Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "dar"

surveillance radar approach
SRA
aðflugsstjórnun með kögunarratsjá [is]
overvågningsradarindflyvning, SRA [da]
SRA [sæ]
approche au radar de surveillance [fr]
SRA [de]
standard setting body
standard-setting body
aðili sem annast setningu staðla [is]
accounting standard setter
aðili sem setur reikningsskilastaðla [is]
producteur de normes comptables, normalisateur en comptabilité [fr]
Rechnungslegungsgremium, Standardsetzer für Rechnungslegungsnormen, Gremium von Standardsetzern auf dem Gebiet der Rechnungslegung, Standardsetzer auf dem Gebiet der Rechnungslegung [de]
secondary image separation
aðskilnaður fylgimyndar [is]
sekundærbilledseparation [da]
sekundärbildsseparation [sæ]
secondary law
afleidd löggjöf [is]
sekundær ret, afledt fællesskabsret [da]
sekundärrätt [sæ]
droit dérivé, droit communautaire dérivé [fr]
abgeleitetes Recht, abgeleitetes Gemeinschaftsrecht [de]
secondary legislation
afleidd löggjöf [is]
sekundær ret, afledt fællesskabsret [da]
sekundärrätt [sæ]
droit dérivé, droit communautaire dérivé [fr]
abgeleitetes Recht, abgeleitetes Gemeinschaftsrecht [de]
secondary series
afleidd röð [is]
secondary pest
afleiddur skaðvaldur [is]
sekundær skadegører, sekundært skadeinsekt [da]
sekundær skadegører [sæ]
Sekundärinsekt [de]
derivatised standard
derivatized standard
afleiðustaðall [is]
calendar year
almanaksár [is]
calendar half-year
almanaksárshelmingur [is]
calendar day
almanaksdagur [is]
General Programme "Solidarity and Management of Migration Flows"
almenna áætlunin um samstöðu og stjórn á straumi inn- og útflytjenda [is]
standard policy conditions
almennir tryggingaskilmálar [is]
standard requirement
almenn krafa [is]
generic immunity standard
almennur ónæmisstaðall [is]
generic emission standard
almennur staðall um útgeislun [is]
International Accounting Standards Committee
IASC
alþjóðareikningsskilanefnd [is]
International Accounting Standards Board
IASB
Alþjóðareikningsskilaráðið [is]
Conseil des normes comptables internationales, CNCI [fr]
Ausschuss für internationale Standards der Rechnungslegung, Internationales Standardisierungsgremium zur Rechnungslegung, Rat für internationale Rechnungslegungsstandards [de]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 1978 [is]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa [is]
IVSC
International Valuation Standards Committee
alþjóðlega matsstaðlanefndin [is]
International Standard Classification of Education
ISCED
alþjóðlega menntunarflokkunin [is]
international electoral standards
alþjóðlegar kosningareglur [is]
International Labour Standards
alþjóðlegar reglur á sviði vinnumála [is]
International Standard Classification of Occupations
ISCO
alþjóðlega starfaflokkunin [is]
International Standardised Profile
International Standardized Profile
alþjóðlega stöðluð kenniskrá [is]
International Standard Statistical Classification of Fishing Gears
ISSCFG
alþjóðleg flokkun fiskveiðibúnaðar [is]
international system of standardisation
international system of standardization
alþjóðlegt stöðlunarkerfi [is]
International Standard Serial Number
ISSN
alþjóðlegt tímaritsnúmer [is]
ISSN [is]
international standard-setting body
alþjóðlegur aðili sem annast setningu staðla [is]
organisme de normalisation international, organisme international de normalisation [fr]
internationales Standardsetzungsgremium, internationales Normsetzungsgremium, internationales Normengremium, internationaler Standardsetzer [de]
international auditing standard
alþjóðlegur endurskoðunarstaðall [is]
international financial standard
alþjóðlegur fjármálastaðall [is]
norme financière internationale [fr]
internationaler Finanzstandard [de]
International Financial Reporting Standard
IFRS
alþjóðlegur reikningsskilastaðall [is]
International Accounting Standard
IAS
alþjóðlegur reikningsskilastaðall [is]
norme comptable internationale, NCI [fr]
internationaler Rechnungslegungsgrundsatz [de]
international standard
alþjóðlegur staðall [is]
international standard, international normal [da]
internationell normal [sæ]
norme internationale, standard internationale [fr]
internationale Norm, internationaler Standard [de]
global standard for financial market infrastructures
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða [is]
ISO
International Organisation for Standardisation
International Organization for Standardization
Alþjóðlegu staðlasamtökin [is]
Den Internationale Standardiseringsorganisation [da]
Internationella standardiseringsorganisationen [sæ]
Organisation internationale de normalisation [fr]
Internationale Normungsorganisation, Internationale Organisation für Normung [de]
standard international trade classification
SITC
alþjóðleg vöruflokkunarskrá hagstofu Sameinuðu þjóðanna [is]
international safety standard
alþjóðleg öryggiskrafa [is]
international sikkerhedsstandard [da]
internationell säker­hetsnorm [sæ]
inter­nationale Sicherheitsnorm [de]
secondary liability
annars stigs ábyrgð [is]
subsidiært ansvarlig [da]
responsabilité subsidiaire [fr]
secondary character
annars stigs einkenni [is]
seondary transport network
annars stigs flutningakerfi [is]
secondary confidentiality
annars stigs trúnaðarkvöð [is]
automatic radar plotting aid
ARPA
ARPA-ratsjá [is]
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
ISIC
atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna [is]
secondary indication
aukaálestur [is]
secondary variable
aukabreyta [is]
secondary material
aukaefni [is]
secondary residence
aukahúsnæði [is]
secondary air injection
aukaloftinndæling [is]
secondary pharmaco-dynamics
secondary pharmacodynamics
aukalyfhrif [is]
target secondary area
aukamarksvið [is]
secondary nutrient
secondary macro-nutrient
aukanæringarefni [is]
sekundært næringsstof [da]
sekundärt näringsämne [sæ]
élément fertilisant secondaire [fr]
sekundärer Nährstoff [de]
secondary test engine
aukaprófunarhreyfill [is]
secondary display
aukaskjáyfirlit [is]
secondary activities
aukastarfsemi [is]
secondary area
aukasvið [is]
secondary coupling
aukatenging [is]
secondary product
aukavara [is]
secondary road
aukavegur [is]
secondary means of alerting
aukaviðvörunarbúnaður [is]
transboundary effects
áhrif yfir landamæri [is]
flight information region boundaries estimates
áætlaður tími við svæðamörk flugupplýsingasvæðis [is]
Community standard
Bandalagsstaðall [is]
American Standard Code for Information Interchange
ASCII
US-ASCII
bandarískur staðalkóði fyrir gagnaskipti [is]
ASCII-kóði [is]
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Basel-samningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra [is]
low standard of living
bágborin lífskjör [is]
mandatory standard
bindandi staðall [is]
obligatorisk standard [da]
norme obligatoire [fr]
verbindliche Norm, rechtsverbindliche Norm [de]
Protocol No 2 on the application of the principles of subsidarity and proportionality
bókun 2 um beitingu nálægðarreglunnar og meðalhófsreglunnar [is]
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
provisional standard
bráðabirgðastaðall [is]
Brunei
Negara Brunei Darussalam
BN
BRN
Brúnei [is]
Brúnei Darrússalam [is]
Brunei, Negara Brunei Darussalam [da]
Brunei, Brunei Darussalam [sæ]
le Brunei, le Brunei Darussalam [fr]
Brunei Darussalam [de]
multistandard equipment
multi-standard equipment
búnaður sem fylgir fleiri en einum staðli [is]
Cheddar cheese
Cheddar-ostur [is]
CIE-standard
CIE-staðall [is]
CR SA template
standard approach to own funds requirements template
CR SA-sniðmát [is]
sniðmát fyrir köfur vegna eiginfjárgrunns samkvæmt staðalaðferðinni [is]
væntanlegt [da]
mallen för kreditrisk enligt schablonmetoden (CR SA) [sæ]
CR SEC SA template
securitisation - standardised approach to own funds requirements template
CR SEC SA-sniðmát [is]
dromedary
drómedari [is]
dromedar [da]
dromedar [sæ]
Dromedar [de]
Camelus dromedarius [la]
draft regulatory technical standard
drög að tæknilegum eftirlitsstaðli [is]
EEC standard
EBE-staðall [is]
chemical quality standard
efnafræðileg gæðakrafa [is]
analytical standard
efnagreiningarstaðall [is]
secondary settlement
eftirfelling [is]
supervisory standard
eftirlitsstaðall [is]
regulatory standard
eftirlitsstaðall [is]
norme réglementaire [fr]
regulatorische Vorschrift [de]
secondary market
eftirmarkaður [is]
successive secondary crops
successive secondary cropping
eftirræktun [is]
secondary mineralisation
secondary mineralization
eftirsundrun [is]
private standard
einkastaðall [is]
Improvements to IFRS
Improvements to International Financial Reporting Standards
endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) [is]
recovered secondary raw material
endurheimt, notað hráefni [is]
recovered secondary metal raw material
endurheimt, notað hráefni úr málmi [is]
secondary cell
endurhlað [is]
revised standard baggage mass value
endurskoðað staðalgildi farangursmassa [is]
revised accounting standard
endurskoðaður reikningsskilastaðall [is]
revised standard male and female mass values
endurskoðuð staðalmassagildi karla og kvenna [is]
auditing standard
audit standard
endurskoðunarstaðall [is]
norme de vérification, norme de contrôle [fr]
secondary aluminium
endurunnið ál [is]
secondary material
endurunnið efni [is]
sekundær material [da]
återvunnit material [sæ]
secondary raw material
endurunnin hráefni [is]
sekundært råstof, sekundært råmateriale [da]
återvunna råvaror, returråvara, sekundär råvara [sæ]
matière première secondaire, matière première de récupération [fr]
Sekundärrohstoff, wiederverwertetes Rohmaterial [de]
radar target enhancer
endurvarpsmagnari fyrir ratsjár [is]
reflectance standard
endurvarpsstaðall [is]
European Solidarity Corps
Evrópska samstöðusveitin [is]
European standardisation system
European standardization system
evrópska stöðlunarkerfið [is]
European standardized method
European standardised method
evrópsk staðalaðferð [is]
European standardisation body
European standardization body
evrópsk staðlastofnun [is]
European standardisation
European standardization
evrópsk stöðlun [is]
European standardisation deliverable
European standardization deliverable
evrópskt stöðlunarskjal [is]
European Technical Standard Order
ETSO
evrópsk tækniforskrift [is]
ETSOA
European technical standard order authorisation
evrópsk tækniforskriftarheimild [is]
ETSO-heimild [is]
European Telecommunications Standard
ETS
evrópskur fjarskiptastaðall [is]
European standard
EN standard
Evrópustaðall [is]
evrópskur staðall [is]
EN-staðall [is]
europæisk standard [da]
europeisk standard [sæ]
norme européenne [fr]
europäische Norm [de]
professional standard
fagleg gæði [is]
professional standard
fagstaðall [is]
standard discount
fastur afsláttur [is]
standard price
fast verð [is]
independent standard setting process
ferli við sjálfstæða staðlasetningu [is]
processus indépendant de fixation des normes [fr]
unabhängiges Verfahren zur Festlegung von Vorschriften, unabhängige Erarbeitung von Standards, unabhängiger Prozess der Erstellung von Standards [de]
standard setting process
ferli við staðlasetningu [is]
processus d´établissement des normes [fr]
Verfahren zur Festlegung von Vorschriften [de]
secondary extraction laboratory
fíkniefnaverksmiðja til útdráttar efna á seinni vinnslustigum [is]
European Telecommunications Standards Institute
ETSI
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu [is]
financial solidarity
fjárhagsleg samstaða [is]
classification standard
flokkunarstaðall [is]
transboundary movement of packaging waste
flutningur umbúðaúrgangs milli landa [is]
pre-standard
prestandard
forstaðall [is]
upper secondary education
framhaldsskólastig [is]
ISCED-stig 3 [is]
secondary school
framhaldsskóli [is]
production standard deviation
framleiðslustaðalfrávik [is]
presentation of standards
framsetning staðla [is]
secondary movement
frekari flutningar [is]
draft standard
frumvarp að staðli [is]
secondary element
fylgiefni [is]
secondary characteristic
fylgieiginleiki [is]
secondary poisoning
fylgieitrun [is]
secondary reaction
fylgihvarf [is]
secondary metallurgy
fylgimálmvinnsla [is]
secondary metallurgy unit
fylgimálmvinnslueining [is]
secondary pollutant
fylgimengunarefni [is]
secondary photochemical oxidant product
fylgimyndefni ljósefnafræðilegrar oxunar [is]
companion standard
fylgistaðall [is]
secondary infection
fylgisýking [is]
secondary metabolite
fylgiumbrotsefni [is]
standard contractual clauses
föst samningsákvæði [is]
mutual political solidarity
gagnkvæm, pólitísk samheldni [is]
scope of application of minimum standards
gildissvið lágmarksstaðla [is]
boundary fence
girðing [is]
diagnostic standard
greiningarstaðall [is]
Community standard instrument
grunnmælitæki Bandalagsins [is]
primary and lower secondary level of education
grunnskólastig [is]
basic standard
grunnstaðall [is]
basic noise emission standard
grunnstaðall fyrir hávaða [is]
GSM-GPRS standard
GSM- og GPRS-staðall [is]
gold standard
gullfótur [is]
étalon-or [fr]
Goldstandard, Goldener Standard, Goldwährung [de]
quality standard
gæðastaðall [is]
standard
gæði [is]
maritime boundary
hafræn mörk [is]
havgrænse [da]
marin gräns [sæ]
limite maritime [fr]
Seegrenze [de]
statistical standard
hagskýrslustaðall [is]
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of the International Office of Epizootic Diseases (OIE)
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um staðla fyrir greiningarprófanir og bóluefni [is]
noise emission standard
hávaðastaðall [is]
standard treatment
hefðbundið meðferðarúrræði [is]
standard retirement age
hefðbundinn eftirlaunaaldur [is]
standard deadline
hefðbundinn frestur [is]
non-standard aggregates
heildarniðurstöður sem ekki eru staðalniðurstöður [is]
world standard
heimsstaðall [is]
recovery standard
heimtarstaðall [is]
military standard
herstaðall [is]
gendarmerie
héraðslögregla [is]
gendarmerie [fr]
Gendarmerie [de]
secondary proceedings
hliðarmálsmeðferð [is]
noise certification standard
hljóðstigsvottunarstaðall [is]
noise standard
hljóðstyrksstaðall [is]
parts of radar equipment
hlutar til ratsjárbúnaðar [is]
relative standard error
hlutfallsleg staðalskekkja [is]
relative standard deviation
RSD
hlutfallslegt staðalfrávik [is]
planetary boundaries
hnattræn mörk [is]
globale grænser [da]
planetära gränser [sæ]
limites planétaires [fr]
Grenzen des Planeten [de]
global accounting standard
hnattrænn reikningsskilastaðall [is]
norme comptable internationale [fr]
weltweiter Rechnungslegungsstandard, weltweit gültiger Rechnungslegungsstandard, internationaler Rechnungslegungsstandard [de]
accelerated raising of the standard of living
hraðari lífskjarabætur [is]
IAS 10 Events after the Reporting Period (2007-)
IAS 10
IAS 10 Events after the balance sheet date (2000-2007)
IAS 10 Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date (1980-2000)
International Accounting Standard 10
IAS-staðall 10, atburðir eftir reikningsskilatímabilið [is]
IAS 11 Construction Contracts
IAS 11
International Accounting Standard 11
IAS-staðall 11, verksamningar [is]
IAS 12 Income Taxes
IAS 12
IAS 12 Accounting for Taxes on Income
International Accounting Standard 12
IAS-staðall 12, tekjuskattar [is]
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities
IAS 13
International Accounting Standard 13
IAS-staðall 13, framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda [is]
IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8, 2009)
IAS 14
IAS 14 Reporting Financial Information by Segment (1983 - 1997)
International Accounting Standard 14
IAS-staðall 14, starfsþáttaskýrslur [is]
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices )
IAS 15
International Accounting Standard 15
IAS-staðall 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga [is]
IAS 16 Property, Plant and Equipment
IAS 16
International Accounting Standard 16
IAS-staðall 16, varanlegir rekstrarfjármunir [is]
IAS 17 Leases
IAS 17
International Accounting Standard 17
IAS-staðall 17, leigusamningar [is]
IAS 18 Revenue
IAS 18
International Accounting Standard 18
IAS-staðall 18, reglulegar tekjur [is]
IAS 19 Employee Benefits
IAS 19
International Accounting Standard 19
IAS-staðall 19, starfskjör [is]
IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 1
International Accounting Standard 1
IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila [is]
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 20
International Accounting Standard 20
IAS-staðall 20, færsla opinberra styrkja og upplýsingar um opinbera aðstoð [is]
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
IAS 21
International Accounting Standard 21
IAS-staðall 21, áhrif gengisbreytinga erlendra gjaldmiðla [is]
IAS 22 Business Combinations
IAS 22
International Accounting Standard 22
IAS-staðall 22, sameining fyrirtækja [is]
IAS 23 Borrowing Costs
IAS 23
International Accounting Standard 23
IAS-staðall 23, fjármagnskostnaður [is]
IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 24
International Accounting Standard 24
IAS-staðall 24, upplýsingar um tengda aðila [is]
IAS 25 Accounting for Investments
IAS 25
International Accounting Standard 25
IAS-staðall 25, bókun fjárfestinga [is]
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 26
International Accounting Standard 26
IAS-staðall 26, reikningshald og reikningsskil eftirlaunasjóða [is]
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (2005-2011)
IAS 27
IAS 27 Consolidated financial statements and accounting for investments in subsidiaries (1989-2005)
IAS 27 Separate Financial Statements (2011-
International Accounting Standard 27
IAS-staðall 27, samstæðureikningsskil og aðgreind reikningsskil (2005-2011) [is]
IAS-staðall 27, aðgreind reikningsskil (2011- [is]
IAS 28 Investments in Associates (2001-2011)
IAS 28
IAS 28 Accounting for investments in associates
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011-
International Accounting Standard 28
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri (2011- [is]
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum (2001-2011) [is]
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 29
International Accounting Standard 29
IAS-staðall 29, reikningsskil í hagkerfi þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IAS 2 Inventories
IAS 2
International Accounting Standard 2
IAS-staðall 2, birgðir [is]
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
IAS 30
International Accounting Standard 30
IAS-staðall 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana [is]
IAS 31 Interests in Joint Ventures
IAS 31
IAS 31 Financial reporting of interests in joint ventures
International Accounting Standard 31
IAS-staðall 31, hlutdeild í samrekstri [is]
IAS 32 Financial Instruments: Presentation (2005-
IAS 32
IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (1995-2005)
International Accounting Standard 32
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (1995-2005) [is]
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (2005-) [is]
IAS 33 Earnings Per Share
IAS 33
International Accounting Standard 33
IAS-staðall 33, hagnaður á hlut [is]
IAS 34 Interim Financial Reporting
IAS 34
International Accounting Standard 34
IAS-staðall 34, árshlutareikningsskil [is]
IAS 35 Discontinuing Operations
IAS 35
International Accounting Standard 35
IAS-staðall 35, starfsemi sem leggja skal af [is]
IAS 36 Impairment of Assets
IAS 36
International Accounting Standard 36
IAS-staðall 36, virðisrýrnun eigna [is]
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
IAS 37
International Accounting Standard 37
IAS-staðall 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir [is]
IAS 38 Intangible Assets
IAS 38
International Accounting Standard 38
IAS-staðall 38, óefnislegar eignir [is]
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
IAS 39
International Accounting Standard 39
IAS-staðall 39, fjármálagerningar: færsla og mat [is]
IAS-staðall 39 [is]
IAS 3 Consolidated Financial Statements
IAS 3
International Accounting Standard 3
IAS-staðall 3, samstæðureikningsskil [is]
IAS 40 Investment Property
IAS 40
International Accounting Standard 40
IAS-staðall 40, fjárfestingareignir [is]
IAS 41 Agriculture
IAS 41
International Accounting Standard 41
IAS-staðall 41, landbúnaður [is]
IAS 4 Depreciation Accounting
IAS 4
International Accounting Standard 4
IAS-staðall 4, færsla afskrifta [is]
IFRS 10
IFRS 10 Consolidated Financial Statements
International financial reporting standard 10
IFRS-staðall 10, samstæðureikningsskil [is]
IFRS 11 Joint Arrangements
IFRS 11
International financial reporting standard 11
IFRS-staðall 11, sameiginlegt fyrirkomulag [is]
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 12
International financial reporting standard 12
IFRS-staðall 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum [is]
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards - Government Loans (2012-)
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards (2004-2012)
IFRS 1
International financial reporting standard 1
IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla - ríkislán [is]
IFRS-staðall 1, innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla (2004-2012) [is]
IFRS 2 Share-based Payment
IFRS 2
International financial reporting standard 2
IFRS-staðall 2, eignarhlutatengd greiðsla [is]
IFRS 3 Business Combinations
IFRS 3
International financial reporting standard 3
IFRS-staðall 3, sameining fyrirtækja [is]
IFRS 4 Insurance Contracts
IFRS 4
International financial reporting standard 4
IFRS-staðall 4, vátryggingasamningar [is]
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 5
International financial reporting standard 5
IFRS-staðall 5, fastafjármunir sem haldið er til sölu og aflögð starfsemi [is]
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
IFRS 6
International financial reporting standard 6
IFRS-staðall 6, leit að jarðefnaauðlindum og mat á þeim [is]
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
IFRS 7
International financial reporting standard 7
IFRS-staðall 7, fjármálagerningar: upplýsingagjöf [is]
IFRS 8 Operating Segments
IFRS 8
International financial reporting standard 8
IFRS-staðall 8, starfsþættir [is]
IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9
International financial reporting standard 9
IFRS-staðall 9, fjármálagerningar [is]
IFRS-staðall 9 [is]
secondary circuit
innri rás [is]
internal standard calibration curve
innri staðalkvörðunarferill [is]
internal standard
innri staðall [is]
internal standard solution
innri staðallausn [is]
internal standard peak
innri staðaltoppur [is]
ISO-standard
ISO
ISO-staðall [is]
in a spirit of mutual solidarity
í anda gagnkvæmrar samstöðu [is]
in a spirit of solidarity
í anda samstöðu [is]
Standard Marine Navigational Vocabulary
íðorðasafn sjómanna [is]
boundary conditions
jaðarskilyrði [is]
purchasing power standard
PPS
kaupmáttarstaðall [is]
diagnostic ion
secondary ion
qualifier ion
kennijón [is]
Cleopatra mandarine
kleópötrumandarína [is]
Citrus reshni [la]
standard
krafa [is]
performance standard
krafa um nothæfi [is]
ICAO Standards and Recommended Practices
ICAO SARPs
kröfur og ráðlagðar starfsvenjur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
calibration standard
kvörðunarstaðall [is]
cooling medium
refrigerating medium
secondary refrigerant
kælimiðill [is]
kuldebærer [da]
köldbärare [sæ]
radar surveillance equipment
kögunarratsjá [is]
surveillance radar system
kögunarratsjárkerfi [is]
secondary surveillance radar
SSR
kögunarsvarratsjá [is]
legal standard
lagaregla [is]
boundary
landamæri [is]
national standard
landsstaðall [is]
national standard implementing a European standard
landsstaðall til framkvæmdar evrópskum staðli [is]
national standard transposing a harmonised standard
landsstaðall til innleiðingar á samhæfðum staðli [is]
removable media in a standard library format
laus geymslumiðill á stöðluðu safnsniði [is]
minimum standard
lágmarkskrafa [is]
minimum standard
lágmarksstaðall [is]
fuel baseline standard
lágmarksstaðall fyrir eldsneyti [is]
Implementation Guidance for Standards
leiðbeiningar um framkvæmd staðla [is]
living standards
lífskjör [is]
standard of living
lífskjör [is]
biosecurity standard
lífvarnastaðall [is]
standard illuminant
ljósstaðall [is]
air quality standard
loftgæðastaðall [is]
calendar expiry date
lok gildistíma [is]
emission standard
losunarstaðall [is]
police officer of the national gendarmerie
lögreglumaður í héraðslögreglunni [is]
agent de la gendarmerie nationale [fr]
Beamter der Nationalen Gendarmerie [de]
member of the gendarmerie
lögreglumaður í héraðslögreglunni [is]
membre de la gendarmerie [fr]
Beamter der Gendarmerie [de]
MAC/packet family of standards
MAC-pakkastaðlar [is]
standardisation of quantities
standardization of quantities
magnstöðlun [is]
mandarin
mandarin orange
mandarine
mandarína [is]
mandarin [da]
mandarin [sæ]
mandarine, mandarinier [fr]
Mandarine [de]
Citrus reticulata Blanco [la]
valuation standard
matsstaðall [is]
principle of solidarity
meginreglan um samstöðu [is]
transboundary pollution
mengun sem berst yfir landamæri [is]
transboundary movement
millilandaflutningur [is]
Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting
milliríkjavinnuhópur sérfræðinga um alþjóðlega endurskoðunarstaðla [is]
secondary packaging
milliumbúðir [is]
differential absorption light detection and ranging
DIAL
differential absorption Lidar
mismunarljósgleypni og miðun [is]
undersökning av differentiell absorption via optisk radar [sæ]
lidar à absorption différentielle (DIAL) [fr]
differentiel Absorption-LIDAR (DIAL) [de]
MKR SA EQU template
standardised approach for position risk in equities
MKR SA EQU sniðmát [is]
sniðmát fyrir stöðuáhættu í hlutabréfum samkvæmt staðalaðferðinni [is]
MKR SA FX template
standardised approaches for foreign exchange risk
MKR SA FX sniðmát [is]
sniðmát fyrir gjaldmiðlaáhættu samkvæmt staðalaðferðinni [is]
MKR SA TDI template
template for standardised approach for position risks in traded debt instruments
MKR SA TDI sniðmát [is]
sniðmát fyrir stöðuáhættu skuldagerninga í veltuviðskiptum samkvæmt staðalaðferðinni [is]
mallen för positionsrisk för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden [da]
metrological standard
mælistaðall [is]
boundary
mörk [is]
boundary electrical characteristics
mörk rafmagnseiginleika [is]
precision approach radar
PAR
nákvæmnisratsjá [is]
secondary brake
neyðarhemill [is]
secondary braking system
neyðarhemlakerfi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Nordic Secondary School Education Society
Norðurlandasamningur um norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskólastigi [is]
Agreement between the Nordic Countries on Common Labour Market for Secondary School Teachers who teach Academic Subjects, Arts and Vocational Subjects and Gymnastics and Sports
Norðurlandasamningur um sameiginlegan vinnumarkað kennara í bóklegum greinum, list- og verkmennta- og íþróttakennara í framhaldsskólum [is]
Alternative Standardised Approach
ASA
óhefðbundin staðalaðferð [is]
conflicting national standards
ósamrýmanlegir landsstaðlar [is]
non-standard
óstaðlaður [is]
non-standard technique
óstöðluð tækni [is]
secondary-image separation test
prófun á aðskilnaði frá fylgimynd [is]
prøve af sekundærbilledseparation [da]
provning av sekundärbildsseparation [sæ]
Prüfung auf Doppelbilder [de]
storage battery
accumulator
secondary battery
rafgeymir [is]
akkumulatorcelle, akkumlator, sekundært batteri [da]
ackumulator, sekundärbatteri [sæ]
European Committee for Electrotechnical Standardisation
European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC
Rafstaðlasamtök Evrópu [is]
Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique [fr]
radar set
ratsjá [is]
radar apparatus
ratsjá [is]
radar
ratsjá [is]
military radar
ratsjá fyrir her [is]
fixed frequency radar
ratsjá með fastri tíðni [is]
radar application
ratsjárbúnaður [is]
radar equipment
ratsjárbúnaður [is]
radar speed meter
ratsjárbúnaður til hraðamælinga [is]
radar speed meter control
ratsjáreftirlit með hraðabrotum [is]
radar track
ratsjárferill [is]
radar simulator
ratsjárhermir [is]
radar system
ratsjárkerfi [is]
radar image
ratsjármynd [is]
imaging radar sensor equipment
ratsjárnemi með myndbúnaði [is]
radar targer trainer
ratsjárskotmarksþjálfi [is]
radar reflector
ratsjárspegill [is]
radarreflektor [da]
radarreflektor [sæ]
Radarreflektor [de]
radar reflector for lifeboats and rescue boats
ratsjárspegill fyrir björgunarbáta og léttbáta [is]
radar-vectoring
ratsjárstefning [is]
radarflyveledelse ved kursanvisninger [da]
radar station
ratsjárstöð [is]
radar response
SSR response
ratsjársvar [is]
SSR transponder code
secondary surveillance radar transponder code
ratsjársvarakóði fyrir kögunarsvarratsjá [is]
radar transponder
ratsjársvari [is]
radar trainer
ratsjárþjálfi [is]
radar cross section
ratsjárþversnið [is]
radartværsnitt [da]
absolute standard deviation
raunstaðalfrávik [is]
de facto standard
raunstaðall [is]
de facto industry standard
raunstaðall innan atvinnugreinar [is]
Waste Safety Standards Committee
WSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla um geislavirkan úrgang [is]
Nuclear Safety Standards Committee
NSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla vegna kjarnorku og kjarniðnaðar [is]
Radiation Safety Standards Committee
RSSC
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla við geislavarnir [is]
national standards procedure
reglur um setningu landsstaðla [is]
standard-setting body
standard setting body
reglusetningaraðili [is]
regulatory standard
reglustaðall [is]
norme réglementaire [fr]
regulatorische Vorschrift [de]
accounting standard
reikningsskilastaðall [is]
financial reporting standard
reikningsskilastaðall [is]
secondary distribution of income account
reikningur yfir annars stigs tekjudreifingu [is]
standard gross margin
reiknuð framlegð [is]
core set of standards
safn grunnstaðla [is]
Joint European Standards Institution
Sameiginlega evrópska staðlastofnunin [is]
common basic standards on aviation security
common basic standards for aviation security
sameiginlegar grunnkröfur um flugvernd [is]
Joint Technical Standard Orders
JTSO
sameiginlegar tækniforskriftir JAR [is]
felles tekniske normer og bestemmelser [da]
Community-common standards
sameiginlegir staðlar Bandalagsins [is]
collective standardisation
collective standardization
sameiginleg setning staðla [is]
harmonised standard
harmonized standard
samhæfður staðall [is]
harmonised technical interface standard
harmonized technical interface standard
samhæfður staðall um tækniskilfleti [is]
compliance with International Accounting Standards
samkvæmni við alþjóðlega reikningsskilastaðla [is]
UN/ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
samningur efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents
samningur um áhrif iðnaðarslysa yfir landamæri [is]
Merchant Shipping Minimum Standards Convention
samningur um lágmarksstaðla kaupskipa [is]
Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
CLRTAP
LRTAP
LRTAP Convention
samningur um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
solidarity
samstaða [is]
solidarity between donor and recipient
samstaða gjafa og þega [is]
Solidarity and Management of Migration Flows
Samstaða og stjórn á straumi inn- og útflytjenda [is]
European consumer voice in standardisation
ANEC
ANEC, the European consumer voice in standardisation
samstarfsvettvangur evrópskra neytendasamtaka um staðlastarf [is]
transboundary cooperation
transboundary co-operation
samstarf yfir landamæri [is]
solidarity clause
samstöðuákvæði [is]
solidarity principle
samstöðureglan [is]
European Union Solidarity Fund
Samstöðusjóður Evrópusambandsins [is]
International Maritime Organisation (IMO) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
International Maritime Organization (IMO) Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)
STWC Convention
samþykkt Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna [is]
STCW-samþykktin [is]
ILO Convention No. 102 concerning Minimum Standards of Social Security
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 102 um lágmark félagslegs öryggis [is]
ILO Convention No. 144 concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 144 varðandi samstarf um framkvæmd alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála [is]
ILO Convention No. 147 concerning Minimum Standards in Merchant Ships
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 147 um lágmarkskröfur á kaupskipum [is]
approved standard
samþykktur staðall [is]
verification standard
sannprófunarstaðall [is]
standard setter
sá sem setur staðla [is]
standardsætter [da]
Special Data Dissemination Standard
SDDS
SDDS-staðall [is]
fixed standards of capacity
settar reglur um flutningsgetu [is]
fixed standards of quality
settar reglur um gæði [is]
fixed standards of regularity
settar reglur um reglufestu [is]
fixed standards of continuity
settar reglur um samfellu [is]
FAO Panel of Experts on Pesticide Specifications, Registration Requirements and Application Standards
Food and Agricultural Organization Panel of Experts on Pesticide Specifications, Registration Requirements and Application Standards
sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna sem fjallar um forskriftir varnarefna, kröfur um skráningu og notkunarstaðla [is]
ethical standard
siðferðisleg viðmiðun [is]
substandard shipping
siglingar undirmálsskipa [is]
secondary outbreak
síðari uppkoma [is]
secondary intent
secondary intention
síðgræðsla [is]
sekundær opheling/sekundær revision/opheling per secundam [da]
sekundärläkning [sæ]
cicatrisation secondaire [fr]
Sekundärheilung [de]
secondary independent guidance system
sjálfstætt undirleiðsögukerfi [is]
short-range radar system
skammdrægt ratsjárkerfi [is]
short-range radar equipment
short-range radar
skammdrægur ratsjárbúnaður [is]
automotive short-range radar equipment
automotive short-range radar
skammdrægur ratsjárbúnaður í vélknúnum ökutækjum [is]
shipborne radar
skiparatsjá [is]
skibsradar, radar på skib [da]
Bordradar [de]
secondary crop
skjólsáð [is]
biafgrøder [da]
sekundärgrödor [sæ]
culture successive secondaire [fr]
nachfolgende Nebenkultur [de]
ONP List of Standards
skrá yfir staðla fyrir opinn aðgang að netum [is]
list of national standardisation bodies
list of national standardization bodies
skrá yfir staðlastofnanir aðildarríkjanna [is]
Standardised Approach
SA
staðalaðferð [is]
standard method
staðalaðferð [is]
industry standard method
staðalaðferð iðnaðarins [is]
standard conditions
staðalaðstæður [is]
standard place setting
staðalborðbúnaður [is]
standard equipment
staðalbúnaður [is]
standard-production equipment
staðalbúnaður [is]
toxic standard
staðaleiturefni [is]
standard curve
staðalferill [is]
standard deviation
S.D.
staðalfrávik [is]
residual standard deviation
staðalfrávik leifar [is]
standard quality
staðalgæði [is]
Standard Temperature Pressure Dry
STPD
staðalhiti og staðalþrýstingur [is]
standard interrupted period
staðalhlé [is]
standard cost method
staðalkostnaðaraðferð [is]
standard costs
staðalkostnaður [is]
standard requirement
staðalkrafa [is]
standard calibrated solution
staðalkvörðunarlausn [is]
standard
staðall [is]
standard solution
staðallausn [is]
staðalupplausn [is]
standard length
staðallengd [is]
waste disposal standard
staðall fyrir förgun úrgangs [is]
norme d´élimination [fr]
Entsorgungsstandard [de]
air-interface standard
staðall fyrir þráðlausa skilfleti [is]
standard gas
staðallofttegund [is]
standard atmosphere
staðalloftþyngd [is]
normal atmosfære, atm [da]
physikalische Atmosphäre, atm [de]
standard weight
staðallóð [is]
agreed-upon standard
staðall sem sammælst hefur verið um [is]
performance standard
staðall um afkastagetu [is]
interchange standard
staðall um gagnaskipti [is]
liquidity standard
staðall um greiðsluhæfi [is]
norme de liquidité [fr]
Liquiditätsstandard [de]
minimum performance standard
staðall um lágmarksafkastagetu [is]
field bus standard
staðall um tengibrautir [is]
technical interface standard
staðall um tækniskilfleti [is]
web accessibility standard
staðall um vefaðgengi [is]
standard of flight crew training and qualification
staðall um þjálfun og starfsréttindi flugliða [is]
standard mass
staðalmassi [is]
marked with its standard
staðalmerktur [is]
standard formula
SF
staðalregla [is]
standard logic
staðalrökrás [is]
standard serum
staðalsermi [is]
standard error
staðalskekkja [is]
standard error of the mean
SEM
staðalskekkja meðaltals [is]
middelfejlen på middeltallet [da]
medelvärdets medelfel [sæ]
Standardfehler des Mittelwerts [de]
standard conditions
staðalskilyrði [is]
standard vessel
staðalskip [is]
standardfartøj [da]
væntanlegt [sæ]
Standardschiff [de]
standard parameter
staðalstiki [is]
standard depth
staðalstyrkur [is]
standard sample
staðalsýni [is]
standard volumetric solution
staðaltítrunarlausn [is]
standard addition method
staðalviðbót [is]
standard event screening criteria
staðalviðmiðanir fyrir kembirannsókn atviks [is]
working standard solution
staðalvinnulausn [is]
surrogate standard
staðgöngustaðall [is]
standardise
standardize
staðla [is]
standards programme
staðlaáætlun [is]
standard international access code
staðlað aðgangsnúmer fyrir símtöl til útlanda [is]
FAO Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels
Food and Agricultural Organization Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels
staðlaðar forskriftir Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar um merkingu fiskiskipa og hvernig megi bera kennsl á þau [is]
standard aggregates
staðlaðar heildarniðurstöður [is]
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
staðlaðar lágmarksreglur Sameinuðu þjóðanna um meðferð fanga [is]
standard EU-SILC tracing rules
staðlaðar reglur um eftirfylgni í hagskýrslum ESB um tekjur og lífskjör [is]
standard rules of procedure
staðlaðar starfsreglur [is]
standardised guarantee scheme
staðlað ábyrgðarkerfi [is]
standard clause
staðlað ákvæði [is]
standard instrument arrival
staðlað blindaðflug [is]
European Standardised Information Sheet
European Standardized Information Sheet
ESIS
staðlað, evrópskt eyðublað [is]
standard summary form
staðlað eyðublað [is]
standard form
staðlað eyðublað [is]
standard seed
staðlað fræ [is]
staðalfræ [is]
standard thread connection
staðlaðir bandhnútar [is]
Standard Terminal Arrival Route
STAR
staðlað komuflug í blindflugi [is]
standardised claims form
standardized claims form
staðlað kröfueyðublað [is]
standard model
staðlað líkan [is]
standard reagent
staðlað prófefni [is]
standard arena
staðlað rými [is]
standard set of samples
staðlað sett af sýnum [is]
standard record layout
staðlað skýrslusnið [is]
standard template
staðlað sniðmát [is]
standardised transport notification message
standardized transport notification message
staðlað tilkynningaskeyti um flutninga [is]
standardised
standardized
staðlaður [is]
standard
staðlaður [is]
standard medical thermometer
staðlaður hitamælir [is]
standard temperature/time curve
staðlaður hita-/tímaferill [is]
standard MMF
staðlaður peningamarkaðssjóður [is]
standard exhaust silencer
staðlaður útblásturshljóðdeyfir [is]
standard reference fertiliser
staðlaður viðmiðunaráburður [is]
standardised extract
standardized extract
staðlað útdráttarefni [is]
uniform nomenclature of goods for transport statistics
NST
standard goods classification for transport statistics
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga [is]
NST [is]
standard goods classification for transport statistics, 2007
NST 2007
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga, 2007 [is]
NST 2007 [is]
standard goods classification for transport statistics -revised
NST/R
staðlað vöruflokkunarkerfi Evrópusambandsins fyrir hagskýrslur um flutninga, endursk. útg. [is]
NST/R [is]
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
ESG
Standards and Guidelines for Quality Assurance
ESGQA
staðlar og viðmiðunarreglur um gæðatryggingu á evrópsku svæði æðri menntunar [is]
sanitary and phytosanitary standards
staðlar um hollustuhætti og plöntuheilbrigði [is]
normes sanitaires et phytosanitaires [fr]
sanitäre und phytosanitäre Standards [de]
series of standards
staðlaröð [is]
standardisation agreement
standardization agreement
agreement on standards
staðlasamningur [is]
European Committee for Standardisation
European Committee for Standardization
CEN
Staðlasamtök Evrópu [is]
Comité Européen de Normalisation [fr]
standardisation work
standardization work
staðlasetning [is]
standard setting
staðlasetning [is]
normfastsættelse [da]
normalisation [fr]
Normenfestsetzung [de]
standardisation procedure
standardization procedure
staðlasetning [is]
standardisation organisation
standardization organization
staðlastofnun [is]
standardisation service
standardization service
staðlastofnun [is]
standard body
standards institution
staðlastofnun [is]
standardisation body
standardization body
staðlastofnun [is]
lower than standard category I operation
LTS CAT I operation
starfræksla við lakari skilyrði en stöðluð skilyrði skv. I. flokki [is]
lägre än standardkategori I [sæ]
Betrieb nach Betriebsstufe I unter Standard [de]
other than standard category II operation
OTS CAT II
starfræksla við önnur skilyrði en stöðluð skilyrði skv. II. flokki [is]
andet end standard kategori II-operation [da]
verksamhet i Kategori II annan än standard [sæ]
Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen [de]
population standard
stofnstaðall [is]
stringent standard
strangur staðall [is]
standard roadway
stöðluð akbraut [is]
standard event list
stöðluð atvikaskrá [is]
standardised guarantee services
stöðluð ábyrgðarþjónusta [is]
standard instrument departure
SID
stöðluð blindflugsbrottför [is]
standard messages
stöðluð boð [is]
standard fire test
stöðluð brunaprófun [is]
standard outline
stöðluð frumskilgreining [is]
standardised data analysis
stöðluð gagnagreining [is]
standard event bulletin
stöðluð greinargerð um atvik [is]
standard quality report
stöðluð gæðaskýrsla [is]
standard screening
stöðluð kembirannsókn [is]
standard event screening
stöðluð kembirannsókn atviks [is]
intermediate standard solution
stöðluð millilausn [is]
standard lifetime rodent carcinogenicity study
stöðluð rannsókn á krabbameinsvaldandi áhrifum sem nagdýr verða fyrir á ævi sinni [is]
standardised data transmission procedure
standardized data transmission procedure
stöðluð regla um sendingu gagna [is]
standard operating rule
stöðluð rekstrarregla [is]
standard report
stöðluð skýrsla [is]
standard sample description
SSD
stöðluð sýnalýsing [is]
standard technique
stöðluð tækni [is]
standardised information collection
standardized information collection
stöðluð upplýsingasöfnun [is]
standard road train
stöðluð vagnalest [is]
standard operating procedure
SOP
stöðluð verklagsregla [is]
standard procedure
stöðluð verklagsregla [is]
standardisation
standardization
stöðlun [is]
Community standardisation procedure
Community standardization procedure
stöðlunaraðferð Bandalagsins [is]
standardisation center
standardization center
stöðlunarstöð [is]
mandate for standard
stöðlunarumboð [is]
standardisation mandate
standardization mandate
stöðlunarumboð [is]
standardisation brief
standardization brief
stöðlunarumboð [is]
ultraviolet standardisation
ultraviolet standardization
UV standardisation
stöðlun með útfjólubláu ljósi [is]
secondary surveillance
svarkögun [is]
dark fibre
svartur ljósleiðari [is]
sort fiber [da]
svartfiber [sæ]
fibre noire [fr]
unbeschalteter Glasfaserkabel [de]
boundary
svæðamörk [is]
boundary box
tengikassi á lóðamörkum [is]
ETSI standard reference
tilvísunarnúmer ETSI-staðals [is]
secondary alcohol
tvígreint alkóhól [is]
period of two consecutive calendar years
tvö almanaksár samfellt [is]
radar targer generator
tæki til skotmarkagerðar fyrir ratsjá [is]
Technical Regulations, Standards, Testing and Certification
Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun [is]
technical standardisation
technical standardization
tæknileg stöðlun [is]
regulatory technical standard
tæknilegur eftirlitsstaðall [is]
reguleringsmæssig teknisk standard [da]
teknisk standard för tillsyn [sæ]
technischer Regulierungsstandard [de]
implementing technical standard
tæknilegur framkvæmdarstaðall [is]
gennemførelsesmæssig teknisk standard [da]
teknisk standard för genomförande [sæ]
technischer Durchführungsstandard [de]
technical standard
tæknistaðall [is]
tæknilegur staðall [is]
standard technique of quality control
tæknistaðall gæðastjórnunar [is]
technical standards order
tæknistaðlafyrirmæli [is]
mandate for harmonised standard
mandate for harmonized standard
umboð fyrir samhæfða staðla [is]
environmental impact in a transboundary context
umhverfisáhrif yfir landamæri [is]
environmental quality standard
EQS
umhverfisgæðakrafa [is]
UGK [is]
environmental quality standard
EQS
umhverfisgæðastaðall [is]
environmental standard
umhverfisstaðall [is]
secondary objective
undirmarkmið [is]
substandard vessel
undirmálsskip [is]
sub-standard ship
undirmálsskip [is]
substandard-skib, skib under den internationale standard [da]
Substandardschiff [de]
lower secondary education
unglingastig [is]
ISCED-stig 2 [is]
auction calendar
uppboðsalmanak [is]
secondary segment information
upplýsingar um aukagrunn starfsþátta [is]
secondary sector
úrvinnslugeiri [is]
sekundær sektor, sekundær erhverv [da]
sekundär sektor, tillverkningsindustri [sæ]
secteur secondaire [fr]
Sekundärsektor, sekundärer Sektor, zweiter Wirtschaftsbereich [de]
secondary voltage
útgangsspenna [is]
voluntary standard
valfrjáls staðall [is]
prudential standard
varfærnisviðmiðun [is]
norme prudentielle [fr]
Aufsichtsstandard, prudentieller Standard [de]
transboundary water
vatn sem rennur yfir landamæri [is]
aqueous standard solution
vatnskennd staðallausn [is]
meterological radar
veðurratsjá [is]
weather radar equipment
veðurratsjá [is]
virological standard
veirufræðilegur staðall [is]
short-range radar-equipped vehicle
vélknúið ökutæki, búið skammdrægum ratsjárbúnaði [is]
secondary explosive
viðbótarsprengiefni [is]
collateral standard
viðbótarstaðall [is]
post-secondary education
post-secondary non-tertiary education
viðbótarstig [is]
secondary technique
viðbótartækni [is]
sekundær teknik [da]
sekundär teknik [sæ]
technique secondaire [fr]
Sekundärtechnik [de]
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
STCW
viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna [is]
Standard
viðmiðun [is]
standard wages
viðmiðunarkaup [is]
standard salary
viðmiðunarlaun [is]
Guideline of the European Central Bank of 22 December 1998 concerning the common rules and minimum standards to protect the confidentiality of the individual statistical information collected by the European Central Bank assisted by the national central banks
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. desember 1998 um sameiginlegar reglur og lágmarksstaðla til að gæta trúnaðar um tölfræðilegar persónuupplýsingar sem Seðlabanki Evrópu hefur safnað saman með aðstoð seðlabanka aðildarríkjanna [is]
reference standard
viðmiðunarstaðall [is]
standard earnings
viðmiðunartekjur [is]
boundary layer
viðnámslag [is]
grænselag [da]
gränsskikt [sæ]
Grenzschicht [de]
secondary market maker
viðskiptavaki eftirmarkaðar [is]
standard investment practice
viðteknar fjárfestingarvenjur [is]
standardisation activities
standardization activities
vinna við gerð staðla [is]
working standard
vinnustaðall [is]
labour standard
vinnustaðall [is]
working standard microphone
vinnustaðlahljóðnemi [is]
product family standard
vöruhópsstaðall [is]
product standard
vörustaðall [is]
overlaid radar image
yfirlögð ratsjármynd [is]
external quality standard
ytri gæðastaðall [is]
secondary packaging
ytri umbúðir [is]
secondary package
ytri umbúðir [is]
establishment of standards
það að setja staðla [is]
concentrated internal standard solution
þéttuð lausn af innri staðli [is]
training and qualification standard
þjálfunar- og starfsréttindastaðall [is]
gravimetric standard
þyngdarmælingarstaðall [is]
secondary dilution air
þynningarloft á síðara þrepi [is]
secondary smelting
önnur bræðsla [is]
secondary treatment
önnur hreinsun [is]
microbiological standard
örverufræðileg krafa [is]
microbiological standard
örverufræðilegur staðall [is]
safety standard
öryggisstaðall [is]
Commission on Safety Standards
CSS
Öryggisstaðlaráð [is]

580 niðurstöður fundust.