Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Wi Fi"

withdrawal of the European Enforcement Order certificate
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
growing of field crops
akuryrkja [is]
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
IECEE
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment and Components
alheimsfyrirkomulag samræmisprófana og vottunar raffanga [is]
International Vine and Wine Office
OIV
Alþjóðavínskrifstofan [is]
Det Internationale Vinkontor [da]
Internationella vinkontoret [sæ]
Office international de la vigne et du vin, OIV [fr]
Internationales Weinamt [de]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein)
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss) [is]
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs [is]
Protocol to the Conclusion of Negotioations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands, 20.03.1976
bókun við niðurstöðu viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja, 20.03.1976 [is]
wide field microscope
breiðsviðssmásjá [is]
load-bearing element with a fire-separating function
brunahólfandi burðareining [is]
semi-trailer towing vehicle
fifth wheel tractor
dráttarbifreið fyrir festivagna [is]
véhicule tracteur de semi-remorques [fr]
Sattelzugfahrzeug [de]
microcytosis
microcitosis
Denman disease
Denman Island disease
microcell disease of oysters
microcell disease of Pacific oyster
infection with Mikrocytos mackini
dvergkornadreyri [is]
infektion med Microcytos mackini, mikrocytose [da]
v. [sæ]
v. [no]
infection à Microcytos mackini [fr]
Microcytosis [de]
United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala
UN Human Rights Verification Mission in Guatemala
United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala
MINUGUA
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi í Gvatemala [is]
eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala [is]
FN´s menneskerettighedsverifikationsmission i Guatemala [da]
FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala [sæ]
Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l´homme et du respect des engagements pris aux termes de l´Accord général relatif aux droits de l´homme au Guatemala [fr]
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenreche in Guatemala [de]
entity with not-for-profit activity
eining sem ekki er rekin í hagnaðarskyni [is]
not otherwise specified
n.o.s.
ekki nánar skilgreint [is]
ENS [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
fixed-wing aircraft
fastvængjaloftfar [is]
broadband fixed wireless network
fast, þráðlaust breiðbandsnet [is]
financial liability with a demand feature
fjárskuld með uppgreiðslurétti [is]
appropriation within the limits of the financial perspective
fjárveiting sem rúmast innan fjárhagsáætlunar [is]
people with insuffient resources
fólk sem hefur ekki nægileg fjárráð [is]
organisation with significant market power
organization with significant market power
fyrirtæki með sterka markaðsstöðu [is]
made wine
artificially made wine
gervivín [is]
Made wine [da]
made wine [sæ]
financial liability with a demand feature
gjaldkræf fjárskuld [is]
tariff with additional fixed roaming charges
gjaldskrá með föstum viðbótarreikigjöldum [is]
wildfire
gróðureldur [is]
skovbrand [da]
terrängbrand [sæ]
feu de friche [fr]
Flächenbrand [de]
quality sparkling wines produced in specified regions
quality sparkling wines psr
gæðafreyðivín, framleidd í tilgreindum héruðum [is]
gæðafreyðivín f.t.h. [is]
quality liqueur wines produced in specified regions
quality liqueur wines psr
gæðalíkjörvín, framleidd í tilgreindum héruðum [is]
gæðalíkjörvín f.t.h. [is]
quality wines produced in specified regions
quality wines psr
gæðavín, framleidd í tilgreindum héruðum [is]
gæðavín f.t.h. [is]
QMA
maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm² of the surface in contact with foodstuffs
HMY [is]
leyfilegt hámarksmagn efnis í fullunnu efni eða hlut, gefið upp í mg fyrir hverja 6 dm² yfirborðs sem komast í snertingu við matvælin [is]
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
IFRIC 19
IFRIC Interpretation 19
IFRIC-túlkun 19, greiðsla skulda með eiginfjárgerningum [is]
within a specified period
innan tiltekins tíma [is]
deposit with financial institution
inneign hjá fjármálastofnun [is]
withdrawal of specified risk material
innköllun sérstaks áhættuefnis [is]
for the purposes of this Decision ... the following definitions shall apply
í þessari ákvörðun ... er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir [is]
for the purposes of this Regulation ... the following definitions shall apply
í þessari reglugerð ... er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir [is]
for the purposes of this Directive ... the following definitions shall apply
í þessari tilskipun ... er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir [is]
geographical area with a definable economic and administrative identity
landsvæði með sérstök efnahagsleg og stjórnunarleg einkenni sem unnt er að skilgreina [is]
fixed wing airborne vehicle
loftfarartæki með föstum vængjum [is]
fitted with child resistant fastenings
með barnheldum öryggislokum [is]
Conclusion of Negotiations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands
niðurstaða viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja [is]
Exchange of Notes concerning practical Arrangement with regard to the Extension of the Icelandic Fisheries Jurisdiction to 200 nautical Miles, between Iceland and Norway
orðsendingaskipti um raunhæfa tilhögun í sambandi við útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunnar í 200 sjómílur, milli Íslands og Noregs [is]
switching amplifier
rofmagnari [is]
growing of fibre crops
ræktun trefjajurta [is]
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Unification of Pension Rights in Accordance with Pension Benefits Rules
samkomulag milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna [is]
Agreement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Nordic Labour Market of People with the Minimum of three Years higher Education securing Qualification
samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um norrænan vinnumarkað fólks með minnst þriggja ára æðri menntun sem veitir starfsréttindi [is]
Convention between the Nordic Countries for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital
samningur milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir [is]
Agreement establishing Cooperation in the Field of Education and Training within the Framework of the ERASMUS Programme, between Iceland and the European Economic Community
samningur til að koma á samstarfi á sviði menntunar og þjálfunar innan ramma ERASMUS-áætlunarinnar, milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and China
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Kína [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and the Russian Federation
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Czech Republic
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Tékklands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Viet Nam
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Víetnams [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Belgium
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Estonia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Eistlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Greenland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Grænlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, between Iceland and the Netherlands
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Hollands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Iran
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Íran [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Canada
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Kanada [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Latvia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lettlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Lithuania
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Litháens [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Luxembourg
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Portugal
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Portúgals [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Poland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Póllands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Slovakia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Slóvakíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Spain
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Spánar [is]
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Delimitation of the continental Shelf and Fisheries Jurisdiction in the Area between Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Danmörku/Grænland um afmörkun landgrunnsins og fiskveiðilögsögu á svæðinu milli Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Greenland/Denmark concerning mutual Fishing in the Fisheries Jurisdiction of Iceland and Greenland, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Agreement with Denmark/Greenland concerning Cooperation in the Field of Fisheries, between Iceland and Denmark
samningur við Grænland/Danmörku um samstarf á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Danmerkur [is]
wiring configuration
samskipan lagna [is]
with particular competence in the field of
sem er sérstaklega til þess bær [is]
Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food
Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food
sérfræðinganefnd um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli [is]
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates
SIC 3
SIC-túlkun 3, niðurfelling á óinnleystum hagnaði og tapi af viðskiptum við hlutdeildarfélög [is]
stuffing box seal with self-adjustment
sjálfstillt ásþétti [is]
firearm with centrefire
skotvopn með miðkveiktu skothylki [is]
arme a feu a percussion centrale [fr]
Feuerwaffe mit Zentralfeuerzündung [de]
firearm with rimfire
skotvopn með randkveiktu skothylki [is]
arme a feu a percussion annulaire [fr]
Feuerwaffe mit Randfeuerzündung [de]
operate within the maximum continuous power conditions specified
starfa innan tilgreindra marka fyrir samfellt hámarksafl [is]
motorer operert innenfor spesifiserte vilkaar for maksimal kontinuerlig motoreffekt [da]
fortified wine
styrkt vín [is]
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SWIFT
SWIFT [is]
auðkenniskóði banka (SWIFT) [is]
acidified wine
sýrt vín [is]
twin-orifice
tvö op [is]
instrument with fixed source and receiver geometry
tæki sem er með ljósgjafa og móttökutæki af fastri lögun [is]
containers fitted with a sealed spray attachment
umbúðir með loftþéttum úðabúnaði [is]
road traffic within the Community
umferð ökutækja á vegum innan Bandalagsins [is]
be affiliated with
vera í eignatengslum við e-n [is]
vinification
winemaking
vínframleiðsla [is]
vinfremstilling, vinfabrikation, vinifikation [da]
vinframställning [sæ]
vinification [fr]
Weinbereitung, Verarbeitung der Trauben zu Wein, Weinherstellung [de]
withdrawal of fishing capacity
það að taka veiðigetu úr rekstri [is]
hybridisation with rRNA specific DNA probes
hybridization with rRNA specific DNA probes
þáttatenging með rRNA-sértækum DNA-þreifurum [is]
thin film evaporator
wiped film evaporator
agitated thin film evaporator
þunnlagseimir [is]
tyndfilmsinddampningsanlæg [da]
væntanlegt [sæ]
microburette with fine-pointed tip
örbýretta með oddhvössum enda [is]

91 niðurstaða fannst.