Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "dala"

aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna
Secretary-General of the Council of the European Communities [en]
Secretary General of the Council of the European Communities [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins
Community action programme [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma
medium-term Community action programme [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um baráttu gegn mismunun
Community Action Programme to Combat Discrimination [en]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um jöfn tækifæri fyrir konur og karla
Community Action Programme on Equal Opportunites for Men and Women [en]
aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði umhverfisverndar
programme of action of the European Community on protection of the environment [en]
aðgerð Bandalagsins
Community action [en]
aðgerðir Bandalagsins á sviði menningarmála
Community cultural action [en]
aðgerðir Bandalagsins á sviði menntunar
Community education actions [en]
aðildarríki Evrópubandalaganna
Member State of the European Communities [en]
Member State of the EC [en]
EC Member State [en]
aðlögun að breytingu á vinnu og samfélagi: ný áætlun Bandalagsins um öryggi og heilbrigði 2002-2006
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on safety and health 2002-2006 [en]
aðstoð Bandalagsins
Community aid [en]
afhending innan Bandalagsins
intra-Community delivery [en]
almenna fríðindakerfið í Bandalaginu
Community system of generalized preferences [en]
Community system of generalised preferences [en]
almenn flugvernd í Bandalaginu
overall level of aviation security in the Community [en]
Atlantshafsbandalagið
North Atlantic Treaty Organization [en]
NATO [en]
Den Nordatlantiske Traktats Organisation [da]
Atlantpaktsorganisationen, Nordatlantiska fördragsorganisationen [sæ]
Organisation du traité de l´Atlantique Nord, OTAN [fr]
Nordatlantikvertrags-Organisation [de]
Atlantshafsbandalagið
Atlantic Alliance [en]
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
NACE
Nomenclature of Economic Activities in the European Union [en]
NACE [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union [en]
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community [en]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
atvinnuvegaflokkun Evrópubandalaganna
Nomenclature of Industries in the European Communities [en]
NICE [en]
auðkennisnúmer í fiskiflotaskrá Bandalagsins
CFR-auðkennisnúmer
CFR-númer
Community Fleet Register identification number [en]
CFR identification number [en]
CFR number [en]
ábending um eftirlit á vettvangi Bandalagsins
Community indication of inspection [en]
áhrif löggjafar Bandalagsins
implications of Community legislation [en]
ákvæði Bandalagsins
Bandalagsákvæði
Community provisions [en]
fællesskabsbestemmelser [da]
dispositions communautaires [fr]
Gemeinschaftsbestimmungen [de]
á vettvangi Bandalagsins
on a Community basis [en]
á vettvangi Bandalagsins
at Community level [en]
áætlun Bandalagsins
Community programme [en]
áætlun Bandalagsins um að draga úr losun koltvísýrings frá fólksbifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
Community Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and light-commercial vehicles [en]
áætlun Bandalagsins um öryggi, hollustuhætti og heilbrigði á vinnustað
Community Programme concerning safety, hygiene and health at work [en]
bandalag
alliance [en]
Bandalag andspyrnu- og byltingarafla Sýrlands
Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces [en]
bandalag ESB um rafgeyma
EU Battery alliance [en]
Bandalag landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu
Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union [en]
Europêche [en]
Bandalagsforskrift
Community specification [en]
Bandalagshönnun
Community design [en]
Bandalagsleyfi
Community licence [en]
Bandalagsmeðferð
Community treatment [en]
Bandalagsreglur um vínfræðilegar vinnsluaðferðir og vinnslu
Community code of oenological practices and processes [en]
Bandalagsréttur
Community legal order [en]
fællesskabsretten [da]
gemenskapsrätten [sæ]
ordre juridique communautaire [fr]
Rechtsordnung der Gemeinschaft [de]
Bandalagsstaðall
Community standard [en]
Bandalagsvottorð
vottorð Bandalagsins
Community attestation [en]
Bandalagsvörur
Community goods [en]
Bandalagsyfirvald
Community authority [en]
EF-instans [da]
gemenskapsmyndighet [sæ]
instance communautaire [fr]
Gemeinschaftsinstanz [de]
Bandalag um jöfn réttindi
Equal Rights Coalition [en]
ERC [en]
bandalag viðskiptasamtaka
coalition of business associations [en]
Birgðastofnun Kjarnorkubandalags Evrópu
Euratom Supply Agency [en]
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules [en]
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel [en]
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities [en]
bóluefnabanki Bandalagsins
Community vaccine bank [en]
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
C series of the Official Journal of the European Communities [en]
Comett-áætlunin
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir
Community Action Programme in Education and Training for Technology [en]
COMETT [en]
deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
series of the Official Journal of the European Communities [en]
dýralyfjanefnd Evrópubandalagsins
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Community (CVM) [en]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB
EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities [en]
EEA Supplement to the Official Journal of the EC [en]
EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
Efnahagsbandalag Evrópu
EBE
European Economic Community [en]
EEC [en]
Efnahags- og myntbandalagið
Economic and Monetary Union [en]
EMU [en]
Efnahags- og myntbandalag Vestur-Afríku
West African Economic and Monetary Union [en]
eftirlit Bandalagsins
Community surveillance [en]
eigin tekjur Bandalagsins
Community own resources [en]
einkaleyfadómstóll Bandalagsins
Community patent court [en]
einkaleyfi Bandalagsins
Community patent [en]
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar
persons enjoying the Community right of free movement [en]
Erasmus-stúdentaskiptaáætlun Evrópubandalagsins
Erasmus
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students [en]
ERASMUS [en]
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópubandalaginu frá 1995
ESA 1995
European system of national and regional accounts in the European Community [en]
ESA 1995 [en]
ESA 95 [en]
Evrópubandalagið
Bandalagið
EB
European Community [en]
Community [en]
EC [en]
fimmta aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála
Fifth Community Action Programme on the Environment [en]
Fællesskabets femte handlingsprogram om miljø [da]
Europeiska gemenskapens femte åtgärdsprogram för miljön [sæ]
cinquième programme communautaire d''action pour l''environnement [fr]
fünftes Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft für den Umweltschutz [de]
fiskiflotaskrá Bandalagsins
Community Fleet Register [en]
fiskimið Bandalagsins
Community fishing waters [en]
fiskiskip í Bandalaginu
Community fishing vessel [en]
Community vessel [en]
Fiskveiðieftirlitsstofnun Bandalagsins
Community Fisheries Control Agency [en]
CFCA [en]
fjárframlag Bandalagsins
Community financial contribution [en]
fjárframlög Bandalagsins
Community funding [en]
EF-finansiering [da]
financement communautaire [fr]
Gemeinschaftsfinanzierung [de]
fjárhagsaðstoð Bandalagsins
Community financial aid [en]
fjárhagsáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma
Community´s medium-term financial perspective [en]
fjárhagslegar ráðstafanir Bandalagsins
Community financial measures [en]
fjárhagslegir hagsmunir Bandalagsins
Community´s financial interests [en]
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities [en]
fjárlagalykill Evrópubandalaganna
nomenclature of the budget of the European Communities [en]
fjárlög Bandalagsins
Community budget [en]
Communitiy´s budget [en]
Fællesskabets budget, fællesskabsbudget [da]
gemenskapsbudget [sæ]
budget communautaire [fr]
Gemeinschaftshaushalt [de]
fjárlög Evrópubandalaganna
general budget of the European Communities [en]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
fjármögnunarleið Bandalagsins til stuðnings sjávarútvegi
Community support instrument for fisheries [en]
fjármögnun Bandalagsins
Community financing [en]
flokkun flugvalla í Bandalaginu
Community Airport categories [en]
flokkun hagskýrslukerfis Bandalagsins
CSS classification [en]
flug innan Bandalagsins
intra- Community flights [en]
flugrekandi í Bandalaginu
Community air carrier [en]
flugumferð innan Bandalagsins
intra-Community air-traffic [en]
flugvöllur í Bandalaginu
Community airport [en]
flutningsmáti innan Bandalagsins
mode of transport inland [en]
transportform inden for Fællesskabet [da]
forgangur Bandalagslaga
primacy of Community law [en]
primacy of EC law [en]
framkvæmdaáætlun Hagstofu Evrópubandalaganna
framkvæmdaáætlun Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat Corporate Plan [en]
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (úrelt)
framkvæmdastjórnin
European Commission [en]
Commission of the European Communities (úrelt) [en]
Commission [en]
COM [en]
Europa-Kommissionen, Kommissionen, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (úrelt) [da]
Europeiska kommissionen, kommissionen, Europeiska gemenskapernas kommission (úrelt) [sæ]
Commission européenne, Commission, COM [fr]
Europäische Kommission, Kommission, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (úrelt) [de]
framlag Bandalagsins
Community contribution [en]
frumkvæði Bandalagsins
Community initiative [en]
fullyrðingaskrá fyrir Bandalagið yfir næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli
Community Register of nutrition and health claims made on food [en]
fundur á vettvangi Bandalagsins
meeting at Community level [en]
fyrirmynd að Bandalagsökuskírteini
Community model driving licence [en]
fyrirtæki er starfar á Bandalagsvísu
Community-scale undertaking [en]
gerð Bandalagsins
lagagerð Bandalagsins
Community act [en]
fællesskabsretsakt [da]
gemenskapsrättsakt [sæ]
acte communautaire, instrument juridique communautaire [fr]
Rechtsakt der Gemeinschaft, gemeinschaftliches Rechtsinstrument [de]
gerð hagskýrslna Bandalagsins
production of Community statistics [en]
grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu
INSPIRE-áætlunin
Infrastructure for Spatial Information in the European Community [en]
INSPIRE [en]
infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) [da]
infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) [sæ]
Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) [de]
grunnmælitæki Bandalagsins
Community standard instrument [en]
grunnreglugerð Bandalagsins
basic Community regulation [en]
hafsvæði Bandalagsins
Community waters [en]
hagskýrsluáætlunarnefnd Evrópubandalaganna
Committee on the Statistical Programmes of the European Communities [en]
hagskýrsluáætlun Bandalagsins
Community statistical programme [en]
hagskýrsluáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma
medium-term Community statistical programme [en]
hagskýrslugerð Hagstofu Evrópubandalaganna
hagskýrslugerð Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat output [en]
hagskýrslunefnd um vöruviðskipti við lönd utan Bandalagsins
Committee on Statistics relating to the Trading of Goods with Non-member Countries [en]
hagskýrslur Bandalagsins
Community Statistics [en]
hagskýrslur sem ná til alls Bandalagsins
Community-wide statistics [en]
Hagstofa Evrópusambandsins
Hagstofa Evrópubandalaganna
Eurostat [en]
Statistical Office of the European Union [en]
Statistical Office of the European Communities [en]
heilbrigðiskröfur Bandalagsins um dýr og dýraafurðir
Community veterinary requirements [en]
heilbrigðisreglur Bandalagsins
Community health rules [en]
heildarniðurstöður Bandalagsins
Community aggregates [en]
heimiliskönnun Evrópubandalagsins
European Community Household Panel [en]
hvítbók um áætlun um endurbyggingu járnbrauta í Bandalaginu
White Paper: A strategy for revitalising the Community´s railways [en]
innan Bandalagsins
intra-Community [en]
innan Bandalagsins
within the Community [en]
innan Bandalagsins
at Community level [en]
innbyrðis samningur um fjármögnun og stjórnun á aðstoð Bandalagsins
innbyrðis samningurinn
Internal Agreement on the financing and administration of Community aid [en]
innflutningur frá löndum utan Bandalagsins
extra-Community import [en]
innra umflutningsferli í Bandalaginu
internal Community transit procedure [en]
í Bandalaginu
within the Community [en]
í gervöllu Bandalaginu
throughout the Community [en]
jarðatal Evrópubandalagsins
Eurofarm project [en]
jurtalyfslýsingar Bandalagsins
Community herbal monographs [en]
kaup á vörum innan Bandalagsins
intra-Community acquisition of goods [en]
kennimerki Bandalagsins
Community logo [en]
kennimerki Bandalagsins fyrir lífræna framleiðslu
Community organic production logo [en]
kerfi Bandalagsins fyrir fiskveiðar og lagareldi
Community system for fisheries and aquaculture [en]
kerfi Bandalagsins um veitingu umhverfismerkis
Community eco-label mark scheme [en]
kerfisbundin hagskýrslugerð Bandalagsins
systematic production of Community statistics [en]
kerfi um hönnun í Bandalaginu
Community design system [en]
Kjarnorkubandalag Evrópu
KBE
European Atomic Energy Community [en]
EURATOM [en]
EAEC [en]
kjötmat Bandalagsins
Community carcass classification scheme [en]
Kola- og stálbandalag Evrópu
KSE
European Coal and Steel Community [en]
ECSC [en]
European Coal & Steel Community [en]
kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins
kóði atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna
NACE code [en]
kröfur varðandi eigin tekjur Bandalagsins
Community´s entitlement to the own resources [en]
könnun Bandalagsins á nýsköpun
Community Innovation Survey [en]
lagagerningur Bandalagsins
gerningur Bandalagsins
Bandalagsgerningur
Community instrument [en]
Community legislative instrument [en]
fællesskabsinstrument [da]
gemenskapsinstrument [sæ]
instrument communautaire [fr]
Gemeinschaftsinstrument, Instrument der Gemeinschaft [de]
lagarammi Bandalagsins
Community legislative framework [en]
landupplýsingagátt Bandalagsins
Community geo-portal [en]
land utan Sambandsins
land utan Bandalagsins
non-member country [en]
leyfi sem gildir alls staðar í Bandalaginu
single authorisation [en]
single authorization [en]
liður á fjárlögum Bandalagsins
Community budget heading [en]
lög Bandalagsins
Community law [en]
fællesskabsret, EF-ret [da]
gemenskapsrätt [sæ]
droit communautaire [fr]
Gemeinschaftsrecht [de]
lög Bandalagsins um hönnun
Community design law [en]
löggjafi Bandalagsins
Community legislature [en]
löggjöf Bandalagsins
Community legislation [en]
fællesskabsret, EF-ret [da]
gemenskapsrätt [sæ]
droit communautaire [fr]
Gemeinschaftsrecht [de]
lögsaga Bandalagsins
Community jurisdiction [en]
jurisdiction of the Community [en]
Community law jurisdiction [en]
markaður Bandalagsins
Community market [en]
markaður fyrir flutninga í lofti innan Bandalagsins
intra-Community air transport market [en]
matskerfi Bandalagsins fyrir flokkun skrokka
Community scale for the classification of carcasses [en]
Community scale for grading carcasses [en]
málsmeðferð Bandalagsins
Community procedure [en]
málsmeðferð Bandalagsins við veitingu leyfa fyrir lyfjum
Community procedure for the authorisation of medicinal products [en]
Community procedure for the authorization of medicinal products [en]
með staðfestu innan Bandalagsins
established within the Community [en]
með staðfestu utan Bandalagsins
established outside the Community [en]
meginreglan um forgang Bandalagslaga
principle of the primacy of Community law [en]
millilandaflug innan Bandalagsins
intra-Community international flights [en]
Myntbandalag Evrópu
European Monetary Union [en]
EMU [en]
nefnd Bandalagsins um búreikningakerfið
Community Committee for the Farm Accountancy Data Network [en]
netkerfi Bandalagsins
Community network [en]
neyðarlið Bandalagsins á sviði heilbrigðis dýra og dýraafurða
Community Veterinary Emergency Team [en]
CVET [en]
opinber hagskýrsluþjónusta Bandalagsins
official Community statistical service [en]
orkumerkingarkerfi Bandalagsins
Community Energy Labelling Scheme [en]
óháð viðskiptadagbók Bandalagsins
Community independent transaction log [en]
CITL [en]
rafeindalampi
electronic tube [en]
rafrænt tilkynningakerfi í Bandalaginu um skipakomur
SafeSeaNet-kerfið
SafeSeaNet system [en]
SafeSeaNet [en]
Community Maritime Information Exchange System [en]
rammaáætlun Bandalagsins um rannsóknir og tækniþróun
Community RTD framework programme [en]
rammi Bandalagsins
Bandalagsrammi
Community framework [en]
rannsókn Bandalagsins
Community investigation [en]
raunaðstaða í Bandalaginu
physical presence in the Community [en]
ráðningarskilmálar annarra starfsmanna Bandalaganna
Conditions of Employment of other Servants of the Communities [en]
CEOS [en]
ráðstöfun Bandalagsins
Community measure [en]
reglur Bandalagsins
Community rules [en]
reglur Bandalagsins um góðar starfsvenjur við merkingar
Community Codes of good labelling practice [en]
reiki innan Bandalagsins
Community-wide roaming [en]
reikiþjónusta innan Bandalagsins
Community-wide roaming services [en]
rekstraraðili innan Bandalagsins
intra-Community operator [en]
réttarreglur Bandalagsins
Community acquis [en]
acquis communautaire [en]
gældende fællesskabsret [da]
gemenskapens regelverk [sæ]
acquis communautaire [fr]
gemeinschaftlicher Besitzstand, Besitzstand der Gemeinschaft [de]
réttindabanki Bandalagsins
Community reserve [en]
réttur Bandalagsins til frjálsrar farar
Community right of free movement [en]
sameiginlegir staðlar Bandalagsins
Community-common standards [en]
sameiginleg tollskrá Bandalagsins
Community´s Common Customs Tariff [en]
samhæfingarlöggjöf Bandalagsins
Community harmonisation legislation [en]
Community harmonization legislation [en]
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community [en]
samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, fulltrúa hjá því og starfsliðs þess
Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff [en]
samningur á milli Evrópubandalagsins og Lýðveldisins San Marínós sem kveður á um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna
Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [en]
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [en]
samningur í formi bréfaskipta um tilteknar landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Evrópubandalagsins
Agreement in the form of an Exchange of Letters concerning certain Agricultural Products, between Iceland and the European Community [en]
samningur milli EFTA-ríkjanna, annars vegar, og Efnahagsbandalags Evrópu, hins vegar, um upplýsingaskipti vegna tæknilegra reglugerða
Agreement between the EFTA Countries, on the one hand, and the European Economic Community, on the other hand, laying down a Procedure for the Exchange of Information in the Field of Technical Regulations [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og Bandaríkja Norður-Ameríku um viðskipti með vín
Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport [en]
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community [en]
samningur um einkaleyfi í Bandalaginu
Community Patent Convention [en]
samningur um fiskveiðimál og lífríki hafsins, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Agreement on Fisheries and Marine Environment, between Iceland and the European Economic Community [en]
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche)
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) [en]
samningur um innflutning á kindakjöti, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Arrangement in the Form of an Exchange of Letters on Trade in Sheep Meat, between Iceland and European Economic Community [en]
samningur um sameiningu og breytingar á texta bókunar nr. 3, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Agreement on Consolidation and Amendments of the Text of Protocol 3 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
samningur um sérstakt fyrirkomulag í landbúnaði, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Agreement in the Form of Exchange of Letters concerning certain Arrangements in Agriculture, between Iceland and the European Economic Community [en]
samningur um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna
Convention on the Protection of the European Communities´ Financial Interests [en]
Convention on the Protection of the Communities´ Financial Interests [en]
samrunaeftirlit Bandalagsins
Community merger control [en]
samræmd tákntala Bandalagsins
harmonised Community code [en]
harmonized Community code [en]
samstarfsaðgerð Bandalagsins
Community cooperative action [en]
Community co-operative action [en]
samstarfssamningur milli stofnana frá 22. desember 1998 um sameiginlegar viðmiðunarreglur um gæði við samningu á löggjöf Bandalagsins
Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of Community legislation [en]
samstarfssamningur milli stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF)
Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF) [en]
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community [en]
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community [en]
samsteypa á réttarreglum Bandalagsins
consolidation of the acquis communautaire [en]
Samtök skipaeigenda í Evrópubandalaginu
European Community Shipowners´ Association [en]
ECSA [en]
samþætt tollskrárkerfi Evrópusambandsins
TARIC-kerfið
samþætt tollskrárkerfi Bandalagsins
Integrated Tariff of the European Union [en]
TARIC [en]
Integrated Tariff of the Community [en]
sáttmáli um stofnun sameiginlegs ráðs og sameiginlegrar framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna
Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities [en]
sem gengur kaupum og sölum í Bandalaginu
subject to intra-Community trade [en]
sem reglur Bandalagsins ná yfir
included in the Community procedure [en]
sérlög Bandalagsins
sectoral Community legislation [en]
sértækar reglur Bandalagsins
Specific Community rules [en]
sjávarútvegur Bandalagsins
Community fisheries sector [en]
sjötta aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði umhverfismála
Sixth Community Environment Action Programme [en]
6EAP [en]
6th EAP [en]
Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram [da]
sixième programme d´action communautaire pour l´environnement [fr]
sechstes Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Umwelt [de]
skilti Bandalagsins
Community notice [en]
EF-skilte [da]
gemenskapsskylte [sæ]
panneau communautaires [fr]
Gemeinschaftsschilde [de]
skipaeigandi innan Bandalagsins
Community shipowner [en]
skip í Bandalaginu
Community ship [en]
skipulags- og aðgerðaáætlun Bandalagsins
Community Strategy and Action Plan [en]
skjótvirk málsmeðferð í Bandalaginu
emergency Community procedure [en]
skoðunarstöð Bandalagsins á landamærum
Community border inspection post [en]
skrá Bandalagsins
Community register [en]
skrá Bandalagsins
Community list [en]
skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins
Community list of air carriers subject to operating ban within the Community [en]
skrá Bandalagsins yfir haffær kaupskip
Community Ship Register for Sea-going Merchant Vessels [en]
Euros [en]
skrá Bandalagsins yfir leyfð aukefni
Community list of authorised additives [en]
skrá Bandalagsins yfir lyf
Community Register of Medicinal Products [en]
skrá yfir Bandalagshönnun
register of Community designs [en]
skrifstofa opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna
Office for Official Publications of the European Communities [en]
starfsmannareglur embættismanna Evrópubandalaganna
staff regulations of officials of the European Communities [en]
starfsmenn Evrópubandalaganna
servants of the European Communities [en]
starfssvið Hagstofu Evrópubandalaganna
starfssvið Hagstofu Evrópusambandsins
Eurostat work themes [en]
stefna Bandalagsins á sviði tæknilegrar samhæfingar
Community´s technical harmonisation policy [en]
stefna Bandalagsins í vatnsmálum
Community Water Policy [en]
stefna Evrópubandalagsins og aðgerðaáætlun í umhverfismálum
European Community policy and action programme on the environment [en]
stefnumið fyrir aðgerðir Bandalagsins
direction of Community action [en]
stjórnarsvið skattamála og tollabandalags
stjórnarsvið skattamála og tollabandalags hjá framkvæmdastjórninni
Directorate-General for Taxation and Customs Union [en]
DG Taxation and Customs Union [en]
European Commission Directorate-General for Taxation and Customs Union [en]
TAXUD [en]
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna
Stjtíð. EB
Official Journal of the European Communities [en]
OJEC [en]
OJ [en]
stofnsáttmáli Efnahagsbandalags Evrópu
Treaty establishing the European Economic Community [en]
stofnsáttmáli Evrópubandalaganna
EB-sáttmálinn
Treaty establishing the European Communities [en]
EC Treaty [en]
Traité instituant les Communautés européennes [fr]
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften [de]
stofnsáttmáli Evrópubandalagsins
Treaty establishing the European Community [en]
stofnsáttmáli Kjarnorkubandalags Evrópu
KBE-sáttmálinn
Treaty establishing the European Atomic Energy Community [en]
EAEC Treaty [en]
stofnsáttmáli Kola- og stálbandalags Evrópu
Treaty establishing the European Coal and Steel Community [en]
stofnskrá Bandalagsins
Community Charter [en]
stofnskrá Bandalagsins um félagsleg grundvallarréttindi launþega
Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers [en]
stuðningsrammi Bandalagsins
Community support framework [en]
stækkað Bandalag
enlarged Community [en]
stöðlunaraðferð Bandalagsins
Community standardisation procedure [en]
Community standardization procedure [en]
svæðisbandalag
regional union [en]
TEDIS-Bandalagsáætlunin (tölvuvædd gagnaskiptakerfi í viðskiptum)
Trade Electronic Data Interchange Systems [en]
TEDIS [en]
tekjuöflunarkerfi Bandalaganna
Communities´ own resources system [en]
Communities´ system of own resources [en]
system of own resources of the Community [en]
ordning for Fællesskabernes egne indtægter [da]
système des ressources propres de la Communauté [fr]
System der Eigenmittel der Gemeinschaften [de]
tilboðsverð við landamæri Bandalagsins
free-at-Community-frontier offer prices [en]
Community free-at-frontier offer prices [en]
tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins
Community reference laboratory [en]
CRL [en]
tilvísunarstofa Bandalagsins
Community Bureau of References [en]
tollabandalag
customs union [en]
tollabandalag Suður-Afríkuríkja
Southern African Customs Union [en]
SACU [en]
tollalög Bandalagsins
Community Customs Code [en]
tollferli vegna umflutnings innan Bandalagsins
Community transit procedure [en]
tollsvæði Bandalagsins
customs territories comprised in the Community [en]
tollsvæði Bandalagsins
customs territory of the Community [en]
umferð ökutækja á vegum innan Bandalagsins
road traffic within the Community [en]
umflutningur innan Bandalagsins
Community transit [en]
umhverfismerki Bandalagsins
Community eco-label [en]
umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins
Community eco-management and audit scheme [en]
EMAS [en]
upplýsingaherferð í öllu Bandalaginu
Community-wide information campaign [en]
upplýsingakerfi Bandalagsins
Community information system [en]
upplýsingakerfi Bandalagsins um leyfi til veiða
Community fishing authorisation information system [en]
upplýsingamiðlun Bandalagsins um slys á heimilum og í tómstundum
Community system of information on home and leisure accidents [en]
EHLASS [en]
upplýsingaþjónusta Bandalagsins
Community information services [en]
utan Bandalagsins
extra-Community [en]
útflutningur til landa utan Bandalagsins
extra-Community export [en]
valdsvið Bandalagsins
Community competence [en]
varasjóður Bandalagsins
Community reserve [en]
vatn í Bandalaginu
Community waters [en]
velta innan Bandalagsins
Community-wide turnover [en]
verðbréf sem gefin eru út af Evrópubandalaginu
securities issued by the European Communities [en]
verkefni Bandalagsins
Community project [en]
vernd yrkisréttar í Bandalaginu
Community plant variety right [en]
viðbótarbókun í kjölfar aðildar lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Additional Protocol, consequent on the Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að bandalaginu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972
Additional Protocol, consequent upon the Accession of Greece to the Community, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972 [en]
viðeigandi löggjöf Bandalagsins
appropriate Community legislation [en]
viðmiðunarreglur Bandalagsins
Community guidelines [en]
viðskiptasamningur milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Trade Agreement, between Iceland and the European Economic Community [en]
viðskiptasamningur við aðildarríki bandalagsins, milli Íslands og Kola- og stálbandalags Evrópu
Trade Agreement with the Member States of the Community, between Iceland and the European Coal and Steel Community [en]
viðskipti innan Bandalagsins
intra-Community trade [en]
vísun í gerninga Bandalagsins
reference to Community instruments [en]
vopnahléseftirlitshópur Efnahagsbandalags Vestur-Afríkuríkja
Economic Community of West Africa States Cease Fire Monitoring Group [en]
ECOMOG [en]
vöruflokkunarkerfi fyrir hagskýrslur um utanríkisverslun Bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess
Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States [en]
NIMEXE [en]
Nomenclature d´Import et d´Export Européenne [fr]
vörumerki Bandalagsins
Community trade mark [en]
Vörumerkjatíðindi Bandalagsins
Community Trade Marks Bulletin [en]
vörur frá löndum utan Bandalagsins
non-Community goods [en]
yfirráðasvæði Bandalagsins
Community territory [en]
yrkisskrifstofa Bandalagsins
Community Plant Variety Office [en]
CPVO [en]
ytri landamæri Bandalagsins
Community frontier [en]
það að birtast í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna
publication in the Official Journal of the European Communities [en]
Þjóðabandalagið
League of Nations [en]
Þróunarbandalag sunnanverðrar Afríku
Southern African Development Community [en]
SADC [en]
SADC [da]
Södra Afrikas utvecklingsgemenskap [sæ]
Communauté de développement de l´Afrique australe, CDAA [fr]
Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika, SADC [de]
öflun vara innan Bandalagsins
intra-Community acquisition of goods [en]

315 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira