Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "et"

1,4-dimethylnaphthalene
1,4-dímetýlnaftalín [is]
1-methylcyclopropene
1-MCP
1-metýlsýklóprópen [is]
1-naphthylacetamide
1-naftýlasetamíð [is]
2,4,5-trimethylaniline
2,4,5-trímetýlanilín [is]
2,4-dichlorophenoxyacetic acid
2,4-D
2,4-díklórófenoxýediksýra [is]
2-acetoxyethyl
2-asetoxýetýl [is]
2-phenoxyethanol
2-fenoxýetanól [is]
MTT
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
3-(4,5-dímetýlþíasól-2-ýl)-2,5-dífenýltetrasólíumbrómíð [is]
4,4´-diaminodiphenylmethane
4,4´-díamínódífenýlmetan [is]
4,4´-methylene-bis-(2-chloraniline)
4,4´-metýlen-bis-(2-klóranilín) [is]
4-methylaminoan-tipyrin
4-metýlamínótípýrín [is]
4-MTA
P-Methylthioamphetamine
4-Methylthioamphetamine
4-MTA [is]
P-metýlþíóamfetamín [is]
4-metýlþíóamfetamín [is]
abietic acid
abíetínsýra [is]
sympathomimetic agent
adrenvirkt lyf [is]
sympatomimetiske stoffer [da]
sympathomimetic
adrenvirkur [is]
adrenhermandi [is]
adrenergic receptor
adrenorecpetor
adrenvirkur viðtaki [is]
Asymmetrical Digital Subscriber Line
ADSL
ADSL-tenging [is]
Executive Secretary General
Executive Secretary-General
aðalframkvæmdastjóri [is]
Secretary General
Secretary-General
SG
aðalframkvæmdastjóri [is]
generalsekretæren [da]
generalsekreteraren [sæ]
secrétaire général, SG [fr]
Generalsekretär [de]
Secretary-General of the Council of the European Communities
Secretary General of the Council of the European Communities
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna [is]
Secretary General of the Council of the European Union
Secretary-General of the Council of the European Union
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópusambandsins [is]
Secretary General of the United Nations
Secretary-General of the United Nations
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna [is]
annual general meeting
aðalfundur [is]
ETS central clearing account
aðaljöfnunarreikningur kerfis fyrir viðskipti með losunarheimildir [is]
target primary variable
aðalmarkbreyta [is]
target primary area
aðalmarksvið [is]
Principal Secretary, Social Affairs
aðalritari félagsmála [is]
General Secretariat
aðalskrifstofa [is]
Energy Charter Secretariat
aðalskrifstofa orkusáttmálans [is]
General Secretariat of the Council of the European Union
GSC
aðalskrifstofa ráðs Evrópusambandsins [is]
meteorological watch office
aðalveðurstofa [is]
input method
aðfangaaðferð [is]
methodology
aðferðafræði [is]
EAA methodology
aðferðafræði hagreikninga landbúnaðarins [is]
methodological note
aðferðafræðileg skýring [is]
methodological report
aðferðafræðileg skýrsla [is]
methodological
aðferðafræðilegur [is]
statistical methodology
aðferðafræði við hagskýrslugerð [is]
accounting consolidation-based method
aðferð, byggð á samstæðureikningsskilum [is]
constant displacement method
aðferð fyrir stöðugt særými [is]
methodology
aðferðir [is]
methods of response
aðferðir í tengslum við viðbrögð [is]
plate incorporation method
aðferð með ísetningu á skál [is]
ísetning á skál [is]
pladeinkorporeringsmetode [da]
plattinkorporeringsmetode [sæ]
méthode d´incorporation directe [fr]
Platteninkorporationsmethode [de]
photographic method
aðferð með ljósmyndun [is]
enzymatic method
aðferð með notkun ensíma [is]
ensímaðferð [is]
inverse isotopes dilution method
inverse isotope dilution method
inverse isotope dilution analysis
reverse isotope dilution analysis
aðferð með umsnúinni samsætuþynningu [is]
least squares method
aðferð minnstu kvaðrata [is]
common moiety method
aðferð sem beinist að sameiginlegum hluta [is]
single indicator method
aðferð sem byggist á einfaldri staðvirðingu [is]
double indicator method
aðferð sem byggist á tvöfaldri staðvirðingu [is]
non-chemical method
aðferð sem ekki byggist á notkun efna [is]
projected unit credit method
aðferð sem miðast við áunnin réttindi [is]
acute toxic class method
ATC method
aðferð til að ákvarða flokk bráðra eiturhrifa [is]
multiresidue method
multi-residue method
aðferð til að finna margs konar efnaleifar [is]
method of quantitative evaluation
aðferð til að meta magn [is]
method of identification
aðferð til auðkenningar [is]
screening method
aðferð til skimunar [is]
skimunaraðferð [is]
discontinuous method
aðferð til stakra mælinga [is]
original exposure method
aðferð upprunalegrar áhættu [is]
method of affixing
aðferð við að festa e-ð á [is]
powering method
aðferð við aflgjöf [is]
programming method
aðferð við áætlanagerð [is]
costing method
aðferð við kostnaðarmat [is]
method of administration
aðferð við lyfjagjöf [is]
fragmentation method
aðferð við niðurbrot sameindar [is]
method of application of test substance
aðferð við notkun prófunarefnis [is]
method of cost and revenue assignment and allocation
aðferð við skiptingu kostnaðar og ráðstöfun tekna [is]
reporting method
aðferð við skýrslugjöf [is]
method of aggregation
aðferð við söfnun [is]
statistical analysis method
aðferð við tölfræðilega greiningu [is]
method of statistical evaluation
aðferð við tölfræðilegt mat [is]
drug-detection method
aðferð við uppljóstrun fíkniefnamála [is]
méthode de détection de drogue [fr]
Rauschgiftdetektionsmethode [de]
method for applying interest
aðferð við útreikning vaxta [is]
effective interest method
aðferð virkra vaxta [is]
spectroscopic method
aðferð þar sem litrófsgreinir er notaður [is]
chromatographic method
aðferð þar sem litskilja er notuð [is]
net of reinsurance
að frádreginni endurtryggingu [is]
að frádregnum hlut endurtryggjenda [is]
efter fradrag af genforsikring [da]
abzüglich der Rückversicherung [de]
net of taxes on income at source
að frádreginni staðgreiðslu tekjuskatts [is]
letter of access
aðgangsheimild [is]
access market
aðgangsmarkaður [is]
access network
aðgangsnet [is]
access to VET
access to Vocational Education and Training
aðgengi að starfsmenntun [is]
Environmental Technologies Action Plan
ETAP
aðgerðaáætlun í umhverfistækni [is]
ETAP-áætlunin [is]
handlingsplan for miljøteknologi [da]
handlingsplan för miljöteknik [sæ]
plan d´action relatif aux technologies de l´environnement [fr]
Aktionsplan, Umwelttechnologien [de]
network operations plan
NOP
aðgerðaáætlun neta [is]
plan de réseau opérationnel [fr]
State Plan for Aviation Safety
aðgerðaáætlun ríkis um flugöryggi [is]
European Plan for Aviation Safety
EPAS
aðgerðaáætlun um flugöryggi í Evrópu [is]
europæisk plan for luftfartssikkerhed [da]
europeisk flygsäkerhetsplan [sæ]
multiple target operation
aðgerð gegn mörgum skotmörkum [is]
field safety corrective action
aðgerð til úrbóta vegna öryggis á vettvangi [is]
sikkerhedsrelateret korrigerende handling [da]
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden [sæ]
Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld [de]
segregate assets
aðgreina eignir [is]
identifiable asset
aðgreinanleg eign [is]
ring-fenced asset
aðgreind eign [is]
distinct market
aðgreindur markaður [is]
assets segregation
aðgreining eigna [is]
access between two levels
aðgönguleið milli hæða [is]
regression method
aðhvarfsaðferð [is]
non-competitors
aðilar sem ekki eiga í samkeppni [is]
it is incumbent on Member States to do something
aðildarríkjunum ber skylda til að gera e-ð [is]
International Monetary Fund member
IMF member
aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum [is]
membre du FMI, membre du Fonds monétaire international [fr]
Mitglied des Internationalen Währungsfonds, IWF-Mitglied, IWF-Mitgliedsstaat [de]
body responsible for out-of-court settlement of consumer dispute
aðili sem annast lausn deilumála á sviði neytendamála utan dómstóla [is]
standard setting body
standard-setting body
aðili sem annast setningu staðla [is]
competent review body
aðili sem er bær til að fjalla um kæru [is]
accounting standard setter
aðili sem setur reikningsskilastaðla [is]
producteur de normes comptables, normalisateur en comptabilité [fr]
Rechnungslegungsgremium, Standardsetzer für Rechnungslegungsnormen, Gremium von Standardsetzern auf dem Gebiet der Rechnungslegung, Standardsetzer auf dem Gebiet der Rechnungslegung [de]
urgent safety restriction
aðkallandi takmörkun af öryggisástæðum [is]
brådskande begränsningsåtgärder av säkerhetsskäl [sæ]
mesures de restriction urgentes [fr]
Notfallmaßnahmen [de]
upstream market
aðliggjandi markaður [is]
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on safety and health 2002-2006
aðlögun að breytingu á vinnu og samfélagi: ný áætlun Bandalagsins um öryggi og heilbrigði 2002-2006 [is]
setting-in period
aðlögunartímabil [is]
inlet
aðrás [is]
Deputy Secretary General for Political Affairs
Deputy Secretary-General for Political Affairs
aðstoðarframkvæmdastjóri alþjóðamála [is]
Deputy Secretary-General of the Council
aðstoðarframkvæmdastjóri ráðsins [is]
Deputy Secretary General for Inter-institutional Affairs
Deputy Secretary-General for Inter-institutional Affairs
aðstoðarframkvæmdastjóri stofnanasamstarfs [is]
veterinary assistant
aðstoðarmaður dýralæknis [is]
aid which is granted retrospectively
aðstoð sem er veitt afturvirkt [is]
facilities market
aðstöðumarkaður [is]
ceteris paribus
að öðru jöfnu [is]
detoxification
afeitrun [is]
discounts on balance sheet exposures
afföll af áhættukröfum í efnahagsreikningi [is]
residual metacentric height
afgangsmálmiðjuhæð [is]
cd test
charge-depleting test
afhleðsluprófun [is]
charge-depleting Type 1 test
afhleðsluprófun 1 [is]
prøvningsprocedure for ladningsforbrugende type 1-prøvning [da]
förfarande för laddningstömmande provning av typ 1 [sæ]
government budgetary position
afkoma hins opinbera [is]
catch return
aflaskýrsla [is]
triazole metabolite derivative
afleiða tríasólsumbrotsefna [is]
derivative asset
afleiðueign [is]
afleidd eign [is]
derivattillgång [sæ]
derivative market
derivatives market
afleiðumarkaður [is]
marché des produits dérivés, marché des instruments dérivés [fr]
derived variety
afleitt yrki [is]
remote early detection communication reader
REDCR
aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar [is]
REDCR-búnaður [is]
lift a detention
aflétta farbanni [is]
power binning method
aflflokkunaraðferð [is]
killing method
aflífunaraðferð [is]
dynamometer
aflmælir [is]
wattmeter
aflmælir [is]
dynamometer setting
aflmælisstilling [is]
dynamometer schedule
aflmælistafla [is]
European Transient Cycle dynamometer schedule
ETC dynamometer schedule
aflmælistafla fyrir ETC-prófun [is]
power setting
aflstilling [is]
market segment
afmarkað markaðssvið [is]
discrete-frequency
afmörkuð tíðni [is]
delimitation of competences
afmörkun valdheimilda [is]
kompetenceafgrænsning [da]
délimitation des compétences [fr]
Kompetenzabgrenzung [de]
market deregulation
afnám markaðssérleyfa [is]
right to use an asset
afnotaréttur af eign [is]
letter of resignation
afsagnarbréf [is]
afskedsbegæring [da]
avskedsansökan [sæ]
lettre de démission [fr]
Entlassungsantrag [de]
isolated settlement
afskekkt byggð [is]
quiet possession
afskiptalaus umráð [is]
possession paisible [fr]
deletion date of registration
afskráningardagur [is]
amortisable asset
amortizable
afskrifanleg eign [is]
depreciable asset
afskrifanleg eign [is]
amortisation method
amortization method
afskriftaaðferð [is]
retropharyngeal lymph node
aftankokseitill [is]
unset state
aftenging [is]
deterioration
afturför [is]
retrospective study
afturskyggn rannsókn [is]
hindcasting method
afturvirk aðferð [is]
retroactive application
afturvirk beiting [is]
retrospective application
afturvirk beiting [is]
retrospective restatement
afturvirk endurgerð [is]
retrospective adjustment
afturvirk leiðrétting [is]
retroactive insurance
afturvirk trygging [is]
retroactive
afturvirkur [is]
retrospective
afturvirkur [is]
market discipline
agi á markaði [is]
markaðsagi [is]
discipline de marché [fr]
Marktdisziplin [de]
budgetary discipline
agi í stjórn fjármála [is]
nephelometric measurement
agnaendurskinsmæling [is]
nephelometer
agnaendurskinsmælir [is]
capnometer
agnamælir [is]
AIRMET information
AIRMET-upplýsingar [is]
acrylic teeth
akrýltennur [is]
empty return
akstur án farms á bakaleið [is]
tomkørsel [da]
Leer-Rückfahrt [de]
Jamaican field cricket
akurkrybba [is]
steppefårekylling [da]
jamaicasyrsa [sæ]
Steppengrille [de]
Gryllus assimilis [la]
sulla
sulla clover
sulla sweetvetch
akurlykkja [is]
hanekløver, spansk esparsette [da]
sulla, tuppklöver [sæ]
hédysaron, sulla, sainfoin d´Espagne [fr]
Süßklee, Spanische Esparsette [de]
Hedysarum coronarium L. [la]
fruiting vegetables
aldingrænmeti [is]
frugtgrøntsager [da]
fruktgrönsaker [sæ]
légumes-fruits [fr]
Fruchtgemüse [de]
target age group
aldursmarkhópur [is]
alpha beta unsaturation structure
alfa-betaómettuð bygging [is]
alpha beta counter
alfa-betateljari [is]
alpha-methylstyrene
alfametýlstýren [is]
alphacypermethrin
alpha-cypermethrin
alfasýpermetrín [is]
cosmic top secret
algert leyndarmál [is]
alkali metal dispersion
alkalímálmdreif [is]
alkali metal
alkali
alkalímálmur [is]
alkalimetal [da]
alkalimetall [sæ]
métal alcalin [fr]
Alkalimetall [de]
alkyl amidopropylbetaine
alkýlamíðprópýlbetaín [is]
alkyl dimethylbetaine
alkýldímetýlbetaín [is]
alkylphenolethoxylate
APEO
alkýlfenóletoxýlat [is]
alkyl trimethyl ammonium salt
alkýltrímetýlammóníumsalt [is]
plenary meeting
allsherjarfundur [is]
plenum, plenumforsamling [da]
plenum, plenarsammanträde [sæ]
assemblée plénière [fr]
Plenum, Plenarsitzung, Vollversammlung, Plenarversammlung [de]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda [is]
Secretariat-General
Secretariat-General of the European Commission
SG
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar [is]
public safety
almannaöryggi [is]
offentlig tryghed, offentlig sikkerhed [da]
allmän säkerhet, skydd för människors liv och hälsa [sæ]
sûreté publique, sécurité publique [fr]
öffentliche Sicherheit, öffentliche Ruhe und Ordnung [de]
general principles relating to the protection of the safety and health of workers
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbrigðis starfsmanna [is]
general budgetary situation
almenn fjárlagastaða [is]
retail financial service
almenn fjármálaþjónusta [is]
public network
almenningsnet [is]
public network
almenningsveitukerfi [is]
objectives and targets
almenn og sértæk markmið [is]
global packet radio services
GPRS
almenn, pakkaskipt, þráðlaus þjónusta [is]
General Rule for the Interpretation of the Harmonised System
General Interpretative Rule
GIR
almenn regla um túlkun á samræmdu tollskránni [is]
almenna túlkunarreglan [is]
TR [is]
Secretariat of the Assembly
almenn skrifstofa þingsins [is]
Common Equity Tier 1 capital
CET1
almennt eigið fé þáttar 1 [is]
public mobile telephone network
almennt farsímanet [is]
public telecommunications network
almennt fjarskiptanet [is]
public switched telecommunications network
almennt fjarskiptanet [is]
public switched data network
PSDN
almennt gagnanet [is]
terrestrial public mobile telephone network
almennt jarðfarsímanet [is]
conventional rail network
almennt járnbrautakerfi [is]
public narrowband telecommunications network
almennt mjóbandsfjarskiptanet [is]
public network
almennt net [is]
public network for district heating
almennt net fyrir fjarhitun [is]
public packet-switching network
almennt, pakkaskipt fjarskiptakerfi [is]
public postal network
almennt póstdreifikerfi [is]
public electronic communications network
almennt, rafrænt fjarskiptanet [is]
public switched telephone network
PSTN
almennt símakerfi [is]
public digital mobile network
almennt, stafrænt farsímakerfi [is]
public digital telecommunications network
almennt, stafrænt fjarskiptanet [is]
public telephone network
almennt talsímanet [is]
offentligt telefonnet [da]
allmänt telefonnät, publikt telefonnät [sæ]
common equity Tier 1 instrument
CET1 instrument
almennur eiginfjárgrunnsgerningur þáttar 1 [is]
retail investor
almennur fjárfestir [is]
retail client
almennur fjárfestir [is]
public meeting
almennur fundur [is]
ordinary meeting
almennur fundur [is]
public meeting of citizens
almennur fundur [is]
retail customer
almennur viðskiptavinur [is]
open labour market
almennur vinnumarkaður [is]
universal network
altækt net [is]
hardcore restrictions of competition
alvarlegar samkeppnishömlur [is]
serious market disturbance
alvarleg markaðsröskun [is]
significant safety concern
SSC
alvarlegt öryggisvandamál [is]
International Programme on Chemical Safety
IPCS
alþjóðaáætlun um öryggi íðefna [is]
International Monetary Fund
IMF
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn [is]
AGS [is]
Fonds monétaire international, FMI [fr]
Internationaler Währungsfonds, IWF [de]
Bank for International Settlements
BIS
Alþjóðagreiðslubankinn [is]
Banque des règlements internationaux, BRI [fr]
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ [de]
International Management Code for the Safe Operation of Ships
International Safety Management Code
ISM Code
alþjóðakóði um öryggisstjórnun skipa [is]
ISM-kóði [is]
International Organisation of Legal Metrology
International Organization of Legal Metrology
International Legal Metrology Organisation, ILMO
OIML
Alþjóðalögmælifræðistofnunin [is]
Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi [da]
Internationella organisationen för legal metrologi, OIML [sæ]
Organisation internationale de metrologie légale, OIML [fr]
Internationale Organisation für gesetzliches Meßwesen, Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen [de]
international market
alþjóðamarkaður [is]
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
ICUMSA
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs [is]
International Board for Plant Genetic Resources
IBPGR
Bioversity International
Alþjóðaráðið um erfðaauðlindir plantna [is]
Det Internationale Råd for Plantegenetiske Ressourcer [da]
Internationella nämnden för växtgenetiska resurser [sæ]
Conseil international des ressources phytogénétiques, CIRPG [fr]
Internationaler Rat für pflanzengenetische Ressourcen [de]
International Association of Classification Societies
IACS
Alþjóðasamband flokkunarfélaga [is]
Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskaber [da]
den internationella föreningen för klassificeringssällskap [sæ]
Association internationale des sociétés de classification [fr]
Internationaler Verband der Klassifikationsgesellschaften [de]
International Union for the Protection of New Varieties of Plants
UPOV
Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja [is]
Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder [da]
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukte [sæ]
Union internationale pour la protection des obtentions végétales [fr]
Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen [de]
International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies
Alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans [is]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union
INTAS
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum [is]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zur Förderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
UPOV Convention
alþjóðasamningur um vernd nýrra yrkja [is]
UPOV-samningurinn [is]
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
SOLAS Convention
SOLAS 74
alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974 [is]
SOLAS-samþykktin [is]
International Embryo Transfer Society
International Embryo Technology Society
IETS
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa [is]
Alþjóðasamtök um fósturvísatækni [is]
International Selskab for Overførsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överföring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert d´embryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
International Convention for the Safety of Fishing Vessels
alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa [is]
international certificate for safety and pollution
alþjóðaskírteini um öryggi og mengun [is]
International Centre for Settlement of Investment Disputes
ICSID
Alþjóðastofnun um lausn fjárfestingardeilna [is]
Bureau International des Poids et Mesures
BIPM
International Bureau of Weights and Measures
Alþjóðastofnun um mál og vog [is]
Bureau International des Poids et Mesures [fr]
World Meteorological Organisation
World Meteorological Organization
WMO
Alþjóðaveðurfræðistofnunin [is]
International Institute for Sugar Beet Research
Alþjóðlega sykurrófurannsóknastofnunin [is]
international settlement
alþjóðleg greiðsluviðskipti [is]
international monetary institution
alþjóðleg peningamálastofnun [is]
international competition
alþjóðleg samkeppni [is]
international aviation safety assessment
IASA
alþjóðlegt flugöryggismat [is]
International nomenclature for cosmetic ingredients
INCI
alþjóðlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara [is]
Global Maritime Distress and Safety System
GMDSS
alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó [is]
GMDSS-kerfi [is]
international monetary system
alþjóðlegt peningakerfi [is]
international non-proprietary name
INN name
alþjóðlegt samheiti [is]
INN-heiti [is]
International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRIC
alþjóðleg túlkunarnefnd um reikningsskil [is]
Comité international de l´interprétations de la comptabilité financière [fr]
international competitive bidding
ICB
alþjóðlegt útboð [is]
international standard-setting body
alþjóðlegur aðili sem annast setningu staðla [is]
organisme de normalisation international, organisme international de normalisation [fr]
internationales Standardsetzungsgremium, internationales Normsetzungsgremium, internationales Normengremium, internationaler Standardsetzer [de]
global standard for financial market infrastructures
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða [is]
international safety standard
alþjóðleg öryggiskrafa [is]
international sikkerhedsstandard [da]
internationell säker­hetsnorm [sæ]
inter­nationale Sicherheitsnorm [de]
ambrette
ambrett [is]
ambrette, abelmoskus [da]
anbrette, ketmie musquée [fr]
Ambrettekorn, Moschuseibisch [de]
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus [la]
ambrette seed
ambrettfræ [is]
ambrette, abelmoskus [da]
anbrette, ketmie musquée [fr]
Ambrettekorn, Moschuseibisch [de]
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus [la]
ametoctradin
ametóktradín [is]
amphetamine
amfetamín [is]
amphetamine derivative
amfetamínafleiða [is]
amidopropylbetaine
amíðprópýlbetaín [is]
aminoethyl dihydrogenphosphate
amínóetýltvívetnisfosfat [is]
aminomethyl propanediol
amínómetýlprópandíól [is]
AmpC beta-lactamase
AmpC beta-laktamasi [is]
amylacetate
amýlasetat [is]
dead foetus
andvana fóstur [is]
market purchase value
andvirði innkaupa á markaði [is]
Animo computer network
Animo-tölvukerfið [is]
2G mobile network
annarrar kynslóðar farsímanet [is]
seondary transport network
annars stigs flutningakerfi [is]
safety deficiencies
annmarkar í öryggismálum [is]
rate of return
arðsemi [is]
return on capital
arðsemi eigin fjár [is]
return on assets
arðsemi eigna [is]
return on plan assets
arðsemi eigna til greiðslu lífeyris [is]
investment return
return on investment
arðsemi fjárfestinga [is]
return on capital employed
ROCE
arðsemi fjármagns [is]
return swap
arðskipti [is]
return
arður [is]
genetically monogerm seed
arfbundið einkímsfræ [is]
genetically monogerm variety
arfbundið einkímsyrki [is]
genetic resistance
arfbundið þol [is]
genetisk resistens, arveligt bestemt resistens [da]
genetisk resistens, genetiskt betingad resistens [sæ]
résistance génétique [fr]
genetische Resistenz [de]
heritable genetic damage
arfgengur skaði [is]
genotyping
genetic typing
arfgerðargreining [is]
arfgreining [is]
azamethiphos
asameþífos [is]
acequinocyl
3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate
asekínósýl [is]
acetal
asetal [is]
acetaldehyde
ethanal
acetic aldehyde
asetaldehýð [is]
acetamide
asetamíð [is]
acetamiprid
asetamípríð [is]
acetanilide
asetanilíð [is]
acetate
asetat [is]
acetone
propanone
propan-2-one
dimethyl ketone
aseton [is]
acetoacetate
asetóasetat [is]
acetochlor
asetóklór [is]
acetonitrile
asetónítríl [is]
acetylated distarch adipate
E 1422
asetýlað dísterkjuadípat [is]
E 1422 [is]
acetyleret distivelseadipat, E 1422 [da]
acetylerat distärkelseadipat [sæ]
adipate de diamidon acétylé, E 1422 [fr]
acetyliertes Distärkeadipat, E 1422 [de]
acetylated distarch phosphate
E1414
asetýlað dísterkjufosfat [is]
acetylated
asetýlaður [is]
acetylacetic acid
asetýlediksýra [is]
acetylene
asetýlen [is]
acetylene cylinder
asetýlenhylki [is]
acetycholine
asetýlkólín [is]
asetylcholinesterase
AChE
acetyl-cholinesterase
asetýlkólínkljúfur [is]
asetýlkólínesterasi [is]
acetylcholinesterase [da]
acétylcholinestérase, acétyl-cholinestérase [fr]
ACHE, AcChE, Acetylcholinesterase, Acetyl-Cholinesterase [de]
acetylsalicylate
asetýlsalisýlat [is]
acetylsalicylic acid
ASA
ortho-acetoxybenzoic acid
asetýlsalisýlsýra [is]
acetyl cysteine
asetýlsystein [is]
acibenzolar-S-methyl
S-methyl benzo[1,2,3]thiadiazole-7-carbothioate
asíbensólar-S-metýl [is]
azimsulfuron
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea
asímsúlfúrón [is]
azinphos-ethyl
asínfosetýl [is]
azinphos-methyl
asínfosmetýl [is]
Asian Monetary Unit
AMU
asísk mynteining [is]
aspartame
aspartyl phenylalanine methyl ester
aspartam [is]
aspartam, E 951 [da]
aspartam, E 951 [sæ]
aspartame, E 951 [fr]
Aspartam, E 951 [de]
ATA carnet
ATA-ábyrgðarskírteini [is]
event occurring after the balance sheet date
atburður eftir dagsetningu efnahagsreiknings [is]
genetic event
atburður í erfðaefninu [is]
ethology
atferlisfræði [is]
etologi, adfærdsbiologi, adfærdsvidenskab [da]
etologi, beteendevetenskap [sæ]
éthologie, science du comportement [fr]
Ethologie, Verhaltensforschung, Verhaltenswissenschaft [de]
animal ethology
atferlisfræði dýra [is]
ethological
atferlisfræðilegur [is]
ethological need
atferlisfræðileg þörf [is]
etologiske behov [da]
beteendemässiga behov [sæ]
besoins éthologiques [fr]
ethologische Bedürfnisse [de]
operational capacity drawing on civilian and military assets
athafnageta á grundvelli borgaralegra og hernaðarlegra kosta [is]
interpretative note
athugasemd um túlkun [is]
atomic spectrometer
atómrófsmælir [is]
professional secret
atvinnuleyndarmál [is]
embedshemmelighed, forretningshemmelighed [da]
secret professionnel [fr]
Berufsgehimnis [de]
industrial secret
atvinnuleyndarmál [is]
vocational competency certificate
atvinnuskírteini [is]
Community Fleet Register identification number
CFR identification number
CFR number
auðkennisnúmer í fiskiflotaskrá Bandalagsins [is]
CFR-auðkennisnúmer [is]
CFR-númer [is]
distinctive letter
auðkennisstafur [is]
distinguishing letter
auðkennisstafur [is]
varietal identity
auðkenni yrkis [is]
ophthalmometer
augnmælir [is]
vegetable by-product
aukaafurð úr jurtaríkinu [is]
special meeting
aukafundur [is]
Extraordinary European Council Meeting on Employment
aukafundur leiðtogaráðsins um atvinnumál [is]
target secondary area
aukamarksvið [is]
spare outlet
aukaúttak [is]
reserveuttak [da]
extraordinary meeting
aukaþing [is]
polymetric additive
aukefni sem er fjölliða [is]
increased safety
aukið öryggi [is]
squeteague
aumingi [is]
kongetrommefisk [da]
kungsveka, vekfisk, havsgös [sæ]
Königs-Corvina [de]
Cynoscion regalis [la]
on the input market (non-captive use)
á aðfangamarkaði (lausum markaði) [is]
target indication
ábending [is]
vegetal fertiliser
vegetal fertilizer
áburður úr jurtaríkinu [is]
vegetable fertiliser
vegetable fertilizer
áburður úr jurtaríkinu [is]
letter of credit
ábyrgð [is]
suretyship
ábyrgðarskuldbinding [is]
area of competence
ábyrgðarsvæði [is]
surety bond
ábyrgðaryfirlýsing [is]
retired
á eftirlaunum [is]
percentage of completion method
áfangaaðferð [is]
intermediate monetary objective
áfangamarkmið peningastefnu [is]
metal finishes
áferðarefni fyrir málm [is]
topplack som läggs på metall [sæ]
Metall­schlussanstrichstoff [de]
method of attachment
áfestingaraðferð [is]
aðferð við áfestingu [is]
envisaged target
áformað takmark [is]
divergence of interpretation
ágreiningur um túlkun [is]
disagreement regarding the interpretation of an Agreement
ágreiningur um túlkun samnings [is]
pour plate method
pour plate technique
áhellingaraðferð [is]
dybdeudsæd [da]
ingjutningsmetod [sæ]
méthode du milieu coulé [fr]
Plattengussverfahren [de]
budgetary implications
budget implication
áhrif á fjárlög [is]
incidence budgétaire [fr]
epigenetic effects
áhrif á sviperfðir [is]
biometrical risk
áhætta er tengist ævilíkum manna [is]
risk capital market
áhættufjármagnsmarkaður [is]
financial fixed assets
áhættufjármunir [is]
low-risk asset
áhættulítil eign [is]
aktiv med lav risiko [da]
risikoarmer Schuldtitel [de]
risk-measurement methodology
áhættumatsaðferð [is]
risk assessment of genetically modified food and feed containing stacked transformation events
áhættumat vegna erfðabreyttra matvæla og fóðurs sem innihalda erfðaummyndanir með stöflun [is]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
risk-return factors
áhættu- og arðsemisþættir [is]
offsetting risk positions
áhættustöður sem jafna hver aðra út [is]
risk-shy nature of certain financial markets
áhættutregða tiltekinna fjármálamarkaða [is]
risk weighted asset
áhættuvegin eign [is]
risk appetite
áhættuvilji [is]
hedge of a single asset
áhættuvörn fyrir eina eign [is]
hedge of a net investment
áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar [is]
determine gravimetrically
ákvarða með þyngdarmælingu [is]
determinations by means of atomic absorption spectrometry
ákvarðanir sem eru gerðar með atómgleypnimælingu [is]
determination procedure
ákvörðunaraðferð [is]
analytical limit of determination
limit of analytical determination
ákvörðunarmark við greiningu [is]
greiningarmörk [is]
analytisk bestemmelsesgrænse, bestemmelsesgrænse [da]
analytisk bestämningsgräns [sæ]
discretionary power
discretion
ákvörðunarréttur [is]
skøn, skønsmargen, skønsmæssig ret [da]
utrymme för fri bedömning, utrymme för skönsmässig bedömning [sæ]
pouvoir d´appréciation, pouvoir discrétionnaire [fr]
Ermessensbefugnis [de]
commander´s discretion
ákvörðunarréttur flugstjóra [is]
coefficient of determination
ákvörðunarstuðull [is]
discretion of national authorities
ákvörðunarvald landsyfirvalda [is]
master´s discretion
ákvörðunarvald skipstjóra [is]
discretion of local authorities
ákvörðunarvald staðaryfirvalda [is]
discretion of regional authorities
ákvörðunarvald svæðisyfirvalda [is]
determining authority
ákvörðunaryfirvald [is]
determinant
ákvörðunarþáttur [is]
weight of evidence determination
ákvörðun á grundvelli vægis rökstuddra vísbendinga [is]
determination of a mediator
ákvörðun sáttasemjara [is]
prosecute a person on account of his or her ethnic origin
ákæra einstakling vegna uppruna [is]
safety belt load-limiter
safety belt load limiter
álagstakmarkari fyrir öryggisbelti [is]
aluminium sheet
álblað [is]
aluminium thermal metallurgy
álbræðsla [is]
indicating meter
álestrarmælir [is]
Isoetaceae
álftalauksætt [is]
brasenurter [da]
braxnaväxter, braxengräsväxter [sæ]
isoétacées [fr]
Brachsenkrautgewächse [de]
Isoetaceae [la]
aluminium hydroxide acetate
álhýdroxíðasetat [is]
question of interpretation
álitaefni sem lýtur að túlkun [is]
reminder letter
áminningarbréf [is]
Oligochaeta
oligochaetes
ánar [is]
Oligochaeta [la]
net of social contributions
án framlaga til félagslegra kerfa [is]
net of tax
án skatts [is]
performance-based budgeting
performance budgeting
PBB
PB
árangurstengd fjárlagagerð [is]
sound and fair marketable quality
áreiðanleg og sanngjörn markaðsgæði [is]
medium term conflict detection
MTCD
árekstrarviðvörunarkerfi til meðallangs tíma [is]
MTCD [da]
konfliktvarningssystem för medellång distans [sæ]
détection des conflits à moyen terme [fr]
mittelfristige Konflikterkennung [de]
annual budget forecast
árleg fjárhagsáætlun [is]
annual budgetary procedure
árleg fjárlagagerð [is]
road safety year
ár umferðaröryggis [is]
axle set
ásasett [is]
ESD Deletion Account
ÁSB-reikningur fyrir niðurfelldar losunarheimildir [is]
required level of competence
áskilið hæfi [is]
metal crown stopper
ásmelltur málmtappi [is]
octet string
áttundarstrengur [is]
sweet pie
ávaxtabaka [is]
return
ávöxtun [is]
return on capital
ávöxtun eigin fjár [is]
return on plan assets
ávöxtun eigna til greiðslu lífeyris [is]
investment return
return on investment
ávöxtun fjárfestinga [is]
arðsemi fjárfestinga [is]
hypothetical capital
áætlað fjármagn [is]
projected balance sheet
áætlaður efnahagsreikningur [is]
expected lifetime
áætlaður endingartími [is]
hypothetical net replacement cost
áætlaður, hreinn endurnýjunarkostnaður [is]
Programme and Budget Committee
áætlana- og fjárhagsnefnd [is]
Program- og Budgetkomitéen (UNIDO) [da]
Programm- und Haushaltsausschuss [de]
Community Programme concerning safety, hygiene and health at work
áætlun Bandalagsins um öryggi, hollustuhætti og heilbrigði á vinnustað [is]
resource retirement programme
áætlun um að hætta nýtingu auðlinda [is]
Fleet Adaptation Scheme
FAS
áætlun um aðlögun flota [is]
post-market surveillance plan
áætlun um eftirlit eftir markaðssetningu [is]
áætlun um eftirlit með vöru eftir markaðssetningu [is]
system til overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
system för kontroll av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
système de surveillance après commercialisation [fr]
Plan zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen [de]
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises
COSME
áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja [is]
COSME-áætlunin [is]
Agenda for a sustainable and competitive European tourism
áætlun um sjálfbæra og samkeppnishæfa ferðaþjónustu í Evrópu [is]
agendaen for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme [da]
agendan för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism [sæ]
Agenda für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus [de]
programme for developing the computerisation of veterinary procedures
programme for developing the computerization of veterinary procedures
Shift project
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning [is]
Shift-áætlunin [is]
toilet linen
baðlín [is]
håndklæder og vaskeklude [da]
return leg
bakaleið [is]
standby letter of credit
stand-by letter of credit
bakábyrgð [is]
lethals
banagen [is]
lethal test
banaprófun [is]
Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation
BAGASOO
Banjul-samstarfshópurinn um öryggiseftirlit í flugi [is]
letter of credit
bankaábyrgð [is]
banking network
bankakerfi [is]
Internet banking
bankaviðskipti á Netinu [is]
banking services ancillary to settlement
bankaþjónusta í viðbót við uppgjör [is]
prohibition of active competition
bann við virkri samkeppni [is]
lethal
banvænn [is]
letal, dødelig [da]
letal [sæ]
children´s duvet
barnasæng [is]
basil
sweet basil
basilíka [is]
basilikum [da]
basilika [sæ]
pistou, basilic, pua oovai, herbe royale [fr]
Basilikum, Basilienkraut [de]
Ocimum basilicum [la]
lead sub-acetate solution
basísk blýasetatlausn [is]
section G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
bálkur G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum [is]
set of rules of law
bálkur lagareglna [is]
set of rules
bálkur reglna [is]
reglubálkur [is]
bovine corneal opacity and permeability test method
BCOP test method
BCOP-prófunaraðferð [is]
prófun á ógegnsæi og gegndræpi glæru úr nautgrip [is]
petition
beiðni [is]
skeletal muscle
beinagrindarvöðvi [is]
skeletmuskulatur [da]
skelettmuskulatur [sæ]
willkürlicher Muskel, quergestreifter Muskel [de]
skeletal system
beinakerfi [is]
systema skeletale [la]
Cetorhinidae
beinhákarlaætt [is]
Cetorhinidae [la]
injection by splitless method
bein innsprautun [is]
straight-line method
beinlínuaðferð [is]
network of hot-lines
beinlínunetkerfi [is]
proprietary on-line service
beinlínutengd, einkarekin þjónusta [is]
direct marketing
bein markaðssetning [is]
direct budget support
beinn fjárlagastuðningur [is]
Ethiopian eggplant
beiskjutómatur [is]
etiopisk aubergine, gilonatskygge [da]
röd aubergin [sæ]
aubergine éthiopienne [fr]
Äthiopische Eierfrucht [de]
Solanum aethiopicum [la]
exercise of competence
beiting valdheimildar [is]
leguminous vegetables
belgávextir [is]
bælgfrukter [da]
baljväxter [sæ]
légume à cosse [fr]
Hülsenfrüchte [de]
legume vegetable
belgávöxtur [is]
belgjurt [is]
bælgfrugt, bælgplante [da]
baljväxt [sæ]
légumineuse, légume à cosse [fr]
Hülsenfrucht, Leguminose [de]
banded cricket
beltakrybba [is]
stribet fårekylling [da]
bandsyrsa [sæ]
Kurzflügelgrille [de]
Gryllodes sigillatus [la]
benalaxyl
methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
benalaxýl [is]
benzethonium chlorid
bensetóníumklóríð [is]
petrol
bensín [is]
petrol car
bensínbíll [is]
bensindriven bil [sæ]
benzinbetriebenes Fahrzeug [de]
petrol storage installation
bensíngeymir [is]
petrol vapour
bensíngufa [is]
petrol fuelled engine
bensínhreyfill [is]
petrol engine
bensínhreyfill [is]
petrol system
bensínkerfi [is]
petrol-engined
bensínknúinn [is]
lead replacement petrol
bensín með staðgönguefni fyrir blý [is]
petrol filter
bensínsía [is]
petrol station
bensínstöð [is]
benzyl violet
bensýlfjólublár [is]
reinforced and prestressed concrete
bent steinsteypa [is]
self-supporting products of copper or zinc sheet
berandi plötur úr kopar eða sinki [is]
combat discrimination on grounds of ethnic origin
berjast gegn mismunun á grundvelli þjóðernis [is]
bacillus Calmette-Guérin vaccine
BCG vaccine
berklabóluefni [is]
best market practice
bestu markaðsvenjur [is]
beta-blocking agent
betablokki [is]
beta-dextrin
betadextrin
betadextrín [is]
beta-phellendrene
beta-fellendren [is]
beta gamma counter
betagammateljari [is]
beta-glucan
betaglucan
betaglúkan [is]
beta-glucanase
betaglucanase
betaglúkanasi [is]
beta-glucan hydrolase
betaglucan hydrolase
betaglúkanhýdrólasi [is]
barley beta-glucan
betaglúkan úr byggi [is]
betain
betaín [is]
beta-carotene
betacarotene
betakarótín [is]
beta-lactam
betalactam
betalaktam [is]
beta-lactamase inhibitor
betalactamase inhibitor
betalaktamasahemill [is]
betalactamase-hæmmere [da]
beta-laktamashämmare [sæ]
beta-lactamase
betalactamase
betalaktamasi [is]
maduramicin ammonium beta
betamadúramísínammóníum [is]
betamethasone
betametasón [is]
betanin
betanín [is]
betanin, E 162, rødbedefarve [da]
betanin, E 162, rödbetsrött [sæ]
bétanine, E 162, rouge de betterave [fr]
Betanin, Beetenrot, E 162 [de]
beta-cyfluthrin
betasýflútrín [is]
beta counter
betateljari [is]
beta-xylanase
betaxylanase
betaxýlanasi [is]
beta-agonist
betaörvi [is]
betel leaves
betellauf [is]
betelblöð [is]
Piper betle [la]
betel palm
betel nut
betelpálmi [is]
betelpalme [da]
betelpalm [sæ]
aréquier, arec cachou [fr]
Betelpalme, Katechupalme [de]
Areca catechu [la]
betoneite
betónít [is]
call set up time
bið eftir upphringingu [is]
fault detector
bilananemi [is]
binding in its entirety
bindandi í heild sinni [is]
romaine lettuce
bindisalat [is]
bindsalat, romersk salat [da]
bindsallat, romersk sallat [sæ]
laitue romaine [fr]
Bindesalat, Sommerendivie, römischer Salat [de]
Lactuca sativa longifolia, Lactuca sativa var. longifolia [la]
stock ticket
birgðaávísun [is]
market supplies
birgðir fyrir markað [is]
supply network
birgjanet [is]
competing suppliers
birgjar í samkeppni [is]
di-(2-ethylhexyl) phtalate
bis (2-ethylhexyl)phthalate
DEHP
bis(2-etýlhexýl)þalat [is]
bis(hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl)ether
BFDGE
bis(hýdroxýfenýl)metan-bis(2,3-epoxýprópýl)eter [is]
BFDGE [is]
knifetooth dogfish
biskajaháfur [is]
Scymnodon ringens [la]
bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl ammonium chloride
DTDMAC
bis(vetnað tólgaralkýl)dímetýlammóníumklóríð [is]
DTDMAC [is]
biuret
bíúret [is]
meniscus method
bjúgflataraðferð [is]
life jacket
björgunarvesti [is]
beet leaves
blaðbeðja [is]
spinach beet
blaðbeðja [is]
leafy vegetables
leaf vegetables
leaf vegetable
leafy vegetable
blaðgrænmeti [is]
bladgrøntsag [da]
bladgrönsak [sæ]
légume feuillu, légume à feuilles, légume à feuilles alimentaires [fr]
Blattgemüse [de]
petiole
blaðstilkur [is]
bladstilk [da]
bladskaft [sæ]
pétiole [fr]
Blattstiel [de]
black pomfret
blakkur [is]
sort pomfret [da]
svart pomfret [sæ]
pomfret noir, castanoline noire [fr]
schwarzer Pomfret [de]
Parastromateus niger, Formio niger [la]
mixed competence
blandaðar valdheimildir [is]
blandet kompetence [da]
blandad behörighet, gemensam behörighet [sæ]
compétence mixte [fr]
gemischte Zuständigkeit, gemeinsame Zuständigkeit [de]
blank determination
blankákvörðun [is]
wet runway
blaut flugbraut [is]
wet ice
blautur ís [is]
wet weight
blautvigt [is]
votvigt [is]
vådvægt [da]
råvikt [sæ]
poids à l´état frais [fr]
Frischgewicht [de]
wet processing
blautvinnsla [is]
blast cabinet
blásturskæli- og blástursfrystiskápur [is]
hraðkæli- og hraðfrystiskápur [is]
blæstkøler/fryser [da]
snabbnedkylningsskåp [sæ]
cellule de refroidissement et de congélation rapide [fr]
Schnellkühler/-froster [de]
blue tongue
bluetongue
BT
blátunga [is]
blå tunge [da]
blåtunga [sæ]
fièvre catarrhale ovine, maladie de la langue bleue, fièvre catarrhale du mouton, fièvre catarrhale maligne du mouton, FCO [fr]
Blauzunge, Katarrhalfieber der Schafe [de]
febris catarrhalis ovium [la]
pinkish violet
bleikfjólublár [is]
magnetic jamming and decoy
blekkingaraðgerðir með segultruflunum [is]
hybrid veterinary medicinal product
blendingsdýralyf [is]
blendingslyf fyrir dýr [is]
direct-producer hybrid vine variety
blendingsvínviðaryrki sem nota má beint til framleiðslu [is]
hybrid variety
blendingsyrki [is]
hybridsort [da]
hybridsort [sæ]
variété hybride [fr]
Hybridsorte [de]
pre-wet or wash down system
bleyti- eða þvottakerfi [is]
tinned sheet
blikkþynna [is]
instrument meteorological conditions
IMC
blindflugsskilyrði [is]
wetting agent
blotefni [is]
blood lancet
blóðbíldur [is]
platelet
blóðflaga [is]
haematofluorimetry
hematofluorimetry
blóðflúormæling [is]
unit of platelet
blóðflögueining [is]
platelet count
blóðflögufjöldi [is]
haematopoietic system
hematopoietic system
blóðfrumnamyndandi kerfi [is]
haematopoietic
hematopoietic
blóðmyndandi [is]
epizootic haematopoietic necrosis
EHN
blóðmyndandi drep [is]
EHN-veiki [is]
sphygmomanometer
blóðþrýstingsmælir [is]
lead acetate cotton
blýasetatbaðmull [is]
lead acetate solution
blýasetatlausn [is]
lead acetate paper
blýasetatpappír [is]
blyacetatpapir [da]
blyacetatpapper [sæ]
Bleiacetatpapier [de]
leaded petrol
blýbensín [is]
lead sheet
blýblað [is]
premium leaded petrol
blýbætt gæðabensín [is]
supercarburant plombé [fr]
verbleites Superbenzin [de]
unleaded petrol
unleaded gasoline
non-leaded petrol
blýlaust bensín [is]
blyfri benzin [da]
blyfri bensin [sæ]
metallic lead
blýmálmur [is]
balloon catheter
blöðruholleggur [is]
retail sale in non-specialised stores
retail sale in non-specialized stores
blönduð smásala [is]
mixed marketing authorisation application
mixed marketing authorization application
blönduð umsókn um markaðsleyfi [is]
carburettor
carburetor
blöndungur [is]
place setting
borðbúnaður [is]
table-top sweetener
borðsætuefni [is]
civil society organisation
civil society organization
borgaraleg samtök [is]
civil society
borgaralegt samfélag [is]
société civile [fr]
Zivilgesellschaft [de]
settling vessel
botnfallshylki [is]
settlement
botnfelling [is]
bundfældning [da]
sedimentering [sæ]
décantation [fr]
Absetzung [de]
Bouvet Island
Bouvet-eyja [is]
theoretical study
bóklegt nám [is]
theoretical part
bóklegur hluti [is]
alphabetic code
bókstafakóði [is]
bogstavkode [da]
letter code
bókstafskóði [is]
Protocol 21 on the implementation of competition rules applicable to undertakings
bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki [is]
Protocol 23 concerning the cooperation between the surveillance authorities (Article 58)
bókun 23 um samvinnu milli eftirlitsstofnana (58. gr.) [is]
Protocol No 25 on the exercise of shared competence
bókun 25 um beitingu sameiginlegra valdheimilda [is]
Protocol 25 on competition regarding coal and steel
bókun 25 um samkeppni varðandi kol og stál [is]
Protocol No 27 on the internal market and competition
bókun 27 um innri markaðinn og samkeppni [is]
Protocol No 31 concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles
bókun 31 um innflutning til Evrópusambandsins á jarðolíuafurðum sem eru hreinsaðar á Hollensku Antillum [is]
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum [is]
Protocol 43 on the Agreement between the EEC and the Republic of Austria on the transit of goods by road and rail
bókun 43 um samninginn milli EBE og Lýðveldisins Austurríkis varðandi umflutning vara á vegum og járnbrautum [is]
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandi vöruflutninga á vegum og járnbrautum [is]
Protocol 7 on quantitative restrictions which Iceland may retain
bókun 7 um magntakmarkanir sem Ísland má viðhalda [is]
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs [is]
Protocol for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
bókun um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi botnfastra mannvirkja á landgrunninu [is]
Protocol on Arrangements concerning the Separation of Iceland and Denmark, between Iceland and Denmark
bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Jordan
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Jórdaníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Croatia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Króatíu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Macedonia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Makedóníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Morocco
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Marokkós [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
Protocol concerning the Exchange of Goods, between Iceland and Poland
bókun um viðskipti, milli Íslands og Póllands [is]
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum [is]
Protocol to the Conclusion of Negotioations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands, 20.03.1976
bókun við niðurstöðu viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja, 20.03.1976 [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974 [is]
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965 [is]
tetanus vaccine
bóluefni gegn stífkrampa [is]
antitetanus vaccines
anti-tetanus vaccines
bóluefni gegn stífkrampa [is]
settlement
bótafjárhæð [is]
sweet-tasting
bragðsætur [is]
pomfret
pomfrets
bramafiskar [is]
Brama spp. [la]
Brunswick method
Braunschweig-aðferðin [is]
Methode Braunschweig [de]
preliminary determination
bráðabirgðaákvörðun [is]
preliminary determination
bráðabirgðaniðurstaða [is]
Interim Agreement between the EFTA States and the PLO for the benefit of the Palestinian Authority
bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
Interim Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification
Interim Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings Sameinuðu þjóðanna gegn eyðimerkurmyndun [is]
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings SÞ gegn eyðimerkurmyndun [is]
interim safety management certificate
bráðabirgðaöryggisstjórnunarskírteini [is]
acute lethal effect
bráð, banvæn áhrif [is]
acute dietary intake exposure
bráð, fæðutengd váhrif [is]
molten metal
bráðið málmefni [is]
broadband network
breiðbandsnet [is]
broadband electromagnetic emission
breiðbandsrafsegulgeislun [is]
extended-spectrum beta-lactamase
ESBL
breiðvirkur beta-laktamasi [is]
ESBL, udvidet spektrum beta-lactamase, -lactamase med udvidet spektrum [da]
ESBL, betalaktamas med utvidgat spektrum [sæ]
BLSE, bêta-lactamase à spectre élargi, bêta-lactamase à spectre étendu [fr]
ESBL, Betalaktamase mit erweitertem Wirkspektrum [de]
sulphur-free unleaded petrol
sulfur-free unleaded petrol
brennisteinslaust, blýlaust bensín [is]
sulphur tetrachloride
brennisteinstetraklóríð [is]
svovltetrachlorid [da]
safety flaring
brennsla gass í afgasloga af öryggisástæðum [is]
öryggisbrennsla gass í afgasloga [is]
methylated spirit
brennsluspritt [is]
Bretton Woods Agreement
Bretton Woods-samningurinn [is]
Accord de Bretton Woods [fr]
Abkommen von Bretton Woods [de]
Bretton Woods Institution
Bretton Woods-stofnunin [is]
institution de Bretton Woods [fr]
Bretton Woods-Institution [de]
parameter
breyta [is]
metabolise
metabolize
breyta með efnaskiptum [is]
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948 [is]
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948 [is]
Agreement amending the Audiovisual Co-production Agreement, between Iceland and Canada, 15.10.1997
breytingar á samningi um samframleiðslu á sviði hljóð- og myndverka, milli Íslands og Kanada, 15.10.1997 [is]
amending budget
breytingarfjárhagsáætlun [is]
movements in tangible assets
breyting á efnislegum fjármunum [is]
Amendment to Air Transport Agreement, between Iceland and Germany, 12.08.1959
breyting á loftferðasamningi, milli Íslands og Þýskalands, 12.08.1959 [is]
movements in intangible assets
breyting á óefnislegum fjármunum [is]
Amendment to the Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia, 09.04.1997
breyting á samningi í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands, 09.04.1997 [is]
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964 [is]
skeletal change
breyting í beinagrind [is]
changing market place
breyttar markaðsaðstæður [is]
pocket
bréf [is]
lomme [da]
ficka [sæ]
Exchange of Letters
bréfaskipti [is]
brevveksling [da]
skriftväxling [sæ]
échange de lettres [fr]
Briefwechsel [de]
non-deterministic
brigðgengur [is]
parapet
brjóstrið [is]
boiled sweets
brjóstsykur [is]
gunmetal
GM
bronsblanda [is]
crash helmet
brotlendingarhjálmur [is]
deletion
brottfall [is]
úrfelling [is]
withdrawal from the market
brotthvarf af markaði [is]
residue depletion
depletion of residues
brotthvarf leifa [is]
bromodifluoroethane
brómódíflúoróetan [is]
bromodifluoromethane
brómódíflúorómetan [is]
bromoacetic acid
brómóediksýra [is]
bromeddikesyre [da]
bromättiksyra [sæ]
Bromessigsäure [de]
bromoethane
brómóetan [is]
bromofluoroethane
brómóflúoróetan [is]
bromofluoromethane
brómóflúorómetan [is]
bromophos-ethyl
brómófosetýl [is]
bromochlorodifluoromethane
brómóklóródíflúorómetan [is]
bromochloromethane
brómóklórómetan [is]
bromomethane
brómómetan [is]
bromotetrafluoroethane
brómótetraflúoróetan [is]
bromotetrafluoropropane
brómótetraflúoróprópan [is]
bromotrifluoroethane
brómótríflúoróetan [is]
bromotrifluoromethane
brómótríflúorómetan [is]
flame-retarding property
brunatregðueiginleiki [is]
flame-retarding
brunatregur [is]
fire safety objective
brunavarnarmarkmið [is]
fire safety
brunavarnir [is]
penetration seal
brunaþétting [is]
fire safety system
brunaöryggiskerfi [is]
katharometer bridge current
brúarstraumur í varmaleiðninema [is]
BKB plant
brown coal briquettes plant
brúnkolakögglaverksmiðja [is]
brunkulsbriketfabrik [da]
brunkolsbrikettanläggning [sæ]
fabrique de briquettes de lignite [fr]
Braunkohlenfabrik [de]
brown coal briquette
BKB
brúnkolaköggull [is]
brunkulsbriket [da]
brunkolsbrikett [sæ]
aggloméré de lignite, briquette de lignite [fr]
Braunkohlebrikett, Braunkohlenbrikett [de]
jetty sewer
bryggjuholræsi [is]
ladle of a kind used in metallurgy
bræðslusleif til nota í málmvinnslu [is]
tied market share
bundin markaðshlutdeild [is]
captive fleet
bundinn ökutækjafloti [is]
non-liquid assets
bundnar eignir [is]
part of metal structures
burðarvirkishluti úr málmi [is]
metal structure
burðarvirki úr málmi [is]
seta
bursti [is]
toilet brush for use on the person
bursti til persónulegra nota [is]
Union Resettlement Programme
Búferlaflutningaáætlun Sambandsins [is]
resettlement
búferlaflutningar [is]
set of equipment
búnaðarsamstæða [is]
telephone network equipment
búnaður fyrir talsímanet [is]
pallet-retrieving system
búnaður til að safna saman vörubrettum [is]
petrol vapour recovery equipment
búnaður til endurheimtar bensíngufu [is]
pre-setting mechanism
búnaður til fyrirframstillingar [is]
detection equipment
búnaður til greiningar [is]
EDS equipment
Explosive Detection System equipment
búnaður til greiningar sprengiefnis [is]
street-lighting equipment
búnaður til götulýsingar [is]
well-completion equipment
búnaður til tenginga og frágangs við borholur [is]
returning holding
búreikningabú [is]
bú sem heldur búreikninga [is]
regnskabsførende bedrift [da]
uppgiftslämnande företag [sæ]
exploitation comptable [fr]
Buchführungsbetrieb [de]
farm accountancy data network
FADN
búreikningakerfi [is]
pet bird
búrfugl [is]
settled status
búsetuheimild [is]
statut de résident permanent [fr]
dauerhafter Status [de]
United Nations Commission on Human Settlements
UN Commission on Human Settlements
UN-HABITAT
búsetunefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
búsetunefnd SÞ [is]
FN´s program for bolig- og bebyggelsesmiljø [da]
FN:s boende- och bosättningsorgan [sæ]
Programme des Nations unies pour les établissements humains, ONU-Habitat [fr]
Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen [de]
United Nations Habitat and Human Settlement Foundation
UN Habitat and Human Settlement Foundation
UNHHSF
Búsetusjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Búsetusjóður SÞ [is]
De Forenede Nationers stiftelse for boligmiljø og bosættelse [da]
Fondation des Nations Unies pour l´habitat et les établissements humains [fr]
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohnungs- und Siedlungsprojekte [de]
United Nations Centre for Human Settlements
UN Centre for Human Settlements
UNCHS
búsetuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
búsetuskrifstofa SÞ [is]
De Forenede Nationers Center for Bolig- og Bebyggelsesmiljøer [da]
FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor [sæ]
Centre des Nations unies pour les établissements humains, CNUEH [fr]
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen [de]
farming method
búskaparaðferð [is]
landbúnaðaraðferð [is]
aðferð í landbúnaði [is]
driftsmetode i landbruget [da]
driftsform i lantbruket [sæ]
méthode d´exploitation agricole [fr]
landwirtschaftliche Betriebsmethode [de]
farm return
búskýrsla [is]
butyl methacrylate
bútýlmetakrýlat [is]
agricultural market
búvörumarkaður [is]
structural metal product
byggingarefni úr málmi [is]
structural metal product
byggingarefni úr málmi [is]
corrugated steel reinforcement sheet
bylgjuð stálmótaplata til bendingar [is]
profiled metal sheet
bylgjulaga þakplata úr málmi [is]
fibre-cement profiled sheet for roofing
bylgjulaga þakplata úr trefjasteypu [is]
initial transverse metacentric height
byrjunarmálmiðjuhæð [is]
bullet
byssukúla [is]
bayonet
byssustingur [is]
turret
byssustæði [is]
burette
býretta [is]
booklet
bæklingur [is]
pre-retirement benefit
bætur sem eru veittar fyrir lögbundinn lífeyrisaldur [is]
controller area network
CAN
CAN-net [is]
Controller Area Network, CAN-bus, CAN [da]
CAN-buss [sæ]
Steuergerätenetz [de]
cgs-system
CGS system
centimetre-gramme-second system
cgs-kerfi [is]
CGS-kerfi [is]
absolut masseenhedssystem (CGS-system) [da]
cgs-System, Gaußsches Maßsystem [de]
Cheltenham beet
Cheltenham-rófa [is]
Community Action Programme in Education and Training for Technology
COMETT
Comett-áætlunin [is]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir [is]
Crozet Archipelago
Crozet-eyjaklasinn [is]
CR SETT template
settlement/delivery risk
CR SETT-sniðmát [is]
sniðmát fyrir uppgjörs-/afhendingaráhættu [is]
mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans [sæ]
daily diet
dagleg fæða [is]
closing balance sheet
dagsetning á lokastöðu efnahagsreiknings [is]
lokaefnahagsreikningur [is]
balance sheet date
dagsetning efnahagsreiknings [is]
dazomet
dasómet [is]
sterile diet
dauðhreinsað sérfæði [is]
retort
dauðhreinsunartæki [is]
autoklav [da]
retorting
dauðhreinsun með hitun við yfirþrýsting [is]
DDACarbonate
didecyl dimethyl ammonium carbonate
DDA carbonate
DDA-karbónat [is]
dídekýldímetýlammóníumkarbónat [is]
DDD
dichlorodiphenyldichloroethane
DDD [is]
díklóródífenýldíklóróetan [is]
DDE
dichlorodiphenyldichloroethylene
DDE [is]
díklóródífenýldíklóróetýlen [is]
sectorial meeting
deildarfundur [is]
Dietary and Chemical Monitoring Unit in European Food Safety Authority
DCM
deild Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sem annast vöktun á mataræði og á íðefnum í matvælum [is]
kontoret for Dietary and Chemical Monitoring (DCM) i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) [da]
enheten för bevakning av kostvanor och kemikalier i livsmedel vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet [sæ]
das Referat Diätetische und chemische Überwachung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit [de]
decabromodiphenyl ether
decaBDE
c-decaBDE
dekabrómódífenýleter [is]
decyltetradecanol
dekýltetradekanól [is]
deltamethrin
deltametrín [is]
desacetylcephapirin
desasetýlsefapirín [is]
decimetre
desimetri [is]
deslorelin acetate
deslórelínasetat [is]
dexamethasone
dexametasón [is]
anaesthetise
anaesthetize
anesthetise
anesthetize
deyfa [is]
dental anaesthetic mixture
deyfandi blanda til tannlækninga [is]
anaesthetic drops
anesthetic drops
deyfandi dropar [is]
anaestetic equipment
deyfingarbúnaður [is]
diskette
disklingur [is]
diaminophenoxyethanol
díamínófenoxýetanól [is]
diacetate
díasetat [is]
dibromodiphenyl ether
díbrómódífenýletri [is]
díbrómódífenýleter [is]
dibromodifluoroethane
díbrómódíflúoróetan [is]
dibromodifluoromethane
díbrómódíflúorómetan [is]
dibromofluoroethane
díbrómóflúoróetan [is]
dibromofluoromethane
díbrómóflúorómetan [is]
dibromotetrafluoroethane
díbrómótetraflúoróetan [is]
dibromotetrafluoropropane
díbrómótetraflúoróprópan [is]
dibromotrifluoroethane
díbrómótríflúoróetan [is]
dibutyl ether
díbútýletri [is]
díbútýleter [is]
didecyldimethylammonium chloride
dídekýldímetýlammóníumklóríð [is]
diethanolamide
etanólamíð [is]
coconut fatty acid diethanolamide
etanólamíð úr fitusýrum úr kókoshnetum [is]
diethanolamine
etanólamín [is]
diethofencarb
etófenkarb [is]
diethylene
etýlen [is]
diethyleneglycol
etýlenglýkól [is]
diethylene triamine penta acetate
DTPA
etýlentríamínpentaasetat [is]
DTPA [is]
diethylether
etýleter [is]
etýletri [is]
diethylhexylamine
etýlhexýlamín [is]
diethylol
etýlól [is]
diethylol dimethyl
DEDM
etýlóldímetýl [is]
diethylstilboestrol
DES
etýlstilbóestról [is]
diethyl phthalate
DEP
etýlþalat [is]
diphenylether
dífenýletri [is]
dífenýleter [is]
difethialone
dífeþíalón [is]
di(hardened tallow) dimethyl ammonium chloride
DHTDMAC
dí(hert tólgar)dímetýlammóníumklóríð [is]
DHTDMAC [is]
dichlorobenzoic acid methylester
díklóróbensósýrumetýlester [is]
dichloro-diphenyl-trichloro-ethane
DDT
díklóródífenýltríklóróetan [is]
DDT [is]
dichlorodifluoroethane
díklóródíflúoróetan [is]
dichlorodifluoromethane
díklóródíflúorómetan [is]
dichloroethane
díklóróetan [is]
dichlorofluoroethane
díklóróflúoróetan [is]
dichlorofluoromethane
díklóróflúorómetan [is]
dichloromethane
díklórómetan [is]
dichlorotetrafluoroethane
díklórótetraflúoróetan [is]
dichlorotetrafluoropropane
díklórótetraflúoróprópan [is]
dichlorotrifluoroethane
díklórótríflúoróetan [is]
dimethachlor
dímetaklór [is]
dimethenamid
dímetenamíð [is]
dimethicone
dímetíkón [is]
dimethipin
dímetípín [is]
dimethoate
dímetóat [is]
dimethomorph
dímetómorf [is]
dimethyl
dímetýl [is]
dimethylamine
dímetýlamín [is]
dimethylacetamide
dimethyl acetamide
dímetýlasetamíð [is]
dimethylbetaine
dímetýlbetaín [is]
dimethylether
dímetýletri [is]
dímetýleter [is]
dimethylformamide
dímetýlformamíð [is]
dimethyl fumarate
DMFu
dímetýlfúmarat [is]
dimethyl hydantoin formaldehyde resin
dímetýlhýdantóínformaldehýðresín [is]
dimethylketone
dímetýlketón [is]
dimethylmorindol
dímetýlmórindól [is]
dimethyloctadecyl
dímetýloktadekýl [is]
dimethylol dimethyl
dímetýlóldímetýl [is]
dimethylpyrimidin
dímetýlpýrimidín [is]
dimethyl sulphoxide
DMSO
dímetýlsúlfoxíð [is]
dimethyl phthalate
dímetýlþalat [is]
dinitroacetaphenone
dínítróasetafenón [is]
diode array detector
díóðufjölnemi [is]
distearyl dimethyl ammonium chloride
DSDMAC
dísterýldímetýlammóníumklóríð [is]
DSDMAC [is]
acetylsalicylic acid DL-lysine
DL-lýsínasetýlsalisýlat [is]
DL--tocopherol acetate
DL-alfa-tocopherol acetate
DL--tókóferólasetat [is]
DL-alfa-tókóferólasetat [is]
DL-alpha-tocopheryl acetate
DL--tocopheryl acetate
DL--tókóferýlasetat [is]
DL-alfa-tókóferýlasetat [is]
dodecyl acetate
dódekýlasetat [is]
court interpreter
dómtúlkur [is]
retstolk [da]
rättstolk [sæ]
interprète judiciaire [fr]
Gerichtsdolmetscher [de]
retract
dragast inn [is]
towing bracket
dráttarfesting [is]
Schlepplasche [de]
distribution network
dreifikerfi [is]
spread plate method
dreifingaraðferð [is]
distribution network
dreifingarkerfi [is]
distribution network
dreifingarnet [is]
distribution outlet
dreifingarstöð [is]
geometric visibility
dreifing ljóss [is]
angles of geometric visibility
dreifing ljóss innan rúmfræðilegra horna [is]
distribution cabinet
dreifiskápur [is]
drip method
drip test
dreypiaðferð [is]
afdrypningstest, afdrypningsmetode [da]
Drip-Verfahren [de]
impetus
drifkraftur [is]
drivetrain
drifrás [is]
fremdriftssystem [da]
kraftöverföring [sæ]
transmission [fr]
Abtriebsstrang [de]
droplet
dropi [is]
billet
drumbur [is]
draft budget
drög að fjárhagsáætlun [is]
draft general budget of the Union
drög að fjárlögum Sambandsins [is]
D-alpha-tocopheryl acetate
D--tókóferýlasetat [is]
D-alfatókóferýlasetat [is]
hidden net reserve
dulinn nettóvarasjóður [is]
encrypted virtual network
dulkóðað sýndarnet [is]
krypteret virtuelt netværk [da]
réseau virtuel et crypté [fr]
verschlüsseltes virtuelles Netz [de]
grooved carpet shell
dúkaskel [is]
Ruditapes decussatus [la]
hairy vetch
dúnflækja [is]
sandvikka [da]
luddvicker [sæ]
vesce velue, vesce de Russie, vesce des sables [fr]
Sand-Wicke, Winterwicke, Zottelwicke, Zottige Wicke [de]
Vicia villosa [la]
downy vetch
dúnflækja [is]
residential care activities for mental retardation
dvalarheimili á sviði þroskahömlunar [is]
courgette
dvergbítur [is]
squash, courgette, mandelgræskar [da]
zucchini [sæ]
courgette [fr]
Zucchini, Zucchino [de]
Cucurbita pepo [la]
sterlet sturgeon
sterlet
dvergstyrja [is]
sterlet [da]
sterlett [sæ]
sterlet, esturgeon de Sibérie [fr]
Sterlet [de]
Acipenser ruthenus [la]
DubliNet
Dyflinnarnetið [is]
bathymetry
dýptarmælingar [is]
Veterinary Issues
Dýr [is]
animal variety
dýraafbrigði [is]
veterinary and zootechnical legislation
dýraheilbrigðis- og búfjárræktarlöggjöf [is]
District Veterinary and Food Administrations
dýraheilbrigðis- og matvælaráð héraðsins [is]
veterinary administration
dýraheilbrigðisyfirvald [is]
veterinary medicinal product
veterinary drug
VMP
dýralyf [is]
veterinary drug residues
dýralyfjaleifar [is]
Committee for Veterinary Medicinal Products
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use
CVMP
dýralyfjanefnd [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Community (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópubandalagsins [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Union (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópusambandsins [is]
veterinary unit
dýralæknaeining [is]
veterinary clinic
dýralæknastofa [is]
veterinary practice
dýralæknaþjónusta [is]
veterinary activities
dýralækningar [is]
veterinarian
veterinary surgeon
vet
dýralæknir [is]
dyrlæge, veterinær [da]
veterinär [sæ]
vétérinaire, docteur vétérinaire [fr]
Tierartz [de]
veterinary medicine
dýralæknisfræði [is]
dýralækningar [is]
veterinærmedicin [da]
veterinärmedicin [sæ]
médecine vétérinaire [fr]
Tierheilkunde, Veterinärmedizin [de]
veterinary region
dýralæknisumdæmi [is]
veterinærregion [da]
veterinärregion [sæ]
région vétérinaire [fr]
Veterinärregion [de]
veterinary laboratory
dýrarannsóknarstofa [is]
animal secretion
dýraseyti [is]
immunocompetent animal
dýr með heilbrigt ónæmiskerfi [is]
liquid-metal pump
dæla fyrir fljótandi málma [is]
Community operational loose-leaf booklet
EB-handbók í lausblaðaformi [is]
acetic medium
edikssúrt umhverfi [is]
acetic acid
ediksýra [is]
edikssýra [is]
eddikesyre, E260 [da]
ättiksyra [sæ]
acide acétique, acide éthylique, acide éthanoïque, acide méthane-carboxylique, E260 [fr]
Essigsäure, E260 [de]
acetic acid medium
ediksýrt umhverfi [is]
acetic anhydride
ediksýruanhýdríð [is]
acetous fermentation
ediksýrugerjun [is]
eddikesyregæring [da]
ättiksyrajäsning [sæ]
fermentation acétique [fr]
Essigsäuregärung [de]
EDTA compleximetry
EDTA-komplexmæling [is]
precious metal
eðalmálmur [is]
nature of an asset
eðli eignar [is]
proper functioning of the internal market
eðlileg starfsemi innri markaðarins [is]
densimeter
densitometer
eðlismassamælir [is]
high-density polyethylene
high density polyethylene
HDPE
eðlisþungt pólýetýlen [is]
Enterprise Europe Network
EEN
EEN-netið [is]
Enterprise Europe Network [is]
reinforcing the effectiveness of the internal market
efling innri markaðarins [is]
reopen competition
efna á ný til samkeppni [is]
synthetic alcohol
efnafræðilega framleitt alkóhól [is]
economic interpenetration
efnahagslegur samruni [is]
Economic and Monetary Union
EMU
Efnahags- og myntbandalagið [is]
West African Economic and Monetary Union
Efnahags- og myntbandalag Vestur-Afríku [is]
balance sheet liability method
efnahagsreikningsskuldaraðferð [is]
balance-sheet
balance sheet
BS
efnahagsreikningur [is]
non-detonating chemical reaction
efnahvarf án sprengingar [is]
chemiluminescence method
efnaljómunaraðferð [is]
chemiluminescent detector
CLD
efnaljómunarnemi [is]
kemiluminescensdetektor, CLD [da]
kemiluminescensdetektor, CLD [sæ]
Chemilumineszenz-Detektor, Chemilumineszenz-Flammenspektrometer [de]
chemical closet
efnasalerni [is]
kemisk toilet [da]
kemtoalett [sæ]
metallic halogenate
efnasamband málma og halógena [is]
ketone function compound
efnasamband með ketónhópum [is]
metabolic
efnaskipta- [is]
metabolic product
efnaskiptaafurð [is]
metabolic alteration
efnaskiptabreyting [is]
metabolic cage
metabolism cage
efnaskiptabúr [is]
metabolic pathway
efnaskiptaferli [is]
metabolisk proces, metaboliseringsvej [da]
metabolismväg [sæ]
metabolic balance
efnaskiptajafnvægi [is]
medicinal product for metabolism
efnaskiptalyf [is]
metabolic saturation
efnaskiptamettun [is]
metabolisk mætning [da]
metabolisk mättnad [sæ]
saturation métabolique [fr]
Stoffwechselsättigung [de]
metabolic profile
efnaskiptamynstur [is]
metabolisable energy
metabolizable energy
ME
efnaskiptanleg orka [is]
EO [is]
metabolic transformation
efnaskiptaumbreyting [is]
metabolisk transformation [da]
metabolisk omvandling [sæ]
transformation métabolique [fr]
metabolische Transformation [de]
metabolic activation
efnaskiptavirkjun [is]
metabolism
efnaskipti [is]
human metabolism
efnaskipti mannslíkamans [is]
chemical safety
efnaöryggi [is]
chemical safety assessment
efnaöryggismat [is]
chemical safety report
efnaöryggisskýrsla [is]
suretyship insurance
efndavátrygging [is]
surety insurance service
efndavátryggingaþjónusta [is]
isometric material
efni með reglulega byggingu [is]
retro-reflective material
efni sem endurkastar ljósi [is]
retroreflekterende materiale [da]
retroreflekterande material [sæ]
Reflexstoff [de]
metabolically related compounds
efni sem eru skyld að efnaskiptum [is]
substances that deplete the ozone layer
efni sem eyða ósonlaginu [is]
wet strength agent
efni sem eykur votstyrk [is]
vådstyrkemiddel [da]
electromagnetic absorbent material
efni sem gleypir í sig rafsegulsvið [is]
specific target organ toxicant
efni sem hefur sértæk eiturhrif á marklíffæri [is]
substances that deplete the ozone layer
efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
material assets
efnislegar eignir [is]
corporeal asset
efnisleg eign [is]
physical asset
efnisleg eign [is]
tangible asset
efnisleg eign [is]
petrochemical product
efni, unnið úr jarðolíu eða jarðgasi [is]
substance of vegetable origin
efni úr jurtaríkinu [is]
metal material
efni úr málmi [is]
vegetative propagation material
vegetative reproductive material
vegetative propagating material
efniviður til kynlausrar fjölgunar [is]
kynlaust fjölgunarefni [is]
vegetativt formeringsmaterial [da]
vegetativt förökningsmaterial [sæ]
matériel de multiplication végétative, matériel de reproduction végétative [fr]
vegetatives Vermehrungsgut [de]
EFTA Secretariat
EFTA-skrifstofan [is]
skrifstofa EFTA [is]
secondary settlement
eftirfelling [is]
post-market performance follow-up
PMPF
eftirfylgni með virkni eftir markaðssetningu [is]
eftirfylgni með virkni vöru eftir markaðssetningu [is]
opfølgning af ydeevne, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
prestandauppföljning efter utsläppandet på marknaden [sæ]
suivi des performances après commercialisation [fr]
Leistungsstudien nach dem Inverkehrbringen [de]
break-away safety
eftirgefanleikaöryggi [is]
retention
eftirhald [is]
tilbageholdelse [da]
bibehållande [sæ]
retainer
eftirhaldsaðili [is]
retention requirement
eftirhaldskrafa [is]
retirement benefits
eftirlaun [is]
retirement age
eftirlaunaaldur [is]
retirement pension
eftirlaunalífeyrir [is]
retirement benefit plan
eftirlaunasjóður [is]
surveillance of the electro-magnetic spectrum
eftirlit á rafeindasegulsviðinu [is]
post-market surveillance
post market monitoring
eftirlit eftir markaðssetningu [is]
overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
övervakning av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
surveillance après commercialisation [fr]
Überwachung nach dem Inverkehrbringen [de]
discreet check
eftirlit í kyrrþey [is]
diskret kontrol [da]
diskret kontroll [sæ]
contrôle discret [fr]
verdeckte Kontrolle [de]
control of concentrations between undertakings
eftirlit með samfylkingum fyrirtækja [is]
veterinary inspector
eftirlitsdýralæknir [is]
veterinærinspektør [da]
veterinärinspektör [sæ]
inspecteur vétérinaire [fr]
Veterinärrat [de]
telemetry surveillance system
eftirlitsfjarmælingakerfi [is]
Supervisory Formula Method
SFM
eftirlitsformúluaðferð [is]
post-market surveillance system
eftirlitskerfi eftir markaðssetningu [is]
eftirlitskerfi með vöru eftir markaðssetningu [is]
system til overvågning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
system för övervakning av produkter som släppts ut på marknaden [sæ]
système de surveillance après commercialisation [fr]
System zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen planen [de]
forced-return monitor
eftirlitsmaður með endursendingum einstaklinga gegn vilja þeirra [is]
eftirlitsmaður með endursendingu fólks gegn vilja þess [is]
postmarketing surveillance study
post-marketing surveillance study
eftirlitsrannsókn eftir markaðssetningu [is]
aftermarket
eftirmarkaður [is]
secondary market
eftirmarkaður [is]
hatcher basket
eggjagrind [is]
proprietor
eigandi [is]
principal-to-principal market
eigendamarkaður [is]
qualitative method
eigindleg aðferð [is]
market risk capital requirement
eiginfjárkrafa vegna markaðsáhættu [is]
proprietary capital
eiginfjármagn [is]
internal-model method
IMM
eiginlíkansaðferð [is]
undertaking-specific parameter
USP
eigin stiki vátryggingafélags [is]
proprietary trading
eigin viðskipti [is]
net weight
netweight
eigin þyngd [is]
nettovægt eller vægt [da]
asset
eign [is]
asset class
eignaflokkur [is]
class of assets
eignaflokkur [is]
group of assets
eignaflokkur [is]
asset base
eignagrunnur [is]
asset side of the balance sheet
eignahluti efnahagsreiknings [is]
asset line item
eignaliður [is]
assets heading
eignaliður [is]
asset item
eignaliður [is]
asset item constituting claims
eignaliður sem felur í sér kröfur [is]
asset-liability management
eigna- og skuldastýring [is]
asset account
eignareikningur [is]
proprietary test method
eignarréttarvarin prófunaraðferð [is]
beskyttet testmetode [da]
äganderättsligt skyddad testmetod [sæ]
geschützte Prüfmethode [de]
proprietary rights
eignarréttur [is]
portfolio of assets
portfolio
asset portfolio
eignasafn [is]
asset sale
eignasala [is]
net wealth tax
eignaskattur [is]
asset allocation
eignaskipting [is]
asset management
eignastýring [is]
asset manager
eignastýringaraðili [is]
asset management company
eignastýringarfélag [is]
grant related to assets
eignatengdur styrkur [is]
asset transformation
eignaummyndun [is]
asset management vehicle
eignaumsýslufélag [is]
asset separation tool
eignauppskiptingarúrræði [is]
asset-backed securities
eignavarin verðbréf [is]
asset price bubble
eignaverðsbóla [is]
daily maturing asset
eign á gjalddaga innan dags [is]
weekly maturing asset
eign á gjalddaga innan viku [is]
assets
eignir [is]
assets represented by claims
eignir í formi krafna [is]
assets held by a long-term employee benefit fund
eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör [is]
defined benefit pension fund assets
eignir réttindatengds lífeyrissjóðs [is]
central government assets
eignir ríkissjóðs [is]
assets denominated in non-matching currencies
eignir sem eru ekki í samstæðum gjaldmiðlum [is]
assets pledged as collateral
eignir sem eru lagðar fram til tryggingar [is]
impaired assets
eignir sem hafa rýrnað að virði [is]
virðisrýrnaðar [is]
excess of assets over liabilities
eignir umfram skuldir [is]
foreign exchange asset
eign í erlendum gjaldeyri [is]
loaned asset
eign í útláni [is]
fixed rate asset
eign með föstum vöxtum [is]
criminal asset
eign sem aflað er með ólögmætum hætti [is]
tillgångar som härrör från brott [sæ]
non-financial asset
eign sem er ekki fjáreign [is]
produced asset
eign sem er framleidd [is]
bad asset
eign sem hefur rýrnað að virði [is]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
troubled asset
eign sem hefur rýrnað að virði [is]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
toxic asset
eign sem hefur rýrnað að virði [is]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
impaired asset
eign sem hefur rýrnað að virði [is]
actif déprécié [fr]
wertgeminderter Vermögenswert, zweifelhafter Vermögenswert, wertgemindertes Aktivum, zweifelhaftes Aktivum [de]
plan asset
eign til greiðslu lífeyris [is]
distilling method
eimingaraðferð [is]
beet vinasse
eimingardreggjar úr rófumelassa [is]
roevinasse [da]
betvinass [sæ]
vinasse de mélasse de betterave [fr]
Rübenvinasse [de]
sugar beet vinasse
eimingardreggjar úr sykurrófumelassa [is]
sukkerroevinasse [da]
sockerbetvinass [sæ]
vinasse de betterave sucrière [fr]
Zuckerrübenvinasse [de]
simpler legislation for the internal market
SLIM
einfaldari löggjöf fyrir innri markaðinn [is]
single-quadrupole mass selective detector
einfaldur, fjórskauta massagreinir [is]
Financial Collateral Simple Method
einföld aðferð um fjárhagslegar tryggingar [is]
den enkle metode for finansielle sikkerheder [da]
simple metal leaf electroscope
einföld málmblaðsrafsjá [is]
unit packet
einingarpakki [is]
enkeltpakning [da]
styckförpackning [sæ]
unité de conditionnement [fr]
Packung [de]
unit packet of tobacco products
einingarpakki með tóbaksvörum [is]
unit packet of roll-your own tobacco
einingarpakki með vafningstóbaki [is]
unit packet of cigarettes
einingarpakki með vindlingum [is]
einingarpakki með sígarettum [is]
unit packet with a hinged lid
einingarpakki sem er með loki á hjörum [is]
modular public toilet
eining fyrir almenningssalerni [is]
offentlig toalettmodul [da]
nephelometric turbidity unit
eining fyrir styrk gruggs samkvæmt agnaendurskinsmælingu [is]
metric unit
eining metrakerfisins [is]
satellite personal communications networks
S-PCN
einkafjarskiptanotkun um gervihnattanet [is]
proprietary rights
einkaleyfisréttur [is]
einkaleyfaréttur [is]
cabinet
einkaskrifstofa [is]
market characteristics
markaðseinkenni
einkenni markaðarins [is]
nationality letters
einkennisstafir ríkis [is]
distinctive letter
einkennisstafur [is]
single jet burner
single jet concentrate burner
einlogabrennari [is]
single jet-brænder [da]
jetbrännare [sæ]
Einstrahlbrenner [de]
disposable polyethylene gloves
einnota hanskar úr pólýetýleni [is]
non-returnable item
einnota hlutur [is]
as set out in the Annex
eins og fram kemur í viðaukanum [is]
sole proprietorship
einstaklingsfyrirtæki [is]
person excluded from the labour market
einstaklingur sem er útilokaður frá vinnumarkaðnum [is]
non-return valve
einstefnuloki [is]
unique variety of a unique good
einstök útgáfa af einstakri vöru [is]
varietal wine
einyrkisvín [is]
enkeltdruevin, vin der er produceret af én vinsort [da]
vin med uppgift om druvsort [sæ]
vin de cépage [fr]
Rebsortenwein [de]
annual vegetation
einær gróður [is]
toxicokinetics
toxico-kinetics
eiturefnahvarfafræði [is]
eiturhvarfafræði [is]
foetotoxicity
eiturhrif á fóstur [is]
fetotoxic effect
eiturhrif á fóstur [is]
non-exclusive competences
ekki óskiptar valdheimildir [is]
ikke-eksklusiv kompetence [da]
icke-exklusiv bofogenhet [sæ]
compétences non exclusives [fr]
nicht ausschließliche Zuständigkeit [de]
rocket
eldflaug [is]
rocket-launching system
eldflaugaskotkerfi [is]
anti-submarine rocket
eldflaug til að granda kafbátum [is]
kitchenette
eldhússkrókur [is]
fire detection
eldskynjun [is]
fire detection system
fire-detection system
eldskynjunarkerfi [is]
powdered metal fuel
eldsneyti á formi málmdufts [is]
flame retardant
eldtefjandi efni [is]
fire retardant
eldtefjandi efni [is]
powdered flame retardant
eldtefjandi efni í duftformi [is]
non-combustible duct penetrations
eldtraust gegnumtök [is]
fire blanket
eldvarnarteppi [is]
retirement home
elliheimili [is]
cabinet official
embættismaður stjórnarráðsins [is]
EMIR
European Market Infrastructure Regulation
EMIR [is]
final variety
endanlegt afbrigði [is]
settlement finality
endanlegt uppgjör [is]
final variety
endanlegt yrki [is]
winglet
endavængill [is]
ailerette [fr]
lifetime test
endingarprófun [is]
lifetime
endingartími [is]
good´s economic lifetime
endingartími vöru [is]
grafting of wine grape varieties
endurágræðsla vínþrúguyrkja [is]
restatement of an asset
endurákvörðun á eign [is]
retrofit part
endurbótarhlutur [is]
reimbursement between institutions
endurgreiðsla milli stofnana [is]
petrol vapour recovery
endurheimt bensíngufu [is]
recovered secondary metal raw material
endurheimt, notað hráefni úr málmi [is]
recovered ozone-depleting substance
endurheimt, ósoneyðandi efni [is]
return
endurkoma [is]
remarketing
endurmarkaðssetning [is]
asset revaluation
endurmat fasteignar [is]
revalued amount of an asset
endurmatsfjárhæð eignar [is]
retreatment
re-treatment
endurmeðhöndlun [is]
revegetation
re-vegetation
endurnýjun gróðurs [is]
retest
endurprófun [is]
returned consignments
endursendar vörur [is]
return
endursending [is]
voluntary return
endursending að frjálsum vilja viðkomandi [is]
return decision
endursendingarákvörðun [is]
alert on return
endursendingarskráning [is]
forced return
endursending gegn vilja viðkomandi [is]
endursending fólks gegn vilja þess [is]
return scheme
endurskilakerfi [is]
retro-reflecting
endurskin [is]
retro-reflection
endurskin [is]
coefficient of retroreflection
endurskinsstuðull [is]
retro-reflecting road stud
endurskinsvegbóla [is]
fleet restructuring
endurskipulagning flotans [is]
auditable closed-loop business-to-business return system
endurskoðunarhæft, lokað skilakerfi fyrir viðskipti milli fyrirtækja [is]
EU Budget Review
Endurskoðun á fjárlögum ESB [is]
re-creation of wetlands areas
recreation of wetlands areas
endursköpun votlendissvæða [is]
re-parameterisation
reparametrization
endurstikun [is]
reset
endurstilla [is]
return system
endurstreymiskerfi [is]
fuel return system
endurstreymiskerfi fyrir eldsneyti [is]
repetitive process
endurtekið ferli [is]
retrocession
endurtrygging [is]
retrocessionaire
endurtryggjandi [is]
reinterprete provisions
endurtúlka ákvæði [is]
repetitive flight plan
endurtæk flugáætlun [is]
retransformation
re-transformation
endurummyndun [is]
retransformation [da]
retransformation [sæ]
retransformation [fr]
Retransformation [de]
retransmission of televised broadcasts
endurvarp sjónvarpsútsendinga [is]
radar target enhancer
endurvarpsmagnari fyrir ratsjár [is]
reflectometer
endurvarpsmælir [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement on Readmission, between Iceland and Lithuania
endurviðtökusamningur, milli Íslands og Litháens [is]
recycling society
endurvinnslusamfélag [is]
retraining
re-training
endurþjálfun [is]
not yet reported
enn óbirtur [is]
epoxide cellulose paper sheet
epoxíðsellulósapappírsþynna [is]
heritable genetic material
erfanlegt erfðaefni [is]
genetic
erfða- [is]
genetic identity
erfðaauðkenni [is]
germ line genetic identity
germ-line genetic identity
erfðaauðkenni kímlínu [is]
genetic resources
erfðaauðlindir [is]
genetic modification
erfðabreyting [is]
erfðafræðileg breyting [is]
genetisk modifikation [da]
genetisk förändring, genmodifiering [sæ]
modification génétique [fr]
Genmutation [de]
genetic manipulation
erfðabreyting [is]
genetically modified organism
GMO
erfðabreytt lífvera [is]
genetically modified
erfðabreyttur [is]
genetically engineered
erfðabreyttur [is]
genetically modified micro-organism
genetically modified microorganism
GMM
erfðabreytt örvera [is]
genetic material
erfðaefni [is]
genetic characteristic
erfðaeiginleiki [is]
genetic trait
erfðaeinkenni [is]
genetic characteristic
erfðaeinkenni [is]
relevant genetic trait
erfðaeinkenni sem máli skipta [is]
genetic data
erfðafræðilegar upplýsingar [is]
genetic unit
erfðafræðileg eining [is]
genetic diversity
erfðafræðileg fjölbreytni [is]
genetic polymorphism
erfðafræðileg fjölbrigðni [is]
genetic evaluation
erfðafræðilegt mat [is]
genetic
erfðafræðilegur [is]
genetic stability
erfðafræðilegur stöðugleiki [is]
genetic defect
erfðagalli [is]
genetic marker
erfðamark [is]
genetic fingerprint
erfðamörk [is]
genetic investigation
erfðarannsókn [is]
genetic element
erfðastak [is]
genetic engineering
gene technology
genetic manipulation
erfðatækni [is]
genteknik, genkirurgi, genteknologi, gensplejsning, genmanipulation [da]
genteknik, genetisk ingenjörskonst [sæ]
génie génétique, ingénierie génétique, technologie génétique [fr]
Gentechnik, Gentechnologie, Genmanipulation, Gentechnikverfahren [de]
genetic erosion
erfðatæring [is]
genetisk erosion [da]
genetisk utarmning [sæ]
érosion génétique [fr]
genetische Erosion [de]
ergometrine
ergómetrín [is]
ergometrine maleate
ergómetrínmaleat [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Australia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ástralíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Brazil
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Brasilíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Chile
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Chiles [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and France
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Frakklands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Gambia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Gambíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and India
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Indlands [is]
Exchange of Diplomatic Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Ireland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Írlands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Israel
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Italy
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ítalíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Japan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Japans [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement for the Waiver of Non-Immigrant Visas, between Iceland and Canada
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kanada [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements, between Iceland and the Republic of Korea
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kóreulýðveldisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Luxembourg
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malaysia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Malasíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Mexico
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mexíkós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Monaco
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mónakós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malta
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Möltu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and New Zealand
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Exchange of Notes concerning a Visa Abolition Agreement, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Portugal
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Portúgals [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Poland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Póllands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and San Marino
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og San Marínós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Slovenia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Slóveníu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Spain
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Spánar [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Switzerland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Sviss [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Turkey
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tyrklands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Germany
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Exchange of Notes concerning Death Announcements, between Iceland and Germany
erindaskipti um dánartilkynningar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Bulgaria
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Rumenia
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning reciprocal Recognition of Trade Marks, between Iceland and Italy
erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Exchange of Notes concerning Extradition Expenses, between Iceland and Germany
erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Israel
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Czechoslovakia
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement on cultural, scientific and technological Relations, between Iceland and Poland
erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl, milli Íslands og Póllands [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Norway
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Noregs [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Sweden
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Canada
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Kanada [is]
Exchange of Notes concerning Commercial Transactions, between Iceland and Portugal
erindaskipti um verslunarviðskipti, milli Íslands og Portúgals [is]
foreign assets
erlendar eignir [is]
erm-resistance gene
erythromycin ribosome methylase-resistance gene
erm-þolið gen [is]
erýtrómýsínþolið gen [is]
ESCO
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification
ESCO classification
European classification for skills/competences, qualifications and occupations
ESCO-flokkunarkerfið [is]
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni/hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
ET50
median exposure time
ET50 [is]
miðgildisváhrifatími [is]
ethalfluralin
etalflúralín [is]
ethametsulfuron-methyl
etametsúlfúrónmetýl [is]
etamiphylline camsylate
etamífyllínkamsýlat [is]
etamsylate
etamsýlat [is]
ethane
C2H6
etan [is]
ethan [da]
etan, C2H6 [sæ]
éthane [fr]
Äthan, Ethan [de]
ethanol
ethyl alcohol
etanól [is]
ethanolamine
etanólamín [is]
flex-fuel ethanol vehicle
etanólknúið ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti [is]
ethanol-blandingsbrændstofkøretøj, flex-brændstofkøretøj til ethanol [da]
etanoldrivet flexbränslefordon [sæ]
ethanol-fuelled
etanólknúinn [is]
ethanoic acid
etanólsýra [is]
ethyl alcohol of agricultural origin
ethanol of agricultural origin
etanól úr landbúnaði [is]
landbúnaðaretanól [is]
landbrugsalkohol, landbrugsethanol, ethanol fremstillet af landbrugsprodukter [da]
jordbruksalkohol, etanol som framställts av jordbruksprodukter [sæ]
alcool éthylique d´origine agricole [fr]
Agraralkohol, Aethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
ethyl alcohol of viticultural origin
ethanol of viticultural origin
etanól úr vínyrkju [is]
ethanesulfonic acid
etansúlfónsýra [is]
ethane efficiency
etanvirkni [is]
ETC screening test
ETC-kembirannsókn [is]
ETC cycle
ETC-prófunarlota [is]
ethephon
etefón [is]
etidronic acid
etídrónsýra [is]
ethine
etín [is]
etiproston tromethamine
etíprostóntrómetamín [is]
etoxazole
etoxasól [is]
ethoxyquin
etoxýkín [is]
ethoxylate
etoxýlat [is]
ethoxylation
etoxýlun [is]
ethoxysulfuron
etoxýsúlfúrón [is]
etofenprox
ethofenprox
etófenprox [is]
ethofumesate
etófúmesat [is]
ethopabate
etópabat [is]
ethoprophos
etóprófos [is]
monomer ether
etraeinliða [is]
polymer ether
etrafjölliða [is]
etersfjölliða [is]
ether
etri [is]
eter [is]
etridiazole
etrídíasól [is]
ethyl
etýl- [is]
ethylamine
etýlamín [is]
ethylacetate
etýlasetat [is]
ethyl acetoacetate
acetoacetic ester
ethyl 3-oxobutanoate
etýlasetóasetat [is]
ethylbenzene
etýlbensen [is]
ethyl bromide
etýlbrómíð [is]
ethylene
etýlen [is]
ethylenediamine
etýlendíamín [is]
ethylene-diamine-tetra-acetate
EDTA
etýlendíamíntetraasetat [is]
EDTA [is]
ethylenediaminetetraacetic acid
etýlendíamíntetraediksýra [is]
ethylenediamine tetrahydroxy propylene
etýlendíamíntetrahýdroxýprópýlen [is]
ethylene dichloride
1,2-dichloroethane
etýlendíklóríð [is]
primary-form polymer of ethylene
etýlenfjölliða í óunnu formi [is]
ethyleneglycol
ethyleneglyceol
etýlenglýkól [is]
ethylene glycol trap
etýlenglýkólgildra [is]
ethyleneneimine
etýlenímín [is]
ethylene oxide
etýlenoxíð [is]
ethylene oxide steriliser
ethylene oxide sterilizer
etýlenoxíðdauðhreinsunartæki [is]
ethylene oxide residual
etýlenoxíðleif [is]
ethylene oxide sterilisation residual
ethylene oxide sterilization residual
etýlenoxíðleif við dauðhreinsun [is]
ethylene-vinyl acetate
ethylene vinyl acetate
EVA
etýlenvínýlasetat [is]
ethylene thiourea
etýlenþíóúrea [is]
ethylester
etýlestri [is]
etýlester [is]
ethyl ether
etýletri [is]
etýleter [is]
ethylhexanoate
etýlhexanóat [is]
ethylhexanol
etýlhexanól [is]
ethylhexyl
etýlhexýl [is]
ethylhexyl myristate
etýlhexýlmýrístat [is]
ethyl carbamate
etýlkarbamat [is]
ethylcarboxymethylcellulose
etýlkarboxýmetýlsellulósi [is]
ethyl lactate
etýllaktat [is]
ethyl lauroyl arginate
lauric arginate ethyl ester
LAE
etýlláróýlargínat [is]
ethyloxanilide
etýloxanilíð [is]
ethylcellulose
etýlsellulósi [is]
ethyl tertiary butyl ether
ETBE
ethyl tert butyl ether
etýltertbútýletri [is]
etýltertbútýleter [is]
etýl-þrígreindur bútýletri [is]
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
Evrópa í síbreytilegum heimi - Nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla [is]
European road safety action programme
evrópsk aðgerðaáætlun um umferðaröryggi [is]
European Travel Information and Authorisation System
ETIAS
evrópska ferðaupplýsinga- og ferðaheimildakerfið [is]
ETIAS-ferðaheimildakerfið [is]
European aviation network
evrópska flugnetið [is]
European Consumer Centre
ECC Net
Evrópska neytendamiðstöðin [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
European Competition Network
ECN
Evrópska samkeppnisnetið [is]
ESN [is]
European network of schools
Evrópska skólanetið [is]
European Transient Cycle
ETC
evrópska, svipula lotan [is]
European Technical and Scientific Centre
ETSC
Evrópska tækni- og vísindamiðstöðin [is]
European Securities and Markets Authority
ESMA
Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin [is]
ESMA [is]
European Terrestrial Reference System 1989
ETRS89
Evrópska viðmiðunarkerfið 1989 [is]
European Agency for Safety and Health at Work
EU-OSHA
Evrópska vinnuverndarstofnunin [is]
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals
European travel document for return
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum [is]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu [is]
European Return Fund
ERF
Evrópski endursendingarsjóðurinn [is]
European Police Learning Net
EPLN
evrópski lögreglunámsvefurinn [is]
Cepols informations- og uddannelsesnet [da]
European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training
EQAVET
evrópski viðmiðunarramminn til að tryggja gæði starfsmenntunar [is]
European electronic toll service
EETS
evrópsk, rafræn vegatollþjónusta [is]
evrópskrar, rafrænnar vegatollþjónustu [is]
European model of society
evrópsk samfélagsgerð [is]
European standardized method
European standardised method
evrópsk staðalaðferð [is]
European Credit system for Vocational Education and Training
ECVET
evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun [is]
Enterprise European Network
Evrópskt fyrirtækjanet [is]
European Gigabit Society
evrópskt gígabitasamfélag [is]
European Train Control System
ETCS
evrópskt lestastjórnkerfi [is]
European market organisation
European market organization
evrópskt markaðsskipulag [is]
European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training
evrópskt net fyrir gæðatryggingu í starfsmenntun [is]
European extra-judicial network
EEJ
evrópskt net fyrir mál rekin utan dómstóla [is]
European air traffic management network
EATMN
evrópskt net fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities
evrópskt net fyrir yfirvöld öryggisrannsókna í almenningsflugi [is]
europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder [da]
réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l´aviation civile [fr]
European Spatial Planning Observation Network
NPP
ESPON
evrópskt netverk fyrir rannsóknir á svæða- eða byggðaþróun og aðlögun [is]
European Cooperative Society
European Co-operative Society
SCE
evrópskt samvinnufélag [is]
European telephony numbering space
ETNS
evrópskt símanúmerasvæði [is]
European Reference Network
evrópskt tilvísunarnet [is]
European information network on rare diseases
evrópskt upplýsinganet fyrir sjaldgæfa sjúkdóma [is]
European environment information and observation network
evrópskt upplýsinga- og eftirlitsnet á sviði umhverfismála [is]
complementary European information network
evrópskt viðbótarupplýsinganet [is]
European Technical Standard Order
ETSO
evrópsk tækniforskrift [is]
ETSOA
European technical standard order authorisation
evrópsk tækniforskriftarheimild [is]
ETSO-heimild [is]
European Telecommunications Standard
ETS
evrópskur fjarskiptastaðall [is]
European capital market
evrópskur fjármagnsmarkaður [is]
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu [is]
European Meeting of People Experiencing Poverty
Evrópufundur fátæks fólks [is]
European Group on Ethics in Science and New Technologies
Evrópuhópur um siðareglur vísinda og nýrrar tækni [is]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
ECETOC
Evrópumiðstöð rannsókna á umhverfiseiturhrifum og eiturefnafræði [is]
European Centre for the Validation of Alternative Methods
ECVAM
Evrópumiðstöð um fullgildingu staðgönguaðferða [is]
European Migration Network
EMN
Evrópunet á sviði fólksflutninga [is]
European Judicial Network
Evrópunet dómstóla [is]
European route network
Evrópunet flugleiða [is]
European Network for Rural Development
Evrópunet fyrir dreifbýlisþróun [is]
European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
IMPEL network
Evrópunet fyrir framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar [is]
IMPEL-net [is]
European network of equality bodies
Equinet
Evrópunet jafnréttisstofnana [is]
European Network of Mentors for Women Entrepreneurs
Evrópunet leiðbeinenda kvenfrumkvöðla [is]
European Consumer Centres Network
ECCN
Evrópunet neytendamiðstöðva [is]
European Network of GMO Laboratories
ENGL
Evrópunet rannsóknarstofa á sviði erfðabreyttra lífvera [is]
Europäisches Netz von GVO-Laboratorien [de]
European Network of Health-Promoting Schools
Evrópunet skóla sem stuðla að heilsueflingu [is]
European Network of Ombudsmen
Evrópunet umboðsmanna [is]
European Network on Gender Equality
Evrópunet um jafnrétti kynjanna [is]
European Judicial Training Network
EJTN
Evrópunet um menntun dómara og saksóknara [is]
Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere [da]
Europäisches Netz für die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten [de]
European Code of Social Security
ETS No. 048, 048A, Protocol to the European Code of Social Security (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópureglur um félagslegt öryggi [is]
SES nr. 48 og 48A (Safn Evrópusamninga) [is]
European Trade Union Confederation
ETUC
Evrópusamband verkalýðsfélaga [is]
Anti-Doping Convention
ETS No. 135 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur gegn misnotkun lyfja í íþróttum [is]
SES nr. 135 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
European Convention on Extradition
ETS No. 024, 086, 098 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um framsal sakamanna [is]
SES nr. 24, 86 og 98 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´extradition [fr]
Europäisches Auslieferungsübereinkommen [de]
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
ETS No. 030, 099 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um gagnkvæma aðstoð í sakamálum [is]
SES nr. 30 og 99 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale [fr]
Europäisches Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsachen [de]
European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in particular at Football Matches
ETS No. 120 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnuleikjum [is]
SES nr. 120 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Legal Status of Migrant Workers
ETS No. 093 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um réttarstöðu farandlaunþega [is]
SES nr. 93 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Exercise of Children´s Rights
ETS No. 160 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um réttindi barna [is]
SES nr. 160 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Nationality
ETS No. 166 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um ríkisfang [is]
SES nr. 166 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Cinematographic Co-production
ETS No. 147 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um samframleiðslu kvikmyndaverka [is]
SES nr. 147 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Transfrontier Television
ETS No. 132 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um sjónvarpsútsendingar yfir landamæri [is]
SES nr. 132 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport
AETR
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum [is]
AETR-samningurinn [is]
European Convention on the Suppression of Terrorism
ETS No. 090 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum [is]
SES nr. 90 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
ETS No. 126, 151, 152 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu [is]
SES nr. 126, 151 og 152 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)
ETS No. 143 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins (endurskoðaður) [is]
SES nr. 143 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
ETS No. 123 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um verndun hryggdýra sem notuð eru í tilraunum og í öðrum vísindalegum tilgangi [is]
SES nr. 123 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
ETS No. 026 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðskipti með lækningaefni úr líkömum manna [is]
SES nr. 26 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
ETS No. 105 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna [is]
SES nr. 105 (Safn Evrópusamninga) [is]
European cooperation in education and training
European co-operation in education and training
ET 2020
Evrópusamstarf á sviði menntunar og þjálfunar [is]
ET 2020 [is]
European Federation of the Perfume, Cosmetics and Toiletries Industries
COLIPA
Evrópusamtök ilmvatns- og snyrtivöruframleiðenda [is]
European Charter of Local Self-Government
ETS No. 122 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga [is]
SES nr. 122 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Charter for Regional or Minority Languages
ETS No. 148 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusáttmáli um svæðisbundin tungumál og tungumál minnihlutahópa [is]
SES nr. 148 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Organisation for the Safety of Air Navigation
European Organization for the Safety of Air Navigation
Eurocontrol
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu [is]
European Fraud Bulletin
Evróputíðindi um falsanir [is]
Den Europæiske Forfalskningsbulletin [da]
Europeiska förfalskningsbulletinen [sæ]
Bulletin européen des fraudes [fr]
die europäische Informationsschrift über gefälschte Dokumente [de]
E-road network
Evrópuvegakerfi [is]
Eurodesk network
Evróvísis-netið [is]
delete a flag
eyða merki [is]
effacer [fr]
löschen [de]
deletion
eyðing [is]
depletion
eyðing [is]
depletion kinetics
eyðingarhraði [is]
nedbrydningskinetik [da]
nedbrytningens kinetik [sæ]
cinétique d´épuisement [fr]
Depletionskinetik [de]
island market
eyjarmarkaður [is]
ethion
eþíón [is]
Ethiopia
Federal Democratic Republic of Ethiopia
ET
ETH
Eþíópía [is]
Sambandslýðstjórnarlýðveldið Eþíópía [is]
Etiopien, Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien [da]
Etiopien, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien [sæ]
Ethiopie, la République démocratique fédérale d´Ethiopie [fr]
Äthiopien, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien [de]
qualified meteorological information service
fagleg veðurupplýsingaþjónusta [is]
aesthetic
fagurfræðilegur [is]
aesthetic quality
fagurfræðilegur eiginleiki [is]
geometric mean
faldmeðaltal [is]
rocket parachute flare
fallhlífarflugeldur [is]
faldskærmssignal [da]
fallskärmsljus [sæ]
Fusée à parachute [fr]
Fallschirm-Leuchtrakete [de]
epidemiological network
faraldsfræðinet [is]
exercise budgetary functions
fara með fjárveitingarvald [is]
detention
farbann [is]
detention limit
farbannsmörk [is]
detention index
farbannsstuðull [is]
detention rate
farbannstíðni [is]
ticket-issuing machine
farmiðasjálfsali [is]
ticket-validation machine
farmiðastimplunarvél [is]
ticket
farmiði [is]
mobile network
farnet [is]
mobilnet, mobiltelefonnet [da]
réseau de télephonie mobile [fr]
Mobiltelefonnetz [de]
transport ticket
farseðill [is]
mobile wireless communications network
farsímafjarskiptanet [is]
trådløs mobilkommunikationsnet [da]
rådlös mobiltelenät [sæ]
Mobilfunknetz [de]
mobile communication network
farsímanet [is]
Internet-enabled mobile phone
farsími með nettengingu [is]
ink cartridge
inkjet cartridge
farvahylki [is]
farfahylki [is]
passenger kilometre
farþegakílómetri [is]
stretcher case
farþegi á sjúkrabörum [is]
fixed assets
fastafjármunir [is]
non-current assets
fastafjármunir [is]
fixed public telecommunications network
fast, almennt fjarskiptanet [is]
fixed public telephone network
fast, almennt símanet [is]
Netherlands Standing Government Committee
fastanefnd ríkisstjórnar Hollands [is]
Standing Committee on Veterinary Medicinal Products
fastanefnd um dýralyf [is]
Standing Veterinary Committee
fastanefnd um heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
Standing Interpretation Committee
SIC
fastanefnd um túlkanir [is]
Standing Committee on Plant Variety Rights
fastanefnd um vernd yrkisréttar [is]
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir [is]
solid residues of vegetable fats
fastar leifar úr feiti úr jurtaríkinu [is]
solid residues of vegetable oils
fastar leifar úr olíum úr jurtaríkinu [is]
aeronautical fixed telecommunication network
AFTN
fastastöðvanet flugfjarskipta [is]
luftfartens faste telekommunikationsnet [da]
luftfartens fasta telekommunikationsnät [sæ]
Festes Flugfernmeldenetz [de]
immovable asset
fasteign [is]
fixed fire detection system
fast eldskynjunarkerfi [is]
fixed telecommunications network
fast fjarskiptanet [is]
error probability of beta
type II error probability
fastheldnihætta [is]
beta error
beta-error
fastheldnimistök [is]
constant net asset value
fast innra virði [is]
wired network
fasttengt net [is]
kabelnet [da]
kabelnät [sæ]
Kabelnetz [de]
fixed socket
fastur tengill [is]
broadband fixed wireless network
fast, þráðlaust breiðbandsnet [is]
phase meter
fasviksmælir [is]
oligopolistic market
fákeppnismarkaður [is]
cosmetology
fegrunarfræði [is]
vegetable fat
feiti úr jurtaríkinu [is]
secret cargo
fela farm [is]
tyre retaining ring
tyre locking ring
side ring
felguhringur [is]
fælglåsering [da]
Felgenverschlußring, Seitenring [de]
delete from Annex
fella brott úr viðauka [is]
gravimetric analysis
fellingargreining [is]
phenoxymethylpenicillin
fenoxýmetýlpenisillín [is]
phenolic cellulose paper sheet
fenólsellulósapappírsþynna [is]
phenylacetic acid
PAA
fenýlediksýra [is]
phenyl methyl pyrazolone
fenýlmetýlpýrasólón [is]
travel market
ferðamarkaður [is]
chemical toilet
ferðasalerni [is]
tour retailer
ferðasmásali [is]
return trip
ferð fram og til baka [is]
independent standard setting process
ferli við sjálfstæða staðlasetningu [is]
processus indépendant de fixation des normes [fr]
unabhängiges Verfahren zur Festlegung von Vorschriften, unabhängige Erarbeitung von Standards, unabhängiger Prozess der Erstellung von Standards [de]
standard setting process
ferli við staðlasetningu [is]
processus d´établissement des normes [fr]
Verfahren zur Festlegung von Vorschriften [de]
fresh vegetables
fresh vegetable
ferskt grænmeti [is]
friske grønsager [da]
färska grönsaker [sæ]
légumes frais [fr]
Frischgemüse [de]
fertirelin acetate
fertirelínasetat [is]
ISOFIX top tether anchorage
festing fyrir efri Isofix-reim [is]
set screw
festiskrúfa [is]
foot
feet
ft
fet [is]
feta cheese
fetaostur [is]
monetary damages
fébætur [is]
society
félag [is]
breeders´ association
breeding society
breeding organisation
breeders´ organisation
breeders´ organization
félag dýraræktarmanna [is]
ræktunarsamtök [is]
avlerforening [da]
avelsförening, avelsorganisation [sæ]
association d´éleveurs [fr]
Zuchtverein, Zuchtverband, Züchterverband, Züchtervereinigung [de]
Society Islands
Félagseyjar [is]
social market economy
félagslegt markaðshagkerfi [is]
social safety net
félagslegt öryggisnet [is]
filet de sécurité sociale, filet de protection sociale [fr]
soziales Sicherungsnetz, Netz der sozialen Sicherheit, Netz sozialer Sicherungen [de]
European Social Charter
ETS No. 035, 128, 142, 158, 163 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
félagsmálasáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 35, 128, 142, 158 og 163 (Safn Evrópusamninga) [is]
Fifth Committee
Administrative and Budgetary Committee
fimmta nefnd [is]
Komitéen for Administrative og Budgetmæssige Spørgsmål, 5. Komité [da]
utskottet för administrativa och budgetära frågor, femte utskottet [sæ]
Commission des questions administratives et budgétaires, Cinquième Commission [fr]
Verwaltungs- und Haushaltsausschuss, Fünfter Ausschuss [de]
finger millet
fingrahirsi [is]
fingurhirsi [is]
fingerhirse, afrikansk hirse [da]
korakan, fingerhirs [sæ]
coracan [fr]
Ragihirse, Afrikanische Hirse, Fingerhirse [de]
Eleusine corocana [la]
isometric view
firðrækin eftirmynd [is]
isometrisk afbildning [da]
isometriskt perspektiv [sæ]
perspective militaire [fr]
Militärperspektive [de]
fish fillet
fiskflak [is]
fishing fleet register
fiskiflotaskrá [is]
Community Fleet Register
fiskiflotaskrá Bandalagsins [is]
set longline
fiskilína [is]
fishing fleet
fiskiskipafloti [is]
Agreement on Fisheries, between Iceland and Norway
fiskveiðisamningur, milli Íslands og Noregs [is]
vegetable fat
fita úr jurtaríkinu [is]
jurtafita [is]
plöntufita [is]
plantefedt, vegetabilsk fedt, vegetabilsk fedtstof [da]
vegetabiliskt fett [sæ]
graisse végétale [fr]
Pflanzenfett, pflanzliches Fett [de]
lipid-corrected kinetic dietary biomagnification factor
BMFkl
lipd-corrected kinetic dietary BMF
fituefnaleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull [is]
growth- and lipid-corrected kinetic dietary biomagnification factor
BMFkgl
growth- and lipid-corrected kinetic dietary BMF
fituefna- og vaxtarleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull [is]
lipid metabolism
fituefnaskipti [is]
afford sympathetic consideration to
fjalla um með velvilja [is]
extended range operations
ETOPS
fjarflug [is]
ETOPS approval
fjarflugsleyfi [is]
ETOPS area
fjarflugssvæði [is]
extended range operations for two engine aeroplanes
ETOPS
fjarflug tveggja hreyfla flugvéla [is]
teledetection
fjargreining [is]
telethermometer
fjarhitariti [is]
distance vocational training network
fjarkennslunet til starfsmenntunar [is]
distance marketing of consumer financial services
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur [is]
telemetry
fjarmæling [is]
telemetry equipment
fjarmælingabúnaður [is]
telemetry apparatus
fjarmælingatæki [is]
distance marketing
fjarsala [is]
telemetry radio link
fjarskiptaleið til fjarmælinga [is]
telecommunications network
fjarskiptanet [is]
European Telecommunications Standards Institute
ETSI
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu [is]
remote early detection facility
fjartengdur snemmgreiningarbúnaður [is]
anordning för fjärravläst tidig upptäckt [sæ]
telematic network
telematics network
fjarvirkninet [is]
health telematics network
fjarvirkninet á sviði heilbrigðismála [is]
telematic network Euphin
European Union Public Health Information Network
fjarvirkninetið Euphin [is]
financial asset
fjáreign [is]
financial asset at fair value through profit or loss
fjáreign á gangvirði í gegnum rekstrarreikning [is]
floating rate financial asset
fjáreign með breytilegum vöxtum [is]
financial asset carried at amortised cost
fjáreign sem bókfærð er á afskrifuðu kostnaðarverði [is]
financial asset carried at cost
fjáreign sem bókfærð er á kostnaðarverði [is]
fixed rate financial asset
fjáreign sem er á föstum vöxtum [is]
financial asset that is callable by the issuer
fjáreign sem er innkallanleg [is]
financial asset that is puttable
fjáreign sem er innleysanleg [is]
available-for-sale financial asset
fjáreign til sölu [is]
financial asset held for trading
fjáreign, ætluð til veltuviðskipta [is]
investment asset
fjárfestingareign [is]
investment assets of the portfolio of the UCITS
fjárfestingar í verðbréfasafni verðbréfasjóðs [is]
investment in tangible assets
fjárfesting í efnislegum eignum [is]
investment in fixed physical assets
fjárfesting í efnislegum fastafjármunum [is]
Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe
Fjárfesting í framtíðinni: nýr fjárhagsrammi til marga ára fyrir samkeppnishæfa og sjálfbæra Evrópu fyrir alla [is]
market economy investor
fjárfestir sem starfar í markaðshagkerfinu [is]
racketeering
fjárglæfrar [is]
budgetary year
budget year
fjárhagsár [is]
budgetår, finansår, regnskabsår [da]
budgetår [sæ]
exercice budgétaire [fr]
Haushaltsjahr [de]
Committee on Budget and Finance
CBF
fjárhagsáætlana- og fjármálanefnd [is]
Comité budgétaire et financier [fr]
budget
fjárhagsáætlun [is]
budget estimate
fjárhagsáætlun [is]
budget for Europe 2020
fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020 [is]
research and investment budget
fjárhagsáætlun fyrir rannsóknir og fjárfestingar [is]
operating budget
fjárhagsáætlun fyrir rekstur [is]
operation budget
fjárhagsáætlun fyrir rekstur [is]
own-resources budget
fjárhagsáætlun með eigin fjármagni [is]
administrative budget
fjárhagsáætlun vegna stjórnsýslu [is]
Committee on Budget, Finance and Administration
fjárhags-, fjármála- og stjórnsýslunefnd [is]
budget constraint
fjárhagshamla [is]
budgetmæssig begrænsning [da]
contrainte budgétaire, restriction budgétaire [fr]
Haushaltszwang [de]
financial target
fjárhagslegt markmið [is]
financial safety net
fjárhagslegt öryggisnet [is]
filet de sécurité financière [fr]
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna [is]
budgetary situation
fjárhagsstaða [is]
budgetary position
fjárhagsstaða [is]
monetary amount
fjárhæð [is]
amount recognised in the balance sheet
fjárhæð sem færð er í efnahagsreikning [is]
budget session
fjárlagafundur [is]
budgetary procedure
budget procedure
BUD
fjárlagagerð [is]
budgetprocedure, budgetbehandling [da]
budgetförfarande [sæ]
procédure budgétaire [fr]
Haushaltsverfahren [de]
budget heading
fjárlagaliður [is]
tekst [da]
budgetrubrik [sæ]
ligne budgétaire [fr]
Haushaltslinie [de]
budget line
fjárlagaliður [is]
nomenclature of the budget of the European Community
fjárlagalykill Evrópubandalagsins [is]
Budget Committee
fjárlaganefnd [is]
Budgetary and Finance Committee
fjárlaga- og fjármálanefnd [is]
budgetary situation
fjárlagastaða [is]
general budget support
fjárlagastuðningur (almennur) [is]
sector budget support
fjárlagastuðningur við tiltekna geira [is]
budget revenue
fjárlagatekjur [is]
budget
fjárlög [is]
Community budget
Communitiy´s budget
fjárlög Bandalagsins [is]
Fællesskabets budget, fællesskabsbudget [da]
gemenskapsbudget [sæ]
budget communautaire [fr]
Gemeinschaftshaushalt [de]
general budget of the European Communities
fjárlög Evrópubandalaganna [is]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
general budget of the European Union
European Union´s general budget
Union budget
EU budget
fjárlög Evrópusambandsins [is]
fjárlög Sambandsins [is]
fjárlög ESB [is]
Den Europæiske Unions almindelige budget [da]
Europeiska unionens allmänna budget [sæ]
budget général de l´Union européenne [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union [de]
capital-market instrument
capital market instrument
fjármagnsmarkaðsgerningur [is]
capital market
fjármagnsmarkaður [is]
fiscal metering
fjármatsmæling [is]
beskattningsgrundande mätmetod [sæ]
méthode de mesure fiscale [fr]
eichpflichtige Messmethode [de]
fiscal meter
fjármatsmælir [is]
compteur fiscal [fr]
eichpflichtige Messgerät [de]
monetary intermediation
fjármálafyrirtæki [is]
financial market
fjármálamarkaður [is]
marché des capitaux [fr]
capital assets
fjármunaeign [is]
assets
fjármunir [is]
peste des petits ruminants
fjárpest [is]
fåre- og gedepest, pest hos små drøvtyggere, pest hos mindre drøvtyggende dyr, PPR [da]
får- och getpest [sæ]
peste des petits ruminants, PPR [fr]
Pest der kleinen Wiederkäuer [de]
sheep and goat plague
peste de petits ruminants
fjárpest [is]
fåre- og gedepest, pest hos små drøvtyggere, pest hos mindre drøvtyggende dyr, PPR [da]
får- och getpest [sæ]
peste des petits ruminants, PPR [fr]
Pest der kleinen Wiederkäuer [de]
budget resources
fjárveitingar [is]
budgetary resources
fjárveitingar [is]
budgetmidler [da]
ressources budgétaires [fr]
Haushaltsmittel [de]
budget authority
fjárveitingavald [is]
budgetmyndigheden [da]
budgetmyndighet [sæ]
autorité budgétaire [fr]
Haushaltsbehörde, Haushaltsinstanz [de]
budgetary authority
fjárveitingavald [is]
budgetmyndigheden [da]
budgetmyndighet [sæ]
autorité budgétaire [fr]
Haushaltsbehörde, Haushaltsinstanz [de]
budgetary ceiling
fjárveitingaþak [is]
budget appropriation
fjárveiting á fjárlögum [is]
budgetbevilling [da]
budgetanslag [sæ]
crédit budgétaire, affectation budgétaire [fr]
Mittelansatz, Haushaltsmittel, Mittelausstattung [de]
budget appropriation
fjárveiting innan fjárhagsáætlunar [is]
Violaceae
violet family
fjóluætt [is]
viol-familien [da]
violväxter [sæ]
violacées [fr]
Veilchengewächse [de]
Violaceae [la]
tetrabrominated
fjórbrómaður [is]
quartering method
fjórðungsaðferð [is]
firedelingsmetode [da]
provsortering, uppdelning i fyra delar [sæ]
méthode des quartiers [fr]
Vierteilungsmethode [de]
tetrahedron
fjórflötungur [is]
tetraploid
fjórlitna [is]
tetraploid [da]
tetraploid [sæ]
tétraploïde [fr]
tetraploid [de]
polybrominated diphenyl ether
fjölbrómaður dífenýletri [is]
fjölbrómaður dífenýleter [is]
polyether monocarboxylic acid
fjöletramónókarboxýlsýra [is]
fjöletersmónókarboxýlsýra [is]
multi-analyte method
fjölgreiniefnaaðferð [is]
vine vegetative multiplication material
fjölgunarefni vínviðar til kynlausrar fjölgunar [is]
multigerm variety
fjölkímsyrki [is]
perennial vegetation
fjölær gróður [is]
fillet
flak [is]
flange jointing set
flansasamskeyti [is]
soil metabolism flask
flaska fyrir efnaskipti í jarðvegi [is]
geometric isomer
flatarhverfa [is]
stripline testing method
flatleiðisprófunaraðferð [is]
liquefied petroleum gas
liquified petroleum gas
LPG
fljótandi jarðolíugas [is]
flydende gas [da]
LPG [sæ]
gaz de pétrole liquéfié, GPL, LPG [fr]
Flüssiggas, verflüssigtes Petroleumgas, LPG [de]
complete the flight
fljúga á leiðarenda [is]
classification society
flokkunarfélag [is]
taxonomic detail
flokkunarfræðilegar upplýsingar [is]
classification of exploration and evaluation assets
flokkun eigna vegna jarðefnaleitar og mats [is]
group of financial assets
flokkur fjáreigna [is]
group of biological assets
flokkur lífrænna eigna [is]
plastic deformation
permanent set
residual deformation
set yielding
flotbjögun [is]
fleet
floti [is]
surface longline
surface-set longline
surface long line
flotlína [is]
flydende langline [da]
Oberflächenlangleine [de]
hydrometer
flotmælir [is]
air fleet
flugfloti [is]
metric altitude
flughæð í metrum [is]
tethered flight
flug í tjóðruðum loftbelg [is]
opstigning i forankret ballon [da]
asymmetric flight
flug með biluðum hreyfli [is]
mosquito net
flugnanet [is]
flight parameter
flugritabreyta [is]
aeronautical meteorological station
flugveðurstöð [is]
luftfartens meteorologiske station [da]
flygväderstation [sæ]
station météorologique aéronautique [fr]
Flugwetterstation [de]
turbojet powered aeroplane
turbo-jet powered aeroplane
flugvél, knúin þotuhreyflum [is]
ETOPS approved aeroplane
flugvél sem er samþykkt til fjarflugs [is]
synthetic flight instructor
flugþjálfakennari [is]
synthetic training instructor
STI
flugþjálfakennari á einstjórnarloftför [is]
synthetic flight examiner
SFE
flugþjálfaprófdómari [is]
synthetic training device
STD
flugþjálfi [is]
aviation safety
flugöryggi [is]
flight safety
flugöryggi [is]
European Aviation Safety Programme
EASP
flugöryggisáætlun Evrópu [is]
state safety programme
SSP
flugöryggisáætlun ríkis [is]
statslig sikkerhedsprogram [da]
myndighetens flygsäkerhetsprogram, SSP [sæ]
programme national de sécurité [fr]
einzelstaatliches Sicherheitsprogramm [de]
Air Safety Committee
flugöryggisnefnd [is]
European Aviation Safety Agency
EASA
Flugöryggisstofnun Evrópu [is]
European Union Aviation Safety Agency
Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins [is]
modal network
flutningakerfi [is]
transport network
flutninganet [is]
method of transportation
flutningsaðferð [is]
fleet capacity
flutningsgeta flotans [is]
net migration
flutningsjöfnuður [is]
haulage market
flutningsmarkaður [is]
transport market
flutningsmarkaður [is]
embryo transfer
ET
flutningur fósturvísa [is]
flubendiamide
3-iodo-N-(2-mesyl-1,1-dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-o-tolyl}phthalamide
N2-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-3-iodo-N1-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}benzene-1,2-dicarboxamide
flúbendíamíð [is]
Flubendiamid [de]
flufenacet
flúfenaset [is]
flugestone acetate
flúgestónasetat [is]
flumetralin
flúmetralín [is]
flumethrin
flúmetrín [is]
fluoroacetamide
flúoróasetamíð [is]
fluometuron
flúómetúrón [is]
flupyrsulfuron-methyl
flúpýrsúlfúrón-metýl [is]
fluoro-opto-electronic method
flúrljósrafeindatalning [is]
fluorimetric detection
flúrmæling [is]
fluorescence detection
flúrskinsgreining [is]
spectrofluorimetry
flúrskinslitrófsmæling [is]
spectrofluorometer
spectrofluorimeter
flúrskinslitrófsmælir [is]
spectrofluorimetric detector
flúrskinslitrófsnemi [is]
fluorimeter
fluorometer
flúrskinsmælir [is]
fluorescence detector
flúrskinsnemi [is]
entangling net
flækjunet [is]
vetches
flækjur [is]
vikker [da]
vickrar [sæ]
Wicken [de]
Vicia spp. [la]
flageolet
flageolet bean
flögubaun [is]
Phaseolus vulgaris var. vulgaris [la]
flickermeter
flöktmælir [is]
Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond - a Blueprint for an integrated energy network
Forgangsverkefni á sviði orkugrunnvirkja fyrir árið 2020 og þar eftir - Áætlun um samþætt evrópskt orkunet [is]
garnetted stock
forkembd textílefni [is]
pretreatment
pre-treatment
formeðferð [is]
pretreatment
pre-treatment
formeðhöndlun [is]
formetanate
formetanat [is]
prometaphase
formiðfasi [is]
prometaphasis I [la]
formal competitive bidding
formlegt útboð á samkeppnisgrundvelli [is]
pre-incubation method
preincubation method
forræktunaraðferð [is]
præinkubationsmetode [da]
preinkubationsmetode [sæ]
méthode avec préincubation [fr]
Vorinkubationsmethode [de]
anodic stripping voltametry
anodic stripping voltammetry
forskautsstrípun með straumafleiðumælingu [is]
differential pulse anodic stripping voltametry
DPASV
forskautsstrípun með tifspenntri straumafleiðumælingu [is]
veture
forsmíðuð, varmaeinangrandi útveggjaklæðning [is]
precast concrete product
forsteypt steypuvara [is]
presystemic metabolism
forumbrot [is]
præsystemisk metabolisme [da]
presystemisk metabolism [sæ]
prevention method
forvarnaraðferð [is]
pre-vetted
forvottaður [is]
fosetyl
fosetýl [is]
phosmet
fosmet [is]
FTMS
Fourier transform mass spectrometer
Fourier-vörpunarmassagreinir [is]
common vetch
vetch
Eurasian vetch
fóðurflækja [is]
fodervikke [da]
fodervicker [sæ]
vesce commune, vesce fourragère [fr]
Saatwicke, Futter-Wicke [de]
Vicia sativa [la]
dietary study
fóðurrannsókn [is]
laboratory diet
fóður sem er notað á rannsóknarstofum [is]
rannsóknarstofufóður [is]
fodder beet
fóðursykurrófa [is]
foderbede, runkelroe [da]
foderbeta [sæ]
betterave fourragère [fr]
Futterrübe, Runkelrübe [de]
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba [la]
vegetarians
fólk sem borðar ekki kjöt [is]
grænmetisætur [is]
menn sem borða ekki kjöt [is]
folpet
fólpet [is]
foetus
fetus
fóstur [is]
føtus, foster [da]
foster [sæ]
foetus [fr]
Fetus, Leibesfrucht [de]
fetus [la]
foetal
fetal
fóstur- [is]
føtal [da]
foster- [sæ]
foetal [fr]
fetal, fötal, fetalis, foetalis [de]
foetal alteration
fetal alteration
fósturbreyting [is]
foetal medicine
fósturlækningar [is]
foetus mummification
fósturskorpnun [is]
fostermumifikation [da]
mumifiering av foster [sæ]
momification foetale [fr]
Mumifikation von Feten [de]
pedicure set
fótsnyrtisett [is]
set forth above
framangreindur [is]
open network provision
ONP
framboð á opnum aðgangi að netum [is]
Safer Internet Plus
framhaldsáætlun um öruggari notkun Netsins [is]
musket
framhlaðningur [is]
Executive Secretary of NAFO
framkvæmdaskrifstofa Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunarinnar [is]
Trans-European Transport Network Executive Agency
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission
TENTEA
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets [is]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni [is]
Executive Agency for Competitiveness and Innovation
Executive Agency for Competitiveness and Innovation - European Commission
EACI
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar [is]
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
General-Secretary
framkvæmdastjóri [is]
Secretary General
Secretary-General
framkvæmdastjóri [is]
Secretary General of CEEP
Secretary-General of CEEP
framkvæmdastjóri CEEP [is]
Internal Market Commissioner
framkvæmdastjóri ESB á sviði innri markaðar [is]
Secretary General of the Council of Europe
Secretary-General of the Council of Europe
framkvæmdastjóri Evrópuráðsins [is]
Secretary-General of UNICE
Secretary General of UNICE
framkvæmdastjóri UNICE [is]
implementation of the budget
framkvæmd fjárlaga [is]
Contributions to European totals
CETO
framlag til samtalna Evrópuhagreikninga [is]
non-market producer
framleiðandi utan markaðar [is]
competing manufacturers
framleiðendur í innbyrðis samkeppni [is]
manufacture of vegetable juice
framleiðsla á grænmetissafa [is]
manufacture of crocheted fabrics
framleiðsla á hekluðum dúk [is]
manufacture of vegetable oil
framleiðsla á jurtaolíu [is]
manufacture of cordage, rope, twine and netting
framleiðsla á köðlum, seglgarni og netum [is]
non-market production
framleiðsla utan markaðar [is]
non-market output
framleiðsla utan markaðar [is]
production method
framleiðsluaðferð [is]
method of production
framleiðsluaðferð [is]
production market
framleiðslumarkaður [is]
sub-letting agreement
framleigusamningur [is]
performance target
frammistöðumarkmið [is]
level of completion
framningarstig [is]
alphabetic format
framsetning með bókstöfum [is]
dynamic market
framsækinn markaður [is]
Stolen Asset Recovery Initiative
StAR Initiative
framtaksverkefni um endurheimt stolinna eigna [is]
Initiative pour la restitution des avoirs volés, Initiative StAR [fr]
Initiative für die Rückführung gestohlener Vermögenswerte, Initiative für die Wiedergewinnung gestohlener Vermögenswerte [de]
multilingual information society initiative
MLIS
framtaksverkefni um fjöltyngi innan upplýsingasamfélagsins [is]
MLIS-áætlunin [is]
eSafety initiative
framtaksverkefni um rafrænan öryggisbúnað [is]
ETF futures/forwards
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir kauphallarsjóði [is]
Future and Emerging Technologies
FET
framtíðartækni og nýtilkomin tækni [is]
forward market
framvirkur markaður [is]
framycetin
framýsetín [is]
advancement of the knowledge society
framþróun þekkingarsamfélagsins [is]
sherbet
sorbet
fruit sorbet
frauðís [is]
sorbet, vandis [da]
sorbet [sæ]
sorbet [fr]
Sorbet, Hoschaf, Sherbet, Scherbet, Halbgefrorenes, halbgefrorenes Fruchteis [de]
aerated concrete
frauðsteypa [is]
deduction and aggregation method
D&A
frádráttar- og samlagningaraðferð [is]
retiring judge
fráfarandi dómari [is]
weaner
weaned pig
weaned piglet
fráfærugrís [is]
fravænnet gris [da]
avvand smågris [sæ]
porc sevré [fr]
Absatzferkel [de]
building completion and finishing
frágangur bygginga [is]
downstream market
fráliggjandi markaður [is]
outlet
frárás [is]
alternative method
fráviksaðferð [is]
alternative valuation method
fráviksaðferð fyrir virðismat [is]
bonnet leading edge
fremsta brún vélarhlífar [is]
deferred tax asset
frestuð skattinneign [is]
deferred tax assets that rely on future profitability
DTA
frestuð skattinneign byggð á framtíðararðsemi [is]
deferral method
frestunaraðferð [is]
ferret
fretta [is]
fritte [da]
frett [sæ]
Mustela putorius furo [la]
vocational training bulletin
fréttablað um málefni starfsmenntunar [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and the United Kingdom
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Bretlands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and India
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Indlands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Canada
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Kanada [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Sri Lanka
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and South Africa
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
peaceful means of settling disputes
friðsamlegar leiðir til lausnar deilumálum [is]
coast-by method
fríhjólunaraðferð [is]
free field testing method
frísviðsaðferð [is]
Agreement between the EFTA States and the Republic of Chile
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Chiles [is]
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Macedonia
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Makedóníu [is]
Free Trade Agreement between the EFTA States and the United Mexican States
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Mexíkó [is]
free and secret ballot
frjáls og leynileg atkvæðagreiðsla [is]
free disposal of assets
frjáls ráðstöfun eigna [is]
free movement of information society services
frjáls þjónustustarfsemi í upplýsingasamfélaginu [is]
discharge outlet
froðustútur [is]
frozen assets
frosnar eignir [is]
primary method
frumaðferð [is]
atomic fluorescence spectrometry
AFS
frumeindaflúrljómunarmæling [is]
atomabsorptions-spektrometri [da]
atomabsorptionsspektrometri [sæ]
spectrométrie de fluorescence atomique, SFA [fr]
atomic absorption spectrophotometry
frumeindagleypnimæling [is]
atomic absorption spectrometry
AAS
atomic absorption spectroscopy
frumeindagleypnimæling [is]
atomic absorption spectrophotometer
AAS
frumeindagleypnimælir [is]
signal detection
frumgreining ræsimerkis [is]
reference veterinary medicinal product
frumlyf fyrir dýr [is]
referenceveterinærlægemiddel [da]
veterinärmedicinskt referensläkemede [sæ]
médicament vétérinaire de référence [fr]
Referenztierarzneimittel [de]
primary market
frummarkaður [is]
cytogenetics
frumuerfðafræði [is]
cytogenetic test
frumuerfðafræðiprófun [is]
flow cytometer
frumuflæðisjá [is]
flow cytometry
frumuflæðissjárgreining [is]
cytometer
frumumælir [is]
frozen fillet
fryst flak [is]
frozen food storage cabinet
frystihólf [is]
morgue cabinet freezer
frystiskápur undir lík [is]
theoretical capacity
fræðileg afkastageta [is]
ThCO2
theoretical carbon dioxide
fræðilega reiknaður koltvísýringur [is]
fræðilegur koltvísýringur [is]
ThCO2 [da]
ThCO2 [sæ]
CO2Th [fr]
ThCO2 [de]
total theoretical maximum daily intake
TMDI
fræðileg, dagleg hámarksinntaka [is]
theoretical amount
fræðileg fjárhæð [is]
ThOD
theoretical oxygen demand
fræðileg súrefnisþörf [is]
teoretisk iltforbrug, ThOD [da]
teoretisk syreförbrukning, ThOD [sæ]
demande théorique en oxygène, DThO [fr]
theoretischer Sauerstoffbedarf, ThSB [de]
theoretical stage
fræðilegt stig [is]
theoretical plate
fræðilegur botn [is]
teoretisk bund, teoretisk trin [da]
teoretisk botten, teoretisk trin [sæ]
plateau théorique [fr]
theoretischer Boden, theoretische Stufe [de]
maximum theoretical speed
fræðilegur hámarkshraði [is]
theoretical measure
fræðilegur mælikvarði [is]
safety education service
fræðslustarfsemi á sviði öryggismála [is]
wet preparation
fullbúið votsýni [is]
complete vehicle
fullbúið ökutæki [is]
komplet køretøj [da]
färdigbyggt fordon [sæ]
véhicule complet [fr]
vollständiges Fahrzeug [de]
complete notification
fullfrágengin tilkynning [is]
complete return
fullgerð skýrsla [is]
complete file
fullgerð skýrsla [is]
Center for the Validation of Alternative Methods
CVAM
fullgildingarmiðstöð staðgönguaðferða [is]
centret för validering av alternativa metoder [sæ]
centre pour la validation de méthodes alternatives [fr]
Zentrum zur Validierung alternativer Methoden [de]
valid proof of safety
fullgild sönnun um öryggi [is]
validation parameter of a method
fullgiltur mæliþáttur aðferðar [is]
complete right bundle branch block
CRBBB
fullkomið hægra greinrof [is]
complete left bundle branch block
fullkomið vinstra greinrof [is]
complete risk assessment
fullnaðaráhættumat [is]
complete data
fullnaðargögn [is]
complete dossier
fullnaðarmálsskjöl [is]
meet conditions
fullnægja skilyrðum [is]
fabricated metal
fullunnin málmvara [is]
meeting documents
fundargögn [is]
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni [is]
meeting at Community level
fundur á vettvangi Bandalagsins [is]
Meeting of Experts on Public Administration and Finance
Meeting of Experts on the United Nations Programme in Public Administration and Finance
fundur sérfræðinga um opinbera stjórnsýslu og fjármál [is]
Réunion d´experts chargée d´examiner le Programme d´administration et de finances publiques de l´Organisation des Nations Unies [fr]
Meeting of Operational Heads of Nations Narcotic Law Enforcement Agencies, Far East Region
fundur yfirmanna fíkniefnalögreglu í Austurlöndum fjær [is]
forced-return escort
fylgdarmaður við endursendingu fólks gegn vilja þess [is]
retrieve vehicle
fylgibifreið [is]
følgebil [da]
servicefordon [sæ]
catheter accessories
fylgihlutir með holleggjum [is]
secondary metallurgy
fylgimálmvinnsla [is]
secondary metallurgy unit
fylgimálmvinnslueining [is]
package leaflet
package insert
PL
fylgiseðill [is]
secondary metabolite
fylgiumbrotsefni [is]
detachment of the placenta
fylgjulos [is]
correlation parameter
fylgnibreyta [is]
korrelationsparameter [da]
korrelationsparameter [sæ]
paramètre de corrélation [fr]
Korrelationsparameter [de]
correlation parameter
fylgnistiki [is]
complete a registration form
fylla út eyðublað [is]
remplir une fiche de déclaration [fr]
einen Meldevordruck ausfüllen [de]
complementary set
fyllimengi [is]
complementary set of statistical units
fyllimengi hagskýrslueininga [is]
prepayable asset
fyrirframgreidd eign [is]
settlement envisaged
fyrirhuguð bótafjárhæð [is]
safety oversight mechanism
fyrirkomulag öryggiseftirlits [is]
internalised settlement instructions
fyrirmæli um innra uppgjör [is]
afviklingsinstrukser [da]
competing undertakings
fyrirtæki í samkeppni [is]
organisation with significant market power
organization with significant market power
fyrirtæki með sterka markaðsstöðu [is]
non-competitors
fyrirtæki sem ekki eiga í samkeppni [is]
non-competing undertakings
fyrirtæki sem ekki eiga í samkeppni [is]
target of a concentration
fyrirtæki sem verður til við samfylkingu [is]
set of enterprises
fyrirtækjahópur [is]
set of companies
fyrirtækjasamstæða [is]
Qualified Presumption of Safety
QPS
status of QPS
fyrirvarabundið álit um öryggi [is]
prior genetic manipulation
fyrri framkölluð erfðabreyting [is]
first secretary
fyrsti sendiráðsritari [is]
clinical onset of a disease
fyrstu klínísku einkenni þess að sjúkdómur kemur í ljós [is]
diet
fæða [is]
obstetrics
fæðingalækningar [is]
diet integrator
fæðubótarefni [is]
dietary supplement
fæðubótarefni [is]
diet composition
fæðusamsetning [is]
kinetic dietary biomagnification factor
BMFK
kinetic dietary BMF
fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull [is]
kinetisk fødebiomagnificeringsfaktor [da]
kinetisk biomagnifikationsfaktor för födotest [sæ]
facteur de bioamplification alimentaire cinétique (FBAk) [fr]
dietary biomagnification factor
dietary BMF
fæðutengdur lífmögnunarstuðull [is]
dietary exposure
fæðutengd váhrif [is]
dietary reference value
DRV
fæðutengd viðmiðunargildi [is]
dietary fibre
fæðutrefjar [is]
deterrent device
fælibúnaður [is]
portable gas detector
færanlegur skynjari fyrir lofttegundir [is]
smallmouth knifetooth dogfish
smallmouth velvet dogfish
færeyjaháfur [is]
sorthaj [da]
svarthaj [sæ]
Scymnodon obscurus [la]
bucket conveyor
færiband með skúffum/skóflum [is]
bucket-type, continuous-action conveyor
færibraut með skóflum sem gengur sleitulaust [is]
marking to market
færsla á markaðsvirði [is]
set of records
færslusafn [is]
replication competent
fær um eftirmyndun [is]
phagetyping
phage typing
fögugreining [is]
greining til fögugerðar [is]
phage detection
fögugreining [is]
static determination
föst ákvörðun [is]
statisk fastlæggelse [da]
fork-lift truck
forklift truck
fork-lift
lift truck
fork lift carrier
pallet carrier
pallet truck
gaffallyftari [is]
gaffelstabler, gaffeltruck, løfter, gaffelløfter [da]
gaffeltruck [sæ]
EU Port State Control inspection data base
Thetis
gagnagrunnur ESB yfir hafnarríkiseftirlitsskoðun [is]
data set
dataset
gagnamengi [is]
packet data
gagnapakki [is]
data set
dataset
gagnasafn [is]
detergent ingredient database
DID-list
gagnasafn fyrir innihaldsefni þvotta- og hreinsiefna [is]
DID-skrá [is]
attached data set
gagnasafn í viðhengi [is]
data communications network
gagnasamskiptanet [is]
interchange of data between administrations
IDA
gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana [is]
marketing information data tape
MIDT
gagnaskrá með upplýsingum um markaðssetningu [is]
databånd med markedsføringsinformationer [da]
databand med saluföringsinformation [sæ]
mutual societies
gagnkvæm félög [is]
friendly society
gagnkvæmt félag [is]
singlet oxygen
gagnspuna súrefni [is]
market transparency
gagnsæi á markaði [is]
transparence des marchés [fr]
Markttransparenz [de]
galvanometer
microammeter
galvanímælir [is]
galvanometer [da]
galvanometer [sæ]
Galvanometer [de]
retract
ganga til baka [is]
market gardening
garðyrkja í atvinnuskyni [is]
gas-distribution network
gasdreifikerfi [is]
gas inlet connector
gasinntakstengi [is]
non-return flow device
gaslás [is]
gas meter
gasmælir [is]
gas chromatography-mass spectroscopy
GS/MS method
GC-MS
GCMS
gas- og massagreining [is]
gas-detection equipment
gasskynjunarbúnaður [is]
gas-detection apparatus
gasskynjunartæki [is]
sniffing method
gasstyrksmælingaraðferð [is]
sniffningsmetode [sæ]
méthode par reniflage [fr]
Schnüffeln [de]
utility gas distribution network
gasveitukerfi [is]
forsyningsgasdistributionsnet [da]
gasöverföringsnät [sæ]
réseau de distribution publique [fr]
öffentlich Versorgungsnetz [de]
canyon street
gata sem liggur í skeringu [is]
street-cleaning service
gatnahreinsunarþjónusta [is]
liberalise the market
liberalize the market
gefa markaðinn frjálsan [is]
fire penetration
gegnumbruni [is]
in-line opacimeter
gegnumstreymisreykþéttnimælir [is]
penetration weld
gegnumsuða [is]
penetration
gegnumtak [is]
hull penetrator
gegnumtak á bol [is]
penetration
gegnþrenging [is]
penetration test
penetration testing
pen testing
gegnþrengingarprófun [is]
test til indtrængning [da]
Penetrationstest [de]
penetration through the skin
gegnþrenging um húð [is]
cosmic radiation detection equipment
geimgeislunarmælir [is]
veterinary sector
geiri sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
actinomycetes
geislabakteríur [is]
strålesvamp, actionmyceter [da]
strålsvamp, actionmyceter [sæ]
Actinomyzeten, Strahlenpilze [de]
Actinomycetales [la]
radiometric method
geislamælifræðiaðferð [is]
radiation dosimeter
geislaskammtamælir [is]
Icelandic Radiation Safety Authority
Geislavarnir ríkisins [is]
radiation thermometer
geislunarhitamælir [is]
radiation detector
geislunarnemi [is]
radiation monitoring network
geislunarvöktunarkerfi [is]
genetic transfer capability
genaflutningshæfni [is]
genetic amplification technique
genamögnunaraðferð [is]
locus
genetic locus
gene locus
genasæti [is]
locus [da]
lokus, locus [sæ]
locus [fr]
Lokus, Genlocus, Genort [de]
genetic expression
genatjáning [is]
gene expression moiety
genatjáningarhluti [is]
gene deletion
genaúrfelling [is]
Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare
Genfarsamningur um bann við notkun eiturefna, gass og sýkla í hernaði [is]
competitive devaluation
gengislækkun til að stuðla að samkeppni [is]
exchange-rate mechanism of the European Monetary System
gengissamstarf peningakerfis Evrópu [is]
settle in cash
gera upp með reiðufé [is]
Agreement of Arbitration, between Iceland and the United States of America
gerðardómssamningur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
drawing up the general budget
gerð fjárlaga [is]
fjárlagagerð [is]
type of advance setting
gerð kveikitímastillingar [is]
Art der Zündzeitpunktverstellung [de]
market structure
gerð markaðar [is]
type of safety belt
gerð öryggisbeltis [is]
fermentation method
gerjunaraðferð [is]
cash-settled instrument
gerningur sem greiddur er með reiðufé [is]
synthetic
gervi- [is]
synthetic fabric
gerviefni [is]
geosynthetics
gerviefni til jarðtæknilegra nota [is]
synthetic holding
gervieignarhlutur [is]
synthetic monofilament
gervieinþáttungur [is]
synthetic casings
gervigarnir [is]
syntetiske tarme [da]
konsttarm [sæ]
boyaux synthétiques [fr]
Kunstdärme [de]
synthetic rubber
gervigúmmí [is]
satellite earth station network
gervihnattajarðstöðvarnet [is]
satellite network service
gervihnattanetþjónusta [is]
medical prosthetics
gervilíffæri [is]
synthetic resin
gerviresín [is]
synthetic rutile
gervirútíl [is]
synthetic fibres sector
gervitrefjaiðnaður [is]
extranet
gestanet [is]
replication competence
geta til eftirmyndunar [is]
retention
geymd [is]
storage reversal
net reversal of storage
geymsluendurlosun [is]
inversion nette du stockage [fr]
storage area network
SAN
geymslunet [is]
valid method
gild aðferð [is]
set value
gildi sem stillt er á [is]
tuna trap net
tunny net
trap neet for tunas
gildrunet fyrir túnfisk [is]
tonnara, forankret tunfiskenet, faststående tunfiskenet [da]
madraque, tonfisknät [sæ]
Tonnare [de]
GI deleted vaccine
GI-sneytt bóluefni [is]
GI-deleteret vaccine [da]
gyroscopic method
gíróaðferð [is]
monetary reserves
gjaldeyrisforði [is]
reserve assets
gjaldeyrisforði [is]
exchange market
foreign exchange market
currency market
Foreign Exchange
FOREX
FX
gjaldeyrismarkaður [is]
børsmarked [da]
Börse [de]
European Monetary Agreement
gjaldeyrissamningur Evrópu [is]
agrimonetary system
gjaldmiðlakerfi í landbúnaði [is]
taxi meter
gjaldmælir fyrir leigubíla [is]
tariff with set-up charges
gjaldskrá með uppsetningargjöldum [is]
retail tariff structure
gjaldskrármynstur [is]
off-balance sheet vehicles
gjörningar utan efnahags [is]
cullet
glerbrot [is]
epoxide woven glass fabric sheet
glerdúksþynna úr epoxíðkvoðu [is]
metallic liquid-in-glass thermometer with maximum device
glerhitamælir fylltur fljótandi málmi með hámarksbúnaði [is]
glass cuvette
glerkúvetta [is]
absorption spectrometry
gleypnirófsmæling [is]
retro reflector
glitauga [is]
glutamic oxaloacetic transaminase
GOT
aspartate transaminase
aspartate aminotransferase
ASAT
serum aspartate aminotransferase
glútamínoxalóasetattransamínasi [is]
glycerol monolaurate diacetate
glýserólmónóláratdíasetat [is]
sweet water
sweetwater
glýserólvatn [is]
glycerolvand, rå glycerol [da]
sötvatten, rå glycerol [sæ]
Rohglycerin [de]
sinter pellet
glæðingarköggull [is]
pachymeter
pachometer
glæruþykktamælir [is]
scarlet runner bean
runner bean
glæsibaunir [is]
pralbønne [da]
rosenböna [sæ]
haricot d´Espagne [fr]
Feuerbohne, Prunkbohne [de]
Phaseolus coccineus, Phaseolus multiflorus [la]
long settlement transaction
gnóttsamningur [is]
precious-metal ore
góðmálmsgrýti [is]
precious metal
góðmálmur [is]
carpeting
gólfábreiður [is]
pyometra
pyometrium
graftarleg [is]
graftarleggúll [is]
pyometra [da]
pyometra [sæ]
pyomètre, pyométrie [fr]
Pyometra [de]
grey mullet
gráröndungur [is]
tyklæbet multe [da]
tjockläppad multe [sæ]
Mugil labrosus labrosus [la]
settle in shares
greiða með hlutum [is]
discretionary payment
greiðsla að eigin ákvörðun [is]
payment from the budget
greiðsla á grundvelli fjárlaga [is]
payment method
method of payment
greiðsluaðferð [is]
settlement date
greiðsludagur [is]
budgetary difficulties
greiðsluerfiðleikar [is]
payment market
greiðslumarkaður [is]
method of payment
payment method
greiðslumáti [is]
credit and suretyship insurance
greiðslu- og efndavátryggingar [is]
credit and surety insurance service
greiðslu- og efndavátryggingaþjónusta [is]
Committee on Payments and Market Infrastructures
CPMI
greiðslu- og markaðsinnviðanefndin [is]
Committee on Payment and Settlement Systems
CPSS
greiðslu- og uppgjörsnefndin [is]
early-retirement payment
greiðslur vegna snemmtekinna eftirlauna [is]
settlement provision
greiðsluskuldbinding [is]
settlement period
greiðslutímabil [is]
settlement cycle
greiðslutímabil [is]
payment and settlement system
greiðsluuppgjörskerfi [is]
payment service market
greiðsluþjónustumarkaður [is]
effective market access
greiður markaðsaðgangur [is]
determine age
greina aldur [is]
analyse spectrophotometrically
analyze spectrophotometrically
greina með litrófsgreiningu [is]
recognisable foetus
recognizable foetus
greinanlegt fóstur [is]
detectability of explosives
greinanleiki sprengiefnis [is]
intelligent network
greindarnet [is]
detection system
greinikerfi [is]
diagnostic method
greiningaraðferð [is]
detection method
greiningaraðferð [is]
detection technique
greiningaraðferð [is]
method of analysis
greiningaraðferð [is]
analytical method
greiningaraðferð [is]
gas chromatography mass spectrometry detection
GC-MSD
greiningaraðferð með gasgreiningu og massagreiningu [is]
detection apparatus
greiningarbúnaður [is]
detection equipment
greiningarbúnaður [is]
detection wavelength
greiningarbylgjulengd [is]
detection agent
greiningarefni [is]
detection capability
CCbeta
greiningargeta [is]
explosives detection system
EDS
greiningarkerfi fyrir sprengiefni [is]
analytical detection limit
greiningarmörk [is]
limits of detection
greiningarmörk [is]
detection limits
greiningarmörk [is]
explosive vapour detection equipment
EVD
EVD equipment
explosive vapour detector
explosive vapour detection (EVP) equipment
greiningartæki fyrir sprengifimar gufur [is]
determination in plasma
greining á blóðvökva [is]
electron capture detection
greining með rafeindahremmingu [is]
ultraviolet detection
UV detection
greining þar sem notast er við útfjólublátt ljós [is]
inlet breeching
greinistykki [is]
piglet cage
grísabúr [is]
búr fyrir spenagrísi [is]
smågriseboks [da]
Ferkelkäfig [de]
foetus maceration
foetal maceration
grotnun fósturs [is]
fósturgrotnun [is]
fostermaceration [da]
uppluckring av foster [sæ]
macération foetale, macération du foetus [fr]
Mazeration von Feten [de]
vegetation
gróður [is]
gypsum vegetation
gróður á gifsríku landi [is]
vegetative strip
gróðurræma [is]
vegetative bræmme [da]
vegetativa rems [sæ]
Vegetationsstreife [de]
vegetation cover
green cover
gróðurþekja [is]
coarse net
gróft net [is]
turbidimeter
gruggmælir [is]
extension of a marketing authorisation
extension of a marketing authorization
grundvallarbreyting á markaðsleyfi [is]
fundamental ethical principles
grundvallarreglur siðfræðinnar [is]
core set of balance studies
grundvallarröð jafnvægisrannsókna [is]
base-set
base set
grunnhópur [is]
core network
grunnnet [is]
basic networks layer
grunnnetslag [is]
basic toxicokinetics
grunnrannsóknir á eiturefnahvörfum [is]
interpretative document
grunnskjal [is]
sublittoral vegetation
grunnsævisgróður [is]
base-set
base set
grunnupplýsingar [is]
base-set
base set
grunnuppsetning [is]
penetrating primer
grunnur með góðri smygni [is]
infrastructure network
grunnvirkjanet [is]
initial safety training
grunnöryggisþjálfun [is]
basic pre-sea safety training
grunnöryggisþjálfun til starfa á sjó [is]
vegetable
veg
grænmeti [is]
grøntsag, grønsager [da]
grönsak, växt [sæ]
légume [fr]
Gemüse [de]
vegetable seed
grænmetisfræ [is]
grøntsagsfrø [da]
utsäde av köksväxter [sæ]
semences de légumes [fr]
Gemüsesaatgut, Samen von Gemüse [de]
vegetable juice
grænmetissafi [is]
grønsagssaft, grøntsagssaft, grønsagsjuice [da]
grönsakssaft [sæ]
jus de légumes [fr]
Gemüsesaft [de]
vegetarian lacto-ovo
grænmetisæta sem neytir eggja- og mjólkurafurða [is]
lacto-ovo-vegetar [da]
lakto-ovo-vegetarian [sæ]
lacto-ovo-végétarien [fr]
Guerbet alcohol
Guerbet-­alkóhól [is]
vapour phase osmometry
gufufasaosmósumæling [is]
monetary gold
gulleign seðlabanka [is]
International Monetary Fund gold
IMF gold
gull í eigu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins [is]
or du FMI, or du Fonds monétaire international [fr]
Gold des Internationalen Währungsfonds, Gold des IWF, IWF-Gold [de]
rubber gasket
gúmmíþétti [is]
wild rocket
gyltumustarður [is]
sandsennep [da]
sandsenap [sæ]
Schmalblättriger Doppelsamen [de]
Diplotaxis tenuifolia [la]
premium petrol
gæðabensín [is]
method of quality acceptance inspection
gæðaeftirlitsaðferð [is]
quality-of-service target
gæðamarkmið [is]
fidelity parameter
gæðaþáttur [is]
pet
gæludýr [is]
pet animal
pet
gæludýr [is]
hobbydyr, familiedyr, selskabsdyr, kæledyr [da]
sällskapsdjur [sæ]
animal familier, animal de compagnie [fr]
Heimtier [de]
prepared pet food
gæludýrafóður [is]
petfood
pet food
gæludýrafóður [is]
canned petfood
gæludýrafóður í dósum [is]
petfood plant
gæludýrafóðursstöð [is]
detainee
gæslufangi [is]
behave with discretion
gæta þagmælsku [is]
proprietary data
gögn sem njóta einkaleyfisverndar [is]
toxicokinetic data
gögn um eiturefnahvörf [is]
cosmetovigilance data
gögn varðandi snyrtivörugát [is]
street-level initiative
götufrumkvæði [is]
street lamp
götuljós [is]
street-lighting column
götuljósastaur [is]
street cabinet
götuskápur [is]
street sign
götuskilti [is]
street-sweeping service
götusópunarþjónusta [is]
set of natural stone
götusteinar úr náttúrulegum steini [is]
execute the budget
hafa með höndum framkvæmd fjárlaga [is]
jetty
hafnargarður [is]
metal-hulled sea-going vessel
hafskip með málmskrokki [is]
econometrics
hagmælingar [is]
net income
hagnaður [is]
return
hagnaður [is]
econometric regression
hagræn aðhvarfsgreining [is]
statistical return
hagskýrsla [is]
Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics
CMFB
hagskýrslunefnd um peningamál, fjármál og greiðslujöfnuð [is]
monetary statistics
hagskýrslur um peningamál [is]
statistics of trade between Member States
hagskýrslur um verslun milli aðildarríkja [is]
Securities and Markets Stakeholder Group
hagsmunahópur á verðbréfamarkaði [is]
ratchet controls
hakastjórnbúnaður [is]
Comet assay
halastjörnumæling [is]
detention
hald [is]
meet in public
halda fund í heyranda hljóði [is]
detention
haldlagning [is]
balanced budget
hallalaus fjárhagsáætlun [is]
halosulfuron-methyl
halósúlfúrónmetýl [is]
retarder
hamlari [is]
Laboratory Biosafety Manual
handbók um líföryggi á rannsóknarstofnum [is]
branch of the budgetary authority
handhafi fjárveitingavaldsins [is]
parapet
handrið [is]
toilet soap
handsápa [is]
manicure set
handsnyrtisett [is]
handset
handtól [is]
hand dishwashing detergent
handuppþvottaefni [is]
handheld concrete-breaker
hand-held concrete-breaker
handverkfæri fyrir múrbrot [is]
hatchet
handöxi [is]
flathead grey mullet
hausröndungur [is]
stribet multe [da]
storhovad multe [sæ]
Großkopf-Meeräsche [de]
Mugil cephalus [la]
lift net
háfur [is]
high performance penetrating primer
hágæðagrunnur með góðri smygni [is]
high quality liquid assets
HQLA
hágæða lausafjáreignir [is]
pyrometer
háhitamælir [is]
high-speed rail network
háhraðajárnbrautakerfi [is]
high-speed train network
háhraðalestarnet [is]
high-speed network
háhraðanet [is]
ATM-based high-speed network
háhraðanet sem er byggt á ATM-kerfinu [is]
high velocity kinetic energy weapon system
háhraðavopnakerfi [is]
high-speed Internet service
háhraðaþjónusta fyrir Netið [is]
half-ticket
hálfmiði [is]
neck-bracket
hálsklauf [is]
maximum net power
hámarksnettóafl [is]
making the most of the internal market
hámarksnýting innri markaðarins [is]
maximum net torque
hámarkssnúningsvægi (nettó) [is]
super petrol
háoktanbensín [is]
setting product
hárlagningarvara [is]
bun net
hárnet [is]
capital letter
hástafur [is]
speaker set
hátalarakerfi [is]
market conduct
háttsemi á markaði [is]
high pressure water jet machine
háþrýstidæla [is]
high pressure pipeline network
háþrýstileiðslukerfi [is]
HPLC-method
háþrýstivökvaskiljunaraðferð [is]
reversed-phase high performance liquid chromatography using ultraviolet detection
háþrýstivökvaskiljun með óskautuðum stöðufasa með ljósgleypnigreiningu á útfjólubláu sviði [is]
traditional method
hefðbundin aðferð [is]
standard retirement age
hefðbundinn eftirlaunaaldur [is]
complete formula
heilblanda [is]
complete formula for weight control
heilblanda til að stýra þyngd [is]
Veterinary and Phytosanitary Matters
Heilbrigði dýra og plantna [is]
veterinary control
heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum [is]
veterinary check
heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum [is]
Community veterinary requirements
heilbrigðiskröfur Bandalagsins um dýr og dýraafurðir [is]
veterinary requirements
heilbrigðiskröfur um dýr og dýraafurðir [is]
veterinary legislation
heilbrigðislöggjöf um dýr og dýraafurðir [is]
Community veterinary rules
heilbrigðisreglur Bandalagsins um dýr og dýraafurðir [is]
veterinary import procedures
heilbrigðisreglur um innflutning dýra og dýraafurða [is]
veterinary expert
heilbrigðissérfræðingur á sviði dýra og dýraafurða [is]
veterinary document
heilbrigðisskjal um dýr og dýraafurðir [is]
skjal um heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
veterinary inspection
heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða [is]
veterinary certificate
heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir [is]
veterinary authorities
heilbrigðisyfirvöld á sviði dýra og dýraafurða [is]
veterinary service
heilbrigðisþjónusta fyrir dýr og dýraafurðir [is]
health safety
heilbrigðisöryggi [is]
total return
heildarávöxtun [is]
corporate assets
heildareignir fyrirtækis [is]
complete history file
heildarferilsskrá [is]
total budget
heildarfjárhagsáætlun [is]
overall target factor
heildarmarkþáttur [is]
global integration method
heildarsamrunaaðferð [is]
total return swap
total rate of return swap
heildarskiptasamningur [is]
integrity of the internal market
heildarvirkni innri markaðarins [is]
market integrity
heildarvirkni markaðar [is]
network integrity
heildstæði neta [is]
completeness
heildstæðni [is]
cohesive society
heildstætt samfélag [is]
wholesale market
heildsölumarkaður [is]
bulk market
heilfarmamarkaður [is]
complete feedingstuff
complete feed
heilfóður [is]
fuldfoder, fuldfoderblanding, komplette foderblandinger [da]
helfoder [sæ]
aliment complet, aliment composé complet [fr]
Vollnahrung; Alleinfuttermittel [de]
Petromyzoniformes
Petromyzontiformes
heilgómar [is]
Petromyzontiformes [la]
completeness
heilleiki [is]
complete revolution
heill snúningur [is]
home market
heimamarkaður [is]
home network
heimanet [is]
return flight
heimflug [is]
global market economy
heimsmarkaðshagkerfi [is]
économie de marché mondiale [fr]
world market price
heimsmarkaðsverð [is]
global market
heimsmarkaður [is]
world market
heimsmarkaður [is]
visited network
heimsótt net [is]
retrieval
heimt [is]
heatset web offset
heitþornandi offsetprentun af streng [is]
crocheted fabrics
heklað efni [is]
crocheted article
hekluð vara [is]
brake testing machine
brake tester
brake meter
hemlaprófunarvél [is]
hemlaprófari [is]
single-engine turbo-prop
SET
hemlunarferill [is]
retarding torque
hemlunarvægi [is]
heptabromodiphenyl ether
heptabrómódífenýletri [is]
heptabrómódífenýleter [is]
military assets
herbúnaður [is]
improve safety requirements
herða öryggiskröfur [is]
military helmet
hermannahjálmur [is]
synthetic testing
hermiprófun [is]
heteroaromatic
heteróarómatískur [is]
heterocyclic compound
heturhringliða samband [is]
heterocyclic ring
heturhringur [is]
hexabromodiphenyl ether
hexabrómódífenýletri [is]
hexabrómódífenýleter [is]
hexametaphosphate
hexametafosfat [is]
hexamethylene
hexametýlen [is]
hexamethylenediamine
hexametýlendíamín [is]
hexamethylene thetramine
hexamethylenetetramine
hexametýlentetramín [is]
hexamethylcyclopenta
hexametýlsýklópenta [is]
hexamethyltetralin
hexametýltetralín [is]
hexogen
cyclonite
cyclotrimethylenetrinitramine
RDX
hexógen [is]
audiometric test
heyrnarmæling [is]
audiometer
heyrnarmælir [is]
headset
heyrnartól [is]
headset with a boom microphone
heyrnartól með hljóðnema [is]
metal shelving
hillur úr málmi [is]
membrane osmometry
himnuosmósumæling [is]
membranosmometri [da]
membranosmometri [sæ]
Membranosmometrie [de]
millet
common millet
hirsi [is]
hirse, ægte hirse [da]
hirs, äkta hirs [sæ]
millet [fr]
Echte Hirse, Rispenhirse [de]
Panicum miliaceum [la]
heated chemiluminescent detector
HCLD
hitaður efnaljómunarnemi [is]
heated flame ionisation detector
heated flame ionization detector
HFID
hitaður logajónunarnemi [is]
heat retention
hitaeinangrun [is]
low-calorie diet
hitaeiningasnautt mataræði [is]
thermoset
hitaherðandi efni [is]
hærdeplast, termohærdet plast, hærdeligt kunststof [da]
rubber thermosetting adhesive
hitaherðandi gúmmí [is]
thermoionic detector
hitajónunarnemi [is]
antipyretics
anti-pyretics
hitalækkandi lyf [is]
thermometer
hitamælir [is]
clinical thermometer
hitamælir til nota við lækningar [is]
autoclaved aerated concrete
hita- og þrýstihert frauðsteypa [is]
recording thermometer
hitariti [is]
heat detector
hitaskynjari [is]
Shetland Box
Hjaltlandshólfið [is]
Shetland-Box [de]
ultrasonic heart detector
hjartsláttarskynjari [is]
helmet cover
hjálmahlíf [is]
helmet shell
hjálmskel [is]
helmet
hjálmur [is]
full acoustic helmet
hjálmur sem nær niður fyrir eyru [is]
rotary piston meter
meter with rotary piston
hjámiðjumælir [is]
rotationsstempelmåler [da]
wheelset
hjólasamstæða [is]
locomotive wheelset
hjólsamstæða eimreiða [is]
stownet
hlaðinn garður [is]
rolling geometric average
hlaupandi faldmeðaltal [is]
loadsheet
hleðsluskrá [is]
rennet casein
hleypikasein [is]
junior market
hliðarmarkaður [is]
sidomarknad [sæ]
jeune marché [fr]
second-tier market
hliðarmarkaður [is]
transition metal
hliðarmálmur [is]
jacket
hlíf [is]
non-metal shielding
hlífðarbúnaður sem er ekki úr málmi [is]
safety headgear
hlífðarhjálmur [is]
protective jacket
hlífðarjakki [is]
meter housing
hlífðarkassi fyrir aflestrarmæla [is]
acoustic deterrent device
ADD
hljóðfæla [is]
quiet aeroplane
hljóðlát flugvél [is]
sonometer
hljóðmælir [is]
audiovisual market
audio-visual market
hljóð- og myndmiðlamarkaður [is]
subsonic jet aeroplane
hljóðsein þota [is]
civil subsonic jet aeroplane
hljóðsein þota í almenningsflugi [is]
music cassette
hljóðsnælda [is]
sound-level meter
sound level meter
noise meter
sound meter
SLM
hljóðstigsmælir [is]
støjmåler [da]
bullermätare, ljudnivåmätare [sæ]
cash-settled share option
hlutabréfavalréttur sem er gerður upp með handbæru fé [is]
stock market index
hlutabréfavísitala [is]
equity method
hlutdeildaraðferð [is]
equity method of accounting
equity accounting method
hlutdeildaraðferð í reikningshaldi [is]
vapour/petrol ratio
hlutfall á milli gufu og bensíns [is]
net stable funding ratio
NSFR
hlutfall stöðugrar fjármögnunar [is]
general meeting of shareholders
general meeting
hluthafafundur [is]
moiety
hluti [is]
subset
hlutmengi [is]
physical settlement
hlutrænt uppgjör [is]
fysisk afvikling [da]
règlement physique [fr]
metal article
hlutur úr málmi [is]
metal-based article
hlutur úr málmi [is]
global market-based measure
global market based measure
hnattræn markaðstengd ráðstöfun [is]
global markedsbaseret foranstaltning [da]
global marknadsbaserad åtgärd [sæ]
globalen marktbasierten Mechanismus [de]
planetary boundaries
hnattræn mörk [is]
globale grænser [da]
planetära gränser [sæ]
limites planétaires [fr]
Grenzen des Planeten [de]
global network
hnattrænt netkerfi [is]
global information network
hnattrænt upplýsinganet [is]
deterioration
hnignun [is]
geodetic coordinate system
geodetic co-ordinate system
hnitakerfi í landmælingu [is]
rivet
hnoð [is]
riveting hammer
hnoðhamar [is]
rivet button
hnoðhnappur [is]
riveting
rivetting
hnoðnegling [is]
nitning [da]
nitning [sæ]
knotless netting
hnútalaust net [is]
knudeløst net [da]
knutlöst nät [sæ]
knotted carpeting
hnýtt teppi [is]
Netherlands, the
Kingdom of the Netherlands
NL
NLD
Holland (Niðurland) [is]
Konungsríki Niðurlanda [is]
Nederlandene, Kongeriget Nederlandene [da]
Nederländerna, Konungariket Nederländerna [sæ]
les Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas [fr]
die Niederlande, das Königreich der Niederlande [de]
catheter
holleggur [is]
Netherlands Antilles
Hollensku Antillur [is]
Hollensku Antillaeyjar [is]
porosimeter
holrýmdarmælir [is]
porosimetre [da]
porosimètre [fr]
Porosimeter [de]
meter with deformable walls
hólfmælir [is]
grouping of assets
hópur eigna [is]
Human Embryo and Foetus Protection Group
hópur um verndun fósturvísa og fóstra [is]
kinetics
hraðafræði [is]
desorption kinetics
hraðafræði afsogs [is]
pseudo-first order kinetics
hraðafræði af sýndarfyrstu gráðu [is]
adsorption kinetics
hraðafræði ásogs [is]
kinetic study
hraðafræðileg rannsókn [is]
decelerometer
hraðaminnkunarmælir [is]
speedometer equipment
hraðamælibúnaður [is]
speedometer
hraðamælir [is]
hastighedsmåler, speedometer [da]
hastighetsmätare [sæ]
cell cycle kinetics
hraði frumuhrings [is]
cellecyklens kinetik [da]
kinetiken för cellcykler [sæ]
cinétique du cycle cellulaire [fr]
Zellzykluskinetik [de]
rapid multiple target operation
hraðvirk aðgerð gegn mörgum skotmörkum [is]
synthetic hydrocarbon feedstocks
hráefni sem eru tilbúin vetniskolefni [is]
basic metal
hrámálmur [is]
crude petroleum
hráolía [is]
raw petfood
hrátt gæludýrafóður [is]
hráfóður fyrir gæludýr [is]
råt foder til selskabsdyr, råfoder til selskabsdyr [da]
obehandlat sällskapsdjursfoder [sæ]
aliment cru pour animaux familiers [fr]
rohes Heimtierfutter [de]
commodity market (2)
hrávörumarkaður [is]
exchange-traded-commodities
ETC
hrávörur, sem viðskipti eru með á viðskiptavettvangi [is]
net future income
hreinar framtíðartekjur [is]
net income
hreinar tekjur [is]
net technical income
hreinar tekjur af vátryggingum [is]
net change
hrein breyting [is]
net ceiling
hrein, efri mörk [is]
net investment
hrein fjárfesting [is]
net investment in a foreign entity
hrein fjárfesting í sjálfstæðri, erlendri rekstareiningu [is]
net economic interest
hrein, fjárhagsleg hlutdeild [is]
net amount
hrein fjárhæð [is]
net fixed capital formation
NFCF
hrein fjármunamyndun [is]
institutions overall net foreign-exchange position
institutions overall net foreign exchange position
hrein gjaldeyrisstaða stofnunar [is]
net payment position
hrein greiðslustaða [is]
net borrowing
hrein lántaka [is]
net lending
hrein lánveiting [is]
varietal purity
purity of variety
hreinleiki yrkis [is]
sortsrenhed [da]
sortrenhet [sæ]
pureté variétale [fr]
Sortenreinheit [de]
product for veterinary hygiene
hreinlætisvara fyrir dýr [is]
dýrahreinlætisvara [is]
sanitary goods and toilet requisites
hreinlætisvörur úr pappír og pappa [is]
toilet tissue
toilet-tissue
hreinlætisþurrka [is]
net
hreinn [is]
net replacement cost
hreinn endurnýjunarkostnaður [is]
net base
hreinn grundvöllur [is]
net basis
hreinn grunnur [is]
net profit
hreinn hagnaður [is]
net cost
hreinn kostnaður [is]
net technical change
hreinn kostnaður af vátryggingarekstri [is]
net creditor
hreinn lánardrottinn [is]
net running costs
hreinn rekstrarkostnaður [is]
net income component
hreinn tekjuþáttur [is]
net spot position
hrein nústaða [is]
net written option
hreinn, útgefinn valréttur [is]
net open position
hrein, opin staða [is]
net monetary position
hrein, peningaleg staða [is]
clean-up method
hreinsiaðferð [is]
net obligation
hrein skuldbinding [is]
net balance
hrein staða [is]
refined petroleum product
hreinsuð olíuvara [is]
net capital
hreint, eigið fé [is]
absolute ethanol
hreint etanól [is]
net premium
hreint iðgjald [is]
net present value
NPV
hreint núvirði [is]
net grant equivalent
hreint styrkígildi [is]
net selling price
hreint söluverð [is]
net realisable value
hreint söluvirði [is]
net loss
hreint tap [is]
net revenue loss
hreint tekjutap [is]
net cash outflow
hreint útstreymi handbærs fjár [is]
net worth
hreint virði [is]
net premium
hreint yfirverð [is]
net technical provision
hrein vátryggingaskuld [is]
net turnover
hrein velta [is]
petrol vapour capture efficiency
hremmingargeta bensíngufu [is]
kinetics of hybridisation
hreyfifræði þáttatengingar [is]
multi-setting engine
hreyfill með mörgum stillingum [is]
moteur multiréglages [fr]
labour market activity
hreyfing á vinnumarkaði [is]
kinetic energy
hreyfiorka [is]
kinetic energy system
hreyfiorkukerfi [is]
kinetic energy projectile
hreyfiorkuskeyti [is]
kinetic energy weapon system
hreyfiorkuvopnakerfi [is]
våben med kinetisk energi [da]
höghastighetsvapen [sæ]
mobility diameter
hreyfniþvermál [is]
bevægelsesdiameter [da]
rörelsediameter [sæ]
diamètre de mobilité [fr]
Mobilitätsdurchmesser [de]
shake-flask method
hristiflöskuaðferð [is]
skaka kolven-metod [sæ]
Schüttelmethode [de]
batch equilibrium method
hristi- og skilvinduaðferð [is]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
planetary mixer
hrærivél [is]
accelerometer time history
hröðunarferli [is]
accelerometer
hröðunarmælir [is]
accelerometer, accelerationmåler [da]
accelerometer, accelerationsavkännare [sæ]
Beschleunigungssensor [de]
software for determining the effects of chemical weapons
hugbúnaður til að ákvarða áhrif efnavopna [is]
software for determining the effects of conventional weapons
hugbúnaður til að ákvarða áhrif hefðbundinna vopna [is]
software for determining the effects of nuclear weapons
hugbúnaður til að ákvarða áhrif kjarnavopna [is]
notional pension asset
hugsuð lífeyriseign [is]
arithmetical term
hugtak í reikningi [is]
hop pellet
humlaköggull [is]
humlepellet [da]
humlepellet [sæ]
pellet de houblon [fr]
Hopfenpellet [de]
common European bittersweet
European bittersweet
hundaskel [is]
hundemusling, europæisk bittersødmusling [da]
Glycymeris glycymeris [la]
house cricket
húskrybba [is]
husfårekylling [da]
hussyrsa [sæ]
Heimchen [de]
Acheta domesticus [la]
caretaker service
húsvarðaþjónusta [is]
caretaker
húsvörður [is]
Cetacea
cetaceans
hvalir [is]
hvaler, hvalordenen [da]
hvaler [sæ]
Cétacés [fr]
Wale, Cetacea, Waltiere, Walfische [de]
Cetacea [la]
kinetics
hvarfafræði [is]
stoichiometric mixture
hvarfhlutfallsblanda [is]
hvarfhlutfallsleg blanda [is]
stoichiometric factor
hvarfhlutfallslegur stuðull [is]
efnahlutfallastuðull [is]
støkiometrisk faktor [da]
stökiometrisk faktor [sæ]
facteur stchiométrique [fr]
stöchiometrischer Faktor [de]
stoichiometric air/fuel ratio
stoichiometric ratio
stoichiometric point
SAFR
hvarfhlutfallslegur stuðull lofts/eldsneytis í eldsneyti [is]
efnahlutfallastuðull lofts/eldsneytis í eldsneyti [is]
stoichiometric composition
hvarfhlutfallssamsetning [is]
hvarfhlutfallsleg samsetning [is]
impetus
hvati [is]
silver pomfrets
hveðnar [is]
hveðnaætt [is]
hveðnisætt [is]
smørfisk-familien [da]
smörfiskar [sæ]
Erntefische, Butterfische [de]
Stromateidae [la]
detonator
hvellhetta [is]
turbine meter
hverfilmælir [is]
turbinemåler [da]
turbine generator set
gas turbo-generator
hverflarafalasamstæða [is]
White Paper on Teaching and Learning: towards the Learning Society
hvítbók um kennslu og nám: leiðin til þekkingarsamfélagsins [is]
White Paper on Growth, Competitiveness and Employment
hvítbók um vöxt, samkeppnishæfni og atvinnumál [is]
White Paper on Food Safety
hvítbók um öryggi matvæla [is]
oceanic whitetip shark
hvítuggaháfur [is]
hvidtippet haj [da]
årfenshaj [sæ]
Carcharhinus longimanus [la]
hydroxyethyl
hýdroxýetýl [is]
hydroxyethylaminoanisole
hýdroxýetýlamínóanísól [is]
hydroxyethylsalicylate
hýdroxýetýlsalisýlat [is]
hydroxyethylcellulose
hýdroxýetýlsellulósi [is]
hydroxyethyl starch
HES
hýdroxýetýlsterkja [is]
hydroxyethylstivelse [da]
hydroxietylstärkelse [sæ]
hydroxymethylfurfural content
hýdroxýmetýlfúrfúralinnihald [is]
hydroxymethylcellulose
hýdroxýmetýlsellulósi [is]
hymexazol
5-methylisoxazol-3-ol
5-methyl-1,2-oxazol-3-ol
hýmexasól [is]
host network
hýsinet [is]
altimeter
hæðarmælir [is]
altimeter subscale
hæðarmælisstilling [is]
metric height
hæð í metrum [is]
qualifying asset
hæf eign [is]
competency
competence
hæfi [is]
certificate of competence
hæfisskírteini [is]
kompetencebevis [da]
kompetensbevis [sæ]
certificat de compétence [fr]
Kompetenzzertifikat, Sachkundenachweis [de]
competence
competency
hæfni [is]
competency in civil aviation
hæfni á sviði almenningsflugs [is]
competency-based modular IR(A) course
IR(A) - Modular flying training course
hæfnimiðað, áfangaskipt námskeið til blindflugsáritunar [is]
competency unit
hæfniseining [is]
assessment of competence
hæfnismat [is]
slow-stirring method
hæghrærsluaðferð [is]
maximum permissible ratio between reserves and their basis
hæsta leyfilega hlutfall milli bindifjárhæðar og bindigrunns [is]
retire
hætta launuðu starfi [is]
Cape bonnetmouth
höfðarúbínfiskur [is]
Emmelichthys nitidus [la]
head lettuce
höfuðsalat [is]
hovedsalat [da]
huvudsallat [sæ]
laitue pommée, laitue [fr]
Kopfsalat [de]
impact protective helmet
högghlífðarhjálmur [is]
non-electric detonator
höggtúbuhvellhetta [is]
shock metamorphism
höggummyndun [is]
chokmetamorfose [da]
chokmetamorfos [sæ]
métamorphisme de choc [fr]
Schockmetamorphose [de]
arbitrage
market arbitrage
högnun [is]
markaðshögnun [is]
flax retting site
hörfeygingarstöð [is]
i2010 a European Information Society for growth and employment
i2010 upplýsingasamfélagið í Evrópu í þágu hagvaxtar og atvinnu [is]
IAS 10 Events after the Reporting Period (2007-)
IAS 10
IAS 10 Events after the balance sheet date (2000-2007)
IAS 10 Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date (1980-2000)
International Accounting Standard 10
IAS-staðall 10, atburðir eftir reikningsskilatímabilið [is]
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities
IAS 13
International Accounting Standard 13
IAS-staðall 13, framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda [is]
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 26
International Accounting Standard 26
IAS-staðall 26, reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða [is]
IAS 36 Impairment of Assets
IAS 36
International Accounting Standard 36
IAS-staðall 36, virðisrýrnun eigna [is]
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 37
International Accounting Standard 37
IAS-staðall 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir [is]
IAS 38 Intangible Assets
IAS 38
International Accounting Standard 38
IAS-staðall 38, óefnislegar eignir [is]
IC50
median inhibitory concentration
median inhibition concentration
concentration causing 50% inhibition of a given parameter
IC50 [is]
miðgildisheftistyrkur [is]
koncentration, der forårsager 50% hæmning af en given parameter, IC50 [da]
koncentration som orsakar en femtioprocentig hämning av en viss parameter, IC50 [sæ]
Konzentration, bei der für einen gegebenen Parameter eine 50%ige Hemmung zu verzeichnen ist, IC50 [de]
infectious haematopoietic necrosis
infectious hematopoietic necrosis
infectious hemopoietic necrosis
IHN
iðradrep [is]
IHN-veiki [is]
infectious haematopoietic necrosis virus
IHNV
iðradrepsveira [is]
IHN-veira [is]
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
IFRIC 10
IFRIC Interpretation 10
IFRIC-túlkun 10, árshlutareikningsskil og virðisrýrnun [is]
IFRIC 11, IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions
IFRIC 11
IFRIC Interpretation 11
IFRIC-túlkun 11, IFRS-staðall 2: viðskipti með hluti innan samstæðu og eigin hluti [is]
IFRIC 12 Service Concession Arrangements
IFRIC 12
IFRIC Interpretation 12
IFRIC-túlkun 12, samningar um þjónustuívilnun [is]
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
IFRIC 13
IFRIC Interpretation 13
IFRIC-túlkun 13, tryggðarkerfi viðskiptavina [is]
IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (2009-)
IFRIC 14
IFRIC Interpretation 14
IFRIC 14, IAS 19: The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (2007-2009)
IFRIC-túlkun 14, fyrirframgreiðslur á kröfum um lágmarksfjármögnun (2009-) [is]
IFRIC-túlkun 14, IAS-staðall 19: takmörkun á réttindatengdri eign, kröfur um lágmarksfjármögnun og gagnkvæm áhrif þeirra (2007-2009) [is]
IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
IFRIC 15
IFRIC Interpretation 15
IFRIC-túlkun 15, samningar um byggingu fasteigna [is]
IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
IFRIC 16
IFRIC Interpretation 16
IFRIC-túlkun 16, áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri [is]
IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
IFRIC 17
IFRIC Interpretation 17
IFRIC-túlkun 17, úthlutun eigna til eigenda, í öðru en handbæru fé [is]
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers
IFRIC 18
IFRIC Interpretation 18
IFRIC-túlkun 18, yfirfærsla eigna frá viðskiptavinum [is]
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
IFRIC 19
IFRIC Interpretation 19
IFRIC-túlkun 19, greiðsla skulda með eiginfjárgerningum [is]
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
IFRIC 1
IFRIC Interpretation 1
IFRIC-túlkun 1, breytingar á núverandi skuldbindingum vegna starfsemi sem leggja skal niður, enduruppbyggingu eða sambærilegum skuldbindingum [is]
IFRIC 20
IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase af a Surface Mine
IFRIC Interpretation 20
IFRIC-túlkun 20, kostnaður við hreinsun úrgangsefna á framleiðslustigi í yfirborðsnámu [is]
IFRIC 23
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
IFRIC Interpretation 23
IFRIC-túlkun 23, óvissa varðandi tekjuskattsmeðferð [is]
IFRIC 2 Members´ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
IFRIC 2 Members´ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments
IFRIC 2
IFRIC Interpretation 2
IFRIC-túlkun 2, hlutir félagsaðila í samvinnueiningum og sambærilegir gerningar [is]
IFRIC 3 Emission Rights
IFRIC 3
IFRIC Interpretation 3
IFRIC-túlkun 3, losunarheimildir [is]
IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
IFRIC 4
IFRIC Interpretation 4
IFRIC-túlkun 4, ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning [is]
IFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Funds
IFRIC 5
IFRIC Interpretation 5
IFRIC-túlkun 5, réttur til hlutdeildar í sjóðum sem bera kostnað af niðurlagningu starfsemi, endurbyggingu og endurbótum á umhverfinu [is]
IFRIC 6 Liabilities Arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment
IFRIC 6
IFRIC Interpretation 6
IFRIC-túlkun 6, skyldur vegna þátttöku á tilteknum markaði - raf- og rafeindabúnaðarúrgangur [is]
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IFRIC 7
IFRIC Interpretation 7
IFRIC-túlkun 7, beiting endurgerðaraðferðarinnar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IFRIC 8 Scope of IFRS 2
IFRIC 8
IFRIC Interpretation 8
IFRIC-túlkun 8, gildissvið IFRS-staðals 2 [is]
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives
IFRIC 9
IFRIC Interpretation 9
IFRIC-túlkun 9, endurmat innbyggðra afleiðna [is]
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 5
International financial reporting standard 5
IFRS-staðall 5, fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi [is]
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
IFRS 6
International financial reporting standard 6
IFRS-staðall 6, leit að jarðefnaauðlindum og mat á þeim [is]
essential oil
ethereal oil
etheric oil
ilmkjarnaolía [is]
ilmolía [is]
flygtig vegetabilsk olie, flygtig olie [da]
eterisk olja [sæ]
huile essentielle [fr]
etherisches Öl [de]
aromatic variety of grape
ilmríkt þrúguyrki [is]
imazamethabenz
imasametabens [is]
imazethapyr
imasetapýr [is]
IMO Fire Safety Systems Code
International Maritime Organization´s Fire Safety Systems Code
IMO-kóði um brunaöryggiskerfi [is]
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um brunaöryggiskerfi [is]
Indian Ocean lobsterette
indlandshafshumarlingur [is]
langoustine indienne [fr]
Nephropsis stewarti [la]
chiretta
indlandsvendill [is]
Swertia chirata [la]
domestic market
innanlandsmarkaður [is]
within the common market
innan sameiginlega markaðarins [is]
innan hins sameiginlega markaðar [is]
within their competences
within their competence
within their competencies
innan valdheimilda ... [is]
within their competence
within their competences
within their competencies
innan valdsviðs ... [is]
intruder detection system
innbrotaviðvörunarkerfi [is]
handset function
innbyggð handstilling [is]
inlet intercooler
innbyggt millikælikerfi [is]
retracting headlight
inndraganlegt ljósker [is]
retractable type fall arresters
inndraganlegur fallstöðvunarbúnaður [is]
retractor mechanism
inndráttarbúnaður [is]
retractor
inndráttarbúnaður [is]
inertia reel retractor
inndráttarbúnaður með vinduhjóli [is]
transversal offset between steps
inndráttur milli þrepa á þverveginn [is]
metal inlay
innfelldur málmhlutur [is]
import market
innflutningsmarkaður [is]
administration set
inngjafarbúnaður [is]
collection costs retained
innheimtukostnaður sem haldið er eftir [is]
collecting society
innheimtusamtök [is]
procurement method
innkaupaaðferð [is]
importing market
innkomumarkaður [is]
retirement account
innlausnarreikningur [is]
ETS AAU deposit account
innlánsreikningur fyrir einingar úthlutaðs magns í kerfinu fyrir viðskipti með losunarheimildir [is]
retire
innleysa [is]
intranet network
innra net [is]
intranet
innra net [is]
infra-red spectrometry after extraction
infrared spectrometry after extraction
innrauð greining eftir skiljun [is]
internalised settlement
innra uppgjör [is]
net asset value
NAV
innra virði [is]
internal diameter
innra þvermál [is]
indvendig diameter, fælgdiameter [da]
innerer Reifendurchmesser, Reifendurchmesser [de]
internal banking market
innri bankamarkaður [is]
internal transport market
innri flutningamarkaður [is]
single market
innri markaður [is]
single market for financial services
single financial market
innri markaður fyrir fjármálaþjónustu [is]
single market for postal services
innri markaður fyrir póstþjónustu [is]
internal market
innri markaðurinn [is]
single market in transport
innri markaður í flutningum [is]
internal masseter
internal masseter muscle
innri tyggjandi [is]
indvendig tyggemuskel [da]
masséter interne [fr]
innerer Kaumuskel [de]
internal rate of return
IRR
innri vextir [is]
endogenous retro virus
innræn retróveira [is]
aviation surrender set-aside account
innskilareikningur vegna flugs [is]
inlet manifold injection
innsprautun í soggrein [is]
wall socket
innstunga [is]
inlet
inntak [is]
dietary food additive intake
inntaka matvælaaukefna með fæðu [is]
pump inlet
inntak dælu [is]
exhaust gas inlet
inntak fyrir útblástursloft [is]
inlet passage
inntaksgöng [is]
inlet
inntaksop [is]
inlet orifice
inntaksop [is]
inlet port
inntaksrás [is]
inlet conduit
inntaksrör [is]
inlet pressure
inntaksþrýstingur [is]
dietary intake
inntekið magn með fæðu [is]
magn sem er tekið inn með fæðu [is]
metered dose inhaler
MDI
innúðaskammtari [is]
infrastructure asset
innviðaeign [is]
infrastrukturaktiver [da]
infrastrukturtillgångar [sæ]
Infrastrukturvermögenswerte [de]
Financial Market Infrastructure
FMI
innviðir fjármálamarkaðar [is]
finansmarknadsinfrastruktur [sæ]
Internet protocol
IP
IP-samskiptareglur [is]
ethernet
ethernet network
íðnet [is]
on-balance-sheet
í efnahagsreikningi [is]
street clothes
ígangsklæði [is]
being detained
í gæslu [is]
in its entirety
í heild sinni [is]
network component
íhlutur fyrir net [is]
to the detriment of
í óhag [is]
glacial acetic acid
ísedik [is]
iseddikesyre [da]
isättika [sæ]
retrofitting of equipment
ísetning endurbótabúnaðar [is]
retrofitting
ísetning endurbótarhlutar [is]
ice accretion
ísing [is]
in detail
í smáatriðum [is]
ultraviolet detector
UV detector
ísogsnemi fyrir útfjólublátt ljós [is]
isopentylacetate
ísópentýlasetat [is]
isopulegyl acetate
ísópúlegýlasetat [is]
isocetyl
ísósetýl [is]
isocetyl alcohol
ísósetýlalkóhól [is]
isocyanate moiety
ísósýanatshluti [is]
ice accretion
íssöfnun [is]
detailed requirements
ítarlegar kröfur [is]
detailed measures
ítarlegar ráðstafanir [is]
detailed rules
ítarlegar reglur [is]
detailed information
ítarlegar upplýsingar [is]
detailed provision
ítarlegt ákvæði [is]
for the purpose of the detection of criminal offences
í þeim tilgangi að koma upp um refsiverð brot [is]
sporting competition
íþróttakeppni [is]
target shooting
íþróttaskotfimi [is]
in the interest of safety
í öryggisskyni [is]
perimeter
jaðar [is]
offset debit and credit balances
jafna saman debet- og kreditstöðum [is]
isothermal thermogravimetry
jafnhitavermivigtargreining [is]
geometric progression
jafnhlutfallaruna [is]
geometric series
jafnhlutfallaröð [is]
peer-to-peer network
jafningjanet [is]
equality between spouses
jafnrétti hjóna [is]
égalité entre époux [fr]
isokinetic
jafnstreymis- [is]
isokinetic system
jafnstreymiskerfi [is]
isokinetisk system [da]
isokinetiska system [sæ]
isokinetisches System [de]
isokinetic probe
jafnstreymisnemi [is]
isokinetic sampling probe
ISP
jafnstreymisnemi fyrir sýnatöku [is]
rationalisation of the market
rationalization of the market
jafnvægi á markaðinum [is]
balance between supply and demand
jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar [is]
isoteniscope method
jafnþrýstisjáraðferð [is]
yak
Tibetan yak
wild yak
jakuxi [is]
yak, gryntokse [da]
vildjak [sæ]
YAK, Wildyak, Grunzochse [de]
Bos grunniens [la]
alkaline-earth metal dispersion
jarðalkalímálmdreif [is]
metalliferous mineral
jarðefni sem inniheldur málm [is]
geonet
jarðnet [is]
petroleum oil
jarðolía [is]
petroleum
jarðolía [is]
petroleum derivative
jarðolíuafleiða [is]
petroleum product
jarðolíuafurð [is]
petroleum fuel
jarðolíueldsneyti [is]
petroleum ether
jarðolíuetri [is]
jarðolíueter [is]
light petroleum
jarðolíuetri [is]
jarðolíueter [is]
petroleum gas
jarðolíugas [is]
petroleum coke
pet coke
petcoke
oil coke
petrol coke
jarðolíukoks [is]
petroleum residues
jarðolíuleifar [is]
petroleum wax
jarðolíuvax [is]
geomagnetic process
jarðsegulsviðsferli [is]
geomagnetisk proces [da]
geomagnetisk process [sæ]
processus géomagnétique [fr]
geomagnetischer Prozess [de]
detection apparatus for mines
jarðsprengjuleitartæki [is]
mine detector
jarðsprengjuleitartæki [is]
earth termination network
jarðtenginet [is]
soil erosion
soil depletion
jarðvegseyðing [is]
jarðvegsrof [is]
jorderosion [da]
jorderosion [sæ]
érosion du sol, érosion des sols [fr]
Bodenerosion [de]
positron emission tomograph
PET
jáeindaskanni [is]
positive residual metacentric height
jákvæð afgangsmálmiðjuhæð [is]
reinforced concrete
járnbent steinsteypa [is]
armeret beton [da]
armerad betong [sæ]
Stahlbeton [de]
rail network
járnbrautakerfi [is]
non-ferrous crude metal
járnlaus hrámálmur [is]
non-ferrous metal
járnlaus málmur [is]
non-ferrous metalliferous ore
járnlaust málmgrýti [is]
ferrous metal
járnríkur málmur [is]
iodosulfuron-methyl-sodium
joðósúlfúrónmetýlnatríum [is]
poinsettia
jólastjarna [is]
julestjerne [da]
julstjärna [sæ]
poinsettia [fr]
Weihnachtsstern [de]
Euphorbia pulcherrima [la]
ionic metal impurity
jónuð málmóhreinindi [is]
ionization chamber dosimeter
ionisation chamber dosimeter
jónunarhylkisgeislaskammtamælir [is]
jónunarhylkisskammtamælir [is]
vegetable material
jurtaefni [is]
plöntuefni [is]
vegetabilsk material [da]
vegetabiliskt material [sæ]
substance végétale [fr]
non-lauric vegetable fat
jurtafita án lárínsýru [is]
vegetable extract
jurtakjarni [is]
vegetable oil
jurtaolía [is]
olía úr jurtaríkinu [is]
plöntuolía [is]
vegetabilsk olie, planteolie [da]
vegetabilsik olja [sæ]
huile végétale [fr]
edible vegetable oil
jurtaolía [is]
jurtaolía til manneldis [is]
jurtaolía til neyslu [is]
plöntuolía [is]
vegetable protein
jurtaprótín [is]
vegetable protein drink
jurtaprótíndrykkur [is]
vegetable sap
jurtasafi [is]
plöntusafi [is]
plantesaft [da]
växtsaft [sæ]
Pflanzensaft [de]
vegetable secretion
jurtaseyti [is]
vegetable tanned
jurtasútað [is]
equal treatment between creditors
jöfn meðferð lánardrottna [is]
set-off
set off
jöfnun [is]
setting-off
jöfnun [is]
offset credit
jöfnunarinneign [is]
kompensationskredit [da]
utsläppskredit [sæ]
Kompensationszertifikate [de]
offsetting contract
jöfnunarsamningur [is]
matching assets
jöfnun eigna [is]
iceberg lettuce
jöklasalat [is]
issalat, iceberg-salat [da]
isbergssallat [sæ]
laitue pommée frisée [fr]
Eisbergsalat, Eissalat [de]
synthetic filament tow
kaðlar úr gervitrefjum [is]
tetany
kalkkirtlakrampi [is]
calcium tetrahydrogen diorthophosphate
kalsíumtetravetnistvíortófosfat [is]
kalsíumtetravetnisdíortófosfat [is]
earth closet
kamar [is]
candelas per square metre
kandela á fermetra [is]
spinefeet
kanínufiskar [is]
kaninfisk-slægt [da]
kaninfiskar [sæ]
Kaninchenfische [de]
Siganus spp. [la]
check iodometrically
kanna með mælingum með joðaðferð [is]
cabled distribution network
kapaldreifikerfi [is]
cable television network
kapalsjónvarpsnet [is]
CATV network
kapalsjónvarpsnet [is]
cable TV networks
kapalsjónvarpsnet [is]
caproic acid
hexanoic acid
butylacetic acid
capronic acid
kaprónsýra [is]
hexansýra [is]
hexansyre, capronsyre [da]
kapronsyra [sæ]
acide caproïque [fr]
Capronsäure, Hexansäure [de]
carbetamide
karbetamíð [is]
carbetocin
karbetósín [is]
carboxymethylated
karboxýmetýlaður [is]
carboxy methyl cellulose
carboxymethylcellulose
karboxýmetýlsellulósi [is]
carfentrazone-ethyl
karfentrasónetýl [is]
Colorado potato beetle
Colorado beetle
kartöflubjalla [is]
coloradobille, kartoffelbille [da]
koloradobagge, koloradoskalbagge [sæ]
Leptinotarsa decemlineata [la]
potato croquette
kartöflukróketta [is]
carvacryl methyl ether
karvakrýlmetýletri [is]
carvyl acetate
karvýlasetat [is]
box pallet
pallet box
kassabretti [is]
boxpalle [da]
pallbox [sæ]
Boxpalette [de]
chestnut
sweet chestnut
European chestnut
spanish chestnut
chestnut tree
kastaníutré [is]
kastaníuhneta [is]
evrópukastanía [is]
kastanie, ægte kastanie, ægte kastanje [da]
äkta kastanj [sæ]
marron, châtaigne, Chataignier, châtaignier [fr]
Marone, Edelkastanie, Esskastanienbaum, Edelkastanienbaum [de]
Castanea sativa, Castanea vesca, Castanea vulgaris [la]
cast net
kastnet [is]
purchase method
kaupaðferð [is]
award for meeting performance targets
kaupauki fyrir að ná afkastamarkmiðum [is]
retirement bonus
kaupauki við eftirlaun [is]
ETF
exchange-traded fund
kauphallarsjóður [is]
cabin escape set
etuflóttabúnaður [is]
brassica vegetable
brassica
kál [is]
kål [da]
kål [sæ]
brassicée [fr]
Kohlgemüse [de]
efficient market hypothesis
kenning um hagkvæman markað [is]
parameter
kennistærð [is]
identity details
details of the identity
kenniupplýsingar [is]
synthetic flight instruction
kennsla í flugþjálfa [is]
competition
keppni [is]
competition horse
keppnishestur [is]
cermet
keramíkmelmi [is]
metal ceramic composite
keramíkmelmi [is]
network
kerfi [is]
food fraud network
kerfi gegn matvælasvindli [is]
netværket mod fødevaresvindel [da]
nätverket för livsmedelsbedrägerier [sæ]
Netz zur Bekämpfung von Lebensmittelbetrug [de]
mechanisms of internal market
kerfi innri markaðarins [is]
fuel jettisoning system
kerfi sem snögglosar eldsneyti [is]
inland waterway network
kerfi skipgengra vatnaleiða [is]
managed data network service
MDNS
kerfisleiga [is]
petrol vapour recovery system
kerfi til endurheimtar bensíngufu [is]
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
CORSIA
kerfi til kolefnisjöfnunar og -skerðingar í alþjóðaflugi [is]
ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA) [da]
system för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp inom internationell luftfart (Corsia) [sæ]
System zur Verrechnung und Reduzierung von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt [de]
safety oversight system
aviation safety oversight system
kerfi um eftirlit með flugöryggi [is]
system for tilsyn med flyvesikkerhed [da]
system för säkerhetstillsyn av civil luftfart [sæ]
système de surveillance de la sécurité aérienne [fr]
Aufsichtssystem für die Flugsicherheit [de]
alert and cooperation network
kerfi viðvörunar og samstarfs [is]
quercetin
kersetín [is]
ketanserin tartrate
ketanseríntartrat [is]
ketone
ketón [is]
acetonaemia
ketonemia
ketónblæði [is]
ketoprofen
ketóprófen [is]
genetic sequence
kirnaröð [is]
concentrate
metal concentrate
dressed ore
kirni [is]
koncentrat [da]
koncentrat [sæ]
concentré, minerai enrichi, concentré de minerai, minerai métallurgique enrichi [fr]
Konzentrat, angereichertes Erz [de]
odometer
kílómetramælir [is]
rootlet
radicle
kímrót [is]
rótarspíra [is]
rodspire [da]
rottråd, primrot [sæ]
silicon tetrachloride
kísiltetraklóríð [is]
siliciumtetrachlorid [da]
core data set
kjarnagagnasafn [is]
Nordic Institute for Theoretical Atomic Physics
NORDITA
Kjarnfræðistofnun Norðurlanda [is]
Nuclear Magnetic Resonance
NMR
kjarnsegulómsefnagreinir [is]
nuclear magnetic resonance
NMR
kjarnsegulómun [is]
kernemagnetisk resonans (NMR), magnetisk resonans, NMR [da]
kärnmagnetisk resonans, NMR [sæ]
Nuclear Safety and Security Group
NSSG
kjarnöryggishópurinn [is]
chickpea
chick pea
chickpea milkvetch
kjúklingabaun [is]
kikært [da]
kikärt [sæ]
pois chiche [fr]
Kickererbse [de]
Cicer arietinum [la]
clethodim
kletódím [is]
rocket
garden rocket
salad rocket
klettasalat [is]
salatsennep [da]
senapskål [sæ]
roquette des jardins [fr]
Ölrauke, Senfkohl, Garten-Ruke, Garten-Senfrauke [de]
Eruca sativa [la]
post-market clinical follow-up
PMCF
klínísk eftirfylgni eftir markaðssetningu [is]
klínísk eftirfylgni með vöru eftir markaðssetningu [is]
klinisk opfølgning, efter at udstyret er bragt i omsætning [da]
klinisk uppföljning efter utsläppandet på marknaden [sæ]
suivi clinique après commercialisation [fr]
klinische Nachbeobachtung nach dem Inverkehrbringen [de]
field horsetail
klóelfting [is]
agerpadderok [da]
åkerfräken [sæ]
petite prêle, queue de rat, queue de cheval, queue de renard, prêle des champs [fr]
Ackerschachtelhalm, Kannenkraut [de]
Equisetum arvense [la]
chloroacetamide
klóróasetamíð [is]
chlorodifluoroethane
klóródíflúoróetan [is]
chlorodifluoromethane
klóródíflúorómetan [is]
chlorofluoroethane
klóróflúoróetan [is]
chlorofluoromethane
klóróflúorómetan [is]
chloromethane
klórómetan [is]
chloromethylisothiazolinone
klórómetýlísóþíasólínón [is]
chloropentafluoroethane
klórópentaflúoróetan [is]
chloropicrin
trichloronitromethane
klórópíkrín [is]
chlorotetrafluoroethane
klórótetraflúoróetan [is]
chlorotetrafluoropropane
klórótetraflúoróprópan [is]
chlorotrifluoroethane
klórótríflúoróetan [is]
chlorotrifluoroethylene
klórótríflúoróetýlen [is]
chlorotrifluoromethane
klórótríflúorómetan [is]
chlorpyrifos-methyl
klórpýrifosmetýl [is]
chlorthal-dimethyl
klórþaldímetýl [is]
sheeting
klæðing með plötum [is]
kilometres/hour
km/h
kilometers/hour
kilometres per hour
kilometers per hour
km/klst. [is]
kílómetrar/klukkustund [is]
attaching bracket
knegti [is]
carbon offset
kolefnisjöfnun [is]
CO2-kompensation [da]
Kompensierung von CO2-Emissionen [de]
carbon market
kolefnismarkaður [is]
vegetal carbon
kolefni úr plöntum [is]
carbon tetrachloride
tetrachloromethane
CCl4
koltetraklóríð [is]
tetraklórómetan [is]
tetrachlormethan, carbontetrachlorid, CFC-10 [da]
tetraklormetan, koltetraklorid [sæ]
carbohydrate metabolism
kolvetnaefnaskipti [is]
introduce on the market
koma á markað [is]
meet within the Council
koma saman á vegum ráðsins [is]
cuprous ammonium acetate
koparammóníumasetat [is]
copper sheet
koparblað [is]
copper methionate
koparmetíónat [is]
sheet copper
koparplata [is]
fully supported roofing products of copper sheet
koparplötur til notkunar í þakklæðningar [is]
granulometry
kornastærðarmælingar [is]
planchette
korn í prentlagi [is]
planchette [da]
planchette [fr]
Planchette [de]
set of maps
kortamappa [is]
wireless local area network card
WLAN card
kort fyrir þráðlaust staðarnet [is]
WLAN-kort [is]
corvette
korvetta [is]
cost of an asset
kostnaðarverð eignar [is]
cost-based method
kostnaðarverðsaðferð [is]
kostnadsbaserad metod [sæ]
kostenbezogene Methode [de]
cost method
kostnaðarverðsaðferð [is]
historical cost method
kostnaðarverðsreglan [is]
foxtail millet
Italian millet
German millet
kólfhirsi [is]
kolbehirse [da]
kolvhirs [sæ]
panic d´Italie, millet d´Italie, millet d´oiseau, millet à grappes, sétaire d´Italie [fr]
Kolbenhirse, Italienische Borstenhirse [de]
Setaria italica, Panicum italicum P. Beauv., Chaetochloa italia Scribn. [la]
edible boletus
kóngssveppur [is]
spiselig rørhat [da]
stensopp, karljohan, karljohanssvamp [sæ]
ceps, bolet comestible, cèpe de Bordeaux [fr]
Gemeine Steinpilz, Fichten-Steinpilz, Herrenpilz, Edelpilz [de]
Boletus edulis [la]
cornet
kramarhús [is]
kresoxim-methyl
kresoxímmetýl [is]
crystal meth
methamphetamine
kristallað metamfetamín [is]
FX emerging market
krossgengi nýmarkaðsmynta [is]
croquette
króketta [is]
wet blue hide
krómsútuð húð [is]
petal
krónublað [is]
crocetin
krósetín [is]
crotethamide
krótetamíð [is]
cricket
krybba [is]
briquettes
kubbar [is]
spherometer
kúlumælir [is]
coumatetralyl
kúmatetralýl [is]
cuvette
kúvetta [is]
spectrophotometer cell
kúvetta litrófsmælis [is]
litrófsmæliskúvetta [is]
calibrated glass capillary viscometer
kvarðaður glerpípuseigjumælir [is]
calibrated turbine meter
kvarðaður hverfilmælir [is]
calibrated laminar flow meter
kvarðaður lagstreymismælir [is]
detonation cord
kveikiþráður [is]
fuse, non-detonating
kveikiþráður, ekki sprengifimur [is]
fuse setting devices
kveikjustillingarbúnaður [is]
gynaecology-obstetrics
kvenlækningar [is]
socket
kventengi [is]
ground-glass socket
kventengi úr slípuðu gleri [is]
fillet weld
fillet welding
kverksuða [is]
metallic mercury
kvikasilfursmálmur [is]
metallisk kviksølv [da]
metalliskt kvicksilver [sæ]
metallisches Quecksilber [de]
netcage
kví [is]
stationary uncovered poundnet
kvíanet [is]
anxiety
kvíði [is]
quota beet
kvótasykurrófur [is]
calibration procedure
calibration method
kvörðunarferli [is]
kalibreringsprocedure, kalibreringsmetode [da]
kalibreringsförfarande [sæ]
Kalibrierungsverfahren [de]
set of calibration solution
kvörðunarlausn [is]
FIN-NET
kvörtunarnet gegn fjámálaþjónustuaðilum [is]
breeding value
additive genetic value
kynbótagildi [is]
avlsværdi, additiv genetisk værdi [da]
avelsvärde, additivt genetiskt värde [sæ]
Zuchtwert [de]
gamete
kynfruma [is]
kønscelle [da]
könscell, gamet [sæ]
gamète, cellule reproductrice [fr]
Keimzelle, Gamet [de]
gender budgeting
kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð [is]
vegetative
kynlaus [is]
vegetative propagation of the vine
kynlaus fjölgun vínviðar [is]
detain
kyrrsetja [is]
official detention
kyrrsetning [is]
officiel tilbageholdelse [da]
omhändertagande [sæ]
conservation sous contrôle officiel [fr]
amtliche Verwahrung [de]
retention allowance
kyrrsetningargreiðsla [is]
Tetraodontidae
kýlingar [is]
kýlingaætt [is]
kuglefiskfamilien [da]
blåsfiskar [sæ]
Kugelfische, tetrodotoxische Fische [de]
Tetraodontidae [la]
heavy-duty cabinet
kæli- eða frystiskápur fyrir mikið álag [is]
professional refrigerated storage cabinet
kæli- eða frystiskápur sem notaður er í atvinnuskyni [is]
jacket length
kælikápa [is]
morgue cabinet refrigerator
kæliskápur undir lík [is]
stability to pelleting
kögglafesta [is]
briquettes
köggluð kol [is]
pelletising
pelletizing
kögglun [is]
pelleting
pelletting
kögglun [is]
pelleting substance
kögglunarefni [is]
pelleringsmiddel [da]
pelleteringsmedel [sæ]
pellet
köggull [is]
family budget survey
könnun á tekjum og útgjöldum fjölskyldna [is]
Eurobarometer survey
könnun á viðhorfum almennings í Evrópu [is]
basketware
körfugerðarvörur [is]
photograph retouching service
lagfæring ljósmynda [is]
pipe network
lagnakerfi [is]
fixed net
lagnet [is]
faststående redskab [da]
förankrat redskap, sättgarn [sæ]
Stellnetz, Standnetz [de]
set gillnet
bottom set gillnet
lagnet [is]
phyllosilicate
sheet mineral
layer silicate
sheet silicate
lagsílíkat [is]
stratification method
lagskiptingaraðferð [is]
labourmarket segmentation
lagskipting vinnumarkaðarins [is]
segmented labour market
lagskiptur vinnumarkaður [is]
laminated sheet
lagskipt þynna [is]
laminar flow meter
lagstreymismælir [is]
bed sheet
lak [is]
Agreement on Agriculture, between Iceland and Mexico
landbúnaðarsamningur, milli Íslands og Mexíkós [is]
geographic market
geographical market
landfræðilegur markaður [is]
geographical reference market
landfræðilegur viðmiðunarmarkaður [is]
spatial data set
landgagnasafn [is]
land degradation
soil degradation
soil deterioration
landhnignun [is]
hnignun lands [is]
jordforringelse [da]
markförsämring [sæ]
dégradation des sols [fr]
Landverödung, Bodenverarmung, Bodendegradation, Bodenverschlechterung [de]
non-target terrestrial arthropod
landliðdýr utan markhóps [is]
NDC
nationally determined contribution
landsákvarðað framlag [is]
nationalt bestemte bidrag (NDC´er) [da]
nationellt fastställd bidrag [sæ]
contribution déterminée au niveau national [fr]
national festgelegter Beitrag [de]
national market
landsbundinn markaður [is]
eTwinning National Support Services
landsþjónusta fyrir áætlun um rafrænt skólasamstarf í Evrópu [is]
rare earth metal
rare earth
rare earth element
lanthanide
lantaníð [is]
sjælden jordart, sjældent jordelement, sjældent jordartsmetal [da]
sällsynt jordartsmetall [sæ]
métal des terres rares, élément terrestre rare, métaux des terres rares [fr]
Seltenerde, seltene Erde, Seltenerdmetalle, seltenes Erden-Metall, Metalle der Seltenen Erde [de]
cutting lettuce
laufsalat [is]
snitsalat, pluksalat, bladsalat [da]
plocksallat, bladsallat [sæ]
laitue à tondre, laitue épinard [fr]
Pflücksalat, Schnittsalat, Blattsalat, Kraussalat, Blattbatavia [de]
Lactuca sativa var. crispa [la]
bulb vegetable
laukur [is]
botnet
laumunet [is]
botnet [da]
botnät [sæ]
réseau de zombies [fr]
Botnet [de]
varmeter
reactive power meter
launaflsmælir [is]
varmeter [da]
varmeter [sæ]
liquid assets
lausafé [is]
liquid low risk assets
lausafé með lítilli áhættu [is]
discrete adipose tissue
lausafita [is]
spredt fedtvæv [da]
urskiljbar fettvävnad [sæ]
angelagertes Fettgewebe [de]
liquid financial asset
lausafjáreign [is]
liquid assets
lausafjáreignir [is]
cash market
lausafjármarkaður [is]
liquidity of financial markets
lausafjárstaða fjármálamarkaða [is]
detached rooms
laus herbergi [is]
detachable head restraint
laus höfuðpúði [is]
letter of release
lausnarbréf [is]
wettable powder
lausnarduft [is]
dispute settlement
settlement of disputes
lausn deilumála [is]
out-of-court settlement
lausn deilumála utan dómstóla [is]
separate sheet for affixing a visa
laust blað til að festa vegabréfsáritun á [is]
detachable panel
laust mælaborð [is]
deficient in genetic material
laus við erfðaefni [is]
hypothermic thermometer
lághitamælir [is]
minimum return
lágmarkshagnaður [is]
minimum varietal purity
lágmarkshreinleiki yrkis [is]
minimum health and safety requirements
lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi [is]
minimum level of petrol vapour recovery
lágmarksmörk fyrir endurheimt bensíngufu [is]
minimum data set
MDS
lágmarkssafn gagna [is]
minimum set
lágmarkssamstæða [is]
minimum set of services
lágmarksþjónustuheild [is]
Low Voltage (LV) network
lágspennunet (LV) [is]
building society
lánasamlag [is]
building society [da]
Bausparkasse [de]
loan asset
lánseign [is]
loan that bears an off-market interest rate
lán sem ber ekki markaðsvexti [is]
public-debt market
lánveitingar til opinberra aðila [is]
bayonet fitting
lássökkull [is]
LC50 cut-off value
median lethal concentration cut-off value
LC50-þröskuldsgildi [is]
afskæringsværdi for LC50 [da]
LC50-avslutningsvärde [sæ]
LD50 cut-off value
median lethal dose cut-off value
LD50-þröskuldsgildi [is]
detain
leggja hald á [is]
construct network of pipelines
leggja leiðslukerfi [is]
endometrium
legslímhúð [is]
endometriosis
legslímuvilla [is]
bearing retainer
leguhlíf [is]
core network corridor
leiðarein grunnnets [is]
pre-determined point
predetermined point
PDP
leiðarskil [is]
network statement
leiðarvísir járnbrautarnets [is]
guidance letter
leiðbeiningarbréf [is]
vejledningsskrivelse [da]
OECD Guidance Document on Neurotoxicity Testing Strategies and Methods
leiðbeiningarskjal Efnahags- og framfarastofnunarinnar um prófunaráætlanir og aðferðir varðandi rannsóknir á taugaeiturhrifum [is]
Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020
Leiðin til evrópsks umferðaröryggissvæðis: stefnumið um umferðaröryggi 2011-2020 [is]
conductance meter
leiðnimælir [is]
konduktansmeter [da]
pipeline network
leiðslukerfi [is]
upstream pipeline network
leiðslukerfi fyrir óunnið jarðgas [is]
letting service of own property
leiga á eigin fasteignum [is]
leased asset
leigð eign [is]
let out for hire
let out on hire
leigja út [is]
lease asset
leigueign [is]
detection apparatus
leitartæki [is]
detection device
leitartæki [is]
underwater detection device
leitartæki undir yfirborði vatns/sjávar [is]
trend test method
leitniprófun [is]
leakage detection system
lekagreiningarkerfi [is]
lækagedetektionssystem [da]
läckagevarningssystem [sæ]
leak-detection device
lekaleitartæki [is]
vacuum-decay leak test
vacuum decay test
vacuum decay method
lekaprófun með mælingu á minnkandi undirþrýstingi [is]
tæthedskontrol af vakuumsvækkelse [da]
läckagekontroll genom identifiering av tryckförändring [sæ]
essai de perte de dépression [fr]
leckprüfung durch Messung der Abnahme des Unterdrucks [de]
leak detection system
lekaskynjunarkerfi [is]
bleed air leak detection system
lekaskynjunarkerfi fyrir afhleypiloft [is]
landing gear retracted
lendingarbúnaður uppdreginn [is]
linear meter
lengdarmetri [is]
running metre
lengdarmetri [is]
length between perpendiculars
lengd á milli lóðlína [is]
lóðlínulengd [is]
parametrised European mini test chip
parametrized European mini test chip
leppaður, evrópskur smáprófunarkubbur [is]
magnetic reader
lesari fyrir segulletur [is]
working timetable period
lestaráætlanatímabil [is]
typesetting machinery
letursetningarvélar [is]
levomethadone
levómetadón [is]
secret relating to the national defence
leyndarmál er varðar landvarnir ríkis [is]
official secret
leyndarmál hins opinbera [is]
clandestine immigration network
leynilegt net sem stundar innflutning á fólki [is]
net der beskæftiger sig med menneskesmugling, organiseret illegal indvandring [da]
illegales Einwanderungsnetz [de]
secret cartel
leynilegt samráð [is]
leynilegur samráðshringur [is]
metal complex dye
leysilitur úr málmflóka [is]
málmflókaleysilitur [is]
subnotebook
netbook
ultralight
mini laptop
ultra portable
létt fistölva [is]
ultrabærbar computer [da]
liten bärbar dator [sæ]
ultraportable [fr]
light metal container
léttmálmsgámur [is]
light metal
léttmálmur [is]
non-target arthropod
liðdýr utan markhóps [is]
Community budget heading
liður á fjárlögum Bandalagsins [is]
off-balance sheet item
liður utan efnahagsreiknings [is]
off-balance-sheet transaction
liður utan efnahagsreiknings [is]
list of genetically modified material
listi yfir erfðabreytt efni [is]
colorimetric characteristic
litamælieiginleiki [is]
cosmetic colourant
cosmetic colorant
litgjafi í snyrtivörum [is]
colour retention
color retention
litheldni [is]
small hive beetle
litla býkúpubjalla [is]
lille stadebille [da]
lilla kupskalbaggen [sæ]
petit coléoptère des ruches [fr]
Aethina tumida [la]
minelets
litlar jarðsprengjur og lítil tundurdufl [is]
colorimetric specification
litmæliforskrift [is]
colorimetric evaluation
litmælifræðilegt mat [is]
colorimetric alluminant
litmæliljós [is]
colorimetry
litmæling [is]
spectrometry
litrófsgreining [is]
molecular spectrometry
litrófsgreining sameinda [is]
UV/VIS spectrophotometry
litrófsmæling í útfjólubláu og/eða sýnilegu ljósi [is]
spectrophotometer
litrófsmælir [is]
spectrometer
litrófsmælir [is]
spectrometer equipped for flame emission
litrófsmælir fyrir logamælingar [is]
laser diode spectrometer
litrófsmælir með leysidíóðu [is]
spectrometric method
litrófsmælitækni [is]
dye-penetration method
litsmygniaðferð [is]
bioethanol
lífetanól [is]
bioethanol [da]
bioetanol [sæ]
bioéthanol [fr]
Bioethanol [de]
biological veterinary medicinal product
líffræðilegt dýralyf [is]
Anatomical Therapeutic Chemical Veterinary code
ATCvet code
líffærafræðilegur meðferðar- og efnakóði fyrir dýralyf [is]
ATCvet-kóði [is]
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATC-veterinärkod) [sæ]
code de classification anatomique, thérapeutique et chimique vétérinaire (code ATCvet) [fr]
anatomisch-therapeutisch-chemikalischer Veterinärcode [de]
bioanalytical method
bioanalysis
biological analysis
lífgreiningaraðferð [is]
bioanalytisk metode, biologisk analysemetode, bioanalyse, biologisk analyse [da]
biologisk analys, bioanalytisk metod [sæ]
analyse biologique, méthode de bioanalyse [fr]
Bioanalyse, Biologische Analyse, Bioanalytische Methode [de]
biometric matching
lífkennamátun [is]
Biometric Matching System
BMS
lífkennamátunarkerfi [is]
biometric enrolment
lífkennaskráning [is]
biometric data
lífkennaupplýsingar [is]
biometric identifier
lífkenni [is]
biometric feature
lífkenniþáttur [is]
safety line
líflína [is]
biomethane
lífmetan [is]
biomethan [da]
biometan [sæ]
Biomethan [de]
biometer-type flask
lífmælingaflaska [is]
biometer-type system
lífmælingakerfi [is]
biological asset
lífræn eign [is]
organic production method
lífræn framleiðsluaðferð [is]
non-methane volatile organic compounds
NMVOC
lífræn rokefni, önnur en metan [is]
organically reared pullets
lífrænt aldar varphænur [is]
synthetic organic colouring matter
lífrænt gervilitunarefni [is]
organometallic compound
organo-metallic compound
lífrænt málmsamband [is]
organo-metal
organo metal
lífrænt málmsamband [is]
málmlífrænt efnasamband [is]
organic heterogeneous material
lífrænt ræktaður misleitur efniviður [is]
økologisk heterogent materiale [da]
ekologiskt heterogent material [sæ]
ökologisches/biologisches heterogenes Material [de]
organic variety
lífrænt ræktað yrki [is]
økologisk sort [da]
ekologisk sort [sæ]
ökologische Sorte, biologische Sorte [de]
bioethical study
lífsiðfræði [is]
lifetime mortgage
lífstíðarveðlán [is]
corset
lífstykki [is]
corselet
lífstykki [is]
corsetry article
lífstykkjavara [is]
biometric evaluation
líftölfræðilegt mat [is]
biometric
líftölfræðilegur [is]
non-target organism
lífvera utan markhóps [is]
kinetic bioconcentration factor
BCFk
kinetic BCF
lífþéttnihraðastuðull [is]
stuðull fyrir hraða lífþéttni [is]
kinetic BCF derived from a minimised test
BCFKm
lífþéttnihraðastuðull leiddur út frá smækkaðri prófun [is]
kinetisk BCF beregnet ud fra en begrænset test [da]
FBC cinétique obtenu à partir d´un essai réduit [fr]
biosafety
bio-safety
líföryggi [is]
capital asset pricing model
líkan um verðlagningu eigna [is]
palliative method
líknandi meðferð [is]
tufted carpeting
límbundin teppi [is]
metal injection anchor
límd málmfesting [is]
mechanical street organ
lírukassi [is]
lamp post
street lighting
ljósastaur [is]
Straßenlaterne [de]
refractometer value
ljósbrotsgildi [is]
refractometer
ljósbrotsmælir [is]
opacitometer
ljósdeyfnimælir [is]
retro-reflecting optical unit
ljóseining endurskinsbúnaðar [is]
photometric characteristic
ljósmælieiginleiki [is]
photometric measurement
ljósmæling [is]
photometer
ljósmælir [is]
meter optics
ljósmælitæki [is]
photodetector
ljósnemi [is]
optical test method
ljóstæknileg prófunaraðferð [is]
photodensitometer
densitometer
ljósþéttnimælir [is]
complete a check
ljúka prófi [is]
velvet belly
loðháfur [is]
Etmopterus spinax [la]
standby letter of credit
stand-by letter of credit
loforð um lánveitingar [is]
MMAD
mass median aerodynamic diameter
loftaflfræðilegt massamiðgildisþvermál [is]
air retaining agent
loftbindandi efni [is]
wet-leased aircraft
loftfar í þjónustuleigu [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Denmark
loftferðasamningur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Finland
loftferðasamningur, milli Íslands og Finnlands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Norway
loftferðasamningur, milli Íslands og Noregs [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Russian Federation
loftferðasamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Spain
loftferðasamningur, milli Íslands og Spánar [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Sweden
loftferðasamningur, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement relating to the Air Transport Services, between Iceland and Thailand
loftferðasamningur, milli Íslands og Taílands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Germany
loftferðasamningur, milli Íslands og Þýskalands [is]
aviation market
loftflutningamarkaður [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Netherlands
loftflutningasamningur, milli Íslands og Hollands [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Luxembourg
loftflutningasamningur, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
aerodynamic diameter
loftfræðilegt þvermál [is]
aerial net
loftgildra [is]
pellet gun
lofthaglabyssa [is]
inlet duct
loftinntak [is]
air inlet
loftinntak [is]
air-inlet system
loftinntakskerfi [is]
air methane mixture
loftmetanblanda [is]
ballonet system
loftpokakerfi [is]
ballonet
loftpoki [is]
pellet rifle
loftriffill [is]
air flow meter
air flowmeters
loftstreymismælir [is]
barometer
loftvog [is]
hermetic atmosphere
loftþéttar umbúðir [is]
hermetically sealed container
loftþétt ílát [is]
hermetically sealed
loftþéttur [is]
hermetic
loftþéttur [is]
barometric pressure
loftþrýstingur [is]
flame ionisation detector
flame ionization detector
FID
logajónunarnemi [is]
flame emission spectrometry
logalitrófsmæling [is]
flame photometry
logaljósmæling [is]
flame photometer
logaljósmælir [is]
flame spectrophotometer detector
logaljósmælisnemi [is]
flaming droplet
logandi dropi [is]
flame detector
logaskynjari [is]
sunset date
lokadagur [is]
solnedgangsdato [da]
slutdatum [sæ]
date d´expiration [fr]
Ablauftermin [de]
completion date
lokadagur [is]
study completion date
lokadagur rannsóknar [is]
experimental completion date
lokadagur tilrauna [is]
closed distribution system
closed distribution network
lokað dreifikerfi [is]
lukket distributionssystem [da]
slutet distributionssystem [sæ]
réseau fermé de distribution [fr]
geschlossenes Verteilernetz [de]
close by an offsetting transaction
loka með mótfærslu [is]
litigation settlement
lok málaferla með sátt [is]
lollo rosso
lollo rosso lettuce
lollo rosso-salat [is]
rauðblaðasalat [is]
lollo rosso salat [da]
lollo rosso [sæ]
chioggia [fr]
Lollo Rosso, Lollo rot [de]
Lactuca sativa ''Lollo Rosso'' [la]
emissions of petrol vapour to the atmosphere
losun bensíngufu í andrúmsloftið [is]
set of weights
lóðasamstæða [is]
distance between perpendiculars
DBP
lóðlínulengd [is]
black trumpet
lúðursveppur [is]
Craterellus cornucopioides [la]
terminating network
lúkningarnet [is]
lutetium
lútetíum [is]
anti-emetics
lyf gegn uppsölum [is]
veterinary prescription
lyfjaávísun dýralæknis [is]
dýralyfjaávísun [is]
dyrlægerecept [da]
veterinärrecept [sæ]
ordonnance vétérinaire [fr]
tierärztliche Verordnung [de]
safety pharmacology study
lyfjafræðileg rannsókn sem tengist öryggi [is]
pharmacokinetics
pharmaco-kinetics
lyfjahvarfafræði [is]
pharmacokinetic profile
lyfjahvarfafræðileg einkenni [is]
study on pharmacokinetics
lyfjahvarfafræðileg rannsókn [is]
safety pharmacokinetic study
lyfjahvarfafræðileg rannsókn sem tengist öryggi [is]
pharmacokinetic effect
lyfjahvörf [is]
bucket-type, continuous-action elevator
lyfta með skóflum sem gengur sleitulaust [is]
retractable axle
lyftiás [is]
lift net
lyftinet [is]
løftenet [da]
lyftnät [sæ]
Senknetz, Hebenetz [de]
medicinal product used in diabetes
lyf við sykursýki [is]
inappetence
loss of appetite
lystarleysi [is]
appetitløshed [da]
aptitlöshet [sæ]
, diminution de l''appetit, perte d''appétit [fr]
Appetitmangel, Appetitlosigkeit [de]
democratic society
lýðræðisþjóðfélag [is]
metadata element
lýsigagnastak [is]
metadata
meta-data
lýsigögn [is]
coding detail
lýsing kóða [is]
low heating value
low heat value
net heating value
low calorific value
lower heating value
net calorific value
net specific energy
LHV
NCV
lægra varmagildi [is]
nedre brændværdi [da]
lägre värmevärde [sæ]
calorifique inférieur [fr]
Heizwert [de]
decline in market value of investments
lækkun á markaðsvirði fjárfestinga [is]
medical genetics
læknisfræðileg erfðafræði [is]
legal person in receipt of payments from the budget
lögaðili sem þiggur greiðslur á grundvelli fjárlaga [is]
compulsory retirement age
lögboðinn eftirlaunaaldur [is]
competent
lögbær [is]
court competent in criminal matters
lögbær dómstóll í sakamálum [is]
national competent authorities
competent national authorities
lögbær landsyfirvöld [is]
competent public authorities
lögbær opinber yfirvöld [is]
competent national central bank
competent NCB
lögbær seðlabanki aðildarríkis [is]
competent administration
lögbær stjórnvöld [is]
competent central authorities
lögbær stjórnvöld [is]
competent Member State
lögbært aðildarríki [is]
competent prosecution authority
lögbært ákæruyfirvald [is]
competent control authority
lögbært eftirlitsyfirvald [is]
competent country
lögbært land [is]
NCA
national competent authority
lögbært landsyfirvald [is]
evaluating competent authority
lögbært matsyfirvald [is]
competent state
lögbært ríki [is]
coordinating competent authority
co-ordinating competent authority
lögbært samræmingaryfirvald [is]
competent local authority
lögbært staðaryfirvald [is]
autorité localement compétente [fr]
örtlich zuständige Behörde [de]
competent governmental authority
lögbært stjórnvald [is]
competent administrative authority
lögbært stjórnvald [is]
receiving competent authority
lögbært viðtökuyfirvald [is]
competent authority
lögbært yfirvald [is]
competent charging authority
lögbært yfirvald á sviði gjaldtöku [is]
competent authority for maritime security
lögbært yfirvald siglingaverndar [is]
dissenting competent authorities
lögbær yfirvöld sem greiða sératkvæði [is]
deterministic
löggengur [is]
deterministisk [da]
deterministisk [sæ]
détermiste [fr]
deterinistich [de]
legal secretary
löglærður aðstoðarmaður [is]
référendaire [fr]
lawyer of recognised competence
lögmaður sem telst afar hæfur [is]
set
lögn [is]
sæt, kast, slæb [da]
drag, kast, sätt [sæ]
coup de senne, calée [fr]
Hol [de]
consular territorial competence
lögsaga ræðisskrifstofa [is]
legal interpretation
lögskýring [is]
geometrical characteristics
lögun [is]
geometry of the measuring chamber
lögun mælihólfs [is]
MAC/packet system
MAC-pakkakerfi [is]
MAC/packet family of standards
MAC-pakkastaðlar [is]
shortnose velvet dogfish
madeiruháfur [is]
Centroscymnus cryptacanthus [la]
immunocompetent human
maður með heilbrigt ónæmiskerfi [is]
magnesium acetate
magnesíumasetat [is]
analytical determination
magngreining [is]
limit of determination
magngreiningarmörk [is]
market purchase volume
magn innkaupa á markaði [is]
asphaltic concrete
malbik [is]
malonic acid
propanedioic acid
carboxyacetic acid
malónsýra [is]
manganese ethylene
manganetýlen [is]
anthropometric
mannmælingafræðilegur [is]
multilateral meeting in advance of each season
marghliða fundur fyrir hvert tímabil [is]
multimedia network
margmiðlunarnet [is]
multi-channel liquid scintillation spectrometer
margrásavökvasindurlitrófssjá [is]
spinytail skate
spinetail skate
maríuskata [is]
tornhalet rokke [da]
raie à queue épineuse [fr]
Grönlandrochen [de]
Bathyraja spinicauda [la]
spinetail ray
spinytail ray
maríuskata [is]
tornhalet rokke [da]
raie à queue épineuse [fr]
Grönlandrochen [de]
Bathyraja spinicauda [la]
sea lettuce
maríusvunta [is]
grænhimna [is]
søsalat [da]
havssallat [sæ]
Meerlattich, Lattichwatt [de]
Ulva lactua [la]
target
mark [is]
market mechanism
markaðsaðferð [is]
market approach
markaðsaðferð [is]
market access scheme
markaðsaðgangsfyrirkomulag [is]
system of market access
markaðsaðgangskerfi [is]
market entry
markaðsaðgangur [is]
market access
markaðsaðgangur [is]
accès aux marchés [fr]
Marktzugang [de]
market participants
markaðsaðilar [is]
acteurs des marchés [fr]
Marktteilnehmer [de]
market participant
markaðsaðili [is]
market player
markaðsaðili [is]
market operator
markaðsaðili [is]
rekstraraðili markaðar [is]
disclosing market participant
markaðsaðili sem birtir upplýsingar [is]
market situation
markaðsaðstæður [is]
market conditions
markaðsaðstæður [is]
market discipline in risk control
markaðsagi í áhættustjórnun [is]
Market Identifier Code
MIC
markaðsauðkenniskóði [is]
market risk
markaðsáhætta [is]
marketing year
markaðsár [is]
market yields
markaðsávöxtun [is]
market strategy
markaðsáætlun [is]
market failure
markaðsbrestur [is]
market economy
markaðsbúskapur [is]
marketing communications
markaðsefni [is]
marketing material
markaðsefni [is]
market surveillance
markaðseftirlit [is]
market monitoring
markaðseftirlit [is]
market unit
markaðseining [is]
market producer unit
markaðseining framleiðanda [is]
market fuel
markaðseldsneyti [is]
market producer
markaðsframleiðandi [is]
market output
markaðsframleiðsla [is]
market production
markaðsframleiðsla [is]
market performance
markaðsframmistaða [is]
market imperfection
markaðsgalli [is]
market exchange rate
markaðsgengi [is]
market analysis
markaðsgreining [is]
marketable quality
markaðsgæði [is]
market economics
markaðshagfræði [is]
market economy
markaðshagkerfi [is]
marketing restriction
markaðshindrun [is]
market share
markaðshlutdeild [is]
market movement
markaðshreyfing [is]
marketable product
markaðshæfar vörur [is]
marketability
markaðshæfi [is]
marketable
markaðshæfur [is]
marketable securities
markaðshæf verðbréf [is]
market balance
markaðsjafnvægi [is]
market niche
markaðskimi [is]
marketing cost
markaðskostnaður [is]
market study
markaðskönnun [is]
country of final marketing
markaðsland [is]
market-based instrument
markaðslegt stjórntæki [is]
marketing authorisation
marketing authorization
markaðsleyfi [is]
marketing authorisation holder
marketing authorization holder
holder of a marketing authorisation
markaðsleyfishafi [is]
market replication
markaðslíking [is]
market-oriented
market oriented
markaðsmiðaður [is]
market manipulation
markaðsmisnotkun [is]
manipulation des marchés [fr]
Marktbeeinflussung [de]
market opening
market-opening
markaðsopnun [is]
market-testing service
markaðsprófunarþjónusta [is]
market research
markaðsrannsóknir [is]
dominant position within the internal market
markaðsráðandi staða á innri markaðnum [is]
market-leading product
markaðsráðandi vara [is]
market-leading reference product
markaðsráðandi viðmiðunarvara [is]
market
markaðssetja [is]
marketing
markaðssetning [is]
marketing service
markaðssetningarþjónusta [is]
marketing of an agricultural product
markaðssetning landbúnaðarafurðar [is]
marketed for processing
markaðssettur til vinnslu [is]
market definition
markaðsskilgreining [is]
market conditions
markaðsskilyrði [is]
market sharing
markaðsskipting [is]
marketable debt instrument
markaðsskuldabréf [is]
omsættelig gældsinstrument [da]
instrument de dette négociable [fr]
handelbarer Schuldtitel [de]
market penetration
markaðssókn [is]
market position
markaðsstaða [is]
marketing operations
markaðsstarf [is]
market parameter
markaðsstiki [is]
market power
markaðsstyrkur [is]
market stability reserve
MSR
markaðsstöðugleikavarasjóður [is]
markedsstabilitetsreserve [da]
reserv för marknadsstabilitet [sæ]
Marktstabilitätsreserve [de]
market abuse
markaðssvik [is]
market-based measure
market based measure
markaðstengd ráðstöfun [is]
markedsbaseret foranstaltning [da]
marknadsbaserad åtgärd [sæ]
mécanisme de marché [fr]
market-based mechanism
markaðstengt fyrirkomulag [is]
market-oriented exchange rate
markaðstengt gengi [is]
taux de change axé sur le marché [fr]
marktorientierter Wechselkurs [de]
market information
markaðsupplýsingar [is]
market amelioration
markaðsúrbætur [is]
market price
markaðsverð [is]
market value
markaðsverð [is]
marketable instrument
markaðsverðbréf [is]
equity market capitalisation
equity market capitalization
markaðsverðmæti [is]
market capitalisation
market capitalization
markaðsverðmæti [is]
market price support
markaðsverðstuðningur [is]
market rate of return
markaðsvextir [is]
market rates of interest
market rate of interest
markaðsvextir [is]
market rates
markaðsvextir [is]
market transaction
markaðsviðskipti [is]
market price
markaðsvirði [is]
open market value
OMV
markaðsvirði [is]
normalværdi [da]
marknadsvärde [sæ]
Normalwert [de]
market value
markaðsvirði [is]
Mark-to-Market Method
markaðsvirðisaðferð [is]
market value trigger
markaðsvirðiskveikja [is]
dimension of the market
markaðsvídd [is]
market dominance
markaðsyfirráð [is]
market factor
markaðsþáttur [is]
market soundings
markaðsþreifingar [is]
market development
markaðsþróun [is]
market forces
markaðsöfl [is]
market place
marketplace
markaður [is]
market
markaður [is]
outlet
markaður [is]
débouché [fr]
small island market
markaður á litlum eyjum [is]
Community market
markaður Bandalagsins [is]
intra-Community air transport market
markaður fyrir flutninga í lofti innan Bandalagsins [is]
market of transfrontier road haulage transport operations
markaður fyrir flutninga yfir landamæri [is]
special-interest market
markaður fyrir sérhæft efni [is]
fisheries market
markaður fyrir sjávarafurðir [is]
single terminal market
markaður með einni birgðastöð [is]
transferable securities market
markaður með framseljanleg verðbréf [is]
credit derivative market
market for credit derivatives
markaður með lánaafleiður [is]
marché des dérivés de credit [fr]
Markt für Kreditderivative [de]
second-hand market
markaður með notaðar vörur [is]
most relevant market in terms of liquidity
markaður sem best á við með tilliti til seljanleika [is]
cross-border market
markaður sem nær yfir landamæri [is]
OEM market
markaður upprunalegs búnaðar [is]
concentrated market
markaður þar sem samþjöppun er veruleg [is]
third-country market
markaður þriðja lands [is]
target acquisition
markábending [is]
target acquisition system
markábendingarkerfi [is]
target-restricted functionality
markbundin virkni [is]
target byte
markbæti [is]
target animal
markdýr [is]
måldyr [da]
måldjur [sæ]
animal cible [fr]
Zieltier, Bestimmungstier [de]
target compound
markefnasamband [is]
neuropathy target esterase
NTE
markesterasi taugakvilla [is]
vervets
markettir [is]
marekatte [da]
gröna markattor [sæ]
Grünen Merkatzen [de]
Chlorocebus [la]
target tracking
markfylgni [is]
target tracking system
markfylgnikerfi [is]
target undertaking
markfyrirtæki [is]
target enterprise
markfyrirtæki [is]
target value
markgildi [is]
target ratio
markhlutfall [is]
målprocent [da]
target group
markhópur [is]
target population
markhópur [is]
target publics
markhópur [is]
target group
markhópur [is]
target audience
markhópur [is]
targeting system
markkerfi [is]
target organ
marklíffæri [is]
target organism
marklífvera [is]
target model
marklíkan [is]
target emission
marklosun [is]
target
markmið [is]
targeted advertising
markmiðaðar auglýsingar [is]
målrettet reklame [da]
riktad reklam [sæ]
target specification
markmiðaforskrift [is]
targeted check
markmiðuð uppfletting [is]
specific emissions target
markmið um sértæka losun [is]
regional competitiveness and employment objective
markmið um svæðisbundna samkeppnishæfni og atvinnu [is]
critical magnetic field
marksegulsvið [is]
target site
markset [is]
target setpoint
markstillipunktur [is]
målreferencepunkt [da]
målbörvärde [sæ]
consigne cible [fr]
Zieleinstellpunkt [de]
target area
marksvið [is]
targeted sample
marksýni [is]
target species
marktegund [is]
target species
marktegund [is]
target take off time
TTOT
marktími fyrir flugtak [is]
TTOT [da]
planerad starttid [sæ]
heure de décollage prévue [fr]
Zielzeit für den Start [de]
critical time to fire penetration
marktími fyrir gegnumbruna [is]
target environment
markumhverfi [is]
target sample
markúrtak [is]
target epitope
markvakaeining [is]
target tissue
markvefur [is]
target project
markverkefni [is]
targeting criterion
markviðmiðun [is]
targeted action
markviss aðgerð [is]
concrete actions
markvissar aðgerðir [is]
targeted socioeconomic research
targeted socio-economic research
markvissar, félagshagfræðilegar rannsóknir [is]
intensive marketing
markviss markaðssetning [is]
targeted approach
markviss nálgun [is]
targeted sectoral pilot action
markviss tilraunaaðgerð í tilteknum geirum [is]
targeted roadside checks
markvisst vegaeftirlit [is]
målretted vejkontrol [da]
riktad vägkontrol [sæ]
targeted information
markviss upplýsingamiðlun [is]
target address
markvistfang [is]
target ecosystem
markvistkerfi [is]
target marker
markvísir [is]
target factor value
markþáttargildi [is]
target factor
markþáttur [is]
target universe
markþýði [is]
target population
markþýði [is]
mass spectrometry
massagreining [is]
mass-spectrometric detection
massagreining [is]
low-resolution mass spectrometry
low resolution mass spectrometry
LRMS
massagreining með lítilli upplausn [is]
massespektrometri med lav opløsningsevne [da]
niedrigauflösende Massenspektrometrie [de]
high-resolution mass spectrometry
high resolution mass spectrometry
HRMS
massagreining með mikilli upplausn [is]
mass spectrometer
massagreinir [is]
massespektrometer [da]
masspektrometer [sæ]
fragmentometry
massagreinisnemi [is]
mass setting
massastilling [is]
fleet mass
massi flugflota [is]
buffet
matarbar [is]
dietary regime
mataræði [is]
acute dietary risk assessment
mat á bráðri, fæðutengdri áhættu [is]
evaluation method
matsaðferð [is]
discretionary monetary policy
matskennd peningastefna [is]
Food and Veterinary Office
FVO
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan [is]
Icelandic Food and Veterinary Authority
Matvælastofnun [is]
Danish Veterinary and Food Administration
Matvælastofnun Danmerkur [is]
Fødevaredirektoratet [da]
European Food Safety Authority
EFSA
Matvælaöryggisstofnun Evrópu [is]
food safety criteria
matvælaöryggisviðmiðanir [is]
nutritionally complete foods
matvæli sem fullnægja öllum næringarþörfum [is]
veterinary matters
málefni er varða heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
metallised
metallized
málm- [is]
metallic
málm- [is]
metal leaf electroscope
málmblaðsrafsjá [is]
metal alloy
málmblanda [is]
metal support fittings
málmburðartengihlutir [is]
metal complex pigment
málmdreifulitur úr flóknum efnasamböndum [is]
powdered metal
málmduft [is]
metal fuel
málmeldsneyti [is]
metal insolubilisation treatment
málmfelling [is]
metal anchor
málmfesting [is]
metal complex
málmflóki [is]
metalkompleks [da]
metalkomplex [sæ]
complex métallique [fr]
Metallkomplex [de]
metal manufacture
málmframleiðsla [is]
metallised yarn
metallized yarn
málmgarn [is]
metaltråd [da]
metallised composition
málmgerð blanda [is]
metallised
metallized
málmgerður [is]
metallic glitter
málmglimmer [is]
metal gauze
málmgrisja [is]
metalvæv [da]
metallic local access infrastructure
málmgrunnvirki fyrir staðaraðgang [is]
metal ore
málmgrýti [is]
metal halide lamp
málmhalógenpera [is]
metallic local loop
málmheimtaug [is]
structural metallic construction member
málmhluti í burðarvirki [is]
structural metallic product
málmhluti í burðarvirki [is]
Metallbauprodukt [de]
metallic piece
málmhlutur [is]
metallic rivet
málmhnoð [is]
metal-coated
málmhúðaður [is]
metal-spraying machinery
málmhúðunartæki [is]
metal hydroxide sludge
málmhýdroxíðeðja [is]
metal content
málminnihald [is]
metal component
málmíhlutur [is]
metalliferous ore
málmjarðefni [is]
metallic ion
málmjón [is]
metallic
málmkenndur [is]
cermet-based trimmer potentiometer element
málmkeramíkeining fyrir stilliviðnám [is]
non-metallic mineral product
málmlaus jarðefnaafurð [is]
ikke-metallisk mineralprodukt [da]
icke-metallisk mineralprodukt [sæ]
non-metallic material
málmlaust efni [is]
non-metallic mineral
málmlaust jarðefni [is]
ikke-metallisk mineral [da]
icke-metalliskt mineral [sæ]
minéral non métallique [fr]
Nichtmetallisches Mineral [de]
walk-through metal detection equipment
WTMD
málmleitarhlið [is]
metalloid
málmleysingi [is]
metalloid [da]
metalloid [sæ]
métalloïde [fr]
Halbmetall [de]
organometallic wood preservative
organo-metallic wood preservative
málmlífrænt viðarvarnarefni [is]
metal-enclosed switchgear
málmluktur rofbúnaður [is]
metal-enclosed controlgear
málmluktur stýribúnaður [is]
metal-to-metal buckle
málmlæsing [is]
mining of metal ores
málmnám og málmvinnsla [is]
metal oxide
málmoxíð [is]
metallic oxide
málmoxíð [is]
metal sheet
málmplata [is]
metallic plate
málmplata [is]
structural metallic profile
málmprófíll í burðarvirki [is]
structural metallic section
málmprófíll í burðarvirki [is]
metal pipe
málmrör [is]
metallic salt
málmsalt [is]
metallic sleeve
málmslíf [is]
metallic mineral
málmsteind [is]
metallisk mineral [da]
metallmineral [sæ]
mineral métallique, minéral métallique [fr]
Metallisches Mineral [de]
metal diecasting
málmsteypa [is]
casting of metals
málmsteypa [is]
ferrous metal foundry
málmsteypa fyrir járnríka málma [is]
metal rod
málmstöng [is]
metallic bond
málmtengi [is]
metalbinding [da]
metallbindning [sæ]
liaison métallique [fr]
metallische Bindung [de]
metal fibres
málmtrefjar [is]
metal shackle
metal shackles
málmupphengja [is]
metal
málmur [is]
nuclear grade metal
málmur af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu [is]
fabricated metal product
málmvara [is]
metal-working
metal working
málmvinnsla [is]
metallurgical industry
málmvinnsla [is]
metallurgy
málmvinnsla [is]
pyrometallurgical process
pyrometallurgical method
málmvinnsla með hita [is]
metallurgical process
málmvinnsluaðferð [is]
metal rolling
málmvölsun [is]
metal-rolling machinery
málmvölsunarvél [is]
metal thread
málmþráður [is]
metal sheet
málmþynna [is]
sheet-metal edge
málmþynnubrún [is]
procedures governing the settlement of disputes
málsmeðferð við lausn deilumála [is]
monthly returns
mánaðarlegar hagskýrslur [is]
MDMA
3,4-methylenedioxymethamphetamine
MDMA [is]
3,4-metýlendíoxýmetamfetamín [is]
medetomidine
medetómidín [is]
mean return
meðalávöxtun [is]
arithmetical average
meðalgildi [is]
normalised difference vegetation index
NDVI
meðalgrænkustuðull [is]
average market price
meðalmarkaðsverð [is]
average market capitalisation
meðalmarkaðsverðmæti [is]
arithmetic mean
meðaltal [is]
mean arithmetic value
meðaltal [is]
mean diameter
meðalþvermál [is]
arithmetic mean weight
meðalþyngd [is]
with detachable blades
með blöðum til skipta [is]
photodensitometrically
photo-densitometrically
með ljósþéttnimælingu [is]
water-jacketed
með vatnskápu [is]
med kølekappe, med vandkappe [da]
mantlad med vatten [sæ]
à chemise d´eau [fr]
mit Wassermantel [de]
bonnetted
með vélarhlíf [is]
quantitative method
megindleg aðferð [is]
quantitative parameter
megindleg breyta [is]
principle of a single set of forces
meginreglan um einn herafla [is]
principle of equal rights and self-determination of peoples
meginreglan um jafnan rétt og sjálfsákvörðunarrétt þjóða [is]
Principles for Better Self- and Co-regulation
meginreglur um betra sjálfseftirlit og sameiginlegt eftirlit [is]
principper for bedre selv- og samregulering [da]
principer för, bättre själv- och samreglering [sæ]
principes pour l´amélioration de l´autorégulation et de la corégulation [fr]
Grundsätze für eine bessere Selbst- und Koregulierung [de]
Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets
meginreglur um stöðugt fjármagnsstreymi og sanngjarna endurskipulagningu skulda á nýjum mörkuðum [is]
Principes pour des flux de capitaux stables et une restructuration équitable de la dette dans les économies émergentes [fr]
principles of good occupational safety and hygiene
meginreglur um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum [is]
virulence determinant
meinvirknivaldur [is]
phageborne virulence determinant
meinvirknivaldur sem berst með fögum [is]
plasmid virulence determinant
meinvirknivaldur sem berst með plasmíði [is]
melengestrol acetate
melengestrólasetat [is]
intermetallic
intermetallic compound
melmill [is]
intermetallic phase
melmilsfasi [is]
set
mengi [is]
cultural assets
menningargæði [is]
European Cultural Convention
ETS No. 018 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
menningarsáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 18 (Safn Evrópusamninga) [is]
Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes
Menntun endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri [is]
Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater [da]
Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen [de]
menthoxyethanol
mentoxýetanól [is]
mercaptoacetate
merkaptóasetat [is]
assess on a retrospective basis
meta afturvirkt [is]
metabisulphite
metabísúlfít [is]
metaphase analysis
metafasagreining [is]
metaflumizone
metaflúmísón [is]
methacrifos
C7H13O5PS
metakrífos [is]
methacrylamide
metakrýlamíð [is]
methacrylonitrile
metakrýlnítríl [is]
methacrylic acid
2-methyl-2-propionic acid
2-methylene-propionic acid
metakrýlsýra [is]
metalaxyl
methyl N-(methoxyacetyl)-N-2,6-xylyl-DL-alaninate
metalaxýl [is]
metaldehyde
r-2,c-4,c-6,c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane
metaldehýð [is]
methallylsulphonic acid
metallýlsúlfónsýra [is]
methamphetamine
methylamphetamine
metamfetamín [is]
methamidophos
metamídófos [is]
metamizole
metamísól [is]
metamitron
4-amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
metamítrón [is]
metam-sodium
metamnatríum [is]
methane
CH4
metan [is]
metan, sumpgas [da]
metan [sæ]
méthane [fr]
Methan [de]
methabenzthiazuron
metanbensþíasúrón [is]
methanedithiol
metandíþíól [is]
methyl alcohol
metanól [is]
methanol
metanól [is]
non-methane cutter
NMC
metanskilja [is]
non-methane cutter method
NMC method
metanskiljuaðferð [is]
biomethanisation
biomethanization
metanvinnsla [is]
methane efficiency
metanvirkni [is]
Methan-Umwandlungseffizienz [de]
metazachlor
metasaklór [is]
methazole
metasól [is]
metatartaric acid
metavínsýra [is]
metavinsyre [da]
metavinsyra [sæ]
acide métatartrique, acide ditartrique [fr]
Metanweinsäure [de]
metaxylene
metaxýlen [is]
methaemoglobin
methemóglóbín [is]
estimated target population
metið markþýði [is]
methidathion
metíðaþíón [is]
meticlorpindol
metíklórpindól [is]
methiocarb
metíókarb [is]
metiram
metíram [is]
metconazole
metkónasól [is]
metoxuron
metoxúrón [is]
methoxyfenozide
metoxýfenósíð [is]
methoxychlor
metoxýklór [is]
metobromuron
metóbrómúrón [is]
metofluthrin
metóflútrín [is]
metolachlor
metólaklór [is]
methomyl
metómýl [is]
methoprene
metópren [is]
methoprotryne
metóprótrýn [is]
metosulam
metósúlam [is]
metrafenone
metrafenón [is]
metre-radian
metraradíani [is]
meter
metre
metri [is]
metribuzin
metríbúsín [is]
metsulfuron
metsúlfúrón [is]
methyl
metýl- [is]
methylammonium chloride
metýlammoníumklóríð [is]
methylaniline
metýlanilín [is]
methylacetophenone
metýlasetófenón [is]
methylbenzamide
metýlbensamíð [is]
methylbenzoate
metýlbensóat [is]
methylbenzoquate
metýlbensókvat [is]
methyl bromide
metýlbrómíð [is]
methylbutylacetate
metýlbútýlasetat [is]
methyldibromoglutaronitrile
metýldíbrómóglútarónítríl [is]
methylene
metýlen [is]
methylene blue
metýlenblámi [is]
methylenedioxyaniline
metýlendíoxýanilín [is]
methylester
metýlestri [is]
metýlester [is]
methyl ethyl ketoxime
metýletýlketoxím [is]
methyl ethyl ketone
methylethylketone
metýletýlketón [is]
methylethylcellulose
metýletýlsellulósi [is]
methyl isobutyl ketone
methylisobutylketone
metýlísóbútýlketón [is]
methylisothiazolinone
metýlísóþíasólínón [is]
methylcarbamate
methyl carbamate
metýlkarbamat [is]
methyl chloride
metýlklórið [is]
methylchloroform
metýlklóróform [is]
methylcoumarin
metýlkúmarín [is]
methyl nicotinate
metýlnikótínat [is]
methylparathion
methyl parathion
metýlparaþíón [is]
methylprednisolone
metýlprednisólón [is]
methylpyrrolidone
metýlpýrrólídón [is]
methyl red
metýlrauði [is]
methyl red indicator solution
metýlrauð litvísislausn [is]
methyl red
metýlrauður [is]
metylrødt [da]
metylrött [sæ]
methylresorcinol
metýlresorsínól [is]
methylcellulose
methyl cellulose
metýlsellulósi [is]
methylsilsesquioxane
metýlsilsekvíoxan [is]
methyl stearate
metýlsterat [is]
methyl tertiary butyl ether
MTBE
methyl tert-butyl ether
metýltertbútýletri [is]
metýltertbútýleter [is]
metýl-þrígreindur bútýletri [is]
methyltetrahydrofolic acid
metýltetrahýdrófólínsýra [is]
methylation
metýlun [is]
methicillin-resistant
meþisillínþolinn [is]
methionine
meþíónín [is]
on wet basis
miðað við rakt efni [is]
ticket-validation machinery
miðastimplunarvélar [is]
Central European Time
CET
Mið-Evróputími [is]
metaphase
miðfasi [is]
lethal rate, 50 %
LR50
miðgildisbanahlutfall [is]
median lethal dose
LD50
miðgildisbanaskammtur [is]
genomsnittlig dödlig dos [sæ]
median lethal oral dose
miðgildisbanaskammtur við inngjöf um munn [is]
median lethal concentration
LC50
miðgildisbanastyrkur [is]
median dødelig dosis [da]
genomsnittlig dödlig koncentration [sæ]
median lethal time
LT
miðgildisbanatími [is]
ticket with magnetic strips
miði með segulræmum [is]
broker crossing network
miðlaranet [is]
mæglernetværk, broker crossing network [da]
Broker-Crossing-System [de]
central database of biometric and alphanumeric data
miðlægur gagnagrunnur með lífkennaupplýsingum og alstafagögnum [is]
central metering
miðstýribúnaður [is]
Safety-of-Life Centre
miðstöð um öryggi mannslífa [is]
target equipment
miðunarbúnaður [is]
mid-market price
miðverð markaðarins [is]
MiFID
Markets in Financial Instruments Directive
MiFID-tilskipunin [is]
MiFIR
Markets in Financial Instruments Regulation
MiFIR [is]
reglugerð um markaði fyrir fjármálagerninga [is]
interbank market rate
inter-bank market rate
millibankamarkaðsvextir [is]
inter-bank market
millibankamarkaður [is]
transnational open network
millilandanet [is]
transnational open vocational training network
millilandanet til starfsmenntunar [is]
metal IBC
millilengdargámur úr málmi [is]
between the Articles and Annex I
milli meginmáls og I. viðauka [is]
millimetre
mm
millimetri [is]
mm [is]
Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in the Case of Illicit Appropriation
milliríkjanefnd til þess að stuðla að skilum á menningarverðmætum til upprunalanda eða endurheimt þeirra ef um ólögmætt framsal hefur verið að ræða [is]
between-deck
milliþilfar [is]
lowest lethal concentration
LLC
minnsti banvænn styrkur [is]
heteroallelic strain
misbreyttur stofn [is]
heteroallel stamme [da]
heteroallelisk stam [sæ]
hétéroallélique [fr]
heteroalleler Stamm [de]
heterogeneous mixture
misleit blanda [is]
heterogeneous variance
misleit dreifni [is]
heterogeneity
misleitni [is]
differential absorption light detection and ranging
DIAL
differential absorption Lidar
mismunarljósgleypni og miðun [is]
undersökning av differentiell absorption via optisk radar [sæ]
lidar à absorption différentielle (DIAL) [fr]
differentiel Absorption-LIDAR (DIAL) [de]
differential manometer
mismunarþrýstimælir [is]
safety gap
misræmi að því er varðar öryggi [is]
misinterpretation
mistúlkun [is]
information asymmetry
misvægi í upplýsingum [is]
micrometer
míkrómetri [is]
mikrometer [da]
micromètre [fr]
Mikrometer [de]
micrometer
míkrómælir [is]
mikrometer [da]
micromètre [fr]
Mikrometer [de]
anionic methacrylate copolymer
mínushlaðin metakrýlatsamfjölliða [is]
MJ FAME
mega joule fatty acid methyl ester
MJ FAME [is]
mammary secretion
mjólkurseyting [is]
mjólkurkirtlaseyting [is]
mjólkurkirtlaseyti [is]
yversekretion [da]
juversekret [sæ]
yellow mealworm
yellow mealworm beetle
mjölbjalla [is]
melskrubbe [da]
mjölbagge [sæ]
Mehlkäfer [de]
Tenebrio molitor [la]
composting closet
moltusalerni [is]
Montreal Protocol on ozone depleting substances
Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
musk ambrette
moskusambrett [is]
musk ketone
moskusketón [is]
musk tibetine
moskustíbetín [is]
competing parents
móðurfyrirtæki í samkeppni [is]
metropolitan territory
móðurland [is]
PB
peat briquette
mókögglar [is]
tørvebriket [da]
torvbrikett [sæ]
briquette de turba [fr]
Torfbrikett [de]
PB plant
peat briquettes plant
mókögglaverksmiðja [is]
fabrique de briquettes de tourbe [fr]
monobromodiphenyl ether
mónóbrómódífenýletri [is]
mónóbrómódífenýleter [is]
monoethanolamide
mónóetanólamíð [is]
coconut fatty acid monoethanolamide
mónóetanólamíð úr fitusýrum úr kókoshnetum [is]
monoethanolamine
mónóetanólamín [is]
monoethyl
mónóetýl [is]
monoethyl ether
mónóetýletri [is]
mónóetýleter [is]
monomethylol dimethyl
MDM
mónómetýlóldímetýl [is]
monantha vetch
mónöntuflækja [is]
formwork
shuttering
form for concrete
mót [is]
forskalling, forme [da]
formsättning, formbygge [sæ]
Schalung, Giesform, Modell [de]
determinant
mótandi þáttur [is]
retaliatory action
mótvægisaðgerð [is]
concrete-breaker
múrbrotsverkfæri [is]
betonbrækker [da]
betongspett [sæ]
composting method
myltingaraðferð [is]
statuette
myndastytta [is]
video cassette
myndbandsspóla [is]
metamorphic rock
myndbreytt berg [is]
photogrammetry service
myndmælingaþjónusta [is]
methanogenesis rate
myndunarhraði metans [is]
methanogenesis
myndun metans [is]
formation of new combinations of genetic material
myndun nýrrar samsetningar erfðaefnis [is]
projection method
myndvarpsaðferð [is]
European Monetary Union
EMU
Myntbandalag Evrópu [is]
monetary unit
mynteining [is]
monetary agreement
myntsamningur [is]
Monetary Agreement between the European Union and the French Republic on keeping the euro in Saint-Barthélemy following the amendment of its status with regard to the European Union
myntsamningur á milli Evrópusambandsins og Lýðveldisins Frakklands um að halda evrunni á Sankti Bartólómeusareyjum í kjölfarið á breytingu á stöðu þeirra með tilliti til Evrópusambandsins [is]
meter reading service
mælaaflestrarþjónusta [is]
meter-housing box
mælakassi [is]
measuring method
mæliaðferð [is]
measurement method
mæliaðferð [is]
method of measurement
mæliaðferð [is]
engineering method
mæliaðferð með verkfræðilegri nákvæmni [is]
state of the art measurement method
mæliaðferð sem byggist á nýjustu tækni [is]
nýjasta mæliaðferð [is]
volumetric flask
mæliflaska [is]
volumetric glassware
mæliflaska úr gleri [is]
metrology
mælifræði [is]
metrological order
metrological quality
mælifræðileg gæði [is]
metrological control
mælifræðilegt eftirlit [is]
metrological service
mælifræðistofa [is]
retention data
mæligildi rástíma [is]
pycnometry
mælingar með vökvavog [is]
densimetry
mæling á eðlismassa [is]
eðlismassamæling [is]
meter
mælir [is]
token meter
mælir fyrir sérstaka peninga [is]
meter case
mælishús [is]
metrological standard
mælistaðall [is]
metric
mælistika [is]
parameter
mæliþáttur [is]
semen parameter
mæliþáttur í sæði [is]
target sequence amplification assay
mögnunargreining á markröð [is]
metalled surface
mölborin slóð [is]
perimeter
mörk [is]
nominal diameter
nafnþvermál [is]
N-acetylanthranilic acid
N-asetýlantranílsýra [is]
N-acetylmuramic acid
N-asetýlmúramínsýra [is]
N-acetylmuraminsyre [da]
N-acetylmuramidsyra [sæ]
acide N-acétylmuramique [fr]
N-Acetylmuraminsäure [de]
sodium acetate
natríumasetat [is]
sodium acetylsalicylate
natríumasetýlsalisýlat [is]
sodium hydroxy methyl glycinate
natríumhýdroxýmetýlglýsínat [is]
sodium cocoamphoacetate
natríumkókóamfóasetat [is]
sodium metabisulphite
natríummetabísúlfít [is]
sodium cetostearyl sulphate
natríumsetósterýlsúlfat [is]
sodium hydrogen acetate
natríumvetnisasetat [is]
foetal bovine serum
fetal bovine serum
FBS
nautgripafósturssermi [is]
make ends meet
ná endum saman [is]
sensitive method
nákvæm aðferð [is]
detailed rules
nákvæmar reglur [is]
detailed attribution methods used
nákvæmar upplýsingar um hvaða aðferðir eru notaðar [is]
detailed procedure
nákvæmar verklagsreglur [is]
detailed scenario
nákvæm eftirlíking [is]
detailed procedure
nákvæm málsmeðferð [is]
detailed course syllabus
nákvæm námskrá [is]
accuracy of a method
nákvæmni aðferðar [is]
precision thermometer
nákvæmnishitamælir [is]
precision pipette
nákvæmnispípetta [is]
more detailed inspection
nákvæm skoðun [is]
detailed estimate
nákvæmt mat [is]
detailed weighing survey plan
nákvæm vigtunaráætlun [is]
Internet training
nám í netnotkun [is]
corner the market
ná tangarhaldi á markaðnum [is]
natural assets
náttúrugæði [is]
Community Committee for the Farm Accountancy Data Network
nefnd Bandalagsins um búreikningakerfið [is]
Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament
nefnd Evrópuþingsins um efnahags- og peningamál [is]
High-Level Group on the trans-European transport network
nefnd háttsettra embættismanna um samevrópska flutningakerfið [is]
Committee for the Adaptation of Methods of Textile Analysis to Developments in Technology
nefnd um aðlögun aðferða við textílgreiningu að tækniframförum [is]
Telematics between Administrations Committee
TAC
nefnd um fjarvirkni milli stjórnsýslustofnana [is]
Aviation Safety Regulations Committee
nefnd um flugöryggisreglur [is]
Open Network Provision Committee
ONP Committee
nefnd um framboð á opnum aðgangi að netum [is]
Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)
nefnd um greiðslur, framkvæmdarreglur og verklagsreglu kærunefnda samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (vörumerki og hönnun) [is]
Dispute Settlement Body
DSB
nefnd um lausn ágreiningsmála [is]
tvistbilæggelsesinstansen [da]
tvistlösningsorgan [sæ]
Organe de règlement des différends, ORD [fr]
Streitbeilegungsorgan, Streitbeilegungsgremium [de]
Committee on Open Access to Network
nefnd um opinn netaðgang [is]
Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee
Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee
nefnd um samræmismat í fjarskiptum og markaðseftirlit [is]
Mines Safety Commission
nefnd um öryggi í námum [is]
Toy Safety Committee
Safety of Toys Committee
Committee for the Directives on Toy Safety
nefnd um öryggi leikfanga [is]
leikfangaöryggisnefnd [is]
Udvalget for Legetøjs Sikkerhed [da]
kommitté för leksakers säkerhet [sæ]
comité pour la sécurité des jouets [fr]
Ausschuss für die Sicherheit von Spielzeug [de]
Consumer Safety Commission
nefnd um öryggi neytenda [is]
Committee on Council Meetings away from Headquarters
nefnd öryggisráðsins um fundi utan aðalstöðva [is]
spark-gap setting
gap setting
sparkplug gap setting
neistabil [is]
detector response
nemasvörun [is]
detector
nemi [is]
oil/water interface detector
nemi fyrir skilflöt olíu/vatns [is]
détecteur d''interface hydrocarbures-eau [fr]
human- or animal-presence detector
nemi sem skynjar nærveru fólks eða dýra [is]
gillnet
net [is]
network
net [is]
Internet access
netaðgangur [is]
network function
netaðgerð [is]
network facilities
netaðstaða [is]
hub
network hub
netald [is]
hub, netværkshub [da]
hubb, nav, nätnav [sæ]
Hub [de]
net roll
netaspil [is]
netspil [da]
network router
netbeinir [is]
network resources
netbúnaður [is]
network equipment
netbúnaður [is]
RIS network equipment
netbúnaður fyrir upplýsingaþjónustu um ár [is]
net fabric
netdúkur [is]
netting
netefni [is]
route network
network of routes
net flugleiða [is]
flugleiðanet [is]
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICANN
netfyrirtæki um úthlutuð heiti og númer [is]
ICANN-netfyrirtækið [is]
Internet skills
netfærni [is]
fyke net
netgildra [is]
network infrastructure
netgrunnvirki [is]
network infrastructure equipment
netgrunnvirkisbúnaður [is]
Internet of Things
IoT
Net hlutanna [is]
network architecture
nethögun [is]
Internet
Netið [is]
network industry
netiðnaður [is]
statistically reticulated polymer
netjukennd fjölliða af dreifðri möskvastærð [is]
Internet café
netkaffihús [is]
network system
netkerfi [is]
network
netkerfi [is]
terrestrial network
netkerfi á jörðu niðri [is]
Community network
netkerfi Bandalagsins [is]
network code
netkóði [is]
nettle
netla [is]
network layer
netlag [is]
lag 3, netlag [da]
nätverksskikt [sæ]
Paketebene, Netzwerkschicht, Vermittlungsschicht [de]
network model
netlíkan [is]
online marketplace
netmarkaður [is]
intercalibration network
net millikvörðunar [is]
network and information security
net- og upplýsingaöryggi [is]
net- og informationssikkerhed [da]
nät- och informationssäkerhet [sæ]
netobimin
netóbímín [is]
network of competition authorities
net samkeppnisyfirvalda [is]
combined gillnet-trammel nets
GTN
net, samsett úr hefðbundnu neti og tröllaneti [is]
networking
netsamstarf [is]
netværkssamarbejde [da]
travail en réseau [fr]
fixed gillnet on stakes
net sem eru fest við staura [is]
encircling gillnet
net sem eru lögð í hring [is]
network transmission
netsending [is]
network interface
netskilflötur [is]
sieve netting
sieve net
SNT
netskilja [is]
sinet [da]
selektionsnät [sæ]
Siebnetz [de]
network topology
netskipan [is]
network switch
netskiptir [is]
network of local authorities
net staðaryfirvalda [is]
network element
NE
netstak [is]
network manager
netstjórnandi [is]
network management system
netstjórnunarkerfi [is]
network cabling
netstrengjalagnir [is]
network operating system
netstýrikerfi [is]
networked
nettengdur [is]
networked equipment with high network availability
HiNA equipment
nettengdur búnaður með fjölþætta netvirkni [is]
HiNA-búnaður [is]
networked standby
nettengdur reiðuhamur [is]
networked service
nettengd þjónusta [is]
network port
nettengi [is]
immigration liaison officers network
net tengifulltrúa innflytjendamála [is]
internet connectivity
nettenging [is]
network connection
nettenging [is]
Internet connection
nettenging [is]
Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society
Nettenging fyrir samkeppnishæfan, stafrænan innri markað - leiðin að evrópsku gígabitasamfélagi [is]
network termination point
nettengipunktur [is]
Internal Market Problem Solving Network
SOLVIT
net til úrlausnar vandamálum á innri markaði [is]
net power
nettóafl [is]
net installed power
nettóafl vélar [is]
net filling scale
nettóáfyllingarvog [is]
net state variable
nettóástandsbreyta [is]
net measurable heat
nettó mælanlegur varmi [is]
målelig nettovarme [da]
mätbar värme netto [sæ]
messbarer Nettowärme [de]
rated net power
nettónafnafl [is]
nettómálafl [is]
net protein utilisation
net protein utilization
NPU
nettóprótínnýting [is]
net register tonnage
NRT
nettórúmlestir [is]
NRL [is]
net storage volume
nettórúmmál geymslurýmis [is]
net tonnage
NT
nettótonnatala [is]
NT [is]
net heat flow
nettóvarmaflæði [is]
nettóflæði varma [is]
nettovarmestrøm [da]
nettovärmeflöde [sæ]
Nettowärmestrom [de]
net drained weight
nettóþyngd án vökva [is]
network upgrade
netuppfærsla [is]
multiple twine netting
net úr margföldu garni [is]
metal netting
net úr málmi [is]
network publishing system
netútgáfukerfi [is]
Internet browser
netvafri [is]
Internet commerce activities
netviðskipti [is]
network
netvæða [is]
aircraft pallet with a net
netvörupallur fyrir loftfar [is]
aircraft pallet with a net over an igloo
netvörupallur með hvolfþaki sem er sérstaklega gerður fyrir loftför [is]
network server
netþjónn [is]
network service
netþjónusta [is]
United Nations Emergency Operations in Ethiopia
UN Emergency Operations in Ethiopia
neyðaraðstoð Sameinuðu þjóðanna fyrir Eþíópíu [is]
neyðaraðstoð SÞ fyrir Eþíópíu [is]
Community Veterinary Emergency Team
CVET
neyðarlið Bandalagsins á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða [is]
emergency locking retractor
neyðarlæsing inndráttarbúnaðar [is]
public safety answering point
PSAP
neyðarsímsvörunarstöð [is]
alarmcentral [da]
larmcentral [sæ]
centre de réception des appels d´urgence [fr]
Notrufabfragestelle [de]
dietary habits
neysluvenjur [is]
terminal market
neytendamarkaður [is]
consumer market
neytendamarkaður [is]
deletion
niðurfelling [is]
Partial Repeal of the Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania, 01.04.1969
niðurfelling erindaskipta um afnám vegabréfsáritana að hluta, milli Íslands og Rúmeníu, 01.04.1969 [is]
deletion of allowances
niðurfelling losunarheimilda [is]
segmented polyurethane
niðurhlutað pólýúretan [is]
physical deterioration
niðurníðsla [is]
balance sheet value
niðurstaða efnahagsreiknings [is]
budget outturn
niðurstaða fjárhagsáætlunar [is]
Presidency conclusions of the European Council meeting
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
Conclusion of Negotiations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands
niðurstaða viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja [is]
balance sheet total
niðurstöðutala efnahagsreiknings [is]
neutron detector
nifteindanemi [is]
nickel sheet
nikkelblað [is]
nitrilotriacetic acid
NTA
nítrílótríediksýra [is]
nitrilotriacetate
nitrilo-tri-acetate
NTA
nítríltríasetat [is]
nítrílótríasetat [is]
nitromethane
nítrómetan [is]
Agreement between the Nordic Countries
Norðurlandasamningur [is]
samningur Norðurlanda [is]
Agreement between the Nordic Countries for the Avoidance of Double Taxation of Inheritance and Gifts
Norðurlandasamningur til að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár [is]
Agreement between the Nordic Countries on Cooperation in Tax Matters
Norðurlandasamningur um aðstoð í skattamálum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Registration of the General Public
Norðurlandasamningur um almannaskráningu [is]
Agreement between the Nordic Countries on Social Security
Norðurlandasamningur um almannatryggingar [is]
Agreement between the Nordic Countries on Social Assistance and Social Care Service
Norðurlandasamningur um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu [is]
Agreement between the Nordic Countries on Mutual Assistance in Customs Matters
Norðurlandasamningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Mutual Legal Assistance
Norðurlandasamningur um gagnkvæma dómsmálaaðstoð [is]
Agreement between the Nordic Countries on Seaworthiness of Vessels and Ship Equipment
Norðurlandasamningur um haffæri skipa og skipsbúnað [is]
Agreement between the Nordic Countries on Collection of Child Maintenance
Norðurlandasamningur um innheimtu meðlaga [is]
Agreement between the Nordic Countries on Nordic Secondary School Education Society
Norðurlandasamningur um norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskólastigi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Rules for Recognition of Periods of Legal Capacity etc. concerning the Right to Per Diem Allowance of those who are insured against Unemployment
Norðurlandasamningur um reglur varðandi viðurkenningu á rétthæfingarskeiði o.fl. vegna réttar til dagpeninga fyrir þá sem tryggðir eru gegn atvinnuleysi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Legal Position of Pan Nordic Agencies and their Employees
Norðurlandasamningur um réttarstöðu samnorrænna stofnana og starfsfólks þeirra [is]
Agreement between the Nordic Countries on the Right of Nationals of the Nordic Countries to use their own Tongue in another Nordic Country
Norðurlandasamningur um rétt norrænna ríkisborgara til að nota eigin tungu í öðru norrænu landi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Secondary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Elementary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunnskólum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Cultural Cooperation
Norðurlandasamningur um samstarf á sviði menningarmála [is]
Agreement between the Nordic Countries on Administrative Cooperation and Cooperation among Government Agencies in the Fields of Vocational Rehabilitation and Training
Norðurlandasamningur um samstarf stjórnvalda og stofnana á sviði starfsendurhæfingar og starfsmenntunar [is]
Agreement between the Nordic Countries on Technology and Industrial Development Fund
Norðurlandasamningur um tækni- og iðnþróunarsjóð [is]
Agreement between the Nordic Countries on Employment Protection
Norðurlandasamningur um vinnuvernd [is]
norgestomet
norgestómet [is]
normal cubic meter
normalrúmmetri [is]
Scotch bonnet mushroom
fairy ring mushroom
nornabendill [is]
nellikehat [da]
nejlikbrosking, nejlikbroskskivling [sæ]
faux mousseron, marasme des Oréades, corriolette, champignon des prés, mousseron d´automne, nymphe des montagnes [fr]
Suppenpilz, Nelkenschwindling [de]
Marasmius oreades [la]
Agreement between the Nordic Countries on Health Preparedness
norrænn samningur um heilbrigðisviðbúnað [is]
Internet-based
notaður gegnum Netið [is]
Explosive Detection Systems performance requirements
EDS performance requirements
nothæfiskröfur varðandi greiningarkerfi fyrir sprengiefni [is]
application method
notkunaraðferð [is]
sub-metering
notkunarmæling [is]
operational lifetime
notkunartími [is]
functional safety
notkunaröryggi [is]
funktionel sikkerhed [da]
funktionssäkerhet [sæ]
funktionale Sicherheit [de]
operational safety
notkunaröryggi [is]
veternary use
notkun til dýralækninga [is]
safety-critical application
notkun þar sem öryggi skiptir sköpum [is]
nonabromodiphenyl ether
nónabrómódífenýletri [is]
nónabrómódífenýleter [is]
surrounding net
nót [is]
seine net
nót [is]
novolac glycidyl ether
NOGE
nóvólak-glýsídýletri [is]
nóvólak-glýsídýleter [is]
NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods
NICEATM
NTP samræmingarstofnunin fyrir mat á eiturefnafræðilegum staðgönguaðferðum [is]
Centre inter-agences pour l''évaluation des méthodes toxicologiques alternatives du NTP [fr]
network time protocol
NTP
NTP-samskiptareglur [is]
spot market
númarkaður [is]
network addressing
númeraval innan kerfisins [is]
modern detergent
nútímaþvottaefni [is]
New legislative framework for the marketing of products
NLF
nýr lagarammi um markaðssetningu á vörum [is]
de nye lovgivningsrammer for markedsføring af produkter [da]
den nya lagstiftningsramen för saluföring av produkter [sæ]
le nouveau cadre législatif applicable à la commercialisation des produits [fr]
die Neue Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten [de]
emerging market
nýr markaður [is]
Schwellenmarkt, aufstrebender Markt, entstehender Markt [de]
use of wetlands
nýting votlendis [is]
emergent market
nývaxtarmarkaður [is]
sublethal effects
sub-lethal effects
nær banvæn áhrif [is]
singlet
nærbolur [is]
dietitian
næringarfræðingur [is]
neighbouring market
nærliggjandi markaður [is]
o-anisidine
2-methoxyaniline
o-anísidín [is]
et seq.
o.áfr. [is]
og áfram [is]
et seq. [la]
offset plate
offsetprentplata [is]
offsetplade [da]
offsetplåt [sæ]
offset printing machinery
offsetprentvél [is]
lethal overdose
of stór, banvænn skammtur [is]
ultra-fast broadband network
ofurhratt breiðbandsnet [is]
superconducting magnetic circuit
ofurleiðandi segulrás [is]
octabromodiphenyl ether
octaBDE
oktabrómódífenýletri [is]
oktabrómódífenýleter [is]
petrochemical sector
olíuefnageiri [is]
olíu- og gasefnageiri [is]
Oil Bulletin
Olíufréttir [is]
oil pipeline network
olíuleiðslunet [is]
oil-content meter
olíumælir [is]
oliemåler [da]
oljehaltsmätare [sæ]
oil retention
olíuupptaka [is]
olíubindigeta [is]
olieabsorption [da]
oljebindningsförmåga [sæ]
rétention d´huile [fr]
Ölrückhaltevermögen [de]
open market economy
opið markaðshagkerfi [is]
open method of coordination
open method of co-ordination
OMC
opið samráðsferli [is]
official veterinarian
opinber dýralæknir [is]
official veterinary supervision
opinbert eftirlit með heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
official market exchange rate
opinbert markaðsgengi [is]
open market operation
opin markaðsaðgerð [is]
open access to network
opinn aðgangur að netum [is]
open and competitive market
opinn samkeppnismarkaður [is]
market openness
openness of markets
opnun markaða [is]
ouverture des marchés [fr]
Offenheit der Märkte, Marktöffnung, Öffnung der Märkte [de]
opening of markets
opnun markaðarins [is]
pore diameter
opstærð [is]
Exchange of Notes concerning practical Arrangement with regard to the Extension of the Icelandic Fisheries Jurisdiction to 200 nautical Miles, between Iceland and Norway
orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun í sambandi við útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur, milli Íslands og Noregs [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement regarding Mutual Protection of Trade Marks, between Iceland and Israel
orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning Agreement on Mutual Registration and Protection of Trade Marks, between Iceland and Italy
orðsendingaskipti um samkomulag um gagnkvæma skráningu og vernd vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
energy balance
energy balance sheet
orkubókhald [is]
energibalance [da]
energibalans [sæ]
bilan énergétique [fr]
Energiebilanz [de]
energy-yielding metabolism
orkugæf efnaskipti [is]
energy market
orkumarkaður [is]
energy meter
orkumælir [is]
energy network
orkunet [is]
energy efficiency target
orkunýtnimarkmið [is]
energetic material
orkuríkt efni [is]
energy restricted diet
orkuskert megrunarfæði [is]
aetiological agent
orsakavaldur [is]
et cetera
etc.
o.s.frv. [is]
og svo framvegis [is]
rennet
ostahleypir [is]
osteløbe, løbe [da]
löpe [sæ]
présure [fr]
Labferment, Lab, Chymasi, Käselab, Chymosin, Rennin [de]
OTC market
OTC-markaður [is]
OTC-markedet [da]
oxaloacetate
oxalasetat [is]
oxalate method
oxalataðferð [is]
oxometallic
oxómálm- [is]
oxydemeton-methyl
oxýdemetónmetýl [is]
oxyethylene unit
oxýetýleneining [is]
oxytetracycline
oxýtetrasýklín [is]
non-derivative financial asset
óafleidd fjáreign [is]
fjáreign sem er ekki afleiða [is]
non-derivative monetary asset
óafleidd, peningaleg eign [is]
non-derivative monetary liability
óafleidd, peningaleg skuld [is]
irrevocable standby letter of credit
irrevocable stand-by letter of credit
óafturkræf bakábyrgð [is]
non-lethal goods
óbanvænar vörur [is]
non-lethal equipment
óbanvænn búnaður [is]
non-lethal military equipment
óbanvænn herbúnaður [is]
non-lethal threshold concentration
LC01
óbanvænn þröskuldsstyrkur [is]
ikke-dødelig tærskelkoncentration [da]
icke-dödlig tröskelkoncentration [sæ]
non-lethal weapon
óbanvænt vopn [is]
non-lethal technology
óbanvæn tækni [is]
indirect method
óbein aðferð [is]
passive safety device
óbeinn öryggisbúnaður [is]
passive safety
óbeint öryggi [is]
free acetic acid
óbundin ediksýra [is]
base metal
ódýr málmur [is]
abnormal world market fluctuation
óeðlilegar sveiflur á heimsmarkaði [is]
upset
óeðlileg flugstaða [is]
uønsket flyvestilling [da]
onormalt flygläge, oönskat flygläge [sæ]
une perte de contrôle [fr]
ungewünschter Flugzustand [de]
immaterial assets
óefnislegar eignir [is]
intangible asset
óefnisleg eign [is]
intangible fixed assets
óefnislegir fastafjármunir [is]
incorporeal assets
óefnisleg verðmæti [is]
unfilleted
óflakaður [is]
incomplete vehicle
ófullbúið ökutæki [is]
initial incomplete list
ófullgerð frumskrá [is]
incomplete information
ófullnægjandi upplýsingar [is]
replication incompetent
ófær um eftirmyndun [is]
ND
not detectable
ógreinanlegt [is]
ógreinanl. [is]
independent retarder
óháður hamlari [is]
market-neutral
óhlutdrægni á markaði [is]
imbalance between rights and obligations
ójafnvægi á milli réttinda og skuldbindinga [is]
unequal conditions of competition
ójöfn samkeppnisskilyrði [is]
nonviable foetus
ólífvænlegt fóstur [is]
illicit trafficking in endangered plant species and varieties
ólögleg viðskipti með plöntur og yrki í hættu [is]
omethoate
ómetóat [is]
resistance determinant
ónæmisákvarðandi þáttur [is]
adjuvant test method
ónæmisglæðaprófun [is]
immunological veterinary medicinal product
ónæmislyf fyrir dýr [is]
non-monetary asset
ópeningaleg eign [is]
non-monetary
ópeningalegur [is]
retained earnings
óráðstafað eigið fé [is]
continuity of access to markets
órofinn aðgangur að mörkuðum [is]
asymmetry
ósamhverfa [is]
asymmetrical braking action
ósamhverf hemlun [is]
asymmetric solution
ósamhverf lausn [is]
asymmetric encryption algorithm
ósamhverft dulkóðunarreiknirit [is]
unsymmetrical flooding
ósamhverft flæði [is]
asymmetric flight controls
ósamhverft stýrakerfi [is]
asymmetrical passing beam
ósamhverfur lágljósageisli [is]
asymmetry factor
ósamhverfustuðull [is]
unfair selling method
ósanngjörn söluaðferð [is]
non-magnetic
óseglaður [is]
undifferentiated human foetal adrenal cell
ósérhæfð nýrnahettufruma úr mannsfóstri [is]
undistributed joint assets
óskiptar, sameiginlegar eignir [is]
exclusive competence
óskiptar valdheimildir [is]
enekompetence [da]
exklusiv befogenhet, exklusiv behörighet [sæ]
compétence exclusive [fr]
ausschlieliche Zuständigkeit [de]
ozone depleting
ozone-depleting
ósoneyðandi [is]
ozone-depleting substance
ozone depleting substance
ODS
ósoneyðandi efni [is]
ozonnedbrydende stof, ozonlagsnedbrydende stof, ozonnedbryder [da]
ozonnedbrytande ämne [sæ]
ozone depleting potential
ozone depletion potential
ODP
ósoneyðingarmáttur [is]
Ozone Secretariat
Ósonskrifstofan [is]
unsweetened cocoa powder
ósykrað kakóduft [is]
unsweetened condensed high-fat milk
ósykruð, niðurseydd, feit mjólk [is]
unsweetened condensed partly skimmed milk
ósykruð, niðurseydd léttmjólk [is]
indefinite asset
ótiltekin eign [is]
employment contract of indeterminate duration
ótímabundinn ráðningarsamningur [is]
uncompleted contract
óuppfylltur samningur [is]
transaction unsettled after its due delivery date
óuppgerð viðskipti eftir að afhendingarfrestur er liðinn [is]
blank detail specification
óútfyllt upplýsingaforskrift [is]
non-eligible asset
óveðhæf eign [is]
brugbart aktiv [da]
refinanzierungsfähige Sicherheit [de]
passive competition
óvirk samkeppni [is]
unwanted target site
óæskilegt markset [is]
p53-competent cell
p53 competent
p53-virkjanleg fruma [is]
packet- and circuit-switched data services
pakka- og línuskipt gagnaflutningsþjónusta [is]
packet switched public data network
pakkaskipt, almennt gagnanet [is]
packet-mode basic service
pakkastillt grunngagnaflutningsþjónusta [is]
packet-mode
pakkastilltur [is]
packet loss
pakkatap [is]
packet
pakki [is]
Palestine sweet lime
Indian sweet lime
palestínulímóna [is]
Citrus limettioides [la]
sheet-metal pan
panna úr málmþynnu [is]
bakke af metalplade [da]
plåtform [sæ]
Blechschale [de]
pantethine
panteþín [is]
paper sheet
pappírsþynna [is]
sheet of paper
pappírsörk [is]
pepper
sweet pepper
bell pepper
paprika [is]
sød peber, paprika, spansk peber [da]
paprika [sæ]
piment doux, piment, poivron, paprika [fr]
Gemüsepaprika, Paprika [de]
Capsicum annuum [la]
parquet
parquet flooring
parket [is]
parket [da]
parkett [sæ]
parquet floor
parketgólf [is]
parquet panel
parketgólfborð [is]
parquet flooring
parketlögn [is]
Pasteur pipette
Pasteur-pípetta [is]
limpets
Patella-tegundir [is]
tegundir af ættkvíslinni Patella [is]
Patella spp. [la]
pendimethalin
pendímetalín [is]
penethamate
peneþamat [is]
European Monetary System
EMS
peningakerfi Evrópu [is]
monetary income
peningalegar tekjur [is]
monetary asset
peningaleg eign [is]
monetary financial asset
peningaleg fjáreign [is]
monetary available-for-sale financial asset
peningaleg fjáreign sem er til sölu [is]
monetary accounts
peningalegir umhverfisreikningar [is]
monetære regnskabe [da]
monetäre Konten [de]
monetary liability
peningaleg skuld [is]
monetary
peningalegur [is]
monetary item
peningalegur liður [is]
peningaliður [is]
intragroup monetary item
peningaliður innan samstæðu [is]
money-market instrument
money market instrument
peningamarkaðsgerningur [is]
money market fund
MMF
MMFs
peningamarkaðssjóður [is]
variable net asset value money market fund
peningamarkaðssjóður með breytilegt innra virði [is]
constant net asset value money market fund
peningamarkaðssjóður með fast innra virði [is]
public debt constant net asset value money market fund
peningamarkaðssjóður með fast innra virði sem fjárfestir í ríkisbréfum [is]
low volatility net asset value money market fund
peningamarkaðssjóður með lítið flökt í innra virði [is]
monetary condition
peningamarkaðsskilyrði [is]
money market rates
peningamarkaðsvextir [is]
money market
peningamarkaður [is]
monetary data
peningamálagögn [is]
monetary economics
peningamálahagfræði [is]
Monetary Committee
peningamálanefnd [is]
monetary policy
peningamálastefna [is]
stefna í peningamálum [is]
politique monétaire [fr]
Geldpolitik [de]
European Monetary Institute
EMI
Peningamálastofnun Evrópu [is]
monetary council
peningaráð [is]
European Monetary Cooperation Fund
European Monetary Co-operation Fund
Peningasamvinnusjóður Evrópu [is]
monetary policy operation
peningastefnuaðgerð [is]
Eurosystem monetary policy operations
peningastefnuaðgerðir evrukerfisins [is]
Monetary Policy Committee
peningastefnunefnd [is]
monetary policy rule
peningastefnuregla [is]
monetary financial insitutions sector
peningastofnanageirinn [is]
monetary financial institution
MFI
peningastofnun [is]
monetary aggregate
peningastærð [is]
monetært aggregat, pengepolitisk aggregat, pengemængdemål [da]
agrégat monétaire [fr]
monetäres Aggregat, Geldmengengrösse, Geldmengenaggregat [de]
monetary emission
peningaútgáfa [is]
household final monetary consumption expenditure
peningaútgjöld til neyslu heimilanna [is]
monetary indicator
peningavísir [is]
slate computer
slate style tablet computer
pennatölva [is]
tavlecomputer [da]
pekplatta [sæ]
ordinateur ardoise [fr]
brush for cosmetics
pensill til nota við förðun [is]
pentabromodiphenyl ether
pentabrómódífenýletri [is]
pentabrómódífenýleter [is]
pentaerythritol tetrakis
pentaerýtrítóltetrakis [is]
pentachlorofluoroethane
pentaklóróflúoróetan [is]
pentamethyl
pentametýl [is]
pentylacetate
pentýlasetat [is]
peracetic acid
peroxyacetic acid
PAA
perediksýra [is]
perfluoropolyetherpolyperoxide
perflúorópólýeterpólýperoxíð [is]
perfluoropropylperfluorovinyl ether
perflúoróprópýlperflúoróvínýletri [is]
perflúoróprópýlperflúoróvínýleter [is]
one shot pellet type thermal cut-off
perlubræðivar [is]
guinea-fowl
helmeted guinea fowl
guinea fowl
perluhænsn [is]
hjálmperluhænsn [is]
perlehøne [da]
pärlhöns [sæ]
Perlhuhn [de]
Numida meleagris [la]
permethrin
permetrín [is]
pethoxamide
petoxamíð [is]
piquette
piquette-vín [is]
pipette
pipet
pípetta [is]
pipette tip
pípettuoddur [is]
pirimiphos-methyl
pírimífosmetýl [is]
immunocompetent plant
planta með heilbrigt ónæmiskerfi [is]
plasmid detection
plasmíðagreining [is]
detection apparatus for plastics
plastleitartæki [is]
plastic pallet
plastvörubretti [is]
socket plate
plata fyrir rafmagnsinnstungur [is]
hot-dipped metal-coated plate
plata, málmhúðuð í málmhúðunarbaði [is]
electrolytically metal-coated plate
plata, rafhúðuð með málmi [is]
platinum resistance thermometer
platínuviðnámshitamælir [is]
vegetative
plöntu- [is]
vegetable matter
plöntuefni [is]
vegetable flour
plöntumjöl [is]
vegetable fibre
plöntutrefjar [is]
plant variety
variety of plant
plöntuyrki [is]
yrki [is]
porcelain teeth
postulínstennur [is]
polyethene
pólýeten [is]
polyether
pólýetri [is]
pólýeter [is]
polyethylene
pólýetýlen [is]
polyethylene glycol
pólýetýlenglýkól [is]
polyethylene glycol stearate
pólýetýlenglýkólsterat [is]
polyethylenimine
pólýetýlenimín [is]
polyethylene terephthalate
PET
pólýetýlentereþalat [is]
polyethylene terephthalate glycol
PETG
pólýetýlentereþalatglýkól [is]
polyoxyethylene
pólýoxýetýlen [is]
polystyrene sheeting
pólýstýrenhimnur [is]
polytetrafluorethylene
polytetrafluoroethylene
PTFE
pólýtetraflúoretýlen [is]
polyurethane
PU
pólýúretan [is]
polyurethane foam
pólýúretanfrauð [is]
polyurethane system
pólýúretankerfi [is]
polyurethane hard foam
pólýúretankvoða [is]
polyvinyl methyl ether
pólývínýlmetýletri [is]
pólývínýlmetýleter [is]
postal network
póstdreifikerfi [is]
letter-box entity
letterbox entity
póstkassafyrirtæki [is]
letterbox
letter-box
póstkassi [is]
street mailbox
póstkassi á almannafæri [is]
pyrethrum extract
prestafífilskjarni [is]
pretilachlor
pretílaklór [is]
prethcamide
pretkamíð [is]
probit method
probit-aðferð [is]
emergency and safety equipment checking
próf í notkun neyðar- og öryggisbúnaðar [is]
committee responsible for preparing competitions
prófnefnd [is]
testing method
prófunaraðferð [is]
test method
prófunaraðferð [is]
test methodology
prófunaraðferðir [is]
vetting process
prófunarferli [is]
processen för prövning [sæ]
Verfahren zur Überprüfung [de]
colorimetric solution
test solution for colorimetry
TSC
prófunarlausn fyrir litmælingar [is]
test parameter
prófunarmæliþáttur [is]
test parameter
prófunarþáttur [is]
sex-linked recessive lethal test
sex-linked recessive lethal assay
SLRL test
prófun á kynbundnu, víkjandi banageni [is]
kønsbunden recessiv letal test, kønsbundet recessiv letal test, SLRL test [da]
könsbunden recessiv letal test [sæ]
test de létalité récessive liée au sexe, épreuve du gène létal récessif lié au sexe, test SLRL, épreuve SLRL, épreuve de létalité récessive liée au sexe [fr]
Test zur Erfassung geschlechtsgebundener rezessiver Letalmutationen, SLRL-Test [de]
recessive lethal test
prófun á víkjandi banageni [is]
penetrant testing
prófun með gegnflæði [is]
prometryn
prómetrýn [is]
propanoic acid
propionic acid
ethanecarboxylic acid
methylacetic acid
própansýra [is]
propetamphos
própetamfos [is]
point detector
punktskynjari [is]
castaneta
puttauggi [is]
Bergs falkefisk [da]
vit fingerfena [sæ]
Bergs Morwong [de]
Nemadactylus bergi [la]
plain detonator
púðurhvellhetta [is]
safety fuse
púðurkveikiþráður [is]
krutstubin [sæ]
pulse oximeter
púlssúrefnismælir [is]
pymetrozine
pýmetrósín [is]
pyraflufen-ethyl
pýraflúfenetýl [is]
pyrethrin
pýretrín [is]
pyrethroid
pýretróíð [is]
pyridyloxymethyl
pýridýloxýmetýl [is]
pyrimethanil
pýrimetaníl [is]
packaged retail and insurance-based investment product
PRIIP
pökkuð fjárfestingarafurð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta [is]
vegetable oil pan spray
pönnuúði úr jurtaolíu [is]
homologous ELISA method
raðkvæm ELISA-aðferð [is]
ethanol homologue
raðkvæmi etanóls [is]
tandem mass spectrometry
raðmassagreining [is]
serial sectioning method
raðsneiðingaraðferð [is]
generating set
rafalasamstæða [is]
generatoraggregat, generatorsæt [da]
generatoraggregat [sæ]
generating set with spark-ignition engine
rafalasamstæða, búin neistakveikjuhreyfli [is]
generating set with compression-ignition engine
rafalasamstæða, búin þjöppukveikjuhreyfli [is]
electrophoretic technique
rafdráttur [is]
electronic circuitry at a distant target
rafeindabúnaður í fjarlægu skotmarki [is]
electronic detonator
rafeindahvellhetta [is]
electronic meter
rafeindamælir [is]
static var-hour meter
rafeindariðstraumsvarstundamælir [is]
electro-magnetic spectrum
rafeindasegulsvið [is]
alternating current static watt-hour meter
rafeindur riðstraumsvattstundamælir [is]
electronic stethoscope
rafeint hlustunartæki [is]
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ICP-AES
ICP AES
rafgasgeislunargreining [is]
inductively coupled plasma optical emission spectrometry
ICP-OES
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy
ICP-AES
rafgasljósgreining [is]
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [da]
ICP-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [sæ]
inductively coupled plasma-mass spectrometry
ICP MS
rafgasmassagreining [is]
spanörvuð rafgasmassagreining [is]
coulometer
rafhleðslumælir [is]
coulometric oxygen uptake recorder
rafhleðsluriti súrefnisupptöku [is]
coulometrisk oxygenoptagelsesskriver [da]
coulometrisches Registriergerät [de]
detonation shock
rafhögg [is]
electric safety lamp
rafknúið öryggisljós [is]
wiring set
raflagnasett [is]
electric blanket
rafmagnsábreiða [is]
power socket
rafmagnsdós [is]
electric detonator
rafmagnshvellhetta [is]
electricity meter
electric meter
rafmagnsmælir [is]
elektricitetsmåler [da]
mätare för elektricitet [sæ]
inductively coupled mass spectrometry
ICP-MS
rafmassagreining [is]
electricity market
raforkumarkaður [is]
active electrical energy meter
watt-hour meter
raforkumælir fyrir raunorku [is]
watt-timemåler [da]
wattimmätare [sæ]
electricity network
raforkunet [is]
capacitance manometer
rafrýmdarþrýstimælir [is]
heatable membrane capacity manometer
rafrýmdarþrýstimælir með hitahimnu [is]
Electronic Communication, Audiovisual Services and Information Society
Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið [is]
SWIFT electronic bank payment method
rafræn greiðsla með auðkenniskóða banka (SWIFT) [is]
elektroniska betalningar via SWIFT-systemet [sæ]
le système bancaire de paiement électronique Swift [fr]
das elektronische Zahlungsverkehrsverfahren SWIFT [de]
electronic densimeter
rafrænn eðlismassamælir [is]
electronic safety
eSafety
rafrænn öryggisbúnaður [is]
electronic communications network
rafrænt fjarskiptanet [is]
electronic bulletin board
rafræn tilkynningatafla [is]
Intranet-based e-course
rafrænt námskeið á innra neti [is]
electronic network
rafrænt net [is]
SafeSeaNet system
SafeSeaNet
Community Maritime Information Exchange System
rafrænt tilkynningakerfi í Bandalaginu um skipakomur [is]
SafeSeaNet-kerfið [is]
Union Maritime Information and Exchange System
SafeSeaNet
SafeSeaNet system
rafrænt tilkynningakerfi í Sambandinu um skipakomur [is]
SafeSeaNet-kerfið [is]
electromagnetic means
rafsegulaðferðir [is]
electromagnetic compass
rafseguláttavitti [is]
electromagnetic unit
rafseguleining [is]
electromagnetic remote-control switch
RCS
rafsegulfjarstýrður rofi [is]
electromagnetic emission
rafsegulgeislun [is]
electromagnetic radiation
rafsegulgeislun [is]
electro-magnetic pulse
electromagnetic pulse
EMP
rafsegulhögg [is]
electromagnetic ion separator
rafseguljónaskilja [is]
electromagnetic
electro-magnetic
rafsegulknúinn [is]
electromagnet
electro-magnet
rafsegull [is]
electromagnetic pollution
rafsegulmengun [is]
electromagnetic immunity
rafsegulónæmi [is]
electromagnetic pulse monitoring
rafsegulpúlsmæling [is]
electromagnetic separator
rafsegulskilja [is]
high-resolution electromagnetic separator
rafsegulskilja með hárri upplausn [is]
séparateur électromagnétique à pouvoir de résolution élevé [fr]
electromagnetic induction
rafsegulspan [is]
elektromagnetisk induktion [da]
elektromagnetisk induktion [sæ]
induction électromagnétique [fr]
elektromagnetische Induktion [de]
electromagnetic field
rafsegulsvið [is]
electromagnetic compatibility
rafsegulsviðssamhæfi [is]
electromagnetic interference
rafsegultruflun [is]
electromagnetic disturbance
rafsegultruflun [is]
electromagnetic environment
rafsegulumhverfi [is]
electromagnetic emanation
rafsegulútgeislun [is]
electronic cigarette
e-cigarette
rafsígaretta [is]
rafretta [is]
elektronisk cigaret [da]
elektronisk cigarett [sæ]
cigarette électronique [fr]
elektronische Zigarette, Ezigarette [de]
E-cigarette ID
EC-ID
rafsígarettuauðkenni [is]
electrometer
rafspennumælir [is]
electrical apparatus for the detection of combustible gases
raftæki sem skynja brennanlegar lofttegundir [is]
electromagnetic non-specified-time all-or-nothing relay
rafvélrænn skiptiliði [is]
wetting agent
rakagjafi [is]
aktiverende stof (befugtningsmiddel) [da]
hygrometer
rakamælir [is]
hygrometer, luftfugtighedsmåler [da]
hygrometer, luftfuktighetsmätare [sæ]
direct-current potentiometer
rakstraumsjafni [is]
wet basis
rakt ástand [is]
master netting arrangement
rammasamkomulag um jöfnun fjáreigna og fjárskulda [is]
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities
ETS No. 106, 159 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
rammasamningur Evrópuráðsins um samstarf byggðarlaga og svæðisbundinna yfirvalda yfir landamæri [is]
SES nr. 106 og 159 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland establishing a framework for the participation of the Republic of Iceland in the European Union crisis-management operations
rammasamningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands um þátttöku lýðveldisins Íslands í hættustjórnunaraðgerðum Evrópusambandsins [is]
Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society
rammasamningur um gildi menningararfleifðar fyrir samfélagið [is]
Framework Convention for the Protection of National Minorities
ETS No. 157 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
rammasamningur um verndun þjóðarbrota [is]
SES nr. 157 (Safn Evrópusamninga) [is]
postmarketing study
post-marketing study
rannsókn að lokinni markaðssetningu [is]
scientific method
rannsóknaraðferð [is]
Icelandic Transportation Safety Board
ITSB
rannsóknarnefnd samgönguslysa [is]
toxicokinetic study
rannsókn á eiturefnahvörfum [is]
dermal penetration study
rannsókn á gegnferð um húð [is]
environmental safety study
rannsókn á öryggi varðandi umhverfi [is]
completed study
rannsókn sem er lokið [is]
radar set
ratsjá [is]
radar speed meter
ratsjárbúnaður til hraðamælinga [is]
radar speed meter control
ratsjáreftirlit með hraðabrotum [is]
radio altimeter reading
ratsjárhæðarmæling [is]
radio altimeter
ratsjárhæðarmælir [is]
beetroot
rauðrófa [is]
rødbede [da]
rödbeta [sæ]
betterave rouge, betterave potagère, betterave à salade [fr]
rote Beete, rote Rüben [de]
Beta vulgaris var. conditiva [la]
beetroot red
betanin
rauðrófulitur [is]
rødbedefarve, betanin [da]
rödbetsrött, betanin [sæ]
rouge de betterave [fr]
Beetenrot [de]
striped mullet
rauðskeggur [is]
rød mulle, rødskæg [da]
röd mulle [sæ]
Rote Meerbarbe, Gewöhnliche Meerbarbe, Steilstirnige Meerbarbe [de]
Mullus barbatus [la]
red mullet
rauðskeggur [is]
rødskæg [da]
Mullus barbatus [la]
net performance
raunafköst [is]
metric variable
raunbreyta [is]
charge-depleting actual range
RCDA
raundrægni í afhleðsluham [is]
faktisk rækkevidde i ladningsforbrugende drift [da]
faktisk laddningstömmande räckvidd [sæ]
autonomie réelle en mode épuisement de la charge [fr]
Tatsächliche Reichweite bei Entladung [de]
one engine inoperative en-route net flight path
raunflugslóð á flugleið með einn hreyfil óvirkan [is]
net take-off flight path
raunflugslóð flugtaks [is]
physical network port
raunlægt nettengi [is]
physical settlement
raunuppgjör [is]
fysisk afvikling [da]
règlement physique [fr]
ETIAS Fundamental Rights Guidance Board
ráðgjafarnefnd ETIAS-ferðaheimildakerfisins um grundvallarréttindi [is]
ETIAS-råd for rådgivning om grundlæggende rettigheder [da]
Etias-rådgivningsnämnd för grundläggande rättigheter [sæ]
comité d´orientation ETIAS sur les droits fondamentaux. [fr]
ETIAS-Beratungsgremium für Grundrechte [de]
Internal Market Advisory
ráðgjafarnefnd um innri markaðinn [is]
Advisory Committee for Coordination in the Internal Market Field
ráðgjafarnefnd um samræmingu á sviði innri markaðarins [is]
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
ACABQ
ráðgjafarnefnd um stjórnun og fjárlagagerð [is]
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work
ráðgjafarnefnd um öryggi, hollustuhætti og heilsuvernd á vinnustöðum [is]
Advisory Committee on Safety and Health at Work
ACSH
ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum [is]
Waste Safety Standards Committee
WSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla um geislavirkan úrgang [is]
Nuclear Safety Standards Committee
NSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla vegna kjarnorku og kjarniðnaðar [is]
Radiation Safety Standards Committee
RSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla við geislavarnir [is]
safety consultancy service
ráðgjafarþjónusta á sviði öryggis [is]
marketing management consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd markaðsstjórnun [is]
safety consultancy service
ráðgjöf á sviði öryggisgæslu [is]
ministerial meeting
ráðherrafundur [is]
Council of the EMI
Council of the European Monetary Institute
ráð Peningamálastofnunar Evrópu [is]
secret data collection measures
ráðstafanir er varða leynilega gagnaöflun [is]
Permanent Secretary of State
Permanent Secretary
ráðuneytisstjóri [is]
retention behaviour
ráseiginleikar [is]
retention volume
rásrúmmál [is]
retention time
rástími [is]
HPLC-retention data of a test substance
rástími tiltekins prófunarefnis í háþrýstivökvaskiljun [is]
hydraulic retention time
HRT
rástími vökva [is]
vökvarástími [is]
punish a person on account of his or her ethnic origin
refsa einstaklingi vegna uppruna [is]
ordinary meeting
reglubundinn fundur [is]
Eurocontrol Safety Regulatory Requirements
ESARR
reglufestar öryggiskröfur Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu [is]
safety regulatory requirement
reglufest öryggiskrafa [is]
safety regulatory audit
reglufest öryggisúttekt [is]
periodic safety update report
PSUR
reglulega uppfærð öryggisskýrsla [is]
rules on asset segregation
reglur um aðgreiningu eigna [is]
rules governing the internal market
reglur um innri markaðinn [is]
standard-setting body
standard setting body
reglusetningaraðili [is]
rain rocket
regnflaug [is]
roaming market
reikimarkaður [is]
allocated investment return
reiknaðar fjárfestingartekjur [is]
allocated investment return transferred to the non-technical account
reiknaðar fjárfestingartekjur, færðar á fjármálarekstur [is]
allocated investment return transferred from the non-technical account
reiknaðar fjárfestingartekjur, færðar vátryggingum öðrum en líftryggingum [is]
count median diameter
reiknað miðgildisþvermál [is]
beregnet middeltællediameter [da]
räknad mediandiameter [sæ]
diamètre médian de comptage [fr]
mittlerer Zähldurchmesser [de]
method of calculation
reikniaðferð [is]
computational method
reikniaðferð [is]
calculation-based methodology
reiknimiðuð aðferð [is]
settlement date accounting
reikningshald sem miðast við uppgjörsdag [is]
budget balance
reikningsjöfnuður á fjárlögum [is]
équilibre budgétaire [fr]
Haushaltsgleichgewicht, Budgetausgleich [de]
arithmetic
reikningur [is]
Union allowance deletion account
reikningur Sambandsins fyrir niðurfelldar losunarheimildir [is]
ETS account
reikningur vegna viðskipta með losunarheimildir [is]
arithmetic logic unit
ALU
reikni- og rökverk [is]
reikniverk [is]
sea spaghetti
reimaþang [is]
remmetang [da]
remtång [sæ]
haricot de mer, paghetti de mer, himanthale [fr]
Riementang [de]
Himanthalia elongata [la]
drift gillnet
driftnet
reknet [is]
host network operator
rekstraraðili hýsinets [is]
cable television network operator
rekstraraðili kapalsjónvarpsnets [is]
market operator
rekstraraðili markaðar [is]
network operator
rekstraraðili netkerfis [is]
operator designated as having significant market power
rekstraraðili sem telst hafa verulegan markaðsstyrk [is]
business asset
rekstrareign [is]
operating asset
rekstrareign [is]
budget
rekstrarfjárhagsáætlun [is]
tangible fixed assets
rekstrarfjármunir [is]
income statement liability method
rekstrarreikningsskuldaraðferð [is]
charge-depleting operating condition
rekstrarskilyrði í afhleðsluham [is]
ladningsforbrugende driftstilstand [da]
laddningstömmande driftsförhållande [sæ]
conditions de fonctionnement en mode épuisement de la charge [fr]
Betrieb bei Entladung [de]
vehicle-fleet management service
rekstrarþjónusta, tengd ökutækjaflota [is]
fleet management service
rekstrarþjónusta, tengd ökutækjaflota [is]
operational network security
rekstraröryggi nets [is]
retirement-benefit related operations
rekstur, tengdur lífeyri [is]
occupational retirement provision business
rekstur varðandi starfstengdan lífeyri [is]
flow meter
flowmeter
rennslismælir [is]
rotameter
rennslismælir [is]
volumetric meter
rennslismælir [is]
resmethrin
resmetrín [is]
retinol
retínól [is]
retinyl acetate
retínýlasetat [is]
retinyl palmitate
retínýlpalmítat [is]
retrovirus
retróveira [is]
retrovirus vector
retróveirugenaferja [is]
retsina table wine
retsina-borðvín [is]
retsinavin [da]
retsina [sæ]
smoke helmet
reykhjálmur [is]
smokemeter
reykmælir [is]
smoke detector
reykskynjari [is]
self-contained smoke detector
reykskynjari sem gengur fyrir rafhlöðum [is]
smoke detection system
reykskynjunarkerfi [is]
sample extraction smoke detection system
reykskynjunarkerfi með sýnisútdrætti [is]
smoke-detection apparatus
reykskynjunartæki [is]
aspiring smoke detector
reyksogsskynjari [is]
opacimeter
reykþéttnimælir [is]
full flow opacimeter
reykþéttnimælir fyrir heildarstreymi [is]
partial flow opacimeter
reykþéttnimælir fyrir hlutastreymi [is]
end-of-line opacimeter
reykþéttnimælir við enda útblásturskerfis [is]
letter of request
réttarbeiðni [is]
retsanmodning [da]
letter rogatory
réttarbeiðni [is]
commission rogatoire [fr]
Rechtshilfeersuchen [de]
court settlement
réttarsátt [is]
proprietor
rétthafi [is]
certificate of competency
CoC
réttindaskírteini [is]
right to control physical access to an asset
réttur til að ráða yfir efnislegum aðgangi að eign [is]
right to operate an asset
réttur til að starfrækja eign [is]
right of set-off
réttur til jöfnunar [is]
right of set-off
réttur til skuldajöfnunar [is]
picket
rimill [is]
venetian blind
rimlagluggatjald [is]
jalousi [da]
rimsulfuron
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea
N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-3-(ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
rimsúlfúrón [is]
hypermarket
risamarkaður [is]
secretarial staff
ritarar [is]
Secretary
ritari [is]
government budget
ríkisfjárlög [is]
intergovernmental meeting
ríkjafundur [is]
mellemstatslig møde [da]
purple vetch
roðaflækja [is]
bengalsk vikke [da]
purpurvicker [sæ]
Purpurwicke [de]
Vicia benghalensis L. [la]
spectroradiometer
rófgeislunarmælir [is]
spektroradiometer [da]
spectroradiomètre [fr]
Spektroradiometer [de]
sugar-beet harvester
rófnaupptökuvél [is]
beet seed
rófufræ [is]
roefrø [da]
betfrö [sæ]
graine de betterave [fr]
Samen von Rüben [de]
beet pulp
rófumauk [is]
beet cossette
rófusneið [is]
beet sugar
rófusykur [is]
beet top
rófutoppur [is]
rose petal
rósablað [is]
krónublað af rós [is]
kronblad af ros [da]
rosenblad [sæ]
flower sprouts
kalettes
kale sprout
rósagrænkál [is]
rosetkål [da]
rosettkål, blomsterkål, kalette [sæ]
kale de Bruxelles [fr]
Rosen-Grünkohl [de]
xBrassica oleracea [la]
rose ketone
rósaketón [is]
root vegetable
rótarávöxtur [is]
root and tuber vegetables
rótar- og hnýðisgrænmeti [is]
rod- og knolgrøntsager [da]
rot- og knölgrönsaker [sæ]
légumes-racines et légumes tubercules [fr]
Wurzel- und Knollengemüse [de]
positive displacement pipette
ruðningspípetta [is]
bonnetmouths
rúbínfiskar [is]
Emmelichthyidae [la]
sheet glass
rúðugler [is]
safety glazing
rúður úr öryggisgleri [is]
sikkerhedsruder [da]
säkerhetsglas [sæ]
hot-dipped metal-coated coil
rúlla, málmhúðuð í málmhúðunarbaði [is]
electrolytically metal-coated coil
rúlla, rafhúðuð með málmi [is]
geometric description
rúmfræðileg lýsing [is]
geometrical lay-out
rúmfræðilegt fyrirkomulag [is]
geometric mean tensile
GMT
rúmfræðilegt meðaltogþol [is]
geometric
rúmfræðilegur [is]
geometric characteristic
rúmfræðilegur eiginleiki [is]
geometrical characteristic
rúmfræðilegur eiginleiki [is]
geometrical visibility
rúmfræðilegur sýnileiki [is]
volumetric gauge
rúmmálsmælir [is]
volumetric flow rate
rúmmálsstreymi [is]
volumetric expansion
rúmmálsþensla [is]
volumetric compression ratio
rúmmálsþjöppunarhlutfall [is]
cubic meter
rúmmetri [is]
geometrical centre
rúmmiðja [is]
plethysmograph
rúmtaksriti [is]
petrol tank compartment
rými fyrir bensíngeyma [is]
depleted uranium
rýrt úran [is]
cultivated assets
ræktaðar eignir [is]
avlede/dyrkede aktiver [da]
odlade tillgångar [sæ]
Nutztiere und Nutzpflanzungen [de]
culture method
ræktunaraðferð [is]
cultivation method
ræktunaraðferð [is]
breed society
ræktunarfélag [is]
raceforening [da]
avelsorganisation [sæ]
organisme de sélection [fr]
Zuchtverband [de]
set-aside
ræktunarhlé [is]
petri dish
ræktunarskál [is]
starting of generator sets
ræsibúnaður fyrir rafala [is]
cold-weather starting of generator sets
ræsibúnaður fyrir rafala í kulda [is]
logical network port
röklegt nettengi [is]
mullets
röndungar [is]
röndungaætt [is]
Mugilidae [la]
pipe-hanging bracket
rörafesting [is]
tube diameter
rörþvermál [is]
pipe diameter
rörþvermál [is]
market distortion
röskun á markaði [is]
markaðsröskun [is]
distorsion des marchés [fr]
Marktverzerrung [de]
distortion of competition
röskun á samkeppni [is]
SACU Secretariat
SACU-skrifstofa [is]
meta-analysis
safngreining [is]
core set of standards
safn grunnstaðla [is]
set of statistics
safn hagskýrslna [is]
collection of indefinite assets
safn ótiltekinna eigna [is]
market sale
sala [is]
sale of assets
sala eigna [is]
asset stripping
sala eigna úr fyrirtæki [is]
lettuce
garden lettuce
salat [is]
salat, havesalat [da]
sallat [sæ]
laitue, latue cultivée [fr]
Salat, Gartenlattich, Gartensalat [de]
Lactuca sativa [la]
toilet
salerni [is]
macerating toilet
salerni með frárennsliskvörn [is]
toilet med findelingsmekanisme [da]
finfördelningstoalett [sæ]
toilet facilities
salernisaðstaða [is]
toilet brush
salernisbursti [is]
flushing cistern
toilet cistern
salerniskassi [is]
skyllecisterne [da]
spolcistern [sæ]
toilet pod
salernisklefi [is]
toilet paper
salernispappír [is]
toilet block
salernissteinn [is]
meta-analysis method
samanburðaraðferð [is]
market comparable
samanburðarhæft markaðsverð [is]
condensed balance sheet
samandreginn efnahagsreikningur [is]
condensed set of financial statements
samandregin reikningsskil [is]
total aggregated balance sheet
TABS
samanlagðar niðurstöðutölur efnahagsreiknings [is]
aggregated balance sheet
samanlagður efnahagsreikningur [is]
combined market share
samanlögð markaðshlutdeild [is]
summary parameter
samantektarþáttur [is]
hovedparameter [da]
huvudparameter [sæ]
Summenparameter [de]
European Transport Workers´ Federation
ETF
Samband félaga flutningaverkamanna í Evrópu [is]
Capital Markets Union
samband fjármagnsmarkaða [is]
connection mode Network service
CO-NS
sambandsbundin netþjónusta [is]
compact fluorescent lamp with a magnetic ballast
sambyggður flúrlampi með segulstraumfestu [is]
equivalent safety case
sambærilegt dæmi um öryggi [is]
retraction force
samdráttarkraftur [is]
retraction pressure
samdráttarþrýstingur [is]
retraction
samdráttur [is]
cometabolism
co-metabolism
samefnaskipti [is]
joint return operation
sameiginleg aðgerð um endursendingu fólks [is]
common competition enforcement rules
sameiginlegar framkvæmdarreglur um samkeppni [is]
shared competence
sameiginlegar valdheimildir [is]
co-determination
codetermination
sameiginleg ákvarðanataka [is]
Joint Electrical Safety Group
JESG
sameiginleg nefnd um rafmagnsöryggi [is]
shared-business telephone network service
sameiginleg netþjónusta fyrir fyrirtæki [is]
single monetary policy
sameiginleg peningamálastefna [is]
fælles pengepolitik, fælles monetær politik [da]
politique monétaire unique [fr]
einheitliche Währungspolitik [de]
Common Catalogue of Varieties of Vegetable Species
sameiginleg skrá yfir yrki grænmetistegunda [is]
Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species
sameiginleg skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði [is]
common organisation of the market
common organization of the market
COM
sameiginlegt markaðskerfi [is]
common organisation of agricultural markets
common organization of agricultural markets
sameiginlegt markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir [is]
common organisation of the market in wine
common organization of the market in wine
sameiginlegt markaðskerfi fyrir vín [is]
common nomenclature for ingredient labelling on the packaging of cosmetic products
sameiginlegt nafnakerfi til nota við merkingar innihaldsefna á umbúðum snyrtivara [is]
common communication network
CCN
sameiginlegt samskiptanet [is]
réseau commun de communication [fr]
joint technical secretariat
sameiginleg tækniskrifstofa [is]
common programme distribution market
sameiginlegur dreifingarmarkaður dagskrárefnis [is]
common programme production market
sameiginlegur framleiðslumarkaður dagskrárefnis [is]
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues
FAO/WHO JMPR
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar [is]
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar [is]
common market
sameiginlegur markaður [is]
common market in wine
sameiginlegur markaður fyrir vín [is]
common framework for setting up statistical business registers
sameiginlegur rammi fyrir fyrirtækjaskrár [is]
ship/shore safety checklist
sameiginlegur öryggisgátlisti skips og hafnar [is]
trans-European telecommunications network
samevrópskt fjarskiptanet [is]
trans-European transport network
TEN
samevrópskt flutninganet [is]
trans-European data communications network
samevrópskt gagnanet [is]
trans-European railway network
samevrópskt járnbrautarnet [is]
Trans-European Rail Freight Network
TERFN
samevrópskt kerfi fyrir vöruflutninga með járnbrautum [is]
trans-European network of motorways of the sea
samevrópskt kerfi hraðbrauta hafsins [is]
trans-European network
samevrópskt net [is]
trans-European network
samevrópskt netkerfi [is]
trans-European energy network
samevrópskt orkunet [is]
trans-European electronic tendering network
samevrópskt, rafrænt útboðskerfi [is]
pan-European integrated services digital network
EURO-ISDN
samevrópskt, stafrænt, samþætt þjónustunet [is]
samevrópskt ISDN-samnet [is]
trans-European road network
samevrópskt vegakerfi [is]
coherent network
samfellt net [is]
society
samfélag [is]
inclusive society
samfélag fyrir alla [is]
Societal challenges
Samfélagslegar áskoranir [is]
societal
samfélagslegur [is]
social return
samfélagslegur ávinningur [is]
Icelandic Transport Authority
ICETRA
Samgöngustofa [is]
generic veterinary medicinal product
samheitadýralyf [is]
generisk veterinærlægemiddel [da]
generiskt veterinärmedicinskt läkemedel [sæ]
médicament vétérinaire générique [fr]
generisches Tierarzneimittel [de]
non-proprietary name
non proprietary name
samheiti [is]
internal market cohesion
samheldni innri markaðarins [is]
parallel determinations
samhliða ákvarðanir [is]
parallel networks
samhliða net [is]
symmetry
samhverfa [is]
symmetric adjustment mechanism to the equity capital charge
samhverf aðlögun vegna hlutabréfaáhættu [is]
symmetric solution
samhverf lausn [is]
symmetric encryption algorithm
samhverft dulkóðunarreiknirit [is]
plane of symmetry
samhverfuplan [is]
longitudinal plane of symmetry of tractor
samhverfuplan dráttarvélarinnar á langveginn [is]
symmetrical
samhverfur [is]
harmonised method
harmonized method
samhæfð aðferð [is]
harmonised set
harmonized set
samhæfð samstæða [is]
Office for Harmonisation in the Internal Market
OHIM
samhæfingarskrifstofa innri markaðarins [is]
offsetting
samjöfnun [is]
competition
samkeppni [is]
Competition
Samkeppni [is]
interagency competition
samkeppni á milli eftirlitsstofnana [is]
competition between undertakings using competing technologies
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta samkeppnistækni [is]
competition between undertakings using the same technology
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta sömu tækni [is]
inter-brand competition
samkeppni milli vörumerkja [is]
competitor
samkeppnisaðili [is]
competitive impact
samkeppnisáhrif [is]
competition provision
samkeppnisákvæði [is]
Competition Authority
Samkeppniseftirlitið [is]
competitive property
samkeppniseiginleiki [is]
competitive process
samkeppnisferli [is]
competitive capacity
samkeppnisgeta [is]
competitivity
samkeppnisgeta [is]
competition economics
samkeppnishagfræði [is]
restriction of competition
samkeppnishamla [is]
anti-competitive restraint
samkeppnishamla [is]
anti-competitive
anticompetitive
samkeppnishamlandi [is]
anti-competitive effects
samkeppnishamlandi áhrif [is]
anti-competitive behaviour
samkeppnishamlandi hátterni [is]
anti-competitive practices
samkeppnishamlandi starfshættir [is]
competitive ELISA test
samkeppnisháð ELISA-prófun [is]
competitive behaviour
samkeppnishegðun [is]
pro-competitive
samkeppnishvetjandi [is]
competitiveness
samkeppnishæfni [is]
economic competitiveness
samkeppnishæfni í atvinnulífinu [is]
competitive price
samkeppnishæft verð [is]
competitive
samkeppnishæfur [is]
competition law
samkeppnislög [is]
rules on competition
samkeppnisreglur [is]
competition rules
samkeppnisreglur [is]
competition law
samkeppnisréttur [is]
competitive conditions
samkeppnisskilyrði [is]
conditions of competition
samkeppnisskilyrði [is]
competitive position
samkeppnisstaða [is]
competition policy
samkeppnisstefna [is]
politique de la concurrence [fr]
Wettbewerbspolitik [de]
competitive level
samkeppnisstig [is]
level of competition
samkeppnisstig [is]
competitive harm
samkeppnistjón [is]
competing technology
samkeppnistækni [is]
competitive environment
samkeppnisumhverfi [is]
competitive procedure with negotiation
samkeppnisútboð með samningsviðræðum [is]
competing product
samkeppnisvara [is]
competitive dialogue
samkeppnisviðræður [is]
competitive significance
samkeppnisvægi [is]
competitive products
samkeppnisvörur [is]
competition authority
samkeppnisyfirvald [is]
national competition authority
NCA
samkeppnisyfirvald ríkis [is]
non-price competition
samkeppni um annað en verð [is]
competition for recruitment
samkeppni um ráðningu [is]
competitive procurement in respect of the award of supplies and works contracts
samkeppni við gerð verk- og vörukaupasamninga [is]
amicable settlement
samkomulag [is]
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Unification of Pension Rights in Accordance with Pension Benefits Rules
samkomulag milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Arrangement between the European Union and the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
samkomulag milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands um tilhögun þátttöku þess í starfsemi Evrópsku stuðningsskrifstofunnar í hælismálefnum [is]
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
Memorandum of understanding between the Ministry for Foreign Affairs and External Trade of Iceland and the National Tourism Administration of China on Visa and Related Issues concerning Tourist Groups from China
samkomulag milli utanríkisráðuneytis Íslands og ferðamálaráðs Kína um vegabréfsáritanir og tengd málefni er varða ferðamannahópa frá Kína, milli Íslands og Kína [is]
Arrangement concerning Certificates of Origin, between Iceland and France
samkomulag snertandi upprunaskírteini, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement relating to Commerce and Navigation, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag snertandi verslunar- og siglingaviðskipti, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Agreement to dispense with the Requirement that Pilots should have Passports, between Iceland and Germany
samkomulag um að falla frá kröfu um að flugmenn hafi vegabréf, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 to certain Colonies and Territories, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um að samningurinn um framsal sakamanna skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement on making Voyage Records and their Transmit, between Iceland and Norway
samkomulag um að taka sjóferðaskýrslur og senda þær áfram, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement concerning the Acceptance of the British Visitor´s Passport between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um að viðurkenna bresk ferðamannaskilríki, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement concerning the Reversion of the Reykjavík Airfield to the Icelandic Government, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um afhendingu Reykjavíkurflugvallar til Íslendinga, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning the Waiver of Visa Fees, between Iceland and Israel
samkomulag um afnám gjalds fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Ísraels [is]
Agreement concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Belgium
samkomulag um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement concerning the Waiver of Visas, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning the two Countries´ Position on Commerce and Navigation Matters, between Iceland and Czechoslovakia
samkomulag um afstöðu landanna í verslunar- og siglingamálum, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Agreement concerning Fisheries and continental Shelf Issues, between Iceland and Norway
samkomulag um fiskveiði og landgrunnsmál, milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement concerning Extradition of Individuals who have willingly caused bodily Injuries, between Iceland and Germany
samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa valdið meiðslum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Arrangement on Reciprocal Rescinding of Consular Fees, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Memorandum of Understanding regarding the Billing and Collection by the United Kingdom of Air Navigation Charges Levied by Iceland, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Arrangement concerning Implementation of certain Consular Acts on Commerce and Navigation of the Countries, between Iceland and Denmark
samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Import of Sheep Meat, between Iceland and Sweden
samkomulag um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Import of Sheep Meat to Finland, between Iceland and Finland
samkomulag um innflutning á kindakjöti til Finnlands, milli Íslands og Finnlands [is]
Agreement on Import of Sheep Meat to Norway, between Iceland and Norway
samkomulag um innflutning á kindakjöti til Noregs, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway
samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement regarding the Disposal of the Estates of Deceased Seamen, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Cultural and Scientific Cooperation, between Iceland and France
samkomulag um menningar og vísindasamvinnu, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement concerning Abolishment of Tariffs and Sales Tax on Aviation Fuel, between Iceland and Switzerland
samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flugvélaeldsneyti, milli Íslands og Sviss [is]
Arrangement relating to the Waiver of Passport Visas for Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America
samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferðamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
Dispute Settlement Understanding
samkomulag um reglur og málsmeðferð við lausn deilumála [is]
samkomulagið um lausn deilumála [is]
Agreement on a Common Nordic Labour Market for Common Teachers (Teachers of Student Classes) in Elementary Schools
samkomulag um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir almenna kennara (bekkjarkennara) í grunnskólum [is]
Agreement on Trade and Economic Cooperation, between Iceland and Canada
samkomulag um samvinnu í viðskiptum og efnahagsmálum, milli Íslands og Kanada [is]
Articles of Agreement of the International Monetary Fund
samkomulag um samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Norway
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Sweden
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Commercial Matters, between Iceland and Germany
samkomulag um viðskiptamál, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement on Commerce, between Iceland and Sweden
samkomulag um viðskipti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on the Protection of Trade Marks, between Iceland and France
samkomulag um vörumerkjavernd, milli Íslands og Frakklands [is]
extra-judicial settlement
extrajudicial settlement
samkomulag utan dómstóla [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Agreement concerning the Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi samning til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Belgium
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and the Netherlands
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Luxembourg
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
precision method
samkvæmniaðferð [is]
principle of consistent accounting methods
samkvæmnisreglan [is]
summation method
samlagningaraðferð [is]
pooling of interests method
samlegðaraðferð [is]
Conventions signed between Member States
CMS
samningar aðildarríkjanna [is]
SAR [is]
contractual netting
samningsbundin skuldajöfnun [is]
Contractual Cross Product Netting
samningsbundin skuldajöfnun milli afurða [is]
aftale om netting på tværs af produkter [da]
contract asset
samningseign [is]
negotiated procedure without prior call for competition
samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar [is]
dealer market
samningsmarkaður [is]
Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Lýðveldisins San Marínós sem kveður á um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning certain Agricultural Products, between Iceland and the European Community
samningur í formi bréfaskipta um tilteknar landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Evrópubandalagsins [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Estonia
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Lithuania
samningur í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Litháens [is]
Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces
NATO SOFA
samningur milli aðila að Norður-Atlantshafssamningnum um réttarstöðu liðsafla þeirra [is]
NATO-SOFA-samningurinn [is]
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information
samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamningsins um kjarnorkuupplýsingar [is]
Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank
samningur milli Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Íslands, Lettlands, Litháens, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjárfestingarbankann [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Implementation of Specific Provisions on Citizenship
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um framkvæmd tiltekinna ákvæða um ríkisborgararétt [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjármögnunarfélagið á sviði umhverfisverndar (NEFCO) [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Development Fund
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna þróunarsjóðinn [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Cooperation on Combating Marine Pollution by Oil or other Dangerous Substances
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu eða annarra skaðlegra efna [is]
Agreement between Denmark, Finland, Norway and Sweden on Cross Border Cooperation between the Countries in Order to prevent or limit Damage to People, Property or in the Environment in the Event of Accidents
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu milli landanna yfir landamærin til að koma í veg fyrir eða takmarka tjón á fólki, á eignum eða í umhverfinu af völdum slysa [is]
Aftale mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over statsgrænserne for at forhindre eller begrænse skader på mennesker eller ejendom eller i miljøet i tilfælde af ulykker [da]
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Cooperation in Competition Matters
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Co-operation in Competition Matters
samningur milli Danmerkur, Íslands og Noregs um samstarf í samkeppnismálum [is]
Agreement between the EFTA Countries and Spain
samningur milli EFTA-landanna og Spánar [is]
Agreement between the EFTA Countries, on the one hand, and the European Economic Community, on the other hand, laying down a Procedure for the Exchange of Information in the Field of Technical Regulations
samningur milli EFTA-ríkjanna, annars vegar, og Efnahagsbandalags Evrópu, hins vegar, um upplýsingaskipti vegna tæknilegra reglugerða [is]
Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice
samningur milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls [is]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine
samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Norður-Ameríku um viðskipti með vín [is]
Agreement between the EC and Andorra, on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur milli Evrópubandalagsins og Furstadæmisins Andorra um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
samningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands og Noregs [is]
agreement between undertakings
samningur milli fyrirtækja [is]
Agreement between Iceland, Greenland, Denmark and Norway concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island
samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen [is]
Agreement, between Iceland and the European Police Office (EUROPOL)
samningur, milli Íslands og Evrópsku lögregluskrifstofunnar (EUROPOL) [is]
Convention between the Principality of Liechtenstein and Iceland for the Elimination of Double Taxation and with Respect to Taxes on Income and on Capital and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance
samningur milli Íslands og Furstadæmisins Liechtensteins um að afnema tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir og um að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot [is]
Agreement between the Ministry of Education of the People´s Republic of China and the Minstry of Education, Science and Culture of the Republic of Iceland on mutual recognition of higher education certificates, degrees and qualifications
samningur milli menntamálaráðuneytis Alþýðulýðveldisins Kína og mennta- og menningarmálaráðuneytis lýðveldisins Íslands um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum, gráðum og staðfestingum á menntun og hæfi á æðra skólastigi [is]
Convention between the Nordic Countries for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital
samningur milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir [is]
Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation on certain Aspects of Cooperation in Fisheries
samningur milli ríkisstjórnar Íslands, ríkisstjórnar Noregs og ríkisstjórnar Rússneska sambandsríkisins um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Concerning Abolition of Visa Requirements
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um afnám kvaða um vegabréfsáritun [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China concerning Air Services, between Iceland and China
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Hong Kong í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína [is]
Air Service Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People´s Republic of China, between Iceland and China
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Makaó í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína [is]
Agreement between EFTA States and Turkey
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Tyrklands [is]
Agreement between the EFTA States and Israel
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Ísraels [is]
Agreement between the EFTA States and the Hashemite Kingdom of Jordan
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og konungsríkisins Jórdaníu [is]
Agreement between the EFTA States and the Kingdom of Morocco
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og konungsríkisins Marokkós [is]
Agreement between the EFTA States and the Republic of Bulgaria
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Búlgaríu [is]
Agreement between the EFTA States and the Republic of Croatia
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Króatíu [is]
Agreement between the EFTA States and Romenia
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Rúmeníu [is]
Agreement between the EFTA States and Singapore
samningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Singapúr [is]
Agreement between the Nordic Countries on Abolition of Passport Control on Borders between the Nordic Countries
samningur Norðurlanda um afnám vegabréfaskoðunar við landamæri milli Norðurlandanna [is]
Nordisk overenskomst om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser [da]
Agreement between the Nordic Countries on Provisions of Private International Law regarding Marriage, Adoption and Legal Age, including Final Protocol
samningur Norðurlanda um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ættleiðingu og lögráð, með lokabókun [is]
Agreement between the Nordic Countries on Inheritance and Distribution of Estates of Inheritance
samningur Norðurlanda um erfðir og skipti á dánarbúum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Transit of Deportees
samningur Norðurlanda um gegnumflutning manna sem vísað hefur verið úr landi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Declaration of Bankruptcy
samningur Norðurlanda um gjaldþrotaskipti [is]
Agreement between the Nordic Countries on the Acceptance of Adjudications and their Enforcement
samningur Norðurlanda um viðurkenningu dóma og fullnægju þeirra [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the other, in the areas of the Schengen acquis which apply to these States
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur gera með sér um að koma á réttindum og skyldum milli Írlands og Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs hins vegar á þeim sviðum Schengen-gerðanna sem taka til þessara ríkja [is]
Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America
samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation as regards Income and Property Tax, between Iceland and Germany
samningur til að koma í veg fyrir tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and China
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Kína [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and the Russian Federation
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Czech Republic
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Tékklands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Viet Nam
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Víetnams [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Belgium
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Estonia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Eistlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Greenland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Grænlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, between Iceland and the Netherlands
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Hollands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Iran
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Íran [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Canada
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Kanada [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Latvia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lettlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Lithuania
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Litháens [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Luxembourg
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Portugal
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Portúgals [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Poland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Póllands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Slovakia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Slóvakíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Spain
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation in the Field of Air Carriage, between Iceland and France
samningur til þess að komast hjá tvísköttun á sviði loftflutninga, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement on Method of Dispute Settlement, between Iceland and Denmark
samningur um aðferðina við úrlausn deilumála, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, between Iceland and China
samningur um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd, milli Íslands og Kína [is]
Agreement relating to the Purchase of certain Military Equipment, Materials and Services by Iceland, between Iceland and the United States of America
samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað tæki og þjónustu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on the Setting up of an Experimental European Network of Ocean Stations (COST 43)
samningur um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva (COST 43) [is]
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna [is]
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation
samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum á sjó [is]
Agreement concerning the Close-out of the Collection Account of the Agricultural Commodities Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup á umframbirgðum af landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Granting Poor Citizens Free Legal Aid in Court Cases, between Iceland and Italy
samningur um að veita fátækum þegnum gjafsókn í málum, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement on Delivery of Death Certicates, between Iceland and Italy
samningur um afhendingu dánarvottorða, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement on abolishing Surtaxes, between Iceland and Portugal
samningur um afnám aukatolla, milli Íslands og Portúgals [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Brazil
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Brasilíu [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and the Netherlands
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Switzerland
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Germany
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Bulgaria
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and the Czech and Slovak Federal Republic
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Hungary
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ungverjalands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Uruguay
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Úrúgvæs [is]
Agreement on Social Security, between Iceland and Austria
samningur um almannatryggingar, milli Íslands og Austurríkis [is]
Convention on Social Security, between Iceland and Luxembourg
samningur um almannatryggingar, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention of the World Meteorological Organization
samningur um Alþjóðaveðurfræðistofnunina [is]
Agreement concerning continued Validity of the Convention on Extradition, between Iceland and the Bahamas
samningur um áframhaldandi gildi samnings um framsal sakamanna, milli Íslands og Bahamaeyja [is]
Most-Favoured Nation Agreement, between Iceland and Australia
samningur um bestu kjör, milli Íslands og Ástralíu [is]
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space
samningur um björgun geimfara, framsal geimfara og skil á hlutum sem skotið hefur verið út í himingeiminn [is]
Agreement Adjusting Certain Agreements Between the EFTA States
samningur um breytingu á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna [is]
Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, between Iceland and Lithuania
samningur um eflingu og gagnkvæma vernd fjárfestinga, milli Íslands og Litháens [is]
Agreement for the Promotion and Protection of Investments, between Iceland and Viet Nam
samningur um eflingu og vernd fjárfestinga, milli Íslands og Víetnams [is]
Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement facilitating the settlement of reciprocal claims relating to sickness and maternity insurance benefits
samningur um einföldun uppgjörs á gagnkvæmum kröfum vegna tryggingabóta vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar [is]
Convention on Social Security, between Iceland and the United Kingdom
samningur um félagslegt öryggi, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention on Social Security, between Iceland and Canada
samningur um félagslegt öryggi, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Fishing inside the Fisheries Jurisdiction of Iceland and the Faroe Islands in the year 2004, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2004, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on Fisheries and Marine Environment, between Iceland and the European Economic Community
samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement providing for an Assistance Grant in Support of Iceland´s Economic Stabilization Program, between Iceland and the United States of America
samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingaráætlun Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Air Service Agreement, between Iceland and the United Kingdom
samningur um flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement Relating to Civil Air Transport, between Iceland and China
samningur um flutninga í almenningsflugi, milli Íslands og Kína [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the United States of America
samningur um flutninga í lofti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ETS No. 112 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um flutning dæmdra manna [is]
SES nr. 112 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche) [is]
Convention implementing the Schengen Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders
Convention implementing the Schengen Agreement
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins milli ríkisstjórna ríkja Benelúx-efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and India
samningur um framsal sakamanna af kaupskipum, milli Íslands og Indlands [is]
Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice, between Iceland and the United States of America
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Belgium
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and the United Kingdom
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and France
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Frakklands [is]
Extradition Treaty, between Iceland and the Netherlands
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Hollands [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and India
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Indlands [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Italy
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Ítalíu [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and Canada
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Luxembourg
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Agreement on Extradition, between Iceland and Spain
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Spánar [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and South Africa
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Australia
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Ástralíu [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and the United Kingdom
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Bretlands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Canada
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Kanada [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Sri Lanka
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and South Africa
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Agreement on Transfer of abandoned Assets and unpaid Wages of Mariners, between Iceland and France
samningur um framsöl á eftirlátnum fjármunum og ógoldnu kaupi sjómanna, milli Íslands og Frakklands [is]
Treaty to Advance the Cause of General Peace, between Iceland and the United States of America
samningur um friðsamlega lausn deilumála, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
ETS No. 121 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um friðun evrópskrar byggingararfleifðar [is]
SES nr. 121 (Safn Evrópusamninga) [is]
Free Trade Agreement, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fríverslun, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on mutual Assistance in Customs Matters, between Iceland and Germany
samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Agreement on mutual Delivery of Books and Documents from Libraries, between Iceland and Denmark
samningur um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bókum og skjölum, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on the Mutual Promotion and Protection of Investments, between Iceland and Latvia
samningur um gagnkvæma eflingu og vernd fjárfestinga, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement concerning mutual Abolishment of Charges on Aviation Fuel etc., between Iceland and the United States of America
samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af flugvélaeldsneyti o.fl., milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning Exemption of Shipping Profits from Income Tax, between Iceland and the United Kingdom
samningur um gagnkvæma undanþágu frá tekjuskatti af hagnaði af skipaútgerð, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and Markings between Australia and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á samræmismati, vottorðum og merkingum milli Ástralíu og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and Markings between the Government of New Zealand and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á samræmismati, vottorðum og merkingum milli ríkisstjórnar Nýja-Sjálands og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment between Canada and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu samræmismats milli Kanada og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement on the mutual Abolition of the Deduction Right, between Iceland and Italy
samningur um gagnkvæmt afnám frádráttarréttarins, milli Íslands og Ítalíu [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Brazil
samningur um gerðardóm, milli Íslands og Brasilíu [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Belgium
samningur um gerð, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement regarding the Settlements of Claims of Icelandic Insurance Companies, between Iceland and the United States of America
samningur um greiðslu á kröfum íslenskra vátryggingafélaga, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning an International Observer Scheme for land-based Whaling Stations in the North Atlantic Area, between Iceland and Spain
samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður-Atlantshafssvæðinu, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement on Health Services, between Iceland and the United Kingdom
samningur um heilbrigðisþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Whaling Matters, between Iceland and the United States of America
samningur um hvalamálefni, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Arrangement in the Form of an Exchange of Letters on Trade in Sheep Meat, between Iceland and European Economic Community
samningur um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement in the Form of an Exchange of Letters on preferential Tariff Quotas for certain Products related to the agricultural Sector, between Iceland and Norway
samningur um ívilnandi tollkvóta fyrir tilteknar vörur sem falla undir svið landbúnaðar, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for the Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement for Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvörum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement on Agricultural Products, between Iceland and Israel
samningur um landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Ísraels [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Finland
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Finnlands [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Norway
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Sweden
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States
samningur um lausn fjárfestingardeilna milli ríkja og þegna annarra ríkja [is]
Agreement relating to Lend-Lease Aid for Defense of Iceland, between Iceland and the United States of America
samningur um láns- og leiguhjálp vegna varna Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
ETS No. 050, 134 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um lyfjaskrá Evrópu [is]
SES nr. 50 og 134 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement on Cultural Cooperation, between Iceland and China
samningur um menningarsamstarf, milli Íslands og Kína [is]
Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, Science and Technology, between Iceland and the Russian Federation
samningur um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection
samningur um merkingu plastsprengiefna til að unnt sé að bera kennsl á þau [is]
Money Order Convention, between Iceland and the United States of America
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Money Order Agreement, between Iceland and the United Kingdom
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention for Exchange of Money Orders, between Iceland and Canada
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement concerning the Exchange of Parcel Post, between Iceland and the United States of America
samningur um póstbögglaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention relating to Consuls, between Iceland and Belgium
samningur um ræðismenn, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement on a Common Nordic Labour Market
samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað [is]
Agreement on a Common Nordic Labour Market for Certain Medical Professions and Veterinarians
samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrigðisstéttir og dýralækna [is]
Agreement on Consolidation and Amendments of the Text of Protocol 3 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
samningur um sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Audiovisual Co-Production Agreement, between Iceland and Canada
samningur um samframleiðslu á sviði hljóð og myndverka, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Cooperation in the Field of Tourism, between Iceland and Latvia
samningur um samstarf á sviði ferðaþjónustu, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement on Cooperation in Fisheries, between Iceland and the Russian Federation
samningur um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Agreement on mutual Cooperation and Assistance in Custom Matters, between Iceland and Poland
samningur um samstarf og gagnkvæma aðstoð í tollamálum, milli Íslands og Póllands [is]
Agreement on Cultural, Scientific and Technological Cooperation, between Iceland and Italy
samningur um samvinnu á sviði menningar, vísinda og tækni, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement on Friendly Settlement, Composition of Courts and Arbitration Tribunals, between Iceland and Spain
samningur um sátt, dóms- og gerðarskipan, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement relating to Special Economic Assistance, between Iceland and the United States of America
samningur um sérstaka efnahagsaðstoð, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement in the Form of Exchange of Letters concerning certain Arrangements in Agriculture, between Iceland and the European Economic Community
samningur um sérstakt fyrirkomulag í landbúnaði, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement regarding Conditions for Trade in live Shellfish, between Iceland and France
samningur um skilyrði fyrir viðskiptum með lifandi skelfisk, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement relating to the Exchange of Official Publications, between Iceland and the United States of America
samningur um skipti á opinberum ritum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and France
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and the Netherlands
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Hollands [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and Italy
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Ítalíu [is]
Convention on Obligatory Arbitration, between Iceland and Portugal
samningur um skuldbundna gerð, milli Íslands og Portúgals [is]
Agreement concerning Technical Assistance between Iceland and the United Nations and its Organizations
samningur um tæknilega aðstoð milli Íslands og Sameinuðu þjóðanna og stofnana þeirra [is]
Agreement on Exemption from Military Service, between Iceland and the Netherlands
samningur um undanþágu frá herþjónustu, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement concerning Exemption from Public Levies on Payments made by the United States concerning Common Defense, between Iceland and the United States of America
samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
Convention on Human Rights and Biomedicine
ETS No. 164 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar við hagnýtingu líffræði og læknisfræði [is]
samningur um mannréttindi og líflæknisfræði [is]
SES nr. 164 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Bern Convention
Berne Convention
ETS No. 104 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu [is]
Bernarsamningurinn [is]
SES nr. 104 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement on Trade, Navigation and Residence between Iceland and France
samningur um verslun, siglingar og búsetu, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention on Commerce between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur um viðskipti Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Singapore
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Singapúrs [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Turkey
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Tyrklands [is]
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
ETS No. 165 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um viðurkenningu á menntun og hæfi á æðra skólastigi á Evrópusvæðinu [is]
SES nr. 165 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement on Friendship, Amity and Trade between Iceland and the Netherlands
samningur um vináttu, gott samlyndi og verslun, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement on scientific and technical Cooperation in Fisheries, between Iceland and Poland
samningur um vísinda- og tæknisamvinnu á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Póllands [is]
Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level
ETS No. 144 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um þátttöku útlendinga í opinberu lífi í sveitarfélögum [is]
SES nr. 144 (Safn Evrópusamninga) [is]
wet lease agreement
samningur um þjónustuleigu [is]
wet lease-aftale [da]
avtal för in- eller uthyrning av luftfartyg med besättning [sæ]
Vermieten oder Anmieten mit Besatzung [de]
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
ETS No. 141 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum [is]
SES nr. 141 (Safn Evrópusamninga) [is]
International Convention for the Safety of Life at Sea
samningur um öryggi mannslífa á hafinu [is]
Security Agreement, between Iceland and the Western European Union
samningur um öryggismál, milli Íslands og Vestur-Evrópusambandsins [is]
Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, between Iceland and the International Atomic Energy Agency
samningur um öryggisreglur í samræmi við samninginn um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum, ásamt bókun, milli Íslands og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar [is]
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna og tengdra starfsmanna [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Greenland/Denmark concerning mutual Fishing in the Fisheries Jurisdiction of Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Cooperation in the Field of Fisheries, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Extradition of Escapees from Merchant Navy Ships, between Iceland and Germany
samningur viðvíkjandi framsali strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Þýskalands [is]
consultation meeting
samráðsfundur [is]
Consultative Meeting of Contracting Parties to the London Convention
samráðsfundur samningsaðila að Lundúnasáttmálanum [is]
Consultative Committee on Administrative Questions (Finance and Budgetary Questions)
CCAQ (FB)
samráðsnefnd um stjórnunarmál (fjármál og fjárlagagerð) [is]
coordinate market prices
co-ordinate market prices
samræma markaðsverð [is]
methodological framework
samræmd aðferðafræði [is]
coordinator for safety and health matters at the project execution stage
co-ordinator for safety and health matters at the project execution stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks [is]
coordinator for safety and health matters at the project preparation stage
co-ordinator for safety and health matters at the project preparation stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks [is]
Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
ICCVAM
samræmingarnefnd stofnana um fullgildingu staðgönguaðferða [is]
ICCVAM-nefndin [is]
Comité de coordination interagences pour la validation des méthodes alternatives [fr]
Organisationsübergreifender Koordinationsausschuss zur Validierung alternativer Methoden [de]
Common Veterinary Entry Document
samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal fyrir dýr og dýraafurðir [is]
heterogeneous product
samsett byggingarvara [is]
compound dietary foodstuff
samsett sérfæða [is]
combined retarder
samsettur hamlari [is]
component variety
samsett yrki [is]
komponentsort [da]
komponentsort [sæ]
variété composant [fr]
Komponentensort [de]
communication network
samskiptanet [is]
contact details
samskiptaupplýsingar [is]
triplet oxygen
samspuna súrefni [is]
solidarity between donor and recipient
samstaða gjafa og þega [is]
Consumer Protection Cooperation Network
CPC Network
samstarfsnet um neytendavernd [is]
Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization
ICAO MoC
samstarfssamkomulag milli Evrópusambandsins og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
letter of agreement
LoA
samstarfssamningur [is]
Cooperation Agreement in the form of Exchange of Notes, between Iceland and the European Centre for Medium Range Weather Forecasts
Co-operation Agreement in the form of Exchange of Notes, between Iceland and the European Centre for Medium Range Weather Forecasts
samstarfssamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Evrópumiðstöðvar fyrir meðallangdrægar veðurspár [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
Cooperation Agreement between the Contracting Parties to the Schengen Agreement and the Schengen Convention of the one part and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway of the other
Co-operation Agreement between the Contracting Parties to the Schengen Agreement and the Schengen Convention of the one part and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway of the other
samstarfssamningur milli aðilanna að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs [is]
Accord de coopération conclu entre les Parties contractantes de l´Accord de Schengen et de sa Convention d´application d´une part et la République d´Islande et le Royaume de Norvège d´autre part [fr]
Kooperationsübereinkommen zwischen den Vertragsparteien des Schengener Übereinkommens und des Schengener Durchführungsübereinkommens und der Republik Island sowie dem Königreich Norwegen [de]
Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission
samstarfssamningur milli stofnana Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar [is]
Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF)
samstarfssamningur milli stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) [is]
Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
samstarfssamningur milli stofnana um aga í stjórn fjármála og umbætur í fjárlagagerð [is]
Interinstitutional Agreement on better law-making
samstarfssamningur milli stofnana um betri lagasetningu [is]
Cooperation Treaty between the Nordic Countries
samstarfssamningur Norðurlanda [is]
Cooperation Agreement on Collaborative Activity in the Field of Film-Making, between Iceland and France
Co-operation Agreement on Collaborative Activity in the Field of Film-Making, between Iceland and France
samstarfssamningur um samstarfsverkefni á sviði kvikmyndagerðar, milli Íslands og Frakklands [is]
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
forum of competent bodies
samstarfsvettvangur þar til bærra aðila [is]
network collaborative management
samstarf um netstjórnun [is]
samarbejdsbaseret netstyring [da]
nätverkssamverkan [sæ]
gestion collaborative du réseau [fr]
kooperative Netzmanagement [de]
consolidated balance sheet
samstæðuefnahagsreikningur [is]
consolidation method
samstæðureikningsskilaaðferð [is]
fusion welding of metallic
samsuða málma [is]
correlation methodology
samsvörunaraðferð [is]
inter-administration telematic networks
samtengd fjarvirkninet innan stjórnsýslunnar [is]
interconnection of energy networks
samtenging orkuneta [is]
linked inland waterway network
samtengt vatnaleiðakerfi [is]
European Federation for Retirement Provision
Samtök evrópskra lífeyrissjóðasamtaka [is]
Organisation of Petroleum Exporting Countries
Organization of Petroleum Exporting Countries
Organisation of the Petroleum Exporting Countries
OPEC
Samtök olíuútflutningslanda [is]
OPEC-ríkin [is]
Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP [fr]
Organisation erdölexportierender Länder, Organisation der erdölausführenden Länder [de]
Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association
CTFA
Samtök snyrtivöru- og ilmefnaframleiðenda [is]
association of retailers of goods
samtök vörusmásala [is]
synergetic effect
samverkandi afl [is]
operational coooperation between the Member States
operational co-ooperation between the Member States
samvinna aðildarríkjanna um verklega framkvæmd [is]
operational cooperation between national civil-protection services
operational co-operation between national civil-protection services
samvinna almannavarnastofnana um verklega framkvæmd [is]
cooperative society
co-operative society
samvinnufélag [is]
varietal association
samyrki [is]
samsett yrki [is]
sammensat sort [da]
sammansatt sort [sæ]
association variétale [fr]
Verbundsort [de]
market risk concentration
samþjöppunaráhætta markaðsáhættu [is]
market concentration
samþjöppun á markaði [is]
veterinary approval number
samþykkisnúmer heilbrigðisyfirvalda á sviði dýra og dýraafurða [is]
ILO Convention No. 155 concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 155 um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi [is]
acceptable test method
samþykktarhæf prófunaraðferð [is]
Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat
Ramsar Convention
samþykkt um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf [is]
approved veterinarian
samþykktur dýralæknir [is]
target start approval time
TSAT
samþykktur marktími fyrir gangsetningu [is]
TSAT [da]
planerad godkänd starttid [sæ]
heure cible autorisée de mise en route [fr]
Zielzeit für die Startfreigabe [de]
Integrated Broadband Communication Networks
IBC network
samþætt breiðbandsfjarskiptanet [is]
IBC-net [is]
integrated network
samþætt net [is]
integrated computerised veterinary system
samþætt, tölvuvætt upplýsingakerfi um heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
integrated retarder
samþættur hamlari [is]
sand patch
sand patch method
sandblettsaðferð [is]
méthode de la hauteur au sable [fr]
fair competition
sanngjörn samkeppni [is]
fairer Wettbewerb [de]
equitable competition
sanngjörn samkeppni [is]
conditions of fair competition
sanngjörn samkeppnisskilyrði [is]
identification details
sanngreiningarupplýsingar [is]
detergent dispenser
sápuhólf [is]
dental retractor
sárahaki [is]
perpetrator
sá sem fremur afbrot [is]
standard setter
sá sem setur staðla [is]
standardsætter [da]
finding of a friendly settlement
sáttagerð [is]
conclusion d´un règlement amiable [fr]
settlement
sáttagerð [is]
settlement procedure
sáttameðferð [is]
dispute settlement panel
sáttanefnd [is]
friendly settlement proceedings
sáttaumleitanir [is]
procédure de règlement amiable [fr]
Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark
sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Convention for the Pacific Settlement of International Disputes
sáttmáli um friðsamlega lausn deilumála milli ríkja [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Australia
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Ástralíu [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and the United Kingdom
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Canada
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Kanada [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and New Zealand
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and Sri Lanka
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ECHR
ETS No. 05, 09, 046, 114, 117 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis [is]
Evrópusáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis [is]
mannréttindasáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 5, 9, 46, 114 og 117 (Safn Evrópusamninga) [is]
Schengen consultation network
Schengen-samráðsnetið [is]
Schengen Secretariat
Schengen-skrifstofa [is]
Secrétariat Schengen [fr]
Schengen Sekretariat [de]
SDMX
statistical data and metadata eXchange format
SDMX-snið [is]
cefacetrile
sefasetríl [is]
magnetic method
segulaðferð [is]
magnetic compass
seguláttaviti [is]
magnetkompas [da]
magnetkompass [sæ]
Magnetkompaß [de]
magnetic tape
segulband [is]
magnetic tape recorder
segulbandsupptökutæki [is]
målebåndoptager, magnetisk lydregistreringsapparat [da]
bandspelare, rullbandspelare [sæ]
magnetic disk
seguldiskur [is]
magnetic mine
seguldufl [is]
magnetic flux
segulflæði [is]
magnetisk flux [da]
magnetiskt flöde [sæ]
fluxmeter
flux meter
segulflæðismælir [is]
magnetism
segulfræði [is]
magnetic stirrer
segulhræribúnaður [is]
segulhrærari [is]
magnetomotive force
segulíspenna [is]
magnetic card
segulkort [is]
kort með segulrönd [is]
magnetic-card system
segulkortakerfi [is]
magnetic card reader
segulkortalesari [is]
magneto ignition
segulkveikja [is]
magnettænding [da]
Magnetzündung [de]
magnet
segull [is]
magnetic stirring rod
segulmagnaður hræripinni [is]
magnetic carrier
segulmiðill [is]
isocentre of a magnet
segulmiðja [is]
magnetic medium
segulnæmur geymslumiðill [is]
segulmiðill [is]
magnetic oxide ring core
seguloxíðhringkjarni [is]
magnetic resonance scanner
segulómskanni [is]
magnetic resonance unit
segulómtæki [is]
magnetic resonance imaging equipment
segulómtæki [is]
magnetic circuit
segulrás [is]
magnetisk kreds, magnetisk kredsløb [da]
magnetisk krets [sæ]
magnetic recorder
segulriti [is]
magnetic strip
segulræma [is]
nuclear magnetic resonance scanner
segulskanni [is]
magnetic shielding
segulskýling [is]
magnetisk afskærmning [da]
magnetische Abschirmung [de]
transmitting magnetic heading device
segulstefnubúnaður með sendi [is]
magnetic ballast
segulstraumfesta [is]
magnetic field
segulsvið [is]
sector field mass spectrometer
segulsviðsgeiramassagreinir [is]
magnetometric surveying service
segulsviðsmælingar [is]
magnetic meter
segulsviðsmælir [is]
magnetic levitation mechanism
segulsvifbúnaður [is]
magnetic clutch
segultengsli [is]
magnetkobling [da]
Magnetkupplung [de]
magnetic signature
segulummerki [is]
magnetic moment
segulvægi [is]
magneto pneumatic detection
segulþrýstigreining [is]
måling med magnetpneumatisk detektor [da]
magneto-pneumatisk avkänning [sæ]
détection magnéto-pneumatique [fr]
magnetopneumatischen Erfassung [de]
viscosimetric method
seigjumælingaraðferð [is]
viscometer
seigjumælir [is]
retardation of ossification
seinkuð beinmyndun [is]
late variety
seinsprottið afbrigði [is]
late variety
seinsprottið yrki [is]
supplier of network capacity
seljandi netflutningsgetu [is]
realisable assets
realizable assets
seljanlegar eignir [is]
cellulose acetate
sellulósaasetat [is]
genetically engineered
sem er búinn til með erfðatækni [is]
non-detectable
sem er ekki greinanlegur [is]
cash-settled at the UCITS discretion
sem er gerður upp með valkvæðri peningagreiðslu af hálfu verðbréfasjóðsins [is]
for veterinary purposes
sem er notaður til dýralækninga [is]
with particular competence in the field of
sem er sérstaklega til þess bær [is]
petrochemical
sem er unninn úr jarðolíu eða jarðgasi [is]
incompletely reacted
sem hefur ekki hvarfast nema að hluta [is]
meeting within the Council
sem koma saman á vegum ráðsins [is]
market-oriented
market oriented
sem miðast við þarfir markaðarins [is]
manifestly dilatory in settling a claim
sem tefur augljóslega uppgjör kröfu [is]
petrophysical
sem tengist eðlisfræðilegum eiginleikum steina [is]
magnetometric
sem tengist segulsviðsmælingum [is]
toxicokinetic
sem varðar eiturefnahvörf [is]
veterinary
sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
for veterinary purposes
sem varðar heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
centimetre
centimeter
cm
sentimetri [is]
cm [is]
cetane improver
setanbætir [is]
cetane number
setantala [is]
cetearyl
setearýl [is]
cetearyl alcohol
setearýlalkóhól [is]
set out
setja fram [is]
set ex ante conditions
setja skilyrði fyrir fram [is]
marketing
setning á markað [is]
placing on the market
placing
setning á markað [is]
það að setja á markað [is]
cetoleic
setól [is]
cetoleyl
setólýl [is]
cetostearyl alcohol
setósterýlalkóhól [is]
cetrimide
setrimíð [is]
Setschenow constant
Setschenows-fasti [is]
fasti Setschenows [is]
set of samples
sett af sýnum [is]
cetyl
setýl [is]
cetyl ethylhexanoate
setýletýlhexanóat [is]
cetylpyridinium chloride
setýlpýridiníumklóríð [is]
setting density
setþéttleiki [is]
primary settled sludge
seyra úr fyrsta þreps hreinsun [is]
secretion
seyting [is]
private retirement plan
séreignalífeyrissjóður [is]
dietetic feed
sérfóður [is]
expert determination
sérfræðiákvörðun [is]
competence centre
sérfræðimiðstöð [is]
Competent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group
sérfræðingahópur lögbærra aðila um efni úr mönnum [is]
ekspertgruppen for kompetente myndigheder inden for stoffer af menneskelig oprindelse [da]
le cadre du groupe d´experts des autorités compétentes sur les substances d´origine humaine [fr]
scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies of EFSA
NDA Panel
sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um sérfæðu, næringu og ofnæmi [is]
Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies
Scientific Panel on dietetic products, nutrition and allergies
NDA
sérfræðinganefnd um sérfæðu, næringu og ofnæmi [is]
Committee of Experts Established by the Security Council at its 1506th meeting
sérfræðinganefnd öryggisráðsins, stofnsett á 1506. fundi þess [is]
dietary product
sérfæða [is]
dietetic product
sérfæða [is]
dietetic foods
dietetic food
sérfæða [is]
dietary foodstuff
sérfæða [is]
dietary foods
sérfæða [is]
dietary foods
sérfæði [is]
dietary foods for special medical purposes
sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi [is]
dietary management
sérfæðismeðferð [is]
dietary preparation
sérfæðublanda [is]
semi-elemental diet product
sérfæðuvara sem er úr hálfnáttúrulegum efnum [is]
pneumatic tyre casing of a kind specially designed to be bullet-proof
sérhönnuð, skotheld hjólbarðahlíf [is]
particularity of markets
sérkenni markaða [is]
proprietary pharmaceutical
sérlyf [is]
proprietary medicinal product
proprietary drug
proprietary medicine
proprietary pharmaceutical product
sérlyf [is]
Committee for Proprietary Medicinal Products of the European Agency
sérlyfjanefnd Lyfjastofnunar Evrópu [is]
exclusive competence
sérlögsaga [is]
separate return
sérskýrsla [is]
specific safety precautions for rodenticides
SPr
sérstakar varúðarráðstafanir við notkun nagdýraeiturs [is]
VRnag [is]
enhanced safety coefficient suspension rope
sérstaklega styrkt öryggislína [is]
exclusive licence restrictive of competition
sérstakt nytjaleyfi sem hamlar samkeppni [is]
individual metering
sérstakur stýribúnaður [is]
specialised safety equipment
specialized safety equipment
sérstakur öryggisbúnaður [is]
Special Market Policy Programme for Maltese Agriculture
SMPPMA
sérstök áætlun um markaðsstefnu fyrir maltneskan landbúnað [is]
dedicated-business telephone network service
sérstök netþjónusta fyrir fyrirtæki [is]
specific target organ toxicity
STOT
sértæk eiturhrif á marklíffæri [is]
environmental target
sértækt umhverfismarkmið [is]
SIC-13 Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers
SIC-13
SIC-túlkun 13, sameiginlegar rekstrareiningar - ópeningaleg framlög frá samrekstraraðilum [is]
SIC-18 Consistency - Alternative Methods
SIC-18
SIC-túlkun 18, samkvæmni - leyfilegar fráviksaðferðir [is]
SIC-20 Equity Accounting Method - Recognition of Losses
SIC-20
SIC-túlkun 20, hlutdeildaraðferð - færsla tapa [is]
SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 21
SIC-túlkun 21, tekjuskattar - endurheimt endurmetinna, óafskrifanlegra eigna [is]
SIC 24 Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares
SIC 24
SIC-túlkun 24, hagnaður á hlut - fjármálagerningar og aðrir samningar sem unnt er að greiða með hlutum [is]
SIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs
SIC 32
SIC-túlkun 32 , óefnislegar eignir - kostnaður við vefsetur [is]
SIC 33 Consolidation and equity method - Potential voting rights and allocation of ownership interests
SIC 33
SIC-túlkun 33, samstæðuuppgjör og hlutdeildaraðferð - mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds [is]
SIC 5 Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions
SIC 5
SIC-túlkun 5, flokkun fjármálagerninga - óvissar greiðsluskuldbindingar [is]
ethics committee
siðanefnd [is]
code of ethics
siðareglur [is]
ethical rules
siðareglur [is]
ethical benchmark
siðareglur [is]
professional ethics
siðareglur starfsgreinar [is]
ethical standard
siðferðisleg viðmiðun [is]
ethical problem
siðfræðilegt vandamál [is]
biomedical ethics
siðfræði líflækninga [is]
ethical consumption
siðræn neysla [is]
settlement
sig [is]
safety of navigation
siglingaöryggi [is]
maritime safety
siglingaöryggi [is]
safety of shipping
siglingaöryggi [is]
Maritime Safety Committee
MSC
siglingaöryggisnefnd [is]
IMO Maritime Safety Committee
IMO MSC
Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization
siglingaöryggisnefnd Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar [is]
European Maritime Safety Agency
EMSA
Siglingaöryggisstofnun Evrópu [is]
hatchetfishes
silfurfiskar [is]
silfurfiskaætt [is]
sølvøksefamilien, sølvøkser [da]
Sternoptychidae [la]
metallic silver
silfurmálmur [is]
silver pomfret
silfursmjörfiskur [is]
sølv-smørfisk [da]
silversmörfisk [sæ]
Silberne Pampel [de]
Pampus argenteus [la]
marmosets
silkiapar [is]
silkiapaætt [is]
silkeaber [da]
kloapor [sæ]
Callitrichidae [la]
marmoset
common marmoset
silkiapi [is]
hvidøret silkeabe [da]
vitörad silkesapa [sæ]
ouistiti [fr]
Weißohrseidenäffchen [de]
Callithrix jacchus [la]
sintered metal filter
sindruð málmsía [is]
powder metallurgy
sindurmótun [is]
cinidon-ethyl
sinídónetýl [is]
cinidon-ethyl [da]
cinidonetyl [sæ]
zinc acetate
sinkasetat [is]
zinc sheet
sinkblað [is]
provide secretariat
sinna skrifstofuhaldi [is]
lethargy
sinnuleysi [is]
Sirene-network
Sirene-net [is]
réseau SIRENE [fr]
SIRENE-Netz [de]
SISNET
Sisnet [is]
attend a meeting
sitja fund [is]
classical method
sígild aðferð [is]
telemarketing
símasala [is]
simetryn
símetrýn [is]
wiretap
símhlerun [is]
símahlerun [is]
uncompleted call
símtal sem nær ekki í gegn [is]
telephone set
símtæki [is]