Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "Log in"

logging
aðgerðaskráning [is]
International Commission on Radiological Protection
ICRP
Alþjóðageislavarnarráðið [is]
International Union of Geological Sciences
IUGS
Alþjóðajarðfræðisambandið [is]
International Organisation of Legal Metrology
International Organization of Legal Metrology
International Legal Metrology Organisation, ILMO
OIML
Alþjóðalögmælifræðistofnunin [is]
Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi [da]
Internationella organisationen för legal metrologi, OIML [sæ]
Organisation internationale de metrologie légale, OIML [fr]
Internationale Organisation für gesetzliches Meßwesen, Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen [de]
International Geological Correlation Programme
IGCP
alþjóðasamræmingaráætlunin um jarðfræði [is]
Programme international de corrélation géologique, PICG [fr]
International Embryo Transfer Society
International Embryo Technology Society
IETS
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa [is]
Alþjóðasamtök um fósturvísatækni [is]
International Selskab for Overførsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överföring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert d´embryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
International Union of Biochemistry and Molecular Biology
IUBMB
Alþjóðasamtök um lífefnafræði og sameindalíffræði [is]
International Oenological Codex
alþjóðlega, vínfræðilega skráin [is]
international transaction log
ITL
alþjóðleg viðskiptadagbók [is]
ophthalmological examination
ophthalmologic examination
augnskoðun [is]
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNU/BIOLAC
áætlun Háskóla Sameinuðu þjóðanna um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu [is]
áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu [is]
bacteriological contamination
bakteríumengun [is]
bakteríufræðileg mengun [is]
bakteriel forurening, bakteriel kontaminering, bakteriologisk forurening, bakteriologisk kontaminering [da]
bakteriell kontamination [sæ]
contamination bactériologique [fr]
bacteriologische Kontamination [de]
instrument meteorological conditions
IMC
blindflugsskilyrði [is]
well logging
borholumælingar [is]
psychology testing device
búnaður til sálfræðilegra prófana [is]
Community Action Programme in Education and Training for Technology
COMETT
Comett-áætlunin [is]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir [is]
endocrinology
efnaskipta- og innkirtlalækningar [is]
single colour logo
single color logo
einlitt kennimerki [is]
toxicological investigation
eiturefnarannsókn [is]
genetic engineering
gene technology
genetic manipulation
erfðatækni [is]
genteknik, genkirurgi, genteknologi, gensplejsning, genmanipulation [da]
genteknik, genetisk ingenjörskonst [sæ]
génie génétique, ingénierie génétique, technologie génétique [fr]
Gentechnik, Gentechnologie, Genmanipulation, Gentechnikverfahren [de]
Exchange of Notes concerning the Agreement on cultural, scientific and technological Relations, between Iceland and Poland
erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl, milli Íslands og Póllands [is]
European Programme on emissions, fuels and engine technologies
EPEFE
Evrópuáætlun um útblástur, eldsneyti og véltækni [is]
europæisk program om emissioner, brændstoffer og motorteknologier [da]
[sæ]
Europäisches Programm betreffend Emissionen, Kraftstoffe und Motortechnologien [de]
European Group on Ethics in Science and New Technologies
Evrópuhópur um siðareglur vísinda og nýrrar tækni [is]
European cooperation in the field of scientific and technological research
European co-operation in the field of scientific and technological research
COST
Evrópusamstarf á sviði vísinda- og tæknirannsókna [is]
qualified meteorological information service
fagleg veðurupplýsingaþjónusta [is]
epidemiological information
faraldsfræðilegar upplýsingar [is]
epidemiological investigation
faraldsfræðileg rannsókn [is]
financial information technology system
fjárhagslegt upplýsingatæknikerfi [is]
United Nations Financing System for Science and Technology for Development
UN Financing System for Science and Technology for Development
UNFSSTD
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
Leadership in enabling and industrial technologies
forysta í stuðningstækni og iðntækni [is]
Future and Emerging Technologies
FET
framtíðartækni og nýtilkomin tækni [is]
computing technology
gagnameðferðartækni [is]
data logging
gagnaskráning [is]
radiologically protective clothing
geislahlífðarföt [is]
radiological monitoring document
geislavöktunarskjal [is]
Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare
Genfarsamningur um bann við notkun eiturefna, gass og sýkla í hernaði [is]
marine technology
haftækni [is]
otorhinolaryngology
otorhino-laryngology
háls-, nef- og eyrnalækningar [is]
high-technology industries
high-tech industries
hátækniiðnaður [is]
high-technology medicinal product
hátæknilyf [is]
analogue leased line
hliðræn leigulína [is]
analogue interface
hliðrænn skilflötur [is]
refining technology
hreinsunartækni [is]
engine technology
hreyfiltækni [is]
United Nations University International Institute for Software Technology
UN University International Institute for Software Technology
UNU/IIST
Hugbúnaðarstofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna [is]
Hugbúnaðarstofnun Háskóla SÞ [is]
medicinal product for dermatology
húðlyf [is]
eau de Cologne mint
bergamot mint
lavender mint
orange mint
ilmminta [is]
eau de cologne-mynte [da]
korsikansk mynta, krypmynta, dvärgmynta [sæ]
menthe bergamote, menthe eau-de-cologne [fr]
Orangenminze, Bergamotteminze [de]
Mentha ×piperita nm. citrata [la]
log-in
innskráning [is]
terminology
íðorðafræði [is]
terminology
íðorðanotkun [is]
íðorð [is]
Terminology Manager
íðorðastjóri [is]
geological prospecting service
jarðfræðileg jarðefnaleit [is]
multimodal logistic chain
keðja vöruferlisstjórnunar innan fjölþættra flutninga [is]
clinical biology
klínísk líffræði [is]
laboratory medicine
clinical pathology
klínísk meinafræði [is]
laboratoriemedicin [da]
laboratoriemedicin [sæ]
Labormedizin [de]
clinical neurophysiology
klínísk taugalífeðlisfræði [is]
mudlogging
leðjublöndun [is]
bio-containment
biological containment
laboratory containment
lífafmörkun [is]
líffræðileg afmörkun [is]
biologisk indeslutning [da]
biologisk inneslutning [sæ]
confinement biologique [fr]
biologisches Containment [de]
physiological saline solution
lífeðlisfræðileg saltlausn [is]
marine biological resources
líffræðilegar auðlindir hafsins [is]
biotest
biological testing
líffræðileg prófun [is]
biological incident
líffræðilegt atvik [is]
biological veterinary medicinal product
líffræðilegt dýralyf [is]
biological medicinal product
líffræðilegt lyf [is]
biological origin
líffræðilegur uppruni [is]
biotechnology industry
bioindustry
biotechnology-based industry
líftækniiðnaður [is]
bioindustri, bioteknologibaseret industri, bioteknologisk industri [da]
bioindustri [sæ]
bio-industrie [fr]
biotechnologische Industrie, Biotechnologieindustrie [de]
biotechnology medicinal product
biotechnology product
biotechnological product
líftæknilyf [is]
bioteknologisk produkt, bioteknologisk lægemiddel [da]
bioteknisk produkt [sæ]
produit biotechnologique [fr]
biotechnologisches Arzneimittel [de]
biomonitoring
biological monitoring
lífvöktun [is]
líffræðileg vöktun [is]
closing technology
lokunartækni [is]
principle of technological neutrality
meginreglan um tæknilegt hlutleysi [is]
pathological investigation
meinafræðileg rannsókn [is]
Intergovernmental Committee on Science and Technology for Development
ICSTD
milliríkjanefnd um vísindi og tækni til þróunarmála [is]
Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme
IHP
milliríkjaráð um alþjóðavatnsáætlun [is]
downhole logging service
mælingar í borholum [is]
Committee for the Adaptation of Methods of Textile Analysis to Developments in Technology
nefnd um aðlögun aðferða við textílgreiningu að tækniframförum [is]
Committee on Investment, Technology and Related Financial Issues
nefnd um fjárfestingar, tækni og skyld fjárhagsleg málefni [is]
on-line technology
nettækni [is]
Agreement between the Nordic Countries on Technology and Industrial Development Fund
Norðurlandasamningur um tækni- og iðnþróunarsjóð [is]
use of information technology for customs purposes
notkun upplýsingatækni í tollamálum [is]
brug af informationsteknologi på toldområdet [da]
l´emploi de l´informatique dans le domaine des douanes [fr]
NTP Interagency Center for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods
NICEATM
NTP samræmingarstofnunin fyrir mat á eiturefnafræðilegum staðgönguaðferðum [is]
Centre inter-agences pour l''évaluation des méthodes toxicologiques alternatives du NTP [fr]
modern biotechnology medicinal product
nútímalíftæknilyf [is]
technology licensing
nytjaleyfi fyrir tækni [is]
European Institute of Innovation and Technology
EIT
Nýsköpunar- og tæknistofnun Evrópu [is]
innovative technology
nýsköpunartækni [is]
United Nations University Institute for New Technologies
UN University Institute for New Technologies
UNU/INTECH
Nýtæknistofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna [is]
Nýtæknistofnun Háskóla SÞ [is]
Community independent transaction log
CITL
óháð viðskiptadagbók Bandalagsins [is]
UNFCCC independent transaction log
óháð viðskiptadagbók UNFCCC [is]
óháð viðskiptadagbók rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar [is]
immunological medicinal product
ónæmislyf [is]
immunological veterinary medicinal product
ónæmislyf fyrir dýr [is]
matching logic
pörunarrökverk [is]
examine histologically
rannsaka vefjafræðilega [is]
transdisease vaccinology
rannsóknir á bólusetningum eftir sjúkdómum [is]
inverter driven technology
riðbreytitækni [is]
intervention logic
logic of intervention
rökrétt íhlutunarferli [is]
radiology x-ray machine
röntgentæki til geislalækninga [is]
joint technology initiative
JTI
sameiginlegt framtaksverkefni á sviði tæknimála [is]
competition between undertakings using competing technologies
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta samkeppnistækni [is]
competition between undertakings using the same technology
samkeppni milli fyrirtækja sem nýta sömu tækni [is]
competing technology
samkeppnistækni [is]
converging technology
samleitin tækni [is]
konvergerende teknologi [da]
konvergerende teknik [sæ]
convergence of the telecommunications, media and information technology sectors
samleitni fjarskipta-, fjölmiðla- og upplýsingatæknigeiranna [is]
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
samningur um bann við þróun, framleiðslu og söfnun sýkla- og eiturvopna og um eyðingu þeirra [is]
Biological and Toxin Weapons Convention
samningur um lífefna- og eiturvopn [is]
Agreement on Cooperation in the Fields of Culture, Science and Technology, between Iceland and the Russian Federation
samningur um menningar-, vísinda- og tæknisamvinnu, milli Íslands og Rússneska sambandsríkisins [is]
Agreement establishing the European Molecular Biology Conference
Agreement establishing EMBC
samningur um stofnun Sameindalíffræðiþings Evrópu [is]
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine
Convention on Human Rights and Biomedicine
ETS No. 164 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
samningur um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar við hagnýtingu líffræði og læknisfræði [is]
samningur um mannréttindi og líflæknisfræði [is]
SES nr. 164 (Safn Evrópusamninga) [is]
Cooperation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
Co-operation Agreement on Research and Development in Environmental Matters: Science and Technology for Environmental Protection (STEP) and European Programme on Climatology and Natural Hazards (EPOCH)
samstarfssamningur um rannsóknir og þróun á sviði umhverfismála: Vísindi og tækni til verndar umhverfinu (STEP) og Evrópsk áætlun um veðurfarsfræði og náttúruvá (EPOCH) [is]
IGCC
integrated gasification combined cycle
IGCC technology
samvinnsla með samþættri gösun [is]
serological investigation
sermifræðileg rannsókn [is]
serological monitoring
sermifræðileg vöktun [is]
Inter-Agency Group of Governmental Experts on the Reverse Transfer of Technology
sérfræðingahópur stofnana Sameinuðu þjóðanna um flótta menntamanna frá þróunarlöndum [is]
sérfræðingahópur stofnana SÞ um flótta menntamanna frá þróunarlöndum [is]
specific research and technological development programme in the field of communication technologies
RACE Programme
sérstök rannsókna- og tækniþróunaráætlun á sviði samskiptatækni [is]
RACE-áætlunin [is]
intercultural dialogue
skoðanaskipti milli menningarsamfélaga [is]
logging
skógarhögg [is]
logging service
skógarhöggsþjónusta [is]
cataloguing
skráning [is]
cataloguing service
skráningarþjónusta [is]
voice logging
skráning símtala [is]
Office for Infrastructure and Logistics in Brussels
Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, European Commission
OIB
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu í Brussel [is]
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu hjá framkvæmdastjórninni í Brussel [is]
Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg
Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg, European Commission
OIL
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu í Lúxemborg [is]
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu hjá framkvæmdastjórninni í Lúxemborg [is]
satellite positioning technology
staðsetningartækni um gervihnött [is]
mineralogy
steindafræði [is]
Executive Board of the United Nations Financing System for Science and Technology for Development
Executive Board of the UN Financing System for Science and Technology for Development
stjórn fjárhagsáætlunar Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
stjórn fjárhagsáætlunar SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
macroscopic pathological finding
stórsætt, meinafræðilegt fyrirbæri [is]
gross pathological finding
stórsætt, meinafræðilegt fyrirbæri [is]
macroscopic histopathological finding
stórsætt, vefjameinafræðilegt fyrirbæri [is]
enabling technology
stuðningstækni [is]
European information and communication technologies sector
European ICT sector
svið upplýsinga- og fjarskiptatækni í Evrópu [is]
virtual manufacturing technology
sýndarframleiðslutækni [is]
neuropathological findings
taugameinafræðilegar niðurstöður [is]
neurohistological investigation
taugavefjafræðileg rannsókn [is]
horological instrument
tímamælitæki [is]
just-in-time logistics
tímastillt flutningaþjónusta [is]
geological instrument
tæki til jarðfræðirannsókna [is]
hydrological instrument
tæki til vatnafræðirannsókna [is]
shipborne meteorological instrument
tæki til veðurathugana um borð í skipum [is]
meteorological instrument
tæki til veðurfræðirannsókna [is]
technology business
tæknifyrirtæki [is]
technological discipline
tæknigrein [is]
technological infrastructure
tæknilegt grunnvirki [is]
final technological stage
tæknilegt lokastig [is]
technological innovation
tækninýjung [is]
technological innovation
tækninýsköpun [is]
technology required for the incorporation of biocatalysts
tækni sem er nauðsynleg til ísetningar lífefnahvata [is]
privacy enhancing technology
tækni sem stuðlar að öruggari verndun friðhelgi einkalífsins [is]
information society technology
IST
tækniþekking í upplýsingasamfélaginu [is]
information technology for customs purposes
upplýsingakerfi tollsins [is]
information and communication technologies
information and communication technology
ICT
upplýsinga- og fjarskiptatækni [is]
information technology
IT
upplýsingatækni [is]
information technology equipment
upplýsingatæknibúnaður [is]
Information Technology, Telecommunications and Data Processing
Upplýsingatækni, fjarskipti og gagnavinnsla [is]
information technology sector
upplýsingatæknisvið [is]
expansion of information and communications technologies
útbreiðsla upplýsinga- og fjarskiptatækni [is]
meteorological bulletin
veðurtilkynning [is]
meteorological information
veðurupplýsingar [is]
meteorological information service
veðurupplýsingaþjónusta [is]
histopathological findings
vefjameinafræðilegar niðurstöður [is]
histopathological examination
vefjameinafræðileg rannsókn [is]
engine technology
véltækni [is]
maintenance log
viðhaldsdagbók [is]
engine logbook
viðhaldsskrá hreyfils [is]
motorlogbog [da]
motorloggbok [sæ]
livret moteur [fr]
Triebwerklebenslaufakte [de]
Information Technology Security Evaluation Criteria
ITSEC
viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni [is]
ecological continuum
vistfræðileg samfella [is]
radiological monitoring system
vöktunarkerfi fyrir geislun [is]
monitoring technology
vöktunartækni [is]
morphological rating
það að dæma eftir útliti [is]
information technology service
þjónusta á sviði upplýsingatækni [is]
information systems or technology strategic review service
þjónusta, tengd endurskoðun á sviði upplýsingakerfa eða upplýsingatækni [is]
information technology requirements review service
þjónusta, tengd endurskoðun krafna á sviði upplýsingatækni [is]
information systems or technology planning service
þjónusta, tengd skipulagningu á sviði upplýsingakerfa eða upplýsingatækni [is]
service incidental to logging
þjónusta, tengd skógarhöggi [is]
well-logging service
þjónusta við borholumælingar [is]
feline urological syndrome
FUS
þvagrásarheilkenni katta [is]
intercultural dialogue
þvermenningarleg umræða [is]
microbiological investigation
örverufræðileg rannsókn [is]
microbiological contamination
microbial contamination
örverumengun [is]

176 niðurstöður fundust.