Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "dar"

aðalskuldari
principal debtor [en]
principal [en]
hovedskyldner [da]
débiteur principal [fr]
Hauptschuldner [de]
aðferð við niðurbrot sameindar
fragmentation method [en]
aðgangur án fylgdar
unescorted access [en]
aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði umhverfisverndar
programme of action of the European Community on protection of the environment [en]
aðgerðaáætlun til framkvæmdar meginreglum um endurbætur
Action Plan to Implement Principles for Reform [en]
Plan d´action pour la mise en oeuvre des principes de réforme [fr]
Aktionsplan für die Umsetzung der Reformgrundsätze [de]
aðgerðir til verndar börnum
measures for the protection of children [en]
aðildardagur
gildistökudagur aðildar
date of accession [en]
accession date [en]
aðildarflugrekandi
participating airline [en]
aðildarflugrekandi
participating air carrier [en]
aðildarréttur
membership rights [en]
droit social [fr]
Mitwirkungsrecht, Mitgliedschaftsrecht [de]
aðildarríki
Member State [en]
medlemsstat [da]
medlemsstat [sæ]
État membre [fr]
Mitgliedstaat [de]
aðildarríki auðkenningar
Member State of identification [en]
identifikationsmedlemsstat [da]
État membre d´identification [fr]
Mitgliedstaat der Identifizierung [de]
aðildarríki ákvörðunarstaðar
Member State of destination [en]
aðildarríki Evrópubandalaganna
Member State of the European Communities [en]
Member State of the EC [en]
EC Member State [en]
aðildarríki Evrópusambandsins
European Union Member State [en]
Member State of the European Union [en]
EU Member State [en]
Member State of the EU [en]
aðildarríki með undanþágu
Member State with a derogation [en]
aðildarríki notkunar
Member State of consumption [en]
forbrugermedlemsstat [da]
Mitgliedstaat des Verbrauchs [de]
aðildarríki sem annast framkvæmd
executing Member State [en]
aðildarríki sem annast hlerun
intercepting Member State [en]
aðildarríki sem beiðni er beint til
requested Member State [en]
anmodede stat, adspurgte stat [da]
anmodad stat, mottagarstat [sæ]
État requis [fr]
aðildarríki sem beiðni er beint til
requested State Party [en]
aðildarríki sem er framleiðsluríki
Member State of production [en]
aðildarríki sem er komuríki inn í Evrópusambandið
Member State of arrival in the European Union [en]
aðildarríki sem er skoðunarþoli
inspected State Party [en]
aðildarríki sem eru ekki þátttökuaðildarríki
non-participating Member States [en]
aðildarríki sem fær tilkynningu
notified Member State [en]
aðildarríki sem hefur evru sem gjaldmiðil
Member State whose currency is the euro [en]
aðildarríki sem leggur fram beiðni
requesting State Party [en]
aðildarríki sem leggur fram beiðni
requesting Member State [en]
væntanlegt [da]
begärande medlemsstat [sæ]
État membre requérant [fr]
anfragender Mitgliedstaat [de]
aðildarríki sem leggur fram beiðni
Member State making the application [en]
aðildarríki þar sem geymsla er staðsett
Member State of storage [en]
aðildarríki þar sem refsidómur féll
convicting Member State [en]
aðildarríki þar sem skuldari er með lögheimili
Member State of the debtor´s domicile [en]
aðildarríki þar sem vara er upprunnin
upprunaaðildarríki
Member State of origin [en]
aðildarríki þar sem velmegun er minni
less prosperous Member States [en]
aðildarríkjunum ber skylda til að gera e-ð
it is incumbent on Member States to do something [en]
aðildarsamningur
accession agreement [en]
tiltrædelsesaftale [da]
accord d´adhésion [fr]
Beitrittsübereinkommen, Beitrittsabkommen [de]
aðildarsamstarf
accession partnership [en]
aðildarsáttmáli
Treaty of Accession [en]
Accession Treaty [en]
TA [en]
tiltrædelsestraktat, traktat om tiltrædelse [da]
anslutningsfördrag, fördrag om anslutning [sæ]
traité d´adhésion, traité relatif à l´adhésion, TA [fr]
Beitrittsvertrag [de]
aðildarskjal
instrument of accession [en]
accession instrument [en]
tiltrædelsesinstrument [da]
anslutningsinstrument [sæ]
instrument d´adhésion [fr]
Beitrittsurkunde [de]
aðildarskyldur
membership obligations [en]
obligations of membership [en]
medlemsforpligtelser [da]
de skyldigheder som ett medlemskap medför [sæ]
obligations découlant de l´adhésion [fr]
Mitgliedspflichten [de]
aðildarviðræður
accession negotiations [en]
aðili sem stundar farþegaflutninga á vegum
road passenger transport operator [en]
aðskildar flugbrautir
separate runways [en]
særskilte baner [da]
getrennte Pisten [de]
aðskildar siglingaleiðir
traffic separation schemes [en]
að því er það aðildarríki varðar
for that Member State [en]
afgreiðsluseðlabanki aðildarríkis evrukerfisins
delivering Eurosystem NCB [en]
akbrautir sem eru aðskildar
aðskildar akbrautir
separate carriageways [en]
algert leyndarmál
cosmic top secret [en]
almennar heilsuverndarráðstafanir
general health protection measures [en]
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna
Alríkisviðskiptastofnun
Federal Trade Commission [en]
FTC [en]
Alþjóðanáttúruverndarsambandið
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources [en]
IUCN [en]
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis [en]
ICUMSA [en]
Alþjóðasamtök um veraldarvefinn
International World Wide Web Consortium [en]
World Wide Web Consortium [en]
W3C [en]
Consortium World Wide Web [fr]
World Wide Web Consortium, W3C Consortium [de]
alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum
Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works [en]
Alþjóðlega gæsluverndarráðið
International Trusteeship Council [en]
alþjóðlega viðurkenndar viðmiðanir
internationally recognised criteria [en]
internationally recognized criteria [en]
alþjóðlegt bráðabirgðasiglingaverndarskírteini
Interim International Ship Security Certificate [en]
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini
International Ship Security Certificate [en]
andartakshraði
momentary speed [en]
armslengdarreglan
arm´s length conditions [en]
atvinnuleyndarmál
industrial secret [en]
atvinnuleyndarmál
professional secret [en]
embedshemmelighed, forretningshemmelighed [da]
secret professionnel [fr]
Berufsgehimnis [de]
atvinnustefnur aðildarríkjanna
employment policies of the Member States [en]
auðkenning hagskýrslna um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög
FATS identification [en]
auðkennisstafur eða -stafir aðildarríkis þar sem ökutæki er skráð
distinguishing sign of the Member State of registration [en]
austurstrandarheila- og mænubólga í hestum
Eastern equine encephalomyelitis [en]
EEE [en]
Eastern equine encephalitis [en]
encéphalomyélite équine est-américaine, encéphalite équine de l´est des Etats-Unis [fr]
Östliche Pferde-Enzephalitis, Östliche PferdeEnzephalitis [de]
ábyrgðaraðildarríki
administering Member State [en]
État membre responsable [fr]
áhættuhlutdeildarleið
risk-sharing instrument [en]
ákvarða með þyngdarmælingu
determine gravimetrically [en]
ákvæði um akstur og hvíldartíma
legislation on driving and rest time [en]
législation relative au temps de conduite et de repos [fr]
Lenk- und Ruhezeitvorschriften [de]
ákvörðun á heildarfjölda
enumeration [en]
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
Decision of the EEA Joint Committee [en]
ályktun siglingaöryggisnefndarinnar
MSC Resolution [en]
árleg heildarlosun
total annual emission [en]
árleg tölfræðileg heildarkönnun
comprehensive annual statistical survey [en]
ÁSB-reikningur fyrir niðurfelldar losunarheimildir
ESD Deletion Account [en]
ástæður sem eru rökstuddar á hlutlægan hátt
objectively justified reasons [en]
áttundarsía
octave filter [en]
áttundarstrengur
octet string [en]
áttundarsvið
octave band [en]
á vettvangi nefndarinnar
in the context of the Committee [en]
áætlun um Evrópusamstarf um skóla 21. aldarinnar
Agenda for European Cooperation on Schools for the 21st century [en]
áætlun um hvíldartíma
rest scheme [en]
Bandaríkin
Bandaríki Ameríku
United States [en]
United States of America [en]
US [en]
USA [en]
De Forenede Stater, Amerikas Forenede Stater [da]
Förenta staterna, Amerikas förenta stater [sæ]
les États-Unis, les États-Unis d´Amérique [fr]
die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika [de]
bandaríkjadalur
bandarískur dalur
US dollar [en]
USD [en]
United States dollar [en]
bandaríska fjármálaráðuneytið
US Treasury Department [en]
Bandaríska Samóa
American Samoa [en]
AS [en]
Amerikansk Samoa [da]
Amerikanska Samoa [sæ]
les Samoa américaines [fr]
Amerikanisch-Samoa [de]
Bandarísku Jómfrúaeyjar
US Virgin Islands [en]
Virgin Islands of the United States [en]
United States Virgin Islands [en]
Virgin Islands, United States [en]
VI [en]
De Amerikanske Jomfruøer [da]
Amerikanska Jungfruöarna [sæ]
les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges des États-Unis [fr]
die Amerikanischen Jungferninseln [de]
bandarískur staðalkóði fyrir gagnaskipti
ASCII-kóði
American Standard Code for Information Interchange [en]
ASCII [en]
US-ASCII [en]
bankastjóri seðlabanka aðildarríkis
governor of national central bank [en]
Barnaverndarstofa
Government Agency for Child Protection [en]
beinagrindarvöðvi
skeletal muscle [en]
skeletmuskulatur [da]
skelettmuskulatur [sæ]
willkürlicher Muskel, quergestreifter Muskel [de]
beita framkvæmdarvaldi
exercise of implementing powers [en]
beiting valdheimildar
exercise of competence [en]
Bernarsáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum, 22.-38. gr.
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Articles 22-38 [en]
birta í samræmi við leyndarreglur
disclose under secure procedures [en]
offentliggjøre under sikre prosedyrer [da]
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í aðildarríki
parent mixed financial holding company in a Member State [en]
blandari
food blender [en]
blandari
mixer [en]
bókfært heildarverð
total carrying amount [en]
bókun 18 um reglur aðila vegna framkvæmdar 43. gr.
Protocol 18 on internal procedures for the implementation of Article 43 [en]
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar sem hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins
Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders [en]
bókun 24 um hæli til handa ríkisborgurum aðildarríkja Evrópusambandsins
Protocol No 24 on asylum for nationals of Member States of the European Union [en]
bókun 29 um útvarpsþjónustu í almannaþágu í aðildarríkjunum
Protocol No 29 on the system of public broadcasting in the Member States [en]
bókun 32 um fjárhagsfyrirkomulag vegna framkvæmdar 82. gr.
Protocol 32 on financial modalities for the implementation of Article 82 [en]
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee [en]
bókun um almenningsútvarps- og -sjónvarpskerfi í aðildarríkjunum
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States [en]
bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi
Protocol on the Conservation, Rational Utilization and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the North-east Atlantic [en]
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution [en]
bókun við Madrídarsamninginn um alþjóðlega skráningu merkja
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks [en]
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974 [en]
bóndarósaætt
Paeoniaceae [en]
peony family [en]
peonies [en]
pæon-familien [da]
pionväxter [sæ]
Pfingstrosengewächse [de]
Paeoniaceae [la]
breiddargráða
latitude [en]
breiddarhagkvæmni
economies of scope [en]
breiddarhagkvæmni
economics of scope [en]
breiddarljós að framan
front posiition lamp [en]
positionslygte fortil [da]
breiddarljósker
position lamp [en]
positionslygter [da]
positionslykta [sæ]
feu de position [fr]
breiddarljósker að aftan
rear position lamp [en]
baglygte [da]
baklykta [sæ]
breiddarmerki
transverse signal [en]
breidd veltigrindar að innan
interior width of the protection structure [en]
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948 [en]
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948 [en]
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964 [en]
brottfararaðildarríki
departure Member State [en]
brot úr áttundarsviði
fractional octave band [en]
Brúnei
Brúnei Darrússalam
Brunei [en]
Negara Brunei Darussalam [en]
BN [en]
BRN [en]
Brunei, Negara Brunei Darussalam [da]
Brunei, Brunei Darussalam [sæ]
le Brunei, le Brunei Darussalam [fr]
Brunei Darussalam [de]
búnaður, húðaður til ummerkjaleyndar
equipment, coated for signature suppression [en]
búnaður, meðhöndlaður til ummerkjaleyndar
equipment, treated for signature suppression [en]
búsetuaðildarríki
Member State of residence [en]
bylgjulengdarbil útfjólublás ljóss
UV light waveband [en]
bande de longueurs d´ondes de la lumière UV [fr]
UV-Licht, Bandbreiten [de]
bylgjulengdarskali
wavelength scale [en]
bætur, greiddar í fríðu
benefits in kind [en]
Cheddar-ostur
Cheddar cheese [en]
daglegur hvíldartími
period of daily rest [en]
daglegur hvíldartími
daily rest [en]
dagsetning framkvæmdar
date of implementation [en]
deildarfundur
sectorial meeting [en]
deildarstjóri
Head of Unit [en]
deilisvæði sjávarútvegsnefndar um málefni Miðaustur-Atlantshafsins
CECAF-deilisvæði
CECAF division [en]
dómnefndarmaður
jury member [en]
member of a jury [en]
drómedari
dromedary [en]
dromedar [da]
dromedar [sæ]
Dromedar [de]
Camelus dromedarius [la]
duldar auglýsingar
surreptitious advertising [en]
duldar hömlur
disguised restriction [en]
dulkóðað sýndarnet
encrypted virtual network [en]
krypteret virtuelt netværk [da]
réseau virtuel et crypté [fr]
verschlüsseltes virtuelles Netz [de]
dýr af úlfaldaætt
úlfaldaætt
úlfaldar
Camelidae [en]
camelids [en]
kameler, kameldyr, Camelidae, kamelfamilien, kameliderne [da]
kameldjur [sæ]
camélidés [fr]
Kameld, Kameltiere [de]
Camelidae [la]
efnahagsreikningsskuldaraðferð
balance sheet liability method [en]
efni, húðað til ummerkjaleyndar
material coated for signature suppression [en]
efni, meðhöndlað til ummerkjaleyndar
material treated for signature suppression [en]
efni sem nýtur verndar
protectable subject matter [en]
efnishaldari
work holder [en]
efsti þverbiti veltigrindar
uppermost transverse structural member of the protection structure [en]
eftirgjöf lögsögu til yfirdeildarinnar
relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber [en]
dessaisissement en faveur de la Grande Chambre [fr]
eftirlit heimaaðildarríkis
home Member State supervision [en]
eggbúsgrenndarofvöxtur
perifollicular hyperplasia [en]
perifollikulær hyperplasi/perifollikulär hyperplasi [da]
perifollikuläre Hyperplasie [de]
eigandi hlutdeildarskírteina
unit-holder [en]
unitholder [en]
eiginhandarundirskrift
hand-written signature [en]
handwritten signature [en]
eiginlegt útflutningsaðildarríki
Member State of actual export [en]
eiginleiki með tilliti til umhverfisverndar
environmental characteristic [en]
eindaráhættuvörn
micro hedge [en]
eindarvarúðar-
microprudential [en]
micro-prudential [en]
eindarvarúðareftirlit
micro-prudential supervision [en]
microprudential supervision [en]
eindreifðar sótkenndar agnir
monodisperse soot-like particles [en]
einfaldari löggjöf fyrir innri markaðinn
simpler legislation for the internal market [en]
SLIM [en]
eingreiðslur bóta
bætur, greiddar með eingreiðslu
lump-sum benefits [en]
einingatengd söfnunarlíftrygging
einingatengdar söfnunarlíftryggingar
unit-linked [en]
unit linked insurance [en]
einkaréttur höfundar
author´s exclusive right [en]
eitt heildarverð alla leið
single through price [en]
Eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin
Bandaríska eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin
Agency for toxic substances and disease registry [en]
ATSDR [en]
US Agency for toxic substances and disease registry [en]
embætti á vegum aðildarríkis
national office [en]
endurgreiðsluaðildarríki
aðildarríki þar sem endurgreiðsla fer fram
Member State of refund [en]
endursendar vörur
returned consignments [en]
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America [en]
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America [en]
erlendar eignir
foreign assets [en]
erlendar ríkisskuldir
external sovereign debts [en]
erlendar skuldir
foreign liabilities [en]
ESB-fullgilding flugverndar
EU aviation security validation [en]
ESB-matsmaður flugverndar
EU aviation security validator [en]
Evrópska persónuverndarráðið
European Data Protection Board [en]
Evrópska persónuverndarstofnunin
European Data Protection Supervisor [en]
EDPS [en]
Evrópska vinnuverndarstofnunin
European Agency for Safety and Health at Work [en]
EU-OSHA [en]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals [en]
European travel document for return [en]
evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur
European Enforcement Order for uncontested claims [en]
evrópskur neytendarafiðnaður
European consumer electronics industry [en]
Evrópunet verndarsvæða
Natura 2000 [en]
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe [en]
Evrópuskrifstofa um gæði lyfja og heilsuverndar
Evrópuskrifstofa um gæði lyfja og heilsuverndar (EDQM)
European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare [en]
EDQM [en]
væntanlegt [da]
Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet och hälsovård (EDQM) [sæ]
Direction Européenne de la Qualité du Médicament et Soins de Santé [fr]
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins
Landamærastofnun Evrópu
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union [en]
FRONTEX [en]
FRONTEX Agency [en]
faggildingarstofa í aðildarríki
national accreditation body [en]
farþegasæti sem hægt er að halla aftur í hvíldarstöðu
reclining passenger seat [en]
fastafulltrúar aðildarríkjanna
permanent representation of the Member States [en]
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection [en]
fast heildarmánaðargjald sem tekur til eðlilegrar notkunar
fair-use, all-inclusive, monthly flat-rate [en]
fatlaður án fylgdarmanns
unaccompanied disabled person [en]
fánaaðildarríki
flag Member State [en]
félagsverndarkerfi
social protection system [en]
félagsverndarkerfi
social protection scheme [en]
fiskverndarsvæði
fisheries protection zone [en]
fjarvera skuldara
absence of participation of the debtor [en]
fjárfestingar í hlutdeildarfélögum
investments in associates [en]
fjárhagslegur foraðildarstuðningur
pre-accession financial assistance [en]
fjármögnunarleið við foraðildarstuðning
IPA-fjármögnunarleiðin
Instrument for Pre-Accession Assistance [en]
Instrument for Pre-Accession [en]
IPA [en]
fjármögnunarleið við uppbyggingarstefnu vegna foraðildar
Instrument for Structural Policies for Pre-accession [en]
IPSA [en]
fjórvíddarferilstjórnun
4D trajectory management [en]
4D-flyvevejsstyring [da]
gestion basée sur trajectoire 4D [fr]
4D-Flugwegführung [de]
fjöldreifðar sótkenndar agnir
polydisperse soot-like particles [en]
fjölvíddargreining
multi-dimensional analysis [en]
multidimensional analysis [en]
flokkun á umhverfisverndaraðgerðum
classification of environmental protection activities [en]
CEPA [en]
environment protection activity [en]
flugeldar
fireworks [en]
flugheimildarmörk
clearance limit [en]
Flugmálastjórn Bandaríkjanna
US Federal Aviation Administration [en]
FAA [en]
flugumferðarstjóri afhendingardeildar
transferring controller [en]
flugumferðarstjóri viðtökudeildar
accepting controller [en]
flugverndarákvæði
aviation security provision [en]
flugverndaráætlun
security programme [en]
flugverndaráætlun flugrekanda
air carrier security programme [en]
flugverndaráætlun flugvallar
airport security programme [en]
flugverndarbrot
security breach [en]
flugverndarleit
security search [en]
flugverndarleit í loftfari
aircraft security search [en]
flugverndarvitund
security awareness [en]
flutningafyrirtæki sem hefur ekki aðsetur í aðildarríki
non-resident carrier [en]
transportvirksomheders adgang , hvor de ikke er hjemmehørende [da]
transporteur non résident [fr]
nicht ansässiges Verkehrsunternehmen [de]
foraðildaráætlun
pre-accession strategy [en]
formaður hermálanefndarinnar
Chairman of the EUMC [en]
CEUMC [en]
formaður stjórnmála- og öryggismálanefndar
Chair of the Political and Security Committee [en]
formaður umhverfismerkinganefndar
chair of the EUEB [en]
framfylgdarráðstöfun
enforcement measure [en]
framkvæmdaraðili
developer [en]
framkvæmdaraðili
implementing body [en]
eksekutivorgan, udøvende organ [da]
verkställande organ [sæ]
instance exécutive, organe d´exécution [fr]
Durchführungsorgan [de]
framkvæmdarannsókn
implementation study [en]
framkvæmdaráð
Administrative Commission [en]
framkvæmdaráð um félagslegt öryggi farandlaunþega
Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers [en]
framkvæmdaráð um samræmingu almannatryggingakerfa
Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems [en]
framkvæmdaráð um samræmingu almannatryggingakerfa
Administrative Commission for Social Security Coordination [en]
Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger [da]
administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen [sæ]
framkvæmdaráfangi
implementation phase [en]
framkvæmdarákvæði
ákvæði um framkvæmd
implementing provision [en]
implementation provision [en]
provision for the implementation [en]
framkvæmdarákvörðun
implementing decision [en]
gennemførelsesafgørelse [da]
genomförandebeslut [sæ]
décision d´exécution [fr]
Durchführungsbeschluss [de]
framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Decision [en]
framkvæmdaréttur
enforcement title [en]
framkvæmdarferli
implementing process [en]
framkvæmdarferli
implementation process [en]
framkvæmdargerð
implementing act [en]
gennemførelsesretsakt [da]
genomförandeakt [sæ]
acte d´exécution [fr]
Vollzugsakt, Durchführungsrectsakt [de]
framkvæmdarhalli
implementation gap [en]
déficit de mise en oeuvre, écart entre les objectifs et la réalité, écart entre les engagements et la réalité [fr]
Umsetzungslücke [de]
framkvæmdarráðstöfun
implementation measure [en]
implementing measure [en]
framkvæmdarregla
implementing rule [en]
framkvæmdarreglugerð
implementing regulation [en]
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Regulation [en]
framkvæmdarríki
executing State [en]
framkvæmdarskjal
implementation paper [en]
framkvæmdartilskipun
implementing directive [en]
framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar
Commission Implementing Directive [en]
framkvæmdartímabil
fieldwork period [en]
framkvæmdartímabil
framkvæmdartími
implementation period [en]
framkvæmdartollstöð
implementing customs office [en]
framkvæmdarvald
powers of execution [en]
framkvæmdarvald
executory powers [en]
framkvæmdarvald
implementing powers [en]
framkvæmdaryfirvald
operational authority [en]
froðublandari
foam-producing unit [en]
fullgildar vottunarkröfur
fullgildar vottunarkröfur, fyrir fullgild skilríki
Qualified Certificate Policy [en]
QCP [en]
fullnustuaðildarríki
Member State of enforcement [en]
fulltrúanefndarmaður
member of a representative body [en]
fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna
representatives of the Governments of the Member States [en]
fulltrúi rannsóknardeildar tollyfirvalda
officer of the customs investigation service [en]
service de recherches douanières [fr]
Beamter des Zollfahndungsdienstes [de]
fundargerð
minutes [en]
fundargögn
meeting documents [en]
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer [en]
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol [en]
fylgdarlaus farangur
unaccompanied baggage [en]
fylgdarlaust, ólögráða barn
unaccompanied minor [en]
fylgdarmaður
escort [en]
fylgdarmaður við endursendingu fólks gegn vilja þess
forced-return escort [en]
fyrirframgreiddar tekjur
deferred income [en]
fyrirtæki sem er eigandi hlutdeildar
undertaking that holds the participation [en]
fyrirtæki sem stundar farmflutninga á vegum
road haulage undertaking [en]
fyrirtæki sem stundar farmflutninga á vegum
undertaking engaged in the occupation of road haulage operator [en]
fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti
air transport undertaking [en]
fyrsta þingfundarnefnd um efnahagsmál
First sessional Economic Committee [en]
færslufremdarhugbúnaður
transaction-processing software [en]
föst mörk fyrir þyngdarstillingu
fixed weight adjustment limits [en]
gagnaskiptatorg vegna framkvæmdar
framkvæmdartorg
Forum for Exchange of Information on Enforcement [en]
gera fyrirspurn um fundarsköp
raise a point of order [en]
gerðardómssamningur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement of Arbitration, between Iceland and the United States of America [en]
geymsluaðildarríki
Member State of storage [en]
gistiaðildarríki
Host State Party [en]
gistiaðildarríki
host Member State [en]
værtsmedlemsstat [da]
värdmedlemsstat, mottagande medlemsstat [sæ]
État membre d´accueil [fr]
Aufnahmemitgliedstaat [de]
gjaldareglugerð
fees regulation [en]
glerkenndar trefjar
vitreous fibre [en]
grannfræði-
grenndar-
topological [en]
greindarnet
intelligent network [en]
greindarstýrt kerfi
intelligent system [en]
greindarumhverfi
ambient intelligence [en]
grindarbiti
truss element [en]
grindarbiti
truss [en]
grindarbiti
lattice girder element [en]
grindarbóma
lattice jib [en]
grindarhluti
frame element [en]
grindarmastur
lattice mast [en]
grindarnúmer
frame number [en]
grípa til verndarráðstafana
take protective measures [en]
gulvandarrót
gentian root [en]
gentiana root [en]
gæsluverndarráð
Trusteeship Council [en]
TC [en]
Formynderskabsrådet [da]
FN:s förvaltarskapsråd [sæ]
Conseil de tutelle [fr]
Treuhandrat [de]
gögn sem njóta einkaleyfisverndar
proprietary data [en]
gögn úr vísindarannsóknum
scientific-research data [en]
göngudeildarsjúklingur
outpatient [en]
ambulant patient [da]
öppenvårdspatient [sæ]
ambulanter Patient [de]
göngudeildarþjónusta
outpatient care [en]
pleje af ambulante patienter [da]
öppen vård [sæ]
Ambulante Gesundheitsversorgung [de]
haftasvæði flugverndar
security restricted area [en]
hagskýrslur um verslun milli aðildarríkja
statistics of trade between Member States [en]
hagskýrslur um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög
foreign affiliates trade statistics [en]
FATS [en]
hagstofa aðildarríkis
National Statistical Office [en]
NSOs [en]
hagstofa aðildarríkis
National Statistical Service [en]
hagstofa aðildarríkis
National Statistical Institute [en]
hagstofur aðildarríkjanna
Member States´ national statistical institutes [en]
handahófskennd þyngdardreifing
randomised weight distribution [en]
handar-handleggskerfi
hand-arm system [en]
handar- og handleggstitringur
hand-arm vibration [en]
handhafi heimildarskírteinis
holder of a depository receipt [en]
hámark heildarfjárhæðar
maximum overall amount [en]
hámarksheildarskammtur sem gefinn er að meðaltali
maximum overall average dose [en]
háttsettir fulltrúar yfirvalda í aðildarríkjunum
representatives at senior level of Member States´ authorities [en]
heiðursmorð
sæmdarmorð
sæmdarglæpur
honour killing [en]
honor killing [en]
shame killing [en]
heildar-
global [en]
heildar-
total [en]
heildaraðferð
global approach [en]
heildaraðgerðaáætlun á sviði lýðheilsu
overall public health programme of action [en]
heildarafkoma
comprehensive income [en]
heildaralkóhól
total alcohol [en]
heildaralkóhólstyrkleiki
total alcoholic strength [en]
heildarábyrgð
comprehensive guarantee [en]
heildaráhætta
global exposure [en]
heildaráhættugrunnur
TRE [en]
Total Risk Exposure [en]
heildaráhættusnið
overall risk profile [en]
overall risk-profile [en]
heildaráhættuvörn
macro hedge [en]
macro-hedge [en]
heildaráhættuvörn
macro hedging [en]
heildarákvæði
catch-all clause [en]
clause-balai [fr]
Besenklausel [de]
heildarálag á líkamann
total body burden [en]
heildarársmeðaltal
average total annual value [en]
heildarávöxtun
total return [en]
heildaráætlun á sviði heilbrigðis
overall programme for health [en]
heildaráætlun á sviði lýðheilsu
overall public health programme [en]
heildarbrunaálag
fire load [en]
heildareftirspurn á ári
total annual demand [en]
heildareignir fyrirtækis
corporate assets [en]
heildareldsneytissamsetning
overall fuel mix [en]
heildarendurnýting
heildarendurheimt
total recovery [en]
heildarfastagjald
all-inclusive flat-rate [en]
heildarferilsskrá
complete history file [en]
heildarfjárhagsáætlun
total budget [en]
heildarfjárhagsrammi
overall envelope [en]
heildarfjárhæð
total amount [en]
heildarfjárhæð
aggregate amount [en]
heildarfjárhæð
gross amount [en]
heildarfjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar
total eligible costs [en]
heildarfjárhæð forgangshlutabréfa með föstum kjörum
fixed-term cumulative preferential share capital [en]
heildarfjárhæð frestaðra tekjuskatta
aggregate amount of deferred income tax [en]
heildarfjárhæð tekjuskatta
aggregate amount of current income tax [en]
heildarfjármagnsframlag
aggregate capital contribution [en]
heildarfjármagnsstýring
overall resource management [en]
heildarflutningsgeta
total carrying capacity [en]
heildarflæði
overall migration [en]
heildarflæðimörk
overall migration limit [en]
heildarframlegð
gross margin [en]
heildarframleiðsla
total manufacturing [en]
heildarframleiðsla
total industry output [en]
heildarframleiðsluferli
overall production process [en]
heildarfriðarsamkomulag
Comprehensive Peace Agreement [en]
heildarfækkun
reduction of the overall number [en]
heildargegnumferðarstuðull ljóss
total light transmission factor [en]
heildargerðarviðurkenningakerfi
whole vehicle type-approval system [en]
heildargeta til arðbærrar framleiðslu
total viable capacity [en]
heildargírhlutfall
overall transmission ratio [en]
heildargreiðsla
gross allowance [en]
heildarhagsmunir neytenda
collective interests of consumers [en]
heildarhvítkornafjöldi
total leukocyte count [en]
heildari
tegrari
integrator device [en]
heildari
tegrari
integrator [en]
heildarjafngildi
overall equivalent [en]
heildarkaup
total purchases [en]
heildarkerfi Alþjóðasiglingamálastofnunar um siglingatengdar upplýsingar
Global Integrated Shipping Information System of the International Maritime Organization [en]
heildarkerfi um siglingatengdar upplýsingar
Global Integrated Shipping Information System [en]
GISIS [en]
heildarkolefni
total carbon [en]
TC [en]
totalt kulstofindhold [da]
totalkol [sæ]
carbone total [fr]
Gesamtkohlenstoff [de]
heildarkostnaður
full cost [en]
heildarkólesteról
total cholesterol [en]
heildarkönnun
comprehensive survey [en]
heildarkönnun
general census (full survey) [en]
heildarlengd
length overall [en]
overall length [en]
heildarleyfi
global authorisation [en]
global authorization [en]
heildarlifun
overall survival [en]
heildarlíftala
total plate count [en]
heildarlíftryggingaskuldir
gross life assurance provision [en]
heildarlosun
total emission [en]
heildarmagn
total amount [en]
heildarmagn
total quantity [en]
samlet mængde [da]
total kvantitet [sæ]
quantité globale [fr]
Gesamtmenge [de]
heildarmagn endanlegra efnaleifa
total terminal residue [en]
heildarmagn lífræns kolefnis
total organic carbon [en]
TOC [en]
heildarmagn svifagna
total suspended solids [en]
TSS [en]
heildarmagn svifagna
TSP [en]
total particulate matter [en]
total suspended particles [en]
heildarmagntakmörkun
overall quantitative limit [en]
heildarmarkþáttur
overall target factor [en]
heildarmassavægi
overall material balance [en]
heildarmassi ökutækis
gross vehicle mass [en]
GVM [en]
permissible laden mass [en]
permissible maximum weight [en]
gross vehicle weight rating [en]
GVWR [en]
totalvægt, tilladt totalmasse, tilladt totalvægt, TV [da]
fordons bruttovikt, GVW [sæ]
amtlich zulässiges Gesamtgewicht, höchstzulässiges Gewicht, höchstzulässiges Gesamtgewicht, höchstes zulässiges Gesamtgewicht [de]
heildarmat
overall estimate [en]
heildarmat
overall assessment [en]
appréciation globale [fr]
Gesamtbeurteilung [de]
heildarnálgun til langs tíma
comprehensive long term approach [en]
heildarniðurstöður Bandalagsins
Community aggregates [en]
heildarniðurstöður sem ekki eru staðalniðurstöður
non-standard aggregates [en]
heildarnýtni
overall efficiency [en]
heildarorka
total energy [en]
heildarorkunotkun
gross final consumption of energy [en]
heildarójafnvægi
overall disequilibrium [en]
heildarprófun
full test [en]
heildarprótín í sermi
total serum protein [en]
heildarrammi
comprehensive framework [en]
heildarráðstöfunartekjur
total disposable income [en]
heildarráðstöfunartekjur heimilis
total disposable household income [en]
heildarreglurammi
overall framework of rules [en]
heildarreglurammi
overall regulatory framework [en]
heildarrekstrarkostnaður
total operational expenses [en]
heildarsala yfir árið
annual volume of product sales [en]
heildarsamkvæmni
collective consistency [en]
cohérence collective [fr]
Kohärenz [de]
heildarsamningur
overall agreement [en]
heildarsamningur
comprehensive agreement [en]
heildarsamrunaaðferð
global integration method [en]
heildarsamtök
cross-industry organisation [en]
cross-industry organization [en]
heildarsamvinnsla raf- og varmaorku
cogeneration production [en]
heildarsjóður fyrir svæðisbundið samstarf
global fund for regional cooperation [en]
heildarsjónsvið beggja augna
ambinocular vision [en]
heildarskiptasamningur
total return swap [en]
total rate of return swap [en]
heildarskuldir á nafnverði
total gross debt at nominal value [en]
heildarslaglengd
total stroke [en]
heildarstefna
global strategy [en]
heildarstefna
overall approach [en]
heildarstreymi
full flow [en]
heildarstreymisþynning
þynning á heildarstreymi
full flow dilution [en]
full-flow dilution [en]
fuldstrømsfortynding [da]
fullflödesutspädning [sæ]
dilution du flux total [fr]
Vollstromverdünnung [de]
heildarstreymisþynningarkerfi
þynningarkerfi fyrir heildarstreymi
full flow dilution system [en]
totalstrømsfortyndingssystem [da]
heildarstyrkur
global grant [en]
heildarstyrkur
overall grant [en]
heildarstyrkur vegna hreyfanleika
mobility global grant [en]
heildarsveigja
total deflection [en]
heildarsykurinnihald
total sugars [en]
heildarsýni
total sample [en]
heildarsýruinnihald
total acidity content [en]
total acidity [en]
heildarsætaframboð
total number of seats available [en]
heildartafla
aggregated table [en]
heildartekjur
total income [en]
heildartekjur
total revenue [en]
heildartilskipun
comprehensive directive [en]
heildartolltekjur
total customs receipts [en]
heildartryggingastarfsemi
total insurance business [en]
heildartölur úr veltuviðskiptum
trading totals [en]
heildarumbúðir
total packaging [en]
heildarumhverfisyfirlýsing
corporate environmental statement [en]
heildarupplýsingaskýrsla
aggregated information report [en]
heildarúrtak
total sample [en]
heildarútflutningsverðmæti
total export value [en]
heildarútgjöld
global expenditure [en]
heildarútgjöld
total expenditure [en]
heildarvarmagildi
hærra varmagildi
gross calorific value [en]
GCV [en]
high heating value [en]
higher heating value [en]
gross heating value [en]
HHV [en]
heildarváhrif
overall exposure [en]
heildarvátryggingaskuld
gross technical provision [en]
heildarvegalengd flugáætlunar
total flight plan distance [en]
heildarvelta
total turnover [en]
heildarvelta
overall turnover [en]
heildarvelta á ári
total annual turnover [en]
heildarvelta, miðað við verðgildi
total turnover in value terms [en]
heildarverðmæti styrks
total ad valorem subsidisation [en]
total ad valorem subsidization [en]
heildarvinnslugeta
total capacity [en]
heildarvirkni 14C í lífrænu kolefni
total organic 14C activity [en]
TOA [en]
heildarvirkni innri markaðarins
integrity of the internal market [en]
heildarvirkni markaðar
market integrity [en]
heildarvísitala
aggregate index [en]
heildarvísitala
all-items index [en]
heildarvöktun
overall monitoring [en]
heildaryfirlýsing
corporate statement [en]
heildaryfirsveiflubjögun
total harmonic distortion [en]
harmonic factor [en]
harmonic distortion [en]
THD [en]
harmonisk faktor, klirfaktor, total harmonisk klirforvrængning [da]
total harmonisk distorsion, övertonshalt [sæ]
heildarþjóðhagsreikningar
aggregate national accounts [en]
heildarþóknun
total of commissions [en]
heildarþungi
total laden weight [en]
heildarþungi gáms
gross weight of container [en]
heildarþungi vöru
gross weight of goods [en]
heildarþurrvigt
total dry weight [en]
heildarþyngd
gross weight [en]
heildarþyngd ökutækis
gross vehicle weight [en]
g.v.w. [en]
heilsuverndarmál starfsmanna
workers´ health [en]
heimaaðildarríki
aðildarríki sem er heimaríki
home Member State [en]
heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna
United States Department of Homeland Security [en]
heimildarhafi
authorised party [en]
authorized party [en]
heimildarreglugerð
enabling regulation [en]
bemyndigelsesforordning [da]
règlement d´habilitation [fr]
Ermächtigungsverordnung [de]
heimildarskírteini
depositary receipt [en]
depository receipt [en]
heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa
depository receipts issued over shares [en]
hindarepli
che berry [en]
Maclura tricuspidata [la]
hliðarstandari
prop stand [en]
hlutaðeigandi aðildarríki
Member State concerned [en]
hlutdeildaraðferð
equity method [en]
hlutdeildaraðferð í reikningshaldi
equity method of accounting [en]
equity accounting method [en]
hlutdeildarfélag
associate [en]
hlutdeildarfélag
affiliate [en]
hlutdeildarfélag
associated company [en]
hlutdeildarfyrirtæki
associated undertaking [en]
hlutdeildarlán
participating loan [en]
hlutdeildarmaður í afbroti
accessory to a crime [en]
hlutdeildarmaður í broti
accomplice in an offence [en]
hlutdeildarsamrekstur
equity joint venture [en]
hlutdeildarsjóður
holding fund [en]
hlutdeildarskírteini
unit [en]
hlutdeildarskírteini sjóðs um sameiginlega fjárfestingu
unit of a collective investment undertaking [en]
hlutdeildarverðbréf
security of a participating nature [en]
hlutfall sveifluvíddar
amplitude ratio [en]
holhandareitill
axilliary lymph node [en]
axillary lymph node [en]
axillelymfeknude [da]
axillär lymfknut [sæ]
ganglion axillaire, nud lymphatique axillaire [fr]
anxillarer Lymphknoten [de]
holhandar- og nárasvæði
axillary and inguinal areas [en]
holrýmdarmælir
porosimeter [en]
porosimetre [da]
porosimètre [fr]
Porosimeter [de]
hópur sem fær sýndarmeðferð
sham-treated group [en]
hraðafræði af sýndarfyrstu gráðu
pseudo-first order kinetics [en]
hraði lofttegundar við yfirborð
gas face velocity [en]
hringþindarloki
iris diaphragm valve [en]
hundaræktunarstöð
kennel [en]
húðverndarvara
skin-care product [en]
hvíldardagur
rest day [en]
hvíldarland
fallow land [en]
fallow [en]
hvíldarstaður
place of rest [en]
hvíldarstig
resting stage [en]
hvíldarstóll
deck chair [en]
hvíldarsvæði
rest area [en]
hvíldartími
rest period [en]
hvíldartími
hours of rest [en]
hvíldartími
rest time [en]
hvíldarumönnun
respite care [en]
hægrihandarbúnaður
right hand device [en]
höfn aðildarríkis
Member State port [en]
höfuðstóll viðskiptaskuldar
principal payable [en]
höfundaréttur
copyright law [en]
höfundarréttarvarinn
copyright protected [en]
höfundarréttarvernd
copyright protection [en]
höfundarréttur
copyright [en]
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri (2011-
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum (2001-2011)
IAS 28 Investments in Associates (2001-2011) [en]
IAS 28 [en]
IAS 28 Accounting for investments in associates [en]
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011- [en]
International Accounting Standard 28 [en]
iðgjaldareikningur
contribution account [en]
iðublandari
vortex mixer [en]
IFRIC-túlkun 5, réttur til hlutdeildar í sjóðum sem bera kostnað af niðurlagningu starfsemi, endurbyggingu og endurbótum á umhverfinu
IFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Funds [en]
IFRIC 5 [en]
IFRIC Interpretation 5 [en]
innantegundarblendingur
intraspecific hybrid [en]
intraspecifik hybrid [da]
underarthybrid [sæ]
hybride intraspécifique [fr]
intraspezifische Hybride [de]
innflutningsaðildarríki
Member State of import [en]
Member State of importation [en]
innflutningsaðildarríki
importing Member state [en]
innlendar auðlindir
domestic resource [en]
ressource intérieure, ressource nationale [fr]
einheimische Ressource, heimische Ressource, innerstaatliche Gelder, inländische Ressource [de]
innlendar reglur
national rules [en]
innlendar reglur
domestic regulation [en]
innlendar réttarreglur
domestic rules of law [en]
innlendar vörur
domestic goods [en]
jafnaður heildarkostnaður við að framleiða orku
levelized cost of energy [en]
LCOE [en]
jafngildar vörur
interchangeable products [en]
kindarhaus
sheepshead [en]
fårehovedhavrude [da]
fårhuvudfisk [sæ]
Schafskopf-Brasse [de]
Archosargus probatocephalus [la]
kleópötrumandarína
Cleopatra mandarine [en]
Citrus reshni [la]
klukkustundarmeðaltal
hourly average [en]
komuaðildarríki
Member State of arrival [en]
arrival Member State [en]
kortatengdar greiðslur
card-based payment transactions [en]
kröfuaðildarríki
creditor Member State [en]
lagasafn Bandaríkjanna
United States code [en]
USC [en]
lagaundirnefnd nefndar um friðsamlega nýtingu geimsins
lagaundirnefnd
Legal Sub-Committee [en]
Sous-Comité juridique [fr]
landsbundin flugverndaráætlun í almenningsflugi
national civil aviation security programme [en]
land sem skuldari
debtor country [en]
landsstaðall til framkvæmdar evrópskum staðli
national standard implementing a European standard [en]
lágmarkshvíldartími
minimum hours of rest [en]
lágmarkshvíldartími
minimum rest period [en]
lendarstykki
rump [en]
tyksteg [da]
rumpstek [sæ]
romsteck, rumsteck [fr]
Hüfte, Beiried [de]
lendarvöðvi
muscle of the hindquarter [en]
lengdar-
longitudinal [en]
lengdarás
longitudinal axis [en]
lengdarbaugur
meridian [en]
lengdarbæti
length byte [en]
LEN [en]
lengdargráða
longitude [en]
lengdarhraði
longitudinal velocity [en]
lengdarhröðun
longitudinal acceleration [en]
lengdarlás fyrir lausa hluta
length stop for demountable bodies [en]
lengdarmerki
longitudinal signal [en]
lengdarmetri
running metre [en]
lengdarmetri
linear meter [en]
lengdarmiðjuplan
longitudinal median plane [en]
lengdarmiðjuplan
median longitudinal plane [en]
lengdarmæliáhald
material measure of length [en]
lengdarplan
longitudinal level [en]
lengdarplan
longitudinal plane [en]
lengdarsnið
longitudinal profile [en]
lengdarstraumsrenna
raceway [en]
raceway [da]
fiskodlingsränna, bassäng [sæ]
Fließkanal, Zuleitungskanal, Langstromsbecken [de]
lengdarveginn
length weighted [en]
lengdaryfirfærslutap
longitudinal conversion loss [en]
LCL [en]
leyfður heildarafli
total allowable catch [en]
TAC [en]
leyfður heildarafli, byggður á greiningu
analytical TAC [en]
analytical total allowable catch [en]
leyfður heildarafli, byggður á varúðarnálgun
precautionary TAC [en]
precautionary total allowable catch [en]
leyfilegur heildarþungi
maximum permissible weight [en]
leyndarmál er varðar landvarnir ríkis
secret relating to the national defence [en]
leyndarmál hins opinbera
official secret [en]
leynilegt net sem stundar innflutning á fólki
clandestine immigration network [en]
net der beskæftiger sig med menneskesmugling, organiseret illegal indvandring [da]
illegales Einwanderungsnetz [de]
lífrænt aldar varphænur
organically reared pullets [en]
líkamsþyngdarstuðull
body mass index [en]
BMI [en]
body mass index, BMI [da]
BMI-variabel, kroppsmasseindex [sæ]
IMC, indice de masse corporelle [fr]
Körpermasse-Index, Body-Mass-Index [de]
loftfarstegundaráritun
aircraft type rating [en]
lóðrétt heildarstífni
total vertical stiffness [en]
lóðrétt lengdarmiðja
vertical longitudinal median [en]
lóðrétt tengdar tilskipanir
vertical directives [en]
lyfhrifarannsókn til að færa sönnur á gildi hugmyndar
pharmacodynamic proof of concept study [en]
lyfjaskrá aðildarríkis
pharmacopoeia of a Member State [en]
lykilupplýsingar um pakkaðar fjárfestingarafurðir og vátryggingatengdar fjárfestingarafurðir fyrir almenna fjárfesta
lykilupplýsingar fyrir fjárfesta
PRIIP KID [en]
KID [en]
PRIIPs KID [en]
dokument med basfakta för investerare [da]
lög aðildarríkis
Member State law [en]
lög aðildarríkjanna
laws of the Member States [en]
lögbær seðlabanki aðildarríkis
competent national central bank [en]
competent NCB [en]
lögbært aðildarríki
competent Member State [en]
lögbært yfirvald siglingaverndar
competent authority for maritime security [en]
lög framkvæmdarríkis
law of the executing State [en]
löggjöf um aksturs- og hvíldartíma
legislation on driving time and rest periods [en]
législation relative au temps de conduite et de repos [fr]
Lenk- und Ruhezeitvorschriften [de]
löggæsluverkefni Friðargæsludeildar
Department of Peacekeeping Operations (UN) [en]
UN DPKO [en]
lög um aðild
aðildarlög
Act of Accession [en]
lög um náttúruvernd
náttúruverndarlög
Nature Conservation Act [en]
Madrídarbókun
Madrid Protocol [en]
Madrídarsamningur um alþjóðaskráningu merkja
Madrídarsamningur
Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks [en]
Madrid Agreement [en]
magn hreinnar lofttegundar
quantity of pure gas [en]
mandarína
mandarin [en]
mandarin orange [en]
mandarine [en]
mandarin [da]
mandarin [sæ]
mandarine, mandarinier [fr]
Mandarine [de]
Citrus reticulata Blanco [la]
mannréttindaráðið
mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna
mannréttindaráð SÞ
Commission on Human Rights [en]
CHR [en]
United Nations Commission on Human Rights [en]
UNCHR [en]
Menneskerettighedskommissionen [da]
FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna [sæ]
Commission des droits de l´homme, CDH [fr]
Menschenrechtskommission [de]
mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna
mannréttindaráð SÞ
mannréttindaráðið
United Nations Human Rights Council [en]
UNHRC [en]
Human Rights Council [en]
Menneskerettighedsrådet [da]
FN:s råd för mänskliga rättigheter, människorättsrådet [sæ]
Conseil des droits de l´homme de l´Organisation des Nations unies, Conseil des droits de l´homme, CDH [fr]
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, Menschenrechtsrat [de]
margfaldari
multiplier [en]
margvíslegar bætur sömu tegundar
several benefits of the same kind [en]
maríuvandarbrennivín
maríuvandabrennivín
gentian spirit [en]
brændevin af ensian [da]
eau-de-vie de gentiane [fr]
Enzian [de]
maríuvandarætt
Gentianaceae [en]
gentian family [en]
ensianfamilien [da]
gentianaväxter [sæ]
gentianacées [fr]
Enziangewächse [de]
Gentianaceae [la]
Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna
US Food and Drug Administration [en]
málsmeðferð er varðar óumdeildar kröfur
uncontested claims procedures [en]
málsmeðferð stjórnarnefndar
management committee procedure [en]
meðalheildarmagn kvikasilfurs
mean total mercury content [en]
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins
having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee [en]
meðskuldari
co-debtor [en]
meðskuldari
joint debtor [en]
merking til verndar
protective marking [en]
mesta afhleðsla rýmdar
maximum discharge of capacity [en]
miðlun dómaframkvæmdar
transmission of case law [en]
miðstandari
centre stand [en]
centralstøtteben [da]
centralstöd [sæ]
béquille centrale [fr]
Mittelständer [de]
miðstöð efnahags- og félagsmálanefndarinnar fyrir Asíu og Kyrrahafið í Kyrrahafi
ESCAP Pacific Operations Centre [en]
ESCAP/POC [en]
miklir hitar eða kuldar
öfgar í hita
öfgar í hitastigi
extreme temperatures [en]
temperature extremes [en]
ekstreme temperaturer [da]
extremtemperaturer [sæ]
températures extrêmes, extrêmes de température [fr]
Temperaturextreme [de]
millilengdargámur úr hörðu plasti
rigid plastics IBC [en]
millilengdargámur úr málmi
metal IBC [en]
moldarefni
myldi
húmus
humus [en]
humus, muldjord [da]
humus, mylla [sæ]
humus, terreau [fr]
Humus, Oberboden, Humuserde [de]
móðureignarhaldsfélag á fjármálasviði í aðildarríki
parent financial holding company in a Member State [en]
móðurstofnun í aðildarríki
parent institution in a Member State [en]
mótanleg handarspelka
malleable hand splint [en]
móttakandareikningur
destination account [en]
nálahaldari
needle forceps [en]
námskeið til tegundaráritunar
type rating course [en]
námunduð heildarsumma álagspunkta
adjusted total load point [en]
nándarbaksýnisspegill
close-proximity rear-view mirror [en]
nándarhýsingarsíða
proximity hosting site [en]
nándarreglan
principle of proximity [en]
náttúruverndarnefnd
nature conservation committee [en]
Náttúruverndarráð
Nature Conservation Council [en]
Náttúruverndarsamtök Suðurskautshafsins
CCAMLR [en]
Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources [en]
náttúruverndarþing
Nature Conservation Convention [en]
nefndarmeðferð
committee procedure [en]
nefnd um greiðslur, framkvæmdarreglur og verklagsreglu kærunefnda samhæfingarskrifstofu innri markaðarins (vörumerki og hönnun)
Committee on Fees, Implementation Rules and the Procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (trade marks and designs) [en]
nefnd um inntöku nýrra aðildarríkja
Committee on the Admission of New Members [en]
nefnd um verndarráðstafanir
Committee on Safeguards [en]
neyðarflugeldar og -blys
pyrotechnics [en]
neytendaverndarlög
Consumer Protection Act [en]
niðurbrot sameindar
fragmentation of the molecule [en]
niðurbrotsfasti
niðurbrotsfasti sameindar
fragment constant [en]
molecular fragment constant [en]
niðurgreiddar ferðir til og frá vinnustað
subsidised travel to and from work [en]
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins
conclusions of the European Council [en]
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta
Presidency conclusions of the European Council meeting [en]
njóta hugverkaverndar
be protected by intellectual property rights [en]
Norður-Atlantshafslaxverndarstofnunin
North Atlantic Salmon Conservation Organisation [en]
NASCO [en]
Norðurlandaráð
Nordic Council [en]
ofgreiddar bætur
overcompensation [en]
over-compensation [en]
opinber skuldari
public debtor [en]
opinbert eftirlitsráð Bandaríkjanna með reikningsskilum félaga
Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America [en]
óheimil uppljóstrun
uppljóstrun í heimildarleysi
unauthorized disclosure [en]
unauthorised disclosure [en]
óskipt skuldarábyrgð
joint and several commitment [en]
óskyldar tegundir áhættu
unrelated risks [en]
plöntuverndarvara
plant protection product [en]
plant-protection product [en]
crop protection product [en]
crop-protection product [en]
plant health product [en]
plantebeskyttelsesmiddel [da]
växtskyddsmedel [sæ]
produit phytopharmaceutique, produit phytosanitaire [fr]
Pflanzenschutzmittel, phytopharmazeutisches Produkt [de]
pólýstýrenjafngild sameindarþyngd
polystyrene equivalent molecular weight [en]
polystyrenækvivalent molekylvægt [da]
polystyrenets molekylära ekvivalensvikt [sæ]
masses moléculaires en équivalent-polystyrène [fr]
polystyroläquivalente Molmasse [de]
prótín sem myndar hlaup
protein, gelling [en]
pökkunarvél fyrir lofttæmdar umbúðir
vacuum packer [en]
rafeindariðstraumsvarstundamælir
static var-hour meter [en]
rafeindaritvél
electronic typewriter [en]
rafrýmdarþrýstimælir
capacitance manometer [en]
rafrýmdarþrýstimælir með hitahimnu
heatable membrane capacity manometer [en]
ráðgjafarnefndarmeðferð
advisory procedure [en]
ráðgjafarþjónusta á sviði höfundarréttar
copyright consultancy service [en]
ráðgjafarþjónusta, tengd höfundarrétti hugbúnaðar
software copyright consultancy service [en]
ráðstefna aðildarríkja (Bonn-samningurinn)
Conference of the Parties (Bonn Convention) [en]
COP [en]
ráðstefna fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna
conference of representatives of the governments of the Member States [en]
ráðstöfun í samræmi við verndarstefnu
protectionist measure [en]
mesure de protectionnisme, mesure protectionniste [fr]
protektionistische Maßnahme [de]
ráðstöfun til verndar starfsmönnum almennt
collective protection measure [en]
refsidómur sem kveðinn var upp í aðildarríki
conviction handed down in a Member State [en]
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
UN-ECE Regulation [en]
UNECE Regulation [en]
UN/ECE Regulation [en]
reglunefndarmeðferð
regulatory procedure [en]
forskriftsprocedure [da]
föreskrivande förfarande [sæ]
procédure de réglementation [fr]
Regelungsverfahren [de]
reglunefndarmeðferð með grannskoðun
regulatory procedure with scrutiny [en]
PRAC [en]
forskriftsprocedure med kontrol [da]
föreskrivande förfarande med kontroll [sæ]
procédure de réglementation avec contrôle, PRAC [fr]
Regelungsverfahren mit Kontrolle [de]
reglur um hvíldartíma
rest requirements [en]
reikningar vegna útgjalda til umhverfisverndar
environmental protection expenditure accounts [en]
EPEA [en]
Regnskaber for miljøbeskyttelsesudgifter (da) [da]
Rahmen der Umweltschutzausgabenrechnungen [de]
reikningshald og reikningsskil í tengslum við viðskipti sem seðlabankar aðildarríkjanna stunda
accounting and reporting of operations undertaken by national central banks [en]
reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs
EU Aviation Total Quantity Account [en]
reikningur ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda
EU Total Quantity Account [en]
reikningur Sambandsins fyrir niðurfelldar losunarheimildir
Union allowance deletion account [en]
rekstrarreikningsskuldaraðferð
income statement liability method [en]
rekstur náttúruverndarsvæða
nature reserve service [en]
reykþéttnimælir fyrir heildarstreymi
full flow opacimeter [en]
rétthafagreiðslur fyrir höfundarrétt
royalties earned on writing [en]
réttur til frjálsra flutninga á yfirráðasvæði aðildarríkjanna
right to move freely within the territory of the Member States [en]
réttur til frjálsrar búsetu á yfirráðasvæði aðildarríkjanna
right to reside freely within the territory of the Member States [en]
réttur til verndar persónuupplýsingum
right to the protection of personal data [en]
riddaramakríll
wahoo [en]
thazard bâtard [fr]
Acanthocybium solandri [la]
ríkisskuldari
sovereign debtor [en]
ríkisstjórn aðildarlands
Member Government [en]
ríkisstjórn aðildarríkis
Member State government [en]
rýmdarstuðull
capacity factor [en]
k´ [en]
rökstuddar ástæður
reasoned justification [en]
samanlagður heildarstuðningur
total aggregate measurement of support [en]
samanlögð heildarafkoma
total comprehensive income [en]
sameiginlegar framkvæmdarreglur um samkeppni
common competition enforcement rules [en]
sameiginlegt kerfi bráðabirgðaverndar
common system of temporary protection [en]
sameindarbrot
fragment [en]
sameindarbrotsgildi
gildi sameindarbrots
fragment value [en]
sameindareining
molecular unit [en]
sameindaræktun
molecular farming [en]
sameindaræsing
molecular initiating event [en]
MIE [en]
molekylær udløsende begivenhed [da]
molekylär inledande händelse [sæ]
sameining á heildarkostnaðarþáttum
commonality in total costs [en]
samfestingur til að verjast þyngdaraflinu
anti-g suit [en]
samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins
EU-U.S. Privacy Shield [en]
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty [en]
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar, milli Íslands og Danmerkur
Arrangement concerning Implementation of certain Consular Acts on Commerce and Navigation of the Countries, between Iceland and Denmark [en]
samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferðamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Arrangement relating to the Waiver of Passport Visas for Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag varðandi samning til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning the Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United States of America [en]
samningar aðildarríkjanna
SAR
Conventions signed between Member States [en]
CMS [en]
samningur Alþjóðahugverkastofnunarinnar um höfundarrétt
WIPO Copyright Treaty [en]
WCT [en]
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um verndarráðstafanir
WTO Agreement on Safeguards [en]
World Trade Organization Agreement on Safeguards [en]
samningur á milli Evrópubandalagsins og Lýðveldisins San Marínós sem kveður á um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna
Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [en]
samningur efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa
UN/ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution [en]
samningur milli aðildarríkja Norður-Atlantshafssamningsins um kjarnorkuupplýsingar
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information [en]
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um Norræna fjármögnunarfélagið á sviði umhverfisverndar (NEFCO)
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden concerning The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Norður-Ameríku um viðskipti með vín
Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og Furstadæmisins Andorra um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna
Agreement between the EC and Andorra, on taxation of savings income in the form of interest payments [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway [en]
samningur milli Evrópusambandsins og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um málsmeðferð við afhendingu milli aðildarríkja Evrópusambandsins og Íslands og Noregs
Agreement between the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the surrender procedure between the Member States of the European Union and Iceland and Norway [en]
samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America [en]
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað tæki og þjónustu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Purchase of certain Military Equipment, Materials and Services by Iceland, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup á umframbirgðum af landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning the Close-out of the Collection Account of the Agricultural Commodities Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingaráætlun Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement providing for an Assistance Grant in Support of Iceland´s Economic Stabilization Program, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um flutninga í lofti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Air Transport Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um friðsamlega lausn deilumála, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Treaty to Advance the Cause of General Peace, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af flugvélaeldsneyti o.fl., milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning mutual Abolishment of Charges on Aviation Fuel etc., between Iceland and the United States of America [en]
samningur um greiðslu á kröfum íslenskra vátryggingafélaga, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement regarding the Settlements of Claims of Icelandic Insurance Companies, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um hvalamálefni, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement on Whaling Matters, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um höfundarrétt
Universal Copyright Convention [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvörum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um láns- og leiguhjálp vegna varna Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to Lend-Lease Aid for Defense of Iceland, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Money Order Convention, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um póstbögglaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning the Exchange of Parcel Post, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um réttarstöðu skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda og stjórnarnefndar Norðurlandaráðs
Agreement on Legal Position of the Office of the Nordic Ministerial Council and the Management Committee for the Nordic Council [en]
samningur um sérstaka efnahagsaðstoð, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to Special Economic Assistance, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um skipti á opinberum ritum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Exchange of Official Publications, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning Exemption from Public Levies on Payments made by the United States concerning Common Defense, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar, þar á meðal sendierindrekum
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents [en]
samningur um verndarráðstafanir
Agreement on Safeguards [en]
samræmdar hagskýrslur
coordinated statistics [en]
co-ordinated statistics [en]
samræmdar millifærslur fjármuna
SEPA credit transfer [en]
SCT [en]
samræmdar reglur
uniform rules [en]
samræmdar reglur varðandi samninginn um millilandaflutninga á farmi með járnbrautum
uniform rules concerning the contract for international carriage of goods by rail [en]
CIM [en]
samræmdar upplýsingar
consistent information [en]
samræmdar upplýsingar
uniform information [en]
samræmdar viðmiðanir
harmonised criteria [en]
harmonized criteria [en]
samræmdar viðmiðanir
uniform criteria [en]
samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli
HICP-CT [en]
harmonised indices of consumer prices at constant tax rates [en]
samræmd réttarstaða vegna viðbótarverndar
uniform subsidiary protection status [en]
uniform status of subsidiary protection [en]
samræmingaraðildarríki
coordinating Member State [en]
co-ordinating Member State [en]
samræmingarnefnd um jarðvísindarannsóknir við strendur og á hafsbotni við Austur- og Suðaustur-Asíu
Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programme in East and South East Asia [en]
CCOP [en]
samræming laga aðildarríkjanna
approximation of the laws of the Member States [en]
samræmt heildarkerfi
uniform system [en]
samsetning áburðartegundar
composition of fertilizer type [en]
composition of fertiliser type [en]
samsettur millilengdargámur
composite IBC [en]
samstarf aðildarríkjanna að vísindalegum rannsóknum úrlausnarefna sem tengjast matvælum
scientific cooperation by Member States in the examination of questions relating to food [en]
scientific co-operation by Member States in the examination of questions relating to food [en]
SCOOP [en]
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH)
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH) [en]
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH) [en]
samstarfsvettvangur milliríkjastofnana í Evrópu á sviði vísindarannsókna (EIROforum)
EIROforum [en]
samtengdar og millilæstar dyr
interlocking door [en]
samvinna aðildarríkjanna um verklega framkvæmd
operational coooperation between the Member States [en]
operational co-ooperation between the Member States [en]
samþykkt þyngdarmiðjusvið
certificated centre of gravity envelope [en]
sannprófandareikningur
verifier account [en]
verifikatorkonto [da]
sá sem nýtur réttarstöðu vegna viðbótarverndar
beneficiary of subsidiary protection status [en]
seðlabankar aðildarríkjanna
national central banks [en]
NCBs [en]
NCB´s [en]
seðlabanki aðildarríkis evrukerfisins
Eurosystem NCB [en]
future BCN de l´Eurosystème [fr]
Seðlabanki Bandaríkjanna
Federal Reserve System [en]
FRS [en]
seðlabanki tilvonandi aðildarríkis evrukerfisins
future Eurosystem NCB [en]
future BCN de l´Eurosystème [fr]
sem myndar eiturefni í þörmum
enterotoxinogenic [en]
sem myndar ekki gró
non-sporeforming [en]
sem myndar sviflausn
colloidal [en]
sem myndar verósýtótoxín
verocytotoxigenic [en]
sendiaðildarríki
seconding Member State [en]
sendingaraðildarríki
Member State of dispatch [en]
dispatching Member State [en]
settur sendinefndarformaður
acting head of delegation [en]
sérfræðinganefnd öryggisráðsins um fundarsköp
Committee of Experts on Rules of Procedure [en]
sérstakt verndarsvæði
special protection area [en]
SIC-túlkun 20, hlutdeildaraðferð - færsla tapa
SIC-20 Equity Accounting Method - Recognition of Losses [en]
SIC-20 [en]
SIC-túlkun 22, sameining fyrirtækja - síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar
SIC 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported [en]
SIC 22 [en]
SIC-túlkun 33, samstæðuuppgjör og hlutdeildaraðferð - mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds
SIC 33 Consolidation and equity method - Potential voting rights and allocation of ownership interests [en]
SIC 33 [en]
SIC-túlkun 3, niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates [en]
SIC 3 [en]
siglingaverndarskírteini
ship security certificate [en]
sinnar tegundar réttur
sui generis right [en]
síðasta bil sem endar á brún
terminal interval bounded by surface [en]
síldir
síldartegundir
clupeoids [en]
sildefisk [da]
væntanlegt [sæ]
Heringsartige [de]
Clupeoidei [la]
síuhaldari
filter holder [en]
FH [en]
sjálfbærni félagsverndarkerfa
sustainability of social protection systems [en]
sjálfskuldarábyrgð
surety [en]
sjávarumhverfisverndarnefnd Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Marine Environment Protection Committee [en]
MEPC [en]
Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization [en]
sjóflutningaþjónusta innan aðildarríkis
maritime transport services within a Member State [en]
sjóndeildarhringur
horizon [en]
skaðabótakrafa vegna brota á reglum laga aðildarríkis
claim for damages deriving from the violation of rules in Member State law [en]
claim for damage deriving from the violation of rules in Member State law [en]
skattatengdar álögur
parafiscal levies [en]
para-fiscal levies [en]
skemmdarverk
criminal damage [en]
hærværk [da]
vandalisme [fr]
skemmdarverk
sabotage [en]
skilflötur sem tengir aðildarríkið raunlægt við e-ð
interface that physically connects the Member State to something [en]
skilmálar aðildar
conditions of admission [en]
skipa aftar kröfum annarra skuldareigenda
rank after the claims of other creditors [en]
skipaskrá aðildarríkis
register of a Member State [en]
skip sem siglir undir fána aðildarríkis
ship flying the flag of a Member State [en]
skipting heildarhagnaðar
apportionment of the total profits [en]
skjaldarmerki
escutcheon [en]
skjaldarmerkislýsing
heraldic description [en]
skjaldarnef
rostrum [en]
skjal sem inniheldur viðskiptaleyndarmál
commercially sensitive document [en]
skoðun vegna siglingaverndar
security inspection [en]
skoteldar
fireworks [en]
skot- og skrauteldar
pyrotechnic products [en]
skráningaraðildarríki
Member State of registration [en]
skráningaraðildarríki
Member State of registry [en]
skráningaraðildarríki
issuing Member State [en]
skrá yfir staðlastofnanir aðildarríkjanna
list of national standardisation bodies [en]
list of national standardization bodies [en]
skrifstofa framkvæmdastjóra leyniþjónustu Bandaríkjanna
Office of the Director of National Intelligence [en]
ODNI [en]
skuldaraðferð
liability method [en]
skuldaraðildarríki
debtor Member State [en]
skuldareigandi
creditor [en]
skuldarhluti
liability component [en]
skuldari
debtor [en]
skuldari
obligor [en]
skuldari í einkageiranum
private debtor [en]
skyldur sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu gegna
duties incumbent on the Member States´ competent authorities [en]
skýrslugjafaraðildarríki
rapporteur Member State [en]
Member State rapporteur [en]
Smáeyjar Bandaríkjanna
United States Minor Outlying Islands [en]
US Minor Outlying Islands [en]
smátafla sem gefur frískandi andardrátt
breath-freshening micro-sweet [en]
snúningsblandari
rotating mixer [en]
snúningsblandari
swirl mixer [en]
staða flugverndarmála
aviation security situation [en]
staðfestuaðildarríki
Member State of establishment [en]
etableringsmedlemsstat [da]
Mitgliedstaat der Niederlassung [de]
staðkvæmdarteygni
elasticity of substitution [en]
staðlaðar heildarniðurstöður
standard aggregates [en]
staðsetning þyngdarmiðju
centre of gravity position [en]
CG position [en]
stafrænt foldarlíkan
digital terrain model [en]
DTM [en]
digital højdemodel, digital terrænmodel [da]
digital höjdmodell, digital terrängmodell [sæ]
modèle digital de terrain [fr]
digitales Geländemodell [de]
standari á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
stand for two-wheel motor vehicles [en]
starfshópur hermálanefndarinnar
military working group [en]
EUMCWG [en]
starfslið gæðatryggingardeildar
QA staff [en]
starfstengdar lífeyrisgreiðslur sem eru ekki skyldubundnar
non-compulsory occupational retirement provision business [en]
stefna á sviði félagslegrar verndar
social protection policy [en]
stjórnarnefndarmeðferð
management procedure [en]
stjórnarskrifstofa framkvæmdaráðsins
Secretariat of the Administrative Commission [en]
stjórnartíðindi hlutaðeigandi aðildarríkis
national Official Gazette of the Member State concerned [en]
stjórnsýslustofnanir aðildarríkjanna
Member States´ administrations [en]
stjórn upplýsinganefndar Sameinuðu þjóðanna
stjórn upplýsinganefndar
Joint United Nations Information Committee [en]
Joint UN Information Committee [en]
JUNIC [en]
stofnanaverndarkerfi
institutional protection scheme [en]
IPS [en]
institutsikringsordning [da]
institutsbezogenes Sicherungssystem [de]
stofnskrá Evrópunefndar til varnar gin- og klaufaveiki
Constitution of the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease [en]
strandarstöð
coast station [en]
strandarstöðvaþjónusta
maritime mobile service [en]
stuldur á sviði höfundarréttar
piracy in the field of copyright [en]
stundargengi
spot rate [en]
spot exchange rate [en]
spot foreign exchange rate [en]
stundargengi
spot price [en]
stundarsamningur
spot contract [en]
stuttur hvíldartími
short rest period [en]
stöðugleiki bitalengdar
bit length stability [en]
stöðugleiki markaðshlutdeildar
stability of market shares [en]
stökkbreytivaldar sem valda skiptum á basapörum
base pair substitution mutagen [en]
base substitution mutagen [en]
sveifluvíddarflokkur rásar
channel amplitude class [en]
CAC [en]
sveifluvíddarstuðull
crest factor [en]
svæði hagsældar
area of prosperity [en]
svæði velvildar milli nágrannaríkja
area of good neighbourliness [en]
sýndarafl
apparent power [en]
tilsyneladende effekt, skineffekt [da]
skenbar effekt [sæ]
puissance apparente, puissance apparente électrique [fr]
Scheileistung [de]
sýndarafsog
apparent desorption [en]
sýndarefedrín
pseudoephedrine [en]
sýndareinkanet
virtual private network [en]
VPN [en]
sýndarendurheimt
apparent recovery [en]
sýndarfarsímanet
mobile virtual network [en]
sýndarframleiðslutækni
virtual manufacturing technology [en]
sýndarfrumgerð
virtual prototype [en]
virtuel prototype [da]
virtuell prototyp [sæ]
prototype virtuel [fr]
virtuell Prototyp [de]
sýndargjaldmiðill
virtual currency [en]
virtuelle valutaer [da]
sýndarhliðrunarvilla
parallax error [en]
sýndarhreyfanleiki
virtual mobility [en]
sýndarprófun
virtual testing [en]
sýndarprófunaraðferð
virtual testing method [en]
sýndarsala
wash sale [en]
sýndarsértækur vaxtarhraði
pseudo specific growth rate [en]
sýndarstefna
apparent direction [en]
sýndarumhverfi
virtual environment [en]
sýndarveruleiki
virtual reality [en]
sýndarviðskipti
artificial transaction [en]
sýndarviðskipti
wash sale transaction [en]
sýndarþjálfunarbúðir
virtual training camp [en]
sýndarþungun
pseudopregnancy [en]
sýnishaldari
specimen holder [en]
sýnishaldari
sample holder [en]
sæmdarréttur
moral rights [en]
sönnun á gildi hugmyndar
proof of concept [en]
takmarkað tegundarvottorð
restricted type-certificate [en]
restricted type certificate [en]
takmarkanir samkvæmt tegundarvottorði
certified limitations [en]
tamdar geitur
domestic caprine animals [en]
tegundarauðkenni
model identifier [en]
tegundarauðkenni þjónustu
Service type identifier [en]
Sti [en]
tegundaráritun
type rating [en]
tegundarbundið gangvirki eiturhrifa
species-specific mechanism of toxicity [en]
tegundarflokkun viðskipta
typology of transactions [en]
tegundargreining veira
virus typing assay [en]
tegundargreining veira með mótefnum
serological virus identification [en]
tegundarheiti
brand name [en]
tegundarheiti
brand name [en]
tegundarheiti
type designation [en]
tegundarhönnun
type design [en]
tegundarkennari
type rating instructor [en]
TRI [en]
tegundarnúmer
model number [en]
tegundarnúmer framleiðanda
manufacturer''s designation [en]
tegundarprófdómari
type rating examiner [en]
TRE [en]
tegundarvottorð
type certificate [en]
type-certificate [en]
tegundarvottunargrunnur
type-certification basis [en]
type certification basis [en]
tegundarþröskuldur manns
human species barrier [en]
tekju- og útgjaldareikningar
accounts of all revenue and expenditure [en]
tekjutengdar bætur
means-tested benefits [en]
tengihlutur til ummerkjaleyndar
fittings for signature suppression [en]
til framkvæmdar e-u
in implementation of [en]
til framkvæmdar samkomulagi
in furtherance of an agreement [en]
til framkvæmdar samningi
in pursuance of the implementation of an Agreement [en]
tilfærsla þyngdarmiðju
centre of gravity travel [en]
tilhögun framkvæmdar
implementing arrangement [en]
tilhögun undirsvæða flugumferðarþjónustudeildar
air traffic service unit sector configuration [en]
tilkvaddur nefndarmaður
co-opted member [en]
coopted member [en]
tilkynningaraðildarríki
notifying Member State [en]
Member State of notification [en]
tilnefnt aðildarríki
designated Member State [en]
tilskildar upplýsingar
prescribed information [en]
tilskildar upplýsingar
required information [en]
tilvísunaraðildarríki
reference Member State [en]
Member State of reference [en]
tímabundin verndarráðstöfun
interim safeguard measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
temporary protective measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
temporary safeguard measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
interim measure of protection [en]
tímabundin verndarráðstöfun
interim protective measure [en]
tímabundin verndarráðstöfun
temporary security measure [en]
tollasamningur um ATA-ábyrgðarskjöl fyrir innflutning á vörum um stundarsakir
Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods [en]
ATA Convention [en]
tollasamningur varðandi innflutning um stundarsakir á atvinnutækjum
Customs Convention on the Temporary Importation of Professional Equipment [en]
tryggingaraðildarríki
Member State of affiliation [en]
tryggingarstig
stig tryggingaverndar
coverage level [en]
tryggt hámarkssvæði í aðildarríki
maximum national guaranteed area [en]
tryggt svæði í aðildarríki
national guaranteed area [en]
NGA [en]
tvíundarfyrirkomulag
binary organisation [en]
binary organization [en]
tvíundartala
binary [en]
tæknileg framkvæmdarráðstöfun
technical implementing measure [en]
tæknileg tilhögun framkvæmdar
technical implementing arrangement [en]
tæknilegur framkvæmdarstaðall
implementing technical standard [en]
gennemførelsesmæssig teknisk standard [da]
teknisk standard för genomförande [sæ]
technischer Durchführungsstandard [de]
tölvustýrður tegrari
tölvustýrður heildari
computational integrator [en]
Umboðsmaður skuldara
Debtors´ Ombudsman [en]
umbótaáætlun aðildarríkis
national reform programme [en]
umhverfis- og auðlindaráðuneytið
Ministry for the Environment and Natural Resources [en]
umhverfisverndaraðgerðir
environmental protection activities [en]
environment protection activity [en]
Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna
US EPA [en]
USEPA [en]
US Environmental Protection Agency [en]
EPA [en]
United States Environmental Protection Agency [en]
umönnunarþjónusta göngudeildarsjúklinga
outpatient care services [en]
undir forsjá nefndarinnar
under the auspices of the Group [en]
undirhlaupvíddarskotfæri
sub-calibre ammunition [en]
undirnefnd öryggis- og heilbrigðisnefndar fyrir námuvinnslu og annan námuiðnað
Restricted Committee of the Safety and Health Commission for the Mining and other Extractive Industries [en]
uppboðshaldari
auctioneer [en]
uppgjörsdagur á stundarviðskiptum
spot settlement date [en]
uppgjör skuldar
settlement of a liability [en]
upplýsingar úr greiningarlagi landsbundnu stöðumyndarinnar
information from the analysis layer of the national situational picture [en]
upprunaaðildarríki
Member State of provenance [en]
upprunaaðildarríki
Member State of origin [en]
utanríkisþjónusta einstakra aðildarríkja
national diplomatic services of the Member States [en]
útflutningsaðildarríki
aðildarríki þar sem útflutningur fer fram
exporting Member State [en]
útflutningsaðildarríki
Member State of export [en]
útgáfuaðildarríki
issuing Member State [en]
útgjaldareikningur
expense account [en]
útgjöld og tekjur til umhverfisverndar
EPER
Environmental Protection Expenditure and Revenues [en]
EPER [en]
miljøbeskyttelsesudgifter og -indtægter (EPER) [da]
Beispiel Umweltschutzausgaben und -einnahmen (EPER) [de]
úttektaráætlun í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með flugverndarmálum
Universal Security Audit Programme [en]
USAP [en]
úttektarkerfi aðildarríkja Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
IMO Member States audit scheme [en]
vakta heildaröryggi starfrækslunnar
monitor the overall safety of the operation [en]
valda tafarlausu meðvitundarleysi
lead to immediate loss of consciousness [en]
valdheimildarákvæði
empowering provision [en]
valdheimildir sem Sambandið deilir með aðildarríkjunum
shared competence between the Union and the Member States [en]
valkvætt úttektarkerfi aðildarríkja Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar
voluntary IMO Member States audit scheme [en]
vanefndaratriði
non-compliance findings [en]
vara sem myndar vatnsdreifilausn
water dispersible product [en]
varðveisla náttúruverndarsvæða
wildlife preservation service [en]
varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty, between Iceland and the United States of America [en]
varnartengdar vörur
defence-related products [en]
veðskuldir, tengdar húsnæði
housing related arrears [en]
veðurtengdar tryggingar
weather-related insurance service [en]
veggfóður sem myndar endanlegt yfirborð
finished wallpaper [en]
veraldarvefurinn
World Wide Web [en]
www [en]
verðbréfa- og kaupþingsnefnd Bandaríkjanna
American Securities and Exchange Commission [en]
SEC [en]
Securities and Exchange Commission of the United States of America [en]
verðmargfaldari
price multiplier [en]
prismultiplikator [da]
vergar heildartekjur heimilis
total household gross income [en]
verkefnistengdar aðgerðir samkvæmt Kýótóbókuninni
project activities under the Kyoto Protocol [en]
verkfærahaldari
tool holder [en]
verndaraðili
security organisation [en]
security organization [en]
verndaráhættumat
security risk assessment [en]
verndarákvæði
safeguard clause [en]
verndaráætlun fyrir hafnaraðstöðu
port facility security plan [en]
verndaráætlun skips
ship security plan [en]
verndarefni
protective agent [en]
verndarflokkur
protection grade [en]
verndarfulltrúi hafnar
port facility security officer [en]
verndarfulltrúi skips
ship security officer [en]
verndarfulltrúi útgerðarfélags
company security officer [en]
verndarlið Sameinuðu þjóðanna
verndarlið SÞ
United Nations Protective Force [en]
UN Protective Force [en]
UNPROFOR [en]
verndarmenning
security culture [en]
sikkerhedskultur [da]
säkerhetskultur [sæ]
culture de la sûreté [fr]
Sicherheitskultur [de]
verndarráðstafanameðferð
safeguard procedure [en]
verndarráðstafanir vegna trúnaðarflokkaðra upplýsinga
safequarding of classified information [en]
verndarráðstöfun
security measure [en]
verndarráðstöfun
protective measure [en]
beskyttelsesforanstaltning [da]
Schutzmaßnahme [de]
verndarráðstöfun
safeguard measure [en]
safeguard [en]
beskyttelsesforanstaltning [da]
Schutzmaßnahme [de]
verndarregla
protective rule [en]
verndarsamningur
security agreement [en]
verndarstefna
protective policy [en]
verndarstefna
protectionism [en]
protectionnisme [fr]
Protektionismus [de]
verndarstefna í fjárfestingum
investment protectionism [en]
verndarstefna í viðskiptum
trade protectionism [en]
verndarstig
level of protection [en]
verndarstig
degree of protection [en]
verndarsvæði
protection zone [en]
verndarsvæði
sanctuary area [en]
verndarsvæði
trust territory [en]
verndartími
term of protection [en]
verndartollur
safeguard duty [en]
verndarveila
security vulnerability [en]
verndarþjónusta
protection service [en]
verndaræfing
security drill [en]
vernd sinnar tegundar
sui generis forms of protection [en]
vesturstrandarflúra
west coast sole [en]
sydafrikansk tunge [da]
sydafrikansk västkusttunga [sæ]
Westküsten-Seezunge [de]
Austroglossus microlepis [la]
vesturstrandarheila- og mænubólga í hestum
Western equine encephalomyelitis [en]
WEE [en]
vélknúin lest, knúin með kyndara
self-propelling thermal train [en]
viðbótarbókun í kjölfar aðildar lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Additional Protocol, consequent on the Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að bandalaginu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Additional Protocol, consequent upon the Accession of Greece to the Community, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 06.01.1902
Protocol to the Agreement on Extradition, between Iceland and the United States of America, 06.01.1902 [en]
viðbætir við varnarsamning á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Protocol to the Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty on the Status of the United States Personnel and Their Property, between Iceland and the United States of America [en]
viðhald skrár yfir eigendur hlutdeildarskírteina
maintenance of unit-holder register [en]
viðkomandi aðildarríki
relevent Member State [en]
viðkvæmt efni um verndarmál
security-sensitive material [en]
viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun
total emission limit value [en]
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. apríl 1999 um heimild til að gefa út peningaseðla hvers aðildarríkis fyrir sig á umbreytingartímabilinu
Guideline of the European Central Bank of 22 April 1999 on the authorisation to issue national banknotes during the transitional period [en]
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. desember 1998 um sameiginlegar reglur og lágmarksstaðla til að gæta trúnaðar um tölfræðilegar persónuupplýsingar sem Seðlabanki Evrópu hefur safnað saman með aðstoð seðlabanka aðildarríkjanna
Guideline of the European Central Bank of 22 December 1998 concerning the common rules and minimum standards to protect the confidentiality of the individual statistical information collected by the European Central Bank assisted by the national central banks [en]
viðmiðunarreglur um ríkisaðstoð vegna umhverfisverndar og orkumála
Guidelines on State aid for environmental protection and energy [en]
EEAG [en]
við skilgreindar aðstæður
under defined conditions [en]
viðskiptaleyndarmál
business secret [en]
viðskiptaleyndarmál
trade secret [en]
viðskiptaleyndarmál
commercial secret [en]
viðskiptasamningur við aðildarríki bandalagsins, milli Íslands og Kola- og stálbandalags Evrópu
Trade Agreement with the Member States of the Community, between Iceland and the European Coal and Steel Community [en]
viðtökuaðildarríki
Member State of destination [en]
viðtökuaðildarríki
consignee Member State [en]
viðunandi hvíldartími
adequate rest period [en]
viðurkenndar aðferðir til að uppfylla kröfur
acceptable means of compliance [en]
AMC [en]
viðurkenndur nuddari
qualified masseur [en]
vikulegur hvíldartími
weekly rest [en]
vildarkjör
bargain option [en]
vinnuhópur aðildarríkjanna um ESCO-flokkunarkerfið
Member States Working Group on ESCO [en]
vinnuhópur sem annast framfylgdarstarfsemi
Working Group of Enforcement Officers [en]
vinnuhópur siglingaöryggisnefndarinnar milli funda um siglingavernd
MSC Intersessional Working Group on Maritime Security [en]
vinnuhópur um aukið jafnræði og fjölgun aðildarríkja í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna
vinnuhópur um aukið jafnræði og fjölgun aðildarríkja í öryggisráði SÞ
Open-Ended Working Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council [en]
vinnumiðlun í aðildarríki
national employment service [en]
vinnuverndarákvæði
employment protection provisions [en]
vinnuverndarlöggjöf
occupational safety legislation [en]
vinstrihandarbúnaður
left hand device [en]
víddarlaus eining
dimensionless unit [en]
víddarmótun
styrkleikamótun
amplitude modulation [en]
AM [en]
amplitudemodulation [da]
amplitudmodulering [sæ]
MA, modulation d´amplitude, modulation en amplitude [fr]
AM, Amplitudenmodulation [de]
vísindaleg rannsókn
vísindarannsókn
scientific study [en]
vísindarannsóknir
scientific research [en]
vísindarit
scientific publication [en]
vísun máls til yfirdeildar
referral to the Grand Chamber [en]
renvoi devant la Grande Chambre [fr]
votlendi til strandar
coastal wetland [en]
vottunarkerfi aðildarríkis
national certification system [en]
vottun um evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur
certification as a European Enforcement Order for uncontested claims [en]
vöðva- og beinakerfi
vöðva- og beinagrindarkerfi
musculoskeletal system [en]
musculo-skeletal system [en]
völundarhússþétti
labyrinth seal [en]
vöruflokkunarkerfi fyrir hagskýrslur um utanríkisverslun Bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess
Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States [en]
NIMEXE [en]
Nomenclature d´Import et d´Export Européenne [fr]
vörur sem framleiddar eru til eigin neyslu
goods produced for own consumption [en]
yfirlit um heildarafkomu
statement of comprehensive income [en]
yfirlýsing fyrir fundargerð ráðsins
Statement for the Council Minutes [en]
yfirmaður gæðatryggingardeildar
head of QA [en]
yfirráðasvæði aðildarríkjanna
territories of the Member States [en]
yfirstjórn flæðisstjórnunardeildar flugumferðar
central unit for ATFM [en]
yfirstjórn flæðistjórnunardeildar Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu
Eurocontrol Central Flow Management Unit [en]
yfirvöld aðildarríkis
Member State authorities [en]
yfirvöld sem annast vátryggingaeftirlit í aðildarríkjum Evrópusambandsins
Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Union [en]
yfirvöld sem fara með ákæruvald í aðildarríki
national prosecuting authorities [en]
yfirvöld sem fara með rannsókn mála í aðildarríki
national investigating authorities [en]
það að blanda e-u saman með iðublandara í stuttum lotum
pulse-vortexing [en]
það að bæta inn í skrá án heimildar
unauthorised data input [en]
unauthorized data input [en]
introduction non autorisée [fr]
unbefugte Eingabe [de]
það að einn aðili stundar mörg störf
multiple employment [en]
það að sigla undir fána aðildarríkis
flying the flag of a Member State [en]
þátttökuaðildarríki
participating Member State [en]
þekjuefni til ummerkjaleyndar
coating for signature suppression [en]
þindardæla
diaphragm pump [en]
þindarker
skilþindarker
diaphragm cell [en]
diafragmacell [da]
diafragmacell [sæ]
cellule à diaphragme [fr]
Diaphragmazell [de]
þindarloki
diaphragm valve [en]
þindarvöðvi
thin skirt [en]
þindarvöðvi
diaphragmatic muscle [en]
þindarþétti
diaphragm seal [en]
þjálfun til tegundaráritunar
type rating training [en]
Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna
National Security Agency [en]
NSA [en]
þjónusta á sviði félagslegrar verndar
social protection service [en]
þjónusta á sviði framkvæmdarvaldsins
executive service [en]
þjónusta á sviði umhverfisverndar
environmental protection service [en]
þjónustugeiri fyrir umhverfistengdar vörur og þjónustu
EGSS [en]
environmental goods and services sector [en]
sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser, EGSS [da]
Sektor Umweltgüter und -dienstleistungen, EGSS [de]
þóknun fyrir fundarsetur
attendance fee [en]
þrenndarhnoða
trigeminal ganglion [en]
trigeminusganglie [da]
trigeminal ganglie [sæ]
þriðja þingfundarnefnd um samræmingu
Third Sessional Coordination Committee [en]
þriðjungsáttundarsía
one-third octave filter [en]
þrívíddarlandmælingaþjónusta
dimensional surveying service [en]
þrívíddarteikning
perspective drawing [en]
þróun færslufremdar
development of transaction processing [en]
þröskuldarauðkenniljós
threshold identification light [en]
þröskuldarmerking
threshold marking [en]
þúsaldarfundur Sameinuðu þjóðanna
þúsaldarfundur SÞ
United Nations Millennium Summit [en]
UN Millennium Summit [en]
þúsaldarmarkmið í þróunarmálum
Millennium Development Goals [en]
MDGs [en]
objectifs du Millénaire pour le développement, OMD [fr]
Millennium-Entwicklungsziele [de]
þúsaldarmat á vistkerfum
Millennium Ecosystem Assessment [en]
þúsaldaryfirlýsing Sameinuðu þjóðanna
þúsaldaryfirlýsing SÞ
United Nations Millennium Declaration [en]
UN Millennium Declaration [en]
þyngdaraflslíkan
gravity model [en]
þyngdaraukning
weight increase [en]
þyngdaraukning
weight gain [en]
gain in weight [en]
tilvækst [da]
viktökning, tillväxt [sæ]
þyngdareining
unit weight [en]
þyngdareining
unit of weight [en]
þyngdarhlutfall
weight ratio [en]
þyngdarhlutfall milli líffæra og líkama
organ/body weight ratio [en]
þyngdarhröðun
gravity acceleration [en]
þyngdarhröðun
acceleration of gravity [en]
þyngdarklossi
ballast mass [en]
ballastmasse [da]
masse d´alourdissement [fr]
Belastungsgewicht [de]
þyngdarklossi
ballast weight [en]
þyngdarkvörðun
load graduation [en]
þyngdarmiðja
centre of gravity [en]
CG [en]
c.o.g. [en]
CG, tyngdepunkt [da]
tyngdpunkt [sæ]
centrage, CG, le centrage [fr]
Schwerpunktlage [de]
þyngdarmiðjumörk
centre of gravity limits [en]
þyngdarmiðjusvið í rekstri
operational centre of gravity envelope [en]
operational CG envelope [en]
þyngdarmæling
metering by means of a gravimetric technique [en]
þyngdarmæling
gravimetry [en]
gravimetrisk metode [da]
gravimetri, gravimetrisk analys, viktanalys [sæ]
þyngdarmælingarstaðall
gravimetric standard [en]
þyngdarmæling á síu
gravimetric filter analysis [en]
gravimetrisk metode [da]
gravimetri, gravimetrisk analys, gravimetrisk filteranalys [sæ]
þyngdarmörk
weight limit [en]
þyngdarpunktur
gravitational centre [en]
þyngdarpúði
weight pad [en]
þyngdarskynjari
weight sensor [en]
þyngdarstjórnunarfæði í stað alls annars fæðis
total diet replacement for weight control [en]
kosterstatning til vægtkontrol [da]
komplett kostersättning för viktkontroll [sæ]
Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung [de]
þyngdartakmörkun
weight restriction [en]
þyngdartap við glæðingu
weight loss on ignition [en]
önnur uppsöfnuð heildarafkoma
accumulated other comprehensive income [en]
önnur þingfundarnefnd um félagsmál
Second Sessional Social Committee [en]
örorkubætur sem eru greiddar í peningum
disability cash benefits [en]
örverufræðileg plöntuverndarvara
plöntuverndarvara með örverum
microbial plant protection product [en]

1158 niðurstöður fundust.