Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Tera"

open literature
aðgengilegar heimildir [is]
non-cash collateral
aðrar tryggingar en reiðufé [is]
obliterate
afmá [is]
Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works
alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum [is]
anticholinesterase activity
andkólínesterasavirkni [is]
virkni andkólínesterasa [is]
asetylcholinesterase
AChE
acetyl-cholinesterase
asetýlkólínkljúfur [is]
asetýlkólínesterasi [is]
acetylcholinesterase [da]
acétylcholinestérase, acétyl-cholinestérase [fr]
ACHE, AcChE, Acetylcholinesterase, Acetyl-Cholinesterase [de]
inaudita altera parte
án þess að hafa samband við mótaðilann [is]
inaudita altera parte [la]
dorsolateral
bak- og hliðar- [is]
bak- og hliðlægur [is]
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Articles 22-38
Bernarsáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum, 22.-38. gr. [is]
published literature
birt skrif [is]
scientific literature
birt vísindaskrif [is]
literary heritage
bókmenntaarfur [is]
literature
bókmenntir [is]
Protocol 42 on bilateral arrangements concerning specific agricultural products
bókun 42 um tvíhliða fyrirkomulag varðandi tilteknar landbúnaðarvörur [is]
anthropogenic alteration
breyting af mannavöldum [is]
soft tissue alterations
breytingar í mjúkvef [is]
alteration facility
alteration facilities
breytingastöð [is]
alteration to the cargo plan
breyting á farmrými [is]
structural alteration in development
breyting í þroskun [is]
metabolic alteration
efnaskiptabreyting [is]
assets pledged as collateral
eignir sem eru lagðar fram til tryggingar [is]
Financial Collateral Simple Method
einföld aðferð um fjárhagslegar tryggingar [is]
den enkle metode for finansielle sikkerheder [da]
unilaterally
einhliða [is]
unilateral
einhliða [is]
unilateral specialisation
einhliða sérhæfing [is]
trade literature
fagrit [is]
coincide with the outer lateral edge
falla saman við ytri hliðarbrún [is]
Collateralised Mortgage Obligation
CMO
fasteignaveðsvafningur [is]
Dermoptera
feldvængjur [is]
Dermoptera [la]
bilateral journey
ferð fram og til baka [is]
lepidoptera
fiðrildi [is]
Lepidoptera [la]
parenteral drug use
fíkniefnaneysla með sprautunálum [is]
replacement financial collateral
fjárhagsleg staðgöngutrygging [is]
financial collateral arrangement
fjárhagsleg tryggingarráðstöfun [is]
financial literacy
fjármálalæsi [is]
plurilateral trade agreement
fjölhliða viðskiptasamningur [is]
multilateration
fjölvísun [is]
Multilateral Investment Guarantee Agency
MIGA
Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðarstofnunin [is]
Det Multilaterale Investeringsgarantiorgan [da]
Multilaterala investeringsorganet [sæ]
Agence multilatérale de garantie des investissements [fr]
Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur [de]
multilateral development bank
MDB
fjölþjóðlegur þróunarbanki [is]
banque multilatérale de développement, BMD [fr]
multilaterale Entwicklungsbank [de]
foetal alteration
fetal alteration
fósturbreyting [is]
literature review
fræðileg samantekt [is]
adequate collateral
fullnægjandi veð [is]
interactivity
gagnvirkni [is]
interactive application
gagnvirkni [is]
interactive decision-aid system
gagnvirkt ákvarðanatökukerfi [is]
interactive sanctions map
gagnvirkt kort yfir refsiaðgerðir [is]
interactive television
gagnvirkt sjónvarp [is]
interactive computer programme
gagnvirkt tölvuforrit [is]
interactive environment system for simulators
gagnvirkt umhverfiskerfi fyrir herma [is]
interactive
gagnvirkur [is]
lateral door handle
handfang hliðarhurðar [is]
sidedørenes håndtag [da]
Drehgriff in der Seitentür [de]
health literacy
heilsulæsi [is]
literature survey
heimildakönnun [is]
literature
heimildir [is]
lateral
hliðar- [is]
lateral [da]
lateral [sæ]
seitlich [de]
lateral hole
hliðargat [is]
lateral position
hliðarlega [is]
lateral stability
hliðarstöðugleiki [is]
Querstabilität [de]
collateral effect
hliðarverkun [is]
lateral protection
hliðarvörn [is]
laterally sealing
hliðarþétting [is]
lateral thrust
hliðarþrýstikraftur [is]
lateral iliac lymph node
hliðlægur mjaðmareitill [is]
lateral hoftebenslymfeknude [da]
lateral iliac lymfknut [sæ]
noeud lymphatique iliaque latéral [fr]
Lnn. iliaci medial [la]
relative lateral displacement
hlutfallsleg hliðarfærsla [is]
unadulterated
hreinn [is]
ómengaður [is]
ósvikinn [is]
eligible collateral
hæf trygging [is]
gyldig sikkerhedsstillelse [da]
garantie éligible [fr]
IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (2009-)
IFRIC 14
IFRIC Interpretation 14
IFRIC 14, IAS 19: The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction (2007-2009)
IFRIC-túlkun 14, fyrirframgreiðslur á kröfum um lágmarksfjármögnun (2009-) [is]
IFRIC-túlkun 14, IAS-staðall 19: takmörkun á réttindatengdri eign, kröfur um lágmarksfjármögnun og gagnkvæm áhrif þeirra (2007-2009) [is]
iterate
ítra [is]
reiterate
ítreka [is]
iteration
ítrun [is]
iteration procedure
ítrunarferli [is]
iteration cycle
ítrunarlota [is]
iterative calculations
ítrunarútreikningar [is]
equilateral
jafnhliða [is]
system of multilateral extradition
kerfi marghliða framsals [is]
cholinesterase inhibition
kólínesterasahömlun [is]
promotional literature
kynningarrit [is]
Thysanoptera
thysanopterans
kögurvængjur [is]
thrips, gnavpander, tordenfluer, frynsevinger, nittinger [da]
tripsar, blåsfotingar [sæ]
thrips, thysanoptères [fr]
Thripse, Blasenfüße, Thysanopteren [de]
Thysanoptera [la]
Asteraceae
körfublómaætt [is]
körfublóm [is]
kurvblomstfamilien [da]
korgblommiga växter [sæ]
astéracées, composées [fr]
Korbblütler, Korbblütengewächse, Asterngewächse, Köpfchenblütler [de]
Asteraceae [la]
collateralised loan obligation
collateralized loan obligation
CLO
lánavafningur [is]
lateral distance
lárétt fjarlægð [is]
Chiroptera
chiropterans
leðurblökur [is]
Chiroptera [la]
adjusted for alterations
leiðréttur með tilliti til breytinga [is]
lateral navigation
LNAV
leiðsaga í láréttum fleti [is]
ateral navigation [da]
ateral navigering [sæ]
navigation transversale [fr]
laterale Kursführung [de]
lateral guidance
leiðsögn í láréttum fleti [is]
lateral styring [da]
vägledning i sidled [sæ]
guidage latéral [fr]
laterale Führung, seitliche Führung [de]
literacy
lestrar- og skriftarkunnátta [is]
parenteral dose
lyfjaskammtur, gefinn með innspýtingu eða innrennsli [is]
parenteral product
lyf sem er stungu- eða innrennslislyf [is]
literacy
læsi [is]
multilateral
marghliða [is]
multilateral assistance
marghliða aðstoð [is]
multilateral guarantee agreement
marghliða ábyrgðarsamningur [is]
multilateral surveillance
marghliða eftirlit [is]
multilateral meeting in advance of each season
marghliða fundur fyrir hvert tímabil [is]
multilateral instrument
marghliða gerningur [is]
multilateral interchange fee
MIF
marghliða millibankagjald [is]
multilateral agreement
marghliða samkomulag [is]
multilateral agreement
marghliða samningur [is]
multilateral cooperation
multilateral co-operation
marghliða samvinna [is]
coopération multilatérale [fr]
multilaterale Zusammenarbeit [de]
multilateralism
marghliða samvinna [is]
multilatéralisme [fr]
Multilateralismus [de]
multilateral commitment
marghliða skuldbinding [is]
engagement multilatéral [fr]
multilaterale Verpflichtung [de]
multilateral trading system
marghliða viðskiptakerfi [is]
multilateral trade agreement
marghliða viðskiptasamningur [is]
multilateral trade negotiations
marghliða viðskiptaviðræður [is]
multilateral trading facility
MTF
markaðstorg fjármálagerninga [is]
MTF [is]
neuropathy target esterase
NTE
markesterasi taugakvilla [is]
media literacy
miðlalæsi [is]
fjölmiðlalæsi [is]
interaction
milliverkun [is]
interagency councils
nefnd tengdra stofnana [is]
user interaction
notendasamskipti [is]
NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods
NICEATM
NTP samræmingarstofnunin fyrir mat á eiturefnafræðilegum staðgönguaðferðum [is]
Centre inter-agences pour l''évaluation des méthodes toxicologiques alternatives du NTP [fr]
parenteral nutrition product
næringarefni, gefið með innspýtingu eða innrennsli [is]
enteral feed
næringarefni til inntöku [is]
parenteral feeding solution
næringarlausn, gefin með innspýtingu eða innrennsli [is]
et cetera
etc.
o.s.frv. [is]
og svo framvegis [is]
steradian
sr
rúmhornseining [is]
interagency competition
samkeppni á milli eftirlitsstofnana [is]
title transfer financial collateral arrangement
samningur um framsal eignarréttar yfir fjárhagslegri tryggingu [is]
Convention on Future Multilateral Co-operation in North-East Atlantic Fisheries
samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi [is]
Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries
NAFO Convention
samningur um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi [is]
security financial collateral arrangement
samningur um veðsetningu á fjárhagslegri tryggingu [is]
Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non-Scheduled Air Services in Europe
samningur um viðskiptaréttindi óreglubundinnar flugþjónustu í Evrópu [is]
Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
ICCVAM
samræmingarnefnd stofnana um fullgildingu staðgönguaðferða [is]
ICCVAM-nefndin [is]
Comité de coordination interagences pour la validation des méthodes alternatives [fr]
Organisationsübergreifender Koordinationsausschuss zur Validierung alternativer Methoden [de]
cultural interaction
samskipti menningarsamfélaga [is]
interaction
samspil [is]
Treaty of Conciliation (Lateran Pact)
sáttasamningur (Lateran-samningurinn) [is]
parenteral
sem er gefinn undir húð [is]
sem er settur undir húð [is]
collateralised fund obligation
collateralized fund obligation
sjóðavafningur [is]
Directorate for Bilateral and Regional Affairs
skrifstofa tvíhliða samstarfs og svæðisbundinna málefna [is]
STS [is]
collateralised bond obligation
collateralized bond obligation
skuldabréfavafningur [is]
collateralised debt obligation
collateralized debt obligation
CDO
skuldavafningur [is]
collateralised debt obligation of asset-backed securities
collateralized debt obligation of asset-backed securities
skuldavafningur eignavarinna verðbréfa [is]
single-tranche collateralised debt obligation
single-tranche collateralized debt obligation
skuldavafningur sem er í einu lagi eignasafns vegna verðbréfunar [is]
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus
Spodoptera littoralis-kjarnmargflötungaveira [is]
substitution of collateral
staðgöngutrygging [is]
digital literacy
stafrænt læsi [is]
lateral guidance system
stefnubeinandi leiðsagnarkerfi [is]
lateralt styresystem [da]
system som ger vägledning i sidled [sæ]
lateral precision with vertical guidance approach
stefnubeinandi nákvæmnisaðflug með leiðsögu í lóðréttum fleti [is]
implant parenterally
stinga undir húð [is]
lateral support
stoð til beggja hliða [is]
Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency
stofnsamningur Fjölþjóðlegu fjárfestingarábyrgðastofnunarinnar [is]
parenteral
stungu- eða innrennslis- [is]
parenteral administration
stungu- eða innrennslislyf [is]
Managing Director for Global and Multilateral Issues
sviðsstjóri hnattrænna málefna og fjölþjóðamálefna [is]
neuropathological alteration
taugameinafræðileg breyting [is]
collateral type
tegund veðs [is]
collateralised synthetic obligation
collateralized synthetic obligation
tilbúinn vafningur [is]
triac
bilateral triode switch
tríakki [is]
triac, tovejs thyristorkontakt [da]
dubbelriktad triod, triac [sæ]
collateral
trygging [is]
collateral taker
tryggingarhafi [is]
collateral provider
tryggingarveitandi [is]
collateral portfolio
tryggingasafn [is]
bilateral
tvíhliða [is]
bilateral assistance
tvíhliða aðstoð [is]
bilateral quota
tvíhliða kvóti [is]
bilateral authorisation
bilateral authorization
tvíhliða leyfi [is]
currency´s bilateral central rate
tvíhliða miðgengi gjaldmiðils [is]
bilateral agreement
tvíhliða samningur [is]
bilateral relations
tvíhliða samskipti [is]
bilateral cooperation agreement
bilateral co-operation agreement
tvíhliða samvinnusamningur [is]
bilateral close-out netting
tvíhliða skuldajöfnun til uppgjörs [is]
bilateral cumulation
tvíhliða uppsöfnun [is]
bilateral effort
tvíhliða viðleitni [is]
action bilatérale, effort bilatéral [fr]
bilaterale Anstrengung [de]
technology literacy
tæknilæsi [is]
computer literacy
tölvulæsi [is]
transliterate
umrita [is]
transliteration
umritun [is]
collateral management
umsjón veðtrygginga [is]
information literacy
upplýsingalæsi [is]
lighterage service
uppskipunarþjónusta [is]
Uruguay Round of the multilateral trade negotiations
Úrúgvælota marghliða viðskiptaviðræðnanna [is]
lateral incisor
úttönn [is]
collateralised debt obligation of collateralised debt obligations
collateralized debt obligation of collateralized debt obligations
vafningur skuldavafninga [is]
teratology
vanskapanafræði [is]
teratogenicity study
vansköpunarrannsókn [is]
teratogenic
vansköpunarvaldur [is]
collateral
veð [is]
collateralised
collateralized
veðtryggður [is]
collateral security
veðtrygging [is]
collateral standard
viðbótarstaðall [is]
additional collateral
viðbótartrygging [is]
interaction
víxlverkun [is]
projected lateral area of a ship
vörpuð hliðarmynd skips [is]
over-collateralisation of assets
yfirveðsetning eigna [is]
behaviour in a lateral impact
það með hvaða hætti e-ð tekur við höggi frá hlið [is]
Inter-American Development Bank
InterAmerican Development Bank
Þróunarbanki Ameríkuríkja [is]
lateral magnetisation
þversegulmögnun [is]
tværmagnetisering [da]
tvärmagnetisering [sæ]
magnétisation latérale [fr]
lateral Magnetisierung [de]
Hymenoptera
hymenopterans
æðvængjur [is]
hymenoptera, de årevingede [da]
steklar [sæ]
hymenoptère [fr]
Hautflügler [de]
Hymenoptera [la]

188 niðurstöður fundust.