Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Res"

methods of response
aðferðir í tengslum við viðbrögð [is]
least squares method
aðferð minnstu kvaðrata [is]
multiresidue method
multi-residue method
aðferð til að finna margs konar efnaleifar [is]
method for applying interest
aðferð við útreikning vaxta [is]
effective interest method
aðferð virkra vaxta [is]
aircraft stores
aðföng loftfars [is]
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis [is]
point of presence
POP
aðgangsstaður [is]
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan
FLEGT
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum [is]
retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, FLEGT [da]
skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog, Flegt [sæ]
application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux, FLEGT [fr]
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor, FLEGT [de]
action threshold
aðgerðamark [is]
research and technological development activities
RTD activities
aðgerðir á sviði rannsókna og tækniþróunar [is]
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Aðgerðir í loftslagsmálum, umhverfismál, auðlindanýtni og hráefni [is]
measures for the protection of children
aðgerðir til verndar börnum [is]
restraint system
aðhaldsbúnaður [is]
child restraint system
aðhaldsbúnaður fyrir börn [is]
regression
regressing
aðhvarf [is]
regression method
aðhvarfsaðferð [is]
regression function
aðhvarfsfall [is]
regression technique
aðhvarfsgreining [is]
regression analysis
aðhvarfsgreining [is]
regression model
aðhvarfslíkan [is]
regression line
aðhvarfslína [is]
regression coefficent
aðhvarfsstuðull [is]
regression constant
aðhvarfsstuðull [is]
Eures member
aðili að EURES-netinu [is]
body responsible for out-of-court settlement of consumer dispute
aðili sem annast lausn deilumála á sviði neytendamála utan dómstóla [is]
responsible party
party responsible
aðili sem ber ábyrgð [is]
partie responsable [fr]
verantwortliche Partei [de]
public interest entity client
aðili sem fer með mál er varða hagsmuni almennings [is]
body responsible for appeal
aðili sem sér um meðferð kærumála [is]
det kompetente klageorgan [da]
l´organe compétent pour les procédures de recours [fr]
das für Rechtsbehelfsverfahren zuständige Organ [de]
addressee of the Directive
aðili sem tilskipuninni er beint til [is]
urgent safety restriction
aðkallandi takmörkun af öryggisástæðum [is]
brådskande begränsningsåtgärder av säkerhetsskäl [sæ]
mesures de restriction urgentes [fr]
Notfallmaßnahmen [de]
adaptation to technical progress
aðlögun að tækniframförum [is]
residual occasional services
aðrir óreglubundnir flutningar [is]
other reserves
aðrir varasjóðir [is]
country of residence
aðsetursland [is]
country of residence of parent enterprise
aðsetursland móðurfyrirtækis [is]
for the present
að sinni [is]
separate head restraint
aðskilinn höfuðpúði [is]
FOD resulting in damage
aðskotahlutur veldur skemmdum [is]
rescue aid scheme
aðstoðarkerfi til björgunar [is]
research assistant
aðstoðarmaður við rannsóknir [is]
aid for rescuing firms
aðstoð til björgunar fyrirtækjum [is]
restructuring aid
aðstoð til endurskipulagningar [is]
facilitation of unauthorised entry and residence
aðstoð við óheimila komu til lands og búsetu [is]
with respect to
að því er tekur til [is]
with respect to their powers
að því er tekur til heimilda þeirra [is]
en ce qui concerne leurs attributions touchant [fr]
in bezug auf ihre Befugnisse [de]
with respect to
að því er varðar [is]
in respect of
að því er varðar [is]
aberrant results
afbrigðilegar niðurstöður [is]
derepress
de-repress
afbæla [is]
discounts on balance sheet exposures
afföll af áhættukröfum í efnahagsreikningi [is]
residual content
afgangsmagn [is]
afgangsinnihald [is]
residualindhold [da]
resthalt [sæ]
teneur résiduelle [fr]
Restgehalt [de]
residual metacentric height
afgangsmálmiðjuhæð [is]
residual humidity
residual moisture
afgangsraki [is]
restfugtighed [da]
restvatten, restfuktighet, kvarvarande fuktighet [sæ]
residual buoyancy
afgangsuppdrift [is]
thermal stress relief
afglóðun [is]
stress relieving
afglóðun [is]
presentation of an application
afhending stefnu [is]
segment result
afkoma af rekstri starfsþáttar [is]
mechanical pressure absorption
aflfræðilegt þrýstingsfall [is]
linear fluorescent tube
aflöng flúrpera [is]
abolition of restrictions on international trade
afnám á höftum í alþjóðaviðskiptum [is]
abolition of restrictions
afnám hafta [is]
ophævelse af restriktioner [da]
suppression de restrictions [fr]
Aufhebung von Beschränkungen [de]
progressively abolish
afnema smám saman [is]
letter of resignation
afsagnarbréf [is]
afskedsbegæring [da]
avskedsansökan [sæ]
lettre de démission [fr]
Entlassungsantrag [de]
delisting of trading of shares
afskráning úr viðskiptum með hlutabréf [is]
resignation
afsögn [is]
frivillig fratræden [da]
begäran om entledigande [sæ]
démission volontaire [fr]
Rücktritt [de]
rescind
afturkalla [is]
withdrawal of reservation
afturköllun fyrirvara [is]
återtagande av reservationer [sæ]
retrait des réserves [fr]
removal of trading of shares
afturköllun úr viðskiptum með hlutabréf [is]
retrospective restatement
afturvirk endurgerð [is]
discounted present value
afvaxtað núvirði [is]
acrylic polyester-type resin
akrýlresín af pólýestergerð [is]
algebraic expression
algebruyrðing [is]
absolute operating pressure
algildur vinnsluþrýstingur [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda [is]
general interest
almannahagsmunir [is]
public interest
almannahagsmunir [is]
public interest
almannaheill [is]
almenvel [da]
samhällsintresse, allmänhetens intresse [sæ]
intérêt public [fr]
Allgemeininteresse, öffentliches Interesse [de]
public interest site
PIS
almannaheillastaður [is]
sted af almen interesse [da]
helikopterflygplats av särskilt samhällsintresse [sæ]
Örtlichkeit von öffentlichem Interesse [de]
general health protection measures
almennar heilsuverndarráðstafanir [is]
General Conference on Weights and Measures
CGPM
almenna þingið fyrir mál og vog [is]
Conference générale des poids et mesures [fr]
General Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment
almenn áætlun um afnám hafta á staðfesturétti [is]
general economic interest
almenn, efnahagsleg þýðing [is]
general interest
almennir hagsmunir [is]
terrestrial public mobile telephone network
almennt jarðfarsímanet [is]
payment account with basic features
almennur greiðslureikningur [is]
general reserve fund
almennur varasjóður [is]
hardcore restrictions of competition
alvarlegar samkeppnishömlur [is]
hardcore restriction
hard core restriction
alvarleg hamla [is]
hardcore restriction
hard core restriction
alvarleg takmörkun [is]
International Code for Application of Fire Test Procedures
FTP Code
FTP
alþjóðakóði um brunaprófunaraðferðir [is]
FTP-kóði [is]
International Agency for Research on Cancer
IARC
Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin [is]
Det Internationale Kræftforskningscenter [da]
Internationella centret för cancerforskning [sæ]
Centre international de recherche sur le cancer [fr]
Internationales Krebsforschungszentrum [de]
International Emergency Food Reserve
IEFR
Alþjóðamatvælabirgðasjóður [is]
den internationale fødevarenødhjælpsreserve [da]
réserve alimentaire internationale d´urgence, RAIU [fr]
Internationale Nahrungsmittelsicherheitsreserve [de]
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
IUCN
Alþjóðanáttúruverndarsambandið [is]
International Board for Plant Genetic Resources
IBPGR
Bioversity International
Alþjóðaráðið um erfðaauðlindir plantna [is]
Det Internationale Råd for Plantegenetiske Ressourcer [da]
Internationella nämnden för växtgenetiska resurser [sæ]
Conseil international des ressources phytogénétiques, CIRPG [fr]
Internationaler Rat für pflanzengenetische Ressourcen [de]
International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies
Alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans [is]
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi [is]
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar [is]
International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979
International Convention on Maritime Search and Rescue
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó, 1979 [is]
alþjóðasamningur um leit og björgun á sjó [is]
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990
International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990
alþjóðasamningur um viðbúnað og viðbrögð gegn olíumengun og samstarf þar um, 1990 [is]
United Nations University World Institute for Development Economics Research
UN University World Institute for Development Economics Research
UNU/WIDER
World Institute for Development Economics Research
WIDER
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
Bureau International des Poids et Mesures
BIPM
International Bureau of Weights and Measures
Alþjóðastofnun um mál og vog [is]
Bureau International des Poids et Mesures [fr]
international regime of search and rescue
alþjóðlegar lagareglur um leit og björgun [is]
International Institute for Sugar Beet Research
Alþjóðlega sykurrófurannsóknastofnunin [is]
International Terrestrial Reference System
ITRS
alþjóðlega viðmiðunarkerfið [is]
ITRS-kerfið [is]
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
ICTY
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu [is]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
International Research and Training Institute for the Advancement of Women
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women
INSTRAW
UN-INSTRAW
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun SÞ til framdráttar konum [is]
FN´s Internationale Forsknings- og Uddannelsesinstitut for Fremme af Kvinders Muligheder [da]
FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling [sæ]
Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme [fr]
Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau [de]
International Conference on Arctic Research Planning
Alþjóðleg ráðstefna um skipulag norðurskautsrannsókna [is]
Global Maritime Distress and Safety System
GMDSS
alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó [is]
GMDSS-kerfi [is]
international reserve currency
alþjóðlegur forðagjaldmiðill [is]
monnaie de réserve internationale [fr]
internationale Reservewährung [de]
global standard for financial market infrastructures
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða [is]
aminoresin
amino-resin
amínóresín [is]
psychological stress
andlegt álag [is]
reserves
annað eigið fé [is]
co-resident
annar íbúi á heimili [is]
respectively
annars vegar og hins vegar [is]
impediment to resolvability
annmarki á skilabærni [is]
genetic resistance
arfbundið þol [is]
genetisk resistens, arveligt bestemt resistens [da]
genetisk resistens, genetiskt betingad resistens [sæ]
résistance génétique [fr]
genetische Resistenz [de]
asbestos fibres
asbesttrefjar [is]
Azores
AZO
Asoreyjar [is]
Azorerne [da]
Azorerna [sæ]
Açores [fr]
Azoren [de]
representative professional organisation
atvinnugreinasamtök [is]
EURES vacancy exchange mechanism
atvinnumiðlunarkerfi EURES-netsins [is]
Committee on Natural Resources
CNR
auðlindanefnd [is]
Comité des ressources naturelles, CRN [fr]
resource-efficient economy
auðlindanýtið hagkerfi [is]
Resource-efficient Europe
Auðlindanýtin Evrópa [is]
resource efficiency
auðlindanýtni [is]
resource management
auðlindastjórnun [is]
ressourceforvaltning for øje [da]
Ressourcenmanagements hergestellt wurden [de]
resources
resource
auðlindir [is]
media representation
auglýsingamiðlun [is]
addressed advertising
auglýsingar, merktar viðtakanda [is]
call for interest
call for expressions of interest
auglýsing eftir áhugayfirlýsingum [is]
auglýsing eftir áhugasömum aðilum [is]
indkaldelse af interessetilkendegivelser [da]
inbjudan att anmäla intresse [sæ]
Appel à manifestation d´intérêt [fr]
Aufruf zur Interessenbekundung [de]
instantaneous prescribed limit of the corridor
augnabliksgildi marka tilskilins svæðis á kraftsveigjuritinu [is]
instantaneous sound pressure
augnablikshljóðþrýstingur [is]
big-eye thresher
augnaskottháfur [is]
Alopias superciliosus [la]
intraocular pressure
augnþrýstingur [is]
intraokulært tryk [da]
intraokulär tryck [sæ]
pression intraoculaire [fr]
Augeninnendruck [de]
secondary residence
aukahúsnæði [is]
enhanced customer due diligence measures
auknar ráðstafanir um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn [is]
skærpede kundekendskabsprocedurer [da]
A-weighted instantaneous sound pressure
A-veginn augnablikshljóðþrýstingur [is]
responsibility
ábyrgð [is]
responsibility of a financial actor
ábyrgð aðila sem fer með fjármál [is]
responsibilities of management and labour
ábyrgð aðila vinnumarkaðarins [is]
responsible party
party responsible
ábyrgðaraðili [is]
responsible person
ábyrgðaraðili [is]
responsibility scheme
ábyrgðarkerfi [is]
position of responsibility
ábyrgðarstaða [is]
responsibility for examining the asylum application
ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli [is]
responsibility for processing applications for asylum
responsibility for asylum applications
ábyrgð á meðferð umsókna um hæli [is]
responsabilité pour le traitement de demandes d´asile [fr]
Zuständigkeit für die Behandlung von Asylbegehren [de]
caring responsibilities
ábyrgð á umönnun [is]
parental responsibility
ábyrgð foreldra [is]
foreldraábyrgð [is]
responsible party
party responsible
ábyrgur aðili [is]
accrued interest
áfallnir vextir [is]
progress payment
áfangagreiðsla [is]
progress billing
áfangareikningur [is]
progressive disease condition
ágengt sjúkdómsástand [is]
progressive disease
active disease
ágengur sjúkdómur [is]
maladie évolutive [fr]
fortschreitende Krankheit [de]
basic risk-free interest rate term structure
áhættulaus grunnvaxtaferill [is]
nominal risk-free interest rate
áhættulausir nafnvextir [is]
risk-free interest rate
áhættulausir vextir [is]
risk-free interest rate term structure
áhættulaus vaxtaferill [is]
risk response
áhættusvörun [is]
interest margin hedge
áhættuvörn vegna vaxtaálags [is]
establish maximum residues limits
ákvarða hámarksgildi leifa [is]
fix interest rates
ákveða vexti [is]
legislation on driving and rest time
ákvæði um akstur og hvíldartíma [is]
législation relative au temps de conduite et de repos [fr]
Lenk- und Ruhezeitvorschriften [de]
application of compensatory interest
ákvörðun uppbótarvaxta [is]
álagning uppbótarvaxta [is]
stress
álag [is]
track stressing
álag á teina [is]
environmental pressure
álag á umhverfið [is]
umhverfisálag [is]
pressure on the environment
álag á umhverfið [is]
water stress
water resources stress
álag á vatnsauðlindir [is]
belastning af vandressourcer [da]
vattenstress [sæ]
stress hydrique [fr]
Wasserstresssituationen [de]
environmental pressure
álag frá umhverfinu [is]
identification of pressures
álagsgreining [is]
stress-test
stress test
álagspróf [is]
load response test
álagsprófun [is]
stress testing
álagsprófun [is]
stressed value-at-risk
sVaR
stressed VaR
álagsvágildi [is]
stressjusterade Value-at-Risk-värden [sæ]
pressure indicator
álagsvísir [is]
pressure index
álagsvísitala [is]
resolution
ályktun [is]
General Assembly resolution
ályktun allsherjarþingsins [is]
IMO Resolution
Resolution of the International Maritime Organization
ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar [is]
European Parliament´s Resolution
ályktun Evrópuþingsins [is]
Council Resolution
ályktun ráðsins [is]
MSC Resolution
ályktun siglingaöryggisnefndarinnar [is]
IMO Assembly Resolution
International Maritime Organization´s Assembly Resolution
ályktun þings Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar [is]
Assembly Resolution
ályktun þingsins [is]
United Nations Security Council Resolution
UNSCR
ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna [is]
ályktun öryggisráðs SÞ [is]
resting place
áningarstaður [is]
rest area
áningarstaður [is]
irrespective of
án tillits til [is]
result
árangur [is]
results chain
árangurskeðja [is]
payment by results
árangurstengd greiðsla [is]
carried interest
árangurstengd þóknun [is]
act of aggression
árás [is]
aggression
árásarhneigð [is]
collision gas pressure
árekstrarloftþrýstingur [is]
kollisionsgastryk [da]
interim figures
árshlutatölur [is]
annual results
ársniðurstöður [is]
reserve jurisdiction
áskilja sér lögsögu [is]
reserve the right
áskilja sér rétt [is]
reservation
áskilnaður [is]
footrest
foot rest
ástig [is]
adaptive immune response
áunnið ónæmissvar [is]
actively and unreservedly
á virkan og afdráttarlausan hátt [is]
prescribed dose
ávísaður skammtur [is]
imputed rate of interest
ávöxtunarkrafa [is]
presumed income
áætlaðar tekjur [is]
estimated concentration threshold
ECt
áætlaður styrkleikaþröskuldur [is]
ECt [is]
forest strategy for the European Union
áætlun Evrópusambandsins um skóga [is]
resource retirement programme
áætlun um að hætta nýtingu auðlinda [is]
residue control plan
áætlun um eftirlit með efnaleifum [is]
restructuring programme
áætlun um endurskipulagningu [is]
mobility strategy within the European Research Area
áætlun um hreyfanleika á evrópsku rannsóknasvæði [is]
rest scheme
áætlun um hvíldartíma [is]
programme for developing the computerisation of veterinary procedures
programme for developing the computerization of veterinary procedures
Shift project
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning [is]
Shift-áætlunin [is]
Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC
áætlun um viðurkenningu á skógavottunarkerfinu [is]
backrest
bakstoð [is]
back pressure
bakþrýstingur [is]
static exhaust backpressure
bakþrýstingur í útblásturskerfinu við stöðugar aðstæður [is]
exhaust back pressure
bakþrýstingur útblásturs [is]
restraining box
banabox [is]
boks til fastholdelse [da]
fixeringsbox [sæ]
box d´immobilisation [fr]
Ruhigstellungsbox [de]
fractional reserve banking
bankastarfsemi með aðferð brotaforða [is]
prohibition of reservations
bann við fyrirvörum [is]
interdiction de réservations [fr]
child-resistant
child resistant
barnheldur [is]
alkali reserve
alkaline reserve
basaforði [is]
alkaline reserve
basaforði [is]
bast fibres
basttrefjar [is]
section A - Agriculture, hunting and forestry
bálkur A - Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar [is]
cellulose fibres
beðmistrefjar [is]
request for provisional arrest
beiðni um handtöku og gæslu [is]
application to assume responsibility
beiðni um yfirtöku ábyrgðar [is]
direct epifluorescent filtration technique
DEFT
bein síuáflúrljómunartækni [is]
DEFT, direkte epifluorescerende filtreringsteknik [da]
DEFT, direkt epifluorescerande filtreringsteknik [sæ]
technique d´épifluorescence directe après filtration [fr]
DEFT, Direkte Epifluoreszenz-Filtertechnik [de]
exercise of parental responsibility
beiting ábyrgðar foreldra [is]
passive response
bending [is]
reinforced and prestressed concrete
bent steinsteypa [is]
press-brake
beygivél [is]
post-restante service
biðpóstsþjónusta [is]
resale price maintenance
bindandi endursöluverð [is]
reserve base
bindigrunnur [is]
reservegrundlag [da]
Mindestreservebasis [de]
basis for minimum reserves
bindigrunnur bindiskyldu [is]
reserve ratio
bindihlutfall [is]
reserve requirements
RRs
bindiskylda [is]
minimum reserves
bindiskylda [is]
stores
birgðir [is]
materiell [da]
disclose under secure procedures
birta í samræmi við leyndarreglur [is]
offentliggjøre under sikre prosedyrer [da]
rescue aid
björgunaraðstoð [is]
rescue facilities
björgunarbúnaður [is]
rescue equipment
björgunarbúnaður [is]
compressed oxygen escape apparatus
björgunarbúnaður með samþjöppuðu súrefni [is]
rescue dinghy
björgunarjulla [is]
rescue hoist
björgunarlyfta [is]
rescue worker
björgunarmaður [is]
rescue coordination centre
björgunarmiðstöð [is]
rescue harness
björgunarólar [is]
rescue vessel
björgunarskip [is]
rescue-service station
björgunarstöð [is]
rescue service
björgunarsveit [is]
means of rescue
björgunarúrræði [is]
rescue service
björgunarþjónusta [is]
rescue exercise
björgunaræfing [is]
rescue vehicle
ambulance vehicle
björgunarökutæki [is]
ambulance, sygevogn, redningsbil [da]
ambulans, räddningsbil, sjukvagn [sæ]
rescue of a company
björgun fyrirtækis [is]
mixture of natural and man-made fibres
blanda úr náttúrulegum trefjum og tilbúnum trefjum [is]
stain resistance
blettaþol [is]
instrument departures route
blindbrottflugsleið [is]
flash suppressor
blossadeyfir [is]
inflorescence
blómskipun [is]
retail sale in non-specialised stores
retail sale in non-specialized stores
blönduð smásala [is]
invitation to confirm interest
boð um að staðfesta áhuga [is]
book reserve
bókfærður varasjóður [is]
residual book value
bókfært afgangsvirði [is]
reservation
bókun [is]
Protocol 10 on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods
bókun 10 um að einfalda skoðun og formsatriði vegna vöruflutninga [is]
Protocol 13 on the non-application of anti-dumping and countervailing measures
bókun 13 um að jöfnunartollum og aðgerðum gegn undirboðum verði ekki beitt [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol 18 on internal procedures for the implementation of Article 43
bókun 18 um reglur aðila vegna framkvæmdar 43. gr. [is]
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Protocol No 26 on services of general interest
bókun 26 um þjónustu í almannaþágu [is]
Protocol 33 on arbitration procedures
bókun 33 um gerðardómsmeðferð [is]
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum [is]
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn [is]
Protocol 6 on the building up of compulsory reserves by Switzerland and Liechtenstein
bókun 6 um söfnun lögboðins varaforða í Sviss og Liechtenstein [is]
Protocol 7 on quantitative restrictions which Iceland may retain
bókun 7 um magntakmarkanir sem Ísland má viðhalda [is]
reservation charge
bókunargjald [is]
reservation service
bókunarþjónusta [is]
Protocol for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
bókun um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi botnfastra mannvirkja á landgrunninu [is]
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu [is]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
padded backrest
bólstrað bak [is]
baker´s wares
brauðvörur [is]
provisional residence permit
bráðabirgðadvalarleyfi [is]
permis de sejour provisoire, autorisation provisoire de séjour [fr]
vorläufiger Aufenthaltstitel [de]
provisional maximum residue level
provisional MRL
p
bráðabirgðahámarksgildi leifa [is]
bráðabirgðahámarksgildi fyrir leifar [is]
b [is]
acute respiratory troubles
bráð öndunarvandamál [is]
floating-rate interest
breytilegir vextir [is]
modification of responses
breyting á viðbrögðum [is]
correspondence
bréf [is]
item of correspondence
bréfasending [is]
correspondence
bréfaskipti [is]
correspondence course
bréfaskóli [is]
brassieres
brjóstahöld [is]
non-response rate
brottfallshlutfall [is]
individual non-response rate
NRp
brottfallshlutfall einstaklinga [is]
household non-response rate
NRh
brottfallshlutfall heimila [is]
item non-response rate
brottfallshlutfall liða [is]
non-response error
brottfallsvilla [is]
unit non-response
brottfall úrtakseiningar [is]
residue depletion
depletion of residues
brotthvarf leifa [is]
bromocresol green
brómókresólgrænn [is]
bromkresolgrøn [da]
bromkresolgrönt [sæ]
bromocresol purple
brómókresólpurpurarauður [is]
bromkresolpurpur [da]
bromkresolpurpur [sæ]
BRRD
Bank Recovery and Resolution Directive
BRRD-tilskipun [is]
tilskipun um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja [is]
fire resistance
brunaþol [is]
resistance to fire
brunaþol [is]
fire resistant
brunaþolinn [is]
fire-resisting duct
brunaþolin rás [is]
fire resistance class
brunaþolsflokkur [is]
water cress
watercress
brunnperla [is]
brøndkarse, tykskulpet brøndkarse [da]
brunnkrasse, källfräne, vattenkrasse [sæ]
cresson d´eau, cresson de fontaine [fr]
Brunnenkresse, Echte Brunnenkresse [de]
Nasturtium officinale [la]
strategic interests of the Union
brýnir hagsmunir Sambandsins [is]
bound residues
bundnar efnaleifar [is]
part of metal structures
burðarvirkishluti úr málmi [is]
Union Resettlement Programme
Búferlaflutningaáætlun Sambandsins [is]
resettlement
búferlaflutningar [is]
material resources
búnaður [is]
equipment, coated for signature suppression
búnaður, húðaður til ummerkjaleyndar [is]
equipment, treated for signature suppression
búnaður, meðhöndlaður til ummerkjaleyndar [is]
radio equipment and systems
RES
búnaður og kerfi fyrir þráðlaus fjarskipti [is]
transcutaneaous partial pressure monitoring equipment
búnaður til að fylgjast með hlutþrýstingi gegnum húð [is]
interference suppressor
búnaður til að koma í veg fyrir rafsegultruflanir [is]
explosion suppression system
búnaður til að kæfa áhrif sprenginga [is]
pressure-measuring equipment
búnaður til að mæla þrýsting [is]
pressure charging device
búnaður til að stjórna þrýstingi [is]
respiratory device
búnaður til öndunarhjálpar [is]
residence
búseta [is]
Member State of residence
búsetuaðildarríki [is]
permanent residence permit
búsetuleyfi [is]
permis de séjour permanente [fr]
ständige Aufenthaltsgenehmigung [de]
right of residence
búseturéttur [is]
State of residence
búseturíki [is]
bopælsstat [da]
bosättningsstat [sæ]
Etat de résidence [fr]
Wohnsitzstaat [de]
breaks in residence
búseturof [is]
permanent residence card
búsetuskírteini [is]
residential status
búsetustaða [is]
place of residence
búsetustaður [is]
residence criterion
búsetuviðmiðun [is]
reservoir construction works
byggingarvinna við miðlunarlón [is]
construction of non-residential buildings
bygging atvinnuhúsnæðis [is]
construction of residential buildings
bygging íbúðarhúsnæðis [is]
repress
bæla [is]
suppressive vaccination
bælingarbólusetning [is]
bælandi bólusetning [is]
smittespredningshæmmende vaccination [da]
förebyggande vaccinering [sæ]
vaccination suppressive [fr]
Suppressivimpfung [de]
signal suppression
bæling mælimerkis [is]
repressor
bælir [is]
children whose habitual residence cannot be established
börn sem ekki er hægt að staðfesta að hafi fasta búsetu [is]
cI-lambda repressor
cI-lambda-bælir [is]
CR EQU IRB template
equity exposures under the internal ratings based approach
CR EQU IRB-sniðmát [is]
sniðmát fyrir áhættuskuldbindingar vegna hlutabréfa samkvæmt innramatsaðferðinni [is]
mallen för aktieexponeringar enligt internmetoden [sæ]
Codex maximum residue limit
CXL
CXL-hámarksgildi [is]
Codex-maksimalgrænseværdier [da]
Codex-gränsvärden, CXL-värden [sæ]
limite maximale de résidus du Codex, CXL [fr]
Codex-Rückstandshöchstgehalte, CXL [de]
daily rest
daglegur hvíldartími [is]
period of daily rest
daglegur hvíldartími [is]
depression
deyfð [is]
radio interference suppression equipment
deyfibúnaður vegna rafsegultruflana [is]
quench response
deyfingarsvörun [is]
suppression of radio interference
deyfing rafsegultruflana [is]
radiostøjdæmpning [da]
Funkentstörung [de]
suppressor
deyfir [is]
dimethyl hydantoin formaldehyde resin
dímetýlhýdantóínformaldehýðresín [is]
judicial authorities responsible for the initiation of public prosecutions in criminal proceedings
dómsmálayfirvöld sem eru handhafar ákæruvalds í sakamálum [is]
late-payment interest
dráttarvextir [is]
post-maturity interest
dráttarvextir [is]
late interest
dráttarvextir [is]
agricultural or forestry tractor
dráttarvél fyrir landbúnað eða skógrækt [is]
distribution of financial resources
dreifing fjármagns [is]
disguised restriction
duldar hömlur [is]
disguised restriction
dulin höft [is]
hidden net reserve
dulinn nettóvarasjóður [is]
hidden reserve
dulinn varasjóður [is]
residential care activities for mental retardation
dvalarheimili á sviði þroskahömlunar [is]
residence permit
dvalarleyfi [is]
titre de séjour, permis de séjour [fr]
Aufenthaltstitel, Aufenhaltsberechtigung [de]
uniform format for residence permit
dvalarleyfi að samræmdri fyrirmynd [is]
short-stay residence permits
dvalarleyfi til skamms tíma [is]
conditions of residence
dvalarskilyrði [is]
residence card
dvalarskírteini [is]
residence document
dvalarskjal [is]
residential institution
dvalarstofnun [is]
residence time
dvalartími [is]
unauthorised residence
unauthorized residence
dvöl í leyfisleysi [is]
cot mattress
dýna í ungbarnarúm [is]
mattress protection
dýnuhlíf [is]
veterinary drug residues
dýralyfjaleifar [is]
depression
dæld [is]
representative data
dæmigerð gögn [is]
representative sample
dæmigert eintak [is]
representative sample
dæmigert úrtak [is]
normal running pressure
eðlilegur gangþrýstingur [is]
normal pressure
eðlilegur þrýstingur [is]
physical response time
eðlisfræðilegur svörunartími [is]
resistivity
eðlisviðnám [is]
resistivitet, specifik modstand, specifik resistans [da]
resistivitet [sæ]
Resistivität, spezifischer Widerstand, spezifischer elektrischer Widerstand [de]
economic interests
efnahagslegir hagsmunir [is]
economic resources
efnahagslegur auður [is]
economic interest
efnahagsleg þýðing [is]
residue
efnaleif [is]
material coated for signature suppression
efni, húðað til ummerkjaleyndar [is]
material treated for signature suppression
efni, meðhöndlað til ummerkjaleyndar [is]
material resources
efnisbirgðir [is]
non-threshold carcinogen
efni sem er krabbameinsvaldandi án viðmiðunarmarka [is]
upper assessment threshold
efri viðmiðunarmörk mats [is]
control of residues
eftirlit með leifum [is]
residual enzyme activity
eftirstandandi ensímvirkni [is]
residual liability
eftirstæð bótaábyrgð [is]
residual amount
eftirstæð fjárhæð [is]
residual interest in a fund
eftirstæð hlutdeild í sjóði [is]
residual risk
eftirstæðir áhættuþættir [is]
residual claim
eftirstæð krafa [is]
residual interest
eftirstæður hluti [is]
residual life
eftirstæður líftími [is]
återstående löptid [da]
Restlaufzeit [de]
residual maturity
eftirstöðvatími [is]
post-trade infrastructures
eftirviðskiptainnviðir [is]
respectively
eftir því sem við á [is]
as a last resort
eiga ekki annars úrkosti [is]
holder of shares
eigandi hluta [is]
equity interest
eiginfjárhlutdeild [is]
egenkapitalandel [da]
Eigenkapitalanteile [de]
shares of a capital nature
eiginfjártengd hlutabréf [is]
vested interests
eiginhagsmunir [is]
nature of a residue
eiginleikar leifar [is]
residual stress
eigin spenna [is]
Community own resources
eigin tekjur Bandalagsins [is]
resonance frequency
resonant frequency
eigintíðni [is]
resonansfrekvens [da]
resonansfrekvens [sæ]
Schwingfrequenz, Resonanzfrequenz [de]
participating interests
eignarhlutdeild [is]
holding of shares
eignarhlutdeild hluta [is]
participating interests
eignarhluti [is]
ownership interest
eignarhlutur [is]
residential property leasing service
eignarleiga á íbúðarhúsnæði [is]
reservation of title
eignarréttarfyrirvari [is]
capitalised Interest
eignfærðir vextir [is]
assets represented by claims
eignir í formi krafna [is]
distillery residue
eimingarleif [is]
simple pressure vessel
einfalt þrýstihylki [is]
trykbeholder med enkel geometrisk form [da]
enkelt tryckkärl [sæ]
public-interest entity
eining tengd almannahagsmunum [is]
resident household
einkaheimili [is]
homogenisation-resistant
einsleitniþolinn [is]
as foreseen under Council Regulation
eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins [is]
individual results
einstakar niðurstöður [is]
individual responsibility
einstaklingsábyrgð [is]
immunosuppressed individual
einstaklingur með bælt ónæmiskerfi [is]
long-term resident
einstaklingur með fasta búsetu [is]
person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
einstaklingur sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði sem getur haft framsal í för með sér [is]
personne présumée avoir participe à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein [de]
person authorised to represent the legal person
person authorized to represent the legal person
einstaklingur sem er réttmætur fulltrúi lögaðila [is]
personne habilitée à représenter la personne morale [fr]
Person, die zur Vertretung der juristischen Person berechtigt ist [de]
permanent resident
einstaklingur sem hefur fasta búsetu [is]
toxicological threshold
eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk [is]
threshold of toxicological concern
TTC
eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk [is]
toxic response
eiturefnasvörun [is]
lightning arrestor
eldingavari [is]
residual fuel oil
eldsneytisolíuleif [is]
fire restricting material
eldtefjandi efni [is]
flame resistant
eldþolinn [is]
flame resistant container
eldþolinn gámur [is]
flame resistant canvas
eldþolinn segldúkur [is]
ELR test
ELR
European Load Response test
ELR-prófun [is]
europæisk belastningsresponstest, ELR [da]
europeiskt prov avseende belastningsrespons, ELR [sæ]
European Load Response test cycle
ELR test cycle
ELR-prófunarlota [is]
official correspondence
embættisbréf [is]
resulting product
endanleg vara [is]
restatement of an asset
endurákvörðun á eign [is]
restoring
endurbyggingar [is]
restate financial statements
endurgera reikningsskil [is]
restoration
endurgerð [is]
restatement
endurgerð [is]
restatement approach
endurgerðaraðferð [is]
photograph restoration service
endurgerð ljósmynda [is]
reimburse at a certain rate of interest
endurgreiða með vöxtum [is]
recovery interest rate
endurgreiðsluvextir [is]
restoration
endurheimt [is]
restitution
endurheimt [is]
restorer line
endurheimtarlína [is]
retablerende linje [da]
återställande linje [sæ]
lignée mainteneuse [fr]
Wiederherstellungslinie [de]
fertility restoration
endurheimt frjósemi [is]
frjósemisendurheimt [is]
restauration de la fertilité [fr]
Fertilitätsrestauration [de]
resuscitation equipment
endurlífgunarbúnaður [is]
resuscitation device
endurlífgunarbúnaður [is]
resuscitation mask
endurlífgunargríma [is]
revaluation reserve
endurmatsreikningur [is]
revaluation reserve
endurmatssjóður [is]
renewable resources
endurnýjanlegar auðlindir [is]
renewable energy source
RES
renewables
regenerative source of energy
renewable source of energy
endurnýjanlegur orkugjafi [is]
A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
endurnýjuð stefna ESB um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja fyrir tímabilið 2011-2014 [is]
restocking
endurnýjun stofna [is]
stofnendurnýjun [is]
udsætning [da]
utsättning [sæ]
repeuplement [fr]
Wiederaufstockung [de]
reforestation
endurræktun skóga [is]
restart
endurræsing [is]
resale
endursala [is]
reselling party
endurseljandi [is]
reseller
endurseljandi [is]
reseller of mobile voice telephony services
endurseljandi farsímaþjónustu [is]
reshipment
endursending [is]
rescreen
endurskima [is]
restructuring
endurskipulagning [is]
restructuring plan
endurskipulagningaráætlun [is]
financial system restructuring
restructuring of the financial system
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
fleet restructuring
endurskipulagning flotans [is]
debt restructuring
endurskipulagning skulda [is]
restructure a financing operation
endurskipuleggja fjármögnunarstarfsemi [is]
reset
endurstilla [is]
resuspension
endursviflausn [is]
resale price
endursöluverð [is]
recycled fibres
endurunnar trefjar [is]
restoration
enduruppbygging [is]
restitutio in integrum
endurveiting réttar [is]
epoxy resin
epoxy-resin
epoxýresín [is]
genetic resources
erfðaauðlindir [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
non-resident institutional producer unit
erlend framleiðslueining [is]
erm-resistance gene
erythromycin ribosome methylase-resistance gene
erm-þolið gen [is]
erýtrómýsínþolið gen [is]
irritant response
ertandi svörun [is]
irritant response
ertingarsvörun [is]
svörun við ertingu [is]
respiratory tract irritation
erting öndunarfæra [is]
irritating to eyes, respiratory system and skin
R36/37/38
ertir augu, öndunarfæri og húð [is]
ethylene oxide residual
etýlenoxíðleif [is]
ethylene oxide sterilisation residual
ethylene oxide sterilization residual
etýlenoxíðleif við dauðhreinsun [is]
EURES Committee
EURES-nefndin [is]
EURES Charter
EURES-sáttmálinn [is]
European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance
AMR
Evrópska aðgerðaáætlunin ,ein heilsa´ gegn sýkingalyfjaþoli [is]
Evrópska aðgerðaáætlunin ,ein heilsa´ gegn þoli við sýkingalyfjum [is]
europæisk One Health-handlingsplan mod antimikrobiel resistens [da]
Plan d´action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens [fr]
Europäischer Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen im Rahmen des Konzepts ,Eine Gesundheit´ [de]
European Emergency Response Capacity
EERC
evrópska neyðarviðbragðsgetan [is]
European Progress Microfinance Facility
evrópska Progress-örfjármögnunarleiðin [is]
European Research Council
ERC
Evrópska rannsóknaráðið [is]
ERA
European Research Area
evrópska rannsóknasvæðið [is]
European Terrestrial Reference System 1989
ETRS89
Evrópska viðmiðunarkerfið 1989 [is]
European Economic Interest Grouping
EEIG
evrópsk, fjárhagsleg hagsmunafélög [is]
European arrest warrant
EAW
evrópsk handtökuskipun [is]
European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres
evrópsk ráðgjafarnefnd um hagskýrslugerð á sviði efnahags- og félagsmála [is]
European forestry information and communication system
EFICS
evrópskt upplýsinga- og fjarskiptakerfi í tengslum við skógrækt [is]
European Consumer Centres Network
ECCN
Evrópunet neytendamiðstöðva [is]
European Agreement in respect of the Working Time of Seafarers
Evrópusamningur um skipulag á vinnutíma sjómanna [is]
European Convention on the Suppression of Terrorism
ETS No. 090 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum [is]
SES nr. 90 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
ETS No. 105 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna [is]
SES nr. 105 (Safn Evrópusamninga) [is]
European cooperation in the field of scientific and technological research
European co-operation in the field of scientific and technological research
COST
Evrópusamstarf á sviði vísinda- og tæknirannsókna [is]
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
KIC
Evrópusáttmáli fyrir vísindamenn og siðareglur við ráðningu vísindamanna [is]
consumption figures
eyðslumörk [is]
professional interests
faglegir hagsmunir [is]
responsible ministry
fagráðuneyti [is]
specialist press
fagrit [is]
fall arrest system
fallstöðvunarkerfi [is]
false positive results
falsjákvæðar niðurstöður [is]
false negative results
falsneikvæðar niðurstöður [is]
deck-arresting gear
fangbúnaður á þilfari [is]
epidemiological research
faraldsfræðilegar rannsóknir [is]
exceed the thresholds
fara yfir efri mörk [is]
cargo residues
farmleifar [is]
reservation
farskráning [is]
reservations booking designator
farskráningarkóði [is]
permanent representation of the Member States
fastafulltrúar aðildarríkjanna [is]
permanent representative
fastafulltrúi [is]
Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture, Horticulture and Forestry
fastanefnd um fræ og fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt [is]
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir [is]
solid residues of vegetable fats
fastar leifar úr feiti úr jurtaríkinu [is]
solid residues of vegetable oils
fastar leifar úr olíum úr jurtaríkinu [is]
main residence
fast heimili [is]
permanent address
fast heimilisfang [is]
fixed-rate interest
fastir vextir [is]
fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system
fast slökkvikerfi með háþrýstiýringu [is]
protective clothing resistant to chemical attack
fatnaður sem veitir vörn gegn efnaáreiti [is]
window dressing
fegrun [is]
window dressing [da]
friserad resultat [sæ]
habillage de portefeuille, habillage de bilan [fr]
Bilanzkosmetik [de]
folding armrest
felliarmur [is]
phenol formaldehyde resin
fenólformaldehýðresín [is]
phenolic resin
fenólresín [is]
fresh herbs
ferskar kryddjurtir [is]
friske urter [da]
färska örter [sæ]
fines herbes [fr]
frische Kräuter [de]
freshness
ferskleiki [is]
powered fresh air hose
ferskloftsgríma tengd dælu [is]
compressed air line fresh air hose
ferskloftsgríma tengd þrýstilofti [is]
fresh hose breathing apparatus
ferskloftsslanga [is]
fresh cheese
ferskostur [is]
fresh vegetables
fresh vegetable
ferskt grænmeti [is]
friske grønsager [da]
färska grönsaker [sæ]
légumes frais [fr]
Frischgemüse [de]
surface fresh water
ferskt yfirborðsvatn [is]
fresh fish
ferskur fiskur [is]
fresh produce
fresh product
ferskvara [is]
frisk produkt [da]
färsk produkt [sæ]
produit frais [fr]
Frischerzeugniss [de]
freshwater
ferskvatn [is]
freshwater fish
fresh water fish
ferskvatnsfiskur [is]
ferskvandfisk [da]
sötvattenfisk [sæ]
poisson d´eau douce [fr]
Süsswasserfisch [de]
freshwater flow
ferskvatnsflæði [is]
freshwater field test
ferskvatnsprófun á vettvangi [is]
abstraction of fresh water
ferskvatnstaka [is]
taka ferskvatns [is]
freshwater fishing
ferskvatnsveiði [is]
fresh grape
fresh grapes
fersk þrúga [is]
frisk drue [da]
färsk druva [sæ]
raisin frais [fr]
frische Weintraube [de]
restraint system
festibúnaður [is]
restraint device
festibúnaður [is]
restraining equipment
festibúnaður [is]
child restraint service
festibúnaður fyrir börn [is]
torso restraint system
festibúnaður fyrir efri hluta bols [is]
vehicle restraint system
festibúnaður fyrir ökutæki [is]
restraint
festing [is]
restraint bar
festistöng [is]
company using book-reserve scheme
félag með sjóð sem ekki byggist á sjóðsöfnun [is]
socioeconomic research
socio-economic research
félagshagfræðileg rannsókn [is]
social interests
félagslegir hagsmunir [is]
subsidised residential accommodation
félagslegt íbúðarhúsnæði [is]
fishery resources
fish resources
fisheries resources
fiskiauðlindir [is]
fine bakery wares
fínt kaffibrauð [is]
resilient flooring
fjaðrandi gólfefni [is]
resilient seal
fjaðrandi pakkning [is]
address
fjalla um [is]
telereservation
fjarbókun [is]
tele-presence system
fjarfundakerfi [is]
telecommunication address
fjarskiptafang [is]
investment research
fjárfestingagreining [is]
research and investment budget
fjárhagsáætlun fyrir rannsóknir og fjárfestingar [is]
own-resources budget
fjárhagsáætlun með eigin fjármagni [is]
Community financial measures
fjárhagslegar ráðstafanir Bandalagsins [is]
financial responsibility
fjárhagsleg ábyrgð [is]
responsabilité financière [fr]
finanzielle Verantwortung [de]
financial restructuring
fjárhagsleg endurskipulagning [is]
financial interests
fjárhagslegir hagsmunir [is]
Community´s financial interests
fjárhagslegir hagsmunir Bandalagsins [is]
financial threshold
fjárhagsleg viðmiðunarmörk [is]
financial resources
fjármagn [is]
economic resources
fjármagn [is]
financial reserves
fjármagn í varasjóðum [is]
resource management
fjármagnsstýring [is]
capital disclosures
fjármagnsupplýsingar [is]
resolution financing arrangement
fjármögnunarfyrirkomulag vegna skilameðferðar [is]
budget resources
fjárveitingar [is]
budgetary resources
fjárveitingar [is]
budgetmidler [da]
ressources budgétaires [fr]
Haushaltsmittel [de]
trustee of an express trust
fjárvörsluaðili sjóðs [is]
fourth resource
fjórða tekjulindin [is]
diversified range of cultural expressions
fjölbreytileg, menningarleg tjáningarform [is]
diversity of cultural expressions
fjölbreytileg, menningarleg tjáningarform [is]
multiple regression analysis
fjölbreytuaðhvarfsgreining [is]
forest reproductive material
fjölgunarefni í skógrækt [is]
Press Officer
fjölmiðlafulltrúi [is]
kontorchef [da]
family responsibilities
fjölskylduábyrgð [is]
instruments of restraint
restraints
fjötrar [is]
group restriction
flokkatakmörkun [is]
CReMA
classification of resource management activities
flokkun á starfsemi auðlindastjórnunar [is]
fixed-to-float interest rate swaps class
flokkur samninga um skipti á föstum vöxtum fyrir breytilega vexti [is]
category of pressure vessels
flokkur þrýstihylkja [is]
plastic deformation
permanent set
residual deformation
set yielding
flotbjögun [is]
yield stress
flotspenna [is]
unpressurised flight
unpressurized flight
flug án jafnþrýstibúnaðar [is]
air-rescue service
flugbjörgunarþjónusta [is]
FNPT
flight and navigation procedures trainer
flugleiðsöguþjálfi [is]
pressurised flight
pressurized flight
flug með jafnþrýstibúnaði [is]
non-resident carrier
flutningafyrirtæki sem hefur ekki aðsetur í aðildarríki [is]
transportvirksomheders adgang, hvor de ikke er hjemmehørende [da]
transporteur non résident [fr]
nicht ansässiges Verkehrsunternehmen [de]
terrestrial transmission link
flutningsleið í jörðu [is]
fluorescent lamp
flúrlampi [is]
fluoresce
flúrljóma [is]
fluorescent fibre
flúrljómandi trefjar [is]
fluorescent imprint
flúrljómandi upphleyping [is]
fluorescence
flúrljómun [is]
flúrskin [is]
flúrskíma [is]
fluorescent unit
FU
flúrljómunareining [is]
X-ray fluorescence analysis
XRF
flúrljómunargreining með röntgengeislum [is]
röntgenflúrljómunargreining [is]
chlorophyll fluorescence
flúrljómun blaðgrænu [is]
fluorescent luminaire
flúrljós [is]
fluorescent light
flúrljós [is]
fluorescent lighting
flúrlýsing [is]
fluorescent lamp
flúrpera [is]
fluorescent tube
flúrpera [is]
lysstofrør [da]
lysrör [sæ]
fluorescence polarisation assay
fluorescent polarisation assay
fluorescence polarization assay
FPA
flúrskautunarprófun [is]
fluorescenspolariseringstest [da]
fluorescenspolarisationstest [sæ]
Fluoreszenz-Polarisations-Assay [de]
fluorescence detection
flúrskinsgreining [is]
fluorescein
flúrskinslausn [is]
fluorescence detector
flúrskinsnemi [is]
fluorescent focus
flúrskímufláki [is]
fluorescence isothiocyanate
flúrskímuísóþíósýanat [is]
fluorescent microscope
flúrsmásjá [is]
microscope equipped with epi-fluorescence
microscope equipped with epifluorescence
flúrsmásjá með ofanlýsingu [is]
mikroskop, der er udstyret med epi-fluorescens [da]
mikroskop med epi-fluorescens [sæ]
transfer residence
flytjast búferlum [is]
expedited preservation
flýtivarðveisla [is]
flat fluorescent lamp
flöt flúrpera [is]
reserve currency
forðagjaldmiðill [is]
monnaie de réserve [fr]
Reservewährung [de]
reservoir
forði [is]
reservoir of resistant genes
forði þolinna gena í dýrum [is]
pre-funded financial resources
forfjármagnað fjármagn [is]
priority themes of common interest
forgangsefni sem eru sameiginleg hagsmunamál [is]
President
formaður [is]
Presidency
formennska [is]
formennskuríki [is]
formandskab [da]
ordförandeskap [sæ]
présidence [fr]
Vorsitz [de]
French Presidency
formennska Frakklands [is]
présidence française [fr]
Presidency of the Council
formennska í ráðinu [is]
formennskuríki ráðsins [is]
formandskab for Rådet [da]
rådets ordförandeskap [sæ]
présidence du Conseil [fr]
Vorsitz im Rat [de]
German Presidency
formennska Þýskalands [is]
Presidency of the European Council
formennskuríki leiðtogaráðsins [is]
Det Europæiske Råds formandskab [da]
Europeiska rådets ordförandeskap [sæ]
la présidence du Conseil européen [fr]
Vorsitz des Europäischen Rates [de]
prepacked bakery wares
pre-packed bakery wares
forpakkað kaffibrauð [is]
presumption
forsenda [is]
presidential decree
forsetaúrskurður [is]
præsidentielt dekret [da]
décret du président [fr]
Dekret des Präsidenten [de]
President
forseti [is]
President of the General Court
forseti Almenna dómstólsins [is]
President of the Court of Justice
forseti Dómstólsins [is]
President of the Commission
forseti framkvæmdastjórnarinnar [is]
President of the Council of the International Civil Aviation Organisation
President of the Council of the International Civil Aviation Organization
forseti ráðs Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
President of the Council
forseti ráðsins [is]
presiding judge
forseti réttar [is]
president of the ECB
forseti Seðlabanka Evrópu [is]
prescription
forskrift [is]
prestressing of structures
forspennt burðarvirki [is]
prestressed hollow core floor unit
forspennt holplata [is]
prestressed
forspenntur [is]
pre-standard
prestandard
forstaðall [is]
Presidium
forsætisnefnd [is]
presystemic metabolism
forumbrot [is]
præsystemisk metabolisme [da]
presystemisk metabolism [sæ]
preparation of textile fibres
forvinnsla á textíltrefjum [is]
pressure charger
forþjappa [is]
boost pressure
forþjöppuþrýstingur [is]
people with insuffient resources
fólk sem hefur ekki nægileg fjárráð [is]
resorption
fósturvisnun [is]
visnun [is]
resorption [da]
resorption [sæ]
résorption [fr]
Resorption [de]
footrest
foot rest
fóthvíla [is]
toe rest
fóthvíla [is]
extraneous residue
framandi efnaleif [is]
prescapular lymph node
framanherðablaðseitill [is]
supply of reserves
framboð á varaforða [is]
progress of scientific knowledge
framfarir í vísindum [is]
progress of negotiations
framgangur viðræðna [is]
European Research Council Executive Agency
ERCEA
framkvæmdaskrifstofa Evrópska rannsóknarráðsins [is]
Research Executive Agency
Research Executive Agency - European Commission
REA
framkvæmdaskrifstofa rannsókna [is]
framkvæmdaskrifstofa rannsókna hjá framkvæmdastjórninni [is]
implementation of emergency measures
framkvæmd neyðarráðstafana [is]
execution of research and development
framkvæmd rannsóknar- og þróunarverkefna [is]
prolonged residence
framlengdur dvalartími [is]
assignment of a member´s interest
framsal á ráðstöfun réttinda aðila [is]
expression
framsetning [is]
presentation
framsetning [is]
presentation currency
framsetningargjaldmiðill [is]
presentation of standards
framsetning staðla [is]
dividend index futures/forwards
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir arðsvísitölu [is]
stock dividend futures/forwards
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir hlutabréfaarði [is]
stock index futures/forwards
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir hlutabréfavísitölu [is]
stock futures/forwards
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir hlutabréfum [is]
ETF futures/forwards
framtíðar-/framvirkir samningar tengdir kauphallarsjóði [is]
futures/forwards on fixed-to-float single currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með föstum og breytilegum vöxtum í einum gjaldmiðli [is]
futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með föstum og breytilegum vöxtum í mörgum gjaldmiðlum [is]
futures/forwards on float-to-float single currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt breytilegum vöxtum í einum gjaldmiðli [is]
futures/forwards on float-to-float multi-currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt breytilegum vöxtum í mörgum gjaldmiðlum [is]
futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt föstum vöxtum í einum gjaldmiðli [is]
futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur með gagnkvæmt föstum vöxtum í mörgum gjaldmiðlum [is]
futures/forwards on OIS single currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur um dagvexti í einum gjaldmiðli [is]
futures/forwards on OIS multi-currency swap
framtíðar-/framvirkur skiptasamningur um dagvexti í mörgum gjaldmiðlum [is]
futures/forwards on inflation single currency swap
framtíðar-/framvirkur verðtryggður skiptasamningur í einum gjaldmiðli [is]
futures/forwards on inflation multi-currency swap
framtíðar-/framvirkur verðtryggður skiptasamningur í mörgum gjaldmiðlum [is]
commodity futures contract
framtíðarhrávörusamningur [is]
foresight activity
framtíðarrannsóknir [is]
futures contract
futures
framtíðarsamningur [is]
futures contract on silver
framtíðarsamningur í silfri [is]
five-day futures
framtíðarsamningur til fimm daga [is]
future interest payment
framtíðarvaxtagreiðsla [is]
progress test
framvindupróf [is]
progress report
framvinduskýrsla [is]
progress report
framvinduskýrsla [is]
present for export
framvísa til útflutnings [is]
From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding
Frá áskorunum til tækifæra: Til móts við sameiginlegan stefnuramma um fjármögnun rannsókna og nýsköpunar í ESB [is]
shrink resistant finish
frágangsefni sem varnar því að vara hlaupi [is]
dressing
frágangur [is]
dressing of fur
frágangur loðskinna [is]
production of results
frágangur niðurstaðna [is]
withdrawal pressure
fráhvarfsþrýstingur [is]
reserved name
frátekið heiti [is]
airspace reservation
air space reservation
frátekið loftrými [is]
press
fréttamiðlar [is]
press release
fréttatilkynning [is]
wildlife reserve
friðland [is]
friðland fyrir villtar tegundir lífvera [is]
vildtreservat [da]
fridlysningsområde [sæ]
reserve movement
fríhlaup [is]
refreshing ingredient
frískandi efni [is]
free movement of transportable pressure equipment
frjáls flutningur á færanlegum þrýstibúnaði [is]
atomic fluorescence spectrometry
AFS
frumeindaflúrljómunarmæling [is]
atomabsorptions-spektrometri [da]
atomabsorptionsspektrometri [sæ]
spectrométrie de fluorescence atomique, SFA [fr]
prenormative research
frumrannsókn [is]
primary forest
frumskógur [is]
primary responsibility
frumskylda [is]
cell response
frumusvörun [is]
source address
frumvistfang [is]
education measures
fræðsluúrræði [is]
seed dressing
seed disinfection
fræmeðhöndlun [is]
frøbejdsning, sædekornsbejdsning [da]
utsädesbetning [sæ]
désinfection des semences [fr]
Saatgutbeizung [de]
enforcement of agreements resulting from mediation
fullnusta samkomulags sem gert er í kjölfar sáttaumleitunar [is]
enforceability of agreements resulting from mediation
fullnustuhæfi samkomulags sem gert er í kjölfar sáttaumleitunar [is]
Chamber of Representatives
fulltrúadeild [is]
representative democracy
fulltrúalýðræði [is]
representative body
fulltrúanefnd [is]
member of a representative body
fulltrúanefndarmaður [is]
representative council
fulltrúaráð [is]
workers´ representative body
fulltrúaráð launþega [is]
representation of citizens
fulltrúar borgaranna [is]
representatives of the Governments of the Member States
fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna [is]
representative
fulltrúi [is]
terminal representative
fulltrúi búlkastöðvar [is]
representative of foreign government
fulltrúi erlendrar ríkisstjórnar [is]
professional staff representative body
fulltrúi fagfélaga [is]
national representation
fulltrúi lands [is]
national representation
fulltrúi þjóðríkis [is]
resale right
fylgiréttur [is]
matrix presentation
fylkjaframsetning [is]
imprest account
fyrirframgreiðslureikningur [is]
forskudskonto [da]
régie d´avances [fr]
presumption of conformity
fyrirframætlað samræmi [is]
measures intended to be taken
fyrirhugaðar ráðstafanir [is]
proposed measures
fyrirhugaðar ráðstafanir [is]
measures envisaged
fyrirhugaðar ráðstafanir [is]
ráðstafanir sem eru fyrirhugaðar [is]
mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum
fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli [is]
available results
fyrirliggjandi niðurstöður [is]
prescription
fyrirmæli [is]
representation
fyrirsvar [is]
external representation of the Union
Union´s external representation
fyrirsvar Sambandsins gagnvart ríkjum utan þess [is]
procedural representative
fyrirsvarsmaður [is]
non-resident enterprise
fyrirtæki með aðsetur erlendis [is]
enterprise whose shares are publicly traded
fyrirtæki með hluti sem eru skráðir á almennum markaði [is]
interested undertaking
fyrirtæki sem á hagsmuna að gæta [is]
book reserve system
fyrirtækjasjóðir sem ekki byggjast á sjóðsöfnun [is]
for self-rescue
fyrir undankomu [is]
Qualified Presumption of Safety
QPS
status of QPS
fyrirvarabundið álit um öryggi [is]
reservation
fyrirvari [is]
prescription period
fyrningarfrestur [is]
aforesaid
fyrrnefndur [is]
dietary fibres
fæðutrefjar [is]
food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy
fæðuöryggi, sjálfbær landbúnaður og skógrækt, sjávarrannsóknir, rannsóknir á landvatni og lífhagkerfið [is]
portable ADP equipment with resident computer storage media
færanlegur tækjabúnaður fyrir gagnavinnslu með vistfasta geymslumiðla fyrir tölvur [is]
transportable pressure equipment
færanlegur þrýstibúnaður [is]
capitalisation of interest
capitalization of interest
færsla vaxta til eignar á efnahagsreikningi [is]
habitual residence
föst búseta [is]
permanent residence
föst búseta [is]
normal residence
föst búseta [is]
item non-response
gagnagöt [is]
data presentation form
gagnakynningareyðublað [is]
resource centre for vocational guidance
gagnamiðstöð fyrir starfsráðgjöf [is]
desk research and analysis
gagnarannsóknir og -greining [is]
representative data compilation system
gagnasöfnunarkerfi fyrir dæmigerð gögn [is]
with respect to
gagnvart [is]
old growth forest
old-growth forest
gamalgróinn skógur [is]
gas reservoir
gasgeymir [is]
high-resolution gas chromatography
gasgreining með mikilli upplausn [is]
gas compressor
gasþjappa [is]
express with three decimal positions
gefa upp með þremur aukastöfum [is]
express
gefa upp sem [is]
on presentation
gegn framvísun [is]
space research
geimrannsóknir [is]
space segment resources
geimskorarbúnaður [is]
reserved sector
geiri sem er bundinn einkarétti [is]
non-reserved sector
geiri sem er utan einkaréttar [is]
resistance to radiation test
resistance-to-radiation test
test for resistance to radiation
geislaþolsprófun [is]
gene expression
genatjáning [is]
genetic expression
genatjáning [is]
gene expression moiety
genatjáningarhluti [is]
take requisite measures
gera nauðsynlegar ráðstafanir [is]
resolution planning
gerð áætlana um skilameðferð [is]
planification de règlement [fr]
preparedness and response planning
gerð viðbúnaðar- og viðbragðsáætlana [is]
synthetic resin
gerviresín [is]
artificial staple fibres
gervistutttrefjar [is]
synthetic fibres sector
gervitrefjaiðnaður [is]
artificial fibres
gervitrefjar [is]
reservoir
geymir [is]
reservoir [da]
reservoar [sæ]
réservoir, espèce reservoir [fr]
Speicher [de]
reservoir
geymir [is]
preserving of fish
geymsla fisks [is]
non-interest bearing deposit
geymslufé sem ekki ber vexti [is]
reservoir bag
geymslupoki [is]
preservation period
geymsluþol [is]
preserved pastry goods
geymsluþolið sætabrauð [is]
storage pressure
geymsluþrýstingur [is]
pression de stockage [fr]
Speicherdruck [de]
law applicable in respect of the protection of minors
gildandi lög sem eiga við um verndun þeirra sem eru ólögráða sökum æsku [is]
valid residence permit
gilt dvalarleyfi [is]
foreign exchange reserves
gjaldeyrisforði [is]
gjaldeyrisvaraforði [is]
monetary reserves
gjaldeyrisforði [is]
foreign-exchange reserve
exchange reserve
reserve of foreign exchange
gjaldeyrisforði [is]
réserves de change, réserves de devises [fr]
Devisenreserve, Fremdwährungsreserve, Währungsreserve [de]
foreign reserves
gjaldeyrisforði [is]
foreign currency reserve
currency reserve
gjaldeyrisforði [is]
réserves de change, réserves de devises [fr]
Devisenreserve, Fremdwährungsreserve, Währungsreserve [de]
reserve assets
gjaldeyrisforði [is]
currency restrictions
gjaldeyrishöft [is]
reserve position
gjaldeyrisstaða [is]
currency restrictions
gjaldeyristakmarkanir [is]
interest-like charges
gjöld sem svipar til vaxta [is]
dressing
gljáefni [is]
residue on ignition
glæðileif [is]
gløderest [da]
glödningsrest [sæ]
résidu de calcination [fr]
Glührückstand [de]
crime of aggression
glæpir gegn friði [is]
spring compression chamber
gormþrýstihólf [is]
fjederkompressionsrum [da]
good housekeeping procedures
góðar starfsvenjur [is]
resin-based flooring
gólfefni að stofni til úr resínum [is]
settle in shares
greiða með hlutum [is]
grants for interest relief
greiðsla vaxtabóta [is]
forest-environment payment
greiðsla vegna umhverfisvænnar skógræktar [is]
betaling for miljøvenligt skovbrug [da]
Committee on Payments and Market Infrastructures
CPMI
greiðslu- og markaðsinnviðanefndin [is]
analyte of interest
greiniefni sem er til mælingar [is]
compress
grisjuþófi [is]
make the arrest
grípa til handtöku [is]
exécuter l´arrestation [fr]
Festnahme vollziehen [de]
enact measures
grípa til ráðstafana [is]
take protective measures
grípa til verndarráðstafana [is]
take suitable measures
grípa til viðeigandi ráðstafana [is]
vital interests
grundvallarhagsmunir [is]
fundamental interests
grundvallarhagsmunir [is]
essential public interests
grundvallarhagsmunir almennings [is]
cardio-pulmonary resuscitation
grunnendurlífgun með hjartahnoði og aðstoð við öndun [is]
fundamental research
grunnrannsóknir [is]
basic industrial research
grunnrannsóknir á sviði iðnaðar [is]
groundwater resource
grunnvatnsauðlind [is]
basis interest rate swap
grunnvaxtaskiptasamningur [is]
basic interest rates
grunnvextir [is]
steaming under pressure
gufuhitun undir þrýstingi [is]
gufumeðhöndlun undir þrýstingi [is]
behandling med damp [da]
ångbehandling [sæ]
Dampfdruckanwendung [de]
vapour compression cycle
gufuþjöppunarhringrás [is]
dampkompressionscyklus [da]
ångkompression­scykel [sæ]
Dampfverdichtungszyklus [de]
vapour pressure balance
gufuþrýstingsvog [is]
damptryksvægt [da]
vapour pressure
gufuþrýstingur [is]
reid vapour pressure
RVP
Reid vapour pressure
gufuþrýstingur (skv. Reid-aðferð) [is]
damptryk ifølge Reid [da]
ångtryck enligt Reid [sæ]
pression de vapeur (méthode Reid) [fr]
Dampfdruck (nach Reid) [de]
gum-resin
gúmmíresín [is]
quality control procedures
gæðaeftirlitsaðferð [is]
provisional arrest
gæsluvarðhald [is]
Untersuchungshaft [de]
scientific-research data
gögn úr vísindarannsóknum [is]
Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption, The
Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, The
Haag-samningurinn um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu milli landa [is]
reside
hafa fasta búsetu [is]
represent legally
hafa lagalegt fyrirsvar með höndum [is]
claim legitimate interests
hafa lögmætra hagsmuna að gæta [is]
keep under surveillance a person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
hafa undir eftirliti einstakling sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði [is]
observer une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
eine Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein, observieren [de]
Marine Research Institute
MRI
Hafrannsóknarstofnun [is]
restriction
haft [is]
restricted area
haftasvæði [is]
security restricted area
haftasvæði flugverndar [is]
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EBITDA
earnings before interest, tax, depreciation and amortisation
hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir [is]
applied research
hagnýtar rannsóknir [is]
practical measures
hagnýtar ráðstafanir [is]
practical procedures
hagnýt atriði [is]
modalites du controle [fr]
Kontrollmodalitäten [de]
Restructuring Fund
Hagræðingarsjóður [is]
econometric regression
hagræn aðhvarfsgreining [is]
statistical research
hagskýrslurannsóknir [is]
interested party
hagsmunaaðili [is]
conflict of interest
hagsmunaárekstur [is]
defence of interests
hagsmunagæsla [is]
interest group
hagsmunahópur [is]
representative association
hagsmunasamtök [is]
participating interests
hagsmunatengd félög [is]
interest
hagsmunir [is]
public interest
hagsmunir almennings [is]
almenvellet [da]
allmänintresse [sæ]
intérêt public [fr]
öffentliches Interesse, Allgemeininteresse [de]
interests of members and others
hagsmunir félagsmanna og annarra [is]
interests of members and third parties
hagsmunir félagsmanna og þriðju aðila [is]
interests of employed persons
hagsmunir launafólks [is]
restrictive effects
hamlandi áhrif [is]
fluorescent hand-lamp
handflúrlampi [is]
holder of presidential authority
handhafi forsetavalds [is]
acting executive of presidential authority
handhafi forsetavalds [is]
portable pressure extinguisher
handslökkvitæki [is]
arrest
handtaka [is]
make an arrest
handtaka [is]
procéder à une arrestation [fr]
Festnahme vornehmen [de]
arrest on the basis of an alert
handtaka á grundvelli skráningar [is]
arrestation au motif du signalement [fr]
Festnahme aufgrund der Ausschreibung [de]
arrest the person under surveillance
handtaka einstakling sem er undir eftirliti [is]
arrêter la personne observée [fr]
die zu observierende Person festnehmen [de]
arrest for extradition purposes
handtaka með framsal í huga [is]
arrestation aux fins d´extradition [fr]
Festnahme mit dem Ziel der Auslieferung [de]
provisional arrest
handtaka og gæsla [is]
arrestation provisoire [fr]
vorläufige Festnahme [de]
arrest warrant
handtökuskipun [is]
mandat d´arrêt [fr]
Haftbefehl [de]
manual resuscitation appliance
handvirkt endurlífgunartæki [is]
rigid rescue boat
harður léttbátur [is]
crest-tail catsharks
háfar af ættkvíslinni Galeus [is]
Galeus spp. [la]
maximum residue level
MRL
hámarksgildi leifa [is]
hámarksgildi fyrir leifar [is]
maximum residue limits
MRL
hámarksgildi leifa [is]
maximum sound pressure
hámarkshljóðþrýstingur [is]
maximum pressure
hámarksþrýstingur [is]
hairdressers
hárgreiðslufólk [is]
hairdressing salon
hárgreiðslustofa [is]
hairdressing service
hárgreiðsluþjónusta [is]
hairdressing appliance
hársnyrtitæki [is]
public address system
hátalarakerfi [is]
passenger address system
hátalarakerfi [is]
representatives at senior level of Member States´ authorities
háttsettir fulltrúar yfirvalda í aðildarríkjunum [is]
Senior Representative
SR
háttsettur fulltrúi [is]
high pressure water jet machine
háþrýstidæla [is]
high pressure cleaner
háþrýstihreinsari [is]
high-pressure cleaning apparatus
háþrýstihreinsibúnaður [is]
pressurised container
pressurized container
háþrýstiklefi [is]
high pressure pipeline network
háþrýstileiðslukerfi [is]
high-pressure pipeline
háþrýstileiðslur [is]
high pressure flusher
háþrýstiskolunartæki [is]
pressurised apparatus
pressurized apparatus
háþrýstitæki [is]
high pressure mercury vapour lamp
háþrýst kvikasilfurspera [is]
high pressure sodium lamp
háþrýst natríumpera [is]
veterinary import procedures
heilbrigðisreglur um innflutning dýra og dýraafurða [is]
Terrestrial Animal Health Code
heilbrigðisreglur um landdýr [is]
residential health facilities service
heilbrigðisþjónusta á dvalarheimilum [is]
overall resource management
heildarfjármagnsstýring [is]
collective interests of consumers
heildarhagsmunir neytenda [is]
total terminal residue
heildarmagn endanlegra efnaleifa [is]
Severe Acute Respiratory Syndrome
SARS
heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu [is]
HABL [is]
thermal resort
heilsubað með jarðhita [is]
health care resources
heilsugæsluúrræði [is]
residential care
heimahjúkrun [is]
web presence
heimasíða [is]
depository receipts issued over shares
heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa [is]
resolution powers
heimildir skilavalds [is]
powers of representation
heimild til fyrirsvars [is]
residential user
heimili [is]
residential home
heimili [is]
geographical address
heimilisfang [is]
address
heimilisfang [is]
business address
heimilisfang fyrirtækis [is]
contact address
heimilisfang tengiliðar [is]
non-residential address
heimilisfang þar sem enginn býr [is]
unoccupied address
heimilisfang þar sem enginn dvelst [is]
contact address
heimilisfang þar sem ná má í viðkomandi [is]
resident
heimilisfastur einstaklingur [is]
principal interest groups
helstu hagsmunaaðilar [is]
brake-pressure regulator
hemlajöfnunarloki [is]
brake compression chamber
hemlaþrýstihólf [is]
brake pressure
hemlaþrýstingur [is]
bremsetryk [da]
Bremsdruck [de]
strengthen legislative measures
herða lagaákvæði [is]
military representatives
Milreps
hermálafulltrúar [is]
military representative
hermálafulltrúi [is]
resonator
hermir [is]
hexylresorcinol
hexýlresorsínól [is]
heat-resistant
hitaþolinn [is]
cardiac arrest
hjartastopp [is]
tyres normally fitted
hjólbarðar til almennrar notkunar [is]
pneumatiques de monte normale [fr]
spray-suppression system
spray suppression equipment
hjól- og aurhlífabúnaður [is]
afskærmningssystem [da]
spray supression flaps
hjól- og aurhlífar [is]
nurse responsible for general care
hjúkrunarfræðingur í almennri hjúkrun [is]
residential nursing care service
hjúkrun á dvalarheimilum [is]
loading restriction
hleðslutakmörkun [is]
charge pressure
hleðsluþrýstingur [is]
diastolic blood pressure
diastolic pressure
hlébilsþrýstingur [is]
level-dependent sound-restoration
hljóðstigsstýrð endurmyndun á hljóði [is]
sound pressure
hljóðþrýstingur [is]
sound-pressure level
hljóðþrýstistig [is]
radiotelephone distress frequency watch receiver
hlustvörður á neyðartíðni [is]
puchase of shares
hlutafjárkaup [is]
investment in joint ventures
hlutdeild í samrekstri [is]
interests in joint venture
hlutdeild í samrekstri [is]
majority interest
hlutdeild meirihluta [is]
minority interest
hlutdeild minnihluta [is]
relative response factor
hlutfallslegur svörunarstuðull [is]
relative pressure
hlutfallslegur þrýstingur [is]
capital key shares
hlutir í dreifingarlykli fyrir hlutafjáráskrift [is]
non-controlling interest
hlutur sem ekki er ráðandi [is]
minoritetsinteresse [da]
partial pressure
hlutþrýstingur [is]
QMA
maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article expressed as mg per 6 dm² of the surface in contact with foodstuffs
HMY [is]
leyfilegt hámarksmagn efnis í fullunnu efni eða hlut, gefið upp í mg fyrir hverja 6 dm² yfirborðs sem komast í snertingu við matvælin [is]
Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures
hnattsamræmt flokkunarkerfi fyrir efni og efnablöndur [is]
resolver
hnitgreinir [is]
cannula for mouth-to-mouth resuscitation
holpípa til nota við munn við munn endurlífgun [is]
residual voids content
residual VC
holrýmd [is]
Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation
Horizon 2020 - rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun [is]
proportionate measures
hóflegar ráðstafanir [is]
collective resignation
hópúrsögn [is]
motorway
freeway
expressway
superhighway
hraðbraut [is]
motorvej [da]
motorväg [sæ]
autoroute [fr]
Autobahn [de]
express service
hraðflutningar [is]
express mail
hraðpóstur [is]
express consignment
hraðsending [is]
express delivery
hraðsending [is]
fast rescue boat
hraðskreiður léttbátur [is]
pressure cooker
hraðsuðupottur [is]
rapid response receiver
hraðsvörun móttökutækis [is]
express service
hraðþjónusta [is]
residual value
hrakvirði [is]
net economic interest
hrein, fjárhagsleg hlutdeild [is]
net present value
NPV
hreint núvirði [is]
interest-only strip
hrein vaxtagreiðslulánaræma [is]
rebuttable presumption
hrekjanleg forsenda [is]
mobility of researchers
hreyfanleiki vísindamanna [is]
turbo-compressor
turbocompressor
hreyfill með hverfiþjöppu [is]
freshwater invertebrates
hryggleysingjar í fersku vatni [is]
enterprise resource planning software
ERP software
hugbúnaður um verðmætaskipulag fyrirtækja [is]
ERP-hugbúnaður [is]
phantom in restricted mode
hulduaflgjafi með takmarkað afl [is]
residential housing company
húsnæðisfélag [is]
housing association in the public interest
húsnæðisstofnun í þágu almennings [is]
reaction resin
hvarfherðandi kvoða [is]
turbo-compressor
turbocompressor
hverfilþjappa [is]
rest
hvíld [is]
rest day
hvíldardagur [is]
place of rest
hvíldarstaður [is]
resting stage
hvíldarstig [is]
rest area
hvíldarsvæði [is]
hours of rest
hvíldartími [is]
rest time
hvíldartími [is]
rest period
hvíldartími [is]
respite care
hvíldarumönnun [is]
White Paper: Education, training, research
hvítbók um menntun, starfsþjálfun og rannsóknir [is]
keratin fibres
hyrnistrefjar [is]
threshold crossing height
hæð yfir þröskuldi [is]
representative proportion of consignments
hæfilegur hluti hættulegra farmsendinga [is]
crew resource management skills
CRM skills
hæfni í stjórnun áhafnarsamvinnu [is]
maximum permissible ratio between reserves and their basis
hæsta leyfilega hlutfall milli bindifjárhæðar og bindigrunns [is]
restrictions on international trade
höft í alþjóðaviðskiptum [is]
head restraint
headrest
höfuðpúði [is]
Kopfstütze [de]
head restraint integral with the seat back
höfuðpúði sambyggður sætisbaki [is]
impact resistance
impact strength
resistance to impact
shock resistance
höggþol [is]
slagfasthed, slagstyrke [da]
slaghållfasthet [sæ]
Stoßfestigkeit [de]
shock-restistant
höggþolinn [is]
resistant to impact
höggþolinn [is]
design pressure
hönnunarþrýstingur [is]
konstruktionstryk [da]
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities
IAS 13
International Accounting Standard 13
IAS-staðall 13, framsetning veltufjármuna og skammtímaskulda [is]
IAS 1 Presentation of Financial Statements
IAS 1
International Accounting Standard 1
IAS-staðall 1, framsetning reikningsskila [is]
IAS 24 Related Party Disclosures
IAS 24
International Accounting Standard 24
IAS-staðall 24, upplýsingar um tengda aðila [is]
IAS 28 Investments in Associates (2001-2011)
IAS 28
IAS 28 Accounting for investments in associates
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011-
International Accounting Standard 28
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum og samrekstri (2011- [is]
IAS-staðall 28, fjárfestingar í hlutdeildarfélögum (2001-2011) [is]
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions
IAS 30
International Accounting Standard 30
IAS-staðall 30, upplýsingagjöf í reikningsskilum banka og sambærilegra fjármálastofnana [is]
IAS 31 Interests in Joint Ventures
IAS 31
IAS 31 Financial reporting of interests in joint ventures
International Accounting Standard 31
IAS-staðall 31, hlutdeild í samrekstri [is]
IAS 32 Financial Instruments: Presentation (2005-
IAS 32
IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (1995-2005)
International Accounting Standard 32
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (1995-2005) [is]
IAS-staðall 32, fjármálagerningar: framsetning (2005-) [is]
IAS 6 Accounting responses to changing prices
IAS 6
IAS-staðall 6, reikningshaldsleg viðbrögð við verðlagsbreytingum [is]
IAS 9 Research and development costs
IAS 9
IAS 9 Accounting for Research and Development Activities
IAS-staðall 9, rannsóknar- og þróunarkostnaður [is]
industrial research
iðnaðarrannsóknir [is]
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
IFRIC 1
IFRIC Interpretation 1
IFRIC-túlkun 1, breytingar á núverandi skuldbindingum vegna starfsemi sem leggja skal niður, enduruppbyggingu eða sambærilegum skuldbindingum [is]
IFRIC 2 Members´ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
IFRIC 2 Members´ Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments
IFRIC 2
IFRIC Interpretation 2
IFRIC-túlkun 2, hlutir félagsaðila í samvinnueiningum og sambærilegir gerningar [is]
IFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Funds
IFRIC 5
IFRIC Interpretation 5
IFRIC-túlkun 5, réttur til hlutdeildar í sjóðum sem bera kostnað af niðurlagningu starfsemi, endurbyggingu og endurbótum á umhverfinu [is]
IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IFRIC 7
IFRIC Interpretation 7
IFRIC-túlkun 7, beiting endurgerðaraðferðarinnar samkvæmt IAS-staðli 29, reikningsskil í hagkerfum þar sem óðaverðbólga ríkir [is]
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 12
International financial reporting standard 12
IFRS-staðall 12, upplýsingagjöf um hagsmuni í öðrum einingum [is]
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
IFRS 7
International financial reporting standard 7
IFRS-staðall 7, fjármálagerningar: upplýsingagjöf [is]
IgE response
IgE-svar [is]
Resedaceae
ilmkollsætt [is]
IMO Fire Test Procedures Code
IMO FTPC
International Maritime Organization´s Fire Test Procedures Code
IMO-kóði um brunaprófunaraðferðir [is]
kóði Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um brunaprófunaraðferðir [is]
retractable type fall arresters
inndraganlegur fallstöðvunarbúnaður [is]
restrictions on imports
innflutningshöft [is]
import restrictions
innflutningshöft [is]
import procedures
innflutningsreglur [is]
import restrictions
innflutningstakmarkanir [is]
takmarkanir á innflutningi [is]
inward/resident FATS
innflutningur á þjónustu (aðsetur í landinu) [is]
cabin pressure altitude
inniþrýstingshæð [is]
domestic resource
innlendar auðlindir [is]
ressource intérieure, ressource nationale [fr]
einheimische Ressource, heimische Ressource, innerstaatliche Gelder, inländische Ressource [de]
inlet pressure
inntaksþrýstingur [is]
research infrastructure
innviðir rannsókna [is]
IP address
IP-vistfang [is]
residential area
íbúðabyggð [is]
residential immovable property
íbúðarhúsnæði [is]
residential property
íbúðarhúsnæði [is]
residential building
íbúðarhúsnæði [is]
residential real estate
íbúðarhúsnæði [is]
forestry chemical
íðefni í skógrækt [is]
suppression equipment component
íhlutur deyfibúnaðar [is]
double-capped linear fluorescent lamp
ílöng flúrpera með tveimur sökklum [is]
in accordance with their respective constitutional procedures
í samræmi við stjórnskipulega málsmeðferð hvers þeirra um sig [is]
reserve order
ísjakatilboð [is]
Iceland Crisis Response Unit
ICRU
Íslenska friðargæslan [is]
fluorescein isothiocyanate
ísóþíósýanat í flúrskinslausn [is]
detailed measures
ítarlegar ráðstafanir [is]
in the present case
í umræddu tilviki [is]
respectively
í þeirri röð [is]
in the interest of safety
í öryggisskyni [is]
buffering capacity
buffer capacity
acid/alkali reserve
acid/alkaline reserve
jafnarýmd [is]
sur/basisk reserve, sur eller basisk reserve [da]
syra/bas-reserv [sæ]
isothermal compression
jafnhitaþjöppun [is]
geometric progression
jafnhlutfallaruna [is]
direct-current resistance
jafnstraumsviðnám [is]
DC resistivity
jafnstraumsviðnám [is]
jævnstrømsmåling af resistivitet [da]
DC-resistivitet [sæ]
balanced interests
jafnvægir hagsmunir [is]
terrestrial
jarðbundinn [is]
terrestrial interface
jarðbundinn skilflötur [is]
mineral reserves
jarðefnaauðlindir [is]
mineral resources
jarðefnaauðlindir [is]
petroleum residues
jarðolíuleifar [is]
terrestrial element
jarðstöðvahluti [is]
carbon-stressed soil
jarðvegur þar sem kolefnissvelti ríkir [is]
positive residual metacentric height
jákvæð afgangsmálmiðjuhæð [is]
positive residual righting lever curve
jákvæð afgangsréttiarmsboglína [is]
mining of iron ores
járnnám [is]
blacksmiths´ wares
járnsmíðavörur [is]
ion exchange resin
ion-exchange resin
jónaskiptaresín [is]
ion response
jónasvörun [is]
compensating reservoir
jöfnunargeymir [is]
refreshment break
kaffitími [is]
heavy pressing
kaldmótun [is]
cold cranking amperes
cold cranking amps
CCA
kaldræsiamper [is]
cold inflation pressure
kaldur loftþrýstingur [is]
rabbits and hares
kanínur og hérar [is]
hérar og kanínur [is]
héraætt [is]
harer [da]
harer och kaniner [sæ]
Hasenartige [de]
Leporidae [la]
cress
garden cress
karsi [is]
karse, havekarse [da]
krasse, kryddkrasse [sæ]
cresson alénois [fr]
Gartenkresse [de]
Lepidium sativum L. [la]
reservoir
ker [is]
ceramic fibres
keramíktrefjar [is]
structural vector autoregression model
kerfisform margvíðs tímaraðalíkans [is]
systems research
kerfisrannsókn [is]
codified presentation
kerfisskráning [is]
batch-pressure process
kerfi þar sem vinnsla fer fram í framleiðslulotum undir þrýstingi [is]
continuous pressure system
kerfi þar sem vinnslan er órofin og fer fram undir þrýstingi [is]
interest-rate option purchased
keyptur valréttur að vöxtum [is]
concentrate
metal concentrate
dressed ore
kirni [is]
koncentrat [da]
koncentrat [sæ]
concentré, minerai enrichi, concentré de minerai, minerai métallurgique enrichi [fr]
Konzentrat, angereichertes Erz [de]
nuclear research
kjarnorkurannsóknir [is]
Nuclear Magnetic Resonance
NMR
kjarnsegulómsefnagreinir [is]
nuclear magnetic resonance
NMR
kjarnsegulómun [is]
kernemagnetisk resonans (NMR), magnetisk resonans, NMR [da]
kärnmagnetisk resonans, NMR [sæ]
President-elect
kjörinn forseti [is]
clinical research
klínískar rannsóknir [is]
chlorocresol
klórókresól [is]
chlorofibres
klórótrefjar [is]
polychlorid [da]
kilometres/hour
km/h
kilometers/hour
kilometres per hour
kilometers per hour
km/klst. [is]
kílómetrar/klukkustund [is]
powered fresh air hose breathing apparatus
knúin öndunarslanga fyrir ferskt loft [is]
rescue boat propulsion engine
knúningsvél fyrir léttbáta [is]
carbon pool
carbon reservoir
kolefnisgeymir [is]
kulstofpulje [da]
kollager [sæ]
réservoir de carbone [fr]
Kohlenstoffbestand [de]
carbon fibres
kolefnistrefjar [is]
initiate an immune response
koma af stað ónæmissvörun [is]
grain, bare or dressed
korn, með eða án axagna [is]
combine harvester
combine
harvester thresher
reaper thresher
kornþreskivél [is]
mejetærsker [da]
skördetröska [sæ]
restriction enzyme mapping
kortlagning með skerðiensímum [is]
representation expenses
kostnaður vegna fyrirsvars [is]
costs of restructuring
kostnaður við endurskipulagningu [is]
coconut fibres
kókostrefjar [is]
red-crested pochard
kólfönd [is]
rødhovedet and [da]
rödhuvad dykand [sæ]
Kolbenente [de]
Netta rufina [la]
zero threshold
krafa um að engin losun eigi sér stað [is]
reserve requirements
krafa um varasjóð [is]
stress reducer
kraftdeyfir [is]
mechanical resistance
kraftrænt viðnám [is]
threshold force
kraftskil [is]
kresoxim-methyl
kresoxímmetýl [is]
cresol
kresól [is]
Community´s entitlement to the own resources
kröfur varðandi eigin tekjur Bandalagsins [is]
mercury pressure
kvikasilfursþrýstingur [is]
calibrating reservoir
kvörðunargeymir [is]
kalibreringsbeholder [da]
underrepresented sex
kynið sem er í minnihluta [is]
presentation
kynning [is]
promotional measures
kynningarátak [is]
arrest
kyrrsetning [is]
profit reserves
kyrrsettur hagnaður [is]
rest position
kyrrstaða [is]
static pressure system
kyrruþrýstingskerfi [is]
suppression system
kæfikerfi [is]
fire suppression system
kæfikerfi [is]
suppressor
kæfir [is]
fresh food compartment
kælihólf [is]
complaint and redress procedures
kæru- og úrlausnarmeðferð [is]
out-of-court complaint and redress procedures
kæru- og úrlausnarmeðferð utan réttar [is]
legal responsibility
lagaleg ábyrgð [is]
legal representation
lagalegt fyrirsvar [is]
legal representative
lagalegur fyrirsvarsmaður [is]
fyrirsvarsmaður að lögum [is]
legal procedures
lagareglur [is]
preserving industry
lagmetisiðnaður [is]
runway resurfacing
lagning slitlags á flugbrautum [is]
extracorporeal photopheresis lamp
lampi til ljósmeðferðar á blóði utan líkama [is]
terrestrial
land- [is]
Agricultural and Forestry Tractors
Landbúnaðardráttarvélar [is]
narrow-track wheeled agricultural and forestry tractor
landbúnaðardráttarvél á hjólum með lítilli sporvídd [is]
agricultural research
landbúnaðarrannsóknir [is]
agroforestry
agroforestry system
landbúnaðarskógrækt [is]
búnaðarskógrækt [is]
skovlandbrug, skovlandbrugssystem [da]
trädjordbruk, skogsjordbruk, agri-silvo-pastoralt brukningssystem [sæ]
agroforesterie, système agroforestier [fr]
Agrarforstsystem, Agroforstwirtschaft [de]
agri-forestry system
agro-forestry system
landbúnaðarskógræktarkerfi [is]
geographic restriction
landfræðileg takmörkun [is]
restriction géographique [fr]
geographische Beschränkung [de]
geographical area of responsibility
landfræðilegt ábyrgðarsvæði [is]
spatial data resources
landgagnatilföng [is]
Land Restoration Training Programme
UNU-LRT
Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna [is]
Landgræðsluskóli Háskóla SÞ [is]
non-target terrestrial arthropod
landliðdýr utan markhóps [is]
terrestrial compartment
landrænt umhverfishólf [is]
national representation
landsbundið fyrirsvar [is]
national forest programme
landsbundin áætlun um skóglendi [is]
national reserve
landsbundinn varasjóður [is]
national research programme
NRP
landsbundin rannsóknaráætlun [is]
national results
landsniðurstöður [is]
terrestrial flight telecommunications system
TFTS
landstöðvakerfi fyrir flugfjarskipti [is]
TFTS-kerfið [is]
long-term interest rate guarantee
langtímavaxtaábyrgð [is]
long-term interest rate
langtímavextir [is]
long-term interest-rate levels
langtímavextir [is]
Laspeyres type
Laspeyres-snið [is]
detachable head restraint
laus höfuðpúði [is]
dispute resolution
lausn deilumála [is]
online dispute resolution
ODR
lausn deilumála með rafrænni málsmeðferð á Netinu [is]
out-of-court dispute resolution
lausn deilumála utan dómstóla [is]
alternative dispute resolution
ADR
lausn deilumála utan dómstóla [is]
low power resistor
lágaflsviðnámstæki [is]
low power non-wirewound resistor
lágaflsviðnámstæki, ekki vafin með vír [is]
minimum rest
lágmarkshvíld [is]
minimum hours of rest
lágmarkshvíldartími [is]
minimum rest period
lágmarkshvíldartími [is]
low interest rate environment
lágvaxtaumhverfi [is]
low pressure
lágþrýsti- [is]
low-pressure pipeline
lágþrýstileiðslur [is]
low-pressure pipe
lágþrýstirör [is]
fixed interest rate loan
lán með föstum vöxtum [is]
low-interest loan
lán með lágum vöxtum [is]
reduced-interest loan
lán með lágum vöxtum [is]
interest-bearing loan
lán með vöxtum [is]
loan that bears an off-market interest rate
lán sem ber ekki markaðsvexti [is]
lender of last resort
lánveitandi til þrautavara [is]
horizontal restraints
láréttar hömlur [is]
locking threshold
lásskil [is]
express
láta í ljós [is]
stress
leggja áherslu á [is]
make a non-interest-bearing deposit
leggja inn fjárhæð sem ekki ber vexti [is]
arrest
leggja löghald á [is]
routing measures
leiðastjórnun [is]
compressed-air pipeline
leiðsla með þrýstilofti [is]
residue
leif [is]
marker residue
leifamerki [is]
residue concentration
leifastyrking [is]
residue on evaporation
evaporative residue
leif eftir uppgufun [is]
uppgufunarleif [is]
indunstningsrest [sæ]
Abdampfrückstand [de]
reaction residue
leif úr efnahvarfi [is]
residential property renting service
leiga á íbúðarhúsnæði [is]
freshwater bream
common bream
bream
leirslabbi [is]
brasen [da]
braxen [sæ]
brème commune, brème d´eau douce [fr]
Blei, Brachmen, Brachsen, Brassen, Brassenplieten, Breitling, Bresen, Bressen, Halbfisch, Scheibpleinzen, Schlaffke [de]
Abramis brama [la]
maximum allowable working pressure
MAWP
leyfilegur hámarksvinnuþrýstingur [is]
maximum allowable pressure
PMA
leyfilegur hámarksþrýstingur [is]
tilladt maksimaltryk [da]
högsta tillåtna tryck [sæ]
pression maximale admissible, PMA [fr]
zulässiger Höchstdruck, maximal zulässiger Druck [de]
solvent residue
leysisleif [is]
rescue boat
léttbátur [is]
living resources
lifandi auðlindir [is]
living resources of the sea
lifandi auðlindir sjávar [is]
living aquatic resources
lifandi lagarauðlindir [is]
marine living resources
living marine resources
lifandi sjávarauðlindir [is]
iridial response grade
lithimnusvörun [is]
spectral response
litrófssvörun [is]
pension funds reserve
lífeyrisvarasjóður [is]
marine biological resources
líffræðilegar auðlindir hafsins [is]
biomedical and health research programme
líflæknisfræði- og heilbrigðisrannsóknaráætlun [is]
vital interest
lífshagsmunir [is]
bioresorption effect
lífsundrandi áhrif [is]
nationally representative probability samples
líkindaúrtak sem er dæmigert fyrir hvert land [is]
photoresist
PR
ljósnámslag [is]
fotofølsom, fotoresist [da]
fotoresist [sæ]
lichtempfindliches Harz, Fotolack, Fotoresist [de]
pneumatic mattress
loftdýna [is]
pressurised aircraft
pressurized aircraft
loftfar undir þrýstingi [is]
air freshener
loftfrískari [is]
compressed air braking system
loftknúið aksturshemlakerfi [is]
aerodynamic drag
aerodynamic resistance
air drag
loftnúningsviðnám [is]
loftmótstaða [is]
aerodynamisk luftmodstand [da]
luftmotstånd [sæ]
traînée aérodynamique [fr]
Luftwiderstand [de]
motor-compressor
loftpressa [is]
compressor
loftpressa [is]
climate change resilient
loftslagsbreytingaþolinn [is]
robust over for klimaændringer [da]
klimattålig, motståndskraftig mot klimatförändringar [sæ]
dissolved gas under pressure
lofttegund sem er uppleyst undir þrýstingi [is]
dimple mattress
lofttæmisspelka [is]
air compressor
loftþjappa [is]
mounted air compressor
loftþjappa til áfestingar [is]
atmospheric pressure
loftþrýstingur [is]
atmosfærisk tryk, lufttryk [da]
atmosfärtryck, lufttryck [sæ]
atmosphärischer Druck [de]
inflation pressure
loftþrýstingur [is]
barometric pressure
loftþrýstingur [is]
air pressure
loftþrýstingur [is]
dry atmospheric pressure
loftþrýstingur án raka [is]
ambient atmospheric pressure
loftþrýstingur í umhverfi [is]
umhverfisþrýstingur [is]
restricted procedure
lokað útboð [is]
fade-away threshold
lokunartími [is]
development of residential real estate
lóða- og byggingarumsýsla íbúðarhúsnæðis [is]
vertical restraint
lóðrétt hamla [is]
reservoir
lón [is]
miðlunarlón [is]
reservoir [da]
reservoar, magasin, vattenreservoar [sæ]
bassin de retenue [fr]
Speicherbecken [de]
respirable fraction
alveolar fraction
AF
lungnablöðruhluti [is]
respirabel fraktion [da]
respirabel fraktion [sæ]
fraction alvéolaire [fr]
alveolengängiger Anteil, alveolengängige Fraktion [de]
respiratory medicine
lungnalækningar [is]
veterinary prescription
lyfjaávísun dýralæknis [is]
dýralyfjaávísun [is]
dyrlægerecept [da]
veterinärrecept [sæ]
ordonnance vétérinaire [fr]
tierärztliche Verordnung [de]
medical sales representative
lyfjakynnir [is]
prescription
lyfseðill [is]
lyfjaávísun [is]
prescription drug
lyfseðilsskylt lyf [is]
prescribed medication
lyfseðilsskylt lyf [is]
non-prescription drugs
lyf sem eru ekki lyfseðilskyld [is]
claim responsibility
lýsa yfir ábyrgð [is]
pictorial presentation
lýsing í myndum [is]
depression
lægð [is]
lowest concentration of interest
LCI
lægsti styrkur sem skiptir máli [is]
concentration limite d''intérêt [fr]
niedrigste interessierende Konzentration [de]
depression
lækkun [is]
statutory restriction
lögboðin takmörkun [is]
statutory reserve
lögbundinn varasjóður [is]
legal reserve
lögbundinn varasjóður [is]
stamp-impressed paper
löggiltur skjalapappír [is]
legislation on driving time and rest periods
löggjöf um aksturs- og hvíldartíma [is]
législation relative au temps de conduite et de repos [fr]
Lenk- und Ruhezeitvorschriften [de]
lawful residence
lögmæt búseta [is]
legitimate interests
lögmætir hagsmunir [is]
lawful and ordinary residence
lögmæt og venjuleg búseta [is]
laws, regulations and procedures
lög, reglur og málsmeðferð [is]
quantitative export restrictions
magntakmarkanir á útflutningi [is]
quantitative restriction
magntakmörkun [is]
human resources
mannauður [is]
restricting structures
mannvirki sem hindra siglingu [is]
vector autoregression
VAR
margvítt tímaraðalíkan [is]
marketing restriction
markaðshindrun [is]
market research
markaðsrannsóknir [is]
market stability reserve
MSR
markaðsstöðugleikavarasjóður [is]
markedsstabilitetsreserve [da]
reserv för marknadsstabilitet [sæ]
Marktstabilitätsreserve [de]
market rates of interest
market rate of interest
markaðsvextir [is]
special-interest market
markaður fyrir sérhæft efni [is]
target-restricted functionality
markbundin virkni [is]
user-defined threshold
markgildi sem notandi skilgreinir [is]
targeted socioeconomic research
targeted socio-economic research
markvissar, félagshagfræðilegar rannsóknir [is]
target address
markvistfang [is]
unit mass resolution
massaeiningarupplausn [is]
enhedsmasseopløsning [da]
upplösningen för en massenhet [sæ]
résolution massique unitaire [fr]
Einheitsmassenauflösung [de]
low-resolution mass spectrometry
low resolution mass spectrometry
LRMS
massagreining með lítilli upplausn [is]
massespektrometri med lav opløsningsevne [da]
niedrigauflösende Massenspektrometrie [de]
high-resolution mass spectrometry
high resolution mass spectrometry
HRMS
massagreining með mikilli upplausn [is]
collective redress
málasamlag [is]
representative ad litem
málflutningsumboðsmaður [is]
procesfuldmægtig, rettergangsfuldmægtig [da]
mandataire ad litem [fr]
Zustellungsbevollmächtigter [de]
legal representation service
málflutningsþjónusta [is]
representation
málflutningur [is]
organometallic wood preservative
organo-metallic wood preservative
málmlífrænt viðarvarnarefni [is]
mining of metal ores
málmnám og málmvinnsla [is]
metal fibres
málmtrefjar [is]
rules of procedure
procedures
málsmeðferðarreglur [is]
uncontested claims procedures
málsmeðferð er varðar óumdeildar kröfur [is]
comitology procedures
málsmeðferð í nefndum [is]
proceedings resulting in the confiscation order
málsmeðferð sem leiðir til úrskurðar um eignaupptöku [is]
ADR procedure
alternative dispute resolution procedure
málsmeðferð til lausnar deilumálum utan dómstóla [is]
procedures for appellate review
málsmeðferð við áfrýjun [is]
áfrýjunarmeðferð [is]
dispute resolution procedure
málsmeðferð við lausn deilumála [is]
procedures governing the settlement of disputes
málsmeðferð við lausn deilumála [is]
representation
málsvari [is]
pressure altitude
málþrýstingshæð [is]
dental impression accessories
mátskeiðar til nota við tannlækningar [is]
average nominal long-term interest rate
meðalnafnvextir til langs tíma [is]
average threshhold
meðalviðmiðunarmörk [is]
fitted with child resistant fastenings
með barnheldum öryggislokum [is]
innate immune response
meðfætt ónæmissvar [is]
dressing
meðhöndlun [is]
pre-shipment application
preshipment application
meðhöndlun fyrir flutning [is]
legally resident
með lagalega búsetu [is]
resonance
meðsveiflun [is]
resonans [da]
resonans [sæ]
chamber resonance
meðsveiflunarskilyrði klefa [is]
resonance range
meðsveiflunarsvið [is]
chamber resonant frequencies
meðsveiflunartíðnisvið klefa [is]
resonance pulser
meðsveifluslegill [is]
on grounds of public interest
með vísan til almannahagsmuna [is]
on grounds of private interest
með vísan til einkahagsmuna [is]
quantitative threshold
megindleg mörk [is]
one-stop principle for the presentation of applications
one-stop principle
meginreglan um að aðeins þurfi að fara á einn stað til að leggja fram umsókn [is]
principle of respect for private life
meginreglan um að virða friðhelgi einkalífs [is]
principle of restitution
meginreglan um bætur fyrir tjón [is]
principle of equitable geographical representation
meginreglan um jafna, landfræðilega dreifingu fulltrúa [is]
principle of disinterested distribution
meginreglan um óvilhalla úthlutun [is]
principle of freedom of the press
meginreglan um prentfrelsi [is]
principle of representation
meginreglan um rétt til varnar og aðstoðar [is]
principle of fair sharing of responsibility
meginreglan um sanngjarna skiptingu ábyrgðar [is]
principle of freedom of expression
meginreglan um tjáningarfrelsi [is]
principle of respect for human dignity
meginreglan um virðingu fyrir mannlegri reisn [is]
principle of respect for human rights and fundamental freedoms
meginreglan um virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi [is]
Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring in Emerging Markets
meginreglur um stöðugt fjármagnsstreymi og sanngjarna endurskipulagningu skulda á nýjum mörkuðum [is]
Principes pour des flux de capitaux stables et une restructuration équitable de la dette dans les économies émergentes [fr]
melamine formaldehyde resin
melamínformaldehýðresín [is]
digestion residues
meltunarleifar [is]
cultural expression
menningarlegt tjáningarform [is]
vernacular forms of cultural expression
menningartjáning á móðurmáli [is]
educational resource
menntabrunnur [is]
United Nations Institute for Training and Research
UN Institute for Training and Research
UNITAR
Mennta- og rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Mennta- og rannsóknastofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers Institut for Uddannelse og Forskning [da]
FN:s utbildnings- och forskningsinstitut [sæ]
Institut des Nations unies pour la formation et la recherche [fr]
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen [de]
addressed signalling system
merkjakerfi með vistföngum [is]
signal compression technique
merkjaþjöppunaraðferð [is]
saturation vapour pressure
saturated vapour pressure
mettunareimþrýstingur [is]
dampspænding, mættede dampes tryk [da]
ångtryck [sæ]
Dampfspannung, Sättigungsdampfdruck [de]
saturation pressure
mettunarþrýstingur [is]
mætningstryk [da]
mättningstryck [sæ]
Sättigungsdruck [de]
methylresorcinol
metýlresorsínól [is]
methicillin-resistant
meþisillínþolinn [is]
central reservation
miðdeilir [is]
centrifugal compressor
miðflóttaaflsþjappa [is]
centrifugalkompressor [da]
radialkompressor [sæ]
dissemination of results
miðlun niðurstaðna [is]
dissemination of research results
miðlun rannsóknarniðurstaðna [is]
central body responsible for international police cooperation
central body responsible for international police co-operation
miðlæg stofnun sem annast alþjóðlega lögreglusamvinnu [is]
organe central chargé de la coopération policière internationale [fr]
mit der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit beauftragte zentrale Stelle [de]
centre of vital interests
miðstöð persónuhagsmuna [is]
Regional Co-ordination Centre for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics of Asia and the Pacific
CGPRT
Coarse Grains, Pulses, Roots and Tubers Centre
miðstöð rannsókna og þróunar á grófu korni, hýðisbaunum, rótum og rótarávöxtum á hitabeltisregnsvæðum í Asíu og Kyrrahafinu [is]
materiality threshold
mikilvægismörk [is]
extreme temperatures
temperature extremes
miklir hitar eða kuldar [is]
öfgar í hita [is]
öfgar í hitastigi [is]
ekstreme temperaturer [da]
extremtemperaturer [sæ]
températures extrêmes, extrêmes de température [fr]
Temperaturextreme [de]
correspondent banking relationship
correspondent relationship
millibankatengsl [is]
cross-frontier correspondent banking relationships
millibankatengsl sem ná yfir landamæri [is]
correspondent banking
millibankaviðskipti [is]
intermediate measures
milliráðstafanir [is]
Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in the Case of Illicit Appropriation
milliríkjanefnd til þess að stuðla að skilum á menningarverðmætum til upprunalanda eða endurheimt þeirra ef um ólögmætt framsal hefur verið að ræða [is]
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UN Interregional Crime and Justice Research Institute
UNICRI
Millisvæðastofnun Sameinuðu þjóðanna um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum [is]
Millisvæðastofnun SÞ um rannsóknir á afbrotum og viðurlögum [is]
De Forenede Nationers Institut for Interregional Kriminalitets- og Strafforfølgelsesforskning [da]
FN:s institut för interregional juridisk forskning [sæ]
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice [fr]
Interregionales Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechtspflege [de]
intermediate compressor station
milliþjöppustöð [is]
separate approach procedures
mismunandi aðflugsaðferðir [is]
adskilte innflygningsprosedyrer [da]
differential pressure switch
mismunaþrýstingsrofi [is]
pressure difference
mismunaþrýstingur [is]
anionic resin
mínusjónaresín [is]
effloresce
molna [is]
efflorescent powder
molnað duft [is]
efflorescent crystal
molnaður kristallur [is]
antibody response
mótefnasvörun [is]
immunofluorescence test
IF test
IFT
mótefnatengd flúrljómunarprófun [is]
resistance
mótstaða [is]
resistance to wind load
mótstaða gegn vindálagi [is]
modstandsevne mod vindkast [da]
vindlastmotstånd [sæ]
résistance à la pression du vent [fr]
Widerstand gegen Windbelastung [de]
steam backpressure turbine
mótþrýstigufuhverfill [is]
counter-pressure
counterpressure
mótþrýstingur [is]
modtryk [da]
mottryck [sæ]
contrepression [fr]
Gegendruck [de]
prescribed masonry mortar
músteinslím eftir staðlaðri uppskrift [is]
tread depth of tyres
mynsturdýpt hjólbarða [is]
antibiotic-resistance pattern
mynstur sýklalyfjaþols [is]
prescribe
mæla fyrir um [is]
gauge pressure
mældur þrýstingur [is]
civil department of weights and measures
mælifræðistofnun [is]
gauge pressure
gage pressure
mæliþrýstingur [is]
nominal storage pressure
nafngeymsluþrýstingur [is]
nominal working pressure
NWP
nafngildi vinnuþrýstings [is]
coupon interest rate
nafnvextir [is]
nominal resistance
nafnviðnám [is]
sodium fluorescein
natríumflúrskin [is]
sodium fluorescein dye
natríumflúrskinslitur [is]
ship in distress
nauðstatt skip [is]
distress sale
nauðungarsala [is]
redress balance
ná jafnvægi að nýju [is]
report to the nearest whole number
námunda að næstu heilu tölu [is]
give to the nearest whole number
námunda að næstu heilu tölu [is]
natural resources
náttúruauðlindir [is]
nature reserve
náttúrufriðland [is]
friðland [is]
naturreservat [da]
naturreservat [sæ]
réserve naturelle [fr]
Naturschutzgebiet [de]
Registry of Sites of Natural Interest
náttúruminjaskrá [is]
Lake Myvatn Research Station
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn [is]
CCAMLR
Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
Náttúruverndarsamtök Suðurskautshafsins [is]
lower backrest board
neðri bakplata [is]
lower assessment threshold
neðri viðmiðunarmörk mats [is]
progressive lower spring stop
neðri virknisaukandi fjöðrunarstöðvun [is]
Codex Committee on Pesticides Residues
CCPR
Codex Alimentarius Committee on Pesticides Residues
nefnd Alþjóðamatvælaskrárráðsins um varnarefnaleifar [is]
Committee of Permanent Representatives
COREPER
nefnd fastafulltrúa [is]
COmité des REprésantants PERmanents [fr]
SC RES Committee
Security Council Resolution Committee
nefnd samkvæmt ályktun öryggisráðsins [is]
Committee on Adaptation to Scientific and Technical Progress
nefnd um aðlögun að framförum í vísindum og tækni [is]
Committee for Adaptation to Technical Progress
Committee on the Adaptation to Technical Progress
nefnd um aðlögun að tækniframförum [is]
Committee on the Adaptation to Technical Progress of Roadworthiness Tests
nefnd um aðlögun að tækniframförum á prófunum á aksturshæfni [is]
National Futures Association
NFA
nefnd um framvirk viðskipti [is]
Scientific and Technical Research Committee
CREST
nefnd um vísinda- og tæknirannsóknir [is]
Commission established under Security Council Resolution 446
nefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 446 [is]
detector response
nemasvörun [is]
human- or animal-presence detector
nemi sem skynjar nærveru fólks eða dýra [is]
network resources
netbúnaður [is]
terrestrial network
netkerfi á jörðu niðri [is]
emergency response plan
neyðaráætlun [is]
final reserve fuel
neyðareldsneyti [is]
endelig drivstoffreserve [da]
distress communications
neyðarfjarskipti [is]
emergency distress signal
neyðarmerki [is]
distress signal
neyðarmerki [is]
distress transmission
neyðarsending [is]
distress panel
neyðarstjórnborð [is]
distress frequency
neyðartíðni [is]
emergency procedures for the steep approach
neyðarverklag í bröttu aðflugi [is]
emergency response
neyðarviðbrögð [is]
distress monitoring
neyðarvöktun [is]
preserved tomatoes
niðurlagðir tómatar [is]
semi-preserved
niðurlagður [is]
meat preserves
niðursoðið kjöt [is]
kødkonserves [da]
konserverat kött [sæ]
conserves de viande [fr]
Fleischkonserven [de]
result
niðurstaða [is]
Presidency conclusions of the European Council meeting
niðurstaða fundar leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
niðurstaða leiðtogaráðsins, undirrituð af forseta [is]
statistical results
niðurstöður hagskýrslna [is]
tabular results
niðurstöður í töflum [is]
results of measurement
niðurstöður mælinga [is]
false-compliant results
niðurstöður sem eru í falssamræmi við kröfur [is]
test results
niðurstöður úr prófun [is]
obligation of result
niðurstöðuskylda [is]
be represented
njóta fyrirsvars [is]
prescribed conditions for use
notkunarskilyrði sem mælt er fyrir um [is]
demand response
load response
demand side response
DSR
notkunarsvörun [is]
efterspørgselsreaktion [da]
efterfrågeflexibilitet [sæ]
participation active de la demande [fr]
lastseitige Steuerung [de]
utilisation pressure
utilization pressure
notkunarþrýstingur [is]
Nutzdruck, Gebrauchsdruck [de]
zero response
núllsvörun [is]
nulpunktsrespons [da]
nollrespons [sæ]
réponse au réglage du zéro [fr]
Nullpunktwert [de]
network addressing
númeraval innan kerfisins [is]
present obligation
núverandi skuldbinding [is]
present value
núvirði [is]
present value of a defined benefit obligation
núvirði réttindatengdrar skuldbindingar [is]
post-doctoral researcher
post-doc
nýdoktor [is]
virgin fibres
nýjar trefjar [is]
virgin wood fibres
nýjar viðartrefjar [is]
virgin material
fresh material
nýr efniviður [is]
nyt materiale [da]
ny råvara [sæ]
matériau vierge [fr]
neues Material [de]
fresh garlic
nýr hvítlaukur [is]
fresh whole
nýr í heilu lagi [is]
afforestation
nýskógrækt [is]
NSA Ventures
Nýsköpunarsjóður [is]
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins [is]
exploit energy resources
nýta orkulindir [is]
resource use
nýting auðlinda [is]
fresh poultry meat
nýtt alifuglakjöt [is]
fresh meat
nýtt kjöt [is]
fresh bovine meat
nýtt nautakjöt [is]
fresh pastry goods
nýtt sætabrauð [is]
respiratory sensitisation
næming öndunarfæra [is]
threshold of sensitivity
næmismörk [is]
second responsible person
næstráðandi [is]
nights spent by non-residents
næturgistingar erlendra gesta [is]
overpressing
ofpressun [is]
lubricant reservoir
olíubotnskál [is]
oil pressure pump
olíuþrýstidæla [is]
oljetryckspump [sæ]
Ölförderpumpe [de]
official correspondence
opinber bréfaskipti [is]
official representative
opinber fulltrúi [is]
official foreign reserves
opinber gjaldeyrisforði [is]
public, non-profit-making research establishment
opinber rannsóknastofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni [is]
official representation abroad
opinbert fyrirsvar erlendis [is]
open interest
opin staða [is]
expression
orðalag [is]
energy resources
orkuauðlindir [is]
energy reserve
orkubirgðir [is]
energy reservoir
orkugeymir [is]
energy resources
orkugjafar [is]
energy resources
orkulindir [is]
energy restricted diet
orkuskert megrunarfæði [is]
osmotic diuresis
osmótísk þvagræsing [is]
osmósuþvagræsing [is]
osmósuþvagaukning [is]
osmotisk diurese [da]
osmotisk diures [sæ]
diurèse osmotique [fr]
osmotische Diurese [de]
inaccessible address
óaðgengilegt heimilisfang [is]
non-productive heritage features
óarðbær menningarverðmæti [is]
non-lethal threshold concentration
LC01
óbanvænn þröskuldsstyrkur [is]
ikke-dødelig tærskelkoncentration [da]
icke-dödlig tröskelkoncentration [sæ]
non-renewable resources
óendurnýjanlegar auðlindir [is]
non-regenerative resource
óendurnýjanleg auðlind [is]
rescind
ógilda [is]
unfired pressure vessel
ókynt þrýstihylki [is]
oleoresin
óleóresín [is]
oleoresin capsicum
OC
óleóresín úr Capsicum [is]
inorganic fibres
ólífrænar trefjar [is]
failure to stop and give particulars after an accident which has resulted in death or serious injury
ólögleg brottför af slysstað þegar afleiðingar slyss eru alvarlegir líkamsáverkar eða mannslát [is]
délit de fuite a la suite d´un accident ayant entrainé la mort ou des blessures graves [fr]
unerlaubtes Entfernen nach einem Unfall mit schwerer Körperverletzung oder Todesfolge [de]
illegal residence
ólögleg búseta [is]
illegal restraint
ólöglegt hald [is]
resistance determinant
ónæmisákvarðandi þáttur [is]
immunosuppressive
ónæmisbælandi [is]
immunosuppression
ónæmisbæling [is]
immune response
ónæmissvörun [is]
immunological response
ónæmisviðbragð [is]
resistant infection
ónæm sýking [is]
unguaranteed residual value
ótryggt hrakvirði [is]
real uncovered interest rate parity
real UIP
óvarið raunvaxtajafnvægi [is]
uncovered interest rate parity
óvarið vaxtajafnvægi [is]
unweighted instantaneous sound pressure
óveginn augnablikshljóðþrýstingur [is]
disinterested distribution
óvilhöll úthlutun [is]
presentation
pakkning [is]
vital interest
persónuhagsmunir [is]
tubular fluorescent lamp
pípulaga flúrlampi [is]
p-cresidine
p-kresidín [is]
platinum resistance thermometer
platínuviðnámshitamælir [is]
cationic resin
plúsjónaresín [is]
restriction on planting
plöntunartakmörkun [is]
fundamental political structures
pólitískir innviðir [is]
polycresulen
pólíkresúlen [is]
mailing address
póstfang [is]
postal address
póstfang [is]
addressing plan
póstfangakerfi [is]
freedom of the press
prentfrelsi [is]
press
pressa [is]
ironing press
pressa [is]
pressed honey
pressað hunang [is]
presset honning [da]
pressad honung [sæ]
miel pressé [fr]
Presshonig [de]
pressboard
pressað pappaspjald [is]
presspaper
pressaður pappír [is]
pressed baker''s yeast
pressuger [is]
pressing
pressun [is]
press
pressun [is]
prion protein
protease-resistant protein
proteinase-resistant protein
PrP
príonprótín [is]
Progress programme
Progress-áætlunin [is]
reagent for electrophoresis
prófefni til rafdráttar [is]
research octane number
RON
prófunaroktantala [is]
test pressure
prófunarþrýstingur [is]
internal pressure test
prófun á innri þrýstingi [is]
environmental resistance test
prófun á þoli gegn umhverfisáhrifum [is]
protease-resistant
próteasaþolinn [is]
PrPRes
PrPRes [is]
putrescine
pútreskín [is]
QR-code
quick response code
QR-kóði [is]
QR-kode [da]
qr-kod [sæ]
QR-Code [de]
generating set with compression-ignition engine
rafalasamstæða, búin þjöppukveikjuhreyfli [is]
electrophoresis
rafdráttur [is]
pulsed-field gel electrophoresis
PFGE
rafdráttur á geli í púlssviði [is]
pulsfelt-gelelektroforese [da]
pulsfältselektrofores [sæ]
électrophorèse en champ pulsé [fr]
PFGE, Pulsfeld-Gel-Elektrophorese [de]
electrocution with cardiac arrest
raflost sem veldur hjartastoppi [is]
electric heating resistor
rafmagnshitaviðnám [is]
electrical resistor
rafmagnsviðnám [is]
electrical response time
rafrænn svörunartími [is]
rafsvörunartími [is]
ODR platform
open dispute resolution platform
rafrænn vettvangur til lausnar deilumálum á Netinu [is]
high-resolution electromagnetic separator
rafsegulskilja með hárri upplausn [is]
séparateur électromagnétique à pouvoir de résolution élevé [fr]
transcutaneous electrical resistance
rafviðnám gegnum húð [is]
electric resistance heating
rafviðnámshitun [is]
water vapour diffusion resistance of a vapour barrier
rakaþéttleiki rakavarnarlags [is]
resistance to humidity test
resistance-to-humidity test
rakaþolsprófun [is]
research framework programme
rammaáætlun um rannsóknir [is]
framework programme for research and innovation
rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun [is]
framework programme for research and development
research and development framework programme
rammaáætlun um rannsóknir og þróunarstarf [is]
research
rannsókn [is]
research player
rannsóknaraðili [is]
research actor
rannsóknaraðili [is]
research aid
rannsóknaraðstoð [is]
research programme
rannsóknaráætlun [is]
research library
rannsóknarbókasafn [is]
research facilities
rannsóknarbúnaður [is]
research capacity
rannsóknargeta [is]
human research potential
rannsóknargeta manna [is]
research centre
rannsóknarmiðstöð [is]
research results
rannsóknarniðurstöður [is]
research vessel service
rannsóknarskipaþjónusta [is]
research stage
rannsóknarstig [is]
research organisation
rannsóknarstofnun [is]
research project
rannsóknarverkefni [is]
EU sponsored research project
rannsóknarverkefni sem styrkt er af ESB [is]
research activities
rannsóknarvinna [is]
research service
rannsóknarþjónusta [is]
research institute
rannsóknasetur [is]
Research Fund for Coal and Steel
Rannsóknasjóður fyrir kola- og stáliðnaðinn [is]
research activities
rannsóknastarfsemi [is]
research institution
rannsóknastofnun [is]
research body
rannsóknastofnun [is]
research establishment
rannsóknastofnun [is]
United Nations Institute for Disarmament Research
UN Institute for Disarmament Research
UNIDIR
Rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna um afvopnunarmál [is]
Rannsóknastofnun SÞ um afvopnunarmál [is]
United Nations Research Institute for Social Development
UN Research Institute for Social Development
UNRISD
Rannsóknastofnun Sameinuðu þjóðanna um félagslega þróun [is]
Rannsóknastofnun SÞ um félagslega þróun [is]
residue decline study
rannsókn á efnaleifarýrnun [is]
soil residue study
rannsókn á efnaleifum í jarðvegi [is]
aerodynamic research
rannsóknir í loftaflfræði [is]
medical research
rannsóknir í læknisfræði [is]
research and development
R & D
rannsóknir og þróun [is]
research and development
R & D
rannsóknir og þróunarstarfsemi [is]
Single European Sky Air Traffic Management Research and development
Single European Sky ATM Research
SESAR
rannsóknir og þróun á sviði rekstrarstjórnunar flugumferðar í samevrópska loftrýminu [is]
SESAR-verkefnið [is]
co-normative research
rannsóknir samhliða stöðlun [is]
rannsókn sem fer fram samhliða stöðlun [is]
forskning som bedrivs samtidigt med standardiseringsarbetet [sæ]
konormative Forschung [de]
research, technological development & demonstration
RTD & D
rannsóknir, tækniþróun og tilraunaverkefni [is]
research, development and innovation
RDI
rannsóknir, þróun og nýsköpun [is]
radar reflector for lifeboats and rescue boats
ratsjárspegill fyrir björgunarbáta og léttbáta [is]
radar response
SSR response
ratsjársvar [is]
Red Crescent
Rauði hálfmáninn [is]
physical presence
raunaðstaða [is]
physical presence in the Community
raunaðstaða í Bandalaginu [is]
practical measures
raunhæfar mælingar [is]
actual response time
raunsvörunartími [is]
faithful representation of the effects of transactions
raunsönn mynd af áhrifum viðskipta [is]
physical address
raunvistfang [is]
physical addressing
raunvistfenging [is]
absolute pressure
raunþrýstingur [is]
manifold absolute pressure
MAP
raunþrýstingur í soggrein [is]
controlling interest
ráðandi hlutur [is]
ACARE
Advisory Council for Aeronautics Research in Europe
Ráðgefandi ráð fyrir rannsóknir í flugtækni í Evrópu [is]
det rådgivende udvalg for luftfartsforskning [da]
Rat für Luft- und Raumfahrtforschung in Europa [de]
Advisory Committee on Own Resources
ACOR
ráðgjafarnefnd um eigin tekjur [is]
Advisory Committee on Restrictive Practices and Monopolies
ráðgjafarnefnd um samkeppnishömlur og einokun [is]
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions
ráðgjafarnefnd um samkeppnishömlur og markaðsráðandi stöðu [is]
research consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd rannsóknum [is]
research and development consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd rannsóknum og þróun [is]
human resources management consultancy service
ráðgjafarþjónusta, tengd vinnuaflsstjórnun [is]
ODR advisor
online dispute resolution advisor
ráðgjafi um rafrænan vettvang til lausnar deilumálum á Netinu [is]
resolution advisories
RA
ráðleggingar [is]
ACAS resolution advisory
ráðlegging frá árekstrarvarakerfi [is]
border measures
ráðstafanir á landamærum [is]
phytosanitary measures
ráðstafanir á sviði heilbrigðis plantna [is]
sanitary measures
ráðstafanir á sviði hollustuhátta [is]
sanitary and phytosanitary measures
ráðstafanir á sviði hollustuhátta og heilbrigðis dýra og plantna [is]
information measures
ráðstafanir á sviði upplýsingar [is]
upplýsingarráðstafanir [is]
secret data collection measures
ráðstafanir er varða leynilega gagnaöflun [is]
procedural measures
ráðstafanir er varða málsmeðferð [is]
risk-proportionate measures
ráðstafanir sem eru í réttu hlutfalli við áhættuna [is]
proportionate measures
ráðstafanir sem eru í réttu hlutfalli við brot [is]
confidence-building measures
ráðstafanir sem miða að því að vekja traust [is]
remedial measures
ráðstafanir til úrbóta [is]
corrective measures
ráðstafanir til úrbóta [is]
risk capital measures
ráðstafanir um áhættufjármagn [is]
economic oversight measures
ráðstafanir um efnahagslegt eftirlit [is]
cross-border measures
ráðstafanir yfir landamæri [is]
distributable reserve
ráðstafanlegur varasjóður [is]
congress
ráðstefna [is]
conference of representatives of the governments of the Member States
ráðstefna fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna [is]
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders
ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um forvarnir gegn glæpum og meðferð brotamanna [is]
allocation of resources
ráðstöfun fjármagns [is]
special-interest channel
rás fyrir sérhæft efni [is]
penalty interest
refsivextir [is]
periodic disclosures
reglubundin birting upplýsinga [is]
implementing procedures
reglur um framkvæmd [is]
Port State Control Procedures
reglur um hafnarríkiseftirlit [is]
rest requirements
reglur um hvíldartíma [is]
routeing measures
reglur um leiðastjórnun [is]
licensing procedures
reglur um leyfi [is]
imputed interest
reiknaðir vextir [is]
calculation pressure
reiknaður þrýstingur [is]
Resource Use and Management Expenditure Accounts
RUMEA
reikningar vegna nýtinga auðlinda og stjórnunarkostnaðar [is]
regnskaber for ressourceforbrug og udgifter til løbende forvaltning (RUMEA) [da]
Ausgabenrechnung für Ressourcennutzung und -bewirtschaftung (RUMEA) [de]
account representative
reikningsfulltrúi [is]
financial statements that achieve a fair presentation
reikningsskil sem gefa glögga mynd [is]
EU Special Reserve Account
reikningur ESB vegna sérstaks varasjóðs [is]
EU New Entrant Reserve Account
reikningur ESB vegna varasjóðs fyrir nýja aðila [is]
box reserved for offial comments
reitur sem er ætlaður athugasemdum yfirvalda [is]
operating results
rekstrarárangur [is]
operating restriction
operational restriction
rekstrartakmörkun [is]
nature reserve service
rekstur náttúruverndarsvæða [is]
resazurin
resasúrín [is]
resin
resín [is]
resinous product
resínefni [is]
rescalure
reskalúr [is]
resmethrin
resmetrín [is]
resorcinol
resorsínól [is]
obtain redress
rétta hlut sinn [is]
authorised representative
authorized representative
réttbær fulltrúi [is]
reserve system
réttindabankafyrirkomulag [is]
reserve
réttindabanki [is]
Community reserve
réttindabanki Bandalagsins [is]
interest
réttindi [is]
equitable management of essential resources
réttlát stjórnun grunnaðbúnaðar [is]
right to seek redress
réttur til að leita úrlausnar mála [is]
right to respect for private and family life
réttur til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu [is]
ret til respekt for privatliv og familieliv [da]
rätt till skydd för privat- och familjeliv [sæ]
droit au respect de la vie privée et familiale [fr]
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens [de]
right to reside freely within the territory of the Member States
réttur til frjálsrar búsetu á yfirráðasvæði aðildarríkjanna [is]
rescind
rifta [is]
rescission
riftun [is]
over-represented country
ríki sem hefur of mikið vægi [is]
pays surreprésenté [fr]
überrepräsentiertes Land, überrepräsentierter Staat [de]
represented State
ríki sem nýtur fyrirsvars [is]
representing State
ríki sem veitir fyrirsvar [is]
State resources
ríkisfjármunir [is]
government representative
ríkisstjórnarfulltrúi [is]
preserved meat
rotvarið kjöt [is]
preserved milk
rotvarin mjólk [is]
preserved
rotvarinn [is]
preserved fish
rotvarinn fiskur [is]
preserved snail
rotvarinn snigill [is]
preserving agent
rotvarnarefni [is]
preservative
rotvarnarefni [is]
film preservative
rotvarnarefni fyrir yfirborðsfilmu [is]
konserveringsmiddel til overfladefilm [da]
konserveringsmedel för ytbeläggningar [sæ]
preserving process
rotvarnarmeðferð [is]
respiratory syncytial virus
RSV
RS-veira [is]
non-forestry bushes
runnar, ekki til skógarnytja [is]
rolled impression
rúllað fingrafar [is]
bed mattress
rúmdýna [is]
volumetric compression ratio
rúmmálsþjöppunarhlutfall [is]
capacity of reservoirs
rúmtak geyma [is]
spatial resolution
rúmupplausn [is]
rumlig opløsning, rumlig opløsningsevne [da]
rumslig upplösning [sæ]
résolution spatiale [fr]
Raumauflösung [de]
test for dust resistance
rykvarnarprófun [is]
extended producer responsibility
EPR
rýmkuð ábyrgð framleiðanda [is]
udvidet producentansvar [da]
utökat producentansvar [sæ]
misrepresentation
röng staðhæfing [is]
sale of residential real estate
sala íbúðarhúsnæðis [is]
salad dressing
dressing
salatsósa [is]
plain impression
samanburðarfingrafar [is]
kontrolaftryk [da]
Kontroll-fingerabdrucke [de]
corresponding figures
samanburðarfjárhæðir [is]
comparable results
samanburðarhæfar niðurstöður [is]
table of correspondence
samanburðartafla [is]
compressed
samanþjappaður [is]
compact fluorescent bulb
sambyggð flúrpera [is]
compact fluorescent lamp
CFL
sambyggður flúrlampi [is]
sparpera [is]
sparepære, kompaktlysstofrør, kompaktlysstoflampe [da]
lysrörslampa [sæ]
Kompaktleuchtstofflampe [de]
single capped compact fluorescent lamp
sambyggður flúrlampi með einum sökkli [is]
compact fluorescent lamp with a magnetic ballast
sambyggður flúrlampi með segulstraumfestu [is]
integrated head restraint
sambyggður höfuðpúði [is]
retraction pressure
samdráttarþrýstingur [is]
collective research activities
sameiginlegar rannsóknir [is]
shared responsibility
sameiginleg ábyrgð [is]
joint interest
sameiginlegir hagsmunir [is]
Joint Research Centre
JRC
Joint Research Centre of the European Commission
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð [is]
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar [is]
Single Resolution Board
SRB
sameiginleg skilastjórn [is]
Den Fælles Afviklingsinstans [da]
Gemensamma resolutionsnämnden [sæ]
Conseil de résolution unique, CRU [fr]
Ausschuss für die einheitliche Abwicklung [de]
joint representative body
JRB
sameiginlegt fulltrúaráð [is]
collective representation of interests
sameiginlegt fyrirsvar hagsmuna [is]
Single Resolution Mechanism
SRM
sameiginlegt skilameðferðarkerfi [is]
fælles afviklingsmekanisme [da]
gemensam resolutionsmekanism [sæ]
mécanisme de résolution unique [fr]
einheitlicher Abwicklungsmechanismus [de]
joint representative
sameiginlegur fulltrúi [is]
FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues
FAO/WHO JMPR
Food and Agriculture Organization/World Health Organization Joint Meeting on Pesticide Residues
sameiginlegur fundur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um varnarefnaleifar [is]
sameiginlegur fundur FAO og WHO um varnarefnaleifar [is]
uniting of interests
sameining hagsmuna [is]
Pan-European Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management
samevrópskar leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar [is]
Pan-European Criteria, Indicators and Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management
samevrópskar viðmiðanir, vísar og leiðbeiningar vegna aðgerða á sviði sjálfbærrar skógarstjórnunar [is]
complementary interest
samfallandi hagsmunir [is]
progressive scanning
samfelld skönnun [is]
partial pressure suit
samfestingur að hluta þrýstijafnaður [is]
corporate social responsibility
corporate responsibility
CSR
CR
samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja [is]
Emergency Response Coordination Centre
ERCC
Samhæfingarstöð neyðarviðbragða [is]
anti-competitive restraint
samkeppnishamla [is]
restriction of competition
samkeppnishamla [is]
restrictive practices
samkeppnishömlur [is]
competitive procurement in respect of the award of supplies and works contracts
samkeppni við gerð verk- og vörukaupasamninga [is]
Arrangement on Reciprocal Rescinding of Consular Fees, between Iceland and the Russian Federation
samkomulag um gagnkvæma niðurfellingu gjalda fyrir ræðismannsstörf, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Agreement for the Suppression of the Circulation of Obscene Publications
samkomulag um ráðstafanir gegn birtingu klámsmíða [is]
Agreement on the Suppression of the White Slave Traffic
samkomulag um ráðstafanir til að koma í veg fyrir svonefnda hvíta þrælasölu [is]
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
Dispute Settlement Understanding
samkomulag um reglur og málsmeðferð við lausn deilumála [is]
samkomulagið um lausn deilumála [is]
Agreement on the Status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff
samkomulag varðandi réttarstöðu Norður-Atlantshafsbandalagsins, fulltrúa hjá því og starfsliðs þess [is]
under the proper procedures
samkvæmt viðeigandi málsmeðferð [is]
under the procedures
samkvæmt þeirri málsmeðferð [is]
partnership limited by shares
samlagshlutafélag [is]
pooling of interests method
samlegðaraðferð [is]
convergence of interest rates
samleitni vaxta [is]
Contracting Party responsible
samningsaðili sem ber ábyrgð [is]
Partie Contractante responsable [fr]
zuständige Vertragspartei [de]
Contracting Party responsible for processing the application for asylum
samningsaðili sem ber ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli [is]
Partie Contractante responsable du traitement de la demande d´asile [fr]
für die Behandlung des Asylantrags zuständige Vertragspartei [de]
contractual interest cash flow
samningsbundið vaxtasjóðstreymi [is]
contract research
samningsbundnar rannsóknir [is]
kontraktforskning [da]
recherche sous contrat [fr]
Vertragsforschung, Forschungen auf vertraglicher Grundlage [de]
addressed surveillance
samningsháð kögun [is]
WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
WTO SPS Agreement
World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um beitingu ráðstafana um hollustuhætti og heilbrigði dýra og plantna [is]
WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um styrki og jöfnunarráðstafanir [is]
Agreement between the European Community and the Republic of San Marino providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Lýðveldisins San Marínós sem kveður á um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
contract for pecuniary interest
samningur fjárhagslegs eðlis [is]
Agreement between the EC and Andorra, on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur milli Evrópubandalagsins og Furstadæmisins Andorra um jafngildar ráðstafanir og þær sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
Agreement between the European Community and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway
samningur milli Evrópubandalagsins og lýðveldisins Íslands og konungsríkisins Noregs um viðmiðanir og fyrirkomulag við að ákvarða hvaða ríki skuli fara með beiðni um hæli sem lögð er fram í aðildarríki eða á Íslandi eða í Noregi [is]
Convention between the Principality of Liechtenstein and Iceland for the Elimination of Double Taxation and with Respect to Taxes on Income and on Capital and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance
samningur milli Íslands og Furstadæmisins Liechtensteins um að afnema tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir og um að koma í veg fyrir skattsvik og skattundanskot [is]
Convention between the Nordic Countries for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital
samningur milli Norðurlanda til að komast hjá tvísköttun að því er varðar skatta á tekjur og eignir [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
reserved contract
samningur sem er bundinn við ákveðna hópa [is]
Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and China
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Kína [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and the Russian Federation
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Czech Republic
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Tékklands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, between Iceland and Viet Nam
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur, milli Íslands og Víetnams [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and the United States of America
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Belgium
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Belgíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Estonia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Eistlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Greenland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Grænlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital, between Iceland and the Netherlands
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Hollands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Iran
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Íran [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Canada
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Kanada [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Latvia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lettlands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Lithuania
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Litháens [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Luxembourg
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Portugal
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Portúgals [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income and on Capital, between Iceland and Poland
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Póllands [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Slovakia
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Slóvakíu [is]
Convention for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital, between Iceland and Spain
samningur til að komast hjá tvísköttun og koma í veg fyrir undanskot frá skattlagningu á tekjur og eignir, milli Íslands og Spánar [is]
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Hague)
samningur um að koma í veg fyrir ólöglega töku loftfara (Haag-samningur) [is]
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation
samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsamgangna [is]
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation
samningur um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi í siglingum á sjó [is]
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
samningur um að vernda og styðja við fjölbreytileg menningarleg tjáningarform [is]
UNESCO´s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed [da]
konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar [sæ]
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles [fr]
Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen [de]
Convention on International Interests in Mobile Equipment
Cape Town Convention
samningur um alþjóðleg tryggingaréttindi í hreyfanlegum búnaði [is]
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space
samningur um björgun geimfara, framsal geimfara og skil á hlutum sem skotið hefur verið út í himingeiminn [is]
Convention on fishing and conservation of the living resources in the Baltic Sea and the Belts
samningur um fiskveiðar og varðveislu lifandi auðlinda í Eystrasalti, Stórabelti og Litlabelti [is]
Agreement in the form of Exchange of Notes concerning practical procedures relating to the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, between Iceland and the United States of America
samningur um framkvæmd eftirlits vegna samningsins um hefðbundinn herafla í Evrópu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Convention for the Mutual Recognition of Inspections in respect of the Manufacture of Pharmaceutical Products
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á eftirliti með framleiðslu lyfja [is]
Agreement on Import Licensing Procedures
samningur um málsmeðferð við veitingu innflutningsleyfa [is]
research and development agreement
samningur um rannsóknir og þróun [is]
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
samningur um styrki og jöfnunarráðstafanir [is]
Convention on the Protection of the European Communities´ Financial Interests
Convention on the Protection of the Communities´ Financial Interests
samningur um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna [is]
Agreement on Trade, Navigation and Residence between Iceland and France
samningur um verslun, siglingar og búsetu, milli Íslands og Frakklands [is]
Agreement on Preshipment Inspection
samningur um vöruskoðun fyrir sendingu [is]
Consultative Group on International Agricultural Research
CGIAR
samráðshópur um alþjóðlegar landbúnaðarrannsóknir [is]
coordinate administrative measures
co-ordinate administrative measures
samræma ráðstafanir á sviði stjórnsýslu [is]
EURES Coordination Office
samræmingarskrifstofa EURES-netsins [is]
unified representation
samræmt fyrirsvar [is]
combined sequential cold, low air pressure and damp heat test
samsett raðprófun með kulda, lágum loftþrýstingi og rökum hita [is]
national correspondent
samskiptafulltrúi í hverju landi [is]
samskiptafulltrúi lands [is]
EURES Partner
samstarfsaðili EURES-netsins [is]
cooperative research activities
co-operative research activities
samstarfsrannsóknir [is]
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH) [is]
Partnership for operational Plan to boost international Cooperation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
Partnership for operational Plan to boost international Co-operation and necessary Communication between European Scientists in the Field of Research (SCIENCE), between Iceland and the European Economic Community
samstarfssamningur um starfsáætlun til að örva alþjóðasamstarf og nauðsynleg samskipti evrópskra vísindamanna í rannsóknum (SCIENCE), milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu [is]
COoperation in Scientific and Technical Research
COST
samstarf um vísinda- og tæknirannsóknir [is]
consolidated reserves
samstæðuvarasjóður [is]
corresponding technical requirement
samsvarandi tæknileg krafa [is]
corresponding goods
samsvarandi vörur [is]
coupled resource
samtengt tilfang [is]
European Research Infrastructures Consortium
ERIC
Samtök um evrópska rannsóknainnviði [is]
ERIC-samtökin [is]
organisation representing the inland waterway sector
organization representing the inland waterway sector
samtök um flutninga á skipgengum vatnaleiðum [is]
spring depression
samþjöppun [is]
portfolio compression
samþjöppun eignasafns [is]
resolution
samþykkt [is]
ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation
ILO Convention No. 111 on Discrimination (Employment and Occupation)
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 111 varðandi misrétti með tilliti til atvinnu eða starfa [is]
ILO Convention No. 156 concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men and Women Workers: Workers with Family Responsibilities
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu: Starfsfólk með fjölskylduábyrgð [is]
integrated forestry-wood chain
samþætt keðja skógræktar og timburs [is]
blast-cleaning service for tubular structures
sandblástur rörlaga hluta [is]
true negative result
sannneikvæð niðurstaða [is]
observed interest rate
sannreyndir vextir [is]
non-absorbable sutures with needles
saumagirni með áfastri nál [is]
liberian fibres
Liberian fibre
sáldvefjartrefjar [is]
fibres libériennes [fr]
inoculation of cell cultures
sáning á frumurækt [is]
dressing
sáraumbúðir [is]
adhesive dressing
sáraumbúðir með límlagi [is]
Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits
sáttmáli um hugverk er varða smárásir [is]
Convention respecting the Laws and Customs of War on Land
sáttmáli um reglur og venjur stríðs á landi [is]
Convention respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land
sáttmáli um réttindi og skyldur hlutlausra ríkja og ríkisborgara þeirra í stríði á landi [is]
Convention respecting the Limitation of the Employment of Force for the Recovery of Contract Debts
sáttmáli um takmarkanir á valdbeitingu til að innheimta samningsbundnar skuldir [is]
Convention relative to Certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War
sáttmáli um vissar takmarkanir á framkvæmd hertökuréttarins í sjóhernaði [is]
most senior Vice-President
most senior Vice President
senior Vice-President
sá varaforseti sem lengstan starfsaldur hefur [is]
Reserve Bank of Australia
Seðlabanki Ástralíu [is]
Federal Reserve System
FRS
Seðlabanki Bandaríkjanna [is]
resign as a body
segja af sér sem heild [is]
magnetic resonance scanner
segulómskanni [is]
magnetic resonance unit
segulómtæki [is]
responsible for certification, licensing or inspection
sem ber ábyrgð á veitingu skírteina, leyfa eða eftirliti [is]
resident
sem er búsettur [is]
résident [fr]
ansässig [de]
immunosuppressed
sem er með bælt ónæmiskerfi [is]
pressurised
pressurized
sem er undir þrýstingi [is]
prompted by the resolve
sem hefur einsett sér [is]
animé de la volonté [fr]
getragen von dem Willen [de]
as a last resort
sem síðasta úrræði [is]
subject to restrictions
sem sætir takmörkunum [is]
diplomatic representative
sendifulltrúi [is]
ceresin
seresín [is]
establish contingency procedures
setja reglur um verklag í viðlögum [is]
surgical sutures
seymi til skurðlækninga [is]
reserved tracks
sérbrautarteinar [is]
European Union Special Representative
EUSR
sérlegur fulltrúi Evrópusambandsins [is]
sérlegur fulltrúi ESB [is]
reserved concession
sérleyfi bundið við ákveðna hópa [is]
professional representative
sérmenntaður fyrirsvarsmaður [is]
exclusive licence restrictive of competition
sérstakt nytjaleyfi sem hamlar samkeppni [is]
express consent to exercise of jurisdiction
sérstakt samþykki við að lögsögu sé beitt [is]
special representative
sérstakur fulltrúi [is]
special reserve
sérstakur varasjóður [is]
specific programme for research and technological development
Esprit Programme
sérstök áætlun um rannsóknar- og tækniþróun [is]
Esprit-áætlunin [is]
Ad hoc Committee established under Security Council Resolution 446
sérstök nefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 446 [is]
specific research and technological development programme in the field of communication technologies
RACE Programme
sérstök rannsókna- og tækniþróunaráætlun á sviði samskiptatækni [is]
RACE-áætlunin [is]
special restriction as specified
SSL
sérstök takmörkun eins og tilgreint er [is]
self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus
séröndunarbúnaður með samþjöppuðu lofti í opinni hringrás [is]
SIC-11 Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations
SIC-11
SIC-túlkun 11, erlendir gjaldmiðlar - eignfærsla tapa sem hljótast af mjög mikilli gengislækkun gjaldmiðils [is]
SIC-16 Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares)
SIC-16
SIC-túlkun 16, hlutafé - endurkeyptir eigin eiginfjárgerningar (eigin hlutir) [is]
SIC-19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements Under IAS 21 and IAS 29
SIC-19
SIC-túlkun 19, reikningsskilagjaldmiðill - mat og framsetning reikningsskila samkvæmt IAS-staðli 21 og IAS-staðli 29 [is]
SIC 24 Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares
SIC 24
SIC-túlkun 24, hagnaður á hlut - fjármálagerningar og aðrir samningar sem unnt er að greiða með hlutum [is]
SIC 29 Disclosure - Service Concession Arrangements
SIC 29
SIC 29 Service Concession Arrangements Disclosures
SIC-túlkun 29, upplýsingagjöf - samningar um þjónustuívilnun [is]
SIC 30 Reporting Currency - Translation from Measurement Currency to Presentation Currency
SIC 30
SIC-túlkun 30, reikningsskilagjaldmiðill - umreikningur úr matsgjaldmiðli yfir í framsetningargjaldmiðil [is]
SIC 33 Consolidation and equity method - Potential voting rights and allocation of ownership interests
SIC 33
SIC-túlkun 33, samstæðuuppgjör og hlutdeildaraðferð - mögulegur atkvæðisréttur og skipting eignarhalds [is]
SIC 9 Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests
SIC 9
SIC-túlkun 9, sameining fyrirtækja - flokkað annaðhvort sem yfirtökur eða sameining hagsmuna [is]
United Nations Food and Agriculture Organisation´s Code of Conduct for Responsible Fisheries
FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries
siðareglur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fiskveiðar [is]
siðareglur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar SÞ um ábyrgar fiskveiðar [is]
descender device for rescue
sigbúnaður til björgunar [is]
terrestrial navigation
sigling eftir kennileitum á jörðu [is]
Presidency-in-office
sitjandi formennskuríki [is]
formennskuríki [is]
det sittande ordförandeskapet [sæ]
présidence en exercise [fr]
amtierende Präsidentschaft [de]
late resorption
síðkomin fósturvisnun [is]
síðkomin visnun [is]
sen resorption [da]
sen resorption [sæ]
résorption tardive [fr]
Spätresorption [de]
telegraphic adress
símnefni [is]
filter press
síupressa [is]
sustainability of the use of energy resources
sjálfbærni í notkun orkuauðlinda [is]
sustainable forest management
sjálfbær skógarstjórnun [is]
pressure sensitive adhesive tape
sjálflímandi límband [is]
excess for which a victim is responsible
sjálfsábyrgð tjónþola [is]
auto-frettage pressure
sjálfspenniþrýstingur [is]
selvkrympningstryk [da]
pression d´autofrettage [fr]
self-contained compressed-air-operated breathing apparatus
sjálfstæður öndunarbúnaður með lofti undir þrýstingi [is]
sea water resisting cement
sjávarsement [is]
havvandscement [da]
havsvattenbeständigt cement [sæ]
reserve risk
sjóðsáhætta [is]
management of cash resources
sjóðstýring [is]
cash resource requirement
sjóðsþörf [is]
United Nations Trust Fund for the International Training and Research Institute for the Advancement of Women
UN Trust Fund for the International Training and Research Institute for the Advancement of Women
Sjóður Sameinuðu þjóðanna fyrir alþjóðlega rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
Sjóður SÞ fyrir alþjóðlega rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
fast rescue boat launching appliance
sjósetningarbúnaður fyrir hraðskreiða léttbáta [is]
agent responsible for disease
sjúkdómsvaldur [is]
medical resources
sjúkraaðstoð [is]
vehicle restraint system
skaðavörn [is]
vej- og broautoværn [da]
skyddsanordningar för fordonstrafik [sæ]
safety of residues
skaðleysi leifa [is]
short-term interest rate
skammtímavextir [is]
dose that is known to cause marked pain and distress
skammtur sem vitað er að veldur verulegum sársauka og þjáningu [is]
peak C-weighted instantaneous sound pressure level
skammvinnt hljóðþrýstigildi (C-hljóðstig) [is]
tax-exempt status of interest
skattaafsláttur af vöxtum [is]
restriction fragment length polymorphism
RFLP
skerðibútafjölbreytni [is]
restriction fragment
skerðibútur [is]
restriktionsfragment [da]
restriktionsfragment [sæ]
Restriktionsfragment [de]
restriction enzyme
skerðiensím [is]
restriction site
restriction recognition site
skerðiset [is]
restricted mobility
skert hreyfigeta [is]
compromised immune response
skert ónæmissvörun [is]
central nervous system depression
CNS depression
skert starfsemi miðtaugakerfis [is]
restitution
skil [is]
resolution
skil [is]
resolution action
skilaaðgerð [is]
resolution plan
skilaáætlun [is]
Abwicklungsplan [de]
resolvability
skilabærni [is]
resolution scheme
skilafyrirkomulag [is]
resolution power
skilaheimild [is]
resolution procedure
resolution proceedings
resolution
skilameðferð [is]
resolution college
skilaráð [is]
resolution fund
skilasjóður [is]
resolution strategy
skilastefna [is]
resolution authority
skilastjórnvald [is]
skilavald [is]
resolution tool
skilaúrræði [is]
skilameðferðarúrræði [is]
efficient allocation of resources
skilvirk ráðstöfun fjármagns [is]
conditions for residence
skilyrði fyrir dvöl [is]
conditions for presence
skilyrði fyrir veru [is]
prescribed conditions
skilyrði sem mælt er fyrir um [is]
contingent rentals based on variable interest rates
skilyrt leiga sem miðast við breytilega vexti [is]
conditional expression
skilyrt orðasamband [is]
legally designated representative
skipaður lögráðamaður [is]
retligt udpegede repræsentant [da]
lagligen utsedda ställföreträdare [sæ]
représentant désigné légalement [fr]
gesetzlicher Vertreter [de]
spill response vessel
skip með búnaði til mengunarvarna [is]
ship´s stores
skipsvistir [is]
allocation of ownership interest
skipting eignarhalds [is]
strategic research
skipuleg rannsókn [is]
certificate representing securities
skírteini fyrir verðbréfum [is]
document of common interest
skjal sem varðar sameiginlega hagsmuni [is]
restricted document
skjal til takmarkaðrar dreifingar [is]
efficiency and speed in judicial procedures in civil matters
skjót og skilvirk meðferð einkamála [is]
flame-resistant observation window
skoðunargluggi úr eldföstu efni [is]
inspection resources
skoðunartilföng [is]
Insectivora
insectivores
skordýraætur [is]
insektædere [da]
insektsätare [sæ]
insectivores [fr]
Insektenfresser [de]
Insectivora [la]
thresher shark
thresher
skottháfur [is]
rævehaj, almindelig rævehaj [da]
rävhaj [sæ]
Fuchshai, Drescher, Dresherhai [de]
Alopias vulpinus [la]
forest resources
skógarauðlindir [is]
forest soil
skógarjarðvegur [is]
Forest Stewardship Council
FSC
skógarnytjaráðið [is]
forest ecosystem
skógarvistkerfi [is]
deforestation
skógeyðing [is]
forester
skógfræðingur [is]
forestry
skógrækt [is]
skovbrug [da]
skogsbruk [sæ]
foresterie [fr]
Forstwirtschaft [de]
forestry plantation
skógrækt [is]
forestry product
skógræktarafurð [is]
Forestry Strategy for the EU
Forestry Strategy for the European Union
skógræktaráætlun fyrir ESB [is]
skógræktaráætlun fyrir Evrópusambandið [is]
forest holding
skógræktarbú [is]
skovbrugsbedrift [da]
entreprise forestière [fr]
Forstbetrieb [de]
Committee on Forestry
COFO
skógræktarnefnd [is]
forest accounts
skógræktarreikningar [is]
skovregnskaber [da]
Waldrechnung [de]
forestry potential
skógræktarskilyrði [is]
forestry service
skógræktarþjónusta [is]
Iceland Forest Service
Skógrækt ríkisins [is]
forest
skógur [is]
forest protection
skógvernd [is]
sewage press
skólpþjappa [is]
quoted shares
skráð hlutabréf [is]
registrable non-consensual interest
skráningarhæf, lögboðin trygging [is]
alert for the purposes of communicating the place of residence
skráning í þeim tilgangi að veita upplýsingar um búsetustað [is]
signalement aux fins de communication du lieu de séjour [fr]
Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung [de]
alert for arrest for surrender purposes
alert on a person wanted for arrest for surrender purposes
skráning vegna handtöku með afhendingu í huga [is]
skráning um einstakling sem óskað er eftir að verði handtekinn með afhendingu í huga [is]
alert for arrest for extradition purposes
alert on a person wanted for arrest for extradition purposes
skráning vegna handtöku með framsal í huga [is]
skráning um einstakling sem óskað er eftir að verði handtekinn með framsal í huga [is]
subscribe for shares
skrá sig fyrir hlutum [is]
quote shares on a stock exchange
skrá verð hlutabréfa í kauphöll [is]
RSL
restricted substances list
skrá yfir efni sem sæta takmörkunum [is]
liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger [da]
förteckning över begränsade ämnen [sæ]
liste des substances faisant l''objet de restrictions [fr]
Verzeichnis der Stoffe mit eingeschränkter Verwendung [de]
written agreement resulting from mediation
skriflegt samkomulag sem gert er í kjölfar sáttaumleitunar [is]
skid resistance
nonskid quality
skrikmótstaða [is]
skridsikkerhed [da]
friktionsmotstånd [sæ]
skid resistance index
SRI
skrikstuðull [is]
skrikmótstöðustuðull [is]
SRI-stuðull [is]
Griffigkeitskennwert [de]
interest rate on debts
skuldavextir [is]
obligation resulting from the acts of the institutions of the Union
skuldbinding sem leiðir af gerðum sem stofnanir Sambandsins samþykkja [is]
forest-environment commitment
skuldbinding um umhverfisvæna skógrækt [is]
obligation to respect human rights
skylda til að virða mannréttindi [is]
obligation de respecter les droits de l´homme [fr]
supplier of last resort
skyldubirgir [is]
express agreement
skýlaust samþykki [is]
distinct division of responsibility
skýr skipting ábyrgðar [is]
Presidency Report
skýrsla formennskuríkis [is]
controlled rest
skömmtuð hvíld [is]
systolic blood pressure
systolic pressure
slagbilsþrýstingur [is]
slagþrýstingur [is]
resistant to abrasion
slitsterkur [is]
abrasion resistance
slitstyrkur [is]
resistant to wear
slitþolinn [is]
cover made up of different fibres
slíður úr ólíkum trefjum [is]
anti-acid mucous dressing
slímhimnuvörn gegn sýruáhrifum [is]
horn cores
sló úr hornum [is]
fire-extinguisher agent
fire suppressant
slökkviefni í slökkvitæki [is]
pressure water-spraying fire-extinguishing system
slökkvikerfi með háþrýstiýringu [is]
aerial forest-firefighting service
slökkvistörf úr lofti vegna skógarelda [is]
forest-firefighting service
slökkvistörf vegna skógarelda [is]
breath-freshening micro-sweet
smátafla sem gefur frískandi andardrátt [is]
equine rhinopneumonitis
viral abortion of mares
smitandi háls- og lungnakvef í hestum [is]
reservoir
natural reservoir
pathological reservoir
smithýsill [is]
early resorption
snemmkomin fósturvisnun [is]
snemmkomin visnun [is]
tidlig resorption [da]
tidig resorption [sæ]
résorption précoce [fr]
Frühresorption [de]
Early Warning and Response System
EWRS
snemmviðvörunar- og viðbragðskerfi [is]
rolling resistance
snúningsmótstaða [is]
rotary compressor
snúningsþjappa [is]
drejestempel-kompressor, rotationsstempelkompressor [da]
roterande kompressor [sæ]
dressing
snyrting [is]
vacuum reservoir
soggeymir [is]
suction pressure
sogþrýstingur [is]
rescue grass
sólfax [is]
amerikansk hejre [da]
plattlosta [sæ]
brome cathartique [fr]
Horntrespe [de]
Bromus catharticus Vahl [la]
sterile compression bandage
sótthreinsað sárabindi [is]
sterile gauze compress
sótthreinsaður grisjupúði [is]
stress
spenna [is]
stress cycle
spennuhringur [is]
orbital resource
sporbraut [is]
explosive military stores
sprengifimar hernaðarbirgðir [is]
resistance to detonation
sprengiþol [is]
detonerbarhed [da]
detonationssäkerhet [sæ]
test of resistance to detonation
sprengiþolsprófun [is]
bursting pressure
sprengiþrýstingur [is]
detonation pressure
sprengiþrýstingur [is]
burst pressure
sprengiþrýstingur [is]
framed sprung mattress
springdýna á grind [is]
Calabrese
sprotakál [is]
Calabrese [da]
calabrese [sæ]
Calabrais [fr]
Calabrese [de]
Brassica oleracea (Italica group) [la]
accelerated stress rupture test
sprunguhröðunarprófun [is]
spinning of textile fibres
spuni á textíltrefjum [is]
representative status
staða [is]
residual standard deviation
staðalfrávik leifar [is]
Standard Temperature Pressure Dry
STPD
staðalhiti og staðalþrýstingur [is]
access to local infrastructures
staðaraðgangur að grunnvirkjum [is]
local representative
staðarfulltrúi [is]
respondent status
staða svarenda [is]
address
staðfang [is]
address assignment
addressing
staðfangstenging [is]
address assignment phase
staðfangstengingarstig [is]
addressable
staðfengjanlegur [is]
chargé d´affaires
staðgengill sendiherra [is]
currency futures
staðlaðir, framvirkir gjaldeyrissamningar [is]
financial futures
financial futures-contract
staðlaðir, framvirkir samningar [is]
stock-index futures
staðlaðir, framvirkir samningar sem tengdir eru hlutabréfavísitölu [is]
interest-rate futures
staðlaðir, framvirkir samningar um vaxtaviðskipti [is]
financial-futures contract
staðlaður, framvirkur viðskiptasamningur [is]
zone address
staðsetning svæðis [is]
spatial resolution
staðupplausn [is]
digital compression
stafræn samþjöppun [is]
digital terrestrial television
DTT
stafrænt sjónvarp um jarðstöðvakerfi [is]
digitalt jordbaseret TV [da]
digital markbunden television [sæ]
télévision numérique terrestre, TNT [fr]
digital terrestrische Fernsehen, DVB-T [de]
slip-resistant
stamur [is]
research and technological development activities of high quality
starf að hágæðarannsóknum og -tækniþróun [is]
respondent´s business
starfsemi verkbeiðendastofnunar [is]
nature reserves activities
starfsemi þjóðgarða [is]
high-level working party of representatives
starfshópur háttsettra fulltrúa [is]
human resources
starfsmenn [is]
working procedures
starfsreglur [is]
bridge procedures
starfsreglur í brú [is]
respondent
respondent party
stefndi [is]
EURES High Level Strategy Group
stefnumótunarnefnd háttsettra embættismanna EURES-netsins [is]
mineral fibres
steinefnatrefjar [is]
mineral fibres
steinullartrefjar [is]
degressive financing mechanism
stiglækkandi fjármögnunartilhögun [is]
degressively proportional representation of citizens
stiglækkandi hlutfall fulltrúa borgaranna [is]
progressive flooding
stigvaxandi flæði [is]
progressive development
stigvaxandi uppbygging [is]
inlet manifold depression setting
stilling á lágþrýstingi í soggrein [is]
restriction setting
stilling þrengingarbúnaðar [is]
indstilling af forsnævringen [da]
Drosselungseinstellung [de]
Directorate-General for Human Resources and Security
DG Human Resources and Security
European Commission Directorate-General for Human Resources and Security
HR
stjórnarsvið mannauðs- og öryggismála [is]
stjórnarsvið mannauðs- og öryggismála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Research and Innovation
DG Research and Innovation
European Commission Directorate-General for Research and Innovation
RTD
stjórnarsvið rannsókna og nýsköpunar [is]
stjórnarsvið rannsókna og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
fundamental constitutional structures
stjórnskipulegir innviðir [is]
administrative restriction
stjórnsýsluleg takmörkun [is]
Administrative Procedures Act
stjórnsýslulög [is]
administrative address
stjórnunarheimilisfang [is]
Crew Resource Management
CRM
stjórnun áhafnarsamvinnu [is]
management of human resources
stjórnun mannauðs [is]
natural resource management
stjórnun náttúruauðlinda [is]
forest management
stjórnun skóga [is]
skógarstjórnun [is]
express road
stofnvegur með vegamótum í plani [is]
motortrafikvej [da]
motortrafikled [sæ]
Schnellweg, Schnellstrae [de]
Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system
TARGET2
TARGET
stórgreiðslukerfi Seðlabanka Evrópu [is]
more restrictive provisions
strangari ákvæði [is]
more stringent measures
strangari ráðstafanir [is]
more severe measures
strangari ráðstafanir [is]
flow-pressure characteristic
straumþrýstieiginleiki [is]
mængde/tryk-karakteristik [da]
förändring av reglerat tryck vid volymströmsförändring [sæ]
flow-pressure drop
straumþrýstitap [is]
stress
streita [is]
stress management
streitustjórnun [is]
prestressed concrete
PSC
strengjasteypa [is]
forspændt beton, spændbeton [da]
spännbetong, spännarmerad betong [sæ]
Spannbeton [de]
severely anti-competitive restraint
ströng samkeppnishamla [is]
short rest period
stuttur hvíldartími [is]
residual chlorine level
styrkur klórleifa [is]
level of interest
styrkur sem mælingar miðast við [is]
controlled expression of genes
stýrð tjáning gena [is]
guided type fall arresters
stýrður fallstöðvunarbúnaður [is]
demand response transmission constraint management
demand side response transmission constraint management
DSR TCM
stýring flutningstakmarkana með notkunarsvörun [is]
efterspørgselsreaktion vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet [da]
efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar [sæ]
traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande [fr]
lastseitige Steuerung zum Engpassmanagement [de]
demand response reactive power control
stýring launafls með notkunarsvörun [is]
demand response active power control
demand side response active power control
DSR APC
stýring raunafls með notkunarsvörun [is]
efterspørgselsreaktion vedrørende regulering af aktiv effekt [da]
efterfrågeflexibilitet för reglering av aktiv effekt [sæ]
réglage de la puissance active par la participation active de la demande [fr]
lastseitige Steuerung zur Wirkleistungsregelung [de]
key interest rates
stýrivextir [is]
control pressure
stýriþrýstingur [is]
controlled safety pressure relief system
stýrt þrýstingsminnkunarkerfi [is]
expression
stæða [is]
prescribed conditions
stöðluð skilyrði [is]
stability of market shares
stöðugleiki markaðshlutdeildar [is]
non-progressive disease
stöðugur sjúkdómur [is]
permanent presence
stöðug viðvera [is]
arrest
stöðva [is]
Committee established under Security Council Resolution 421 concerning the Question of South Africa
Suður-Afríkunefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 421 [is]
separate figures
sundurliðaðar tölur [is]
aged residue column leaching
súluútskolunarpróf á eldri leifum [is]
response
svar [is]
respondent
svarandi [is]
response variable
svarbreyta [is]
response burden
svarbyrði [is]
response time
svarfrestur [is]
responsive DNA sequence
svargæf DNA-röð [is]
svarbúin DNA-röð [is]
responsiv DNA-sekvens [da]
responsiv DNA-sekvens [sæ]
reaktiv DNA-Sequenz [de]
response rate
svarhlutfall [is]
wave response rate
svarhlutfall eftir bylgjum [is]
unit response rate
svarhlutfall einingar [is]
response time
svartími [is]
health risk equalisation systems
HRES
sveiflujöfnun vegna heilsutrygginga [is]
HRES [is]
crest factor
sveifluvíddarstuðull [is]
high pressure flexible connections
sveigjanlegar tengingar fyrir háþrýsting [is]
resistance to buckling
sveigjutregða [is]
flex resistance
sveigjuþol [is]
stressed funding scenario
sviðsmynd fjármögnunarerfiðleika [is]
Managing Director for Crisis Response
sviðsstjóri viðbragða við hættuástandi [is]
termination of parental responsibility
svipting ábyrgðar foreldra [is]
porcine stress syndrome
svínastreita [is]
regional reserve
svæðisbundinn varasjóður [is]
response
svörun [is]
response factor
svörunarstuðull [is]
response time
svörunartími [is]
reaktionstid [da]
temps de réponse [fr]
filter response time
svörunartími síu [is]
span response
svörun mælisviðskvörðunar [is]
response to treatment
svörun við meðferð [is]
residual sugar
sykurleifar [is]
express
sýna [is]
establish an interest in the result of a case
sýna fram á að hafa hagsmuna að gæta við úrlausn máls [is]
demonstrate practice of drills and procedures
sýna kunnáttu sína í æfingum og verklagi [is]
represent by a bell-shaped curve
sýna með normalferli [is]
indicated airspeed at threshold
VAT
sýndur flughraði yfir þröskuldi [is]
cypress
sýprusviðir [is]
sýprusar [is]
cypres [da]
cypress-arter [sæ]
cyprès véritable, cypress véritable [fr]
Zypresse [de]
Cupressus spp. [la]
acid reserve
sýruforði [is]
acid resistant
sýruþolinn [is]
gastro-resistant
sýruþolinn [is]
acid resistant filter paper
sýruþolinn síupappír [is]
sperm reserve
sæðisfrumuforði [is]
cauda epididymal sperm reserve
sæðisfrumuforði í eistalyppurófu [is]
progressively motile sperm
sæðisfrumur sem fá smám saman aukinn hreyfanleika [is]
seat armrest
sætisarmur [is]
sales representative
sölufulltrúi [is]
sales presentation
presentation
söluumbúnaður [is]
take responsibility for the asylum seeker
taka við umsækjanda um hæli [is]
prendre en charge le demandeur d´asile [fr]
den Asylbegehrenden übernehmen [de]
restrict access
takmarka aðgang [is]
scarce resource
scarce resources
takmarkaðar auðlindir [is]
limited representation
takmarkað fyrirsvar [is]
restricted type-certificate
restricted type certificate
takmarkað tegundarvottorð [is]
restricted access
takmarkaður aðgangur [is]
restrictive measure
takmarkandi ráðstöfun [is]
restrictive tax measures
takmarkandi skattaráðstafanir [is]
restrictive terms
takmarkandi skilmálar [is]
restrictive condition
takmarkandi skilyrði [is]
procedures for limiting the territorial validity of visas
takmarkanir á gildissvæði vegabréfsáritana [is]
modalité de limitation de la validité territoriale des visas [fr]
Modalitäten der räumlichen Beschränkung des Sichtvermerks [de]
movement restrictions
takmarkanir á tilflutningi [is]
export restrictions
takmarkanir á útflutningi [is]
útflutningstakmarkanir [is]
field of use restrictions
takmarkanir með tilliti til notkunarsviðs [is]
veterinary restrictions
takmarkanir sem varða heilbrigði dýra og dýraafurða [is]
captive use restrictions
takmarkanir til eigin nota [is]
finite resource
takmörkuð auðlind [is]
scarce physical resources
takmörkuð, efnisleg föng [is]
restricted use of information
takmörkuð notkun upplýsinga [is]
restriction
takmörkun [is]
restraint
takmörkun [is]
safety restriction
takmörkun af öryggisástæðum [is]
restricted zone
takmörkunarsvæði [is]
restriction of parental responsibility
takmörkun á ábyrgð foreldra [is]
regulatory restriction
takmörkun á grundvelli reglna [is]
takmörkun samkvæmt reglum [is]
limitation of use of restrictions of rights
takmörkun á skerðingu réttinda [is]
limitation de l´usage des restrictions aux droits [fr]
immigration restriction
takmörkun sem gildir um innflytjendur [is]
operational pilot restriction limitation
ORL
takmörkun við starfrækslu flugmanns [is]
speech-compression system
talþjöppunarkerfi [is]
resolution of the exciter
tannafjöldi mögnunarhjóls [is]
neurotoxic response
taugaeiturhrifasvörun [is]
dorsal root fibres
taugaþræðir úr afturrót mænu [is]
ventral root fibres
taugaþræðir úr framrót mænu [is]
rate resulting from tariff consultations
taxti í kjölfar samráðs um gjaldskrá [is]
restraint
tálmi [is]
resources
tekjur [is]
income from forestry
tekjur af skógarnytjum [is]
own resources system
system of own resources
tekjuöflunarkerfi [is]
système des ressources propres [fr]
System der Eigenmittel [de]
Communities´ own resources system
Communities´ system of own resources
system of own resources of the Community
tekjuöflunarkerfi Bandalaganna [is]
ordning for Fællesskabernes egne indtægter [da]
système des ressources propres de la Communauté [fr]
System der Eigenmittel der Gemeinschaften [de]
system of own resources of the Union
tekjuöflunarkerfi Sambandsins [is]
système des ressources propres de l´Union [fr]
System der Eigenmittel der Union [de]
Associated EURES Partner
tengdur samstarfsaðili EURES-netsins [is]
pressure test connection
tengi fyrir þrýstingsprófun [is]
fittings for signature suppression
tengihlutur til ummerkjaleyndar [is]
ODR contact point
open dispute resolution point
tengiliður við rafrænan vettvang til lausnar deilumálum á Netinu [is]
pressure tapping
tenging fyrir þrýstingsmæli [is]
cut-in pressure
tengiþrýstingur [is]
connector sets for optical fibres and cables
tenglasett fyrir ljósleiðara og ljósleiðarastrengi [is]
dose-response relationship
dose response relationship
dose response
dosage related response
tengsl milli skammts og svörunar [is]
dosis-responsforhold [da]
dos-responsförhållandet [sæ]
relation dose-effet [fr]
Reaktion bezüglich der Dosis [de]
TETRA-equipment
Terrestrial trunked radio-equipment
TETRA-búnaður (fléttuð, þráðlaus landnet) [is]
textile residues
textílafgangur [is]
man made mineral fibres
MMMF
tilbúnar steinefnatrefjar [is]
for resale in the same condition as received
til endursölu í óbreyttu ástandi [is]
resources
tilföng [is]
statistical resources
tilföng til hagskýrslugerðar [is]
in the interests of clarity
til glöggvunar [is]
in the interests of rationality
til hagræðingar [is]
due restraint
tilhlýðilegt aðhald [is]
design of research and development
tilhögun rannsóknar- og þróunarverkefna [is]
for pressure purposes
til notkunar undir þrýstingi [is]
prescribed information
tilskildar upplýsingar [is]
capped fiscal measures
tilslakanir í ráðstöfunum er varða skattamál [is]
specific restraint
tiltekin takmörkun [is]
resource perspectives
tiltækt fjármagn [is]
presence
tilvist [is]
vibration suppression controls
titringsbælingarstjórn [is]
frequency resource
tíðnibúnaður [is]
demand response system frequency control
demand side response system frequency control
DSR SFC
tíðnistýring kerfis með notkunarsvörun [is]
temporary residence permit
tímabundið dvalarleyfi [is]
permis de séjour temporaire [fr]
befristete Aufenthaltsgenehmigung [de]
temporary residence
tímabundin búseta [is]
temporary inability to work as a result of disability
tímabundin vanhæfni til að stunda vinnu af völdum fötlunar [is]
dressmaking pin
títuprjónn [is]
expressed nucleic acid sequence
tjáð kjarnsýruröð [is]
express a single position
tjá eina afstöðu [is]
expression
tjáning [is]
expression vector
tjáningarferja [is]
expression
tjáningarform [is]
freedom of expression
tjáningarfrelsi [is]
ytringsfrihed [da]
yttandefrihet [sæ]
liberté d´expression [fr]
Meinungsfreiheit, Recht auf freie Meinungsäußerung [de]
claims representative
tjónauppgjörsfulltrúi [is]
tensile stress
togspenna [is]
trækspænding [da]
dragspänning [sæ]
Customs Code Committee - Section for Customs procedures with economic impact
tollalaganefnd - deild sem fjallar um tollferla sem hafa efnahagsleg áhrif [is]
customs representative
tollfulltrúi [is]
tonne of oil resource equivalent
TORE
tonn olíuauðlindajafngildis [is]
peak spectral response
toppgildi litrófssvörunar [is]
great crested grebe
toppgoði [is]
toppet lappedykker [da]
skäggdopping [sæ]
grèbe huppé [fr]
Haubentaucher [de]
Podiceps cristatus [la]
dielectric resonator
torleiðihermir [is]
trans-resveratrol
trans-resveratról [is]
constituent fibres
trefjaefnisþættir [is]
component fibres
trefjahlutar [is]
non-wood based fibres
trefjar úr öðrum efnum en viði [is]
resistance to inertia load
tregðumótstaða [is]
inertikræfter [da]
Massenkräfte [de]
non-forestry trees
tré, ekki til skógarnytja [is]
accredited members of diplomatic missions and consular representations
trúnaðarbundnir fulltrúar sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa [is]
union representative
trúnaðarmaður [is]
actuarial present value of promised retirement benefits
tryggingafræðilegt núvirði áfallinna eftirlaunaskuldbindinga [is]
technical reserve
tryggingarsjóður [is]
security interest
trygging á efndum [is]
guaranteed residual value
tryggt hrakvirði [is]
tongue depressor
tunguspaði [is]
tungespatel, tungeholder [da]
axle with double tyres
tvíhjólaás [is]
binomial expression
binomial
tvíliða [is]
equivocal response
tvíræð svörun [is]
reciprocating displacement compressor
tvívirk þjappa með færslu [is]
twin tyres
tvöföld hjól [is]
technical procedures
tækniaðgerðir [is]
technical prescription
tækniforskrift [is]
technical progress
tækniframfarir [is]
technical rope rescue
tæknileg línubjörgun [is]
technical restriction
tæknileg takmörkun [is]
consultative Technical Group for Marine Pollution Preparedness and Response
tæknilegur samráðshópur á sviði viðbúnaðar og viðbragða við sjávarmengun [is]
aggressive
tærandi [is]
corrosion resistance
tæringarþol [is]
corrosion-resistant
tæringarþolinn [is]
corrosion resistance test
tæringarþolsprófun [is]
hashing
hash addressing
tæting [is]
shredder residues
tættar leifar [is]
statistical results
tölfræðilegar niðurstöður [is]
numerical results
tölulegar niðurstöður [is]
computerised reservation system
computerized reservation system
CRS
tölvufarskráningarkerfi [is]
computer reservation system
tölvufarskráningarkerfi [is]
e-mail address
electronic mail address
email address
tölvupóstfang [is]
adapting to technical progress
um aðlögun að tækniframförum [is]
representative status
umboð [is]
representation
umboðsaðili [is]
representative office
umboðsskrifstofa [is]
dressing equipment
umbúðir [is]
interesterified
umestraður [is]
reserve of travel
umframfærsla [is]
vandringsreserve [da]
réserve de course [fr]
excess pressure
umframþrýstingur [is]
terrestrial environment
umhverfi á landi [is]
environmental restriction
umhverfishamla [is]
ambient pressure
umhverfisloftþrýstingur [is]
omgivelsestryk [da]
omgivningstryck [sæ]
Ministry for the Environment and Natural Resources
umhverfis- og auðlindaráðuneytið [is]
signature suppression
ummerkjaleynd [is]
administration of human resources
umsjón með mannafla [is]
care responsibilities
umönnun [is]
residential care activities
umönnun á dvalarheimilum [is]
chaired by the representative of the Commission
undir formennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar [is]
IMO´s Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue
COMSAR
International Maritime Organization´s Sub-committee on Radiocommunications and Search and Rescue
undirnefnd Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um fjarskiptamál og leit og björgun [is]
Restricted Committee of the Safety and Health Commission for the Mining and other Extractive Industries
undirnefnd öryggis- og heilbrigðisnefndar fyrir námuvinnslu og annan námuiðnað [is]
negative pressure
undirþrýstingur [is]
underpressure
under-pressure
undirþrýstingur [is]
depression
undirþrýstingur [is]
intake depression
undirþrýstingur í inntaki [is]
inlet depression
undirþrýstingur í inntaki [is]
intake manifold depression
undirþrýstingur í soggrein [is]
inflated rescue boat
uppblásinn léttbátur [is]
compensatory interest
uppbótarvextir [is]
restorative justice
uppbyggileg réttvísi [is]
position of rest
upphafsstaða [is]
initial pressure
upphafsþrýstingur [is]
resolution
upplausn [is]
resolving power
upplausnargeta [is]
related party disclosures
upplýsingagjöf um viðskipti tengdra aðila [is]
resource centre
upplýsingamiðstöð [is]
information threshold
upplýsingamörk [is]
validity related information of e-signatures
upplýsingar sem tengjast gildi rafrænna undirskrifta [is]
information resources
upplýsingatilföng [is]
refresher training
upprifjunarþjálfun [is]
cumulative results
uppsafnaðar niðurstöður [is]
aggregated results
uppsafnaðar niðurstöður [is]
accumulated reserve
uppsafnaður varasjóður [is]
resorption
uppsog [is]
lift-up footrest
upptakanlegt ástig [is]
resuspension
uppþyrlun [is]
pressure of the spray
úðaþrýstingur [is]
fault resolution
úrbætur vegna bilana [is]
urea formaldehyde resin
urea-formaldehyde resin
úreaformaldehýðresín [is]
residual waste
úrgangsleifar [is]
restaffald [da]
restavfall [sæ]
déchêt résiduel [fr]
Restabfall [de]
residual lye
úrgangslútur [is]
sludge residue
úrgangsseyra [is]
redress procedure
úrlausnarmeðferð [is]
health resources
úrræði í heilbrigðismálum [is]
Union resources
úrræði sem Sambandið leggur til [is]
dispute resolution mechanisms
úrræði til lausnar deilumála [is]
ADR entity
alternative dispute resolution entity
úrskurðaraðili í deilumálum utan dómstóla [is]
resignation
úrsögn [is]
representative survey
úrtakskönnun [is]
spread of macrolide resistance
útbreiðsla baktería sem hafa þol gegn makrólíðum [is]
extractable residue
útdraganleg leif [is]
útdráttarleif [is]
extract residue
útdráttarleif [is]
residue of extraction solvents
útdráttarleysisleif [is]
restrictions on exports
útflutningshöft [is]
export restrictions
útflutningshöft [is]
reserved for the Publication Office
útfyllist af útgáfuskrifstofunni [is]
press publication
útgefið fréttaefni [is]
issued share capital
issued shares capital
útgefið hlutafé [is]
allocation of resources
úthlutun fjármagns [is]
IP addressing
úthlutun IP-vistfanga [is]
allocation of resources among force groupings
úthlutun tilfanga meðal hersveita [is]
equalisation reserve
equalization reserve
útjöfnunarsjóður [is]
result
útkoma [is]
foreign resident
útlendingur með búsetu [is]
emission sound pressure level
útsent hljóðþrýstingsstig [is]
spheres of competence
valdheimildir [is]
selected respondent
valinn svarandi [is]
selective pressure
valþrýstingur [is]
usual residence
vanaleg búseta [is]
place of usual residence
vanalegur búsetustaður [is]
power reservoir
varaaflgeymir [is]
radio reserve source of energy
varaaflstöð fyrir fjarskiptabúnað [is]
reserve fuel
varaeldsneyti [is]
reserve capacity
varaflutningsgeta [is]
Vice-President
varaforseti [is]
reselling part
varahlutur til endursölu [is]
segregated reserve
varasjóður [is]
reserve
reserves
varasjóður [is]
varasjóðir [is]
reserve fund
varasjóður [is]
Community reserve
varasjóður Bandalagsins [is]
new entrants´ reserve
NER
varasjóður fyrir nýja aðila [is]
wildlife preservation service
varðveisla náttúruverndarsvæða [is]
preservation service of historical sites and buildings
varðveisla sögulegra staða og bygginga [is]
covered interest parity
varið vaxtajafnvægi [is]
thermal stress
varmafræðilegt álag [is]
thermal resistance
varmaviðnám [is]
respondent party
varnaraðili [is]
pesticide residue
varnarefnaleif [is]
pesticidrest [da]
pesticidrest [sæ]
résidu de pesticide [fr]
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln [de]
water resource
vatnsauðlind [is]
hydromorhological pressure
vatnsformfræðilegt álag [is]
water resistance
vatnsfráhrinding [is]
dehydration press
vatnssneyðingarpressa [is]
pressurised water cleaning apparatus
pressurized water cleaning apparatus
vatnsþrýstihreinsitæki [is]
water pressure reducing valve
vatnsþrýstiminnkunarloki [is]
hydrostatic pressure test
vatnsþrýstiprófun [is]
interest rebate
vaxtaafsláttur [is]
interest rate guarantee
vaxtaábyrgð [is]
interest-rate risk
interest rate risk
vaxtaáhætta [is]
interest rate exposure
vaxtaáhætta [is]
cash flow interest rate risk
vaxtaáhætta með tilliti til sjóðstreymis [is]
interest rate risk position
vaxtaáhættustaða [is]
interest reset date
vaxtaákvörðunardagur [is]
interest margin
vaxtaálag [is]
interest-bearing asset
vaxtaberandi eign [is]
interest-bearing instrument
vaxtaberandi gerningur [is]
long-term interest-bearing liability
vaxtaberandi langtímaskuld [is]
non-current interest-bearing liability
vaxtaberandi langtímaskuld [is]
interest-bearing liability
vaxtaberandi skuld [is]
interest-rate change
vaxtabreyting [is]
interest rate smoothing
vaxtabreytingar [is]
interest-rate instrument
interest rate instrument
vaxtabréf [is]
interest subsidy
vaxtabætur [is]
interest relief
vaxtabætur [is]
interest cost
vaxtagjöld [is]
interest payable
vaxtagjöld [is]
interest payment
vaxtagreiðsla [is]
interest expense
vaxtakostnaður [is]
interest rate collar
vaxtakragi [is]
interest-free loan
vaxtalaust lán [is]
interest rate floor
vaxtalágmark [is]
reduction in interest rates
vaxtalækkun [is]
interest-rate subsidy
vaxtaniðurgreiðsla [is]
interest rate sensitivity
vaxtanæmi [is]
interest-only strip receivable
vaxtaræmukrafa [is]
interest-rate contract
interest rate contract
vaxtasamningur [is]
interest cash flow
vaxtasjóðstreymi [is]
interest-rate swap
interest rate swap
IRS
vaxtaskiptasamningur [is]
floating interest-rate swap
floating interest rate swap
vaxtaskiptasamningur á breytilegu gengi [is]
amortising interest rate swap
amortizing interest rate swap
vaxtaskiptasamningur með breytilegum höfuðstól [is]
pay-floating interest rate swap
vaxtaskiptasamningur með breytilegum vöxtum [is]
receive-fixed interest rate swap
vaxtaskiptasamningur með föstum vöxtum [is]
cross-currency interest swap
cross-currency interest rate swap
vaxtaskiptasamningur milli gjaldmiðla [is]
swap fra en fastforrentet valuta til en anden variabelt forrentet valuta [da]
valutaränteswap, valutaräntesvapp [sæ]
swap hybride [fr]
gekreutzter Swap [de]
level of interest rates
vaxtastig [is]
recovery interest rate
vaxtastig endurgreiðslna [is]
interest-rate subsidy
interest rate subsidy
vaxtastyrkur [is]
type of interest rate
vaxtategund [is]
interest receivable
vaxtatekjur [is]
interest income
vaxtatekjur [is]
interest rate cap
vaxtaþak [is]
exposure resulting from an unforeseeable event or an accident
váhrif af völdum ófyrirsjáanlegs atburðar eða slyss [is]
insurance technical reserve
vátryggingarsjóður [is]
website address
veffang [is]
URL
uniform resource locator
universal resource locator
veffang [is]
Internet address
veffang [is]
road restraint system
vegahindrun [is]
due to a parliamentary scrutiny reserve
vegna fyrirvara um umfjöllun þingsins [is]
Roadmap to a Resource Efficient Europe
Resource Efficiency Roadmap
vegvísir að auðlindanýtinni Evrópu [is]
køreplan til et ressourceeffektivt Europa [da]
färdplan för ett resurseffektivt Europa [sæ]
feuille de route pour une Europe efficace dans l´utilisation des ressources [fr]
Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa [de]
Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system
Vegvísir að einu samevrópsku flutningasvæði - í átt að samkeppnishæfu og auðlindanýtnu flutningakerfi [is]
hunting reserve
veiðilenda [is]
Institute of Freshwater Fisheries
Veiðimálastofnun [is]
restaurant service
veitingaþjónusta [is]
attribution of parental responsibility
veiting ábyrgðar foreldra [is]
welfare service not delivered through residential institutions
velferðarþjónusta, ekki á vegum dvalarstofnana [is]
rolling resistance coefficient
veltiviðnámsstuðull [is]
rullemodstandskoefficient [da]
rullmotståndskoefficient [sæ]
coefficient de résistance au roulement [fr]
Rollwiderstandsbeiwert [de]
dosage-related response
vensl svörunar og mismunandi skammtastærða [is]
suffer prejudice as a result of unlawful processing
verða fyrir skaða vegna ólöglegrar gagnavinnslu [is]
inflationary pressure
inflation pressure
verðbólguvaldur [is]
pression inflationniste, tension inflationniste [fr]
Inflationsdruck [de]
residential mortgage-backed securities
verðbréf, tryggð með fasteignaveði í íbúðarhúsnæði [is]
securitisation of revolving exposures
securitization of revolving exposures
verðbréfun hlaupandi áhættuskuldbindinga [is]
price depression
verðlækkun [is]
mineral resources
verðmæt jarðefni [is]
price restriction
verðtakmörkun [is]
parchment-dressed
verkaður sem bókfell [is]
pergamentverkaður [is]
respondent credit institution
verkbeiðendalánastofnun [is]
respondent institution
verkbeiðendastofnun [is]
project of common interest
verkefni sem þjónar sameiginlegum hagsmunum [is]
operating procedures
verkhættir [is]
departure contingency procedures
verklag í viðlögum við brottflug [is]
operating procedures
verklagsreglur [is]
terminal area procedures
verklagsreglur fyrir aðflugssvæði [is]
ETOPS operational procedures
verklagsreglur í fjarflugi [is]
emergency procedures
verklagsreglur í neyðartilvikum [is]
cockpit procedures
verklagsreglur í stjórnklefa [is]
handling procedures
verklagsreglur um afgreiðslu [is]
instrument departure procedures
verklagsreglur um blindbrottflug [is]
en-route COM procedures
verklagsreglur um fjarskipti á flugleið [is]
security procedures
verklagsreglur um flugvernd [is]
noise abatement procedures
verklagsreglur um hávaðamildun [is]
en-route NAV procedures
verklagsreglur um leiðsögu á flugleið [is]
acceptance procedures
verklagsreglur um móttöku [is]
procedure for presenting accounts
verklagsreglur við birtingu reikninga [is]
ramp inspection procedures
verklagsreglur við skoðun á hlaði [is]
normal procedures
verklag við eðlilegar aðstæður [is]
fuelling procedures
verklag við eldsneytistöku og -losun [is]
crisis management procedures
verklag við hættustjórnun [is]
navigation procedures
verklag við leiðsögu [is]
COM-failure procedures
verklag þegar fjarskipti bregðast [is]
QFE operating procedures
verklegsreglur varðandi notkun hæðarmælis sem stilltur er á staðarþrýsting [is]
mechanism responsible for carcinogenic action
verkunarháttur sem veldur krabbameini [is]
freshwater protection
vernd ferskvatns [is]
soil conservation
soil protection
soil preservation
verndun jarðvegs [is]
varðveisla jarðvegs [is]
jordbeskyttelse, jordbundsvevaring [da]
markskydd, markvård [sæ]
protection du sol, conservation des sols [fr]
Bodenschutz, Bodenerhaltung [de]
worst foreseeable conditions of use
verstu, fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði [is]
verstu notkunarskilyrði sem unnt er að sjá fyrir [is]
worst case residue situation
verstu, hugsanlegu aðstæður í tengslum við efnaleifar [is]
værst tænkelige situation med hensyn til restkoncentrationer [da]
sämsta tänkbara resthaltssituation [sæ]
substantial interests
verulegir hagsmunir [is]
significant residues
verulegt magn efnaleifa [is]
European Strategy Forum on Research Infrastructures
ESFRI
vettvangur evrópskrar stefnumótunar um rannsóknainnviði [is]
Forum of Arctic Research Operators
FARO
Vettvangur norðurslóðarrannsókna [is]
interest
vextir [is]
interest rate
vextir [is]
interest rate implicit in a lease
vextir, innbyggðir í leigu [is]
interest chargeable
vextir sem eru skuldfæranlegir [is]
below-market interest rate
vextir sem eru undir markaðsvöxtum [is]
forestry machinery
vélbúnaður til nota í skógrækt [is]
mechanically pressed
vélpressaður [is]
addressing machine
automatic labelling machine
vél til að prenta heimilisföng [is]
adresseringsmaskine [da]
adresseringsmaskin [sæ]
wood fibres
viðartrefjar [is]
wood preservative
viðarvarnarefni [is]
wood preservation product
viðarvarnarefni [is]
wood preserving chemical
viðarvarnarefni [is]
timber preservative
viðarvörn [is]
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875 [is]
ancillary restraints
viðbótarhömlur [is]
accessoriske begrænsninger [da]
Nebenabreden [de]
ancillary restriction
viðbótartakmörkun [is]
response
viðbragð [is]
response action
viðbragðsaðgerð [is]
response capacities
viðbragðsbjargir [is]
impulse response function
viðbragðsfall [is]
rescue medication
viðbragðslyf [is]
erstatningsmedicin [da]
undsättningsläkemedel [sæ]
response threshold
viðbragðsskil [is]
Computer Emergency Response Team
CERT
viðbragðsteymi vegna neyðartilvika er varða tölvuöryggi [is]
it-beredskabsenhed, CERT [da]
incidenthanteringsorganisation, organisation för incidenthantering, Cert [sæ]
équipe d´intervention en cas d´urgence informatique [fr]
Computer Security Incident Response Team
CSIRT
viðbragðsteymi vegna váatvika er varða tölvuöryggi [is]
enhed, der håndterer IT-sikkerhedshændelser, CSIRT [da]
enhet för hantering av datasäkerhetsincidenter [sæ]
équipe de réaction aux incidents touchant la sécurité informatique [fr]
response time
viðbragðstími [is]
response
viðbrögð [is]
stress reactions
viðbrögð við streitu [is]
anticipatory measures
viðbúnaður [is]
appropriate measures
viðeigandi ráðstafanir [is]
repair service of floating structures
viðgerðarþjónusta, tengd fljótandi mannvirkjum [is]
maintenance service of floating structures
viðhaldsþjónusta, tengd fljótandi mannvirkjum [is]
contingency procedures
viðlagaverklagsreglur [is]
Commission´s Institute for Reference Materials and Measurements
IRMM-JRC
Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Reference Materials and Measurements
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun Sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [is]
threshold
viðmiðunarfjárhæð [is]
clearing threshold
viðmiðunarfjárhæð stöðustofnunar [is]
clearinggrænseværdier [da]
threshold limit
viðmiðunargildi [is]
threshold value
viðmiðunargildi [is]
threshold level
viðmiðunargildi [is]
acute exposure threshold level
AETL
viðmiðunargildi fyrir bráð váhrif [is]
injection site residue reference value
ISRRV
viðmiðunargildi fyrir leifar á inndælingarstað [is]
OBD threshold limit
viðmiðunargildi innbyggða greiningarkerfisins [is]
threshold level of exposure
viðmiðunargildi váhrifa [is]
amount of statistical threshold
viðmiðunarmörk [is]
threshold
viðmiðunarmörk [is]
market share threshold
viðmiðunarmörk fyrir markaðshlutdeild [is]
statistical threshold
viðmiðunarmörk í hagskýrslum [is]
survey threshold
viðmiðunarmörk í könnun [is]
quality threshold
viðmiðunarmörk um gæði [is]
guidelines for the validation of screening methods for residues of veterinary medicines
viðmiðunarreglur um fullgildingu aðferða til að skima leifar dýralyfja [is]
guidelines on vertical restraints
viðmiðunarreglur um lóðréttar takmarkanir [is]
Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty
viðmiðunarreglur um ríkisaðstoð til að bjarga og endurskipuleggja fyrirtæki utan fjármálamarkaðar sem eiga í erfiðleikum [is]
emergency response planning guidelines
ERPG
viðmiðunarreglur um skipulagningu neyðarviðbragða [is]
benchmark interest rate risk
viðmiðunarvaxtaáhætta [is]
benchmark interest rate
viðmiðunarvextir [is]
benchmark interest rate component
viðmiðunarþáttur vaxta [is]
reference pressure
viðmiðunarþrýstingur [is]
dry reference pressure
viðmiðunarþrýstingur án raka [is]
resistor
viðnám [is]
resistance
viðnám [is]
resistance of materials
viðnám efnis [is]
resistance to permeation
viðnám gegn gegndræpi [is]
resistance to penetration
viðnám gegn gegnflæði [is]
side impact resistance
viðnám gegn höggi frá hlið [is]
resilience to climate change
climate change resilience
climate resilience
viðnám gegn loftslagsbreytingum [is]
modstandsdygtigheden over for klimaændringer [da]
klimattålighet [sæ]
résilience face au changement climatique [fr]
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel [de]
resistance to cutting by sharp objects
viðnám gegn skurði með hvössum hlutum [is]
resistance to penetration
viðnám gegn stungu [is]
resistance thermometer
viðnámshitamælir [is]
resistive ignition cable
viðnámskveikjuþráður [is]
photoresistor
photo resistor
viðnámsljósnemi [is]
resistance variation method
viðnámsmunaraðferð [is]
resistance overpotential
resistance overvoltage
viðnámsyfirspenna [is]
resistansoverspænding, modstandsoverpotentiale [da]
resistansöverspänning [sæ]
surtension de résistance [fr]
Widerstandsüberspannung [de]
resilience
viðnámsþróttur [is]
resistive ink
viðnæmt blek [is]
viðnámsblek [is]
Council of Europe Resettlement Fund
Viðreisnarsjóður Evrópuráðsins [is]
commercial interests
viðskiptahagsmunir [is]
commercial presence
viðskiptanærvera [is]
residence time
viðstöðutími [is]
opholdstid [da]
uppehållstid [sæ]
durée de résidence [fr]
Verweilzeit, Verweildauer [de]
addressee
viðtakandi [is]
adequate rest period
viðunandi hvíldartími [is]
authorised representative
authorized representative
viðurkenndur fulltrúi [is]
duly accredited representative
viðurkenndur fulltrúi [is]
accredited representative
viðurkenndur fulltrúi [is]
presence
viðurvist [is]
alert threshold
viðvörunarmörk [is]
progressive fan
vifta með stighækkandi blástur [is]
weekly rest
vikulegur hvíldartími [is]
misleading representation
villandi framsetning [is]
misleading presentation
villandi framsetning [is]
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss [is]
torsion resistance
vindingsviðnám [is]
union representation
vinna fyrir verkalýðsfélag [is]
work involving payment by results
vinna sem er greidd sem ákvæðisvinna [is]
dressed stonework
vinna við tilhöggvinn stein [is]
dressing
vinnsla [is]
dressing ores
vinnsla málmgrýtis [is]
processing restrictions
vinnslutakmarkanir [is]
operating pressure
vinnsluþrýstingur [is]
working stress
vinnuálag [is]
Open-Ended Working Group on the Question of Equitable Representation and Increase in the Membership of the Security Council
vinnuhópur um aukið jafnræði og fjölgun aðildarríkja í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna [is]
vinnuhópur um aukið jafnræði og fjölgun aðildarríkja í öryggisráði SÞ [is]
labour market responsive to economic change
vinnumarkaður sem getur lagað sig að breyttum efnahagslegum aðstæðum [is]
European Employment Services network
EURES
vinnumiðlunarnet Evrópu [is]
EURES-netið [is]
operational pressure
vinnuþrýstingur [is]
working pressure
vinnuþrýstingur [is]
VAT resources
virðisaukaskattstekjur [is]
VAT resources base
base of VAT resources
virðisaukaskattstofn [is]
valuation reserve
virðisvarasjóður [is]
active fire protection measures
virkar brunavarnir [is]
effective interest
virkir vextir [is]
activation measures to support employability
virkjandi ráðstafanir sem styðja við ráðningarhæfi [is]
effective circumference of the wheel tyres
virkt ummál hjólbarða [is]
address
vistfang [is]
aircraft address
vistfang loftfars [is]
address
vistfengja [is]
stores
vistir [is]
aircraft´s stores
vistir fyrir loftför [is]
terrestrial ecosystem
vistkerfi á landi [is]
landvistkerfi [is]
global resource information database
GRID
víðtækur hjálpargagnagrunnur [is]
subordinated retained interests
víkjandi, eftirstæðir hagsmunir [is]
researcher
vísindamaður [is]
Scientific Committee on Veterinary Measures relating to Public Health
Scientific Commitee on Veterinary Public Health
SCVPH
vísindanefnd um heilbrigðisráðstafanir á sviði dýra og dýraafurða sem tengjast lýðheilsu [is]
scientific research
vísindarannsóknir [is]
equity-indexed interest
vísitölutryggðir vextir, miðaðir við vísitölu eigin fjár [is]
commodity-indexed interest
vísitölutryggðir vextir, miðaðir við vísitölu hrávöru [is]
cross-resistance
víxlþol [is]
land cress
winter cress
vorbleikja [is]
langskulpet vinterkarse, landkarse [da]
vinterkrasse, vårgyllen [sæ]
cresson de terre, cresson de jardin [fr]
Amerikanische Winterkresse [de]
Barbarea praecox [la]
demand response unit document
DRUD
vottorð um notkunarsvörun einingar [is]
efterspørgselsreaktionsenhedsdokument [da]
intyg om en enhets efterfrågeflexibilitet [sæ]
dossier technique pour unité avec participation active de la demande [fr]
Nachweisdokument für Verbrauchseinheiten [de]
fresh weight
votvigt [is]
wet scrub resistance
scrub resistance
votþvottheldni [is]
expected results
væntar niðurstöður [is]
dilutive potential ordinary shares
væntir, almennir hlutir sem verða fyrir þynningaráhrifum [is]
expected present value
vænt núvirði [is]
fluid reservoir
vökvageymir [is]
hydraulic press
vökvapressa [is]
hydraulisk presse [da]
hydraulisk press [sæ]
goods for resale
vörur til endursölu [is]
mattress pad
yfirdýna [is]
transfer of results
yfirfærsla niðurstaðna [is]
resurfacing works
yfirlagnir [is]
Declaration of Iceland, Denmark, Finland, Norway and Sweden on Corresponding Neutrality Clauses
yfirlýsing Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um samstæð hlutleysisákvæði [is]
Déclaration entre l´Islande, le Danemark, la Finlande, la Norvége et la Sùede concernant les règles, similaires de neutralité [fr]
Declaration with respect to Certain Fundamental Rules of Maritime Law in Time of War
yfirlýsing um nokkur undirstöðuatriði sjóréttar á stríðstímum [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and Australia
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Ástralíu [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and the United Kingdom
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Bretlands [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and Canada
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Kanada [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and New Zealand
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Declaration respecting Exemption from Forced Loans and Compulsory Military Service, between Iceland and South Africa
yfirlýsing um undanþágu frá nauðungarlánum og herþjónustu, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
official responsible locally for border checks
yfirmaður landamæraeftirlits á staðnum [is]
fonctionnaire localement responsable du contrôle frontalier [fr]
cadres
yfirmenn [is]
surge suppressor
yfirspennuafrás [is]
overvoltage suppressor
yfirspennuhemill [is]
surge arrester
SPD
yfirspennuvari [is]
lynafleder, overspændingsafleder, overspændingssikring [da]
avledare [sæ]
over-expression
overexpression
yfirtjáning [is]
overudtryk [da]
Überexpression, Überexprimieren [de]
authority responsible for carrying out official checks
yfirvald sem annast framkvæmd opinbers eftirlits [is]
responsible authority
yfirvald sem ber ábyrgð [is]
ábyrgt yfirvald [is]
authority which issued the request for arrest
yfirvald sem leggur fram beiðni um handtöku [is]
autorité dont émane la demande d´arrestation [fr]
um die Festnahme ersuchende Behörde [de]
pressurisation
pressurization
yfirþrýstingur [is]
positive pressure
yfirþrýstingur [is]
withdrawing the residence permit
það að afturkalla dvalarleyfi [is]
afturköllun dvalarleyfis [is]
retrait du titre de séjour [fr]
Einziehung des Aufenthaltstitels [de]
delegation under the responsibility of the competent authority
það að deila ábyrgð lögbærs yfirvalds til annarra [is]
subordination of retained interest
það að eftirstæðir hagsmunir verða víkjandi [is]
over-representation
það að fá of mikið vægi [is]
restraint of animals
það að festa dýr [is]
compliance with the minimum reserve requirements
það að fylgja reglum um bindiskyldu [is]
presumption
það að ganga út frá e-u [is]
issuing of a residence permit
það að gefa út dvalarleyfi [is]
útgáfa dvalarleyfis [is]
délivrance du titre de séjour [fr]
Erteilung eines Aufenthaltserlaubnisses [de]
resumption of operation
það að hefja starfrækslu á ný [is]
dressing of meat
það að hreinsa kjöt [is]
restitution
það að koma á fyrra ástandi [is]
suppression of unlawful acts
það að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir [is]
progressive replacement
það að skipta e-u út í áföngum [is]
progressive substitution
það að skipta e-u út í áföngum [is]
judicial redress procedure
það að skjóta máli til dómstóla [is]
administrative redress procedure
það að skjóta máli til stjórnsýsluyfirvalds [is]
absence of response
það að svörun vantar [is]
wearing of civilian dress
það að vera borgaralega klæddur [is]
representativity
það að vera dæmigerður [is]
representativeness
það að vera dæmigerður [is]
représentativité [fr]
Repräsentativität [de]
price suppression
það að verði er haldið niðri [is]
presence of the cuvée on the lees
það að vínlögunin liggur með dreggjunum [is]
extrapolation of the results of studies
það að yfirfæra niðurstöður rannsókna [is]
freshness
það hve nýlegt e-ð er [is]
cap on the interest rate on a debt instrument
þak á vöxtum skuldagernings [is]
regressive element
þáttur sem leiðir til afturfarar [is]
coating for signature suppression
þekjuefni til ummerkjaleyndar [is]
knowledge triangle of higher education, research and innovation
þekkingarþríhyrningurinn æðri menntun, rannsóknir og nýsköpun [is]
familiarity with proper security procedures
þekking á viðeigandi starfsháttum á sviði öryggismála [is]
compressibility limitation
þéttnitakmörkun [is]
deck-arrester
þilfarsfangari [is]
parliamentary resolution
þingsályktun [is]
press
þjappa [is]
compressor
þjappa [is]
compression
þjappa [is]
compressed natural gas
CNG
þjappað jarðgas [is]
compressed
þjappaður [is]
power steering compressor
þjappa fyrir vökvastýri [is]
pumpe til servostyring [da]
pressure-limited compressor
þjappa með sjálfstilltum þrýstingi [is]
compressibility
þjappanleiki [is]
figures at the macro level
þjóðhagstölur [is]
social research service
þjónusta á sviði félagsrannsókna [is]
marine research service
þjónusta á sviði hafrannsókna [is]
economic research service
þjónusta á sviði hagrannsókna [is]
market research service
þjónusta á sviði markaðsrannsókna [is]
service of general interest
þjónusta í almannaþágu [is]
service of general economic interest
þjónusta í almannaþágu er hefur almenna, efnahagslega þýðingu [is]
non-economic services of general interest
þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga [is]
research laboratory service
þjónusta rannsóknarstofa [is]
reserved service
þjónusta sem einkaréttur er á [is]
residential property service
þjónusta, tengd íbúðarhúsnæði [is]
research and development service
þjónusta, tengd rannsóknum og þróun [is]
service incidental to forestry
þjónusta, tengd skógrækt [is]
human resources provision
þjónusta tengd starfsmannahaldi [is]
research and experimental development service
þjónusta, tengd þróun rannsókna og tilrauna [is]
exhibition, fair and congress organisation services
exhibition, fair and congress organization services
þjónusta vegna skipulagningar á sýningum, kaupstefnum, mörkuðum og ráðstefnum [is]
restaurant waiter service
þjónusta veitingahúsa [is]
restricted-clientele restaurant waiter service
þjónusta veitingahúsa fyrir tiltekinn hóp viðskiptavina [is]
forestry management service
þjónusta við stjórnun á sviði skógræktar [is]
EURES service mark
þjónustumerki EURES-netsins [is]
EURES Service Catalogue
þjónustuskrá EURES-netsins [is]
compression equipment
þjöppubúnaður [is]
compressed gas
þjöppuð lofttegund [is]
compression ignition
CI
þjöppukveikja [is]
kompressionstænding [da]
compression-ignition engine
CI-engine
þjöppukveikjuhreyfill [is]
dieselmotor, motor med kompressionstænding, kompressionstændingsmotor [da]
dieselmotor, motor med kompressionständning [sæ]
moteur à allumage par compression (APC), moteur à huile lourde à allumage par compression, moteur à combustion interne à allumage par compression [fr]
Verbrennungsmotor mit Selbstzuendung, Verbrennungsmotor mit Kompressionszuendung, Motor mit Selbstzündung, Motor mit Verdichtungszündung [de]
charge pressure
þjöppunarálag [is]
compression ratio
þjöppunarhlutfall [is]
compression format
þjöppunarsnið [is]
compressibility factor
þjöppunarstuðull [is]
supercharger pressure
þjöppunarþrýstingur [is]
compressor pack
compressor rack
þjöppusamstæða [is]
compressor station
þjöppustöð [is]
resilience
þol [is]
álagsþol [is]
resistance
þol [is]
antimicrobial resistance
acquired microbial resistance
AMR
acquired resistance
þol gegn sýkingalyfjum [is]
resistance to antibiotics
þol gegn sýklalyfjum [is]
resistance to liquids
þol gegn vökva [is]
resistance marker
resistance gene
þolgen [is]
resilient growth
þrautseigur hagvöxtur [is]
croissance robuste [fr]
widerstandfähiges Wachstum [de]
terrestrial radio communication
þráðlaus fjarskipti um jarðlæg kerfi [is]
terrestrial radio-relay system
þráðlaust fjarskiptaleiðakerfi á jörðu niðri [is]
irrespective of
þrátt fyrir [is]
overcrowding stress
þrengslastreita [is]
threshing
thrashing
þresking [is]
tærskning [da]
tröskning [sæ]
battage [fr]
Dreschen, Drusch [de]
threshing machinery
þreskivél [is]
reservoir cleaning service
þrif á geymum [is]
resultant triaxial acceleration
þríása niðurstöðuhröðun [is]
resulterende triaksial acceleration [da]
depress a seat
þrýsta niður sæti [is]
pressure equipment
þrýstibúnaður [is]
pressure pump
þrýstidæla [is]
trykpumpe [da]
tryckpump [sæ]
supply compressor
þrýstidæla [is]
pressure accessories
þrýstifylgihlutir [is]
compression chamber
þrýstihólf [is]
kompressionsrum [da]
pressure vessel
þrýstihylki [is]
Pressure Vessels
Þrýstihylki [is]
EEC-type pressure vessel
þrýstihylki af EBE-gerð [is]
pressure vessel assembly
þrýstihylkissamstæða [is]
compressive shock
þrýstihögg [is]
kompressionschokbølge [da]
stötvåg, tryckvåg, kompressionsvåg [sæ]
pressurised breathing equipment
þrýstijafnaður öndunarbúnaður [is]
buffer reservoir system
þrýstijöfnunarkerfi [is]
barrier pressure system
þrýstikerfi fyrir skilvökva [is]
compressive force
compressive load
þrýstikraftur [is]
trykkraft [da]
tryck [sæ]
pressure-reducing valve
þrýstiléttir [is]
compressed air
þrýstiloft [is]
komprimeret luft, trykluft [da]
tryckluft [sæ]
compressed air escape apparatus
þrýstiloftsbúnaður til undankomu [is]
compressed air gun
þrýstiloftsbyssa [is]
compressed-air package
þrýstiloftseining [is]
compressed air reservoir
þrýstiloftsgeymir [is]
trykluftbeholder [da]
compressed-air cylinder
þrýstiloftshylki [is]
trykluftcylinder [da]
compressed-air generating plant
compressor plant
þrýstiloftsver [is]
Druckluft-Erzeugungsanlage [de]
compressed-air dryer
þrýstiloftsþurrkari [is]
pressure relief device
þrýstiloki [is]
pressure valve
þrýstiloki [is]
pressure tap
þrýstiloki [is]
pressurised pipe
pressurized pipe
þrýstilögn [is]
tyre-pressure gauge
tyre pressure gauge
þrýstimælir hjólbarða [is]
Luftdruckprüfer [de]
tyre-pressure indicator
tyre pressure indicator
þrýstimælir hjólbarða [is]
dæktrykindikator [da]
pressure refueller
þrýstingsáfyllari [is]
pressure refuelling equipment
þrýstingsáfyllingarbúnaður [is]
pressure bar
þrýstingsbjálki [is]
pressure source
þrýstingsbúnaður [is]
pressure reducer
þrýstingsdeyfir [is]
trykbegrænser [da]
pressure blower
PB
þrýstingsdæla [is]
trykpumpe, PB [da]
tryckfläkt, PB [sæ]
pressure blower control
PB control
þrýstingsdælustýring [is]
trykpumperegulering [da]
pressure depression
þrýstingsfall [is]
pressure absorption
þrýstingsfall [is]
pressure drop
þrýstingsfall [is]
trykfald [da]
depressurisation
depressurization
þrýstingsfall [is]
pressure booster
þrýstingsforþjappa [is]
pressure value
þrýstingsgildi [is]
pressure line
þrýstingsleiðsla [is]
trykledning [da]
Druckleitung [de]
pressure/vacuum breaker
þrýstings-/lofttæmiloki [is]
over- og undertryksventil [da]
tryck-/vakuumbrytare [sæ]
pressure reduction
þrýstingslækkun [is]
pressure reduction stage
þrýstingslækkunarþrep [is]
decompression
þrýstingsminnkun [is]
differential pressure transducer
DPT
þrýstingsmunarboðbreytir [is]
differentialtryktransducer [da]
differentialtryckgivare, DPT [sæ]
differential pressure
þrýstingsmunur [is]
trykforskel [da]
tryckskillnad [sæ]
écart de pression [fr]
Druckdifferenz [de]
pressure measuring device
þrýstingsmælibúnaður [is]
pressure gauge
þrýstingsmælir [is]
manometer [sæ]
pressure limit
þrýstingsmörk [is]
pressure sensing control
þrýstingsnæmt stýritæki [is]
pressure test
þrýstingsprófun [is]
compression artifact
compression artefact
þrýstingsskemmd [is]
komprimeringsartefakt [da]
kompressionsartefakt [sæ]
artéfact de compression [fr]
Kompressionsartefakt [de]
pressure profile
þrýstingssnið [is]
pressure gradient
þrýstingsstigull [is]
pressure governor
þrýstingsstillir [is]
pressure oscillation
þrýstingssveifla [is]
pressure swing adsorption
PSA
þrýstingssveifluásog [is]
pressure cycling test
þrýstingssveifluprófun [is]
pressure cycle test
þrýstingssveifluprófun [is]
extreme temperature pressure cycle test
þrýstingssveifluprófun við miklar varmasveiflur [is]
pressure
þrýstingur [is]
dry pressure
þrýstingur án raka [is]
tyre pressure
tire pressure
pressure in pneumatic tyres
þrýstingur í hjólbörðum [is]
dæktryk [da]
Reifenluftdruck [de]
starting pressure
þrýstingur við innsprautun [is]
opening pressure
þrýstingur við op [is]
åbningstryk [da]
öppningstryck [sæ]
pressure scanner
þrýstiskanni [is]
þrýstingsskanni [is]
pressure sensor
þrýstiskynjari [is]
trykføler [da]
tryckgivare [sæ]
capteur de pression [fr]
Druckfühler [de]
pressure transducer
þrýstiskynjari [is]
pressing
þrýstismíði [is]
pressure regulator
þrýstistillir [is]
pressure control valve
þrýstistjórnloki [is]
compressive static force
þrýstistöðukraftur [is]
pressure drum
þrýstitromla [is]
trykbærende fad [da]
tryckfat [sæ]
pressurised aerosol container
pressurized aerosol container
þrýstiúðabrúsi [is]
pressure take-off
þrýstiventill [is]
pressure indicator
PI
þrýstivísir [is]
þrýstingsvísir [is]
trykindikator [da]
tryckindikator [sæ]
Druckanzeiger [de]
compressive strength
compression strength
crushing strength
þrýstiþol [is]
trykstyrke [da]
tryckhållfasthet [sæ]
pressure tunnel
þrýstiþolið aðfallsrör [is]
pressure shaft
þrýstiþolinn, lóðréttur stokkur [is]
pressure relief valve
þrýstiöryggisloki [is]
overløbsventil, overtryksventil [da]
Sicherheitsventil [de]
threshold identification light
þröskuldarauðkenniljós [is]
threshold marking
þröskuldarmerking [is]
threshold
þröskuldur [is]
depression
þunglyndi [is]
resistance to dry-heat test
þurrhitaþolsprófun [is]
drying and pressing unit
þurrkunar- og pressunarvél [is]
dust-pressed
þurrpressaður [is]
dust pressed ceramic tile
þurrpressuð keramíkflís [is]
exhaustible natural resource
exhaustible natural resources
þverranleg náttúruauðlind [is]
restrictive measure
þvingunaraðgerð [is]
weight restriction
þyngdartakmörkun [is]
resonator plate
þynnuhermir [is]
category A with respect to helicopters
þyrlur í A-flokki [is]
kategori A for helikoptere [da]
Kategorie A in Bezug auf Hubschrauber [de]
category B with respect to helicopters
þyrlur í B-flokki [is]
kategorie B for helikoptere [da]
Kategorie B in Bezug auf Hubschrauber [de]
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
æðsti fulltrúi Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum [is]
utanríkismálastjóri Sambandsins [is]
corrosive response
ætingarsvörun [is]
tumour suppressor gene
æxlisbæligen [is]
æxlisbælandi gen [is]
running resistance
ökukraftvægi [is]
køremodstand [da]
körmotstånd [sæ]
résistance à l´avancement [fr]
Fahrwiderstand [de]
non-resident vehicle
ökutæki annars lands [is]
restarting vehicle
ökutæki sem er endurræst [is]
resistant to ageing
öldrunarþolinn [is]
respiration
öndun [is]
respiratory equipment
öndunarbúnaður [is]
compressed airline breathing apparatus
compressed air line breathing apparatus
öndunarbúnaður með aðfluttu lofti undir þrýstingi [is]
røgdykkerapparat med komprimeret luft, trykluftmaske [da]
andningsapparat med tryckluft, friskluftsmask med övertryck, tryckluftsapparat [sæ]
appareil respiratoire à adduction d´air comprimé [fr]
self-contained closed-circuit compressed oxygen type
self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus, compressed oxygen type
rebreathing-type self-contained apparatus
öndunarbúnaður með samþjöppuðu súrefni í lokaðri hringrás [is]
kredsløbsapparat [da]
syrgasapparat med slutet system [sæ]
Regenerationsgerät mit Drucksauerstoff, Sauerstoffschutzgerät [de]
respiratory depression
öndunarbæling [is]
respiratory protective device
öndunarfærahlíf [is]
åndedrætsværn [da]
respiratory sensitiser
öndunarfæranæmir [is]
respiratory system diseases
öndunarfærasjúkdómar [is]
respiratory system
öndunarfæri [is]
respiratory equipment
öndunargríma [is]
respirator
öndunargríma [is]
respiratory protective equipment
respiratory protection equipment
öndunargríma [is]
positive pressure type mask
öndunargríma með yfirþrýstingi [is]
maske med overtryk [da]
mask med över­tryck [sæ]
Gesichtsmaske mit Überdruck [de]
respiratory pattern
öndunarmynstur [is]
respirometry
öndunarprófun [is]
manometric respirometry
öndunarprófun með þrýstimælingu [is]
respiratory monitor
öndunarvaktari [is]
respiratory tract
öndunarvegur [is]
substrate-induced respiration
öndun sem er örvuð með æti [is]
microwave pressure digestion
örbylgjusundrun [is]
antimicrobial preservative
preservative
örverueyðandi rotvarnarefni [is]
rotvarnarefni [is]
induction threshold
örvunarmörk [is]
security interests
öryggishagsmunir [is]
supplemental restraint system
SRS system
öryggispúðakerfi [is]
explosion pressure relief arrangement
öryggisráðstöfun vegna sprengjuþrýstings [is]
security procedures
öryggisverklag [is]

2875 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira