Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "darí"

Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna
Alríkisviðskiptastofnun
Federal Trade Commission [en]
FTC [en]
Bandaríkin
Bandaríki Ameríku
United States [en]
United States of America [en]
US [en]
USA [en]
De Forenede Stater, Amerikas Forenede Stater [da]
Förenta staterna, Amerikas förenta stater [sæ]
les États-Unis, les États-Unis d´Amérique [fr]
die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika [de]
bandaríkjadalur
bandarískur dalur
US dollar [en]
USD [en]
United States dollar [en]
bandaríska fjármálaráðuneytið
US Treasury Department [en]
Bandaríska Samóa
American Samoa [en]
AS [en]
Amerikansk Samoa [da]
Amerikanska Samoa [sæ]
les Samoa américaines [fr]
Amerikanisch-Samoa [de]
Bandarísku Jómfrúaeyjar
US Virgin Islands [en]
Virgin Islands of the United States [en]
United States Virgin Islands [en]
Virgin Islands, United States [en]
VI [en]
De Amerikanske Jomfruøer [da]
Amerikanska Jungfruöarna [sæ]
les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges des États-Unis [fr]
die Amerikanischen Jungferninseln [de]
bandarískur staðalkóði fyrir gagnaskipti
ASCII-kóði
American Standard Code for Information Interchange [en]
ASCII [en]
US-ASCII [en]
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974 [en]
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948 [en]
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948 [en]
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964 [en]
Eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin
Bandaríska eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin
Agency for toxic substances and disease registry [en]
ATSDR [en]
US Agency for toxic substances and disease registry [en]
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America [en]
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America [en]
Flugmálastjórn Bandaríkjanna
US Federal Aviation Administration [en]
FAA [en]
gerðardómssamningur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement of Arbitration, between Iceland and the United States of America [en]
heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna
United States Department of Homeland Security [en]
kleópötrumandarína
Cleopatra mandarine [en]
Citrus reshni [la]
lagasafn Bandaríkjanna
United States code [en]
USC [en]
mandarína
mandarin [en]
mandarin orange [en]
mandarine [en]
mandarin [da]
mandarin [sæ]
mandarine, mandarinier [fr]
Mandarine [de]
Citrus reticulata Blanco [la]
Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna
US Food and Drug Administration [en]
opinbert eftirlitsráð Bandaríkjanna með reikningsskilum félaga
Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America [en]
samkomulag Evrópusambandsins og Bandaríkjanna til varnar friðhelgi einkalífsins
EU-U.S. Privacy Shield [en]
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag um ókeypis áritanir á vegabréf ferðamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Arrangement relating to the Waiver of Passport Visas for Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag varðandi samning til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning the Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United States of America [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Norður-Ameríku um viðskipti með vín
Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine [en]
samningur til að auðvelda framkvæmd varnarsamstarfs ríkjanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Treaty between the Republic of Iceland and the United States of America to facilitate their Defense Relationship, between Iceland and the United States of America [en]
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað tæki og þjónustu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Purchase of certain Military Equipment, Materials and Services by Iceland, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um að loka reikningi vegna samnings um kaup á umframbirgðum af landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning the Close-out of the Collection Account of the Agricultural Commodities Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um fjárveitingu til styrktar verðfestingaráætlun Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement providing for an Assistance Grant in Support of Iceland´s Economic Stabilization Program, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um flutninga í lofti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Air Transport Agreement, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Treaty for the Extradition of Fugitives from Justice, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um friðsamlega lausn deilumála, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Treaty to Advance the Cause of General Peace, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af flugvélaeldsneyti o.fl., milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning mutual Abolishment of Charges on Aviation Fuel etc., between Iceland and the United States of America [en]
samningur um greiðslu á kröfum íslenskra vátryggingafélaga, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement regarding the Settlements of Claims of Icelandic Insurance Companies, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um hvalamálefni, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement on Whaling Matters, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarafurðum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for the Sales of US Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um kaup á bandarískum landbúnaðarvörum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement for Sales of Agricultural Commodities, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um láns- og leiguhjálp vegna varna Íslands, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to Lend-Lease Aid for Defense of Iceland, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um póstávísanaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Money Order Convention, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um póstbögglaviðskipti, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning the Exchange of Parcel Post, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um sérstaka efnahagsaðstoð, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to Special Economic Assistance, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um skipti á opinberum ritum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Exchange of Official Publications, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um undanþágu frá opinberum gjöldum á greiðslur Bandaríkjanna vegna sameiginlegra varna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement concerning Exemption from Public Levies on Payments made by the United States concerning Common Defense, between Iceland and the United States of America [en]
Seðlabanki Bandaríkjanna
Federal Reserve System [en]
FRS [en]
skrifstofa framkvæmdastjóra leyniþjónustu Bandaríkjanna
Office of the Director of National Intelligence [en]
ODNI [en]
Smáeyjar Bandaríkjanna
United States Minor Outlying Islands [en]
US Minor Outlying Islands [en]
Umhverfisverndarstofnun Bandaríkjanna
US EPA [en]
USEPA [en]
US Environmental Protection Agency [en]
EPA [en]
United States Environmental Protection Agency [en]
varnarsamningur á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty, between Iceland and the United States of America [en]
verðbréfa- og kaupþingsnefnd Bandaríkjanna
American Securities and Exchange Commission [en]
SEC [en]
Securities and Exchange Commission of the United States of America [en]
viðbótarsamningur við samning um framsal sakamanna, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 06.01.1902
Protocol to the Agreement on Extradition, between Iceland and the United States of America, 06.01.1902 [en]
viðbætir við varnarsamning á grundvelli Norður-Atlantshafssamningsins um réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir þess, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Protocol to the Defense Agreement Pursuant to the North Atlantic Treaty on the Status of the United States Personnel and Their Property, between Iceland and the United States of America [en]
Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna
National Security Agency [en]
NSA [en]

62 niðurstöður fundust.