Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "V Person"

person liable for payment of VAT
aðili sem er ábyrgur fyrir greiðslu virðisaukaskatts [is]
supervised person
aðili undir eftirliti [is]
general personnel service for the government
almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera [is]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa [is]
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
ICTY
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu [is]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
travelling personnel
áhöfn [is]
provisions on the protection of personal data
ákvæði um vernd persónuupplýsinga [is]
dispositions en matière de protection des données [fr]
datenschutzrechtliche Bestimmungen [de]
vulnerable person
berskjaldaður einstaklingur [is]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
invasion of personal privacy
invasion of privacy
brot á friðhelgi einkalífsins [is]
brot gegn friðhelgi einkalífsins [is]
krænkelse af integritet, krænkelse af privatlivets fred [da]
kränkning av den personliga integriteten [sæ]
menace de la vie privée, intrusion dans la vie privée des individus [fr]
Verletzung der Privatsphäre, Einbruch in die Privatsphäre [de]
compensation in the event of personal injury
bætur vegna líkamstjóns [is]
convicted person
dómþoli [is]
personne condamnée [fr]
Verurteilter [de]
satellite personal communication service
einkafjarskiptaþjónusta um gervihnött [is]
persons having a need-to-know on account of their duties
einstaklingar sem hafa vitneskjuþörf vegna skyldustarfa sinna [is]
persons enjoying the Community right of free movement
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar [is]
personal life-saving appliance
einstaklingsbjörgunarbúnaður [is]
survey of persons
einstaklingsbundin könnun [is]
personal interview
einstaklingsviðtal [is]
personal development
einstaklingsþroski [is]
private person
einstaklingur [is]
particulier [fr]
Privatperson [de]
vulnerable person
einstaklingur í viðkvæmri stöðu [is]
person with advanced disability
einstaklingur með fötlun á háu stigi [is]
person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
einstaklingur sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði sem getur haft framsal í för með sér [is]
personne présumée avoir participe à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein [de]
person under surveillance
einstaklingur sem er undir eftirliti [is]
personne observée [fr]
zu observierende Person [de]
inactive person
einstaklingur utan vinnumarkaðar [is]
European Mobile and Personal Communications Services Forum
Evrópsk þjónustumiðstöð á sviði farsíma- og einkafjarskipta [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
exercise jurisdiction over a person
fara með lögsögu yfir e-m [is]
flying personnel employed in civil aviation
flugáhafnir í almenningsflugi [is]
personnel licence
aviation personnel licence
flugstarfaskírteini [is]
personcertifikat [da]
licensiering av personal [sæ]
privileges and immunities accorded to head of State ratione personae
forréttindi og friðhelgi veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
privileges accorded to head of State ratione personae
forréttindi, veitt þjóðhöfðingja persónulega [is]
persons who are vulnerable to trafficking
fólk sem er berskjaldað gagnvart mansali [is]
personnel-carrying device system
PCDS
fólksflutningsbúnaður [is]
personbærende anordningssystem [da]
personbäranordningssystem [sæ]
système de dispositifs de transport de personnel [fr]
Personentragmittelsystem [de]
personal conduct of the individual concerned
framferði hlutaðeigandi einstaklings [is]
free movement of persons
FMOP
frjáls för fólks [is]
fri bevægelighed for personer [da]
fri rörlighet för personer [sæ]
libre circulation des personnes [fr]
freier Personenverkehr [de]
free movement of personal data
frjáls miðlun persónuupplýsinga [is]
fri udveksling af personoplysninger [da]
fri rörlighet för personuppgifter [sæ]
libre circulation des données à caractère personnel [fr]
freier Verkehr personenbezogener Daten [de]
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðstímum [is]
have legal personality
hafa réttarstöðu lögaðila [is]
have international legal personality
hafa réttarstöðu sem alþjóðlegur lögaðili [is]
keep under surveillance a person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
hafa undir eftirliti einstakling sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði [is]
observer une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
eine Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein, observieren [de]
arrest the person under surveillance
handtaka einstakling sem er undir eftirliti [is]
arrêter la personne observée [fr]
die zu observierende Person festnehmen [de]
activities of households as employers of domestic personnel
heimilishald með launuðu starfsfólki [is]
persons who have disappeared
horfnir menn [is]
personnes disparues [fr]
Vermissten [de]
terrorist activities against personal freedom
hryðjuverk sem beinast að frelsi manna [is]
having legal personality
með réttarstöðu lögaðila [is]
High Level Panel on the Free Movement of Persons
nefnd háttsettra embættismanna um frjálsa fólksflutninga [is]
New York Convention on the status of stateless persons
New York-samningurinn um réttarstöðu ríkisfangslausra manna [is]
personal protective equipment
persónuhlíf [is]
Personal Protective Equipment
Persónuhlífar [is]
personal interview
persónulegt viðtal [is]
personalised service
personalized service
persónuleg þjónusta [is]
personal service
persónuleg þjónusta [is]
personnel supply service
ráðningarþjónusta [is]
provision of personnel service
ráðningarþjónusta [is]
provision of personnel
ráðning starfsfólks [is]
rights of visually impaired persons
réttindi sjónskertra [is]
Council of Europe Convention on the Transfer of Sentenced Persons
samningur Evrópuráðsins um flutning dæmdra manna [is]
Convention du Conseil de l´Europe sur le transfèrement de personnes condamnées [fr]
Übereinkommen des Europarates über die Überstellung verurteilter Personen [de]
Council of Europe Convention for the Protection of the Individuals with regard to the Automatic Processing of personal Data
samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
Convention du Conseil de l´Europe pour la protetion de personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère personnel [fr]
Übereinkommen des Europarates über den Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten [de]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
Anti-Personnel Landmine Convention
APLC
samningur um bann við jarðsprengjum gegn liðsafla [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on Their Destruction
samningur um bann við notkun, birgðasöfnun, framleiðslu og flutningi jarðsprengna gegn liðsafla og um eyðingu þeirra [is]
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
ETS No. 112 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um flutning dæmdra manna [is]
SES nr. 112 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention relating to the Status of Stateless Persons
samningur um réttarstöðu ríkisfangslausra manna [is]
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CRPD
UNCRPD
samningur um réttindi fatlaðs fólks [is]
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks [is]
Convention Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Performed by a Person Other than the Contracting Carrier
samningur um samræmingu tiltekinna reglna varðandi loftflutninga milli landa sem annar aðili en hinn samningsbundni flytjandi annast, sem er viðbót vVarsjársamninginn [is]
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
samningur um varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar verndar, þar á meðal sendierindrekum [is]
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
ETS No. 108 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga [is]
SES nr. 108 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
samningur um öryggi starfsmanna Sameinuðu þjóðanna og tengdra starfsmanna [is]
Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions)
CCAQ (PER)
samráðsnefnd um stjórnunarmál (starfsmannamál og almenn stjórnunarmál) [is]
Cooperation Agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway on the abolition of controls on persons at their common borders
samstarfssamningur Konungsríkisins Belgíu, Sambandslýðveldisins Þýskalands, Lýðveldisins Frakklands, Stórhertogadæmisins Lúxemborgar, Konungsríkisins Hollands, Lýðveldisins Ítalíu, Konungsríkisins Spánar, Lýðveldisins Portúgals, Lýðveldisins Grikklands, Lýðveldisins Austurríkis, Konungsríkisins Danmerkur, Lýðveldisins Finnlands, Konungsríkisins Svíþjóðar, sem eru aðilar að Schengen-samkomulaginu og Schengen-samningnum, og lýðveldisins Íslands og Konungsríkisins Noregs um afnám persónueftirlits á sameiginlegum landamærum [is]
ILO Convention No. 159 concerning Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons)
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 159 um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatlaðra [is]
Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi [is]
delivery personnel
sendlar [is]
alert on a vulnerable person
skráning um einstakling í viðkvæmri stöðu [is]
cover for personal injury
slysatrygging [is]
pursue activities as employed persons
starfa sem launþegar [is]
ground emergency service personnel
starfsfólk í neyðarþjónustu á jörðu niðri [is]
räddningstjänstpersonal för helikopteroperationer [sæ]
personnel des services de secours au sol [fr]
Bodenpersonal von Notdiensten [de]
safety oversight personnel
starfsfólk sem starfar við öryggiseftirlit [is]
supervision personnel
starfsfólk við umsjón [is]
Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data
starfshópur um vernd einstaklinga í tengslum vvinnslu persónuupplýsinga [is]
civil personnel
starfslið óbreyttra borgara [is]
safety-sensitive personnel
starfsmenn í öryggistengdum störfum [is]
pursue activities as a self-employed person
stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi [is]
challenge the person under surveillance
stöðva þann sem er undir eftirliti [is]
execute a convicted person
taka dæmdan mann af lífi [is]
income components at personal level
tekjuþættir einstaklinga [is]
Privacy Shield Ombudsperson
umboðsmaður friðhelgisamkomulagsins [is]
supply service of medical personnel
útvegun heilbrigðisstarfsfólks [is]
supply service of nursing personnel
útvegun hjúkrunarfólks [is]
supply service of office personnel
útvegun skrifstofufólks [is]
supply service of personnel
útvegun starfsfólks [is]
supply service of domestic help personnel
útvegun starfsfólks við húshjálp [is]
personnel placement service
vinnumiðlun [is]
placement service of personnel
vinnumiðlun [is]
persons who are visually impaired
þau sem eru sjónskert [is]
personer der er synshæmmede [da]
personer med synnedsättning [sæ]
les déficients visuels [fr]
sehbehinderte Personen [de]
personal development training service
þjálfun sem miðar að því að efla hæfni einstaklingsins [is]
service provided by medical personnel
þjónusta heilbrigðisstarfsfólks [is]
personnel service
þjónusta í tengslum við starfsmannahald [is]
personnel-training service
þjónusta vegna þjálfunar starfsfólks [is]

103 niðurstöður fundust.