Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "du"

main industrial groupings
MIG
aðalatvinnugreinaflokkar [is]
executive producer
aðalframleiðandi [is]
central industrial property office
aðalhugverkastofa [is]
United Nations´ central product classification
CPC
aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna [is]
aðalvöruflokkun SÞ [is]
modus operandi
aðferð [is]
modus operandi [la]
procedure
aðferð [is]
module
aðferðareining [is]
QA procedure
aðferðir við gæðatryggingu [is]
non-automated procedure
aðferð sem hefur ekki verið gerð sjálfvirk [is]
multiresidue method
multi-residue method
aðferð til að finna margs konar efnaleifar [is]
evacuation procedure
aðferð við að rýma e-ð [is]
aðferð við rýmingu [is]
reassessment procedure
re-assessment procedure
aðferð við endurmat [is]
approach procedure with vertical guidance
APV
aðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti [is]
approach procedure
aðflugsverklag [is]
entry duty
aðflutningsgjald [is]
entrée [fr]
Einfuhrzoll [de]
introduction
aðflutningur [is]
deducting any expenses
að frádregnum hvers kyns kostnaði [is]
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis [is]
access to VET
access to Vocational Education and Training
aðgengi að starfsmenntun [is]
Community education actions
aðgerðir Bandalagsins á sviði menntunar [is]
segregation of duties
aðgreining starfa [is]
airline industry
aðilar í flugrekstri [is]
Member State of production
aðildarríki sem er framleiðsluríki [is]
induction factor
aðleiðslustuðull [is]
adjustment of industry to structural changes
aðlögun iðnaðar að breyttum atvinnu- og uppbyggingarskilyrðum [is]
non-food product
aðrar neytendavörur en matvæli [is]
aðrar vörur en matvæli [is]
residual occasional services
aðrir óreglubundnir flutningar [is]
separated product
aðskilin afurð [is]
with due regard
að teknu tilhlýðilegu tilliti til [is]
wholly obtained product
að öllu leyti heimafengin framleiðsluvara [is]
residual content
afgangsmagn [is]
afgangsinnihald [is]
residualindhold [da]
resthalt [sæ]
teneur résiduelle [fr]
Restgehalt [de]
residual metacentric height
afgangsmálmiðjuhæð [is]
residual humidity
residual moisture
afgangsraki [is]
restfugtighed [da]
restvatten, restfuktighet, kvarvarande fuktighet [sæ]
residual buoyancy
afgangsuppdrift [is]
dispensing of medicinal products
afgreiðsla lyfja [is]
conductivity water
afjónað vatn [is]
capacity of the production facilities
afkastageta framleiðslutækjanna [is]
male which has not produced a litter
afkvæmalaust karldýr [is]
female which has not produced a litter
afkvæmalaust kvendýr [is]
derived product
afleidd afurð [is]
afledt produkt [da]
produkt därav, härledd produkt [sæ]
produit dérivé [fr]
Derivat, Produkt, Erzeugnis aus, Folgeerzeugnis, abgeleitetes Erzeugnis [de]
derivative product
afleiðuafurð [is]
afledt produkt [da]
produit dérivé, instrument financier dérivé [fr]
Derivat, derivatives Instrument [de]
derivative product
afleitt skjal [is]
products of deep-sea fishing
afli úr úthafsfiskveiðum [is]
dynamometer schedule
aflmælistafla [is]
European Transient Cycle dynamometer schedule
ETC dynamometer schedule
aflmælistafla fyrir ETC-prófun [is]
reproductive animal at the end of its career
aflóga undaneldisdýr [is]
udtjent avlsdyr [da]
animal reproducteur en fin de carrière [fr]
ausgedientes Zuchttier [de]
demodulate
afmóta [is]
demodulator
afmótari [is]
gradual abolition of checks at the common borders
afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression graduelle des controles aux frontières communes [fr]
schrittweiser Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
reduced
afoxaður [is]
reducing substance
afoxandi efni [is]
reducing sugar
afoxandi sykra [is]
reduction
afoxun [is]
reduktion [da]
reduktion [sæ]
duction [fr]
Reduktion [de]
reducing agent
reductant
reducer
afoxunarefni [is]
reduction catalyst
afoxunarhvati [is]
reproduction
afritun [is]
duplicating service
afritunarþjónusta [is]
with due diligence
af tilhlýðilegri kostgæfni [is]
product
afurð [is]
produce
afurð [is]
colostrum based product
afurð, að stofni til úr broddi [is]
wine-based product
afurð, að stofni til úr víni [is]
product of the soil
afurð akuryrkju [is]
product identifier
afurðarauðkenni [is]
product identification
afurðarauðkenning [is]
consignment of products
afurðasending [is]
productive life
afurðaskeið [is]
productive lifecycle
afurðaskeið [is]
product of stockfarming
afurð búfjárræktar [is]
product of fisheries
afurð fiskveiða [is]
nursery product
afurð frá gróðrarstöð [is]
hoof products
afurðir úr hófum og klaufum [is]
deep-sea fishery products
afurðir úthafsveiða [is]
powdered product
afurð í duftformi [is]
product used in animal nutrition
afurð, notuð í fóður [is]
milk-based product
afurð sem er að stofni til úr mjólk [is]
non-conforming product
afurð sem stenst ekki kröfur [is]
eligible product
afurð sem uppfyllir viðeigandi skilyrði [is]
equity release product
afurð til að losa um eigið fé [is]
comestible product
afurð til manneldis [is]
poultry meat product
afurð úr alifuglakjöti [is]
blood product
afurð úr blóði [is]
product of animal origin
afurð úr dýraríkinu [is]
afurð úr dýrum [is]
manure product
afurð úr húsdýraáburði [is]
milk-derived product
afurð úr mjólk [is]
beef product
afurð úr nautakjöti [is]
sausage-meat product
afurð úr pylsukjöti [is]
hydroformylation product
afurð úr vetnisformýlun [is]
wine-sector product
wine sector product
afurð úr víngeiranum [is]
maduramicin ammonium alpha
alfamadúramísínammóníum [is]
poultry manure
poultry dung
poultry droppings
alifuglaáburður [is]
hønsegødning, fjerkrægødning [da]
hönsgödsel, fjäderfägödsel [sæ]
poulaitte, fiente de poule, fumier de poule, fumier de poules [fr]
Hühnermist, Geflügelmist [de]
poultry kept for meat production
alifuglar aldir til kjötframleiðslu [is]
slagtfjerkræ [da]
fjäderfä som föds upp till slakt [sæ]
Mastgeflügel [de]
productive poultry
alifuglar til framleiðslu [is]
alcohol-reduced wine
alkóhólskert vín [is]
Judicial Affairs and Education Committee
allsherjar- og menntamálanefnd [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda [is]
ordinary legislative procedure
OLP
almenn lagasetningarmeðferð [is]
almindelig lovgivningsprocedure [da]
ordinarie lagstiftningsförfarande [sæ]
procédure législative ordinaire [fr]
ordentliches Gesetzgebungsverfahren [de]
general education
almenn menntun [is]
general education
almennt nám [is]
open procedure
almennt útboð [is]
conventional duty
almennur tollur [is]
absolute emission reduction
altæk losunarskerðing [is]
grave misconduct
alvarlegt misferli [is]
grov fejl, alvorlig fejl, alvorlig forseelse [da]
allvarligt fel, allvarlig försummelse [sæ]
faute grave [fr]
schwere Verfehlung, schwerwiegendes Verschulden [de]
serious misconduct
alvarlegt misferli [is]
grov fejl, alvorlig fejl, alvorlig forseelse [da]
allvarligt fel, allvarlig försummelse [sæ]
faute grave [fr]
schwere Verfehlung, schwerwiegendes Verschulden [de]
grave professional misconduct
alvarlegt misferli í starfi [is]
International Code for Application of Fire Test Procedures
FTP Code
FTP
alþjóðakóði um brunaprófunaraðferðir [is]
FTP-kóði [is]
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London)
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningur) [is]
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations
alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana [is]
Rómarsamningurinn um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana [is]
Dubai International Financial Centre
DIFC
alþjóðlega fjármálamiðstöðin í Dúbaí [is]
International Standard Classification of Education
ISCED
alþjóðlega menntunarflokkunin [is]
international prior informed consent procedure
alþjóðleg málsmeðferð um fyrirframupplýst samþykki [is]
International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce
IMPACT
alþjóðlegur starfshópur um varnir gegn fölsuðum lyfjum [is]
duck liver
andalifur [is]
product for making up the face
andlitsförðunarvara [is]
opposition proceedings
opposition procedure
andmælameðferð [is]
inssigelsesprocedure, indsigelsesbehandling [da]
procédure d´opposition [fr]
Einspruchsverfahren, Widerspruchsverfahren [de]
objection procedure
andmælameðferð [is]
second stage of tertiary education
annað þrep háskólastigs [is]
non-prime product
annars flokks vara [is]
act in a fiduciary capacity
annast fjármunavörslu [is]
conduct type approval test
annast prófun vegna gerðarviðurkenningar [is]
adzuki bean
azuki bean
aduki bean
asúkibaun [is]
Vigna angularis [la]
duration of observation
athugunartímabil [is]
industry
atvinnugrein [is]
industry section
atvinnugreinabálkur [is]
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
ISIC
atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna [is]
industry sectors
industrial sectors
industry sector
atvinnugreinar [is]
atvinnugrein [is]
secteur de l´industrie, secteur industriel [fr]
Industrie, Industriezweig [de]
trade association
industry association
atvinnugreinasamtök [is]
industry segment
atvinnugreinastarfsþáttur [is]
industrial property
atvinnuhúsnæði [is]
industrial building
atvinnuhúsnæði [is]
industrial secrecy
atvinnuleynd [is]
industrial confidentiality
atvinnuleynd [is]
industrial secret
atvinnuleyndarmál [is]
industrial democracy
atvinnulýðræði [is]
industrielt demokrati, virksomhedsdemokrati [da]
démocratie industrielle [fr]
Betriebsdemokratie, industrielle Demokratie [de]
industrial innovation
atvinnunýjung [is]
industrial activity
atvinnustarfsemi [is]
Nomenclature of Industries in the European Communities
NICE
atvinnuvegaflokkun Evrópubandalaganna [is]
industrial economics
atvinnuvegahagfræði [is]
Industrial Affairs Committee
atvinnuveganefnd [is]
Ministry of Industries and Innovation
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið [is]
identification procedure
auðkenningaraðferð [is]
product identification
auðkenni vöru [is]
product for making up the eyes
augnförðunarvara [is]
medicinal products for the sensory organs
augn- og eyrnalyf [is]
ophthalmoscope
funduscope
augnsjá [is]
oftalmoskop [da]
oftalmoskop [sæ]
by-product
aukaafurð [is]
by-product of rendering
aukaafurð sem myndast við bræðslu [is]
animal by-product
aukaafurð úr dýrum [is]
vegetable by-product
aukaafurð úr jurtaríkinu [is]
auxiliary medicinal product
aukalyf [is]
hjælpelægemiddel [da]
tilläggsläkemedel [sæ]
médicament auxiliaire [fr]
Hilfspräparat [de]
authorised auxiliary medicinal product
aukalyf með markaðsleyfi [is]
godkendt hjælpelægemiddel [da]
tilläggsläkemedel som är godkända för försäljning [sæ]
médicament auxiliaires autorisé [fr]
zugelassenes Hilfspräparat [de]
secondary product
aukavara [is]
escalation procedure
aukningaraðferð [is]
fertilising product
plant nutrition product
áburðarvara [is]
gødningsprodukt [da]
gödselprodukt [sæ]
fertilisant [fr]
Düngemittelprodukt [de]
on an individual basis
á einingargrunni [is]
modular flying training course
áfangaskipt flugþjálfunarnámskeið [is]
modular CRM training
áfangaþjálfun í stjórnun áhafnarsamvinnu [is]
appellate procedure
áfrýjunarmeðferð [is]
judicial appeal procedure
áfrýjun til dómstóla [is]
flight crew scheduling
áhafnarskrár flugliða [is]
cabin crew scheduling
áhafnarskrár öryggis- og þjónustuliða [is]
reproductive effects
áhrif á æxlun [is]
risk module
áhættueining [is]
risky product
áhættusöm afurð [is]
establish maximum residues limits
ákvarða hámarksgildi leifa [is]
non-reducing clause
ákvæði sem hefur ekki takmarkandi áhrif [is]
bestemmelse om ikke-forringelse [da]
klausul om upprätthållande av skyddsnivån [sæ]
clause de non-régression [fr]
Nichtrückschrittsklausel, Rückschrittsverbotsklausel [de]
determination procedure
ákvörðunaraðferð [is]
engine mapping procedure
ákvörðun kenniferils hreyfils [is]
load transducer
álagsbreytir [is]
load transducer
álagsnemi [is]
aluminium production
álframleiðsla [is]
kindred products
ámóta vörur [is]
without undue delay
án ástæðulausrar tafar [is]
without undue delay
án ótilhlýðilegrar tafar [is]
reduced constant temperature exposure
áraun frá lækkuðu föstu hitastigi [is]
due diligence
áreiðanleikakönnun [is]
challenged-induced
áreitisörvaður [is]
annual budgetary procedure
árleg fjárlagagerð [is]
during the term of office
á skipunartíma [is]
used medicinal product
átekið lyf [is]
duly
á viðeigandi hátt [is]
régulièrement [fr]
ordnungsgemäss [de]
during silent hours
á þagnartímum [is]
day of scheduled kill
áætlaður aflífunardagur [is]
schedule
áætlun [is]
scheduled motor coach
áætlunarbifreið [is]
scheduled air service
áætlunarflug [is]
scheduled service
áætlunarflug [is]
scheduling
áætlunargerð [is]
scheduled service
áætlunarsiglingar [is]
liner shipping industry
áætlunarskipasiglingar [is]
scheduling-period
áætlunartímabil [is]
residue control plan
áætlun um eftirlit með efnaleifum [is]
educational and youth programme
áætlun um menntun og æskulýðsmál [is]
emission reduction plan
áætlun um skerðingu á losun [is]
programme for developing the computerisation of veterinary procedures
programme for developing the computerization of veterinary procedures
Shift project
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning [is]
Shift-áætlunin [is]
thermal accumulation schedule
áætlun um uppsafnaðan hita [is]
service accumulation schedule
áætlun um uppsafnaða notkun [is]
driftsprøveplan [da]
driftsackumuleringsplan [sæ]
Betriebsakkumulationsprogramm [de]
during all other phases of flight
á öllum öðrum stigum flugsins [is]
bakery products
bakarísvörur [is]
banking industry
bankakerfi [is]
prohibition of customs duties
bann við tollum [is]
primary education
barnaskólastig [is]
children´s duvet
barnasæng [is]
section P - Education
bálkur P - Fræðslustarfsemi [is]
section T - Activities of households as employers; Undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use
bálkur T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota [is]
bone product
beinaafurð [is]
benprodukt, knogleprodukt [da]
benprodukt [sæ]
produit à base d´os [fr]
Knochenerzeugnis, Erzeugnis aus Knochen [de]
on-line services industry
beinlínuþjónustuiðnaður [is]
direct scheduled air service
beint áætlunarflug [is]
structural timber product
berandi byggingarhluti úr timbri [is]
self-supporting products of copper or zinc sheet
berandi plötur úr kopar eða sinki [is]
most favoured nation customs duty rate
most-favoured-nation rate of duty
MFN customs duty rate
bestukjaratollur [is]
maduramicin ammonium beta
betamadúramísínammóníum [is]
buffered dual in-line memory module
biðvædd minniskeðja [is]
revictualling procedure
birgðaskipti [is]
disclose under secure procedures
birta í samræmi við leyndarreglur [is]
offentliggjøre under sikre prosedyrer [da]
automotive industry
bílaiðnaður [is]
dump
bjóða á undirboðskjörum [is]
mixed hop products
blandaðar humlaafurðir [is]
blandingsprodukter af humle [da]
humleblandningar [sæ]
produits mélangés de houblon [fr]
Hopfen-Mischerzeugnisse [de]
procedure blank sample
blanksýni aðferðar [is]
ink products
blekvörur [is]
hybrid veterinary medicinal product
blendingsdýralyf [is]
blendingslyf fyrir dýr [is]
direct-producer hybrid vine variety
blendingsvínviðaryrki sem nota má beint til framleiðslu [is]
direct-producer hybrid
blendingsyrki sem nota má beint til framleiðslu [is]
hybrid til opformering, direkte producerende hybrider [da]
vinproducerande hybrid [sæ]
hybride producteur direct [fr]
Direktträger, Direktträgerhybrid [de]
instrument approach procedure
blindaðflugsverklag [is]
blinded product
blindað lyf [is]
blood product
blóðafurð [is]
medicinal product for the blood and blood-forming organs
blóðlyf [is]
floricultural product
blómaræktarvara [is]
peduncle
blómskipunarleggur [is]
transducer
boðbreytir [is]
civic duty
borgaraleg skylda [is]
industrial drill bit
borkróna til iðnaðarnota [is]
industrial drilling rig
borvél [is]
residual book value
bókfært afgangsvirði [is]
accounting procedure
bókhaldsaðferð [is]
Protocol No 12 on the excessive deficit procedure
bókun 12 um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla [is]
Protocol 13 on the non-application of anti-dumping and countervailing measures
bókun 13 um að jöfnunartollum og aðgerðum gegn undirboðum verði ekki beitt [is]
Protocol 14 on trade in coal and steel products
bókun 14 um verslun með kola- og stálvörur [is]
Protocol 18 on internal procedures for the implementation of Article 43
bókun 18 um reglur aðila vegna framkvæmdar 43. gr. [is]
Protocol 2 on products excluded from the scope of the Agreement in accordance with Article 8(3)(a)
bókun 2 um framleiðsluvörur sem falla ekki undir gildissvið samningsins í samræmi við a-lið 3. mgr. 8. gr. [is]
Protocol No 31 concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles
bókun 31 um innflutning til Evrópusambandsins á jarðolíuafurðum sem eru hreinsaðar á Hollensku Antillum [is]
Protocol 33 on arbitration procedures
bókun 33 um gerðardómsmeðferð [is]
Protocol 3 concerning products referred to in Article 8(3)(b) of the Agreement
bókun 3 um framleiðsluvörur sem um getur í b-lið 3. mgr. 8. gr. samningsins [is]
Protocol 42 on bilateral arrangements concerning specific agricultural products
bókun 42 um tvíhliða fyrirkomulag varðandi tilteknar landbúnaðarvörur [is]
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein)
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss) [is]
Protocol 9 on trade in fish and other marine products
bókun 9 um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir [is]
Protocol on the excessive deficit procedure
bókun um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Jordan
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Jórdaníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Croatia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Króatíu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Macedonia
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Makedóníu [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Morocco
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Marokkós [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
anti-inflammatory agent
anti-inflammatory preparation
anti-inflammatory product
bólgueyðandi lyf [is]
period of benefits
benefits period
period during which benefits are granted
bótatímabil [is]
savoury snack products
bragðmiklar snarlvörur [is]
bread product
brauðvara [is]
bakery products
brauðvörur [is]
graduate
brautskráður [is]
brautskráður einstaklingur [is]
sá sem er brautskráður [is]
færdiguddannet [da]
utexamineret [sæ]
diplomé [fr]
Absolvent(in) [de]
interlocutory procedure
bráðabirgðagerð [is]
hasteprocedure [da]
interimistiskt förfarande [sæ]
procédure de référé [fr]
einstweilige Verfügung [de]
provisional maximum residue level
provisional MRL
p
bráðabirgðahámarksgildi leifa [is]
bráðabirgðahámarksgildi fyrir leifar [is]
b [is]
modus vivendi
bráðabirgðasamkomulag [is]
modus vivendi [da]
modus vivendi [fr]
Modus vivendi [de]
duck-billed platypus
platypus
breiðnefur [is]
næbdyr [da]
näbbdjur [sæ]
Schnabeltier [de]
Ornithorhynchus anatinus [la]
total reduced sulphur burner
TRS-burner
brennari fyrir afoxaðan brennistein [is]
TRS-brænder [da]
starkgasspann [sæ]
brûleur de soufre total réduit [fr]
Geruchsgaskessel [de]
industrial combustion plant
brennsluver í iðnaði [is]
variable production overheads
breytilegur, óbeinn framleiðslukostnaður [is]
variable production overheads
breytilegur, óbeinn kostnaður [is]
anthropogenically induced trend
breyting af mannavöldum [is]
human-induced change
breytingar af mannavöldum [is]
Agreement amending the Audiovisual Co-production Agreement, between Iceland and Canada, 15.10.1997
breytingar á samningi um samframleiðslu á sviði hljóð- og myndverka, milli Íslands og Kanada, 15.10.1997 [is]
industrial change
breyting á iðnháttum [is]
industrial transition
breyting á iðnháttum [is]
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964 [is]
colostrum production holding
broddframleiðslubú [is]
individual non-response rate
NRp
brottfallshlutfall einstaklinga [is]
third-country nationals who are subjects of individual removal orders
brottfararskyldir ríkisborgarar þriðju landa [is]
residue depletion
depletion of residues
brotthvarf leifa [is]
abduction
brottnám [is]
abduction of minors
brottnám ólögráða barna [is]
enlèvement de mineurs [fr]
Entführung von Minderjährigen [de]
fire-resisting duct
brunaþolin rás [is]
viaduct
brúarvegur [is]
railway viaduct
brúarvegur fyrir járnbraut [is]
road viaduct
brúarvegur fyrir ökutæki [is]
dummy
brúða [is]
side impact dummy
brúða fyrir högg frá hlið [is]
product for tanning
brúnkukrem [is]
undulate ray
bugskata [is]
broget rokke [da]
brokrocka [sæ]
Scheckenrochen, Bänderrochen, Stekenrochen, Marmorrochen [de]
Raja undulata [la]
bound residues
bundnar efnaleifar [is]
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure
Búdapestsamningur um alþjóðlega viðurkenningu á innlagningu örvera til varðveislu vegna meðferðar einkaleyfamála [is]
productive livestock
production animal
búfénaður til fæðuframleiðslu [is]
brugsdyr, dyr af landøkonomisk betydning [da]
produktionsdjur [sæ]
animal de rente, animal d''élevage, animal de rapport [fr]
Nutzvieh, Nutztier [de]
livestock product
búfjárafurð [is]
non-organic livestock product
búfjárafurð sem er ekki lífrænt framleidd [is]
kke-økologiske animalske produkter [da]
icke ekologiska animalieprodukter [sæ]
livestock production
livestock rearing
búfjárframleiðsla [is]
animalsk produktion, kvægbrug [da]
animalieproduktion [sæ]
élevage du bétail, production animale, exploitation animale [fr]
Viehwirtschaft, tierische Erzeugung [de]
animal production
búfjárframleiðsla [is]
animal production
búfjárrækt [is]
pre-paid electronic payment products
prepaid electronic payment products
búnaður fyrir rafrænar fyrirframgreiðslur [is]
explosion relief product
búnaður sem dregur úr áhrifum sprenginga með yfirþrýstingi [is]
emission-reducing device
búnaður sem dregur úr losun [is]
sound recording or reproducing apparatus
búnaður til hljóðupptöku eða hljóðflutnings [is]
industrial equipment
búnaður til iðnaðar [is]
video recording or reproducing apparatus
búnaður til myndupptöku eða myndflutnings [is]
agro-industry
búvöruiðnaður [is]
organic-production stockfarm
organic-production holding
organic-production unit
bú þar sem lífræn framleiðsla er stunduð [is]
økologisk brug, økologisk bedrift, økologisk opdræt [da]
enhet med ekologisk produktion, jordbruksföretag med ekologisk produktion, uppfödningsenhet med ekologisk produktion [sæ]
structural metal product
byggingarefni úr málmi [is]
structural metal product
byggingarefni úr málmi [is]
construction industry
byggingariðnaður [is]
construction product
byggingarvara [is]
structural clay product
byggingarvara úr leir [is]
Construction Products
Byggingarvörur [is]
apiculture product
býræktarafurð [is]
Community Action Programme in Education and Training for Technology
COMETT
Comett-áætlunin [is]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir [is]
Codex maximum residue limit
CXL
CXL-hámarksgildi [is]
Codex-maksimalgrænseværdier [da]
Codex-gränsvärden, CXL-värden [sæ]
limite maximale de résidus du Codex, CXL [fr]
Codex-Rückstandshöchstgehalte, CXL [de]
minimum durability date
dagsetning fyrir lágmarksgeymsluþol [is]
programme industry
dagskrárgerðariðnaður [is]
death duty
dánargjald [is]
durian
durio
dáraaldin [is]
durian [da]
durian [sæ]
durian, durion [fr]
Durian, Zibetbaum [de]
Durio zibethinus [la]
DECT/GSM dual-mode terminal equipment
DECT/GSM-samsettur endabúnaður [is]
ductile iron
deigt járn [is]
flanking airborne sound reduction
deyfing lofthljóða sem skella frá hlið [is]
DNA adduct
DNA-átengi [is]
judicial procedure
dómsmeðferð [is]
judicial procedure
dómsúrskurður [is]
product ion
dótturjón [is]
diagnostic product ion
dótturjón til greiningar [is]
adductor muscle
dráttarvöðvi [is]
samdráttarvöðvi [is]
musculus adductor [la]
hub reduction axle
HR
drifás með nafniðurfærslu [is]
reduktionsnavaksel [da]
reduktionsnavaksel [sæ]
essieu à réduction dans les moyeux [fr]
Nabenuntersetzungsachse [de]
dusky shark
drungaháfur [is]
mørkhaj [da]
mörkhaj [sæ]
Sandbankhai [de]
Carcharhinus obscurus [la]
beverage industries
drykkjarvöruframleiðsla [is]
Ducie Islands
Ducie-eyjar [is]
cryptographic product
dulkóðunartæki [is]
dugong
dúgongkýr [is]
dum-dum projectile
dumdum projectile
dúmm-dúmm skot [is]
projectile dum-dum [fr]
Dumdum-Geschoss [de]
dourine
covering disease
Trypanosoma equiperdum infection
dúrín [is]
dourine, ondartet beskelersyge [da]
v. [sæ]
dourine, beskällarsjuka [no]
dourine, mal du coït, syphilis du cheval, exanthème coïtal paralytique, polynévrite infectieuse du cheval, infection par Trypanosoma equiperdum [fr]
Dourine, Zuchtlähme, Beschälseuche, Schankerseuche, Exanthema coitale paralyticum [de]
DubliNet
Dyflinnarnetið [is]
Dublin acquis
Dyflinnarréttarreglur [is]
Acquis Dublin [fr]
Dublin-Besitzstand [de]
Dublin Convention
Dyflinnarsamningurinn [is]
animal product
dýraafurð [is]
animalsk produkt [da]
animalieprodukt, animalisk produkt [sæ]
produit animal [fr]
tierisches Erzeugnis [de]
veterinary medicinal product
veterinary drug
VMP
dýralyf [is]
veterinary drug residues
dýralyfjaleifar [is]
Committee for Veterinary Medicinal Products
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use
CVMP
dýralyfjanefnd [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Community (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópubandalagsins [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Union (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópusambandsins [is]
food-producing animal
food producing animal
dýr sem gefur af sér afurðir til manneldis [is]
animal for production
dýr til framleiðslu [is]
animal intended for reproduction
dýr, ætlað til undaneldis [is]
EEC type-approval procedure
EBE-gerðarviðurkenningaraðferð [is]
EC type-approval procedure
EB-gerðarviðurkenningaraðferð [is]
procédure de réception CE par type [fr]
EC quality of production
EB-gæði í framleiðslu [is]
conductivity
eðlisleiðni [is]
product density
eðlismassi vörunnar [is]
agrochemical product
efnaafurð til nota í landbúnaði [is]
chemical industry
efnaiðnaður [is]
residue
efnaleif [is]
product formulation
efnasamsetning [is]
metabolic product
efnaskiptaafurð [is]
medicinal product for metabolism
efnaskiptalyf [is]
product in powder form
efni í dyftu formi [is]
product in liquid form
efni í fljótandi formi [is]
product in dispersion form
efni í þeyttu formi [is]
leather finishing product
efni sem er notað við meðhöndlun leðurs [is]
CMR
substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction
CMR substances
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun [is]
CMR-efni [is]
reproductive toxicant
efni sem hefur eiturhrif á æxlun [is]
substance toxic to reproduction
substance toxic for reproduction
reprotoxic substance
efni sem hefur eiturhrif á æxlun [is]
content industry
efnisiðnaður [is]
material and procedural criminal law
efnislegar og réttarfarslegar reglur í sakamálum [is]
substantive and procedural criminal law
efnislegar og réttarfarslegar reglur í sakamálum [is]
ducting
efni til lagna [is]
petrochemical product
efni, unnið úr jarðolíu eða jarðgasi [is]
vegetative propagation material
vegetative reproductive material
vegetative propagating material
efniviður til kynlausrar fjölgunar [is]
kynlaust fjölgunarefni [is]
vegetativt formeringsmaterial [da]
vegetativt förökningsmaterial [sæ]
matériel de multiplication végétative, matériel de reproduction végétative [fr]
vegetatives Vermehrungsgut [de]
reproduction
eftirgerð [is]
remission of customs duties
eftirgjöf á tollum [is]
control of residues
eftirlit með leifum [is]
redundancy check
eftirlit með umframmagni [is]
check procedure
eftirlitsaðferð [is]
control procedure
eftirlitsaðferð [is]
auditing procedure
eftirlitsaðferð [is]
Commission on the Banking Industry
eftirlitsnefnd með bankageiranum [is]
dummy test
eftirlíking prófunar [is]
post-test procedure
eftirprófunarferli [is]
procedur efter prøvning [da]
förfarande efter provning [sæ]
duplicate
eftirrit [is]
residual enzyme activity
eftirstandandi ensímvirkni [is]
residual liability
eftirstæð bótaábyrgð [is]
residual amount
eftirstæð fjárhæð [is]
residual interest in a fund
eftirstæð hlutdeild í sjóði [is]
residual risk
eftirstæðir áhættuþættir [is]
residual claim
eftirstæð krafa [is]
residual interest
eftirstæður hluti [is]
residual life
eftirstæður líftími [is]
återstående löptid [da]
Restlaufzeit [de]
residual maturity
eftirstöðvatími [is]
reproduction activity
eftirtaka [is]
egg product
eggjaafurð [is]
ægprodukt [da]
äggprodukt [sæ]
ovoproduit [fr]
Eiprodukt [de]
self-supervision of production
eigið framleiðslueftirlit [is]
nature of a residue
eiginleikar leifar [is]
residual stress
eigin spenna [is]
produced asset
eign sem er framleidd [is]
distillery residue
eimingarleif [is]
half duplex
HDX
einátta víxlsending [is]
alternat, semi duplex, transmission bidirectionnelle alternative [fr]
individual house
einbýlishús [is]
single reduction axle
eindrifsás [is]
eindrifaás [is]
aksel med enkeltreduktion [da]
singelreduktionsaxel [sæ]
essieu à simple réduction [fr]
Einfach untersetzte Achse [de]
simplified procedure
einfaldað ferli [is]
simplified declaration procedure
einfaldað tollskýrsluferli [is]
reduced
einfaldaður [is]
reduced LLNA
reduced local lymph node assay
rLLNA
einfölduð eitlagreining [is]
einfölduð eitlagreiningaraðferð [is]
simplified revision procedure
einfölduð endurskoðunarmeðferð [is]
simplified procedure
einfölduð málsmeðferð [is]
simplified amendment procedure
einfölduð málsmeðferð vegna breytinga [is]
simplified extradition procedure
einfölduð málsmeðferð við framsal [is]
simplified registration procedure
einfölduð málsmeðferð við skráningu [is]
reduced test package
RTP
einfölduð prófunaráætlun [is]
simplified procedure
einfölduð verklagsregla [is]
autonomous duty
einhliða tollur [is]
module
eining [is]
modular building
einingahús [is]
modular furniture
einingahúsgögn [is]
unit packet of tobacco products
einingarpakki með tóbaksvörum [is]
two-part modular connector
einingatengill í tveimur hlutum [is]
modular product
einingavara [is]
modular public toilet
eining fyrir almenningssalerni [is]
offentlig toalettmodul [da]
certified emission reductions
CER
certified emission reduction unit
eining vottaðrar losunarskerðingar [is]
godkendt emissionsreduktionenhed, godkendt emissionsreduktion [da]
certifierad utsläppsminskning [sæ]
unité de réduction certifiée des émissions, URCE [fr]
zertifizierte Emissionsreduktionseinheit, zertifizierte Emissionsreduktion [de]
product patent
einkaleyfi á vöru [is]
vörueinkaleyfi [is]
patented self-reproducing material
einkaleyft efni sem fjölgar sér sjálfkrafa [is]
individual consumption
einkaneysla [is]
product characteristic
einkenni framleiðsluvöru [is]
unique product identifier
einkvæmt afurðaauðkenni [is]
one-stop-shopping procedure
einnarviðkomuaðferð [is]
reproductive cloning
einræktun í fjölgunarskyni [is]
uniform product
einsleit afurð [is]
individual results
einstakar niðurstöður [is]
persons having a need-to-know on account of their duties
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna [is]
individual performance
einstaklingsafköst [is]
individual responsibility
einstaklingsábyrgð [is]
individual-level change
einstaklingsbundin breyting [is]
individual quota
einstaklingsbundinn kvóti [is]
individuel kvote [da]
individuell kvot [sæ]
quota individuel [fr]
Einzelquote [de]
individual portfolio management
einstaklingsmiðuð stýring eignasafns [is]
individual reception
einstaklingsmóttaka [is]
individual interview
einstaklingsviðtal [is]
individual awareness
einstaklingsvitund [is]
individual
einstaklingur [is]
private individual
einstaklingur [is]
particulier [fr]
Privatperson [de]
test system individual
einstaklingur í prófunarkerfi [is]
immunosuppressed individual
einstaklingur með bælt ónæmiskerfi [is]
immuno-compromised individual
immunocompromised individual
einstaklingur með skerta ónæmissvörun [is]
individual clause
einstakt ákvæði [is]
individual licence
einstakt leyfi [is]
individual guarantee
einstök ábyrgð [is]
enkeltkaution, enkelt kaution [da]
Einzelbürgschaft, Einzelgarantie [de]
individual decision
einstök ákvörðun [is]
enkeltafgørelse [da]
décision individuelle [fr]
Einzelentscheidung [de]
individual booking
einstök farskráning [is]
individual flight plan
einstök flugáætlun [is]
individual record
einstök skýrsla [is]
single biocidal product
einstök sæfivara [is]
individually identified product
einstök, tilgreind vara [is]
toxic product
eiturefni [is]
reproduction toxicity
reproductive toxicity
eiturhrif á æxlun [is]
refractory product
eldföst vara [is]
lightning conductor
eldingaleiðari [is]
productive poultry rearing establishment
eldisstöð fyrir alifugla til framleiðslu [is]
duck for fattening
eldisönd [is]
residual fuel oil
eldsneytisolíuleif [is]
industrial fuels
eldsneyti til atvinnureksturs [is]
non-combustible duct penetrations
eldtraust gegnumtök [is]
old-age provision product
ellilífeyrisafurð [is]
official passport
official duty passport
embættisvegabréf [is]
officielt pas [da]
officiellt pass [sæ]
passeport officiel [fr]
amtlicher Pass [de]
ductile-iron end caps
endamúffur úr deigu járni [is]
definite schedule
endanleg tímaáætlun [is]
resulting product
endanleg vara [is]
terminal due
endastöðvargjald [is]
durability
ending [is]
durable
endingargóður [is]
durability test
endingarprófun [is]
test for durability of the mechanism
endingarprófun [is]
durability test by water immersion
endingarprófun með ídýfingu [is]
recovery procedure
procedure of recovery
endurheimtarferli [is]
reintroduce
re-introduce
endurinnleiða [is]
continuing education and training
endurmenntun og -þjálfun [is]
duly revalue
endurmeta með tilhlýðilegum hætti [is]
review procedure
endurskoðun [is]
enzyme induction
enzymatic induction
ensíminnleiðsla [is]
innleiðsla ensíms [is]
enzyminduktion [da]
enzyminduktion [sæ]
induction enzymatique [fr]
Enzyminduktion [de]
Erasmus Mundus masters course
Erasmus Mundus-meistaranámsáætlun [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Bulgaria
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Rumenia
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Rúmeníu [is]
official duty regulation
erindisbréf [is]
non-resident institutional producer unit
erlend framleiðslueining [is]
EU fertilising product
ESB-áburðarvara [is]
EU-gødningsprodukter [da]
EU-gödselprodukter [sæ]
EU-Düngeprodukten [de]
ethylene oxide residual
etýlenoxíðleif [is]
ethylene oxide sterilisation residual
ethylene oxide sterilization residual
etýlenoxíðleif við dauðhreinsun [is]
Eurograduate Feasibility Study
Eurograduate-hagkvæmniathugunin [is]
European Code of Conduct for Mediators
evrópskar siðareglur fyrir sáttasemjara [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
ECOICOP
European classification of individual consumption according to purpose
evrópsk flokkun einkaneyslu eftir tilgangi [is]
European Support Fund for the Coproduction and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works
EURIMAGES
Evrópski styrktarsjóðurinn fyrir sameiginlega framleiðslu og dreifingu frumlegra kvikmynda- og hljóð- og myndmiðlaverka [is]
European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training
EQAVET
evrópski viðmiðunarramminn til að tryggja gæði starfsmenntunar [is]
European graduate survey
evrópsk könnun um brautskráða [is]
European graduate survey in tertiary education
evrópsk könnun um brautskráða á háskólastigi [is]
European graduate survey in vocational education and training
evrópsk könnun um brautskráða úr starfsnámi og þjálfun [is]
European Credit system for Vocational Education and Training
ECVET
evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun [is]
minimum european health module
evrópskt lágmarksviðhengi um heilbrigði [is]
European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training
evrópskt net fyrir gæðatryggingu í starfsmenntun [is]
European Higher Education Area
evrópskt svæði æðri menntunar [is]
European consumer electronics industry
evrópskur neytendarafiðnaður [is]
European Agenda for Adult Learning
Evrópuáætlun um nám fullorðinna [is]
European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
Evrópusamningur um eftirlit með umráðum einstaklinga á skotvopnum og með því hvernig þeir afla þeirra [is]
European Convention on Cinematographic Co-production
ETS No. 147 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um samframleiðslu kvikmyndaverka [is]
SES nr. 147 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Protection of Animals during International Transport
Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum [is]
European cooperation in education and training
European co-operation in education and training
ET 2020
Evrópusamstarf á sviði menntunar og þjálfunar [is]
ET 2020 [is]
European Federation of the Perfume, Cosmetics and Toiletries Industries
COLIPA
Evrópusamtök ilmvatns- og snyrtivöruframleiðenda [is]
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
KIC
Evrópusáttmáli fyrir vísindamenn og siðareglur við ráðningu vísindamanna [is]
European Quality Assurance Register for Higher Education
EQAR
Evrópuskrá um gæðatryggingu æðri menntunar [is]
European dimension in education
Evrópuþáttur í menntastarfi [is]
schedule
eyðublað [is]
become due
falla í gjalddaga [is]
fall due
falla í gjalddaga [is]
product of conception
fang [is]
take place with procedural stages
fara fram stig af stigi [is]
dispose of used products
farga notuðum efnum [is]
cargo residues
farmleifar [is]
Standing Committee on Veterinary Medicinal Products
fastanefnd um dýralyf [is]
Standing Committee on Medicinal Products for Human Use
fastanefnd um mannalyf [is]
Standing Committee on Biocidal Products
fastanefnd um sæfivörur [is]
solid residues of vegetable fats
fastar leifar úr feiti úr jurtaríkinu [is]
solid residues of vegetable oils
fastar leifar úr olíum úr jurtaríkinu [is]
fixed dose procedure
fastskammtaaðferð [is]
solid dung
fastur húsdýraáburður [is]
fixed production overheads
fastur, óbeinn framleiðslukostnaður [is]
fixed firefighting product
fastur slökkvibúnaður [is]
clothing production
fataframleiðsla [is]
apparel production
fataframleiðsla [is]
induce false testimony
fá fram rangan vitnisburð [is]
be duly considered
fá tilhlýðilega umfjöllun [is]
Minister of Tourism, Industry and Innovation
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra [is]
transducer
ferjald [is]
fresh produce
fresh product
ferskvara [is]
frisk produkt [da]
färsk produkt [sæ]
produit frais [fr]
Frischerzeugniss [de]
product for fixing
festir [is]
association of producer organisations
association of producer organizations
félag samtaka framleiðenda [is]
sammenslutning af producentorganisationer [da]
sammanslutning av producentorganisationer [sæ]
association d´organisations de producteurs [fr]
Vereinigung von Erzeugerorganisationen [de]
social dumping
félagsleg undirboð [is]
film product
filmuvara [is]
fishery product
fiskafurð [is]
fish product
fiskafurð [is]
fishing product
fiskafurð [is]
fishing industry
fiskiðnaður [is]
fat reduction factor
FRF
fitulækkunarstuðull [is]
FLS [is]
reduced-fat
fituskertur [is]
fine bakery products
fínt kaffibrauð [is]
distance education
fjarnám [is]
telecommunications industry
fjarskiptaiðnaður [is]
radio duties
fjarskiptastörf [is]
industrial goods
fjárfestingarvörur [is]
biens d´équipement, biens industriels, biens d´investissement [fr]
Haushaltsgleichgewicht, Budgetausgleich [de]
productive investment
fjárfesting í framleiðslu [is]
fiduciary activities
fjárhagsgæsla [is]
amount unduly paid
fjárhæð sem var ranglega greidd [is]
budgetary procedure
budget procedure
BUD
fjárlagagerð [is]
budgetprocedure, budgetbehandling [da]
budgetförfarande [sæ]
procédure budgétaire [fr]
Haushaltsverfahren [de]
capital duty
fjármagnsöflunargjald [is]
financial product
fjármálaafurð [is]
fiduciary account
fjárvörslureikningur [is]
fiduciary transaction
fjárvörsluviðskipti [is]
Treuhandgeschäfte [de]
revenue-producing monopoly
fjáröflunareinkasala [is]
revenue-producing monopoly
fjáröflunarfyrirtæki í skjóli einokunar [is]
customs duties of a fiscal nature
fjáröflunartollar [is]
customs duty of a fiscal nature
fjáröflunartollur [is]
volume-produced
fjöldaframleiddur [is]
industrially produced
fjöldaframleiddur [is]
reproduction service
fjölföldun [is]
reproduction
fjölföldun [is]
reproduction equipment
fjölföldunarbúnaður [is]
duplicating machine
duplicator
fjölföldunarvél [is]
duplikator [da]
Hektographiergerät, Vervielfaeltigungsgerät [de]
reproduction services of video recording
fjölföldun upptekins myndefnis [is]
reproduction
fjölgun [is]
forest reproductive material
fjölgunarefni í skógrækt [is]
assisted reproduction
fjölgun með hjálparaðferð [is]
polyadduct
polyaddition product
fjölliða, gerð með skeytingu [is]
fjölliða, gerð með skeytingarferli [is]
data-transmission cable with multiple electrical conductors
fjöllínugagnaflutningsstrengur [is]
multiple electrical conductor
fjöllínukapall [is]
duplicator stencil
fjölritunarstensill [is]
multi-dose product
multidose product
fjölskammtalyf [is]
flat-rolled product
flatvölsuð vara [is]
liquid product
fljótandi afurð [is]
classification of individual consumption by purpose
COICOP
flokkun einkaneyslu eftir tilgangi [is]
biocidal product family
flokkur skyldra sæfivara [is]
same product family
flokkur skyldra tilsvarandi vara [is]
product family
flokkur skyldra vara [is]
related reference biocidal product family
flokkur skyldra viðmiðunarsæfivara [is]
related reference product family
flokkur skyldra viðmiðunarvara [is]
plastic deformation
permanent set
residual deformation
set yielding
flotbjögun [is]
complex reaction product
flókið myndefni [is]
Bombay duck
flugeldafiskur [is]
bombayand [da]
bombay-anka [sæ]
Bombay-Ente [de]
Harpadon nehereus [la]
flight procedure design
flugferlahönnun [is]
udformning af flyveprocedurer [da]
utformning av flygprocedurer [sæ]
conception des procédures de vol [fr]
Gestaltung der Flugverfahren [de]
flight procedure
flugferli [is]
aeronautical industry
flugiðnaður [is]
aviation industry
flugiðnaður [is]
FNPT
flight and navigation procedures trainer
flugleiðsöguþjálfi [is]
air transport industry
flugrekstur [is]
flight duration
flugtími [is]
flight duty period
flight duty
FDP
flugvakt [is]
flying duty
flugvakt [is]
facilitated airport
schedules facilitated airport
flugvöllur með afgreiðslutíma eftir samráði [is]
aerodrome where low visibility operations are to be conducted
flugvöllur þar sem fljúga á í lélegu skyggni [is]
air-transport product
flutningaflug [is]
scheduled air transportation services
flutningar með áætlunarflugi [is]
non-scheduled air transport service
flutningar með leigu- og þjónustuflugi [is]
carriage of persons with reduced mobility
flutningur hreyfihamlaðra [is]
rapid procedure
flýtimeðferð [is]
fast-track planning procedure
flýtimeðferð [is]
accelerated procedure
flýtimeðferð [is]
urgent procedure
flýtimeðferð [is]
urgency procedure
flýtimeðferð [is]
hasteprocedure [da]
förfarande för brådskande ärenden [sæ]
procédure d´urgence [fr]
Dringlichkeitsverfahren [de]
Urgent Union Procedure
flýtimeðferð Sambandsins [is]
flat product made of steel
flöt framleiðsluvara úr stáli [is]
flat product
flöt vara [is]
preparation with gradual release of the active principle
forðalyf [is]
overriding duty
forgangsskylda [is]
priority product
forgangsvara [is]
prioritered produkt [da]
prioriterad produktgrupp [sæ]
produit prioritaire [fr]
formal acts of judicial procedure
formlegar athafnir við málsmeðferð fyrir dómstólum [is]
formal extradition procedure
formleg málsmeðferð við framsal [is]
procédure formelle d´extradition [fr]
förmliches Auslieferungsverfahren [de]
procedural issue
formsatriði [is]
pre-test procedure
forprófunarferli [is]
procedur før prøvning [da]
förfarande före provning [sæ]
two stage dry run procedure
forprófun í tveimur þrepum [is]
pre-packed product
prepacked product
forpökkuð vara [is]
pre-packaged product
prepackaged product
forpökkuð vara [is]
data exchange module
forritseining fyrir gagnaskipti [is]
product specification
forskrift fyrir afurð [is]
produktspecifikation [da]
produktspecifikation [sæ]
spécification du produit [fr]
Fertigungsvorgabe, Fertigungsspezifikation, [de]
product specification of a protected designation of origin
product specification for a protected designation of origin
forskrift fyrir afurð með verndaða upprunatáknun [is]
precast concrete product
forsteypt steypuvara [is]
Industrial leadership
Forysta í atvinnulífi [is]
Leadership in enabling and industrial technologies
forysta í stuðningstækni og iðntækni [is]
extraneous residue
framandi efnaleif [is]
conduct
framferði [is]
personal conduct of the individual concerned
framferði hlutaðeigandi einstaklings [is]
conduct the common foreign and security policy
framfylgja sameiginlegri stefnu í utanríkis- og öryggismálum [is]
procedural instrument flight module
framhaldsblindflugsáfangi [is]
graduate studies
framhaldsnám [is]
framhaldsnám á háskólastigi [is]
upper secondary education
framhaldsskólastig [is]
ISCED-stig 3 [is]
articulated steer dumper
framhjóladreginn dembari [is]
induced mutant
framkallað stökkbrigði [is]
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - European Commission
EACEA
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar [is]
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
conduct of a flight
framkvæmd flugs [is]
survey procedure
framkvæmd könnunar [is]
polyploidy induction
framköllun fjöllitnunar [is]
induction of tumour
framköllun æxlis [is]
manufactured product
framleidd vara [is]
forarbejdet produkt [da]
tillverkad produkt [sæ]
producer
framleiðandi [is]
producer of phonograms
framleiðandi hljóðrita [is]
organic producer
framleiðandi lífrænt unninnar vöru [is]
non-market producer
framleiðandi utan markaðar [is]
productivity
framleiðni [is]
economic productivity
framleiðni í atvinnulífinu [is]
agricultural productivity
framleiðni í landbúnaði [is]
produktivitet i landbruget [da]
produktivitet inom jordbruket [sæ]
productivité agricole [fr]
Produktivität der Landwirtschaft [de]
production
framleiðsla [is]
output of products
framleiðsla afurða [is]
entertainment video-tape production
framleiðsla afþreyingarmyndbanda [is]
advertising film production
framleiðsla auglýsingamynda [is]
content production
framleiðsla á efni [is]
undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota [is]
production of meat products
framleiðsla á kjötafurðum [is]
manufacture of dairy products
framleiðsla á mjólkurafurðum [is]
propaganda film production
framleiðsla áróðursmynda [is]
propaganda video-tape production
framleiðsla áróðursmyndbanda [is]
cultural production
framleiðsla á sviði menningarmála [is]
manufacture of tobacco products
framleiðsla á tóbaksvörum [is]
information film production
framleiðsla fræðslumynda [is]
audiovisual production
audio-visual production
framleiðsla fyrir hljóð- og myndmiðla [is]
production by way of subcontracting
framleiðsla hjá undirverktaka [is]
ono-off production of vessels
framleiðsla í stökum hylkjum [is]
motion-picture production
framleiðsla kvikmynda [is]
bio-gas production
biogas production
framleiðsla lífgass [is]
video-tape production
framleiðsla myndbanda [is]
non-organic production
framleiðsla sem er ekki lífræn [is]
capitalised production
capitalized production
framleiðsla sem færð er til eignar [is]
captive production
framleiðsla til eigin nota [is]
non-market production
framleiðsla utan markaðar [is]
production method
framleiðsluaðferð [is]
method of production
framleiðsluaðferð [is]
production process
framleiðsluaðferð [is]
technique of production
framleiðsluaðferð [is]
production facility
framleiðsluaðstaða [is]
production aid
framleiðsluaðstoð [is]
increase in production
production increase
framleiðsluaukning [is]
production year
framleiðsluár [is]
manufacturing schedule
framleiðsluáætlun [is]
production holding
framleiðslubú [is]
engine production date
framleiðsludagur hreyfils [is]
supervision of production
framleiðslueftirlit [is]
production inspection system
framleiðslueftirlitskerfi [is]
unit of production
framleiðslueining [is]
production unit
framleiðslueining [is]
in-conversion production unit
framleiðslueining í aðlögun [is]
produktionsenhed under omlægning [da]
produktionsenhet under omställning [sæ]
Produktionseinheiten in Umstellung [de]
non-organic production unit
framleiðslueining sem er ekki lífræn [is]
ikkeøkologiske produktionsenheder [da]
icke-ekologiska produktionsenheter [sæ]
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten [de]
production refund
framleiðsluendurgreiðsla [is]
endurgreiðslur vegna framleiðslu [is]
production process
framleiðsluferli [is]
production cycle
framleiðsluferli [is]
production chain
chain of production
framleiðsluferli [is]
producing cell
framleiðslufruma [is]
production structure
framleiðslufyrirkomulag [is]
production database
framleiðslugagnagrunnur [is]
production sector
framleiðslugeiri [is]
agri-food production sector
framleiðslugeiri landbúnaðarafurða [is]
productive capacity
framleiðslugeta [is]
capacité productive [fr]
Produktionskapazität [de]
production capacity
framleiðslugeta [is]
capacité de production [fr]
Produktionskapazität [de]
production potential
framleiðslugeta [is]
audiovisual production capacity
audio-visual production capacity
framleiðslugeta á sviði hljóð- og myndmiðlaefnis [is]
manufacturing industry
framleiðsluiðnaður [is]
production costs
framleiðslukostnaður [is]
country of production
framleiðsluland [is]
production organism
framleiðslulífvera [is]
production line
framleiðslulína [is]
production run
framleiðslulota [is]
batch of products
framleiðslulota [is]
volume of production
framleiðslumagn [is]
production volume
framleiðslumagn [is]
production market
framleiðslumarkaður [is]
production center
framleiðslumiðstöð [is]
decrease in production
production decrease
framleiðsluminnkun [is]
production pattern
framleiðslumynstur [is]
production and health record
framleiðslu- og heilsufarsskýrsla [is]
production platform
framleiðslupallur [is]
offshore production platform
framleiðslupallur undan ströndum [is]
production rule
framleiðsluregla [is]
production account
framleiðslureikningur [is]
producer State
framleiðsluríki [is]
product mix
framleiðslusamsetning [is]
producer association
framleiðslusamtök [is]
production record
framleiðsluskýrsla [is]
production standard deviation
framleiðslustaðalfrávik [is]
production site
framleiðslustaður [is]
production stage
framleiðslustig [is]
production stock
framleiðslustofn [is]
subsidy on production
framleiðslustyrkur [is]
production subsidy
framleiðslustyrkur [is]
subsidy linked to production
framleiðslustyrkur [is]
factory production control system
framleiðslustýringarkerfi í verksmiðju [is]
factory production control
framleiðslustýring verksmiðju [is]
production facility
framleiðslustöð [is]
production plant
framleiðslustöð [is]
establishment of production
framleiðslustöð [is]
product sector
framleiðslusvið [is]
area of production
framleiðslusvæði [is]
production zone
framleiðslusvæði [is]
production area
framleiðslusvæði [is]
region of production
framleiðslusvæði [is]
produktionsområde [da]
produktionsregion [sæ]
région de production [fr]
Erzeugungsgebiet [de]
production figure
framleiðslutala [is]
production counter
framleiðsluteljari [is]
means of production
framleiðslutæki [is]
production facility
framleiðslutæki [is]
production approach
framleiðsluuppgjör [is]
product
framleiðsluvara [is]
civil aeronautical product
framleiðsluvara til almenningsflugs [is]
aeronautical product
framleiðsluvara til flugs [is]
vara til flugs [is]
luftfartøjsmateriel [da]
luftfartsprodukt [sæ]
produit aéronautique [fr]
luftfahrttechnisches Erzeugnis [de]
produced value
framleiðsluverðmæti [is]
value of production
framleiðsluverðmæti [is]
producer price index
PPI
framleiðsluverðsvísitala [is]
production project
framleiðsluverkefni [is]
production index
index of production
framleiðsluvísitala [is]
production factor
framleiðsluþáttur [is]
trend of production
framleiðsluþróun [is]
individual performance
frammistaða einstaklings [is]
deductible
frádráttarbær [is]
deductible temporary difference
frádráttarbær, tímabundinn mismunur [is]
deduction and aggregation method
D&A
frádráttar- og samlagningaraðferð [is]
deduction
frádráttur [is]
deduction
frádráttur [is]
deduction from equity
frádráttur frá eigin fé [is]
production of results
frágangur niðurstaðna [is]
discharge conductor
fráleiðari [is]
down conductor
fráleiðari [is]
waste water engineering products
wastewater engineering products
fráveitubúnaður [is]
freedom to conduct a business
freedom to conduct business
frelsi til atvinnurekstrar [is]
erhvervsfrihed, frihed til at oprette egen virksomhed [da]
näringsfrihet [sæ]
liberté d´entreprise, liberté d´entreprendre [fr]
unternehmerische Freiheit [de]
Friedel Craft reaction product
Friedel-Crafts reaction product
Friedel Craft-myndefni [is]
myndefni úr ferli Friedels og Crafts [is]
reproductive health
frjósemisheilbrigði [is]
foam-producing unit
froðublandari [is]
air-foam nozzle of an inductor type
froðustútur af spangerð [is]
primary producer
frumframleiðandi [is]
primary production
frumframleiðsla [is]
reference medicinal product
frumlyf [is]
cellular product
frumuafurð [is]
cell therapy medicinal product
frumulyf [is]
fructose product
frúktósaafurð [is]
industrial freezer
frystir til iðnaðarnota [is]
financial education
fræðsla á sviði fjármála [is]
education service for handicapped students
fræðsla fatlaðra námsmanna [is]
youth education service
fræðsla ungmenna [is]
provider of education
fræðsluaðili [is]
provider of further education
fræðsluaðili á stigi framhaldsmenntunar [is]
provider of higher education
fræðsluaðili á stigi æðri menntunar [is]
educational material
fræðsluefni [is]
educational centre
fræðslumiðstöð [is]
education service
fræðslustarfsemi [is]
primary education service
fræðslustarfsemi á barnaskólastigi [is]
pre-school education service
fræðslustarfsemi á leikskólastigi [is]
medical education service
fræðslustarfsemi á sviði læknavísinda [is]
safety education service
fræðslustarfsemi á sviði öryggismála [is]
higher education service
fræðslustarfsemi á æðra námsstigi [is]
educational project
fræðsluverkefni [is]
educational event
fræðsluviðburður [is]
seed production
fræframleiðsla [is]
frøavl, frøproduktion [da]
utsädesproduktion, produktion av utsäde [sæ]
production de semences [fr]
Saatguterzeugung [de]
seed producer
fræræktunarmaður [is]
finished product
fullbúið lyf [is]
adult
fullorðinn [is]
incapacitated adult
fullorðinn einstaklingur sem skortir gerhæfi [is]
adulthood
fullorðinsaldur [is]
adult-education service
adult education service
fullorðinsfræðsla [is]
adult education
fullorðinsfræðsla [is]
adult-education service at university level
fullorðinsfræðsla á háskólastigi [is]
full-time education
full time education
fullt nám [is]
duly appointed agent
fulltrúi sem er tilnefndur á tilhlýðilegan hátt [is]
compensating products
fullunnar vörur [is]
fabricated product
fullunnin vara [is]
end product
end-product
fullunnin vara [is]
finished product
fullunnin vara [is]
final product
fullunnin vara [is]
adult animal
fullvaxið dýr [is]
fullorðið dýr [is]
adult bovine animal
adult cattle
fullvaxinn nautgripur [is]
fullorðinn nautgripur [is]
voksent kvæg [da]
vuxet nötkreatur [sæ]
gros bovin, bovin adulte [fr]
ausgewachsenes Rind [de]
ancillary product
fylgihlutur [is]
secondary photochemical oxidant product
fylgimyndefni ljósefnafræðilegrar oxunar [is]
for individual consumers
fyrir einstaka neytendur [is]
deduction beforehand
fyrirframfrádráttur [is]
individual licensing regime
fyrirkomulag rekstrarleyfa [is]
individual movement order
fyrirmæli til einstaklinga um ferð [is]
procedural representative
fyrirsvarsmaður [is]
food production undertaking
fyrirtæki í matvælavinnslu [is]
undertaking conducting exploration operations
fyrirtæki sem stendur fyrir rannsóknum [is]
first stage of tertiary education
fyrsta þrep háskólastigs [is]
first point of introduction
fyrsti innkomustaður [is]
første indgangssted [da]
första införselstället [sæ]
premier point dintroduction [fr]
Ort der ersten Einführung [de]
supply duct for delivering foam
fæðistokkur fyrir froðu [is]
buffing dust
fægiduft [is]
reduce the number of road accident casulties
fækka fórnarlömbum umferðarslysa [is]
reduction
fækkun [is]
job reduction
fækkun starfa [is]
pathogen reduction
fækkun sýkla [is]
displacement transducer
færslunemi [is]
falsification of medicinal products
fölsun lyfja [is]
disablement sustained during military service
fötlun sem varð við herþjónustu [is]
Extractive Industries Transparency Initiative
EITI
gagnsæisverkefni um námuiðnað [is]
Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft [de]
bile duct
gallrás [is]
ductus biliaris, ductus choledochus [la]
horticultural product
garðyrkjuafurð [is]
gartneriprodukt, havebrugsprodukt, hortikulturprodukt [da]
trädgårdsprodukt [sæ]
produit horticole [fr]
Gartenbauerzeugnis [de]
gasifier
gasificator
gasproducer
gas producer
gas generator
gasari [is]
gas production
gasframleiðsla [is]
gas-production plant
gasframleiðslustöð [is]
gas industry
gasiðnaður [is]
gas-injection module
gasinnsprautunareining [is]
vigilance procedure
gátarferli [is]
overvågningsprocedure [da]
Beobachtungs-und Meldeverfahren [de]
aeroplane search procedure checklist
gátlisti fyrir verklag við leit í flugvél [is]
produce a harmonised index
produce a harmonized index
gefa upp samræmda vísitölu [is]
perform one´s duties conscientiously
gegna störfum sínum af samviskusemi [is]
on production of
gegn framvísun [is]
caprine product
geitaafurð [is]
gene product
genaafurð [is]
gene therapy medicinal product
genalyf [is]
Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs
Geneva Act
Genfargerð Haag-samnings um alþjóðlega skráningu hönnunar á sviði iðnaðar [is]
Genfargerðin [is]
duplicate
gera eftirrit [is]
arbitral procedure
gerðardómsmeðferð [is]
type-approval procedure
gerðarviðurkenningaraðferð [is]
airport scheduling
gerð flugvallaráætlunar [is]
statistical production
gerð hagskýrslna [is]
production of Community statistics
gerð hagskýrslna Bandalagsins [is]
income imputation procedure
gerð tekjuáætlana [is]
connectors which are of the single-conductor type
gerð tengibúnaðar með einleiðara [is]
connectors which are of the multi-conductor type
gerð tengibúnaðar með fjölleiðara [is]
fermentable product
gerjanleg afurð [is]
fermentation product
gerjunarafurð [is]
yeast extract production
gerkjarnaframleiðsla [is]
artificial corundum
gervikórúnd [is]
dummy ammunition
gerviskotfæri [is]
durability
geymsluþol [is]
antirheumatic product
anti-rheumatic product
gigtarlyf [is]
durgons
gikkfiskar [is]
gikkfiskaætt [is]
aftrækkerfisk, aftrækkerfisk-familien [da]
tryckarfiskar [sæ]
Drückerfische [de]
Balistidae [la]
duration of validity
gildistími [is]
duration of alerts
gildistími skráninga [is]
commercially valuable product
gild verslunarvara [is]
industrial host fellowship
gististyrkur fyrirtækja [is]
duty
gjald [is]
due date
gjalddagi [is]
sum due
gjaldfallin fjárhæð [is]
bankruptcy proceedings
bankruptcy procedure
gjaldþrotameðferð [is]
primary production slag
gjall sem fellur til við fyrstu bræðslu [is]
glucose product
glúkósaafurð [is]
glucose-induced
glúkósaörvaður [is]
residue on ignition
glæðileif [is]
gløderest [da]
glödningsrest [sæ]
résidu de calcination [fr]
Glührückstand [de]
transparency produced from electronic sources
glæra, búin til úr rafrænu grunnefni [is]
good housekeeping procedures
góðar starfsvenjur [is]
good manufacturing practice for medicinal products
góðir framleiðsluhættir í lyfjagerð [is]
education-related allowance
greiðsla, tengd menntun [is]
redundancy payment
greiðslur vegna uppsagna [is]
explanatory memorandum
greinargerð [is]
memorandum
memo
greinargerð [is]
analytical procedure
greiningarferli [is]
safe conduct
grið [is]
safe-conduct
safe conduct
griðabréf [is]
basic procedural rights
grundvallarréttindi á sviði réttarfars [is]
fundamental rights of individuals
grundvallarréttindi manna [is]
non-precision approach
NPA
non-precision approach procedure
grunnaðflug [is]
ikke-præcisionsindflyvning [da]
icke-precisionsinflygning [sæ]
approche classique, approche non précise [fr]
Nichtpräzisionsanflug [de]
basic instrument flight module
grunnblindflugsáfangi [is]
basic agricultural product
grunnlandbúnaðarvara [is]
basislandbrugsprodukt [da]
basjordbruksprodukt [sæ]
produit de base agricole, produit agricole initial [fr]
landwirtschaftliches Grunderzeugnis [de]
basic education
grunnmenntun [is]
initial education and training
grunnmenntun og -þjálfun [is]
undergraduate studies
grunnnám [is]
grunnnám á háskólastigi [is]
basic industrial research
grunnrannsóknir á sviði iðnaðar [is]
primary and lower secondary level of education
grunnskólastig [is]
base rate of customs duties
grunntollur [is]
base duty
grunntollur [is]
basic information module
grunnupplýsingaeining [is]
core product
grunnvara [is]
plant producing steam
gufuaflsstöð [is]
amber control procedure
gul eftirlitsaðferð [is]
caoutchouc industry
gúmmíiðnaður [is]
rubber waste products
gúmmíúrgangur [is]
rubber product
gúmmívara [is]
quality agricultural product
gæðaafurð í landbúnaði [is]
quality production
gæðaframleiðsla [is]
quality sparkling wines produced in specified regions
quality sparkling wines psr
gæðafreyðivín, framleidd í tilgreindum héruðum [is]
gæðafreyðivín f.t.h. [is]
quality liqueur wines produced in specified regions
quality liqueur wines psr
gæðalíkjörvín, framleidd í tilgreindum héruðum [is]
gæðalíkjörvín f.t.h. [is]
in-use specification for a medicinal product
gæðalýsing fyrir lyf eftir að það hefur verið tekið í notkun [is]
quality wine sector product
gæðavínafurð [is]
quality wines produced in specified regions
quality wines psr
gæðavín, framleidd í tilgreindum héruðum [is]
gæðavín f.t.h. [is]
Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation
HCOC
Haag-atferlisreglurnar gegn útbreiðslu skotflauga [is]
port dues
hafnargjald [is]
practical procedures
hagnýt atriði [is]
modalites du controle [fr]
Kontrollmodalitäten [de]
production of statistics
hagskýrslugerð [is]
statistical production process
hagskýrslugerðarferli [is]
statistical procedure
hagskýrslumeðferð [is]
industrial production statistics
hagskýrslur um iðnaðarframleiðslu [is]
endurance braking system
hamlarakerfi [is]
aromatised wine-product cocktail
aromatized wine-product cocktail
hanastél, blandað með kryddvíni [is]
bootstrapping
bootstrap procedure
handahófsúrtakanálgun [is]
nálgun með handahófsúrtökum [is]
small craft industry
handverk [is]
durum wheat
durum
harðhveiti [is]
durumhvede, hård hvede [da]
durumhvete [sæ]
blé dur, froment dur [fr]
Hartweizen, Glasweizen [de]
Triticum durum [la]
hardwood dust
harðviðarryk [is]
high temperature superconducting generator
háhitaofurleiðandi rafall [is]
generator med højtemperatursuperledning [da]
system med supraledare (högtemperatur) [sæ]
générateur supraconducteur à haute température [fr]
Generator mit Hochtemperatursupraleitern [de]
semiconductor material
hálfleiðandi efni [is]
semi-conductor converter
semiconductor converter
hálfleiðarabreytir [is]
semi-conductor die
semiconductor die
hálfleiðaraflaga [is]
semi-conductor contactor
semiconductor contactor
hálfleiðararofi [is]
halvlederkontaktor [da]
Halbleiterschutz [de]
semi-conductor controller
semiconductor controller
hálfleiðarastýribúnaður [is]
semi-conductor product
semiconductor product
hálfleiðaravara [is]
semiconductor wafer
semi-conductor wafer
hálfleiðaraþynna [is]
semiconductor
semi-conductor
hálfleiðari [is]
semi-finished product
hálfunnin vara [is]
intermediate product
hálfunnin vara [is]
semi-product
hálfunnin vara [is]
semi durables
hálfvaranleg neysluvara [is]
semi-durable
hálfvaranlegur [is]
maximum reproduction error
hámark frávika milli mælinga [is]
maximum flight duty period
hámarksflugvakt [is]
maximum production
hámarksframleiðsla [is]
maximum residue level
MRL
hámarksgildi leifa [is]
hámarksgildi fyrir leifar [is]
maximum residue limits
MRL
hámarksgildi leifa [is]
maximum amount of dust emitted
hámarksryklosun [is]
production aid ceiling
hámarksviðmiðun um framleiðsluaðstoð [is]
setting product
hárlagningarvara [is]
product for waving
hárliðunarvara [is]
hair waving product
hárliðunarvara [is]
hair conditioning product
hárnæringarvara [is]
tertiary education
háskólastig [is]
cycle of higher education
háskólaþrep [is]
due south
hásuður [is]
code of conduct
hátternisreglur [is]
rules of conduct
hátternisreglur [is]
conduct
háttsemi [is]
market conduct
háttsemi á markaði [is]
high-technology industries
high-tech industries
hátækniiðnaður [is]
high-technology medicinal product
hátæknilyf [is]
advanced therapy medicinal product
hátæknimeðferðarlyf [is]
allopathic medicinal product
hefðbundið lyf [is]
ordinary revision procedure
hefðbundin endurskoðunarmeðferð [is]
initiate a procedure
hefja málsmeðferð [is]
code of conduct
hegðunarviðmið [is]
behaviour of a product
hegðun vöru [is]
health education
heilbrigðisfræði [is]
veterinary import procedures
heilbrigðisreglur um innflutning dýra og dýraafurða [is]
total industry output
heildarframleiðsla [is]
overall production process
heildarframleiðsluferli [is]
reduction of the overall number
heildarfækkun [is]
total terminal residue
heildarmagn endanlegra efnaleifa [is]
annual volume of product sales
heildarsala yfir árið [is]
cross-industry organisation
cross-industry organization
heildarsamtök [is]
cogeneration production
heildarsamvinnsla raf- og varmaorku [is]
wholesale distribution of medicinal products
heildsöludreifing lyfja [is]
home production
heimaframleiðsla [is]
innlend framleiðsla [is]
indenlandsk produktion [da]
inhemsk produktion [sæ]
production intérieure [fr]
einheimische Erzeugung [de]
hot rolled flat product
heitvölsuð, flöt vara [is]
hot rolled long product
heitvölsuð, löng vara [is]
hot rolled product
heitvölsuð vara [is]
hot rolling flat product mill
heitvölsunarstöð fyrir flatar vörur [is]
duration of braking cycle
hemlunartími [is]
military durables
hergögn [is]
strategic industrial products
hernaðarlega mikilvægar iðnaðarafurðir [is]
produits stratégiques industriels [fr]
strategische Industriewaren [de]
induration
herslismyndun [is]
heat production
hitaframleiðsla [is]
endurance braking system heat protection
hitavörn hamlarakerfisins [is]
cerebral peduncle
hjarnastoð [is]
cardiac conduction
hjartaleiðni [is]
medicinal products for the cardiovascular system
hjarta- og æðalyf [is]
cardiac therapy medicinal product
hjartasjúkdómalyf [is]
polymer production aid
PPA
hjálparefni við fjölliðuframleiðslu [is]
polymerisation production aid
hjálparefni við fjölliðuframleiðslu [is]
hjálparefni við framleiðslu á fjölliðum [is]
supply line
feed conduit
hleðsluleiðsla [is]
fødeledning [da]
charging time
duration of charge
hleðslutími [is]
ladetid [da]
substitutable products
hliðstæðar vörur [is]
individual protector
hlífðarbúnaður einstaklinga [is]
noise reducer
hljóðdeyfir [is]
sound-reproduction apparatus
hljóðflutningsbúnaður [is]
audiovisual industry
audio-visual industry
hljóð- og myndmiðlaiðnaður [is]
dubbing
hljóðsetning [is]
Global Threat Reduction Initiative
GTRI
hnattrænt átak gegn kjarnaógnum [is]
initiativ til nedbringelse af den globale trussel [da]
Initiative de réduction de la menace globale [fr]
Initiative zur Reduzierung globaler Bedrohungen [de]
duct keel
holkjölur [is]
Dutch guilder
NLG
hollenskt gyllini [is]
Dutch roll
hollensk velta [is]
production hygiene
hollustuhættir við framleiðslu [is]
residual voids content
residual VC
holrýmd [is]
Honduras
Republic of Honduras
HN
HND
Hondúras [is]
Lýðveldið Hondúras [is]
Honduras, Republikken Honduras [da]
Honduras, Republiken Honduras [sæ]
le Honduras, la République du Honduras [fr]
Honduras, die Republik Honduras [de]
medicinal product for the hormones
hormónalyf [is]
horn product
hornafurð [is]
hornprodukt [da]
hornprodukt [sæ]
produit à base de corne [fr]
Hornprodukt [de]
soliped
solidungulate
hófdýr [is]
hovdyr, enhovet dyr, uparrettået hovdyr [da]
hovdjur [sæ]
solipède [fr]
Einhufer [de]
collective redundancies
hópuppsagnir [is]
accelerated procedure
hraðútboð [is]
quick procedure
hraðútboð [is]
residual value
hrakvirði [is]
mere conduit
hrein áframmiðlun [is]
cleaning products
hreingerningavörur [is]
tissue-paper product
hreinlætispappírsvara [is]
product for veterinary hygiene
hreinlætisvara fyrir dýr [is]
dýrahreinlætisvara [is]
unadulterated
hreinn [is]
ómengaður [is]
ósvikinn [is]
cleaning product
hreinsivara [is]
cleaning product for kitchens
hreinsivara fyrir eldhús [is]
rectified product
hreinsuð afurð [is]
refined petroleum product
hreinsuð olíuvara [is]
refining industry
hreinsunariðnaður [is]
fur-products cleaning service
hreinsun loðfelda [is]
person with reduced mobility
hreyfihamlaður einstaklingur [is]
passenger with reduced mobility
hreyfihamlaður farþegi [is]
engine failure during take-off
hreyfilbilun í flugtaki [is]
induced polarization
induced polarisation
IP
hrifskautun [is]
provozierte Polarisation [de]
accelerated procedure
hröð málsmeðferð [is]
software product
hugbúnaðarvara [is]
approach control procedural
huglæg aðflugsstjórnun án kögunarbúnaðar [is]
area control procedural
ACP
huglæg svæðisstjórnun án kögunarbúnaðar [is]
områdeskontroll, procedur, ACP [da]
behörighet för områdeskontroll, procedur, ACP [sæ]
contrôle régional aux procédures, ACP [fr]
Bezirkskontrolle ohne elektronische Luftverkehrsdarstellung [de]
industrial property right
hugverkaréttindi á sviði iðnaðar [is]
industrial property office
hugverkastofa [is]
skin-whitening product
húðhvítir [is]
medicinal product for dermatology
húðlyf [is]
skin-care product
húðverndarvara [is]
dung
húsdýraáburður [is]
SCR reactor
selective catalytic reduction reactor
hvarftankur fyrir valvísa og hvataða afoxun [is]
cyclone
cyclone collector
cyclone separator
cyclone dust collector
cyclone dust separator
hvirfilskilja [is]
cyklon, cyklonseparator, centrifugaludskiller [da]
cyklon, cyklonseparator [sæ]
cyclone, séparateur à cyclone, séparateur centrifuge, cyclone de dépoussiérage [fr]
Zyklon, Zyklonabscheider, Fliehkraftabscheider [de]
White Paper: Education, training, research
hvítbók um menntun, starfsþjálfun og rannsóknir [is]
competency-based modular IR(A) course
IR(A) - Modular flying training course
hæfnimiðað, áfangaskipt námskeið til blindflugsáritunar [is]
abandon an award procedure
hætta við útboð [is]
costs of designing products
hönnunarkostnaður vöru [is]
industrial design
hönnun á sviði iðnaðar [is]
procedure design
hönnun flugferla [is]
industrial installation
iðjuver [is]
industrial location
iðjuver [is]
industrial plant
iðjuver [is]
industrial premises
iðnaðarathafnasvæði [is]
industrial diamond
iðnaðardemantur [is]
industrial unit
iðnaðareining [is]
industrial process
iðnaðarferli [is]
industrial fatty alcohol
iðnaðarfitualkóhól [is]
industrial fatty acid
iðnaðarfitusýra [is]
industrial monocarboxylic fatty acid
iðnaðarfitusýra með einum karboxýlhópi [is]
einbasísk karboxýlfitusýra frá iðnaði [is]
industrial specification
iðnaðarforskrift [is]
industrial production
iðnaðarframleiðsla [is]
industrial effluent
iðnaðarfrárennsli [is]
industrial establishment
iðnaðarfyrirtæki [is]
producer gas
iðnaðargas [is]
industrial gas
iðnaðargas [is]
industrial sector
industry sector
sector of industry
iðnaðargeiri [is]
secteur de l´industrie, secteur industriel [fr]
Industrie, Industriezweig [de]
industrial rationalisation
industrial rationalization
iðnaðarhagræðing [is]
industrial inulin syrup
iðnaðarinúlínsíróp [is]
industrial isoglucose
iðnaðarísóglúkósi [is]
industrial system
iðnaðarkerfi [is]
industrial coke
iðnaðarkoks [is]
industrial potential
iðnaðarmáttur [is]
industrial oven
iðnaðarofn [is]
industrial plant
iðnaðarplanta [is]
industrial crops
iðnaðarplöntur [is]
industriplanter, industriafgrøde [da]
industrigrödor [sæ]
plante industrielle [fr]
Handelsgewächse [de]
industrial research
iðnaðarrannsóknir [is]
industrial symbiosis
iðnaðarsamlífi [is]
industrial chicory
iðnaðarsikoría [is]
cikorierod [da]
industricikoria [sæ]
chicorée à café, chicorée industrielle [fr]
Wurzel-Zichorie [de]
industrial accident
iðnaðarslys [is]
industrial sectors
industry sectors
iðnaðarstarfsemi [is]
Industrial Policy for the Globalisation Era
Iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar [is]
industrial premises
iðnaðarsvæði [is]
industrial area
iðnaðarsvæði [is]
industrial sugar
iðnaðarsykur [is]
industrial textile
iðnaðartextíll [is]
industrial environment
iðnaðarumhverfi [is]
industrial source
iðnaðarupptök [is]
industrial product
iðnaðarvara [is]
product of industrial origin
iðnaðarvara [is]
industrial machinery
iðnaðarvél [is]
industrial robot
iðnaðarþjarki [is]
industrial vehicle
iðnaðarökutæki [is]
industry
iðnaður [is]
industrial chemical
iðnefni [is]
íðefni til iðnaðarnota [is]
industrial investment
iðnfjárfesting [is]
industrial potential
iðnframleiðslumöguleikar [is]
industrial design
iðnhönnun [is]
industrial activity
iðnrekstur [is]
industrial control system
industrial control
iðnstýring [is]
industrial workers
iðnverkafólk [is]
industrialisation
industrialization
iðnvæðing [is]
industrialised country
industrialized country
iðnvætt land [is]
pays industrialisé [fr]
Industrieland, Industriestaat [de]
United Nations Industrial Development Organization
UN Industrial Development Organization
UNIDO
Iðnþróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Iðnþróunarstofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers Organisation for Industriel Udvikling [da]
FN:s organisation för industriell utveckling [sæ]
Organisation des Nations unies pour le développement industriel [fr]
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung [de]
thrust deduction
iðustraumur [is]
IFRIC 20
IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase af a Surface Mine
IFRIC Interpretation 20
IFRIC-túlkun 20, kostnaður við hreinsun úrgangsefna á framleiðslustigi í yfirborðsnámu [is]
IMO Fire Test Procedures Code
IMO FTPC
International Maritime Organization´s Fire Test Procedures Code
IMO-kóði um brunaprófunaraðferðir [is]
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um brunaprófunaraðferðir [is]
during the financial year
innan fjárhagsársins [is]
built-in product
innbyggð byggingarvara [is]
import duty
innflutningsgjald [is]
import procedures
innflutningsreglur [is]
customs duties on import
innflutningstollar [is]
imported products
innfluttar afurðir [is]
imported products
innfluttar vörur [is]
introductory note
inngangsathugasemd [is]
introductory provision
inngangsákvæði [is]
introductory section
inngangskafli [is]
indroductory paragraph
inngangsmálsgrein [is]
introductory sentence
inngangsmálsliður [is]
introductory course
inngangsnámskeið [is]
introductory passage
inngangsorð [is]
introductory wording
inngangsorð [is]
introductory phrase
inngangsorð [is]
introductory statements
inngangsorð [is]
introduction
inngangur [is]
invasive procedure
invasive medical procedure
invasive medical intervention
inngripsaðgerð [is]
deduction of contribution
innheimta iðgjalda [is]
collectability of the amount due
innheimtanleiki gjaldfallinnar fjárhæðar [is]
content of dust
innihald af ryki [is]
procurement procedure
innkaupaferli [is]
point of introduction
innkomustaður [is]
indgangssted [da]
införselstället [sæ]
point dintroduction [fr]
Ort der Einführung [de]
product recall
innköllun vöru [is]
introduce
innleiða [is]
introduction
innleiðing [is]
introduction of the single currency
innleiðing sameiginlegu myntarinnar [is]
domestic industry
innlend atvinnugrein [is]
domestic product
innlend framleiðsluvara [is]
internal procedure
innlend málsmeðferð [is]
national procedure
innlend málsmeðferð [is]
wrapped products
innpakkaðar afurðir [is]
internal production control
innra framleiðslueftirlit [is]
internal Community transit procedure
innra umflutningsferli í Bandalaginu [is]
internal conductor
innri leiðari [is]
internal procedure
innri málsmeðferð [is]
internal rules of procedure
innri starfsreglur [is]
endoreduplication
innræn tvöföldun [is]
induction
inntak [is]
inlet conduit
inntaksrör [is]
industrial chemical
íðefni til iðnaðarnota [is]
duct component
íhlutur fyrir rásir [is]
acting in accordance with the procedure
í samræmi við málsmeðferðina [is]
in accordance with their respective constitutional procedures
í samræmi við stjórnskipulega málsmeðferð hvers þeirra um sig [is]
isoglucose production
ísóglúkósframleiðsla [is]
photovoltaic module
PV module
solar module
photovoltaic solar module
íspennuljósnemaeining [is]
fotovoltaisk modul, solcellemodul [da]
solcellsmodul [sæ]
in duly justified cases
í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum [is]
iteration procedure
ítrunarferli [is]
Schedule of Concessions
ívilnanaskrá [is]
sports education
íþróttakennsla [is]
impose an unduly onerous burden
íþyngja óþarflega [is]
borderline product
jaðarvara [is]
interchangeable products
jafngildar vörur [is]
mineral product
jarðefni [is]
earth conductor
jarðleiðari [is]
petroleum product
jarðolíuafurð [is]
petroleum residues
jarðolíuleifar [is]
positive residual metacentric height
jákvæð afgangsmálmiðjuhæð [is]
positive residual righting lever curve
jákvæð afgangsréttiarmsboglína [is]
corrosion-productive anode
jákvætt rafskaut til varnar tæringu [is]
rail-transport product
járnbrautaþjónusta [is]
iron industry
járniðnaður [is]
ferro-manganese product
ferromanganese product
járnmanganvara [is]
iron product
járnvara [is]
herbal medicinal product
jurtalyf [is]
Committee on Herbal Medicinal Products
Committee for Herbal Medicinal Products
HMPC
jurtalyfjanefnd [is]
traditional herbal medicinal product
jurtalyf sem hefð er fyrir [is]
gradual deflection
jöfn stefnubreyting [is]
cadusafos
kadúsafos [is]
cold drawn product
kalddregin vara [is]
cold rolled flat product
kaldvölsuð, flöt vara [is]
cold-rolled product
kaldvölsuð vara [is]
industrial lime
kalkleðja [is]
cable duct
kapalstokkur [is]
kabelrør [da]
kabelrör [sæ]
productivity bonus
kaupauki vegna framleiðni [is]
screening procedure
kembirannsókn [is]
educator
kennari [is]
Community organic production logo
kennimerki Bandalagsins fyrir lífræna framleiðslu [is]
organic logo of the EU
organic production logo of the European Union
kennimerki ESB fyrir lífræna framleiðslu [is]
kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu [is]
organic production logo of the European Union
kennimerki Evrópusambandsins fyrir lífræna framleiðslu [is]
UDI production identifier
UDI-PI
kennimerki framleiðslu fyrir einkvæma tækjaauðkenningu [is]
education service
kennsla [is]
educational goods
kennsluefni [is]
educational software
kennsluhugbúnaður [is]
staff involved in the school education sector
kennslukraftar í skólum [is]
educational staff
kennslukraftur [is]
ceramic industry
keramíkiðnaður [is]
SCR system
selected catalyst reduction system
kerfi fyrir valvísa afoxun með hvata [is]
systematic production of Community statistics
kerfisbundin hagskýrslugerð Bandalagsins [is]
Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation
CORSIA
kerfi til kolefnisjöfnunar og -skerðingar í alþjóðaflugi [is]
ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA) [da]
system för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp inom internationell luftfart (Corsia) [sæ]
System zur Verrechnung und Reduzierung von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt [de]
industrial hollow-ware
ker til iðnaðar [is]
boiler dust
ketilryk [is]
glandular clover
kirtilsmári [is]
Trifolium glanduliferum Boiss. [la]
germinal product establishment
kímefnamiðstöð [is]
avlsmaterialevirksomhed [da]
anläggning för avelsmaterial [sæ]
établissement de produits germinaux [fr]
Zuchtmaterialbetrieb [de]
germinal product
kímefni [is]
reproduktionsmaterial [da]
reproduktionsmaterial [sæ]
Zuchtmaterial [de]
silicon carbide
carborundum
carbon silicide
SiC
kísilkarbíð [is]
siliciumkarbid, karborundum, siliciumcarbid [da]
kiselkarbid, karborundum [sæ]
carborundum
kísilkol [is]
industrial agreement
kjarasamningur [is]
meat product
kjötafurð [is]
meat product establishment
kjötvinnslustöð [is]
individual clinical examination of animals
klínísk rannsókn á hverju dýri [is]
clinical product
klínísk vara [is]
coke product
koksvara [is]
coal industry
kolaiðnaður [is]
coal and steel industry
kola- og stáliðnaður [is]
introduce on the market
koma á markað [is]
fall due
koma til greiðslu [is]
past due
komið fram yfir gjalddaga [is]
har förfallit [da]
fully supported roofing products of copper sheet
koparplötur til notkunar í þakklæðningar [is]
cork product
korkvara [is]
cereal product
kornafurð [is]
peeling product
kornamaski [is]
cereals production
kornrækt [is]
grain mill product
kornvara [is]
producer code
kóði framleiðanda [is]
producentkode [da]
code du producteur [fr]
Erzeugercode [de]
pendulum hammer
kólfhamar [is]
pendulum weight
kólfur [is]
pendulum block
kólfur [is]
Shiga toxin-producing Escherichia coli
Shiga toxin-producing E. coli
enterohaemorrhagic E. coli
enterohaemorrhagic Escherichia coli
EHEC
kólígerlar sem mynda sígatoxín [is]
shigatoksinproducerende E. coli, STEC, EHEC [da]
enterohemorragisk Escherichia coli, EHEC [sæ]
EHEC, escherichia coli entérohémorragiques [fr]
enterohämorrhagische Escherichia coli, enterohämorrhagische E. coli [de]
corundum
kórúnd [is]
stress reducer
kraftdeyfir [is]
cross laminated timber product
krosslímd timburvara [is]
procedural guarantees
kröfur um framkvæmd [is]
procedural requirements
kröfur um málsmeðferð [is]
direct reducing cupola
kúplalok [is]
graduate
kvarða [is]
graduated tube
kvarðað rör [is]
graduated
kvarðaður [is]
cinematographic production
kvikmyndaframleiðsla [is]
asexual reproduction
kynlaus æxlun [is]
introductory flight
kynnisflug [is]
introduktionsflyvning [da]
introduktionsflygning [sæ]
vol de découverte [fr]
Einführungsflug [de]
dual-purpose breed
kyn sem nota á í tvennum tilgangi [is]
tvínytjakyn [is]
Zweinutzungsrasse [de]
sexual reproduction
kynæxlun [is]
static seat test procedure
kyrrstöðuprófunaraðferð [is]
heavy-duty cabinet
kæli- eða frystiskápur fyrir mikið álag [is]
individual application
kæra einstaklings [is]
requête individuelle [fr]
review procedure
kæruleið [is]
klageprocedure [da]
communications procedure
kæruleið [is]
review procedure
kæruleiðir [is]
appeal procedure
kærumeðferð [is]
meðferð kærumála [is]
complaint and redress procedures
kæru- og úrlausnarmeðferð [is]
out-of-court complaint and redress procedures
kæru- og úrlausnarmeðferð utan réttar [is]
customer due diligence
könnun á áreiðanleika viðskiptamanna [is]
legal procedure
lagaleg málsmeðferð [is]
fishery product
lagarafurð [is]
fiskevare [da]
fiskeriprodukt [sæ]
produit de la pêche, produit halieutique [fr]
Fischereierzeugnis, Erzeugnis der Fischerei [de]
legal procedures
lagareglur [is]
aquaculture product
lagareldisafurð [is]
aquaculture production business
lagareldisfyrirtæki [is]
legislative procedure
lagasetningarmeðferð [is]
preserving industry
lagmetisiðnaður [is]
vehicle refinishing product
lakkviðgerðarefni fyrir ökutæki [is]
production ground
land [is]
ræktarland [is]
produktionsjord [da]
mark [sæ]
champ de production [fr]
Produktionsfläche [de]
agricultural produce
landbúnaðarafurð [is]
landbrugsprodukt, landbrugsvare [da]
jordbruksprodukt [sæ]
landwirtschaftliches Erzeugnis [de]
agricultural product
landbúnaðarafurð [is]
farm product
landbúnaðarafurð [is]
agri-food industry
landbúnaðarafurðir [is]
agricultural production
landbúnaðarframleiðsla [is]
agricultural primary product
landbúnaðarhráefni [is]
landbrugsråvarer [da]
jordbruksråvara [sæ]
landwirtschaftliche Rohstoffe [de]
landupheaval
landris [is]
national procedure
landsbundin málsmeðferð [is]
domestic product
landsframleiðsla [is]
national production
landsframleiðsla [is]
production nationale, production intérieure [fr]
inländische Erzeugung, inländische Produktion, Inlandsproduktion [de]
domestic production
landsframleiðsla [is]
production nationale, production intérieure [fr]
inländische Erzeugung, inländische Produktion, Inlandsproduktion [de]
latex product
latexvara [is]
non-prescription medicinal product
lausasölulyf [is]
loose-leaf schedule
lausblaðaskrá [is]
individually frozen
lausfrystur [is]
free from all duties
laus við alla vinnuskyldu [is]
minimum durability
lágmarksgeymsluþol [is]
credit derivative product
lánaafleiðuafurð [is]
reduced-interest loan
lán með lágum vöxtum [is]
front-runner product
front runner product
leiðandi vara [is]
banebrydende produkt [da]
produit de premier plan [fr]
Vorreiterprodukt [de]
conductor temperature
leiðarahiti [is]
conductor
leiðari [is]
route schedule
leiðaskrá [is]
socio-educational instructor
leiðbeinandi í félagsleikni [is]
indicative schedule
leiðbeinandi tímaáætlun [is]
conductance
leiðni [is]
konduktans, ledningsevne [da]
konduktans [sæ]
conduction heating
leiðnihitun [is]
conductivity cell
leiðnimælihólf [is]
conductance meter
leiðnimælir [is]
konduktansmeter [da]
corrigendum
corrigenda
leiðrétting [is]
modified duration
leiðréttur rauntími [is]
conduit
leiðsla [is]
residue
leif [is]
marker residue
leifamerki [is]
residue concentration
leifastyrking [is]
reaction residue
leif úr efnahvarfi [is]
physical education
leikfimi [is]
pre-primary education
leikskólastig [is]
pre-school education
leikskólastig [is]
ceramic product
leirvara [is]
benefit duration
lengd bótatímabils [is]
treatment duration
lengd meðferðar [is]
split duty credit
lenging vakta vegna skiptrar vaktar [is]
duly authorised
duly authorized
leyfilegur [is]
solvent residue
leysisleif [is]
industrial laser
leysitæki til nota í iðnaði [is]
reduced-fat butter
léttsmjör [is]
reduced spread
reduced fat spread
létt viðbit [is]
fituskert viðbit [is]
light-duty vehicle
létt ökutæki [is]
cultural education
listnám [is]
art education
listnám [is]
industry-wide pension fund
lífeyrissjóður atvinnugreina [is]
annuity product
lífeyristrygging [is]
biological product
líffræðileg afurð [is]
biological veterinary medicinal product
líffræðilegt dýralyf [is]
biological medicinal product
líffræðilegt lyf [is]
bio-based product
lífgrunduð vara [is]
lífgrunduð afurð [is]
biobasered produkt [da]
biobasered produkt [sæ]
bioproduit [fr]
biobasiert Produkt [de]
biostatic product
lífhamlandi efni [is]
organic livestock production
lífræn búfjárframleiðsla [is]
organic livestock production unit
lífræn búfjárframleiðslueining [is]
organic production
lífræn framleiðsla [is]
organic production of agricultural products
lífræn framleiðsla landbúnaðarafurða [is]
organic production method
lífræn framleiðsluaðferð [is]
organic production unit
lífræn framleiðslueining [is]
organic industrial production
lífræn iðnaðarframleiðsla [is]
organic plant production
lífræn plöntuframleiðsla [is]
organic plant production unit
lífræn plöntuframleiðslueining [is]
organic crop production
lífræn ræktun nytjaplantna [is]
organically-produced feedingstuff
lífrænt framleitt fóður [is]
organically-produced feed material
lífrænt framleitt fóðurefni [is]
organically produced crops
lífrænt ræktaðar plöntur [is]
organically produced seed potatoes
lífrænt ræktaðar útsæðiskartöflur [is]
organic plant reproductive material
organic plant reproduction material
lífrænt ræktað plöntufjölgunarefni [is]
økologisk planteformeringsmateriale [da]
ekologiskt växtförökningsmaterial [sæ]
ökologischem/biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial [de]
organic animal product
lífrænt ræktuð dýraafurð [is]
organically produced seed
lífrænt ræktuð fræ [is]
lífrænt ræktað fræ [is]
organic product
lífrænt ræktuð vara [is]
biotechnology industry
bioindustry
biotechnology-based industry
líftækniiðnaður [is]
bioindustri, bioteknologibaseret industri, bioteknologisk industri [da]
bioindustri [sæ]
bio-industrie [fr]
biotechnologische Industrie, Biotechnologieindustrie [de]
biotechnology medicinal product
biotechnology product
biotechnological product
líftæknilyf [is]
bioteknologisk produkt, bioteknologisk lægemiddel [da]
bioteknisk produkt [sæ]
produit biotechnologique [fr]
biotechnologisches Arzneimittel [de]
somatic cell therapy medicinal product
líkamsfrumulyf [is]
small-scale producer
lítill framleiðandi [is]
photo-induced toxicity
ljósörvuð eiturhrif [is]
ljóseiturhrif [is]
Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs
Locarno-samningur um alþjóðlega flokkun hönnunar [is]
non-scheduled aircraft
loftfar í óreglubundnu flugi [is]
inlet duct
loftinntak [is]
air ducting
loftrásir [is]
ventilation duct
loftræstirás [is]
ventilation ducting
loftræstirör [is]
ducted silencer
loftstokkahljóðdeyfir [is]
kanallyddæmper [da]
Schalldämpfer in Kanal [de]
final product
lokaafurð [is]
end product
end-product
lokaafurð [is]
restricted procedure
lokað útboð [is]
final consumer product
lokaneysluvara [is]
industrial valve
loki til notkunar í iðnaði [is]
emission reduction
losunarskerðing [is]
économie de marché émergente [fr]
Emissionsreduktion [de]
emission reduction unit
ERU
losunarskerðingareining [is]
industrial discharges
losun efna frá iðnaði [is]
cyclic redundancy check
lotubundið eftirlit með umframmagni [is]
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LU
LUX
Lúxemborg [is]
Stórhertogadæmið Lúxemborg [is]
Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg [da]
Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg [sæ]
le Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg [fr]
Luxemburg, das Großherzogtum Luxemburg [de]
pharmaceutical product
lyf [is]
medicinal product
lyf [is]
Medicinal Products
Lyf [is]
medicinal product for acid-related disorders
medicinal product for acid related disorders
lyf gegn sýrutengdum sjúkdómum [is]
medicinal product for obstructive airway diseases
lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi [is]
anti-varroa product
lyf gegn varróaveiki [is]
fixed combination medicinal product
lyf í fastri samsetningu [is]
pharmaceutical industry
lyfjaiðnaður [is]
European Medicines Evaluation Agency
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
EMEA
Lyfjastofnun Evrópu [is]
product information
lyfjaupplýsingar [is]
upplýsingar um lyf [is]
exporter of medicinal products
lyfjaútflytjandi [is]
exporter of medicinal products
lyfjaútflytjandi [is]
authorised medicinal product
authorized medicinal product
lyf með markaðsleyfi [is]
endocrine therapy medicinal product
lyf með verkun á innkirtla [is]
unauthorised medicinal product
unauthorized medicinal product
lyf sem ekki er með markaðsleyfi [is]
xenogeneic cell-based product
lyf sem er að stofni til úr framandgena frumum [is]
cell-based product
lyf sem er að stofni til úr frumum [is]
essentially similar product
lyf sem er í meginatriðum eins og lyf sem hefur þegar verið leyft [is]
parenteral product
lyf sem er stungu- eða innrennslislyf [is]
traditional medicinal product
lyf sem hefð er fyrir [is]
modulator
lyf sem hefur mótandi áhrif á e-ð [is]
modulator of the genital system
lyf sem hefur mótandi áhrif á kynfæri [is]
allergen medicinal product
lyf sem veldur ofnæmi [is]
lift dumper
lyftieyðir [is]
medicinal product for compassionate use
lyf til notkunar af mannúðarástæðum [is]
immunomodulating agent
lyf til ónæmistemprunar [is]
blood product
medicinal product derived from human blood
lyf, unnið úr blóði [is]
medicinal product derived from human plasma
lyf úr blóðvökva [is]
medicinal product derived from human blood
lyf úr mannsblóði [is]
orphan medicinal product
lyf við fátíðum sjúkdómum [is]
medicinal product for functional gastrointestinal disorders
lyf við maga- og garnasjúkdómum [is]
anti-Parkinson medicinal product
lyf við parkinsonssjúkdómi [is]
medicinal product used in diabetes
lyf við sykursýki [is]
dune slack
lægð milli sandaldna [is]
tax rate reduction
lægra skattstig [is]
tax base reduction
lægri skattstofn [is]
reduced gross tonnage
lækkuð brúttótonnatala [is]
reduction
lækkun [is]
therapeutic product
lækningavara [is]
statutory duty
lögboðið skylduverk [is]
lawful dismissal for misconduct
lögleg uppsögn vegna misferlis í starfi [is]
laws, regulations and procedures
lög, reglur og málsmeðferð [is]
procedural law
lög um málsmeðferð [is]
lög sem gilda um málsmeðferð [is]
Code of Criminal Procedure
lög um meðferð sakamála [is]
code of civil procedure
Code of Civil Procedure
Civil Procedure Act
lög um réttarfar í einkamálum [is]
code of civil procedure
Code of Civil Procedure
Civil Procedure Act
lög um réttarfar í einkamálum [is]
regulated education
lögvernduð menntun [is]
regulated education and training
lögvernduð menntun [is]
long product
löng vara [is]
maduramicin
madúramísín [is]
maduramicin ammonium
madúramísínammóníum [is]
MTT reduction assay
MTT-reduction assay
magngreining með afoxun MTT [is]
MTT-reduktionstest [da]
MTT-reduktionsbestämning [sæ]
essai de réduction du MTT [fr]
MTT-Reduktionstest [de]
medicinal product for human use
mannalyf [is]
Committee for Medicinal Products for Human Use
mannalyfjanefnd [is]
freedoms of individuals
mannfrelsi [is]
rights of individuals
mannréttindi [is]
product
margfeldi [is]
product of the appropriate value
margfeldi viðeigandi gildis [is]
multilingual production
margmála framleiðsla [is]
multimedia industry
margmiðlunariðnaður [is]
graduation mark
mark [is]
market producer unit
markaðseining framleiðanda [is]
market producer
markaðsframleiðandi [is]
market production
markaðsframleiðsla [is]
marketable product
markaðshæfar vörur [is]
promotion product
markaðskynningarvara [is]
market-leading product
markaðsráðandi vara [is]
market-leading reference product
markaðsráðandi viðmiðunarvara [is]
marketing of an agricultural product
markaðssetning landbúnaðarafurðar [is]
DC critical current of Nb3 composite superconductors
markjafnstraumur samsettra Nb3SN-ofurleiðara [is]
estimation procedure
matsaðferð [is]
manufacture of food products
matvælaframleiðsla [is]
production of food
matvælaframleiðsla [is]
agro-food industry
agri-foodstuffs industry
matvælaiðnaður í landbúnaðargeiranum [is]
landbúnaðartengdur matvælaiðnaður [is]
fødevareindustri, agrofødevareindustri, landbrugsfødevareindustri [da]
jordbruksbaserad livsmedelsindustri [sæ]
industrie agroalimentaire [fr]
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, landwirtschaftliche Verarbeitungs- und Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie [de]
food product
matvæli [is]
judicial procedure
málarekstur [is]
structural metallic product
málmhluti í burðarvirki [is]
Metallbauprodukt [de]
non-metallic mineral product
málmlaus jarðefnaafurð [is]
ikke-metalliske mineralprodukter [da]
icke-metalliska mineralprodukter [sæ]
fabricated metal product
málmvara [is]
metallurgical industry
málmvinnsla [is]
extraction industry
málmvinnsluiðnaður [is]
administrative appeal procedure
málskot til æðra stjórnsýslustigs [is]
procedure
málsmeðferð [is]
procedural provision
málsmeðferðarákvæði [is]
procedural system
málsmeðferðarreglur [is]
procedural rules
málsmeðferðarreglur [is]
reglur um málsmeðferð [is]
rules of procedure
procedures
málsmeðferðarreglur [is]
procedural guarantee
málsmeðferðarréttur [is]
réttur til tiltekinnar málsmeðferðar [is]
Community procedure
málsmeðferð Bandalagsins [is]
Community procedure for the authorisation of medicinal products
Community procedure for the authorization of medicinal products
málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir lyfjum [is]
uncontested claims procedures
málsmeðferð er varðar óumdeildar kröfur [is]
European Union procedure
málsmeðferð Evrópusambandsins [is]
civil judicial procedure
málsmeðferð fyrir almennum dómstólum [is]
procedure before the Court of Justice
málsmeðferð fyrir Dómstólnum [is]
comitology procedures
málsmeðferð í nefndum [is]
Union procedure
málsmeðferð Sambandsins [is]
management committee procedure
málsmeðferð stjórnarnefndar [is]
ADR procedure
alternative dispute resolution procedure
málsmeðferð til lausnar deilumálum utan dómstóla [is]
problem-solving procedure
málsmeðferð til úrlausnar vandamálum [is]
notification procedure
málsmeðferð um tilkynningar [is]
out-of-court procedure
málsmeðferð utan réttar [is]
procedure for opposition
opposition procedure
málsmeðferð vegna andmæla [is]
procedure for objections
málsmeðferð vegna andmæla [is]
amendment procedure
málsmeðferð vegna breytinga [is]
infringement procedure
málsmeðferð vegna brota [is]
overtrædelsesprocedure, traktatbrudsprocedure [da]
överträdelseförfarande [sæ]
procédure d´infraction [fr]
Vertragsverletzungverfahren [de]
procedures for appellate review
málsmeðferð við áfrýjun [is]
áfrýjunarmeðferð [is]
change control procedure
málsmeðferð við breytingastjórnun [is]
control procedure
málsmeðferð við eftirlit [is]
implementation procedure
málsmeðferð við framkvæmd [is]
extradition procedure
málsmeðferð við framsal [is]
procedure for submitting tenders
málsmeðferð við gerð tilboða [is]
border procedure
málsmeðferð við landamæri [is]
procedures governing the settlement of disputes
málsmeðferð við lausn deilumála [is]
dispute resolution procedure
málsmeðferð við lausn deilumála [is]
authorisation procedure
authorization procedure
málsmeðferð við leyfisveitingu [is]
environmental impact assessment procedure
málsmeðferð við mat á umhverfisáhrifum [is]
approval procedure
málsmeðferð við samþykki [is]
procedure for adoption of acts
málsmeðferð við samþykkt gerða [is]
inspection procedure
málsmeðferð við skoðun [is]
registration procedure
málsmeðferð við skráningu [is]
notification procedure
málsmeðferð við tilkynningu [is]
application procedure
málsmeðferð við umsókn [is]
certification procedure
málsmeðferð við vottun [is]
vottunarmálsmeðferð [is]
vottunarmeðferð [is]
parliamentary procedure
málsmeðferð þjóðþings [is]
procedural documents
málsskjöl [is]
pièces de procedure [fr]
gerichtliche Urkunden [de]
MEDIA Mundus programme
MEDIA Mundus-áætlunin [is]
average production
meðalframleiðsla [is]
averaging procedure
meðaltalsútreikningur [is]
mean reproductive output
meðalviðkoma [is]
during soak
meðan varmajafnvægi er að komast á [is]
with minimum procedural delay
með eins skjótum hætti og málsmeðferð leyfir [is]
therapeutic procedure
meðferð [is]
state aid procedure
meðferð ríkisaðstoðarmála [is]
criminal procedure
meðferð sakamála [is]
asylum procedure
processing application for asylum
meðferð umsóknar um hæli [is]
málsmeðferð umsóknar um hæli [is]
procédure d´asile, traitement d´une demande d´asile [fr]
Asylverfahren, Behandlung eines Asylantrags [de]
treated product
meðhöndluð vara [is]
produce treatment
meðhöndlun landbúnaðarvara [is]
unduly
með óréttmætum hætti [is]
in relation to production capacity
með tilliti til framleiðslugetu [is]
main product
meginafurð [is]
principles of replacement, reduction and refinement
replacement, reduction and refinement
the three Rs
3Rs
replaced, reduced or refined
meginreglur um staðgöngu, fækkun og mildun [is]
staðganga, fækkun og mildun [is]
pepino
pepino dulce
melónupera [is]
melonpære, pepino [da]
pepino [sæ]
Pepino, Birnenmelone [de]
Solanum muricatum [la]
medicinal product for the alimentary tract
meltingarfæralyf [is]
digestion residues
meltunarleifar [is]
anthropogenically induced pollutant
mengunarvaldur af mannavöldum [is]
cultural industry
menningariðnaður [is]
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UN Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Menningarmálastofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur [da]
Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur [sæ]
Organisation des Nations unies pour l´éducation, la science et la culture [fr]
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur [de]
educational resource
menntabrunnur [is]
education system
menntakerfi [is]
educational system
menntakerfi [is]
educational services
menntamál [is]
Directorate of Education
Menntamálastofnun [is]
educational function
menntandi hlutverk [is]
Minister of Education, Science and Culture
mennta- og menningarmálaráðherra [is]
Ministry of Education, Science and Culture
mennta- og menningarmálaráðuneytið [is]
education and training system
mennta- og starfsmenntakerfi [is]
educational institution
menntastofnun [is]
educational establishment
menntastofnun [is]
education
menntun [is]
educational campaign
menntunarátak [is]
educational training benefit
menntunarbætur [is]
sector of education
menntunargeiri [is]
educational activities
menntunarstarf [is]
doctoral education
menntun á doktorsstigi [is]
Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes
Menntun endurskoðuð: fjárfest í færni til að ná betri félagslegum og hagrænum árangri [is]
Nytænkning på uddannelsesområdet: investering i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater [da]
Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch Investitionen in Qualifikationen [de]
education and training
menntun og þjálfun [is]
vocationally oriented education
menntun sem beinist að atvinnulífinu [is]
education not definable by level
menntun sem ekki er hægt að flokka eftir stigum [is]
non-tertiary education
menntun, önnur en á háskólastigi [is]
ink used for product marking
merkiblek [is]
branded product
merkjavara [is]
mærkevare [fr]
Markenprodukt [de]
conduit
miðlunarsjóður [is]
multi-seller conduit
miðlunarsjóður margra seljenda [is]
adult-education centre
adult education centre
miðstöð fullorðinsfræðslu [is]
EU Japan Centre for Industrial Cooperation
miðstöð um iðnaðarsamvinnu milli ESB og Japans [is]
Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport
milliríkjanefnd um líkamsrækt og íþróttir [is]
intermediate product
millistigsafurð [is]
intermediate product
millivara [is]
reduced productivity
minni framleiðsla [is]
Memorandum
Memo
minnisblað [is]
aide-mémoire [fr]
memorandum pad
minnisblokk [is]
reduced vertical separation minima
RVSM
minnkaður lágmarkshæðaraðskilnaður [is]
reduced toxicity
minnkuð eiturhrif [is]
reduction ratio
minnkunarhlutfall [is]
upstream emission reduction
UER
minnkun losunar á fyrri stigum [is]
reduktion af opstrømsemissioner [da]
utsläppsminskning i ett tidigare led [sæ]
duction des émissions en amont [fr]
Upstream-Emissions-Reduktion [de]
minimum graduation
minnsta kvarðaskipting [is]
misconduct
misferli [is]
professional misconduct
misferli í starfi [is]
misconduct
misgerð [is]
separate approach procedures
mismunandi aðflugsaðferðir [is]
adskilte innflygningsprosedyrer [da]
residual current operated circuit-breaker
mismunastraumsrofi [is]
abuse of medicinal products
misnotkun lyfja [is]
expulsion of the products of conception
missir fangs [is]
milk product
dairy product
mjólkurafurð [is]
mjólkurvara [is]
mælkeprodukt, mejeriprodukt: mjölkprodukt [da]
produit laitier [fr]
Milcherzeugnis [de]
liquid dairy product
mjólkurafurð í fljótandi formi [is]
powdered dairy product
mjólkurafurð sem duft [is]
milk production holding
mjólkurframleiðslubú [is]
mælkeproducerende bedrift [da]
mjölkproduktionsanläggning [sæ]
exploitation de production de lait [fr]
Milcherzeugungsbetrieb [de]
dairy industry
milk industry
mjólkuriðnaður [is]
mejeribrug, mejeribranche [da]
mejerisektor, mejeriindustri [sæ]
secteur laitier, industrie laitière [fr]
Milchsektor , Milchwirtschaft [de]
lactic product
mjólkurvara [is]
farinaceous product
mjölkennd vara [is]
starch product
mjölvavara [is]
mjölvaafurð [is]
stivelsesprodukt [da]
stärkelseprodukt [sæ]
produit amylacé [fr]
Stärkeerzeugnisse [de]
muscovy duck
moskusönd [is]
moskusand [da]
myskand [sæ]
canard musqué [fr]
Moschusente [de]
Cairina moschata [la]
modulate
móta [is]
ductility
mótanleiki [is]
bukbarhed, duktilitet, strækbarhed [da]
duktilitet [sæ]
modulator
mótari [is]
induction of antibodies
mótefnamyndun [is]
plaque reduction neutralisation test
PNT
PRN
mótefnaprófun sem hindrar skellumyndun [is]
modulation
mótun [is]
type of modulation
mótunartegund [is]
oral procedure
munnleg málsmeðferð [is]
reaction product
myndefni [is]
combustion product
myndefni frá bruna [is]
amorphous brown product
myndlaus, brún afurð [is]
graduated flask
mæliflaska [is]
narrow-necked graduated flask
mæliflaska með þröngum hálsi [is]
measuring cylinder
graduated cylinder
measuring glass
mæliglas [is]
dual-fuel mode indicator
mælir fyrir tvíbrenniham [is]
indikator for dual-brændstofstilstand [da]
dubbelbränslelägesindikator [sæ]
indicateur de fonctionnement en mode double carburant [fr]
Zweistoffbetriebsanzeiger [de]
dual-fuel operating mode indicator
mælir fyrir tvíbrenninotkunarham [is]
indikator for dual-brændstofdriftstilstand [da]
dubbelbränslelägesindikator [sæ]
indicateur de fonctionnement en mode double carburant [fr]
Zweistoffbetriebsanzeiger [de]
medulla oblongata
medulla
mænukylfa [is]
deductibility
möguleiki á að nýta e-ð sem frádrátt [is]
hub reduction
nafniðurfærsla [is]
navreduktion [da]
navreduktion [sæ]
ducteur de moyeu [fr]
meat product of bovine origin
nautakjötsafurð [is]
bovine product
nautgripaafurð [is]
detailed procedure
nákvæmar verklagsreglur [is]
detailed procedure
nákvæm málsmeðferð [is]
epidural needle
nál til utanbastsdeyfingar [is]
educational programme
nám [is]
training module
námseining [is]
educational products
námsgögn [is]
ICT-based educational products
námsgögn sem byggjast á notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni [is]
educational programme
námsleið [is]
educational leave
námsleyfi [is]
dumper
námubifreið [is]
dumper truck
námubifreið [is]
extractive industry
námuiðnaður [is]
product of natural origin
náttúruleg afurð [is]
product of natural origin
náttúruleg vara [is]
Codex Alimentarius Committee on Fish and Fishery Products
nefnd Alþjóðamatvælaskrárráðsins um fisk og fiskafurðir [is]
Codex Committee on Pesticides Residues
CCPR
Codex Alimentarius Committee on Pesticides Residues
nefnd Alþjóðamatvælaskrárráðsins um varnarefnaleifar [is]
committee procedure
nefndarmeðferð [is]
Committee on Anti-Dumping Practices
nefnd um aðgerðir gegn undirboði [is]
Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs)
nefnd um greiðslur, framkvæmdarreglur og verklagsreglu kærunefnda samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (vörumerki og hönnun) [is]
Committee on Organic Production
nefnd um lífræna framleiðslu [is]
Committee for Orphan Medicinal Products
COMP
nefnd um lyf við fátíðum sjúkdómum [is]
Financial Industry Regulatory Agency
FIRA
nefnd um reglur fyrir fjármálageirann [is]
Committee on Common Rules for Exports of Products
nefnd um sameiginlegar reglur um útflutning afurða [is]
Committee on EU Transfers of Defence-related Products
nefnd um tilfærslu á varnartengdum vörum innan ESB [is]
Udvalget for Overførsel af Forsvarsrelaterede Produkter inden for Fællesskabet [da]
Gross National Product Committee
GNP Committee
nefnd um verga þjóðarframleiðslu [is]
Committee on Excise Duties
nefnd um vörugjöld [is]
vörugjaldanefnd [is]
smokeless tobacco products
nef- og munntóbak [is]
network industry
netiðnaður [is]
emergency procedure
neyðarráðstöfun [is]
emergency during flight
neyðartilvik á flugi [is]
emergency procedures for the steep approach
neyðarverklag í bröttu aðflugi [is]
consumer product
neysluvara [is]
consumer education
neytendafræðsla [is]
decomposition product
niðurbrotsefni [is]
degradation product
niðurbrotsefni [is]
breakdown product
niðurbrotsefni [is]
reduction
niðurfærsla [is]
reduction drive
niðurfærsludrif [is]
subsidised child education
niðurgreidd menntun barna [is]
reduced
niðursettur [is]
reduced price
niðursett verð [is]
Agreement between the Nordic Countries on Nordic Secondary School Education Society
Norðurlandasamningur um norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskólastigi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Technology and Industrial Development Fund
Norðurlandasamningur um tækni- og iðnþróunarsjóð [is]
used product
notað efni [is]
use of rapid tests in a screening procedure
notkun flýtiprófana í kembirannsókn [is]
industrial application
notkun í iðnaði [is]
industrial use
notkun í iðnaði [is]
dual-tone multifrequency operation
DTMF
notkun tvítóna-fjöltíðnivals [is]
use in flammable gas, vapour, mist and dust
notkun þar sem eldfimar lofttegundir, gufur, úði eða ryk eru í loftinu [is]
asbestos friction product
núningsvara úr asbesti [is]
modern biotechnology medicinal product
nútímalíftæknilyf [is]
licensed product
nytjaleyfisvara [is]
functional product
nytjavara [is]
infant industry
nýiðja [is]
New legislative framework for the marketing of products
NLF
nýr lagarammi um markaðssetningu á vörum [is]
de nye lovgivningsrammer for markedsføring af produkter [da]
den nya lagstiftningsramen för saluföring av produkter [sæ]
le nouveau cadre législatif applicable à la commercialisation des produits [fr]
den Neuen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten [de]
reformulated product
ný samsetning lyfs [is]
active dump
nýtilegt afgangsgrjót [is]
industrial exploitation
nýting í atvinnulífinu [is]
efficiency reference value for separate production
nýtniviðmiðun við aðskilda framleiðslu [is]
nutritionally enhanced food
nutritionally enhanced food product
næringarbætt matvæli [is]
berigede fødevarer [da]
berikat livsmedel [sæ]
angereichertes Nahrungsmittel, angereichertes Lebensmittel [de]
nutrition product
næringarefni [is]
parenteral nutrition product
næringarefni, gefið með innspýtingu eða innrennsli [is]
production surplus
offramleiðsla [is]
surplus production
offramleiðsla [is]
crucible induction furnace
ofn með spanaðri deiglu [is]
deigluspanofn [is]
induktionsdigelovn [da]
induktiv degelugn [sæ]
superconductive electrical equipment
ofurleiðandi rafbúnaður [is]
superconducting magnetic circuit
ofurleiðandi segulrás [is]
superconductive equipment
ofurleiðarabúnaður [is]
superconducting component
ofurleiðaraíhlutur [is]
superconducting winding
ofurleiðaraspóla [is]
superconductor
ofurleiðari [is]
superleder, supraleder [da]
supraledare [sæ]
superconductivity
ofurleiðni [is]
SQUID
superconducting quantum interference device
ofurleiðnisegulmælir [is]
superledende kvante-interferensmaskine, superledende elektromagnetisk føler [da]
reductor oil
olía fyrir tannhjólasamstæður [is]
oil production
olíuframleiðsla [is]
oil industry
olíuiðnaður [is]
production vessel
olíu- og gasvinnsluskip [is]
oil product
olíuvara [is]
official duty
opinber skyldustörf [is]
thermal conduction module c-ring
opinn hringur í varmaleiðandi einingum [is]
optical product
optískar vörur [is]
production of energy
orkuframleiðsla [is]
energy-reduced food
orkuskert matvæli [is]
energy-reduced
orkuskertur [is]
energy-reduced beer
orkuskertur bjór [is]
energy-related product
orkutengd vara [is]
energirelaterad produkt [sæ]
produit lié à l´énergie [fr]
energieverbrauchsrelevantes Produkt [de]
energy product
energy commodity
orkuvara [is]
energiprodukt [da]
energy production
orkuvinnsla [is]
cheese product
ostaafurð [is]
cheese fondue
ostafondú [is]
non-productive heritage features
óarðbær menningarverðmæti [is]
production overheads
óbeinn framleiðslukostnaður [is]
indirect scheduled air service
óbeint áætlunarflug [is]
private individual
óbreyttur einstaklingur [is]
informal educational experience
óformleg menntun í formi reynslu [is]
non-formal education
óformlegt nám [is]
non-deductable VAT
ófrádráttarbær virðisaukaskattur [is]
unscheduled DNA synthesis
unscheduled DNA-synthesis
ófyrirséð DNA-nýmyndun [is]
duty underpaid
ógreiddur skattur [is]
product-related impurities
óhreinindi, tengd lyfi [is]
unrectified product
óhreinsuð afurð [is]
free child education
ókeypis menntun barna [is]
product piracy
ólögleg nýting á vörum [is]
unmodulated carrier
ómótaður rafberi [is]
unmodulated sine wave
ómótuð sínusbylgja [is]
generic reference product
ónafngreind viðmiðunarvara [is]
immunity for industrial environments
ónæmi fyrir iðnaðarumhverfi [is]
immunological medicinal product
ónæmislyf [is]
immunological veterinary medicinal product
ónæmislyf fyrir dýr [is]
immune-modulatory effect
ónæmisstýrandi áhrif [is]
non-scheduled service
óreglubundið flug [is]
non-scheduled service performed by aircraft
óreglubundið flug loftfars [is]
non-scheduled passenger transport
óreglubundnir farþegaflutningar [is]
non-scheduled passenger transport service by air
óreglulegir farþegaflutningar í lofti [is]
non-scheduled container-freight transport by air
óreglulegir flutningar í lofti á vörum í gámum [is]
undue payment
óréttmæt greiðsla [is]
unduly affixed marking
óréttmæt merking [is]
undue advantage
óréttmætur ávinningur [is]
incompatible duties
ósamrýmanlegar skyldur [is]
homogeneous product
ósamsett byggingarvara [is]
unbundled rail-transport product
ósamsett járnbrautaþjónusta [is]
non-integrated paper production
ósamþætt pappírsframleiðsla [is]
non-specific MTT reduction
NSMTT
ósértæk afoxun MTT [is]
ikke-specifik MTT-reduktion [da]
icke-specifik MTT-reduktion [sæ]
in solidum
óskipt [is]
non-inductive
óspanaður [is]
undue payment
ótilhlýðileg greiðsla [is]
employment contract of indeterminate duration
ótímabundinn ráðningarsamningur [is]
premature reproductive senescence
ótímabær hnignun í frjósemi [is]
unguaranteed residual value
ótryggt hrakvirði [is]
unwrought semi-precious products
óunnar vörur úr hálfeðalmálmum [is]
raw product
óunnin vara [is]
transaction unsettled after its due delivery date
óuppgerð viðskipti eftir að afhendingarfrestur er liðinn [is]
consumer non-durables
óvaranlegar neysluvörur [is]
non durables
óvaranleg neysluvara [is]
outrageous conduct
óviðeigandi hegðun [is]
duplicative, unnecessary costs
óþarfa kostnaður vegna tvíverknaðar [is]
unduly
óþarflega [is]
paperboard production
pappaframleiðsla [is]
paper production
pappírsframleiðsla [is]
Paris Memorandum of Understanding on Port State Control
Paris Memorandum of Understanding
Paris MoU
Memorandum of Understanding on Port State Control
Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit [is]
Mémorandum d´entente de Paris sur le contrôle des navires par l´État du port [fr]
Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle [de]
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Parísarsamningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar [is]
pasta product
pastavara [is]
pendulum test
pendúlsprófun [is]
conduit
pípa [is]
seed-producing plant
seed-bearing plant
planta sem ber fræ [is]
fræbær planta [is]
frøbærende plante [da]
fröbärande planta [sæ]
porte-graines [fr]
Samenträger [de]
plastic product
plastvara [is]
crop product
plöntuafurð [is]
plant product
plöntuafurð [is]
phytosanitary toxic products
plöntueiturefni [is]
non-organic plant reproductive material
non-organic plant reproduction material
plöntufjölgunarefni sem er ekki úr lífrænni ræktun [is]
ikkeøkologisk planteformeringsmateriale [da]
växtförökningsmaterial som är icke-ekologiskt [sæ]
nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial [de]
plant protection product
plant-protection product
crop protection product
crop-protection product
plant health product
plöntuverndarvara [is]
plantebeskyttelsesmiddel [da]
växtskyddsmedel [sæ]
produit phytopharmaceutique, produit phytosanitaire [fr]
Pflanzenschutzmittel, phytopharmazeutisches Produkt [de]
porcelain product
postulínsvara [is]
polystyrene product
pólýstýrenvara [is]
reagent product
prófefnisafurð [is]
test procedure
prófunaraðferð [is]
testing procedure
prófunaraðferð [is]
World Harmonised Light Vehicles Test Procedure
WLTP
prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu [is]
WLTP-prófunaraðferð [is]
verdensomspændende harmoniseret prøvningsprocedure for lette køretøjer, globalt harmoniseret prøvningsprocedure for lette køretøjer, WLTP [da]
WLTP, globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon [sæ]
procédure d''essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers [fr]
WLTP, weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für leichte Nutzfahrzeuge [de]
test procedure
prófunarferli [is]
reproduction toxicity test
reproductive toxicity test
prófun á eiturhrifum á æxlun [is]
one-generation reproduction toxicity test
prófun á eiturhrifum á æxlun hjá einni kynslóð [is]
two-generation reproduction toxicity study
prófun á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum [is]
unscheduled DNA synthesis test (UDS)
prófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun [is]
porcine reproductive and respiratory syndrome
PRRS-veiki [is]
sausage product
pylsuvara [is]
packaged product
pökkuð afurð [is]
packaged retail and insurance-based investment product
PRIIP
pökkuð fjárfestingarafurð og vátryggingatengd fjárfestingarafurð fyrir almenna fjárfesta [is]
mating procedure
pörun [is]
parring [da]
parningsförfarande [sæ]
accouplement [fr]
Verpaarung [de]
sequential procedure
raðbundin aðferð [is]
series production
raðframleiðsla [is]
serial-produced
raðsmíðaður [is]
production vehicle
raðsmíðað ökutæki [is]
electronics industry
rafeindaiðnaður [is]
electronic product
rafeindavara [is]
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ICP-AES
ICP AES
rafgasgeislunargreining [is]
inductively coupled plasma optical emission spectrometry
ICP-OES
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy
ICP-AES
rafgasljósgreining [is]
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [da]
ICP-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [sæ]
inductively coupled plasma-mass spectrometry
ICP MS
rafgasmassagreining [is]
spanörvuð rafgasmassagreining [is]
electroacoustic transducer for tone production
rafhljóðrænn orkubreytir fyrir tónamyndun [is]
electric induction furnace
rafknúinn spanofn [is]
electrically conductive material
rafleiðandi efni [is]
electrical conductivity
electrical conductance
rafleiðni [is]
elektrisk ledningsevne [da]
elektrisk ledningsförmåga, elektrisk konduktivitet [sæ]
electricity production
rafmagnsframleiðsla [is]
electrical conduit
rafmagnsrás [is]
non-tubular electrical conduit
rafmagnsrásir sem ekki eru pípulaga [is]
inductively coupled mass spectrometry
ICP-MS
rafmassagreining [is]
electricity production
raforkuframleiðsla [is]
electricity production from cogeneration
raforkuframleiðsla frá samvinnslu raf- og varmaorku [is]
plant producing electricity
raforkuver [is]
electromagnetic induction
rafsegulspan [is]
elektromagnetisk induktion [da]
elektromagnetisk induktion [sæ]
induction électromagnétique [fr]
elektromagnetische Induktion [de]
frame alignment procedure
rammastilling [is]
misuse of medicinal products
rangnotkun lyfja [is]
investigative procedure
rannsóknaraðferð [is]
investigational medicinal product
rannsóknarlyf [is]
investigational medicinal product for human use
rannsóknarlyf sem ætlað er mönnum [is]
examination procedure
rannsóknarmálsmeðferð [is]
residue decline study
rannsókn á efnaleifarýrnun [is]
soil residue study
rannsókn á efnaleifum í jarðvegi [is]
two-generation reproductive toxicity study
rannsókn á eiturhrifum á æxlun hjá tveimur kynslóðum [is]
actual production
raunframleiðsla [is]
product realisation
raungerving vöru [is]
production server
raunkerfisþjónn [is]
de facto industry standard
raunstaðall innan atvinnugreinar [is]
duration-based approach
rauntímaaðferð [is]
duration
rauntími [is]
advisory procedure
ráðgjafarnefndarmeðferð [is]
Advisory Committee on the United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa
Advisory Committee on the UN Educational and Training Programme for Southern Africa
ráðgjafarnefnd Sameinuðu þjóðanna um menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir sunnanverða Afríku [is]
ráðgjafarnefnd SÞ um menntunar- og þjálfunaráætlun fyrir sunnanverða Afríku [is]
production management consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd framleiðslustjórnun [is]
individual labour law
ráðningarréttur [is]
procedural measures
ráðstafanir er varða málsmeðferð [is]
scheduling-conference
ráðstefna um tímaáætlanir [is]
anti-dumping measure
ráðstöfun gegn undirboðum [is]
measure to ensure conformity of production
ráðstöfun til að tryggja samræmi í framleiðslu [is]
reduction in penalties
refsimildun [is]
mildun refsingar [is]
scheduled service
reglubundið áætlunarflug [is]
protocol data unit
PDU
reglugagnaeining [is]
Healthcare and Nursing Teaching and Management Duties Ordinance
reglugerð um kennslu og stjórnun innan heilbrigðisþjónustu [is]
procedural regulation
reglugerð um málsmeðferð [is]
sceduled container-freight transport by air
reglulegir flutningar í lofti á vörum í gámum [is]
sceduled air-mail transport service
reglulegir póstflutningar í lofti [is]
regulatory procedure
reglunefndarmeðferð [is]
forskriftsprocedure [da]
föreskrivande förfarande [sæ]
procédure de réglementation [fr]
Regelungsverfahren [de]
regulatory procedure with scrutiny
PRAC
reglunefndarmeðferð með grannskoðun [is]
forskriftsprocedure med kontrol [da]
föreskrivande förfarande med kontroll [sæ]
procédure de réglementation avec contrôle, PRAC [fr]
Regelungsverfahren mit Kontrolle [de]
implementing procedures
reglur um framkvæmd [is]
Port State Control Procedures
reglur um hafnarríkiseftirlit [is]
licensing procedures
reglur um leyfi [is]
organic production rules
reglur um lífræna framleiðslu [is]
rules governing medicinal products
reglur um lyf [is]
rules on civil procedure
reglur um meðferð einkamála [is]
criminal procedural rules
reglur um meðferð sakamála [is]
public procurement procedure
reglur um opinber innkaup [is]
recruitment procedure
reglur um ráðningar [is]
rules governing procedure in contradictory matters
reglur um réttarfar í umþrættum einkamálum [is]
national standards procedure
reglur um setningu landsstaðla [is]
inspection procedure
reglur um skoðun [is]
calculation procedure
reikningsaðferð [is]
operational schedule
rekstraráætlun [is]
individual licence
rekstrarleyfi [is]
production supplies
rekstrarvörur [is]
resinous product
resínefni [is]
smoking tobacco products
reyktóbak [is]
pilot production scheme
reynsluframleiðsluáætlun [is]
procedure in contradictory matters
réttarfar í umþrættum einkamálum [is]
procedural requirements
réttarfarskröfur [is]
procedural rights
réttarfarsleg réttindi [is]
privileges and immunities during court proceedings
réttarfarsleg sérréttindi og friðhelgi [is]
procedural law
réttarfarslög [is]
rules of procedure
réttarfarsreglur [is]
procedural rules
réttarfarsreglur [is]
criminal procedural law
réttarfarsreglur í sakamálum [is]
procedural safeguards relating to expulsion of aliens
réttarfarsreglur um brottvísun útlendinga [is]
garanties procédurales en cas d´expulsion d´étrangers [fr]
procedural rights
réttindi sem varða málsmeðferð [is]
duly qualified claim
réttmæt og gjaldkræf krafa [is]
right to reproduce
réttur til afritunar [is]
right to education
réttur til menntunar [is]
droit à l´instruction [fr]
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
PIC-convention
Rotterdam convention
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
Rotterdam-samningurinn um starfsreglur um fyrir fram upplýst samþykki í tengslum við tiltekin hættuleg efni og varnarefni í alþjóðaviðskiptum [is]
Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel [da]
Rotterdamkonventionen om förfaranden för förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel [sæ]
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font lobjet dun commerce international [fr]
Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel [de]
window cleaning product
rúðuhreinsivara [is]
dust extractor
rykhreinsibúnaður [is]
dust re-emission
ryklosun [is]
støvemission [da]
partikelutsläpp [sæ]
Staubemission [de]
dustability
rykmyndun [is]
dust-extraction facility
rykskiljunarbúnaður [is]
dust pick-up
dpu
rykupptaka [is]
upptaka ryks [is]
støvopsamling [da]
dammupptagning [sæ]
Staubaufnahme [de]
test for dust resistance
rykvarnarprófun [is]
extended producer responsibility
EPR
rýmkuð ábyrgð framleiðanda [is]
udvidet producentansvar [da]
utökat producentansvar [sæ]
reproduction
ræktun [is]
country of production
ræktunarland [is]
production area
ræktunarsvæði [is]
crop production
ræktun nytjaplantna [is]
industrial cleaning service
ræstingar á atvinnuhúsnæði [is]
duly motivated decision
rökstudd ákvörðun [is]
sawdust
sag [is]
reproducibility
samanburðarnákvæmni [is]
reproducibility limit
samanburðarnákvæmnismörk [is]
reproducibility condition
samanburðarnákvæmt skilyrði [is]
reproducible
samanburðarnákvæmur [is]
comparative bidding procedure
samanburðarútboð [is]
total duty periods
samanlagðar vaktir [is]
aggregate gross domestic product
samanlögð verg landsframleiðsla [is]
summary of product characteristics
summary of the characteristics of products
SPC
samantekt á eiginleikum lyfs [is]
co-decision procedure
codecision procedure
samákvörðunarferlið [is]
common procedural rules
sameiginlegar verklagsreglur [is]
joint production
sameiginleg framleiðsla [is]
common nomenclature for ingredient labelling on the packaging of cosmetic products
sameiginlegt nafnakerfi til nota við merkingar innihaldsefna á umbúðum snyrtivara [is]
common programme production market
sameiginlegur framleiðslumarkaður dagskrárefnis [is]
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues
FAO/WHO JMPR
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar [is]
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar [is]
continuous duty
samfelld vinna [is]
coproduction
co-production
samframleiðsla [is]
biosimilar
biosimilar medicinal product
samheitalíftæknilyf [is]
generic medicinal product
samheitalyf [is]
parallel distributed medicinal product
samhliða dreifð lyf [is]
parallel imported medicinal product
samhliða innflutt lyf [is]
competitive procedure with negotiation
samkeppnisútboð með samningsviðræðum [is]
competing product
samkeppnisvara [is]
competitive products
samkeppnisvörur [is]
Memorandum of Understanding
MoU
samkomulag [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment
samkomulag í formi orðsendingaskipta við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum [is]
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
Memorandum of understanding between the Ministry for Foreign Affairs and External Trade of Iceland and the National Tourism Administration of China on Visa and Related Issues concerning Tourist Groups from China
samkomulag milli utanríkisráðuneytis Íslands og ferðamálaráðs Kína um vegabréfsáritanir og tengd málefni er varða ferðamannahópa frá Kína, milli Íslands og Kína [is]
Arrangement concerning Extradition of Individuals who have willingly caused bodily Injuries, between Iceland and Germany
samkomulag um framsal manna sem viljandi hafa valdið meiðslum, milli Íslands og Þýskalands [is]
Memorandum of Understanding regarding the Billing and Collection by the United Kingdom of Air Navigation Charges Levied by Iceland, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
Dispute Settlement Understanding
samkomulag um reglur og málsmeðferð við lausn deilumála [is]
samkomulagið um lausn deilumála [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Belgium
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Belgíu [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and the Netherlands
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement with the Benelux Countries on the Abolition of Customs Duties on Aviation Equipment, between Iceland and Luxembourg
samkomulag við Benelúx-löndin um gagnkvæma niðurfellingu tolla af tækjum sem notuð eru til afgreiðslu á flugvélum, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
under the proper procedures
samkvæmt viðeigandi málsmeðferð [is]
under the procedures
samkvæmt þeirri málsmeðferð [is]
Contractual Cross Product Netting
samningsbundin skuldajöfnun milli afurða [is]
aftale om netting på tværs af produkter [da]
negotiated procedure
samningskaup [is]
negotiated procedure without prior publication
samningskaup án undangenginnar auglýsingar [is]
negotiated procedure without prior call for competition
samningskaup án undangenginnar útboðsauglýsingar [is]
Council of Europe Convention for the Protection of the Individuals with regard to the Automatic Processing of personal Data
samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
Convention du Conseil de l´Europe pour la protetion de personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [fr]
Übereinkommen des Europarates über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten [de]
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning certain Agricultural Products, between Iceland and the European Community
samningur í formi bréfaskipta um tilteknar landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Evrópubandalagsins [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Agreement between the EFTA Countries, on the one hand, and the European Economic Community, on the other hand, laying down a Procedure for the Exchange of Information in the Field of Technical Regulations
samningur milli EFTA-ríkjanna, annars vegar, og Efnahagsbandalags Evrópu, hins vegar, um upplýsingaskipti vegna tæknilegra reglugerða [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
samningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands og Noregs [is]
Agreement between the Ministry of Education of the People´s Republic of China and the Minstry of Education, Science and Culture of the Republic of Iceland on mutual recognition of higher education certificates, degrees and qualifications
samningur milli menntamálaráðuneytis Alþýðulýðveldisins Kína og mennta- og menningarmálaráðuneytis lýðveldisins Íslands um gagnkvæma viðurkenningu á prófskírteinum, gráðum og staðfestingum á menntun og hæfi á æðra skólastigi [is]
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
agreement of unlimited duration
samningur til ótiltekins tíma [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Brazil
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Brasilíu [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and the Netherlands
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Hollands [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Switzerland
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Germany
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents
samningur um áhrif iðnaðarslysa yfir landamæri [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu og söfnun sýkla- og eiturvopna og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna og um eyðingu þeirra [is]
Convention on Civil Procedure
Civil Procedure Convention
samningur um einkamálaréttarfar [is]
International Convention on Civil Procedure
samningur um einkamálaréttarfarsákvæði [is]
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
samningur um einkaréttarleg áhrif af brottnámi barna til flutnings milli landa [is]
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention implementing the Schengen Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders
Convention implementing the Schengen Agreement
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins milli ríkisstjórna ríkja Benelúx-efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins [is]
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC)
samningur um fyrirframupplýst samþykki fyrir tilteknum hættulegum efnum og varnarefnum í alþjóðaviðskiptum (PIC) [is]
Strategic Offensive Reduction Treaty
SORT
samningur um fækkun langdrægra árásarflauga [is]
Strategic Arms Reduction Treaty
START
samningur um fækkun langdrægra kjarnaflauga [is]
Convention for the Mutual Recognition of Inspections in respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á eftirliti með framleiðslu lyfja [is]
Agreement on the mutual Abolition of the Deduction Right, between Iceland and Italy
samningur um gagnkvæmt afnám frádráttarréttarins, milli Íslands og Ítalíu [is]
Agreement in the Form of an Exchange of Letters on preferential Tariff Quotas for certain Products related to the agricultural Sector, between Iceland and Norway
samningur um ívilnandi tollkvóta fyrir tilteknar vörur sem falla undir svið landbúnaðar, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on Agricultural Products, between Iceland and Israel
samningur um landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Ísraels [is]
Agreement on Import Licensing Procedures
samningur um málsmeðferð við veitingu innflutningsleyfa [is]
Convention on Nordic Industrial Development Fund for Iceland
samningur um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland [is]
Convention on Conduct of Fishing Operations in the North Atlantic
samningur um reglur um fiskveiðar í Norður-Atlantshafi [is]
Convention on a Common Transit Procedure
samningur um sameiginlegar umflutningsreglur [is]
Audiovisual Co-Production Agreement, between Iceland and Canada
samningur um samframleiðslu á sviði hljóð og myndverka, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on Free Loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment
samningur um tímabundinn tollfrjálsan innflutning lækninga-, handlækninga- og efnarannsóknatækja, sem fengin eru að láni án endurgjalds, til notkunar í sjúkrahúsum og öðrum lækningastofnunum við sjúkdómsgreiningar eða aðgerðir [is]
Convention for the Protection of Industrial Property
samningur um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non-Scheduled Air Services in Europe
samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flugþjónustu í Evrópu [is]
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and the Faroe Islands
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Færeyja [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Singapore
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Singapúrs [is]
Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Turkey
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Tyrklands [is]
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region
ETS No. 165 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um viðurkenningu á menntun og hæfi á æðra skólastigi á Evrópusvæðinu [is]
SES nr. 165 (Safn Evrópusamninga) [is]
consultation procedure
samráðsferli [is]
coordinated introduction
co-ordinated introduction
samræmd innleiðing [is]
harmonised reporting interface module
samræmd viðmótseining fyrir skýrslugjöf [is]
conformity of production
COP
samræmi framleiðslu [is]
framleiðslusamræmi [is]
production conformity
samræmi framleiðslu [is]
duty of coordination
duty of co-ordination
samræmingarskylda [is]
conformity assessment procedure
samræmismatsaðferð [is]
conformity assessment procedure
samræmismatsferli [is]
production conformity check
samræmisprófun á framleiðslu [is]
structure of excise duties
samsetning vörugjalds [is]
composite products
samsettar afurðir [is]
heterogeneous product
samsett byggingarvara [is]
adduct
samsett efni [is]
structured finance product
structured product
samsett fjármálaafurð [is]
complex product
samsett framleiðsluvara [is]
combined advanced therapy medicinal product
samsett hátæknimeðferðarlyf [is]
bundled rail-transport product
samsett járnbrautaþjónusta [is]
formulated product
samsett vara [is]
compound product
samsett vara [is]
industrial relations system
samskiptakerfi aðila vinnumarkaðarins [is]
industrial relations
samskipti aðila vinnumarkaðarins [is]
identical product
sams konar vara [is]
cooperation procedure
co-operation procedure
samstarfsaðferð [is]
Memorandum of Cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization
ICAO MoC
samstarfssamkomulag milli Evrópusambandsins og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
samstarfssamningur milli stofnana um aga í stjórn fjármála og umbætur í fjárlagagerð [is]
skid-mounted module
samstæða sem fest er á sleða [is]
duplicate instruments
samstæð mælitæki [is]
similar medicinal product
samsvarandi lyf [is]
like products
samsvarandi vara [is]
tying product
samtvinnandi vara [is]
tied savings product
samtvinnuð sparnaðarafurð [is]
tied product
samtvinnuð vara [is]
Union of Industrial and Employers´ Confederations of Europe
UNICE
Samtök evrópskra iðn- og atvinnurekenda [is]
CEFIC
European Chemical Industry Council
Samtök evrópskra iðnrekenda í efnaiðnaði [is]
producer organisation
producer organization
samtök framleiðenda [is]
Chamber of Industry
samtök iðnaðarins [is]
industrial association
samtök iðnaðarins [is]
assent procedure
samþykkisferli [is]
ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 81 um vinnueftirlit í iðnaði og verslun [is]
acceptance procedure
samþykktarferli [is]
adoption procedure
samþykktarferli [is]
Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with regard to automatic processing prersonal data
samþykkt Evrópuráðsins um vernd einstaklinga að því er varðar sjálfvirka vinnslu persónuupplýsinga [is]
approved testing procedure
approved test procedure
samþykkt prófunaraðferð [is]
integrated production
samþætt framleiðsla [is]
integrated production system
samþætt framleiðslukerfi [is]
integrated modular avionics
samþættur, einingaskiptur rafeindabúnaður loftfars [is]
combined production of electricity and heat
samþætt varma- og raforkuvinnsla [is]
combined heat and power
CHP
cogeneration
cogeneration of heat and electricity
combined electricity/heat production
samþætt varma- og raforkuvinnsla [is]
kraftvarmeproduktion, kombineret produktion af varme og elektricitet, kombineret varme- og elproduktion [da]
integrated product policy
samþætt vörustefna [is]
sand dune
sandalda [is]
due process
sanngjörn málsmeðferð [is]
ovine product
sauðfjárafurð [is]
ductus deferens
deferens
sáðrás [is]
introducer
sá sem annast kynningu [is]
autoproducer
sá sem framleiðir til eigin nota [is]
mediation procedure
mediation
sáttameðferð [is]
conciliation procedure
conciliation
sáttameðferð [is]
settlement procedure
sáttameðferð [is]
Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education
sáttmáli Evrópuráðsins um lýðræðis- og mannréttindamenntun [is]
Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi [is]
Convention concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja þegar stríð er háð til sjós [is]
Schengen Agreement on the gradual abolition of controls at the common borders
Schengen-samkomulagið um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
non-durable
sem er ekki varanlegur [is]
sustainably produced
sem er framleiddur á sjálfbæran hátt [is]
antibiotic-producing
sem framleiðir sýkladrepandi efni [is]
food-producing
sem gefur af sér afurðir til manneldis [is]
non-food-producing
sem gefur ekki af sér afurðir til manneldis [is]
toxic to reproduction
toxic for reproduction
sem hefur eiturhrif á æxlun [is]
industry-wide
sem nær til heillar atvinnugreinar [is]
included in the Community procedure
sem reglur Bandalagsins ná yfir [is]
produced directly from basic seed
sem sáð er til með stofnfræi [is]
conducive
sem stuðlar að [is]
duly authorised
duly authorized
sem til þess hefur fullt umboð [is]
procedural
sem varðar málsmeðferð [is]
United Nations Mission for the Referendum in West Sahara
UN Mission for the Referendum in West Sahara
MINURSO
sendinefnd Sameinuðu þjóðanna vegna þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Sahara [is]
sendinefnd SÞ vegna þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Sahara [is]
place under a procedure
setja í tollferil [is]
enter for a procedure
setja í tollferil [is]
establish contingency procedures
setja reglur um verklag í viðlögum [is]
adopt its rules of procedure
setja sér starfsreglur [is]
establish its rules of procedure
establish its procedural rules
setja sér starfsreglur [is]
prepare its rules of procedure
setja sér starfsreglur [is]
draw up its rules of procedure
setja sér starfsreglur [is]
individual private pension plan
séreignalífeyrissjóður [is]
private pension product
séreignarsparnaður [is]
Expert group for technical advice on organic production
EGTOP
sérfræðingahópur um tækniráðgjöf við lífræna framleiðslu [is]
ekspertgruppe med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion [da]
expertgruppe för teknisk rådgivning om ekologisk produktion [sæ]
groupe d´experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique [fr]
Sachverständigengruppe für technische Beratung bezüglich der ökologischen/biologischen Produktion [de]
scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies of EFSA
NDA Panel
sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um sérfæðu, næringu og ofnæmi [is]
Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies
Scientific Panel on dietetic products, nutrition and allergies
NDA
sérfræðinganefnd um sérfæðu, næringu og ofnæmi [is]
Committee of Experts on Rules of Procedure
sérfræðinganefnd öryggisráðsins um fundarsköp [is]
professional service for the gas industry
sérfræðiþjónusta, tengd gasiðnaði [is]
professional service for the oil industry
sérfræðiþjónusta, tengd olíuiðnaði [is]
dietary product
sérfæða [is]
dietetic product
sérfæða [is]
semi-elemental diet product
sérfæðuvara sem er úr hálfnáttúrulegum efnum [is]
special education service
sérkennsla [is]
independent conduit
sérleiðsla [is]
proprietary medicinal product
proprietary drug
proprietary medicine
proprietary pharmaceutical product
sérlyf [is]
Committee for Proprietary Medicinal Products of the European Agency
sérlyfjanefnd Lyfjastofnunar Evrópu [is]
educator
sérmenntaður uppalandi [is]
individual metering
sérstakur stýribúnaður [is]
individual pen
sérstía [is]
individual character
sérstæði [is]
individual statistical action
sérstök hagskýrsluaðgerð [is]
special legislative procedure
sérstök lagasetningarmeðferð [is]
Community inspection procedure
sérstök málsmeðferð fyrir skoðun á vegum Bandalagsins [is]
specific transmission module
STM
sérstök sendieining [is]
specific, individually identified product
sérstök, tilgreind vara [is]
individual directive
sértilskipun [is]
selective catalytic reduction technology
sértæk afoxunartækni með hvötum [is]
specific procedure
sértæk málsmeðferð [is]
individual fish specific growth rate
sértækur vaxtarhraði eins fisks [is]
speciality product
sérvara [is]
SIC 7 Introduction of the Euro
SIC 7
SIC-túlkun 7, upptaka evrunnar [is]
European Union Code of Conduct
EU Code of Conduct
siðareglur Evrópusambandsins [is]
siðareglur ESB [is]
European Union Code of Conduct on Arms Exports
EU Code of Conduct on Arms Exports
siðareglur Evrópusambandsins um vopnaútflutning [is]
siðareglur ESB um vopnaútflutning [is]
United Nations Food and Agriculture Organisation´s Code of Conduct for Responsible Fisheries
FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries
siðareglur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fiskveiðar [is]
siðareglur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ um ábyrgar fiskveiðar [is]
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
siðareglur opinberra löggæslumanna [is]
rules of professional conduct
siðareglur starfsgreinar [is]
professional code of conduct
siðareglur starfsgreinar [is]
zinc dust
sinkryk [is]
continuous education
símenntun [is]
continuous duty operation
sírekstur [is]
sustainable production
sjálfbær framleiðsla [is]
sustainable product design
sjálfbær vöruhönnun [is]
industry self-regulation
sjálfseftirlit innan atvinnugreinar [is]
self-dosing-product
sjálfskammtandi vara [is]
autonomy in the conduct of external commercial relations
sjálfsstjórn í utanríkisviðskiptum [is]
industrial automation system
sjálfstýrikerfi til nota í iðnaði [is]
independent production unit
sjálfstæð framleiðslueining [is]
Individual systems or Appropriate Systems
IAS
sjálfstæð kerfi/hagnýt kerfi [is]
independent producer
sjálfstæður framleiðandi [is]
marine product
sjávarafurð [is]
sea product
sjávarafurð [is]
maritime industries
sjóflutningageiri [is]
parasitical competing product
sjóræningjavara keppinautar [is]
safety of residues
skaðleysi leifa [is]
product liability
skaðsemisábyrgð [is]
Product Liability
Skaðsemisábyrgð [is]
cage induction motor
squirrel cage induction motor
skammhlaupshreyfill [is]
asynkron kortslutningsmotor [da]
kortsluten asynkronmotor [sæ]
dose procedure
skammtaaðferð [is]
tax reduction
skattalækkun [is]
dues
skattar [is]
tax evasion
tax duty evasion
skattsvik [is]
fraude fiscale [fr]
Steuerhinterziehung, Steuerverkürzung, Abgabenverkürzung, Abgabenhinterziehung [de]
tax on product
skattur á vöru [is]
duodenum
skeifugörn [is]
plaque reduction titre
skelluhindrunartítri [is]
reduction
skerðing [is]
reduction scheme
skerðingaráætlun [is]
reduced functionality
skert starfsgeta [is]
reduced ability to work
skert starfshæfni [is]
reduced
skertur [is]
reduced mass
skertur massi [is]
reduced working time
skertur vinnutími [is]
resolution procedure
resolution proceedings
resolution
skilameðferð [is]
reproduction toxicity screening test
skimunarprófun fyrir eiturhrif á æxlun [is]
commercial shipbuilding industry
skipasmíðaiðnaður [is]
split duty
skipt vakt [is]
structure of the European mining and quarrying industries
skipulag námuvinnslu og grjótnáms í Evrópu [is]
thyroid therapy medicinal product
skjaldkirtilslyf [is]
documented procedure
skjalfest verklagsregla [is]
visual display unit
VDU
skjár [is]
efficiency and speed in judicial procedures in civil matters
skjót og skilvirk meðferð einkamála [is]
emergency Community procedure
skjótvirk málsmeðferð í Bandalaginu [is]
fast-track decision-making procedure
skjótvirkt fyrirkomulag ákvarðanatöku [is]
border inspection post of introduction
skoðunarstöð á landamærum þar sem sending er flutt inn [is]
pyrotechnic products
skot- og skrauteldar [is]
forestry product
skógræktarafurð [is]
school education
skólamenntun [is]
place of education
skóli [is]
schedule
skrá [is]
Community Register of Medicinal Products
skrá Bandalagsins yfir lyf [is]
assigned to a duty
skráður á vakt [is]
EU Dual-Use List
skrá ESB um vörur með tvíþætt notagildi [is]
registration procedure
skráningaraðferð [is]
declaration procedure
skráningarregla [is]
alert on a person sought to assist with a judicial procedure
skráning um einstakling sem leitað er að til að veita liðsinni við dómsmeðferð [is]
Schedule of Specific Commitments
skrá um sérstakar skuldbindingar [is]
written procedure
skrifleg málsmeðferð [is]
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements, European Commission
PMO
skrifstofa launaumsýslu og greiðsluréttinda [is]
skrifstofa launaumsýslu og greiðsluréttinda hjá framkvæmdastjórninni [is]
UNESCO Secretariat
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Secretariat
skrifstofa Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
Schedule of Commitments
skuldbindingaskrá [is]
surgical procedure
skurðaðgerð [is]
tufted duck
skúfönd [is]
troldand [da]
vigg [sæ]
Reiherente [de]
Aythya fuligula [la]
duty
skylda [is]
mandatory procedure
skyldubundið verklag [is]
compulsory education
skyldunám [is]
education at compulsory school
skyldunám [is]
senior cabin crew duties
skyldur fyrstu öryggis- og þjónustuliða [is]
duties incumbent on the Member States´ competent authorities
skyldur sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu gegna [is]
duty
skyldustarf [is]
emergency duties
skyldustörf í neyðartilvikum [is]
related reference product
skyld viðmiðunarvara [is]
tilsvarende referenceprodukt [da]
motsvarande referensprodukt [sæ]
produit de référence [fr]
betreffendes Referenzprodukt [de]
fast-food products
skyndibitafæði [is]
unscheduled survey
skyndiskoðun [is]
production survey record
skýrsla um framleiðsluathuganir [is]
produktionsovervågningsoptegnelser [da]
production reporting
skýrslugjöf um framleiðslu [is]
abrasion procedure
slitmeðferð [is]
konditionering ved slid [da]
duty factor
sliturstuðull [is]
heavy-duty coating
slitþolið efni [is]
heavy duty coating
slitþolið efni til yfirborðsmeðferðar [is]
heavy-duty tyre
slitþolinn hjólbarði [is]
bedding procedure
slíping [is]
small producer
smáframleiðandi [is]
light industry
smáiðnaður [is]
retail trade service of food products
smásala á matvælum [is]
homeopathic veterinary medicinal product
smáskammtadýralyf [is]
homeopathic medicinal product
smáskammtalyf [is]
retail product
smásöluvara [is]
retail industry
smásöluverslun [is]
aseptic procedure
smitgátaraðferð [is]
butter product
smjörafurð [is]
reduced sample
smækkað sýni [is]
reducer
smækkari [is]
reduction
smækkun [is]
small agricultural producer
smærri framleiðandi landbúnaðarafurða [is]
savoury snacks industry
snarlvöruiðnaður [is]
antiparasitic product
anti-parasitic product
sníklaeyðandi efni [is]
babies´ dummy
snuð [is]
pendulum pivot point
snúningspunktur kólfs [is]
cosmetic product
snyrtivara [is]
cooked meat product
soðin kjötafurð [is]
System for Organising Content to Review and Teach Educational Subjects
Socrates
Sókratesaráætlunin [is]
solar photovoltaic module
sólarraforkueining [is]
sunbathing product
sólbaðsvara [is]
sunscreen product
sólvarnarvara [is]
induction
span [is]
inductance
span [is]
inductive load
spanað álag [is]
inductive coupled plasma
ICP
spanað rafgas [is]
inductor
spanald [is]
inductive unit
spaneining [is]
induction heating
spanhitun [is]
inductive heat generating plant
spanhitunarstöð [is]
induction motor
spanhreyfill [is]
induction furnace
spanofn [is]
induction lamp
spanpera [is]
inductively coupled plasma spectroscopy
spantengd rafgasgreining [is]
savings product
sparnaðarafurð [is]
Sparprodukt [de]
sprout inhibitor
anti-sprouting product
spírunarlati [is]
spírunarhemill [is]
antispiringsmiddel, anti-spiringsmiddel [da]
groningshindrande medel [sæ]
inhibiteur de germination, anti-germe [fr]
Keimhemmungsmittel [de]
explosive product
sprengifim framleiðsluvara [is]
industry standard method
staðalaðferð iðnaðarins [is]
standard-production equipment
staðalbúnaður [is]
residual standard deviation
staðalfrávik leifar [is]
local production
staðbundin framleiðsla [is]
topical induction dose
staðbundinn virkjunarskammtur [is]
local clearance procedure
staðbundin tollafgreiðsla [is]
attest the conformity of a product
staðfesta samræmi vöru [is]
clearance of accounts procedure
staðfestingarferli reikninga [is]
replacement, reduction and refinement
the three Rs
3Rs
staðganga, fækkun og mildun [is]
deduction at source
staðgreiðsla [is]
spot product
staðgreiðslusamningur [is]
substitute product
staðgönguefni [is]
standard rules of procedure
staðlaðar starfsreglur [is]
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
ESG
Standards and Guidelines for Quality Assurance
ESGQA
staðlar og viðmiðunarreglur um gæðatryggingu á evrópsku svæði æðri menntunar [is]
standardisation procedure
standardization procedure
staðlasetning [is]
digital product
stafræn framleiðsluvara [is]
digital demodulator
stafrænn afmótari [is]
individual animal approach
stakdýrsaðferð [is]
individual premium
stakt iðgjald [is]
individual seat
stakt sæti [is]
individual main device
stakur aðalbúnaður [is]
individual seller
stakur seljandi [is]
operation of an educational centre
starfræksla fræðslumiðstöðvar [is]
assigned duty
starf sem e-m er falið [is]
activities of an industrial character
starfsemi á sviði iðnaðar [is]
modular concept operations
starfsemi með einingafyrirkomulagi [is]
Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data
starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga [is]
Civilian Planning and Conduct Capability
CPCC
starfslið borgaralegra áætlana og aðgerða ESB í þágu friðaruppbyggingar [is]
Stab für die Planung og Durchführung zivilier Missionen [de]
professional education
starfsmenntun [is]
labour-market-oriented education
starfsmenntun [is]
vocational education and training system
starfsmenntunarkerfi [is]
rules of procedure
starfsreglur [is]
working procedures
starfsreglur [is]
bridge procedures
starfsreglur í brú [is]
duty assignment
starfssvið [is]
steel industry
stáliðnaður [is]
steel conduit
stálleiðsla [is]
steel product
stálvara [is]
part-rolled steel product
stálvara sem er völsuð að hluta [is]
trader of steel products
stálvörukaupmaður [is]
industrial policy
stefna í iðnaðarmálum [is]
extracorporeally induced lithotripsy
steinmolun utan frá [is]
stencil duplicating machine
stensilfjölföldunarvél [is]
stencilduplikator [da]
stencilapparat [sæ]
Schablonen-Vervielfaeltiger [de]
starch product
sterkjuafurð [is]
starchy root product
sterkjuríkur rótarávöxtur [is]
mjölvaríkur rótarávöxtur [is]
aerated concrete product
steypuvara úr frauðsteypu [is]
normal aerated concrete product
steypuvara úr venjulegri frauðsteypu [is]
autoclaved aerated concrete products
steypuvörur úr hita- og þrýstihertri frauðsteypu [is]
lightweight aerated concrete products
steypuvörur úr léttri frauðsteypu [is]
individual score
stigafjöldi í hverju einstöku tilviki [is]
graduated doses
stigskiptir skammtar [is]
gradueret dosis [da]
graderade doser [sæ]
doses croissantes [fr]
abgestufte Dosen [de]
graduated braking
stigverkandi hemlun [is]
pedunculate
stilkaður [is]
með blómskipunarlegg [is]
modulate
stilla [is]
gauging procedure
stilling [is]
stamp duty
stimpilgjald [is]
management procedure
stjórnarnefndarmeðferð [is]
Directorate-General for Enterprise and Industry
DG Enterprise and Industry
European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry
ENTR
stjórnarsvið fyrirtækja og iðnaðar [is]
stjórnarsvið fyrirtækja og iðnaðar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Education and Culture
DG Education and Culture
European Commission Directorate-General for Education and Culture
EAC
stjórnarsvið mennta- og menningarmála [is]
stjórnarsvið mennta- og menningarmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
industrial process control equipment
stjórnbúnaður fyrir iðnaðarferli [is]
Industrial Development Board
stjórn Iðnþróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
stjórn Iðnþróunarstofnunar SÞ [is]
constitutional procedure
stjórnskipuleg málsmeðferð [is]
administrative educational service
stjórnsýsla á sviði menntamála [is]
Administrative Procedures Act
stjórnsýslulög [is]
administrative procedure
stjórnsýslumeðferð [is]
conduct of combat operations
stjórnun aðgerða í bardaga [is]
administrative procedure
stjórnvaldsúrskurður [is]
introduce a liabilities item in the balance sheet
stofna reikning á skuldahlið efnahagsreiknings [is]
memorandum of association
stofnsamningur [is]
memorandum and articles of association
stofnsamningur og samþykktir [is]
Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
stofnskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
in-duct method
stokkaaðferð [is]
mallard duck
mallard
stokkönd [is]
gråand, moseand, stokand [da]
gråand [sæ]
canard colvert [fr]
Stockente [de]
Anas platyrhynchos [la]
dusky grouper
stórbassi [is]
stóri bassi [is]
kæmpeaborre, mørk havaborre [da]
brun havsabborre [sæ]
Riesen-Zackenbarsch, Riensen-Zackenbarsch, Brauner Zackenbarsch [de]
Epinephelus marginatus [la]
high volume chemical
high production volume chemical
HPVC
HPV chemical
stórframleiðsluíðefni [is]
HPVC, HPV-stof, HPV-kemikalie, højvolumenstof, højvolumenkemikalie [da]
HPV-kemikalie, högvolymkemikalie [sæ]
substance chimique produite en grandes quantités, produit chimique fabriqué en grandes quantités [fr]
HPV-Stoff, HPV-Chemikalie, Chemikalie mit hohem Produktionsvolumen, Großchemikalie [de]
large commodity producer
stór hrávöruframleiðandi [is]
grand producteur de matières premières [fr]
bedeutende Rohstoffproduzenten, großes Rohstofferzeugerland [de]
large industrial group
stórt atvinnufyrirtæki [is]
heavy-duty motor vehicle
stórt, vélknúið ökutæki [is]
current transducer
straumferjald [is]
current-conducting
straumleiðandi [is]
dustable powder
stráduft [is]
production riser tensioner
strekkjari á stigleiðslum [is]
graduation mark
strik [is]
Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europes higher education systems
Stuðningur við hagvöxt og atvinnu - áætlun um nútímavæðingu æðri menntakerfa í Evrópu [is]
modulus
stuðull [is]
conduct foreign-exchange operations
stunda gjaldeyrisviðskipti [is]
conduct safe operations
stunda öruggan flugrekstur [is]
short-cycle tertiary education
stutt nám á háskólastigi [is]
ISCED-stig 5 [is]
residual chlorine level
styrkur klórleifa [is]
voluntary reduction of working time
stytting vinnutíma af frjálsum vilja [is]
reduced proving programme
stytt reynsluáætlun [is]
summary procedure
styttri málsmeðferð [is]
industrial-process control system
stýrikerfi iðnaðarferla [is]
size-reduction equipment
size reduction equipment
stærðarstillingarbúnaður [is]
standardised data transmission procedure
standardized data transmission procedure
stöðluð regla um sendingu gagna [is]
standard operating procedure
SOP
stöðluð verklagsregla [is]
standard procedure
stöðluð verklagsregla [is]
Community standardisation procedure
Community standardization procedure
stöðlunaraðferð Bandalagsins [is]
individual aid
stök aðstoð [is]
individual visa
stök vegabréfsáritun [is]
aged residue column leaching
súluútskolunarpróf á eldri leifum [is]
conducted transient
sveipur frá rafmagnsleiðslum [is]
metaloxidesemiconductor field-effect transistor
MOSFET
sviðshrifasmári með málmoxíðshálfleiðara [is]
fraudulent offence
svikabrot [is]
fraudulent practices
sviksamlegar viðskiptavenjur [is]
fraudulent practices
sviksamlegt athæfi [is]
similar product
svipuð vara [is]
regional supplementary procedure
svæðisbundin viðbótarverklagsregla [is]
sugar product
sykurafurð [is]
sukkerprodukt [da]
sockerprodukt [sæ]
sugar-producing undertaking
sykurframleiðslufyrirtæki [is]
residual sugar
sykurleifar [is]
sugar product
sykurvara [is]
demonstrate practice of drills and procedures
sýna kunnáttu sína í æfingum og verklagi [is]
reproducing apparatus
sýningarvél [is]
acidulate
sýra [is]
acidulation
sýruböðun [is]
behandle i syrebad [da]
im Säurebad behandeln [de]
biocidal product
sæfivara [is]
product type
PT
biocidal product type
sæfivöruflokkur [is]
SF [is]
produkttype [da]
produkttyp [sæ]
Produktart [de]
Biocidal Products Committee
sæfivörunefnd [is]
Register for Biocidal Products
R4BP
sæfivöruskrá [is]
sterile product
sæft lyf [is]
duvet cover
sængurver [is]
gathering of wild growing non-woods products
söfnun afurða sem vaxa villtar en eru ekki tré [is]
productivity benefit
sölubónus [is]
inducement
söluhvati [is]
product of merchantable quality
söluhæf afurð [is]
reintroduce
re-introduce
taka aftur upp [is]
take due account of
taka tilhlýðilegt tillit til [is]
take due account of the European dimension
taka tilhlýðilegt tillit til Evrópuþáttarins [is]
introduce
taka upp [is]
procedures for limiting the territorial validity of visas
takmarkanir á gildissvæði vegabréfsáritana [is]
modalité de limitation de la validité territoriale des visas [fr]
Modalitäten der räumlichen Beschränkung des Sichtvermerks [de]
product tanker
tankskip fyrir unnar olíuvörur [is]
dental hygiene product
tannhirðuvara [is]
reductor
tannhjólasamstæða [is]
medicinal products for the nervous system
tauga- og geðlyf [is]
type of product
tegund afurðar [is]
mammalian food-producing species
tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis [is]
food-producing species
tegund sem gefur af sér afurðir til manneldis [is]
type of award procedure
tegund útboðs [is]
production riser tie-back equipment
tengibúnaður fyrir stigleiðslur [is]
protective conductor terminal block
tengiklemmuröð varnarleiðara [is]
text module
textaeining [is]
textile residues
textílafgangur [is]
textile fibre industry
textílefnaiðnaður [is]
textile production
textílframleiðsla [is]
textile industry
textíliðnaður [is]
textile product
textílvara [is]
prefabricated product
tilbúin byggingarvörueining [is]
modulation
tilfærsla [is]
due skill, care and diligence
tilhlýðileg færni, aðgát og kostgæfni [is]
vederbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet [da]
gebotenen Professionalität und Sorgfalt und treffen [de]
due diligence
tilhlýðileg kostgæfni [is]
due process
tilhlýðileg málsmeðferð [is]
due restraint
tilhlýðilegt aðhald [is]
due account
tilhlýðilegt tillit [is]
procedure
tilhögun [is]
decision-making procedure
tilhögun ákvarðanatöku [is]
calibration procedure
tilhögun kvörðunar [is]
consultation procedure
tilhögun samráðs [is]
information procedure
tilhögun upplýsingaskipta [is]
running-in procedure
tilkeyrsla [is]
introduction
tilkoma [is]
notification procedure
tilkynningaraðferð [is]
individual case safety report
ICSR
tilkynning um stakt tilvik aukaverkunar [is]
duly notified
tilkynnt á tilhlýðilegan hátt [is]
designation of medicinal products
tilnefning lyfs [is]
for epidural use
til nota sem utanbastsdeyfing [is]
for industrial use
til notkunar í iðnaði [is]
procedure
tilraun [is]
videnskabelig forsøg [da]
vetenskaplig försök [sæ]
experimental schedule
tilraunaáætlun [is]
test dummy
tilraunabrúða [is]
pilot plant production system
tilraunaframleiðslukerfi [is]
prepared product
tilreidd afurð [is]
prepared fishery product
tilreidd fiskafurð [is]
IED
industrial emissions directive
tilskipunin um losun í iðnaði [is]
same biocidal product
tilsvarandi sæfivara [is]
sammenfaldende biocidholdige produkt [da]
likadan biocidprodukt [sæ]
same product
tilsvarandi vara [is]
sammenfaldende produkt [da]
likadan produkt [sæ]
même produit [fr]
gleiches Produkt [de]
credibility of products among consumers
tiltrú neytenda á afurðum [is]
batch production reference number
tilvísunarnúmer framleiðslulotu [is]
lot production reference number
tilvísunarnúmer framleiðslulotu [is]
TIR procedure
TIR-tollferli [is]
frequency modulation
tíðnimótun [is]
temporary incapacity to work due to sickness or injury
tímabundin vanhæfni til að stunda vinnu vegna veikinda eða slysa [is]
duration
tímalengd [is]
industrial time-measuring equipment
tímamælibúnaður til nota í iðnaði [is]
chronological procedure
tímarás [is]
reproductive capacity
tímgunargeta [is]
reproductive performance
tímgunargeta [is]
duty mechanism
tollafyrirkomulag [is]
Customs Code Committee - Section for Customs procedures with economic impact
tollalaganefnd - deild sem fjallar um tollferla sem hafa efnahagsleg áhrif [is]
tariff reduction
tollalækkun [is]
customs duties on exports
tollar á útfluttar vörur [is]
obligation with regard to customs duties
tollaskuldbinding [is]
customs procedure
tollferli [is]
inward processing procedure
tollferli innri aðvinnslu [is]
Community transit procedure
tollferli vegna umflutnings innan Bandalagsins [is]
outward processing procedure
tollferli ytri aðvinnslu [is]
preferential duty
tollfríðindi [is]
duty relief
relief from duty
tollfríðindi [is]
duty-free
tollfrjáls [is]
duty-free allowance on imports
tollfrjáls innflutningsvara [is]
duty free shop
tollfrjáls verslun [is]
customs duty system
tollkerfi [is]
dutiable
tollskyldur [is]
duty revenue
tolltekjur [is]
customs duty
tollur [is]
duty
tollur [is]
anti-dumping duty
tollur gegn undirboðum [is]
dutiable value
tollvirði [is]
customs warehousing procedure
customs warehousing
tollvörugeymsluferli [is]
enduro motorcycle
torfæruhjól [is]
tobacco product
tóbaksvara [is]
tobacco product ID
TP-ID
tóbaksvöruauðkenni [is]
tobaksvare-ID [da]
tobaksvaruidentifieringsnummer [sæ]
identification du produit du tabac [fr]
Produktkennnummer [de]
recreation education
tómstundakennsla [is]
dual tone multi-frequency signalling
DTMF signalling
tónval [is]
DTMF-merkjasending [is]
interruption due to weather
truflun vegna veðurs [is]
ensure safe conduct of air operations
tryggja öruggan flugrekstur [is]
guaranteed residual value
tryggt hrakvirði [is]
language module
tungumálaeining [is]
two-pack product
two pack product
tveggja þátta efni [is]
dual fuel
dual-fuel
tvíbrenni- [is]
dual-fuel mode
tvíbrennihamur [is]
dual-brændstoftilstand [da]
läge för dubbelbränsle [sæ]
mode double carburant [fr]
Zweistoffbetrieb [de]
dual fuel engine
tvíbrennihreyfill [is]
dual-fuel indicator
tvíbrennimælir [is]
indikator for dual-brændstof [da]
dubbelbränsleindikator [sæ]
indicateur pour mode double carburant [fr]
Kraftstoffanzeiger für den Zweistoffbetrieb [de]
dual-fuel vehicle
tvíbrenniökutæki [is]
dobbeltbrændstofkøretøj [da]
dubbelbränslefordon [sæ]
véhicule à double carburant [fr]
Zweistofffahrzeuge [de]
dual purpose type nozzle
tvíburatengi [is]
duplicate value
tvígildi [is]
duplicate
tvírit [is]
double duct air conditioner
tvístokka loftjafnari [is]
tveggja stokka loftjafnari [is]
duplicate
tvítalning [is]
duplication of work
tvíverknaður [is]
duplication of effort
tvíverknaður [is]
duplex
tvívirkur [is]
dual career of athletes
tvíþættur ferill íþróttamanns [is]
dual luminous transmittance
tvær stillingar fyrir gegnhleypni ljóss [is]
blind duplicate
tvöfalt blindsýni [is]
dual buckle
tvöföld lássylgja [is]
bone dust collector
tæki til að safna saman beinasalla [is]
safnari fyrir beinasalla [is]
industrial thermoprocessing equipment
tækjabúnaður fyrir iðnaðarferli sem þarfnast varma [is]
technical procedures
tækniaðgerðir [is]
artificial reproduction
tæknifrjóvgun [is]
engineering industry
tækniiðnaður [is]
technically more sophisticated product
tæknilega fullkomnari vara [is]
technical product
tæknileg afurð [is]
technical reproduction
tæknileg eftirgerð [is]
technical corrigendum
tæknileg leiðrétting [is]
technical product
tæknileg vara [is]
dual-use goods and technology
tækni með tvíþætt notagildi [is]
technical education
tækninám [is]
anti-corrosion product
tæringarvarnarefni [is]
shredder residues
tættar leifar [is]
statistical procedure
tölfræðiaðferð [is]
computer product
tölvuvara [is]
powers found in due form
umboðsskjöl á réttu formi [is]
educational reform
umbætur í menntamálum [is]
transit procedure
umflutningsferli [is]
transit of products
umflutningur afurða [is]
redundant cabling
umframkaplar [is]
environmental product label
umhverfismerki á vörum [is]
environmentally sustainable product
umhverfissjálfbær vara [is]
product environmental footprint
PEF
umhverfisspor vöru [is]
produkts miljøaftryk [da]
produkts miljöavtryck [sæ]
Umweltfußabdruck von Produkt [de]
environmental product
umhverfistengd vara [is]
environmentally sound production method
umhverfisvæn framleiðsluaðferð [is]
vistvæn framleiðsluaðferð [is]
clean production system
umhverfisvænt framleiðslukerfi [is]
conversion product
ummyndað efni [is]
product of transformation
transformation product
ummyndunarefni [is]
agreed procedure
umsamin málsmeðferð [is]
application for authorisation to place a proprietary medicinal product on the market
application for authorization to place a proprietary medicinal product on the market
umsókn um leyfi til að setja sérlyf á markað [is]
application for the protection of industrial designs
umsókn um vernd á hönnun á sviði iðnaðar [is]
evasion of excise duties
undandráttur vörugjalda [is]
fraude aux droit d´accises [fr]
Hinterziehung von Verbrauchsteuern [de]
duty evaded
undandreginn skattur [is]
reproductive animal
undaneldisdýr [is]
dumping
undirboð [is]
dumping [fr]
Dumping [de]
margin of dumping
undirboðsfrávik [is]
preparatory vocational education
VBO
undirbúningsstarfsnám [is]
equity risk sub-module
undireining hlutabréfaáhættu [is]
Restricted Committee of the Safety and Health Commission for the Mining and other Extractive Industries
undirnefnd öryggis- og heilbrigðisnefndar fyrir námuvinnslu og annan námuiðnað [is]
lower secondary education
unglingastig [is]
ISCED-stig 2 [is]
young persons not in employment, education or training
NEETs
ungt fólk sem hvorki hefur atvinnu né er í námi eða þjálfun [is]
processed product
unnin afurð [is]
processed fishery product
unnin fiskafurð [is]
processed fishery product
unnin lagarafurð [is]
processed agricultural product
unnin landbúnaðarafurð [is]
industrial structure
uppbygging iðnaðar [is]
evaporative residue
uppgufunarleifar [is]
initialisation procedure
initialization procedure
upphafsferli [is]
induction heating device
upphitunarkerfi fyrir soggrein [is]
induction manifold heater
upphitunarkerfi fyrir soggrein [is]
information memorandum
upplýsingaminnisblað [is]
information and control module
ICM
upplýsinga- og eftirlitseining [is]
information protocol data unit
information PDU
upplýsinga- og reglugagnaeining [is]
stage reached in the procedure
upplýsingar um stöðu mála [is]
état d´avancement de la procédure [fr]
Verfahrensstand [de]
information products
upplýsingavörur [is]
originating product
upprunavara [is]
product source
uppruni vöru [is]
redundancy
uppsögn [is]
introduction
upptaka [is]
introduction of a uniform visa
upptaka samræmdrar vegabréfsáritunar [is]
instauration du visa uniforme [fr]
Schaffung eines einheitliches Sichtvermerks [de]
epidural anaesthesia
utanbastsdeyfing [is]
UVCB substance
UVCB
substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
UVCB-efni [is]
product that is packaged as spray
úðavara [is]
waste product
úrgangsefni [is]
dung heap
úrgangshaugur [is]
residual waste
úrgangsleifar [is]
restaffald [da]
restavfall [sæ]
déchêt résiduel [fr]
Restabfall [de]
residual lye
úrgangslútur [is]
sludge residue
úrgangsseyra [is]
dumped material
úrgangur sem er hent [is]
agro-industrial waste
úrgangur úr búvöruiðnaði [is]
production waste
úrgangur úr framleiðslu [is]
redress procedure
úrlausnarmeðferð [is]
pest control procedure
úrræði til að ráða niðurlögum meindýra [is]
kontrol med forekomst af skadedyr [da]
rutin för skadedjursbekämpning [sæ]
procédure de lutte contre les parasites [fr]
Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung [de]
discharge duct
útblástursrás [is]
tendering procedure
tender procedure
útboðsaðferð [is]
award procedure
útboðsferli [is]
tendering procedure
tender procedure
útboðsferli [is]
award procedure of a contract
útboðsferli samnings [is]
extractable residue
útdraganleg leif [is]
útdráttarleif [is]
extraction procedure
extraction process
útdráttaraðferð [is]
extract residue
útdráttarleif [is]
residue of extraction solvents
útdráttarleysisleif [is]
shipping industry
útgerðir á sviði sjóflutninga [is]
reducing expenditure
útgjaldalækkun [is]
credit product
útlánamiðill [is]
production approach
útreikningur á framleiðslu [is]
unnormalisation procedure
útreikningur raungilda [is]
exhaust extraction duct
útsogsrás útblásturs [is]
audit procedure
úttekt [is]
supply service of industrial workers
útvegun iðnverkafólks [is]
outsourced production
útvistuð framleiðsla [is]
procedural questions
vafaatriði varðandi málsmeðferð [is]
induction exposure
vakningarváhrif [is]
duty period
vakt [is]
duty roster
vaktaskrá [is]
watchkeeping duty
vaktstöðuskylda [is]
duty engineer
vaktvélstjóri [is]
selection procedure
valaðferð [is]
selection procedure
valferli [is]
selective catalytic reduction
selective catalytic converter reduction
SCR
valvís afoxun með hvata [is]
valvís, hvötuð afoxun [is]
SCR, selektiv katalytisk reduktion [da]
SCR, selektiv katalytisk reduktion [sæ]
RCS, réduction catalytique sélective [fr]
SCR, selektive katalytische Reduktion [de]
selective non-catalytic reduction
SNCR
valvís, óhvötuð afoxun [is]
SNCR, selektiv ikke-katalytisk reduktion [da]
SNCR, selektiv icke-katalytisk reduktion [sæ]
SNCR, réduction non catalytique sélectiv [fr]
SNCR, Selektive nicht-katalytische Reduktion [de]
product
vara [is]
primary product
vara á forstigi framleiðslunnar [is]
intermediate product
vara á millistigi framleiðslunnar [is]
relining product
vara fyrir fóðrun [is]
prosthodontic product
vara fyrir gervitennur [is]
antiwrinkle product
anti-wrinkle product
vara gegn hrukkumyndun [is]
pipeline product
vara í bígerð [is]
packaged product
vara í umbúðum [is]
special nutritional product
vara með sérstakt næringargildi [is]
durable asset
varanleg eign [is]
durable recovery
varanleg endurreisn [is]
reprise durable, relance durable [fr]
anhaltender Aufschwung, dauerhafter Aufschwung [de]
durable goods
consumer durables
varanleg neysluvara [is]
durables
varanleg neysluvara [is]
durable
varanlegur [is]
enduring success
varanlegur árangur [is]
durable medium
varanlegur miðill [is]
duration
varanleiki [is]
product for foliar application
vara notuð sem blaðáburður [is]
product sold in bulk
vara, seld í lausri vigt [is]
rinse-off product
vara sem á að skola burt eftir notkun [is]
dumped product
vara sem boðin er fram með undirboðskjörum [is]
environmental sole purpose product
vara sem eingöngu er tengd umhverfismálum [is]
specifik miljøvenlig produkt [da]
produkt med enbart miljösyfte [sæ]
produit à finalité uniquement environnementale [fr]
Produkt einzig für Umweltzwecke [de]
leave-on product
vara sem ekki á að skola burt eftir notkun [is]
characteristic product
vara sem er einkennandi [is]
non-organic product
vara sem er ekki lífrænt framleidd [is]
hire-worked product
vara sem er unnin með tilstyrk aðkeyptrar vinnu [is]
perishable product
vara sem hætt er við skemmdum [is]
water dispersible product
vara sem myndar vatnsdreifilausn [is]
road marking product
product for road marking
vara til að merkja yfirborð vega [is]
straightening product
product for straightening
vara til afliðunar [is]
domestic product
vara til heimilisnota [is]
medical product
vara til lækninga [is]
lækningavara [is]
oral care product
vara til munnhirðu [is]
oral hygiene product
vara til munnhirðu [is]
incontinence product
vara til nota við lausheldni [is]
electronic-signature product
vara til rafrænna undirskrifta [is]
abrasive product
vara til slípunar [is]
child-care product
childcare product
child care product
vara til umönnunar barna [is]
umönnunarvara fyrir börn [is]
fallback procedure
varatollferli [is]
own-brand product
own brand product
vara undir eigin vörumerki [is]
produkt af eget mærke [da]
produit sous marque propre [fr]
Hausmarkenprodukt [de]
artificial product
vara úr gerviefnum [is]
grain product
vara úr grjónum [is]
mineral product
vara úr jarðefnum [is]
ferrous product
vara úr járni [is]
product of plant origin
vara úr jurtaríkinu [is]
forged iron product
vara úr smíðajárni [is]
carbon-steel product
vara úr stáli [is]
back-up take-off procedure
varaverklag fyrir flugtak [is]
hardware security module
varbúnaður [is]
conduction
varmaleiðni [is]
thermal conductivity
varmaleiðni [is]
heat conductivity
varmaleiðni [is]
thermal conductivity detector
varmaleiðninemi [is]
pesticide residue
varnarefnaleif [is]
pesticidrest [da]
pesticidrest [sæ]
résidu de pesticide [fr]
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln [de]
protective conductor
varnarleiðari [is]
defence-related products
varnartengdar vörur [is]
pullet for the production of eggs
varphæna [is]
duty of care
varúðarskylda [is]
aquatic products
vatnadýr og -plöntur [is]
waters which are medicinal products
vatn sem er lyf [is]
water production
vatnsframleiðsla [is]
hydraulic conductivity
vatnsleiðni [is]
water dispersed formulated product
vatnsleysanleg, samsett vara [is]
hydrolysis product of bixin
vatnsrofsefni bixíns [is]
water industry
vatnsveitufyrirtæki [is]
aqueduct
vatnsveitustokkur [is]
waterproofing product
vatnsþéttiefni [is]
water pressure reducing valve
vatnsþrýstiminnkunarloki [is]
quilted textile products
vatteraðar textílvörur [is]
reduction in interest rates
vaxtalækkun [is]
insurance-based investment product
vátryggingatengd fjárfestingarafurð [is]
tissue engineered product
vefjatæknilyf [is]
visa fraudulently obtained
vegabréfsáritun, fengin með sviksamlegum hætti [is]
due to a parliamentary scrutiny reserve
vegna fyrirvara um umfjöllun þingsins [is]
hunting product
veiðiafurð [is]
duck plague
duck viral enteritis
duck virus enteritis
DVE
veirugarnabólga í öndum [is]
transduction
veiruleiðsla [is]
individual grant of aid
veiting stakrar aðstoðar [is]
rolling procedure
veltiaðgerð [is]
Normal Procedure
venjuleg málsmeðferð [is]
normal statistical procedure
venjuleg, tölfræðileg aðferð [is]
be scheduled
vera á áætlun [is]
be on flight deck duty
vera á flugvakt í stjórnklefa [is]
dual currency bond
verðbréf í tveimur gjaldmiðlum [is]
ad valorem duty
verðtollur [is]
gross production
verg framleiðsla [is]
gross domestic product
GDP
verg landsframleiðsla [is]
gross domestic product at market price
verg landsframleiðsla á markaðsvirði [is]
gross reduction
verg lækkun [is]
gross production value
vergt framleiðsluverðmæti [is]
gross national product
gross national production
GNP
verg þjóðarframleiðsla [is]
produit national brut, PNB [fr]
Bruttosozialprodukt, BSP [de]
gross national product at market prices
GNPmp
verg þjóðarframleiðsla á markaðsvirði [is]
operating procedures
verkhættir [is]
post-flight procedure
verklag eftir flug [is]
pre-flight procedure
preflight procedure
verklag fyrir flug [is]
steep approach procedure
verklag í bröttu aðflugi [is]
low visibility procedure
LVP
verklag í lélegu skyggni [is]
departure contingency procedures
verklag í viðlögum við brottflug [is]
procedure
verklagsregla [is]
operational procedure
verklagsregla [is]
operating procedures
verklagsreglur [is]
terminal area procedures
verklagsreglur fyrir aðflugssvæði [is]
ETOPS operational procedures
verklagsreglur í fjarflugi [is]
emergency procedures
verklagsreglur í neyðartilvikum [is]
cockpit procedures
verklagsreglur í stjórnklefa [is]
handling procedures
verklagsreglur um afgreiðslu [is]
instrument departure procedures
verklagsreglur um blindbrottflug [is]
en-route COM procedures
verklagsreglur um fjarskipti á flugleið [is]
security procedures
verklagsreglur um flugvernd [is]
implementation procedure
verklagsreglur um framkvæmd [is]
noise abatement procedures
verklagsreglur um hávaðamildun [is]
pre-determined point procedure
predetermined point procedure
PDP procedure
verklagsreglur um leiðarskil [is]
en-route NAV procedures
verklagsreglur um leiðsögu á flugleið [is]
acceptance procedures
verklagsreglur um móttöku [is]
RCF procedure
verklagsreglur vegna talstöðvarbilunar [is]
procedure for presenting accounts
verklagsreglur við birtingu reikninga [is]
procedure for auditing accounts
verklagsreglur við endurskoðun reikninga [is]
procedure for establishing the budget
verklagsreglur við fjárlagagerð [is]
procedure for implementing the budget
verklagsreglur við framkvæmd fjárlaga [is]
ramp inspection procedures
verklagsreglur við skoðun á hlaði [is]
project management procedure
verklagsreglur við stjórnun verkefna [is]
departure procedure
verklag við brottflug [is]
normal procedures
verklag við eðlilegar aðstæður [is]
fuelling procedures
verklag við eldsneytistöku og -losun [is]
auditing procedure
verklag við endurskoðun [is]
crisis management procedures
verklag við hættustjórnun [is]
navigation procedures
verklag við leiðsögu [is]
emergency evacuation procedure
verklag við neyðarrýmingu [is]
COM-failure procedures
verklag þegar fjarskipti bregðast [is]
QFE operating procedures
verklegsreglur varðandi notkun hæðarmælis sem stilltur er á staðarþrýsting [is]
industrial chimney
verksmiðjureykháfur [is]
safeguard procedure
verndarráðstafanameðferð [is]
safeguard duty
verndartollur [is]
individual protection
vernd einstakra starfsmanna [is]
protection of the individual
verndun einstaklingsins [is]
commercial product
verslunarvara [is]
worst case residue situation
verstu, hugsanlegu aðstæður í tengslum við efnaleifar [is]
værst tænkelige situation med hensyn til restkoncentrationer [da]
sämsta tänkbara resthaltssituation [sæ]
significant residues
verulegt magn efnaleifa [is]
infringement of an essential procedural requirement
verulegur formgalli [is]
væsentlige formelle mangler [da]
violation des formes substantielles [fr]
Verletzung wesentlicher Formvorschriften [de]
chemical industry machinery
vélar til efnaiðnaðar [is]
machinery for the textile industry
vélar til textíliðnaðar [is]
machinery for textile and apparel production
vélar til textíl- og fataframleiðslu [is]
clothing-production machinery
vélbúnaður fyrir fataframleiðslu [is]
leather-production machinery
vélbúnaður fyrir leðurvöruframleiðslu [is]
textile-production machinery
vélbúnaður fyrir textílframleiðslu [is]
machinery for the industrial preparation of food or drink
vélbúnaður til iðnaðarframleiðslu á matvælum eða drykkjarvörum [is]
machinery for the industrial manufacture of food or drink
vélbúnaður til iðnaðarvinnslu á matvælum eða drykkjarvörum [is]
paperboard-production machinery
machinery for paperboard production
vélbúnaður til pappaframleiðslu [is]
paper-production machinery
vélbúnaður til pappírsframleiðslu [is]
mechanical cultivation procedure
vélræn ræktunaraðferð [is]
mechanical reduction
vélræn sundurhlutun [is]
wooden product
viðarvara [is]
wood product
viðarvara [is]
wood preservation product
viðarvarnarefni [is]
Supplementary Agreement to the Extradition Treaty of January 18th 1894, concerning its Extension to the Danish and Dutch Colonies, between Iceland and the Netherlands
viðaukasamningur um að samningurinn um framsal sakamanna skuli einnig ná til hinna dönsku og hollensku nýlendna, milli Íslands og Hollands [is]
yellow fat dairy product
viðbit [is]
Addendum
viðbót [is]
Additional Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Chile
viðbótarsamningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Chiles [is]
post-secondary education
post-secondary non-tertiary education
viðbótarstig [is]
maintenance schedule
viðhaldsáætlun [is]
maintenance procedure
viðhaldsregla [is]
module
ad hoc module
viðhengi [is]
reproductive output
viðkoma [is]
capacité reproductrice [fr]
contingency procedures
viðlagaverklagsreglur [is]
injection site residue reference value
ISRRV
viðmiðunargildi fyrir leifar á inndælingarstað [is]
fiducial mark
viðmiðunarmerki [is]
Guideline of the European Central Bank of 22 April 1999 on the authorisation to issue national banknotes during the transitional period
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. apríl 1999 um heimild til að gefa út peningaseðla hvers aðildarríkis fyrir sig á umbreytingartímabilinu [is]
Guideline of the European Central Bank of 22 December 1998 concerning the common rules and minimum standards to protect the confidentiality of the individual statistical information collected by the European Central Bank assisted by the national central banks
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. desember 1998 um sameiginlegar reglur og lágmarksstaðla til að gæta trúnaðar um tölfræðilegar persónuupplýsingar sem Seðlabanki Evrópu hefur safnað saman með aðstoð seðlabanka aðildarríkjanna [is]
guidelines for the validation of screening methods for residues of veterinary medicines
viðmiðunarreglur um fullgildingu aðferða til að skima leifar dýralyfja [is]
reference product
viðmiðunarvara [is]
conduct of business
viðskiptahættir [is]
trade in products
viðskipti með framleiðsluvörur [is]
normal procedure
viðtekin málsmeðferð [is]
receiver for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions
viðtæki fyrir hljóðútsendingar með styrkmótun [is]
duly accredited representative
viðurkenndur fulltrúi [is]
duly accredited stock-broker
viðurkenndur verðbréfamiðlari [is]
approval procedure
viðurkenningaraðferð [is]
Memorandum of Understanding
MoU
viljayfirlýsing [is]
duty
vinna [is]
rock dumping work
vinna við grjótfyllingu [is]
offshore-module fabrication work
vinna við samsetningu eininga undan strönd [is]
production process
vinnsluferli [is]
processing industry
process industry
vinnsluiðnaður [is]
production licence
vinnsluleyfi [is]
worldwide harmonised duty cycle
WHDC
vinnslulota sem er samræmd á heimsvísu [is]
product of processing
vinnsluvara [is]
duty cycle
vinnuferli [is]
Working Group on Global Disarmament and Arms Control
CODUN
vinnuhópur um hnattræna afvopnun og vopnatakmarkanir [is]
industrial injury
vinnuslys [is]
duty time limitations
vinnutímamörk [is]
duty time
vinnutími [is]
duty hour
vinnutími [is]
intermittent work schedule
vinnutími með tímabundnum hléum [is]
industrial truck
vinnuvél í iðnaði [is]
intradermal induction dose
virkjunarskammtur í húð [is]
virkjunarskammtur sem er gefinn í húð [is]
active conductor
virkur leiðari [is]
amplitude modulation
AM
víddarmótun [is]
styrkleikamótun [is]
amplitudemodulation [da]
amplitudmodulering [sæ]
MA, modulation d´amplitude, modulation en amplitude [fr]
AM, Amplitudenmodulation [de]
wine product
vínafurð [is]
wine producer
wine-producer
vínframleiðandi [is]
wine production
wine-production
vínframleiðsla [is]
wine production year
vínframleiðsluár [is]
wine-producing holding
vínframleiðslubú [is]
wine-production potential
vínframleiðslugeta [is]
grapevine product
vínræktarafurð [is]
produit de la vigne [fr]
Scientific Committee on Medicinal Products and Medical Devices
vísindanefnd um lyf og lækningatæki [is]
Scientific Committee on Consumer Products
SCCP
vísindanefnd um neysluvörur [is]
Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers
SCCNFP
vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli [is]
industrial indicator
vísir í iðnaði [is]
industrial production index
vísitala iðnaðarframleiðslu [is]
intentional introduction on the market
vísvitandi innleiðing á markað [is]
dual-in-line change-over contact
víxlsnerta með tvöfaldri pinnaröð [is]
wet dust separator
wet deduster
wet-operating deduster
votrykskilja [is]
vådstøvsseparator [da]
våt stoftavskiljare [sæ]
dépoussiéreur par voie humide [fr]
Nassabscheider [de]
individual approval certificate
vottorð um skráningarviðurkenningu [is]
certification procedure
vottunaraðferð [is]
medicinal products for the musculo-skeletal system
vöðva- og beinalyf [is]
haemodialysis individual monitor
hemodialysis individual monitor
vöktunarbúnaður fyrir einstaklinga í blóðskiljun [is]
vöktunarbúnaður fyrir einstaklinga í blóðskilun [is]
rolled steel product
völsuð stálvara [is]
well conducted test
vönduð prófun [is]
supply of products
vöruafhending [is]
system of product stewardship
vöruábyrgðarkerfi [is]
product inspection
vörueftirlit [is]
statistical classification of products by activity
CPA
vöruflokkun eftir atvinnugreinum [is]
group of products
vöruflokkur [is]
category of product
vöruflokkur [is]
product range
vöruflokkur [is]
product group
vöruflokkur [is]
product type
product-type
vöruflokkur [is]
non-scheduled air freight transport service
vöruflutningar með leigu- og þjónustuflugi [is]
excise duty
vörugjald [is]
fuel excise duty
vörugjald á eldsneyti [is]
product quality
vörugæði [is]
product family standard
vöruhópsstaðall [is]
family of products
vöruhópur [is]
product family
vöruhópur [is]
product loop
vöruhringferli [is]
product loops which are in a closed and controlled chain
vöruhringferli í lokaðri og stýrðri keðju [is]
product design
vöruhönnun [is]
product placement
vöruinnsetning [is]
product identifier
vörukenni [is]
product system
vörukerfi [is]
goods train with reduced waiting times at frontiers
vörulest með stutta viðdvöl á landamærum [is]
train a marchandises a temps d´arret raccourcis aux frontieres [fr]
Güterzüg ohne nennenswerte Grenzaufenthalte [de]
product range
vörulína [is]
product market
vörumarkaður [is]
branded product
vörumerkjavara [is]
canned products
vörur í dósum [is]
jarred products
vörur í krukkum [is]
dual-use goods
vörur með tvíþætt notagildi [is]
dual-use goods and technology
vörur og tækni með tvíþætt notagildi [is]
goods produced for own consumption
vörur sem framleiddar eru til eigin neyslu [is]
differentiated products
vörur sem gerður er greinarmunur á [is]
energy-using products
EuPs
vörur sem nota orku [is]
vegetable products
vörur úr jurtaríkinu [is]
concrete products
vörur úr steinsteypu [is]
barter of products
vöruskiptaverslun [is]
product standard
vörustaðall [is]
product type
type of product
vörutegund [is]
subsidy on products
vörutengdur styrkur [is]
product packaging
vöruumbúðir [is]
product information
vöruupplýsingar [is]
product information file
vöruupplýsingaskjal [is]
produktinformationsdokument [da]
product range
vöruúrval [is]
product service system
PSS
vöruþjónustukerfi [is]
produktservicesystem [da]
produktservicesystem [sæ]
système produits-service [fr]
Produktservicesysteme [de]
product safety
vöruöryggi [is]
surface product
yfirborðsefni [is]
master schedule
yfirlitsáætlun [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Austria
yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Austurríkis [is]
Agreement on the Abolition of Deduction Right between Iceland and Belgium
yfirlýsingar um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Belgíu [is]
Head of the EU Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC)
yfirmaður borgaralegra áætlana og aðgerða ESB í þágu friðaruppbyggingar [is]
yfirmaður borgaralegrar friðargæslu ESB [is]
breach of procedure
það að brjóta málsmeðferðarreglur [is]
reduction of risk
risk reduction
það að draga úr áhættu [is]
reduction of poverty
það að draga úr fátækt [is]
reduction of pollution
það að draga úr mengun [is]
reintroduction
re-introduction
það að endurinnleiða e-ð [is]
endurinnleiðing [is]
solicitation of an undue advantage
það að falast eftir óréttmætum ávinningi [is]
administration of a medicinal product
það að gefa lyf [is]
reproducing the geometry of
það að hafa sama umfang og e-ð [is]
discontinuation of production
það að hætta framleiðslu [is]
prevention of fraudulent practices
það að koma í veg fyrir sviksamlegt athæfi [is]
gradual implementation
það að koma til framkvæmda í áföngum [is]
limiting production to the prejudice of consumers
það að setja takmarkanir á framleiðslu neytendum til tjóns [is]
judicial redress procedure
það að skjóta máli til dómstóla [is]
administrative redress procedure
það að skjóta máli til stjórnsýsluyfirvalds [is]
customer identification procedure
það að staðfesta deili á viðskiptamönnum [is]
reintroduction
re-introduction
það að taka e-ð upp aftur [is]
reduced mobility
það að vera hreyfihamlaður [is]
producer-currency pricing
það að verðleggja vörur í gjaldmiðli framleiðanda [is]
past-due status
það hversu langt er liðið frá gjalddaga [is]
roofing products from metal sheet
þakefni úr málmplötum [is]
wet modulus
þanþol í vætu [is]
participant in an award procedure
þátttakandi í útboði [is]
tenderer in a procedure for the award of a contract
þátttakandi í útboðsferli samnings [is]
knowledge triangle of higher education, research and innovation
þekkingarþríhyrningurinn æðri menntun, rannsóknir og nýsköpun [is]
familiarity with proper security procedures
þekking á viðeigandi starfsháttum á sviði öryggismála [is]
condensation product
þéttingarafurð [is]
afurð, fengin með þéttingu [is]
magnetic flux density
magnetic induction
þéttleiki segulflæðis [is]
magnetisk fluxtæthed, magnetisk induktion [da]
magnetisk flödestäthet, magnetisk fluxtäthet [sæ]
referendum
þjóðaratkvæðagreiðsla [is]
service of industrial workers
þjónusta iðnverkafólks [is]
service incidental to agricultural production
þjónusta sem tengist landbúnaðarframleiðslu [is]
industrial property service
þjónusta, tengd atvinnuhúsnæði [is]
software reproduction service
þjónusta, tengd fjölföldun hugbúnaðar [is]
programming service of packaged software products
þjónusta, tengd forritun hugbúnaðarpakka [is]
survey conduct service
þjónusta, tengd gerð kannana [is]
service related to the oil and gas industry
þjónusta, tengd olíu- og gasiðnaði [is]
individual pension service
þjónusta, tengd séreignarlífeyrissparnaði [is]
educational support activities
þjónusta við fræðslustarfsemi [is]
service duct
þjónustulögn [is]
undifferentiated goods- services-producing activities of private households for own use
þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota [is]
endurance
þol [is]
durable
þolinn [is]
endurance test
þolprófun [is]
dual-certificated civil subsonic jet aeroplane
þota í almenningsflugi sem þarf að gefa út tvöfalt skírteini fyrir [is]
step-by-step procedure
þrepaskipt aðferð [is]
stepwise procedure
þrepskipt aðferð [is]
graduated relief
þrepskipt ívilnun [is]
graduated tax relief
þrepskipt skattaívilnun [is]
gradvis nedsættelse af afgiften [da]
gestaffelte Steuerbefreiung [de]
wine-producing third country
þriðja land sem er vínframleiðandi [is]
advanced gene therapy medicinal product
þróað genalyf [is]
stage of product development
þróunarstig [is]
grape producer
þrúguframleiðandi [is]
print produced from electronic sources
þrykki, búið til úr rafrænu grunnefni [is]
pressure-reducing valve
þrýstiléttir [is]
pressure reducer
þrýstingsdeyfir [is]
reducing valve
þrýstingsloki [is]
pressure reduction
þrýstingslækkun [is]
pressure reduction stage
þrýstingslækkunarþrep [is]
differential pressure transducer
DPT
þrýstingsmunarboðbreytir [is]
pressure transducer
þrýstiskynjari [is]
heavy duty traffic
þungaflutningaumferð [is]
heavy dust
þungt ryk [is]
heavy-duty vehicle
HDV
þungt ökutæki [is]
TLC procedure
þunnlagsskiljuaðferð [is]
dried hoof products
þurrkaðar afurðir úr hófum og klaufum [is]
dried bone product
þurrkuð beinaafurð [is]
dried milk product
þurrmjólkurafurð [is]
dust-pressed
þurrpressaður [is]
dust pressed ceramic tile
þurrpressuð keramíkflís [is]
driver inducement system
þvingunarkerfi fyrir ökumann [is]
føreransporingssystem [da]
motiveringssystem för förare [sæ]
système d´incitation du conducteur [fr]
Aufforderungssystem für den Fahrer [de]
operator inducement system
þvingunarkerfi fyrir ökumann [is]
operatoransporingssystem [da]
motiveringssystem av operatör [sæ]
système d´incitation de l´opérateur [fr]
Aufforderungssystem für das Bedienpersonal [de]
light-duty detergent
þvottaefni fyrir lítið óhreinan þvott [is]
heavy-duty detergent
þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott [is]
concentrated product
þykkt vara [is]
load graduation
þyngdarkvörðun [is]
reducing agent for cement
þynningarefni fyrir sement [is]
procedural aspects
þættir er lúta að málsmeðferð [is]
higher educational system
higher education system
æðra menntakerfi [is]
higher non-university education
æðra nám, ekki í háskóla [is]
higher education institution
æðri menntastofnun [is]
higher-education establishment
æðri menntastofnun [is]
establishment of higher education
æðri menntastofnun [is]
higher education
æðri menntun [is]
for reproductive purposes
ætlaður til undaneldis [is]
reproducing
æxlun [is]
reproduction
æxlun [is]
reproductive cycle
æxlunarferill [is]
reproductive cell
æxlunarfruma [is]
reproductive tract
æxlunarfæri [is]
reproductive system
æxlunarfæri [is]
reproductive organs
æxlunarfæri [is]
male reproductive organs
æxlunarfæri karldýra [is]
mode of reproduction
æxlunarmáti [is]
væntanlegt [da]
förökningssätt [sæ]
type of reproduction
æxlunarmáti [is]
reproduction test
æxlunarprófun [is]
reproductive screening test
æxlunarskimunarprófun [is]
reproductive function
æxlunarstarfsemi [is]
reproductive disorder
æxlunartruflun [is]
heavy duty mincing machine
öflug hakkavél [is]
hachoir de grande capacité [fr]
heavy-duty engine
öflugur hreyfill [is]
motor industry
ökutækjaiðnaður [is]
medicinal product for the respiratory system
öndunarfæralyf [is]
substrate-induced respiration
öndun sem er örvuð með æti [is]
safe conduct
örugg fylgd [is]
safe use of a medicinal product
örugg notkun lyfs [is]
safe procedure
öruggt verklag [is]
safe product
örugg vara [is]
substrate-induced
örvaður með æti [is]
microbial plant protection product
örverufræðileg plöntuverndarvara [is]
plöntuverndarvara með örverum [is]
induction
örvun [is]
induction threshold
örvunarmörk [is]
induction period
örvunartímabil [is]
induction time
örvunartími [is]
industrial safety helmet
öryggishjálmur fyrir vinnustaði [is]
industrihjelm [da]
skyddshjälm [sæ]
fiducial limits
öryggismörk [is]
Safety and Health Commission for the Mining and Other Extractive Industries
öryggis- og heilbrigðisnefnd fyrir námuvinnslu og annan námuiðnað [is]
air bag module
öryggispúðaeining [is]
safety procedure
öryggisregla [is]
security procedures
öryggisverklag [is]

2894 niðurstöður fundust.