Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "freed"

universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms
algild og ósundurgreinanleg mannréttindi og mannfrelsi [is]
General Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment
almenn áætlun um afnám hafta á staðfesturétti [is]
freedom of action
athafnafrelsi [is]
liberté d´action [fr]
activities in defence of freedom
barátta fyrir frelsi [is]
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms
bókun 31 um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins [is]
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis. [is]
freedom of movement
ferðafrelsi [is]
libre circulation des personnes [fr]
freier Verkehr [de]
freedom of association
félagafrelsi [is]
foreningsfrihed [da]
föreningsfrihet [sæ]
liberté d´association [fr]
Vereinigungsfreiheit [de]
Committee on Freedom of Association
félagafrelsisnefnd [is]
four freedoms
fjórfrelsi [is]
fjórþætta frelsið [is]
freedom
frelsi [is]
personal freedom
frelsi manna [is]
freedom and pluralism of the media
frelsi og fjölhyggja fjölmiðlanna [is]
freedom to supply financial services
frelsi til að veita fjármálaþjónustu [is]
freedom to provide services
FPS
frelsi til að veita þjónustu [is]
fri udveksling af tjenesteydelser [da]
frihet att tillhandahålla tjänster [sæ]
libre prestation de services [fr]
Dienstleistungsfreiheit, freier Dienstleistungsverkehr [de]
freedom to conduct a business
freedom to conduct business
frelsi til atvinnurekstrar [is]
erhvervsfrihed, frihed til at oprette egen virksomhed [da]
näringsfrihet [sæ]
liberté d´entreprise, liberté d´entreprendre [fr]
unternehmerische Freiheit [de]
freedom of navigation
frelsi til siglinga [is]
freedom of transmission in broadcasting
frelsi til útvarps- og sjónvarpssendinga [is]
degree of freedom
frítala [is]
freedom of access to information
frjáls aðgangur að upplýsingum [is]
freedom of movement
frjáls för [is]
libre circulation des personnes [fr]
freier Verkehr [de]
freedom of movement for workers
frjáls för launafólks [is]
freedom of assembly
fundafrelsi [is]
forsamlingsfrihed [da]
mötesfrihet [sæ]
liberté de réunion [fr]
Versammlungsfreiheit [de]
terrorist activities against personal freedom
hryðjuverk sem beinast að frelsi manna [is]
freedom of thought
hugsanafrelsi [is]
ret til að tænke frit [da]
tankefrihet [sæ]
liberté de pensée [fr]
Gedankenfreiheit [de]
ideals of democracy and freedom
hugsjónir lýðræðis og frelsis [is]
fundamental freedoms
mannfrelsi [is]
freedoms of individuals
mannfrelsi [is]
in freedom and dignity
með frjálsræði og reisn [is]
principle of freedom of the press
meginreglan um prentfrelsi [is]
principle of contractual freedom
meginreglan um samningsfrelsi [is]
principle of freedom of expression
meginreglan um tjáningarfrelsi [is]
principle of respect for human rights and fundamental freedoms
meginreglan um virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi [is]
freedom of the press
prentfrelsi [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
freedom of conscience
samviskufrelsi [is]
samvittighedsfrihed [da]
samvetsfrihet [sæ]
liberté de conscience [fr]
Gewissensfreiheit [de]
ILO Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87 um félagafrelsi og verndun þess [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ECHR
ETS No. 05, 09, 046, 114, 117 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis [is]
Evrópusáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis [is]
mannréttindasáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 5, 9, 46, 114 og 117 (Safn Evrópusamninga) [is]
freedom of establishment
staðfesturéttur [is]
European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice
eu-LISA
Stofnun Evrópusambandsins um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
area of freedom, security and justice
svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
freedom of expression
tjáningarfrelsi [is]
ytringsfrihed [da]
yttandefrihet [sæ]
liberté d´expression [fr]
Meinungsfreiheit, Recht auf freie Meinungsäußerung [de]
freedom of religion
trúfrelsi [is]
liberté de religion [fr]
freedom of information
upplýsingafrelsi [is]
Working Group on the Promotion of Rights and Freedoms
vinnuhópur um eflingu réttinda og frelsis [is]
testing for freedom from holes
þéttleikaprófun [is]
third-freedom traffic right
þriðji flugréttur [is]
Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Örugg samfélög - verndun frelsis og öryggis Evrópu og borgara hennar [is]

49 niðurstöður fundust.