Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "este"

requested State Party
aðildarríki sem beiðni er beint til [is]
requested Member State
aðildarríki sem beiðni er beint til [is]
anmodede stat, adspurgte stat [da]
anmodad stat, mottagarstat [sæ]
État requis [fr]
requested slot
afgreiðslutími sem sótt hefur verið um [is]
acrylic polyester-type resin
akrýlresín af pólýestergerð [is]
alkyl ester ammonium salt
alkýlesteraammóníumsalt [is]
alkyl phosphate ester
alkýlfosfatestri [is]
alkýlfosfatester [is]
anticholinesterase activity
andkólínesterasavirkni [is]
virkni andkólínesterasa [is]
asetylcholinesterase
AChE
acetyl-cholinesterase
asetýlkólínkljúfur [is]
asetýlkólínesterasi [is]
acetylcholinesterase [da]
acétylcholinestérase, acétyl-cholinestérase [fr]
Acetylcholinesterase, Acetyl-Cholinesterase, ACHE, AcChE [de]
aspartame
aspartyl phenylalanine methyl ester
aspartam [is]
aspartam, E 951 [da]
aspartam, E 951 [sæ]
aspartame, E 951 [fr]
Aspartam, E 951 [de]
congested infrastructure
ásetið grunnvirki [is]
congested airport
ásetinn flugvöllur [is]
vested pension rights
áunnin lífeyrisréttindi [is]
benzyl ester
bensýlester [is]
butyl ester
bútýlestri [is]
bútýlester [is]
anaestetic equipment
deyfingarbúnaður [is]
diallyl ester
díallýlestri [is]
díallýlester [is]
dichlorobenzoic acid methylester
díklóróbensósýrumetýlester [is]
dodecyl gallate
lauryl gallate
dodecyl ester of gallic acid
dódekýlgallat [is]
judgment on an uncontested claim
dómur um óumdeilda kröfu [is]
Economic and Social Commission for Western Asia
ESCWA
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu [is]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Det Vestlige Asien [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie occidentale, CESAO [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien [de]
digester
efni sem brýtur e-ð niður [is]
grease digester
efni sem brýtur niður fitu [is]
requested person
eftirlýstur maður [is]
hinn eftirlýsti [is]
vested interests
eiginhagsmunir [is]
monoester
einestri [is]
einester [is]
re-esterification
endurestrun [is]
enduresterun [is]
reesterificering [da]
omestring [sæ]
réestérification [fr]
Wiederveresterung [de]
reinvested earnings
endurfjárfestur hagnaður [is]
esterified
estraður [is]
esteraður [is]
ester
estri [is]
ester [is]
esterification
estrun [is]
esterun [is]
forestring [da]
förestring, esterbildning [sæ]
estérification [fr]
Veresterung, Esterisierung [de]
ethyl acetoacetate
acetoacetic ester
ethyl 3-oxobutanoate
etýlasetóasetat [is]
ethylester
etýlestri [is]
etýlester [is]
ethyl lauroyl arginate
lauric arginate ethyl ester
LAE
etýlláróýlargínat [is]
European Enforcement Order for uncontested claims
evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur [is]
phenylester
fenýlestri [is]
fenýlester [is]
investee
félag sem fjárfest er í [is]
fatty acid ester
fitusýruestri [is]
fitusýruester [is]
investee fund
fjárfestingarsjóður [is]
peste des petits ruminants
fjárpest [is]
fåre- og gedepest, pest hos små drøvtyggere, pest hos mindre drøvtyggende dyr, PPR [da]
får- och getpest [sæ]
peste des petits ruminants, PPR [fr]
Pest der kleinen Wiederkäuer [de]
sheep and goat plague
peste de petits ruminants
fjárpest [is]
fåre- og gedepest, pest hos små drøvtyggere, pest hos mindre drøvtyggende dyr, PPR [da]
får- och getpest [sæ]
peste des petits ruminants, PPR [fr]
Pest der kleinen Wiederkäuer [de]
foreign invested enterprise
fyrirtæki með erlenda fjárfestingu [is]
interested undertaking
fyrirtæki sem á hagsmuna að gæta [is]
glycerol esters of wood rosin
glýserólesterar af trjárósíni [is]
glýserólesterar úr viðarkvoðu [is]
diagnostic tester
greiningarprófunarbúnaður [is]
interested party
hagsmunaaðili [is]
total cholesterol
heildarkólesteról [is]
brake testing machine
brake tester
brake meter
hemlaprófunarvél [is]
hemlaprófari [is]
hexadecyl ester
hexadekýlestri [is]
hexadekýlester [is]
cyclic ester
hringaður estri [is]
hringaður ester [is]
ring-tested
hringprófaður [is]
whitesteenbras
höfðaflekkur [is]
Lithognathus lithognathus [la]
retractable type fall arresters
inndraganlegur fallstöðvunarbúnaður [is]
potato harvester
kartöfluupptökuvél [is]
roller brake tester
keflahemlaprófari [is]
harvester
kornskurðarvél [is]
combine harvester
combine
harvester thresher
reaper thresher
kornþreskivél [is]
mejetærsker [da]
skördetröska [sæ]
cholesterol
kólesteról [is]
red-crested pochard
kólfönd [is]
rødhovedet and [da]
rödhuvad dykand [sæ]
Kolbenente [de]
Netta rufina [la]
cholinesterase inhibition
kólínesterasahömlun [is]
choline ester
kólínestri [is]
kólínester [is]
LDL cholesterol
low-density lipoprotein cholesterol
lágþéttnikólesteról [is]
LDL-kólesteról [is]
forces answerable to the WEU
forces answerable to the Western European Union
FAWEU
liðsafli sem heyrir undir stjórn VES [is]
liðsafli sem heyrir undir stjórn Vestur-Evrópusambandsins [is]
last year for which a derogation is requested
lokaár sem undanþágubeiðni nær til [is]
neuropathy target esterase
NTE
markesterasi taugakvilla [is]
uncontested claims procedures
málsmeðferð er varðar óumdeildar kröfur [is]
medroxyprogesterone
medroxýprógesterón [is]
principle of disinterested distribution
meginreglan um óvilhalla úthlutun [is]
methylester
metýlestri [is]
metýlester [is]
MJ FAME
mega joule fatty acid methyl ester
MJ FAME [is]
octyl gallate
ctyl ester of gallic acid
oktýlgallat [is]
vested employee benefits
óskilyrt, áunnin kjör [is]
uncontested claim
óumdeild krafa [is]
disinterested distribution
óvilhöll úthlutun [is]
plant stanol ester
plöntustanólestri [is]
plöntustanólester [is]
plate brake tester
plötuhemlaprófari [is]
polyester
pólýestri [is]
pólýester [is]
soil release polyester
pólýestri með óhreinindavörn [is]
pólýester með óhreinindavörn [is]
tester
prófunarbúnaður [is]
circuit tester
prófunartæki fyrir rafrásir [is]
liquid to be tested
prófunarvökvi [is]
progesterone
prógesterón [is]
propionic acid ester
própíónsýruestri [is]
própíónsýruester [is]
propyl ester
própýlestri [is]
própýlester [is]
requested State
ríki sem beiðni er beint til [is]
anmodede stat, adspurgte stat [da]
anmodad stat, mottagarstat [sæ]
État requis [fr]
digester
rotnunartankur [is]
sugar-beet harvester
rófnaupptökuvél [is]
requested Contracting Party
samningsaðili sem beiðni er beint til [is]
Partie Contractante requise [fr]
ersuchte Vertragspartei [de]
Agreement on Establishment of a Nordic Development Fund for the Western Nordic Countries
samningur um stofnun norræns þróunarsjóðs fyrir hin vestlægu Norðurlönd [is]
Security Agreement, between Iceland and the Western European Union
samningur um öryggismál, milli Íslands og Vestur-Evrópusambandsins [is]
contested
sem ágreiningur ríkir um [is]
congested capacity
skert flutningsgeta vegna kerfisangar [is]
forester
skógfræðingur [is]
compulsory item to be tested
skyldubundið prófunaratriði [is]
Westerwold ryegrass
slétturýgresi [is]
italiensk rajgræs [da]
italienskt rajgräs [sæ]
ray-grass Westerwold [fr]
Welsches Weidelgras, Italienisches Raygras, Westerwoldisches Weidelgras [de]
Lolium multiflorum [la]
infested
smitaður [is]
congested point
staður þar sem verulegar umferðarteppur eru [is]
guided type fall arresters
stýrður fallstöðvunarbúnaður [is]
sulpho-fatty acid methylester
súlfófitusýrumetýlestri [is]
súlfófitusýrumetýlester [is]
sulphopropyl ester
súlfóprópýlestri [is]
súlfóprópýlester [is]
Managing Director for Russia, Eastern Neighbourhood an the Western Balkans
sviðsstjóri í málefnum Rússlands, grannsvæðanna í austri og vesturhluta Balkanskaga [is]
acid ethyl ester
sýruetýlestri [is]
sýruetýlester [is]
means-tested benefits
tekjutengdar bætur [is]
Timor-Leste
Democratic Republic of Timor-Leste
TL
TLS
Tímor-Leste [is]
Lýðstjórnarlýðveldið Tímor-Leste [is]
Østtimor, Timor-Leste, Den Demokratiske Republik Timor-Leste [da]
Östtimor, Demokratiska republiken Östtimor [sæ]
le Timor-Oriental, la République démocratique du Timor-Oriental [fr]
Timor-Leste, die Demokratische Republik Timor-Leste [de]
great crested grebe
toppgoði [is]
toppet lappedykker [da]
skäggdopping [sæ]
grèbe huppé [fr]
Haubentaucher [de]
Podiceps cristatus [la]
transesterification
trans-esterification
transestrun [is]
transesterun [is]
triethyl ester
tríetýlestri [is]
tríetýlester [is]
solderability tester
tæki til prófunar á lóðunarhæfni [is]
requested action
umbeðin aðgerð [is]
conduite à tenir [fr]
erbetene Massnahme [de]
contested decision
umdeild ákvörðun [is]
contested act
umdeild gerð [is]
interesterified
umestraður [is]
harvester
uppskerandi [is]
harvested area
uppskerusvæði [is]
uppskorið svæði [is]
høstareal [da]
höstet areal, skördad areal [sæ]
superficie récoltée [fr]
Erntefläche [de]
harvester
uppskeruvél [is]
cholesterol absorption
upptaka kólesteróls [is]
forage harvester
upptökuvél fyrir gróffóður [is]
anaestetic vaporiser
anaestetic vaporizer
úðari til svæfinga [is]
western waters
vestlæg hafsvæði [is]
vestlige farvande [da]
västliga vatten [sæ]
eaux occidentales [fr]
westliche Gewässer [de]
Western New Independent States
WNIS
vestlægu, nýju, sjálfstæðu ríkin [is]
Western European Union
WEU
Vestur-Evrópusambandið [is]
VES [is]
Den Vesteuropæiske Union, Vestunionen [da]
Västeuropeiska unionen [sæ]
Union de l´Europe occidentale [fr]
Westeuropäische Union [de]
Western European and Other States Group
Western European and Others Group
WEOG
Vesturlandahópurinn [is]
Gruppen af Vesteuropæiske og Andre Lande, Den Vestlige Gruppe [da]
gruppen med västeuropeiska och andra stater [sæ]
groupe des États d´Europe occidentale et autres Etats [fr]
Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten [de]
Western Sahara
Vestur-Sahara [is]
Western equine encephalomyelitis
WEE
vesturstrandarheila- og mænubólga í hestum [is]
western blot
vesturþrykk [is]
western blot analysis
vesturþrykksgreining [is]
western blot test
vesturþrykksprófun [is]
trade of illegally harvested wood
viðskipti með ólöglega höggvinn við [is]
twist tester
vindingsprófunarbúnaður [is]
vinyl ester
vínýlestri [is]
vínýlester [is]
Western European Armaments Group
WEAG
vopnabúnaðarnefnd Vestur-Evrópu [is]
Western European Armaments Organisation
WEAO
Vopnabúnaðarstofnun Vestur-Evrópu [is]
certification as a European Enforcement Order for uncontested claims
vottun um evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur [is]
surge arrester
SPD
yfirspennuvari [is]
lynafleder, overspændingsafleder, overspændingssikring [da]
avledare [sæ]
requested authority
yfirvald sem beiðni er beint til [is]
autorité requise [fr]
ersuchte Behörde [de]
congested area
þéttbýlt svæði [is]
deck-arrester
þilfarsfangari [is]
trimester of pregnancy
þriðjungur meðgöngu [is]

137 niðurstöður fundust.