Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "der"

first order grain
1st order grain
aðalkorn [is]
leading insurance undertaking
aðalvátryggingafélag [is]
access ladder
aðgengisstigi [is]
operational order of battle
aðgerðaáætlun orrustu [is]
under semi-field conditions
að hluta til við skilyrði á vettvangi [is]
transfer of undertakings
aðilaskipti að fyrirtækjum [is]
Member State with a derogation
aðildarríki með undanþágu [is]
aviation undertaking
aðili í flugtengdri starfsemi [is]
considering
að teknu tilliti til [is]
under the conditions
að uppfylltum þeim skilyrðum [is]
cross-border organised crime
cross-border organized crime
afbrotastarfsemi sem nær yfir landamæri [is]
cross-border crime
afbrot sem ná yfir landamæri [is]
cross-border vehicle crime
afbrot sem tengjast ökutækjum og ná yfir landamæri [is]
derepress
de-repress
afbæla [is]
surrender
afhending [is]
supply undertaking
afhendingarfyrirtæki [is]
supply of goods for consideration
afhending á vörum gegn gjaldi [is]
afhending á vörum gegn endurgjaldi [is]
conditional surrender
afhending með skilyrðum [is]
unloader
afhleðslutæki [is]
acquire for valuable consideration
afla e-s gegn endurgjaldi [is]
derived product
afleidd afurð [is]
afledt produkt [da]
produkt därav, härledd produkt [sæ]
produit dérivé [fr]
Derivat, Produkt, Erzeugnis aus, Folgeerzeugnis, abgeleitetes Erzeugnis [de]
derived rights
afleidd réttindi [is]
SI derived unit
afleidd SI-eining [is]
afleidd eining alþjóðlega einingakerfisins [is]
derivative financial instrument
afleiddur fjármálagerningur [is]
derivative
afleiða [is]
derivative
afleiða [is]
produit dérivé, instrument dérivé [fr]
derivative of olefin
afleiða alkens [is]
non-option derivative
afleiða án valréttar [is]
option-based derivative
afleiða, byggð á valrétti [is]
iminophenyl thiazolidine derivative
afleiða imínófenýlþíasólidíns [is]
foreign currency derivative
afleiða í erlendum gjaldmiðli [is]
quinazolone derivative
afleiða kínasólóns [is]
triazole metabolite derivative
afleiða tríasólsumbrotsefna [is]
derivation of the acceptable exposure level
afleiðsla viðtekinna váhrifa [is]
derivative product
afleiðuafurð [is]
afledt produkt [da]
produit dérivé, instrument financier dérivé [fr]
Derivat, derivatives Instrument [de]
derivative asset
afleiðueign [is]
afleidd eign [is]
derivattillgång [da]
derived gas
afleiðugas [is]
derivative instrument
afleiðugerningur [is]
derivative market
derivatives market
afleiðumarkaður [is]
marché des produits dérivés, marché des instruments dérivés [fr]
derivatisation
derivatization
afleiðumyndun [is]
derivative contract
afleiðusamningur [is]
credit derivative contract
afleiðusamningur vegna útlánaáhættu [is]
swap derivative contract
afleiðuskiptasamningur [is]
derivative liability
afleiðuskuld [is]
derivative position
afleiðustaða [is]
derivatised standard
derivatized standard
afleiðustaðall [is]
derivative product
afleitt skjal [is]
derived variety
afleitt yrki [is]
reader
aflestrartæki [is]
remote early detection communication reader
REDCR
aflestrartæki fjartengds snemmgreiningarbúnaðar [is]
REDCR-búnaður [is]
temporary employment undertaking
afleysingafyrirtæki [is]
Partial European Enforcement Order certificate
afmarkað vottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
abolition of checks at the common borders
afnám á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression des contrôles aux frontières communes [fr]
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
gradual abolition of checks at the common borders
afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression graduelle des controles aux frontières communes [fr]
schrittweiser Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
market deregulation
afnám markaðssérleyfa [is]
deregulation
afnám reglna [is]
afregularisering [da]
avreglering [sæ]
déréglementation, dérégulation [fr]
Freigabe, Deregulierung [de]
decoder
afruglari [is]
surrender
afsala sér [is]
derecognise
derecognize
afskrá [is]
derecognition
de-recognition
afskráning [is]
deregistration
afskráning [is]
derecognition requirement
afskráningarákvæði [is]
deregistration system
afskráningarkerfi [is]
derecognition principle
afskráningarregla [is]
withdrawal of the European Enforcement Order certificate
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
powdered product
afurð í duftformi [is]
milk-derived product
afurð úr mjólk [is]
derivative from alkylphenol
alkýlfenólafleiða [is]
public order
allsherjarregla [is]
ordre public, offentlig orden, almindelige retsprincipper [da]
ordre public, grunderna för rättsordningen [sæ]
ordre public [fr]
öffentliche Ordnung [de]
public order and security service
almannaöryggisþjónusta [is]
general considerations
almenn atriði [is]
postal activities under universal service obligation
almenn póstþjónusta [is]
federal court
alríkisdómstóll [is]
National Federation of Local Sickness Funds
alríkissamband svæðissjúkrasjóða [is]
federal district court
alríkisundirréttur [is]
Federal Trade Commission
FTC
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna [is]
Alríkisviðskiptastofnun [is]
International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies
Alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans [is]
World Federation of United Nations Associations
World Federation of UN Associations
WFUNA
alþjóðasamtök félaga Sameinuðu þjóðanna [is]
alþjóðasamtök SÞ-félaga [is]
Verdensforbundet af FN-Foreninger [da]
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, FMANU [fr]
Weltföderation der Gesellschaften für die Vereinten Nationen [de]
International Seed Federation
ISF
Alþjóðasamtök fræiðnaðarins [is]
International Dairy Federation
IDF
Alþjóðasamtök mjólkuriðnaðarins [is]
ISDA
International Swaps and Derivatives Association
Alþjóðasamtök um skiptasamninga og afleiður [is]
International Sports Federation
Alþjóðasérsambandið [is]
International Shooting Sport Federation
ISSF
Alþjóðaskotíþróttasambandið [is]
Internationella sportskytteförbundet [da]
Fédération internationale de tir sportif [fr]
Internationaler Schiess-Sportverband [de]
United Nations University World Institute for Development Economics Research
UN University World Institute for Development Economics Research
UNU/WIDER
World Institute for Development Economics Research
WIDER
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
International Federation of Accountants
IFAC
Alþjóðleg samtök endurskoðenda [is]
væntanlegt [da]
Internationella revisorsförbundet [sæ]
Fédération internationale d´experts-comptables [fr]
Internationale Vereinigung der Wirtschaftsprüfer [de]
international invitation to tender
alþjóðlegt útboð [is]
amphetamine derivative
amfetamínafleiða [is]
object of holder´s property
andlag eignarréttar yrkisrétthafa [is]
arylpropionic acid derivative
arýlprópíónsýruafleiða [is]
acetylene cylinder
asetýlenhylki [is]
behavioural disorder
atferlisröskun [is]
by-product of rendering
aukaafurð sem myndast við bræðslu [is]
fender
aurbretti [is]
holder
ábúandi [is]
buttermilk powder
áfaduft [is]
kærnemælkspulver [da]
kärnmjölkspulver [sæ]
babeurre en poudre [fr]
Buttermilchpulver [de]
powdered buttermilk
áfir í duftformi [is]
soldering tool
áhald til lóðunar [is]
dermal effects
áhrif á húð [is]
commander´s discretion
ákvörðunarréttur flugstjóra [is]
order for deprivation of liberty
ákvörðun um frjálsræðissviptingu [is]
decision de privation de liberté [fr]
Anordnung des Freiheitsentzugs [de]
aluminium powder
powder of aluminium
álduft [is]
aluminiumpulver [da]
aluminiumbronspulver, aluminiumbrons [sæ]
reminder letter
áminningarbréf [is]
loader
ámokstursvél [is]
actuation point of the cylinder
átakspuntur strokks [is]
shredder campaign
átaksverkefni um tætingu [is]
under the aegis
á vegum e-s [is]
under the auspices of the Commission
á vegum framkvæmdastjórnarinnar [is]
cross-border and sea-basin programme
áætlun sem nær yfir landamæri og tekur til hafsvæða [is]
Community legal order
Bandalagsréttur [is]
fællesskabsretten [da]
gemenskapsrätten [sæ]
ordre juridique communautaire [fr]
Rechtsordnung der Gemeinschaft [de]
prohibition of derogations
bann við frávikum [is]
interdiction de dérogations [fr]
fight against money laundering
barátta gegn peningaþvætti [is]
lutte contre le blanchiment d´argent [fr]
Kampf gegen Geldwäsche [de]
anti-money laundering
AML
barátta gegn peningaþvætti [is]
lutte contre le blanchiment d´argent, lutte contre le blanchiment de capitaux [fr]
Geldwäschebekämpfung, Bekämpfung der Geldwäsche [de]
corticosteroid for dermatological use
barksteri í húðlyf [is]
off-white powder
beinhvítt duft [is]
crawler loader
beltaskófla [is]
firm order
bindandi pöntun [is]
binder
binder material
bindiefni [is]
radionuclide binder
bindiefni geislavirkra kjarnategunda [is]
disclose under secure procedures
birta í samræmi við leyndarreglur [is]
offentliggjøre under sikre prosedyrer [da]
border disease
bítlaveiki [is]
maladie de la frontière [fr]
tender for a contract
bjóða í samning [is]
bidder
bjóðandi [is]
tenderer
bjóðandi [is]
put up for tender
bjóða út [is]
folder of A4 format
blað sem er brotið saman í A4 stærð [is]
dermatological preparation
blanda í húðlyf [is]
food blender
blandari [is]
lead powder
blýduft [is]
blypulver [da]
lead cylinder
blýhólkur [is]
invitation to submit a tender
boð um að leggja fram tilboð [is]
bulwark ladder
borðstokkstrappa [is]
drilling derrick
borkrani [is]
descender line
botnlína [is]
shoulder
bógur [is]
bov [da]
bog [sæ]
épaule [fr]
Schulter [de]
Protocol 21 on the implementation of competition rules applicable to undertakings
bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki [is]
Protocol 22 concerning the definition of "undertaking" and "turnover" (Article 56)
bókun 22 um skilgreiningu á ,,fyrirtæki´´ og ,,veltu´´ (56. gr.) [is]
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri [is]
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandi vöruflutninga á vegum og járnbrautum [is]
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs [is]
Record of Understanding
bókun um samkomulag [is]
Brazil
Federative Republic of Brazil
BR
BRA
Brasilía [is]
Sambandslýðveldið Brasilía [is]
Brasilien, Den Føderative Republik Brasilien [da]
Brasilien, Förbundsrepubliken Brasilien [sæ]
le Brésil, la République fédérative du Brésil [fr]
Brasilien, die Föderative Republik Brasilien [de]
acute dermal toxicity
bráð eiturhrif á húð [is]
folder
bréfamappa [is]
mappa [is]
spinous spider crab
spider crab
broddakrabbi [is]
edderkopkrabbe, troldkrabbe [da]
häxkrabba [sæ]
Große Seespinne, Seespinne [de]
Maia squinado [la]
offender
brotamaður [is]
conditionally released offender
brotamaður sem hefur hlotið reynslulausn [is]
conditionally sentenced offender
brotamaður sem hefur hlotið skilorðsdóm [is]
offender
brotlegur aðili [is]
third-country nationals who are subjects of individual removal orders
brottfararskyldir ríkisborgarar þriðju landa [is]
removal order
brottflutningsskipun [is]
folder
brotvél [is]
crash-protected flight recorder
brotþolinn flugriti [is]
kollisionsbeskyttet flyvedatarekorder [da]
kraschskyddad registrator [sæ]
enregistreur de vol à l''épreuve des accidents [fr]
absturzsicherer Flugschreiber [de]
fire ladder
brunastigi [is]
rendered animal fat
rendered fat
brædd dýrafita [is]
brædd fita [is]
afsmeltet animalsk fedt, afsmeltet fedt [da]
utsmält djurfett, utsmält fett [sæ]
graisse fondue, graisse d´équarrissage, graisses animales fondues [fr]
ausgelassenes Fett, ausgelassenes tierisches Fett, ausgeschmolzenes tierisches Fett [de]
rendering plant
bræðslustöð slátur- og dýraleifa [is]
destruktionsanstalt [da]
destrueringsinrättning [sæ]
équarrissage, usine d''équarrissage, atelier d''équarrissage [fr]
Abdeckerei, Wasenmeisterei, Kadaverbeseitigungsanstalt, Tierkörperverwertungsanlage [de]
rendered butter
brætt smjör [is]
captive reinsurance undertaking
bundið endurtryggingafélag [is]
captive insurance undertaking
bundið frumtryggingafélag [is]
girder
burðarbiti [is]
brush-holder
burstahalda [is]
custard powder
búðingsduft [is]
stockbreeder
stock breeder
búfjárframleiðandi [is]
dermatological device
búnaður til húðsjúkdómalækninga [is]
builders´ ware
byggingarvara [is]
gunpowder
byssupúður [is]
baking powder
bökunarduft [is]
CR EQU IRB template
equity exposures under the internal ratings based approach
CR EQU IRB-sniðmát [is]
sniðmát fyrir áhættuskuldbindingar vegna hlutabréfa samkvæmt innramatsaðferðinni [is]
væntanlegt [da]
mallen för aktieexponeringar enligt internmetoden [sæ]
professional child-minder
professional childminder
dagmóðir [is]
cross-border dispute
deilumál yfir landamæri [is]
retstvist på tværs af grænserne [da]
contentieux transfrontalier, litige transfrontalier [fr]
grenzüberschreitender Streitfall, grenzüberschreitende Streitsache [de]
windowpane flounder
windowpane
deplahverfa [is]
merikansk slethvar, merikansk slethvarre [da]
fönsterglasvar [sæ]
Sandbutt [de]
Scophthalmus aquosus [la]
diamino pyrimidine derivative
díamínópýrimidínafleiða [is]
court order
order by court
dómsúrskurður [is]
retskendelse, retsafgørelse, dommerkendelse [da]
rättsligt avgörande [sæ]
décision de justice, décision judiciaire [fr]
gerichtliche Entscheidung, richterliche Entscheidung [de]
judgment certified as a European Enforcement Order
dómur sem er vottaður sem evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
spreader
dreifari [is]
distribution undertaking
dreifingarfyrirtæki [is]
powder form
duftform [is]
fire-extinguisher powder
duft í slökkvitæki [is]
dry powder extinguishing system
duftslökkvibúnaður [is]
down
eiderdown
dúnn [is]
dun [da]
dun [sæ]
duvet [fr]
Daune, Flaum [de]
eiderdown
dúnsæng [is]
tuck under
dýfutilhneiging [is]
tendance à piquer [fr]
echo-sounder
dýptarmælir [is]
breeder
dýraræktandi [is]
avler [da]
uppfödare [sæ]
éleveur [fr]
Züchter [de]
performance under contract
efndir samkvæmt samningi [is]
product in powder form
efni í dyftu formi [is]
GMO derivative
efni, leitt af erfðabreyttum lífverum [is]
powdery substance
efni sem er duft [is]
machine-tool work holder
efnisfesting fyrir smíðavél [is]
work holder
efnishaldari [is]
cross-border hot pursuit
eftirför yfir landamæri [is]
poursuite transfrontalière [fr]
grenzüberschreitende Nacheile [de]
control of concentrations between undertakings
eftirlit með samfylkingum fyrirtækja [is]
remainder
eftirstöðvar [is]
undermentioned
eftirtalinn [is]
turntable-ladder trailer
eftirvagn með snúanlegum stigum [is]
witness under oath
eiðsvarið vitni [is]
statement under oath
eiðsvarin yfirlýsing [is]
holder
eigandi [is]
equity holder
eigandi eigin fjár [is]
unit-holder
unitholder
eigandi einingar [is]
holder of financial instruments
eigandi fjármálagerninga [is]
holder of shares
eigandi hluta [is]
unit-holder
unitholder
eigandi hlutdeildarskírteina [is]
enjoy a direct right of action against the insurance undertaking
eiga rétt á að beina kröfu sinni beint til vátryggingafélags [is]
claiming under somebody
eiga rétt á greiðslum fyrir e-s hönd [is]
shareholders´ equity
eigið fé [is]
undertaking-specific parameter
USP
eigin stiki vátryggingafélags [is]
affiliated undertakings
eignatengd félög [is]
affiliated undertakings
eignatengd fyrirtæki [is]
sole holder
eini eigandi [is]
private trader
einkaaðili [is]
private tenderer
einkaaðili sem er bjóðandi [is]
private undertaking
einkafyrirtæki [is]
commercial intelligence provider
einkarekin upplýsingaveita [is]
as foreseen under Council Regulation
eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins [is]
person under surveillance
einstaklingur sem er undir eftirliti [is]
personne observée [fr]
zu observierende Person [de]
repeated-dose toxicity (dermal)
eiturhrif við endurtekna skammta (um húð) [is]
toxicity via the dermal route
eiturhrif við upptöku í gegnum húð [is]
flammable coating powder
eldfimt húðunarduft [is]
chilli powder
eldpiparduft [is]
powdered metal fuel
eldsneyti á formi málmdufts [is]
refuse derived fuel
eldsneyti, unnið úr úrgangi [is]
powdered flame retardant
eldtefjandi efni í duftformi [is]
final tender
endanlegt tilboð [is]
RhE
reconstructed human epidermis
endurgerð húðþekja manns [is]
outstanding recovery order
endurgreiðslukrafa [is]
surrender risk
endurkaupaáhætta [is]
surrender clause
endurkaupaákvæði [is]
surrender amount
endurkaupafjárhæð [is]
surrender option
surrender right
endurkaupréttur [is]
væntanlegt [da]
återköpsoption [sæ]
Rückkaufoption [de]
surrender value
endurkaupsvirði [is]
exclusion order
endurkomubann [is]
European Enforcement Order replacement certificate
endurnýjunarvottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
refillable cylinder
endurnýtanlegt gashylki [is]
reinsurance undertaking
endurtryggingafélag [is]
third-country reinsurance undertaking
endurtryggingafélag þriðja lands [is]
enolic acid derivative
enólsýruafleiða [is]
cider spirit
eplabrennivín [is]
brændevin af æblecider [da]
ciderspirit [sæ]
eau-de-vie de cidre [fr]
Brand aus Apfelwein, Branntwein aus Apfelwein [de]
cider
eplasítri [is]
cider
eplavín [is]
cider [da]
cider [sæ]
epoxy derivative
epoxýafleiða [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism
Evrasíuhópurinn um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka [is]
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d´argent et le financement du terrorisme [fr]
Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche [de]
European Border Surveillance System
Eurosur
evrópska landamæragæslukerfið [is]
European Border and Coast Guard
EBCG
Evrópska landamæra- og strandgæslan [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
European Enforcement Order
evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
European Enforcement Order for uncontested claims
evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur [is]
European Border and Coast Guard team
evrópsk landamæra- og strandgæslusveit [is]
European Register of Road Transport Undertakings
ERRU
Evrópsk skrá yfir flutningafyrirtæki á vegum [is]
European Border Guard Team
evrópsk sveit landamæravarða [is]
European Technical Standard Order
ETSO
evrópsk tækniforskrift [is]
ETSOA
European technical standard order authorisation
evrópsk tækniforskriftarheimild [is]
ETSO-heimild [is]
Banking Federation of the European Union
European Banking Federation
EBF
Evrópsku bankasamtökin [is]
European Network on Gender Equality
Evrópunet um jafnrétti kynjanna [is]
European legal order
Evrópuréttur [is]
European Trade Union Confederation
ETUC
Evrópusamband verkalýðsfélaga [is]
European Federation of the Perfume, Cosmetics and Toiletries Industries
COLIPA
Evrópusamtök ilmvatns- og snyrtivöruframleiðenda [is]
European Pact for Gender Equality
Evrópusáttmálinn um jafnrétti kynjanna [is]
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
FRONTEX
FRONTEX Agency
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins [is]
Landamærastofnun Evrópu [is]
European Institute for Gender Equality
Evrópustofnun um jafnrétti kynjanna [is]
European older people´s platform
AGE
Evrópuvettvangur eldri borgara [is]
Ethiopia
Federal Democratic Republic of Ethiopia
ET
ETH
Eþíópía [is]
Sambandslýðstjórnarlýðveldið Eþíópía [is]
Etiopien, Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien [da]
Etiopien, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien [sæ]
l´Ethiopie, la République démocratique fédérale d´Ethiopie [fr]
Äthiopien, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien [de]
itinerant trader
farandsali [is]
tour leader
fararstjóri [is]
provider of cargo transportation
farmflytjandi [is]
freight forwarder
farmmiðlari [is]
cross-border mobile telephone traffic
farsímaumferð yfir landamæri [is]
mobile-satellite service feeder links
farstöðvaþjónusta fyrir þráðlausar fjarskiptaleiðir (fæðihlekki) um gervihnött [is]
permanent stakeholders group
fastahópur hagsmunaaðila [is]
stående gruppe af interessenter [da]
ständig intressentgrupp [sæ]
groupe permanent des parties prenantes [fr]
Ständig Gruppe der Interessenträger [de]
static drilling derrick
fastur borkrani [is]
fixed ladder
fastur klifurstigi [is]
be duly considered
fá tilhlýðilega umfjöllun [is]
Dermoptera
feldvængjur [is]
Dermoptera [la]
phenol derivative
fenólafleiða [is]
TMG
touring motor glider
ferðavélsviffluga [is]
motorsvævefly til rejsebrug [da]
motorsvævefly til rejsebrug [sæ]
flight data recorder
FDR
ferðriti [is]
stakeholder involvement process
ferli fyrir þátttöku hagsmunaaðila [is]
holder
festing [is]
urine-bottle holder
festing fyrir þvagflösku [is]
undertaking
félag [is]
breeder''s association
breeding society
breeders´ association
breeding organisation
breeder´s organisation
breeders´ organisation
félag dýraræktarmanna [is]
ræktunarsamtök [is]
avlerforening [da]
avelsförening, avelsorganisation [sæ]
association d''éleveurs [fr]
Zuchtverein, Zuchtverband, Züchterverband, Züchtervereinigung [de]
ancillary services undertaking
félag í hliðarstarfsemi [is]
cross-border membership
félagsaðild yfir landamæri [is]
member of an undertaking
félagsaðili í fyrirtæki [is]
direct insurance undertaking
félag sem annast frumtryggingar [is]
ceding undertaking
félag sem endurtryggir [is]
undertaking in which a participation is held
félag sem önnur félög eiga hlutdeild í [is]
social undertaking
félagslegt fyrirtæki [is]
microfiche reader
fisjulesari [is]
fat derivative
fituafleiða [is]
afford sympathetic consideration to
fjalla um með velvilja [is]
remote-controlled rudder steering system
fjarstýrður búnaður fyrir stýrisblöðku [is]
qualifying portfolio undertaking
fjárfestingarhæft fyrirtæki [is]
cross-border investment
fjárfestingar yfir landamæri [is]
Financial Regulation of 16 June 1998 applicable to development finance cooperation under the fourth ACP-EC Convention
fjárhagsreglugerð frá 16. júní 1998 um samvinnu um fjármögnun þróunar samkvæmt fjórða ACP-EB-samningnum [is]
cross-border capital flow
fjármagnsstreymi yfir landamæri [is]
flux de capitaux transfrontaliers, mouvement de capitaux transfrontaliers [fr]
grenzüberschreitender Kapitalstrom [de]
Financial Action Task Force on Money Laundering
fjármálaaðgerðahópur gegn peningaþvætti [is]
Groupe d´action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI [fr]
Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung [de]
financial derivative
fjármálaafleiða [is]
instrument for financial support for external borders and visa
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við ytri landamæri og vegabréfsáritanir [is]
multistakeholder forum
multi-stakeholder forum
fjölhagsmunavettvangur [is]
multi-cylinder
fjölstrokka- [is]
multi-cylinder engine
fjölstrokkahreyfill [is]
flercylindret motor [da]
Mehrzylindermotor [de]
transnational undertaking
fjölþjóðlegt fyrirtæki [is]
area under the curve
AUC
flatarmál undir ferli [is]
areal under graf, areal under kurve [da]
area under kurva [sæ]
Bereich unterhalb der Kurve [de]
class of derivatives
flokkur afleiðna [is]
powdered sugar
flórsykur [is]
pilot under supervision
flugmaður undir umsjón [is]
US Federal Aviation Administration
FAA
Flugmálastjórn Bandaríkjanna [is]
flight recorder
flugriti [is]
operations under instrument flight rules
flug samkvæmt blindflugsreglum [is]
operations under visual flight rules
flug samkvæmt sjónflugsreglum [is]
commander
flugstjóri [is]
PICUS
pilot-in-command under supervision
flugstjóri undir umsjón flugstjóra [is]
flounder
European flounder
flundra [is]
skrubbe [da]
Flunder [de]
Platichthys flesus [la]
transport undertaking
flutningafyrirtæki [is]
transport of the elderly
flutningar á öldruðu fólki [is]
transfer of an undertaking
flutningur fyrirtækis [is]
wandering corridor
flökkurein [is]
vandringskorridor [da]
vandringskorridor [sæ]
corridor écologique [fr]
Wanderkorridor [de]
descending order of importance
forgangsröð eftir mikilvægi [is]
satisfactory undertaking
formlegt loforð [is]
preordering
forpöntun [is]
Industrial leadership
Forysta í atvinnulífi [is]
Leadership in enabling and industrial technologies
forysta í stuðningstækni og iðntækni [is]
fodder
fóður [is]
fodder baler
fóðurbaggavél [is]
feeder
fóðurgjafi [is]
fodder radish
fóðurhreðka [is]
olieræddike, foderræddike [da]
oljerättika [sæ]
radis oléifère [fr]
Ölrettich [de]
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. [la]
fodder plant
fodder plants
forage plant
fóðurjurt [is]
fóðurplanta [is]
foderplante, foderafgrøde [da]
foderväxt [sæ]
plante fourragère, culture fourragère [fr]
Futterpflanze [de]
fodder plant seed
fóðurjurtafræ [is]
fodder kale
fodder kail
forage kale
fóðurkál [is]
foderkål, fodermarvkål [da]
fodermärgkål [sæ]
chou fourrager [fr]
Futterkohl [de]
Brassica oleracea L. [la]
feed crop
green crop
fodder crop
forage crop
fóðurplanta [is]
fóðurjurt [is]
foderplante, foderafgrøde [da]
fodergröda, vallfodergröda [sæ]
culture fourragère [fr]
Futterbau, Futterkultur, Futterbestand [de]
fodder root
fodder brassica
forage root or tuber
fóðurrót og -hnýði [is]
fóðurrót [is]
rodfrugtplante til foder [da]
foderrotfrukt [sæ]
plante fourragère, plante sarclée fourragère [fr]
Futterhackfrucht [de]
fodder beet
fóðursykurrófa [is]
foderbede, runkelroe [da]
foderbeta [sæ]
betterave fourragère [fr]
Futterrübe, Runkelrübe [de]
Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba [la]
front-end shovel loader
framhleðslutæki [is]
front-end shovel loader without back-hoe
framhleðslutæki án tætara að aftan [is]
front-end shovel loader with back-hoe
framhleðslutæki með tætara að aftan [is]
execution of a confiscation order
framkvæmd úrskurðar um eignaupptöku [is]
transferring payment service provider
fráfarandi greiðsluþjónustuveitandi [is]
derogation
frávik [is]
postponed surrender
frestun afhendingar [is]
free rider
frífarþegi [is]
fender
fríholt [is]
philatelic binder
frímerkjamappa [is]
provider of education
fræðsluaðili [is]
provider of further education
fræðsluaðili á stigi framhaldsmenntunar [is]
provider of higher education
fræðsluaðili á stigi æðri menntunar [is]
road header
fræsitromla [is]
qualified trust service provider
fullgildur traustþjónustuveitandi [is]
order for enforcement
fullnustuúrskurður [is]
feeder UCITS
feeder fund
fylgisjóður [is]
highest consideration
fyllsta virðing [is]
prevent human diseases and disorders
fyrirbyggja sjúkdóma og kvilla [is]
transfer orders
fyrirmæli [is]
order
fyrirmæli [is]
individual movement order
fyrirmæli til einstaklinga um ferð [is]
collective movement order
fyrirmæli til hóps um ferð [is]
recovery order
fyrirmæli um endurheimt [is]
winding up order
fyrirmæli varðandi slitameðferð [is]
client order
fyrirmæli viðskiptavinar [is]
tilboð viðskiptavinar [is]
undertaking
fyrirtæki [is]
financial undertaking
fyrirtæki á fjármálamarkaði [is]
defence undertaking
fyrirtæki á sviði varnartengdra vara [is]
Community-scale undertaking
fyrirtæki er starfar á Bandalagsvísu [is]
food production undertaking
fyrirtæki í matvælavinnslu [is]
undertaking controlled through majority ownership
fyrirtæki í meirihlutaeigu [is]
competing undertakings
fyrirtæki í samkeppni [is]
interested undertaking
fyrirtæki sem á hagsmuna að gæta [is]
non-competing undertakings
fyrirtæki sem ekki eiga í samkeppni [is]
undertaking that holds the participation
fyrirtæki sem er eigandi hlutdeildar [is]
undertaking to be consolidated
fyrirtæki sem fella á undir samstæðu [is]
beneficiary undertaking
fyrirtæki sem fær aðstoð [is]
publicly guaranteed undertaking
fyrirtæki sem hið opinbera er í ábyrgð fyrir [is]
social housing undertaking
fyrirtæki sem rekur félagsbústaði [is]
posting undertaking
fyrirtæki sem sendir starfsmenn út til starfa utan aðalstöðva [is]
fyrirtæki sem sendir starfsmenn út [is]
undertaking conducting exploration operations
fyrirtæki sem stendur fyrir rannsóknum [is]
undertaking engaged in the occupation of road haulage operator
fyrirtæki sem stundar farmflutninga á vegum [is]
road haulage undertaking
fyrirtæki sem stundar farmflutninga á vegum [is]
air transport undertaking
fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti [is]
group of undertakings
fyrirtækjasamstæða [is]
first-order approximation
fyrstugráðunálgun [is]
portable reader
færanlegt aflestrartæki [is]
transportable gas cylinder
færanlegt gashylki [is]
mobile ladder
færanlegur stigi [is]
modernise
modernize
færa til nútímahorfs [is]
cross-border acquiring
færsluhirðing yfir landamæri [is]
make-up powder
förðunarpúður [is]
cross-border movements of travellers
för fólks yfir landamæri [is]
circulation transfrontalière des voyageurs [fr]
grenzüberschreitender Reiseverkehr [de]
crossing the border
för yfir landamæri [is]
það að fara yfir landamæri [is]
franchissement de la frontière [fr]
Grenzübertritt [de]
crossing of external border
för yfir ytri landamæri [is]
underwater countermeasure
gagnaðgerð undir yfirborði vatns/sjávar [is]
data recorder
gagnaskráningartæki [is]
data provider
gagnaveitandi [is]
mutual undertakings
gagnkvæm félög [is]
mutual assurance undertakings
gagnkvæm líftryggingafélög [is]
rejoinder
gagnsvar [is]
gall bladder
gallblaðra [is]
gas supply undertaking
gasafhendingarfyrirtæki [is]
gas undertaking
gasfyrirtæki [is]
gas holder
gashylki [is]
gas cylinder
gashylki [is]
punchcard reader
gataspjaldalesari [is]
sideloader
gámalyfta [is]
schizotypal disorder
geðklofagerðaröskun [is]
psychiatric disorder
geðröskun [is]
mental disorder
geðröskun [is]
morbus mentalis [la]
for consideration
gegn endurgjaldi [is]
transcutaneous
transdermal
gegnum húð [is]
perkutan, transkutan [da]
transkutant [sæ]
transcutané, percutané [fr]
perkutan, transkutan [de]
dermal
gegnum húð [is]
virus-derived vector
genaferja sem er afleiða veiru [is]
raise a point of order
gera fyrirspurn um fundarsköp [is]
render nugatory
gera ógildan [is]
bladder roof tank
geymir með belgþaki [is]
bladder roof-tank [da]
tank med bälgtak [sæ]
réservoir à toit souple [fr]
Blasen-Dachtank [de]
storage undertaking
geymslufyrirtæki [is]
lagerselskab [da]
Speicherunternehmen [de]
underseat stowage
geymslurými undir sæti [is]
foreign exchange derivative
FX derivative
gjaldeyrisafleiða [is]
valutaderivat [da]
smouldering curve
glóðarbrunaferill [is]
consideration paid or received
greiðsla sem innt er af hendi eða móttekin [is]
cross-border payment
greiðsla yfir landamæri [is]
payment order
greiðslubeiðni [is]
payment order
greiðslufyrirmæli [is]
payment initiation service provider
greiðsluvirkjandi [is]
intermediary payment service provider
greiðsluþjónustumiðlari [is]
payment service provider
PSP
greiðsluþjónustuveitandi [is]
account servicing payment service provider
greiðsluþjónustuveitandi sem veitir reikningsþjónustu [is]
lattice girder element
grindarbiti [is]
crops under glass
gróðurhúsaræktun [is]
undergraduate studies
grunnnám [is]
grunnnám á háskólastigi [is]
underground water
grunnvatn [is]
infrastructure provider
grunnvirkisþjónusta [is]
suspicions of money laundering
grunsemdir um peningaþvætti [is]
green fodder
grænfóður [is]
grøntfoder [da]
grönfoder [sæ]
fourrage vert [fr]
Grünfutter [de]
steaming under pressure
gufuhitun undir þrýstingi [is]
gufumeðhöndlun undir þrýstingi [is]
behandling med damp [da]
ångbehandling [sæ]
Dampfdruckanwendung [de]
yellowtail flounder
yellowtail
gulsporður [is]
Limanda ferruginea, Pleuronectes ferruginea (úrelt) [la]
cross-border surveillance
gæsla yfir landamæri [is]
observation transfrontalière [fr]
grenzüberschreitende Observation [de]
child minders
gæslufólk barna [is]
under-river tunnel
göng undir á [is]
keep under surveillance
hafa undir eftirliti [is]
observer [fr]
observieren [de]
keep under surveillance a person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
hafa undir eftirliti einstakling sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði [is]
observer une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
eine Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein, observieren [de]
Practical Handbook for border guards
hagnýt handbók fyrir landamæraverði [is]
stakeholders
hagsmunaaðilar [is]
stakeholder
hagsmunaaðili [is]
health stakeholder
hagsmunaaðili á heilbrigðissviði [is]
private stakeholder
hagsmunaaðili í einkageiranum [is]
privat aktör [da]
Securities and Markets Stakeholder Group
hagsmunahópur á verðbréfamarkaði [is]
halogenated derivative
halógenuð afleiða [is]
retarder
hamlari [is]
holder
handhafi [is]
holder of a patent
handhafi einkaleyfis [is]
AOC holder
handhafi flugrekandaskírteinis [is]
holder of presidential authority
handhafi forsetavalds [is]
holder of a depository receipt
handhafi heimildarskírteinis [is]
electronic money holder
handhafi rafeyris [is]
holder of debt securities
debt security holder
handhafi skuldabréfa [is]
bondholder
handhafi skuldabréfs [is]
waste holder
holder of waste
handhafi úrgangs [is]
option holder
option-holder
handhafi valréttar [is]
note holder
handhafi víxils [is]
certificate holder
certificate-holder
handhafi vottorðs [is]
holder of a driving licence
handhafi ökuskírteinis [is]
arrest the person under surveillance
handtaka einstakling sem er undir eftirliti [is]
arrêter la personne observée [fr]
die zu observierende Person festnehmen [de]
hand embroidered tapestries
handunninn útsaumur [is]
header row
hausalína [is]
cross-border healthcare
heilbrigðisþjónusta yfir landamæri [is]
cross-border threats to health
heilsufarsógn sem nær yfir landamæri [is]
health underwriting
heilsutrygging [is]
Certificate Holder Authorisation
CHA
heimild handhafa vottorðs [is]
order of confiscation
confiscation order
heimild til upptöku [is]
solemn undertaking
heit [is]
moderator
hemilefni [is]
brake cylinder
hemladæla [is]
bremsecylinder [da]
Henderson Islands
Hendersoneyjar [is]
underwater vessel of war
herskip undir yfirborði vatns/sjávar [is]
cardiovascular disorder
hjarta- og æðakvilli [is]
builder
hjálparefni [is]
devices for the elderly
hjálpartæki fyrir aldraða [is]
loader
hjóla- eða beltaskófla [is]
mechanical shovel loader
hjólaskófla [is]
shovel loader
hjólaskófla [is]
wheeled loader
hjólaskófla [is]
hjullastare [sæ]
wheel loader
hjólaskófla [is]
wheel cylinder
hjóldæla [is]
revolving underwriting facilities
RUFs
hlaupandi sölutryggingar vegna verðbréfa [is]
loader
hleðslutæki [is]
side guard
side underrun protection system
side underrun protection device
LPD
hliðarhlíf [is]
ruddervator
hliðarhæðarstýri [is]
rudder
hliðarstýri [is]
ABC gate
automated border control gate
hlið með sjálfvirkri landamæravörslu [is]
sounder
hljóðgjafi [is]
voice recorder
hljóðriti [is]
cockpit voice recorder
CVR
hljóðriti [is]
cockpit voice recorder combined with the flight data recorder
hljóðriti með sambyggðan flugrita [is]
sound recorder
hljóðupptökutæki [is]
equity derivative
hlutabréfaafleiða [is]
aktieafledt instrument [da]
von Anteilspapier abgeleitetes Instrument [de]
adhering lender
hlutaðeigandi lánveitandi [is]
holder of capital
hlutafjárhafi [is]
associated undertaking
hlutdeildarfyrirtæki [is]
unit of a collective investment undertaking
hlutdeildarskírteini sjóðs um sameiginlega fjárfestingu [is]
participating insurance and reinsurance undertaking
hluteignarfélag á vátrygginga- og endurtryggingasviði [is]
participating undertaking
hluteignarfyrirtæki [is]
hluteignarfélag [is]
general meeting of shareholders
general meeting
hluthafafundur [is]
shareholder
hluthafi [is]
successful bidder
hlutskarpasti bjóðandi [is]
sneezing powder
hnerriduft [is]
Dutch guilder
NLG
hollenskt gyllini [is]
cylinder rack
hólkasamstæða [is]
bundle of cylinders
hólkasamstæða [is]
Group Leader
hópstjóri [is]
Team Leader
hópstjóri [is]
pseudo-first order kinetics
hraðafræði af sýndarfyrstu gráðu [is]
commodity broker-trader
hrávörumiðlari [is]
Automatic Direction Finder
ADF
hringvitavísir [is]
neurotic disorder
hugsýki [is]
hugsýkisröskun [is]
delusional disorder
hugvilluröskun [is]
hop powder
humladuft [is]
humlepulver [da]
humlepulver [sæ]
poudre de houblon [fr]
Hopfenpulver [de]
dermatitis
húðbólga [is]
dermatitis [da]
dermatit [sæ]
Dermatitis [de]
foot-pad dermatitis
húðbólga á gangþófum [is]
trædepudedermatitis [da]
trampdynedermatit [sæ]
Fußballendermatitis [de]
allegic dermatitis
húðbólga vegna ofnæmis [is]
allergic contact dermatitis
húðbólga vegna snertiofnæmis [is]
snertiofnæmishúðbólga [is]
dermal irritancy
húðertandi eiginleikar [is]
dermal irritation
húðerting [is]
dermal irritation potential
húðertingarmáttur [is]
dermal irritation test
húðertingarprófun [is]
dermatome
húðgeiri [is]
dermatom [da]
dermatom [sæ]
dermatome [fr]
Dermatom [de]
medicinal product for dermatology
húðlyf [is]
dermato-venereology
húð- og kynsjúkdómalækningar [is]
dermatoscope
húðsjá [is]
dermatology
húðsjúkdómafræði [is]
epidermis
húðþekja [is]
skin corrosion
dermal corrosion
húðæting [is]
dermal corrosion potential
húðætingarmáttur [is]
dermal corrosion test
húðætingarprófun [is]
non-profit housing undertaking
húsnæðisstofnun í þágu almennings [is]
white crystalline powder
hvítt, kristallað duft [is]
ascender line
hæðarlína [is]
cross-border dependencies
hæði yfir landamæri [is]
upgrade to commander
hækka í stöðu flugstjóra [is]
ascending order
hækkandi röð [is]
higher order
meiri gæði
hærri gæðaflokkur [is]
master cylinder
main brake cylinder
brake master cylinder
master brake cylinder
höfuðdæla [is]
hovedcylinder, hovedbremscylinder [da]
huvudcylinder [sæ]
moderate erythema
hörundsroði í meðallagi [is]
premiums under group contracts
iðgjöld fyrir hóptryggingar [is]
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IFRIC 7
IFRIC Interpretation 7
IFRIC-túlkun 7, beiting endurgerðaraðferðarinnar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives
IFRIC 9
IFRIC Interpretation 9
IFRIC-túlkun 9, endurmat innbyggðra afleiðna [is]
weeder
illgresisherfi [is]
eau de Cologne mint
bergamot mint
lavender mint
orange mint
ilmminta [is]
eau de cologne-mynte [da]
korsikansk mynta, krypmynta, dvärgmynta [sæ]
menthe bergamote, menthe eau-de-cologne [fr]
Orangenminze, Bergamotteminze [de]
Mentha ×piperita nm. citrata [la]
under jurisdiction
innan lögsögu e-s [is]
under a partnership agreement
innan ramma samstarfssamnings [is]
intruder detection system
innbrotaviðvörunarkerfi [is]
embedded derivative
innbyggð afleiða [is]
embedded non-equity derivative feature
innbyggð afleiða sem hefur ekki eiginleika eigin fjár [is]
integrated digital decoder
IRD
innbyggður, stafrænn afkóðari [is]
insider list
list of insiders
innherjaskrá [is]
insider trading
innherjaviðskipti [is]
insider offense
innherjaviðskipti [is]
insider
innherji [is]
incoming cross-border mail
innkomandi millilandapóstur [is]
internal borders
innri landamæri [is]
frontière intérieure [fr]
Binnengrenze [de]
surrender
innskil [is]
aviation surrender set-aside account
innskilareikningur vegna flugs [is]
infrastructure provider
innviðaveitandi [is]
under atmospheric conditions
í andrúmslofti [is]
borderline chemical
íðefni með óvissa flokkun [is]
dermal route of administration
íkomuleið um húð [is]
reserve order
ísjakatilboð [is]
borderline product
jaðarvara [is]
create a gender balance
jafna hlutfall kynjanna [is]
gender equality
jafnrétti kynjanna [is]
kynjajafnrétti [is]
Gender Equality Studies and Training Programme
UNU-GEST
Jafnréttisskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna [is]
Jafnréttisskóli Háskóla SÞ [is]
Centre for Gender Equality
Jafnréttisstofa [is]
gender balance
jafnt hlutfall kynjanna [is]
olive flounder
japanshverfa [is]
olivengrøn hvarre [da]
japansk var [sæ]
Olivgrüne Flunder [de]
Paralichthys olivaceus [la]
natural gas undertaking
jarðgasfyrirtæki [is]
underground train
jarðlest [is]
petroleum derivative
jarðolíuafleiða [is]
underground cable
jarðstrengur [is]
jordkabel, nedgravet kabel, underjordisk kabel [da]
jordkabelledning, ledning under jord [sæ]
câble souterrain [fr]
Erdkabel [de]
railway undertaking
járnbrautarfyrirtæki [is]
iron powder
járnduft [is]
udder
júgur [is]
inflammation of the udder
júgurbólga [is]
cross-border section
kafli sem liggur yfir landamæri [is]
external borders section
kafli ytri landamæra [is]
cocoa powder
kakóduft [is]
kakaopulver [da]
kakaopulver [sæ]
poudre de cacao [fr]
powdered lime
kalkduft [is]
calcium hydroxide
slaked lime
hydrated lime
lime hydrate
builder''s lime
kalsíumhýdroxíð [is]
släckt kalk, kalciumhydroxid [da]
underwater cable
kapall til nota í vatni [is]
surrender
kaupa aftur [is]
purchase consideration
kaupfjárhæð [is]
trader
kaupmaður [is]
embedder ID
kennimerki kortaframleiðanda [is]
stepladder
klifurstigi [is]
locomotive tender
kolavagn [is]
tender
kolavagn [is]
flounders
right-eye flounders
kolaætt [is]
kolar [is]
rødspættefamilien [da]
flundra fiskar, skubba [sæ]
Pleuronectidae [la]
powder of copper
koparduft [is]
stratum granulosum
granular layer
granular layer of epidermis
kornalag [is]
kornafrumnalag [is]
credit card payment order
kortagreiðslubeiðni [is]
card reader
kortalesari [is]
cardholder
korthafi [is]
boarder
kostgangari [is]
encoder
kóðari [is]
coriander
kóríander [is]
koriander [da]
koriander [sæ]
Koriander [de]
Coriandrum sativum L. [la]
apply for a court order
krefjast dómsúrskurðar [is]
crystalline powder
kristallað duft [is]
cross-border crisis management
krísustjórnun yfir landamæri [is]
gestion des crises transfrontalières, gestion des crises transfrontières [fr]
grenzüberschreitendes Krisenmanagement [de]
recorder trace
kúrfa [is]
firing order
kveikiröð [is]
gender
kyn [is]
breeding animal
breeder
kynbótadýr [is]
avlsdyr [da]
avelsdjur [sæ]
géniteur, reproducteur, animal reproducteur, animal de reproduction [fr]
Zuchttier [de]
gender-specific violence
kynbundið ofbeldi [is]
gender-based violence
kynbundið ofbeldi [is]
gender-specific
kynbundinn [is]
gender stereotype
kynbundin staðalímynd [is]
gender-based persecution
kynbundnar ofsóknir [is]
gender
kyngervi [is]
gender blindness
kynhlutleysi [is]
gender roles
kynhlutverk [is]
underrepresented sex
kynið sem er í minnihluta [is]
gender equality
kynjajafnrétti [is]
gender equality policy
kynjajafnréttisstefna [is]
gender parity
kynjajafnvægi [is]
gender-related gap
kynjamunur [is]
gender mainstreaming
kynjasamþætting [is]
gender budgeting
kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð [is]
gender reassignment
kynleiðrétting [is]
indicative tender
kynningarboð [is]
gender-sensitive indicators
kynnæmir vísar [is]
gender identity
kynvitund [is]
larder fridge
kæliskápur án frystihólfs [is]
construction of underground railways
lagning neðanjarðarjárnbrauta [is]
border check
landamæraeftirlit [is]
contrôle frontalier [fr]
Grenzkontrolle [de]
border control post
landamæraeftirlitsstöð [is]
border surveillance
landamæragæsla [is]
maritime border surveillance
landamæragæsla á sjó [is]
European Border and Coast Guard Agency
Frontex
Landamæra- og strandgæslustofnun Evrópu [is]
Det Europæiske Agentur for Grænsebevogtning [da]
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex [sæ]
Frontex, Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes [fr]
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache [de]
border management
landamærastjórnun [is]
border management system
landamærastjórnunarkerfi [is]
border crossing point
border-crossing
landamærastöð [is]
point de passage frontalier [fr]
Grenzübergangsstelle [de]
border point
landamærastöð [is]
border station
landamærastöð [is]
air border crossing point
landamærastöð á flugvelli [is]
seaport border point
sea port border point
landamærastöð við höfn við sjó [is]
railway border point
landamærastöð við járnbraut [is]
road border point
landamærastöð við veg [is]
border guard organisation
border guard organization
landamærasveit [is]
border area
landamærasvæði [is]
cross-border region
landamærasvæði [is]
border traffic
landamæraumferð [is]
trafic frontalier [fr]
Grenzverkehr [de]
border control
landamæravarsla [is]
national border control
landamæravarsla ríkis [is]
border guard
landamæravörður [is]
border authority
landamærayfirvald [is]
autorité chargée des contrôles à la frontière [fr]
Grenzkontrollbehörde [de]
border
landamæri [is]
river borders
landamæri á ám [is]
land borders
landamæri á landi [is]
sea borders
landamæri á sjó [is]
lake borders
landamæri á vötnum [is]
inland waterway border
landamæri um skipgengar vatnaleiðir [is]
frontière fluviale [fr]
Flußgrenze [de]
agricultural undertaking
landbúnaðarfyrirtæki [is]
agricultural commodity derivative
landbúnaðarhrávöruafleiða [is]
accommodation ladder
landgöngubrú á skipshlið [is]
national border infrastructure
landsbundið landamæragrunnvirki [is]
internal legal order
landslög [is]
internal legal order
landsréttur [is]
lefteye flounders
langhverfur [is]
langhverfuætt [is]
hvarrer, hvarrefamilien [da]
Butte [de]
Bothidae [la]
witch flounder
witch
langlúra [is]
Glyptocephalus cynoglossus [la]
gender pay gap
launamunur kynjanna [is]
powdery snow
lausamjöll [is]
loose-leaf binder
lausblaðabindi [is]
ring binder
lausblaðamappa [is]
wettable powder
lausnarduft [is]
free-flowing powder
laust duft [is]
credit derivative
lánaafleiða [is]
credit derivative product
lánaafleiðuafurð [is]
credit derivative contract
lánaafleiðusamningur [is]
lender
lánardrottinn [is]
credit derivative default contract
lánsvanskilaafleiðusamningur [is]
lender
lánveitandi [is]
lender of last resort
lánveitandi til þrautavara [is]
horizontally integrated undertaking
lárétt samþætt fyrirtæki [is]
surrender
láta af hendi [is]
afhenda [is]
remettre [fr]
überlassen [de]
dermis
leðurhúð [is]
underline
leggja áherslu á [is]
submit tender
leggja fram tilboð [is]
surrender
leggja inn [is]
line training as commander
leiðarflugsþjálfun sem flugstjóri [is]
line flying under supervision
LIFUS
leiðarflug undir umsjón [is]
derive
leiða út [is]
rectification of the European Enforcement Order certificate
leiðrétting á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
remainder
leifar [is]
leaseholder
leigutaki [is]
kindergarten worker
leikskólakennari [is]
absconder-tracing service
leit að sakborningum á flótta [is]
underwater detection device
leitartæki undir yfirborði vatns/sjávar [is]
reader
lesandi [is]
reader
lesari [is]
optical reader
lesari fyrir ritletur [is]
magnetic reader
lesari fyrir segulletur [is]
holder
leyfishafi [is]
cross-border CIT licence
leyfi til flutninga á reiðufé yfir landamæri [is]
local border traffic permit
leyfi til staðbundinnar landamæraumferðar [is]
undercover operation
leynileg aðgerð [is]
partly skimmed milk powder
léttmjólkurduft [is]
colour rendering index
color rendering index
litendurgjafarstuðull [is]
colour rendering
color rendering
litendurgjöf [is]
farvegengivelse [da]
färgåtergivning [sæ]
it is understood
litið er svo á [is]
life underwriting
líftrygging [is]
life assurance undertaking
líftryggingafélag [is]
life insurance undertaking
líftryggingafélag [is]
life-assurance policyholder
life-assurance policy holder
líftryggingartaki [is]
kinetic BCF derived from a minimised test
BCFkm
lífþéttnihraðastuðull leiddur út frá smækkaðri prófun [is]
kinetisk BCF beregnet ud fra en begrænset test [da]
FBC cinétique obtenu à partir d''un essai réduit [fr]
body protector for horse riders
líkamshlíf fyrir reiðmenn [is]
reconstructed human epidermis model
líkan með endurgerðri húðþekju manns [is]
líkan sem byggist á endurgerðri húðþekju manns [is]
small craft undertaking
lítið handverksfyrirtæki [is]
lavender
common lavender
lofnarblóm [is]
lavendel [da]
lavendel [sæ]
lavende [fr]
Lavendel [de]
Lavandula angustifolia [la]
undertaking
loforð [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and the Russian Federation
loftferðasamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
air cylinder
lofthylki [is]
gas divider
lofttegundadeilir [is]
dissolved gas under pressure
lofttegund sem er uppleyst undir þrýstingi [is]
last year for which a derogation is requested
lokaár sem undanþágubeiðni nær til [is]
collective investment undertaking (closed-end type)
collective investment undertaking of the closed-end type
lokaður sjóður um sameiginlega fjárfestingu [is]
cylinder valve
loki á gashólk [is]
gas cylinder valve
loki fyrir gashylki [is]
cylinder valve
loki fyrir gashylki [is]
grab-type unloader
losunartæki af gripskóflugerð [is]
losunartæki með krabba [is]
losser af grabtype [da]
lossare av gripskopemodell [sæ]
déchargeuse à benne preneuse [fr]
soldered
lóðaður [is]
solder
lóðmálmur [is]
solder
lóðningarefni [is]
lóðefni [is]
lóðning [is]
lead solder
lóðningarefni úr blýi [is]
derricking
lóðrétt hreyfing bómunnar [is]
vertically integrated undertaking
lóðrétt samþætt fyrirtæki [is]
soldering
brazing
braze welding
lóðun [is]
soldering equipment
lóðunarbúnaður [is]
solderability
lóðunarhæfni [is]
medicinal product for acid-related disorders
medicinal product for acid related disorders
lyf gegn sýrutengdum sjúkdómum [is]
blood product
medicinal product derived from human blood
lyf, unnið úr blóði [is]
medicinal product derived from human plasma
lyf úr blóðvökva [is]
medicinal product derived from human blood
lyf úr mannsblóði [is]
medicinal product for functional gastrointestinal disorders
lyf við maga- og garnasjúkdómum [is]
keyloader equipment
lykilhleðslubúnaður [is]
odourless powder
lyktarlaust duft [is]
mood disorder
lyndisröskun [is]
descending order
lækkandi röð [is]
statutory audits of the accounts of insurance undertakings
lögboðin endurskoðun reikninga vátryggingafélaga [is]
law and order service
löggæsluþjónusta [is]
legal tender
löglegur gjaldmiðill [is]
lovligt betalingsmiddel [da]
lagligt betalningsmedel [sæ]
moyen de paiment ayant cours légal [fr]
amtlicher Kurs, gesetzliches Zahlungsmittel [de]
officer acting under covert identity
lögreglumaður sem starfar leynilega [is]
officer acting under false identity
lögreglumaður sem starfar undir fölsku nafni [is]
cross-border police cooperation
cross-border police co-operation
lögreglusamvinna yfir landamæri [is]
functional gastrointestinal disorders
maga- og garnasjúkdómar [is]
derived pension
maka- og barnalífeyrir [is]
marketing authorisation holder
marketing authorization holder
holder of a marketing authorisation
markaðsleyfishafi [is]
dominant undertaking
markaðsráðandi fyrirtæki [is]
credit derivative market
market for credit derivatives
markaður með lánaafleiður [is]
marché des dérivés de credit [fr]
Markt für Kreditderivative [de]
cross-border market
markaður sem nær yfir landamæri [is]
maritime borders
markalínur á sjó [is]
maritim grænse, søgrænse [da]
frontière maritime [fr]
Seegrenze [de]
target undertaking
markfyrirtæki [is]
mass of the vehicle in running order
mass in running order
massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs [is]
powdered metal
málmduft [is]
proceedings resulting in the confiscation order
málsmeðferð sem leiðir til úrskurðar um eignaupptöku [is]
procedure for submitting tenders
málsmeðferð við gerð tilboða [is]
border procedure
málsmeðferð við landamæri [is]
moderately polar
meðalskautaður [is]
moderately polar stationary phase
meðalskautaður stöðufasi [is]
manipulation of money derived from crime
meðferð fjár sem aflað hefur verið með afbrotastarfsemi [is]
alleged offender
meintur brotamaður [is]
gastro-intestinal disorder
gastrointestinal disorder
meltingarkvilli [is]
dyspeptic disorder
meltingartruflun [is]
transponder code
merkissvarakóði [is]
transponder
merkissvari [is]
broker-trader
miðlari [is]
cross-border dissemination
miðlun yfir landamæri [is]
central register of lenders
miðlæg skrá yfir lánveitendur [is]
direction finder
miðunarstöð [is]
cross-border credit transfer
millifærsla fjármuna yfir landamæri [is]
intermediate undertaking
milligöngufélag [is]
formidlende virksomhed [da]
entreprise intermédiaire [fr]
zwischengeschaltetes Unternehmen [de]
cross-border mail
millilandapóstur [is]
minority shareholder
minnihlutahluthafi [is]
Micronesia
Federated States of Micronesia
FM
FSM
Míkrónesía [is]
Sambandsríki Míkrónesíu [is]
Mikronesien, Mikronesiens Forenede Stater [da]
Mikronesien, Mikronesiska federationen [sæ]
la Micronésie, les États fédérés de Micronésie [fr]
Mikronesien, die Föderierten Staaten von Mikronesien [de]
powdered milk
mjólk í duftformi [is]
milk-derivative
mjólkurafleiða [is]
powdered dairy product
mjólkurafurð sem duft [is]
milk powder
mjólkurduft [is]
feeder airline
feeder line
mjötluflug [is]
efflorescent powder
molnað duft [is]
murder
morð [is]
assassinat [fr]
Mord [de]
parent undertaking
móðurfélag [is]
rendering
múrhúðun [is]
manure spreader
mykjudreifari [is]
camera for preparing printing plates or cylinders
myndavél til að búa til prentplötur eða prentvalsa [is]
video recorder
myndbandsupptökutæki [is]
video-sharing platform provider
mynddeiliveita [is]
rendering of display
myndsetning skjás [is]
skærmbilledvisning [da]
rendering av bildskärm [sæ]
video camcorder
myndtökuvél [is]
powdered milk serum
mysuduft [is]
mælkeserum [da]
mjölkserum [sæ]
lactosérum [fr]
Molkenpulver [de]
whey powder
mysuduft [is]
extender oil
mýkingarolía [is]
blødgøringsolie [da]
extender oil [sæ]
huile de dilution [fr]
Streckungsöl [de]
metrological order
metrological quality
mælifræðileg gæði [is]
measuring cylinder
graduated cylinder
measuring glass
mæliglas [is]
measuring cylinder bearing a level mark
mæliglas með hæðarmerkingu [is]
HDV-derived N1 vehicle
N1-ökutæki með upphafshönnun sem þungt ökutæki [is]
rinderpest
cattle plague
nautapest [is]
exposure under natural conditions
náttúrulegt smitálag [is]
underground car park
neðanjarðarbílastæði [is]
underground railway
neðanjarðarlest [is]
underground railway station
neðanjarðarlestarstöð [is]
underground structure
neðanjarðarmannvirki [is]
undersea tunnel
neðansjávargöng [is]
underwater inspection
neðansjávarskoðun [is]
Committee on serious cross-border threats to health
nefnd um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri [is]
Commission established under Security Council Resolution 446
nefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 446 [is]
Nepal
Federal Democratic Republic of Nepal
NP
NPL
Nepal [is]
Sambandslýðstjórnarlýðveldið Nepal [is]
Nepal, Den Demokratiske Forbundsrepublik Nepal [da]
Nepal, Demokratiska förbundsrepubliken Nepal [sæ]
le Népal, la République démocratique fédérale du Népal [fr]
Nepal, Demokratische Bundesrepublik Nepal [de]
Nessler cylinder
Nessler-hólkur [is]
online cross-border access
Netaðgangur yfir landamæri [is]
relatives in the descending order
niðjar [is]
abrogation of derogation
niðurfelling á undanþágu [is]
nickel powder
nikkelduft [is]
Nigeria
Federal Republic of Nigeria
NG
NGA
Nígería [is]
Sambandslýðveldið Nígería [is]
Nigeria, Forbundsrepublikken Nigeria [da]
Nigeria, Förbundsrepubliken Nigeria [sæ]
le Nigeria, la République fédérale du Nigeria [fr]
Nigeria, die Bundesrepublik Nigeria [de]
nitrosated derivative
nítrósóafleiða [is]
user undertaking
notandafyrirtæki [is]
working order
nothæft ástand [is]
use of GMOs and GMO derivatives
notkun erfðabreyttra lífvera og efna sem eru leidd af erfðabreyttum lífverum [is]
N-substituted derivative
N-setin afleiða [is]
numerical order
númeraröð [is]
modern technique
nútímaaðferð [is]
modern biotechnology medicinal product
nútímalíftæknilyf [is]
modern equipment
nútímatækjabúnaður [is]
modern technology
nútímatækni [is]
modernise
modernize
nútímavæða [is]
modernisation
modernization
nútímavæðing [is]
modernisation fund
nútímavæðingarsjóður [is]
moderniseringsfond [da]
moderniseringsfond [sæ]
Fonds pour la modernisation [fr]
Modernisierungsfond [de]
modernisation of farms
modernization of farms
nútímavæðing býla [is]
modern detergent
nútímaþvottaefni [is]
modern machine
nútímaþvottavél [is]
whole-milk powder
whole milk powder
nýmjólkurduft [is]
underwear
nærfatnaður [is]
dermal hypersensitivity reaction
ofurnæmissvörun í húð [is]
octabromo derivative
oktabrómóafleiða [is]
regular border crossing point
opinber landamærastöð [is]
public corporate body
corporate body under public law
opinber lögaðili [is]
public law and order service
opinber löggæsluþjónusta [is]
statutory transport undertaking
opinbert flutningafyrirtæki [is]
public undertaking
opinbert fyrirtæki [is]
call for public tender
opinbert útboð [is]
collective investment undertaking (open-end type)
collective investment undertaking of the open-end type
opinn sjóður um sameiginlega fjárfestingu [is]
opening of a tender
opnun útboðs [is]
powdered cheese
ostaduft [is]
ostur í duftformi [is]
ost i pulverform [da]
pulverisad ost [sæ]
fromage en poudre [fr]
Käse in Pulverform [de]
over-the-counter derivative
OTC derivative contract
OTC-derivative
OTC-afleiða [is]
afleiða sem verslað er með utan verðbréfamarkaðar [is]
OTC-afleiðusamningur [is]
produit dérivé de gré à gré [fr]
außerbörslicher Derivativekontrakt, OTC-Derivativekontrakt [de]
OTC derivative instrument
OTC-afleiðugerningur [is]
oxidised derivative
oxunarafleiða [is]
non-derivative financial asset
óafleidd fjáreign [is]
fjáreign sem er ekki afleiða [is]
non-derivative financial liability
óafleidd fjárskuld [is]
non-derivative monetary asset
óafleidd, peningaleg eign [is]
non-derivative monetary liability
óafleidd, peningaleg skuld [is]
non-derivative
óafleiða [is]
indirect provider of cargo transportation
óbeinn farmflytjandi [is]
wilderness area
óbyggðir [is]
irregular tender
ófullnægjandi eða gallað tilboð [is]
duty underpaid
ógreiddur skattur [is]
independent retarder
óháður hamlari [is]
non-cultivated field border
óræktaður jaðar [is]
unsweetened cocoa powder
ósykrað kakóduft [is]
unsolicited order
ótilkvödd beiðni [is]
unconcentrated powder
óþykkt duft [is]
platform ladder
pallstigi [is]
cardboard cylinder
pappahólkur [is]
paper tape recorder
pappírsriti [is]
strip chart recorder
pappírsstrimilsriti [is]
powdered backfat
para í duftformi [is]
Paris Memorandum of Understanding on Port State Control
Paris Memorandum of Understanding
Paris MoU
Memorandum of Understanding on Port State Control
Parísarsamkomulagið um hafnarríkiseftirlit [is]
Mémorandum d´entente de Paris sur le contrôle des navires par l´État du port [fr]
Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle [de]
money laundering
money-laundering
peningaþvætti [is]
blanchiment d´argent [fr]
Geldwäsche [de]
illegal money-laundering activities
peningaþvætti [is]
money launderer
peningaþvættir [is]
money laundering operation
money-laundering operation
peningaþvættisaðgerð [is]
lampholder
lamp-holder
peruhalda [is]
plastic cylinder
plasthólkur [is]
powdered plant meal
plöntumjöl í duftformi [is]
money order
póstávísun [is]
postal order
póstkröfueyðublað [is]
mail order catalogue
póstpöntunarlisti [is]
mail order sales
mail-order sales
póstverslun [is]
mail order house
póstverslun [is]
printing cylinder
prentvalsi [is]
dermal corrosion test to predict eye corrosion
prófun á húðætingu til að spá fyrir um augnætingu [is]
solderability testing
prófun á lóðunarhæfni [is]
protein derived from mammals
prótín úr spendýrum [is]
fodder galega
purpurastrábelgur [is]
Galega orientalis Lam. [la]
powder chamber
púðurhólf [is]
sander
pússningsvél [is]
placing of an order
pöntun [is]
notes held to order
notes-held-to-order
NHTO
pöntunarbirgðir peningaseðla [is]
ordering date
pöntunardagur [is]
radio direction-finder
radíómiðunartæki [is]
electron-beam recorder
rafeindageislamælir [is]
coulometric oxygen uptake recorder
rafhleðsluriti súrefnisupptöku [is]
coulometrisk oxygenoptagelsesskriver [da]
coulometrisch Registriergeräts [de]
electricity derivative
raforkuafleiða [is]
electricity undertaking
raforkufyrirtæki [is]
cross-border exchanges in electricity
raforkuviðskipti yfir landamæri [is]
electronic ordering
rafrænar pantanir [is]
electronic tender system
rafrænt útboðskerfi [is]
electronic tendering
rafræn útboð [is]
electrodialysis stack under tension
rafskiljunarstæða við spennu [is]
laboratory carder
rannsóknarstofukembivél [is]
dermal acute toxicity study
rannsókn á bráðum eiturhrifum á húð [is]
dermal penetration study
rannsókn á gegnferð um húð [is]
SSR transponder code
secondary surveillance radar transponder code
ratsjársvarakóði fyrir kögunarsvarratsjá [is]
radar transponder
ratsjársvari [is]
transponder
TSP
ratsjársvari [is]
SSR-transponder
ratsjársvari [is]
SSR transponder equipment
ratsjársvari fyrir kögunarratsjá [is]
dominant influence over another undertaking
ráðandi áhrif yfir öðru félagi [is]
controlling undertaking
ráðandi fyrirtæki [is]
Advisory Committee of the United Nations Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law
Advisory Committee of the UN Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law
ráðgjafarnefnd áætlunar Sameinuðu þjóðanna um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar [is]
ráðgjafarnefnd áætlunar SÞ um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar [is]
border measures
ráðstafanir á landamærum [is]
cross-border measures
ráðstafanir yfir landamæri [is]
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um forvarnir gegn glæpum og meðferð brotamanna [is]
starting order
rásröð [is]
powdered lucerne meal
refasmáramjöl [is]
fínmalað refasmáramjöl [is]
finmalet lucernemel [da]
lusernmjöl [sæ]
local border traffic regime
reglur um staðbundna landamæraumferð [is]
account holder
reikningseigandi [is]
account holder
reikningshafi [is]
accounting and reporting of operations undertaken by national central banks
reikningshald og reikningsskil í tengslum við viðskipti sem seðlabankar aðildarríkjanna stunda [is]
account information service provider
reikningsupplýsingaþjónustuveitandi [is]
lattice ladders
reitarimlar [is]
launder from casting
renna frá steypun [is]
rider
rennilóð [is]
legal order
réttarkerfi [is]
rightholder
holder of right
rétthafi [is]
rights holder of programmes
rétthafi dagskrárefnis [is]
rights of shareholders to intervene
réttur hluthafa til afskipta af e-u [is]
Swiss Federal Council
ríkisstjórn Sviss [is]
cream-milk powder
rjómaduft [is]
cream powder
rjómaduft [is]
cylinder
roðflettur bolur [is]
batch payment order
runugreiðslubeiðni [is]
window winder
rúðusnerill [is]
Russia
Russian Federation, the
RU
RUS
Rússland [is]
Rússneska sambandsríkið [is]
Rusland, Den Russiske Føderation [da]
Ryssland, Ryska federationen [sæ]
la Russie, la Fédération de Russie [fr]
Russland, die Russische Föderation [de]
breeder
ræktandi [is]
animal breeder
ræktandi dýra [is]
area under cultivation
ræktunarland [is]
scouring powder
ræstiduft [is]
salamander
salamanders
salamandra [is]
salamandre [da]
salamandrar [sæ]
salamandres [fr]
Salamander [de]
Caudata [la]
loss-leader sale
sala undir kostnaðarverði [is]
powder filling
sallafylling [is]
salt spreader
saltdreifari [is]
intradermal comparative test
samanburðarhúðprófun [is]
European Transport Workers´ Federation
ETF
Samband félaga flutningaverkamanna í Evrópu [is]
Federal Republic of Yugoslavia (FRY)
Sambandslýðveldið Júgóslavía [is]
Forbundsrepublikken Jugoslavien [da]
Förbundsrepubliken Jugoslavien [sæ]
République fédérale de Yougoslavie, République fédérative de Yougoslavie [fr]
Bundesrepublik Jugoslawien [de]
federal legislative power
sambandslöggjafarvald [is]
Federal Privacy Act
sambandslög um friðhelgi einkalífsins [is]
federal minister
sambandsráðherra [is]
Bundesminister [de]
federation
sambandsríki [is]
Federal Parliament
sambandsþing [is]
equivalent arrangements on both sides of internal borders
sambærilegar reglur báðum megin við innri landamærin [is]
équivalence des régimes [fr]
Gleichwertigkeit der geltenden Regelungen [de]
SESAR Joint Undertaking
Joint undertaking to develop the new generation European air traffic management system
sameiginlega fyrirtækið SESAR [is]
SESAR-fællesforetagendet, fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [da]
gemensamma Sesar-företaget [sæ]
gemeinsames Unternehmen SESAR, gemeinsames Unternehmen zur Entwicklung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) [de]
Joint Technical Standard Orders
JTSO
sameiginlegar tækniforskriftir JAR [is]
felles tekniske normer og bestemmelser [da]
common borders
common border
sameiginleg landamæri [is]
frontière commune [fr]
gemeinsame Grenze [de]
Union´s common policy for the management of the external borders
sameiginleg stefna Sambandsins um stjórnun ytri landamæra [is]
common policy for the management of the external borders
sameiginleg stefna um stjórnun ytri landamæra [is]
European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Fusion for Energy
Sameiginlegt evrópskt fyrirtæki um alþjóðlegar tilraunir með kjarnaofn og þróun samrunaorku [is]
joint undertaking
sameiginlegt fyrirtæki [is]
collective tender
sameiginleg tilboðsgerð [is]
joint holdership
sameign [is]
trans-European electronic tendering network
samevrópskt, rafrænt útboðskerfi [is]
continuous auction order book trading system
samfellt uppboðsviðskiptakerfi með tilboðsskrá [is]
competition between undertakings using competing technologies
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta samkeppnistækni [is]
competition between undertakings using the same technology
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta sömu tækni [is]
Memorandum of Understanding
MoU
samkomulag [is]
understanding
samkomulag [is]
OECD Understanding on Export Credits for Ships
samkomulag Efnahags- og framfarastofnunarinnar um útflutningslán vegna skipa [is]
Memorandum of Understanding in Relation to the Agreement concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island etc., between Iceland and Norway
samkomulag í tengslum við samning um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen o.fl., milli Íslands og Noregs [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Memorandum of understanding between the Ministry for Foreign Affairs and External Trade of Iceland and the National Tourism Administration of China on Visa and Related Issues concerning Tourist Groups from China
samkomulag milli utanríkisráðuneytis Íslands og ferðamálaráðs Kína um vegabréfsáritanir og tengd málefni er varða ferðamannahópa frá Kína, milli Íslands og Kína [is]
Agreement relating to Commerce and Navigation, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag snertandi verslunar- og siglingaviðskipti, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Arrangement on Reciprocal Rescinding of Consular Fees, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Memorandum of Understanding regarding the Billing and Collection by the United Kingdom of Air Navigation Charges Levied by Iceland, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
Dispute Settlement Understanding
samkomulag um reglur og málsmeðferð við lausn deilumála [is]
samkomulagið um lausn deilumála [is]
Understanding on Commitments in Financial Services
samkomulag um skuldbindingar í fjármálaþjónustu [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
under Decision ...
samkvæmt ákvörðun ... [is]
under Regulation ...
samkvæmt reglugerð ... [is]
arising under the statutes
samkvæmt samþykktum [is]
under the statutes
samkvæmt samþykktum [is]
under the terms of
samkvæmt skilmálum [is]
under Directive ...
samkvæmt tilskipun ... [is]
under the proper procedures
samkvæmt viðeigandi málsmeðferð [is]
under the procedures
samkvæmt þeirri málsmeðferð [is]
under this Regulation
samkvæmt þessari reglugerð [is]
undertaking working under contract
samningsbundið fyrirtæki [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement between Denmark, Finland, Norway and Sweden on Cross Border Cooperation between the Countries in Order to prevent or limit Damage to People, Property or in the Environment in the Event of Accidents
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu milli landanna yfir landamærin til að koma í veg fyrir eða takmarka tjón á fólki, á eignum eða í umhverfinu af völdum slysa [is]
Aftale mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over statsgrænserne for at forhindre eller begrænse skader på mennesker eller ejendom eller i miljøet i tilfælde af ulykker [da]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti [is]
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway
samningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands og Noregs [is]
agreement between undertakings
samningur milli fyrirtækja [is]
Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation on certain Aspects of Cooperation in Fisheries
samningur milli ríkisstjórnar Íslands, ríkisstjórnar Noregs og ríkisstjórnar Rússneska sambandsríkisins um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs [is]
Agreement between the Nordic Countries on Abolition of Passport Control on Borders between the Nordic Countries
samningur Norðurlanda um afnám vegabréfaskoðunar við landamæri milli Norðurlandanna [is]
Nordisk overenskomst om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser [da]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and the Russian Federation
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and the Czech and Slovak Federal Republic
samningur um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tékkneska og slóvakíska sambandslýðveldisins [is]
Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water
samningur um bann gegn tilraunum með kjarnorkuvopn í gufuhvolfinu, himingeimnum og neðan sjávar [is]
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche) [is]
Convention implementing the Schengen Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders
Convention implementing the Schengen Agreement
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins milli ríkisstjórna ríkja Benelúx-efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins [is]
Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, Science and Technology, between Iceland and the Russian Federation
samningur um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Money Order Convention, between Iceland and the United States of America
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Money Order Agreement, between Iceland and the United Kingdom
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bretlands [is]
Convention for Exchange of Money Orders, between Iceland and Canada
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Kanada [is]
Agreement on Cooperation in Fisheries, between Iceland and the Russian Federation
samningur um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
underwriting agreement
samningur um sölutryggingu [is]
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime
ETS No. 141 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um þvætti, leit, hald og upptöku ávinnings af afbrotum [is]
SES nr. 141 (Safn Evrópusamninga) [is]
stakeholder consultation process
samráðsferli hagsmunaaðila [is]
draft terms of cross-border merger
samrunaáætlun [is]
cross-border merger
samruni yfir landamæri [is]
Inter-Agency Committee on Women and Gender Equality
samræmingarnefnd um kvenna- og kynjajafnrétti [is]
harmonised collective investment undertaking
samræmt fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu [is]
combined retarder
samsettur hamlari [is]
cross-border communication
samskipti yfir landamæri [is]
participating undertaking
samstarfsfélag [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
transborder cooperation
transborder co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
cross-border cooperation
cross-border co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
coopération transfrontalière, coopération transfrontière [fr]
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Kooperation [de]
interlocking ladder
samtengdur stigi [is]
federation
samtök [is]
European Federation of Investment Funds and Companies
FEFSI
Samtök evrópskra fjárfestingarsjóða og fjárfestingarfélaga [is]
Union of Industrial and Employers´ Confederations of Europe
UNICE
Samtök evrópskra iðn- og atvinnurekenda [is]
European Federation for Retirement Provision
Samtök evrópskra lífeyrissjóðasamtaka [is]
Federation of Transport Workers´ Unions in the European Union
FST
Samtök félaga flutningaverkamanna í Evrópusambandinu [is]
association of undertakings
samtök fyrirtækja [is]
grouping of railway undertakings
samtök járnbrautarfyrirtækja [is]
General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union
Cogeca
Samtök samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu [is]
central federation of sickness funds
samtök sjúkrasjóða [is]
interoperable cross-border online services
samvirk þjónusta á Netinu yfir landamæri [is]
European integrated border management
samþætt, evrópsk landamærastjórnun [is]
integration of the gender dimension
samþætting jafnréttissjónarmiða [is]
gender mainstreaming
samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða [is]
integrated natural gas undertaking
samþætt jarðgasfyrirtæki [is]
integrated management system for external borders
samþætt kerfi fyrir stjórnun á ytri landamærum [is]
integrated electricity undertaking
samþætt raforkufyrirtæki [is]
common integrated border management system
samþætt, sameiginlegt landamærastjórnunarkerfi [is]
integrated retarder
samþættur hamlari [is]
Saint Kitts and Nevis
Federation of Saint Kitts and Nevis
KN
KNA
Sankti Kitts og Nevis [is]
Sambandsríkið Sankti Kitts og Nevis [is]
Saint Kitts og Nevis, Føderationen Saint Kitts og Nevis [da]
Saint Kitts och Nevis, Federationen Saint Kitts och Nevis [sæ]
Saint-Christophe-et-Niévès, Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès [fr]
St. Kitts und Nevis, die Föderation St. Kitts und Nevis [de]
cross-border authentication
sannvottun yfir landamæri [is]
SAR transponder
SART
SAR-ratsjársvari [is]
seamless gas cylinder
saumlaus gashólkur [is]
seeder
sáningarvél [is]
sewerage undertaker
sá sem annast fráveitu [is]
water undertaker
sá sem annast vatnsveitu [is]
proxyholder
sá sem fer með umboð [is]
system provider
sá sem rekur kerfi [is]
it is understood
sá skilningur ríkir [is]
consent order
sáttafyrirmæli [is]
Schengen Borders Code
Schengen-landamærareglurnar [is]
Schengen catalogue for external border control
Schengen-leiðbeiningarritið um vörslu á ytri landamærum [is]
Schengen Agreement on the gradual abolition of controls at the common borders
Schengen-samkomulagið um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
Federal Reserve System
FRS
Seðlabanki Bandaríkjanna [is]
magnetic tape recorder
segulbandsupptökutæki [is]
målebåndoptager, magnetisk lydregistreringsapparat [da]
bandspelare, rullbandspelare [sæ]
magnetic card reader
segulkortalesari [is]
magnetic recorder
segulriti [is]
trader
seljandi [is]
trader who does not hold stocks
seljandi sem heldur ekki birgðir [is]
powdered cellulose
sellulósaduft [is]
arising under those contracts
sem af þessum samningum leiðir [is]
cementitious binder
sementsbindiefni [is]
rendered anonymous
sem er aftengdur persónuauðkennum [is]
animal-derived
sem er unninn úr dýrum [is]
oil-derived
sem er unninn úr olíu [is]
considering
sem hafa í huga [is]
in derogation from legal rules
sem undanþága frá lagareglum [is]
sender
sendandi [is]
place under a procedure
setja í tollferil [is]
six point chart recorder
six-point chart recorder
sex rása síriti [is]
sekskanalsskriver [da]
enregistreur à six points [fr]
Sechsfachschreiber [de]
Ad hoc Committee established under Security Council Resolution 446
sérstök nefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 446 [is]
SIC-19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29
SIC-19
SIC-túlkun 19, reikningsskilagjaldmiðill - mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29 [is]
SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity/Enterprise or its Shareholders
SIC 25
SIC-túlkun 25, tekjuskattar - breytingar á skattalegri stöðu einingar eða hluthafa hennar [is]
descender device for rescue
sigbúnaður til björgunar [is]
voyage recorder
siglingariti [is]
voyage data recorder
VDR
siglingariti [is]
silver powder
silfurduft [is]
powder metallurgy
sindurmótun [is]
zinc powder
sinkduft [is]
filter feeding animal
filter-feeder animal
filter feeder
síari [is]
filtrerende dyr, filtrator, filtrerende organisme, suspensionæder [da]
filtrerare [sæ]
filtreur, animal filtreur [fr]
Filtrierer [de]
drain under gravity
síast í gegn án loftsogs [is]
siderite
chalybite
derít [is]
chart recorder
síriti [is]
cider apple
sítraepli [is]
æble til ciderfremstilling, æble til fremstilling af æblecider, æble til fremstilling af æblecider eller æblesaft [da]
äpplen för framställning av cider [sæ]
pomme à cidre [fr]
Mostapfel [de]
filter holder
FH
síuhaldari [is]
standalone derivative
stand-alone derivative
sjálfstæð afleiða [is]
automated order routers
AOR
sjálfvirkni fyrirmæla fyrir milligöngu beina [is]
automatiserade orderrouters [da]
automatic border control gate
sjálfvirkt landamæravörsluhlið [is]
shipborne automatic transponder system
sjálfvirkt ratsjársvarkerfi um borð í skipum [is]
automatic divider
sjálfvirkur sýnadeilir [is]
ISF-Borders and Visa
Sjóðurinn fyrir innra öryggi - Landamæri og vegabréfsáritanir [is]
collective investment undertaking
undertaking for collective investment
CIU
collective investment scheme
sjóður um sameiginlega fjárfestingu [is]
External Borders Fund
EBF
Sjóður vegna ytri landamæra [is]
claim for damages deriving from the violation of rules in Member State law
claim for damage deriving from the violation of rules in Member State law
skaðabótakrafa vegna brota á reglum laga aðildarríkis [is]
claim for damages deriving from the violation of rules in Union law
claim for damage deriving from the violation of rules in Union law
skaðabótakrafa vegna brota á reglum Sambandslaga [is]
non-life underwriting
skaðatrygging [is]
non-life insurance undertaking
skaðatryggingafélag [is]
non-life policy holder
non-life policyholder
skaðatryggingartaki [is]
shoulder belt
skábelti [is]
diagonal shoulder strap
skáliggjandi axlaról [is]
derogation in time of emergency
skerðing réttinda á hættutímum [is]
dérogation en cas d´état d´urgence [fr]
time-limits for submission of tenders
skilafrestur tilboða [is]
surrender
skila inn [is]
understandability
skiljanleiki [is]
intercultural understanding
skilningur á annarri menningu [is]
documents authorising the crossing of the border
documents enabling the crossing of the border
skilríki sem veita heimild til að fara yfir landamæri [is]
document permettant le franchissement de la frontière [fr]
gültiges Grenzübertrittspapier [de]
master-feeder structure
master-feeder fund structure
master-feeder fund
skipan höfuðsjóða og fylgisjóða [is]
master-feeder strukturer [da]
master/feederstruktur [sæ]
Master-Feeder-Fonds [de]
shipbuilder
skipasmíðastöð [is]
foundering
skipbrot [is]
orderly marketing arrangements
skipuleg markaðssetning [is]
orderliness of markets
skipuleg virkni markaða [is]
communication order
skipun [is]
underwater vessel
skip undir yfirborði vatns/sjávar [is]
expulsion order
skipun um brottvísun [is]
policy holder
policyholder
skírteinishafi [is]
binder
skjalabindi [is]
border inspection post
skoðunarstöð á landamærum [is]
border inspection post of arrival
skoðunarstöð á landamærum á komustað [is]
border inspection post of introduction
skoðunarstöð á landamærum þar sem sending er flutt inn [is]
Community border inspection post
skoðunarstöð Bandalagsins á landamærum [is]
powder insecticide
skordýraeitur í duftformi [is]
skordýraeyðir í duftformi [is]
telescoping cylinder
skotbómuhylki [is]
cartridge holder
skothylkjahólf [is]
shooting sport federation
skotíþróttasamband [is]
registered child-minder
registered childminder
skráð dagmóðir [is]
registration holder
skráningarhafi [is]
alert for arrest for surrender purposes
alert on a person wanted for arrest for surrender purposes
skráning vegna handtöku með afhendingu í huga [is]
skráning um einstakling sem óskað er eftir að verði handtekinn með afhendingu í huga [is]
echinoderms
skrápdýr [is]
Echinodermata [la]
sequentially ordered file number
skrárnúmer eftir röð [is]
recorder
skrásetjari [is]
crawler undercarriage
skriðbeltaundirvagn [is]
bælteundervogn [da]
bandunderrede [sæ]
train chenillé [fr]
Kettenfahrwerk [de]
recorder
skrifari [is]
screw extruder
skrúfuútþrýstingspressa [is]
credit derivative
skuldaafleiða [is]
undertaking
skuldbinding [is]
anti-money laundering obligation
skuldbinding um að hindra peningaþvætti [is]
cutting-off grinder
skurðslípivél [is]
colony collapse disorder
CCD
skyndidauði býflugnabúa [is]
colony collapse disorder [da]
plötslig bidöd [sæ]
syndrome deffondrement des colonies d''abeilles [fr]
Bienenmassensterben [de]
instant powder
skyndiduft [is]
rapid border intervention
skyndiíhlutun á landamærum [is]
cylinder displacement
slagrými strokka [is]
calendering machine
sléttipressa [is]
abrasive powder
slípiduft [is]
grinder
slípivél [is]
sander
slípivél [is]
die grinder
slípivél til nota með slípitöppum [is]
ligesliber [da]
water-tender vehicle
slökkvibifreið með vatnsgeymi [is]
smallholder farmer
smábóndi [is]
petit exploitant agricole [fr]
Kleinbauer [de]
retail sale via mail order houses
smásala póstverslana [is]
glanders
Burkholderia mallei infection
infection with Burkholderia mallei
sníf [is]
snive, infektion med Burkholderia mallei [da]
rots [sæ]
infection à Burkholderia mallei, morve [fr]
Rotz, Infektion mit Burkholderia mallei [de]
malleus [la]
slender snipefish
snipefish
long-spine snipefish
snípufiskur [is]
sneppefisk [da]
snäppfisk [sæ]
Schnepfenfisch [de]
Macrorhamphosus scolopax [la]
Smart Borders package
snjalllandamærapakkinn [is]
smart borders
snjalllandamæri [is]
smart order routers
SOR
snjallstýring fyrirmæla fyrir milligöngu beina [is]
powdered cosmetics
snyrtivörur í duftformi [is]
Somalia
Federal Republic of Somalia
SO
SOM
Sómalía [is]
Somalia, Den Føderale Republik Somalia [da]
Somalia, Förbundsrepubliken Somalia [sæ]
la Somalie, République fédérale de Somalie [fr]
Somalia, Bundesrepublik Somalia [de]
tracking powder
sporaduft [is]
propellant powder
sprengipúður [is]
cylinder capacity
sprengirými [is]
cylindervolumen, kubikindhold, slagvolumen [da]
slagvolym [sæ]
spider mites
spunamaurar [is]
spunamauraætt [is]
Tetranychidae [la]
status of legal tender
staða löglegs greiðslumiðils [is]
local border traffic
staðbundin landamæraumferð [is]
petit trafic frontalier [fr]
kleiner Grenzverkehr [de]
electric underfloor local space heater
staðbundinn rafmagnsgólfhitari [is]
establishment of service providers
staðfesta þjónustuveitenda [is]
substitute derivative
staðgönguafleiða [is]
alphabetical order
stafrófsröð [is]
digital audio tape recorder
stafrænt hljóðbandsupptökutæki [is]
existing undertaking
starfandi fyrirtæki [is]
transponder code function
starfsemi ratsjársvarakóðaeiningar [is]
cross-border activity
starfsemi sem nær yfir landamæri [is]
certificate for ATM/ANS providers
starfsleyfi fyrir veitendur ATM-/ANS-þjónustu [is]
border worker
starfsmaður sem sækir atvinnu yfir landamæri [is]
VET provider
starfsmenntunaraðili [is]
steel undertaking
stálfyrirtæki [is]
trader of steel products
stálvörukaupmaður [is]
strategy orders with implied functionality
stefnumiðuð fyrirmæli með fólgna virkni [is]
turntable-ladder truck
stigabifreið með snúanlegum stigum [is]
vehicle ladder
stigi á ökutæki [is]
extension ladder
stigi sem hægt er að lengja [is]
embarkation ladder
stigi til að komast um borð [is]
time recorder
stimpilklukka [is]
manager of an undertaking
stjórnandi fyrirtækis [is]
constituent unit of a federal State
stjórnardeild í sambandsríki [is]
retarder control
stjórnbúnaður hamlara [is]
control cylinder
stjórnstrokkur [is]
administrative cease and desist order
stjórnsýslubann [is]
management of undertakings
stjórnun fyrirtækja [is]
smart border management
stjórnun snjalllandamæra [is]
snjalllandamærastjórnun [is]
external border management
stjórnun ytri landamæra [is]
founder member
stofnfélagi [is]
founder´s share
stofnhlutur [is]
stifteraktie [da]
part de fondateur [fr]
Gründeraktie, Gründeranteil [de]
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UN Women
Stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna [is]
Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna [is]
Jafnréttisstofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Jafnréttisstofnun SÞ [is]
FN-Enheden for Ligestilling mellem Kønnene og Empowerment af Kvinder [da]
Förenta nationernas enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt [sæ]
Entité des Nations Unies pour l´égalité des sexes et l´autonomisation de la femme, ONU Femmes [fr]
Einheit der Vereinten Nationen für die Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen [de]
dustable powder
stráduft [is]
extruder
strengsprauta [is]
flow divider
streymisdeilir [is]
bar-code reader
strikamerkjalesari [is]
cylinder head
strokklok [is]
cylinderdæksel, topstykke, cylinderhoved, cylindertopstykke [da]
cylinderhuvud, cylinderlock, topplock [sæ]
cylinder-head gasket
strokkloksþéttir [is]
toppakning [da]
Zylinderkopfdichtung [de]
cylinder
strokkur [is]
cylinder [da]
cylindre [fr]
Zylinder, Kolbengehaeuse [de]
Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europes higher education systems
Stuðningur við hagvöxt og atvinnu - áætlun um nútímavæðingu æðri menntakerfa í Evrópu [is]
operate across borders
stunda rekstur yfir landamæri [is]
injectable transponder
injected transponder
stunguörmerki [is]
transpondeur injectable [fr]
rudder
stýri [is]
rudder stock
stýrisás [is]
rudder shaft
stýrisás [is]
rudder angle indicator
stýrisvísir [is]
order of magnitude
stærðargráða [is]
order of magnitude
stærðarþrep [is]
tugaþrep [is]
positions in gold or gold derivatives
stöður í gulli eða gullafleiðum [is]
position holder
holder of a position
stöðutaki [is]
challenge the person under surveillance
stöðva þann sem er undir eftirliti [is]
Committee established under Security Council Resolution 421 concerning the Question of South Africa
Suður-Afríkunefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 421 [is]
summer flounder
sumarflundra [is]
sommerhvarre [da]
sommarvar [sæ]
Sommerflunder [de]
Paralichthys dentatus [la]
powdered chocolate
súkkulaðiduft [is]
black powder
svart púður [is]
antifungal for dermatological use
sveppalyf við húðsjúkdómum [is]
hang glider
hang-glider
svifdreki [is]
glider
sviffluga [is]
paraglider
svifvængur [is]
Switzerland
Swiss Confederation
CH
CHE
Sviss [is]
Svissneska ríkjasambandið [is]
Schweiz, Det Schweiziske Forbund [da]
Schweiz, Schweiziska edsförbundet [sæ]
la Suisse, la Confédération suisse [fr]
die Schweiz, die Schweizerische Eidgenossenschaft [de]
shoulder of pork
svínabógur [is]
maritime border area
svæði við markalínur á sjó [is]
SWIFT orders
SWIFT-fyrirmæli [is]
sugar-producing undertaking
sykurframleiðslufyrirtæki [is]
cyanide derivative
sýaníðafleiða [is]
divider
sýnadeilir [is]
sample holder
sýnishaldari [is]
specimen holder
sýnishaldari [is]
be kept under surveillance
sæta eftirliti [is]
provider
söluaðili [is]
underwriting
sölutrygging [is]
underwriting of an equity instrument
sölutrygging eiginfjárgernings [is]
underwriting of a debt instrument
sölutrygging skuldagernings [is]
disposal consideration
söluverð [is]
take into consideration
taka tillit til [is]
give consideration to
taka tillit til [is]
give sympathetic consideration to
taka til vinsamlegrar athugunar [is]
rudder limiter
takmarkari fyrir hliðarstýringu [is]
neurological disorder
taugaröskun [is]
related undertakings
tengd félög [is]
connected undertakings
tengd fyrirtæki [is]
related undertakings
tengd fyrirtæki [is]
feeder services
tengiflutningar [is]
feeder line
tengilína [is]
fødelinje [da]
matarlinje [sæ]
Zubringerlinie [de]
cross-border connection
tenging yfir landamæri [is]
related insurance undertaking
tengt vátryggingafélag [is]
tender
tilboð [is]
order book
tilboðaskrá [is]
order-book system
tilboðaskráakerfi [is]
order management facility
tilboðaumsýslukerfi [is]
time limit for the receipt of tenders
tilboðsfrestur [is]
tender guarantee
tilboðstrygging [is]
prepared binder
tilbúið bindiefni [is]
in consideration of
til endurgjalds fyrir [is]
notified under document number
tilkynnt með númeri [is]
nominee shareholder
tilnefndur hluthafi fyrir annan aðila [is]
nominated post holder
tilnefndur yfirmaður [is]
nominated postholder responsible for the maintenance system
tilnefndur yfirmaður viðhalds [is]
Certificate Holder Reference
CHR
tilvísun til handhafa vottorðs [is]
tin powder
tinduft [is]
temporary borders
tímabundin landamæri [is]
temporary derogation
tímabundin undanþága [is]
temporary external borders
tímabundin ytri landamæri [is]
cableway
overhead skidder
teleferic
togbraut [is]
tovbane [da]
tallow derivative
tólgarafleiða [is]
excavator loader
traktorsgrafa [is]
trust service provider
TSP
traustþjónustuveitandi [is]
tillidstjenesteudbyder [da]
tillhandahållare av betrodda tjänster [sæ]
prestataire de service de confiance [fr]
Vertrauensdiensteanbieter [de]
retarder
tregðunarefni [is]
triazinetrione derivative
tríasíntríónafleiða [is]
intestinal absorptive disorder
truflun á uppsogi í þörmum [is]
collateral provider
tryggingarveitandi [is]
intradermal tuberculin test
túberkúlínprófun í húð [is]
solderability tester
tæki til prófunar á lóðunarhæfni [is]
technical standards order
tæknistaðlafyrirmæli [is]
shredder
tætari [is]
shredderanlæg, shredder [da]
fragmenteringsanläggning [sæ]
shredder residues
tættar leifar [is]
proxy holder
umboðshafi [is]
fullmaktshavare [da]
bevollmächtigten Inhaber [de]
cross-border traffic
umferð yfir landamæri [is]
circulation transfrontalière, circulation transfrontière [fr]
grenzüberschreitender Verkehr [de]
judicial consideration
umfjöllun dómstóla [is]
environmental consideration
umhverfissjónarmið [is]
transcription of the European Enforcement Order certificate
umritun af vottorði um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
stakeholder dialogue group
umræðuhópur hagsmunaaðila [is]
care for the elderly
umönnun eldra fólks [is]
breeder bird
undaneldisfugl [is]
avlsfugl [da]
avelsfågl [sæ]
Elterntier [de]
skimmed milk powder
skimmed-milk powder
undanrennuduft [is]
derogation
undanþága [is]
derogating provision
undanþáguákvæði [is]
derogation clause
undanþáguákvæði [is]
derogating clause
undanþáguákvæði [is]
derogation request
undanþágubeiðni [is]
exempted undertaking
undanþágufyrirtæki [is]
underrun protective device
undirakstursvarnarbúnaður [is]
underrun protection
undirakstursvörn [is]
rear underrun protection
RUP
undirakstursvörn að aftan [is]
under the influence of alcohol
undir áhrifum áfengis [is]
under the influence of intoxicating agent
undir áhrifum vímugjafa [is]
under a single management
undir einni stjórn [is]
under the auspices of the Group
undir forsjá nefndarinnar [is]
controlled undertaking
undirfyrirtæki [is]
underpass
undirgangur [is]
underbridge
undirgöng [is]
roof underlay
undirlagsklæðning á þök [is]
underlying asset
undirliggjandi eign [is]
underlying share
undirliggjandi hlutur [is]
underlying fund
undirliggjandi sjóður [is]
underlying index
undirliggjandi vísitala [is]
undercoat
undirmálning [is]
under-sized fish
undersized fish
undirmálsfiskur [is]
undermåler, undermålsfisk [da]
undermålig fisk [sæ]
poisson n´atteignant pas la taille minimale [fr]
untermaßiger Fisch [de]
undersigned
undirritaður [is]
understockings
undirsokkar [is]
underline
undirstrika [is]
supporting cylinder
undirstöðuhólkur [is]
underbody
undirvagn [is]
undercarriage
undirvagn [is]
price undercutting
undirverð [is]
underpressure
under-pressure
undirþrýstingur [is]
brooder
ungafóstra [is]
kyllingemødre [da]
äggkläckningsmaskine [sæ]
éleveuse [fr]
year under review
uppgjörsár [is]
boarding ladder
uppgöngustigi [is]
initial tender
upphaflegt tilboð [is]
information folder
upplýsingamappa [is]
anti-money-laundering reporting requirement
upplýsingaskylda til að vinna gegn peningaþvætti [is]
orders management IT system
upplýsingatæknikerfi til að halda utan um pantanir [is]
information provider
upplýsingaveitandi [is]
taxidermy treatment
uppstoppun [is]
dermal absorption
upptaka um húð [is]
perkutan absorption, absorption gennem huden, hudabsorption [da]
hudabsorption [sæ]
absorption percutanée, absorption cutanée [fr]
perkutane Aufnahme, perkutane Absorption, Aufnahme über die Haut [de]
laddering
upptröppun [is]
recorder
upptökubúnaður [is]
external service provider
utanaðkomandi þjónustuaðili [is]
external provider
utanaðkomandi þjónustuveitandi [is]
spray-process skimmed milk powder
úðaþurrkað undanrennuduft [is]
confiscation order
úrskurður um eignaupptöku [is]
confiscation order concerning an amount of money
úrskurður um eignaupptöku sem varðar fjárupphæð [is]
confiscation order concerning specific items of property
úrskurður um eignaupptöku sem varðar tilteknar eignir [is]
detention order
úrskurður um farbann [is]
freezing order
úrskurður um frystingu [is]
order freezing property
úrskurður um frystingu eigna [is]
order freezing evidence
úrskurður um frystingu sönnunargagna [is]
invitation to tender
útboð [is]
call for tenders
útboð [is]
tendering
útboð [is]
tendering procedure
tender procedure
útboðsaðferð [is]
tender notice
útboðsauglýsing [is]
tendering procedure
tender procedure
útboðsferli [is]
tender documents
útboðsgögn [is]
tender system
útboðskerfi [is]
tender specification
tendering specification
útboðslýsing [is]
outgoing cross-border mail
útfarandi millilandapóstur [is]
undertaking
útfararþjónusta [is]
issue of visas at the borders
útgáfa vegabréfsáritana á landamærum [is]
délivrance de visas à la frontière [fr]
Sichtvermerkserteilung an der Grenze [de]
branch of insurance undertaking
útibú vátryggingafélags [is]
embroidery
útsaumur [is]
gas-cylinder outlet valve
úttaksloki á gashylkjum [is]
winder
vafvél [is]
selection of tenders
val á tilboðum [is]
lock cylinder
vals [is]
cylinder mower
valsasláttuvél [is]
cylinder
valsi [is]
cylinder drill obstruction
vals með borhindrun [is]
ruminal bolus
bolus
ruminal transponder
vambarstautur [is]
bolus ruminal [fr]
Bolus, Bolustransponder [de]
cross-border problem
vandamál sem nær yfir landamæri [is]
underfunding
vanfjármögnun [is]
underemployment
vannýtt vinnuafl [is]
undercoverage
under-coverage
vanþekja [is]
underdeveloped area
vanþróað svæði [is]
prudential consideration
varfærnissjónarmið [is]
fuse-holder
varhalda [is]
heat spreader
varmadreifari [is]
external border control
varsla ytri landamæra [is]
water supply undertaking
water-supply undertaking
vatnsveitufyrirtæki [is]
dermal exposure
váhrif í gegnum húð [is]
underwriting risk
vátryggingaáhætta [is]
underwriting year
UWY
vátryggingaár [is]
insurance undertaking
vátryggingafélag [is]
third-country insurance undertaking
vátryggingafélag þriðja lands [is]
policy holder
policyholder
vátryggingartaki [is]
insurance policy holder
vátryggingartaki [is]
underwriting liability
vátryggingaskuldbinding [is]
insurance provider
vátryggingaveitandi [is]
mortgage lender
veðlánveitandi [is]
weather derivative
veðurafleiða [is]
contest a confiscation order
vefengja úrskurð um eignaupptöku [is]
motor grader
veghefill [is]
road grader
veghefill [is]
grader
veghefill [is]
hard shoulder
shoulder
emergency lane
emergency stopping lane
vegöxl [is]
nødspor [da]
hård vägren, uppställningsfält [sæ]
provider
veitandi [is]
access provider
veitandi aðgangs [is]
sá sem veitir aðgang [is]
universal service provider
veitandi alþjónustu [is]
CSD-banking service provider
veitandi bankaþjónustu verðbréfamiðstöðvar [is]
DEA provider
veitandi beins, rafræns aðgangs [is]
mobile telephony provider
veitandi farsímaþjónustu [is]
air navigation service provider
veitandi flugleiðsöguþjónustu [is]
data reporting services provider
veitandi gagnaskýrsluþjónustu [is]
healthcare provider
veitandi heilbrigðisþjónustu [is]
protection provider
veitandi útlánavarnar [is]
udbyder af kreditrisikoafdækning [da]
tillhandahållare av kreditriskskydd [sæ]
outsourcing service provider
veitandi útvistunarþjónustu [is]
air traffic flow management provider
veitandi þjónustu á sviði flæðisstjórnunar flugumferðar [is]
rendering of service
veiting þjónustu [is]
welfare service for the elderly
velferðarþjónusta fyrir aldraða [is]
normal course of underwriting
venjulegt sölutryggingatímabil [is]
be included under liabilities
vera bókfærður á skuldahlið [is]
hinder an agreement
vera samningi til fyrirstöðu [is]
undergo an acidification process
vera sýrður [is]
be in running order
vera tilbúinn til aksturs [is]
security holder
verðbréfaeigandi [is]
undertaking for collective investment in transferable securities
UCITS
verðbréfasjóður [is]
price undertaking
verðskuldbinding [is]
border-control task
verkefni á sviði landamæravörslu [is]
cross-border project
verkefni sem nær yfir landamæri [is]
project activities under the Kyoto Protocol
verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni [is]
tool holder
verkfærahaldari [is]
foreign trader´s permit
verslunarleyfi erlends aðila [is]
winter flounder
vetrarkoli [is]
vinterflynder [da]
vinterflundra [sæ]
Amerikanische Winterflunder [de]
Pseudopleuronectes americanus [la]
Stakeholder Forum
vettvangur hagsmunaaðila [is]
EIT Stakeholder Forum
vettvangur hagsmunaaðila í Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu [is]
mechanical shaker
mechanical blender
vélhristari [is]
skip loader
vélskófla [is]
hjullastare [sæ]
Radlader [de]
backhoe loader
vélskófla [is]
rendegraver, grave/læssemaskine [da]
additional consideration
viðbótarfjárhæð [is]
Rapid Border Intervention Team
RABIT
viðbragðssveit til aðgerða á landamærum [is]
under full operational conditions
við fullan rekstur [is]
maintenance of unit-holder register
viðhald skrár yfir eigendur hlutdeildarskírteina [is]
Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty
viðmiðunarreglur um ríkisaðstoð til að bjarga og endurskipuleggja fyrirtæki utan fjármálamarkaðar sem eiga í erfiðleikum [is]
under laboratory conditions
við rannsóknarstofuskilyrði [is]
under defined conditions
við skilgreindar aðstæður [is]
Agreement on Trade and Payments, between Iceland and the Russian Federation
viðskipta- og greiðslusamningur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
liquidity provider
viðskiptavaki [is]
cross-border online transaction
viðskipti á Netinu yfir landamæri [is]
cross-border trade
viðskipti yfir landamæri [is]
commerce transfrontalier, échanges transfrontaliers, commerce transfrontière [fr]
grenzüberschreitender Handel, grenzüberschreitender Warenverkehr [de]
cross-border exchanges
viðskipti yfir landamæri [is]
receiving payment service provider
viðtakandi greiðsluþjónustuveitandi [is]
border inspection post of destination
viðtökuskoðunarstöð á landamærum [is]
recognition of a confiscation order
viðurkenning á úrskurði um eignaupptöku [is]
Memorandum of Understanding
MoU
viljayfirlýsing [is]
winder
vindubúnaður [is]
give a solemn undertaking
vinna heit [is]
cross-border processing
vinnsla yfir landamæri [is]
degree of processing undergone
vinnslustig [is]
Working Group on the New International Economic Order
vinnuhópur um nýskipan efnahagsmála [is]
cross-border labour market
vinnumarkaður yfir landamæri [is]
intradermal induction dose
virkjunarskammtur í húð [is]
virkjunarskammtur sem er gefinn í húð [is]
derogate from provisions
víkja frá ákvæðum [is]
area under vine
vínræktarsvæði [is]
index-based derivative
vísitölutengd afleiða [is]
trader
víxlari [is]
silage
silage feed
silage fodder
votfóður [is]
ensilage [da]
ensilage [sæ]
ensilage, fourrage ensilé [fr]
Silage, Gärfutter, Silofutter [de]
itinerant trader´s card
vottorð farandsala [is]
European Enforcement Order certificate
vottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
certification service provider
certification-service-provider
vottunaraðili [is]
certification as a European Enforcement Order for uncontested claims
vottun um evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur [is]
hydraulic wheel cylinder
vökvahjóldæla [is]
hydraulic cylinder
vökvahólkur [is]
hydraulic cylinder
vökvastrokkur [is]
taxidermist fluid
vökvi til notkunar við uppstoppun [is]
transfer that qualifies for derecognition
yfirfærsla sem uppfyllir skilyrði um afskráningu [is]
cross-border
yfir landamæri [is]
transfrontalier, transfrontière [fr]
Order in Council deciding that the Inhabitants of Iceland shall be Exempted from Attack and Hostility and be considered as Stranger Friends, between Iceland and the United Kingdom
yfirlýsing í ríkisráði um grið og réttarstöðu Íslendinga o.fl., milli Íslands og Bretlands [is]
postholder
yfirmaður [is]
official responsible locally for border checks
yfirmaður landamæraeftirlits á staðnum [is]
fonctionnaire localement responsable du contrôle frontalier [fr]
Force Commander
yfirmaður liðsafla [is]
change of a nominated post-holder
yfirmannaskipti [is]
Federal territory
yfirráðasvæði Sambandslýðveldisins [is]
umbrella collective investment undertaking
yfirsjóður um sameiginlega fjárfestingu [is]
Header of Annex
yfirskrift viðauka [is]
border surveillance authority
yfirvald sem annast landamæragæslu [is]
autorité de surveillance de la frontière [fr]
Grenzüberwachungsbehörde [de]
elderberry
elder
ylliber [is]
ylliberjarunnar [is]
yllar [is]
hyldebær [da]
fläderbär [sæ]
sureau, baie de sureau [fr]
Holunderbeere, Holunder [de]
Sambucus spp. [la]
elderflower
ylliblóm [is]
varieties developed for growing under particular conditions
yrki sem hafa verið þróuð til ræktunar við sérstök skilyrði [is]
Breeder´s Right Committee
yrkisréttarnefnd [is]
breeder´s right
plant breeder´s right
yrkisréttur [is]
external borders
ytri landamæri [is]
frontière extérieure [fr]
Aussengrenze [de]
external land border
ytri landamæri á landi [is]
external borders of the Union
ytri landamæri Sambandsins [is]
geographical demarcation of borders
það að afmarka landamæri landfræðilega [is]
cross-border service of judicial documents
það að birta réttarskjöl erlendis [is]
cross-border service of extrajudicial documents
það að birta utanréttarskjöl erlendis [is]
delegation under the responsibility of the competent authority
það að deila ábyrgð lögbærs yfirvalds til annarra [is]
derailment
það að fara út af spori [is]
relief of the commander
það að leysa flugstjóra af [is]
under-shooting
undershooting
það að loftfar skammlendir [is]
working under condition of protected labour
það að starfa í vernduðu umhverfi [is]
hedging positions on derivative markets
það að verja stöður á afleiðumörkuðum [is]
participation in tenders
þátttaka í tilboðum um verk [is]
tenderer in a procedure for the award of a contract
þátttakandi í útboðsferli samnings [is]
recorded holder of title
þinglýstur eigandi [is]
public security, law and order service
þjónusta, tengd almannaöryggi og löggæslu [is]
undertaking service
þjónusta útfararstjóra [is]
derrick-dismantling service
þjónusta við að taka sundur bómur [is]
cross-border service
þjónusta yfir landamæri [is]
on-line service provider
þjónustuaðili sem veitir beinlínuþjónustu [is]
ancillary banking services undertaking
þjónustufyrirtæki í tengslum við bankastarfsemi [is]
service provider
service-provider
þjónustuveitandi [is]
trust service provider
þjónustuveitandi á sviði fjárvörslu [is]
company service provider
þjónustuveitandi á sviði fyrirtækjaþjónustu [is]
remote electronic signature service provider
þjónustuveitandi fyrir rafræna fjarundirskrift [is]
home provider
þjónustuveitandi heimanets [is]
established service provider
þjónustuveitandi með staðfestu [is]
intermediary service provider
þjónustuveitandi sem er milliliður [is]
custodian wallet provider
þjónustuveitandi stafrænna veskja [is]
udbydere af virtuelle tegnebøger [da]
Anbieter von elektronischen Geldbörsen [de]
underwriting commission
þóknun vegna sölutryggingar [is]
in derogation to
þrátt fyrir [is]
by way of derogation from
þrátt fyrir [is]
three byte header
þriggja bæta haus [is]
undergo ageing
þroskast [is]
cross-border development
þróunaraðstoð yfir landamæri [is]
développement transfrontalier [fr]
thunderstorm
þrumuveður [is]
compressed-air cylinder
þrýstiloftshylki [is]
trykluftcylinder [da]
pneumatic cylinder
þrýstiloftstrokkur [is]
dry fodder
þurrfóður [is]
dry under vacuum
þurrka við lofttæmi [is]
urinary bladder
þvagblaðra [is]
bladder
þvagblaðra [is]
bladder drainage instrument
þvagleggur [is]
laundering
þvottur [is]
launder
þvætta [is]
laundering
þvætti [is]
laundering of the proceeds of crime
þvætti ávinnings af afbrotum [is]
Germany
Federal Republic of Germany
DE
DEU
Þýskaland [is]
Sambandslýðveldið Þýskaland [is]
Tyskland, Forbundsrepublikken Tyskland [da]
Tyskland, Förbundsrepubliken Tyskland [sæ]
l´Allemagne, la République fédérale d ´Allemagne [fr]
Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland [de]
animals of a higher order
æðri dýr [is]
Operation Commander
æðsti yfirmaður aðgerða [is]
EU Operation Commander
æðsti yfirmaður aðgerðar á vegum ESB [is]
order
ættbálkur [is]
orden [da]
ordning [sæ]
ordre [fr]
Ordnung [de]
ordo [la]
relatives in the ascending order
ættingjar af eldri kynslóð [is]
reproductive disorder
æxlunartruflun [is]
acquisition of goods for consideration
öflun á vörum gegn endurgjaldi [is]
vehicle in running order
ökutæki, tilbúið til aksturs [is]
køreklart køretøj, driftsklart køretøj [da]
betriebsfähiges Fahrzeug, betriebsbereites Fahrzeug [de]
microfilm reader
örfilmulesari [is]
microform reader
örgagnalesari [is]
safety belts with preloaders
öryggisbelti með spennibúnaði [is]
sikkerhedsseler med selestrammer [da]
security header
öryggishaus [is]
sikkerhedsoverskrift [da]
rubrik [sæ]
Sicherheitstitel [de]
detention order
öryggisráðstöfun [is]
mesure de sureté [fr]
Massnahme der Sicherung und Besserung [de]
shoulder
öxl [is]

1534 niðurstöður fundust.