Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Res"

aðili að EURES-netinu
Eures member [en]
afgreiðslufrestur
supply time [en]
afhendingarfrestur
transmission delay [en]
akrýlresín af pólýestergerð
acrylic polyester-type resin [en]
amínóresín
aminoresin [en]
amino-resin [en]
atvinnumiðlunarkerfi EURES-netsins
EURES vacancy exchange mechanism [en]
áhrif til frestunar
suspensory effect [en]
suspensive effect [en]
opsættende virkning [da]
suspensiv verkan [sæ]
effet suspensif [fr]
Suspensiveffekt, aufschiebende Wirkung [de]
á tveggja ára fresti
on a biennial basis [en]
bípýridylíumillgresiseyðir
bipyridylium herbicide [en]
blautpressuð keramíkflís
extruded ceramic tile [en]
blágresi
geranium [en]
blágresisætt
Geraniaceae [en]
geranium family [en]
storkenæbfamilien [da]
näveväxter [sæ]
géraniacées [fr]
Storchschnabelgewächse [de]
Geraniaceae [la]
bókun 20 um beitingu ákveðinna þátta 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart Breska Konungsríkinu og Írlandi
Protocol No 20 on the application of certain aspects of article 26 of the Treaty on the functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland [en]
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice [en]
bókun 30 um beitingu sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi gagnvart Póllandi og Breska Konungsríkinu
Protocol No 30 on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom [en]
bókun um stöðu Breska konungsríkisins og Írlands
Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland [en]
bráðabirgðafrestur
provisional deadline [en]
Breska yfirráðasvæðið í Suður-Íshafi
British Antarctic Territory [en]
det britiske antarktiske territorium [da]
Territoire de l´Antarctique britannique [fr]
bresk mælieining
imperial distance [en]
bresk mælieining
imperial unit of measurement [en]
Bresku Indlandshafseyjar
British Indian Ocean Territory [en]
IO [en]
det britiske territorium i Det Indiske Ocean [da]
Brittiska territoriet i Indiska oceanen [sæ]
le Territoire britannique de l´océan Indien [fr]
das Britische Territorium im Indischen Ozean [de]
Bresku Jómfrúaeyjar
British Virgin Islands [en]
VG [en]
De Britiske Jomfruøer [da]
Brittiska Jungfruöarna [sæ]
les Îles Vierges britanniques [fr]
die Britischen Jungferninseln [de]
breskur borgari yfirráðasvæðis handan hafsins
British overseas territories citizen [en]
breskur þegn
British subject [en]
Bretland
Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland
Sameinaða konungsríkið
Breska konungsríkið
United Kingdom [en]
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [en]
GB [en]
GBR [en]
Det Forenede Kongerige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [da]
Förenade kungariket, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [sæ]
le Royaume-Uni, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord [fr]
das Vereinigte Königreich, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland [de]
brómókresólgrænn
bromocresol green [en]
bromkresolgrøn [da]
bromkresolgrönt [sæ]
brómókresólpurpurarauður
bromocresol purple [en]
bromkresolpurpur [da]
bromkresolpurpur [sæ]
debetkort með greiðslufresti
deferred debit card [en]
dímetýlhýdantóínformaldehýðresín
dimethyl hydantoin formaldehyde resin [en]
dínítróanilínillgresiseyðir
dinitroaniline herbicide [en]
endurestrun
enduresterun
re-esterification [en]
reesterificering [da]
omestring [sæ]
réestérification [fr]
Wiederveresterung [de]
epoxýresín
epoxy resin [en]
epoxy-resin [en]
EURES-nefndin
EURES Committee [en]
EURES-sáttmálinn
EURES Charter [en]
evrópska Progress-örfjármögnunarleiðin
European Progress Microfinance Facility [en]
eyðing illgresis
weed-killing service [en]
fenólformaldehýðresín
phenol formaldehyde resin [en]
fenólresín
phenolic resin [en]
fenýlpýrasólillgresiseyðir
phenylpyrazole herbicide [en]
fresta
suspend [en]
fresta beitingu
postpone application [en]
frestað kaupverð
deferred costs [en]
frestaður skattliður
deferred tax item [en]
frestaður skattur
deferred tax [en]
fresta framkvæmd
defer implementation [en]
fresta málsmeðferð
suspend proceedings [en]
fresta málsmeðferð
stay proceedings [en]
frestuð skattinneign
deferred tax asset [en]
frestuð skattinneign byggð á framtíðararðsemi
deferred tax assets that rely on future profitability [en]
DTA [en]
frestuð skattskuldbinding
deferred tax liability [en]
frestun
postponement [en]
frestun
deferment [en]
frestun
suspension [en]
interruption [fr]
Aufschub [de]
frestun afhendingar
postponed surrender [en]
frestunaraðferð
deferral method [en]
frestunarákvæði
suspensive clause [en]
frestunarfyrirkomulag
suspensive arrangements [en]
frestunargjald
deferment fee [en]
frestun á viðgerð bilana
deferred defect rectification [en]
frestun birtingar
deferment of publication [en]
frestun fullnustu refsingar
suspension of enforcement of a sentence [en]
Aussetzung der Vollstreckung einer Strafe [de]
frestun hlítingar
deferral of compliance [en]
frestun sakfellingar
deferral of delivery of a sentence [en]
suspension du prononcé [fr]
Aussetzung des Ausspruchs [de]
frestun skattgreiðslu
tax deferment [en]
frestun útreiknings ellilífeyris
deferment of the calculation of an old-age pension [en]
frestur
lead time [en]
lead-time [en]
frestur
deadline [en]
frestur
tímafrestur
tímamörk
time limit [en]
time-limit [en]
frestur
period of grace [en]
grace period [en]
frestur
final date [en]
frestur
period of deferment [en]
henstand [da]
frestur sem veittur er til þess að ná fram jafnri meðferð
qualifying period for equal treatment [en]
frestur til að falla frá e-u
withdrawal period [en]
frestur til að hætta e-u í áföngum
tímabil til að hætta e-u í áföngum
phase-out period [en]
phasing-out period [en]
frestur til að innleiða e-ð í áföngum
tímabil til að innleiða e-ð í áföngum
phase-in period [en]
phasing-in period [en]
frestur til að leiða í landslög
time limit for transposition into national law [en]
time-limit for transposition into national law [en]
deadline for transposition into national law [en]
frestur til sendingar
forwarding interval [en]
frestur til tilkynningar
notification period [en]
frumubrestur
aplasia [en]
fyrningarfrestur
limitation period [en]
fyrningarfrestur
limitation of actions [en]
prescription [fr]
Verjährung [de]
fyrningarfrestur
statute of limitations period [en]
fyrningarfrestur
prescription period [en]
gerviresín
synthetic resin [en]
gjaldfrestur
grace period [en]
period of grace [en]
gólfefni að stofni til úr resínum
resin-based flooring [en]
greiðslufrestur
period of grace [en]
grace period [en]
greiðslufrestur
deferred payment [en]
greiðslufrestur kaupanda
buyer credit [en]
greiðslufrestur seljanda
supplier credit [en]
gresja
prería
prairie [en]
prærie [da]
prärie [sæ]
prairie [fr]
Prärie [de]
gullinlógresi
golden oatgrass [en]
golden oat grass [en]
guldhavre, almindelig guldhavre [da]
gullhavre [sæ]
avoine jaunâtre [fr]
Goldhafer [de]
Trisetum flavescens [la]
gúmmíresín
gum-resin [en]
handverkfæri sem ætlað er til að klippa illgresi
hand-held unit intended to cut weeds [en]
handheld unit intended to cut weeds [en]
hálíngresi
brown top [en]
browntop [en]
almindelig hvene [da]
rödven [sæ]
agrostide ténue [fr]
Rotes Straussgras [de]
Agrostis capillaris [la]
hálíngresi
common bent grass [en]
common bentgrass [en]
common bent [en]
almindelig hvene [da]
rödven [sæ]
agrostis ténue [fr]
Rotes Straussgrass [de]
Agrostis capillaris [la]
hámarksgjaldfrestur
maximum length of the grace period [en]
hefðbundinn frestur
standard deadline [en]
hefðbundinn frestur
normal deadline [en]
heildarfjárhæð frestaðra tekjuskatta
aggregate amount of deferred income tax [en]
hexýlresorsínól
hexylresorcinol [en]
hreinsun illgresis
weed-clearance service [en]
hressandi efni
tonic ingredient [en]
hressingarhæli
convalescent home [en]
convalescence home [en]
hressingarhæli
sanatorium [en]
hvingresi
sumarhvingresi
teff [en]
teff [da]
teff, tef [sæ]
teff, tef [fr]
Teff, Tef, Zwerghirse [de]
Eragrostis tef [la]
hæfilegur frestur
reasonable period [en]
illgresi
weed [en]
illgresisbruni
flame weeding [en]
illgresisefni
weed-killer [en]
illgresiseyðar sem standast ekki forskriftir
herbicides which are off-specification [en]
illgresiseyðing
weed control [en]
illgresiseyðing í vatni
aquatic weed control [en]
illgresiseyðir
herbicide [en]
illgresiseyðir eftir spírun
post-emergence herbicide [en]
illgresiseyðir fyrir spírun
pre-emergence herbicide [en]
illgresiseyðir sem er kominn fram yfir fyrningardagsetningu
out-dated herbicide [en]
outdated herbicide [en]
illgresisfræ
weed seed [en]
illgresisherfi
weeder [en]
imídasólínónillgresiseyðir
imidazolinone herbicide [en]
innan hæfilegs frests
within a reasonable time [en]
innan þess frests
within the time limits [en]
within the time limit [en]
ísoxasólillgresiseyðir
isoxazole herbicide [en]
jónaskiptaresín
ion exchange resin [en]
ion-exchange resin [en]
klórókresól
chlorocresol [en]
kornþreskivél
combine harvester [en]
combine [en]
harvester thresher [en]
reaper thresher [en]
mejetærsker [da]
skördetröska [sæ]
kresoxímmetýl
kresoxim-methyl [en]
kresól
cresol [en]
Laspeyres-snið
Laspeyres type [en]
lágmarksfrestur
minimum time limit [en]
lánsfrestur
credit [en]
língresistegundir
língresi
agrostis [en]
loftpressa
motor-compressor [en]
loftpressa
compressor [en]
lögboðinn frestur
obligatory time limit [en]
lögleiðingarfrestur
frestur til lögleiðingar
deadline for the transposal [en]
lögleiðingarfrestur
frestur til lögleiðingar
deadline for transposition into law [en]
deadline for transposition [en]
markaðsbrestur
market failure [en]
málshöfðunarfrestur
period of limitation [en]
meginreglan um 10 daga frest
10 days window principle [en]
melamínformaldehýðresín
melamine formaldehyde resin [en]
metýlresorsínól
methylresorcinol [en]
misbrestur á starfsemi skynfæra
sensory deficit [en]
mínusjónaresín
anionic resin [en]
nytjaplanta sem er uppskorin með þreskivél
combinable crop [en]
combinable crops [en]
ofpressun
overpressing [en]
óleóresín
oleoresin [en]
óleóresín úr Capsicum
oleoresin capsicum [en]
OC [en]
ónæmisbrestur
immunodeficiency [en]
immune deficiency [en]
óuppgerð viðskipti eftir að afhendingarfrestur er liðinn
transaction unsettled after its due delivery date [en]
p-kresidín
p-cresidine [en]
plúsjónaresín
cationic resin [en]
pólíkresúlen
polycresulen [en]
pressa
ironing press [en]
pressa
press [en]
pressað hunang
pressed honey [en]
presset honning [da]
pressad honung [sæ]
miel pressé [fr]
Presshonig [de]
pressað pappaspjald
pressboard [en]
pressað plast
extruded plastic material [en]
pressaður pappír
presspaper [en]
pressuger
pressed baker''s yeast [en]
pressun
press [en]
pressun
pressing [en]
pressun
expelling [en]
prestafífilskjarni
pyrethrum extract [en]
prestafíflar
Chrysanthemum [en]
chrysants [en]
krysantemum, okseøje [da]
krysantemum, krysantemumsläkt [sæ]
chrysanthème [fr]
Goldblume, Wucherblume, Chrysanthemum [de]
Chrysanthemum [la]
Progress-áætlunin
Progress programme [en]
PrPRes
PrPRes [en]
pútreskín
putrescine [en]
pýridasínónillgresiseyðir
pyridazinone herbicide [en]
pýridínkarboxamíðillgresiseyðir
pyridinecarboxamide herbicide [en]
resasúrín
resazurin [en]
resín
resin [en]
resínefni
resinous product [en]
reskalúr
rescalure [en]
reskigull
macela [en]
marcela [en]
Achyrocline satureioides L. [la]
resmetrín
resmethrin [en]
resorsínól
resorcinol [en]
reyrgresi
reyr
bison grass [en]
festgræs [da]
myskgräs [sæ]
hierochloé odorante, herbe aux bisons [fr]
Wohlriechendes Mariengras, Duftmariengras [de]
Hierochloë odorata, Hierochloe odorata [la]
rjúfa frestun
terminate suspension [en]
rof á fyrningarfresti
interruption of limitation of actions [en]
interruption de la prescription [fr]
Unterbrechung der Verjährung [de]
rof frests
það að rjúfa frest
suspension of the time limit [en]
rýgresisblendingur
hybrid ryegrass [en]
hybrid rye-grass [en]
hybrid rajgræs [da]
ray-grass hybride [fr]
Bastardweidelgras [de]
Lolium xhybridum [la]
rýgresistegundir
ryegrass [en]
Sameiginlega bresk-franska yfirráðasvæðið á Nýju-Suðureyjum
Anglo-French Condominium of the New Hebrides [en]
samkomulag um að viðurkenna bresk ferðamannaskilríki, milli Íslands og Bretlands
Agreement concerning the Acceptance of the British Visitor´s Passport between Iceland and the United Kingdom [en]
samræmingarskrifstofa EURES-netsins
EURES Coordination Office [en]
samstarfsaðili EURES-netsins
EURES Partner [en]
sandgresi
Corynephorus [en]
Corynephorus spp. [la]
seresín
ceresin [en]
síupressa
filter press [en]
skilafrestur
closing date [en]
skilafrestur gagna
deadline for data transmission [en]
skilafrestur skattframtals
tax declaration period [en]
skilafrestur tilboða
time-limits for submission of tenders [en]
skriðlíngresi
creeping bent [en]
creeping bentgrass [en]
creeping bent grass [en]
krybhvene, krybende hvene [da]
krybven [sæ]
Weißes Straußgras, Flechtstraußgras [de]
Agrostis stolonifera [la]
skriðlíngresi
weeping bent grass [en]
weeping bentgrass [en]
creeping bent [en]
krybhvene [da]
krypven [sæ]
Weißes Straußgras [de]
Agrostis stolonifera [la]
skrúfuútþrýstingspressa
screw extruder [en]
sléttipressa
calendering machine [en]
slétturýgresi
Italian rye-grass [en]
Italian ryegrass [en]
italiensk rajgræs [da]
italienskt rajgräs [sæ]
raygrass d´Italie, grand raygrass [fr]
Welsches Weidelgras, Italienisches Raygras [de]
Lolium multiflorum, Lolium italicum [la]
slétturýgresi
Westerwold ryegrass [en]
italiensk rajgræs [da]
italienskt rajgräs [sæ]
ray-grass Westerwold [fr]
Welsches Weidelgras, Italienisches Raygras, Westerwoldisches Weidelgras [de]
Lolium multiflorum [la]
staðgreiðslusamningur með tveggja daga afhendingarfresti
two-day spot [en]
stefnumótunarnefnd háttsettra embættismanna EURES-netsins
EURES High Level Strategy Group [en]
stórlíngresi
red top [en]
redtop [en]
stortoppet hvene [da]
storven, krypven [sæ]
fiorin, agrostide blanche [fr]
Fioringras, Weißes Straußgras, Riesenstraußgras [de]
Agrostis gigantea [la]
stórlíngresi
marsh bent grass [en]
black bent grass [en]
stortoppet hvene [da]
storven [sæ]
agrostide blanche, agrostide géante [fr]
Fioringras, Riesenstraußgras, Weißes Straußgras [de]
Agrostis gigantea [la]
súlfónýlúreaillgresiseyðir
sulfonylurea herbicide [en]
svarfrestur
response time [en]
sveiflujöfnun vegna heilsutrygginga
HRES
health risk equalisation systems [en]
HRES [en]
sýklóhexandíónillgresiseyðir
cyclohexanedione herbicide [en]
tengdur samstarfsaðili EURES-netsins
Associated EURES Partner [en]
tilboðsfrestur
time limit for the receipt of tenders [en]
tómatmassi
tómatpressumassi
tomato pulp [en]
tomatkvas [da]
tomatpressmassa [sæ]
trans-resveratról
trans-resveratrol [en]
tríasólínónillgresiseyðir
triazolinone herbicide [en]
tríasólónillgresiseyðir
triazolone herbicide [en]
tríketónillgresiseyðir
triketone herbicide [en]
týtulíngresi
dog bent [en]
hundehvene [da]
brunven [sæ]
agrostide canine, agrostide des chiens [fr]
Sumpf-Straußgras, Hunds-Straußgras, Sand-Straußgras [de]
Agrostis vinealis [la]
týtulíngresi
velvet bent [en]
velvet bent grass [en]
hundehvene [da]
brunven [sæ]
Agrostis canina [la]
umbreytingarfrestur
transitional period [en]
transition period [en]
uppgjörsbrestur
settlement fail [en]
upphafsstaða frestaðra skattliða
opening deferred tax items [en]
uppsagnarfrestur
period of notice [en]
úrasílillgresiseyðir
uracil herbicide [en]
úreaformaldehýðresín
urea formaldehyde resin [en]
urea-formaldehyde resin [en]
útpressaður
extruded [en]
útpressun
extrusion [en]
útrunninn frestur
expired time limit [en]
vallarrýgresi
English rye-grass [en]
perennial ryegrass [en]
almindeligt rajgræs [da]
engelskt rajgräs [sæ]
ivraie vivace, petit raygrass, ray-grass anglais [fr]
Deutsches Weidelgras [de]
Lolium perenne L. [la]
vatnssneyðingarpressa
dehydration press [en]
vélpressaður
mechanically pressed [en]
vinnumiðlunarnet Evrópu
EURES-netið
European Employment Services network [en]
EURES [en]
vökvapressa
hydraulic press [en]
hydraulisk presse [da]
hydraulisk press [sæ]
þíadíasínillgresiseyðir
thiadiazine herbicide [en]
þjónustumerki EURES-netsins
EURES service mark [en]
þjónustuskrá EURES-netsins
EURES Service Catalogue [en]
þresking
threshing [en]
thrashing [en]
tærskning [da]
tröskning [sæ]
battage [fr]
Dreschen, Drusch [de]
þreskivél
threshing machinery [en]
þurrkunar- og pressunarvél
drying and pressing unit [en]
þurrpressaður
dust-pressed [en]
þurrpressuð keramíkflís
dust pressed ceramic tile [en]

239 niðurstöður fundust.