Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ISS"

aðalræðisskrifstofa
consulate general [en]
aðgengissamningur
access agreement [en]
aðgengisstigi
access ladder [en]
aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
International Monetary Fund member [en]
IMF member [en]
membre du FMI, membre du Fonds monétaire international [fr]
Mitglied des Internationalen Währungsfonds, IWF-Mitglied, IWF-Mitgliedsstaat [de]
aðili sem framleiðir leyfisskyld skotvopn
manufacturer of firearms subject to authorisation [en]
personne qui fabrique des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Hersteller von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
aðili sem selur leyfisskyld skotvopn
dealer in firearms subject to authorisation [en]
personne qui fait le commerce des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Händler von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
aðrennslissvæði
vatnasvið
catchment [en]
afgreiðslutími brottflugs sem flæðisstjórnun flugumferðar úthlutar
ATFM departure slot [en]
aflmælisstilling
dynamometer setting [en]
aflnemi aflmælissamstæðu
power-absorption device [en]
almennur aðgangur að skjölum Umhverfisstofnunar Evrópu
public access to European Environment Agency documents [en]
almennur ónæmisstaðall
generic immunity standard [en]
alríkissamband svæðissjúkrasjóða
National Federation of Local Sickness Funds [en]
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin
International Office of Epizootics [en]
International Office of Epizootic Diseases [en]
OIE [en]
World Organisation for Animal Health [en]
Det Internationale Kontor for Epizootier, Verdensorganisationen for Dyresundhed [da]
Internationella byrån för epizootiska sjukdomar, Världsorganisationen för djurhälsa [sæ]
Office international des épizooties, OIE, Organisation mondiale de la santé animale [fr]
Internationales Tierseuchenamt, Weltorganisation für Tiergesundheit [de]
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
AGS
International Monetary Fund [en]
IMF [en]
Fonds monétaire international, FMI [fr]
Internationaler Währungsfonds, IWF [de]
alþjóðaheilbrigðisreglur Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um lagardýr
OIE International Aquatic Animal Health Code [en]
alþjóðahæfnisskírteini
International Certificate of Fitness [en]
alþjóðakóði um öryggisstjórnun skipa
ISM-kóði
International Management Code for the Safe Operation of Ships [en]
International Safety Management Code [en]
ISM Code [en]
alþjóðlegt tímaritsnúmer
ISSN
International Standard Serial Number [en]
ISSN [en]
alþjóðlegt upplýsingakerfi Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar
World Animal Health Information System of the World Organisation for Animal Health [en]
ADIS [en]
verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem [da]
système mondial d´information sanitaire [fr]
das weltweite Tiergesundheitsinformationssystem [de]
auðkennisskírteini
identification document [en]
auðkennisskírteini
identification document [en]
auðkennisspjald framleiðanda
manufacturer´s plate [en]
auðkennisstafir
abbreviation [en]
auðkennisstafur
distinctive symbol [en]
auðkennisstafur
distinguishing letter [en]
auðkennisstafur
distinctive letter [en]
auðkennisstafur eða -stafir aðildarríkis þar sem ökutæki er skráð
distinguishing sign of the Member State of registration [en]
auðkennisstafur/-stafir
distinguishing mark [en]
auðkennisstimpill
identification stamp [en]
áfengissjúklingur
alcoholic [en]
áhrif gengisbreytinga á verðbólgu
áhrif gengissveiflna á verðbólgu
áhrif gengisbreytinga á verðlag
exchange rate pass-through [en]
ákvörðun um frjálsræðissviptingu
order for deprivation of liberty [en]
decision de privation de liberté [fr]
Anordnung des Freiheitsentzugs [de]
áunnið ónæmissvar
adaptive immune response [en]
áætlun um markvissa og skilvirka löggjöf
Regulatory Fitness and Performance Programme [en]
REFIT [en]
program for målrettet og effektiv regulering (Refit) [da]
program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) [sæ]
programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) [fr]
Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) [de]
áætlun um öryggisskoðanir erlendra loftfara
SAFA-áætlunin
SAFA programme [en]
baksýnisspegill
rearview mirror [en]
rear-view mirror [en]
barkakýlisspegill
laryngoscope [en]
beiting löggjafar utan svæðisbundins gildissviðs hennar
extra-territorial application of legislation [en]
extraterritorial application of legislation [en]
beltisstilling
adjusting device [en]
beltisstýring
strap guide [en]
bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun
best environmental management practices [en]
BEMP [en]
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein)
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein) [en]
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein)
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein) [en]
bókun 2 um framleiðsluvörur sem falla ekki undir gildissvið samningsins í samræmi við a-lið 3. mgr. 8. gr.
Protocol 2 on products excluded from the scope of the Agreement in accordance with Article 8(3)(a) [en]
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandi vöruflutninga á vegum og járnbrautum
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail [en]
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss)
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein) [en]
bókun 6 um söfnun lögboðins varaforða í Sviss og Liechtenstein
Protocol 6 on the building up of compulsory reserves by Switzerland and Liechtenstein [en]
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority [en]
bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu
Interim Agreement between the EFTA States and the PLO for the benefit of the Palestinian Authority [en]
bráðabirgðaöryggisstjórnunarskírteini
interim safety management certificate [en]
deild Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sem annast vöktun á mataræði og á íðefnum í matvælum
Dietary and Chemical Monitoring Unit in European Food Safety Authority [en]
DCM [en]
kontoret for Dietary and Chemical Monitoring (DCM) i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) [da]
enheten för bevakning av kostvanor och kemikalier i livsmedel vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet [sæ]
das Referat Diätetische und chemische Überwachung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit [de]
D-malat-vetnissviptir
D-malate dehydrogenase [en]
D-MDH [en]
dreifbýlissvæði í borgarjaðri
peri-urban rural area [en]
dreifikerfisstjóri
distribution system operator [en]
DSO [en]
dýraheilbrigðisstöð
animal health establishment [en]
dyresundhedsinstitution [da]
djuranläggning [sæ]
établissement de police sanitaire [fr]
tiergesundheitlich Einrichtung [de]
dýr með skerta ónæmissvörun
immuno-compromised animal [en]
immunocompromised animal [en]
eðlisseigja
kinematic viscosity [en]
eðlisskautsnúningur
specific optical rotation [en]
eðlissnúningur
specific rotation [en]
eðlissvipting
denaturation [en]
eðlissviptingarþrep
denaturation step [en]
efnaöryggisskýrsla
chemical safety report [en]
efnisskipan
structure [en]
efnisskrá
repertoire [en]
efnisstraumur
source stream [en]
eftirlitsbaksýnisspegill
surveillance rear-view mirror [en]
overvågningsførerspejl [da]
eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör
assets held by a long-term employee benefit fund [en]
eignir réttindatengds lífeyrissjóðs
defined benefit pension fund assets [en]
eignir ríkissjóðs
central government assets [en]
eignir umfram lífeyrisskuldbindingar
pension benefit surplus [en]
eineltisstjórnstöð
intercept control unit [en]
einkaleyfissamningur
patent licensing agreement [en]
einkaleyfisstofa
patent buying company [en]
einkennisstafir loftfars
aircraft registration [en]
registration [en]
einkennisstafir ríkis
nationality letters [en]
einkennisstafur
distinctive letter [en]
einkennisstuðull
characteristic coefficient [en]
einkennisstuðull ökutækis
characteristic coefficient of the vehicle [en]
einnota innrennslissett
disposable filter infusor [en]
einstaklingur með skerta ónæmissvörun
immuno-compromised individual [en]
immunocompromised individual [en]
eiturjafngildisstuðull
toxic equivalency factor [en]
toxic equivalence factor [en]
TEF [en]
toxicity equivalent factor [en]
eldisskilyrði
rearing conditions [en]
opdrætsforhold, opdrætningssystem, opdrætningsforhold [da]
uppfödningsförhållande [sæ]
conditions d´élevage [fr]
Aufzuchtbedingungen [de]
eldisstöð
lagareldisstöð
fiskeldisstöð
farm [en]
aquaculture farm [en]
aquaculture establishment [en]
akvakulturbrug, akvakulturanlæg [da]
anläggning, vattenbruksanläggning [sæ]
ferme aquacole, ferme d´aquaculture, établissement aquacole, installation d´aquaculture, établissement d´aquaculture, station aquacole [fr]
Aquakulturanlage, Aquakulturbetrieb, Anlage für Aquakulturerzeugnisse [de]
eldisstöð
rearing establishment [en]
eldisstöð fyrir alifugla til framleiðslu
productive poultry rearing establishment [en]
eldisstöð fyrir alifugla til undaneldis
breeding poultry rearing establishment [en]
eldissvín
alisvín
eldisgrís
pig for fattening [en]
fattening pig [en]
rearing pig [en]
avls- og slagtesvin, slagtesvin [da]
avels- eller slaktsvin, slaktsvin [sæ]
porc de production, porcin à l´engrais, porc à l´engraissement [fr]
Mastschwein/Zuchtläufer, Mastschwein [de]
eldsneytissamsetning
fuel mix [en]
eldsneytisskammtur á slag
fuel delivery per stroke [en]
eldsneytisskömmtun
fuel supply system [en]
alimentation du moteur [fr]
Kraftstoffversorgung der Antriebsmaschine [de]
eldsneytisskömmtun
fuel delivery [en]
fuel flow [en]
eldsneytisslanga
fuel hose [en]
brændstofslange [da]
bränsleslang [sæ]
eldsneytisstaða
fuel level [en]
eldsneytisstilling
blöndustilling
fuel trim [en]
brændstofafstemning [da]
bränsleadaption [sæ]
régulateur de carburant [fr]
Gemischregelung [de]
eldsneytisstreymi
fuel flow GFUEL [en]
GFUEL [en]
eldsneytisstreymi
fuel flow [en]
eldsneytisstreymi
fuelling rate [en]
eldsneytisstýringaraðferð
fuel system control logic [en]
fuel control system logic [en]
eldsneytisstöð
refuelling station [en]
eldsneytisstöð
refuelling point [en]
endursköpun votlendissvæða
re-creation of wetlands areas [en]
recreation of wetlands areas [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines [en]
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Sviss
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Switzerland [en]
erlendar ríkisskuldir
external sovereign debts [en]
ESAF-lánaflokkur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Enhanced Structural Adjustment Facility [en]
ESAF [en]
udvidet strukturtilpasningsfacilitet [da]
utvidgad strukturanpassningsfacilitet [sæ]
facilité d´ajustement structurel renforcée, FASR [fr]
Erweiterte Strukturanpassungsfazilität [de]
Evrópska umhverfisskrifstofan
European Environmental Bureau [en]
EEB [en]
Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin
EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions Authority [en]
EIOPA [en]
evrópski stýrihópurinn um öryggisskoðun erlendra loftfara
ESSG-stýrihópurinn
European SAFA Steering Group [en]
ESSG [en]
Evrópunet jafnréttisstofnana
European network of equality bodies [en]
Equinet [en]
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra
ENTSO for Electricity [en]
Evrópusamband lífeyrisstofnana hins opinbera
European Association of Public Sector Pension Institutions [en]
EAPSPI [en]
faglærður heilbrigðisstarfsmaður
health care professional [en]
falla undir gildissvið e-s
be governed by [en]
falla utan gildissviðs e-s
be excluded from the scope of [en]
fangelsisstofnun
fangelsi
penitentiary institution [en]
fængsel [da]
kriminalvårdsanstalt [sæ]
établissement pénitentiaire [fr]
Haftanstalt [de]
fastanefnd ríkisstjórnar Hollands
Netherlands Standing Government Committee [en]
fast gengisskráningarkerfi
fixed exchange rate system [en]
régime de change fixe, système de change fixe [fr]
ferðaheimild með takmarkað gildissvæði
travel authorisation with limited territorial validity [en]
ferlisstjórnloki
process-control valve [en]
fiskeldisstöð
fish farm [en]
fiskebrug [da]
fiskodling, fiskodlingsanläggning [sæ]
exploitation piscicole, établissement de pisciculture, ferme piscicole [fr]
Fischbetrieb, Fischzuchtanlage, Fischzuchtbetrieb [de]
fjárfestingarþjónusta, tengd lífeyrissjóðum
pension investment service [en]
flokkar þéttbýlisstaða
class of agglomeration [en]
flugheilbrigðisskoðun
aero-medical examination [en]
flughermisseta
simulator session [en]
Flugöryggissamtök Evrópu
Joint Aviation Authorities [en]
JAA [en]
Flugöryggisstofnun Evrópu
European Aviation Safety Agency [en]
EASA [en]
Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins
European Union Aviation Safety Agency [en]
flutningskerfisstjóri
transmission system operator [en]
TSO [en]
electricity transmission system operator [en]
systemansvarlig, transmissionssystemoperatør, operatør af eltransmissionssystem, operatør af transmissionssystem for el [da]
systemansvarig för överföringssystemet [sæ]
Übertragungsnetzbetreiber [de]
flæðisstjórnunarrammi
logistical framework [en]
flæðisstjórnun flugumferðar
air traffic flow management [en]
ATFM [en]
fósturvísisstig
embryonic stage [en]
framleiðsla á grænmetissafa
manufacture of vegetable juice [en]
framleiðsla á heimilum á ýmiss konar vöru til eigin nota
undifferentiated goods-producing activities of private households for own use [en]
framtaksverkefni Evrópu 2020 um verkefnisskuldabréf
Europe 2020 Project Bond Initiative [en]
framtaksverkefni um verkefnisskuldabréf
Project Bond Initiative [en]
frjálsræðissvipting
deprivation of liberty [en]
fængsling, frihedsstraf [da]
fängelsestraff, frihetsstraff [sæ]
incarcération, emprisonnement [fr]
Inhaftierung, Freiheitsstrafe [de]
frumgjöld ríkissjóðs
primary government expenditure [en]
primære statsudgifter [da]
frumuflæðissjárgreining
flow cytometry [en]
fullnægjandi öryggisstig
adequate level of security [en]
fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna
representatives of the Governments of the Member States [en]
fulltrúi erlendrar ríkisstjórnar
representative of foreign government [en]
fullvissustig
assurance level [en]
fundur leiðtogaráðsins í Lissabon
Lisbon Summit [en]
fylkisstjórn
state government [en]
fylkisstrikamerki
matrix barcode [en]
fæðissnigill
feed screw [en]
förgun heimilissorps
household-refuse disposal service [en]
gassýnissafnari
constant volume sampler [en]
CVS [en]
gassýnissöfnunarkerfi
CVS system [en]
constant volume sampler system [en]
gáleysisstig
degree of negligence [en]
gegndræpisskiljun
gel permeation chromatography [en]
geimhæf þynna til að afhlaða neikvæða vetnissamsætugeisla
space qualified foil for neutralising negative hydrogene isotope beams [en]
gengissamstarf Evrópu
Exchange Rate Mechanism [en]
European Exchange Rate Mechanism [en]
ERM [en]
gengissamstarf peningakerfis Evrópu
exchange-rate mechanism of the European Monetary System [en]
gengisskráningarkerfi
exchange rate system [en]
exchange-rate system [en]
régime de taux de change, régime de change, système de taux de change [fr]
Wechselkurssystem, Wechselkurs-Arrangement, Wechselkursregelung [de]
gengisskráningarkerfi
exchange rate regime [en]
régime de taux de change, régime de change, système de taux de change [fr]
Wechselkurssystem, Wechselkurs-Arrangement, Wechselkursregelung [de]
gengisskráningarkerfi
exchange-rate system [en]
exchange rate system [en]
gengisskráningarkerfi
foreign exchange system [en]
régime de taux de change, régime de change, système de taux de change [fr]
Wechselkurssystem, Wechselkurs-Arrangement, Wechselkursregelung [de]
gengissveifla
currency fluctuation [en]
gengissveiflur
fluctuations in exchange rates [en]
gengissveigjanleiki
exchange rate flexibility [en]
flexibilité des taux de change, flexibilité des changes [fr]
Wechselkursflexibilität [de]
geymslukerfisstjóri
storage system operator [en]
gildissvið
applicability [en]
gildissvið
scope of application [en]
gildissvið
scope [en]
gildissvið
field of application [en]
gildissvið dóms
scope of a judgment [en]
gildissvið lágmarksstaðla
scope of application of minimum standards [en]
gildissvæði
territorial scope [en]
gildissvæði
territorial validity [en]
gildissvæði evrunnar
euro area [en]
euro-area [en]
gistiríkisstuðningur
host nation support [en]
Gínea-Biss
Lýðveldið Gínea-Biss
Guinea-Bissau [en]
Republic of Guinea-Bissau [en]
GW [en]
GNB [en]
Guinea-Bissau, Republikken Guinea-Bissau [da]
Guinea-Bissau, Republiken Guinea-Bissau [sæ]
la Guinée-Bissau, la République de Guinée-Bissau [fr]
Guinea-Bissau, die Republik Guinea-Bissau [de]
gjaldeyrissamningur
foreign exchange contract [en]
gjaldeyrissamningur
exchange agreement [en]
gjaldeyrissamningur Evrópu
European Monetary Agreement [en]
gjaldeyrisskiptasamningur
currency swap [en]
gjaldeyrisskiptasamningur
currency rate swap [en]
CRS [en]
gjaldeyrisskiptastöð
currency exchange office [en]
gjaldeyrisstaða
reserve position [en]
gleiðhornsbaksýnisspegill
panoramic rear-view mirror [en]
grænmetissafi
vegetable juice [en]
grønsagssaft, grøntsagssaft, grønsagsjuice [da]
grönsakssaft [sæ]
jus de légumes [fr]
Gemüsesaft [de]
gull í eigu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
International Monetary Fund gold [en]
IMF gold [en]
or du FMI, or du Fonds monétaire international [fr]
Gold des Internationalen Währungsfonds, Gold des IWF, IWF-Gold [de]
gæðakerfisskrá
quality system record [en]
haffærisskírteini
certificate of waterworthiness [en]
hagsmunaaðili á heilbrigðissviði
health stakeholder [en]
halli ríkissjóðs
fiscal deficit [en]
déficit budgétaire [fr]
handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um greiningarprófanir á lagardýrum
handbók um greiningarprófanir á lagardýrum
OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals [en]
Handbók Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar um staðla fyrir greiningarprófanir og bóluefni
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines of the International Office of Epizootic Diseases (OIE) [en]
Handbók Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um greiðslujöfnuð og stöðu alþjóðlegra fjárfestinga, sjötta útgáfa
BPM6 [en]
IMF Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6th edition [en]
háalgengissvæði
high-prevalence area [en]
hánýgengissvæði
high-incidence area [en]
háþrýstivökvaskiljun með þríflæðisstigli og óskautuðum stöðufasa
ternary gradient reversed-phase high-performance liquid chromatography [en]
ternary gradient reversed-phase HPLC [en]
heilbrigðissérfræðingur á sviði dýra og dýraafurða
veterinary expert [en]
heilbrigðisskilyrði
health condition [en]
heilbrigðisskjal um dýr og dýraafurðir
skjal um heilbrigði dýra og dýraafurða
veterinary document [en]
heilbrigðisskoðun
health review [en]
heilbrigðisskoðun
health assessment [en]
heilbrigðisskoðun
health inspection [en]
heilbrigðisskoðun dýra og dýraafurða
veterinary inspection [en]
heilbrigðisstarfsfólk
medical personnel [en]
heilbrigðisstarfsfólk
medical staff [en]
heilbrigðisstarfsfólk
health-care workers [en]
healthcare workers [en]
heilbrigðisstarfsfólk, annað en læknar
paramedical personnel [en]
heilbrigðisstarfsmaður dýra
animal health professional [en]
dyresundhedsfagperson [da]
yrkesverksam inom djurs hälsa [sæ]
professionnel de la santé animale [fr]
Angehörigen der mit der Gesundheit von Tieren befassten Berufe [de]
heilbrigðisstarfsmaður í áhöfn
medical passenger [en]
medicinsk passagerare [sæ]
medizinischer Fluggast [de]
heilbrigðisstarfsmenn lagardýra
aquatic animal health professionals [en]
fagpersoner med ekspertise i akvatiske dyrs sundhed [da]
yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa [sæ]
les professionnels de la santé des animaux aquatiques [fr]
Angehörige der mit der Gesundheit von Wassertieren befassten Berufe [de]
heilbrigðisstefna
health strategy [en]
heilbrigðisstéttir
medical professions [en]
heilbrigðisstofnun
health establishment [en]
heilbrigðisstofnun
health institution [en]
heilbrigðisstofnun sem hefur gistiaðstöðu
health treatment establishment providing accommodation [en]
établissement d´hébergement [fr]
Beherbergungsstätte [de]
heildareldsneytissamsetning
overall fuel mix [en]
heimaríkisslagsíða
home bias [en]
heimilissorp
household refuse [en]
heimilisstaða
household status [en]
heimilisstyrkur
household allowance [en]
heimilisstörf
housework [en]
heimilisstörf
domestic tasks [en]
hitabeltissjúkdómafræði
tropical medicine [en]
hnýðissmæra
oca [en]
oka [da]
oka [sæ]
oca, truffette acide [fr]
Knolliger Sauerklee [de]
Oxalis tuberosa [la]
hrein gjaldeyrisstaða stofnunar
institutions overall net foreign-exchange position [en]
institutions overall net foreign exchange position [en]
hreinlætisskilyrði
hygiene conditions [en]
huglæg svæðisstjórnun án kögunarbúnaðar
area control procedural [en]
ACP [en]
områdeskontroll, procedur, ACP [da]
behörighet för områdeskontroll, procedur, ACP [sæ]
contrôle régional aux procédures, ACP [fr]
Bezirkskontrolle ohne elektronische Luftverkehrsdarstellung [de]
húsnæðisstofnun í þágu almennings
housing association in the public interest [en]
húsnæðisstofnun í þágu almennings
non-profit housing undertaking [en]
hæðarmælisstilling
altimeter subscale [en]
hæfisskilyrði
conditions of qualification [en]
hæfisskírteini
certificate of competence [en]
kompetencebevis [da]
kompetensbevis [sæ]
certificat de compétence [fr]
Kompetenzzertifikat, Sachkundenachweis [de]
hæfisskrá
qualification record [en]
hæfnisskírteini
certificate of fitness [en]
hæfnisskírteini
certificate of proficiency [en]
CoP [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning fljótandi lofttegunda í lausu
certificate of fitness for the carriage of liquefied gases in bulk [en]
hæfnisskírteini fyrir flutning hættulegra efna í lausu
certificate of fitness for the carriage of dangerous chemicals in bulk [en]
IAS-staðall 37, reiknaðar skuldbindingar, óvissar skuldir og óvissar eignir
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets [en]
IAS 37 [en]
International Accounting Standard 37 [en]
IFRIC-túlkun 23, óvissa varðandi tekjuskattsmeðferð
IFRIC 23 [en]
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments [en]
IFRIC Interpretation 23 [en]
IFRIC-túlkun 8, gildissvið IFRS-staðals 2
IFRIC 8 Scope of IFRS 2 [en]
IFRIC 8 [en]
IFRIC Interpretation 8 [en]
innri baksýnisspegill
interior rear-view mirror [en]
innsiglisstimpill
sealing stamp [en]
íðefni með óvissa flokkun
borderline chemical [en]
í öryggisskyni
in the interest of safety [en]
jafngildissamningur
equivalence agreement [en]
ligestillingsaftale [da]
accord d´équivalence [fr]
Gleichstellungsabkommen [de]
jafngildisstuðull
equivalence factor [en]
jafngildisstuðull
coefficient of equivalency [en]
jafngildisstærð
equivalent size [en]
Jafnréttisskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna
Jafnréttisskóli Háskóla SÞ
Gender Equality Studies and Training Programme [en]
UNU-GEST [en]
Jafnréttisstofa
Centre for Gender Equality [en]
jafnvægisskrá
balance documentation [en]
jafnvægiss
balancing beam [en]
jafnvægisstaða
equilibrium position [en]
jafnvægisstilla
equilibrate [en]
jafnvægisstilling
balancing [en]
jafnvægisstillingarlóð
balance weight [en]
jafnvægisstyrkur
equilibrium concentration [en]
jarðefnaeldsneytissamberi
fossil fuel comparator [en]
jarðvegur þar sem kolefnissvelti ríkir
carbon-stressed soil [en]
járnbrautarþjónusta milli þéttbýlissvæða
interurban railway [en]
jónunarhylkisgeislaskammtamælir
jónunarhylkisskammtamælir
ionization chamber dosimeter [en]
ionisation chamber dosimeter [en]
jöfn samkeppnisskilyrði
level playing field [en]
likartade konkurrensvillkor [da]
conditions de concurrence équitables, égalité des conditions de concurrence [fr]
gleiche Bedingungen für alle [de]
keðja vöruferlisstjórnunar innan fjölþættra flutninga
multimodal logistic chain [en]
kerfi Bandalagsins um öryggisskoðanir erlendra loftfara
Community SAFA system [en]
kerfi Flugöryggissamtaka Evrópu
Joint Aviation Authorities system [en]
JAA system [en]
kerfisseljandi
system vendor [en]
systemleverandør [da]
systemleverantör [sæ]
Systemverkäufer [de]
kerfisskráning
codified presentation [en]
kerfisstjóri
operator [en]
kerfisstjóri
system operator [en]
kerfisstjóri samsetts kerfis
combined system operator [en]
kerfi um öryggisskoðanir erlendra loftfara
SAFA system [en]
KISS
KISS [en]
kolefnisspor
carbon footprint [en]
CO2 footprint [en]
carbon dioxide footprint [en]
CO2-fodaftryk, CO2-fodspor [da]
koldioxidavtryck [sæ]
kolefnissúla
carbon column [en]
kolefnissvelti
carbon starvation [en]
koma af stað ónæmissvörun
initiate an immune response [en]
kynblandað undaneldissvín
hybrid breeding pig [en]
kynjajafnréttisstefna
gender equality policy [en]
köfnunarefnissamband sem ekki er prótín
non-protein nitrogenous compound [en]
köfnunarefnissinnep
nitrogen mustard [en]
köfnunarefnisskipti
exchange of nitrogen [en]
landfræðilegt gildissvið
geographical scope [en]
geographic scope [en]
landsvæðisstarfsþáttur
geographical segment [en]
langtímaríkisskuldabréf
long-term government bond [en]
lán úr ríkissjóði
state loan [en]
state-loan [en]
Leiðin til evrópsks umferðaröryggissvæðis: stefnumið um umferðaröryggi 2011-2020
Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020 [en]
leyfisskylt skotvopn
firearm subject to authorisation [en]
arme à feu soumise à autorisation [fr]
Erlaubnispflichtige Feuerwaffe [de]
leyfisstaða
authorisation status [en]
authorization status [en]
lindýraeldissvæði
mollusc farming area [en]
Lissabonáætlunin
Lisbon Strategy [en]
Lissabonsáttmálinn
Treaty of Lisbon [en]
lissamíngrænn
lissamine green [en]
litaflæðiss
colour-flow doppler [en]
color-flow doppler [en]
litviss
colour safe [en]
color safe [en]
litvísisstrimill
indicator strip [en]
lífeyrir fyrir börn sem hafa misst annað foreldri eða báða foreldra
orphans´ pension [en]
lífeyrissjóðir
pension funding service [en]
lífeyrissjóður
pension fund [en]
pension funding [en]
lífeyrissjóður
employee benefit plan [en]
lífeyrissjóður
pension plan [en]
lífeyrissjóður atvinnugreina
industry-wide pension fund [en]
lífeyrissjóður félags
company pension fund [en]
lífeyrissjóður sem er ekki sjálfstæður
non-autonomous pension fund [en]
lífeyrissjóður starfsmanna
employee savings scheme [en]
lífeyrissparnaður
pension savings [en]
lífeyrisstig
pension point [en]
lífeyrisstofnun
pension institution [en]
lofttæmissía með snúningstromlu
rotary drum vacuum filter [en]
rotary vacuum drum filter [en]
roterende vakuumtromlefilter, vakuumfilter med roterende tromle [da]
vakuumtrumfilter [sæ]
filtre à vide rotatif, filtre à tambour sous vide, filtre tambour rotatif sous vide [fr]
rotierender Vakuumtrommelfilter [de]
lofttæmisspelka
dimple mattress [en]
lofttæmisstrípari
vacuum stripper [en]
læknisskoðun
medical examination [en]
læknisskoðun
medical check-up [en]
löggiltur heilbrigðisstarfsmaður
authorised health care professional [en]
authorized health care professional [en]
lögsaga ræðisskrifstofa
consular territorial competence [en]
Mannréttinda- og lýðræðisstofnun ÖSE
OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights [en]
ODIHR [en]
Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder [da]
kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter [sæ]
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l´homme, BIDDH [fr]
Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, BDIMR [de]
markstreymissvæði
region of critical flow [en]
markviss aðgerð
targeted action [en]
markvissar aðgerðir
concrete actions [en]
markvissar, félagshagfræðilegar rannsóknir
targeted socioeconomic research [en]
targeted socio-economic research [en]
markvissar kynbætur
markviss ræktun
reasoned breeding [en]
fornuftig avling [da]
motiverad avel [sæ]
markvissir hernaðarkostir
strategic military options [en]
markviss markaðssetning
intensive marketing [en]
markviss nálgun
targeted approach [en]
markvisst eftirlit
specific check [en]
contrôle spécifique [fr]
gezielte Kontrolle [de]
markviss tilraunaaðgerð í tilteknum geirum
targeted sectoral pilot action [en]
markvisst val
directed selection [en]
målrettet udvælgelse [da]
markvisst vegaeftirlit
targeted roadside checks [en]
målretted vejkontrol [da]
riktad vägkontrol [sæ]
markviss upplýsingamiðlun
targeted information [en]
Matvæla- og dýraheilbrigðisskrifstofan
Food and Veterinary Office [en]
FVO [en]
Matvælaöryggisstofnun Evrópu
European Food Safety Authority [en]
EFSA [en]
meðfætt ónæmissvar
innate immune response [en]
merkissvarakóði
transponder code [en]
merkissvari
transponder [en]
miðlungsvissa
medium confidence [en]
miðmætissvæði
mediastinal region [en]
mikilvægisstig
materiality level [en]
minnisseðill
Speaking Notes [en]
minnisstjórnunarhugbúnaður
memory-management software [en]
minnisstækkun
memory expansion [en]
minnisstækkunarbúnaður
memory-expansion equipment [en]
missa fang
abort [en]
missir fangs
expulsion of the products of conception [en]
missir hagnaðar
loss of profit [en]
lucrum cessans [la]
missir réttinda
forfeiture of rights [en]
mjög lítil vissa
very low confidence [en]
mjög mikil vissa
very high confidence [en]
mælióvissa
measurement uncertainty [en]
natríumvetnisselenít
sodium hydrogen selenite [en]
natríumvetnisselentín
sodium hydrogen selentine [en]
natríumvetnissúlfít
sodium hydrogen sulphite [en]
nákvæmnisstig
level of accuracy [en]
nándarbaksýnisspegill
close-proximity rear-view mirror [en]
nefnd evrópskra eftirlitsaðila með vátryggingum og starfstengdum lífeyrissjóðum
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors [en]
European Insurance and Occupational Pensions Committee [en]
EIOPC [en]
neikvæður vetnissamsætugeisli
negative hydrogene isotope beam [en]
Norðurskautslæg svæðissamtök inúíta
Inuit Circumpolar Conference [en]
nothæfisstig
performance level [en]
núningstrissa
friction pulley [en]
nytjaleyfissamningur
licensing agreement [en]
nytjaleyfissvæði
licensed territory [en]
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu í samræmi við reglur
reasonable assurance of the regularity of transactions [en]
nægjanleg vissa fyrir því að færslur séu löglegar
reasonable assurance of the legality of transactions [en]
næmisstuðull
sensitivity coefficient [en]
ofurnæmissvörun
hypersensitivity reaction [en]
ofurnæmissvörun í húð
dermal hypersensitivity reaction [en]
opinber sérleyfissamningur um verk
public works concession [en]
ójöfn samkeppnisskilyrði
unequal conditions of competition [en]
ónæmissermi
immune serum [en]
ónæmissetja
inoculate [en]
ónæmissetning
inoculation [en]
ónæmissjúkdómar
immunological diseases [en]
ónæmisstýrandi áhrif
immune-modulatory effect [en]
ónæmissvörun
immune response [en]
óreglulegur ríkisstuðningur
extraordinary government support [en]
aide gouvernementale extraordinaire [fr]
außergewöhnliche staatliche Unterstützung [de]
ótímabær missir fangs
premature expulsion from the uterus [en]
óvarin sætisstaða
exposed seating position [en]
óvissa
uncertainty [en]
óvissuflokkur m.t.t. hæfis
uncertain eligibility category [en]
óvissustuðull
uncertainty factor [en]
usikkerhedsfaktor [da]
usikkerhedsfaktor [sæ]
pakki til forvarna gegn alnæmissmitun
AIDS-prevention kit [en]
persónuhlíf til að verjast falli úr vissri hæð
protection against falls from a height [en]
Poisson-hlutfall
Poisson ratio [en]
rafeyrisstofnun
electronic money institution [en]
raunveruleg umhverfisskilyrði
ambient conditions experienced in practice [en]
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla um geislavirkan úrgang
Waste Safety Standards Committee [en]
WSSC [en]
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla vegna kjarnorku og kjarniðnaðar
Nuclear Safety Standards Committee [en]
NSSC [en]
ráðgjafarnefnd um öryggisstaðla við geislavarnir
Radiation Safety Standards Committee [en]
RSSC [en]
ráðstefna fulltrúa ríkisstjórna aðildarríkjanna
conference of representatives of the governments of the Member States [en]
ráðuneytisstjóri
Permanent Secretary of State [en]
Permanent Secretary [en]
reglubundin heilbrigðisskoðun
periodic health review [en]
reglulega uppfærð öryggisskýrsla
periodic safety update report [en]
PSUR [en]
reglur um missi kosningaréttar
rules on disqualification from voting [en]
rennslisstýriloki
flow-diversion valve [en]
rennslissvið
flowrate range [en]
réttaróvissa
legal uncertainty [en]
réttarvissa
legal certainty [en]
ríkissaksóknari
Director of Public Prosecutions [en]
ríkissaksóknari
State Prosecutor [en]
Ríkissáttasemjari
State Conciliation and Mediation Officer [en]
ríkissjóður
Treasury [en]
ríkisskattstjóri
Commissioner of the Inland Revenue [en]
Ríkisskattstjóri
Directorate of Internal Revenue [en]
ríkisskip
government ship [en]
ríkisskuld
national debt [en]
ríkisskuld
sovereign debt [en]
ríkisskuldabréf
government stock [en]
ríkisskuldabréf
government bond [en]
ríkisskuldari
sovereign debtor [en]
ríkisskuldir
stock of government debt [en]
ríkisstjórn
central government [en]
ríkisstjórn
government [en]
ríkisstjórn aðildarlands
Member Government [en]
ríkisstjórn aðildarríkis
Member State government [en]
ríkisstjórnarfulltrúi
government representative [en]
ríkisstjórnarleiðtogi
Head of Government [en]
ríkisstjórn ríkis
State government [en]
ríkisstjórn Sviss
Swiss Federal Council [en]
ríkisstofnun
State entity [en]
ríkisstofnun
public agency [en]
ríkisstofnun
central government body [en]
ríkisstofnun
government agency [en]
ríkisstofnun
government entity [en]
ríkisstofnun
State Agency [en]
ríkisstofnun
governmental institution [en]
ríkisstofnun
State authority [en]
ríkisstofnun
government body [en]
ríkisstyrkur
State grant [en]
rýmka gildissvið
extend [en]
ræðissamningur
consular convention [en]
ræðissamstarf
consular cooperation [en]
consular co-operation [en]
coopération consulaire [fr]
konsularische Zusammenarbeit [de]
ræðisskrifstofa
consulate [en]
ræðisskrifstofa
consular office [en]
ræðisstofnun
consular post [en]
ræðisstörf
consular functions [en]
röskun á jafnvægisstarfsemi
disturbance of vestibular function [en]
salernisseta
lavatory seat [en]
salernisskál
lavatory pan [en]
toiletskål [da]
salernissteinn
toilet block [en]
Sameiginlegu fyrirmælin til sendiráða og ræðisskrifstofa
Sameiginleg fyrirmæli um vegabréfsáritanir til sendiráða og ræðisskrifstofa
Common Consular Instructions [en]
Common Consular Instructions on Visas [en]
sameiginlegur kerfisskilflötur
common system interface [en]
CSI [en]
samgöngur milli þéttbýlissvæða
interurban transport [en]
samkeppnisskilyrði
competitive conditions [en]
samkeppnisskilyrði
conditions of competition [en]
samkeppnisstaða
competitive position [en]
samkeppnisstefna
competition policy [en]
politique de la concurrence [fr]
Wettbewerbspolitik [de]
samkeppnisstig
competitive level [en]
samkeppnisstig
level of competition [en]
samkomulag milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna
Arrangement between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on Unification of Pension Rights in Accordance with Pension Benefits Rules [en]
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice [en]
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty [en]
samkomulag um að gildistími áritana á vegabréf vissra ferðamanna, sem ekki teljast útflytjendur, skuli verða framlengdur, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Reciprocal Extension of the Validity Period of Visas for certain Non-Immigrants, between Iceland and the United States of America [en]
samkomulag um að samningurinn um framsal sakamanna skuli ná til vissra nýlendna og landsvæða, milli Íslands og Bretlands
Extension of Extradition Treaty of 31st of March 1873 to certain Colonies and Territories, between Iceland and the United Kingdom [en]
samkomulag um hversu vissar ræðismannagerðir, er varða siglingar ríkjanna, skuli framkvæmdar, milli Íslands og Danmerkur
Arrangement concerning Implementation of certain Consular Acts on Commerce and Navigation of the Countries, between Iceland and Denmark [en]
samkomulag um niðurfellingu tolls og söluskatts af flugvélaeldsneyti, milli Íslands og Sviss
Agreement concerning Abolishment of Tariffs and Sales Tax on Aviation Fuel, between Iceland and Switzerland [en]
samkomulag um samþykktir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
Articles of Agreement of the International Monetary Fund [en]
sammælisskjöl Efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD consensus documents [en]
samningsríkisstjórn
contracting government [en]
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [en]
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport [en]
samningur milli ríkisstjórnar Íslands, ríkisstjórnar Noregs og ríkisstjórnar Rússneska sambandsríkisins um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs
Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation on certain Aspects of Cooperation in Fisheries [en]
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um afnám kvaða um vegabréfsáritun
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Concerning Abolition of Visa Requirements [en]
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal [en]
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Hong Kong í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the Peoples Republic of China concerning Air Services, between Iceland and China [en]
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og stjórnvalda á sérstjórnarsvæðinu Makaó í alþýðulýðveldinu Kína um flugþjónustu, milli Íslands og Kína
Air Service Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Macao Special Administrative Region of the People´s Republic of China, between Iceland and China [en]
samningur um að Ísland kaupi vissan herbúnað tæki og þjónustu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku
Agreement relating to the Purchase of certain Military Equipment, Materials and Services by Iceland, between Iceland and the United States of America [en]
samningur um afnám frádráttarréttar, milli Íslands og Sviss
Agreement on the Abolition of Deduction Right, between Iceland and Switzerland [en]
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins milli ríkisstjórna ríkja Benelúx-efnahagssambandsins, Sambandslýðveldisins Þýskalands og Lýðveldisins Frakklands um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum
samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins
Convention implementing the Schengen Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders [en]
Convention implementing the Schengen Agreement [en]
samningur um gagnkvæma viðurkenningu á samræmismati, vottorðum og merkingum milli ríkisstjórnar Nýja-Sjálands og lýðveldisins Íslands, furstadæmisins Liechtensteins og konungsríkisins Noregs
Agreement on Mutual Recognition in Relation to Conformity Assessment, Certificates and Markings between the Government of New Zealand and the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway [en]
samningur Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna um þrávirk, lífræn efni
UNEP Convention on Persistent Organic Pollutants [en]
United Nations Environment Programme´s Convention on Persistent Organic Pollutants [en]
samningur um sameiginlegan norrænan vinnumarkað fyrir ákveðnar heilbrigðisstéttir og dýralækna
Agreement on a Common Nordic Labour Market for Certain Medical Professions and Veterinarians [en]
samningur um viðskipti með landbúnaðarafurðir, fisk og aðrar sjávarafurðir, milli Íslands og Sviss
Agreement on Trade in Agricultural, Fish and other Marine Products, between Iceland and Switzerland [en]
samræmisskírteini
certificate of compliance [en]
samstarfsnefnd evrópskra vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsaðila
Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors [en]
CEIOPS [en]
Samtök evrópskra lífeyrissjóðasamtaka
European Federation for Retirement Provision [en]
samþykkisskjal
approval document [en]
samþætting jafnréttissjónarmiða
integration of the gender dimension [en]
samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða
gender mainstreaming [en]
sanngjörn samkeppnisskilyrði
conditions of fair competition [en]
sannprófuð umhverfisstjórnun
verified environmental management [en]
sáttmáli um vissar takmarkanir á framkvæmd hertökuréttarins í sjóhernaði
Convention relative to Certain Restrictions with regard to the Exercise of the Right of Capture in Naval War [en]
Seðlabanki Sviss
SNB [en]
Swiss National Bank [en]
Banque nationale suisse [fr]
Schweizerische Nationalbank [de]
sem varðar frjálsræðissviptingu
punishable by deprivation of liberty [en]
sendi- og ræðisskrifstofur
diplomatic and consular missions [en]
séreignalífeyrissjóður
private retirement plan [en]
séreignalífeyrissjóður
individual private pension plan [en]
séreignalífeyrissjóður
private pension fund [en]
sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um efni sem komast í snertingu við matvæli, ensím, bragðefni og hjálparefni við vinnslu
panel on food contact materials, enzymes and processing aids [en]
CEF Panel [en]
sérfræðinganefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um sérfæðu, næringu og ofnæmi
scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies of EFSA [en]
NDA Panel [en]
sérfræðingur á heilbrigðissviði
health professional [en]
sérleyfissamningur
franchise agreement [en]
sérleyfissamningur
concession contract [en]
sérleyfissamningur um verk
works concession [en]
work concession [en]
sérleyfissamningur um þjónustu
service concession [en]
SIC-túlkun 5, flokkun fjármálagerninga - óvissar greiðsluskuldbindingar
SIC 5 Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions [en]
SIC 5 [en]
Siglingaöryggisstofnun Evrópu
European Maritime Safety Agency [en]
EMSA [en]
sívirkt tæki til köfnunarefnissýringar
continuous nitrator [en]
sjálfsofnæmissjúkdómur
auto-immune disease [en]
sjálfstæður lífeyrissjóður
autonomous pension fund [en]
sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsfólk, annað en læknar
paramedical practitioners [en]
sjóðstreymiss
projected cash flow [en]
skert ónæmissvörun
compromised immune response [en]
skilgreind öryggisstaða eftir flugtak
DPATO [en]
defined point after take-off [en]
skilgreind öryggisstaða fyrir lendingu
DPBL [en]
defined point before landing [en]
skjal um samþykki
samþykkisskjal
instrument of approval [en]
instrument d´approbation [fr]
Genehmigungsurkunde [de]
skoðun á hlaði í tengslum við öryggisskoðun erlendra loftfara
SAFA-skoðun á hlaði
SAFA ramp inspection [en]
skortur á framleiðslu brissafa
exocrine pancretic insufficiency [en]
skotfæri sem eru fyrir bönnuð eða leyfisskyld vopn
ammunition intended for prohibited arms or arms subject to authorisation [en]
munition destinée à des armes prohibées ou soumises à autorisation [fr]
Munition, die für verbotene oder erlaubnispflichtige Feuerwaffen bestimmt ist [de]
skrifstofa ráðuneytisstjóra
Office of the Permanent Secretary of State [en]
skuldir ríkissjóðs
public debt [en]
smithættueldisstöð
contact farm [en]
kontaktbrug [da]
kontaktanläggning [sæ]
snúningsvægisskynjari
torque sensor [en]
drejningsmomentsensor [da]
vridmomentgivare [sæ]
capteur de couple [fr]
Drehmomentsensor [de]
spóluhnýðissýki
potato spinal tuber viroid disease [en]
PSTV [en]
potato spindle tuber viroid [en]
viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [fr]
Spindelknollenviroid der Kartoffel [de]
staðbundin flæðisstjórnunardeild flugumferðar
local air traffic flow management unit [en]
ATFM unit [en]
staðgengill ráðuneytisstjóra
Deputy Permanent Secretary of State [en]
staðgönguauðkennisskírteini
replacement identification document [en]
staðlaðir, framvirkir gjaldeyrissamningar
currency futures [en]
staður þar sem ræðisstörf fara fram
consular location [en]
starfslið ræðisstofnunar
members of the consular staff [en]
stefna í gengismálum
gengisstefna
exchange-rate policy [en]
exchange rate policy [en]
stjórn Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna
stjórn Umhverfisstofnunar SÞ
Governing Council of UNEP [en]
Governing Council of the United Nations Environment Programme [en]
stjórn verkefnisstoðar
programme management team [en]
PMT [en]
stofnleyfissamningur
master licensing agreement [en]
Stofnun Sameinuðu þjóðanna um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna
Stofnun SÞ um kynjajafnrétti og valdeflingu kvenna
Jafnréttisstofnun Sameinuðu þjóðanna
Jafnréttisstofnun SÞ
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women [en]
UN Women [en]
FN-Enheden for Ligestilling mellem Kønnene og Empowerment af Kvinder [da]
Förenta nationernas enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt [sæ]
Entité des Nations Unies pour l´égalité des sexes et l´autonomisation de la femme, ONU Femmes [fr]
Einheit der Vereinten Nationen für die Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen [de]
strandeldisstöð
coastal farm [en]
streymisstillir
flow controller [en]
streymisstýrður
flow controlled [en]
streymisstýrt kerfi
flow controlled system [en]
stýrð umhverfisskilyrði
controlled environmental conditions [en]
stýrisstangarhristari
stick shaker [en]
stýrisstöng
steering column [en]
stýrissúla
steering column [en]
stýrissveif
steering lever [en]
súrefnissamband
oxygenate [en]
súrefnissamband
oxygen compound [en]
súrefnissameind
molecular oxygen [en]
súrefnisskilyrði
oxygenation conditions [en]
súrefnisskynjari
oxygen sensor [en]
súrefnisþurrð
súrefnisskortur
ildisþurrð
vanilding
anoxia [en]
Sviss
Svissneska ríkjasambandið
Switzerland [en]
Swiss Confederation [en]
CH [en]
CHE [en]
Schweiz, Det Schweiziske Forbund [da]
Schweiz, Schweiziska edsförbundet [sæ]
la Suisse, la Confédération suisse [fr]
die Schweiz, die Schweizerische Eidgenossenschaft [de]
svæðisbundið gildissvið
territorial application [en]
territorial anvendelse, territorialt anvendelsesområde [da]
territoriell tillämpning, territoriellt tillämpningsområde [sæ]
application territoriale [fr]
geographischer Geltungsbereich, räumlicher Geltungsbereich [de]
svæðissamstarf
regional cooperation [en]
regional co-operation [en]
svæðissértækur
regional-specific [en]
svæðisskrifstofa vinnumarkaðsmála
Local Office of the Labour Market Service [en]
svæðisstjóri stofnunarinnar
Regional Director of the Organization [en]
Regional Director of the Organisation [en]
svæðisstofnun um efnahagssamvinnu
regional economic integration organisation [en]
regional economic integration organization [en]
svæðisstofnun um samvinnu
regional integration organization [en]
regional integration organisation [en]
sýklablæðissjúkdómur
septicaemic disease [en]
sýkt eldisstöð
infected farm [en]
sæðissöfnunarstöð
semen collection centre [en]
semen collection center [en]
sætissplitti
socket pin [en]
takmarkanir á gildissvæði vegabréfsáritana
procedures for limiting the territorial validity of visas [en]
modalité de limitation de la validité territoriale des visas [fr]
Modalitäten der räumlichen Beschränkung des Sichtvermerks [de]
TCDD-eiturjafngildisstyrkur
TCDD toxic equivalent concentration [en]
TCDD TEQ [en]
tekjumissir
revenue foregone [en]
revenue forgone [en]
tekjuskattar ríkissjóðs
income taxes to the state [en]
teppisskel
carpet shell [en]
pullet carpet shell [en]
almindelig tæppemusling [da]
Kleine Teppichmuschel, Teppichmuschel [de]
Tapes pullastra [la]
Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu
EFSA Journal [en]
trissa
pulley [en]
trissur
pulley system [en]
trúnaðarbundnir fulltrúar sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa
accredited members of diplomatic missions and consular representations [en]
tvísköttunarsamningur, milli Íslands og Sviss
Agreement for the Avoidance of Double Taxation, between Iceland and Switzerland [en]
tvísæissmásjá
binocular microscope [en]
Binokularmikroskop, binokulares Mikroskop [de]
tvívetnisseleníð
dihydrogen selenide [en]
tvívetnisstreptómýsín
dihydrostreptomycin [en]
tækifærissjúkdómur
opportunistic disease [en]
opportunistisk sygdom [da]
opportunistisk sjukdom [sæ]
maladie opportuniste [fr]
opportunistische Erkrankung [de]
tækifærissýkill
opportunistic pathogen [en]
tæknilegt gildissvið
technical scope [en]
umbúðanytjaleyfissamningur
shrink wrap licence [en]
umfrymisskipting
cytokinesis [en]
umhverfissamtök
environmental organisation [en]
environmental organization [en]
umhverfissamþykki
environmental approval [en]
umhverfissannprófandi
environmental verifier [en]
umhverfissjálfbær
umhverfislega sjálfbær
environmentally sustainable [en]
miljømæssigt bæredygtig [da]
miljömässigt hållbar [sæ]
écologiquement durable [fr]
umweltverträglich, umweltfreundlich [de]
umhverfissjálfbær vara
environmentally sustainable product [en]
umhverfissjálfbær þjónusta
environmentally sustainable service [en]
umhverfissjónarmið
environmental consideration [en]
umhverfissjónarmið
environmental concerns [en]
umhverfisskilvirk starfsaðferð
eco-efficiency practice [en]
umhverfisskilvirk tækni
eco-efficiency technique [en]
umhverfisskýrsla
environmental report [en]
umhverfisskýrslukerfi
environmental reporting system [en]
umhverfisspjöll
environmental damage [en]
umhverfisspjöll
damage to the environment [en]
environmental damage [en]
skade på miljøet [da]
miljöskada, skada på miljö [sæ]
atteinte à l´environnement, dégradation de l´environnement [fr]
Umweltzerstörung, Schädigung der Umwelt [de]
umhverfisspor
OEF [en]
miljøfodaftryk [da]
miljöavtryck [sæ]
umhverfisspor stofnunar og fyrirtækis
organisation environmental footprint [en]
OEF [en]
organisation miljøfodaftryk [da]
organisation miljöavtryck [sæ]
umhverfisspor vöru
product environmental footprint [en]
PEF [en]
produkts miljøaftryk [da]
produkts miljöavtryck [sæ]
Umweltfußabdruck von Produkt [de]
umhverfisstaðall
environmental standard [en]
umhverfisstefna
policy on the environment [en]
umhverfisstefna
environmental policy [en]
umhverfisstjórnun
environmental management [en]
umhverfisstjórnunarkerfi
environmental management scheme [en]
umhverfisstjórnunarkerfi
environmental management system [en]
EMS [en]
umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins
Community eco-management and audit scheme [en]
EMAS [en]
umhverfisstjórnunarkerfi ESB
EU Eco-Management and Audit Scheme [en]
EMAS [en]
Umhverfisstofnun
Environment Agency of Iceland [en]
Umhverfisstofnun Brasilíu
IBAMA [en]
Umhverfisstofnun Evrópu
European Environment Agency [en]
EEA [en]
Umhverfisstofnun Kína
National Environmental Protection Agency of China [en]
NEPA [en]
Umhverfisstofnun Nígeríu
FEPA [en]
Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna
Umhverfisstofnun SÞ
United Nations Environment Programme [en]
UN Environment Programme [en]
UNEP [en]
umhverfissvið
environmental domain [en]
undaneldisstofn
brood stock [en]
undaneldisstofn
breeding stock [en]
undaneldissvín
breeding pig [en]
undirsvæðisstofnun
subregional organisation [en]
subregional organization [en]
uppeldisstöð
rearing premises [en]
opdrætsstald [da]
uppfödningsanläggning [sæ]
uppeldisstöðvar
breeding grounds [en]
upplýsinga- og þekkingarkerfi á heilbrigðissviði
health information and knowledge system [en]
upplýstur ennisspegill
illuminated head-mirror [en]
upprunaeldisstöð
farm of origin [en]
utanríkisstefna
external policy [en]
útgefnar ríkisskuldir
issued sovereign debt [en]
útvegun heilbrigðisstarfsfólks
supply service of medical personnel [en]
varfærnissjónarmið
prudential consideration [en]
vatnsalernisskál
water closet bowl [en]
vatnssalernisskál
water closet pan [en]
vefildisskortur
hypoxia [en]
vegabréfsáritun með takmarkað gildissvæði
visa of limited territorial validity [en]
visa à validité territoriale limitée [fr]
räumlich beschränktes Visum [de]
veitandi þjónustu á sviði flæðisstjórnunar flugumferðar
air traffic flow management provider [en]
verkefnisskjal
project document [en]
verkefnisskuldabréf
project bond [en]
verkefnisstjórn
project management team [en]
PMT [en]
verri samkeppnisstaða
competitive disadvantage [en]
vetnissamhæfisprófun
hydrogen compatibility test [en]
vetnissía
hydrogen filter [en]
vetnissvipting
dehydrogenation [en]
vetnissviptir
dehydrogenase [en]
dehydrogenase [da]
dehydrogenas [sæ]
déshydrogénase [fr]
Dehydrogenase [de]
vetnissviptir í hvatberum frumna
cellular mitochondrial dehydrogenase [en]
cellulær mitokondrial dehydrogenase [da]
cellular mitokondrisk dehydrogenase [sæ]
déshydrogénase mitochondriale cellulaire [fr]
zellular mitochondrial Dehydrogenase [de]
vetnuð súrefnissvipting
hydro-deoxygenisation [en]
hydrodeoxygenation [en]
viðaukagrein við vináttu-, verslunar- og búsetusamning, milli Íslands og Sviss, 10.02.1875
Additional Article to the Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland, 10.02.1875 [en]
viðunandi öryggisstig
acceptable level of safety [en]
acceptable sikkerhedsniveau [da]
niveau de sécurité acceptable [fr]
akzeptable Sicherheitsniveau [de]
vináttu-, verslunar- og búsetusamningur, milli Íslands og Sviss
Agreement on Friendship, Trade and Residence, between Iceland and Switzerland [en]
Vínarsamningur um ræðissamband
Vienna Convention on Consular Relations [en]
vísindanefnd Matvælaöryggisstofnunar Evrópu um líffræðilega hættu
Scientific Panel on Biological Hazards of the European Food Safety Authority [en]
BIOHAZ-Panel [en]
vítissódi
caustic soda [en]
votlendissvæði
wetland area [en]
vottað umhverfisstjórnunarkerfi
certified environmental management system [en]
vægisstuðull
weighting factor [en]
vökvajafnvægisstilltur
liquid-ballasted [en]
yfirlýsing um gildissvið
scope statement [en]
yfirstjórn flæðisstjórnunardeildar flugumferðar
central unit for ATFM [en]
yrkisskrifstofa Bandalagsins
Community Plant Variety Office [en]
CPVO [en]
ytri baksýnisspegill
exterior rear-view mirror [en]
þagnarskylda heilbrigðisstétta
medical confidentiality [en]
þar til bær ræðisskrifstofa
consular competence [en]
þéttbýlisskipulag
urban development [en]
þéttbýlisstaður
agglomeration [en]
þéttbýlisstaður
population centre [en]
þéttbýlissvæði
conurbation [en]
þéttbýlissvæði
þéttbýli
urban area [en]
Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna
National Security Agency [en]
NSA [en]
þjónusta á sviði hóplífeyrissparnaðar
group pension service [en]
þjónusta heilbrigðisstarfsfólks
service provided by medical personnel [en]
þjónusta í tengslum við lífeyrissparnað
pension service [en]
þjónusta, tengd minnisstækkun
memory expansion service [en]
þjónusta, tengd séreignarlífeyrissparnaði
individual pension service [en]
þjónusta, tengd stjórnun lífeyrissjóða
pension fund administration service [en]
þjónusta, tengd stjórnun lífeyrissjóða
pension fund management service [en]
þjónusta vegna gerninga er varða utanríkisstefnu
þjónusta vegna gerninga er varða utanríkisstefnu hjá framkvæmdastjórninni
Service for Foreign Policy Instruments [en]
European Commission Service for Foreign Policy Instruments [en]
þróun á forsamkeppnisstigi
precompetitive development [en]
þrýstihylkissamstæða
pressure vessel assembly [en]
þýðissamsetning
structure of the population [en]
ökuleyfissvipting
disqualification from driving motor vehicles [en]
déchéance du droit de conduire des véhicules à moteur [fr]
Entziehung der Fahrerlaubnis [de]
öndvegissetur
centre of excellence [en]
öryggisbeltissamstæða
belt system [en]
öryggisbeltisstrekkjari
safety belt pre-tensioner [en]
öryggissamkomulag til bráðabirgða
Interim Security Arrangement [en]
öryggissamningur
Security Agreement [en]
öryggissjónarmið
security concerns [en]
öryggisskápur
flow hood [en]
öryggisskilrúm
safety barrier [en]
öryggisskilrúm
security screen [en]
öryggisskilti
safety sign [en]
öryggisskilyrði
safety condition [en]
öryggisskírteini
safety certificate [en]
öryggisskírteini flutningaskips
cargo ship safety certificate [en]
öryggisskírteini fyrir farþegaskip
Passenger Ship Safety Certificate [en]
öryggisskírteini fyrir fjarskiptabúnað flutningaskips
cargo ship safety radio certificate [en]
öryggisskírteini fyrir loftskeytastöðvar flutningaskips
cargo ship safety radiotelegraphy certificate [en]
öryggisskírteini fyrir talstöðvar flutningaskips
cargo ship safety radiotelephony certificate [en]
öryggisskírteini um smíði flutningaskips
cargo ship safety construction certificate [en]
öryggisskoðun erlendra loftfara
Safety Assessment of Foreign Aircraft [en]
SAFA [en]
öryggisskófatnaður
safety footwear [en]
öryggisskrifstofa ríkisins
State Security Office [en]
öryggisskýrsla
safety report [en]
öryggissnið
safety profile [en]
öryggisstaðall
safety standard [en]
Öryggisstaðlaráð
Commission on Safety Standards [en]
CSS [en]
öryggisstarfsemi
security activities [en]
öryggisstefna fyrirtækis
company safety culture [en]
öryggisstig
level of safety [en]
niveau de sécurité [fr]
Sicherheitsniveau [de]
öryggisstig
confidence level [en]
confidence coefficient [en]
level of confidence [en]
degree of confidence [en]
konfidenskoefficient, konfidensniveau [da]
konfidenskoefficient, konfidensnivå, konfidensgrad [sæ]
öryggisstjórnunarkerfi
safety management system [en]
SMS [en]
öryggisstjórnunarskírteini
safety management certificate [en]
öryggisstjórnvald
National Security Authority [en]
NSA [en]
öryggisstuðull
safety factor [en]
öryggisstýrisbúnaður
safety steering equipment [en]
öryggissvæði
secure area [en]
öryggissvæði
security zone [en]
öryggissvæði
safety related area [en]
öryggisþjónusta ríkisstjórnarinnar
Government Security Bureau [en]

698 niðurstöður fundust.