Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "arg"

target primary variable
aðalmarkbreyta [is]
target primary area
aðalmarksvið [is]
Eurocontrols Central Route Charges Office
aðalskrifstofa Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sem sér um að innheimta leiðargjöld [is]
terminal charging zone
aðflugsgjaldsvæði [is]
tårn- og indflyvningskontrolafgiftszone [da]
terminalavgiftszon [sæ]
An- und Abfluggebührenzone [de]
terminal charge
aðflugssvæðagjald [is]
admission charge
aðgangseyrir [is]
multiple target operation
aðgerð gegn mörgum skotmörkum [is]
cargo handling
afgreiðsla farms [is]
cd test
charge-depleting test
afhleðsluprófun [is]
charge-depleting Type 1 test
afhleðsluprófun 1 [is]
prøvningsprocedure for ladningsforbrugende type 1-prøvning [da]
förfarande för laddningstömmande provning av typ 1 [sæ]
usage charge
afnotagjald [is]
charge-off
charge off
afskrift [is]
target age group
aldursmarkhópur [is]
public at large
allur almenningur [is]
offentligheden [da]
grand public [fr]
social security charge
social-security charge
almannatryggingagjald [is]
objectives and targets
almenn og sértæk markmið [is]
collective bargaining agreement
almennur kjarasamningur [is]
international air freight charges
alþjóðleg loftflutningsgjöld [is]
Argentina
Argentine Republic
AR
ARG
Argentína [is]
Argentínska lýðveldið [is]
Argentina, Den Argentinske Republik [da]
Argentina, Republiken Argentina [sæ]
Argentine, la République argentine [fr]
Argentinien, die Argentinische Republik [de]
Argentine anchoita
Argentine anchovy
argentínuansjósa [is]
argentinsk ansjos [da]
Engraulis anchoita [la]
Argentine seabass
argentínubassi [is]
argentinsk havaborre [da]
argentinsk havsaborre [sæ]
Argentinischer Zackenbarsch [de]
Acanthistius brasilianus [la]
Argentine croaker
argentínubaulari [is]
argentinsk trommefisk [da]
argentinsk skuggfisk [sæ]
Argentina-Schattenfisch [de]
Urnbrina canosai [la]
Argentine conger
argentínuhafáll [is]
argentinsk havål [da]
argentinsk havsål [sæ]
Argentinischer Meeraal [de]
Conger orbignyanus [la]
Argentine hake
argentínulýsingur [is]
sydvestatlantisk kulmule, kulmule [da]
argentinsk kummel [sæ]
Merluccius hubbsi [la]
Argentine menhaden
argentínumeinhaddur [is]
Brevoortia pectinata [la]
Argentine red shrimp
argentínurækja [is]
argentinsk rødreje [da]
argentinsk rödräka [sæ]
Argentinische Rotgarnel [de]
Pleoticus muelleri [la]
short finned squid
Argentine shortfin squid
short-finned squid
argentínusmokkur [is]
Illex argentinus [la]
arginine
arginín [is]
argon
Ar
argon [is]
sector in charge identifier
auðkenni ábyrgs undirsvæðis [is]
surcharge
aukagjald [is]
ancillary charge
aukakostnaður [is]
target secondary area
aukamarksvið [is]
larger majority
aukinn meirihluti [is]
target indication
ábending [is]
envisaged target
áformað takmark [is]
risk margin
RM
áhættuálag [is]
margin period of risk
MPOR
áhættutímabil tryggingarfjár [is]
interest margin hedge
áhættuvörn vegna vaxtaálags [is]
volume of margins
álagning að raungildi [is]
margin ratio
álagningarhlutfall [is]
user charge system
álagning notendagjalds [is]
charging VAT
álagning virðisaukaskatts [is]
free of charge
án endurgjalds [is]
endurgjaldslaus [is]
APRC
annual percentage rate of charge
árleg hlutfallstala kostnaðar [is]
subscription charge
áskriftargjald [is]
bank charges
bankakostnaður [is]
direct discharge to groundwater
bein slepping í grunnvatn [is]
margin squeeze
bjögun á réttum hlutföllum [is]
reservation charge
bókunargjald [is]
alteration to the cargo plan
breyting á farmrými [is]
pargo breams
brotflekkir [is]
Sparus spp. [la]
dry bulk cargo terminal
búlkastöð fyrir búlkafarm í föstu formi [is]
cargo handling equipment
búnaður til að meðhöndla farm [is]
pressure charging device
búnaður til að stjórna þrýstingi [is]
Cargados Carajos Shoals
Cargados Carajos-rif [is]
marginal lending facility
daglán [is]
large intestine
digurgirni [is]
tyktarm [da]
tjocktarm [sæ]
gros intestin [fr]
Dickdarm, Intestinum crassum, Intestinum amplum [de]
large-eyed rabbit fish
large-eyed rabbitfish
digurnefur [is]
storøjet havmus [da]
chimère à gros yeux [fr]
Hydrolagus mirabilis [la]
margosa
dísartré [is]
nimtræ [da]
nimträd [sæ]
neem, margousier, lilas des Indes [fr]
Neembaum [de]
Azadirachta indica [la]
margosa extract
dísartréskjarni [is]
depth charge
djúpsprengja [is]
diffuse discharge
dreifð losun [is]
propelling charge
drifhleðsla [is]
cargo doors
dyr á farmrými [is]
cargo pumping arrangement
dælikerfi fyrir farm [is]
solid bulk cargo density
eðlismassi fasts búlkafarms [is]
economic marginalisation
economic marginalization
efnahagsleg jaðarsetning [is]
specific target organ toxicant
efni sem hefur sértæk eiturhrif á marklíffæri [is]
capital charge
eiginfjárkrafa [is]
kapitalkrav [da]
capital charge on operational risk
eiginfjárkrafa vegna rekstraráhættu [is]
particle accelerator which projects a charged particle beam
eindahraðall sem skýtur hlöðnum eindageislum [is]
ro-ro cargo space
ekjufarmrými [is]
espace roulier à cargaison [fr]
ro-ro cargo
ekjufarmur [is]
ro-ro cargo ship
ekjuflutningaskip [is]
free of charge number
endurgjaldslaust númer [is]
REESS
rechargeable electric energy storage system
endurhlaðanlegt raforkugeymslukerfi [is]
genopladeligt elektrisk energilagringssystem, REESS [da]
uppladdningsbart elenergilagringssystem, REESS [sæ]
rechargeable
endurhlaðanlegur [is]
artificial recharge of groundwater bodies
endurnýjun grunnvatnshlota af mannavöldum [is]
recharge of the body of groundwater
endurnýjun grunnvatnshlots [is]
recurring charge
endurtekið gjald [is]
radar target enhancer
endurvarpsmagnari fyrir ratsjár [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja [is]
ethyl lauroyl arginate
lauric arginate ethyl ester
LAE
etýlláróýlargínat [is]
ambassador at large
farandsendiherra [is]
cargo unit
farmeining [is]
air cargo service
farmflug [is]
cargo transport unit
farmflutningseining [is]
cargo carrier
farmflutningstæki fyrir flugvélar [is]
provider of cargo transportation
farmflytjandi [is]
cargo container
farmgámur [is]
document relating to the nature of the cargo
farmgerðarskjal [is]
cargo tank
farmgeymir [is]
cargo storage area
farmgeymslusvæði [is]
cargo tariff
farmgjaldaskrá [is]
item of cargo
farmhlutur [is]
cargo residues
farmleifar [is]
cargo hold
farmlest [is]
cargo facility
farmmannvirki [is]
cargo compartment
farmrými [is]
cargo space
farmrými [is]
cargo warehouse
farmskemma [is]
cargo-carrying vessel
farmskip [is]
cargo documentation
farmskjöl [is]
cargo manifest
farmskrá [is]
cargo declaration
farmskýrsla [is]
cargo-associated waste
farmtengdur úrgangur [is]
cargo declaration form
farmupplýsingaeyðublað [is]
cargo
farmur [is]
cargo in bond
farmur undir tollinnsigli [is]
cargo security
farmvernd [is]
standing charge
fast afnotagjald [is]
fixed charge
fast gjald [is]
fixed electric discharge weapon
fast rafmagnsvopn [is]
dry cargo in bulk
fastur búlkafarmur [is]
secret cargo
fela farm [is]
social marginalisation
social marginalization
félagsleg jaðarsetning [is]
investment charges
fjárfestingarkostnaður [is]
financial target
fjárhagslegt markmið [is]
finance charge
fjármagnskostnaður [is]
combination carrier general cargo/passenger
fjölnotaskip til almennra vöruflutninga og farþegaflutninga [is]
combination carrier general cargo/container
fjölnotaskip til almennra vöruflutninga og gámaflutninga [is]
air cargo
flugfarmur [is]
all-cargo service
flug með farm eingöngu [is]
airport charge
flugvallargjald [is]
cargo vessel
flutningaskip [is]
cargo ship
flutningaskip [is]
transportation charge
flutningsgjald [is]
transport charge
flutningskostnaður [is]
carriage of cargo
flutningur farms [is]
portable electric discharge weapon
flytjanlegt rafmagnsvopn [is]
booster charge
forsprengihleðsla [is]
supercharger
forþjappa [is]
pressure charger
forþjappa [is]
margin
framlegð [is]
margin output
framleiðsluvirði álagningar [is]
trade margin output
framleiðsluvirði verslunarálagningar [is]
performance target
frammistöðumarkmið [is]
stowage of cargo
frágangur farms [is]
discharge conductor
fráleiðari [is]
sanitary discharge
frárennsli [is]
discharge
frárennslisop [is]
discharge valve
frástreymisloki [is]
margins of preference
fríðindamörk [is]
discharge outlet
froðustútur [is]
target of a concentration
fyrirtæki sem verður til við samfylkingu [is]
debiting of toll charges
færsla vegatollgjalda [is]
large sharks
gaddháfar [is]
gaddháfaættbálkur [is]
pighajer [da]
Haiartige [de]
Squaliformes [la]
gas discharge lamp
gasúrhleðslulampi [is]
gas-discharge light
gasúrhleðsluljósgjafi [is]
container cargo
gámafarmur [is]
peak charge
gjald á álagstíma [is]
per-unit data charge
gjald fyrir hverja gagnaeiningu [is]
excess luggage charge
gjald fyrir umframfarangur [is]
tariff with additional fixed roaming charges
gjaldskrá með föstum viðbótarreikigjöldum [is]
tariff with per-minute charges
gjaldskrá með mínútugjöldum [is]
tariff with set-up charges
gjaldskrá með uppsetningargjöldum [is]
contributing cargo
gjaldskyldur farmur [is]
system of airport charges
gjaldtökukerfi [is]
charging scheme
gjaldtökukerfi [is]
off-peak charge
gjald utan álagstíma [is]
solvency margin
gjaldþol [is]
solvency margin requirement
gjaldþolskrafa [is]
solvency margin element
gjaldþolsliður [is]
charges having equivalent effect
gjöld sem hafa jafngild áhrif [is]
interest-like charges
gjöld sem svipar til vaxta [is]
large-eye dentex
large-eyed dentex
glyrnuflekkur [is]
storøjet havrude [da]
storögonshavsruda [sæ]
Großaugenzahnbrasse [de]
Dentex macrophthalmus [la]
solvency margin
greiðslujaðar [is]
large-value payment system
greiðslukerfi fyrir háar fjárhæðir [is]
système de paiement de montant élevé [fr]
Zahlungsverkehrssystem für große Beträge [de]
infrastructure charge
grunnvirkjagjald [is]
argentines
gulllaxar [is]
guldlaksslægt [da]
silverfiskar, guldlaxfiskar [sæ]
Glasaugen, Goldlachse [de]
Argentina spp. [la]
quality-of-service target
gæðamarkmið [is]
port charge
hafnargjald [is]
profit margin
hagnaðarálagning [is]
profit margin
hagnaðarhlutfall [is]
bargain purchases
bargain
hagstæð innkaup [is]
cargo high-speed craft
cargo high speed craft
háhraðaflutningafar [is]
high explosive charge
háhraðasprengihleðsla [is]
half-fat margarine
low-fat margarine
hálffeitt smjörlíki [is]
margarine 40, fedtfattig margarine [da]
matfettsblandning 40 % [sæ]
demi-margarine, margarine pauvre en matière grasse [fr]
Halbfettmargarine, fettarme Margarine [de]
maximum charge
hámarksgjald [is]
high intensity discharge lamp
háþrýst úrhleðslupera [is]
gross margin
heildarframlegð [is]
overall target factor
heildarmarkþáttur [is]
wholesale charge
heildsölugjald [is]
discharge bypass
hjástreymisloki fyrir austur [is]
battery charging condition
hleðsla á rafgeymi [is]
ladeindikator [da]
Ladekontrolleuchte [de]
fire-extinguisher charge
hleðsla fyrir slökkvitæki [is]
disruptive discharge
hleðsla sem veldur gegnumslætti [is]
static electric charge
hleðsla stöðurafmagns [is]
state of charge
SOC
charge state
hleðsluástand [is]
øjeblikkelige opladningstilstand [da]
laddningsstatus [sæ]
cargo record book
hleðsludagbók [is]
charge sustaining mode
hleðsluhamur [is]
charge air
hleðsluloft [is]
charge air cooler
intercooler
hleðsluloftkælir [is]
ladeluftkøler [da]
laddluftkylare [sæ]
refroidisseur intermédiaire [fr]
Ladeluftkühler [de]
charge air cooling
hleðsluloftskæling [is]
charge-sustaining Type 1 test
hleðsluprófun 1 [is]
ladningsbevarende type 1-prøvning [da]
laddningsbevarande typ 1-provning [sæ]
charging circuit
hleðslurás [is]
charging balance value
hleðslustöðugildi [is]
ladebalanceværdi [da]
laddningsbalansvärde [sæ]
charging time
duration of charge
hleðslutími [is]
ladetid [da]
charger
hleðslutæki [is]
recharger
hleðslutæki [is]
battery charger
hleðslutæki fyrir rafhlöður [is]
charge pressure
hleðsluþrýstingur [is]
percentage rate of charge
hlutfallstala kostnaðar [is]
percentage rate of charge for credit
hlutfallstala lánskostnaðar [is]
high power recharging point
hraðhleðslustöð [is]
højeffektladestand [da]
snabb laddningsstation [sæ]
point de recharge à haute puissance [fr]
Schnellladepunkt [de]
rapid multiple target operation
hraðvirk aðgerð gegn mörgum skotmörkum [is]
engine with charge air cooling
hreyfill með hleðsluloftskælingu [is]
mechanically supercharged engine
hreyfill með vélrænni forþjöppu [is]
cargo movement
hreyfing á farmi [is]
turbo charger
turbocharger
hverfilforþjappa [is]
hverfiþjappa [is]
turbolader, turbokompressor, turbolader til udblæsningsgas [da]
turbo, avgasdriven turbokompressor [sæ]
turbocompresseur, turbocompresseur à gaz d´échappement [fr]
Turbolader, Turbogebläse, Abgasturbolader, Turbokompressor [de]
design electrical discharge
hönnunarrafhleðsla [is]
on-board charger
on board charger
innbyggt hleðslutæki [is]
charging of infrastructure fees
innheimta mannvirkjagjalds [is]
road-charging
innheimta veggjalda [is]
charging scheme
innheimtukerfi [is]
charging principles
innheimtureglur [is]
charging policy
innheimtustefna [is]
charging body
innheimtustofnun [is]
internal freight charges
innlend farmgjöld [is]
internal transport charges
innlend flutningsgjöld [is]
electrostatically charged chemical
íðefni með rafstöðuhleðslu [is]
aquifer recharge well
írennslisbrunnur fyrir veiti [is]
target shooting
íþróttaskotfimi [is]
marginal benefit
jaðarábati [is]
marginal effect
jaðaráhrif [is]
marginalised group
marginalized group
jaðarhópur [is]
socially marginalised group
socially marginalized group
jaðarhópur í félagslegu tilliti [is]
marginal costs
jaðarkostnaður [is]
marginalisation
marginalization
jaðarsetning [is]
marginal tax rate
jaðarskatthlutfall [is]
marginalisation
marginalization
jaðarstaða [is]
intertemporal marginal rate of substitution
jaðarstaðkvæmd neyslu yfir tíma [is]
marginal revenue
jaðartekjur [is]
railway infrastructure charge
járnbrautargrunnvirkjagjald [is]
countervailing charge
jöfnunargjald [is]
large-leaved chicory
kaffifífill [is]
stórblaða kaffifífill [is]
ítalskur kaffifífill [is]
julesalat, cikoriesalat, cikorie med brede blade [da]
italiensk cikoria, storbladig cikoria [sæ]
endive, chicorée witloof, chicorée en cornet, chicorée italienne, chicorée de Bruxelles, chicorée à larges feuilles [fr]
Chicorée, Italienische Zichorie, Gewöhnliche Blattzichorie [de]
Cichorium intybus [la]
margin line
kaflína [is]
cargo rice
kargóhrísgrjón [is]
award for meeting performance targets
kaupauki fyrir að ná afkastamarkmiðum [is]
tapered discharge nozzle
keilulaga losunarstútur [is]
cost-related charge
kostnaðartengt gjald [is]
technical charges
kostnaður af vátryggingarekstri [is]
charge card
kreditkort án hámarks [is]
refrigerated cargo ship
kæliflutningaskip [is]
køleskib [da]
kyllastfartyg [sæ]
cargo frigorifique [fr]
Kühlschiffen [de]
charge cooling system
kælikerfi hleðslulofts [is]
refrigerant charge
kælimiðilsfylling [is]
non-target terrestrial arthropod
landliðdýr utan markhóps [is]
bulk cargo
lausavörufarmur [is]
general cargo ship
lausavöruskip [is]
fragtskib [da]
fartyg för styckegods [sæ]
cargo de marchandises diverses [fr]
Stückgutschiff [de]
large-mouth bass
large mouthed black bass
laxaborri [is]
Micropterus salmoides [la]
marginal separation
lágmarksfjarlægð [is]
required solvency margin
lágmarksgjaldþol [is]
capital charges
lántökugjöld [is]
en route charge
route charge
leiðarflugsgjald [is]
en route-afgift, overflyvningsafgift [da]
undervägsavgifter [sæ]
en route charging zone
leiðarflugsgjaldsvæði [is]
overflyvningsafgiftszone [da]
avgiftszon för undervägsavgifter [sæ]
Streckengebührenzone [de]
route charges system
leiðargjaldakerfi [is]
Eurocontrol´s charging system for en-route charges
leiðargjaldakerfi Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu [is]
cargo piping arrangement
leiðslukerfi fyrir farm [is]
cargo transfer piping
leiðslukerfi til flutnings á farmi [is]
pay line rental charge
leigugjald fyrir línu [is]
argillaceous material
leirkennt efni [is]
cargo gear
lestunar- og losunarbúnaður [is]
give a discharge to
leysa undan ábyrgð [is]
non-target arthropod
liðdýr utan markhóps [is]
argentine
litli gulllax [is]
strømsild [da]
silverfisk [sæ]
Argentina sphyraenia [la]
large volume organic chemicals
LVOC
lífræn íðefni í miklu magni [is]
non-target organism
lífvera utan markhóps [is]
luminous-discharge-tube installation
ljósaúrhleðslulampi [is]
photographic enlarger
ljósmyndastækkari [is]
marginally compliant aircraft
loftför sem uppfylla staðla naumlega [is]
covered dry cargo barge
lokaður þurrflutningaprammi [is]
final discharge
lokatæming [is]
discharge
losun [is]
discharger
losunaraðili [is]
point of discharge
losunarstaður [is]
industrial discharges
losun efna frá iðnaði [is]
competent charging authority
lögbært yfirvald á sviði gjaldtöku [is]
large broken grains
löng brotgrjón [is]
löng, brotin hrísgrjón [is]
margaric acid
margarínsýra [is]
target
mark [is]
target acquisition
markábending [is]
target acquisition system
markábendingarkerfi [is]
target-restricted functionality
markbundin virkni [is]
target byte
markbæti [is]
target animal
markdýr [is]
måldyr [da]
måldjur [sæ]
animal cible [fr]
Zieltier, Bestimmungstier [de]
target compound
markefnasamband [is]
neuropathy target esterase
NTE
markesterasi taugakvilla [is]
target tracking
markfylgni [is]
target tracking system
markfylgnikerfi [is]
target undertaking
markfyrirtæki [is]
target enterprise
markfyrirtæki [is]
target value
markgildi [is]
target ratio
markhlutfall [is]
målprocent [da]
target population
markhópur [is]
target publics
markhópur [is]
target group
markhópur [is]
target audience
markhópur [is]
target group
markhópur [is]
targeting system
markkerfi [is]
target organ
marklíffæri [is]
target organism
marklífvera [is]
target model
marklíkan [is]
target emission
marklosun [is]
target
markmið [is]
targeted advertising
markmiðaðar auglýsingar [is]
målrettet reklame [da]
riktad reklam [sæ]
target specification
markmiðaforskrift [is]
targeted check
markmiðuð uppfletting [is]
specific emissions target
markmið um sértæka losun [is]
target site
markset [is]
target setpoint
markstillipunktur [is]
målreferencepunkt [da]
målbörvärde [sæ]
consigne cible [fr]
Zieleinstellpunkt [de]
target area
marksvið [is]
targeted sample
marksýni [is]
target species
marktegund [is]
target species
marktegund [is]
target take off time
TTOT
marktími fyrir flugtak [is]
TTOT [da]
planerad starttid [sæ]
heure de décollage prévue [fr]
Zielzeit für den Start [de]
target environment
markumhverfi [is]
target sample
markúrtak [is]
target epitope
markvakaeining [is]
target tissue
markvefur [is]
target project
markverkefni [is]
targeting criterion
markviðmiðun [is]
targeted action
markviss aðgerð [is]
targeted socioeconomic research
targeted socio-economic research
markvissar, félagshagfræðilegar rannsóknir [is]
targeted approach
markviss nálgun [is]
targeted sectoral pilot action
markviss tilraunaaðgerð í tilteknum geirum [is]
targeted roadside checks
markvisst vegaeftirlit [is]
målretted vejkontrol [da]
riktad vägkontrol [sæ]
targeted information
markviss upplýsingamiðlun [is]
target address
markvistfang [is]
target ecosystem
markvistkerfi [is]
target marker
markvísir [is]
target factor value
markþáttargildi [is]
target factor
markþáttur [is]
target universe
markþýði [is]
target population
markþýði [is]
pelargonium
mánabrúðir [is]
pelargonier [da]
pelargonsläktet, pelargonior, pelargonier [sæ]
pélargoniums [fr]
Pelargonien [de]
Pelargonium [la]
law of large numbers
meðalgildislögmál [is]
average wholesale charge
meðalheildsölugjald [is]
by a safe margin
með nægjanlegu öryggisbili [is]
maximum discharge of capacity
mesta afhleðsla rýmdar [is]
estimated target population
metið markþýði [is]
target equipment
miðunarbúnaður [is]
large majority
mikill meirihluti [is]
per-minute charge
mínútugjald [is]
cargo receipt
móttökukvittun fyrir farmi [is]
target sequence amplification assay
mögnunargreining á markröð [is]
Arms Embargo Committee
nefnd um bann við vopnasölu [is]
user charge
notendagjald [is]
open ro-ro cargo space
opið ekjufarmrými [is]
espace roulier à cargaison fermé [fr]
open dry cargo barge
opinn þurrflutningaprammi [is]
energy efficiency target
orkunýtnimarkmið [is]
oxadiargyl
oxadíargýl [is]
indirect provider of cargo transportation
óbeinn farmflytjandi [is]
implicit service charge
óbeint þjónustugjald [is]
argol
óhreinsaður vínsteinn [is]
supply free of charge
ókeypis afhending [is]
charge-free service
ókeypis þjónusta [is]
unwanted target site
óæskilegt markset [is]
storage charge
pakkhúsgjald [is]
pelargonic
pelargón- [is]
pelargonic acid
nonanoic acid
pelargónsýra [is]
nónansýra [is]
pelargonic acid vanillylamide
PAVA
pelargónsýruvanillýlamíð [is]
postal charge
póstgjald [is]
barge carrier
prammamóðurskip [is]
barge
prammi [is]
deck barge
prammi með þilfari [is]
towed barge
prammi sem er dreginn [is]
hopper barge
prammi sem losar sig sjálfur [is]
prammi með opnanlegum botni [is]
propargite
própargít [is]
point discharge
punktlosun [is]
electronic circuitry at a distant target
rafeindabúnaður í fjarlægu skotmarki [is]
electric charge
rafhleðsla [is]
electric discharge weapon
rafmagnsvopn [is]
electrostatic discharge
static charge
rafstöðuafhleðsla [is]
electrostatic charge
rafstöðuhleðsla [is]
investigator-in-charge
rannsóknarstjóri [is]
radar targer trainer
ratsjárskotmarksþjálfi [is]
charge-depleting actual range
RCDA
raundrægni í afhleðsluham [is]
faktisk rækkevidde i ladningsforbrugende drift [da]
faktisk laddningstömmande räckvidd [sæ]
autonomie réelle en mode épuisement de la charge [fr]
Tatsächliche Reichweite bei Entladung [de]
available solvency margin
raunverulegt gjaldþol [is]
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes
reglur um örugga meðferð fasts búlkafarms [is]
roaming charge
reikigjald [is]
standard gross margin
reiknuð framlegð [is]
charge-depleting operating condition
rekstrarskilyrði í afhleðsluham [is]
ladningsforbrugende driftstilstand [da]
laddningstömmande driftsförhållande [sæ]
conditions de fonctionnement en mode épuisement de la charge [fr]
Betrieb bei Entladung [de]
operational margins
rekstrartakmarkanir [is]
right of collective bargaining
réttur til að gera kjarasamninga [is]
offence charged
sakamál [is]
faits incriminés [fr]
Strafverfahren [de]
European Barge Union
EBU
Samband evrópskra útgerða flutningapramma [is]
common charging scheme for air navigation services
sameiginlegt gjaldtökukerfi fyrir flugleiðsöguþjónustu [is]
symmetric adjustment mechanism to the equity capital charge
samhverf aðlögun vegna hlutabréfaáhættu [is]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Memorandum of Understanding regarding the Billing and Collection by the United Kingdom of Air Navigation Charges Levied by Iceland, between Iceland and the United Kingdom
samkomulag um greiðslur vegna flugþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
margin agreement
samkomulag um tryggingarfé [is]
Agreement concerning mutual Abolishment of Charges on Aviation Fuel etc., between Iceland and the United States of America
samningur um gagnkvæma niðurfellingu á gjöldum af flugvélaeldsneyti o.fl., milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
cross-margining
samnýtt tryggingarþekja [is]
consultations on cargo tariffs
samráð um farmgjaldaskrár [is]
bargaining co-ordination
bargaining coordination
samstilling kjarasamninga [is]
interconnection charge
samtengingargjald [is]
ILO Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98 um beitingu grundvallarreglna um réttinn til að stofna félög og semja sameiginlega [is]
target start approval time
TSAT
samþykktur marktími fyrir gangsetningu [is]
TSAT [da]
planerad godkänd starttid [sæ]
heure cible autorisée de mise en route [fr]
Zielzeit für die Startfreigabe [de]
sargo breams
sargarategundir [is]
Diplodus spp. [la]
saponification charge
sápunarhleðsla [is]
specific target organ toxicity
STOT
sértæk eiturhrif á marklíffæri [is]
environmental target
sértækt umhverfismarkmið [is]
lethargy
sinnuleysi [is]
2020 European Fund for Energy, Climate Change & Infrastructure
Marguerite Fund
Sjóður Evrópu 2020 vegna orkumála, loftslagsbreytinga og grunnvirkja [is]
Marguerite-sjóður [is]
taxes chargeable
skattar sem leggja má á [is]
parafiscal charge
para-fiscal charge
skattatengt gjald [is]
tax charge
skattkvöð [is]
tax charge
skattskuldbinding [is]
margin of error
error margin
skekkjumörk [is]
shaped charge
skerhleðsla [is]
shipborne barge
skiptækur prammi [is]
cargo ship safety equipment certificate
skírteini fyrir öryggisbúnað flutningaskips [is]
documented cargo
skjalfestur farmur [is]
target
skotmark [is]
chargeable
skuldfæranlegur [is]
discharge
slepping [is]
semi-bulk cargo
smábúlkafarmur [is]
semi-bulk-gods [da]
semibulklast [sæ]
Semi-Bulk [de]
retail charge
smásölugjald [is]
margarine
smjörlíki [is]
target species
sóknartegund [is]
marginal number
marginal
spássíunúmer [is]
demolition-charge
sprengja til eyðingar [is]
give a discharge to
staðfesta reikninga vegna e-s [is]
chargé d´affaires
staðgengill sendiherra [is]
operational target
stefnumið [is]
margins of adjustment
stillimörk [is]
argentine stiletto shrimp
stingrækja [is]
argentinsk stiletreje [da]
argentinsk stiletträka [sæ]
Argentinische Stilett-Garnele [de]
Artemesia longinaris [la]
push barge
stjakprammi [is]
pushed barge
stjakprammi [is]
Directorate-General for Enlargement
DG Enlargement
European Commission Directorate-General for Enlargement
ELARG
stjórnarsvið stækkunarmála [is]
stjórnarsvið stækkunarmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
management charge
stjórnunarþóknun [is]
European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice
eu-LISA
Stofnun Evrópusambandsins um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Enlarged Board of Appeal
stóra áfrýjunarnefndin [is]
large risk
stóráhætta [is]
large exposure
LE
stór áhættuskuldbinding [is]
Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system
TARGET2
TARGET
stórgreiðslukerfi Seðlabanka Evrópu [is]
large commodity producer
stór hrávöruframleiðandi [is]
grand producteur de matières premières [fr]
bedeutende Rohstoffproduzenten, großes Rohstofferzeugerland [de]
greater argentine
stóri gulllax [is]
almindelig guldlaks, guldlaks [da]
guldlax [sæ]
Goldlachs [de]
Argentina silus [la]
large calibre artillery system
stórskotaliðsbúnaður með mikilli hlaupvídd [is]
large industrial group
stórt atvinnufyrirtæki [is]
large investment project
stórt fjárfestingarverkefni [is]
large transport aircraft
stórt flutningaloftfar [is]
large enterprise
stórt fyrirtæki [is]
enlarged Community
stækkað Bandalag [is]
enlarger
stækkari [is]
enlargement
stækkun [is]
enlargement negotiations
stækkunarviðræður [is]
enlargement of the European Union
EU enlargement
stækkun Evrópusambandsins [is]
stækkun ESB [is]
sales target
sölumarkmið [is]
take charge of
taka í umsjá [is]
target
takmark [is]
tanker barge
tankprammi [is]
garganey
taumönd [is]
atlingand [da]
årta [sæ]
sarcelle d´été [fr]
Knäkente [de]
Anas querquedula [la]
non-target species
tegund sem er ekki marktegund [is]
income target variable
tekjumarkbreyta [is]
argentometric titration
títrun með silfurnítrati [is]
margin
tryggingarfé [is]
chargor
tryggingargjafi [is]
chargee
tryggingarhafi [is]
margining
tryggingarþekja [is]
margin coverage
tryggingarþekja [is]
cranberry
American cranberry
large cranberry
trönuber [is]
amerísk trönuber [is]
cranberry, kæmpetranebær, store tranebær [da]
tranbär [sæ]
ronce d´Amérique, canneberge à gros fruits, grande airelle rouge [fr]
Amerikanische Moosbeere, Großfrüchtige Moosbeere [de]
Vaccinium macrocarpon, Oxycoccus macrocarpos [la]
non-externally chargeable hybrid electrified vehicle
not off-vehicle charging hybrid electric vehicle
NOVC-HEV
tvinnrafökutæki, sem ekki er ætlað fyrir ytri hleðslu [is]
off-vehicle charging hybrid electric vehicle
OVC-HEV
tvinnrafökutæki ætlað fyrir ytri hleðslu [is]
radar targer generator
tæki til skotmarkagerðar fyrir ratsjá [is]
collective bargaining coverage
umfang sameiginlegra launasamninga [is]
large in scale
LIS
umfangsmikill [is]
enclosed cargo space
umlukt farmrými [is]
margin of dumping
undirboðsfrávik [is]
actual nominal charge
uppgefin hleðsla [is]
initial margin
upphafstrygging [is]
call set-up charge
upphringigjald [is]
cargo information
upplýsingar um farm [is]
mountable electric discharge weapon
uppsetjanlegt rafmagnsvopn [is]
installation charge
uppsetningarkostnaður [is]
port of discharge
uppskipunarhöfn [is]
non-target feed
utanmarkhópsfóður [is]
discharge lamp
úrhleðslulampi [is]
udladningslampe [da]
urladdningslampa [sæ]
Entladungslampe [de]
discharge tube
úrhleðslupípa [is]
exhaust-driven supercharger
útblástursknúin forþjappa [is]
discharge duct
útblástursrás [is]
turbocharger outlet
úttak hverfiþjöppu [is]
target selectivity
valvís marksækni [is]
margin of conservatism
varúðarvikmörk [is]
forsigtighedsmargen [da]
Sicherheitsspanne [de]
waterway charge
vatnaleiðagjald [is]
interest margin
vaxtaálag [is]
margin of exposure
MOE
váhrifamörk [is]
margin call
veðkall [is]
normal power recharging point
venjuleg hleðslustöð [is]
normal ladestander [da]
normal laddningsstation [sæ]
point de recharge électrique normal [fr]
ormalladepunkt [de]
inflation target
verðbólgumarkmið [is]
margin loan
verðbréfaveðlán [is]
gross margin
vergur hagnaður [is]
trade margin
verslunarálagning [is]
interest chargeable
vextir sem eru skuldfæranlegir [is]
self-propelled barge
vélknúinn prammi [is]
variation margins
viðbótartrygging [is]
variation margins requirement
viðbótartryggingarkrafa [is]
sensitive target
viðkvæmur markhópur [is]
target level
viðmiðunarmark [is]
målniveau [da]
Zielausstattung [de]
reference target
viðmiðunarmarkmið [is]
target price
viðmiðunarverð [is]
embargo
viðskiptabann [is]
margin
vikmörk [is]
margin of tolerance
vikmörk [is]
fluctuation margin
vikmörk [is]
margins of tolerance of the limit value
vikmörk fyrir viðmiðunarmörk [is]
bargain option
vildarkjör [is]
cargo operation
vinna við farm [is]
arms embargo
vopnasölubann [is]
lower target
vægara stefnumið [is]
oil discharge monitoring and control system
vöktunar- og eftirlitskerfi fyrir losun á olíu [is]
cargo handling
vöruafgreiðsla [is]
cargo handling service
vöruafgreiðsluþjónusta [is]
lash-seabee barge
vöruflutningaprammi [is]
warehousing charge
vörugeymslugjald [is]
cargo loading system
vöruhleðslukerfi [is]
cargo aircraft
vöruloftfar [is]
officer in charge of a navigational watch
yfirmaður sem ber ábyrgð á siglingavakt [is]
bevis som vagthavende navigatør [da]
brevet d´officier chargé du quart à la passerelle [fr]
Befähigungszeugnis als nautischer Wachoffizier [de]
officer in charge of an engineering watch
yfirmaður sem ber ábyrgð á vélstjórnarvakt [is]
external charges
ytri gjöld [is]
effecting mission-abort of a target
það að bægja árás frá skotmarki [is]
destruction of a target
það að eyða skotmarki [is]
clearing obstacles by the required margins
það að fljúga með tilskildu hindranabili [is]
targeting of customers
það að ná til viðskiptavina [is]
targeted training
þjálfun sem stefnt er að [is]
critical design target specification service
þjónusta, tengd forskriftum fyrir mikilvæg skipulagsmarkmið [is]
service charge
þjónustugjald [is]
billed bank charges
þjónustugjöld banka [is]
charge pressure
þjöppunarálag [is]
supercharger pressure
þjöppunarþrýstingur [is]
largehead hairtail
þráðbendill [is]
hårhale, almindelig hårhale [da]
hårstjärt [sæ]
Degenfisch [de]
Trichiurus lepturus [la]
three-quarter-fat margarine
þrír fjórðu feitt smjörlíki [is]
dry cargo barge
þurrflutningaprammi [is]
dry-cargo vessel
dry cargo vessel
þurrflutningaskip [is]
dry cargo carrier
þurrflutningaskip [is]
human external cargo operations
HEC
þyrluvinna með fólk sem farm utanborðs [is]
HEC-operationer [da]
verksamhet med mänsklig last utanför kabinutrymme [sæ]
safety margin
öryggisbil [is]
safety margin
öryggisjaðar [is]
margin of safety
margin of exposure
MOE
öryggismörk [is]
eksponeringsmargin [da]
safety argument
öryggisrök [is]
cargo ship safety certificate
öryggisskírteini flutningaskips [is]
cargo ship safety radio certificate
öryggisskírteini fyrir fjarskiptabúnað flutningaskips [is]
cargo ship safety radiotelegraphy certificate
öryggisskírteini fyrir loftskeytastöðvar flutningaskips [is]
cargo ship safety radiotelephony certificate
öryggisskírteini fyrir talstöðvar flutningaskips [is]
cargo ship safety construction certificate
öryggisskírteini um smíði flutningaskips [is]

547 niðurstöður fundust.