydd [sæ]
prókúruhafi
executive authorised to sign on behalf of the company [en]
executive authorized to sign on behalf of the company [en]
rannsóknarlögregla ákæruvaldsins
Criminal Police attached to the Public Prosecutor´s Office [en]
police judiciaire près les Parquets [fr]
Kriminalpolizei bei den Staatsanwaltschaften [de]
Rauðahaf
Red Sea [en]
raunhagkerfi
real economy [en]
économie réelle [fr]
Realwirtschaft [de]
ráðgjafarkerfi í landbúnaði
farm advisory system [en]
FAS [en]
bedriftsrådgivningsordning [da]
system för jordbruksrådgivning [sæ]
système de conseil agricole [fr]
landwirtschaftliche Betriebsberatung [de]
refsiaðgerðir sem eru skilvirkar, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive sanctions [en]
refsiverður verknaður sem getur haft framsal í för með sér
extraditable criminal offence [en]
fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
auslieferungsfähige Straftat [de]
refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions [en]
refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive criminal penalties [en]
reglufestur
sem reglur hafa verið settar um
regulated [en]
reglur alþjóðlegs hafréttar
international law of the sea [en]
reglur um hafnarríkiseftirlit
Port State Control Procedures [en]
reikningar vegna flæðis efnis, sem hefur áhrif á allt hagkerfið
economy-wide material flow accounts [en]
EW-MFA [en]
materialestrømsregnskab for økonomien som helhed (EW-MFA) (DA) [da]
gesamtwirtschaftliche Materialflussrechnungen [de]
reikningar vegna nýtinga auðlinda og stjórnunarkostnaðar
Resource Use and Management Expenditure Accounts [en]
RUMEA [en]
regnskaber for ressourceforbrug og udgifter til løbende forvaltning (RUMEA) [da]
Ausgabenrechnung für Ressourcennutzung und -bewirtschaftung (RUMEA) [de]
reikningar vegna stofnstærða efnis, sem hefur áhrif á allt hagkerfið
economy-wide material stock accounts [en]
EW-MSA [en]
materialebeholdningsregnskaber for økonomien som helhed (EW-MSA) (DA) [da]
Gesamtwirtschaftliche Materialbestandsrechnungen (EW-MSA) [de]
reikningshafi
account holder [en]
rekstraraðili sem telst hafa verulegan markaðsstyrk
operator designated as having significant market power [en]
rekstur hafna
port operation service [en]
réttarreglur Bandalagsins
Community acquis [en]
acquis communautaire [en]
gældende fællesskabsret [da]
gemenskapens regelverk [sæ]
acquis communautaire [fr]
gemeinschaftlicher Besitzstand, Besitzstand der Gemeinschaft [de]
rétthafagreiðsla
royalty [en]
rétthafagreiðslur fyrir höfundarrétt
royalties earned on writing [en]
rétthafi
proprietor [en]
rétthafi
entitled person [en]
person entitled [en]
ayant-droit [fr]
Rechtsnachfolger [de]
rétthafi
person entitled on another´s behalf [en]
ayant droit [fr]
Rechtsnachfolger [de]
rétthafi
beneficiary [en]
rétthafi
rightholder [en]
holder of right [en]
rétthafi dagskrárefnis
rights holder of programmes [en]
rétthafi í kerfinu
plan participant [en]
rétthafi lénsheitis
registrant [en]
domain name registrant [en]
rétthafi þjónustu
beneficiary person [en]
réttur hluthafa til afskipta af e-u
rights of shareholders to intervene [en]
ríki í Afríku, Karíbahafi og Kyrrahafi
AKK-ríkin
African, Caribbean and Pacific States [en]
ACP States [en]
AVS-staterna [da]
ríkisborgari þriðja lands sem er handhafi vegabréfsáritunar
visa holding third-country national [en]
ríki sem hafa nýlega fengið sjálfstæði
newly independent States [en]
safneiginleikar
colligative properties [en]
kolligative egenskaber [da]
kolligativa egenskaper [sæ]
kolligative Eigenschaften [de]
Sambandsborgararéttur
citizenship of the Union [en]
Union citizenship [en]
European Union citizenship [en]
EU citizenship [en]
EU-borgerskab, unionsborgerskab [da]
EU-medborgarskap, unionsmedborgarskap [sæ]
citoyenneté de l´Union [fr]
Unionsbürgerschaft [de]
sameigandi með takmarkaða ábyrgð
limited partner [en]
kommanditist [da]
commanditaire [fr]
Kommanditist, Kommanditär, beschränkt haftender Gesellschafter [de]
sameiginleg stefna um öryggi á hafinu
common policy on safe seas [en]
sameiginlegur öryggisgátlisti skips og hafnar
ship/shore safety checklist [en]
samevrópskt kerfi hraðbrauta hafsins
trans-European network of motorways of the sea [en]
samhæfing í viðbrögðum áhafnar
crew co-ordination [en]
crew coordination [en]
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway [en]
samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi vegabréf, milli Íslands og Þýskalands
Agreement to dispense with the Requirement that Pilots should have Passports, between Iceland and Germany [en]
samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa valdið meiðslum, milli Íslands og Þýskalands
Arrangement concerning Extradition of Individuals who have willingly caused bodily Injuries, between Iceland and Germany [en]
samkomulag um rekstur veðurathugunarstöðva á Norður-Atlantshafi
Agreement for Joint Financing of North Atlantic Ocean Stations [en]
samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, fulltrúa hjá því og starfsliðs þess
Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff [en]
samningur milli aðila að Norður-Atlantshafssamningnum um réttarstöðu liðsafla þeirra
NATO-SOFA-samningurinn
Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces [en]
NATO SOFA [en]
samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamningsins um kjarnorkuupplýsingar
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information [en]
samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen
Agreement between Iceland, Greenland, Denmark and Norway concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island [en]
samningur um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva (COST 43)
Agreement on the Setting up of an Experimental European Network of Ocean Stations (COST 43) [en]
samningur um Alþjóðahafrannsóknaráðið
Convention for the International Council for the Exploration of the Sea [en]
samningur um bann við staðsetningu kjarnorkuvopna og annarra gjöreyðingarvopna á hafsbotni og í honum
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof [en]
samningur um bráðabirgðafyrirkomulag fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu
Agreement on Transitional Arrangements for a Period After the Accession of Certain EFTA States to the European Union [en]
samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Agreement on Fisheries and Marine Environment, between Iceland and the European Economic Community [en]
samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks [en]
samningur um framkvæmd XI. hluta hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982
Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [en]
samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi
Convention on Future Multilateral Co-operation in North-East Atlantic Fisheries [en]
samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries [en]
NAFO Convention [en]
samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður-Atlantshafssvæðinu, milli Íslands og Spánar
Agreement concerning an International Observer Scheme for land-based Whaling Stations in the North Atlantic Area, between Iceland and Spain [en]
samningur um reglur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi
Convention on Conduct of Fishing Operations in the North Atlantic [en]
samningur um vernd Miðjarðarhafsins gegn mengun
Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution [en]
samningur um verndun lax í Norður-Atlantshafi
Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean [en]
samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic [en]
samningur um verndun Svartahafs gegn mengun
Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution [en]
konvention om beskyttelse af Sortehavet mod forurening [da]
konvention om skydd av Svarta havet mot föroreningar [sæ]
convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution [fr]
Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung [de]
samningur um öryggi mannslífa á hafinu
International Convention for the Safety of Life at Sea [en]
samreikningur
joint account [en]
fælleskonto [da]
Gemeinschaftskonto [de]
samræmingarnefnd um jarðvísindarannsóknir við strendur og á hafsbotni við Austur- og Suðaustur-Asíu
Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programme in East and South East Asia [en]
CCOP [en]
samsetning flugáhafnar
composition of flight crew [en]
samstarfslönd við Miðjarðarhaf
associated Mediterranean countries [en]
samstarfssamningur um verndun strandlengju og hafsvæða Norðaustur-Atlantshafsins gegn mengun
Cooperation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution [en]
Co-operation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution [en]
Samtök um plöntuvernd í Evrópu og á Miðjarðarhafssvæðinu
European and Mediterranean Plant Protection Organisation [en]
European and Mediterranean Plant Protection Organization [en]
EPPO [en]
EMPPO [en]
Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne [da]
Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet [sæ]
Pflanzenschutz-Organisation für Europa und den Mittelmeerraum [de]
samvinna Evrópu og Miðjarðarhafslanda
Euro-Mediterranean partnership [en]
samvinnuáætlun Evrópu og Miðjarðarhafslanda um hagskýrslugerð
Euro-Mediterranean Programme of Statistical Cooperation [en]
MEDSTAT [en]
samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf
Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat [en]
Ramsar Convention [en]
samþætt kerfi til úrvinnslu upphaflegra flugáætlana
Integrated Initial Flight Plan Processing System [en]
IFPS [en]
samþætt stefna í málefnum hafsins
Integrated Maritime Policy [en]
sandrif á aðliggjandi hafsvæðum
cays in the adjacent waters [en]
sauðamjólk
ovine milk [en]
fåremælk [da]
fårmjölk [sæ]
lait des ovins [fr]
Schafmilch [de]
sauðvingull
sheep´s fescue [en]
sheep fescue [en]
fåre-svingel [da]
fårsvingel [sæ]
fétuque des moutons, coquiole, fétuque ovine [fr]
Schaf-Schwingel [de]
Festuca ovina [la]
sáttmáli um upphaf stríðs
Convention relative to the Opening of Hostilities [en]
Schengen-svæðið
Schengen territory [en]
territoire Schengen [fr]
Schengener Gemeinschaftsgebiet [de]
seglfiskur
atlantshafsseglfiskur
Atlantic sailfish [en]
Istiophorus albicans [la]
sektorsás
sector shaft [en]
sem hafa í huga
considering [en]
sem innyfli hafa ekki verið tekin úr
ineviscerated [en]
sem varðar svæði þar sem nokkurra áhrifa miðjarðarhafsloftslags gætir
sub-Mediterranean [en]
submediterran [da]
submediterranan [sæ]
sérefnahagslögsaga
exclusive economic zone [en]
EEZ [en]
eksklusiv økonomisk zone [da]
ekonomisk zon, exklusiv ekonomisk zon [sæ]
zone économique exclusive, ZEE [fr]
ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ [de]
sérfræðingur á sviði vísinda
vísindalegur sérfræðingur
scientific expert [en]
videnskabelig ekspert [da]
vetenskaplig expert [sæ]
Leitender Wissenschaftsrat [de]
sérleyfishafi
concessionaire [en]
sérleyfishafi
concessionary [en]
sérleyfishafi
franchisee [en]
sérstök Indlandshafsnefnd
Ad hoc Committee on the Indian Ocean [en]
sérstök nefnd til þess að rannsaka aðgerðir Ísraelsmanna sem hafa áhrif á mannréttindi íbúa á herteknu svæðunum
Special Committee to Investigate Israeli Practices affecting the Human Rights of the Population of the Occupied Territories [en]
SIC-túlkun 22, sameining fyrirtækja - síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar
SIC 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported [en]
SIC 22 [en]
SIC-túlkun 25, tekjuskattar - breytingar á skattalegri stöðu einingar eða hluthafa hennar
SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity/Enterprise or its Shareholders [en]
SIC 25 [en]
sitjandi formennskuríki
formennskuríki
Presidency-in-office [en]
væntanlegt [da]
det sittande ordförandeskapet [sæ]
présidence en exercise [fr]
amtierende Präsidentschaft [de]
síðari handhafi réttinda
successor in title [en]
síðasti kröfuhafi í kröfuröðinni
first-loss position [en]
sjálfbær hagvöxtur
sustainable economic growth [en]
croissance économique durable [fr]
nachhaltiges Wachstum, dauerhaftes Wachstum, durchhaltbares Wachstum, tragfähiges Wachstum [de]
sjálfbær landbúnaður
sjálfbær búskapur
sustainable agriculture [en]
sustainable farming [en]
bæredygtigt landbrug [da]
hållbart jordbruk [sæ]
agriculture durable [fr]
nachhaltige Landwirtschaft [de]
sjálfbærni
sustainable development [en]
développement durable [fr]
nachhaltige Entwicklung, dauerhafte Entwicklung, zukunftsfähige Entwicklung [de]
sjálfbær þróun
sustainable development [en]
développement durable [fr]
nachhaltige Entwicklung, dauerhafte Entwicklung, zukunftsfähige Entwicklung [de]
sjálfknúið hafskip
self-propelled seagoing vessel [en]
sjálfknúið hafskip til atvinnurekstrar
self-propelled seagoing commercial vessel [en]
sjálfstæð umdæmi ríkis sem hafa heimild til að beita sér fyrir fullveldisathöfnum þess
political subdivisions of the State which are entitled to perform acts in the exercise of sovereign authority [en]
sjálfvirkt auðkenniskerfi hafskipa
maritime AIS system [en]
sjávarútvegsnefnd um málefni Miðaustur-Atlantshafsins
Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic [en]
CECAF [en]
sjónsvið áhafnar
crew vision [en]
sjötta aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála
Sixth Community Environment Action Programme [en]
6EAP [en]
6th EAP [en]
Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram [da]
væntanlegt [sæ]
sixième programme d''action communautaire pour l''environnement [fr]
sechsten Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Umwelt [de]
skattalög sem hafa öðlast gildi í reynd
tax laws that have been substantively enacted [en]
skilflötur sem settar hafa verið reglur um
regulated interface [en]
skilti Bandalagsins
Community notice [en]
EF-skilte [da]
gemenskapsskylte [sæ]
panneau communautaires [fr]
Gemeinschaftsschilde [de]
skilyrðislaus réttur til að hafna innlausn
unconditional right to refuse redemption [en]
skip sem falla ekki undir samninginn um öryggi mannslífa á hafinu
non-SOLAS vessels [en]
skiptækur millihafnaeftirvagn
shipborne port-to-port trailer [en]
skírteinishafi
policy holder [en]
policyholder [en]
skógrækt
forestry [en]
skovbrug [da]
skogsbruk [sæ]
foresterie [fr]
Forstwirtschaft [de]
skrá Bandalagsins yfir haffær kaupskip
Community Ship Register for Sea-going Merchant Vessels [en]
Euros [en]
skráð sambúð
registered partnership [en]
registreret partnerskab [da]
registrerat partnerskap [sæ]
partenariat enregistré [fr]
eingetragene Partnerschaft [de]
skráningarhafi
registration holder [en]
skráningarhöfn
port of registry [en]
registration port [en]
registreringshavn [da]
registreringshamn [sæ]
port d´enregistrement, port d''immatriculation [fr]
Registerhafen [de]
skrápvingull
hard fescue [en]
stivbladet svingel, stivbladet fåresvingel [da]
hårdsvingel [sæ]
fétuque durette [fr]
Härtlicher Schwingel, Härtlicher Schafschwingel [de]
Festuca trachyphylla [la]
skrifstofa hafs, vatns og loftslags
Department of Oceans, Water and Climate [en]
skrifstofa lífeyrisgreiðslna og bóta handan hafsins
Pensions and Overseas Benefits Directorate [en]
skrokkur sem innyfli hafa verið fjarlægð úr
eviscerated carcass [en]
skynmatseinkenni
skynmatseiginleikar
organoleptic characteristic [en]
organoleptic property [en]
organoleptic quality [en]
organoleptiske egenskaber, organoleptiske karakteristika, organoleptiske kvaliteter [da]
organoleptisk egenskap, organoleptisk kvalitet [sæ]
caractéristique organoleptique, qualité organoleptique, propriété organoleptique [fr]
organoleptische Eigenschaften, sensorische Eigenschaft, sensorische Qualitaetsmerkmale, organoleptische Merkmale [de]
skýld hafsvæði
sheltered waters [en]
skýlt hafsvæði
protected sea area [en]
skýrsla um borgararétt ESB
EU citizenship report [en]
rapport om unionsborgerskab [da]
rapport om EU-medborgarskapet [sæ]
rapport sur la citoyenneté de l´Union [fr]
Bericht über die Unionsbürgerschaft [de]
slitmotta
bottom-side chafer [en]
chafer [en]
BSC [en]
undersideslidgarn [da]
undre slitskydd [sæ]
Unterseiten-Scheuerschutz [de]
snoðhafrar
small naked oat [en]
naked oat [en]
hulless oat [en]
nøgen havre [da]
naken havre [sæ]
Nackthafer, Sandhafer [de]
Avena nuda L. [la]
staðarákvörðun á hafi úti
offshore positioning service [en]
staðfest samvist (úrelt)
registered partnership [en]
registreret partnerskab [da]
registrerat partnerskap [sæ]
partenariat enregistré [fr]
eingetragene Partnerschaft [de]
stafrænt hagkerfi
digital economy [en]
e-economy [en]
online economy [en]
e-økonomi, digital økonomi [da]
digital ekonomi [sæ]
économie en ligne, économie numérique, e-économie [fr]
digitale Wirtschaft [de]
stangarlaus steinborvél
rodless shaft boring machine [en]
starfræksla á hafi úti
offshore operations [en]
offshoreoperationer [da]
verksamhet till havs [sæ]
Flugbetrieb über der offenen See [de]
starfsemi á hafi úti
offshore activity [en]
starfshópur fyrir djúpsjávarveiðar á vegum Alþjóðahafrannsóknaráðsins
Deepwater Fisheries Working Group of the International Council for the Exploration of the Sea [en]
Deep-water Fisheries Working Group of the International Council for the Exploration of the Sea [en]
starfsréttindi áhafnar
crew qualification [en]
stjórnsýsluleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive administrative penalties [en]
stjórnun áhafnarsamvinnu
Crew Resource Management [en]
CRM [en]
stofnsáttmáli Evrópubandalaganna
EB-sáttmálinn
Treaty establishing the European Communities [en]
EC Treaty [en]
Traité instituant les Communautés européennes [fr]
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften [de]
stokkofn
shaft kiln [en]
skaktovne [da]
schaktugn [sæ]
Schachtöfen [de]
stokkofn með blandaðri efnismötun
mixed feed shaft kiln [en]
Blandet indfødningsskaktovn/Blandad-matning-schaktugn [da]
stokkofn með geislabrennara
beam burner shaft kiln [en]
strålebrænder skaktovn [da]
bjälkbrännar-centralbrännar-schaktugn [sæ]
Strahlbrenner-Schachtöfen [de]
stokkofn með innri hvelfingu
internal arch shaft kiln [en]
indre-hvælving skaktovn [da]
schaktugn med inre valv [sæ]
stokkofn með miðjubrennara
central burner shaft kiln [en]
central-brænder skaktovn [da]
centralbrännar-schaktugn [sæ]
stokkofn með úthólfi
external chamber shaft kiln [en]
eksternt-kammer skaktovn [da]
externkammar-schaktugn [sæ]
stokkur
shaft [en]
skakt [da]
Schacht [de]
straumaskil í Suður-Íshafi
Antarctic convergence [en]
styrktarnet á yfirbyrði
top-side chafer [en]
chafer [en]
TSC [en]
oversideslidgarn [da]
övre slitskydd [sæ]
Oberseiten-Scheuerschutz [de]
stýrisás
rudder shaft [en]
stýrisás
steering shaft [en]
stöð á hafi úti
offshore installation [en]
stöðugur vöxtur
sustained growth [en]
croissance soutenue [fr]
nachhaltiges Wachstum, dauerhaftes Wachstum, durchhaltbares Wachstum, tragfähiges Wachstum [de]
stöðugur vöxtur
steady growth [en]
croissance soutenue [fr]
nachhaltiges Wachstum, dauerhaftes Wachstum, durchhaltbares Wachstum, tragfähiges Wachstum [de]
suður-atlantshafsflúrur
suðurhafsflúrutegundir
Southeast Atlantic soles [en]
tunge-slægt [da]
tungor [sæ]
Südost-Atlantik-Seezungen [de]
Austroglossus spp. [la]
suðurhafsljósáta
Antarctic krill [en]
Euphausia superba [la]
suðurhafsrækja
southern pink shrimp [en]
sydlig rosenreje [da]
sydlig rosenräka [sæ]
Penaeus notialis, Farfantepenaeus notialis (víða notað nú), Penaeus duorarum notialis [la]
suðurhafssíli
suðurhafssílaætt
sillago whitings [en]
sillago-familien [da]
sillaginider [sæ]
sillaginider [de]
Sillaginidae [la]
Suður-Íshaf
Antarctic Ocean [en]
Svartahaf
Black Sea [en]
svartahafssandhverfa
Black Sea turbot [en]
sortehavspighvar [da]
svartahavspiggvar [sæ]
turbot de la mer Noire [fr]
Schwarzmeer-Steinbutt [de]
Psetta maeotica [la]
svartahafssardína
Azov tyulka [en]
kaspisk sild [da]
Kilka [de]
Clupenoella cultriventris [la]
svartahafssíld
pontic shad [en]
kaspisk stamsild, Eichwalds stamsild [da]
svartahavsstaksill [sæ]
Donauhering [de]
Alosa immaculata [la]
sveifarás
crank shaft [en]
crankshaft [en]
Sviss
Svissneska ríkjasambandið
Switzerland [en]
Swiss Confederation [en]
CH [en]
CHE [en]
Schweiz, Det Schweiziske Forbund [da]
Schweiz, Schweiziska edsförbundet [sæ]
la Suisse, la Confédération suisse [fr]
die Schweiz, die Schweizerische Eidgenossenschaft [de]
svæðisbundinn samningur um sameiginlegar upprunareglur Evrópu og Miðjarðarhafslanda
Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Rules of Origin [en]
svæðisyfirvald
territorial authority [en]
lokal myndighed [da]
autorité territoriale [fr]
Gebietskörperschaft [de]
sýna fram á að hafa hagsmuna að gæta við úrlausn máls
establish an interest in the result of a case [en]
söluvörur sem hafa lítið vægi
minor commodities [en]
sönnun þess að e-r hafi ekki verið lýstur gjaldþrota
proof that someone has not previously been declared bankrupt [en]
tekjuöflunarkerfi Bandalaganna
Communities´ own resources system [en]
Communities´ system of own resources [en]
system of own resources of the Community [en]
ordning for Fællesskabernes egne indtægter [da]
système des ressources propres de la Communauté [fr]
System der Eigenmittel der Gemeinschaften [de]
tenging álags í þrepum
block loading [en]
lastblok [da]
blockvis inkoppling av last [sæ]
reprise de la charge par blocs de puissance [fr]
sprunghafte Lastzuschaltung [de]
tengsl landa og yfirráðasvæða handan hafsins
association of overseas countries and territories [en]
tengsl skips og hafnar
ship/port interface [en]
tilnefndur hluthafi fyrir annan aðila
nominee shareholder [en]
tiltrú handhafa
bearer confidence [en]
tilvísun til handhafa vottorðs
Certificate Holder Reference [en]
CHR [en]
tilvonandi kröfuhafi
intending creditor [en]
tímabelti heimahafnar
home base time zone [en]
tollalaganefnd - deild sem fjallar um tollferla sem hafa efnahagsleg áhrif
Customs Code Committee - Section for Customs procedures with economic impact [en]
tryggingarhafi
collateral taker [en]
tryggingarhafi
chargee [en]
tungumál sem hafa litla útbreiðslu
less widely used languages [en]
tvíhalla stokkofn
double-inclined shaft kiln [en]
dobbelt-hældning skaktovn [da]
dubbel-lutning-schaktugn [sæ]
tæki til haffræðirannsókna
oceanographic instrument [en]
tækni til að hafa áhrif á fólk neðan marka meðvitaðrar skynjunar
subliminal technique [en]
umboðshafi
proxy holder [en]
fullmaktshavare [da]
bevollmächtigten Inhaber [de]
umdæmi handan hafsins
overseas department [en]
oversøisk departement [da]
utomeuropeiskt departement [sæ]
département d´outre-mer, DOM [fr]
Übersee-Departement [de]
undaneldishrútur
hrútur til undaneldis
breeding ram [en]
avlsvædder [da]
avelsbagge [sæ]
bélier [fr]
Widder, Schafbock [de]
undirleyfishafi
sub-licensee [en]
sublicensee [en]
upphafleg flugáætlun
initial flight plan [en]
upphafleg niðurfærsla
original write-down [en]
upphafleg skrá
initial coverage [en]
upphaflegt kostnaðarverð
historical cost [en]
upphaflegt stofnfé
effective initial fund [en]
upphaflegt tilboð
initial tender [en]
upphaflegt viðurkenningarnúmer
basic approval number [en]
upphaflegur binditími
original maturity [en]
upphaflegur lánstími
initial maturity [en]
upphaflegur lánstími
original maturity [en]
upphaf rannsóknar sakamáls
initiation of criminal investigation [en]
upphafsaðgerðastig
initial operations phase [en]
upphafsaðili
originator [en]
upphafsaðstoð
start-up aid [en]
upphaf samnings
inception of an arrangement [en]
upphafsatburður
initiating event [en]
upphafsáfangi
initiation phase [en]
upphafsbiti
start bit [en]
upphafsdagsetning
commencement date [en]
upphafsdagur
start date [en]
upphafsdagur rannsóknar
study initiation date [en]
upphafsdagur tilraunar
experimental starting date [en]
upphafsdómstóll
court of origin [en]
upphafsefnahagsreikningur
opening balance sheet [en]
upphafsefni
starting material [en]
upphafsefni
generic substance [en]
upphafsfasi
lag phase [en]
lag-phase [en]
lag period [en]
upphafsferli
initialisation procedure [en]
initialization procedure [en]
upphafsfærsla
initial recognition [en]
upphafsgjald símtala
cost of originating calls [en]
upphafshalli
initial inclination [en]
upphafshnúta
upphafshnútur
start node [en]
upphaf sjúkdóms
onset of a disease [en]
upphafskostnaður
origination costs [en]
upphafsleiðari
pigtailed connector [en]
upphafsmaður gagna
originator of data [en]
upphafsorkumagn
initial energy level [en]
upphafsprófun
initial test [en]
upphafsskammtur
starting dose [en]
upphafsstaða
position of rest [en]
upphafsstaða
opening balance [en]
upphafsstaða frestaðra skattliða
opening deferred tax items [en]
upphafsstaður
point of origin [en]
upphafsstaður loftfars
aircraft origin [en]
upphafsstafaorð
acronym [en]
upphafsstafur
initial [en]
upphafsstyrkur
initial concentration [en]
upphafsstöð kapalkerfis
cable head-end [en]
upphafssuðumark
initial boiling point [en]
upphafstrygging
initial margin [en]
upphafsyrki
initial variety [en]
upphafsþrýstingur
initial pressure [en]
upphafsþörf
launch requirement [en]
upptaka samræmdrar vegabréfsáritunar
introduction of a uniform visa [en]
instauration du visa uniforme [fr]
Schaffung eines einheitliches Sichtvermerks [de]
urrrategundir í Atlantshafi
Atlantic searobins [en]
Prionotus spp. [la]
úrvinnslugeiri
secondary sector [en]
sekundær sektor, sekundær erhverv [da]
sekundär sektor, tillverkningsindustri [sæ]
secteur secondaire [fr]
Sekundärsektor, sekundärer Sektor, zweiter Wirtschaftsbereich [de]
útás
output shaft [en]
útbreiðsla baktería sem hafa þol gegn makrólíðum
spread of macrolide resistance [en]
úthaf
high seas [en]
úthafsfiskveiðar
high-sea fishing [en]
úthafsleiðsögumaður
deep-sea pilot [en]
úthafsskip
deep-sea vessel [en]
úthafsstjórnun
oceanic control [en]
OCN [en]
havområdekontrol [da]
oceanområdeskontroll [sæ]
contrôle océanique [fr]
Ozeankontrolle [de]
útvegun fíkniefna
supply of narcotic drugs [en]
fourniture [fr]
Verschaffung [de]
Vaðlahaf
Wadden Sea [en]
Vadehavet [da]
vallhumall
yarrow [en]
common yarrow [en]
almindelig røllike [da]
röllika, rölleka [sæ]
achillée, grassette, saigne-nez, millefeuille, herbe du soldat, sourcil de Vénus, herbe aux cochers, erbe aux coupures, herbe de Saint-Jean, herbe aux militaires, herbe aux voituriers, achillée millefeuille, herbe de Saint-Joseph, herbe aux charpentiers [fr]
Schafgarbe, Gemeine Schafgarbe [de]
Achillea millefolium [la]
varanleg endurreisn
durable recovery [en]
reprise durable, relance durable [fr]
anhaltender Aufschwung, dauerhafter Aufschwung [de]
varanlegt athafnasvæði
permanent premises [en]
varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty, between Iceland and the United States of America [en]
verksmiðjubúskapur
factory farming [en]
jordløst husdyrbrug [da]
industrijordbruk [sæ]
agriculture industrielle [fr]
industriell betriebene Landwirtschaft [de]
verndað hafsvæði
marine protected area [en]
marine-protected area [en]
MPA [en]
beskyttet havområde, havbeskyttelsesområde [da]
marint skyddsområde [sæ]
AMP, aire marine protégée, zone marine protégée, zone maritime protégée, ZMP [fr]
Meeresschutzgebiet, geschützte Meeresfläche, geschütztes Meeresgebiet [de]
verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu
port facility security plan [en]
verndarfulltrúi hafnar
port facility security officer [en]
vernd hafnaraðstöðu
port facility security [en]
vestlæg hafsvæði
western waters [en]
vestlige farvande [da]
västliga vatten [sæ]
eaux occidentales [fr]
westliche Gewässer [de]
vettvangur efnahagssamvinnu Asíu- og Kyrrahafsríkja
Asia-Pacific Economic Cooperation forum [en]
forum de la Coopération économique Asie-Pacifique [fr]
Forum für asiatisch-pazifische wirtschaftliche Zusammenarbeit [de]
vélrænn lyftibúnaður fyrir hafnsögumenn
mechanical pilot hoist [en]
viðbætir við varnarsamning á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Protocol to the Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty on the Status of the United States Personnel and Their Property, between Iceland and the United States of America [en]
viðhafnar- og sýningarvopn
salute and acoustic weapons [en]
viðhafnarvopn
salute weapon [en]
viðhaldsþjónusta, tengd búnaði við hafnir
harbour equipment maintenance service [en]
viðskipti sem hafa ekki áhrif á handbært fé
non-cash transactions [en]
viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif
penalties shall be effective, proportionate and dissuasive [en]
viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive penalties [en]
viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif
effective, proportionate and dissuasive sanctions [en]
viðurlög sem hafa varnaðaráhrif
dissuasive sanctions [en]
viðurlög sem hafa varnaðaráhrif
dissuasive penalties [en]
villtur atlantshafslax
wild Atlantic salmon [en]
villuhneigt DNA-viðgerðarferli
error-prone DNA repair process [en]
error prone DNA repair process [en]
fejlbehæfted DNA-reparationsprocess [da]
felbenägna reparationsprocess för DNA [sæ]
processus induisant des erreurs lors de la réparation de l´ADN, réparation de l´ADN induisant des erreurs [fr]
fehlerhafter DNA-Reparaturprozess [de]
vinna á hafi úti
offshore work [en]
vinna við spennuhafa hluti
live working [en]
arbejde under spænding [da]
AUS, arbete på spänningsförande anläggningsdel [sæ]
víðtækt eftirlitskerfi á hafinu
global ocean observation system [en]
GOOS [en]
víkjandi forgangskröfuhafi
senior non-preferred creditor [en]
vínár
vínræktarár
wine year [en]
wine-growing year [en]
Weinwirtschaftsjahr [de]
vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents [en]
SCOEL [en]
Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser [da]
vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens [sæ]
Comité scientifique en matière de limites d´exposition professionnelle à des agents chimiques [fr]
Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition gegenüber chemischen Arbeitsstoffen [de]
vottorðshafi
subject [en]
vottun þess að góðir framleiðsluhættir séu viðhafðir
GMP compliance certification [en]
V. viðauki um verndun og varðveislu vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni hafsvæðisins
Annex V on the Protection and Conservation of the Ecosystems and Biological Diversity of the Maritime Area 23.7.1998 [en]
vöxtur sem einkageirinn stjórnar
private sector-led growth [en]
private sector-led economic growth [en]
private sector led growth [en]
croissance générée par le secteur privé, croissance alimentée par le secteur privé [fr]
von der Privatwirtschaft ausgehendes Wachstum, vom Privatsektor getragenes Wachstum, Privatsektor als Motor für Wachstum, vom privaten Sektor ausgehendes Wachstum, von der Privatwirtschaft getragenes Wachstum [de]
xýlan úr hafrahismi
oat spelt xylan [en]
yfirfæra til síðari rétthafa
transfer by succession [en]
yfirráðasvæði handan hafsins
overseas territory [en]
yrki sem hafa verið þróuð til ræktunar við sérstök skilyrði
varieties developed for growing under particular conditions [en]
ytri öxull
external shaft [en]
það að aflétta rétthafagreiðslum
relief from royalty [en]
það að ekki er haft eftirlit með einstaklingum
absence of any controls on persons [en]
það að gilda almennt
það að hafa almennt gildi
general applicability [en]
það að hafa komið auga á kennileiti
acquisition of visual cues [en]
það að hafa litla hópa saman í búri
group housing in small numbers [en]
það að hafa sama umfang og e-ð
reproducing the geometry of [en]
það að hafa stjórn á eigin málum
self-management [en]
self management [en]
þátttakandi í hópferð
member of a travel group [en]
membre des groupe de voyage [fr]
Teilnehmer von Reisegesellschaften [de]
þegar örholrúm hafa verið framkölluð (í efninu)
in the cavitated state [en]
þjálfun í stjórnun áhafnarsamvinnu
CRM training [en]
þjónusta á hafi úti
offshore service [en]
þjónusta án hafta
service in a liberalised environment [en]
service in a liberalized environment [en]
þjónusta á sviði hafrannsókna
marine research service [en]
þjónusta við mannvirki á hafi úti
offshore installation service [en]
þráðhaft
centromere [en]
þráðhaftsþreifari sem nær yfir allt þráðhaftið
pancentromeric DNA probe [en]
þróað hagkerfi
advanced economy [en]
économie avancée [fr]
fortgeschrittene Volkswirtschaft, entwickelte Volkswirtschaft [de]
Þróunarbandalag sunnanverðrar Afríku
Southern African Development Community [en]
SADC [en]
SADC [da]
Södra Afrikas utvecklingsgemenskap [sæ]
Communauté de développement de l´Afrique australe, CDAA [fr]
SADC, Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika [de]
Þróunarmiðstöð Asíu- og Kyrrahafsríkja
Asian and Pacific Development Centre [en]
APDC [en]
þrúgusafi til notkunar við kirkjulegar athafnir
grape juice for sacramental use [en]
þrýstiþolinn, lóðréttur stokkur
pressure shaft [en]
þurrkuarmur
wiper shaft [en]
ættbók
flock-book [en]
stambog [da]
stambok [sæ]
livre généalogique, flock-book [fr]
Herdbuch für Schafe [de]
öryggi á hafi úti
shipping safety [en]
öryggi á hafi úti
safe seas [en]
öryggisbúnaður fyrir athafnasvæði
site-safety equipment [en]
öxulþétti
shaft seal [en]

849 niðurstöður fundust.