Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "den"

6-benzyladenine
6-bensýladenín [is]
adenine-requiring mutant
adenine requiring mutant
adenínháð stökkbrigði [is]
adeninafhængige mutant [da]
adeninabhängiger Mutant [de]
incidence angle
incident angle
angle of incidence
aðfallshorn [is]
infaldsvinkel [da]
infallsvinkel [sæ]
angle d´incidence [fr]
Einfallswinkel [de]
incidence angle modifier
IAM
aðfallshornsstillir [is]
method of identification
aðferð til auðkenningar [is]
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis [is]
access to confidential data
aðgangur að trúnaðargögnum [is]
identifiable asset
aðgreinanleg eign [is]
Member State of identification
aðildarríki auðkenningar [is]
identifikationsmedlemsstat [da]
État membre d´identification [fr]
Mitgliedstaat der Identifizierung [de]
prudential supervisor
aðili varfærniseftirlits [is]
aðili sem hefur með höndum varfærniseftirlit [is]
country of residence
aðsetursland [is]
country of residence of parent enterprise
aðsetursland móðurfyrirtækis [is]
facilitation of unauthorised entry and residence
aðstoð við óheimila komu til lands og búsetu [is]
secure evidence
afla sönnunargagna [is]
power density
aflþéttni [is]
deNOX system
afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð [is]
recredential
afturköllunarbréf sendiherra [is]
product identifier
afurðarauðkenni [is]
product identification
afurðarauðkenning [is]
Alternative Instrument Identifier code
AII-kóði [is]
auðkenniskóði sérhæfðs gernings [is]
AII-kode [da]
alternativa instrumentidentifierare [sæ]
alternative Instrumentenkennziffer [de]
alphanumeric identification code
alstafaauðkenniskóði [is]
serious incident
alvarlegt flugatvik [is]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union
INTAS
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum [is]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zur Förderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
international chemical identification
alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning [is]
International Waste Identification Code
IWIC
alþjóðlegi kennikóðinn fyrir úrgang [is]
international security identification number
ISIN
alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa [is]
ISIN-númer [is]
Internationale Wertpapierkennnummer [de]
InChI
IUPAC international chemical identifier
INCHI
alþjóðlegt efnakenni Alþjóðasamtaka um hreina og hagnýta efnafræði [is]
InChI [is]
Angolan dentex
angóluflekkur [is]
angolansk havrude [da]
Angola-Zahnbrasse [de]
Dentex angolensis [la]
second means of identification
annað auðkennismerki [is]
co-resident
annar íbúi á heimili [is]
secondary confidentiality
annars stigs trúnaðarkvöð [is]
dividend payment
arðgreiðsla [is]
dividend receivable
arðgreiðslukrafa [is]
withdrawal of capital dividend
arðgreiðslur [is]
dividend policy
arðgreiðslustefna [is]
dividend yields
arðshlutfall [is]
dividend income
arðstekjur [is]
dividend
arður [is]
arðgreiðsla [is]
interim dividend
arður sem úthlutað er til bráðabirgða [is]
Argentine menhaden
argentínumeinhaddur [is]
Brevoortia pectinata [la]
denial of service attack
atlaga að þjónustumiðlun [is]
denial of service-angreb [da]
DoS Angriff [de]
incident
atvik [is]
industrial confidentiality
atvinnuleynd [is]
occupational accident
atvinnuslys [is]
identifiable
auðgreinanlegur [is]
identify
auðkenna [is]
identified
auðkenndur [is]
identity
auðkenni [is]
identifier
auðkenni [is]
identification mark
auðkenni [is]
identifying mark
auðkenni [is]
identification
auðkenni [is]
sector in charge identifier
auðkenni ábyrgs undirsvæðis [is]
terminal endpoint identifier
TEI
auðkenni endabúnaðar [is]
process identifier
auðkenni ferlis [is]
flight identification
auðkenni flugs [is]
world manufacturer identifier
WMI
world manufacturer identification
auðkenni framleiðanda á heimsvísu [is]
Welt-Herstellernummer [de]
aircraft identity
auðkenni loftfars [is]
legal entity identifier
auðkenni lögaðila [is]
identification
auðkenning [is]
means of identification
auðkenning [is]
identification procedure
auðkenningaraðferð [is]
identification technique
auðkenningaraðferð [is]
identification arrangements
auðkenningarfyrirkomulag [is]
identification data
auðkenningargögn [is]
identification system
system of identification
auðkenningarkerfi [is]
donor and recipient identification system
donor/recipient identification system
auðkenningarkerfi fyrir gjafa og þega [is]
auðkenningarkerfi fyrir líffæragjafa og -þega [is]
post-mortem identification tag
auðkenningarmerki við krufningu [is]
identifying series
auðkenningarruna [is]
hull identification
auðkenning bols [is]
identification of livestock
auðkenning búfjár [is]
FATS identification
auðkenning hagskýrslna um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög [is]
aircraft identification
auðkenning loftfars [is]
radio frequency identification
RFID
auðkenning með fjarskiptatíðni [is]
identification plate
auðkenniplata [is]
identification note
auðkennisblað [is]
cell ID
cell identifier
cell-id
auðkenni sellu [is]
celle-id [da]
lokaliseringsbeteckning [sæ]
Standortkennung [de]
identification data
auðkennisgögn [is]
identification system
system of identification
auðkenniskerfi [is]
identification card system
auðkenniskortakerfi [is]
identity code
auðkenniskóði [is]
identification code
auðkenniskóði [is]
bank identification code
bank identifier code
BIC
auðkenniskóði banka [is]
identifying mark
auðkennismerki [is]
identification mark
auðkennismerki [is]
identification number
identification No
ID number
auðkennisnúmer [is]
IMO ship identification number
International Maritime Organization ship identification number
auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunar fyrir skip [is]
Community Fleet Register identification number
CFR identification number
CFR number
auðkennisnúmer í fiskiflotaskrá Bandalagsins [is]
CFR-auðkennisnúmer [is]
CFR-númer [is]
identification sequence
auðkennisruna [is]
identification document
auðkennisskírteini [is]
identification document
auðkennisskírteini [is]
identification stamp
auðkennisstimpill [is]
identifying symbol
auðkennistákn [is]
identification symbol
auðkennistákn [is]
product identification
auðkenni vöru [is]
varietal identity
auðkenni yrkis [is]
vehicle identification
auðkenni ökutækis [is]
readily identifiable
auðþekkjanlegur [is]
clearly identifiable
auðþekkjanlegur [is]
evident toxicity
augljós eiturhrif [is]
secondary residence
aukahúsnæði [is]
additional financial burden
aukin fjárhagsleg byrði [is]
in an independent capacity
á eigin vegum [is]
crew identification card
áhafnarskilríki [is]
flybesætnings-id-kort [da]
identitetskort för besättningar [sæ]
certificat de membre d´équipage [fr]
Flugbesatzungsausweis [de]
dental filling instrument
áhald til tannfyllinga [is]
dental instrument
áhald til tannlækninga [is]
dental surgical instrument
áhald til tannskurðlækninga [is]
risk identification
áhættugreining [is]
GRACE
GMO Risk Assessment and Communication of Evidence
áhættumat vegna erfðabreyttra lífvera og miðlun sönnunargagna þar að lútandi [is]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
identify
ákvarða [is]
ratio decidendi
ákvörðunarástæða [is]
ratio decidendi [da]
ratio decidendi [sæ]
ratio decidendi [fr]
ratio decidendi [de]
weight of evidence determination
ákvörðun á grundvelli vægis rökstuddra vísbendinga [is]
denunciation
ákæra [is]
burden
álag [is]
identification of pressures
álagsgreining [is]
interim dividend
árshlutaarður [is]
accidental injury
áverki af völdum slyss [is]
major-accident prevention policy
major accident prevention policy
áætlun um stórslysavarnir [is]
background incidence
bakgrunnstíðni [is]
reflux condenser
baksvali [is]
dependent child
barn á framfæri e-s [is]
dengue fever
dengue
beinbrunasótt [is]
dandyfeber [da]
Dengue virus
beinbrunasóttarveira [is]
bone density
bone mineral density
bone mineral content
BMD
beinþéttni [is]
knoglevævstæthed [da]
BMD, bentäthet [sæ]
densité osseuse [fr]
Knochendichte [de]
UDI carrier
unique device identification carrier
beri einkvæmrar tækjaauðkenningar [is]
binding precedent
bindandi fordæmi [is]
incident unit
björgunareining [is]
leek
garden leek
blaðlaukur [is]
porre [da]
purjolök [sæ]
poireau [fr]
Lauch, Porree [de]
Allium ampeloprasum (Porrum Group) [la]
anticoagulant rodenticide
blóðstorkuheftandi nagdýraeitur [is]
antikoagulansrodenticid [da]
antikoagulerande rodenticid [sæ]
gerinnungshemmende Rodentizide [de]
drilling service incidental to gas extraction
borunarþjónusta, tengd jarðgasvinnslu [is]
Protocol No 16 on certain provisions relating to Denmark
bókun 16 um tiltekin ákvæði er varða Danmörku [is]
Protocol No 17 on Denmark
bókun 17 um Danmörku [is]
Protocol No 22 on the position of Denmark
bókun 22 um stöðu Danmerkur [is]
Protocol No 32 on the acquisition of property in Denmark
bókun 32 um öflun eigna í Danmörku [is]
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu [is]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
Protocol on Arrangements concerning the Separation of Iceland and Denmark, between Iceland and Denmark
bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Protocol to the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden
bókun við lögin um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar [is]
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965 [is]
liability in the event of accidents
liability in case of accidents
bótaábyrgð vegna slysa [is]
Brazilian menhaden
brasilíumeinhaddur [is]
menhaden du Brésil [fr]
Brevoortia aurea [la]
provisional residence permit
bráðabirgðadvalarleyfi [is]
permis de sejour provisoire, autorisation provisoire de séjour [fr]
vorläufiger Aufenthaltstitel [de]
sudden death
bráðadauði [is]
pludselig død [da]
plötslig död [sæ]
mort subite [fr]
plötzlicher Tod [de]
de-identified
deidentified
brenglaður svo að ekki verði borin kennsl á neinn [is]
anonymisert [da]
correspondence
bréf [is]
item of correspondence
bréfasending [is]
correspondence
bréfaskipti [is]
correspondence course
bréfaskóli [is]
breach of confidentiality
brot á trúnaðarkvöð [is]
breach of confidentiality requirements
brot á trúnaðarkvöð [is]
breach of confidence
brot á trúnaði [is]
breach of confidentiality
brot á þagnarskyldu [is]
fire load density
brunaálag [is]
rail dependent equipment
búnaður á teinum [is]
high-density DNA probe devices
búnaður til kembirannsóknar gena með DNA-örflögutækni [is]
residence
búseta [is]
Member State of residence
búsetuaðildarríki [is]
permanent residence permit
búsetuleyfi [is]
permis de séjour permanente [fr]
ständige Aufenthaltsgenehmigung [de]
right of residence
búseturéttur [is]
State of residence
búseturíki [is]
bopælsstat [da]
bosättningsstat [sæ]
Etat de résidence [fr]
Wohnsitzstaat [de]
breaks in residence
búseturof [is]
residential status
búsetustaða [is]
place of residence
búsetustaður [is]
residence criterion
búsetuviðmiðun [is]
construction of non-residential buildings
bygging atvinnuhúsnæðis [is]
construction of residential buildings
bygging íbúðarhúsnæðis [is]
burden
byrði [is]
children whose habitual residence cannot be established
börn sem ekki er hægt að staðfesta að hafi fasta búsetu [is]
Denmark
Kingdom of Denmark
DK
DNK
Danmörk [is]
Konungsríkið Danmörk [is]
Danmark, Kongeriget Danmark [da]
le Danemark, le Royaume de Danemark [fr]
Dänemark, das Königreich Dänemark [de]
identity
deili [is]
identification
deili [is]
customer´s identity
deili á viðskiptamanni [is]
customer identification
deili á viðskiptavini [is]
denathonium
denatóníum [is]
denaverine hydrochloride
denaverínhýdróklóríð [is]
denier
deníer [is]
denim
dením [is]
deoxyadenosylcobalamin
deoxýadenósýlkóbalamín [is]
dental anaesthetic mixture
deyfandi blanda til tannlækninga [is]
diplomatic identity card
diplómatakort [is]
dibenzylidene
díbensýlíden [is]
dibenzylidene sorbitol
díbensýlídensorbítól [is]
di(hardened tallow) dimethyl ammonium chloride
DHTDMAC
dí(hert tólgar)dímetýlammóníumklóríð [is]
DHTDMAC [is]
jurisprudence
dómaframkvæmd [is]
jurisprudence of the Court of Justice
dómaframkvæmd Dómstólsins [is]
laden tractive unit
dráttartæki með álagi [is]
unladen tractor
dráttarvél án hleðslu [is]
laden tractor
dráttarvél með hleðslu [is]
hidden disability
dulin fötlun [is]
hidden net reserve
dulinn nettóvarasjóður [is]
hidden reserve
dulinn varasjóður [is]
residential care activities for mental retardation
dvalarheimili á sviði þroskahömlunar [is]
residence permit
dvalarleyfi [is]
titre de séjour, permis de séjour [fr]
Aufenthaltstitel, Aufenhaltsberechtigung [de]
uniform format for residence permits
dvalarleyfi að samræmdri fyrirmynd [is]
short-stay residence permits
dvalarleyfi til skamms tíma [is]
conditions of residence
dvalarskilyrði [is]
residence card
dvalarskírteini [is]
residential institution
dvalarstofnun [is]
residence time
dvalartími [is]
microcytosis
microcitosis
Denman disease
Denman Island disease
microcell disease of oysters
microcell disease of Pacific oyster
infection with Mikrocytos mackini
dvergkornadreyri [is]
infektion med Microcytos mackini, mikrocytose [da]
v. [sæ]
v. [no]
infection à Microcytos mackini [fr]
Microcytosis [de]
unauthorised residence
unauthorized residence
dvöl í leyfisleysi [is]
dent in the aircraft skin
dæld á ytra byrði loftfars [is]
indentation
dældun [is]
coefficient of specific optical density
eðlisljósþéttnistuðull [is]
densimeter
densitometer
eðlismassamælir [is]
density
eðlismassi [is]
solid bulk cargo density
eðlismassi fasts búlkafarms [is]
exhaust gas density
eðlismassi útblásturslofts [is]
product density
eðlismassi vörunnar [is]
density of grape
eðlismassi þrúgumusts [is]
druvmustens densitet [da]
druemostens massefylde [sæ]
denaturation
eðlissvipting [is]
denaturation step
eðlissviptingarþrep [is]
high-density polyethylene
high density polyethylene
HDPE
eðlisþungt pólýetýlen [is]
chemical identification
efnafræðileg sanngreining [is]
chemical identification data
efnafræðileg sanngreiningargögn [is]
chemical incident
efnafræðilegt atvik [is]
efnaatvik [is]
economic precedence
efnahagsleg forgangsröðun [is]
economic dependency
efnahagslegt hæði [is]
economic interdependence
efnahagsleg víxltengsl [is]
interdépendance économique [fr]
wirtschaftliche Eckdaten, gesamtwirtschaftliche Eckdaten, Eckdaten, Fundamentaldaten [de]
chemical identity
efnakenni [is]
residential property leasing service
eignarleiga á íbúðarhúsnæði [is]
assets denominated in non-matching currencies
eignir sem eru ekki í samstæðum gjaldmiðlum [is]
steam condensing extraction turbine
eimsvalagufuhverfill með gufuúttaki [is]
condenser
eimsvali [is]
microprudential
micro-prudential
eindarvarúðar- [is]
micro-prudential supervision
microprudential supervision
eindarvarúðareftirlit [is]
unit identification code
einingarauðkenniskóði [is]
resident household
einkaheimili [is]
identity
einkenni [is]
photo identity badge
einkennismerki með ljósmynd [is]
unique product identifier
einkvæmt afurðaauðkenni [is]
unique identifier
einkvæmt auðkenni [is]
unique formula identifier
UFI
einkvæmt formúluauðkenni [is]
UFI-kóði [is]
unik formelidentifikator [da]
unik formuleringsidentifierare [sæ]
identifiant unique de formulation [fr]
Eindeutige Formelkennung [de]
unique device identification system
UDI system
einkvæmt tækjaauðkenningarkerfi [is]
unique trade identifier
einkvæmt viðskiptaauðkenni [is]
unique device identification
UDI
unique device identifier
einkvæm tækjaauðkenning [is]
unik udstyrsidentifikation, UDI [da]
unik produktidentifiering, UDI [sæ]
dependent person
einstaklingur á framfæri annarra [is]
dependant
dependent
dependent person
einstaklingur á framfæri e-s [is]
forsørgelsesberettiget person, person, over for hvem der består forsørgerpligt [da]
underhållsberättigad [sæ]
personne à charge [fr]
unterhaltsberechtigte Person [de]
long-term resident
einstaklingur með fasta búsetu [is]
permanent resident
einstaklingur sem hefur fasta búsetu [is]
individually identified product
einstök, tilgreind vara [is]
poisoning incident
eitrunartilvik [is]
official correspondence
embættisbréf [is]
replicated identity documents
endurgerð persónuskilríki [is]
accident and health reinsurance service
endurtryggingaþjónusta, tengd slysa- og sjúkratryggingum [is]
Erasmus student
Erasmus-nemi [is]
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
ERASMUS
Erasmus-stúdentaskiptaáætlun Evrópubandalagsins [is]
Erasmus [is]
genetic identity
erfðaauðkenni [is]
germ line genetic identity
germ-line genetic identity
erfðaauðkenni kímlínu [is]
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Sweden
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
non-resident institutional producer unit
erlend framleiðslueining [is]
European statistics on accidents at work
ESAW
evrópskar hagskýrslur um vinnuslys [is]
European Legislation Identifier
evrópska veflagasafnið [is]
European identity
evrópsk samkennd [is]
European evidence warrant
EEW
evrópsk sönnunargagnaskipun [is]
online European identity
evrópskt auðkenni á Netinu [is]
European vessel identification number
evrópskt auðkennisnúmer skips [is]
European Agreement on continued Payment of Scholarships to Students studying abroad
Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til námsmanna erlendis [is]
Canary dentex
eyjaflekkur [is]
kanarisk havrude [da]
kanarietandbraxen [sæ]
Kanarische Zahnbrasse [de]
Dentex canariensis [la]
false identity
falskt nafn [is]
falsk identitet [da]
falsk identitet [sæ]
identité fictive [fr]
falsche Identität [de]
epidemiological evidence
faraldsfræðilegar vísbendingar [is]
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir [is]
main residence
fast heimili [is]
established jurisprudence
fastmótuð dómaframkvæmd [is]
dependent disabled child
fatlað barn á framfæri e-s [is]
unladen journey
ferð án farms [is]
laden journey
ferð með farm [is]
independent standard setting process
ferli við sjálfstæða staðlasetningu [is]
processus indépendant de fixation des normes [fr]
unabhängiges Verfahren zur Festlegung von Vorschriften, unabhängige Erarbeitung von Standards, unabhängiger Prozess der Erstellung von Standards [de]
subsidised residential accommodation
félagslegt íbúðarhúsnæði [is]
dactyloscopic identification system
fingrafaraauðkenniskerfi [is]
fish solubles, condensed
condensed fish solubles
fisksoðskjarni [is]
þykkt fisksoð [is]
kondenseret fiskesolubel [da]
kondenserat fiskpressvatten [sæ]
soluble de poissons concentré [fr]
Fischpreßsaft, eingedickt [de]
confidentiality of communications
fjarskiptaleynd [is]
telekommunikationshemmeligheden [da]
at säkra telehemligheten vid kommunikation [sæ]
confidentialité des communications [fr]
Vertraulichkeit der Kommunikation [de]
polycondensate
condensation polymer
fjölliða, gerð með þéttingu [is]
fjölliða, gerð með þéttingarferli [is]
dependency benefits
fjölskyldubætur [is]
polycondensation
fjölþétting [is]
polycondensed
fjölþéttur [is]
dentex
flekkir [is]
Dentex spp. [la]
incident
flugatvik [is]
take-off incident
flugatvik í flugtaki [is]
landing incident
flugatvik í lendingu [is]
dangerous goods incident
flugatvik sem verður í tengslum við hættulegan varning [is]
near collision incident
flugatvik þar sem hætta er á árekstri [is]
SPIC
student pilot-in-command
flugnemi sem flugstjóri [is]
air traffic incident
flugumferðaratvik [is]
airport identification card
flugvallarskilríki [is]
ufthavns-id-kort [da]
behörighetskort på flygplats [sæ]
carte d´identité aéroportuaire [fr]
Flughafenausweis [de]
non-resident carrier
flutningafyrirtæki sem hefur ekki aðsetur í aðildarríki [is]
transportvirksomheders adgang , hvor de ikke er hjemmehørende [da]
transporteur non résident [fr]
nicht ansässiges Verkehrsunternehmen [de]
transfer residence
flytjast búferlum [is]
flake density
flöguþéttleiki [is]
precedent
fordæmi [is]
præcedens, præjudikat, prinicipiel dom [da]
prejudikat, prejudikatbildande beslut [sæ]
arrêt de doctrine, arrêt de principe [fr]
Grundsatzurteil [de]
precedence
forgangur [is]
President
formaður [is]
Presidency
formennska [is]
formennskuríki [is]
formandskab [da]
ordförandeskap [sæ]
présidence [fr]
Vorsitz [de]
French Presidency
formennska Frakklands [is]
présidence française [fr]
Presidency of the Council
formennska í ráðinu [is]
formennskuríki ráðsins [is]
formandskab for Rådet [da]
rådets ordförandeskap [sæ]
présidence du Conseil [fr]
Vorsitz im Rat [de]
German Presidency
formennska Þýskalands [is]
Presidency of the European Council
formennskuríki leiðtogaráðsins [is]
Det Europæiske Råds formandskab [da]
Europeiska rådets ordförandeskap [sæ]
la présidence du Conseil européen [fr]
Vorsitz des Europäischen Rates [de]
presidential decree
forsetaúrskurður [is]
præsidentielt dekret [da]
décret du président [fr]
Dekret des Präsidenten [de]
President
forseti [is]
President of the General Court
forseti Almenna dómstólsins [is]
President of the Court of Justice
forseti Dómstólsins [is]
President of the Commission
forseti framkvæmdastjórnarinnar [is]
President of the Council of the International Civil Aviation Organisation
President of the Council of the International Civil Aviation Organization
forseti ráðs Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
President of the Council
forseti ráðsins [is]
president of the ECB
forseti Seðlabanka Evrópu [is]
victim of an accident
accident victim
fórnarlamb slyss [is]
ulykkesoffer [da]
olycksoffer [sæ]
victime d´un accident [fr]
Unfallopfer, Unfallverletzter, Unfallbetroffener [de]
road accident victim
fórnarlamb umferðarslyss [is]
prolonged residence
framlengdur dvalartími [is]
maidenhair
maidenhair fern
freyjuhár [is]
venushår [da]
venushår [sæ]
Adiantum capillus-veneris [la]
pollinator-dependent hybrid
frjóberaháður blendingur [is]
bestøverafhængig hybrid [da]
pollinatorberoende hybrid [sæ]
hybride dépendant d''un pollinisateur [fr]
bestäuberabhängig Hybrid [de]
education service for handicapped students
fræðsla fatlaðra námsmanna [is]
dental prophylaxis accessories
fylgihlutir til fyrirbyggjandi aðgerða á sviði tannheilbrigðismála [is]
burden
fyrirhöfn [is]
non-resident enterprise
fyrirtæki með aðsetur erlendis [is]
first means of identification
fyrsta auðkennismerki [is]
første identifikationsmærke [da]
första identifieringsmärke [sæ]
premier moyen d´identification [fr]
erstes Kennzeichen [de]
dental burnisher
fægir til tannlækninga [is]
reduce the number of road accident casulties
fækka fórnarlömbum umferðarslysa [is]
portable ADP equipment with resident computer storage media
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með vistfasta geymslumiðla fyrir tölvur [is]
permanent residence
föst búseta [is]
habitual residence
föst búseta [is]
normal residence
föst búseta [is]
EU LRIT Data Centre
European Union Long Range Identification and Tracking Data Centre
gagnamiðstöð ESB um kerfi til auðkennis- og fjarvöktunar [is]
European Union Long Range Identification and Tracking of Ships Data Centre
EU LRIT Data Centre
gagnamiðstöð Evrópusambandsins um auðkennis- og fjarvöktun skipa [is]
mutual admissibility of evidence
gagnkvæm viðurkenning sönnunargagna [is]
evidence-based decision making
gagnreynd ákvarðanataka [is]
evidence-based technology
gagnreynd tækni [is]
evidence-based
gagnreyndur [is]
evidence-based science
gagnreynd vísindi [is]
rebuttal evidence
gagnrök [is]
pea
garden pea
garðerta [is]
almindelig ært, haveært [da]
trädgårdsärt, ärt [sæ]
Pisum sativum [la]
gardening
garðvinna [is]
market gardening
garðyrkja í atvinnuskyni [is]
garden equipment
garðyrkjuáhöld [is]
gardener
garðyrkjumaður [is]
garden centre
garðyrkjumiðstöð [is]
havecenter [da]
plantskola [sæ]
jardinerie, garden-center, centre-jardin [fr]
Gärtnerei, Garten-Center [de]
gas condensing boiler
gasþéttiketill [is]
denominated in foreign currency
denominated in foreign currencies
gefinn upp í erlendum gjaldmiðli [is]
i fremmed valuta [da]
libellé en monnaies étrangères [fr]
auf ausländische Währung lautend, auf Fremdwährungen lautend [de]
means of identification of type
gerðarauðkenni [is]
denture
gervigómur [is]
conditions precedent
gildistökuskilyrði [is]
valid identity document
gild persónuskilríki [is]
production d´un document d´identité valable [fr]
Vorlage eines gültigen Identitätsdokuments [de]
valid residence permit
gilt dvalarleyfi [is]
large-eye dentex
large-eyed dentex
glyrnuflekkur [is]
storøjet havrude [da]
storögonshavsruda [sæ]
Großaugenzahnbrasse [de]
Dentex macrophthalmus [la]
botanical garden
grasagarður [is]
identify
greina [is]
identified risk
greind áhætta [is]
identified
greindur [is]
identification
greining [is]
identification of the proceeds from crime
greining ávinnings sem tengist afbrotum [is]
weight-of-the-evidence analysis
weight of evidence
weight of evidence approach
WOE
greining á vægi rökstuddra vísbendinga [is]
dental tweezer
griptöng til tannlækninga [is]
basic dental training
grunnnám í tannlækningum [is]
steam condenser
gufuþéttir [is]
orfe
golden orfe
gullgægir [is]
rimte, almindelig rimte, emde [da]
id [sæ]
Leuciscus idus [la]
golden hamster
gullhamstur [is]
guldhamster [da]
Mesocricetus auratus [la]
golden oatgrass
golden oat grass
gullinlógresi [is]
guldhavre, almindelig guldhavre [da]
gullhavre [sæ]
avoine jaunâtre [fr]
Goldhafer [de]
Trisetum flavescens [la]
redfish
golden redfish
gullkarfi [is]
stor rødfisk [da]
större kungsfisk [sæ]
Sebastes marinus [la]
golden trevally
gullkóngur [is]
garangue royale [fr]
Gnatanodon speciosus [la]
golden eagle
gullörn [is]
Aquila chrysaetos [la]
explanatory evidence
gögn til útskýringar [is]
clear evidence
haldgóðar vísbendingar [is]
indice réel [fr]
konkreter Anhaltspunkt [de]
acting executive of presidential authority
handhafi forsetavalds [is]
holder of presidential authority
handhafi forsetavalds [is]
dental hand instrument
handverkfæri til tannlækninga [is]
pH-dependent
háður sýrustigi [is]
export-dependent
háður útflutningi [is]
tributaire des exportations [fr]
exportabhängig [de]
peak power density
hámarksaflþéttni [is]
maximum mean power density
hámarksmeðalaflþéttni [is]
high-incidence area
hánýgengissvæði [is]
student
háskólanemi [is]
high-incidence
hátt nýgengi [is]
high-density lipoprotein
HDL
háþéttnifituprótín [is]
European golden plover
Eurasian golden plover
golden plover
heiðlóa [is]
hjejle [da]
ljungpipare [sæ]
Goldregenpfeifer [de]
Pluvialis apricaria [la]
residential health facilities service
heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum [is]
total body burden
heildarálag á líkamann [is]
total laden weight
heildarþungi [is]
residential care
heimahjúkrun [is]
evidence base for clinical practice
heimildagrunnur fyrir klínískar lækningar [is]
evidence base for the development of consumer policy
heimildagrunnur fyrir mótun neytendastefnu [is]
residential user
heimili [is]
residential home
heimili [is]
non-residential address
heimilisfang þar sem enginn býr [is]
resident
heimilisfastur einstaklingur [is]
home gardening
heimilisgarðrækt [is]
hardening agent
herðandi efni [is]
mortuary hardening compound
hersluefni til nota í líkhúsum [is]
densified wood
hertur, unninn viður [is]
gregarious tendency
hjarðeðli [is]
dependency
hjálenda [is]
student nurse
hjúkrunarnemi [is]
residential nursing care service
hjúkrun á dvalarheimilum [is]
burden
hleðsla [is]
plant for preparation of burden
hleðslublöndunarstöð [is]
level-dependent sound-restoration
hljóðstigsstýrð endurmyndun á hljóði [is]
incidence
hlutfall [is]
relative density
hlutfallslegur eðlismassi [is]
relativ densitet, relativ volumar masse, relativ tæthed, relativ massefylde, relativ massetæthed, specifik tyngdekraft [da]
densitet [sæ]
densité, densité relative, poids specifique [fr]
relative Dichte [de]
relative confidence range
hlutfallsleg vikmörk [is]
things for evidentiary purposes
hlutir sem nota má til sönnunarfærslu [is]
normal incidence
hornrétt aðfall [is]
burden preparation
hráefnablöndun [is]
residential housing company
húsnæðisfélag [is]
dependence
dependency
hæði [is]
cross-border dependencies
hæði yfir landamæri [is]
performance based avigation in the high density terminal manoeuvring areas
hæfisbundin leiðsaga á aðflugssvæðum þar sem er mikil flugumferð [is]
hazard identification number
hættuauðkennisnúmer [is]
hazard identification
hættugreining [is]
fareidentifikation, farlighedsidentifikation [da]
faroidentifiering [sæ]
identification du danger, identification des dangers, identification des aléas [fr]
Gefahrenerkennung [de]
industrial accident
iðnaðarslys [is]
IMO identification number
International Maritime Organization´s identification number
IMO-auðkennisnúmer [is]
interdependencies
innbyrðis hæði [is]
incident light
innfallandi ljós [is]
incident flux
innfallandi ljósflæði [is]
inward/resident FATS
innflutningur á þjónustu (aðsetur í landinu) [is]
national identity number
innlent kenninúmer [is]
internal identifier
innra kennimerki [is]
accidental ingestion
inntaka af slysni [is]
residential area
íbúðabyggð [is]
residential immovable property
íbúðarhúsnæði [is]
residential property
íbúðarhúsnæði [is]
residential building
íbúðarhúsnæði [is]
residential real estate
íbúðarhúsnæði [is]
European identity
ímynd Evrópu [is]
evrópsk ímynd [is]
European Union identity
ímynd Evrópusambandsins [is]
in accordance with the jurisprudence of ...
í samræmi við réttarframkvæmd ... [is]
burdensome
íþyngjandi [is]
burdensome requirement
íþyngjandi krafa [is]
impose an unduly onerous burden
íþyngja óþarflega [is]
flight identifier
kallmerki flugs [is]
cress
garden cress
karsi [is]
karse, havekarse [da]
krasse, kryddkrasse [sæ]
cresson alénois [fr]
Gartenkresse [de]
Lepidium sativum L. [la]
potato juice condensed
kartöflusafi, þykktur [is]
identity
kenni [is]
identity element
kenniatriði [is]
identity code
kennikóði [is]
Object Identifier
OID
kennimark viðfangs [is]
identifier
kennimerki [is]
kennimark [is]
equipment class identifier
kennimerki fyrir flokk [is]
stratum identifier
kennimerki lags [is]
file identifier
FID
kennimerki skrár [is]
goods operation identifier
kennimerki vöruflutninga [is]
maiden name
kenninafn konu fyrir giftingu [is]
identification number
identification No
ID number
kenninúmer [is]
identity number
kenninúmer [is]
personal identification number
personal ID
PID
kenninúmer einstaklings [is]
software calibration identification number
kenninúmer fyrir kvörðun hugbúnaðarins [is]
household identification number
household ID
HID
kenninúmer heimilis [is]
identification point
kennipunktur [is]
identity of a strain
kenni stofns [is]
personal identification number
identification number
ID number
identification No
kennitala [is]
identity details
details of the identity
kenniupplýsingar [is]
identity card
ID card
kennivottorð [is]
system for the identification and registration of bovine animals
kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa [is]
chervil
garden chervil
kerfill [is]
garðakerfill [is]
kørvel, havekørvel [da]
körvel [sæ]
cerfeuil [fr]
Kerbel [de]
Anthriscus cerefolium [la]
Long Range Identification and Tracking system
LRIT
kerfi til auðkennis- og fjarvöktunar [is]
denuclearisation
kjarnorkuafvopnun [is]
nuclear accident
kjarnorkuslys [is]
Credentials Committee
kjörbréfanefnd [is]
mandatkomité, mandatudvalg [da]
fullmaktskommitté [sæ]
Commission de vérification des pouvoirs [fr]
Vollmachtenprüfungsausschuss [de]
President-elect
kjörinn forseti [is]
rocket
garden rocket
salad rocket
klettasalat [is]
salatsennep [da]
senapskål [sæ]
roquette des jardins [fr]
Ölrauke, Senfkohl, Garten-Ruke, Garten-Senfrauke [de]
Eruca sativa [la]
clinical evidence
klínískar vísbendingar [is]
klinisk dokumentation [da]
klinisk evidens [sæ]
preuve clinique [fr]
klinischer Nachweis [de]
dental-prosthesis maker
klínískur tannsmiður [is]
Congo dentex
kongóflekkur [is]
kongolesisk havrude [da]
kongolesisk havrude [sæ]
Kongo-Zahnbrasse [de]
Dentex congoensis [la]
evidentiary requirement
krafa um sönnunarfærslu [is]
six-bulb condenser
kúlueimsvali (sex kúlur) [is]
ignition condenser
kveikjuþéttir [is]
gender identity
kynvitund [is]
caseous lymphadenitis
kýlapest [is]
kaseøs lymphadenitis [da]
lymfkörtelinflammation med ostvandling [sæ]
käsige Lymphadenitis, Lymphadenitis caseosa [de]
Lymphadenitis caseosa [la]
diving service incidental to gas extraction
köfunarþjónusta sem tengist jarðgasvinnslu [is]
Automatic Dependent Surveillance
ADS
kögun háð leiðsögubúnaði [is]
Automatic Dependent Surveillance, Contract
ADS-C
kögun háð leiðsögubúnaði, samkomulag [is]
ADS-C samkomulag [is]
Automatic Dependent Surveillance, Broadcast
ADS-B
kögun háð leiðsögubúnaði, útvörpun [is]
ADS-útvörpun [is]
national identification code
landsauðkenniskóði [is]
auðkenniskóði lands [is]
subsidence
landsig [is]
geographical area with a definable economic and administrative identity
landsvæði með sérstök efnahagsleg og stjórnunarleg einkenni sem unnt er að skilgreina [is]
onion
garden onion
laukur [is]
matlaukur [is]
løg, kepaløg, spiseløg [da]
lök, kepalök [sæ]
oignon [fr]
Zwiebel, Rohrzwiebel, Ziehzwiebel [de]
Allium cepa [la]
low-density lipoprotein
lágþéttnifituprótín [is]
LDL cholesterol
low-density lipoprotein cholesterol
lágþéttnikólesteról [is]
LDL-kólesteról [is]
IMO Medical First Aid Guide for use in accidents involving dangerous goods
IMO MFAG
International Maritime Organization (IMO) Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods
leiðarvísir Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um hjálp í viðlögum til notkunar í slysatilvikum þar sem hættulegur varningur á í hlut [is]
persuasive precedent
leiðbeinandi fordæmi [is]
residential property renting service
leiga á íbúðarhúsnæði [is]
maximum permissible laden weight
leyfileg hámarksþyngd með hleðslu [is]
confidentiality
leynd [is]
leynd upplýsinga [is]
confidential nature of information
leynd upplýsinga [is]
upplýsingaleynd [is]
biological incident
líffræðilegt atvik [is]
biometric identifier
lífkenni [is]
body burden
líkamsálag [is]
álag á líkamann [is]
belastning [da]
charge corporelle [fr]
Körperbelastung [de]
low traffic density
lítill umferðarþungi [is]
optical density
OD
ljósþéttni [is]
photodensitometer
densitometer
ljósþéttnimælir [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Denmark
loftferðasamningur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Air Transport Agreement, between Iceland and Sweden
loftferðasamningur, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
condenser air-cooling system
loftkælikerfi með eimsvala [is]
development of residential real estate
lóða- og byggingarumsýsla íbúðarhúsnæðis [is]
dental elevator
lyftijárn tannróta [is]
Subject Key Identifier
lykilauðkenni vottorðshafa [is]
key identifier
lykilkenni [is]
medical evidence
læknisfræðilegar upplýsingar [is]
compulsory insurance against accidents at work
lögbundin atvinnuslysatrygging [is]
legal denomination
lögheiti [is]
lawful residence
lögmæt búseta [is]
lawful and ordinary residence
lögmæt og venjuleg búseta [is]
officer acting under covert identity
lögreglumaður sem starfar leynilega [is]
officer acting under false identity
lögreglumaður sem starfar undir fölsku nafni [is]
Act of Accession of Austria, Finland and Sweden
lög um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar [is]
precedence
lögvirðingarröð [is]
Market Identifier Code
MIC
markaðsauðkenniskóði [is]
unladen mass
massi án hleðslu [is]
laden mass
massi með hleðslu [is]
unladen kerb mass
massi ökutækis án hleðslu [is]
kitchen garden
matjurtagarður [is]
matjurtagarður til heimilisræktunar [is]
køkkenhave [da]
köksträdgård [sæ]
jardin familial  [fr]
Hausgarten, Haus- und Nutzgarten [de]
dental impression accessories
mátskeiðar til nota við tannlækningar [is]
mean power density
meðalaflþéttni [is]
average density of connections
meðalþéttleiki tenginga [is]
legally resident
með lagalega búsetu [is]
photodensitometrically
photo-densitometrically
með ljósþéttnimælingu [is]
independently braked
með sjálfstæðri hemlun [is]
principle of independence
meginreglan um sjálfstæði [is]
Atlantic menhaden
menhaden
meinhaddur [is]
atlantshafsmeinhaddur [is]
atlantisk menhaden [da]
Bunker, Menhaden, Nordwestatlantischer Menhaden [de]
Brevoortia tyrannus [la]
denature
menga [is]
denatured
mengaður [is]
denaturing agent
mengandi efni [is]
denaturant
mengandi efni [is]
denaturation
mengun [is]
pollution incident
mengunaratvik [is]
forureningsulykke [da]
föroreningsincident [sæ]
incident de pollution [fr]
Verschmutzungsereignis [de]
accidental pollution incident
mengunarslys [is]
accidental marine pollution
mengunarslys í sjó [is]
accidental contamination
mengun fyrir slysni [is]
menhaden oil
menhaden-olía [is]
cultural identity
menningarleg sjálfsmynd [is]
evidence of fuel spillage
merki um eldsneytisleka [is]
Spreading excellence and widening participation
Miðlun framúrskarandi árangurs og breikkun þátttökuhóps [is]
medium confidence
miðlungsvissa [is]
medium evidence
miðlungsvísbendingar [is]
high energy density
mikið orkuinnihald [is]
dense traffic
mikil umferð [is]
correspondent banking relationship
millibankatengsl [is]
cross-frontier correspondent banking relationships
millibankatengsl sem ná yfir landamæri [is]
correspondent banking
millibankaviðskipti [is]
very low confidence
mjög lítil vissa [is]
very high confidence
mjög mikil vissa [is]
molybdenum
mólýbden [is]
molybdenum disulphide
mólýbdendísúlfíð [is]
densimetry
mæling á eðlismassa [is]
eðlismassamæling [is]
denomination per unit
nafnverð einingar [is]
rodents
Rodentia
nagdýr [is]
gnavere [da]
gnagare [sæ]
rongeurs [fr]
Nager, Nagetiere [de]
Rodentia [la]
rodenticide
nagdýraeitur [is]
details needed to establish the asylum seeker´s identity
nauðsynlegar upplýsingar til að staðfesta hver hælisumsækjandi er [is]
éléments nécessaires pour établir l´identité [fr]
zur Identifizierung erforderliche Angaben [de]
dental suture needle
nál fyrir seymi til nota við tannlækningar [is]
student lending institution
námslánastofnun [is]
denominator
nefnari [is]
Committee on Statistical Confidentiality
nefnd um trúnaðarkvaðir í hagskýrslum [is]
condensed milk
niðurseydd mjólk [is]
condensation
niðurseyðing [is]
Presidency conclusions of the European Council meeting
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
nicotinamide adenine dinucleotide
nikótínamíðadeníndínúkleótíð [is]
calling line identification
númerabirting [is]
incidence
nýgengi [is]
incidence rate
nýgengishlutfall [is]
BSE incidence rate
nýgengishlutfall kúariðu [is]
new independent states
NIS
nýju, sjálfstæðu ríkin [is]
sufficient evidence of carcinogenicity
nægjanlegar vísbendingar um krabbameinsvaldandi áhrif [is]
turnip
garden turnip
næpa [is]
majroe [da]
rova, majrova [sæ]
navet [fr]
Rübe, Wasserrübe, Weiße Rübe, Speiserüben [de]
Brassica rapa var. rapifera [la]
descendent daughter cells
næstu kynslóðir dótturfrumna [is]
nights spent by non-residents
næturgistingar erlendra gesta [is]
oil pollution incident
olíumengunaratvik [is]
olieforureningsulykke [da]
oljeutsläpp [sæ]
incident de pollution [fr]
Ölverschmutzungsereignis [de]
official correspondence
opinber bréfaskipti [is]
independent supervision
óháð eftirlit [is]
contrôle indépendant [fr]
unabhängige Überwachung [de]
independent regulatory authorities
óháð eftirlitsyfirvöld [is]
independent members of profession providing legal advice
óháðir einstaklingar í starfsgreinum á sviði lögfræðiráðgjafar [is]
independent external evaluation
óháð mat utanaðkomandi aðila [is]
independent laboratory
óháð rannsóknarstofa [is]
independent laboratory validation
óháð rannsóknarstofufullgilding [is]
independent regulatory authorities
óháð stjórnvöld [is]
independent auditor
óháður endurskoðandi [is]
independent retarder
óháður hamlari [is]
independent valuer
óháður matsaðili [is]
independent member
óháður stjórnarmaður [is]
independent external auditor
óháður, utanaðkomandi endurskoðandi [is]
independent price verification
óháð verðsannprófun [is]
independent transaction log
óháð viðskiptadagbók [is]
Community independent transaction log
CITL
óháð viðskiptadagbók Bandalagsins [is]
unladen vehicle
óhlaðið ökutæki [is]
independence
óhæði [is]
failure to stop and give particulars after an accident which has resulted in death or serious injury
ólögleg brottför af slysstað þegar afleiðingar slyss eru alvarlegir líkamsáverkar eða mannslát [is]
délit de fuite a la suite d´un accident ayant entrainé la mort ou des blessures graves [fr]
unerlaubtes Entfernen nach einem Unfall mit schwerer Körperverletzung oder Todesfolge [de]
illegal residence
ólögleg búseta [is]
disidentified report
órekjanleg skýrsla [is]
disidentification
órekjanleiki gagna [is]
independent systems
ósamtengd kerfi [is]
independent lamp
ósamtengt ljósker [is]
unsweetened condensed high-fat milk
ósykruð, niðurseydd, feit mjólk [is]
unsweetened condensed partly skimmed milk
ósykruð, niðurseydd léttmjólk [is]
undeniable
óvefengjanlegur [is]
unidentified aircraft
óþekkt loftfar [is]
unidentified vehicle
óþekkt ökutæki [is]
Papua New Guinea
Independent State of Papua New Guinea
PG
PNG
Papúa Nýja-Gínea [is]
Sjálfstæða ríkið Papúa Nýja-Gínea [is]
Papua Ny Guinea, Den Uafhængige Stat Papua Ny Guinea [da]
Papua Nya Guinea, Den oberoende staten Papua Nya Guinea [sæ]
la Papouasie - Nouvelle-Guinée, l´Etat indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée [fr]
Papua-Neuguinea, der Unabhängige Staat Papua-Neuguinea [de]
personalised user identification name
personalized user identification name
persónubundið notandakenni [is]
identifiable
persónugreinanlegur [is]
identifiable natural person
persónugreinanlegur einstaklingur [is]
identified natural person
persónugreindur einstaklingur [is]
personal identification number
PIN
persónulegt kenninúmer [is]
PIN-númer [is]
personal identity card
persónulegt kennivottorð [is]
identity documents
persónuskilríki [is]
documents d´identité [fr]
Identitätsdokumente [de]
seafarers´ identity document
persónuskilríki sjómanna [is]
pinoxaden
pínoxaden [is]
Tubulidentata
píputannar [is]
jordsvin [da]
jordsvin [sæ]
Erdferkel [de]
Tubulidentata [la]
dental depth gauge
pokamælir til notkunar við tannlækningar [is]
polyvinylidene chloride
PVDC
pólývínýlidenklóríð [is]
electronic identification
rafræn auðkenning [is]
elektronisk identifikation, e-identifikation [da]
e-identifiering [sæ]
identification électronique [fr]
elektronischer Identitätsnachweis, elektronische Identifizierung [de]
electronic identification scheme
rafræn auðkenningarskipan [is]
electronic identification of animals
IDEA
rafræn auðkenning dýra [is]
IDEA, elektronisk identifikation af dyr [da]
IDEA, elektronisk identifiering av djur [sæ]
IDEA, identification électronique des animaux [fr]
IDEA, elektronische Kennzeichnung von Tieren [de]
electronic densimeter
rafrænn eðlismassamælir [is]
water condensation
rakaþétting [is]
scientific evidence
rannsóknaniðurstöður [is]
accident investigation
rannsókn slysa [is]
clear evidence
raunverulegar vísbendingar [is]
indice concret [fr]
tatsächlicher Anhaltspunkt [de]
actual density
raunverulegur eðlismassi [is]
confidence-building measures
ráðstafanir sem miða að því að vekja traust [is]
evidentiary rule
regla um sönnunarfærslu [is]
rules on the burden of proof
reglur um sönnunarbyrði [is]
administrative burden
rekstrarlegt álag [is]
operational independence
rekstrarlegt sjálfstæði [is]
indépendance opérationnelle [fr]
betriebliche Unabhängigkeit, operative Unabhängigkeit, operationelle Unabhängigkeit [de]
dental consumables
rekstrarvörur til tannlækninga [is]
zoological garden service
rekstur dýragarða [is]
botanical garden service
rekstur grasagarða [is]
jurisprudence
réttarframkvæmd [is]
newly independent States
ríki sem hafa nýlega fengið sjálfstæði [is]
Ross Dependency
Rosshjálendan [is]
bulk density
rúmþyngd [is]
portfolio of identified financial instruments
safn skilgreindra fjármálagerninga [is]
sale of residential real estate
sala íbúðarhúsnæðis [is]
lettuce
garden lettuce
salat [is]
salat, havesalat [da]
sallat [sæ]
laitue, latue cultivée [fr]
Salat, Gartenlattich, Gartensalat [de]
Lactuca sativa [la]
sage
garden sage
salvía [is]
salvie, lægesalvie [da]
salvia, kryddsalvia [sæ]
sauge, sauge officinale, herbe sacrée [fr]
Salbei, Garten-Salbei, Müslichrut [de]
Salvia officinalis [la]
identical treatment
sama meðferð [is]
table of correspondence
samanburðartafla [is]
condensed balance sheet
samandreginn efnahagsreikningur [is]
condensed profit and loss account
samandreginn rekstrarreikningur [is]
condensed set of financial statements
samandregin reikningsskil [is]
residence for a community
sambýli [is]
Joint Confidence Building Programme
sameiginleg áætlun um að vekja tiltrú [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Unification of Pension Rights in Accordance with Pension Benefits Rules
samkomulag milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna [is]
Arrangement concerning Implementation of certain Consular Acts on Commerce and Navigation of the Countries, between Iceland and Denmark
samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement on Import of Sheep Meat, between Iceland and Sweden
samkomulag um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on a Common Nordic Labour Market for Common Teachers (Teachers of Student Classes) in Elementary Schools
samkomulag um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir almenna kennara (bekkjarkennara) í grunnskólum [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Sweden
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Commerce, between Iceland and Sweden
samkomulag um viðskipti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement between Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden concerning the Nordic Investment Bank
samningur milli Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Íslands, Lettlands, Litháens, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjárfestingarbankann [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Implementation of Specific Provisions on Citizenship
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um framkvæmd tiltekinna ákvæða um ríkisborgararétt [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjármögnunarfélagið á sviði umhverfisverndar (NEFCO) [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Development Fund
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna þróunarsjóðinn [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Cooperation on Combating Marine Pollution by Oil or other Dangerous Substances
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu eða annarra skaðlegra efna [is]
Agreement between Denmark, Finland, Norway and Sweden on Cross Border Cooperation between the Countries in Order to prevent or limit Damage to People, Property or in the Environment in the Event of Accidents
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu milli landanna yfir landamærin til að koma í veg fyrir eða takmarka tjón á fólki, á eignum eða í umhverfinu af völdum slysa [is]
Aftale mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbejde over statsgrænserne for at forhindre eller begrænse skader på mennesker eller ejendom eller i miljøet i tilfælde af ulykker [da]
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Cooperation in Competition Matters
Agreement between Denmark, Iceland and Norway on Co-operation in Competition Matters
samningur milli Danmerkur, Íslands og Noregs um samstarf í samkeppnismálum [is]
Agreement between Iceland, Greenland, Denmark and Norway concerning the Capelin Population in the Maritime Area between Greenland, Iceland and Jan Mayen Island
samningur milli Íslands, Grænlands/Danmerkur og Noregs um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
Agreement on Method of Dispute Settlement, between Iceland and Denmark
samningur um aðferðina við úrlausn deilumála, milli Íslands og Danmerkur [is]
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
samningur um að tilkynna án tafar um kjarnorkuslys [is]
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents
samningur um áhrif iðnaðarslysa yfir landamæri [is]
Agreement on mutual Delivery of Books and Documents from Libraries, between Iceland and Denmark
samningur um gagnkvæma afhendingu úr söfnum á bókum og skjölum, milli Íslands og Danmerkur [is]
Internal Burden Sharing Agreement
samningur um innri skiptingu byrðanna [is]
Agreement on Pacific Settlement of Disputes, between Iceland and Sweden
samningur um lausn deilumála með friðsamlegum hætti, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on Trade, Navigation and Residence between Iceland and France
samningur um verslun, siglingar og búsetu, milli Íslands og Frakklands [is]
Convention on Commerce between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur um viðskipti Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Greenland/Denmark concerning mutual Fishing in the Fisheries Jurisdiction of Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Cooperation in the Field of Fisheries, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Danmerkur [is]
Samoa
Independent State of Samoa
WS
WSM
Samóa [is]
Sjálfstæða ríkið Samóa [is]
Samoa, Den Uafhængige Stat Samoa [da]
Samoa, Självständiga staten Samoa [sæ]
le Samoa, l´État indépendant du Samoa [fr]
Samoa, der Unabhängige Staat Samoa [de]
combined deNOX-diesel particulate filter system
samsett afoxunarkerfi fyrir köfnunarefnisoxíð og dísilefnisagnasíu [is]
national correspondent
samskiptafulltrúi í hverju landi [is]
samskiptafulltrúi lands [is]
identical product
sams konar vara [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
coincidence device
samtímabúnaður [is]
Commonwealth of Independent States
CIS
Samveldi sjálfstæðra ríkja [is]
ILO Convention No. 108 concerning Seafarers National Identity Documents
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 108 um persónuskilríki sjómanna [is]
Saint Helena and Dependencies
St Helena and Dependencies
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Sankti Helena og hjálendur [is]
confirm one´s identity
sanna á sér deili [is]
justifier de son identité [fr]
sich ausweisen [de]
real identity
sanndeili [is]
identify
sanngreina [is]
identifiable
sanngreinanlegur [is]
identified
sanngreindur [is]
identification
sanngreining [is]
identification technique
sanngreiningaraðferð [is]
identification test
sanngreiningarprófun [is]
identification details
sanngreiningarupplýsingar [is]
molecular identification
sanngreining á grundvelli sameindagerðar [is]
virus identification
sanngreining veira [is]
identity check
sannprófun auðkenna [is]
dental retractor
sárahaki [is]
dental probe
sárakanni til nota við tannlækningar [is]
Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark
sáttmáli um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur [is]
most senior Vice-President
most senior Vice President
senior Vice-President
sá varaforseti sem lengstan starfsaldur hefur [is]
denounce an agreement
segja upp samningi [is]
resident
sem er búsettur [is]
résident [fr]
ansässig [de]
administratively burdensome
sem íþyngir stjórnsýslunni [is]
setting density
setþéttleiki [is]
unique identifier
sérauðkenni [is]
alphanumeric identifier
sérauðkenni í alstöfum [is]
alstafaauðkenni [is]
specific identification of cost
sérgreint kostnaðarverð [is]
identifiable part
sérhluti [is]
independent conduit
sérleiðsla [is]
specific safety precautions for rodenticides
SPr
sérstakar varúðarráðstafanir við notkun nagdýraeiturs [is]
VRnag [is]
unique identifier
sérstakt kennimerki [is]
specific, individually identified product
sérstök, tilgreind vara [is]
Presidency-in-office
sitjandi formennskuríki [is]
formennskuríki [is]
væntanlegt [da]
det sittande ordförandeskapet [sæ]
présidence en exercise [fr]
amtierende Präsidentschaft [de]
neutral density filter
sía með hlutlausum þéttleika [is]
filter með neutral tæthed [da]
identity
sjálfsmynd [is]
national identity
sjálfsmynd þjóðar [is]
independent power-operated braking
sjálfstæð, aflstýrð hemlun [is]
independent production unit
sjálfstæð framleiðslueining [is]
independent rate action
sjálfstæð gjaldskrárákvörðun [is]
independence
sjálfstæði [is]
managerial independence
sjálfstæði í rekstri [is]
independent media
sjálfstæðir fjölmiðlar [is]
activities of an independent character
sjálfstæð starfsemi [is]
independent producer
sjálfstæður framleiðandi [is]
independent antenna installation
sjálfstæður loftnetsbúnaður [is]
independent public body
sjálfstæður, opinber aðili [is]
independent living
sjálfstætt líf [is]
secondary independent guidance system
sjálfstætt undirleiðsögukerfi [is]
automatic identification system
AIS
sjálfvirkt auðkenniskerfi [is]
automatic ship identification system
sjálfvirkt auðkenniskerfi skipa [is]
automated dactyloscopic identification system
sjálfvirkt fingrafaraauðkenniskerfi [is]
AFIS
Automated Fingerprint Identification System
sjálfvirkt fingrafaragreiningarkerfi [is]
automatic transmitter identification system
ATIS
sjálfvirkt sendakennslakerfi [is]
maritime accident
sjóslys [is]
road accident indemnity
skaðabætur vegna umferðarslyss [is]
create a precedent
skapa fordæmi [is]
taxes evidenced by tax assessment
skattar sem koma fram í skattaálagningu [is]
duodenum
skeifugörn [is]
accidental impact damage
skemmdir við tilfallandi högg [is]
denticulation
skerðing [is]
lovage
garden lovage
skessujurt [is]
løvstikke, almindelig løvstikke, maggiurt [da]
libbsticka [sæ]
livèche, ache de montagne, céleri perpétuel [fr]
Maggikraut, Liebstöckel [de]
Levisticum officinale [la]
lovage root
garden lovage root
skessujurtarrót [is]
almindelig løvstikke, maggiurt [da]
Levisticum officinale [la]
identify
skilgreina [is]
conditions for residence
skilyrði fyrir dvöl [is]
vessel identification number
skipakenninúmer [is]
organisational dependency
skipulagslegt hæði [is]
debts evidenced by certificates
skjalfestar skuldir [is]
documentary evidence
skjalfest sönnun [is]
evidenced by certificates
skjalfestur [is]
immediate identification
skjót sanngreining [is]
patient identification code
skráningarlykill sjúklinga [is]
identification mark
skráningarmerki [is]
economic operators registration and identification number
EORI number
skráningar- og auðkennisnúmer rekstraraðila [is]
EORI-númer [is]
alert for the purposes of communicating the place of residence
skráning í þeim tilgangi að veita upplýsingar um búsetustað [is]
signalement aux fins de communication du lieu de séjour [fr]
Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung [de]
documentary evidence
skriflegt sönnunargagn [is]
documented evidence
skriflegt sönnunargagn [is]
landscape gardening
skrúðgarðyrkja [is]
landscape-gardening service
skrúðgarðyrkjuþjónusta [is]
debt burden
skuldastaða [is]
sudden infant death syndrome
SIDS
skyndidauði ungbarna [is]
Presidency Report
skýrsla formennskuríkis [is]
accident report
skýrsla um slys [is]
interstitial condensation
slagi milli laga [is]
accident
slys [is]
motor vehicle accident
slys af völdum vélknúinna ökutækja [is]
accident hazard
slysahætta [is]
accident and emergency medicine
slysa- og bráðalækningar [is]
accident and health insurance
slysa- og sjúkratryggingar [is]
accident record
slysasaga [is]
accident insurance
slysatrygging [is]
accident prevention and flight safety programme
slysavarna- og flugöryggisáætlun [is]
áætlun um slysavarnir og flugöryggi [is]
accident management
slysavarnir [is]
accident prevention
slysavarnir [is]
prevention of accidents
slysavarnir [is]
accidents at the place of work
slys á vinnustöðum [is]
dangerous goods accident
slys sem verður í tengslum við hættulegan varning [is]
transport accident
slys við flutning [is]
dental reamer
snari til tannlækninga [is]
dental spatula
spaði til tannlækninga [is]
trouser codend
trouser cod end
spenapoki [is]
tvillingpose, buksepose, dobbeltpose [da]
byxtrål, dubbelkasse [sæ]
Hosen-Steert, Hosensteert [de]
asparagus
garden asparagus
spergill [is]
asparges, almindelig asparges [da]
sparris [sæ]
asperge [fr]
Spargel, Gemüsespargel [de]
Asparagus officinalis [la]
local identity
staðarvitund [is]
lokalsamfundene [da]
lokala identitet [sæ]
lokale Identität [de]
respondent status
staða svarenda [is]
local density
staðbundinn eðlismassi [is]
one-to-one verification of identity
staðfesta deili á einstaklingi með einkvæmri samsvörun [is]
identify
staðfesta deili á e-m [is]
staðfesta hver e-r er [is]
confirmatory identification
staðfestingarsanngreining [is]
replacement identification document
staðgönguauðkennisskírteini [is]
FAO Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels
Food and Agricultural Organization Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels
staðlaðar forskriftir Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar um merkingu fiskiskipa og hvernig megi bera kennsl á þau [is]
Service digital identity
Sdi
stafrænt auðkenni þjónustu [is]
botanical gardens activities
starfsemi grasagarða [is]
respondent´s business
starfsemi verkbeiðendastofnunar [is]
golden handshake
starfslokagreiðsla [is]
Single Market Act - Twelve levers to boost growth and strengthen confidence: Working together to create new growth''
Stefna um innri markað: Tólf leiðir til að stuðla að vexti og efla traust: Vinnum saman í þágu vaxtar [is]
Akten for det indre marked. Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid: Sammen om fornyet vækst [da]
Binnenmarktakte - Zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen Gemeinsam für neues Wachstum [de]
respondent
respondent party
stefndi [is]
parsley
garden parsley
steinselja [is]
persille [da]
persilja [sæ]
persil [fr]
Petersilie [de]
Petroselinum crispum [la]
administrative burden
stjórnsýsluálag [is]
administrative burden
stjórnsýslubyrði [is]
regulatory burden
stjórnsýslubyrði [is]
regelbyrde [da]
regelbörda [sæ]
charge réglementaire [fr]
Regelungsaufwand, Verwaltungsaufwand [de]
legally identifiable body
stofnun sem er auðkennanleg að lögum [is]
major accident
stórslys [is]
major accident hazard
major-accident hazard
stórslysahætta [is]
flow density
streymisþéttleiki [is]
strømningsdensitet [da]
flödesdensitet [sæ]
densité du flux [fr]
Durchsatzdichte [de]
low population density
strjálbýli [is]
region with low population density
strjálbýlt svæði [is]
low population density area
strjálbýlt svæði [is]
injectable identifier
stunguörmerki [is]
hardening of hides
styrking húða [is]
provident society
styrktarstofnun [is]
strength of evidence
styrkur rökstuddra vísbendinga [is]
variable incidence stabiliser
stýriskambur með breytilegu áfallshorni [is]
standard lifetime rodent carcinogenicity study
stöðluð rannsókn á krabbameinsvaldandi áhrifum sem nagdýr verða fyrir á ævi sinni [is]
respondent
svarandi [is]
response burden
svarbyrði [is]
connected line identification
svarnúmerabirting [is]
oscillating densitimeter
sveiflueðlismassamælir [is]
Sweden
Kingdom of Sweden
SE
SWE
Svíþjóð [is]
Konungsríkið Svíþjóð [is]
Sverige, Kongeriget Sverige [da]
Sverige, Konungariket Sverige [sæ]
la Suède, le Royaume de Suède [fr]
Schweden, das Königreich Schweden [de]
dental antiseptic mixture
sýklaeyðandi blanda til tannlækninga [is]
sales denomination
söluheiti [is]
burden of proof
sönnunarbyrði [is]
bevisbyrde [da]
bevisbörda [sæ]
charge de la preuve, fardeau de la preuve, charge de présentation, fardeau de présentation [fr]
Beweislanst [de]
evidentiary value
sönnunargildi [is]
evidential value
sönnunargildi [is]
evidence
sönnunargögn [is]
rule of evidence
sönnunarregla [is]
evidence of origin
sönnun á uppruna [is]
assay design evidence
sönnun sem er fengin með viðeigandi tilhögun prófunar [is]
limited evidence of carcinogenicity
takmarkaðar vísbendingar um krabbameinsvaldandi áhrif [is]
dental surgery
tannaðgerð [is]
common dentex
tannaflekkur [is]
tandbrasen [da]
tandbraxen [sæ]
Zahnbrasse [de]
Dentex dentex [la]
dental drill
tannbor [is]
dental erosion
tanneyðing [is]
dental hygienist
tannfræðingur [is]
dental filling
tannfylling [is]
dental filling materials
tannfyllingarefni [is]
dental excavator
tanngrefill [is]
dental care
tannhirða [is]
dental hygiene
tannhirða [is]
dental hygiene product
tannhirðuvara [is]
edentata
edentates
tannleysingjar [is]
gumlere [da]
tandfattiga [sæ]
édentés [fr]
Zahnlose, Zahnarme [de]
Edentata [la]
dental chair
tannlæknastóll [is]
dental workstation
tannlæknavinnustöð [is]
dentistry
tannlækningar [is]
dental practice activities
tannlækningar [is]
dental practice
tannlækningar [is]
dentist
tannlæknir [is]
dental practitioner
tannlæknir [is]
dental therapist
tannmeðferðaraðili [is]
denticulate rock oyster
tannostra [is]
tandet østers [da]
tandat ostron [sæ]
Gezähnte Auster [de]
Ostrea denticulata [la]
dental implant
tannplanti [is]
dental x-ray
tannröntgentæki [is]
dental amalgam
tannsilfur [is]
amalgame dentaires [fr]
Dentalamalgam [de]
caries
dental caries
tannskemmdir [is]
dental technician
tannsmiður [is]
dental braces
tannspangir [is]
dental extraction instrument
tannúrdráttartöng [is]
dental wax
tannvax [is]
dental floss
tannþráður [is]
student´s distribution
t-dreifing [is]
model identifier
tegundarauðkenni [is]
Service type identifier
Sti
tegundarauðkenni þjónustu [is]
serological virus identification
tegundargreining veira með mótefnum [is]
cell cycle-dependence
tengsl við mismunandi stig frumuhringsins [is]
denticulation
tenning [is]
for identification purposes
til auðkenningar [is]
incidental catch
tilfallandi afli [is]
incidental income
tilfallandi tekjur [is]
identify
tilgreina [is]
identified
tilgreindur [is]
identified by generic description
tilgreindur með almennri lýsingu [is]
identified by name
tilgreindur með heiti [is]
identification
tilgreining [is]
identification of an active substance
tilgreining virks efnis [is]
denomination of coins
tilgreint verðgildi myntar [is]
tendency to generate foam
tilhneiging til froðumyndunar [is]
laboratory rodent
tilraunanagdýr [is]
for evidentiary purposes
til sönnunarfærslu [is]
bearer confidence
tiltrú handhafa [is]
consumer confidence
tiltrú neytenda [is]
incident
tilvik [is]
near-accident
near accident
tilvik þar sem liggur við slysi [is]
wooden cage
timburbúr [is]
wooden building
timburhús [is]
incidence
tíðni [is]
temporary residence permit
tímabundið dvalarleyfi [is]
permis de séjour temporaire [fr]
befristete Aufenthaltsgenehmigung [de]
temporary residence
tímabundin búseta [is]
robust evidence
traustar vísbendingar [is]
robust evidence
traust sönnunargögn [is]
wooden ship
tréskip [is]
wooden ship of primitive build
tréskip með frumstæðu byggingarlagi [is]
letter of credence
trúnaðarbréf [is]
confidential copy
trúnaðareintak [is]
confidential record
trúnaðarfærsla [is]
confidential data
trúnaðargögn [is]
statistical confidentiality
trúnaðarkvaðir í hagskýrslum [is]
confidentiality provisions
trúnaðarkvöð [is]
confidentiality
trúnaðarkvöð [is]
fortrolighed [da]
sekretess, konfidentialitet [sæ]
confidentialité [fr]
Vertraulichkeit, Geheimhaltung [de]
confidentiality of data
data confidentiality
trúnaðarkvöð á gögnum [is]
datafortrolighed [da]
konfidentialitet hos data [sæ]
confidentialité des données [fr]
Vertraulichkeit der Daten [de]
confidential treatment
trúnaðarmeðferð [is]
confidentiality flag
trúnaðarmerki [is]
confidential statistics
trúnaðarskýrslur [is]
confidential information
trúnaðarupplýsingar [is]
confidentiality
trúnaður [is]
fortrolighed [da]
sekretess, konfidentialitet [sæ]
confidentialité [fr]
Vertraulichkeit, Geheimhaltung [de]
confidentiality of personal data
trúnaður um persónuupplýsingar [is]
confidentialité des données personnelles [fr]
Vertraulichkeit von Personendaten [de]
technically permissible maximum laden weight
tæknilega leyfileg hámarksþyngd með hleðslu [is]
technically permissible maximum laden mass
maximum technically permissible laden mass
tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu [is]
technical evidence
tækniþekking [is]
connaissance technique [fr]
table identification
töfluauðkenni [is]
accident statistics
tölfræði um slys [is]
numeric identification code
tölulegur auðkenniskóði [is]
wooden container
umbúðir úr viði [is]
traffic density
umferðarálag [is]
road traffic accident
umferðarslys [is]
road accident
umferðarslys [is]
traffic accident
umferðarslys [is]
traffic density
umferðarþungi [is]
confidentiality of deliberations
umræðuleynd [is]
residential care activities
umönnun á dvalarheimilum [is]
subindent
sub-indent
undirliður [is]
indent
undirliður [is]
UN identification number
UN-númer [is]
Complementary Identification Code
CIC code
uppbótarauðkenniskóði [is]
confidentiality of information
upplýsingaleynd [is]
leynd upplýsinga [is]
Community system of information on home and leisure accidents
EHLASS
upplýsingamiðlun Bandalagsins um slys á heimilum og í tómstundum [is]
incident-related information
upplýsingar sem tengjast flugatviki [is]
information of a commercially confidential nature
upplýsingar sem viðskiptaleynd hvílir á [is]
denomination of origin
upprunaheiti [is]
cumulative preference dividends
uppsafnaður arður forgangshluta [is]
denunciation clause
uppsagnarákvæði [is]
instrument of denunciation
uppsagnarskjal [is]
denunciation
uppsögn [is]
denounciation
uppsögn [is]
dénonciation [fr]
post-mortem identification bracelet
úlnliðsband við krufningu [is]
order freezing evidence
úrskurður um frystingu sönnunargagna [is]
issuing of a residence permit
útgáfa dvalarleyfis [is]
délivrance du titre de séjour [fr]
Erteilung eines Aufenthaltserlaubnisses [de]
dividend payable
úthlutaður, ógreiddur arður [is]
assign an equipment class identifier
úthluta kennimerki fyrir flokk [is]
foreign resident
útlendingur með búsetu [is]
broadened mandate
útvíkkað umboð [is]
mandat élargi [fr]
erweitertes Mandat [de]
Wadden Sea
Vaðlahaf [is]
Vadehavet [da]
selected respondent
valinn svarandi [is]
usual residence
vanaleg búseta [is]
place of usual residence
vanalegur búsetustaður [is]
Vice-President
varaforseti [is]
preparation for dental hygiene
vara til tannhirðu [is]
prudent
varfærinn [is]
prudent management
varfærin stjórnun [is]
prudence
varfærni [is]
prudential supervision
varfærniseftirlit [is]
contrôle prudentiel, surveillance prudentielle [fr]
Aufsichtsstrukturen [de]
prudential oversight
varfærniseftirlit [is]
contrôle prudentiel, surveillance prudentielle [fr]
Aufsichtsstrukturen [de]
prudential requirement
varfærniskrafa [is]
exigence prudentielle [fr]
aufsichtsrechtliche Anforderung, Aufsichtsvorschrift, aufsichtsrechtliche Auflage [de]
prudential treatment
varfærnismeðferð [is]
prudent person principle
varfærnismeginreglan [is]
prudential rule
varfærnisregla [is]
prudent person rule
varfærnisreglan [is]
prudential consideration
varfærnissjónarmið [is]
quantitative prudential limits
varfærnistakmarkanir um magn [is]
prudential standard
varfærnisviðmiðun [is]
norme prudentielle [fr]
Aufsichtsstandard, prudentieller Standard [de]
principle of prudence
varkárnisreglan [is]
calorific value
heating value
heat value
energy density
varmagildi [is]
respondent party
varnaraðili [is]
prudential policy
varúðarstefna [is]
dental wax carver
vaxtelgja til tannlækninga [is]
security incident
váatvik [is]
exposure resulting from an unforeseeable event or an accident
váhrif af völdum ófyrirsjáanlegs atburðar eða slyss [is]
welfare service not delivered through residential institutions
velferðarþjónusta, ekki á vegum dvalarstofnana [is]
residential mortgage-backed securities
verðbréf, tryggð með fasteignaveði í íbúðarhúsnæði [is]
respondent credit institution
verkbeiðendalánastofnun [is]
respondent institution
verkbeiðendastofnun [is]
vehicle identification number
VIN
verksmiðjunúmer ökutækis [is]
Agreement on Commerce and Navigation, between Iceland and Sweden
verslunar- og siglingasamningur, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Western New Independent States
WNIS
vestlægu, nýju, sjálfstæðu ríkin [is]
condensed hydrocarbon
vetniskolefni sem hefur þést [is]
wooden board
viðarbretti [is]
wooden frame
viðargrind [is]
wooden beam
viðarstoð [is]
wooden cask
viðartunna [is]
wooden product
viðarvara [is]
wooden panel
viðarþilja [is]
wooden sheet
viðarþynna [is]
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875 [is]
Addendum
viðbót [is]
Additional Protocol, consequent on the Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun í kjölfar aðildar lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Computer Security Incident Response Team
CSIRT
viðbragðsteymi vegna váatvika er varða tölvuöryggi [is]
CSIRT, enhed, der håndterer IT-sikkerhedshændelser [da]
enhet för hantering av datasäkerhetsincidenter [sæ]
équipe de réaction aux incidents touchant la sécurité informatique [fr]
preparedness for accidents
viðbúnaður vegna slysa [is]
pleasure gardens maintenance service
viðhald skemmtigarða [is]
ornamental gardens maintenance service
viðhald skrúðgarða [is]
contact formulation
contact rodenticide
contact preparation
viðloðunarsamsetning [is]
Guideline of the European Central Bank of 22 December 1998 concerning the common rules and minimum standards to protect the confidentiality of the individual statistical information collected by the European Central Bank assisted by the national central banks
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. desember 1998 um sameiginlegar reglur og lágmarksstaðla til að gæta trúnaðar um tölfræðilegar persónuupplýsingar sem Seðlabanki Evrópu hefur safnað saman með aðstoð seðlabanka aðildarríkjanna [is]
commercial independence
viðskiptalegt sjálfstæði [is]
commercial confidentiality
viðskiptaleynd [is]
forretningshemmelighed [da]
affärshemlighet [sæ]
secret commercial, confidentialité commerciale [fr]
Geschäftsgeheimnis [de]
residence time
viðstöðutími [is]
opholdstid [da]
uppehållstid [sæ]
durée de résidence [fr]
Verweilzeit, Verweildauer [de]
recognition of identity documents
viðurkenning á persónuskilríkjum [is]
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss [is]
occupational accident
vinnuslys [is]
accident at work
vinnuslys [is]
accident at work insurance
vinnuslysatrygging [is]
value-added brand identity
value added brand identity
virðisaukandi vörumerkjaauðkenni [is]
mærkeidentitet med merværdi [da]
identité de marque à forte valeur ajoutée [fr]
Wert schöpfende Markenidentität [de]
VAT identification number
virðisaukaskattsnúmer [is]
evidence of formal qualifications
vitnisburður um formlega menntun og hæfi [is]
vinylidene fluoride
vínylídenflúoríð [is]
vinylidene chloride
vínýlídenklóríð [is]
evidence
vísbending [is]
human evidence
vísbendingar um áhrif á menn [is]
scientific independence
vísindalegt, fræðilegt sjálfstæði [is]
Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks
SCENIHR
vísindanefnd um nýgreinda og vaxandi heilbrigðisáhættu [is]
scientific evidence
vísindaþekking [is]
connaissance scientifique [fr]
interdependency
interdependence
víxltengsl [is]
pulmonary adenomatosis
pulmonary adenomatosis of sheep
votamæði [is]
weight of all evidence available
vægi allra fyrirliggjandi rökstuddra vísbendinga [is]
weight-of-evidence
weight of evidence
vægi rökstuddra vísbendinga [is]
weight of human evidence
vægi rökstuddra vísbendinga um áhrif á menn [is]
variable incidence canard
vænglingur með breytilegu áfallshorni [is]
cod-end
codend
vörpupoki [is]
fangstpose, løft [da]
lyft [sæ]
Stert, Steert [de]
product identifier
vörukenni [is]
overburden
yfirborðsjarðvegur [is]
Declaration of Iceland, Denmark, Finland, Norway and Sweden on Corresponding Neutrality Clauses
yfirlýsing Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samstæð hlutleysisákvæði [is]
Déclaration entre l´Islande, le Danemark, la Finlande, la Norvége et la Sùede concernant les règles, similaires de neutralité [fr]
Declaration concerning Mutual Rights of Ships, between Iceland and Sweden
yfirlýsing um gagnkvæm réttindi skipa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Declaration concerning coastal Traffic, between Iceland and Sweden
yfirlýsing varðandi strandferðir, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
prudential regulator
yfirvald sem sinnir varfærniseftirliti [is]
denomination of variety
yrkisheiti [is]
withdrawing the residence permit
það að afturkalla dvalarleyfi [is]
afturköllun dvalarleyfis [is]
retrait du titre de séjour [fr]
Einziehung des Aufenthaltstitels [de]
identification
það að bera kennsl á [is]
exceedance
excedence
það að fara yfir e-r mörk [is]
denial of access
það að meina e-m aðgang [is]
misidentification
það að röng kennsl eru borin á fólk [is]
customer identification procedure
það að staðfesta deili á viðskiptamönnum [is]
identification marking
það að vera auðkenndur [is]
low-density
það að vera eðlisléttur [is]
dependence
það að vera háður e-u [is]
pH-dependency
það að vera háður sýrustigi [is]
professional confidentiality
þagnarskylda [is]
confidentiality
þagnarskylda [is]
fortrolighed [da]
sekretess, konfidentialitet [sæ]
confidentialité [fr]
Vertraulichkeit, Geheimhaltung [de]
medical confidentiality
þagnarskylda heilbrigðisstétta [is]
shingle
wooden roofing tile
þakskífa [is]
tagspån, træspån [da]
accident of aircraft
þar sem loftför eiga hlut að máli í slysi [is]
evidentiary aspect
þáttur sem lýtur að sönnunarfærslu [is]
condense
þétta [is]
condensate
þétta [is]
high population density
þéttbýli [is]
densely populated
þéttbýll [is]
densely populated area
densely-populated area
þéttbýlt svæði [is]
condensing boiler
þéttiketill [is]
condensation
þétting [is]
condensation product
þéttingarafurð [is]
afurð, fengin með þéttingu [is]
condenser
þéttir [is]
condenser tumble drier
þéttiþurrkari [is]
degree of density
þéttleikastig [is]
density
þéttleiki [is]
population density
þéttleiki byggðar [is]
density of livestock
þéttleiki dýra [is]
stocking density
þéttleiki dýra [is]
cell density
þéttleiki hólfa [is]
lighting power density
þéttleiki lýsingarafls [is]
smoke density
þéttleiki reyks [is]
magnetic flux density
magnetic induction
þéttleiki segulflæðis [is]
magnetisk fluxtæthed, magnetisk induktion [da]
magnetisk flödestäthet, magnetisk fluxtäthet [sæ]
density gradient
þéttnistigull [is]
dense fumes of perchloric acid
þétt perklórsýrugufa [is]
dense fume
þéttur reykur [is]
macroprudential
macro-prudential
þjóðhagsvarúðar- [is]
macroprudential risk
macro-prudential risk
þjóðhagsvarúðaráhætta [is]
risque macroprudentiel [fr]
makroprudentielles Risiko, makroprudenzielles Risiko [de]
macroprudential supervision
macro-prudential supervision
þjóðhagsvarúðareftirlit [is]
surveillance macroprudentielle [fr]
makroprudenzielle Aufsicht, Finanzaufsicht auf Makroebene, Makroaufsicht [de]
macroprudential oversight
macro-prudential oversight
þjóðhagsvarúðareftirlit [is]
surveillance macroprudentielle [fr]
makroprudenzielle Aufsicht, Finanzaufsicht auf Makroebene, Makroaufsicht [de]
macro-prudential policy
macroprudential policy
þjóðhagsvarúðarstefna [is]
macro-prudential tool
macroprudential tool
þjóðhagsvarúðartæki [is]
service incidental to agricultural production
þjónusta sem tengist landbúnaðarframleiðslu [is]
service incidental to oil extraction
þjónusta sem tengist olíuvinnslu [is]
service incidental to fishing
þjónusta, tengd fiskveiðum [is]
residential property service
þjónusta, tengd íbúðarhúsnæði [is]
service incidental to gas extraction
þjónusta, tengd jarðgasvinnslu [is]
service incidental to logging
þjónusta, tengd skógarhöggi [is]
service incidental to forestry
þjónusta, tengd skógrækt [is]
service activities incidental to air transportation
þjónustustarfsemi, tengd flutningi með flugi [is]
service activities incidental to land transportation
þjónustustarfsemi, tengd flutningum á landi [is]
service activities incidental to water transportation
þjónustustarfsemi, tengd flutningum á sjó og vatni [is]
condensing unit
þjöppusamstæða með eimsvala [is]
kondenseringsaggregat, kompressor-kondensoraggregat [da]
groupe compresseur-condenseur [fr]
Verfluessigungssatz [de]
threshold identification light
þröskuldarauðkenniljós [is]
laden weight
þyngd með hleðslu [is]
evidentiary aspects
þættir er lúta að sönnunarfærslu [is]
co-dependent factors
codependent factors
þættir sem eru innbyrðis háðir [is]
angelica
garden angelica
ætihvönn [is]
kvan, angelik, angelica, engelrod [da]
angelika [sæ]
angélique, angélique vraie [fr]
Angelika, Engelwurz [de]
Angelica archangelica [la]
taking of evidence
öflun sönnunargagna [is]
non-resident vehicle
ökutæki annars lands [is]
vehicle unladen
ökutæki án hleðslu [is]
age hardening
öldrunarherðing [is]
modningshærdning, udskillelseshærdning [da]
utskiljningshärdning, äldringshärdning [sæ]
microchip identification
micro-chip identification
örflöguauðkenni [is]
definitive identification
örugg sanngreining [is]
security incident
öryggisatvik [is]
confidence level interval
öryggisbil [is]
confidence interval
CI
öryggisbil [is]
confidence limits
öryggismörk [is]
safety investigation of civil aviation incidents
öryggisrannsókn á flugatvikum í almenningsflugi [is]
safety investigation of civil aviation accidents
öryggisrannsókn á slysum í almenningsflugi [is]
confidence level
confidence coefficient
level of confidence
degree of confidence
öryggisstig [is]
konfidenskoefficient, konfidensniveau [da]
konfidenskoefficient, konfidensnivå, konfidensgrad [sæ]

1082 niðurstöður fundust.