Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "a p c"

aflmælistafla fyrir ETC-prófun
European Transient Cycle dynamometer schedule [en]
ETC dynamometer schedule [en]
alþjóðakóði um efnaflutningaskip
IBC-kóði
International Bulk Chemical Code [en]
IBC Code [en]
alþjóðakóði um gasflutningaskip
IGC-kóði
International Gas Carrier Code [en]
IGC Code [en]
AmpC beta-laktamasi
AmpC beta-lactamase [en]
and-HBc-próf
anti-HBc test [en]
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna
NACE
Nomenclature of Economic Activities in the European Union [en]
NACE [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union [en]
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities [en]
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community [en]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
ákvörðunin um Schengen-upplýsingakerfið II
SIS II Decision [en]
áætlaður styrkur prófunarefnis sem þarf til að framkalla örvunarstuðulinn þrjá
EC3
estimated concentration three [en]
EC3 [en]
áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
COSME-áætlunin
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs [en]
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises [en]
COSME [en]
bandarískur staðalkóði fyrir gagnaskipti
ASCII-kóði
American Standard Code for Information Interchange [en]
ASCII [en]
US-ASCII [en]
BCOP-prófunaraðferð
prófun á ógegnsæi og gegndræpi glæru úr nautgrip
bovine corneal opacity and permeability test method [en]
BCOP test method [en]
blöð af Brassica spp.
leaves of Brassica spp. [en]
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar sem hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins
Protocol 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union [en]
bókun 39 um evrópsku mynteininguna (ECU)
Protocol 39 on the ECU [en]
bókun sem fellir Schengen-réttarreglurnar inn í ramma Evrópusambandsins
Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union [en]
Protocole intégrant l´acquis de Schengen dans le cadre de l''Union européenne [fr]
Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union [de]
brynstirtlur af ættkvíslinni Decapterus
crevalles [en]
Decapterus spp. [la]
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna
C series of the Official Journal of the European Communities [en]
C-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins
C Series of the Official Journal of the European Union [en]
CEPA-flokkur 1
CEPA 1 [en]
Cepa-hópur
Cepa group [en]
CFP-franki
CFP franc [en]
CIPAC-nr.
CIPAC No [en]
Cockoroft-Walton-spennugjafi
spennugjafi Cockoroft-Waltons
Cockoroft-Walton electrostatic generator [en]
COICOP-flokkunarkerfi
COICOP classification [en]
Cospas-Sarsat-gervihnattakerfi
Cospas-Sarsat system [en]
Cowper-hitablásari
cowper [en]
hot blast stove [en]
hot stove [en]
blast furnace stove [en]
cowper, luftforvarmer, rekuperator [da]
cowperapparat [sæ]
CPC-tilvísunarnúmer
CPC Reference No [en]
CR SETT-sniðmát
sniðmát fyrir uppgjörs-/afhendingaráhættu
CR SETT template [en]
settlement/delivery risk [en]
mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans [sæ]
ECDIS-búnaður fyrir skipgengar vatnaleiðir
inland ECDIS equipment [en]
ECDIS-kerfi fyrir skipgengar vatnaleiðir
inland ECDIS [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Chiles
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Chile [en]
ESCO-flokkunarkerfið
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni, hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni/hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar
ESCO [en]
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations classification [en]
ESCO classification [en]
European classification for skills/competences, qualifications and occupations [en]
ETC-prófunarlota
ETC cycle [en]
evrópski fingrafaragrunnurinn
Eurodac
Eurodac [en]
European system for the comparison of the dactyloscopic records of asylum seekers (IATE) [en]
European fingerprinting system [en]
Evrópunefnd um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
Nefnd Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu
CPT-nefndin
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment [en]
Council of Europe´s European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment [en]
Committee for the Prevention of Torture [en]
CPT [en]
Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf [da]
Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [sæ]
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [fr]
Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, Europäischer Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe [de]
FICOD-tilskipunin
tilskipun um fjármálasamsteypur
FICOD [en]
Financial Conglomerates Directive [en]
fjárhagsreglugerð frá 16. júní 1998 um samvinnu um fjármögnun þróunar samkvæmt fjórða ACP-EB-samningnum
Financial Regulation of 16 June 1998 applicable to development finance cooperation under the fourth ACP-EC Convention [en]
fjölklórað bífenýl
PCB-efni
polychlorinated biphenyl [en]
PCB [en]
PCBs [en]
fjölklórað díbensódíoxín
PCDD-efni
polychlorinated dibenzodioxin [en]
dibenzo-p-dioxin [en]
PCDD [en]
fjölklórað díbensófúran
PCDF-efni
polychlorinated dibenzofuran [en]
PCDF [en]
framkvæmdastjóri CEEP
Secretary General of CEEP [en]
Secretary-General of CEEP [en]
fríverslunarsamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og lýðveldisins Chiles
Agreement between the EFTA States and the Republic of Chile [en]
gagnaskiptatorg fyrir efni (SIEF), innan ramma efnareglugerðarinnar (REACH)
REACH SIEF [en]
REACH SIEF (forum for informationsudveksling om stoffer) [da]
forumet för informationsutbyte om ämnen (SIEF), inom ramen för Reach [sæ]
FEIS ... dans le cadre du système REACH [fr]
háfur af tegundinni Centrophorus lusitanicus
Centrophorus lusitanicus
lowfin gulper shark [en]
Centrophorus lusitanicus [la]
Helicoverpa armigera-kjarnmargflötungaveira
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus [en]
HLC-upplýsingareining
High Layer Compatibility information element [en]
HLC [en]
hugbúnaður, sérhannaður fyrir yfirstjórn, fjarskipti, stjórnun og greiningarstarfsemi (C3I)
software specially designed for Command, Communications, Control and Intelligence (C3I) applications [en]
hugbúnaður, sérhannaður fyrir yfirstjórn, fjarskipti, stjórnun, tölvumeðferð og greiningarstarfsemi (C4I)
software specially designed for Command, Communications, Control, Computer and Intelligence (C4I) applications [en]
IFRIC-túlkun 11, IFRS-staðall 2: viðskipti með hluti innan samstæðu og eigin hluti
IFRIC 11, IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions [en]
IFRIC 11 [en]
IFRIC Interpretation 11 [en]
IFRIC-túlkun 13, tryggðarkerfi viðskiptavina
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes [en]
IFRIC 13 [en]
IFRIC Interpretation 13 [en]
IFRIC-túlkun 18, yfirfærsla eigna frá viðskiptavinum
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers [en]
IFRIC 18 [en]
IFRIC Interpretation 18 [en]
IFRIC-túlkun 1, breytingar á núverandi skuldbindingum vegna starfsemi sem leggja skal niður, enduruppbyggingu eða sambærilegum skuldbindingum
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities [en]
IFRIC 1 [en]
IFRIC Interpretation 1 [en]
innfærsla skráningar í Schengen-upplýsingakerfið
entry of an alert in the Schengen Information System [en]
intégration d´un signalement dans le Système d´Information Schengen [fr]
Aufnahme einer Ausschreibung in das Schengener Informationssystem [de]
IUPAC-heiti
IUPAC name [en]
IUPAC-nafnakerfið
IUPAC-nomenclature [en]
jafngengi CFP-frankans
parity of the CFP franc [en]
koltvísýringssparnaður
CO2-sparnaður
CO2 savings [en]
lagagerningar Schengen-upplýsingakerfisins II
SIS II legal instruments [en]
landsbundið kerfi CERT-hópa
national CERT system [en]
landsbundið Schengen-upplýsingakerfi
Schengen-upplýsingakerfi í hverju landi
N.SIS [en]
national Schengen Information System [en]
landseining í Schengen-upplýsingakerfinu
national section of the Schengen Information System [en]
partie nationale du Système d´Information Schengen [fr]
nationaler Teil des Schengener Informationssystems [de]
laxsíldir af ættkvíslinni Notoscopelus
lanternfish [en]
prikfiskarter [da]
Lanternenfische [de]
Notoscopelus spp. [la]
MAC-pakkakerfi
MAC/packet system [en]
MAC-pakkastaðlar
MAC/packet family of standards [en]
Marco Polo-áætlunin
Marco Polo programme [en]
miðlægt Schengen-upplýsingakerfi
central Schengen Information System [en]
C.SIS [en]
OECD-skimunarprófun
OECD screening [en]
OECD-viðmiðunarregla um prófanir
OECD test guideline [en]
OECD TG [en]
ódíoxínlík PCB-efni
PCB-efni sem ekki líkjast díoxíni
non-dioxin-like PCB [en]
non-dioxin-like polychlorinated biphenyl [en]
NDL-PCB [en]
óháð viðskiptadagbók UNFCCC
óháð viðskiptadagbók rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar
UNFCCC independent transaction log [en]
óleóresín úr Capsicum
oleoresin capsicum [en]
OC [en]
PARCOM-ákvörðun
Parcom Decision [en]
Pitcairn
Pitcairn [en]
Pitcairn Islands [en]
PN [en]
PCN [en]
Pitcairn [da]
Pitcairnöarna [sæ]
les Îles Pitcairn [fr]
die Pitcairninseln [de]
prófanir á stökkbreytandi hrifum og skimun fyrir krabbameinsvaldandi genastökkbreytingum - Saccharomyces cerevisiae
mutagenicity testing and screening for carcinogenicity gene mutation - Saccharomyces cerevisiae [en]
rafræn samskipti fyrirtækis við neytanda
B2C-samskipti
B2C [en]
business to consumer [en]
rafrænt sjókorta- og upplýsingakerfi
ECDIS-kerfi
Electronic Chart Display and Information System [en]
ECDIS [en]
reglugerðin um Schengen-upplýsingakerfið II
SIS II Regulation [en]
rekstur Schengen-upplýsingakerfisins
operation of the Schengen Information System [en]
exploitation du Système d´Information Schengen [fr]
Betrieb des Schengener Informationssystems [de]
ríkjapur gegn spillingu
GRECO
Group of States against Corruption [en]
GRECO [en]
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice [en]
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og Konungsríkið Noregur gera með sér um að koma á réttindum og skyldum milli Írlands og Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands annars vegar og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs hins vegar á þeim sviðum Schengen-gerðanna sem taka til þessara ríkja
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the other, in the areas of the Schengen acquis which apply to these States [en]
samningur sem ráð Evrópusambandsins og lýðveldið Ísland og konungsríkið Noregur gera með sér um þátttöku hinna síðarnefndu í framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna
Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters´ association to the implementation, application and development of the Schengen-acquis [en]
samningur um að koma á fót í tilraunaskyni evrópsku kerfi hafstöðva (COST 43)
Agreement on the Setting up of an Experimental European Network of Ocean Stations (COST 43) [en]
samningur um framkvæmd samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um vinnu við fiskveiðar, 2007, sem gerður var 21. maí 2012 milli Samtaka samvinnufélaga í landbúnaði í Evrópusambandinu (Cogeca), Sambands félaga flutningaverkamanna í Evrópu (ETF) og Bandalags landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu (Europêche)
Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers'' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) [en]
samningur um fyrirframupplýst samþykki fyrir tilteknum hættulegum efnum og varnarefnum í alþjóðaviðskiptum (PIC)
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC) [en]
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders [en]
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH)
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH) [en]
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH) [en]
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community [en]
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community [en]
Samtök olíuútflutningslanda
OPEC-ríkin
Organisation of Petroleum Exporting Countries [en]
Organization of Petroleum Exporting Countries [en]
Organisation of the Petroleum Exporting Countries [en]
OPEC [en]
Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP [fr]
Organisation erdölexportierender Länder, Organisation der erdölausführenden Länder [de]
Samtök um evrópska rannsóknainnviði
ERIC-samtökin
European Research Infrastructures Consortium [en]
ERIC [en]
samþætt breiðbandsfjarskiptanet
IBC-net
Integrated Broadband Communication Networks [en]
IBC network [en]
samþætt tollskrárkerfi Evrópusambandsins
TARIC-kerfið
samþætt tollskrárkerfi Bandalagsins
Integrated Tariff of the European Union [en]
TARIC [en]
Integrated Tariff of the Community [en]
Schengen-upplýsingakerfið
Schengen Information System [en]
SIS [en]
Systeme d´information Schengen [fr]
Schengener Informationssystem [de]
sérstök rannsókna- og tækniþróunaráætlun á sviði samskiptatækni
RACE-áætlunin
specific research and technological development programme in the field of communication technologies [en]
RACE Programme [en]
SIC-túlkun 10, opinber aðstoð - engin ákveðin tengsl við rekstrarhreyfingar
SIC-10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities [en]
SIC-10 [en]
SIC-túlkun 11, erlendir gjaldmiðlar - eignfærsla tapa sem hljótast af mjög mikilli gengislækkun gjaldmiðils
SIC-11 Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations [en]
SIC-11 [en]
SIC-túlkun 13, sameiginlegar rekstrareiningar - ópeningaleg framlög frá samrekstraraðilum
SIC-13 Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers [en]
SIC-13 [en]
SIC-túlkun 16, hlutafé - endurkeyptir eigin eiginfjárgerningar (eigin hlutir)
SIC-16 Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) [en]
SIC-16 [en]
SIC-túlkun 17, eigið fé - kostnaður við viðskipti með eigin fé
SIC-17 Equity - Costs of an Equity Transaction [en]
SIC-17 [en]
SIC-túlkun 20, hlutdeildaraðferð - færsla tapa
SIC-20 Equity Accounting Method - Recognition of Losses [en]
SIC-20 [en]
SIC-túlkun 22, sameining fyrirtækja - síðari leiðréttingar upphaflegrar færslu gangvirðis og viðskiptavildar
SIC 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported [en]
SIC 22 [en]
SIC-túlkun 27, mat á inntaki viðskipta þegar um leigusamning er að ræða í lagalegum skilningi
SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving in the Legal Form of a Lease [en]
SIC 27 [en]
SIC-túlkun 28, sameining fyrirtækja - viðskiptadagur og gangvirði eiginfjárgerninga
SIC 28 Business Combinations - Date of Exchange and Fair Value of Equity Instruments [en]
SIC 28 [en]
SIC-túlkun 29, upplýsingagjöf - samningar um þjónustuívilnun
SIC 29 Disclosure - Service Concession Arrangements [en]
SIC 29 [en]
SIC 29 Service Concession Arrangements Disclosures [en]
SIC-túlkun 31, reglulegar tekjur - vöruskipti í tengslum við auglýsingaþjónustu
SIC 31 Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services [en]
SIC 31 [en]
SIC-túlkun 33, samstæðuuppgjör og hlutdeildaraðferð - mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds
SIC 33 Consolidation and equity method - Potential voting rights and allocation of ownership interests [en]
SIC 33 [en]
SIC-túlkun 3, niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates [en]
SIC 3 [en]
SIC-túlkun 7, upptaka evrunnar
SIC 7 Introduction of the Euro [en]
SIC 7 [en]
SIC-túlkun 8, beiting alþjóðlegra reikningsskilastaðla í fyrsta skipti sem megingrunns fyrir reikningsskil
SIC 8 First-time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting [en]
SIC 8 [en]
Sirenac-upplýsingakerfi
Sirenac information system [en]
skráning í Schengen-upplýsingakerfinu
SIS alert [en]
skráning í Schengen-upplýsingakerfinu
alert entered into the Schengen Information System [en]
signalement dans le Système d´Information Schengen [fr]
Ausschreibung im Schengener Informationssystem [de]
sparnaður í losun koltvísýrings
sparnaður í losun CO2
CO2 emissions savings [en]
TCP-samskiptareglur
TCP-samskiptareglur (samskiptareglur fyrir sendingar)
transmission control protocol [en]
TCP [en]
tetraklóródíbensó-p-díoxín
TCDD
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin [en]
2,3,7,8-TCDD [en]
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin [en]
dioxin [en]
tilvísunarnúmer opinberra skjala frá framkvæmdastjórninni
COM
Official Commission document reference number [en]
COM [en]
uppsetning Schengen-upplýsingakerfisins
establishment of the Schengen Information System [en]
cation du Système d´Information Schengen [fr]
Einrichtung des Schengener Informationssystems [de]
viðbótarsamningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Chiles
Additional Agreement on Trade in Agricultural Products, between Iceland and Chile [en]
vinnuhópur aðildarríkjanna um ESCO-flokkunarkerfið
Member States Working Group on ESCO [en]
vinnuhópur Schengen-upplýsingakerfisins
SIS-vinnuhópur
Schengen Information System Working Group [en]
SIS Working Group [en]
vorveira í vatnakarpa
SVC-veiki
spring viraemia of carp [en]
SVC [en]
spring viremia of carp [en]
VPC, virémie printanière de la carpe [fr]
SVC, Frühlingsviremie der Karpfen, Frühlingsvirämie des Karpfens [de]

121 niðurstaða fannst.