Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "du"

aðalfundur
general assembly [en]
aðalfundur
annual general meeting [en]
aðferð með ljósmyndun
photographic method [en]
aðferð með tengdum einingum
coupled units mode [en]
coupled-units mode [en]
koblingsmethode [da]
kopplingsmetode [sæ]
mode de «couplage des unités» [fr]
koppelten Anlagen [de]
aðferð við endurmat
reassessment procedure [en]
re-assessment procedure [en]
að frádregnum hlut endurtryggjenda
net of reinsurance [en]
aðgerðaáætlun til framkvæmdar meginreglum um endurbætur
Action Plan to Implement Principles for Reform [en]
Plan d´action pour la mise en oeuvre des principes de réforme [fr]
Aktionsplan für die Umsetzung der Reformgrundsätze [de]
aðgreindur markaður
distinct market [en]
aðgreindur rekstrarreikningur
separate income statement [en]
aðgreindur sjókjölfestugeymir
segregated water ballast tank [en]
aðildarskyldur
membership obligations [en]
obligations of membership [en]
medlemsforpligtelser [da]
de skyldigheder som ett medlemskap medför [sæ]
obligations découlant de l´adhésion [fr]
Mitgliedspflichten [de]
aðili varfærniseftirlits
aðili sem hefur með höndum varfærniseftirlit
prudential supervisor [en]
aðskotahlutur veldur skemmdum
FOD resulting in damage [en]
aðstoðarmaður fjölskyldu
family helper [en]
aðstoð til endurskipulagningar
restructuring aid [en]
að undanskildu
excluding [en]
excl. [en]
að því tilskildu
provided that [en]
afblindun
unblinding [en]
afgreiddur skammtur
offtake [en]
off-take [en]
afgreiða frá viðurkenndu sláturhúsi
dispatch from an approved slaughterhouse [en]
afhending á vörum gegn gjaldi
afhending á vörum gegn endurgjaldi
supply of goods for consideration [en]
afhýddur
husked [en]
afhýddur
decorticated [en]
afskallet [da]
skalat [sæ]
afla e-s gegn endurgjaldi
acquire for valuable consideration [en]
afleiddur fjármálagerningur
derivative financial instrument [en]
afleiddur skaðvaldur
secondary pest [en]
sekundær skadegører, sekundært skadeinsekt [da]
sekundær skadegører [sæ]
Sekundärinsekt [de]
afleiða í erlendum gjaldmiðli
foreign currency derivative [en]
afleiðumyndun
derivatisation [en]
derivatization [en]
aflræn blöndun
dynamic mixing [en]
aflræn blöndun
dynamic blending [en]
afróteindun
deprotonation [en]
afsal endurbóta
grant back [en]
afturvirk endurgerð
retrospective restatement [en]
afurð í duftformi
powdered product [en]
agnaendurskinsmæling
nephelometric measurement [en]
agnaendurskinsmælir
nephelometer [en]
akandi vegfarendur
vehicular traffic [en]
aldursdreifing
age structure [en]
aldursdreifing
population pyramid [en]
aldursflokkur
age group [en]
aldursgreining
age analysis [en]
aldursháð dauðsföll
age-specific mortality [en]
aldurshóparannsókn
cohort study [en]
aldurshópur
cohort [en]
aldurshækkun
advancement in seniority [en]
aldursmarkhópur
target age group [en]
aldurstengdur sjúkdómur
age-related disease [en]
algild og ósundurgreinanleg mannréttindi og mannfrelsi
universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms [en]
algildur tími
absolute time [en]
Absolutzeit [de]
algildur vinnsluþrýstingur
absolute operating pressure [en]
alkóhólsneyddur
dealcoholised [en]
allsherjarfundur
plenary meeting [en]
plenum, plenumforsamling [da]
plenum, plenarsammanträde [sæ]
assemblée plénière [fr]
Plenum, Plenarsitzung, Vollversammlung, Plenarversammlung [de]
allsherjarfundur
plenary session [en]
plenary [en]
plenarmøde, plenarforsamling [da]
plenarsammanträde [sæ]
plénière, séance plénière [fr]
Plenum, Plenarsitzung [de]
almenna áætlunin um öryggi og verndun frelsis
General Programme "Security and Safeguarding Liberties" [en]
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbrigðis starfsmanna
general principles relating to the protection of the safety and health of workers [en]
almenn regla um túlkun á samræmdu tollskránni
almenna túlkunarreglan
TR
General Rule for the Interpretation of the Harmonised System [en]
General Interpretative Rule [en]
GIR [en]
almennur fundur
ordinary meeting [en]
almennur fundur
public meeting of citizens [en]
almennur fundur
public meeting [en]
Alþjóðabankinn
Alþjóðlegi endurreisnar- og þróunarbankinn
World Bank [en]
International Bank for Reconstruction and Development [en]
IBRD [en]
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport [en]
alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil [en]
alþjóðasamningur um auðveldun innflutnings á vörusýnishornum og auglýsingaefni
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material [en]
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum mengunar sem stafar frá eldsneytisolíu skipa
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumengunar
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage [en]
alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi
ICCAT-samningurinn
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas [en]
Alþjóðasjóður til að bæta tjón af völdum olíumengunar
International Oil Pollution Compensation Fund [en]
alþjóðlega yfirfærð niðurstaða vegna mildunar
alþjóðlega yfirfærð mildunarniðurstaða
internationally transferred mitigation outcome [en]
ITMO [en]
internasjonalt overførte resultater fra utslippsreduksjoner [da]
alþjóðlegi Hong Kong-samningurinn um örugga og umhverfisvæna endurvinnslu skipa
Hong Kong-samningurinn
Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships [en]
Hong Kong Convention [en]
alþjóðlegi sjóðurinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku
Global energy efficiency and renewable energy fund [en]
GEEREF [en]
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi [da]
.. [sæ]
den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [no]
Fonds mondial pour la promotion de l''efficacité énergétique et des énergies renouvelables [fr]
Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien [de]
Alþjóðleg samtök endurskoðenda
International Federation of Accountants [en]
IFAC [en]
væntanlegt [da]
Internationella revisorsförbundet [sæ]
Fédération internationale d´experts-comptables [fr]
Internationale Vereinigung der Wirtschaftsprüfer [de]
alþjóðlegur endurskoðunarstaðall
international auditing standard [en]
ameríkuvísundur
bison [en]
American bison [en]
Bison bison [la]
ammoníaksmyndun
ammonification [en]
andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu
death of main wage earner [en]
andvana fæddur
stillborn [en]
still-born [en]
dødfødt [da]
dödfödd [sæ]
mort-né [fr]
totgeboren, totgeborenes [de]
argentínumeinhaddur
Argentine menhaden [en]
Brevoortia pectinata [la]
athugun á endurheimtum með íbótum
spiking experiment [en]
spikingforsøg [da]
spikad prov [sæ]
expérience avec enrichissement d´ajouts dosés [fr]
Experiment mit dotierten Proben [de]
atvinnurekstur sem stendur höllum fæti
handicapped enterprises [en]
auðkenndur
identified [en]
aukafundur
special meeting [en]
aukafundur
extraordinary session [en]
aukafundur leiðtogaráðsins
Extraordinary European Council [en]
aukafundur leiðtogaráðsins um atvinnumál
Extraordinary European Council Meeting on Employment [en]
aukafundur ráðsins um umhverfis- og flutningamál
extraordinary Council on Environment and Transport [en]
áfaduft
buttermilk powder [en]
kærnemælkspulver [da]
kärnmjölkspulver [sæ]
babeurre en poudre [fr]
Buttermilchpulver [de]
áfir í duftformi
powdered buttermilk [en]
ágóðahlutdeild frá endurtryggjendum
profit participation [en]
ágóðahluti frá endurtryggjendum
profit participation [en]
áhrifavaldur
agent [en]
áhrif á mjólkurmyndun
effects on lactation [en]
áhættumildun
mildun áhættu
risk mitigation [en]
risikodæmpning, risikoreduktion [da]
duction des risques, atténuation des risques [fr]
Risikominderung [de]
áhættutengdur
risk-related [en]
áhættutengdur
risk-based [en]
áhættuvegið meðaltap að gefnum vanefndum
exposure-weighted average loss-given-default [en]
ELGD [en]
áhættuvörn
aðferð til mildunar áhættu
risk-mitigation technique [en]
risk mitigation technique [en]
álduft
aluminium powder [en]
powder of aluminium [en]
aluminiumpulver [da]
aluminiumbronspulver, aluminiumbrons [sæ]
án endurgjalds
free-of-payment [en]
væntanlegt [da]
betalfri [sæ]
ohne Gegenwertverrechnung [de]
án endurgjalds
endurgjaldslaus
free of charge [en]
áritun endurskoðanda
audit opinion [en]
áritun endurskoðanda
audit report [en]
áritun endurskoðanda án fyrirvara
unqualified opinion [en]
áritun endurskoðanda með fyrirvara
qualified opinion [en]
ástenítmyndun
austenitisation [en]
austenitization [en]
ávalur, afhýddur rís
round-grained husked rice [en]
áverki af völdum slyss
accidental injury [en]
áverki af völdum sprengingar
explosion injury [en]
injury from explosion [en]
áætlaður, hreinn endurnýjunarkostnaður
hypothetical net replacement cost [en]
áætlaður styrkleikaþröskuldur
ECt
estimated concentration threshold [en]
ECt [en]
áætlun um endurskipulagningu
restructuring programme [en]
áætlun um fjárhagslega endurreisn
financial recovery plan [en]
bakskjöldur
dorsal shield [en]
baktería sem veldur sjúkdómi sem berst milli manna og dýra
zoonotic bacterium [en]
zoonotisk bakterie [da]
zoonotisk bakterie [sæ]
bactérie zoonotique [fr]
banna mismunun á grundvelli aldurs
prohibit discrimination on the grounds of age [en]
barnheldur
child-resistant [en]
child resistant [en]
barnheldur
child proof [en]
child-proof [en]
børnesikret [da]
barnsäker [sæ]
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution [en]
beiðni um endurviðtöku
endurviðtökubeiðni
readmission request [en]
beiðni um endurviðtöku
readmission application [en]
beinhvítt duft
off-white powder [en]
beinlínutengdur aðgangur
on-line access [en]
beinlínutengdur gagnaflutningur
on-line transmission [en]
beinmyndunarsement
bone reconstruction cement [en]
beintengdur notendabúnaður
directly connected consumers´ equipment [en]
beita heimildum
exercise powers [en]
ber af trjákenndum plöntum
trjáber
treeberries [en]
bær fra træer [da]
bär från träd [sæ]
baies d´arbres [fr]
Strauchbeeren [de]
bergtegund sem inniheldur fosföt
phosphatic rock [en]
berjast gegn mismunun á grundvelli aldurs
combat discrimination on grounds of age [en]
bindandi endursöluverð
resale price maintenance [en]
bindigrunnur bindiskyldu
basis for minimum reserves [en]
binditímabil
bindiskyldutímabil
maintenance period [en]
reservekravsperiode [da]
uppfyllandeperiod [sæ]
période de constitution des réserves [fr]
Mindestreserve-Erfüllungsperiode [de]
bjúgmyndun
oedema formation [en]
blanda í blöndu
BÍB
mixture in mixture [en]
MIM [en]
blanding i blanding [da]
blandning i blandning [sæ]
mélange dans le mélange [fr]
Gemisch im Gemisch [de]
blanda sem inniheldur sement
cement-containing mixture [en]
blábrenndur
blue braised [en]
blásturssandur
blasting grit [en]
blindun
blinding [en]
blóðbíldur
blood lancet [en]
blýduft
lead powder [en]
blypulver [da]
blöð af baunategundum
leaves of peas [en]
blöð af halategundum (Amaranthus)
amaranthus spinach [en]
blöðrumyndun
blistering [en]
blönduð akuryrkja
open field [en]
open field system [en]
åben mark [da]
tegskipte [sæ]
blönduð fasteignarumsýsla
combined facilities support activities [en]
blönduð greiðsla
blended payment [en]
blönduð heildverslun
non-specialised wholesale [en]
non-specialized wholesale [en]
blönduð heildverslun
non-specialised wholesale trade [en]
non-specialized wholesale trade [en]
blönduð, hliðræn/stafræn rás
mixed A/D circuit [en]
blönduð innkaup
mixed procurement [en]
blönduð karótín
mixed carotenes [en]
blönduð ræktun
mixed culture [en]
mixed plantation [en]
flerafgrøde, blandafgrøde, blandet afgrøde [da]
blandsäd, blandgröda [sæ]
plantation mixte, polyculture [fr]
gemischte Anpflanzung, Gemischtkultur [de]
blönduð samstæða
mixed group [en]
blönduð smásala
retail sale in non-specialised stores [en]
retail sale in non-specialized stores [en]
blönduð trygging
composite insurance [en]
blönduð umsókn um markaðsleyfi
mixed marketing authorisation application [en]
mixed marketing authorization application [en]
blönduð vörusending
mixed consignment [en]
blöndun
coupage [en]
blöndun
compounding [en]
blöndun
mixing [en]
blöndun
blending [en]
blöndunarborð
mixing panel [en]
blöndunarborð fyrir upptökuver
studio mixing console [en]
blöndunarbúnaður
mixer [en]
blöndunarbúnaður
mixer unit [en]
blöndunarbúnaður
mixing device [en]
blöndunareiginleiki
mixing characteristic [en]
blöndunareining
mixing unit [en]
blöndunarhlutfall
mixing ratio [en]
blöndunarhæfni
miscibility [en]
blöndunarrauf
mixing orifice [en]
blöndunartæki
blending device [en]
blöndunarvél
mixer [en]
blöndungur
carburettor [en]
carburetor [en]
blöndun við loft
mixture with air [en]
borpallur til nota undan ströndum
offshore drilling unit [en]
bókfærð, fengin endurtryggingariðgjöld
gross reinsurance premiums accepted [en]
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis.
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [en]
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland [en]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi
Protocol on the Conservation, Rational Utilization and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the North-east Atlantic [en]
bóluefni gegn rauðum hundum
rubella vaccine [en]
bragðvondur
unpalatable [en]
brasilíumeinhaddur
Brazilian menhaden [en]
menhaden du Brésil [fr]
Brevoortia aurea [la]
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög varðandi elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi
European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol [en]
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi
European Interim Agreement on Social Security Schemes other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol [en]
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings Sameinuðu þjóðanna gegn eyðimerkurmyndun
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings SÞ gegn eyðimerkurmyndun
Interim Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification [en]
Interim Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification [en]
bráð eiturhrif við innöndun
acute inhalational toxicity [en]
bráð öldusótt
acute brucellosis [en]
bráð öndunarvandamál
acute respiratory troubles [en]
brenndur
roasted [en]
brenndur
caramelized [en]
caramelised [en]
brenndur drykkur
spirit drink [en]
spirit [en]
spiritus [da]
spritdryck [sæ]
boisson spiritueuse [fr]
Spirituose [de]
brenndur drykkur, bragðbættur með anís
aniseed-flavoured spirit drink [en]
spiritus som har anissmag [da]
spritdryck smaksatt med anis [sæ]
brenndur drykkur, bragðbættur með kúmeni
caraway-flavoured spirit drink [en]
brenndur drykkur úr ávöxtum
brenndur ávaxtadrykkur
ávaxtabrennivín
fruit spirit drink [en]
frugtspiritus, frugtbrændevin [da]
fruktbrännvin [sæ]
boisson spiritueuse de fruit [fr]
Obstspirituose [de]
brenndur leir
baked clay [en]
brenndur sykur
caramelized sugar [en]
caramelised sugar [en]
brenndur sykur
burned sugar [en]
breyting af mannavöldum
anthropogenically induced trend [en]
breyting af mannavöldum
anthropogenic alteration [en]
breytingar af mannavöldum
human-induced change [en]
breyting á síðustu stundu
last minute change [en]
broddur
colostrum [en]
råmælk, kolostrum [da]
råmjölk, kolostrum [sæ]
colostrum [fr]
Biest, Kolostrum, Biestmilch, Kolostramilch [de]
brot á þagnarskyldu
breach of confidentiality [en]
brot gegn grundvallarréttindum
violation of fundamental rights [en]
BRRD-tilskipun
tilskipun um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja
BRRD [en]
Bank Recovery and Resolution Directive [en]
brunaheldur kapall
fire survival cable [en]
brunaskorpumyndun
eschar formation [en]
bræddur ostur
processed cheese [en]
budduskoltar
budduskoltaættkvísl
mojarras [en]
gerrid-slægt [da]
silveller [sæ]
Mojarras, Silberlinge [de]
Gerres spp. [la]
bundið endurtryggingafélag
captive reinsurance undertaking [en]
búðingsduft
custard powder [en]
búnaður sem nýtir endurnýjanlega orku
renewable energy equipment [en]
búnaður til að taka sundur hluti
dismantling equipment [en]
búnaður til endurheimtar bensíngufu
petrol vapour recovery equipment [en]
búnaður til myndupptöku eða myndflutnings
video recording or reproducing apparatus [en]
búnaður til nota undan ströndum
offshore equipment [en]
búnaður til öndunarhjálpar
respiratory device [en]
búreikningabú
bú sem heldur búreikninga
returning holding [en]
regnskabsførende bedrift [da]
uppgiftslämnande företag [sæ]
exploitation comptable [fr]
Buchführungsbetrieb [de]
bú þar sem lífræn framleiðsla er stunduð
organic-production stockfarm [en]
organic-production holding [en]
organic-production unit [en]
økologisk brug, økologisk bedrift, økologisk opdræt [da]
enhet med ekologisk produktion, jordbruksföretag med ekologisk produktion, uppfödningsenhet med ekologisk produktion [sæ]
byggingarvinna við húsgrindur
structural shell work [en]
bætur sem eru veittar fyrir lögbundinn lífeyrisaldur
pre-retirement benefit [en]
bökunarduft
baking powder [en]
daufblindur notandi
deaf-blind user [en]
deildarfundur
sectorial meeting [en]
deild innri endurskoðunar
internal audit function [en]
DNA-eftirmyndun yfir skemmd
translesion DNA synthesis [en]
TLS [en]
translesion synthesis [en]
translesion-DNA-syntese [da]
v. [sæ]
DNA-translesionssyntes [no]
synthèse d´ADN de translésion [fr]
Transläsionssynthese [de]
DNA-nýmyndun
DNA-synthesis [en]
dómar, uppkveðnir í deildum
judgements of Chambers [en]
judgments of Chambers [en]
arrêts des Chambres [fr]
dómkvaddur
appointed by the court [en]
dómþoli
dæmdur maður
sentenced person [en]
personne condamné [fr]
verurteilte Person [de]
dótturefni geislavirkrar efnablöndu
daughter nucleid preparation [en]
draga úr eftirmyndunargetu
confer limited replicability [en]
dreifingaraðili sem er ekki viðurkenndur
unauthorised distributor [en]
unauthorized distributor [en]
dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur
distribution of gaseous fuels through mains [en]
dreifing endurtrygginga
reinsurance distribution [en]
drykkur sem inniheldur vínanda
alcoholic drink [en]
Ducie-eyjar
Ducie Islands [en]
duftblanda
wire flux combination [en]
duftform
powder form [en]
duft fyrir kartöflustöppu
instant mashed potatoes [en]
duft í slökkvitæki
fire-extinguisher powder [en]
duftker
urn [en]
duftker
funerary urn [en]
duftslökkvibúnaður
dry powder extinguishing system [en]
duftsuða
submerged arc welding [en]
dulbúin hlutabréfaskráning
reverse acquisition [en]
dulbúnar viðskiptahindranir
disguised barrier to trade [en]
duldar auglýsingar
surreptitious advertising [en]
duldar hömlur
disguised restriction [en]
dulfrævingar
Angiospermae [en]
angiosperms [en]
angiospermae, dækfrøede planter [da]
angiosperm, gömfröig växt [sæ]
angiospermes [fr]
Angiospermen, bedecktsamige Pflanzen [de]
Angiospermae [la]
dulin fötlun
hidden disability [en]
dulin höft
disguised restriction [en]
dulin myndhrif
latent image effect [en]
dulinn
latent [en]
dulinn nettóvarasjóður
hidden net reserve [en]
dulinn varasjóður
hidden reserve [en]
dulin starfsemi
cryptic function [en]
dulin sýking
latent infection [en]
dulkóða
encrypt [en]
dulkóðað kerfi
encrypted system [en]
dulkóðað sýndarnet
encrypted virtual network [en]
krypteret virtuelt netværk [da]
réseau virtuel et crypté [fr]
verschlüsseltes virtuelles Netz [de]
dulkóðaður
encrypted [en]
dulkóðuð mynd
encrypted form [en]
dulkóðuð þjónusta
encrypted service [en]
dulkóðun
ciphering process [en]
dulkóðun
encryption [en]
dulkóðunaraðferðir
encryption means [en]
dulkóðunarbúnaður
crypto devices [en]
dulkóðunarbúnaður
encryption device [en]
dulkóðunarkassi
encryption box [en]
dulkóðunarkerfi
encryption system [en]
dulkóðunarlykill
cryptographic key [en]
dulkóðunarreiknirit
encryption algorithm [en]
dulkóðunartæki
cryptographic product [en]
dulkóðun gagna
data encryption [en]
dulmál
cipher [en]
dulmál
cryptography [en]
dulmálsbúnaður
cryptographic device [en]
dulmálstexti
cryptogram [en]
dulnefni
pseudonym [en]
dulráðning
decryption [en]
dældun
indentation [en]
dæmdur
sentenced [en]
eðja frá dýpkunarframkvæmdum
dredging sludge [en]
dredge sludge [en]
dredge material [en]
dredge spoil [en]
eðlisfræðilegur áhrifavaldur
physical agent [en]
efnafræðilega tengdur
chemically linked [en]
efnafræðileg sundurgreining
chemical separation [en]
efnafræðileg sundurliðun
chemical depolymerisation [en]
efnahagsleg endurreisnaráætlun fyrir Evrópu
European Economic Recovery Plan [en]
efnahagsleg endurreisn á heimsvísu
world economic recovery [en]
reprise de l´économie mondiale, relance de l´économie mondiale [fr]
Erholung der Weltwirtschaft [de]
efnasamband sem inniheldur formaldehýð
formaldehyde donator [en]
efni sem endurkastar ljósi
retro-reflective material [en]
retroreflekterende materiale [da]
retroreflekterande material [sæ]
Reflexstoff [de]
efni sem er duft
powdery substance [en]
efni sem veldur litningabrenglun
litningabrenglandi efni
clastogen [en]
klastogen [da]
klastogen [sæ]
clastogène [fr]
Klastogen [de]
efni sem veldur taugaeiturhrifum
neurotoxicant [en]
efni til efnahernaðar sem veldur bruna eða blöðrum
CW vesicant agent [en]
efniviður og hlutir úr endurunnu plasti
recycled plastic material and articles [en]
eftirlaunaaldur
retirement age [en]
eftirlit með byggingarframkvæmdum
building-inspection service [en]
eftirlit með lofttegundum
gas control [en]
eftirlit með mengun af völdum olíuleka
oil-spill pollution-control service [en]
eftirlitsmaður með endursendingum einstaklinga gegn vilja þeirra
eftirlitsmaður með endursendingu fólks gegn vilja þess
forced-return monitor [en]
eftirlitsskyldur
regulated [en]
eftirlitsskyldur aðili
regulated entity [en]
eftirlitsskyldur flokkur úrgangs
category of waste subject to control [en]
eftirmyndun
replication [en]
eftirmyndunareining
replicon [en]
eftirmyndunarstuðull
replication index [en]
RI [en]
eftirmyndun ljósmynda
photograph copying service [en]
eggmyndun
oogenesis [en]
ovigenesis [en]
oogenese [da]
oogenes [sæ]
ovogenèse [fr]
Oogenese [de]
eiga rétt á því að réttarhöldum sé hraðað
be entitled to a prompt and speedy trial [en]
eignarhlutatengdur
share-based [en]
eignatengdur styrkur
grant related to assets [en]
eignaummyndun
asset transformation [en]
eign eigin fjölskyldu
family holding [en]
eign í erlendum gjaldeyri
foreign exchange asset [en]
einfaldur, fjórskauta massagreinir
single-quadrupole mass selective detector [en]
einfaldur hjólbarði
single tyre [en]
enkeltmonteret dæk [da]
enkelmonterat däck [sæ]
einfaldur meirihluti
simple majority [en]
simpelt flertal [da]
enkel majoritet [sæ]
majorité simple [fr]
einfache Mehrheit [de]
einfaldur valréttur
plain vanilla option [en]
einfaldur verðbréfasjóður
non-sophisticated UCITS [en]
einföld endurhverf verðbréfakaup
simple repurchase agreement [en]
einfölduð aðferð
simplified approach [en]
forenklede metod [da]
einfölduð eitlagreining
einfölduð eitlagreiningaraðferð
reduced LLNA [en]
reduced local lymph node assay [en]
rLLNA [en]
einfölduð endurskoðunarmeðferð
simplified revision procedure [en]
einfölduð lýsing
simplified prospectus [en]
einfölduð málsmeðferð
simplified procedure [en]
einfölduð málsmeðferð vegna breytinga
simplified amendment procedure [en]
einfölduð málsmeðferð við framsal
simplified extradition procedure [en]
einfölduð málsmeðferð við skráningu
simplified registration procedure [en]
einfölduð prófunaráætlun
reduced test package [en]
RTP [en]
einfölduð verklagsregla
simplified procedure [en]
einföldun
simplification [en]
eingildur
monohydric [en]
eingildur áburður
straight fertiliser [en]
straight fertilizer [en]
eingildur áburður
simple fertiliser [en]
eingreindur
primary [en]
eining fjölskyldunnar
family unity [en]
eining fyrir styrk gruggs samkvæmt agnaendurskinsmælingu
nephelometric turbidity unit [en]
einkadulkóðunarlykill
private cryptographic key [en]
einkasölur sem ríki hefur fengið öðrum í hendur
monopolies delegated by the State [en]
einlendur
endemic [en]
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna
persons having a need-to-know on account of their duties [en]
einstaklingur sem óskast framseldur
wanted person [en]
personne réclamée [fr]
Verfolgter [de]
einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu
family worker [en]
eitrun af völdum varnarefna
pesticide poisoning [en]
eiturhrif við endurtekna skammta
repeated dose toxicity [en]
eiturhrif við endurtekna skammta (um húð)
repeated-dose toxicity (dermal) [en]
eiturhrif við endurtekna skammta (um munn)
repeated-dose toxicity (oral) [en]
ekki skilgreindur annars staðar
not elsewhere specified [en]
nes [en]
eldfimt húðunarduft
flammable coating powder [en]
eldpiparduft
chilli powder [en]
eldsneyti á formi málmdufts
powdered metal fuel [en]
eldsneytisstilling
blöndustilling
fuel trim [en]
brændstofafstemning [da]
bränsleadaption [sæ]
régulateur de carburant [fr]
Gemischregelung [de]
eldtefjandi efni í duftformi
powdered flame retardant [en]
eldun
cooking [en]
kogning [da]
kokning [sæ]
Kochen [de]
eldunaráhöld
cooking utensils [en]
eldunarbúnaður
cooking equipment [en]
eldunarbúnaður
equipment for cooking [en]
eldunarhella
hob [en]
eldunarílát
mess tin [en]
eldunartæki
cooking appliance [en]
eldur
fire [en]
eldur á byrjunarstigi
incipient fire [en]
eldur í flugvél á flugi
in-flight fire [en]
endanlegir notendur með fötlun
end-users with disabilities [en]
endastöð undan ströndum
offshore terminal [en]
enduraðlögun
reintegration [en]
endurathugun
rechecking [en]
re-checking [en]
enduráfylling
refilling [en]
endurágræðsla
grafting-on [en]
double grafting [en]
dobbeltpodning [da]
dubbelympning [sæ]
surgreffage [fr]
Umpfropfung, Umveredelung, Zwischenpfropfung [de]
endurágræðsla vínþrúguyrkja
grafting of wine grape varieties [en]
endurákvörðunardagur vaxtakjara
repricing date [en]
endurákvörðunarvaxtatímabil
repricing time period [en]
endurákvörðun á eign
restatement of an asset [en]
endurbólusetning
booster injection [en]
booster dose [en]
endurbótarhlutur
retrofit part [en]
endurbótastarf
reform process [en]
endurbót á lánshæfi
credit enhancement [en]
endurbræddur
remelted [en]
endurbræðsla
remelting [en]
endurbyggingar
restoring [en]
endurbyggingarsvæði
brownfield [en]
brownfield land [en]
brownfield site [en]
byomdannelsesområde [da]
övergiven industrimark [sæ]
friche industrielle [fr]
Industriebrache [de]
endurbætur
improvements [en]
endurbætur
upgrading [en]
endurbætur
reconditioning [en]
endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS)
Improvements to IFRS [en]
Improvements to International Financial Reporting Standards [en]
endurbætur á fasteignum
property development [en]
endurbætur vegna framleiðslugalla
vehicle recall work [en]
endureima
redistil [en]
endureiming
redistillation [en]
gendistillation [da]
omdistillation [sæ]
redistillation, bidistillation [fr]
Redistillation [de]
endurestrun
enduresterun
re-esterification [en]
reesterificering [da]
omestring [sæ]
réestérification [fr]
Wiederveresterung [de]
endurfitandi efni
refatting ingredient [en]
endurfjárfesta
reinvest [en]
endurfjárfestingarstörf
intermediation coordination [en]
intermediation co-ordination [en]
endurfjárfestur hagnaður
reinvested earnings [en]
endurfjármögnun
refinancing [en]
endurfjármögnun
recapitalisation [en]
recapitalization [en]
endurfjármögnun banka
bank recapitalisation [en]
bank recapitalization [en]
recapitalisation des banques [fr]
Bankenrekapitalisierung [de]
endurflokka
reclassify [en]
endurflokkun
reclassification [en]
endurflokkunaraðferð
Overlay approach [en]
Overlay-tilgangen [da]
Överlappningsmetoden [sæ]
l´approche par superposition [fr]
Überlagerungsansatz [de]
endurforritun
reprogramming [en]
endurframsal
re-extradition [en]
videreudlevering [da]
vidareutlämning [sæ]
réextradition [fr]
Weiterlieferung [de]
endurgera með því að bæta vatni í e-ð
reconstitute [en]
endurgera reikningsskil
restate financial statements [en]
endurgerð
restoration [en]
endurgerð
restatement [en]
endurgerðaraðferð
restatement approach [en]
endurgerð áætlunar á flugi
in-flight replanning [en]
endurgerð ferðaskilríki
replicated travel documents [en]
endurgerð heimild
re-clearance [en]
endurgerð húðþekja manns
RhE [en]
reconstructed human epidermis [en]
endurgerð ljósmynda
photograph restoration service [en]
endurgerð persónuskilríki
replicated identity documents [en]
endurgerður sellulósi
regenerated cellulose [en]
celluloseregenerate [da]
regenererad cellulosa [sæ]
cellulose régénérée [fr]
Regeneratzellulose, regenerierte Zellulose [de]
endurgerjun
refermentation [en]
endurgjald í fríðu
compensation in kind [en]
endurgjaldslaus gjöf
unpaid donation [en]
voluntary unpaid donation [en]
endurgjaldslaust númer
free of charge number [en]
endurgjöf
feedback [en]
feed-back [en]
endurgreidd fjárhæð
amount repaid [en]
endurgreiða
refund [en]
endurgreiða
reimburse [en]
endurgreiða með vöxtum
reimburse at a certain rate of interest [en]
endurgreiðanleg fjárhæð
fjárhæð til endurgreiðslu
repayable amount [en]
endurgreiðanlegir fjármunir
repayable funds [en]
endurgreiðsla
refund [en]
endurgreiðsla
recovery [en]
endurgreiðsla
repayment [en]
endurgreiðsla
reimbursement [en]
endurgreiðsla fyrir gjalddaga
early reimbursement [en]
endurgreiðsla kostnaðar við heilsugæslu
reimbursements of costs for health care [en]
endurgreiðsla milli stofnana
reimbursement between institutions [en]
endurgreiðsla útgjalda
reimbursement of expenditure [en]
endurgreiðsluaðildarríki
aðildarríki þar sem endurgreiðsla fer fram
Member State of refund [en]
endurgreiðslukerfi
system of reimbursement [en]
endurgreiðslukerfi
drawback system [en]
endurgreiðslukrafa
outstanding recovery order [en]
endurgreiðsluréttur farþega
passenger refund right [en]
endurgreiðslur vegna útflutnings
útflutningsendurgreiðslur
export refund [en]
endurgreiðsluskuldbinding
reimbursement obligation [en]
endurgreiðslutímabil
refundable period [en]
endurgreiðslutímabil
refund period [en]
endurgreiðsluumsókn
refund application [en]
endurgreiðsluvextir
recovery interest rate [en]
endurgösun
re-gasification [en]
regasification [en]
endurgösunarstöð
regasification plant [en]
fordampningsanlæg [da]
förångningsanläggning, återförgasningsanläggning [sæ]
installation de vaporisation, installation de regazéification [fr]
Wiederverdampfungsanlage [de]
endurgösunarþjónusta
regasification service [en]
re-gasification service [en]
endurheimt
recovery [en]
endurheimt
recovery [en]
endurheimt
reclamation [en]
endurheimt
restitution [en]
endurheimt
recovery [en]
endurheimt
restoration [en]
endurheimta
reclaim [en]
endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingasamningum
reinsurance recoverables [en]
beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler [da]
einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen [de]
endurheimtanleg fjárhæð
recoverable amount [en]
endurheimtanleg fjárhæð
amount recoverable [en]
endurheimtanlegur tækjabúnaður
recoverable equipment [en]
endurheimtanleiki
recoverability [en]
endurheimtarferli
recovery procedure [en]
procedure of recovery [en]
endurheimtarkostnaður
cost recovery [en]
endurheimtarlína
restorer line [en]
retablerende linje [da]
återställande linje [sæ]
lignée mainteneuse [fr]
Wiederherstellungslinie [de]
endurheimt bensíngufu
petrol vapour recovery [en]
endurheimt fosfórs úr úrgangi
recovery of waste phosphorus [en]
endurheimt frjósemi
frjósemisendurheimt
fertility restoration [en]
restauration de la fertilité [fr]
Fertilitätsrestauration [de]
endurheimt í efnagreiningu
analytical recovery [en]
analytisk genfinding [da]
analytisk utbyte [sæ]
analytische Wiederfindung [de]
endurheimt, notað hráefni
recovered secondary raw material [en]
endurheimt, notað hráefni úr málmi
recovered secondary metal raw material [en]
endurheimt ofborgaðs fjár
refunds of uncalled-for payment [en]
endurheimt, ósoneyðandi efni
recovered ozone-depleting substance [en]
endurheimtubúnaður
recovery equipment [en]
endurheimtuhlutfall
cure rate [en]
gentableringsprocent [da]
endurheimtukerfi kostnaðar
cost recovery system [en]
endurheimtuprófun
recovery test [en]
genfindingstest [da]
standardtillsatstest [sæ]
test de récupération [fr]
Wiederfindungsversuch [de]
endurheimtur
reclaimed [en]
endurheimtur kælivökvi
coolant recovery [en]
endurhlað
secondary cell [en]
endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi
REESS [en]
rechargeable electric energy storage system [en]
genopladeligt elektrisk energilagringssystem, REESS [da]
uppladdningsbart elenergilagringssystem, REESS [sæ]
endurhlaðanlegur
rechargeable [en]
endurhreinsun
re-refining [en]
endurhverf verðbréfakaup
repurchase agreement [en]
repo [en]
endurhverf verðbréfasala
reverse repurchase agreement [en]
endurhverf viðskipti
repurchase transaction [en]
endurhæfing
rehabilitation [en]
endurhæfingargreiðsla
rehabilitation allowance [en]
endurhæfingarmeðferð
rehabilitative therapy [en]
endurhæfingarnámskeið
rehabilitation course [en]
endurhæfingarþjónusta
rehabilitation service [en]
endurhæfingarþjónusta á sjúkrahúsum
rehabilitation hospital service [en]
endurinnflutningur
reimportation [en]
re-importation [en]
endurinnflutningur
re-import [en]
reimport [en]
endurinnleiða
reintroduce [en]
re-introduce [en]
endurkalka
remineralise [en]
remineralize [en]
endurkast
rebound [en]
endurkastari
reflector [en]
endurkast hljóðs
sound reflection [en]
endurkastsfatnaður
reflective clothing [en]
endurkastsflötur
reflecting plane [en]
endurkastshlíf
splinter guard [en]
endurkaup
repurchase [en]
endurkaupa
reacquire [en]
endurkaupa
repurchase [en]
endurkaupaáhætta
surrender risk [en]
endurkaupaákvæði
surrender clause [en]
endurkaupaáætlun
buy-back programme [en]
endurkaupafjárhæð
surrender amount [en]
endurkaupréttur
surrender option [en]
surrender right [en]
væntanlegt [da]
återköpsoption [sæ]
Rückkaufoption [de]
endurkaupsverð
repurchase price [en]
endurkaupsvirði
surrender value [en]
endurkeyptur eigin eiginfjárgerningur
reacquired own equity instrument [en]
endurkeypt viðskiptakrafa
repurchase receivable [en]
endurkjósa
re-elect [en]
endurkoma
return [en]
endurkomubann
exclusion order [en]
endurkræfur
refundable [en]
endurkræf yfirfærsla
removal of accounts provision [en]
endurkröfuréttur
right of recourse [en]
endurkröfuréttur
subrogation and salvage [en]
regres [da]
endurkröfuréttur
recourse [en]
endurkvæmur
recursive [en]
endurkvörðun
recalibration [en]
endurlífgunarbúnaður
resuscitation device [en]
endurlífgunarbúnaður
resuscitation equipment [en]
endurlífgunargríma
resuscitation mask [en]
endurmarkaðssetning
remarketing [en]
endurmat
re-evaluation [en]
reevaluation [en]
endurmat
remeasurement [en]
endurmat
reassessment [en]
re-assessment [en]
endurmat
revaluation [en]
endurmat
re-estimation [en]
endurmat á samræmi
reassessment of conformity [en]
re-assessment of conformity [en]
endurmat fasteignar
asset revaluation [en]
endurmatsfjárhæð eignar
revalued amount of an asset [en]
endurmatshalli
revaluation deficit [en]
endurmatslíkan
revaluation model [en]
endurmatsreikningur
revaluation reserve [en]
endurmatsreikningur
revaluation surplus [en]
endurmatssjóður
revaluation reserve [en]
endurmeðhöndlun
retreatment [en]
re-treatment [en]
endurmelting
caecotrophy [en]
endurmengun
recontamination [en]
endurmenntun og -þjálfun
continuing education and training [en]
endurmeta
remeasure [en]
endurmeta
re-evaluate [en]
reevaluate [en]
endurmeta
reassess [en]
re-assess [en]
endurmeta á gangvirði
remeasure at fair value [en]
endurmeta með tilhlýðilegum hætti
duly revalue [en]
endurmeta til lækkunar
revalue downwards [en]
endurmetinn
revalued [en]
endurmótun
rehabilitation [en]
endurmyndun
regeneration [en]
endurmyndun olíu
oil regeneration [en]
endurmæla
remeasure [en]
endurnotandi
re-user [en]
endurnotanlegar umbúðir
reusable packaging [en]
endurnotanlegur
reusable [en]
endurnotanleiki
reusability [en]
endurnotkun
reuse [en]
re-use [en]
endurnotkun
re-application [en]
endurnotkunarkerfi fyrir umbúðir
reuse system of packaging [en]
re-use system of packaging [en]
endurnýjaður samningur
recurrent contract [en]
endurnýjaður vörusamningur
recurring supplies contract [en]
endurnýjanlegar auðlindir
renewable resources [en]
endurnýjanleg hráefni
renewable raw materials [en]
endurnýjanleg orka
renewable energy [en]
énergie renouvelable [fr]
erneuerbare Energie [de]
endurnýjanlegur orkugjafi
renewable energy source [en]
RES [en]
renewables [en]
regenerative source of energy [en]
renewable source of energy [en]
endurnýjuð stefna ESB um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja fyrir tímabilið 2011-2014
A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility [en]
endurnýjun
replenishment [en]
endurnýjun
replacement [en]
endurnýjun
renovation [en]
endurnýjun
regeneration [en]
endurnýjun
upgrading [en]
endurnýjun
refurbishing [en]
endurnýjun
renewal [en]
endurnýjunarferli
upgrading process [en]
endurnýjunargeta náttúrunnar
regenerative capacity of nature [en]
endurnýjunarhljóðdeyfir
replacement silencer [en]
udskiftningslyddæmper [da]
Ersatzschalldämpfer [de]
endurnýjunarhvarfakútur
replacement catalytic converter [en]
endurnýjunarkostnaður
replacement cost [en]
endurnýjunarmengunarvarnarbúnaður
replacement pollution control device [en]
endurnýjunarsannprófun
renewal verification [en]
endurnýjunartímabil
renewal period [en]
endurnýjunarverð
replacement value [en]
endurnýjunarverð
replacement price [en]
endurnýjunarviðskipti
replacement trade [en]
endurnýjunarvottorð
replacement certificate [en]
endurnýjunarvottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli
European Enforcement Order replacement certificate [en]
endurnýjun gróðurs
revegetation [en]
re-vegetation [en]
endurnýjun grunnvatnshlota af mannavöldum
artificial recharge of groundwater bodies [en]
endurnýjun grunnvatnshlots
recharge of the body of groundwater [en]
endurnýjun grunnvirkja
infrastructure upgrade [en]
endurnýjun stofna
stofnendurnýjun
restocking [en]
udsætning [da]
utsättning [sæ]
repeuplement [fr]
Wiederaufstockung [de]
endurnýjun stofns
stofnendurnýjun
re-population [en]
repopulation [en]
repopulering, genindsættelse, fornyelse af besætningen, indsættelse af ny besætning [da]
återinsättning [sæ]
repeuplement, repopulation [fr]
Wiederbelegung [de]
endurnýta
recycle [en]
endurnýta
re-utilize [en]
re-utilise [en]
endurnýtandi varmaoxari
regenerative thermal oxidiser [en]
RTO [en]
regenerative termisk oxidator [da]
regenerativ termisk oxidationsenhet [sæ]
endurnýtanleg flaska
reusable bottle [en]
endurnýtanlegt gashylki
refillable cylinder [en]
endurnýtanlegur tækjabúnaður
non-consumable equipment [en]
endurnýtanleikahlutfall
recoverability rate [en]
endurnýting
reclamation [en]
endurnýting
reusing [en]
re-using [en]
endurnýting
re-utilization [en]
re-utilisation [en]
endurnýtingarofn með samhliða streymi
parallel flow regenerative kiln [en]
PFRK [en]
regenerationsovn med parallelstrømning [da]
regenerativ parallellflödesugn [sæ]
four à flux parallèles à régénération [fr]
Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativöfen [de]
endurnýtingarstoðvél gjaldkera
teller assistant recycling machine [en]
TARM [en]
endurnýtingarstöð
endurheimtustöð
recovery facility [en]
endurnýtingarsuðuketill
endurheimtuketill
recovery boiler [en]
endurnýting efnis
endurheimt efnis
material recovery [en]
endurnýting orku
orkuheimt
energy recovery [en]
waste-to-energy [en]
waste to energy [en]
endurnýttar umbúðir
remanufactured packaging [en]
endurnýttur
reclaimed [en]
endurnýttur
reused [en]
re-used [en]
endurnýttur umbúðaúrgangur
recovered packaging waste [en]
enduroxun
re-oxidation [en]
endurplanta
replant [en]
endurplöntun
replanting [en]
genbeplantning [da]
återplantering [sæ]
replantation [fr]
Wiederanpflanzung, Wiederbepflanzung [de]
endurprófun
retest [en]
endurraðað genaferjubóluefni
recombinant vector vaccine [en]
rekombinant vektorvaccin [da]
rekombinant vektorvaccin [sæ]
vaccin à vecteur recombinant [fr]
rekombinant Vektorimpfstoffe [de]
endurreikna
recalculate [en]
re-calculate [en]
endurreisn
recovery [en]
endurreisn
rehabilitation [en]
endurreisnaráætlun
recovery plan [en]
endurreisnaráætlun samstæðu
group recovery plan [en]
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu
European Bank for Reconstruction and Development [en]
EBRD [en]
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Udviklingsbank [da]
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling [sæ]
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD [fr]
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE [de]
endurreisnartímabil
recovery period [en]
endurreisnarverkefni
rehabilitation project [en]
endurreisn stofns
recovery of a stock [en]
stock recovery [en]
ophjælpning af bestand, genopretning af bestand [da]
Wiederauffüllung der Bestände, Wiederaufbau der Bestände [de]
endurrit
copy [en]
kopi [da]
kopia [sæ]
copie [fr]
Kopie, Abschrift [de]
endurræktun skóga
reforestation [en]
endurræsing
restart [en]
endurröðun í jafnskiptingu
mitotic recombination [en]
mitotisk rekombination [da]
mitotisk rekombination [sæ]
recombination mitotique [fr]
mitotische Rekombination [de]
endursala
resale [en]
endursamröðun í genamengi stofna
genomic reassortment [en]
endursáningarþrep
passage level [en]
endurseljandi
subdealer [en]
sub-dealer [en]
endurseljandi
reseller [en]
endurseljandi
reselling party [en]
endurseljandi farsímaþjónustu
reseller of mobile voice telephony services [en]
endursendar vörur
returned consignments [en]
endursending
reshipment [en]
endursending
return [en]
endursending að frjálsum vilja viðkomandi
voluntary return [en]
endursendingarákvörðun
return decision [en]
endursendingarskráning
alert on return [en]
endursending gegn vilja viðkomandi
endursending fólks gegn vilja þess
forced return [en]
endursetning
re-ageing [en]
endurskilakerfi
return scheme [en]
endurskilgreina
redefine [en]
endurskima
rescreen [en]
endurskin
retro-reflection [en]
endurskin
retro-reflecting [en]
endurskinshnappur
reflective stud [en]
endurskinslímband
reflective tape [en]
endurskinsperla
reflective bead [en]
endurskinsstuðull
coefficient of retroreflection [en]
endurskinsvegbóla
retro-reflecting road stud [en]
endurskipa
renew appointment [en]
endurskipulagning
reorganisation [en]
re-organisation [en]
reorganization [en]
re-organization [en]
endurskipulagning
restructuring [en]
endurskipulagningaráætlun
restructuring plan [en]
endurskipulagningarráðstöfun
reorganisation measure [en]
reorganization measure [en]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
financial system restructuring [en]
restructuring of the financial system [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
repairing the financial system [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning fjármálamarkaðarins
repairing the financial sector [en]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
endurskipulagning flotans
fleet restructuring [en]
endurskipulagning gjaldskráa
rebalancing of tariffs [en]
endurskipulagning samstæðu
reorganisation of af group [en]
re-organisation of a group [en]
reorganization of a group [en]
re-organization of a group [en]
endurskipulagning skulda
debt restructuring [en]
endurskipulagning stjórnsýslunnar
administrative reorganisation [en]
administrative reorganization [en]
endurskipuleggja fjármögnunarstarfsemi
restructure a financing operation [en]
endurskipun
reinstatement [en]
re-instatement [en]
endurskoða
revise [en]
endurskoða
review [en]
endurskoðaðar viðmiðunarreglur
revised guidelines [en]
endurskoðað, áætlað sjóðstreymi
revised estimated cash flow [en]
endurskoðað staðalgildi farangursmassa
revised standard baggage mass value [en]
endurskoðaður reikningsskilastaðall
revised accounting standard [en]
endurskoðandi
accountant [en]
endurskoðandi
auditor [en]
endurskoðendur Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
endurskoðendur SÞ, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Panel of External Auditors of the UN, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency [en]
Groupe des vérificateurs externes des comptes de l´Organisations des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique [fr]
endurskoðuð flugáætlun
revised flight plan [en]
endurskoðuð reikningsskil
audited financial accounts [en]
endurskoðuð reikningsskil
audited financial statements [en]
endurskoðuð staðalmassagildi karla og kvenna
revised standard male and female mass values [en]
endurskoðun
audit [en]
endurskoðun
review procedure [en]
endurskoðun
revision [en]
endurskoðun
audit [en]
endurskoðun
re-examination [en]
reexamination [en]
endurskoðun
auditing activities [en]
endurskoðun
auditing [en]
endurskoðun
review [en]
endurskoðunarákvæði
review clause [en]
endurskoðunarálit
audit opinion [en]
endurskoðunaráætlun
review programme [en]
endurskoðunareining
audit entity [en]
endurskoðunarferli
review process [en]
endurskoðunarfyrirtæki
audit firm [en]
endurskoðunarfyrirtæki með fleiri en eina skrifstofu
multi-office audit firm [en]
endurskoðunarhæft, lokað skilakerfi fyrir viðskipti milli fyrirtækja
auditable closed-loop business-to-business return system [en]
endurskoðunarkostnaður
audit costs [en]
endurskoðunarnefnd
Audit Board [en]
endurskoðunarnefnd
audit committee [en]
endurskoðunarnefnd
Board of Auditors [en]
udvalg af revisorer [da]
collège des commissaires aux comptes [fr]
Gremium der Rechnungsprüfer [de]
endurskoðunarnefnd Evrópusambandsins
EU Committee on Auditing [en]
endurskoðunarnefnd viðskiptastefnu
Trade Policy Review Body [en]
TPRB [en]
Eksaminationsmyndigheden for Handelspolitik [da]
Organe d´examen des politiques commerciales, OEPC [fr]
Organ zur Überprüfung der Handelspolitiken [de]
endurskoðunarráðstefna
revision conference [en]
væntanlegt [da]
översynskonferens [sæ]
conférence de révision [fr]
endurskoðunarráðstefna
review conference [en]
Endurskoðunarrétturinn
Endurskoðunarréttur Evrópusambandsins
Court of Auditors [en]
European Court of Auditors [en]
ECA [en]
endurskoðunarskjal
audit file [en]
endurskoðunarskylda
audit obligation [en]
endurskoðunarskylda
review obligation [en]
endurskoðunarskýrsla
audit report [en]
endurskoðunarskýrsla
review report [en]
endurskoðunarskýrsla framkvæmdastjórnarinnar
Commission review report [en]
endurskoðunarslóð
audit trail [en]
endurskoðunarstaðall
auditing standard [en]
audit standard [en]
norme de vérification, norme de contrôle [fr]
endurskoðunartilhögun
review mechanism [en]
endurskoðunarvald dómstóla
judicial review [en]
endurskoðunarverkefni
audit mission [en]
endurskoðunaryfirvöld
audit authorities [en]
auditing authorities [en]
endurskoðunarþjónusta
auditing service [en]
endurskoðunarþjónusta
audit service [en]
endurskoðunarþjónusta til að afhjúpa svik
fraud audit service [en]
Endurskoðun á fjárlögum ESB
EU Budget Review [en]
endurskoðun á gæðatryggingu kerfa
system quality assurance review service [en]
endurskoðun reikninga
audit of financial statements [en]
endursköpun sögulegra atburða
historical re-enactment [en]
endursköpun votlendissvæða
re-creation of wetlands areas [en]
recreation of wetlands areas [en]
endursmíði
reconstruction [en]
endursmíði
rebuilding [en]
endursnið
reformatting [en]
endursniðinn
reformatted [en]
endursníða
reformat [en]
endursoðketill
reboiler [en]
genfordamper:återkokare [da]
endurstikun
re-parameterisation [en]
reparametrization [en]
endurstilla
reset [en]
endurstilling
rebalancing [en]
rééquilibrage [fr]
Wiedergewinnung des Gleichgewichts, Beseitigung von Ungleichgewichten, Reduzierung von Ungleichgewichten, Abbau von Ungleichgewichten [de]
endurstillingarbúnaður
recovery mechanism [en]
endurstilling á eignasafni
rebalancing of the portfolio [en]
endurstilling áhættuvarnar
rebalancing of the hedge [en]
endurstofnverð
replacement cost [en]
endurstreymiskerfi
return system [en]
endurstreymiskerfi fyrir eldsneyti
fuel return system [en]
endursviflausn
resuspension [en]
endursöluverð
resale price [en]
endurtekið eftirlit
re-control [en]
endurtekið ferli
repetitive process [en]
endurtekið gjald
recurring charge [en]
endurtekið ósamræmi
recurrence of discrepancy [en]
endurtekið viðtal
reinterview [en]
endurtekin brot
repeated infringements [en]
endurtekin greining
replicate analysis [en]
endurtekin notkun
repeated use aspects [en]
endurtekinn skammtur
repeated dose [en]
endurtekin skoðun
re-inspection [en]
reinspection [en]
endurtekin sykrueining
saccharide repeating unit [en]
endurtekning
replication [en]
endurtekningarnákvæmni
repeatability [en]
endurtekningarnákvæmnismörk
repeatability limit [en]
endurtekningarnákvæmt skilyrði
repeatability condition [en]
endurtilgreina
redesignate [en]
endurtrygging
reinsurance [en]
re-insurance [en]
endurtrygging
retrocession [en]
endurtryggingafélag
reinsurance enterprise [en]
endurtryggingafélag
reinsurance undertaking [en]
endurtryggingafélag þriðja lands
third-country reinsurance undertaking [en]
endurtryggingajöfnuður
reinsurance balance [en]
endurtryggingamiðlari
reinsurance intermediary [en]
endurtryggingariðgjald
outward reinsurance premium [en]
endurtryggingarsamningur
reinsurance contract [en]
endurtryggingartaki
ceding insurer [en]
endurtryggingataki
cedant [en]
væntanlegt [da]
återförsäkringstagare [sæ]
endurtryggingavernd
reinsurance cession [en]
endurtryggingaþjónusta
reinsurance service [en]
endurtryggingaþjónusta, tengd líftryggingum
life reinsurance service [en]
endurtryggingaþjónusta, tengd slysa- og sjúkratryggingum
accident and health reinsurance service [en]
endurtryggja
reinsure [en]
endurtryggjandi
reinsurer [en]
endurtryggjandi
retrocessionaire [en]
endurtúlka ákvæði
reinterprete provisions [en]
endurtæk flugáætlun
repetitive flight plan [en]
endurummyndun
retransformation [en]
re-transformation [en]
retransformation [da]
retransformation [sæ]
retransformation [fr]
Retransformation [de]
endurunnar trefjar
recycled fibres [en]
endurunnar umbúðir
recycled container [en]
endurunnið ál
secondary aluminium [en]
endurunnið efni
secondary material [en]
sekundær material [da]
återvunnit material [sæ]
endurunnið efni í lokaðri hringrás
closed-loop recycled material [en]
endurunnið íblöndunarefni
recycled aggregate [en]
endurunnið smjör
recombined butter [en]
endurunnið, virkt kolefni
regenerated activated carbon [en]
endurunnin hráefni
secondary raw material [en]
sekundært råstof, sekundært råmateriale [da]
återvunna råvaror, returråvara, sekundär råvara [sæ]
matière première secondaire, matière première de récupération [fr]
Sekundärrohstoff, wiederverwertetes Rohmaterial [de]
endurunninn
recycled [en]
endurunninn pappír
recycled paper [en]
endurunninn umbúðaúrgangur
recycled packaging waste [en]
enduruppbygging
revitalisation [en]
enduruppbygging
restoration [en]
endurupplausn
reconstitution [en]
endurupptaka dóms
revision of a judgment [en]
endurútflutningur
re-export [en]
re-exportation [en]
réexportation [fr]
Wiederausfuhr [de]
endurútgefa
recast [en]
omarbejde [da]
omarbeta [sæ]
neufassen [de]
endurúthluta
reallocate [en]
endurúthlutun
reallocation [en]
re-allocation [en]
endurúthlutun
refarming [en]
endurúthlutun óúthlutaðs eða ónotaðs útflutningskvóta
redistribution of unallocated or unused exportable quantities [en]
endurvarpsflötur
reflector [en]
endurvarpsflötur
reflecting surface [en]
reflector [en]
reflekterende overflade, reflekterende flade [da]
reflekterande yta [sæ]
reflektierende Fläche, Reflexionsfläche [de]
endurvarpshæfni
reflectivity [en]
endurvarp sjónvarpsútsendinga
retransmission of televised broadcasts [en]
endurvarpsmagnari fyrir ratsjár
radar target enhancer [en]
endurvarpsmælir
reflectometer [en]
endurvarpsrás
echo channel [en]
endurvarpsstaðall
reflectance standard [en]
endurvarpsstuðull
coefficient of reflection [en]
endurvarpsstuðull
reflectance [en]
reflection factor [en]
reflectivity [en]
reflektionsfaktor [da]
reflektans, reflektionsfaktor [sæ]
endurvarpsstöð
radio-relay system [en]
endurvatna
rehydrate [en]
endurveðsetja
repledge [en]
endurveiting réttar
restitutio in integrum [en]
endurvekjanlegir mjólkursýrugerlar
revivifiable lactic bacteria [en]
endurverðbréfuð staða
re-securitisation position [en]
endurverðbréfun
re-securitisation [en]
endurverðlagning
repricing [en]
endurviðtaka
readmission [en]
réadmission [fr]
Rückübernahme [de]
endurviðtaka fólks
readmission of persons [en]
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia [en]
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia [en]
endurviðtökusamningur, milli Íslands og Litháens
Agreement on Readmission, between Iceland and Lithuania [en]
endurvinna
reprocess [en]
endurvinna
recycle [en]
endurvinnanlegt efni
recyclable material [en]
endurvinnanlegt efni
recyclate [en]
endurvinnanleikahlutfall
recyclability rate [en]
endurvinnsla
recycling [en]
endurvinnsla
reprocessing [en]
endurvinnsla efnis
material recycling [en]
endurvinnsla umbúða
recycling of containers [en]
endurvinnsla úrgangs
waste recycling [en]
endurvinnsla þegar um er að ræða eina og sömu dýrategundina
intra-species recycling [en]
endurvinnsluaðili
recycler [en]
endurvinnslubúnaður
recycling equipment [en]
endurvinnsluferli
recycling process [en]
genvindingsproces [da]
återvinningsprocess [sæ]
procédé de recyclage [fr]
Recyclingverfahren [de]
endurvinnslufyrirtæki
recycling company [en]
endurvinnsluhlutfall
recycling ratio [en]
endurvinnsluhlutfall
recycling rate [en]
endurvinnslusamfélag
recycling society [en]
endurvinnslustöð
recycling operator [en]
endurvinnsluþjónusta
recycling service [en]
endurvirkjandi efni
reactivating agent [en]
endurvirkjun
reactivation [en]
reakivering [da]
reaktivering [sæ]
réactivation [fr]
Reaktivierung [de]
endurvottun
recertification [en]
endurvætingarvökvi
reconstituting liquid [en]
endurvölsun
re-rolling [en]
endurvölsunarver
re-roller [en]
endurýranleiki
re-emulsifiability [en]
endurþjálfun
retraining [en]
re-training [en]
enduræðun
revascularisation [en]
Erasmus Mundus-meistaranámsáætlun
Erasmus Mundus masters course [en]
erfðaummyndun
stök erfðaummyndun
transformation event [en]
single transformation event [en]
single GM event [en]
single-trait event [en]
erfðaummyndun með genastöflun
stacked-gene transformation event [en]
stacked gene transformation event [en]
erfðaummyndun með stöflun
stacked transformation event [en]
gene stacked event [en]
GM stacked event [en]
stablet GM-begivenhed, stablet transformationsbegivenhed [da]
staplad transformationshändelse [sæ]
événement empilé, événement de transformation empilé [fr]
kombiniertes Transformationsereignis [de]
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan [en]
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium [en]
erlendur dómur
foreign judgement [en]
jugement étranger [fr]
ausländischer Urteil [de]
erlendur fjárfestir
foreign investor [en]
investisseur étranger [fr]
erlendur gjaldeyrir
foreign exchange [en]
erlendur gjaldmiðill
erlendur gjaldeyrir
FX [en]
foreign exchange [en]
erlendur gjaldmiðill
foreign currency [en]
erlendur herafli
foreign armed forces [en]
erlendur hryðjuverkavígamaður
foreign terrorist fighter [en]
erlendur reikningur
external account [en]
erlendur rekstur
rekstur erlendis
foreign operation [en]
erlendur ríkisborgari
foreign national [en]
erting öndunarfæra
respiratory tract irritation [en]
ertir augu, öndunarfæri og húð
irritating to eyes, respiratory system and skin [en]
R36/37/38 [en]
etanólknúið ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti
flex-fuel ethanol vehicle [en]
ethanol-blandingsbrændstofkøretøj, flex-brændstofkøretøj til ethanol [da]
etanoldrivet flexbränslefordon [sæ]
etýltertbútýletri
etýltertbútýleter
etýl-þrígreindur bútýletri
ethyl tertiary butyl ether [en]
ETBE [en]
ethyl tert butyl ether [en]
Eurograduate-hagkvæmniathugunin
Eurograduate Feasibility Study [en]
Evrópa sem byggð er á réttindum
Europe of rights [en]
ett Europa som bygger på rättigheter [da]
Evrópska athugunarstöðin um brot á hugverkaréttindum
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights [en]
Evrópska endurreisnarstofnunin
European Agency for Reconstruction [en]
EAR [en]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals [en]
European travel document for return [en]
Evrópski aðlögunarsjóðurinn
Evrópski sjóðurinn fyrir aðlögun innflytjenda frá löndum utan ESB
EIF [en]
European Integration Fund [en]
European Fund for the Integration of non-EU immigrants [en]
Evrópski endursendingarsjóðurinn
European Return Fund [en]
ERF [en]
Evrópufundur fátæks fólks
European Meeting of People Experiencing Poverty [en]
Evrópuhópur eftirlitsaðila endurskoðenda
European Group of Auditors´ Oversight Bodies [en]
EGAOB [en]
Evrópunefnd eftirlitsaðila endurskoðenda
Committee of European Auditing Oversight Bodies [en]
CEAOB [en]
Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins (endurskoðaður)
SES nr. 143 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised) [en]
ETS No. 143 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um verndun hryggdýra sem notuð eru í tilraunum og í öðrum vísindalegum tilgangi
SES nr. 123 (Safn Evrópusamninga)
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes [en]
ETS No. 123 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna
SES nr. 105 (Safn Evrópusamninga)
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children [en]
ETS No. 105 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar
European list of ship recycling facilities [en]
eyða lofttegundum úr e-u
degas [en]
eyðimerkurmyndun
desertification [en]
fallhlífarflugeldur
rocket parachute flare [en]
faldskærmssignal [da]
fallskärmsljus [sæ]
Fusée à parachute [fr]
Fallschirm-Leuchtrakete [de]
faraldsfræðilegt eftirlit
faraldursfræðilegt eftirlit
epidemiological surveillance [en]
epidemio-surveillance [en]
epidemiologisk overvågning [da]
epidemiologisk övervakning [sæ]
surveillance épidémiologique [fr]
epidemiologische Überwachung [de]
faraldursfræðilegt eftirlit
faraldsfræðilegt eftirlit
epidemio-surveillance [en]
epidemiological surveillance [en]
epidemiologisk overvågning [da]
epidemiologisk övervakning [sæ]
surveillance épidémiologique [fr]
epidemiologische Überwachung [de]
faraldurshætta
epidemic risk [en]
farmtengdur úrgangur
cargo-associated waste [en]
farsótt
faraldur
epidemic [en]
farþegaskip sem siglir á innlendum siglingaleiðum
passenger vessel engaged in domestic trade [en]
fastlitarefni með kadmíumi
fastlitarefni sem inniheldur kadmíum
cadmium-based pigment [en]
fasttengdur
permanently connected [en]
feitiheldur
greaseproof [en]
fengið endurtryggingaiðgjald
reinsurance premium accepted [en]
ferðamaður í viðskiptaerindum
business traveller [en]
ferhyrndur möskvi
square mesh [en]
kvadratmaske [da]
fyrkantmaska, kvadratisk maska [sæ]
maille carrée [fr]
Quadratmasche [de]
ferstrendur koparvír, vafinn með pólýamíðræmu
aromatic polyamide tape wrapped rectangular copper wire [en]
félag sem endurtryggir
ceding undertaking [en]
félagslega bágstaddur hópur
socially less advantaged group [en]
fituefnaleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull
lipid-corrected kinetic dietary biomagnification factor [en]
BMFkl [en]
lipd-corrected kinetic dietary BMF [en]
fituefna- og vaxtarleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull
growth- and lipid-corrected kinetic dietary biomagnification factor [en]
BMFkgl [en]
growth- and lipid-corrected kinetic dietary BMF [en]
fitukenndur
unctuous [en]
salveagtig [da]
smetig [sæ]
fettig [de]
fitusneyddur
defatted [en]
fíkniefnahundur
sniffer dog [en]
narkohund, narkotikahund [da]
narkotikahund [sæ]
chien-drogue, chien détecteur, chien quêteur [fr]
Rauschgiftspürhund [de]
fínt sinnepsmjöl
sinnepsduft
mustard flour [en]
fint sennepsmel [da]
senapspulver [sæ]
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur
distance marketing of consumer financial services [en]
fjartengdur snemmgreiningarbúnaður
remote early detection facility [en]
væntanlegt [da]
anordning för fjärravläst tidig upptäckt [sæ]
fjárhagsleg endurreisn
financial repair [en]
remise en état du secteur financier [fr]
Instandsetzung des Finanzsystems [de]
fjárhagsleg endurskipulagning
financial restructuring [en]
fjárhagssundurliðun
financial breakdown [en]
fjárlagafundur
budget session [en]
fjármálaendurskoðunarþjónusta
financial auditing service [en]
fjármunamyndun á eigin reikningi
own-account capital formation [en]
fjárskuld sem hefur ekki endurkröfurétt vegna ófullnægjandi ábyrgðar
non-recourse financial liability [en]
fjórgreindur
quaternary [en]
fjölblöndueldsneyti
flex fuel [en]
fjöldaframleiddur
industrially produced [en]
fjöldaframleiddur
manufactured in volume [en]
fjöldaframleiddur
volume-produced [en]
fjölföldun
reproduction [en]
fjölföldun
reproduction service [en]
fjölföldunarbúnaður
reproduction equipment [en]
fjölföldunarvél
duplicating machine [en]
duplicator [en]
duplikator [da]
Hektographiergerät, Vervielfaeltigungsgerät [de]
fjölföldun upptekins myndefnis
reproduction services of video recording [en]
fjölgildur áburður
compound fertiliser [en]
compound fertilizer [en]
multi-nutrient fertiliser [en]
fjölnota eldunarpanna
multipurpose cooking pan [en]
multi-purpose cooking pan [en]
fjölskylduábyrgð
family responsibilities [en]
fjölskylduáætlanir
family-planning service [en]
fjölskyldubætur
dependency benefits [en]
fjölskyldubætur
family benefits [en]
fjölskylduframfærsla
family maintenance [en]
fjölskyldufyrirtæki
family business [en]
fjölskyldugerð
composition of the family [en]
fjölskyldugerð
type of household [en]
fjölskyldugreiðsla
family allowance [en]
fjölskyldugreiðslukerfi
family allowances scheme [en]
fjölskyldulíf
family life [en]
fjölskyldusaga
family history [en]
fjölskyldusameining
family reunification [en]
fjölskyldusamsetning
family composition [en]
fjölskyldustaða
family status [en]
fjölskyldutengsl
family relationship [en]
fjölskylduuppbót
family credit [en]
fleirgildur
multivalent [en]
multi-valent [en]
fljótandi hlutur til notkunar í tómstundum
floating leisure article [en]
flokkun á tegundum bygginga
classification of types of constructions [en]
CC [en]
flokkun einkaneyslu eftir tilgangi, aðlöguð í samræmi við útreikning á samræmdum vísitölum neysluverðs
COICOP/HICP [en]
flothæft reykdufl
buoyant smoke signal [en]
flutningaþjónusta á stuttum vegalengdum
short-distance transport service [en]
flutningsskyldur starfsmaður utanríkisþjónustunnar
Member of the Foreign Service who may be transferred to missions abroad [en]
forblöndun
pre-mixing [en]
premixing [en]
forsendur (rökrammi)
assumptions (logical framework) [en]
forvarnir gegn myndun úrgangs
waste prevention [en]
Fourier-ummyndun
Fourier-vörpun
Fourier transform [en]
Fourier integral equation [en]
Fourier-transformation [da]
Fourierintegral, Fouriertransform [sæ]
transformée de Fourier, transformation de Fourier [fr]
Fourier-Transformation, Fouriersche Transformation [de]
fóðurblöndunarvél
machinery for preparing animal feeding stuffs [en]
fóðurummyndun
fóðurnýting
feed conversion [en]
foderomsætning [da]
foderomvandling [sæ]
efficience alimentaire, taux de conversion alimentaire, taux de conversion des aliments, indice de conversion alimentaire, indice de conversion des aliments, coefficient de conversion des aliments [fr]
Futterverwertung [de]
fósturlát af völdum hársvipunga
trichomonosis [en]
trichomoniasis [en]
framandgena sjúkdómsvaldur
xenogenic pathogen [en]
framangreindur
set forth above [en]
framangreindur
abovementioned [en]
above-mentioned [en]
framfarir í vísindum
progress of scientific knowledge [en]
framleiddur í eigin verksmiðju
self-manufactured [en]
framleiddur sérstaklega
sérframleiddur
prepared on a non-routine basis [en]
framleiðendur í innbyrðis samkeppni
competing manufacturers [en]
framleiðsluendurgreiðsla
endurgreiðslur vegna framleiðslu
production refund [en]
framleiðslupallur undan ströndum
offshore production platform [en]
framlengdur dvalartími
prolonged residence [en]
framtaksverkefni um endurheimt stolinna eigna
Stolen Asset Recovery Initiative [en]
StAR Initiative [en]
Initiative pour la restitution des avoirs volés, Initiative StAR [fr]
Initiative für die Rückführung gestohlener Vermögenswerte, Initiative für die Wiedergewinnung gestohlener Vermögenswerte [de]
framtíðar-/framvirkur samningur tengdur flöktsvísitölu
volatility index future/forward [en]
framvindupróf
progress test [en]
framvinduskýrsla
progress report [en]
framvinduskýrsla
progress report [en]
framvirk, endurhverf verðbréfakaup
forward repurchase agreement [en]
frátengdur hreyfill
disconnected engine [en]
moteur débrayé [fr]
freyðandi ölkelduvatn
sparkling mineral water [en]
fréttatengdur þáttur
current affairs programme [en]
frumueftirmyndunarkerfi
cell replication system [en]
cellers replikationssystem [da]
system för cellreplikation [sæ]
le système de réplication des cellules [fr]
Zellreplikationssystem [de]
frönsku eyjarnar með ströndum Atlantshafs
French islands along the Atlantic coast [en]
fullgildur liður
qualifying item [en]
fullgildur, miðlægur mótaðili
qualifying central counterparty [en]
QCCP [en]
qualifying CCP [en]
fullgildur, rafrænn undirskriftarbúnaður
qualified electronic signature creation device [en]
fullgildur traustþjónustuveitandi
qualified trust service provider [en]
fullorðinsaldur
adulthood [en]
fulltrúi sem er tilnefndur á tilhlýðilegan hátt
duly appointed agent [en]
fundur
briefing [en]
fundur
session [en]
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [en]
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol [en]
fundur á vettvangi Bandalagsins
meeting at Community level [en]
fundur leiðtogaráðsins í Lissabon
Lisbon Summit [en]
fundur sérfræðinga um opinbera stjórnsýslu og fjármál
Meeting of Experts on Public Administration and Finance [en]
Meeting of Experts on the United Nations Programme in Public Administration and Finance [en]
Réunion d´experts chargée d´examiner le Programme d´administration et de finances publiques de l´Organisation des Nations Unies [fr]
fundur yfirmanna fíkniefnalögreglu í Austurlöndum fjær
Meeting of Operational Heads of Nations Narcotic Law Enforcement Agencies, Far East Region [en]
fylgdarmaður við endursendingu fólks gegn vilja þess
forced-return escort [en]
fyrir einstaka neytendur
for individual consumers [en]
fyrirframgreiddur
prepayable [en]
fyrirframgreiddur arfur
anticipated inheritance [en]
forskudsarv [da]
förtida arv [sæ]
anticipation d´héritage [fr]
vorweggenommene Erbfolge [de]
fyrirframgreiddur greiðslumiðill
prepaid payment instrument [en]
pre-paid payment instrument [en]
fyrirframskilgreindur skammtur
predefined dose [en]
pre-defined dose [en]
fyrirkomulag á endurskoðun viðskiptastefnu
Trade Policy Review Mechanism [en]
TPRM [en]
fyrirkomulag um endurgreiðslu
claw-back mechanism [en]
tilbagebetalingsklausul [da]
Rückforderungsmechanismus [de]
fyrirmæli um endurheimt
recovery order [en]
fyrir neytendur sem heild
at aggregate consumer level [en]
fyrirtæki sem stendur fyrir rannsóknum
undertaking conducting exploration operations [en]
fyrirvinna fjölskyldu
wage earner [en]
fyrrnefndur
aforementioned [en]
fyrrnefndur
aforesaid [en]
fyrrnefndur
said [en]
fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull
kinetic dietary biomagnification factor [en]
BMFk [en]
kinetic dietary BMF [en]
kinetisk fødebiomagnificeringsfaktor [da]
kinetisk biomagnifikationsfaktor för födotest [sæ]
facteur de bioamplification alimentaire cinétique (FBAk) [fr]
fæðutengdur lífmögnunarstuðull
dietary biomagnification factor [en]
dietary BMF [en]
fægiduft
buffing dust [en]
fær um eftirmyndun
replication competent [en]
fölvasýki af völdum járnskorts
ferric chlorosis [en]
gagnkvæmar skyldur
reciprocal obligations [en]
gagnreyndur
evidence-based [en]
gangandi vegfarendur
pedestrian traffic [en]
gashverfill með varmaendurheimt
gas turbine with heat recovery [en]
gedduálar
pike congers [en]
geddemuræne-slægt [da]
gäddmuränor [sæ]
Messerzahnaale [de]
Muraenesox spp. [la]
gefinn upp í erlendum gjaldmiðli
denominated in foreign currency [en]
denominated in foreign currencies [en]
i fremmed valuta [da]
libellé en monnaies étrangères [fr]
auf ausländische Währung lautend, auf Fremdwährungen lautend [de]
gegna skyldum saksóknara
exercise the functions of prosecutor [en]
gegn endurgjaldi
for consideration [en]
geimtengdur þáttur Kópernikusaráætlunarinnar
Copernicus space component [en]
geiri sem veldur losun gróðurhúsalofttegunda
geiri þar sem losun gróðurhúsalofttegunda á sér stað
geiri sem veldur losun GHL
greenhouse gas emitting sector [en]
GHG emitting sector [en]
geislahitaendurvarpsstuðull
radiant heat reflectance [en]
gelatínsneyddur
degelatinised [en]
degelatinized [en]
gengisbreyting í erlendum gjaldmiðlum
changes in foreign exchange rates [en]
gengishagnaður á erlendum gjaldmiðlum
foreign exchange gain [en]
gengistap á erlendum gjaldmiðlum
foreign exchange loss [en]
gengistengdur
foreign-exchange-related [en]
gerðarendurmat
type reassessment [en]
gerðarviðurkenndur
type-approved [en]
gerð flugáætlana meðan á flugi stendur
in-flight planning [en]
planlægning under flyvningen [da]
planering under flygning [sæ]
gerð tengibúnaðar með ölduleiðara
connectors which are of the waiveguide type [en]
gerilsneyddur
pasteurised [en]
pasteurized [en]
gerningur sem greiddur er með reiðufé
cash-settled instrument [en]
gestaflutningar með ströndum meginlands
mainland cabotage [en]
geta til eftirmyndunar
replication competence [en]
geymdur
stowed [en]
geymsluendurlosun
storage reversal [en]
net reversal of storage [en]
inversion nette du stockage [fr]
gildandi lög sem eiga við um verndun þeirra sem eru ólögráða sökum æsku
law applicable in respect of the protection of minors [en]
gildur
authentic [en]
gjaldskrá með föstum viðbótarreikigjöldum
tariff with additional fixed roaming charges [en]
gjaldskrá með mínútugjöldum
tariff with per-minute charges [en]
gjaldskrá með uppsetningargjöldum
tariff with set-up charges [en]
gjaldskyldur farmur
contributing cargo [en]
gljábrenndur
enamelled [en]
gljábrenndur
glazed [en]
glæddur
dead burned [en]
glæddur
sintered [en]
glæddur
calcined [en]
glæddur
ignited [en]
glæddur með sóda
soda ash flux-calcined [en]
gosmyndun
volcanic origin [en]
gráröndungur
grey mullet [en]
tyklæbet multe [da]
tjockläppad multe [sæ]
Mugil labrosus labrosus [la]
greiðsla á eftirstöðvum fjölskyldubóta
payment of arrears of family benefits [en]
greiðsla sem launagreiðandi er ekki skyldugur að greiða
ex gratia payment [en]
greiðsla til endurskoðenda
accountancy fee [en]
greina aldur
determine age [en]
greindur
identified [en]
grip á vindu
pulley adhesion [en]
gróðureldur
wildfire [en]
skovbrand [da]
terrängbrand [sæ]
feu de friche [fr]
Flächenbrand [de]
grófbrytjaður
niðursneiddur
in joints [en]
med ben [da]
udskåret [sæ]
en découpe [fr]
in Stücke zerteilt [de]
grómyndun
sporulation [en]
grunaður krabbameinsvaldur
suspected carcinogen [en]
grundun
foundation design service [en]
grundunarstaur
foundation pile [en]
grunnendurlífgun með hjartahnoði og aðstoð við öndun
cardio-pulmonary resuscitation [en]
grunngerð fyrir landupplýsingar
infrastructure for spatial information [en]
grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu
INSPIRE-áætlunin
Infrastructure for Spatial Information in the European Community [en]
INSPIRE [en]
infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) [da]
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) [sæ]
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) [de]
græn endurreisn
green recovery [en]
reprise verte [fr]
ökologische Erholung [de]
gufuendurnýtingarbúnaður
búnaður til endurheimtar gufu
gufuendurheimtarbúnaður
vapour recovery unit [en]
gæðafreyðivín, framleidd í tilgreindum héruðum
gæðafreyðivín f.t.h.
quality sparkling wines produced in specified regions [en]
quality sparkling wines psr [en]
gæðalíkjörvín, framleidd í tilgreindum héruðum
gæðalíkjörvín f.t.h.
quality liqueur wines produced in specified regions [en]
quality liqueur wines psr [en]
gæðavín, framleidd í tilgreindum héruðum
gæðavín f.t.h.
quality wines produced in specified regions [en]
quality wines psr [en]
hafa fjármálalegt umboð með höndum
exercise the function of fiscal agent [en]
hafa lagalegt fyrirsvar með höndum
represent legally [en]
hafa með höndum fjármálalegt umboð
act as a fiscal agent [en]
hafa með höndum framkvæmd fjárlaga
execute the budget [en]
hafa nauðsynleg ferðaskilríki undir höndum
possess the necessary travel documents [en]
être en possession des documents de voyage requis [fr]
über die erforderlichen Reisedokumente verfügen [de]
haftengdur hagvöxtur
maritime growth [en]
hamfarir af mannavöldum
man-made disaster [en]
handritshöfundur
script-writer [en]
handunninn
executed by hand [en]
handunninn útsaumur
hand embroidered tapestries [en]
handuppþvottaefni
hand dishwashing detergent [en]
handvirk sundurgreining
manual separation [en]
handvirkt endurlífgunartæki
manual resuscitation appliance [en]
hausröndungur
flathead grey mullet [en]
stribet multe [da]
storhovad multe [sæ]
Großkopf-Meeräsche [de]
Mugil cephalus [la]
háhraðaljósmyndun
high-speed photography [en]
hámarksaldur
maximum age [en]
hámarksíblöndunarhlutfall
maximum incorporation rate [en]
hátt endurvinnslustig
high level of recycling [en]
hávaðamildun
noise abatement [en]
hávaðavaldur
noise source [en]
hefðbundin endurskoðunarmeðferð
ordinary revision procedure [en]
hefðbundinn eftirlaunaaldur
standard retirement age [en]
hefðbundinn sjúkdómsvaldur
traditional pathogen [en]
heilabólga í geitum af völdum veiru
caprine viral encephalitis [en]
heildarendurnýting
heildarendurheimt
total recovery [en]
heildun
integration [en]
heildunargreiningarkerfi
integrating analyser system [en]
integrating analyzer system [en]
heilsuendurtrygging
health reinsurance [en]
heimanmundur
dowry [en]
heimild til endurheimtar
recovery authorisation [en]
recovery authorization [en]
heimsfaraldur
pandemic [en]
heimsfaraldursinflúensa í mönnum
pandemic human influenza [en]
human pandemic influenza [en]
heimsfaraldursskeið
pandemic period [en]
heimtaug sem er að fullu sundurgreind
full local loop unbundling [en]
HELCOM-samningurinn um verndun Eystrasaltsins
HELCOM Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea [en]
hemlakerfi sem endurnýtir orku
regenerative braking system [en]
hernumdu svæðin í Palestínu
Occupied Palestinian Territory [en]
Occupied Palestinian Territories [en]
oPt [en]
væntanlegt [da]
de ockuperade palestinska områdena, det ockuperade palestinska terrritoriet [sæ]
das besetzte palästinensische Gebiet [de]
herslismyndun
induration [en]
hetta sem inniheldur blý
lead-based capsule [en]
hér á eftir nefndur
hereinafter referred to as [en]
hjálparhundur
guide dog [en]
hjólasamstæða með tvöföldu drifi
twin-drive bogies [en]
hlaupagaddur
running spike [en]
hleðsla sem veldur gegnumslætti
disruptive discharge [en]
hleðslublöndunarstöð
plant for load preparation [en]
hleðslublöndunarstöð
plant for preparation of burden [en]
hliðarvindur
crosswind [en]
sidevind [da]
sidvind [sæ]
vent de travers [fr]
Seitenwind [de]
hljóðdeyfikerfi til endurnýjunar
replacement silencing system [en]
hljóðstigsstýrð endurmyndun á hljóði
level-dependent sound-restoration [en]
hluta í sundur
dismantle [en]
hluteignarfélag á vátrygginga- og endurtryggingasviði
participating insurance and reinsurance undertaking [en]
hlutfallsleg tvöföldun hóps
relative population doubling [en]
RPD [en]
relativ populationsfordobling [da]
relativ populationsfördubblingstid [sæ]
mesure du doublement relatif de la population [fr]
hluthafafundur
general meeting of shareholders [en]
general meeting [en]
hluti sem stendur út
projecting part [en]
hlutkenndur
physical [en]
hlutkenndur mengunarvaldur
physical contaminant [en]
hnattræn áætlun um endurreisn og umbætur
Global Plan for Recovery and Reform [en]
Plan mondial de relance et de réforme [fr]
Globaler Plan für Wiederaufschwung und Reform [de]
hnattræn, efnahagsleg endurreisn
global economic recovery [en]
reprise de l´économie mondiale, relance de l´économie mondiale [fr]
Erholung der Weltwirtschaft [de]
hnattræn endurreisn
global recovery [en]
reprise mondiale, relance mondiale [fr]
globaler Aufschwung [de]
hnattræn endurstilling hagkerfisins
global economic rebalancing [en]
global rebalancing [en]
rééquilibrage de l´économie mondiale, rééquilibrage mondial [fr]
Abbau globaler Ungleichgewichte, Beseitigung von globalen Ungleichgewichten [de]
hnattsamræmt flokkunarkerfi fyrir efni og efnablöndur
Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures [en]
hnerriduft
sneezing powder [en]
holpípa til nota við munn við munn endurlífgun
cannula for mouth-to-mouth resuscitation [en]
hópur endurskoðenda sem sérfræðingar mynda
expert review team [en]
hópur um samendurtryggingar
co-reinsurance group [en]
hópur um verndun fósturvísa og fóstra
Human Embryo and Foetus Protection Group [en]
hráefnablöndun
burden preparation [en]
hrein fjármunamyndun
net fixed capital formation [en]
NFCF [en]
hreinn endurnýjunarkostnaður
net replacement cost [en]
hrein, óblönduð saltpéturssýra
high purity concentrated nitric acid [en]
hringrásarkerfi
endurhringrásarkerfi
recirculating system [en]
hringtengdur alkoxýhópur
ring-alkoxy [en]
hringtengdur alkýlhópur
ring-alkyl [en]
hristi- og skilvinduaðferð
batch equilibrium method [en]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
hristi- og skilvinduaðferð
batch equilibrium experiment [en]
batch-ligevægtsmetode [da]
jämvikt i uppslammat jordprov [sæ]
Schüttelmethode [de]
hrúðurmyndun
incrustation [en]
hrúðurmyndun
scaling [en]
hulduaflgjafi
phantom power source [en]
hulduaflgjafi með takmarkað afl
phantom in restricted mode [en]
hulduheimsókn
mystery shopper [en]
humladuft
hop powder [en]
humlepulver [da]
humlepulver [sæ]
poudre de houblon [fr]
Hopfenpulver [de]
húðbeðsbólga sem er af völdum baktería
bacterial cellulitis [en]
hvelfdur
domed [en]
curved [en]
gewölbt [de]
hvítbók um áætlun um endurbyggingu járnbrauta í Bandalaginu
White Paper: A strategy for revitalising the Community´s railways [en]
hvítt, kristallað duft
white crystalline powder [en]
hæð kenniöldu
significant wave height [en]
hæfileg endurgreiðsla
equitable remuneration [en]
hæfur til endurfjármögnunar
eligible for refinancing [en]
hægöndunarviðbragð
reflex bradypnea [en]
hækkandi aldur þjóða
population aging [en]
population ageing [en]
hækkandi lífaldur fólks
ageing of the population [en]
aging of the population [en]
vieillissement de la population [fr]
Alterung der Bevölkerung, Überalterung der Bevölkerung [de]
hækkandi lífaldur fólks
ageing population [en]
hættuástand af manna völdum
man-made crisis situation [en]
höfundur
author [en]
höggheldur
shock-restistant [en]
höggummyndun
shock metamorphism [en]
chokmetamorfose [da]
chokmetamorfos [sæ]
métamorphisme de choc [fr]
Schockmetamorphose [de]
IAS-staðall 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices ) [en]
IAS 15 [en]
International Accounting Standard 15 [en]
iðgjaldsskyldur
contributory [en]
iðrasjúkdómsvaldur
enteropathogen [en]
IFRIC-túlkun 16, áhættuvarnir vegna hreinnar fjárfestingar í erlendum rekstri
IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation [en]
IFRIC 16 [en]
IFRIC Interpretation 16 [en]
IFRIC-túlkun 1, breytingar á núverandi skuldbindingum vegna starfsemi sem leggja skal niður, enduruppbyggingu eða sambærilegum skuldbindingum
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities [en]
IFRIC 1 [en]
IFRIC Interpretation 1 [en]
IFRIC-túlkun 4, ákvörðun um hvort samningur inniheldur leigusamning
IFRIC 4 Determining Whether an Arrangement Contains a Lease [en]
IFRIC 4 [en]
IFRIC Interpretation 4 [en]
IFRIC-túlkun 5, réttur til hlutdeildar í sjóðum sem bera kostnað af niðurlagningu starfsemi, endurbyggingu og endurbótum á umhverfinu
IFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Funds [en]
IFRIC 5 [en]
IFRIC Interpretation 5 [en]
IFRIC-túlkun 6, skyldur vegna þátttöku á tilteknum markaði - raf- og rafeindabúnaðarúrgangur
IFRIC 6 Liabilities Arising from Participating in a Specific Market - Waste Electrical and Electronic Equipment [en]
IFRIC 6 [en]
IFRIC Interpretation 6 [en]
IFRIC-túlkun 7, beiting endurgerðaraðferðarinnar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies [en]
IFRIC 7 [en]
IFRIC Interpretation 7 [en]
IFRIC-túlkun 9, endurmat innbyggðra afleiðna
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives [en]
IFRIC 9 [en]
IFRIC Interpretation 9 [en]
IFRS-staðall 6, leit að jarðefnaauðlindum og mat á þeim
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets [en]
IFRS 6 [en]
International financial reporting standard 6 [en]
inndráttarbúnaður með vinduhjóli
inertia reel retractor [en]
innfelldur lampi
recessed luminaire [en]
innfelldur málmhlutur
metal inlay [en]
innfelldur opnunarhnappur á lássylgju
recessed buckle-release button [en]
innflutningur frá löndum utan Bandalagsins
extra-Community import [en]
innlendur
national [en]
innlendur aðili
national body [en]
innlendur magnpóstur
bulk domestic mail [en]
innlendur rammi um menntun og hæfi
national qualifications framework [en]
innlendur tengiliður mannafla
National Contingent Point of Contact [en]
NPC [en]
innræn tvöföldun
endoreduplication [en]
innöndun
inhalation [en]
innöndunarryk
inspirable fraction [en]
í afskornum lengdum
in cut length [en]
íblönduð glerperla
premixed glass bead [en]
pre-mixed glass bead [en]
íblöndun alkóhóls
addition of alcohol [en]
íblöndunarefni
additive [en]
íblöndunarefni
aggregates [en]
íblöndunarefni fyrir spunalausnir
spinning solution additive [en]
íblöndunarefni með blýi
lead additive [en]
íblöndun næringarefna
addition of nutrients [en]
íblöndun vítamína
addition of vitamins [en]
íðefni, notað sem íblöndunarefni
chemical additive [en]
íðefni, notað við ljósmyndun
photographic chemical [en]
íðefni til ljósmyndunar
photo chemical [en]
íðefni til offsetljósmyndunar
reprographic chemical [en]
íhlutur til endurnýjunar
replacement component [en]
íhlutur til hreinsunar á endurvarpsflötum
reflective-surface cleaning component [en]
íkveikjuvaldur
ignition source [en]
source of ignition [en]
ílát sem inniheldur einn skammt
unit container [en]
í lofttæmdum umbúðum
vacuum-packed [en]
í rökstuddum tilvikum
in justified cases [en]
ísetning endurbótabúnaðar
retrofitting of equipment [en]
ísetning endurbótarhlutar
retrofitting [en]
ísmyndun
ice build up [en]
í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum
in duly justified cases [en]
í umræddu tilviki
in the present case [en]
jafnblönduð matvæli
homogenised food preparations [en]
homogenized food preparations [en]
jafngildur
pari passu [en]
jafngildur
equivalent [en]
jafngildur
equally authoritative [en]
jafngildur
equally authentic [en]
jafngildur gleypniflötur
equivalent absorption area [en]
jafningjarýndur
peer-reviewed [en]
jarðefni sem inniheldur málm
metalliferous mineral [en]
jarðgashreyfill sem knúinn er veikri blöndu eldsneytis
leanburn natural gas engine [en]
jarðmyndun
deposit [en]
jarðsprengjur og tundurdufl
mines [en]
jarðsprengjur og tundurdufl
mines [en]
jarðtengdur
earthed [en]
járnduft
iron powder [en]
jurtkenndur
herbaceous [en]
jöfnuð öldusóttarvakaprófun
buffered brucella antigen test [en]
kakóduft
cocoa powder [en]
kakaopulver [da]
kakaopulver [sæ]
poudre de cacao [fr]
kaldur loftþrýstingur
cold inflation pressure [en]
kaldur reykur
cold-smoke [en]
cold smoke [en]
koldrøgning [da]
kallrök [sæ]
fumage à froid [fr]
Kalträucherung [de]
kalkduft
powdered lime [en]
kalkkenndur
kalk-
calcareous [en]
kalsíumsýanamíð sem inniheldur köfnunarefni
calcium cyanamide/nitrate mixture [en]
kapalvindubúnaður
cable winding gear [en]
tovophæng [da]
anordning för spänning av linor [sæ]
karöndualdin
caranda [en]
Carissa carandas [la]
kaupauki vegna starfsaldurs
length-of-service bonus [en]
kaup- og endursöluviðskipti
buy sell back transaction [en]
sæ: "köp- och återförsäljningstransaktion" [da]
kekkjamyndun
agglomeration [en]
kekkjunarvaldur
agglutinin [en]
kembdur
carded [en]
kerfi, fjármagnað með iðgjöldum
funded scheme [en]
kerfi fyrir skyldubundnar tilkynningar atvika
mandatory occurrence-reporting system [en]
kerfiseiginleiki sem er ekki verktengdur
non-task related system property [en]
kerfi sem endurnýjar sig reglubundið
periodically regenerating system [en]
periodisk regenererende system [da]
periodiskt regenererande system [sæ]
système à régénération périodique [fr]
periodisch arbeitendes Regenerationssystem [de]
kerfi sem er haldið aðgreindu
ring-fenced scheme [en]
kerfi sem nýtir endurnýjanlega orku
renewable energy system [en]
kerfisheildun
system integration [en]
systemintegration [da]
integrering [sæ]
kerfistengdur
systemic [en]
kerfi til að eyða lofttegundum
degassing system [en]
kerfi til endurheimtar bensíngufu
petrol vapour recovery system [en]
keyptur valréttur að erlendum gjaldeyri
currency options purchased [en]
kímfrumustökkbreytivaldur
kímfrumustökkbreytir
germ cell mutagen [en]
kísilkenndur
siliceous [en]
kíslsandur
silica sand [en]
Kieselsaeurehaltiger Sand [de]
kjósendur sem eru ríkisborgarar
voters who are nationals [en]
kjörfrjáls endurtrygging
facultative reinsurance [en]
kjöt af öldum veiðidýrum
farmed game meat [en]
meat of farmed game [en]
farm game meat [en]
kød af opdrættet vildt [da]
kött från hägnat vilt [sæ]
viande de gibier d''élevage [fr]
Farmwildfleisch [de]
klasamyndun
clustering [en]
klínoptílólít úr gosmyndunum
clinoptilolite of volcanic origin [en]
klórblöndunartæki
chlorinator [en]
knúin öndunarslanga fyrir ferskt loft
powered fresh air hose breathing apparatus [en]
koffínsneyddur
decaffeinated [en]
koparduft
powder of copper [en]
koparklæddur
copper-clad [en]
koparsneyddur
decopperised [en]
kortagerð með ljósmyndun úr lofti
aerial mapping service [en]
kosningaaldur
voting age [en]
kostnaðartengdur
cost-reflective [en]
kostnaðartengdur
cost oriented [en]
cost-oriented [en]
kostnaðartengdur
cost-related [en]
kostnaður við endurskipulagningu
costs of restructuring [en]
krabbameinsvaldur
carcinogen [en]
krafa um sundurgreiningu
unbundling requirement [en]
kristallað duft
crystalline powder [en]
krosstengdur
cross-linked [en]
kryddbaldursbrá
camomille [en]
camomile [en]
chamomile [en]
kamille, vellugtende kamille [da]
kamomill [sæ]
camomille allemande, matricaire camomille [fr]
Echte Kamille [de]
Matricaria recutita [la]
kröfukaup, með endurkröfurétti eða án
factoring, with or without recourse [en]
kröfur varðandi innflytjendur
immigration requirements [en]
impératif de d´immigration [fr]
Einwanderungsrisiko [de]
kúariðufaraldur
BSE epidemic [en]
kvarssandur
quartz sand [en]
kvikt innöndunarkerfi
dynamic inhalation system [en]
kvíaður skaðvaldur
quarantine pest [en]
karantæneudløsende skadedyr, karantänsskadegörare [da]
les organismes nuisibles soumis à quarantaine [fr]
Quarantäneschädlinge [de]
kvöð um endurviðtöku
obligation of readmission [en]
kynblöndun
hybridisation [en]
hybridization [en]
kældur
chilled [en]
kældur
refrigerated [en]
köfnunarefnisoxíðshvati fyrir veika blöndu
NOx-hvati fyrir veika blöndu
lean NOx catalyst [en]
LNC [en]
mager NOx-katalysator, NOx-katalysator til mager forbrænding [da]
mager NOx-katalysator [sæ]
könnun á tekjum og útgjöldum fjölskyldna
family budget survey [en]
lag sem endurvarpar innrauðum geislum
infrared reflecting layer [en]
infra-red reflecting layer [en]
laktósasneyddur
delactosed [en]
landfræðilega sundurliðuð gögn
spatially broken-down data [en]
landfræðileg sundurliðun
landfræðileg skipting
geographical breakdown [en]
landupplýsingagátt Bandalagsins
Community geo-portal [en]
landupplýsingakerfi
geographic information system [en]
geographical information system [en]
GIS [en]
landupplýsingakerfi framkvæmdastjórnarinnar
Geographic Information System of the Commission [en]
GISCO [en]
landupplýsingar
spatial information [en]
landupplýsingar
geospatial information [en]
langtímaendurfjármögnun
refinancing on a long-term basis [en]
langtímasamningur um endurfjármögnun
agreement to refinance on a long-term basis [en]
langvinn eiturhrif við endurtekna skammta
long-term repeated dose toxicity [en]
langvinnur öndunarfærasjúkdómur
chronic obstructive disease [en]
launaður starfsmaður í sömu fjölskyldu
paid family worker [en]
lausnarduft
wettable powder [en]
laust duft
free-flowing powder [en]
laus við alla vinnuskyldu
free from all duties [en]
laus við öldusótt
öldusóttarfrír
brucellosis-free [en]
lághitakældur kulkanni
cryo-cooled cold probe [en]
lághitavaldur
cryogenic agent [en]
lágmarksaldur
minimum age [en]
lágmarkshæð yfir ímynduðum hindrunum
screen height [en]
lágmarksmörk fyrir endurheimt bensíngufu
minimum level of petrol vapour recovery [en]
lánstengdur
credit-related [en]
leðjublöndun
mudlogging [en]
leiðbeinandi sundurliðun
indicative breakdown [en]
Leiðbeiningar um stefnu ESB gagnvart þriðju löndum að því er varðar pyndingar og aðra grimmilega, ómannlega eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
Guidelines to EU policy towards third countries on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment [en]
leiðtogafundur
World Summit [en]
leiðtogafundur
Summit [en]
leiðtogafundur G20-hópsins um viðskiptamál
G20 Business Summit [en]
Sommet d´affaires du G20 [fr]
G20-Unternehmergipfel [de]
leiðtogafundur um félagsmál
Social Summit [en]
leiðtogafundur um kjarnorkuöryggi
nuclear security summit [en]
NSS [en]
sommet sur la sécurité nucléaire [fr]
Gipfeltreffen zur Nuklearen Sicherheit, Gipfel über nukleare Sicherheit [de]
leiðtogafundur um sjálfbæra þróun
World Summit on Sustainable Development [en]
leifturljós til ljósmyndunar
photographic flashbulb [en]
lendur innan svæðis
territorial enclaves [en]
leysikerfi sem er sérhannað til að valda varanlegri blindu á óvörðum augum
laser system specially designed to cause permanent blindness to unenhanced vision [en]
léttmjólkurduft
partly skimmed milk powder [en]
liðabólga af völdum veiru
viral arthritis [en]
liðabólga í geitum af völdum veiru
caprine viral arthritis [en]
liðtengdur
articulated [en]
litendurgjafarstuðull
colour rendering index [en]
color rendering index [en]
litendurgjöf
colour rendering [en]
color rendering [en]
farvegengivelse [da]
färgåtergivning [sæ]
litlar jarðsprengjur og lítil tundurdufl
minelets [en]
lífefldur búskapur
biodynamic farming [en]
bio-dynamic farming [en]
biodynamic agriculture [en]
bio-dynamic agriculture [en]
líffræðileg breyting
líffræðileg ummyndun
biological transformation [en]
transformation biologique [fr]
biologische Transformation [de]
líffræðilegur áhrifavaldur
biological agent [en]
lífgrunduð vara
lífgrunduð afurð
bio-based product [en]
biobasered produkt [da]
biobasered produkt [sæ]
bioproduit [fr]
biobasiert Produkt [de]
lífræn endurvinnsla
organic recycling [en]
lífrænt framleiddur sykur
lífrænt ræktaður sykur
organic sugar [en]
lífþéttnihraðastuðull leiddur út frá smækkaðri prófun
kinetic BCF derived from a minimised test [en]
BCFkm [en]
kinetisk BCF beregnet ud fra en begrænset test [da]
FBC cinétique obtenu à partir d''un essai réduit [fr]
líkan með endurgerðri húðþekju manns
líkan sem byggist á endurgerðri húðþekju manns
reconstructed human epidermis model [en]
líkur á vanefndum
probability of default [en]
PD [en]
límband, samofið úr sellulósa- og viskósablöndum
combined cellulose-viscose woven fabric tape [en]
línutengdur
connected through wired links [en]
ljósabúnaður fyrir ljósmyndun
photographic lighting [en]
ljóseining endurskinsbúnaðar
retro-reflecting optical unit [en]
ljósmyndun
photography [en]
ljósmyndunargelatín
gelatín til ljósmyndunar
photographic gelatine [en]
photogelatine [en]
gélatine photographique [fr]
Fotogelatine [de]
ljósmyndunarþjónusta
photography service [en]
ljósmyndun fyrir auglýsingar
advertising photography service [en]
ljósmyndun í borholum
downhole photography service [en]
ljósmyndun úr lofti
aerial photography service [en]
ljósofnæmisvaldur
photoallergen [en]
ljósummyndun
phototransformation [en]
loðfeldur
fur [en]
pelsværk [da]
päls [sæ]
fourrure [fr]
Pelz [de]
loftfirrð ummyndun
anaerobic transformation [en]
loftháð ummyndun
aerobic transformation [en]
loftkennd losun
losun á loftkenndu formi
gaseous emissions [en]
forurenende luftarter [da]
gasformig utsläpp [sæ]
émissions de gaz [fr]
gasförmige Emissionen [de]
loftkenndur
gaseous [en]
loftkenndur efnisþáttur
gaseous component [en]
loft með sprengifimum lofttegundum
explosive gas atmosphere [en]
loftslagstengdur þáttur
climate-related factor [en]
lofttæmdur klefi
vacuum chamber [en]
lokaður áheyrnarfundur
non-public hearing [en]
lokafundur
closing conference [en]
lokagerð endurskoðunarskýrslu
finalised review report [en]
finalized review report [en]
lokaþrep endursáningar
highest passage level [en]
losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum
losun GHL af mannavöldum
anthropogenic emissions of greenhouse gases [en]
anthropogenic emissions of GHG [en]
lungnabólga af völdum efna
chemical pneumonia [en]
lyf gegn Mycobacteriaceae-tegundum
antimycobacterial [en]
lyf gegn sýrutengdum sjúkdómum
medicinal product for acid-related disorders [en]
medicinal product for acid related disorders [en]
lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi
medicinal product for obstructive airway diseases [en]
lyfjafaraldursfræði
pharmacoepidemiology [en]
lyf sem veldur ofnæmi
allergen medicinal product [en]
lyktarlaust duft
odourless powder [en]
lýsing í myndum
pictorial presentation [en]
lýsing í samfelldu máli
narrative description [en]
lögboðið skylduverk
statutory duty [en]
lögboðin endurskoðun
statutory audit [en]
lögboðin endurskoðun ársreikninga
statutory audits of annual accounts [en]
lögboðin endurskoðun reikninga vátryggingafélaga
statutory audits of the accounts of insurance undertakings [en]
lögboðinn eftirlaunaaldur
compulsory retirement age [en]
löggilt endurrit
legally admissible copy [en]
löggiltur endurskoðandi
person empowered by law to audit accounts [en]
löggiltur endurskoðandi
statutory auditor [en]
löggiltur endurskoðandi í Evrópusambandinu
statutory auditor in the European Union [en]
löggjöf um þagnarskyldu
professional secrecy legislation [en]
lögræðisaldur
majority [en]
lög sem gilda um samningsskyldur
law applicable to contractual obligations [en]
lög sem gilda um skyldur utan samninga
law applicable to non-contractual obligations [en]
lög um þjóðlendur
Public Lands Act [en]
lögvernduð menntun
regulated education and training [en]
lögvernduð menntun
regulated education [en]
lögvernduð starfsemi
regulated professional activity [en]
regulated activity [en]
lögvernduð starfsgrein
regulated profession [en]
lögverndun
lögvernd
legal protection [en]
lögverndun gagnagrunna
legal protection of databases [en]
löndun
landing [en]
löndunarskýrsla
landing declaration [en]
landingsopgørelse [da]
landningsdeklaration [sæ]
Anlandeerklärung [de]
löndunarstaður
port of landing [en]
magafóðrun
sondumötun
feeding by a stomach tube [en]
gavage [en]
sondemadning, sondeernæring [da]
sondmatning [sæ]
gavage par sonde oesophagienne [fr]
Sondenernährung, Sondenfütterung, Verabreichung mit der Schlundsonde [de]
malaður í duft
pulverised [en]
pulverized [en]
marðarhundur
raccoon dog [en]
mårhund, mårdhund [da]
Marderhund [de]
Nyctereutes procyonides [la]
margföldun
multiplication [en]
margföldunarstuðull
M-factor [en]
multiplying factor [en]
marghliða fundur fyrir hvert tímabil
multilateral meeting in advance of each season [en]
margrásavökvasindurlitrófssjá
multi-channel liquid scintillation spectrometer [en]
mat á framkvæmdum
work assessment [en]
matvælaiðnaður í landbúnaðargeiranum
landbúnaðartengdur matvælaiðnaður
agro-food industry [en]
agri-foodstuffs industry [en]
fødevareindustri, agrofødevareindustri, landbrugsfødevareindustri [da]
jordbruksbaserad livsmedelsindustri [sæ]
industrie agroalimentaire [fr]
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, landwirtschaftliche Verarbeitungs- und Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie [de]
matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum
perishable foodstuff [en]
matvæli sem eru viðkvæm fyrir skemmdum
highly perishable foods [en]
málmdreifulitur úr flóknum efnasamböndum
metal complex pigment [en]
málmduft
powdered metal [en]
málmkenndur
metallic [en]
málsmeðferð í nefndum
comitology procedures [en]
mál vegna endurkröfu
proceedings for recourse [en]
MEDIA Mundus-áætlunin
MEDIA Mundus programme [en]
meðalaldur þeirra sem hverfa af vinnumarkaði
average exit age [en]
með barnheldum öryggislokum
fitted with child resistant fastenings [en]
meðfæddur
congenital [en]
meðfæddur afbrigðileiki
congenital abnormality [en]
medfødt anomali, medfødt misdannelse [da]
medfödd misbildning [sæ]
malformation congénitale, anomalie congénitale [fr]
angeborene Anomalie, angeborene Abnormität, angeborene Fehlbildung, Geburtsschaden, angeborene Behinderung [de]
meðfæddur hjartagalli
congenital abnormality of the heart [en]
meðhöndlun gegn kvíuðum skaðvöldum
quarantine application [en]
anvendelse til karantæneformål, användning vid karantänsättning [da]
applications de quarantaine [fr]
Anwendungen zu Quarantänezwecken [de]
með samræmdum hætti
consistently [en]
með sondu eða slöngu
via tubing [en]
með sömu réttindum og skyldum
with the same rights and obligations [en]
megabitar á sekúndu
Mb/s
megabits per second [en]
Mbps [en]
meginreglan um samstarf af heilindum
principle of sincere cooperation [en]
meginreglan um tilkynningarskyldu
notice principle [en]
meginreglan um virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi
principle of respect for human rights and fundamental freedoms [en]
meginreglur um staðgöngu, fækkun og mildun
staðganga, fækkun og mildun
principles of replacement, reduction and refinement [en]
replacement, reduction and refinement [en]
the three Rs [en]
3Rs [en]
replaced, reduced or refined [en]
meginreglur um stöðugt fjármagnsstreymi og sanngjarna endurskipulagningu skulda á nýjum mörkuðum
Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets [en]
Principes pour des flux de capitaux stables et une restructuration équitable de la dette dans les économies émergentes [fr]
meinhaddur
atlantshafsmeinhaddur
Atlantic menhaden [en]
menhaden [en]
atlantisk menhaden [da]
Bunker, Menhaden, Nordwestatlantischer Menhaden [de]
Brevoortia tyrannus [la]
meinvirknivaldur
virulence determinant [en]
meinvirknivaldur sem berst með fögum
phageborne virulence determinant [en]
meinvirknivaldur sem berst með plasmíði
plasmid virulence determinant [en]
mengunarvaldur
source of pollution [en]
mengunarvaldur
polluter [en]
mengunarvaldur
pollutant [en]
mengunarvaldur af mannavöldum
anthropogenically induced pollutant [en]
mengunarvarnarkerfi sem notast við íblöndunarefni
additive enabled exhaust emission control system [en]
Menntun endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri
Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes [en]
Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater [da]
Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen [de]
merki um endurskoðun
revision mark [en]
metýltertbútýletri
metýltertbútýleter
metýl-þrígreindur bútýletri
methyl tertiary butyl ether [en]
MTBE [en]
methyl tert-butyl ether [en]
miðlæg skrá yfir lánveitendur
central register of lenders [en]
miðstöð fyrir hælisleitendur
accommodation centre [en]
mildun
mitigation [en]
begrænsning [da]
begränsning [sæ]
atténuation [fr]
Eindämmung [de]
mildun
abatement [en]
reduktion [da]
rening [sæ]
Elimination [de]
mildunarbúnaður
búnaður til mildunar
abatement equipment [en]
mildunarráðstöfun
mildandi ráðstöfun
mitigation measure [en]
mildun loftslagsbreytinga
climate change mitigation [en]
mitigation of climate change [en]
mildun útlánaáhættu
credit risk mitigation [en]
CRM [en]
milliríkjanefnd til þess að stuðla að skilum á menningarverðmætum til upprunalanda eða endurheimt þeirra ef um ólögmætt framsal hefur verið að ræða
Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in the Case of Illicit Appropriation [en]
milliríkjanefnd um þróun og notkun nýrra og endurnýjanlegra orkulinda
Intergovernmental Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy [en]
milliríkjaráð um alþjóðaáætlun í félagsvísindum
Intergovernmental Council of the International Programme for the Social Sciences [en]
MOST [en]
milliríkjavinnuhópur sérfræðinga um alþjóðlega endurskoðunarstaðla
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting [en]
miltisbrandur
anthrax [en]
mislitnunarvaldandi íðefni
íðefni sem veldur mislitnun
aneugenic chemical [en]
mismunun á grundvelli aldurs
discrimination based on age [en]
mjólk í duftformi
powdered milk [en]
mjólkurafurð sem duft
powdered dairy product [en]
mjólkurduft
milk powder [en]
mjólkurmyndun
lactation [en]
mjölkenndur
mjöl-
farinaceous [en]
mjöl úr kornblöndu hveitis og rúgs
meslin flour [en]
maslin flour [en]
blended flour [en]
blandet mel, blaningsmel [da]
blandmjöl [sæ]
farine mélangée, farine de méteil [fr]
Gemengemehl, Mehl von Mengkorn, Mischmehl [de]
molnað duft
efflorescent powder [en]
mótefnamyndun
induction of antibodies [en]
mótefnaprófun sem hindrar skellumyndun
plaque reduction neutralisation test [en]
PNT [en]
PRN [en]
mótvindur
headwind [en]
modvind [da]
motvind [sæ]
vent contraire [fr]
Gegenwind [de]
mulinn sandur
crushed sand [en]
myldinn sandur
loamy sand [en]
myndfundur
videoconference [en]
video conference [en]
myndunarhraði metans
methanogenesis rate [en]
myndunarvarmi
heat of formation [en]
dannelsesvarme [da]
Bildungswärme [de]
myndun drepvefjar
sloughing [en]
myndun eigin fjár innan samstæðu
intra-group creation of own funds [en]
myndun gjaldþols innan samstæðu
intra-group creation of own funds [en]
myndun kenniferils
mapping curve generation [en]
myndun krabbameins
carcinogenesis [en]
myndun metans
methanogenesis [en]
myndun nýrrar samsetningar erfðaefnis
formation of new combinations of genetic material [en]
myndun setlitarefnis
myndun setlitar
lake formation [en]
myndun úrgangs
waste generation [en]
myndun varanlegrar froðu
persistent foaming [en]
myndun æðavagls á glæru
pannus formation [en]
myndupptökuvél
video recording apparatus [en]
mysuduft
whey powder [en]
mysuduft
powdered milk serum [en]
mælkeserum [da]
mjölkserum [sæ]
lactosérum [fr]
Molkenpulver [de]
mældur þrýstingur
gauge pressure [en]
möguleiki á endurnýjun
renewal option [en]
ná endum saman
make ends meet [en]
nálgeddur
needlefishes [en]
hornfisk-slægt [da]
nålgäddor [sæ]
Hornhechte [de]
Tylosaurus spp. [la]
nálgun sem byggist á efnahagslegum forsendum
economics-based approach [en]
námunduð heildarsumma álagspunkta
adjusted total load point [en]
náttúruleg endurröðun
natural recombination [en]
náttúrulegt ölkelduvatn
natural mineral water [en]
náttúrulegur eldur
natural fire [en]
nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors [en]
European Insurance and Occupational Pensions Committee [en]
EIOPC [en]
nefnd háttsettra sérfræðinga í vísindum
high-level committee of scientific experts [en]
nefnd um aðlögun að framförum í vísindum og tækni
Committee on Adaptation to Scientific and Technical Progress [en]
nefnd um auðveldun skipasiglinga
Facilitation Committee [en]
Facilitation Committee of the International Maritime Organisation (IMO) [en]
Udvalget til Lettelse af Samfærdselen under Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) [da]
Comité de la simplification des formalités de l´organisation maritime internationale (OMI) [fr]
Ausschuss zur Erleichterung der Formalitäten (Internationale Seeschiffahrts-Organisation - IMO) [de]
nefnd um framtak, auðveldun viðskipta og þróunarmál
Committee on Enterprise, Business Facilitation and Development [en]
nefnd um nýjar og endurnýjanlegar orkulindir og orku til þróunarmála
Committee on New and Renewable Sources of Energy and on Energy for Development [en]
nefnd um reglur um endurvinnslu skipa
ship recycling regulation committee [en]
udvalget for regulering af skibsophugning [da]
kommittén för fartygsåtervinning [sæ]
comité du règlement relatif au recyclage des navires [fr]
Ausschusses für die Verordnung über das Recycling von Schiffen [de]
nefnd um tilfærslu á varnartengdum vörum innan ESB
Committee on EU Transfers of Defence-related Products [en]
Udvalget for Overførsel af Forsvarsrelaterede Produkter inden for Fællesskabet [da]
nefnd um þróun og nýtingu nýrra og endurnýjanlegra orkugjafa
Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy [en]
neikvæð áritun endurskoðanda
adverse opinion [en]
nettengdur
networked [en]
nettengdur búnaður með fjölþætta netvirkni
HiNA-búnaður
networked equipment with high network availability [en]
HiNA equipment [en]
nettengdur reiðuhamur
networked standby [en]
net úr margföldu garni
multiple twine netting [en]
neyðarástand af völdum geislunar
radiological emergency [en]
niðurfelldur
repealed [en]
niðurfelling á endurgreiðslu
waiving of reimbursement [en]
niðurfelling á hluta endurgreiðslu
partial waiving of reimbursement [en]
niðurgreiddur
subsidised [en]
subsidized [en]
nikkelduft
nickel powder [en]
Norðurlandasamningur um samstarf stjórnvalda og stofnana á sviði starfsendurhæfingar og starfsmenntunar
Agreement between the Nordic Countries on Administrative Cooperation and Cooperation among Government Agencies in the Fields of Vocational Rehabilitation and Training [en]
notendatengdur
user-oriented [en]
notkun gegn gróðurmyndun
use as antifoulants [en]
use as anti-foulants [en]
núgildandi endurnýjunarkostnaður
current replacement cost [en]
nýfæddur
nýbura-
neonatal [en]
ný gerð þarmasýkingar í svínum af völdum kórónaveiru
ný gerð kórónaveiruþarmasýkingar í svínum
Novel Swine Enteric Coronavirus Disease [en]
nýlendunefnd
Committee of Twenty-Four (Special Committee on the Implementation of the Declaration on Decolonization) [en]
nýlendustefna
colonialism [en]
nýmjólkurduft
whole-milk powder [en]
whole milk powder [en]
nýmyndun
synthesis [en]
nýmyndunarferli
synthesis pathway [en]
nýmyndun prótína
prótínmyndun
protein synthesis [en]
protein biosynthesis [en]
proteinsyntese [da]
proteinsyntes [sæ]
Proteinbiosynthese [de]
nýrnaveiki
nýrnaveiki af völdum bakteríu
bacterial kidney disease [en]
BKD [en]
corynebacteriosis [la]
næming öndunarfæra
respiratory sensitisation [en]
ofnæmisvaldur
allergen [en]
ofnæmisvaldur með víxlsvörun
cross-reacting allergen [en]
oföndun
hyperventilation [en]
olíuflutningaskip með tvöföldum byrðingi
double hull oil tanker [en]
opinberlega tilgreindur miðill
officially designated medium [en]
opinberlega viðurkenndur
officially recognised [en]
officially recognized [en]
opinber skyldustörf
official duty [en]
opinn áheyrnarfundur
public hearing [en]
orkuver sem ekki nýtir endurnýjanlega orku
non-renewable energy installation [en]
orkuver sem nýtir endurnýjanlega orku
renewable energy installation [en]
orsakavaldur
aetiological agent [en]
OSPAR-samningurinn um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
OSPAR-samningurinn
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic [en]
Oslo Paris Commission Convention [en]
OSPAR Convention [en]
ostaduft
ostur í duftformi
powdered cheese [en]
ost i pulverform [da]
pulverisad ost [sæ]
fromage en poudre [fr]
Käse in Pulverform [de]
óaðskiljanlegar endurbætur
non-severable improvements [en]
óauðkenndur
non-case designated [en]
óbrenndur
uncaramelised [en]
ódulkóðuð mynd
unencrypted form [en]
óeftirlitsskyldur
non-regulated [en]
óeftirlitsskyldur aðili
non-regulated entity [en]
óendurnýjanlegar auðlindir
non-renewable resources [en]
óendurnýjanleg auðlind
non-regenerative resource [en]
óendurnýjanlegt eldsneyti
non-renewable fuel [en]
ófyrirséð DNA-nýmyndun
unscheduled DNA synthesis [en]
unscheduled DNA-synthesis [en]
ófær um eftirmyndun
replication incompetent [en]
ógildur
null and void [en]
ógreiddur
payable [en]
ógreiddur skattur
duty underpaid [en]
óháður endurskoðandi
independent auditor [en]
óháður, utanaðkomandi endurskoðandi
independent external auditor [en]
óhlutfallsleg endurtrygging
non-proportional reinsurance [en]
ósamfelldur geislagjafi
discontinuous spectrum source [en]
ósamhverft dulkóðunarreiknirit
asymmetric encryption algorithm [en]
ósamrýmanlegar skyldur
incompatible duties [en]
óskattskyldur aðili
non-taxable person [en]
ósteindur
unsized [en]
ósykrað kakóduft
unsweetened cocoa powder [en]
ótengdur
non-conjugated [en]
ótengdur fjárfestir
unrelated investor [en]
ótilgreindur listflytjandi
non-featured performer [en]
óþykkt duft
unconcentrated powder [en]
para í duftformi
powdered backfat [en]
Parísarsamningurinn frá 29. júlí 1960 um bótaskyldu þriðja aðila á sviði kjarnorku
Paris Convention of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy [en]
PEG-tengdur örvunarþáttur fyrir kornfrumuþyrpingar í nautgripum
pegylated bovine granulocyte colony stimulating factor [en]
PEGbG-CSF [en]
persónugreindur einstaklingur
identified natural person [en]
perubrandur
fire blight [en]
ffireblight [en]
ildsot [da]
päronpest [sæ]
feu bactérien [fr]
Feuerbrand [de]
pípettuoddur
pipette tip [en]
plástur sem veldur engri ertingu
non-irritating tape [en]
plöntumjöl í duftformi
powdered plant meal [en]
plöntuskaðvaldur
pest of plant [en]
crop pest [en]
organism harmful to plants [en]
plant pest [en]
planteskadegører [da]
växtskadegörare [sæ]
organismes nuisibles aux végétaux [fr]
Pflanzenschädlingen [de]
prentduft
toner [en]
prentduft
printing toner [en]
prentdufthylki
toner cartridge [en]
prófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun
unscheduled DNA synthesis test (UDS) [en]
prófun á ummyndun í spendýrafrumum
mammalian cell transformation test [en]
cell-transformation assay [en]
in vitro mammalian cell transformation test [en]
Q-hitasótt
huldusótt
Q-fever [en]
Q fever [en]
query fever [en]
coxiellosis [en]
Q-feber [da]
Q-feber [sæ]
fièvre Q, Q fever, infection à Coxiella burnetiim, coxiellose, fièvre de Mossman, maladie de Derrick-Burnet [fr]
Q-Fieber , australisches Fieber, Balkangrippe, Siebentagefieber, Queenslandfieber [de]
Coxiella burnetii [la]
raðframleiddur
non-customised [en]
non-customized [en]
raðframleiddur
manufactured in series [en]
raðtengdur sjálfvirknibúnaður
tandem switching equipment [en]
rafeindastýring fyrir sjálfvirka endurinnsetningu
recloser electronic control [en]
elektronisk afbryder [da]
elektronisk återkopplingsstyrning [sæ]
contrôle électronique du disjoncteur à réenclenchement [fr]
elektronische Wiedereinschaltsteuerung [de]
rafeindur riðstraumsvattstundamælir
alternating current static watt-hour meter [en]
rafhljóðrænn orkubreytir fyrir tónamyndun
electroacoustic transducer for tone production [en]
raflost sem veldur hjartastoppi
electrocution with cardiac arrest [en]
rammasamningur Evrópuráðsins um verndun þjóðarbrota
Council of Europe Framework for the Protection of National Minorities [en]
rammasamningur um verndun þjóðarbrota
SES nr. 157 (Safn Evrópusamninga)
Framework Convention for the Protection of National Minorities [en]
ETS No. 157 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
rammi um endurnot peningaseðla
banknote recycling framework [en]
BRF [en]
cadre relatif au recyclage des billets [fr]
ráðgjöf við húsbyggjendur
building consultancy service [en]
ráðherrafundur
ministerial meeting [en]
refsimildun
mildun refsingar
reduction in penalties [en]
reglubundin endurskoðun
periodic review [en]
reglubundinn fundur
ordinary meeting [en]
reglur um lagaskil þegar um er að ræða samningsbundnar skyldur
conflict-of-law rules regarding contractual obligations [en]
reglur við myndun INCI-heita
conventions for establishing INCI names [en]
reitur sem er ætlaður athugasemdum yfirvalda
box reserved for offial comments [en]
rekstrarfjármunir í erlendum gjaldmiðlum
foreign-exchange working balances [en]
rekstrartengdur viðhaldskostnaður
current maintenance costs [en]
rekstur, tengdur lífeyri
retirement-benefit related operations [en]
reykmyndun
generation of smoke [en]
rétthyrndur
rectangular [en]
réttindi til endurplöntunar
replanting rights [en]
right of replanting [en]
genplantningsret, genplantningsrettighed [da]
återplanteringsrätt [sæ]
droit de replantation [fr]
Wiederbepflanzungsrecht, Recht auf Wiederbepflanzung [de]
réttur á endurgreiðslu með því að ganga inn í kröfu tjónþola
right of reimbursement with subrogation tho the rights of the injured party [en]
réttur til að taka við myndum
right to receive visual images [en]
réttur til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu
right to respect for private and family life [en]
ret til respekt for privatliv og familieliv [da]
rätt till skydd för privat- och familjeliv [sæ]
droit au respect de la vie privée et familiale [fr]
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens [de]
réttur til tekjuauka vegna fjölskyldu
family income supplement [en]
ritrýndur
peer-reviewed [en]
ríkisendurskoðandi
State Auditor [en]
ríkisendurskoðun
auditor general [en]
ríkjafundur
intergovernmental meeting [en]
mellemstatslig møde [da]
rjómaduft
cream powder [en]
rjómaduft
cream-milk powder [en]
rjómi sem inniheldur minnst 45% fitu miðað við þyngd
double cream [en]
rjómi sem inniheldur minnst 63% fitu miðað við þyngd
clotted cream [en]
róteindun
protonation [en]
rykmyndun
dustability [en]
ræstiduft
scouring powder [en]
rökstuddur grunur
serious grounds [en]
raison sérieuse [fr]
begründeter Verdacht [de]
röndungar
röndungaætt
mullets [en]
Mugilidae [la]
röntgenljósmyndun
x-ray photography service [en]
sameiginleg aðgerð um endursendingu fólks
joint return operation [en]
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues [en]
FAO/WHO JMPR [en]
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues [en]
samendurtryggingar
co-reinsurance [en]
samfelldur aksturstími
continuous driving time [en]
samfelldur endapunktur
continuous endpoint [en]
kontinuert endepunkt [da]
kontinuerlig endpoint [sæ]
samfelldur rekstur
seamless operation [en]
samfelldur þráður
filament [en]
samhliða sýni
endurtekið sýni
sams konar sýni
replicate sample [en]
samhverft dulkóðunarreiknirit
symmetric encryption algorithm [en]
samkomulag um að beita ekki réttindum
non-assertion agreement [en]
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag um samþykktir Alþjóðabanka til endurbyggingar og nýbyggingar
Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development [en]
samningur Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um auðveldun flutninga á sjó
International Maritime Organization´s Convention on Facilitation of International Maritime Traffic [en]
IMO FAL Convention [en]
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [en]
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu eða annarra skaðlegra efna
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Cooperation on Combating Marine Pollution by Oil or other Dangerous Substances [en]
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu milli landanna yfir landamærin til að koma í veg fyrir eða takmarka tjón á fólki, á eignum eða í umhverfinu af völdum slysa
Agreement between Denmark, Finland, Norway and Sweden on Cross Border Cooperation between the Countries in Order to prevent or limit Damage to People, Property or in the Environment in the Event of Accidents [en]
Aftale mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over statsgrænserne for at forhindre eller begrænse skader på mennesker eller ejendom eller i miljøet i tilfælde af ulykker [da]
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal [en]
samningur Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun í löndum, sérstaklega í Afríku, sem eiga við alvarlegan vanda að etja af völdum þurrka og/eða eyðimerkurmyndunar
samningur Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn eyðimerkurmyndun
United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa [en]
United Nations Convention to Combat Desertification [en]
UNCCD [en]
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur gera með sér um að koma á réttindum og skyldum milli Írlands og Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs hins vegar á þeim sviðum Schengen-gerðanna sem taka til þessara ríkja
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the other, in the areas of the Schengen acquis which apply to these States [en]
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters´ association to the implementation, application and development of the Schengen-acquis [en]
samningur til tryggingar á efndum
security agreement [en]
samningur um einföldun formsatriða í vöruviðskiptum
Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods [en]
samningur um einföldun uppgjörs á gagnkvæmum kröfum vegna tryggingabóta vegna veikinda og meðgöngu og fæðingar
Agreement facilitating the settlement of reciprocal claims relating to sickness and maternity insurance benefits [en]
samningur um endurviðtöku
readmission agreement [en]
accord de réadmission [fr]
Rückübernahmeabkommen [de]
samningur um endurvinnslu
recycling agreement [en]
samningur um framkvæmd ákvæða hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1982 um verndun deilistofna og víðförulla fiskstofna og stjórnun veiða úr þeim
Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks [en]
samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af flugvélaeldsneyti o.fl., milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning mutual Abolishment of Charges on Aviation Fuel etc., between Iceland and the United States of America [en]
samningur um niðurfellingu á hluta endurgreiðslna á kostnaði
Agreement on the partial waiving of reimbursement of costs [en]
samningur um samþykki og lágmarksaldur til hjúskapar og um skráningu hjónabanda
Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages [en]
samningur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning lækninga-, handlækninga- og efnarannsóknatækja, sem fengin eru að láni án endurgjalds, til notkunar í sjúkrahúsum og öðrum lækningastofnunum við sjúkdómsgreiningar eða aðgerðir
Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on Free Loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment [en]
samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning Exemption from Public Levies on Payments made by the United States concerning Common Defense, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna
Convention on the Protection of the European Communities´ Financial Interests [en]
Convention on the Protection of the Communities´ Financial Interests [en]
samningur um verndun lax í Norður-Atlantshafi
Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean [en]
samningur um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins
Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage [en]
samningur um verndun Norðaustur-Atlantshafsins
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North East Atlantic [en]
samningur um verndun Svartahafs gegn mengun
Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution [en]
konvention om beskyttelse af Sortehavet mod forurening [da]
konvention om skydd av Svarta havet mot föroreningar [sæ]
convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution [fr]
Übereinkommen zum Schutz des Schwarzen Meeres vor Verschmutzung [de]
samningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu
Bernarsamningurinn
SES nr. 104 (Safn Evrópusamninga)
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats [en]
Bern Convention [en]
Berne Convention [en]
ETS No. 104 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
samráðsfundur
consultation meeting [en]
samráðsfundur samningsaðila að Lundúnasáttmálanum
Consultative Meeting of Contracting Parties to the London Convention [en]
samráðshópur um varnir gegn eyðimerkurmyndun
Consultative Group for Desertification Control [en]
samræmd endurreisn
coordinated recovery [en]
co-ordinated recovery [en]
relance coordonnée [fr]
samræmdur
uniform [en]
samræmdur fjárhaldssjóður
harmonised unit trust [en]
harmonized unit trust [en]
samræmdur heimstími
alheimstími
universal time coordinated [en]
universal time co-ordinated [en]
UTC [en]
coordinated universal time [en]
samræmdur, landfræðilegur grundvöllur
harmonised geographic concept [en]
harmonized geographic concept [en]
samræmdur landsbundinn skilflötur
National Uniform Interface [en]
NUI [en]
samræmingarnefnd um jarðvísindarannsóknir við strendur og á hafsbotni við Austur- og Suðaustur-Asíu
Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programme in East and South East Asia [en]
CCOP [en]
samræmt dulkóðunarreiknirit
uniform encryption algorithm [en]
samstarfssamningur um að berjast gegn mengnun Norðursjávar af völdum olíu og annarra skaðlegra efna
Bonn-samstarfssamningurinn
Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances [en]
Bonn Agreement [en]
overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer, Bonn-overenskomst [da]
samstarfssamningur um verndun strandlengju og hafsvæða Norðaustur-Atlantshafsins gegn mengun
Cooperation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution [en]
Co-operation Agreement for the protection of the coasts and waters of the north-east Atlantic against pollution [en]
samtengdur
interconnected [en]
samtengdur búnaður
assembled apparatus [en]
samtengdur gerningur
combined instrument [en]
samtengdur stigi
interlocking ladder [en]
samummyndun
co-transformation [en]
cotransformation [en]
samvinnsla með gashverfli og varmaendurheimt
combined cycle gas turbine with heat recovery [en]
combined-cycle gas turbine with heat recovery [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 138 um lágmarksaldur við vinnu
ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu: Starfsfólk með fjölskylduábyrgð
ILO Convention No. 156 concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 159 um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra
ILO Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29 um nauðungarvinnu eða skylduvinnu
ILO Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour [en]
ILO Convention No. 29 on Forced Labour [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87 um félagafrelsi og verndun þess
ILO Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize [en]
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 91 um orlof með launum fyrir farmenn (endurskoðuð 1949)
ILO Convention No. 91 concerning Vacation Holidays with Pay for Seafarers (Revised 1949) [en]
samþykkt um fuglaverndun
International Convention for the Protection of Birds [en]
samþykktur af flugmálayfirvöldum
approved by the Authority [en]
samþættar varnir gegn skaðvöldum
integrated pest management [en]
IPM [en]
sandur
grit [en]
sandur til nota í sandsteypu
foundry sands [en]
Sankti Helena og hjálendur
Saint Helena and Dependencies [en]
St Helena and Dependencies [en]
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha [en]
sanngreindur
identified [en]
sauðkindur sem eru ekki mjólkandi
non-lactating sheep [en]
sá aldur er skólaskyldu lýkur
school-leaving age [en]
sáldun
screening [en]
sigtning [da]
sållning [sæ]
sáldunarhluti
sieve fraction [en]
sápumyndun
saponification [en]
sáramyndun
ulceration [en]
sá sem á sæti í Endurskoðunarréttinum
Member of the Court of Auditors [en]
sáttmáli um lagningu neðansjávardufla er springa við árekstur
Convention relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines [en]
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi
Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land [en]
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja þegar stríð er háð til sjós
Convention concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War [en]
sáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
Evrópusáttmáli um verndun mannréttinda og mannfrelsis
mannréttindasáttmáli Evrópu
SES nr. 5, 9, 46, 114 og 117 (Safn Evrópusamninga)
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [en]
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [en]
ECHR [en]
ETS No. 05, 09, 046, 114, 117 (Complete list of the Council of Europe´s treaties) [en]
sá varaforseti sem lengstan starfsaldur hefur
most senior Vice-President [en]
most senior Vice President [en]
senior Vice-President [en]
seðlaendurnýtingarvél
cash-recycling machine [en]
cash recycling machine [en]
CRM [en]
segamyndun
thrombosis [en]
seguldufl
magnetic mine [en]
seinkuð beinmyndun
retardation of ossification [en]
seld hlutfallsleg endurtrygging
proportional reinsurance accepted [en]
accepted proportional reinsurance [en]
seljandi sem heldur ekki birgðir
trader who does not hold stocks [en]
sellulósaduft
powdered cellulose [en]
sem er aftengdur persónuauðkennum
rendered anonymous [en]
sem er framleiddur á sjálfbæran hátt
sustainably produced [en]
sem er háður endurskoðun
subject to review [en]
sem er stjórnað af erlendum aðilum
foreign controlled [en]
sem tengist einblöndun
monomictic [en]
sem tengist margblöndun
polymictic [en]
sem tengist tvíblöndun
dimictic [en]
sem tilgreindur er á skilti
placarded [en]
sem varðar myndun stera
sem varðar steramyndun
steroidogenic [en]
sem veldur eiturhrifum á þroskun
developmentally toxic [en]
sem veldur nýrnaeitrun
nephrotoxic [en]
senda neytendum amapóst
spam consumers [en]
sendendur
shipping public [en]
sendur
shipped [en]
sepíólítkenndur leir
sepiolitic clay [en]
sethópamyndun
degree of substitution [en]
sexgildur
hexavalent [en]
seyrublöndunaraðferð
activated sludge process [en]
sérfræðingahópur stofnana Sameinuðu þjóðanna um flótta menntamanna frá þróunarlöndum
sérfræðingahópur stofnana SÞ um flótta menntamanna frá þróunarlöndum
Inter-Agency Group of Governmental Experts on the Reverse Transfer of Technology [en]
sérhæfð ljósmyndun
specialised photography service [en]
specialized photography service [en]
sérhæft endurtryggingafyrirtæki
specialist reinsurance enterprise [en]
sérstakt ferli sem veldur myndun ósons
specific formation mechanism of ozone [en]
sérstakur samráðsfundur
ad hoc consultation [en]
sértækur sjúkdómsvaldur
specific pathogen [en]
séröndunarbúnaður með samþjöppuðu lofti í opinni hringrás
self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus [en]
SIC-túlkun 16, hlutafé - endurkeyptir eigin eiginfjárgerningar (eigin hlutir)
SIC-16 Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) [en]
SIC-16 [en]
SIC-túlkun 21, tekjuskattar - endurheimt endurmetinna, óafskrifanlegra eigna
SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets [en]
SIC 21 [en]
silfurduft
silver powder [en]
sindur
scintillation [en]
sindur
dross [en]
sindurkristall
scintillation crystal [en]
sindurmótun
powder metallurgy [en]
sindurnemi
scintillator [en]
sindurnemi úr föstu efni
solid scintillator [en]
sindurriti
scintigraphy device [en]
sindurritun
scintigraphy [en]
sindurtalning
scintillation counting [en]
sindurtalning í vökva
liquid scintillation count [en]
sindurteljaravökvi
scintillation liquid [en]
sinkduft
zinc powder [en]
sinna þeim skyldum sem í umboði felast
fulfill a mandate [en]
fulfil a mandate [en]
símafundur
telephone conference [en]
sírópskenndur
syrupy [en]
sjáaldur
pupil [en]
sjálfssköddun
self-mutilation [en]
sjálfstæður endurskoðunaraðili
external audit body [en]
sjálfstæður krabbameinsvaldur
complete carcinogen [en]
sjálfstæður öndunarbúnaður með lofti undir þrýstingi
self-contained compressed-air-operated breathing apparatus [en]
sjálfvirkur enduropnunarbúnaður
auto-reversing device [en]
sjávarmengunarvaldur
marine pollutant [en]
sjóður sem haldið er aðgreindum
varinn sjóður
ring-fenced fund [en]
RFF [en]
sjónvarps-, útvarps- og hljómtæki og skyldur búnaður
consumer electronics [en]
sjúkdómsvaldandi tegund
tegund sem veldur sjúkdómum
pathogenic species [en]
sjúkdómsvaldur
disease agent [en]
sjúkdómsvaldur
pathogen [en]
sjúkdómsvaldur
agent responsible for disease [en]
sjúkdómsvaldur
pathogenic agent [en]
sjúkdómur af völdum blöðrumyndandi veira
vesicular disease [en]
sjúkdómur sem veldur langvarandi fötlun
chronically debilitating disease [en]
skaðlegur áhrifavaldur
harmful agent [en]
skaðlegur, utanaðkomandi áhrifavaldur
harmful adventitious agent [en]
skaðvaldur
pest [en]
skammtur sem vitað er að veldur verulegum sársauka og þjáningu
dose that is known to cause marked pain and distress [en]
skattaafsláttur launþega með fjölskyldu
Working Families´ Tax Credit [en]
skattskyldur
taxable [en]
skattskyldur aðili
taxable person [en]
skattskyldur aðili án starfsstöðvar
non-established taxable person [en]
skattskyldur hagnaður
taxable profit [en]
skatttengdur
tax-related [en]
skattur sem greiddur er í einni greiðslu
non-recurrent tax [en]
skáldun
scalding [en]
skekkja í forsendum líkana
model assumption error [en]
skemmdir af völdum aðskotahluta
foreign object damage [en]
FOD [en]
skerðing réttinda
skerðing á réttindum
interference with a right [en]
interference [en]
skeyti um framvindu flugs
movement message [en]
skilgreindur EB-áburður
EC-designated fertiliser [en]
EC-designated fertilizer [en]
skilgreindur stofn
established strain [en]
skilja í skilvindu
centrifuge [en]
skilvinduhröðun
centrifugal acceleration [en]
skilvinduprófunartæki
centrifugal testing apparatus [en]
skipaendurvinnslustöð
endurvinnslustöð fyrir skip
ship recycling facilitity [en]
skiptasamningur í erlendum gjaldeyri
foreign exchange swap [en]
FX swap [en]
skipulag á neyðarstundu
planning for emergencies [en]
skjal sem inniheldur viðskiptaleyndarmál
commercially sensitive document [en]
skjöldur
shield [en]
skjöldur
shield [en]
skjöl í vörslum löggiltra endurskoðenda
documents held by statutory auditors [en]
skordýraeitur í duftformi
skordýraeyðir í duftformi
powder insecticide [en]
skotheldur
bulletproof [en]
skotheldur fatnaður
garments for anti-ballistic protection [en]
skotvindur
jet stream [en]
skotvopn með handvirkri endurhleðslu
repeater firearm [en]
arme a feu a répétition [fr]
Repetier-Feuerwaffe [de]
skóli, tengdur flugi
aviation training establishment [en]
skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins
Community list of air carriers subject to operating ban within the Community [en]
skráningarmerki með endurskinsfleti
retro-reflecting number plate [en]
skrá yfir áskrifendur á prentuðu formi
printed directory [en]
skrifstofa sem annast endurheimt eigna
Asset Recovery Office [en]
ARO [en]
kontor for inddrivelse af aktiver [da]
kontor för återvinning af tillgånger [sæ]
bureau de recouvrement des avoirs [fr]
Vermögensabschöpfungsstelle [de]
skuldagerningur með aðskiljanlegum kaupheimildum í nýjum hlutum
debt instrument with detachable share purchase warrants [en]
skuldbinding um afsal endurbóta
grant back obligation [en]
skuldbinding um hlutdeild endurnýjanlegrar orku notkun orku úr endurnýjanlegum orkugjöfum
renewable energy obligation [en]
VE-forpligtelse [da]
skuldunautabókhald
debtors´ ledger [en]
skylda samkvæmt samtengdum greiðsluskilyrðum
cross-compliance obligation [en]
cross compliance obligation [en]
krydsoverensstemmelsesforpligtelse [da]
skylduaðild
compulsory membership [en]
skylduaðild
compulsory affiliation [en]
skylduafhending
mandatory delivery [en]
skyldubeiting
mandatory application [en]
skyldubirgir
supplier of last resort [en]
skyldubundið lágmarksinnihald
mandatory minimum content [en]
skyldubundið lífeyriskerfi
compulsory pension scheme [en]
skyldubundið prófunaratriði
compulsory item to be tested [en]
skyldubundið verklag
mandatory procedure [en]
skyldubundin eiming
compulsory distillation [en]
obligatory distillation [en]
obligatorisk destillation [da]
v. [sæ]
distillation obligatoire [fr]
obligatorische Destillation [de]
skyldubundin lögsaga
compulsory jurisdiction [en]
skyldubundinn
obligatory [en]
skyldubundinn
compulsory [en]
skyldubundinn
mandatory [en]
skyldubundinn kóði
mandatory code [en]
skyldubundnar leiðbeiningar
binding guidance [en]
skyldugreiðsla
obligatory payment [en]
skylduiðgjald
compulsory contribution [en]
skyldunám
education at compulsory school [en]
skyldunám
compulsory education [en]
skyldur fyrstu öryggis- og þjónustuliða
senior cabin crew duties [en]
skyldur í fjölskyldulífi
family obligations [en]
skyldur í starfi
occupational obligations [en]
skyldur sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu gegna
duties incumbent on the Member States´ competent authorities [en]
skyldustarf
duty [en]
skyldustöðumið
compulsory reporting point [en]
skyldustörf í neyðartilvikum
emergency duties [en]
skyldutrygging
compulsory insurance [en]
skyldutryggingakerfi
obligatory insurance scheme [en]
skyndiduft
instant powder [en]
skýjaður, brenndur drykkur
cloudy spirit drink [en]
sköddun
mutilation [en]
slípiduft
abrasive powder [en]
slys af völdum vélknúinna ökutækja
motor vehicle accident [en]
smásala á myndupptökum
retail sale of video recordings [en]
smithæfnisvaldur
pathogenicity determinant [en]
smitvaldur
contagious agent [en]
smitvaldur sjúkdóms sem berst milli manna og dýra
zoonotic agent [en]
zoonotic organism [en]
smitþröskuldur
hygiene barrier [en]
smygl á ólöglegum innflytjendum
illegal immigrant smuggling [en]
sneiddur fiskur
slices of fish [en]
snjáldrur
snjáldurmýs
shrews [en]
spidsmus [da]
näbbmöss [sæ]
Spitzmäuse [de]
Soricidae [la]
snyrtivörur í duftformi
powdered cosmetics [en]
snældugerill
clostridium [en]
snælduspilari
cassette player [en]
snælduvél
slitter [en]
snöggkældur
quenched [en]
sorpbrennslustöð sem vinnur orku
sorpbrennslustöð sem endurheimtir orku
waste incineration plant with energy recovery [en]
sólfarsvindur
diurnal wind cycle [en]
sótkenndur
soot-like [en]
sótthitavaldur
pyrogen [en]
sporaduft
tracking powder [en]
sporbaugsstutt dulkóðunarkerfi dreifilykla
elliptic curve-based public-key cryptographic system [en]
elliptisk kurvebaseret kryptografisk system [da]
kryptosystem med öppna nycklar, baserat på elliptisk kryptering [sæ]
sporhundur
sniffer dog [en]
Spürhund [de]
sprengjuleitarhundur
explosive detection dog [en]
EDD [en]
sprengjuoddur
warhead [en]
sprungumyndun
cracking [en]
spunaíblöndunarefni
spinning additive [en]
spurningalisti sem svarendur fylla út sjálfir
self-administered questionnaire [en]
staðfest endurrit
certified copy [en]
staðganga, fækkun og mildun
replacement, reduction and refinement [en]
the three Rs [en]
3Rs [en]
staðgreiddur jöfnunarskattur
compensatory withholding tax [en]
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga, endursk. útg.
NST/R
standard goods classification for transport statistics -revised [en]
NST/R [en]
staður þar sem sprengja veldur minnstum skaða
least-risk bomb location [en]
stafrænt, samþætt þjónustunet fyrir farsímanotendur
ISDN fyrir farsímanotendur
Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network [en]
MSISDN [en]
mobile subscriber ISDN [en]
standur
rack [en]
starfræksla í skilgreindu loftrými
operation in defined airspace [en]
starfsaldur
length of service [en]
starfsleyfi fyrir veitendur ATM-/ANS-þjónustu
certificate for ATM/ANS providers [en]
starfslok á grundvelli aldurs
retirement on grounds of age [en]
starfsmenn í öryggistengdum störfum
safety-sensitive personnel [en]
starfstengdar lífeyrisgreiðslur sem eru ekki skyldubundnar
non-compulsory occupational retirement provision business [en]
starfstengdur hreyfanleiki
occupational mobility [en]
starfstengdur lífeyrir
occupational pension [en]
starfstengdur lífeyrir
occupational retirement provision [en]
starfstengdur skattur
tax relating to employment [en]
starfstengdur þáttur
occupational factor [en]
stefna í málum er varða endurviðtöku
readmission policy [en]
politique de réadmission [fr]
Übernahmepolitik [de]
stefnumótun sem ekki er tengd tilteknum tegundum flugvéla
non type-related operational policy [en]
steinduft
stone meal [en]
stenmel [da]
stenmjöl [sæ]
poudre de roche [fr]
Gesteinsmehl [de]
steinefnasneyddur
demineralised [en]
demineralized [en]
steinolíukenndur
kerosene-type [en]
stensilfjölföldunarvél
stencil duplicating machine [en]
stencilduplikator [da]
stencilapparat [sæ]
Schablonen-Vervielfaeltiger [de]
stjórnsýsla á sviðum, tengdum ferðaþjónustu
administrative service related to tourism affairs [en]
stoðblanda í duftformi
dried follow-on formula [en]
stofnsamningur Endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu
Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development [en]
stofnskrá og samningur Alþjóðafjarskiptasambandsins og valfrjáls bókun um skyldubundna lausn deilumála
Constitution and Convention of the International Telecommunication Union and the Optional Protocol on the Compulsory Settlement of Disputes [en]
stórkostleg brot á mannréttindum
mass violations of human rights [en]
stráduft
dustable powder [en]
stríða gegn viðurkenndum siðgæðisreglum
be contrary to accepted principles of morality [en]
stuldur á sviði höfundarréttar
piracy in the field of copyright [en]
styrktafla
tafla með styrkgildum
concentration grid [en]
koncentrationstabel [da]
koncentrationsraster [sæ]
grille de concentration [fr]
Konzentrationsgitter [de]
stökkbreytivaldur
mutagen [en]
sundurgreind ljósmynd
exploded photograph [en]
sundurgreind teikning
exploded view [en]
sundurgreindur aðgangur að heimtaug
unbundled access to the local loop [en]
sundurgreindur aðgangur að heimtaug
local loop unbundling [en]
sundurgreining
unbundling [en]
sundurgreining
discrimination [en]
sundurgreining
full unbundling [en]
sundurhlutað ökutæki
dismantled vehicle [en]
sundurhlutun
dismantling [en]
sundurhlutun
disassembly [en]
sundurhlutunarskýrsla
disassembly report [en]
sundurhlutunarþrep
dismantling step [en]
sundurleitni
dispersion [en]
sundurliða
break down [en]
sundurliðaðar tölur
separate figures [en]
sundurliðaðir reikningar
itemised billing [en]
itemized billing [en]
sundurliðaðir reikningar
analytical accounts [en]
sundurliðaður
broken-down [en]
sundurliðaður
itemised [en]
itemized [en]
sundurliðuð tafla
analytical table [en]
sundurliðuð viðhaldsskrá
detailed maintenance record [en]
sundurliðun
sundurliðunarstig
level of detail [en]
sundurliðun
breakdown [en]
sundurliðun eftir starfsemi
activity breakdown [en]
sundurliðun eftir stærðarflokki
level of size class breakdown [en]
sundurliðun eftir svæðum
regional breakdown [en]
sundurliðun fjárhagsáætlunar
budget breakdown [en]
sundurskurður
shearing [en]
sundurstigun
disproportionation [en]
sundurstigunarhvarf
disproportionation reaction [en]
sundurtekningarhraði
speed of separation [en]
súkkulaðiduft
powdered chocolate [en]
sviðsmyndunarbúnaður
field generating device [en]
svitamyndun
perspiration [en]
svívirðileg brot á mannréttindum
flagrant violations of human rights [en]
violations flagrantes des droits de l´homme [fr]
svæðisfundur yfirmanna fíkniefnalögreglu
Regional Meeting of Heads of Drug Law Enforcement Agencies [en]
sýking af völdum Bonamia exitiosa
Bonamia exitiosa [en]
Bonamia exitiosa [la]
sýndarendurheimt
apparent recovery [en]
sýndur flughraði
indicated air speed [en]
IAS [en]
sýndur flughraði yfir þröskuldi
indicated airspeed at threshold [en]
VAT [en]
sýningar á myndböndum
video-tape projection service [en]
sæðismyndun
spermatogenesis [en]
sæðismyndunarfruma
spermatogenic cell [en]
sæðismyndunarhringur
spermatogenetic cycle [en]
sæta málsmeðferð hjá stjórnvöldum
be prosecuted by the administrative authorities [en]
sölu- og endurkaupaviðskipti
sell buy back transaction [en]
sæ: "sälj- och återköpstransaktion" [da]
sölu- og endurleiguviðskipti
sale and leaseback transaction [en]
taka í sundur
dismantle [en]
takmörkuð endurtrygging
finite reinsurance [en]
Finite Re [en]
finite reinsurance [da]
takmörkun sem gildir um innflytjendur
immigration restriction [en]
talning á öldusóttarsýklum
brucella count [en]
tandurskel
Magellan mussel [en]
Magellan-musling [da]
Magellan-Miesmuschel [de]
Aulacomya atra [la]
tap að gefnum vanefndum
loss given default [en]
LGD [en]
loss-given-default [en]
tap vegna endurmats
loss from remeasuring [en]
táramyndun
lacrimation [en]
tegundarþröskuldur manns
human species barrier [en]
tegundasamsetning dulfrævinga
composition of angiosperm taxa [en]
tegund sem veldur sjúkdómi sem berst milli manna og dýra
zoonotic species [en]
tekjuliður sem er felldur niður
revenue foregone [en]
revenue forgone [en]
tekjutengdur
earnings-related [en]
tekjutengdur styrkur
grant related to income [en]
TEM-öldulag
transverse electromagnetic mode [en]
TEM [en]
tengdur
conjugated [en]
tengdur aðili
related party [en]
tengdur aðili
Associated Party [en]
tengdur aðili
related entity [en]
tengdur samstarfsaðili EURES-netsins
Associated EURES Partner [en]
tengifulltrúi endursendingarmála
return liaison officer [en]
RLO [en]
tengihlutir úr bronsblöndu
gunmetal pipe fittings [en]
tenging flutninganeta Evrópusambandsins við net í nágrannalöndunum
connecting the Union transport infrastructure network to its neighbours [en]
tengslamyndun
networking [en]
teppusjúkdómur í öndunarvegi
obstructive airway disease [en]
textahöfundur
librettist [en]
tilbúið skólp með tengdum einingum
synthetic sewage in the coupled mode [en]
til endurgjalds fyrir
in consideration of [en]
til endursölu í óbreyttu ástandi
for resale in the same condition as received [en]
tilgreindur
identified [en]
tilgreindur aðili
reference entity [en]
tilgreindur listflytjandi
featured performer [en]
tilgreindur með almennri lýsingu
identified by generic description [en]
tilgreindur með heiti
identified by name [en]
tilgreindur samningur
covered agreement [en]
tilhneiging til froðumyndunar
tendency to generate foam [en]
tilkvaddur nefndarmaður
co-opted member [en]
coopted member [en]
tilkynningarskyldukerfi skipa
mandatory ship reporting system [en]
tilkynningarskyldur
reportable [en]
tilkynningarskyldur
notifiable [en]
tilkynningarskyldur aðili
obliged entity [en]
forpligted enhed [da]
tilkynningarskyldur sjúkdómur
notifiable disease [en]
tilnefndur aðili
nominee [en]
tilnefndur aðili
designated body [en]
tilnefndur hluthafi fyrir annan aðila
nominee shareholder [en]
tilnefndur innflutningsstaður
designated point of import [en]
tilnefndur komustaður
designated point of entry [en]
tilnefndur yfirmaður
nominated post holder [en]
tilnefndur yfirmaður viðhalds
nominated postholder responsible for the maintenance system [en]
tilreiddur ostur
cheese preparation [en]
tiltekin gæðavín sem eru framleidd í tilgreindum héruðum
tiltekin gæðavín f.t.h.
certain quality wines psr [en]
tinduft
tin powder [en]
tímabil með skyldubundinni lífeyristryggingu
compulsory pension insurance period [en]
tímabil skyldutrygginga
period of compulsory insurance [en]
tímabundinn mismunur á skattskyldu
taxable temporary difference [en]
tímabundin vanhæfni til að stunda vinnu af völdum fötlunar
temporary inability to work as a result of disability [en]
tjón í styrjöldum
war damage [en]
tjörusandur
tar sand [en]
tollafgreiddur
cleared through customs [en]
tollskyldur
dutiable [en]
torbræddur málmur
refractory metal [en]
truflun af mannavöldum
anthropogenic disturbance [en]
trygging á efndum
security interest [en]
tundurskeyti
torpedo [en]
tundurstirtla
torpedo scad [en]
torpedohestemakrel [da]
torpedlöbare [sæ]
Torpedo-Stachelmakrele [de]
Megalaspis cordyla [la]
tvíblinduaðferð
method of blinding [en]
tvígildur
divalent [en]
tvígildur áburður
binary fertiliser [en]
gødningesammensat af to næringsstoffer [da]
gödselmedel med två växtnäringsämnen [sæ]
tvöfaldur gluggi
double window [en]
tvöfaldur hjólbarði
double tyre [en]
tvöfaldur loki með blæðifyrirkomulagi
double lock and bleed valve arrangement [en]
dobbelt blok- og udluftningsventilsystem [da]
dubbla block- och urluftningsventiler [sæ]
soupape à double bloc et vanne de purge [fr]
Doppelabsperr- und -ablassventil [de]
tvöfaldur pottur
bain-marie [en]
water bath [en]
tvöföldun brautarteina
track-doubling [en]
týndur einstaklingur
missing person [en]
personne disparue [fr]
Vermisster [de]
tæknifólk sem sinnir öryggistengdum verkefnum
air traffic safety electronics personnel [en]
ATSEP [en]
tækni sem stuðlar að öruggari verndun friðhelgi einkalífsins
privacy enhancing technology [en]
tölvustuddur
computer-aided [en]
tölvuvæddur gagnagrunnur
computerised database [en]
computerized database [en]
ull/feldur
fleece [en]
pels [da]
päls [sæ]
Fell [de]
umbúðaúrgangur sem er brenndur í sorpbrennslustöðvum sem vinna orku
packaging waste incinerated at waste incineration plants with energy recovery [en]
umfangsmiklar endurbætur
sweeping reform [en]
réforme radicale, réforme profonde [fr]
tiefgreifende Reform, weitreichende Reform [de]
umhverfistengdur skattur
environmentally related tax [en]
ummyndun
transformation [en]
ummyndunarefni
product of transformation [en]
transformation product [en]
ummyndunarferli
pathway of transformation [en]
ummyndunarhraði
rate of transformation [en]
ummyndunarhvarf
transformation reaction [en]
ummyndunarprófun
transformation test [en]
ummyndun í erfðabreyttri lífveru
GMO event [en]
umræðufundur
round table [en]
umsáning
endursáning
passage [en]
cell passage [en]
subcultivation [en]
generation [da]
passage [sæ]
passage (repiquage) [fr]
Passage [de]
umsáningartala
endursáningartala
passage number [en]
undanrennuduft
skimmed milk powder [en]
skimmed-milk powder [en]
undanþága frá ábyrgðartryggingarskyldu
exemption from the obligation to be insured against civil liability [en]
undirbúningsfundur
starting conference [en]
undirnefnd um ólögmæta fíkniefnasölu og skyld mál í Mið-Austurlöndum og Austurlöndum nær
Subcommission on Illicit Drug Traffic and Related Matters in the Near and Middle East [en]
CND [en]
undirnefnd um varnir gegn mismunun og um verndun minnihluta
Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities [en]
CHR [en]
ungbarnablanda í duftformi
dried infant formula [en]
unninn með útfellingu
felldur út
precipitated [en]
uppgjör á gagnkvæmum endurgreiðslukröfum
settlement of reciprocal claims [en]
upplýsingafundur
information session [en]
upplýsingakerfi fyrir neytendur
consumer information scheme [en]
upplýsingamiðlun Bandalagsins um slys á heimilum og í tómstundum
Community system of information on home and leisure accidents [en]
EHLASS [en]
upplýsingar fyrir stjórnendur flutninga
information for transport management [en]
upplýsingar um sundurhlutun
dismantling information [en]
uppþvottavélaefni fyrir neytendur
consumer automatic dishwasher detergent [en]
maskinopvaskemiddel til husholdningsformål [da]
maskindiskmedel för konsumentbruk [sæ]
utanaðkomandi áhrifavaldur
adventitious agent [en]
utanaðkomandi eldur
external fire [en]
úðaþurrkað undanrennuduft
spray-process skimmed milk powder [en]
útblástursblöndunarhólf
exhaust mixing chamber [en]
udstødningsblandingskammer [da]
blandningskammare för avgaser [sæ]
chambre de mélange de gaz d´échappemen [fr]
Abgasmischkammer [de]
útblásturshringrás
endurhringrás útblástursgass
exhaust-gas recirculation [en]
exhaust gas recirculation [en]
EGR [en]
exhaust recycling [en]
útblásturskerfi til endurnýjunar
replacement exhaust system [en]
útbreiddur
diffuse [en]
útbreiddur
dispersive [en]
útbreiddur bjúgur
diffuse oedema [en]
útbreiddur sjúkdómur
systemic disease [en]
væntanlegt [da]
systemisk sjukdom [sæ]
systemische Erkrankung [de]
úthlutaður, ógreiddur arður
dividend payable [en]
útreikningar þegar leiðarflugáætlun er endurgerð á flugi
in-flight replanning calculations [en]
útsendur starfsmaður
employed posted person [en]
útsendur starfsmaður
posted worker [en]
valréttur sem ekki er staðgreiddur
non-cash settled option [en]
vanefndir á skyldum
failure to fulfil obligations [en]
vansköpunarvaldur
teratogenic [en]
vara gegn hrukkumyndun
antiwrinkle product [en]
anti-wrinkle product [en]
varahlutur til endursölu
reselling part [en]
varanleg endurreisn
durable recovery [en]
reprise durable, relance durable [fr]
anhaltender Aufschwung, dauerhafter Aufschwung [de]
varanleg endursending
sustainable return [en]
vara sem hætt er við skemmdum
perishable product [en]
varmaendurheimt
heat recovery [en]
varmaendurheimtir
recuperator [en]
recuperative heater [en]
rekuperator [da]
rekuperator, lufttrycksbränsletank [sæ]
récupérateur [fr]
Rekuperator [de]
varmaendurheimtuofn
recuperative furnace [en]
rekuperativ ovn, rekuperationsovn [da]
rekuperativ ugn [sæ]
four à récupération, four à régénérateurs [fr]
Rekuperativwanne, Rekuperativofen [de]
varmaendurnýtingarofn
regenerative furnace [en]
reversing furnace [en]
regeneratorovn [da]
regenerativ ugn [sæ]
four à régénérateurs [fr]
Regenerativwanne [de]
varmaendurnýtir
regenerator [en]
regenerator [da]
regenerator [sæ]
régénérateur [fr]
Regenerator [de]
varmaendurvinnsla
varmaendurheimt
heat recovery [en]
varmenyttiggørelse [da]
värmeåtervinning [sæ]
récupération de chaleur [fr]
regenerative Nachverbrennung [de]
varmaendurvinnslukerfi
endurheimtukerfi fyrir varma
heat recovery system [en]
varnarnet gegn tundurskeytum
anti-torpedo net [en]
varnir gegn skaðvöldum
pest control [en]
varúðarráðstafanir fyrir notendur
SPo
safety precautions for operators [en]
SPo [en]
vatnsheldur pappír
glassine paper [en]
vatnskenndur
aqueous [en]
vatnskenndur kjarni
aqueous extract [en]
vatnskenndur miðill
aqueous medium [en]
vatnskenndur úrgangur
aqueous waste [en]
vatnssneyddur
dehydrated [en]
vatnssneyddur rjómi
dehydrated cream [en]
vaxtarbroddur
apical meristem [en]
meristem, dannelsesvæv [da]
meristem [sæ]
Meristem, Bildungsgewebe [de]
vaxtarleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull
growth-corrected kinetic dietary biomagnification factor [en]
BMFkg [en]
growth-corrected kinetic dietary BMF [en]
vaxtastig endurgreiðslna
recovery interest rate [en]
váhrif af völdum geislunar
radiation exposure [en]
váhrif af völdum hávaðamengunar
environmental noise exposure [en]
váhrif af völdum ófyrirsjáanlegs atburðar eða slyss
exposure resulting from an unforeseeable event or an accident [en]
váhrifastyrkur sem veldur engum merkjanlegum, skaðlegum, meðferðartengdum áhrifum
exposure level where no adverse treatment-related findings are observed [en]
váhrif á notendur
operator exposure level [en]
váhrif sem neytendur verða fyrir
consumer exposure [en]
váhrif við innöndun
inhalation exposure [en]
inhalatory exposure [en]
vátryggingafélag sem endurtryggir
ceding enterprise [en]
vátryggingarstefna eftir löndum
country cover policy [en]
veðurfarsbreytingar af mannavöldum
anthropogenic interference with the climate system [en]
vegabréfsáritun til endurkomu
return visa [en]
visa de retour [fr]
Visum für die erneute Einreise [de]
vegabréfsáritun til endurkomu
re-entry visa [en]
veggskjöldur
plaque [en]
veiðihundur
hound [en]
veira sem veldur smitandi berkjubólgu
infectious bronchitis virus [en]
IBV [en]
veirugarnabólga í öndum
duck plague [en]
duck viral enteritis [en]
duck virus enteritis [en]
DVE [en]
vendistyrkur fyrir myndun hneppa
critical concentration for micelle formation [en]
critical micellar concentration [en]
critical micelle concentration [en]
CMC [en]
kritisk koncentration for micelledannelse [da]
kritisk micellkoncentration [sæ]
kritische Micellbildungskonzentration [de]
vera einkennisklæddur
wear uniform [en]
vera jafngildur sáttmálunum að lögum
have the same legal value as the Treaties [en]
vera rökstuddur um málsatvik og lagaatriði
give reasons in fact and in law [en]
vera skráningarskyldur
be subject to mandatory professional registration [en]
verðbólguvaldur
inflationary pressure [en]
inflation pressure [en]
pression inflationniste, tension inflationniste [fr]
Inflationsdruck [de]
verðbréf sem eru gefin út með endurteknum hætti
securities issued in a repeated manner [en]
verðgrunduð ráðstöfun
price-based measure [en]
verðmyndun
price discovery [en]
verg fjármunamyndun
fjármunamyndun
gross fixed capital formation [en]
GFCF [en]
verg fjármunamyndun
gross investment [en]
verkgrunduð stjórnun
activity-based management [en]
verklagsreglur um hávaðamildun
noise abatement procedures [en]
verklagsreglur við endurskoðun reikninga
procedure for auditing accounts [en]
verklag við endurskoðun
auditing procedure [en]
verktengdur
application specific [en]
verkunarháttur sem veldur krabbameini
mechanism responsible for carcinogenic action [en]
vernd gegn hugsanlegum hefndum
protection from potential retaliation [en]
vernduð, landfræðileg merking
VLM
protected geographical indication [en]
PGI [en]
vernduð upprunatáknun
VUT
protected designation of origin [en]
PDO [en]
vernduð vinna
sheltered employment [en]
verndun
protection [en]
verndunarauki
capital conservation buffer [en]
verndun dýra
animal protection [en]
verndun eigna
protection of property [en]
verndun einstaklingsins
protection of the individual [en]
verndun friðhelgi einkalífs
privacy protection [en]
protection of privacy [en]
beskyttelse af privatlivets fred [da]
skydd för privatliv, integritetsskydd [sæ]
protection de la vie privée [fr]
Schutz der Privatsphäre, Schutz des Privatlebens [de]
verndun jarðvegs
varðveisla jarðvegs
soil conservation [en]
soil protection [en]
soil preservation [en]
jordbeskyttelse, jordbundsvevaring [da]
markskydd, markvård [sæ]
protection du sol, conservation des sols [fr]
Bodenschutz, Bodenerhaltung [de]
verndun núverandi mannréttinda
safeguard for existing human rights [en]
sauvegarde des droit de l´homme reconnus [fr]
verndun strandlengjunnar
costal protection [en]
verndun vatnasvæða
watershed protection [en]
verndun vatns
varðveisla vatns
water conservation [en]
verndun vistkerfa
ecosystem protection [en]
eco-system protection [en]
vernd vatns
vatnsvernd
verndun vatns
water protection [en]
protection of water [en]
vesti með endurskinsmerkjum
reflective vest [en]
vélbúnaður til að endurheimta e-ð
retrieval machines [en]
vélrænn blöndunarbúnaður
mechanical mixing device [en]
vélræn sundurhlutun
mechanical reduction [en]
vélvæddur veiðibúnaður
harvesting machine [en]
viðbótarsundurliðun
additional breakdown [en]
viðbót sökum starfsaldurs
seniority allowance [en]
viðbragðaþröskuldur
trigger level [en]
viðbragðshópur eftirlitsmanna með endursendingum fólks gegn vilja þess
pool of forced-return monitors [en]
viðhald skrár yfir eigendur hlutdeildarskírteina
maintenance of unit-holder register [en]
við innöndun
inhalatory [en]
viðmiðunarreglur um ríkisaðstoð til að bjarga og endurskipuleggja fyrirtæki utan fjármálamarkaðar sem eiga í erfiðleikum
Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty [en]
viðmiðunarskilgreiningar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) á beinum, erlendum fjárfestingum, fjórða útgáfa
BD4 [en]
OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th edition [en]
viðræðufundur
consultation [en]
viðskipti í erlendum gjaldmiðli
foreign currency transaction [en]
viðurkenndur
authorised [en]
authorized [en]
viðurkenndur aðalmiðlari
authorised primary dealer [en]
authorized primary dealer [en]
viðurkenndur af ríkinu
state-recognised [en]
state-recognized [en]
viðurkenndur af tollyfirvöldum
customs approved [en]
viðurkenndur áhættufjármagnssjóður
qualifying venture capital fund [en]
viðurkenndur eftirlitsmaður
authorised inspecting officer [en]
authorized inspecting officer [en]
viðurkenndur embættismaður
authorised official [en]
authorized official [en]
viðurkenndur flóttamaður
recognised refugee [en]
viðurkenndur fulltrúi
accredited representative [en]
viðurkenndur fulltrúi
duly accredited representative [en]
viðurkenndur fulltrúi
authorised representative [en]
authorized representative [en]
viðurkenndur gagnaðili
eligible counterparty [en]
viðurkenndur lögbókandi við afsal og fasteignagjörninga
licensed conveyancer [en]
viðurkenndur nuddari
qualified masseur [en]
viðurkenndur rekstraraðili
authorised economic operator [en]
authorized economic operator [en]
viðurkenndur seljandi
authorised dealer [en]
authorized dealer [en]
viðurkenndur sérfræðingur
authorised expert [en]
authorized expert [en]
viðurkenndur sérfræðingur sem hefur réttindi og hæfi á sviði heilbrigðis lagardýra
approved qualified aquatic animal health professional [en]
godkendt kvalificeret sagkyndig inden for vanddyrssundhed/.../godkänd kvalificerad hälsoarbetare inom vattenbruk [da]
spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques [fr]
zugelassener Spezialist für die Gesundheit von Wassertieren [de]
viðurkenndur skoðunarmaður
qualified inspector [en]
viðurkenndur tryggingarsamningur
qualifying insurance policy [en]
viðurkenndur umboðsaðili
regulated agent [en]
viðurkenndur umboðsmaður
authorised agent [en]
authorized agent [en]
viðurkenndur umráðamaður vörugeymslu
authorised warehousekeeper [en]
viðurkenndur verðbréfamarkaður
recognised exchange [en]
recognized exchange [en]
viðurkenndur verðbréfamiðlari
duly accredited stock-broker [en]
viðurkenndur viðtakandi
authorised consignee [en]
authorized consignee [en]
godkänd mottagare [da]
viðurkenndur þjónustuaðili á sviði heilbrigðiseftirlits með fiskum
qualified fish health service [en]
viðvörunarmerking um hæfilegan aldur notenda
age warning labelling [en]
vindubúnaður
winder [en]
vindubúnaður
winding gear [en]
vinna við endurheimt lands
land-reclamation work [en]
vinna við endurheimt lands á byggingarsvæði
site-reclamation work [en]
vinnufundur
workshop [en]
vinnufundur Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD workshop [en]
Organisation for Economic Co-operation and Development Workshop [en]
vinnufundur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um val á jarðvegi eða seti
OECD Workshop on soil/sediment Selection [en]
Organisation for Economic Co-operation and Development Workshop on soil/sediment Selection [en]
vinnuhópur um endurvinnslu og um forvarnir gegn myndun úrgangs
Working Group on Waste Prevention and Recycling [en]
WGWPR [en]
vinnuhópur um mannshvörf af mannavöldum
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances [en]
Virkjun fjárfestinga opinberra aðila og einkaaðila til endurreisnar og skipulagsbreytinga til lengri tíma: þróun samstarfs opinberra aðila og einkaaðila
Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships [en]
virkur, jafngildur kóði
effective interchangeable code [en]
vistfræði sjávarbotns við strendur
coastal benthic ecology [en]
vixltengdur natríumkarboxýmetýlsellulósi
cross-linked sodium carboxymethyl cellulose [en]
cross-linked cellulose gum [en]
cross-linked carboxymethyl cellulose [en]
vísindanefnd um viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi af völdum hvarfmiðla
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents [en]
SCOEL [en]
Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser [da]
vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden för kemiska agens [sæ]
Comité scientifique en matière de limites d´exposition professionnelle à des agents chimiques [fr]
Wissenschaftlicher Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition gegenüber chemischen Arbeitsstoffen [de]
vísir með einföldum snúningi
single revolution pointer [en]
víxltengdur
cross-linked [en]
vottorð um gerðarendurmat
certificate of type reassessment [en]
V. viðauki um verndun og varðveislu vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni hafsvæðisins
Annex V on the Protection and Conservation of the Ecosystems and Biological Diversity of the Maritime Area 23.7.1998 [en]
væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum
expected profits included in future premiums [en]
EPIFP [en]
forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier [da]
vökvasindurteljari
liquid scintillation counter [en]
vökvastýring fyrir sjálfvirka endurinnsetningu
recloser hydraulic control [en]
hydraulisk afbryder [da]
hydraulisk återkopplingsstyrning [sæ]
contrôle hydraulique du disjoncteur à réenclenchement [fr]
hydraulische Wiedereinschaltsteuerung [de]
vönduð prófun
well conducted test [en]
vönduð vísindastörf
high scientific quality [en]
vörur frá löndum utan Bandalagsins
non-Community goods [en]
vörur til endursölu
goods for resale [en]
vörutengdur styrkur
subsidy on products [en]
yfirvöld sem framfylgja endursendingu
authorities enforcing return [en]
ýrumyndun
emulsification [en]
það að aðgengi verði heimilað að skjölum sem falla undir þagnarskyldu eða viðskiptaleynd
declassification of documents covered by professional or business secrecy [en]
það að áhættuvarnargerningur er framlengdur
rollover of a hedging instrument [en]
það að birtast í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna
publication in the Official Journal of the European Communities [en]
það að birtast í Stjórnartíðindunum Evrópusambandsins
publication in the Official Journal of the European Union [en]
það að búa til duft úr e-u
pulverisation [en]
pulverization [en]
það að ekki er farið að e-m ákvæðum
það að ekki er farið að tilskildum ákvæðum
non-compliance [en]
það að eldur blossar upp að nýju
flame blowback [en]
það að endurbæta lánshæfi
credit enhancement [en]
það að endurgera
recondition [en]
það að endurheimta land
endurheimt lands
land reclamation [en]
það að endurheimta rétt til bóta
recovery of the right to benefits [en]
það að endurinnleiða e-ð
endurinnleiðing
reintroduction [en]
re-introduction [en]
það að fara fram á endurupptöku
application for revision [en]
það að farið er að e-m ákvæðum
það að farið er að tilskildum ákvæðum
compliance [en]
það að fljúga með tilskildu hindranabili
clearing obstacles by the required margins [en]
það að flýta endurgreiðslu
early repayment [en]
það að fylgja reglum um bindiskyldu
compliance with the minimum reserve requirements [en]
það að halda eignum og skuldum aðgreindum
ring-fencing assets and liabilities [en]
það að láta af störfum fyrir aldurs sakir
compulsory retirement [en]
það að setja á sig öndunarhlíf
donning of protective equipment [en]
það að setja takmarkanir á framleiðslu neytendum til tjóns
limiting production to the prejudice of consumers [en]
það að starfa í vernduðu umhverfi
working under condition of protected labour [en]
það að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur
laceration of central nervous tissue [en]
það að uppfylla ábyrgðarskyldu
honouring of warranties [en]
það að uppsetning stendur yfir
call proceeding [en]
það að vera auðkenndur
identification marking [en]
það að vera borgaralega klæddur
wearing of civilian dress [en]
það að vera óbræddur
non-fused form [en]
það að vera tollafgreiddur
clearance through customs [en]
það að þing starfar í tveimur deildum
bicameral Parliamentary system [en]
þar með talinn
þ.m.t.
að meðtöldu
including [en]
incl. [en]
þátttakandi í sérvöldu dreifikerfi
member of a selective distribution system [en]
þeytivinduafkastaflokkur
spin drying efficiency class [en]
þeytivinduafköst
spin drying performance [en]
þéttbýlismyndun
urbanisation [en]
urbanization [en]
þéttleiki dulfrævinga
angiosperm abundance [en]
þjónusta á sviði lögboðinnar endurskoðunar
statutory audit service [en]
þjónusta innri endurskoðunar
þjónusta innri endurskoðunar hjá framkvæmdastjórninni
Internal Audit Service [en]
European Commission - Internal Audit Service [en]
þjónusta í rökstuddum tilvikum
justified case service [en]
þjónusta, tengd endurbótum á skipum
upgrading service of ships [en]
þjónusta, tengd endurreisn eftir áfall
disaster recovery service [en]
þjónusta, tengd endurskoðun á sviði upplýsingakerfa eða upplýsingatækni
information systems or technology strategic review service [en]
þjónusta, tengd endurskoðun krafna á sviði upplýsingatækni
information technology requirements review service [en]
þjónusta, tengd fjölföldun hugbúnaðar
software reproduction service [en]
þjónusta, tengd innri endurskoðun
internal audit service [en]
þjónusta, tengd kvikmyndum
motion picture service [en]
þjónusta, tengd myndböndum
video service [en]
þjónusta, tengd staðsetningu siglingadufla
buoy positioning service [en]
þjónusta til stuðnings fjölskyldum
supporting services for families [en]
þjónusta vegna endurhæfingar sakamanna
service related to the rehabilitation of criminals [en]
þjónusta við að leggja út siglingadufl
buoy marking service [en]
þjónusta við að taka sundur bómur
derrick-dismantling service [en]
þráðkenndur
filamentous [en]
þrepuð eldsneytisblöndun
fuel staging [en]
þrepuð loftblöndun
air staging [en]
air-staged combustion [en]
air staging [da]
stegvis lufttillförsel, flera nivåer för lufttillförsel [sæ]
étagement de lair [fr]
Luftstufung [de]
þriðja land sem endursent er til
third country of return [en]
þrígildur
ternary [en]
þrígildur áburður
ternary fertiliser [en]
þrígildur áburður
tertiary fertiliser [en]
gødning sammensat af tre næringsstoffer [da]
gödselmedel med tre växtnäringsämnen [sæ]
engrais ternaire [fr]
Dreinährstoffdüngern [de]
þrígreindur
tertiary [en]
þríhliða leiðtogafundur um félagsmál, vöxt og atvinnu
Tripartite Social Summit for Growth and Employment [en]
þríhyrndur
triangular [en]
þríhyrndur fatli
triangular sling [en]
þróunarstarf í félagsvísindum
experimental development on social sciences [en]
þróunarstarf í hugvísindum
experimental development on humanities [en]
þróunarstarf í raunvísindum
experimental development on natural sciences [en]
þrýstijafnaður öndunarbúnaður
pressurised breathing equipment [en]
þröskuldur
sill [en]
þröskuldur
threshold [en]
þröskuldur
door sill [en]
þúsaldarfundur Sameinuðu þjóðanna
þúsaldarfundur SÞ
United Nations Millennium Summit [en]
UN Millennium Summit [en]
þvertindur
þvertindur hryggjarliðar
transverse process [en]
þvottaefni fyrir neytendur
consumer laundry detergent [en]
þvottavél með aðskilinni þeytivindu
twin-tub [en]
þvottavél með vindu
washer extractor [en]
þykk súlfíðlög, mynduð við eldvirkni
volcanogenic massive sulphides [en]
VMS [en]
vulkandannede massive sulfider [da]
vulkaniska, massiva sulfider [sæ]
vulkanogen Massivsulfiden [de]
þynna sem inniheldur blý
lead-based foil [en]
þyrpingamyndun
focus formation [en]
vækstevne [da]
fokusbildning [sæ]
formation des foyers [fr]
Fokusbildung [de]
æxlismyndun
tumorigenesis [en]
æxlismyndun
neoplasia [en]
æxlismyndunargeta
tumourigenic potential [en]
æxlismyndunargeta
oncogenicity [en]
öflun á vörum gegn endurgjaldi
acquisition of goods for consideration [en]
ökutæki knúið fjölblöndueldsneyti
flex fuel vehicle [en]
FFV [en]
flexible fuel vehicle [en]
blandingsbrændstofkøretøj, flex-brændstofkøretøj [da]
flexbränslefordon [sæ]
ökutæki sem er endurræst
restarting vehicle [en]
ökutækjastuldur
vehicle theft [en]
öldudeyfiplata
surge plate [en]
ölduhrif
wave exposure [en]
ölduleiðir
waveguide [en]
bølgeleder [da]
vågledare [sæ]
Hohlleiter, Wellenleiter [de]
öldungadeild
Senate [en]
ölduorka
wave energy [en]
öldusótt
brucellosis [en]
ölkelduvatn
mineral water [en]
spa water [en]
öndun
breathing [en]
öndun
respiration [en]
öndunarbúnaður
breathing equipment [en]
öndunarbúnaður
breathing device [en]
öndunarbúnaður
breathing apparatus [en]
öndunarbúnaður
respiratory equipment [en]
öndunarbúnaður með aðfluttu lofti undir þrýstingi
compressed airline breathing apparatus [en]
compressed air line breathing apparatus [en]
røgdykkerapparat med komprimeret luft [da]
andningsapparat med tryckluft [sæ]
appareil respiratoire à adduction d´air comprimé [fr]
öndunarbúnaður með lofti
air-supplied breathing apparatus [en]
öndunarbúnaður með samþjöppuðu súrefni í lokaðri hringrás
self-contained closed-circuit compressed oxygen type [en]
self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus, compressed oxygen type [en]
rebreathing-type self-contained apparatus [en]
kredsløbsapparat [da]
syrgasapparat med slutet system [sæ]
Regenerationsgerät mit Drucksauerstoff, Sauerstoffschutzgerät [de]
öndunarbæling
respiratory depression [en]
öndunarfærahlíf
respiratory protective device [en]
åndedrætsværn [da]
öndunarfæralyf
medicinal product for the respiratory system [en]
öndunarfæranæmir
respiratory sensitiser [en]
öndunarfærasjúkdómar
respiratory system diseases [en]
öndunarfæraveira í fuglum
avian pneumovirus [en]
öndunarfæri
respiratory system [en]
öndunargríma
respirator [en]
öndunargríma
respiratory protective equipment [en]
respiratory protection equipment [en]
öndunargríma
respiratory equipment [en]
öndunargríma með yfirþrýstingi
positive pressure type mask [en]
maske med overtryk [da]
mask med över­tryck [sæ]
Gesichtsmaske mit Überdruck [de]
öndunarhlífar
protective breathing equipment [en]
PBE [en]
öndunarhæð
breathing height [en]
öndunarkerfi
breathing system [en]
öndunarmynstur
respiratory pattern [en]
öndunarprófun
respirometry [en]
öndunarprófun með þrýstimælingu
manometric respirometry [en]
öndunarstöðvun
apnoea [en]
öndunartæki
breathing appliance [en]
öndunartæki
oxygen dispensing unit [en]
öndunartæki til undankomu í neyð
emergency escape breathing device [en]
EEBD [en]
öndunarvaktari
respiratory monitor [en]
öndunarvegur
respiratory tract [en]
öndunarvegur
airway [en]
öndunarvörn
breathing protection [en]
öndun sem er örvuð með æti
substrate-induced respiration [en]
öndun um munn
mouth breathing [en]
Örugg samfélög - verndun frelsis og öryggis Evrópu og borgara hennar
Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens [en]
örvera sem veldur sjúkdómi sem berst milli manna og dýra
zoonotic micro-organism [en]
örverufræðilegur áhrifavaldur
microbiological agent [en]
öryggisreglur um verndun trúnaðarflokkaðra upplýsinga og viðkvæmra upplýsinga sem ekki eru trúnaðarflokkaðar
security rules on the protection of classified information and sensitive non-classified information [en]

2376 niðurstöður fundust.