Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ea"

redfin perch
European perch
perch
common perch
aborri [is]
almindelig aborre [da]
Perca fluviatilis [la]
Adriatic
Adriatic Sea
Adríahaf [is]
lead beneficiary
aðalaðstoðarþegi [is]
Central Library
Central Library of the European Commission
aðalbókasafn [is]
aðalbókasafn framkvæmdastjórnarinnar [is]
Secretary-General of the Council of the European Communities
Secretary General of the Council of the European Communities
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna [is]
Secretary General of the Council of the European Union
Secretary-General of the Council of the European Union
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópusambandsins [is]
group head
aðalfyrirtæki [is]
main breadwinner
aðalfyrirvinna [is]
centre thread connection
aðalhnútar [is]
main European rail route
aðaljárnbrautarleið í Evrópu [is]
ETS central clearing account
aðaljöfnunarreikningur kerfis fyrir viðskipti með losunarheimildir [is]
host lease contract
aðalleigusamningur [is]
headlight
aðalljósker [is]
headlamp
head-lamp
aðalljósker [is]
sealed-beam headlamp
aðalljósker af samlokugerð [is]
main body of the headlamp
aðalljóskershylki [is]
target primary area
aðalmarksvið [is]
primary dealer
aðalmiðlari [is]
headpipe
aðalpústgrein [is]
lead investigating State
aðalrannsóknarríki [is]
General Council of the European Central Bank
aðalráð Seðlabanka Evrópu [is]
benchmark treatment
aðalregla [is]
head office
aðalskrifstofa [is]
hjemsted, hovedsæde, hovedkontor [da]
säte, huvudkontor [sæ]
siège, siège social [fr]
Sitz, Gesellschaftssitz [de]
national central bureau of the International Criminal Police Organisation
aðalskrifstofa Alþjóðasambands sakamálalögreglunnar í hverju landi [is]
bureau central national de l´Organisation Internationale de Police Criminelle [fr]
nationales Zentralbüro der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation [de]
European Directorate for the Quality of Medicines
EDQM
aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar [is]
General Secretariat of the Council of the European Union
GSC
aðalskrifstofa ráðs Evrópusambandsins [is]
main steering gear
aðalstýrisbúnaður [is]
principal sales area
aðalsölusvæði [is]
Head Customs Office
aðaltollstöð [is]
leading insurance undertaking
aðalvátryggingafélag [is]
leading insurer
aðalvátryggjandi [is]
ledende assurandør [da]
huvudförsäkringsgivare [sæ]
apériteur [fr]
führender Versicherer [de]
principal leaf veins
aðalæðastrengir blaða [is]
enforceable
aðfararhæfur [is]
kan fuldbyrdes [da]
exécutoire [fr]
vollstreckbar [de]
enforceable judgement
enforceable judgment
aðfararhæfur dómur [is]
jugement exécutoire [fr]
rechtskräftiger Urteil [de]
legally enforceable
aðfararhæfur samkvæmt lögum [is]
EAA methodology
aðferðafræði hagreikninga landbúnaðarins [is]
pooled treatment group approach
aðferð með hópuðum tilraunahópi [is]
least squares method
aðferð minnstu kvaðrata [is]
reassessment procedure
re-assessment procedure
aðferð við endurmat [is]
approach area
aðflugsreitur [is]
terminal manoeuvring area control unit
aðflugsstjórnardeild [is]
terminal manoeuvring area
TMA
aðflugssvæði [is]
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis [is]
means of access
aðgangsleið [is]
adgangsvej [da]
tillträde [sæ]
moyen d´accès [fr]
Zugangsmittel [de]
access by electronic means
aðgangur með rafrænum hætti [is]
environment action programme
environmental action programme
EAP
aðgerðaáætlun á sviði umhverfismála [is]
handlingsprogram på miljøområdet [da]
miljöhandlingsprogram [sæ]
Umweltaktionsprogramm [de]
programme of action of the European Community on protection of the environment
aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði umhverfisverndar [is]
Multi-Year Action Plan on Development
aðgerðaáætlun um þróunarmál til margra ára [is]
Plan d´action pluriannuel sur le développement [fr]
Mehrjähriger Aktionsplan für Entwicklung [de]
sea operation
aðgerð á sjó [is]
research and technological development activities
RTD activities
aðgerðir á sviði rannsókna og tækniþróunar [is]
measures for the protection of children
aðgerðir til verndar börnum [is]
Member State of the European Communities
Member State of the EC
EC Member State
aðildarríki Evrópubandalaganna [is]
European Union Member State
Member State of the European Union
EU Member State
Member State of the EU
aðildarríki Evrópusambandsins [is]
Member State of arrival in the European Union
aðildarríki sem er komuríki inn í Evrópusambandið [is]
Treaty of Accession
Accession Treaty
TA
aðildarsáttmáli [is]
tiltrædelsestraktat, traktat om tiltrædelse [da]
anslutningsfördrag, fördrag om anslutning [sæ]
traité d´adhésion, traité relatif à l´adhésion, TA [fr]
Beitrittsvertrag [de]
up-stream actor
upstream actor
aðili á fyrra stigi í aðfangakeðju [is]
non-European Union-related body
non-EU-related body
aðili sem ekki tengist Evrópusambandinu [is]
aðili sem ekki tengist ESB [is]
knowledgeable, willing party
aðili sem er upplýstur og fús til viðskiptanna [is]
manufacturer of firearms subject to authorisation
aðili sem framleiðir leyfisskyld skotvopn [is]
personne qui fabrique des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Hersteller von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
dealer in firearms subject to authorisation
aðili sem selur leyfisskyld skotvopn [is]
personne qui fait le commerce des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Händler von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
body responsible for appeal
aðili sem sér um meðferð kærumála [is]
det kompetente klageorgan [da]
l´organe compétent pour les procédures de recours [fr]
das für Rechtsbehelfsverfahren zuständige Organ [de]
approach from seaward
aðkomuleið frá sjó [is]
upstream market
aðliggjandi markaður [is]
surrounding area
aðliggjandi svæði [is]
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on safety and health 2002-2006
aðlögun að breytingu á vinnu og samfélagi: ný áætlun Bandalagsins um öryggi og heilbrigði 2002-2006 [is]
adaptation measure
aðlögunarráðstöfun [is]
ráðstöfun á sviði aðlögunar [is]
adjustment to the Treaties
aðlögun á sáttmálunum [is]
alternative means of compliance
AltMOC
aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur [is]
headrace
aðrennslisrás [is]
non-cash means of payment
aðrir greiðslumiðlar en reiðufé [is]
seat
aðsetur [is]
hovedkontor [da]
säte, högkvarter [sæ]
siège, principal établissement [fr]
Sitz, Hauptsitz, Hauptniederlassung [de]
separate head restraint
aðskilinn höfuðpúði [is]
assistant executive head
aðstoðarframkvæmdastjóri [is]
eligible area
aðstoðarhæft svæði [is]
teaching assistant
aðstoðarkennari [is]
research assistant
aðstoðarmaður við rannsóknir [is]
aid measure
aðstoðarráðstöfun [is]
lead-based
lead based
að stofni til úr blýi [is]
ultra-rare disease
afar sjaldgæfur sjúkdómur [is]
variant Creutzfeldt-Jakob disease
vCJD
afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómsins [is]
crime connected with nuclear and radioactive substances
afbrot tengd kjarnakleyfum og geislavirkum efnum [is]
release for free circulation
afgreiða í frjálst flæði [is]
for practical reasons
af hagkvæmnisástæðum [is]
for health reasons
af heilbrigðisástæðum [is]
release
afhending [is]
heating and cooling supply point
afhendingarstaður fyrir hitun og kælingu [is]
varme- og køleforsyningspunkt [is]
leveranspunkt för värme och kyla [is]
varme- og køleforsyningspunkt [da]
point d''approvisionnement en chauffage et refroidissement [fr]
Wärme- und Kälteversorgungspunkt [de]
handing over of firearms
afhending skotvopna [is]
remise d´armes à feu [fr]
Überlassen von Feuerwaffen [de]
reader
aflestrartæki [is]
readout
read-out
aflestur [is]
bleaching ingredient
aflitunarefni [is]
permanganate clearing time
aflitunartími permanganats [is]
affarvningstid for permanganat [da]
products of deep-sea fishing
afli úr úthafsfiskveiðum [is]
kill for humane reasons
aflífa af mannúðarástæðum [is]
European Transient Cycle dynamometer schedule
ETC dynamometer schedule
aflmælistafla fyrir ETC-prófun [is]
closed sea
aflokað hafsvæði [is]
circuit breaker
aflrofi [is]
overhead circuit breaker
aflrofi fyrir loftlínur [is]
gearbox output flange
aflúttak gírs [is]
steering gear power unit
aflvél stýrisbúnaðar [is]
disused sealed source
aflögð, lokuð geislalind [is]
linear fluorescent tube
aflöng flúrpera [is]
linear lamp type
aflöng lampagerð [is]
demarcated area
afmarkað svæði [is]
Partial European Enforcement Order certificate
afmarkað vottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
containment measure
afmörkunarráðstöfun [is]
containment area
afmörkunarsvæði [is]
lesser African threadfin
afríski þráðuggi [is]
lille afrikansk trådfinnefisk [da]
Galeoides decadactylus [la]
for exceptional reasons
af sérstökum ástæðum [is]
for special reasons of expediency
af sérstökum tilfallandi ástæðum [is]
pour des raisons spéciales d´opportunité [fr]
aus besonderen Opportunitätserwägungen [de]
for fiscal reasons
af skattalegum ástæðum [is]
remote area
afskekkt svæði [is]
for administrative reasons
af stjórnsýslulegum ástæðum [is]
relative bearing
afstæð miðun [is]
relativ pejling [da]
relativ bäring [sæ]
gisement [fr]
Richtung zu einem Objekt, Zielort, relative Peilung [de]
de-acidify
deacidify
afsýra [is]
deacidification
de-acidification
deacidifying
afsýring [is]
afsyring [da]
avsyrning [sæ]
désacidification [fr]
Entsäuerung [de]
deacidification operation
de-acidification operation
afsýringaraðgerð [is]
rear mounted
rear-mounted
aftanásettur [is]
retropharyngeal lymph node
aftankokseitill [is]
centre rear seating position
aftari miðsæti [is]
rearmost normal driving position
aftasta eðlilega akstursstilling [is]
rearward direction
aftur á bak [is]
aftur [is]
rear axle
afturás [is]
rear edge
afturbrún [is]
non-removable rear window
afturgluggi sem ekki er unnt að fjarlægja [is]
rear wheel
afturhjól [is]
rear face
afturhluti [is]
rear part of a seat
afturhluti sætis [is]
withdrawal of the European Enforcement Order certificate
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
rear lamp
afturljósker [is]
rear split
afturskiptur [is]
back-dated pay arrears
afturvirkar launagreiðslur [is]
rearward-facing
rearward facing
afturvísandi [is]
deep-sea fishery products
afurðir úthafsveiða [is]
equity release product
afurð til að losa um eigið fé [is]
poultry meat product
afurð úr alifuglakjöti [is]
sausage-meat product
afurð úr pylsukjöti [is]
weaning
afvenslun [is]
fravænning [da]
avvänjning [sæ]
sevrage [fr]
Entwöhnung, Abstillen, Ablaktation [de]
weaning foods
afvenslunarfæða [is]
for this reason
af þessum sökum [is]
for that reason
af þessum sökum [is]
nephelometric measurement
agnaendurskinsmæling [is]
beads aggregate
agnakökkur [is]
PT measurement
agnamæling [is]
anchoring area
akkerislægi [is]
driveability
aksturshæfni [is]
gold of pleasure
gold-of-pleasure
akurdoðra [is]
sæddodder, hundehør, dodder [da]
oljedådra [sæ]
Winterleindotter, Leindotter [de]
Camelina sativa [la]
bean goose
akurgæs [is]
Anser fabalis [la]
cucurbits
Cucurbitaceae
aldin plantna af graskersætt [is]
plöntur af graskersætt [is]
graskersætt [is]
græskarfamilien [da]
gurkväxter [sæ]
Kürbisgewächse [de]
Cucurbitaceae [la]
age-related disease
aldurstengdur sjúkdómur [is]
absolute absorbance measurement
algild gleypnimæling [is]
all-purpose cleaner
allpurpose cleaner
alhliða hreinsiefni [is]
poultry meat
poultrymeat
alifuglakjöt [is]
poultry kept for meat production
alifuglar aldir til kjötframleiðslu [is]
slagtfjerkræ [da]
fjäderfä som föds upp till slakt [sæ]
Mastgeflügel [de]
ready-to-lay poultry
alifuglar sem komnir eru að varpi [is]
dealcoholised
alkóhólsneyddur [is]
Nuclear Test Ban
allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
Secretariat-General
Secretariat-General of the European Commission
SG
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar [is]
calendar year
almanaksár [is]
calendar half-year
almanaksárshelmingur [is]
Overseas Social Insurance Scheme
almannatryggingakerfi handan hafsins [is]
healthcare claim law
almannatryggingaréttur varðandi sjúkratryggingar [is]
Overseas Social Insurance Office
almannatryggingaskrifstofa fyrir umdæmin handan hafsins [is]
general health protection measures
almennar heilsuverndarráðstafanir [is]
general principles relating to the protection of the safety and health of workers
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbrigðis starfsmanna [is]
General Fisheries Commission for the Mediterranean
GFCM
almenna sjávarútvegsráðið um málefni Miðjarðarhafs [is]
GFCM-ráðið [is]
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet [da]
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [sæ]
Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer [de]
General Conference on Weights and Measures
CGPM
almenna þingið fyrir mál og vog [is]
Conference générale des poids et mesures [fr]
General Court
General Court of the European Union
Almenni dómstóllinn [is]
Retten, Den Europæiske Unions Ret [da]
tribunalen, Europeiska unionens tribunal [sæ]
Tribunal, Tribunal de l´Union européenne [fr]
Gericht, EuG [de]
public means of transport
almenningsfarartæki [is]
general health situation
almennt heilbrigðisástand [is]
public network for district heating
almennt net fyrir fjarhitun [is]
trans-European conventional rail system
almennt, samevrópskt járnbrautakerfi [is]
pan-European land-based public radio paging system
almennt, samevrópskt, þráðlaust boðkerfi [is]
public access to European Environment Agency documents
almennur aðgangur að skjölum Umhverfisstofnunar Evrópu [is]
payment account with basic features
almennur greiðslureikningur [is]
generic heading
almennur vöruliður [is]
suspected serious adverse reactions
alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um [is]
serious adverse reaction
alvarleg aukaverkun [is]
serious threat
alvarleg hætta [is]
menace grave [fr]
erhebliche Gefährdung [de]
porcine enteroviral encephalomyelitis (Teschen disease)
porcine enteroviral encephalomyelitis
teschovirus encephalomyelitis
porcine enterovirus encephalomyelitis
enterovirus encephalomyelitis
Teschen disease
alvarleg lömunarveiki í svínum [is]
smitsom svinelammelse, enterovirus encephalomyelitis, svinelammelse, smitsom lammelse hos svin, porcin enteroviral encephalomyelitis, Teschenersyge [da]
svinlamhet, Teschensjuka, enteroviral encefalomyelit, Teschens sygdom [sæ]
encéphalomyélite à Entérovirus, encéphalomyélite entérovirale, encéphalomyélite enzootique du porc, encéphalomyélite entérovirale du porc, maladie de Talfan, maladie de Teschen [fr]
Teschener Krankheit, ansteckende Schweinelähmung, enterovirale Enzephalomyelitis, Enterovirus-Enzephalomyelitis der Schweine [de]
high health-risk area
high health risk area
alvarlegt áhættusvæði [is]
svæði með mikilli heilbrigðisáhættu [is]
højrisikoområde [da]
zone à haut risque sanitaire, périmètre à risque sanitaire élevé [fr]
Gefahrenzone, Gefahrenzone mit hohem Gesundheitsrisiko [de]
International Polar Year
IPY
alþjóðaár heimskautasvæðanna [is]
International Office of Epizootics
International Office of Epizootic Diseases
OIE
World Organisation for Animal Health
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin [is]
Verdensorganisationen for Dyresundhed, Det Internationale Kontor for Epizootier [da]
Världsorganisationen för djurhälsa, Internationella byrån för epizootiska sjukdomar [sæ]
Office international des épizooties, OIE, Organisation mondiale de la santé animale [fr]
Internationales Tierseuchenamt, Weltorganisation für Tiergesundheit [de]
Intergovernmental Oceanographic Commission
IOC
alþjóðahaffræðinefnd [is]
Den Mellemstatslige Oceanografiske Kommission [da]
Commission océanographique intergouvernementale, COI [fr]
Zwischenstaatliche Ozeanographiekommission, Zwischenstaatliche ozeanographische Kommission [de]
International Council for the Exploration of the Sea
ICES
Alþjóðahafrannsóknaráðið [is]
International Seabed Authority
ISBA
ISA
Alþjóðahafsbotnsstofnunin [is]
Den Internationale Havbundsmyndighed [da]
Internationella havsbottenmyndigheten [sæ]
Internationale Meeresbodenbehörde [de]
World Health Organization
WHO
World Health Organisation
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin [is]
Verdenssundhedsorganisationen [da]
Världshälsoorganisationen [sæ]
Organisation mondiale de la Santé, OMS [fr]
Weltgesundheitsorganisation [de]
OIE International Aquatic Animal Health Code
alþjóðaheilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um lagardýr [is]
International Animal Health Code
alþjóðaheilbrigðisreglur um dýr [is]
Den Internationale Dyresundhedskodeks [da]
Code zoosanitaire international [fr]
International Atomic Energy Agency
IAEA
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin [is]
Den Internationale Atomenergiorganisation [da]
Internationella atomenergiorganet [sæ]
Agence internationale de l´énergie atomique, AIEA [fr]
Internationale Atomenergie-Organisation, IAEO [de]
International Agency for Research on Cancer
IARC
Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin [is]
Det Internationale Kræftforskningscenter [da]
Internationella centret för cancerforskning [sæ]
Centre international de recherche sur le cancer [fr]
Internationales Krebsforschungszentrum [de]
International Baltic Sea Fishery Commission
International Baltic Sea Fisheries Commission
IBSFC
alþjóðanefnd um fiskveiðar í Eystrasalti [is]
International Energy Agency
IEA
Alþjóðaorkumálastofnunin [is]
Det Internationale Energiagentur [da]
Internationella energiorganet [sæ]
Agence internationale de l´énergie [fr]
Internationale Energie-Agentur [de]
International Regulations for Preventing Collisions at Sea
COLREG
alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó [is]
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil
alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu [is]
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun [is]
International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979
International Convention on Maritime Search and Rescue
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó, 1979 [is]
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó [is]
International Convention on Tonnage Measurement of Ships
1969 London Convention
1969 Tonnage Convention
alþjóðasamningur um mælingar skipa [is]
Lundúnasamningurinn frá 1969 [is]
International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations Within the Territorial Sea and Ports
alþjóðasamningur um notkun INMARSAT-skipajarðstöðva innan landhelgi og í höfnum [is]
International Bovine Meat Agreement
alþjóðasamningur um viðskipti með nautakjöt [is]
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
SOLAS Convention
SOLAS 74
alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974 [is]
SOLAS-samþykktin [is]
International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Ships
alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa sem á sjó sigla [is]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 1978 [is]
International Bureau
alþjóðaskrifstofa [is]
United Nations University World Institute for Development Economics Research
UN University World Institute for Development Economics Research
UNU/WIDER
World Institute for Development Economics Research
WIDER
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
International Customs Tariffs Bureau
International Union for the Publication of Customs Tariffs
ICTB
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga [is]
Bureau international des tarifs douaniers, BITD [fr]
Internationales Büro für Zolltarife [de]
Bureau International des Poids et Mesures
BIPM
International Bureau of Weights and Measures
Alþjóðastofnun um mál og vog [is]
Bureau International des Poids et Mesures [fr]
international regime of search and rescue
alþjóðlegar lagareglur um leit og björgun [is]
International Institute for Sugar Beet Research
Alþjóðlega sykurrófurannsóknastofnunin [is]
International Standard Statistical Classification of Fishing Gears
ISSCFG
alþjóðleg flokkun fiskveiðibúnaðar [is]
International Tribunal for the Law of the Sea
Alþjóðlegi hafréttardómurinn [is]
Den Internationale Havretsdomstol [da]
internationella havsrättsdomstolen [sæ]
Tribunal international du droit de la mer, TIDM [fr]
Internationaler Seegerichtshof, ISGH [de]
International Research and Training Institute for the Advancement of Women
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women
INSTRAW
UN-INSTRAW
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun SÞ til framdráttar konum [is]
FN´s Internationale Forsknings- og Uddannelsesinstitut for Fremme af Kvinders Muligheder [da]
FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling [sæ]
Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme [fr]
Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau [de]
International Conference on Arctic Research Planning
Alþjóðleg ráðstefna um skipulag norðurskautsrannsókna [is]
International Classification of Diseases
ICD
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
alþjóðleg sjúkdóma- og dánarmeinaskrá [is]
ICD, den internationale sygdomsklassifikation [da]
ICD, den internationella sjukdomsklassifikationen [sæ]
CIM, Classification internationale des maladies, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [fr]
ICD, Internationale Klassifikation der Krankheiten [de]
international measurement network
alþjóðlegt mælinet [is]
International Clinical Trials Registry Platform of the World Health Organization
WHO ICTRP
WHO International Clinical Trials Registry Platform
alþjóðlegt skráningarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir [is]
væntanlegt [da]
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella registerplattform för kliniska prövningar [sæ]
Système d´enregistrement international des essais cliniques de l´Organisation mondiale de la Santé, Système d´enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de l´OMS [fr]
Datenlieferant des Registernetzwerks für klinische Prüfungen der Weltgesundheitsorganisation [de]
World Animal Health Information System of the World Organisation for Animal Health
ADIS
alþjóðlegt upplýsingakerfi Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar [is]
verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem [da]
système mondial d´information sanitaire [fr]
das weltweite Tiergesundheitsinformationssystem [de]
ocean pout
ameríkumjósi [is]
vestatlantisk ålekvabbe [da]
västatlantisk ålbrosme [sæ]
Nordamerikanische Aalmutter [de]
Zoarces americanus [la]
Treaty of Amsterdam
Amsterdamsáttmálinn [is]
pineapple
ananas [is]
ananas [da]
ananas [sæ]
ananas [fr]
Ananas [de]
Ananas comosus [la]
pineapple juice
ananassafi [is]
anti-D reagent
and-D-prófefni [is]
Andean Group
Andesfjallahópurinn [is]
place of death
andlátsstaður [is]
death of main wage earner
andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu [is]
dyspnoea
dyspnea
andnauð [is]
dyspnø, åndenød [da]
dyspné [sæ]
upstream cooling trap
andstreymis kæligildra [is]
vorgeschaltete Kühlfalle [de]
dead foetus
andvana fóstur [is]
dead embryo
andvana fósturvísir [is]
second means of identification
annað auðkennismerki [is]
alternative leading indicator
annar meginhagvísir [is]
European anchovy
anchovy
ansjósa [is]
Engraulis encrasicholus [la]
azowheat arabinoxylan
azo-wheat arabinoxylan
arabínoxýlan úr asóhveiti [is]
azo-hvede-arabinoxylan [da]
azovetearabinoxylan [sæ]
Weizen-Azo-Arabinoxylan [de]
Argentine seabass
argentínubassi [is]
argentinsk havaborre [da]
argentinsk havsaborre [sæ]
Argentinischer Zackenbarsch [de]
Acanthistius brasilianus [la]
parona leatherjack
argentínustirtla [is]
parona [da]
paronamakrill [sæ]
Parona [de]
Parona signata [la]
eagle rays
arnarskötur [is]
arnarskötuætt [is]
ørnerokker, ørnerokkefamilien [da]
örn rockor [sæ]
Adlerrochen [de]
Myliobatidae [la]
azimsulfuron
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-ylsulfonyl]urea
asímsúlfúrón [is]
ass meat
asnakjöt [is]
æselkød [da]
kött av åsna [sæ]
viande asine [fr]
Eselfleisch [de]
Azov Sea
Asóvshaf [is]
adzuki bean
azuki bean
aduki bean
asúkibaun [is]
Vigna angularis [la]
acyl urea
asýlúrea [is]
learning-by-doing
athafnanám [is]
movement area
athafnasvæði [is]
North Atlantic Treaty Organization
NATO
Atlantshafsbandalagið [is]
Den Nordatlantiske Traktats Organisation [da]
Atlantpaktsorganisationen, Nordatlantiska fördragsorganisationen [sæ]
Organisation du traité de l´Atlantique Nord, OTAN [fr]
Nordatlantikvertrags-Organisation [de]
near miss
atvik þar sem liggur við slysi [is]
næsten-uheld, nærved-hændelse, tilløb til ulykke [da]
händelse som kunde ha lett till en olyckshändelse, olyckstillbud [sæ]
quasi-accident, presque-accident [fr]
Beinaheunfall [de]
Nomenclature of Economic Activities in the European Union
NACE
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins [is]
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna [is]
NACE [is]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
occupational disease insurance
atvinnusjúkdómatrygging [is]
occupational disease
atvinnusjúkdómur [is]
job-creation
job creation
atvinnusköpun [is]
creation of employment
atvinnusköpun [is]
Nomenclature of Industries in the European Communities
NICE
atvinnuvegaflokkun Evrópubandalaganna [is]
means of identification
auðkenning [is]
readily biodegradable
auðlífbrjótanlegur [is]
ready biodegradability
auðlífbrjótanleiki [is]
ready aerobic biodegradability
auðlífbrjótanleiki við loftháðar aðstæður [is]
easily legible
auðlæsilegur [is]
quick-release device
auðopnanlegur búnaður [is]
clearly identifiable
auðþekkjanlegur [is]
readily identifiable
auðþekkjanlegur [is]
main spring leaf
master spring leaf
spring main leaf
augablað [is]
instantaneous reading
augnabliksmæling [is]
cowpea
cow pea
augnbaun [is]
koært, vignabønne [da]
vignaböna [sæ]
pois canne, pois à vache, pois yeux noirs, dolique de Chine [fr]
Kuhbohne, Kuherbse, Langbohne, Augenbohne [de]
Vigna unguiculata [la]
optical measuring instrument
augnmælitæki [is]
ocular reaction
augnsvörun [is]
eye reaction
augnsvörun [is]
clearly visible packaging
augsýnilegar merkingar [is]
Aujeszky´s disease
aujeszkys-veiki [is]
veirukláði í svínum [is]
excess spread
aukaáhættuálag [is]
additional feature
aukabúnaður [is]
Extraordinary European Council
aukafundur leiðtogaráðsins [is]
Extraordinary European Council Meeting on Employment
aukafundur leiðtogaráðsins um atvinnumál [is]
target secondary area
aukamarksvið [is]
secondary area
aukasvið [is]
auxiliary seat
aukasæti [is]
adverse reaction
aukaverkun [is]
human adverse reaction
aukaverkun í mönnum [is]
secondary means of alerting
aukaviðvörunarbúnaður [is]
extended seat-adjustment range
aukið stillisvið sætis [is]
increased safety
aukið öryggi [is]
squeteague
aumingi [is]
kongetrommefisk [da]
kungsveka, vekfisk, havsgös [sæ]
Königs-Corvina [de]
Cynoscion regalis [la]
weakfish
grey weakfish
aumingi [is]
kongetrommefisk [da]
kungsveka, vekfisk, havsgös [sæ]
Königs-Corvina [de]
Cynoscion regalis [la]
weak fishes
weakfishes
aumingjar [is]
trommefisk-slægt [da]
vekfiskar [sæ]
acoupas, sciènes [fr]
Umberfische [de]
Cynoscion spp. [la]
easting
austun [is]
Near and Middle Eastern countries
Austurlönd nær [is]
Middle East
Austurlönd nær [is]
Eastern equine encephalomyelitis
EEE
Eastern equine encephalitis
austurstrandarheila- og mænubólga í hestum [is]
encéphalomyélite équine est-américaine, encéphalite équine de l´est des Etats-Unis [fr]
Östliche Pferde-Enzephalitis, Östliche PferdeEnzephalitis [de]
clearance zone
zone of clearance
autt svæði [is]
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
Athens Convention
Aþenusamningurinn um flutning farþega og farangurs þeirra á sjó [is]
Aþenusamningurinn [is]
stream
á [is]
vandløb [da]
flod, ström, vattendrag [sæ]
cours d´eau [fr]
Strom, Strömung, Wasserlauf [de]
bandspread
ábreiðsla [is]
slangeudlægning [da]
bandspridning [sæ]
Reihenverteilung [de]
European Agricultural Guarantee Fund
EAGF
Ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar [is]
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
EAGGF Guarantee Section
ábyrgðarsvið Þróunar- og ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar [is]
area of competence
ábyrgðarsvæði [is]
at European level
á evrópskum vettvangi [is]
at European level
á Evrópuvettvangi [is]
appeal
áfrýja [is]
appeal
áfrýjun [is]
judicial appeal procedure
áfrýjun til dómstóla [is]
filling head
áfyllingarhaus [is]
progressive disease condition
ágengt sjúkdómsástand [is]
progressive disease
active disease
ágengur sjúkdómur [is]
maladie évolutive [fr]
fortschreitende Krankheit [de]
billing-dispute reasons
ágreiningsmál er varðar reikninga [is]
on a financial year-to-date-basis
á grundvelli þess sem er liðið af fjárhagsárinu [is]
health effects
áhrif á heilbrigði [is]
spread
áhættuálag [is]
risk-year
áhættuár [is]
risk spreading
risk-spreading
áhættudreifing [is]
risk measure
áhættumat [is]
risk-measurement methodology
áhættumatsaðferð [is]
risk-measurement system
áhættumatskerfi [is]
risk-measurement model
áhættumatslíkan [is]
critical area
áhættustaður [is]
forebear
forbear
ái [is]
optimum measuring range
ákjósanlegt mælisvið [is]
determinations by means of atomic absorption spectrometry
ákvarðanir sem eru gerðar með atómgleypnimælingu [is]
animal health provision
ákvæði um dýraheilbrigði [is]
dýraheilbrigðisákvæði [is]
real seat arrangement
ákvæði um raunverulegt aðsetur [is]
Decision of the Board of Governors amending the Statute of the European Investment Bank
ákvörðun bankaráðsins um breytingu á stofnsamþykkt Fjárfestingarbanka Evrópu [is]
Decision of the European Parliament and of the Council
Decision of the European Parliament and the Council
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins [is]
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse [da]
Europaparlamentets och rådets beslut [sæ]
décision du Parlement européen et du Conseil [fr]
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates [de]
Decision of the EEA Joint Committee
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar [is]
clearance decision
accounts clearance decision
ákvörðun um staðfestingu reikninga [is]
shear force
álag [is]
load increase
álagsaukning [is]
loadbearing equipment
load-bearing equipment
álagsberandi búnaður [is]
load decrease
álagsminnkun [is]
head acceptability criterion
HAC
álagsmörk fyrir höfuð [is]
load-measuring device
load measuring device
álagsskynjari [is]
hotspot area
álagssvæði [is]
peak time
álagstími [is]
peak load
álagstoppur [is]
head performance criterion
HPC
álagsviðmiðun fyrir höfuð [is]
aluminium distearate
áldísterat [is]
readout mode
álestrarhamur [is]
readout
read-out
álestur [is]
chart reading
álestur [is]
Isoetaceae
álftalauksætt [is]
brasenurter [da]
braxnaväxter, braxengräsväxter [sæ]
isoétacées [fr]
Brachsenkrautgewächse [de]
Isoetaceae [la]
aluminium seal
álinnsigli [is]
Opinion of the European Parliament
álit Evrópuþingsins [is]
Ulmaceae
álmsætt [is]
elmfamilien [da]
almväxter [sæ]
Ulmacées [fr]
Ulmazeen, Ulmengewaechse [de]
Ulmaceae [la]
aluminium tristearate
áltrísterat [is]
European Parliament´s Resolution
ályktun Evrópuþingsins [is]
read-across
ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum [is]
analogislutninger [da]
jämförelse med strukturlika ämnen [sæ]
service area
service-area
áningarstaður [is]
rest area
áningarstaður [is]
beyond reasonable doubt
án vafa [is]
effective measure
árangursrík ráðstöfun [is]
in real terms
á raunvirði [is]
collision bulkhead
árekstrarþil [is]
reaffirm
árétta [is]
vintage year wine
árgangsvín [is]
årgangsvin [da]
vin med årgångsbeteckning [sæ]
year class
árgangur [is]
årgang, årsklasse, aldersgruppe [da]
årsklass [sæ]
classe d''âge [fr]
Altersklasse [de]
vintage year
árgangur [is]
annual emission allocation unit
AEA
árleg losunarúthlutunareining [is]
årlig emissionstildelingsenhed [da]
årlig utsläppstilldelningsenhet [sæ]
Einheit der zugewiesenen jährlichen Emissionsmenge [de]
annual non-solar heat contribution
árlegt varmaframlag án sólarorku [is]
estuarine area
ármynni [is]
mean annual salinity
annual mean salinity
ársmeðalselta [is]
mean annual value
ársmeðaltal [is]
yearly income
árstekjur [is]
annual earnings
árstekjur [is]
active seasonal mode energy efficiency ratio
SEERon
árstíðabundið orkunýtnihlutfall fyrir virkan ham [is]
sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand [da]
jahreszeitbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb [de]
seasonal work
árstíðabundið starf [is]
seasonal period
árstíðabundið tímabil [is]
seasonal workers
árstíðabundið vinnuafl [is]
seasonal
árstíðabundinn [is]
seasonal coefficient of performance
SCOP
árstíðabundinn nýtnistuðull [is]
active mode seasonal coefficient of performance
árstíðabundinn nýtnistuðull fyrir virkan ham [is]
seasonal space heating energy efficiency class
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur [is]
seasonal space heating energy efficiency
árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar [is]
seasonal variations of the load
árstíðabundnar magnsveiflur [is]
seasonally adjusted data
árstíðaleiðrétt gögn [is]
seasonal adjustment
árstíðaleiðrétting [is]
seasonally adjusted
árstíðaleiðréttur [is]
seasonal variations
árstíðamunur [is]
seasonability
árstíðatengsl [is]
road safety year
ár umferðaröryggis [is]
ESD Central Clearing Account
ÁSB-aðaljöfnunarreikningur [is]
axle spread
ásbil [is]
calf for rearing
ásetningskálfur [is]
avlskalv [da]
uppfödningskalv [sæ]
Zuchtkalb [de]
Australia
Commonwealth of Australia
AU
AUS
Ástralía [is]
Samveldið Ástralía [is]
Australien, Forbundsstaten Australien [da]
Australien, Samväldet Australien [sæ]
l´Australie, le Commonwealth d´Australie [fr]
Australien, der Australische Bund [de]
reason for the alert
ástæða fyrir skráningu [is]
motif du signalement [fr]
Ausschreibungsgrund [de]
objectively justified reasons
ástæður sem eru rökstuddar á hlutlægan hátt [is]
stuffing box seal
ásþétti [is]
irrigated area
irrigable area
áveitusvæði [is]
Community Programme concerning safety, hygiene and health at work
áætlun Bandalagsins um öryggi, hollustuhætti og heilbrigði á vinnustað [is]
European Agenda for Culture
áætlun Evrópusambandsins í menningarmálum [is]
European Union Programme for Employment and Social Innovation
EaSI
áætlun Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega nýsköpun [is]
European Union strategy for sustainable development
EU strategy for sustainable development
áætlun Evrópusambandsins um sjálfbæra þróun [is]
áætlun ESB um sjálfbæra þróun [is]
forest strategy for the European Union
áætlun Evrópusambandsins um skóga [is]
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNU/BIOLAC
áætlun Háskóla Sameinuðu þjóðanna um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu [is]
áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu [is]
Creative Europe Programme
áætlunin Skapandi Evrópa [is]
cross-border and sea-basin programme
áætlun sem nær yfir landamæri og tekur til hafsvæða [is]
weapons of mass destruction-related programme
WMD
áætlun sem tengist gereyðingarvopnum [is]
fishing effort adjustment plan
FEAP
áætlun um aðlögun sóknar [is]
plan for justering af fiskeriindsats [da]
program för anpassning av fiskeansträngningen [sæ]
Agenda for European Cooperation on Schools for the 21st century
áætlun um Evrópusamstarf um skóla 21. aldarinnar [is]
mobility strategy within the European Research Area
áætlun um hreyfanleika á evrópsku rannsóknasvæði [is]
Agenda for a sustainable and competitive European tourism
áætlun um sjálfbæra og samkeppnishæfa ferðaþjónustu í Evrópu [is]
agendaen for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme [da]
agendan för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism [sæ]
Agenda für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus [de]
cottonseed meal
baðmullarfræsmjöl [is]
Bahamas, the
Commonwealth of the Bahamas
BS
BHS
Bahamaeyjar [is]
Samveldið Bahamaeyjar [is]
Bahamas [da]
les Bahamas, le Commonwealth des Bahamas [fr]
die Bahamas, das Commonwealth der Bahamas [de]
background treatment
bakgrunnsmeðferð [is]
baggrundsbehandling [da]
traitement de fond [fr]
Hintergrundtherapie [de]
rear-space watching aids
baksýnishjálpartæki [is]
rearview mirror
rear-view mirror
baksýnisspegill [is]
Balearic Islands
Balear-eyjar [is]
streaked gurnard
bandaknurri [is]
Trigloporus lastoviza [la]
Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union
Europêche
Bandalag landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu [is]
Community treatment
Bandalagsmeðferð [is]
US Treasury Department
bandaríska fjármálaráðuneytið [is]
cysticercosis
beef cysticerciosis
bovine cysticerciosis
measles
beef measles
bandormslirfusýki [is]
cysticerciosis, infektion med tinter [da]
dyntsjuka, cysticercios [sæ]
ladrerie, cysticercose, ladrerie du boeuf [fr]
Finnigkeit, Zystizerkose, Cysticercosis, Finnenkrankheit [de]
Board of Governors of the European Investment Bank
bankaráð Fjárfestingarbanka Evrópu [is]
Governing Council of the European Central Bank
bankaráð Seðlabanka Evrópu [is]
Union antigen, vaccine and diagnostic reagent bank
banki Sambandsins fyrir ónæmisvaka, bóluefni og prófefni til sjúkdómsgreiningar [is]
EU-antigen-, -vaccine- og -diagnostisk reagens-banker [da]
unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens [sæ]
banques d´antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l´Union [fr]
Unionsbanken für Antigene, Impfstoffe und diagnostische Reagenzien [de]
prohibited firearm
bannað skotvopn [is]
arme à feu prohibée [fr]
verbotene Feuerwaffe [de]
prohibited area
bannsvæði [is]
Barents Sea
Barentshaf [is]
Barent Euro-Arctic Council
BEAC
Barentsráðið [is]
Det Euro-arktiske Barentsråd, Barentsrådet [da]
Barentsrådet [sæ]
Conseil euro-arctique de Barents, Conseil euro-arctique de la mer de Barents [fr]
Euro-Arktischer Barents-Rat, Rat für den europäisch-arktischen Bereich der Barentssee [de]
tracheal tube
barkaslanga [is]
trachea
barki [is]
luftrør, trachea [da]
Trachea, Luftröhre [de]
school footwear
barnaskór [is]
child seat for cycle
barnastóll á reiðhjól [is]
sea pikes
barrakúðar [is]
barrakúðaætt [is]
barracuda-familien [da]
barrakudafiskar [sæ]
Sphyraenidae [la]
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun [is]
lead sub-acetate solution
basísk blýasetatlausn [is]
meagre
baulfiskur [is]
ørnefisk [da]
havsgös [sæ]
Adlerfisch [de]
Argyrosomus regius (Sciaena aquila er úrelt heiti tegundarinnar) [la]
pea
baun [is]
bean
baun [is]
bønne [da]
böna [sæ]
haricot [fr]
Bohne [de]
section D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
bálkur D - Rafmagns-, gas- og hitaveitur [is]
section L - Real estate activities
bálkur L - Fasteignaviðskipti [is]
section Q - Human health and social work activities
bálkur Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta [is]
section R - Arts, entertainment and recreation activities
bálkur R - Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi [is]
bovine corneal opacity and permeability test method
BCOP test method
BCOP-prófunaraðferð [is]
prófun á ógegnsæi og gegndræpi glæru úr nautgrip [is]
readmission request
beiðni um endurviðtöku [is]
endurviðtökubeiðni [is]
readmission application
beiðni um endurviðtöku [is]
release request
beiðni um sleppingu [is]
crossing clearance request
beiðni um yfirflugsheimild [is]
bonemeal
bone meal
beinamjöl [is]
benmel [da]
benmjöl [sæ]
farine d´os [fr]
Knochenmehl [de]
direct clearance
bein heimild [is]
direct electronic access
DEA
beinn rafrænn aðgangur [is]
manual gearbox
manual gear-box
manual-shift gearbox
beinskiptur gírkassi [is]
Celastraceae
beinviðarætt [is]
beinviðir [is]
Celastraceae [la]
electric direct-acting room heater
beinvirkur rafhitari [is]
grazing area
beitiland [is]
græsareal [da]
betesmark [sæ]
aire de pâturage [fr]
Weidefläche [de]
flying squid
European flying squid
beitusmokkur [is]
flyveblæksprutte [da]
flygbläckfisk [sæ]
Todarodes sagittatus [la]
bench seat
bekksæti [is]
snap bean
belgbaun [is]
bellows seal
belgþétti [is]
Benelux Treaty on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters
Benelúx-sáttmálinn um framsal og gagnkvæma aðstoð í sakamálum [is]
Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire [fr]
Benelux-Übereinkommen über Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen [de]
lead replacement petrol
bensín með staðgönguefni fyrir blý [is]
Araliaceae
aralia family
bergfléttuætt [is]
vedbendfamilien [da]
araliaväxter, murgrönfamiljen, aralieväxter [sæ]
araliacées [fr]
Efeugewächse, Araliengewächse [de]
Araliaceae [la]
most favoured nation treatment
MFN treatment
bestukjarameðferð [is]
betel leaves
betellauf [is]
betelblöð [is]
Piper betle [la]
holding area
biðsvæði [is]
passenger and ship´s personnel holding area
biðsvæði fyrir farþega og starfslið skips [is]
beaver
bifur [is]
bjór [is]
bæver [da]
bäver [sæ]
Biber [de]
Castor fiber og C. canadensis [la]
beaker
bikarglas [is]
bægerglas [da]
bägare [sæ]
bécher, vase de Berlin [fr]
Becher, Becherglas [de]
breakdown service
bilanaþjónusta [is]
breakdown
bilun [is]
breakage
bilun [is]
binding thread
bindiþráður [is]
bears
birnir [is]
bjarndýr [is]
bjarnaætt [is]
bjørne [da]
bjørne [sæ]
Bären [de]
Ursidae [la]
release
birting [is]
release of information
birting upplýsinga [is]
beam/block unit and element
bita- og plötueining [is]
beam/block floor unit and element
bita- og plötugólfeining [is]
bit stream
bitastraumur [is]
beam
biti [is]
beagle
bíkill [is]
parking area
bílastæðasvæði [is]
parkeringsplads [da]
parkeringsområde [sæ]
Parkplatz [de]
border disease
bítlaveiki [is]
maladie de la frontière [fr]
Bear Island
Bjarnarey [is]
Bjarnarey á Svalbarða [is]
beam trawl
bjálkatroll [is]
beam
bjálki [is]
means of rescue
björgunarúrræði [is]
beet leaves
blaðbeðja [is]
leafy vegetables
leaf vegetables
leaf vegetable
leafy vegetable
blaðgrænmeti [is]
bladgrøntsag [da]
bladgrönsak [sæ]
légume feuillu, légume à feuilles, légume à feuilles alimentaires [fr]
Blattgemüse [de]
leafy crop
leafy crops
blaðgrænmeti [is]
bladgrøntsager [da]
bladgrönsaker [sæ]
plantes à feuilles [fr]
Blattkulturen [de]
leafy brassica
blaðkál [is]
page heading
blaðsíðuhaus [is]
sheath
leaf sheath
sheathing leaf
blaðslíður [is]
bladskede [da]
bladslida [sæ]
gaine foliaire [fr]
Blattscheide [de]
vagina [la]
leafcurl disease
blaðvefjuveiki [is]
Kräuselkrankheit [de]
day-release scheme
blandað kerfi vinnu og náms [is]
blended spread
blandað viðbit [is]
black seabream
bláflekkur [is]
almindelig havrude [da]
havsruda [sæ]
Streifenbrasse [de]
Spondyliosoma cantharus [la]
Geraniaceae
geranium family
blágresisætt [is]
storkenæbfamilien [da]
näveväxter [sæ]
géraniacées [fr]
Storchschnabelgewächse [de]
Geraniaceae [la]
blue shark
greater blue shark
bláháfur [is]
blåhaj [da]
Blauhai, Großer Blauhai [de]
Prionace glauca [la]
Campanulaceae
bláklukkuætt [is]
klokkefamilien [da]
klockväxter [sæ]
campanulacées [fr]
Glockenblumengewächse [de]
Campanulaceae [la]
bleaching agent
bleikiefni [is]
bleaching earth
bleaching clay
bleikileir [is]
blegejord [da]
blekjord [sæ]
terre décolorante [fr]
Bleicherde [de]
bleach
bleikja [is]
blege [da]
bleka [sæ]
blanchir, décolorer [fr]
Bleichen, Ausbleichen [de]
white-fronted goose
greater white-fronted goose
blesgæs [is]
Anser albifrons [la]
spotted weakfish
blettaaumingi [is]
plettet skørfisk, plettet trommefisk [da]
prickveka [sæ]
Cynoscion nebulosus [la]
bluespotted seabream
blettaflekkur [is]
blåplettet havrude [da]
Sparus caeruleostictus [la]
great lake trout
lake trout
American lake trout
blettasilungur [is]
canadarødding, amerikansk søørred [da]
kanadaröding [sæ]
Amerikanische Seeforelle, Amerikanischer Seesaibling [de]
Salvelinus namaycush [la]
linear operation
blindaðflug miðað við línuleg frávik [is]
lineær operation [da]
linjär operation [sæ]
exploitation linéaire [fr]
Betrieb nach Längenablage [de]
deadlight
blindhleri [is]
blood meal
bloodmeal
blóðmjöl [is]
blodmel [da]
blodmjöl [sæ]
farine de sang, sang desséché [fr]
Blutmehl [de]
haematological diseases
hematological diseases
blóðsjúkdómar [is]
circumcorneal hyperaemia
circumcorneal hyperemia
blóðsöfnun í kringum glæruna [is]
hyperæmi omkring hornhinden, karinjektion omkring hornhinden [da]
flowerhead
flower head
blómhöfuð [is]
blomsterhoved [da]
blomhuvud [sæ]
flowerhead brassicas
blómstrandi kál [is]
blomsterkål [da]
blommande kål [sæ]
Blumenkohle [de]
Lythraceae
blysjurtaætt [is]
kattehale-familien [da]
fackelblomsväxter [sæ]
Lythraceae [la]
lead
blý [is]
alkyl lead compound
blýalkýlsamband [is]
lead arsenate
blýarsenat [is]
lead acetate cotton
blýasetatbaðmull [is]
lead acetate solution
blýasetatlausn [is]
lead acetate paper
blýasetatpappír [is]
blyacetatpapir [da]
blyacetatpapper [sæ]
Bleiacetatpapier [de]
lead azide
blýasíð [is]
leaded petrol
blýbensín [is]
lead sheet
blýblað [is]
leaded steel
blýblandað stál [is]
lead-alloy
blýblendi [is]
premium leaded petrol
blýbætt gæðabensín [is]
lead powder
blýduft [is]
blypulver [da]
lead flake
blýflaga [is]
lead-containing ore
blýgrýti [is]
lead ore
blýgrýti [is]
lead cylinder
blýhólkur [is]
lead coating
blýhúðun [is]
white lead
blýhvíta [is]
lead hydroxide
blýhýdroxíð [is]
lead content
blýinnihald [is]
lead seal
blýinnsigli [is]
lead-bearing shell
blý í legubökkum [is]
lead-bearing bushes
blý í legufóðringum [is]
lead concentrate
blýkirni [is]
lead chrystal glass
blýkristallsgler [is]
lead-free
blýlaus [is]
unleaded petrol
blýlaust bensín [is]
concentration of lead in air
blýmagn í andrúmslofti [is]
blood-lead level
blýmagn í blóði [is]
lead-in-air
lead in air
blýmagn í lofti [is]
metallic lead
blýmálmur [is]
lead oxide
blýoxíð [is]
lead plate
blýplata [is]
lead profile
blýprófíll [is]
lead battery
blýrafgeymir [is]
lead-acid battery
blýrafgeymir [is]
blýgeymir [is]
lead-acid accumulator
blýrafgeymir [is]
lead-acid battery
blýrafhlaða [is]
lead battery
blýrafhlaða [is]
lead strip
blýræma [is]
lead compound
blýsamband [is]
lead rod
blýstöng [is]
lead sulphide
blýsúlfíð [is]
lead bar
blýteinn [is]
waste of lead
blýúrgangur [is]
scrap of lead
blýúrkast [is]
lead sulphide precipitate
blývetnisbotnfall [is]
lead wire
blývír [is]
lead foil
blýþynna [is]
leaves of peas
blöð af baunategundum [is]
leaves of Brassica spp.
blöð af Brassica spp. [is]
celery leaves
blöð af selleríi [is]
selleríblöð [is]
blade af selleri [da]
selleriblad [sæ]
feuilles de céleri [fr]
Sellerieblättern [de]
Lentibulariaceae
blöðrujurtarætt [is]
blærerodfamilien [da]
bläddreväxter [sæ]
lentibulariacées [fr]
Wasserschlauchgewächse [de]
Lentibulariaceae [la]
vesicular disease virus
blöðrumyndandi veira [is]
hooded seal
blöðruselur [is]
klapmyds, blæresæl [da]
blåssäl, klapmuts [sæ]
Klappmütze [de]
Cystophora cristata [la]
arrow-leaf clover
blöðrusmári [is]
pilebladkløver [da]
pilbladsklöver [sæ]
blasenfrüchtiger Klee [de]
Trifolium vesiculosum Savi [la]
curvilinear surface
bogið yfirborð [is]
eating utensils
borðáhöld [is]
table wine described by means of a geographical indication
borðvín með landfræðilega merkingu [is]
citizen of the Union
EU citizen
European Union citizen
citizen of the European Union
borgari Evrópusambandsins [is]
borgari Sambandsins [is]
EU-borger, unionsborger [da]
EU-medborgare, medborgare i Europeiska unionen [sæ]
citoyen de l´Union [fr]
Bürger der Europäischen Union, EU-Bürger [de]
well-head
wellhead
borholutoppur [is]
navy bean
bostonbaun [is]
grosse fève blanche [fr]
demersal fishing gear
botnveiðarfæri [is]
demersal redskab [da]
buckwheat
bókhveiti [is]
boghvede, sort hvede [da]
bovete [sæ]
blé noir, sarrasin [fr]
Buchweizen [de]
Fagopyrum esculentum [la]
Protocol No 10 on permanent structured cooperation established by article 42 of the Treaty on European Union
bókun 10 um varanlegt, skipulegt samstarf sem komið er á með 42. gr. sáttmálans um Evrópusambandið [is]
Protocol No 11 on article 42 of the Treaty on European Union
bókun 11 um 42. gr. sáttmálans um Evrópusambandið [is]
Protocol 13 on the non-application of anti-dumping and countervailing measures
bókun 13 um að jöfnunartollum og aðgerðum gegn undirboðum verði ekki beitt [is]
Protocol No 15 on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
bókun 15 um tiltekin ákvæði er varða Hið sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar sem hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins [is]
Protocol No 1 on the role of national parliaments in the European Union
bókun 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu [is]
Protocol No 20 on the application of certain aspects of article 26 of the Treaty on the functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland
bókun 20 um beitingu ákveðinna þátta 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart Breska Konungsríkinu og Írlandi [is]
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Protocol No 24 on asylum for nationals of Member States of the European Union
bókun 24 um hæli til handa ríkisborgurum aðildarríkja Evrópusambandsins [is]
Protocol No 30 on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom
bókun 30 um beitingu sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi gagnvart Póllandi og Breska Konungsríkinu [is]
Protocol No 31 concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles
bókun 31 um innflutning til Evrópusambandsins á jarðolíuafurðum sem eru hreinsaðar á Hollensku Antillum [is]
Protocol No 33 concerning article 157 of the Treaty of the Functioning on the European Union
bókun 33 um 157. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins [is]
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum [is]
Protocol 35 on the implementation of EEA rules
bókun 35 um framkvæmd EES-reglna [is]
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar [is]
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn [is]
Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
bókun 3 um stofnsamþykkt Dómstóls Evrópusambandsins [is]
Protocol No 4 on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central bank
bókun 4 um stofnsamþykkt seðlabankakerfis Evrópu og seðlabanka Evrópu [is]
Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank
bókun 5 um stofnsamþykkt fjárfestingarbanka Evrópu [is]
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins. [is]
Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union
bókun 7 um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins [is]
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis. [is]
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
bókun gegn ólöglegum innflutningi fólks land-, sjó- og loftleiðis, sem er viðbót við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi [is]
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs [is]
Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union
bókun sem fellir Schengen-réttarreglurnar inn í ramma Evrópusambandsins [is]
Protocole intégrant l´acquis de Schengen dans le cadre de l''Union européenne [fr]
Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union [de]
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu [is]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
Protocol on the role of national parliaments of the European Union
bókun um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu [is]
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna [is]
Protocol on the privileges and immunities of the European Union
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins [is]
Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank
bókun um stofnsamþykkt seðlabankakerfis Evrópu og Seðlabanka Evrópu [is]
Protocol on the Conservation, Rational Utilization and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the North-east Atlantic
bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi [is]
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum [is]
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965 [is]
inflammatory disease
bólgusjúkdómur [is]
inflammatory reaction
bólguviðbrögð [is]
measles vaccine
bóluefni gegn mislingum [is]
Paeoniaceae
peony family
peonies
bóndarósaætt [is]
pæon-familien [da]
pionväxter [sæ]
Pfingstrosengewächse [de]
Paeoniaceae [la]
Overseas Benefits Unit
bótadeild handan hafsins [is]
compensation measure
bótaráðstöfun [is]
Brazilian flathead
brasilíuflathöfði [is]
Brasilianischer Plattkopf [de]
Percophis brasiliensis [la]
ballyhoo halfbeak
ballyhoo
brasilíuhálftrjóna [is]
brasiliansk halvnæb [da]
brasiliansk halvnäbb [sæ]
Brasilianischer Halbschnäbler [de]
Hemirhamphus brasiliensis [la]
breadfruit
bread fruit
breadfruit tree
brauðaldin [is]
brauðaldintré [is]
brødfrugt, brødfrugttræ [da]
brödfruktträd [sæ]
artocarpe, arbre à pain, fruit à pain [fr]
Brotbaum, echter Brotfruchtbaum, Brotfrucht [de]
Artocarpus altilis [la]
sandwich spread
brauðálegg [is]
baker''s yeast
brauðger [is]
bagegær [da]
bagerijäst [sæ]
levure de boulanger, levure de panification [fr]
Backhefe, Bäckerhefe [de]
breadmaking
brauðgerð [is]
soft wheat
brauðhveiti [is]
bread-slicing machine
brauðskurðarvél [is]
bread product
brauðvara [is]
provisional deadline
bráðabirgðafrestur [is]
provisional measure
bráðabirgðaráðstöfun [is]
bridging measure
bráðabirgðaráðstöfun [is]
European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi [is]
European Interim Agreement on Social Security Schemes other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi [is]
United Nations Transitional Administration in Eastern Slavonia
UN Transitional Administration in Eastern Slavonia
UNTAES
bráðabirgðastjórn Sameinuðu þjóðanna í Austur-Slavóníu [is]
bráðabirgðastjórn SÞ í Austur-Slavóníu [is]
De Forenede Nationers Overgangsmyndighed i Østslavonien [da]
Förenta nationernas övergångsmyndighet i östra Slavonien [sæ]
Administration transitoire des Nations unies en Slavonie orientale, ATNUSO [fr]
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Ostslawonien [de]
sudden death
bráðadauði [is]
pludselig død [da]
plötslig död [sæ]
mort subite [fr]
plötzlicher Tod [de]
urgent measure
bráðaráðstöfun [is]
immediate and serious threat
bráð og alvarleg ógn [is]
imminent threat of war
bráð stríðshætta [is]
breadth
breidd [is]
broad bean
breiðbaun [is]
broad-leaf endive
broad-leaved endive
breiðblaða salatfífill [is]
bredbladet endivie [da]
escarolesalat [sæ]
scarole, chicorée scarole [fr]
Eskariol, Breitblättrige Endivie [de]
Cichorium endivie latifolia [la]
fathead minnow
blackhead minnow
northern fathead minnow
breiðkollur [is]
væntanlegt [da]
knölskallelöja [sæ]
tête de boule [fr]
Dickkopfelritze, Amerikanische Elnitze [de]
Pimephales promelas [la]
fire-degradable seal
brennanlegt innsigli [is]
sulphur-free unleaded petrol
sulfur-free unleaded petrol
brennisteinslaust, blýlaust bensín [is]
combustion heater
brennsluhitari [is]
heat of combustion
brennsluvarmi [is]
forbrændingsvarme [da]
Verbrennungswaerme [de]
imperial unit of measurement
bresk mælieining [is]
British Indian Ocean Territory
IO
Bresku Indlandshafseyjar [is]
det britiske territorium i Det Indiske Ocean [da]
Brittiska territoriet i Indiska oceanen [sæ]
le Territoire britannique de l´océan Indien [fr]
das Britische Territorium im Indischen Ozean [de]
British overseas territories citizen
breskur borgari yfirráðasvæðis handan hafsins [is]
United Kingdom
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
GB
GBR
Bretland [is]
Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland [is]
Sameinaða konungsríkið [is]
Breska konungsríkið [is]
Det Forenede Kongerige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [da]
Förenade kungariket, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [sæ]
le Royaume-Uni, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord [fr]
das Vereinigte Königreich, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland [de]
variable production overheads
breytilegur, óbeinn framleiðslukostnaður [is]
variable production overheads
breytilegur, óbeinn kostnaður [is]
amending measure
breytingarráðstöfun [is]
equity conversion feature
breytingarþáttur eigin fjár [is]
modified release
breyttur losunarhraði [is]
breakwater
brimbrjótur [is]
sea cliff
brimklif [is]
pancreas
bris [is]
briskirtill [is]
pancreas [la]
infectious pancreas necrosis
IPN
brisdrep [is]
IPN-veiki [is]
infektiøs pankreasnekrose [da]
v. [sæ]
infektiös pankreasnekros [no]
infectious pancreas necrosis virus
IPNV
brisdrepsveira [is]
IPN-veira [is]
pancreatic lymph node
briseitill [is]
sprat
European sprat
brislingur [is]
brisling, europæisk brisling [da]
skarpsill [sæ]
Sprattus sprattus [la]
nursing pad
breast pad
brjóstainnlegg [is]
breast prosthesis
brjóstaígræði [is]
breast cancer
brjóstakrabbamein [is]
brystkræft [da]
v. [sæ]
bröstcancer [no]
cancer du sein [fr]
Brustkrebs, Mammakarzinom [de]
breast milk
brjóstamjólk [is]
breast-milk substitute
brjóstamjólkurlíki [is]
breastfed baby
brjóstmylkingur [is]
forkbeards
brosmur [is]
brosmuættkvísl [is]
Phycis spp. [la]
breach
brot [is]
ship-breaking scrap
brotajárn úr skipum sem höggvin eru í brotajárn [is]
conditionally released offender
brotamaður sem hefur hlotið reynslulausn [is]
breach of company law
brot á félagarétti [is]
breaking load
brotálag [is]
breach of the laws on arms and explosives
brot á lögum um vopn og sprengiefni [is]
infraction aux disposition légales en matiere d´armes et explosifs [fr]
Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften über Waffen und Sprengstoffe [de]
breach of confidentiality
brot á trúnaðarkvöð [is]
breach of confidentiality requirements
brot á trúnaðarkvöð [is]
breach of confidence
brot á trúnaði [is]
breach of confidentiality
brot á þagnarskyldu [is]
pargo breams
brotflekkir [is]
Sparus spp. [la]
breaking-strength test
brotstyrksprófun [is]
departure clearance
brottflugsheimild [is]
ATC departure clearance
brottflugsheimild frá flugumferðarstjórn [is]
early school-leaving rates
brotthvarf úr skólum [is]
blackberry
European blackberry
brómber [is]
brombær, almindelig brombær [da]
björnbär [sæ]
Brombeere [de]
Rubus fruticosus L. [la]
load-bearing element with a fire-separating function
brunahólfandi burðareining [is]
not readily flammable material
brunatregt efni [is]
penetration seal
brunaþétting [is]
linear gap seal
brunaþétting í raufar [is]
Brussels Treaty
Brusselsáttmálinn [is]
brown seaweeds
brúnþörungar [is]
brunalger [da]
Braunalgen [de]
Phaeophyceae [la]
nipple drinker
no bowl drinker
teat-type drinker
brynningarnippill [is]
drikkenippel [da]
... [sæ]
vattenkoppar/nipplar [no]
abreuvoir à tétine [fr]
Nippeltränke [de]
essential treatment of illness
brýn meðhöndlun sjúkdóma [is]
overriding reason
brýn þörf [is]
raison impérieuse [fr]
herausragender Grund [de]
Orchidaceae
orchid family
orchids
brönugrasaætt [is]
gøgeurtfamilien [da]
nyckleväxter, orkidéfamilje [sæ]
orchidacées [fr]
Knabenkräuter, Orchideen [de]
Orchidaceae [la]
beam of monochromatic rays
buna einlitra geisla [is]
beam
burðarbiti [is]
deadweight capacity
burðargeta [is]
deadweight tonnage
burðargeta [is]
dead weight
deadweight
DWT
dead weight carrying capacity
burðargeta [is]
load-bearing element
burðarhluti [is]
bearer capability
burðarsamhæfi [is]
bearing pile
burðarstólpi [is]
load bearing wall element
burðarveggjaeining [is]
load-bearing construction
burðarvirki [is]
load-bearing surface
burðaryfirborð [is]
bearer service
burðarþjónusta [is]
load-bearing capacity
burðarþol [is]
dwarf French bean
dwarf bean
buskabaun [is]
buskbønne [da]
buskböna [sæ]
haricot nain [fr]
Buschbohne [de]
Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Asch [la]
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure
Búdapestsamningur um alþjóðlega viðurkenningu á innlagningu örvera til varðveislu vegna meðferðar einkaleyfamála [is]
livestock production
livestock rearing
búfjárframleiðsla [is]
animalsk produktion, kvægbrug [da]
animalieproduktion [sæ]
élevage du bétail, production animale, exploitation animale [fr]
Viehwirtschaft, tierische Erzeugung [de]
assisting means
búnaður [is]
well-head equipment
búnaður fyrir borholutoppa [is]
satellite earth station equipment
búnaður fyrir gervihnattajarðstöðvar [is]
theatrical equipment
búnaður fyrir leikhús [is]
overhead monorail equipment
búnaður fyrir loftlínueinteinunga [is]
landing gear free fall extension system
búnaður sem stjórnar frjálsu falli lendingarbúnaðar [is]
transcutaneaous partial pressure monitoring equipment
búnaður til að fylgjast með hlutþrýstingi gegnum húð [is]
pressure-measuring equipment
búnaður til að mæla þrýsting [is]
noise-measuring equipment
búnaður til hávaðamælingar [is]
heating equipment
búnaður til hitalagna [is]
sound-measuring equipment
búnaður til hljóðmælingar [is]
polymerase chain reaction equipment
búnaður til kjarnsýrumögnunar [is]
leak searching equipment
búnaður til lekaleitar [is]
means for emergency evacuation
búnaður til neyðarrýmingar [is]
subsea equipment
búnaður til nota neðansjávar [is]
time-measuring equipment
búnaður til tímamælinga [is]
Mediterranean slimehead
búrfisksbróðir [is]
Hoplostethus mediterraneus [la]
breaks in residence
búseturof [is]
European Regional Development Fund
ERDF
Byggðaþróunarsjóður Evrópu [is]
European regional development
byggðaþróun í Evrópu [is]
structural chromosome aberration
structural aberration
chromosomal rearrangement
byggingarleg litningabreyting [is]
byggingarleg breyting [is]
strukturel ændring [da]
v. [sæ]
strukturell avvikelse [no]
aberration de structure [fr]
strukturelle Aberration [de]
inhabited area
byggt svæði [is]
orthopaedic footwear
bæklunarskór [is]
compensation in the event of death
bætur vegna dauðsfalls [is]
parental leave benefit
bætur vegna foreldraorlofs [is]
threads for facepieces
bönd fyrir andlitsgrímur [is]
controller area network
CAN
CAN-net [is]
C series of the Official Journal of the European Communities
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna [is]
C Series of the Official Journal of the European Union
C-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins [is]
Creutzfeldt-Jakob´s disease
Creutzfeldt-Jakob disease
CJD
Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómur [is]
Creutzfeldt-Jakobs-afbrigði [is]
mannariða [is]
CJD, Creutzfeldt-Jakobs sygdom [da]
v. [sæ]
CJD, CJS, CreutzfeldtJakobs sjukdom [no]
MCJ, pseudosclérose spastique, maladie de Creutzfeldt-Jakob, dégénérescence corticostriospinale [fr]
CJK, Creutzfeldt-Jacob-Krankheit [de]
dewberry
European dewberry
daggarber [is]
korbær [da]
blåhallon [sæ]
ronce bleue [fr]
Kratzbeere [de]
Rubus caesius [la]
day spent at sea
day at sea
dagur á sjó [is]
havdag, dag (til stede) på havet [da]
jour de mer, jour en mer [fr]
Seetag [de]
death sentence
sentence of death
dauðadómur [is]
væntanlegt [da]
dödsdom [sæ]
condamnation à mort, condamnation à la peine capitale [fr]
Todesurteil [de]
date of death
dauðadægur [is]
date de décès [fr]
death phase
death-phase
dauðafasi [is]
death penalty
dauðarefsing [is]
dødsstraf [da]
dödsstraff [sæ]
peine de mort, peine capitale [fr]
Todesstrafe [de]
dead volume
dauðarúmmál [is]
time of death
dauðastund [is]
death
dauðsfall [is]
deaf-blind user
daufblindur notandi [is]
ileal
dausgarnar- [is]
sem varðar dausgörn [is]
dead animal
dautt dýr [is]
column heading
dálkafyrirsögn [is]
estate of a deceased person
estate of the deceased
estate
dánarbú [is]
bo [da]
dödsbo, kvarlåtenskap [sæ]
succession, patrimoine [fr]
Nachlass [de]
date of death
dánardagur [is]
death duty
dánargjald [is]
death rate
dánarhlutfall [is]
cause of death
COD
dánarorsök [is]
dead centre
dead center
dástaða [is]
king soldier bream
dátaflekkur [is]
spare royal [fr]
Argyrops spinifer [la]
head of unit
deildarstjóri [is]
Dietary and Chemical Monitoring Unit in European Food Safety Authority
DCM
deild Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sem annast vöktun á mataræði og á íðefnum í matvælum [is]
kontoret for Dietary and Chemical Monitoring (DCM) i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) [da]
enheten för bevakning av kostvanor och kemikalier i livsmedel vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet [sæ]
das Referat Diätetische und chemische Überwachung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit [de]
series of the Official Journal of the European Communities
deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna [is]
break line
deilistrik [is]
d´Entrecasteaux Islands
d´Entrecasteaux-eyjar [is]
deadband
deyðubil [is]
diazolinidylurea
díasólínidýlúrea [is]
cormorant
great cormorant
dílaskarfur [is]
Phalacrocorax carbo [la]
spotted seabass
dílavartari [is]
plettet bars, plettet havbars [da]
Dicentrarchus punctatus (úrelt, latn. heiti: Labrax punctatus og Morone Punctatus) [la]
dinas earth
dínasleir [is]
dioleate
díóleat [is]
diesel pre-heat
dísilforhitari [is]
distearyl dimethyl ammonium chloride
DSDMAC
dísterýldímetýlammóníumklóríð [is]
DSDMAC [is]
beaked redfish
djúpkarfi [is]
dybhavsrødfisk [da]
djuphavskungsfisk [sæ]
Tiefenbarsch, Tiefsee-Rotbarsch, Schnabel-Rotbarsch, Schnabelbarsch [de]
Sebastes mentella [la]
deep sea diving
deep diving
djúpköfun [is]
deep-sea fishing
djúpsjávarveiðar [is]
European Court Reports
ECR
dómasafn EB [is]
Dominica
Commonwealth of Dominica
DM
DMA
Dóminíka [is]
Samveldið Dóminíka [is]
Dominica, Commonwealth of Dominica [da]
Dominica, Samväldet Dominica [sæ]
la Dominique, le Commonwealth de Dominique [fr]
Registrar of the Court of Justice of the European Union
dómritari Dómstóls Evrópusambandsins [is]
Court of Justice of the European Union
CJEU
Dómstóll Evrópusambandsins [is]
Den Europæiske Unions Domstol, EU-Domstolen [da]
Europeiska unionens domstol [sæ]
Cour de justice de l´Union européenne, CJUE [fr]
Gerichtshof der Europäischen Union, EuGH [de]
judgment certified as a European Enforcement Order
dómur sem er vottaður sem evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
hearing
dómþing [is]
drawbeam
dráttarás [is]
breakdown vehicle
dráttarbifreið [is]
low-clearance tractor
dráttarvél með lítilli fríhæð [is]
spreader
dreifari [is]
rural area
dreifbýli [is]
peri-urban rural area
dreifbýlissvæði í borgarjaðri [is]
European Agricultural Fund for Rural Development
EAFRD
Dreifbýlisþróunarsjóður evrópsks landbúnaðar [is]
spreading system
dreifikerfi [is]
spread plate method
dreifingaraðferð [is]
scattering of the measurements
dreifing í mælingum [is]
scattered area of opacity
dreift svæði þar sem fram kemur ógagnsæi [is]
gearing
drif [is]
intermediate gearing
drifbúnaður [is]
lesser mealworm
dritbjalla [is]
hønseribille [da]
stor majsbagge [sæ]
Getreideschimmelkäfer [de]
Alphitobius diaperinus [la]
splash head
dropavari [is]
marbled teal
dropönd [is]
Marmaronetta angustirostris [la]
streaked seerfish
drottningarmakríll [is]
stribet kongemakrel [da]
streckad kungsmakrill [sæ]
Gestreifte Makrele [de]
Scomberomorus lineolatus [la]
dourine
covering disease
Trypanosoma equiperdum infection
dúrín [is]
dourine, ondartet beskelersyge [da]
v. [sæ]
dourine, beskällarsjuka [no]
dourine, mal du coït, syphilis du cheval, exanthème coïtal paralytique, polynévrite infectieuse du cheval, infection par Trypanosoma equiperdum [fr]
Dourine, Zuchtlähme, Beschälseuche, Schankerseuche, Exanthema coitale paralyticum [de]
whereabouts
dvalarstaður [is]
whereabouts of a person
dvalarstaður einstaklings [is]
microcytosis
microcitosis
Denman disease
Denman Island disease
microcell disease of oysters
microcell disease of Pacific oyster
infection with Mikrocytos mackini
dvergkornadreyri [is]
infektion med Microcytos mackini, mikrocytose [da]
v. [sæ]
v. [no]
infection à Microcytos mackini [fr]
Microcytosis [de]
poor cod
Mediterranean poor cod
dvergþorskur [is]
glyse [da]
glyskolja [sæ]
Trisopterus minutus [la]
European pathway
dvöl í öðru Evrópulandi [is]
keel clearance
dýpi undir kili [is]
epizootic disease
epizootic
dýrafarsótt [is]
epizooti, epidemisk sygdom [da]
epizooti, epizootisk sjukdom [sæ]
épizootie, maladie épizootique [fr]
Epizootie, Tierseuche, Viehseuche, epizootische Krankheit [de]
animal health visit
dýraheilbrigðisheimsókn [is]
dyresundhedsbesøg [da]
djurhälsobesök [sæ]
visit sanitaire [fr]
Tiergesundheitsbesuchen [de]
animal health establishment
dýraheilbrigðisstöð [is]
dyresundhedsinstitution [da]
djuranläggning [sæ]
établissement de police sanitaire [fr]
tiergesundheitlich Einrichtung [de]
animal health certificate
dýraheilbrigðisvottorð [is]
animal health attestation
dýraheilbrigðisvottun [is]
dyresundhedserklæring [da]
djurhälsointyg [sæ]
animal model of disease
dýralíkan fyrir sjúkdóma [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Community (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópubandalagsins [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Union (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópusambandsins [is]
animal disease
dýrasjúkdómur [is]
unweaned animal
dýr sem ekki er búið að venja undan [is]
animal reared for fur
dýr sem eru alin vegna feldsins [is]
treated animal
dýr sem hefur fengið lyfjameðferð [is]
great lanternshark
greater lanternshark
dökkháfur [is]
lyshaj [da]
större lanternhaj [sæ]
Etmopterus princeps [la]
EEC Treaty
EBE-sáttmálinn [is]
Community operational loose-leaf booklet
EB-handbók í lausblaðaformi [is]
bighead carp
eðalkarpi [is]
marmorkarpe [da]
Hypophthalmichthys nobilis [la]
sludge-treatment work
eðjumeðhöndlunarstöð [is]
reasonable terms
eðlileg kjör [is]
physical treatment
eðlisfræðileg meðhöndlun [is]
physical surface treatment
eðlisfræðileg yfirborðsmeðhöndlun [is]
specific heat
eðlisvarmi [is]
specifik varme [da]
specifikt värme [sæ]
chaleur spécifique [fr]
spezifische Värme [de]
administering EEA State
EES-ábyrgðarríki [is]
EEA Court of First Instance
EES-dómstóllinn á fyrsta dómstigi [is]
EEA Section of the Official Journal of the European Union
EES-hluti Stjórnartíðinda Evrópusambandsins [is]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit [da]
la section EEE du Journal officiel de l´Union européenne [fr]
EEA-port
EES-höfn [is]
EEA country
EES-land [is]
EEA Council
EES-ráðið [is]
EEA State
EES-ríki [is]
EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities
EEA Supplement to the Official Journal of the EC
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna [is]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB [is]
EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
EEA Supplement to the Official Journal of the European Union
EEA Supplement to the Official Journal of the EU
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins [is]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB [is]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
slow release formulation
efnablanda með hægvirka losun [is]
chemical treatment
efnafræðileg meðhöndlun [is]
European Economic Community
EEC
Efnahagsbandalag Evrópu [is]
EBE [is]
East-Asian Economic Caucus
EAEC
efnahagshópur Austur-Asíu [is]
Caucus économique est-asiatique [fr]
Ostasiatischer Wirtschaftstag, Ostasiatische Wirtschaftsplattform [de]
European Economic Recovery Plan
efnahagsleg endurreisnaráætlun fyrir Evrópu [is]
Economic Commission for Asia and the Far East
ECAFE
efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær [is]
Den Økonomiske Kommission for Asien og Det Fjerne Østen [da]
Commission économique des Nations Unies pour l´Asie et l´Extrême-Orient, CEAEO [fr]
Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten [de]
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ECLAC
efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið [is]
Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien [da]
FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien [sæ]
Commission économique pour l´Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC [fr]
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik [de]
European Economic and Social Committee
Economic and Social Committee
EESC
efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins [is]
efnahags- og félagsmálanefndin [is]
Organization for European Economic Co-operation
Organisation for European Economic Co-operation
OEEC
Efnahagssamvinnustofnun Evrópu [is]
reaction
efnahvarf [is]
chemical reaction
efnahvarf [is]
non-detonating chemical reaction
efnahvarf án sprengingar [is]
dry-cleaning
efnalaug [is]
chemiluminescent reagent
efnaljómunarprófefni [is]
materials-testing reactor
MTR
materials testing reactor
efnaprófunarkljúfur [is]
REACH regulation
REACH
efnareglureglugerðin [is]
reglugerðin um efnareglurnar [is]
nuclear grade compound
efnasamband af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu [is]
European Chemicals Agency
ECHA
Efnastofnun Evrópu [is]
chemical weapon
efnavopn [is]
kemiske våben [da]
kemiskt vapen [sæ]
Chemische Waffen [de]
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OPCW
Efnavopnastofnunin [is]
Stofnunin um bann við efnavopnum [is]
limited flame spread material
efni með takmarkaða logaútbreiðslu [is]
grease digester
efni sem brýtur niður fitu [is]
leather finishing product
efni sem er notað við meðhöndlun leðurs [is]
cloth woven from a particular beam
efni sem er ofið í sömu rifur [is]
topic area
efnisflokkur [is]
corporeal asset
efnisleg eign [is]
material measure
efnismál [is]
heavy profile
efnismikill prófíll [is]
source stream
efnisstraumur [is]
spreading rate
efnisþekja [is]
heating material
efni til hitalagna [is]
high heat value
efra varmagildi [is]
top dead centre
TDC
efri dástaða [is]
wellhead
well-head
efsti hluti borholu [is]
EFTA/EEA countries
EEA-EFTA countries
EEA EFTA countries
EFTA-löndin innan EES [is]
pays de l´AELE membres de l´EEE [fr]
EEA EFTA State
EFTA EEA State
EFTA/ EEA State
EEA-EFTA State
EFTA-ríki innan EES [is]
break-away safety
eftirgefanleikaöryggi [is]
animal health check
eftirlit með dýraheilbrigði [is]
contrôle de police vétérinaire [fr]
Kontrolle des Tierseuchenrechts [de]
plant health check
eftirlit með plöntuheilbrigði [is]
fytosanitær kontrol [da]
växtskyddskontroll [sæ]
contrôle phytosanitaire [fr]
Kontrolle des Pflanzenschutzrechts [de]
beacon-based ship monitoring systems
eftirlit með skipum með hjálp radíóvitakerfis [is]
surveillance rear-view mirror
eftirlitsbaksýnisspegill [is]
overvågningsførerspejl [da]
subsea control system
eftirlitskerfi til nota neðansjávar [is]
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
Eftirlitsmiðstöð Evrópu með kynþáttamisrétti og útlendingahatri [is]
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
EMCDDA
European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction
Eftirlitsmiðstöð Evrópu með lyfjum og lyfjafíkn [is]
Neutral Nations Supervisory Commission in Korea
NNSC
eftirlitsnefnd hlutlausra ríkja í Kóreu [is]
væntanlegt [da]
de neutrala staternas övervakningskommission [sæ]
Commission de supervision des nations neutres [fr]
control measure
eftirlitsráðstöfun [is]
European Union Monitoring Mission
EUMM
eftirlitssendinefnd Evrópusambandsins [is]
European GNSS Supervisory Authority
GSA
Eftirlitsstofnun evrópska, hnattræna gervihnattaleiðsögukerfisins [is]
control body of the European Convention
eftirlitsstofnun mannréttindasáttmála Evrópu [is]
controlled area
eftirlitssvæði [is]
aftertreatment
after-treatment
eftirmeðferð [is]
aftertreatment container
eftirmeðferðargeymir [is]
aftertreatment system
eftirmeðferðarkerfi [is]
exhaust after-treatment system
eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft [is]
after-treatment device
aftertreatment device
eftirmeðferðartæki [is]
exhaust aftertreatment
eftirmeðferð útblásturs [is]
downstream user
eftirnotandi [is]
arrears
eftirstöðvar [is]
pension arrears
eftirstöðvar lífeyris [is]
post-column reactor
eftirsúluhvarfrými [is]
epizootic haemorrhagic disease
EHD-sjúkdómur [is]
be heard
eiga rétt á áheyrn [is]
no less favourable treatment
eigi lakari meðferð [is]
equity feature
eiginfjárþáttur [is]
treasury share
eigin hlutur [is]
real birth
eiginleg stofnun einingar [is]
one year at the latest
eigi síðar en ári [is]
property leasing transaction
eignaleigusamningur [is]
assets heading
eignaliður [is]
regular taxes on wealth
eigna- og fjármagnstekjuskattar [is]
taxes on wealth
eigna- og fjármagnstekjuskattar [is]
leasing service of own property
eignarleiga á eigin fasteignum [is]
residential property leasing service
eignarleiga á íbúðarhúsnæði [is]
leasing company
eignarleigufyrirtæki [is]
wealth tax
eignarskattur [is]
net wealth tax
eignaskattur [is]
steam condensing extraction turbine
eimsvalagufuhverfill með gufuúttaki [is]
sealed glazing unit
einangrunargler [is]
single-axial face seal
einátta þétti [is]
deadline
eindagi [is]
plain gear
einfalt tannhjól [is]
simple metal leaf electroscope
einföld málmblaðsrafsjá [is]
monogenic disease
eingena sjúkdómur [is]
One health
ein heilsa [is]
One Health [da]
One Health [sæ]
un monde, une seule santé [fr]
Eine Gesundheit [de]
unit-linking feature
einingarbundinn þáttur [is]
Single European Act
SEA
European Single Act
einingarlög Evrópu [is]
European Patent Office
Einkaleyfastofnun Evrópu [is]
mononucleate
mononuclear
einkjarna [is]
einkorn wheat
one-grain wheat
one grain wheat
einkornhveiti [is]
einkornshveiti [is]
enkornshvede [da]
enkornsvete, enkorn [sæ]
engrain, petit épeautre, locular [fr]
Einkorn [de]
Triticum monococcum subsp. monococcum [la]
non-reusable
non-reuseable
einnota [is]
one-year default rate
eins árs vanskilahlutfall [is]
single-shot firearm
einskota skotvopn [is]
arme a feu a un coup [fr]
Einzellader-Feuerwaffe [de]
homogeneous European Economic Area
einsleitt Evrópskt efnahagssvæði [is]
as indicated overleaf
eins og tilgreint er á bakhlið [is]
person who has a leading position within a legal person
einstaklingur sem gegnir stjórnunarstöðu innan lögaðila [is]
single core non-sheathed cable
eintauga strengir án kápu [is]
one-component room temperature vulcanisation sealant (RTV-1 sealant) and adhesives
einþátta kítti og lím sem gúmstorkna við stofuhita (RTV1-kítti) [is]
Agency for toxic substances and disease registry
ATSDR
US Agency for toxic substances and disease registry
Eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin [is]
Bandaríska eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin [is]
repeated dose toxicity
eiturhrif við endurtekna skammta [is]
repeated-dose toxicity (dermal)
eiturhrif við endurtekna skammta (um húð) [is]
repeated-dose toxicity (oral)
eiturhrif við endurtekna skammta (um munn) [is]
toxic reaction
eiturverkun [is]
near threatened
ekki háður vernd [is]
heating may cause a fire or explosion
eldfimur eða sprengifimur við hitun [is]
fire-risk area
eldhættusvæði [is]
rearing conditions
eldisskilyrði [is]
opdrætsforhold, opdrætningssystem, opdrætningsforhold [da]
uppfödningsförhållande [sæ]
conditions d''élevage [fr]
Aufzuchtbedingungen [de]
rearing establishment
eldisstöð [is]
productive poultry rearing establishment
eldisstöð fyrir alifugla til framleiðslu [is]
breeding poultry rearing establishment
eldisstöð fyrir alifugla til undaneldis [is]
pig for fattening
fattening pig
rearing pig
eldissvín [is]
alisvín [is]
eldisgrís [is]
avls- og slagtesvin, slagtesvin [da]
avels- eller slaktsvin, slaktsvin [sæ]
porc de production, porcin à l´engrais, porc à l´engraissement [fr]
Mastschwein/Zuchtläufer, Mastschwein [de]
reactor fuel element
eldsneytisefni kjarnakljúfa [is]
fuel permeability
eldsneytisgroppa [is]
fuel boiler space heater
eldsneytishitaketill fyrir rými [is]
brændselsfyret kedelanlæg til rumopvarmning [da]
bränsledriven panna för central rumsuppvärmning [sæ]
dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible [fr]
Raumheizgerät mit Brennstoffheizkessel [de]
leakage of fuel
eldsneytisleki [is]
flame spread
eldsútbreiðslumark [is]
útbreiðslumark [is]
fire-break
eldvarnarbelti [is]
ELR test
ELR
European Load Response test
ELR-prófun [is]
European Load Response test cycle
ELR test cycle
ELR-prófunarlota [is]
Directorate of Health
Embætti landlæknis [is]
European Public Prosecutors Office
embætti saksóknara Evrópusambandsins [is]
Eagle´s minimum essential medium
EMEM
EMEM-æti [is]
lágmarksæti Eagles [is]
milieu essentiel minimum de Eagle (MEM) [fr]
EMEM-Medium [de]
EMIR
European Market Infrastructure Regulation
EMIR [is]
reinvested earnings
endurfjárfestur hagnaður [is]
re-clearance
endurgerð heimild [is]
reimbursements of costs for health care
endurgreiðsla kostnaðar við heilsugæslu [is]
REESS
rechargeable electric energy storage system
endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi [is]
rechargeable
endurhlaðanlegur [is]
reacquire
endurkaupa [is]
reacquired own equity instrument
endurkeyptur eigin eiginfjárgerningur [is]
reassessment
re-assessment
endurmat [is]
remeasurement
endurmat [is]
reassessment of conformity
re-assessment of conformity
endurmat á samræmi [is]
retreatment
re-treatment
endurmeðhöndlun [is]
remeasure
endurmeta [is]
reassess
re-assess
endurmeta [is]
remeasure at fair value
endurmeta á gangvirði [is]
remeasure
endurmæla [is]
European Enforcement Order replacement certificate
endurnýjunarvottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
European Bank for Reconstruction and Development
EBRD
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu [is]
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Udviklingsbank [da]
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling [sæ]
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD [fr]
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE [de]
genomic reassortment
endursamröðun í genamengi stofna [is]
subdealer
sub-dealer
endurseljandi [is]
reflective bead
endurskinsperla [is]
reorganisation measure
reorganization measure
endurskipulagningarráðstöfun [is]
Court of Auditors
European Court of Auditors
ECA
Endurskoðunarrétturinn [is]
Endurskoðunarréttur Evrópusambandsins [is]
re-creation of wetlands areas
recreation of wetlands areas
endursköpun votlendissvæða [is]
repeated infringements
endurtekin brot [is]
repeated use aspects
endurtekin notkun [is]
repeated dose
endurtekinn skammtur [is]
saccharide repeating unit
endurtekin sykrueining [is]
repeatability
endurtekningarnákvæmni [is]
repeatability limit
endurtekningarnákvæmnismörk [is]
repeatability condition
endurtekningarnákvæmt skilyrði [is]
accident and health reinsurance service
endurtryggingaþjónusta, tengd slysa- og sjúkratryggingum [is]
reallocate
endurúthluta [is]
reallocation
re-allocation
endurúthlutun [is]
readmission
endurviðtaka [is]
réadmission [fr]
Rückübernahme [de]
readmission of persons
endurviðtaka fólks [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement on Readmission, between Iceland and Lithuania
endurviðtökusamningur, milli Íslands og Litháens [is]
reactivating agent
endurvirkjandi efni [is]
reactivation
endurvirkjun [is]
reakivering [da]
reaktivering [sæ]
réactivation [fr]
Reaktivierung [de]
meadow
engi [is]
no adverse treatment-related findings
engin merkjanleg, skaðleg, meðferðartengd áhrif [is]
absence of heartbeat
enginn hjartsláttur [is]
headband
ennisband [is]
headlamp
head-lamp
ennislampi [is]
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
ERASMUS
Erasmus-stúdentaskiptaáætlun Evrópubandalagsins [is]
Erasmus [is]
plant nuclear genome
erfðamengi frumukjarna plöntunnar [is]
ergometrine maleate
ergómetrínmaleat [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements, between Iceland and the Republic of Korea
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kóreulýðveldisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and New Zealand
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Exchange of Notes concerning Death Announcements, between Iceland and Germany
erindaskipti um dánartilkynningar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Eritrea
State of Eritrea
ER
ERI
Eritrea [is]
Eritreuríki [is]
Eritrea, Staten Eritrea [da]
Eritrea, Staten Eritrea [sæ]
l´Érythrée, l´État d´Érythrée [fr]
Eritrea, der Staat Eritrea [de]
pea middlings
ertufóðurmjöl [is]
ærtefodermel [da]
ärtfodermjöl [sæ]
issues de pois, farine fourragère de pois [fr]
Erbsenfuttermehl [de]
pea bran
ertuklíð [is]
ærteklid [da]
ärtkli [sæ]
son de pois [fr]
Erbsenkleie [de]
pea protein
ertuprótín [is]
ESA 1979
European System of National and Regional Accounts
ESA 1979 [is]
EU database for clinical trials
EU database on clinical trials
EudraCT
European clinical trials database
ESB-gagnagrunnur fyrir klínískar prófanir [is]
EU-database for kliniske forsøg [da]
EU-databas för kliniska prövningar [sæ]
base de données de l''Union sur les essais cliniques [fr]
EU-Datenbank für klinische Prüfungen [de]
European mark
ESB-merki [is]
ESCO
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification
ESCO classification
European classification for skills/competences, qualifications and occupations
ESCO-flokkunarkerfið [is]
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni/hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
ethylene thiourea
etýlenþíóúrea [is]
Eurograduate Feasibility Study
Eurograduate-hagkvæmniathugunin [is]
Euro-Atlantic Partnership Council
EAPC
Evró-Atlantshafssamstarfsráðið [is]
European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance
AMR
Evrópska aðgerðaáætlunin ,ein heilsa´ gegn sýkingalyfjaþoli [is]
europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens [da]
Plan daction européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens [fr]
Europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts ,Eine Gesundheit´ [de]
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights
Evrópska athugunarstöðin um brot á hugverkaréttindum [is]
Committee of European Banking Supervisors
CEBS
evrópska bankaeftirlitsnefndin [is]
European Banking Authority
EBA
Evrópska bankaeftirlitsstofnunin [is]
EBA [is]
European Banking Committee
EBC
evrópska bankanefndin [is]
European banking union
Evrópska bankasambandið [is]
europæisk bankunion [da]
union bancaire européenne [fr]
europäische Bankenunion [de]
European road safety action programme
evrópsk aðgerðaáætlun um umferðaröryggi [is]
European Economic Area
EEA
Evrópska efnahagssvæðið [is]
EES [is]
European chemical Substances Information System
ESIS
evrópska efnaupplýsingakerfið [is]
ESA
European Supervisory Authority
Evrópska eftirlitsstofnunin [is]
European Agency for Reconstruction
EAR
Evrópska endurreisnarstofnunin [is]
European satellite radio-navigation system
evrópska fjarleiðsögukerfið um gervihnött [is]
European Investment Bank Group
Evrópska fjárfestingarbankasamstæðan [is]
European System of Financial Supervisors
ESFS
Evrópska fjármálaeftirlitskerfið [is]
European classification system for reaction to fire
evrópska flokkunarkerfið yfir viðbrögð við bruna [is]
European Cockpit Association
ECA
Evrópska flugliðasambandið [is]
European aviation network
evrópska flugnetið [is]
European Transparency Initiative
evrópska gagnsæisverkefnið [is]
European Payments Council
EPC
Evrópska greiðslumiðlunarráðið [is]
European Grid Infrastructure
evrópska Grid-grunnvirkið [is]
European Statistical System
ESS
evrópska hagskýrslukerfið [is]
European Software Institute
Evrópska hugbúnaðarstofnunin [is]
European Vertical Reference System
EVRS
evrópska hæðarkerfið [is]
European Earth Observation Programme
Copernicus
evrópska jarðfjarkönnunaráætlunin [is]
European Soil Bureau
Evrópska jarðvegsstofan [is]
European Systemic Risk Board
ESRB
European Systemic Risk Council (ESRC)
Evrópska kerfisáhætturáðið [is]
ESRC
European Systemic Risk Council
Evrópska kerfisáhætturáðið [is]
European Border Surveillance System
Eurosur
evrópska landamæragæslukerfið [is]
European Border and Coast Guard
EBCG
Evrópska landamæra- og strandgæslan [is]
European medicines web-portal
Evrópska lyfjagáttin [is]
European Pharmacopoeia
EUP
Evrópska lyfjaskráin [is]
European Emergency Response Capacity
EERC
evrópska neyðarviðbragðsgetan [is]
European Consumer Centre
ECC Net
Evrópska neytendamiðstöðin [is]
European Data Protection Board
Evrópska persónuverndarráðið [is]
European Data Protection Supervisor
EDPS
Evrópska persónuverndarstofnunin [is]
European Progress Microfinance Facility
evrópska Progress-örfjármögnunarleiðin [is]
European Research Council
ERC
Evrópska rannsóknaráðið [is]
ERA
European Research Area
evrópska rannsóknasvæðið [is]
European Occupational Diseases Statistics
EODS
evrópskar hagskýrslur um atvinnusjúkdóma [is]
European statistics on accidents at work
ESAW
evrópskar hagskýrslur um vinnuslys [is]
European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts
evrópskar reglur um bestu starfsvenjur sem auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðgang að samningum um opinber innkaup [is]
European Code of Good Administrative Behaviour
evrópskar reglur um góða stjórnsýsluhætti [is]
European Code for Inland Waterways
ECIW
evrópskar reglur um skipgengar vatnaleiðir [is]
European Innovation Scoreboard
evrópskar samanburðarmælingar á nýsköpun [is]
European Code of Conduct for Mediators
evrópskar siðareglur fyrir sáttasemjara [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
European transport infrastructure
evrópska samgöngugrunnvirkið [is]
European Competition Network
ECN
Evrópska samkeppnisnetið [is]
ESN [is]
European Co-ordination Office
European Coordination Office
evrópska samráðsskrifstofan [is]
European Works Council
Evrópska samstarfsráðið [is]
European voluntary service
evrópska sjálfboðaliðaþjónustan [is]
European firearms pass
evrópska skotvopnaleyfið [is]
European network of schools
Evrópska skólanetið [is]
European Consumers Complaints Registration system
ECCRS
Evrópska skráningarkerfið fyrir kvartanir neytenda [is]
European Shadow Financial Regulatory Committee
ESFRC
evrópska skuggafjármálareglugerðarnefndin [is]
European Asylum Support Office
EASO
Evrópska stuðningsskrifstofan í hælismálefnum [is]
European standardisation system
European standardization system
evrópska stöðlunarkerfið [is]
European Stability Mechanism
ESM
Evrópska stöðugleikakerfið [is]
European Situational Picture
evrópska stöðumyndin [is]
European Transient Cycle
ETC
evrópska, svipula lotan [is]
European Audiovisual Observatory
Evrópsk athugunarstöð á sviði hljóð- og myndmiðlunar [is]
European Electro-mobility Observatory
EEO
European Electro mobility Observatory
European Electromobility Observatory
Evrópsk athugunarstöð um rafknúnar samgöngur [is]
væntanlegt [da]
europeiska observationsorganet för elektromobilitet [sæ]
l´Observatoire européen de l´électromobilité [fr]
Europäische Beobachtungsstelle zur Elektromobilität [de]
European Technical and Scientific Centre
ETSC
Evrópska tækni- og vísindamiðstöðin [is]
European Cybercrime Centre
Evrópska tölvu- og netglæpamiðstöðin [is]
European Environmental Bureau
EEB
Evrópska umhverfisskrifstofan [is]
European Youth Portal
EYP
Evrópska ungmennagáttin [is]
European Waste Catalogue
Evrópska úrgangsskráin [is]
European List of Wastes
Evrópska úrgangsskráin [is]
den europæiske liste over affald [da]
den europeiska avfallsförteckningen [sæ]
la liste européenne des déchets [fr]
Europäischen Abfallverzeichnis [de]
European sample scheme
evrópska úrtakskerfið [is]
European Insurance and Occupational Pensions Authority
EIOPA
Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin [is]
EIOPA [is]
European Legislation Identifier
evrópska veflagasafnið [is]
European Securities and Markets Authority
ESMA
Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin [is]
ESMA [is]
European Securities Committee
ESC
evrópska verðbréfanefndin [is]
European Securities Authority
ESA
Evrópska verðbréfastofnunin [is]
European Terrestrial Reference System 1989
ETRS89
Evrópska viðmiðunarkerfið 1989 [is]
EHIS
European Health Interview Survey
evrópska viðtalskönnunin um heilbrigði [is]
European Agency for Safety and Health at Work
EU-OSHA
Evrópska vinnuverndarstofnunin [is]
European geostationary navigation overlay service
EGNOS
evrópska, víðfeðma leiðréttingakerfið [is]
EGNOS-kerfið [is]
European Scientific Foundation
ESF
Evrópska vísindastofnunin [is]
European System of Integrated Economic Accounts
European System of Accounts
ESA
evrópska þjóðhagsreikningakerfið [is]
EÞK [is]
European auto/oil programme
evrópska ökutækja- og olíuáætlunin [is]
European Vehicle and Driving Licence Information System
European Car and Driving Licence Information System
EUCARIS
evrópska ökutækja- og ökuskírteinaupplýsingakerfið [is]
European civilian service
evrópsk borgaraþjónusta [is]
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals
European travel document for return
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum [is]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu [is]
European Satellite Oil Monitoring Service
evrópsk fjarvöktunarþjónusta á sviði olíumengunar [is]
European Economic Interest Grouping
EEIG
evrópsk, fjárhagsleg hagsmunafélög [is]
ECOICOP
European classification of individual consumption according to purpose
evrópsk flokkun einkaneyslu eftir tilgangi [is]
European specification
evrópsk forskrift [is]
European Enforcement Order
evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
European Enforcement Order for uncontested claims
evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur [is]
European space programme
evrópsk geimferðaáætlun [is]
European statistical programme
evrópsk hagskýrsluáætlun [is]
programme statistique européen [fr]
European arrest warrant
EAW
evrópsk handtökuskipun [is]
EIF
European Integration Fund
European Fund for the Integration of non-EU immigrants
Evrópski aðlögunarsjóðurinn [is]
Evrópski sjóðurinn fyrir aðlögun innflytjenda frá löndum utan ESB [is]
European Return Fund
ERF
Evrópski endursendingarsjóðurinn [is]
Eurodac
European system for the comparison of the dactyloscopic records of asylum seekers (IATE)
European fingerprinting system
evrópski fingrafaragrunnurinn [is]
Eurodac [is]
European Financial Stability Facility
EFSF
Evrópski fjármálastöðugleikasjóðurinn [is]
European Refugee Fund
ERF
Evrópski flóttamannasjóðurinn [is]
European Police Learning Net
EPLN
evrópski lögreglunámsvefurinn [is]
Cepols informations- og uddannelsesnet [da]
European Partners Against Corruption
EPAC
evrópskir samstarfsaðilar gegn spillingu [is]
European environmental economic accounts
evrópskir umhverfisreikningar [is]
europæiske miljøøkonomiske regnskaber [da]
europeiska miljöräkenskaper [sæ]
europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen [de]
European Aviation Crisis Coordination Cell
European Aviation Crisis Co-ordination Cell
EACCC
evrópski samráðshópurinn vegna hættuástands í flugi [is]
evrópski hættuástandshópurinn [is]
Krisenkoordinierungsgremium für die Europäische Luftfahrt [de]
European Fund for the Integration of third-country nationals
Evrópski sjóðurinn um aðlögun ríkisborgara þriðju landa [is]
European mini test chip
evrópski smáprófunarkubburinn [is]
European Shortlist for Causes of Death
evrópski stuttlistinn yfir dánarorsakir [is]
European Support Fund for the Coproduction and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works
EURIMAGES
Evrópski styrktarsjóðurinn fyrir sameiginlega framleiðslu og dreifingu frumlegra kvikmynda- og hljóð- og myndmiðlaverka [is]
European SAFA Steering Group
ESSG
evrópski stýrihópurinn um öryggisskoðun erlendra loftfara [is]
ESSG-stýrihópurinn [is]
European Structural Fund
Evrópski uppbyggingarsjóðurinn [is]
European Qualifications Framework for lifelong learning
EQF
evrópski viðmiðaramminn fyrir ævinám [is]
European Qualifications Framework
EQF
evrópski viðmiðaramminn um menntun og hæfi [is]
European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training
EQAVET
evrópski viðmiðunarramminn til að tryggja gæði starfsmenntunar [is]
European Youth Forum
evrópski æskulýðsvettvangurinn [is]
European graduate survey
evrópsk könnun um brautskráða [is]
European graduate survey in tertiary education
evrópsk könnun um brautskráða á háskólastigi [is]
European graduate survey in vocational education and training
evrópsk könnun um brautskráða úr starfsnámi og þjálfun [is]
European Border and Coast Guard team
evrópsk landamæra- og strandgæslusveit [is]
European legislation in the field of non-discrimination
evrópsk löggjöf á sviði banns við mismunun [is]
ATM Master Plan
European Air Traffic Management Master Plan
evrópsk mynsturáætlun um rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
mynsturáætlun um rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
europæisk masterplan for lufttrafikstyringen [da]
generalplan för det europeiska nätverket för flygledningstjänst [sæ]
Generalplan für das europäische Flugverkehrsmanagement [de]
European Currency Unit
ECU
evrópsk mynteining [is]
eka [is]
European Neighbourhood Policy
ENP
evrópsk nágrannastefna [is]
European consumer organisation
European consumer organization
evrópsk neytendasamtök [is]
European electronic toll service
evrópsk, rafræn vegatollþjónusta [is]
European consultative forum
evrópsk ráðgjafarmiðstöð [is]
European consultative forum on the environment and sustainable development
Evrópsk ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar [is]
European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres
evrópsk ráðgjafarnefnd um hagskýrslugerð á sviði efnahags- og félagsmála [is]
European Financial Reporting Advisory Group
EFRAG
evrópsk ráðgjafarnefnd um reikningsskil [is]
European unit of account
EUA
evrópsk reiknieining [is]
European Root CA
European Root Certification Authority
ERCA
evrópsk rótarvottunarstöð [is]
European model of society
evrópsk samfélagsgerð [is]
European identity
evrópsk samkennd [is]
European social partners´ organisations
evrópsk samtök aðila vinnumarkaðarins [is]
European expertise
evrópsk sérþekking [is]
European Register of Road Transport Undertakings
ERRU
Evrópsk skrá yfir flutningafyrirtæki á vegum [is]
European standardized method
European standardised method
evrópsk staðalaðferð [is]
European standardisation body
European standardization body
evrópsk staðlastofnun [is]
digital European cordless telecommunications
DECT
evrópsk, stafræn, þráðlaus fjarskipti [is]
European space policy
evrópsk stefna á sviði geimvísinda [is]
rumpolitik [da]
rymdpolitik [sæ]
politique de l''espace [fr]
European capabilities and armaments policy
evrópsk stefna á sviði hernaðargetu og vopnabúnaðar [is]
European political awareness
evrópsk stjórnmálavitund [is]
European strategic planning body
evrópsk stofnun sem annast stefnumótandi áætlanagerð [is]
European standardisation
European standardization
evrópsk stöðlun [is]
European Border Guard Team
evrópsk sveit landamæravarða [is]
European evidence warrant
EEW
evrópsk sönnunargagnaskipun [is]
online European identity
evrópskt auðkenni á Netinu [is]
European vessel identification number
evrópskt auðkennisnúmer skips [is]
European content for the digital millennium
evrópskt efni á stafrænni þúsöld [is]
European Credit system for Vocational Education and Training
ECVET
evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun [is]
European professional card
EPC
evrópskt fagskírteini [is]
europæisk erhvervspas [da]
europeiskt yrkeskort [sæ]
carte professionnelle européenne [fr]
Europäischer Berufsausweis [de]
EPC for establishment
European professional card for establishment
evrópskt fagskírteini til staðfestu [is]
European Financial Stabilisation Mechanism
EFSM
evrópskt fjármálastöðugleikakerfi [is]
European Initiative in Electronic Commerce
evrópskt framtaksverkefni á sviði rafrænnar verslunar [is]
European company
evrópskt fyrirtæki [is]
Enterprise European Network
Evrópskt fyrirtækjanet [is]
European Gigabit Society
evrópskt gígabitasamfélag [is]
European system of statistics
evrópskt hagskýrslukerfi [is]
European audiovisual area
evrópskt hljóð- og myndmiðlunarsvæði [is]
European air traffic management system
evrópskt kerfi fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
European System of Integrated Social Protection Statistics
ESSPROS
evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd [is]
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment
SEDOC
evrópskt kerfi um ráðningar og starfsumsóknir á alþjóðavettvangi [is]
minimum european health module
evrópskt lágmarksviðhengi um heilbrigði [is]
European satellite navigation system
Galileo
evrópskt leiðsögukerfi um gervihnött [is]
European Train Control System
ETCS
evrópskt lestastjórnkerfi [is]
European market organisation
European market organization
evrópskt markaðsskipulag [is]
European Image Archiving System
evrópskt myndvistunarkerfi [is]
European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training
evrópskt net fyrir gæðatryggingu í starfsmenntun [is]
European extra-judicial network
EEJ
evrópskt net fyrir mál rekin utan dómstóla [is]
European air traffic management network
EATMN
evrópskt net fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities
evrópskt net fyrir yfirvöld öryggisrannsókna í almenningsflugi [is]
europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder [da]
réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l´aviation civile [fr]
European Spatial Planning Observation Network
NPP
ESPON
evrópskt netverk fyrir rannsóknir á svæða- eða byggðaþróun og aðlögun [is]
European vessel number system
evrópskt númerakerfi skipa [is]
European e-Health Area
evrópskt, rafrænt heilbrigðisþjónustusvæði [is]
European Consensus on Humanitarian Aid
evrópskt samkomulag um mannúðaraðstoð [is]
European Consensus on Development
evrópskt samkomulag um þróunarsamvinnu [is]
European Innovation Partnership
evrópskt samstarfsverkefni um nýsköpun [is]
European Cooperative Society
European Co-operative Society
SCE
evrópskt samvinnufélag [is]
European approval for materials
evrópskt samþykki efna [is]
europæisk materialegodkendelse [da]
europeiskt materialgodkännande [sæ]
European telephony numbering space
ETNS
evrópskt símanúmerasvæði [is]
European Maritime Transport Space without Barriers
evrópskt sjóflutningasvæði án hindrana [is]
europæisk søtransportområde uden barrierer [da]
European Health Insurance Card
evrópskt sjúkratryggingarkort [is]
European Rail Traffic Managament System
ERTMS
evrópskt stjórnunarkerfi fyrir járnbrautarumferð [is]
European standardisation deliverable
European standardization deliverable
evrópskt stöðlunarskjal [is]
European region
evrópskt svæði [is]
European Higher Education Area
evrópskt svæði æðri menntunar [is]
European Reference Network
evrópskt tilvísunarnet [is]
European Technical Specification
evrópskt tæknisamþykki [is]
European Technical Approval
evrópskt tæknisamþykki [is]
European information network on rare diseases
evrópskt upplýsinganet fyrir sjaldgæfa sjúkdóma [is]
European environment information and observation network
evrópskt upplýsinga- og eftirlitsnet á sviði umhverfismála [is]
European forestry information and communication system
EFICS
evrópskt upplýsinga- og fjarskiptakerfi í tengslum við skógrækt [is]
complementary European information network
evrópskt viðbótarupplýsinganet [is]
European credit transfer system
ECTS
European credit transfer and accumulation system
evrópskt viðurkenningarkerfi fyrir námseiningar [is]
European system of national and regional accounts in the European Community
ESA 1995
ESA 95
evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópubandalaginu frá 1995 [is]
ESA 1995 [is]
European Technical Standard Order
ETSO
evrópsk tækniforskrift [is]
ETSOA
European technical standard order authorisation
evrópsk tækniforskriftarheimild [is]
ETSO-heimild [is]
Banking Federation of the European Union
European Banking Federation
EBF
Evrópsku bankasamtökin [is]
European Round Table on Poverty and Social Exclusion
evrópsku hringborðsumræðurnar um fátækt og félagslega útilokun [is]
European body
evrópskur aðili [is]
EuVECA
European Venture Capital Fund
evrópskur áhættufjármagnssjóður [is]
EuSEF
European Social Entrepreneurship Fund
Evrópskur félagslegur framtakssjóður [is]
European Telecommunications Standard
ETS
evrópskur fjarskiptastaðall [is]
European capital market
evrópskur fjármagnsmarkaður [is]
European Databank on Medical Devices
Eudamed
Evrópskur gagnabanki um lækningatæki [is]
European Quality Framework for Social Services
evrópskur gæðarammi fyrir félagsþjónustu [is]
Body of European Regulators for Electronic Communications
BEREC
evrópskur hópur eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta [is]
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu [is]
European Regulators Group for Electricity and Gas
ERGEG
evrópskur hópur eftirlitsaðila með rafmagni og gasi [is]
TEGoVA
European Group of Valuers'' Associations
evrópskur hópur matsaðilasamtaka [is]
European intellectual property rights
evrópskur hugverkaréttur [is]
European long-term investment fund
ELTIF
Evrópskur langtímafjárfestingarsjóður [is]
European consumer electronics industry
evrópskur neytendarafiðnaður [is]
European regulatory framework
evrópskur reglurammi [is]
European Coordinator
European Co-ordinator
evrópskur samræmingaraðili [is]
European area of cooperation
European area of co-operation
evrópskur samstarfsvettvangur [is]
European Clean Air Forum
evrópskur samstarfsvettvangur um hreint loft [is]
Et europæisk forum for ren luft [da]
Ett europeiskt forum för ren luft [sæ]
ein Europäisches Forum für saubere Luft [de]
European Corporate Governance Forum
evrópskur samstarfsvettvangur um stjórnarhætti fyrirtækja [is]
European Technology Platform
evrópskur tæknivettvangur [is]
European level
evrópskur vettvangur [is]
European Platform against Poverty and Social Exclusion
Evrópskur vettvangur til að reisa skorður við fátækt og félagslegri útilokun [is]
European Quality Assurance Reference Framework
evrópskur viðmiðunarrammi fyrir gæðatryggingu [is]
European added value
EU added value
EU value added
evrópskur virðisauki [is]
ESB-virðisauki [is]
European Employment Strategy
evrópsk vinnumálaáætlun [is]
European Index of Consumer Prices
EICP
evrópsk vísitala neysluverðs [is]
European Mobile and Personal Communications Services Forum
Evrópsk þjónustumiðstöð á sviði farsíma- og einkafjarskipta [is]
European cultural action
Evrópuaðgerð á sviði menningarmála [is]
European eel
eel
evrópuáll [is]
áll [is]
almindelig ål, europæisk ål [da]
ål [sæ]
Anguilla anguilla [la]
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
Evrópuár baráttu gegn fátækt og félagslegri útilokun [is]
European Year of Equal Opportunities for All
Evrópuár jafnra tækifæra fyrir alla [is]
European Year of Cultural Heritage (2018)
Evrópuár menningararfsins (2018) [is]
European Year of Languages
Evrópuár tungumála [is]
European Single Sky Implementation Plan
ESSIP
Evrópuáætlun um að koma á fót samevrópsku loftrými [is]
European equipment programme
Evrópuáætlun um búnað [is]
European Agenda on Migration
Evrópuáætlun um fólksflutninga [is]
European Climate Change Programme
ECCP
Evrópuáætlun um loftslagsbreytingar [is]
European Agenda for Adult Learning
Evrópuáætlun um nám fullorðinna [is]
European Programme on emissions, fuels and engine technologies
EPEFE
Evrópuáætlun um útblástur, eldsneyti og véltækni [is]
European programme for critical infrastructure protection
EPCIP
Evrópuáætlun um vernd þýðingarmikilla grunnvirkja [is]
European Monitoring and Evaluation of Pollutants
EMEP
Evrópuáætlun um vöktun og mat á mengunarefnum [is]
European Community
Community
EC
Evrópubandalagið [is]
Bandalagið [is]
EB [is]
European Communities
EC
Evrópubandalögin [is]
EB [is]
European
Evrópubúi [is]
European patent
Evrópueinkaleyfi [is]
European company
Evrópufélag [is]
Societas Europaea, SE [la]
European Meeting of People Experiencing Poverty
Evrópufundur fátæks fólks [is]
European accounts
Evrópuhagreikningar [is]
European Group of Auditors´ Oversight Bodies
EGAOB
Evrópuhópur eftirlitsaðila endurskoðenda [is]
European Group on Ethics in Science and New Technologies
Evrópuhópur um siðareglur vísinda og nýrrar tækni [is]
European Grouping of Territorial Cooperation
European Grouping for Territorial Cooperation
European Grouping of Territorial Co-operation
European Grouping for Territorial Co-operation
EGTC
Evrópuhópur um svæðasamvinnu [is]
European law
Evrópulög [is]
European legislation
Evrópulöggjöf [is]
European Centre for the Development of Vocational Training
Cedefop
Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar [is]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
ECETOC
Evrópumiðstöð rannsókna á umhverfiseiturhrifum og eiturefnafræði [is]
European PPP Expertise Centre
EPEC
Evrópumiðstöð sérfræðinga á sviði samstarfsverkefna opinberra aðila og einkaaðila [is]
European Centre for the Validation of Alternative Methods
ECVAM
Evrópumiðstöð um fullgildingu staðgönguaðferða [is]
European Migrant Smuggling Centre
Evrópumiðstöð um smygl á farandfólki [is]
Committee of European Auditing Oversight Bodies
CEAOB
Evrópunefnd eftirlitsaðila endurskoðenda [is]
Council of Europe´s European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment
Council of Europe Anti-Torture Committee
Committee for the Prevention of Torture
CPT
Evrópunefnd Evrópuráðsins um forvarnir gegn pyntingum og ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu [is]
Evrópunefnd um forvarnir gegn pyntingum og ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu [is]
Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf [da]
Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [sæ]
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [fr]
Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, Europäischer Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe [de]
European Committee on Crime Problems
CDPC
Evrópunefnd um afbrotamálefni [is]
European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs
ECTRA
Evrópunefnd um reglur á fjarskiptasviðinu [is]
European Radiocommunications Committee
ERC
Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti [is]
European Commission for the control of foot-and-mouth disease
Evrópunefnd vegna eftirlits með gin- og klaufaveiki [is]
European Migration Network
EMN
Evrópunet á sviði fólksflutninga [is]
European Judicial Network
Evrópunet dómstóla [is]
European route network
Evrópunet flugleiða [is]
European Network for Rural Development
Evrópunet fyrir dreifbýlisþróun [is]
European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
IMPEL network
Evrópunet fyrir framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar [is]
IMPEL-net [is]
European network of equality bodies
Equinet
Evrópunet jafnréttisstofnana [is]
European Network of Mentors for Women Entrepreneurs
Evrópunet leiðbeinenda kvenfrumkvöðla [is]
European Consumer Centres Network
ECCN
Evrópunet neytendamiðstöðva [is]
European Network of GMO Laboratories
ENGL
Evrópunet rannsóknarstofa á sviði erfðabreyttra lífvera [is]
Europäisches Netz von GVO-Laboratorien [de]
European Network of Health-Promoting Schools
Evrópunet skóla sem stuðla að heilsueflingu [is]
European Network of Ombudsmen
Evrópunet umboðsmanna [is]
European Network on Gender Equality
Evrópunet um jafnrétti kynjanna [is]
European Judicial Training Network
EJTN
Evrópunet um menntun dómara og saksóknara [is]
Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere [da]
Europäisches Netz für die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten [de]
European Conference on Women in Power
Evrópuráðstefna kvenna í valdastöðum [is]
European Conference of Women Ministers
Evrópuráðstefna kvenráðherra [is]
European Code of Social Security
ETS No. 048, 048A, Protocol to the European Code of Social Security (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópureglur um félagslegt öryggi [is]
SES nr. 48 og 48A (Safn Evrópusamninga) [is]
European legal order
Evrópuréttur [is]
European law
Evrópuréttur [is]
Association of European Airlines
AEA
Evrópusamband flugfélaga [is]
European Civil Aviation Conference
Evrópusamband flugmálastjórna [is]
European Union
Union
EU
Evrópusambandið [is]
Sambandið [is]
ESB [is]
European Association of Public Sector Pension Institutions
EAPSPI
Evrópusamband lífeyrisstofnana hins opinbera [is]
European Community of Consumer Cooperatives
Eurocoop
Evrópusamband neytendasamtaka [is]
European Association of Paritarian Institutions
AEIP
Evrópusamband stofnana um jöfn réttindi [is]
European Trade Union Confederation
ETUC
Evrópusamband verkalýðsfélaga [is]
Anti-Doping Convention
ETS No. 135 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur gegn misnotkun lyfja í íþróttum [is]
SES nr. 135 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the International Validity of Criminal Judgements
Evrópusamningur um alþjóðlegt gildi refsidóma [is]
European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport
Evrópusamningur um ákveðna þætti sem varða skipulag vinnutíma í flutningum á skipgengum vatnaleiðum [is]
European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
Evrópusamningur um eftirlit með umráðum einstaklinga á skotvopnum og með því hvernig þeir afla þeirra [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
European Convention on Extradition
ETS No. 024, 086, 098 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um framsal sakamanna [is]
SES nr. 24, 86 og 98 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´extradition [fr]
Europäisches Auslieferungsübereinkommen [de]
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
ETS No. 030, 099 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um gagnkvæma aðstoð í sakamálum [is]
SES nr. 30 og 99 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale [fr]
Europäisches Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsachen [de]
European Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
Evrópusamningur um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum [is]
European Agreement on continued Payment of Scholarships to Students studying abroad
Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til námsmanna erlendis [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir Mannréttindadómstól Evrópu [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli Evrópu [is]
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADR
Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum [is]
European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in particular at Football Matches
ETS No. 120 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnuleikjum [is]
SES nr. 120 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Legal Status of Migrant Workers
ETS No. 093 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um réttarstöðu farandlaunþega [is]
SES nr. 93 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Exercise of Children´s Rights
ETS No. 160 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um réttindi barna [is]
SES nr. 160 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Nationality
ETS No. 166 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um ríkisfang [is]
SES nr. 166 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Cinematographic Co-production
ETS No. 147 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um samframleiðslu kvikmyndaverka [is]
SES nr. 147 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Transfrontier Television
ETS No. 132 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um sjónvarpsútsendingar yfir landamæri [is]
SES nr. 132 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement in respect of the Working Time of Seafarers
Evrópusamningur um skipulag á vinnutíma sjómanna [is]
European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation
Evrópusamningur um skipulag vinnutíma farstarfsmanna í almenningsflugi [is]
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport
AETR
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum [is]
AETR-samningurinn [is]
European Convention on Information on Foreign Law
Evrópusamningur um upplýsingar um erlenda löggjöf [is]
European Convention on the Suppression of Terrorism
ETS No. 090 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum [is]
SES nr. 90 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
ETS No. 126, 151, 152 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu [is]
SES nr. 126, 151 og 152 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes
Evrópusamningur um vernd dýra í landbúnaði [is]
European Convention for the Protection of Animals during International Transport
Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum [is]
European Convention on the Protection of the Archeological Heritage
Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins [is]
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)
ETS No. 143 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins (endurskoðaður) [is]
SES nr. 143 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
ETS No. 123 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um verndun hryggdýra sem notuð eru í tilraunum og í öðrum vísindalegum tilgangi [is]
SES nr. 123 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
ETS No. 026 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðskipti með lækningaefni úr líkömum manna [is]
SES nr. 26 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
ETS No. 105 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna [is]
SES nr. 105 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Youth Pact
Evrópusamningur um æskulýðsmál [is]
European partnership
Evrópusamstarf [is]
European cooperation in education and training
European co-operation in education and training
ET 2020
Evrópusamstarf á sviði menntunar og þjálfunar [is]
ET 2020 [is]
European cooperation in the field of scientific and technological research
European co-operation in the field of scientific and technological research
COST
Evrópusamstarf á sviði vísinda- og tæknirannsókna [is]
European Partnership Action against Cancer
Evrópusamstarf um aðgerðir gegn krabbameini [is]
European Blind Union
EBU
Evrópusamtök blindra [is]
European Centre of Enterprises with Public Participation
CEEP
Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri eignaraðild [is]
European Federation of the Perfume, Cosmetics and Toiletries Industries
COLIPA
Evrópusamtök ilmvatns- og snyrtivöruframleiðenda [is]
Bureau Européen des Unions de Consommateurs
BEUC
Evrópusamtök neytenda [is]
Bureau Européen des Unions de Consommateurs [fr]
European Flavour and Fragrance Association
Evrópusamtök um bragð og ilm [is]
European Organisation for Civil Aviation Equipment
European Organization for Civil Aviation Equipment
Eurocae
Evrópusamtök um búnað í almenningsflugi [is]
European Co-operation for Accreditation
EA
Evrópusamtök um faggildingu [is]
European Association for Railway Interoperability
AEIF
Evrópusamtök um rekstrarsamhæfi járnbrauta [is]
European Organisation for Technical Approval
European Organization for Technical Approval
EOTA
Evrópusamtök um tæknisamþykki [is]
European Broadcasting Union
EBU
Evrópusamtök útvarpsstöðva [is]
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
KIC
Evrópusáttmáli fyrir vísindamenn og siðareglur við ráðningu vísindamanna [is]
European Pact for Gender Equality
Evrópusáttmálinn um jafnrétti kynjanna [is]
European Charter for Small Enterprises
Evrópusáttmáli um lítil fyrirtæki [is]
European Charter of Local Self-Government
ETS No. 122 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga [is]
SES nr. 122 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Charter for Regional or Minority Languages
ETS No. 148 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusáttmáli um svæðisbundin tungumál og tungumál minnihlutahópa [is]
SES nr. 148 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life
Evrópusáttmáli um þátttöku ungs fólks í málefnum sveitarfélaga og héraða [is]
European Fund for Strategic Investments
EFSI
evrópusjóður fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar [is]
European Globalisation Adjustment Fund
Evrópusjóður um aðlögun vegna alþjóðavæðingar [is]
European Quality Assurance Register for Higher Education
EQAR
Evrópuskrá um gæðatryggingu æðri menntunar [is]
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EINECS
Evrópuskrá yfir hrein efni á markaði [is]
European pollutant register
EPER
Evrópuskrá yfir losun mengandi efna [is]
European list of ship recycling facilities
Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar [is]
European list of notified substances
ELINCS
Evrópuskrá yfir tilkynnt efni [is]
European Unit
Evrópuskrifstofa [is]
European Chemicals Bureau
ECB
Evrópuskrifstofa íðefna [is]
European Anti-fraud Office
OLAF
Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum [is]
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig [da]
Office européen de lutte antifraude [fr]
European Office of the United Nations
Evrópuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
De Forenede Nationers Europæiske Kontor [da]
Office européen des Nations unies [fr]
EIPPCB
European IPPC Bureau
European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau
Evrópuskrifstofa um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun [is]
Det Europæiske Kontor for Integreret Forureningsforebyggelse og -bekæmpelse [da]
den europeiska byrån för integrerat förebyggande och kontroll av miljöföroreningar [sæ]
bureau européen de prévention et de réduction intégrées de la pollutio [fr]
Europäische IVU-Büro [de]
European Office of the United Nations Development Programme
Evrópuskrifstofa Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
European standard
EN standard
Evrópustaðall [is]
evrópskur staðall [is]
EN-staðall [is]
europæisk standard [da]
europeisk standard [sæ]
norme européenne [fr]
europäische Norm [de]
European Telecommunications Satellite Organisation
European Telecommunications Satellite Organization
EUTELSAT
Evrópustofnun fjarskipta um gervitungl [is]
European Union Agency for Fundamental Rights
FRA
Evrópustofnun grundvallarmannréttinda [is]
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
EUROFOUND
Evrópustofnun um bætt lífskjör og starfsskilyrði [is]
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
FRONTEX
FRONTEX Agency
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins [is]
Landamærastofnun Evrópu [is]
European GNSS Agency
Evrópustofnun um hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi [is]
European Institute for Gender Equality
Evrópustofnun um jafnrétti kynjanna [is]
European Organisation for the Safety of Air Navigation
European Organization for the Safety of Air Navigation
Eurocontrol
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu [is]
European area
Evrópusvæðið [is]
European Spatial Development Perspective
ESDP
Evrópusýn á landnotkun [is]
European Fraud Bulletin
Evróputíðindi um falsanir [is]
Den Europæiske Forfalskningsbulletin [da]
Europeiska förfalskningsbulletinen [sæ]
Bulletin européen des fraudes [fr]
die europäische Informationsschrift über gefälschte Dokumente [de]
E-Road
European road
Evrópuvegur [is]
European older people´s platform
AGE
Evrópuvettvangur eldri borgara [is]
europeanisation
Evrópuvæðing [is]
European Union trade mark
Evrópuvörumerki [is]
ESB-vörumerki [is]
European dimension in education
Evrópuþáttur í menntastarfi [is]
European Parliament
EP
Evrópuþingið [is]
European people
Evrópuþjóð [is]
þjóð Evrópu [is]
euro area
euro-area
evrusvæði [is]
chemical weapons destruction facility
eyðingarstöð efnavopna [is]
chemical weapons destruction
eyðing efnavopna [is]
weapons destruction
eyðing vopna [is]
Oceania
OCE
Eyjaálfa [is]
Oceanien [da]
Océanie [fr]
Ozeanien [de]
Aegean Sea
Eyjahaf [is]
Aegean Islands
Eyjahafseyjar [is]
earmark
eyrnamark [is]
eartag
ear-tag
eyrnamerki [is]
øremærke [da]
öronmärke [sæ]
marque auriculaire, marque à l''oreille [fr]
Ohrmarke [de]
eartag number
ear-tag number
eyrnamerkisnúmer [is]
øremærkenummer [da]
öronmärke med numrering [sæ]
numéro de marque auriculaire [fr]
Ohrmarkennummer [de]
ear opening
eyrnaop [is]
eared seals
eyrnaselir [is]
Otariidae [la]
ear-plug
eyrnatappi [is]
earphones
eyrnatól [is]
Baltic Sea
Eystrasalt [is]
Baltic Sea Region
Eystrasaltslöndin [is]
Østersøområdet [da]
Östersjöregionen [sæ]
la région de la mer Baltique [fr]
der Ostseeraum [de]
Council of the Baltic Sea States
CBSS
Eystrasaltsráðið [is]
health professionals
fagfólk í heilbrigðisþjónustu [is]
health care professional
faglærður heilbrigðisstarfsmaður [is]
red-breasted goose
fagurgæs [is]
Branta ruficollis [la]
geometric mean
faldmeðaltal [is]
cease to apply
falla úr gildi [is]
falling gear
fallnet [is]
deck-arresting gear
fangbúnaður á þilfari [is]
epidemiological research
faraldsfræðilegar rannsóknir [is]
tour leader
fararstjóri [is]
mobile earth station
MES
farjarðstöð [is]
seafarer
farmaður [is]
cargo storage area
farmgeymslusvæði [is]
mobile learner
farnámsmaður [is]
area of operation
farsvið [is]
operation area
farsvið [is]
passenger seating position
farþegasæti [is]
passenger seat
farþegasæti [is]
reclining passenger seat
farþegasæti sem hægt er að halla aftur í hvíldarstöðu [is]
peacocks
fasanar [is]
fasanaætt [is]
fashanar [is]
fasanfugle [da]
fasaner, fälthöns [sæ]
Fasanenartige, Fasanartige [de]
Phasianidae [la]
pheasant
fasani [is]
fashani [is]
fasan, ædelfasan [da]
fasan [sæ]
Fasan, Jagdfasan [de]
Phasianus colchicus [la]
overhead cost
fastakostnaður [is]
general overheads
fastakostnaður [is]
Standing Committee on the Food Chain and Animal Health
fastanefnd um matvælaferlið og heilbrigði dýra [is]
Standing Committee on Plant Health
fastanefnd um plöntuheilbrigði [is]
real estate
fasteign [is]
renting and operating of owned or leased real estate
fasteignaleiga [is]
real estate agency service
fasteignamiðlun [is]
real estate agency
fasteignamiðlun [is]
property management service of real estate
fasteignarekstur [is]
management of real estate
fasteignarekstur [is]
real estate law
fasteignaréttur [is]
real estate agent
fasteignasali [is]
real estate fund
real-estate fund
fasteignasjóður [is]
real estate service
fasteignaviðskipti [is]
real estate activities
fasteignaviðskipti [is]
real estate service
fasteignaþjónusta [is]
fixed seat
fast sæti [is]
fixed overhead
fastur kostnaður [is]
fixed production overheads
fastur, óbeinn framleiðslukostnaður [is]
static seal
fast þétti [is]
manufacture of wearing apparel
fatagerð [is]
wearing apparel
fatnaður [is]
wearing fur apparel
fatnaður úr loðskinni [is]
grease
feiti [is]
greaseproof
feitiheldur [is]
repeal
fella úr gildi [is]
concealment device
felliljósabúnaður [is]
concealable illuminating lamp
felliljósker [is]
folding seat
fellisæti [is]
tip-up seat
fellisæti [is]
service area
service-area
fengisvæði [is]
løbeafdeling [da]
area för betäckning [sæ]
aire de saillie [fr]
Deckzentrum [de]
sheatfish
fengrani [is]
Silurus glanis [la]
European catfish
fengrani [is]
europæisk malle, malle [da]
mal [sæ]
salut, silure glane [fr]
Wels, Waller, Flusswels [de]
Silurus glanis [la]
phenylurea
fenýlúrea [is]
process measurement
ferlismæling [is]
peach
ferskja [is]
fersken [da]
persika [sæ]
Pfirsich [de]
Prunus persica [la]
fresh hose breathing apparatus
ferskloftsslanga [is]
means of holding
festibúnaður [is]
tie-down means
festibúnaður [is]
bleach fixer solution
festiefnalausn til bleikingar [is]
socioeconomic research
socio-economic research
félagshagfræðileg rannsókn [is]
European Social Charter
ETS No. 035, 128, 142, 158, 163 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
félagsmálasáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 35, 128, 142, 158 og 163 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Social Fund
ESF
Félagsmálasjóður Evrópu [is]
feather meal
feathermeal
fiðurmjöl [is]
fjermel [da]
fjädermjöl [sæ]
farine de plumes [fr]
Federmehl [de]
microfiche reader
fisjulesari [is]
muscle meat of fish
fiskhold [is]
muskelkød af fisk [da]
muskelkött från fisk [sæ]
chair musculaire de poisson [fr]
Muskelfleisch von Fischen [de]
fish meat
fiskhold [is]
fish meal
fishmeal
fiskimjöl [is]
fiskemel [da]
fiskmjöl [sæ]
farine de poisson [fr]
Fischmehl [de]
fish disease
fisksjúkdómur [is]
fish steak
fiskstykki [is]
seafood
fiskur og aðrar sjávarafurðir [is]
fishing year
fiskveiðiár [is]
European Fisheries Control Agency
EFCA
Fiskveiðieftirlitsstofnun Evrópusambandsins [is]
Fiskveiðieftirlitsstofnun ESB [is]
fishing area
fiskveiðisvæði [is]
fisheries area
fiskveiðisvæði [is]
fishing season
fiskveiðitímabil [is]
grease
fita [is]
degrease
defat
fituhreinsa [is]
fitusneyða [is]
affedte [da]
avfetta [sæ]
dégraisser [fr]
entfetten [de]
degreased
fituhreinsaður [is]
affitaður [is]
degreasing agent
fituhreinsiefni [is]
degreaser
fituhreinsir [is]
affedtningsmiddel [da]
avfettningsmedel, avfettare [sæ]
Entfettungsmittel [de]
degreasing
fituhreinsun [is]
degreasing system
fituhreinsunarkerfi [is]
low-fat spread
low fat spread
fitulítið smurálegg [is]
low-fat spread
low fat spread
fitulítið viðbit [is]
low-fat cream
fitulítill rjómi [is]
elephant bean
fílabaun [is]
spring leaf
fjaðrablað [is]
fjederblad [da]
fjäderblad [sæ]
lame de ressort [fr]
Federblatt [de]
resilient seal
fjaðrandi pakkning [is]
suspension seat
fjaðrandi sæti [is]
spring weapon
fjaðurvopn [is]
mountain area
fjallasvæði [is]
mountain area
fjalllendi [is]
fjallasvæði [is]
remote indication by non-mechanical means
fjarálestur með búnaði sem er ekki kraftrænn [is]
ETOPS area
fjarflugssvæði [is]
district heating
fjarhitun [is]
distance heating
distance-heating
fjarhitun [is]
long-distance heating
fjarhitun [is]
distance-heating pipe
fjarhitunarrör [is]
distance teaching
fjarkennsla [is]
distance-measuring equipment
DME
distance measuring equipment
fjarlægðarviti [is]
clearance
fjarlægð frá hindrunum [is]
deleading service
fjarlæging blýs [is]
distance learning
fjarnám [is]
means of distance communication
fjarsamskiptamiðill [is]
European Telecommunications Standards Institute
ETSI
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu [is]
district-heating plant
fjarvarmaveita [is]
teleaction
fjarvirkni [is]
health telematics network
fjarvirkninet á sviði heilbrigðismála [is]
telematic network Euphin
European Union Public Health Information Network
fjarvirkninetið Euphin [is]
European Investment Bank
EIB
Fjárfestingarbanki Evrópu [is]
Banque européenne d´investissement [fr]
Clean Energy for Development Investment Framework
fjárfestingarrammi til að stuðla að notkun umhverfisvænnar orku í þróunarstarfi [is]
Cadre d´investissement pour mettre les énergies propres au service du développement [fr]
Investitionsrahmen für saubere Energie und Entwicklung [de]
investment measure
fjárfestingarráðstöfun [is]
trade-related investment measure
fjárfestingarráðstöfun í viðskiptum [is]
European Investment Fund
EIF
Fjárfestingarsjóður Evrópu [is]
early stage investment
fjárfesting á upphafsstigi [is]
financial year
fjárhagsár [is]
regnskabsår [da]
räkenskapsår [sæ]
exercice financier, exercice social, exercice comptable [fr]
Geschäftsjahr, Wirtschaftsjahr [de]
budgetary year
budget year
fjárhagsár [is]
budgetår, finansår, regnskabsår [da]
budgetår [sæ]
exercice budgétaire [fr]
Haushaltsjahr [de]
research and investment budget
fjárhagsáætlun fyrir rannsóknir og fjárfestingar [is]
economically reasonable working life
fjárhagslega hagkvæmur nýtingartími [is]
Community financial measures
fjárhagslegar ráðstafanir Bandalagsins [is]
financial health
fjárhagslegt heilbrigði [is]
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna [is]
financial breakdown
fjárhagssundurliðun [is]
budget heading
fjárlagaliður [is]
tekst [da]
budgetrubrik [sæ]
ligne budgétaire [fr]
Haushaltslinie [de]
nomenclature of the budget of the European Community
fjárlagalykill Evrópubandalagsins [is]
lease
fjárleiga [is]
general budget of the European Communities
fjárlög Evrópubandalaganna [is]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
general budget of the European Union
European Union´s general budget
Union budget
EU budget
fjárlög Evrópusambandsins [is]
fjárlög Sambandsins [is]
fjárlög ESB [is]
Den Europæiske Unions almindelige budget [da]
Europeiska unionens allmänna budget [sæ]
budget général de l´Union européenne [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union [de]
financial area
fjármálasvæði [is]
creation of capital
fjármögnun [is]
European Neighbourhood and Partnership Instrument
ENPI
fjármögnunarleið evrópskrar nágrannastefnu og samstarfsríkja [is]
means of funding
fjármögnunarleiðir [is]
financial leasing
fjármögnunarleiga [is]
finance lease
fjármögnunarleiga [is]
financial lease
fjármögnunarleiga [is]
financing lease arrangement
fjármögnunarleigusamningur [is]
finance lease payable
fjármögnunarleiguskuld [is]
financial leasing service
fjármögnunarleiguþjónusta [is]
financial liability with a demand feature
fjárskuld með uppgreiðslurétti [is]
treasury management
fjárstýring [is]
Violaceae
violet family
fjóluætt [is]
viol-familien [da]
violväxter [sæ]
violacées [fr]
Veilchengewächse [de]
Violaceae [la]
feather
feathers
fjöður [is]
fiður [is]
fjer [da]
fjädrar [sæ]
plumes [fr]
Federn [de]
four-wire leased line
fjögurra þráða leigulína [is]
number of deaths of enterprises
fjöldi niðurlagðra fyrirtækja [is]
multinucleated
fjölkjörnóttur [is]
hybrid vacuum cleaner
fjölknúin ryksuga [is]
hybridstøvsuger [da]
hybriddammsugare [sæ]
Hybridstaubsauger [de]
polymerisation reaction
fjölliðunarhvarf [is]
means of communication
fjölmiðill [is]
weavers
weevers
fjörsungar [is]
fjörsungaætt [is]
Trachinidae [la]
greater weever
fjörsungur [is]
almindelig fjæsing [da]
fjärsing [sæ]
Trachinus draco [la]
area ratio
flatarmálshlutfall [is]
area under the curve
AUC
flatarmál undir ferli [is]
areal under graf, areal under kurve [da]
area under kurva [sæ]
Bereich unterhalb der Kurve [de]
flat peach
saturn peach
flatferskja [is]
Prunus persica var. platycarpa [la]
birdbeak dogfish
flatnefur [is]
Deania calcea [la]
wedging beam
fleygstoð [is]
interleaved channel
flétturás [is]
tape streamer
fljótadrif [is]
quick release
fljótvirkur sleppibúnaður [is]
clear obstacles
fljúga yfir hindranir [is]
accommodation breakdown
flokkun gistingar [is]
grading of skin reactions
flokkun húðviðbragða [is]
reaction to fire class
flokkur með tilliti til viðbragða við bruna [is]
seagoing floating dock
flotkví til hafsiglinga [is]
flea collar
flóakragi [is]
loppehalsbånd [da]
lopphalsband [sæ]
collier antipuces [fr]
Flohhalsband [de]
complex reaction product
flókið myndefni [is]
complex disease or condition
flókinn sjúkdómur eða sjúkdómsástand [is]
near collision incident
flugatvik þar sem hætta er á árekstri [is]
flights within the European region
flug á evrópska svæðinu [is]
ATC clearance
air traffic control clearance
flugheimild [is]
clearance limit
flugheimildarmörk [is]
obstacle clearance altitude
OCA
flughæð sem veitir lausn frá hindrun [is]
area control centre
ACC
flugstjórnarmiðstöð [is]
control area
flugstjórnarsvæði [is]
area control service
flugstjórnarsvæðisþjónusta [is]
area of operation
flugsvæði [is]
aircraft-launching gear
flugtaksbúnaður fyrir loftför [is]
security breach
flugverndarbrot [is]
security search
flugverndarleit [is]
aircraft security search
flugverndarleit í loftfari [is]
aeroplane with unserviceabilities
flugvél með óstarfhæfan búnað [is]
European Aviation Safety Programme
EASP
flugöryggisáætlun Evrópu [is]
European Aviation Safety Agency
EASA
Flugöryggisstofnun Evrópu [is]
European Union Aviation Safety Agency
Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins [is]
flounder
European flounder
flundra [is]
skrubbe [da]
Flunder [de]
Platichthys flesus [la]
short-sea shipping
flutningar á stuttum sjóleiðum [is]
means of transport
flutningatæki [is]
district heating transmission installation
flutningsstöð vegna fjarhitunar [is]
fjernvarmetransmissionsanlæg [da]
fjärrvärmedistribution [sæ]
installation de transport de chauffage urbain [fr]
Fernwärmeübertragungsanlage [de]
stream
flæði [is]
dry weather flow
flæði í þurrviðri [is]
flageolet
flageolet bean
flögubaun [is]
Phaseolus vulgaris var. vulgaris [la]
Folin-Ciocalteau index
Folin-Ciocalteau-tala [is]
preparation with gradual release of the active principle
forðalyf [is]
prolonged release pharmaceutical form
forðalyf [is]
parental leave
foreldraorlof [is]
priority area
forgangssvið [is]
thematic priority area
forgangsþemasvið [is]
preheated
forhitaður [is]
heater
forhitari [is]
preheating temperature
forhitunarhitastig [is]
pre-gelatinised wheat starch
pregelatinised wheat starch
forhleypt hveitisterkja [is]
sergeantfish
sergeant fish
foringjafiskur [is]
sergentfisk [da]
cobia [sæ]
Königsbarsch [de]
Rachycentron canadum [la]
preamplifier
formagnari [is]
preamble
formálsorð [is]
pretreatment
pre-treatment
formeðferð [is]
pretreatment
pre-treatment
formeðhöndlun [is]
pre-treatment step
formeðhöndlunarþrep [is]
Presidency of the European Council
formennskuríki leiðtogaráðsins [is]
Det Europæiske Råds formandskab [da]
Europeiska rådets ordförandeskap [sæ]
la présidence du Conseil européen [fr]
Vorsitz des Europäischen Rates [de]
format of the European Technical Approval
form evrópska tæknisamþykkisins [is]
structural feature
formgerðareiginleiki [is]
informal learning
formlaust nám [is]
formal learning
formlegt nám [is]
privileges and immunities accorded to head of State ratione personae
forréttindi og friðhelgi veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
privileges accorded to head of State ratione personae
forréttindi, veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
dean of the diplomatic corps
forseti diplómatahópsins [is]
upstream filter
forsía [is]
pre-basic cereal seed
forstofnfræ korntegunda [is]
preventative measure
forvarnarráðstöfun [is]
preventive measure
forvarnarráðstöfun [is]
prevention of communicable diseases
forvarnir gegn smitsjúkdómum [is]
disease prevention and control
forvarnir og varnir gegn sjúkdómum [is]
ráðstafanir til að fyrirbyggja og verjast sjúkdómum [is]
forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme [da]
förebyggande och bekämpning av sjukdom [sæ]
prévention et lutte contre les maladies [fr]
Seuchenprävention und -bekämpfung [de]
Industrial leadership
Forysta í atvinnulífi [is]
Leadership in enabling and industrial technologies
forysta í stuðningstækni og iðntækni [is]
lead supervisory authority
forystueftirlitsyfirvald [is]
leading role
forystuhlutverk [is]
Lead State
LS
forysturíki [is]
ledende stat [da]
ledande stat [sæ]
État pilote [fr]
federführender Staat [de]
lead authority
forystuyfirvald [is]
field pea
fóðurerta [is]
foderært, markært [da]
gråärt, foderärt, peluster, fodergråärt [sæ]
pisaille, pois gris, pois fourrager, pois des champs [fr]
Felderbse, Peluschke, Ackererbse, Stockerbse, Futtererbse, Kapuzinererbse [de]
Pisum sativum var. arvense [la]
exotic animal disease
framandi dýrasjúkdómur [is]
eksotisk dyresygdom [da]
exotisk djursjukdom [sæ]
maladie animale exotique [fr]
exotisch Tierkrankheit [de]
exotic disease
framandi sjúkdómur [is]
enforcement measure
framfylgdarráðstöfun [is]
enforceable rights
framfylgjanleg réttindi [is]
enforceable
framfylgjanlegur [is]
exécutoire [fr]
verbindlich [de]
enforceable right
framfylgjanlegur réttur [is]
legally enforceable
framfylgjanlegur samkvæmt lögum [is]
væntanlegt [da]
rättsligt bindande [sæ]
executoire, juridiquement protégé [fr]
rechtlich verbindlich [de]
means of subsistence
framfærslukostnaður [is]
means of support
framfærslumáti [is]
implementation measure
implementing measure
framkvæmdarráðstöfun [is]
European Research Council Executive Agency
ERCEA
framkvæmdaskrifstofa Evrópska rannsóknarráðsins [is]
Executive Agency for Health and Consumers
Executive Agency for Health and Consumers - European Commission
EAHC
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála [is]
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - European Commission
EACEA
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar [is]
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Research Executive Agency
Research Executive Agency - European Commission
REA
framkvæmdaskrifstofa rannsókna [is]
framkvæmdaskrifstofa rannsókna hjá framkvæmdastjórninni [is]
Trans-European Transport Network Executive Agency
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission
TENTEA
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets [is]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni [is]
Executive Agency for Competitiveness and Innovation
Executive Agency for Competitiveness and Innovation - European Commission
EACI
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar [is]
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
executive head
framkvæmdastjóri [is]
European Commission
Commission of the European Communities (úrelt)
Commission
COM
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins [is]
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (úrelt) [is]
framkvæmdastjórnin [is]
Europa-Kommissionen, Kommissionen, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (úrelt) [da]
Europeiska kommissionen, kommissionen, Europeiska gemenskapernas kommission (úrelt) [sæ]
Commission européenne, Commission, COM [fr]
Europäische Kommission, Kommission, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (úrelt) [de]
Executive Board of the European Central Bank
Executive Board of the ECB
framkvæmdastjórn Seðlabanka Evrópu [is]
execution of research and development
framkvæmd rannsóknar- og þróunarverkefna [is]
Contributions to European totals
CETO
framlag til samtalna Evrópuhagreikninga [is]
production of meat products
framleiðsla á kjötafurðum [is]
increase in production
production increase
framleiðsluaukning [is]
production year
framleiðsluár [is]
decrease in production
production decrease
framleiðsluminnkun [is]
manufacturer´s number of the firearm
framleiðslunúmer skotvopns [is]
numéro de fabrication de l´arme à feu [fr]
Herstellungsnummer der Feurewaffe [de]
production and health record
framleiðslu- og heilsufarsskýrsla [is]
area of production
framleiðslusvæði [is]
production area
framleiðslusvæði [is]
means of production
framleiðslutæki [is]
head-up display
HUD
framrúðuskjámynd [is]
væntanlegt [da]
siktlinjesindikator [sæ]
Flugführungsanzeige [de]
extradition treaty
treaty on extradition
framsalssamningur [is]
bumper lead
framskögun stuðara [is]
kofangerfremspring [da]
Earth monitoring initiative
framtaksverkefni um vöktun jarðar [is]
From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding
Frá áskorunum til tækifæra: Til móts við sameiginlegan stefnuramma um fjármögnun rannsókna og nýsköpunar í ESB [is]
weaner
weaned pig
weaned piglet
fráfærugrís [is]
fravænnet gris [da]
avvand smågris [sæ]
porc sevré [fr]
Absatzferkel [de]
weaning
fráfærur [is]
fráfæring [is]
fravænning [da]
avvänjning [sæ]
sevrage [fr]
Entwöhnung [de]
weanling
fráfæruungviði [is]
fráfærugrís [is]
fráfærukálfur [is]
fráfærulamb [is]
downstream market
fráliggjandi markaður [is]
released active substance
frálosað, virkt efni [is]
releasing active substance
frálosandi, virkt efni [is]
releasing active component
frálosandi, virkur efnisþáttur [is]
effluent treatment system
frárennslishreinsunarkerfi [is]
waste-heat heating system
frávarmahitakerfi [is]
waste-heat
frávarmi [is]
sewer-cleaning service
fráveituhreinsunarþjónusta [is]
non-linearity
frávik frá línuleika [is]
ólínuleiki [is]
ulinearite [da]
icke-linjäritet [sæ]
non-linéarité [fr]
Nichtlinearität [de]
aircraft deviation from ATC clearance
frávik loftfars frá flugheimild flugumferðarstjórnar [is]
plea of inadmissibility
frávísunarkrafa [is]
forward bulkhead
fremra skilrúm [is]
peak compartments
fremstu hólf skips [is]
deadline
frestur [is]
lead time
lead-time
frestur [is]
qualifying period for equal treatment
frestur sem veittur er til þess að ná fram jafnri meðferð [is]
time limit for transposition into national law
time-limit for transposition into national law
deadline for transposition into national law
frestur til að leiða í landslög [is]
press release
fréttatilkynning [is]
Peace Implementation Programme
PIP
Friðaráætlun Sameinuðu þjóðanna [is]
Friðaráætlun SÞ [is]
Peace Observation Commission
United Nations Peace Observation Commission
UNPOC
friðareftirlitsnefnd [is]
Commission d´observation pour la paix [fr]
peace process
friðarferli [is]
peace-keeping
friðargæsla [is]
Special Committee on Peace-keeping Operations
friðargæslunefnd [is]
særlige udvalg vedrørende FN´s fredsbevarende operationer [da]
Comité spécial des opérations de maintien de la paix [fr]
Sonderausschuss für friedenssichernde Massnahmen [de]
Department of Peacekeeping Operations
DPKO
friðargæsluskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
friðargæsluskrifstofa SÞ [is]
Afdelingen for Fredsbevarende Operationer [da]
avdelning för fredsbevarande operationer [sæ]
Département des opérations de maintien de la paix, DOMP [fr]
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze [de]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and the United Kingdom
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Bretlands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and India
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Indlands [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Canada
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Kanada [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and Sri Lanka
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Treaty of Peace and Commerce, between Iceland and South Africa
friðar- og verslunarsamningur, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
immunities accorded to head of State ratione personae
friðhelgi, veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
peaceful means of settling disputes
friðsamlegar leiðir til lausnar deilumálum [is]
protected area
friðunarsvæði [is]
peace
friður [is]
international peace
friður á alþjóðavettvangi [is]
friður á alþjóðavísu [is]
Friedel Craft reaction product
Friedel-Crafts reaction product
Friedel Craft-myndefni [is]
myndefni úr ferli Friedels og Crafts [is]
preferential treatment
fríðindameðferð [is]
clearance
fríhæð [is]
ground clearance
fríhæð frá jörð [is]
European Free Trade Association
EFTA
Fríverslunarsamtök Evrópu [is]
free trade area
free-trade area
fríverslunarsvæði [is]
voluntary health insurance service
frjálsar sjúkratryggingar [is]
clear height
frjáls hæð [is]
free flow of ideas
frjálst hugmyndaflæði [is]
free seating
frjálst sætaval [is]
reproductive health
frjósemisheilbrigði [is]
primary leaf
frumblað [is]
primærblad [da]
primärblad [sæ]
première feuille [fr]
Primärblatt [de]
simple feature
frumfitja [is]
prenormative research
frumrannsókn [is]
initial measure
frumráðstöfun [is]
primary yeast
frumræktarger [is]
primærgær [da]
primärjäst [sæ]
levures primaires [fr]
Primärhefe [de]
early prototype
frumstætt frumeintak [is]
primary outbreak
frumuppkoma [is]
yeast cell wall
frumuveggur gersveppa [is]
theoretical measure
fræðilegur mælikvarði [is]
cereal seed
seed grain
fræ korntegunda [is]
seed treatment
fræmeðhöndlun [is]
frøbehandling, sædbehandling [da]
betning [sæ]
traitement des semences [fr]
Samenbehandlung, Saataufbereitung [de]
road header
fræsitromla [is]
French overseas departments
FOD
frönsku umdæmin handan hafsins [is]
fransk oversøisk departement [da]
franskt utomeuropeiskt departement [sæ]
département français d´outre-mer, département d´outre-mer, DOM [fr]
französisches Übersee-Departement, französisches überseeisches Departement [de]
fowl pox
sorehead
fowl diphtheria
avian diphtheria
fuglabólusótt [is]
hønsekopper, fjerkrækopper, fjerkrædifteri [da]
hönskoppor [sæ]
Geflügelpocken, Geflügeldiphtherie, Geflügelpockendiptherie [de]
streamer line
fuglafæla [is]
qualified electronic signature creation device
fullgildur, rafrænn undirskriftarbúnaður [is]
execution
measure of execution
fullnustugerð [is]
enforceability
fullnustuhæfi [is]
enforceability of agreements resulting from mediation
fullnustuhæfi samkomulags sem gert er í kjölfar sáttaumleitunar [is]
enforceable
fullnustuhæfur [is]
enforcement measure
fullnusturáðstöfun [is]
adequate and effective means
fullnægjandi og árangursrík úrræði [is]
fully treated
fullunninn [is]
EU Register of nutrition and health claims made on food
Union Register of nutrition and health claims made on food
European Union Register of nutrition and health claims made on food
fullyrðingaskrá Evrópusambandsins yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
fullyrðingaskrá Sambandsins yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
fullyrðingaskrá ESB yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
Community Register of nutrition and health claims made on food
fullyrðingaskrá fyrir Bandalagið yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli [is]
Register of nutrition and health claims
fullyrðingaskrá yfir næringar- og heilsufullyrðingar [is]
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni [is]
Meeting of Operational Heads of Nations Narcotic Law Enforcement Agencies, Far East Region
fundur yfirmanna fíkniefnalögreglu í Austurlöndum fjær [is]
workwear accessories
fylgihlutir með vinnufatnaði [is]
secondary reaction
fylgihvarf [is]
package leaflet
package insert
PL
fylgiseðill [is]
prevent human diseases and disorders
fyrirbyggja sjúkdóma og kvilla [is]
beach seine
fyrirdráttarnet [is]
land sealing
fyrirhleðsla [is]
proposed measures
fyrirhugaðar ráðstafanir [is]
measures intended to be taken
fyrirhugaðar ráðstafanir [is]
measures envisaged
fyrirhugaðar ráðstafanir [is]
ráðstafanir sem eru fyrirhugaðar [is]
predictable death
fyrirsjáanlegur dauði [is]
for reasons of clarity
for clarity
fyrir skýrleika sakir [is]
heading
fyrirsögn [is]
court hearing
fyrirtaka í dómsmáli [is]
disease control aquatic food establishment
fyrirtæki sem framleiðir matvæli úr lagardýrum og beitir sjúkdómsvörnum [is]
sygdomsbekæmpelsesvirksomheder for akvatiske fødevarer [da]
livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur [sæ]
des établissements d´alimentation d´origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies [fr]
Betrieben, die Lebensmittel aus Wassertieren herstellen und Seuchenbekämpfungsmaßnahmen durchführen [de]
healthy firm
fyrirtæki sem þarfnast ekki aðstoðar [is]
breadwinner
fyrirvinna [is]
wage earner
fyrirvinna fjölskyldu [is]
first means of identification
fyrsta auðkennismerki [is]
første identifikationsmærke [da]
första identifieringsmärke [sæ]
premier moyen d´identification [fr]
erstes Kennzeichen [de]
primary treatment
fyrsta hreinsun [is]
Court of First Instance
Court of First Instance of the European Communities
CFI
Fyrsta stigs dómstóllinn [is]
Retten i Første Instans, De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, Førsteinstansretten [da]
förstainstansrätten [sæ]
tribunal de première instance, Tribunal de première instance des Communautés européennes, TPICE [fr]
Gericht erster Instanz, Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften [de]
first reading
fyrsta umræða [is]
clinical onset of a disease
fyrstu klínísku einkenni þess að sjúkdómur kemur í ljós [is]
forehearth
fæðihólf [is]
paternity leave
fæðingarorlof [is]
maternity leave
fæðingarorlof [is]
food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy
fæðuöryggi, sjálfbær landbúnaður og skógrækt, sjávarrannsóknir, rannsóknir á landvatni og lífhagkerfið [is]
mobile satellite earth station
færanleg gervihnattajarðstöð [is]
land mobile satellite earth station
færanleg gervihnattajarðstöð á landi [is]
low data rate land mobile satellite earth station
LMES
færanleg gervihnattajarðstöð á landi með litlum gagnasendingahraða [is]
satellite news gathering transportable earth station
SNG TES
færanleg jarðstöð til fréttaöflunar um gervihnött [is]
portable reader
færanlegt aflestrartæki [is]
portable emissions measurement system
PEMS
færanlegt mælikerfi fyrir losun [is]
clearing
færsluvísun [is]
counterfeiting of non-cash means of payment
fölsun annarra greiðslumiðla en reiðufjár [is]
forgery of means of payment
fölsun greiðslumiðla [is]
counterfeiting of means of payment
fölsun greiðslumiðla [is]
pale-leaf sunflower
fölvasólblóm [is]
ru solsikke [da]
strävsolros [sæ]
salsifis d''Amérique [fr]
Kropfige Sonnenblume [de]
Heliannthus strumosus [la]
breaking-up programme
förgunaráætlun [is]
ophugningsordning [da]
utskrotningsprogram [sæ]
programme de mise à la casse [fr]
Verschrottungsprogramm [de]
weapons disposal service
förgun á vopnum [is]
fixed measurement
föst mæling [is]
solid, malleable emulsion
föst, smyrjanleg ýrulausn [is]
head-board
headboard
gafl [is]
countermeasure
counter-measure
gagnaðgerð [is]
REACH registered substance database
gagnagrunnur um efni sem eru skráð samkvæmt efnareglureglugerðinni (REACH) [is]
REACH-databasen over registrerede stoffer [da]
databasen över Reach-registrerade ämnen [sæ]
Datenbank für gemäß REACH registrierte Stoffe [de]
data-bearing medium
gagnahlaðinn miðill [is]
EU LRIT Data Centre
European Union Long Range Identification and Tracking Data Centre
gagnamiðstöð ESB um kerfi til auðkennis- og fjarvöktunar [is]
European Union Long Range Identification and Tracking of Ships Data Centre
EU LRIT Data Centre
gagnamiðstöð Evrópusambandsins um auðkennis- og fjarvöktun skipa [is]
desk research and analysis
gagnarannsóknir og -greining [is]
REACH SIEF
gagnaskiptatorg fyrir efni (SIEF), innan ramma efnareglugerðarinnar (REACH) [is]
REACH SIEF (forum for informationsudveksling om stoffer) [da]
forumet för informationsutbyte om ämnen (SIEF), inom ramen för Reach [sæ]
FEIS ... dans le cadre du système REACH [fr]
data treatment system
gagnavinnslukerfi [is]
countermeasure
counter-measure
gagnráðstöfun [is]
reaction force
gagntak [is]
reaction
gagntak [is]
gamma beam therapy
gammageislameðferð [is]
imperial eagle
gammörn [is]
Aquila heliaca [la]
oestrus cycle
estrous cycle
heat cycle
gangferill [is]
brunstcyklus [da]
östruscykel [sæ]
cycle oestral [fr]
Brunstzyklus [de]
fair value measurement
gangvirðismat [is]
Valerianaceae
valerian family
garðabrúðuætt [is]
field bean
garðbaun [is]
bønne, agerbønne, bønnevikke, hestebønne, vælskbønne [da]
åkerböna, böna [sæ]
fève, féverole [fr]
Gartenbohne [de]
Vicia faba [la]
French beans
garðbaunir [is]
havebønne, prydbønne [da]
haricots verts [fr]
Brechbohne, Fisole, grüne Bohnen [de]
Phaseolus vulgaris [la]
pea
garden pea
garðerta [is]
almindelig ært, haveært [da]
trädgårdsärt, ärt [sæ]
Pisum sativum [la]
spearmint
spear mint
garðminta [is]
spear mint oil
garðmintuolía [is]
sewage treatment plant gas
gas frá skólphreinsistöðvum [is]
gas heater
gashitari [is]
gas cleaner
gashreinsitæki [is]
gas turbine with heat recovery
gashverfill með varmaendurheimt [is]
gas absorption heat pump
gasísogsvarmadæla [is]
multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems
gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum brennurum [is]
heating gas oil
gasolía til upphitunar [is]
gas stream
gasstreymi [is]
gas weapon
gasvopn [is]
punchcard reader
gataspjaldalesari [is]
street-cleaning service
gatnahreinsunarþjónusta [is]
aeroplane search procedure checklist
gátlisti fyrir verklag við leit í flugvél [is]
mental health
geðheilbrigði [is]
certify release to service
gefa út afhendingarvottorð (viðhaldsvottorð) [is]
permeability
gegndræpi [is]
permeabilitet [da]
perméabilité [fr]
Durchlässigkeit [de]
permeation test
gegndræpisprófun [is]
gel permeation chromatography
gegndræpisskiljun [is]
permeability factor
PF
gegndræpistuðull [is]
gennemtrængelighedsfaktor [da]
permeabilitetsfaktor [sæ]
facteur de perméabilité [fr]
Diffusionsfaktor [de]
water vapour permeability
gegnstreymanleiki vatnsgufu [is]
liquid water permeability
gegnstreymanleiki vatns í vökvaástandi [is]
continuous flow heater
gegnumstreymishitari [is]
instantaneous water heater
gegnumstreymishitari [is]
space research
geimrannsóknir [is]
European Space Agency
ESA
Geimvísindastofnun Evrópu [is]
downstream sector
geiri á síðari stigum [is]
CD-ROM
compact disc-read only memory
geisladiskur [is]
radiant heat reflectance
geislahitaendurvarpsstuðull [is]
radiant heater
geislahitagjafi [is]
source of radiant heat
geislahitagjafi [is]
radiant tube heater
geislahitari [is]
nuclear medicine
geislalæknisfræði [is]
beam technology
geislatækni [is]
beam
geisli [is]
goat meat
goatmeat
geitakjöt [is]
Caprifoliaceae
geitblaðsætt [is]
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi [is]
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
Genfarsamningur um meðferð stríðsfanga [is]
Exchange Rate Mechanism
European Exchange Rate Mechanism
ERM
gengissamstarf Evrópu [is]
exchange-rate mechanism of the European Monetary System
gengissamstarf peningakerfis Evrópu [is]
yeast
ger [is]
take requisite measures
gera nauðsynlegar ráðstafanir [is]
means of identification of type
gerðarauðkenni [is]
type reassessment
gerðarendurmat [is]
free range area
gerði [is]
udeareal [da]
utomhus [sæ]
open-air exercise area
gerði [is]
weapons of mass destruction
WMD
gereyðingarvopn [is]
yeast extract production
gerkjarnaframleiðsla [is]
yeast extract
gerkjarni [is]
feasibility study
gerleikakönnun [is]
flor
flor yeasts
gerskán [is]
sherrygær [da]
flor [sæ]
levures à sherry, levures à "vin jaune" [fr]
Sherryhefen [de]
yeast strain
gerstofn [is]
gærstam [da]
jäststam [sæ]
Hefestamm [de]
yeast
yeasts
gersveppir [is]
gær, gærsvamp [da]
jäst, jästsvamp [sæ]
heart valve substitute
gervihjartaloka [is]
artificial part of the heart
gervihlutur fyrir hjarta [is]
satellite earth station
gervihnattajarðstöð [is]
recieve-only satellite earth station
gervihnattajarðstöð sem eingöngu er gerð fyrir viðtöku [is]
satellite earth station network
gervihnattajarðstöðvarnet [is]
European Union Satellite Centre
EUSC
Gervihnattamiðstöð Evrópusambandsins [is]
satellite emergency position-indicating radio beacon
satellite-EPIRB
EPIRB
gervihnattaneyðarbauja [is]
loss-bearing capacity
geta til að taka á sig tap [is]
capacité dabsorption des pertes [fr]
Verlustabsorptionsfähigkeit, Verlusttragfähigkeit [de]
non-interest bearing deposit
geymslufé sem ekki ber vexti [is]
storage area network
SAN
geymslunet [is]
underseat stowage
geymslurými undir sæti [is]
storage area
geymslusvæði [is]
existing measure
gildandi ráðstöfun [is]
reasonable ground
gild ástæða [is]
clear ground
gild ástæða [is]
euro area
euro-area
gildissvæði evrunnar [is]
foot-and-mouth disease
foot and mouth disease
gin- og klaufaveiki [is]
bed & breakfast
gisting með morgunverði [is]
Guinea
Republic of Guinea
GN
GIN
Gínea [is]
Lýðveldið Gínea [is]
Guinea, Republikken Guinea [da]
Guinea, Republiken Guinea [sæ]
la Guinée, la République de Guinée [fr]
Guinea, die Republik Guinea [de]
Guinea-Bissau
Republic of Guinea-Bissau
GW
GNB
Gínea-Bissaú [is]
Lýðveldið Gínea-Bissaú [is]
Guinea-Bissau, Republikken Guinea-Bissau [da]
Guinea-Bissau, Republiken Guinea-Bissau [sæ]
la Guinée-Bissau, la République de Guinée-Bissau [fr]
Guinea-Bissau, die Republik Guinea-Bissau [de]
Gulf of Guinea
Gíneuflói [is]
Guinea shrimp
gíneurækja [is]
guineareje, Guinea-reje [da]
guinearäka [sæ]
Guinea-Geißelgarnele [de]
Parapenaeopsis atlantica [la]
gearbox
gír [is]
internal gearbox ratio
gírhlutfall [is]
gear ratio
gírhlutfall [is]
gearbox
gírkassi [is]
locomotive gearbox
gírkassi eimreiða [is]
vehicle gearbox
gírkassi ökutækja [is]
gear oil
gírolía [is]
gearbox oil
gírolía [is]
gear-shift control
gírskiptibúnaður [is]
GSI
gear shift indicator
gírskiptivísir [is]
gear lever
gírstöng [is]
gear-shift lever
gírstöng [is]
gear change lever
gírstöng [is]
peak charge
gjald á álagstíma [is]
European Monetary Agreement
gjaldeyrissamningur Evrópu [is]
financial liability with a demand feature
gjaldkræf fjárskuld [is]
off-peak charge
gjald utan álagstíma [is]
Baird´s smoothhead
Baird´s smooth head
gjölnir [is]
Bairds glathovedfisk [da]
Alepocephalus bairdii [la]
Baird´s slickhead
gjölnir [is]
bairds-glathoved [da]
Glattkopf [de]
Alepocephalus bairdii [la]
panoramic rear-view mirror
gleiðhornsbaksýnisspegill [is]
glass bead
glerkúla [is]
glass bead
glerperla [is]
structural sealant glazing system
glerveggjakerfi með fastlímingu [is]
absorption area
gleypniflötur [is]
annealed state
glóðað ástand [is]
window-cleaning service
gluggaþvottaþjónusta [is]
glyceryl stearate
glýserýlsterat [is]
glycyrrhizic acid peak
glýsyrrisínsýrutoppur [is]
dead burned
glæddur [is]
overhead transparency
glæra [is]
cornea
glæra [is]
clear coating material
glært yfirborðsmeðferðarefni [is]
limbus
corneal limbus
glærubrún [is]
limbus [da]
limbus [sæ]
limbe [fr]
Limbus [de]
limbus corneae [la]
cornea-microscope
glærusmásjá [is]
scarlet runner bean
runner bean
glæsibaunir [is]
pralbønne [da]
rosenböna [sæ]
haricot d´Espagne [fr]
Feuerbohne, Prunkbohne [de]
Phaseolus coccineus, Phaseolus multiflorus [la]
beak trimming
debeaking
goggklipping [is]
trimning af næb, næbtrimning [da]
avnäbbning, näbbtrimning [sæ]
débecquage [fr]
Stutzen des Schnabels, Stutzen von Schnäbeln [de]
helical gear
gormlaga tannhjól [is]
early delivery
got fyrir tímann [is]
good animal health governance
góðir stjórnunarhættir í dýraheilbrigðismálum [is]
god forvaltning på dyresundhedsområdet [da]
god förvaltning av djurhälsa [sæ]
bonne gouvernance zoosanitaire [fr]
gute Haltungspraxis im Bereich der Tiergesundheit [de]
floor-cleaning machine
gólfhreinsivél [is]
skirting heater
gólflistahitari [is]
Poaceae
grasætt [is]
græsser [da]
gräs [sæ]
Graminées, graminées, Graminacées, graminacées [fr]
Gräser [de]
Poaceae [la]
Gramineae
grasætt [is]
græsser [da]
gräs [sæ]
Graminées, graminées, Graminacées, graminacées [fr]
Gräser [de]
Gramineae [la]
payment of arrears of family benefits
greiðsla á eftirstöðvum fjölskyldubóta [is]
early repayment
greiðsla fyrir gjalddaga [is]
parental child-rearing allowance
greiðsla til foreldra sem annast börn sín sjálfir [is]
cash-clearing
cash clearing
greiðslujöfnun [is]
means of payment
greiðslumiðill [is]
early-retirement payment
greiðslur vegna snemmtekinna eftirlauna [is]
analytical measurements
greiningarmælingar [is]
mælingar vegna greiningar [is]
reagent strip
greiningarstrimill [is]
Scrophulariaceae
grímublómaætt [is]
maskeblomstfamilien [da]
lejongapsväxter, skrofulariacéer [sæ]
scrofularinées, scrofulariacées [fr]
Rachenblütler, Braunwurzgewächse [de]
Scrophulariaceae [la]
enact measures
grípa til ráðstafana [is]
take protective measures
grípa til verndarráðstafana [is]
take suitable measures
grípa til viðeigandi ráðstafana [is]
permeability test
groppuprófun [is]
mustard meal
gróft sinnepsmjöl [is]
sinnepsmjöl [is]
grot sennepsmel [da]
senapsmjöl [sæ]
farine de moutarde [fr]
Senfmehl [de]
base year
grunnár [is]
Infrastructure for Spatial Information in the European Community
INSPIRE
grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu [is]
INSPIRE-áætlunin [is]
infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) [da]
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) [sæ]
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) [de]
basic earnings
grunnhagnaður [is]
basic earnings per share
grunnhagnaður á hlut [is]
fundamental research
grunnrannsóknir [is]
basic industrial research
grunnrannsóknir á sviði iðnaðar [is]
Partnership for Peace Framework Document
grunnskjal um samstarf í þágu friðar [is]
basic pre-sea safety training
grunnöryggisþjálfun til starfa á sjó [is]
Plantaginaceae
plantain family
græðisúruætt [is]
vejbred-familien [da]
grobladsväxter [sæ]
Plantaginaceae [la]
Irminger Sea
Grænlandshaf [is]
Irmingerhavet [da]
Irmingersee [de]
green area
grænt svæði [is]
plant producing steam
gufuaflsstöð [is]
raising process steam
gufuframleiðsla [is]
steam-generation plant
gufuframleiðsluver [is]
steam-heated
gufuhitaður [is]
steaming under pressure
gufuhitun undir þrýstingi [is]
gufumeðhöndlun undir þrýstingi [is]
behandling med damp [da]
ångbehandling [sæ]
Dampfdruckanwendung [de]
steam cleaner
gufuhreinsari [is]
steam cleaning
gufuhreinsun [is]
steam-turbine generator
gufuhverflarafall [is]
steam boiler
gufuketill [is]
steam generator
gufuketill [is]
external combustion steam powered watercraft
gufuknúið far með ytri brennslu [is]
dampdrevet vandfartøj med ydre forbrænding [da]
steaming
gufumeðhöndlun [is]
dampning [da]
Dämpfen [de]
steam pipe
gufurör [is]
steam iron
gufustraujárn [is]
steam conditioning supply
gufuveita [is]
steam plant
gufuverksmiðja [is]
steam machine
gufuvél [is]
steam condenser
gufuþéttir [is]
split peas
gular baunir [is]
gule ærter [da]
spritade ärter [sæ]
pois cassés [fr]
halbe Erbsen [de]
corpora lutea
gulbú [is]
yellowhead disease
YHD
gulhöfðaveiki [is]
maladie de la tête jaune [fr]
gilt head bream
gilthead sea bream
gilthead seabream
gullflekkur [is]
guldbrasen [da]
guldsparid [sæ]
Sparus aurata, Chrysophys aurata [la]
greater amberjack
gullinrafi [is]
stor ravfisk [da]
seriola [sæ]
Gelbschwanz, Bernsteinfisch, Grünel, Gelbschwanzmakrele [de]
Seriola dumerili [la]
Plumbaginaceae
gullintoppuætt [is]
blyrod-familien [da]
triftväxter [sæ]
Bleiwurzgewächse [de]
Plumbaginaceae [la]
Hypericaceae
gullrunnaætt [is]
Hypericaceae [la]
golden eagle
gullörn [is]
Aquila chrysaetos [la]
guar meal
gúarmjöl [is]
sinoatrial disease
gúls- og gáttarsjúkdómur [is]
rubber seal
gúmmíþétti [is]
maintain peace
gæta friðar [is]
accord fair and equitable treatment
gæta sanngirni og jafnræðis að því er snertir meðferð [is]
scientific-research data
gögn úr vísindarannsóknum [is]
treadmill
göngu- og hlaupabretti [is]
corneal perforation
göt á glæru [is]
town footwear
götuskór [is]
bear in mind
hafa í huga [is]
have sufficient means of subsistence
hafa nægt fé sér til framfærslu [is]
disposer des moyens de subsistance suffisants [fr]
über genügend Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes verfügen [de]
conger eel
conger
European conger
hafáll [is]
havål, almindelig havål [da]
havsål [sæ]
Conger conger [la]
open-ocean rearing
hafbeit [is]
sea scallop
American sea scallop
hafdiskur [is]
atlantisk dybhavsmusling [da]
atlantisk (djupshavs-) mantelkammussla [sæ]
Atlantischer Tiefseescallop [de]
Placopecten magellanicus [la]
oceanography
haffræði [is]
seaworthiness
haffæri [is]
port area
hafnarsvæði [is]
Marine Research Institute
MRI
Hafrannsóknarstofnun [is]
United Nations Conference on the Law of the Sea
UNCLOS
UNCLS
hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna [is]
De Forenede Nationers havretskonference [da]
FN:s havsrättskonferens [sæ]
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen [de]
United Nations Convention on the Law of the Sea
hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna [is]
Law of the Sea Institute of Iceland
Hafréttarstofnun Íslands [is]
Law of the Sea
hafréttur [is]
seabed
sea bed
hafsbotn [is]
sea bed, its subsoil and its superjacent waters
seabed, its subsoil and its superjacent waters
hafsbotninn, botnlög hans og hafið yfir honum [is]
Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea
hafsbotnsdeilnadeild Alþjóðlega hafréttardómsins [is]
seagoing ship
hafskip [is]
seagoing vessel
sea-going vessel
hafskip [is]
metal-hulled sea-going vessel
hafskip með málmskrokki [is]
seagoing ship engaged in commercial maritime operations
hafskip sem er starfrækt sem kaupskip [is]
sea area
hafsvæði [is]
maritime area
hafsvæði [is]
maritimt område [da]
havsområde [sæ]
zone maritime [fr]
maritimer Raum, Meeresgebiet [de]
maritime area
hafsvæði [is]
waters of the territorial seas
hafsvæði innan landhelginnar [is]
restricted area
haftasvæði [is]
security restricted area
haftasvæði flugverndar [is]
sea grape
hafþrúgur [is]
Coccoloba uvifera [la]
sea-buckthorn
seabuckthorn
hafþyrnir [is]
havtorn, klintepil, sandtidse, havtidse [da]
havtorn [sæ]
argasse, grisset, argousier [fr]
Sanddorn [de]
Hippophae rhamnoides [la]
white-tailed eagle
white-tailed sea eagle
haförn [is]
havørn [da]
havsörn [sæ]
pygargue à queue blanche [fr]
Seeadler [de]
Haliaeëtus albicilla [la]
European Union economy
hagkerfi Evrópusambandsins [is]
feasibility
hagkvæmni [is]
feasibility study
hagkvæmniathugun [is]
feasibility study
hagkvæmniathugun [is]
feasibility phase
hagkvæmnisáfangi [is]
practical reason
hagkvæmnisástæða [is]
optimal currency area
OCA
hagkvæmt myntsvæði [is]
earnings per share
hagnaður á hlut [is]
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EBITDA
hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir [is]
applied research
hagnýtar rannsóknir [is]
practical measures
hagnýtar ráðstafanir [is]
agricultural area utilised for farming
agricultural area utilized for farming
hagnýtt land [is]
utilised agricultural area
utilized agricultural area
UAA
hagnýtt landbúnaðarsvæði [is]
economic accounts for agriculture
EAA
hagreikningar landbúnaðarins [is]
streamlining
hagræðing [is]
Committee on the Statistical Programmes of the European Communities
hagskýrsluáætlunarnefnd Evrópubandalaganna [is]
statistical research
hagskýrslurannsóknir [is]
health stakeholder
hagsmunaaðili á heilbrigðissviði [is]
Eurostat
Statistical Office of the European Union
Statistical Office of the European Communities
Hagstofa Evrópusambandsins [is]
Hagstofa Evrópubandalaganna [is]
more favourable treatment
hagstæðari meðferð [is]
minced meat
hakkað kjöt [is]
clear evidence
haldgóðar vísbendingar [is]
indice réel [fr]
konkreter Anhaltspunkt [de]
non-linear halophosphate lamp
halófosfatpera sem er ekki bein [is]
halogenation reaction
halógenhvörfun [is]
burger meat
hamborgarakjöt [is]
health catastrophe risk
hamfaraáhætta í heilsutryggingum [is]
greaves
hamsar [is]
hamster
European hamster
hamstur [is]
hamster [da]
hamster, europeisk hamster [sæ]
Hamster, Europäischer Hamster [de]
Cricetus cricetus [la]
random search
handahófsleit [is]
overseas
handan hafsins [is]
d´outre-mer [fr]
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of the International Office of Epizootic Diseases (OIE)
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um staðla fyrir greiningarprófanir og bóluefni [is]
bearer debt security
handhafabréf [is]
bearer instrument
handhafagerningur [is]
ihændehaverpapir, ihændehaverinstrument [da]
instrument au porteur [fr]
Inhaberinstrument [de]
bearer share
handhafahlutabréf [is]
bearer certificate
handhafaskírteini [is]
bearer
handhafi [is]
hændehaver, indehaver af værdipapirer [da]
Inhaber, Wertpapierinhaber [de]
bearer of electronic money
bearer of e-money
handhafi rafeyris [is]
handheld earth station
hand-held earth station
handjarðstöð [is]
hand gear
handknúinn búnaður [is]
synchronised manual transmission
synchronised manual gearbox
SMT
handskiptur gírkassi með samhröðun [is]
synchronisiertes manuelles Getriebe [de]
handheld concrete-breaker
hand-held concrete-breaker
handverkfæri fyrir múrbrot [is]
physical search
handvirk leit [is]
manual deactivation
handvirkur stöðvunarbúnaður [is]
less-favoured agricultural area
harðbýlt landbúnaðarsvæði [is]
less-favoured area
LFA
harðbýlt svæði [is]
robust measuring instrument
harðgert mælitæki [is]
durum wheat
durum
harðhveiti [is]
durumhvede, hård hvede [da]
durumhvete [sæ]
blé dur, froment dur [fr]
Hartweizen, Glasweizen [de]
Triticum durum [la]
hard wheat
harðhveiti [is]
durumhvede, hård hvede [da]
durumvete [sæ]
blé dur, froment dur [fr]
Hartweizen, Glasweizen [de]
Triticum durum [la]
heavy landing
harkaleg lending [is]
heap leaching facility
haugskolunarstöð [is]
bunkeudvaskningsanlæg [da]
lakningsläggning [sæ]
Auslaugungseinrichtung [de]
fish, heads off
hausaður fiskur [is]
header row
hausalína [is]
flathead grey mullet
hausröndungur [is]
stribet multe [da]
storhovad multe [sæ]
Großkopf-Meeräsche [de]
Mugil cephalus [la]
heading
hausun [is]
hovedskæring, afskæring af hoved [da]
avlägsnande av huvud [sæ]
Köpfen [de]
high-prevalence area
háalgengissvæði [is]
deania dogfishes
háfar af ættkvíslinni Deania [is]
Deania spp. [la]
high-flux reactor
háflæðiskljúfur [is]
high speed bit stream service
háhraðabitastraumsþjónusta [is]
high velocity kinetic energy weapon system
háhraðavopnakerfi [is]
half-reaction
hálfhvarf [is]
halvreaktion [da]
halvreaktion [sæ]
demi-réaction [fr]
semi-natural area
hálfnáttúrulegt svæði [is]
half-yearly financial report
hálfsársreikningsskil [is]
half-yearly report
hálfsársskýrsla [is]
halfbeaks
hálftrjónur [is]
hálftrjónuættkvísl [is]
hálftrjónungar [is]
halvnæb-slægt [da]
halvnäbbar [sæ]
Halbschnäbler [de]
Hemirhamphus spp. [la]
meadow foxtail
common foxtail
field meadow foxtail
háliðagras [is]
engrævehale [da]
ängskavle [sæ]
queue-de-renard, vulpin des prés, chiendent queue-de-renard [fr]
Wiesen-Fuchsschwanzgras [de]
driving beam
háljós [is]
main-beam headlamp
háljósker [is]
ice clearing
hálkueyðing [is]
ice-clearing service
hálkueyðingarþjónusta [is]
maximum peak power
hámarksafl [is]
peak power density
hámarksaflþéttni [is]
maximum approved passenger seating configuration
hámarksfjöldi farþegasæta í samþykktu sætafyrirkomulagi [is]
maximum seating limit
hámarkshleðslumörk vegna sæta [is]
peak force
hámarkskraftur [is]
maximum mean power density
hámarksmeðalaflþéttni [is]
maximum dynamic knee shearing displacement
hámarksskerfærsla hnés [is]
peak emission
hámarksútgeislun [is]
porbeagle
porbeagle shark
hámeri [is]
sildehaj, almindelig sildehaj [da]
håbrand [sæ]
Lamna nasus [la]
raised bog
raised peat bog
hámýri [is]
højmose [da]
Hochmoor [de]
high-incidence area
hánýgengissvæði [is]
hair bleaches
háraflitunarvörur [is]
area of alopecia
hárlaus blettur [is]
European University Institute
Háskólastofnun Evrópu [is]
rough-stalk meadowgrass
rough meadowgrass
hásveifgras [is]
almindelig rapgræs [da]
kärrgröe [sæ]
pâturin commun [fr]
Gemeine Rispe [de]
Poa trivialis [la]
speaker set
hátalarakerfi [is]
high frequency electronic control gear
hátíðnirafeindastýribúnaður [is]
noise measurement code
hávaðamælingaaðferð [is]
meadow fescue
hávingull [is]
engsvingel [da]
ängssvingel [sæ]
fétuque des prés [fr]
Wiesenschwingel, Wiesen-Schwingel [de]
Festuca pratensis [la]
high-activity sealed radioactive source
high-activity sealed source
HASS
hávirk, lokuð geislalind [is]
højaktiv lukket kilde [da]
sluten strålkälla med hög aktivitet [sæ]
hoch radioaktive umschlossene Strahlenquelle [de]
European advanced and high-definition television
háþróað háskerpusjónvarp í Evrópu [is]
high pressure cleaner
háþrýstihreinsari [is]
high-pressure cleaning apparatus
háþrýstihreinsibúnaður [is]
Heard Island and McDonalds Islands
Heard og McDonalds-eyjar [is]
standard treatment
hefðbundið meðferðarúrræði [is]
normal deadline
hefðbundinn frestur [is]
standard deadline
hefðbundinn frestur [is]
European golden plover
Eurasian golden plover
golden plover
heiðlóa [is]
hjejle [da]
ljungpipare [sæ]
Goldregenpfeifer [de]
Pluvialis apricaria [la]
brain-heart-infusion medium
heila- og hjartaæti [is]
health
heilbrigði [is]
health at work
heilbrigði á vinnustað [is]
animal health
health of animals
heilbrigði dýra [is]
dýraheilbrigði [is]
dyresundhed, dyrs sundhed [da]
djurens hälsa [sæ]
santé animale [fr]
Tiergesundheit, Gesundheit der Tiere [de]
Health, demographic change and well-being
Heilbrigði, lýðfræðilegar breytingar og velferð [is]
human health
heilbrigði manna [is]
public and animal health
heilbrigði manna og dýra [is]
health guarantee
heilbrigðisábyrgð [is]
health risk
heilbrigðisáhætta [is]
state of health
heilbrigðisástand [is]
health status
heilbrigðisástand [is]
health condition
heilbrigðisástand [is]
animal health status
heilbrigðisástand dýra [is]
Tiergesundheitsstatus [de]
health surveillance
heilbrigðiseftirlit [is]
health check
heilbrigðiseftirlit [is]
health monitoring
heilbrigðiseftirlit [is]
health monitoring system
heilbrigðiseftirlitskerfi [is]
health education
heilbrigðisfræði [is]
health sector
heilbrigðisgeiri [is]
health hazard
heilbrigðishætta [is]
health system
heilbrigðiskerfi [is]
Health Acts
heilbrigðislög [is]
health legislation
heilbrigðislöggjöf [is]
health mark
heilbrigðismerki [is]
health marking
inspection mark
heilbrigðismerking [is]
sundhedsmærke [da]
kontrollmärke [sæ]
marque de salubrité, marque sanitaire, estampille sanitaire, contremarque sanitaire, estampille de salubrité [fr]
Genusstauglichkeitsstempel, Genusstauglichkeitskennzeichnung, Kennzeichnung der Genusstauglichkeit [de]
health based guidance value
heilbrigðismiðað, leiðbeinandi gildi [is]
local health inspectorate
heilbrigðisnefnd sveitarfélags [is]
Minister of Health
heilbrigðisráðherra [is]
Ministry of Health
heilbrigðisráðuneytið [is]
health rule
heilbrigðisregla [is]
Aquatic Animal Health Code
Aquatic Code
heilbrigðisreglur um lagardýr [is]
sundhedskodeksen for akvatiske dyr [da]
Code aquatique, Code sanitaire pour les animaux aquatiques [fr]
Gesundheitskodex für Wassertiere [de]
Terrestrial Animal Health Code
heilbrigðisreglur um landdýr [is]
health condition
heilbrigðisskilyrði [is]
health assessment
heilbrigðisskoðun [is]
health inspection
heilbrigðisskoðun [is]
health-care workers
healthcare workers
heilbrigðisstarfsfólk [is]
animal health professional
heilbrigðisstarfsmaður dýra [is]
dyresundhedsfagperson [da]
yrkesverksam inom djurs hälsa [sæ]
professionnel de la santé animale [fr]
Angehörigen der mit der Gesundheit von Tieren befassten Berufe [de]
aquatic animal health professional
heilbrigðisstarfsmaður lagardýra [is]
Fagpersoner med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed/.../Yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa [da]
Les professionnels de la santé des animaux aquatiques [fr]
Angehörige der mit der Gesundheit von Wassertieren befassten Berufe [de]
health strategy
heilbrigðisstefna [is]
health establishment
heilbrigðisstofnun [is]
health institution
heilbrigðisstofnun [is]
health treatment establishment providing accommodation
heilbrigðisstofnun sem hefur gistiaðstöðu [is]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
occupational health
heilbrigði starfsmanna [is]
health scourge
heilbrigðisvandamál [is]
health problem
heilbrigðisvandamál [is]
health certificate
heilbrigðisvottorð [is]
health attestation
heilbrigðisvottun [is]
health certification
heilbrigðisvottun [is]
health authorities
heilbrigðisyfirvöld [is]
healthcare
health care
health-care
heilbrigðisþjónusta [is]
health service
heilbrigðisþjónusta [is]
human health activities
heilbrigðisþjónusta [is]
residential health facilities service
heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum [is]
company health service
heilbrigðisþjónusta í fyrirtækjum [is]
mHealth
mobile health
heilbrigðisþjónusta um farsíma [is]
m-sundhed [da]
m-hälsa, mobil hälsa [sæ]
service de santé en mobiles [fr]
mobile Gesundheitsdienste [de]
cross-border healthcare
heilbrigðisþjónusta yfir landamæri [is]
health safety study
heilbrigðisöryggisrannsókn [is]
environmental health
heilbrigði umhverfisins [is]
umhverfisheilbrigði [is]
overall public health programme of action
heildaraðgerðaáætlun á sviði lýðheilsu [is]
overall programme for health
heildaráætlun á sviði heilbrigðis [is]
overall public health programme
heildaráætlun á sviði lýðheilsu [is]
Comprehensive Peace Agreement
heildarfriðarsamkomulag [is]
total number of seats available
heildarsætaframboð [is]
gross calorific value
GCV
high heating value
higher heating value
gross heating value
HHV
heildarvarmagildi [is]
hærra varmagildi [is]
seamless steel tube
heildregið stálrör [is]
wholemeal flour
heilhveiti [is]
healthiness
heilnæmi [is]
health of workers
heilsa starfsmanna [is]
health promotion
heilsuefling [is]
state of health
heilsufar [is]
health surveillance
heilsufarseftirlit [is]
threat to health
heilsufarsógn [is]
cross-border threats to health
heilsufarsógn sem nær yfir landamæri [is]
health review
heilsufarsskoðun [is]
health record
heilsufarsskrá [is]
health information
heilsufarsupplýsingar [is]
health claim
heilsufullyrðing [is]
health care
health-care
healthcare
heilsugæsla [is]
unfunded health care scheme
heilsugæslukerfi utan sjóða [is]
health care resources
heilsugæsluúrræði [is]
health care service
heilsugæsluþjónusta [is]
health literacy
heilsulæsi [is]
damage to health
heilsutjón [is]
drug-related health damage
heilsutjón vegna fíkniefna [is]
health underwriting
heilsutrygging [is]
private health insurance
heilsutrygging [is]
SLT Health
health similar to life
heilsutrygging, sem starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging [is]
NSLT Health
health similar to non life
heilsutrygging, sem starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging [is]
health protection
protection of health
heilsuvernd [is]
workers´ health
heilsuverndarmál starfsmanna [is]
human health protection
protection of human health
heilsuvernd manna [is]
health care establishment providing accommodation
heilugæslustofnun sem hefur gistiaðstöðu [is]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
cleared flight level
heimilað fluglag [is]
European Community Household Panel
heimiliskönnun Evrópubandalagsins [is]
household cleaning
heimilisþrif [is]
international peace
heimsfriður [is]
International Bureau of Expositions
BEI
Heimssýningarsamtökin [is]
moist heat steriliser
moist heat sterilizer
heitrakt dauðhreinsunartæki [is]
heatset web offset
heitþornandi offsetprentun af streng [is]
HELCOM Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea
HELCOM-samningurinn um verndun Eystrasaltsins [is]
Crassulaceae
helluhnoðraætt [is]
crassulacea, sukkulente planter [da]
fetbladsväxter [sæ]
crassulacées [fr]
Dickblattgewächse [de]
Crassulaceae [la]
Bothnian Sea
Helsingjabotn [is]
væntanlegt [da]
Bottenhavet [sæ]
principal european economic indicators
PEEI
helstu evrópskir hagvísar [is]
europæiske økonomiske hovedindikatorer [da]
principaux indicateurs économiques européens [fr]
wichtigste europäische Wirtschaftsindikatoren [de]
main fishing gear
helstu veiðarfæri [is]
breakaway braking device
break-away braking device
hemlabúnaður sem fer sjálfvirkt í gang þegar tengsl við eftirvagn rofna [is]
break-away braking system
breakaway braking system
hemlakerfi sem fer sjálfvirkt í gang þegar tengsl við eftirvagn rofna [is]
strengthen legislative measures
herða lagaákvæði [is]
year of conscription
herkvaðningarár [is]
European Union Military Committee
Military Committee of the European Union
EUMC
hermálanefnd Evrópusambandsins [is]
hermálanefnd ESB [is]
European Military Staff
EUMS
hermálastarfslið Evrópusambandsins [is]
hermálastarfslið ESB [is]
Supreme Headquarters Allied Powers in Europe
SHAPE
herstjórnarmiðstöð NATO í Evrópu [is]
horse bean
hestabaun [is]
hestebønne [da]
hästböna [sæ]
fève à cheval [fr]
Pferdebohne [de]
Vicia faba var. equina [la]
lead-based capsule
hetta sem inniheldur blý [is]
black-headed gull
hettumáfur [is]
hættemåge [da]
skrattmås [sæ]
Lachmöwe [de]
Chroicocephalus ridibundus [la]
sheathing
hettur [is]
hearing
heyrn [is]
personal ear protector
heyrnarhlíf [is]
hearing protector
heyrnarhlíf [is]
deaf user
heyrnarlaus notandi [is]
National Hearing and Speech Institute of Iceland
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands [is]
hearing impaired persons
heyrnarskertir [is]
person suffering from hearing disability
heyrnarskertur einstaklingur [is]
hearing-impaired user
heyrnarskertur notandi [is]
ear-muffs
heyrnarskjól [is]
headphones
heyrnartól [is]
headset
heyrnartól [is]
headset with a boom microphone
heyrnartól með hljóðnema [is]
hearing aid
heyrnartæki [is]
hearing-aid maker
heyrnartækjasmiður [is]
Chenopodiaceae
goosefoot family
hélunjólaætt [is]
salturtfamilien [da]
v. [sæ]
chenopodiacées [fr]
Gänsefußgewächse [de]
Chenopodiaceae [la]
regional health fund
héraðssjúkrasjóður [is]
Landesgesundheitsfond [de]
European digital ecosystem
hið stafræna vistkerfi Evrópu [is]
raspberry
red raspberry
European raspberry
hindber [is]
hindbær [da]
hallon, skogshallon [sæ]
framboise [fr]
Himbeere [de]
Rubus idaeus [la]
obstacle clearance
hindranabil [is]
terrain clearance
hindranabil [is]
take-off obstacle clearance
hindranabil við flugtak [is]
clearway
hindrunarlaust klifursvæði [is]
deceased person
hinn látni [is]
heated-block digestor
hitablokk fyrir niðurbrotspípu [is]
varmeblok til opvarming af destruktionsrør [da]
heated chemiluminescent analyzer
heated chemiluminescent analyser
hitað efnaljómunargreiningartæki [is]
heated chemiluminescent detector
HCLD
hitaður efnaljómunarnemi [is]
heated flame ionisation detector
heated flame ionization detector
HFID
hitaður logajónunarnemi [is]
heat retention
hitaeinangrun [is]
transport of heat
hitaflutningar [is]
heat emitter
hitaflötur [is]
heating emitter
hitaflötur [is]
heat production
hitaframleiðsla [is]
heating fuel
hitagjafi [is]
heating generator
hitagjafi [is]
heat shield
hitahlíf [is]
thermal reactor
hitahvarfrými [is]
heating installation
hitakerfi [is]
heating system
hitakerfi [is]
probe-heating system
hitakerfi nema [is]
boiler space heater
hitaketill fyrir rými [is]
immersion heater
hitakólfur [is]
elpatron [da]
doppvärmare, värmepatron [sæ]
Tauchsieder, electrischer Tauchsieder [de]
storage water heater
hitakútur [is]
heat transmission
hitaleiðni [is]
contact heat transmission
hitaleiðni við snertingu [is]
heat-sealing
hitalokunarbúnaður [is]
heat treatment
hitameðferð [is]
lead tempering
hitameðferð í blýbaði [is]
heat-processed
hitameðhöndlaður [is]
heat treated
heat-treated
hitameðhöndlaður [is]
varmebehandlet [da]
värmebehandlad [sæ]
traité thermiquement [fr]
wärmebehandelt, thermisch behandelt [de]
heated
hitameðhöndlaður [is]
heat treatment
hitameðhöndlun [is]
thermal treatment
hitameðhöndlun [is]
temperature measurement
hitamæling [is]
temperature measuring instrument
hitamælitæki [is]
sensitivity to heat
hitanæmi [is]
heat-sensitive
hitanæmur [is]
heat test source lamp
hitaprófunarlampi [is]
HTS-lampi [is]
heater housing
hitarahús [is]
cartridge heater
heater cartridge
hitarahylki [is]
varmepatron [da]
värmepatron (sæ) [sæ]
Heizpatrone [de]
heat converter
hitari [is]
heating device
hitari [is]
heater
hitari [is]
waste-heat boiler
hitari fyrir frárennslisvatn [is]
space heater
hitari fyrir rými [is]
rýmishitari [is]
heat pump space heater
hitari fyrir rými með varmadælu [is]
heat-shrinkable
hitaskreppur [is]
heat detector
hitaskynjari [is]
heating coil
hitaspóla [is]
varmespiral [da]
värmespiral [sæ]
immersion heater
hitastautur [is]
temperature-measuring probe
hitastigsnemi [is]
pyrolitic treatment
hitasundrun [is]
heating mantle
hitasveppur [is]
varmekappe [da]
värmemantel [sæ]
jaquette chauffante, enveloppe chauffante [fr]
Heizhaube, Heizmantel [de]
room heater
hitatæki til húshitunar [is]
heat exhaust ventilation
hitaútblásturskerfi [is]
supplying of heat
hitaveita [is]
distribution of heat
hitaveita [is]
endurance braking system heat protection
hitavörn hamlarakerfisins [is]
heat-resistant
hitaþolinn [is]
heated sampling line
HSL
hituð sýnatökurás [is]
heating
hitun [is]
heating power output
hitunarafköst [is]
upphitunarafköst [is]
opvarmningseffekt [da]
Heizausgangsleistung [de]
heating equipment
hitunarbúnaður [is]
heating rate
hitunarhraði [is]
heating system
hitunarkerfi [is]
point heating system
hitunarkerfi fyrir skiptispor [is]
heating pipe
hitunarrör [is]
heating period
hitunartímabil [is]
water-bed heater
hitunartæki fyrir vatnsrúm [is]
heating, ventilation and air conditioning
HVAC
heating, ventilating and air conditioning
hitun, loftræsting og loftjöfnun [is]
varme, ventilation og klimakontrol [da]
uppvärmning, ventilation och luftkonditionering [sæ]
hoisting gear
hífingarbúnaður [is]
Amaryllidaceae
amaryllis family
hjarðliljuætt [is]
påskelilje-familien [da]
amaryllisväxter [sæ]
amaryllidacées [fr]
Amaryllisgewächse, Narzissengewächse [de]
Amaryllidaceae [la]
heart attack
hjartaáfall [is]
Caryophyllaceae
hjartagrasætt [is]
nellike-familien [da]
nejlikväxter [sæ]
caryophyllacées [fr]
Nelkengewächse [de]
Caryophyllaceae [la]
heart transplantation
hjartaígræðsla [is]
cardiac valve
heart valve
hjartaloka [is]
hjerteklappe [da]
hjärtklaff [sæ]
valve du coeur, valvule du coeur [fr]
Herzklappe [de]
extracorporeal circulatory unit
hjarta- og lungnavél [is]
cardiovascular diseases
hjarta- og æðasjúkdómar [is]
heart disease
hjartasjúkdómur [is]
heart surgery
hjartaskurðaðgerðir [is]
ultrasonic heart detector
hjartsláttarskynjari [is]
intervention team
hjálparlið [is]
European Voluntary Humanitarian Aid Corps
hjálparsveit evrópskra sjálfboðaliða [is]
gear door
hjólahurð [is]
wheelchair seat
hjólastólasæti [is]
tyre tread
hjólbarðasóli [is]
slidbane [da]
slitbana, löpyta [sæ]
rubber tread
hjólbarðasóli [is]
marriage bureau
hjúskaparmiðlun [is]
overhead travelling crane
hlaupaköttur [is]
kørekran, løbekran, traverskran [da]
traverskran [sæ]
load area
loading area
hleðslurými [is]
eavesdropping
hlerun [is]
side reaction
hliðarhvarf [is]
accompanying measure
hliðarráðstöfun [is]
repeating side lamps
hliðarstefnuljósker [is]
laterally sealing
hliðarþétting [is]
analogue leased line
hliðræn leigulína [is]
protective gear
hlífðarbúnaður [is]
safety headgear
hlífðarhjálmur [is]
protective footwear
hlífðarskófatnaður [is]
sound peak
hljóðtoppur [is]
acoustic measurement
hljómburðarmæling [is]
capital increase
hlutafjáraukning [is]
kapitaludvidelse [da]
Erhöhung des Kapitals [de]
real rights
hlutbundin réttindi [is]
power to heat ratio
hlutfallið milli orku og varma [is]
leading firm concentration ratio
hlutfall samþjöppunar meðal leiðandi fyrirtækja á markaði [is]
relative increase in cell counts
RICC
hlutfallsleg hækkun frumutölu [is]
spotted catfish
spotted seacat
hlýri [is]
plettet havkat [da]
fläckig havskatt [sæ]
Gefleckter Seewolf, Gefleckter Katfisch [de]
Anarhichas minor [la]
global market-based measure
global market based measure
hnattræn markaðstengd ráðstöfun [is]
global markedsbaseret foranstaltning [da]
global marknadsbaserad åtgärd [sæ]
globalen marktbasierten Mechanismus [de]
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism
GICNT
hnattrænt átak gegn kjarnahryðjuverkum [is]
det globale initiativ til bekæmpelse af nuklear terrorisme [da]
det globala initiativet för att bekämpa nukleär terrorism [sæ]
Initiative internationale de lutte contre le terrorisme nucléaire [fr]
Globale Initiative zur Bekämpfung des Nuklearterrorismus [de]
Global Threat Reduction Initiative
GTRI
hnattrænt átak gegn kjarnaógnum [is]
initiativ til nedbringelse af den globale trussel [da]
Initiative de réduction de la menace globale [fr]
Initiative zur Reduzierung globaler Bedrohungen [de]
Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction
hnattrænt framtak gegn útbreiðslu gereyðingarvopna og -efna [is]
Global Earth Observation System of Systems
GEOSS
hnattrænt kerfi jarðfjarkönnunarkerfa [is]
GEOSS-kerfið [is]
popliteal lymph node
hnésbótareitill [is]
kneading machine
hnoðari [is]
Hyracoidea
hyraxes
hyraces
hnubbar [is]
Hyracoidea [la]
tuberous pea
hnúðertur [is]
knoldfladbælg [da]
knölvial [sæ]
gesses tubéreuses, glands de terre, anottes, macussons [fr]
Knollen-Platterbsen [de]
Lathyrus tuberosus [la]
lead hollow cathode lamp
holbakskautslampi fyrir blý [is]
beef breed
meat-type breed
meat strain
holdakyn [is]
holdanautakyn [is]
kødrace [da]
köttras, köttdjursras [sæ]
race à viande, race de boucherie [fr]
Mastrasse, Fleischrasse [de]
Whitehead´s round herring
holdsíld [is]
Etrumeus whiteheadi [la]
axillary and inguinal areas
holhandar- og nárasvæði [is]
health quality
hollusta [is]
health characteristic
hollustueinkenni [is]
person who has disappeared
horfinn maður [is]
personne disparue [fr]
Vermisster [de]
persons who have disappeared
horfnir menn [is]
personnes disparues [fr]
Vermissten [de]
Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation
Horizon 2020 - rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun [is]
horn meal
hornamjöl [is]
hornmel [da]
hornmjöl [sæ]
farine de corne torréfiée [fr]
Hornmehl [de]
proportionate measures
hóflegar ráðstafanir [is]
rotating hearth kiln
hólfaofn sem snýst [is]
roterende kammerovn [da]
roterande kammarugn [sæ]
pooled treatment group
hópaður tilraunahópur [is]
team behaviour
hóphegðun [is]
group mean
hópmeðaltal [is]
Group Leader
hópstjóri [is]
team leader
hópstjóri [is]
expert review team
hópur endurskoðenda sem sérfræðingar mynda [is]
sham-treated group
hópur sem fær sýndarmeðferð [is]
Group on Earth Observations
GEO
hópur um jarðfjarkönnun [is]
threat
hótun [is]
speed measurement
hraðamæling [is]
speed and distance measuring equipment
SDME
hraða- og fjarlægðarmælir [is]
gear ratio selection lever
hraðasviðsstöng [is]
motorway of the sea
hraðbraut hafsins [is]
expedited search
hraðleit [is]
accelerated weathering apparatus
hraðveðrunarbúnaður [is]
raw meal
raw mix
raw mixture
cement raw meal
hráefni [is]
råmaterialekomponenter [da]
komponenter av obearbetat kalkstensmjöl [sæ]
farine crue, cru [fr]
Rohmehl, Rogemisch, Romischung [de]
untreated milk
raw milk
crude milk
hrámjólk [is]
ómeðhöndluð mjólk [is]
rå mælk [da]
obehandlad mjölk [sæ]
lait cru [fr]
Rohmilch [de]
cleaning process
hreingerning [is]
cleaning preparation
hreingerningarefni [is]
cleanability
hreingerningarhæfni [is]
cleaning activities
hreingerningarþjónusta [is]
cleaning products
hreingerningavörur [is]
cleaning service
hreingerningaþjónusta [is]
cleanliness
hreinleiki [is]
hygiene measure
hreinlætisráðstöfun [is]
clean sea water
clean seawater
hreinn sjór [is]
rent havvand [da]
rent havsvatten [sæ]
eau de mer propre [fr]
sauberes Meerwasser [de]
cleaned
hreinsaður [is]
cleansing
hreinsandi [is]
clean-up method
hreinsiaðferð [is]
float-cleaning solution
hreinsiblanda fyrir flotholt [is]
exhaust clean-up system
hreinsibúnaður fyrir útblástur [is]
cleaning compound
hreinsiefni [is]
cleaning agent
hreinsiefni [is]
cleaning material
hreinsiefni [is]
cleaner for sanitary facilities
hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu [is]
sanitary cleaner
hreinsiefni fyrir hreinlætisaðstöðu [is]
sanitetsrengøringsmiddel [da]
sanitetsrengöringsmedel [sæ]
Reinigungsmittel für sanitäre Einrichtungen [de]
cleaning ability
hreinsihæfni [is]
cleaning cloth
hreinsiklútur [is]
treatment plant
hreinsistöð [is]
cleaning product
hreinsivara [is]
cleaning product for kitchens
hreinsivara fyrir eldhús [is]
cleaning machine
hreinsivél [is]
cleaning
hreinsun [is]
clearance work
hreinsun [is]
clear-up activity
hreinsunaraðgerð [is]
headlamp cleaning device
hreinsunarbúnaður fyrir aðalljósker [is]
cleaning process
hreinsunarferli [is]
cleaning system
hreinsunarkerfi [is]
clearance time
hreinsunartími [is]
úthreinsunartími [is]
clean up technology
hreinsunartækni [is]
site-clearance work
hreinsunarvinna á byggingarstað [is]
beach cleaning service
hreinsun á fjörum [is]
blast-clearing work
hreinsun eftir sprengingar [is]
cleanser-degreaser
hreinsun-fituhreinsun [is]
weed-clearance service
hreinsun illgresis [is]
mine clearance
hreinsun jarðsprengjusvæðis [is]
cleaning of soil
hreinsun jarðvegs [is]
fur-products cleaning service
hreinsun loðfelda [is]
gully-cleaning service
hreinsun niðurfalla [is]
furnace cleaning service
hreinsun ofna [is]
flue gas treatment
hreinsun reyks [is]
reykhreinsun [is]
gas cleaning
hreinsun reyks [is]
gas treatment
hreinsun reyks [is]
sewage treatment
hreinsun skólps [is]
waste water treatment
wastewater treatment
hreinsun skólps [is]
sample clean-up
hreinsun sýna [is]
textile-cleaning service
hreinsun textílefna [is]
net realisable value
hreint söluvirði [is]
clean technology
hrein tækni [is]
technologie propre [fr]
saubere Energie [de]
tilefish
great northern tilefish
hrekkjalómur [is]
teglfisk, vestatlantisk teglfisk [da]
vestatlantisk teglfisk [sæ]
blauer Ziegelbarsch [de]
Lopholatilus chamaeleonticeps [la]
learning mobility
hreyfanleiki í námi [is]
teacher mobility
hreyfanleiki kennara [is]
mobility of researchers
hreyfanleiki vísindamanna [is]
motor breakdown
hreyfilbilun [is]
kinetic energy weapon system
hreyfiorkuvopnakerfi [is]
våben med kinetisk energi [da]
höghastighetsvapen [sæ]
clearance space
hreyfirými [is]
dynamic seal
hreyfiþétting [is]
nuclear fuel cycle
hringrás kjarnorkueldsneytis [is]
nuklear brændselskredsløb, brændselskredsløb [da]
kärnbränslecykel [sæ]
Kernbrennstoffkreislauf, Kernbrennstoffzyklus [de]
ringrot
ring disease
hringrot [is]
ringbakteriose [da]
ringröta [sæ]
flétrissement bactérien [fr]
Ringfäule [de]
non-directional beacon signal
NDB signal
hringvitamerki [is]
Non-Directional Beacon
NDB
hringviti [is]
curled-leaved
curly-leaved
hrokkinblaða [is]
curled-leaved endive
curly endive
curly leaved endive
curly leaf endive
hrokkinblaðssalat [is]
kruset endivie [da]
friséesallat [sæ]
chicorée frisée [fr]
Krauseblättrige Endivie, krause Endivie [de]
Cichorium endivia (Crispum group) [la]
horse meat
hrossakjöt [is]
breakdown voltage
hrunspenna [is]
terrorist threat
hryðjuverkaógn [is]
dorsal area of the trunk
hryggur [is]
crispbread
hrökkbrauð [is]
Rhamnaceae
hrökkviðarætt [is]
area control procedural
ACP
huglæg svæðisstjórnun án kögunarbúnaðar [is]
områdeskontroll, procedur, ACP [da]
behörighet för områdeskontroll, procedur, ACP [sæ]
contrôle régional aux procédures, ACP [fr]
Bezirkskontrolle ohne elektronische Luftverkehrsdarstellung [de]
flow of ideas
hugmyndaflæði [is]
xenophobic ideas
hugmyndir sem byggjast á útlendingahatri [is]
racist idea
hugmynd sem byggist á kynþáttafordómum [is]
ideals of democracy and freedom
hugsjónir lýðræðis og frelsis [is]
European Union Intellectual Property Office
EUIPO
Hugverkastofa Evrópusambandsins [is]
hop
hops
European hop
humall [is]
humlar [is]
humle [da]
humle [sæ]
houblon [fr]
Hopfen [de]
Humulus lupulus [la]
European lobster
lobster
humar [is]
evrópuhumar [is]
hummer, europæisk hummer [da]
hummer [sæ]
Europäischer Hummer, Hummer [de]
Homarus gammarus [la]
common European bittersweet
European bittersweet
hundaskel [is]
hundemusling, europæisk bittersødmusling [da]
Glycymeris glycymeris [la]
landing gear door
LG door
hurð lendingarbúnaðar [is]
hjullem [da]
landställslucka [sæ]
trappe de train, trappe de l´atterrisseur [fr]
Fahrwerksklappe [de]
skin sensitisation reaction
skin sensitization reaction
húðnæmingarviðbrögð [is]
skin reaction
húðviðbragð [is]
lumpy skin disease
húðþrymlaveiki [is]
domestic heating
húshitun [is]
home medical treatment service
húsvitjanir og heimahjúkrun [is]
Cetacea
cetaceans
hvalir [is]
hvaler, hvalordenen [da]
hvaler [sæ]
Cétacés [fr]
Wale, Cetacea, Waltiere, Walfische [de]
Cetacea [la]
reaction flask
hvarfaflaska [is]
reaction vessel
hvarfaílát [is]
reaktionsbeholder [da]
reaction system
hvarfakerfi [is]
react
hvarfast [is]
react exothermically
hvarfast á útverminn hátt [is]
react with acid
hvarfast við sýru [is]
react with water
hvarfast við vatn [is]
reactant
hvarfefni [is]
reagens, reaktant [da]
reaktant [sæ]
reactivity
hvarfgirni [is]
reactive
hvarfgjarn [is]
reactive dye
reactive dyestuff
hvarfgjarn leysilitur [is]
reaktiv-farvestof, reaktionsfarvestof [da]
reaktivfärg, reaktivfärgämne [sæ]
reactive functional group
hvarfgjarn, virkur hópur [is]
reaction resin
hvarfherðandi kvoða [is]
reaction mass
hvarfmassi [is]
reagent
hvarfmiðill [is]
consumable reagent
hvarfmiðill sem er sjálfbrotnandi [is]
reaction moulding
hvarfsteypa [is]
reactor
hvarftankur [is]
SCR reactor
selective catalytic reduction reactor
hvarftankur fyrir valvísa og hvataða afoxun [is]
fixed-bed reactor
hvarftankur með föstum beði [is]
fixed bed-reaktor [da]
reaktor med fast bädd, fast bädd-reaktor [sæ]
réacteur à lit fixe [fr]
Festbettreaktor [de]
trickle-bed reactor
hvarftankur með seytilbeði [is]
trickle-bed-reaktor [da]
trickle-bed-reaktor, sipprande-bädd-reaktor [sæ]
réacteur trickle-bed, réacteur à lit fixe en régime ruisselant [fr]
Rieselbettreaktor [de]
wheat flour
wheat meal
hveiti [is]
hveitimjöl [is]
hvedemel [da]
vetemjöl [sæ]
farine de froment (blé), farine de froment, farine de blé [fr]
Mehl von Weizen, Weizenmehl [de]
wheat
hveiti [is]
hvede [da]
vete [sæ]
blé, froment [fr]
Weizen [de]
wheat feed
hveitifóður [is]
hvedeklid, fint [da]
fodervete [sæ]
remoulage de blé [fr]
Weizenfutter [de]
wheat middlings
hveitifóðurmjöl [is]
hvedestrømel [da]
vetefodermjöl [sæ]
farine basse de blé [fr]
Weizenfuttermehl [de]
wheat gluten
hveitiglúten [is]
hvedegluten [da]
vetegluten [sæ]
gluten de blé, gluten de froment [fr]
Weizenkleber [de]
wheat gluten feed
hveitiglútenfóður [is]
hvedeglutenfoder [da]
veteglutenstärkelse [sæ]
aliment de gluten de blé [fr]
Weizenkleberfutter [de]
wheat straw
hveitihálmur [is]
hvedehalm [da]
vetehalm [sæ]
paille de blé [fr]
Weizenstroh [de]
wheat germ
germ of the wheat grain
hveitikím [is]
hvedekim [da]
vetegrodd [sæ]
germe de blé [fr]
Weizenkeim, Weizenkeime [de]
wheat germ expeller
hveitikímskaka [is]
hvedekimkage [da]
vetegroddsexpeller [sæ]
tourteau de pression de germes de blé [fr]
Weizenkeimkuchen [de]
wheat bran
hveitiklíð [is]
hvedeklid [da]
vetekli [sæ]
son de blé [fr]
Weizenkleie, Furfur Tritici [de]
wheat starch
hveitisterkja [is]
hvedestivelse [da]
vetestärkelse [sæ]
amidon de blé, amidon de froment [fr]
Weizenstärke [de]
rotary kiln with preheater
hverfiofn með forhitara [is]
roterovn med forvarmer [da]
roterugn med förvärmare [sæ]
incentive measure
hvetjandi ráðstöfun [is]
whirling disease
myxosomiasis
myxobolosis
hvirfilveiki [is]
rest area
hvíldarsvæði [is]
white spot disease
ichthyophthiriasis
hvítblettaveiki [is]
White Paper on European Governance
hvítbók um evrópska stjórnunarhætti [is]
White Paper on European social policy
hvítbók um evrópsku félagsmálastefnuna [is]
White Paper on Teaching and Learning: towards the Learning Society
hvítbók um kennslu og nám: leiðin til þekkingarsamfélagsins [is]
White Paper: Education, training, research
hvítbók um menntun, starfsþjálfun og rannsóknir [is]
White Paper on exchanges of information on convictions and the effect of such convictions in the European Union
hvítbók um upplýsingaskipti um sakfellingar og áhrif slíkra sakfellinga innan Evrópusambandsins [is]
whitefish
European whitefish
hvítfiskur [is]
heltling [da]
siklöja [sæ]
Silbermaräne, Kleine Maräne [de]
Coregonus albula [la]
candida yeast
hvítsveppager [is]
gærsorter Candida [da]
Candida-jästsvampar [sæ]
levure du genre «Candida» [fr]
Hefen der Art Candida [de]
oceanic whitetip shark
hvítuggaháfur [is]
hvidtippet haj [da]
årfenshaj [sæ]
Carcharhinus longimanus [la]
blemish concealer
concealer
hyljari [is]
dækstifter [da]
concealer [sæ]
fond de teint [fr]
Concealer [de]
hydroxystearate
hýdroxýsterat [is]
round pea
hýðiserta [is]
skalært [da]
spritärt [sæ]
pois lisse, petits-pois, pois potager, pois à écosser [fr]
Palerbse, Schalerbse, Pflückererbse [de]
peak height ratio
hæðartoppshlutfall [is]
height of a peak
hæðartoppur [is]
obstacle clearance height
OCH
hæð sem veitir lausn frá hindrun [is]
ground clearance
hæð yfir jörð [is]
reasonable time-scale
hæfilega langur tími [is]
hæfilega langt tímabil [is]
reasonable period
hæfilegur frestur [is]
reasonable time-frame
hæfilegur tímarammi [is]
performance based avigation in the high density terminal manoeuvring areas
hæfisbundin leiðsaga á aðflugssvæðum þar sem er mikil flugumferð [is]
certificate of suitability from the European Pharmacopoeia
hæfisvottorð Evrópsku lyfjaskrárinnar [is]
learning outcomes
hæfniviðmið [is]
sustained-release
hæglosandi [is]
langvarig frigørelse [da]
långsam frisättning [sæ]
sustained-release formulation
hæglosandi efnablanda [is]
sustained-release glazing agent
hæglosandi húðunarefni [is]
sluggish reaction
hæg svörun [is]
reflex bradypnea
hægöndunarviðbragð [is]
peak maximum
peak apex
hæsta toppgildi [is]
toppens maksimum [da]
toppvårdet [sæ]
maximum du pic [fr]
threat
hætta [is]
hazardous area
hættusvæði [is]
danger area
hættusvæði [is]
Cape fur seal
höfðaloðselur [is]
sydafrikansk søbjørn [da]
sydafrikansk pälssäl [sæ]
Südafrikanischer Seebär [de]
Arctocephalus pusillus [la]
South African fur seal
höfðaloðselur [is]
sydafrikansk søbjørn [da]
sydafrikansk pälssäl [sæ]
Südafrikanischer Seebär [de]
Arctocephalus pusillus [la]
seaport
sea port
höfn við sjó [is]
swollen-head syndrome
SHS
höfuðbólguheilkenni [is]
Kopfschwellungssyndrom [de]
headgear
höfuðbúnaður [is]
head protector
höfuðhlíf [is]
protective headgear
höfuðhlífar [is]
head movement
höfuðhreyfing [is]
head cabbage
höfuðkál [is]
hovedkål [da]
huvudkål [sæ]
choux pommés [fr]
Kopfkohl [de]
headform
head-form
höfuðlíkan [is]
headline
höfuðlína [is]
overtælle, overlig [da]
överteln [sæ]
Schwimmerleine, Headleine, Kopftau [de]
head restraint
höfuðpúði [is]
head restraint integral with the seat back
höfuðpúði sambyggður sætisbaki [is]
head frame
höfuðrammi [is]
hovedstøtte [da]
huvudram [sæ]
head lettuce
höfuðsalat [is]
hovedsalat [da]
huvudsallat [sæ]
laitue pommée, laitue [fr]
Kopfsalat [de]
headquarters
höfuðstöðvar [is]
headache
höfuðverkur [is]
impact area
höggsvæði [is]
head-impact zone
höggsvæði höfuðs [is]
feature of design
hönnunareiginleiki [is]
design feature
hönnunareinkenni [is]
design seat-back angle
hönnunarhalli sætisbaks [is]
i2010 a European Information Society for growth and employment
i2010 upplýsingasamfélagið í Evrópu í þágu hagvaxtar og atvinnu [is]
IAS 17 Leases
IAS 17
International Accounting Standard 17
IAS-staðall 17, leigusamningar [is]
IAS 33 Earnings Per Share
IAS 33
International Accounting Standard 33
IAS-staðall 33, hagnaður á hlut [is]
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 39
International Accounting Standard 39
IAS-staðall 39, fjármálagerningar: færsla og mat [is]
IAS-staðall 39 [is]
IAS 9 Research and development costs
IAS 9
IAS 9 Accounting for Research and Development Activities
IAS-staðall 9, rannsóknar- og þróunarkostnaður [is]
IATA traffic season
IATA-flutningstímabil [is]
ICES statistical area
ICES area
ICES-skýrslusvæði [is]
ICES-svæði [is]
ICES sub-area
ICES-svæðahluti [is]
ICSEAF Convention
ICSEAF-samningurinn [is]
ICSEAF-konventionen [da]
ICSEAF-konventionen [sæ]
Vertragsgebiets der ICSEAF [de]
unearned premium
iðgjaldaskuld [is]
earned premiums
iðgjöld ársins [is]
industrial research
iðnaðarrannsóknir [is]
industrial area
iðnaðarsvæði [is]
Enterobacteriaceae
iðrabakteríur [is]
convection heater
iðuhitari [is]
IFRIC 11, IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions
IFRIC 11
IFRIC Interpretation 11
IFRIC-túlkun 11, IFRS-staðall 2: viðskipti með hluti innan samstæðu og eigin hluti [is]
IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate
IFRIC 15
IFRIC Interpretation 15
IFRIC-túlkun 15, samningar um byggingu fasteigna [is]
IFRIC 23
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
IFRIC Interpretation 23
IFRIC-túlkun 23, óvissa varðandi tekjuskattsmeðferð [is]
IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
IFRIC 4
IFRIC Interpretation 4
IFRIC-túlkun 4, ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning [is]
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives
IFRIC 9
IFRIC Interpretation 9
IFRIC-túlkun 9, endurmat innbyggðra afleiðna [is]
IFRS 13
IFRS 13 Fair Value Measurement
IFRS-staðall 13, gangvirðismat [is]
essential oil
ethereal oil
etheric oil
ilmkjarnaolía [is]
ilmolía [is]
flygtig vegetabilsk olie, flygtig olie [da]
eterisk olja [sæ]
huile essentielle [fr]
etherisches Öl [de]
Resedaceae
ilmkollsætt [is]
yellow lupin
European yellow lupine
ilmlúpína [is]
gul lupin [da]
gullupin [sæ]
lupin jaune, lupin jaune soufre [fr]
Gelbe Lupine [de]
Lupinus luteus [la]
eau de Cologne mint
bergamot mint
lavender mint
orange mint
ilmminta [is]
eau de cologne-mynte [da]
korsikansk mynta, krypmynta, dvärgmynta [sæ]
menthe bergamote, menthe eau-de-cologne [fr]
Orangenminze, Bergamotteminze [de]
Mentha ×piperita nm. citrata [la]
Pittosporaceae
Pittosporum family
ilmviðarætt [is]
klæbefrø-familien [da]
glansbuskeväxter [sæ]
pittosporacées [fr]
Klebsamengewächse [de]
Pittosporaceae [la]
flatheads
indlandsflathausar [is]
indlandsflathausaætt [is]
fladhovedet ulke-familie [da]
platycéphalides [fr]
Flachköpfe [de]
Platycephalidae [la]
Indian Ocean lobsterette
indlandshafshumarlingur [is]
langoustine indienne [fr]
Nephropsis stewarti [la]
Indian Ocean Tuna Commission
IOTC
Indlandshafstúnfisksveiðiráðið [is]
túnfisksveiðiráðið fyrir Indlandshaf [is]
IOTC-ráðið [is]
fourfinger threadfin
indverski þræðingi [is]
Riesenfadenfisch [de]
Eleutheronema tetradactylum [la]
inmarsat ship-earth station
INMARSAT-skipajarðstöð [is]
across the European Union
innan Evrópusambandsins [is]
within a reasonable time
innan hæfilegs frests [is]
within a reasonable period
innan hæfilegs tíma [is]
within the framework of the Treaties
innan ramma sáttmálanna [is]
embedded non-equity derivative feature
innbyggð afleiða sem hefur ekki eiginleika eigin fjár [is]
heating insert
innbyggt hitunartæki [is]
on-board measurement system
OBM system
innbyggt mælikerfi [is]
retracting headlight
inndraganlegt ljósker [is]
recessed buckle-release button
innfelldur opnunarhnappur á lássylgju [is]
integrated seat
innfellt sæti [is]
preamble
inngangsorð [is]
chapeau
inngangur [is]
post-clearance recovery
innheimta eftir afgreiðslu [is]
realisation
realization
innlausn [is]
demand feature
innlausnarákvæði [is]
national treatment
innlend meðferð [is]
realised loss
realized loss
innleyst tap [is]
realised gain
realized gain
innleystur hagnaður [is]
means of entry and exit
inn- og útgönguleið [is]
breathing and venting system
inn- og útstreymiskerfi [is]
own health check
innra heilbrigðiseftirlit [is]
sundhedsmæssig egenkontrol [da]
egna hälsokontroll [sæ]
interior rear-view mirror
innri baksýnisspegill [is]
internal standard peak
innri staðaltoppur [is]
sealed
innsiglaður [is]
seal
innsigli [is]
fastening seal
innsigli á festingu [is]
breakseal device
innsiglisbúnaður [is]
seal number
Seal No.
innsiglisnúmer [is]
sealing stamp
innsiglisstimpill [is]
sealed connection
innsigluð tenging [is]
sealing
innsiglun [is]
content of the European Technical Approval
inntak evrópska tæknisamþykkisins [is]
sampler head
inntaksop [is]
research infrastructure
innviðir rannsókna [is]
intratracheal
í barka [is]
premixed glass bead
pre-mixed glass bead
íblönduð glerperla [is]
lead additive
íblöndunarefni með blýi [is]
residential area
íbúðabyggð [is]
residential real estate
íbúðarhúsnæði [is]
intratracheal instillation
ídreyping í barka [is]
immersion heater
ídýfingarhitari [is]
immersion-type electrically heated boiler
ídýfingarhitari [is]
chemicals released in subtropical climates
íðefni sem eru losuð í heittempruðu beltunum [is]
chemicals released in tropical climates
íðefni sem eru losuð í hitabeltinu [is]
for private reasons
í eigin þágu [is]
within a European context
í evrópsku samhengi [is]
at European level
í Evrópu [is]
as a preventive measure
í fyrirbyggjandi skyni [is]
near-cash
ígildi peninga [is]
sea urchins
ígulker [is]
søpindsvin [da]
sjöborrar [sæ]
Seeigel [de]
Echinoidea [la]
intervention measure
íhlutunarráðstöfun [is]
reflective-surface cleaning component
íhlutur til hreinsunar á endurvarpsflötum [is]
untreated PVC component
íhlutur úr ómeðhöndluðu pólývínylklóríði [is]
intraperitoneal
í kviðarhol [is]
linear structural element
ílöng burðareining [is]
double-capped linear fluorescent lamp
ílöng flúrpera með tveimur sökklum [is]
linear incandescent lamp
ílöng glóðarpera [is]
European identity
ímynd Evrópu [is]
evrópsk ímynd [is]
European Union identity
ímynd Evrópusambandsins [is]
breaded
í raspi [is]
in a commercially reasonable manner
í samræmi við eðlilega viðskiptahætti [is]
ice breaking service
ísbrjótaþjónusta [is]
icebreaker
ísbrjótur [is]
ice-breaking operation
ísbrotsstarfsemi [is]
manufacture of ice cream
ísgerð [is]
within the meaning of
í skilningi [is]
isostearic
ísósterín- [is]
isostearyl
ísósterýl [is]
isostearyl alcohol
ísósterýlalkóhól [is]
mating area
ístungusvæði [is]
kontaktflade [da]
anslutningsdon [sæ]
zone de jonction [fr]
Steckbereich [de]
ice-cream appliance
ísvél [is]
detailed measures
ítarlegar ráðstafanir [is]
reaffirm
re-affirm
ítreka [is]
as a precautionary measure
í varúðarskyni [is]
preferential treatment
ívilnandi meðferð [is]
preferential tariff treatment
ívilnandi tollmeðferð [is]
forbearance measure
ívilnunarráðstöfun [is]
Stundungsmaßnahmen [de]
sportswear
íþróttafatnaður [is]
sweatshirt
íþróttapeysa [is]
equal-arm beam
jafnarma vog [is]
interchangeable products
jafngildar vörur [is]
equivalent absorption area
jafngildur gleypniflötur [is]
steady speed
jafn hraði [is]
equilibrium real exchange rate
jafnvægisraungengi [is]
balancing beam
jafnvægisslá [is]
great scallop
great Mediterranean scallop
jakobsdiskur [is]
Pecten jacobeus [la]
alkaline-earth metal dispersion
jarðalkalímálmdreif [is]
earth observation
EO
jarðfjarkönnun [is]
earth observation technique
jarðfjarkönnunaraðferð [is]
leanburn natural gas engine
jarðgashreyfill sem knúinn er veikri blöndu eldsneytis [is]
peanut
jarðhneta [is]
jordnød [da]
jordnöt [sæ]
arachide, cacahuète, pistache de terre [fr]
Erdnuß [de]
Arachis hypogaea [la]
earth exploration
jarðkönnun [is]
earth conductor
jarðleiðari [is]
earth electrode
jarðrafskaut [is]
earthing
jarðsamband [is]
earth connector
earth cable
ground connection
jarðsambandstengi [is]
jordforbindelseskabel [da]
earthquake damage
jarðskjálftaskaði [is]
earthquake
jarðskjálfti [is]
subterranean clover
jarðsmári [is]
Trifolium subterraneum L. [la]
earth station
jarðstöð [is]
earthed
jarðtengdur [is]
earthing strip
jarðtengi [is]
earth termination network
jarðtenginet [is]
earthing switch
jarðtengirofi [is]
earth
jarðtengja [is]
earth moving
jarðvegsvinna [is]
earthmoving work
jarðvegsvinna [is]
earth
jarðvegur [is]
earthworks
earth work
jarðvinna [is]
jordarbejde, jordflytning [da]
jordarbete, markarbete [sæ]
terassement, mouvement de terres [fr]
Erdarbeit [de]
earthmoving equipment
earth moving equipment
jarðvinnutæki [is]
earthmoving machine
jarðvinnuvél [is]
earthmoving machinery
jarðvinnuvélar [is]
earth science
earth sciences
jarðvísindi [is]
positive earth
jákvæð jarðtenging [is]
European Railway Agency
ERA
Járnbrautastofnun Evrópu [is]
Mexican yam bean
jíkamarót [is]
mexicansk yamsbønne [da]
mexikansk jamsböna [sæ]
Pachyrhizus erosus [la]
Joule heating
Joule-hitun [is]
locust bean
carob bean
jóhannesarbaun [is]
Ionian Sea
Jónahaf [is]
ionic permeability
ion permeability
jónalekt [is]
ionpermeabilitet, gennemtrængelighed for ioner [da]
jonpermeabilitet [sæ]
perméabilité ionique [fr]
Ionenpermeabilität [de]
rainbow wrasse
Mediterranean rainbow wrasse
júnkari [is]
junkergylte [da]
junkergirella [sæ]
girelle commune [fr]
Meerjunker [de]
Coris julis [la]
balanced treatment
jöfn meðferð [is]
equal treatment
jöfn meðferð [is]
equality of treatment
jöfn meðferð [is]
equal treatment for women and men
jöfn meðferð kvenna og karla [is]
equal treatment of creditors
jöfn meðferð lánardrottna [is]
equal treatment between creditors
jöfn meðferð lánardrottna [is]
compensatory measure
jöfnunaraðgerð [is]
clearing value
jöfnunargildi [is]
countervailing measure
jöfnunarráðstöfun [is]
large-leaved chicory
kaffifífill [is]
stórblaða kaffifífill [is]
ítalskur kaffifífill [is]
julesalat, cikoriesalat, cikorie med brede blade [da]
italiensk cikoria, storbladig cikoria [sæ]
endive, chicorée witloof, chicorée en cornet, chicorée italienne, chicorée de Bruxelles, chicorée à larges feuilles [fr]
Chicorée, Italienische Zichorie, Gewöhnliche Blattzichorie [de]
Cichorium intybus [la]
coffee skin
silverskin
coffee bean skin
kaffihýði [is]
kaffibaunahýði [is]
kaffefrøskal, hinde av kaffe, sølvhinde [da]
kaffebönskal [sæ]
parches de café [fr]
Kaffeehäutche [de]
single cream
kaffirjómi [is]
kaffefløde [da]
kaffegrädde [sæ]
crème fraîche liquide [fr]
Rahm mit niedrigem Fettgehalt [de]
refreshment break
kaffitími [is]
cocoa bean
kakóbaun [is]
prickly pear
kaktusfíkja [is]
kaktusfigen, indisk figen [da]
kaktusfigon [sæ]
figue d´Inde, figue de Barbarie, figue de cactus [fr]
Kaktusfeige, Stachelfeige [de]
Opuntia ficus-indica [la]
macerator for the treatment of sewage
kaldbleytingarvél til skólphreinsunar [is]
heavy pressing
kaldmótun [is]
heavy stamping
kaldvölsun [is]
calcium stearate
kalsíumsterat [is]
earth closet
kamar [is]
rabbit meat
kanínukjöt [is]
kaninkød [da]
kaninkött [sæ]
viandes de lapin [fr]
Kaninschenfleisch [de]
cable winding gear
kapalvindubúnaður [is]
Atlantic thornyhead
karfategund [is]
Caribbean spiny lobster
karíbasvipuhumar [is]
caribisk languster [da]
karibisk langust [sæ]
Amerikanische Languste [de]
Panulirus argus [la]
locust bean gum
karóbgúmmí [is]
curry leaf
karrílauf [is]
karryblad [da]
curryblad [sæ]
feuilles de curry, arbre à curry, arbre à feuilles de curry [fr]
Curryblatt [de]
Bergera koenigi [la]
chestnut
sweet chestnut
European chestnut
spanish chestnut
chestnut tree
kastaníutré [is]
kastaníuhneta [is]
evrópukastanía [is]
kastanie, ægte kastanie, ægte kastanje [da]
äkta kastanj [sæ]
marron, châtaigne, Chataignier, châtaignier [fr]
Marone, Edelkastanie, Esskastanienbaum, Edelkastanienbaum [de]
Castanea sativa, Castanea vesca, Castanea vulgaris [la]
heaving line
kastlína [is]
smoothmouth sea catfish
kattsjógrani [is]
glatmundet havmalle [da]
Arius heudoloti [la]
knowledgeable and willing buyer
kaupandi sem er upplýstur og fús til viðskiptanna [is]
leaving bonus
kaupauki við starfslok [is]
dealer
kaupmaður [is]
veal
kálfakjöt [is]
kalvekød [da]
kalvkött [sæ]
viande de veau [fr]
Kalbfleisch [de]
head brassica
kálhöfuð [is]
höfuðmyndandi kál [is]
hovedkål [da]
huvudbildande kål [sæ]
choux pommés [fr]
Kopfkohle [de]
roller bearing
keflalega [is]
rockling
five-bearded rockling
fivebeard rockling
keilubróðir [is]
femtrådet havkvabbe [da]
femtömmad skärlånga [sæ]
motelle, motelle à cinq barbillons [fr]
Seequappe [de]
Onos mustelus [la]
screw threaded weight bearing connector
keilulaga burðartengi með skrúfgangi [is]
bevel gear
keilutannhjól [is]
konisk tandhjul/kardanväxel [da]
engrenage conique [fr]
Kegelrad [de]
caesarean section
keisaraskurður [is]
teacher training institution
kennaraskóli [is]
teacher
kennari [is]
seal
kennimerki [is]
organic logo of the EU
organic production logo of the European Union
kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu [is]
kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu [is]
organic production logo of the European Union
kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu [is]
official seal
kennimerki opinbers aðila [is]
teaching
kennsla [is]
teaching technique
kennsluaðferð [is]
content of teaching
kennsluefni [is]
teaching material
kennsluefni [is]
teaching aid
kennslugögn [is]
teaching institution
kennslustofnun [is]
continuous emission measurement system
CEMS
kerfi fyrir samfellda mælingu á losun [is]
Clean Development Mechanism
CDM
kerfi hreinleikaþróunar [is]
least onerous system possible
kerfi sem er eins lítt íþyngjandi og kostur er [is]
structural feature
kerfislægur þáttur [is]
sealant support frame
kerfisrammi [is]
systems research
kerfisrannsókn [is]
systemic treatment
kerfistengd meðferð [is]
traffic-flow measuring system
kerfi til að mæla umferðarflæði [is]
System of Environmental-Economic Accounting
SEEA
kerfi umhverfisbókhalds [is]
umhverfisbókhaldskerfi [is]
miljøøkonomisk system [da]
miljöräkenskap [sæ]
système de comptabilité économique et environnementale [fr]
Umweltökonomischen Gesamtrechnung [de]
steam-generating boiler
ketill til gufuframleiðslu [is]
central heating boiler
ketill til miðstöðvarhitunar [is]
red crab
red deepsea crab
kettukrabbi [is]
rød dybvandskrabbe [da]
Rote Tiefseekrabbe [de]
Chaceon quinquedens [la]
sheepmeat
kindakjöt [is]
fårekød [da]
fårkött [sæ]
viande ovine [fr]
Schaffleisch [de]
sheepshead
kindarhaus [is]
fårehovedhavrude [da]
fårhuvudfisk [sæ]
Schafskopf-Brasse [de]
Archosargus probatocephalus [la]
ya pear
Chinese white pear
kínapera [is]
pære-ya [da]
päron-Ya [sæ]
poire-Ya [fr]
Ya-Birne [de]
Pyrus bretschneideri [la]
silicon grease
kísilfeiti [is]
diatomaceous earth
kísilgúr [is]
kieselgur
kieselguhr
diatomaceous earth
kísilgúr [is]
kiselgur, diatoméjord [da]
kiselgur, diatoméjord [sæ]
terre d''infusoires, diatomite, terres à diatomées, Kieselgur [fr]
Kieselgur, Diatomeenerde [de]
sheepshead minnow
kjammkerplingur [is]
pétote [fr]
Edelsteinkärpfling [de]
Cyprinodon variegatus [la]
nuclear fuel
kjarnaeldsneyti [is]
nuclear radiation
kjarnageislun [is]
nuclear material
kjarnakleyft efni [is]
nuclear-reactor vessel
kjarnakljúfaílát [is]
nuclear reactor
kjarnakljúfur [is]
fission
nuclear fission
kjarnaklofnun [is]
nuclear bud
kjarnaknappur [is]
nuclear power propulsion
kjarnaknúningsafl [is]
nuclear reactor
kjarnaofn [is]
kernereaktor [da]
kärnreaktor, reaktor [sæ]
nuclear fusion
kjarnasamruni [is]
thermonuclear fusion
kjarnasamruni [is]
enucleation
kjarnasvipting [is]
nuclear weapon
kjarnavopn [is]
Nuclear Suppliers Group
NSG
kjarnbirgjahópurinn [is]
nuclear measurement
kjarneðlisfræðileg mæling [is]
whole leaf extract
kjarni úr heilum laufblöðum [is]
sea algae extract
sea-algae extract
kjarni úr sjávarþörungum [is]
nuclear polyhedrosis
kjarnmargflötungaveiki [is]
nucleopolyhedrovirus
nuclear polyhedrosis virus
nuclear polyhedral virus
NPV
kjarnmargflötungaveira [is]
NPV, kernepolyedervirus, nuclear polyhedrosevirus [da]
kärnpolyedervirus [sæ]
virus de la polyédrose nucléaire [fr]
NPV, Kernpolyedervirus, Nucleopolyhedrovirus, Nukleopolyhedrovirus [de]
nuclear power
kjarnorka [is]
nuclear energy
kjarnorka [is]
denuclearisation
kjarnorkuafvopnun [is]
nuclear-related programme
kjarnorkuáætlun [is]
European Atomic Energy Community
EURATOM
EAEC
Kjarnorkubandalag Evrópu [is]
KBE [is]
nuclear fuel
kjarnorkueldsneyti [is]
nuclear warfare
kjarnorkuhernaður [is]
nuclear terrorism
kjarnorkuhryðjuverk [is]
terrorisme nucléaire [fr]
Nuklearterrorismus [de]
nuclear terrorism
kjarnorkuhryðjuverkastarfsemi [is]
terrorisme nucléaire [fr]
Nuklearterrorismus [de]
nuclear capabilities
kjarnorkumáttur [is]
nuclear research
kjarnorkurannsóknir [is]
nuclear accident
kjarnorkuslys [is]
Iran´s proliferation-sensitive nuclear activities
kjarnorkustarfsemi Írans sem gæti leitt til útbreiðslu kjarnavopna [is]
nuclear facility
kjarnorkustöð [is]
nuclear, biological, chemical warfare
NBC
kjarnorku-, sýkla- og efnahernaður [is]
nuclear power station
nuclear-power station
kjarnorkuver [is]
nuclear use
kjarnorkuvinnsla [is]
nuclear installation
kjarnorkuvirki [is]
NMR
Nuclear Magnetic Resonance
kjarnsegulómsefnagreinir [is]
nuclear activity
kjarnstarfsemi [is]
polymerase chain reaction
PCR
kjarnsýrumögnun [is]
Nuclear Safety and Security Group
NSSG
kjarnöryggishópurinn [is]
oregano
European oregano
kjarrminta [is]
oregano, vild merian [da]
kungsmynta [sæ]
doste, origan, pelevoué, penevoué, thé rouge, marazolette, thym de berger, marjolaine bâtarde, marjolaine sauvage [fr]
Dost, Kostets, Oregano, Wilder Majoran [de]
Origanum vulgare [la]
wood meadowgrass
wood meadow grass
kjarrsveifgras [is]
lundrapgræs [da]
lundgröe [sæ]
pâturin des bois [fr]
Hainrispe, Hainrispengras, Hain-Rispengras [de]
Poa nemoralis [la]
Kjeldahl distillation apparatus with steam injection
Kjeldahl-eimingarbúnaður með gufuinnspýtingu [is]
chickpea
chick pea
chickpea milkvetch
kjúklingabaun [is]
kikært [da]
kikärt [sæ]
pois chiche [fr]
Kickererbse [de]
Cicer arietinum [la]
chicken reared for laying
kjúklingur sem er alinn til að verða varphæna [is]
ideal gas
perfect gas
kjörgas [is]
ideel gas [da]
ideal gas [sæ]
gas parfait [fr]
ideales Gaz [de]
selectivity of fishing gear
kjörhæfni veiðarfæra [is]
meat product
kjötafurð [is]
wild game meat
meat of wild game
kjöt af villtum veiðidýrum [is]
kød af vildtlevende vildt [da]
viltkött [sæ]
viandes de gibier sauvage [fr]
Fleisch von frei lebendem Wild [de]
farmed game meat
meat of farmed game
farm game meat
kjöt af öldum veiðidýrum [is]
kød af opdrættet vildt [da]
kött från hägnat vilt [sæ]
viande de gibier d''élevage [fr]
Farmwildfleisch [de]
meat pie
kjötbaka [is]
meat offal
kjötinnmatur [is]
meat extract
kjötkraftur [is]
mechanically recovered meat
kjötmarningur [is]
maskinudbenet kød [da]
maskinurbenat kött [sæ]
viandes séparées mécaniquement [fr]
Separatorenfleisch [de]
meat on the bone
bone-in meat
kjöt með beini [is]
kjöt á beini [is]
ikke-udbenet kød [da]
kött med ben [sæ]
viande non désossée; viande avec os [fr]
Rindfleisch mit Knochen [de]
meat meal
kjötmjöl [is]
meat-and-bone meal
meat and bone meal
b
MBM
carcass meal
kjöt- og beinamjöl [is]
kød- og benmel [da]
kött- och benmjöl [sæ]
farine de viande et dos [fr]
Fleisch- und Knochenmehl [de]
meat juice
kjötsafi [is]
consignment of meat
kjötsending [is]
meat slicer
kjötskurðarvél [is]
meat cut
kjötstykki [is]
meat product establishment
kjötvinnslustöð [is]
meat establishment
kjötvinnslustöð [is]
Aspleniaceae
klettaburknaætt [is]
radeløv-familien [da]
svartbräkenväxter [sæ]
aspléniacées [fr]
Streifenfarngewächse [de]
Aspleniaceae [la]
shears
klippur [is]
bran meal
klíðismjöl [is]
clinical research
klínískar rannsóknir [is]
reactor
kljúfur [is]
cleavage
klofnun [is]
cleavage stage
klofnunarstig [is]
chlorination to break-point
klórun að marki [is]
pubic area
pubic region
klyftasvæði [is]
powered fresh air hose breathing apparatus
knúin öndunarslanga fyrir ferskt loft [is]
means of propulsion
knúningsbúnaður [is]
European Coal and Steel Community
ECSC
European Coal & Steel Community
Kola- og stálbandalag Evrópu [is]
KSE [is]
carbon leakage
kolefnisleki [is]
headspace
head space
kollrúm [is]
headspace test
kollrúmsprófun [is]
headspace sampler
kollrúmssýnataki [is]
copper breams
koparflekkir [is]
havrude-slægt [da]
kopparbleckor [sæ]
Meerbrassen, Seebrassen [de]
Pachymetopon spp. [la]
cereal
korn [is]
cereal product
kornafurð [is]
cereal grass
korngras [is]
græsser af korn [da]
gräs av spannmål [sæ]
jeunes pousses de graminées [fr]
Getreidegras [de]
cereals straw
kornhálmur [is]
cereal germ
kornkím [is]
mash of cereals
kornmeski [is]
growing of cereals
kornrækt [is]
cereals production
kornrækt [is]
cereals shoots
kornsprotar [is]
skud af korn [da]
skott av spannmål [sæ]
jeunes pousses de céréales [fr]
Getreidesprossen [de]
cereals
kornvörur [is]
card reader
kortalesari [is]
wireless local area network card
WLAN card
kort fyrir þráðlaust staðarnet [is]
WLAN-kort [is]
electoral area
kosningasvæði [is]
valgområde [da]
Wahlgebiet [de]
European election
kosning til Evrópuþingsins [is]
valg til Europa-Parlamentet [da]
val till Europaparlamentet [sæ]
Erythroxylaceae
kókaætt [is]
coca-familien [da]
kokaväxter [sæ]
Érythroxylacées [fr]
Rotholzgewächse [de]
Erythroxylaceae [la]
cochineal
kókíníl [is]
seabreams
kólguflekkir [is]
kólguflekkjaætt [is]
Sparidae [la]
red seabream
kólguflekkur [is]
spidstandet blankesten [da]
Pagellus bogaraveo [la]
king weakfish
kóngadoði [is]
sydamerikansk trommefisk [da]
kungsveka [sæ]
Südamerikanischer Königs-Umberfisch [de]
Macrodon ancylodon [la]
royal threadfin
kóngaþræðingur [is]
kongetrådfinnefisk [da]
kungskäggsfisk [sæ]
Königsfadenfisch [de]
Pentenemus quinquarius [la]
crustaceans
Crustacea
krabbadýr [is]
krebsdyr [da]
kräftdjur [sæ]
crustacés [fr]
Krebstiere [de]
Crustacea [la]
crustacean paste
krabbadýramauk [is]
krabbamarningur [is]
krebsdyrpostej [da]
kräftdjurspastej [sæ]
crab-eating monkey
krabbaloðapi [is]
Macaca fascicularis [la]
animal health requirement
krafa um heilbrigði dýra [is]
dýraheilbrigðiskrafa [is]
Alismataceae
kransjurtaætt [is]
skeblad-familien [da]
svaltingväxter [sæ]
alismatacées [fr]
Froschlöffelgewächse [de]
Alismataceae [la]
coronary artery disease
coronary heart disease
CAD
CHD
kransæðasjúkdómur [is]
hjertekransåresygdom, koronar hjertesygdom [da]
kranskärlssjukdom [sæ]
coronaropathie, maladie coronarienne, maladie des artères coronaires [fr]
koronare Herzkrankheit, koronare Herzerkrankung [de]
creatinine
kreatínín [is]
castor bean
kristpálmafræ [is]
castor bean
castor bean plant
castor oil plant
kristpálmi [is]
ricinus, kristpalme [da]
ricin, ricinusträd, ricinbuske, ricinträd [sæ]
ricin commun [fr]
Rizinus, Wunderbaum, Christuspalme, Hundsbaum, Läusebaum, Kreuzbaum [de]
Ricinus communis [la]
Brassicaceae
krossblómaætt [is]
korsblomstrede [da]
kruciferer, korsblommiga växter [sæ]
crucifères, cruciferacées [fr]
Kreuzblütler [de]
Brassicaceae [la]
Marsileaceae
krossburknaætt [is]
pilledragerfamilien [da]
klotingväxter, vattenormbunkar, klöverbräkenväxter [sæ]
marsileacées [fr]
Kleefarne [de]
Marsileaceae [la]
burdock
edible burdock
greater burdock
bur
krókalappa [is]
glat burre, burre [da]
ätlig kardborre [sæ]
bardane [fr]
Eßbare Klettenwurzel, Große Klette [de]
Arctium lappa, Arctium majus, Lappa major [la]
seasoning
krydd [is]
seasoned
kryddaður [is]
seasoning
kryddblanda [is]
sea mussels
kræklingar [is]
kræklingaætt [is]
blåmuslingfamilien, blåmuslinger [da]
mussla, blåmusslor [sæ]
moules [fr]
Miesmuscheln [de]
Mytilidae [la]
plant health requirements
kröfur um plöntuheilbrigði [is]
exigences phytosanitaires [fr]
phytosanitäre Anforderungen [de]
animal and public health requirements
animal health and public health requirements
kröfur varðandi heilbrigði dýra og manna [is]
kröfur varðandi heilbrigði dýra og lýðheilsu [is]
cochlear implant
cochlear device
cochlear prosthesis
cochlear ear implant
kuðungsígræði [is]
cold treatment
kuldameðhöndlun [is]
specialist cold footwear
kuldaskór [is]
cryo-cooler cold head
kulhaus lághitakælis [is]
kulhaus á lághitakæli [is]
ocean quahog
kúfskel [is]
molboøsters [da]
islandsmussla [sæ]
Arctica islandica [la]
spherical head
kúlulaga höfuð [is]
root mean square
RMS
kvaðratmeðaltalsrót [is]
peritoneal dialysis
PD
kviðskilun [is]
kviðskiljun [is]
peritoneal dialysis equipment
kviðskilunarbúnaður [is]
kviðskiljunarbúnaður [is]
stockrearing organisation
stockrearing organization
kvikfjárræktarsamtök [is]
obligation of readmission
kvöð um endurviðtöku [is]
heating works
kyndistöð [is]
diffusive catalytic combustion heater
kynditæki með samblendinni hvatabrennslu [is]
gender mainstreaming
kynjasamþætting [is]
gender reassignment
kynleiðrétting [is]
sexual health
kynlífsheilbrigði [is]
promotional measures
kynningarátak [is]
nucleating agent
kyrnir [is]
passive gear
kyrrstæð veiðarfæri [is]
passivt redskab [da]
passiva redskap, fasta redskap [sæ]
static gear
static fishing gear
kyrrstæð veiðarfæri [is]
passivt redskab [da]
passiva redskap, fasta redskap [sæ]
stationär eingesetztes Fanggerät, stationäres Fanggerät, passives Gerät [de]
static seat test procedure
kyrrstöðuprófunaraðferð [is]
deadband
kyrrstöðusvæði [is]
sleep apnoea syndrome
kæfisvefnsheilkenni [is]
heavy-duty cabinet
kæli- eða frystiskápur fyrir mikið álag [is]
cold area
kæliflötur [is]
annealing lehr
lear
leer
annealing tunnel
kæliofn [is]
køleovn [da]
kylkanal [sæ]
arche de recuisson, gaine de recuisson, galerie de recuisson [fr]
Kühlofen [de]
appeal
kæra [is]
appeal
kæra [is]
appeal fee
kærugjald [is]
appeal procedure
kærumeðferð [is]
meðferð kærumála [is]
appeal proceedings
kærumeðferð [is]
Board of Appeal
kærunefnd [is]
urea nitrogen
köfnunarefni í þvagefni [is]
stream of nitrogen
köfnunarefnisflæði [is]
lean NOx catalyst
köfnunarefnisoxíðshvati fyrir veika blöndu [is]
blood urea nitrogen
köfnunarefni úr þvagefni í blóði [is]
eau de cologne
kölnarvatn [is]
survey year
year of the survey
könnunarár [is]
Asteraceae
körfublómaætt [is]
körfublóm [is]
kurvblomstfamilien [da]
korgblommiga växter [sæ]
astéracées, composées [fr]
Korbblütler, Korbblütengewächse, Asterngewächse, Köpfchenblütler [de]
Asteraceae [la]
legally enforceable right
lagalega framfylgjanlegur réttur [is]
legal release
lagaleg lausn [is]
legal release by the creditor
lagaleg lausn af hálfu lánardrottins [is]
legal framework of the European Union
lagarammi Evrópusambandsins [is]
seaplane
lagarflugvél [is]
realignment of road
lagfæring á veglínu [is]
patent laminated leather
lagskipað lakkleður [is]
less favourable treatment
lakari meðferð [is]
patent leather
lakkleður [is]
bearded vulture
lambagammur [is]
lammegrib [da]
lammgamm [sæ]
Bartgeier [de]
Gypaetus barbatus [la]
sealed-beam lamp unit
lampasamloka [is]
extracorporeal photopheresis lamp
lampi til ljósmeðferðar á blóði utan líkama [is]
European Border and Coast Guard Agency
Frontex
Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu [is]
Det Europæiske Agentur for Grænsebevogtning [da]
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex [sæ]
Frontex, Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes [fr]
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache [de]
seaport border point
sea port border point
landamærastöð við höfn við sjó [is]
border area
landamærasvæði [is]
sea borders
landamæri á sjó [is]
agricultural research
landbúnaðarrannsóknir [is]
agricultural area
landbúnaðarsvæði [is]
deadstock
landbúnaðartæki [is]
landbrugsredskaber [da]
jordbruksredskap [sæ]
totes Inventar [de]
means of land transport
landflutningatæki [is]
geographical feature
landfræðileg fitja [is]
geographical breakdown
landfræðileg sundurliðun [is]
landfræðileg skipting [is]
geographical area of responsibility
landfræðilegt ábyrgðarsvæði [is]
geographical area
landfræðilegt svæði [is]
shore leave
landgönguleyfi [is]
overseas country
land handan hafsins [is]
territorial sea
territorial waters
landhelgi [is]
søterritorium, ydre territorialfarvand [da]
territorialhav [sæ]
Küstenmeer [de]
Director of Health
landlæknir [is]
treason
landráð [is]
landupheaval
landris [is]
national treatment
landsbundin meðferð [is]
national research programme
NRP
landsbundin rannsóknaráætlun [is]
national measure
landsráðstöfun [is]
national bureau
landsskrifstofa [is]
national insurers´ bureau
national insurer
landsskrifstofa bifreiðatrygginga [is]
national standard implementing a European standard
landsstaðall til framkvæmdar evrópskum staðli [is]
national liaison bureau
landstengiskrifstofa [is]
geographical area
landsvæði [is]
territorial area
landsvæði [is]
geographic area
landsvæði [is]
geographical area with a definable economic and administrative identity
landsvæði með sérstök efnahagsleg og stjórnunarleg einkenni sem unnt er að skilgreina [is]
non-European country
land utan Evrópu [is]
longitudinal area
langsniðssvið [is]
lease
langtímaleiga [is]
long-term leasing contract
langtímaleigusamningur [is]
long-term repeated dose toxicity
langvinn eiturhrif við endurtekna skammta [is]
chronic obstructive pulmonary disease
langvinnur lungnasjúkdómur [is]
chronic obstructive disease
langvinnur öndunarfærasjúkdómur [is]
rare earth metal
rare earth
rare earth element
lanthanide
lantaníð [is]
sjælden jordart, sjældent jordelement, sjældent jordartsmetal [da]
sällsynt jordartsmetall [sæ]
métal des terres rares, élément terrestre rare, métaux des terres rares [fr]
Seltenerde, seltene Erde, Seltenerdmetalle, seltenes Erden-Metall, Metalle der Seltenen Erde [de]
latex bead
latexögn [is]
Apiacea leaves
lauf af sveipjurtum [is]
sveipjurtalauf [is]
leaf alcohol
laufalkóhól [is]
leaf blower
leaf sweeper
laufblásari [is]
ginkgo leaves
laufblöð af musteristré [is]
leaf collector
laufsafnari [is]
spread of earnings
launadreifing [is]
reactive power
wattless power
launafl [is]
reaktiv effekt [da]
reaktiv effekt, wattlös effekt, blindeffekt [sæ]
puissance réactive [fr]
Blindleistung [de]
varmeter
reactive power meter
launaflsmælir [is]
varmeter [da]
varmeter [sæ]
reactive power handling
launaflsrýmd [is]
structure of earnings
launakerfi [is]
structure of earnings survey
launakerfiskönnun [is]
wage earner
launamaður [is]
reactive energy
launorka [is]
treasury financing activity
lausafjárfjármögnun [is]
loose-leaf binder
lausblaðabindi [is]
loose-leaf schedule
lausblaðaskrá [is]
moveable guard
laus hlíf [is]
detachable head restraint
laus höfuðpúði [is]
letter of release
lausnarbréf [is]
solution ready for spinning
lausn sem spinna má trefjar úr [is]
vacant crew seats
laus sæti sem ætluð eru áhöfn [is]
clear of cloud
laus við ský [is]
low earth orbit
lágbraut [is]
teaser rate
lágir upphafsvextir [is]
passing beam
lágljós [is]
dipped-beam headlamp
lágljósker [is]
minimum reading distance
lágmarksálestrarfjarlægð [is]
obstacle clearance limit
OCL
lágmarksbil yfir hindrun [is]
minimum ground clearance
lágmarkshæð frá jörðu [is]
minimum obstacle clearance altitude
MOCA
lágmarkshæð yfir hindrun [is]
minimum health and safety requirements
lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi [is]
minimum lease payment
lágmarksleigugreiðsla [is]
minimum cross-sectional area
lágmarksþversnið [is]
low-voltage switchgear assembly
lágspennurofbúnaður [is]
low-voltage controlgear assembly
lágspennustýribúnaður [is]
low flame spread
lágt eldsútbreiðslumark [is]
interest-bearing loan
lán með vöxtum [is]
loan that bears an off-market interest rate
lán sem ber ekki markaðsvexti [is]
horizontal seat-adjustment range
lárétt stillisvið sætis [is]
avocado
avocado pear
lárpera [is]
lárperutré [is]
avocado [da]
avokado, avokato [sæ]
avocat, poire d´avocat [fr]
Avocato, Avocadofrucht, Avocadobaum [de]
Persea americana [la]
bay leaf
bay leaves
lárviðarlauf [is]
laurbærblad [da]
lagerblad [sæ]
feuille de laurier [fr]
Lorbeerblatt [de]
leather bandolier
leðuraxlaról [is]
leather sludge
leðureðja [is]
imitation leather
artificial leather
leðurlíki [is]
leather waste
leðurúrgangur [is]
leather goods
leðurvörur [is]
leather articles
leðurvörur [is]
structural bearing
lega [is]
bearing
lega [is]
make a non-interest-bearing deposit
leggja inn fjárhæð sem ekki ber vexti [is]
submit a report to the European Parliament and the Council
leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið [is]
bearing shell
legubakki [is]
bearing bush
legufóðring [is]
bearing retainer
leguhlíf [is]
bearing housing
leguhús [is]
reveal
leiða í ljós [is]
Leading Group on Innovative Financing for Development
leiðandi hópur um nýsköpunarfjármögnun í þróunarmálum [is]
Groupe pilote sur les financements innovants pour le développement [fr]
Pilotgruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung, Leitende Gruppe für innovative Entwicklungsfinanzierung [de]
dead reckoning sensor
leiðarreikningsnemi [is]
dead reckoning
leiðarreikningur [is]
bestiknavigation [da]
död räkning [sæ]
navigation à l''estime [fr]
Koppelnavigation [de]
routing measures
leiðastjórnun [is]
indicative lipid-corrected steady-state BMF
BMFss-l
indicative lipid-corrected steady-state biomagnification factor
leiðbeinandi fituefnaleiðréttur lífmögnunarstuðull fyrir stöðugt ástand [is]
indicative steady-state BMF
indicative steady-state biomagnification factor
leiðbeinandi lífmögnunarstuðull fyrir stöðugt ástand [is]
indicative breakdown
leiðbeinandi sundurliðun [is]
Advice and Problem Location for European Road Traffic
ALERT
leiðbeiningar og upplýsingar vegna umferðartafa á vegum í Evrópu [is]
Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020
Leiðin til evrópsks umferðaröryggissvæðis: stefnumið um umferðaröryggi 2011-2020 [is]
conduction heating
leiðnihitun [is]
rectification of the European Enforcement Order certificate
leiðrétting á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
upstream pipeline
leiðsla fyrir óunnið jarðgas [is]
upstream pipeline network
leiðslukerfi fyrir óunnið jarðgas [is]
nuclear security summit
NSS
leiðtogafundur um kjarnorkuöryggi [is]
sommet sur la sécurité nucléaire [fr]
Gipfeltreffen zur Nuklearen Sicherheit, Gipfel über nukleare Sicherheit [de]
European Council
European Council of Heads of State and/or Government
EUCO
CO EUR
leiðtogaráðið [is]
Det Europæiske Råd [da]
Europeiska rådet [sæ]
Conseil européen [fr]
Europäischer Rat [de]
UHT milk
ultra high temperature treated milk
UHT-milk
leifturhituð mjólk [is]
mælk af UHT-type, UHT-mælk, UHT-behandlet mælk [da]
H-mjölk, sterilmjölk, UHT-mjölk [sæ]
ultrahocherhitzte Milch, UHT-Milch [de]
ultra high temperature treatment
UHT
leifturhitun [is]
UHT-sterilisering [da]
ultrahög temperaturbehandling, UHT-behandling [sæ]
traitement par ultra-haute température [fr]
Ultrahocherhitzung, Ultrahocherhitzen, Uperisieren, Uperisation, Ultrahochtemperaturerhitzung, Ultrapasteurisation, UHT-Verfahren [de]
reaction residue
leif úr efnahvarfi [is]
leasing
leiga [is]
lease
leiga [is]
agricultural lease
leiga á jörðum [is]
leased asset
leigð eign [is]
lease asset
leigueign [is]
lease payment
leigugreiðsla [is]
cost of leasing
leigukostnaður [is]
leased line
leigulína [is]
leased-lines services
leigulínuþjónusta [is]
lease
leigumáli [is]
labour leasing
leigumiðlun vinnuafls [is]
private leased circuit
leigurás einkaaðila [is]
lease agreement
lease
leigusamningur [is]
leasing contract
leigusamningur [is]
rental and leasing activities
leigustarfsemi [is]
leaseholder
leigutaki [is]
lease term
leigutími [is]
index of lease payments
leiguvísitala [is]
feature film
leikin kvikmynd [is]
theatre elevator
leiksviðslyfta [is]
theatrical scenery
leiktjöld [is]
freshwater bream
common bream
bream
leirslabbi [is]
brasen [da]
braxen [sæ]
brème commune, brème d´eau douce [fr]
Blei, Bresen, Brassen, Bressen, Brachmen, Brachsen, Breitling, Halbfisch, Schlaffke, Brassenplieten, Scheibpleinzen [de]
Abramis brama [la]
search
leit [is]
fouille, perquisition [fr]
Durchsuchung [de]
search criterion
leitarforsenda [is]
searchlight
leitarljós [is]
search point
leitarstaður [is]
search service
leitarsveit [is]
search engine
leitarvél [is]
search service
leitarþjónusta [is]
leakage
lekafar [is]
leakage detection system
lekagreiningarkerfi [is]
lækagedetektionssystem [da]
läckagevarningssystem [sæ]
leak-detection device
lekaleitartæki [is]
leakage test
lekaprófun [is]
leak testing
lekaprófun [is]
leak-testing device
lekaprófunarbúnaður [is]
vacuum-decay leak test
lekaprófun með mælingu á minnkandi undirþrýstingi [is]
tæthedskontrol af vakuumsvækkelse [da]
läckagekontroll genom identifiering av tryckförändring [sæ]
essai de perte de dépression [fr]
leckprüfung durch Messung der Abnahme des Unterdrucks [de]
leak detection system
lekaskynjunarkerfi [is]
bleed air leak detection system
lekaskynjunarkerfi fyrir afhleypiloft [is]
leakage current
lekastraumur [is]
leak-indicating device
lekavísir [is]
temporary plugging of leaks
lekaþétting [is]
leakproofness
lekaþéttleiki [is]
leakproofness
lekaþéttni [is]
leak-tightness
lekaþéttni [is]
leakproof
leak-proof
lekaþéttur [is]
leaching emission
leki [is]
leakage
leki [is]
permeability
lekt [is]
landing gear
lendingarbúnaður [is]
landing gear system
lendingarbúnaður [is]
landing gear retracted
lendingarbúnaður uppdreginn [is]
head-up guidance landing system
HUDLS
lendingarkerfi með framrúðuskjámynd [is]
landing area
lendingarsvæði [is]
linear meter
lengdarmetri [is]
material measure of length
lengdarmæliáhald [is]
length of the loading area
lengd hleðslurýmis [is]
treatment duration
lengd meðferðar [is]
length of the beak
lengd trjónu [is]
narrow-leaved lupin
narrow-leaf lupin
lupin bleu
lensulúpína [is]
blå lupin, småbladet lupin [da]
blålupin [sæ]
Blaue Lupina [de]
Lupinus angustifolius [la]
parametrised European mini test chip
parametrized European mini test chip
leppaður, evrópskur smáprófunarkubbur [is]
read-only access
lesaðgangur [is]
read data
lesa gögn [is]
reader
lesandi [is]
reader
lesari [is]
optical reader
lesari fyrir ritletur [is]
magnetic reader
lesari fyrir segulletur [is]
reading frame
lesrammi [is]
læseramme [da]
läsram [sæ]
Leserahmen [de]
cargo gear
lestunar- og losunarbúnaður [is]
reading
lestur [is]
permitted health claim
leyfð heilsufullyrðing [is]
leyfileg heilsufullyrðing [is]
authorised health claim
authorized health claim
leyfð heilsufullyrðing [is]
allowed alternative treatment
leyfileg fráviksaðferð [is]
firearm subject to authorisation
leyfisskylt skotvopn [is]
arme à feu soumise à autorisation [fr]
Erlaubnispflichtige Feuerwaffe [de]
authorisation to acquire and to possess a firearm
authorization to acquire and to possess a firearm
leyfi til að kaupa og eiga skotvopn [is]
autorisation d´acquisition et de détention d´une arme à feu [fr]
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Feuerwaffe [de]
releasing agent
leysari [is]
release time
leysitími [is]
light firearm
létt skotvopn [is]
light composite beam
léttur, samsettur biti [is]
light water reactor
LWR
léttvatnskljúfur [is]
reduced spread
reduced fat spread
létt viðbit [is]
fituskert viðbit [is]
European Union-led naval force
EUNAFOR
liðsafli flotans sem er undir forystu Evrópusambandsins [is]
forces answerable to the WEU
forces answerable to the Western European Union
FAWEU
liðsafli sem heyrir undir stjórn VES [is]
liðsafli sem heyrir undir stjórn Vestur-Evrópusambandsins [is]
heading
liður [is]
Community budget heading
liður á fjárlögum Bandalagsins [is]
living resources of the sea
lifandi auðlindir sjávar [is]
live crustaceans
lifandi krabbadýr [is]
hepatopancreas
lifur og briskirtill [is]
Liliaceae
lily family
liljuætt [is]
liljefamilien [da]
liljeväxter [sæ]
liliacées [fr]
Liliengewächse [de]
Liliaceae [la]
mollusc farming area
lindýraeldissvæði [is]
mollusc disease
lindýrasjúkdómur [is]
Treaty of Lisbon
Lissabonsáttmálinn [is]
list of rejected health claims
listi yfir heilsufullyrðingar sem hefur verið hafnað [is]
list of permitted health claims
listi yfir leyfilegar heilsufullyrðingar [is]
listi yfir leyfðar heilsufullyrðingar [is]
artistic creation
listsköpun [is]
colour reaction
color reaction
litahvarf [is]
polystegan seabreams
litflekkir [is]
litflekkjaættkvísl [is]
Polysteganus spp. [la]
blueskin seabream
litflekkur [is]
denté à points bleus [fr]
Polysteganus coeruleopunctatus [la]
forkbeard
greater forkbeard
litla brosma [is]
skælbrosme [da]
fjällbrosme [sæ]
Phycis blennoides [la]
European anglerfish
litli skötuselur [is]
sort havtaske [da]
mindre marulk [sæ]
Budegassa-Anglerfisch [de]
Lophius budegassa [la]
chromosome breakage
chromosome break
litningarof [is]
kromosomruptur [da]
Chromosomenbruch [de]
spectral peak
litrófstoppgildi [is]
staining reagent
litunarefni [is]
indicator paper
indicating paper
test paper
reaction paper
litvísispappír [is]
reagenspapir, prøvepapir [da]
[sæ]
disability-adjusted life year
lífár með fötlun [is]
physiological degradation reactions
lífeðlisfræðileg niðurbrotshvörf [is]
pension increase
lífeyrisuppbót [is]
biological weapons
BW
líffræðileg vopn [is]
biologisk våben [da]
biometric feature
lífkenniþáttur [is]
biomedical and health research programme
líflæknisfræði- og heilbrigðisrannsóknaráætlun [is]
biolytic reactor
lífrofshvarftankur [is]
waste bio-treatment processes
lífræn meðhöndlun sorps [is]
organically reared pullets
lífrænt aldar varphænur [is]
organically reared poultry
lífrænt aldir alifuglar [is]
life-threatening disease
lífshættulegur sjúkdómur [is]
steady-state bioconcentration factor
BCFss
steady state bioconcentration factor
steady-state BCF
lífþéttnistuðull fyrir stöðugt ástand [is]
physical health
líkamlegt heilbrigði [is]
disease mimicking model
líkan sem hermir eftir sjúkdómi [is]
hearse
líkvagn [is]
structural sealant
líming [is]
linear accelerator
LINAC
línuhraðall [is]
lineær accelerator, linear accelerator [da]
linjäraccelerator [sæ]
linear least-square fit
línuleg aðlögun minnstu kvaðrata [is]
linear correlation
línuleg fylgni [is]
linear thermal expansion of the material
línuleg hitaþensla efnis [is]
linear equation
línuleg jafna [is]
linear function
línulegt fall [is]
linear
línulegur [is]
linear formula component
línulegur formúluþáttur [is]
linear amplifier
línulegur magnari [is]
linear index
línulegur stuðull [is]
linear control
línuleg viðmiðun [is]
linearity error
línuleikaskekkja [is]
linearity
línuleiki [is]
line measure
línumát [is]
Linaceae
línætt [is]
hør-familien [da]
linväxter [sæ]
linacées [fr]
Leingewächse [de]
Linaceae [la]
degrading treatment
lítillækkandi meðferð [is]
optical means
ljósbúnaður [is]
photoreaction
photochemical reaction
ljósefnahvarf [is]
fotokemisk reaktion [da]
fotokemisk reaktion [sæ]
photoréaction, réaction photochimique [fr]
photokemische Reaktion [de]
phototoxic reaction
ljóseiturhrifasvörun [is]
fototoksisk reaktion [da]
fototoxisk reaktion [sæ]
light beam
ljósgeisli [is]
luminous radiant heater
ljóshitari [is]
photoreactive
ljóshvarfgjarn [is]
rear registration-plate lamp
ljósker við skráningarmerki að aftan [is]
optical reading system
ljóslestrarkerfi [is]
optical reading
ljóslestur [is]
photometric measurement
ljósmæling [is]
collector aperture area
aperture area
collector aperture
ljósopsflatarmál sólargleypis [is]
optical means
ljóstæknilegar aðferðir [is]
wet-leased aircraft
loftfar í þjónustuleigu [is]
anaerobic treatment
loftfirrð meðhöndlun [is]
aerobic treatment
loftháð meðhöndlun [is]
air breaking equipment
lofthemlabúnaður [is]
air heater
lofthitari [is]
air-based heating system
lofthitunarkerfi [is]
earth´s atmosphere
lofthjúpur jarðar [is]
air cleaner
lofthreinsitæki [is]
headroom
lofthæð [is]
clearance above the surface of the passenger seat
lofthæð yfir farþegasæti [is]
headspace gas
loft í kollrúmi [is]
pneumatic lead
loftleiðsla [is]
overhead line
loftlína [is]
overhead power line
loftraflína [is]
overhead contact line
loftstrengur með snertivírum [is]
aerothermal heat
loftvarmi [is]
air weapon
loftvopn [is]
hermetically sealed container
loftþétt ílát [is]
hermetically sealed
loftþéttur [is]
final approach and take off area
FATO
lokaaðflugs- og flugtakssvæði [is]
last year for which a derogation is requested
lokaár sem undanþágubeiðni nær til [is]
sealed container
lokaðar umbúðir [is]
non-public hearing
lokaður áheyrnarfundur [is]
closed-circuit heat-transfer installations
lokaður varmaflutningsbúnaður [is]
sealable
lokanlegur [is]
release
lokasamþykkt [is]
release test
lokasamþykktarprófun [is]
lot-to-lot release for biologicals
lokasamþykkt fyrir lífræn lyfefni frá einni framleiðslulotu til annarrar [is]
tear-off cap
lok sem er rifið af [is]
sealed source
lokuð geislalind [is]
sealing
lokun [is]
sealing system
lokunarbúnaður [is]
sealing device
lokunarbúnaður [is]
cover seal
lokþétti [is]
release-test liquid
losprófunarvökvi [is]
release
losun [is]
release mechanism
losunarbúnaður [is]
gonadotrophin releasing hormone
GnRH
gonadotrophin releasing factor
GnRF
gonadotropin-hormone releasing factor
losunarhormón kynhormónavaka [is]
GnRH, gonadotropin releasing hormon, gonadotropin-frigørende hormon [da]
gonadotropinfrisläppande hormon [sæ]
hormone libérant la gonadotrophine, facteur de libération de la gonadotrophine [fr]
rate of release
losunarhraði [is]
real driving emissions
RDE
losun í raunverulegum akstri [is]
emissioner ved faktisk kørsel [da]
utsläpp vid verklig körning [sæ]
émissions en conditions de conduite réelles [fr]
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb [de]
development service of real estate
lóða- og byggingarumsýsla fasteigna [is]
development of residential real estate
lóða- og byggingarumsýsla íbúðarhúsnæðis [is]
lead solder
lóðningarefni úr blýi [is]
medicinal product for obstructive airway diseases
lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi [is]
immediate release oral pharmaceutical form
lyfjaform án forðaverkunar [is]
prolonged release oral pharmaceutical form
lyfjaform með forðaverkun [is]
European Medicines Evaluation Agency
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
EMEA
Lyfjastofnun Evrópu [is]
European Medicines Agency
EMA
Lyfjastofnun Evrópu [is]
modified release pharmaceutical form
lyf með breyttan losunarhraða [is]
mine winding gear
lyftur í námugöngum [is]
heathland
lyngheiði [is]
heiði [is]
Ericaceae
lyngætt [is]
lyngfamilien [da]
ljungväxter [sæ]
ericacées [fr]
Heidekrautgewächse [de]
Ericaceae [la]
public health
lýðheilsa [is]
folkesundhed, den offentlige sundhed [da]
folkhälsa [sæ]
santé publique [fr]
Volksgesundheit, Gesundheit, Gesundheit der Bevölkerung [de]
public health campaign
lýðheilsuherferð [is]
threat to public health
lýðheilsuógn [is]
ógn við lýðheilsu [is]
public health measure
lýðheilsuráðstöfun [is]
folkesundhedsmæssig foranstaltning [da]
folkhälsoåtgärd [sæ]
public health conditions
lýðheilsuskilyrði [is]
public health protection
lýðheilsuvernd [is]
public health attestation
lýðheilsuvottun [is]
hake
European hake
lýsingur [is]
Merluccius merluccius [la]
low heating value
low heat value
net heating value
low calorific value
lower heating value
net calorific value
net specific energy
LHV
NCV
lægra varmagildi [is]
nedre brændværdi [da]
lägre värmevärde [sæ]
calorifique inférieur [fr]
Heizwert [de]
althaea
læknastokkrós [is]
althea, læge-stokrose [da]
läkemalva [sæ]
Eibisch [de]
Althaea officinalis [la]
medical reason
læknisfræðileg ástæða [is]
medical countermeasure
læknisfræðileg viðbúnaðarvara [is]
læknisfræðilegt viðbúnaðarúrræði [is]
medicinsk modforanstaltning [da]
medicinsk motåtgärd [sæ]
contre-mesure médicale [fr]
medizinisch Gegenmittel [de]
emergency health care
læknishjálp í bráðatilvikum [is]
medical treatment
læknismeðferð [is]
therapeutic treatment
læknismeðferð [is]
learning culture
lærdómssamfélag [is]
benchlearning
lærdómsviðmið [is]
lessons learned
lærdómur [is]
readable
læsilegur [is]
readability
læsileiki [is]
Legal Service
European Commissions Legal Service
SJ
lögfræðiþjónusta framkvæmdastjórnarinnar [is]
statutory auditor in the European Union
löggiltur endurskoðandi í Evrópusambandinu [is]
authorised health care professional
authorized health care professional
löggiltur heilbrigðisstarfsmaður [is]
legislative measure
löggjafarráðstöfun [is]
legislative area
löggjafarsvið [is]
Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea
löggjafarþing sjálfstjórnarlýðveldisins Kríms [is]
policing measure
löggæsluráðstöfun [is]
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
Europol
Löggæslusamvinnustofnun Evrópusambandsins [is]
Löggæslusamvinnustofnunin [is]
European Union Police Mission
löggæsluverkefni Evrópusambandsins [is]
Department of Peacekeeping Operations (UN)
UN DPKO
löggæsluverkefni Friðargæsludeildar SÞ [is]
clean money
löglega fengið fé [is]
deadline for transposition into law
deadline for transposition
lögleiðingarfrestur [is]
frestur til lögleiðingar [is]
deadline for the transposal
lögleiðingarfrestur [is]
frestur til lögleiðingar [is]
transposition measure
lögleiðingarráðstöfun [is]
legitimate uses of the sea
lögmæt not hafsins [is]
geometry of the measuring chamber
lögun mælihólfs [is]
countries of the Mediterranean Basin
löndin á Miðjarðarhafssvæðinu [is]
Central and Eastern European Countries
CEECs
löndin í Mið- og Austur-Evrópu [is]
OCT
overseas countries and territories
lönd og yfirráðasvæði handan hafsins [is]
oversøiske lande og territorier, OLT [da]
utomeuropeiska länder och territorier, ULT [sæ]
pays et territoires d´outre-mer, PTOM [fr]
überseeische Länder und Hoheitsgebiete, überseeische Länder und Gebiete, ÜLG [de]
least-developed countries
LDCs
lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun [is]
Treaty of Maastricht
Maastricht-sáttmálinn [is]
gastrointestinal diseases
gastro-intestinal diseases
maga- og garnasjúkdómar [is]
complement fixation reaction
magnabindingarsvörun [is]
measure quantitatively
magngreina [is]
maize germ meal
maískímsmjöl [is]
corn cob meal
maískólfsmjöl [is]
shingle beach
malarfjara [is]
malt bread
maltbrauð [is]
manganese ribonucleate
manganríbónúkleat [is]
clear a vacancy
manna laust starf [is]
great apes
mannapar [is]
mannapaætt [is]
menneskeaber [da]
människoapor [sæ]
singes anthropoïdes [fr]
Menschenaffen [de]
Pongidae [la]
European Court of Human Rights
Mannréttindadómstóll Evrópu [is]
humanitarian reason
mannúðarástæða [is]
humane treatment
mannúðleg meðferð [is]
installation at sea
mannvirki á hafi úti [is]
multilateral meeting in advance of each season
marghliða fundur fyrir hvert tímabil [is]
repeated use material
margnota efni [is]
repeated use article
margnota hlutur [is]
replaceable fastening device
margnota lokunarbúnaður [is]
multiple gearing
margnotkun eiginfjárliða [is]
common sea urchin
marígull [is]
spiseligt søpindsvin [da]
Echinus esculentus [la]
Primulaceae
maríulykilsætt [is]
kodriverfamilien [da]
viveväxter [sæ]
primulacées [fr]
Primelgewächse [de]
Primulaceae [la]
sea lettuce
maríusvunta [is]
grænhimna [is]
søsalat [da]
havssallat [sæ]
Meerlattich, Lattichwatt [de]
Ulva lactua [la]
Gentianaceae
gentian family
maríuvandarætt [is]
ensianfamilien [da]
gentianaväxter [sæ]
gentianacées [fr]
Enziangewächse [de]
Gentianaceae [la]
marketing year
markaðsár [is]
market research
markaðsrannsóknir [is]
market-leading product
markaðsráðandi vara [is]
market-leading reference product
markaðsráðandi viðmiðunarvara [is]
market-based measure
market based measure
markaðstengd ráðstöfun [is]
markedsbaseret foranstaltning [da]
.. [sæ]
marknadsbaserad åtgärd [no]
mécanisme de marché [fr]
end measure
markmát [is]
European territorial cooperation objective
European territorial co-operation objective
markmið um evrópska svæðasamvinnu [is]
target area
marksvið [is]
critical external fire spread time
marktími fyrir útbreiðslu bruna að utanverðu [is]
targeted socioeconomic research
targeted socio-economic research
markvissar, félagshagfræðilegar rannsóknir [is]
reasoned breeding
markvissar kynbætur [is]
markviss ræktun [is]
fornuftig avling [da]
motiverad avel [sæ]
Marmara Sea
Marmarahaf [is]
measurement
mat [is]
food-borne disease
foodborne disease
matarborinn sjúkdómur [is]
meal break
matarhlé [is]
meal voucher
matarmiði [is]
eating habits
matarvenjur [is]
all-seasonal estimation
mat miðað við allar fáanlegar vörur sölutímabils [is]
fuldsæsonestimation [da]
fullsäsongsskattning [sæ]
Gesamtsaisonale Schätzung [de]
counter-seasonal estimation
mat miðað við vörur gagnstæðs sölutímabils [is]
modsæsonestimation [da]
lågsäsongsskattning [sæ]
Kontrasaisonale Schätzung [de]
year of assessment
matsár [is]
measurement date
matsdagur [is]
measuring unit
matseining [is]
measurement currency
matsgjaldmiðill [is]
measurement base
matsgrunnur [is]
measurement basis
matsgrunnur [is]
measurement criterion
measurement criteria
matsskilyrði [is]
measurement period
matstímabil [is]
European Food Safety Authority
EFSA
Matvælaöryggisstofnun Evrópu [is]
anteater
anteaters
maurætur [is]
myreslugere [da]
myrslokar [sæ]
Ameisenbären [de]
Vermilingua [la]
policy area
málaflokkur [is]
rated heating capacity
málhitunarafköst [is]
metal leaf electroscope
málmblaðsrafsjá [is]
metal insolubilisation treatment
málmfelling [is]
metal-enclosed switchgear
málmluktur rofbúnaður [is]
metal-enclosed controlgear
málmluktur stýribúnaður [is]
nuclear grade metal
málmur af gæðum sem krafist er í kjarnorkuvinnslu [is]
metal thread
málmþráður [is]
seat index point
SIP
málpunktur sætis [is]
plea
málsástæða [is]
pleas in law
málsástæður og lagarök [is]
appeal
málskot [is]
administrative appeal procedure
málskot til æðra stjórnsýslustigs [is]
administrative appeal
málskot til æðra stjórnsýslustigs [is]
European Union procedure
málsmeðferð Evrópusambandsins [is]
linguistic area
málsvæði [is]
meal
máltíð [is]
fits and clearances
mátun og bil [is]
pasmål og tolerancer, tilpasninger og tolerancer [da]
passning och spel, passningstoleranser [sæ]
jeux et tolérances [fr]
Passungen und Abständen, Passungen und Toleranzen [de]
mean power density
meðalaflþéttni [is]
mean photo effect
MPE
meðaláhrif ljóss [is]
gennemsnitlig lyseffekt [da]
MPE-värde [sæ]
photo-effet moyen, MPE [fr]
Mean Photo Effect [de]
mean depth
meðaldýpt [is]
mean low water mark
meðalfjörumörk [is]
mean high water mark
meðalflóðmörk [is]
mean value
meðalgildi [is]
mean absorbance
meðalgleypni [is]
mean total mercury content
meðalheildarmagn kvikasilfurs [is]
mean braking rate
meðalhemlunarhlutfall [is]
average peak area ratio
meðalhlutfall toppflatarmáls [is]
mean deceleration
meðalhraðaminnkun [is]
average tear force
meðalkraftur við rifnun [is]
mean torque
meðalkraftvægi [is]
mean body weight
meðallíkamsþyngd [is]
mean air temperature
meðallofthiti [is]
mean mass
meðalmassi [is]
mean tidal range
meðalmunur á flóði og fjöru [is]
mean substratum composition
meðalsamsetning undirlags [is]
arithmetic mean
meðaltal [is]
mean
meðaltal [is]
mean arithmetic value
meðaltal [is]
average earnings
meðaltekjur [is]
mean reproductive output
meðalviðkoma [is]
mean aerodynamic chord
meðalvænglína [is]
intermediate area
meðalþéttbýlt svæði [is]
intermediate populated area
meðalþéttbýlt svæði [is]
mean diameter
meðalþvermál [is]
arithmetic mean weight
meðalþyngd [is]
mean weight
meðalþyngd [is]
mean stimulation index
mean SI
meðalörvunarstuðull [is]
treatment
meðferð [is]
clinical area
meðferðarherbergi [is]
treatment group
meðferðarhópur [is]
treated soil
meðferðarjarðvegur [is]
form of treatment
meðferðarúrræði [is]
therapeutic treatment
meðferðarúrræði [is]
non-discriminatory treatment
meðferð án mismununar [is]
zootechnical treatment
meðferð á sviði dýraræktar [is]
dýraræktarmeðferð [is]
treatment at work
meðferð á vinnustað [is]
treatment in consolidated financial statements
meðferð í samstæðureikningsskilum [is]
electrodialysis treatment
meðferð með rafskiljun [is]
treatment of contracts
meðferð samninga [is]
treatment of taxes
meðferð skatta [is]
symptomatic treatment
meðferð við einkennum [is]
einkennameðferð [is]
equitable treatment
meðferð þar sem jafnræðis er gætt [is]
congenital abnormality of the heart
meðfæddur hjartagalli [is]
read in conjunction with
með hliðsjón af [is]
sammenholdt med [da]
jämförd med [sæ]
in Verbindung mit [de]
having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins [is]
having regard to the proposal from the European Commission
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [is]
treated crops
meðhöndlaðar plöntur [is]
treated
meðhöndlaður [is]
treated product
meðhöndluð vara [is]
treatment
meðhöndlun [is]
treatment operator
meðhöndlunaraðili [is]
treatment step
meðhöndlunarstig [is]
treatment facility
meðhöndlunarstöð [is]
sludge-treatment service
meðhöndlun eðju [is]
land treatment
meðhöndlun í jarðvegi [is]
treatment of soil
meðhöndlun jarðvegs [is]
produce treatment
meðhöndlun landbúnaðarvara [is]
treatment of foul liquids
meðhöndlun mengaðra vökva [is]
contaminated-soil treatment service
meðhöndlun mengaðs jarðvegs [is]
refuse-treatment service
meðhöndlun sorps [is]
fluoride removal treatment
meðhöndlun til að fjarlægja flúoríð [is]
waste treatment
meðhöndlun úrgangs [is]
accompaniment to a meal
meðlæti með mat [is]
by criminal means
með ólögmætum hætti [is]
by means of a Directive
með tilskipun [is]
by voluntary means
með valfrjálsum aðferðum [is]
with mechanical means
með vélrænum hætti [is]
bearing in mind
með það í huga [is]
by all appropriate means
með öllum tiltækum ráðum [is]
leading indicator
meginhagvísir [is]
health in all policies principle
meginreglan um að hugað sé að heilbrigði í allri stefnumótun [is]
væntanlegt [da]
princippet om, at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker principen att hälsofrågor ska beaktas inom alla politikområden [sæ]
le principe de l´intégration des questions de santé dans toutes les politiques [fr]
One health principle
meginreglan um ,eina heilsu´ [is]
One Health-princippet [da]
le principe «un monde, une seule santé» [fr]
das Prinzip Eine Gesundheit [de]
principle of equal treatment
principle of equality of treatment
meginreglan um jafna meðferð [is]
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation
meginreglan um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf [is]
principle of equivalent treatment
meginreglan um sambærilega meðferð [is]
protected rearing principle
meginreglan um velferðareldi [is]
princippet om »beskyttet opdræt« [da]
principen om ,skyddad uppfödning´ [sæ]
principe de l´«élevage protégé» [fr]
Grundsatz der Aufzucht in geschlossenen Systemen [de]
principles of the Treaty
meginreglur sáttmálans [is]
European Statistics Code of Practice
meginreglur um evrópska hagskýrslugerð [is]
greater descent slope
meiri aðflugshalli [is]
molasses
treacle
melassi [is]
melasse [da]
melass [sæ]
mélasse [fr]
Melasse [de]
ileal digestibility
meltanleiki í dausgörn [is]
tyndtarmsfordøjelighed [da]
smältbarhet i ileum [sæ]
cultural wealth
menningarauður [is]
European Capital of Culture
menningarhöfuðborg Evrópu [is]
cultural creation
menningarleg sköpun [is]
European Heritage Label
menningarminjamerki Evrópu [is]
Cultural Forum of the European Union
menningarráðstefna Evrópusambandsins [is]
European Cultural Convention
ETS No. 018 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
menningarsáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 18 (Safn Evrópusamninga) [is]
cultural wealth
menningarverðmæti [is]
Lifelong Learning Programme
Life-long Learning Programme
LLP
menntaáætlun Evrópusambandsins [is]
menntaáætlun ESB [is]
United Nations Institute for Training and Research
UN Institute for Training and Research
UNITAR
Mennta- og rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Mennta- og rannsóknastofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers Institut for Uddannelse og Forskning [da]
FN:s utbildnings- och forskningsinstitut [sæ]
Institut des Nations unies pour la formation et la recherche [fr]
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen [de]
teacher training establishment
menntastofnun kennara [is]
wrinkled pea
mergerta [is]
marvært [da]
märgärt [sæ]
pois ridé [fr]
Markerbse, geschrumpfte Erbse [de]
Pisum sativum medullare [la]
signal flare firearm
merkjablys [is]
signal area
merkjareitur [is]
beam
mesta breidd skips [is]
overall breadth
mesta breidd skips [is]
peak abdominal force
mesti kraftur á kvið [is]
maximum ahead service speed
mesti notkunarhraði áfram [is]
methyl stearate
metýlsterat [is]
matured meat
meyrnað kjöt [is]
Crimean-Congo haemorrhagic fever
Congo-Crimean-haemorrhagic fever
Mið-Asíu-blæðingasótt [is]
Equatorial Guinea
Republic of Equatorial Guinea
GQ
GNQ
Miðbaugs-Gínea [is]
Lýðveldið Miðbaugs-Gínea [is]
Ækvatorialguinea, Republikken Ækvatorialguinea [da]
Ekvatorialguinea, Republiken Ekvatorialguinea [sæ]
la Guinée équatoriale, la République de Guinée équatoriale [fr]
Äquatorialguinea, die Republik Äquatorialguinea [de]
Central European tick-bourne encephalitis virus
Mið-Evrópu-heilabólguveira sem berst með blóðmaurum [is]
Central European Time
CET
Mið-Evróputími [is]
Mediterranean Sea
Miðjarðarhaf [is]
Mediterranean horse mackerel
miðjarðarhafsbrynstirtla [is]
middelhavshestemakrel [da]
medelhavsmakrill, medelhavstaggmakrill [sæ]
Trachurus mediterraneus [la]
Mediterranean mussel
miðjarðarhafskræklingur [is]
middelhavsblåmusling [da]
middelhavsblåmusling [sæ]
Mittelmeer-Miesmuschel, Blaubartmuschel, Seemuschel [de]
Mytilus galloprovincialis [la]
Mediterranean partner countries
Miðjarðarhafslönd sem eru aðilar [is]
Mediterranean shore crab
miðjarðarhafsstrandkrabbi [is]
middelhavsstrandkrabbe [da]
Mittelmeer-Strandkrabbe [de]
Carcinus aestuarii [la]
mean line
miðlína [is]
Spreading excellence and widening participation
Miðlun framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps [is]
dissemination of research results
miðlun rannsóknarniðurstaðna [is]
central vacuum cleaner
miðlæg ryksuga [is]
centralstøvsuger [da]
centraldammsugare [sæ]
Zentralstaubsauger [de]
European central repository
ECR
central repository of information on civil aviation occurrences
miðlægt, evrópskt gagnasafn [is]
Europäischer Zentralspeicher, ECR, Zentralspeicher für Informationen über Ereignisse in der Zivilluftfahrt [de]
central counterparty clearing
miðlægt mótaðilauppgjör [is]
centralised clearance
centralized clearance
miðlæg tollafgreiðsla [is]
centralised clearance in the transitional period
miðlæg tollafgreiðsla á umbreytingartímabilinu [is]
longitudinal median bulkhead
miðskilrúm langskips [is]
Short Sea Shipping Focal Point
miðstöð flutninga á stuttum sjóleiðum [is]
Regional Co-ordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific
CGPRT
Coarse Grains, Pulses, Roots and Tubers Centre
miðstöð rannsókna og þróunar á grófu korni, hýðisbaunum, rótum og rótarávöxtum á hitabeltisregnsvæðum í Asíu og Kyrrahafinu [is]
central heating
miðstöðvarhitun [is]
central heating hot water boiler
miðstöðvarketill [is]
central heating radiator
miðstöðvarofn [is]
bearing device
miðunartæki [is]
pejleanordning [da]
bäringsinstrument [sæ]
Peileinrichtung [de]
heavy drift ice
mikill rekís [is]
mitigation measure
mildunarráðstöfun [is]
mildandi ráðstöfun [is]
real estate transfer
real-estate transfer
millifærsla fasteigna [is]
intervening sheave
millihjól [is]
reaction intermediate
millihvarfefni [is]
international means of transport
millilandafar [is]
sea and coastal passenger water transport
millilanda- og strandsiglingar með farþega [is]
sea and coastal freight water transport
millilanda- og strandsiglingar með vörur [is]
inter-dealer broker
millimiðlari [is]
intermediate measures
milliráðstafanir [is]
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UN Interregional Crime and Justice Research Institute
UNICRI
Millisvæðastofnun Sameinuðu þjóðanna um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum [is]
Millisvæðastofnun SÞ um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum [is]
De Forenede Nationers Institut for Interregional Kriminalitets- og Strafforfølgelsesforskning [da]
FN:s institut för interregional juridisk forskning [sæ]
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice [fr]
Interregionales Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechtspflege [de]
peak-to-peak noise
millitoppasuð [is]
speaking note
minnisseðill [is]
deactivate
de-activate
minnka virkni [is]
upstream emission reduction
UER
minnkun losunar á fyrri stigum [is]
reduktion af opstrømsemissioner [da]
utsläppsminskning i ett tidigare led [sæ]
réduction des émissions en amont [fr]
Upstream-Emissions-Reduktion [de]
measles
mislingar [is]
measles virus
mislingaveira [is]
residual current operated circuit-breaker
mismunastraumsrofi [is]
discriminatory treatment
mismunun [is]
anion-permeable
mínusjónagegndræpur [is]
Myricaceae
mjaðarlyngsætt [is]
pors-familien [da]
porsväxter [sæ]
myricacées [fr]
Gagelstrauchgewächse [de]
Myricaceae [la]
mead nectar
mjaðarveig [is]
Euphorbiaceae
mjólkurjurtaætt [is]
vortemælkfamilien [da]
törelväxter [sæ]
euphorbiacées [fr]
Wolfsmilchgewächse [de]
Euphorbiaceae [la]
dairy spread
mjólkurviðbit [is]
mild steel
soft steel
low carbon steel
dead soft steel
dead mild steel
mjúkt stál [is]
flusstål, blødt stål, stål med lavt kulstofindhold [da]
mead
mjöður [is]
flour
meal
mjöl [is]
mel [da]
mjöl [sæ]
farine [fr]
Mehl [de]
yellow mealworm
yellow mealworm beetle
mjölbjalla [is]
melskrubbe [da]
mjölbagge [sæ]
Mehlkäfer [de]
Tenebrio molitor [la]
flour treatment agent
mjölmeðhöndlunarefni [is]
Dioscoreaceae
mjölrótarætt [is]
yams-familien [da]
jamsväxter [sæ]
dioscoréacées [fr]
Yamswurzelgewächse, Yamsgewächse, Yamswurzgewächse, Schmerwurzgewächse [de]
Dioscoreaceae [la]
hoof meal
mjöl úr hófum og klaufum [is]
cereal flour
mjöl úr korni [is]
mel af korn [da]
finmalet mjöl [sæ]
farine de céréales [fr]
Getreidemehl [de]
composting reactor
moltari [is]
Montreal Protocol No. 4
Montreal-bókun nr. 4 [is]
Montreal Protocol on ozone depleting substances
Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
Montreal Consensus
Montreal-samkomulagið [is]
Consensus de Montréal [fr]
Konsens von Montreal [de]
Montreal Convention
Montreal-samningurinn [is]
breakfast cereal
morgunkorn [is]
morgenmadscerealier, cerealier, morgenmadsprodukt [da]
frukostcerealier [sæ]
céréales pour petit-déjeuner [fr]
Frühstücksgetreidekost [de]
Hymenophyllaceae
mosaburknaætt [is]
hindebregnefamilien [da]
hinnbräkenväxter [sæ]
hymenophyllacées [fr]
Hautfarne [de]
Hymenophyllaceae [la]
sphagnum peat
mosamór [is]
sphagnum, sphagnumtorv [da]
vitmosstorv, sphagnumtorv [sæ]
tourbe à sphaignes [fr]
Torfmoostorf, Bleichmoostorf [de]
PB
peat briquette
mókögglar [is]
tørvebriket [da]
torvbrikett [sæ]
briquette de turba [fr]
Torfbrikett [de]
PB plant
peat briquettes plant
mókögglaverksmiðja [is]
fabrique de briquettes de tourbe [fr]
peatland
mómýri [is]
monooleate
mónóóleat [is]
monostearate
mónósterat [is]
peat
mór [is]
tørv [da]
torv [sæ]
tourbe [fr]
Torf [de]
developed area of a windscreen
mótaður flötur framrúðu [is]
shuttering leave
mótafleki [is]
casting ingots preheating stand
mótaforhitari [is]
mould-release agent
parting agent
release agent
mótalosi [is]
malleable finger splint
mótanleg fingurspelka [is]
malleable forearm splint
mótanleg framhandleggsspelka [is]
malleable hand splint
mótanleg handarspelka [is]
anti-yeast
mótefni gegn gersveppum [is]
antistoffer mod gær [da]
antikroppar mot jästceller [sæ]
anti-levure [fr]
Anti-Hefe [de]
extraction of peat
mótekja [is]
tear strength
mótstaða gegn því að rifna [is]
downstream speed
móttökuhraði [is]
marker beacon receiving system
móttökukerfi fyrir markvita [is]
molded breadth
mótuð breidd [is]
headwind
mótvindur [is]
modvind [da]
motvind [sæ]
vent contraire [fr]
Gegenwind [de]
compensatory measure
mótvægisaðgerð [is]
steam backpressure turbine
mótþrýstigufuhverfill [is]
Boraginaceae
munablómsætt [is]
rubladfamilien [da]
strävbladiga växter, förgätmigejväxter [sæ]
boraginacées [fr]
Borretschgewächse [de]
Boraginaceae [la]
mung bean
mungbaun [is]
mungbaunir [is]
mungbaunajurt [is]
jerusalembønne, mungbønne [da]
mungböna [sæ]
ambérique, haricot Mungo, haricot velu de la basse Nubie [fr]
Mungbohne, Mungobohne, Jerusalembohne [de]
Vigna radiata L. [la]
oral hearing
munnleg skýrslugjöf [is]
variation in dipped beam inclination
munur á halla lágljósanna [is]
hinny meat
múlasnakjöt [is]
mule meat
múldýrakjöt [is]
concrete-breaker
múrbrotsverkfæri [is]
betonbrækker [da]
betongspett [sæ]
manure spreader
mykjudreifari [is]
reaction product
myndefni [is]
combined health warning
mynd- og textaviðvörunarmerking [is]
kombineret sundhedsadvarsel [da]
kombinerad hälsovarning [sæ]
avertissement sanitaire combiné [fr]
kombinierter gesundheitsbezogener Warnhinweis [de]
video-streaming
video streaming
myndstreymi [is]
direkte video [da]
direktuppspelad video, webbutsändning [sæ]
lecture vidéo en transit, streaming vidéo [fr]
heat of formation
myndunarvarmi [is]
dannelsesvarme [da]
Bildungswärme [de]
intra-group creation of own funds
myndun eigin fjár innan samstæðu [is]
intra-group creation of own funds
myndun gjaldþols innan samstæðu [is]
overhead projector
myndvarpi [is]
tyre tread depth
tire tread depth
mynsturdýpt hjólbarða [is]
tread depth of tyres
mynsturdýpt hjólbarða [is]
European Monetary Union
EMU
Myntbandalag Evrópu [is]
Monetary Agreement between the European Union and the French Republic on keeping the euro in Saint-Barthélemy following the amendment of its status with regard to the European Union
myntsamningur á milli Evrópusambandsins og Lýðveldisins Frakklands um að halda evrunni á Sankti Bartólómeusareyjum í kjölfarið á breytingu á stöðu þeirra með tilliti til Evrópusambandsins [is]
whey cream
mysurjómi [is]
vallefløde [da]
vasslegrädde [sæ]
crème de sérum [fr]
Molkenrahm [de]
swamp meadowgrass
mýrasveifgras [is]
sumprapgræs, stortoppet rapgræs [da]
sengröe [sæ]
myrrapp [no]
pâturin des marais [fr]
Sumpfrispe [de]
Poa palustris [la]
cranberry
European cranberry
mýratrönuber [is]
tranebær [da]
tranbär [sæ]
canneberge [fr]
Moosbeere [de]
Vaccinium oxycoccus [la]
meter reading service
mælaaflestrarþjónusta [is]
measurable
mælanlegur [is]
quantifiable feature
mælanlegur þáttur [is]
measuring assembly
mælasamstæða [is]
measurement method
mæliaðferð [is]
method of measurement
mæliaðferð [is]
measuring method
mæliaðferð [is]
state of the art measurement method
mæliaðferð sem byggist á nýjustu tækni [is]
nýjasta mæliaðferð [is]
measurement bandwidth
mælibandbreidd [is]
certificate of measurement
mælibréf [is]
measuring device
mælibúnaður [is]
measuring equipment
mælibúnaður [is]
measuring mechanism
mælibúnaður [is]
measuring unit
mælieining [is]
unit of measurement
mælieining [is]
indication of units of measurement
mælieiningavísun [is]
fishing effort measure
mælieining fyrir fiskveiðar [is]
measuring rim
mælifelga [is]
measuring distance
mælifjarlægð [is]
civil department of weights and measures
mælifræðistofnun [is]
measured value
measurement values
mæligildi [is]
measuring cylinder
graduated cylinder
measuring glass
mæliglas [is]
measuring cylinder bearing a level mark
mæliglas með hæðarmerkingu [is]
sensor head
mælihaus [is]
measurement temperature
mælihitastig [is]
measurement microphone
mælihljóðnemi [is]
measuring chamber
MC
mælihólf [is]
measuring container
mæliílát [is]
measuring container
mælikerald [is]
measuring system
mælikerfi [is]
measuring system for liquids
mælikerfi fyrir vökva [is]
measuring antenna
mæliloftnet [is]
measurement precision
mælinákvæmni [is]
accuracy of measurement
mælinákvæmni [is]
reading
mæling [is]
measurement
mæling [is]
torque measuring system
mælingakerfi fyrir snúningsvægi [is]
measurement principle
mælingaraðferð [is]
emission measurement service
mælingar á losun mengunarefna [is]
measurement error
mælingarskekkja [is]
voids measurement
mæling á holrýmd [is]
laboratory measurement
mæling á rannsóknarstofu [is]
dynamic measurement
mæling í streymi [is]
tonnage measurement
mæling skipa [is]
measurement uncertainty
mælióvissa [is]
measuring point
mælipunktur [is]
measurement point
mælipunktur [is]
direct-reading meter
mælir með beinum álestri [is]
measuring tube
mælirör [is]
measuring error
mæliskekkja [is]
measurand
mælistærð [is]
measurement station
mælistöð [is]
measuring station
mælistöð [is]
measuring range
mælisvið [is]
measurement time interval
mælitímabil [is]
measurement period
mælitímabil [is]
measuring appliance
mælitæki [is]
measuring apparatus
mælitæki [is]
measuring device
mælitæki [is]
measuring instrument
mælitæki [is]
Measuring Instruments
Mælitæki [is]
continuously-operating measuring system
mælitæki sem starfa stöðugt [is]
measurement distance
mælivegalengd [is]
measurement surface
mæliyfirborð [is]
measurand
mæliþáttur [is]
measured sound power level
mælt hljóðaflsstig [is]
Rubiaceae
möðruætt [is]
earning capacity
möguleiki á tekjuöflun [is]
at-sea maintenance capability
möguleiki á viðhaldi á hafi úti [is]
grooved sea squirt
möttuldýr af tegundinni Microcosmus sulcatus [is]
Microcosmus sulcatus [is]
violet søpung [da]
sjöpung [sæ]
Microcosmus sabatieri [la]
Ophioglossaceae
naðurtunguætt [is]
rated heat output
nafnvarmaafköst [is]
málvarmaafköst [is]
guinea pig
naggrís [is]
marsvin [da]
marsvin [sæ]
Meerschweinchen [de]
Cavia porcella [la]
rheas
nandúar [is]
nanduer [da]
nanduer [sæ]
nandous [fr]
Nandus [de]
Rheiformes [la]
NATO´s Mediterranean Dialogue
NATO-Miðjarðarhafssamráðið [is]
sodium cetostearyl sulphate
natríumsetósterýlsúlfat [is]
feather the propeller
nauðbeita skrúfunni [is]
beefsteak
nautabuff [is]
bøf af oksekød [da]
biffstek [sæ]
bifteck [fr]
Beefsteak [de]
meat product of bovine origin
nautakjötsafurð [is]
learning
nám [is]
work-based learning
nám á vinnustað [is]
excavation of earth materials
nám jarðefna [is]
learning technique
námsaðferð [is]
learning content
námsefni [is]
training leave
námsleyfi [is]
educational leave
námsleyfi [is]
learner
námsmaður [is]
learning opportunity
námstækifæri [is]
learning dysfunctions
námsörðugleikar [is]
give to the nearest whole number
námunda að næstu heilu tölu [is]
report to the nearest whole number
námunda að næstu heilu tölu [is]
taught learning activities
nám undir leiðsögn [is]
pithead
námustokkur [is]
pithead winding gear
námuvinda [is]
close-proximity rear-view mirror
nándarbaksýnisspegill [is]
Solanaceae
Solanacea
náttskuggaætt [is]
Solanaceae [la]
natural pearl
náttúrleg perla [is]
Lake Myvatn Research Station
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn [is]
undersea tunnel
neðansjávargöng [is]
subsea technology
neðansjávartækni [is]
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
European Insurance and Occupational Pensions Committee
EIOPC
nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum [is]
Committee of European Securities Regulators
CESR
nefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila [is]
Committee on Economic and Monetary Affairs of the European Parliament
nefnd Evrópuþingsins um efnahags- og peningamál [is]
Committee of Senior Officials on Public Health
nefnd háttsettra embættismanna um lýðheilsu [is]
High-Level Group on the trans-European transport network
nefnd háttsettra embættismanna um samevrópska flutningakerfið [is]
Committee on serious cross-border threats to health
nefnd um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri [is]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
COPUOS
nefnd um friðsamlega nýtingu geimsins [is]
udvalget for fredelig udnyttelse af det ydre rum [da]
Comité des utilisations pacifiques de l´espace extra-atmosphérique [fr]
Ausschuß für die friedliche Nutzung des Weltraums [de]
Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)
nefnd um greiðslur, framkvæmdarreglur og verklagsreglu kærunefnda samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (vörumerki og hönnun) [is]
Scientific and Technical Research Committee
CREST
nefnd um vísinda- og tæknirannsóknir [is]
Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships
COSS
nefnd um öryggi á höfunum og varnir gegn mengun frá skipum [is]
Committee on Council Meetings away from Headquarters
nefnd öryggisráðsins um fundi utan aðalstöðva [is]
heading
nefstefna [is]
heading mode
nefstefnustýring [is]
negative earth
neikvæð jarðtenging [is]
negative clearance
neikvætt vottorð [is]
carnation leaf-roller
carnation tortrix
nellikuvefari [is]
nellikevikler [da]
nejlikvecklare [sæ]
Nelkenwickler, Mittelmernelkenwickler [de]
Cacoecimorpha pronubana eða Epichoristodes acerbella [la]
European Union Agency for Network and Information Security
ENISA
Net- og upplýsingaöryggisstofnun Evrópusambandsins [is]
Net- og upplýsingaöryggisstofnunin [is]
Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society
Nettenging fyrir samkeppnishæfan, stafrænan innri markað - leiðin að evrópsku gígabitasamfélagi [is]
Newcastle disease
Newcastle-veiki [is]
crisis management measure
neyðaraðgerð [is]
emergency team
neyðarlið [is]
emergency measures
neyðarráðstafanir [is]
emergency measure
neyðarráðstöfun [is]
high-speed breakdown service
neyðarþjónusta [is]
breakdown and recovery service for cars
neyðarþjónusta fyrir bíla [is]
Treaty of Nice
Nice-sáttmálinn [is]
breakdown
break-down
niðurbrot [is]
breaking
niðurbrot [is]
die-away
dieaway
niðurbrot [is]
breakdown product
niðurbrotsefni [is]
heat of decomposition
heat of dissociation
niðurbrotsvarmi [is]
dekompositionsvarme, spaltningsvarme, dissociationsvarme [da]
dissociationsentalpi [sæ]
Zersetzungswärme, Dissoziationswärme [de]
repealed regulation
niðurfelld reglugerð [is]
repealed directive
niðurfelld tilskipun [is]
repealed
niðurfelldur [is]
arrangement for repealing
niðurfelling [is]
repeal
repealing
niðurfelling [is]
Partial Repeal of the Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania, 01.04.1969
niðurfelling erindaskipta um afnám vegabréfsáritana að hluta, milli Íslands og Rúmeníu, 01.04.1969 [is]
gearing down of transmission
niðurfærsla arma [is]
travellers´ diarrhoea
niðurgangspest ferðamanna [is]
diarrhoea
niðurgangur [is]
diaré, diarrhoe, diarrhoea [da]
diarré [sæ]
diarrhée [fr]
Diarrhoa, Diarrhoea, Durchfall, Enterorrhoe [de]
subsidised meal
niðurgreidd máltíð [is]
sea bed insertion
niðurgröftur á hafsbotni [is]
death of an enterprise
niðurlagt fyrirtæki [is]
meat preserves
niðursoðið kjöt [is]
kødkonserves [da]
konserverat kött [sæ]
conserves de viande [fr]
Fleischkonserven [de]
conclusions of the European Council
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins [is]
Presidency conclusions of the European Council meeting
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
results of measurement
niðurstöður mælinga [is]
substantially flat test area
nokkurn veginn flatt prófunarsvæði [is]
North-East Atlantic Fisheries Commission
NEAFC
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin [is]
North Atlantic Ocean
Norður-Atlantshaf [is]
North Atlantic Treaty
Norður-Atlantshafssamningur [is]
Arctic Ocean
Norður-Íshaf [is]
North Korea
Democratic People´s Republic of Korea
KP
PRK
Norður-Kórea [is]
Alþýðulýðveldið Kórea [is]
Kórea [is]
Nordkorea, Den Demokratiske Folkerepublik Korea [da]
la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) [fr]
Nordkorea, Demokratische Volksrepublik Korea [de]
Agreement between the Nordic Countries on Seaworthiness of Vessels and Ship Equipment
Norðurlandasamningur um haffæri skipa og skipsbúnað [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Secondary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Elementary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara og sérkennara í grunnskólum [is]
North Sea
Norðursjór [is]
Norwegian Sea
Noregshaf [is]
normalisation treatment
normalization treatment
normalglóðun [is]
Agreement between the Nordic Countries on Health Preparedness
norrænn samningur um heilbrigðisviðbúnað [is]
operational measure
nothæfur mælikvarði [is]
area of application
notkunarsvið [is]
second-hand means of transport
notuð flutningatæki [is]
useful heat
useful heating
notvarmi [is]
NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods
NICEATM
NTP samræmingarstofnunin fyrir mat á eiturefnafræðilegum staðgönguaðferðum [is]
Centre inter-agences pour l''évaluation des méthodes toxicologiques alternatives du NTP [fr]
European Numbering Forum
númeraþing Evrópu [is]
post-doctoral researcher
post-doc
nýdoktor [is]
New European Test Cycle
ný evrópsk aksturslota [is]
Novel Swine Enteric Coronavirus Disease
ný gerð þarmasýkingar í svínum af völdum kórónaveiru [is]
ný gerð kórónaveiruþarmasýkingar í svínum [is]
New Zealand
NZ
NZL
Nýja-Sjáland [is]
New Zealand [da]
Nya Zeeland [sæ]
la Nouvelle-Zélande [fr]
Neuseeland [de]
whole cream cows milk
nýmjólk [is]
sødmælk [da]
helmjölk [sæ]
lait entier [fr]
Vollmilch [de]
full cream milk
full-cream milk
nýmjólk (ekki fitustöðluð) [is]
renal diseases
nýrnasjúkdómar [is]
medicinske nyresygdomme [da]
bacterial kidney disease
BKD
nýrnaveiki [is]
nýrnaveiki af völdum bakteríu [is]
corynebacteriosis [la]
New Zealand spinach
nýsjálenskt spínat [is]
European Institute of Innovation and Technology
EIT
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu [is]
newly created slot
nýtilkominn afgreiðslutími [is]
emerging disease
nýtilkominn sjúkdómur [is]
fresh poultry meat
nýtt alifuglakjöt [is]
fresh meat
nýtt kjöt [is]
fresh bovine meat
nýtt nautakjöt [is]
reasonable assurance of the regularity of transactions
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu í samræmi við reglur [is]
reasonable assurance of the legality of transactions
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu löglegar [is]
disease susceptibility
næmi fyrir sjúkdómum [is]
underwear
nærfatnaður [is]
surrounding area
nærliggjandi svæði [is]
near-patient testing
near patient testing
NPT
point-of-care testing
bedside testing
POCT
point of care testing
nærrannsókn [is]
patientnær testning [da]
patientnära testning [sæ]
diagnostic près du patient [fr]
patientennaher Test [de]
previous year
næstliðið ár [is]
bearded brotula
oddsporður [is]
skægget brotula [da]
skäggbrotula [sæ]
Bärtige Brotula [de]
Brotula barbata [la]
fallout
nuclear fallout
radioactive fallout
ofanfall [is]
geislavirkt ofanfall [is]
nedfald, radioaktivt nedfald, nedslag [da]
radioaktivt nedfall, nedfall, stoftnedfall, radioaktivt stoftnedfall [sæ]
retombées, retombée, retombée nucléaire, retombées radioactive [fr]
Fallout, Niederschlag, radioaktiver Niederschlag, Fall-out, radioaktiver Fallout [de]
projection area
ofanvarpsflötur [is]
overheating
ofhitun [is]
saddled seabream
oflátungur [is]
saddelhavrude [da]
Brandbrasse [de]
Oblada melanura [la]
reheating furnace
ofn fyrir upphitun [is]
oven cleaner
ofnhreinsiefni [is]
reactor core
ofnkjarni [is]
cross-reacting allergen
ofnæmisvaldur með víxlsvörun [is]
allergic reactions
ofnæmisviðbrögð [is]
superheater
ofurhitari [is]
hypersensitivity reaction
ofurnæmissvörun [is]
dermal hypersensitivity reaction
ofurnæmissvörun í húð [is]
hyperreactivity
ofursvörun [is]
O-ring seal
O-ring
O-laga hringþétti [is]
heating oil
domestic heating oil
olía til upphitunar [is]
Australian tea tree oil
olía úr áströlskum teviði [is]
oleaginous
olíuríkur [is]
oleaginous fruit
olíuríkur ávöxtur [is]
olíuríkt aldin [is]
olíualdin [is]
olieholdig frugt [da]
oljehaltig frukt [sæ]
fruit oléagineux [fr]
ölhaltige Frucht, Ölfrucht [de]
open sea
opið haf [is]
open learning
opið nám [is]
public health authorities
opinber heilbrigðisyfirvöld [is]
de [kompetente] offentlige sundhedsmyndigheder [da]
les autorités sanitaires [fr]
public hearing
opinber málflutningur [is]
audience publique [fr]
official plant health officer
opinber plöntuheilbrigðiseftirlitsmaður [is]
opinber eftirlitsmaður með plöntuheilbrigði [is]
officiel plantesundhedskontrollør [da]
officiell växtskyddsinspektör [sæ]
amtlicher Pflanzengesundheitsinspektor [de]
public, non-profit-making research establishment
opinber rannsóknastofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni [is]
National Health Insurance Fund
opinber sjúkratryggingasjóður [is]
official seal
opinbert innsigli [is]
public hearing
opinn áheyrnarfundur [is]
open-top cleaner
opinn hreinsibúnaður [is]
open reading frame
ORF
opinn lesrammi [is]
åben læseramme [da]
öppen läsram [sæ]
offener Leserahmen [de]
water heating energy efficiency
orkunýtni vatnshitunar [is]
Energy Community Treaty
orkusamfélagssáttmáli [is]
European Energy Charter
Energy Charter
orkusáttmáli Evrópu [is]
orkusáttmálinn [is]
power management feature
orkusparandi stilling [is]
National Energy Authority
NEA
Orkustofnun [is]
leave
orlof [is]
annual leave
orlof [is]
leave period
orlofstímabil [is]
combat gear
orrustuútbúnaður [is]
reason code
orsakakóði [is]
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
Oslo Paris Commission Convention
OSPAR Convention
OSPAR-samningurinn um verndun Norðaustur-Atlantshafsins [is]
OSPAR-samningurinn [is]
cheese smear
ostakítti [is]
ostekit [da]
morge [fr]
Käseschmiere [de]
European flat oyster
oyster
common oyster
ostra [is]
Ostrea edulis [la]
Bonamia ostreae
bonamiosis
infection with Bonamia ostreae
ostruveiki [is]
infektion med Bonamia ostreae, bonamiose [da]
bonamiosis [sæ]
bonamiose [fr]
Bonamiose [de]
Bonamia ostreae [la]
Bonamia ostreae
bonamiosis
infection with Bonamia ostreae
ostruveikisýkill [is]
infektion med Bonamia ostreae, bonamiose [da]
bonamiosis [sæ]
bonamiose [fr]
Bonamiose [de]
Bonamia ostreae [la]
non-productive heritage features
óarðbær menningarverðmæti [is]
production overheads
óbeinn framleiðslukostnaður [is]
overhead
óbeinn kostnaður [is]
passive measure
óbein ráðstöfun [is]
financial intermediation service indirectly measured
FISIM
óbeint mæld fjármálaþjónusta [is]
ÓMF [is]
concentrated cleaner
óblandað hreinsiefni [is]
uninhabited area
óbyggð [is]
wilderness area
óbyggðir [is]
incorporeal assets
óefnisleg verðmæti [is]
non-formal learning
óformlegt nám [is]
Informal Open-ended Working Group on an Agenda for Peace
óformlegur vinnuhópur um friðaráætlun [is]
threat of war
ófriðarhætta [is]
corneal opacity
ógagnsæi glæru [is]
impermeable
ógegndræpur [is]
threat
ógn [is]
threat assessment
ógnarmat [is]
threat
ógnun [is]
threat to the rule of law
ógnun við réttarríkið [is]
ship-based security threat
ógn við siglingavernd frá skipi [is]
wage arrears
ógreidd laun [is]
linear polyfosfate
ógreinótt pólýfosfat [is]
unseaworthy
óhaffær [is]
ungroomed appearance
óhrjálegt útlit [is]
unreacted feedstock
óhvarfað hráefni [is]
non-reacted
óhvarfaður [is]
unearned finance income
óinnleystar fjármagnstekjur [is]
unrealised loss
unrealized loss
óinnleyst tap [is]
unrealised losses on investments
unrealized losses on investments
óinnleyst tap af fjárfestingum [is]
unrealised profit
unrealized profit
óinnleystur hagnaður [is]
unrealised gains
unrealized gains
óinnleystur hagnaður [is]
unrealised gains on investments
unrealized gains on investments
óinnleystur hagnaður af fjárfestingum [is]
unsealed
óinnsiglaður [is]
free meal
ókeypis máltíð [is]
oleamide
óleamíð [is]
oleate
óleat [is]
oleyloleate
óleylóleat [is]
non-organically reared pullets
ólífrænt aldar varphænur [is]
varphænur sem eru ekki lífrænt aldar [is]
non-organically reared poultry
ólífrænt aldir alifuglar [is]
alifuglar sem eru ekki lífrænt aldir [is]
different treatment
ólík meðferð [is]
non-linear
ólínulegur [is]
failure to stop and give particulars after an accident which has resulted in death or serious injury
ólögleg brottför af slysstað þegar afleiðingar slyss eru alvarlegir líkamsáverkar eða mannslát [is]
délit de fuite a la suite d´un accident ayant entrainé la mort ou des blessures graves [fr]
unerlaubtes Entfernen nach einem Unfall mit schwerer Körperverletzung oder Todesfolge [de]
illicit trafficking in chemical weapons
ólögleg viðskipti með efnavopn [is]
illicit trafficking in nuclear or radioactive materials
ólögleg viðskipti með kjarnakleyf eða geislavirk efni [is]
illicit trafficking in nuclear weapons
ólögleg viðskipti með kjarnavopn [is]
illicit trafficking in biological weapons
ólögleg viðskipti með líffræðileg vopn [is]
illegal trade in firearms
ólögleg viðskipti með skotvopn [is]
commerce d´armes à feu [fr]
Vertrieb von Feuerwaffen [de]
illicit trafficking in weapons, munitions and explosives
ólögleg viðskipti með vopn, skotfæri og sprengiefni [is]
trafficking in firearms
ólögmæt viðskipti með skotvopn [is]
untreated PVC
ómeðhöndlað pólývínylklóríð [is]
unserviceable component
ónothæfur íhlutur [is]
ikke-brugbar komponent [da]
driftsoduglig komponent [sæ]
nicht betriebstüchtige Komponente [de]
immunological diseases
ónæmissjúkdómar [is]
retained earnings
óráðstafað eigið fé [is]
asymmetrical passing beam
ósamhverfur lágljósageisli [is]
incompatibly coded bearer
ósamrýmanlegur burðarkóti [is]
rosary pea
óskabaunir [is]
paternosterbønne [da]
paternosterböna [sæ]
Paternostererbse, Indisches Suessholz, Schoensamiger Suessstrauch [de]
Abrus precatorius L. [la]
harmless to health
óskaðlegur heilsu [is]
unstructured leased line
óskipuleg leigulína [is]
Oslo Convention, 1947
Convention for a Uniform System of Tonnage Measurement of Ships
1947 Tonnage Convention
Óslóarsamningurinn frá 1947 [is]
non-infectious disease
ósmitandi sjúkdómur [is]
ikkeinfektionssygdomme [da]
icke-infektiös sjukdom [sæ]
nicht infektiöse Krankheit [de]
stiff beam
ósveigjanleg stoð [is]
rigid beam
ósveigjanleg stoð [is]
non-featured performer
ótilgreindur listflytjandi [is]
premature death
ótímabær dauðdagi [is]
early mortality
ótímabær dauði [is]
raw cereal
óunnið korn [is]
uncleared advance
óuppgerð fyrirframgreiðsla [is]
forskud, der ikke er afviklet [da]
noch nicht abgerechneter Vorschuss [de]
non-cancellable lease
óuppsegjanlegur leigusamningur [is]
bone-in bovine meat
óúrbeinað nautakjöt [is]
exposed meat
óvarið kjöt [is]
ópakkað kjöt [is]
uemballeret kød, uindpakket kød [da]
v. [sæ]
viande nue, viande à découvert [fr]
nicht umhülltes Fleisch [de]
real uncovered interest rate parity
real UIP
óvarið raunvaxtajafnvægi [is]
exposed weather deck
óvarið þilfar [is]
exposed seating position
óvarin sætisstaða [is]
suspected unexpected serious adverse reaction
SUSAR
óvænt, alvarleg aukaverkun sem grunur er um [is]
grunuð, óvænt og alvarleg aukaverkun [is]
greasy wool
óþvegin ull [is]
package of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices
pakki með katli fyrir eldsneyti í föstu formi, viðbótarhiturum, hitastýringum og búnaði sem nýtir sólarorku [is]
palearctic region
palearktíska svæðið [is]
palearctic
palearktískur [is]
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNRWA
Palestínuflóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna [is]
Palestínuflóttamannaaðstoð SÞ [is]
pancreatin
pankreatín [is]
Papua New Guinea
Independent State of Papua New Guinea
PG
PNG
Papúa Nýja-Gínea [is]
Sjálfstæða ríkið Papúa Nýja-Gínea [is]
Papua Ny Guinea, Den Uafhængige Stat Papua Ny Guinea [da]
Papua Nya Guinea, Den oberoende staten Papua Nya Guinea [sæ]
la Papouasie - Nouvelle-Guinée, l´Etat indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée [fr]
Papua-Neuguinea, der Unabhängige Staat Papua-Neuguinea [de]
Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy
Parísarsamningurinn frá 29. júlí 1960 um bótaskyldu þriðja aðila á sviði kjarnorku [is]
Dicksoniaceae
pálmaburknaætt [is]
Dicksoniaceae [la]
palm kernel meal
pálmakjarnamjöl [is]
palm heart
pálmakjarni [is]
pálmahjarta [is]
palmkerne, palmekål [da]
palmkärna, palmhjärta [sæ]
choux palmistes, coeur de palmier [fr]
Palmherz, Palmkern,Palmkohl [de]
Palmae
Palmaceae
palm family
pálmaætt [is]
palmefamilien [da]
palmer [sæ]
Palmiers, Palmacées, Palmae, Arécacées, Arecaceae [fr]
Palmengewächse [de]
Palmae [la]
forgery of money and means of payment
peningafölsun og fölsun greiðslumiðla [is]
European Monetary System
EMS
peningakerfi Evrópu [is]
European Monetary Institute
EMI
Peningamálastofnun Evrópu [is]
European Monetary Cooperation Fund
European Monetary Co-operation Fund
Peningasamvinnusjóður Evrópu [is]
pentaerythritol dioleate
pentaerýtrítóldíóleat [is]
pear
common pear
pera [is]
pære, almindelig pære [da]
päron [sæ]
poire [fr]
Birne [de]
Pyrus communis [la]
pearl barley
perlubygg [is]
perlegryn [da]
pärlgryn [sæ]
orge perlé [fr]
Graupen [de]
guinea fowl
helmeted guinea fowl
perluhænsn [is]
hjálmperluhænsn [is]
perlehøne [da]
pärlhöns [sæ]
Perlhuhn [de]
Numida meleagris [la]
nacreous appearance
perlumóðuráferð [is]
pearlescent
perlumóðurefni [is]
nacrous area
perlumóðurlitað svæði [is]
leather personal goods
persónulegir munir úr leðri [is]
seafarers´ identity document
persónuskilríki sjómanna [is]
pear-shaped flask
peruflaska [is]
seed-producing plant
seed-bearing plant
planta sem ber fræ [is]
fræbær planta [is]
frøbærende plante [da]
fröbärande planta [sæ]
porte-graines [fr]
Samenträger [de]
bearer plant
planta til framleiðslu [is]
produktionsafgrøde [da]
producerande växt [sæ]
plante productrice [fr]
fruchttragende Pflanze [de]
plastic-coated rust-protected steel sheath
plasthúðað slíður úr ryðfríu stáli [is]
cation-permeable
plúsjónagegndræpur [is]
plant health
plöntuheilbrigði [is]
Pflanzengesundheit [de]
plant health certificate
plöntuheilbrigðisvottorð [is]
certificat phytosanitaire [fr]
Pflanzengesundheitszeugnis [de]
plant meal
plöntumjöl [is]
powdered plant meal
plöntumjöl í duftformi [is]
plant disease
plöntusjúkdómur [is]
plant protection product
plant-protection product
crop protection product
crop-protection product
plant health product
plöntuverndarvara [is]
plantebeskyttelsesmiddel [da]
växtskyddsmedel [sæ]
produit phytopharmaceutique, produit phytosanitaire [fr]
Pflanzenschutzmittel, phytopharmazeutisches Produkt [de]
koala
koala bear
pokabjörn [is]
koala [da]
koala, koalabjörn, pungbjörn [sæ]
Koala, Aschgrauer Beutelbär [de]
Phascolarctos cinereus [la]
soil release polyester
pólýestri með óhreinindavörn [is]
pólýester með óhreinindavörn [is]
polyethylene glycol stearate
pólýetýlenglýkólsterat [is]
PE sheathing
pólýetýlenkápa [is]
polyglycerol polyricinoleate
pólýglýserólpólýrísínóleat [is]
pressed baker''s yeast
pressuger [is]
prion protein
protease-resistant protein
proteinase-resistant protein
PrP
príonprótín [is]
prion disease
príonsjúkdómur [is]
knitwear
prjónavara [is]
no template control
NTC
amplification reagent control
prófefnamögnunarblanda án DNA-móts [is]
amplification reagent control
no template control
prófefnamögnunarblanda án DNA-móts [is]
reagent
prófefni [is]
Millon reagent
prófefni Millons [is]
reagent product
prófefnisafurð [is]
blood typing reagent
blood-grouping reagent
prófefni sem er notað til blóðflokkunar [is]
prófefni til blóðflokkunar [is]
diagnostic reagent
prófefni til greiningar [is]
greiningarprófefni [is]
blood-testing reagent
prófefni til nota við blóðprófanir [is]
laboratory reagent
prófefni til notkunar á rannsóknarstofum [is]
reagent for electrophoresis
prófefni til rafdráttar [is]
steady-state test cycle
prófunarlota með stöðugu ástandi [is]
research octane number
RON
prófunaroktantala [is]
control area
prófunarsvæði [is]
kontrolområde [da]
kontrollområde [sæ]
plage de contrôle [fr]
Prüfbereich [de]
ready test
ready biodegradability test
prófun á auðlífbrjótanleika [is]
readily biodegradability test
prófun fyrir auðlífbrjótanleika [is]
head-form test
prófun með líkani af höfði [is]
protease-resistant
próteasaþolinn [is]
proteasome
próteasóm [is]
proteasom [da]
proteasom [sæ]
protéasome [fr]
Proteasom [de]
protease
prótínkljúfur [is]
stony sea urchin
purpurakoppur [is]
stensøpindsvin, middelhavssøpindsvin [da]
sjöborre [sæ]
Steinseeigel [de]
Paracentrotus lividus [la]
eastern purple coneflower
purple coneflower
purpurasólhattur [is]
havepurpursolhat, purpursolhat [da]
röd rudbeckia [sæ]
Purpur-Sonnenhut, Roter Scheinsonnenhut [de]
Echinacea purpurea [la]
sausage meat
pylsukjöt [is]
panga seabream
pöngufiskur [is]
Pterogymnus laniarius [la]
QUV accelerated weathering apparatus
QUV-hraðveðrunarbúnaður [is]
beacon
radíóviti [is]
serial number of the firearm
raðnúmer skotvopns [is]
numéro d´identification d´une arme à feu [fr]
Identifizierungsnummer der Feuerwaffe [de]
electrically insulating footwear
rafeinangrandi skófatnaður [is]
electron-beam recorder
rafeindageislamælir [is]
electronic control gear
rafeindastýribúnaður [is]
electro-membranary treatment
rafhimnumeðhöndlun [is]
electrically heated
rafhitaður [is]
electrically heated isothermal oven
rafhitaður jafnhitaskápur [is]
electric boiler space heater
rafhitaketill fyrir rými [is]
electroheat installation
rafhitalögn [is]
electric sauna heating appliance
rafhitatæki fyrir sánaböð [is]
heating electrical equipment
rafhitunarbúnaður [is]
electrical heating system
rafhitunarkerfi [is]
electrical domestic appliance for cleaning
rafknúið heimilistæki til hreingerninga [is]
electric soil-heating apparatus
rafmagnsbúnaður til hitunar á jarðvegi [is]
electric space-heating apparatus
rafmagnsbúnaður til hitunar á rými [is]
electric heating resistor
rafmagnshitaviðnám [is]
electric teamaker
rafmagnstevél [is]
heatable membrane capacity manometer
rafrýmdarþrýstimælir með hitahimnu [is]
electronic identification of animals
IDEA
rafræn auðkenning dýra [is]
IDEA, elektronisk identifikation af dyr [da]
IDEA, elektronisk identifiering av djur [sæ]
IDEA, identification électronique des animaux [fr]
IDEA, elektronische Kennzeichnung von Tieren [de]
e-health
eHealth
rafræn heilbrigðisþjónusta [is]
eHealth
e-health
rafræn heilbrigðisþjónusta [is]
remote electronic signature creation device
rafrænn fjarundirskriftarbúnaður [is]
electronic signature creation device
rafrænn undirskriftarbúnaður [is]
system til generering af elektroniske signaturer [da]
anordning för underskriftframställning [sæ]
dispositif de création de signature électronique [fr]
elektronische Signaturerstellungseinheit [de]
electronic seal
rafrænt innsigli [is]
elektronisk segl [da]
elektronisk stämpel [sæ]
cachet électronique [fr]
elektronisches Siegel [de]
eLearning
e-Learning
rafrænt nám [is]
e-learning material
rafrænt námsefni [is]
SafeSeaNet system
SafeSeaNet
Community Maritime Information Exchange System
rafrænt tilkynningakerfi í Bandalaginu um skipakomur [is]
SafeSeaNet-kerfið [is]
Union Maritime Information and Exchange System
SafeSeaNet
SafeSeaNet system
rafrænt tilkynningakerfi í Sambandinu um skipakomur [is]
SafeSeaNet-kerfið [is]
electronic signature creation data
rafræn undirskriftargögn [is]
data til generering af elektroniske signaturer [da]
données de création de signature électronique [fr]
elektronische Signaturerstellungsdaten [de]
electromagnetic means
rafsegulaðferðir [is]
European Committee for Electrotechnical Standardisation
European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC
Rafstaðlasamtök Evrópu [is]
Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique [fr]
electrostatic measuring instrument
electrostatic instrument
rafstöðumælitæki [is]
electrostatic air and gas cleaner
rafstöðusviðsbúnaður til að hreinsa loft og gas [is]
electric resistance heating
rafviðnámshitun [is]
research framework programme
rammaáætlun um rannsóknir [is]
framework programme for research and innovation
rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun [is]
framework programme for research and development
research and development framework programme
rammaáætlun um rannsóknir og þróunarstarf [is]
European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities
ETS No. 106, 159 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
rammasamningur Evrópuráðsins um samstarf byggðarlaga og svæðisbundinna yfirvalda yfir landamæri [is]
SES nr. 106 og 159 (Safn Evrópusamninga) [is]
Framework Convention for the Protection of National Minorities
ETS No. 157 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
rammasamningur um verndun þjóðarbrota [is]
SES nr. 157 (Safn Evrópusamninga) [is]
weapons strong box
rammger vopnahirsla [is]
Proboscidea
proboscideans
ranadýr [is]
snabeldyr [da]
elefantdjur [sæ]
Rüsseltiere [de]
Proboscidea [la]
research
rannsókn [is]
research actor
rannsóknaraðili [is]
research player
rannsóknaraðili [is]
research aid
rannsóknaraðstoð [is]
research programme
rannsóknaráætlun [is]
research library
rannsóknarbókasafn [is]
research facilities
rannsóknarbúnaður [is]
research capacity
rannsóknargeta [is]
human research potential
rannsóknargeta manna [is]
research centre
rannsóknarmiðstöð [is]
research results
rannsóknarniðurstöður [is]
research vessel service
rannsóknarskipaþjónusta [is]
research stage
rannsóknarstig [is]
research project
rannsóknarverkefni [is]
EU sponsored research project
rannsóknarverkefni sem styrkt er af ESB [is]
research activities
rannsóknarvinna [is]
research service
rannsóknarþjónusta [is]
Research Fund for Coal and Steel
Rannsóknasjóður fyrir kola- og stáliðnaðinn [is]
research activities
rannsóknastarfsemi [is]
research establishment
rannsóknastofnun [is]
research institution
rannsóknastofnun [is]
research body
rannsóknastofnun [is]
United Nations Institute for Disarmament Research
UN Institute for Disarmament Research
UNIDIR
Rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna um afvopnunarmál [is]
Rannsóknastofnun SÞ um afvopnunarmál [is]
United Nations Research Institute for Social Development
UN Research Institute for Social Development
UNRISD
Rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna um félagslega þróun [is]
Rannsóknastofnun SÞ um félagslega þróun [is]
transdisease vaccinology
rannsóknir á bólusetningum eftir sjúkdómum [is]
European integration studies
rannsóknir er varða samrunann í Evrópu [is]
aerodynamic research
rannsóknir í loftaflfræði [is]
medical research
rannsóknir í læknisfræði [is]
research and development
R & D
rannsóknir og þróun [is]
research and development
R & D
rannsóknir og þróunarstarfsemi [is]
Single European Sky Air Traffic Management Research and development
Single European Sky ATM Research
SESAR
rannsóknir og þróun á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar í samevrópska loftrýminu [is]
SESAR-verkefnið [is]
co-normative research
rannsóknir samhliða stöðlun [is]
rannsókn sem fer fram samhliða stöðlun [is]
væntanlegt [da]
forskning som bedrivs samtidigt med standardiseringsarbetet [sæ]
konormative Forschung [de]
research, technological development & demonstration
RTD & D
rannsóknir, tækniþróun og tilraunaverkefni [is]
research, development and innovation
RDI
rannsóknir, þróun og nýsköpun [is]
examination to establish streaks
rannsókn til að finna rákir [is]
radio altimeter reading
ratsjárhæðarmæling [is]
Red Sea
Rauðahaf [is]
leafscale gulper shark
rauðháfur [is]
brun pighaj, mørk pighaj [da]
brun pigghaj [sæ]
squale-chagrin de l´Atlantique, faux siki [fr]
Düsterer Dornhai, Blattschuppiger Schlingerhai [de]
Centrophorus squamosus [la]
enteric red mouth disease
red-mouth disease
enteric redmouth disease
Hagerman disease
ERM
rauðmunnaveiki [is]
yersiniosis [la]
rooibos leaf
rooibos leaves
rauðrunnalauf [is]
Aspalathus linearis [la]
rooibos
rooibos tea plant
rauðrunni [is]
Aspalathus linearis [la]
red seaweeds
rauðþörungar [is]
rødalger [da]
rödalger [sæ]
Rotalgen, Rotalge [de]
Rhodophyceae [la]
active power
real power
true power
raunafl [is]
aktive effekt [da]
aktiv effekt [sæ]
puissance active, puissance réelle, puissance active électrique [fr]
Wirkleistung [de]
real terms
raungengi [is]
real economy
raunhagkerfi [is]
économie réelle [fr]
Realwirtschaft [de]
real economy
raunhagkerfi [is]
real growth
raunhagvöxtur [is]
croissance réelle [fr]
reales Wachstum [de]
actual seat-back angle
raunhalli sætisbaks [is]
practical measures
raunhæfar mælingar [is]
realistic worst case situation
raunhæf mynd af verstu, hugsanlegu aðstæðum [is]
realistic business plan
raunhæf viðskiptaáætlun [is]
actual measurement
raunmæling [is]
real convergence
raunsamruni [is]
real-time passenger information system
rauntímafarþegaupplýsingakerfi [is]
transport of real-time speech
rauntímaflutningur á tali [is]
real-time approach
rauntímamat [is]
real time communication
rauntímasamskipti [is]
real-time information
rauntímaupplýsingar [is]
real time
real-time
rauntími [is]
clear evidence
raunverulegar vísbendingar [is]
indice concret [fr]
tatsächlicher Anhaltspunkt [de]
factual reason
raunveruleg ástæða [is]
realistic exposure
raunveruleg váhrif [is]
Council of the European Union
Council
ráð Evrópusambandsins [is]
ráðið [is]
ACARE
Advisory Council for Aeronautics Research in Europe
Ráðgefandi ráð fyrir rannsóknir í flugtækni í Evrópu [is]
det rådgivende udvalg for luftfartsforskning [da]
Rat für Luft- und Raumfahrtforschung in Europa [de]
Advisory Group on the Food Chain and Animal and Plant Health
ráðgjafahópur um matvælaferlið og heilbrigði dýra og plantna [is]
Advisory Committee of the United Nations Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law
Advisory Committee of the UN Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law
ráðgjafarnefnd áætlunar Sameinuðu þjóðanna um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar [is]
ráðgjafarnefnd áætlunar SÞ um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar [is]
EEA Consultative Committee
ráðgjafarnefnd EES [is]
European Statistical Advisory Committee
ráðgjafarnefndin um evrópskar hagskýrslur [is]
Advisory Committee on the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
Advisory Committee on the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
ráðgjafarnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Palestínuflóttamannaaðstoðina [is]
ráðgjafarnefnd SÞ fyrir Palestínuflóttamannaaðstoðina [is]
European Inland Fisheries Advisory Commission
EIFAC
ráðgjafarnefnd um ferskvatnsveiðar í Evrópu [is]
Den Rådgivende Europæiske Kommission for Indlandsfiskeri [da]
European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission
EIFAAC
ráðgjafarnefnd um ferskvatnsveiðar og lagareldi í Evrópu [is]
Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work
ráðgjafarnefnd um öryggi, hollustuhætti og heilsuvernd á vinnustöðum [is]
Advisory Committee on Safety and Health at Work
ACSH
ráðgjafarnefnd um öryggi og heilsuvernd á vinnustöðum [is]
Nuclear Safety Standards Committee
NSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla vegna kjarnorku og kjarniðnaðar [is]
research consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd rannsóknum [is]
research and development consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd rannsóknum og þróun [is]
sewage-treatment consultancy service
ráðgjöf í tengslum við meðhöndlun skólps [is]
Council of bureaux
ráð landsskrifstofa [is]
clearance machinery
ráðningarkerfi [is]
European Personnel Selection Office
EPSO
ráðningarskrifstofa Evrópusambandsins [is]
ráðningarskrifstofa ESB [is]
clearing of vacancies
ráðning í lausar stöður [is]
Council of the EMI
Council of the European Monetary Institute
ráð Peningamálastofnunar Evrópu [is]
border measures
ráðstafanir á landamærum [is]
phytosanitary measures
ráðstafanir á sviði heilbrigðis plantna [is]
sanitary measures
ráðstafanir á sviði hollustuhátta [is]
information measures
ráðstafanir á sviði upplýsingar [is]
upplýsingarráðstafanir [is]
secret data collection measures
ráðstafanir er varða leynilega gagnaöflun [is]
procedural measures
ráðstafanir er varða málsmeðferð [is]
risk-proportionate measures
ráðstafanir sem eru í réttu hlutfalli við áhættuna [is]
proportionate measures
ráðstafanir sem eru í réttu hlutfalli við brot [is]
confidence-building measures
ráðstafanir sem miða að því að vekja traust [is]
corrective measures
ráðstafanir til úrbóta [is]
remedial measures
ráðstafanir til úrbóta [is]
risk capital measures
ráðstafanir um áhættufjármagn [is]
economic oversight measures
ráðstafanir um efnahagslegt eftirlit [is]
cross-border measures
ráðstafanir yfir landamæri [is]
United Nations Conference on the Law of Treaties
UN Conference on the Law of Treaties
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um alþjóðasamningarétt [is]
ráðstefna SÞ um alþjóðasamningarétt [is]
United Nations Conference on Environment and Development
UN Conference on Environment and Development
UNCED
Earth Summit ´92
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun [is]
ráðstefna SÞ um umhverfi og þróun [is]
De Forenede Nationers konference om miljø og udvikling [da]
Conférence des Nations unies sur l´environnement et le développement, CNUED [fr]
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung [de]
European audiovisual conference
ráðstefna um evrópska hljóð- og myndmiðla [is]
measure
ráðstöfun [is]
means of subsistence
ráðstöfunartekjur [is]
international measure
ráðstöfun á alþjóðavettvangi [is]
preparedness measure
ráðstöfun á sviði viðbúnaðar [is]
Community measure
ráðstöfun Bandalagsins [is]
fiscal measure
ráðstöfun er varðar skattamál [is]
anti-corruption measure
ráðstöfun gegn spillingu [is]
anti-dumping measure
ráðstöfun gegn undirboðum [is]
protectionist measure
ráðstöfun í samræmi við verndarstefnu [is]
mesure de protectionnisme, mesure protectionniste [fr]
protektionistische Maßnahme [de]
first-aid measure
first aid measure
ráðstöfun í skyndihjálp [is]
non-aid measure
ráðstöfun sem felur ekki í sér aðstoð [is]
contact tracing measure
ráðstöfun til að rekja smitleiðir [is]
measure to ensure conformity of production
ráðstöfun til að tryggja samræmi í framleiðslu [is]
measure taken against air pollution
ráðstöfun til mengunarvarna [is]
agri-environment measure
ráðstöfun til stuðnings umhverfisvænum landbúnaði [is]
collective protection measure
ráðstöfun til verndar starfsmönnum almennt [is]
training measure
ráðstöfun vegna menntunar [is]
striped weakfish
rákadoði [is]
stribet trommefisk, stribets sydamerikansk trommefisk [da]
stribet trommefisk [sæ]
Gestreifter Umberfisch [de]
Cynoscion striatus [la]
linearising circuit
rás sem skilar niðurstöðum á línulegu formi [is]
powdered lucerne meal
refasmáramjöl [is]
fínmalað refasmáramjöl [is]
finmalet lucernemel [da]
lusernmjöl [sæ]
penal measure
refsing [is]
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation
Eurojust
Refsivörslusamvinnustofnun Evrópusambandsins [is]
animal health rule
regla um dýraheilbrigði [is]
dýraheilbrigðisregla [is]
periodic health review
reglubundin heilsufarsskoðun [is]
Regulation of the European Parliament and of the Council
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins [is]
Europa-Parlamentets og Rådets forordning [da]
Europaparlamentets och rådets förordning [sæ]
règlement du Parlement européen et du Conseil [fr]
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates [de]
Healthcare and Nursing Teaching and Management Duties Ordinance
reglugerð um kennslu og stjórnun innan heilbrigðisþjónustu [is]
Healthcare and Nursing Special Task Ordinance
reglugerð um sérstök verkefni innan heilbrigðisþjónustu [is]
international law of the sea
reglur alþjóðlegs hafréttar [is]
risk-spreading rules
reglur um áhættudreifingu [is]
animal and public health rules
public and animal health rules
reglur um heilbrigði dýra og manna [is]
reglur um heilbrigði dýra og lýðheilsu [is]
routeing measures
reglur um leiðastjórnun [is]
public health rules
reglur um lýðheilsu [is]
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reiknimiðstöð evrópskra veðurstofa [is]
Resource Use and Management Expenditure Accounts
RUMEA
reikningar vegna nýtinga auðlinda og stjórnunarkostnaðar [is]
regnskaber for ressourceforbrug og udgifter til løbende forvaltning (RUMEA) [da]
Ausgabenrechnung für Ressourcennutzung und -bewirtschaftung (RUMEA) [de]
environmental protection expenditure accounts
EPEA
reikningar vegna útgjalda til umhverfisverndar [is]
Regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter (da) [da]
Rahmen der Umweltschutzausgabenrechnungen [de]
fiscal year
reikningsár [is]
accounting treatment
reikningshaldsleg meðferð [is]
lease treatment
reikningsskilaleg meðferð samkvæmt fjárleigu [is]
sea anchor
rekakkeri [is]
traceability system
rekjanleikakerfi [is]
traceability
rekjanleiki [is]
sporbarhed [da]
spårbarhet [sæ]
traçabilité [fr]
Rückverfolgbarkeit [de]
treatment operator
rekstraraðili sem sér um meðhöndlun [is]
business year
rekstrarár [is]
lease
rekstrarleiga [is]
operational leasing
rekstrarleiga [is]
operating lease
rekstrarleiga [is]
operating leasing
rekstrarleiga [is]
operating lease arrangement
rekstrarleigusamningur [is]
operating framework for the European Regulatory Agencies
rekstrarrammi fyrir evrópskar eftirlitsstofnanir [is]
interoperable delivery of pan-European eGovernment services to public administrations, businesses and citizens
IDABC
rekstrarsamhæfð, samevrópsk, rafræn þjónusta hins opinbera við opinberar stjórnsýslustofnanir, fyrirtæki og borgara [is]
IDABC [is]
interoperability solutions for European public administrations
ISA
rekstrarsamhæfislausnir fyrir opinberar stjórnsýslustofnanir í Evrópu [is]
business area
rekstrarsvið [is]
administrative area
rekstrarsvæði [is]
commissioning of heating installations
rekstur hitakerfa [is]
sliding seat
rennisæti [is]
flow measurement
rennslismæling [is]
rape seed meal
repjufræsmjöl [is]
gas cleaning system
reykhreinsikerfi [is]
smoke and heat venting installation
reyklosunarbúnaður [is]
smoke leakage
reykútbreiðsla [is]
conditional release
reynslulausn [is]
ajournement [fr]
bedingte Entlassung [de]
sea trial
reynslusigling [is]
prøvning til havs, prøvetur [da]
försök til sjöss [sæ]
essais à la mer [fr]
Probefahrt [de]
royalties earned on writing
rétthafagreiðslur fyrir höfundarrétt [is]
panel-beating service
réttingaþjónusta [is]
reasonableness
réttmæti [is]
principle of reasonableness
réttmætisreglan [is]
right to be heard
réttur til að flytja mál sitt [is]
ret til kontradiktion [da]
rätt att höras [sæ]
droit d´être entendu [fr]
Anspruch auf rechtliches Gehör [de]
right of appeal
right to appeal
réttur til áfrýjunar [is]
réttur til að áfrýja [is]
right of appeal
right to appeal
réttur til málskots [is]
málskotsréttur [is]
chronic wasting disease
chronic wasting disease in cervids
CWD
riðuveiki í hjartardýrum [is]
tear
rifa [is]
rimsulfuron
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea
N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-3-(ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
rimsúlfúrón [is]
jack bean
risabaun [is]
risabaunir [is]
sværdbønne [da]
Canavalia ensiformis [sæ]
pois sabre, pois-sabre, haricot sabre [fr]
Schwertbohne, Madagaskarbohne [de]
Canavalia ensiformis [la]
giant seaperch
giant silver seaperch
giant sea perch
risaborri [is]
Lates calcarifer [la]
giant African threadfin
risaþræðingur [is]
stor trådfinnefisk, firstrålet trådfinnefisk [da]
kaptensfisk [sæ]
Fingerfisch, Kapitänsfisch [de]
Polydactylus quadrifilis [la]
ribonucleate
ríbónúkleat [is]
African, Caribbean and Pacific States
ACP States
ríki í Afríku, Karíbahafi og Kyrrahafi [is]
AKK-ríkin [is]
AVS-staterna [da]
riparian State in a shipping area
ríki sem liggur að siglingasvæði [is]
Treasury
ríkissjóður [is]
Head of Government
ríkisstjórnarleiðtogi [is]
treasury bill
ríkisvíxill [is]
ream
rís [is]
rice germ meal
rískímsmjöl [is]
cream powder
rjómaduft [is]
cream-milk powder
rjómaduft [is]
cream analogue
rjómahliðstæða [is]
ice cream
rjómaís [is]
cream-coloured
rjómalitaður [is]
centrifugal cream separator
rjómaskilvinda [is]
cream
rjómi [is]
low-calorie cream
rjómi með fáum hitaeiningum [is]
double cream
rjómi sem inniheldur minnst 45% fitu miðað við þyngd [is]
clotted cream
rjómi sem inniheldur minnst 63% fitu miðað við þyngd [is]
break-in
rjúfa gat á [is]
switchgear
rofbúnaður [is]
coupling breakage
rofin tenging [is]
break-in point
rofstaður [is]
break-off criterion
break off criterion
rofviðmiðun [is]
afbrydelseskriterium [da]
avbrytningskriterium [sæ]
critère de déconnexion automatique [fr]
Kriterium für den Abbruch [de]
preserved meat
rotvarið kjöt [is]
killed steel
fully killed steel
dead steel
róað stál [is]
beroliget stål, helberoliget stål [da]
helberoliget stål [sæ]
Treaty of Rome
Rómarsáttmálinn [is]
Rosaceae
rose family
rósaætt [is]
rosefamilie [da]
rosacéer, rosväxter [sæ]
rosacées [fr]
Rosengewächse [de]
Rosaceae [la]
window cleaning product
rúðuhreinsivara [is]
rolled, finned, seamless tube
rúllað rör með brúnum án samskeyta [is]
geometric mean tensile
GMT
rúmfræðilegt meðaltogþol [is]
open sea
rúmsjór [is]
capacity measure
rúmtaksmál [is]
vacuum cleaner
ryksuga [is]
støvsuger [da]
dammsugare [sæ]
water filter vacuum cleaner
ryksuga með vatnssíu [is]
støvsuger med vandfilter [da]
dammsugare med vattenfilter [sæ]
Staubsauger mit Wasserfilter [de]
non-domestic vacuum cleaner
ryksuga til annarra nota en heimilisnota [is]
commercial vacuum cleaner
ryksuga til nota í atvinnuskyni [is]
atvinnuryksuga [is]
kommerciel støvsuger [da]
kommersiell dammsugare [sæ]
Staubsauger für den gewerblichen Gebrauch [de]
flueless heater
unvented space heater
flueless space heating appliance
rýmishitari án reykháfs [is]
open to chimney heater
rýmishitari án þéttrar reykháfstengingar [is]
produkt til opvarmning, som er åbent mod skorsten [da]
värmare utan tätad skorstensanslutning [sæ]
dispositif de chauffage ouvert sur une cheminée [fr]
Heizgerät mit offener Abgasführung [de]
step clearance
rými umhverfis þrep [is]
cultivated area
ræktað land [is]
ræktarland [is]
cultural pearl
ræktuð perla [is]
crop year
ræktunarár [is]
area under cultivation
ræktunarland [is]
area of cover crops
ræktunarsvæði [is]
production area
ræktunarsvæði [is]
agricultural season
ræktunartímabil [is]
cold-weather starting of generator sets
ræsibúnaður fyrir rafala í kulda [is]
cleaning staff
ræstingafólk [is]
cleaning service
ræstingar [is]
industrial cleaning service
ræstingar á atvinnuhúsnæði [is]
accommodation cleaning service
ræstingar á vistarverum [is]
building-cleaning service
ræstingar í byggingum [is]
series of measurements
röð mælinga [is]
reasoned justification
rökstuddar ástæður [is]
reasoned decision
rökstudd ákvörðun [is]
reasoned request
rökstudd beiðni [is]
reasoned submission
rökstudd greinargerð [is]
reasons in fact
rökstudd málsatvik [is]
reasoned proposal
rökstudd tillaga [is]
reasons for judgements and decisions
rökstuðningur dóma og úrskurða [is]
motivation des arrêts et décisions [fr]
reasons for advisory options
rökstuðningur ráðgefandi álits [is]
motivation des avis consultatifs [fr]
reasoned opinion
rökstutt álit [is]
reasoned offer
rökstutt boð [is]
reasoned offer of compensation
rökstutt bótatilboð [is]
reasoned legal opinion
rökstutt, lagalegt álit [is]
trace heater
rörahitari [is]
body of European specifications
safn evrópskra forskrifta [is]
sale of real estate
sala fasteigna [is]
realisation on investment
realization on investment
sala fjárfestingar [is]
sale of residential real estate
sala íbúðarhúsnæðis [is]
loss-leader sale
sala undir kostnaðarverði [is]
lavatory seat
salernisseta [is]
dealer
sali [is]
salt spreader
saltdreifari [is]
salt meadow
saltengi [is]
identical treatment
sama meðferð [is]
equivalent treatment of insurance creditors
sama meðhöndlun á vátryggingalánardrottnum [is]
pleated filter paper
samanbrotinn síupappír [is]
combined reading
samanburður [is]
total aggregate measurement of support
samanlagður heildarstuðningur [is]
European Barge Union
EBU
Samband evrópskra útgerða flutningapramma [is]
European Transport Workers´ Federation
ETF
Samband félaga flutningaverkamanna í Evrópu [is]
European Conference of Ministers of Transport
ECMT
Samband samgönguráðherra í Evrópu [is]
citizenship of the Union
Union citizenship
European Union citizenship
EU citizenship
Sambandsborgararéttur [is]
EU-borgerskab, unionsborgerskab [da]
EU-medborgarskap, unionsmedborgarskap [sæ]
citoyenneté de l´Union [fr]
Unionsbürgerschaft [de]
fuel boiler combination heater
sambyggður eldsneytishitaketill [is]
brændselsfyret kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning [da]
bränsledriven panna med inbyggd tappvarmvattenberedning [sæ]
dispositif de chauffage mixte par chaudière à combustible [fr]
Kombiheizgerät mit Brennstoffheizkessel [de]
boiler combination heater
sambyggður hitaketill [is]
combination heater
sambyggður hitari [is]
heat pump combination heater
sambyggður hitari með varmadælu [is]
integrated head restraint
sambyggður höfuðpúði [is]
electric boiler combination heater
sambyggður rafhitaketill [is]
equitable treatment
sambærileg meðferð [is]
Joint Action Plan for Womens and Childrens Health
sameiginleg aðgerðaáætlun til að bæta heilbrigði kvenna og barna [is]
Plan daction commun pour la santé des femmes et des enfants [fr]
Gemeinsamer Aktionsplan zur Verbesserung der Gesundheit von Frauen und Kindern [de]
Joint Assistance to Support Projects in European Regions
JASPERS
Sameiginleg aðstoð til stuðnings verkefnum á evrópskum svæðum [is]
EEA Joint Committee
sameiginlega EES-nefndin [is]
EEA Joint Parliamentary Committee
sameiginlega EES-þingmannanefndin [is]
Joint European Standards Institution
Sameiginlega evrópska staðlastofnunin [is]
Common Travel Area
sameiginlega ferðasvæðið [is]
SESAR Joint Undertaking
Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system
sameiginlega fyrirtækið SESAR [is]
SESAR-fællesforetagendet, fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [da]
gemensamma Sesar-företaget [sæ]
gemeinsames Unternehmen SESAR, gemeinsames Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) [de]
allied headquarters
sameiginlegar höfuðstöðvar [is]
collective research activities
sameiginlegar rannsóknir [is]
Unified Command in Korea
sameiginleg herstjórn í Kóreu [is]
EU-ICAO Joint Committee
Joint Committee of the European Union (EU) and the International Civil Aviation Organization (ICAO)
sameiginleg nefnd Evrópusambandsins og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Joint Research Centre
JRC
Joint Research Centre of the European Commission
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð [is]
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar [is]
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
JECFA
Joint Food and Agriculture Organization/World Health Organization Expert Committee on Food Additives
sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum [is]
sameiginlega sérfræðinganefndin (JECFA) [is]
Common European Security and Defence Policy
CESDP
sameiginleg stefna Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum [is]
common policy on safe seas
sameiginleg stefna um öryggi á hafinu [is]
common European scrambling algorithm
sameiginlegt, evrópskt brenglunarreiknirit [is]
European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Fusion for Energy
Sameiginlegt evrópskt fyrirtæki um alþjóðlegar tilraunir með kjarnaofn og þróun samrunaorku [is]
Single Euro Payments Area
SEPA
sameiginlegt evrugreiðslusvæði [is]
cultural area common to the European people
sameiginlegt menningarsvæði Evrópubúa [is]
joint investigative team
sameiginlegt rannsóknarteymi [is]
common judicial area
sameiginlegt svæði laga og réttar [is]
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues
FAO/WHO JMPR
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar [is]
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar [is]
Common Military List of the European Union
Common Military List
EU Common List of military equipment
sameiginlegur hergagnalisti Evrópusambandsins [is]
administrative overheads
sameiginlegur stjórnunarkostnaður [is]
European Molecular Biology Conference
EMBC
sameindalíffræðiþing Evrópu [is]
European Common Aviation Area
ECAA
Samevrópska flugsvæðið [is]
Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management
samevrópskar leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar [is]
Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management
samevrópskar viðmiðanir, vísar og leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar [is]
Pan-European Transport Conference
samevrópsk flutningaráðstefna [is]
European Single Procurement Document
ESPD
samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda [is]
Einheitliche Europäische Eigenerklärung [de]
pan-European cellular digital land-based mobile communications
samevrópsk, stafræn, hólfskipt farsímafjarskipti [is]
offentlig fælleseuropæisk digital celleopbygget landmobilkommunikation [da]
Europaweiter öffentlicher zellularer digitaler terrestrischer Mobilfunkdienst [de]
trans-European telecommunications network
samevrópskt fjarskiptanet [is]
Single European Flight Information Region
SEFIR
samevrópskt flugupplýsingasvæði [is]
trans-European transport network
TEN
samevrópskt flutninganet [is]
trans-European data communications network
samevrópskt gagnanet [is]
trans-European high-speed rail system
samevrópskt háhraðajárnbrautakerfi [is]
common European asylum system
CEAS
samevrópskt hæliskerfi [is]
trans-European railway network
samevrópskt járnbrautarnet [is]
Trans-European Rail Freight Network
TERFN
samevrópskt kerfi fyrir vöruflutninga með járnbrautum [is]
trans-European network of motorways of the sea
samevrópskt kerfi hraðbrauta hafsins [is]
single European sky
samevrópskt loftrými [is]
trans-European network
samevrópskt net [is]
trans-European network in the field of energy
samevrópskt net á sviði orkumála [is]
trans-European network
samevrópskt netkerfi [is]
single European emergency call number
samevrópskt neyðarnúmer [is]
trans-European energy network
samevrópskt orkunet [is]
trans-European electronic tendering network
samevrópskt, rafrænt útboðskerfi [is]
pan-European integrated services digital network
EURO-ISDN
samevrópskt, stafrænt, samþætt þjónustunet [is]
samevrópskt ISDN-samnet [is]
pan-European area
samevrópskt svæði [is]
Single European Information Space
samevrópskt upplýsingarými [is]
trans-European road network
samevrópskt vegakerfi [is]
pan-European
samevrópskur [is]
trans-European
samevrópskur [is]
pan-European application
samevrópsk þjónusta [is]
continuous measurement
samfelld mæling [is]
seamless operation
samfelldur rekstur [is]
contiguous geographical area
samfellt landsvæði [is]
parallel measurements
samhliða mælingar [is]
Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels
CEC
samhæfingarráð Evrópu fyrir þróun prófana á smurolíum og eldsneyti fyrir hreyfla [is]
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Arrangement between the European Union and the Republic of Iceland on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
samkomulag milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands um tilhögun þátttöku þess í starfsemi Evrópsku stuðningsskrifstofunnar í hælismálefnum [is]
Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 to certain Colonies and Territories, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um að samningurinn um framsal sakamanna skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement on Import of Sheep Meat, between Iceland and Sweden
samkomulag um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Import of Sheep Meat to Finland, between Iceland and Finland
samkomulag um innflutning á kindakjöti til Finnlands, milli Íslands og Finnlands [is]
Agreement on Import of Sheep Meat to Norway, between Iceland and Norway
samkomulag um innflutning á kindakjöti til Noregs, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway
samkomulag um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement regarding the Disposal of the Estates of Deceased Seamen, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um meðferð á eignum látinna sjómanna, milli Íslands og Bretlands [is]
Agreement for Joint Financing of North Atlantic Ocean Stations
samkomulag um rekstur veðurathugunarstöðva á Norður-Atlantshafi [is]
Agreement on a Common Nordic Labour Market for Common Teachers (Teachers of Student Classes) in Elementary Schools
samkomulag um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir almenna kennara (bekkjarkennara) í grunnskólum [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff
samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, fulltrúa hjá því og starfsliðs þess [is]
Agreement concerning the Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi samning til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
contract research
samningsbundnar rannsóknir [is]
kontraktforskning [da]
recherche sous contrat [fr]
Vertragsforschung, Forschungen auf vertraglicher Grundlage [de]
dealer market
samningsmarkaður [is]
treaty abuse
samningsmisnotkun [is]
WIPO Performances and Phonograms Treaty
WPPT
samningur Alþjóðahugverkastofnunarinnar um flutning og hljóðrit [is]
WIPO Copyright Treaty
WCT
samningur Alþjóðahugverkastofnunarinnar um höfundarrétt [is]
WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
WTO SPS Agreement
World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um beitingu ráðstafana um hollustuhætti og heilbrigði dýra og plantna [is]
WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um styrki og jöfnunarráðstafanir [is]
Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Lýðveldisins San Marínós sem kveður á um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
European Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities
samningur Evrópuráðsríkja um jafngildi prófskírteina til aðgangs að háskólum [is]
European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees
samningur Evrópuríkja um afnám vegabréfsáritana fyrir flóttamenn [is]
European Convention on the Equivalence of Periods of University Study
samningur Evrópuríkja um jafngildi námsdvalar í háskólum [is]
European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications
samningur Evrópuríkja um viðurkenningu á háskólaprófum [is]
Anti-Ballistic Missile Treaty
ABM
samningur gegn kjarnaskotflaugum [is]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
samningur gegn pyndingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu [is]
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning certain Agricultural Products, between Iceland and the European Community
samningur í formi bréfaskipta um tilteknar landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Evrópubandalagsins [is]
Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces
NATO SOFA
samningur milli aðila að Norður-Atlantshafssamningnum um réttarstöðu liðsafla þeirra [is]
NATO-SOFA-samningurinn [is]
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information
samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamningsins um kjarnorkuupplýsingar [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Agreement between the EFTA Countries, on the one hand, and the European Economic Community, on the other hand, laying down a Procedure for the Exchange of Information in the Field of Technical Regulations
samningur milli EFTA-ríkjanna, annars vegar, og Efnahagsbandalags Evrópu, hins vegar, um upplýsingaskipti vegna tæknilegra reglugerða [is]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine
samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Norður-Ameríku um viðskipti með vín [is]
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
samningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands og Noregs [is]
Agreement between Iceland, Greenland, Denmark and Norway concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island
samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen [is]
Agreement, between Iceland and the European Police Office (EUROPOL)
samningur, milli Íslands og Evrópsku lögregluskrifstofunnar (EUROPOL) [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
samningur Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum og annarri grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the other, in the areas of the Schengen acquis which apply to these States
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur gera með sér um að koma á réttindum og skyldum milli Írlands og Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs hins vegar á þeim sviðum Schengen-gerðanna sem taka til þessara ríkja [is]
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters´ association to the implementation, application and development of the Schengen-acquis
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna [is]
Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America
samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
Nuclear Non-Proliferation Treaty
samningur um að dreifa ekki kjarnavopnum [is]
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP [fr]
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, Atomwaffensperrvertrag, Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen, NVV [de]
Agreement on the Setting up of an Experimental European Network of Ocean Stations (COST 43)
samningur um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva (COST 43) [is]
Agreement concerning Facilities to be given to Merchant Seamen for the Treatment of Venereal Disease
samningur um aðstöðu sjómanna á kaupskipum til að fá læknishjálp við kynsjúkdómum [is]
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
samningur um að tilkynna án tafar um kjarnorkuslys [is]
Agreement on Delivery of Death Certicates, between Iceland and Italy
samningur um afhendingu dánarvottorða, milli Íslands og Ítalíu [is]
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
CTBT
samningur um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
Convention for the International Council for the Exploration of the Sea
samningur um Alþjóðahafrannsóknaráðið [is]
Convention for the Creation of an International Union for the Publication of Customs Tariffs
samningur um alþjóðastofnun til að gefa út tollalög [is]
Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water
samningur um bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn í gufuhvolfinu, himingeimnum og neðan sjávar [is]
Fissile Material Cut-off Treaty
FMCT
samningur um bann við kjarnakleyfum efnum [is]
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil Thereof
samningur um bann við staðsetningu kjarnorkuvopna og annarra gjöreyðingarvopna á hafsbotni og í honum [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu og söfnun sýkla- og eiturvopna og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra [is]
Agreement on Transitional Arrangements for a Period After the Accession of Certain EFTA States to the European Union
samningur um bráðabirgðafyrirkomulag fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu [is]
Chemical Weapons Convention
samningur um efnavopn [is]
readmission agreement
samningur um endurviðtöku [is]
accord de réadmission [fr]
Rückübernahmeabkommen [de]
Agreement on the European Economic Area
EEA Agreement
samningur um Evrópska efnahagssvæðið [is]
EES-samningurinn [is]
Treaty concerning a European Vehicle and Driving Licence Information System
samningur um evrópskt ökutækja- og ökuskírteinaupplýsingakerfi [is]
Agreement on Fishing inside the Fisheries Jurisdiction of Iceland and the Faroe Islands in the year 2004, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2004, milli Íslands og Færeyja [is]
Convention on fishing and conservation of the living resources in the Baltic Sea and the Belts
samningur um fiskveiðar og varðveislu lifandi auðlinda í Eystrasalti, Stórabelti og Litlabelti [is]
Agreement on Fisheries and Marine Environment, between Iceland and the European Economic Community
samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ETS No. 112 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um flutning dæmdra manna [is]
SES nr. 112 (Safn Evrópusamninga) [is]
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks
samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim [is]
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche) [is]
Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
samningur um framkvæmd XI. hluta hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and India
samningur um framsal sakamanna af kaupskipum, milli Íslands og Indlands [is]
Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice, between Iceland and the United States of America
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Extradition Treaty, between Iceland and the Netherlands
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Hollands [is]
Convention regarding Fugitives from Justice being Delivered up, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Australia
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Ástralíu [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and the United Kingdom
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Bretlands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Canada
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Kanada [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and New Zealand
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and Sri Lanka
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Srí Lanka [is]
Treaty on Extradition of Merchant Seamen Deserters, between Iceland and South Africa
samningur um framsal strokumanna af kaupskipum, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Convention on Future Multilateral Co-operation in North-East Atlantic Fisheries
samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi [is]
Treaty to Advance the Cause of General Peace, between Iceland and the United States of America
samningur um friðsamlega lausn deilumála, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe
ETS No. 121 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um friðun evrópskrar byggingararfleifðar [is]
SES nr. 121 (Safn Evrópusamninga) [is]
Strategic Offensive Reduction Treaty
SORT
samningur um fækkun langdrægra árásarflauga [is]
Strategic Arms Reduction Treaty
START
samningur um fækkun langdrægra kjarnaflauga [is]
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and Markings between the Government of New Zealand and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á samræmismati, vottorðum og merkingum milli ríkisstjórnar Nýja-Sjálands og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs [is]
Agreement concerning an International Observer Scheme for land-based Whaling Stations in the North Atlantic Area, between Iceland and Spain
samningur um gæslumenn á hvalveiðistöðvum á Norður-Atlantshafssvæðinu, milli Íslands og Spánar [is]
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
CFE Treaty
samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu [is]
Agreement on Health Services, between Iceland and the United Kingdom
samningur um heilbrigðisþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
headquarters agreement
samningur um höfuðstöðvar [is]
Arrangement in the Form of an Exchange of Letters on Trade in Sheep Meat, between Iceland and European Economic Community
samningur um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement relating to Lend-Lease Aid for Defense of Iceland, between Iceland and the United States of America
samningur um láns- og leiguhjálp vegna varna Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
samningur um leiðir til að banna og hindra ólögmætan innflutning, útflutning og yfirfærslu eignarhalds á menningarverðmætum [is]
Biological and Toxin Weapons Convention
samningur um lífefna- og eiturvopn [is]
Biological Weapons Convention
BWC
samningur um lífefnavopn [is]
Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
ETS No. 050, 134 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um lyfjaskrá Evrópu [is]
SES nr. 50 og 134 (Safn Evrópusamninga) [is]
Intermediate-range Nuclear Forces Treaty
INF
samningur um meðaldrægar kjarnaeldflaugar [is]
Treaty on Open Skies
samningur um opna lofthelgi [is]
Energy Charter Treaty
samningur um orkusáttmála [is]
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies
OST
samningur um rannsóknir og not ríkja af himingeimnum, tungli og stjörnum [is]
útgeimssamningurinn [is]
research and development agreement
samningur um rannsóknir og þróun [is]
Agreement on Consolidation and Amendments of the Text of Protocol 3 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
samningur um sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Convention on a Uniform System of Tonnage Measurements of Ships
samningur um samræmda aðferð við skipamælingar [is]
Agreement in the Form of Exchange of Letters concerning certain Arrangements in Agriculture, between Iceland and the European Economic Community
samningur um sérstakt fyrirkomulag í landbúnaði, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement on the organisation of working time of seafarers
samningur um skipulag á vinnutíma sjómanna á kaupskipum [is]
Convention establishing the European Free Trade Association
samningur um stofnun Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) [is]
Agreement establishing the European Molecular Biology Conference
Agreement establishing EMBC
samningur um stofnun Sameindalíffræðiþings Evrópu [is]
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
samningur um styrki og jöfnunarráðstafanir [is]
Treaty concerning Spitsbergen
samningur um Svalbarða [is]
Svalbarðasamningurinn [is]
Agreement on a Testing Ground for Application of the Kyoto Mechanisms on Energy Projects in the Baltic Sea Region
samningur um tilraunasvæði fyrir beitingu sveigjanleikaákvæða Kýótóbókunarinnar að því er varðar orkuverkefni á Eystrasaltssvæðinu [is]
Certain Conventional Weapons Convention
CCWC
samningur um tiltekin, hefðbundin vopn [is]
Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on Free Loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment
samningur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning lækninga-, handlækninga- og efnarannsóknatækja, sem fengin eru að láni án endurgjalds, til notkunar í sjúkrahúsum og öðrum lækningastofnunum við sjúkdómsgreiningar eða aðgerðir [is]
dry lease agreement
samningur um tómaleigu [is]
dry lease-aftale [da]
avtal för in- eller uthyrning av luftfartyg utan besättning [sæ]
Vermieten oder Anmieten ohne Besatzung [de]
Tax Information Exchange Agreement
Agreement on Exchange of Information on Tax Matters
TIEA
samningur um upplýsingaskipti um skattamál [is]
accord d´échange de renseignements fiscaux, accord d´échange de renseignements à des fins fiscales, AERF [fr]
Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen [de]
Convention on the Grant of European Patents
European Patent Convention
samningur um veitingu evrópskra einkaleyfa [is]
evrópski einkaleyfasamningurinn [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area
samningur um vernd Eystrasalts [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
Convention on Human Rights and Biomedicine
ETS No. 164 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar við hagnýtingu líffræði og læknisfræði [is]
samningur um mannréttindi og líflæknisfræði [is]
SES nr. 164 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution
samningur um vernd Miðjarðarhafsins gegn mengun [is]
Convention on the Protection of the European Communities´ Financial Interests
Convention on the Protection of the Communities´ Financial Interests
samningur um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna [is]
Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean
samningur um verndun lax í Norður-Atlantshafi [is]
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic
samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins [is]
Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution
samningur um verndun Svartahafs gegn mengun [is]
konvention om beskyttelse af Sortehavet mod forurening [da]
konvention om skydd av Svarta havet mot föroreningar [sæ]
convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution [fr]
Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung [de]
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Bern Convention
Berne Convention
ETS No. 104 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu [is]
Bernarsamningurinn [is]
SES nr. 104 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
ETS No. 165 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um viðurkenningu á menntun og hæfi á æðra skólastigi á Evrópusvæðinu [is]
SES nr. 165 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
samningur um vörslu kjarnakleyfra efna [is]
Agreement on the Participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area, 02.05.1992
samningur um þátttöku lýðveldisins Tékklands, lýðveldisins Eistlands, lýðveldisins Kýpur, lýðveldisins Ungverjalands, lýðveldisins Lettlands, lýðveldisins Litháens, lýðveldisins Möltu, lýðveldisins Póllands, lýðveldisins Slóveníu og lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu, við samning um Evrópska efnahagssvæðið, 02.05.1992 [is]
Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level
ETS No. 144 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um þátttöku útlendinga í opinberu lífi í sveitarfélögum [is]
SES nr. 144 (Safn Evrópusamninga) [is]
wet lease agreement
samningur um þjónustuleigu [is]
wet lease-aftale [da]
avtal för in- eller uthyrning av luftfartyg med besättning [sæ]
Vermieten oder Anmieten mit Besatzung [de]
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
ETS No. 141 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum [is]
SES nr. 141 (Safn Evrópusamninga) [is]
International Convention for the Safety of Life at Sea
samningur um öryggi mannslífa á hafinu [is]
Security Agreement, between Iceland and the Western European Union
samningur um öryggismál, milli Íslands og Vestur-Evrópusambandsins [is]
Agreement for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, between Iceland and the International Atomic Energy Agency
samningur um öryggisreglur í samræmi við samninginn um að dreifa ekki kjarnorkuvopnum, ásamt bókun, milli Íslands og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Consultative Group on International Agricultural Research
CGIAR
samráðshópur um alþjóðlegar landbúnaðarrannsóknir [is]
Forum of European Securities Commissions
FESCO
samráðsvettvangur evrópskra verðbréfaráða [is]
Merger Treaty
samrunasáttmáli [is]
European integration
samruninn í Evrópu [is]
coordinate administrative measures
co-ordinate administrative measures
samræma ráðstafanir á sviði stjórnsýslu [is]
coordinator for safety and health matters at the project execution stage
co-ordinator for safety and health matters at the project execution stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á framkvæmdastigi verks [is]
coordinator for safety and health matters at the project preparation stage
co-ordinator for safety and health matters at the project preparation stage
samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðismála á undirbúningsstigi verks [is]
Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programme in East and South East Asia
CCOP
samræmingarnefnd um jarðvísindarannsóknir við strendur og á hafsbotni við Austur- og Suðaustur-Asíu [is]
harmonisation measure
harmonization measure
samræmingarráðstöfun [is]
common health entry document
CHED
samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal [is]
fælles sundhedsimportdokument [da]
gemensamt hälsodokument för införsel [sæ]
document sanitaire commun dentrée [fr]
Gemeinsames Gesundheitsdokument [de]
Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances
Harmonized Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances
samræmt og samþætt kerfi til hættuflokkunar á áhrifum efna á heilbrigði manna og umhverfið [is]
single area payment scheme
samræmt, svæðistengt greiðslukerfi [is]
composition leather
samsetningar úr leðri [is]
compound leaf
samsett laufblað [is]
composite leather
samsett leður [is]
composite measure
samsett mát [is]
combined sequential cold, low air pressure and damp heat test
samsett raðprófun með kulda, lágum loftþrýstingi og rökum hita [is]
means of communication
samskiptaaðferð [is]
means of communication
samskiptamiðill [is]
economic, financial and technical cooperation measure
economic, financial and technical co-operation measure
samstarf í efnahagslegu, fjárhagslegu og tæknilegu tilliti [is]
Partnership for Peace
samstarf í þágu friðar [is]
Associated Countries of Central and Eastern Europe
ACCEE
samstarfslönd í Mið- og Austur-Evrópu [is]
associated Mediterranean countries
samstarfslönd við Miðjarðarhaf [is]
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
CEIOPS
samstarfsnefnd evrópskra vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsaðila [is]
cooperative research activities
co-operative research activities
samstarfsrannsóknir [is]
Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization
ICAO MoC
samstarfssamkomulag milli Evrópusambandsins og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Cooperation Agreement in the form of Exchange of Notes, between Iceland and the European Centre for Medium Range Weather Forecasts
Co-operation Agreement in the form of Exchange of Notes, between Iceland and the European Centre for Medium Range Weather Forecasts
samstarfssamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Evrópumiðstöðvar fyrir meðallangdrægar veðurspár [is]
Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission
samstarfssamningur milli stofnana Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar [is]
Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF)
samstarfssamningur milli stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) [is]
Cooperation Treaty between the Nordic Countries
samstarfssamningur Norðurlanda [is]
Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances
Bonn Agreement
samstarfssamningur um að berjast gegn mengnun Norðursjávar af völdum olíu og annarra skaðlegra efna [is]
Bonn-samstarfssamningurinn [is]
overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer, Bonn-overenskomst [da]
Patent Cooperation Treaty
Patent Co-operation Treaty
samstarfssamningur um einkaleyfi [is]
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH) [is]
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Cooperation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution
Co-operation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution
samstarfssamningur um verndun strandlengju og hafsvæða Norðaustur-Atlantshafsins gegn mengun [is]
European & Developing Countries Clinical Trials Partnership
EDCTP2
EDCTP
samstarfsverkefni Evrópulanda og þróunarlanda um klínískar rannsóknir [is]
European consumer voice in standardisation
ANEC
ANEC, the European consumer voice in standardisation
samstarfsvettvangur evrópskra neytendasamtaka um staðlastarf [is]
COoperation in Scientific and Technical Research
COST
samstarf um vísinda- og tæknirannsóknir [is]
complementarity of health services
samstilling heilbrigðisþjónustu [is]
combined depth and time measuring devices
samstæða dýptar- og tímamæla [is]
consolidated system of European registries
samstæðukerfi evrópskra skráa [is]
European Union Solidarity Fund
Samstöðusjóður Evrópusambandsins [is]
isotopic reagent
samsætuprófefni [is]
muster area
samsöfnunarsvæði [is]
European Spice Association
ESA
Samtök evrópska kryddiðnaðarins [is]
European Federation of Investment Funds and Companies
FEFSI
Samtök evrópskra fjárfestingarsjóða og fjárfestingarfélaga [is]
European Union of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises
UEAPME
Samtök evrópskra handverksmanna, lítil og meðalstór fyrirtæki [is]
Union européenne de l´artisanat et des petites et moyennes entreprises (PME) [fr]
CEFIC
European Chemical Industry Council
Samtök evrópskra iðnrekenda í efnaiðnaði [is]
European Federation for Retirement Provision
Samtök evrópskra lífeyrissjóðasamtaka [is]
CEPOL
European Police College
Samtök evrópskra lögreglumenntastofnana [is]
College Europeen de Police [fr]
Association of European Consumers
AEC
Samtök evrópskra neytenda [is]
European Fruit juice Association
AIJN
Samtök evrópskra safaframleiðenda [is]
European Insurance Committee
CEA
Samtök evrópskra tryggingarfélaga [is]
Federation of Transport Workers´ Unions in the European Union
FST
Samtök félaga flutningaverkamanna í Evrópusambandinu [is]
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
CEPT
Samtök póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu [is]
Association of South-East Asian Nations
Samtök ríkja í Suðaustur-Asíu [is]
Asean-ríkin [is]
General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union
Cogeca
Samtök samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu [is]
European Community Shipowners´ Association
ECSA
Samtök skipaeigenda í Evrópubandalaginu [is]
European Skippers Organisation
ESO
Samtök skipstjóra flutningapramma í Evrópu [is]
European Research Infrastructures Consortium
ERIC
Samtök um evrópska rannsóknainnviði [is]
ERIC-samtökin [is]
European Disability Forum
EDF
Samtök um málefni fatlaðra í Evrópu [is]
European and Mediterranean Plant Protection Organisation
European and Mediterranean Plant Protection Organization
EPPO
EMPPO
Samtök um plöntuvernd í Evrópu og á Miðjarðarhafssvæðinu [is]
Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområderne [da]
Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet [sæ]
Pflanzenschutz-Organisation für Europa und den Mittelmeerraum [de]
Association of Polar Early Career Scientists
APECS
Samtök ungra pólvísindamanna [is]
European totals
samtölur Evrópuhagreikninga [is]
Commonwealth of Independent States
CIS
Samveldi sjálfstæðra ríkja [is]
Euro-Mediterranean partnership
samvinna Evrópu og Miðjarðarhafslanda [is]
combined cycle gas turbine with heat recovery
combined-cycle gas turbine with heat recovery
samvinnsla með gashverfli og varmaendurheimt [is]
Euro-Mediterranean Programme of Statistical Cooperation
MEDSTAT
samvinnuáætlun Evrópu og Miðjarðarhafslanda um hagskýrslugerð [is]
International Maritime Organisation (IMO) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
International Maritime Organization (IMO) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)
STWC Convention
samþykkt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna [is]
STCW-samþykktin [is]
ILO Convention No. 108 concerning Seafarers National Identity Documents
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 108 um persónuskilríki sjómanna [is]
ILO Convention No. 155 concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 155 um öryggi og heilbrigði við vinnu og starfsumhverfi [is]
ILO Convention No. 156 concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu: Starfsfólk með fjölskylduábyrgð [is]
ILO Convention No. 91 concerning Vacation Holidays with Pay for Seafarers (Revised 1949)
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 91 um orlof með launum fyrir farmenn (endurskoðuð 1949) [is]
International Labour Organisation Certification of Able Seamen Convention, 1946
International Labour Organization Certification of Able Seamen Convention, 1946
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um útgáfu atvinnuskírteina fyrir háseta, 1946 [is]
European Convention on Social and Medical Assistance, with Protocol
samþykkt Evrópuríkja um framfærslu og læknishjálp, ásamt viðbótarsamningi [is]
Statute for a European company
SE
samþykkt fyrir Evrópufélög [is]
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972
samþykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó, 1972 [is]
European integrated border management
samþætt, evrópsk landamærastjórnun [is]
integrated financial area
samþætt fjármálasvæði [is]
gender mainstreaming
samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða [is]
integrated meat establishment
samþætt kjötvinnslustöð [is]
Integrated Tariff of the European Union
TARIC
Integrated Tariff of the Community
samþætt tollskrárkerfi Evrópusambandsins [is]
TARIC-kerfið [is]
samþætt tollskrárkerfi Bandalagsins [is]
combined production of electricity and heat
samþætt varma- og raforkuvinnsla [is]
combined heat and power
CHP
samþætt varma- og raforkuvinnsla [is]
combined heat and power system
samþætt varma- og raforkuvinnslukerfi [is]
blast-cleaning service for tubular structures
sandblástur rörlaga hluta [is]
Santalaceae
sandalwoods
sandelviðarætt [is]
sandeltræs-familien [da]
sandelträdsväxter [sæ]
santalacées [fr]
Sandelholzgewächse [de]
oriental pear
sandpera [is]
japanpære [da]
japanskt päron, nashipäron, sandpäron [sæ]
poirier japonais [fr]
Sandbirnbaum, China-Birne, Nashi-Birne [de]
Pyrus pyrifolia [la]
real identity
sanndeili [is]
reasonable compensation
sanngjarnar bætur [is]
reasonable terms
sanngjarnir skilmálar [is]
fair treatment
sanngjörn meðferð [is]
fair and equitable treatment
sanngjörn meðferð þar sem jafnræðis er gætt [is]
fair dealing
sanngjörn not [is]
reasonable commercial basis
sanngjörn viðskiptakjör [is]
means of verification
sannprófun [is]
vacuum-side leak verification
sannprófun á leka á undirþrýstingshlið [is]
tæthedskontrol i vakuumsiden [da]
verifiering av läckage på vakuumsidan [sæ]
vérification des fuites du côté dépression [fr]
Leckprüfung auf der Unterdruckseite [de]
European pilchard
pilchard
sardína [is]
sardin, europæisk sardin [da]
sardin [sæ]
sardine commune [fr]
Sardine, Pilchard [de]
Sardina pilchardus [la]
sardine
European sardine
sardína [is]
europæisk sardin, sardin [da]
sardin [sæ]
Sardina pilchardus [la]
sargo breams
sargarategundir [is]
Diplodus spp. [la]
made-to-measure
saumaður eftir máli [is]
assembly thread
saumagarn [is]
stitching thread
saumaþráður [is]
seamless gas cylinder
saumlaus gashólkur [is]
sewing thread
saumþráður [is]
school-leaving age
sá aldur er skólaskyldu lýkur [is]
painful reaction
sársaukaviðbrögð [is]
early school leaver
sá sem hættir skólagöngu snemma [is]
person treated as such
sá sem nýtur sömu réttinda [is]
flight deck seat occupant
sá sem situr í stjórnklefa [is]
Treaty of Conciliation (Lateran Pact)
sáttasamningur (Lateran-samningurinn) [is]
treaty
sáttmáli [is]
Charter of Fundamental Rights of the European Union
sáttmáli Evrópusambandsins um grundvallarréttindi [is]
Euratom treaty
sáttmáli Kjarnorkubandalags Evrópu [is]
Treaty on European Union
TEU
sáttmálinn um Evrópusambandið [is]
SESB [is]
Treaty on the Functioning of the European Union
TFEU
sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins [is]
SUSE [is]
Treaty providing for the Renunciation of War as an Instrument of National Policy
sáttmáli um að fyrirdæma stríð til að skera úr deilum milli ríkja [is]
Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark
sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Convention on Arbitration, between Iceland and New Zealand
sáttmáli um gerðardóm, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits
sáttmáli um hugverk er varða smárásir [is]
Convention relative to the Conversion of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostilities
sáttmáli um hverja deild skal gera kaupskipum óvinaríkis er stríð hefst [is]
Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities
sáttmáli um stofnun sameiginlegs ráðs og sameiginlegrar framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ECHR
ETS No. 05, 09, 046, 114, 117 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis [is]
Evrópusáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis [is]
mannréttindasáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 5, 9, 46, 114 og 117 (Safn Evrópusamninga) [is]
Schengen area
Schengen-svæðið [is]
zeatin
seatín [is]
zeaxanthin
seaxantín [is]
European System of Central Banks
ESCB
seðlabankakerfi Evrópu [is]
European Central Bank
ECB
Seðlabanki Evrópu [is]
SE [is]
Banque centrale européenne [fr]
Europäische Zentralbank [de]
Juncaceae
sefætt [is]
sivfamilien [da]
tågväxter [sæ]
juncacées [fr]
Binsengewächse [de]
Juncaceae [la]
magnetic card reader
segulkortalesari [is]
nuclear magnetic resonance
NMR
segulómun [is]
nuclear magnetic resonance scanner
segulskanni [is]
transmitting magnetic heading device
segulstefnubúnaður með sendi [is]
reach
seilingarfjarlægð [is]
rækkevidde [da]
seals
true seals
selir [is]
eiginlegir selir [is]
selaætt [is]
ægte sæler [da]
egentliga sälar [sæ]
phoques [fr]
Hundsrobben [de]
Phocidae [la]
dealer
seljandi [is]
knowledgeable and willing seller
seljandi sem er upplýstur og fús til viðskiptanna [is]
realisable assets
realizable assets
seljanlegar eignir [is]
true seal
selur [is]
readily accessible
sem auðvelt er að ná til [is]
reaffirming
sem árétta [is]
non-loadbearing
sem ekki er hluti af burðarvirki [is]
hemiboreal
sem er á mörkum tempraða og svaltempraða beltisins [is]
hemiboreal [da]
hemiboreal [sæ]
susceptible to disease
sem er næmur fyrir sjúkdómi [is]
non-reacted
sem hefur alls ekki hvarfast [is]
incompletely reacted
sem hefur ekki hvarfast nema að hluta [is]
open to appeal
sem hægt er að áfrýja [is]
open to appeal
sem hægt er að kæra [is]
rectilinear
sem liggur eftir beinni línu [is]
granivorous
seed-eating
sem nærist á fræjum [is]
fræætu- [is]
granivore [fr]
körnerfressend, samenfressend [de]
as low as reasonably achievable
ALARA
sem raunhæft er að ætlast til að megi ná [is]
rearward-facing
rearward facing
sem snýr aftur [is]
subject to customs-approved treatment
sem sætir lögmætri tollmeðferð [is]
sub-Mediterranean
sem varðar svæði þar sem nokkurra áhrifa miðjarðarhafsloftslags gætir [is]
submediterran [da]
submediterranan [sæ]
relevant to the type and area of operation
sem varða viðkomandi tegund flugs og flugsvæði [is]
apply to the European Ombudsman
senda erindi til umboðsmanns Evrópusambandsins [is]
transmit in clear
senda ókótað [is]
transmitting satellite earth station equipment
sendibúnaður gervihnattajarðstöðva [is]
ambassador for European culture
sendiherra evrópskrar menningar [is]
means of transmission
sendingaraðferð [is]
upstream speed
sendingarhraði [is]
Salmonella serotype of public health significance
sermigerð salmonellu sem hefur þýðingu fyrir lýðheilsu [is]
seat cushion
seta [is]
cetearyl
setearýl [is]
cetearyl alcohol
setearýlalkóhól [is]
Loranthaceae
setilteinsætt [is]
Loranthaceae [la]
act by means of regulations
setja með reglugerðum [is]
establish language arrangements by means of regulations
setja reglur um notkun tungumála með reglugerðum [is]
cetostearyl alcohol
setósterýlalkóhól [is]
seat stick
setstafur [is]
acting head of delegation
settur sendinefndarformaður [is]
special wear
sérfatnaður [is]
Panel on Plant Health
PLH
Scientific Panel on plant health
sérfræðinganefnd um plöntuheilbrigði [is]
expert team
sérfræðingateymi [is]
health professional
sérfræðingur á heilbrigðissviði [is]
occupational health-care professional
sérfræðingur í atvinnusjúkdómum [is]
special footwear
sérhannaður skófatnaður [is]
able seafarer engine
sérhæfður vélaliði [is]
befaren søfarende i maskintjeneste [da]
motorman [sæ]
Vollmatrose im Technischen Dienst [de]
able seafarer deck
sérhæfður þilfarsliði [is]
befaren søfarende i dækstjeneste [da]
matros [sæ]
marin qualifié Pont [fr]
Vollmatrose im Nautischen Dienst [de]
special security measure
sérhæfð öryggisráðstöfun [is]
remedial teacher
sérkennari [is]
specific feature
sérkenni [is]
distinctive feature
sérkenni [is]
European Union Special Representative
EUSR
sérlegur fulltrúi Evrópusambandsins [is]
sérlegur fulltrúi ESB [is]
Committee for Proprietary Medicinal Products of the European Agency
sérlyfjanefnd Lyfjastofnunar Evrópu [is]
earmarked revenue
sérmerktir tekjuliðir [is]
featured profile
sérmótað þversnið [is]
special training in psychiatric healthcare and nursing
sérnám í geðhjúkrun [is]
special training for management tasks in healthcare and nursing
sérnám í hjúkrunarstjórnun [is]
special training for teaching tasks in healthcare and nursing
sérnám til kennslu í hjúkrunarfræðum [is]
purpose-built earth station equipment
sérsmíðaður búnaður gervihnattajarðstöðva [is]
special protection area
sérstakt verndarsvæði [is]
specific employment measure
sérstök atvinnuráðstöfun [is]
specific programme for research and technological development
Esprit Programme
sérstök áætlun um rannsóknar- og tækniþróun [is]
Esprit-áætlunin [is]
Ad hoc Committee on the Indian Ocean
sérstök Indlandshafsnefnd [is]
special treatment
sérstök meðferð [is]
exceptional measure
sérstök neyðarráðstöfun [is]
special and differential treatment
sérstök og mismunandi meðferð [is]
specific research and technological development programme in the field of communication technologies
RACE Programme
sérstök rannsókna- og tækniþróunaráætlun á sviði samskiptatækni [is]
RACE-áætlunin [is]
special measure
sérstök ráðstöfun [is]
specific measure
sértæk ráðstöfun [is]
mass specific surface area
sértækt yfirborðsflatarmál á tiltekna einingu massa [is]
volume specific surface area
sértækt yfirborðsflatarmál á tiltekna einingu rúmmáls [is]
volumenspecifikt overfladeareal [da]
volymspecifik ytarea [sæ]
specific information measure
sértæk upplýsingarráðstöfun [is]
special gear
sérútbúnaður [is]
selective capital increase
sérvalin fjármagnsaukning [is]
augmentation sélective du capital [fr]
selektive Kapitalerhöhung [de]
self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus
séröndunarbúnaður með samþjöppuðu lofti í opinni hringrás [is]
System of Health Accounts
SHA-flokkunarkerfi fyrir heilbrigðisútgjöld [is]
shea
shea butter
karite butter
shea-smjör [is]
Shore hardness measurement
Shore-hörkumæling [is]
SIC-15 Operating Leases - Incentives
SIC-15
SIC-túlkun 15, rekstrarleiga - hvatar [is]
SIC-16 Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares)
SIC-16
SIC-túlkun 16, hlutafé - endurkeyptir eigin eiginfjárgerningar (eigin hlutir) [is]
SIC-19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29
SIC-19
SIC-túlkun 19, reikningsskilagjaldmiðill - mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29 [is]
SIC 24 Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares
SIC 24
SIC-túlkun 24, hagnaður á hlut - fjármálagerningar og aðrir samningar sem unnt er að greiða með hlutum [is]
SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving in the Legal Form of a Lease
SIC 27
SIC-túlkun 27, mat á inntaki viðskipta þegar um leigusamning er að ræða í lagalegum skilningi [is]
SIC 30 Reporting Currency - Translation from Measurement Currency to Presentation Currency
SIC 30
SIC-túlkun 30, reikningsskilagjaldmiðill - umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil [is]
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates
SIC 3
SIC-túlkun 3, niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög [is]
European Union Code of Conduct on Arms Exports
EU Code of Conduct on Arms Exports
siðareglur Evrópusambandsins um vopnaútflutning [is]
siðareglur ESB um vopnaútflutning [is]
beach a ship
sigla skipi á grunn [is]
seagoing service
siglingatími [is]
European Maritime Safety Agency
EMSA
Siglingaöryggisstofnun Evrópu [is]
leachate
sigvatn [is]
European smelt
smelt
silfurloðna [is]
europæisk smelt, smelt [da]
nors [sæ]
Stint, Spierling, Heilstint, Binnenstint, Seestint, Wanderstint [de]
Osmerus eperlanus [la]
Sirene bureau
SIRENE-skrifstofa [is]
Sirenekontor [da]
bureau SIRENE [fr]
SIRENE-Büro [de]
providing Sirene bureau
SIRENE-skrifstofa skráningar [is]
discovering Sirene bureau
SIRENE-skrifstofa staðsetningar [is]
seated worker
sitjandi starfsmaður [is]
susequent re-clearance
síðari heimildir [is]
secondary outbreak
síðari uppkoma [is]
permeate
síuvökvi [is]
barrel thread
sívalur skrúfgangur [is]
rare disease
sjaldgæfur sjúkdómur [is]
have sufficient means of support
sjá fyrir sér [is]
über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts verfügen [de]
self-reactive
sjálfhvarfgjarn [is]
interleaved carbon set
sjálfkalkerandi eyðublað [is]
self-propelled seagoing vessel
sjálfknúið hafskip [is]
self-propelled seagoing commercial vessel
sjálfknúið hafskip til atvinnurekstrar [is]
autonomous learning
sjálfsnám [is]
auto-immune disease
sjálfsofnæmissjúkdómur [is]
stuffing box seal with self-adjustment
sjálfstillt ásþétti [is]
Autonomous Republic of Crimea
sjálfstjórnarlýðveldið Krím [is]
self-contained compressed-air-operated breathing apparatus
sjálfstæður öndunarbúnaður með lofti undir þrýstingi [is]
self-healing
sjálfsviðgerð [is]
automated centralised clearance
sjálfvirk miðlæg tollafgreiðsla [is]
automatic evaluation by electronic means
sjálfvirkt mat með rafrænum aðferðum [is]
AMS
automated measuring system
sjálfvirkt mælikerfi [is]
automatiseret målingssystem [da]
automatiskt mätsystem [sæ]
automatisches Messsystem [de]
automatic gear-box
sjálfvirkur gírkassi [is]
auto clear software
ACS
sjálfvirkur greiningarhugbúnaður [is]
auto clear software [da]
programvara för automatiskt godkännande [sæ]
logiciel de validation automatique [fr]
Auto-Clear-Software [de]
sea product
sjávarafurð [is]
sea animal
sjávardýr [is]
seawater fish
sea water fish
salt-water fish
sjávarfiskur [is]
sjófiskur [is]
saltvandsfisk [da]
saltvattensfisk [sæ]
poisson de mer, poisson d''eau salée [fr]
Meeresfisch, Salzwasserfisch [de]
seagrass
sjávargrös [is]
marine crustaceans
sjávarkrabbadýr [is]
havkrebsdyr [da]
kräftdjur [sæ]
seaward
sjávarmegin [is]
sea salt
sjávarsalt [is]
sea water resisting cement
sjávarsement [is]
sea mammal
sjávarspendýr [is]
maritime coastal area
sjávarstrandsvæði [is]
Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic
CECAF
sjávarútvegsnefnd um málefni Miðaustur-Atlantshafsins [is]
European Fisheries Fund
EFF
Sjávarútvegssjóður Evrópu [is]
European Maritime and Fisheries Fund
EMFF
Sjávarútvegssjóður Evrópu [is]
sea algae
sea-algae
sjávarþörungar [is]
cash flows with a one-year horizon
sjóðstreymi yfir eins árs tímabil [is]
2020 European Fund for Energy, Climate Change & Infrastructure
Marguerite Fund
Sjóður Evrópu 2020 vegna orkumála, loftslagsbreytinga og grunnvirkja [is]
Marguerite-sjóður [is]
United Nations Trust Fund for the International Year of Disabled Persons
UN Trust Fund for the International Year of Disabled Persons
Sjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir alþjóðaár fatlaðra [is]
Sjóður SÞ fyrir alþjóðaár fatlaðra [is]
United Nations Trust Fund for the International Training and Research Institute for the Advancement of Women
UN Trust Fund for the International Training and Research Institute for the Advancement of Women
Sjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir alþjóðlega rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
Sjóður SÞ fyrir alþjóðlega rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
seaborne craft
sjófar [is]
seagoing fishing vessel
sjófiskiskip [is]
seaborne transport
sjóflutningar [is]
sea transport
sjóflutningar [is]
flutningar á sjó [is]
unit-load seaborne transport
sjóflutningar, gáma- eða ekjuflutningar [is]
sea catfishes
sjógranar [is]
sjógranaætt [is]
havmaller, havmallefamilien [da]
havsmalar [sæ]
Kreuzwelse, Meerwelse [de]
Ariidae [la]
sea armed service
sjóher [is]
sea inlet
sjóinntak [is]
sea chart
sjókort [is]
by sea
sjóleiðis [is]
par voie maritime [fr]
auf dem Seeweg [de]
sea cock
sjóloki [is]
seaman´s book
sjómannsbók [is]
seaman´s passport
sjómannsskilríki [is]
seawater
sea water
sjór [is]
territorial sea waters
sjór innan landhelgi [is]
sea vessel
sjóskip [is]
sea canal
sjóskipaskurður [is]
sea wall
sjóvarnargarður [is]
sea defences
sjóvarnir [is]
seasickness remedy
sjóveikilyf [is]
disease prevention
sjúkdómavarnir [is]
prevention of diseases
sjúkdómavarnir [is]
disease diagnosis
diagnosis
sjúkdómsgreining [is]
disease-free
sjúkdómslaus [is]
sjúkdómalaus [is]
disease profile
sjúkdómssnið [is]
sjúkdómsmynd [is]
sygdomsprofil [da]
profil för en bestämd sjukdom [sæ]
profil d´une maladie [fr]
Seuchenprofil [de]
disease agent
sjúkdómsvaldur [is]
agent responsible for disease
sjúkdómsvaldur [is]
prophylactic measure
sjúkdómsvarnarráðstöfun [is]
disease control
sjúkdómsvarnir [is]
sygdomsbekæmpelse [da]
sjukdomsbekämpning, sjukdomskontroll [sæ]
contrôle des maladies [fr]
Kranheitsbekämpfung, Kontrolle von Krankheiten [de]
disease
sjúkdómur [is]
vesicular disease
sjúkdómur af völdum blöðrumyndandi veira [is]
disease of genetic origin
sjúkdómur sem á sér erfðafræðilegar orsakir [is]
disease communicable to humans
sjúkdómur sem getur smitast í menn [is]
pollution-related disease
sjúkdómur sem rekja má til mengunar [is]
sexually-transmissible disease
STD
sjúkdómur sem smitast við kynmök [is]
chronically debilitating disease
sjúkdómur sem veldur langvarandi fötlun [is]
period of sick leave
sjúkraleyfi [is]
health insurance
sjúkratrygging [is]
health care allowance
sjúkratryggingagreiðsla [is]
Icelandic Health Insurance
Sjúkratryggingar Íslands [is]
Sixth Community Environment Action Programme
6EAP
6th EAP
sjötta aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála [is]
Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram [da]
væntanlegt [sæ]
sixième programme d''action communautaire pour l''environnement [fr]
sechsten Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Umwelt [de]
adverse health effects
skaðleg áhrif á heilbrigði [is]
detrimental effects on human health
skaðleg áhrif á heilsu manna [is]
short-circuit to earth
skammhlaup í jörð [is]
peak C-weighted instantaneous sound pressure level
skammvinnt hljóðþrýstigildi (C-hljóðstig) [is]
create a precedent
skapa fordæmi [is]
creative community
skapandi stéttir [is]
plaice
European plaice
skarkoli [is]
almindelig rødspætte, rødspætte [da]
rödspätta [sæ]
Pleuronectes platessa [la]
fiscal reason
skattaleg ástæða [is]
fiscal treatment
skattaleg meðferð [is]
taxes chargeable
skattar sem leggja má á [is]
tax haven
low-tax area
low-tax jurisdiction
skattaskjól [is]
lágskattasvæði [is]
lágskattaríki [is]
paradis fiscal, refuge fiscal [fr]
Steueroase [de]
fiscal year
skattár [is]
tax year
skattár [is]
tax measure
skattráðstöfun [is]
pom-pom blanc
lion´s mane
monkeyhead mushroom
skeggkóralsveppur [is]
Hericium erinaceus [la]
Atlantic seabob
skeggrækja [is]
atlantisk sea bob-reje [da]
skäggig räka [sæ]
Kroyers Geißelgarnele [de]
Xiphopenaeus kroyeri [la]
northern shoveler
shoveler
European shoveler
skeiðönd [is]
skeand [da]
skedand [sæ]
canard souchet [fr]
Löffelente [de]
Anas clypeata [la]
biased measurements
skekkja í mælingum [is]
corneal injury
skemmd glæra [is]
recreational craft
pleasure craft
skemmtibátur [is]
fritidsfartøj [da]
fritidsbåt [sæ]
bateau de plaisance [fr]
Sportboot, Wassersportfahrzeug [de]
pleasure craft
skemmtibátur [is]
pleasure boat
skemmtibátur [is]
non-sailing recreational craft
skemmtibátur án seglbúnaðar [is]
sailing recreational craft
skemmtibátur með seglbúnaði [is]
skemmtiseglbátur [is]
pleasure yacht
skemmtisnekkja [is]
HA-cleavage site
skerðiset HA-gens [is]
shear displacement
skerfærsla [is]
dynamic knee shearing displacement
skerfærsla hnés [is]
impaired ability to work and earn
skert geta til að stunda vinnu og afla tekna [is]
deadline for data transmission
skilafrestur gagna [is]
probation measure
skilorðsráðstöfun [is]
bulkhead
skilrúm [is]
bulkhead deck
skilrúmsþilfar [is]
barrier seal
skilþétti [is]
composition of the European Parliament
skipan Evrópuþingsins [is]
passenger seating
skipan farþega í sæti [is]
short-sea traffic
skipasiglingar á stuttum leiðum [is]
ship not propelled by mechanical means
skip sem er ekki knúið áfram með vélrænum hætti [is]
exchangeable debt security
skiptanlegt skuldabréf [is]
exchangeable security
skiptanlegt verðbréf [is]
exchangeable certificate
skiptanlegt vottorð [is]
structure of the European mining and quarrying industries
skipulag námuvinnslu og grjótnáms í Evrópu [is]
organisational security measure
organizational security measure
skipulagsleg öryggisráðstöfun [is]
Organisational Committee
Organizational Committee
OC
Organisational Committee of the Peacebuilding Commission
skipulagsnefnd [is]
Den Organisatoriske Komité [da]
Comité d´organisation [fr]
Organisationsausschuss der Kommission für Friedenskonsolidierung, Organisationskomitee [de]
structural measure
skipulagsráðstöfun [is]
organisational measure
organizational measure
skipulagsráðstöfun [is]