Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "et"

1,4-dímetýlnaftalín
1,4-dimethylnaphthalene [en]
1-metýlsýklóprópen
1-methylcyclopropene [en]
1-MCP [en]
1-naftýlasetamíð
1-naphthylacetamide [en]
2,4,5-trímetýlanilín
2,4,5-trimethylaniline [en]
2-asetoxýetýl
2-acetoxyethyl [en]
2-fenoxýetanól
2-phenoxyethanol [en]
3-(4,5-dímetýlþíasól-2-ýl)-2,5-dífenýltetrasólíumbrómíð
MTT [en]
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide [en]
4,4´-díamínódífenýlmetan
4,4´-diaminodiphenylmethane [en]
4,4´-metýlen-bis-(2-klóranilín)
4,4´-methylene-bis-(2-chloraniline) [en]
4-metýlamínótípýrín
4-methylaminoan-tipyrin [en]
4-MTA
P-metýlþíóamfetamín
4-metýlþíóamfetamín
4-MTA [en]
P-Methylthioamphetamine [en]
4-Methylthioamphetamine [en]
abíetínsýra
abietic acid [en]
aðferð með ísetningu á skál
ísetning á skál
plate incorporation method [en]
pladeinkorporeringsmetode [da]
plattinkorporeringsmetode [sæ]
méthode d´incorporation directe [fr]
Platteninkorporationsmethode [de]
aðferð til að greina á milli sýktra og bólusettra dýra
DIVA-aðferðin
differentiating infected from vaccinated animal (DIVA) strategy [en]
DIVA [en]
aðferð til að meta magn
method of quantitative evaluation [en]
aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti
approach procedure with vertical guidance [en]
APV [en]
aðgangsnet
access network [en]
aðgerðaáætlun í umhverfistækni
ETAP-áætlunin
Environmental Technologies Action Plan [en]
ETAP [en]
handlingsplan for miljøteknologi [da]
handlingsplan för miljöteknik [sæ]
plan d´action relatif aux technologies de l´environnement [fr]
Aktionsplan, Umwelttechnologien [de]
aðgerðaáætlun neta
network operations plan [en]
NOP [en]
plan de réseau opérationnel [fr]
aðgerðir á vettvangi Sambandsins
internal action of the Union [en]
aðgerð til úrbóta vegna öryggis á vettvangi
field safety corrective action [en]
sikkerhedsrelateret korrigerende handling [da]
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden [sæ]
Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld [de]
að hluta til við skilyrði á vettvangi
under semi-field conditions [en]
aðilar vinnumarkaðarins á vettvangi ESB
EU social partners [en]
aðilar vinnumarkaðarins á vettvangi Sambandsins
Union-level social partners [en]
aðildarríki þar sem geymsla er staðsett
Member State of storage [en]
aðili að EURES-netinu
Eures member [en]
aðili sem annast setningu staðla
standard setting body [en]
standard-setting body [en]
aðili sem setur reikningsskilastaðla
accounting standard setter [en]
producteur de normes comptables, normalisateur en comptabilité [fr]
Rechnungslegungsgremium, Standardsetzer für Rechnungslegungsnormen, Gremium von Standardsetzern auf dem Gebiet der Rechnungslegung, Standardsetzer auf dem Gebiet der Rechnungslegung [de]
aðrir háttsettir yfirmenn
Other Senior Managers [en]
aðsetur
seat [en]
hovedkontor [da]
säte, högkvarter [sæ]
siège, principal établissement [fr]
Sitz, Hauptsitz, Hauptniederlassung [de]
aðsetur framkvæmdastjórnar
place of management [en]
aðsetursland
country of residence [en]
aðsetursland móðurfyrirtækis
country of residence of parent enterprise [en]
aðstoð við óheimila komu til lands og búsetu
facilitation of unauthorised entry and residence [en]
aðstoð við seinkun á markaðssetningu
carry-over aid [en]
af ásetningi
intentionally [en]
volontairement, intentionnellement [fr]
absichtlich, vorsätzlich [de]
afhendingargeta
supply capacity [en]
afkastageta
capacity [en]
afkastageta
performance [en]
afkastageta framleiðslutækjanna
capacity of the production facilities [en]
afkastageta förgunar
disposal capacity [en]
afkastageta með alla hreyfla virka
all-engine-operating performance [en]
afkastageta sem nemur samdrætti
closed capacity [en]
afkastageta sjónrænna leiðsögutækja
adequacy of the visual aids [en]
ytelsene til visuelle hjelpemidler [da]
afkastageta við hreinsun brennisteins úr e-u
desulphurisation capacity [en]
desulphurization capacity [en]
desulfurisation capacity [en]
afkastagetuflokkur
performance class [en]
aflmælistafla fyrir ETC-prófun
European Transient Cycle dynamometer schedule [en]
ETC dynamometer schedule [en]
aftanásettur
rear mounted [en]
rear-mounted [en]
afurð úr vetnisformýlun
hydroformylation product [en]
AIRMET-upplýsingar
AIRMET information [en]
aldingrænmeti
fruiting vegetables [en]
frugtgrøntsager [da]
fruktgrönsaker [sæ]
légumes-fruits [fr]
Fruchtgemüse [de]
alfa-betaómettuð bygging
alpha beta unsaturation structure [en]
alfa-betateljari
alpha beta counter [en]
alfametýlstýren
alpha-methylstyrene [en]
alfasýpermetrín
alphacypermethrin [en]
alpha-cypermethrin [en]
alkýlamíðprópýlbetaín
alkyl amidopropylbetaine [en]
alkýldímetýlbetaín
alkyl dimethylbetaine [en]
alkýlfenóletoxýlat
alkylphenolethoxylate [en]
APEO [en]
alkýltrímetýlammóníumsalt
alkyl trimethyl ammonium salt [en]
almenningsnet
public network [en]
almenn lagasetningarmeðferð
ordinary legislative procedure [en]
OLP [en]
almindelig lovgivningsprocedure [da]
ordinarie lagstiftningsförfarande [sæ]
procédure législative ordinaire [fr]
ordentliches Gesetzgebungsverfahren [de]
almennt farsímanet
public mobile telephone network [en]
almennt fjarskiptanet
public switched telecommunications network [en]
almennt fjarskiptanet
public telecommunications network [en]
almennt gagnanet
public switched data network [en]
PSDN [en]
almennt jarðfarsímanet
terrestrial public mobile telephone network [en]
almennt mjóbandsfjarskiptanet
public narrowband telecommunications network [en]
almennt net
public network [en]
almennt net fyrir fjarhitun
public network for district heating [en]
almennt, rafrænt fjarskiptanet
public electronic communications network [en]
almennt, stafrænt fjarskiptanet
public digital telecommunications network [en]
almennt talsímanet
public telephone network [en]
offentligt telefonnet [da]
allmänt telefonnät, publikt telefonnät [sæ]
almennur, þráðlaus staðarnetsaðgangur
public R-LAN access [en]
altækt net
universal network [en]
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties [en]
Alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti
International Telecommunications Satellite Organisation [en]
International Telecommunications Satellite Organization [en]
INTELSAT [en]
Den Internationale Telekommunikationssatellit-organisation [da]
Internationella telesatellitorganisationen [sæ]
Organisation internationale de télécommunications par satellites [fr]
Internationale Fernmeldesatellitenorganisation [de]
alþjóðavettvangur
international scene [en]
alþjóðavettvangur
international forum [en]
alþjóðlegur aðili sem annast setningu staðla
international standard-setting body [en]
organisme de normalisation international, organisme international de normalisation [fr]
internationales Standardsetzungsgremium, internationales Normsetzungsgremium, internationales Normengremium, internationaler Standardsetzer [de]
alþjóðlegur samstarfsvettvangur eftirlitsaðila um lækningatæki
International medical device regulators forum [en]
IMDRF [en]
Forum international des autorités de réglementation des dispositifs médicaux [fr]
Internationalen Forums der Aufsichtsbehörden für Medizinprodukte [de]
ambrett
ambrette [en]
ambrette, abelmoskus [da]
anbrette, ketmie musquée [fr]
Ambrettekorn, Moschuseibisch [de]
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus [la]
ambrettfræ
ambrette seed [en]
ambrette, abelmoskus [da]
anbrette, ketmie musquée [fr]
Ambrettekorn, Moschuseibisch [de]
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus [la]
ametóktradín
ametoctradin [en]
amfetamín
amphetamine [en]
amfetamínafleiða
amphetamine derivative [en]
amíðprópýlbetaín
amidopropylbetaine [en]
amínóetýltvívetnisfosfat
aminoethyl dihydrogenphosphate [en]
amínómetýlprópandíól
aminomethyl propanediol [en]
ammóníumsúlfíðblettun
ammonium sulphide staining [en]
AmpC beta-laktamasi
AmpC beta-lactamase [en]
amýlasetat
amylacetate [en]
andleg geta
mental abilities [en]
andlitshlíf með netáferð
mesh type face protector [en]
annarrar kynslóðar farsímanet
2G mobile network [en]
arýlvetniskolefnisviðtaki
aryl hydrocarbon receptor [en]
AhR [en]
asetal
acetal [en]
asetaldehýð
acetaldehyde [en]
ethanal [en]
acetic aldehyde [en]
asetamíð
acetamide [en]
asetamípríð
acetamiprid [en]
asetanilíð
acetanilide [en]
asetat
acetate [en]
aseton
acetone [en]
propanone [en]
propan-2-one [en]
dimethyl ketone [en]
asetóasetat
acetoacetate [en]
asetóklór
acetochlor [en]
asetónítríl
acetonitrile [en]
asetýlað dísterkjuadípat
E 1422
acetylated distarch adipate [en]
E 1422 [en]
acetyleret distivelseadipat, E 1422 [da]
acetylerat distärkelseadipat [sæ]
adipate de diamidon acétylé, E 1422 [fr]
acetyliertes Distärkeadipat, E 1422 [de]
asetýlað dísterkjufosfat
acetylated distarch phosphate [en]
E1414 [en]
asetýlaður
acetylated [en]
asetýlediksýra
acetylacetic acid [en]
asetýlen
acetylene [en]
asetýlenhylki
acetylene cylinder [en]
asetýlkólín
acetycholine [en]
asetýlkólínkljúfur
asetýlkólínesterasi
asetylcholinesterase [en]
AChE [en]
acetyl-cholinesterase [en]
acetylcholinesterase [da]
acétylcholinestérase, acétyl-cholinestérase [fr]
ACHE, AcChE, Acetylcholinesterase, Acetyl-Cholinesterase [de]
asetýlsalisýlat
acetylsalicylate [en]
asetýlsalisýlsýra
acetylsalicylic acid [en]
ASA [en]
ortho-acetoxybenzoic acid [en]
asetýlsystein
acetyl cysteine [en]
asíbensólar-S-metýl
acibenzolar-S-methyl [en]
S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate [en]
asínfosetýl
azinphos-ethyl [en]
asínfosmetýl
azinphos-methyl [en]
atburður eftir dagsetningu efnahagsreiknings
event occurring after the balance sheet date [en]
athafnageta
operational capacity [en]
athafnageta á grundvelli borgaralegra og hernaðarlegra kosta
operational capacity drawing on civilian and military assets [en]
atvinnumiðlunarkerfi EURES-netsins
EURES vacancy exchange mechanism [en]
augnhlíf með netáferð
mesh type eye protector [en]
aukin flutningsgeta á skipgengum vatnaleiðum
new capacity in inland waterway transport [en]
aurbretti
fender [en]
aurbretti
mud-guard [en]
mudguard [en]
á alþjóðavettvangi
at international level [en]
á alþjóðavettvangi
within international fora [en]
dans d´autres enceintes internationales [fr]
in internationalen Gremien [de]
á alþjóðavettvangi
in international fora [en]
in international forums [en]
ábending um eftirlit á vettvangi Bandalagsins
Community indication of inspection [en]
á evrópskum vettvangi
at European level [en]
á Evrópuvettvangi
at European level [en]
á fjölþjóðlegum vettvangi
at transnational level [en]
áhættustjórnunargeta
geta til áhættustjórnunar
risk management capability [en]
ákvæði um raunverulegt aðsetur
real seat arrangement [en]
á landsbundnum vettvangi
at national level [en]
áletranaplata
badge plate [en]
áletrun
inscription [en]
álhýdroxíðasetat
aluminium hydroxide acetate [en]
álsetlitarefni
aluminium lake of colour [en]
álsetlitarefni úr karmínsýru
karmínsýrusetlitarefni á áli
aluminium lake of carminic acid [en]
árangur af utansetsígræðslu
ectopic engraftment [en]
áreiðanleg flutningsgeta
firm capacity [en]
árleg dagsetning
anniversary date [en]
ársáætlun um lagasetningu
annual legislative programme [en]
ásasett
axle set [en]
áseta á bifhjólinu
position on the motorcycle [en]
ásetið grunnvirki
congested infrastructure [en]
ásetinn flugvöllur
congested airport [en]
ásetning
fitting [en]
ásetningskálfur
calf for rearing [en]
avlskalv [da]
uppfödningskalv [sæ]
Zuchtkalb [de]
á svæðisbundnum vettvangi
at regional level [en]
átöppunardagsetning
date of bottling [en]
á vettvangi Bandalagsins
on a Community basis [en]
á vettvangi Bandalagsins
at Community level [en]
á vettvangi háttsettra embættismanna
at the level of senior officials [en]
á vettvangi nefndarinnar
in the context of the Committee [en]
á vettvangi ráðherra
at the level of Ministers [en]
á vettvangi ríkis
at central level [en]
á vettvangi Sambandsins
at Union level [en]
á vettvangi sérfræðinga
at the level of experts [en]
á vettvangi sveitarfélaga
at local level [en]
á vettvangi svæða
at regional level [en]
á yfirþjóðlegum vettvangi
at supranational level [en]
áætlanir um lagasetningu
legislative planning [en]
áætlun um bólusetningu
vaccination programme [en]
áætlun um eftirlit eftir markaðssetningu
áætlun um eftirlit með vöru eftir markaðssetningu
post-market surveillance plan [en]
system til overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
system för kontroll av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
système de surveillance après commercialisation [fr]
Plan zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen [de]
bankaviðskipti á Netinu
Internet banking [en]
barkarketill
bark boiler [en]
basísk blýasetatlausn
lead sub-acetate solution [en]
beinlínunetkerfi
network of hot-lines [en]
bein markaðssetning
direct marketing [en]
bensetóníumklóríð
benzethonium chlorid [en]
betablokki
beta-blocking agent [en]
betadextrín
beta-dextrin [en]
betadextrin [en]
beta-fellendren
beta-phellendrene [en]
betagammateljari
beta gamma counter [en]
betaglúkan
beta-glucan [en]
betaglucan [en]
betaglúkanasi
beta-glucanase [en]
betaglucanase [en]
betaglúkanhýdrólasi
beta-glucan hydrolase [en]
betaglucan hydrolase [en]
betaglúkan úr byggi
barley beta-glucan [en]
betaín
betain [en]
betakarótín
beta-carotene [en]
betacarotene [en]
betalaktam
beta-lactam [en]
betalactam [en]
betalaktamasahemill
beta-lactamase inhibitor [en]
betalactamase inhibitor [en]
betalactamase-hæmmere [da]
beta-laktamashämmare [sæ]
betalaktamasi
beta-lactamase [en]
betalactamase [en]
betamadúramísínammóníum
maduramicin ammonium beta [en]
betametasón
betamethasone [en]
betanín
betanin [en]
betanin, E 162, rødbedefarve [da]
betanin, E 162, rödbetsrött [sæ]
bétanine, E 162, rouge de betterave [fr]
Betanin, Beetenrot, E 162 [de]
betasýflútrín
beta-cyfluthrin [en]
betateljari
beta counter [en]
betaxýlanasi
beta-xylanase [en]
betaxylanase [en]
betaörvi
beta-agonist [en]
betellauf
betelblöð
betel leaves [en]
Piper betle [la]
betelpálmi
betel palm [en]
betel nut [en]
betelpalme [da]
betelpalm [sæ]
aréquier, arec cachou [fr]
Betelpalme, Katechupalme [de]
Areca catechu [la]
betelpálmi
areca nut palm [en]
areca nut [en]
betelpalme [da]
betelpalm [sæ]
aréquier, arec cachou [fr]
Betelpalme, Katechupalme [de]
Areca catechu [la]
betónít
betoneite [en]
beykihneta
beech mast [en]
bog [da]
bokollon [sæ]
faîne [fr]
Buchecker [de]
bindiset
polar site [en]
birgjanet
supply network [en]
bis(2-etýlhexýl)þalat
di-(2-ethylhexyl) phtalate [en]
bis (2-ethylhexyl)phthalate [en]
DEHP [en]
bis(hýdroxýfenýl)metan-bis(2,3-epoxýprópýl)eter
BFDGE
bis(hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl)ether [en]
BFDGE [en]
bis(vetnað tólgaralkýl)dímetýlammóníumklóríð
DTDMAC
bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl ammonium chloride [en]
DTDMAC [en]
bíúret
biuret [en]
blaðgrænmeti
leafy crop [en]
leafy crops [en]
bladgrøntsager [da]
bladgrönsaker [sæ]
plantes à feuilles [fr]
Blattkulturen [de]
blaðgrænmeti
leafy vegetables [en]
leaf vegetables [en]
leaf vegetable [en]
leafy vegetable [en]
bladgrøntsag [da]
bladgrönsak [sæ]
légume feuillu, légume à feuilles, légume à feuilles alimentaires [fr]
Blattgemüse [de]
blettaaumingi
spotted weakfish [en]
plettet skørfisk, plettet trommefisk [da]
prickveka [sæ]
Cynoscion nebulosus [la]
blettabaulari
spot croaker [en]
punkttrommefisk [da]
slätkväkare [sæ]
Punkt-Umberfisch [de]
Leiostomus xanthurus [la]
blettabrynstirtla
false scad [en]
falsk hestemakrel, gul hestemakrel [da]
gelbe Stachelmakrele [de]
Decapterus rhonchus [la]
blettadrjóli
blotched picarel [en]
sortplettet picarel [da]
menolapikarel [sæ]
Laxierfisch [de]
Spicara maena [la]
blettaflekkur
bluespotted seabream [en]
blåplettet havrude [da]
Sparus caeruleostictus [la]
blettakúlufiskur
northern puffer [en]
nordlig kuglefisk [da]
fläckig blåsfisk [sæ]
Nördlicher Kugelfisch, Gefleckter Aufbläser [de]
Sphoeroides maculatus [la]
blettamakríll
Atlantic Spanish mackerel [en]
plettet kongemakrel [da]
Scomberomorus maculatus [la]
blettaprófun
spot test [en]
blettaprófun á músum
músablettaprófun
mouse spot test [en]
blettarýtari
sompat grunt [en]
Pomadasys jubelini [la]
blettasilungur
great lake trout [en]
lake trout [en]
American lake trout [en]
canadarødding, amerikansk søørred [da]
kanadaröding [sæ]
Amerikanische Seeforelle, Amerikanischer Seesaibling [de]
Salvelinus namaycush [la]
blettaskata
spotted ray [en]
storplettet rokke [da]
fläckrocka [sæ]
Raja montagui [la]
blettaþol
stain resistance [en]
blettaþorskur
Atlantic tomcod [en]
tomcod [en]
atlantisk tomcod [da]
atlantisk frostfisk [sæ]
Atlantischer Tomcod, Frostfisch [de]
blettur
stain [en]
blindraletur
Braille format [en]
braille [en]
blindraleturslyklaborð
braille pad [en]
blýasetatbaðmull
lead acetate cotton [en]
blýasetatlausn
lead acetate solution [en]
blýasetatpappír
lead acetate paper [en]
blyacetatpapir [da]
blyacetatpapper [sæ]
Bleiacetatpapier [de]
blývetnisbotnfall
lead sulphide precipitate [en]
botnset
bottom sediment [en]
Bouvet-eyja
Bouvet Island [en]
bókun 15 um tiltekin ákvæði er varða Hið sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands
Protocol No 15 on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [en]
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules [en]
bókun 3 um framleiðsluvörur sem um getur í b-lið 3. mgr. 8. gr. samningsins
Protocol 3 concerning products referred to in Article 8(3)(b) of the Agreement [en]
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins.
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union [en]
bóluefni gegn hettusótt
mumps vaccine [en]
bólusetja
vaccinate [en]
udså, inoculere, vaccinere [da]
vaccinera [sæ]
vacciner, semer [fr]
impfen [de]
bólusetning
vaccination [en]
bólusetningarkort
vaccination record [en]
bólusett dýr
vaccinated animal [en]
braut fyrir sjósetningu skipa
launchway [en]
bráðabirgðastaðsetning
provisional location [en]
breiðbandsnet
broadband network [en]
breiðvirkur beta-laktamasi
extended-spectrum beta-lactamase [en]
ESBL [en]
ESBL, udvidet spektrum beta-lactamase, -lactamase med udvidet spektrum [da]
ESBL, betalaktamas med utvidgat spektrum [sæ]
BLSE, bêta-lactamase à spectre élargi, bêta-lactamase à spectre étendu [fr]
ESBL, Betalaktamase mit erweitertem Wirkspektrum [de]
brennisteinstetraklóríð
sulphur tetrachloride [en]
svovltetrachlorid [da]
brennisteinsvetni
hydrogen sulphide [en]
hydrogen sulfide [en]
Bretagne-skagi
region of Brittany [en]
Bretland
Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland
Sameinaða konungsríkið
Breska konungsríkið
United Kingdom [en]
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [en]
GB [en]
GBR [en]
Det Forenede Kongerige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [da]
Förenade kungariket, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [sæ]
le Royaume-Uni, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord [fr]
das Vereinigte Königreich, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland [de]
bretti
wing [en]
skærm [da]
Kotflügel, Schmutzfänger [de]
Bretton Woods-samningurinn
Bretton Woods Agreement [en]
Accord de Bretton Woods [fr]
Abkommen von Bretton Woods [de]
Bretton Woods-stofnunin
Bretton Woods Institution [en]
institution de Bretton Woods [fr]
Bretton Woods-Institution [de]
breyting á samningi í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands, 09.04.1997
Amendment to the Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia, 09.04.1997 [en]
brimbretti
surfboard [en]
surfbræt [da]
surfbräda [sæ]
planche de surf [fr]
Surfbrett [de]
brot sem leitt getur til framsals
extraditable offence [en]
brómódíflúoróetan
bromodifluoroethane [en]
brómódíflúorómetan
bromodifluoromethane [en]
brómóetan
bromoethane [en]
brómóflúoróetan
bromofluoroethane [en]
brómóflúorómetan
bromofluoromethane [en]
brómófosetýl
bromophos-ethyl [en]
brómóklóródíflúorómetan
bromochlorodifluoromethane [en]
brómóklórómetan
bromochloromethane [en]
brómómetan
bromomethane [en]
brómótetraflúoróetan
bromotetrafluoroethane [en]
brómótetraflúoróprópan
bromotetrafluoropropane [en]
brómótríflúoróetan
bromotrifluoroethane [en]
brómótríflúorómetan
bromotrifluoromethane [en]
burðargeta
loading weight [en]
burðargeta
dead weight [en]
deadweight [en]
DWT [en]
dead weight carrying capacity [en]
burðargeta
deadweight tonnage [en]
burðargeta
deadweight capacity [en]
burðargeta
load capacity [en]
búnaður fyrir talsímanet
telephone network equipment [en]
búnaður til að prenta með upphleyptu letri
embossing equipment [en]
búnaður til að safna saman vörubrettum
pallet-retrieving system [en]
búnaður til að skrá fjarskiptasendingar til og frá viðkomandi neti
pen registers and trap and trace devices [en]
búseta
residence [en]
búseta á landsbyggðinni
rural habitats [en]
búsetuaðildarríki
Member State of residence [en]
búsetuheimild
settled status [en]
statut de résident permanent [fr]
dauerhafter Status [de]
búsetuleyfi
permanent residence permit [en]
permis de séjour permanente [fr]
ständige Aufenthaltsgenehmigung [de]
búsetunefnd Sameinuðu þjóðanna
búsetunefnd SÞ
United Nations Commission on Human Settlements [en]
UN Commission on Human Settlements [en]
UN-HABITAT [en]
FN´s program for bolig- og bebyggelsesmiljø [da]
FN:s boende- och bosättningsorgan [sæ]
Programme des Nations unies pour les établissements humains, ONU-Habitat [fr]
Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen [de]
búseturéttur
right of residence [en]
búseturíki
State of residence [en]
bopælsstat [da]
bosättningsstat [sæ]
Etat de résidence [fr]
Wohnsitzstaat [de]
búseturof
breaks in residence [en]
Búsetusjóður Sameinuðu þjóðanna
Búsetusjóður SÞ
United Nations Habitat and Human Settlement Foundation [en]
UN Habitat and Human Settlement Foundation [en]
UNHHSF [en]
De Forenede Nationers stiftelse for boligmiljø og bosættelse [da]
Fondation des Nations Unies pour l´habitat et les établissements humains [fr]
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohnungs- und Siedlungsprojekte [de]
búsetuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
búsetuskrifstofa SÞ
United Nations Centre for Human Settlements [en]
UN Centre for Human Settlements [en]
UNCHS [en]
De Forenede Nationers Center for Bolig- og Bebyggelsesmiljøer [da]
FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor [sæ]
Centre des Nations unies pour les établissements humains, CNUEH [fr]
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen [de]
búsetustaða
residential status [en]
búsetustaður
place of residence [en]
búsetuviðmiðun
residence criterion [en]
bútýlmetakrýlat
butyl methacrylate [en]
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti
building envelope kit [en]
byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymslna
cold storage building envelope kit [en]
býretta
burette [en]
bælingarbólusetning
bælandi bólusetning
suppressive vaccination [en]
smittespredningshæmmende vaccination [da]
förebyggande vaccinering [sæ]
vaccination suppressive [fr]
Suppressivimpfung [de]
börn sem ekki er hægt að staðfesta að hafi fasta búsetu
children whose habitual residence cannot be established [en]
CAN-net
controller area network [en]
CAN [en]
Controller Area Network, CAN-bus, CAN [da]
CAN-buss [sæ]
Steuergerätenetz [de]
Comett-áætlunin
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir
Community Action Programme in Education and Training for Technology [en]
COMETT [en]
Crozet-eyjaklasinn
Crozet Archipelago [en]
CR SETT-sniðmát
sniðmát fyrir uppgjörs-/afhendingaráhættu
CR SETT template [en]
settlement/delivery risk [en]
mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans [sæ]
dagsetningarkerfi
date-based scheme [en]
datobaserede ordning [da]
datumbaserat system [sæ]
régime fondé sur la date [fr]
geburtsdatengestützte Regelung [de]
dagsetningarstimpill
date stamp [en]
dagsetning á lokastöðu efnahagsreiknings
lokaefnahagsreikningur
closing balance sheet [en]
dagsetning efnahagsreiknings
balance sheet date [en]
dagsetning framkvæmdar
date of implementation [en]
dagsetning fyrir lágmarksgeymsluþol
minimum durability date [en]
dagsetningin ,best fyrir´
best-before date [en]
sidste holdbarhedsdato, dato for den mindste holdbarhed [da]
bäst före-dag, datum för minsta hållbarhetstid [sæ]
date de consommation recommandée [fr]
Mindesthaltbarkeitsdatum [de]
dagur þegar e-ð fellur úr gildi
dagur þegar tilteknum gildistíma lýkur
lokadagsetning gildistíma
expiry date [en]
date of expiry [en]
dasómet
dazomet [en]
DDA-karbónat
dídekýldímetýlammóníumkarbónat
DDACarbonate [en]
didecyl dimethyl ammonium carbonate [en]
DDA carbonate [en]
DDD
díklóródífenýldíklóróetan
DDD [en]
dichlorodiphenyldichloroethane [en]
DDE
díklóródífenýldíklóróetýlen
DDE [en]
dichlorodiphenyldichloroethylene [en]
debet
debit [en]
debetkort
debit card [en]
debetkort með greiðslufresti
deferred debit card [en]
debetstaða
debit balance [en]
DECT/GSM-samsettur endabúnaður
DECT/GSM dual-mode terminal equipment [en]
dekabrómódífenýleter
decabromodiphenyl ether [en]
decaBDE [en]
c-decaBDE [en]
dekýltetradekanól
decyltetradecanol [en]
deltametrín
deltamethrin [en]
desasetýlsefapirín
desacetylcephapirin [en]
desimetri
decimetre [en]
deskattaætt
deskettir
Viverridae [en]
viverrids [en]
desmerdyr [da]
sibetdjur, viverrider [sæ]
Viverridae [la]
deslórelínasetat
deslorelin acetate [en]
dexametasón
dexamethasone [en]
díamínófenoxýetanól
diaminophenoxyethanol [en]
díasetat
diacetate [en]
díbrómódífenýletri
díbrómódífenýleter
dibromodiphenyl ether [en]
díbrómódíflúoróetan
dibromodifluoroethane [en]
díbrómódíflúorómetan
dibromodifluoromethane [en]
díbrómóflúoróetan
dibromofluoroethane [en]
díbrómóflúorómetan
dibromofluoromethane [en]
díbrómótetraflúoróetan
dibromotetrafluoroethane [en]
díbrómótetraflúoróprópan
dibromotetrafluoropropane [en]
díbrómótríflúoróetan
dibromotrifluoroethane [en]
díbútýletri
díbútýleter
dibutyl ether [en]
dídekýldímetýlammóníumklóríð
didecyldimethylammonium chloride [en]
etanólamíð
diethanolamide [en]
etanólamíð úr fitusýrum úr kókoshnetum
coconut fatty acid diethanolamide [en]
etanólamín
diethanolamine [en]
etófenkarb
diethofencarb [en]
etýlen
diethylene [en]
etýlenglýkól
diethyleneglycol [en]
etýlentríamínpentaasetat
DTPA
diethylene triamine penta acetate [en]
DTPA [en]
etýleter
etýletri
diethylether [en]
etýlhexýlamín
diethylhexylamine [en]
etýlól
diethylol [en]
etýlóldímetýl
diethylol dimethyl [en]
DEDM [en]
etýlstilbóestról
diethylstilboestrol [en]
DES [en]
etýlþalat
diethyl phthalate [en]
DEP [en]
dífenýletri
dífenýleter
diphenylether [en]
dí(hert tólgar)dímetýlammóníumklóríð
DHTDMAC
di(hardened tallow) dimethyl ammonium chloride [en]
DHTDMAC [en]
díklóróbensósýrumetýlester
dichlorobenzoic acid methylester [en]
díklóródífenýltríklóróetan
DDT
dichloro-diphenyl-trichloro-ethane [en]
DDT [en]
díklóródíflúoróetan
dichlorodifluoroethane [en]
díklóródíflúorómetan
dichlorodifluoromethane [en]
díklóróetan
dichloroethane [en]
díklóróflúoróetan
dichlorofluoroethane [en]
díklóróflúorómetan
dichlorofluoromethane [en]
díklórómetan
dichloromethane [en]
díklórótetraflúoróetan
dichlorotetrafluoroethane [en]
díklórótetraflúoróprópan
dichlorotetrafluoropropane [en]
díklórótríflúoróetan
dichlorotrifluoroethane [en]
dímetaklór
dimethachlor [en]
dímetenamíð
dimethenamid [en]
dímetíkón
dimethicone [en]
dímetípín
dimethipin [en]
dímetóat
dimethoate [en]
dímetómorf
dimethomorph [en]
dímetýl
dimethyl [en]
dímetýlamín
dimethylamine [en]
dímetýlasetamíð
dimethylacetamide [en]
dimethyl acetamide [en]
dímetýlbetaín
dimethylbetaine [en]
dímetýletri
dímetýleter
dimethylether [en]
dímetýlformamíð
dimethylformamide [en]
dímetýlfúmarat
dimethyl fumarate [en]
DMFu [en]
dímetýlhýdantóínformaldehýðresín
dimethyl hydantoin formaldehyde resin [en]
dímetýlketón
dimethylketone [en]
dímetýlmórindól
dimethylmorindol [en]
dímetýloktadekýl
dimethyloctadecyl [en]
dímetýlóldímetýl
dimethylol dimethyl [en]
dímetýlpýrimidín
dimethylpyrimidin [en]
dímetýlsúlfoxíð
dimethyl sulphoxide [en]
DMSO [en]
dímetýlþalat
dimethyl phthalate [en]
dínítróasetafenón
dinitroacetaphenone [en]
dísterýldímetýlammóníumklóríð
DSDMAC
distearyl dimethyl ammonium chloride [en]
DSDMAC [en]
DL-lýsínasetýlsalisýlat
acetylsalicylic acid DL-lysine [en]
DL--tókóferólasetat
DL-alfa-tókóferólasetat
DL--tocopherol acetate [en]
DL-alfa-tocopherol acetate [en]
DL--tókóferýlasetat
DL-alfa-tókóferýlasetat
DL-alpha-tocopheryl acetate [en]
DL--tocopheryl acetate [en]
D-malat-vetnissviptir
D-malate dehydrogenase [en]
D-MDH [en]
dódekýlasetat
dodecyl acetate [en]
draga úr eftirmyndunargetu
confer limited replicability [en]
dreifinet
mains [en]
dreifingarnet
distribution network [en]
dreifsetning
pricking out [en]
udprikling, at prikle, at omprikle, at udprikle [da]
omskolning [sæ]
repiquage [fr]
Umpflanzen [de]
D--tókóferýlasetat
D-alfatókóferýlasetat
D-alpha-tocopheryl acetate [en]
dulinn nettóvarasjóður
hidden net reserve [en]
dulkóðað sýndarnet
encrypted virtual network [en]
krypteret virtuelt netværk [da]
réseau virtuel et crypté [fr]
verschlüsseltes virtuelles Netz [de]
Dyflinnarnet
DubliNet [en]
dýrlingsblettur
Japanese John Dory [en]
Sankt Petersfisk [da]
Sanktpersfisk [sæ]
Hering-könig [de]
Zeus japonicus [la]
eðlisfræðileg samsetning úrgangs
physical composition of the waste [en]
eðlisþungt pólýetýlen
high-density polyethylene [en]
high density polyethylene [en]
HDPE [en]
EEN-net
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network [en]
EEN [en]
efnafræðileg samsetning úrgangs
chemical composition of the waste [en]
efnahagsleg jaðarsetning
economic marginalisation [en]
economic marginalization [en]
efnasamband með ketónhópum
ketone function compound [en]
efnasamsetning
material assembly [en]
efnasamsetning
chemical composition [en]
kemisk sammensætning, sammensætning [da]
kemisk sammansättning, sammansättning [sæ]
efnasamsetning
combination of substances [en]
efnasamsetning
product formulation [en]
efnaskiptamettun
metabolic saturation [en]
metabolisk mætning [da]
metabolisk mättnad [sæ]
saturation métabolique [fr]
Stoffwechselsättigung [de]
efni sem er bætt við án ásetnings
non-intentionally added substance [en]
NIAS [en]
efnisveituþjónusta á Netinu
online content service [en]
eftirfylgni með virkni eftir markaðssetningu
eftirfylgni með virkni vöru eftir markaðssetningu
post-market performance follow-up [en]
PMPF [en]
opfølgning af ydeevne, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
prestandauppföljning efter utsläppandet på marknaden [sæ]
suivi des performances après commercialisation [fr]
Leistungsstudien nach dem Inverkehrbringen [de]
eftirlit eftir markaðssetningu
post-market surveillance [en]
post market monitoring [en]
overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
övervakning av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
surveillance après commercialisation [fr]
Überwachung nach dem Inverkehrbringen [de]
eftirlitskerfi eftir markaðssetningu
eftirlitskerfi með vöru eftir markaðssetningu
post-market surveillance system [en]
system til overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
system för övervakning av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
système de surveillance après commercialisation [fr]
System zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen planen [de]
eftirlitsrannsókn eftir markaðssetningu
postmarketing surveillance study [en]
post-marketing surveillance study [en]
eftirlitsvitjun á vettvangi
on-site monitoring visit [en]
eigin geta
endogenous capacities [en]
eigin staðsetningarbúnaður
self-contained aid [en]
einingarpakki með vindlingum
einingarpakki með sígarettum
unit packet of cigarettes [en]
eining metrakerfisins
metric unit [en]
einkafjarskiptanotkun um gervihnattanet
satellite personal communications networks [en]
S-PCN [en]
einnota hanskar úr pólýetýleni
disposable polyethylene gloves [en]
einnota innrennslissett
disposable filter infusor [en]
einortósetinn klór
mono-ortho chlorine [en]
einseturs-
innanstofu-
intralaboratory [en]
intra-laboratory [en]
einsetursfullgilding
innanstofufullgilding
intra-laboratory validation [en]
intralaboratory validation [en]
einsleit samsetning vöka sem ekki er unnt að blanda saman
intimate mixture of non-miscible liquids [en]
eins og um getur
as referred to [en]
einstaklingur með fasta búsetu
long-term resident [en]
einstaklingur sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði sem getur haft framsal í för með sér
person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence [en]
personne présumée avoir participe à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein [de]
einstaklingur sem hefur fasta búsetu
permanent resident [en]
eitrunargeta
toxigenicity [en]
eldingafangnet
air termination [en]
eldsneytishitaketill fyrir rými
fuel boiler space heater [en]
brændselsfyret kedelanlæg til rumopvarmning [da]
bränsledriven panna för central rumsuppvärmning [sæ]
dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible [fr]
Raumheizgerät mit Brennstoffheizkessel [de]
eldsneytissamsetning
fuel mix [en]
endanleg samsetning
final formulation [en]
endurbólusetning
booster injection [en]
booster dose [en]
endurmarkaðssetning
remarketing [en]
endurmeta
reassess [en]
re-assess [en]
endurmeta
remeasure [en]
endurmeta
re-evaluate [en]
reevaluate [en]
endurmeta á gangvirði
remeasure at fair value [en]
endurmeta með tilhlýðilegum hætti
duly revalue [en]
endurmeta til lækkunar
revalue downwards [en]
endurmetinn
revalued [en]
endurnýjunargeta náttúrunnar
regenerative capacity of nature [en]
endurnýtingarsuðuketill
endurheimtuketill
recovery boiler [en]
endursetning
re-ageing [en]
endursoðketill
reboiler [en]
genfordamper [da]
återkokare [sæ]
endurveðsetja
repledge [en]
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia [en]
ergómetrín
ergometrine [en]
ergómetrínmaleat
ergometrine maleate [en]
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom [en]
ET50
miðgildisváhrifatími
ET50 [en]
median exposure time [en]
etalflúralín
ethalfluralin [en]
etametsúlfúrónmetýl
ethametsulfuron-methyl [en]
etamífyllínkamsýlat
etamiphylline camsylate [en]
etamsýlat
etamsylate [en]
etan
ethane [en]
C2H6 [en]
ethan [da]
etan, C2H6 [sæ]
éthane [fr]
Äthan, Ethan [de]
etanól
ethanol [en]
ethyl alcohol [en]
etanólamín
ethanolamine [en]
etanólknúið ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti
flex-fuel ethanol vehicle [en]
ethanol-blandingsbrændstofkøretøj, flex-brændstofkøretøj til ethanol [da]
etanoldrivet flexbränslefordon [sæ]
etanólknúinn
ethanol-fuelled [en]
etanólsýra
ethanoic acid [en]
etanól úr landbúnaði
landbúnaðaretanól
ethyl alcohol of agricultural origin [en]
ethanol of agricultural origin [en]
landbrugsalkohol, landbrugsethanol, ethanol fremstillet af landbrugsprodukter [da]
jordbruksalkohol, etanol som framställts av jordbruksprodukter [sæ]
alcool éthylique d´origine agricole [fr]
Agraralkohol, Aethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
etanól úr vínyrkju
ethyl alcohol of viticultural origin [en]
ethanol of viticultural origin [en]
etansúlfónsýra
ethanesulfonic acid [en]
etanvirkni
ethane efficiency [en]
ETC-kembirannsókn
ETC screening test [en]
ETC-prófunarlota
ETC cycle [en]
etefón
ethephon [en]
etídrónsýra
etidronic acid [en]
etín
ethine [en]
etíprostóntrómetamín
etiproston tromethamine [en]
etoxasól
etoxazole [en]
etoxýkín
ethoxyquin [en]
etoxýlat
ethoxylate [en]
etoxýlun
ethoxylation [en]
etoxýsúlfúrón
ethoxysulfuron [en]
etófenprox
etofenprox [en]
ethofenprox [en]
etófúmesat
ethofumesate [en]
etópabat
ethopabate [en]
etóprófos
ethoprophos [en]
etraeinliða
monomer ether [en]
etrafjölliða
etersfjölliða
polymer ether [en]
etri
eter
ether [en]
etrídíasól
etridiazole [en]
etýl-
ethyl [en]
etýlamín
ethylamine [en]
etýlasetat
ethylacetate [en]
etýlasetóasetat
ethyl acetoacetate [en]
acetoacetic ester [en]
ethyl 3-oxobutanoate [en]
etýlbensen
ethylbenzene [en]
etýlbrómíð
ethyl bromide [en]
etýlen
ethylene [en]
etýlendíamín
ethylenediamine [en]
etýlendíamíntetraasetat
EDTA
ethylene-diamine-tetra-acetate [en]
EDTA [en]
etýlendíamíntetraediksýra
ethylenediaminetetraacetic acid [en]
etýlendíamíntetrahýdroxýprópýlen
ethylenediamine tetrahydroxy propylene [en]
etýlendíklóríð
ethylene dichloride [en]
1,2-dichloroethane [en]
etýlenfjölliða í óunnu formi
primary-form polymer of ethylene [en]
etýlenglýkól
ethyleneglycol [en]
ethyleneglyceol [en]
etýlenglýkólgildra
ethylene glycol trap [en]
etýlenímín
ethyleneneimine [en]
etýlenoxíð
ethylene oxide [en]
etýlenoxíðdauðhreinsunartæki
ethylene oxide steriliser [en]
ethylene oxide sterilizer [en]
etýlenoxíðleif
ethylene oxide residual [en]
etýlenoxíðleif við dauðhreinsun
ethylene oxide sterilisation residual [en]
ethylene oxide sterilization residual [en]
etýlenvínýlasetat
ethylene-vinyl acetate [en]
ethylene vinyl acetate [en]
EVA [en]
etýlenþíóúrea
ethylene thiourea [en]
etýlestri
etýlester
ethylester [en]
etýletri
etýleter
ethyl ether [en]
etýlhexanóat
ethylhexanoate [en]
etýlhexanól
ethylhexanol [en]
etýlhexýl
ethylhexyl [en]
etýlhexýlmýrístat
ethylhexyl myristate [en]
etýlkarbamat
ethyl carbamate [en]
etýlkarboxýmetýlsellulósi
ethylcarboxymethylcellulose [en]
etýllaktat
ethyl lactate [en]
etýlláróýlargínat
ethyl lauroyl arginate [en]
lauric arginate ethyl ester [en]
LAE [en]
etýloxanilíð
ethyloxanilide [en]
etýlsellulósi
ethylcellulose [en]
etýltertbútýletri
etýltertbútýleter
etýl-þrígreindur bútýletri
ethyl tertiary butyl ether [en]
ETBE [en]
ethyl tert butyl ether [en]
evrópska ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfið
ETIAS-ferðaheimildakerfið
European Travel Information and Authorisation System [en]
ETIAS [en]
evrópska flugnet
European aviation network [en]
evrópska neyðarviðbragðsgetan
European Emergency Response Capacity [en]
EERC [en]
Evrópska samkeppnisnet
ESN
European Competition Network [en]
ECN [en]
Evrópska skólanet
European network of schools [en]
Evrópska tölvu- og netglæpamiðstöðin
European Cybercrime Centre [en]
evrópski æskulýðsvettvangurinn
European Youth Forum [en]
evrópsk stefna á sviði hernaðargetu og vopnabúnaðar
European capabilities and armaments policy [en]
evrópskt auðkenni á Netinu
online European identity [en]
Evrópskt fyrirtækjanet
Enterprise European Network [en]
evrópskt kerfi um ráðningar og starfsumsóknir á alþjóðavettvangi
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment [en]
SEDOC [en]
evrópskt net fyrir gæðatryggingu í starfsmenntun
European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training [en]
evrópskt net fyrir mál rekin utan dómstóla
European extra-judicial network [en]
EEJ [en]
evrópskt net fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar
European air traffic management network [en]
EATMN [en]
evrópskt net fyrir yfirvöld öryggisrannsókna í almenningsflugi
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities [en]
europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder [da]
réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l´aviation civile [fr]
evrópskt netverk fyrir rannsóknir á svæða- eða byggðaþróun og aðlögun
European Spatial Planning Observation Network [en]
NPP [en]
ESPON [en]
evrópskt netöryggisvottunarkerfi
European cybersecurity certification scheme [en]
evrópskt tilvísunarnet
European Reference Network [en]
evrópskt upplýsinganet fyrir sjaldgæfa sjúkdóma
European information network on rare diseases [en]
evrópskt upplýsinga- og eftirlitsnet á sviði umhverfismála
European environment information and observation network [en]
evrópskt viðbótarupplýsinganet
complementary European information network [en]
evrópsk tækniforskriftarheimild
ETSO-heimild
ETSOA [en]
European technical standard order authorisation [en]
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services [en]
evrópskur miðlægur vettvangur
European Central Platform [en]
den europæiske centrale platform [da]
evrópskur samstarfsvettvangur
European area of cooperation [en]
European area of co-operation [en]
evrópskur samstarfsvettvangur um hreint loft
European Clean Air Forum [en]
Et europæisk forum for ren luft [da]
Ett europeiskt forum för ren luft [sæ]
ein Europäisches Forum für saubere Luft [de]
evrópskur samstarfsvettvangur um stjórnarhætti fyrirtækja
European Corporate Governance Forum [en]
evrópskur tæknivettvangur
European Technology Platform [en]
evrópskur vettvangur
European level [en]
Evrópskur vettvangur til að reisa skorður við fátækt og félagslegri útilokun
European Platform against Poverty and Social Exclusion [en]
Evrópunet á sviði fólksflutninga
European Migration Network [en]
EMN [en]
Evrópunet dómstóla
European Judicial Network [en]
Evrópunet flugleiða
European route network [en]
Evrópunet fyrir dreifbýlisþróun
European Network for Rural Development [en]
Evrópunet fyrir framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar
IMPEL-net
European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law [en]
IMPEL network [en]
Evrópunet jafnréttisstofnana
European network of equality bodies [en]
Equinet [en]
Evrópunet leiðbeinenda kvenfrumkvöðla
European Network of Mentors for Women Entrepreneurs [en]
Evrópunet neytendamiðstöðva
European Consumer Centres Network [en]
ECCN [en]
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra
ENTSO for Electricity [en]
Evrópunet rannsóknarstofa á sviði erfðabreyttra lífvera
European Network of GMO Laboratories [en]
ENGL [en]
Europäisches Netz von GVO-Laboratorien [de]
Evrópunet skóla sem stuðla að heilsueflingu
European Network of Health-Promoting Schools [en]
Evrópunet umboðsmanna
European Network of Ombudsmen [en]
Evrópunet um jafnrétti kynjanna
European Network on Gender Equality [en]
Evrópunet um menntun dómara og saksóknara
European Judicial Training Network [en]
EJTN [en]
Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere [da]
Europäisches Netz für die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten [de]
Evrópunet verndarsvæða
Natura 2000 [en]
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum
AETR-samningurinn
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport [en]
AETR [en]
Evrópusamstarf á sviði menntunar og þjálfunar
ET 2020
European cooperation in education and training [en]
European co-operation in education and training [en]
ET 2020 [en]
Evrópuvettvangur eldri borgara
European older people´s platform [en]
AGE [en]
Evróvísis-net
Eurodesk network [en]
fallnet
falling gear [en]
faraldsfræðinet
epidemiological network [en]
farnet
mobile network [en]
mobilnet, mobiltelefonnet [da]
réseau de télephonie mobile [fr]
Mobiltelefonnetz [de]
farsímafjarskiptanet
mobile wireless communications network [en]
trådløs mobilkommunikationsnet [da]
rådlös mobiltelenät [sæ]
Mobilfunknetz [de]
farsímanet
mobile communication network [en]
farsími með nettengingu
Internet-enabled mobile phone [en]
farþegakílómetri
passenger kilometre [en]
fast, almennt fjarskiptanet
fixed public telecommunications network [en]
fast, almennt símanet
fixed public telephone network [en]
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection [en]
fastastöðvanet flugfjarskipta
aeronautical fixed telecommunication network [en]
AFTN [en]
luftfartens faste telekommunikationsnet [da]
luftfartens fasta telekommunikationsnät [sæ]
Festes Flugfernmeldenetz [de]
fast fjarskiptanet
fixed telecommunications network [en]
fastsetja framleiðslumagn
fix output [en]
fastsetja verð
fix prices [en]
fasttengt net
wired network [en]
kabelnet [da]
kabelnät [sæ]
Kabelnetz [de]
fasttengt staðarnet
wire-based LAN [en]
fast, þráðlaust breiðbandsnet
broadband fixed wireless network [en]
feitletraður
in bold font [en]
feitt letur
bold [en]
fenoxýmetýlpenisillín
phenoxymethylpenicillin [en]
fenýlmetýlpýrasólón
phenyl methyl pyrazolone [en]
ferðamenn sem ferðast með heiðarlegum ásetningi
bona fide travellers [en]
bona fide-rejsende resenärer med ärligt uppsåt [sæ]
ressortissants qui sont de bonne foi [fr]
Bona-fide-Reisenden [de]
ferli við sjálfstæða staðlasetningu
independent standard setting process [en]
processus indépendant de fixation des normes [fr]
unabhängiges Verfahren zur Festlegung von Vorschriften, unabhängige Erarbeitung von Standards, unabhängiger Prozess der Erstellung von Standards [de]
ferli við staðlasetningu
standard setting process [en]
processus d´établissement des normes [fr]
Verfahren zur Festlegung von Vorschriften [de]
ferskt grænmeti
fresh vegetables [en]
fresh vegetable [en]
friske grønsager [da]
färska grönsaker [sæ]
légumes frais [fr]
Frischgemüse [de]
ferskvatnsprófun á vettvangi
freshwater field test [en]
fertirelínasetat
fertirelin acetate [en]
fet
foot [en]
feet [en]
ft [en]
fetaostur
feta cheese [en]
fetilkraftur
pedal force [en]
fetill
pedal [en]
fetiltími
pedal actuation time [en]
félagsleg jaðarsetning
social marginalisation [en]
social marginalization [en]
félagslegt öryggisnet
social safety net [en]
filet de sécurité sociale, filet de protection sociale [fr]
soziales Sicherungsnetz, Netz der sozialen Sicherheit, Netz sozialer Sicherungen [de]
fjarkennslunet til starfsmenntunar
distance vocational training network [en]
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur
distance marketing of consumer financial services [en]
fjarskiptanet
telecommunications network [en]
fjarvirkninet
telematic network [en]
telematics network [en]
fjarvirkninet á sviði heilbrigðismála
health telematics network [en]
fjarvirkninetið Euphin
telematic network Euphin [en]
European Union Public Health Information Network [en]
fjárfestingargeta
investment capacity [en]
fjárfestingarskírteini með skuldsetningu
leverage certificate [en]
certifikat til gearing [da]
fjárhagslegt öryggisnet
financial safety net [en]
filet de sécurité financière [fr]
fjármálaráðherra Bretlands
Chancellor of the Exchequer [en]
fjármögnunarleið vegna lánsábyrgðar í þágu verkefna á sviði samevrópsks flutninganets
LGTT
Loan Guarantee instrument for TEN-T projects [en]
LGTT [en]
fjölbrómaður dífenýletri
fjölbrómaður dífenýleter
polybrominated diphenyl ether [en]
fjöldasamansettur
assembled in volume [en]
fjöletramónókarboxýlsýra
fjöletersmónókarboxýlsýra
polyether monocarboxylic acid [en]
fjölhagsmunavettvangur
multistakeholder forum [en]
multi-stakeholder forum [en]
fjölhnúta netþjónn
multi-node server [en]
multi-nodeserver [da]
flernodsserver [sæ]
fjölhringa, arómatísk vetniskolefni
polycyclic aromatic hydrocarbons [en]
PAH [en]
PCAH [en]
polyaromatic hydrocarbon [en]
PAHs [en]
fjölhringa vetniskolefni
polycyclic hydrocarbon [en]
Fjölmenningarsetur
Multicultural Centre [en]
fjölómettuð fitusýra
polyunsaturated fatty acid [en]
fjölsetra
milli stofa
interlaboratory [en]
inter-laboratory [en]
fjölsetra fullgilding
milli stofa
fullgilding milli stofa
interlaboratory validation [en]
inter-laboratory validation [en]
fjölsetra prófun
multi-centre trial [en]
fjölsetrarannsókn
multisite study [en]
fjölsetra samanburðarprófun
intercomparison study [en]
fjölsetra samanburðarrannsókn
interlaboratory trial [en]
interlaboratory comparative trial [en]
collaborative trial [en]
interlaboratory study [en]
fjölskyldusamsetning
family composition [en]
fjölvetniskolefni
polyhydrocarbon [en]
fletjanlegur hjólbarði
flexion tyre [en]
pneumatiques à enfoncement [fr]
Niederdruckreifen mit flexibler Karkasse [de]
flettingur
red bandfish [en]
Cepola rubescens [la]
fljótandi vetniskolefni
liquefied hydrocarbon [en]
flokkunardagsetning
grading date [en]
sorteringsdato [da]
klassificeringsdatum [sæ]
date de classement [fr]
Sortierdatum [de]
flokkunarfræðileg samsetning
taxonomic composition [en]
flughermisseta
simulator session [en]
flughæðargeta
altitude capability [en]
flughæð í metrum
metric altitude [en]
fluglæknasetur
AeMC [en]
aero medical centre [en]
flugnanet
mosquito net [en]
flugskrokks- og hreyfilssamsetning
airframe-engine combination [en]
flugvél í afkastagetuflokki B
performance class B aeroplane [en]
flutningafyrirtæki sem hefur ekki aðsetur í aðildarríki
non-resident carrier [en]
transportvirksomheders adgang, hvor de ikke er hjemmehørende [da]
transporteur non résident [fr]
nicht ansässiges Verkehrsunternehmen [de]
flutninganet
transport network [en]
flutningavettvangur
logistic platform [en]
flutningsgeta
transmission capacity [en]
flutningsgeta
carrying capacity [en]
flutningsgeta
transportation capacity [en]
flutningsgeta flotans
fleet capacity [en]
flutningsgeta samtengileiðslna
interconnection capacity [en]
flúfenaset
flufenacet [en]
flúgestónasetat
flugestone acetate [en]
flúmetralín
flumetralin [en]
flúmetrín
flumethrin [en]
flúorað fjölvetniskolefni
fluorinated polyhydrocarbon [en]
flúoróasetamíð
fluoroacetamide [en]
flúómetúrón
fluometuron [en]
flúpýrsúlfúrón-metýl
flupyrsulfuron-methyl [en]
flæðis- og afkastagetustýring flugumferðar
Air Traffic Flow and Capacity Management [en]
ATFCM [en]
flækjunet
entangling net [en]
Forgangsverkefni á sviði orkugrunnvirkja fyrir árið 2020 og þar eftir - Áætlun um samþætt evrópskt orkunet
Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - a Blueprint for an integrated energy network [en]
formetanat
formetanate [en]
forsetaúrskurður
presidential decree [en]
præsidentielt dekret [da]
décret du président [fr]
Dekret des Präsidenten [de]
forseti
President [en]
forseti Almenna dómstólsins
President of the General Court [en]
forseti diplómatahópsins
dean of the diplomatic corps [en]
forseti Dómstólsins
President of the Court of Justice [en]
forseti framkvæmdastjórnarinnar
President of the Commission [en]
forseti ráðs Alþjóðaflugmálastofnunarinnar
President of the Council of the International Civil Aviation Organisation [en]
President of the Council of the International Civil Aviation Organization [en]
forseti ráðsins
President of the Council [en]
forseti réttar
presiding judge [en]
forseti Seðlabanka Evrópu
president of the ECB [en]
forskrift fyrir skiptanlega skilfleti með tilliti til forms, máts og hlutverks
Form Fit Function Interface Specification [en]
FFFIS [en]
forspárgeta
predictive power [en]
forvarnarbólusetning
preventive vaccination [en]
prophylactic vaccination [en]
profylaktisk vaccination, vaccination som profylaxe [da]
profylaktisk vaccination [sæ]
vaccino-prophylaxie, vaccination prophylactique [fr]
Impfprophylaxe [de]
fosetýl
fosetyl [en]
fosmet
phosmet [en]
fógetafulltrúi
bailiff [en]
fólk sem borðar ekki kjöt
grænmetisætur
menn sem borða ekki kjöt
vegetarians [en]
fólpet
folpet [en]
fótabretti
foot platform [en]
fótsnyrtisett
pedicure set [en]
framboð á opnum aðgangi að netum
open network provision [en]
ONP [en]
framganga á alþjóðavettvangi
action on the international scene [en]
framhaldsáætlun um öruggari notkun Netsins
Safer Internet Plus [en]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni
Trans-European Transport Network Executive Agency [en]
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission [en]
TENTEA [en]
framleiðandi efnasamsetningar
formulator [en]
framleiðsla á grænmetissafa
manufacture of vegetable juice [en]
framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum
manufacture of cordage, rope, twine and netting [en]
framleiðslugeta
generating capacity [en]
framleiðslugeta
production potential [en]
framleiðslugeta
productive capacity [en]
capacité productive [fr]
Produktionskapazität [de]
framleiðslugeta
production capacity [en]
capacité de production [fr]
Produktionskapazität [de]
framleiðslugeta á sviði hljóð- og myndmiðlaefnis
audiovisual production capacity [en]
audio-visual production capacity [en]
framleiðslusamsetning
product mix [en]
framsetning
presentation [en]
framsetning
expression [en]
framsetning
format [en]
framsetningargjaldmiðill
presentation currency [en]
framsetning í alstafakóða
alphanumeric format [en]
framsetning í dálkum
columnar format [en]
framsetning með bókstöfum
alphabetic format [en]
framsetning með tölustöfum
numeric format [en]
framsetning staðla
presentation of standards [en]
framýsetín
framycetin [en]
fretta
ferret [en]
fritte [da]
frett [sæ]
Mustela putorius furo [la]
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Bretlands
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and the United Kingdom [en]
friður á alþjóðavettvangi
friður á alþjóðavísu
international peace [en]
frumkvöðlasetur
incubation facility [en]
frystigeta
freezing capacity [en]
fræðileg afkastageta
theoretical capacity [en]
fulltrúi fógeta
court bailiff [en]
fundur á vettvangi Bandalagsins
meeting at Community level [en]
furuhneta
pine nut [en]
pinjefrø, pinjekerne [da]
pinjenöt, pinjefrön [sæ]
pignon, pignon de pin [fr]
Pinienkern [de]
furuhneta
pine kernel [en]
fylkjaframsetning
matrix presentation [en]
fyrirdráttarnet
beach seine [en]
fyrirtæki með aðsetur erlendis
non-resident enterprise [en]
fyrningardagsetning
expiration date [en]
fyrningardagsetning
expiry date [en]
date of expiry [en]
fæðusamsetning
diet composition [en]
föst búseta
habitual residence [en]
föst búseta
permanent residence [en]
föst búseta
normal residence [en]
gagnasamskiptanet
data communications network [en]
gagnaskrá með upplýsingum um markaðssetningu
marketing information data tape [en]
MIDT [en]
databånd med markedsføringsinformationer [da]
databand med saluföringsinformation [sæ]
gagnsæ netabrú
transparent bridging [en]
gangsetning
start-up [en]
gangsetningartíðni
trigger frequency [en]
gasþéttiketill
gas condensing boiler [en]
gegn betri vitund
in bad faith [en]
gegnmettað lag
saturation zone [en]
geimhæf þynna til að afhlaða neikvæða vetnissamsætugeisla
space qualified foil for neutralising negative hydrogene isotope beams [en]
gera grein fyrir hjásetu sinni
qualify its abstention [en]
gerð grímna sem unnt er að setja á sig í skyndingu
quick donning type of mask [en]
gervihnattajarðstöðvarnet
satellite earth station network [en]
gervihnattaleiðsögukerfi
leiðsögukerfi um gervihnetti
satellite navigation system [en]
satellitnavigationssystem [da]
satellitnavigeringssystem [sæ]
système de navigation par satellite [fr]
Satellitennavigationssystem [de]
gervihnattanetþjónusta
satellite network service [en]
gervihnattaneyðarbauja með metrabylgjutalstöðvarbúnaði
VHF EPIRB [en]
gestanet
extranet [en]
geta
capacity [en]
geta búnaðar
equipment capability [en]
geta rafkerfis
adequacy of an electric system [en]
geta stjórnsýslunnar
administrative capacity [en]
geta til að ná bólfestu
capacity for colonisation [en]
geta til að taka á sig tap
loss-bearing capacity [en]
capacité dabsorption des pertes [fr]
Verlustabsorptionsfähigkeit, Verlusttragfähigkeit [de]
geta til að taka á sig tap
loss absorbency capacity [en]
loss absorbency [en]
capacité dabsorption des pertes [fr]
Verlustabsorptionsfähigkeit, Verlusttragfähigkeit [de]
geta til að tileinka sér e-ð
absorption capacity [en]
geta til eftirmyndunar
replication competence [en]
getnaðarvarnalyf
chemical contraceptive [en]
getnaðarvörn
contraceptive [en]
getnaðarvörn til inntöku
oral contraceptive [en]
getnaður
conception [en]
getraun
sweepstake [en]
geymslunet
storage area network [en]
SAN [en]
GÉANT-net
GÉANT [en]
gildrunet fyrir túnfisk
tuna trap net [en]
tunny net [en]
trap neet for tunas [en]
tonnara, forankret tunfiskenet, faststående tunfiskenet [da]
madraque, tonfisknät [sæ]
Tonnare [de]
gjaldskrá með uppsetningargjöldum
tariff with set-up charges [en]
glerkúvetta
glass cuvette [en]
glerkúvetta
glass cell [en]
glútamínoxalóasetattransamínasi
glutamic oxaloacetic transaminase [en]
GOT [en]
aspartate transaminase [en]
aspartate aminotransferase [en]
ASAT [en]
serum aspartate aminotransferase [en]
glýserólmónóláratdíasetat
glycerol monolaurate diacetate [en]
goðahneta
goðahnetutré
macadamia [en]
Queensland nut [da]
macadamia [sæ]
noix de Queensland [fr]
Queensland Nut [de]
Macadamia ternifolia [la]
GPS-staðsetningarbúnaður
GPS equipment [en]
GPS-staðsetningarkerfi
global positioning system [en]
greiðslugeta
debt service ability [en]
solvens [da]
greiðslugeta
solvency [en]
greindarnet
intelligent network [en]
greiningargeta
detection capability [en]
CCbeta [en]
greiningarsamsetning
analytic composition [en]
greining á samsetningu
composition analysis service [en]
gróðursetja
plant [en]
gróft net
coarse net [en]
grundvallaráletrun
basic marking [en]
grunnnet
basic grid [en]
grunnnet
core network [en]
grunnnetslag
basic networks layer [en]
grunnsamsetning
essential composition [en]
grunnuppsetning
base-set [en]
base set [en]
grunnvirkjanet
infrastructure network [en]
grænmeti
vegetable [en]
veg [en]
grøntsag, grønsager [da]
grönsak, växt [sæ]
légume [fr]
Gemüse [de]
grænmetisfræ
vegetable seed [en]
grøntsagsfrø [da]
utsäde av köksväxter [sæ]
semences de légumes [fr]
Gemüsesaatgut, Samen von Gemüse [de]
grænmetissafi
vegetable juice [en]
grønsagssaft, grøntsagssaft, grønsagsjuice [da]
grönsakssaft [sæ]
jus de légumes [fr]
Gemüsesaft [de]
grænmetisæta sem neytir eggja- og mjólkurafurða
vegetarian lacto-ovo [en]
lacto-ovo-vegetar [da]
lakto-ovo-vegetarian [sæ]
lacto-ovo-végétarien [fr]
Guerbet-­alkóhól
Guerbet alcohol [en]
gufuketill
steam boiler [en]
gufuketill
steam generator [en]
gufunarset
evaporite [en]
gúmmíhetta
rubber cap [en]
gögn um afkastagetu
performance data [en]
göngu- og hlaupabretti
treadmill [en]
hafa fasta búsetu
reside [en]
hafa letjandi áhrif
act as a disincentive [en]
hafa setu
be stationed [en]
halósúlfúrónmetýl
halosulfuron-methyl [en]
handbókin um verðvísitölu fyrir búsetu í eigin húsnæði og verðvísitölu húsnæðis
OOH-HPI manual [en]
handhafi forsetavalds
holder of presidential authority [en]
handhafi forsetavalds
acting executive of presidential authority [en]
handsnyrtisett
manicure set [en]
háhraðalestarnet
high-speed train network [en]
háhraðanet
high-speed network [en]
háhraðanet sem er byggt á ATM-kerfinu
ATM-based high-speed network [en]
háhraðaþjónusta fyrir Net
high-speed Internet service [en]
hákettir
chimaeras [en]
Holocephali [la]
hámarksafkastageta skipa
maximising vessel performance [en]
maximizing vessel performance [en]
hámarksgeta
maximum capacity [en]
hámarksgeta
maximum range [en]
hámarksnettóafl
maximum net power [en]
hámarkssnúningsvægi (nettó)
maximum net torque [en]
hámarksúttaksgeta
maximum export capability [en]
produktionsrettighed [da]
maximal exportkapacitet [sæ]
puissance maximale en injection [fr]
maximale Einspeisekapazität [de]
hárlaus blettur
area of alopecia [en]
hárnet
bun net [en]
háseti
member of a deck crew [en]
háttsettir fulltrúar yfirvalda í aðildarríkjunum
representatives at senior level of Member States´ authorities [en]
háttsettur
senior [en]
háttsettur aðgerðahópur um takmarkanir á hefðbundnum vopnum
High Level Task Force on Conventional Arms Control [en]
HLTF [en]
háttsettur dómsaðili
high-level judicial body [en]
háttsettur embættismaður
senior official [en]
háttsettur fulltrúi
Senior Representative [en]
SR [en]
háttsettur sérfræðingahópur í félagarétti
high level group of company law experts [en]
háttsettur sérfræðingur
senior expert [en]
háttsettur sérfræðingur stjórnvalda
high-level governmental expert [en]
háttsettur yfirmaður
senior manager [en]
heildareldsneytissamsetning
overall fuel mix [en]
heildarflutningsgeta
total carrying capacity [en]
heildargeta til arðbærrar framleiðslu
total viable capacity [en]
heildarvinnslugeta
total capacity [en]
heildstæði neta
network integrity [en]
heimanet
home network [en]
heimildir til lagasetningar
legislative prerogatives [en]
heimsótt net
visited network [en]
heitavatnsketill
hot-water boiler [en]
hotwater boiler [en]
heitþornandi offsetprentun af streng
heatset web offset [en]
hemlafetill
brake pedal [en]
bremsepedal [da]
bromspedal [sæ]
hemlafetill sem er lagaður að skósóla
brake pedal by sole [en]
hemlafetilsplata
brake pedal plate [en]
heptabrómódífenýletri
heptabrómódífenýleter
heptabromodiphenyl ether [en]
hernaðargeta
military capability [en]
herseta
military occupation [en]
heslihneta
hazelnut [en]
hasselnød [da]
hasselnöt [sæ]
noisette [fr]
Haselnüsse [de]
heslihnetuskurn
hazelnut shell [en]
hasselnøddeskal [da]
hasselnötskal [sæ]
coque de noisettes [fr]
Haselnussschale [de]
hestakastanía
hrossakastanía
hestakastaníuhneta
chestnut [en]
horse chestnut [en]
common horse chestnut [en]
horsechestnut [en]
hestekastanie, almindelig hestekastanie [da]
hästkastanj [sæ]
marronnier, marronnier des Indes [fr]
Gemeine Rosskastanie [de]
Aesculus hippocastanum [la]
heteróarómatískur
heteroaromatic [en]
hetta
capsule [en]
hetta
hood [en]
hetta
cap [en]
hetta á reykháf
chimney terminal [en]
hetta sem inniheldur blý
lead-based capsule [en]
hettuglas
vial [en]
hettumáfur
black-headed gull [en]
hættemåge [da]
skrattmås [sæ]
Lachmöwe [de]
Chroicocephalus ridibundus [la]
hettun
capping [en]
hettuostra
rock-cupped oyster [en]
Nagelrochen [de]
Crassostrea cucullata [la]
hettur
sheathing [en]
hettusóttarveira
mumps virus [en]
myxovirus parotiditis [la]
hettuúlpa
parka [en]
heturhringliða samband
heterocyclic compound [en]
heturhringur
heterocyclic ring [en]
hexabrómódífenýletri
hexabrómódífenýleter
hexabromodiphenyl ether [en]
hexametafosfat
hexametaphosphate [en]
hexametýlen
hexamethylene [en]
hexametýlendíamín
hexamethylenediamine [en]
hexametýlentetramín
hexamethylene thetramine [en]
hexamethylenetetramine [en]
hexametýlsýklópenta
hexamethylcyclopenta [en]
hexametýltetralín
hexamethyltetralin [en]
hið opinbera á Netinu
Government online [en]
hitaketill fyrir fastan lífmassa
lífmassaketill
biomass boiler heater [en]
biomassekedel [da]
värmepanna för biomassa [sæ]
hitaketill fyrir rými
boiler space heater [en]
hjárásargeta
bypass capability [en]
by-pass capability [en]
hjáseta
abstention [en]
hjólabretti
skateboard [en]
skate-board [en]
rullebræt, skateboard [da]
hjólasamsetning
tyre combination [en]
hjólasamsetning
wheel combination [en]
hlaðsett snið
stacked format [en]
hleðslugeta
load capacity [en]
hliðarkeðjusethópur
side-chain substituents [en]
hliðsett snið
side-by-side format [en]
hljóðsetning
dubbing [en]
hlutfallsleg samsetning
percentage composition [en]
hnattrænn samstarfsvettvangur fyrir gagnsæi og upplýsingaskipti
Global Forum on Transparency and Exchange of Information [en]
Forum mondial sur la transparence et l´échange de renseignements [fr]
Globales Forum für Transparenz und Informationsaustausch [de]
hnattrænn vettvangur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um skattamál
OECD Global Forum on Taxation [en]
Forum mondial de l´OCDE sur la fiscalité [fr]
OECD-Global Forum, Globales Forum der OECD für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen [de]
hnattræn spá í neti
gridded global forecast [en]
global udsigt i gridpunkt-form [da]
rutnätsbaserad global prognose [sæ]
hnattrænt netkerfi
global network [en]
hnattrænt upplýsinganet
global information network [en]
hneta
nut [en]
nød [da]
nöt [sæ]
noix , fruit à coque [fr]
Nuss, Schalenobst, Schalenfrucht [de]
hnetuskúfur
Chinese water chestnut [en]
vandkastanje [da]
kinesisk vattenkastanj, vattenkastanj [sæ]
châtaignes d´eau, scirpes doux [fr]
Chinesische Wasserkastanie [de]
Eleocharis dulcis [la]
hnetusveipsef
tiger nut [en]
fladaks [da]
mandelsäv, jordmandel [sæ]
gland de terre, amande de terre, souchet comestible [fr]
Erdmandelgras [de]
Cyperus esculentus var. sativus [la]
hnitanet
grid [en]
hnútalaust net
knotless netting [en]
knudeløst net [da]
knutlöst nät [sæ]
holdsetning
holdfylling
beef conformation [en]
beef cattle conformation [en]
kødsætning [da]
slaktkroppskonformation [sæ]
conformation bouchère [fr]
Fleischansatz [de]
hraði mettunar fyrir uppleyst súrefni
dissolved oxygen saturation rate [en]
hráefni sem eru tilbúin vetniskolefni
synthetic hydrocarbon feedstocks [en]
hrákavarnarhetta
spit hood [en]
hrávörur, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi
exchange-traded-commodities [en]
ETC [en]
hreint etanól
absolute ethanol [en]
hremmingargeta
capture efficiency [en]
hremmingargeta bensíngufu
petrol vapour capture efficiency [en]
hreyfigeta
mobility potential [en]
hreyfigeta sæðisfrumna
sperm mobility [en]
hvarfhlutfallssamsetning
hvarfhlutfallsleg samsetning
stoichiometric composition [en]
hvellhetta
detonator [en]
hvellhetta
percussion cap [en]
hvellhetta
primer anvil [en]
hvellhvetta
cap [en]
hverfusamsetning
isomeric composition [en]
hvetja
encourage [en]
hvetja
invite [en]
hvetja
call on [en]
hvetja
urge [en]
hvetjandi áhrif
catalyzing effects [en]
hvetjandi áhrif
stimulative effect [en]
hvetjandi ráðstöfun
incentive measure [en]
hvetja til þess að gripið verði til aðgerða
call for action [en]
hvítblettaveiki
white spot disease [en]
ichthyophthiriasis [en]
hvötuð vetnun
catalytic hydrogenation [en]
hýdroxýetýl
hydroxyethyl [en]
hýdroxýetýlamínóanísól
hydroxyethylaminoanisole [en]
hýdroxýetýlsalisýlat
hydroxyethylsalicylate [en]
hýdroxýetýlsellulósi
hydroxyethylcellulose [en]
hýdroxýetýlsterkja
hydroxyethyl starch [en]
HES [en]
hydroxyethylstivelse [da]
hydroxietylstärkelse [sæ]
hýdroxýmetýlfúrfúralinnihald
hydroxymethylfurfural content [en]
hýdroxýmetýlsellulósi
hydroxymethylcellulose [en]
hýsinet
host network [en]
hæð í metrum
metric height [en]
hæfilega háttsett yfirvöld
authorities at an appropriate senior level [en]
hættusetning
H-setning
hazard statement [en]
hættusetning
H-setning
risk phrase [en]
R-phrase [en]
höggtúbuhvellhetta
non-electric detonator [en]
hönnunargeta
design capacity [en]
IAS-staðall 13, framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities [en]
IAS 13 [en]
International Accounting Standard 13 [en]
IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila
IAS 1 Presentation of Financial Statements [en]
IAS 1 [en]
International Accounting Standard 1 [en]
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (1995-2005)
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (2005-)
IAS 32 Financial Instruments: Presentation (2005- [en]
IAS 32 [en]
IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (1995-2005) [en]
International Accounting Standard 32 [en]
illa sett svæði
disadvantaged region [en]
illa settur borgari
disadvantaged citizen [en]
illa settur samfélagshópur
disadvantaged social group [en]
illa settur starfsmaður
disadvantaged worker [en]
illgresiseyðir sem er kominn fram yfir fyrningardagsetningu
out-dated herbicide [en]
outdated herbicide [en]
imasametabens
imazamethabenz [en]
imasetapýr
imazethapyr [en]
inkahnetuolía
sacha inchi oil [en]
sacha inchi-olie [da]
sacha inchi-olja [sæ]
hile de sacha inchi [fr]
Sacha-Inchi-Öl [de]
innbyggð skuldsetning
embedded leverage [en]
innflutningur á þjónustu (aðsetur í landinu)
inward/resident FATS [en]
innlagningardagsetning
date of filing [en]
filing date [en]
innmötunargeta
import capability [en]
forbrugsrettighed [da]
importkapacitet [sæ]
Bezugskapazität [de]
innra net
intranet network [en]
innra net
intranet [en]
innræn retróveira
endogenous retro virus [en]
innsetningardeyfing
insertion loss [en]
innsetning með stórrennipípu
macro-injection [en]
macroinjection [en]
innsetning með örrennipípu
microinjection [en]
micro-injection [en]
íðefni til offsetljósmyndunar
reprographic chemical [en]
íðnet
ethernet [en]
ethernet network [en]
íhlutur fyrir net
network component [en]
íhlutur til ísetningar
component to be installed [en]
íkveikja af ásetningi
arson [en]
incendie volontaire [fr]
Vorsätzliche Brandstiftung [de]
ísetning
insertion [en]
ísetning
incorporation [en]
ísetning
siting operation [en]
ísetningarstofa
fitter [en]
ísetning endurbótabúnaðar
retrofitting of equipment [en]
ísetning endurbótarhlutar
retrofitting [en]
ísetning ökuritakorts
insertion of a tachograph card [en]
ísettur tappi
inserted stopper [en]
ísópentýlasetat
isopentylacetate [en]
ísópúlegýlasetat
isopulegyl acetate [en]
ísósetýl
isocetyl [en]
ísósetýlalkóhól
isocetyl alcohol [en]
jaðarsetning
marginalisation [en]
marginalization [en]
jafna saman debet- og kreditstöðum
offset debit and credit balances [en]
jafningjanet
peer-to-peer network [en]
jarðhneta
peanut [en]
jordnød [da]
jordnöt [sæ]
arachide, cacahuète, pistache de terre [fr]
Erdnuß [de]
Arachis hypogaea [la]
jarðhneta
groundnut [en]
ground-nut [en]
jordnød [da]
jordnöt [sæ]
arachide, cacahuète, pistache de terre [fr]
Erdnuß [de]
Arachis hypogaea [la]
jarðhnetuolía
groundnut oil [en]
jarðnet
geonet [en]
jarðolíuetri
jarðolíueter
petroleum ether [en]
jarðolíuetri
jarðolíueter
light petroleum [en]
jarðtenginet
earth termination network [en]
járnbrautanet
traction system [en]
joðósúlfúrónmetýlnatríum
iodosulfuron-methyl-sodium [en]
kaldræsigeta
cold cranking performance [en]
kalíumtvívetnisfosfat
potassium dihydrogen phosphate [en]
kalíumtvívetnisortófosfat
potassium dihydrogen orthophosphate [en]
monopotassium phosphate [en]
E340i [en]
kalíumvetnistartrat
potassium hydrogen tartrate [en]
potassium hydrotartrate [en]
kalíumvetnisþalat
potassium hydrogen phthalate [en]
kalsíumtetravetnistvíortófosfat
kalsíumtetravetnisdíortófosfat
calcium tetrahydrogen diorthophosphate [en]
kandela á fermetra
candelas per square metre [en]
kapalsjónvarpsnet
CATV network [en]
kapalsjónvarpsnet
cable TV networks [en]
kapalsjónvarpsnet
cable television network [en]
kapaltengisett
cable joining kit [en]
karbetamíð
carbetamide [en]
karbetósín
carbetocin [en]
karboxýmetýlaður
carboxymethylated [en]
karboxýmetýlsellulósi
carboxy methyl cellulose [en]
carboxymethylcellulose [en]
karfentrasónetýl
carfentrazone-ethyl [en]
kartöflukróketta
potato croquette [en]
karvakrýlmetýletri
carvacryl methyl ether [en]
karvýlasetat
carvyl acetate [en]
kassabretti
box pallet [en]
pallet box [en]
boxpalle [da]
pallbox [sæ]
Boxpalette [de]
kastaníutré
kastaníuhneta
evrópukastanía
chestnut [en]
sweet chestnut [en]
European chestnut [en]
spanish chestnut [en]
chestnut tree [en]
kastanie, ægte kastanie, ægte kastanje [da]
äkta kastanj [sæ]
marron, châtaigne, Chataignier, châtaignier [fr]
Marone, Edelkastanie, Esskastanienbaum, Edelkastanienbaum [de]
Castanea sativa, Castanea vesca, Castanea vulgaris [la]
kastnet
cast net [en]
kasúhneta
cashew nut [en]
cashewnød [da]
cashewnöt [sæ]
anacarde, noix de cajou [fr]
Cashew-Nuss [de]
Anacardium occidentale [la]
etuflóttabúnaður
cabin escape set [en]
keðjulaga vetniskolefni
acyclic hydrocarbon [en]
kerfi samsett af kerfum
kerfakerfi
systems of systems [en]
kerfisbundin bólusetning
routine vaccination [en]
kerfisstjóri samsetts kerfis
combined system operator [en]
kerfi til að gefa upp staðsetningu skipa
ship position-reporting system [en]
kerfi til að meta og hafa eftirlit með áhættu sem stafar af skráðum efnum
system of evaluation and control of the risks of existing substances [en]
kersetín
quercetin [en]
ketanseríntartrat
ketanserin tartrate [en]
ketill
boiler [en]
ketill fyrir eldsneyti í föstu formi
solid fuel boiler [en]
ketill sem brennir gasi
gas fired burner [en]
ketill til gufuframleiðslu
steam-generating boiler [en]
ketill til miðstöðvarhitunar
central heating boiler [en]
ketilryk
boiler dust [en]
ketilsmíði
boilermaking [en]
ketón
ketone [en]
ketónblæði
acetonaemia [en]
ketonemia [en]
ketóprófen
ketoprofen [en]
kettir
kattaætt
dýr af kattaætt
cat family [en]
cats [en]
katte [da]
kattdjur [sæ]
félins, félidés [fr]
Katzen [de]
Felidae [la]
kettukrabbi
red crab [en]
red deepsea crab [en]
rød dybvandskrabbe [da]
Rote Tiefseekrabbe [de]
Chaceon quinquedens [la]
kílómetramælir
odometer [en]
kísiltetraklóríð
silicon tetrachloride [en]
siliciumtetrachlorid [da]
kjörinn forseti
President-elect [en]
klasakokkur
klasahnettla
staphylococcus [en]
Staphylococcus [en]
stafylokok [da]
stafylokock [sæ]
Staphylokokken, Staphylococcus [de]
kletódím
clethodim [en]
klettaburknaætt
Aspleniaceae [en]
radeløv-familien [da]
svartbräkenväxter [sæ]
aspléniacées [fr]
Streifenfarngewächse [de]
Aspleniaceae [la]
klettafesting
rock anchor [en]
klettakuðungar
murex [en]
pigsneglearter, pigsnegleslægt [da]
purpursnäckor, taggsnäckor [sæ]
Stachelschnecken [de]
Murex spp. [la]
klettarækja
rockpool prawn [en]
tangreje [da]
liten tångräka [sæ]
Palaemon elegans [la]
klettasalat
rocket [en]
garden rocket [en]
salad rocket [en]
salatsennep [da]
senapskål [sæ]
roquette des jardins [fr]
Ölrauke, Senfkohl, Garten-Ruke, Garten-Senfrauke [de]
Eruca sativa [la]
klettasólrós
rock rose [en]
soløjetræ [da]
kretacistros [sæ]
ciste [fr]
Graubehaarte Zistrose [de]
Cistus incanus [la]
klifurgetumörk
climb limits [en]
klifurgetumörk á flugleið
en-route climb limits [en]
klifurgetumörk í aðflugi
approach climb limits [en]
klifurgetumörk í flugtaki
take-off climb limits [en]
klifurgetumörk í lendingu
landing climb limits [en]
klínísk eftirfylgni eftir markaðssetningu
klínísk eftirfylgni með vöru eftir markaðssetningu
post-market clinical follow-up [en]
PMCF [en]
klinisk opfølgning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
klinisk uppföljning efter utsläppandet på marknaden [sæ]
suivi clinique après commercialisation [fr]
klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen [de]
klínísk, fjölsetra prófun
multi-centre clinical trial [en]
multicenter study [en]
multi-centre trial [en]
klínísk vettvangsrannsókn
clinical field trial [en]
klóróasetamíð
chloroacetamide [en]
klóródíflúoróetan
chlorodifluoroethane [en]
klóródíflúorómetan
chlorodifluoromethane [en]
klóróflúoróetan
chlorofluoroethane [en]
klóróflúorómetan
chlorofluoromethane [en]
klórómetan
chloromethane [en]
klórómetýlísóþíasólínón
chloromethylisothiazolinone [en]
klórópentaflúoróetan
chloropentafluoroethane [en]
klórótetraflúoróetan
chlorotetrafluoroethane [en]
klórótetraflúoróprópan
chlorotetrafluoropropane [en]
klórótríflúoróetan
chlorotrifluoroethane [en]
klórótríflúoróetýlen
chlorotrifluoroethylene [en]
klórótríflúorómetan
chlorotrifluoromethane [en]
klórpýrifosmetýl
chlorpyrifos-methyl [en]
klórþaldímetýl
chlorthal-dimethyl [en]
km/klst.
kílómetrar/klukkustund
kilometres/hour [en]
km/h [en]
kilometers/hour [en]
kilometres per hour [en]
kilometers per hour [en]
koltetraklóríð
tetraklórómetan
carbon tetrachloride [en]
tetrachloromethane [en]
CCl4 [en]
tetrachlormethan, carbontetrachlorid, CFC-10 [da]
tetraklormetan, koltetraklorid [sæ]
kolvetnaefnaskipti
carbohydrate metabolism [en]
kolvetni
carbohydrate [en]
koparammóníumasetat
cuprous ammonium acetate [en]
koparmetíónat
copper methionate [en]
kort fyrir þráðlaust staðarnet
WLAN-kort
wireless local area network card [en]
WLAN card [en]
korvetta
corvette [en]
kostnaðarsamsetning
cost structure [en]
kostnaður við uppsetningu
installation costs [en]
kókoshneta
coconut [en]
kokosnød [da]
kokosnöt [sæ]
noix de coco [fr]
Kokosnuss [de]
kókoshnetukjarni
copra [en]
kopra [da]
kopra [sæ]
coprah, copra [fr]
Kopra [de]
kólahneta
kólatré
cola nut [en]
colanut [en]
kolanød [da]
kolanöt [sæ]
noix de cola, noix de kola, noix du Sénégal [fr]
Kolanuss [de]
Cola spp. [la]
krabbameinshvetjandi
cocarcinogenic [en]
krafa um afkastagetu
performance criterion [en]
performance criteria [en]
kresoxímmetýl
kresoxim-methyl [en]
kristallað metamfetamín
crystal meth [en]
methamphetamine [en]
króketta
croquette [en]
krósetín
crocetin [en]
krótetamíð
crotethamide [en]
kúmatetralýl
coumatetralyl [en]
kúvetta
cuvette [en]
kúvetta litrófsmælis
litrófsmæliskúvetta
spectrophotometer cell [en]
kvíanet
stationary uncovered poundnet [en]
kvíanet
weir [en]
kvörtunarnet gegn fjámálaþjónustuaðilum
FIN-NET [en]
kyrrsetja
attach [en]
kyrrsetja
immobilise [en]
immobilize [en]
kyrrsetja
freeze [en]
kyrrsetja
detain [en]
kyrrsetning
immobilisation [en]
immobilization [en]
kyrrsetning
official detention [en]
officiel tilbageholdelse [da]
omhändertagande [sæ]
conservation sous contrôle officiel [fr]
amtliche Verwahrung [de]
kyrrsetning
arrest [en]
kyrrsetning
garnishment [en]
kyrrsetning
freezing [en]
kyrrsetningargreiðsla
retention allowance [en]
kyrrsetning fjármuna
freezing of funds [en]
kyrrsettur hagnaður
profit reserves [en]
kæligeta
cooling power [en]
lagasetning
enactment [en]
lagasetning
law-making [en]
lagasetningarmeðferð
legislative procedure [en]
lagmetisiðnaður
preserving industry [en]
lagnet
fixed net [en]
faststående redskab [da]
förankrat redskap, sättgarn [sæ]
Stellnetz, Standnetz [de]
lagnet
set gillnet [en]
bottom set gillnet [en]
landfræðilega dreifð staðsetning
geographically dispersed location [en]
landfræðilegar takmarkanir á netumferð
geo-blocking [en]
landfræðileg staðsetning
landfræðileg lega
geographical situation [en]
geografisk beliggenhed [da]
geografiskt läge [sæ]
landfræðileg staðsetning
geographical location [en]
landfræðileg staðsetning
geographical allocation [en]
langtímageta
long-term ability [en]
laumunet
botnet [en]
botnet [da]
botnät [sæ]
réseau de zombies [fr]
Botnet [de]
lausn deilumála með rafrænni málsmeðferð á Netinu
online dispute resolution [en]
ODR [en]
lausn sem allir aðilar geta sætt sig við
mutually satisfactory solution [en]
lágmarksgeta
minimum capacity [en]
lágspennunet (LV)
Low Voltage (LV) network [en]
lánastofnun sem starfar á alþjóðavettvangi
internationally active credit institution [en]
leiðarein grunnnets
core network corridor [en]
leiðarvísir járnbrautarnets
network statement [en]
leiðréttingarliður vegna staðsetningar
ambient correction term [en]
ambient correction factor [en]
korrektionsfaktor for omgivelser [da]
omgivningskorrigeringsfaktor [sæ]
Umgebungstemperatur-Korrekturterm [de]
leiðsaga í láréttum fleti
lateral navigation [en]
LNAV [en]
ateral navigation [da]
ateral navigering [sæ]
navigation transversale [fr]
laterale Kursführung [de]
leiðsaga í lóðréttum fleti
vertical navigation [en]
VNAV [en]
vertikal navigationsvejledning [da]
vertikal navigering [sæ]
navigation verticale [fr]
vertikale Navigation [de]
leiðsaga í lóðréttum fleti miðað við loftþrýsting
baro-vertical navigation [en]
leiðsaga um gervihnetti
gervihnattaleiðsaga
satellite navigation [en]
satnav [en]
leiðsögn í láréttum fleti
lateral guidance [en]
lateral styring [da]
vägledning i sidled [sæ]
guidage latéral [fr]
laterale Führung, seitliche Führung [de]
leiðsögn í lóðréttum fleti
vertical guidance [en]
vertikal vejledning [da]
vägledning i sidled [sæ]
guidage vertical [fr]
vertikale Führung [de]
leiðsöguþjónusta um gervihnetti
gervihnattaleiðsöguþjónusta
satellite navigation service [en]
lengdarmetri
linear meter [en]
lengdarmetri
running metre [en]
lesari fyrir ritletur
optical reader [en]
lesari fyrir segulletur
magnetic reader [en]
letidýr
sloths [en]
dovendyr [da]
sengångare [sæ]
paresseux [fr]
Faultiere [de]
Folivora [la]
letjandi, rauð, rjúkandi saltpéturssýra
inhibited red fuming nitric acid [en]
IRFNA [en]
Lettland
Lýðveldið Lettland
Latvia [en]
Republic of Latvia [en]
LV [en]
LVA [en]
Letland, Republikken Letland [da]
Lettland, Republiken Lettland [sæ]
la Lettonie, la République de Lettonie [fr]
Lettland, die Republik Lettland [de]
lettneska
Latvian [en]
leturfræði
typography [en]
leturgerð
typography [en]
leturgerð
typographic typeface [en]
leturgerð
font [en]
leturhumar
Norway lobster [en]
Nephrops norvegicus [la]
leturhumar
langoustine [en]
Nephrops norvegicus [la]
leturhylki
font cartridge [en]
letursetningarvélar
typesetting machinery [en]
leturskerkir
Atlantic black skipjack [en]
Eythynnus alletteratus (Thynnus thunina og Euthynnus quadripunctatus eru úrelt heiti tegundarinnar) [la]
leturskerkir
little tunny [en]
Euthynnus alletteratus [la]
levómetadón
levomethadone [en]
leynilegt net sem stundar innflutning á fólki
clandestine immigration network [en]
net der beskæftiger sig med menneskesmugling, organiseret illegal indvandring [da]
illegales Einwanderungsnetz [de]
létt, samsett klæðning
composite lightweight panel [en]
léttur, samsettur biti
light composite beam [en]
Litáen (Lietuva)
Lýðveldið Litáen
Lithuania [en]
Republic of Lithuania [en]
LT [en]
LTU [en]
Litauen, Republikken Litauen [da]
Litauen, Republiken Litauen [sæ]
la Lituanie, la République de Lituanie [fr]
Litauen, die Republik Litauen [de]
lífetanól
bioethanol [en]
bioethanol [da]
bioetanol [sæ]
bioéthanol [fr]
Bioethanol [de]
líffærafræðilegur meðferðar- og efnakóði fyrir dýralyf
ATCvet-kóði
Anatomical Therapeutic Chemical Veterinary code [en]
ATCvet code [en]
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATC-veterinärkod) [sæ]
code de classification anatomique, thérapeutique et chimique vétérinaire (code ATCvet) [fr]
anatomisch-therapeutisch-chemikalischer Veterinärcode [de]
lífgreining sem gerð er á greiningarsetti
kit-based bioassay [en]
lífmetan
biomethane [en]
biomethan [da]
biometan [sæ]
Biomethan [de]
lífræn rokefni, önnur en metan
non-methane volatile organic compounds [en]
NMVOC [en]
lífvera sem býr í seti
sediment dwelling organism [en]
líkamssamsetning
body composition [en]
kropssammensætning [da]
kroppssammansättning [sæ]
composition corporelle [fr]
Körperbau [de]
líkpokasett
mortuary pack [en]
líksmurningarsett
embalming kit [en]
ljóssetningarkerfi
photocomposing system [en]
loftfirrt kerfi vatns og sets
anaerobic water-sediment system [en]
loftgangsetningarbúnaður í loka
pneumatic valve actuator [en]
loftmetanblanda
air methane mixture [en]
loftnet
antenna [en]
loftnet
aerial [en]
loftnet sem er stoðloftnet
rigidly supported antennae [en]
loftrýmisgeta
airspace capacity [en]
air space capacity [en]
loftræstigeta
functional capacity for venting [en]
lokadagsetning
final date [en]
lokadagsetning
expiry date [en]
date of expiry [en]
lúkningarnet
terminating network [en]
lútetíum
lutetium [en]
lyf í fastri samsetningu
fixed combination medicinal product [en]
lyfjaform til að setja í leg
preparation for intra-uterine administration [en]
lyfjasamsetning
pharmaceutical preparation [en]
lyftinet
lift net [en]
løftenet [da]
lyftnät [sæ]
Senknetz, Hebenetz [de]
lýsa yfir ásetningi
declare intentions [en]
lýsingargeta
light output efficiency [en]
læsilegt letur sem sker sig frá bakgrunninum
legible print on a contrasting background [en]
lögboðin áletrun
statutory marking [en]
lögboðin áletrun
statutory inscription [en]
löglega stofnsett stofnun
body constituted pursuant to law [en]
lögmæt búseta
lawful residence [en]
lögmæt og venjuleg búseta
lawful and ordinary residence [en]
magnesíumasetat
magnesium acetate [en]
magnesíumvetniskarbónat
magnesium hydrogen carbonate [en]
magnesíumvetniskarbónat
magnesium subcarbonate [en]
manganetýlen
manganese ethylene [en]
mannleg geta
human performance [en]
mar
marblettur
contusion [en]
kvæstelse, kontusion [da]
blåmärke [sæ]
contusion [fr]
Kontusion, Quetschung, Prellung [de]
margfalt net
multiple grid [en]
margmiðlunarnet
multimedia network [en]
markaðssetja
market [en]
markaðssetning
marketing [en]
markaðssetning
commercialisation [en]
commercialization [en]
markaðssetningarþjónusta
marketing service [en]
markaðssetning landbúnaðarafurðar
marketing of an agricultural product [en]
markaðssettur til vinnslu
marketed for processing [en]
markettir
vervets [en]
marekatte [da]
gröna markattor [sæ]
Grünen Merkatzen [de]
Chlorocebus [la]
markjafnstraumur samsettra Nb3SN-ofurleiðara
DC critical current of Nb3 composite superconductors [en]
markmiðuð uppfletting
targeted check [en]
markset
target site [en]
markviss markaðssetning
intensive marketing [en]
málning fyrir steinfleti
masonry paint [en]
málsett teikning
dimensional drawing [en]
dimensioned drawing [en]
MDMA
3,4-metýlendíoxýmetamfetamín
MDMA [en]
3,4-methylenedioxymethamphetamine [en]
medetómidín
medetomidine [en]
meðalhagkvæmni leiðarflugs í láréttum fleti
average horizontal en route flight efficiency [en]
meðalsamsetning undirlags
mean substratum composition [en]
með hettu
incorporating a hood [en]
með lagalega búsetu
legally resident [en]
með tilliti til framleiðslugetu
in relation to production capacity [en]
meginreglur um betra sjálfseftirlit og sameiginlegt eftirlit
Principles for Better Self- and Co-regulation [en]
principper for bedre selv- og samregulering [da]
principer för, bättre själv- och samreglering [sæ]
principes pour l´amélioration de l´autorégulation et de la corégulation [fr]
Grundsätze für eine bessere Selbst- und Koregulierung [de]
meginreglur ÖSE varðandi útflutningseftirlit með loftvarnarkerfum sem einstaklingar geta haldið á
OSCE Principles for Export Controls of Man-Portable Air Defence Systems (MANPADS) [en]
meginvettvangur
principal venue [en]
melengestrólasetat
melengestrol acetate [en]
mengunarvarnageta
emission performance [en]
menntasetur
training site [en]
Menntun endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri
Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes [en]
Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater [da]
Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen [de]
mentoxýetanól
menthoxyethanol [en]
merkaptóasetat
mercaptoacetate [en]
meta afturvirkt
assess on a retrospective basis [en]
metabísúlfít
metabisulphite [en]
metafasagreining
metaphase analysis [en]
metaflúmísón
metaflumizone [en]
metakrífos
methacrifos [en]
C7H13O5PS [en]
metakrýlamíð
methacrylamide [en]
metakrýlnítríl
methacrylonitrile [en]
metakrýlsýra
methacrylic acid [en]
2-methyl-2-propionic acid [en]
2-methylene-propionic acid [en]
metalaxýl
metalaxyl [en]
methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-DL-alaninate [en]
metaldehýð
metaldehyde [en]
r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane [en]
metallýlsúlfónsýra
methallylsulphonic acid [en]
metamfetamín
methamphetamine [en]
methylamphetamine [en]
metamídófos
methamidophos [en]
metamísól
metamizole [en]
metamítrón
metamitron [en]
4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one [en]
metamnatríum
metam-sodium [en]
metan
methane [en]
CH4 [en]
metan, sumpgas [da]
metan [sæ]
méthane [fr]
Methan [de]
metanbensþíasúrón
methabenzthiazuron [en]
metandíþíól
methanedithiol [en]
metanól
methyl alcohol [en]
metanól
methanol [en]
metanskilja
non-methane cutter [en]
NMC [en]
metanskiljuaðferð
non-methane cutter method [en]
NMC method [en]
metanvinnsla
biomethanisation [en]
biomethanization [en]
metanvirkni
methane efficiency [en]
Methan-Umwandlungseffizienz [de]
metasaklór
metazachlor [en]
meta samkvæmt skilyrðum EB-gerðarprófunar
assess at the EC type-examination level [en]
metasól
methazole [en]
metavínsýra
metatartaric acid [en]
metavinsyre [da]
metavinsyra [sæ]
acide métatartrique, acide ditartrique [fr]
Metanweinsäure [de]
metaxýlen
metaxylene [en]
meta örorku
assess the degree of incapacity [en]
methemóglóbín
methaemoglobin [en]
metið markþýði
estimated target population [en]
metill
estimator [en]
metíðaþíón
methidathion [en]
metíklórpindól
meticlorpindol [en]
metíókarb
methiocarb [en]
metíram
metiram [en]
metkónasól
metconazole [en]
metnaðarstig
ambition level [en]
metoxúrón
metoxuron [en]
metoxýfenósíð
methoxyfenozide [en]
metoxýklór
methoxychlor [en]
metóbrómúrón
metobromuron [en]
metóflútrín
metofluthrin [en]
metólaklór
metolachlor [en]
metómýl
methomyl [en]
metópren
methoprene [en]
metóprótrýn
methoprotryne [en]
metósúlam
metosulam [en]
metrabylgjufjarskiptastöð
VHF radio installation [en]
metrabylgjufjarskiptastöð fyrir stafrænt valkall
VHF digital selective calling (DSC) techniques [en]
metrabylgjutalstöð
VHF radio [en]
VHF radiotelephone [en]
metrabylgjutalstöðvarbúnaður
VHF radiotelephone apparatus [en]
metrabylgjutalstöðvarbúnaður (VHF) með hlustvörslu fyrir stafrænt valkall (DSC)
VHF DSC watchkeeping receiver [en]
metrafenón
metrafenone [en]
metraradíani
metre-radian [en]
metri
meter [en]
metre [en]
metríbúsín
metribuzin [en]
metsúlfúrón
metsulfuron [en]
metta
saturate [en]
mettaður
saturated [en]
mættet [da]
mättad [sæ]
saturé [fr]
gesättigt, saturatus [de]
saturatus [la]
mettun
saturation [en]
mettunareimþrýstingur
saturation vapour pressure [en]
saturated vapour pressure [en]
dampspænding, mættede dampes tryk [da]
ångtryck [sæ]
Dampfspannung, Sättigungsdampfdruck [de]
mettunargildi
saturation value [en]
mettunargildi lofts
air saturation value [en]
ASV [en]
mettunarkerfi
saturator system [en]
mettunarstyrkur miðað við massa
saturation mass concentration [en]
mättnadskoncentration [da]
mætningskoncentration [sæ]
concentration massique de saturation [fr]
Massen-Sättigungskonzentration [de]
mettunarsúla
saturation column [en]
mettunarþrýstingur
saturation pressure [en]
mætningstryk [da]
mättningstryck [sæ]
Sättigungsdruck [de]
metýl-
methyl [en]
metýlammoníumklóríð
methylammonium chloride [en]
metýlanilín
methylaniline [en]
metýlasetófenón
methylacetophenone [en]
metýlbensamíð
methylbenzamide [en]
metýlbensóat
methylbenzoate [en]
metýlbensókvat
methylbenzoquate [en]
metýlbrómíð
methyl bromide [en]
metýlbútýlasetat
methylbutylacetate [en]
metýldíbrómóglútarónítríl
methyldibromoglutaronitrile [en]
metýlen
methylene [en]
metýlenblámi
methylene blue [en]
metýlendíoxýanilín
methylenedioxyaniline [en]
metýlestri
metýlester
methylester [en]
metýletýlketoxím
methyl ethyl ketoxime [en]
metýletýlketón
methyl ethyl ketone [en]
methylethylketone [en]
metýletýlsellulósi
methylethylcellulose [en]
metýlísóbútýlketón
methyl isobutyl ketone [en]
methylisobutylketone [en]
metýlísóþíasólínón
methylisothiazolinone [en]
metýlkarbamat
methylcarbamate [en]
methyl carbamate [en]
metýlklórið
methyl chloride [en]
metýlklóróform
methylchloroform [en]
metýlkúmarín
methylcoumarin [en]
metýlnikótínat
methyl nicotinate [en]
metýlparaþíón
methylparathion [en]
methyl parathion [en]
metýlprednisólón
methylprednisolone [en]
metýlpýrrólídón
methylpyrrolidone [en]
metýlrauði
methyl red [en]
metýlrauð litvísislausn
methyl red indicator solution [en]
metýlrauður
methyl red [en]
metylrødt [da]
metylrött [sæ]
metýlresorsínól
methylresorcinol [en]
metýlsellulósi
methylcellulose [en]
methyl cellulose [en]
metýlsilsekvíoxan
methylsilsesquioxane [en]
metýlsterat
methyl stearate [en]
metýltertbútýletri
metýltertbútýleter
metýl-þrígreindur bútýletri
methyl tertiary butyl ether [en]
MTBE [en]
methyl tert-butyl ether [en]
metýltetrahýdrófólínsýra
methyltetrahydrofolic acid [en]
metýlun
methylation [en]
miði sem er búið að letra á
preprinted note [en]
miðlaranet
broker crossing network [en]
mæglernetværk, broker crossing network [da]
Broker-Crossing-System [de]
miðstöðvarketill
central heating hot water boiler [en]
mikil afkastageta
high capacity [en]
mikil flutningsgeta
high capacity [en]
milliganga um markaðssetningu
placement as agent [en]
millilandanet
transnational open network [en]
millilandanet til starfsmenntunar
transnational open vocational training network [en]
millimetrapappír
graph paper [en]
millimetri
mm
millimetre [en]
mm [en]
millinetagátt
gateway [en]
minnihluti sem getur stöðvað framgang mála
blocking minority [en]
míkrómetri
micrometer [en]
mikrometer [da]
micromètre [fr]
Mikrometer [de]
mínushlaðin metakrýlatsamfjölliða
anionic methacrylate copolymer [en]
moskusambrett
musk ambrette [en]
moskusketón
musk ketone [en]
moskustíbetín
musk tibetine [en]
mólhlutfall vetnis
molar hydrogen ratio [en]
molforhold for hydrogen [da]
molar vätekvot [sæ]
rapport molaire hydrogène [fr]
Molverhältnis [de]
mónóbrómódífenýletri
mónóbrómódífenýleter
monobromodiphenyl ether [en]
mónóetanólamíð
monoethanolamide [en]
mónóetanólamíð úr fitusýrum úr kókoshnetum
coconut fatty acid monoethanolamide [en]
mónóetanólamín
monoethanolamine [en]
mónóetýl
monoethyl [en]
mónóetýletri
mónóetýleter
monoethyl ether [en]
mónómetýlóldímetýl
monomethylol dimethyl [en]
MDM [en]
móttökuloftnet
receiving antenna [en]
receiving aerial [en]
modtageantenne [da]
mottagarantenn [sæ]
múskathneta
múskat
nutmeg [en]
nutmeg nut [en]
muskatnød [da]
muskotnöt [sæ]
noix muscade [fr]
Muskatnuss [de]
Myristica fragrans [la]
mynddeilivettvangur
video-sharing platform [en]
myndsetning skjás
rendering of display [en]
skærmbilledvisning [da]
rendering av bildskärm [sæ]
myndunarhraði metans
methanogenesis rate [en]
myndun metans
methanogenesis [en]
myndun nýrrar samsetningar erfðaefnis
formation of new combinations of genetic material [en]
myndun setlitarefnis
myndun setlitar
lake formation [en]
mæliloftnet
measuring antenna [en]
mötunarhetta
dozzle [en]
N-asetýlantranílsýra
N-acetylanthranilic acid [en]
N-asetýlmúramínsýra
N-acetylmuramic acid [en]
N-acetylmuraminsyre [da]
N-acetylmuramidsyra [sæ]
acide N-acétylmuramique [fr]
N-Acetylmuraminsäure [de]
natríumasetat
sodium acetate [en]
natríumasetýlsalisýlat
sodium acetylsalicylate [en]
natríumhýdroxýmetýlglýsínat
sodium hydroxy methyl glycinate [en]
natríumkókóamfóasetat
sodium cocoamphoacetate [en]
natríummetabísúlfít
sodium metabisulphite [en]
natríumsetósterýlsúlfat
sodium cetostearyl sulphate [en]
natríumvetnisasetat
sodium hydrogen acetate [en]
natríumvetniskarbónat
matarsódi
natron
natrón
sodium hydrogen carbonate [en]
bicarbonate of soda [en]
sodium acid carbonate [en]
baking soda [en]
natriumhydrogencarbonat [da]
natriumvätekarbonat, natriumbikarbonat [sæ]
carbonate acide de sodium , bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium [fr]
doppeltkohlensaures Natrium, Natron, natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat [de]
natríumvetnisselenít
sodium hydrogen selenite [en]
natríumvetnisselentín
sodium hydrogen selentine [en]
natríumvetnissúlfít
sodium hydrogen sulphite [en]
nákvæmni miðlínugeisla með leiðsögu í lóðréttum fleti
localiser performance with vertical guidance [en]
LPV [en]
performance d''alignement de piste avec guidage vertical [fr]
Landeanflugverfahren mit vertikaler Führung [de]
nákvæmnispípetta
precision pipette [en]
nám í netnotkun
Internet training [en]
nefnd háttsettra embættismanna
High Level Group [en]
High-Level Group [en]
nefnd háttsettra embættismanna
high-level Committee [en]
nefnd háttsettra embættismanna um fjarskipti
Senior Officials Group on Telecommunications [en]
SOG-T [en]
nefnd háttsettra embættismanna um frjálsa fólksflutninga
High Level Panel on the Free Movement of Persons [en]
nefnd háttsettra embættismanna um lýðheilsu
Committee of Senior Officials on Public Health [en]
nefnd háttsettra embættismanna um samevrópska flutningakerfið
High-Level Group on the trans-European transport network [en]
nefnd háttsettra embættismanna um skipulagða afbrotastarfsemi
High Level Group on Organised Crime [en]
nefnd háttsettra embættismanna um öryggi upplýsingakerfa
Senior Officials Group on the Security of Information Systems [en]
SOG-IS [en]
nefnd háttsettra, landsbundinna eftirlitsyfirvalda
high-level committee of national regulators [en]
nefnd háttsettra sérfræðinga í vísindum
high-level committee of scientific experts [en]
nefnd háttsettra vinnueftirlitsmanna
Committee of Senior Labour Inspectors [en]
Senior Labour Inspectors Committee [en]
nefnd um framboð á opnum aðgangi að netum
Open Network Provision Committee [en]
ONP Committee [en]
nefnd um opinn netaðgang
Committee on Open Access to Network [en]
neikvæður vetnisjónageisli
negative hydrogen ion beam [en]
neikvæður vetnissamsætugeisli
negative hydrogene isotope beam [en]
net
mesh [en]
net
network [en]
net
gillnet [en]
netaðgangur
Internet access [en]
Netaðgangur yfir landamæri
online cross-border access [en]
netaðgerð
network function [en]
netaðstaða
network facilities [en]
netagarn
garn
twine [en]
netald
hub [en]
network hub [en]
hub, netværkshub [da]
hubb, nav, nätnav [sæ]
Hub [de]
netaspil
net roll [en]
netspil [da]
netárás
cyber-attack [en]
cyberattack [en]
cyber attack [en]
netbeinir
network router [en]
netbóla
microsome [en]
mikrosom [da]
mikrosom [sæ]
microsome [fr]
Mikrosom [de]
netbúnaður
network resources [en]
netbúnaður
network equipment [en]
netbúnaður fyrir upplýsingaþjónustu um ár
RIS network equipment [en]
netdúkur
net fabric [en]
netefni
netting [en]
net flugleiða
flugleiðanet
route network [en]
network of routes [en]
net fyrir múrhúð
lathing material [en]
netfyrirtæki um úthlutuð heiti og númer
ICANN-netfyrirtækið
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [en]
ICANN [en]
netfærni
Internet skills [en]
netgildra
fyke net [en]
netgrunnvirki
network infrastructure [en]
netgrunnvirkisbúnaður
network infrastructure equipment [en]
netheimar
cyberspace [en]
cyberspace [da]
cyberrymd [sæ]
cyberspace, cyberespace [fr]
Cyberspace, grenzüberschreitende Computernetzwerke [de]
Net hlutanna
Internet of Things [en]
IoT [en]
nethögun
network architecture [en]
Net
Internet [en]
netiðnaður
network industry [en]
net í hurðir
door screen [en]
netjukennd fjölliða af dreifðri möskvastærð
statistically reticulated polymer [en]
netkaffihús
cybercafé [en]
netkaffihús
Internet café [en]
netkerfi
network [en]
netkerfi
network system [en]
netkerfi á jörðu niðri
terrestrial network [en]
netkerfi Bandalagsins
Community network [en]
netkóði
network code [en]
netla
nettle [en]
netlag
network layer [en]
lag 3, netlag [da]
nätverksskikt [sæ]
Paketebene, Netzwerkschicht, Vermittlungsschicht [de]
netlíkan
network model [en]
netmarkaður
online marketplace [en]
net millikvörðunar
intercalibration network [en]
netofinn stálhanski
chain mail glove [en]
net- og upplýsingaöryggi
network and information security [en]
net- og informationssikkerhed [da]
nät- och informationssäkerhet [sæ]
netóbímín
netobimin [en]
netpunktur
grid point [en]
netreitur
grid cell [en]
net samkeppnisyfirvalda
network of competition authorities [en]
net, samsett úr hefðbundnu neti og tröllaneti
combined gillnet-trammel nets [en]
GTN [en]
netsamstarf
networking [en]
netværkssamarbejde [da]
travail en réseau [fr]
net sem eru fest við staura
fixed gillnet on stakes [en]
net sem eru lögð í hring
encircling gillnet [en]
netsending
network transmission [en]
netsími
IP telephone [en]
Netsími
VoIP telephone [en]
voice over IP [en]
VoIP phone [en]
netskilflötur
network interface [en]
netskilja
sieve netting [en]
sieve net [en]
SNT [en]
sinet [da]
selektionsnät [sæ]
Siebnetz [de]
netskipan
network topology [en]
netskiptir
network switch [en]
net staðaryfirvalda
network of local authorities [en]
netstak
network element [en]
NE [en]
netstjórnandi
network manager [en]
netstjórnunarkerfi
network management system [en]
netstrengjalagnir
network cabling [en]
netstýrður
line commutated [en]
netstýrikerfi
network operating system [en]
nettengdur
networked [en]
nettengdur búnaður með fjölþætta netvirkni
HiNA-búnaður
networked equipment with high network availability [en]
HiNA equipment [en]
nettengdur reiðuhamur
networked standby [en]
nettengd þjónusta
networked service [en]
nettengd þjónusta
online services [en]
nettengi
network port [en]
net tengifulltrúa innflytjendamála
immigration liaison officers network [en]
nettenging
internet connectivity [en]
nettenging
network connection [en]
nettenging
Internet connection [en]
Nettenging fyrir samkeppnishæfan, stafrænan innri markað - leiðin að evrópsku gígabitasamfélagi
Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society [en]
nettengipunktur
network termination point [en]
net til úrlausnar vandamálum á innri markaði
Internal Market Problem Solving Network [en]
SOLVIT [en]
nettóafl
net power [en]
nettóafl vélar
net installed power [en]
nettóáfyllingarvog
net filling scale [en]
nettóástandsbreyta
net state variable [en]
nettó mælanlegur varmi
net measurable heat [en]
målelig nettovarme [da]
mätbar värme netto [sæ]
messbarer Nettowärme [de]
nettónafnafl
nettómálafl
rated net power [en]
nettóprótínnýting
net protein utilisation [en]
net protein utilization [en]
NPU [en]
nettórúmlestir
NRL
net register tonnage [en]
NRT [en]
nettórúmmál geymslurýmis
net storage volume [en]
nettótonnatala
NT
net tonnage [en]
NT [en]
nettóvarmaflæði
nettóflæði varma
net heat flow [en]
nettovarmestrøm [da]
nettovärmeflöde [sæ]
Nettowärmestrom [de]
nettóþyngd án vökva
net drained weight [en]
nettrekt
flapper [en]
lås, stopgarn, flapper [da]
stängnät, stoppnät [sæ]
nettækni
on-line technology [en]
nettæling
grooming [en]
netumhverfi
online environment [en]
onlineverden [da]
nätmiljö [sæ]
environnement en ligne [fr]
Online-Umfeld [de]
netuppfærsla
network upgrade [en]
net úr margföldu garni
multiple twine netting [en]
net úr málmi
metal netting [en]
netútgáfukerfi
network publishing system [en]
netvafri
Internet browser [en]
netvangsstarfsmaður
platform worker [en]
netvangsstörf
platform work [en]
netvangur
platform [en]
netverslun
online commerce [en]
netvettvangur
online platform [en]
netviðskipti
Internet commerce activities [en]
netvæða
network [en]
netvörupallur fyrir loftfar
aircraft pallet with a net [en]
netvörupallur með hvolfþaki sem er sérstaklega gerður fyrir loftför
aircraft pallet with a net over an igloo [en]
netþjónn
server [en]
netþjónn
network server [en]
netþjónsbúnaður
server appliance [en]
netþjónusta
network service [en]
neyðarbólusetning
emergency vaccination [en]
nødvaccination [da]
nödvaccinering [sæ]
vaccination d''urgence [fr]
Not-Impfung [de]
neyðarbólusetningarátak
emergency vaccination campaign [en]
niðurhlutað pólýúretan
segmented polyurethane [en]
niðursettur
reduced [en]
niðursett verð
reduced price [en]
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta
Presidency conclusions of the European Council meeting [en]
nifteindageislun frá vetrarbraut
neutron radiation of galactic origin [en]
nítríltríasetat
nítrílótríasetat
nitrilotriacetate [en]
nitrilo-tri-acetate [en]
NTA [en]
nítrómetan
nitromethane [en]
norgestómet
norgestomet [en]
normalrúmmetri
normal cubic meter [en]
notaður gegnum Net
Internet-based [en]
notendavettvangur
user forum [en]
notkun á tiltekna bletti
spotwise application [en]
nónabrómódífenýletri
nónabrómódífenýleter
nonabromodiphenyl ether [en]
nóvólak-glýsídýletri
nóvólak-glýsídýleter
novolac glycidyl ether [en]
NOGE [en]
N-setin afleiða
N-substituted derivative [en]
nýr lagarammi um markaðssetningu á vörum
New legislative framework for the marketing of products [en]
NLF [en]
de nye lovgivningsrammer for markedsføring af produkter [da]
den nya lagstiftningsramen för saluföring av produkter [sæ]
le nouveau cadre législatif applicable à la commercialisation des produits [fr]
die Neue Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten [de]
nýrnahetta
adrenal gland [en]
ný samsetning lyfs
reformulated product [en]
nýta flutningsgetu sem best
optimise capacity [en]
optimize capacity [en]
nýting afkastagetu
capacity utilisation [en]
capacity utilization [en]
nýtingarstaður uppsprettu
place of exploitation of the spring [en]
næringarfræðileg samsetning
næringarsamsetning
nutritional composition [en]
næringarsamsetning
nutrient formulation [en]
næringarsamsetning
nutrient composition [en]
nærlæg settaug
proximal sciatic nerve [en]
offsetprentplata
offset plate [en]
offsetplade [da]
offsetplåt [sæ]
offsetprentvél
offset printing machinery [en]
offsetvinnsla
lithographic service [en]
ofsetning
overstocking [en]
ofurhratt breiðbandsnet
ultra-fast broadband network [en]
oktabrómódífenýletri
oktabrómódífenýleter
octabromodiphenyl ether [en]
octaBDE [en]
olíuleiðslunet
oil pipeline network [en]
olíuupptaka
olíubindigeta
oil retention [en]
olieabsorption [da]
oljebindningsförmåga [sæ]
rétention d´huile [fr]
Ölrückhaltevermögen [de]
opinber innkaup fyrir markaðssetningu
pre-commercial procurement [en]
opinn aðgangur að netum
open access to network [en]
orkunet
energy network [en]
oxalasetat
oxaloacetate [en]
oxýdemetónmetýl
oxydemeton-methyl [en]
oxýetýleneining
oxyethylene unit [en]
oxýtetrasýklín
oxytetracycline [en]
óafmáanlega áletraður
indelibly inscribed [en]
óafmáanlegt letur
indelible printing [en]
óbólusett dýr
non-vaccinated animal [en]
óhófleg skuldsetning
excessive leverage [en]
recours excessif à l´effet de levier [fr]
überhöhte Verschuldung [de]
ólögleg búseta
illegal residence [en]
ómetóat
omethoate [en]
ómettað vetniskolefni
unsaturated hydrocarbon [en]
ónæmingargeta
immunogenicity [en]
ónæmissetja
inoculate [en]
ónæmissetning
inoculation [en]
ónæmisvakaprófunarsett
antigen test kit [en]
ósamsett byggingarvara
homogeneous product [en]
ósamsett efni
homogeneous material [en]
ósamsett járnbrautaþjónusta
unbundled rail-transport product [en]
ósérhæfð nýrnahettufruma úr mannsfóstri
undifferentiated human foetal adrenal cell [en]
óskautað bindiset
non-polar site [en]
óskilgetið barn
natural child [en]
ótiltekin samsetning
unspecified composition [en]
ótímasettur samningur
open-ended contract [en]
óútfyllt vottorð um uppsetningu
blank installation certificate [en]
óæskilegt markset
unwanted target site [en]
pakkaskipt, almennt gagnanet
packet switched public data network [en]
parahneta
parahnetutré
Brazil nut [en]
paranød [da]
paranöt [sæ]
noix de Para, noix du Brésil, châtaigne du Brésil [fr]
Paranuß, Brasilnuß [de]
Bertholletia excelsa [la]
parakvatsamsetning
paraquat formulation [en]
parket
parquet [en]
parquet flooring [en]
parket [da]
parkett [sæ]
parketgólf
parquet floor [en]
parketgólfborð
parquet panel [en]
parketlögn
parquet flooring [en]
Pasteur-pípetta
Pasteur pipette [en]
pálmahneta
palm nut [en]
palmenød [da]
palmnöt [sæ]
noix de palmiste [fr]
Palmnuss [de]
pekanhneta
pecan [en]
pecan nut [en]
pekannød [da]
pekannöt [sæ]
noix de pécane [fr]
Pekannuß [de]
Carya illinoinensis [la]
pendímetalín
pendimethalin [en]
pentabrómódífenýletri
pentabrómódífenýleter
pentabromodiphenyl ether [en]
pentaerýtrítóltetrakis
pentaerythritol tetrakis [en]
pentaklóróflúoróetan
pentachlorofluoroethane [en]
pentametýl
pentamethyl [en]
pentýlasetat
pentylacetate [en]
perflúorópólýeterpólýperoxíð
perfluoropolyetherpolyperoxide [en]
perflúoróprópýlperflúoróvínýletri
perflúoróprópýlperflúoróvínýleter
perfluoropropylperfluorovinyl ether [en]
permetrín
permethrin [en]
petoxamíð
pethoxamide [en]
piquette-vín
piquette [en]
pistasíuhneta
pistachio [en]
píperasíntvívetnisklóríð
piperazine dihydrochloride [en]
pípetta
pipette [en]
pipet [en]
pípettuoddur
pipette tip [en]
pírimífosmetýl
pirimiphos-methyl [en]
planta til útplöntunar
planta til dreifsetningar
bedding plant [en]
vækst til udplantning [da]
fröplant [sæ]
plante à repiquer [fr]
Setzling [de]
plastvörubretti
plastic pallet [en]
plúsjónaskiptageta
cation exchange capacity [en]
pottanet
covered pots [en]
pólýeten
polyethene [en]
pólýetri
pólýeter
polyether [en]
pólýetýlen
polyethylene [en]
pólýetýlenglýkól
polyethylene glycol [en]
pólýetýlenglýkólsterat
polyethylene glycol stearate [en]
pólýetýlenimín
polyethylenimine [en]
pólýetýlenkápa
PE sheathing [en]
pólýetýlentereþalat
polyethylene terephthalate [en]
PET [en]
pólýetýlentereþalatglýkól
polyethylene terephthalate glycol [en]
PETG [en]
pólýoxýetýlen
polyoxyethylene [en]
pólýtetraflúoretýlen
polytetrafluorethylene [en]
polytetrafluoroethylene [en]
PTFE [en]
pólýúretan
polyurethane [en]
PU [en]
pólýúretanfrauð
polyurethane foam [en]
pólýúretankerfi
polyurethane system [en]
pólýúretankvoða
polyurethane hard foam [en]
pólývínýlmetýletri
pólývínýlmetýleter
polyvinyl methyl ether [en]
prentleturshömlun
print disability [en]
pretílaklór
pretilachlor [en]
pretkamíð
prethcamide [en]
prófanir á samsetningu
composition testing service [en]
prófunarset
test sediment [en]
prófunarsett
test kit [en]
prófunarsetur
test site [en]
prófun á eiturhrifum í seti
sediment toxicity test [en]
prófun á langvinnum eiturhrifum í seti
chronic sediment toxicity test [en]
prófun á vettvangi
field trial [en]
prófun sem fer að hluta til fram á vettvangi
semi-field test [en]
semi-field testing [en]
prómetrýn
prometryn [en]
própetamfos
propetamphos [en]
púðurhvellhetta
plain detonator [en]
pýmetrósín
pymetrozine [en]
pýraflúfenetýl
pyraflufen-ethyl [en]
pýretrín
pyrethrin [en]
pýretróíð
pyrethroid [en]
pýridýloxýmetýl
pyridyloxymethyl [en]
pýrimetaníl
pyrimethanil [en]
raðkvæmi etanóls
ethanol homologue [en]
rafeindahvellhetta
electronic detonator [en]
rafeindastýrð ratsjárútsetning
electronic plotting aid [en]
EPA [en]
elektronisk plottefacilitet [da]
elektronisk plottningsutrustning [sæ]
aide de pointage électronique [fr]
elektronische Plotthilfe [de]
rafeindastýring fyrir sjálfvirka endurinnsetningu
recloser electronic control [en]
elektronisk afbryder [da]
elektronisk återkopplingsstyrning [sæ]
contrôle électronique du disjoncteur à réenclenchement [fr]
elektronische Wiedereinschaltsteuerung [de]
rafgangsetningarbúnaður í loka
electric valve actuator [en]
rafhitaketill fyrir rými
electric boiler space heater [en]
raflagnasett
wiring set [en]
rafmagnshvellhetta
electric detonator [en]
raforkunet
electricity network [en]
rafrænn vettvangur til lausnar deilumálum á Netinu
ODR platform [en]
open dispute resolution platform [en]
rafrænn viðskiptavettvangur
electronic trading platform [en]
plateforme de négociation électronique [fr]
elektronische Handelsplattform [de]
rafrænt fjarskiptanet
electronic communications network [en]
rafrænt námskeið á innra neti
Intranet-based e-course [en]
rafrænt net
electronic network [en]
rafrænt tilkynningakerfi í Bandalaginu um skipakomur
SafeSeaNet-kerfið
SafeSeaNet system [en]
SafeSeaNet [en]
Community Maritime Information Exchange System [en]
rafrænt tilkynningakerfi í Sambandinu um skipakomur
SafeSeaNet-kerfið
Union Maritime Information and Exchange System [en]
SafeSeaNet [en]
SafeSeaNet system [en]
rafsígaretta
rafretta
electronic cigarette [en]
e-cigarette [en]
elektronisk cigaret [da]
elektronisk cigarett [sæ]
cigarette électronique [fr]
elektronische Zigarette, Ezigarette [de]
rafsígarettuauðkenni
E-cigarette ID [en]
EC-ID [en]
rammasamsetning
frame formulation [en]
rannsókn að lokinni markaðssetningu
postmarketing study [en]
post-marketing study [en]
rannsóknargeta
research capacity [en]
rannsóknargeta manna
human research potential [en]
rannsóknarsetur
trial site [en]
rannsóknir á bólusetningum eftir sjúkdómum
transdisease vaccinology [en]
raunlægt nettengi
physical network port [en]
ráðgjafarhópur háttsettra embættismanna um fjármögnun baráttunnar gegn loftslagsbreytingum
High-Level Advisory Group on Climate Change Financing [en]
Groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre le changement climatique [fr]
Hochrangige Beratergruppe zur Frage der Finanzierung des Klimawandels, Hochrangige Beratergruppe zur Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels [de]
ráðgjafarnefnd ETIAS-ferðaheimildakerfisins um grundvallarréttindi
ETIAS Fundamental Rights Guidance Board [en]
ETIAS-råd for rådgivning om grundlæggende rettigheder [da]
Etias-rådgivningsnämnd för grundläggande rättigheter [sæ]
comité d´orientation ETIAS sur les droits fondamentaux. [fr]
ETIAS-Beratungsgremium für Grundrechte [de]
ráðgjafi um rafrænan vettvang til lausnar deilumálum á Netinu
ODR advisor [en]
online dispute resolution advisor [en]
ráðstefna háttsettra embættismanna
high-level conference [en]
conférence de haut niveau [fr]
Konferenz auf hoher Ebene, hochrangige Konferenz [de]
ráðstöfun á alþjóðavettvangi
international measure [en]
refsiverður verknaður sem getur haft framsal í för með sér
extraditable criminal offence [en]
fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
auslieferungsfähige Straftat [de]
reglufestur
sem reglur hafa verið settar um
regulated [en]
reglur um setningu landsstaðla
national standards procedure [en]
reglusetning
regulation [en]
reglusetning
regularisation [en]
regularization [en]
reglusetningaraðili
standard-setting body [en]
standard setting body [en]
reikisímtal sem reglur eru settar um
regulated roaming call [en]
reikningur fyrir ytri vettvang
external platform account [en]
reknet
drift gillnet [en]
driftnet [en]
rekstraraðili heimanets
home operator [en]
rekstraraðili hýsinets
host network operator [en]
rekstraraðili kapalsjónvarpsnets
cable television network operator [en]
rekstraraðili netkerfis
network operator [en]
rekstrarleg umframgeta
structural overcapacity [en]
rekstraröryggi nets
operational network security [en]
resmetrín
resmethrin [en]
retínól
retinol [en]
retínýlasetat
retinyl acetate [en]
retínýlpalmítat
retinyl palmitate [en]
retróveira
retrovirus [en]
retróveirugenaferja
retrovirus vector [en]
retsina-borðvín
retsina table wine [en]
retsinavin [da]
retsina [sæ]
reykhetta
fumehood [en]
fume hood [en]
røghætte [da]
rökhuv [sæ]
Rauchgashaube [de]
reykmettað hermiumhverfi
simulated smoke-filled environment [en]
réttindi þeirra sem glíma við prentleturshömlun
rights of print-disabled persons [en]
rétt tímasetning
punctuality [en]
réttur til að setja verkbann
right to impose lock-outs [en]
réttur til að veðsetja e-ð
right of pledge [en]
réttur til frjálsrar búsetu á yfirráðasvæði aðildarríkjanna
right to reside freely within the territory of the Member States [en]
rjúkandi saltpéturssýra sem er ekki letjandi
non-inhibited fuming nitric acid [en]
roðfletting
skinning [en]
roðflettur bolur
cylinder [en]
rósaketón
rose ketone [en]
rósettukál
Chinese flat cabbage [en]
savoie de Chine [fr]
Tatsoi [de]
Brassica rapa subsp. narinosa [la]
rótar- og hnýðisgrænmeti
root and tuber vegetables [en]
rod- og knolgrøntsager [da]
rot- og knölgrönsaker [sæ]
légumes-racines et légumes tubercules [fr]
Wurzel- und Knollengemüse [de]
ruðningspípetta
positive displacement pipette [en]
rúðunet
grid [en]
rúmmetri
cubic meter [en]
röklegt nettengi
logical network port [en]
röntgenlampasamsetning
x-ray tube assembly [en]
safnsýni
samsett sýni
aggregate sample [en]
bulk sample [en]
composite sample [en]
samleprøve, sammensat prøve, bulkprøve [da]
samlingsprov [sæ]
échantillon global, échantillon moyen [fr]
Sammelprobe [de]
salernisseta
lavatory seat [en]
Salewski-blettun
Salewski staining [en]
samanburðarvefsetur
comparison website [en]
sambandsbundin netþjónusta
connection mode Network service [en]
CO-NS [en]
sambyggður eldsneytishitaketill
fuel boiler combination heater [en]
brændselsfyret kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning [da]
bränsledriven panna med inbyggd tappvarmvattenberedning [sæ]
dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible [fr]
Kombiheizgerät mit Brennstoffheizkessel [de]
sambyggður hitaketill
boiler combination heater [en]
panna eller värmepump med inbyggd tappvarmvattenberedning [sæ]
sambyggður rafhitaketill
electric boiler combination heater [en]
sameiginleg netþjónusta fyrir fyrirtæki
shared-business telephone network service [en]
sameiginleg setning staðla
collective standardisation [en]
collective standardization [en]
sameiginleg skrá yfir yrki grænmetistegunda
Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species [en]
sameiginleg staðsetning
collocation [en]
sameiginlegt samskiptanet
common communication network [en]
CCN [en]
réseau commun de communication [fr]
samevrópskt fjarskiptanet
trans-European telecommunications network [en]
samevrópskt flutninganet
trans-European transport network [en]
TEN [en]
samevrópskt flutninganet
TEN-T [en]
samevrópskt gagnanet
trans-European data communications network [en]
samevrópskt járnbrautarnet
trans-European railway network [en]
samevrópskt net
trans-European network [en]
samevrópskt netkerfi
trans-European network [en]
samevrópskt orkunet
trans-European energy network [en]
samevrópskt, stafrænt, samþætt þjónustunet
samevrópskt ISDN-samnet
pan-European integrated services digital network [en]
EURO-ISDN [en]
samfellt net
coherent network [en]
samfélagsþegnar sem eru illa settir félagslega
socially vulnerable group [en]
samhliða net
parallel networks [en]
samhæfður staðall um tækniskilfleti
harmonised technical interface standard [en]
harmonized technical interface standard [en]
samkeppnisgeta
competitive capacity [en]
samkeppnisgeta
competitivity [en]
samkeppnishvetjandi
pro-competitive [en]
samkomulag um að samningurinn um framsal sakamanna skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða, milli Íslands og Bretlands
Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 to certain Colonies and Territories, between Iceland and the United Kingdom [en]
samkomulag um að viðurkenna bresk ferðamannaskilríki, milli Íslands og Bretlands
Agreement concerning the Acceptance of the British Visitor´s Passport between Iceland and the United Kingdom [en]
samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til Íslendinga, milli Íslands og Bretlands
Agreement concerning the Reversion of the Reykjavík Airfield to the Icelandic Government, between Iceland and the United Kingdom [en]
samkomulag um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Bretlands
Agreement concerning the Waiver of Visas, between Iceland and the United Kingdom [en]
samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands
Memorandum of Understanding regarding the Billing and Collection by the United Kingdom of Air Navigation Charges Levied by Iceland, between Iceland and the United Kingdom [en]
samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna, milli Íslands og Bretlands
Agreement regarding the Disposal of the Estates of Deceased Seamen, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningsvörur sem geta komið í stað annarra vara
substitutable contract goods [en]
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia [en]
samningur milli Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Íslands, Lettlands, Litháens, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjárfestingarbankann
Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank [en]
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal [en]
samningur Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun í löndum, sérstaklega í Afríku, sem eiga við alvarlegan vanda að etja af völdum þurrka og/eða eyðimerkurmyndunar
samningur Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa [en]
United Nations Convention to Combat Desertification [en]
UNCCD [en]
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur gera með sér um að koma á réttindum og skyldum milli Írlands og Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs hins vegar á þeim sviðum Schengen-gerðanna sem taka til þessara ríkja
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the other, in the areas of the Schengen acquis which apply to these States [en]
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Víetnams
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Viet Nam [en]
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lettlands
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Latvia [en]
samningur um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd, milli Íslands og Kína
Agreement concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, between Iceland and China [en]
samningur um alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti, INTELSAT, ásamt rekstrarsamkomulagi
Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization, INTELSAT, with Operating Agreement [en]
samningur um bann við staðsetningu kjarnorkuvopna og annarra gjöreyðingarvopna á hafsbotni og í honum
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof [en]
samningur um eflingu og vernd fjárfestinga, milli Íslands og Víetnams
Agreement for the Promotion and Protection of Investments, between Iceland and Viet Nam [en]
samningur um félagslegt öryggi, milli Íslands og Bretlands
Convention on Social Security, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands
Air Service Agreement, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche)
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) [en]
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bretlands
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Bretlands
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um gagnkvæma eflingu og vernd fjárfestinga, milli Íslands og Lettlands
Agreement on the Mutual Promotion and Protection of Investments, between Iceland and Latvia [en]
samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af hagnaði af skipaútgerð, milli Íslands og Bretlands
Agreement concerning Exemption of Shipping Profits from Income Tax, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um heilbrigðisþjónustu, milli Íslands og Bretlands
Agreement on Health Services, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um markaðssetningu
commercialisation agreement [en]
commercialization agreement [en]
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bretlands
Money Order Agreement, between Iceland and the United Kingdom [en]
samningur um samstarf á sviði ferðaþjónustu, milli Íslands og Lettlands
Agreement on Cooperation in the Field of Tourism, between Iceland and Latvia [en]
samningur um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu
security financial collateral arrangement [en]
samningur um verslun, siglingar og búsetu, milli Íslands og Frakklands
Agreement on Trade, Navigation and Residence between Iceland and France [en]
samningur um þátttöku lýðveldisins Tékklands, lýðveldisins Eistlands, lýðveldisins Kýpur, lýðveldisins Ungverjalands, lýðveldisins Lettlands, lýðveldisins Litháens, lýðveldisins Möltu, lýðveldisins Póllands, lýðveldisins Slóveníu og lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu, við samning um Evrópska efnahagssvæðið, 02.05.1992
Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area, 02.05.1992 [en]
samráðsvettvangur evrópskra verðbréfaráða
Forum of European Securities Commissions [en]
FESCO [en]
samráðsvettvangur um visthönnun
Ecodesign Consultation Forum [en]
Consultation Forum [en]
Eco-design Consultation Forum [en]
Konsultationsforummet for Miljøvenligt Design, konsultationsforummet [da]
samrådsforum för ekodesign [sæ]
samræmingarskrifstofa EURES-netsins
EURES Coordination Office [en]
samsetning
composition [en]
kemisk sammensætning, sammensætning [da]
kemisk sammansättning, sammansättning [sæ]
samsetning
assembling [en]
samsetning
combination [en]
samsetning
assembly [en]
samsetning
fabrication [en]
samsetning
mixing [en]
samsetning
formulation [en]
samsetning
configuration [en]
samsetningar
assemblies [en]
samsetningargallaprófun
composite flaw tolerance test [en]
samsetningarkostnaður
structuring costs [en]
samsetningarteikning
assembly drawing [en]
samsetningar úr leðri
composition leather [en]
samsetningarverksmiðja
assembly plant [en]
samsetningarvilla
fallacy of composition [en]
samsetningarvinna
assembly project [en]
samsetningarvinna
fabrication work [en]
samsetningarvinna á þilfari
deck-fabrication work [en]
samsetning aukefnis
additive composition [en]
samsetning áburðartegundar
composition of fertilizer type [en]
composition of fertiliser type [en]
samsetning flugáhafnar
composition of flight crew [en]
samsetning höfuðstóls
capital structure [en]
samsetning lífstofna
biological population composition [en]
samsetning plantna
crop combination [en]
samsetning prófunarefnis
test substance formulation [en]
samsetning ráðsins
Council configuration [en]
samsetning skammta
dosing formulation [en]
samsetning varnarefna
pesticide combination [en]
samsetning vörugjalds
structure of excise duties [en]
samsett afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og dísilefnisagnasíu
combined deNOX-diesel particulate filter system [en]
kombineret deNOx-/diesel-partikelfiltersystem [da]
samsettar afurðir
composite products [en]
samsettar innstæður
structured deposits [en]
samsettar umbúðir
composite packaging [en]
samsett bóluefni
combined vaccine [en]
samsett byggingarvara
heterogeneous product [en]
samsett efni
adduct [en]
samsett efni
composite material [en]
samsett efni með jöfnum mólekúlhlutföllum
equimolecular complex [en]
samsett efni til jarðtæknilegra nota
geocomposite [en]
samsett fjármálaafurð
structured finance product [en]
structured product [en]
samsett framleiðsluvara
complex product [en]
samsett gasagnasía
combined gas particle cartridge [en]
samsett hátæknimeðferðarlyf
combined advanced therapy medicinal product [en]
samsett HIV-mótefna/-ónæmisvakaprófun
HIV antibody/antigen combined test [en]
samsett hnitviðmiðunarkerfi
compound coordinate reference system [en]
samsettir flutningar
combined transport [en]
samsett járnbrautaþjónusta
bundled rail-transport product [en]
samsett kerfi
combined system [en]
samsett laufblað
compound leaf [en]
samsett leður
composite leather [en]
samsett lyf
combination [en]
samsett matvæli
compound foodstuff [en]
samsett mát
composite measure [en]
samsett nefnd
mixed committee [en]
samsett plast
composite plastic [en]
samsett raðprófun með kulda, lágum loftþrýstingi og rökum hita
combined sequential cold, low air pressure and damp heat test [en]
samsett rækt
associated culture [en]
samsett seðlaviðtökuvél
CCM [en]
combined cash-in machine [en]
samsett sérfæða
compound dietary foodstuff [en]
samsett sía
combined filter [en]
samsett skuldabréf
structured bond [en]
samsett skuldaviðurkenning
structured note [en]
samsett smásjá
compound microscope [en]
samsett sýni
composite sample [en]
samsett sýni
pool [en]
samsett trygging
comprehensive cover [en]
samsettur
formulated [en]
samsettur
compound [en]
samsettur búnaður fyrir GPS/GLONASS
combined GPS/GLONASS equipment [en]
samsettur fjármálagerningur
structured finance instrument [en]
SFI [en]
samsettur fjármálagerningur
compound financial instrument [en]
samsettur hamlari
combined retarder [en]
samsettur millilengdargámur
composite IBC [en]
samsett úrtak
pooled sample [en]
samsett vara
compound product [en]
samsett vara
formulated product [en]
samsett yrki
component variety [en]
komponentsort [da]
komponentsort [sæ]
variété composant [fr]
Komponentensort [de]
samsett þjónusta
complex services [en]
samskiptanet
communication network [en]
samstarfsaðili EURES-netsins
EURES Partner [en]
samstarfsnet um neytendavernd
Consumer Protection Cooperation Network [en]
CPC Network [en]
samstarfssamningur milli stofnana um betri lagasetningu
Interinstitutional Agreement on better law-making [en]
samstarfsvettvangur
forum [en]
samstarfsvettvangur evrópskra neytendasamtaka um staðlastarf
European consumer voice in standardisation [en]
ANEC [en]
ANEC, the European consumer voice in standardisation [en]
samstarfsvettvangur faggildingar- og leyfisveitingarstofa
forum of accreditation and licensing bodies [en]
samstarfsvettvangur milliríkjastofnana í Evrópu á sviði vísindarannsókna (EIROforum)
EIROforum [en]
samstarfsvettvangur skattyfirvalda í Afríku
African Tax Administration Forum [en]
ATAF [en]
Forum africain sur l´administration fiscale [fr]
Afrikanisches Steuerverwaltungsforum [de]
samstarfsvettvangur upplýsingakerfis bestu, fáanlegu tækni
BATIS forum [en]
samstarfsvettvangur þar til bærra aðila
forum of competent bodies [en]
samstarf um netstjórnun
network collaborative management [en]
samarbejdsbaseret netstyring [da]
nätverkssamverkan [sæ]
gestion collaborative du réseau [fr]
kooperative Netzmanagement [de]
samtengd fjarvirkninet innan stjórnsýslunnar
inter-administration telematic networks [en]
samtengd setning
combined phrase [en]
samtenging orkuneta
interconnection of energy networks [en]
samvirk þjónusta á Netinu yfir landamæri
interoperable cross-border online services [en]
samyrki
samsett yrki
varietal association [en]
sammensat sort [da]
sammansatt sort [sæ]
association variétale [fr]
Verbundsort [de]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um útgáfu atvinnuskírteina fyrir háseta, 1946
International Labour Organisation Certification of Able Seamen Convention, 1946 [en]
International Labour Organization Certification of Able Seamen Convention, 1946 [en]
samþykktur marktími fyrir gangsetningu
target start approval time [en]
TSAT [en]
TSAT [da]
planerad godkänd starttid [sæ]
heure cible autorisée de mise en route [fr]
Zielzeit für die Startfreigabe [de]
samþætt breiðbandsfjarskiptanet
IBC-net
Integrated Broadband Communication Networks [en]
IBC network [en]
samþætt net
integrated network [en]
sandblettsaðferð
sand patch [en]
sand patch method [en]
méthode de la hauteur au sable [fr]
sannvottunarþjónusta fyrir vefsetur
website authentication service [en]
webstedsautentifikationstjeneste [da]
tjänst för autentisering av webbplatser [sæ]
service dauthentification de site internet [fr]
Website-Authentifizierungsdienste [de]
saumasett með nálum
suture kit with needles [en]
sá sem annast uppsetningu
installer [en]
sá sem annast uppsetningu lyftu
installer of a lift [en]
sá sem setur staðla
standard setter [en]
standardsætter [da]
sáttmálinn um alþjóðlegan vettvang um orkumál
International Energy Forum Charter [en]
IEF Charter [en]
Charte du Forum international de l´énergie, Charte du FIE [fr]
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Bretlands
Convention on Arbitration, between Iceland and the United Kingdom [en]
sá varaforseti sem lengstan starfsaldur hefur
most senior Vice-President [en]
most senior Vice President [en]
senior Vice-President [en]
Schengen-samráðsnet
Schengen consultation network [en]
sefasetríl
cefacetrile [en]
seglbretti
sailboard [en]
seljandi netflutningsgetu
supplier of network capacity [en]
sellulósaasetat
cellulose acetate [en]
sem einsetur sér
committed [en]
sementsblandað, samsett efni
cement-based composite material [en]
sem er búsettur
resident [en]
résident [fr]
ansässig [de]
sem er gefinn undir húð
sem er settur undir húð
parenteral [en]
sem getur jónast
ionisable [en]
sem hefur einsett sér
prompted by the resolve [en]
animé de la volonté [fr]
getragen von dem Willen [de]
sem metravara
in the piece [en]
sem sett er bann á
sem sætir banni
subject to prohibition [en]
sem um getur
referred to [en]
sem um getur
cited [en]
sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi
exchange-traded [en]
exchange traded [en]
sendidagsetning
date of deposit [en]
sentimetri
cm
centimetre [en]
centimeter [en]
cm [en]
set
deposit [en]
set
sediment [en]
seta
seat cushion [en]
seta báðum megin borðs
revolving doors [en]
seta í kviðdómi
jury service [en]
setanbætir
cetane improver [en]
setantala
cetane number [en]
setbeinseitill
ischiatic lymph node [en]
setbelti
sit harness [en]
setberg
sedimentary rock [en]
setearýl
cetearyl [en]
setearýlalkóhól
cetearyl alcohol [en]
sethópaflokkun
substituent grouping [en]
sethópamyndun
degree of substitution [en]
sethópur
substituent [en]
setilteinsætt
Loranthaceae [en]
Loranthaceae [la]
setinn
substituted [en]
setinn asýlhópum
substituted with acyl [en]
setja ákvæði um e-ð
make provision for [en]
setja deilu í gerð
submit a dispute to arbitration [en]
setja dómþola í gæslu
take the sentenced person into police custody [en]
placer une personne en garde à vue [fr]
den Verurteilten in Gewahrsam nehmen [de]
setja flugbann á loftfar
ground an aircraft [en]
setja fram
enunciate [en]
setja fram
set out [en]
setja fram
proclaim [en]
setja fram svæðisbundnar áætlanir
formulate regional programmes [en]
setja í
affix [en]
apposer [fr]
erteilen, aufbringen [de]
setja í dreifingu
put into circulation [en]
setja í gegnflæði á staðnum
perfuse in situ [en]
setja í tollferil
enter for a procedure [en]
setja í tollferil
place under a procedure [en]
setja með reglugerðum
act by means of regulations [en]
setja nauðsynlega löggjöf
enact the necessary legislation [en]
setja reglur um e-ð
regulate [en]
réglementer [fr]
regulieren [de]
setja reglur um e-ð
regularise [en]
regularize [en]
setja reglur um notkun tungumála með reglugerðum
establish language arrangements by means of regulations [en]
setja reglur um verklag í viðlögum
establish contingency procedures [en]
setja sér starfsreglur
adopt its rules of procedure [en]
setja sér starfsreglur
establish its rules of procedure [en]
establish its procedural rules [en]
setja sér starfsreglur
draw up its rules of procedure [en]
setja sér starfsreglur
prepare its rules of procedure [en]
setja skilyrði fyrir fram
set ex ante conditions [en]
setja út rennur
deploy slides [en]
setkjarni
sediment core [en]
setlag
sediment layer [en]
setlitarefni
lake [en]
setlitarefni
colour lake [en]
color lake [en]
lake of colour [en]
lake of color [en]
setning
sentence [en]
setning
phrase [en]
setningafræðilegur
syntactical [en]
setning á markað
marketing [en]
setning á markað
það að setja á markað
placing on the market [en]
placing [en]
setning regluramma
drawing up the regulatory framework [en]
setning viðmiðana
benchmarking [en]
setól
cetoleic [en]
setólýl
cetoleyl [en]
setósterýlalkóhól
cetostearyl alcohol [en]
setrimíð
cetrimide [en]
Setschenows-fasti
fasti Setschenows
Setschenow constant [en]
setskilja
sedimentation separator [en]
setstafur
seat stick [en]
sett
kit [en]
sett af sýnum
set of samples [en]
settar reglur um flutningsgetu
fixed standards of capacity [en]
settar reglur um gæði
fixed standards of quality [en]
settar reglur um reglufestu
fixed standards of regularity [en]
settar reglur um samfellu
fixed standards of continuity [en]
settaug
sciatic nerve [en]
settaugavefur
sciatic nerve tissue [en]
settur sendifulltrúi
acting high commissioner [en]
settur sendinefndarformaður
acting head of delegation [en]
setýl
cetyl [en]
setýletýlhexanóat
cetyl ethylhexanoate [en]
setýlpýridiníumklóríð
cetylpyridinium chloride [en]
setþéttleiki
setting density [en]
sérfræðinganefnd öryggisráðsins, stofnsett á 1506. fundi þess
Committee of Experts Established by the Security Council at its 1506th meeting [en]
sérstaklega samsett matvæli
specially formulated foods [en]
sérstök lagasetningarmeðferð
special legislative procedure [en]
sérstök netþjónusta fyrir fyrirtæki
dedicated-business telephone network service [en]
séruppboðsvettvangur
opt-out auction platform [en]
SIC-túlkun 19, reikningsskilagjaldmiðill - mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29
SIC-19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29 [en]
SIC-19 [en]
SIC-túlkun 21, tekjuskattar - endurheimt endurmetinna, óafskrifanlegra eigna
SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets [en]
SIC 21 [en]
SIC-túlkun 30, reikningsskilagjaldmiðill - umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil
SIC 30 Reporting Currency - Translation from Measurement Currency to Presentation Currency [en]
SIC 30 [en]
SIC-túlkun 32 , óefnislegar eignir - kostnaður við vefsetur
SIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs [en]
SIC 32 [en]
sinídónetýl
cinidon-ethyl [en]
cinidon-ethyl [da]
cinidonetyl [sæ]
sinkasetat
zinc acetate [en]
Sirene-net
Sirene-network [en]
réseau SIRENE [fr]
SIRENE-Netz [de]
SIRENE-skrifstofa staðsetningar
discovering Sirene bureau [en]
Sisnet
SISNET [en]
símetrýn
simetryn [en]
sjálfstæði til reglusetningar
regulatory autonomy [en]
sjálfstæður loftnetsbúnaður
independent antenna installation [en]
sjónvarpsloftnet
television aerial [en]
sjósetning
launching [en]
sjósetningarbúnaður
launching appliance [en]
sjósetningarbúnaður
launching arrangement [en]
sjósetningarbúnaður fyrir björgunarbáta í frjálsu falli
launching appliance for free-fall lifeboats [en]
sjósetningarbúnaður fyrir björgunarfleka
life-raft launching appliance [en]
sjósetningarbúnaður fyrir hraðskreiða léttbáta
fast rescue boat launching appliance [en]
sjóstýrður sjósetningarbúnaður fyrir björgunarför
float-free launching appliance for survival craft [en]
sjúkdómur sem getur smitast í menn
disease communicable to humans [en]
skáletraður
in italic font [en]
skelfletting
shelling [en]
skerðing á starfsgetu
functional limitations [en]
funktionsnedsættelse [da]
funktionsnedsättning [sæ]
limitations fonctionnelles [fr]
Funktionelle Einschränkungen [de]
skerðiset
restriction site [en]
restriction recognition site [en]
skerðiset HA-gens
HA-cleavage site [en]
skert flutningsgeta vegna kerfisangar
congested capacity [en]
skert geta til að stunda vinnu og afla tekna
impaired ability to work and earn [en]
skert hreyfigeta
restricted mobility [en]
skert starfsgeta
reduced functionality [en]
skert starfsgeta
occupational disability [en]
skilflötur sem settar hafa verið reglur um
regulated interface [en]
skilgetið barn
legitimate child [en]
skimunarnefnd ETIAS-ferðaheimildakerfisins
ETIAS screening board [en]
ETIAS-Screeningrådet [da]
Etias granskningsnämnd [sæ]
comité d´examen ETIAS [fr]
ETIAS-Überprüfungsausschuss [de]
skipgengt leiðanet
navigable network [en]
skipulagsáætlun netanna
Network Strategy Plan [en]
Network Strategic Plan [en]
skipuleg markaðssetning
orderly marketing arrangements [en]
skráð afkastageta
certificated performance [en]
skráningarmerki með endurskinsfleti
retro-reflecting number plate [en]
refleksnummerplade [da]
skráning í þeim tilgangi að veita upplýsingar um búsetustað
alert for the purposes of communicating the place of residence [en]
signalement aux fins de communication du lieu de séjour [fr]
Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung [de]
skrásetja
register [en]
skrásetjari
recorder [en]
skrásetningarkóði
registration code [en]
skrásetningarmerki
registration mark [en]
skrásetningarmerki
registration marking [en]
skrásetningarmerki
registration code [en]
skrásetningarmerki
vehicle licence plate [en]
skrásetningarnúmer
file number [en]
skrásetning flugvélar
aeroplane registration [en]
skrá yfir staðla fyrir opinn aðgang að netum
ONP List of Standards [en]
skuldaviðurkenningar, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi
exchange-traded notes [en]
ETN [en]
skuldsetning
leverage [en]
skuldsetningaráhrif
leverage effect [en]
skuldsetningarstefna
policy on gearing [en]
skuldsett eignasafn
leveraged portfolio [en]
portfölj med lånat kapital [sæ]
kreditfinanziertes Portfolio [de]
skvetta
squitter [en]
oscillations parasites [fr]
skýrt orðuð áletrun
clearly worded inscription [en]
sleppigeta
ability to release [en]
sletta
splatter [en]
Slésvík-Holtsetaland
Schleswig-Holstein [en]
slípa núningsfleti saman
bed [en]
smaragðsnet
Emerald Network [en]
smáir hlutir sem geta setið fastir í koki
small parts which can remain stuck in the pharynx [en]
smáriðið net
small-meshed net [en]
finmasket redskab [da]
engmaschiges Netz [de]
smásala um Net
retail sale via Internet [en]
smetana
smetana [en]
smitgeta
communicability [en]
SNA-kerfisnethögun
SNA [en]
systems network architecture [en]
sneiðnetþjónn
blade server [en]
snjallnet
smart grid [en]
smart grid [da]
intelligent nät [sæ]
réseau intelligent [fr]
intelligent Netz [de]
snjallorkunet
smart energy grid [en]
smart grid [en]
smart energy network [en]
intelligent energinet, intelligent net [da]
intelligent energinät, smart nät [sæ]
réseau énergétique intelligent, réseau électrique intelligent, réseau d´électricité intelligent [fr]
intelligentes Energienetz, intelligentes Stromnetz [de]
snúningsteinn fóthemilsfetils
footbrake pedal pivot [en]
fodbremsepedalaksel, fodbremsepedalens ophæng [da]
fotbromsens pedalaxel [sæ]
Bremsnockenhebel Bremsnockenhebel [de]
sorpbrennsluketill
waste incineration boiler [en]
Soxhlet-tæki
Soxhlet apparatus [en]
Soxhlet-útdráttartæki
Soxhlet extractor [en]
sólsetursgulur
sunset yellow [en]
spaget
spaghetti [en]
spennusetningarheimild
energisation operational notification [en]
EON [en]
idriftsættelsestilladelse [da]
driftsmeddelande om spänningssättning [sæ]
notification opérationnelle de mise sous tension [fr]
Erlaubnis zur Zuschaltung (EZZ) [de]
spínetóram
spinetoram [en]
spírótetramat
spirotetramat [en]
spjallsetur
chat site [en]
sprengjuhetta
blasting cap [en]
sprettiskilaboð
sprettiboð
pop up message [en]
spænskur peseti
Spanish peseta [en]
ESP [en]
staðall fyrir þráðlausa skilfleti
air-interface standard [en]
staðall um afkastagetu
performance standard [en]
staðall um lágmarksafkastagetu
minimum performance standard [en]
staðall um tækniskilfleti
technical interface standard [en]
staðaraðgangsnet
local access network [en]
staðarnet
local area network [en]
LAN [en]
staðbundið tókhringnet
token ring LAN [en]
staðbundin, þráðlaus net
local wireless connectivity networks [en]
staðbundin, þráðlaus nettenging
local wireless connectivity [en]
staðfesting á uppsetningu
setup acknowledge [en]
staðlað sett af sýnum
standard set of samples [en]
staðlasetning
standardisation procedure [en]
standardization procedure [en]
staðlasetning
standardisation work [en]
standardization work [en]
staðlasetning
standard setting [en]
normfastsættelse [da]
normalisation [fr]
Normenfestsetzung [de]
staðsetja
locate [en]
staðsetning
positioning [en]
staðsetning
siting [en]
staðsetning
position [en]
staðsetning
location [en]
staðsetningarákvörðun
radiodetermination [en]
staðsetningarákvörðunarþjónusta
radiodetermination service [en]
staðsetningarflug
positioning flight [en]
staðsetningargögn, fengin gegnum gervihnött
geo-positioning data [en]
staðsetningarhnit
coordinates of the location [en]
co-ordinates of the location [en]
staðsetningarkerfi
location system [en]
staðsetningarkerfi
positioning system [en]
staðsetningarkerfi fyrir báta
boat-location system [en]
staðsetningarkerfi um gervihnött
satellite tracking system [en]
staðsetningarkerfi um gervihnött
satellite positioning system [en]
staðsetningarlína
position line [en]
staðsetningarljós
position-indicating light [en]
feu de localisation [fr]
staðsetningarsendir
locator beacon [en]
staðsetningartækni um gervihnött
satellite positioning technology [en]
staðsetning á borholum
well-positioning service [en]
staðsetning eigna
localisation of assets [en]
localization of assets [en]
staðsetning neyðarútganga
location of emergency exits [en]
staðsetning svæðis
zone address [en]
staðsetning um gervihnött
satellite positioning [en]
staðsetning þyngdarmiðju
centre of gravity position [en]
CG position [en]
staðsettur
situated [en]
staðsettur á Evrópska efnahagssvæðinu
located within the EEA [en]
stafræn framsetning
digital display [en]
stafrænt efni til nota í hnattrænum netkerfum
digital content on the global networks [en]
stafrænt farnet
cellular digital mobile communications [en]
stafrænt, samþætt þjónustunet
ISDN-samnet
Integrated Services Digital Network [en]
ISDN network [en]
stafrænt, samþætt þjónustunet fyrir farsímanotendur
ISDN fyrir farsímanotendur
Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network [en]
MSISDN [en]
mobile subscriber ISDN [en]
stafrænt tengigrunnnet
digital switched basic network [en]
stangasamsetningar hemla
lever assemblies of brakes [en]
starfræksla í afkastagetuflokki
operation in performance class [en]
starfræksla í afkastagetuflokki 1
operation in performance class 1 [en]
starfræn geta
functional capacity [en]
starf sem ekki tengist lagasetningu
non-legislative activities [en]
starfsemi neta
network function [en]
starfshópur háttsettra fulltrúa
high-level working party of representatives [en]
starfshópur um Net
Internet Working Party [en]
starfsmaður án fastrar staðsetningar
itinerant worker [en]
starfsmenn í þeim flokkum sem eru illa settir
workers from disadvantaged categories [en]
starfsmenntunarnet
vocational training network [en]
starfsmenntunarnet margra þátttakenda
multi-player vocational training network [en]
staurahetta
pile cap [en]
stefna í reglusetningu
regulatory policy [en]
regleringspolitik [sæ]
politique réglementaire, politique de réglementation [fr]
Ordnungspolitik, aufsichtsrechtliche Maßnahmen [de]
stefnubeinandi nákvæmnisaðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti
lateral precision with vertical guidance approach [en]
stefnumiðuð áætlun um orkutækni
SET-áætlunin
Strategic Energy Technology Plan [en]
SET Plan [en]
stefnumiðuð, evrópsk áætlun um orkutækni
SET-áætlunin
European Strategic Energy Technology Plan [en]
SET-Plan [en]
stefnumótunarnefnd háttsettra embættismanna EURES-netsins
EURES High Level Strategy Group [en]
sterkjuasetat
E 1420
acetylated starch [en]
E 1420 [en]
acetyleret stivelse (E 1420) [da]
amidon acétylé, E 1420 [fr]
acetylierte Stärke, E 1420 [de]
steróýlbensóýlmetan
stearoylbenzoylmethane [en]
stífir fletir
rigid surface [en]
stíll til að setja í leg
bougie for intra-uterine administration [en]
stjórnfetill
control pedal [en]
stjórnmálaflokkar á Evrópuvettvangi
political parties at European level [en]
stjórntölvunet
bus connection [en]
stjórnunarhættir Netsins
Internet Governance [en]
management of the Internet [en]
internetforvaltning [da]
förvaltning av internet [sæ]
stjórnun gagnaneta
data network management service [en]
stoðnet
matrix [en]
stoðnet
stent [en]
stoðþjónusta, tengd gagnaflutningsnetum
data network support service [en]
stofnloftnetskerfi
master antenna system [en]
stofnsetning
establishment [en]
stórheslihneta
filbert [en]
Lanbert´s filbert [en]
lambertsnød, stor hasselnød [da]
filberthassel [sæ]
aveline, noisetier de Lambert [fr]
Lambertshasel, Lambertsnuß [de]
Corylus maxima [la]
stórnetja
caul [en]
greater omentum [en]
crépine [fr]
Netzfett [de]
omentum majus [la]
styrktarnet á yfirbyrði
top-side chafer [en]
chafer [en]
TSC [en]
oversideslidgarn [da]
övre slitskydd [sæ]
Oberseiten-Scheuerschutz [de]
stýrihópur háttsettra embættismanna
High-Level Steering Group [en]
stýring á flutningsgetu
capacity regulation [en]
stærsti skammtur sem ráðlagt er að nota á vettvangi
highest rate of field application to be recommended [en]
stöðug hleypigeta
constant gelling power [en]
stöngulgrænmeti
stem vegetable [en]
stem vegetables [en]
súlfófitusýrumetýlestri
súlfófitusýrumetýlester
sulpho-fatty acid methylester [en]
súrefnismettun
oxygenation [en]
svampgúmmíhetta
foam rubber cap [en]
svarðarhneta
potato bean [en]
jordpære [da]
Erdbirne [de]
Apios americana [la]
sveigjanlegt vírnet
flexible wire mesh [en]
sviðsnet
sectoral network [en]
sviflausn blývetnisbotnfalls
colloidal lead sulphide precipitate [en]
syntetískt garn
garn úr manngerðum trefjum
synthetic yarn [en]
syntetískur
úr manngerðum trefjum
synthetic [en]
sýanóasetamíð
cyanoacetamide [en]
sýflúmetófen
cyflumetofen [en]
sýklóhexandímetanól
cyclohexanedimethanol [en]
sýklópentanasetat
cyclopentaneacetate [en]
sýndareinkanet
virtual private network [en]
VPN [en]
sýndarfarsímanet
mobile virtual network [en]
sýni úr seti
sediment sample [en]
sýpermetrín
cypermethrin [en]
cypermetrin [en]
cypermethryn [en]
sýruetýlestri
sýruetýlester
acid ethyl ester [en]
söluhvetjandi kynningarstarfsemi
promotional service [en]
söluhvetjandi ráð
promotional device [en]
takmörkuð hreyfigeta
limitation of movement [en]
talnasamsetning
digit structure [en]
talsetning
post-synchronisation [en]
post-synchronization [en]
eftersynkronisering af film [da]
talsímanetkerfi
telephone network [en]
tegundasamsetning
taxonomic composition [en]
tegundasamsetning dulfrævinga
composition of angiosperm taxa [en]
tehetta
tea cosy cover [en]
tengdur samstarfsaðili EURES-netsins
Associated EURES Partner [en]
tengibretti
terminal board [en]
tengiklemmubretti
terminal plate [en]
tengiklemmuröð
tengibretti
terminal block [en]
termination block [en]
klembræt [da]
tengiliður við rafrænan vettvang til lausnar deilumálum á Netinu
ODR contact point [en]
open dispute resolution point [en]
tenging flutninganeta Evrópusambandsins við net í nágrannalöndunum
connecting the Union transport infrastructure network to its neighbours [en]
tenginúmer nets
network connection number [en]
tenglasett fyrir ljósleiðara og ljósleiðarastrengi
connector sets for optical fibres and cables [en]
tengslanet
network [en]
tengslanet
twinning [en]
tengslanet
network of links [en]
tengslanet gegn hryðjuverkastarfsemi
Counter-Terrorism Network [en]
CTN [en]
tetra-
tetra [en]
tetraasetýletýlendíamín
tetraacetylethylenediamine [en]
tetrabórat
tetraborate [en]
tetrabrómódífenýl
tetrabromodiphenyl [en]
tetrabrómódífenýletri
tetrabrómódífenýleter
tetrabromodiphenyl ether [en]
tetrabrómódíflúoróprópan
tetrabromodifluoropropane [en]
tetrabrómóflúoróetan
tetrabromofluoroethane [en]
tetrabrómóflúoróprópan
tetrabromofluoropropane [en]
tetrabrómótríflúoróprópan
tetrabromotrifluoropropane [en]
TETRA-búnaður (fléttuð, þráðlaus landnet)
TETRA-equipment [en]
Terrestrial trunked radio-equipment [en]
tetradekadíen
tetradecadien [en]
tetradekan-1,5-laktón
tetradecano-1,5-lactone [en]
tetradekenýl
tetradecenyl [en]
tetradífón
tetradifon [en]
tetraetýlblý
tetraethyl lead [en]
tetraetýlenglýkól
tetraethyleneglycol [en]
tetraethylenglycol [da]
tetraflúoretýlen
tetrafluorethylene [en]
tetrafluorethylen [da]
tetraflúoró-
tetrafluoro- [en]
tetrahýdrat
tetrahydrate [en]
tetrahýdrófúran
tetrahydrofuran [en]
tetrahýdróimídasól
tetra-hydro-imidazole [en]
tetrahýdrókannabínól
tetrahydrocannabinol [en]
THC [en]
tetrahýdróklóríð
tetrahydrochloride [en]
tetrahýdrópýrimíð
tetrahydropyrimide [en]
tetrakaín
tetracaine [en]
tetraklóraður
tetra-chlorinated [en]
tetraklóríð
tetrachloride [en]
tetraklóródíbensó-p-díoxín
TCDD
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin [en]
2,3,7,8-TCDD [en]
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin [en]
dioxin [en]
tetraklóródíflúoróetan
tetrachlorodifluoroethane [en]
sym-tetrachlorodifluoroethane [en]
tetraklóródíflúoróprópan
tetrachlorodifluoropropane [en]
tetraklóróetýlen
tetrachloroethylene [en]
tetraklóróflúoróetan
tetrachlorofluoroethane [en]
tetraklóróflúoróprópan
tetrachlorofluoropropane [en]
tetraklóróísóþalónítríl
tetrachloroisophthalonitrile [en]
tetraklórótetraflúoróprópan
tetrachlorotetrafluoropropane [en]
tetraklórótríflúoróprópan
tetrachlorotrifluoropropane [en]
tetrakónasól
tetraconazole [en]
(RS)-2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether [en]
tetrametýl
tetramethyl [en]
tetrametýlblý
tetramethyl lead [en]
TML [en]
tetramethyllead [en]
tetramethylbly, tetramethylplumban [da]
tetrametylbly [sæ]
PTM, plomb tétraméthyle [fr]
Tetramethylblei [de]
tetrametýlbútýl
tetramethylbutyl [en]
tetrametýlþíúramdísúlfíð
tetramethylthiuram disulphide [en]
thiram [en]
bis(dimethylthiocarbamoyl) disulfide [en]
thiram [da]
tiram [sæ]
tetrasúl
tetrasul [en]
tetrachlorodiphenylsulfide [en]
tetrasýklín
tetracycline [en]
tetracyclin [da]
tetracyklin [sæ]
tetrónsýra
tetronic acid [en]
tetrónsýruskordýraeitur
tetrónsýruskordýraeyðir
tetronic acid insecticide [en]
tetrýl
tetryl [en]
N-methyl-N,2,4,6-tetranitroaniline [en]
methyl-2,4,6-trinitrophenylnitramine [en]
tetralite [en]
nitramine [en]
tetryl, tetranitromethylanilin, trinitrophenylmethylnitramin, tetranitrometylanilin [da]
tetryl, N-metyl-N-2,4,6-tetranitroanilin [sæ]
tilraunanetkerfi
pilot network [en]
tilraun sem er að hálfu leyti vettvangsrannsókn
semi-field experiment [en]
tilvísunarnúmer ETSI-staðals
ETSI standard reference [en]
tíbetín
tibetine [en]
tímabundin búseta
temporary residence [en]
tímahvellhetta
delay detonator [en]
delay electric blasting cap [en]
forsinkelsesdetonator, sprængkapsel med forsinkelse [da]
sprängkapsel med fördröjning [sæ]
détonateur à retard [fr]
Sprengverzögerer [de]
tímasett pöntunarsjónvarpsþjónusta
near video on demand services [en]
tímasett söfnun
timed collection [en]
tímgunargeta
reproductive capacity [en]
tímgunargeta
reproductive performance [en]
títantetraklóríð
titanium tetrachloride [en]
titantetrachlorid, titan(IV)chlorid [da]
tonnkílómetri
tonne-kilometre [en]
tókanet
token-ring network [en]
tólklófosmetýl
tolclofos-methyl [en]
trans-anetól
trans-anethole [en]
transtýretín
transthyretin [en]
trefjasamsetning
fibre composition [en]
fibersammensætning [da]
fibersammansättning [sæ]
Faserstoffzusammensetzung [de]
trenbólonasetat
trenbolone acetate [en]
tríasetontríperoxíð
triacetone triperoxide [en]
TATP [en]
TCAP [en]
tricycloacetone peroxide [en]
tri-cyclic acetone peroxide [en]
tríbenúrónmetýl
tribenuron-methyl [en]
tríbrómódífenýletri
tríbrómódífenýleter
tribromodiphenyl ether [en]
tríbrómódíflúoróetan
tribromodifluoroethane [en]
tríbrómóflúoróetan
tribromofluoroethane [en]
tríbrómótetraflúoróprópan
tribromotetrafluoropropane [en]
tríetanól
triethanol [en]
tríetanólamín
triethanolamine [en]
triethanol amine [en]
tríetanólamínsalt
triethanolamine salt [en]
tríetýl
triethyl [en]
tríetýlen
triethylene [en]
tríetýlenglýkól
triethyleneglycol [en]
tríetýlestri
tríetýlester
triethyl ester [en]
tríetýlhexanóín
triethylhexanoin [en]
tríflúorójoðómetan
trifluoroiodomethane [en]
tríflúorómetan
trifluoromethane [en]
tríkaínmetansúlfónat
tricaine methane sulphonate [en]
tríketónillgresiseyðir
triketone herbicide [en]
tríklórmetíasíð
trichlormethiazide [en]
tríklóróasetónítríl
trichloroacetonitrile [en]
tríklóródíflúoróetan
trichlorodifluoroethane [en]
tríklóróetan
trichloroethane [en]
tríklóróflúoróetan
trichlorofluoroethane [en]
tríklóróflúorómetan
trichlorofluoromethane [en]
tríklórótetraflúoróprópan
trichlorotetrafluoropropane [en]
tríklórótríflúoróetan
trichlorotrifluoroethane [en]
trímangantetraoxíð
manganomanganic oxide [en]
trímetakrýlat
trimethacrylate [en]
trímetóprím
trimethoprim [en]
trímetýl
trimethyl [en]
trímetýlbensen
trimethylbenzene [en]
trímetýlflóróglúsínól
trimethylphloroglucinol [en]
trímetýlfosfít
trimethyl phosphite [en]
trímetýlklórósílan
trimethylchlorosilane [en]
trímetýlsýklóhexan
trimethylcyclohexane [en]
trínexapaketýl
trinexapac-ethyl [en]
trísýklódekandímetanól
tricyclodecanedimethanol [en]
trjáhneta
tree nut [en]
trossa
netatrossa
fleet [en]
lænke, garnlænke [da]
länk, garnlänk [sæ]
tröllanet
trammel net [en]
toggergarn, toggegarn [da]
grimgarn [sæ]
Trammelnetz, Ledderingnetz, Verwickelnetz, Dreiwandnetz, Spiegelnetz [de]
Tsjetsjenía
Chechnya [en]
Republic of Chechnya [en]
Tjetjenien, Republikken Tjetjenien [da]
Tjetjenien [sæ]
Tchétchénie [fr]
Tschetschenien, Republik Tschetschenien [de]
tvíátta metrabylgjutalstöð
two-way VHF radiotelephone [en]
tvíátta metrabylgjutalstöðvarbúnaður
two way VHF radio telephone apparatus [en]
tvíátta metrabylgjutalstöðvarbúnaður (VHF) fyrir björgunarför
survival craft two-way VHF radio telephone apparatus [en]
tvígilt ketón
diketone [en]
tvínatríumvetnisortófosfat
disodium hydrogen orthophosphate [en]
tvískauta loftnet
dipole antenna [en]
tvísköttunarsamningur, milli Íslands og Bretlands
Agreement for the Avoidance of Double Taxation, between Iceland and the United Kingdom [en]
tvívetni
deuterium [en]
tvívetnisfosfat
dihydrogenphosphate [en]
tvívetnisoxýetýlsteramínoxíð
dihydroxyethyl stearamine oxide [en]
tvívetnisoxýísóbútýlamín
dihydroxyisobutylamine [en]
tvívetnisseleníð
dihydrogen selenide [en]
tvívetnisstreptómýsín
dihydrostreptomycin [en]
tæki til að afhlaða vörubretti
depalletiser [en]
tæki til að hlaða vörubretti
palletiser [en]
tækni fyrir skilfleti
interface engineering [en]
tækni sem er nauðsynleg til ísetningar lífefnahvata
technology required for the incorporation of biocatalysts [en]
töflusetning
tabulation [en]
töflusettur
tabulated [en]
tölusetningarstimpill
numbering stamp [en]
tölvumiðlunarnet Samtaka evrópskra verðbréfamiðlara
European Association of Securites Dealers Automated Quotations [en]
EASDAQ [en]
tölvunet
computer network [en]
tölvunetþjónusta
computer-network service [en]
computer network service [en]
tölvuvætt netkerfi
computerised network [en]
computerized network [en]
uggablettaháfur
spot-tail shark [en]
spottail shark [en]
Carcharhinus sorrah [la]
umbreytingardagsetning
date of transition [en]
transition date [en]
umbætur Bretton Woods-stofnananna
reform of the Bretton Woods institutions [en]
réforme des institutions de Bretton Woods [fr]
Reform der Bretton-Woods-Institutionen [de]
umframflutningsgeta tankskipaflotans
overcapacity in the tanker fleet [en]
umframgeta
overcapacity [en]
umræður á hvaða vettvangi sem er
discussions at all levels [en]
umræðuvettvangur á Netinu
on-line discussion forum [en]
umsókn um leyfi til að setja sérlyf á markað
application for authorisation to place a proprietary medicinal product on the market [en]
application for authorization to place a proprietary medicinal product on the market [en]
uppboðsvettvangur
auction platform [en]
uppbygging getu
capacity development [en]
uppflettiaðgangur
access for consultation [en]
upphafsdagsetning
commencement date [en]
upplausnargeta
resolving power [en]
upplýsinganet
information network [en]
IN [en]
upplýsinganet um menntun í Evrópu
Eurydice [en]
upplýsingavettvangur
transparency platform [en]
gennemsigtighedsplatform [da]
informationsplattform [sæ]
plateforme de transparence [fr]
Transparenzplattform [de]
upplýsingavettvangur fyrir vöktun íðefna
Information Platform for Chemical Monitoring [en]
informationsplatform for kemikalieovervågning [da]
informationsplattformen för kemikalieövervakning [sæ]
Informationsplattform für Chemikalienüberwachung [de]
uppsetjanlegt rafmagnsvopn
mountable electric discharge weapon [en]
uppsetning
setup [en]
uppsetning
installation operation [en]
uppsetning
fitting [en]
uppsetning
installation [en]
uppsetningarkostnaður
installation charge [en]
uppsetningarkostnaður
installation expenditure [en]
Ausgaben zur Einrictung [de]
uppsetningarplata
mounting plate [en]
uppsetningarplata
installation plaque [en]
uppsetningarstaður
installation site [en]
uppsetningarstöng
mounting rod [en]
uppsetningarþjónusta
installation service [en]
uppsetningarþjónusta á tölvuvélbúnaði
hardware installation service [en]
uppsetning á gildrum
trapping service [en]
uppsetning á þakrennum
guttering [en]
uppsetning forsmíðaðra bygginga
erection of prefabricated constructions [en]
uppsetning innréttinga
joinery installation [en]
uppsetning Schengen-upplýsingakerfisins
establishment of the Schengen Information System [en]
création du Système d´Information Schengen [fr]
Einrichtung des Schengener Informationssystems [de]
uppsett lýsingarafl
installed lighting power [en]
uppsett tækjaafl
installed appliance power [en]
uppspretta
source [en]
uppspretta
spring [en]
uppsprettuvatn
spring water [en]
uppsprettuþýði
source population [en]
utan viðskiptavettvangs
utan markaðar
OTC [en]
over-the-counter [en]
außerbörslich [de]
UVC-efni
efni af óþekktri eða breytilegri samsetningu eða flókin myndefni
UVC-substance [en]
UVC-stof [da]
UVC-ämne [sæ]
substance UVC [fr]
UVC-Stoff [de]
úndekatetraen
undecatetraene [en]
úretan
urethane [en]
úrgangsmetakerfi
waste hierarchy [en]
útflutningsáætlun sem tekur mið af dagsetningu
date-based export scheme [en]
útlendingur með búsetu
foreign resident [en]
útreikningssvæði flutningsgetu
capacity calculation region [en]
útreikningur á getu hemlakerfisins
calculation of the braking system [en]
útskolunargeta
leaching potential [en]
útskolun á vettvangi
field leaching [en]
útvarpsloftnet
radio aerial [en]
útvarpsnet
radio network [en]
valdheimildir á vettvangi Sambandsins
Union´s internal competence [en]
valhneta
walnut [en]
valnød, valnøddetræ [da]
valnöt [sæ]
noyer, noix du noyer [fr]
Walnuß, Echte Walnuß [de]
Juglans regia [la]
vanaleg búseta
usual residence [en]
vanalegur búsetustaður
place of usual residence [en]
vandkvæði að því er varðar flutningsgetu í flugumferðarkerfinu
air traffic system capacity problems [en]
varaflutningsgeta
reserve capacity [en]
varaforseti
Vice-President [en]
varin staðsetning
protective location [en]
varnaðarsetning
V-setning
safety phrase [en]
S-phrase [en]
varnaðarsetning
V-setning
precautionary statement [en]
varnarefni sem er komið fram yfir fyrningardagsetningu
out-dated pesticide [en]
outdated pesticide [en]
varnargeta
defence capacities [en]
varnarnet gegn kafbátum
anti-submarine net [en]
varnarnet gegn tundurskeytum
anti-torpedo net [en]
vatnaset
aquatic sediment [en]
vatnsleysanleg, samsett vara
water dispersed formulated product [en]
vatnsmetanól
water methanol [en]
vatns- og setkerfi
water-sediment system [en]
vatnsröraketill
water-tube boiler [en]
vatn til hitaketils
boiler feedwater [en]
vaxtarhvati
vaxtarhvetjandi efni
vaxtarörvi
growth promoter [en]
vækstfremmer, vækstfremmende stof, vækststimulerende stof [da]
tillväxtbefrämjande medel [sæ]
accélérateur de croissance, activateur de croissance, stimulateur de croissance, facteur de croissance [fr]
Wachstumsförderer [de]
vaxtarhvetjandi
growth-promoting [en]
veðsetja
pledge [en]
veðsetningarhlutfall
loan to value [en]
LTV [en]
loan-to-value [en]
veðsettur eiginfjárgerningur
pledged equity instrument [en]
vefsetur
website [en]
web-site [en]
vefsetur
Internet site [en]
vegghetta
coping [en]
dækplade [da]
veiðigeta
fishing capacity [en]
veiðigeta
fishing power [en]
verðframsetning
price notation [en]
verð veðsettra fasteigna
property price for mortgages [en]
verðvísitala fyrir búsetu í eigin húsnæði
verðvísitala búsetu í eigin húsnæði
owner-occupied housing price index [en]
OOH index [en]
OOH price index [en]
verkfærakista utanríkisþjónustu á sviði netmálefna
Cyber Diplomacy Toolbox [en]
cyberdiplomatisk værktøjskasse [da]
verktygslådan för cyberdiplomati [sæ]
boîte à outils cyberdiplomatique [fr]
verkfærasett
tool kit [en]
vetnaður
hydrogenated [en]
vetni
hydrogen [en]
vetnisblanda
hydrogen mixture [en]
vetnisbróm
hydrogen bromide [en]
vetnisbrómóflúoróetan
hydrobromofluoroethane [en]
vetnisbrómóflúorókolefni
hydrobromofluorocarbon [en]
vetnisbrómóflúorómetan
hydrobromofluoromethane [en]
vetnisbrómóflúoróprópan
hydrobromofluoropropane [en]
vetnisflúoríð
hydrogen fluoride [en]
hydrogenflourid [da]
vätefluorid [sæ]
vetnisflúorókolefni
hydrofluorocarbon [en]
HFC [en]
vetnisfosfíð
phosphine [en]
hydrogen phosphide [en]
phosphin, phosphan, hydrogenphosphid (PH3) [da]
fosfin [sæ]
vetnisgassveifluprófun
hydrogen gas cycle test [en]
vetnisgeymslukerfi
hydrogen storage system [en]
vetnishalókolefni
hydrohalocarbon [en]
vetnisíhlutur
hydrogen component [en]
vetniskerfi
hydrogen system [en]
vetnisklóríð
hydrogen chloride [en]
HCl [en]
hydrogenchlorid [da]
väteklorid [sæ]
vetnisklóróflúorókolefni
hydrochlorofluorcarbon [en]
HCFC [en]
vetnisknúið ökutæki
hydrogen-powered vehicle [en]
hydrogen powered motor vehicle [en]
vetnisknúinn
hydrogen-powered [en]
hydrogen powered [en]
vetnisknúningur
hydrogen propulsion [en]
vetniskolefni
hydrocarbon [en]
HC [en]
vetniskolefni sem hefur þést
condensed hydrocarbon [en]
vetniskolefnisgreining
hydrocarbon analysis [en]
vetniskolefni úr jarðolíum/jarðefnum
mineral hydrocarbon [en]
vetniskolefni, önnur en metan
non-methane hydrocarbon [en]
NMHC [en]
vetnislekanemi
hydrogen leakage detection sensor [en]
vetnismeðhöndlunareining
hydrotreater [en]
vetnisperoxíð
hydrogen peroxide [en]
brintoverilte, hydrogenperoxid, hydrogenperoxyd [da]
väteperoxid [sæ]
vetnissamhæfisprófun
hydrogen compatibility test [en]
vetnissía
hydrogen filter [en]
vetnissvipting
dehydrogenation [en]
vetnissviptir
dehydrogenase [en]
dehydrogenase [da]
dehydrogenas [sæ]
déshydrogénase [fr]
Dehydrogenase [de]
vetnissviptir í hvatberum frumna
cellular mitochondrial dehydrogenase [en]
cellulær mitokondrial dehydrogenase [da]
cellular mitokondrisk dehydrogenase [sæ]
déshydrogénase mitochondriale cellulaire [fr]
zellular mitochondrial Dehydrogenase [de]
vetnistækni
hydrogen technology [en]
vetni við lághita
cryogenic hydrogen [en]
vetnuð súrefnissvipting
hydro-deoxygenisation [en]
hydrodeoxygenation [en]
vetnun
hydrogenation [en]
hydrogenering [da]
vetrabútín
vetrabutine [en]
vetrardvali
hibernation [en]
vetrareik
sessile oak [en]
vintereg [da]
bergek, vinterek [sæ]
chêne rouvre [fr]
Heideeiche, Pfälzerwaldeiche, Steineiche, Traubeneiche, Wintereiche [de]
Quercus petraea [la]
vetrargrasker
winter squash [en]
vintersquash [da]
vintersquash [sæ]
potiron, grosse gourge [fr]
Riesenkürbis, Zentnerkürbis [de]
Cucurbita maxima [la]
vetrarhreðka
black radish [en]
sort ræddike, vinterræddike [da]
rättika [sæ]
radis noir, radis d´hiver [fr]
Winterrettich, Rettiche [de]
Raphanus sativus var. niger, Raphanus sativus (Chinensis Group) [la]
vetrarhveiti
hausthveiti
winter wheat [en]
autumn wheat [en]
vinterhvede [da]
höstvete [sæ]
blé d´hiver, blé d´automne [fr]
Winterweizen [de]
Triticum aestivum L. [la]
vetrarkoli
winter flounder [en]
vinterflynder [da]
vinterflundra [sæ]
Amerikanische Winterflunder [de]
Pseudopleuronectes americanus [la]
vetrarrepja
winter rape [en]
vinterraps [da]
vinterraps [sæ]
colza d´hiver [fr]
Winterraps [de]
Brassica rapa var. oleifera [la]
vetrarsar
winter savory [en]
vintersar, bjergsar [da]
vinterkyndel [sæ]
sarriette des montagnes [fr]
Winterbohnenkraut [de]
Satureja montana [la]
vetraryrki
winter variety [en]
vettvangseftirlit
on-site supervision [en]
vettvangseftirlit
on-the-spot-check [en]
on-the-spot check [en]
on-the-spot control [en]
kontrol på stedet [da]
kontroll på plats [sæ]
contrôle sur place [fr]
Vor-Ort-Kontrolle [de]
vettvangseftirlit með heilbrigði dýra og dýraafurða
on-the-spot check carried out in the veterinary field [en]
vettvangsfar
latent fingerprint [en]
vettvangsgögn
field data [en]
vettvangsgögn
ground truth [en]
faktiske data [da]
faktiska data [sæ]
données de terrain, données de vérité de terrain [fr]
Ground-Truth, Felddaten [de]
vettvangsheimsókn
on-the-spot visit [en]
vettvangskönnun
site survey [en]
vettvangsprófun
field test [en]
field testing [en]
vettvangsprófunarbúnaður
field test equipment [en]
vettvangsprófun undir eftirliti
supervised field trial [en]
vettvangsrannsókn
field study [en]
vettvangsrannsókn
field experiment [en]
vettvangsrannsóknarstofa
field laboratory [en]
vettvangssjúkrahús
field hospital [en]
vettvangsskoðun
on-the-spot inspection [en]
on-the-spot-inspection [en]
vettvangsskoðun
on-site inspection [en]
on site inspection [en]
vettvangstengt nám
sandwich course [en]
vettvangsteymi
on-site team [en]
vettvangur
platform [en]
vettvangur efnahagssamvinnu Asíu- og Kyrrahafsríkja
Asia-Pacific Economic Cooperation forum [en]
forum de la Coopération économique Asie-Pacifique [fr]
Forum für asiatisch-pazifische wirtschaftliche Zusammenarbeit [de]
vettvangur evrópskrar stefnumótunar um rannsóknainnviði
European Strategy Forum on Research Infrastructures [en]
ESFRI [en]
vettvangur fyrir einn viðskiptamann
single-dealer platform [en]
single-dealer platform [da]
platform med en enda handlare [sæ]
Single-Dealer-Platform [de]
vettvangur fyrir marga viðskiptamenn
multi-dealer platform [en]
multidealer-platform [da]
plattform med flera handlare [sæ]
Multi-Dealer-Platform [de]
vettvangur fyrir öryggismálasamvinnu
öryggismálasamvinnuvettvangurinn
Forum for Security Co-operation [en]
Forum for Security Cooperation [en]
FSC [en]
vettvangur hagsmunaaðila
Stakeholder Forum [en]
vettvangur hagsmunaaðila í Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu
EIT Stakeholder Forum [en]
vettvangur lífeyrismála
pensions forum [en]
Vettvangur norðurslóðarrannsókna
Forum of Arctic Research Operators [en]
FARO [en]
vettvangur rafrænna neta
platform of electronic networks [en]
vettvangur til lausnar deilumálum
dispute settlement forum [en]
vélar til vinnslu á þurrkuðu grænmeti
machinery for processing dried vegetables [en]
vél til að fletja út
flattening machine [en]
vél til að setja í umslög
envelope-stuffing machine [en]
viðarbretti
wooden board [en]
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875 [en]
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Bretlands
Supplementary Convention to Extradition Treaty, between Iceland and the United Kingdom [en]
viðbótarupplýsinganet
complementary information network [en]
viðbótarvarnaðarsetning
additional S-phrase [en]
viðbragðsgeta
reaction capability [en]
viðhaldsefni til nota að vetri til
winter-maintenance material [en]
viðloðunarsamsetning
contact formulation [en]
contact rodenticide [en]
contact preparation [en]
viðmiðunardagsetning
reference date [en]
viðmiðunarloftnet
reference antenna [en]
Viðmiðunarreglur um bætta reglusetningu
Better Regulation Guidelines [en]
við setbeinin
in the region of the ischium humps [en]
viðskiptasamkomulag, milli Íslands og Bretlands
Agreement on Trade and Commerce, between Iceland and the United Kingdom [en]
viðskiptavettvangur
trading venue [en]
viðskiptavettvangur
trading platform [en]
viðskipti á Netinu
online transaction [en]
elektronisk transaktion, kontantløs transaktion [da]
kontantlös transaktion [sæ]
transaction en ligne, transaction électronique [fr]
bargeldlose Transaktion [de]
viðskipti á Netinu innanlands
domestic online transactions [en]
viðskipti á Netinu yfir landamæri
cross-border online transaction [en]
viðtökugeta
absorption capacity [en]
vigtunargeta
weighing capacity [en]
villa í framsetningu
formal error [en]
villandi framsetning
misleading representation [en]
villandi framsetning
misleading presentation [en]
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland [en]
vindlingakveikjari
sígarettukveikjari
cigarette lighter [en]
vindlingapappír
sígarettupappír
cigarette paper [en]
vindlingur
sígaretta
cigarette [en]
cigaret [da]
cigarett [sæ]
cigarette [fr]
Zigarette [de]
vinna við að treysta klettaveggi
cliff-stabilisation work [en]
cliff-stabilization work [en]
vinna við að verja yfirborðsfleti
surface-protection work [en]
vinna við samsetningu borpallsstoða
jacket-fabrication work [en]
vinna við samsetningu eininga undan strönd
offshore-module fabrication work [en]
vinna við samsetningu staura
pile-fabrication work [en]
vinna við standsetningu
refurbishment work [en]
vinna við uppsetningu skreytinga
ornamentation fitting work [en]
vinna við uppsetningu stálgrinda
structural steel erection work [en]
vinnslugeta
computing capacity [en]
computing power [en]
processing power [en]
vinnslugeta bútans
Butane Working Capacity [en]
BWC [en]
vinnufundur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um val á jarðvegi eða seti
OECD Workshop on soil/sediment Selection [en]
Organisation for Economic Co-operation and Development Workshop on soil/sediment Selection [en]
vinnuhópur háttsettra embættismanna til eflingar Sameinuðu þjóðunum
vinnuhópur háttsettra embættismanna til eflingar SÞ
Open-Ended High Level Working Group on the Strengthening of the United Nations System [en]
Open-Ended High Level Working Group on the Strengthening of the UN System [en]
vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu Sameinuðu þjóðanna
vinnuhópur háttsettra embættismanna um fjármálastöðu SÞ
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the United Nations [en]
High-Level Open-Ended Working Group on the Financial Situation of the UN [en]
vinnumarkaður sem getur lagað sig að breyttum efnahagslegum aðstæðum
labour market responsive to economic change [en]
vinnumiðlunarnet Evrópu
EURES-net
European Employment Services network [en]
EURES [en]
virðisdagsetning
value dating [en]
virk stýring afkastagetu
dynamic capacity balancing [en]
dynamisk kapacitetsudligning [da]
dynamisk kapacitetsbalansering [sæ]
dynamischer Kapazitätsausgleich [de]
vixltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi
cross-linked sodium carboxymethyl cellulose [en]
cross-linked cellulose gum [en]
cross-linked carboxymethyl cellulose [en]
víðnet
wide area network [en]
etnam
Alþýðulýðveldið Víetnam
Viet Nam [en]
Vietnam [en]
Socialist Republic of Vietnam [en]
VN [en]
VNM [en]
Vietnam, Den Socialistiske Republik Vietnam [da]
Vietnam, Socialistiska republiken Vietnam [sæ]
le Viêt Nam, la République socialiste du Viêt Nam [fr]
Vietnam, die Sozialistische Republik Vietnam [de]
víkja af leið til þess að geta lent á öruggan hátt
divert so as to perform a safe landing [en]
vínframleiðslugeta
wine-production potential [en]
vínræktargeta
wine-growing potential [en]
vírnet
wire mesh [en]
vírnet til girðinga
wire-mesh fencing [en]
vísir sem getur farið fleiri en einn hring
multiple-revolution pointer [en]
vöktunarkerfi skipa um gervihnetti
satellite-based vessel monitoring system [en]
vöktunarnet
monitoring network [en]
vökvagangsetningarbúnaður í loka
hydraulic valve actuator [en]
vökvastýring fyrir sjálfvirka endurinnsetningu
recloser hydraulic control [en]
hydraulisk afbryder [da]
hydraulisk återkopplingsstyrning [sæ]
contrôle hydraulique du disjoncteur à réenclenchement [fr]
hydraulische Wiedereinschaltsteuerung [de]
vörslusetning
immobilisation [en]
immobilization [en]
vörubrettalyftukerfi
pallet-picking system [en]
vörubretti
pallet [en]
vöruinnsetning
product placement [en]
vörur á vörubrettum
palletised goods [en]
yfirlýsing í ríkisráði um grið og réttarstöðu Íslendinga o.fl., milli Íslands og Bretlands
Order in Council deciding that the Inhabitants of Iceland shall be Exempted from Attack and Hostility and be considered as Stranger Friends, between Iceland and the United Kingdom [en]
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Bretlands
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and the United Kingdom [en]
yfirveðsetning eigna
over-collateralisation of assets [en]
yrki grænmetis
grænmetisyrki
vegetable variety [en]
ytri vettvangur
external platform [en]
ytri viðskiptavettvangur
external trading platform [en]
(Z)-7-tetradekenal
(Z)-7-tetradecenal [en]
zetasýpermetrín
zeta-cypermethrin [en]
Z-perflúorópólýetri
Z-perflúorópólýeter
Z-perfluoropolyether [en]
það að gangsetja af vangá
inadvertent activation [en]
það að geta borið sig fjárhagslega
financial viability [en]
það að senda liðsafla á vettvang
deployment of a force [en]
það að senda sérstakar sérsveitir á vettvang
deployment of special intervention units [en]
það að setja á sig öndunarhlíf
donning of protective equipment [en]
það að setja saman efni í heila framleiðslulotu
master batching [en]
það að setja staðla
establishment of standards [en]
það að setjast til
sedimentation [en]
það að setja takmarkanir á framleiðslu neytendum til tjóns
limiting production to the prejudice of consumers [en]
það að setja upp tölfræðilíkan
statistical modelling [en]
það að skiptast á skrám á jafningjaneti
peer-to-peer file sharing [en]
það að stýra flutningsgetu
regulating capacity [en]
það að taka veiðigetu úr rekstri
withdrawal of fishing capacity [en]
það að uppsetning stendur yfir
call proceeding [en]
það að vera skuldsettur
indebtedness [en]
það að vera upprunninn úr seti
sedimentary origin [en]
það að viðhalda heildstæði netsins
maintenance of network integrity [en]
þau sem glíma við prentleturshömlun
persons who are print-disabled [en]
personer der har et læsehandicap [da]
personer med läsnedsättning [sæ]
les personnes ayant de difficultés de lecture des textes imprimés [fr]
lesebehinderte Personen [de]
þáttur sem getur valdið kúariðu
factor for the appearance of bovine spongiform encephalopathy [en]
þéttiketill
condensing boiler [en]
þíametoxam
thiamethoxam [en]
þíamínvetnisklóríð
thiamin hydrochloride [en]
þífensúlfúrónmetýl
thifensulfuron-methyl [en]
þíódíetanól
thiodiethanol [en]
þíófanatmetýl
thiophanate methyl [en]
thiophanate-methyl [en]
þjálfun við sviðsettar aðstæður
scenario-based training [en]
þjónusta á Netinu
Internet based service [en]
þjónusta á Netinu
on-line service [en]
online service [en]
þjónusta fógetafulltrúa
bailiff service [en]
þjónusta, tengd netstjórnunarhugbúnaði
network management software service [en]
þjónusta, tengd sjósetningu skipa
ship-launching service [en]
þjónusta, tengd staðsetningu siglingadufla
buoy positioning service [en]
þjónusta, tengd uppsetningu hugbúnaðar
software implementation service [en]
þjónusta utan nets
off-line service [en]
þjónusta vegna netvöktunar
Internet monitoring services [en]
þjónusta við staðsetningu bors
rig-positioning service [en]
rig positioning service [en]
þjónusta við víðnet
wide area network service [en]
þjónustugeta
service capacity [en]
þjónustumerki EURES-netsins
EURES service mark [en]
þjónustuskrá EURES-netsins
EURES Service Catalogue [en]
þjónustuveitandi heimanets
home provider [en]
þóknun fyrir fundarsetur
attendance fee [en]
þráðlaus aðgangskerfi, þ.m.t. þráðlaus staðarnet
wireless access systems including radio local area networks [en]
WAS/RLAN [en]
þráðlaus staðsetningarkerfi
radiolocation service [en]
þráðlaust háhraðanet
broadband radio system [en]
þráðlaust staðarnet
radio local area network [en]
RLAN [en]
R-LAN [en]
þráðlaust staðarnet
wireless local area network [en]
WLAN [en]
wireless LAN [en]
þrívetnisbundinn
tritiated [en]
þrívetnisljósfæri
gaseous tritium light device [en]
þróað GSM-grunnnet
evolved GSM core network [en]
þróun á alþjóðavettvangi
international development [en]
þróun á sviði reglusetningar
regulatory development [en]
þróun flutningsneta
development of transport networks [en]
þróun samsetningar
formulation development [en]
þvotta- og hreinsiefnasamsetning
detergent formulation [en]
þýðissamsetning
structure of the population [en]
æðaleggja-, ísetningar- og blóðtökueining
catheter room [en]
æt hneta
edible nut [en]
æxlismyndunargeta
tumourigenic potential [en]
æxlismyndunargeta
oncogenicity [en]
ökutækjakílómetri
vehicle-kilometre [en]
öndvegissetur
centre of excellence [en]
örbýretta
microburette [en]
örbýretta með oddhvössum enda
microburette with fine-pointed tip [en]
örpípetta
micropipette [en]
öryggi á Netinu
netöryggi
cybersecurity [en]
öryggisnet
safety net [en]

2627 niðurstöður fundust.