Hoppa yfir valmynd

Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins

Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Oba"

Global System for Mobile Communications
GSM
alheimsfarsímakerfið [is]
GSM-kerfið [is]
global packet radio services
GPRS
almenn, pakkaskipt, þráðlaus þjónusta [is]
globalisation
globalization
alþjóðavæðing [is]
Global Environment Monitoring System
GEMS
Alþjóðlega umhverfiseftirlitið [is]
Global energy efficiency and renewable energy fund
GEEREF
alþjóðlegi sjóðurinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku [is]
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi [da]
den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [sæ]
Fonds mondial pour la promotion de l´efficacité énergétique et des énergies renouvelables [fr]
Globaler Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien [de]
Global Maritime Distress and Safety System
GMDSS
alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó [is]
GMDSS-kerfi [is]
global standard for financial market infrastructures
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða [is]
State Alcohol and Tobacco Company of Iceland
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins [is]
in the context of globalisation
á hnattræna vísu [is]
bifidobacterium
bífídóbaktería [is]
Cyanobacteria
blábakteríur [is]
cyanobakterier, blågrønbakterier, blågrønalger [da]
cyanobakterier [sæ]
cyanophycées, cyanobactéries, algues bleues [fr]
Blaualgen, Cyanophyta, Spaltalgen, Cyanophyzeen, Kyanobakteria, blaugrüne Algen [de]
Cyanobacteria, samh. Cyanophyta, Cyanophyceae, Cyanophycota [la]
expanded tobacco
blásið tóbak [is]
ekspanderet tobak [da]
expanderad tobak [sæ]
tabacs expansés [fr]
Expandierter Tabak [de]
deoxyadenosylcobalamin
deoxýadenósýlkóbalamín [is]
monobasic
einbasískur [is]
unit packet of roll-your own tobacco
einingarpakki sem inniheldur vafningstóbak [is]
einingarpakki með vafningstóbaki [is]
unit packet of tobacco products
einingarpakki tóbaksvara [is]
einingarpakki með tóbaksvörum [is]
monohydrated cobalt sulphate
einvatnað kóbaltsúlfat [is]
Eurobalise-type
Eurobalise-gerð [is]
Eurobalise spot interface
Eurobalise-skilflötur [is]
European Globalisation Adjustment Fund
Evrópusjóður um aðlögun vegna alþjóðavæðingar [is]
State Prison and Probation Administration
Fangelsismálastofnun [is]
error probability of beta
type II error probability
fastheldnihætta [is]
manufacture of tobacco products
framleiðsla á tóbaksvörum [is]
Global Navigation Satellite System equipment
GLONASS equipment
GLONASS-búnaður [is]
good global governance
góðir stjórnunarhættir á heimsvísu [is]
global positioning system
GPS
Navstar global positioning system
GPS-staðsetningarkerfi [is]
globalt positioneringssystem, GPS, GPS-lokaliseringssystem, Navstar GPS [da]
GPS, global positioning system [sæ]
global
heildar- [is]
global approach
heildaraðferð [is]
global exposure
heildaráhætta [is]
Global Integrated Shipping Information System of the International Maritime Organization
heildarkerfi Alþjóðasiglingamálastofnunar um siglingatengdar upplýsingar [is]
Global Integrated Shipping Information System
GISIS
heildarkerfi um siglingatengdar upplýsingar [is]
global authorisation
global authorization
heildarleyfi [is]
global integration method
heildarsamrunaaðferð [is]
global fund for regional cooperation
global fund for regional co-operation
heildarsjóður fyrir svæðisbundið samstarf [is]
global strategy
heildarstefna [is]
global grant
heildarstyrkur [is]
mobility global grant
heildarstyrkur vegna hreyfanleika [is]
global expenditure
heildarútgjöld [is]
global output
heimsframleiðsla [is]
production mondiale [fr]
global market economy
heimsmarkaðshagkerfi [is]
économie de marché mondiale [fr]
global market
heimsmarkaður [is]
Global Europe
Hin hnattræna Evrópa [is]
global warming potential
GWP
hnatthlýnunarmáttur [is]
global opvarmningspotential [da]
global uppvärmningspotential [sæ]
potentiel de réchauffement planétaire [fr]
Treibhauspotenzial [de]
global action
hnattrænar aðgerðir [is]
global environmental challenges
hnattrænar áskoranir í umhverfismálum [is]
global climate change
hnattrænar loftslagsbreytingar [is]
global challenge
hnattræn áskorun [is]
défi mondial [fr]
Global Plan for Recovery and Reform
hnattræn áætlun um endurreisn og umbætur [is]
Plan mondial de relance et de réforme [fr]
Globaler Plan für Wiederaufschwung und Reform [de]
global change
hnattræn breyting [is]
global economic recovery
hnattræn, efnahagsleg endurreisn [is]
reprise de l´économie mondiale, relance de l´économie mondiale [fr]
Erholung der Weltwirtschaft [de]
global economic activity
hnattræn efnahagsstarfsemi [is]
activité économique mondiale [fr]
global demand
hnattræn eftirspurn [is]
demande mondiale [fr]
weltweite Nachfrage [de]
global recovery
hnattræn endurreisn [is]
reprise mondiale, relance mondiale [fr]
globaler Aufschwung [de]
global economic rebalancing
global rebalancing
hnattræn endurstilling hagkerfisins [is]
rééquilibrage de l´économie mondiale, rééquilibrage mondial [fr]
Abbau globaler Ungleichgewichte, Beseitigung von globalen Ungleichgewichten [de]
global loss
hnattræn eyðing [is]
global forest cover loss
hnattræn eyðing skógarþekju [is]
Global Pulse
hnattræn gagnavöktun [is]
Global Pulse [fr]
comprehensive global approach
hnattræn heildarnálgun [is]
global warming
hnattræn hlýnun [is]
global opvarming [da]
global uppvärmning [sæ]
réchauffement climatique, réchauffement de la planète, réchauffement planétaire [fr]
globale Erwärmung/Erderwärmung [de]
global warming of the atmosphere
hnattræn hlýnun andrúmslofts [is]
Global Equality Fund
Hnattræni jafnréttissjóðurinn [is]
global economic governance
hnattrænir stjórnunarhættir í efnahagsmálum [is]
gouvernance économique mondiale [fr]
Global Environment Facility
Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development
GEF
Hnattræni umhverfisbótasjóðurinn [is]
Den Globale Miljøfacilitet [da]
Globala miljöfonden [sæ]
Fonds pour l´environnement mondial, Fonds pour l´environnement mondial du programme des Nations unies pour le développement, du programme des Nations unies pour l´environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement [fr]
globale Umweltfazilität [de]
global crisis
hnattræn kreppa [is]
crise mondiale [fr]
globale Krise, weltweite Krise [de]
global trends
hnattræn leitni [is]
global emission
hnattræn losun [is]
global market-based measure
global market based measure
hnattræn markaðstengd ráðstöfun [is]
global markedsbaseret foranstaltning [da]
global marknadsbaserad åtgärd [sæ]
globalen marktbasierten Mechanismus [de]
global biodiversity targets
hnattræn markmið varðandi líffræðilega fjölbreytni [is]
global megatrends
hnattræn meginleitni [is]
global
hnattrænn [is]
Global Jobs Pact
hnattrænn atvinnusáttmáli [is]
atvinnusáttmálinn [is]
Pacte mondial pour l´emploi [fr]
Globaler Beschäftigungspakt [de]
ILO´s Global Jobs Pact
hnattrænn atvinnusáttmáli Alþjóðavinnumálastofnunarinnar [is]
Pacte mondial pour l´emploi de l´OIT [fr]
global solar irradiance
hnattrænn ágeislunarstyrkur sólar [is]
global solindstråling [da]
globalstrålning [sæ]
Globalstrahlung [de]
global approach
hnattræn nálgun [is]
global economic slowdown
hnattrænn efnahagssamdráttur [is]
ralentissement économique mondial [fr]
weltweiter Konjunkturrückgang, internationale Konjunktureintrübung, weltweite Konjunkturschwäche [de]
global economic growth
hnattrænn hagvöxtur [is]
croissance économique mondiale [fr]
global accounting standard
hnattrænn reikningsskilastaðall [is]
norme comptable internationale [fr]
weltweiter Rechnungslegungsstandard, weltweit gültiger Rechnungslegungsstandard, internationaler Rechnungslegungsstandard [de]
Global Forum on Transparency and Exchange of Information
hnattrænn samstarfsvettvangur fyrir gagnsæi og upplýsingaskipti [is]
Forum mondial sur la transparence et l´échange de renseignements [fr]
Globales Forum für Transparenz und Informationsaustausch [de]
global food loss index
GFLI
hnattrænn stuðull fyrir matvælatap [is]
globalt fødevaretab indeks [da]
OECD Global Forum on Taxation
hnattrænn vettvangur Efnahags- og framfarastofnunarinnar um skattamál [is]
Forum mondial de l´OCDE sur la fiscalité [fr]
OECD-Global Forum, Globales Forum der OECD für Transparenz und Informationsaustausch in Steuerfragen [de]
global growth
hnattrænn vöxtur [is]
croissance mondiale [fr]
balanced global growth
hnattrænn vöxtur í jafnvægi [is]
jafnvægur, hnattrænn vöxtur [is]
demande mondiale équilibrée [fr]
ausgewogenes globales Wachstum [de]
Global Partnership for Financial Inclusion
GPFI
hnattræn samvinna um fjármálaþjónustu fyrir alla [is]
Partenariat mondial pour l´inclusion financière, PMIF [fr]
Globale Partnerschaft für finanzielle Teilhabe [de]
Global Partnership for Agriculture, Food Security and Nutrition
GPAFSN
hnattræn samvinna um landbúnað, fæðuöryggi og næringu [is]
Partenariat mondial pour l´agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition [fr]
Globale Partnerschaft für Landwirtschaft, Ernährungssicherung und Ernährung [de]
gridded global forecast
hnattræn spá í neti [is]
global udsigt i gridpunkt-form [da]
rutnätsbaserad global prognose [sæ]
global organisation
global organization
hnattræn stofnun [is]
global efforts
hnattrænt átak [is]
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism
GICNT
hnattrænt átak gegn kjarnahryðjuverkum [is]
det globale initiativ til bekæmpelse af nuklear terrorisme [da]
det globala initiativet för att bekämpa nukleär terrorism [sæ]
Initiative internationale de lutte contre le terrorisme nucléaire [fr]
Globale Initiative zur Bekämpfung des Nuklearterrorismus [de]
Global Threat Reduction Initiative
GTRI
hnattrænt átak gegn kjarnaógnum [is]
initiativ til nedbringelse af den globale trussel [da]
Initiative de réduction de la menace globale [fr]
Initiative zur Reduzierung globaler Bedrohungen [de]
global economic balance
hnattrænt efnahagsjafnvægi [is]
équilibre économique mondial [fr]
Global Monitoring for Environment and Security
GMES
hnattrænt eftirlit vegna umhverfis- og öryggismála [is]
global communications infrastructure
hnattrænt fjarskiptavirki [is]
Global Partnership against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction
hnattrænt framtak gegn útbreiðslu gereyðingarvopna og -efna [is]
global food security
hnattrænt fæðuöryggi [is]
Global Navigation Satellite System
GNSS
hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi [is]
global economy
hnattrænt hagkerfi [is]
global system
hnattrænt kerfi [is]
Global Earth Observation System of Systems
GEOSS
hnattrænt kerfi jarðfjarkönnunarkerfa [is]
GEOSS-kerfið [is]
global target
hnattrænt markmið [is]
global education network
hnattrænt menntanet [is]
global network
hnattrænt netkerfi [is]
global imbalance
hnattrænt ójafnvægi [is]
déséquilibres mondiaux [fr]
globales Ungleichgewicht [de]
global research network
hnattrænt rannsóknanet [is]
United Nations Global Compact
UNGC
UN Global Compact
hnattrænt samkomulag Sameinuðu þjóðanna um siðferði og ábyrgð í viðskiptum [is]
hnattrænt samkomulag SÞ um siðferði og ábyrgð í viðskiptum [is]
global cooperation
global co-operation
hnattrænt samstarf [is]
coopération mondiale [fr]
global information network
hnattrænt upplýsinganet [is]
global technical regulation
GTR
UNECE GTR
hnattræn tæknireglugerð [is]
global teknisk forskrift [da]
global teknisk föreskrift [sæ]
règlement technique mondial [fr]
globale technische Regelung [de]
global environment policy
hnattræn umhverfisstefna [is]
global transition
hnattræn umskipti [is]
global development
hnattræn þróun [is]
développement mondial [fr]
globale Entwicklung, weltweite Entwicklung [de]
Globally Harmonised Classification System for Chemical Substances and Mixtures
hnattsamræmt flokkunarkerfi fyrir efni og efnablöndur [is]
globally harmonised system
GHS
globally harmonized system
hnattsamræmt kerfi [is]
HSK [is]
Globally Harmonised System for the classification of chemicals which cause acute toxicity
hnattsamræmt kerfi til flokkunar á efnum sem valda bráðum eiturhrifum [is]
Globally Harmonised System for the classification and labelling of chemicals
GHS
Globally Harmonized System for the classification and labelling of chemicals
hnattsamræmt kerfi til flokkunar og merkingar á íðefnum [is]
globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier, GHS [da]
Système général harmonisé de classification et d´étiquetage des produits chimiques, SGH [fr]
Global Harmonisiertes System für die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien, GHS [de]
globalisation
globalization
hnattvæðing [is]
economic globalisation
hnattvæðing efnahagslífsins [is]
global carbon cycle
hringrás kolefnasambanda á jörðu og í lofti [is]
leuco base
leucobase
leuco form
leuco compound
hvítbasi [is]
hydroxocobalamin
hýdroxókóbalamín [is]
error probability of alpha
type I error probability
höfnunarhætta [is]
Industrial Policy for the Globalisation Era
Iðnaðarstefna á öld alþjóðavæðingar [is]
Enterobacteriaceae
iðrabakteríur [is]
Campylobacter
kampýlóbakter [is]
campylobacteriosis
kampýlóbakterssýking [is]
campylobakteriose [da]
campylobacterios, campylobacterinfektion [sæ]
Campylobakteriose [de]
Global Systemically Important Institution
kerfislega mikilvæg stofnun á alþjóðavísu [is]
Global Systemically Important bank
kerfislega mikilvægur banki á alþjóðavísu [is]
cobalt
kóbalt [is]
cobalt nickel gray periclase
kóbaltnikkelgrátt períklas [is]
cristobalite
kristóbalít [is]
generalized actinobacillosis
generalised actinobacillosis
kýlapest [is]
Eurobarometer survey
könnun á viðhorfum almennings í Evrópu [is]
loose tobacco
laust tóbak [is]
probation period
lengd skilorðstíma [is]
aerobatic flight
listflug [is]
probability distribution forecast
líkindadreifing byggð á spá [is]
probability sample
líkindaúrtak [is]
probability sampling
líkindaúrtaka [is]
nationally representative probability samples
líkindaúrtak sem er dæmigert fyrir hvert land [is]
probability-weighted
líkindaveginn [is]
probability
líkindi [is]
most probable number
MPN
líklegasti fjöldi [is]
probability
líkur [is]
loss probabilities
líkur á tapi [is]
probability of default
PD
líkur á vanefndum [is]
antimycobacterial
lyf gegn Mycobacteriaceae-tegundum [is]
tobacco for oral use
oral tobacco
munntóbak [is]
tobak, der indtages oralt [da]
tobak för användning i munnen [sæ]
tabac à usage oral [fr]
Tabak zum oralen Gebrauch [de]
Committee on the Global Financial System
nefnd um alþjóðlega fjármálakerfið [is]
smokeless tobacco products
nef- og munntóbak [is]
nasal tobacco
neftóbak [is]
tobak, der indtages nasalt [da]
tobak för användning i näsan [sæ]
tabac à priser [fr]
Schnupftabak [de]
open global economy
opið, hnattrænt hagkerfi [is]
économie mondiale ouverte [fr]
offene Weltwirtschaft [de]
passive surveillance
scanning surveillance
global surveillance
óbeint eftirlit [is]
passiv overvågning, scanningsovervågning [da]
passiv övervakning [sæ]
surveillance passive, surveillance par balayage [fr]
passive Überwachung [de]
unmanufactured tobacco
óunnið tóbak [is]
p-value
probability value
p-gildi [is]
pipe tobacco
píputóbak [is]
pouch
tobacco-pouch
pungur [is]
tóbakspungur [is]
tobakspung, pung [da]
påse [sæ]
pochette [fr]
Beutel [de]
WHO Framework Convention on Tobacco Control
FCTC
WHO Framework Convention for Tobacco Control
rammasamningur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir [is]
smoking tobacco products
reyktóbak [is]
flue-cured tobacco
reykþurrkað tóbak [is]
heitþurrkað tóbak [is]
tabac séché à l''air chaud [fr]
heissluftgetrockneter Tabak [de]
probationary period
reynslutími [is]
rhizobacterium
rótargerill [is]
global commitments
samanlagðar skuldbindingar [is]
samlede forpligtelser [da]
engagements globaux [fr]
globale Mittelbindungen [de]
common organisation of the market in raw tobacco
sameiginlegt markaðskerfi fyrir hrátóbak [is]
global equitable distribution of greenhouse gas emissions
global equitable distribution of GHG emissions
sanngjörn skipting losunar gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu [is]
sanngjörn skipting losunar GHL á heimsvísu [is]
probation
skilorð [is]
probation decision
skilorðsákvörðun [is]
probation measure
skilorðsráðstöfun [is]
probation report
skilorðsskýrsla [is]
digital content on the global networks
stafrænt efni til nota í hnattrænum netkerfum [is]
oscillating microbalance
sveifluörvog [is]
Managing Director for Global and Multilateral Issues
sviðsstjóri hnattrænna málefna og fjölþjóðamálefna [is]
cyanocobalamine
sýanókóbalamín [is]
probative value
sönnunargildi [is]
probation officer
tilsjónarmaður [is]
tobacco
tóbak [is]
Tobacco
Tóbak [is]
tobacco consumption
tóbaksnotkun [is]
tobacco use
tóbaksnotkun [is]
tobacco product
tóbaksvara [is]
tobacconist
tóbaksverslun [is]
tobacco processing
tóbaksvinnsla [is]
tobacco product ID
TP-ID
tóbaksvöruauðkenni [is]
tobaksvare-ID [da]
tobaksvaruidentifieringsnummer [sæ]
identification du produit du tabac [fr]
Produktkennnummer [de]
tobacco goods
tóbaksvörur [is]
trilobatin
trílóbatín [is]
Trinidad and Tobago
Republic of Trinidad and Tobago
TT
TTO
Trínidad og Tóbagó [is]
Lýðveldið Trínidad og Tóbagó [is]
Trinidad og Tobago, Republikken Trinidad og Tobago [da]
Trinidad och Tobago, Republiken Trinidad och Tobago [sæ]
Trinité-et-Tobago, la République de Trinité-et-Tobago [fr]
Trinidad und Tobago, die Republik Trinidad und Tobago [de]
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) jamming equipment
truflunarbúnaður fyrir hnattrænt gervihnattaleiðsögukerfi [is]
chewing tobacco
tuggutóbak [is]
tyggetobak [da]
tuggtobak [sæ]
tabac à mâcher [fr]
Kautabak [de]
binomial probability
tvíliðulíkindi [is]
manufactured tobacco
unnið tóbak [is]
global development architecture
uppbygging hnattrænnar þróunar [is]
architecture internationale du développement [fr]
globale Entwicklungsarchitektur, weltweite Entwicklungsarchitektur [de]
rolling tobacco
roll-your-own tobacco
vafningstóbak [is]
rulletobak [da]
rulltobak [sæ]
tabac à rouler [fr]
Tabak zum Selbstdrehen [de]
waterpipe tobacco
vatnspíputóbak [is]
vandpibetobak [da]
tobak för vattenpipa [sæ]
abac à pipe à eau [fr]
Wasserpfeifentabak [de]
machinery for tobacco processing
tobacco-processing machinery
vélar til tóbaksvinnslu [is]
cigarette tobacco
vindlingatóbak [is]
Working Group on Global Disarmament and Arms Control
CODUN
vinnuhópur um hnattræna afvopnun og vopnatakmarkanir [is]
global ocean observation system
GOOS
víðtækt eftirlitskerfi á hafinu [is]
global resource information database
GRID
víðtækur hjálpargagnagrunnur [is]
mean probable number
væntanlegur fjöldi [is]
probation service
þjónusta skilorðseftirlits [is]
efficient global communications
öflug, altæk samskipti [is]
non-probability sampling
önnur úrtaka en líkindaúrtaka [is]
microball
örkúla [is]
glass microball
örkúla úr gleri [is]

202 niðurstöður fundust.

Var efnið hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Vefurinn notar vefkökur til að bæta upplifun notenda og greina umferð um vefinn. Lesa meira