Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "hættuleg"

afhending á hættulegum varningi til flutnings loftleiðis
offering dangerous goods for transport by air [en]
alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning
International Maritime Dangerous Goods Code [en]
IMDG Code [en]
brennslustöð fyrir hættulegan úrgang
hazardous waste incineration plant [en]
Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [en]
ADR [en]
flugatvik sem verður í tengslum við hættulegan varning
dangerous goods incident [en]
flutningsskjal fyrir hættulegan varning
dangerous goods transport document [en]
flutningur á hættulegum farmi á vegum
transport of dangerous goods by road [en]
flutningur á hættulegum varningi flugleiðis
transport of dangerous goods by air [en]
hæfilegur hluti hættulegra farmsendinga
representative proportion of consignments [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning hættulegra efna í lausu
certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk [en]
hættulegar aðstæður
hazardous conditions [en]
hættuleg efnablanda
dangerous preparation [en]
Hættuleg efni
Dangerous Substances [en]
hættuleg eftirlíking matvæla
dangerous imitation of foodstuffs [en]
hættuleg og eitruð efni
hazardous and noxious substances [en]
HNS [en]
farlige og skadelige stoffer [da]
farliga och skadliga ämnen [sæ]
substances nocives et potentiellement dangereuses [fr]
gefährliche und schädliche Stoffe [de]
hættulegt efni
dangerous substance [en]
hættulegt efni
hazardous substance [en]
hættulegt efni sem er umlukið plasti
hazardous substance surrounded by a plastic matrix [en]
hættulegt forgangsefni
priority hazardous substance [en]
hættulegt frávik
dangerous non-conformity [en]
hættulegt íðefni
dangerous chemical [en]
hættulegt íðefni
hazardous chemical [en]
hættulegur
harmful [en]
hættulegur
hazardous [en]
hættulegur farmur
dangerous goods [en]
hættulegur fyrir vatnsumhverfi
hazardous to the aquatic environment [en]
hættulegur heimilisúrgangur
domestic hazardous waste [en]
hættulegur hvarfmiðill
hazardous chemical agent [en]
farlig kemisk agens [da]
farligt kemiskt agens [sæ]
agent chimique dangereux [fr]
gefährlicher chemischer Arbeitsstoff [de]
hættulegur úrgangur
hazardous waste [en]
déchets dangereux [fr]
gefährliche Abfälle [de]
hættulegur úrgangur sem ekki kemur frá heimilum
non-domestic hazardous waste [en]
leiðarvísir Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um hjálp í viðlögum til notkunar í slysatilvikum þar sem hættulegur varningur á í hlut
IMO Medical First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods [en]
IMO MFAG [en]
International Maritime Organization (IMO) Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods [en]
leki hættulegra forgangsefna
loss of priority hazardous substances [en]
lífshættulegur sjúkdómur
life-threatening disease [en]
nefnd um flutning á hættulegum farmi
Committee on the Transport of Dangerous Goods [en]
reglur Evrópusamnings um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
ADR-regulations [en]
reglur um flutning hættulegra efna á Rín
Regulation for the transport of dangerous substances on the Rhine [en]
ADNR [en]
reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum
RID-reglurnar
regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail [en]
RID [en]
Rotterdam-samningurinn um starfsreglur um fyrir fram upplýst samþykki í tengslum við tiltekin hættuleg efni og varnarefni í alþjóðaviðskiptum
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade [en]
PIC-convention [en]
Rotterdam convention [en]
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade [en]
Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel [da]
Rotterdamkonventionen om förfaranden för förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel [sæ]
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font lobjet dun commerce international [fr]
Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel [de]
sameiginlegur gagnagrunnur fyrir hættuleg efni
Common Hazmat Database [en]
samningur um fyrirframupplýst samþykki fyrir tilteknum hættulegum efnum og varnarefnum í alþjóðaviðskiptum (PIC)
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC) [en]
sérfræðinganefnd um flutning hættulegra efna
Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods [en]
slys sem verður í tengslum við hættulegan varning
dangerous goods accident [en]
tilmæli SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir
tilmæli SÞ um flutning á hættulegum farmi, handbók um prófanir og viðmiðanir
UN RTDG, Manual of Tests and Criteria [en]
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous goods, Manual of Tests and Criteria [en]
tilmæli SÞ um flutning á hættulegum farmi
tilmæli SÞ
UN RTDG [en]
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods [en]

44 niðurstöður fundust.