Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "azar"

aspiration hazard
ásvelgingarhætta [is]
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Basel-samningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra [is]
hazardous waste incineration plant
brennslustöð fyrir hættulegan úrgang [is]
fire hazard
brunahætta [is]
fire hazard testing
brunahættuprófun [is]
physical hazard
eðlisræn hætta [is]
physical indicator for hazard
eðlisrænn vísir fyrir hættu [is]
acerola
azarole
eplaþyrnir [is]
eplaþyrniber [is]
azarolhvidtjørn [da]
acerola [sæ]
azerole [fr]
Acerola, Azarolakirsche [de]
Crataegus azarolus [la]
multi-hazard approach
fjöláhættunálgun [is]
flood hazard map
flóðahættukort [is]
moral hazard
freistnivandi [is]
substantiate hazards of a chemical
færa sönnur á hættu sem stafar af íðefni [is]
radiological hazard
geislunarhætta [is]
hazard analysis and critical control points
HACCP
greining á hættu og mikilvægir stýristaðir [is]
GáHMSS [is]
health hazard
heilbrigðishætta [is]
potential hazard
hugsanleg hætta [is]
hazard
hætta [is]
hazardousness
hætta [is]
bird hazard
hætta af fuglum [is]
aspiration toxicity hazard
hætta á eiturhrifum við ásvelgingu [is]
projection hazard
hætta á sprengibrotum [is]
hazard identification number
hættuauðkennisnúmer [is]
hazardous situation
hættuástand [is]
hazard communication
hættuboð [is]
hazard classification
hættuflokkun [is]
hazardous class
hættuflokkur [is]
hazard class
hættuflokkur [is]
hazard identification
hættugreining [is]
fareidentifikation, farlighedsidentifikation [da]
faroidentifiering [sæ]
identification du danger, identification des dangers, identification des aléas [fr]
Gefahrenerkennung [de]
hazard analysis
hættugreining [is]
hazard quotient
HQ
hættuhlutfall [is]
non-hazardous
hættulaus [is]
non-hazardous waste
hættulaus úrgangur [is]
hazardous conditions
hættulegar aðstæður [is]
hazardous and noxious substances
HNS
hættuleg og eitruð efni [is]
farlige og skadelige stoffer [da]
farliga och skadliga ämnen [sæ]
substances nocives et potentiellement dangereuses [fr]
gefährliche und schädliche Stoffe [de]
hazardous substance
hættulegt efni [is]
hazardous substance surrounded by a plastic matrix
hættulegt efni sem er umlukið plasti [is]
priority hazardous substance
hættulegt forgangsefni [is]
hazardous chemical
hættulegt íðefni [is]
hazardous
hættulegur [is]
hazardous to the aquatic environment
hættulegur fyrir vatnsumhverfi [is]
domestic hazardous waste
hættulegur heimilisúrgangur [is]
hazardous chemical agent
hættulegur hvarfmiðill [is]
farlig kemisk agens [da]
farligt kemiskt agens [sæ]
agent chimique dangereux [fr]
gefährlicher chemischer Arbeitsstoff [de]
hazardous waste
hættulegur úrgangur [is]
déchets dangereux [fr]
gefährliche Abfälle [de]
non-domestic hazardous waste
hættulegur úrgangur sem ekki kemur frá heimilum [is]
hazard warning lamp
hættuljósker [is]
hazard-warning signal
hættuljósker [is]
havariblink [da]
Warnblinklicht [de]
hazard characterisation
hættulýsing [is]
farekarakterisering, karakterisering af faren [da]
farobeskrivning, farokaraktärisering [sæ]
assessment of hazards
hazard assessment
hættumat [is]
hazard pictogram
hættumerki [is]
marked as hazardous
hættumerktur [is]
hazard statement
hættusetning [is]
H-setning [is]
hazard control
hættustjórnun [is]
hazardous area
hættusvæði [is]
hazard symbol
hættutákn [is]
hazard communication
hættutilkynning [is]
geohazard
jarðvá [is]
hazard classification system
kerfi til hættuflokkunar [is]
hazard class and category code
kóði fyrir hættuflokk og hættuundirflokk [is]
loss of priority hazardous substances
leki hættulegra forgangsefna [is]
biological hazard
biohazard
bio-hazard
biological risk
líffræðileg hætta [is]
biohazard sign
merki um hættu af líffræðilegum toga [is]
merki um liffræðilega hættu [is]
natural hazard
náttúruvá [is]
illicit transportation of toxic and hazardous waste
ólöglegur flutningur eitraðs og skaðlegs úrgangs [is]
transport illicite de déchets toxiques et nuisibles [fr]
unerlaubter Verkehr mit giftigen und schädlichen Abfällen [de]
actual hazard
raunveruleg hætta [is]
hazard protection consultancy service
ráðgjöf varðandi varnir gegn hættum [is]
Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
PIC-convention
Rotterdam convention
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
Rotterdam-samningurinn um starfsreglur um fyrir fram upplýst samþykki í tengslum við tiltekin hættuleg efni og varnarefni í alþjóðaviðskiptum [is]
Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel [da]
Rotterdamkonventionen om förfaranden för förhandsgodkännande av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel [sæ]
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font lobjet dun commerce international [fr]
Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel im internationalen Handel [de]
assignment to a hazard division
röðun í deiliflokka eftir hættuleika [is]
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC)
samningur um fyrirframupplýst samþykki fyrir tilteknum hættulegum efnum og varnarefnum í alþjóðaviðskiptum (PIC) [is]
Harmonised Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances
Harmonized Integrated Hazard Classification System for Human Health and Environmental Effects of Chemical Substances
samræmt og samþætt kerfi til hættuflokkunar á áhrifum efna á heilbrigði manna og umhverfið [is]
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH) [is]
ILO Convention No. 139 concerning Prevention and Control of Occupational Hazards caused by Carcinogenic Substances and Agents
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 139 um varnir gegn og eftirlit með áhættu í starfi vegna efna sem valda krabbameini [is]
accident hazard
slysahætta [is]
explosion hazard
sprengihætta [is]
major accident hazard
major-accident hazard
stórslysahætta [is]
supplemental hazard information
viðbótarupplýsingar um hættu [is]
hazard warning device
viðvörunarbúnaður [is]
work involving high-voltage electrical hazard
vinna sem felur í sér hættu á háspennurafstraumi [is]
Scientific Panel on Biological Hazards of the European Food Safety Authority
BIOHAZ-Panel
vísindanefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um líffræðilega hættu [is]

78 niðurstöður fundust.