Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ces"

process patent
aðferðareinkaleyfi [is]
devitalising process for micro-organisms
devitalising process for microorganisms
aðferð til að gera örverur óskaðlegar [is]
proces til uskadeliggørelse af mikroorganismer [da]
metod för avdödning av mikroorganismer [sæ]
access control protocol
aðgangsaðferðarlýsing [is]
access infrastructure
aðgangsgrunnvirki [is]
authorisation for access
access authorisation
access authorization
aðgangsheimild [is]
letter of access
aðgangsheimild [is]
access regime
aðgangskerfi [is]
access regime for transmission
aðgangskerfi vegna flutnings [is]
access code
aðgangskóði [is]
means of access
aðgangsleið [is]
adgangsvej [da]
tillträde [sæ]
moyen d´accès [fr]
Zugangsmittel [de]
access panel
aðgangslúga [is]
access market
aðgangsmarkaður [is]
access network
aðgangsnet [is]
access platform
aðgangspallur [is]
access point
aðgangspunktur [is]
access right
aðgangsréttur [is]
conditions of access
aðgangsskilyrði [is]
access point
aðgangsstaður [is]
public voice telephony access point
aðgangsstaður talsímaþjónustu fyrir almenning [is]
access control system
aðgangsstýrikerfi [is]
access point
aðgangsstöð [is]
access
aðgangur [is]
access to bank information
aðgangur að bankaupplýsingum [is]
accès aux renseignements bancaires [fr]
Zugang zu Bankinformationen [de]
access to fishing zones
aðgangur að fiskimiðum [is]
access to financial services
aðgangur að fjármálaþjónustu [is]
accès aux services financiers [fr]
Zugang zu Finanzmitteln [de]
data access
access to data
aðgangur að gögnum [is]
access to port
aðgangur að höfn [is]
access to farmland
aðgangur að landbúnaðarlandi [is]
accès aux terres agricoles [fr]
Zugang zu Ackerland, Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen [de]
access to credit
aðgangur að lánsfé [is]
accès au crédit [fr]
Zugang zu Krediten [de]
access to food
aðgangur að matvælum [is]
accès à la nourriture, accès aux denrées alimentaires [fr]
Zugang zu Lebensmitteltechnologien, Zugang zu Nahrungsmitteln, Zugang zu Nahrung [de]
access to energy
aðgangur að orku [is]
accès à l´énergie [fr]
Zugang zu Energie [de]
access to justice
aðgangur að réttarkerfinu [is]
adgang til retlig prøvelse [da]
accès au juge, accès à la justice [fr]
Zugang zur Justiz, Zugang der Bürger zur Justiz [de]
access to documents
aðgangur að skjölum [is]
access to confidential data
aðgangur að trúnaðargögnum [is]
access to water
aðgangur að vatni [is]
accès à l´eau [fr]
Zugang zur Wasserversorgung [de]
access to the driving position
aðgangur að ökumannssæti [is]
public access
aðgangur almennings [is]
unescorted access
aðgangur án fylgdar [is]
waterside access
aðgangur frá sjó [is]
sponsored access
aðgangur í gegnum annan [is]
access by electronic means
aðgangur með rafrænum hætti [is]
accessibility
aðgengi [is]
access
aðgengi [is]
access to VET
access to Vocational Education and Training
aðgengi að starfsmenntun [is]
accessible sliding poise device
aðgengilegur búnaður rennilóða [is]
accessibility
aðgengileiki [is]
access door
aðgengisdyr [is]
access ramp
aðgengisrampur [is]
access agreement
aðgengissamningur [is]
access ladder
aðgengisstigi [is]
financial services action plan
aðgerðaáætlun um fjármálaþjónustu [is]
separate light sources
aðgreindir ljósgjafar [is]
access gate
aðgönguhlið [is]
access point
aðgönguleið [is]
access between two levels
aðgönguleið milli hæða [is]
accession
aðild [is]
tiltrædelse [da]
anslutning [sæ]
accession [fr]
Beitritt [de]
accession to the EU
aðild að ESB [is]
date of accession
accession date
aðildardagur [is]
gildistökudagur aðildar [is]
accession agreement
aðildarsamningur [is]
tiltrædelsesaftale [da]
accord d´adhésion [fr]
Beitrittsübereinkommen, Beitrittsabkommen [de]
accession partnership
aðildarsamstarf [is]
Treaty of Accession
Accession Treaty
TA
aðildarsáttmáli [is]
tiltrædelsestraktat, traktat om tiltrædelse [da]
anslutningsfördrag, fördrag om anslutning [sæ]
traité d´adhésion, traité relatif à l´adhésion, TA [fr]
Beitrittsvertrag [de]
instrument of accession
accession instrument
aðildarskjal [is]
tiltrædelsesinstrument [da]
anslutningsinstrument [sæ]
instrument d´adhésion [fr]
Beitrittsurkunde [de]
accession negotiations
aðildarviðræður [is]
integration process
aðlögunarferli [is]
residual occasional services
aðrir óreglubundnir flutningar [is]
good offices
aðstoð [is]
circumstances
aðstæður [is]
aggravating circumstance
aggravating circumstances
aðstæður sem auka á saknæmi [is]
skærpende omstændighed [da]
försvårande omständighet [sæ]
circonstance aggravante [fr]
erschwerender Umstand [de]
abnormal mortality
excess mortality
excessive mortality
afbrigðileg dánartíðni [is]
overdødelighed, abnorm dødelighed [da]
överdödlighet, onormal dödlighet [sæ]
crime connected with nuclear and radioactive substances
afbrot tengd kjarnakleyfum og geislavirkum efnum [is]
handling practices at local consular missions
afgreiðsluhættir sendiskrifstofa sem fara með ræðismál [is]
access point
afgreiðslustaður [is]
performance of braking devices
performance of a braking device
afköst hemlabúnaðar [is]
delimitation of competences
afmörkun valdheimilda [is]
kompetenceafgrænsning [da]
délimitation des compétences [fr]
Kompetenzabgrenzung [de]
amortisation process
amortization process
afskriftaferli [is]
fruit spices
aldinkrydd [is]
all-in package services
alhliða þjónusta [is]
Department for General Assembly Affairs and Conference Services
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa SÞ [is]
public relations services
almannatengslaþjónusta [is]
Community system of generalized preferences
Community system of generalised preferences
almenna fríðindakerfið í Bandalaginu [is]
scheme of generalised tariff preferences
almenna tollívilnanakerfið [is]
general public services
almenn, opinber þjónusta [is]
global packet radio services
GPRS
almenn, pakkaskipt, þráðlaus þjónusta [is]
Generalised System of Preferences
Generalized System of Preferences
GSP
almennt tollívilnanakerfi [is]
generic services layer
almennt þjónustulag [is]
public access
almennur aðgangur [is]
public access profile
PAP
almennur aðgangur [is]
universal access
almennur aðgangur [is]
public access to Commission documents
almennur aðgangur að skjölum framkvæmdastjórnarinnnar [is]
public access to Council documents
almennur aðgangur að skjölum ráðsins [is]
public access to European Environment Agency documents
almennur aðgangur að skjölum Umhverfisstofnunar Evrópu [is]
public R-LAN access
almennur, þráðlaus staðarnetsaðgangur [is]
Services in general
Almenn þjónusta [is]
International Council for the Exploration of the Sea
ICES
Alþjóðahafrannsóknaráðið [is]
International Union of Geological Sciences
IUGS
Alþjóðajarðfræðisambandið [is]
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
IUCN
Alþjóðanáttúruverndarsambandið [is]
International Board for Plant Genetic Resources
IBPGR
Bioversity International
Alþjóðaráðið um erfðaauðlindir plantna [is]
Det Internationale Råd for Plantegenetiske Ressourcer [da]
Internationella nämnden för växtgenetiska resurser [sæ]
Conseil international des ressources phytogénétiques, CIRPG [fr]
Internationaler Rat für pflanzengenetische Ressourcen [de]
International Agreement on Recording Practices
alþjóðasamningur um framkvæmd skráninga [is]
Convention on Psychotropic Substances, 1971
alþjóðasamningur um skynvilluefni, 1971 [is]
Convention sur les Substances Psychotropes [fr]
Übereinkommen über psychotrope Stoffe [de]
International Air Services Transit Agreement
alþjóðasamningur um viðkomuréttindi flugfara [is]
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk
alþjóðlega mengunarvarnarskírteinið fyrir flutning fljótandi eiturefna í lausu [is]
International Arctic Social Sciences Association
IASSA
Alþjóðleg norðurslóðasamtök félagsvísindamanna [is]
OTD
other training devices
annar þjálfunarbúnaður [is]
successor
arftaki [is]
acesulfame
asesúlfam [is]
behavioural sciences
atferlisvísindi [is]
exonerating circumstances
atvik sem leysa e-n undan ábyrgð [is]
process identifier
auðkenni ferlis [is]
Committee on Natural Resources
CNR
auðlindanefnd [is]
Comité des ressources naturelles, CRN [fr]
resources
resource
auðlindir [is]
eye irritation of substances
augnertandi eiginleikar efna [is]
eye corrosivity of substances
augnætandi eiginleikar efna [is]
excess spread
aukaáhættuálag [is]
accessories
aukabúnaður [is]
anti-pollution accessories
antipollution accessories
aukabúnaður til mengunarvarna [is]
accessory organ
aukalíffæri [is]
accessory sex organ
aukalíffæri kynkerfis [is]
organe génital annexe [fr]
accessory genital organ
aukalíffæri kynkerfis [is]
organe génital annexe [fr]
video-generating accessories
aukamyndbandsbúnaður [is]
responsibility for processing applications for asylum
responsibility for asylum applications
ábyrgð á meðferð umsókna um hæli [is]
responsabilité pour le traitement de demandes d´asile [fr]
Zuständigkeit für die Behandlung von Asylbegehren [de]
risk of existing substances
áhætta sem stafar af skráðum efnum [is]
áhætta skráðra efna [is]
blood sampling devices
áhöld til blóðsýnatöku [is]
decision process
ákvörðunarferli [is]
water stress
water resources stress
álag á vatnsauðlindir [is]
belastning af vandressourcer [da]
vattenstress [sæ]
stress hydrique [fr]
Wasserstresssituationen [de]
without excessive delay
án mikilla tafa [is]
success rate
árangur [is]
rate of success
árangurshlutfall [is]
unsuccessfull call
árangurslaus upphringing [is]
lifting accessories
ásláttarbúnaður [is]
fruit-processing
ávaxtavinnsla [is]
under the auspices of the Commission
á vegum framkvæmdastjórnarinnar [is]
Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces
Bandalag andspyrnu- og byltingarafla Sýrlands [is]
Community code of oenological practices and processes
Bandalagsreglur um vínfræðilegar vinnsluaðferðir og vinnslu [is]
banking services ancillary to settlement
bankaþjónusta í viðbót við uppgjör [is]
bark spices
barkarkrydd [is]
krydd úr berki [is]
section T - Activities of households as employers; Undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use
bálkur T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota [is]
direct financial consequences
beinar fjárhagslegar afleiðingar [is]
on-line access
beinlínutengdur aðgangur [is]
on-line services industry
beinlínuþjónustuiðnaður [is]
direct access
beinn aðgangur [is]
direct electronic access
DEA
beinn rafrænn aðgangur [is]
direct sale of narcotic drugs and psychotropic substances
bein sala fíkniefna og geðvirkra efna [is]
cession directe de stupéfiants et de substances psychotropes [fr]
unmittelbare Abgabe von Suchtstoffen und Psychotropen [de]
best environmental practices
bestu starfsvenjur í umhverfismálum [is]
best environmental management practices
BEMP
bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun [is]
Committee on Assurances of Supply
CAS
birgðanefnd [is]
ship supply services
birgðaþjónusta við skip [is]
commission services
bjóða út þjónustu [is]
life-saving appliances
björgunarbúnaður [is]
redningsmidler [da]
wet processing
blautvinnsla [is]
steeping process
bleytimeðferð [is]
bleyting [is]
iblødsætning [da]
blötläggning [sæ]
trempage [fr]
Einweichen [de]
blood screening devices
blóðskimunarbúnaður [is]
búnaður til blóðskimunar [is]
bud spices
blómhnappakrydd [is]
krydd úr blómhnöppum [is]
fund management accounting services
bókhaldsþjónusta í tengslum við stjórnun sjóðs [is]
Protocol No 12 on the excessive deficit procedure
bókun 12 um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla [is]
Protocol 20 on access to inland waterways
bókun 20 um aðgang að skipgengum vatnaleiðum [is]
Protocol No 26 on services of general interest
bókun 26 um þjónustu í almannaþágu [is]
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn [is]
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins. [is]
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis. [is]
Protocol on the excessive deficit procedure
bókun um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla [is]
Protocol to the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden
bókun við lögin um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar [is]
register of flavouring substances
bragðefnaskrá [is]
change of legal succession
breyting á löglegum rétthafa [is]
basic necessities
brýnustu nauðsynjar [is]
processed cheese
bræddur ostur [is]
material resources
búnaður [is]
equipment for the dissemination of irritating substances
búnaður til að dreifa efnum sem eru ertandi [is]
equipment for the dissemination of incapacitating substances
búnaður til að dreifa efnum sem gera menn óvirka [is]
pen registers and trap and trace devices
búnaður til að skrá fjarskiptasendingar til og frá viðkomandi neti [is]
cardiac surgery devices
búnaður til hjartaskurðaðgerða [is]
high-density DNA probe devices
búnaður til kembirannsóknar gena með DNA-örflögutækni [is]
farming practices
búskaparhættir [is]
parcel delivery services
bögglaútburðarþjónusta [is]
threads for facepieces
bönd fyrir andlitsgrímur [is]
sterilisation process
sterilization process
dauðhreinsunarferli [is]
post-process sterilisation phase
dauðhreinsunarstig á eftir vinnslu [is]
pre-process sterilisation phase
dauðhreinsunarstig á undan vinnslu [is]
ICES subdivision
ICES-subdivision
subdivision of ICES
deilisvæðahluti Alþjóðahafrannsóknaráðsins [is]
ICES-deilisvæðahluti [is]
statistisk ICES-underafsnit, ICES-delsektion [da]
sous-division CIEM, sous-division statistique du CIEM [fr]
ICES-Unterbereich [de]
diffuse sources
dreifð upptök [is]
distribution of financial resources
dreifing fjármagns [is]
faeces
feces
drit [is]
beverage processing
drykkjarvöruvinnsla [is]
DSL access multiplexor
DSL-notendafjölsími [is]
ciphering process
dulkóðun [is]
crypto devices
dulkóðunarbúnaður [is]
access passage
dyrarými [is]
recess
dæld [is]
Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services
EDGE
EDGE-þjónusta fyrir GSM síma [is]
physical process
eðlisræn aðferð [is]
economic circumstances
efnahagsaðstæður [is]
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
CESCR
efnahags-, félags- og menningarréttindanefnd [is]
Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder [da]
kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter [sæ]
Comité des droits économiques, sociaux et culturels [fr]
Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte [de]
economic resources
efnahagslegur auður [is]
economic recession
efnahagslægð [is]
business recession
efnahagslægð [is]
combination of substances
efnasamsetning [is]
if necessary
ef nauðsyn krefur [is]
where necessary
ef nauðsyn krefur [is]
soweit erforderlich, soweit notwendig [de]
chemical-processing plant
efnaverksmiðja [is]
chemical processing
efnavinnsla [is]
structurally related substances
efni með skylda efnabyggingu [is]
material resources
efnisbirgðir [is]
CMR
substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction
CMR substances
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun [is]
CMR-efni [is]
substances that deplete the ozone layer
efni sem eyða ósonlaginu [is]
substances that deplete the ozone layer
efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
constituent elements of offences
efnisþættir afbrota [is]
equipment access control
eftirlit með aðgangi að gagnakerfum [is]
contrôle à l´entrée des installations [fr]
Zugangskontrolle [de]
supervisory review process
eftirlitsferli [is]
Office of Internal Oversight Services
OIOS
eftirlitsskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
eftirlitsskrifstofa SÞ [is]
FN´s Interne Overvågningskontor [da]
Bureau des services de contrôle interne, BSCI [fr]
Amt für interne Aufsichtsdienste [de]
successive secondary crops
successive secondary cropping
eftirræktun [is]
post-data-collection process
eftirvinnsla gagna [is]
to the extent necessary
eftir því sem þurfa þykir [is]
if necessary
ef þörf krefur [is]
gegebenenfalls [de]
home armed forces
eigin herafli [is]
Community own resources
eigin tekjur Bandalagsins [is]
excess of assets over liabilities
eignir umfram skuldir [is]
private-sector dataprocessing system
einkarekið gagnavinnslukerfi [is]
exclusive access rights
einkaréttur á aðgangi [is]
single point of access
einn aðgangur [is]
accessible format copy
eintak á aðgengilegu formi [is]
exemplar i tillgängligt format [sæ]
exemplaire en format accessible [fr]
Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format [de]
Agency for toxic substances and disease registry
ATSDR
US Agency for toxic substances and disease registry
Eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin [is]
Bandaríska eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin [is]
non-exclusive competences
ekki óskiptar valdheimildir [is]
ikke-eksklusiv kompetence [da]
icke-exklusiv bofogenhet [sæ]
compétences non exclusives [fr]
nicht ausschließliche Zuständigkeit [de]
ship refuelling services
eldneytisáfylling fyrir skip [is]
Enhanced Messaging Service (EMS) services
EMS
EMS-skilaboðaþjónusta [is]
reform process
endurbótastarf [is]
renewable resources
endurnýjanlegar auðlindir [is]
upgrading process
endurnýjunarferli [is]
reseller of mobile voice telephony services
endurseljandi farsímaþjónustu [is]
review process
endurskoðunarferli [is]
repetitive process
endurtekið ferli [is]
retrocession
endurtrygging [is]
reinsurance cession
endurtryggingavernd [is]
retrocessionaire
endurtryggjandi [is]
reprocess
endurvinna [is]
reprocessing
endurvinnsla [is]
recycling process
endurvinnsluferli [is]
genvindingsproces [da]
återvinningsprocess [sæ]
procédé de recyclage [fr]
Recyclingverfahren [de]
enzymatic process
ensímvinnsla [is]
genetic resources
erfðaauðlindir [is]
law of succession
erfðaréttur [is]
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Canada
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Kanada [is]
foreign armed forces
erlendur herafli [is]
ESCO
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification
ESCO classification
European classification for skills/competences, qualifications and occupations
ESCO-flokkunarkerfið [is]
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni/hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
European chemical Substances Information System
ESIS
evrópska efnaupplýsingakerfið [is]
European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts
evrópskar reglur um bestu starfsvenjur sem auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðgang að samningum um opinber innkaup [is]
EPC for temporary and occasional provision of services
evrópskt fagskírteini til að veita þjónustu tímabundið og óreglulega [is]
European Interoperability Framework for European Public Services
evrópsk umgjörð samvirkni fyrir opinbera þjónustu í Evrópu [is]
European Databank on Medical Devices
Eudamed
Evrópskur gagnabanki um lækningatæki [is]
European Quality Framework for Social Services
evrópskur gæðarammi fyrir félagsþjónustu [is]
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu [is]
European Index of Consumer Prices
EICP
evrópsk vísitala neysluverðs [is]
European Mobile and Personal Communications Services Forum
Evrópsk þjónustumiðstöð á sviði farsíma- og einkafjarskipta [is]
European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
ETS No. 026 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðskipti með lækningaefni úr líkömum manna [is]
SES nr. 26 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EINECS
Evrópuskrá yfir hrein efni á markaði [is]
Evrópuskrá yfir efni á markaði [is]
European list of notified substances
ELINCS
Evrópuskrá yfir tilkynnt efni [is]
demolition-devices
eyðingarbúnaður [is]
Wireless Application Protocol services
WAP services
farsímavefsíðuþjónusta [is]
ink sources
farvi [is]
farfi [is]
Fixed Satellite Services
FSS
fastaþjónusta um gervihnött [is]
fix prices
fastsetja verð [is]
fixed devices for dissemination of irritating chemical substances
fastur búnaður til dreifingar á ertandi efnum [is]
fixed devices for dissemination of irritating chemical substances for use inside a building
fastur búnaður til dreifingar á ertandi efnum til nota innandyra [is]
portable data processing machine
ferðagagnavinnsluvél [is]
travel services
ferðatengd þjónusta [is]
process study
ferilrannsókn [is]
ferry transport services
ferjuflutningar [is]
process-oriented
ferlamiðaður [is]
basic flight data process
ferli fyrir grunnfluggögn [is]
policy coordination process
policy co-ordination process
ferli fyrir stefnusamræmingu [is]
stakeholder involvement process
ferli fyrir þátttöku hagsmunaaðila [is]
process measurement
ferlismæling [is]
process energy requirement
PER
ferlisorkuþörf [is]
process-control valve
ferlisstjórnloki [is]
process indicator
ferlisvísir [is]
crossing cancellation process
ferli um afturköllun yfirflugs [is]
risk-management process
ferli við áhættustýringu [is]
áhættustýringarferli [is]
decision-making process
ferli við ákvarðanatöku [is]
ákvarðanatökuferli [is]
independent standard setting process
ferli við sjálfstæða staðlasetningu [is]
processus indépendant de fixation des normes [fr]
unabhängiges Verfahren zur Festlegung von Vorschriften, unabhängige Erarbeitung von Standards, unabhängiger Prozess der Erstellung von Standards [de]
standard setting process
ferli við staðlasetningu [is]
processus d´établissement des normes [fr]
Verfahren zur Festlegung von Vorschriften [de]
accessory cladding
festing [is]
ancillary services undertaking
félag í hliðarstarfsemi [is]
social sciences
félagsvísindi [is]
film processing equipment
filmvinnslubúnaður [is]
fishery resources
fish resources
fisheries resources
fiskiauðlindir [is]
fish processing vessel
fiskvinnsluskip [is]
skib til forarbejdning af fisk [da]
fiskberedningsfartyg [sæ]
navire-usine pour le traitement du poisson, navire-usine [fr]
Fischverarbeitungsschiff [de]
remote access payment instrument
fjargreiðslumiðill [is]
distance marketing of consumer financial services
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur [is]
radio equipment for life-saving appliances
fjarskiptabúnaður fyrir björgunartæki [is]
telecommunications services
fjarskiptaþjónusta [is]
ground-ground air traffic services communications
fjarskipti flugumferðarþjónustu á jörðu niðri [is]
own-resources budget
fjárhagsáætlun með eigin fjármagni [is]
financial consequences
fjárhagslegar afleiðingar [is]
pre-accession financial assistance
fjárhagslegur foraðildarstuðningur [is]
financial resources
fjármagn [is]
economic resources
fjármagn [is]
Financial Services Agency of Japan
JFSA
Fjármálaeftirlit Japans [is]
financial services
fjármálaþjónusta [is]
Financial Services
Fjármálaþjónusta [is]
public finances
fjármál hins opinbera [is]
Instrument for Pre-Accession Assistance
Instrument for Pre-Accession
IPA
fjármögnunarleið við foraðildarstuðning [is]
IPA-fjármögnunarleiðin [is]
Instrument for Structural Policies for Pre-accession
IPSA
fjármögnunarleið við uppbyggingarstefnu vegna foraðildar [is]
management of finances
fjársýsla [is]
budgetary resources
fjárveitingar [is]
budgetmidler [da]
ressources budgétaires [fr]
Haushaltsmittel [de]
budget resources
fjárveitingar [is]
four-colour process
four-color process
fjögurra lita prentun [is]
reproduction services of video recording
fjölföldun upptekins myndefnis [is]
multiprocessing
fjölgjörvavinnsla [is]
Code Division Multiple Access
CDMA
fjölnotendaaðgangur með kóðadeilingu [is]
family allowances scheme
fjölskyldugreiðslukerfi [is]
multi-stage construction process
fjölþrepasmíðaferli [is]
spike for piercing road surfaces
fleinn til að gera göt á yfirborð vega [is]
vessel classification services
flokkunarþjónusta til skipa [is]
ground handling services
ground handling
ground-handling
flugafgreiðsla [is]
flight planning processing and distribution service
flugáætlanavinnslu- og dreifingarþjónusta [is]
flight data processing system
fluggagnavinnslukerfi [is]
air navigation services
ANS services
ANS
flugleiðsöguþjónusta [is]
terminal air navigation services
terminal ANS
flugleiðsöguþjónusta á aðflugssvæði [is]
air traffic services unit
ATS unit
flugumferðarþjónustudeild [is]
tourism transport services
flutningar í ferðaþjónustu [is]
transport touristique [fr]
touristische Beförderungsleistungen [de]
scheduled air transportation services
flutningar með áætlunarflugi [is]
air transport services
flutningaþjónusta í lofti [is]
liner transport services
flutningaþjónusta með áætlunarskipum [is]
migration process
flæðisferli [is]
pre-accession strategy
foraðildaráætlun [is]
pre-funded financial resources
forfjármagnað fjármagn [is]
priority access
forgangsaðgangur [is]
privileged access to financial institutions
forgangur að þjónustu fjármálastofnana [is]
pre-processing
forvinnsla [is]
formeðhöndlun [is]
forbehandling [da]
förbehandling [sæ]
prétraitement [fr]
Vorbehandlung [de]
people with insuffient resources
fólk sem hefur ekki nægileg fjárráð [is]
foot recess
fótstig [is]
extraneous circumstances
framandi aðstæður [is]
implementation process
framkvæmdarferli [is]
implementing process
framkvæmdarferli [is]
photograph processing service
framköllun ljósmynda [is]
access deficit contribution
ADC
framlag vegna taps [is]
production process
framleiðsluaðferð [is]
production process
framleiðsluferli [is]
manufacturing process
framleiðsluferli [is]
batch process
framleiðslulotuferli [is]
index of output prices
framleiðsluverðsvísitala [is]
book finishing services
frágangur bóka [is]
decoupling process
frátenging [is]
freedom to supply financial services
frelsi til að veita fjármálaþjónustu [is]
freedom to provide services
FPS
frelsi til að veita þjónustu [is]
fri udveksling af tjenesteydelser [da]
frihet att tillhandahålla tjänster [sæ]
libre prestation de services [fr]
Dienstleistungsfreiheit, freier Dienstleistungsverkehr [de]
peace process
friðarferli [is]
freedom of access to information
frjáls aðgangur að upplýsingum [is]
free movement of services
frjáls þjónustustarfsemi [is]
fri bevægelighed for tjenesteydelser [da]
fri rörlighet för tjänster [sæ]
libre circulation des services [fr]
freier Dienstleistungsverkehr [de]
free movement of information society services
frjáls þjónustustarfsemi í upplýsingasamfélaginu [is]
Family Radio Services
FRS
FRS-talstöðvaþjónusta [is]
primary rate access
frumtenging [is]
primary rate access point
frumtengingarpunktur [is]
aril spices
frækápukrydd [is]
krydd úr frækápum [is]
krydderi i form af frøkapper [da]
krydda bestående av frömantlar [sæ]
arilles [fr]
Samenmantelgewürze [de]
flower pistil spices
frævukrydd [is]
krydd úr frævum [is]
validation process
fullgildingarferli [is]
finishing processing
fullvinnsla [is]
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
Meeting of the Parties to the Montreal Protocol
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
fundur aðildarríkja að Montreal-bókuninni [is]
diving accessories
fylgibúnaður til nota við köfun [is]
property accessory to immovable property
fylgifé með fasteign [is]
accessories
fylgihlutir [is]
catheter accessories
fylgihlutir með holleggjum [is]
drain accessories
fylgihlutir með kerum [is]
wire-rope accessories
fylgihlutir með stálvírum [is]
workwear accessories
fylgihlutir með vinnufatnaði [is]
dental prophylaxis accessories
fylgihlutir til fyrirbyggjandi aðgerða á sviði tannheilbrigðismála [is]
endodontics accessories
fylgihlutir til tannholslækninga [is]
extradition practices
fyrirkomulag við framsal [is]
matière d´extradition [fr]
Auslieferungspraxis [de]
predecessor
fyrirrennari [is]
transaction processing
færslufremd [is]
transaction-processing software
færslufremdarhugbúnaður [is]
data processing
gagnavinnsla [is]
data processor
gagnavinnsluaðili [is]
data-processing equipment
gagnavinnslubúnaður [is]
data processing device
data-processing device
gagnavinnslubúnaður [is]
Data Processing Department
gagnavinnsludeildin [is]
data-processing system
gagnavinnslukerfi [is]
data-processing centre
gagnavinnslustöð [is]
data-processing machine
data processing machine
gagnavinnsluvél [is]
data-processing service
gagnavinnsluþjónusta [is]
mutual assessment process
MAP
gagnkvæmt matsferli [is]
processus d´évaluation mutuelle, PEM [fr]
Verfahren der gegenseitigen Bewertung [de]
transparency of the licensing process
gagnsæi leyfisveitinga [is]
Gas Appliances
Gastæki [is]
distribution services of gaseous fuels through mains
gasveita [is]
space segment resources
geimskorarbúnaður [is]
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli [is]
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi [is]
foreign exchange differences
gengismunur [is]
translation differences
gengismunur [is]
foreign exchange translation differences
gengismunur við umreikning [is]
type-approval process
gerðarviðurkenningarferli [is]
direct-access storage devices
DASD
geymslubúnaður með beinum aðgangi [is]
process for validation
gildingarferli [is]
excess luggage charge
gjald fyrir umframfarangur [is]
processor
gjörvi [is]
transparency produced from electronic sources
glæra, búin til úr rafrænu grunnefni [is]
General Mobile Radio Services
GMRS
GMRS-talstöðvaþjónusta [is]
good hygiene practices
góðar hollustustarfsvenjur [is]
good accountancy practices
góðar reikningsskilavenjur [is]
sound practices
góðar starfsvenjur [is]
good practice
good practices
góðar starfsvenjur [is]
god praksis [da]
god praxis [sæ]
bonne pratique [fr]
gute Praxis, bewährtes Verfahren [de]
good agricultural practice
GAP
good agricultural practices
góðar starfsvenjur í landbúnaði [is]
godt landmandskab, god landbrugspraksis [da]
god lantbrukspraxis [sæ]
BPA, bonne pratique agricole, bonnes pratiques agricoles [fr]
gute landwirtschaftliche Praxis, gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft, gute landwirtschaftliche Praxis im üblichen Sinne [de]
good pharmacovigilance practices
góðar starfsvenjur við lyfjagát [is]
good manufacturing practice for active substances
góðir framleiðsluhættir við gerð virkra efna [is]
good practices
good practice
góðir viðskiptahættir [is]
payment for ecosystem services
PES
payment for environmental services
greiðsla fyrir vistkerfisþjónustu [is]
betaling for økosystemtjenester [da]
betalning för ekosystemtjänster [sæ]
paiement en contrepartie des services fournis pour l´écosystème [fr]
Zahlung für Ökosystemleistungen [de]
unemployment allowances
greiðslur vegna atvinnuleysis [is]
cessation of payment
greiðslustöðvun [is]
effective market access
greiður markaðsaðgangur [is]
statement of the offences
greinargerð um afbrot [is]
basic access
grunntenging [is]
basic access point
grunntengingarpunktur [is]
raising process steam
gufuframleiðsla [is]
data from aircraft sources
gögn úr tækjum loftfarsins [is]
possess the necessary travel documents
hafa nauðsynleg ferðaskilríki undir höndum [is]
être en possession des documents de voyage requis [fr]
über die erforderlichen Reisedokumente verfügen [de]
statistical production process
hagskýrslugerðarferli [is]
high speed access
háhraðaaðgangur [is]
maximum process time
hámarksvinnslutími [is]
open the necessary negotiations
hefja nauðsynlegar viðræður [is]
overall production process
heildarframleiðsluferli [is]
wholesale roaming access
heildsöluaðgangur að reiki [is]
health care resources
heilsugæsluúrræði [is]
statistical sources
heimildir fyrir hagskýrslugerð [is]
household electrical appliances
heimilisraftæki [is]
Household Appliances
Heimilistæki [is]
hot galvanising process
heitgalvanhúðun [is]
approach success
heppnað aðflug [is]
armed services
her [is]
armed forces
herafli [is]
General Agreement on Trade in Services
GATS
hinn almenni samningur um þjónustuviðskipti [is]
temperature compensating devices
hitajöfnunarbúnaður [is]
heat-processed
hitameðhöndlaður [is]
processing aid
hjálparefni við vinnslu [is]
vinnsluhjálparefni [is]
processing agent
process agent
hjálparefni við vinnslu [is]
proceshjælpestof [da]
agens i tillverkningsprocessen [sæ]
Verarbeitungshilfsstoff [de]
devices for the elderly
hjálpartæki fyrir aldraða [is]
audiovisual services
hljóð- og myndmiðlunarþjónusta [is]
hljóð- og myndmiðlun [is]
accessory to a crime
hlutdeildarmaður í afbroti [is]
involvement in environmental processes
hlutdeild í umhverfisferlum [is]
successful bidder
hlutskarpasti bjóðandi [is]
Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures
hnattsamræmt flokkunarkerfi fyrir efni og efnablöndur [is]
Hyracoidea
hyraxes
hyraces
hnubbar [is]
Hyracoidea [la]
European Regulators Group for Audiovisual Media Services
ERGA
hópur evrópskra eftirlitsaðila með hljóð- og myndmiðlunarþjónustu [is]
cleaning process
hreingerning [is]
refining process
hreinsunarferli [is]
cleaning process
hreinsunarferli [is]
house prices
húsnæðisverð [is]
dwelling services
húsnæðisþjónusta [is]
height adjustment devices for belts
hæðarstillibúnaður [is]
risk of excessive leverage
hætta á of mikilli vogun [is]
Dangerous Substances
Hættuleg efni [is]
hazardous and noxious substances
HNS
hættuleg og eitruð efni [is]
farlige og skadelige stoffer [da]
farliga och skadliga ämnen [sæ]
substances nocives et potentiellement dangereuses [fr]
gefährliche und schädliche Stoffe [de]
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices )
IAS 15
International Accounting Standard 15
IAS-staðall 15, upplýsingar sem endurspegla áhrif verðlagsbreytinga [is]
IAS 6 Accounting responses to changing prices
IAS 6
IAS-staðall 6, reikningshaldsleg viðbrögð við verðlagsbreytingum [is]
ICES statistical rectangle
ICES rectangle
ICES-reitur [is]
ICES-rektangel, statistisk rektangel [da]
statisisk rektangel [sæ]
ICES statistical area
ICES area
ICES-skýrslusvæði [is]
ICES-svæði [is]
ICES sub-area
ICES-svæðahluti [is]
industrial process
iðnaðarferli [is]
IFRIC 12 Service Concession Arrangements
IFRIC 12
IFRIC Interpretation 12
IFRIC-túlkun 12, samningar um þjónustuívilnun [is]
internal disturbances
innanlandserjur [is]
within their competences
within their competence
within their competencies
innan valdheimilda ... [is]
within their competence
within their competences
within their competencies
innan valdsviðs ... [is]
process consistency
innbyrðis samræmi milli vinnsluferla [is]
recessed luminaire
innfelldur lampi [is]
recessed buckle-release button
innfelldur opnunarhnappur á lássylgju [is]
imports of services
innflutningur þjónustu [is]
accession
innganga [is]
tiltrædelse [da]
anslutning [sæ]
adhésion [fr]
Beitritt [de]
accession country
inngönguland [is]
land sem hefur sótt um inngöngu [is]
deposit taking services
deposit service
innlánaþjónusta [is]
internal capital adequacy assessment process
ICAAP
innra matsferli fyrir eiginfjárþörf [is]
inward processing
innri aðvinnsla [is]
single market for financial services
single financial market
innri markaður fyrir fjármálaþjónustu [is]
single market for postal services
innri markaður fyrir póstþjónustu [is]
processing
innritun [is]
internal processor
innri örgjörvi [is]
ISDN basic access
ISDN-grunntenging [is]
consistent with good practices
í samræmi við reglur um góðar starfsvenjur [is]
Schedule of Concessions
ívilnanaskrá [is]
for the purpose of the prevention of criminal offences
í þeim tilgangi að koma í veg fyrir refsiverð brot [is]
for the purpose of the detection of criminal offences
í þeim tilgangi að koma upp um refsiverð brot [is]
for the purpose of the investigation of criminal offences
í þeim tilgangi að rannsaka refsiverð brot [is]
for the purpose of the prosecution of criminal offences
í þeim tilgangi að saksækja fyrir refsiverð brot [is]
equitable access
jafn aðgangur [is]
offset debit and credit balances
jafna saman debet- og kreditstöðum [is]
mineral resources
jarðefnaauðlindir [is]
tectonic process
jarðhniksferli [is]
tektonisk proces [da]
tektonisk proces [sæ]
processus tectonique [fr]
tektonischer Prozess [de]
geomagnetic process
jarðsegulsviðsferli [is]
geomagnetisk proces [da]
geomagnetisk process [sæ]
processus géomagnétique [fr]
geomagnetischer Prozess [de]
earth science
earth sciences
jarðvísindi [is]
cold smoking process
cold smoking
kaldreyking [is]
fumage à froid [fr]
system of evaluation and control of the risks of existing substances
kerfi til að meta og hafa eftirlit með áhættu sem stafar af skráðum efnum [is]
batch-pressure process
kerfi þar sem vinnsla fer fram í framleiðslulotum undir þrýstingi [is]
excess maternal toxicity
kröftug eiturhrif á móður [is]
ICAO Standards and Recommended Practices
ICAO SARPs
kröfur og ráðlagðar starfsvenjur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Community´s entitlement to the own resources
kröfur varðandi eigin tekjur Bandalagsins [is]
scalable inter-domain services
kvarðanleg millilénaþjónusta [is]
fuse setting devices
kveikjustillingarbúnaður [is]
fauces
kverkar [is]
kok [is]
abscess
kýli [is]
graftarkýli [is]
access of consumers to justice
kæruréttur neytenda [is]
liming
lime process
kölkun [is]
behandling med kalk [da]
behandling med kalk [sæ]
spatial data resources
landgagnatilföng [is]
access gangway
landgöngubrú [is]
access aids
landgöngubúnaður [is]
land armed services
landher [is]
pre-accession country
land sem bíður inngöngu [is]
eTwinning National Support Services
landsþjónusta fyrir áætlun um rafrænt skólasamstarf í Evrópu [is]
compensated absences
launaðar fjarvistir [is]
minimum set of services
lágmarksþjónustuheild [is]
concessional loan
lán með ívilnunum [is]
loans and advances
lán og fyrirframgreiðslur [is]
concessional lending
lánveiting með ívilnunum [is]
prêts concessionnels [fr]
konzessionärer Kredit, Kredit zu Vorzugsbedingungen, Darlehen mit Vorzugskonditionen [de]
corrective eysight devices
leiðréttandi sjóntæki [is]
wiring devices
leiðslubúnaður [is]
leased-lines services
leigulínuþjónusta [is]
loss of priority hazardous substances
leki hættulegra forgangsefna [is]
read-only access
lesaðgangur [is]
category of licences
leyfisflokkur [is]
permitting process
leyfisveitingaferli [is]
forces answerable to the WEU
forces answerable to the Western European Union
FAWEU
liðsafli sem heyrir undir stjórn VES [is]
liðsafli sem heyrir undir stjórn Vestur-Evrópusambandsins [is]
living resources
lifandi auðlindir [is]
living resources of the sea
lifandi auðlindir sjávar [is]
living aquatic resources
lifandi lagarauðlindir [is]
marine living resources
living marine resources
lifandi sjávarauðlindir [is]
physiological process
lífeðlisfræðilegt ferli [is]
biochemical process
lífefnafræðilegt ferli [is]
marine biological resources
líffræðilegar auðlindir hafsins [is]
organs and substances of human origin
líffæri og efni úr mönnum [is]
biogeochemical process
lífjarðefnafræðilegt ferli [is]
organic husbandry practices
lífrænir búskaparhættir [is]
waste bio-treatment processes
lífræn meðhöndlun sorps [is]
processed organic food
lífrænt framleidd unnin matvæli [is]
life sciences
life-sciences
lífvísindi [is]
Agreement relating to the Air Transport Services, between Iceland and Thailand
loftferðasamningur, milli Íslands og Taílands [is]
access cover
lok á aðgangsop [is]
European Union Allowances
EUA
losunarheimildir Evrópusambandsins [is]
European Union Aviation Allowances
EUAA
losunarheimildir Evrópusambandsins vegna flugs [is]
aviation allowances
losunarheimildir vegna flugs [is]
emissions by sources
losun frá upptökum [is]
Lifting and Mechanical Handling Appliances
Lyfti- og flutningabúnaður [is]
description of manufacturing processes
lýsing framleiðsluferlis [is]
recession
lægð [is]
Medical Devices
Lækningatæki [is]
succession
lögarfur [is]
legal consequences
lögfylgjur [is]
legal successor
löglegur arftaki [is]
legal successor
löglegur eftirmaður [is]
legal trade in narcotic drugs and psychotropic substances
lögleg verslun með fíkniefni og geðvirk efni [is]
commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes [fr]
legaler Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen [de]
Act of Accession
lög um aðild [is]
aðildarlög [is]
Act of Accession of Austria, Finland and Sweden
lög um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar [is]
human resources
mannauður [is]
market access scheme
markaðsaðgangsfyrirkomulag [is]
system of market access
markaðsaðgangskerfi [is]
market access
markaðsaðgangur [is]
accès aux marchés [fr]
Marktzugang [de]
marketed for processing
markaðssettur til vinnslu [is]
market forces
markaðsöfl [is]
mass of the load in excess
massi umframálags [is]
assessment process
matsferli [is]
food-processing appliance
matvinnslutæki [is]
food processor
matvinnsluvél [is]
food processing
matvælavinnsla [is]
circumstances
málavextir [is]
metallic local access infrastructure
málmgrunnvirki fyrir staðaraðgang [is]
pyrometallurgical process
pyrometallurgical method
málmvinnsla með hita [is]
metallurgical process
málmvinnsluaðferð [is]
exonerating circumstances
málsbætur [is]
extenuating circumstances
málsbætur [is]
process of law
málsmeðferð að lögum [is]
legal process
málsmeðferð fyrir dómstólum [is]
proceedings for road traffic offences
málsmeðferð vegna umferðarlagabrota [is]
poursuites contre les infractions en matière de circulation routière [fr]
Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten [de]
legal process
málssókn [is]
málsókn [is]
dental impression accessories
mátskeiðar til nota við tannlækningar [is]
fits and clearances
mátun og bil [is]
pasmål og tolerancer, tilpasninger og tolerancer [da]
passning och spel, passningstoleranser [sæ]
jeux et tolérances [fr]
Passungen und Abständen, Passungen und Toleranzen [de]
judicial process
meðferð dómstóla [is]
asylum procedure
processing application for asylum
meðferð umsóknar um hæli [is]
málsmeðferð umsóknar um hæli [is]
procédure d´asile, traitement d´une demande d´asile [fr]
Asylverfahren, Behandlung eines Asylantrags [de]
extra-judicial process
extrajudicial process
meðferð utan dómstóla [is]
principle of public access to official documents
meginreglan um aðgang almennings að opinberum skjölum [is]
principle of a single set of forces
meginreglan um einn herafla [is]
excess pollution
mengun umfram leyfileg mörk [is]
educational services
menntamál [is]
brokering services
miðlunarþjónusta [is]
European central repository
ECR
central repository of information on civil aviation occurrences
miðlægt, evrópskt gagnasafn [is]
Europäischer Zentralspeicher, ECR, Zentralspeicher für Informationen über Ereignisse in der Zivilluftfahrt [de]
central processing unit
CPU
miðverk [is]
Intergovernmental Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy
milliríkjanefnd um þróun og notkun nýrra og endurnýjanlegra orkulinda [is]
Intergovernmental Council of the International Programme for the Social Sciences
MOST
milliríkjaráð um alþjóðaáætlun í félagsvísindum [is]
intermediate access point
millitenging [is]
abuse of legal process
misbeiting málssóknarréttar [is]
misbeiting málsóknarréttar [is]
unsuccessful approach
misheppnað aðflug [is]
differences training
mismunarþjálfun [is]
contract for differences
contract-for-differences
CFD
mismunasamningur [is]
differencekontrakt [da]
contrat de différence [fr]
Differenzkontrakt [de]
perspective differences
misræmi sem viðkemur sjónarhorfi [is]
milk processor
mjólkurstöð [is]
Montreal Protocol on ozone depleting substances
Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer
Montreal-bókun um efni sem valda rýrnun ósonlagsins [is]
central data processing unit
móðurtölva [is]
image processing equipment
myndvinnslubúnaður [is]
image-processing software
myndvinnsluhugbúnaður [is]
amplification of taxon specific DNA/RNA sequences
mögnun á DNA-/RNA-röðum m.t.t. sértækra flokkunareininga [is]
medical devices nomenclature
nafnakerfi fyrir lækningatæki [is]
nomenklatur for medicinsk udstyr [da]
nomenklatur för medicintekniska produkter [sæ]
nomenclature des dispositifs médicaux [fr]
Nomenklatur für Medizinprodukte [de]
necessity requirement
nauðsynjarkrafa [is]
principle of necessity
nauðsynjarreglan [is]
meginreglan um nauðsyn [is]
essential social services
nauðsynleg félagsþjónusta [is]
services sociaux essentiels [fr]
essential services
nauðsynleg þjónusta [is]
services essentiels [fr]
apprenticeship
nám á námssamningi [is]
training in the apprenticeship system
nám á námssamningi [is]
apprenticeship scheme
námssamningur [is]
natural resources
náttúruauðlindir [is]
CCAMLR
Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
Náttúruverndarsamtök Suðurskautshafsins [is]
natural forces
náttúruöfl [is]
Committee of European Securities Regulators
CESR
nefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila [is]
Committee on Anti-Dumping Practices
nefnd um aðgerðir gegn undirboði [is]
Committee on New and Renewable Sources of Energy and on Energy for Development
nefnd um nýjar og endurnýjanlegar orkulindir og orku til þróunarmála [is]
Committee on Open Access to Network
nefnd um opinn netaðgang [is]
Committee on Trade in Goods and Services, and Commodities
nefnd um vöru- og þjónustuviðskipti og hráefni [is]
Committee on the Development and Utilization of New and Renewable Sources of Energy
nefnd um þróun og nýtingu nýrra og endurnýjanlegra orkugjafa [is]
Internet access
netaðgangur [is]
online cross-border access
Netaðgangur yfir landamæri [is]
network resources
netbúnaður [is]
online services
nettengd þjónusta [is]
TPS eCall service
third party services supported eCall service
neyðarnúmeraþjónusta sem er studd þjónustu þriðja aðila [is]
emergency services
neyðarþjónusta [is]
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Nice-samningur um alþjóðlega flokkun vöru og þjónustu vegna skráningar vörumerkja [is]
deletion of allowances
niðurfelling losunarheimilda [is]
user process
notendaþáttur [is]
use of e-invoices
notkun rafrænna reikninga [is]
Traces unit number
númer Traces-einingar [is]
innovative process
nýsköpunarferli [is]
exploit energy resources
nýta orkulindir [is]
GNSS-based applications and services
nýtingarleiðir og þjónusta sem byggjast á hnattrænu gervihnattaleiðsögukerfi [is]
open microprocessor system
opið örgjörvakerfi [is]
Public Employment Services
PES
opinberar vinnumiðlanir [is]
public sources
opinberir sjóðir [is]
public works concession
opinber sérleyfissamningur um verk [is]
official dataprocessing system
opinbert gagnavinnslukerfi [is]
public procurement process
opinbert innkaupaferli [is]
open access to network
opinn aðgangur að netum [is]
energy resources
orkuauðlindir [is]
energy resources
orkugjafar [is]
non-fossil energy sources
orkugjafar sem eru ekki jarðefnaeldsneyti [is]
energy resources
orkulindir [is]
inaccessible address
óaðgengilegt heimilisfang [is]
non-renewable resources
óendurnýjanlegar auðlindir [is]
informal practices
óformlegar venjur [is]
insufficient working or processing operations
ófullnægjandi aðvinnsla [is]
circumstances beyond the authority´s control
ófyrirsjáanlegar aðstæður [is]
cancellation of allowances
ógilding losunarheimilda [is]
excessive risk
óhófleg áhætta [is]
risque excessif [fr]
excessive risk-taking
óhófleg áhættusækni [is]
prise de risques excessive [fr]
exzessives Eingehen von Risiken [de]
excessive leverage
óhófleg skuldsetning [is]
recours excessif à l´effet de levier [fr]
überhöhte Verschuldung [de]
excessive deficit
óhóflegur fjárlagahalli [is]
excessive deficit
óhóflegur fjármálahalli [is]
excessive government deficit
óhóflegur halli á fjármálum hins opinbera [is]
excessive commodity price volatility
óhóflegur óstöðugleiki í hrávöruverði [is]
volatilité excessive des prix des matières premières [fr]
extreme Preisschwankung (auf den Rohstoffmärkten), übermäßige Preisschwankung (auf den Rohstoffmärkten), exzessive (Rohstoff-) Preisvolatilität [de]
excessive price volatility
óhóflegur óstöðugleiki í verði [is]
volatilité excessive des prix [fr]
extreme Preisschwankung, übermäßige Preisschwankung, exzessive Preisvolatilität [de]
process-related impurities
óhreinindi, tengd vinnslu [is]
illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances
ólögleg eftirspurn eftir fíkniefnum og geðvirkum efnum [is]
demande illicite de stupéfiants et substances psychotropes [fr]
unerlaubte Nachfrage nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen [de]
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
ólögleg viðskipti með fíkniefni og geðvirk efni [is]
trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes [fr]
unerlaubter Verkehr mit Betäubungsmitteln [de]
illicit trafficking in hormonal substances and other growth promoters
ólögleg viðskipti með hormónaefni og aðra vaxtarhvata [is]
illicit commercial practices
ólögmætir viðskiptahættir [is]
virgin substances
ónotað efni [is]
ubrugt stof [da]
substance vierge [fr]
ungebraucht [de]
immuno-isolation devices
ónæmiseinangrandi búnaður [is]
occasional services
óreglubundnir flutningar [is]
unfair commercial practices
óréttmætir viðskiptahættir [is]
continuity of access to markets
órofinn aðgangur að mörkuðum [is]
political disturbances
órói af pólítískum toga [is]
improper access
óviðeigandi aðgangur [is]
duplicative, unnecessary costs
óþarfa kostnaður vegna tvíverknaðar [is]
packet- and circuit-switched data services
pakka- og línuskipt gagnaflutningsþjónusta [is]
package of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices
pakki með katli fyrir eldsneyti í föstu formi, viðbótarhiturum, hitastýringum og búnaði sem nýtir sólarorku [is]
mutagenicity testing and screening for carcinogenicity gene mutation - Saccharomyces cerevisiae
prófanir á stökkbreytandi hrifum og skimun fyrir krabbameinsvaldandi genastökkbreytingum - Saccharomyces cerevisiae [is]
in-process testing
prófanir í vinnsluferlinu [is]
vetting process
prófunarferli [is]
processen för prövning [sæ]
Verfahren zur Überprüfung [de]
sex-linked recessive lethal test
sex-linked recessive lethal assay
SLRL test
prófun á kynbundnu, víkjandi banageni [is]
kønsbunden recessiv letal test, kønsbundet recessiv letal test, SLRL test [da]
könsbunden recessiv letal test [sæ]
test de létalité récessive liée au sexe, épreuve du gène létal récessif lié au sexe, test SLRL, épreuve SLRL, épreuve de létalité récessive liée au sexe [fr]
Test zur Erfassung geschlechtsgebundener rezessiver Letalmutationen, SLRL-Test [de]
recessive lethal test
prófun á víkjandi banageni [is]
point sources
punktupptök [is]
successive participation
raðtengd hlutdeild [is]
electrolytic process
rafgreiningaraðferð [is]
electrical accessories
rafmagnsfylgihlutir [is]
electronic delivery services
rafræn afhendingarþjónusta [is]
wireless broadband electronic communications services
rafræn fjarskiptaþjónusta um þráðlaust breiðband [is]
trådløs elektroniske bredbåndskommunikationstjeneste [da]
trådlös bredbandstjänste [sæ]
Electronic Communication, Audiovisual Services and Information Society
Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið [is]
e-Commerce and e-Business processes
rafrænir ferlar í verslun og viðskiptum [is]
electronically supplied services
rafrænt afhent þjónusta [is]
elektronisk leverede ydelser [da]
e -Maritime services
rafrænt upplýsingatæknikerfi til þjónustu á sviði sjóflutninga [is]
factual circumstances
raunverulegir málavextir [is]
Advisory Committee on Own Resources
ACOR
ráðgjafarnefnd um eigin tekjur [is]
Advisory Committee on Restrictive Practices and Monopolies
ráðgjafarnefnd um samkeppnishömlur og einokun [is]
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions
ráðgjafarnefnd um samkeppnishömlur og markaðsráðandi stöðu [is]
human resources management consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd vinnuaflsstjórnun [is]
building services consultancy service
ráðgjöf varðandi þjónustukerfi í byggingum [is]
Committee on Conferences
ráðstefnunefnd [is]
allocation of resources
ráðstöfun fjármagns [is]
periodic testing of proficiency substances
reglubundin prófun á hæfnisefnum [is]
rules on access to SIS data
reglur um aðgang að SIS-upplýsingum [is]
Regulation for the transport of dangerous substances on the Rhine
ADNR
reglur um flutning hættulegra efna á Rín [is]
Community-wide roaming services
reikiþjónusta innan Bandalagsins [is]
Ecosystem services Accounts
reikningar vegna vistkerfaþjónustu [is]
regnskaber for økosystemfunktioner (DA) [da]
Ökosystemdienstleistungsrechnung [de]
electronic registered delivery services
rekjanleg rafræn afhendingarþjónusta [is]
foreign-exchange working balances
rekstrarfjármunir í erlendum gjaldmiðlum [is]
operational services
rekstrarþjónusta [is]
civic-amenity services
rekstur almenningsaðstöðu [is]
legal consequences
réttaráhrif [is]
equitable management of essential resources
réttlát stjórnun grunnaðbúnaðar [is]
public right of access to documents
réttur almennings til aðgangs að skjölum [is]
right of access of the data subject in criminal matters
réttur skráðs aðila til aðgangs að upplýsingum í sakamálum [is]
right of access
réttur til aðgangs [is]
right to control physical access to an asset
réttur til að ráða yfir efnislegum aðgangi að eign [is]
word-processing
ritvinnsla [is]
word-processing software
ritvinnsluhugbúnaður [is]
word processor
ritvinnslukerfi [is]
word-processing machine
ritvinnsluvél [is]
word-processing service
ritvinnsluþjónusta [is]
candidate for accession to the EU
ríki sem hefur sótt um aðild að ESB [is]
successor State
ríki sem tekur við af öðru ríki [is]
State resources
ríkisfjármunir [is]
preserving process
rotvarnarmeðferð [is]
consular services
ræðismannaþjónusta [is]
successive consignments
röð vörusendinga [is]
x-ray processing device
röntgenframköllunarvél [is]
cesspool
safnþró [is]
total braking forces
samanlagðir hemlunarkraftar [is]
association to commit offences
samantekin ráð um að fremja afbrot [is]
equivalent preferences
sambærileg fríðindi [is]
shared access
sameiginleg afnot [is]
Common European Security and Defence Policy
CESDP
sameiginleg stefna Evrópusambandsins í öryggis- og varnarmálum [is]
common links for police and customs services
sameiginleg tenging milli lögreglu og tolls [is]
liaison commune aux services de police et des douanes [fr]
gemeinsame Verbindung zwischen den Polizei- und Zolldienststellen [de]
common charging scheme for air navigation services
sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu [is]
uniform memory access
UMA
sameiginlegur minnisaðgangur [is]
Uniform Memory Access, UMA [da]
enhetlig minnesåtkomst, UMA [sæ]
single window services
sameiginlegur þjónustugluggi [is]
Europe-wide voice telephony services
samevrópsk talsímaþjónusta [is]
pan-European integrated services digital network
EURO-ISDN
samevrópskt, stafrænt, samþætt þjónustunet [is]
samevrópskt ISDN-samnet [is]
straight-through processing of payments
samfelld vinnsla greiðslna [is]
competitive process
samkeppnisferli [is]
anti-competitive practices
samkeppnishamlandi starfshættir [is]
restrictive practices
samkeppnishömlur [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Greenland and the Faroe Islands
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Grænlandi og í Færeyjum [is]
Agreement on the Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland
samkomulag um sameiginlega greiðslu kostnaðar á tiltekinni flugþjónustu á Íslandi [is]
Understanding on Commitments in Financial Services
samkomulag um skuldbindingar í fjármálaþjónustu [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Norway
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Sweden
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Memorandum of Understanding concerning other Commodities than Agricultural Commodities and processed Agricultural Commodities to which the Agreement does not apply, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community
samkomulag varðandi aðrar vörur en landbúnaðarvörur og unnar landbúnaðarvörur sem samningurinn nær ekki til, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
negotiations on accession
samningaviðræður um aðild [is]
Contracting Party responsible for processing the application for asylum
samningsaðili sem ber ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli [is]
Partie Contractante responsable du traitement de la demande d´asile [fr]
für die Behandlung des Asylantrags zuständige Vertragspartei [de]
contractual preferences
samningsbundin fríðindi [is]
contractual process
samningsgerð [is]
WIPO Performances and Phonograms Treaty
WPPT
samningur Alþjóðahugverkastofnunarinnar um flutning og hljóðrit [is]
Council of Europe Convention for the Protection of the Individuals with regard to the Automatic Processing of personal Data
samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
Convention du Conseil de l´Europe pour la protetion de personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [fr]
Übereinkommen des Europarates über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten [de]
Agreement between Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces
NATO SOFA
samningur milli aðila að Norður-Atlantshafssamningnum um réttarstöðu liðsafla þeirra [is]
NATO-SOFA-samningurinn [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Cooperation on Combating Marine Pollution by Oil or other Dangerous Substances
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samvinnu í baráttu gegn mengun sjávar af völdum olíu eða annarra skaðlegra efna [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China concerning Air Services, between Iceland and China
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Hong Kong í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína [is]
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og skynvilluefni [is]
Convention des Nations Unies relative au Trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes [fr]
Übereinkommen der Vereinten Nationen über den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen [de]
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters
samningur um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum [is]
Agreement relating to the Purchase of certain Military Equipment, Materials and Services by Iceland, between Iceland and the United States of America
samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað tæki og þjónustu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention on International Access to Justice
Hague Convention on International Access to Justice
samningur um alþjóðlegan aðgang að réttlátri málsmeðferð [is]
Agreement on Transitional Arrangements for a Period After the Accession of Certain EFTA States to the European Union
samningur um bráðabirgðafyrirkomulag fyrir tímabilið eftir að tiltekin EFTA-ríki hafa gerst aðilar að Evrópusambandinu [is]
Convention on fishing and conservation of the living resources in the Baltic Sea and the Belts
samningur um fiskveiðar og varðveislu lifandi auðlinda í Eystrasalti, Stórabelti og Litlabelti [is]
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
CFE Treaty
samningur um hefðbundinn herafla í Evrópu [is]
Agreement on Health Services, between Iceland and the United Kingdom
samningur um heilbrigðisþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Intermediate-range Nuclear Forces Treaty
INF
samningur um meðaldrægar kjarnaeldflaugar [is]
Agreement on Cooperation on Proceedings for Road Traffic Offences and the Enforcement of Financial Penalties
samningur um samstarf um málsmeðferð vegna umferðarlagabrota og fullnustu fjárhagslegra viðurlega vegna þeirra [is]
Accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières et de l´exécution des sanctions pécuniaires y relatives [fr]
Übereinkommen über die Zusammenarbeit in Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen Verkehrsvorschriften und bei der Vollstreckung von dafür verhängten Geldbussen und Geldstrafen [de]
Convention for the prevention of marine pollution from land based sources
samningur um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum [is]
samningur um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum (Parísarsamningurinn frá 1974) [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non-Scheduled Air Services in Europe
samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flugþjónustu í Evrópu [is]
trade agreement on services
samningur um þjónustuviðskipti [is]
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft
samningur varðandi lögbrot og aðra verknaði í loftförum [is]
consultation process
samráðsferli [is]
stakeholder consultation process
samráðsferli hagsmunaaðila [is]
consultative mutual assessment process
samráðsferli við gagnkvæmt mat [is]
processus consultatif d´évaluation mutuelle [fr]
konsultatives Verfahren der gegenseitigen Bewertung [de]
integration process
samrunaferli [is]
coordinate market prices
co-ordinate market prices
samræma markaðsverð [is]
HICP-CT
harmonised indices of consumer prices at constant tax rates
samræmdar vísitölur neysluverðs með föstu skatthlutfalli [is]
harmonised index of consumer prices
harmonized index of consumer prices
HICP
harmonised indices of consumer prices
samræmd vísitala neysluverðs [is]
initial coordination process
initial co-ordination process
samræmingarferli [is]
coordination process
co-ordination process
samræmingarferli [is]
Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances
Harmonized Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances
samræmt og samþætt kerfi til hættuflokkunar á áhrifum efna á heilbrigði manna og umhverfið [is]
complex services
samsett þjónusta [is]
memory devices pin configurations
samskipan tenglapinna á minnisbúnaði [is]
Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances
Bonn Agreement
samstarfssamningur um að berjast gegn mengun Norðursjávar af völdum olíu og annarra skaðlegra efna [is]
Bonn-samstarfssamningurinn [is]
overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer, Bonn-overenskomst [da]
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
complementarity of health services
samstilling heilbrigðisþjónustu [is]
concerted practices
samstilltar aðgerðir [is]
combined depth and time measuring devices
samstæða dýptar- og tímamæla [is]
table of equivalences
samsvörunartafla [is]
successive lever arms
samtengdir armar [is]
sammenkædede arme [da]
operational cooperation between national civil-protection services
operational co-operation between national civil-protection services
samvinna almannavarnastofnana um verklega framkvæmd [is]
interoperable e-government services
samvirkandi rafræn stjórnsýsla [is]
interoperable cross-border online services
samvirk þjónusta á Netinu yfir landamæri [is]
approval process
process of approval
samþykkisferli [is]
ILO Convention No. 139 concerning Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 139 um varnir gegn og eftirlit með áhættu í starfi vegna efna sem valda krabbameini [is]
Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with regard to automatic processing prersonal data
samþykkt Evrópuráðsins um vernd einstaklinga að því er varðar sjálfvirka vinnslu persónuupplýsinga [is]
Integrated Initial Flight Plan Processing System
IFPS
samþætt kerfi til úrvinnslu upphaflegra flugáætlana [is]
due process
sanngjörn málsmeðferð [is]
verification process
sannprófunarferli [is]
validation process
sannreyningarferli [is]
faeces
feces
saur [is]
supplier of goods and services
sá sem býður vöru og þjónustu [is]
mediation process
sáttaferli [is]
mediation services
sáttamiðlunarþjónusta [is]
Convention concerning the Bombardment by Naval Forces in Time of War
sáttmáli um stórskotaárás frá herskipum í stríði [is]
banknote processing machine
BPM
seðlagreiningarvél [is]
équipement de traitement des billets [fr]
readily accessible
sem auðvelt er að ná til [is]
subject of the approval process
sem er háður gerðarviðurkenningu [is]
process-related
sem er í tengslum við vinnslu [is]
enact the necessary legislation
setja nauðsynlega löggjöf [is]
activated sludge process
seyrublöndunaraðferð [is]
sludge-processing equipment
seyrumeðhöndlunarbúnaður [is]
Competent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group
sérfræðingahópur lögbærra aðila um efni úr mönnum [is]
ekspertgruppen for kompetente myndigheder inden for stoffer af menneskelig oprindelse [da]
le cadre du groupe d´experts des autorités compétentes sur les substances d´origine humaine [fr]
Committee of Experts on Flavouring Substances of the Council of Europe
CEFS
sérfræðinganefnd Evrópuráðsins um bragðefni [is]
panel on food contact materials, enzymes and processing aids
CEF Panel
sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um efni sem komast í snertingu við matvæli, ensím, bragðefni og hjálparefni við vinnslu [is]
Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food
Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food
sérfræðinganefnd um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli [is]
Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing aids
sérfræðinganefnd um efni sem komast í snertingu við matvæli, ensím, bragðefni og hjálparefni við vinnslu [is]
panel on food contact materials, enzymes and processing aids
CEF Panel
sérfræðinganefnd um efnivið sem kemst í snertingu við matvæli, ensím og hjálparefni við vinnslu [is]
Ekspertpanelet for Fødevarekontaktmaterialer, Enzymer og Tekniske hjælpestoffer [da]
panelen för material som kommer i kontakt med livsmedel och för enzymer och processhjälpmedel [sæ]
groupe sur les enzymes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments [fr]
Gremium für Lebensmittelkontaktmaterialien, Enzyme und Verarbeitungshilfsstoffe [de]
concession
sérleyfi [is]
reserved concession
sérleyfi bundið við ákveðna hópa [is]
concessionary
sérleyfishafi [is]
concessionaire
sérleyfishafi [is]
concession contract
sérleyfissamningur [is]
works concession
work concession
sérleyfissamningur um verk [is]
service concession
sérleyfissamningur um þjónustu [is]
exceptional circumstances
sérstakar aðstæður [is]
special regular services
sérstakar áætlunarferðir [is]
special anti-polluting accessories
sérstakur aukabúnaður til mengunarvarna [is]
special terminal devices
sérstakur endabúnaður [is]
Special Committee to Investigate Israeli Practices affecting the Human Rights of the Population of the Occupied Territories
sérstök nefnd til þess að rannsaka aðgerðir Ísraelsmanna sem hafa áhrif á mannréttindi íbúa á herteknu svæðunum [is]
SIC 29 Disclosure - Service Concession Arrangements
SIC 29
SIC 29 Service Concession Arrangements Disclosures
SIC-túlkun 29, upplýsingagjöf - samningar um þjónustuívilnun [is]
SIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
SIC 31
SIC-túlkun 31, reglulegar tekjur - vöruskipti í tengslum við auglýsingaþjónustu [is]
waterway access
siglingaleið [is]
vandvej [da]
vattenväg [sæ]
voie navigable [fr]
Zugangswasserstraße [de]
successor in title
síðari handhafi réttinda [is]
sustainability of the use of energy resources
sjálfbærni í notkun orkuauðlinda [is]
sustainability of public finances
sjálfbærni í ríkisfjármálum [is]
excesses against an injured party
sjálfsábyrgð gagnvart tjónþola [is]
excess for which a victim is responsible
sjálfsábyrgð tjónþola [is]
automatic processing of data
automatic data processing
sjálfvirk gagnavinnsla [is]
portable digital automatic data processing machine
sjálfvirk, stafræn ferðagagnavinnsluvél [is]
digital automatic data processing machine
sjálfvirk, stafræn gagnavinnsluvél [is]
management of cash resources
sjóðstýring [is]
maritime transport services within a Member State
sjóflutningaþjónusta innan aðildarríkis [is]
sea defences
sjóvarnir [is]
medical resources
sjúkraaðstoð [is]
short-term dynamic process
skammtímahreyfing [is]
fiscal concession
skattaívilnun [is]
tax concession
skattaívilnun [is]
access ramp
skábraut [is]
efficient allocation of resources
skilvirk ráðstöfun fjármagns [is]
conditional access system
skilyrt aðgangskerfi [is]
conditional access
skilyrtur aðgangur [is]
division of competences
skipting valdheimilda [is]
change of frequency process
skipti yfir á aðra tíðni [is]
organisational process
organizational process
skipulagsferli [is]
deemed to be references to
skoðast sem tilvísanir í [is]
inspection resources
skoðunartilföng [is]
recess
skot [is]
forest resources
skógarauðlindir [is]
candidate list for substances of very high concern
candidate list
skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni [is]
kandidatliste over særligt problematiske stoffer, kandidatliste [da]
kandidatförteckning för ämnen som inger mycket stora betänkligheter, kandidatförteckning [sæ]
liste des substances candidates extrêmement préoccupantes, liste des susbstances candidates [fr]
Vorschlagsliste für besonders besorgniserregende Stoffe, Liste der in Frage kommenden Stoffe [de]
RSL
restricted substances list
skrá yfir efni sem sæta takmörkunum [is]
liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger [da]
förteckning över begränsade ämnen [sæ]
liste des substances faisant l''objet de restrictions [fr]
Verzeichnis der Stoffe mit eingeschränkter Verwendung [de]
list of priority substances
skrá yfir forgangsefni [is]
United Nations Office for Project Services
UN Office for Project Services
UNOPS
skrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir verkefnaþjónustu [is]
skrifstofa SÞ fyrir verkefnaþjónustu [is]
United Nations Offices in Vienna
UN Offices in Vienna
skrifstofa Sameinuðu þjóðanna í Vín [is]
skrifstofa SÞ í Vín [is]
gunnery training devices
skyttuþjálfunarbúnaður [is]
cloud computing services
skýjavinnsluþjónusta [is]
fattening practices
slátureldi [is]
retail sale of electrical household appliances
smásala á heimilistækjum [is]
slices of fish
sneiddur fiskur [is]
configuration of lift devices
staða búnaðar sem eykur lyftikraft [is]
configuration of drag devices
staða búnaðar sem eykur viðnám [is]
web accessibility standard
staðall um vefaðgengi [is]
local access network
staðaraðgangsnet [is]
access to local infrastructures
staðaraðgangur að grunnvirkjum [is]
local wireless access point
staðbundinn, þráðlaus aðgangsstaður [is]
laser working places
staðir þar sem unnið er með leysigeisla [is]
standard international access code
staðlað aðgangsnúmer fyrir símtöl til útlanda [is]
digital broadcasting services
stafræn hljóð- og sjónvarpsþjónusta [is]
Integrated Services Digital Network
ISDN network
stafrænt, samþætt þjónustunet [is]
ISDN-samnet [is]
Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network
MSISDN
mobile subscriber ISDN
stafrænt, samþætt þjónustunet fyrir farsímanotendur [is]
ISDN fyrir farsímanotendur [is]
recess
starfshlé [is]
Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data
starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga [is]
safe harbor privacy practices
starfshættir við að beita reglum um örugga höfn [is]
cessation of employment
starfslok [is]
human resources
starfsmenn [is]
air traffic services facilities
starfsstöð flugumferðarþjónustu [is]
working practices
starfsvenjur [is]
farming practices
starfsvenjur í eldi [is]
farming practices
starfsvenjur í landbúnaði [is]
conformity assessment practices
starfsvenjur við samræmismat [is]
service of process
stefnubirting [is]
rock processing
steinhögg [is]
access step
stigaþrep [is]
Government Offices
Stjórnarráðið [is]
Directorate-General for the Internal Market and Services
DG Internal Market and Services
European Commission Directorate-General for the Internal Market and Services
MARKT
stjórnarsvið innri markaðar og þjónustu [is]
stjórnarsvið innri markaðar og þjónustu hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Human Resources and Security
DG Human Resources and Security
European Commission Directorate-General for Human Resources and Security
HR
stjórnarsvið mannauðs- og öryggismála [is]
stjórnarsvið mannauðs- og öryggismála hjá framkvæmdastjórninni [is]
industrial process control equipment
stjórnbúnaður fyrir iðnaðarferli [is]
constitutional approaches and practices
stjórnskipunarvenjur [is]
regulation of the activities of cultural services
stjórnsýsla á sviði menningarmála [is]
administrative practice
administrative practices
stjórnsýsluframkvæmd [is]
facilities management services for computer systems development
stjórnunarþjónusta, tengd búnaði og þróun tölvukerfa [is]
management of human resources
stjórnun mannauðs [is]
signal management process
stjórnun ræsimerkjaferlis [is]
Institute for In Vitro Sciences
IIVS
Stofnunin um rannsóknir í glasi [is]
IIVS-stofnunin [is]
Institut für In-vitro-Forschung [de]
regulated access
stýrður aðgangur [is]
managed access
stýrður aðgangur [is]
industrial-process control system
stýrikerfi iðnaðarferla [is]
process for managing capital
stýring fjármagnshögunar [is]
standardised guarantee services
stöðluð ábyrgðarþjónusta [is]
stabilisation and association process
stöðugleika- og samstarfsferli [is]
stable prices
stöðugt verðlag [is]
cessation of payment of benefits
stöðvun bótagreiðslna [is]
cessation of capitalisation
cessation of capitalization
stöðvun eignfærslu [is]
unbundled access to the local loop
sundurgreindur aðgangur að heimtaug [is]
fraudulent practices
sviksamlegar viðskiptavenjur [is]
fraudulent practices
sviksamlegt athæfi [is]
nephews and nieces to the third degree
systkinabörn og frændsystkin [is]
performance rights
rights in performances
sýningarréttur [is]
acidification process
sýrandi ferli [is]
Syrian Armed Forces
sýrlenski stjórnarherinn [is]
pickling process
sýruböðun [is]
sterilisation process
sterilization process
sæfingarferli [is]
restrict access
takmarka aðgang [is]
scarce resource
scarce resources
takmarkaðar auðlindir [is]
restricted access
takmarkaður aðgangur [is]
scarce physical resources
takmörkuð, efnisleg föng [is]
dental braces
tannspangir [is]
access deficit
tap vegna lítillar notkunar [is]
neuro sciences
taugavísindi [is]
resources
tekjur [is]
own resources system
system of own resources
tekjuöflunarkerfi [is]
système des ressources propres [fr]
System der Eigenmittel [de]
Communities´ own resources system
Communities´ system of own resources
system of own resources of the Community
tekjuöflunarkerfi Bandalaganna [is]
ordning for Fællesskabernes egne indtægter [da]
système des ressources propres de la Communauté [fr]
System der Eigenmittel der Gemeinschaften [de]
system of own resources of the Union
tekjuöflunarkerfi Sambandsins [is]
système des ressources propres de l´Union [fr]
System der Eigenmittel der Union [de]
successive air transport operations
tengiflug [is]
accessibility point
tengiflugvöllur [is]
feeder services
tengiflutningar [is]
access route
tengileið [is]
coupling process
tenging [is]
Testa
Trans-European Services for Telematics between Administrations
Testa [is]
samevrópsk fjarvirkniþjónusta milli stjórnsýslustofnana [is]
text relay services
textasímaþjónusta [is]
teletext services
textavarpsþjónusta [is]
transfer process
tilfærsluferli [is]
resources
tilföng [is]
statistical resources
tilföng til hagskýrslugerðar [is]
due process
tilhlýðileg málsmeðferð [is]
notification process
tilkynningarferli [is]
concession notice
tilkynning um sérleyfi [is]
concession award notice
tilkynning um veitingu sérleyfis [is]
IMO Recommendations on Testing of Life-Saving Appliances
Rcommendations of the International Maritime Organization on Testing of Life-Saving Appliances
tilmæli Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um prófanir á björgunarbúnaði [is]
concession
tilslökun [is]
Community Bureau of References
tilvísunarstofa Bandalagsins [is]
wood processing
timburvinnsla [is]
suspension of access to accounts
tímabundin lokun aðgangs að reikningum [is]
catch-up services
tímaflakksþjónusta [is]
near video on demand services
tímasett pöntunarsjónvarpsþjónusta [is]
process timer
tímastillir [is]
korttidsvækker, minutalarmur [da]
tariff preferences
tollaívilnanir [is]
tariff concession
tollaívilnun [is]
inward processing procedure
tollferli innri aðvinnslu [is]
outward processing procedure
tollferli ytri aðvinnslu [is]
tariff preferences
tollfríðindi [is]
tobacco processing
tóbaksvinnsla [is]
Traces system
Traces
Trade Control and Expert System
Traces-kerfið [is]
Traces computer system
Traces-tölvukerfið [is]
sound public finances
traust ríkisfjármál [is]
trust services
traustþjónusta [is]
gastro-intestinal disturbances
gastrointestinal disturbances
truflanir í meltingarvegi [is]
guaranteed access
tryggður aðgangur [is]
stable sources of funding
trygg fjármögnun [is]
two-step selection process
tveggja þrepa valferli [is]
outside heating appliances
tæki til hitunar utandyra [is]
cryotherapy devices
tæki til kuldameðferðar [is]
industrial thermoprocessing equipment
tækjabúnaður fyrir iðnaðarferli sem þarfnast varma [is]
technical process
tækniaðferð [is]
process control technology equipment
tæknibúnaður til eftirlits með vinnslu [is]
technological process
tækniferli [is]
technical process
tæknilegt vinnsluferli [is]
cesspool emptying service
tæming safnþróa [is]
statistical process control
tölfræðileg gæðastjórnun [is]
statistical processing
tölfræðileg úrvinnsla [is]
machine processable
tölvutækur [is]
agency services
umboðsþjónusta [is]
transition process
umbreytingarferli [is]
excess spread
umframávöxtun [is]
excess payment
umframgreiðsla [is]
excess emission
umframlosun [is]
excess factor
umframstuðull [is]
excess acid
umframsýra [is]
excess pressure
umframþrýstingur [is]
right of access
umgengnisréttur [is]
environmental process
umhverfisferli [is]
Ministry for the Environment and Natural Resources
umhverfis- og auðlindaráðuneytið [is]
Minister for the Environment and Natural Resources
umhverfisráðherra [is]
administration of human resources
umsjón með mannafla [is]
accession candidate country
umsóknarland [is]
outpatient care services
umönnunarþjónusta göngudeildarsjúklinga [is]
predecessor
undanfari [is]
exceptional circumstances
undantekningartilvik [is]
under the auspices of the Group
undir forsjá nefndarinnar [is]
predatory prices
undirverðlagning [is]
process flavouring
unnið bragðefni [is]
processed animal protein
unnið dýraprótín [is]
mammalian processed animal protein
unnið prótín úr spendýrum [is]
processed product
unnin afurð [is]
processed fishery product
unnin fiskafurð [is]
processed fishery product
unnin lagarafurð [is]
processed agricultural product
unnin landbúnaðarafurð [is]
processed cereal-based food
unnin matvæli með korn sem uppistöðu [is]
processed manure
unninn húsdýraáburður [is]
access for consultation
uppflettiaðgangur [is]
settlement of the balances
uppgjör jafnaðarreikninga [is]
information resources
upplýsingatilföng [is]
Information Technology, Telecommunications and Data Processing
Upplýsingatækni, fjarskipti og gagnavinnsla [is]
information processing
upplýsingaúrvinnsla [is]
information processing
upplýsingavinnsla [is]
Community information services
upplýsingaþjónusta Bandalagsins [is]
telephone directory enquiry services
directory enquiry service
upplýsingaþjónusta símaskrár [is]
upplýsingaþjónusta [is]
sources of provisions
uppruni ákvæða [is]
accumulating compensated absences
uppsafnanlegar, launaðar fjarvistir [is]
reprocessing
uppvinnsla [is]
non-recessed buckle-release button
utanáliggjandi opnunarhnappur á lássylgju [is]
national diplomatic services of the Member States
utanríkisþjónusta einstakra aðildarríkja [is]
spray-process skimmed milk powder
úðaþurrkað undanrennuduft [is]
obsolescence allowances on inventories
úrelding á birgðum [is]
processing waste
úrgangur úr vinnsluferli [is]
health resources
úrræði í heilbrigðismálum [is]
Union resources
úrræði sem Sambandið leggur til [is]
process of an adjudicatory nature
úrskurðarferli [is]
downstream processing
úrvinnsla [is]
processing
úrvinnsla [is]
downstream process
úrvinnsla [is]
seismic processing service
úrvinnsla gagna um jarðskjálftavirkni [is]
processing of information
úrvinnsla upplýsinga [is]
processing error
úrvinnsluskekkja [is]
passenger and ship´s personnel processing area
úrvinnslusvæði fyrir farþega og starfslið skips [is]
extraction procedure
extraction process
útdráttaraðferð [is]
exports of services
útflutningur þjónustu [is]
issuer of payment devices
útgefandi greiðslumiðla [is]
allocation of resources
úthlutun fjármagns [is]
allocation of resources among force groupings
úthlutun tilfanga meðal hersveita [is]
leaching process
útskolunarferli [is]
external visual references
útsýni til kennileita [is]
Broadcasting Satellite Services
BSS
útvarpssending um gervihnött [is]
broadcasting services
BS
útvarpsþjónusta [is]
radio-/TV-spredningstjeneste [da]
rundradiotjänst [sæ]
service de radiodiffusion [fr]
Rundfunkdienste [de]
set of competences
valdsvið [is]
selection process
valferli [is]
default management process
vanskilastýringarferli [is]
enduring success
varanlegur árangur [is]
thermal process
varmaferli [is]
Defence Planning Process
DPP
varnaráætlunarferli [is]
water-intensive process
vatnsfrekt vinnuferli [is]
securities management process
veðstýringarferli [is]
web accessibility
vefaðgengi [is]
access road
vegtenging [is]
access provider
veitandi aðgangs [is]
sá sem veitir aðgang [is]
data reporting services provider
veitandi gagnaskýrsluþjónustu [is]
provide services
veita þjónustu [is]
supply of services
veiting þjónustu [is]
practices of international law
venjur þjóðaréttar [is]
undergo an acidification process
vera sýrður [is]
suffer prejudice as a result of unlawful processing
verða fyrir skaða vegna ólöglegrar gagnavinnslu [is]
inflationary process
verðbólguþróun [is]
mineral resources
verðmæt jarðefni [is]
price fixing
fixing of prices
verðsamráð [is]
prices used in the HICP
verð sem er notað í samræmdri vísitölu neysluverðs [is]
regulation of prices
verðstýring [is]
price index
price indices
verðvísitala [is]
gross national product at market prices
GNPmp
verg þjóðarframleiðsla á markaðsvirði [is]
excessive lethality
verulega há dánartíðni [is]
beverage-processing machinery
machinery for beverage processing
vélar til drykkjarvöruvinnslu [is]
mineral-processing machinery
vélar til jarðefnavinnslu [is]
food-processing machinery
machinery for food processing
vélar til matvælavinnslu [is]
machinery for tobacco processing
tobacco-processing machinery
vélar til tóbaksvinnslu [is]
machinery for processing cereals
vélar til vinnslu á korni [is]
machinery for processing dried vegetables
vélar til vinnslu á þurrkuðu grænmeti [is]
mechanical process
vélræn aðferð [is]
automated processing of data
automated data processing
vélræn gagnavinnsla [is]
automated processing of personal data
vélræn gagnavinnsla persónuupplýsinga [is]
automated data-processing system
vélrænt gagnavinnslukerfi [is]
mechanised processing code
vélrænt táknróf [is]
mechanical processing
vélræn vinnsla [is]
mekanisk omdannelse [da]
mekanisk konvertering [sæ]
machine for processing man-made textile materials
vél til vinnslu tilbúinna textílefna [is]
Additional Protocol, consequent on the Accession of the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun í kjölfar aðildar lýðveldisins Austurríkis, lýðveldisins Finnlands og konungsríkisins Svíþjóðar að Evrópusambandinu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Additional Protocol, consequent upon the Accession of Greece to the Community, to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
viðbótarbókun vegna aðildar Grikklands að bandalaginu, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
accessory device
viðbótarbúnaður [is]
accessory fitted to the vehicle
viðbótarbúnaður á ökutæki [is]
dispositif accessoire placé sur le véhicule [fr]
an dem Fahrzeug angebrachte Zusatzeinrichtung [de]
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
viðbótarsamningur um afnám þrælahalds, þrælasölu og stofnana og framkvæmda er líkjast þrælahaldi [is]
non-banking type ancillary services
viðbótarþjónusta, önnur en bankaþjónusta [is]
applicable legal defences
viðeigandi varnir [is]
systems maintenance services
viðhaldsþjónusta á kerfum [is]
acceptability criteria for detoxification processes
viðmiðanir við að samþykkja afeitrunarmeðferðir [is]
business practices
viðskiptahættir [is]
commercial practices
viðskiptahættir [is]
trade practices
viðskiptahættir [is]
customary practice
customary practices
viðteknar venjur [is]
sædvane [da]
sedvana [sæ]
pratiques coutumières [fr]
Gewohnheitsrecht [de]
established practices
viðteknar venjur [is]
sustained convergence of the economic performances
viðvarandi samleitni í efnahagsmálum [is]
in-process
við vinnslu [is]
í vinnslu [is]
procesintern [da]
processintern [sæ]
en cours [fr]
arms used as warning devices
viðvörunarskotvopn [is]
arme d´avertissement [fr]
Schreckschusswaffe [de]
in the circumstances
við þessar aðstæður [is]
in confined spaces
við þröngar aðstæður [is]
deceptive practices
villandi viðskiptahættir [is]
error-prone DNA repair process
error prone DNA repair process
villuhneigt DNA-viðgerðarferli [is]
fejlbehæfted DNA-reparationsprocess [da]
felbenägna reparationsprocess för DNA [sæ]
processus induisant des erreurs lors de la réparation de l´ADN, réparation de l´ADN induisant des erreurs [fr]
fehlerhafter DNA-Reparaturprozess [de]
fingerprinting process
vinna við greiningu fingrafara [is]
processing
vinnsla [is]
seed processing for propagation
vinnsla fræja fyrir sáningu [is]
processing of personal data
vinnsla persónuupplýsinga [is]
cross-border processing
vinnsla yfir landamæri [is]
non-metallurgical process
vinnsla, önnur en málmvinnsla [is]
processing method
vinnsluaðferð [is]
processing operation
vinnsluaðgerð [is]
forædlingsprocess [da]
förädlingsprocess [sæ]
opération de perfectionnement [fr]
Veredelungsvorgang, Verarbeitungsvorgang [de]
processor
vinnsluaðili [is]
process parameter
vinnslubreyta [is]
in-process control
vinnslueftirlit [is]
processing entity
vinnslueining [is]
processing unit
vinnslueining [is]
production process
vinnsluferli [is]
computing capacity
computing power
processing power
vinnslugeta [is]
processing industry
process industry
vinnsluiðnaður [is]
random access memory
RAM
vinnsluminni [is]
processing study
vinnslurannsókn [is]
processing site
vinnslustaður [is]
degree of processing undergone
vinnslustig [is]
processing plant
vinnslustöð [is]
processing establishment
vinnslustöð [is]
high-risk processing plant
vinnslustöð fyrir áhættusöm efni [is]
processing area
vinnslusvæði [is]
processing restrictions
vinnslutakmarkanir [is]
process time
vinnslutími [is]
process scrap
vinnsluúrgangur [is]
product of processing
vinnsluvara [is]
process water
vinnsluvatn [is]
procesvand, brugsvand, fabrikationsvand [da]
processvatten, produktionsvatten [sæ]
eau de processus, eau de traitement [fr]
Prozeßwasser, Betriebswasser [de]
value added at basic prices
vinnsluvirði á grunnverði [is]
working practices
vinnuaðferðir [is]
Working Group on International Contract Practices
vinnuhópur um alþjóðlegar samningavenjur [is]
Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances
vinnuhópur um mannshvörf af mannavöldum [is]
aerial access platform
vinnulyftupallur [is]
European Employment Services network
EURES
vinnumiðlunarnet Evrópu [is]
EURES-netið [is]
added-value database services
virðisaukagagnagrunnsþjónusta [is]
VAT resources
virðisaukaskattstekjur [is]
VAT resources base
base of VAT resources
virðisaukaskattstofn [is]
active heat storage devices
virkur varmageymslubúnaður [is]
ecological process
vistfræðilegt ferli [is]
range of offences
víðtæki brota [is]
oenological process
vínfræðileg vinnsla [is]
suspended access equipment
víralyftibúnaður [is]
references to a person in its personal capacity
vísanir til e-s sem einstaklings [is]
references to a person in its official capacity
vísanir til e-s sem opinbers embættismanns [is]
Scientific Committee on Medicinal Products and Medical Devices
vísindanefnd um lyf og lækningatæki [is]
process chiller
vökvakælir fyrir vinnslukerfi [is]
kondenseringsaggregat [da]
kondensoraggregat [sæ]
refroidisseur industriel [fr]
Prozesskühler [de]
rolling process
völtun [is]
accession number
vörslunúmer [is]
inward processing warehouse
vöruhús innri aðvinnslu [is]
storage and warehousing services
vöru- og birgðageymsluþjónusta [is]
surfaces which permit a safe forced landing
yfirborð þar sem mætti nauðlenda með öruggum hætti [is]
transfer by succession
yfirfæra til síðari rétthafa [is]
outward processing
ytri aðvinnsla [is]
external expenditure on goods and services
ytri útgjöld vegna vara og þjónustu [is]
process of lamination
það að búa til plötur úr e-u [is]
unnecessary loss
það að e-ð fer til spillis að óþörfu [is]
confiscation of the proceeds of the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
það að gera upptækan ávinning af ólöglegum viðskiptum með fíkniefni eða geðvirk efni [is]
confiscation des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [fr]
Verfall von Vermögensgewinnen aus dem unerlaubten Betäubungsmittelhandel [de]
prevention of criminal offences
það að koma í veg fyrir refsiverð brot [is]
preventing criminal offences
það að koma í veg fyrir refsiverð brot [is]
prévention d´infractions [fr]
Verhütung von Straftaten [de]
prevention of fraudulent practices
það að koma í veg fyrir sviksamlegt athæfi [is]
detection of criminal offences
það að koma upp um refsiverð brot [is]
seizure of the proceeds of the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
það að leggja hald á ávinning af ólöglegum viðskiptum með fíkniefni og geðvirk efni [is]
saisie des produits du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes [fr]
Sicherstellung von Vermögensgewinnen aus dem unerlaubten Betäubungsmittelhandel [de]
cessation of farming
það að leggja niður búskap [is]
replication of stock indices
það að líkja eftir hlutabréfavísitölum [is]
denial of access
það að meina e-m aðgang [is]
mis-selling practices
misselling practices
það að pranga lánum inn á e-n [is]
uhensigtsmæssigt salg [da]
vilseledande försäljning [sæ]
irreführende Vertriebspraxis [de]
investigation of criminal offences
það að rannsaka refsiverð brot [is]
State succession
það að ríki tekur við af öðru ríki [is]
prosecution of criminal offences
það að saksækja fyrir refsiverð brot [is]
excessive grooming
það að snyrta sig í sífellu [is]
delivery of health services
það að veita heilbrigðisþjónustu [is]
access to a programme
þátttaka í áætlun [is]
downstream services
þjónusta á síðari stigum [is]
general-practitioner services for children
þjónusta barnalækna [is]
services furnished by social membership organisation
services furnished by social membership organization
þjónusta félagasamtaka [is]
general-practitioner services
þjónusta heimilislækna [is]
non-economic services of general interest
þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga [is]
Internet Protocol based services
I/P based services
þjónusta sem grundvallast á IP-samskiptareglum [is]
treatment service of cesspools
þjónusta, tengd hreinsun safnþróa [is]
batch-processing service
þjónusta, tengd runuvinnslu [is]
human resources provision
þjónusta tengd starfsmannahaldi [is]
financial transaction processing service
þjónusta, tengd úrvinnslu við millifærslu fjármuna [is]
supporting services for families
þjónusta til stuðnings fjölskyldum [is]
interception services
þjónusta vegna hlerunar [is]
Internet monitoring services
þjónusta vegna netvöktunar [is]
exhibition, fair and congress organisation services
exhibition, fair and congress organization services
þjónusta vegna skipulagningar á sýningum, kaupstefnum, mörkuðum og ráðstefnum [is]
brokerage services
brokering services
þjónusta verðbréfamiðlara [is]
transfrontier services
þjónusta yfir landamæri [is]
ancillary banking services undertaking
þjónustufyrirtæki í tengslum við bankastarfsemi [is]
environmental goods and services sector
EGSS
þjónustugeiri fyrir umhverfistengdar vörur og þjónustu [is]
sektoren for miljøvenlige varer og tjenesteydelser, EGSS [da]
Sektor Umweltgüter und -dienstleistungen, EGSS [de]
services statistics
þjónustuhagskýrslur [is]
set of services
þjónustuheild [is]
service concession
þjónustuívilnun [is]
provision of services
þjónustustarfsemi [is]
undifferentiated goods- services-producing activities of private households for own use
þjónustustarfsemi og framleiðsla á heimilum á ýmis konar vöru til eigin nota [is]
Council for Trade in Services
þjónustuviðskiptaráð [is]
trade in services
þjónustuviðskipti [is]
international trade in services
þjónustuviðskipti við útlönd [is]
wireless access systems including radio local area networks
WAS/RLAN
þráðlaus aðgangskerfi, þ.m.t. þráðlaus staðarnet [is]
wireless access system
þráðlaust aðgangskerfi [is]
ageing process
þroskunarferli [is]
experimental development on social sciences
þróunarstarf í félagsvísindum [is]
experimental development on natural sciences
þróunarstarf í raunvísindum [is]
development of transaction processing
þróun færslufremdar [is]
print produced from electronic sources
þrykki, búið til úr rafrænu grunnefni [is]
pressure accessories
þrýstifylgihlutir [is]
dry curing process
þurrsöltun [is]
tørsaltningsprocess [da]
torrsaltning [sæ]
processus de salaison à sec [fr]
Trockenpökeln [de]
exhaustible natural resource
exhaustible natural resources
þverranleg náttúruauðlind [is]
transverse process
þvertindur [is]
þvertindur hryggjarliðar [is]
edible spices
ætt krydd [is]
wheelchair accessible vehicle
wheel-chair accessible vehicle
ökutæki með hjólastólaaðgengi [is]
vehicles belonging to military forces
ökutæki sem tilheyra herafla [is]
ageing process
öldrunarferli [is]
microprocessor
örgjörvi [is]
safe operational practices
öruggar starfsvenjur [is]
Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations
sTESTA
örugg, samevrópsk fjarvirkniþjónusta milli stjórnsýslustofnana [is]
microbial process
örveruferli [is]
microbiological process
örverufræðileg aðferð [is]
circuit protection devices
öryggi rafrása [is]
safety accessory
öryggisaukabúnaður [is]
sikkerhedstilbehør [da]
säkerhetsutrustning [sæ]
data processing security equipment
öryggisbúnaður fyrir gagnavinnslu [is]
safety and information services for travellers
öryggis- og upplýsingaþjónusta fyrir ferðamenn [is]

1218 niðurstöður fundust.