Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "ISS"

Central Library
Central Library of the European Commission
aðalbókasafn [is]
aðalbókasafn framkvæmdastjórnarinnar [is]
tissue test protocol
aðferðarlýsing fyrir vefjaprófanir [is]
gross dissection technique
aðferð til stórsærrar krufningar [is]
transmission time
aðfærslutími [is]
admission charge
aðgangseyrir [is]
access regime for transmission
aðgangskerfi vegna flutnings [is]
omission
aðgerðaleysi [is]
downlink
DL
downward transmission
aðgrein [is]
downlink [da]
nedlänk [sæ]
liaison descendante, liaison de données air-sol, liaison descendante jusqu´à terre, trajet descendant [fr]
Abwärtsstrecke [de]
visa-issuing authority
aðili sem er þar til bær til að gefa út vegabréfsáritun [is]
instance chargée de la délivrance des visas [fr]
für die Sichtvermerkserteilung zuständige Instanz [de]
certificate issuing body
aðili sem gefur út vottorð [is]
tissue-based
að stofni til úr vef [is]
on a proposal from the Commission
að tillögu framkvæmdastjórnarinnar [is]
handling practices at local consular missions
afgreiðsluhættir sendiskrifstofa sem fara með ræðismál [is]
transmission
afhending [is]
submission
afhending [is]
transmission delay
afhendingarfrestur [is]
transmission code
afhendingarkóði [is]
submission requirement
afhendingarkrafa [is]
transmission format
afhendingarsnið [is]
submission of ATS flight plan
afhending flugáætlunar til flugumferðarþjónustu [is]
transmission
aflskipting [is]
locomotive transmission
aflyfirfærsla eimreiða [is]
vehicle transmission
aflyfirfærsla ökutækja [is]
transmission system
aflyfirfærslukerfi [is]
misshapen
afmyndaður [is]
United Nations Disarmament Commission
UN Disarmament Commission
UNDC
afvopnunarnefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
afvopnunarnefnd SÞ [is]
De Forenede Nationers Nedrustningskommission [da]
FN:s nedrustningskommission [sæ]
Commission du désarmement de l´Organisation des Nations unies [fr]
Abrüstungskommission der Vereinten Nationen [de]
absolute value of the maximum permissible error
absolute value of the MPE
algildi heimilaðs hámarksfráviks [is]
Secretariat-General
Secretariat-General of the European Commission
SG
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar [is]
national social security number
NISS
almannatrygginganúmer ríkis [is]
General Fisheries Commission for the Mediterranean
GFCM
almenna sjávarútvegsráðið um málefni Miðjarðarhafs [is]
GFCM-ráðið [is]
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet [da]
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [sæ]
Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer [de]
public issue
almennt útboð [is]
appel au public [fr]
public access to Commission documents
almennur aðgangur að skjölum framkvæmdastjórnarinnnar [is]
generic emission standard
almennur staðall um útgeislun [is]
Federal Trade Commission
FTC
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna [is]
Alríkisviðskiptastofnun [is]
absolute emission reduction
altæk losunarskerðing [is]
International Commission on Radiological Protection
ICRP
Alþjóðageislavarnarráðið [is]
Intergovernmental Oceanographic Commission
IOC
alþjóðahaffræðinefnd [is]
Den Mellemstatslige Oceanografiske Kommission [da]
Commission océanographique intergouvernementale, COI [fr]
Zwischenstaatliche Ozeanographiekommission, Zwischenstaatliche ozeanographische Kommission [de]
International Whaling Commission
Alþjóðahvalveiðiráðið [is]
International Law Commission
ILC
alþjóðalaganefndin [is]
Folkeretskommissionen [da]
Kommissionen för internationell rätt, FN:s folkrättskommission [sæ]
Commission du droit international, CDI [fr]
Völkerrechtskommission, VRK [de]
International Commission on Illumination
CIE
Alþjóðaljósráðið [is]
Den Internationale Belysningskommission [da]
Internationella belysningskommissionen [sæ]
Commission internationale de l´éclairage [fr]
Internationale Beleuchtungskommission [de]
Codex Alimentarius Commission
CAC
Alþjóðamatvælaskrárráðið [is]
Codex Alimentarius-Kommissionen [da]
Codex Alimentarius-kommissionen [sæ]
Commission du Codex Alimentarius [fr]
Codex-Alimentarius-Kommission [de]
International Baltic Sea Fishery Commission
International Baltic Sea Fisheries Commission
IBSFC
alþjóðanefnd um fiskveiðar í Eystrasalti [is]
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
ICUMSA
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs [is]
International Electrotechnical Commission
IEC
Alþjóðaraftækninefndin [is]
Den Internationale Elektrotekniske Kommission [da]
Internationella elektrotekniska kommissionen [sæ]
Commission électrotechnique internationale, CEI [fr]
Internationale Elektrotechnische Kommission [de]
IOSCO
International Organization of Securities Commissions
International Organisation of Securities Commissions
Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði [is]
International Shooting Sport Federation
ISSF
Alþjóðaskotíþróttasambandið [is]
Internationella sportskytteförbundet [sæ]
Fédération internationale de tir sportif [fr]
Internationaler Schiess-Sportverband [de]
United Nations Commission on International Trade Law
UN Commission on International Trade Law
UNCITRAL
alþjóðaviðskiptalaganefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
alþjóðaviðskiptalaganefnd SÞ [is]
De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret [da]
Förenta nationernas kommission för internationell handelsrätt [sæ]
Commission des Nations unies pour le droit commercial international, CNUDCI [fr]
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht [de]
International Civil Service Commission
ICSC
alþjóðleg embættismannanefnd [is]
Den Internationale Tjenestemandskommission [da]
Commission de la fonction publique internationale, CFPI [fr]
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst [de]
International Standard Statistical Classification of Fishing Gears
ISSCFG
alþjóðleg flokkun fiskveiðibúnaðar [is]
International Civilian Support Mission to Haiti
MICAH
alþjóðleg sendinefnd til Haítís [is]
Mission civile internationale d´appui en Haïti, MICAH [fr]
Internationale zivile Unterstützungsmission in Haiti [de]
international police mission
alþjóðlegt löggæsluverkefni [is]
civilian international peacekeeping mission
alþjóðlegt og borgaralegt friðargæsluverkefni [is]
International Standard Serial Number
ISSN
alþjóðlegt tímaritsnúmer [is]
ISSN [is]
dissent
andmæli [is]
intergenerational transmission of disadvantages
arfur bágrar stöðu milli kynslóða [is]
omission
athafnaleysi [is]
act and omission
athöfn og athafnaleysi [is]
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
ICCAT
Atlantshafstúnfisksveiðiráðið [is]
túnfisksveiðiráðið fyrir Atlantshaf [is]
ICCAT-ráðið [is]
near miss
near accident
atvik þar sem liggur við slysi [is]
næsten-uheld, nærved-hændelse, tilløb til ulykke [da]
händelse som kunde ha lett till en olyckshändelse, olyckstillbud [sæ]
quasi-accident, presque-accident [fr]
Beinaheunfall [de]
auxiliary emission strategy
AES
aukalosunaraðferð [is]
understøttende emissionsstrategi [da]
hjälpstrategi för avgasrening [sæ]
stratégie auxiliaire de limitation des émissions [fr]
zusätzliche Emissionsstrategie [de]
auxiliary emission control strategy
AECS
aukamengunarvarnaraðferð [is]
Commission Decision
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Kommissionens afgørelse [da]
kommissionens beslut [sæ]
décision de la Commission [fr]
Beschluss der Kommission [de]
Commission non-inclusion Decision
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að færa efni ekki á skrá [is]
issues of law
álitaefni varðandi lagaatriði [is]
issues of fact
álitaefni varðandi málsatvik [is]
issues of fact and law
álitaefni varðandi málsatvik og lagaatriði [is]
total annual emission
árleg heildarlosun [is]
annual emission
árleg losun [is]
annual emission allocation unit
AEA
árleg losunarúthlutunareining [is]
årlig emissionstildelingsenhed [da]
årlig utsläppstilldelningsenhet [sæ]
Einheit der zugewiesenen jährlichen Emissionsmenge [de]
acceptable daily intake
ADI
admissible daily intake
ásættanleg, dagleg inntaka [is]
ÁDI [is]
acceptabelt dagligt indtag (ADI) [da]
DJA, dose journalière acceptable, dose journalière admissible [fr]
ADI, annehmbare Tagesdosis, höchste duldbare Tagesdosis, zulässige tägliche Aufnahme [de]
under the auspices of the Commission
á vegum framkvæmdastjórnarinnar [is]
soft tissue injury
áverki á mjúkvef [is]
National Planning Commission of Namibia
áætlananefnd Namibíu [is]
ballistic missile-related programme
missile-related programme
áætlun sem tengist skotflaugum [is]
data transmission programme
áætlun um gagnaflutninga [is]
emission reduction plan
áætlun um skerðingu á losun [is]
connective tissue
bandvefur [is]
bindevæv [da]
bindeväv [sæ]
tissu conjonctif [fr]
Bindegewebe [de]
readmission request
beiðni um endurviðtöku [is]
endurviðtökubeiðni [is]
readmission application
beiðni um endurviðtöku [is]
on-line transmission
beinlínutengdur gagnaflutningur [is]
on-line transmission
beinlínutenging [is]
On-Line-Übermittlung [de]
mechanical transmission
beinskipting [is]
commission services
bjóða út þjónustu [is]
blind transmission
blindsending [is]
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UN Interim Administration Mission in Kosovo
UNMIK
borgaraleg stjórnsýsla Sameinuðu þjóðanna í Kósovó [is]
borgaraleg stjórnsýsla SÞ í Kósovó [is]
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandi vöruflutninga á vegum og járnbrautum [is]
broadband emission
breiðbandsgeislun [is]
broadband electromagnetic emission
breiðbandsrafsegulgeislun [is]
soft tissue alterations
breytingar í mjúkvef [is]
engineered tissue
breyttur vefur [is]
dismissal
brottvikning [is]
révocation [fr]
emission-reducing device
búnaður sem dregur úr losun [is]
equipment for the dissemination of irritating substances
búnaður til að dreifa efnum sem eru ertandi [is]
equipment for the dissemination of incapacitating substances
búnaður til að dreifa efnum sem gera menn óvirka [is]
data-transmission equipment
búnaður til gagnaflutninga [is]
United Nations Commission on Human Settlements
UN Commission on Human Settlements
UN-HABITAT
búsetunefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
búsetunefnd SÞ [is]
FN´s program for bolig- og bebyggelsesmiljø [da]
FN:s boende- och bosättningsorgan [sæ]
Programme des Nations unies pour les établissements humains, ONU-Habitat [fr]
Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen [de]
Commission department
deild framkvæmdastjórnarinnar [is]
dissertation
doktorsritgerð [is]
diffuse emissions
dreifð losun [is]
dreiflosun [is]
diffuse emissioner [da]
diffusa utsläpp [sæ]
émissions diffuses [fr]
Diffuse emissionen [de]
diffuse VOC emissions
dreifð losun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda [is]
dreiflosun rokgjarnra, lífrænna efnasambanda [is]
diffuse VOC-emissioner [da]
diffusa VOC-utsläpp [sæ]
émissions diffuses de COV [fr]
Diffuse VOC-Emissionen [de]
transmission-connected distribution system
transmission connected distribution system
dreifikerfi með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilsluttet distributionssystem [da]
distributionssystem som är anslutet till överföringssystemet [sæ]
dissipation
dreifing [is]
transmission-connected distribution facility
transmission connected distribution facility
dreifiveita með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilslutted distributionsanlæg [da]
distributionsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
transmission belt
transmission belting
drifbúnaður [is]
transmission shaft
driving shaft
drifskaft [is]
drivaksel, transmissionaksel [da]
kraftöverföringsaxel [sæ]
arbre de transmission [fr]
Antriebswelle, Übertragungswelle, Transmissionswelle [de]
Veterinary Issues
Dýr [is]
emissivity
eðlisgeislun [is]
economic commission
efnahagsnefnd [is]
Economic Commission for Africa
ECA
UNECA
efnahagsnefnd fyrir Afríku [is]
Den Økonomiske Kommission for Afrika [da]
FN:s ekonomiska kommission för Afrika [sæ]
Commission économique pour l´Afrique, CEA [fr]
Wirtschaftskommission für Afrika [de]
Economic Commission for Asia and the Far East
ECAFE
efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær [is]
Den Økonomiske Kommission for Asien og Det Fjerne Østen [da]
Commission économique des Nations Unies pour l´Asie et l´Extrême-Orient, CEAEO [fr]
Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten [de]
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ECLAC
efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið [is]
Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien [da]
FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien [sæ]
Commission économique pour l´Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC [fr]
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik [de]
United Nations Economic Commission for Europe
UN Economic Commission for Europe
Economic Commission for Europe
UNECE
ECE
UN/ECE
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu [is]
efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu [is]
efnahagsnefnd fyrir Evrópu [is]
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, Den Økonomiske Kommission for Europa [da]
FN:s ekonomiska kommission för Europa [sæ]
Commission économique des Nations unies pour l´Europe, Commission économique pour l´Europe [fr]
VN-Wirtschaftskommission für Europa, Wirtschaftskommission für Europa [de]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ESCAP
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahafið [is]
efnahags- og félagsmálanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Asíu og Kyrrahafið [is]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie et le Pacifique, CESAP [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik [de]
Economic and Social Commission for Western Asia
ESCWA
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu [is]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Det Vestlige Asien [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie occidentale, CESAO [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien [de]
remission of customs duties
eftirgjöf á tollum [is]
Missile Technology Control Regime
MTCR
Eftirlitskerfið með flugskeytatækni [is]
verification mission
eftirlitsnefnd [is]
Neutral Nations Supervisory Commission in Korea
NNSC
eftirlitsnefnd hlutlausra ríkja í Kóreu [is]
de neutrala staternas övervakningskommission [sæ]
Commission de supervision des nations neutres [fr]
Commission on the Banking Industry
eftirlitsnefnd með bankageiranum [is]
United Nations India-Pakistan Observation Mission
UN India-Pakistan Observation Mission
UNIPOM
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna á Indlandi og í Pakistan [is]
eftirlitsnefnd SÞ á Indlandi og í Pakistan [is]
Mission d´observation des Nations Unies pour l´Inde et le Pakistan, MONUIP [fr]
United Nations Angola Verification Mission
UN Angola Verification Mission
UNAVEM
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Angóla [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Angóla [is]
FN´s undersøgelsesmission i Angola [da]
FN:s kontrolluppdrag i Angola [sæ]
Mission de vérification des Nations unies en Angola [fr]
Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola [de]
United Nations Observer Mission in Georgia
UN Observer Mission in Georgia
UNOMIG
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Georgíu [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Georgíu [is]
FN´s observatørmission i Georgien [da]
FN:s observatörsgrupp i Georgien [sæ]
Mission d´observation des Nations unies en Géorgie [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien [de]
United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission
UN Iraq-Kuwait Observation Mission
UNIKOM
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Írak og Kúveit [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Írak og Kúveit [is]
FN´s observatørmission mellem Irak og Kuwait [da]
FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait [sæ]
Mission d´observation des Nations unies pour l´Irak et le Koweït, MONUIK [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait [de]
United Nations Observer Mission in Liberia
UN Observer Mission in Liberia
UNOMIL
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Líberíu [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Líberíu [is]
FN´s observatørmission i Liberia [da]
FN:s observatörsgrupp i Liberia [sæ]
Mission d´observation des Nations unies au Libéria, MONUL [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia [de]
United Nations Mission of Observers in Prevlaka
UN Mission of Observers in Prevlaka
UNMOP
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Prevlaka [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Prevlaka [is]
FN´s observatørmission på Prevlakahalvøen [da]
Mission d´observation des Nations unies à Prevlaka, MONUP [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Prevlaka [de]
United Nations Mission of Observers in Tajikistan
UN Mission of Observers in Tajikistan
UNMOT
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Tadsíkistan [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Tadsíkistan [is]
FN´s observatørmission i Tadsjikistan [da]
Mission d´observation des Nations unies au Tadjikistan, MONUT [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan [de]
United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala
UN Human Rights Verification Mission in Guatemala
United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala
MINUGUA
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi í Gvatemala [is]
eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala [is]
FN´s menneskerettighedsverifikationsmission i Guatemala [da]
FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala [sæ]
Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l´homme et du respect des engagements pris aux termes de l´Accord général relatif aux droits de l´homme au Guatemala [fr]
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenreche in Guatemala [de]
Kosovo Verification Mission
eftirlitsnefnd ÖSE í Kósovó [is]
European Union Monitoring Mission
EUMM
eftirlitssendinefnd Evrópusambandsins [is]
certified emission reductions
CER
certified emission reduction unit
eining vottaðrar losunarskerðingar [is]
godkendt emissionsreduktionenhed, godkendt emissionsreduktion [da]
certifierad utsläppsminskning [sæ]
unité de réduction certifiée des émissions, URCE [fr]
zertifizierte Emissionsreduktionseinheit, zertifizierte Emissionsreduktion [de]
lymphoid tissue
lymphatic tissue
eitlavefur [is]
eitilvefur [is]
lymfevæv [da]
lymfatisk vävnad [sæ]
tissu lymphoïde, tissu adénoide [fr]
Lymphgewebe, lymphatisches Gewebe [de]
textus lymphoideus [la]
submarine launched ballistic missile
eldflaug, skotið úr kafbát [is]
Commission review report
endurskoðunarskýrsla framkvæmdastjórnarinnar [is]
audit mission
endurskoðunarverkefni [is]
retransmission of televised broadcasts
endurvarp sjónvarpsútsendinga [is]
readmission
endurviðtaka [is]
réadmission [fr]
Rückübernahme [de]
readmission of persons
endurviðtaka fólks [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands [is]
Agreement on Readmission, between Iceland and Lithuania
endurviðtökusamningur, milli Íslands og Litháens [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Canada
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Kanada [is]
European Programme on emissions, fuels and engine technologies
EPEFE
Evrópuáætlun um útblástur, eldsneyti og véltækni [is]
europæisk program om emissioner, brændstoffer og motorteknologier [da]
Europäisches Programm betreffend Emissionen, Kraftstoffe und Motortechnologien [de]
European Commission for the control of foot-and-mouth disease
Evrópunefnd vegna eftirlits með gin- og klaufaveiki [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli Evrópu [is]
dissipation
eyðing [is]
ticket-issuing machine
farmiðasjálfsali [is]
permanent mission
permanent delegation
fastanefnd [is]
fixed devices for dissemination of irritating chemical substances
fastur búnaður til dreifingar á ertandi efnum [is]
fixed devices for dissemination of irritating chemical substances for use inside a building
fastur búnaður til dreifingar á ertandi efnum til nota innandyra [is]
flag State related issue
fánaríkismál [is]
laissez-passer
ferðabréf [is]
United Nations laissez-passer
ferðabréf Sameinuðu þjóðanna [is]
fat tissue
adipose tissue
fatty tissue
fituvefur [is]
fedtvæv [da]
fettvävnad [sæ]
tissu adipeux [fr]
Fettgewebe [de]
United Nations Commission on Narcotic Drugs
UN Commission on Narcotic Drugs
UN CND
fíkniefnanefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
fíkniefnanefnd SÞ [is]
De Forenede Nationers Narkotikakommission, Narkotikakommissionen [da]
FN:s narkotikakommission [sæ]
Commission des stupéfiants [fr]
Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen, Suchtstoffkommission [de]
remote transmission
fjarsending [is]
fjernkommunikation [da]
fjärrapportering [sæ]
communication à distance [fr]
financial asset that is callable by the issuer
fjáreign sem er innkallanleg [is]
issuer concentration limit
fjárfestingarmark útgefanda [is]
effective, proportionate and dissuasive financial penalties
fjárhagsleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
financial issues
fjármál [is]
data-transmission cable with multiple electrical conductors
fjöllínugagnaflutningsstrengur [is]
Commission on Transnational Corporations
CTNC
fjölþjóðafyrirtækjanefnd [is]
Kommissionen for Transnationale Selskaber [da]
Commission des sociétés transnationales, CSTN [fr]
Kommission für transnationale Unternehmen [de]
missile launch trainer
flaugaskotþjálfi [is]
classification of rights issues
flokkun forkaupsréttar [is]
United Nations High Commissioner for Refugees
UN High Commissioner for Refugees
UNHCR
flóttamannafulltrúi Sameinuðu þjóðanna [is]
flóttamannafulltrúi SÞ [is]
De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge [da]
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés [fr]
Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen [de]
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Office of the UN High Commissioner for Refugees
UNHCR
UN Refugee Agency
Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Flóttamannastofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge, FN´s Højkommissariat for Flygtninge [da]
FN:s flyktingkommissariat [sæ]
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, HCR [fr]
Hohes Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen [de]
missile
flugskeyti [is]
surface-to-air missile
flugskeyti af jörðu gegn skotmörkum í lofti [is]
air-to-air missile
flugskeyti skotið úr lofti gegn skotmörkum í lofti [is]
anti-ship missile
flugskeyti til að granda skipum [is]
air-to-ground missile
flugskeyti úr lofti gegn skotmörkum á jörðu [is]
transmission capacity
flutningsgeta [is]
transmission protocol
flutningskenniskrá [is]
transmission system
flutningskerfi [is]
transmission grid
flutningskerfi [is]
electricity transmission system
flutningskerfi fyrir rafmagn [is]
transmission system operator
TSO
electricity transmission system operator
flutningskerfisstjóri [is]
systemansvarlig, transmissionssystemoperatør, operatør af eltransmissionssystem, operatør af transmissionssystem for el [da]
systemansvarig för överföringssystemet [sæ]
Übertragungsnetzbetreiber [de]
terrestrial transmission link
flutningsleið í jörðu [is]
Member of the Foreign Service who may be transferred to missions abroad
flutningsskyldur starfsmaður utanríkisþjónustunnar [is]
transmissive star
flutningsstjarna [is]
district heating transmission installation
flutningsstöð vegna fjarhitunar [is]
fjernvarmetransmissionsanlæg [da]
fjärrvärmedistribution [sæ]
installation de transport de chauffage urbain [fr]
Fernwärmeübertragungsanlage [de]
transmission
flutningur [is]
rights issues
forkaupsréttur [is]
procedural issue
formsatriði [is]
emission default mode
forrituð staðalstilling [is]
forprogrammeret standardindstilling [da]
President of the Commission
forseti framkvæmdastjórnarinnar [is]
issue of conception
fóstur [is]
Executive Committee of the United Nations High Commissioner´s Programme
Executive Committee of the UN High Commissioner´s Programme
EXCOM
framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNHCR) [is]
framkvæmdanefnd Flóttamannastofnunar SÞ (UNHCR) [is]
Eksekutivkomitéen for Programmet under FN´s Flygtningehøjkommissariat [da]
Comité exécutif du Programme du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [fr]
Exekutivausschuss des Programms des VN-Hochkommissars für Flüchtlinge, Exekutivausschuß des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge [de]
United Nations Commission for India and Pakistan
UN Commission for India and Pakistan
framkvæmdanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Indland og Pakistan [is]
framkvæmdanefnd SÞ fyrir Indland og Pakistan [is]
Administrative Commission
framkvæmdaráð [is]
Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers
framkvæmdaráð um félagslegt öryggi farandlaunþega [is]
Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems
framkvæmdaráð um samræmingu almannatryggingakerfa [is]
Administrative Commission for Social Security Coordination
framkvæmdaráð um samræmingu almannatryggingakerfa [is]
Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger [da]
administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen [sæ]
Commission Implementing Decision
framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Commission Implementing Regulation
framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar [is]
Commission Implementing Directive
framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Executive Agency for Health and Consumers
Executive Agency for Health and Consumers - European Commission
EAHC
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála [is]
framkvæmdaskrifstofa heilbrigðis- og neytendamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - European Commission
EACEA
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar [is]
framkvæmdaskrifstofa mennta- og menningarmála og hljóð- og myndmiðlunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Research Executive Agency
Research Executive Agency - European Commission
REA
framkvæmdaskrifstofa rannsókna [is]
framkvæmdaskrifstofa rannsókna hjá framkvæmdastjórninni [is]
Trans-European Transport Network Executive Agency
Trans-European Transport Network Executive Agency European Commission
TENTEA
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets [is]
framkvæmdaskrifstofa samevrópsks flutninganets hjá framkvæmdastjórninni [is]
Executive Agency for Competitiveness and Innovation
Executive Agency for Competitiveness and Innovation - European Commission
EACI
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar [is]
framkvæmdaskrifstofa samkeppnishæfni og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Member of the Commission
framkvæmdastjóri [is]
Commissioner
framkvæmdastjóri [is]
Internal Market Commissioner
framkvæmdastjóri ESB á sviði innri markaðar [is]
European Commission
Commission of the European Communities (úrelt)
Commission
COM
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins [is]
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (úrelt) [is]
framkvæmdastjórnin [is]
Europa-Kommissionen, Kommissionen, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (úrelt) [da]
Europeiska kommissionen, kommissionen, Europeiska gemenskapernas kommission (úrelt) [sæ]
Commission européenne, Commission, COM [fr]
Europäische Kommission, Kommission, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (úrelt) [de]
submission
framlagning [is]
Commission Delegated Regulation
framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar [is]
missed approach
fráflug [is]
missed approach altitude
fráflugsflughæð [is]
dismissal
frávísun [is]
plea of inadmissibility
frávísunarkrafa [is]
freedom of transmission in broadcasting
frelsi til útvarps- og sjónvarpssendinga [is]
Peace Observation Commission
United Nations Peace Observation Commission
UNPOC
friðareftirlitsnefnd [is]
Commission d´observation pour la paix [fr]
portable emissions measurement system
PEMS
portable measurement equipment
færanlegt mælikerfi fyrir losun [is]
bærbart emissionsmålingssystem, bærbart emissionsmålingsudstyr, PEMS [da]
ombordsystem för utsläppsmätning, Pems [sæ]
portables Emissionsmesssystem, PEMS [de]
transmission equipment
færslubúnaður [is]
permanent emission default mode
föst forrituð staðalstilling [is]
fast forprogrammeret standardindstilling [da]
permanent utsläppsgrundmod [sæ]
Fehlermodus bei Emissionsüberschreitung [de]
data transmission system
gagnaflutningskerfi [is]
data-transmission cable
gagnaflutningsstrengur [is]
data transmission service
gagnaflutningsþjónusta [is]
data dissemination system
DDS
gagnamiðlunarkerfi [is]
data transmission
gagnasending [is]
data transmission medium
gagnasendingarmiðill [is]
mutual admissibility of evidence
gagnkvæm viðurkenning sönnunargagna [is]
patisson
gárugrasker [is]
Cucurbita pepo [la]
issue bonds
gefa út skuldabréf [is]
issue a type-examination certificate
gefa út vottorð um gerðarprófun [is]
transmission curve
gegnfararferill [is]
transmission characteristic
gegnskinseiginleiki [is]
transmission [da]
transmission [sæ]
transmission [fr]
Durchlass [de]
factor of transmission
gegnskinsstuðull [is]
light transmission factor
gegnumferðarstuðull ljóss [is]
lysgennemgangsfaktor, lystransmissionsfaktor [da]
transmissionsfaktor för ljus [sæ]
transmission electron microscope
TEM
gegnumlýsingarrafeindasmásjá [is]
Durchstrahlungselektronenmikroskop [de]
Commission act
gerð framkvæmdastjórnarinnar [is]
satellite transmission
gervihnattasending [is]
Guinea-Bissau
Republic of Guinea-Bissau
GW
GNB
Gínea-Bissaú [is]
Lýðveldið Gínea-Bissaú [is]
Guinea-Bissau, Republikken Guinea-Bissau [da]
Guinea-Bissau, Republiken Guinea-Bissau [sæ]
la Guinée-Bissau, la République de Guinée-Bissau [fr]
Guinea-Bissau, die Republik Guinea-Bissau [de]
transmission oil
gír- og drifolía [is]
transmission
gírskipting [is]
money transmission office
gjaldeyrismiðlun [is]
tarification issue
gjaldskrármál [is]
Base Emission Strategy
BES
basic emission control strategy
BECS
grunnlosunaraðferð [is]
grundlæggende emissionsstrategi, grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategi [da]
grundstrategi för avgasrening [sæ]
stratégie de base de réduction des émissions [fr]
Standard-Emissionsstrategie, Standard-Emissionsminderungsstrategie [de]
basic noise emission standard
grunnstaðall fyrir hávaða [is]
missing data
gögn sem vantar [is]
Hague Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation
HCOC
Haag-atferlisreglurnar gegn útbreiðslu skotflauga [is]
adversely affect the functioning or integrity of tissues
hafa skaðleg áhrif á starfsemi eða heilleika vefja [is]
Statistical Commission
STC
hagtölunefnd [is]
United Nations Statistical Commission
UN Statistical Commission
UNSC
hagtölunefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
hagtölunefnd SÞ [is]
Den Statistiske Kommission [da]
kommissionen för statistik [sæ]
Commission de statistique [fr]
Statistikkommission [de]
manual transmission
handskipting [is]
beinskipting [is]
manuel transmission [da]
manuell transmission [sæ]
transmission manuelle [fr]
manuelle Übertragung [de]
synchronised manual transmission
synchronised manual gearbox
SMT
handskiptur gírkassi með samhröðun [is]
synkroniseret manuel transmission [da]
synkron manuell transmission [sæ]
synchronisiertes manuelles Getriebe [de]
automated manual transmission
semi-automatic transmission
clutchless manual transmission
AMT
automatic mechanically-engaged transmission
hálfsjálfvirkur handskiptur gírkassi [is]
automatiseret manuel transmission [da]
automatisk manuell transmission, ATM [sæ]
peak emission
hámarksútgeislun [is]
high voltage transmission grid
háspennuflutningskerfi [is]
højspændingsnet [da]
Hochspannungsnetz [de]
power transmission line
háspennulína [is]
noise emission
hávaðamengun [is]
airborne acoustical noise emission
hávaðamengun sem berst í lofti [is]
noise emission standard
hávaðastaðall [is]
noise emission level
hávaðastig [is]
tactical missile
hefðbundið flugskeyti [is]
overall transmission ratio
heildargírhlutfall [is]
total emission
heildarlosun [is]
gross vehicle mass
GVM
permissible laden mass
permissible maximum weight
gross vehicle weight rating
GVWR
heildarmassi ökutækis [is]
totalvægt, tilladt totalmasse, tilladt totalvægt, TV [da]
fordons bruttovikt, GVW [sæ]
amtlich zulässiges Gesamtgewicht, höchstzulässiges Gewicht, höchstzulässiges Gesamtgewicht, höchstes zulässiges Gesamtgewicht [de]
total of commissions
heildarþóknun [is]
eukaryotic tissue culture system
heilkjarna vefjaræktarkerfi [is]
maximum permissible error
heimilað hámarksfrávik [is]
depository receipts issued over shares
heimildarskírteini sem gefin eru út vegna hlutabréfa [is]
data waiver permission
heimild til að undanskilja gögn [is]
undantag från datakravet [sæ]
greenhouse gas emission allowance
GHG emission allowance
tradeable permit
emission permit
heimild til losunar gróðurhúsalofttegunda [is]
heimild til losunar GHL [is]
brake transmission
hemlayfirfærsla [is]
heat transmission
hitaleiðni [is]
contact heat transmission
hitaleiðni við snertingu [is]
mission
hlutverk [is]
missing vehicle
horfið ökutæki [is]
missing person
horfinn maður [is]
personne disparue [fr]
Vermisster [de]
croissant
horn [is]
smjördeigshorn [is]
perissodactyla
Perissodactyla
hófdýr [is]
staktæð hófdýr [is]
dissolved oxygen saturation rate
hraði mettunar fyrir uppleyst súrefni [is]
tissue-paper
hreinlætispappír [is]
tissue-paper product
hreinlætispappírsvara [is]
toilet tissue
toilet-tissue
hreinlætisþurrka [is]
arrondissement
hverfi [is]
maximum permissible ratio between reserves and their basis
hæsta leyfilega hlutfall milli bindifjárhæðar og bindigrunns [is]
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
IFRIC 1
IFRIC Interpretation 1
IFRIC-túlkun 1, breytingar á núverandi skuldbindingum vegna starfsemi sem leggja skal niður, enduruppbyggingu eða sambærilegum skuldbindingum [is]
IFRIC 3 Emission Rights
IFRIC 3
IFRIC Interpretation 3
IFRIC-túlkun 3, losunarheimildir [is]
IFRIC 5 Rights to Interests Arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Funds
IFRIC 5
IFRIC Interpretation 5
IFRIC-túlkun 5, réttur til hlutdeildar í sjóðum sem bera kostnað af niðurlagningu starfsemi, endurbyggingu og endurbótum á umhverfinu [is]
Indian Ocean Tuna Commission
IOTC
Indlandshafstúnfisksveiðiráðið [is]
túnfisksveiðiráðið fyrir Indlandshaf [is]
IOTC-ráðið [is]
on-board diagnostic system of emission control
OBD system of emission control
innbyggt greiningarkerfi fyrir mengunarvörn [is]
absorbent tissue
ídrægur pappír [is]
Central Bank of Ireland Commission
Írska seðlabankastofnunin [is]
positron emission tomograph
PET
jáeindaskanni [is]
continuous emission measurement system
CEMS
kerfi fyrir samfellda mælingu á losun [is]
Eurocheque-issuing system
kerfi til að gefa út Evróputékka [is]
KISS
KISS [is]
germline transmission
kímlínusmit [is]
germinal tissue
kímvefur [is]
kønscellevæv [da]
könscellvävnad [sæ]
Keimgewebe [de]
fissionable material
kjarnakleyft efni [is]
fissionable
kjarnakleyfur [is]
fission
nuclear fission
kjarnaklofnun [is]
fissile material
kleyft efni [is]
dissociation
klofnun [is]
dissociation constant
klofnunarfasti [is]
acid dissociation constant
klofnunarfasti sýru [is]
CO2 emissions
koltvísýringslosun [is]
scissor lift
krossarmalyfta [is]
dissection
krufning [is]
dissection board
krufningsborð [is]
post-mortem animal dissection table
krufningsborð fyrir dýr [is]
koumiss
kúmis [is]
obligation of readmission
kvöð um endurviðtöku [is]
Complaints Commission
Complaint Commission
kærunefnd [is]
Public Procurement Complaints Commission
kærunefnd útboðsmála [is]
military reconnaissance
könnun í hernaðarlegum tilgangi [is]
permission to go ashore
landgönguleyfi [is]
national emission projection
landsbundin losunarspá [is]
nationale emissionsfremskrivning [da]
nationella utsläppsprognose [sæ]
nationalen Emissionsprognose [de]
Geographic Information System of the Commission
GISCO
landupplýsingakerfi framkvæmdastjórnarinnar [is]
strategic missile
langdrægt flugskeyti [is]
strategic anti-ballistic missile
langdrægt flugskeyti til að granda eldflaugum [is]
discrete adipose tissue
lausafita [is]
spredt fedtvæv [da]
urskiljbar fettvävnad [sæ]
angelagertes Fettgewebe [de]
abscissa
láhnit [is]
make submission
leggja fram greinargerð [is]
vascular tissue
fibro-vascular tissue
leiðsluvefur [is]
æðvefur [is]
ledningsvæv [da]
ledningsvävnad [sæ]
tissu vasculaire [fr]
Gefäßgewebe [de]
tropism for specific tissues and cell types
leitni í tilteknar tegundir vefja og frumna [is]
fugitive emissions
lekalosun [is]
flygtige emissioner [da]
läckageutsläpp [sæ]
émissions fugitives [fr]
flüchtige Emission, nicht gefasste Emission [de]
leaching emission
leki [is]
maximum permissible laden weight
leyfileg hámarksþyngd með hleðslu [is]
permissible sound level
leyfilegt hljóðstig [is]
maximum permissible mass
leyfilegur hámarksmassi [is]
maximum permissible dose
leyfilegur hámarksskammtur [is]
maximum acceptable concentration
MAC
maximum allowable concentration
maximum permissible concentration
leyfilegur hámarksstyrkur [is]
LHS [is]
højest tilladte koncentration, maksimal tilladt koncentration [da]
högsta tillåtna koncentration [sæ]
CS, concentration maximale admissible [fr]
maximum admissible concentration
MAC
leyfilegur hámarksstyrkur [is]
maximum permissible weight
leyfilegur heildarþungi [is]
permissible mass
leyfilegur massi [is]
permissive limit values
leyfileg viðmiðunarmörk [is]
permissive emission limit values
leyfileg viðmiðunarmörk fyrir losun [is]
commissioned body
leyfishafi [is]
commissioning body
leyfisveitingaraðili [is]
dissolve
leysa upp [is]
dissolver
leysiefni [is]
dissolution
leysni [is]
dissolution profile
leysnihraði [is]
continued emission
linnulaus losun [is]
lissamine green
lissamíngrænn [is]
atomic emission spectroscopy
litrófsmæling á útgeislun frumeinda [is]
spectrometer equipped for flame emission
litrófsmælir fyrir logamælingar [is]
light-emitting diode
LED
light-emission diode
ljósdíóða [is]
LED, lysdiode, lysemitterende diode, elektroluminiscerende diode [da]
LED, lysdiod [sæ]
DEL, diode photoémettrice, diode émettrice de lumière, diode électroluminescente, diode à émission de lumière [fr]
Leuchtdiode, Lumineszenzdiode, Lichtemissionsdiode, Elektrolumineszenzdiode, lichtemittierende Diode [de]
emission surface
ljósop [is]
bubble emission technique
loftbóluprófunaraðferð [is]
gaseous emissions
loftkennd losun [is]
losun á loftkenndu formi [is]
forurenende luftarter [da]
gasformig utsläpp [sæ]
émissions de gaz [fr]
gasförmige Emissionen [de]
pneumatic transmission
loftknúin yfirfærsla [is]
transmission pneumatique [fr]
dissolved gas under pressure
lofttegund sem er uppleyst undir þrýstingi [is]
flame emission spectrometry
logalitrófsmæling [is]
private issue
lokað útboð [is]
emission
losun [is]
particulate emission
losun agna [is]
vehicle emission class
losunarflokkur ökutækis [is]
emission value
losunargildi [is]
BAT-associated emission level
BAT-AEL
losunargildi sem tengist bestu, fáanlegu tækni [is]
BAT-relatered emissionsniveau [da]
niveau d´émission associés à la MTD [fr]
BVT verbundenes Emissionswert [de]
emission allowance
losunarheimild [is]
emission allowance
losunarheimild [is]
spot emmission allowance
losunarheimild á stundarmarkaði [is]
emissionskvote på spotmarkedet [da]
utsläppsrätt på spotmarknaden [sæ]
Spot-Markt gehandeltes Emissionszertifikat [de]
emission test
losunarprófun [is]
emission reduction
losunarskerðing [is]
économie de marché émergente [fr]
Emissionsreduktion [de]
emission reduction unit
ERU
losunarskerðingareining [is]
emission standard
losunarstaðall [is]
emission factor
losunarstuðull [is]
emissate
losunarsýni [is]
emission certificate
losunarvottorð [is]
emissions of petrol vapour to the atmosphere
losun bensíngufu í andrúmsloftið [is]
sulphur emission
sulfur emission
losun brennisteins [is]
engine emissions
losun frá hreyflum [is]
emissions by sources
losun frá upptökum [is]
greenhouse gas emissions
GHG emissions
greenhouse gas emission
greenhouse emission
losun gróðurhúsalofttegunda [is]
losun GHL [is]
émission de gaz à effet de serre [fr]
Treibhausgasemissionen [de]
anthropogenic emissions of greenhouse gases
anthropogenic emissions of GHG
losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum [is]
losun GHL af mannavöldum [is]
life cycle greenhouse gas emissions
life cycle GHG emissions
losun gróðurhúsalofttegunda á vistferli [is]
losun GHL á vistferli [is]
greenhouse gas emissions per unit of energy
GHG emissions per unit of energy
losun gróðurhúsalofttegunda fyrir hverja orkueiningu [is]
losun GHL fyrir hverja orkueiningu [is]
real driving emissions
RDE
real-world vehicle emissions
in-use emissions
losun í raunverulegum akstri [is]
emissioner ved faktisk kørsel [da]
utsläpp vid verklig körning, RDE [sæ]
émissions en conditions de conduite réelles [fr]
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb [de]
emission of gaseous pollutants
losun loftkenndra mengunarvalda [is]
losun loftkenndra mengunarefna [is]
exhaust emission
losun með útblæstri [is]
pollutant emission
losun mengandi efna [is]
off-cycle emissions
losun utan lotu [is]
in-use emissions
losun við notkun [is]
evaporative emission
losun við uppgufun [is]
radio transmission keying
lyklun fjarskiptasendinga [is]
declare an application inadmissible
lýsa kæru ótæka [is]
medical commission
læknanefnd [is]
medical device incorporating tissues of animal origin
lækningatæki sem hefur að geyma vefi úr dýrum [is]
commissioner of oaths
lögbókandi [is]
dissenting competent authorities
lögbær yfirvöld sem greiða sératkvæði [is]
Legal Service
European Commissions Legal Service
SJ
lögfræðiþjónusta framkvæmdastjórnarinnar [is]
legally admissible copy
löggilt endurrit [is]
law enforcement mission
löggæsluverkefni [is]
police mission
löggæsluverkefni [is]
European Union Police Mission
EUPM
löggæsluverkefni Evrópusambandsins [is]
European Union Police Mission in Afghanistan
EUPOL AFGHANISTAN
löggæsluverkefni Evrópusambandsins í Afganistan [is]
European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina
EUPM in Bosnia and Herzegovina
löggæsluverkefni Evrópusambandsins í Bosníu og Hersegóvínu [is]
European Union Police Mission in the Democratic Republic of the Congo
EUPOL Kinshasa
löggæsluverkefni Evrópusambandsins í Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó [is]
European Union Police Mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia
EUPOL Proxima
löggæsluverkefni Evrópusambandsins í Makedóníu (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) [is]
lawful dismissal for misconduct
lögleg uppsögn vegna misferlis í starfi [is]
admissibility
lögmæti [is]
lawful dismissal
lögmæt uppsögn [is]
Population Commission
mannfjöldanefnd [is]
Befolkningskommissionen [da]
Commission de la Population [fr]
Kommission für Bevölkerungsfragen [de]
Council of Europe Commissioner for Human Rights
mannréttindafulltrúi Evrópuráðsins [is]
Commission on Human Rights
CHR
United Nations Commission on Human Rights
UNCHR
mannréttindaráðið [is]
mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna [is]
mannréttindaráð SÞ [is]
Menneskerettighedskommissionen [da]
FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna [sæ]
Commission des droits de l´homme, CDH [fr]
Menschenrechtskommission [de]
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Office of the UN High Commissioner for Human Rights
UNHCHR
OHCHR
High Commissioner for Human Rights
Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna [is]
Mannréttindastofnun SÞ [is]
De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, FN´s højkommissær for menneskerettigheder [da]
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter [sæ]
Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l´homme, Haut-Commissaire aux droits de l´homme, HCNUDH, HCDH [fr]
Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte [de]
criteria emissions
markgildalosun [is]
kriterieemissioner [da]
kriterieutsläpp [sæ]
émissions critères [fr]
Grenzwertemissionen [de]
target emission
marklosun [is]
specific emissions target
markmið um sértæka losun [is]
target tissue
markvefur [is]
mass emission
massalosun [is]
masseemission [da]
massutsläp [sæ]
taux d''´mission massique, émission massique [fr]
Massenemission [de]
emission mass flow rate
massastreymi losunar [is]
topical issues
málefni sem eru ofarlega á baugi [is]
having regard to the proposal from the European Commission
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [is]
emission performance
mengunarvarnageta [is]
emission control equipment
mengunarvarnarbúnaður [is]
emission control system
mengunarvarnarkerfi [is]
additive enabled exhaust emission control system
mengunarvarnarkerfi sem notast við íblöndunarefni [is]
emission control
emissions control
mengunarvarnir [is]
transmission of case law
miðlun dómaframkvæmdar [is]
dissemination of results
miðlun niðurstaðna [is]
dissemination of research results
miðlun rannsóknarniðurstaðna [is]
dissemination of information
miðlun upplýsinga [is]
cross-border dissemination
miðlun yfir landamæri [is]
Central Commission for Navigation on the Rhine
CCNR
miðnefnd um siglingar á Rínarfljóti [is]
central nervous tissue
miðtaugavefur [is]
miðtaugakerfisvefur [is]
small-size issuer
minni útgefandi [is]
greenhouse gas emission saving
GHG emission saving
minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda [is]
minnkun á losun GHL [is]
upstream emission reduction
UER
minnkun losunar á fyrri stigum [is]
reduktion af opstrømsemissioner [da]
utsläppsminskning i ett tidigare led [sæ]
réduction des émissions en amont [fr]
Upstream-Emissions-Reduktion [de]
soft tissue
mjúkvefur [is]
video transmission apparatus
myndútsendingartæki [is]
emission measurement service
mælingar á losun mengunarefna [is]
NATO-Ukraine Commission
NUC
NATO-Úkraínunefndin [is]
CCAMLR
Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
Náttúruverndarsamtök Suðurskautshafsins [is]
commission
nefnd [is]
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
UN Crime Commission
CCPCJ
nefnd um afbrotavarnir og refsiviðurlög [is]
De Forenede Nationers Kommission for Kriminalitetsforebyggelse og Strafferet [da]
FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt [sæ]
Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, CPCJP [fr]
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, VN-Verbrechensverhütungskommission [de]
Commission for Social Development
CSocD
nefnd um félagslega þróun [is]
Kommissionen for Social Udvikling [da]
kommissionen för social utveckling [sæ]
Commission du développement social [fr]
Kommission für soziale Entwicklung [de]
Committee on Investment, Technology and Related Financial Issues
nefnd um fjárfestingar, tækni og skyld fjárhagsleg málefni [is]
Commission on Population and Development
nefnd um fólksfjölgun og þróunarmál [is]
Kommissionen for Befolkning og Udvikling [da]
kommissionen för befolkning och utveckling [sæ]
Commission de la population et du développement [fr]
Kommission für Bevölkerung und Entwicklung [de]
Committee on the Admission of New Members
nefnd um inntöku nýrra aðildarríkja [is]
Commission on the Limits of the Continental Shelf
nefnd um mörk landgrunnsins [is]
landgrunnsnefnd [is]
Commission on Sustainable Development
CSD
nefnd um sjálfbæra þróun [is]
Commission on the Status of Women
CSW
nefnd um stöðu kvenna [is]
Commission on Science and Technology for Development
CSTD
nefnd um vísindi og tækni til þróunarmála [is]
Mines Safety Commission
nefnd um öryggi í námum [is]
Consumer Safety Commission
nefnd um öryggi neytenda [is]
Commission established under Security Council Resolution 446
nefnd öryggisráðsins, stofnuð samkvæmt ályktun 446 [is]
network transmission
netsending [is]
distress transmission
neyðarsending [is]
consumer issues
neytendamál [is]
dissolved organic carbon die-away
DOC die-away
niðurbrot á uppleystu, lífrænu kolefni [is]
DOC-niðurbrot [is]
heat of decomposition
heat of dissociation
niðurbrotsvarmi [is]
dekompositionsvarme, spaltningsvarme, dissociationsvarme [da]
dissociationsentalpi [sæ]
Zersetzungswärme, Dissoziationswärme [de]
gearing down of transmission
niðurfærsla arma [is]
decommissioning costs
niðurlagningarkostnaður [is]
North-East Atlantic Fisheries Commission
NEAFC
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin [is]
North Atlantic Marine Mammal Commission
NAMMCO
Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið [is]
transmission-connected demand facility
transmission connected demand facility
notendaveita með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilslutted forbrugsanlæg [da]
förbrukningsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
emission-free form of use
notkun án losunar [is]
inadmissible free movement
of mikil hreyfing [is]
admission of securities to official stock exchange listing
opinber skráning verðbréfa á verðbréfaþingi [is]
Commission communication
Commission´s Communication
orðsending framkvæmdastjórnarinnar [is]
energy-dissipating
orkudreifandi [is]
energy-dissipating shock absorber
orkudreifandi höggdeyfir [is]
energiabsorberende buffer [da]
OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic
Oslo Paris Commission Convention
OSPAR Convention
OSPAR-samningurinn um verndun Norðaustur-Atlantshafsins [is]
OSPAR-samningurinn [is]
indissociable complement to the regulation
óaðskiljanleg viðbót við reglugerðina [is]
uncaptured emission
óbeisluð losun [is]
illicit trade in human organs and tissue
ólögleg viðskipti með líffæri og vefi úr mönnum [is]
decommissioning
ónýting [is]
decommissioning service
ónýtingarþjónusta [is]
irrational emission control strategy
órökræn mengunarvarnaraðferð [is]
inadmissible deformation
ótæk formbreyting [is]
decommissioning
óvirkjun [is]
deaktivere [da]
avaktivering [sæ]
désactivation [fr]
Deaktivierung [de]
inadmissible passenger
óæskilegur farþegi [is]
unwanted emission
óæskileg útsending [is]
tissue
pappírsþurrka [is]
monetary emission
peningaútgáfa [is]
self-transmissible plasmid
plasmíð sem breiðist sjálfkrafa út [is]
Poisson ratio
Poisson-hlutfall [is]
exhaust emission test
prófun á losun með útblæstri [is]
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
ICP-AES
ICP AES
rafgasgeislunargreining [is]
inductively coupled plasma optical emission spectrometry
ICP-OES
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy
ICP-AES
rafgasljósgreining [is]
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [da]
ICP-atomemissionsspektrometri, ICP-AES [sæ]
electronically operated transmission
rafknúin skipting [is]
electricity transmission pylon
rafmagnsmastur [is]
electronic transmission
rafræn sending [is]
electromagnetic emission
rafsegulgeislun [is]
transmission electronic control unit
rafstýrieining fyrir aflyfirfærslu [is]
water vapour transmission
rakaleiðni [is]
commission of inquiry
rannsóknarnefnd [is]
soil dissipation study
rannsókn á dreifingu í jarðvegi [is]
Inter-American Tropical Tuna Commission
IATTC
ráð Ameríkuríkja um hitabeltistúnfisk [is]
IATTC-ráðið [is]
Advisory Committee of the United Nations Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law
Advisory Committee of the UN Programme of Assistance in the Teaching, Study, Dissemination, and Wider Appreciation of International Law
ráðgjafarnefnd áætlunar Sameinuðu þjóðanna um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar [is]
ráðgjafarnefnd áætlunar SÞ um aðstoð við að kenna, nema, kynna og auka hróður þjóðaréttar [is]
European Inland Fisheries Advisory Commission
EIFAC
ráðgjafarnefnd um ferskvatnsveiðar í Evrópu [is]
Den Rådgivende Europæiske Kommission for Indlandsfiskeri [da]
European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission
EIFAAC
ráðgjafarnefnd um ferskvatnsveiðar og lagareldi í Evrópu [is]
effective, proportionate and dissuasive sanctions
refsiaðgerðir sem eru skilvirkar, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
effective, proportionate and dissuasive criminal penalties
refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions
refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
Commission Regulation
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar [is]
Kommissionens forordning [da]
kommissionens förordning [sæ]
règlement de la Commission [fr]
Verordnung der Kommission [de]
rules governing the lodging, verification and admission of claims
reglur sem gilda um lýsingu, sannprófun og skráningu krafna [is]
physical flow accounts on air emissions
reikningar vegna flæðis efnis út í andrúmsloftið [is]
fysiske strømregnskaber for luftemissioner [da]
physische Flussrechnungen über Luftemissionen [de]
commissioning of heating installations
rekstur hitakerfa [is]
commissioning of public lighting installations
rekstur ljósabúnaðar á almannafæri [is]
rescission
riftun [is]
National Commissioner of the Icelandic Police
Ríkislögreglustjóri [is]
Commissioner of the Inland Revenue
ríkisskattstjóri [is]
Swiss Federal Council
ríkisstjórn Sviss [is]
sovereign issuer
ríkisútgefandi [is]
spectral transmission factor
rófbundinn gegnskinsstuðull [is]
spektral transmissionsfaktor [da]
optisk transmissionsfaktor [sæ]
facteur spectral de transmission [fr]
spektral Transmissionsfaktor [de]
dust re-emission
ryklosun [is]
støvemission [da]
partikelutsläpp [sæ]
Staubemission [de]
reasoned submission
rökstudd greinargerð [is]
single Commission
sameiginleg framkvæmdastjórn [is]
fælles kommission [da]
Joint Research Centre
JRC
Joint Research Centre of the European Commission
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð [is]
Sameiginleg rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnarinnar [is]
common list of aliens for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry
sameiginleg skrá yfir útlendinga sem synja á um komu [is]
liste commune des étrangers signalés aux fins de non-admission [fr]
gemeinsame Liste von zur Einreiseverweigerung ausgeschriebenen Drittausländern [de]
continuously variable transmission
CVT
samfelld, stiglaus skipting [is]
trinløst variabel transmission [da]
kontinuerligt varierbar utväxling [sæ]
transmission à variation continue [fr]
stufenloses Getriebe [de]
Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
samkomulag milli Evrópusambandsins annars vegar og Konungsríkisins Noregs, lýðveldisins Íslands, Svissneska ríkjasambandsins og Furstadæmisins Liechtensteins hins vegar um þátttöku þessara ríkja í Evrópustofnuninni um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Arrangement between the Government of the Republic of Iceland and the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization on the Conduct of Activities, Including Post-Certification Activities, Relating to International Monitoring Facilities for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
samkomulag milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og undirbúningsnefndar Stofnunar samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn um stjórn starfsemi, meðal annars starfsemi eftir vottun, sem tengist alþjóðlegum vöktunarvirkjum viðvíkjandi samningnum um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
Memorandum of understanding between the Ministry for Foreign Affairs and External Trade of Iceland and the National Tourism Administration of China on Visa and Related Issues concerning Tourist Groups from China
samkomulag milli utanríkisráðuneytis Íslands og ferðamálaráðs Kína um vegabréfsáritanir og tengd málefni er varða ferðamannahópa frá Kína, milli Íslands og Kína [is]
Agreement concerning Fisheries and continental Shelf Issues, between Iceland and Norway
samkomulag um fiskveiði og landgrunnsmál, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Norway
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Noregs [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Sweden
samkomulag um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Agreement on issuing Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United States of America
samkomulag varðandi útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Contracting Party issuing an alert
samningsaðili sem færir inn skráningu [is]
Partie Contractante signalante [fr]
ausschreibende Vertragspartei [de]
Contracting Party which issued the visa
samningsaðili sem gefur vegabréfsáritun út [is]
Partie Contractante qui a délivré le visa [fr]
Vertragspartei, die den Sichtvermerk ausgestellt hat [de]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments
samningur á milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um að sjá fyrir jafngildum ráðstöfunum og þeim sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 2003/48/EB um skattlagningu vaxtatekna af sparnaði í formi vaxtagreiðslna [is]
European Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities
samningur Evrópuráðsríkja um jafngildi prófskírteina til aðgangs að háskólum [is]
Anti-Ballistic Missile Treaty
ABM
samningur gegn kjarnaskotflaugum [is]
Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
samningur milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og Ríkjasambandsins Sviss hins vegar um frjálsa för fólks [is]
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport
samningur milli Evrópubandalagsins og Ríkjasambandsins Sviss um flutninga í lofti [is]
Agreement between the Government of the Republic of Iceland and the Government of the Republic of Croatia Regarding the Readmission of Persons whose Residence is Illegal
samningur milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar Lýðveldisins Króatíu um endurviðtöku fólks með ólöglega búsetu [is]
Fissile Material Cut-off Treaty
FMCT
samningur um bann við kjarnakleyfum efnum [is]
readmission agreement
samningur um endurviðtöku [is]
accord de réadmission [fr]
Rückübernahmeabkommen [de]
Open Skies Consultative Commission
OSCC
samráðsnefnd um opna lofthelgi [is]
Forum of European Securities Commissions
FESCO
samráðsvettvangur evrópskra verðbréfaráða [is]
ICAO Coordinated Validation Mission
ICVM
samræmd fullgildingarúttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
samstarfsáætlun um vöktun og mat á loftmengunarefnum sem berast langar leiðir í Evrópu [is]
Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission
samstarfssamningur milli stofnana Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar [is]
Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 between the European Parliament, the Council of the European Union and the Commission of the European Communities concerning internal investigations by the European Anti-fraud Office (OLAF)
samstarfssamningur milli stofnana frá 25. maí 1999 milli Evrópuþingsins, ráðs Evrópusambandsins og framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna um innri rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF) [is]
issuer concentration
samþjöppun útgefenda [is]
ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment
samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 138 um lágmarksaldur við vinnu [is]
global equitable distribution of greenhouse gas emissions
global equitable distribution of GHG emissions
sanngjörn skipting losunar gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu [is]
sanngjörn skipting losunar GHL á heimsvísu [is]
Conciliation Commission
sáttanefnd [is]
United Nations Conciliation Commission for Palestine
UN Conciliation Commission for Palestine
sáttanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Palestínu [is]
sáttanefnd SÞ fyrir Palestínu [is]
Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities
sáttmáli um stofnun sameiginlegs ráðs og sameiginlegrar framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna [is]
Special Data Dissemination Standard
SDDS
SDDS-staðall [is]
SNB
Swiss National Bank
Seðlabanki Sviss [is]
Banque nationale suisse [fr]
Schweizerische Nationalbank [de]
self-transmissible
sem breiðist sjálfkrafa út [is]
attached to the Commission
sem starfar í tengslum við framkvæmdastjórnina [is]
transmission apparatus
sendibúnaður [is]
mission
sendinefnd [is]
UN mission
sendinefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina
UN Mission in Bosnia and Herzegovina
sendinefnd Sameinuðu þjóðanna í Bosníu og Hersegóvínu [is]
sendinefnd SÞ í Bosníu og Hersegóvínu [is]
United Nations Mission for the Referendum in West Sahara
UN Mission for the Referendum in West Sahara
MINURSO
sendinefnd Sameinuðu þjóðanna vegna þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Sahara [is]
sendinefnd SÞ vegna þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Sahara [is]
mission of third country
sendinefnd þriðja lands [is]
transmission
sending [is]
means of transmission
sendingaraðferð [is]
transmission date
sendingardagur [is]
transmission mechanism
sendingarkerfi [is]
transmissionsmekanisme [da]
transmission line
TLS
sendingarlína [is]
transmission medium
sendingarmiðill [is]
transmission of personal data
sending persónuupplýsinga [is]
transmission de données à caractère personnel [fr]
Übermittlung personenbezogener Daten [de]
transmission of information
sending upplýsinga [is]
transmission d´informations [fr]
Übemittlung von Informationen [de]
diplomatic and consular missions
sendi- og ræðisskrifstofur [is]
functions of diplomatic missions
sendiráðsstörf [is]
diplomatic mission
sendiskrifstofa [is]
local consular mission
sendiskrifstofa sem fer með ræðismál [is]
transmission power level
sendistyrkur [is]
transmissionsstyrkeniveau [da]
sändareffektnivå [sæ]
Sendeleistung [de]
mission
sendisveit [is]
United Nations Organisation Mission
United Nations Organization Mission
sendisveit Sameinuðu þjóðanna [is]
transmission apparatus for radio broadcasting and television
senditæki fyrir hljóðvarps- og sjónvarpsútsendingar [is]
transmission apparatus for radiotelegraphy
senditæki fyrir loftskeytasendingar [is]
transmission apparatus for radiotelephony
senditæki fyrir þráðlaus talfjarskipti [is]
sciatic nerve tissue
settaugavefur [is]
acting high commissioner
settur sendifulltrúi [is]
dissenting opinion
sératkvæði [is]
United Nations Mission in Sierra Leone
UN Mission in Sierra Leone
sérstakar eftirlitssveitir Sameinuðu þjóðanna í Síerra Leóne [is]
sérstakar eftirlitssveitir SÞ í Síerra Leóne [is]
United Nations Special Commission
UN Special Commission
UNSCOM
sérstök nefnd Sameinuðu þjóðanna um afvopnun í Írak [is]
sérstök nefnd SÞ um afvopnun í Írak [is]
specific transmission module
STM
sérstök sendieining [is]
special mission
sérstök sendinefnd [is]
United Nations Special Mission to Afghanistan
UN Special Mission to Afghanistan
UNSMA
Special Mission to Afghanistan
sérstök sendinefnd Sameinuðu þjóðanna til Afganistans [is]
sérstök sendinefnd SÞ til Afganistans [is]
sérstök sendinefnd til Afganistans [is]
specific emission
sértæk losun [is]
specific emission limit
sértæk losunarmörk [is]
specific emissions of CO2
sértæk losun koltvísýrings [is]
brake-specific emission
sértæk losun miðað við hemilafl [is]
bremsespecifik emission [da]
bromsspecifik utsläpp [sæ]
average specific emissions
sértæk meðaltalslosun [is]
average specific emissions of CO2
sértæk meðaltalslosun koltvísýrings [is]
gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner, gennemsnitlige specifikke emissioner [da]
genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp [sæ]
supplementary issue
sérútgáfa [is]
automatic transmission
automatic gear box
sjálfskipting [is]
automatisk transmission [da]
automatlåda [sæ]
automatic powershifting transmission
sjálfvirk álagsgírskipting [is]
automatisk belastningsskiftetransmission [da]
automatisk powershifttransmission [sæ]
decommissioning fund
sjóður sem ber kostnað af niðurlagningu starfsemi [is]
television transmission
sjónvarpssending [is]
sexually-transmissible disease
STD
sjúkdómur sem smitast við kynmök [is]
United Nations Compensation Commission
UN Compensation Commission
skaðabótanefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
skaðabótanefnd SÞ [is]
tactical anti-ballistic missile
skammdrægt flugskeyti til að granda eldflaugum [is]
misstatement
skekkja [is]
deadline for data transmission
skilafrestur gagna [is]
time-limits for submission of tenders
skilafrestur tilboða [is]
spot ground-to-train transmission interface
skilflötur aflflutnings frá jörð í lest [is]
rated emission
skilgreind útgeislun [is]
conditions of admission
skilmálar aðildar [is]
admissibility criterion
admissibility criteria
skilyrði þess að mál sé tækt [is]
conditions de recevabilité [fr]
Organisational Committee
Organizational Committee
OC
Organisational Committee of the Peacebuilding Commission
skipulagsnefnd [is]
Den Organisatoriske Komité [da]
Comité d´organisation [fr]
Organisationsausschuss der Kommission für Friedenskonsolidierung, Organisationskomitee [de]
consular commission
skipunarbréf ræðiserindreka [is]
inspection mission
skoðunarheimsókn [is]
skoðunarferð [is]
kontrolbesøg [da]
kontrollbesök [sæ]
mission d´inspection [fr]
Audit [de]
mission of inspection
skoðunarnefnd [is]
missile rocket
skotflaug [is]
registered partnership that was legally dissolved
skráð sambúð sem hefur verið lögformlega slitið [is]
issuing Member State
skráningaraðildarríki [is]
alert on a missing person
skráning um týndan einstakling [is]
emission inventory
skrá um losun [is]
Office for Infrastructure and Logistics in Brussels
Office for Infrastructure and Logistics in Brussels, European Commission
OIB
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu í Brussel [is]
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu hjá framkvæmdastjórninni í Brussel [is]
Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg
Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg, European Commission
OIL
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu í Lúxemborg [is]
skrifstofa innviða, birgða og þjónustu hjá framkvæmdastjórninni í Lúxemborg [is]
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements, European Commission
PMO
skrifstofa launaumsýslu og greiðsluréttinda [is]
skrifstofa launaumsýslu og greiðsluréttinda hjá framkvæmdastjórninni [is]
Bureau of European Policy Advisers
Bureau of European Policy Advisers European Commission
BEPA
skrifstofa stefnumótunarráðgjafa í Evrópumálum [is]
skrifstofa stefnumótunarráðgjafa í Evrópumálum hjá framkvæmdastjórninni [is]
debt securities in issue
skuldabréfaútgáfa [is]
promissory note
skuldaviðurkenning [is]
decommissioning liability
skuldbinding vegna starfsemi sem leggja skal niður [is]
Commission Competition Policy Report
skýrsla framkvæmdastjórnarinnar um stefnu í samkeppnismálum [is]
annual emission report
skýrsla um árlega losun [is]
scissor fault
skæramisgengi [is]
skæv forkastning [da]
saxförkastning [sæ]
faille en ciseau [fr]
Scherverwerfung [de]
issue coins
slá mynt [is]
transmissible
smitandi [is]
transmissible gastroenteritis
TGE
smitandi maga- og garnabólga [is]
overførbar gastroenteritis, transmissibel gastroenteritis [da]
transmissible Gastroenteritis [de]
transmissible spongiform encephalopathy
TSE
smitandi svampheilakvilli [is]
prionsygdom, transmissibel spongiform encephalopati, TSE [da]
överförbar spongiform encefalopati, transmissibel spongiform encefalopati, TSE [sæ]
maladie à prions, encéphalopathie spongiforme transmissible, EST [fr]
Prionen-Erkrankung, Prion-Krankheiten, Prionen-Krankheiten, transmissible spongiforme Enzephalopathie, TSE [de]
transmissible agent
smitefni [is]
maternal transmission
smit frá móður til afkvæmis [is]
transmissibility
smithætta [is]
transmission
smitleið [is]
BSE transmission
smitleið kúariðu [is]
vertical transmission
smit milli kynslóða [is]
lóðrétt smit [is]
vertikal overførsel, vertikal transmission [da]
vertikal smitta, vertikal smittspridning, vertikal överföring, vertikal transmission [sæ]
transmission verticale [fr]
vertikale Ausbreitung, vertikale Übertragung, vertikale Transmission [de]
particulate exhaust emission
sótútblástur [is]
CO2 emissions savings
sparnaður í losun koltvísýrings [is]
sparnaður í losun CO2 [is]
Deputy Chief of Mission
staðgengill sendiherra [is]
varasendiherra [is]
digital dissemination
stafræn miðlun [is]
digital troposcatter-radio communications transmission equipment
stafrænn búnaður fyrir fjarskipti með tvístrun rafsegulbylgna í veðrahvolfinu [is]
digital transmission apparatus
stafrænn sendibúnaður [is]
decommissioning
starfsemi sem leggja skal niður [is]
dismissed worker
starfsmaður sem hefur verið sagt upp [is]
readmission policy
stefna í málum er varða endurviðtöku [is]
politique de réadmission [fr]
Übernahmepolitik [de]
Internal Security Strategy for the European Union
ISS
Stefnuáætlunin um innra öryggi Evrópusambandsins [is]
policy issue
stefnumál [is]
Swiss chard
chard
stilkbeðja [is]
sølvbede [da]
mangold [sæ]
blette à cardes [fr]
Rispen-Mangold [de]
Beta vulgaris var. cycla [la]
Secretariat of the Administrative Commission
stjórnarskrifstofa framkvæmdaráðsins [is]
Directorate-General for Climate Action
DG Climate Action
European Commission Directorate-General for Climate Action
CLIMA
stjórnarsvið aðgerða í loftslagsmálum [is]
stjórnarsvið aðgerða í loftslagsmálum hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
EMPL
stjórnarsvið atvinnu- og félagsmála og samfélagslegrar þátttöku [is]
stjórnarsvið atvinnu- og félagsmála og samfélagslegrar þátttöku hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Regional Policy
DG Regional Policy
European Commission Directorate-General for Regional Policy
REGIO
stjórnarsvið byggðastefnu [is]
stjórnarsvið byggðastefnu hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Justice
DG Justice
European Commission Directorate-General for Justice
JUST
stjórnarsvið dómsmála [is]
stjórnarsvið dómsmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Economic and Financial Affairs
DG Economic and Financial Affairs
European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs
ECFIN
stjórnarsvið efnahags- og fjármála [is]
stjórnarsvið efnahags- og fjármála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for the Budget
DG Budget
European Commission Directorate-General for Budget
BUDG
stjórnarsvið fjárlaga [is]
stjórnarsvið fjárlaga hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Enterprise and Industry
DG Enterprise and Industry
European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry
ENTR
stjórnarsvið fyrirtækja og iðnaðar [is]
stjórnarsvið fyrirtækja og iðnaðar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Health and Consumers
DG Health and Consumers
European Commission Directorate-General for Health and Consumers
SANCO
stjórnarsvið heilbrigðis- og neytendamála [is]
stjórnarsvið heilbrigðis og neytendamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Home Affairs
DG Home Affairs
European Commission Directorate-General for Home Affairs
HOME
stjórnarsvið innanríkismála [is]
stjórnarsvið innanríkismála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for the Internal Market and Services
DG Internal Market and Services
European Commission Directorate-General for the Internal Market and Services
MARKT
stjórnarsvið innri markaðar og þjónustu [is]
stjórnarsvið innri markaðar og þjónustu hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
DG Agriculture and Rural Development
European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development
AGRI
stjórnarsvið landbúnaðarmála og dreifbýlisþróunar [is]
stjórnarsvið landbúnaðarmála og dreifbýlisþróunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Human Resources and Security
DG Human Resources and Security
European Commission Directorate-General for Human Resources and Security
HR
stjórnarsvið mannauðs- og öryggismála [is]
stjórnarsvið mannauðs- og öryggismála hjá framkvæmdastjórninni [is]
DG Humanitarian Aid and Civil Protection
Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection
European Commission Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection
ECHO
stjórnarsvið mannúðaraðstoðar og almannavarna [is]
stjórnarsvið mannúðaraðstoðar og almannavarna hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Education and Culture
DG Education and Culture
European Commission Directorate-General for Education and Culture
EAC
stjórnarsvið mennta- og menningarmála [is]
stjórnarsvið mennta- og menningarmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Energy
DG Energy
European Commission Directorate-General for Energy
ENER
stjórnarsvið orkumála [is]
stjórnarsvið orkumála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Research and Innovation
DG Research and Innovation
European Commission Directorate-General for Research and Innovation
RTD
stjórnarsvið rannsókna og nýsköpunar [is]
stjórnarsvið rannsókna og nýsköpunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Mobility and Transport
DG Mobility and Transport
European Commission Directorate-General for Mobility and Transport
MOVE
stjórnarsvið samgöngu- og flutningamála [is]
stjórnarsvið samgöngu- og flutningamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
DG Competition
Directorate-General for Competition
European Commission Directorate-General for Competition
COMP
stjórnarsvið samkeppnismála [is]
stjórnarsvið samkeppnismála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
DG Maritime Affairs and Fisheries
European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
MARE
stjórnarsvið sjávarútvegsmála [is]
stjórnarsvið sjávarútvegsmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Taxation and Customs Union
DG Taxation and Customs Union
European Commission Directorate-General for Taxation and Customs Union
TAXUD
stjórnarsvið skattamála og tollabandalags [is]
stjórnarsvið skattamála og tollabandalags hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Enlargement
DG Enlargement
European Commission Directorate-General for Enlargement
ELARG
stjórnarsvið stækkunarmála [is]
stjórnarsvið stækkunarmála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Interpretation
DG Interpretation
European Commission Directorate-General for Interpretation
SCIC
stjórnarsvið túlkunar [is]
stjórnarsvið túlkunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for the Environment
DG Environment
European Commission Directorate-General for the Environment
ENV
stjórnarsvið umhverfismála [is]
stjórnarsvið umhverfismála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Communication
DG Communication
European Commission Directorate-General for Communication
COMM
stjórnarsvið upplýsingamála [is]
stjórnarsvið upplýsingamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for the Information Society and Media
DG Information Society and Media
European Commission Directorate-General for the Information Society and Media
INFSO
stjórnarsvið upplýsingasamfélagsins og fjölmiðla [is]
stjórnarsvið upplýsingasamfélagsins og fjölmiðla hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Informatics
DG Informatics
European Commission Directorate-General for Informatics
DIGIT
stjórnarsvið upplýsingatæknimála [is]
stjórnarsvið upplýsingatæknimála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Trade
DG Trade
European Commission Directorate-General for Trade
TRADE
stjórnarsvið viðskiptamála [is]
stjórnarsvið viðskiptamála hjá framkvæmdastjórninni [is]
Directorate-General for Development and Cooperation
DG Development and Cooperation
European Commission Directorate-General for Development and Cooperation
Directorate-General for Development and Cooperation - EuropeAid
DEVCO
stjórnarsvið þróunarsamvinnu [is]
stjórnarsvið þróunarsamvinnu hjá framkvæmdastjórninni [is]
stjórnarsvið þróunarsamvinnu - þróunaraðstoð Evrópu [is]
Directorate-General for Translation
DG Translation
European Commission Directorate-General for Translation
DGT
stjórnarsvið þýðinga [is]
stjórnarsvið þýðinga hjá framkvæmdastjórninni [is]
effective, proportionate and dissuasive administrative penalties
stjórnsýsluleg viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
emission control
stjórnun á losun [is]
Constitution of the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease
stofnskrá Evrópunefndar til varnar gin- og klaufaveiki [is]
European Union Institute for Security Studies
ISS
Stofnun Evópusambandsins í öryggisfræðum [is]
grossly abnormal tissue
stórsæilega afbrigðilegur vefur [is]
United Nations Support Mission in Haiti
UN Support Mission in Haiti
UNSMIH
stuðningssendinefnd Sameinuðu þjóðanna á Haítí [is]
stuðningssendinefnd SÞ á Haítí [is]
cruise missile
stýriflaug [is]
air/ground/sea launched cruise missile
stýriflaug sem skotið er úr lofti, af jörðu eða sjó [is]
demand response transmission constraint management
demand side response transmission constraint management
DSR TCM
stýring flutningstakmarkana með notkunarsvörun [is]
efterspørgselsreaktion vedrørende effektregulering ved begrænset effektoverføringsevne i transmissionssystemet [da]
efterfrågeflexibilitet för hantering av överföringsbegränsningar [sæ]
traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande [fr]
lastseitige Steuerung zum Engpassmanagement [de]
steering transmission
stýrisvél [is]
anti-tank guided missile
stýrt flugskeyti til að granda skriðdrekum [is]
standardised data transmission procedure
standardized data transmission procedure
stöðluð regla um sendingu gagna [is]
cell/tissue lineage fidelity
stöðugleiki frumu-/vefjalínunnar [is]
Managing Director for Global and Multilateral Issues
sviðsstjóri hnattrænna málefna og fjölþjóðamálefna [is]
Switzerland
Swiss Confederation
CH
CHE
Sviss [is]
Svissneska ríkjasambandið [is]
Schweiz, Det Schweiziske Forbund [da]
Schweiz, Schweiziska edsförbundet [sæ]
la Suisse, la Confédération suisse [fr]
die Schweiz, die Schweizerische Eidgenossenschaft [de]
weak acid dissociable cyanide
sýaníð sem losnar með veikri sýru [is]
arrondissement
sýsluhverfi [is]
District Commissioner
sýslumaður [is]
Historical Archives of the European Commission
Sögulegt skjalasafn framkvæmdastjórnarinnar [is]
sales commission
sölulaun [is]
note issuance facility
sölutrygging vegna verðbréfaútgáfu [is]
purchase commission
söluþóknun [is]
exit commission
söluþóknun [is]
admission to trading
taka til viðskipta [is]
limitation of noise emission
takmörkun á hávaða [is]
emissions figure
tala fyrir losun [is]
nervous tissue
taugavefur [is]
transmission control protocol
TCP
TCP-samskiptareglur [is]
TCP-samskiptareglur (samskiptareglur fyrir sendingar) [is]
dissecting forceps
tennt fjaðurtöng [is]
Commission notice
tilkynning framkvæmdastjórnarinnar [is]
Commission proposal
tillaga framkvæmdastjórnarinnar [is]
Commission Recommendation
tilmæli framkvæmdastjórnarinnar [is]
Kommissionens henstilling [da]
Kommissionsempfehlung [de]
Commission Directive
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Kommissionens direktiv [da]
kommissionens direktiv [sæ]
directive de la Commission [fr]
Richtlinie der Kommission [de]
IED
industrial emissions directive
tilskipunin um losun í iðnaði [is]
Commission´s reference database
tilvísunargagnagrunnur framkvæmdastjórnarinnar [is]
Official Commission document reference number
COM
tilvísunarnúmer opinberra skjala frá framkvæmdastjórninni [is]
COM [is]
vibration transmissibility
titringsleiðni [is]
temporary official missions
tímabundnar opinberar erindagjörðir [is]
Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods
ATA Convention
tollasamningur um ATA-ábyrgðarskjöl fyrir innflutning á vörum um stundarsakir [is]
accredited members of diplomatic missions and consular representations
trúnaðarbundnir fulltrúar sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa [is]
issue of interpretation
túlkunaratriði [is]
missing person
týndur einstaklingur [is]
personne disparue [fr]
Vermisster [de]
radio transmission apparatus with reception apparatus
tæki fyrir þráðlausa sendingu og móttöku [is]
television transmission apparatus
tæki til sjónvarpssendinga [is]
technically permissible maximum load
tæknilega leyfileg hámarkshleðsla [is]
technically permissible maximum laden weight
tæknilega leyfileg hámarksþyngd með hleðslu [is]
technically permissible vertical load
tæknilega leyfilegt lóðrétt álag [is]
technically permissible maximum towable mass
tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi [is]
maximum technically permissible mass
tæknilega leyfilegur hámarksmassi [is]
technically permissible maximum mass on the axle
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ás [is]
technically permissible maximum mass on a group of axles
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á ásahóp [is]
technically permissible maximum mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti festivagns eða eftirvagns með miðlægum ási [is]
technically permissible maximum mass on the coupling point of a motor vehicle
tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkti ökutækis [is]
technically permissible maximum laden mass
maximum technically permissible laden mass
tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu [is]
technically permissible drawbar load
tæknilega leyfilegur massi dráttarbeislisins [is]
teknisk tilladt belastning [da]
technical permission
tæknileyfi [is]
emission abatement technology
tækni til að draga úr losun [is]
computerised image archiving and transmission system (FADO)
computerized image archiving and transmission system (FADO)
tölvuvætt myndvistunar- og myndflutningskerfi [is]
commission expense
umboðsgjöld [is]
commission
umboðslaun [is]
entry commission
umboðslaun fyrir kaup [is]
buying commission
umboðssölulaun [is]
commission income
umboðstekjur [is]
commission trade
umboðsverslun [is]
excess emission
umframlosun [is]
Preparatory Commission
undirbúningsnefnd [is]
Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
undirbúningsnefnd samningsins um allsherjarbann við tilraunum með kjarnavopn [is]
chaired by the representative of the Commission
undir formennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar [is]
subcommission
sub-commission
undirnefnd [is]
Subcommission on Illicit Drug Traffic and Related Matters in the Near and Middle East
CND
undirnefnd um ólögmæta fíkniefnasölu og skyld mál í Mið-Austurlöndum og Austurlöndum nær [is]
Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities
CHR
undirnefnd um varnir gegn mismunun og um verndun minnihluta [is]
Restricted Committee of the Safety and Health Commission for the Mining and other Extractive Industries
undirnefnd öryggis- og heilbrigðisnefndar fyrir námuvinnslu og annan námuiðnað [is]
dissolution
uppleysing [is]
dissolved organic carbon
DOC
uppleyst, lífrænt kolefni [is]
dissolved gas
uppleyst lofttegund [is]
dissolved oxygen
uppleyst súrefni [is]
dissolved
uppleystur [is]
dissolved in water
uppleystur í vatni [is]
inform the Commission
upplýsa framkvæmdastjórnina [is]
missing information
upplýsingar sem vantar [is]
dismissal
uppsögn [is]
initial source of transmission
upptök flutnings [is]
emission source
upptök losunar [is]
decommissioning
úrelding [is]
omission
úrfelling [is]
decision on admissibility
úrskurður um hvort kæra sé tæk [is]
décision des Chambres sur la recevabilité [fr]
emission
útblástur [is]
exhaust gas emission
útblástur [is]
diesel engined vehicle emission
útblástur dísilknúinna ökutækja [is]
emissions system
útblásturskerfi [is]
exhaust gas pollutant emission control system
útblástursmengunarvarnarbúnaður [is]
missile rocket nozzle
útblástursrör skotflauga [is]
dissemination of technical knowledge
útbreiðsla tækniþekkingar [is]
issuing
útgáfa [is]
issue of euro banknotes
útgáfa evruseðla [is]
issue of approval
útgáfa samþykkis [is]
issuance of certificates
útgáfa skilríkja [is]
issue of visas at the borders
útgáfa vegabréfsáritana á landamærum [is]
délivrance de visas à la frontière [fr]
Sichtvermerkserteilung an der Grenze [de]
issuance of a Facility Security Clearance
útgáfa öryggisvottunar starfsstöðvar [is]
issuing Member State
útgáfuaðildarríki [is]
issuing body
útgáfuaðili [is]
bank of issue
útgáfubanki [is]
date of issue
útgáfudagur [is]
date de délivrance [fr]
Datum der Ausstellung [de]
issuing country
country of issue
útgáfuland [is]
State of issue
útgáfuríki [is]
issuing State
útgáfuríki [is]
contract of issue
útgáfusamningur [is]
place of issue
útgáfustaður [is]
lieu de délivrance [fr]
Ort der Ausstellung [de]
Schengen visa issuing post
útgáfustaður Schengen-vegabréfsáritana [is]
issue price
útgáfuverð [is]
issuing authority
útgáfuyfirvald [is]
autorité ayant effectué la délivrance [fr]
ausstellende Behörde [de]
issue premium
útgáfuþóknun [is]
issuer
útgefandi [is]
issuer of payment devices
útgefandi greiðslumiðla [is]
share issuer
útgefandi hlutar [is]
security issuer
útgefandi verðbréfa [is]
note issuer
útgefandi víxils [is]
issued capital
útgefið fjármagn [is]
issued share capital
issued shares capital
útgefið hlutafé [is]
visa issued
útgefin vegabréfsáritun [is]
visa délivré [fr]
ausgestellter Sichtvermerk [de]
issued sovereign debt
útgefnar ríkisskuldir [is]
emission
útgeislun [is]
emission wavelength
útgeislunarbylgjulengd [is]
emission spectrometer
útgeislunarrófsmælir [is]
emission mask
útgeislunarsía [is]
harmonic currents emission
útgeislun yfirsveiflustrauma [is]
transmission
útsending [is]
transmission system
útsendingarkerfi [is]
transmission time
útsendingartími [is]
television broadcast transmission service
útsendingarþjónusta á sjónvarpsefni [is]
point to multipoint transmission
útsending frá einum stað til margra [is]
wide-screen transmission
útsending fyrir breiðskjái [is]
letterbox transmission
letter-box transmission
útsending með bréfalúgusniði [is]
transmission of audiovisual works
útsending mynd- og hljóðmiðlaverka [is]
emission sound pressure level
útsent hljóðþrýstingsstig [is]
omission
vanræksla [is]
soft tissue malformation
vansköpun í mjúkvef [is]
heat transmission oil
varmaflutningsolía [is]
Aircraft Missile Protection System
AMPS
varnarkerfi loftfara gegn flugskeytum [is]
meristem
meristematic tissue
vaxtarvefur [is]
meristem, dannelsesvæv [da]
meristem [sæ]
Meristem, Bildungsgewebe [de]
weather-permissible aerodrome
veðurfær flugvöllur [is]
importing tissue establishment
vefjainnflutningsmiðstöð [is]
importerende vævscenter [da]
importerande vävnadsinrättning [sæ]
établissement de tissus importateur [fr]
einführende Gewebeeinrichtung [de]
tissue establishment
vefjamiðstöð [is]
vævsinstitution [da]
vävnadsinrättning [sæ]
établissement de tissus [fr]
tissue culture
vefjarækt [is]
tissue culture system
vefjaræktarkerfi [is]
tissue damage
vefjaskemmdir [is]
tissue sample
vefjasýni [is]
tissue engineering
vefjatækni [is]
tissue engineered product
vefjatæknilyf [is]
tissue
vefur [is]
cutaneous tissue
vefur húðar [is]
subcutaneous tissue
vefur húðbeðs [is]
meat tissue
vefur úr dýri [is]
cauda tissue
vefur úr eistalyppurófu [is]
be a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry
vera á skrá yfir þá sem synja á um komu [is]
être signalé aux fins de non-admission [fr]
zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein [de]
issuer CSD
verðbréfamiðstöð útgefanda [is]
Australian Securities and Investments Commission
verðbréfa- og fjárfestingarnefnd Ástralíu [is]
American Securities and Exchange Commission
SEC
Securities and Exchange Commission of the United States of America
verðbréfa- og kaupþingsnefnd Bandaríkjanna [is]
securities issued in a repeated manner
verðbréf sem eru gefin út með endurteknum hætti [is]
securities issued in a continuous manner
verðbréf sem eru gefin út samfellt [is]
securities issued by the European Communities
verðbréf sem gefin eru út af Evrópubandalaginu [is]
mission
verkefni [is]
European Union Rule of Law Mission
verkefni Evrópusambandsins til stuðnings réttarríkinu [is]
United Nations Organisation Mission
United Nations Organization Mission
verkefni Sameinuðu þjóðanna [is]
Additional Protocol to the Agreement of 28 May 1980 between Iceland and Norway concerning Fisheries and continental Shelf Issues and the Agreement of 22 October 1981, which follows of it, concerning the Continental Shelf in the Area between Iceland and Jan Mayen Island, between Iceland and Norway, 22.10.1981
viðbótarbókun við samkomulag frá 28. maí 1980 milli Íslands og Noregs um fiskveiði og landgrunnsmál og samkomulag sem leitt er af því frá 22. október 1981 um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen, milli Íslands og Noregs, 22.10.1981 [is]
adherent tissue
viðloðandi vefur [is]
Commission´s Institute for Reference Materials and Measurements
IRMM-JRC
Joint Research Centre of the European Commission, Institute for Reference Materials and Measurements
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun framkvæmdastjórnarinnar [is]
Viðmiðunarefna- og mælingastofnun Sameiginlegrar rannsóknarmiðstöðvar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [is]
total emission limit value
viðmiðunarmörk fyrir heildarlosun [is]
emission limit value
viðmiðunarmörk fyrir losun [is]
vehicle emission limit value
viðmiðunarmörk fyrir losun frá ökutæki [is]
Guideline of the European Central Bank of 22 April 1999 on the authorisation to issue national banknotes during the transitional period
viðmiðunarregla Seðlabanka Evrópu frá 22. apríl 1999 um heimild til að gefa út peningaseðla hvers aðildarríkis fyrir sig á umbreytingartímabilinu [is]
EU ETS
EU Emissions Trading Scheme
European Union Emissions Trading System
EU Emission Trading System
viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir [is]
losunarviðskiptakerfi ESB [is]
greenhouse gas emission allowance trading
GHG emission allowance trading
viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda [is]
viðskipti með heimildir til losunar GHL [is]
handel med drivhusgasemissionskvoter [da]
handel med utsläppsrätter för växthusgaser [sæ]
échange de quotas d´émission de gaz à effet de serre [fr]
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten [de]
admissibility of a letter rogatory
viðtaka réttarbeiðni [is]
recevabilité de commissions rogatoires [fr]
Erledigung von Rechtshilfeersuchen [de]
receiver for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions
viðtæki fyrir hljóðútsendingar með styrkmótun [is]
penalties shall be effective, proportionate and dissuasive
viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og hafa varnaðaráhrif [is]
dissuasive penalties
viðurlög sem eru hafa varnaðaráhrif [is]
effective, proportionate and dissuasive penalties
viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
effective, proportionate and dissuasive sanctions
viðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif [is]
dissuasive sanctions
viðurlög sem hafa varnaðaráhrif [is]
missile warning sensor
viðvörunarskynjari gegn flugskeytum [is]
dissolved organic 14C activity
DOA
virkni 14C í uppleystu, lífrænu kolefni [is]
Military Armistice Commission in Korea
vopnahlésnefndin í Kóreu [is]
muscle tissue
vöðvavefur [is]
predictive emissions monitoring system
PEMS
vöktunarkerfi til að spá fyrir um losun [is]
System til prædiktiv emissionsovervågning [da]
Prediktivt utsläppsövervaknings-system [sæ]
Système prédictif de surveillance des émissions [fr]
Überwachungssystem zur Vorhersage von Emissionen [de]
hydraulic energy transmission
vökvaknúin aflyfirfærsla [is]
hydraulic steering transmission
vökvaknúin stýrisvél [is]
hydraulic transmission
vökvaskipting [is]
transfer to an issue
yfirfæra á nafn niðja [is]
transmission
yfirfærsla [is]
intergenerational transmission of poverty
yfirfærsla fátæktar milli kynslóða [is]
transmission device
yfirfærslubúnaður [is]
transmission ratio
yfirfærsluhlutfall [is]
transmission efficiency
yfirfærsluskilvirkni [is]
Commission statement
yfirlýsing framkvæmdastjórnarinnar [is]
declaration of inadmissibility
yfirlýsing um að kæra sé ótæk [is]
déclaration d´irrecevabilité [fr]
Head of Mission
yfirmaður sendisveitar [is]
territory of the Contracting Party which issued the visa
yfirráðasvæði samningsaðila sem gefur út vegabréfsáritun [is]
territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa [fr]
Hoheitsgebiet der Vertragspartei, die den Sichtvermerk ausgestellt hat [de]
authority which issued the request for arrest
yfirvald sem leggur fram beiðni um handtöku [is]
autorité dont émane la demande d´arrestation [fr]
um die Festnahme ersuchende Behörde [de]
foetal external, soft tissue
fetal external, soft tissue
ytri mjúkvefur fósturs [is]
effecting mission-abort of a target
það að bægja árás frá skotmarki [is]
abatement of increases in greenhouse gas emissions
það að draga úr aukinni losun gróðurhúsalofttegunda [is]
commission
það að fremja e-ð [is]
issuing of a residence permit
það að gefa út dvalarleyfi [is]
útgáfa dvalarleyfis [is]
délivrance du titre de séjour [fr]
Erteilung eines Aufenthaltserlaubnisses [de]
dissolution of a company
það að leggja niður félag [is]
mis-selling
misselling
það að pranga e-u inn á e-n [is]
mis-selling practices
misselling practices
það að pranga lánum inn á e-n [is]
uhensigtsmæssigt salg [da]
vilseledande försäljning [sæ]
irreführende Vertriebspraxis [de]
laceration of central nervous tissue
það að tæta vef miðtaugakerfisins í sundur [is]
admissibility
það að vera tækur [is]
flanking transmission of impact noise
það hvernig högghljóð berast frá hlið [is]
Internal Audit Service
European Commission - Internal Audit Service
þjónusta innri endurskoðunar [is]
þjónusta innri endurskoðunar hjá framkvæmdastjórninni [is]
Service for Foreign Policy Instruments
European Commission Service for Foreign Policy Instruments
þjónusta vegna gerninga er varða utanríkisstefnu [is]
þjónusta vegna gerninga er varða utanríkisstefnu hjá framkvæmdastjórninni [is]
money transmission service
þjónusta við millifærslu peninga [is]
commission payable
þóknunargjald [is]
commissions receivable
þóknunartekjur [is]
underwriting commission
þóknun vegna sölutryggingar [is]
radio transmission
þráðlaus sending [is]
third State which issued the travel document
þriðja ríki sem gefur ferðaskilríkin út [is]
Etat tiers qui a délivré le document du voyage [fr]
Drittstat, der das Reisedokument ausgestellt hat [de]
horizontal issue
þverlægt málefni [is]
low emission vehicle
low-emisson vehicle
ökutæki með lítilli losun [is]
transmission and signalling line security equipment
öryggisbúnaður á útsendingar- og merkjalínu [is]
safety issue
öryggismál [is]
European Commission Security Directorate
ECSD
öryggismálaskrifstofa framkvæmdastjórnarinnar [is]
Safety and Health Commission for the Mining and Other Extractive Industries
öryggis- og heilbrigðisnefnd fyrir námuvinnslu og annan námuiðnað [is]
Mines Safety and Health Commission
öryggis- og hollusturáð námuiðnaðarins [is]
Commission on Safety Standards
CSS
Öryggisstaðlaráð [is]

891 niðurstaða fannst.